LG | SL9Y | Owner's Manual | LG SL9Y Довідник користувача

LG SL9Y Довідник користувача
УКРАїНСЬКА
СТИСЛА ІНСТРУКЦІЯ
SMART HI-FI Аудіо
Звукова Система
Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та
збережіть її для подальшого використання.
Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт
http://www.lg.com і завантажте Посібник користувача.
Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту
вашого пристрою.
МОДЕЛЬ
SL9Y
MFL71139755
1903_Rev01
SL9Y.DCISLLK_SIMPLE_UKR_MFL71139755.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
2019-05-09
9:38:03
Передня панель
1 (Очікування) · · · · · · Вмикає або вимикає
пристрій.
F (Функція) · · · · · · · · · · · · · · · Вибір функції
p/o (Гучність) · · · · · Регулювання гучності
/ (Wi-Fi) · · · · · · · · · · · · · · Виберіть Wi-Fi.
Задня панель
USB (лише для обслуговування) · · · З’єднання
для завантаження ПЗ.
OPTICAL IN · · · · Підключення до оптичного
пристрою.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · Підключення до
телевізора.
HDMI IN · · · · · · Підключення до пристрою з
виходом HDMI OUT.
Підключення сабвуфера
Розташуйте бездротовий сабвуфер біля
саундбара та виконайте наступні дії.
a Підключіть до розетки кабель живлення
саундбара і бездротового сабвуфера.
b Увімкніть саундбар.
• Буде автоматично встановлене
з’єднання між саундбаром і
бездротовим сабвуфером. Загориться
зелений СД на сабвуфері.
Підключення сабвуфера вручну
Якщо на сабвуфері відсутній звук,
спробуйте установити з’єднання вручну.
a Натисніть Pairing на задньому боці
бездротового низькочастотного
динаміка.
• Зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера швидко
блимає.
(Якщо зелений світлодиодний
індикатор не блимає, натисніть та
утримуйте Pairing.)
b Увімкніть саундбар.
• Сполучення завершено. Загориться
зелений світлодіод на задній панелі
бездротового сабвуфера.
Установіть саундбар та сабвуфер
на відстані не менше 1 метра
від інших пристроїв (таких як
бездротовий маршрутизатор,
мікрохвильова піч тощо) для
запобігання електромагнітним
перешкодам.
!1 m
SL9Y.DCISLLK_SIMPLE_UKR_MFL71139755.indd 2
2019-05-09
9:38:05
З’єднання з телевізором
З’єднайте саундбар і телевізор за
допомогою Optical ( ) або HDMI ARC (
Мережеве підключення
).
ідключення через оптичний
П
вхід
a З’єднайте саундбар з телевізором за
допомогою оптичного кабеля.
b Налаштуйте [Зовнішній динамік (Optical)]
у меню настройок телевізора.
Підключення HDMI (ARC)
a З’єднайте саундбар з телевізором за
допомогою HDMI-кабеля.
b Налаштуйте [Зовнішній динамік (HDMI
ARC)] у меню настройок телевізора.
a
c
b
a Перевірити стан мережі. Необхідно
використовувати маршрутизатор,
підключений до мережі.
b Підключіть свій смартфон до вашої
домашньої мережі.
c Підключіть саундбар до джерела живлення.
Усі пристрої повинні бути підключені до
одного й того самого маршрутизатора.
Крок 1. Встановіть додаток
«Google Home»
Завантажте додаток «Google Home» з
Google Play або App Store.
Крок 2. Налаштуйте з’єднання
Wi-Fi із програмою
a Підключіть смарт-пристрій до мережі
Wi-Fi, яку ви будете використовувати
для свого динаміка.
• HDMI-з'єднання недоступне, якщо
ваш телевізор не підтримує HDMI
ARC.
• Якщо система одночасно
підключена через OPTICAL і ARC,
сигнал ARC має вищий пріоритет.
Підключення додаткових пристроїв
a Підключіть зовнішній пристрій, як
показано нижче.
(Телевізійна
приставка,
програвач тощо)
АБО
b Встановіть джерело вхідного сигналу,
натискаючи F декілька разів.
SL9Y.DCISLLK_SIMPLE_UKR_MFL71139755.indd 3
У випадку використання пристроїв з iOS,
її потрібно ввімкнути в налаштуваннях
Bluetooth на смарт-пристрої.
b Запустіть програму «Google Home».
c Виконайте кроки у додатку необхідні для
підключення Wi-Fi.
• Коли динамік належним чином
підключений до Wi-Fi, на дисплеї
звуку з’явиться напис «CONNECTED
(ПІДКЛЮЧЕНО)».
• Коли цей додаток підключено до Wi-Fi
він може запросити створити обліковий
запис Google. Для використання цього
додатку потрібен обліковий запис
Google.
• Додаток «Google Home» надається
компанією Google. Він може бути
переглянутий через зміну політики
компанії Google.
2019-05-09
9:38:06
Підключення Bluetooth
Крок 1. Підключіть Wi-Fi
Переконайтеся, що динамік підключається
до Wi-Fi за допомогою додатку «Google
Home».
Функція Bluetooth неактивна до
підключення до Wi-Fi.
Крок 2. Змініть функцію
Виберіть функцію Bluetooth, кілька разів
натиснувши F.
Крок 3. Знайдіть і виберіть назву
динаміка
Виберіть назву динаміка, встановлену в
програмі «Google Home» у списку пристроїв
свого смарт-пристрою. Після успішного
підключення Bluetooth на дисплеї
з’явиться «PAIRED».
Пульт дистанційного управління
Заміна батарейки
-- Об’ємный звук: довго натисніть
натисніть знову.
:
* Ця кнопка недоступна.
та
Додаток
Завантажте додаток LG Wi-Fi
Speaker
Ви можете керувати налаштуваннями
динаміків і керувати динаміком за
допомогою «LG Wi-Fi Speaker».
Завантажте «LG Wi-Fi Speaker» в App Store
або в Google Play Store.
Додаткові відомості
Технічні характеристики
Електроживлення
Споживана
потужність
Габаритні
розміри
(Ш x В x Г)
Підсилювач
(Загальна
номінальна
вихідна
потужність)
Див. головну етикетку.
Див. головну етикетку.
Очікування мережі :
5,5 Вт
(усі мережні порти
активні.)
Прибл.
1220,0 мм x 57,0 мм x
145,0 мм (з ніжками)
500 Вт RMS
Дизайн та технічні характеристики
можуть бути змінені без попереднього
повідомлення.
SOUND EFFECT: Вибір режиму звукового
ефекту.
-- Пульт дистанційного керування
для телевізора: довго натисніть
SOUND EFFECT та знову натисніть
для застосування контролю пульта
дистанційного керування телевізора.
8: Увімкнення або вимкнення режиму
Нічного часу.
J: Відображення інформації про
файл, джерело вхідного сигналу, ім’я
підключеного пристрою Bluetooth або ім’я
додатку.
-- Автоматичне УВІМКНЕННЯ/
ВИМКНЕННЯ живлення: довго натисніть
J та натисніть знову.
: Регулювання рівня звуку кожного
динаміка.
SL9Y.DCISLLK_SIMPLE_UKR_MFL71139755.indd 4
Задні динаміки готові
Готовий до об'ємного звучання
з комплектом тилових колонок,
продається окремо. (SPK8-S)
Як відключити з’єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм.
Вимкніть систему, натиснувши кнопку
живлення щонайменше на 3 секунд.
2019-05-09
9:38:06
Повідомлення щодо програмного
забезпечення з відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією
GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними
ліцензіями, який міститься у цьому виробі,
відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна
завантажити усі умови відповідних ліцензій,
відмови від відповідальності і повідомлення
про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий
код на компакт-диску за плату, що покриває
пов’язані з цим витрати (наприклад,
вартість носія, перевезення і доставки),
після отримання від вас запиту за адресою
opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років
після нашої останньої поставки цього
виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто
одержав цю інформацію.
Декларація відповідності
справжнім LG Electronics заявляє, що
тип радіообладнання SMART HI-FI Аудіо
Звукова Система відповідає Технічному
регламенту радіообладнання; повний текст
декларації про відповідність доступний на
веб-сайті за такою адресою:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
До уваги користувача: даний пристрій слід
встановлювати та використовувати на
відстані не менше 20 см від тіла.
Діапазон частот 5150 – 5350 МГц
призначений тільки для використання у
приміщенні.
Технічні характеристики бездротового модуля
(LGSBWAC92)
BT
Частотний діапазон
Потужність на виході
(максимальна)
2402 - 2480 МГц
9 дБм
Технічні характеристики бездротового модуля
(LGSBWAC92)
Wi-Fi
Частотний діапазон
Потужність на виході
(максимальна)
2412 - 2472 МГц
20 дБм
5180 - 5320 МГц
23 дБм
5500 - 5700 МГц
23 дБм
5745 - 5825 МГц
13,9 дБм
Технічні характеристики бездротового модуля
(WL1NB6)
Бездротове звучання
Частотний діапазон
Потужність на виході
(максимальна)
5730 - 5821 МГц
13 дБм
Декларація відповідності
Цим LG Electronics заявляє, що тип
радіообладнання SMART HI-FI Аудіо
Звукова Система відповідає Директиві
2014/53 / ЄС. Повний текст декларації
відповідності ЄС доступний за інтернетадресою:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
SL9Y.DCISLLK_SIMPLE_UKR_MFL71139755.indd 5
2019-05-09
9:38:07
SL9Y.DCISLLK_SIMPLE_UKR_MFL71139755.indd 6
2019-05-09
9:38:07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising