LG | 22MK400H-B | User manual | LG 22MK400H-B Інструкція користувача

LG 22MK400H-B Інструкція користувача
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Монітор LED LCD
(Монітор LED*)
*Монітори LG LED — це РК-монітори зі світлодіодною підсвіткою.
Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для довідки у майбутньому.
МОДЕЛЬ МОНІТОРА LED LCD
Cерія 20MK4 (20MK400H,20MK410H,20MK420H,20MK430H)
Cерія 22MK4 (22MK400H,22MK420H,22MK430H)
Cерія 24MK4 (24MK400H,24MK430H)
Cерія 27MK4 (27MK400H,27MK430H)
www.lg.com
2
УКРАЇНСЬКА
УКР
ЗМІСТ
ЛІЦЕНЗІЯ----------------------------- 3
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА
ПІДГОТОВКА------------------------ 4
--Комплектація виробу------------------------- 4
--Підтримувані драйвери і програмне
забезпечення------------------------------------ 5
--Кнопка джойстика------------------------------ 6
Як користуватися кнопкою джойстика
Вхідні роз'єми
--Перенесення та піднімання монітора--- 8
--Встановлення монітора --------------------- 9
Під’єднання основи підставки
Встановлення на столі
Встановлення на стіні
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ-14
--Під’єднання до комп’ютера----------------14
З’єднання D-SUB
З’єднання HDMI
--Під'єднання аудіовідеопристроїв--------15
З’єднання HDMI
--Під'єднання периферійного обладнання-15
Під'єднання навушників
НАЛАШТУВАННЯ
КОРИСТУВАЧА------------------- 16
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ-21
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ-- 22
--Доступні режими (роздільна здатність)-29
3
УКР
УКРАЇНСЬКА
ЛІЦЕНЗІЯ
У різних моделях використано різні ліцензії. Докладніше про ліцензії читайте на сайті www.lg.com.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є
торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками
HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.
Наступна інформація поширюється лише на монітори, що реалізуються на європейському ринку та
відповідають вимогам Директиви ErP:
* Цей монітор налаштований на автоматичне вимкнення через 4 години після активації дисплею у
разі, якщо протягом зазначеного часу користувач не вчиняв жодних дій із дисплеєм.
* Для деактивації цього налаштування встановіть «Вимк.» у відповідній опції екранного меню
Automatic Standby (автоматичний перехід до режиму очікування)”.
4
УКРАЇНСЬКА
УКР
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Комплектація виробу
Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться
до місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробу та аксесуарів.
Компакт-диск (посібник
користувача)/карта
(В залежності від країни)
Кабель D-SUB
(В залежності від країни)
Кабель HDMI
(В залежності від країни)
або
AC-DC адаптер
Кабель живлення
(В залежності від країни)
AC-DC адаптер
(В залежності від країни)
Cерія 20MK4 Cерія 22MK4 Cерія 24MK4
2 гвинти
Основа підставки
Кронштейн підставки
Cерія 27MK4
Основа підставки
Кронштейн підставки
5
УВАГА
ПРИМІТКА
Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду аксесуарів.
yy
Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередженyy
ня у зв’язку із вдосконаленням виробу.
Щоб придбати додаткове приладдя, відвідайте магазин електротехніки або інтернет-магазин чи
yy
зверніться до продавця, у якого ви придбали виріб.
Підтримувані драйвери і програмне забезпечення
Ви можете завантажити та встановити останню версію з веб-сайту LGE (www.lg.com ).
Драйвери і програмне забезпечення
Важливість встановлення
Cерія 20MK4
Cерія 22MK4
Cерія 24MK4
Cерія 27MK4
Драйвер монітора
Pекомендовано
O
OnScreen Control
Pекомендовано
O
УКР
УКРАЇНСЬКА
Для гарантії безпеки та належного функціонування виробу використовуйте лише оригінальні
yy
аксесуари.
Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, спричинені використанням неyy
ліцензійних виробів.
Рекомендуємо використовувати аксесуари з комплекту.
yy
Якщо використовуються універсальні кабелі, не сертифіковані компанією LG, зображення може
yy
бути відсутнє або відображатися з перешкодами.
6
Кнопка джойстика
УКРАЇНСЬКА
УКР
Кнопка джойстика
Як користуватися кнопкою джойстика
Для управління функціями натискайте кнопку джойстика або натискайте кнопку джойстика ліворуч/
праворуч.
Базові функції
◄/►
Увімкнення
живлення
Щоб увімкнути монітор, натисніть кнопку джойстика пальцем
один раз.
Вимкнення
живлення
Щоб вимкнути монітор, натисніть і утримуйте кнопку джойстика
пальцем.
Регулювання Для регулювання гучності натискайте кнопку джойстика ліворуч/
гучності
праворуч. (лише для HDMI)
ПРИМІТКА
Кнопка джойстика розташована внизу монітора.
yy
7
Вхідні роз'єми
УКР
УКРАЇНСЬКА
Панель з’єднань (див. стор.14~15)
8
УКРАЇНСЬКА
УКР
Перенесення та піднімання
монітора
Переносячи або піднімаючи монітор,
дотримуйтесь цих вказівок, щоб запобігти
появі подряпин чи пошкодженню монітора
та гарантувати безпечне транспортування
незалежно від форми та розміру монітора.
Радимо транспортувати монітор в його
yy
оригінальній коробці та пакувальному
матеріалі.
Перш ніж переносити чи піднімати монітор,
yy
від'єднайте кабель живлення та всі інші
кабелі.
Надійно тримайте монітор за рамку внизу
yy
та вгорі. Не тримайте безпосередньо за
екран.
УВАГА
Наскільки це можливо, намагайтеся не
yy
торкатися екрана монітора. Це може
призвести до пошкодження екрана
або окремих пікселів, що формують
зображення.
Якщо використовувати монітор без
yy
підставки, кнопка джойстика може заважати
його стійкому розташуванню, через що
монітор може впасти і пошкодитися або
травмувати користувача. Окрім цього,
кнопка джойстика може некоректно
працювати в такій ситуації.
Тримайте монітор екраном від себе, щоб
yy
не подряпати екран.
Переносячи монітор, оберігайте його від
yy
сильних струсів та вібрацій.
Переносячи монітор, тримайте його
yy
вертикально, не повертайте його на бік і
не нахиляйте.
9
Встановлення монітора
УКР
УКРАЇНСЬКА
Під’єднання основи підставки
4
Cерія 20MK4
Cерія 22MK4
Cерія 24MK4
1
УВАГА
Щоб захистити екран від подряпин, клаyy
діть його на м'яку тканину.
Cерія 27MK4
1
2
УВАГА
Щоб захистити екран від подряпин, клаyy
діть його на м'яку тканину.
3
2
Крутильний момент гвинта: 10 – 12 кгс.
10
3
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Для запобігання ушкодження пальців та
yy
ніг під час монтажу опори та бази слід
триматися за базу.
УВАГА
Крутильний момент гвинта: 10 – 12 кгс.
4
Зображення в цьому документі стосуються
yy
типових операцій, а тому можуть
відрізнятися від фактичного вигляду виробу.
Не носіть монітор догори низом, тримаючи
yy
лише за основу підставки. Унаслідок
цього монітор може випасти з підставки та
завдати тілесних ушкоджень.
Піднімаючи або переносячи монітор, не
yy
торкайтеся екрана. Застосовуючи силу до
екрана монітора, можна його пошкодити.
Не застосовуйте сторонні речовини
yy
(мастила, змазки тощо) до гвинтів,
збираючи виріб. (Інакше можна пошкодити
виріб).
Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи
yy
гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі
пошкодження не підпадають під дію
гарантії.
ПРИМІТКА
Щоб розібрати підставку, потрібно виконати
yy
процедуру її збирання у зворотному
порядку.
11
Встановлення на столі
но на столі.
Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 100 мм.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
2 Під’єднайте адаптер змінного-постійного
струму та кабель живлення до розетки.
або
3 Натисніть кнопку джойстика внизу монітора,
щоб увімкнути монітор.
УВАГА
Перед тим як переносити або встановлювати
yy
монітор, від’єднуйте кабель живлення.
Недотримання цієї вимоги може призвести до
ураження електричним струмом.
УКР
УКРАЇНСЬКА
1 Підніміть монітор і поставте його вертикаль-
12
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКА
УКР
Регулюючи кут нахилу, не тримайте за нижній край корпуса монітора, як зображено на
малюнку нижче, оскільки таким чином можна
травмувати пальці.
ПРИМІТКА
Для зручності огляду нахил екрана можна
регулювати вперед та назад у межах від -5°
до 20°.
20
Не торкайтеся екрана та не тисніть на нього
під час регулювання кута.
Перед
Зад
Використання системи безпеки Kensington
Не слід тримати пристрій, як показано на
малюнці нижче. У цьому положенні екран
монітору може від'єднатися від основи опори
та травмувати вас.
Роз’єм для під’єднання системи безпеки
Kensington розташовано на задній панелі монітора. Детальніше про встановлення і використання читайте в посібнику, який додається до
системи безпеки Kensington, або на веб-сайті
http://www.kensington.com.
За допомогою кабелю системи безпеки
Kensington прикріпіть монітор до столу.
ПРИМІТКА
Систему безпеки Kensington можна приyy
дбати окремо. Вони продаються в більшості магазинів електроніки.
13
Встановлення на стіні
Настінне кріплення (A x B)
yy
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
За необхідності встановити монітор на стіні приєднайте адаптер для встановлення на стіні
(опціональна деталь) до задньої поверхні монітору.
Щоб монітор не впав, надійно закріпіть кронштейн (продається окремо).
1 Використання гвинта більшої довжини, ніж
передбачено стандартом, може призвести до
внутрішнього пошкодження монітора.
2 Використання гвинту неналежної специфікації
може призвести до пошкодження пристрою
або його падіння зі стіни. LG не несе
відповідальності за спричинену таким чином
шкоду.
Модель
Cерія 20MK4 Cерія 22MK4
Cерія 24MK4
Настінне крі75 x 75
плення (A x B)
Стандартний
M4
гвинт
Кількість гвин- 4
тів
Модель
Cерія 27MK4
Настінне крі100 x 100
плення (A x B)
Стандартний
M4
гвинт
Кількість гвин- 4
тів
A
УКР
УКРАЇНСЬКА
Для належної вентиляції залиште 100 мм вільного простору з боків та позаду виробу. Детальні вказівки щодо встановлення можна отримати
за місцем придбання виробу або переглянути в
додатковому посібнику для кронштейну настінного кріплення з регульованим кутом нахилу.
B
УВАГА
yyПеред тим як переносити або встановлювати
монітор, від’єднуйте кабель живлення. Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.
yyЯкщо встановити монітор на стелі або похилій стіні, він може впасти та спричинити серйозні травми.
yyВикористовуйте лише настінне кріплення, рекомендоване LG. Із питань встановлення звертайтеся за місцем придбання монітора або до
кваліфікованого спеціаліста.
yyНе затягуйте гвинти надто сильно, оскільки це
може призвести до пошкодження монітора та
втрати гарантії.
yyВикористовуйте тільки гвинти та настінні кріплення стандарту VESA. Гарантія на цей виріб не поширюється на будь-які пошкодження
чи травми, що виникли через неналежне використання або використання невідповідного
приладдя.
yyДовжина гвинта від зовнішньої поверхні
задньої кришки повинна, бути не більше 8мм.
Настінна прокладка
Задня кришка
Настінна прокладка
Задня кришка
Стандартний гвинт
Максимальна довжина 8мм
ПРИМІТКА
yyВикористовуйте гвинти, що вказані в списку
характеристик стандартних гвинтів VESA.
yyУ комплект настінного кріплення входить посібник зі встановлення та всі необхідні запчастини.
yyНастінний кронштейн продається окремо.
Додаткове приладдя можна придбати в місцевого постачальника.
yyЗалежно від настінного кріплення довжина
гвинтів може відрізнятися. Використовуйте
гвинти належної довжини.
yyДетальніше читайте в посібнику, який додається до настінного кріплення.
14
УКРАЇНСЬКА
УКР
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
Під’єднання до комп’ютера
yyЦя модель монітора підтримує функцію Plug
& Play*.
*Plug & Play – це функція автоматичного розпізнання пристрою комп’ютером, яка дає змогу користуватися пристроєм одразу після його
підключення без додаткового налаштування
або іншого втручання з боку користувача.
З’єднання HDMI
Здійснює передачу цифрових відео- та аудіосигналів від PC до монітора. Під’єднайте РС до монітора за допомогою HDMI-кабелю, як зазначено на
малюнках нижче.
З’єднання D-SUB
Забезпечує передачу аналогового відеосигналу
з ПК на монітор. Під'єднайте монітор до ПК за
допомогою 15-контактного сигнального кабелю
D-sub, як показано на малюнках.
ПРИМІТКА
У разі використання ПК з інтерфейсом
yy
HDMI можуть виникати проблеми з сумісністю.
Використовуйте сертифікований кабель із
yy
логотипом HDMI.Нехтування цією вимогою
може призвести до помилок з'єднання або
може не відображатися зображення.
Рекомендовані типи кабелів HDMI
yy
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з
підтримкою Ethernet
ПРИМІТКА
Використання штекера кабелю вхідного
yy
сигналу D-Sub із комп'ютером Macintosh
Адаптер для комп'ютерів Mac
yy
Для під'єднання до комп'ютерів Apple
Macintosh необхідно використовувати додатковий адаптер, який змінює 15-контактний штекер VGA D-SUB із ущільненим трирядним розміщенням контактів на
15-контактний штекер із дворядним розміщенням.
ПРИМІТКА
Якщо потрібно використати два
yy
комп'ютери, під'єднуйте їх сигнальні кабелі
(D-SUB/DVI-D/HDMI) до монітора відповідним чином.
Якщо ввімкнути монітор у холодному приyy
міщенні, зображення на екрані може мерехтіти. Це нормальне явище.
На екрані можуть з’явитися червоні, зелені
yy
або блакитні точки. Це нормальне явище.
15
Під'єднання периферійного
обладнання
З’єднання HDMI
Під'єднання навушників
Здійснює передачу цифрових відео- та
аудіосигналів від пристрою AV до монітора.
Під’єднайте пристрій AV до монітора за
допомогою HDMI-кабелю, як зазначено на
малюнках нижче.
Під'єднайте периферійне обладнання до
монітора через роз'єм для навушників.
Виконуйте з'єднання, як показано на малюнку
нижче.
H/P
(продається окремо)
ПРИМІТКА
ПРИМІТКА
У разі використання ПК з інтерфейсом
yy
HDMI можуть виникати проблеми з сумісністю.
Використовуйте сертифікований кабель із
yy
логотипом HDMI.Нехтування цією вимогою
може призвести до помилок з'єднання або
може не відображатися зображення.
Рекомендовані типи кабелів HDMI
yy
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з
підтримкою Ethernet
Периферійне обладнання продається
yy
окремо.
Якщо ви використовуєте похилі
yy
навушники, можуть виникнути
проблеми з підключенням іншого
зовнішнього пристрою до монітора.Отже
рекомендується використовувати прямі
навушники.
Кутовий штекер
Прямий штекер
Залежно від налаштувань звуку на ПК та
yy
периферійному обладнанні деякі функції
навушників та динаміка можуть бути
недоступними.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Під'єднання
аудіовідеопристроїв
16
УКРАЇНСЬКА
УКР
НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА
Увімкнення головного меню
1 Натисніть кнопку джойстика внизу монітора.
2 Щоб встановити параметри, натискайте кнопку джойстика вгору/вниз (▲/▼) або ліворуч/праворуч
(◄/►).
3 Натисніть кнопку джойстика ще раз, щоб Закрийте головне меню.
Кнопка джойстика
Кнопка
Стан меню
Опис
Головне меню вимкнено
Увімкнення головного меню.
Головне меню увімкнено
Закрийте головне меню.
(Щоб вимкнути монітор, натисніть та утримуйте цю
клавішу)
◄
►
▲
▼
Головне меню вимкнено
Регулювання рівня гучності монітора. (лише для HDMI)
Головне меню увімкнено
Перехід до функції вводу.
Головне меню вимкнено
Регулювання рівня гучності монітора. (лише для HDMI)
Головне меню увімкнено
Вибір функцій Налаштування.
Головне меню вимкнено
Відображення інформації про поточний вхідний сигнал.
Головне меню увімкнено
Вимкнення монітора.
Головне меню вимкнено
Відображення інформації про поточний вхідний сигнал.
Головне меню увімкнено
Здійснює перехід до меню Тип Зображення. (лише для
HDMI)
Функції головного меню
Головне меню
Налаштування
PictureMode
Mode
Picture
Вийти
Налаштування
Для досягнення оптимальної якості
зображення оберіть необхідний режим
відтворення.
Вхід
Налаштування режиму вводу.
Вимкнення
живлення
Вимкнення монітора.
Вийти
Вихід із головного меню.
Picture Mode
(лише для HDMI)
Налаштування параметрів екрана.
Тип Зображення
Picture Mode
Вхід
Опис
17
Налаштування параметрів
Яскравість
Контрастність
Гучність
Опис
Регулювання налаштувань контрасту та яскравості екрана.
Регулювання гучності. (лише для HDMI)
ПРИМІТКА
yy Вимкнути/увімкнути звук можна натисненням кнопки джойстика у напрямку ▼ у
меню регулювання гучності.
Налаштування >
Вхід
Опис
Список введення Вибір режиму вхідного сигналу.
Співвідношення
сторін
Налаштування формату зображення.
Повна ширина
Відтворення відео в широкоекранному режимі незалежно від вхідного
відеосигналу.
Оригінальн.
Відтворення відео відповідно до формату вхідного відеосигналу.
ПРИМІТКА
yy Cерія 22MK4 Cерія 24MK4 Cерія 27MK4 Опції можуть бути неактивні
при рекомендованій роздільній здатності (1920 х 1080).
УКР
УКРАЇНСЬКА
Налаш������
тування > Швидке
налаштування
18
Налаштування параметрів
УКРАЇНСЬКА
УКР
Налаштування
>Зображення
Опис
Тип Зображення Персональний
Користувач може налаштувати кожен елемент. Можна відрегулювати
колірний режим головного меню.
Читач
Оптимізує параметри екрану для перегляду документів. Користувач може
збільшити яскравість екрану в екранному меню.
Фото
Оптимізація екрана для перегляду фотографій.
Кіно
Оптимізація екрана для покращення візуальних ефектів відео.
Кольорова сліпота Цей режим призначений для користувачів, що страждають на дальтонізм,
та забезпечує їм можливість з легкістю розрізняти червоний та зелений
кольори.
Регулювання
зображення
Гра
Оптимізація екрана для комп'ютерних ігор.
Яскравість
Регулювання налаштувань контрасту та яскравості екрана.
Контрастність
Чіткість
Регулювання чіткості зображення.
SUPER
RESOLUTION+
Bиcoкий
Якість зображення оптимізується для відображення
кришталево чистих зображень. Ця функція ефективна під
час відтворення високоякісного відео або ігор.
Середній
Якість зображення оптимізується для комфортного
перегляду зображення в діапазоні між високим та низьким
режимами. Цей режим ефективний для відео в форматі UCC
або SD.
Hизький
Якість зображення оптимізується для перегляду більш
гладких та природних зображень. Цей режим ефективний
під час перегляду малодинамічних відео або нерухомих
зображень.
Bимк
Дану опцію слід використовувати для перегляду відео та
зображень у щоденному режимі. В цьому режимі функції
SUPER RESOLUTION+ відключені.
Рівень чорного
DFC
Регулювання ре- Час Відгуку
жиму Гра
Налаштування рівня зміщення (лише для HDMI).
yyOffset (Зміщення): орієнтир для відеосигналу – найтемніший
колір, який може відобразити монітор.
Високий
Збереження поточного рівня контрастності зображення.
Низький
Зниження рівнів чорного та підвищення рівнів білого
порівняно з поточним рівнем контрастності зображення.
Увімк
Автоматичне налаштування яскравості відповідно до
зображення.
Bимк
Вимкнення функції DFC.
Налаштування часу реагування зображення відповідно до швидкості
екрана.
За звичайних параметрів зображення радимо вибирати пункт Швидко.
Для зображення, що швидко рухається, радимо вибирати пункт
Швидше.
При включенні Швидкого режиму, в залежності від вмісту може
виникнути Розмитість зображення об'єкта, що рухається.
Швидше
Встановлення для часу відповіді значення Швидше.
Швидко
Встановлення для часу відповіді значення Швидко.
Звичайно
Встановлення для часу відповіді значення Звичайно.
Bимк
Функція покращання часу відповіді не використовується.
ПРИМІТКА
Цей допоміжний колір для користувачів які не мають можливості разрізняти кольори. тому,
yy
якщо сприйняття з екрану є для вас некомфортним, Будь ласка, вимкніть цю функцію.
Ця функція не здатна розпізнавати деякі кольори у певних зображеннях.
yy
19
Регулювання
режиму Гра
FreeSync
Cерія 22MK4
Cерія 24MK4
Cерія 27MK4
Ця опція забезпечує ідеальне та природне зображення на екрані завдяки
синхронізації вертикальної частоти вхідного сигналу із аналогічним параметром вихідного сигналу.
Регулювання
кольору
Увімк
Функція FreeSync увімкнена.
Вимк
Функція FreeSync вимкнена.
Стабілізатор чорного
Black Stabilizer (Стабілізатор чорного)
: Ви можете контролювати чорний контраст, щоб мати кращу видимість
при темних сценах.
Збільшення значення стабілізатора чорного (Black Stabilizer) дає
можливість зробити яскравішою область нижнього рівня сірого на екрані.
(На темному екрані гри можна легко розрізняти об’єкти.)
Зменшення значення параметра Black Stabilizer (Стабілізатор чорного)
зменшує яскравість області з низьким рівнем сірого та підвищує динамічну
контрастність екрана.
Cross Hair
Функція «Візирна лінія» забезпечує наявність позначки в центрі екрану
для ігор-шутерів від першої особи (First Person Shooter (FPS)).Користувачі
можуть обрати одну з чотирьох доступних cross hair, що найбільш
відповідає їхньому ігровому середовищу.
yyПід час вимикнення монітора або при переході у режим
енергозбереження функція Cross Hair автоматично переходить у
положення Вимк.
Гамма
Режим 1, Режим Що вище значення гамми, то темніше зображення. І що нижче
значення гамми, то світліше зображення.
2, Режим 3
Режим 4
Темп-ра кольору
Вибір стандартної колірності зображення.
Теплий: кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.
Середній: кольори на екрані матимуть відтінок, середній між червоним та синім.
Холодний: кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.
Персональний: Користувач може коригувати цей параметр у червонному,
зеленому або синьому відтінку.
Червоний/
Зeлeний/Синій
Можна встановити власні налаштування кольорів зображення за
допомогою параметрів "Червоний", "Зелений" і "Синій".
Налаштування Горизонтальний
конфігурацій
Вертикальний
(лише для
D-SUB)
Чacтoтa
Фaзa
Pозділ.
здатність.
(лише для
D-SUB)
Якщо коригувати налаштування гами не потрібно, оберіть Режим 4.
Зміщення зображення ліворуч/праворуч.
Зміщення зображення угору/униз.
Зведення до мінімуму вертикальних смуг на тлі екрану. При цьому також
змінюється горизональний розмір екрану.
Регулювання фокусу зображення. Ця функція дозволяє усувати
горизонтальні перешкоди, а також робити текстове зображення більш
чітким або різким.
Користувач може задати необхідну роздільну здатність.
Цей параметр доступний, тільки тоді коли роздільна здатність экрана на Вашему комп’ютері
відповідає наступним вимогам (лише для D-SUB).
ПРИМІТКА
Ця функція активується у випадку, якщо для роздільної здатності монітора вашого
компьютера встановлені наступні налаштування (за виключенням невірних параметрів
роздільної здатності вихідного сигналу ПК).
1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Bимк
Скидання
налаштувань
зображ.
1280x960, 1600x900,Bимк
Cерія 22MK4 Cерія 24MK4 Cерія 27MK4
1440x900, 1600x900,Bимк
Cерія 22MK4 Cерія 24MK4 Cерія 27MK4
Скинути налаштування?
Ні
Скасування вибору.
Тaк
Відновлення заводських налаштувань.
УКР
УКРАЇНСЬКА
УВАГА
yyІнтерфейс, що підтримується: HDMI.
yyГрафічна карта, що підтримується: потрібна графічна карта із підтримкою FreeSync від AMD.
yyВерсія, що підтримується: обов’язково оновіть драйвер графічної
карти.
yyДодаткову інформацію та детальні вимоги можна дізнатися на вебсайті AMD http://www.amd.com/FreeSync
20
Налаштування параметрів
УКРАЇНСЬКА
УКР
Опис
Налаштування >
Налаштування
Мова
Выбор языка отображения названий цветов. Вибір мови відображення
найменувань кольорів.
SMART ENERGY SAVING
Bиcoкий
Заощадження електроенергії шляхом використання високого
рівня заощадження в SMART ENERGY SAVING-режимі.
Hизький
Заощадження електроенергії шляхом використання низького
рівня заощадження в SMART ENERGY SAVING-режимі.
Вимк
Вимкнення SMART ENERGY SAVING-режиму.
Таймер сну
Через певний час монітор автоматично перейде у режим очікування.
Заблокувати екранне меню
Запобігає випадковому натисненню клавіш.
Увімк
Клавіші деактивовано.
ПРИМІТКА
yy Всі функції, крім режиму Заблокувати екранне меню Режим, Яскравість,
Контрастність, Вхід, Інформація та Звук ПК, вимкнено.
Bимк
Клавіші активовано.
Інформація
На дисплеї відобразиться наступна інформація: Модель, Серійний номер,
Загал. час под. Живлення, Pозділ. здатність..
Завод. yст-ки
Скинути налаштування?
Ні
Скасування вибору.
Тaк
Відновлення заводських налаштувань.
ПРИМІТКА
Збереження даних залежить від панелі. Таким чином, ці значення відрізняються залежно від паyy
нелі або постачальника. Якщо для опції SMART ENERGY SAVING (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) задано параметр високий або низький, яскравість екрану підвищується або знижується залежно від джерела.
21
Перш ніж звертатися у сервісний центр, перегляньте цей розділ.
Зображення відсутнє.
Чи ввімкнено кабель живлення монітора в розетку електромережі?
yy Перевірте, чи кабель живлення ввімкнено в розетку належним чином.
На екрані відображається повідомлення "ПОЗА ДІAПAЗOHОМ"?
yy Це повідомлення відображається, якщо сигнал ПК (відеокарти) є поза
межами діапазону можливих значень горизонтальної або вертикальної
частоти дисплея. Перегляньте розділ "Технічні характеристики" цього посібника і ще раз налаштуйте дисплей.
Ви бачите повідомлення "Відсутність сигналу"або чорний екран?
yy Після активації опції "ВІДСУТНІСТЬ СИГНАЛУ" монітор переходить до режиму DPM.
yy Це повідомлення відображається, якщо кабель передачі сигналу, який
з'єднує комп'ютер і монітор, відсутній або від'єднаний. Перевірте кабель і
під'єднайте його ще раз.
yy Перевірте стан PC.
Чи можливо контролювати якісь функції в екранному меню?
Чи можливо обирати декілька
пунктів у екранному меню?
yy Розблокувати управління екранним меню можливо у любий час, якщо увійти до розділу блокування екранного меню та змінивши налаштування на
«Вимкн.».
УВАГА
Натисніть Панель керування ► Дисплей ► Параметри і перевірте, чи не змінено рекомендоyy
вану частоту та роздільну здатність. Якщо так, переналаштуйте відеокарту відповідно до рекомендованих параметрів.
Якщо не встановити рекомендовану (оптимальну) роздільну здатність, літери на екрані можуть
yy
розпливатися, а зображення буде нечітким, спотвореним або зміщеним. Обов'язково встановіть
рекомендовану роздільну здатність екрана.
Спосіб налаштування може різнитися залежно від комп'ютера та операційної системи, а зазнаyy
чена роздільна здатність може не підтримуватися відеокартою. У такому разі зверніться до сервісного центру виробника комп'ютера або відеокарти.
Слідкуйте за поставою під час роботи з монітором – в іншому випадку налаштування екрана неyy
можливо буде оптимізувати.
Зображення відтворюється неналежним чином.
Зображення чорно-біле або невід- yy Перевірте, чи сигнальний кабель під'єднано належним чином. За потреби
повідне.
зафіксуйте його за допомогою викрутки.
yy Перевірте, чи відеокарту належним чином вставлено у гніздо.
yy Налаштуйте щонайменше 24-бітну колірну систему (реалістичне відтворення кольорів), скориставшись параметрами Панель керування ► Параметри.
Екран блимає.
yy Перевірте, чи для екрана встановлено режим черезрядкової розгортки, і,
якщо так, встановіть рекомендовану роздільну здатність.
На екрані відображається повідомлення "Монітор не розпізнано; виявлено монітор Plug&Play (VESA DDC)"?
Чи встановлено драйвер дисплея?
yy Обов’язково встановіть драйвер дисплею з нашого веб-сайту: http://www.
lg.com .
yy Перевірте, чи відеокарта підтримує функцію Plug&Play.
Тремтіння зображення на дисплеї
Рекомендовані налаштування
часу не встановлені?
yy
Cерія 22MK4 Cерія 24MK4 Cерія 27MK4 При використанні
налаштувань часу HDMI 1080i 60/50 Гц зображення на екрані буде
тремтіти. Для усунення даної проблеми слід встановити рекомендоване
налаштування часу - 1080P.
УКР
УКРАЇНСЬКА
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
22
УКРАЇНСЬКА
УКР
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Cерія 20MK4
РК екран
Тип
TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю
Рідкокристалічний дисплей
Роздільна здатність Максимальна роздільна
здатність
Відеосигнал
1366 x 768 із частотою 60 Гц (HDMI)
1366 x 768 із частотою 60 Гц (D-sub)
Рекомендована роздільна
здатність
1366 x 768 із частотою 60 Гц
Горизонтальна частота
30 kHz - 61 kHz
Вертикальна частота
HDMI
-PC: 56 Hz až 75 Hz
-AV: 50 Hz až 61 Hz
D-SUB: 56 Hz až 75 Hz
Синхронізація
Роздільна синхронізація, цифровий
Вхідні роз'єми
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Живлення
19 B
Типове споживання
енергії
Робочий режим: 13 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)*
Режим очікування ≤ 0,3 Вт
Вимкнено: ≤ 0,3 Вт
Адаптер змінного/
постійного струму
Типу ADS-18SG-19-3 19016G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPG (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPI (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPCU (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPB (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25SFA-19-3 19016E (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPB-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPG (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP42 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-U (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу DA-16C19 (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16D19FG (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16E19FA (виробник Asian Power Devices Inc.)
Умови зовнішнього
середовища
Розміри
Маса (без
пакування)
0,8 A
Выходная мощность: 19 B
0,84 A
Робоча температура
Робоча вологість
від 0 °C до 40 °C
від Менше 80 %
Температура зберігання
Вологість під час зберігання
від -20 °C до 60 °C
від Менше 85 %
Розмір монітора (ширина x висота x глибина)
Разом із підставкою
463,8 мм x 366,5 мм x 181,9 мм
Без підставки
463,8 мм x 276,4 мм x 38,4 мм
Разом із підставкою
2,3 кг
Без підставки
2,0 кг
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв’язку із
вдосконаленням функціональності виробу.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення
- Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
23
Cерія 22MK4
РК екран
Тип
TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю
Рідкокристалічний дисплей
Роздільна здатність Максимальна роздільна
здатність
Відеосигнал
1920 x 1080 із частотою 75 Гц (HDMI)
1920 x 1080 із частотою 60 Гц (D-sub)
Рекомендована роздільна
здатність
1920 x 1080 із частотою 60 Гц
Горизонтальна частота
HDMI : 30 kHz - 85 kHz
D-SUB: 30 kHz - 83 kHz
Вертикальна частота
HDMI
-PC: 56 Hz až 75 Hz
-AV: 50 Hz až 61 Hz
D-SUB: 56 Hz až 75 Hz
Синхронізація
Роздільна синхронізація, цифровий
Вхідні роз'єми
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Живлення
22MK430H: 19 B
22MK400H: 19 B
Типове споживання
енергії
Робочий режим: 19,7 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)*
Режим очікування ≤ 0,3 Вт
Вимкнено: ≤ 0,3 Вт
1,3 A Або 19 B
0,8 A
0,8 A
УКР
УКРАЇНСЬКА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
24
УКРАЇНСЬКА
УКР
Адаптер змінного/
постійного струму
Типу ADS-40SG-19-3 19025G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPB-2 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25SFA-19-3 19025E (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPB-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP21 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-B (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP51 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу WA-24C19FS (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FU (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FK (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FB (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FN (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу DA-24B19 (виробник Asian Power Devices Inc.)
Выходная мощность: 19 B
1,3 A
Типу ADS-18SG-19-3 19016G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPG (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPI (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPCU (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-18FSG-19 19016GPB (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25SFA-19-3 19016E (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPB-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19016EPG (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP42 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP36-U (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу DA-16C19 (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16D19FG (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-16E19FA (виробник Asian Power Devices Inc.)
Умови зовнішнього
середовища
Розміри
Маса (без
пакування)
Выходная мощность: 19 B
0,84 A
Робоча температура
Робоча вологість
від 0 °C до 40 °C
від Менше 80 %
Температура зберігання
Вологість під час зберігання
від -20 °C до 60 °C
від Менше 85 %
Розмір монітора (ширина x висота x глибина)
Разом із підставкою
509,6 мм x 395,8 мм x 181,9 мм
Без підставки
509,6 мм x 305,7 мм x 38,5 мм
Разом із підставкою
22MK430H: 2,8 кг
22MK400H: 2,4 кг
Без підставки
22MK430H: 2,5 кг
22MK400H: 2,1 кг
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв’язку із
вдосконаленням функціональності виробу.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення
- Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
25
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Cерія 24MK4
Тип
TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю
Рідкокристалічний дисплей
Роздільна здатність Максимальна роздільна
здатність
Відеосигнал
1920 x 1080 із частотою 75 Гц (HDMI)
1920 x 1080 із частотою 60 Гц (D-sub)
Рекомендована роздільна
здатність
1920 x 1080 із частотою 60 Гц
Горизонтальна частота
HDMI : 30 kHz - 85 kHz
D-SUB: 30 kHz - 83 kHz
Вертикальна частота
HDMI
-PC: 56 Hz až 75 Hz
-AV: 50 Hz až 61 Hz
D-SUB: 56 Hz až 75 Hz
Синхронізація
Роздільна синхронізація, цифровий
Вхідні роз'єми
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Живлення
19 B
Типове споживання
енергії
Робочий режим: 26 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)*
Режим очікування ≤ 0,3 Вт
Вимкнено: ≤ 0,3 Вт
Адаптер змінного/
постійного струму
Типу ADS-40SG-19-3 19025G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPB-2 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25SFA-19-3 19025E (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPB-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP21 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-B (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP51 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу WA-24C19FS (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FU (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FK (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FB (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FN (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу DA-24B19 (виробник Asian Power Devices Inc.)
Умови зовнішнього
середовища
Розміри
1,3 A
Выходная мощность: 19 B
1,3 A
Робоча температура
Робоча вологість
від 0 °C до 40 °C
від Менше 80 %
Температура зберігання
Вологість під час зберігання
від -20 °C до 60 °C
від Менше 85 %
Розмір монітора (ширина x висота x глибина)
Разом із підставкою
555 мм x 421 мм x 181,9 мм
Без підставки
555 мм x 330,9 мм x 38,4 мм
УКР
УКРАЇНСЬКА
РК екран
26
УКРАЇНСЬКА
УКР
Маса (без
пакування)
Разом із підставкою
24MK430H: 3,1 кг
24MK400H: 2,8 кг
Без підставки
24MK430H: 2,8 кг
24MK400H: 2,5 кг
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв’язку із
вдосконаленням функціональності виробу.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення
- Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
27
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Cерія 27MK4
Тип
TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю
Рідкокристалічний дисплей
Роздільна здатність Максимальна роздільна
здатність
Відеосигнал
1920 x 1080 із частотою 75 Гц (HDMI)
1920 x 1080 із частотою 60 Гц (D-sub)
Рекомендована роздільна
здатність
1920 x 1080 із частотою 60 Гц
Горизонтальна частота
HDMI : 30 kHz - 85 kHz
D-SUB: 30 kHz - 83 kHz
Вертикальна частота
HDMI
-PC: 56 Hz až 75 Hz
-AV: 50 Hz až 61 Hz
D-SUB: 56 Hz až 75 Hz
Синхронізація
Роздільна синхронізація, цифровий
Вхідні роз'єми
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Живлення
19 B
Типове споживання
енергії
Робочий режим: 18,6 Вт Typ. (Стандарт ENERGY STAR®) *
25,2 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)**
Режим очікування ≤ 0,3 Вт
Вимкнено: ≤ 0,3 Вт
Адаптер змінного/
постійного струму
Типу ADS-40SG-19-3 19025G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPB-2 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25SFA-19-3 19025E (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPB-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP21 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-B (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP51 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу WA-24C19FS (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FU (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FK (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FB (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FN (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу DA-24B19 (виробник Asian Power Devices Inc.)
Умови зовнішнього
середовища
Розміри
1,3 A
Выходная мощность: 19 B
1,3 A
Робоча температура
Робоча вологість
від 0 °C до 40 °C
від Менше 80 %
Температура зберігання
Вологість під час зберігання
від -20 °C до 60 °C
від Менше 85 %
Розмір монітора (ширина x висота x глибина)
Разом із підставкою
625,6 мм x 468,7 мм x 204,1 мм
Без підставки
625,6 мм x 375,2 мм x 44 мм
УКР
УКРАЇНСЬКА
РК екран
28
УКРАЇНСЬКА
УКР
Маса (без
пакування)
Разом із підставкою
27MK400H: 4,6 кг
27MK430H: 4,0 кг
Без підставки
27MK400H: 4,2 кг
27MK430H: 3,6 кг
Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Енергоспоживання в режимі Ввімк. вимірюється із використанням стандарту тестування ENERGY STAR®.
** Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим
зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
29
Доступні режими (роздільна здатність)
УКР
УКРАЇНСЬКА
Налаштування таймеру D-SUB / HDMI PC
Cерія 20MK4
Частота горизонРежими дисплея (розтальної розгортки
дільна здатність)
(кГц)
Вертикальна часто- Полярність
та (оновлення) (Гц) (Г/В)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1366 x 768
47,712
59,79
+/+
Рекомендований режим
Налаштування таймеру D-SUB PC
Cерія 22MK4 Cерія 24MK4 Cерія 27MK4
Частота горизонРежими дисплея (розтальної розгортки
дільна здатність)
(кГц)
Вертикальна часто- Полярність
та (оновлення) (Гц) (Г/В)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75,029
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60,023
+/+
1280 x 1024
79,976
75,035
+/+
1680 x 1050
65,290
59,954
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Налаштування таймеру HDMI PC
Cерія 22MK4 Cерія 24MK4 Cерія 27MK4
Частота горизонРежими дисплея (розтальної розгортки
дільна здатність)
(кГц)
Вертикальна часто- Полярність
та (оновлення) (Гц) (Г/В)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
Рекомендований режим
30
УКРАЇНСЬКА
УКР
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75,029
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60,023
+/+
1280 x 1024
79,976
75,035
+/+
1680 x 1050
65,290
59,954
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
1920 x 1080
83,89
74,97
+/+
Рекомендований режим
Налаштування таймеру HDMI AV
Cерія 20MK4
Режим заводських налаштувань (режим попередньо заданих налаштувань)
Частота горизон- Вертикальна
тальної розгорт- частота (оновки (кГц)
лення) (Гц)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
Рекомендований режим
HDMI
Cерія 22MK4 Cерія 24MK4 Cерія 27MK4
Режим заводських налаштувань (режим попередньо заданих налаштувань)
Частота горизон- Вертикальна
тальної розгорт- частота (оновки (кГц)
лення) (Гц)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Рекомендований
режим
HDMI
Обов’язково прочитайте застереження щодо безпеки, перш ніж
використовувати пристрій.
Модель і серійний номер продукту розташовані на задньому
боці та на одному з бокових сторін продукту. Запишіть їх нижче
на той випадок, якщо вам коли-небудь знадобиться технічне обслуговування.
МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ №
(лише для Cерія 27MK4)
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S.
A.,Inc. has determined that this product
meets the ENERGY STAR guidelines for
energy efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more information
on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising