LG | FH6G1BCH2N | User manual | LG FH6G1BCH2N Інструкція користувача

LG FH6G1BCH2N Інструкція користувача
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
ПРАЛЬНА
МАШИНА
Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком
встановлення. Це допоможе спростити процес встановлення, а також
зробити це правильно та безпечно. Після встановлення зберігайте цей
посібник поблизу пристрою, щоб звернутися до нього за потреби.
UK UKRAINIAN
FH6G1BCH(0-9)N
www.lg.com
MFL69962038
Rev.03_100719
Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Всі права захищено.
ЗМІСТ
Деякі зображення або зміст цього
посібника можуть відрізнятися від моделі,
яку ви придбали.
Зміст цього посібника може бути змінений
виробником.
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ............................................................ 4
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ............................................................4
ВСТАНОВЛЕННЯ.................................................................... 10
Деталі.........................................................................................................10
Аксесуари..................................................................................................10
Технічні характеристики........................................................................... 11
Вимоги до місця встановлення................................................................12
Розпакування та видалення транспортувальних болтів........................13
Використання нековзких підкладок (додатково).....................................14
Дерев’яна підлога (підлога без проміжних опор)....................................14
Вирівнювання машини..............................................................................15
Підключення до водопостачання.............................................................15
Установлення зливного шланга...............................................................18
ЕКСПЛУАТАЦІЯ....................................................................... 19
Використання пральної машини..............................................................19
Сортування білизни..................................................................................20
Додавання миючих засобів......................................................................21
Панель управління....................................................................................23
Таблиця програм.......................................................................................24
Додаткові програми..................................................................................29
Сушка (
)...............................................................................................33
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ....................................................35
Користування додатком Smart ThinQ..................................................... 35
Використання функції Smart Diagnosis™............................................... 37
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ............................................38
Очищення пральної машини................................................................... 38
Очищення фільтра води, що поступає................................................... 38
Очищення фільтра зливного насоса...................................................... 39
Очищення висувного Лотка..................................................................... 40
Очищення барабана (додатково)............................................................ 40
Догляд за машиною взимку..................................................................... 41
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.........................43
Діагностика проблем............................................................................... 43
Повідомлення про помилку..................................................................... 46
ГАРАНТІЯ.................................................................................48
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
UK
Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для
запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням
унаслідок необережного чи неправильного використання
пристрою.
Ці вказівки розділено на категорії із заголовками «ОБЕРЕЖНО»
та «УВАГА», як описано нижче.
Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть
створити ризик. Уважно читайте розділи, позначені
цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб
уникнути ризику.
ОБЕРЕЖНО
Указує на те, що недотримання інструкцій може
спричинити тяжкі травми або смерть.
УВАГА
Указує на те, що недотримання інструкцій може
спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
ОБЕРЕЖНО
Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження
електричним струмом і травмування, дотримуйтесь
основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.
Діти в домі
Цей пристрій не призначений для використання особами (у
тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями,
сенсорними чи розумовими здібностями або браком відповідного
досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки
якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними
або навчила користуватися приладом. За дітьми необхідно
наглядати, щоб переконатися, що вони не граються приладом.
4
UK
Для користувачів у Європі
Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та
особи з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними
чи розумовими здібностями або браком досвіду та знань, якщо
вони перебувають під наглядом або навчені користуватися
приладом у безпечний спосіб і розуміють, які ризики з цим
пов’язані. Діти не повинні гратися приладом. Очищення й
технічне обслуговування не можна виконувати дітям без нагляду
дорослих.
Діти до 3 років не повинні перебувати поряд із машиною, якщо
за ними не здійснюється постійний нагляд.
Установлення
•Ніколи
•
не вмикайте прилад, якщо він пошкоджений,
несправний, частково розібраний чи будь-яка з його частин
відсутня або зламана, зокрема в разі пошкодження шнура
живлення або штепсельної вилки.
•Транспортувати
•
прилад повинні щонайменше двоє людей,
надійно тримаючи його.
•Не
• встановлюйте прилад у вологому чи брудному приміщенні.
Не встановлюйте і не зберігайте прилад просто неба або в
приміщенні, де він може піддаватися впливу прямих променів
сонця, вітру, дощу або температури нижче нуля.
•Закрутіть
•
зливний шланг, щоб уникнути його від'єднання.
•У
• разі пошкодження шнура живлення або несправності
електричної розетки не можна вмикати шнур живлення.
Необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру.
•Заборонено
•
використовувати подовжувачі або адаптери з
кількома розетками.
5
UK
•Машину
•
не можна встановлювати за дверима, які замикаються,
розсувними дверима або дверима з петлями на протилежній
стороні від приладу, що перешкоджає повному відкриванню
дверцят приладу.
•Пральну
•
машину необхідно заземлювати. У випадку
неправильної роботи або несправності заземлення зменшіть
ризик ураження електричним струмом, забезпечивши шлях
найменшого опору для електричного струму.
•Кабель
•
живлення цього пристрою має жилу заземлення й вилку
з контактом заземлення. Штепсельну вилку слід вставляти
в електричну розетку, правильно встановлену та заземлену
відповідно до всіх місцевих норм і правил.
•Неналежне
•
під'єднання заземлюючої жили може призвести
до ураження електричним струмом. Проконсультуйтеся з
кваліфікованим електриком або фахівцем сервісної служби,
якщо у вас є сумніви, чи правильно заземлено машину.
•Не
• змінюйте штепсельну вилку машини. Якщо штепсельна
вилка не підходить до електричної розетки, установіть
необхідну розетку, звернувшись до кваліфікованого електрика.
Експлуатація
•Заборонено
•
знімати панелі або розбирати машину. Не
використовуйте гострих предметів для вмикання приладу через
панель керування.
•Не
• ремонтуйте і не замінюйте деталі в машині. Будь-який
ремонт та обслуговування має виконуватися фахівцем
сервісної служби, якщо інше не зазначено в посібнику
користувача. Використовуйте лише дозволені виробником
заводські запчастини.
6
UK
•Не
• кладіть у прилад тварин, наприклад домашніх улюбленців.
•Стежте,
•
щоб під машиною та навколо неї не було
легкозаймистих матеріалів, наприклад пуху, паперу, ганчірок,
хімічних речовин тощо.
•Не
• залишайте дверцята машини відчиненими. Якщо залишити
дверцята відчиненими, діти можуть намагатися повиснути на
них або залізти всередину, що призведе до травмування або
пошкодження машини.
•Використовуйте
•
нові шланги або набори шлангів, що
постачаються разом із машиною. Використання старих
вживаних шлангів може призвести до витоку води та
подальшого пошкодження майна.
•Ніколи
•
не завантажуйте в машину, а також не періть і не сушіть
у ній одяг, якщо його до цього очищали, прали, замочували чи
обробляли з використанням горючих або вибухових речовин
(таких як віск, засіб для видалення воску, мастило, фарба,
бензин, знежирювальний засіб, речовина для хімічного
очищення, керосин, нафта, засіб для виведення плям,
скипидар, рослинна олія, кулінарний жир, ацетон, спирт тощо).
Неправильне використання може призвести до займання або
вибуху.
•Не
• намагайтеся відкрити машину під час роботи. Зачекайте,
поки барабан повністю зупиниться.
•Якщо
•
стався витік води, відключіть прилад від розетки та
зверніться до довідкового центру компанії LG Electronics.
•Не
• допускайте надмірного натискання на відкриті дверцята
машини.
•Не
• торкайтеся дверцят під час роботи програм з високою
температурою води.
•Не
• використовуйте поряд із машиною легкозаймисті гази та
речовини (бензол, бензин, розчинники, нафтопродукти, спирт
тощо).
•Якщо
•
зливний шланг або шланг подачі води взимку замерз,
використовуйте пральну машину лише після його розмерзання.
•Тримайте
•
пральні засоби, а також засоби для пом'якшення
тканин та відбілювання подалі від дітей.
7
UK
•Не
• торкайтеся вилки шнура живлення або елементів
управління прилад приладу мокрими руками.
•Не
• згинайте шнур живлення занадто сильно та не ставте на
нього важкі предмети.
•Ця
• машина призначена для прання одягу та білизни.
Заборонено прати доріжки, килимки, взуття, підстилки для
тварин та інше.
•Ця
• пральна машина придатна до використання в домашньому
господарстві, її не можна використовувати як переносний
прилад.
•Якщо
•
стався витік газу (ізобутан, пропан, природній газ
тощо), не торкайтеся пральної машини та провітріть негайно
приміщення.
Правила технічної безпеки при використанні сушки
•Не
• сушити брудні речі в приладі.
•Речі,
•
що забруднені такими речовинами, як столова олія,
рослинна олія, ацетон, спирт, нафта, керосин, засоби для
виведення плям, скипидар, віск та засоби для виведення воску,
слід прати в гарячій воді з додатковою кількістю миючого засобу
перед сушінням у приладі.
•Ніколи
•
не вимикайте прилад до закінчення циклу сушіння, окрім
випадків, коли всі речі будуть швидко витягнуті і розгорнуті
таким чином, що тепло розсіюється.
•Не
• сушіть у приладі такі речі, як поролон (латексна піна),
шапочки для душа, водонепроникна тканина, речі з гумовою
підкладкою, а також речі та подушки, наповнені поролоном.
•Пом'якшувачі
•
тканини або аналогічні засоби слід
використовувати у відповідності до інструкції з використання
пом'якшувача тканини.
•Перевірте
•
кишені та витягніть з них усі речі, такі як запальнички
чи сірники.
•Не
• використовуйте прилад у разі використання промислових
хімічних речовин для чистки.
8
UK
Технічне обслуговування
•Обережно
•
вставте штепсельну вилку в розетку, після того як
вологу та бруд буде усунено.
•Слід
•
від’єднати машину від мережі живлення, перш ніж
розпочинати її чищення. Установлення елементів керування
в положення OFF (вимкнено) або переведення в режим
очікування не відключає машину від джерела живлення.
•Не
• розпилюйте воду всередині або ззовні виробу з метою його
очищення.
•Ніколи
•
не тягніть за кабель живлення, коли від’єднуєте прилад
від розетки. Завжди міцно тримайте вилку та витягуйте її з
розетки прямо.
Утилізація
•Перед
•
утилізацією старого приладу вимкніть його з розетки.
Відріжте шнур живлення безпосередньо біля пральної машини,
щоб запобігти неправильному використанню.
•Викидайте
•
пакувальні матеріали (наприклад, вініл або
пінопласт) так, щоб вони не потрапили до дітей. Пакувальні
матеріали можуть спричинити задуху.
•Зніміть
•
дверцята перед виведенням пральної машини з
експлуатації або утилізацією, щоб уникнути небезпеки
замикання всередині машини дітей або невеликих тварин.
9
ВСТАНОВЛЕННЯ
UK
Деталі
12
1
Транспортувальні болти
2
Штепсельна вилка живлення
3
Лоток
4
Панель керування
5
Барабан
6
Дверцята
7
Дренажний шланг
8
Заглушка зливного шланга
9
Фільтр зливного насоса
10
Ковпачок (розташування
може змінюватися залежно
від виробу)
11
Регульовані ніжки
12
Кнопка живлення
Аксесуари
Шланг подачі холодної
води (1 EA)
(додатково: гаряча вода
(1 EA))
Гайковий ключ
Кронштейн для
встановлення
дренажного шланга
(додатково)
Стяжка (додатково)
10
Заглушки для отворів
транспортувальних
болтів (додатково)
Нековзкі підкладки (2
EA) (додатково)
Пральна машина міні
UK
Технічні характеристики
Модель
FH6G1BCH(0-9)N
Потужність прання
12 кг (прання)/8 кг (сушка)
Живлення
220–240 В~, 50 Гц
Габарити
600 мм (Ш) x 610 мм (Г) x 850 м (В)
Вага
76 кг
Допустимий тиск води
0,1–1,0 МПа (1,0–10,0 кгс/см²)
••Зовнішній вигляд і характеристики можуть бути змінені без попередження з метою покращення якості
виробу.
••Жодного додаткового захисту від зворотного потоку води не потрібно для підключення до системи
водопостачання.
11
UK
Вимоги до місця встановлення
Розташування
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Рівна підлога : Допустимий нахил підлоги під
машиною – 1°.
Електрична розетка : Розетка має
розташовуватися не далі 1 м від бічної стінки
машини.
••Не вмикайте в одну розетку декілька приладів
одночасно, оскільки це може призвести до
перевантаження.
Додаткові рекомендації : Відстань до стіни
ззаду - 10 см та по 2 см справа та зліва.
••Ніколи не розміщуйте та не зберігайте на
поверхні машини мийні засоби. Ці засоби
можуть пошкодити покриття або елементи
керування.
ОБЕРЕЖНО
••Штепсельну вилку слід вставляти в електричну
розетку, правильно встановлену та заземлену
відповідно до всіх місцевих норм і правил.
Розташування
••Установіть машину на рівну тверду підлогу.
••Переконайтеся, що циркуляції повітря навколо
пральної машини не заважають килими,
доріжки тощо.
••Ніколи не намагайтеся вирівняти нерівності
підлоги, підкладаючи під машину шматки
деревини, картон або подібні матеріали.
12
••Якщо неможливо уникнути встановлення
машини поруч із газовою плитою чи вугільною
піччю, потрібно прокласти поміж ними
ізоляційну перегородку (85 × 60 см) боком з
алюмінієвою фольгою до плити або печі.
••Не встановлюйте машину в приміщеннях,
де температура може опускатися нижче
нуля. Замерзлі шланги можуть тріснути
під тиском льоду. Надійність електронного
блока керування може бути порушена при
температурах нижче 0 °С.
••Установлюйте машину так, щоб забезпечувався
вільний доступ до машини для спеціаліста у
випадку ремонту.
••Після встановлення машини налаштуйте
чотири ніжки за допомогою гайкового ключа для
транспортувальних болтів так, щоб забезпечити
стійке положення машини і залишити проміжок
приблизно 5 мм між поверхнею машини та
будь-якою робочою поверхнею.
••Якщо доставка машини здійснювалася в
зимовий час при температурі нижче нуля, перед
використанням витримайте її при кімнатній
температурі декілька годин.
ОБЕРЕЖНО
••Прилад не призначений для експлуатації на
плавучих засобах і в пересувних об'єктах, таких
як пересувні будинки, літаки тощо.
Підключення до електромережі
••Не використовуйте подовжувач або трійник.
••Після прання завжди виймайте вилку з розетки
та перекривайте подачу води до пральної
машини.
••Підключайте пральну машину до заземленої
розетки відповідно до чинних норм та вимог.
••Установіть машину так, щоб штепсельна вилка
була легкодоступна.
••Ремонт пральної машини має здійснювати
кваліфікований персонал. Ремонт, здійснений
недосвідченими особами, може призвести до
травмування або серйозних несправностей у
роботі машини. Зв’яжіться з місцевим сервісним
центром.
UK
Розпакування та видалення
транспортувальних болтів
1
Витягніть пральну машину з пінопластової
підставки.
••Якщо для зняття картонної основи необхідно
покласти пральну машину на бік, завжди
захищайте бік машини від пошкоджень та
кладіть її обережно. Не кладіть машину на
передню або задню сторону.
3
Закрийте отвори заглушками.
••Знайдіть заглушки для отворів, що
додаються разом з іншими аксесуарами або
прикріпленні ззаду.
Заглушка
••Після зняття картонної коробки та інших
транспортувальних матеріалів витягніть
пральну машину з пінопластової підставки.
Слідкуйте, щоб до дна машини не прилипла
пакувальна вставка і щоб вона відійшла
разом з підставкою.
ПРИМІТКА
••Зберігайте транспортувальні болти, щоб їх
можна було знову використати у випадку
нового транспортування машини. Щоб
уникнути пошкодження внутрішніх компонентів
машини, не транспортуйте її без установлених
транспортувальних болтів.
Пакувальна вставка
(додатково)
2
Картонна
основа
••Якщо не видалити транспортувальні болти,
це може призвести до сильної вібрації,
надмірного шуму та виходу пральної машини
з ладу. Шнур живлення зафіксовано на задній
частині пральної машини за допомогою
транспортувальних болтів, щоб їх було легко
помітити. Це дає змогу запобігти експлуатації
машини з встановленими транспортувальними
болтами.
Видаліть транспортувальні болти.
••За допомогою ключа, який входить до
комплекту пральної машини, відкрутіть усі
транспортувальні болти (починаючи з двох
нижніх), повертаючи їх проти годинникової
стрілки. Видаліть болти, злегка їх
розхитуючи під час витягування.
13
UK
Використання нековзких
підкладок (додатково)
Дерев’яна підлога (підлога без
проміжних опор)
Якщо машина встановлюється на слизькій
поверхні, вона може рухатися через надмірну
вібрацію. Неправильне вирівнювання може
призвести до неправильної роботи через шум
і вібрацію. Якщо це відбувається, установіть
нековзкі підкладки під регульовані ніжки та
налаштуйте рівень.
••Дерев’яна підлога особливо піддається вібрації.
1
Витріть підлогу перед застосуванням
нековзких підкладок.
••За допомогою сухої ганчірки приберіть зайві
об'єкти та витріть вологу. Якщо на поверхні
підлоги залишиться волога, нековзкі
підкладки можуть ковзати.
••Щоб уникнути вібрації, рекомендуємо підкласти
під кожну ніжку гумові підкладки товщиною
не менше 15 мм, зафіксовані шурупами,
щонайменше до двох мостин.
Гумова підкладка
••Якщо це можливо, установіть машину в одному
з кутів кімнати, де підлога найбільш стійка.
2
Налаштуйте рівень після розташування
пральної машини на місці встановлення.
••Підкладіть гумові підкладки, щоб зменшити
вібрацію.
3
Прикріпіть нековзкі підкладки клейким боком
до підлоги.
ПРИМІТКА
••Найкраще розміщувати нековзкі підкладки
під передніми ніжками. Якщо прокладки
складно розмістити під передніми ніжками,
розмістіть їх під задніми ніжками.
Цим боком
вгору
Клейкий бік
••За умови правильного розташування та
вирівнювання машина буде працювати довго,
надійно та без збоїв.
••Пральна машина має стояти абсолютно
горизонтально та стійко.
••Вона не має "гойдатися" з кута на кут під вагою
білизни.
••Місце встановлення має бути рівним, на підлогу
не мають бути нанесені підлогові мастики або
інші мастильні речовини.
••Не дозволяйте ніжкам пральної машини
намокати. Недотримання цієї вказівки може
призвести до вібрації та шуму.
••Гумові підкладки (артикул 4620ER4002B) можна
придбати в Сервісному центрі компанії LG.
4
Переконайтеся, що прилад установлено
рівно.
••Обережно штовхніть або похитайте верхні
краї машини, щоб переконатися, що вона не
хитається. Якщо пральна машина хитається,
вирівняйте її ще раз.
ПРИМІТКА
••Нековзкі підкладки можна придбати в
Сервісному центрі компанії LG.
14
UK
Вирівнювання машини
Якщо підлога нерівна, вкручуйте або
викручуйте регульовані ніжки (не підкладайте
шматки деревини або інші предмети під
ніжки). Переконайтеся, що всі чотири ніжки
твердо стоять на підлозі, а потім перевірте
горизонтальне положення пральної машини за
допомогою будівельного рівня.
••Після вирівнювання машини закрутіть
фіксувальну гайку в напрямку основи машини.
Необхідно закрутити всі фіксуючі гайки.
Підключення до
водопостачання
••Тиск води в мережі має бути в межах 0,1 МПа –
1,0 МПа (1,0‒10,0 кгс/см2).
••Уникайте пошкодження та заїдання різьби під
час під'єднання шланга для подачі води до
клапана.
••Якщо тиск перевищує 1,0 МПа, то потрібно
вставити редуктор тиску.
••Час від часу перевіряйте стан шланга та
замінюйте його, якщо необхідно.
Перевірка гумової прокладки на
шлангу подачі води
Підняти
Опустити
Фіксувальна гайка
Дві гумові прокладки постачаються зі шлангом
подачі води. Їх використовують для запобігання
витоку води. Перевірте щільність з'єднання
шланга з кранами.
Обережно закрутіть усі 4
фіксувальні гайки.
Діагональна перевірка
••Під час натиснення на кутки верхньої кришки
машини по діагоналі виріб не має нахилятися
або розгойдуватися вгору-вниз (перевірте в
обох напрямках). Якщо натисненням на кути
верхньої кришки по діагоналі машину можна
нахилити, відрегулюйте ніжки знову.
Муфта для під'єднання шланга
Гумова прокладка
ПРИМІТКА
••Дерев'яна підлога або підлога без проміжних
опор можуть посилювати вібрацію та
відсутність рівноваги.
••У випадку, якщо машина встановлена на
піднесенні, її необхідно надійно закріпити для
того, щоб уникнути вірогідності падіння.
Муфта для під'єднання шланга
Гумова прокладка
15
UK
Під’єднання шланга до
водопровідного крана
3
Притисніть перехідник на кінці крана таким
чином, щоб гумова прокладка утворила
водонепроникне з'єднання. Затягніть чотири
гвинти кріплення.
4
Посуньте впускний шланг вгору так, щоб
гумова прокладка всередині шланга щільно
прилягла до крана, а потім затягніть його,
повертаючи вправо.
Під’єднання шланга з гвинтовою муфтою
до водопровідного крана з різьбою.
Закрутіть муфту на водопровідному крані.
Пластина
Шланг
подачі води
Під’єднання шланга з гвинтовою муфтою
до водопровідного крана без різьби.
1
Послабте чотири гвинти кріплення.
Верхня
муфта
Гумова
прокладка
Під’єднання шланга з прямим
кріпленням до водопровідного крана без
різьби.
Гвинт кріплення
2
1
Відкрутіть пластину перехідника та послабте
чотири гвинти кріплення.
Зніміть напрямну пластину, якщо кран
завеликий для перехідника.
Напрямна пластина
Пластина з
отвором
2
Зніміть напрямну пластину, якщо кран
завеликий для перехідника.
Напрямна пластина
16
UK
3
Під’єднання шланга до машини.
Притисніть перехідник на кінці крана таким
чином, щоб гумова прокладка утворила
водонепроникне з'єднання. Затягніть чотири
гвинта кріплення і кільце перехідника.
Приєднайте водопровідний кран подачі гарячої
води зі шлангом подачі гарячої води до задньої
стінки приладу. Приєднайте водопровідний кран
подачі холодної води зі шлангом подачі холодної
води до задньої стінки приладу.
Шланг подачі
холодної води
4
Натисніть на притискне кільце, приєднайте
шланг подачі води до перехідника та
відпустіть притискне кільце. Переконайтеся,
що перехідник належним чином зафіксовано.
Притискне
кільце
Шланг подачі
гарячої води
ПРИМІТКА
••Виконайте наведені вище кроки, якщо після
завершення під'єднання вода протікає зі
шланга. Використовуйте звичайний кран для
подачі води. У випадку, якщо кран квадратний
чи завеликий, зніміть напрямну пластину, перш
ніж вставляти кран у перехідник.
Використання горизонтального крана
Горизонтальний кран
ПРИМІТКА
••Після під'єднання шланга подачі води до
водопровідного крана відкрийте кран та
злийте разом із водою зайві речовини (бруд,
пісок, тирсу тощо), що можуть міститися у
водопроводі. Злийте воду до відра та перевірте
її температуру.
Подовжений кран
Квадратний кран
17
UK
Установлення зливного
шланга
••Не потрібно кріпити зливний шланг на висоті
більше 100 см від підлоги. Вода з пральної
машини може не зливатися або зливатися
повільно.
••Надійне кріплення зливного шланга дасть змогу
запобігти пошкодженню підлоги водою, що
протікає.
••Якщо зливний шланг надто довгий, не
заштовхуйте зайву частину шланга в пральну
машину. Це може призвести до підвищеного
рівня шуму.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Якщо зливний шланг установлюється до
раковини, щільно закріпіть зливний шланг за
допомогою ланцюга.
••Надійне кріплення зливного шланга дасть змогу
запобігти пошкодженню підлоги водою, що
протікає.
Раковина для
прання
Стопорне кільце
шланга
max. 100 cm
З'єднувальний
ремінь
max. 100 cm
18
Експлуатація
Використання пральної
машини
UK
4
Використання необхідних режимів прання.
5
Розпочніть прання.
6
Завершіть прання.
Перед початком експлуатації машини необхідно
виконати один цикл прання без білизни. Це
дасть змогу видалити з барабана фабричне
забруднення та воду.
1
2
••Натискайте кнопку циклу декілька разів або
повертайте ручку вибору режиму прання,
доки не виберете той, який вам потрібний.
Розділіть та завантажте речі.
••Розділіть білизну за типом тканини,
рівнем забруднення, кольором та обсягом
завантаження (якщо необхідно). Відкрийте
дверцята та завантажте речі до пральної
машини.
••Натисніть кнопку запуску/призупинення,
щоб розпочати цикл прання. Пральна
машина певний період працюватиме без
води, щоб виміряти вагу білизни. Якщо
протягом 15 хвилин не натиснути на кнопку
запуску/призупинення, пральна машина
вимкнеться, а всі налаштування буде
втрачено.
Додайте миючі засоби та/або порошок і
пом'якшувач тканини.
••Додайте необхідну кількість прального
порошку до висувного лотка для прального
порошку. Якщо необхідно, додайте
відбілювач та пом’якшувач тканини до
відповідних відділів висувного лотка.
••Після завершення прання пролунає мелодія.
Відразу вийміть білизну з пральної машини,
щоб зменшити утворення складок. Під
час виймання білизни зверніть увагу на
ущільнення дверцят, оскільки там можуть
залишитися дрібні речі.
ПРИМІТКА
3
Увімкніть пральну машину.
••Натисніть кнопку Живлення, щоб увімкнути
пральну машину.
••Кнопка не спрацьовує, якщо дверцята
відчинені. Спочатку закрийте дверцята, а потім
натисніть ще раз.
19
UK
3
Сортування білизни
1
Вивчіть позначення на бірках одягу.
••Зазвичай там міститься інформація про
тканини і допустимі режими прання.
••Символи на бирках одягу.
Температура прання
Звичайне машинне прання
Постійне віджимання
Делікатне прання
Ручне прання
Перед завантаженням.
••Під час завантаження білизни до машини
намагайтеся змішувати дрібні речі з
великими. Спочатку завантажуйте великі
речі.
••Великі речі не повинні перевищувати
половини загального обсягу завантаженого
в машину одягу. Не періть у машині
поодинокі речі. Це може призвести до
порушення балансу в барабані. Додайте
одну або дві подібні речі.
••Перевірте всі кишені та переконайтесь,
що вони порожні. Сторонні предмети, такі
як цвяхи, ручки, монети, ключі, шпильки,
різного роду гумки і т.п., можуть привести до
поломки і виходу з ладу пральної машини, а
також завдати шкоди одягу.
Прати не можна
2
Сортування білизни
••З метою досягнення найкращих результатів
розділіть білизну на частини, які потребують
однакового режиму прання.
••Різні тканини вимагають різної температури
води під час прання та різної швидкості
обертання барабана під час віджимання.
••Завжди періть тканини темних кольорів
окремо від тканин світлих і білих кольорів.
Окреме прання необхідне, оскільки в іншому
випадку може статися втрата забарвлення
кольорового одягу або зміна кольору
світлого одягу. Якщо можливо, не періть
сильно забруднений одяг разом зі слабо
забрудненим.
−−Забрудненість (сильна, середня, слабка):
Відсортуйте одяг за ступенем
забрудненості.
−−Колір (білий, світлий, темний):
Відділіть білі тканини від кольорових
тканин.
−−Ворс (джерела, накопичувачі)
Джерела і накопичувачі ворсу слід прати
окремо.
20
••Застібніть усі блискавки, застібки та
зав’язки, оскільки вони можуть зачепитися
за інший одяг.
••Обробіть плями та найбільш забруднені
місця, наприклад на манжетах і комірцях,
розчиненим у воді пральним порошком, щоб
полегшити видалення бруду.
УВАГА
••Проконтролюйте, щоб у барабані не
залишилось предметів від попереднього
прання. Вони можуть бути пошкоджені під час
наступного прання.
UK
Додавання миючих засобів
Дозування прального порошку
••Пральний порошок необхідно використовувати
відповідно до вказівок виробника порошку
та вибирати згідно з типом, кольором,
забрудненням тканини та температурою
прання.
••Під час використання завеликої кількості
миючого засобу утворюється багато піни, що
погіршує результат прання і створює додаткове
навантаження на двигун, що може викликати
збої в роботі.
••Якщо ви бажаєте скористатися рідким
пральним засобом, дотримуйтесь вказівок його
виробника.
••Ви можете налити рідкий пральний засіб
безпосередньо до лотка для прального
порошку, якщо ви плануєте одразу розпочати
прання.
••Не використовуйте рідкий пральний засіб під
час застосування функції затримки в часі або
режиму попереднього прання, оскільки рідина
може затверднути.
••Якщо утворюється забагато піни, кладіть менше
прального порошку.
••Кількість необхідного для прання порошку може
змінюватися у залежності від температури
води, її жорсткості, а також розміру та ступеню
забрудненості одягу. Для досягнення найкращих
результатів не допускайте утворення великої
кількості піни.
••Звертайте увагу на бирки одягу перед тим, як
вибрати пральний порошок та температуру
води:
••Разом із пральною машиною використовуйте
пральний порошок для певного типу одягу:
ПРИМІТКА
••Не допускайте затвердіння прального засобу.
Це може призвести до закупорювання, поганого
полоскання або появи стороннього запаху.
••Повне завантаження: відповідно до вказівок
виробника.
••Часткове завантаження: 3/4 від звичайної
кількості
••Мінімальне завантаження: 1/2 від максимальної
кількості
Додавання порошку та
пом’якшувача тканини
Додавання миючого засобу
••Основне прання →
••Попереднє+основне прання →
ПРИМІТКА
••Зайва кількість прального порошку, відбілювача
або кондиціонера для білизни може призвести
до протікань води.
••Використовуйте необхідну кількість прального
засобу.
Додавання пом’якшувача тканини
••Не заповнюйте відсік вище лінії максимального
завантаження. Переповнення лотка
може призвести до передчасного викиду
пом’якшувача у воду. Він може залишити плями
на одязі. Повільно закрийте висувний лоток.
−−Пральний порошок для всіх типів тканин
−−Пральний порошок для делікатних тканин
−−Рідкий пральний засіб для всіх типів тканин
або для лише вовни
••Для отримання кращих результатів прання
та відбілювання, використовуйте пральний
порошок із порошковим відбілювачем.
••Пральний засіб змивається з дозатора на
початку циклу.
21
UK
••Не залишайте пом’якшувач тканини в
контейнері на період більше двох днів, оскільки
він може затвердіти.
••Пом’якшувач буде автоматично доданий у воду
на останньому етапі полоскання.
Використання пластинок
1
Відкрийте дверцята та покладіть пластинку
всередину.
2
Завантажте білизну в барабан та закрийте
дверцята.
••Не висувайте лоток під час подачі води.
••Не наливайте в лоток розчинники (бензин
тощо).
ПРИМІТКА
••Не наносьте пом’якшувач тканин безпосередньо
на одяг.
Додавання пом’якшувача води
Пом’якшувач води, наприклад засіб проти
утворення накипу, можна використовувати для
зменшення кількості порошку під час прання в
дуже жорсткій воді.
••Дозування засобу вказане на упаковці.
Спочатку додайте миючий засіб, потім
пом’якшувач води.
22
UK
Панель управління
1
3
B
A
C
4
6
2
1 Кнопка живлення
5
••
: На дисплеї відображається
приблизний час завершення прання. Під
час автоматичного визначення обсягу
білизни блимає
або з’являється
повідомлення «Iнтелект».
••
: Температура води відображається
після натискання кнопки Температура.
••
: Швидкість обертання відображається
після натискання кнопки Віджим.
••Натисніть кнопку Живлення для
ввімкнення пральної машини.
2 Кнопка запуску/призупинення
••Кнопка запуску/призупинення призначена
для початку прання та його призупинення.
••Якщо прання необхідно тимчасово
призупинити, натисніть кнопку запуску/
призупинення.
4 Кнопка вибору режиму
••Режими доступні відповідно до типу
білизни.
3 Відображення на дисплеї
••Дисплей відображає налаштування,
приблизний час до завершення прання,
параметри та повідомлення про стан.
Якщо пральну машину ввімкнено, на
дисплеї відображаються налаштування за
замовчуванням.
••Орієнтовні витрати енергії ( ) та води (
) відображаються до початку прання, а
фактичні витрати – після завершення.
••Індикатор світиться для позначення
вибраного режиму.
5 Параметри
••Цей елемент дає змогу вибрати додаткову
програму та світиться після вибору.
••Скористайтеся цими кнопками, щоб
вибрати необхідні параметри вибраного
режиму.
6 Прання + Сушка ( )
••( ) позначає потужність сушіння, яка
відрізняється залежно від моделі.
23
UK
Таблиця програм
Програма прання
Режим
Опис
Бавовна
Забезпечує найкращі
результати завдяки
поєднанню різних способів
обертання барабана.
Бавовна+
Збалансоване прання для
великих обсягів білизни зі
зниженим споживанням
електроенергії.
Легкий догляд
Змішані тканини
Температура
Максимальне
(рекоменд.)
завантаження
Кольоровий одяг
(сорочки, нічні
сорочки, піжами
тощо) і помірно
забруднені речі з
бавовни (нижня
білизна).
40 °C
(від холодної
до 95 °C)
Цикл для щоденного одягу,
Поліамід, акрил,
що не потребує прасування
поліестер.
після прання.
40 °C
(від холодної
до 60 °C)
Забезпечує одночасне
прання різних типів тканин.
Різні тканини, за
винятком тих,
що потребують
особливого
догляду (шовк/
делікатні тканини,
спортивний одяг,
темний одяг,
вовна, пухові
ковдри/штори).
Номінал
60 °C
(від холодної
до 60 °C)
5 кг
40 °C
(від холодної
до 40 °C)
4,5 кг
Бавовна,
Допомагає позбутись
нижня білизна,
алергенів, таких як побутові
наволочки,
кліщі, пилок і котяча
простирадла,
шерсть.
дитячий одяг
60 °C
(від 60 °C до
95 °C)
Вовна
Можливість прати вовняні
тканини. (Використовуйте
миючий засіб для вовняних
тканин, які можна прати в
пральній машині.)
Вовняні тканини,
які можна прати в
пральній машині,
лише зі 100%
натуральної вовни.
30 °C
(від холодної
до 40 °C)
3 кг
Освіжити
Допомагає позбутися
складок за 20 хв,
використовуючи пар. Після
цього одяг може бути
вологим. Поставте його
сушитися протягом 10–30
хв, перш ніж вдягати.
Речі з додаванням
бавовни, сорочки
з додаванням
поліестеру, блузки
Не потрібно
вибирати
3 речі
Гіпоалергенне
прання
24
Тип тканини
UK
Режим
Опис
Режим призначений
для спортивного одягу,
Спортивний одяг наприклад вбрання для
легких або інтенсивних
пробіжок.
Тип тканини
Температура
Максимальне
(рекоменд.)
завантаження
Тканини Coolmax,
gore-tex і sympatex
та фліс
30 °C
(від холодної
до 40 °C)
Швидке 30
Швидкий цикл прання,
призначений для
невеликої кількості
несильно забрудненого
одягу.
Слабо забруднена
кольорова білизна.
20 °C
(від холодної
до 40 °C)
Ніжний догляд
Для одягу з делікатних
тканин, придатних для
ручного та машинного
прання, наприклад,
вовни, білизни, суконь
тощо. (Використовуйте
порошок для машинного
прання вовняних речей).
Вовна, вироби,
які можна прати
вручну, делікатні
тканини та такі,
що можуть легко
пошкодитися.
20 °C
(від холодної
до 30 °C)
1,5 кг
40 °C
(від холодної
до 95 °C)
8 кг
Прання + Сушка
Моя програма
3 кг
Можна
Забезпечує безперервний використовувати
процес прання та сушіння невелику кількість
в одному циклі.
білизни для
сушіння.
Для додатково завантажених програм. Якщо ви не завантажили жодної
програми, використовуватиметься стандартна – «Полоскання+Вiджим».
••Температура води: виберіть відповідну температуру води для обраного циклу прання. Завжди
звертайте увагу на бирки та вказівки виробників одягу під час прання.
ПРИМІТКА
••Рекомендується нейтральний пральний засіб.
25
UK
Програма сушки
Режим
Стандартна (
)
Сушка під праску
(
)
Низька температура
(
)
Час 30 хв. (
)
Час 60 хв. (
)
Час 120 хв. (
)
Максимальне
Опис
Тип тканини
Для бавовни. Обирайте цю
програму для скорочення
часу сушіння та витрат
електроенергії.
Речі з вовни чи лляних
тканин, такі як вовняні
рушники, футболки та
лляна білизна.
Номінал
Для забезпечення легкого
прасування завершіть
процес сушки, залишаючи
речі вогкими.
Бавовна або лляні
тканини, які можна
прасувати після
завершення програми.
Номінал
Для меншого
пошкодження тканини
програма забезпечує
сушіння при низькій
температурі.
Речі, які не потребують
особливого догляду,
синтетичні тканини,
призначені для
прання в режимі
«Легкий догляд», речі
зі змішаних тканин,
які можна прати
з використанням
програми «Змішані
тканини».
3,5 кг
Ви можете змінювати
час сушки залежно
від максимального
навантаження.
завантаження
0,5 кг
Бавовна, рушник
1 кг
3 кг
ПРИМІТКА
••Оберіть максимальну швидкість віджиму в обраній програми прання для забезпечення результатів
сушіння.
••У разі, якщо кількість білизни для прасування і висушення в одній програмі не перевищує
максимальну вагу, дозволену для програми сушіння, рекомендується провести прання та сушіння в
одній безперервній послідовності.
26
UK
Додаткові параметри
Режим
Замочування
Прання
Пом’якшення
Затримка
паром
паром
завершення
Полоскання+
EcoHybrid
Сушка
Бавовна
●
●
●
●
●
●
Бавовна+
●
●
●
●
●
●
Легкий
догляд
●
●
●
●
●
●
Змішані
тканини
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Спортивний
одяг
●
●
●
Швидке 30
●
●
●
Ніжний
догляд
●
●
●
●
Гіпоалергенне
прання
●*
Вовна
Освіжити
Прання +
Сушка
●*
●
●
●
●*
* Цей параметр автоматично додається до циклу, і його не можна видалити.
27
UK
Експлуатаційні дані
Режим
28
Макс. об. / хв.
1600
Бавовна
1600
Бавовна+
1600
Легкий догляд
1200
Змішані тканини
1600
Гіпоалергенне прання
1600
Вовна
800
Освіжити
-
Спортивний одяг
800
Швидке 30
1600
Ніжний догляд
800
Прання + Сушка
1600
UK
Додаткові програми
Пар (необов’язково)
Затримка завершення
Можна встановити затримку часу, так щоб
пральна машина запустилася автоматично
і закінчила роботу після завершення
встановленого часового проміжку.
Функції прання паром забезпечують покращене
прання зі зниженим споживанням енергоресурсів.
Завдяки опції Пом'якшення паром пара
розпилюється після циклу обертання, щоб
зменшити кількість складок і зробити білизну
пухнастішою.
1
Натисніть кнопку Живлення.
1
Натисніть кнопку Живлення.
2
Виберіть програму прання.
2
3
Натисніть кнопку Затримка завершення і
встановіть необхідний час завершення.
Для функції «Прання парою» вибирайте
програми відпарювання. Для функції
«Пом’якшення парою» виберіть програму
«Бавовна» або «Бавовна+», «Змішані
тканини», «Легкий догляд».
3
Вибір режиму залежить від кількості
натискань кнопки Пар.
4
Натисніть кнопку запуску/призупинення.
••Одне натискання: «Прання парою»
••Двічі: «Пом’якшення паром»
ПРИМІТКА
••Час затримки - це час до завершення режиму,
а не його початку. Фактичний час роботи може
змінюватися залежно від температури води,
ваги білизни та інших факторів.
••Щоб відмінити програму «Таймер», необхідно
натиснути кнопку живлення.
••Уникайте використання рідких засобів для
прання з цією функцією.
EcoHybrid
Використовувати для сушіння конденсату повітря
без споживання води для конденсату.
1
Натисніть кнопку Живлення.
2
Обрати програму сушіння.
3
Натисніть кнопку EcoHybrid.
4
Натисніть кнопку запуску/призупинення.
ПРИМІТКА
••Доступно з програмою Стандартна або Сушка
під праску.
••Три натискання: «Прання парою» та
«Пом’якшення парою»
4
Натисніть кнопку запуску/призупинення.
Прання паром (
)
••Для сильно забруднених речей, нижньої білизни
та дитячого одягу.
••Можна використовувати з такими програмами:
«Бавовна», «Бавовна+», «Змішані тканини»,
«Легкий догляд», «Гіпоалергенне прання»,
«Освіжити», «Прання+сушка».
••Не використовуйте опцію Прання паром для
тканин, що можуть легко втратити колір, а також
делікатних тканин, як-от вовна чи шовк.
Пом’якшення паром (
)
••Найкраще використовувати для пом'якшення та
розпушення тканин після повітряного сушіння.
••Можна використовувати з такими програмами:
«Бавовна», «Бавовна+», «Змішані тканини» та
«Легкий догляд».
••Не використовуйте опцію Пом'якшення паром
для тканин, що можуть легко втратити колір, а
також делікатних тканин, як-от вовна чи шовк.
••Результат пом'якшення залежать від типу
тканини.
29
UK
Додати речі
Віддалений старт
Білизну можна додати або прибрати з барабану
після запуску програми прання.
Використовуйте смартфон, щоб віддалено
керувати своїм приладом. Ви також можете
контролювати роботу циклу, таким чином що ви
знаєте, скільки часу залишилося в циклі.
1
Натисніть кнопку Додати речі, коли
засвітиться індикатор.
2
Відкрийте дверцята після їх розблокування.
ПРИМІТКА
3
Додайте або витягніть білизну.
••Для використання функції дистанційного
запуску спочатку необхідно встановити
з’єднання зі шлюзом і зареєструвати прилад.
(Див. «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ»)
4
Натисніть кнопку запуску/призупинення,
щоб продовжити цикл. Цикл продовжується
автоматично.
Для використання функції Дистанційний
старт:
ПРИМІТКА
••З міркувань безпеки дверцята залишаються
заблокованими, якщо рівень води або
температура ще високі. Протягом цього часу
білизну додати неможливо.
••Якщо температура води в барабані висока,
почекайте, поки вона охолоне.
УВАГА
••При додаванні білизни переконайтеся, що
повністю помістили її в барабан. Якщо білизна
застрягне в отвір засувки двері, гумова
прокладка може бути пошкоджена, в результаті
чого станеться витік води і може трапитися
несправність.
••Якщо додати силу до закривання дверцят,
це може привести до пошкодження деталей,
поломки або проблем з безпекою.
••Якщо ви відкриваєте дверцята в той час, як
в барабані є багато піни і води, піна або вода
можуть витекти, що може призвести до опіку
або заливанню підлоги.
1
Натисніть кнопку Живлення.
2
Покладіть білизну в барабан.
3
Натисніть і утримуйте кнопку Віддалений
старт протягом 3 секунд, щоб включити
функцію Дистанційний старт.
4
Запустіть цикл за допомогою додактуLG
SmartThinQ на вашому смартфоні.
ПРИМІТКА
••Якщо пральну машину не запустити, вона
очікуватиме початку циклу прання, доки ви не
вимкнете її через спеціальну програму або не
деактивуєте функцію дистанційного запуску.
••Коли режим Дистанційного старту активовано,
дверцята автоматично блокуються.
Відключення режиму Дистанційного
старту:
Коли режим Дистанційного старту активовано,
натисніть і утримуйте кнопку Віддалений старт
протягом 3 секунд.
ПРИМІТКА
••Якщо дверцята відчинені, функція
дистанційного запуску вимкнена.
30
UK
Замочування (
)
Програма попереднього нагрівання
рекомендується для сильно забрудненої білизни.
Полоскання+ (
)
Додайте одне полоскання.
1
Натисніть кнопку Живлення.
1
Натисніть кнопку Живлення.
2
Виберіть програму прання.
2
Виберіть програму прання.
3
Натисніть і утримуйте кнопку Замочування
протягом 3 секунд.
3
Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд
кнопку Полоскання+.
4
Натисніть кнопку запуску/призупинення.
4
Натисніть кнопку запуску/призупинення.
Забруднення
Вiджим
••Натискаючи кнопку Вiджим декілька разів,
можна вибрати швидкість обертання.
1
Натисніть кнопку Живлення.
2
Виберіть програму прання.
1
Натисніть кнопку Живлення.
3
Натисніть кнопку Забруднення.
2
Натисніть кнопку Вiджим, щоб вибрати
кількість обертів на хвилину.
4
Натисніть кнопку запуску/призупинення.
3
Натисніть кнопку запуску/призупинення.
Температура
За допомогою кнопки «Температура» можна
встановити комбінацію температури прання
та полоскання для вибраної програми.
Натискайте кнопку, доки не відобразиться
необхідне налаштування. Для всіх полоскань
використовується вода з холодного крана.
••Лише віджим
ПРИМІТКА
••Після вибору No (без вiджиму) 0 обертання
деякий час продовжуватиметься для швидкого
зливання води.
••Виберіть найкращу температуру води для
прання певної білизни. Для отримання
найкращих результатів звертайте увагу на
бирки одягу.
31
UK
Блокування від дітей (
Увімк. / вимк. сигналу
)
За допомогою цієї функції можна заблокувати
всі кнопки на панелі керування. Ця функція не
дає дітям змінити цикл або інші налаштування
машини
1
Натисніть кнопку Живлення.
2
Натисніть кнопку запуску/призупинення.
Блокування панелі управління
3
Натисніть і утримуйте одночасно протягом
3 секунд кнопки Забруднення і Температура,
щоб активувати функцію увімкнення/
вимкнення сигналу.
1
Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд
кнопку Блокування від дітей.
2
Пролунає сигнал, і на екрані з’явиться
.
Якщо активовано блокування від дітей,
блокуються всі кнопки, окрім Живлення.
ПРИМІТКА
••Після активації функції увімкнення/вимкнення
сигналу це налаштування залишається
активним навіть після вимкнення живлення
пральної машини.
••Якщо необхідно вимкнути функцію сигналу,
просто повторіть процедуру.
ПРИМІТКА
••Вимкнення живлення не скасує функцію
блокування від дітей. Перед використанням
інших функцій функцію блокування від дітей
необхідно скасувати.
Розблокування панелі управління
Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку
Блокування від дітей.
••Пролунає сигнал і на дисплеї знову
відобразиться час, що залишається до
завершення виконання поточного режиму.
32
Wi-Fi (
)
Налаштуйте підключення Wi-Fi. Якщо WiFi підключено, піктограма Wi-Fi на панелі
управління буде підсвічена
UK
Сушка (
)
Використовуйте ваші Автоматичні програми для
сушки більшості прання. Електронні датчики
вимірюють температуру пару і призначені
для збільшення чи зменшення температури
сушки для прискорення часу спрацьовування
і забезпечення більш жорсткого контролю
температури.
••Кран холодної води залишати відкритим
впродовж циклів сушіння.
••Можна легко обрати даний автоматичний
процес пральної машини від прання до сушки.
••Для досягнення максимального ефекту сушки
переконайтеся у тому, що всі завантажені речі
виконані з аналогічних матеріалів і схожі за
товщиною.
••Не перевантажуйте пральну машину, кладучи
надто багато речей у барабан. Забезпечте
можливість вільного перевертання речей.
••Якщо Ви відкриваєте дверцята і дістаєте
речі з пральної машини до завершення
циклу не забудьте нажати кнопку запуску/
призупинення.
••Натискаючи кнопку Сушка, можна вибрати:
Звичайний режим – Сушка під праску – Низька
температура – Час (30/60/120)
••Після завершення процесу сушіння на
панелі висвічується надпис « ». Надпис «
» розгладжування складок. Цикл сушіння
практично завершено. Натисніть на будь-яку
кнопку та вийміть одяг. Якщо Ви не натиснете
кнопку запуску/призупинення програма
завершить роботу приблизно через 4 години.
Вовняні речі
••Не сушити та не віджимати в барабані вовняні
речі. Розтягніть їх до первісної форми та
висушіть в розправленому вигляді.
Вовняні та трикотажні матеріали
••Деякі вовняні і трикотажні матеріали можуть
збігатися в тій чи іншій мірі, в залежності від їх
якості.
••Завжди розтягуйте ці матеріали безпосередньо
після прання.
Плісировані та синтетичні матеріали
••Не перевантажуйте пральну машину.
••Для зменшення формування складок виймайте
плісировані речі одразу після завершення
роботи пральної машини.
Дитячий одяг та нічні сорочки
••Завжди перевіряйте інструкції виробника.
Гумові та пластикові матеріали
••Не сушіть речі, вироблені з гуми чи пластика,
а також речі, до складу яких входить гума чи
пластик, а саме такі речі, як:
−−фартухи, нагрудники, чохли на стільці
−−штори та скатертини
−−надувні матраци
Скловолокно
ПРИМІТКА
••У випадку вимкнення пральної машини під
час циклу сушіння двигун вентилятора сушки
може працювати ще прибл. 60 секунд для
самозбереження. Далі на панелі пральної
машини висвічується напис « ». Напис « »
означає охолодження вентилятора.
••Не сушити речі, вироблені зі скловолокна,
у пральній машині. Часточки скла, що
залишились у пральній машині, можуть
потрапити до Вашого одягу при подальшому
використанні пральної машини і можуть
викликати подразнення шкіри.
••Обережно виймайте одяг з пральної машини,
оскільки одяг або пральна машина можуть бути
гарячими.
33
UK
Інструкція з вибору часу сушки
••Програма сушки може працювати до 7 годин.
••Представлений час сушки наведений в якості
прикладу і допоможе Вам встановити режим
сушіння Вашої пральної машини.
••Якщо температура системи сушіння недостатня
для завершення циклу, час сушіння змінюється
автоматично, про що повідомляється у
спливаючому вікні.
ПРИМІТКА
••Запланований час сушіння відрізняється від
часу сушіння при виконанні пральною машиною
автоматичної програми. Час сушіння залежить
від типу тканини, розміру завантаження та
бажаної ступені сухості.
••Коли Ви обираєте лише функцію сушіння,
функція віджиму запускається автоматично для
ефективного використання електроенергії.
34
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
Користування додатком Smart
ThinQ
Встановлення додатку Smart ThinQ
Знайдіть додаток Smart ThinQ в магазині додатків
Google Play або Apple App Store на своєму
смартфоні. Виконайте інструкції із завантаження
та встановлення додатку.
Функція Wi-Fi
••Для приладів з логотипом
або
Ви можете встановлювати зв'язок з приладом
за допомогою зручних функцій на своєму
смартфоні.
Цикл прання (Дистанційний пуск,
Завантажити цикл)
UK
ПРИМІТКА
••Щоб перевірити підключення по мережі Wi-Fi,
подивіться, чи світиться індикатор Wi-Fi
на
панелі керування.
••Додаток LG SmartThinQ не впливає на будь-які
проблеми зі зв’язком або поламки, помилки чи
несправності мережевого з’єднання.
••Прилад підключається лише до мереж Wi-Fi з
частотою 2,4 ГГц.
••Якщо протокол безпеки маршрутизатора
налаштовано на WEP, можливий збій
налаштування мережі. Змініть його на інший
протокол безпеки (рекомендується WPA2) і
знову зареєструйте виріб.
••Для SSID маршрутизатора (ім'я безпровідного
маршрутизатора, що відображається при
пошуку Wi-Fi) використовуйте лише англійський
алфавіт і цифри. Інші символи можуть не
підтримуватися.
Встановіть або завантажте потрібний цикл і
керуйте за допомогою дистанційного додатку.
••Якщо прилад не підключається до мережі Wi-Fi,
можливо, він розташований надто далеко від
маршрутизатора. Для покращення сигналу WiFi придбайте підсилювач сигналу.
Індикатор потреби очищення барабану
••Зв'язок Wi-Fi може перериватись або не
працювати через умови домашньої мережі.
Інтервали очищення барабана пральної машини
визначаються на основі частоти прання.
••Якість мережевого зв’язку може залежати від
інтернет-провайдера.
Моніторинг енергоспоживання
••Оточуюче бездротове середовище здатне
сповільнювати бездротовий мережевий зв'язок.
Перевірте споживання енергії недавно
використовуваних циклів та середньомісячного
значення.
••Функції можуть залежати від моделі.
••Додаток може змінюватись для покращення
приладу без попередження.
Функція Smart Diagnosis (Смартдиагностика)
Ця функція забезпечує корисну інформацію для
діагностики та вирішення проблем з пристроєм
на основі моделі використання.
Налаштування
В наявності є різні функції.
Оповіщення
Увімкніть Оповіщення, щоб отримувати
повідомлення про стан приладу. Повідомлення
спрацьовують, навіть якщо додатокLG
SmartThinQ вимкнено.
35
UK
Повідомлення щодо програмного
забезпечення з відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL,
LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями,
який міститься у цьому виробі, відвідайте
сторінку http://opensource.lge.com .
На додаток до вихідного коду можна завантажити
усі умови відповідних ліцензій, відмови від
відповідальності і повідомлення про авторські
права.
Компанія LG Electronics надасть також відкритий
вихідний код на компакт-диску за оплату вартості
виконання такого розповсюдження (наприклад,
вартості носія, пересилання і транспортування)
після надсилання відповідного запиту на
електронну адресу opensource@lge.com. Ця
пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з
моменту придбання продукту.
Використання функції Smart
Diagnosis™ за допомогою
смартфону
••Для приладів з логотипом
або
Використовуйте цю функцію, якщо вам потрібен
точна діагностика від центру LG Electronics, коли
у приладі виникла несправність.
Smart Diagnosis™ не може бути активована,
якщо прилад не підключений до джерела
живлення. Якщо прилад не в змозі включитись,
пошук і усунення несправностей слід робити без
використання Smart Diagnosis™.
36
Характеристики модуля
безпровідної локальної мережі
Модель
LCW-003
Діапазон частот
2412 ~ 2472 MHz
Вихідна
потужність
(максимальна)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Безпровідна функція S/W версія: V 1.0
Цей пристрій слід встановити і використовувати
на відстаніщонайменше 20 см від пристрою та
тіла.
••справжнім LG Electronics заявляє, що
тип радіообладнання Пральна машина
відповідає Технічному регламенту
радіообладнання;повний текст декларації про
відповідність доступний на веб-сайті за такою
адресою: https://www.lg.com/global/support/
cedoc/cedoc
UK
Використання функції Smart
Diagnosis™
Використання функції Smart
Diagnosis™ під час звернення до
сервісного центру
Використовуйте цю функцію, якщо вам потрібен
точна діагностика від центру LG Electronics, коли
у приладі виникла несправність. Використовуйте
цю функцію тільки для того, щоб зв'язатися з
представником сервісної служби, а не під час
нормальної роботи.
1
Натисніть кнопку Живлення, щоб увімкнути
пральну машину. Не натискайте жодних інших
кнопок і не повертайте ручку вибору програм.
2
Після вказівки центру телефонної підтримки
розташуйте мікрофон телефону біля кнопки
живлення.
ПРИМІТКА
••Функція Smart Diagnosis™ залежить від якості
місцевого виклику.
••Характеристики зв’язку покращаться і ви
зможете отримати краще обслуговування, якщо
скористаєтеся домашнім телефоном.
••Якщо якість передачі даних Smart Diagnosis™
низька через погану якість зв’язку, ви
не зможете отримати найкращий рівень
обслуговування інтелектуальної діагностики.
x.
Ma
mm
0
1
3
Натисніть і утримуйте кнопку Температура
протягом 3 секунд, тримаючи мікрофон
телефону біля символу або кнопки живлення.
4
Тримайте телефон поки не закінчиться
передавання звукового сигналу. Час, що
залишається до завершення передавання
даних, відображається на дисплеї.
••Щоб отримати найкращі результати, не
ворушіть телефоном під час передавання
звукового сигналу.
••Якщо представник кол-центру не зміг
отримати точних даних, вам може бути
запропоновано повторити спробу.
5
Після завершення відліку та припинення
сигналів відновіть розмову з працівником
кол-центру, який зможе допомогти вам за
допомогою інформації, переданої для аналізу.
37
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОБЕРЕЖНО
••Щоб уникнути ураження електрикою, перед
чищенням внутрішніх частин пральної
машини завжди від’єднуйте шнур живлення
від електричної розетки. Недотримання цього
попередження може призвести до серйозних
ушкоджень, пожежі, ураження електричним
струмом або смерті.
••Не протирайте машину сильними хімічними
речовинами, абразивними миючими засобами
або розчинниками. Це може пошкодити
поверхню пральної машини.
Очищення пральної машини
Догляд після прання
••Після завершення циклу витріть дверцята та
внутрішню частину ущільнення дверцят, щоб
видалити вологу.
••Залиште дверцята відчиненими, щоб висушити
барабан.
••Витріть корпус машини сухою ганчіркою, щоб
прибрати вологу.
UK
Очищення внутрішніх частин
••За допомогою м'якої сухої тканини протріть
отвір та скло дверцят.
••Завжди після завершення кожного циклу
прання прибирайте всі речі з пральної машини.
Залишаючи вологі речі у пральній машині
можна спричинити появу складок і стороннього
запаху, а також перенесення кольорів.
••Раз на місяць (або за необхідності частіше)
виконуйте програму чищення барабана для
того, щоб видалити нарости пральних засобів
та інші залишки.
Очищення фільтра води, що
поступає
••Закрийте крани подачі води, якщо ви
передбачаєте не користуватися пральною
машиною деякий час (наприклад, на час
відпустки), особливо якщо в безпосередній
близькості до підлоги немає відкритого стоку
(жолобу) для води.
••Символ відображається на панелі керування,
вказуючи на те, що вода не надходить до відсіку
з мийним засобом.
••Якщо вода занадто жорстка або містить
вапняний осад, фільтр води, що поступає, може
засмітитись. Тому рекомендовано час від часу
його чистити.
1
Перекрийте доступ води та від'єднайте
водозабірний шланг від пральної машини.
2
Прочистьте фільтр щіткою з жорсткою
щетиною.
Очищення зовнішніх частин
Правильний догляд за пральною машиною
продовжить строк її експлуатації.
Дверцята:
••Протріть вологою ганчіркою всередині та ззовні,
а потім витріть насухо за допомогою м'якої
ганчірки.
Зовнішні частини:
••Відразу витирайте бідь-які протікання.
••Витирайте вологою тканиною.
••Не натискайте на поверхню або на дисплей
гострими предметами.
38
UK
Очищення фільтра зливного
насоса
4
Після очистки вставте фільтр на місце та
закрийте зливний шланг заглушкою.
5
Закрийте дверцята на нижній панелі.
••Дренажний фільтр затримує нитки та дрібні
предмети, котрі могли залишитися в одязі. Для
забезпечення безперебійної роботи пральної
машини регулярно перевіряйте чистоту цього
фільтра.
••Перед чищенням зливного фільтра, а також
у випадку аварійного відкриття дверцят або
виймання одягу зачекайте поки охолоне вода
всередині пральної машини.
1
Відчиніть дверцята на нижній панелі пральної
машини та витягніть шланг.
2
Вийміть заглушку малого зливного шланга та
відкрийте фільтр, повертаючи його вліво.
2
Контейнер, що
містить зливну
воду.
УВАГА
••Спочатку злийте воду за допомогою зливного
шланга, а потім відкривайте фільтр для
видалення ниток та зайвих об'єктів.
••Будьте обережні під час зливу води, оскільки
вона може бути гарячою.
1
3
Дістаньте з фільтра зливного насоса всі
сторонні предмети.
39
UK
Очищення висувного Лотка
Із часом пральний порошок та пом’якшувач
тканин утворюють осад у висувному лотку. Раз
чи два на місяць необхідно виймати лоток та
перевіряти наявність осаду.
1
Очищення барабана
(додатково)
Цикл очищення барабана – це спеціальний цикл
для очищення всередині пральної машини.
Потягніть, щоб відкрити висувний лоток, поки
він не зупиниться.
Під час цього циклу використовується більший
рівень води та вища швидкість обертання.
Регулярно виконуйте цей цикл.
••Натиснувши на стопорну засувку, вийміть
висувний лоток з пральної машини.
1
Вийміть одяг або інші об'єкти з пральної
машини та зачиніть дверцята.
2
Відкрийте висувний лоток та додайте засіб
проти накипу до основного контейнера для
прання.
••Якщо ви використовуєте миючі пластини,
покладіть їх безпосередньо в барабан.
2
3
Вийміть з лотка всі контейнери.
••Промити пластини та висувний лоток
теплою водою, щоб видалити наліт від
пральних виробів. Чистіть висувний лоток
лише водою. Витріть насухо контейнери
та лоток за допомогою м'якої ганчірки або
рушника.
Ганчіркою або маленькою неметалевою
щіткою почистьте також виїмку висувного
лотка.
••Приберіть всі залишки з верхньої та нижньої
частин виїмки.
4
5
Витріть рідину з виїмки за допомогою м'якої
ганчірки або рушника.
Після завершення чищення вставте
контейнери до лотка, а сам лоток до пральної
машини.
3
Повільно закрийте висувний лоток.
4
Увімкніть живлення, а потім натисніть та
утримуйте кнопку Очищення барабана
протягом 3 секунд. Після цього на дисплеї
відобразиться
.
5
Щоб розпочати, натисніть кнопку запуску/
призупинення.
6
Після завершення програми залиште
дверцята машини відчиненими, щоб дати
можливість висохнути отвору, ущільнювачу та
склу дверцят.
УВАГА
••Якщо вдома є дитина не залишайте дверцята
відчиненими занадто довго.
ПРИМІТКА
••Не додавайте пральних засобів до відповідних
відділів висувного лотка. Може з'явитися зайва
піна та відбудеться протікання з машини.
40
UK
Догляд за машиною взимку
••В умовах морозу машина не може працювати
нормально. Установлюйте пральну машину
таким чином, щоб вона не потрапляла під дію
від'ємних температур взимку.
••Після закриття крана від’єднайте від нього
шланг подачі холодної води та злийте
залишкову воду, спрямувавши шланг униз.
••Якщо пральну машину встановлено в умовах,
у яких можливе замерзання води (веранда або
Шланг подачі води
подібні приміщення), зверніть увагу на наведені
нижче зауваження.
Як не дати пральній машині вийти
з ладу взимку?
••Після прання видаляйте всю воду, що
залишається всередині машини, відкриваючи
заглушку зливного шланга для зливу
води. Після повного видалення води
закрийте заглушку зливного шланга, що
використовувався для зливу залишків води, і
дверцята на нижній панелі.
Перевірте щодо перемерзання
••Якщо не вдається злити воду після відкриття
заглушки зливного шланга, перевірте зливний
блок.
Заглушка
зливного
шланга
Дверцята на
нижній панелі
Заглушка зливного шланга
Дверцята на
нижній панелі
••Випустіть зливний шланг вниз, щоб дати
витекти всім залишкам води.
••Увімкніть живлення, виберіть програму
прання, а потім натисніть кнопку запуску/
призупинення.
Дренажний
шланг
Лоток для прального
засобу
УВАГА
••Якщо зливний шланг має перегини, внутрішній
шланг може перемерзнути.
Дренажний
шланг
••Якщо в процесі роботи на дисплеї
відображається ‘’ ’’, перевірте блок
подачі води та зливний блок (у деяких
моделей відсутня функція повідомлення про
замерзання).
ПРИМІТКА
••Перевірте чи проходить вода через лоток для
прального засобу під час полоскання та чи
зливається вода через зливний шланг під час
обертання.
41
UK
Як поводитись у випадку
перемерзання?
••Вийміть усе з барабана та налийте теплої
води з температурою 50–60 °C до його гумової
частини. Закрийте дверцята та зачекайте 1–2
години.
50‒60 °C
••Якщо з барабана повністю злито воду, закрийте
заглушку зливного шланга для видалення води,
виберіть програму прання, а потім натисніть
кнопку запуску/призупинення.
Лоток для прального
засобу
Дренажний шланг
ПРИМІТКА
••Перевірте чи проходить вода через лоток для
прального засобу під час полоскання та чи
зливається вода через зливний шланг під час
обертання.
УВАГА
••Якщо зливний шланг має перегини, внутрішній
шланг може перемерзнути.
••Відкрийте дверцята на нижній панелі та
заглушку зливного шланга для видалення
залишків води, щоб злити всю воду.
••Якщо існують проблеми з подачею води,
здійсніть наведені нижче дії.
−−Перекрийте кран та підігрійте його та обидві
області під'єднання впускного шланга за
допомогою ганчірки, нагрітої в гарячій воді.
−−Вийміть впускний шланг і занурте його в теплу
воду з температурою до 50–60 °С.
Заглушка
зливного шланга
Дверцята на
нижній панелі
ПРИМІТКА
••Якщо вода не зливається, лід ще повністю не
розтанув. Зачекайте ще.
42
Шланг подачі води
50‒60 °C
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
UK
••Ваша пральна машина оснащена автоматичною системою моніторингу помилок для виявлення та
діагностики проблем на ранній стадії. Якщо пральна машина не працює належним чином або не
працює взагалі, перевірте наведене нижче, перш ніж ви зателефонуйте до служби підтримки:
Діагностика проблем
Ознаки
Причина
Рішення
Деренчання чи дзвін
••Перевірте всі кишені та
переконайтесь, що вони
порожні. Сторонні предмети,
такі як шпильки, сірники,
ручки, монети та ключі, можуть
У барабан чи в насос
призвести до пошкодження
потрапили сторонні предмети,
машини та одягу.
наприклад, монетки
••Необхідно застібнути застібкиблискавки, гачки та зав’язати
зав’язки, щоб у процесі прання
вони не сплуталися й не
пошкодили одяг.
Стукіт
Незбалансована білизна може
викликати постукування. Як
правило, це не свідчить про
порушення в роботі.
••Якщо звук не припиняється,
можливо, порушений баланс
в барабані пральної машини.
Зупиніть прання і покладіть
білизну рівномірно.
Видалено всі
транспортувальні болти та
пакувальну вставку?
••Якщо транспортувальні болти
не було видалено під час
установки, дотримуйтеся
інструкцій щодо видалення
транспортувальних болтів у
посібнику зі встановлення.
Пральна машина стоїть
стійко?
••Вирівняйте пральну машину
і затягніть гайки в напрямку
нижньої частини пристрою.
Ви клали прилад на землю
при його переміщенні або
установці?
••Зверніться в інформаційний
центр для клієнтів.
З’єднання шланга з краном
чи пральною машиною
послабилося.
••Перевірте і затягніть з’єднання
шлангів.
Зливні труби засмітилися.
••Прочистьте зливні труби.
За необхідності викличте
водопровідника.
Сильна вібрація
Протікання води
43
UK
Ознаки
Причина
Рішення
Надходження води недостатнє ••Спробуйте під’єднатися до
іншого крану.
в цьому місці.
Кран подачі води відкрито не
Вода не надходить до машини повністю.
або надходить дуже повільно Водозабірний(і) шланг(и)
перетиснуто.
••Відкрийте кран повністю.
••Випряміть шланг.
Засмічена сітка фільтра
клапану подачі води.
••Перевірте фільтр шланга
подачі води.
Дренажний шланг стиснуто чи
засмічено.
••Прочистьте і розпряміть
зливний шланг.
Фільтр зливного насоса
засмічено.
••Прочистьте фільтр зливного
насоса.
Шнур живлення не
підключений до електричної
розетки або під’єднання
послабло.
••Щільно під’єднайте штепсельну
вилку до електричної розетки.
Згоріли пробки на
розподільному щитку,
спрацював автоматичний
переривач або виник збій в
подачі електроенергії.
••Увімкніть автоматичний
переривач або замініть пробки
на розподільному щитку. Не
встановлюйте запобіжник із
великим порогом спрацювання.
Якщо причина спрацювання
запобіжника – перевантаження
ланцюга, викличте
кваліфікованого електрика.
Кран надходження води
перекрито.
••Відкрийте кран подачі води.
Барабан пральноі машини не
обертається
Дверцята зачинені нещільно.
••Зачиніть дверцята та
натисніть кнопку запуску/
призупинення. Після
натискання кнопки запуску/
призупинення машині може
знадобитися декілька хвилин,
перш ніж барабан знову
почне обертатися. Обертання
може розпочатися лише
при зачинених дверцятах.
Додайте 1-2 подібні речі, щоб
збалансувати завантаження.
Перерозподіліть завантаження
для нормального обертання.
Дверцята не відчиняються
Задля безпеки під час роботи
пральної машини дверцята
блокуються.
••Перевірте, чи світиться
символ «Замикання дверцят».
Дверцята можна безпечно
відкрити після вимкнення
символу «Замикання дверей».
Збільшення часу прання
При порушенні балансу
або при запуску програми
видалення піни час прання
може бути збільшено.
••Це нормальне явище. Час до
закінчення програми, який
відображається на дисплеї, є
орієнтовним. Фактичний час
може відрізнятися.
Вода не стікає із пральної
машини або стікає дуже
повільно
Пральна машина не
вимикається
44
UK
Ознаки
Причина
Рішення
••Дотримуйтесь рекомендації
виробника щодо використання
Перелив кондиціонеру Зайва кількість кондиціонеру може
необхідного обсягу кондиціонеру
для білизни. Не заповнюйте
для білизни
призвести до його переливу.
відсік вище лінії максимального
завантаження.
Передчасний злив
кондиціонеру для
білизни
Зайва кількість кондиціонера
може призвести до передчасного
використання.
••Дотримуйтесь інструкцій, що
надаються виробником пральних
засобів.
••Повільно закрийте висувний лоток.
Не відкривайте висувний лоток в
процесі роботи пральної машини.
Кнопки можуть
не працювати
правильно.
Кнопка може бути нерозпізнана,
коли відкриті двері.
••Натисніть знову після закривання
дверей.
Перевірте кран подачі води.
••Не перевантажуйте пральну
машину. Переконайтеся, що
злив води у машині відбувається
правильно і з завантаженої
білизни відбирається нормальна
кількість води. Замало речей для
нормального прання. Додайте
декілька рушників.
••Закрийте кран подачі води.
Цей запах викликаний гумою,
приєднаною до пральної машини.
••Це звичайний запах нової гуми,
і він зникне після кількох циклів
роботи машини.
Якщо не чистити регулярно гумову
прокладку дверей та область
ущільнення дверей, можуть
виникати запахи від плісняви або
сторонніх речовин.
••Обов'язково регулярно чистити
прокладку та ущільнення дверей,
а також при розвантаженні
пральної машини перевіряти під
ущільненням дверей відсутність
дрібних предметів.
Запахи можуть виникати, якщо
сторонні речовини залишаться у
фільтрі зливного насоса.
••Обов'язково регулярно чистьте
фільтр зливного насоса.
Запахи можуть виникнути, якщо
неправильно встановлений
зливний шланг, спричиняючи
сифонування (вода тече назад у
пральну машину).
••При встановленні зливного
шланга переконайтеся, що він не
перегинається і не засмічений.
Проблема сушіння
Запах
При використанні функції сушіння
запахи можуть виникнути від
ворсу та інших часточок білизни,
••Це не є несправністю.
які пристають до нагрівача. (Тільки
для моделі з сушкою)
Особливий запах може виникнути
від сушіння вологого одягу
гарячим повітрям. (Тільки для
моделі з сушкою)
••Запах зникне через короткий час.
45
UK
Повідомлення про помилку
Ознаки
Причина
Рішення
Надходження води недостатнє для
роботи машини.
••Спробуйте під’єднатися до іншого
крану.
Крани подачі води відкрито не
повністю.
••Відкрийте кран повністю.
Водозабірний(і) шланг(и)
перетиснуто.
••Розпряміть шланг(и).
Фільтр води шланга подачі води
засмічено.
••Перевірте фільтр шланга подачі води.
Якщо сталося протікання
шланга подачі води із захистом
від витікання, індикатор
світитиметься червоним кольором.
••Використання шланга із захистом від
витікання води.
Може відрізнятися залежно від
моделі.
Завантажено занадто мало білизни.
••Додайте 1-2 подібні речі, щоб
збалансувати завантаження.
Завантажена білизна розташована
нерівномірно.
••Додайте 1-2 подібні речі, щоб
збалансувати завантаження.
Пральна машина обладнана
системою контролю балансу в
барабані. Під час прання важких
предметів, наприклад, килимів або
халатів, ця система може зупинити
обертання барабана або перервати
весь цикл обертання.
••Перерозподіліть завантаження для
нормального обертання.
Якщо білизна занадто мокра після
закінчення режиму, додайте маленькі
••Перерозподіліть завантаження для
предмети для вирівнювання
нормального обертання.
завантаження в барабані та
повторіть процес віджимання.
46
Дренажний шланг стиснуто чи
засмічено.
••Прочистьте і розпряміть зливний
шланг.
Фільтр зливного насоса засмічено.
••Прочистьте фільтр зливного насоса.
UK
Ознаки
Причина
Переконайтеся, що дверцята не
відчинені.
dE4
Рішення
••Повністю закрийте дверцята. Якщо
,
,
,
не вимикається,
зверніться в службу підтримки.
Датчик дверей несправний.
Помилка системи керування.
••Відключіть машину від електричної
мережі та зверніться до сервісного
центру.
Переповнення машини водою, через
несправний клапан.
••Закрийте кран подачі води.
••Відключіть машину від електричної
мережі.
••Зверніться до служби підтримки.
Несправність датчика рівня води.
••Закрийте кран подачі води.
••Відключіть машину від електричної
мережі.
••Зверніться до служби підтримки.
Перевантаження мотора.
••Дайте двигуну пральної машини
охолонути протягом 30 хвилин, а
потім повторно запустіть цикл.
Протікання води.
••Зверніться до служби підтримки.
Заморожено живлення/зливний
шланг або дренажний насос?
••Додайте теплу воду в барабан і
розморозьте зливний шланг і зливний
насос. Намочіть рушник в теплій воді і
покладіть на шланг подачі води.
Сушіння не відбувається.
••Зверніться до служби підтримки.
47
ГАРАНТІЯ
UK
ЦЯ ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ТАКІ ВИПАДКИ:
••Сервісні виїзди для доставки, забирання, установлення або ремонту приладу; інструктування
користувача з експлуатації приладу; ремонт або заміна запобіжників, корекція електромережі чи
водопостачання або корекція несанкціонованого ремонту / встановлення.
••Нездатність продукту працювати через відключення та перебої електропостачання або недостатнє
обслуговування електромережі.
••Пошкодження, викликані негерметичними або зламаними трубами водопостачання, замороженням
труб водопостачання, обмеженою системою каналізації, недостатнім або непостійним
водопостачанням або недостатньою кількістю повітря.
••Пошкодження в результаті експлуатації виробу в агресивному атмосферному середовищі або
всупереч вказівкам, викладеним у посібнику користувача.
••Пошкодження приладу внаслідок аварій, шкідників та паразитів, блискавки, вітру, пожежі, повені або
інших стихійних лих.
••Пошкодження або несправності, що виникли внаслідок несанкціонованої зміни чи модифікації
приладу, використання не за призначенням, або витоку води, якщо прилад не був належним чином
встановлений.
••Пошкодження або несправності, викликані неправильними електричним струмом, напругою або
нормами водопостачання, комерційним або промисловим використанням, використанням аксесуарів,
компонентів чи витратних матеріалів, а також миючих засобів, не схвалених компанією LG.
••Пошкодження, що виникли під час перевезення та поводження з приладом, зокрема такі як
подряпини, вм’ятини, відколи, та/або інші пошкодження зовнішнього вигляду вашого товару, якщо таке
пошкодження не є результатом дефектів матеріалів чи виготовлення і якщо про нього повідомлено не
пізніше одного (1) тижня після доставки.
••Пошкодження або відсутність складових приладу, що використовувався для показу, мав відкриту
упаковку, був придбаний зі знижкою або відремонтований.
••Продукти з оригінальними серійними номерами, які були видалені, змінені або не можуть бути
легко визначені. Модель і серійний номер, а також оригінал квитанції про покупку необхідні для
підтвердження гарантії.
••Збільшення витрат на комунальні послуги та інші комунальні витрати.
••Ремонт виробу, що використовується в інших умовах, ніж звичайні домашні (наприклад, у
комерційному використанні, в офісах або закладах відпочинку), або всупереч вказівкам, викладеним у
посібнику користувача.
••Витрати, пов'язані з доставкою приладу з вашого будинку для ремонту.
••Видалення та повторне встановлення приладу, якщо він встановлений у важкодоступному місці або
не встановлений згідно з вказівками зі встановлення, у тому числі у посібнику зі встановлення та
експлуатації приладів компанії LG.
••Пошкодження в результаті неправильного використання, зловживання, неправильного встановлення,
ремонту або технічного обслуговування. Неправильне виконання ремонту включає в себе
використання деталей, не схвалених або не визначених компанією LG.
48
UK
Дивні вібрації або
шум, викликані
транспортувальними болтами
або пакувальною вставкою,
що не були зняті.
Видаліть
транспортувальні болти
Транспортувальні та пакувальну вставку.
Пакувальна
вставка
Картонна
основа
болти
Протікання викликане брудом
(волосся, ворс) на отворі або
склі дверцят.
Почистьте отвір та скло
дверцят.
Відсутність зливу води
спричинена засміченням
фільтра зливного насоса.
Почистьте фільтр
зливного насоса.
Вода не надходить через
засміченість фільтрів
впускних клапанів води або
перетиснутий шланг.
Почистьте впускний
фільтр води або
повторно встановіть
шланги подачі води.
Вода не надходить, оскільки
додано забагато прального
засобу.
Після прання білизна
є гарячою або теплою,
оскільки шланги подачі води
підключені навпаки.
Вода не надходить, оскільки
кран водопостачання
перекрито.
Фільтр води, що
поступає
Почистьте висувний
лоток для пральних
засобів.
Висувний лоток
Холодна
Шланг подачі
холодної води
Кран подачі води
Гаряча
Шланг подачі
гарячої води
Повторно підключіть
шланги подачі води.
Відкрийте кран
водопостачання.
49
UK
Протікання води викликане
неправильним встановленням
зливного шланга або його
засміченням.
Кронштейн
Повторно підключіть
зливний шланг.
З'єднувальний
ремінь
Протікання води викликане
неправильним підключенням
шланга подачі води або
використанням шланга іншого
виробника.
Повторно підключіть
шланг подачі води.
Відсутність живлення через
послаблення під’єднання
до електричної розетки або
проблеми з самою розеткою.
Повторно під’єднайте
шнур живлення або
змініть електричну
розетку.
Рівень
Сервісні виїзди для доставки,
забирання, установлення
приладу або інструктування
користувача з експлуатації
приладу. Видалення та
повторне встановлення
приладу.
Гарантія поширюється
тільки на виробничі
дефекти. Не
поширюється на
ремонт у наслідок
неправильного
встановлення.
Якщо всі гвинти не
встановлені належним чином,
може виникати надмірна
вібрація (лише для моделей з
підставкою).
Установіть 4 гвинти на
кожному кутку (загалом
16 шт.).
Гідравлічні удари (стукіт) під
час наповнення пральної
машини водою.
50
Високий
тиск
води
Природній
потік води
Раптова
зупинка
Удар Гучний шум
потоку води
Налаштуйте тиск води
частково перекривши
водопровідний кран
вдома.
Пам'ятка
Пам'ятка
Пам'ятка
Пам'ятка
Пам'ятка
Дата виготовлення вказана на етикетці, розташованою поруч з пристроєм.
Формат дати: мм / рррр
Інформацію про сертифікацію наших пристроїв, інформацію про номер сертифіката та його термін дії можна
отримати у відділі обслуговування клієнтів LG за безкоштовним номером зазначеним на етикетці, розташованою
поруч з пристроєм.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising