LG | 29WL500-B | User manual | LG 29WL500-B Інструкція користувача

LG 29WL500-B Інструкція користувача
Посібник користувача
LED LCD МОНІТОР
(LED Монітор *)
* LED монітори LG — це РК-монітори зі світлодіодною підсвіткою.
Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і
збережіть посібник для довідки у майбутньому.
29WL500
34WL500
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
Зміст
УКРАЇНСЬКА
ЛІЦЕНЗІЯ..................................................... 2
ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ..... 3
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА............... 3
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ МОНІТОРОМ............. 8
НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА.............. 9
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ................... 19
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ..... 21
2
ЛІЦЕНЗІЯ
У різних моделях використано різні ліцензії. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо ліцензій,
відвідайте веб-сайт www.lg.com.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип
HDMI є торговельними марками або зареєстрованими
торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в
США та інших країнах.
ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА
УКРАЇНСЬКА
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який
міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від
відповідальності і повідомлення про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов’язані з цим
витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою
opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція
діє для кожного, хто одержав цю інформацію.
Примітка
•• Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробів.
•• Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без повідомлення у
зв’язку із вдосконаленням виробу.
•• Щоб придбати додаткове приладдя, відвідайте магазин електротехніки або інтернет-магазин чи
зверніться до продавця, у якого Ви придбали виріб.
•• Залежно від регіону кабель живлення, який додається, може бути дещо іншим.
Підтримувані драйвери і програмне забезпечення
Ви можете завантажити та встановити останню версію з веб-сайту LGE (www.lg.com).
Драйвери і програмне
забезпечення
Важливість встановлення
Драйвер монітора
Pекомендовано
OnScreen Control
Pекомендовано
Dual Controller
На вибір
УВАГА
•• Для гарантії безпеки та належного функціонування виробу використовуйте лише оригінальні
компоненти.
•• Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, спричинені використанням
неліцензійних виробів.
•• Рекомендується використовувати компоненти, що входять до комплекту поставки.
•• Якщо використовуються універсальні кабелі, не сертифіковані компанією LG, зображення може бути
відсутнє або відображатися з перешкодами.
•• Зображення в цьому документі стосуються типових операцій, а тому можуть відрізнятися від
фактичного вигляду виробу.
•• Не застосовуйте сторонні речовини (олійки, зволожувачі тощо) до гвинтів, монтуючи виріб. (Інакше
можна пошкодити виріб.)
•• Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі пошкодження не
підлягають під дію гарантії.
•• Не переносьте монітор догори низом, тримаючи лише за основу підставки. Унаслідок цього монітор
може випасти з підставки і травмувати користувача.
•• Піднімаючи або переносячи монітор, не торкайтеся екрана. Застосовуючи силу до екрана монітора,
можна його пошкодити.
3
Опис виробу і кнопок
Переміщення та піднімання монітора
УКРАЇНСЬКА
Переміщуючи або піднімаючи монітор, дотримуйтесь цих вказівок, щоб запобігти появі подряпин чи
пошкодженню монітора та гарантувати безпечне транспортування незалежно від форми та розміру
монітора.
•• Радимо транспортувати монітор в його оригінальній коробці та пакувальному матеріалі.
•• Перш ніж переносити чи піднімати монітор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
•• Надійно тримайте монітор за рамку знизу та збоку. Не тримайте безпосередньо за екран.
•• Тримайте монітор екраном від себе, щоб не подряпати екран.
•• Переносьте монітор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
•• Переносячи монітор, тримайте його вертикально, не повертайте його на бік і не нахиляйте.
Як користуватися кнопкою джойстика
Для керування функціями монітора пальцем натискайте кнопку джойстика посередині або натискайте
кнопку джойстика ліворуч/праворуч/вгору/вниз.
Базові функції
29WL500
/
Ввімкнути
живлення
Щоб увімкнути монітор, натисніть кнопку
джойстика пальцем один раз.
Вимкнути
живлення
Щоб вимкнути монітор, натисніть і утримуйте
кнопку джойстика пальцем понад 5 секунд.
Регулювання
гучності
Для регулювання гучності натискайте кнопку
джойстика ліворуч/праворуч.
Примітка
•• Кнопка джойстика розташована внизу монітора.
4
34WL500
УВАГА
•• Наскільки це можливо, намагайтеся не торкатися екрана монітора.
-- Нехтування цією вимогою може призвести до пошкодження екрана або окремих пікселів, що
формують зображення.
•• Якщо використовувати монітор без підставки, кнопка джойстика може заважати його надійному
розташуванню, через що монітор може впасти і пошкодитися або травмувати користувача. Окрім
цього, кнопка джойстика може некоректно працювати в такій ситуації.
Встановлення монітора на столі
Регулювання кута нахилу
•• Підніміть монітор і встановіть його на столі у вертикальному положенні. Залиште відстань до стіни не
менше 100 мм для забезпечення належної вентиляції.
1 Розташуйте встановлений на підставку монітор вертикально.
2 Відрегулюйте кут нахилу екрана.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
•• Щоб уникнути травмування пальців під час регулювання нахилу екрана, не тримайте виріб за нижню
частину рамки монітора, як зображено на малюнку нижче.
•• Регулюючи кут нахилу монітора, не торкайтеся екрана та не тисніть на нього.
УКРАЇНСЬКА
Для зручності огляду нахил екрана можна регулювати вперед та назад у межах від -5° до 15°.
29WL500
34WL500
УВАГА
•• Перед тим як переносити або встановлювати монітор, від’єднуйте кабель живлення. Недотримання цієї
вимоги може призвести до ураження електричним струмом.
•• Використовуйте лише кабель живлення, який постачається в комплекті з виробом, і під’єднуйте його до
заземленої електричної розетки.
•• Якщо у вас виникне потреба замінити кабель живлення, зверніться до місцевого дилера або
найближчого магазину роздрібної торгівлі.
5
УКРАЇНСЬКА
Використання замка Кенсінгтон
Встановлення пластини для настінного кріплення
Роз’єм для Кенсінгтонського замка розташований на нижній стороні монітора.
Докладніше про встановлення та використання читайте в посібнику користувача замка "Кенсінгтон" або
на веб-сторінці http://www.kensington.com.
Зафіксуйте монітор до столу за допомогою замка Кенсінгтон.
Цей монітор відповідає характеристикам пластини для настінного кріплення чи інших сумісних пристроїв.
Примітка
•• Пластина для настінного кріплення продається окремо.
•• Докладніше про кріплення монітора на кронштейні читайте в посібнику зі встановлення пластини для
настінного кріплення.
•• Не застосовуйте надмірну силу, встановлюючи пластину для настінного кріплення, оскільки вона може
пошкодити екран.
•• Перед встановленням монітора на стіні від'єднайте підставку, виконавши дії із її приєднання у
зворотному порядку.
Кріплення на стіні
Для забезпечення належної вентиляції встановлюйте монітор на відстані не менше 100 мм від стіни і
залиште вільними по 100 мм з усіх боків. Докладні відомості щодо встановлення можна отримати за
місцем придбання монітора. Або ж встановлюйте регульований настінний кронштейн відповідно до
інструкції, що до нього додається.
Примітка
•• Систему безпеки Кенсінгтон можна придбати окремо. Додаткове приладдя продається в більшості
магазинів електроніки.
100 мм
100 мм
100 мм
100 мм
6
Щоб встановити монітор на стіні, закріпіть настінний кронштейн (продається окремо) на задній панелі
корпусу монітора.
Щоб монітор не впав, надійно фіксуйте настінний кронштейн.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
УКРАЇНСЬКА
Кріплення на стіну (мм)
Стандартний гвинт
Кількість гвинтів
Пластина для настінного кріплення
(продається окремо)
УВАГА
•• Перед перенесенням чи кріпленням монітора від'єднуйте кабель живлення від електромережі, щоб
запобігти ураженню струмом.
•• Монітор, встановлений на стелі чи похилій стіні, може впасти і призвести до травмування користувача.
Використовуйте лише настінне кріплення, рекомендоване компанією LG. Із питаннями щодо
встановлення звертайтеся за місцем придбання виробу або до кваліфікованого спеціаліста.
•• Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі пошкодження не
підлягають під дію гарантії.
•• Використовуйте настінний кронштейн і гвинти, які відповідають стандарту VESA. На пошкодження,
спричинені застосуванням невідповідних компонентів, гарантія не поширюється.
•• Довжина кожного встановлюваного гвинта має бути не більше 8 мм, якщо вимірювати від тильної
сторони монітора.
Примітка
•• Гвинти, які не відповідають стандарту VESA, можуть пошкодити виріб і призвести до падіння монітора.
Компанія LG Electronics не несе відповідальності за нещасні випадки, спричинені використанням
невідповідних гвинтів.
•• Настінний кронштейн постачається разом із посібником користувача та всіма необхідними деталями.
•• Настінний кронштейн продається окремо. Додаткове приладдя можна придбати в місцевого дилера.
•• Довжина гвинтів може бути різною залежно від кронштейна. Не використовуйте гвинти, довші за
стандартні, оскільки можна пошкодити внутрішні деталі виробу.
•• Докладніше читайте в посібнику користувача настінного кронштейна.
7
УКРАЇНСЬКА
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ МОНІТОРОМ
Підключення AV-пристроїв
•• Малюнки у цьому посібнику можуть відрізнятися від дійсної моделі.
Натисніть кнопку джойстика, тоді перейдіть до пункту [Налаштування]
вхідного сигналу.
З'єднання HDMI
[Вхід] і виберіть параметр
УВАГА
•• Не натискайте пальцями на екран. Це може спричинити спотворення зображення.
•• Не залишайте на екрані нерухоме зображення впродовж тривалого часу. Це може спричинити ефект
залишкового зображення. Якщо можливо, використовуйте екранну заставку ПК.
•• Під'єднуйте кабель живлення до заземленої настінної розетки або подовжувача із контактом
заземлення (з 3 отворами).
•• В умовах низької температури увімкнений монітор може миготіти. Це нормальне явище.
•• На екрані можуть з’являтися червоні, зелені або сині цятки. Це нормальне явище.
Примітка
•• У разі використання кабелю DVI-HDMI чи DP(DisplayPort)-HDMI можуть виникати проблеми із сумісністю.
•• Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI. Нехтування цією вимогою може призвести
до помилок з'єднання або може не відтворювати зображення.
•• Рекомендовані типи кабелів HDMI
-- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
-- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з підтримкою Ethernet
Під'єднання периферійного обладнання
Під'єднання до комп'ютера
Підключення навушників
•• Цей монітор підтримує функцію Plug and Play*.
Під'єднайте периферійне обладнання до монітора через роз'єм для навушників.
* Plug and Play: Функція, яка дає змогу під'єднувати пристрій до комп'ютера без виконання будь-яких
налаштувань чи встановлення драйверів.
З'єднання HDMI
Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіосигнали з комп'ютера на монітор.
УВАГА
•• У разі використання кабелю DVI-HDMI чи DP(DisplayPort)-HDMI можуть виникати проблеми із сумісністю.
•• Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI. Нехтування цією вимогою може призвести
до помилок з'єднання або може не відтворювати зображення.
•• Рекомендовані типи кабелів HDMI
-- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
-- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з підтримкою Ethernet
8
З'єднання HDMI дає змогу передавати цифрові відео- та аудіосигнали з аудіо- відеопристрою на монітор.
Примітка
•• Периферійне обладнання продається окремо.
•• Залежно від налаштувань звуку на ПК та периферійному обладнанні деякі функції навушників та
динаміка можуть бути недоступними.
•• Якщо використовуються навушники кутового типу, це може спричинити проблеми з підключенням до
монітора іншого зовнішнього обладнання. Тому рекомендовано використовувати навушники прямого
типу.
Кутовий тип
Прямий тип
(Рекомендується)
НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА
Примітка
УКРАЇНСЬКА
•• Екранне меню монітора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
Увімкнення головного меню
1 Натисніть кнопку джойстика знизу монітора.
2 Щоб встановити параметри, натискайте кнопку джойстика вгору/вниз або ліворуч/праворуч.
3 Натисніть кнопку джойстика ще раз, щоб вийти з головного меню.
Кнопка джойстика
Кнопка
Стан меню
Опис
Головне меню вимкнено
Увімкнення головного меню.
Головне меню увімкнено
Вихід із головного меню.
(Утримуйте кнопку понад 5 секунд, щоб вимкнути монітор: Таким чином монітор можна вимкнути у будь-який час, зокрема коли увімкнено екранне
меню.)
Головне меню вимкнено
Регулювання рівня гучності монітора.
Головне меню увімкнено
Перехід до функції [Вхід].
Головне меню вимкнено
Регулювання рівня гучності монітора.
Головне меню увімкнено
Вибір функцій [Налаштування].
Головне меню вимкнено
Відображення інформації про поточний вхідний сигнал.
Головне меню увімкнено
Вимкнення монітора.
Головне меню вимкнено
Відображення інформації про поточний вхідний сигнал.
Головне меню увімкнено
Перехід до функції [Тип Зображення].
9
Функції головного меню
Головне меню
УКРАЇНСЬКА
Вимкнення
живлення
Вхід
Вийти
Налаштування
Тип Зображення
Опис
[Вхід]
Встановлення режиму введення.
[Вимкнення живлення]
Вимкнення монітора.
[Налаштування]
Налаштування параметрів екрана.
[Тип Зображення]
Налаштування режиму зображення.
[Вийти]
Вихід із головного меню.
Налаштування користувача
Параметри меню
1
2
3
4
Для перегляду меню налаштування натисніть клавішу керування в нижній частині монітора, а потім перейдіть до [Налаштування].
Налаштуйте параметри, натискаючи кнопку джойстика вгору/вниз/ліворуч/праворуч.
Для повернення до попердніх налаштування або інших позицій налаштування натисніть клавішу або ( ).
Для виходу в меню налаштування натискайте на до виходу.
[Швидке
налаштування]
[Вхід]
[Зображення]
[Налаштування]
УВАГА
•• Екранне меню монітора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
10
Нижче подано пояснення для кожного параметра.
[Налаштування] > [Швидке
налаштування]
[Контрастність]
[Гучність]
УКРАЇНСЬКА
[Яскравість]
Опис
Регулювання контрастності та яскравості зображення.
Регулювання рівня гучності.
Примітка
•• Щоб вибрати параметр [Вимк. Звук]/[Ввімкнути звук], перемістіть кнопку-джойстик у напрямку у меню [Гучність].
[Темп-ра кольору]
[Персональний]
Користувач може коригувати цей параметр у червонному, зеленому або синьому відтінку.
[Теплий]
кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.
[Середній]
кольори на екрані матимуть відтінок, середній між червоним та синім.
[Холодний]
кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.
[Налаштування] > [Вхід]
Опис
[Список введення]
Вибір режиму вхідного сигналу.
[Співвідношення сторін]
Налаштування формату зображення.
[Повна ширина] Відтворення відео в широкоекранному режимі незалежно від вхідного відеосигналу.
[Оригінальн.]
Відтворення відео відповідно до формату вхідного відеосигналу.
[Кіно 1]
Збільшення зображення до формату 21:9 (у режимі 1080p).
[Кіно 2]
Збільшення зображення до формату 21:9 разом із темною ділянкою внизу для субтитрів (у режимі 1080p).
Примітка
•• В режимі [FreeSync] немає опцій [Кіно 1], [Кіно 2]. ( перейдіть до [Зображення] → [Регулювання режиму Гра] → [FreeSync], щоб перевести [FreeSync] в режим [Увімк] або [Вимк])
11
[[Тип Зображення] для сигналу SDR (не HDR)]
[Налаштування] >
[Зображення]
УКРАЇНСЬКА
[Тип Зображення]
Опис
[Персональний]
Користувач може налаштувати кожен елемент. Можна відрегулювати колірний режим головного меню.
[Яскравий]
Підвищення контрастності, яскравості та чіткості для отримання яскравішого зображення.
[HDR Ефект]
Оптимізація екрану під розширений динамічний діапазон.
[Читач]
Оптимізує параметри екрану для перегляду документів. Підвищити яскравіть екрану можна в меню налашт-ування.
[Кіно]
Оптимізація зображення для перегляду відео.
[FPS]
У даному режимі налаштування приладу оптимізуються під параметри ігор FPS.
[RTS]
У даному режимі налаштування приладу оптимізуються під параметри Гра RTS.
[Кольорова сліпота]
Цей режим призначений для користувачів, що страждають на дальтонізм, та дозволяє їм легко розрізняти червоний та зелений кольори.
Примітка
•• Зміна режиму відтворення зображення може призвести до мерехтіння екрану або негативно впливати на роздільну здатність монітора ПК.
12
[[Тип Зображення] для сигналу HDR]
[Налаштування] >
[Зображення]
[Персональний]
Дозволяє налаштувати кожен елемент.
[Яскравий]
Оптимізація зображення для яскравих кольорів HDR.
[Стандарт]
Оптимізація зображення для стандарту HDR.
[Кіно]
Оптимізація зображення для відео HDR.
[FPS]
Цей режим оптимізовано для FPS-ігор. Підходить для дуже темних ігор FPS.
[RTS]
Цей режим оптимізовано для RTS-ігор.
УКРАЇНСЬКА
[Тип Зображення]
Опис
Примітка
•• Залежно від налаштування ОС Windows 10 вміст HDR може відтворюватися некоректно. Перевірте, чи ввімкнуто функцію HDR в ОС Windows.
•• Залежно від швидкодії відеокарти за ввімкнутої функції HDR може погіршуватися якість тексту чи зображення.
•• Залежно від швидкодії відеокарти за ввімкнутої функції HDR може блимати чи потріскувати екран під час змінення входу монітора чи ввімкнення/вимкнення живлення.
13
[Налаштування] >
[Зображення]
УКРАЇНСЬКА
[Регулювання
зображення]
Опис
[Яскравість]
Регулювання яскравості екрану.
[Контрастність]
Регулювання контрасту екрану
[Чіткість]
Регулювання чіткості зображення.
[SUPER RESOLUTION+]
[Bиcoкий]
Якість зображення оптимізується для відображення кришталево чистих зображень. Ця функція ефективна під час відтворення
високоякісного відео або ігор.
[Середній]
Якість зображення оптимізується для комфортного перегляду зображення в діапазоні між високим та низьким режимами. Цей режим
ефективний для відео в форматі UCC або SD.
[Hизький]
Якість зображення оптимізується для перегляду більш гладких та природних зображень. Цей режим ефективний під час перегляду
малодинамічних відео або нерухомих зображень.
[Bимк]
Дану опцію слід використовувати для перегляду відео та зображень у щоденному режимі. В цьому режимі функції SUPER RESOLUTION+
відключені.
Примітка
•• Оскільки ця функція призначена для підвищення різкості зображень з низькою роздільною здатністю, використовувати її для відображення звичайного
тексту або піктограм на робочому столі не рекомендується – це може призвести до надмірного підвищення різкості.
[Рівень чорного ]
[DFC]
14
Налаштування рівня зміщення (лише для HDMI).
•• Зміщення: орієнтир для відеосигналу – найтемніший колір, який може відобразити монітор.
[Bиcoкий]
Збереження поточного рівня контрастності зображення.
[Hизький]
Зниження рівнів чорного та підвищення рівнів білого порівняно з поточним рівнем контрастності зображення.
[Увімк]
Автоматичне налаштування яскравості відповідно до зображення.
[Bимк]
Вимкнення функції DFC.
[Налаштування] >
[Зображення]
[Час Відгуку]
[FreeSync]
Налаштування часу реагування зображення відповідно до швидкості екрана.
За звичайних умов рекомендовано використовувати значення [Швидко]. Якщо зображення містить об’єкти, які швидко рухаються, рекомендовано
використовувати значення [Швидше].
Якщо встановити значення [Швидше], можуть виникати залишкові зображення.
[Швидше]
Встановлює для часу відповіді значення Швидше.
[Швидко]
Встановлює для часу відповіді значення Швидко.
[Звичайно]
Встановлює для часу відповіді значення Звичайно.
[Bимк]
Встановлює для часу відповіді значення Bимк.
УКРАЇНСЬКА
[Регулювання режиму
Гра]
Опис
Ця опція забезпечує ідеальне та природне зображення на екрані завдяки синхронізації вертикальної частоти вхідного сигналу із аналогічним параметром
вихідного сигналу.
УВАГА
•• Інтерфейс, що підтримується: HDMI.
•• Графічна карта, що підтримується: потрібна графічна карта із підтримкою FreeSync від AMD.
•• Версія, що підтримується: обов’язково оновіть драйвер графічної карти.
•• Додаткову інформацію та детальні вимоги можна дізнатися на веб-сайті AMD http://www.amd.com/FreeSync.
[Увімк]
Функція [FreeSync] увімкнена.
[Bимк]
Функція [FreeSync] вимкнена.
[Стабілізатор чорного]
Можна управляти контрастністю чорного для покращення видимості в темних сценах.
Збільшення значення параметра [Стабілізатор чорного] підвищує яскравість ділянок зображення з низьким рівнем сірого. (Це полегшує розрізнення об’єктів
на темному ігровому екрані).
Зменшення значення параметра [Стабілізатор чорного] затемнює ділянки зображення з низьким рівнем сірого та підвищує динамічну контрастність
зображення.
[Cross Hair]
Функція «Візирна лінія» забезпечує наявність позначки в центрі екрану для ігор-шутерів від першої особи (First Person Shooter (FPS)).Користувачі можуть
обрати одну з чотирьох доступних [Cross Hair], що найбільш відповідає їхньому ігровому середовищу.
•• Під час вимикнення монітора або при переході у режим енергозбереження функція Cross Hair автоматично переходить у положення [Bимк].
15
[Налаштування] >
[Зображення]
[Регулювання кольору]
[Гамма]
УКРАЇНСЬКА
[Темп-ра кольору]
[Скинути налашт.
Картинки]
16
Опис
[Режим 1], [Режим
2], [Режим 3]
Чим вище значення гами, тим темніше зображення. І чим нижче значення гами, тим світліше зображення.
[Режим 4]
Якщо налаштування параметрів гамми не потрібне, виберіть [Режим 4].
[Персональний]
Користувач може коригувати цей параметр у червонному, зеленому або синьому відтінку.
[Теплий]
кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.
[Середній]
кольори на екрані матимуть відтінок, середній між червоним та синім.
[Холодний]
кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.
[Червоний], [Зeлeний],
[Синій]
Можна встановити власні налаштування кольору зображення, вибравши [Червоний], [Зeлeний] або [Синій] кольори.
[Шість Кoльорів]
Можливість індивідуального налаштування колірності шляхом регулювання насиченості шести кольорів (Червоний, Зeлeний, Синій, Блакитний, Пурпурний та
Жовтий) і збереження встановлених налаштувань.
[Відтінок]
Регулювання відтінку зображення.
[Насиченість]
Регулювання насиченості кольорів. Що нижче значення, то менш насиченими та яскравішими будуть кольори. Що вище значення, то
насиченішими та темнішими вони ставатимуть.
[Ви хочете скинути налаштування зображення?]
[Тaк]
Відновлення налаштувань за замовчуванням.
[Ні]
Скасування вибору.
[Налаштування] >
[Налаштування]
Опис
Вибір мови екранного меню.
[SMART ENERGY SAVING]
[Bиcoкий]
Заощадження електроенергії шляхом використання високого рівня заощадження в [SMART ENERGY SAVING]-режимі.
[Hизький]
Заощадження електроенергії шляхом використання низького рівня заощадження в [SMART ENERGY SAVING]-режимі.
[Bимк]
Вимкнення [SMART ENERGY SAVING]-режиму.
[Увімк]
Індикатор живлення вмикатиметься.
[Bимк]
Індикатор живлення вимкнено.
[Світлодіод живлення]
[Таймер сну]
Ця функція автоматично вимикає монітор, якщо зображення на екрані не змінюється протягом визначеного часу. Можна встановити таймер для функції автоматичного вимкнення.
([8 Год.], [6 Год.], [4 Год.] і [Bимк])
[Режим сумісності з HDMI]
Функція [Режим сумісності з HDMI] дозволяє розпізнавати застаріле обладнання, яке не підтримує HDMI 2.0.
[Увімк]
Активація [Режим сумісності з HDMI].(HDMI версія 1.4)
[Bимк]
Деактивація [Режим сумісності з HDMI].(HDMI версія 2.0)
УКРАЇНСЬКА
[Мова]
Примітка
•• Якщо підключений пристрій не підтримує [Режим сумісності з HDMI], екран або звук можуть не працювати належним чином.
•• Якщо [Режим сумісності з HDMI] активиовано, функція HDR не підтримується.
•• Деякі графічні карти попередніх поколінь не підтримують HDMI 2.0, але користувач може обрати опцію HDMI 2.0 на контрольній панелі у вікні. Це може призвести до неналежного
відтворення зображення на екрані.
[Заблокувати екранне меню ]
Ця функция деактивує можливість конфігурації та налаштування меню.
[Увімк]
Активація Заблокувати екранне меню .
[Bимк]
Деактивація Заблокувати екранне меню .
Примітка
•• Всі фунуції, крім Яскравість, Контрастність, Гучність, Вхід, Заблокувати екранне меню та Інформація, деактивировані.
[Інформація]
На дисплеї відобразиться наступна інформація: [Серійний номер], [Загал. час под. Живлення], [Pозділ. здатність.].
17
[Налаштування] >
[Налаштування]
[Заводські налаштування]
УКРАЇНСЬКА
18
Опис
[Скинути налаштування?]
[Тaк]
Відновлення налаштувань за замовчуванням.
[Ні]
Скасування скидання.
Примітка
•• Збереження даних залежить від панелі. Таким чином, ці значення відрізняються залежно від панелі або постачальника. Якщо для опції [SMART ENERGY SAVING] задано параметр [Bиcoкий] або [Hизький], яскравість
екрану підвищується або знижується залежно від джерела.
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Перевірте, чи під'єднано кабель живлення.
•• Перевірте, чи кабель живлення належним чином під'єднано до електромережі.
Чи ввімкнено індикатор живлення?
•• Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином, і натисніть кнопку живлення.
Чи ввімкнено живлення та чи світиться індикатор живлення білим?
•• Перевірте, чи активне вибране джерело вхідного сигналу ([Налаштування] > [Вхід] > [Список введення]).
Чи блимає індикатор живлення?
•• Якщо монітор перебуває в режимі енергозбереження, порухайте мишею або натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі, щоб увімкнути дисплей.
•• Перевірте, чи комп'ютер увімкнено.
Чи відображається повідомлення [Поза діапазоном ]?
•• Це повідомлення відображається, якщо сигнал ПК (відеокарти) є поза межами діапазону можливих значень горизонтальної або вертикальної
частоти монітора. Щоб налаштувати відповідну частоту, дивіться розділ "Технічні характеристики" у цьому посібнику.
Перевірте, чи відображається повідомлення [Немає сигналу]?
•• Це повідомлення відображається, якщо кабель передачі сигналу, який з'єднує комп'ютер і монітор, відсутній або від'єднаний. Перевірте кабель
і під'єднайте його ще раз.
УКРАЇНСЬКА
Відсутнє зображення на екрані.
Відображається повідомлення OSD Locked (Екранне меню заблоковано).
Перевірте, чи у разі натиснення кнопки Menu (Меню) окремі
функції не є доступними.
•• Екранне меню заблоковано. Виберіть Налаштування > Налаштування і встановіть для пункту Блокування екранного меню значення Вимк..
На екрані присутнє залишкове зображення.
Перевірте, чи наявне залишкове зображення після вимкнення
монітора.
•• Тривале відтворення статичного зображення на екрані може пошкодити екран, спричинивши появу залишкового зображення.
•• Щоб продовжити тривалість роботи монітора, використовуйте екранну заставку.
Зображення на екрані тремтить / зображення, які відображаються на екрані, залишають тіні.
Перевірте, чи вибрано відповідну роздільну здатність.
•• Якщо роздільна здатність становить HDMI 1080i 60/50 Гц (черезрядкова розгортка), екран може блимати. Змініть роздільну здатність на 1080P
або рекомендовану роздільну здатність.
Примітка
•• [Вертикальна частота]: для відтворення зображення екран оновлюється десятки разів за секунду за принципом флуоресцентної лампи. Кількість оновлень екрана за секунду називається вертикальною частотою або
частотою оновлення і вимірюється в Герцах.
•• [Горизонтальна частота]: відрізок часу, необхідний для відтворення одного горизонтального рядка зображення, називається горизонтальним циклом. Якщо 1 розділено горизонтальним інтервалом, результат –
кількість горизонтальних рядків, які відображаються за секунду. Це співвідношення називається горизонтальною частотою і вимірюється в кілоГерцах.
•• LED можна активувати в OSD-меню налаштування.
Налаштування – Налаштування – Світлодіод живлення – Увімк
19
Примітка
УКРАЇНСЬКА
•• Переконайтеся, що роздільна здатність або частота графічної карти знаходяться у рамках допустимого монітором діапазону та встановить рекомендоване (оптимальне) значення роздільної здатності в меню Панель
управління > Дисплей > налаштування.
•• Невстановлення рекомендованого (оптимального) значення роздільної здатності графічної карти може призвести до розмитого відображення тексту на екрані, тьмяності, усіченню меж або перекосу зображення на
екрані.
•• Методи налаштування можуть відрізнятися залежно від моделі комп’ютера або версії операційної системи. Деякі параметри роздільної здатності можуть бути недоступні в залежності від експлуатаційних
характеристик графічної карти. У такому разі необхідно звернутись за допомогою до виробника комп’ютера або графічної карти.
•• Деякі моделі графічних карт не підтримують роздільну здатність 2560 × 1080. У разі неможливості відтворення зображення з такими показниками роздільної здатності необхідно звернутись за допомогою до
виробника графічної карти.
Кольори зображення не відтворюються належним чином.
Перевірте, чи бракує певних кольорів (16-колірна
система).
•• Налаштуйте щонайменше 24-бітну глибину кольорів (реалістичне відтворення кольорів). У системі Windows перейдіть до екрана Панель керування >
Дисплей > Настройки > Якість кольору.
Перевірте, чи стійкі кольори і зображення не чорнобіле.
•• Перевірте, чи належним чином під'єднано кабель передачі сигналу. Повторно під'єднайте кабель або ще раз вставте відеокарту ПК.
На екрані відображаються цятки?
•• Під час користування монітором на екрані можуть з'являтися цятки (червоні, зелені, сині, білі та чорні). Це звичне явище для рідкокристалічних дисплеїв.
Це не вважається неполадкою в роботі монітора.
На екрані відображається повідомлення "Монітор не розпізнано; виявлено монітор Plug&Play (VESA DDC)"?
Чи встановлено драйвер дисплея?
•• Обов’язково встановіть драйвер дисплею з нашого веб-сайту: http://www.lg.com.
•• Перевірте, чи відеокарта підтримує функцію Plug&Play.
Відсутній звук в динаміках або навушниках, підключених до відповідного порту комп’ютера.
Звук відсутній при відтворенні зображення з
•• Збільшіть рівень гучності за допомогою відповідної кнопки на моніторі.
використанням вхідного сигналу DisplayPort або HDMI? •• Налаштуйте аудіовихід ПК на використовуваний монітор. В ОС Microsoft Windows перейдіть до Панель управління > Обладнання та звук > Звук >
встановить монітор в якості приладу за промовчанням.
20
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
29WL500
Підтримується 8-бітний/10-бітний колір.
Роздільна здатність
Максимальна роздільна здатність
2560 x 1080 за 75 Гц
Рекомендована роздільна
здатність
2560 x 1080 за 60 Гц
Напруга
19 В
Споживання енергії
(Звичайно)
Робочий режим: 20,5 Вт Typ. (Стандарт ENERGY STAR®)*
24,5 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)**
Режим очікування ≤ 0,5 Вт
Вимкнено: ≤ 0,3 Вт
Джерела живлення
Адаптер змінного/постійного
струму
УКРАЇНСЬКА
Глибина кольору
1,3 A
Типу ADS-40SG-19-3 19025G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-40FSG-19 19025GPB-2 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25SFA-19-3 19025E (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPI-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу ADS-25FSF-19 19025EPB-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP21 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-I (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26-B (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
21
УКРАЇНСЬКА
або Типу WA-24C19FS (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу WA-24C19FN (виробник Asian Power Devices Inc.)
або Типу DA-24B19 (виробник Asian Power Devices Inc.)
Вихідна потужність: 19 В
1,3 A
Умови зовнішнього
середовища
Робочі умови
Умови зберігання
Розміри
Маса (без пакування)
Температура
від 0 °C до 40 °C
Вологість
Менше 80%
Температура
від -20 °C до 60 °C
Вологість
Менше 85 %
Розмір монітора (ширина x висота x глибина)
Разом із підставкою (мм)
698,1 x 410,9 x 209,4
Без підставки (мм)
698,1 x 317,5 x 76,9
Разом із підставкою (кг)
5,2
Без підставки (кг)
4,7
Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Енергоспоживання в режимі Ввімк. вимірюється із використанням стандарту тестування ENERGY STAR®.
** Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
22
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
34WL500
Підтримується 8-бітний/10-бітний колір.
Роздільна здатність
Максимальна роздільна здатність
2560 x 1080 за 75 Гц
Рекомендована роздільна
здатність
2560 x 1080 за 60 Гц
Напруга
19 В
Споживання енергії
(Звичайно)
Робочий режим: 28 Вт Typ. (Стандарт ENERGY STAR®)*
38 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)**
Режим очікування ≤ 0,5 Вт
Вимкнено: ≤ 0,3 Вт
Джерела живлення
2,0 A
Адаптер змінного/постійного
струму
Типу ADS-45SN-19-3 19040G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC)
або Типу LCAP21C (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26B-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
або Типу LCAP26B-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE)
Вихідна потужність: 19 В
2,1 A
Умови зовнішнього
середовища
Робочі умови
Умови зберігання
Розміри
УКРАЇНСЬКА
Глибина кольору
Температура
від 0 °C до 40 °C
Вологість
Менше 80%
Температура
від -20 °C до 60 °C
Вологість
Менше 85 %
Розмір монітора (ширина x висота x глибина)
Разом із підставкою (мм)
825,6 x 487,4 x 208,8
Без підставки (мм)
825,6 x 369,8 x 51,2
23
Маса (без пакування)
УКРАЇНСЬКА
24
Разом із підставкою (кг)
6,9
Без підставки (кг)
5,9
Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.
* Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.
* Енергоспоживання в режимі Ввімк. вимірюється із використанням стандарту тестування ENERGY STAR®.
** Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).
Режим заводської підтримки (стандартний режим, PC)
HDMI
Горизонтальна частота (кГц)
Вертикальна частота (Гц)
Полярність (Г/В)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
53,697
60
-/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,636
59,98
-/+
2560 x 1080
83,915
74,99
-/+
Нотатки
УКРАЇНСЬКА
Стандартні режими
25
Параметри HDMI (відео)
УКРАЇНСЬКА
Стандартні режими
Горизонтальна частота (кГц)
Вертикальна частота (Гц)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
67,5
30
Індикатор живлення
26
Режим
Колір світлодіода
Режим увімкнення
Білий (Протягом кількох секунд)
Режим очікування
Bимкнено
Режим вимкнення
Bимкнено
Нотатки
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).
Модель і серійний номер продукту розташовані на задньому боці та на одному з бокових сторін продукту.
Запишіть їх нижче на той випадок, якщо вам коли-небудь знадобиться технічне обслуговування.
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Модель
Серійний номер
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising