LG | SL5Y | User manual | LG SL5Y Інструкція користувача

LG SL5Y Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Бездротова акустична
система
Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та
збережіть її для подальшого використання.
Модель
SL5Y (SL5Y, SPL5B-W)
1901_Rev01
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі приладу
неізольованих деталей, що перебувають
під високою напругою, величина якої
достатня, щоб становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок по експлуатації й обслуговуванню в
документації з комплекту пристрою.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОТРАПЛЯННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОЩУ АБО
ВОЛОГИ.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: Не користуйтеся поруч із даним
виробом високовольтними приладами
(наприклад, електричними мухобійками).
Це може призвести до неправильної роботи
виробу через електричний удар.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Встановлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Виріб можна встановлювати
на книжкову полицю або на стелаж тільки
за умов забезпечення належної вентиляції і
дотримання інструкцій виробника.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській табличці,
розташованій на нижній або будь-якій іншій
стороні виробу.
УВАГА стосовно шнура живлення
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції.
Не перевантажуйте штепсельні розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте
його, припиніть використання пристрою
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
Початок роботи
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
Означає обладнання класу II.
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
Повідомлення щодо
програмного забезпечення з
відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією
GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними
ліцензіями, який міститься у цьому виробі,
відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна
завантажити усі умови відповідних ліцензій,
відмови від відповідальності і повідомлення
про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий
код на компакт-диску за плату, що покриває
пов’язані з цим витрати (наприклад,
вартість носія, перевезення і доставки),
після отримання від вас запиту за адресою
opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років
після нашої останньої поставки цього
виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто
одержав цю інформацію.
1
Початок роботи
УВАГА: Використовуйте тільки AC-адаптер,
що постачається разом з цим пристроєм.
Не слід використовувати блок живлення
від іншого пристрою або виробника.
Використання будь-якого іншого шнура
живлення може викликати пошкодження
пристрою та припинити дію гарантії.
3
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
2
Підключення
2
6
7
8
9
12
13
Заходи безпеки
Загальні відомості
Передня панель
Задня панель
Пульт дистанційного управління
Встановлення саундбара
Кріплення головного пристрою на стіну
15
15
16
Упорядкування кабелів (опція)
Підключення адаптера змінного струму
З’єднання бездротового сабвуфера і
тильних акустичних систем (придбати
окремо)
– Підключення бездротового
сабвуфера
– Підключення тильних акустичних
систем (придбати окремо)
– Оточуючий звук
– Спосіб установки феритового
осердя
Підключення до телевізора
– За допомогою оптичного кабеля
– LG Sound Sync
– За допомогою HDMI-кабеля
– Функція ARC (Зворотній аудіоканал)
– Що таке SIMPLINK?
– Додаткова інформація стосовно
підключення через інтерфейс HDMI
Підключення зовнішньої апаратури
– HDMI-підключення
– Підключення через вхід OPTICAL IN
16
17
18
20
21
21
21
22
23
23
24
25
25
26
Зміст
3
Експлуатація
27
27
Функції
– Використання пульта дистанційного
управління телевізора
– Вмикання/вимикання функції AUTO
POWER
– Зміна автоматичної функції
– Швидкий запуск
Використання бездротової технології
Bluetooth
– Про Bluetooth
– Профілі Bluetooth
– Прослуховування музики з
Bluetooth-пристрою
– Керування підключеним пристроєм
Bluetooth
– Блокування Bluetooth-з’єднання (BT
LOCK)
Використання BLUETOOTH-додатку
– Установіть додаток «Music Flow
Bluetooth» на свій BLUETOOTHпристрій
– Увімкнення BLUETOOTH за
допомогою додатку «Music Flow
Bluetooth»
28
29
29
30
30
30
30
32
32
32
32
33
4
Пошук і усунення
несправностей
34
34
35
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
– ПРИМІТКИ щодо використання
бездротового з’єднання
– ПРИМІТКИ по запуску
демонстраційного режиму
36
5
Додаток
37
38
40
Торгові знаки і ліцензії
Технічні характеристики
Догляд за акустичними системами
5
1
2
3
4
5
6
Початок роботи
Загальні відомості
1
Початок роботи
Позначення, що
використовуються в цій
інструкції
,,Примітка
Указує на особливі зауваження та
функціональні особливості.
>>Увага!
Указує на застереження для уникнення
потенційних ушкоджень внаслідок
неправильних дій.
Початок роботи
7
Передня панель
1
Початок роботи
A
Вікно дисплея
-- Яскравість дисплея буде автоматично зменшена, якщо протягом 15 секунд не
буде натиснута жодна кнопка.
При натисканні будь-якої кнопки яскравість дисплея буде відновлена.
B
Датчик дистанційного керування
1 (Очікування)
-- Вмикає або вимикає пристрій.
F (Функція)
-- Оберіть функцію та джерело вхідного сигналу послідовним натисканням кнопки F.
Джерело вхідного сигналу /
Функція
Екран
Оптичний
C
ARC
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (дротовий)
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (бездротовий) LG TV
HDMI IN
HDMI
o/p (Гучність)
-- Регулювання рівня гучності.
, Система автоматично вимкнеться з метою економії електроенергії за умови, що до неї не
підключено зовнішніх пристроїв і вона не використовувалася впродовж 15 хвилин.
8
Початок роботи
Задня панель
1
Початок роботи
A
DC IN
-- Підключіть до адаптера змінного струму.
B
OPTICAL IN
-- Підключіть роз’єм OPTICAL IN на задній панелі пристрою до гнізда OPTICAL OUT
на телевізорі.
C
HDMI IN
-- З’єднайте роз’єм HDMI IN на задній панелі системи з роз’ємом HDMI OUT вашого
зовнішнього пристрою.
Ви можете відтворювати звук і зображення із зовнішнього пристрою через HDMIз’єднання.
D
HDMI OUT (TV ARC)
-- З’єднайте роз’єм HDMI OUT (TV ARC) на задній панелі системи з роз’ємом ARC
телевізора.
E
USB (лише для обслуговування)
-- З’єднання для завантаження ПЗ.
Початок роботи
9
Пульт дистанційного управління
Заміна батарейки
a
b
1 (Очікування)
-- Вмикає або вимикає пристрій.
VOL (Гучність) o/p
-- Регулює гучність динаміка.
C/V (Пропуск)
c
-- Натисніть C або V для переходистанційного керування до наступного або
попереднього файла.
N (Відтворення/Пауза)
-- Початок або пауза відтворення.
d
yy Блокування з’єднання BT (Bluetooth): Дозволяє вам під’єднати пристрій
Bluetooth тільки по функціях Bluetooth та LG TV. (стор. 32)
Щоб увімкнути або вимкнути блокування з’єднання Bluetooth, натисніть та
утримуйте N протягом близько 3 секунд, а потім знову натисніть під час роботи
функції BT (Bluetooth).
1
Початок роботи
Зніміть кришку батарейного відсіку на задній
стороні пульта дистанційного управління
та вставте батарейку, дотримуючись
полярності 4 і 5.
10
Початок роботи
SOUND EFFECT
-- Обирає режим звукового ефекту шляхом застосування SOUND EFFECT.
1
Початок роботи
e
На дисплеї
Пояснення
ASC (Адаптивна настройка
звуку)
Аналізує властивість вхідного звуку та забезпечує
звук, оптимізований для контенту в режимі
реального часу.
BASS BLAST або BASS BLAST+
Посилює низькі частоти та створює потужний
звук.
STANDARD
Оптимізована якість звучання.
DTS VIRTUAL : X
Створення ефекту занурення у звукову
атмосферу фільму.
yy Дистанційне керування телевізором: Дозволяє регулювати гучність даного
пристрою за допомогою пульта дистанційного керування телевізора, у т.ч.
пристроями інших марок. (стор. 27)
Для увімкнення або вимкнення функції дистанційного керування телевізором
натисніть та утримуйте SOUND EFFECT протягом приблизно 3 секунд та натисніть
знову.
, Сумісні марки телевізорів
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
(Налаштування звуку)
-- Регулює рівень звучання кожної акустичної системи.
Оберіть динамік, який ви бажаєте налаштувати шляхом застосування
налаштуйте рівень звуку шляхом застосування VOL o/p.
та
, Регулювання рівня гучності тильних акустичних систем доступне тільки якщо
тильні акустичні системи підключені.
Акустична система
Екран
Діапазон
Сабвуфер
WF
-15 ~ 6
Вид ззаду
R
-6 ~ 6
ВЧ
TRE
-5 ~ 5
НЧ
BAS
-5 ~ 5
f
yy Об’ємний звук: Дозволяє насолоджуватися об’ємним звуком за допомогою задніх
динаміків. (стор. 18)
протягом
Для увікнення або вимкнення об’ємного звуку натисніть та утримуйте
приблизно 3 секунд та натисніть знову.
g
h
F (Функція)
-- Оберіть функцію та джерело вхідного сигналу послідовним натисканням кнопки F.
[ (Приглушення звуку)
-- Натисніть [ для вимкнення звуку системи. Для скасуваня натисніть [ ще раз.
Початок роботи
11
J (Інформація)
-- Ви можете переглядати різноманітну інформацію про джерело вхідного сигналу,
натиснувши кнопку J.
-- OPT (Оптичний)/ARC/HDMI (HDMI IN) : формат аудіо
-- BT (Bluetooth) : Назва підключеного Bluetooth-пристрою
yy Автоматичне УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ: Дозволяє автоматично вмиками або
вимикати пристрії за вхідними сигналами: Оптичний, LG TV або Bluetooth (стор. 27)
Для увімкнення або вимкнення функції AUTO POWER натисніть та утримуйте J
протягом приблизно 3 секунд та натисніть знову.
j
*
-- Ця кнопка недоступна.
8 (Нічний час)
k
-- Ця функція корисна для переглядистанційного керування фільмів пізно ввечері на
низькій гучності. Це дозволяє знизити інтенсивність звуку та покращити чіткість та
м’якість.
Натисніть 8 для активації режиму Нічного часу. Для скасування натисніть кнопку
8 ще раз.
1
Початок роботи
i
12
1
Початок роботи
Встановлення
саундбара
Початок роботи
Щоб слухати музику, підключіть систему до
іншого пристрою: телевізора, програвача
дисків Blu-ray, DVD-програвача тощо.
Помістіть систему перед телевізором та
підключіть до потрібного пристрою. (стор. 21 26)
Бездротовий сабвуфер можна розмістити
будь-де в кімнаті. Але краще за все
розташувати сабвуфер поблизу головного
пристрою. Рекомендується злегка обернути
сабвуфер до центру кімнати, щоб зменшити
відбиття звуку від стін.
>>Увага!
yy Для кращої якості звучання при
бездротовому з'єднанні, наприклад,
для Bluetooth або бездротового
сабвуфера, не встановлюйте систему
на металеві меблі, тому що бездротове
з'єднання здійснюється через модуль,
розташований внизу системи.
yy Будьте обережні, щоб не подряпати
поверхню системи/сабвуфера під час
установлення або переміщення.
Установка подовжених ніжок
Ви можете підняти систему за допомогою
подовжених ніжок (висота : 14 мм)
Щоб забезпечити найкращу якість
оточуючого звуку, розташуйте акустичні
системи, як показано нижче.
1. Переверніть систему дном догори.
2. Відклейте клейку стрічку від ковпачків
ніжок.
Прикріпіть їх до ніжок системи.
3. Притисніть подовжені ніжки з достатнім
зусиллям, щоб забезпечити надійну
фіксацію.
,,Примітка
yy Якщо саундбар закриває датчик
дистанційного управління телевізора,
розмістіть саундбар на відстані
щонайменше 10-15 см від телевізора.
yy Наведена вище ілюстрація може
відрізнятися від реальної системи.
yy Ви можете слухати оточуючий звук
допомогою комплекту бездротових
тильних акустичних систем. Набір
бездротових задніх динаміків
продається окремо (SPK8-S).
Початок роботи
Кріплення головного
пристрою на стіну
13
1. Сумістіть положення відмітки нижньої
лінії телевізійного приймача на шаблоні
для монтажу настінного кронштейна з
положенням нижньої сторони телевізійного
приймача і закріпіть шаблон в цій позиції.
>>Увага!
Оскільки після встановлення системи
складно налагодити з'єднання,
необхідно підключити кабелі
заздалегідь.
Необхідні матеріали
2. Для кріплення на (бетонну) стіну
використовуйте дюбелі. Необхідно
просвердлити кілька отворів. У
комплект входить шаблон (Шаблон для
кріплення настінного кронштейна), за
допомогою якого визначаються місця,
в яких потрібно свердлити отвори. За
допомогою шаблону позначте місця, де
треба просвердлити отвори.
Пристрій
Шаблон для встановлення
настінного кронштейна
Настінний кронштейн
Гвинти
(Не входять у комплект поставки)
Гвинти (A)
Дюбель
1
Початок роботи
Ви можете закріпити головний пристрій на
стіні.
3. Видаліть шаблон для монтажу
настінного кронштейна.
4. Зафіксуйте кронштейни шурупами (A), як
показано на наведеному нижче малюнку.
,,Примітка
Гвинти (А) і дюбелі для монтажу
системи не входять у комплект
поставки. Ми рекомендуємо
використовувати Hilti (HUD-1 6 x 30).
14
Початок роботи
5. Установіть систему на кронштейни так,
щоб отвори для шурупів на кронштейнах
і на дні системи співпали.
1
Початок роботи
6. Міцно зафіксуйте систему за допомогою
шурупів.
,,Примітка
Щоб зняти систему, виконайте ті ж самі
дії в зворотному порядку.
>>Увага!
yy Не встановлюйте прилад догори
дном. Це може пошкодити
деталі приладу або спричинити
травмування.
yy Не тягніть за встановлений пристрій і
не ударяйте по ньому.
yy Надійно прикріпіть пристрій до стіни
таким чином, щоб виключити його
падіння. Падіння пристрою може
спричинити травми або пошкодження
пристрою.
yy Якщо пристрій встановлено на стіні,
переконайтеся, що дитина не може
дістати до з’єднувальних кабелів і
потягнути за них, оскільки це може
призвести до падіння пристрою.
Підключення
Упорядкування
кабелів (опція)
Ви можете впорядкувати кабелі за
допомогою кабельних хомутів.
1. Скріпіть кабелі разом за допомогою
кабельних хомутів, як показано нижче.
2. Затягніть кабельні хомути.
15
Підключення
адаптера змінного
струму
Підключіть акустичну систему до
електромережі за допомогою адаптера
змінного струму із комплекту.
2. Вставте штекер шнура адаптера
змінного струму в гніздо «DC IN».
3. Підключіть вилку шнура адаптера
живлення до розетки.
,,Примітка
yy Після того, як всі кабелі буде
підключено, їх можна впорядкувати.
yy Кабельні стяжки не підтримуються.
>>Увага!
Використовуйте тільки адаптер, що
постачається в комплекті з даним
пристроєм. Не слід використовувати
електромережне обладнання від
іншого пристрою або виробника.
Використання іншого мережного шнуру
чи електромережного обладнання може
призвести до пошкодження пристрою
та скасування гарантії.
2
Підключення
1. Підключіть шнур живлення, що входить
до комплекту, до адаптера змінного
струму.
16
2
Підключення
З’єднання
бездротового
сабвуфера і тильних
акустичних систем
(придбати окремо)
Ручне сполучення бездротового
сабвуфера
Якщо з’єднання не встановлюється, на
бездротовому сабвуфері горітиме червоний
СД-індикатор, і бездротовий сабвуфер не
видаватиме звук. Щоб вирішити проблему,
виконайте наступні дії.
1. Натисніть кнопку Pairing на задній
панелі бездротового сабвуфера.
Підключення
Підключення бездротового
сабвуфера
Світлодіодний індикатор
бездротового сабвуфера
Колір СДіндикатора
Режим
Зелений
(мигає)
Виконується спроба
з'єднання.
Зелений
З’єднання встановлене.
Червоний
Бездротовий сабвуфер
знаходиться в режимі
очікування або з'єднання
не було встановлене.
Вимкнено
(Не світить)
Шнур електроживлення
бездротового сабвуфера
від'єднано.
Перше налаштування
бездротового сабвуфера
1. Підключіть до розетки кабель живлення
саундбара і бездротового сабвуфера.
2. Увімкніть саундбар. Буде автоматично
встановлене з’єднання між саундбаром і
бездротовим сабвуфером.
-- Загориться зелений СД-індикатор
на задній стороні бездротового
сабвуфера.
-- Зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера швидко
блимає.
(Якщо зелений світлодіод не блимає,
натисніть і утримуйте кнопку Pairing.)
2. Увімкніть саундбар.
-- Сполучення завершено. Загориться
зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера.
Підключення
,,Примітка
Підключення тильних
акустичних систем
(придбати окремо)
Підключення тильних
акустичних систем
1. Підключіть кінець кабеля, позначений
чорною смугою, до клеми з позначкою
«-» (мінус), а інший кінець — до клеми з
позначкою «+» (плюс).
!1 м
2. З’єднайте бездротовий приймач і тильні
акустичні системи (праву й ліву) за
допомогою акустичних кабелів.
Колір
Розташування
Сірий
Позаду праворуч
Синій
Позаду ліворуч
,,Примітка
Щоб слухати оточуючий звук, необхідно
придбати комплект бездротових
акустичних систем (SPK8-S).
2
Підключення
yy Для встановлення зв’язку між
головним пристроєм і сабвуфером
і початку відтворення звуку може
знадобитися декілька секунд (або
більше).
yy Чим ближче розташовані головний
пристрій і сабвуфер один до одного,
тим кращою буде якість звуку.
Рекомендується встановити головний
пристрій і сабвуфер якомога ближче
один до одного і не допускати
наступних ситуацій.
-- Між головним пристроєм і
сабвуфером наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для бездротового
зв’язку, працює пристрій, такий
як, наприклад, медичний прилад,
мікрохвильова піч або бездротовий
LAN-адаптер.
-- Установіть саундбар та сабвуфер
на відстані не менше 1 метра
від інших пристроїв (таких як
бездротовий маршрутизатор,
мікрохвильова піч тощо) для
запобігання електромагнітним
перешкодам.
17
18
Підключення
>>Увага!
yy Використовуйте з системою лише
акустичні системи із комплекту.
Використання інших акустичних
систем може викликати збої в роботі.
2
Підключення
yy Переконайтеся, що кабелі акустичних
систем підключені до відповідних
клем на пристрої: + до + і – до –.
Якщо полюси переплутані, звук буде
викривлений і будуть послаблені
низькі частоти.
Ручне сполучення бездротового
приймача
Якщо з’єднання не встановлюється, на
бездротовому приймачі світитиме червоний
СД-індикатор, і тильні акустичні системи
не видаватимуть звук. Щоб вирішити
проблему, виконайте наступні дії.
1. Натисніть кнопку PAIRING на задній
панелі бездротового приймача.
СД-індикатор бездротового
приймача
Колір СДіндикатора
Режим
Жовтозелений
(мигає)
Виконується спроба
з'єднання.
Жовтозелений
Червоний
Вимкнено
(Не світить)
З’єднання встановлене.
Безпровідний ресивер
знаходиться у режимі
очікування або
підключитися не вдалось.
Кабель електроживлення
бездротового сабвуфера
від'єднаний.
Перше налаштування
бездротового приймача
1. Підключіть кабель живлення
бездротового приймача до розетки.
2. Увімкніть головний пристрій: З’єднання
саундбара і бездротового приймача
відбудеться автоматично.
-- Загориться жовто-зелений СДіндикатор на бездротовому приймачі.
-- Жовто-зелений СД-індикатор на
бездротовому приймачі часто мигає.
2. Увімкніть головний пристрій
-- Сполучення завершено. Загориться
жовто-зелений СД-індикатор на
бездротовому приймачі.
Оточуючий звук
Ви можете насолоджуватися чудовим
оточуючим звуком з будь-якого джерела з
тильними акустичними системами.
При ввімкненні функції оточуючого звуку всі
акустичні системи відтворюють звук.
При вимкненні функції оточуючого звуку
звук на акустичних системах відтворюється
в оригінальному форматі.
Щоб увімкнути функцію оточуючого звуку,
приблизно на 3 секунди натисніть кнопку
на пульті дистанційного управління,
та натисніть ще один раз, коли буде
прокручуватися «OFF - SURROUND».
Щоб вимкнути функцію оточуючого звуку,
приблизно на 3 секунди натисніть кнопку
на пульті дистанційного управління,
та натисніть ще один раз, коли буде
прокручуватися «ON - SURROUND».
Підключення
19
Функція оточуючого звуку УВІМК.
Звукові
ефекти
ASC
BASS BLAST
або
BASS BLAST +
DTS
VIRTUAL : X
Немає тильних
акустичних систем
Тильні акустичні системи
підключені
2.0-кан.
5.1-кан.
2
2.0-кан.
Підключення
STANDARD
Вихід
Вхід
5.1-кан.
2.0-кан.
5.1-кан.
2.0-кан.
5.1-кан.
Функція оточуючого звуку ВИМК.
Звукові
ефекти
ASC
STANDARD
BASS BLAST
або
BASS BLAST +
DTS
VIRTUAL : X
Вихід
Вхід
2.0-кан.
5.1-кан.
2.0-кан.
5.1-кан.
2.0-кан.
5.1-кан.
2.0-кан.
5.1-кан.
Немає тильних
акустичних систем
Тильні акустичні системи
підключені
20
Підключення
Спосіб установки
феритового осердя
Феритове осердя може бути відсутнім
залежно від місцевих законодавчих норм.
Закріплення феритового осердя
на кабелях акустичних систем
2
Підключення
Феритове осердя необхідно
встановлювати для зниження або усунення
електромагнітних завад.
1. Відкрийте феритове осердя, потягнувши
фіксатор [a].
2. Зробіть два витки кабеля акустичної
системи навколо феритового осердя.
3. Закрийте феритове осердя, натиснувши
до клацання.
,,Примітка
yy Якщо поруч знаходиться сильне
джерело електромагнітного
випромінювання, можуть виникати
завади. Установіть головну систему
і бездротовий приймач подалі від
цього місця.
yy Бездротовий приймач автоматично
переходить у режим очікування
за кілька хвилин після вимкнення
саундбара.
Коли бездротовий приймач перебуває
в режимі очікування, на ньому горить
червоний СД-індикатор.
yy При ввімкненні саундбара
бездротовий приймач вмикається,
СД-індикатор міняє колір на жовтозелений, і за кілька секунд тильні
акустичні системи починають звучати.
yy Для встановлення зв’язку між
головним пристроєм і бездротовим
приймачем може знадобитися
декілька секунд (або більше).
yy Установлюйте тильні акустичні
системи на відстані не менше 30 см
від екрана телевізора або монітора
комп’ютера.
yy Під час підключення або відключення
бездротового приймача від головної
системи можливе переривання
відтворення звуку.
yy Установлюйте саундбар якомога
ближче до бездротового приймача
на відстані не менше 1 м від
інших пристроїв (бездротовий
маршрутизатор, мікрохвильова
піч тощо.), щоб запобігти
електромагнітним завадам.
>!P
1м
Підключення
Підключення до
телевізора
З'єднайте систему і телевізор оптичним
цифровим кабелем або HDMI-кабелем
залежно від можливостей телевізора.
1. За допомогою оптичного кабеля
з'єднайте роз'єм OPTICAL IN на задній
панелі системи з роз'ємом OPTICAL OUT
на телевізорі.
Оптичний
кабель
2. Оберіть джерело вхідного сигналу OPT/
HDMI ARC послідовним натисканням
кнопки F.
Коли між системою і телевізором буде
встановлене правильне з’єднання, на
дисплеї з’явиться «OPT».
,,Примітка
yy Перед підключенням оптичного кабеля
переконайтеся, що з кабеля знято захисний
ковпачок, якщо кабель був закритий.
yy Ви можете слухати звук з телевізора
через динаміки системи. У деяких
моделях телевізорів вам буде потрібно
обрати вихід на зовнішні динаміки
в меню налаштувань телевізора.
(Детальніше див. у Інструкції з
експлуатації вашого телевізора).
yy Налаштуйте звуковий вихід свого
телевізора для прослуховування
звуку через систему : Меню настройок
телевізора [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [External speaker (Optical)]
,,Примітка
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки
або моделі телевізора.
yy Якщо система одночасно підключена
через OPTICAL і ARC, сигнал ARC
має вищий пріоритет.
LG Sound Sync
Деякими функціями даного приладу можна
керувати за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора, якщо він
підтримує LG Sound Sync. Система є сумісною
з телевізорами LG, які підтримують LG
Sound Sync. Переконайтеся, чи є на вашому
телевізорі логотип LG Sound Sync.
Функції, якими можна керувати з пульта
дистанційного управління телевізора
LG: Збільшення/зменшення гучності,
приглушення звуку
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію до
вашого телевізора.
Установіть одне з наступних з'єднань, залежно
від можливостей вашого обладнання.
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати пульт
дистанційного управління системи при
користуванні функцією LG Sound Sync.
Якщо ви знову скористаєтеся пультом
дистанційного управління телевізора,
система синхронізується з телевізором.
Згідно з технічними характеристиками
телевізора, гучність і режим
приглушення звуку системи будуть
синхронізовані з телевізором.
yy Якщо встановити з'єднання не
вдається, перевірте стан і живлення
телевізора.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення в перелічених нижче
випадках у разі використання LG
Sound Sync.
-- Система вимкнена.
-- Чи не установлена інша функція.
-- Чи не від’єднаний оптичний кабель.
2
Підключення
За допомогою оптичного
кабеля
21
22
Підключення
,,Примітка
2
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
yy Коли функція AUTO POWER
установлена в УВІМК., час до
вимкнення системи відрізняється
залежно від моделі підключеного
телевізора.
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від моделі
телевізора.
Підключення
LG Sound Sync з дротовим
з’єднанням
1. Підключіть ваш телевізор LG до системи
за допомогою оптичного кабеля.
LG Sound Sync з бездротовим
з’єднанням
1. Увімкніть систему, натиснувши 1.
2. Оберіть функцію LG TV, натискаючи
послідовно F.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора
на відтворення звуку через систему:
Меню настройок телевізора [ [Sound]
[ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync
(Wireless)]
Коли між системою і телевізором буде
встановлене нормальне з'єднання, на
дисплеї приблизно на 3 секунди з'явиться
надпис «PAIRED», який після цього
зміниться на «LG TV».
,,Примітка
Якщо вимкнути систему безпосередньо
натисканням кнопки 1 (Живлення), LG
Sound Sync (бездротовий) буде розірвано.
Оптичний
кабель
2. Налаштуйте звуковий вихід свого
телевізора для прослуховування
звуку через систему: Меню настройок
телевізора [ [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Optical)]
3. Увімкніть систему, натиснувши 1.
За допомогою HDMI-кабеля
Підключивши систему до телевізора з
підтримкою HDMI CEC і ARC (зворотній
аудіоканал), ви зможете прослуховувати
звук з телевізора через динаміки системи
без з'єднання оптичним кабелем.
1. За допомогою HDMI-кабеля підключіть
роз’єм HDMI OUT (TV ARC) на задній
панелі системи до роз’єму ARC на
телевізорі.
4. Оберіть джерело вхідного сигналу OPT/
HDMI ARC послідовним натисканням
кнопки F.
Коли між системою і телевізором буде
встановлене нормальне з'єднання, на
дисплеї з'явиться «LGOPT».
HDMI-кабель
,,Примітка
Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від моделі
телевізора.
2. Оберіть джерело вхідного сигналу OPT/
HDMI ARC послідовним натисканням
кнопки F.
Коли між системою і телевізором буде
встановлене правильне з’єднання, на
дисплеї з’явиться «ARC».
Підключення
,,Примітка
Функція ARC (Зворотній
аудіоканал)
Функція ARC дозволяє направляти
аудіосигнал з телевізора з підтримкою
HDMI на порт HDMI OUT системи.
Щоб скористатися цією функцією:
-- Телевізор повинен підтримувати функції
HDMI-CEC і ARC, і ці функції повинні бути
ввімкнені.
-- Спосіб налаштування функцій HDMI-CEC
і ARC може відрізнятися в залежності
від моделі телевізора. Детальніше
про функцію ARC див. у Інструкції з
експлуатації до вашого телевізора.
-- Підключення повинне бути здійснене
за допомогою HDMI-кабеля (Тип А,
високошвидкісний HDMI™-кабель з
Ethernet).
-- Потрібно з'єднати за допомогою HDMIкабеля порт HDMI OUT системи з портом
HDMI IN телевізора, який підтримує
функцію ARC.
-- Можна підключити тільки один саундбар
до телевізора з підтримкою функції ARC.
Що таке SIMPLINK?
При HDMI-підключенні даної системи до
телевізора LG з технологією SIMPLINK,
деякими функціями системи можна
керувати з пульта дистанційного управління
телевізора.
За допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG можна управляти
наступними функціями: вмикання/
вимикання, збільшення/зменшення гучності
тощо.
Детальніше про функцію SIMPLINK див. у
інструкції з експлуатації телевізора.
Телевізори LG з функцією SIMPLINK мають
логотип, показаний вище.
,,Примітка
yy Залежно від режиму роботи системи,
деякі функції SIMPLINK можуть
виконуватися неправильно або бути
недоступними.
yy Залежно від того, який телевізор або
програвач підключено до системи,
функція SIMPLINK може працювати
неправильно.
2
Підключення
yy Ви можете слухати звук з телевізора
через динаміки системи. У деяких
моделях телевізорів вам буде
потрібно обрати вихід на зовнішні
динаміки в меню налаштувань
телевізора. (Детальніше див. у
Інструкції з експлуатації вашого
телевізора).
yy Налаштуйте звуковий вихід свого
телевізора для прослуховування
звуку через систему :
Меню настройок телевізора [
[Sound] [ [TV Sound output] [
[External speaker (HDMI ARC)]
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки
або моделі телевізора.
yy Залежно від моделі вашого
телевізора LG, вам може знадобитися
ввімкнути функцію SIMPLINK на
вашому телевізорі LG.
yy Для повернення до функції ARC
після використання іншої функції
необхідно обрати джерело вхідного
сигналу OPT/HDMI ARC. Після цього
система автоматично перемкнеться
на функцію ARC.
23
24
Підключення
Додаткова інформація
стосовно підключення
через інтерфейс HDMI
2
Підключення
yy При підключенні HDMI- або DVI-сумісного
пристрою виконайте наступне:
- Вимкніть HDMI/DVI-пристрій і
програвач. Далі, увімкніть HDMI/DVIпристрій, зачекайте приблизно 30
секунд та ввімкніть програвач.
- Переконайтеся, що відеовхід підключеного
пристрою коректно налаштований для
прийому сигналу від програвача.
- Переконайтеся, що підключений пристрій
підтримує вхідний відеосигнал
720 x 576p (або 480p), 1280 x 720p,
1920 x1080i або 1920 x 1080p.
yy Не всі HDCP-сумісні HDMI- або DVIпристрої можуть працювати з цим
програвачем.
- Зображення не буде відтворене
належним чином на пристрої, що не
підтримує стандарт HDCP.
,,Примітка
yy Якщо підключений HDMI-пристрій не
сумісний з форматом виводу звуку
програвача, звук на HDMI-пристрої
може бути викривлений або відсутній.
yy Зміна роздільної здатності після того,
як з’єднання було встановлене, може
призвести до некоректної роботи.
Для усунення проблеми вимкніть й
увімкніть систему.
yy Якщо HDMI-з'єднання з HDCP не
підтверджується, зображення на
екрані телевізора зникає. У цьому
випадку перевірте HDMI-з'єднання
або від’єднайте HDMI-кабель.
yy Якщо на екрані присутні шуми або
смуги, перевірте HDMI-кабель (його
довжина, як правило, не повинна
перевищувати 4,5 м).
yy У режимі HDMI змінити роздільну
здатність зображення неможливо.
Роздільну здатність потрібно
змінювати на підключеному пристрої.
yy Якщо при підключенні комп’ютера
через роз’єм HDMI IN зображення
відтворюється неправильно, установіть
на комп’ютері роздільну здатність 576p
(або 480p), 720p, 1080i або 1080p.
Контрольний перелік для
використання HDMI-кабеля
Деякі кабелі HDMI мають погану передачу
сигналу, що може викликати проблеми зі
звуком і відеопередачею.
Навіть після підключення кабелю
HDMI, якщо звук відсутній, звук
перерваний, звук саундбара і / або відео
відсутній, на телевізорі немає плавного
відеозображення, проблема може бути
саме в кабелі HDMI.
Використовуйте кабель, позначений
логотипом сертифікації HDMI. Також
переконайтеся, що використовуваний
кабель є сертифікованим кабелем типу
A, високошвидкісним кабелем Ethernet
HDMI™.
Стандартний HDMI-кабель з Ethernet
Високошвидкісний HDMI-кабель
Високошвидкісний HDMI-кабель з Ethernet
(X)
(X)
(O)
Підключення за допомогою
HDMI-кабеля*
Щоб прослуховувати звук телевізійної
трансляції через аудіосистему при
підключенні HDMI-кабелем, ваш телевізор
повинен підтримувати найновіші HDMIфункції (HDMI CEC1) / ARC (зворотній
аудіоканал)). Якщо ваш телевізор не
підтримує ці HDMI-функції, аудіосистема
повинна бути підключена оптичним
кабелем.
1) HDMI CEC (мультимедійний інтерфейс
високої чіткості, управління побутовою
електронікою)
Технологія CEC (управління побутовою
електронікою) — це компонент інтерфейсу
HDMI, який дає змогу керувати пристроями
з підтримкою технології CEC, підключеними
через HDMI-кабель, за допомогою лише
одного із їхніх пультів дистанційного
управління.
* Технологія CEC використовується під
торговими знаками SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink
(Philips) тощо.
Підключення
Підключення
зовнішньої
апаратури
25
Для насолоди звуком і
зображенням
Можна насолоджуватися звуком і
зображенням із зовнішнього підключеного
пристрою.
HDMI-підключення
Для насолоди звуком
2
Підключення
Ви можете відтворювати звук і зображення
із зовнішнього пристрою через HDMIз’єднання.
HDMIкабель
Можна насолоджуватися звуком із
зовнішнього підключеного пристрою.
HDMIкабель
Blu-ray програвач,
DVD-програвач тощо.
1. З’єднайте роз’єм HDMI IN на задній
панелі системи з роз’ємом HDMI OUT
на аудіопристрої, такому як Blu-ray
програвач, DVD-програвач тощо.
2. Оберіть джерело вхідного сигналу HDMI
послідовним натисканням кнопки F.
1. З’єднайте гніздо HDMI IN, що на
тильному боці системи, з гніздом
HDMI OUT зовнішнього пристрою
(напр. програвача дисків Blu-ray, DVDпрогравача тощо).
2. З’єднайте гніздо HDMI OUT (TV ARC) на
задній панелі системи з роз’ємом HDMI
IN телевізора.
3. Оберіть джерело вхідного сигналу HDMI
послідовним натисканням кнопки F.
,,Примітка
yy При вимкненому живленні система
не пропускає сигнали аудіо і відео.
yy Роз’єм HDMI OUT (TV ARC)
призначений для підключення
телевізора. Навіть при надходженні
в систему через HDMI-кабель
мультиканального сигналу, система
буде передавати на телевізор лише
2-канальний PCM-сигнал.
26
Підключення
Підключення через вхід
OPTICAL IN
З’єднайте роз’єм оптичного виходу
зовнішнього пристрою з роз’ємом OPTICAL
IN.
2
Підключення
Оптичний
кабель
До вихідного оптичного
роз’єму зовнішнього
пристрою
1. З’єднайте роз’єм OPTICAL IN на задній
панелі системи з роз’ємом оптичного
виходу вашого зовнішнього пристрою.
2. Оберіть джерело вхідного сигналу OPT/
HDMI ARC послідовним натисканням
кнопки F.
Коли між системою і вашим пристроєм
буде встановлене правильне з’єднання,
на дисплеї з’явиться «OPT».
,,Примітка
Перед підключенням оптичного кабеля
переконайтеся, що з кабеля знято
захисний ковпачок, якщо кабель був
закритий.
Експлуатація
Функції
Використання пульта
дистанційного управління
телевізора
27
Як відключити з’єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм
Відключіть функцію АВТОЖИВЛЕННЯ
УВІМК./ВИМК. та вимкніть систему.
Ви можете управляти деякими функціями
системи за допомогою пульта дистанційного
управління телевізора, у т.ч. інших марок.
Доступне управління функціями
збільшення/зменшення гучності і
відключення звуку.
Для перевірки статусу даної функції
натисніть та утримуйте SOUND EFFECT на
пульті дистанційного керування.
Для вимкнення функціх об’ємного звуку
натисніть та утримуйте кнопку SOUND
EFFECT на пульті дистанційного керування,
та натисніть ще один раз, коли буде
прокручуватися «ON - TV REMOTE».
,,Примітка
yy Налаштуйте звуковий вихід
телевізора на [External speaker].
yy Ця функція не працює з пультами LG
Remote Magic.
yy Ця функція може працювати
неправильно, якщо інші функції
управління з телевізора, такі як HDMI
CEC, SIMPLINK і LG Sound Sync,
установлені в УВІМК.
yy Деякі пульти дистанційного
управління можуть бути несумісні.
3
Експлуатація
Приблизно на 3 секунди натисніть кнопку
SOUND EFFECT на пульті дистанційного
управління. З’явиться надпис «ON TV REMOTE», і ви зможете управляти
системою за допомогою пульта
дистанційного управління телевізора.
28
Експлуатація
Вмикання/вимикання
функції AUTO POWER
Ця система включається автоматично
через джерело вводу: оптичне, LG TV або
Bluetooth.
Коли ви включаєте ваш телевізор або
зовнішній пристрій, який підключено до цієї
системи, система розпізнає вхідний сигнал і
вибирає відповідну функцію. Ви можете чути
звук з вашого пристрою.
При спробі підключити Bluetooth-пристрій,
система ввімкнеться і підключиться до
вашого Bluetooth-пристрою.
3
Експлуатація
Для увімкнення функції об’ємного звуку
натисніть та утримуйте протягом приблизно
3 секунд кнопку J на пульті дистанційного
керування, та натисніть ще один раз,
коли буде прокручуватися «OFF - AUTO
POWER».
Для перевірки статусу функції натисніть
та утримуйте J на пульті дистанційного
керування.
Для вимкнення функції об’ємного звуку
натисніть та утримуйте кнопку J на
пульті дистанційного керування протягом
приблизно 3 секунд, та натисніть ще один
раз, коли буде прокручуватися «ON - AUTO
POWER».
,,Примітка
yy Якщо систему було ввімкнено
функцією AUTO POWER, вона
автоматично вимкнеться за
відсутності протягом певного
проміжку часу сигналу з телевізора,
підключеного через LG Sound Sync
(оптичне/бездротовий).
yy Після ввімкнення системи за
допомогою функції AUTO POWER,
її буде автоматично вимкнено при
відсутності сигналу з зовнішнього
пристрою протягом певного періоду
часу.
yy При безпосередньому вимкненні
системи вона не зможе ввімкнутися
автоматично функцією AUTO
POWER. Однак, система може бути
ввімкнена функцією AUTO POWER,
якщо на оптичному вході з'являється
сигнал після 5 або більше секунд
відсутності сигналу.
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
yy Якщо від’єднатися від з’єднання
Bluetooth на цьому пристрої, інші
пристрої Bluetooth будуть постійно
намагатися його відновити. Тому
рекомендовано відключити з’єднання,
перш ніж вимикати пристрій.
yy При першому ввімкненні системи
функція Автоживлення буде
активованою.
yy Щоб користуватися цією функцією,
головний пристрій повинен бути
зареєстрований у списку сполучених
пристроїв на Bluetooth-пристрої.
yy Функцію AUTO POWER можна
налаштувати лише при ввімкненому
живленні приладу.
Експлуатація
29
Зміна автоматичної функції
Швидкий запуск
Цей пристрій розпізнає вхідні сигнали, такі
як Оптичний, HDMI ARC, Bluetooth та LG
TV, а потім автоматично змінює функцію на
відповідну.
Цей пристрій може залишатися в режимі
очікування з низьким споживанням енергії,
тому для нього може бути знижено час
завантаження при його включенні.
При надходженні оптичного
сигналу
Щоб включити цю функцію, натисніть і
утримуйте протягом 3 секунд кнопку 1 на
пристрої, коли він включений.
Коли ви включаєте зовнішній пристрій
підключених до цієї системи оптичним
кабелем, ця система змінює функцію на
оптичну. Ви можете чути звук з вашого
пристрою.
На дисплеї відображається
«ON - Q. START».
При спробі під’єднання
пристрою BLUETOOTH
На дисплеї відображається
«OFF - Q. START».
При ввімкненні телевізора або
зовнішнього пристрою
При ввімкненні телевізора або зовнішнього
пристрою, підключеного через Oптичного
або LG Sound Sync (Oптичного або
бездротового) або HDMI ARC, саундбар
активує відповідний режим і ви можете
слухати музику через нього.
,,Примітка
yy Система не перемикається на оптичний
вхід, якщо на підключеному телевізорі,
програвачі дисків Blu-ray, телевізійній
приставці тощо ввімкнена функція
SIMPLINK, або якщо ввімкнений
підключений до системи CEC-сумісний
прилад.
Щоб користуватися функцією
автоматичної зміни функції, вимкніть
функцію SIMPLINK на вашому
телевізорі LG TV. Вимикання функції
SIMPLINK триває приблизно 30
секунд.
yy Якщо ввімкнена функція блокування
Bluetooth-з’єднання, Bluetoothз’єднання буде доступне тільки для
функцій Bluetooth і LG TV. (стор. 32)
,,Примітка
yy Якщо функція швидкого запуску
задана, і випадково відбудеться
перемикання живлення пристрою
в результаті, наприклад, збою в
подачі електроенергії і т. п., функція
швидкого запуску активується, коли
пристрій буде один раз включений і
виключений.
yy Якщо функція швидкого запуску
задана, енергоспоживання буде
вище, ніж у випадку, коли вона
відключена.
yy Ця функція може не підтримуватися
залежно від моделі пристрою.
3
Експлуатація
При спробі під’єднання пристрою Bluetooth
до цієї системи, буде вибрано функцію
Bluetooth. Програвайте е свою музику на
пристрою Bluetooth.
Щоб відключити цю функцію, ще раз
натисніть і утримуйте протягом 3 секунд
кнопку 1 на пристрої, коли він включений.
30
Експлуатація
Використання
бездротової
технології Bluetooth
Про Bluetooth
Bluetooth - це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
3
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється
з іншого приміщення.
Експлуатація
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання
електронних пристроїв між собою є
безкоштовним. Мобільними телефонами,
обладнаними технологією Bluetooth, можна
користуватися у каскадному підключенні,
якщо зв'язок відбувається по каналу
Bluetooth.
yy Сумісні пристрої : Смартфон, MP3-плеєр,
ноутбук тощо.
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC, AAC
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth, пристрої
повинні бути здатними розпізнавати певні
профілі. Дана акустична система сумісна з
наступним профілем.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
Прослуховування музики з
Bluetooth-пристрою
Перед тим як розпочати процедуру
сполучення, переконайтеся, що на вашому
смартфоні ввімкнена функція Bluetooth.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того, як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
1. Оберіть функцію Bluetooth, послідовно
натискаючи F.
На дисплеї з’явиться «BT», а потім
«READY».
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та
проведіть сполучення. У процесі
виконання пошуку даної акустичної
системи за допомогою Bluetoothпристрою, на його екрані з’являється
список знайдених пристроїв, вигляд
якого може відрізнятися у залежності
від моделі Bluetooth-пристрою. Дана
акустична система буде показана у
списку під назвою «LG SL5Y(XX)».
3. Оберіть «LG SL5Y(XX)».
,,Примітка
yy XX:XX означає останні чотири
цифри адреси. Наприклад, якщо
MAC-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, на вашому
Bluetooth-пристрої буде показано
«LG SL5Y(08)».
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
пристроїв Bluetooth. Детальніше
про сполучення Bluetooth
pairing див. інструкцію до вашого
пристрою Bluetooth.
Експлуатація
4. Після успішного встановлення з’єднання
системи з Bluetooth-пристроєм
на дисплеї з’явиться «PAIRED» [ назва
вашого пристрою [ «BT».
,,Примітка
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, на дисплеї системи
буде відображено «-».
yy Щоб переглянути назву
підключеного пристрою, натисніть
J на пульті дистанційного
управління. Буде показана назва
підключеного Bluetooth-пристрою.
,,Примітка
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, це може не дати бажаного
результату в наведених нижче
випадках:
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій, такий
як, наприклад, медичний прилад,
мікрохвильова піч або бездротовий
LAN-адаптер.
,,Примітка
yy Якщо з’єднання Bluetooth не працює,
спробуйте знову підключити його.
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу електромагнітних
перешкод.
yy Можливе з’єднання системи лише
з одним Bluetooth-пристроєм,
мультисполучення не підтримується.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
Bluetooth-з’єднання з телефонами,
МР3-плеєрами, портативними
комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване
при вимкненні системи або при
віддаленні Bluetooth-пристрою від
системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте
Bluetooth-пристрій із системою.
yy Якщо пристрій під’єднаний, у вікні
дисплею виникає «READY».
yy При підключенні Bluetooth-пристрою
(iOS-пристрій тощо) до системи або
при відтворенні з пристрою рівні
гучності будуть синхронізовані.
yy При виборі іншої функції після
підключення Bluetooth-пристрою,
Bluetooth-з’єднання буде розірване.
Після повернення до функції
Bluetooth Bluetooth-з’єднання буде
відновлено автоматично.
3
Експлуатація
5. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
31
32
Експлуатація
Керування підключеним
пристроєм Bluetooth
Ви можете керувати такими функціями
підключеного до системи пристрою
Bluetooth: відтворення, пауза, пропуск,
гучність.
,,Примітка
yy Ця функція доступна лише з Android
OS і iOS.
yy Ця функція може не підтримуватися
або працювати іншим чином залежно
від пристрою Bluetooth.
3
Експлуатація
Блокування Bluetoothз’єднання (BT LOCK)
Ви можете дозволити Bluetooth-з’єднання
лише в режимах BT (Bluetooth) і LG TV,
щоб запобігти небажаним підключенням
через Bluetooth.
Щоб увімкнути цю функцію, приблизно
на 3 секунди натисніть N на пульті
дистанційного управління в режимі BT
(Bluetooth) та натисніть ще один раз, коли
буде прокручуватися «OFF - BT LOCK».
Після цього можна буде обмежити кількість
Bluetooth-з’єднань.
Щоб вимкнути цю функцію, приблизно
на 3 секунди натисніть N на пульті
дистанційного управління в режимі BT
(Bluetooth) та натисніть ще один раз, коли
буде прокручуватися «ON - BT LOCK».
,,Примітка
Навіть якщо ввімкнена функція BT
LOCK, саундбар буде вмикатися через
функцію Автоматичне управління
живленням. Щоб запобігти цьому,
вимкніть функцію Автоматичне
управління живленням. (стор 27)
Використання
BLUETOOTHдодатку
,,Примітка
yy Додаток «Music Flow Bluetooth»
для цього пристрою можна
використовувати лише з ОС Android.
yy При завантаженні в мережі 3G/4G
можуть стягуватися додаткові платежі
за об’єм переданих даних згідно з
вашим тарифним планом.
Про додаток «Music Flow
Bluetooth»
Додаток «Music Flow Bluetooth» дає змогу
розширити функції даної системи.
Щоб скористатися цими розширеними
функціями, завантажте та встановіть
безкоштовну програму «Music Flow
Bluetooth».
Установіть додаток «Music
Flow Bluetooth» на свій
BLUETOOTH-пристрій
Існують два способи встановлення
програми «Music Flow Bluetooth» на Ваш
Bluetooth-пристрій.
Установіть програму «Music
Flow Bluetooth» за допомогою
QR-коду
1. Установіть додаток «Music Flow
Bluetooth» за допомогою QR-коду.
Відскануйте QR-код, скориставшись
програмою сканування.
2. Торкніться піктограми інсталяції.
Експлуатація
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що у вашому Bluetoothпристрої встановлений додаток для
сканування. Якщо такий додаток не
встановлений, завантажте його з «Google
Android Market (Google Play Store)».
yy Залежно від регіону, QR-код може не
працювати.
yy Ви можете знайти доступний додаток
цього пристрою за допомогою
додатку «LG Audio».
Android OS: версія 5.0 (або пізніше)
1. Торкніться піктограми «Google Android
Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть текст «Music
Flow Bluetooth» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть і
торкніться «Music Flow Bluetooth», щоб
розпочати завантаження Bluetoothдодатку.
4. Торкніться піктограми інсталяції.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на вашому
Bluetooth-пристрої встановлена
програма «Google Android Market
(Google Play Store)».
Увімкнення BLUETOOTH за
допомогою додатку «Music
Flow Bluetooth»
Додаток «Music Flow Bluetooth» забезпечує
з’єднання вашого Bluetooth-пристрою з
даною системою.
1. На головному екрані торкніться піктограми
«Music Flow Bluetooth», щоб запустити
додаток «Music Flow Bluetooth», і
перейдіть до головного меню.
2. Щоб отримати більше відомостей про
керування застосунком, торкніться
пункту [Setting], а потім [Help].
,,Примітка
yy Програма «Music Flow Bluetooth»
буде доступна у наступній версії
програмного забезпечення:
-- ОС Android: вер. 4.0.3 (або вище)
yy У роботі застосунку «Music Flow
Bluetooth», що використовується
як пульт дистанційного керування, і
пульта ДК, який входить до комплекту,
можливі відмінності. За необхідності
скористайтеся пультом ДК системи.
yy Застосунок «Music Flow Bluetooth»
на деяких пристроях Bluetooth може
не працювати.
yy Після підключення програми
«Music Flow Bluetooth» з системи
може початися передача музики. У
цьому випадку повторіть процедуру
з’єднання.
yy При керуванні іншими програмами
або зміні настройок на вашому
Bluetooth-пристрої під час
використання програми «Music
Flow Bluetooth», програма «Music
Flow Bluetooth», може працювати
неправильно.
yy При неправильній роботі програми
«Music Flow Bluetooth», перевірте
свій пристрій Bluetooth і з’єднання
програми «Music Flow Bluetooth», а
потім повторіть спробу з’єднання.
yy Залежно від операційної системи
телефону пекучого болю, існують
деякі відмінності у роботі «Music Flow
Bluetooth».
yy Ви можете користуватися додатком
«Music Flow Bluetooth» і після
розірвання Bluetooth-з’єднання.
Для цього необхідно перемикнути
функцію.
yy Додаткові можливості застосунку
«Music Flow Bluetooth» можуть бути
недоступні залежно від відстані між
системою і Bluetooth-пристроєм і
стану бездротової мережі.
3
Експлуатація
Установіть додаток «Music Flow
Bluetooth» через «Google Android
Market (Google Play Store)»
33
34
Пошук і усунення несправностей
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Пристрій працює
неналежним чином.
yy Відключіть живлення цього пристрою і підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, низькочастотного динаміка, DVD-плеєра,
підсилювача і т. п.) і включіть їх знову.
yy Від’єднайте шнур живлення цього пристрою та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, низькочастотного динаміка,
DVD-програвача, підсилювача тощо), а потім спробуйте їх знову
під’єднати.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не
вмикається.
yy Шнур живлення не підключений.
Підключіть шнур живлення до розетки.
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан інших робочих електроприладів.
Відсутній звук
yy Обрано невірне джерело вхідного сигналу.
Перевірте джерело введення й виберіть коректне джерело
вхідного сигналу.
yy Функція відключення звуку активована.
Натисніть [ (Приглушення звуку) або відрегулюйте рівень звуку,
щоб дезактивувати функцію відключення звуку.
yy Коли ви використовуєте з'єднання із зовнішнім пристроєм
(телевізійний тюнер, пристрій Bluetooth тощо), відрегулюйте
рівень звуку пристрою.
4
Пошук і усунення несправностей
Відсутній звук на
НЧ-головці
yy Шнур живлення сабвуфера не підключено.
Надійно підключіть штепсельну вилку шнура живлення до
настінної розетки.
yy З’єднання між головним блоком та сабвуфером розривається.
З'єднати блок із сабвуфером. (Стор. 16)
yy Пульт розташований надто далеко від системи.
Користуйтеся пультом дистанційного керування на відстані не
більш як 7 м.
Пульт дистанційного
керування не працює yy Між пультом дистанційного керування та пристроєм наявна
перешкода.Усуньте перешкоду.
як слід.
yy Ресурс батареї в пульті дистанційного керування витрачений.
Вставте нові батарейки.
Функція
«AUTO POWER» не
працює.
LG Sound Sync не
працює.
yy Перевірте з'єднання зовнішнього пристрою як наприклад
телевізор, програвач DVD/Blu-Ray або пристрій Bluetooth.
yy Перевірте стан функції SIMPLINK на телевізорі LG і відключіть
SIMPLINK.
yy Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не працювати.
yy Перевірте чи ваш телевізор LG підтримує LG Sound Sync.
yy Перевірте з'єднання LG Sound Sync (Оптичне або бездротове
з’єднання).
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і цієї системи.
Пошук і усунення несправностей
Ситуація
35
Причина і спосіб усунення
Система не
yy Вимкніть функцію блокування Bluetooth-з'єднання. (Стор. 32)
з'єднується з
Bluetooth-пристроєм.
Якщо ви відчуваєте,
що звук із системи
занадто тихий.
Ознайомтеся з наведеними нижче вказівками та налаштуйте
систему відповідно до них.
yy Якщо звукову панель підключено до телевізора, в меню
його настройок змініть параметр [PCM] AUDIO DIGITAL OUT
(ЦИФРОВОГО АУДІОВИХОДУ) на [AUTO] або [BITSTREAM].
yy Якщо звукову панель підключено до програвача, в меню
його настройок змініть параметр [PCM] AUDIO DIGITAL OUT
(ЦИФРОВОГО АУДІОВИХОДУ) на [PRIMARY PASS-THROUGH]
або [BITSTREAM].
yy Змініть настройку звуку DRC на підключеному пристрою на стан
[OFF].
yy Переконайтеся, що режим Нічного часу не увімкнений. Вимкнути
режим Нічного часу.
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Даний пристрій
може створювати
перешкоди для
бездротового
з’єднання.
yy У місцях, де рівень сигналу низький, бездротове з’єднання може
не працювати належним чином.
yy Установіть пристрій на достатньо близькій відстані до
бездротового сабвуфера.
yy Не встановлюйте пристрій на металевих меблях, щоб
забезпечити найкращу якість роботи.
Bluetooth-пристрій
може працювати
неправильно або
видавати шум у
наступних випадках.
yy Якщо ви торкаєтеся будь-якою частиною свого тіла передавача
Bluetooth-пристрою або саундбара.
yy Якщо наявна перешкода або стіна, або пристрій установлений у
віддаленому місці.
yy Якщо поруч на тій самій частоті працює інший пристрій
(бездротовий LAN-адаптер, медичне обладнання або
мікрохвильова піч), розмістіть пристрої якомога далі один від
одного.
yy Щоб установити з’єднання з Bluetooth-пристроєм, розмістіть
пристрої якомога ближче один до одного.
yy Якщо відстань до Bluetooth-пристрою стає дуже великою,
з’єднання може бути розірване або в його роботі можуть
виникати перебої.
Пошук і усунення несправностей
ПРИМІТКИ щодо використання бездротового з’єднання
4
36
Пошук і усунення несправностей
ПРИМІТКИ по запуску демонстраційного режиму
Ситуація
Неможливо змінити джерело вхідного
сигналу за допомогою кнопки F, такого
як BT (Bluetooth), HDMI і т. п., і на
передньому дисплеї відображається
тільки напис [DEMO].
Пульт дистанційного управління не
працює. (Нема відповіді)
4
Причина і спосіб усунення
Від’єднайте шнур живлення і знову підключіть
його.
Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте
кнопку F (приблизно 5 секунд) на основному
пристрої, поки не з’явиться поточна вибрана
функція.
Пошук і усунення несправностей
Додаток
37
Торгові знаки і
ліцензії
Усі інші торгові знаки є власністю своїх
відповідних власників.
Права на словесний товарний знак і
логотипи Bluetooth® є зареєстрованими
товарними знаками, які належать
Bluetooth SIG, Inc. і які компанія LG
Electronics використовує за ліцензією.
Інші товарні знаки та фірмові назви
належать їх відповідним власникам.
Виготовлено за ліцензією Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio і знак у
вигляді подвійної літери «D» є торговими
марками компанії Dolby Laboratories.
Терміни HDMI і мультимедійний
інтерфейс високої чіткості HDMI та
логотип HDMI є торговими знаками або
зареєстрованим торговими знаками
компанії HDMI Licensing LLC у США та
інших країнах.
Для отримання інформації про патенти
DTS відвідайте сторінку http://patents.
dts.com. Вироблено за ліцензією DTS
Licensing Limited. DTS, емблема, DTS
та емблема разом, Virtual:X та логотип
DTS Virtual:X logo є зареєстрованими
товарними знаками або торговими
знаками DTS, Inc. у Сполучених Штатах
Америки та/або інших країнах.
© DTS, Inc. Усі права захищено.
5
Додаток
Для отримання інформації про патенти
DTS відвідайте сторінку http://patents.
dts.com. Вироблено за ліцензією DTS
Licensing Limited. DTS, логотип, DTS
і логотип разом та Digital Surround є
зареєстрованими товарними знаками і/
або товарними знаками DTS, Inc. у США
і/або інших країнах. © DTS, Inc. Усі права
захищено.
38
Додаток
Технічні характеристики
Загальні
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Очікування мережі : 1,1 Вт
(усі мережні порти активні.)
yy Модель : DA-50F25
Адаптер змінного струму
yy Виробник : Asian Power Devices Inc.
yy Вхід : 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц
yy Вихід : 25 В 0 2 A
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
прибл. 890,0 мм X 57,0 мм X 85,0 мм з ніжками
Діапазон робочих температур від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F)
Робочий діапазон відносної
вологості
від 5 % до 90 %
Доступна частота
дискретизації вхідного
цифрового аудіосигналу
32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
Підтримувані формати
вхідного аудіосигналу
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Входи/виходи
5
Додаток
OPTICAL IN
3 В (p-p), Оптичний роз'єм x 1
HDMI IN
19-контактний (Тип A, HDMI™-з'єднувач) x 1
HDMI OUT
19-контактний (Тип A, HDMI™-з'єднувач) x 1
Підсилювач (Вихідні хар-ки, скв)
Загальна потужність
400 Вт RMS
Фронтальні канали
90 Вт RMS x 2 (4 Ω при 1 кГц, КНВ 10 %)
Сабвуфер
220 Вт RMS (3 Ω при 80 Гц, КНВ 10 %)
Додаток
39
Бездротовий сабвуфер
Електроживлення
Див. головну етикетку на сабвуфері.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на сабвуфері.
Тип
1 смуга, 1 динамік
Імпеданс
3Ω
Номінальна вхідна
потужність
220 Вт RMS
Максимальна вхідна
потужність
440 Вт RMS
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
прибл. 171,0 мм x 393,0 мм x 248,5 мм
SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Продається окремо
Бездротовий приймач
Електроживлення
Див. головну етикетку на бездротовому приймачі.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на бездротовому приймачі.
Вид ззаду
70 Вт RMS x 2 (3 Ω при 1 кГц, КНВ 10 %)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
прибл. 60,0 мм x 220,0 мм x 175,0 мм
Тильні акустичні системи (одна)
1 смуга, 1 динамік
Імпеданс
3Ω
Номінальна вхідна
потужність
70 Вт RMS
Максимальна вхідна
потужність
140 Вт RMS
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
прибл. 100,0 мм x 140,0 мм x 100,0 мм
yy Дизайн і технічні характеристики може бути змінено без попередження.
5
Додаток
Тип
40
Додаток
Догляд за
акустичними
системами
Під час перевезення акустичних
систем
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти акустичну
систему, для забезпечення максимального
захисту запакуйте її у той самий спосіб, у
який її було запаковано виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
yy Забороняється використовувати біля
акустичної системи леткі рідини, такі як
інсектицидні аерозолі.
yy Сильний тиск при протиранні може
зіпсувати поверхню.
5
Додаток
yy Не залишайте надовго гумові або
пластикові предмети в контакті з
акустичною системою.
Чищення акустичної системи
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно
забруднені, очистіть їх м’якою тканиною,
злегка зволоженою в слабкому миючому
розчині. Не застосовуйте сильні розчинники,
такі як спирт, бензин або ацетон, оскільки
вони можуть пошкодити поверхню
акустичної системи.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising