LG | GR-M24FWCHV | User manual | LG GR-M24FWCHV Інструкція користувача

LG GR-M24FWCHV Інструкція користувача
УКРАНСЬКА
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ХОЛОДИЛЬНИК З НИЖНЬОЮ
МОРОЗИЛЬНОЮ КАМЕРОЮ
Перш ніж приступити до експлуатації приладу, ознайомтеся з цією
інструкцією та збережіть її у доступному місці.
GR-M24FW***
P/No. : MFL67567732
www.lg.com
2
ЗМІСТ
ЗМІСТ
3
УКРАНСЬКА
4
7
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
КОМПОНЕНТИ
7
Зовнішня частина холодильника
8
Внутрішня частина холодильника
21
Велика зона свіжості
21
- Виймання ящика великої зони свіжості
21
- Установка ящика великої зони свіжості
22
Зняття і установка ящика для овочів
23
Додатковий простір
23
Корзина холодильного відділення
23
Переносна корзина
24
Відкидна корзина для свіжих продуктів
24
Відділення для молочних продуктів
24
Дверцята-у-Дверях
25
- Зняття полиці дверцята-у-дверях
26
Пересувна регульована корзина
26
Льодогенератор
9
ВСТАНОВЛЕННЯ
9
Вказівки зі встановлення
27
Зона свіжості
10
Розпакування холодильника
27
Ящик морозильного відділення
10
Вибір місця для встановлення
27
- Зняття ящика морозильного відділення
10
- Підлога
28
11
- Навколишня температура
- Установка ящика морозильного
відділення
11
Ввімкнення живлення
28
11
Зняття дверцят холодильного відділення
Ящик морозильного/холодильного
відділення
12
Зняття дверцят морозильного відділення
12
Регулювання висоти
12
- Регулювання висоти дверцят
холодильного відділення
29
ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
13
- Якщо дверцята морозильного відділення
розташовані нижче
29
Чищення
14
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
31
14
Перед початком користування
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
САМОДІАГНОСТИКА
15
Панель керування
31
Використання функції інтелектуальної
самодіагностики
15
- Функції панелі керування
16
Зберігання продуктів
16
- Розташування продуктів
32
18
- Поради з розташування продуктів
ПОШУК І УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
18
- Зберігання заморожених продуктів
19
Регулювання положення полиць
холодильного відділення
37
ІНФОРМАЦIЯ ПРО ВИРIБ
19
- Зняття полиці
19
- Установка полиці
20
- Користування складаною полицею
20
- При закритті дверцят
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
3
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
* На деяких моделях окремі із наступних функцій можуть бути недоступні.
СИГНАЛ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЦЬ
ЗАВІСА АВТОМАТИЧНОГО ЗАЧИНЕННЯ
Автоматичне зачинення дверцят холодильника легким натисканням.
(Дверцята зачиняються автоматично лише якщо відкриті не більше ніж на
30°.)
ШВИДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ
Режим максимального охолодження протягом 24 годин у морозильному
відділенні з подальшим переходом у нормальний режим роботи. Під час
роботи в режимі Express Freeze (швидке заморожування) показання дисплея
температури у морозильному відділенні не змінюються. Під час роботи в
цьому режимі також прискорюється приготування льоду.
УКРАНСЬКА
Сигнал відкритих дверцят призначений для запобігання порушенням у
роботі холодильника через залишені відкритими дверцята холодильного або
морозильного відділення. Якщо дверцята холодильного або морозильного
відділення залишені відкритими протягом більше 60 секунд, почне звучати
звуковий сигнал з інтервалом 30 секунд, поки дверцята не будуть зачинені.
4
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПЕРЕД КОРИСТУВАННЯМ ПРИЛАДОМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.
Цей довiдник мiстить багато важливих iнструкцiй. Завжди читайте та слiдуйте всiм застереженням.
УКРАНСЬКА
Це знак застереження безпеки. Вiн попереджує про небезпеку яка може викликати загрозу
для життя або отримання серйозної травми Вами або оточуючими, або причинити шкоду
пристрою.
Перед кожним повідомленням про дотримання заходів безпеки наведений попереджувальний
символ і попереджувальне слово ПОПЕРЕДЖЕННЯ або УВАГА. Ці слова означають:
УВАГА
Вказує на iснування загрози для життя або небезпеки отримання серйозної травми.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
У
казує на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до
легких чи середніх травм або до пошкодження виробу.
УВАГА
Щоб зменшити небезпеку пожежі, електричного удару або травми під час користування виробом,
необхідно дотримуватися наведених нижче вказівок з безпеки.
Живлення
yy При обесточивании НИКОГДА не выдергивайте шнур. Аккуратно извлекайте штепсель из розетки.
yy Якщо мережний шнур пошкоджено, виробник, квалiфiкований працiвник сервiсного центру або
рiвний по квалiфiкацiї працiвник повинен замiнити його на новий для запобiгання небезпеки.
Нiколине використовуйте шнури на яких видно слiдиушкоджень або потертостi на всiй довжинi або
бiляштепселю чи з’єднувача.
yy Не користуйтеся несертифікованими електричними розетками.
yy У випадку аварії в електромережі або під час грози негайно відключіть виріб від розетки.
yy Підключайте вилку до розетки шнуром живлення донизу.
Встановлення
yy З питань встановлення або переміщення холодильника зверніться до офіційного сервісного центру.
yy При перемiщеннi холодильника далi вiд стiни, переконайтесь, що не переїжджаєте або ушкоджуєте
мережний шнур.
yy Підключіть виріб до окремої заземленої електричної розетки відповідного номіналу. Заміну стандартної
2-полюсної розетки на стандартну 3-полюсну повинен здійснити користувач.
yy Не встановлюйте холодильник у місці, де існує можливість його падіння. Встановлення на нестійкій
дерев’яній підлозі може призвести до ускладнень при вирівнюванні дверей та до деформації корпусу.
Експлуатація
yy Не дозволяйте дiтям стояти, залазити або висiти на дверцятах або полицях холодильника. Вони
можуть пошкодити холодильник та нанести собi серйозну травму.
yy Якщо встановлений диспенсер, не кладіть на нього важкі предмети та не спирайтеся на нього.
yy Не ставте на холодильник важкі або небезпечні предмети (пляшки або вази з рідиною).
yy Не поміщайте в холодильник живих тварин.
yy Не дозволяйте дітям забиратися на холодильник як під час його роботи, так і коли він відключений.
yy У випадку витоку газу (пропан/скраплений газ), перед подальшим користуванням повністю провітріть
приміщення та зверніться до авторизованого сервісного центру. Не торкайтеся та не відключайте
електричну вилку холодильника.
yy У випадку витоку холодоагенту приберіть займисті об’єкти подалі від холодильника. Повністю
провітріть приміщення та зверніться до авторизованого сервісного центру.
yy Не використовуйте та не розташовуйте займисті матеріали (хімікати, ліки, косметичні засоби) поруч
із холодильником та не зберігайте їх у холодильнику. Не розташовуйте холодильник у місцях, де
можлива наявність займистих газів.
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
5
ПЕРЕД КОРИСТУВАННЯМ ПРИЛАДОМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.
Щоб зменшити небезпеку пожежі, електричного удару або травми під час користування
виробом, необхідно дотримуватися наведених нижче вказівок з безпеки.
УКРАНСЬКА
yy Даний прилад призначений для використання у побутових та подібних умовах
- кухні для працівників магазинів, офіси та інші виробничі приміщення;
- на фермах та в номерах готелів, мотелів й інших типів помешкання;
- у домашніх готелях.
yy Не використовуйте даний виріб для спеціалізованих цілей та на рухомих об’єктах (зберігання лікарських
засобів або матеріалів для дослідів, на суднах тощо).
yy Перед чищенням або ремонтом холодильника відключайте його від розетки.
yy Якщо холодильник обладнаний лампами розжарювання, то перед заміною лампи вимкніть живлення
холодильника або відключіть його від розетки.
yy Не видозмінюйте та не подовжуйте шнур живлення.
yy Не сушіть холодильник всередині за допомогою фена для волосся. Не використовуйте запалені свічки для
видалення запахів усередині холодильника.
yy Для забезпечення особистої безпеки даний прилад повинен бути належним чином заземлений. Щоб
переконатися в належному заземленні розетки, зверніться до кваліфікованого електрика.
yy Не користуйтеся розеткою, яка може бути вимкнена дистанційним перемикачем. Не використовуйте
подовжувачі. Заміну стандартної 2-полюсної розетки на стандартну 3-полюсну повинен здійснити
користувач.
yy За жодних умов не відрізайте та не видаляйте третю жилу (заземлення) з мережного кабелю.
yy Не використовуйте мережні перехідники та не підключайте вилку шнура живлення до багаторозеткового
подовжувача.
yy Якщо із холодильника виходить сторонній шум, запах або дим, негайно відключіть його від розетки.
yy Вимкніть живлення, якщо в холодильник зверху або знизу потрапила вода або пил. Викличте представника
сервісної служби.
yy Не розбирайте холодильник та не змінюйте його конструкцію.
yy Не вставляйте руки, ноги або металеві предмети під або за холодильник.
yy Не управляйте холодильником та не торкайтеся шнура живлення вологими руками.
yy У холодильниках з льодогенератором, уникайте контактiв з рухомими частинами механiзму видалення, або
з нагрiвальними поверхнями, що видаляють кригу. Не лiзьте пальцями в льодогенератор коли холодильник
увiмкнено.
yy Не використовуйте посуд із кришталю або кераміки для набирання льоду із диспенсера.
yy Під час роботи холодильника не торкайтеся холодних поверхонь у морозильному відділенні мокрими або
вологими руками.
yy Не ставте у морозильне відділення скляні контейнери, скляні пляшки або банки з напоями.
yy Не слід зберігати у даному приладі вибухонебезпечні матеріали, такі як аерозольні балони з горючим газом.
yy Прилад не призначений для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними
і розумовими здібностями, або особами з недостатніми досвідом і знаннями, без нагляду або інструктажу з
користування приладом з боку особи, відповідальної за безпеку вищезгаданих осіб.
yy Не заморожуйте повторно заморожені продукти, які повністю розтанули. Це може завдати сильної шкоди
вашому здоров’ю.
yy Перед тим як викинути старий холодильник, з метою правильного проведення утилізації зверніться до
кваліфікованого спеціаліста для видалення холодоагенту на основі хлорфторвуглецю. Якщо ви випустите
холодоагент на основі хлорфторвуглецю в атмосферу, ви можете бути оштрафовані або заарештовані
згідно місцевого екологічного законодавства.
yy Викинуті або покинуті холодильники становлять небезпеку, навіть якщо залишити їх усього на кілька днів.
При утилізації холодильника видаліть ущільнюючі матеріали з дверей або зніміть двері, залишивши полиці
на місцях, щоб усунути можливість потрапляння дітей всередину.
yy У випадку витоку газоподібного холодоагенту не торкайтеся холодильника або електричної розетки та
негайно провітріть приміщення. Іскра може спричинити вибух, який може призвести до пожежі та опіків.
У холодильнику в якості холодоагенту використовується екологічно чистий природний газ (ізобутан,
R600a), навіть невелика кількість якого (50~60 г) є вибухонебезпечною. Якщо холодильник було серйозно
пошкоджено під час транспортування, у процесі установки або експлуатації, будь-яка іскра може викликати
пожежу або опіки.
6
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПЕРЕД КОРИСТУВАННЯМ ПРИЛАДОМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.
Щоб зменшити небезпеку пожежі, електричного удару або травми під час користування виробом,
необхідно дотримуватися наведених нижче вказівок з безпеки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
УКРАНСЬКА
Встановлення
yy Холодильник повинен бути правильно встановлений згідно інструкцій зі встановлення, прикріплених до
передньої сторони холодильника.
yy Будьте обережні під час розпаковування і встановлення холодильника. Негайно викиньте пакувальні
матеріали (пластик), щоб унеможливити доступ дітей до них.
Експлуатація
yy Обережно зачиняйте дверці, якщо поруч знаходяться діти.
yy Тримайте пальці подалі від небезпечних місць, зазори між дверцями і корпусом дуже малі. Обережно
зачиняйте дверці, якщо в приміщенні знаходяться діти.
yy Якщо продукти покладені один на одного або неакуратно на полицях, вони можуть впасти і завдати травм
при відкриванні дверцят.
yy Не переміщайте холодильник, коли він працює. В результаті може виникати звук деренчання від компресора,
який зникає лише після зупинки компресора або при повторному пуску приладу після його зупинки. (Це є
нормальним і не впливає на працездатність чи термін служби компресора. Деренчання припиниться, коли
холодильник перейде в режим паузи).
Технічне обслуговування
yy Не використовуйте для чищення сильні засоби для миття, такі як віск або розчинник. Використовуйте для
чищення м’яку тканину.
yy Перед підключенням до розетки витріть з клем штепсельної вилки і поверхонь контакту сторонні матеріали
(пил, вода тощо).
УВАГА
yy Для приготування льоду використовуйте лише питну воду.
УВАГА
yy Не допускайте блокування вентиляційних отворів на корпусі приладу або вбудованої конструкції.
yy Не застосовуйте механічні знаряддя або інші засоби, щоб прискорити процес розморожування, окрім тих, що
рекомендовані виробником.
yy Не допускайте пошкодження трубопроводів холодоагенту.
yy Не користуйтеся електричними приладами всередині відділів для збереження продуктів, окрім випадків,
коли це рекомендується виробником.
yy Система охолодження приладу заповнена охолоджувачем та iзоляцiйним газом, якi потребують спецiальної
процедури утилiзацiї. Викличте спецiалiста зi служби утилiзацiї або спецiального сервiсного центру.
У даному приладі міститься невелика кількість холодоагенту – ізобутану (R600a) – природного газу,
який відповідає вимогам охорони навколишнього середовища, але є вибухонебезпечним. Під час
транспортування або встановлення холодильника необхідно стежити за тим, щоб не допустити
пошкодження будь-якої частини системи охолодження. Витоки холодоагенту із трубопроводів можуть
призвести до займання або травм очей. У випадку виявлення витоку забезпечте відсутність відкритого
полум’я або інших потенційних джерел займання, та протягом декількох хвилин провітріть приміщення,
у якому знаходиться прилад.
Щоб уникнути утворення легкозаймистої газово-повітряної суміші у випадку витоку із контуру
охолодження, приміщення, де встановлюється прилад, повинне мати розмір, який відповідає
кількості використовуваного холодоагенту. Приміщення повинно мати не менше 1 м2 площі на
кожні 8 г холодоагенту R600a в холодильнику. Кількість холодоагенту, що використовується саме у
вашому холодильнику, наведено на паспортній табличці всередині приладу. Забороняється вмикати
холодильник, якщо на ньому є будь-які ознаки пошкодження. У випадку сумнівів зверніться по допомогу
до продавця.
ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ
КОМПОНЕНТИ
7
КОМПОНЕНТИ
Прочитайте цю сторінку, щоб краще ознайомитися з компонентами і функціями вашого
холодильника.
Для зручності наведено посилання на відповідні сторінки.
Зовнішня частина холодильника (Лише в деяких моделях)
Світлодіодний дисплей
Показує задану температуру в
холодильному і морозильному
відділеннях, стан водяного
фільтра і стан диспенсера.
Кнопка замка
Дверцят у дверях
Холодильне
відділення
Морозильне
відділення
УКРАНСЬКА
*Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від моделі.
8
КОМПОНЕНТИ
Внутрішня частина холодильника (Лише в деяких моделях)
Фільтр Hygiene Fresh
Внутрішні світлодіодні лампи
УКРАНСЬКА
Внутрішні лампи освітлюють внутрішні
камери холодильника.
Полиця
Відділення
для молочних
продуктів
Корзина
холодильного
відділення
Використовується для
зберігання молочних
продуктів.
Полиця
Полиця, що
складається
Велика зона
свіжості
Дверцята у дверях
Відкидна корзина
для свіжих
продуктів
Велика зона
свіжості
Додатковий
простір
Льодогенератор
Зона свіжості
(Fresh Zone)
Корзина
морозильного
відділення
Корзина
морозильного
відділення
Ящик
Ящик
ВСТАНОВЛЕННЯ
9
ВСТАНОВЛЕННЯ
Вказівки зі встановлення
1 Розпакування
холодильника
2 Вибір місця для
встановлення
3 Вирiвнювання
холодильника та дверцят
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ
• Не слiд тримати дверi довгий час вiдчиненими, зачиняйте їх якомога швидше.
• Не рекомендуємо вкладати забагато продуктiв. Необхiдно залишати достатньо мiсця для
вiльної циркуляцiї холодного повiтря.
• Не слiд встановлювати температуру всерединi холодильника нижче, нiж потрiбно. Не слiд
класти продукти бiля датчику температури.
• Дайте гарячим продуктам охолонути, перш нiж ставити в холодильник. Додавання гарячих
продуктiв у холодильник/морозильник може зiпсувати iншi продукти й призвести до
збiльшення споживання енергiї.
• Не слiд перекривати вентиляцiйнi канали продуктами. Добра циркуляцiя холодного повiтря
пiдтримує температуру в холодильнику/морозильнику.
• Не вiдкривайте дверi часто. Вiдкриваючи дверi, ви запускаєте тепле повiтря в холодильник/
морозильник, чим спричиняєте збiльшення температури.
УКРАНСЬКА
Одразу після придбання виробу або переміщення на нове місце прочитайте дані вказівки зі
встановлення.
10
ВСТАНОВЛЕННЯ
Розпакування холодильника
УВАГА
УКРАНСЬКА
yy Установку холодильника повинні проводити
дві або більше осіб. Недотримання цієї
поради може призвести до травмування
спини чи інших травм.
yy Холодильник важкий. При перемiщеннi
холодильника для прибирання або
обслуговування переконайтесь, що Ви не
завдаєте шкоди полу. Завжди пересувайте
холодильник у прямому положеннi. Не
штовхайте та не волочiть холодильник, це
може ушкодити пол. Спочатку закрутіть
вирівнювальні ніжки, щоб поставити
холодильник на ролики.
yy Зберігайте займисті матеріали і пари,
такі як бензин, подалі від холодильника.
Недотримання цієї поради може призвести
до пожежі, вибуху або смерті.
Перед використанням видаліть з холодильника
плівку і всі тимчасові етикетки. Не видаляйте
жодних попереджувальних етикеток, табличку з
номером моделі і заводським номером, табличку
з технічними характеристиками, які розташовані
за передніми дверцями холодильника.
Щоб видалити залишки плiвки або клею,
хутковитирайте поверхню великим пальцем.
Залишки плiвки та клею застосувавши
трохирiдкого миючого засобу на цiй поверхнi.
Змийтетеплою водою та просушiть.
Не використовуйте гострi iнструменти, алкоголь,
займистi рiдини або абразивнi миючi засоби для
видалення плiвки та клею. Така чистка завдасть
шкоди поверхнi холодильника.
Полицi холодильника встановлено в положення
перевезення. Будь ласка, переустановiть полицi
у вiдповiдностi до Ваших потреб зберiгання
продуктiв.
Вибір місця для встановлення
yy Холодильник повинен бути підключений лише
до окремої, належним чином заземленої
електричної розетки номіналом 230 Вольт,
50 Гц змінного струму із запобіжником на 15
або 20 Ампер. Це забезпечить ефективність
використання та дозволить запобігти
перевантаженню мережі будинку, яке може
призвести до пожежі через перегрівання
проводки. Рекомендується передбачити
окрему лінію, яка живить лише даний виріб.
УВАГА
Щоб зменшити небезпеку електричного
удару, не встановлюйте холодильник у місці,
де присутня висока вологість або вода. Не
встановлюйте виріб надворі, під навісом
або під прямим сонячним промінням.
Підлога
Щоб уникнути шуму і вібрацій, прилад повинен
бути вирівняний і встановлений на міцній підлозі.
За необхідності відрегулюйте вирівнювальні ніжки
для компенсації нерівності підлоги. Передній
край холодильника повинен бути встановлений
трохи вище за задній, щоб полегшити
закривання дверець. Регулювальні ніжки
крутяться легко, якщо трохи нахилити корпус
холодильника. Обертайте вирівнювальні ніжки
вліво, щоб підняти холодильник, або вправо,
щоб опустити його. Нерівна дерев’яна підлога
може обмежувати діапазон регулювання висоти
дверець і спричинити деформацію корпусу. (Див.
“Вирівнювання і регулювання висоти дверець”.)
ПРИМІТКА
Не рекомендується встановлювати
холодильник на килимі, поверхні із м’якої
плитки, на платформі або нестійкій
конструкції.
ВСТАНОВЛЕННЯ
Навколишня температура
Ввімкнення живлення
Установлюйте холодильник у приміщенні, де
температура не виходить за межі 13°C - 43°C.
Якщо температура навколо приладу надто
низька або висока, потужність охолоджування
може бути значно знижена.
Підключіть холодильник до розетки.
Поставте холодильник у місці, де ним буде
зручно користуватися.
2
Не слід розміщувати прилад біля джерел
тепла, під дією прямого сонячного
промінням чи вологи.
3
Для належної циркуляції повітря навколо
холодильника необхідно залишити
достатньо простору з обох боків і зверху, та
не менше 5,08 см від задньої стінки.
4
Для запобігання вібрації прилад повинен
бути встановлений рівно.
5
Не встановлюйте прилад у місцях, де
температура опускається нижче 5°C. Це
може погіршити продуктивність.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Підключайте лише до розетки відповідного
номіналу.
yy Зверніться до сертифікованого електрика
для перевірки електричної розетки і
правильності облаштування заземлення.
yy Не допускайте пошкодження та
не відключайте клему заземлення
штепсельної вилки.
Зняття дверцят
холодильного відділення
(ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ.
Для лівих і правих дверцят
послідовність дій однакова)
1
Зніміть кришку завіси дверець
холодильного відділення (ліва сторона).
2
Роз’єднайте з’єднувачі та проводи
заземлення.
61 см
5.08 см
УКРАНСЬКА
1
11
12
3
ВСТАНОВЛЕННЯ
Оберніть 1 , щоб розімкнути фіксатор, та
підніміть завісу.
Тримач
3
Зніміть дверці, піднявши їх над нижньою
завісою.
Верхня завіса
УКРАНСЬКА
Нижня завіса
4
Зніміть дверці, піднявши їх над
центральною завісою.
Регулювання висоти
Вирівнювання дверець може бути неможливим,
якщо підлога нерівна, нестійка або має дефекти.
Холодильник важкий, тому його необхідно
встановлювати лише на міцній і стійкій поверхні.
Інколи дерев’яна підлога може досить сильно
прогинатися, що викликає труднощі при
вирівнюванні.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Перед зняттям відкрийте дверці на
90 градусів.
Зняття Дверцят
морозильного відділення
(ВИМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ.
Для лівих і правих дверцят
послідовність дій однакова)
1
Видаліть болт середньої завіси.
Регулювання висоти дверцят
холодильного відділення
yy Якщо ліві дверцята розташовані нижче,
підніміть їх та закрутіть болт завіси дверець
за допомогою гайкового ключа, як показано на
малюнку.
yy Для регулювання висоти дверцят холодильного
відділення використовуйте гайковий ключ 1 .
yy Якщо праві дверцята розташовані нижче,
підніміть праві дверцята та вставте додаткові
упорні кільця 3 за допомогою пласкогубців,
щоб вирівняти дверці.
Різниця висоти
дверцята
холодильного
відділення
дверцята
морозильного
відділення
2
Обернувши завісу, підніміть кінець шарніра,
щоб зробити можливим підняття дверцят.
дверцята
холодильного
відділення
дверцята
морозильного
відділення
ВСТАНОВЛЕННЯ
Якщо дверцята морозильного
відділення розташовані нижче
yy Спосіб 1, рекомендований.
2 (Спосіб 2)
(1) Б
ільшою стороною гайкового ключа 2
оберніть стопорну гайку за годинниковою
), після чого відрегулюйте
стрілкою (
положення регульованого штифта завіси.
УКРАНСЬКА
yy Для регулювання висоти дверцят
морозильного відділення використовуйте
гайковий ключ 2 .
13
Відпустити гайку
Різниця висоти
1
(2) Вузькою стороною гайкового ключа
обертайте регульований штифт завіси
) або
за годинниковою стрілкою (
), щоб
проти годинникової стрілки (
усунути перепад висоти між дверцятами
холодильного і морозильного відділень
(даний метод забезпечує регулювання в
обмеженому діапазоні).
(Спосіб 1, рекомендований.)
Відкрийте дверцята та спочатку
відрегулюйте висоту гайкою на
регульованій круглій ніжці нижчої сторони
за допомогою гайкового ключа 2 із
комплекту, як показано на малюнку.
Підняти
дверцята
Відпустити
стопорну гайку
Регульований
штифт завіси
Опустити дверцята
Підняти дверцята
Гайковий
ключ
Опустити
дверцята
(3) Після вирівнювання дверцят по висоті,
),
міцно затягніть стопорну гайку (
обернувши її проти годинникової стрілки
до фіксації.
Затягування гайки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не встановлюйте надто велику висоту
штифта завіси. Штифт завіси може випасти.
(Діапазон регулювання висоти: макс. 3 мм)
14
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Перед початком користування
Очистіть холодильник.
УКРАНСЬКА
Ретельно очистіть холодильник та витріть з нього весь пил, який накопичився
під час перевезення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Не дряпайте по холодильнику гострими предметами та не
використовуйте для видалення з холодильника клейких стрічок або
наклейок мийні засоби, які містять спирт, займисті рідини або абразиви.
yy Не видаляйте таблички з номером моделі, заводським номером та
технічними даними з задньої сторони холодильника.
ПРИМІТКА
Видаліть залишки клею пальцем або за допомогою засобу для миття посуду.
Підключіть холодильник до джерела живлення.
Перед використанням перевірте підключення до джерела живлення.
Прочитайте розділ “Вмикання живлення”. (Тип вилки вашого холодильника
може відрізнятися від показаного на малюнку).
Зачекайте, поки в холодильнику встановиться низька
температура.
Перед тим, як класти продукти в холодильник, необхідно дати йому попрацювати
протягом трьох-чотирьох годин. Щоб переконатися у належному охолодженні в
морозильному відділенні, перевірте потік холодного повітря у ньому.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не кладіть продукти в холодильник до установлення низької температури,
оскільки це може призвести до псування продуктів або до появи неприємного
запаху в холодильнику.
При першому ввімкненні холодильник видає гучний шум.
Це є нормальним. Гучність буде зменшуватися зі зниженням температури.
Перед підключенням до електромережі відкрийте дверцята
холодильника, щоб провітрити його камери.
На початку користування всередині холодильника можуть бути присутні запахи
пластику. Видаліть всі клейкі стрічки зсередини холодильника та залиште
відкритими дверцята холодильника для провітрювання, поки не зникнуть всі
сторонні запахи.
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
15
Панель керування (Лише в деяких моделях)
Функції панелі керування
Швидке заморожування
yy При торканні кнопки Express Freeze на дисплеї
на 3 години загориться графічне позначення.
Функція автоматично вимкнеться за 3 години.
yy Функцію можна вимкнути вручну, повторно
натиснувши кнопку.
Hygiene Fresh
yy Функція Hygiene Fresh має три режими: Auto
(значок підсвічений), Power (підсвічені значок
і «Power») та Вимк. (режим за умовчанням,
значок не підсвічений). Щоб активувати
режим Power, натисніть сенсорну кнопку
Hygiene Fresh відповідну кількість разів.
Вимк. > Auto > Power > Вимк. > Auto.....
Після активації режиму Power за 4 години
відбувається повернення в режим Auto.
Температура в холодильному відділенні
Показує задану температуру в холодильному
відділенні у градусах Цельсія (°C).
За нормальних навколишніх умов та за нормальних
навантажень рекомендована установка температури
в холодильному відділенні становить 3°C ~ 4°C.
Температура в морозильному
відділенні
Показує задану температуру в морозильному
відділенні у градусах Цельсія (°C).
За нормальних навколишніх умов та за нормальних
навантажень рекомендована установка температури
в морозильному відділенні становить -17°C ~ -19°C.
ПРИМІТКА
На дисплеї відображається задана температура,
яка не є фактичною температурою в холодильнику.
Фактична температура в холодильнику залежить
від кількості продуктів усередині холодильника,
а також від навколишньої температури і частоти
відкривання дверей.
Блокування панелі керування
Функція блокування панелі керування відключає
кнопки на дисплеї.
yy При першому ввімкненні холодильника
функція Lock (блокування) відключена.
yy Щоб активувати функцію Lock (блокування)
для блокування інших кнопок, натисніть і
утримуйте протягом щонайменше 3 секунд
кнопку Lock. Загориться значок функції Lock
(блокування), функція Lock (блокування)
активована.
yy Щоб деактивувати функцію Lock (блокування),
приблизно на 3 секунди натисніть кнопку Lock.
УКРАНСЬКА
Ця функція прискорює заморожування та
приготування льоду.
16
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Зберігання продуктів
Розташування продуктів для зберігання (Лише в деяких моделях)
Кожне відділення в холодильнику призначене для зберігання окремого типу продуктів.
Щоб забезпечити максимальну свіжість продуктів, зберігайте їх у відповідних відділеннях.
УКРАНСЬКА
орзина холодильного
К
відділення
Для зберігання напоїв, води тощо.
Велика зона свіжості
Для зберігання овочів і фруктів.
ідкидна корзина для
В
свіжих продуктів
Для зберігання овочів короткого
терміну зберігання.
Льодогенератор
За необхідності, використовується
для збереження кубиків льоду,
приготованих у льодогенераторі.
орзина морозильного
К
відділення
Для зберігання заморожених
продуктів у невеликій упаковці або
часто використовуваних продуктів.
Ящик (1)
Для зберігання заморожених
продуктів у невеликій упаковці або
часто використовуваних продуктів.
Ящик (2)
Для тривалого зберігання
заморожених продуктів.
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
17
Розташування продуктів для зберігання (Лише в деяких моделях) (продовження)
Відділення для молочних продуктів
Для зберігання молочних продуктів, таких як масло, сир тощо.
Дверцята-у-Дверях
Для зберігання часто
використовуваних продуктів, таких
як напої, закуски тощо.
Додатковий простір
Для зберігання невеликих продуктів,
таких як яйця, шинка тощо.
Зона свіжості (Fresh Zone)
Дозволяє зберігати деякі продукти
свіжими протягом тривалого часу,
оберігаючи їх від домішування
запахів від інших продуктів.
Цей контейнер можна зберігати у
морозильному чи холодильному
відділенні залежно від типу
продуктів у контейнері.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Продукти з високим вмістом вологи зберігайте якнайдалі від верху холодильника. Під прямою
дією холодного повітря волога може замерзнути.
yy Мийте продукти перед зберіганням у холодильнику. Для запобігання забрудненню сусідніх
харчових продуктів, завжди мийте овочі і фрукти та витирайте бруд з упаковок продуктів.
yy Якщо холодильник установлений в теплому і вологому місці, часте відкривання дверець або
зберігання великої кількості овочів у холодильнику може призвести до утворення конденсату.
Витріть конденсат чистою тканиною або паперовою серветкою.
yy При частому відкриванні й закриванні дверець холодильника тепле повітря потрапляє
всередину холодильника і призводить до збільшення температури. Це також може призвести
до збільшеного споживання електроенергії холодильником.
ПРИМІТКА
yy Якщо ви покидаєте домівку на короткий термін, наприклад, від’їжджаєте у коротку відпустку,
залишайте холодильник увімкненим. Продукти, які можна заморожувати, можна зберігати
довше, якщо помістити їх у морозильне відділення.
yy Якщо ви залишаєте холодильник вимкненим протягом довгого часу, вийміть із нього всі
продукти та відключіть від розетки. Очистіть холодильник зсередини та залиште двері трохи
відчиненими, щоб запобігти утворенню плісняви в холодильнику.
УКРАНСЬКА
Складана полиця
Складіть полицю, щоб поставити
великий контейнер або страву.
18
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Поради з розташування продуктів
* Наступні поради можуть бути незастосовними
залежно від моделі.
УКРАНСЬКА
Зберігайте продукти в холодильнику, загорнувши
у плівку або помістивши у герметичний та
вологонепроникний контейнер, якщо не
вказано інше. Це запобігає розповсюдженню
в холодильнику запахів і смаків від продуктів.
Перевіряйте дату придатності продуктів.
Страва
Зберігання
Масло або Вiдкрите масло зберiгайте в накритiй
маргарин тарiлцi або закритому контейнерi. Щоб
додати порцiю, завернiть в упаковку
для морозильника та заморозьте.
Сир
Зберiгайте в оригiнальнiй упаковцi поки
Ви готовi його споживати. Якщо вже
вiдкрили, переупакуйте в пластикову
упаковку та алюмiнiєву фольгу.
Молоко
Витрiть упаковки молока. Для
найкращого зберiгання покладiть
молоко на внутрiшню полицю, а не на
дверну.
Яйця
Зберігайте в оригінальному лотку
на полиці, не зберігайте на полицях
дверей.
Фрукти
Мийте і чистьте фрукти безпосередньо
перед вживанням.
Розсортуйте та зберігайте фрукти в
оригінальній упаковці у контейнері
для фруктів, або помістіть на полицю
холодильного відділення, щільно
загорнувши у папір.
Овочі з
листям
Знiмiть магазинну упаковку та пiдрiжте
або видалiть ушкодженi та знебарвленi
частини. Промийте в холоднiй водi
та дайте водi стекти. Покладiть у
пластиковий ящик або контейнер та
зберiгайте в вiддiленнi для фруктiв та
овочiв.
Інші овочі Покладiть у пластиковий ящик або
(морква,
контейнер та зберiгайте в вiддiленнi
картопля) для фруктiв та овочiв.
Риба
Зберігайте свіжу рибу і молюски у
морозильному відділенні, якщо не
будете вживати їх безпосередньо у
день придбання. Свіжу рибу і молюски
рекомендується вжити того самого дня,
коли вони були придбані.
Залишки
Накрийте залишки пластиковою
плівкою, алюмінієвою фольгою, або
помістіть у пластиковий контейнер зі
щільною кришкою.
Зберігання заморожених продуктів
ПРИМІТКА
За більш детальною інформацією щодо
підготовки продуктів до заморожування та
термінів зберігання зверніться до посібника із
заморожування продуктів або до авторитетної
кухарської книги.
Замороження
Холодильник не забезпечує швидке
заморожування великої кількості продуктів.
Не кладіть у морозильне відділення більше
незаморожених продуктів, ніж може бути
заморожено протягом 24 годин. (не більше
1-1,5 кг продуктів на літрів об’єму морозильного
відділення). Необхідно залишити досить
місця в морозильному відділенні для вільного
обігу повітря навколо пакунків. Необхідно
залишити досить вільного місця спереду, щоб
забезпечити можливість щільного закриття
дверей.
Термін зберігання може відрізнятися залежно
від якості і типу продуктів, типу упаковки
або обгортки (наскільки вона герметична і
вологонепроникна) та температури зберігання.
Наявність кришталиків льоду всередині
герметичної упаковки є нормальним явищем.
Це просто вказує на те, що волога в продукті
і повітря в упаковці утворили конденсат, який
перетворився на кришталики льоду.
ПРИМІТКА
Залиште гарячу їжу охолонути в кiмнатнiй
температурi на 30 хвилин, потiм упакуйте
за заморозьте. Приготування гарячої їжi без
замороження економить електроенергiю.
ПРИМІТКА
Ніколи не заморожуйте банки або пляшки з
напоями, оскільки вони можуть вибухнути або
лопнути.
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
19
Регулювання положення полиць
холодильного відділення
Упаковка
Ви можете переставляти полиці у вашому
холодильнику згідно саме своїм потребам.
Ваша модель може бути обладнана скляними або
дротяними полицями.
Успішне заморожування залежить під
правильного вибору упаковки.
Закрита упаковка не повинна пропускати
повітря і вологу в жодному напрямку.
У протилежному випадку запахи і смаки
від продукту можуть розповсюджуватися в
холодильнику, також це може призвести до
висушування замороженого продукту.
Рекомендації по упаковці
Якщо полиці установлені з урахуванням висоти
різноманітних предметів у холодильнику, пошук
потрібного предмету буде значно полегшений.
Це також скоротить час перебування
холодильника з відчиненими дверцятами, що
сприятиме економії енергію.
yy Твердi пластиковi контейнери с кришками,
що щiльно закриваються
Зняття полиці
yy Прямокутнi судини для консервацiї /
замороження
Підніміть передній край полиці, а потім підніміть
вгору всю полицю. Вийміть полицю.
yy Мiцна алюмiнiєва фольга
yy Папiр з пластиковим покриттям
yy Непроникнi пластиковi упаковки
yy Спецiальнi пластиковi контейнери, що
самоущiльнюються
Дотримуйтесь iнструкцiй до упаковки або
контейнерiв щодо правильних методiв
замороження.
Не використовуйте
yy Упаковки для хлiба
yy Не полiетиленовi пластиковi контейнери
yy Контейнери без кришок, що щiльно
закриваються
yy Вощаний папiр або упаковку для
замороження з вощаним покриттям
Установка полиці
Підніміть передній край полиці та сумістіть
гачки полиці з отворами на потрібній висоті.
Потім опустіть передній край полиці, щоб гачки
увійшли в отвори.
yy Тонку, напiвпроникну упаковку
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Переконайтесь, що полицi рiвновстановленi
лiворуч та праворуч. Інакше полицяможе
впасти або їжа перекинеться.
УКРАНСЬКА
Зберігання заморожених продуктів
(продовження)
20
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Користування складаною полицею
При закритті дверцят
Ви можете зберігати високі предмети, наприклад,
контейнери чи пляшки. Для цього просто засуньте
передню половину полиці під її задню половину.
Щоб відновити повний розмір полиці, вийміть
передню частину полиці вперед до фіксації.
УКРАНСЬКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Не мийте скляні полиці теплою водою,
поки вони холодні. Полиця може лопнути
під дією різкої зміни температури або
удару.
yy Скляні полиці важкі. Будьте дуже
обережні, виймаючи полиці.
yy Щоб зменшити ризик подряпування
дверець або пошкодження центральної
планки, завжди перевіряйте, чи
пригорнута вертикальна планка.
yy Якщо дверці залишаються відчиненими
більше 1 хвилини, лунає сигнал
відкритих дверець. Перед закриттям
лівих дверець переконайтеся, що
рухома планка пригорнута.
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Велика зона свіжості
Виймання ящика великої зони
свіжості
Установка шухляди великої зони
свіжості
1
Трохи підніміть передній край ящика, вставте
лівий і правий ролик ящика у напрямні та
повільно опускайте ящик.
2
Опускаючи ящик, з невеликим зусиллям
заштовхуйте її.
2
УКРАНСЬКА
Зона свіжості підтримує оптимальний баланс
вологості для зберігання овочів.
1
Вийміть ящик до упору.
Підніміть передній край ящика та вийміть її із
напрямних.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Завжди видаляйте всі продукти із
шухляди перед вийманням, виймайте і
встановлюйте ящик обома руками.
yy Перед вийманням і встановленням
ящика повністю відкрийте дверці
холодильника.
21
22
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Зняття і установка ящика для
овочів
Спосіб виймання ящика для овочів
УКРАНСЬКА
1
2
3
Спосіб установки ящика для овочів
1
Нахиливши, підніміть ящик для овочів та
засуньте у холодильне відділення.
2
Підніміть ящик для овочів горизонтально на
його власну висоту та поставте на днище
холодильного відділення. (Це необхідно,
щоб уникнути контакту зі стінками
холодильного відділення).
3
Якщо позаду ящика є просвіт, злегка
підніміть ящик для овочів та заштовхніть.
Повністю відкрийте дверцята холодильника
та вийміть всі полиці із холодильного
відділення.
Підніміть ящик для овочів обома руками та
потягніть до себе.
Однією рукою візьміться за задній край
ящика для овочів, щоб підняти його, після
чого нахиліть та вийміть.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Виймайте ящик обома руками. Важкі
продукти в ящику можуть завдати
травм.
yy При знятті і встановленні ящика для
овочів широко відкривайте дверці
холодильного відділення.
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Додатковий простір
Для зберігання дрібних продуктів, таких як
яйця, шинка, сир тощо.
Корзина холодильного
відділення
Для зберігання напоїв, таких як соки в дрібних
пакетах, молоко, пиво тощо.
УКРАНСЬКА
Багатоцільовий
кутовий лоток
Переносна корзина
yy Щоб відкрити або закрити, потягніть або
заштовхніть, тримаючи за ручку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Будьте обережні, складаючи або
зберігаючи великі яйця. Вони можуть
бути розчавлені при вийманні ящика
якщо кришка закрита неповністю.
yy Виймайте та встановлюйте багатоцільові
кутові лотки на місце після миття, як
показано на наведених вище малюнках.
23
Ідеально підходить для зберігання і
перенесення великої кількості продуктів із
холодильника та до нього.
yy За необхідності, переносну корзину
можна використовувати окремо. Її можна
використовувати для одночасного
перенесення спецій, напоїв, закусок тощо,
щоб накрити стіл.
Переносна корзина
yy Зберігайте всі продукти, які
містять вологу та легко піддаються
заморожуванню, такі як соєвий сир,
кунжутне листя тощо ближче до
переднього краю полиць.
yy Цю корзину можна використовувати
лише з продуктами, які зберігаються
в холодильнику. Не ставте поруч із
джерелами тепла.
24
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Відкидна корзина для свіжих
продуктів
Відділення для молочних
продуктів
Ідеально підходить для зберігання овочів, які
планується приготувати невдовзі.
Ви можете зберігати різні молочні продукти,
такі як масло, сир тощо.
УКРАНСЬКА
Закриваючи двері холодильника при
відкритому відділенні для молочних продуктів,
ви не зможете зачинити їх щільно. Це також
може призвести до пошкодження кришки.
Щоб відкрити, підніміть замок та акуратно
потягніть корзину до себе.
Дверцята-у-Дверях
(лише в деяких моделях)
< ВІДКРИТИ >
Щоб закрити, натисніть на корзину до звуку
клацання.
Відділення Дверцята-у-Дверях забезпечує
легкий доступ до часто використовуваних
продуктів.
Всередині відділення Дверцята-у-Дверях
містяться дві дверні полиці і корзини для сиру/
масла та спецій, призначені спеціально для
продуктів, які можна зберігати при вищих
температурах. Завдяки цьому набагато легше
намазувати масло та різати сир.
ПРИМІТКА
< ЗАКРИТИ >
yy Щоб уникнути пошкодження шухляди,
не перевантажуйте та не застосовуйте
надмірних зусиль, відкриваючи та
закриваючи її.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Не дозволяйте дітям повисати
на корзині, коли вона відкрита
чи закрита. Це призведе до
пошкодження корзини та може
спричинити травми.
Не рекомендується зберігати в
корзинах для сиру, масла та спецій
швидкопсувні продукти, такі як молоко
чи майонез.
Натисніть кнопку на Дверцятах мінібару, поки
не почуєте звук клацання.
yy Ви можете зберігати більше продуктів у
збільшеному домашньому мінібарі.
yy Більший об’єм для зберігання дозволяє
краще розташовувати продукти.
Натисніть
до
клацання
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Зняття полиці дверцят-у-дверях
(Лише в деяких моделях)
1
25
4
Видаліть чотири гвинти з обох боків
відділення Magic Space.
5
Щоб вийняти нижню корзину, візьміться за
неї знизу та підніміть.
Підніміть та вийміть кришку відділення
Magic Space.
УКРАНСЬКА
2
Щоб вийняти корзину для молочних
продуктів, візьміться за неї знизу та
підніміть.
Візьміться за обидва краї корзини та підійміть її
передній край.
yy Встановлення здійснюється в порядку,
аналогічному порядку зняття.
3
Перемістіть пересувну корзину на верх
відділення Magic Space, звідки була знята
корзина для молочних продуктів.
26
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Пересувна регульована
корзина
За потреби її можна зсувати вгору і вниз для
зручності користування.
Льодогенератор
yy Щоб приготувати кубики льоду, заповніть
лоток для льоду водою та встановіть на
призначене місце.
УКРАНСЬКА
Лоток для льоду
yy Щоб переставити пересувну корзину
вгору або вниз, спочатку вийміть із неї всі
предмети.
Контейнер для
кубиків льоду
yy Візьміться за корзину посередині та легко
натисніть вгору
yy Натисніть вгору на фіксатори з обох боків
внизу нижньої частини і пересуньте вгору
або вниз.
yy Регулювання положення пересувної дверної
корзини дозволяє зручно розмістити високі
предмети.
3
3
2
2
1
3
2
1
yy Щоб вийняти кубики льоду, візьміться за
важіль лотка та повільно оберніть. Кубики
льоду попадають у 3контейнер.
2
1
3
2
1
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yyПеред пересуванням корзини вгору
або вниз вийміть із неї всі предмети.
У протилежному випадку можливе
пошкодження корзини або предметів у
ній.
1
ПРИМІТКА
Ви можете вийняти льодогенератор,
щоб вивільнити місце у морозильному
відділенні.
УВАГА
yyНе заливайте нічого, окрім води.
yyНалийте воду до рівня, позначеного
лінією.
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Зона свіжості (Fresh Zone)
yy Помістіть продукти у зону свіжості та щільно
закрийте для належного зберігання.
Зняття шухляди морозильного
відділення
1
Вийміть шухляду морозильного відділення
до упору (як показано на наведеному
нижче малюнку) та вийміть із неї всі
продукти.
2
Повністю висунувши ящик, підніміть її
передній край та продовжуйте тягнути до
себе (як показано на наведеному нижче
малюнку).
yy Цей контейнер можна зберігати у
морозильному чи холодильному відділенні
залежно від типу продуктів у контейнері.
Ящик морозильного
відділення
Використовуйте це відділення для упакованих
заморожених продуктів або для часто
використовуваних продуктів.
Ви можете звільнити багато додаткового місця,
вийнявши льодогенератор або корзину зони
свіжості із верхньої частини відділення.
Використовуйте нижню частину відділення для
зберігання заморожених продуктів. (висушена
риба і спеції)
yy Висувний ящик морозильного відділення
забезпечує легкий доступ і зручність
користування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Для запобігання пошкодженню ящику
і травмам, завжди виймайте ящик,
тримаючи його обома руками.
yy Перед вийманням або установкою
ящиків завжди повністю відкривайте
двері холодильника.
УКРАНСЬКА
yy Дозволяє зберігати деякі продукти свіжими
протягом тривалого часу, оберігаючи їх від
домішування запахів від інших продуктів.
27
28
ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Корзина морозильного/
холодильного відділення
1
Ви можете зберігати невеликі пакунки з
замороженими продуктами (корзина у
морозильному відділенні), невеликі пакунки з
охолодженими продуктами або напої (корзина
у холодильному відділенні), такі як молоко,
вода, сік, пиво тощо.
Не зберігайте в корзині морозильного
відділення морозиво і продукти, призначені для
тривалого зберігання.
УКРАНСЬКА
Установка ящика морозильного
відділення
Трохи підніміть передній край шухляди,
вставте обидва ролики у напрямні та
повільно опускайте шухляду, поки вона не
стане рівно.
Щоб вийняти корзину, візьміть її обома руками
та вийміть, злегка піднявши її передній край.
2
Продовжуйте просувати ящик до
упору, поступово опускаючи його до
горизонтального рівня.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Для запобігання пошкодженню ящику
і травмам, завжди виймайте ящик,
тримаючи його обома руками.
yy Перед вийманням або установкою
ящиків завжди повністю відкривайте
двері холодильника.
Щоб установити корзину на місце, сумістіть
обидва її краї з напрямними та натисніть вниз
до фіксації.
Секція “Дві зірки”
(лише в деяких моделях)
yy Дві зірки означають, що секція призначена
для льоду чи інших продуктів, які можна
зберігати при температурі -12°C~-18°C.
yy Ця секція не придатна для глибокого
заморожування.
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
29
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Чищення
yy Витирайте воду негайно.
yy Перед чищенням завжди вимикайте холодильник.
Основні поради щодо прибирання
yy Вимкнiть холодильник або вiд’єднайте
мережний шнур.
yy Вийміть всі знімні частини, такі як полиці,
ящики тощо.
yy Використовуйте лише теплу воду з
мийним засобом та чисту губку або м’яку
тканину. Не використовуйте абразиви
або жорсткі чистильні засоби.
yy Помийте руками, промийте та висушiть
всi поверхнi.
Зовнішніх поверхонь
Натирання воском зовнiшньої окрашеної поверхнi
запобiгає виникненню iржi. Не натирайте
пластиковi частини. Натирайте металевi поверхнi
холодильника воском якнайменш двiчi на рiк за
допомогою воскової пасти для пристроїв (або
автомобiльним воском). Слiд наносити вiск
чистою, м’якою тканиною.
Для виробiв iз зовнiшньою стороною з
неіржавіючої сталі, скористайтесь чистою
мочалкою або м’якою тканиною та помiрним
миючим засобом розчиненим у теплiй водi. Не
використовуйте абразивнi або жорсткi миючi
засоби. Ретельно просушiть за допомогою м’якої
тканини.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
yy Не використовуйте грубу тканину
або губку для чищення внутрішніх і
зовнішніх поверхонь холодильника.
yy Не просовуйте руки під холодильник
під час відкривання і закривання
дверцят.
УВАГА
Використовуйте лише незаймисті мийні
засоби. Недотримання цієї поради може
призвести до пожежі, вибуху або смерті.
Якщо проводиться чищення електричних
частин холодильника (лампи, перемикачі,
кришки, елементи управління тощо),
відключіть холодильник від розетки.
Для запобігання потраплянню води
чи рідини до електричних частин та
ураженню електричним струмом, витріть
холодильник від надлишків вологи
губкою або тканиною.
Ніколи не використовуйте металеві губки,
щітки, грубі абразивні мийні засоби,
сильні лужні розчини, промислові мийні
засоби (засоби, що містять відбілювач),
горючі або токсичні мийні рідини для
чищення будь-яких поверхонь. Не
використовуйте гарячу воду для чищення
внутрішніх поверхонь холодильника,
поки вони холодні.
УКРАНСЬКА
yy Обидвi холодильна та морозильна секцiї розморожуються автоматично. Тим не менш, мийте
кожну секцiю раз на мiсяць для запобiгання появi запахiв.
30
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Внутрішні стінки (необхідно дати
морозильній камері прогрітися, щоб
тканина не приставала до поверхонь)
УКРАНСЬКА
Щоб видалити сторонні запахи, можна промити
внутрішні поверхні холодильника теплою
водою з додаванням харчової соди.
Розмішайте 2 столові ложки соди в 1 літрі
теплої води. Щоб уникнути пошкодження
поверхонь холодильника, переконайтеся, що
сода повністю розчинилася.
Дверні прокладки та ущільнювач
Використовуйте теплу воду з мийним засобом
та чисту губку або м’яку тканину.
Не використовуйте для чищення пластикових
деталей холодильника чистильний віск, мийні
концентрати, відбілювачі або чистильні засоби
зі вмістом бензину.
Пластикові частини (кришки та
панелі)
Використовуйте теплу воду з мийним засобом
та чисту губку або м’яку тканину.
Не використовуйте засоби для чищення вікон,
абразивні чистильні засоби та займисті рідини.
Вони можуть подряпати та пошкодити матеріал.
Кришка змійовика конденсатора
Для чищення кришки конденсатора і
вентиляційних отворів на задній стінці виробу
використовуйте пилосос з насадкою.
Не знімайте панель, яка закриває відсік
змійовика конденсатора. Перед чищенням
завжди відключайте живлення.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА САМОДІАГНОСТИКА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
САМОДІАГНОСТИКА
31
На випадок виникнення проблем з вашим
холодильником, у холодильнику передбачено
можливість передавати дані телефонною лінією
у сервіс-центр LG. Це дає вам можливість
звернутися безпосередньо до наших спеціалістів.
Спеціаліст проаналізує, передані вашим
пристроєм, та швидко надасть точний діагноз.
Установіть мікрофон слухавки перед
динаміком, який розташований на правій
завісі дверей
холодильника,
якщо вас попросить
зробити це
співробітник
сервісного центру.
4
Якщо з вашим холодильником виникли проблеми,
зателефонуйте до сервісного центру LG.
Користуйтеся функцією діагностування на відстані
Smart Diagnosis лише за вказівкою представника
сервісного центру LG. Звуки, які чути під час
передачі даних, є нормальними, і схожі на звуки
факсимільного апарату.
Натисніть і утримуйте кнопку [Температура
в морозильному
відділенні] протягом
трьох секунд,
тримаючи слухавку
біля динаміка.
5
Після того, як пролунають три звукові
сигнали, відпустіть кнопку [Температура в
морозильному відділенні].
6
Тримайте телефон у такому положенні,
доки передача даних не скінчиться. Вона
триває приблизно 3 секунди, а на дисплеї
відображається зворотний відлік часу. Щойно
завершиться зворотній відлік і скінчиться
передача даних, поверніться до розмови
зі спеціалістом, який тепер матиме змогу
допомогти вам, користуючись інформацією,
переданою для аналізу.
Функцію Smart Diagnosis не може бути
активовано, якщо холодильник не підключено до
електромережі. Якщо холодильник не вмикається,
пошук несправності повинен бути проведений без
Smart Diagnosis.
Використання функції Smart
Diagnosis
Передусім, зателефонуйте у сервісний центр
LG. Користуйтеся функцією діагностування
на відстані Smart Diagnosis лише за вказівкою
представника сервісного центру LG.
1
2
Заблокуйте дисплей. Щоб заблокувати
дисплей, натисніть і утримуйте кнопку
[Блокування] протягом трьох секунд.
(Якщо дисплей заблокований понад 5
хвилин, необхідно зняти і знову активувати
блокування).
Відчиніть праві дверцята холодильника.
ПРИМІТКА
yy Для досягнення кращого результату не
рухайте телефоном під час передачі звукових
сигналів.
yy Якщо спеціалісту сервісного центру не
вдасться отримати чіткий запис даних, вас
попросять повторити спробу.
ПРИМІТКА
yy Якість зв’язку відрізняється у залежності від
місцевості, і може впливати на доступність
цієї функції.
yy Скористайтеся домашнім телефоном, щоб
отримати кращу якість зв’язку та якісніше
обслуговування.
yy Погана якість зв’язку як через мобільний, так
і через домашній телефон, може призвести
до перешкод у передачі даних з вашого
телефону до діагностичного телефонного
центру, що може призвести до неправильної
роботи функції Smart Diagnosis.
УКРАНСЬКА
3
32
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Перед зверненням до сервісного центру ознайомтеся з розділом “Пошук і усунення
несправностей”, що збереже ваші час та кошти.
УКРАНСЬКА
Проблема
Можливі причини
Відсутнє
Перемикач на дисплеї
охолодження у
холодильника установлений на
холодильному або ВИМК (деякі моделі).
морозильному
відділенні.
Система
охолодження
працює надто
довго.
Спосіб усунення
Скасуйте режим ВИМК., щоб увімкнути холодильник.
Якщо не вдається скасувати режим ВИМК. на
дисплеї, прочитайте розділ “Установки і елементи
управління”, щоб дізнатися про правильні установки
температури, або зверніться до сервісного центру.
Холодильник знаходиться в
станiрозмороження.
Під час циклу розморожування температура у
відділеннях може дещо підніматися. Зачекайте
40 хвилин по завершенні циклу розморожування
та перевірте, чи було відновлено належний
температурний режим.
Холодильник нещодавно
встановлений.
Для виходу на заданий температурний режим в усіх
відділенях може знадобитися до 24 годин.
Холодильник нещодавно
переставлений в інше місце.
Після тривалого зберігання, або якщо холодильник
був покладений на бік, необхідно дати йому
простояти у вертикальному положенні протягом 24
годин перед підключенням до джерела живлення.
Холодильник установлений на
заміну старої моделі.
Сучасні холодильники працюють довше, але
споживають менше енергії завдяки більш економічній
технології.
Холодильник нещодавно
Холодильнику знадобиться до 24 годин, щобповнiстю
ввімкнутий або відновлена подача охолонути.
живлення.
Часте відкривання дверець, або
Додавання продуктів або відкривання дверець
було покладено велику кількість
викликає підвищення температури в холодильнику,
продуктів / гарячі продукти.
вимушуючи компресор працювати довше для
відновлення низької температури. З метою економії
електроенергії, намагайтеся виймати всі потрібні
продукти із холодильника за один раз, акуратно
складайте продукти, щоб їх було легко знаходити, та
закривайте дверці одразу після виймання продуктів.
(Див. “Поради з розташування продуктів”).
Двері неповністю закриті.
Міцно притисніть дверці, щоб закрити.
Якщо дверці не зачиняються повністю, див. пункт
“Дверці не зачиняються повністю або раптово
відкриваються” у розд. “Компоненти і функції” глави
“Пошук і усунення несправностей”.
Холодильник установлений у
теплому місці.
В умовах високої навколишньої температури
компресор працює довше. За нормальної кімнатної
температури 21°C компресор працюватиме
приблизно від 40% до 80% часу. За умов вищої
температури компресор працюватиме довше. Не
користуйтеся холодильником, якщо температура
перевищує 43°C.
Засмітився конденсатор / задня
кришка.
Для чищення кришки конденсатора і вентиляційних
отворів користуйтеся пилососом з насадкою. Не
знімайте панель, яка закриває відсік змійовика
конденсатора. Перед чищенням відключіть
холодильник від розетки.
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
Можливі причини
Висока
Холодильник нещодавно
температура в
встановлений.
холодильному або
морозильному
Заблоковані вентиляційні отвори.
відділенні.
33
Спосіб усунення
Для виходу на заданий температурний режим в усіх
відділенях може знадобитися до 24 годин.
Часте або тривале відкривання
дверцят.
При частому або тривалому відкритті дверцят у
відділення потрапляє тепле вологе повітря.
Це призводить до підвищення температури і рівня
вологості у відділенні. Щоб послабити цей ефект,
відкривайте дверцята рідше та закривайте їх
швидше.
Прилад установлений у теплому
місці.
Не користуйтеся холодильником при температурі
понад 43°C.
До одного з відділень було
покладено велику кількість
продуктів або теплі продукти.
Покладені гарячі страви, що вимагає додаткової
роботи системи охолодження. Щоб послабити цей
ефект, перед зберіганням у холодильнику дайте
продуктам охолонути до кімнатної температури.
Дверцята зачинені неправильно.
Див. пункт “дверцята не зачиняються повністю
або раптово відкриваються” у розд. “Компоненти і
функції” глави “Пошук і усунення несправностей”.
Неправильна установка
регулятора температури.
Якщо температура надто висока, змініть установку
регулятора температури на одну поділку та
зачекайте, поки температура стабілізується.
Детальніше див. у розд. “Установки і елементи
управління”.
Щойно скінчився цикл
розморожування.
Протягом циклу розморожування можливе невелике
збільшення температури у відділеннях і утворення
конденсату на задній стінці. Зачекайте 40 хвилин по
завершенні циклу розморожування та перевірте, чи
було відновлено належний температурний режим.
УКРАНСЬКА
Переставте продукти, щоб забезпечити вільний обіг
повітря у відділенні. Див. “Схему потоку повітря” у
розд. “Користування холодильником”.
34
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
Накопичення
вологи всередині.
Можливі причини
Спосіб усунення
УКРАНСЬКА
Часте або тривале відкривання
дверцят.
При частому або тривалому відкритті дверцята у
відділення потрапляє тепле вологе повітря.
Це призводить до підвищення температури і рівня
вологості у відділенні. Щоб послабити цей ефект,
відкривайте дверці рідше та закривайте їх швидше.
Дверцята зачинені неправильно.
Див. розд. “дверцята не зачиняються повністю”
глави “Пошук і усунення несправностей”.
Волога погода.
Під час вологої погоди при відкриванні дверець у
відділення потрапляє більше вологи, що призводить
до утворення конденсату або паморозі. Підтримка
належного рівня вологості у приміщенні допоможе
обмежити кількість вологи, що потрапляє у
відділення холодильника.
Щойно скінчився цикл
розморожування.
Протягом циклу розморожування можливе невелике
збільшення температури у відділеннях і утворення
конденсату на задній стінці.
Зачекайте 40 хвилин по завершенні циклу
розморожування та перевірте, чи було відновлено
належний температурний режим.
Продукти неправильно упаковані. Продукти, які зберігаються без упаковки або
незакритими, а також вологі контейнери, можуть
призводити до накопичення вологи у відділеннях.
Витріть усі контейнери та зберігайте продукти у
герметичній упаковці, щоб уникнути утворення
конденсату або паморозі.
Продукти
замерзають в
холодильному
відділенні.
Продукти з високим вмістом
вологи покладені біля
вентиляційного отвору.
Помістіть продукти з високим вмістом вологи подалі
від вентиляційних отворів.
Неправильне налаштування
регулятора температури в
холодильнику.
Якщо температура надто низька, змініть установку
регулятора температури на одну поділку та
зачекайте, поки температура стабілізується.
Детальніше див. у розд. “Установки і елементи
управління”.
Холодильник установлений у
холодному місці.
Якщо холодильник працює при температурах нижче
5°C, продукти в холодильному відділенні можуть
замерзнути. Не користуйтеся холодильником при
температурах нижче 13°C.
На заморожених
Часте або тривале відкривання
продуктах
дверцят.
утворюються
наморозь або
кришталики льоду
(зовні упаковки).
Дверцята зачинені неправильно.
Надто низька
Неправильне налаштування
температура в
регулятора температури.
холодильному або
морозильному
відділенні.
При частому або тривалому відкритті дверцят у
відділення потрапляє тепле вологе повітря.
Це призводить до підвищення температури і рівня
вологості у відділенні. Підвищений рівень вологості
призводить до утворення паморозі і конденсату. Щоб
послабити цей ефект, відкривайте дверцята рідше та
закривайте їх швидше.
Див. розд. “дверцята не зачиняються повністю або
раптово відкриваються” глави “Пошук і усунення
несправностей”.
Якщо температура надто низька, змініть установку
регулятора температури на одну поділку та
зачекайте, поки температура стабілізується.
Детальніше див. у розд. “Установки і елементи
управління”.
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
Спосіб усунення
Конденсат від продукту з високим Це є нормальним явищем для продуктів із високим
вмістом вологи замерз усередині вмістом води.
упаковки продукту.
Продукт перебуває в
холодильнику тривалий час.
Не зберігайте продукти з високим вмістом води у
морозильному відділенні протягом тривалого часу.
Клацання
Управляюче реле
Нормальна робота
розморожування клацає при вході
і виході із циклу автоматичного
розморожування. Термореле
(або автоматика холодильника
у деяких моделях) також може
клацати при вході і виході із
відповідного циклу.
Стукіт
Стукіт може бути викликаний
потоком холодоагенту, водяним
трубопроводом на задній стороні
холодильника або предметами,
які зберігаються на холодильнику
або поруч із ним.
Нормальна робота
Холодильник не стоїть міцно на
підлозі.
Нестійка або нерівна підлога, невідрегульовані
вирівнювальні ніжки. Див. розд. “Вирівнювання
дверець”.
Холодильник з лінійним
компресором був ударений під
час роботи.
Нормальна робота
Вентилятор випарника створює
циркуляцію повітря через
холодильне і морозильне
відділення холодильника.
Нормальна робота
Вентилятор конденсатора
прокачує повітря через
конденсатор.
Нормальна робота
Булькотіння
Холодоагент тече
трубопроводами системи
охолодження.
Нормальна робота
Тріск
Укорочення та видовження
внутрішніх стінок через зміни
температури.
Нормальна робота
Шипіння
Вода капає на нагрівач системи
відтаювання під час циклу
розморожування.
Нормальна робота
Вібрація
Якщо бокова або задня стінка
холодильника торкається шафи
або стіни, нормальна вібрація
може призводити до появи
чутного шуму.
Щоб усунути шум, переконайтеся, що бокові і задня
сторони холодильника не торкаються шаф і стін при
вібрації.
Крапання
Вода стікає у дренажний піддон
під час циклу розморожування.
Нормальна робота
Свист
УКРАНСЬКА
Наморозь або
кришталики льоду
на заморожених
продуктах
(всередині
герметичної
упаковки).
Можливі причини
35
36
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
Можливі причини
Спосіб усунення
Ваш холодильник розроблений
Нормальна робота
таким чином, щоб максимально
ефективно зберігати продукти
при оптимальній температурі.
Високопродуктивний компресор
у новому холодильнику може
працювати довше, ніж у старому,
але він споживає менше енергії,
ніж попередні моделі. Пульсуючий
або високочастотний шум під
час роботи холодильника є
нормальним явищем.
Дверці не
зачиняються
повністю
або раптово
відкриваються.
Пакунки з продуктами не дають
зачинити дверці.
Переставте контейнери з продуктами, щоб
вивільнити місце для дверець і дверних полиць.
Неправильно встановлені
контейнер для льоду, кришка
контейнера для фруктів і овочів,
лотки, полиці, дверні полиці або
корзини.
Повністю заштовхніть корзини та встановіть кришки
контейнера для фруктів і овочів, полиці та корзини
на у правильне положення. Детальніше див. у розд.
“Користування холодильником”.
Під час установки виробу
дверці були зняті та після цього
неправильно встановлені.
Знімайте та встановлюйте дверці, як указано в
розділі "Зняття і встановлення ручок і дверець
холодильника".
Холодильник не вирівняний
належним чином.
Вирівняйте холодильник, як указано в пункті
"Вирівнювання дверець" у розд. "Регулювання
висоти".
УКРАНСЬКА
Пульсуючий або
високочастотний
шум
Дверці важко
відкриваються.
Ущільнювачі забруднені або липкі. Очистіть ущільнювачі та поверхні, з якими вони
контактують. Після чищення нанесіть на ущільнювачі
тонкий шар поліролю для побутових приладів або
кухонного воску.
Дверцята нещодавно були
закриті.
При відкриванні дверцят у холодильник потрапляє
тепле повітря. При охолодженні повітря утворюється
розрідження. Якщо дверці важко відкриваються,
зачекайте одну хвилину, поки вирівняється тиск.
Після цього вони відкриватимуться легше.
Холодильник
хитається або
стоїть неміцно.
Вирівнювальні ніжки неправильно Див. розд. “Вирівнювання” і “Регулювання висоти
відрегульовані.
дверець”.
Нерівна підлога.
Щоб правильно встановити холодильник, може
знадобитися підкласти підкладки під вирівнювальні
ніжки або ролики.
Не працює
освітлення.
Несправність внутрішньої
світлодіодної лампи.
Для внутрішнього освітлення холодильника
використовується світлодіодна лампа, і її
обслуговування повинен проводити кваліфікований
спеціаліст.
Сторонні запахи в
холодильнику.
Фільтр Hygiene Fresh необхідно
установити в режим POWER або
замінити.
Установіть фільтр Hygiene Fresh в режим POWER.
Якщо запахи не можуть бути усунуті протягом 24
годин, може знадобитися замінити фільтр. Вказівки
із заміни див. у розд. “Заміна фільтра Hygiene Fresh”.
Внутрішні поверхні
холодильника
вкриті брудом або
сажею.
Холодильник розташований біля
джерела відкритого полум'я,
наприклад, біля каміну, печі або
свічки
Переконайтеся, що холодильник не розташований
поблизу джерела відкритого полум’я, як то каміну,
печі або свічки.
ІНФОРМАЦIЯ ПРО ВИРIБ
37
ІНФОРМАЦIЯ ПРО ВИРIБ
GR-M24FWCHV
Модель
LG Electronics
Категорiя
Холодильна камера-Морозильна камера
ISO Загальний
Об'єм (л)
ISO Корисний
Сумарний
725
Морозильна камера
301
Холодильна камера
424
Сумарний
601
Морозильна камера
180
Двозiркова секцiя
20
Холодильна камера
401
Нетто / Брутто
Вага (кг)
Ширина x
Висота x
Глибина
134/146
Вирiб
912 X 1797 X 758
Упаковка
964 X 1887 X 813
Окремо встановлюваний / Вбудовуваний
Система розморожування
Окремо встановлюваний
Frost Free
Рiвень шуму (дБ)
38
Клас енергоспоживання
A+
Споживання електроенергiї (кВт/рiк)
470
Автономне збереження холоду (год)
12
Потужнiсть заморожування (кг/24год)
10
Холодоагент
R600a
Рейтинг заморожування
Клiматичний клас
N-T
* Клiматичний клас : N - T (Даний прилад призначений для використання при температурi
оточуючого середовища вiд +16°C до +43°C).
УТИЛІЗАЦІЯ СТАРОГО ПРИСТРОЮ
1. Символ на пристрої, що зображує перекреслений смiттєвий бак на
колесах, означає, що на вирiб поширюється Директива 2002/96/ЄС.
2. Електричнi й електроннi пристрої повиннi утилiзовуватись не разом з
побутовим смiттям, а через спецiальнi мiсця, зазначенi центральними або
мiсцевими органами влади.
3. Правильна утилiзацiя старого обладнання допоможе запобiгти потенцiйно
шкiдливому впливу на навколишнє середовище i здоров’я людини.
4. Для одержання бiльш докладної iнформацiї про старий пристрiй
звернiться до адмiнiстрацiї мiста, служби, що займається утилiзацiєю, або
до магазину, де був придбаний продукт.
УКРАНСЬКА
Виробник
LG Customer Information Center
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 150-721 Korea
ПІІ «ЛГ Електронікс Україна», 01004,
Україна, м. Київ, вул. Басейна, 6
Тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73
Printed in Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising