LG | SL8Y | User manual | LG SL8Y Інструкція користувача

LG SL8Y Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
SMART HI-FI Аудіо
Звукова Система
Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та
збережіть її для подальшого використання.
Модель
SL8Y (SL8Y, SPL8-W)
1901_Rev01
www.lge.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі приладу
неізольованих деталей, що перебувають
під високою напругою, величина якої
достатня, щоб становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок по експлуатації й обслуговуванню в
документації з комплекту пристрою.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОТРАПЛЯННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОЩУ АБО
ВОЛОГИ.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: Не користуйтеся поруч із даним
виробом високовольтними приладами
(наприклад, електричними мухобійками).
Це може призвести до неправильної роботи
виробу через електричний удар.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Встановлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Виріб можна встановлювати
на книжкову полицю або на стелаж тільки
за умов забезпечення належної вентиляції і
дотримання інструкцій виробника.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській табличці,
розташованій на нижній або будь-якій іншій
стороні виробу.
УВАГА стосовно шнура живлення
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції.
Не перевантажуйте штепсельні розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте
його, припиніть використання пристрою
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
Початок роботи
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
1
Означає обладнання класу II.
Початок роботи
УВАГА: Використовуйте тільки AC-адаптер,
що постачається разом з цим пристроєм.
Не слід використовувати блок живлення
від іншого пристрою або виробника.
Використання будь-якого іншого шнура
живлення може викликати пошкодження
пристрою та припинити дію гарантії.
3
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
2
Підключення
2
6
7
9
10
13
14
Заходи безпеки
Загальні відомості
Передня панель
Задня панель
Пульт дистанційного управління
Встановлення саундбара
Кріплення головного пристрою на стіну
16
16
Мережеве підключення
– Встановлення додатку «Google
Home»
– Запустіть програму для підключення
Wi-Fi
Упорядкування кабелів
Підключення адаптера змінного струму
З’єднання бездротового сабвуфера і
тильних акустичних систем (придбати
окремо)
– Підключення бездротового
сабвуфера
– Підключення тильних акустичних
систем (придбати окремо)
– Оточуючий звук
– Спосіб установки феритового
осердя
Підключення до телевізора
– За допомогою оптичного кабеля
– LG Sound Sync
– За допомогою HDMI-кабеля
– Функція ARC (Зворотній аудіоканал)
– Що таке SIMPLINK?
– Додаткова інформація стосовно
підключення через інтерфейс HDMI
Підключення зовнішньої апаратури
– DOLBY ATMOS®
– DTS:X®
– Підключення HDMI IN
– Підключення через вхід OPTICAL IN
17
18
18
18
18
20
21
24
25
25
25
26
27
27
28
29
29
29
30
30
Зміст
3
Експлуатація
32
33
33
Працює з Google Assistant
«LG Wi-Fi Speaker»
– Установка додатку «LG Wi-Fi
Speaker»
Використання бездротової технології
Bluetooth
– Про Bluetooth
– Профілі Bluetooth
– Прослуховування музики з
Bluetooth-пристрою
Інші операції
– Використання пульта дистанційного
управління телевізора
– Вмикання/вимикання функції AUTO
POWER
– Зміна автоматичної функції
Режим очікування
– Режим очікування
– Режим очікування мережі
Скидання настройок акустичної
системи
34
34
34
34
37
37
37
38
39
39
39
39
4
Пошук і усунення
несправностей
40
40
42
42
43
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
– Мережа
– Застосунок
– ПРИМІТКИ щодо використання
бездротового з’єднання
– ПРИМІТКИ по запуску
демонстраційного режиму
43
5
Додаток
44
45
47
47
Торгові знаки і ліцензії
Технічні характеристики
Догляд за акустичними системами
Важлива інформація стосовно
Інтернет-послуг
УМОВИ КОРИСТУВАННЯ
48
5
1
2
3
4
5
6
Початок роботи
Загальні відомості
1
Початок роботи
Позначення, що
використовуються в цій
інструкції
,,Примітка
Указує на особливі зауваження та
функціональні особливості.
>>Увага!
Указує на застереження для уникнення
потенційних ушкоджень внаслідок
неправильних дій.
Початок роботи
7
Передня панель
1
Початок роботи
1 (Очікування)
-- Вмикає або вимикає пристрій.
F (Функція)
-- Оберіть функцію та джерело вхідного сигналу послідовним натисканням кнопки F.
A
Джерело вхідного сигналу /
Функція
Екран
Wi-Fi
WI-FI
Bluetooth
BT
Оптичний
ARC
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (дротовий)
HDMI IN
HDMI
, Функцію Bluetooth можна використовувати після підключення до мережі Wi-Fi за
допомогою додатку «Google Home».
o/p (Гучність)
-- Регулювання рівня гучності.
/ (Wi-Fi)
-- Вибір функції Wi-Fi.
B
Датчик дистанційного керування
C
Вікно дисплея
-- Яскравість дисплея буде автоматично зменшена, якщо протягом 15 секунд не
буде натиснута жодна кнопка.
При натисканні будь-якої кнопки яскравість дисплея буде відновлена.
8
Початок роботи
Застереження щодо використання сенсорних кнопок.
yy Торкайтеся сенсорних кнопок чистими і сухими руками.
1
-- У вогкому середовищі витріть з кнопок вологу перед користуванням.
Початок роботи
.
yy Не застосовуйте зусиль при натисканні сенсорних кнопок.
-- Натискаючи на сенсорну кнопку надто сильно, ви можете пошкодити її датчик.
yy Для того, щоб правильно ввімкнути потрібну функцію, доторкніться до відповідної
кнопки.
yy Слідкуйте, щоб до сенсорних кнопок не торкалися металеві предмети, що
проводять струм. Це може призвести до неправильної роботи.
,
Система автоматично вимкнеться з метою економії електроенергії за умови, що до
неї не підключено зовнішніх пристроїв і вона не використовувалася впродовж 15
хвилин.
Початок роботи
9
Задня панель
1
Початок роботи
A
DC IN
-- Підключіть до адаптера змінного струму.
B
HDMI OUT (TV ARC)
-- З’єднайте роз’єм HDMI OUT (TV ARC) на задній панелі системи з роз’ємом ARC
телевізора.
C
HDMI IN
-- З’єднайте роз’єм HDMI IN на задній панелі системи з роз’ємом HDMI OUT вашого
зовнішнього пристрою.
Ви можете відтворювати звук і зображення із зовнішнього пристрою через HDMIз’єднання.
D
OPTICAL IN
-- Підключіть роз’єм OPTICAL IN на задній панелі пристрою до гнізда OPTICAL OUT
на телевізорі.
E
USB (лише для обслуговування)
-- З’єднання для завантаження ПЗ.
10
Початок роботи
Пульт дистанційного управління
1
Заміна батарейки
Початок роботи
Зніміть кришку батарейного відсіку на задній
стороні пульта дистанційного управління
та вставте батарейку, дотримуючись
полярності 4 і 5.
1 (Очікування)
-- Вмикає або вимикає пристрій.
a
b
c
d
yy Режим очікування мережі: Дозволяє пристрою перейти в режим очікування.
Щоб увімкнути функцію режиму очікування мережі, натисніть 1.
Щоб вимкнути функцію режиму очікування мережі, натисніть та утримуйте 1
приблизно 3 секунди.
VOL (Гучність) o/p
-- Регулює гучність динаміка.
C/V (Пропустити)
-- Натисніть C або V, щоб перейти до наступного або попереднього файлу.
N (Відтворення/Пауза)
-- Початок або пауза відтворення.
Початок роботи
11
SOUND EFFECT
-- Обирає режим звукового ефекту шляхом застосування SOUND EFFECT.
Пояснення
ASC (Адаптивна настройка
звуку)
Аналізує властивість вхідного звуку та
забезпечує звук, оптимізований для контенту в
режимі реального часу.
BASS BLAST або BASS BLAST+ Посилює низькі частоти та створює потужний звук.
e
STANDARD
Ви можете слухати звук найвищої якості з
технологією MERIDIAN.
MOVIE
Створення ефекту занурення у звукову
атмосферу фільму.
MUSIC
Покращення якості звуку при відтворенні музики.
, Коли цей пристрій виявляє DOLBY ATMOS або потік DTS:X, ви не можете змінити
звуковий ефект на інший. У цьому випадку, навіть якщо ви натиснете SOUND
EFFECT, цей пристрій не реагуватиме. І на дисплеї ви можете бачити тільки «NOT
SUPPORTED».
yy Дистанційне керування телевізором: Дозволяє регулювати гучність даного
пристрою за допомогою пульта дистанційного керування телевізора, у т.ч.
пристроями інших марок. (стор. 37)
Для увімкнення або вимкнення функції дистанційного керування телевізором
натисніть та утримуйте SOUND EFFECT протягом приблизно 3 секунд та натисніть
знову.
, Сумісні марки телевізорів
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
(Налаштування звуку)
-- Регулює рівень звучання кожної акустичної системи.
Оберіть динамік, який ви бажаєте налаштувати шляхом застосування
налаштуйте рівень звуку шляхом застосування VOL o/p.
та
, Регулювання рівня гучності тильних акустичних систем доступне тільки якщо
тильні акустичні системи підключені.
f
Акустична система
Екран
Діапазон
Сабвуфер
WF
-15 ~ 6
Центр
C
-6 ~ 6
Гучність верхнього
динаміка
OVC
-6 ~ 6
Вид ззаду
R
-6 ~ 6
ВЧ
TRE
-5 ~ 5
НЧ
BAS
-5 ~ 5
yy Об’ємний звук: Дозволяє насолоджуватися об’ємним звуком за допомогою задніх
динаміків. (стор. 21)
протягом
Для увікнення або вимкнення об’ємного звуку натисніть та утримуйте
приблизно 3 секунд та натисніть знову.
1
Початок роботи
На дисплеї
12
g
1
h
Початок роботи
F (Функція)
-- Оберіть функцію та джерело вхідного сигналу послідовним натисканням кнопки F.
[ (Приглушення звуку)
-- Натисніть [ для вимкнення звуку системи. Для скасуваня натисніть [ ще раз.
Початок роботи
J (Інформація)
-- Ви можете переглядати різноманітну інформацію про джерело вхідного сигналу,
натиснувши кнопку J.
-- Wi-Fi: назва підключеного додатку
i
-- BT (Bluetooth) : Назва підключеного Bluetooth-пристрою
-- OPT (Оптичний)/ARC/HDMI (HDMI IN) : формат аудіо
yy Автоматичне УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ: Дозволяє автоматично вмиками або
вимикати пристрії за вхідними сигналами: Оптичний (стор. 37)
Для увімкнення або вимкнення функції AUTO POWER натисніть та утримуйте J
протягом приблизно 3 секунд та натисніть знову.
j
*
-- Ця кнопка недоступна.
8 (Нічний час)
k
-- Ця функція корисна для переглядистанційного керування фільмів пізно ввечері на
низькій гучності. Це дозволяє знизити інтенсивність звуку та покращити чіткість та
м’якість.
Натисніть 8 для активації режиму Нічного часу. Для скасування натисніть кнопку
8 ще раз.
Початок роботи
Встановлення
саундбара
>>Увага!
yy Для кращої якості звучання при
бездротовому з'єднанні, наприклад,
для Bluetooth або бездротового
сабвуфера, не встановлюйте систему
на металеві меблі, тому що бездротове
з'єднання здійснюється через модуль,
розташований внизу системи.
yy Будьте обережні, щоб не подряпати
поверхню системи/сабвуфера під час
установлення або переміщення.
Установка подовжених ніжок
Ви можете підняти систему за допомогою
подовжених ніжок (висота : 14 мм)
Щоб забезпечити найкращу якість
оточуючого звуку, розташуйте акустичні
системи, як показано нижче.
1. Переверніть систему дном догори.
2. Відклейте клейку стрічку від ковпачків
ніжок.
Прикріпіть їх до ніжок системи.
3. Притисніть подовжені ніжки з достатнім
зусиллям, щоб забезпечити надійну
фіксацію.
,,Примітка
yy Якщо саундбар закриває датчик
дистанційного управління телевізора,
розмістіть саундбар на відстані
щонайменше 10-15 см від телевізора.
yy Наведена вище ілюстрація може
відрізнятися від реальної системи.
yy Ви можете слухати оточуючий звук
допомогою комплекту бездротових
тильних акустичних систем. Набір
бездротових задніх динаміків
продається окремо (SPK8-S).
1
Початок роботи
Щоб слухати музику, підключіть систему до
іншого пристрою: телевізора, програвача
дисків Blu-ray, DVD-програвача тощо.
Помістіть систему перед телевізором та
підключіть до потрібного пристрою. (стор. 25 31)
Бездротовий сабвуфер можна розмістити
будь-де в кімнаті. Але краще за все
розташувати сабвуфер поблизу головного
пристрою. Рекомендується злегка обернути
сабвуфер до центру кімнати, щоб зменшити
відбиття звуку від стін.
13
14
1
Початок роботи
Кріплення головного
пристрою на стіну
Початок роботи
Ви можете закріпити головний пристрій на
стіні.
>>Увага!
Оскільки після встановлення системи
складно налагодити з'єднання,
необхідно підключити кабелі
заздалегідь.
Необхідні матеріали
1. Сумістіть положення відмітки нижньої
лінії телевізійного приймача на шаблоні
для монтажу настінного кронштейна з
положенням нижньої сторони телевізійного
приймача і закріпіть шаблон в цій позиції.
2. Для кріплення на (бетонну) стіну
використовуйте дюбелі. Необхідно
просвердлити кілька отворів. У
комплект входить шаблон (Шаблон для
кріплення настінного кронштейна), за
допомогою якого визначаються місця,
в яких потрібно свердлити отвори. За
допомогою шаблону позначте місця, де
треба просвердлити отвори.
Пристрій
Шаблон для встановлення
настінного кронштейна
Настінний кронштейн
Гвинти
(Не входять у комплект поставки)
Гвинти (A)
Дюбель
3. Видаліть шаблон для монтажу
настінного кронштейна.
4. Зафіксуйте кронштейни шурупами (A), як
показано на наведеному нижче малюнку.
Початок роботи
,,Примітка
Гвинти (А) і дюбелі для монтажу
системи не входять у комплект
поставки. Ми рекомендуємо
використовувати Hilti (HUD-1 6 x 30).
>>Увага!
yy Не встановлюйте прилад догори
дном. Це може пошкодити
деталі приладу або спричинити
травмування.
yy Не тягніть за встановлений пристрій і
не ударяйте по ньому.
yy Надійно прикріпіть пристрій до стіни
таким чином, щоб виключити його
падіння. Падіння пристрою може
спричинити травми або пошкодження
пристрою.
yy Якщо пристрій встановлено на стіні,
переконайтеся, що дитина не може
дістати до з’єднувальних кабелів і
потягнути за них, оскільки це може
призвести до падіння пристрою.
6. Міцно зафіксуйте систему за допомогою
шурупів.
,,Примітка
Щоб зняти систему, виконайте ті ж самі
дії в зворотному порядку.
1
Початок роботи
5. Установіть систему на кронштейни так,
щоб отвори для шурупів на кронштейнах
і на дні системи співпали.
15
16
Підключення
Мережеве
підключення
2
Встановлення додатку
«Google Home»
Ви можете насолоджуватися різними
функціями цієї звукової панелі,
підключившись до мережі та смартпристрою за допомогою додатку «Google
Home».
Підключення
Модем
Медіасервер
Маршрутизатор
Додаток «Google Home» дозволяє
використовувати різні функції цього
динаміка за допомогою смарт-пристрою.
Вимоги перед налаштуванням
yy Бездротовий маршрутизатор повинен
бути підключений до Інтернету. Смартпристрої, такі як пристрої на базі Android
або iOS, мають бути підключені до
бездротового маршрутизатора через WiFi.
yy Для використання цього додатку
потребується обліковий запис Google.
Під час підключення до Wi-Fi цей додаток
може запросити створення облікового
запису Google.
Через «Google Play» або «App
Store»
1. Торкніться піктограми «Google Play
Store» або піктограми «App Store» на
смарт-пристрої.
2. Введіть «Google Home» на панелі
пошуку та натисніть «Пошук» у «Google
Play» або «App Store»
3. Виберіть «Google Home» у списку
результатів пошуку для завантаження.
Для бездротового підключення звукової
панелі до мережі потрібен додаток «Google
Home».
,,Примітка
У мережному середовищі
(маршрутизатор, Інтернет або
провайдер інтернету), яке одночасно
підтримує IPv4 і IPv6, при підключенні
до мережі вибір IPv4 або IPv6
здійснюється автоматично.
Ви можете перевірити властивості
мережі, обравши настройку My
Speakers ([Settings]>[IP Info.]) у додатку
«LG Wi-Fi Speaker».
Google Home
,,Примітка
yy Залежно від версії пристрою додаток
«Google Home» може не працювати.
yy Для отримання додаткової інформації
відвідайте веб-сайт https://www.
google.com/cast/setup/
Підключення
Запустіть програму для
підключення Wi-Fi
Переконайтеся, що функція Wi-Fi на
вашому смарт-пристрої увімкнена. Після
виконання операції підключення її повторне
виконання не потребується.
У випадку використання пристроїв
з iOS, її потрібно ввімкнути в
налаштуваннях Bluetooth на смартпристрої.
1. Торкніться піктограми «Google Home»,
щоб запустити додаток.
2. Виконайте інструкції на екрані додатку
для налаштування динаміка. Виконуйте
інструкції згідно з вказаним порядком.
,,Примітка
yy Використовуйте те ж саме
підключення до Wi-Fi, щоб
налаштувати динамік та смартпристрій.
yy Якщо на вашому смарт-пристрої
увімкнено Bluetooth, підключитися
до Wi-Fi буде просто.
yy Під час установки необхідно вказати
назву динаміка. Це необхідно для
підключення пристрою Bluetooth.
Ви можете перевірити та змінити
назву динаміка. Виконайте процедуру
«Редагувати назву динаміка».
(Сторінка 36)
3. Якщо динамік правильно підключено до
Wi-Fi, на екрані звуку буде відображатися
повідомлення «CONNECTED».
,,Примітка
yy В залежності від статусу бездротового
маршрутизатора він може ненадійно
працювати з підключенням до Wi-Fi.
yy Рекомендується використовувати
Групове відтворення Wi-Fi з менш ніж
5 динаміками.
2
yy Додаток «Google Home» надається
компанією Google. Він може бути
переглянутий через зміну політики
компанії Google.
Підключення
,,Примітка
17
18
Підключення
Упорядкування
кабелів
Ви можете впорядкувати кабелі за
допомогою кабельних хомутів.
1. Скріпіть кабелі разом за допомогою
кабельних хомутів, як показано нижче.
2
2. Затягніть кабельні хомути.
Підключення
,,Примітка
Після того, як всі кабелі буде
підключено, їх можна впорядкувати.
Підключення
адаптера змінного
струму
>>Увага!
Використовуйте тільки адаптер, що
постачається в комплекті з даним
пристроєм. Не слід використовувати
електромережне обладнання від
іншого пристрою або виробника.
Використання іншого мережного шнуру
чи електромережного обладнання може
призвести до пошкодження пристрою
та скасування гарантії.
З’єднання
бездротового
сабвуфера і тильних
акустичних систем
(придбати окремо)
Підключення бездротового
сабвуфера
Світлодіодний індикатор
бездротового сабвуфера
Колір СДіндикатора
Режим
Підключіть акустичну систему до
електромережі за допомогою адаптера
змінного струму із комплекту.
Зелений
(мигає)
Виконується спроба
з'єднання.
Зелений
З’єднання встановлене.
1. Підключіть шнур живлення, що входить
до комплекту, до адаптера змінного
струму.
Червоний
Бездротовий сабвуфер
знаходиться в режимі
очікування або з'єднання
не було встановлене.
Вимкнено
(Не світить)
Шнур електроживлення
бездротового сабвуфера
від'єднано.
2. Вставте штекер шнура адаптера
змінного струму в гніздо «DC IN».
3. Підключіть вилку шнура адаптера
живлення до розетки.
Перше налаштування
бездротового сабвуфера
1. Підключіть до розетки кабель живлення
саундбара і бездротового сабвуфера.
2. Увімкніть саундбар. Буде автоматично
встановлене з’єднання між саундбаром і
бездротовим сабвуфером.
-- Сполучення завершено. Загориться
зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера.
Підключення
Ручне сполучення бездротового
сабвуфера
Якщо з’єднання не встановлюється, на
бездротовому сабвуфері горітиме червоний
СД-індикатор, і бездротовий сабвуфер не
видаватиме звук. Щоб вирішити проблему,
виконайте наступні дії.
1. Натисніть кнопку Pairing на задній
панелі бездротового сабвуфера.
-- Зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера швидко
блимає.
(Якщо зелений світлодіод не блимає,
натисніть і утримуйте кнопку Pairing.)
2. Увімкніть саундбар.
-- Сполучення завершено. Загориться
зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера.
,,Примітка
yy Для встановлення зв’язку між
головним пристроєм і сабвуфером
і початку відтворення звуку може
знадобитися декілька секунд (або
більше).
yy Чим ближче розташовані головний
пристрій і сабвуфер один до одного,
тим кращою буде якість звуку.
Рекомендується встановити головний
пристрій і сабвуфер якомога ближче
один до одного і не допускати
наступних ситуацій.
-- Між головним пристроєм і
сабвуфером наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для бездротового
зв’язку, працює пристрій, такий
як, наприклад, медичний прилад,
мікрохвильова піч або бездротовий
LAN-адаптер.
-- Установіть саундбар та сабвуфер
на відстані не менше 1 метра
від інших пристроїв (таких як
бездротовий маршрутизатор,
мікрохвильова піч тощо) для
запобігання електромагнітним
перешкодам.
!1 м
2
Підключення
Pairing
19
20
Підключення
Підключення тильних
акустичних систем
(придбати окремо)
Підключення тильних
акустичних систем
2
Підключення
1. Підключіть кінець кабеля, позначений
чорною смугою, до клеми з позначкою
«-» (мінус), а інший кінець — до клеми з
позначкою «+» (плюс).
>>Увага!
yy Використовуйте з системою лише
акустичні системи із комплекту.
Використання інших акустичних
систем може викликати збої в роботі.
yy Переконайтеся, що кабелі акустичних
систем підключені до відповідних
клем на пристрої: + до + і – до –.
Якщо полюси переплутані, звук буде
викривлений і будуть послаблені
низькі частоти.
СД-індикатор бездротового
приймача
Колір СДіндикатора
Режим
Жовтозелений
(мигає)
Виконується спроба
з'єднання.
Жовтозелений
З’єднання встановлене.
Червоний
Безпровідний ресивер
знаходиться у режимі
очікування або
підключитися не вдалось.
Вимкнено
(Не світить)
Кабель електроживлення
бездротового сабвуфера
від'єднаний.
Перше налаштування
бездротового приймача
2. З’єднайте бездротовий приймач і тильні
акустичні системи (праву й ліву) за
допомогою акустичних кабелів.
Колір
Розташування
Сірий
Позаду праворуч
Синій
Позаду ліворуч
,,Примітка
Щоб слухати оточуючий звук, необхідно
придбати комплект бездротових
акустичних систем (SPK8-S).
1. Підключіть кабель живлення
бездротового приймача до розетки.
2. Увімкніть головний пристрій: З’єднання
саундбара і бездротового приймача
відбудеться автоматично.
-- Загориться жовто-зелений СДіндикатор на бездротовому приймачі.
Підключення
Ручне сполучення бездротового
приймача
Якщо з’єднання не встановлюється, на
бездротовому приймачі світитиме червоний
СД-індикатор, і тильні акустичні системи
не видаватимуть звук. Щоб вирішити
проблему, виконайте наступні дії.
1. Натисніть кнопку PAIRING на задній
панелі бездротового приймача.
2. Увімкніть головний пристрій
-- Сполучення завершено. Загориться
жовто-зелений СД-індикатор на
бездротовому приймачі.
Оточуючий звук
Ви можете насолоджуватися чудовим
оточуючим звуком з будь-якого джерела з
тильними акустичними системами.
При ввімкненні функції оточуючого звуку всі
акустичні системи відтворюють звук.
При вимкненні функції оточуючого звуку
звук на акустичних системах відтворюється
в оригінальному форматі.
Щоб увімкнути функцію оточуючого звуку,
приблизно на 3 секунди натисніть кнопку на пульті дистанційного управління,
та натисніть ще один раз, коли буде
прокручуватися «OFF - SURROUND».
Щоб вимкнути функцію оточуючого звуку,
приблизно на 3 секунди натисніть кнопку на пульті дистанційного управління,
та натисніть ще один раз, коли буде
прокручуватися «ON - SURROUND».
2
Підключення
-- Жовто-зелений СД-індикатор на
бездротовому приймачі часто мигає.
21
22
Підключення
Функція оточуючого звуку УВІМК.
Вихід
Звукові ефекти
Вхід
2.0-кан.
2
ASC
5.1-кан.
Підключення
7.1-кан. або
більше
2.0-кан.
BASS BLAST
або
BASS BLAST+
5.1-кан.
7.1-кан. або
більше
2.0-кан.
STANDARD
5.1-кан.
7.1-кан. або
більше
2.0-кан.
MOVIE
5.1-кан.
7.1-кан. або
більше
2.0-кан.
MUSIC
5.1-кан.
7.1-кан. або
більше
Немає тильних
акустичних систем
Тильні акустичні
системи підключені
Підключення
23
Функція оточуючого звуку ВИМК.
Вихід
Звукові ефекти
Вхід
Немає тильних
акустичних систем
Тильні акустичні
системи підключені
2.0-кан.
5.1-кан.
2
7.1-кан. або
більше
Підключення
ASC
2.0-кан.
BASS BLAST
або
BASS BLAST+
5.1-кан.
7.1-кан. або
більше
2.0-кан.
STANDARD
5.1-кан.
7.1-кан. або
більше
2.0-кан.
MOVIE
5.1-кан.
7.1-кан. або
більше
2.0-кан.
MUSIC
5.1-кан.
7.1-кан. або
більше
24
Підключення
Спосіб установки
феритового осердя
Феритове осердя може бути відсутнім
залежно від місцевих законодавчих норм.
Закріплення феритового осердя
на кабелях акустичних систем
2
Підключення
Феритове осердя необхідно
встановлювати для зниження або усунення
електромагнітних завад.
1. Відкрийте феритове осердя, потягнувши
фіксатор [a].
2. Зробіть два витки кабеля акустичної
системи навколо феритового осердя.
3. Закрийте феритове осердя, натиснувши
до клацання.
,,Примітка
yy Якщо поруч знаходиться сильне
джерело електромагнітного
випромінювання, можуть виникати
завади. Установіть головну систему
і бездротовий приймач подалі від
цього місця.
yy Бездротовий приймач автоматично
переходить у режим очікування
за кілька хвилин після вимкнення
саундбара.
Коли бездротовий приймач перебуває
в режимі очікування, на ньому горить
червоний СД-індикатор.
yy При ввімкненні саундбара
бездротовий приймач вмикається,
СД-індикатор міняє колір на жовтозелений, і за кілька секунд тильні
акустичні системи починають звучати.
yy Для встановлення зв’язку між
головним пристроєм і бездротовим
приймачем може знадобитися
декілька секунд (або більше).
yy Установлюйте тильні акустичні
системи на відстані не менше 30 см
від екрана телевізора або монітора
комп’ютера.
yy Під час підключення або відключення
бездротового приймача від головної
системи можливе переривання
відтворення звуку.
yy Установлюйте саундбар якомога
ближче до бездротового приймача
на відстані не менше 1 м від
інших пристроїв (бездротовий
маршрутизатор, мікрохвильова
піч тощо.), щоб запобігти
електромагнітним завадам.
!1 м
Підключення
Підключення до
телевізора
З'єднайте систему і телевізор оптичним
цифровим кабелем або HDMI-кабелем
залежно від можливостей телевізора.
1. За допомогою оптичного кабеля
з'єднайте роз'єм OPTICAL IN на задній
панелі системи з роз'ємом OPTICAL OUT
на телевізорі.
Оптичний
кабель
2. Оберіть джерело вхідного сигналу OPT/
HDMI ARC послідовним натисканням
кнопки F.
Коли між системою і телевізором буде
встановлене правильне з’єднання, на
дисплеї з’явиться «OPT».
,,Примітка
yy Перед підключенням оптичного кабеля
переконайтеся, що з кабеля знято захисний
ковпачок, якщо кабель був закритий.
yy Ви можете слухати звук з телевізора
через динаміки системи. У деяких
моделях телевізорів вам буде потрібно
обрати вихід на зовнішні динаміки
в меню налаштувань телевізора.
(Детальніше див. у Інструкції з
експлуатації вашого телевізора).
yy Налаштуйте звуковий вихід свого
телевізора для прослуховування
звуку через систему : Меню настройок
телевізора [ [звук] [ [Вихід звуку
телевізора] [ [Зовнішній динамік
(Optical)]
,,Примітка
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки
або моделі телевізора.
yy Якщо система одночасно підключена
через OPTICAL і ARC, сигнал ARC
має вищий пріоритет.
LG Sound Sync
Деякими функціями даного приладу можна
керувати за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора, якщо він
підтримує LG Sound Sync. Система є сумісною
з телевізорами LG, які підтримують LG
Sound Sync. Переконайтеся, чи є на вашому
телевізорі логотип LG Sound Sync.
Функції, якими можна керувати з пульта
дистанційного управління телевізора
LG: Збільшення/зменшення гучності,
приглушення звуку
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію до
вашого телевізора.
Установіть одне з наступних з'єднань, залежно
від можливостей вашого обладнання.
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати пульт
дистанційного управління системи при
користуванні функцією LG Sound Sync.
Якщо ви знову скористаєтеся пультом
дистанційного управління телевізора,
система синхронізується з телевізором.
Згідно з технічними характеристиками
телевізора, гучність і режим
приглушення звуку системи будуть
синхронізовані з телевізором.
yy Якщо встановити з'єднання не
вдається, перевірте стан і живлення
телевізора.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення в перелічених нижче
випадках у разі використання LG
Sound Sync.
-- Система вимкнена.
-- Чи не установлена інша функція.
-- Чи не від’єднаний оптичний кабель.
2
Підключення
За допомогою оптичного
кабеля
25
26
Підключення
,,Примітка
yy Коли функція AUTO POWER установлена
в УВІМК., час до вимкнення системи
відрізняється залежно від моделі
підключеного телевізора.
2
LG Sound Sync з дротовим
з’єднанням
Підключення
1. Підключіть ваш телевізор LG до системи
за допомогою оптичного кабеля.
Оптичний
кабель
2. Налаштуйте звуковий вихід свого
телевізора для прослуховування
звуку через систему: Меню настройок
телевізора [ [звук] [ [Вихід звуку
телевізора] [ [LG Sound Sync (Optical)]
3. Увімкніть систему, натиснувши 1.
4. Оберіть джерело вхідного сигналу OPT/
HDMI ARC послідовним натисканням
кнопки F.
Коли між системою і телевізором буде
встановлене нормальне з'єднання, на
дисплеї з'явиться «LGOPT».
,,Примітка
Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від моделі
телевізора.
За допомогою HDMI-кабеля
Підключивши систему до телевізора з
підтримкою HDMI CEC і ARC (зворотній
аудіоканал), ви зможете прослуховувати
звук з телевізора через динаміки системи
без з'єднання оптичним кабелем.
1. За допомогою HDMI-кабеля підключіть
роз’єм HDMI OUT (TV ARC) на задній
панелі системи до роз’єму ARC на
телевізорі.
HDMI-кабель
2. Оберіть джерело вхідного сигналу OPT/
HDMI ARC послідовним натисканням
кнопки F.
Коли між системою і телевізором буде
встановлене правильне з’єднання, на
дисплеї з’явиться «ARC».
Підключення
,,Примітка
Функція ARC (Зворотній
аудіоканал)
Функція ARC дозволяє направляти
аудіосигнал з телевізора з підтримкою
HDMI на порт HDMI OUT системи.
Щоб скористатися цією функцією:
-- Телевізор повинен підтримувати функції
HDMI-CEC і ARC, і ці функції повинні бути
ввімкнені.
-- Спосіб налаштування функцій HDMI-CEC
і ARC може відрізнятися в залежності
від моделі телевізора. Детальніше
про функцію ARC див. у Інструкції з
експлуатації до вашого телевізора.
-- Підключення повинне бути здійснене
за допомогою HDMI-кабеля (Тип А,
високошвидкісний HDMI™-кабель з
Ethernet).
-- Потрібно з'єднати за допомогою HDMIкабеля порт HDMI OUT системи з портом
HDMI IN телевізора, який підтримує
функцію ARC.
-- Можна підключити тільки один саундбар
до телевізора з підтримкою функції ARC.
Що таке SIMPLINK?
При HDMI-підключенні даної системи до
телевізора LG з технологією SIMPLINK,
деякими функціями системи можна
керувати з пульта дистанційного управління
телевізора.
За допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG можна управляти
наступними функціями: вмикання/
вимикання, збільшення/зменшення гучності
тощо.
Детальніше про функцію SIMPLINK див. у
інструкції з експлуатації телевізора.
Телевізори LG з функцією SIMPLINK мають
логотип, показаний вище.
,,Примітка
yy Залежно від режиму роботи системи,
деякі функції SIMPLINK можуть
виконуватися неправильно або бути
недоступними.
yy Залежно від того, який телевізор або
програвач підключено до системи,
функція SIMPLINK може працювати
неправильно.
2
Підключення
yy Ви можете слухати звук з телевізора
через динаміки системи. У деяких
моделях телевізорів вам буде
потрібно обрати вихід на зовнішні
динаміки в меню налаштувань
телевізора. (Детальніше див. у
Інструкції з експлуатації вашого
телевізора).
yy Налаштуйте звуковий вихід свого
телевізора для прослуховування
звуку через систему :
Меню настройок телевізора [
[звук] [ [Вихід звуку телевізора] [
[Зовнішній динамік (HDMI ARC)]
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки
або моделі телевізора.
yy Залежно від моделі вашого
телевізора LG, вам може знадобитися
ввімкнути функцію SIMPLINK на
вашому телевізорі LG.
yy Для повернення до функції ARC
після використання іншої функції
необхідно обрати джерело вхідного
сигналу OPT/HDMI ARC. Після цього
система автоматично перемкнеться
на функцію ARC.
27
28
Підключення
Додаткова інформація
стосовно підключення
через інтерфейс HDMI
2
Підключення
yy При підключенні HDMI- або DVI-сумісного
пристрою виконайте наступне:
- Вимкніть HDMI/DVI-пристрій і
програвач. Далі, увімкніть HDMI/DVIпристрій, зачекайте приблизно 30
секунд та ввімкніть програвач.
- Переконайтеся, що відеовхід підключеного
пристрою коректно налаштований для
прийому сигналу від програвача.
- Переконайтеся, що підключений пристрій
підтримує вхідний відеосигнал
720 x 576p (або 480p), 1280 x 720p,
1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p
або 3080 x 2160p.
yy Не всі HDCP-сумісні HDMI- або DVIпристрої можуть працювати з цим
програвачем.
- Зображення не буде відтворене
належним чином на пристрої, що не
підтримує стандарт HDCP.
,,Примітка
yy Якщо підключений HDMI-пристрій не
сумісний з форматом виводу звуку
програвача, звук на HDMI-пристрої
може бути викривлений або відсутній.
yy Зміна роздільної здатності після того,
як з’єднання було встановлене, може
призвести до некоректної роботи.
Для усунення проблеми вимкніть й
увімкніть систему.
yy Якщо HDMI-з'єднання з HDCP не
підтверджується, зображення на
екрані телевізора зникає. У цьому
випадку перевірте HDMI-з'єднання
або від’єднайте HDMI-кабель.
yy Якщо на екрані присутні шуми або
смуги, перевірте HDMI-кабель (його
довжина, як правило, не повинна
перевищувати 4,5 м).
yy У режимі HDMI змінити роздільну
здатність зображення неможливо.
Роздільну здатність потрібно
змінювати на підключеному пристрої.
yy Якщо при підключенні комп’ютера
через роз’єм HDMI IN зображення
відтворюється неправильно, установіть
на комп’ютері роздільну здатність 576p
(або 480p), 720p, 1080i або 1080p.
Контрольний перелік для
використання HDMI-кабеля
Деякі кабелі HDMI мають погану передачу
сигналу, що може викликати проблеми зі
звуком і відеопередачею.
Навіть після підключення кабелю
HDMI, якщо звук відсутній, звук
перерваний, звук саундбара і / або відео
відсутній, на телевізорі немає плавного
відеозображення, проблема може бути
саме в кабелі HDMI.
Використовуйте кабель, позначений
логотипом сертифікації HDMI. Також
переконайтеся, що використовуваний
кабель є сертифікованим кабелем типу
A, високошвидкісним кабелем Ethernet
HDMI™.
Стандартний HDMI-кабель з Ethernet
Високошвидкісний HDMI-кабель
Високошвидкісний HDMI-кабель з Ethernet
(X)
(X)
(O)
Підключення за допомогою
HDMI-кабеля*
Щоб прослуховувати звук телевізійної
трансляції через аудіосистему при
підключенні HDMI-кабелем, ваш телевізор
повинен підтримувати найновіші HDMIфункції (HDMI CEC1) / ARC (зворотній
аудіоканал)). Якщо ваш телевізор не
підтримує ці HDMI-функції, аудіосистема
повинна бути підключена оптичним
кабелем.
1) HDMI CEC (мультимедійний інтерфейс
високої чіткості, управління побутовою
електронікою)
Технологія CEC (управління побутовою
електронікою) — це компонент інтерфейсу
HDMI, який дає змогу керувати пристроями
з підтримкою технології CEC, підключеними
через HDMI-кабель, за допомогою лише
одного із їхніх пультів дистанційного
управління.
* Технологія CEC використовується під
торговими знаками SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink
(Philips) тощо.
Підключення
29
Підключення
зовнішньої
апаратури
DOLBY ATMOS®
2
Що таке DOLBY ATMOS®?
Підключення
Dolby Atmos дарує вам вражаючі відчуття,
яких ви не відчували досі, завдяки
вертикально напрямленому звуку і всьому
багатству, чіткості і потужності звуку Dolby.
DTS:X®
Що таке DTS:X®?
У реальному світі звук навколо нас
вільно рухається в будь-якому напрямку.
DTS:X® занурений у цю природну,
багатовимірну звукову атмосферу в нашому
повсякденному житті.
Що потрібно для DOLBY ATMOS®
i DTS:X®
®
yy DOLBY ATMOS доступний тільки в
режимах HDMI і ARC.
-- Щоб користуватися DOLBY ATMOS® в
режимі ARC, вам потрібен телевізор з
підтримкою технології DOLBY ATMOS®.
®
yy DTS:X доступний лише в режимі HDMI
yy Аудіовихід зовнішнього пристрою
(програвач дисків Blu-ray, телевізор тощо)
необхідно налаштувати на режим «Без
перекодування», такий як «Оригінал»,
«Авто» або «Прямий канал».
-- Якщо є можливість, установіть частоту
дискретизації на аудіовиході 192 кГц.
1. Підключіть роз’єм HDMI IN на задній
панелі пристрою до роз’єму HDMI OUT
на зовнішньому пристрої, наприклад
програвачі дисків Blu-ray, програвачі
DVD тощо.
2. З’єднайте роз’єм HDMI OUT (TV ARC) на
задній панелі системи з роз’ємом HDMI
IN (ARC) телевізора.
3. Виберіть джерело вхідного сигналу HDMI
або OPT/HDMI ARC, натиснувши кілька
разів F.
-- Якщо вибрати HDMI, Ви можете почути
звук із зовнішнього пристрою. Виберіть
його під час відтворення зовнішнього
пристрою.
-- Якщо ви вибираєте OPT/HDMI ARC, ви
можете чути звук з вашого телевізора.
Виберіть його при перегляді телевізора.
На екрані Ви можете побачити «DOLBY
ATMOS» або «DTS:X» у випадку
нормального підключення між цієї
звуковою панеллю та Вашим телевізором
та якщо відтворюється контент.
,,Примітка
®
®
yy DOLBY ATMOS /DTS:X підтримує канал
3.1.2. (канал 5.1.2, при підключенні до
комплекту на задній панелі)
yy Якщо звукова панель не звучить, або
відео на телевізорі низької якості,
можливо, проблема пов’язана з
кабелем HDMI. Див. Контрольний
список кабелів HDMI. (Стор. 28)
30
Підключення
Підключення HDMI IN
Ви можете насолоджуватися звуком із
зовнішнього пристрою, який підключено до
роз’єму HDMI IN на цьому пристрої.
Підключення через вхід
OPTICAL IN
З’єднайте роз’єм оптичного виходу
зовнішнього пристрою з роз’ємом OPTICAL
IN.
2
Підключення
Оптичний
кабель
До вихідного
оптичного роз’єму
зовнішнього пристрою
Blu-ray програвач,
DVD-програвач тощо.
1. Підключіть роз’єм HDMI IN на задній
панелі пристрою з роз’ємом HDMI OUT
на аудіопристрої, наприклад, програвачі
дисків Blu-ray, програвачі DVD тощо.
2. Виберіть джерело вхідного сигналу
HDMI, кілька разів натиснувши F.
1. З’єднайте роз’єм OPTICAL IN на задній
панелі системи з роз’ємом оптичного
виходу вашого зовнішнього пристрою.
2. Оберіть джерело вхідного сигналу OPT/
HDMI ARC послідовним натисканням
кнопки F.
Коли між системою і вашим пристроєм
буде встановлене правильне з’єднання,
на дисплеї з’явиться «OPT».
,,Примітка
Перед підключенням оптичного кабеля
переконайтеся, що з кабеля знято
захисний ковпачок, якщо кабель був
закритий.
Підключення
31
Підключення додаткового
обладнання
Ви можете насолоджуватися звуком і
зображенням з підключеного зовнішнього
пристрою.
2
Підключення
АБО
1. Підключіть роз’єм HDMI IN телевізора
до роз’єму HDMI OUT зовнішнього
пристрою, такого як програвач дисків
Blu-ray, DVD-плеєр і т. п.
2. Підключіть гніздо OPTICAL IN на задній
панелі пристрою до гнізда OPTICAL
OUT на телевізорі за допомогою кабелю
OPTICAL.
Або підключіть роз’єм HDMI OUT (TV
ARC) на задній панелі пристрою до
гнізда HDMI IN (ARC) на телевізорі за
допомогою кабелю HDMI.
3. Оберіть джерело вхідного сигналу OPT/
HDMI ARC послідовним натисканням
кнопки F.
,,Примітка
Якщо звукова панель не звучить, або
відео на телевізорі низької якості,
можливо, проблема пов’язана з
кабелем HDMI. Див. Контрольний
список кабелів HDMI. (Стор. 28)
32
Експлуатація
Працює з Google
Assistant
Цей пристрій працює з Google Assistant.
Ви можете контролювати деякі функції
цього пристрою: відтворення та зупинення
музики, а також регулювання гучності.
Вимоги
yy Пристрій з вбудованим Google Assistant
(продається окремо)
3
yy Цей пристрій повинен бути підключений
до Інтернету.
Експлуатація
yy Цей пристрій повинен бути
зареєстрований в додатку [Google Home].
Експлуатація
«LG Wi-Fi Speaker»
Додаток «LG Wi-Fi Speaker» надається
компанією LG Electronics. Цей додаток
дозволяє використовувати різні функції
цього динаміка за допомогою смартпристрою:
Вимоги до використання
Перед використанням цього додатку
необхідно підключитися до Wi-Fi за
допомогою додатку «Google Home».
(Сторінка 17)
Ви можете слухати музику зі свого смартпристрою або домашнього мережевого
сервера.
Використання Chromecast builtin
Ви можете слухати музику на цьому
саундбарі через додатки з функцією
Chromecast.
Настройка і управління
саундбаром
Ви можете змінювати установки саундбара
та управляти ним навіть без пульта
дистанційного управління.
Вимоги
yy Бездротовий маршрутизатор повинен
бути підключений до мережі Інтернет.
yy Смарт-пристрій,такий як смартфон або
планшет, повинен бути підключений до
бездротового маршрутизатора через WiFi з’єднання.
,,Примітка
Для отримання додаткової інформації
про «LG Wi-Fi Speaker» дотримуйтесь
інструкцій програми.
Установка додатку «LG WiFi Speaker»
Через Apple «App Store» або
Google «Play Store»
1. Торкніться значка Apple «App Store» або
Google «Play Store».
2. У пошуковому вікні введіть «LG Wi-Fi
Speaker» та натисніть «Search».
3. Для завантаження оберіть у результатах
пошуку «LG Wi-Fi Speaker».
,,Примітка
yy Додаток «LG Wi-Fi Speaker» буде
доступний для наступних версій ПЗ:
ОС Android: вер. 5.0 (або вище)
iOS : вер. 10 (або вище)
yy Додаток «LG Wi-Fi Speaker» може не
працювати на деяких пристроях.
yy Доступне застосування цього
пристрою можна знайти за
допомогою додатку «LG Audio».
ОС Android: Вер. 5.0 (чи новіша)
3
Експлуатація
Прослуховування музики з
пристрою або домашнього
мережевого сервера
33
34
Експлуатація
Використання
бездротової
технології Bluetooth
Про Bluetooth
Bluetooth - це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
3
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється
з іншого приміщення.
Експлуатація
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання
електронних пристроїв між собою є
безкоштовним. Мобільними телефонами,
обладнаними технологією Bluetooth, можна
користуватися у каскадному підключенні,
якщо зв'язок відбувається по каналу
Bluetooth.
yy Сумісні пристрої : Смартфон, MP3-плеєр,
ноутбук тощо.
yy Version: 5,0
yy Codec: SBC
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth, пристрої
повинні бути здатними розпізнавати певні
профілі. Дана акустична система сумісна з
наступним профілем.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
Прослуховування музики з
Bluetooth-пристрою
Перед тим як розпочати процедуру
сполучення, переконайтеся, що на вашому
смартфоні ввімкнена функція Bluetooth.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того, як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
1. Увімкніть динамік і підключіть WiFi. Виконайте процедуру «Мережеве
підключення». (Сторінка 16-17)
2. Оберіть функцію Bluetooth, послідовно
натискаючи F.
На дисплеї з’явиться «BT», а потім
«READY».
3. Увімкніть Bluetooth-пристрій та
проведіть сполучення. У процесі
виконання пошуку даної акустичної
системи за допомогою Bluetoothпристрою, на його екрані з’являється
список знайдених пристроїв, вигляд
якого може відрізнятися у залежності від
моделі Bluetooth-пристрою.
Ваш динамік відображається як «Назва
динаміка (налаштування додатку)».
4. Оберіть «Назва динаміка (налаштування
додатку)».
,,Примітка
yy Назву програми було введено
у додатку «Google Home».
Наприклад, якщо у додатку
«Google Home» назву динаміка
встановлено як «Вітальня»,
на пристрої Bluetooth
відображається «Вітальня».
yy Ви можете перевірити та змінити
назву динаміка у додатку «Google
Home» (Сторінка 36)
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
пристроїв Bluetooth. Детальніше
про сполучення Bluetooth
pairing див. інструкцію до вашого
пристрою Bluetooth.
Експлуатація
5. Після успішного встановлення з’єднання
системи з Bluetooth-пристроєм
на дисплеї з’явиться «PAIRED» [ назва
вашого пристрою [ «BT».
,,Примітка
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, на дисплеї системи
буде відображено «-».
yy Щоб переглянути назву
підключеного пристрою, натисніть
J на пульті дистанційного
управління. Буде показана назва
підключеного Bluetooth-пристрою.
,,Примітка
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, це може не дати бажаного
результату в наведених нижче
випадках.
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій, такий
як, наприклад, медичний прилад,
мікрохвильова піч або бездротовий
LAN-адаптер.
yy Якщо останнім підключеним
пристроєм є телевізор LG, ця звукова
панель автоматично підключається
до телевізора після перезапуску
звукової панелі.
yy Якщо телевізор LG вимкнено, ця
звукова панель перейде в режим
«READY» (Bluetooth готовий). Коли
телевізор буде знову увімкнено,
Звукова панель не підключиться
автоматично. Для підключення
звукової панелі до телевізора:
-- Вимкніть і знову ввімкніть Звукову
панель.
Потім виконайте інструкції на екрані
телевізору.
yy Доступні телевізори: моделі
телевізорів LG, випущені після 2016
року, і деякі телевізори можуть не
працювати належним чином.
3
Експлуатація
6. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
Рівень гучності на системі при
використанні функції Bluetooth буде
встановлено відповідно до рівня
гучності, встановленого на Bluetoothпристрої.
35
36
Експлуатація
,,Примітка
3
Експлуатація
yy Дана система підтримує автоматичне
Bluetooth-сполучення. Але цей
режим не працює в наступних
випадках :
-- При перезавантаженні системи.
-- Якщо ви самостійно відключили
з'єднання системи.
-- Якщо ви розірвали з'єднання між
системою і підключеним Bluetoothпристроєм.
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу електромагнітних
перешкод.
yy Сполучення може бути здійснене
лише з одним Bluetooth-пристроєм.
Мультисполучення не підтримується.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Функцією Bluetooth можна
скористатися для з'єднання з
телефоном, MP3-програвачем,
портативним комп'ютером тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване
при вимкненні системи або при
віддаленні Bluetooth-пристрою від
системи.
yy Якщо Bluetooth-з'єднання було
розірване, установіть з'єднання з
Bluetooth-пристроєм повторно.
yy Коли зв'язок з Bluetooth-пристроєм
відсутній, на дисплеї з'являється
«READY».
yy При виборі іншої функції після
підключення Bluetooth-пристрою,
Bluetooth-з’єднання буде розірване.
Після повернення до функції
Bluetooth Bluetooth-з’єднання буде
відновлено автоматично.
yy Після підключення до цього пристрою
інші пристрої не можуть знайти його
та підключитися до нього. Якщо
потрібно підключити інший пристрій,
відключіть поточний пристрій і
повторіть спробу.
Керує підключеним пристроєм
Bluetooth
Ви можете керувати підключеним пристроєм
Bluetooth з пристрою; відтворення, пауза,
пропуск, гучність.
,,Примітка
yy Для використання цієї функції
доступні лише ОС Android та iOS.
yy Ця функція може не підтримуватися
в залежності від пристрою Bluetooth
або деякими телевізорами з іншим
керуванням.
Редагувати назву динаміка
Ви можете перевірити та змінити назву
динаміка у додатку «Google Home».
Експлуатація
Інші операції
Використання пульта
дистанційного управління
телевізора
Ви можете управляти деякими функціями
системи за допомогою пульта дистанційного
управління телевізора, у т.ч. інших марок.
Доступне управління функціями
збільшення/зменшення гучності і
відключення звуку.
Для перевірки статусу даної функції
натисніть та утримуйте SOUND EFFECT на
пульті дистанційного керування.
Для вимкнення функціх об’ємного звуку
натисніть та утримуйте кнопку SOUND
EFFECT на пульті дистанційного керування,
та натисніть ще один раз, коли буде
прокручуватися «ON - TV REMOTE».
,,Примітка
yy Налаштуйте звуковий вихід
телевізора на [Зовнішній динамік].
yy Ця функція не працює з пультами LG
Remote Magic.
yy Ця функція може працювати
неправильно, якщо інші функції
управління з телевізора, такі як HDMI
CEC, SIMPLINK і LG Sound Sync,
установлені в УВІМК.
yy Деякі пульти дистанційного
управління можуть бути несумісні.
Вмикання/вимикання
функції AUTO POWER
Ця звукова панель автоматично вмикається
та вимикається джерелом входу: Оптичне
Для увімкнення функції об’ємного звуку
натисніть та утримуйте протягом приблизно
3 секунд кнопку J на пульті дистанційного
керування, та натисніть ще один раз,
коли буде прокручуватися «OFF - AUTO
POWER».
Для перевірки статусу функції натисніть
та утримуйте J на пульті дистанційного
керування.
Для вимкнення функції об’ємного звуку
натисніть та утримуйте кнопку J на
пульті дистанційного керування протягом
приблизно 3 секунд, та натисніть ще один
раз, коли буде прокручуватися «ON - AUTO
POWER».
Вмикання
Коли ви включаєте ваш телевізор або
зовнішній пристрій, який підключено до цієї
системи, система розпізнає вхідний сигнал
і вибирає відповідну функцію. Ви можете
чути звук з вашого пристрою.
Вимикання
Коли телевізор вимкнено, ця панель
перемикається в режим очікування мережі.
,,Примітка
yy Якщо систему було ввімкнено
функцією AUTO POWER, вона
автоматично вимкнеться за
відсутності протягом певного
проміжку часу сигналу з телевізора,
підключеного через LG Sound Sync
(оптичне).
yy Після ввімкнення системи за
допомогою функції AUTO POWER,
її буде автоматично вимкнено при
відсутності сигналу з зовнішнього
пристрою протягом певного періоду
часу.
3
Експлуатація
Приблизно на 3 секунди натисніть кнопку
SOUND EFFECT на пульті дистанційного
управління. З’явиться надпис «ON TV REMOTE», і ви зможете управляти
системою за допомогою пульта
дистанційного управління телевізора.
37
38
Експлуатація
,,Примітка
3
Експлуатація
yy При безпосередньому вимкненні
системи вона не зможе ввімкнутися
автоматично функцією AUTO
POWER. Однак, система може бути
ввімкнена функцією AUTO POWER,
якщо на оптичному вході з'являється
сигнал після 5 або більше секунд
відсутності сигналу.
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
yy При першому ввімкненні системи
функція Автоживлення буде
активованою.
yy Функцію AUTO POWER можна
налаштувати лише при ввімкненому
живленні приладу.
Зміна автоматичної функції
Ця звукова панель розпізнає такі вхідні
сигнали, як Оптичний, HDMI ARC, Bluetooth
та додаток «LG Wi-Fi Speaker» а потім
автоматично змінює відповідну функцію.
При ввімкненні телевізора або
зовнішнього пристрою
При ввімкненні телевізора або зовнішнього
пристрою, підключеного через Oптичного
або LG Sound Sync (Oптичного) або HDMI
ARC, саундбар активує відповідний режим і
ви можете слухати музику через нього.
При спробі під’єднання
пристрою Bluetooth
При спробі під’єднання пристрою Bluetooth
до цієї системи, буде вибрано функцію
Bluetooth. Програвайте е свою музику на
пристрою Bluetooth.
При відтворенні музики через
додаток «LG Wi-Fi Speaker»
При відтворенні музики через додаток «LG
Wi-Fi Speaker» на смарт-пристрої, саундбар
змінює режим на WI-FI і ви можете слухати
музику через нього.
,,Примітка
Система не перемикається на оптичний
вхід, якщо на підключеному телевізорі,
програвачі дисків Blu-ray, телевізійній
приставці тощо ввімкнена функція
SIMPLINK, або якщо ввімкнений
підключений до системи CEC-сумісний
прилад.
Щоб користуватися функцією
автоматичної зміни функції, вимкніть
функцію SIMPLINK на вашому
телевізорі LG TV. Вимикання функції
SIMPLINK триває приблизно 30 секунд.
Як відключити з’єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм.
Вимкніть систему, натиснувши кнопку
живлення щонайменше на 3 секунд.
Експлуатація
Режим очікування
Якщо не відтворюється музика або не
відбувається натискання на кнопки,
акустична система переходить у режим
очікування.
Режим очікування
Якщо натиснути й утримувати 1 близько
3 секунд, динамік переходить у режим
очікування. Потім на екрані з’являється
повідомлення «GOOD-BYE». Всі порти
бездротового зв’зку відключені.
Варіант 1.
Якщо музика не відтворюється, а кнопки не
натискаються протягом 15 хвилин, динамік
перемикається в режим очікування мережі.
Потім на екрані з’являється повідомлення
«GOOD-BYE».
Варіант 2.
Якщо натиснути 1, динамік перемикається
в режим очікування мережі. Потім на екрані
з’являється повідомлення «GOOD-BYE».
Скидання настройок
акустичної системи
Якщо акустична система не реагує,
необхідно скинути її настройки.
Натисніть і утримуйте кнопку /, поки не
почуєте одноразовий звуковий сигнал. На
дисплеї з’явиться надпис «RESET». Після
цього всі збережені дані про бездротову
мережу видаляються.
3
Експлуатація
Режим очікування мережі
39
40
Пошук і усунення несправностей
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Пристрій не працює
належним чином.
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо) і ввімкніть їх знову.
yy Від’єднайте шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Не вмикається
живлення.
Чи підключений шнур живлення до розетки?
yy Підключіть шнур живлення до розетки.
Відсутній звук.
Установлено мінімальний рівень гучності?
yy Відрегулюйте гучність.
yy Якщо ви використовуєте з'єднання із зовнішнім пристроєм
(телевізійна приставка, пристрій Bluetooth тощо), відрегулюйте
рівень звуку пристрою.
Активовано функцію приглушення звуку?
yy Щоб вийти із цього режиму, натисніть кнопку [ або
відрегулюйте рівень гучності.
Чи вибрана правильна функція?
yy Перевірте та виберіть правильне джерело вхідного сигналу.
Відсутній звук на
сабвуфері
Чи підключений сабвуфер до розетки?
yy Надійно підключіть штепсельну вилку шнура живлення
сабвуфера до розетки.
Чи не розірване з'єднання між головним пристроєм і сабвуфером?
yy З'єднати систему із сабвуфером. (стор. 18)
Пульт дистанційного
управління не працює
належним чином.
Чи не занадто велика відстань від пульта дистанційного
управління до системи?
yy Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
більше прибл. 7 метрів.
Чи є перешкода між пультом дистанційного управління і системою?
yy Усуньте перешкоду.
Чи не знизився заряд батарейки в пульті дистанційного управління?
yy Установіть нові батарейки.
Функція AUTO
POWER не працює.
yy Перевірте підключення до зовнішнього пристрою, наприклад
телевізора, програвача DVD / Blu-Ray.
yy Перевірте стан SIMPLINK вашого телевізора LG TV та вимкніть
SIMPLINK.
yy Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не
працювати.
4
Пошук і усунення несправностей
Пошук і усунення несправностей
41
Ситуація
Причина і спосіб усунення
LG Sound Sync не
працює.
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound Sync
(Дротовий).
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync (Дротовий).
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
Якщо звук із системи
занадто тихий.
Ознайомтеся з наведеними нижче вказівками та налаштуйте
систему відповідно до них.
yy За допомогою «LG Wi-Fi Speaker» змініть стан функції DRC на
[OFF].
З'єднання Bluetooth
не працює належним
чином.
yy Переконайтеся, що пристрій Bluetooth увімкнено.
yy Вимкніть і знову ввімкніть Bluetooth на пристрої Bluetooth, а
потім знову спробуйте підключитися.
yy Видаліть перешкоду між пристроєм Bluetooth і пристроєм.
yy В залежності від типу пристрою Bluetooth або оточуючого
середовища, пристрій може не з’єднуватися з обладнанням.
Пристрій не
yy Переконайтеся, що динамік підключається до Wi-Fi за
з'єднується з
допомогою додатку «Google Home».
пристроєм Bluetooth.
4
Пошук і усунення несправностей
yy Якщо саундбар підключено до телевізора, в меню його
настройок змініть параметр AUDIO DIGITAL OUT з [PCM] на
[AUTO] або [BITSTREAM].
yy Якщо саундбар підключено до програвача, в меню його
настройок змініть параметр AUDIO DIGITAL OUT з [PCM] на
[PRIMARY PASS-THROUGH] або [BITSTREAM].
yy Змініть установку функції «Audio DRC» (контроль динамічного
діапазону аудіосигналу) в меню настройок підключеного
пристрою на [OFF].
yy Переконайтеся, що режим Нічний час не увімкнено. Вимкніть
режим Нічний час.
42
Пошук і усунення несправностей
Мережа
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Не вдається
підключити акустичну
систему до своєї
домашньої мережі.
yy Бездротове з’єднання може перериватися внаслідок впливу
побутових пристроїв, які використовують радіочастоти.
Установіть акустичну систему подалі від таких пристроїв.
З’єднання Wi-Fi не
працює належним
чином.
Чи був перезапущений маршрутизатор?
yy Необхідно вимкнути і повторно ввімкнути живлення акустичної
системи.
Якщо ви встановили новий маршрутизатор.
yy Необхідно скинути настройки на фабричні та налаштувати
мережне з'єднання з акустичною системою.
yy Перевірте маршрутизатор. Спробуйте вимкнути його та
увімкнути.
yy Переконайтеся, що функція Wi-Fi в смарт-пристрої увімкнена.
yy Переконайтеся, що динамік і смарт-пристрій підключені до
одного Wi-Fi.
4
Пошук і усунення несправностей
Застосунок
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Додаток не працює
належним чином.
Помилка виникає під час доступу до додатку?
yy Переконайтеся, що ваш смарт-пристрій сумісний з додатком.
yy Переконайтеся, що використовується остання версія додатку.
yy Переконайтеся, що підключений пристрій увімкнено.
Пошук і усунення несправностей
43
ПРИМІТКИ щодо використання бездротового з’єднання
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Даний пристрій
може створювати
перешкоди для
бездротового
з’єднання.
yy У місцях, де рівень сигналу низький, бездротове з’єднання може
не працювати належним чином.
Bluetooth-пристрій
може працювати
неправильно або
видавати шум у
наступних випадках.
yy Установіть пристрій на достатньо близькій відстані до
бездротового сабвуфера.
yy Не встановлюйте пристрій на металевих меблях, щоб
забезпечити найкращу якість роботи.
yy Якщо ви торкаєтеся будь-якою частиною свого тіла передавача
Bluetooth-пристрою або саундбара.
yy Якщо наявна перешкода або стіна, або пристрій установлений у
віддаленому місці.
yy Якщо поруч на тій самій частоті працює інший пристрій
(бездротовий LAN-адаптер, медичне обладнання або
мікрохвильова піч), розмістіть пристрої якомога далі один від
одного.
yy Щоб установити з’єднання з Bluetooth-пристроєм, розмістіть
пристрої якомога ближче один до одного.
4
yy Якщо відстань до Bluetooth-пристрою стає дуже великою,
з’єднання може бути розірване або в його роботі можуть
виникати перебої.
Пошук і усунення несправностей
ПРИМІТКИ по запуску демонстраційного режиму
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Неможливо змінити джерело вхідного
сигналу за допомогою кнопки F, такого
як BT (Bluetooth), HDMI і т. п., і на
передньому дисплеї відображається
тільки напис [DEMO].
Від’єднайте шнур живлення і знову підключіть
його.
Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте
кнопку F (приблизно 5 секунд) на основному
пристрої, поки не з’явиться поточна вибрана
функція.
Пульт дистанційного управління не
працює. (Нема відповіді)
44
Додаток
Торгові знаки і
ліцензії
Усі інші торгові знаки є власністю своїх
відповідних власників.
Виготовлено за ліцензією Dolby
Laboratories. «Dolby», «Dolby Atmos»
і знак у вигляді подвійної літери «D»
є торговими знаками компанії Dolby
Laboratories.
5
Додаток
Щодо патентів DTS див. http://patents.dts.
com. Виготовлено згідно з ліцензією DTS
Licensing Limited. DTS, Символ, та DTS і
Символ разом, DTS:X, та логотип DTS:X
є зареєстрованими торговими марками
або торговими марками DTS, Inc. у
Сполучених Штатах та/або інших країнах.
© DTS, Inc. Всі права захищені.
Права на словесний товарний знак і
логотипи Bluetooth® є зареєстрованими
товарними знаками, які належать
Bluetooth SIG, Inc. і які компанія LG
Electronics використовує за ліцензією.
Інші товарні знаки та фірмові назви
належать їх відповідним власникам.
Терміни HDMI і мультимедійний
інтерфейс високої чіткості HDMI та
логотип HDMI є торговими знаками або
зареєстрованим торговими знаками
компанії HDMI Licensing LLC у США та
інших країнах.
Додаток
45
Технічні характеристики
Загальні
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Очікування мережі : 5,5 Вт
(усі мережні порти активні.)
Адаптер змінного струму
Модель : DA-50F25
Виробник : Asian Power Devices Inc.
Вхід : 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц
Вихід : 25 В 0 2 A
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
прибл. 1060,0 мм x 57,0 мм x 119,0 мм (з ніжками)
Діапазон робочих температур від 5 °C до 35 °C
Робочий діапазон відносної
вологості
від 5 % до 90 %
Доступна частота
дискретизації вхідного
цифрового аудіосигналу
32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 192 кГц
Підтримувані формати
вхідного аудіосигналу
Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM
Входи/виходи
3 В (p-p), Оптичний роз'єм x 1
HDMI IN
19-контактний (Тип A, HDMI™-з'єднувач) x 1
HDMI OUT
19-контактний (Тип A, HDMI™-з'єднувач) x 1
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
2160p@24/25/30 Hz 4:4:4
2160p@60/50 Hz 4:2:0
Система підтримує роздільну зданість 4K сигналу від
джерела 4K-контенту із захистом HDCP 2.2.
Підсилювач (Вихідні хар-ки, скв)
Загальна потужність
440 Вт RMS
Фронтальні канали
50 Вт RMS x 2 (4 Ω при 1 кГц, КНВ 10 %)
Центр
40 Вт RMS (4 Ω при 1 кГц, КНВ 10 %)
Верх
40 Вт RMS x 2 (4 Ω при 1 кГц, КНВ 10 %)
Сабвуфер
220 Вт RMS (3 Ω при 80 Гц, КНВ 10 %)
5
Додаток
OPTICAL IN
46
Додаток
Бездротовий сабвуфер
Електроживлення
Див. головну етикетку на сабвуфері.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на сабвуфері.
Тип
1 смуга, 1 динамік
Імпеданс
3Ω
Номінальна вхідна
потужність
220 Вт RMS
Максимальна вхідна
потужність
440 Вт RMS
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
прибл. 221,0 мм x 390,0 мм x 312,8 мм
Система
Бездротовий LAN (вбудована
Wi-Fi мережі 802.11a/b/g/n
антена)
SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Продається окремо
Бездротовий приймач
5
Додаток
Електроживлення
Див. головну етикетку на бездротовому приймачі.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на бездротовому приймачі.
Вид ззаду
70 Вт RMS x 2 (3 Ω при 1 кГц, КНВ 10 %)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
прибл. 60,0 мм x 220,0 мм x 175,0 мм
Тильні акустичні системи (одна)
Тип
1 смуга, 1 динамік
Імпеданс
3Ω
Номінальна вхідна
потужність
70 Вт RMS
Максимальна вхідна
потужність
140 Вт RMS
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
прибл. 100,0 мм x 140,0 мм x 100,0 мм
yy Дизайн і технічні характеристики може бути змінено без попередження.
Додаток
Догляд за
акустичними
системами
Під час перевезення акустичних
систем
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти акустичну
систему, для забезпечення максимального
захисту запакуйте її у той самий спосіб, у
який її було запаковано виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
yy Забороняється використовувати біля
акустичної системи леткі рідини, такі як
інсектицидні аерозолі.
yy Сильний тиск при протиранні може
зіпсувати поверхню.
Чищення акустичної системи
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно
забруднені, очистіть їх м’якою тканиною,
злегка зволоженою в слабкому миючому
розчині. Не застосовуйте сильні розчинники,
такі як спирт, бензин або ацетон, оскільки
вони можуть пошкодити поверхню
акустичної системи.
Важлива інформація
стосовно Інтернетпослуг
Відповідальність за будь-яку інформацію,
дані, документи, повідомлення,
завантаження, файли, тексти, зображення,
фотографії, відео, трансляції, публікації,
інструменти, ресурси, програмне
забезпечення, коди, програми, аплети,
віджети, застосунки, продукти та інший
контент (надалі «Контент») та будь-які
послуги та пропозиції (надалі «Послуги»),
що надаються або постачаються від або за
посередництвом будь-якої третьої сторони
(надалі «Постачальник Послуги»), цілком і
повністю покладається на Постачальника
Послуги.
Наявність та доступ до Контенту та Послуг,
що постачаються Постачальником Послуг
через Пристрій LGE, можуть бути обмежені
у будь-який час без попередження, в тому
числі, але не обмежуючись, з причини
видалення, призупинення або скасування
постачання повного обсягу або будь-якої
частини Контенту або Послуги.
У випадку виникнення запитань або
проблем у зв’язку з постачанням Контенту
або Послуг, ви можете звернутися до
веб-сайту Постачальника Послуги за
самою останньою інформацією. LGE не
несе відповідальності або зобов’язань,
пов’язаних з наданням користувачам
технічної підтримки стосовно Контенту
або Послуг. Будь-які питання стосовно
доступу до такого Контенту або Послуг
повинні адресуватися безпосередньо до
Постачальників такого Контенту або Послуг.
Зауважте, що LGE не несе відповідальності
за будь-який Контент або Послуги, що
постачаються Постачальниками Послуги,
або за будь-які зміни, видалення або
припинення постачання такого Контенту
або Послуг, та не забезпечує і не гарантує
доступ до такого Контенту і Послуг.
5
Додаток
yy Не залишайте надовго гумові або
пластикові предмети в контакті з
акустичною системою.
47
48
Додаток
УМОВИ
КОРИСТУВАННЯ
5
Додаток
Дані Умови користування стосуються
тих осіб і груп, які користуються LG WiFi акустичною системою, будь-яким
програмним забезпеченням, пов'язаним
з LG Wi-Fi акустичною системою, цим
додатком та будь-якими послугами,
пов'язаними з цим додатком (у сукупності
«Програмне забезпечення LG»). Даними
умовами визначається відповідальність
LGE перед вами, а також правила і норми,
яких ви повинні дотримуватися при
користуванні Програмним забезпеченням
LG. Програмне забезпечення LG захищене
авторським правом і є власністю компанії
LG Electronics Inc., зареєстрованої в Кореї
за юридичною адресою Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Республіка Корея,
Компанія LGE і її ліцензіари («LGE», «ми»
або «нас»).
Користуючись або отримуючи доступ
до Програмного забезпечення LG,
ви виражаєте свою згоду з Умовами
користування і погоджуєтеся
дотримуватися їх положень. Якщо ви
не погоджуєтеся з даними Умовами
користування, ви не зможете отримати
доступ або користуватися Програмним
забезпеченням LG. У тих випадках,
коли виникають розбіжності між даними
Умовами користування та будь-яким іншим
документом, на який посилаються дані
Умови користування, перевагу матимуть
дані Умови користування, якщо інше чітко
не зазначено у відповідному документі.
Ми надаємо вам невиняткове право на
використання попередньо встановленої
копії Програмного забезпечення LG у
межах, необхідних для персонального
користування LG Wi-Fi акустичною
системою виключно у передбачених цілях.
Ви погоджуєтеся з тим, що всі права
власності на Програмне забезпечення
LG у будь-якій країні світу належать
виключно нам, і що жодні права власності
на Програмне забезпечення LG вам не
передаються. Вам надається право на
обмежене використання Програмного
забезпечення LG згідно з положеннями
даних ліцензійних умов.
Ви не маєте права копіювати, змінювати,
декомпілювати або проводити інженерний
аналіз нашого програмного забезпечення
у будь-який спосіб, окрім випадків, коли це
дозволено законодавством. Ми залишаємо
за собою право призупинити, відкликати
або скасувати надання послуг в цілому або
частково без попереднього повідомлення,
якщо нами буде визначено, що ви
порушуєте дані Умови користування.
Ми підтверджуємо, що Програмне
забезпечення LG не було розроблено для
забезпечення відповідності саме вашим
індивідуальним потребам. Ми не обіцяємо
й не надаємо жодних гарантій того, що
Програмне забезпечення LG є вільним від
дефектів або помилок, а також того, що
воно буде доступним у будь-який час. Ми
вживаємо всіх економічно доцільних зусиль,
щоб забезпечити постійний і високоякісний
доступ до Програмного забезпечення LG,
проте, ми не можемо гарантувати, що воно
буде завжди доступним, працюватиме без
перебоїв або буде вільним від помилок.
Доступ до Програмного забезпечення
LG може бути припинено або скасовано,
або може бути частково або повністю
припинено або обмежено вашу можливість
користування послугами через причини,
пов'язані з технічними проблемами,
особливостями експлуатації, забезпеченням
безпеки або вимогами закону чи норм.
Ми не несемо жодної відповідальності
за недоступність послуг або будь-якої їх
частини з будь-якої причини у будь-який час
упродовж будь-якого періоду.
Ви можете використовувати Програмне
забезпечення LG для завантаження і
доступу до контенту і застосунків, які
надаються третіми сторонами через
використовуване вами Програмне
забезпечення LG, проте, ми не надаємо
жодних гарантій доступу до такого контенту
і застосунків у будь-який час. У межах своїх
законних прав, ми виключаємо будь-які
гарантії, умови або інші вимоги, які можуть
припускатися у даній ліцензійній угоді
законом.
У межах своїх законних прав, ми
виключаємо будь-яку відповідальність за
будь-які втрати або збитки, заподіяні вам
будь-якою іншою особою у зв'язку з вашим
користуванням Програмним забезпеченням
LG. Ми несемо відповідальність лише за
такі втрати або збитки, які є передбачуваним
результатом порушення даної ліцензійної
угоди з нашого боку або нашої недбалості
у зазначених вище межах. У той самий час,
Додаток
надаючи попередніх повідомлень і не
несучи жодної відповідальності. Ми
безсуперечно відмовляємося від будьякої відповідальності за будь-які зміни,
припинення, недоступність, видалення
або призупинення будь-якого контенту,
застосунку або послуги, що надаються за
посередництвом Програмного забезпечення
LG. Ми не несемо відповідальності або
зобов’язань, пов’язаних з наданням
користувачам технічної підтримки стосовно
контенту, застосунків або послуг. Будьякі запитання або запити стосовно послуг,
пов'язаних із контентом, застосунками
або послугами від третіх сторін, повинні
направлятися безпосередньо до
відповідних постачальників контенту або
послуг або розробників застосунків.
Дані положення не обмежують ваші законні
права як споживача.
Придатність послуг для дітей і засоби
батьківського контролю
Редагувати для відповідності, якщо
необхідно: Послуги не розраховані на
дітей віком до 13 років, і вони не створені
спеціально для привернення уваги дітей
віком до 13 років. Крім того, певний
контент, який ви можете отримувати
при користуванні Послугами, може
містити матеріал, який може вважатися
непристойним, неприємним або
непридатним для дітей.
Якщо ви дозволяєте дитині
використовувати LG Smart TV для доступу
до Послуг, ви берете на себе одноособову
відповідальність за прийняття рішення
щодо того, чи є такі Послуги придатними
для користування з боку дитини.
У вашому Smart TV є засоби батьківського
контролю (шляхом вводу 4-значного
PIN-коду). Якщо ви активували функцію
4-значного PIN-коду, ваш LG Smart TV
не зможе відтворювати заборонений
контент, поки не буде введено PIN-код. Ви
несете відповідальність за налаштування
і використання засобів батьківського
контролю та будь-яких інших доступних
засобів. При цьому ми не несемо жодної
відповідальності за будь-які шкоду, збитки
і втрати, понесені вами або іншими
користувачами вашого LG Smart TV в
результаті недотримання даної вимоги. Дані
засоби можуть бути недоступні у залежності
від моделі вашого LG Smart TV.
5
Додаток
ми не несемо жодної відповідальності за
будь-які непередбачувані втрати і збитки.
Втрати і збитки є передбачуваними, якщо
вони є очевидним наслідком порушення
з нашого боку, або якщо вони могли бути
очікувані вами або нами ще до початку
вашого користування Програмним
забезпеченням LG.
Будь-яка відповідальність нашої компанії
або групи компаній перед вами за збитки
і втрати, які не є виключеними згідно з
положеннями даної ліцензійної угоди і
витікають із договірних або позадоговірних
зобов'язань (включаючи недбалість),
обмежена сумою, яку ви сплатили за
користування Програмним забезпеченням
LG. Відповідно до чинного законодавства,
деякі країни не допускають обмеження або
виключення відповідальності за випадкові
або опосередковані збитки, або накладають
обмеження на обмеження або виключення
відповідальності, тому зазначені вище
виключення можуть не застосовуватися.
Жодне з положень даної ліцензійної угоди
не може обмежувати або виключати
нашу відповідальність за смерть або
травму, спричинену нашою недбалістю,
шахрайством або шахрайським
викривленням, або будь-яку іншу
відповідальність, яка не може бути
виключена або обмежена законодавством.
Програмне забезпечення LG надає доступ
до застосунків і посилання на інші послуги,
власниками і операторами яких є треті
сторони, такі як постачальники контенту.
Будь-які сторонні застосунки, послуги і
контент, до яких ви отримуєте доступ через
наші Послуги, надаються вам цими третіми
сторонами, і на них не розповсюджуються
дані Умови користування.
Ваші стосунки з будь-якими сторонніми
постачальниками здійснюються виключно
між вами і відповідним постачальником
і регулюються власними умовами і
положеннями і політикою конфіденційності
постачальника. Ми рекомендуємо вам
ознайомлюватися з такими документами,
хоча й не несемо відповідальності за їх
вміст. Ми не несемо жодної відповідальності
за застосунки, послуги і контент, які
надаються сторонніми постачальниками.
Ми можемо накладати обмеження
на користування або доступ до
певних застосунків, послуг і контенту
від третіх сторін, у жодному разі не
49
50
5
Додаток
Додаток
Віруси і безпека
Редагувати для відповідності, якщо
необхідно: Ми вживаємо економічно
доцільних зусиль для забезпечення безпеки
і захисту Послуг від вірусів, але ці зусилля
не можуть гарантувати і не гарантують,
що Послуги будуть вільними від дефектів,
вірусів та інших уразливостей.
Крім того, ми не несемо відповідальності
за будь-які втрати і збитки, спричинені
вірусами, розподіленою атакою типу
«відмова в обслуговуванні» або іншими
технологічно шкідливими засобами, які
можуть інфікувати ваш LG Smart TV, дані
або інші матеріали, які належать вам, під
час користування Послугами.
Редагувати для відповідності, якщо
необхідно: Скарги
Усі запити, пропозиції та скарги
направляйте на [вставити посилання на
неперсональну електронну адресу LG].
Редагувати для відповідності, якщо
необхідно: Інше
Якщо явно не зазначено інше, дані Умови
користування і документи, на які вони
посилаються, містять повну угоду між нами
і вами щодо використання вами Послуг
і мають перевагу перед усіма іншими
попередніми угодами, домовленостями,
зобов'язаннями і пропозиціями, наданими у
письмовій або усній формі, між нами і вами
щодо використання вами Послуг.
Ми можемо переуступати, передавати
за субконтрактом або іншим чином
передавати повністю або частково наші
права і зобов'язання за даними Умовами
користування будь-якій компанії, фірмі
або особі. Ми можемо робити це лише
за умови, що не будуть суттєво утиснуті
ваші права, передбачені даними Умовами
користування. Ви не маєте права
переуступати, передавати за субконтрактом
або іншим чином передавати свої права
або зобов'язання за даними Умовами
користування будь-якій стороні (окрім
випадків утилізації вашого LG Smart TV
третьою стороною) без попереднього
отримання нашої письмової згоди.
Наше рішення не використовувати й не
застосовувати по відношенню до вас будьяких прав у конкретний час не означає,
що пізніше ми не приймемо рішення
використати або застосувати таке право.
Якщо будь-яка частина даних Умов
користування буде визнана судом або
регулюючим органом незаконною,
недійсною або такою, що не має юридичної
сили, то за вимогою така частина повинна
бути видалена, а решта Умов користування
залишатиме свою законну силу й надалі.
Дані Умови користування не створюють і
не породжують жодних законних прав для
будь-якої особи, яка не є стороною у даних
Умовах.
Дані Умови користування регулюються
законами країни, у якій було придбано ваш
LG Smart TV, і ви разом із LGE визнаєте
виключну юрисдикцію судів країни, де було
придбано ваш LG Smart TV, для вирішення
спорів, пов'язаних із даними Умовами.
Дана Угода регулюється законодавством
Республіки Корея, без урахування принципів
колізійного права.
Якщо у вас є запитання або зауваження
щодо даних Умов користування, зверніться
за адресою www.lg.com. Компанія LGE може з часом оновлювати
дані Умови користування. У випадку
суттєвих змін у наших Умовах користування
ми повідомимо вас через Програмне
забезпечення LG або в інший спосіб.
Повідомлення щодо
програмного забезпечення з
відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією
GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними
ліцензіями, який міститься у цьому виробі,
відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна
завантажити усі умови відповідних ліцензій,
відмови від відповідальності і повідомлення
про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий
код на компакт-диску за плату, що покриває
пов’язані з цим витрати (наприклад,
вартість носія, перевезення і доставки),
після отримання від вас запиту за адресою
opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років
після нашої останньої поставки цього
виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто
одержав цю інформацію.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising