LG | 19M38A-B | User manual | LG 19M38A-B Інструкція користувача

LG 19M38A-B Інструкція користувача
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Монітор LED LCD
(Монітор LED*)
*Монітори LG LED — це РК-монітори зі світлодіодною підсвіткою.
Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати
пристрій, і збережіть посібник для довідки у майбутньому.
МОДЕЛЬ МОНІТОРА LED LCD
19M38A
19M38D
19M38H
20M38A
20M38D
20M38H
22M38A
22M38D
22M38H
24M38A
24M38D
24M38H
27MP38VQ
27MP38HQ
www.lg.com
2
ЗМІСТ
УКРАЇНСЬКА
УКР
ЗМІСТ
3
ЛІЦЕНЗІЯ
4
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА
ПІДГОТОВКА
4
Розпакування
6
Частини та кнопки
7
8
8
- Під’єднання основи підставки
9
- Від'єднання основи стійки
10
- Встановлення на столі
10
- Використовуючи тримач кабелю
12
- Встановлення на стіні
13
КОРИСТУВАННЯ
МОНІТОРОМ
13
Під’єднання до комп’ютера
13
- З’єднання D-SUB
13
- З’єднання DVI-D
14
- З’єднання HDMI
14
Під'єднання аудіовідеопристроїв
- Кольорова сліпота
27
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
29
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перенесення та піднімання монітора
39
Доступні режими (роздільна здатність)
Встановлення монітора
40
Індикатор
41
ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
41
Правильне положення під час
14
- З’єднання HDMI
15
Під'єднання до зовнішніх пристроїв
15
- Під'єднання зовнішнього пристрою
16
НАЛАШТУВАННЯ
ПАРАМЕТРІВ
17
Налаштування параметрів
17
- Параметри меню
19
- Зображення
20
- Колір
21
- Дисплей
21
- Звук ПК
22
26
- Інші
23
Параметри Читач
24
Параметри FUNC.
24
- SMART ENERGY SAVING
25
- Тип Зображення
перегляду монітора
ЛІЦЕНЗІЯ
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
3
27MP38VQ 27MP38HQ
UKR
УКРАЇНСЬКА
ЛІЦЕНЗІЯ
У різних моделях використано різні ліцензії. Докладніше про ліцензії читайте на сайті www.lg.com.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є
торгoвельними марками або зареєстрованими торгoвельними марками
HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.
Наступна інформація поширюється лише на монітори, що реалізуються на європейському ринку та
відповідають вимогам Директиви ErP:
* Цей монітор налаштований на автоматичне вимкнення через 4 години після активації дисплею у
разі, якщо протягом зазначеного часу користувач не вчиняв жодних дій із дисплеєм.
* Для деактивації цього налаштування встановіть «Вимк.» у відповідній опції екранного меню
Automatic Standby (автоматичний перехід до режиму очікування)”.
4
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
УКРАЇНСЬКА
УКР
Розпакування
Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться
до місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробу та аксесуарів.
Компакт-диск (посібник
користувача)/карта
Кабель D-SUB
(у деяких країнах цей кабель не постачається в комплекті з виробом)
або
Кабель живлення
AC-DC адаптер
(В залежності від країни)
AC-DC адаптер
(В залежності від країни)
Кабель DVI-D
Кронштейн підставки
Основа підставки
(у деяких країнах цей кабель не постачається в комплекті з виробом)
Кабель HDMI
Кронштейн
підставки
Два гвинти
Основа
підставки
(у деяких країнах цей кабель не постачається в комплекті з виробом)
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
5
УВАГА
ПРИМІТКА
Комплектація виробу може різнитися залежно від моделі.
yy
Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження
yy
у зв’язку з удосконаленням виробу.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Для гарантії безпеки та передбаченого терміну служби пристрою не використовуйте аксесуарів,
yy
не схвалених виробником монітора.
Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок викорисyy
тання не схвалених виробником аксесуарів.
6
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Частини та кнопки
УКРАЇНСЬКА
УКР
Індикатор живлення
Світиться: увімкнено
yy
Не світиться: вимкнено
yy
(кнопка живлення)
Кнопки (див. стор.16)
Панель з’єднань (див. стор.13~15)
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Тримайте монітор екраном від себе, щоб
yy
не подряпати екран.
Переносячи або піднімаючи монітор,
дотримуйтесь цих вказівок, щоб запобігти
появі подряпин чи пошкодженню монітора
та гарантувати безпечне транспортування
незалежно від форми та розміру монітора.
Радимо транспортувати монітор в його
yy
оригінальній коробці та пакувальному
матеріалі.
Перш ніж переносити чи піднімати монітор,
yy
від'єднайте кабель живлення та всі інші
кабелі.
Надійно тримайте монітор за рамку внизу
yy
та вгорі. Не тримайте безпосередньо за
екран.
Переносячи монітор, оберігайте його від
yy
сильних струсів та вібрацій.
Переносячи монітор, тримайте його
yy
вертикально, не повертайте його на бік і
не нахиляйте.
УВАГА
Наскільки це можливо, намагайтеся не
yy
торкатися екрана монітора. Це може
призвести до пошкодження екрана
або окремих пікселів, що формують
зображення.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Перенесення та піднімання
монітора
7
8
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Встановлення монітора
27MP38VQ 27MP38HQ
УКРАЇНСЬКА
УКР
1 Приєднати Кронштейн підставки до монітору.
Під’єднання основи підставки
2 За допомогою двох гвинтів закрепити
Кронштейн підставки на моніторі.
1 Покладіть монітор екраном донизу на рівну
3 Приєднати Основа підставки.
4 За допомогою монети затягнути гвинт,
та м’яку поверхню.
прокрутивши його праворуч.
УВАГА
Щоб захистити екран від пошкодження,
на поверхню постеліть пінопластовий
килимок або м'яку захисну тканину.
2
19M38A
20M38A
22M38A
19M38D
20M38D
22M38D
24M38A
24M38D
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
Кронштейн
підставки
1 Приєднати Кронштейн підставки до монітору.
2 Приєднати Основа підставки.
3 За допомогою монети затягнути гвинт,
прокрутивши його праворуч.
Кронштейн
підставки
Кронштейн
підставки
Основа підставки
Основа підставки
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
27MP38VQ 27MP38HQ
1 Покладіть монітор екраном донизу на рівну
1 За допомогою монети повернути гвинт
та м’яку поверхню.
2
19M38A
20M38A
22M38A
19M38D
20M38D
22M38D
24M38A
24M38D
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
ліворуч.
2 Від’єднати Основа підставки від
Кронштейн підставки.
3 Витягти два гвинта і від’єднати Кронштейн
підставки від монітору.
1 Від’єднати Кронштейн підставки та
Основа підставки від монітору.
2 За допомогою монети повернути гвинт
ліворуч.
3 Зняти Основа підставки.
Кронштейн
підставки
Кронштейн
підставки
Основа підставки
Основа підставки
Кронштейн
підставки
Кронштейн
підставки
УВАГА
Основа підставки
На цій ілюстрації зображено типовий споyy
сіб під'єднання. У вашій моделі монітора
деталі можуть відрізнятися від зображених
на малюнку.
Не переносьте пристрій перевернутим,
yy
тримаючи лише за основу підставки. Він
може впасти і пошкодитись або травмувати вам ногу.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Від'єднання основи стійки
9
10
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Встановлення на столі
УКРАЇНСЬКА
УКР
1 Підніміть монітор і поставте його вертикаль-
3 Натисніть клавішу
(Живлення) на нижній
панелі, щоб ввімкнути подачу електроживлення.
но на столі.
Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 100 мм.
100 мм
100 мм
100 мм
УВАГА
Перед переміщенням монітора не забудьте
від'єднати кабель живлення від розетки. Недотримання цієї вимоги може призвести до
ураження електричним струмом.
100 мм
Використовуючи тримач кабелю
2 Під’єднайте адаптер змінного-постійного
струму та кабель живлення до розетки.
Тримач кабелю
або
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Використання системи безпеки Kensington
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Роз’єм для під’єднання системи безпеки
Kensington розташовано на задній панелі монітора. Детальніше про встановлення і використання читайте в посібнику, який додається до
системи безпеки Kensington, або на веб-сайті
http://www.kensington.com.
За допомогою кабелю системи безпеки
Kensington прикріпіть монітор до столу.
Не торкайтеся екрана та не тисніть на нього
під час регулювання кута.
Не слід тримати пристрій, як показано на
малюнці нижче. У цьому положенні екран
монітору може від'єднатися від основи опори
та травмувати вас.
ПРИМІТКА
Систему безпеки Kensington можна придбати окремо. Вони продаються в більшості магазинів електроніки.
ПРИМІТКА
Кут нахилу монітора можна регулювати в
межах від +20 до -5 градусів для зручності
огляду.
Зад
УКР
УКРАЇНСЬКА
Регулюючи кут нахилу, не тримайте за нижній край корпуса монітора, як зображено на
малюнку нижче, оскільки таким чином можна
травмувати пальці.
Перед
11
12
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Встановлення на стіні
УКРАЇНСЬКА
УКР
Для належної вентиляції залиште 100 мм вільного простору з боків та позаду виробу. Детальні вказівки щодо встановлення можна отримати
за місцем придбання виробу або переглянути в
додатковому посібнику для кронштейну настінного кріплення з регульованим кутом нахилу.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
За необхідності встановити монітор на стіні приєднайте адаптер для встановлення на стіні
(опціональна деталь) до задньої поверхні монітору.
Щоб монітор не впав, надійно закріпіть кронштейн (продається окремо).
1 Використання гвинта більшої довжини, ніж
передбачено стандартом, може призвести до
внутрішнього пошкодження монітора.
2 Використання гвинту неналежної специфікації
може призвести до пошкодження пристрою
або його падіння зі стіни. LG не несе
відповідальності за спричинену таким чином
шкоду.
Модель
19M38A
19M38D
19M38H
20M38A
20M38D
20M38H
22M38A
22M38D
22M38H
Настінне крі- 75 x 75
плення (A x B)
Стандартний M4
гвинт
Кількість
4
гвинтів
Модель
24M38A
24M38D
Настінне крі- 100 x 100
плення (A x B)
Стандартний M4
гвинт
Кількість
4
гвинтів
27MP38VQ 24M38H
27MP38HQ
Настінне кріплення (A x B)
yy
A
B
УВАГА
y yПеред тим як переносити або встановлювати
монітор, від’єднуйте кабель живлення. Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.
y yЯкщо встановити монітор на стелі або похилій
стіні, він може впасти та спричинити серйозні
травми.
y yВикористовуйте лише настінне кріплення, рекомендоване LG. Із питань встановлення звертайтеся за місцем придбання монітора або до
кваліфікованого спеціаліста.
y yНе затягуйте гвинти надто сильно, оскільки це
може призвести до пошкодження монітора та
втрати гарантії.
y yВикористовуйте тільки гвинти та настінні кріплення стандарту VESA. Гарантія на цей виріб не поширюється на будь-які пошкодження
чи травми, що виникли через неналежне використання або використання невідповідного
приладдя.
Довжина гвинта від зовнішньої поверхні
yy
задньої кришки повинна, бути не більше
8мм.
Настінна прокладка
Задня кришка
Настінна прокладка
Задня кришка
Стандартний гвинт
Максимальна довжина 8мм
ПРИМІТКА
y yВикористовуйте гвинти, що вказані в списку
характеристик стандартних гвинтів VESA.
y yУ комплект настінного кріплення входить
посібник зі встановлення та всі необхідні запчастини.
y yНастінний кронштейн продається окремо.
Додаткове приладдя можна придбати в місцевого постачальника.
y yЗалежно від настінного кріплення довжина
гвинтів може відрізнятися. Використовуйте
гвинти належної довжини.
y yДетальніше читайте в посібнику, який додається до настінного кріплення.
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
13
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
y yЦя модель монітора підтримує функцію Plug
& Play*.
*Plug & Play – це функція автоматичного розпізнання пристрою комп’ютером, яка дає змогу користуватися пристроєм одразу після його
підключення без додаткового налаштування
або іншого втручання з боку користувача.
З’єднання DVI-D
Забезпечує передачу цифрового відеосигналу
з комп’ютера на монітор. За допомогою кабелю
DVI під’єднайте комп’ютер до монітора, як це
зображено на малюнку нижче.
З’єднання D-SUB
Забезпечує передачу аналогового відеосигналу
з ПК на монітор. Під'єднайте монітор до ПК за
допомогою 15-контактного сигнального кабелю
D-sub, як показано на малюнках.
D-SUB
RGB OUT
PC
ПРИМІТКА
Використання штекера кабелю вхідного
yy
сигналу D-Sub із комп'ютером Macintosh
Адаптер для комп'ютерів Mac
yy
Для під'єднання до комп'ютерів Apple
Macintosh необхідно використовувати додатковий адаптер, який змінює 15-контактний штекер VGA D-SUB із ущільненим трирядним розміщенням контактів на
15-контактний штекер із дворядним розміщенням.
УВАГА
Під’єднайте кабель вхідноyy
го сигналу та зафіксуйте його,
повернувши гвинти за годинниковою стрілкою.
Не тисніть довго на екран пальцем,
yy
оскільки це може призвести до тимчасового спотворення зображення.
Для запобігання “вигорянню” зображенyy
ня не відтворюйте нерухоме зображення
протягом тривалого періоду часу. Якщо
можливо, використовуйте екранну заставку.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Під’єднання до комп’ютера
14
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
З’єднання HDMI
УКРАЇНСЬКА
УКР
Здійснює передачу цифрових відео- та аудіосигналів від PC до монітора. Під’єднайте РС до монітора за допомогою HDMI-кабелю, як зазначено на
малюнках нижче.
Під'єднання
аудіовідеопристроїв
З’єднання HDMI
Здійснює передачу цифрових відео- та
аудіосигналів від пристрою AV до монітора.
Під’єднайте пристрій AV до монітора за
допомогою HDMI-кабелю, як зазначено на
малюнках нижче.
ПРИМІТКА
У разі використання ПК з інтерфейсом
yy
HDMI можуть виникати проблеми з сумісністю.
Використовуйте сертифікований кабель із
yy
логотипом HDMI.Нехтування цією вимогою
може призвести до помилок з'єднання або
може не відображатися зображення.
Рекомендовані типи кабелів HDMI
yy
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з
підтримкою Ethernet
ПРИМІТКА
Якщо потрібно використати два
yy
комп'ютери, під'єднуйте їх сигнальні кабелі
(D-SUB/DVI-D/HDMI) до монітора відповідним чином.
Якщо ввімкнути монітор у холодному приyy
міщенні, зображення на екрані може мерехтіти. Це нормальне явище.
На екрані можуть з’явитися червоні, зелені
yy
або блакитні точки. Це нормальне явище.
ПРИМІТКА
У разі використання ПК з інтерфейсом
yy
HDMI можуть виникати проблеми з сумісністю.
Використовуйте сертифікований кабель із
yy
логотипом HDMI.Нехтування цією вимогою
може призвести до помилок з'єднання або
може не відображатися зображення.
Рекомендовані типи кабелів HDMI
yy
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з
підтримкою Ethernet
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
Під'єднання зовнішнього пристрою
Під’єднайте периферійні пристрої до монітора
за допомогою порту для навушників.
Функція самоналаштування зображення
Натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення, що
розташована на нижній панелі, щоб увімкнути
подачу електроживлення. Після ввімкнення монітору функція "самоналаштування зображення" виконується автоматично. (Підтримується
лише в аналоговому режимі).
ПРИМІТКА
ПРИМІТКА
Периферійне обладнання продається
yy
окремо.
Кабелі, що мають кутові штекери, можуть
yy
не фіксуватися належним чином, тому бажано використовувати прямі штекери.
Кутовий штекер
Прямий штекер
ПРИМІТКА
Залежно від налаштувань серверного ПК
yy
навушники або динаміки можуть не функціонувати належним чином.
y yФункція самоналаштування зображення
Ця функція забезпечує застосування
оптимальних параметрів зображення.
Після першого ввімкнення монітора вона
автоматично налаштовує оптимальні
параметри для кожного вхідного сигналу
(підтримується лише в аналоговому режимі).
Функція AUTO (Авто)
yy
Якщо під час користування пристроєм або
після зміни роздільної здатності дисплея
виникають неполадки, такі як розмитість
зображення чи літер, миготіння екрана
або зміщення зображення, натисніть кнопку AUTO (Авто), щоб покращити роздільну
здатність зображення (підтримується
лише в аналоговому режимі).
УКР
УКРАЇНСЬКА
Під'єднання до зовнішніх
пристроїв
15
16
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
УКРАЇНСЬКА
УКР
1 Натиснути на необхідну кнопку у нижній частині Монітору.
2 Щоб змінити значення в пунктах меню, використовуйте клавіші, розташовані у нижній частині монітору.
Щоб повернутися до попереднього меню або налаштувати інші параметри, використовуйте кнопку зі
стрілкою вгору ( ).
3 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вихід).
MENU
READER
FUNC.
AUTO
INPUT
EXIT
Кнопки налаштування монітора
Кнопка
(Меню)
Опис
Використовується для доступу до головних меню. (див. стор.17)
Meню заблоковано
/Meню розблоковано
Ця фунція дозволяє користувачу блокувати поточні налаштування управління, щоб уникнути їхньої необережної зміни.
Натисніть та утримуйте клавішу MENU протягом кількох секунд.
На екрані з’явиться меню «OSD Lock». Після цього заблокуйте
чи розблокуйте меню, обравши відповідну опцію за допомогою
клавіш вліва/вправо.
Якщо ви обрали “Lock” та натиснули клавішу “OK”, на екрані з’явиться повідомлення “OSD Locked” . В ішному випадку на
екрані з’явиться повідомлення “OSD Unlocked”. За необхідності розблокувати меню після обрання опції “Lock” натисніть клавішу “MENU” та утримуйте її протягом кількох секунд. На екрані
з’явиться повідомлення “OSD Unlocked”.
Натисніть цю клавішу, щоб увійти до меню Режим читача. Ця функція призначена
для відображення на екрані зображення, схожого на паперове, що забезпечує підвищений комфорт для очей. Для отримання детальної інформації див. (див. стор.23)
За допомогою цієї клавіші здійснюється перехід до меню SMART ENERGY SAVING
, Тип Зображення,Кольорова сліпота. (див. стор.24~26).
(Авто)
Для налаштування оптимальних параметрів зображення натисніть кнопку AUTO
(Авто) в меню MONITOR SETUP (НАЛАШТУВАННЯ МОНІТОРА). (Підтримується
лише в аналоговому режимі).
Оптимальний ре- 19M38A/19M38D/19M38H: 1366 x 768
жим дисплея:
20M38A/20M38D/20M38H: 1600 x 900
22M38A/22M38D/22M38H/24M38A/24M38D/24M38H/27MP38HQ/
27MP38VQ: 1920 x 1080
нал / Вихід)
(Вхідний сиг-
Дає змогу вибрати вхідний сигнал.
y y За наявності двох або кількох вхідних сигналів можна вибрати потрібний (D-SUB/
DVI-D/HDMI) за допомогою цієї кнопки.
y y За наявності лише одного сигналу його буде виявлено автоматично. За замовчуванням використовується сигнал D-SUB.
EXIT (Вихід)
Вихід з екранного меню.
(кнопка живлення)
Увімкнення або вимкнення живлення.
Індикатор живлення
Якщо дисплей функціонує належним чином, індикатор
живлення продовжує світитися білим кольором (режим Ввімк.).
Якшо дисплей знаходиться в режимі очікування, індикатор
живлення блимає білим.
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
17
Налаштування параметрів
УКР
УКРАЇНСЬКА
Параметри меню
1 Натиснути на клавішу МЕНЮ у нижній частині Монітору, щоб відобразити екранне меню Меню.
2 Налаштування параметрів здійснюється шляхом натискання на клавіши ◄або ► або ▼.
3 Для перехіду до наступних налаштувань натиснути
на клавішу "Наступне Меню".
4 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню або налаштувати інші параметри, використовуйте кнопку зі
стрілкою вгору ( ).
Нижче подано пояснення щодо кожного параметра.
Меню
Аналоговий
Цифровий
HDMI
Яскравість
●
●
●
Контрастність
●
●
●
Час Відгуку
27MP38VQ 27MP38HQ
●
●
●
Формат екрану
Опис
Регулювання яскравості екрана
Користувач може налаштовувати час відклику для зображень, що відображаються, виходячи із швидкості екрана. В
звичайних умовах рекомендується використовувати 'Bимк'.
Для зображень з підвищенною динамікою рекомендується
викорис- товувати 'Bиcoкий'.
Широкоформ.
Перехід до повноекранного режиму відповідно до вхідного
сигналу зображення.
●
●
●
Оригінальн.
Зміна формату вхідного сигналу зображення на формат оригіналу.
* Ця функція доступна, лише якщо значення роздільної здатності вхідного сигналу вписується у формат монітора (16:9).
Завод. Уст-Ки
●
●
●
повернення до заводських налаштувань пристрою. Для
негайного скидання усіх налаштувань натиснути на клавіши◄ , ► .
18
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Меню > Наступне Меню
УКРАЇНСЬКА
УКР
Зображення
Чіткіcть
аналоговий
Цифровий
HDMI
Опис
●
●
●
Регулювання чіткості зображення на
екрані.
●
Налаштування рівню зміщення
●
Поліпшення чіткості та стабільності
зображення на екрані
●
Налаштування кольорової гами екрану
Piвeнь чopнoгo
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Overscan
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Колір
Гaммa
Темп-ра кольору
Шість Кoльорів
27MP38VQ 27MP38HQ
●
●
Завод. уст-ки
27MP38VQ 27MP38HQ
Дисплей
Горизонтальний
Вертикальний
Чacтoтa
Фaзa
●
Регулювання положення екрану
●
Поліпшення чіткості та стабільності
зображення на екрані
Звук ПК
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
Гучність
●
Регулювання гучності
27MP38VQ 27MP38HQ
Інші
Мова
Індикатор живлення
●
●
●
Таймер сну
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
●
27MP38VQ 27MP38HQ
Pозділ. здатність.
●
Аналоговий: D-SUB (аналоговий вхідний сигнал).
yy
Цифровий: DVI-D (цифровий вхідний сигнал).
yy
HDMI: HDMI (цифровий вхідний сигнал).
yy
●
●
Налаштування становища екрану
для операційного середовища користувача
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
19
Зображення
УКР
УКРАЇНСЬКА
1 Натиснути на клавішу МЕНЮ у нижній частині Монітору, щоб відобразити екранне меню Меню.
2 Для перехіду до наступних налаштувань натиснути на
клавішу "Наступне Меню".
3 Перейти до меню Зображення , натиснувши на клавішу▼.
4 Налаштування параметрів здійснюється шляхом натискання на клавіши ◄ або ► або ▼.
5 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню або налаштувати інші параметри, використовуйте кнопку зі
стрілкою вгору ( ).
Нижче подано пояснення щодо кожного параметра.
Меню > Наступне Меню > Зображення
Опис
Чіткість
Регулювання чіткості зображення на екрані.
Рівень чорного
Налаштування рівня зміщення (лише для HDMI).
y yЗміщення: орієнтир для відеосигналу – найтемніший колір,
який може відобразити монітор.
19M38H
20M38H
22M38H
Високий
Збереження поточного рівня контрастності зображення.
27MP38VQ 27MP38HQ
Низький
Зниження рівнів чорного та підвищення рівнів білого
порівняно з поточним рівнем контрастності зображення.
Overscan
Вибір діапазону відтворюваного зображення для синхронізації DTV
у режимі вводу HDMI (тільки для вводу HDMI). При підключенні
аудіовідеообладнання рекомендується активувати функцію
розтягнутої розгортки.
24M38H
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
20
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Колір
УКРАЇНСЬКА
УКР
1 Натиснути на клавішу МЕНЮ у нижній частині Монітору, щоб відобразити екранне меню Меню.
2 Для перехіду до наступних налаштувань натиснути на
клавішу "Наступне Меню".
3 Обрати Колір , натиснувши на клавішу ► .
4 Перейти до меню Колір , натиснувши на клавішу▼.
5 Налаштування параметрів здійснюється шляхом натискання на клавіши ◄ або ► або ▼.
6 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню або налаштувати інші параметри, використовуйте кнопку зі
стрілкою вгору ( ).
Нижче подано пояснення щодо кожного параметра.
Меню > Наступне Меню > Колір
Опис
Гамма
Встановіть власні значення гами на моніторі:Гама 0,Гама 1,Гама 2, Вимк.
При високих показниках гами зображення на екрані стає темнішим, а при
низьких – світлішим.
Якщо користувач не бажає регулювати гаму, цю опцію можно вимкнути,
обравши значення «Вимк.».
Темп-ра кольору
Персональний
• Червоний:використовується для індивідуального налаштування рівня червоного.
• Зeлeний:використовується для індивідуального налаштування рівня зеленого.
• Синій:використовується для індивідуального налаштування рівня синього.
Використовується для налаштування відтінку кольорів екрана.
Теплий: передбачає застосування теплих відтінків кольорів (більше червоного).
Середній: передбачає застосування нейтральних відтінків кольорів.
Холодний: передбачає застосування холодних відтінків кольорів (більше синього).
Шість Кoльорів
27MP38VQ 27MP38HQ
Регулювання та збереження налаштувань тону і насиченості шости кольорів (
Червоний / Зeлehий / Cиній / Блакитний / Малиновий / Жовтий ) у відповідності до
переваг користувача.
Відтінок
Насиченість
Завод. уст-ки
27MP38VQ 27MP38HQ
налаштування кольорового відтинку екрану.
регулювання різкості кольорової гами на екрані. При
зниженні значення кольори стають менш різкими та
яскравими, при підвищенні – більш вираженими та
насиченими.
Відновлення заводських налаштувань колоьорової гами для поточного
пристрою вводу.
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
21
Дисплей
УКР
УКРАЇНСЬКА
1 Натиснути на клавішу МЕНЮ у нижній частині Монітору,
щоб відобразити екранне меню Меню.
2 Для перехіду до наступних налаштувань натиснути на клавішу "Наступне Меню".
3 Обрати Дисплей , натиснувши на клавішу ► .
4 Перейти до меню Дисплей , натиснувши на клавішу▼.
5 Налаштування параметрів здійснюється шляхом натискання на клавіши ◄ або ► або ▼.
6 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню або налаштувати інші параметри, використовуйте кнопку зі стрілкою
вгору ( ).
Нижче подано пояснення щодо кожного параметра.
Меню > Наступне Меню > Дисплей
Опис
Горизонтальний
Зміщення зображення ліворуч/праворуч.
Вертикальний
Зміщення зображення угору/униз.
Чacтoтa
Зведення до мінімуму вертикальних смуг на тлі екрану. При цьому
також змінюється горизональний розмір екрану.
Фaзa
Регулювання фокусу зображення. Ця функція дозволяє усувати
горизонтальні перешкоди, а також робити текстове зображення більш
чітким або різким.
Звук ПК
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
1 Натиснути на клавішу МЕНЮ у нижній частині Монітору, щоб відобразити екранне меню Меню.
2 Для перехіду до наступних налаштувань натиснути на клавішу
"Наступне Меню".
3 Обрати Звук ПК , натиснувши на клавішу ► .
4 Перейти до меню Гучність , натиснувши на клавішу▼.
5 Виконати налаштування параметрів за допомогою клавіш ◄
або ►.
6 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вихід).
Щоб повернутися до попереднього меню або налаштувати
інші параметри, використовуйте кнопку зі стрілкою вгору ( ).
Нижче подано пояснення щодо кожного параметра.
Меню > Наступне Меню > Звук ПК
Гучність
опис
Регулювання гучності навушників/навушника (тільки для режиму
вводу HDMI)
22
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Інші
УКРАЇНСЬКА
УКР
1 Натиснути на клавішу МЕНЮ у нижній частині Монітору,
щоб відобразити екранне меню Меню.
2 Для перехіду до наступних налаштувань натиснути на клавішу "Наступне Меню".
3 Обрати Інші , натиснувши на клавішу ► .
4 Перейти до меню Інші , натиснувши на клавішу▼.
5 Налаштування параметрів здійснюється шляхом натискання на клавіши ◄ або ► або ▼.
6 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню або налаштувати інші параметри, використовуйте кнопку зі стрілкою
вгору ( ).
Нижче подано пояснення щодо кожного параметра.
Меню > Наступне Меню >
Інші
Опис
Мова
Выбор языка отображения названий цветов. Вибір мови відображення найменувань кольорів.
Індикатор живлення
Дана функція призначена для налаштування індикатору живлення, розташованого у
нижній частині монітору, на Увімк чи Bимк. Якщо індикатор налаштовано на Bимк
, прилад вимикається.
Для автоматичної активації індикатору його слід налаштувати на Увімк.
Таймер сну
Через певний час монітор автоматично перейде у режим очікування.
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Pозділ. здатність.
Користувач може самостійно налаштовувати бажані параметри роздільної
здатності. Ця функція активується у випадку, якщо для роздільної здатності
монітора вашого компьютера встановлені наступні налаштування (за
виключенням невірних параметрів роздільної здатності вихідного сигналу ПК).
Bимк, 1024x768, 1280x768, 1360x768,
1366x768
19M38A
19M38D
19M38H
20M38A
22M38A
24M38A
27MP38VQ
20M38D
22M38D
24M38D
27MP38HQ
20M38H
22M38H
24M38H
Bимк, 1024x768, 1280x768, 1360x768,
1366x768
Bимк, 1280x960, 1600x900
Bимк, 1440x900, 1600x900
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
23
Параметри Читач
УКР
УКРАЇНСЬКА
1 Натиснути на клавішу Читач у нижній частині Моні-
тору, щоб відобразити екранне меню Режим читача.
2 Виконати налаштування параметрів за допомогою клавіш ◄ або ►.
3 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Нижче подано пояснення щодо кожного параметра.
Режим читача
Опис
Читач 1
В цьому режимі налаштування екрану оптимізуються для відображення
газетного аркушу. Щоб зробити екран яскравішим, скористайтесь
відповідною опцією в екранному меню.
Читач 2
В цьому режимі налаштування екрану оптимізуються для відтворення
мультиплікаційних фільмів. Щоб зробити екран яскравішим, скористайтесь
відповідною опцією в екранному меню.
Читач вимк
В цьому режимі режим читання деактивований.
ПРИМІТКА
Якщо ви обрали зі списку параметров Режим читача - Читач 1 или Читач 2 , Тип Зображення автоматично буде
Персо-нальний, SMART ENERGY SAVING и Кольорова сліпота автоматично вимикаються Bимк.
24
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Параметри FUNC.
УКРАЇНСЬКА
УКР
SMART ENERGY SAVING
1 Натиснути на клавішу FUNC. у нижній частині Монітору, щоб відобразити екранне меню FUNC..
2 Перейти до меню SMART ENERGY SAVING , натиснувши на клавішу▼.
3 Виконати налаштування параметрів за допомогою клавіш ◄ або ►.
4 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню або налаштувати інші параметри, використовуйте кнопку зі
стрілкою вгору ( ).
Нижче подано пояснення щодо кожного параметра.
SMART ENERGY SAVING
Опис
Bиcoкий
Активує високоефективну енергоекономічну функцію SMART ENERGY SAVING ,
що дозволяє зберігати електроенергію.
Hизький
Активує низькоефективну енергоекономічну функцію SMART ENERGY SAVING ,
що дозволяє зберігати електроенергію.
Bимк
Вимикає функцію SMART ENERGY SAVING (Покращене заощадження енергії).
* SMART ENERGY SAVING : Економте енергію за допомогою алгоритму компенсації яскравості.
ПРИМІТКА
Збереження даних залежить від панелі. Таким чином, ці значення відрізняються залежно
yy
від панелі або постачальника. Якщо для опції SMART ENERGY SAVING (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) задано параметр високий або низький, яскравість екрану підвищується
або знижується залежно від джерела.
Якщо параметр SMART ENERGY SAVING, Bиcoкий або Hизький, Тип Зображення автоматично
yy
буде Персо-нальний, Режим читача і Кольорова сліпота автоматично вимикаються Bимк.
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
25
Тип Зображення
УКР
УКРАЇНСЬКА
1 Натиснути на клавішу FUNC. у нижній частині Монітору, щоб відобразити екранне меню FUNC..
2 Обрати Тип Зображення , натиснувши на клавішу ► .
3 Перейти до меню Тип Зображення , натиснувши на
клавішу▼.
4 Виконати налаштування параметрів за допомогою клавіш ◄ або ►.
5 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню або налаштувати інші параметри, використовуйте кнопку зі
стрілкою вгору ( ).
Нижче подано пояснення щодо кожного параметра.
Тип Зображення
Опис
Персо-Нальний
У цьому режимі користувач може регулювати кожний елемент налаштування. Окрім того,
за його допомогою можна налаштовувати кольоровий режим зображення головного меню.
Teкcт
У цьому режимі екран автоматично налаштовується на оптимальне відображення тексту.
Фото
У цьому режимі екран автоматично налаштовується на оптимальне відображення фотозображень.
Кіно
У цьому режимі екран автоматично налаштовується на оптимальне відображення відеоматеріалів.
Гра
У цьому режимі виконується оптимальне налаштування параметрів екрану для відтворювання видеогри.
19M38H
20M38H
24M38H
22M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Тип Зображення
опис
Персональний
у цьому режимі користувач може регулювати кожний елемент налаштування. Окрім того,
за його допомогою можна налаштовувати кольоровий режим зображення головного меню.
Чіткість 1
даний режим дозволяє регулювати видеозображення таким чином, щоб воно у наібільшому ступеню відповідало оточенню у магазині електронних товарів. Така мета досягається
шляхом оптимізації контрастності, яскравості, кольорової гами та чіткості зображення.
Чіткість 2
Стандарт
у цьому режимі виконується автоматичне налаштування екрану для роботи у звичайному
оточенні.
Кіно
у цьому режимі екран автоматично налаштовується на оптимальне відображення відеоматеріалів.
ПРИМІТКА
Якщо параметр Тип Зображення не Персо-нальний, Режим читача, SMART ENERGY SAVING и Кольорова
сліпота автоматично вимикаються Bимк.
26
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
Кольорова сліпота
УКРАЇНСЬКА
УКР
1 Натиснути на клавішу FUNC. у нижній частині Монітору,
щоб відобразити екранне меню FUNC..
2 Обрати Кольорова сліпота, натиснувши на клавішу ► .
3 Перейти до меню Кольорова сліпота, натиснувши на клавішу▼.
4 Виконати налаштування параметрів за допомогою клавіш
◄ або ►.
5 Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT (Вийти).
Щоб повернутися до попереднього меню або налаштувати інші параметри, використовуйте кнопку зі стрілкою
вгору ( ).
Нижче подано пояснення щодо кожного параметра.
Кольорова сліпота
Опис
Увімк
Цей режим призначений для користувачів, що страждають на дальтонізм, та
забезпечує їм можливість з легкістю розрізняти червоний та зелений кольори.
Bимк
Даний режим, вимикає режим Кольорова сліпота.
ПРИМІТКА
Цей допоміжний колір для користувачів які не мають можливості разрізняти кольори. тому,
yy
якщо сприйняття з екрану є для вас некомфортним, Будь ласка, вимкніть цю функцію.
Ця функція не здатна розпізнавати деякі кольори у певних зображеннях.
yy
Якщо параметр Кольорова сліпота не вимкнений Bимк , а Режим читача і SMART ENERGY
yy
SAVING будуть вимкнені Bимк і Тип Зображення автоматично перейде в режим Персо-нальний.
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
27
Перш ніж звертатися у сервісний центр, перегляньте цей розділ.
Зображення відсутнє.
Чи ввімкнено кабель живлення
монітора в розетку електромережі?
y y Перевірте, чи кабель живлення ввімкнено в розетку належним
чином.
Чи світиться індикатор живлення? y y Натисніть кнопку живлення.
y y Якщо дисплей перебуває в режимі енергозбереження, спробуйте
порухати мишею або натиснути на клавіатурі будь-яку клавішу,
щоб на екрані з'явилося зображення.
y y Увімкніть ПК.
На екрані відображається повідо- y y Це повідомлення відображається, якщо сигнал ПК (відеокарти)
млення "ПОЗА ДІAПAЗOHОМ"?
є поза межами діапазону можливих значень горизонтальної або
вертикальної частоти дисплея. Перегляньте розділ "Технічні характеристики" цього посібника і ще раз налаштуйте дисплей.
На екрані відображається повідо- y y Це повідомлення відображається, якщо кабель передачі сигналу,
млення "ВІДСУТНІСТЬ СИГНАякий з'єднує комп'ютер і монітор, відсутній або від'єднаний.
ЛУ"?
Перевірте кабель і під'єднайте його ще раз.
Індикатор живлення блимає?
На екрані відображається повідомлення "MEHЮ ЗАБЛОКОВАНЕ"?
Після натиснення кнопки MENU
y y Ви маєте змогу зафіксувати поточні параметри екранного меню,
(Меню) на екрані відображається
щоб запобігти їх випадковому зміненню. Екранне меню можна у
повідомлення "MEHЮ ЗАБЛОКОбудь-який момент розблокувати, натиснувши і потримавши декільВАНЕ"?
ка секунд кнопку MENU (Меню). Після цього на екрані з'явиться
повідомлення "MEHЮ РОЗБЛОКОВАНЕ".
Зображення відтворюється неналежним чином.
y y Натисніть кнопку AUTO (Авто), щоб автоматично налаштувати
оптимальні параметри відтворення зображення.
На фоні зображення помітні вер- y y Натисніть кнопку AUTO (Авто), щоб автоматично налаштувати
тикальні
оптимальні параметри відтворення зображення.
Зображення розташовується неналежним чином.
смуги.
З'являються горизонтальні шуми, і y y Натисніть кнопку AUTO (Авто), щоб автоматично налаштувати
літери відображаються нечітко.
оптимальні параметри відтворення зображення.
y y Натисніть Панель керування ► Дисплей ► Параметри і встановіть рекомендовану роздільну здатність або відрегулюйте
зображення відповідно до оптимальних параметрів. Налаштуйте
щонайменше 24-бітну колірну систему (реалістичне відтворення
кольорів).
УКР
УКРАЇНСЬКА
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
28
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
УВАГА
УКРАЇНСЬКА
УКР
Натисніть Панель керування ► Дисплей ► Параметри і перевірте, чи не змінено рекомендоyy
вану частоту та роздільну здатність. Якщо так, переналаштуйте відеокарту відповідно до рекомендованих параметрів.
Якщо не встановити рекомендовану (оптимальну) роздільну здатність, літери на екрані можуть
yy
розпливатися, а зображення буде нечітким, спотвореним або зміщеним. Обов'язково встановіть
рекомендовану роздільну здатність екрана.
Спосіб налаштування може різнитися залежно від комп'ютера та операційної системи, а заyy
значена роздільна здатність може не підтримуватися відеокартою. У такому разі зверніться до
сервісного центру виробника комп'ютера або відеокарти.
Зображення відтворюється неналежним чином.
Зображення чорно-біле або невід- y y Перевірте, чи сигнальний кабель під'єднано належним чином. За
повідне.
потреби зафіксуйте його за допомогою викрутки.
y y Перевірте, чи відеокарту належним чином вставлено у гніздо.
y y Налаштуйте щонайменше 24-бітну колірну систему (реалістичне
відтворення кольорів), скориставшись параметрами Панель керування ► Параметри.
Екран блимає.
y y Перевірте, чи для екрана встановлено режим черезрядкової розгортки, і, якщо так, встановіть рекомендовану роздільну здатність.
На екрані відображається повідомлення "Монітор не розпізнано; виявлено монітор Plug&Play (VESA
DDC)"?
Чи встановлено драйвер дисплея?
y y Обов’язково встановіть драйвер дисплею з нашого веб-сайту:
http://www.lg.com.
y y Перевірте, чи відеокарта підтримує функцію Plug&Play.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
29
19M38A
19M38D
Дисплей
Роздільна здатність
19M38H
Тип екрана
Щільність пікселів
Пласка РК панель TFT з активною матрицею, діагоналлю Противідблискове покриття
0,3 мм x 0,3 мм (щільність пікселів)
Макс.
1366 x 768 із частотою 60 Гц
Рекомендована:
VESA 1366 x 768 із частотою 60 Гц
Типове споживання
енергії
Режим увімкнення: 18 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва) *
Режим очікування: ≤ 0,3 Вт
Режим вимкнення: ≤ 0,3 Вт
Живлення
19 B
Адаптер змінного/
постійного струму
Типу ADS-18SG-19-3 19016G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPG (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPI (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPCU (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPB (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016EPCU-L (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP42 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-U (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP60-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу DA-16C19 (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16D19FG (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16E19FK (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16E19FA (виробник Asian Power Devices Inc.)
0,8 A
Выходная мощность: 19 B
0,84 A
Розміри
(ширина х висота х
глибина)
Разом із підставкою
441,3 мм x 350,2 мм x 167,8 мм
Без підставки
441,3 мм x 278,1 мм x 57,3 мм
Вага
1,9 кг
Діапазон нахилу
-5°до 20°
Умови
зовнішнього середовища
Робоча температура
Робоча вологість
0 °C до 40 °C
≤ 80%
Температура збері-20 °C до 60 °C
гання
Вологість під час збе- ≤ 85%
рігання
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим
зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
УКР
УКРАЇНСЬКА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
30
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Відеосигнал Горизонтальна
частота
Вертикальна
частота
19M38A
19M38D
19M38H
30 кГц до 61 кГц (автоматично)
●
●
●
56 Гц до 75 Гц (D-SUB)
●
●
●
30 кГц до 83 кГц (автоматично)
56 Гц до 75 Гц (DVI-D)
●
56 Гц до 75 Гц (HDMI)
Синхронізація
Вхідні роз'єми
●
Separate Sync
Цифровий
●
15-контактний роз'єм D-SUB
●
роз'єм DVI-D (цифровий)
Роз'єм HDMI
●
●
●
●
●
●
●
●
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
31
20M38A
20M38D
Дисплей
Роздільна здатність
20M38H
Тип екрана
Щільність пікселів
Пласка РК панель TFT з активною матрицею, діагоналлю Противідблискове покриття
0,271 мм x 0,262 мм (щільність пікселів)
Макс.
1600 x 900 із частотою 60 Гц
Рекомендована:
VESA 1600 x 900 із частотою 60 Гц
Типове споживання
енергії
Режим увімкнення: 18 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва) *
Режим очікування: ≤ 0,3 Вт
Режим вимкнення: ≤ 0,3 Вт
Живлення
19 B
Адаптер змінного/
постійного струму
Типу ADS-18SG-19-3 19016G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPG (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPI (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPCU (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPB (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016EPCU-L (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP42 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-U (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP60-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу DA-16C19 (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16D19FG (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16E19FK (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16E19FA (виробник Asian Power Devices Inc.)
0,8 A
Выходная мощность: 19 B
0,84 A
Розміри
(ширина х висота х
глибина)
Разом із підставкою
463,0 мм x 358,8 мм x 167,8 мм
Без підставки
463,0 мм x 286,5 мм x 57,4 мм
Вага
2,0 кг
Діапазон нахилу
-5°до 20°
Умови
зовнішнього середовища
Робоча температура
Робоча вологість
0 °C до 40 °C
≤ 80%
Температура збері-20 °C до 60 °C
гання
Вологість під час збе- ≤ 85%
рігання
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим
зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
УКР
УКРАЇНСЬКА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
32
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Відеосигнал
Горизонтальна
частота
30 кГц до 83 кГц (автоматично)
30 кГц до 61 кГц (автоматично)
Вертикальна час- 56 Гц до 75 Гц (D-SUB)
тота
56 Гц до 75 Гц (DVI-D)
20M38A
20M38D
20M38H
●
●
●
●
●
●
●
56 Гц до 75 Гц (HDMI)
Синхронізація
Вхідні роз'єми
●
Separate Sync
Цифровий
●
15-контактний роз'єм D-SUB
●
роз'єм DVI-D (цифровий)
Роз'єм HDMI
●
●
●
●
●
●
●
●
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
33
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
22M38D
Дисплей
Роздільна здатність
22M38H
Тип екрана
Щільність пікселів
Пласка РК панель TFT з активною матрицею, діагоналлю Противідблискове покриття
0,248 мм x 0,248 мм (щільність пікселів)
Макс.
1920 x 1080 із частотою 60 Гц
Рекомендована:
VESA 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
Типове споживання
енергії
Режим увімкнення: 18,8 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва) *
Режим очікування: ≤ 0,3 Вт
Режим вимкнення: ≤ 0,3 Вт
Живлення
19 B
Адаптер змінного/
постійного струму
Типу ADS-40SG-19-3 19025G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPB-2 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP21 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-B (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP51 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу PA-1021-23 (виробник Lite-On Technology Corporation)
1,2 A Або 19 V
0.8 A
Выходная мощность: 19 B
1,3 A
Типу ADS-18SG-19-3 19016G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPG (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPI (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPCU (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPB (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP42 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-U (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу DA-16C19 (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16D19FG (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16E19FA (виробник Asian Power Devices Inc.)
Выходная мощность: 19 B
Розміри
(ширина х висота х
глибина)
Вага
0,84 A
Разом із підставкою
508,5 мм x 386,5 мм x 186,7 мм
Без підставки
508,5 мм x 315,7 мм x 56,8 мм
22M38A
22M38D
22M38H
Діапазон нахилу
-5°до 20°
Умови
зовнішнього середовища
Робоча температура
Робоча вологість
2,4 kg
2,7 kg
0 °C до 40 °C
≤ 80%
Температура збері-20 °C до 60 °C
гання
Вологість під час збе- ≤ 85%
рігання
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим
зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
УКР
УКРАЇНСЬКА
22M38A
34
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Відеосигнал
Горизонтальна час- 30 кГц до 83 кГц (автоматичтота
но)
30 кГц до 61 кГц (автоматично)
Вертикальна час- 56 Гц до 75 Гц (D-SUB)
тота
56 Гц до 75 Гц (DVI-D)
22M38A
22M38D
22M38H
●
●
●
●
●
●
●
56 Гц до 75 Гц (HDMI)
Синхронізація
Separate Sync
●
●
Цифровий
Вхідні роз'єми
15-контактний роз'єм D-SUB
роз'єм DVI-D (цифровий)
Роз'єм HDMI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
35
24M38A
24M38D
Дисплей
Роздільна здатність
24M38H
Тип екрана
Щільність пікселів
Пласка РК панель TFT з активною матрицею, діагоналлю Противідблискове покриття
0,272 мм x 0,272 мм (щільність пікселів)
Макс.
1920 x 1080 із частотою 60 Гц
Рекомендована:
VESA 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
Типове споживання
енергії
Режим увімкнення: 27,5 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва) *
Режим очікування: ≤ 0,3 Вт
Режим вимкнення: ≤ 0,3 Вт
Живлення
19 B
Адаптер змінного/
постійного струму
Типу ADS-40SG-19-3 19025G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPB-2 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP21 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-B (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP51 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу PA-1021-23 (виробник Lite-On Technology Corporation)
1,2 A
Выходная мощность: 19 B
1,3 A
Розміри
(ширина х висота х
глибина)
Разом із підставкою
556,2 мм x 415,1 мм x 186,7 мм
Без підставки
556,2 мм x 344,0 мм x 56,8 мм
Вага
2,8 кг
Діапазон нахилу
-5°до 20°
Умови
зовнішнього середовища
Робоча температура
Робоча вологість
0 °C до 40 °C
≤ 80%
Температура збері-20 °C до 60 °C
гання
Вологість під час збе- ≤ 85%
рігання
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим
зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
УКР
УКРАЇНСЬКА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
36
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Відеосигнал
Горизонтальна
частота
Вертикальна
частота
30 кГц до 83 кГц (автоматично)
30 кГц до 61 кГц (автоматично)
56 Гц до 75 Гц (D-SUB)
24M38A
24M38D
24M38H
●
●
●
●
●
●
56 Гц до 75 Гц (DVI-D)
●
56 Гц до 75 Гц (HDMI)
Синхронізація
Вхідні роз'єми
●
Separate Sync
Цифровий
●
15-контактний роз'єм
D-SUB
роз'єм DVI-D (цифровий)
●
Роз'єм HDMI
●
●
●
●
●
●
●
●
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
37
27MP38HQ 27MP38VQ
Дисплей
Роздільна здатність
Типове споживання
енергії
Живлення
Адаптер змінного/
постійного струму
Тип екрана
Щільність пікселів
Пласка РК панель TFT з активною матрицею, діагоналлю Противідблискове покриття
0,311 мм x 0,311 мм (щільність пікселів)
Макс.
1920 x 1080 із частотою 60 Гц
Рекомендована:
VESA 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
Режим увімкнення: 31,13 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва) *
Режим очікування: ≤ 0,3 Вт
Режим вимкнення: ≤ 0,3 Вт
19 B
1,6 A
Типу ADS-40SG-19-3 19032G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19032GPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19032GPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP21A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26A-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26A-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26A-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26A-B (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP51A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу PA-1031-23 (виробник Lite-On Technology Corporation)
Выходная мощность: 19 B
1,7 A
Розміри
(ширина х висота х
глибина)
Разом із підставкою
641,4 мм x 459,7 мм x 203,0 мм
Без підставки
641,4 мм x 393,0 мм x 48,2 мм
Вага
4,4 кг
Діапазон нахилу
-5°до 20°
Умови
зовнішнього середовища
Робоча температура
Робоча вологість
0 °C до 40 °C
≤ 80%
Температура збері-20 °C до 60 °C
гання
Вологість під час збе- ≤ 85%
рігання
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим
зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
УКР
УКРАЇНСЬКА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
38
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Відеосигнал
27MP38VQ
Горизонтальна
частота
30 кГц до 83 кГц (автоматично)
30 кГц до 61 кГц (автоматично)
●
●
Вертикальна
частота
56 Гц до 75 Гц (D-SUB)
●
●
Синхронізація
Вхідні роз'єми
27MP38HQ
56 Гц до 75 Гц (DVI-D)
56 Гц до 75 Гц (HDMI)
Separate Sync
Цифровий
15-контактний роз'єм D-SUB
●
●
●
●
●
●
●
роз'єм DVI-D (цифровий)
Роз'єм HDMI
●
●
●
●
●
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
39
Доступні режими (роздільна здатність)
УКР
УКРАЇНСЬКА
ЧАСОВА СИНХРОНІЗАЦІЯ D-SUB/DVI-D
19M38A
19M38D
19M38H
Режими дисплея (роздільна здатність)
Частота горизонтальної розгортки
(кГц)
Вертикальна часто- Полярність
та (оновлення) (Гц) (Г/В)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
832 x 624
49,725
75
-/-
1024 x 768
48,363
60
-/-
1366 x 768
47,712
60
+/+
20M38A
20M38D
Рекомендований режим
20M38H
Режими дисплея (роздільна здатність)
Частота горизонтальної розгортки
(кГц)
Вертикальна часто- Полярність
та (оновлення) (Гц) (Г/В)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1600 x 900
60,000
60
+/+
22M38A
22M38D
22M38H
24M38A
24M38D
24M38H
Рекомендований режим
27MP38HQ 27MP38VQ
Режими дисплея (роздільна здатність)
Частота горизонтальної розгортки
(кГц)
Вертикальна часто- Полярність
та (оновлення) (Гц) (Г/В)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Рекомендований режим
40
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСОВА СИНХРОНІЗАЦІЯ HDMI
УКРАЇНСЬКА
УКР
19M38H
20M38H
Режим заводських налаштувань (режим попередньо заданих налаштувань)
Частота горизон- Вертикальна
тальної розгорт- частота (оновки (кГц)
лення) (Гц)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
22M38H
24M38H
HDMI
27MP38VQ 27MP38HQ
Режим заводських налаштувань (режим попередньо заданих налаштувань)
Частота горизон- Вертикальна
тальної розгорт- частота (оновки (кГц)
лення) (Гц)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Рекомендований режим
Індикатор
Режим
Колір світлодіода
Режим увімкнення
Білий
Режим очікування
Блимаючий білий
Режим вимкнення
Bимкнено
HDMI
ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
41
Правильне положення під час перегляду монітора
Відрегулюйте
монітор і розташуйтесь таким чином, щоб
забезпечити
оптимальний кут
перегляду зображення.
Покладіть руки на
клавіатуру, зігнувши
руки в ліктях під прямим кутом.
Відкоригуйте положення
монітора, щоб на нього
на падало світло.
УКР
УКРАЇНСЬКА
ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
Обов’язково прочитайте застереження щодо
безпеки, перш ніж використовувати пристрій.
Модель і серійний номер продукту розташовані на задньому боці та на одному з бокових сторін продукту.
Запишіть їх нижче на той випадок, якщо вам
коли-небудь знадобиться технічне обслуговування.
МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ №
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising