LG | SL5Y | Owner's Manual | LG SL5Y Довідник користувача

LG SL5Y Довідник користувача
УКРАїНСЬКА
СТИСЛА ІНСТРУКЦІЯ
Бездротова
акустична система
Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та
збережіть її для подальшого використання.
Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт
http://www.lg.com і завантажте Посібник користувача.
Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту
вашого пристрою.
МОДЕЛЬ
SL5Y
MFL71440028
1901_Rev01
SL5Y.DCISLLK_SIM_UKR_MFL71440028.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
2019-03-04
2:17:48
Передня панель
Кнопки розташовані збоку.
1 (Очікування) · · · · · · Вмикає або вимикає
пристрій.
F (Функція) · · · · · · · · · · · · · · · Вибір функції
p/o (Гучність) · · · · · Регулювання гучності
Задня панель
DC IN · · · · Підключіть до адаптера змінного
струму.
OPTICAL IN · · · · Підключення до оптичного
пристрою.
HDMI IN · · · · · · Підключення до пристрою з
виходом HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · Підключення до
телевізора.
USB (лише для обслуговування) · · · З’єднання
для завантаження ПЗ.
Підключення сабвуфера
Розташуйте бездротовий сабвуфер біля
саундбара та виконайте наступні дії.
a Підключіть до розетки кабель живлення
саундбара і бездротового сабвуфера.
b Увімкніть саундбар.
• Буде автоматично встановлене
з’єднання між саундбаром і
бездротовим сабвуфером. Загориться
зелений СД на сабвуфері.
Підключення сабвуфера вручну
Якщо на сабвуфері відсутній звук,
спробуйте установити з’єднання вручну.
a Натисніть Pairing на задньому боці
бездротового низькочастотного
динаміка.
• Зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера швидко
блимає.
(Якщо зелений світлодиодний
індикатор не блимає, натисніть та
утримуйте Pairing.)
b Увімкніть саундбар.
• Сполучення завершено. Загориться
зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера.
Установіть саундбар та сабвуфер
на відстані не менше 1 метра
від інших пристроїв (таких як
бездротовий маршрутизатор,
мікрохвильова піч тощо) для
запобігання електромагнітним
перешкодам.
!1
SL5Y.DCISLLK_SIM_UKR_MFL71440028.indd 2
m
2019-03-04
2:17:49
З’єднання з телевізором
З’єднайте саундбар і телевізор за
допомогою Optical ( ) або HDMI ARC (
Пульт дистанційного управління
).
Заміна батарейки
ідключення через оптичний
П
вхід
a З’єднайте саундбар з телевізором за
допомогою оптичного кабеля.
b Налаштуйте [External Speaker (Optical)] у
меню настройок телевізора.
TV
Підключення HDMI (ARC)
a З’єднайте саундбар з телевізором за
допомогою HDMI-кабеля.
b Налаштуйте [External Speaker (HDMI
ARC)] у меню настройок телевізора.
TV
• HDMI-з'єднання недоступне, якщо
ваш телевізор не підтримує HDMI
ARC.
• Якщо система одночасно
підключена через OPTICAL і ARC,
сигнал ARC має вищий пріоритет.
Підключення додаткових пристроїв
a Підключіть зовнішній пристрій, як
показано нижче.
C/V: Пропустити
N: Відтворення/Пауза
-- Блокування Bluetooth-з’єднання (BT
LOCK): Оберіть функцію Bluetooth,
послідовно натискаючи F. Довго
натисніть N та знову натисніть для
обмеження з’єднання Bluetooth тільки з
BT та LG TV.
SOUND EFFECT: Вибір режиму звукового
ефекту.
-- Пульт дистанційного керування
для телевізора: довго натисніть
SOUND EFFECT та знову натисніть
для застосування контролю пульта
дистанційного керування телевізора.
8: Увімкнення або вимкнення режиму
Нічного часу.
J: Відображення інформації про файл,
назву джерела вхідного потоку або
під’єднаного пристрою Bluetooth.
-- Автоматичне УВІМКНЕННЯ/
ВИМКНЕННЯ живлення: довго натисніть
J та натисніть знову.
: Регулювання рівня звуку кожного
динаміка.
-- Об’ємный звук: довго натисніть
та
натисніть знову.
* : Ця кнопка недоступна.
(Телевізійна
приставка,
програвач тощо)
TV
OR
АБО
b Встановіть джерело вхідного сигналу,
натискаючи F декілька разів.
SL5Y.DCISLLK_SIM_UKR_MFL71440028.indd 3
2019-03-04
2:17:50
Додаткові відомості
Технічні характеристики
Споживана
потужність
Адаптер
змінного
струму
Габаритні
розміри
(Ш x В x Г)
Див. головну етикетку.
Очікування мережі : 1,1 Вт
(усі мережні порти активні.)
• Модель : DA-50F25
• Виробник : Asian Power
Devices Inc.
• Вхід : 100 - 240 В ~
50 - 60 Гц
• Вихід : 25 В 0 2 A
Прибл.
890,0 мм X 57,0 мм X
85,0 мм З ніжками
Підсилювач
(Загальна
номінальна
400 Вт RMS
вихідна
потужність)
Дизайн та технічні характеристики
можуть бути змінені без попереднього
повідомлення.
Задні динаміки готові
Готовий до об'ємного звучання
з комплектом тилових колонок,
продається окремо. (SPK8-S)
Повідомлення щодо програмного
забезпечення з відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією
GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними
ліцензіями, який міститься у цьому виробі,
відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна
завантажити усі умови відповідних ліцензій,
відмови від відповідальності і повідомлення
про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий
код на компакт-диску за плату, що покриває
пов’язані з цим витрати (наприклад,
вартість носія, перевезення і доставки),
після отримання від вас запиту за адресою
opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років
після нашої останньої поставки цього
виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто
одержав цю інформацію.
SL5Y.DCISLLK_SIM_UKR_MFL71440028.indd 4
Як відключити з’єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм
Відключіть функцію АВТОЖИВЛЕННЯ УВІМК./
ВИМК. та вимкніть систему.
Декларація відповідності
справжнім LG Electronics заявляє, що тип
радіообладнання Бездротова акустична
система відповідає Технічному регламенту
радіообладнання; повний текст декларації
про відповідність доступний на веб-сайті за
такою адресою:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
До уваги користувача: даний пристрій слід
встановлювати та використовувати на
відстані не менше 20 см від тіла.
Технічні характеристики бездротового
модуля (WB2NB8)
BT
Потужність на виході
Частотний діапазон
(максимальна)
2402 - 2480 МГц
10 дБм
Технічні характеристики бездротового
модуля (WL1NB6)
Бездротове звучання
Потужність на виході
Частотний діапазон
(максимальна)
5730 - 5821 МГц
13 дБм
Декларація відповідності
Цим компанія LG Electronics заявляє,
що радіообладнання типу Бездротова
акустична система відповідає вимогам
Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст
декларації відповідності ЄС доступний за
інтернет-адресою:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
2019-03-04
2:17:51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising