LG | SK9Y | Owner's Manual | LG SK9Y Довідник користувача

LG SK9Y Довідник користувача
УКРАїНСЬКА
СТИСЛА ІНСТРУКЦІЯ
SMART HI-FI
Аудіо Звукова
Система
Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її
для подальшого використання.
Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт http://www.lg.com і
завантажте Посібник користувача.
Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту вашого пристрою.
МОДЕЛЬ
SK9Y
MFL70547225
SK9Y.DCISLLK_SIMPLE_V2_UKR_MFL70547225.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
2018-04-25
10:37:39
Передня панель
Кнопки на задній стороні.
СД-індикатор
1 (Очікування) · · · · · · Вмикає або вимикає
пристрій.
F (Функція) · · · · · · · · · · · · · · · Вибір функції
p/o (Гучність) · · · · · Регулювання гучності
T (Відтворення/Пауза) · · · · · · · · · · · · · · ·
Запуск відтворення. / Пауза відтворення.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · Виберіть Wi-Fi.
СД-індикатор: Показує стан з’єднання.
• Білий (Мигаючий): Очікування
підключення до мережі через функцію
Wi-Fi
• Білий (Постійний): Мережеве з'єднання
завершується функцією Wi-Fi, або
вибрано інші дії.
• Білий (Затемнений): Режим очікування з
підключенням до мережі.
• Червоний (Постійний): Режим очікування
без підключення до мережі.
Задня панель
USB (лише для обслуговування) · · · З'єднання
для завантаження ПЗ.
LAN · · · · Підключення до маршрутизатора.
PORTABLE IN Підключення до переносного
пристрою.
OPTICAL IN · · · · Підключення до оптичного
пристрою.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · Підключення до
телевізора.
HDMI IN · · · · · · Підключення до пристрою з
виходом HDMI OUT.
SK9Y.DCISLLK_SIMPLE_V2_UKR_MFL70547225.indd 2
Підключення сабвуфера
Розташуйте бездротовий сабвуфер біля
саундбара та виконайте наступні дії.
a Підключіть до розетки кабель живлення
саундбара і бездротового сабвуфера.
b Увімкніть саундбар.
c Буде автоматично встановлене
з'єднання між саундбаром і бездротовим
сабвуфером. Загориться зелений СД на
сабвуфері.
Підключення сабвуфера вручну
Якщо на сабвуфері відсутній звук,
спробуйте установити з'єднання вручну.
a Натисніть кнопку Pairing на задній
панелі бездротового сабвуфера.
• Зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера швидко
блимає.
(Якщо зелений світлодіод не
блимає, натисніть і утримуйте кнопку
«Pairing»).
b Увімкніть саундбар.
c Сполучення завершено.
• Загориться зелений світлодіод
на задній панелі бездротового
сабвуфера.
Установіть саундбар та сабвуфер
на відстані не менше 1 метра
від інших пристроїв (таких як
бездротовий маршрутизатор,
мікрохвильова піч тощо) для
запобігання електромагнітним
перешкодам.
> 1 m
2018-04-25
10:37:40
З'єднання з телевізором
З'єднайте саундбар і телевізор за
допомогою Optical ( ) або HDMI ARC (
Мережеве підключення
).
ідключення через оптичний
П
вхід
a З'єднайте саундбар з телевізором за
допомогою оптичного кабеля.
b Налаштуйте [External Speaker (Optical)] у
меню настройок телевізора.
Підключення HDMI (ARC)
a З'єднайте саундбар з телевізором за
допомогою HDMI-кабеля.
b Налаштуйте [External Speaker (HDMI
ARC)] у меню настройок телевізора.
c
a
b
a Перевірити стан мережі. Необхідно
використовувати маршрутизатор,
підключений до мережі.
b Підключіть свій смартфон до вашої
домашньої мережі.
c Підключіть саундбар до джерела
живлення.
Усі пристрої повинні бути
підключені до одного й того самого
маршрутизатора.
Завантажте додаток LG Wi-Fi
Speaker
Завантажте «LG Wi-Fi Speaker» в App Store
або в Google Play Store.
• HDMI-з'єднання недоступне, якщо
ваш телевізор не підтримує HDMI
ARC.
• Якщо система одночасно
підключена через OPTICAL і ARC,
сигнал ARC має вищий пріоритет.
Підключення додаткових пристроїв
a Підключіть зовнішній пристрій, як
показано нижче.
LG Wi-Fi Speaker
Відкрийте програму для LG Wi-Fi
Speaker
Виконуйте вказівки для дротового і
бездротового підключення, які виводяться
на екран.
(Телевізійна
приставка,
програвач тощо)
АБО
b Послідовним натисканням F на пульті
дистанційного управління оберіть
джерело вхідного сигналу.
SK9Y.DCISLLK_SIMPLE_V2_UKR_MFL70547225.indd 3
2018-04-25
10:37:41
Пульт дистанційного управління
Заміна батарейки
SOUND EFFECT: Вибір звукового ефекту.
: Регулює рівень звуку кожного динаміка.
AV SYNC: Синхронізація звуку і
зображення.
J: Показує інформацію про джерело
вхідного сигналу.
AUTO VOL: Коригує зависокий або
занизький рівень гучності відповідно.
AUTO POWER: Автоматичне ввімкнення
при надходженні вхідного сигналу.
Повідомлення щодо програмного
забезпечення з відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL,
LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями,
який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку
http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна завантажити
усі умови відповідних ліцензій, відмови від
відповідальності і повідомлення про авторські
права.
LG Electronics також надасть вам відкритий код
на компакт-диску за плату, що покриває пов’язані
з цим витрати (наприклад, вартість носія,
перевезення і доставки), після отримання від вас
запиту за адресою opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років
після нашої останньої поставки цього виробу.
Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю
інформацію.
Як відключити з'єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм.
Натисніть і утримуйте кнопку «
», поки не
почуєте звуковий сигнал один раз.
Декларація відповідності
Додаткові відомості
Технічні характеристики
Електроживлення
Див. головну етикетку.
Див. головну етикетку.
Споживана
потужність
Габаритні
розміри
(Ш x В x Г)
Очікування мережі :
6,4 Вт
(усі мережні порти
активні.)
Прибл.
1200,0 мм X 58,0 мм X
145,0 мм
Цим LG Electronics заявляє, що тип
радіообладнання SMART HI-FI Аудіо Звукова
Система відповідає Директиві 2014/53 / ЄС.
Повний текст декларації відповідності ЄС
доступний за інтернет-адресою:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
До уваги користувача: даний пристрій слід
встановлювати та використовувати на відстані не
менше 20 см від тіла.
Підсилювач
(Загальна
номінальна
500 Вт RMS
вихідна
потужність)
Дизайн та технічні характеристики
можуть бути змінені без попереднього
повідомлення.
Задні динаміки готові
Готовий до об'ємного звучання
з комплектом тилових колонок,
продається окремо. (SPK8-S)
SK9Y.DCISLLK_SIMPLE_V2_UKR_MFL70547225.indd 4
2018-04-25
10:37:42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising