LG | SK8 | Owner's Manual | LG SK8 Довідник користувача

LG SK8 Довідник користувача
УКРАїНСЬКА
СТИСЛА ІНСТРУКЦІЯ
SMART HI-FI
Аудіо Звукова
Система
Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її
для подальшого використання.
Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт http://www.lg.com і
завантажте Посібник користувача.
Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту вашого пристрою.
МОДЕЛЬ
SK8
MFL70460157
SK8.DCISLLK_SIMPLE_V2_UKR_MFL70460157.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
2018-04-25
10:43:05
Передня панель
Кнопки розташовані збоку.
СД-індикатор
1 (Очікування) · · · · · · Вмикає або вимикає
пристрій.
F (Функція) · · · · · · · · · · · · · · · Вибір функції
p/o (Гучність) · · · · · Регулювання гучності
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · Виберіть Wi-Fi.
СД-індикатор: Показує стан з’єднання.
• Білий (Мигаючий): Очікування
підключення до мережі через функцію
Wi-Fi
• Білий (Постійний): Мережеве з'єднання
завершується функцією Wi-Fi, або
вибрано інші дії.
• Білий (Затемнений): Режим очікування з
підключенням до мережі.
• Червоний (Постійний): Режим очікування
без підключення до мережі.
Задня панель
DC IN · · · Роз'єм для підключення адаптера
змінного струму
OPTICAL IN · · · · Підключення до оптичного
пристрою.
PORTABLE IN · · Підключення до переносного
пристрою.
USB (лише для обслуговування) · · · З'єднання
для завантаження ПЗ.
LAN · · · · Підключення до маршрутизатора.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · Підключення до
телевізора.
HDMI IN · · · · · · Підключення до пристрою з
виходом HDMI OUT.
SK8.DCISLLK_SIMPLE_V2_UKR_MFL70460157.indd 2
Підключення сабвуфера
Розташуйте бездротовий сабвуфер біля
саундбара та виконайте наступні дії.
a Підключіть до розетки кабель живлення
саундбара і бездротового сабвуфера.
b Увімкніть саундбар.
c Буде автоматично встановлене
з'єднання між саундбаром і бездротовим
сабвуфером. Загориться зелений СД на
сабвуфері.
Підключення сабвуфера вручну
Якщо на сабвуфері відсутній звук,
спробуйте установити з'єднання вручну.
a Натисніть кнопку Pairing на задній
панелі бездротового сабвуфера.
• Зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера швидко
блимає.
(Якщо зелений світлодіод не
блимає, натисніть і утримуйте кнопку
«Pairing»).
b Увімкніть саундбар.
c Сполучення завершено.
• Загориться зелений світлодіод
на задній панелі бездротового
сабвуфера.
Установіть саундбар та сабвуфер
на відстані не менше 1 метра
від інших пристроїв (таких як
бездротовий маршрутизатор,
мікрохвильова піч тощо) для
запобігання електромагнітним
перешкодам.
1m
2018-04-25
10:43:06
З'єднання з телевізором
З'єднайте саундбар і телевізор за
допомогою Optical ( ) або HDMI ARC (
Мережеве підключення
).
ідключення через оптичний
П
вхід
a З'єднайте саундбар з телевізором за
допомогою оптичного кабеля.
b Налаштуйте [External Speaker (Optical)] у
меню настройок телевізора.
Підключення HDMI (ARC)
a З'єднайте саундбар з телевізором за
допомогою HDMI-кабеля.
b Налаштуйте [External Speaker (HDMI
ARC)] у меню настройок телевізора.
a
c
b
a Перевірити стан мережі. Необхідно
використовувати маршрутизатор,
підключений до мережі.
b Підключіть свій смартфон до вашої
домашньої мережі.
c Підключіть саундбар до джерела
живлення.
Усі пристрої повинні бути
підключені до одного й того самого
маршрутизатора.
Завантажте додаток LG Wi-Fi
Speaker
Завантажте «LG Wi-Fi Speaker» в App Store
або в Google Play Store.
• HDMI-з'єднання недоступне, якщо
ваш телевізор не підтримує HDMI
ARC.
• Якщо система одночасно
підключена через OPTICAL і ARC,
сигнал ARC має вищий пріоритет.
Підключення додаткових пристроїв
a Підключіть зовнішній пристрій, як
показано нижче.
LG Wi-Fi Speaker
Відкрийте програму для LG Wi-Fi
Speaker
Виконуйте вказівки для дротового і
бездротового підключення, які виводяться
на екран.
(Телевізійна
приставка,
програвач тощо)
АБО
b Послідовним натисканням F на пульті
дистанційного управління оберіть
джерело вхідного сигналу.
SK8.DCISLLK_SIMPLE_V2_UKR_MFL70460157.indd 3
2018-04-25
10:43:07
Пульт дистанційного управління
Заміна батарейки
SOUND EFFECT: Вибір звукового ефекту.
: Регулює рівень звуку кожного динаміка.
AV SYNC: Синхронізація звуку і
зображення.
J: Показує інформацію про джерело
вхідного сигналу.
AUTO VOL: Коригує зависокий або
занизький рівень гучності відповідно.
AUTO POWER: Автоматичне ввімкнення
при надходженні вхідного сигналу.
Додаткові відомості
Технічні характеристики
Див. головну етикетку.
Споживана
потужність
Адаптер
змінного
струму
Очікування мережі :
5,2 Вт
(усі мережні порти
активні.)
• Модель: DA-38A25
• Виробник: Asian Power
Devices Inc.
• Вхідні характеристики:
100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц
• Вихідні характеристики:
25 В 0 1,52 A
Прибл.
1061,0 мм x 57,5 мм x
87,0 мм
Повідомлення щодо програмного
забезпечення з відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL,
LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями,
який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку
http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна завантажити
усі умови відповідних ліцензій, відмови від
відповідальності і повідомлення про авторські
права.
LG Electronics також надасть вам відкритий код
на компакт-диску за плату, що покриває пов’язані
з цим витрати (наприклад, вартість носія,
перевезення і доставки), після отримання від вас
запиту за адресою opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років
після нашої останньої поставки цього виробу.
Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю
інформацію.
Як відключити з'єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм.
Натисніть і утримуйте кнопку «
», поки не
почуєте звуковий сигнал один раз.
Декларація відповідності
Цим LG Electronics заявляє, що тип
радіообладнання SMART HI-FI Аудіо Звукова
Система відповідає Директиві 2014/53 / ЄС.
Повний текст декларації відповідності ЄС
доступний за інтернет-адресою:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
До уваги користувача: даний пристрій слід
встановлювати та використовувати на відстані не
менше 20 см від тіла.
Габаритні
розміри
(Ш x В x Г)
Підсилювач
(Загальна
номінальна
360 Вт RMS
вихідна
потужність)
Дизайн та технічні характеристики
можуть бути змінені без попереднього
повідомлення.
SK8.DCISLLK_SIMPLE_V2_UKR_MFL70460157.indd 4
2018-04-25
10:43:08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising