LG | SK8 | User manual | LG SK8 Інструкція користувача

LG SK8 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
SMART HI-FI
Аудіо Звукова
Система
Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її
для подальшого використання.
Модель
SK8 (SK8, SPK8-W)
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі приладу
неізольованих деталей, що перебувають
під високою напругою, величина якої
достатня, щоб становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок по експлуатації й обслуговуванню в
документації з комплекту пристрою.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОТРАПЛЯННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОЩУ АБО
ВОЛОГИ.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: Не користуйтеся поруч із даним
виробом високовольтними приладами
(наприклад, електричними мухобійками).
Це може призвести до неправильної роботи
виробу через електричний удар.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Встановлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Виріб можна встановлювати
на книжкову полицю або на стелаж тільки
за умов забезпечення належної вентиляції і
дотримання інструкцій виробника.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській табличці,
розташованій на нижній або будь-якій іншій
стороні виробу.
УВАГА стосовно шнура живлення
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції.
Не перевантажуйте штепсельні розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте
його, припиніть використання пристрою
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
Початок роботи
Даний прилад обладнаний портативною
батарейкою або акумулятором.
Як безпечно витягти батареї або
акумулятор з обладнання: Щоб
видалити старі батареї або акумулятор,
виконайте кроки збірки в зворотному
порядку. Щоб запобігти забрудненню
навколишнього середовища і потенційній
загрозі для здоров’я людини та / або
тварин, старі батареї або акумулятор
повинні бути поміщені у відповідний
контейнер в призначених точках збору. Не
викидайте батареї та акумулятор разом
з іншими відходами. Рекомендується
використовувати батареї та акумулятори
місцевого виробництва, які легко обміняти
на нові (можуть бути недоступні у вашому
регіоні). Не допускається піддавати батарею
або акумулятор впливу тепла, наприклад
дії прямих сонячних променів, вогню або
інших подібних джерел.
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
1
Означає обладнання класу II.
Початок роботи
УВАГА: Використовуйте тільки AC-адаптер,
що постачається разом з цим пристроєм.
Не слід використовувати блок живлення
від іншого пристрою або виробника.
Використання будь-якого іншого шнура
живлення може викликати пошкодження
пристрою та припинити дію гарантії.
3
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
2
Підключення
2
6
6
7
8
9
11
11
Заходи безпеки
Основні особливості
Загальні відомості
Пульт дистанційного управління
Передня панель
Задня панель
Встановлення саундбара
Кріплення головного пристрою на стіну
13
13
13
15
15
15
16
17
17
18
Упорядкування кабелів
Підключення адаптера змінного струму
Підключення бездротового сабвуфера
Підключення до телевізора
– За допомогою оптичного кабеля
– LG Sound Sync
– За допомогою HDMI-кабеля
– Функція ARC (Зворотній аудіоканал)
– Що таке SIMPLINK?
– Додаткова інформація стосовно
підключення через інтерфейс HDMI
Підключення зовнішньої апаратури
– DOLBY ATMOS®
– HDMI-підключення
– Підключення через вхід OPTICAL IN
– Підключення через вхід PORTABLE
IN (вхід для переносних пристроїв)
Мережеве підключення
– Дротове з’єднання
– Бездротове з’єднання
«LG Wi-Fi Speaker»
– Установка додатку «LG Wi-Fi
Speaker»
Працює з Google Assistant
19
19
20
20
21
22
22
23
23
24
24
Зміст
3
Експлуатація
25
Використання бездротової технології
Bluetooth
– Про Bluetooth
– Профілі Bluetooth
– Прослуховування музики з
Bluetooth-пристрою
– Блокування Bluetooth-з’єднання (BT
LOCK)
Інші операції
– Використання пульта дистанційного
управління телевізора
– Синхронізація звуку і зображення
– Тимчасове приглушення звуку
– Автоматичний дімер дисплея
– Відображення інформації про
джерело сигналу
– Автоматичне вимкнення живлення
– Вмикання/вимикання функції AUTO
POWER
– Зміна автоматичної функції
Настроювання режиму звучання
– Встановлення звукового ефекту
– Автоматичне регулювання рівня
гучності
– Регулювання рівня гучності
Режим очікування
– Режим очікування
– Режим очікування мережі
– Режим очікування Bluetooth
Скидання настройок акустичної
системи
25
25
25
27
27
27
28
28
28
28
28
29
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
4
Пошук і усунення
несправностей
33
33
34
35
35
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
– Мережа
– Застосунок
– ПРИМІТКИ щодо використання
бездротового з’єднання
– ПРИМІТКИ по запуску
демонстраційного режиму
36
5
Додаток
37
37
38
40
40
Вимоги до файлів
Торгові знаки і ліцензії
Технічні характеристики
Догляд за акустичними системами
Важлива інформація стосовно
Інтернет-послуг
УМОВИ КОРИСТУВАННЯ
41
Деяка інформація, наведена в даному посібнику, може не відповідати додатку «LG Wi-Fi
Speaker» залежно від його версії.
5
1
2
3
4
5
6
1
Початок роботи
Основні
особливості
Початок роботи
LG Sound Sync
Управління рівнем гучності приладу за
допомогою пульта дистанційного управління
вашого телевізора LG, який підтримує LG
Sound Sync.
Додаток «LG Wi-Fi Speaker»
Прослуховування музики зі смартфона.
Ви можете управляти даною акустичною
системою з iPod touch/iPhone або Androidпристрою за допомогою додатку «LG WiFi Speaker». Акустична система і ваш
смартфон повинні бути підключені до однієї
мережі. Відвідайте Apple «App Store» або
Google «Play Store» і знайдіть додаток «LG
Wi-Fi Speaker». Докладніше див. на стор 24.
yy Залежно від версії додатку і програмного
забезпечення смарт-пристрою, додаток
«LG Wi-Fi Speaker» може працювати
неправильно.
yy Деякі смартфони можуть бути
несумісними з даною акустичною
системою.
Bluetooth®
Прослуховування музики з Bluetoothпристрою.
Загальні відомості
Позначення, що
використовуються в цій
інструкції
,,Примітка
Указує на особливі зауваження та
функціональні особливості.
>>Увага!
Указує на застереження для уникнення
потенційних ушкоджень внаслідок
неправильних дій.
Початок роботи
Пульт дистанційного
управління
Дисплей
Wi-Fi
WI-FI
Оптичний
ARC
LG Sound Sync (дротовий)
OPT/HDMI ARC
Bluetooth
BT
LG Sound Sync
(бездротовий)
LG TV
HDMI IN
HDMI
Переносний пристрій
PORT.
[ (Приглушення) : Приглушення звуку.
C/V (Пропуск) : Швидкий перехід назад
або вперед.
N (Відтворення/Пауза) : Запуск
відтворення. / Пауза відтворення.
• • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • SOUND EFFECT : Вибір режиму обробки
звуку.
: Регулює рівень звучання кожної
акустичної системи. (стор. 31)
Заміна батарейки
Зніміть кришку батарейного відсіку на задній
стороні пульта дистанційного управління
та вставте батарейку, дотримуючись
полярності 4 і 5.
AV SYNC:
- Синхронізація зображення і звуку.
- Управління з пульта дистанційного
управління телевізора. (стор. 27)
J:
- Показує інформацію про джерело вхідного
сигналу.
- Показує назву підключеного Bluetoothпристрою в режимі Bluetooth.
AUTO VOL:
- Вмикання і вимикання режиму AUTO
VOLUME.
AUTO POWER:
- Вмикання і вимикання функції AUTO
POWER. (стор. 29)
- Вмикає і вимикає блокування Bluetoothз’єднання. (стор. 27)
• • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • •
1 (Режим очікування): Вмикання і
вимикання живлення системи.
VOL (Гучність) o/p : Регулювання гучності
в акустичних системах.
F (Функція): Вибір функції і джерела
вхідного сигналу.
1
Початок роботи
Джерело вхідного
сигналу / Функція
7
8
Початок роботи
Передня панель
1
Початок роботи
A Датчик дистанційного управління
C Дисплей
B СД-індикатор
Показує стан з’єднання.
D 1 (Режим очікування)
Вмикання і вимикання живлення
системи.
yy Білий (Мигаючий): Очікування
підключення до мережі через функцію WiFi
yy Білий (Постійний): Мережеве з’єднання
завершується функцією Wi-Fi, або
вибрано інші дії.
yy Білий (Затемнений): Режим очікування з
підключенням до мережі.
yy Червоний (Постійний): Режим очікування
без підключення до мережі.
F (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI,
PORT.)
p/o (Гучність)
/ (Wi-Fi)
Вибір функції Wi-Fi.
Початок роботи
9
Задня панель
1
Початок роботи
A DC IN (Гніздо для підключення адаптера
змінного струму)
E Порт LAN
Підключення до маршрутизатора.
B Роз’єм OPTICAL IN
Підключення оптичного пристрою.
F HDMI OUT (TV ARC)
Підключити до HDMI IN (ARC) на
телевізорі.
C Роз’єм PORTABLE IN
Підключення переносного пристрою.
D USB (Лише для технічного
обслуговування)
З’єднувач для завантаження ПЗ
G HDMI IN
Підключення до пристрою з виходом
HDMI OUT.
10
Початок роботи
Корисні функції для користування системою
1
Початок роботи
Функція
Пояснення
Мета
Виконати дію
Телевізор
віддалений
Увімк./Вимк.
(стор. 27)
Дозволяє регулювати
гучність системи за
допомогою пульта
дистанційного
управління телевізора,
у т.ч. інших марок.
Початкова установка
функції — увімк.
УВІМК.
Приблизно на 3 секунди натисніть
кнопку AV SYNC на пульті дистанційного
управління, потім натисніть кнопку ще
раз.
ВИМК.
Приблизно на 3 секунди натисніть
кнопку AV SYNC на пульті дистанційного
управління, потім натисніть кнопку ще
раз.
BT Lock
Увімк./Вимк.
(стор. 27)
Дозволяє підключати
Bluetooth-пристрої
тільки в режимах
Bluetooth і LG TV.
Початкова установка
функції — вимк.
УВІМК.
Приблизно на 2 секунди натисніть кнопку
AUTO POWER на пульті дистанційного
управління в режимі Bluetooth, потім
натисніть кнопку ще раз.
ВИМК.
Приблизно на 2 секунди натисніть кнопку
AUTO POWER на пульті дистанційного
управління в режимі Bluetooth, потім
натисніть кнопку ще раз.
Вмикання/
вимикання
функції
Автоматична
потужність
(стор. 29)
Дозволяє вмикати
УВІМК.
і вимикати систему
автоматично за допомогою
вхідного сигналу:
ВИМК.
Oптичного, LG TV,
Bluetooth або додаток
«LG Wi-Fi Speaker».
Початкова установка
функції — увімк.
Натисніть кнопку AUTO POWER на пульті
дистанційного управління, потім натисніть
кнопку ще раз.
BT
Очікування
Увімк./Вимк.
(стор. 32)
Дозволяє переводити
систему в режим
очікування без
розірвання Bluetoothз’єднання.
УВІМК.
Заздалегідь установіть мінімальний
рівень гучності.
Приблизно на 3 секунди натисніть кнопку
p на системі і J на пульті дистанційного
управління, потім натисніть кнопки ще
раз.
ВИМК.
Заздалегідь установіть мінімальний
рівень гучності.
Приблизно на 3 секунди натисніть кнопку
p на системі і J на пульті дистанційного
управління, потім натисніть кнопки ще
раз.
УВІМК.
Натисніть кнопку 1 на системі або кнопку
1 на пульті дистанційного управління.
ВИМК.
Приблизно на 3 секунди натисніть 1 на
системі або 1 на пульті дистанційного
управління.
Мережевий
режим
очікування
Увімк./Вимк.
(стор. 32)
Дозволяє переводити
систему в режим
очікування без
розірвання мережевого
з’єднання.
Натисніть кнопку AUTO POWER на пульті
дистанційного управління, потім натисніть
кнопку ще раз.
Початок роботи
11
Кріплення головного
пристрою на стіну
Щоб слухати музику, підключіть систему до
іншого пристрою: телевізора, програвача
дисків Blu-ray, DVD-програвача тощо.
Помістіть систему перед телевізором та
підключіть до потрібного пристрою. (стор. 15 22)
Бездротовий сабвуфер можна розмістити
будь-де в кімнаті. Але краще за все
розташувати сабвуфер поблизу головного
пристрою. Рекомендується злегка обернути
сабвуфер до центру кімнати, щоб зменшити
відбиття звуку від стін.
Ви можете закріпити головний пристрій на
стіні.
>>Увага!
Оскільки після встановлення системи
складно налагодити з'єднання,
необхідно підключити кабелі
заздалегідь.
Необхідні матеріали
Пристрій
>>Увага!
yy Для кращої якості звучання при
бездротовому з'єднанні, наприклад,
для Bluetooth або бездротового
сабвуфера, не встановлюйте систему
на металеві меблі, тому що бездротове
з'єднання здійснюється через модуль,
розташований внизу системи.
yy Будьте обережні, щоб не подряпати
поверхню системи/сабвуфера під час
установлення або переміщення.
,,Примітка
Для зручного користування кнопками,
при установці саундбара необхідно
залишити деяку відстань між
саундбаром і телевізором.
Шаблон для встановлення
настінного кронштейна
Настінний кронштейн
Гвинти
(Не входять у комплект поставки)
Гвинти (A)
Дюбель
1
Початок роботи
Встановлення
саундбара
12
1
Початок роботи
1. Сумістіть положення відмітки нижньої
лінії телевізійного приймача на шаблоні
для монтажу настінного кронштейна з
положенням нижньої сторони телевізійного
приймача і закріпіть шаблон в цій позиції.
5. Установіть систему на кронштейни так,
щоб отвори для шурупів на кронштейнах
і на дні системи співпали.
Початок роботи
2. Для кріплення на (бетонну) стіну
використовуйте дюбелі. Необхідно
просвердлити кілька отворів. У
комплект входить шаблон (Шаблон для
кріплення настінного кронштейна), за
допомогою якого визначаються місця,
в яких потрібно свердлити отвори. За
допомогою шаблону позначте місця, де
треба просвердлити отвори.
6. Міцно зафіксуйте систему за допомогою
шурупів.
,,Примітка
Щоб зняти систему, виконайте ті ж самі
дії в зворотному порядку.
>>Увага!
3. Видаліть шаблон для монтажу
настінного кронштейна.
4. Зафіксуйте кронштейни шурупами (A), як
показано на наведеному нижче малюнку.
,,Примітка
Гвинти (А) і дюбелі для монтажу
системи не входять у комплект
поставки. Ми рекомендуємо
використовувати Hilti (HUD-1 6 x 30).
yy Не встановлюйте прилад догори
дном. Це може пошкодити
деталі приладу або спричинити
травмування.
yy Не тягніть за встановлений пристрій і
не ударяйте по ньому.
yy Надійно прикріпіть пристрій до стіни
таким чином, щоб виключити його
падіння. Падіння пристрою може
спричинити травми або пошкодження
пристрою.
yy Якщо пристрій встановлено на стіні,
переконайтеся, що дитина не може
дістати до з’єднувальних кабелів і
потягнути за них, оскільки це може
призвести до падіння пристрою.
Підключення
Упорядкування
кабелів
Ви можете впорядкувати кабелі за
допомогою кабельних хомутів.
1. Скріпіть кабелі разом за допомогою
кабельних хомутів, як показано нижче.
2. Затягніть кабельні хомути.
13
>>Увага!
Використовуйте тільки адаптер, що
постачається в комплекті з даним
пристроєм. Не слід використовувати
електромережне обладнання від
іншого пристрою або виробника.
Використання іншого мережного шнуру
чи електромережного обладнання може
призвести до пошкодження пристрою
та скасування гарантії.
,,Примітка
Після того, як всі кабелі буде
підключено, їх можна впорядкувати.
Підключення
адаптера змінного
струму
Підключіть саундбар до електромережі за
допомогою адаптера змінного струму із
комплекту.
1. Підключіть шнур живлення із комплекту
до адаптера змінного струму.
2. Вставте штекер шнура адаптера
змінного струму в гніздо DC IN.
3. Підключіть вилку шнура адаптера
живлення до розетки.
Світлодіодний індикатор
бездротового сабвуфера
Колір СДіндикатора
Режим
Зелений
(мигає)
Виконується спроба
з'єднання.
Зелений
З’єднання встановлене.
Червоний
Бездротовий сабвуфер
знаходиться в режимі
очікування або з'єднання
не було встановлене.
Вимкнено
(Не світить)
Шнур електроживлення
бездротового сабвуфера
від'єднано.
Перше налаштування
бездротового сабвуфера
1. Підключіть до розетки кабель живлення
саундбара і бездротового сабвуфера.
2. Увімкніть саундбар. Буде автоматично
встановлене з’єднання між саундбаром і
бездротовим сабвуфером.
Підключення
Підключення
бездротового
сабвуфера
2
14
Підключення
Ручне сполучення бездротового
сабвуфера
Якщо з’єднання не встановлюється, на
бездротовому сабвуфері горітиме червоний
СД-індикатор, і бездротовий сабвуфер не
видаватиме звук. Щоб вирішити проблему,
виконайте наступні дії.
2
1. Натисніть кнопку Pairing на задній
панелі бездротового сабвуфера.
Підключення
Pairing
-- Зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера швидко
блимає.
(Якщо зелений світлодіод не
блимає, натисніть і утримуйте кнопку
«Pairing».)
2. Увімкніть саундбар.
3. Сполучення завершено.
-- Загориться зелений світлодіод на
задній панелі бездротового сабвуфера.
,,Примітка
yy Для встановлення зв’язку між
головним пристроєм і сабвуфером
і початку відтворення звуку може
знадобитися декілька секунд (або
більше).
yy Чим ближче розташовані головний
пристрій і сабвуфер один до одного,
тим кращою буде якість звуку.
Рекомендується встановити головний
пристрій і сабвуфер якомога ближче
один до одного і не допускати
наступних ситуацій.
-- Між головним пристроєм і
сабвуфером наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для бездротового
зв’язку, працює пристрій, такий
як, наприклад, медичний прилад,
мікрохвильова піч або бездротовий
LAN-адаптер.
-- Установіть саундбар та сабвуфер
на відстані не менше 1 метра
від інших пристроїв (таких як
бездротовий маршрутизатор,
мікрохвильова піч тощо) для
запобігання електромагнітним
перешкодам.
!1 м
Підключення
Підключення до
телевізора
З'єднайте систему і телевізор оптичним
цифровим кабелем або HDMI-кабелем
залежно від можливостей телевізора.
1. За допомогою оптичного кабеля
з'єднайте роз'єм OPTICAL IN на задній
панелі системи з роз'ємом OPTICAL OUT
на телевізорі.
Оптичний
кабель
2. Послідовним натисканням кнопки F на
пульті дистанційного управління або
на системі оберіть джерело вхідного
сигналу OPT/HDMI ARC.
Коли між системою і телевізором буде
встановлене правильне з’єднання, на
дисплеї з’явиться «OPT».
,,Примітка
yy Перед підключенням оптичного кабеля
переконайтеся, що з кабеля знято захисний
ковпачок, якщо кабель був закритий.
yy Ви можете слухати звук з телевізора
через динаміки системи. У деяких
моделях телевізорів вам буде потрібно
обрати вихід на зовнішні динаміки
в меню налаштувань телевізора.
(Детальніше див. у Інструкції з
експлуатації вашого телевізора).
yy Налаштуйте звуковий вихід свого
телевізора для прослуховування
звуку через систему : Меню настройок
телевізора [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [External speaker (Optical)]
,,Примітка
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки
або моделі телевізора.
yy Якщо система одночасно підключена
через OPTICAL і ARC, сигнал ARC
має вищий пріоритет.
LG Sound Sync
Деякими функціями даного приладу можна
керувати за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора, якщо він
підтримує LG Sound Sync. Система є сумісною
з телевізорами LG, які підтримують LG
Sound Sync. Переконайтеся, чи є на вашому
телевізорі логотип LG Sound Sync.
Функції, якими можна керувати з пульта
дистанційного управління телевізора
LG: Збільшення/зменшення гучності,
приглушення звуку
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію до
вашого телевізора.
Установіть одне з наступних з'єднань, залежно
від можливостей вашого обладнання.
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати пульт
дистанційного управління системи при
користуванні функцією LG Sound Sync.
Якщо ви знову скористаєтеся пультом
дистанційного управління телевізора,
система синхронізується з телевізором.
Згідно з технічними характеристиками
телевізора, гучність і режим
приглушення звуку системи будуть
синхронізовані з телевізором.
yy Якщо встановити з'єднання не
вдається, перевірте стан і живлення
телевізора.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення в перелічених нижче
випадках у разі використання LG
Sound Sync.
-- Система вимкнена.
-- Чи не установлена інша функція.
-- Чи не від’єднаний оптичний кабель.
2
Підключення
За допомогою оптичного
кабеля
15
16
Підключення
,,Примітка
yy Коли функція AUTO POWER установлена
в УВІМК., час до вимкнення системи
відрізняється залежно від моделі
підключеного телевізора.
2
LG Sound Sync з дротовим
з’єднанням
Підключення
1. Підключіть ваш телевізор LG до системи
за допомогою оптичного кабеля.
Оптичний
кабель
2. Налаштуйте звуковий вихід свого
телевізора для прослуховування
звуку через систему: Меню настройок
телевізора [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Optical)]
3. Увімкніть систему, натиснувши 1 на
пульті дистанційного управління або 1
на системі.
4. Оберіть функцію OPT/HDMI ARC,
натискаючи кнопку F на пульті
дистанційного управління або F на
системі, поки не буде обрано функцію.
Коли між системою і телевізором буде
встановлене нормальне з'єднання, на
дисплеї з'явиться «LGOPT».
,,Примітка
Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від моделі
телевізора.
LG Sound Sync з бездротовим
з’єднанням
1. Увімкніть систему, натиснувши 1 на
пульті дистанційного управління або 1
на системі.
2. Оберіть функцію LG TV , натискаючи
кнопку F на пульті дистанційного
управління або F на системі, поки не
буде обрано функцію.
3. Налаштуйте LG Sound Sync
(бездротовий) на телевізорі. Дивіться
інструкцію з експлуатації до телевізора.
Коли між системою і телевізором буде
встановлене нормальне з'єднання, на
дисплеї приблизно на 3 секунди з'явиться
надпис «PAIRED», який після цього
зміниться на «LG TV».
,,Примітка
yy Якщо вимкнути систему безпосередньо
натисканням кнопки 1 (Живлення), LG
Sound Sync (бездротовий) буде розірвано.
yy При з'єднанні телевізора і системи
через LG Sound Sync (бездротовий),
система перейде в режим очікування
мережі незалежно від стану мережного
з'єднання на час, коли система була
вимкнена. Перевірте, чи світить білий
СД-індикатор на системі.
За допомогою HDMI-кабеля
Підключивши систему до телевізора з
підтримкою HDMI CEC і ARC (зворотній
аудіоканал), ви зможете прослуховувати
звук з телевізора через динаміки системи
без з'єднання оптичним кабелем.
1. За допомогою HDMI-кабеля підключіть
роз’єм HDMI OUT (TV ARC) на задній
панелі системи до роз’єму ARC на
телевізорі.
HDMI-кабель
Підключення
2. Послідовним натисканням кнопки F на
пульті дистанційного управління або
на системі оберіть джерело вхідного
сигналу OPT/HDMI ARC.
Коли між системою і телевізором буде
встановлене правильне з’єднання, на
дисплеї з’явиться «ARC».
,,Примітка
Функція ARC (Зворотній
аудіоканал)
Функція ARC дозволяє направляти
аудіосигнал з телевізора з підтримкою
HDMI на порт HDMI OUT системи.
Щоб скористатися цією функцією:
-- Телевізор повинен підтримувати функції
HDMI-CEC і ARC, і ці функції повинні бути
ввімкнені.
-- Спосіб налаштування функцій HDMI-CEC
і ARC може відрізнятися в залежності
від моделі телевізора. Детальніше
про функцію ARC див. у Інструкції з
експлуатації до вашого телевізора.
-- Підключення повинне бути здійснене
за допомогою HDMI-кабеля (Тип А,
високошвидкісний HDMI™-кабель з
Ethernet).
-- Потрібно з'єднати за допомогою HDMIкабеля порт HDMI OUT системи з портом
HDMI IN телевізора, який підтримує
функцію ARC.
-- Можна підключити тільки один саундбар
до телевізора з підтримкою функції ARC.
Що таке SIMPLINK?
При HDMI-підключенні даної системи до
телевізора LG з технологією SIMPLINK,
деякими функціями системи можна
керувати з пульта дистанційного управління
телевізора.
За допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG можна управляти
наступними функціями: вмикання/
вимикання, збільшення/зменшення гучності
тощо.
Детальніше про функцію SIMPLINK див. у
інструкції з експлуатації телевізора.
Телевізори LG з функцією SIMPLINK мають
логотип, показаний вище.
,,Примітка
yy Залежно від режиму роботи системи,
деякі функції SIMPLINK можуть
виконуватися неправильно або бути
недоступними.
yy Залежно від того, який телевізор або
програвач підключено до системи,
функція SIMPLINK може працювати
неправильно.
2
Підключення
yy Ви можете слухати звук з телевізора
через динаміки системи. У деяких
моделях телевізорів вам буде
потрібно обрати вихід на зовнішні
динаміки в меню налаштувань
телевізора. (Детальніше див. у
Інструкції з експлуатації вашого
телевізора).
yy Налаштуйте звуковий вихід свого
телевізора для прослуховування
звуку через систему :
Меню настройок телевізора [
[Sound] [ [TV Sound output] [
[External speaker (HDMI ARC)]
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки
або моделі телевізора.
yy Залежно від моделі вашого
телевізора LG, вам може знадобитися
ввімкнути функцію SIMPLINK на
вашому телевізорі LG.
yy Для повернення до функції ARC
після використання іншої функції
необхідно обрати джерело вхідного
сигналу OPT/HDMI ARC. Після цього
система автоматично перемкнеться
на функцію ARC.
17
18
Підключення
Додаткова інформація
стосовно підключення
через інтерфейс HDMI
2
Підключення
yy При підключенні HDMI- або DVI-сумісного
пристрою виконайте наступне:
- Вимкніть HDMI/DVI-пристрій і
програвач. Далі, увімкніть HDMI/DVIпристрій, зачекайте приблизно 30
секунд та ввімкніть програвач.
- Переконайтеся, що відеовхід підключеного
пристрою коректно налаштований для
прийому сигналу від програвача.
- Переконайтеся, що підключений пристрій
підтримує вхідний відеосигнал
720 x 576p (або 480p), 1280 x 720p,
1920 x 1080i, 1920 x 1080p.
yy Не всі HDCP-сумісні HDMI- або DVIпристрої можуть працювати з цим
програвачем.
- Зображення не буде відтворене
належним чином на пристрої, що не
підтримує стандарт HDCP.
,,Примітка
yy Якщо підключений HDMI-пристрій не
сумісний з форматом виводу звуку
програвача, звук на HDMI-пристрої
може бути викривлений або відсутній.
yy Зміна роздільної здатності після того,
як з’єднання було встановлене, може
призвести до некоректної роботи.
Для усунення проблеми вимкніть й
увімкніть систему.
yy Якщо HDMI-з'єднання з HDCP не
підтверджується, зображення на
екрані телевізора зникає. У цьому
випадку перевірте HDMI-з'єднання
або від’єднайте HDMI-кабель.
yy Якщо на екрані присутні шуми або
смуги, перевірте HDMI-кабель (його
довжина, як правило, не повинна
перевищувати 4,5 м).
yy У режимі HDMI змінити роздільну
здатність зображення неможливо.
Роздільну здатність потрібно
змінювати на підключеному пристрої.
yy Якщо при підключенні комп’ютера
через роз’єм HDMI IN зображення
відтворюється неправильно, установіть
на комп’ютері роздільну здатність 576p
(або 480p), 720p, 1080i або 1080p.
Контрольний перелік для
використання HDMI-кабеля
Деякі кабелі HDMI мають погану передачу
сигналу, що може викликати проблеми зі
звуком і відеопередачею.
Навіть після підключення кабелю
HDMI, якщо звук відсутній, звук
перерваний, звук саундбара і / або відео
відсутній, на телевізорі немає плавного
відеозображення, проблема може бути
саме в кабелі HDMI.
Використовуйте кабель, позначений
логотипом сертифікації HDMI. Також
переконайтеся, що використовуваний
кабель є сертифікованим кабелем типу
A, високошвидкісним кабелем Ethernet
HDMI™.
Стандартний HDMI-кабель з Ethernet
Високошвидкісний HDMI-кабель
Високошвидкісний HDMI-кабель з Ethernet
(X)
(X)
(O)
Підключення за допомогою
HDMI-кабеля*
Щоб прослуховувати звук телевізійної
трансляції через аудіосистему при
підключенні HDMI-кабелем, ваш телевізор
повинен підтримувати найновіші HDMIфункції (HDMI CEC1) / ARC (зворотній
аудіоканал)). Якщо ваш телевізор не
підтримує ці HDMI-функції, аудіосистема
повинна бути підключена оптичним
кабелем.
1) HDMI CEC (мультимедійний інтерфейс
високої чіткості, управління побутовою
електронікою)
Технологія CEC (управління побутовою
електронікою) — це компонент інтерфейсу
HDMI, який дає змогу керувати пристроями
з підтримкою технології CEC, підключеними
через HDMI-кабель, за допомогою лише
одного із їхніх пультів дистанційного
управління.
* Технологія CEC використовується під
торговими знаками SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink
(Philips) тощо.
Підключення
Підключення
зовнішньої
апаратури
DOLBY ATMOS®
Що таке DOLBY ATMOS®?
Що потрібно для DOLBY ATMOS®
®
yy DOLBY ATMOS доступний тільки в
режимах HDMI IN і ARC.
-- Щоб користуватися DOLBY ATMOS® в
режимі ARC, вам потрібен телевізор з
підтримкою технології DOLBY ATMOS®.
yy Аудіовихід зовнішнього пристрою
(програвач дисків Blu-ray, телевізор тощо)
необхідно налаштувати на режим «Без
перекодування», такий як «Оригінал»,
«Авто» або «Прямий канал».
-- Якщо є можливість, установіть частоту
дискретизації на аудіовиході 192 кГц.
1. З’єднайте роз’єм HDMI IN на задній
панелі системи з роз’ємом HDMI OUT на
зовнішньому пристрої, такому як Blu-ray
програвач, DVD-програвач тощо.
2. З’єднайте роз’єм HDMI OUT (TV ARC) на
задній панелі системи з роз’ємом HDMI
IN (ARC) телевізора.
3. Оберіть вхід HDMI або OPT/HDMI
ARC. Натискайте багаторазово F на
пульті дистанційного керування або F
на пристрої до тих пір, поки не буде
вибрано цю функцію.
-- Якщо обрано HDMI, ви можете
прослуховувати звук із зовнішнього
пристрою. Оберіть при відтворенні із
зовнішнього пристрою.
-- Якщо ви вибираєте OPT/HDMI ARC, ви
можете чути звук з вашого телевізора.
Виберіть його при перегляді телевізора.
Ви можете побачити «DOLBY ATMOS» у
вікні дисплея при звичайному з’єднанні
між цим саундбаром і телевізором і
відтворенні вмісту DOLBY ATMOS.
,,Примітка
®
yy DOLBY ATMOS підтримує режим
2.1-кан.
yy Якщо звукова панель не звучить, або
відео на телевізорі низької якості,
можливо, проблема пов’язана з
кабелем HDMI. Див. Контрольний
список кабелів HDMI. (Стор. 18)
2
Підключення
Dolby Atmos дарує вам вражаючі відчуття,
яких ви не відчували досі, завдяки
вертикально напрямленому звуку і всьому
багатству, чіткості і потужності звуку Dolby.
19
20
Підключення
HDMI-підключення
Ви можете прослуховувати звук з
зовнішнього пристрою, підключеного до
роз’єму HDMI IN на цьому пристрої.
Підключення через вхід
OPTICAL IN
З’єднайте роз’єм оптичного виходу
зовнішнього пристрою з роз’ємом OPTICAL
IN.
2
Підключення
Оптичний
кабель
До вихідного
оптичного роз’єму
зовнішнього пристрою
Blu-ray програвач,
DVD-програвач тощо.
1. З’єднайте роз’єм HDMI IN на задній
панелі системи з роз’ємом HDMI OUT
на аудіопристрої, такому як Blu-ray
програвач, DVD-програвач тощо.
2. Оберіть вхід HDMI. Послідовно
натискайте кнопку F на пульті
дистанційного управління або F на
системі, поки не буде обрана потрібна
функція.
1. З’єднайте роз’єм OPTICAL IN на задній
панелі системи з роз’ємом оптичного
виходу вашого зовнішнього пристрою.
2. Послідовним натисканням кнопки F на
пульті дистанційного управління або
на системі оберіть джерело вхідного
сигналу OPT/HDMI ARC.
Коли між системою і вашим пристроєм
буде встановлене правильне з’єднання,
на дисплеї з’явиться «OPT».
,,Примітка
Перед підключенням оптичного кабеля
переконайтеся, що з кабеля знято
захисний ковпачок, якщо кабель був
закритий.
Підключення
Підключення через вхід
PORTABLE IN (вхід для
переносних пристроїв)
21
Підключення додаткового
обладнання
Ви можете насолоджуватися звуком і
зображенням з підключеного зовнішнього
пристрою.
2
Підключення
АБО
Прослуховування музики з
переносного програвача
Систему можна використовувати для
відтворення музики з переносних
програвачів або зовнішніх пристроїв різних
типів.
1. Підключіть портативний програвач до
гнізда PORTABLE IN системи.
2. Увімкніть живлення, натиснувши 1
(Живлення).
3. Оберіть функцію PORT., натискаючи
кнопку F на пульті дистанційного
управління або F на системі, поки не
буде обрано функцію.
4. Увімкніть портативний програвач
або зовнішній пристрій та розпочніть
відтворення на ньому.
1. Підключіть роз’єм HDMI IN телевізора
до роз’єму HDMI OUT зовнішнього
пристрою, такого як програвач дисків
Blu-ray, DVD-плеєр і т. п.
2. Підключіть гніздо OPTICAL IN на задній
панелі пристрою до гнізда OPTICAL
OUT на телевізорі за допомогою кабелю
OPTICAL.
Або підключіть роз’єм HDMI OUT (TV
ARC) на задній панелі пристрою до
гнізда HDMI IN (ARC) на телевізорі за
допомогою кабелю HDMI.
3. Встановіть джерело вхідного сигналу
на OPT/HDMI ARC. Натискайте
багаторазово F на пульті дистанційного
керування або F на пристрої до тих пір,
поки не буде вибрано цю функцію.
,,Примітка
Якщо звукова панель не звучить, або
відео на телевізорі низької якості,
можливо, проблема пов’язана з
кабелем HDMI. Див. Контрольний
список кабелів HDMI. (Стор. 18)
22
Підключення
Мережеве
підключення
Підключивши саундбар до мережі або
смарт-пристрою з додатком «LG WiFi Speaker», ви зможете користуватися
різноманітними додатковими функціями.
2
Оберіть спосіб підключення залежно від
вашого мережевого середовища.
Дротове з’єднання
Використання дротового з’єднання
забезпечує найкращу якість роботи,
оскільки пристрої підключаються
безпосередньо до мережі й не піддаються
впливу радіоперешкод.
Підключіть ваш саундбар до домашнього
маршрутизатора за допомогою LAN-кабеля.
Підключення
,,Примітка
У мережному середовищі
(маршрутизатор, Інтернет або
провайдер інтернету), яке одночасно
підтримує IPv4 і IPv6, при підключенні
до мережі вибір IPv4 або IPv6
здійснюється автоматично.
Ви можете перевірити властивості
мережі, обравши настройку My
Speakers ([Settings]>[IP Info.]) у додатку
«LG Wi-Fi Speaker».
Модем
Сервер
Маршрутизатор
LAN-кабель
Підключення
Бездротове з’єднання
23
«LG Wi-Fi Speaker»
Додаток «LG Wi-Fi Speaker» дозволяє вам
користуватися різними функціями цього
саундбара за допомогою вашого смартпристрою:
Модем
Сервер
Ви можете слухати музику зі свого смартпристрою або домашнього мережевого
сервера.
Використання Chromecast builtin
Ви можете слухати музику на цьому
саундбарі через додатки з функцією
Chromecast.
Якщо дротове з’єднання між саундбаром і
домашнім маршрутизатором недоступне,
ви можете з’єднати їх через бездротовий
зв’язок.
Для бездротового підключення саундбара
до мережі потрібен додаток «LG Wi-Fi
Speaker».
Завантажте і встановіть додаток «LG Wi-Fi
Speaker» на своєму смарт-пристрої.
Щоб установити бездротове з’єднання,
запустіть додаток і виконуйте інструкції на
екрані свого смарт-пристрою.
Настройка і управління
саундбаром
Ви можете змінювати установки саундбара
та управляти ним навіть без пульта
дистанційного управління.
Оновлення саундбара
Ви можете оновлювати ПЗ саундбара до
останньої версії.
Вимоги
yy Бездротовий маршрутизатор повинен
бути підключений до мережі Інтернет.
yy Смарт-пристрій,такий як смартфон або
планшет, повинен бути підключений до
бездротового маршрутизатора через WiFi з’єднання.
,,Примітка
Для отримання додаткової інформації
про «LG Wi-Fi Speaker» дотримуйтесь
інструкцій програми або див. посібник
«LG Wi-Fi Speaker».
2
Підключення
Маршрутизатор
Прослуховування музики з
пристрою або домашнього
мережевого сервера
24
Підключення
Установка додатку «LG WiFi Speaker»
Через Apple «App Store» або
Google «Play Store»
2
Працює з Google
Assistant
1. Торкніться значка Apple «App Store» або
Google «Play Store».
Цей пристрій працює з Google Assistant.
Ви можете контролювати деякі функції
цього пристрою: відтворення та зупинення
музики, а також регулювання гучності.
2. У пошуковому вікні введіть «LG Wi-Fi
Speaker» та натисніть «Search».
Вимоги
Підключення
3. Для завантаження оберіть у результатах
пошуку «LG Wi-Fi Speaker».
,,Примітка
yy Додаток «LG Wi-Fi Speaker» буде
доступний для наступних версій ПЗ:
ОС Android: вер. 5.0 (або вище)
iOS : вер. 10 (або вище)
yy Додаток «LG Wi-Fi Speaker» може не
працювати на деяких пристроях.
yy Пристрій з вбудованим Google Assistant
(продається окремо)
yy Цей пристрій повинен бути підключений
до Інтернету.
yy Цей пристрій повинен бути
зареєстрований в додатку [Google Home].
Експлуатація
Використання
бездротової
технології Bluetooth
Про Bluetooth
Bluetooth - це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
25
Прослуховування музики з
Bluetooth-пристрою
Перед тим як розпочати процедуру
сполучення, переконайтеся, що на вашому
смартфоні ввімкнена функція Bluetooth.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того, як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
yy Version: 4,0
3. Оберіть «LG SK8(XX:XX)».
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання
електронних пристроїв між собою є
безкоштовним. Мобільними телефонами,
обладнаними технологією Bluetooth, можна
користуватися у каскадному підключенні,
якщо зв'язок відбувається по каналу
Bluetooth.
yy Codec: SBC, AAC
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth, пристрої
повинні бути здатними розпізнавати певні
профілі. Дана акустична система сумісна з
наступним профілем.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
,,Примітка
yy XX:XX означає останні чотири
цифри адреси. Наприклад, якщо
MAC-адреса вашої системи
20:C3:8F:C9:31:55, на вашому
Bluetooth-пристрої буде показано
«LG SK8 (31:55)».
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
Bluetooth-пристроїв. Уведіть PINкод (0000) за запитом.
3
Експлуатація
yy Сумісні пристрої : Смартфон, MP3-плеєр,
ноутбук тощо.
1. Оберіть функцію Bluetooth, натискаючи
кнопку F на пульті дистанційного
управління або F на системі, поки не
буде обрано потрібну функцію.
На дисплеї з’явиться «BT», а потім
«READY».
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та
проведіть сполучення. У процесі
виконання пошуку даної акустичної
системи за допомогою Bluetoothпристрою, на його екрані з’являється
список знайдених пристроїв, вигляд
якого може відрізнятися у залежності
від моделі Bluetooth-пристрою. Дана
акустична система буде показана у
списку під назвою «LG SK8(XX:XX)».
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється
з іншого приміщення.
26
Експлуатація
4. Після успішного встановлення з’єднання
системи з Bluetooth-пристроєм
на дисплеї з’явиться «PAIRED» [ назва
вашого пристрою [ «BT».
,,Примітка
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, на дисплеї системи
буде відображено «-».
yy Щоб переглянути назву
підключеного пристрою, натисніть
J на пульті дистанційного
управління. Буде показана назва
підключеного Bluetooth-пристрою.
3
Експлуатація
5. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
Рівень гучності на системі при
використанні функції Bluetooth буде
встановлено відповідно до рівня
гучності, встановленого на Bluetoothпристрої.
,,Примітка
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, це може не дати бажаного
результату в наведених нижче
випадках.
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій, такий
як, наприклад, медичний прилад,
мікрохвильова піч або бездротовий
LAN-адаптер.
,,Примітка
yy Дана система підтримує автоматичне
Bluetooth-сполучення. Але цей
режим не працює в наступних
випадках :
-- При перезавантаженні системи.
-- Якщо ви самостійно відключили
з'єднання системи.
-- Якщо ви розірвали з'єднання між
системою і підключеним Bluetoothпристроєм.
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу електромагнітних
перешкод.
yy Ви не можете керувати Bluetoothпристроєм з цієї системи.
yy Сполучення може бути здійснене
лише з одним Bluetooth-пристроєм.
Мультисполучення не підтримується.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Функцією Bluetooth можна
скористатися для з'єднання з
телефоном, MP3-програвачем,
портативним комп'ютером тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване
при вимкненні системи або при
віддаленні Bluetooth-пристрою від
системи.
yy Якщо Bluetooth-з'єднання було
розірване, установіть з'єднання з
Bluetooth-пристроєм повторно.
yy Коли зв'язок з Bluetooth-пристроєм
відсутній, на дисплеї з'являється
«READY».
yy Якщо Wi-Fi з'єднання з мережею
не встановлене, функції Bluetooth
і Wireless TV Sound Sync не будуть
працювати.
yy При виборі іншої функції після
підключення Bluetooth-пристрою,
Bluetooth-з’єднання буде розірване.
Після повернення до функції
Bluetooth Bluetooth-з’єднання буде
відновлено автоматично.
Експлуатація
Блокування Bluetoothз’єднання (BT LOCK)
Ви можете дозволити Bluetooth-з’єднання
лише в режимах BT (Bluetooth) і LG TV,
щоб запобігти небажаним підключенням
через Bluetooth.
Щоб увімкнути цю функцію, приблизно на 2
секунди натисніть AUTO POWER на пульті
дистанційного управління в режимі BT
(Bluetooth) та натисніть ще один раз, коли
буде прокручуватися «OFF - BT LOCK».
Після цього можна буде обмежити кількість
Bluetooth-з’єднань.
,,Примітка
Навіть якщо ввімкнена функція BT
LOCK, саундбар буде вмикатися через
функцію Автоматичне управління
живленням. Щоб запобігти цьому,
вимкніть функцію Автоматичне
управління живленням. (стор 29)
Інші операції
Використання пульта
дистанційного управління
телевізора
Ви можете управляти деякими функціями
системи за допомогою пульта дистанційного
управління телевізора, у т.ч. інших марок.
Доступне управління функціями
збільшення/зменшення гучності і
відключення звуку.
Приблизно на 3 секунди натисніть кнопку AV
SYNC на пульті дистанційного управління.
З’явиться надпис «ON - TV REMOTE»,
і ви зможете управляти системою за
допомогою пульта дистанційного управління
телевізора.
Щоб перевірити статус цієї функції,
натисніть і утримуйте кнопку AV SYNC.
Щоб вимкнути цю функцію, натисніть і
утримуйте кнопку AV SYNC, після чого
натисніть ще раз, коли прокручується
надпис «ON - TV REMOTE».
,,Примітка
yy Сумісні марки телевізорів
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Налаштуйте звуковий вихід
телевізора на [External speaker].
yy Залежно від пульта дистанційного
управління, ця функція може
працювати неправильно.
yy Ця функція не працює з пультами LG
Remote Magic.
yy Ця функція може працювати
неправильно, якщо інші функції
управління з телевізора, такі як HDMI
CEC, SIMPLINK і LG Sound Sync,
установлені в УВІМК.
yy Деякі пульти дистанційного
управління можуть бути несумісні.
yy Деякі пульти дистанційного
управління можуть не працювати
при послідовному натисканні кнопки
регулювання гучності.
3
Експлуатація
Щоб вимкнути цю функцію, приблизно на 2
секунди натисніть AUTO POWER на пульті
дистанційного управління в режимі BT
(Bluetooth) та натисніть ще один раз, коли
буде прокручуватися «ON - BT LOCK».
27
28
Експлуатація
Синхронізація звуку і
зображення
Може спостерігатися розбіжність між звуком
із саундбара і зображенням на телевізорі.
За такої ситуації ця функція допоможе
настроїти час затримки.
1. Натисніть AV SYNC.
2. Кнопками C/V задайте час від 0 до
300 мс.
Тимчасове приглушення звуку
3
Щоб вимкнути звук на системі, натисніть
кнопку [ (Приглушення).
Експлуатація
Функція приглушення звуку може
знадобитися, наприклад, якщо ви хочете
відповісти на телефонний дзвінок, при
цьому на дисплеї з'явиться надпис
«MUTE».
Для виходу із режиму повторно натисніть
[ (Приглушення) на пульті дистанційного
управління або змініть рівень гучності.
Автоматичний дімер дисплея
Яскравість дисплея буде автоматично
зменшена, якщо протягом 15 секунд не
буде натиснута жодна кнопка.
При натисканні будь-якої кнопки яскравість
дисплея буде відновлена.
Відображення інформації
про джерело сигналу
Ви можете переглядати різноманітну
інформацію про джерело вхідного сигналу,
натиснувши кнопку J.
OPT/ARC/HDMI/PORT.: Формат аудіо
BT (Bluetooth) : Назва підключеного
Bluetooth-пристрою
Автоматичне вимкнення
живлення
Система автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії за умови, що до неї
не підключено зовнішніх пристроїв і вона не
використовувалася впродовж 15 хвилин.
Також система вимкнеться через шість
годин, якщо Головний пристрій підключений
до зовнішнього пристрою через вхід для
переносних пристроїв.
Після підключення до мережі акустична
система переходить у режим очікування
мережі. СД-індикатор на системі змінює
колір на білий і зменшує яскравість.
Після відключення від мережі акустична
система переходить у режим очікування.
СД-індикатор на системі міняє колір на
червоний.
Експлуатація
Вмикання/вимикання
функції AUTO POWER
Саундбар автоматично вмикається і
вимикається за вхідним сигналом:
Oптичного, LG TV, Bluetooth або додаток
«LG Wi-Fi Speaker».
Ця функція вмикається або вимикається при
кожному натисненні кнопки AUTO POWER.
Вмикання
Якщо запустити додаток «LG Wi-Fi
Speaker» і розпочати відтворення музики на
заздалегідь сполученому смарт-пристрої,
саундбар автоматично вмикається в режимі
Wi-Fi і ви можете слухати музику через
саундбар.
Вимикання
При вимиканні телевізора саундбар
переходить у режим очікування.
,,Примітка
yy Якщо систему було ввімкнено
функцією AUTO POWER, вона
автоматично вимкнеться за
відсутності протягом певного
проміжку часу сигналу з телевізора,
підключеного через LG Sound Sync
(оптичне/бездротовий).
yy Після ввімкнення системи за
допомогою функції AUTO POWER,
її буде автоматично вимкнено при
відсутності сигналу з зовнішнього
пристрою протягом певного періоду
часу.
yy При безпосередньому вимкненні
системи вона не зможе ввімкнутися
автоматично функцією AUTO
POWER. Однак, система може бути
ввімкнена функцією AUTO POWER,
якщо на оптичному вході з'являється
сигнал після 5 або більше секунд
відсутності сигналу.
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
yy Якщо від’єднатися від з’єднання
Bluetooth на цьому пристрої, інші
пристрої Bluetooth будуть постійно
намагатися його відновити. Тому
рекомендовано відключити з’єднання,
перш ніж вимикати пристрій.
yy При першому ввімкненні системи
функція Автоживлення буде
активованою.
yy Щоб користуватися цією функцією,
головний пристрій повинен бути
зареєстрований у списку сполучених
пристроїв на Bluetooth-пристрої.
yy Функцію AUTO POWER можна
налаштувати лише при ввімкненому
живленні приладу.
3
Експлуатація
Ця функція підтримує автоматичне
вмикання тільки в режимі очікування
мережі, але вмикання оптичним сигналом
не здійснюється. Перевірте, чи світить
білий СД-індикатор на системі.
Коли ви включаєте ваш телевізор або
зовнішній пристрій, який підключено до цієї
системи, система розпізнає вхідний сигнал і
вибирає відповідну функцію. Ви можете чути
звук з вашого пристрою.
При спробі підключити Bluetooth-пристрій,
система ввімкнеться і підключиться до
вашого Bluetooth-пристрою.
29
30
Експлуатація
Зміна автоматичної функції
Саундбар розпізнає надходження таких
вхідних сигналів як Oптичного, Bluetooth,
LG TV, Portable і додаток «LG Wi-Fi
Speaker», після чого автоматично активує
відповідну функцію.
При ввімкненні телевізора або
зовнішнього пристрою
3
При ввімкненні телевізора або зовнішнього
пристрою, підключеного через Oптичного
або LG Sound Sync (Oптичного або
бездротовий), саундбар активує відповідний
режим і ви можете слухати музику через
нього.
Експлуатація
При спробі під’єднання
пристрою Bluetooth
При спробі під’єднання пристрою Bluetooth
до цієї системи, буде вибрано функцію
Bluetooth. Програвайте е свою музику на
пристрою Bluetooth.
При підключенні переносного
пристрою
При підключенні переносного пристрою за
допомогою 3,5-мм стереокабеля система
переходить у режим Portable. Ви можете
слухати звук з вашого пристрою.
При відтворенні музики через
додаток «LG Wi-Fi Speaker»
При відтворенні музики через додаток «LG
Wi-Fi Speaker» на смарт-пристрої, саундбар
змінює режим на WI-FI і ви можете слухати
музику через нього.
,,Примітка
yy Перехід на оптичну функцію
відбувається після 5 секунд
відсутності сигналу.
yy Система не перемикається на оптичний
вхід, якщо на підключеному телевізорі,
програвачі дисків Blu-ray, телевізійній
приставці тощо ввімкнена функція
SIMPLINK, або якщо ввімкнений
підключений до системи CEC-сумісний
прилад.
Щоб користуватися функцією
автоматичної зміни функції, вимкніть
функцію SIMPLINK на вашому
телевізорі LG TV. Вимикання функції
SIMPLINK триває приблизно 30
секунд.
yy Якщо ввімкнена функція блокування
Bluetooth-з’єднання, Bluetoothз’єднання буде доступне тільки для
функцій Bluetooth і LG TV. (стор. 27)
yy Якщо працює функція WI-FI без
підключення до мережі, ви не
зможете з’єднати Bluetooth-пристрій
і телевізор LG TV через LG Sound
Sync (бездротовий). Щоб здійснити
таке з’єднання необхідно змінити
режим.
Експлуатація
Настроювання
режиму звучання
Встановлення звукового
ефекту
Система містить набір стандартних
настройок об’ємного звуку. Потрібний
режим звучання можна вибрати кнопкою
SOUND EFFECT.
Для функції еквалайзера передбачені
різні індикатори, що відповідають різним
джерелам звукового сигналу та ефектам.
Пояснення
ASC
(Адаптивна
настройка
звуку)
Аналізує характер
вхідного аудіосигналу та
оптимізує якість звуку
відповідно до контенту в
режимі реального часу.
BASS BLAST Посилює низькі частоти та
або
створює потужний звук.
BASS BLAST+
Оптимізована якість
STANDARD
звучання.
,,Примітка
yy При відтворенні музики у форматі
Dolby Atmos буде автоматично
ввімкнений ефект DOLBY ATMOS.
У цьому режимі система не
буде реагувати на натискання
кнопок SOUND EFFECT і AUTO
VOLUME. При цьому на дисплеї
буде відображатися лише «NOT
SUPPORTED (Не підтримується)».
Автоматичне регулювання
рівня гучності
Даний прилад підтримує функцію
Автоматичного регулювання гучності, яка
налаштовує гучність автоматично.
Якщо вихідний рівень гучності зависокий
або занизький, натисніть AUTO VOL на
пульті дистанційного управління. Так ви
зможете прослуховувати звук з належним
рівнем гучності.
Для скасування функції повторно натисніть
кнопку, коли відображається «ON-AUTO
VOLUME».
Регулювання рівня гучності
MOVIE
Створення ефекту
занурення у звукову
атмосферу фільму.
Ви можете відрегулювати рівень гучності
кожної з акустичних систем:
Сабвуфер, високі частоти, низькі частоти.
MUSIC
Покращення якості звуку
при відтворенні музики.
1. Послідовно натискайте кнопку
для
вибору акустичної системи, яку потрібно
налаштувати.
,,Примітка
yy Порядок звукових ефектів може
відрізнятися залежно від регіональної
установки.
yy При деяких установках звукових
ефектів деякі з акустичних систем
можуть не звучати або видавати звук
пониженої гучності. Це залежить
від налаштувань звуку і джерела
аудіосигналу та не є несправністю.
yy Після перемикання джерела
вхідного сигналу, а іноді і при зміні
аудіофайлу, може знадобитися
переналаштування звукового ефекту.
2. Натискайте VOL o/p, щоб
відрегулювати гучність.
Акустична система Екран
Діапазон
Сабвуфер
WF
-15 ~ 6
Високі частоти
TRE
-5 ~ 5
Низькі частоти
BAS
-5 ~ 5
3
Експлуатація
На дисплеї
31
32
Експлуатація
Режим очікування
Якщо не відтворюється музика або не
відбувається натискання на кнопки,
акустична система переходить у режим
очікування.
Режим очікування
Варіант 1.
3
Експлуатація
Якщо мережне з’єднання розірване, не
відтворюється музика або протягом 15
хвилин не була натиснута жодна кнопка,
акустична система переходить у режим
очікування. Після цього на дисплеї
з'являється надпис «GOOD-BYE», а СДіндикатор на системі змінює колір на
червоний.
Варіант 2.
При натисканні і утриманні 1 на системі
або 1 на пульті дистанційного управління
впродовж приблизно 3 секунд акустична
система переходить у режим очікування.
Після цього на дисплеї з'являється надпис
«GOOD-BYE», а СД-індикатор на системі
змінює колір на червоний.
Режим очікування мережі
Варіант 1.
Якщо мережне з’єднання встановлене, але
не відтворюється музика або протягом 15
хвилин не була натиснута жодна кнопка,
акустична система переходить у режим
очікування мережі. СД-індикатор на системі
змінює колір на білий і зменшує яскравість.
Варіант 2.
При натисканні 1 на системі або 1 на
пульті дистанційного управління акустична
система переходить у режим очікування
мережі. СД-індикатор на системі змінює
колір на білий і зменшує яскравість.
Режим очікування Bluetooth
Якщо режим очікування Bluetooth
ВВІМКНЕНО, акустична система при
вимиканні переходить у режим очікування
Bluetooth.
При вмиканні системи у режимі очікування
Bluetooth функції Bluetooth і LG TV
доступні для з’єднання навіть якщо
з’єднання з мережею відсутнє.
Установіть мінімальний рівень гучності
на системі. Після цього приблизно на 3
секунди натисніть p на системі та J
на пульті дистанційного управління. Ви
побачите «ON-BT STANDBY», а система
перейде в режим очікування Bluetooth.
Для скасування функції повторно натисніть
J, коли прокручується «ON-BT STANDBY».
,,Примітка
Щоб скористатися цією функцією, слід
включити функцію AUTO POWER.
Скидання настройок
акустичної системи
Якщо акустична система не реагує,
необхідно скинути її настройки.
Натисніть і утримуйте кнопку /, поки не
почуєте одноразовий звуковий сигнал.
На дисплеї з’явиться надпис «RESET».
Усі порти бездротової мережі будуть
деактивовані, а інформація про бездротову
мережу буде видалена із пам’яті.
Пошук і усунення несправностей
33
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Причина і спосіб усунення
Пристрій не працює
належним чином.
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо) і ввімкніть їх знову.
yy Від’єднайте шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Не вмикається
живлення.
Чи підключений шнур живлення до розетки?
yy Підключіть шнур живлення до розетки.
Відсутній звук.
Установлено мінімальний рівень гучності?
yy Відрегулюйте гучність.
yy Якщо ви використовуєте з'єднання із зовнішнім пристроєм
(телевізійна приставка, пристрій Bluetooth тощо), відрегулюйте
рівень звуку пристрою.
Активовано функцію приглушення звуку?
yy Щоб вийти із цього режиму, натисніть кнопку [ або
відрегулюйте рівень гучності.
Чи вибрана правильна функція?
yy Перевірте та виберіть правильне джерело вхідного сигналу.
Відсутній звук на
сабвуфері
Чи підключений сабвуфер до розетки?
yy Надійно підключіть штепсельну вилку шнура живлення
сабвуфера до розетки.
Чи не розірване з'єднання між головним пристроєм і сабвуфером?
yy З'єднати систему із сабвуфером. (стор. 13)
Пульт дистанційного
управління не працює
належним чином.
Чи не занадто велика відстань від пульта дистанційного
управління до системи?
yy Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
більше прибл. 7 метрів.
Чи є перешкода між пультом дистанційного управління і системою?
yy Усуньте перешкоду.
Чи не знизився заряд батарейки в пульті дистанційного управління?
yy Установіть нові батарейки.
Функція AUTO
POWER не працює.
yy Перевірте з'єднання зовнішнього пристрою, такого як телевізор,
DVD/Blu-Ray програвач або Bluetooth-пристрій.
yy Перевірте стан SIMPLINK вашого телевізора LG TV та вимкніть
SIMPLINK.
yy Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не
працювати.
LG Sound Sync не
працює.
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound Sync.
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync.
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
4
Пошук і усунення несправностей
Ситуація
34
Пошук і усунення несправностей
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Якщо звук із системи
занадто тихий.
Ознайомтеся з наведеними нижче вказівками та налаштуйте
систему відповідно до них.
yy За допомогою «LG Wi-Fi Speaker» змініть стан функції DRC на
[OFF].
yy Якщо саундбар підключено до телевізора, в меню його
настройок змініть параметр AUDIO DIGITAL OUT з [PCM] на
[AUTO] або [BITSTREAM].
yy Якщо саундбар підключено до програвача, в меню його
настройок змініть параметр AUDIO DIGITAL OUT з [PCM] на
[PRIMARY PASS-THROUGH] або [BITSTREAM].
yy Змініть установку функції «Audio DRC» (контроль динамічного
діапазону аудіосигналу) в меню настройок підключеного
пристрою на [OFF].
yy Переконайтеся, що Нічний Режим не ввімкнений. Вимкніть
Нічний Режим.
Система не з’єднується
з Bluetooth-пристроєм.
yy Вимкніть функцію блокування Bluetooth-з’єднання. (стор. 27)
4
Пошук і усунення несправностей
Мережа
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Не вдається
підключити акустичну
систему до своєї
домашньої мережі.
Бездротове з’єднання може перериватися внаслідок впливу
побутових пристроїв, які використовують радіочастоти. Установіть
акустичну систему подалі від таких пристроїв.
Медіасервери не
відображаються у
списку пристроїв.
yy На медіасервері працює мережний екран або антивірусна
програма. Відключіть антивірусні програми і мережні екрани, які
працюють на вашому медіасервері.
yy Переконайтеся, що акустична система і медіасервер підключені
до тієї локальної мережі, до якої підключений ваш медіасервер.
«LG Wi-Fi Speaker»
працює неправильно.
Чи підключений «LG Wi-Fi Speaker» до розетки?
yy Підключіть «LG Wi-Fi Speaker» до розетки.
Чи правильно підключений LAN-кабель до бездротового
маршрутизатора і «LG Wi-Fi Speaker»?
yy Підключіть LAN-кабель до порту LAN на тильній стороні «LG WiFi Speaker» і до бездротового маршрутизатора.
Чи був перезапущений маршрутизатор?
yy Необхідно вимкнути і повторно ввімкнути живлення акустичної
системи.
Якщо ви встановили новий маршрутизатор.
yy Необхідно скинути настройки на фабричні та налаштувати
мережне з'єднання з акустичною системою.
Пошук і усунення несправностей
35
Застосунок
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Додаток «LG WiFi Speaker» працює
неправильно.
Чи виникає помилка при відкритті застосунку?
yy Переконайтеся, що застосунок сумісний з вашим смартфоном.
yy Переконайтеся, що використовується додаток «LG Wi-Fi
Speaker» останньої версії.
yy Переконайтеся, що СД-індикатор на передній панелі акустичної
системи змінив колір з червоного на білий.
ПРИМІТКИ щодо використання бездротового з’єднання
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Даний пристрій
може створювати
перешкоди для
бездротового
з’єднання.
yy У місцях, де рівень сигналу низький, бездротове з’єднання може
не працювати належним чином.
yy Не встановлюйте пристрій на металевих меблях, щоб
забезпечити найкращу якість роботи.
yy Якщо ви торкаєтеся будь-якою частиною свого тіла передавача
Bluetooth-пристрою або саундбара.
yy Якщо наявна перешкода або стіна, або пристрій установлений у
віддаленому місці.
yy Якщо поруч на тій самій частоті працює інший пристрій
(бездротовий LAN-адаптер, медичне обладнання або
мікрохвильова піч), розмістіть пристрої якомога далі один від
одного.
yy Щоб установити з’єднання з Bluetooth-пристроєм, розмістіть
пристрої якомога ближче один до одного.
yy Якщо відстань до Bluetooth-пристрою стає дуже великою,
з’єднання може бути розірване або в його роботі можуть
виникати перебої.
4
Пошук і усунення несправностей
Bluetooth-пристрій
може працювати
неправильно або
видавати шум у
наступних випадках.
yy Установіть пристрій на достатньо близькій відстані до
бездротового сабвуфера.
36
Пошук і усунення несправностей
ПРИМІТКИ по запуску демонстраційного режиму
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Неможливо змінити джерело вхідного
сигналу за допомогою кнопки F, такого
як BT (Bluetooth), HDMI і т. п., і на
передньому дисплеї відображається
тільки напис [DEMO].
Від’єднайте шнур живлення і знову підключіть
його. Якщо це не допоможе, натисніть і
утримуйте кнопку / на саундбарі, поки не
пролунає одноразовий звуковий сигнал.
На дисплеї з’явиться надпис «RESET».
Пульт дистанційного управління не
працює. (Нема відповіді)
4
Пошук і усунення несправностей
Додаток
37
Вимоги до файлів
Допустимі розширення файлів : «.mp3»,
«.flac», «.aac», «.ogg», «.wav»
Частота дискретизації: від 32 до 48 кГц
(mp3), до 192 кГц/24 біт (flac)
Бітрейт: до 320 кбіт/с (mp3)
yy Відповідність файлів наведеним вимогам
не завжди забезпечує сумісність.
Певні обмеження можуть накладатися
властивостями файлу або можливостями
медіасервера.
yy Деякі файли формату «wav» не
підтримуються акустичною системою.
yy Деякі файли можуть виявитися
непридатними для відтворення через тип
файлу або спосіб запису.
Для отримання інформації про патенти
DTS відвідайте сторінку http://patents.
dts.com. Вироблено за ліцензією DTS
Licensing Limited. DTS, логотип, DTS
і логотип разом та Digital Surround є
зареєстрованими товарними знаками і/
або товарними знаками DTS, Inc. у США
і/або інших країнах. © DTS, Inc. Усі права
захищено.
yy Деякі файли із захистом DRM не
підтримуються акустичною системою.
yy Типи підтримуваних файлів можуть
відрізнятися залежно від операційної
системи і/або виробника смарт-пристрою
і комп’ютера.
Усі інші торгові знаки є власністю своїх
відповідних власників.
Виготовлено за ліцензією Dolby
Laboratories. «Dolby», «Dolby Atmos»
і знак у вигляді подвійної літери «D»
є торговими знаками компанії Dolby
Laboratories.
Терміни HDMI і мультимедійний
інтерфейс високої чіткості HDMI та
логотип HDMI є торговими знаками або
зареєстрованим торговими знаками
компанії HDMI Licensing LLC у США та
інших країнах.
5
Додаток
Торгові знаки і
ліцензії
Права на словесний товарний знак і
логотипи Bluetooth® є зареєстрованими
товарними знаками, які належать
Bluetooth SIG, Inc. і які компанія LG
Electronics використовує за ліцензією.
Інші товарні знаки та фірмові назви
належать їх відповідним власникам.
38
Додаток
Технічні характеристики
Загальні
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Очікування мережі : 5,2 W Вт
(усі мережні порти активні.)
Адаптер змінного струму
Модель: DA-38A25
Виробник: Asian Power Devices Inc.
Вхідні характеристики: 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц
Вихідні характеристики: 25 В 0 1,52 A
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
прибл. 1061,0 мм x 57,5 мм x 87,0 мм (з ніжками)
Діапазон робочих температур від 5 °C до 35 °C
Робочий діапазон відносної
вологості
від 5 % до 90 %
Доступна частота
дискретизації вхідного
цифрового аудіосигналу
32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
Підтримувані формати
вхідного аудіосигналу
Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Входи/виходи
5
Додаток
OPTICAL IN
3 В (p-p), Оптичний роз'єм x 1
PORTABLE IN
0,32 Вскв. (стерео роз’єм 3,5 мм) x 1
HDMI IN
19-контактний (Тип A, HDMI™-з'єднувач) x 1
HDMI OUT
19-контактний (Тип A, HDMI™-з'єднувач) x 1
Підсилювач (Вихідні хар-ки, скв)
Загальна потужність
360 Вт RMS
Фронтальні канали
80 Вт RMS x 2 (4 Ω при 1 кГц, КНВ 10 %)
Сабвуфер
200 Вт RMS (3 Ω при 80 Гц, КНВ 10 %)
Додаток
39
Бездротовий сабвуфер
Електроживлення
Див. головну етикетку на сабвуфері.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на сабвуфері.
Тип
1 смуга, 1 динамік
Імпеданс
3Ω
Номінальна вхідна
потужність
200 Вт RMS
Максимальна вхідна
потужність
400 Вт RMS
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
прибл. 221,0 мм x 390,0 мм x 312,8 мм
Система
LAN- порт
Роз’єм Ethernet x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Бездротовий LAN (вбудована
Wi-Fi мережі 802.11a/b/g/n
антена)
yy Дизайн і технічні характеристики може бути змінено без попередження.
5
Додаток
40
Додаток
Догляд за
акустичними
системами
Під час перевезення акустичних
систем
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти акустичну
систему, для забезпечення максимального
захисту запакуйте її у той самий спосіб, у
який її було запаковано виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
yy Забороняється використовувати біля
акустичної системи леткі рідини, такі як
інсектицидні аерозолі.
yy Сильний тиск при протиранні може
зіпсувати поверхню.
5
Додаток
yy Не залишайте надовго гумові або
пластикові предмети в контакті з
акустичною системою.
Чищення акустичної системи
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно
забруднені, очистіть їх м’якою тканиною,
злегка зволоженою в слабкому миючому
розчині. Не застосовуйте сильні розчинники,
такі як спирт, бензин або ацетон, оскільки
вони можуть пошкодити поверхню
акустичної системи.
Важлива інформація
стосовно Інтернетпослуг
Відповідальність за будь-яку інформацію,
дані, документи, повідомлення,
завантаження, файли, тексти, зображення,
фотографії, відео, трансляції, публікації,
інструменти, ресурси, програмне
забезпечення, коди, програми, аплети,
віджети, застосунки, продукти та інший
контент (надалі «Контент») та будь-які
послуги та пропозиції (надалі «Послуги»),
що надаються або постачаються від або за
посередництвом будь-якої третьої сторони
(надалі «Постачальник Послуги»), цілком і
повністю покладається на Постачальника
Послуги.
Наявність та доступ до Контенту та Послуг,
що постачаються Постачальником Послуг
через Пристрій LGE, можуть бути обмежені
у будь-який час без попередження, в тому
числі, але не обмежуючись, з причини
видалення, призупинення або скасування
постачання повного обсягу або будь-якої
частини Контенту або Послуги.
У випадку виникнення запитань або
проблем у зв’язку з постачанням Контенту
або Послуг, ви можете звернутися до
веб-сайту Постачальника Послуги за
самою останньою інформацією. LGE не
несе відповідальності або зобов’язань,
пов’язаних з наданням користувачам
технічної підтримки стосовно Контенту
або Послуг. Будь-які питання стосовно
доступу до такого Контенту або Послуг
повинні адресуватися безпосередньо до
Постачальників такого Контенту або Послуг.
Зауважте, що LGE не несе відповідальності
за будь-який Контент або Послуги, що
постачаються Постачальниками Послуги,
або за будь-які зміни, видалення або
припинення постачання такого Контенту
або Послуг, та не забезпечує і не гарантує
доступ до такого Контенту і Послуг.
Додаток
УМОВИ
КОРИСТУВАННЯ
Ви погоджуєтеся з тим, що всі права
власності на Програмне забезпечення
LG у будь-якій країні світу належать
виключно нам, і що жодні права власності
на Програмне забезпечення LG вам не
передаються. Вам надається право на
обмежене використання Програмного
забезпечення LG згідно з положеннями
даних ліцензійних умов.
Ви не маєте права копіювати, змінювати,
декомпілювати або проводити інженерний
аналіз нашого програмного забезпечення
у будь-який спосіб, окрім випадків, коли це
дозволено законодавством. Ми залишаємо
за собою право призупинити, відкликати
або скасувати надання послуг в цілому або
частково без попереднього повідомлення,
якщо нами буде визначено, що ви
порушуєте дані Умови користування.
Ми підтверджуємо, що Програмне
забезпечення LG не було розроблено для
забезпечення відповідності саме вашим
індивідуальним потребам. Ми не обіцяємо
й не надаємо жодних гарантій того, що
Програмне забезпечення LG є вільним від
дефектів або помилок, а також того, що
воно буде доступним у будь-який час. Ми
вживаємо всіх економічно доцільних зусиль,
щоб забезпечити постійний і високоякісний
доступ до Програмного забезпечення LG,
проте, ми не можемо гарантувати, що воно
буде завжди доступним, працюватиме без
перебоїв або буде вільним від помилок.
Доступ до Програмного забезпечення
LG може бути припинено або скасовано,
або може бути частково або повністю
припинено або обмежено вашу можливість
користування послугами через причини,
пов'язані з технічними проблемами,
особливостями експлуатації, забезпеченням
безпеки або вимогами закону чи норм.
Ми не несемо жодної відповідальності
за недоступність послуг або будь-якої їх
частини з будь-якої причини у будь-який час
упродовж будь-якого періоду.
Ви можете використовувати Програмне
забезпечення LG для завантаження і
доступу до контенту і застосунків, які
надаються третіми сторонами через
використовуване вами Програмне
забезпечення LG, проте, ми не надаємо
жодних гарантій доступу до такого контенту
і застосунків у будь-який час. У межах своїх
законних прав, ми виключаємо будь-які
гарантії, умови або інші вимоги, які можуть
припускатися у даній ліцензійній угоді
законом.
У межах своїх законних прав, ми
виключаємо будь-яку відповідальність за
будь-які втрати або збитки, заподіяні вам
будь-якою іншою особою у зв'язку з вашим
користуванням Програмним забезпеченням
LG. Ми несемо відповідальність лише за
такі втрати або збитки, які є передбачуваним
результатом порушення даної ліцензійної
угоди з нашого боку або нашої недбалості
у зазначених вище межах. У той самий час,
5
Додаток
Дані Умови користування стосуються
тих осіб і груп, які користуються LG WiFi акустичною системою, будь-яким
програмним забезпеченням, пов'язаним
з LG Wi-Fi акустичною системою, цим
додатком та будь-якими послугами,
пов'язаними з цим додатком (у сукупності
«Програмне забезпечення LG»). Даними
умовами визначається відповідальність
LGE перед вами, а також правила і норми,
яких ви повинні дотримуватися при
користуванні Програмним забезпеченням
LG. Програмне забезпечення LG захищене
авторським правом і є власністю компанії
LG Electronics Inc., зареєстрованої в Кореї
за юридичною адресою Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Республіка Корея,
Компанія LGE і її ліцензіари («LGE», «ми»
або «нас»).
Користуючись або отримуючи доступ
до Програмного забезпечення LG,
ви виражаєте свою згоду з Умовами
користування і погоджуєтеся
дотримуватися їх положень. Якщо ви
не погоджуєтеся з даними Умовами
користування, ви не зможете отримати
доступ або користуватися Програмним
забезпеченням LG. У тих випадках,
коли виникають розбіжності між даними
Умовами користування та будь-яким іншим
документом, на який посилаються дані
Умови користування, перевагу матимуть
дані Умови користування, якщо інше чітко
не зазначено у відповідному документі.
Ми надаємо вам невиняткове право на
використання попередньо встановленої
копії Програмного забезпечення LG у
межах, необхідних для персонального
користування LG Wi-Fi акустичною
системою виключно у передбачених цілях.
41
42
5
Додаток
Додаток
ми не несемо жодної відповідальності за
будь-які непередбачувані втрати і збитки.
Втрати і збитки є передбачуваними, якщо
вони є очевидним наслідком порушення
з нашого боку, або якщо вони могли бути
очікувані вами або нами ще до початку
вашого користування Програмним
забезпеченням LG.
Будь-яка відповідальність нашої компанії
або групи компаній перед вами за збитки
і втрати, які не є виключеними згідно з
положеннями даної ліцензійної угоди і
витікають із договірних або позадоговірних
зобов'язань (включаючи недбалість),
обмежена сумою, яку ви сплатили за
користування Програмним забезпеченням
LG. Відповідно до чинного законодавства,
деякі країни не допускають обмеження або
виключення відповідальності за випадкові
або опосередковані збитки, або накладають
обмеження на обмеження або виключення
відповідальності, тому зазначені вище
виключення можуть не застосовуватися.
Жодне з положень даної ліцензійної угоди
не може обмежувати або виключати
нашу відповідальність за смерть або
травму, спричинену нашою недбалістю,
шахрайством або шахрайським
викривленням, або будь-яку іншу
відповідальність, яка не може бути
виключена або обмежена законодавством.
Програмне забезпечення LG надає доступ
до застосунків і посилання на інші послуги,
власниками і операторами яких є треті
сторони, такі як постачальники контенту.
Будь-які сторонні застосунки, послуги і
контент, до яких ви отримуєте доступ через
наші Послуги, надаються вам цими третіми
сторонами, і на них не розповсюджуються
дані Умови користування.
Ваші стосунки з будь-якими сторонніми
постачальниками здійснюються виключно
між вами і відповідним постачальником
і регулюються власними умовами і
положеннями і політикою конфіденційності
постачальника. Ми рекомендуємо вам
ознайомлюватися з такими документами,
хоча й не несемо відповідальності за їх
вміст. Ми не несемо жодної відповідальності
за застосунки, послуги і контент, які
надаються сторонніми постачальниками.
Ми можемо накладати обмеження
на користування або доступ до
певних застосунків, послуг і контенту
від третіх сторін, у жодному разі не
надаючи попередніх повідомлень і не
несучи жодної відповідальності. Ми
безсуперечно відмовляємося від будьякої відповідальності за будь-які зміни,
припинення, недоступність, видалення
або призупинення будь-якого контенту,
застосунку або послуги, що надаються за
посередництвом Програмного забезпечення
LG. Ми не несемо відповідальності або
зобов’язань, пов’язаних з наданням
користувачам технічної підтримки стосовно
контенту, застосунків або послуг. Будьякі запитання або запити стосовно послуг,
пов'язаних із контентом, застосунками
або послугами від третіх сторін, повинні
направлятися безпосередньо до
відповідних постачальників контенту або
послуг або розробників застосунків.
Дані положення не обмежують ваші законні
права як споживача.
Придатність послуг для дітей і засоби
батьківського контролю
Редагувати для відповідності, якщо
необхідно: Послуги не розраховані на
дітей віком до 13 років, і вони не створені
спеціально для привернення уваги дітей
віком до 13 років. Крім того, певний
контент, який ви можете отримувати
при користуванні Послугами, може
містити матеріал, який може вважатися
непристойним, неприємним або
непридатним для дітей.
Якщо ви дозволяєте дитині
використовувати LG Smart TV для доступу
до Послуг, ви берете на себе одноособову
відповідальність за прийняття рішення
щодо того, чи є такі Послуги придатними
для користування з боку дитини.
У вашому Smart TV є засоби батьківського
контролю (шляхом вводу 4-значного
PIN-коду). Якщо ви активували функцію
4-значного PIN-коду, ваш LG Smart TV
не зможе відтворювати заборонений
контент, поки не буде введено PIN-код. Ви
несете відповідальність за налаштування
і використання засобів батьківського
контролю та будь-яких інших доступних
засобів. При цьому ми не несемо жодної
відповідальності за будь-які шкоду, збитки
і втрати, понесені вами або іншими
користувачами вашого LG Smart TV в
результаті недотримання даної вимоги. Дані
засоби можуть бути недоступні у залежності
від моделі вашого LG Smart TV.
Додаток
Якщо будь-яка частина даних Умов
користування буде визнана судом або
регулюючим органом незаконною,
недійсною або такою, що не має юридичної
сили, то за вимогою така частина повинна
бути видалена, а решта Умов користування
залишатиме свою законну силу й надалі.
Дані Умови користування не створюють і
не породжують жодних законних прав для
будь-якої особи, яка не є стороною у даних
Умовах.
Дані Умови користування регулюються
законами країни, у якій було придбано ваш
LG Smart TV, і ви разом із LGE визнаєте
виключну юрисдикцію судів країни, де було
придбано ваш LG Smart TV, для вирішення
спорів, пов'язаних із даними Умовами.
Дана Угода регулюється законодавством
Республіки Корея, без урахування принципів
колізійного права.
Якщо у вас є запитання або зауваження
щодо даних Умов користування, зверніться
за адресою www.lg.com. Компанія LGE може з часом оновлювати
дані Умови користування. У випадку
суттєвих змін у наших Умовах користування
ми повідомимо вас через Програмне
забезпечення LG або в інший спосіб.
Повідомлення щодо
програмного забезпечення з
відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією
GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними
ліцензіями, який міститься у цьому виробі,
відвідайте сторінку http://opensource.lge.
com.
На додаток до вихідного коду можна
завантажити усі умови відповідних ліцензій,
відмови від відповідальності і повідомлення
про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий
код на компакт-диску за плату, що покриває
пов’язані з цим витрати (наприклад,
вартість носія, перевезення і доставки),
після отримання від вас запиту за адресою
opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років
після нашої останньої поставки цього
виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто
одержав цю інформацію.
5
Додаток
Віруси і безпека
Редагувати для відповідності, якщо
необхідно: Ми вживаємо економічно
доцільних зусиль для забезпечення безпеки
і захисту Послуг від вірусів, але ці зусилля
не можуть гарантувати і не гарантують,
що Послуги будуть вільними від дефектів,
вірусів та інших уразливостей.
Крім того, ми не несемо відповідальності
за будь-які втрати і збитки, спричинені
вірусами, розподіленою атакою типу
«відмова в обслуговуванні» або іншими
технологічно шкідливими засобами, які
можуть інфікувати ваш LG Smart TV, дані
або інші матеріали, які належать вам, під
час користування Послугами.
Редагувати для відповідності, якщо
необхідно: Скарги
Усі запити, пропозиції та скарги
направляйте на [вставити посилання на
неперсональну електронну адресу LG].
Редагувати для відповідності, якщо
необхідно: Інше
Якщо явно не зазначено інше, дані Умови
користування і документи, на які вони
посилаються, містять повну угоду між нами
і вами щодо використання вами Послуг
і мають перевагу перед усіма іншими
попередніми угодами, домовленостями,
зобов'язаннями і пропозиціями, наданими у
письмовій або усній формі, між нами і вами
щодо використання вами Послуг.
Ми можемо переуступати, передавати
за субконтрактом або іншим чином
передавати повністю або частково наші
права і зобов'язання за даними Умовами
користування будь-якій компанії, фірмі
або особі. Ми можемо робити це лише
за умови, що не будуть суттєво утиснуті
ваші права, передбачені даними Умовами
користування. Ви не маєте права
переуступати, передавати за субконтрактом
або іншим чином передавати свої права
або зобов'язання за даними Умовами
користування будь-якій стороні (окрім
випадків утилізації вашого LG Smart TV
третьою стороною) без попереднього
отримання нашої письмової згоди.
Наше рішення не використовувати й не
застосовувати по відношенню до вас будьяких прав у конкретний час не означає,
що пізніше ми не приймемо рішення
використати або застосувати таке право.
43
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
LG Wi-Fi
Акустична
система
www.lg.com
Зміст
2
Зміст
1
Початок роботи
3
3
«LG Wi-Fi Speaker»
– Установка додатку «LG Wi-Fi
Speaker»
– Початок роботи з додатком «LG WiFi Speaker»
4
2
Підключення
5
5
6
7
Підключення акустичної системи до
домашньої мережі
– Дротове з’єднання
– Просте підключення
– Ручне підключення
3
Експлуатація
9
Прослуховування музики з додатком
«LG Wi-Fi Speaker»
– Огляд бокового меню
– Огляд меню [My Speakers]
– Відтворення пісні
– Управління відтворенням
– Огляд функцій відтворення
Параметри
– Настройки підключеної акустичної
системи
– Настройка додатку «LG Wi-Fi
Speaker»
9
10
10
11
12
13
13
15
1
2
3
3
Початок роботи
«LG Wi-Fi Speaker»
1
Початок роботи
Додаток «LG Wi-Fi Speaker» дозволяє
вам користуватися різними функціями цієї
акустичної системи за допомогою вашого
смарт-пристрою:
Прослуховування музики з
пристрою або домашнього
мережевого сервера
Ви можете слухати музику зі свого смартпристрою або домашнього мережевого
сервера.
Використання Chromecast builtin
Ви можете слухати музику на цій акустичній
системі через додатки з функцією
Chromecast.
Налаштування і управління
акустичною системою
Ви можете змінювати установки акустичної
системи та управляти нею навіть без пульта
дистанційного управління.
Оновлення акустичної системи
Ви можете оновлювати ПЗ акустичної
системи до останньої версії.
Установка додатку «LG WiFi Speaker»
Через Apple «App Store» або
Google «Play Store»
1. Торкніться значка Apple «App Store» або
Google «Play Store».
2. У пошуковому вікні введіть «LG Wi-Fi
Speaker» та натисніть «Search».
3. Для завантаження оберіть у результатах
пошуку «LG Wi-Fi Speaker».
,,Примітка
yy Додаток «LG Wi-Fi Speaker» буде
доступний у наступних версіях ПЗ:
ОС Android: вер. 5.0 (або вище)
iOS : вер.10 (або вище)
yy Додаток «LG Wi-Fi Speaker» може не
працювати на деяких пристроях.
Початок роботи
4
Початок роботи з додатком
«LG Wi-Fi Speaker»
1. Ознайомтеся з умовами користування та
оберіть [Agree and start].
2. Ознайомтеся з умовами користування
Chromecast Service та оберіть [Agree and
start].
1
Початок роботи
При першому запуску додатку «LG WiFi Speaker» на екрані з’являться умови
користування і Chromecast Service.
5
Підключення
Підключення
акустичної системи
до домашньої
мережі
2
Вимоги
Дротове з’єднання
Використання дротового з’єднання
забезпечує найкращу якість роботи,
оскільки пристрої підключаються
безпосередньо до мережі й не піддаються
впливу радіоперешкод.
1. Підключіть вашу акустичну систему
до домашнього маршрутизатора за
допомогою LAN-кабеля.
Підключення
yy Бездротовий маршрутизатор повинен
бути підключений до мережі Інтернет.
yy Смарт-пристрій, такий як смартфон або
планшет, повинен бути підключений до
бездротового маршрутизатора через WiFi з’єднання.
,,Примітка
Модем
Сервер
yy Переконайтеся, що на бездротовому
маршрутизаторі активовано DHCPсервер.
yy Якщо не вдається з'єднати акустичну
систему з маршрутизатором,
перейдіть в меню налаштувань
маршрутизатора і зніміть прапорець
«Allow wireless client to see each other
and access my local network».
yy У мережному середовищі
(маршрутизатор, Інтернет або
провайдер інтернету), яке одночасно
підтримує IPv4 і IPv6, при підключенні
до мережі вибір IPv4 або IPv6
здійснюється автоматично.
Ви можете перевірити властивості
мережі, обравши настройку My
Speakers ([ ]>[IP Info.]) у додатку
«LG Wi-Fi Speaker».
Маршрутизатор
LAN-кабель
LAN-порт акустичної системи
2. Відкривши додаток «LG Wi-Fi Speaker»,
ви побачите акустичну систему на екрані
вашого смарт-пристрою.
Підключення
Просте підключення
Підготовка
6
2. Ви побачите акустичну систему, доступну
для з’єднання.
yy Для простого підключення потрібна Wi-Fi
мережа.
yy Переконайтеся, що функція Bluetooth на
вашому смарт-пристрої ввімкнена.
yy Оберіть функцію WI-FI за допомогою
кнопки F на пульті дистанційного
управління або F на акустичній системі.
2
Просте підключення підтримує
Bluetooth вер.4.0 (або вище).
1. Перевірте положення і стан акустичної
системи та оберіть [Next].
-- Якщо потрібна акустична система не
з’являється, оберіть [ ].
-- Оберіть [ ], щоб перевірити акустичну
систему за допомогою звукового
сигналу.
-- Якщо пошук був невдалий, оберіть
[Retry] для повторного пошуку
акустичної системи або щоб підключити
акустичну систему вручну. (стор. 7)
3. Оберіть акустичну систему для
підключення, відмітивши [ ], та
натисніть [Next].
Якщо ви користуєтеся Androidпристроєм, потрібний дозвіл на роботу
функції визначення положення. Якщо ви
користуєтеся iOS-пристроєм, перейдіть
до наступного кроку.
Дозвольте визначення положення. Ще
раз натисніть кнопку [Next].
Підключення
,,Примітка
7
Підключення
4. Якщо ваша мережа захищена паролем,
на екрані смартфона з'явиться екран
входу в мережу. Уведіть пароль та
натисніть [Next].
Ручне підключення
Якщо просте з’єднання між акустичною
системою і смарт-пристроєм недоступне, ви
можете з’єднати їх вручну.
1. Оберіть [Manual setup], щоб підключити
акустичну систему вручну.
2
Підключення
5. Натисніть [OK], щоб завершити
встановлення з'єднання.
2. Перевірте положення і стан акустичної
системи та оберіть [Next].
Підключення
3. Наступний крок тільки для iOSпристроїв. Якщо ви користуєтеся
Android-пристроєм, перейдіть до
наступного кроку.
8
5. Натисніть [OK], щоб завершити
встановлення з'єднання.
Відкрийте настройки Wi-Fi на вашому
iOS-пристрої та оберіть [LG_Speaker_
Setup_XXXX], після чого поверніться до
додатку «LG Wi-Fi Speaker».
2
Підключення
4. Уведіть пароль та натисніть [Next].
Смарт-пристрій розпочне пошук
акустичної системи, доступної для
підключення.
9
Експлуатація
Прослуховування
музики з додатком
«LG Wi-Fi Speaker»
Огляд бокового меню
1. Запустіть додаток «LG Wi-Fi Speaker»
на своєму смарт-пристрої. З’явиться [My
Speakers].
2. Натисніть кнопку [
].
За допомогою додатку «LG Wi-Fi Speaker»
ви можете прослуховувати музику на
своєму смартфоні.
,,Примітка
3
Деяка інформація, наведена у даному
розділі, може не відповідати додатку
«LG Wi-Fi Speaker» залежно від його
версії.
Експлуатація
Підготовка
1. Перевірте мережне з'єднання з
акустичною системою. (стор. 5)
3. З'явиться бокове меню.
2. Щоб користуватися акустичною
системою, необхідно завантажити та
встановити додаток «LG Wi-Fi Speaker».
(стор. 3)
a
[My Speakers] – Показує список
підключених акустичних систем.
b
[My Phone] – Показує список пісень на
цьому смарт-пристрої.
[Music Server] – Показує список
c пісень на підключених пристроях
(медіасервері).
d [Playlist] – Показує списки відтворення.
e
[Settings] – Відкриває меню
налаштувань додатку.
Експлуатація
Огляд меню [My Speakers]
10
Відтворення пісні
1. Оберіть [My Phone] або [Music Server] у
боковому меню.
a
b
[ ] – Вибір функції підключеної
акустичної системи.
c
[ ] – Вибір настройки підключеної
акустичної системи. (стор. 13)
d
[ ] – Регулювання рівня гучності на
підключеній акустичній системі.
e
[Status] – Показує стан підключеної
акустичної системи.
3
2. Ви можете побачити композиції
на вашому смарт-пристрої або на
медіасервері. Оберіть композицію, яку
бажаєте відтворити.
У меню [My Phone] композиції
впорядковані за [Album], [Artists], [Songs],
[Genres] і [Folders] (Android-пристрій) або
[iPhone Playlist] (iOS-пристрій).
У меню [Music Server] з’являться
підключені сервери.
3. Натисніть [ ] і оберіть акустичну
систему. Ви можете слухати музику
через підключену акустичну систему з
Chromecast.
Експлуатація
[ ] – Підключення додаткових
акустичних систем.
11
Експлуатація
Управління відтворенням
У списку композицій [My Phone] або [Music
Server] натисніть [ ] потрібної композиції.
З'явиться спадаюче меню.
Користування списком
відтворення
Створивши список відтворення, ви можете
слухати пісні, які відповідають вашому
смаку.
1. У списку композицій у [My Phone] або
[Music Server], натисніть [ ] потрібної
пісні і [Add to playlist].
3
Експлуатація
a
[Play next] – Обирає наступну
композицію для відтворення.
b
[Add to queue] – Додати у поточний
список відтворення.
[Add to playlist] – Додати в обраний
c
список відтворення.
2. З’явиться вікно [Add to playlist].
,,Примітка
Залежно від конфігурації вашої
бездротової мережі, відтворення
музики через акустичну систему може
відбуватися з перебоями.
-- Оберіть список відтворення, в який
потрібно додати композицію.
-- Якщо ви бажаєте створити інший
список відтворення, оберіть [Make a
new].
Експлуатація
Огляд функцій відтворення
На екрані відтворення можна переглядати і
редагувати різноманітну інформацію.
12
Вибір звукового ефекту
Ви можете обрати бажаний режим звуку,
натиснувши [ ].
Доступні установки еквалайзера можуть
бути різними в залежності від підключеної
акустичної системи, джерела звукового
сигналу та ефектів.
1. Під час відтворення натисніть [ ].
3
b
[ ] - Редагування поточного списку
відтворення.
c
[ ] - Регулювання гучності смартпристрою або Chromecast.
2. Оберіть ефект за допомогою A і D та
натисніть [OK].
d [ ] - Настройка звукових ефектів.
Управління відтворенням.
[ ] - Пауза відтворення.
[ ] - Початок відтворення.
[ ]/[ ] - Швидкий перехід до
попереднього або наступного треку.
[ ] - Повтор відтворення обраного
e контенту.
При кожному натисканні режим
змінюється в порядку [ ] (Повторити
одну пісню) - [ ] (Повторити все) - [ ]
(Повтор вимк.).
[ ] - Перемішує музику в списку.
Музика буде відтворюватися в
довільному порядку.
f
Відображення інформації поточної
відтворюваної композиції.
,,Примітка
[ ] відключається, коли ви слухаєте
музику зі смарт-пристрою або через
акустичні системи, згруповані через
додаток [Google Home].
Ви можете відрегулювати звучання,
скориставшись [ ] для настройки
верхніх і нижніх частот.
,,Примітка
yy При відтворенні музики через
динамік смарт-пристрою настройки
еквалайзера не підтримуються.
yy Залежно від підключеної акустичної
системи, відображувані звукові
ефекти можуть відрізнятися.
Експлуатація
[ / ] - Передача музики на
a підключену акустичну систему через
Chromecast і зупинка передачі.
13
Експлуатація
Параметри
За допомогою додатку «LG Wi-Fi Speaker»
ви можете налаштувати підключену
акустичну систему через смарт-пристрій.
,,Примітка
Деяка інформація, наведена у даному
розділі, може не відповідати додатку
«LG Wi-Fi Speaker» залежно від його
версії.
3
Підготовка
Експлуатація
1. Перевірте мережне з'єднання з
акустичною системою. (стор. 5)
2. Щоб користуватися акустичною
системою, необхідно завантажити та
встановити додаток «LG Wi-Fi Speaker».
(стор. 3)
Настройки підключеної
акустичної системи
Ви можете змінювати настройки акустичної
системи.
Щоб налаштувати підключену акустичну
систему, на екрані [My Speakers] оберіть [ ].
,,Примітка
Залежно від підключеного пристрою
деякі пункти меню можуть не
відображатися.
З’являться настройки підключеної
акустичної системи.
Експлуатація
a
[Name Change] – Зміна назви
акустичної системи.
b
[Sound Effect] – Вибір режиму обробки
звуку.
c
[Night] – Вмикання і вимикання функції
Нічного режиму.
[DRC] – Зменшує гучність гучних звуків
або підсилює слабкі звуки (тільки Dolby
d
Digital). Вмикає і вимикає функцію
DRC.
s
14
[IP Info.] – Показує IP-адресу
акустичної системи.
[Share usage data] – Оберіть, щоб
дані про використання Chromecast і
t
звіти про збої в роботі відправлялися в
Google.
[Learn about Chromecast builtu in Privacy] – Показує політику
конфіденційності Chromecast.
[Auto Volume On/Off] – Вмикання і
e вимикання функції Автоматичного
регулювання гучності.
f
[AV SYNC] – Налаштування
синхронізації звуку і зображення.
3
g
[Woofer level] – Регулювання гучності
сабвуфера.
h
[Center speaker level] – Налаштуйте
рівень гучності центральної колонки.
[Rear speaker output] – Настройка
виводу на тильні акустичні системи.
Експлуатація
i
j
[Rear speaker level] – Настройка
гучності тильних акустичних систем.
k
[Overhead speaker volume] –
Настройка гучності верхнього динаміка.
l
[Using the TV remote control] –
Настройка окремих функцій акустичної
системи за допомогою пульта
дистанційного управління телевізора.
m
[Auto Power On/Off] – Вмикання і
вимикання функції Автоживлення.
[Bluetooth standby mode] – Вмикання
n і вимикання режиму очікування
Bluetooth.
o
[Bluetooth connection restriction] –
Дозволяє підключати Bluetoothпристрої тільки в режимі Bluetooth або
LG TV.
p
[Sleep timer] – Автоматичне вимкнення
через заданий проміжок часу.
[Reset settings] – Скидання настройок
q акустичної системи окрім мережних
установок.
r
[Software version information] –
Відображення поточної версії
програмного забезпечення і оновлення
до останньої версії.
15
Експлуатація
Настройка додатку «LG WiFi Speaker»
Меню [Chromecast]
Оберіть [Settings] у боковому меню.
3
a
Експлуатація
З’явиться меню настройки додатку «LG WiFi Speaker».
[Learn how to cast] - Пояснює, як
користуватися Chromecast.
[Cast Groups] - Оберіть [Learn about
b Cast Groups] або [How to cast to a
group], щоб побачити обрані відомості.
[Chromecast built-in open legal
documents] - Оберіть [Google Terms
c of Service], [Google Privacy Policy] або
[Open source license], щоб побачити
обрані відомості.
d [Time zone] - Установлює часову зону.
,,Примітка
Щоб користуватися Cast Groups,
установіть додаток [Google Home].
Завантажте додаток з Apple «App Store»
або Google «Play Store».
[Participate in user enhancement] –
a Дозволяє відправляти журнали роботи
для покращення якості сервісів.
Меню [Time Zone]
b
[Chromecast] – Показує меню
Chromecast.
Автоматична часова зона
c
[App version information] – Показує
версію цього додатку.
Установка часової зони
d
[Terms of Service] – Показує Угоду
користувача.
[Open source license] – Показує
e Повідомлення про відкриті програмні
засоби LGE.
Установлює час за даними з мережі.
Скасуйте вибір [Automatic Time zone], щоб
обрати часову зону самостійно.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising