LG | 27BK750Y-B | User manual | LG 27BK750Y-B Інструкція користувача

LG 27BK750Y-B Інструкція користувача
Посібник Користувача
МОНІТОР IPS LED
(МОНІТОР LED*)
*Монітори LG LED — це РК-монітори зі світлодіодною підсвіткою.
Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для довідки у майбутньому.
МОДЕЛЬ МОНІТОРА IPS LED
24BK750Y
27BK750Y
www.lg.com
2
УКРАЇНСЬКА
УКР
ЗМІСТ
ЛІЦЕНЗІЯ----------------------------- 3
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ------- 25
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА
ПІДГОТОВКА------------------------ 4
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ----26
--Розпакування-------------------------------------Підтримувані драйвери і програмне
забезпечення-------------------------------------Кнопка джойстика-------------------------------Перенесення та піднімання монітора----Встановлення монітора ---------------------
4
5
6
7
8
Під’єднання основи підставки
Встановлення на столі
Використання тримача кабелю
Регулювання висоти підставки
Регулювання кута нахилу
Функція повороту
Поворотна опора
Від’єднання кронштейна підставки
Встановлення пластини для настінного
кріплення
Кріплення на стіні
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ-----16
--Під’єднання до комп’ютера----------------16
--Під'єднання аудіовідеопристроїв--------18
--Під'єднання периферійного обладнання-18
НАЛАШТУВАННЯ
КОРИСТУВАЧА------------------- 20
--Доступні режими (роздільна здатність)-28
--Індикатор----------------------------------------28
3
УКР
УКРАЇНСЬКА
ЛІЦЕНЗІЯ
У різних моделях використано різні ліцензії. Докладніше про ліцензії читайте на сайті www.lg.com.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є
торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками
HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
Наступна інформація поширюється лише на монітори, що реалізуються на європейському ринку та
відповідають вимогам Директиви ErP:
* Цей монітор налаштований на автоматичне вимкнення через 4 години після активації дисплею у
разі, якщо протягом зазначеного часу користувач не вчиняв жодних дій із дисплеєм.
* Для деактивації цього налаштування встановіть «Вимк.» у відповідній опції екранного меню
Automatic Standby (автоматичний перехід до режиму очікування)”.
4
УКРАЇНСЬКА
УКР
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
Комплектація виробу
Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться
до місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробу та аксесуарів.
Компакт-диск (посібник
користувача)/карта
Кабель живлення
(В залежності від країни)
Кабель DVI-D
(у деяких країнах цей кабель не
постачається в комплекті з виробом)
Кабель HDMI
(у деяких країнах цей
кабель не постачається
в комплекті з виробом)
Аудіокабель
(у деяких країнах цей кабель не постачається в
комплекті з виробом)
Кабель DisplayPort
(у деяких країнах цей кабель не постачається в
комплекті з виробом)
Кабель USB
(у деяких країнах цей кабель
не постачається в комплекті з Кронштейн підставки
виробом)
Основа підставки
Тримач кабелю (x 2)
УВАГА
Для гарантії безпеки та належного функціонування виробу використовуйте лише оригінальні
yy
аксесуари.
Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, спричинені використанням неyy
ліцензійних виробів.
Рекомендуємо використовувати аксесуари з комплекту.
yy
Якщо використовуються універсальні кабелі, не сертифіковані компанією LG, зображення може
yy
бути відсутнє або відображатися з перешкодами.
ПРИМІТКА
Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду аксесуарів.
yy
Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередженyy
ня у зв’язку із вдосконаленням виробу.
Щоб придбати додаткове приладдя, відвідайте магазин електротехніки або інтернет-магазин чи
yy
зверніться до продавця, у якого ви придбали виріб.
5
Підтримувані драйвери і програмне забезпечення
Драйвери і програмне забезпечення
Важливість встановлення
24BK750Y
27BK750Y
Драйвер монітора
Pекомендовано
O
OnScreen Control
Pекомендовано
O
На вибір
O
Dual Controller
УКР
УКРАЇНСЬКА
Ви можете завантажити та встановити останню версію з веб-сайту LGE (www.lg.com ).
6
Кнопка джойстика
УКРАЇНСЬКА
УКР
Індикатор живлення
yyПідсвічування Ввімк.: увімкнене
yyПідсвічування Вимк.: вимкнене
(кнопка живлення)
Вхідні роз'єми
Кнопка
7
Переносячи або піднімаючи монітор,
дотримуйтесь цих вказівок, щоб запобігти
появі подряпин чи пошкодженню монітора
та гарантувати безпечне транспортування
незалежно від форми та розміру монітора.
Радимо транспортувати монітор в його
yy
оригінальній коробці та пакувальному
матеріалі.
Перш ніж переносити чи піднімати монітор,
yy
від'єднайте кабель живлення та всі інші
кабелі.
Надійно тримайте монітор за рамку внизу
yy
та вгорі. Не тримайте безпосередньо за
екран.
Тримайте монітор екраном від себе, щоб
yy
не подряпати екран.
Переносячи монітор, оберігайте його від
yy
сильних струсів та вібрацій.
Переносячи монітор, тримайте його
yy
вертикально, не повертайте його на бік і
не нахиляйте.
УВАГА
Наскільки це можливо, намагайтеся не
yy
торкатися екрана монітора. Це може
призвести до пошкодження екрана
або окремих пікселів, що формують
зображення.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Перенесення та піднімання
монітора
8
Встановлення монітора
УКРАЇНСЬКА
УКР
Під’єднання основи підставки
1
УВАГА
Щоб захистити екран від подряпин, клаyy
діть його на м'яку тканину.
3
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Для запобігання ушкодження пальців та
yy
ніг під час монтажу опори та бази слід
триматися за базу.
2
ПРИМІТКА
Притисніть підставку, поки кнопка не доyy
сягне верху.
9
УВАГА
1 Підніміть монітор і поставте його вертикально на столі.
Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 100 мм.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
ПРИМІТКА
Щоб розібрати підставку, потрібно виконати
yy
процедуру її збирання у зворотному
порядку.
2 Під’єднайте шнур живлення до монітора, після чого вставте штепсельну вилку до розетки електромережі.
3 Натисніть кнопку (живлення) на передній панелі, щоб увімкнути монітор.
УВАГА
Перед тим як переносити або
yy
встановлювати монітор, від’єднуйте
кабель живлення. Недотримання цієї
вимоги може призвести до ураження
електричним струмом.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Зображення в цьому документі стосуються
yy
типових операцій, а тому можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу.
Не носіть монітор догори низом, тримаючи
yy
лише за основу підставки. Унаслідок цього
монітор може випасти з підставки та завдати тілесних ушкоджень.
Піднімаючи або переносячи монітор, не
yy
торкайтеся екрана. Застосовуючи силу до
екрана монітора, можна його пошкодити.
Не застосовуйте сторонні речовини
yy
(мастила, змазки тощо) до гвинтів,
збираючи виріб. (Інакше можна пошкодити
виріб).
Не застосовуйте надмірну силу,
yy
закручуючи гвинти, щоб не пошкодити
монітор. Такі пошкодження не підпадають
під дію гарантії.
Встановлення на столі
10
УКРАЇНСЬКА
УКР
Використання тримача кабелю
Регулювання висоти підставки
Упорядкуйте кабелі за допомогою тримача, як
показано на зображенні.
1 Підтримуючи монітор обома руками,
відрегулюйте висоту.
Тримач
кабелю
2 Максимальна висота розташування монітора
на підставці становить 150 мм.
150 мм
Поверніть пристрій (навколо осі) та під'єднайте
з'єднувачі. Під’єднати та розташувати кабелі
простіше за допомогою кабельного тримача.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Застереження щодо підключення кабелю
живлення
100-240 V ~
Використовуйте лише кабель живлення,
yy
який постачається в комплекті з виробом, і
під’єднуйте його до заземленої електричної
розетки.
Якщо у вас виникне потреба замінити
yy
кабель живлення, зверніться до місцевого
дилера або найближчого магазину
роздрібної торгівлі.
Регулюючи висоту розтаyy
шування екрана, не ставте
пальці чи руку між ним та
основою підставки.
11
Регулювання кута нахилу
2 Відрегулюйте кут екрану. Для комфортного
перегляду кут екрану можна регулювати
вперед або назад.
Щоб не притиснути пальці під час
yy
регулювання нахилу екрана, не тримайте
монітор за нижню частину рамки, як
зображено на малюнку нижче.
25 ° -5°
Регулюючи кут нахилу монітора, не
yy
торкайтеся екрана та не тисніть на нього.
Зад
Перед
Не розміщуйте пальці в отворах опори.
yy
УКР
УКРАЇНСЬКА
1 Встановіть монітор на підставці вертикально.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
12
Функція повороту
УКРАЇНСЬКА
УКР
Функція осьового обертання дозволяє повертати
монітор на 90° за годинниковою стрілкою та на
-90° проти неї.
1 Підніміть монітор на максимальну висоту.
ПРИМІТКА
2 Нахиліть корпус монітора в напрямку
стрілки, як показано на малюнку.
3 Поверніть монітор на 90° за годинниковою
стрілкою та на -90° проти неї, як вказано на
малюнку.
Функція автоматичного повертання дисyy
плея не підтримується.
Екран можна легко повертати за допомоyy
гою комбінації кнопок повертання екрана в
операційній системі Windows. Зауважте, що
деякі версії Windows і деякі драйвери графічних карт можуть використовувати інші
налаштування клавіші повертання екрана
або ж не підтримувати клавіші повертання
взагалі.
Комбінації кнопок повертання екрана у
yy
Windows
-- 0°: Ctrl + Alt + кнопка зі стрілкою вгору (↑)
-- 90°: Ctrl + Alt + кнопка зі стрілкою вліво (←)
-- 180°: Ctrl + Alt + кнопка зі стрілкою вниз (↓)
-- 270°: Ctrl + Alt + кнопка зі стрілкою
вправо (→)
Корпус
монітора
Підставка
Корпус
монітора
Підставка
4 Для завершення процедури встановлення
поверніть монітор на 90° за годинниковою
стрілкою та на -90° проти неї, як зазначено
нижче.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб запобігти подряпанню основи підyy
ставки, обертаючи монітор на підставці,
стежте, щоб він її не торкався.
13
Поворотна опора
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
УКР
УКРАЇНСЬКА
Будьте обережні, обертаючи монітор з
yy
під'єднаним кабелем.
Щоб не травмуватися під час повертання
yy
екрана, не ставте пальці між корпусом монітора та основою підставки.
ПРИМІТКА
Праву та ліву сторони екрану монітора
yy
можна злегка повернути догори або донизу (не більше ніж на 3°). Розташування
монітора можна також регулювати у горизонтальному напрямку.
Обертання (на 45° за годинниковою стрілкою)
Екран монітора
Обертання (на 45° проти годинникової стрілки)
14
Використання системи безпеки Kensington
УКРАЇНСЬКА
УКР
Роз’єм для під’єднання системи безпеки
Kensington розташовано на задній панелі монітора. Детальніше про встановлення і використання читайте в посібнику, який додається до
системи безпеки Kensington, або на веб-сайті
http://www.kensington.com.
За допомогою кабелю системи безпеки
Kensington прикріпіть монітор до столу.
Від’єднання кронштейна
підставки
1
2
Покладіть монітор лицевою стороною донизу.
Щоб захистити екран від подряпин, кладіть
його на м'яку тканину.
Зніміть підставку з монітора, натиснувши
кнопку внизу посередині задньої панелі
монітора.
Встановлення пластини для
настінного кріплення
ПРИМІТКА
Використовувати замок Kensington не
yy
обов'язково. Додаткове приладдя можна
придбати в будь-якому місцевому магазині
електротехніки.
Із цим монітором можна використовувати
стандартні пластини для настінного кріплення
або сумісні пристосування.
1 Покладіть монітор екраном донизу. Щоб
захистити екран від подряпин, кладіть його
на м'яку тканину.
2 Від’єднання кронштейна підставки.
3 Покладіть пластину для настінного кріплення
на монітор, вирівнявши її з отворами для.
4 Зафіксуйте пластину на моніторі чотирма
гвинтами за допомогою викрутки.
ПРИМІТКА
Пластина для настінного кріплення
yy
продається окремо.
Докладніше про встановлення монітора
yy
на настінному кронштейні читайте в
посібнику зі встановлення пластини для
настінного кріплення.
Будьте обережні: не застосовуйте
yy
надмірної сили, кріплячи пластину до
монітора, оскільки це може призвести до
пошкодження екрана.
15
Настінне кріплення (A x B)
yy
Кріплення на стіні
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
Щоб встановити монітор на стіні, закріпіть
настінний кронштейн (продається окремо) на
задній панелі корпусу монітора.
Щоб монітор не впав, надійно фіксуйте настінний
кронштейн.
1 Використання гвинта більшої довжини, ніж
передбачено стандартом, може призвести до
внутрішнього пошкодження монітора.
2 Використання гвинту неналежної специфікації
може призвести до пошкодження пристрою
або його падіння зі стіни. LG не несе
відповідальності за спричинену таким чином
шкоду.
Настінне кріплення (A x B)
Стандартний
гвинт
Кількість гвинтів
Пластина для
настінного
кріплення
(продається
окремо)
УКР
УКРАЇНСЬКА
Для забезпечення належної вентиляції
встановлюйте монітор на відстані не
менше 100 мм від стін і залиште вільними
по 100 мм з усіх боків. Докладні відомості
щодо встановлення можна отримати за
місцем придбання монітора. Встановлюйте
регульований настінний кронштейн відповідно
до інструкції, що до нього додається.
B
A
УВАГА
yyПеред перенесенням чи кріпленням
монітора від'єднуйте кабель живлення від
електромережі, щоб запобігти ураженню
струмом.
yyМонітор, встановлений на стелі чи похилій
стіні, може впасти і призвести до травмування
користувача. Використовуйте оригінальні
настінні кронштейни LG. За додатковою
консультацією звертайтеся в місцеві магазини
роздрібної торгівлі або до кваліфікованого
спеціаліста.
yyНе застосовуйте надмірну силу, закручуючи
гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі
пошкодження не підпадають під дію гарантії.
yyВикористовуйте настінний кронштейн і
гвинти, які відповідають стандарту VESA.
На пошкодження, спричинені застосуванням
невідповідних компонентів, гарантія не
поширюється.
yyДовжина гвинта від зовнішньої поверхні
задньої кришки повинна, бути не більше 8мм.
Настінна прокладка
Задня кришка
Настінна прокладка
Задня кришка
Стандартний гвинт:
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
Максимальна довжина 8мм
ПРИМІТКА
Використовуйте гвинти, визначені
yy
стандартом VESA.
Настінний кронштейн постачається
yy
разом із посібником користувача та всіма
необхідними деталями.
Настінний кронштейн продається окремо.
yy
Додаткове приладдя можна придбати в
місцевих магазинах роздрібної торгівлі.
Довжина гвинтів може бути різною залежно
yy
від кронштейна. Використовуйте гвинти
належної довжини.
Докладніше читайте в посібнику
yy
користувача настінного кронштейна.
16
УКРАЇНСЬКА
УКР
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
Під’єднання до комп’ютера
yyЦя модель монітора підтримує функцію Plug
& Play*.
*Plug & Play – це функція автоматичного розпізнання пристрою комп’ютером, яка дає змогу користуватися пристроєм одразу після його
підключення без додаткового налаштування
або іншого втручання з боку користувача.
З’єднання HDMI
Здійснює передачу цифрових відео- та аудіосигналів від PC до монітора. Під’єднайте РС до монітора за допомогою HDMI-кабелю, як зазначено на
малюнках нижче.
З’єднання DVI-D
Забезпечує передачу цифрового відеосигналу
з комп’ютера на монітор. За допомогою кабелю
DVI під’єднайте комп’ютер до монітора, як це
зображено на малюнку нижче.
ПРИМІТКА
У разі використання ПК з інтерфейсом
yy
HDMI можуть виникати проблеми з сумісністю.
Використовуйте сертифікований кабель із
yy
логотипом HDMI.Нехтування цією вимогою
може призвести до помилок з'єднання або
може не відображатися зображення.
Рекомендовані типи кабелів HDMI
yy
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з
підтримкою Ethernet
17
З’єднання DisplayPort
ПРИМІТКА
yyДля підтримки функції DP MST графічна
система вашого ПК повинна бути сертифікована під DP1.2 та MST.
yyЩоб встановити MST-з’єднання,
використовуйте DP-кабель, що входить
до комплекту постачання (або інший
DP1.2-сертифікований кабель), та
змініть налаштування DP для активації
дисплейного порту 1.2 в Меню монітора.
yyНалаштування за промовчанням – DP1.1a
(деактивувати дисплейний порт 1.2)
yyПід час використання MST неможливо
налаштувати одночасно декілька
моніторів для OSD (екранного меню).
Будь-ласка, змініть налаштування
монітора.
yyФункція MST з дисплейним портом здатна
підтримувати до 4 моніторів.
General
Language
English
Quick Settings
Picture
Sound
Power LED
Off
Automatic Standby
Off
DisplayPort1.2
Disable
Quick Charge
Off
OSD Lock
Off
General
Reset
Move
Ok
monitor
ПРИМІТКА
Залежно від версії інтерфейсу DP на ПК
yy
відео або звук можуть не відтворюватися.
Якщо використовуються універсальні кабелі,
yy
не сертифіковані компанією LG, зображення
може бути відсутнє або відображатися з з
шумами.
Exit
УКР
УКРАЇНСЬКА
Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали з ПК на монітор. Під'єднання ПК до монітора через кабель DisplayPort слід здійснювати, як показано на малюнку нижче.
Під'єднання монітора для
використання функції
багатоканальної передачі даних
DP Multi Stream Transport (MST)
18
УКРАЇНСЬКА
УКР
Під'єднання
аудіовідеопристроїв
Під'єднання периферійного
обладнання
З’єднання HDMI
З’єднання порту USB типу А –
мобільний телефон
Здійснює передачу цифрових відео- та
аудіосигналів від пристрою AV до монітора.
Під’єднайте пристрій AV до монітора за
допомогою HDMI-кабелю, як зазначено на
малюнках нижче.
ПРИМІТКА
Перед початком користування виробом
yy
встановіть найновіший пакет оновлень ОС
Windows.
Периферійне обладнання продається
yy
окремо.
До роз’єму USB можна підключити клавіаyy
туру, мишу або інший USB-пристрій.
Функція Швидке зарядження USB доyy
ступна только через порт USB1.
Після вимкнення монітора функція Швидyy
ке зарядження USB деактивується.
Швидкість заряджання залежить від приyy
строю.
(продається окремо)
ПРИМІТКА
Використовуйте сертифікований кабель із
yy
логотипом HDMI.Нехтування цією вимогою
може призвести до помилок з'єднання або
може не відображатися зображення.
Рекомендовані типи кабелів HDMI
yy
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з
підтримкою Ethernet
При під'єднанні до зовнішнього пристрою
yy
можливі розходження у гучності звуку.
(Наприклад, DVD-програвач).
Рекомендується під'єднати HDMI до ПК
yy
для відтворення медіа.
УВАГА
Застереження щодо використання USBпристроїв.
USB-пристрої, на яких встановлено проyy
грамне забезпечення автоматичного розпізнавання або використовується власний
драйвер, можуть бути не розпізнані.
Деякі USB-пристрої можуть не підтримуваyy
тися або не працювати належним чином.
Рекомендовано використовувати USByy
концентратор або жорсткий диск із
додатко-вим живленням. (Якщо подається
недостатньо живлення, то USB-пристрій
може не розпізна- ватися належним чином).
Будьте обережні, використовуючи функцію
yy
зарядки.
Деякі мобільні телефони можуть
yy
не підтримуватись або працювати
неналежним чином.
19
Для використання низхідного USB-порту
під'єднайте кабель типу USB A/B, як показано
на малюнку.
(продається окремо)
Під'єднання навушників
Під'єднайте периферійне обладнання до
монітора через роз'єм для навушників.
Виконуйте з'єднання, як показано на малюнку
нижче.
(продається
окремо)
ПРИМІТКА
Периферійне обладнання продається
yy
окремо.
Якщо ви використовуєте похилі
yy
навушники, можуть виникнути
проблеми з підключенням іншого
зовнішнього пристрою до монітора.Отже
рекомендується використовувати прямі
навушники.
Кутовий штекер
Прямий штекер
Залежно від налаштувань звуку на ПК та
yy
периферійному обладнанні деякі функції
навушників та динаміка можуть бути
недоступними.
УКР
УКРАЇНСЬКА
З’єднання порту USB типу В –
ПК
20
УКРАЇНСЬКА
УКР
НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА
Увімкнення головного меню
1 Натисніть кнопку меню ( ).
2 Для регулювання параметрів використовуйте кнопки , , , .
3 Щоб вийти з екранного меню, натисніть і утримуйте кнопку меню ( ).
Кнопки на моніторі
Кнопка
Меню ( )
Опис
Якщо меню неактивне Відображення головного меню.
Якщо меню активне
При натисканні на клавішу відбувається вихід з меню OSD.
Якщо меню неактивне Регулювання гучності динаміків монітора.
Якщо меню активне
Стрілка вліво.
Якщо меню неактивне Регулювання гучності динаміків монітора.
Якщо меню активне
Вхід
Стрілка вправо.
Налаштування режиму вводу. Користувач може змінити джерело вхідного сигналу.
yy За наявності двох під’єднаних вхідних сигналів при натисканні на клавішу вводу відбувається послідовне перемикання між різними вхідними сигналами (DVI/HDMI/DP).
yy За наявності лише одного сигналу його буде виявлено автоматично. За замовчуванням використовується сигнал DVI.
Увімкнення та вимкнення живлення.
(кнопка
живлення)
Індикатор живлення
Якщо монітор знаходиться в робочому режимі, індикатор живлення
світиться білим (режим «Ввімк.»).
Picture Mode
21
Налаштування параметрів
Яскравість
Контрастність
Коефіціент
(формат)
Опис
Налаштування контрастності кольору та яскравості екрана.
Регулювання формату екрана.
Широкоформ. Відтворення відео в широкоекранному режимі незалежно від вхідного
відеосигналу.
Оригінальн.
Відтворення відео відповідно до формату вхідного відеосигналу.
SMART ENERGY Bиcoкий
SAVING
Активує високоефективну енергоекономічну функцію SMART ENERGY
SAVING , що дозволяє зберігати електроенергію.
Hизький
Активує низькоефективну енергоекономічну функцію SMART ENERGY
SAVING , що дозволяє зберігати електроенергію.
Bимк
Вимикає функцію SMART ENERGY SAVING (Покращене заощадження енергії).
* SMART ENERGY SAVING : Економте енергію за допомогою алгоритму компенсації яскравості.
ПРИМІТКА
Функція формату вимикається у режимі черезрядкового сигналу.
yy
Збереження даних залежить від панелі. Таким чином, ці значення відрізняються залежно від паyy
нелі або постачальника. Якщо для опції SMART ENERGY SAVING (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) задано параметр високий або низький, яскравість екрану підвищується або
знижується залежно від джерела.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Меню > Швидке
налаштування
22
Налаштування параметрів
УКРАЇНСЬКА
УКР
Меню >
Зображення
Опис
Тип Зображення Персональний
Регулювання
зображення
Користувач може налаштувати кожен елемент. Можна відрегулювати
колірний режим головного меню.
Читач 1
В цьому режимі налаштування екрану оптимізуються для відображення
газетного аркушу. Щоб зробити екран яскравішим, скористайтесь
відповідною опцією в екранному меню.
Читач 2
В цьому режимі налаштування екрану оптимізуються для відтворення
мультиплікаційних фільмів. Щоб зробити екран яскравішим, скористайтесь
відповідною опцією в екранному меню.
Фото
Оптимізація екрана для перегляду фотографій.
Кіно
Оптимізація екрана для покращення візуальних ефектів відео.
Кольорова
сліпота
Цей режим призначений для користувачів, що страждають на дальтонізм,
та забезпечує їм можливість з легкістю розрізняти червоний та зелений
кольори.
Гра
Оптимізація екрана для комп'ютерних ігор.
SUPER
RESOLUTION+
Bиcoкий
Якість зображення оптимізується для відображення
кришталево чистих зображень. Ця функція ефективна під час
відтворення високоякісного відео або ігор.
Середній
Якість зображення оптимізується для комфортного перегляду
зображення в діапазоні між високим та низьким режимами.
Цей режим ефективний для відео в форматі UCC або SD.
Hизький
Якість зображення оптимізується для перегляду більш гладких
та природних зображень. Цей режим ефективний під час
перегляду малодинамічних відео або нерухомих зображень.
Bимк
Дану опцію слід використовувати для перегляду відео та
зображень у щоденному режимі. В цьому режимі функції
SUPER RESOLUTION+ відключені.
Чіткість
Регулювання чіткості зображення.
Рівень
чорного
Налаштування рівня зміщення (лише для HDMI).
yyOffset (Зміщення): орієнтир для відеосигналу – найтемніший колір,
який може відобразити монітор.
Час Відгуку
DFC
Стабілізатор
чорного
Високий
Збереження поточного рівня контрастності зображення.
Низький
Зниження рівнів чорного та підвищення рівнів білого порівняно
з поточним рівнем контрастності зображення.
Налаштування часу реагування зображення відповідно до швидкості
екрана. За звичних параметрів зображення радимо вибирати пункт
"Звичайний". Для зображення, що швидко рухається, радимо вибирати
пункт "Високий".
Якщо встановити значення "Bиcoкий", можуть виникати залишкові
зображення.
Високий
Встановлює для часу відповіді значення "Bиcoкий".
Середній
Встановлює для часу відповіді значення "Середній".
Низький
Встановлює для часу відповіді значення "Hизький".
Bимк
Встановлює для часу відповіді значення "Bимк".
Увімк
Автоматичне налаштування яскравості відповідно до
зображення.
Bимк
Вимкнення функції DFC.
Black Stabilizer (Стабілізатор чорного)
: Ви можете контролювати чорний контраст, щоб мати кращу видимість при
темних сценах.
Збільшення значення стабілізатора чорного (Black Stabilizer) дає можливість зробити яскравішою область нижнього рівня сірого на екрані. (На темному екрані гри можна легко розрізняти об’єкти.)
Зменшення значення параметра Black Stabilizer (Стабілізатор чорного)
зменшує яскравість області з низьким рівнем сірого та підвищує динамічну
контрастність екрана.
23
Гамма
Чим вище значення гами, тим темнішим буде зображення на
екрані. І навпаки, чим нижче показник гами, тим світлішим буде
зображення. Якщо коригувати налаштування гами непотрібно,
оберіть опцію Вимк.
Темп-ра кольору
Вибір стандартної колірності зображення.
Теплий: кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.
Середній: кольори на екрані матимуть відтінок, середній між
червоним та синім.
Холодний: кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.
Персональний: Користувач може коригувати цей параметр у
червонному, зеленому або синьому відтінку.
Червоний/Зeлeний/ Можна встановити власні налаштування кольорів зображення за
Синій
допомогою параметрів "Червоний", "Зелений" і "Синій".
Шість Кoльорів
Можливість індивідуального налаштування колірності шляхом
регулювання насиченості шести кольорів (Червоний_Відтінок,
Червоний_Насиченість, Зeлeний_Відтінок, Зeлeний_
Насиченість, Синій_Відтінок, Синій_Насиченість, Блакитний_
Відтінок, Блакитний_Насиченість, Пурпурний_Відтінок,
Пурпурний_Насиченість, Жовтий_Відтінок, Жовтий_
Насиченість) і збереження встановлених налаштувань.
*Відтінок: Регулювання відтінку зображення.
*Насиченість: Регулювання насиченості кольорів. Що нижче
значення, то менш насиченими та яскравішими будуть кольори.
Що вище значення, то насиченішими та темнішими вони
ставатимуть.
Завод. Уст-Ки
Відновлення стандартних налаштувань кольорів.
ПРИМІТКА
Цей допоміжний колір для користувачів які не мають можливості разрізняти кольори. тому,
yy
якщо сприйняття з екрану є для вас некомфортним, Будь ласка, вимкніть цю функцію.
Ця функція не здатна розпізнавати деякі кольори у певних зображеннях.
yy
УКР
УКРАЇНСЬКА
Регулювання
кольору
24
Налаштування параметрів
УКРАЇНСЬКА
УКР
Meню > Звук
Опис
Гучність
Регулювання гучності навушників або динаміка.
Основне аудіо
Вибір вхідного джерела аудіосигналу.
Меню >
Налаштування
Мова
Опис
Выбор языка отображения названий цветов. Вибір мови відображення найменувань
кольорів.
Світлодіод живлення Увімкнення/вимкнення індикатора живлення на передній панелі монітора.
Увімк
Індикатор живлення вмикатиметься автоматично.
Bимк
Індикатор живлення вимкнено.
Таймер сну
Через певний час монітор автоматично перейде у режим очікування.
DisplayPort 1.2
Увімкнення або вимкнення з'єднання DisplayPort 1.2.
ПРИМІТКА
yy Обов'язково увімкніть або вимкніть цю функцію відповідно до версії DisplayPort,
що підтримується графічною картою. Вимкніть функцію, якщо графічна карта не
підтримує з'єднання DisplayPort 1.2.
Швидке зарядження
USB
Швидке зарядження USB – це функція, яка швидко заряджає пристрій, підключений до
роз’єму USB 3.0.
Увімк
Увімкнення функції Швидке зарядження USB.
Вимк
Вимкнення функції Швидке зарядження USB.
ПРИМІТКА
yy Функція швидкої зарядки доступна лише за допомогою USB-порту 1.
yy Швидкість заряджання залежить від пристрою.
Заблокувати екранне Запобігає випадковому натисненню клавіш.
меню
Увімк
Клавіші деактивовано.
ПРИМІТКА
yy Усі функції будуть неактивними, крім параметрів Яскравість, Контрастність,
Гучність і Швидке налаштування у меню Вхід та Заблокувати екранне меню в
меню Налаштування.
Bимк
Клавіші активовано.
Meню > Завод. yст-ки
Опис
Скинути налаштування?
Завод. yст-ки
Відновлення заводських налаштувань.
Відмінити
Скасування вибору.
25
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Зображення відсутнє.
Чи ввімкнено кабель живлення монітора в розетку електромережі?
yy Перевірте, чи кабель живлення ввімкнено в розетку належним чином.
Чи світиться індикатор живлення? yy Натисніть кнопку живлення.
На екрані відображається повідомлення "ПОЗА ДІAПAЗOHОМ"?
yy Це повідомлення відображається, якщо сигнал ПК (відеокарти) є поза
межами діапазону можливих значень горизонтальної або вертикальної
частоти дисплея. Перегляньте розділ "Технічні характеристики" цього посібника і ще раз налаштуйте дисплей.
На екрані відображається повідомлення "ВІДСУТНІСТЬ СИГНАЛУ"?
yy Після активації опції "ВІДСУТНІСТЬ СИГНАЛУ" монітор переходить до режиму DPM.
yy Це повідомлення відображається, якщо кабель передачі сигналу, який
з'єднує комп'ютер і монітор, відсутній або від'єднаний. Перевірте кабель і
під'єднайте його ще раз.
yy Якщо монітор знаходиться в режимі DPM з деактивованим LEDіндикатором живлення, для увімкнення екрану монітора слід двічі
натиснути клавішу DC.
Чи можливо контролювати якісь функції в екранному меню?
Чи можливо обирати декілька
пунктів у екранному меню?
yy Розблокувати управління екранним меню можливо у любий час, якщо увійти до розділу блокування екранного меню та змінивши налаштування на
«Вимкн.».
УВАГА
Натисніть Панель керування ► Дисплей ► Параметри і перевірте, чи не змінено рекомендоyy
вану частоту та роздільну здатність. Якщо так, переналаштуйте відеокарту відповідно до рекомендованих параметрів.
Якщо не встановити рекомендовану (оптимальну) роздільну здатність, літери на екрані можуть
yy
розпливатися, а зображення буде нечітким, спотвореним або зміщеним. Обов'язково встановіть
рекомендовану роздільну здатність екрана.
Спосіб налаштування може різнитися залежно від комп'ютера та операційної системи, а зазнаyy
чена роздільна здатність може не підтримуватися відеокартою. У такому разі зверніться до сервісного центру виробника комп'ютера або відеокарти.
Зображення відтворюється неналежним чином.
Зображення чорно-біле або невід- yy Перевірте, чи сигнальний кабель під'єднано належним чином. За потреби
повідне.
зафіксуйте його за допомогою викрутки.
yy Перевірте, чи відеокарту належним чином вставлено у гніздо.
yy Налаштуйте щонайменше 24-бітну колірну систему (реалістичне відтворення кольорів), скориставшись параметрами Панель керування ► Параметри.
Екран блимає.
yy Перевірте, чи для екрана встановлено режим черезрядкової розгортки, і,
якщо так, встановіть рекомендовану роздільну здатність.
На екрані відображається повідомлення "Монітор не розпізнано; виявлено монітор Plug&Play (VESA DDC)"?
Чи встановлено драйвер дисплея?
yy Обов’язково встановіть драйвер дисплею з нашого веб-сайту: http://www.
lg.com .
yy Перевірте, чи відеокарта підтримує функцію Plug&Play.
Тремтіння зображення на дисплеї
Рекомендовані налаштування
часу не встановлені?
yy При використанні налаштувань часу HDMI 1080i 60/50 Гц зображення
на екрані буде тремтіти. Для усунення даної проблеми слід встановити
рекомендоване налаштування часу - 1080P.
УКР
УКРАЇНСЬКА
Перш ніж звертатися у сервісний центр, перегляньте цей розділ.
26
УКРАЇНСЬКА
УКР
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
24BK750Y
РК екран
Роздільна здатність
Відеосигнал
Вхідні роз'єми
Типове споживання енергії
Живлення
Тип
TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю
Рідкокристалічний дисплей
Крок пікселя
0,2745 мм x 0,2745 мм
Максимальна розділь- 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
на здатність
Рекомендована роз1920 x 1080 із частотою 60 Гц
дільна здатність
Горизонтальна часто- HDMI : 30-83 КГц
та
DVI : 30-83 КГц
DP : 30-83 КГц
Вертикальна частота HDMI : 56-75 Гц
DP : 56-75 Гц
DVI : 56-75 Гц
Синхронізація
Роздільна синхронізація
DVI-D IN, HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, DP(DisplayPort) OUT, AUDIO IN(PC), H/P,USB
Робочий режим: 17,1 Вт Typ. (Стандарт ENERGY STAR®) *
23 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)**
Режим очікування ≤ 0,5 Вт (Умови випуску з виробництва)
Вимкнено: ≤ 0,003 Вт
AC 100-240B ~ 50/60Hz 1,2 A
Умови зовнішРобоча температура
нього середови- Робоча вологість
ща
Температура зберігання
Вологість під час зберігання
Розміри
Маса (без
пакування)
від 0 °C до 40 °C
від Менше 80 %
від -20 °C до 60 °C
від Менше 85 %
Розмір монітора (ширина x висота x глибина)
Разом із підставкою
539,4 мм x 523,9 мм x 276,1 мм
Без підставки
539,4 мм x 326,4 мм x 58,7 мм
Разом із підставкою
6,2 кг
Без підставки
3,4 кг
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Енергоспоживання в режимі Ввімк. вимірюється із використанням стандарту тестування ENERGY STAR®.
** Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим
зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
27
27BK750Y
РК екран
Роздільна здатність
Відеосигнал
Вхідні роз'єми
Типове споживання енергії
Живлення
Тип
TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю
Рідкокристалічний дисплей
Крок пікселя
0,3114 мм x 0,3114 мм
Максимальна розділь- 1920 x 1080 із частотою 60 Гц
на здатність
Рекомендована роз1920 x 1080 із частотою 60 Гц
дільна здатність
Горизонтальна часто- HDMI : 30-83 КГц
та
DVI : 30-83 КГц
DP : 30-83 КГц
Вертикальна частота HDMI : 56-75 Гц
DP : 56-75 Гц
DVI : 56-75 Гц
Синхронізація
Роздільна синхронізація
DVI-D IN, HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, DP(DisplayPort) OUT, AUDIO IN(PC), H/P,USB
Робочий режим: 20,3 Вт Typ. (Стандарт ENERGY STAR®) *
28 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)**
Режим очікування ≤ 0,5 Вт (Умови випуску з виробництва)
Вимкнено: ≤ 0,003 Вт
AC 100-240B ~ 50/60Hz 1,5 A
Умови зовнішРобоча температура
нього середови- Робоча вологість
ща
Температура зберігання
Вологість під час зберігання
Розміри
Маса (без
пакування)
від 0 °C до 40 °C
від Менше 80 %
від -20 °C до 60 °C
від Менше 85 %
Розмір монітора (ширина x висота x глибина)
Разом із підставкою
611,5 мм x 542,9 мм x 276,1 мм
Без підставки
611,5 мм x 367,5 мм x 59,0 мм
Разом із підставкою
7,6 кг
Без підставки
4,9 кг
Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням функціональності виробу.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Енергоспоживання в режимі Ввімк. вимірюється із використанням стандарту тестування ENERGY STAR®.
** Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим
зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
УКР
УКРАЇНСЬКА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
28
Доступні режими (роздільна здатність)
УКРАЇНСЬКА
УКР
Налаштування таймеру DVI / HDMI / DP PC
Режими дисплея (роздільна здатність)
Частота горизонтальної розгортки
(кГц)
Вертикальна часто- Полярність
та (оновлення) (Гц) (Г/В)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Рекомендований режим
Налаштування таймеру HDMI AV
Режим заводських налаштувань (режим попередньо заданих налаштувань)
Частота горизон- Вертикальна
тальної розгорт- частота (оновки (кГц)
лення) (Гц)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Рекомендований
режим
Індикатор
Режим
Колір світлодіода
Режим увімкнення
Білий
Режим очікування
світлодіодний індикатор не
світиться
Режим вимкнення
Bимкнено
HDMI
Обов’язково прочитайте застереження щодо безпеки, перш ніж
використовувати пристрій.
Модель і серійний номер продукту розташовані на задньому
боці та на одному з бокових сторін продукту. Запишіть їх нижче
на той випадок, якщо вам коли-небудь знадобиться технічне обслуговування.
МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ №
ENERGY STAR ® is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A.,
Inc. has determined that this product meets the
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY
STAR® program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising