LG | 27UL650-W | User manual | LG 27UL650-W Інструкція користувача

LG 27UL650-W Інструкція користувача
Посібник користувача
LED LCD МОНІТОР
(МОНІТОР LED *)
* Монітори LG LED — це РК-монітори зі
світлодіодною підсвіткою.
Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати
пристрій, і збережіть посібник для довідки у
майбутньому.
27UL650
27BL65U
27UL600
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
Зміст
УКРАЇНСЬКА
ЛІЦЕНЗІЯ...............................2
ПОВІДОМЛЕННЯ
ЩОДО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З
ВІДКРИТИМ КОДОМ.............3
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА
ПІДГОТОВКА.........................3
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ
МОНІТОРОМ.........................9
НАЛАШТУВАННЯ
КОРИСТУВАЧА................... 11
УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ.............22
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИРОБУ...............................24
2
ЛІЦЕНЗІЯ
У різних моделях використано різні ліцензії. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо
ліцензій, відвідайте веб-сайт www.lg.com.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface
та логотип HDMI є торговельними марками або
зареєстрованими торговельними марками HDMI
Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.
VESA, логотип VESA, логотип сумісності з DisplayPort
та логотип сумісності з DisplayPort для дворежимних
пристроїв є зареєстрованими товарними знаками
товариства Video Electronics Standards Association.
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними
ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови
від відповідальності і повідомлення про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває
пов’язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після
отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу.
Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
УВАГА
•• Для гарантії безпеки та належного функціонування виробу використовуйте лише
оригінальні компоненти.
•• Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, спричинені
використанням неліцензійних виробів.
•• Рекомендується використовувати компоненти, що входять до комплекту поставки.
•• Якщо використовуються універсальні кабелі, не сертифіковані компанією LG,
зображення може бути відсутнє або відображатися з перешкодами.
•• Зображення в цьому документі стосуються типових операцій, а тому можуть
відрізнятися від фактичного вигляду виробу.
•• Не застосовуйте сторонні речовини (олійки, зволожувачі тощо) до гвинтів, монтуючи
виріб. (Інакше можна пошкодити виріб.)
•• Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі
пошкодження не підлягають під дію гарантії.
•• Не переносьте монітор догори низом, тримаючи лише за основу підставки. Унаслідок
цього монітор може випасти з підставки і травмувати користувача.
•• Піднімаючи або переносячи монітор, не торкайтеся екрана. Застосовуючи силу до
екрана монітора, можна його пошкодити.
Примітка
•• Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробів.
•• Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без
повідомлення у зв’язку із вдосконаленням виробу.
•• Щоб придбати додаткове приладдя, відвідайте магазин електротехніки або інтернетмагазин чи зверніться до продавця, у якого Ви придбали виріб.
•• Залежно від регіону кабель живлення, який додається, може бути дещо іншим.
УКРАЇНСЬКА
ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З
ВІДКРИТИМ КОДОМ
Підтримувані драйвери і програмне
забезпечення
Ви можете завантажити та встановити останню версію з веб-сайту LGE (www.lg.com).
Драйвери і програмне
забезпечення
Важливість встановлення
Драйвер монітора
Pекомендовано
OnScreen Control
Pекомендовано
Dual Controller
На вибір
3
Переміщення та піднімання монітора
Опис виробу і кнопок
УКРАЇНСЬКА
Кнопка джойстика
Як користуватися кнопкою джойстика
Переміщуючи або піднімаючи монітор, дотримуйтесь цих вказівок, щоб запобігти
появі подряпин чи пошкодженню монітора та гарантувати безпечне транспортування
незалежно від форми та розміру монітора.
•• Радимо транспортувати монітор в його оригінальній коробці та пакувальному матеріалі.
•• Перш ніж переносити чи піднімати монітор, від'єднайте кабель живлення та всі інші
кабелі.
•• Надійно тримайте монітор за рамку знизу та збоку. Не тримайте безпосередньо за
екран.
•• Тримайте монітор екраном від себе, щоб не подряпати екран.
•• Переносьте монітор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
•• Переносячи монітор, тримайте його вертикально, не повертайте його на бік і не
нахиляйте.
Для керування функціями монітора пальцем натискайте кнопку джойстика посередині або
натискайте кнопку джойстика ліворуч/праворуч/вгору/вниз.
Базові функції
/
Ввімкнути
живлення
Щоб увімкнути монітор, натисніть
кнопку джойстика пальцем один раз.
Вимкнути
живлення
Щоб вимкнути монітор, натисніть і
утримуйте кнопку джойстика пальцем
понад 5 секунд.
Регулювання
гучності
Для регулювання гучності натискайте
кнопку джойстика ліворуч/праворуч.
Примітка
•• Кнопка джойстика розташована внизу монітора.
4
УВАГА
•• Наскільки це можливо, намагайтеся не торкатися екрана монітора.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до пошкодження екрана або окремих
пікселів, що формують зображення.
•• Якщо використовувати монітор без підставки, кнопка джойстика може заважати його
надійному розташуванню, через що монітор може впасти і пошкодитися або травмувати
користувача. Окрім цього, кнопка джойстика може некоректно працювати в такій
ситуації.
Встановлення монітора на столі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•• Підніміть монітор і встановіть його на столі у вертикальному положенні. Залиште
відстань до стіни не менше 100 мм для забезпечення належної вентиляції.
100 мм
100 мм
Регулювання кута нахилу
27UL600
1 Розташуйте встановлений на підставку монітор вертикально.
2 Відрегулюйте кут нахилу екрана.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
Для зручності огляду нахил екрана можна регулювати вперед та назад у межах від -5° до
15°.
УКРАЇНСЬКА
27UL650/27BL65U
•• Регулюючи висоту екрана, не кладіть руку на кронштейн підставки, щоб не травмувати
пальці.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•• Щоб уникнути травмування пальців під час регулювання нахилу екрана, не тримайте
виріб за нижню частину рамки монітора, як зображено на малюнку нижче.
•• Регулюючи кут нахилу монітора, не торкайтеся екрана та не тисніть на нього.
27UL650/27BL65U
УВАГА
•• Перед тим як переносити або встановлювати монітор, від’єднуйте кабель живлення.
Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.
•• Використовуйте лише кабель живлення, який постачається в комплекті з виробом, і
під’єднуйте його до заземленої електричної розетки.
•• Якщо у вас виникне потреба замінити кабель живлення, зверніться до місцевого дилера
або найближчого магазину роздрібної торгівлі.
27UL600
Регулювання висоти підставки
27UL650/27BL65U
1 Розташуйте встановлений на підставку монітор вертикально.
2 Підтримуючи монітор обома руками, відрегулюйте висоту.
Макс. 110,0 мм
5
Функція повороту
3 Поверніть монітор за годинниковою стрілкою, як показано на малюнку.
27UL650/27BL65U
Функція обертання дає змогу обертати монітор на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
УКРАЇНСЬКА
Корпус
монітора
4 Завершіть встановлення, повернувши монітор на 90°, як показано нижче.
Підставка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
•• Щоб запобігти подряпанню основи підставки, обертаючи монітор на підставці,
стежте, щоб він її не торкався.
1 Підніміть монітор на максимальну висоту.
Примітка
2 Нахиліть корпус монітора в напрямку стрілки, як показано на малюнку.
6
•• Функція автоматичного повертання дисплея не підтримується.
•• Екран можна легко повертати за допомогою комбінації кнопок повертання екрана в
операційній системі Windows. Зауважте, що деякі версії Windows і деякі драйвери
графічних карт можуть використовувати інші налаштування клавіші повертання
екрана або ж не підтримувати клавіші повертання взагалі.
Використання замка Кенсінгтон
•• Праву та ліву сторони верхньої частини монітора можна злегка повернути вверх або
вниз (на 3°) з метою регулювання горизонтального положення монітора.
монітора
27UL650/27BL65U
УКРАЇНСЬКА
Пристрій підключення до системи безпеки Kensington (Кенсінгтон) розташований на
задній стороні монітора.
Докладніше про встановлення та використання читайте в посібнику користувача замка
"Кенсінгтон" або на веб-сторінці http://www.kensington.com.
Зафіксуйте монітор до столу за допомогою замка Кенсінгтон.
Примітка
27UL650/27BL65U
Встановлення пластини для настінного кріплення
Цей монітор відповідає характеристикам пластини для настінного кріплення чи інших
сумісних пристроїв.
Примітка
27UL600
•• Пластина для настінного кріплення продається окремо.
•• Докладніше про кріплення монітора на кронштейні читайте в посібнику зі встановлення
пластини для настінного кріплення.
•• Не застосовуйте надмірну силу, встановлюючи пластину для настінного кріплення,
оскільки вона може пошкодити екран.
•• Перед встановленням монітора на стіні від'єднайте підставку, виконавши дії із її
приєднання у зворотному порядку.
Примітка
•• Систему безпеки Кенсінгтон можна придбати окремо. Додаткове приладдя продається в
більшості магазинів електроніки.
7
Кріплення на стіні
УКРАЇНСЬКА
Для забезпечення належної вентиляції встановлюйте монітор на відстані не менше
100 мм від стіни і залиште вільними по 100 мм з усіх боків. Докладні відомості щодо
встановлення можна отримати за місцем придбання монітора. Або ж встановлюйте
регульований настінний кронштейн відповідно до інструкції, що до нього додається.
•• Настінний кронштейн продається окремо. Додаткове приладдя можна придбати в
місцевого дилера.
•• Довжина гвинтів може бути різною залежно від кронштейна. Не використовуйте гвинти,
довші за стандартні, оскільки можна пошкодити внутрішні деталі виробу.
•• Докладніше читайте в посібнику користувача настінного кронштейна.
УВАГА
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
Щоб встановити монітор на стіні, закріпіть настінний кронштейн (продається окремо) на
задній панелі корпусу монітора.
Щоб монітор не впав, надійно фіксуйте настінний кронштейн.
Кріплення на стіну (мм)
Стандартний гвинт
Кількість гвинтів
Пластина для настінного
кріплення (продається окремо)
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
•• Перед перенесенням чи кріпленням монітора від'єднуйте кабель живлення від
електромережі, щоб запобігти ураженню струмом.
•• Монітор, встановлений на стелі чи похилій стіні, може впасти і призвести до
травмування користувача. Використовуйте лише настінне кріплення, рекомендоване
компанією LG. Із питаннями щодо встановлення звертайтеся за місцем придбання
виробу або до кваліфікованого спеціаліста.
•• Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі
пошкодження не підлягають під дію гарантії.
•• Використовуйте настінний кронштейн і гвинти, які відповідають стандарту VESA. На
пошкодження, спричинені застосуванням невідповідних компонентів, гарантія не
поширюється.
•• Довжина кожного встановлюваного гвинта має бути не більше 8 мм, якщо вимірювати
від тильної сторони монітора.
Пластина для настінного кріплення
Тильна сторона монітора
Пластина для настінного
кріплення
Тильна сторона
монітора
Примітка
8
•• Гвинти, які не відповідають стандарту VESA, можуть пошкодити виріб і призвести до
падіння монітора. Компанія LG Electronics не несе відповідальності за нещасні випадки,
спричинені використанням невідповідних гвинтів.
•• Настінний кронштейн постачається разом із посібником користувача та всіма
необхідними деталями.
Стандартний гвинт:
M4 x L10
Макс. 8 мм
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ МОНІТОРОМ
Вхід і виберіть
УВАГА
•• Не натискайте пальцями на екран. Це може спричинити спотворення зображення.
•• Не залишайте на екрані нерухоме зображення впродовж тривалого часу. Це може
спричинити ефект залишкового зображення. Якщо можливо, використовуйте екранну
заставку ПК.
•• Під'єднуйте кабель живлення до заземленої настінної розетки або подовжувача із
контактом заземлення (з 3 отворами).
•• В умовах низької температури увімкнений монітор може миготіти. Це нормальне явище.
•• На екрані можуть з’являтися червоні, зелені або сині цятки. Це нормальне явище.
Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали з комп'ютера на монітор.
Примітка
•• Залежно від версії інтерфейсу DP(DisplayPort) комп'ютера відео або звук можуть не
відтворюватися.
•• Обов’язково використовуйте кабель DisplayPort, що постачається разом із виробом.
Нехтування цією вимогою може призвести до несправності пристрою.
•• Якщо ви використовуєте графічну карту з виходом Mini DisplayPort, використовуйте
кабель з конекторами Mini DP — DP (Mini DisplayPort — DisplayPort) або з’єднувач, який
підтримує DisplayPort1.2 або 1.4. (Продається окремо)
УКРАЇНСЬКА
•• Малюнки у цьому посібнику можуть відрізнятися від дійсної моделі.
Натисніть кнопку джойстика, тоді перейдіть до пункту Налаштування
параметр вхідного сигналу.
З’єднання DisplayPort
Під'єднання до комп'ютера
•• Цей монітор підтримує функцію Plug and Play*.
* Plug and Play: Функція, яка дає змогу під'єднувати пристрій до комп'ютера без виконання
будь-яких налаштувань чи встановлення драйверів.
З'єднання HDMI
Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали з комп'ютера на монітор.
УВАГА
•• У разі використання кабелю DVI-HDMI чи DP(DisplayPort)-HDMI можуть виникати
проблеми із сумісністю.
•• Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI. Нехтування цією вимогою
може призвести до помилок з'єднання або може не відтворювати зображення.
•• Рекомендовані типи кабелів HDMI
-- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
-- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з підтримкою Ethernet
9
Підключення AV-пристроїв
УКРАЇНСЬКА
З'єднання HDMI
З'єднання HDMI дає змогу передавати цифрові відео- та аудіосигнали з аудіовідеопристрою на монітор.
Примітка
•• У разі використання кабелю DVI-HDMI чи DP(DisplayPort)-HDMI можуть виникати
проблеми із сумісністю.
•• Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI. Нехтування цією вимогою
може призвести до помилок з'єднання або може не відтворювати зображення.
•• Рекомендовані типи кабелів HDMI
-- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
-- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з підтримкою Ethernet
Під'єднання периферійного обладнання
Підключення навушників
Під'єднайте периферійне обладнання до монітора через роз'єм для навушників.
Примітка
•• Периферійне обладнання продається окремо.
•• Залежно від налаштувань звуку на ПК та периферійному обладнанні деякі функції
навушників та динаміка можуть бути недоступними.
•• Якщо використовуються навушники кутового типу, це може спричинити проблеми
з підключенням до монітора іншого зовнішнього обладнання. Тому рекомендовано
використовувати навушники прямого типу.
Кутовий тип
10
Прямий тип
(рекомендується)
НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА
УКРАЇНСЬКА
Примітка
•• Екранне меню монітора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
Увімкнення головного меню
1 Натисніть кнопку джойстика знизу монітора.
2 Щоб встановити параметри, натискайте кнопку джойстика вгору/вниз або ліворуч/праворуч.
3 Натисніть кнопку джойстика ще раз, щоб вийти з головного меню.
Кнопка
джойстика
Кнопка
Стан меню
Опис
Головне меню вимкнено
Увімкнення головного меню.
Головне меню увімкнено
Вихід із головного меню.
(Утримуйте кнопку понад 5 секунд, щоб вимкнути монітор: Таким чином монітор можна вимкнути у будь-який час, зокрема
коли увімкнено екранне меню.)
Головне меню вимкнено
Регулювання рівня гучності монітора.
Головне меню увімкнено
Функція Вхід.
Головне меню вимкнено
Регулювання рівня гучності монітора.
Головне меню увімкнено
Функція Налаштування.
Головне меню вимкнено
Відображення інформації про поточний вхідний сигнал.
Головне меню увімкнено
Вимкнення монітора.
Головне меню вимкнено
Відображення інформації про поточний вхідний сигнал.
Головне меню увімкнено
Перехід до функції Тип Зображення.
11
Функції головного меню
Головне меню
УКРАЇНСЬКА
Вимкнення
живлення
Вхід
Вийти
Налаштування
Опис
Вхід
Установлення режиму введення.
Вимкнення живлення
Вимкнення монітора.
Налаштування
Налаштування параметрів екрана.
Тип Зображення
Налаштування режиму зображення.
Вийти
Вихід із головного меню.
Тип Зображення
Параметри меню
1
2
3
4
Щоб переглянути екранне меню, натисніть кнопку джойстика знизу монітора і увійдіть у Налаштування.
Щоб встановити параметри, натискайте кнопку джойстика вгору/вниз або ліворуч/праворуч.
Щоб повернутися до попереднього меню або встановити інші параметри меню, натисніть кнопку джойстика у напрямку
Щоб вийти з екранного меню, натисніть кнопку джойстика у напрямку .
Швидке
налаштування
12
Вхід
Зображення
Налаштування
або просто натисніть на неї ( ).
Швидке налаштування
Налаштування > Швидке
налаштування
Контрастність
УКРАЇНСЬКА
Яскравість
Опис
Регулювання контрастності та яскравості зображення.
Регулювання рівня гучності.
Гучність
Примітка
•• Щоб вибрати параметр Вимк. Звук/Ввімкнути звук, перемістіть кнопку-джойстик у напрямку
Темп-ра кольору
у меню гучності.
Персональний
Користувач може коригувати цей параметр у червонному, зеленому або синьому відтінку.
Теплий
кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.
Середній
кольори на екрані матимуть відтінок, середній між червоним та синім.
Холодний
кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.
13
Вхід
Налаштування > Вхід
УКРАЇНСЬКА
Список введення
Опис
Вибір режиму вхідного сигналу.
Налаштування формату зображення.
Співвідношення сторін
Повна ширина
Відтворення відео в широкоекранному режимі незалежно від вхідного відеосигналу.
Оригінальн.
Відтворення відео відповідно до формату вхідного відеосигналу.
Сканування (Just Scan)
Використання вихідного формату зображення.
Примітка
•• Дисплей може виглядати так само у режимах Повна ширина., Оригінальн., та Сканування (Just Scan) за рекомендованої роздільної здатності
(3840 x 2160).
•• В режимі FreeSync немає меню Сканування (Just Scan). ( Перейдіть до Зображення → Регулювання режиму Гра → FreeSync, щоб
перевести режим FreeSync Основні налаштування або Розширені налаштування у положення Вимк)
14
Зображення
Примітка
[Режим зображення для сигналу SDR (не HDR)]
Налаштування > Зображення
Тип Зображення
Опис
Персональний
Дозволяє налаштувати кожен елемент.
Яскравий
Підвищення контрастності, яскравості та чіткості для отримання яскравішого зображення.
HDR Ефект
Оптимізація екрану під розширений динамічний діапазон.
Читач
Кіно
Оптимізує параметри екрану для перегляду документів. Користувач може збільшити яскравість екрану в
екранному меню.
Оптимізація зображення для перегляду відео.
FPS
У даному режимі налаштування приладу оптимізуються під параметри ігор FPS.
RTS
У даному режимі налаштування приладу оптимізуються під параметри Гра RTS.
Кольорова сліпота
EBU
Цей режим призначений для користувачів, що страждають на дальтонізм, та дозволяє їм легко
розрізняти червоний та зелений кольори.
Стандартний кольоровий простір TV PAL для ефірної трансляції.
REC709
Стандартний кольоровий простір HDTV для ефірної трансляції.
SMPTE-C
Стандартний кольоровий простір TV NTSC для ефірної трансляції.
УКРАЇНСЬКА
•• Доступні значення параметра Тип Зображення залежать від вхідного сигналу.
Примітка
•• За змінення параметра Тип Зображення у режимі входу DP (DisplayPort) може блимати екран або змінюватися роздільна здатність екрана ПК.
15
[Режим зображення для сигналу HDR]
Налаштування > Зображення
УКРАЇНСЬКА
Тип Зображення
Опис
Персональний
Дозволяє налаштувати кожен елемент.
Яскравий
Оптимізація зображення для яскравих кольорів HDR.
Стандарт
Оптимізація зображення для стандарту HDR.
Кіно
Оптимізація зображення для відео HDR.
FPS
Цей режим оптимізовано для FPS-ігор. Підходить для дуже темних ігор FPS.
RTS
Цей режим оптимізовано для RTS-ігор.
Примітка
•• Залежно від налаштування ОС Windows 10 вміст HDR може відтворюватися некоректно. Перевірте, чи ввімкнуто функцію HDR в ОС Windows.
•• Залежно від швидкодії відеокарти за ввімкнутої функції HDR може погіршуватися якість тексту чи зображення.
•• Залежно від швидкодії відеокарти за ввімкнутої функції HDR може блимати чи потріскувати екран під час змінення входу монітора чи ввімкнення/
вимкнення живлення.
16
Налаштування > Зображення
Опис
Яскравість
Чіткість
SUPER RESOLUTION+
Регулювання зображення
Регулювання контрастності та яскравості зображення.
Регулювання чіткості зображення.
Bиcoкий
Оптимізація екрана для максимально чіткого відтворення зображень. Найкраще
підходить для відео та ігор високої чіткості.
Середній
Оптимізація екрана для комфортного перегляду, коли зображення відтворюються
посередині між низьким та високим режимами. Найкраще підходить для відео UCC або
відео стандартної чіткості.
Hизький
Оптимізація екрана для природного вигляду зображення. Найкраще підходить для фото
або нединамічних зображень.
Bимк
Відтворення за звичних параметрів. Вимкнення SUPER RESOLUTION+.
УКРАЇНСЬКА
Контрастність
Примітка
•• Оскільки ця функція призначена для збільшення чіткості зображень із низькою роздільною здатністю,
її не рекомендується використовувати для звичайного тексту або значків робочого столу. Це може
призвести до небажано високого рівня різкості.
Налаштування рівня зсуву (лише для HDMI).
•• Зміщення: орієнтир для відеосигналу – найтемніший колір, який може відобразити монітор.
Рівень чорного
DFC
Bиcoкий
Збереження поточного рівня контрастності зображення.
Hизький
Зниження рівнів чорного та підвищення рівнів білого порівняно з поточним рівнем
контрастності зображення.
Увімк
Автоматичне налаштування яскравості відповідно до зображення.
Bимк
Вимкнення функції DFC.
17
Налаштування > Зображення
Опис
УКРАЇНСЬКА
Час Відгуку
Налаштування часу відповіді для відображення зображень з урахуванням швидкості оновлення екрана.
За звичайних параметрів зображення радимо використовувати значення Швидко. Для відтворення
динамічних зображень рекомендується використовувати значення Швидше.
Якщо вибрати значення Швидше, може виникати ефект залипання зображення.
Встановлення для часу відповіді значення Швидше.
Швидше
Швидко
Встановлення для часу відповіді значення Швидко.
Звичайно
Встановлення для часу відповіді значення Звичайно.
Bимк
Функція покращання часу відповіді не використовується.
Дана опція забезпечує бездоганне та реалістичне зображення на екрані завдяки синхронізації
вертикальної частоти вхідного сигналу з аналогічним параметром вихідного сигналу.
УВАГА
Регулювання режиму Гра
FreeSync
Стабілізатор чорного
18
•• Інтерфейс, що підтримується: DisplayPort,HDMI.
•• Графічна карта, що підтримується: потрібна графічна карта із підтримкою FreeSync від AMD.
•• Версія, що підтримується: обов’язково оновіть драйвер графічної карти.
•• Додаткову інформацію та детальні вимоги можна дізнатися на веб-сайті AMD http://www.amd.com/
FreeSync
Розширені
налаштування
Активаця розширеного у порівнянні із базовим діапазону частот для функції FreeSync.
Під час відтворення відеоігор екран може періодично мерехтіти.
Основні
налаштування
Активація базового діапазону частот для функції FreeSync.
Вимикає FreeSync.
Bимк
Ви можете контролювати чорний контраст, щоб мати кращу видимість при темних сценах.
Збільшення значення стабілізатора чорного дає можливість зробити яскравішою область нижнього рівня
сірого на екрані. (На темному екрані гри можна легко розрізняти об’єкти.)
Зменшення значення параметра стабілізатора чорного зменшує яскравість області з низьким рівнем
сірого та підвищує динамічну контрастність екрана.
Налаштування > Зображення
Опис
Чим вище значення гами, тим темніше зображення. І чим нижче значення гами, тим
світліше зображення.
Якщо налаштування параметрів гамми непотрібне, виберіть Режим 4.
Вибір бажаної колірної температури.
Темп-ра кольору
Регулювання кольору
Червоний/Зeлeний/Синій
Шість Кoльорів
Скинути налашт. Картинки
Ви хочете скинути налаштування
зображення?
Персональний
Вибір стандартної колірності зображення.
Теплий
Кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.
Середній
Кольори на екрані матимуть відтінок, середній між червоним та синім.
УКРАЇНСЬКА
Гамма
Режим 1,
Режим 2,
Режим 3
Режим 4
Кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.
Холодний
Можна встановити власні налаштування кольору зображення, вибравши червоний, зелений або синій
кольори.
Можливість індивідуального налаштування колірності шляхом регулювання насиченості шести кольорів
(червоного, зеленого, синього, блакитного, малинового та жовтого) і збереження встановлених
налаштувань.
Відтінок
Регулювання відтінку зображення.
Насиченість
Регулювання насиченості кольорів. Що нижче значення, то менш насиченими та
яскравішими будуть кольори. Що вище значення, то насиченішими та темнішими вони
ставатимуть.
Ні
Скасування вибору.
Тaк
Відновлення налаштувань за замовчуванням.
19
Налаштування
УКРАЇНСЬКА
Налаштування >
Налаштування
Мова
Опис
Вибір мови екранного меню.
Заощаджуйте електроенергію, скориставшись алгоритмом компенсації яскравості.
SMART ENERGY SAVING
Bиcoкий
Заощадження електроенергії шляхом використання високого рівня заощадження в SMART ENERGY SAVING-режимі.
Hизький
Заощадження електроенергії шляхом використання низького рівня заощадження в SMART ENERGY SAVING-режимі.
Bимк
Вимкнення функції.
Примітка
•• Значення даних енергозбереження можуть відрізнятися залежно від панелі та її виробника.
•• Якщо для параметра SMART ENERGY SAVING вибрано значення Bиcoкий або Hизький, яскравість монітора вища або нижча залежно від
джерела.
Дає змогу вмикати або вимикати світлодіод живлення внизу на моніторі.
Примітка
Світлодіод живлення
20
•• Коли функція індикатора живлення ввімкнута, вона працює так.
-- У ввімкненому стані: Білий
-- Режим очікування: Блимає білим
-- У вимкненому стані: Bимк
Таймер сну
Ця функція автоматично вимикає монітор, якщо зображення на екрані не змінюється протягом визначеного часу. Можна встановити таймер для
функції автоматичного вимкнення.
(Bимк, 4 Год., 6 Год. і 8 Год.)
Версія DisplayPort
Вибір значення параметра Версія DisplayPort, яке відповідає версії підключеного зовнішнього пристрою. (1.4, 1.2 і 1.1).
Щоб використовувати функцію HDR, виберіть значення 1.4.
Налаштування >
Налаштування
Опис
Підтримка формату 4K@ 60 Гц
Роздільна здатність
Частота кадрів (Гц)
Глибина кольору / дискретизація кольору
8 біт
10 біт
УКРАЇНСЬКА
Забезпечення чіткіших зображень у разі підключення до пристрою, який підтримує функцію ULTRA HD Deep Color.
YCbCr 4:2:0
HDMI ULTRA HD Deep Color
59,94
60,00
3840 x 2160
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB 4:4:4
-
Примітка
•• Щоб використовувати функцію HDMI ULTRA HD Deep Color, установіть для неї значення Увімк.
•• Якщо підключений пристрій не підтримує функцію Deep Color (Насичений колір), екран або звук може працювати неправильно. У такому разі
встановіть для цієї функції значення Bимк.
•• Функция HDMI ULTRA HD Deep Color может быть установлена отдельно для каждого HDMI порта.
Зуммер
Ця функція дає змогу задавати звук, який генерується функцією "Зуммер" під час увімкнення монітора.
Заблокувати екранне меню
Ця функція дозволяє вимкнути налаштування меню.
Розмір OSD
Користувач може налаштувати Розмір OSD на великий чи Малий.
Інформація
Відображаються такі відомості: Серійний номер, Загал. час под. Живлення, Pозділ. здатність..
Скинути налаштування?
Виконати скидання
налаштувань до початкових
Ні
Скасування скидання.
Тaк
Відновлення налаштувань за замовчуванням.
21
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
УКРАЇНСЬКА
Відсутнє зображення на екрані.
Перевірте, чи під'єднано кабель живлення.
•• Перевірте, чи кабель живлення належним чином під'єднано до електромережі.
Чи ввімкнено індикатор живлення?
•• Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином, і натисніть кнопку живлення.
Чи ввімкнено живлення та чи світиться індикатор
живлення білим?
•• Перевірте, чи активне вибране джерело вхідного сигналу (Налаштування > Вхід).
Перевірте, чи відображається повідомлення
Відсутність сигналу?
•• Це повідомлення з'являється, якщо кабель передачі сигналу, який з'єднує комп'ютер і монітор, відсутній або від'єднаний.
Перевірте кабель і під'єднайте його ще раз.
Чи відображається повідомлення Поза діапазоном ?
•• Це повідомлення з'являється, якщо сигнал ПК (графічної карти) є поза межами діапазону можливих значень
горизонтальної або вертикальної частоти монітора. Щоб налаштувати відповідну частоту, дивіться розділ Технічні
характеристики у цьому посібнику.
Зображення на екрані тремтить. / Зображення, які відображаються на екрані, залишають тіні.
Перевірте, чи вибрано відповідну роздільну здатність.
•• Якщо при підключенні через HDMI 1080i 60/50 Гц (черезрядкова розгортка), екран може блимати. Змініть роздільну
здатність на 1080p або рекомендовану роздільну здатність.
•• Якщо не встановити для графічної карти рекомендовану (оптимальну) роздільну здатність, літери на екрані можуть
розпливатися, а зображення буде нечітким, спотвореним або зміщеним.
•• Спосіб налаштування може бути дещо іншим залежно від комп’ютера чи операційної системи, а окремі значення
роздільної здатності можуть бути недоступними залежно від ефективності графічної карти. У такому разі зверніться до
виробника комп’ютера чи відеокарти по допомогу.
Перевірте, чи наявне залишкове зображення після
вимкнення монітора.
•• Тривале відтворення статичного зображення на екрані може пошкодити екран, спричинивши появу залишкового
зображення.
•• Щоб продовжити тривалість роботи монітора, використовуйте екранну заставку.
На екрані відображаються цятки?
•• Під час користування монітором на екрані можуть з'являтися цятки (червоні, зелені, сині, білі та чорні). Це звичне явище
для рідкокристалічних дисплеїв. Це не вважається помилкою в роботі монітора.
Окремі функції вимкнено.
Перевірте, чи у разі натиснення кнопки Меню окремі
функції не є доступними.
22
•• Екранне меню заблоковано. Вимкніть параметр Заблокувати екранне меню у меню Налаштування.
На екрані відображається повідомлення "Монітор не розпізнано; виявлено монітор Plug and Play (VESA DDC)"?
Чи встановлено драйвер дисплея?
Немає звуку з роз’єму для навушників.
Зображення відображається без звуку.
•• Переконайтеся, що навушники підключено до роз’єму належним чином.
•• Спробуйте підвищити гучність за допомогою джойстика.
•• Встановіть вихідний аудіосигнал ПК на використовуваний монітор. (Ці налаштування можуть відрізнятися залежно від
використовуваної операційної системи).
УКРАЇНСЬКА
•• Обов’язково встановіть драйвер дисплею з нашого веб-сайту: http://www.lg.com.
•• Перевірте, чи відеокарта підтримує функцію Plug and Play.
Примітка
•• LED можна активувати в OSD-меню налаштування.
Налаштування – Налаштування – Світлодіод живлення – Увімк
23
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
27UL650/27BL65U
УКРАЇНСЬКА
Глибина кольору
Роздільна здатність
Джерела живлення
Адаптер змінного/постійного
струму
Підтримується 8-бітний/10-бітний колір.
Максимальна роздільна здатність
Рекомендована роздільна здатність
3840 x 2160 із частотою 60 Гц
Напруга
19 B
Споживання енергії
Робочий режим: 22 Вт Typ. (Стандарт ENERGY STAR®)*
36 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)**
Режим очікування ≤ 0,5 Вт
Вимкнено: ≤ 0,3 Вт
2,4 A
Типу DA-48F19 (виробник Asian Power Devices Inc.),
або типу ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE),
або типу ADS-48FSK-19 19048EPK-1 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE),
або типу ADS-48FSK-19 19048EPG-1 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE),
Вихід: 19 В
2,53 A
Робочі умови
Умови зовнішнього середовища
3840 x 2160 із частотою 60 Гц
Умови зберігання
Температура
від 0 °C до 40 °C
Вологість
Менше 80%
Температура
від -20 °C до 60 °C
Вологість
Менше 85 %
Розмір монітора (ширина x висота x глибина)
Розміри
Маса (без пакування)
24
Разом із підставкою
613,1 мм x 567,3 мм x 230 мм
Без підставки
613,1 мм x 364,4 мм x 44,6 мм
Разом із підставкою
6,1 кг
Без підставки
4,4 кг
Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Енергоспоживання в режимі Ввімк. вимірюється із використанням стандарту тестування ENERGY STAR®.
** Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність –
Maximum (максимальна)).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
27UL600
Роздільна здатність
Джерела живлення
Адаптер змінного/постійного
струму
Підтримується 8-бітний/10-бітний колір.
Максимальна роздільна здатність
3840 x 2160 із частотою 60 Гц
Рекомендована роздільна здатність
3840 x 2160 із частотою 60 Гц
Напруга
19 B
Споживання енергії
Робочий режим: 22 Вт Typ. (Стандарт ENERGY STAR®)*
36 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)**
Режим очікування ≤ 0,5 Вт
Вимкнено: ≤ 0,3 Вт
2,4 A
Типу DA-48F19 (виробник Asian Power Devices Inc.),
або типу ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE),
або типу ADS-48FSK-19 19048EPK-1 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE),
або типу ADS-48FSK-19 19048EPG-1 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE),
Вихід: 19 В
2,53 A
Робочі умови
Умови зовнішнього середовища
УКРАЇНСЬКА
Глибина кольору
Умови зберігання
Температура
від 0 °C до 40 °C
Вологість
Менше 80%
Температура
від -20 °C до 60 °C
Вологість
Менше 85 %
Розмір монітора (ширина x висота x глибина)
Розміри
Маса (без пакування)
Разом із підставкою
613,1 мм x 455,2 мм x 209,4 мм
Без підставки
613,1 мм x 364,4 мм x 73,0 мм
Разом із підставкою
5,2 кг
Без підставки
4,7 кг
Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Енергоспоживання в режимі Ввімк. вимірюється із використанням стандарту тестування ENERGY STAR®.
** Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність –
Maximum (максимальна)).
25
Режим заводської підтримки (стандартний режим, PC)
DisplayPort
УКРАЇНСЬКА
26
Стандартні режими
Горизонтальна частота (кГц)
Вертикальна частота (Гц)
Полярність (Г/В)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
3840 x 2160
66,66
30
+/-
3840 x 2160
133,32
60
+/-
Нотатки
Рекомендована синхронізація
для DP
HDMI
Горизонтальна частота (кГц)
Вертикальна частота (Гц)
Полярність (Г/В)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
Нотатки
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
3840 x 2160
67,5
30
+/-
Рекомендована синхронізація для HDMI1.4, HDMI ULTRA HD Deep
Color: Bимк
3840 x 2160
135
60
+/-
Рекомендована синхронізація для HDMI2.0, HDMI ULTRA HD Deep
Color: Увімк
УКРАЇНСЬКА
Стандартні режими
27
Параметри HDMI (відео)
УКРАЇНСЬКА
28
Режим заводських налаштувань
(стандартний режим)
Горизонтальна
частота (кГц)
Вертикальна
частота (Гц)
480p
31,5
60
720p
45,0
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
Нотатки
Якщо опція HDMI ULTRA HD Deep Color (глибокі
кольори HD) знаходиться в режимі Увімк.
Цей пристрій відповідає вимогам директиви щодо електромагнітної сумісності для побутових
пристроїв (класу B) і призначено для домашнього використання.
Модель і серійний номер продукту розташовані на задньому боці та на одному з бокових
сторін продукту. Запишіть їх нижче на той випадок, якщо вам коли-небудь знадобиться
технічне обслуговування.
Модель
Серійний номер
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection
Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product
meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising