LG | CK43 | User manual | LG CK43 Інструкція користувача

LG CK43 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Hi-Fi
Міні-система
Перед використанням виробу уважно прочитайте даний
посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.
МОДЕЛЬ
CK43 (CKS43F)
www.lg.com
MFL70382769
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Усі права застережено.
1807_Rev02
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
УВАГА: Не використовуйте поруч
із виробом високовольтні пристрої.
(Наприклад, електричні мухобійки).
Електричний розряд може пошкодити виріб.
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі
приладу неізольованих
деталей, що перебувають
під високою напругою,
величина якої достатня, щоб
становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок з експлуатації
й обслуговуванню в
документації з комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ
ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: У даному виробі використовується
лазерна система. Для забезпечення
правильного використання пристрою,
уважно ознайомтеся з інструкцією з
експлуатації та збережіть її для звернень у
майбутньому. Якщо пристрою знадобиться
технічне обслуговування, зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Використання органів керування, або
виконання настройок чи процедур
способом, не передбаченим даним
посібником, може призвести до
небезпечного опромінення. Щоб запобігти
прямому лазерному опроміненню, не
відкривайте корпус.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Установлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Не допускається вбудовування
виробу, наприклад, у книжкову шафу або
в стелаж, якщо в місці встановлення не
забезпечується належна вентиляція, або
таке встановлення суперечить інструкціям
виробника.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській
табличці, розташованій на нижній або будьякій іншій стороні виробу.
Початок роботи
УВАГА стосовно шнура живлення
Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції.
Не перевантажуйте штепсельні розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте
його, припиніть використання пристрою
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
Даний прилад обладнано замінною
батарейкою або акумулятором.
Безпечний спосіб видалення батарейок
або акумуляторів із приладу: Видаліть
стару батарейку або акумулятор у порядку,
зворотному до порядку їх встановлення.
З метою запобігання забрудненню
навколишнього середовища та уникнення
потенційної загрози здоров’ю людини
та тварин, старі елементи живлення
повинні бути здані до спеціалізованих
пунктів прийому, де вони будуть належним
чином утилізовані. Утилізація батарейок
та акумуляторів разом з іншими видами
сміття забороняється. Батарейки і
акумулятори рекомендується здавати до
місцевих безоплатних пунктів прийому. Не
допускайте надмірного нагріву батарей під
дією сонячного світла, вогню тощо.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
Означає обладнання класу II.
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
1
Початок роботи
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
3
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
3
Експлуатація
2
6
7
7
7
7
8
10
12
Заходи безпеки
Особливості моделі
Вимоги до відтворюваних файлів
– Вимоги до аудіофайлів
– Сумісні USB-пристрої
– Вимоги до USB-пристроїв
Пульт дистанційного управління
Передня панель
Задня панель
17
17
17
18
19
Основні операції
– Керування відтворенням з CD/USB
– Автоматичне відтворення
– Вибір папки і MP3/WMA-файлу
– Видалення файлу/папки або
форматування
– AUTO DJ
Використання технології бездротового
зв’язку BLUETOOTH®
– Прослуховування музики, що
зберігається на Bluetooth-пристроях
Користування застосунком Music Flow
Bluetooth
– Про застосунок
«Music Flow Bluetooth»
– Встановлення застосунку «Music
Flow Bluetooth» на Bluetoothпристрій
– Активація Bluetooth у застосунку
«Music Flow Bluetooth»
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Поліпшення якості прийому FMтрансляції при слабкому сигналі
– Програмування радіостанцій
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
Регулювання звуку
– Вибір звукових установок
Додаткові м3ожливості
– Відтворення в режимі JUKE BOX
Інші операції
– Тимчасове приглушення звуку
– DEMO
– Зупинка з відновленням
– Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
– Затемнення
19
20
20
2
Підключення
14
14
Підключення акустичних систем
– Підключення акустичних систем до
системи
Підключення зовнішньої апаратури
– Підключення до входу
AUX IN
– Підключення до USB-порту
– Підключення антени
15
15
16
16
23
23
23
24
25
25
25
25
25
26
26
27
27
29
29
29
29
29
29
Зміст
5
1
30
30
31
32
32
32
33
35
– Автоматичне вимикання
– Автоматичне ввімкнення живлення
– Автоматична зміна функції
Налаштування годинника
– Налаштування годинника через
застосунок «Music Flow Bluetooth»
– Використання системи в якості
будильника
LG Sound Sync
Підключення WIRELESS PARTY LINK
4
Пошук і усунення
несправностей
36
36
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
5
Додаток
38
39
39
40
40
40
Загальні технічні характеристики
Характеристики акустичних систем
Торгові марки і ліцензії
Обслуговування
– Зауваження стосовно дисків
– Поводження з виробом
2
3
4
5
6
Початок роботи
Особливості моделі
1
BLUETOOTH®
Початок роботи
Прослуховування музики з Bluetoothпристроїв.
Гніздо для підключення
переносних пристроїв
Прослуховування музики з переносних
пристроїв. (MP3-плеєр, ноутбук тощо)
AUTO DJ
Відтворює музику єдиним міксом, тобто
кінець попередньої пісні плавно переходить
у початок наступної пісні.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth це застосунок,
призначений для управління деякими із
найновіших аудіопристроїв LG. (стор. 23)
LG Sound Sync
Управління рівнем гучності приладу
за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора LG, який
підтримує LG Sound Sync.
Початок роботи
Вимоги до
відтворюваних
файлів
yy MP3-плеєр: MP3-плеєри з флешпам’яттю.
Вимоги до аудіофайлів
yy Функція USB цього пристрою підтримує
не всі USB-пристрої.
yy Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3),
32–48 кГц (WMA)
yy Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (МР3), 40 - 192
кбіт/с (WMA)
yy Максимальна кількість файлів : Data CD :
999 / USB : 2000
yy Максимальна кількість папок : Data CD :
99 / USB : 200
yy Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
yy Деякі MP3/WMA-файли можуть не
відтворюватися залежно від типу або
формату файлу.
Сумісні USB-пристрої
yy USB флеш-накопичувачі:
Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB
1.1.
Вимоги до USB-пристроїв
yy Пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно установлювати
додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
yy Не від’єднуйте USB-пристрій під час його
роботи.
yy У разі підключення USB-пристрою
великої місткості, розпізнавання може
тривати довше кількох хвилин.
yy Для запобігання втраті даних виконуйте
резервне копіювання.
yy Файлова система дисків CD-ROM:
ISO9660/JOLIET
yy Якщо використовується USB-подовжувач
або USB-концентратор, USB-пристрій не
буде розпізнано.
yy Рекомендовано використовувати
програму Easy-CD Creator, яка створює
файлову систему ISO 9660.
yy Пристрої з файловою системою NTFS
не підтримуються. (Підтримується тільки
файлова система FAT (16/32)).
yy Ви не зможете відтворити на системі
файл, захищений DRM (Управління
цифровими правами).
yy Дана система розпізнає до 2000 файлів.
yy Формат дисків DTS не підтримується.
Для забезпечення сумісності з
програвачами LG форматуйте диски
багаторазового запису у файловій системі
[Mastered]. Диски, записані у файловій
системі Live File System, не будуть
відтворюватися на програвачах LG.
(Mastered/Live File System: формати
файлової системи для дисків у Windows
Vista)
yy Не підтримується робота з зовнішніми
жорсткими дисками, кард-рідерами,
заблокованими пристроями та
внутрішньою пам'яттю пристроїв з USBінтерфейсом.
yy USB-порт системи не можна підключити
до комп'ютера. Цю систему не можна
використовувати як пристрій для
збереження даних.
yy Деякі USB-пристрої можуть не працювати
з цією системою.
1
Початок роботи
Сумісність файлів MP3/WMA з даним
пристроєм має наступні обмеження:
7
8
1
Початок роботи
Пульт дистанційного
управління
• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Режим очікування) : Вмикання і
вимикання живлення.
B (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття
лотка для диска.
Початок роботи
VOL (Гучність) +/- : Регулювання гучності
звуку в динаміках.
F (Функція) : Вибір функції і джерела
вхідного сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Дисплей
Диск
CD
USB
USB1 / USB2
Вхід AUX
AUX
Bluetooth
BT
LG Sound Sync
(бездротовий)
LG TV
Тюнер
FM
(Приглушення звуку) : Приглушення
звуку.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Вибір номера запрограмованої
радіостанції. (стор. 25)
-- Пошук папок з MP3/WMA-файлами.
Якщо на CD або USB-носії міститься
декілька папок з MP3- чи WMA-файлами,
за допомогою кнопки PRESET·FOLDER
W/S виберіть папку, файли з якої ви
хочете відтворити.
Заміна батарейки
JUKEBOX/MEMORY :
-- Програмування радіостанцій. (стор. 25)
-- Вибір режиму JUKE BOX. (стор. 29)
-- Створює список JUKE BOX.
AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (стор. 19)
)
(R03
(R03)
DELETE :
-- Видалення MP3/ WMA - файлів. (стор. 19)
-- Видаляє пісню зі списку JUKE BOX.
-- Видалення всіх збережених станцій.
Відкрийте кришку відсіку для батарейки
на зворотній стороні пульта дистанційного
управління та вставте батарейку,
дотримуючись полярності 4 i 5.
Початок роботи
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Прослуховування треків/файлів у
режимі повтору або в довільному порядку.
Цифрові кнопки 0 - 9 : Вибір
пронумерованих треків/файлів або
запрограмованих радіостанцій.
TUNING-/+ : Налаштування на
радіостанцію.
-- Швидкий перехід до попереднього або
наступного треку.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
N (Відтворення/Пауза) :
-- Початок або призупинення відтворення.
-- Вибір STEREO/MONO.
Z (Зупинка):
-- Зупинка відтворення.
-- Скасування функції DELETE.
EQUALIZER : Вибір режиму звучання.
SPECIAL EQ : Виберіть спеціальний
еквалайзер.
J(Інформація) :
-- Перегляд даних музичного файлу.
MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег
містить таку інформацію, як Title (Назва),
Artist (Виконавець), Album (Альбом) та
Time (Тривалість).
-- Показує назву Bluetooth-пристрою,
якщо на системі активований режим BT
READY.
-- Показує назви всіх підключених
Bluetooth-пристроїв у режимі Bluetooth.
-- Після того як пристрої будуть успішно
з’єднані один з одним в режимі
WIRELESS PARTY LINK, назва кожного
із пристроїв з’явиться на екрані кожного
із них.
ALARM : За допомогою функції ALARM
можна задавати час запуску відтворення в
режимі CD, USB або Tuner.
• • • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
SLEEP : Автоматичне вимикання системи
через установлений проміжок часу.
(Затемнення : Зменшення яскравості
дисплея вдвічі).
SET : Підтвердження установки.
? : Ця кнопка не має призначеної функції.
1
Початок роботи
C/V (Пропуск/пошук) :
CLOCK : Установка годинника і перегляд
поточного часу.
9
10
Початок роботи
Передня панель
1
a
b
d
c
Початок роботи
l
e
k
j
a Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
b Дисплей
c
(Пульт дистанційного керування)
d Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
e MASTER VOL. (Гучність)
Регулювання гучності звуку в акустичних
системах.
f BASS BLAST (або BASS BLAST+)
Натисніть, щоб вибрати ефект BASS
(або BASS +).
DEMO
При натисканні кнопки DEMO при
вимкненому живленні відбудеться
перехід у режим DEMO.
3 WIRELESS LINK
-- Вибір MAIN або OTHER в режимі
WIRELESS PARTY LINK.
-- Вмикає і вимикає режим WIRELESS
PARTY LINK.
i h g
f
g F (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного
сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Дисплей
Диск
CD
USB
USB1 / USB2
Вхід AUX
AUX
Bluetooth
BT
LG Sound Sync
(бездротовий)
LG TV
Тюнер
FM
V (Пропуск/Пошук)
-- Перехід в перед.
-- Пошук потрібного місця в межах
треку/файлу.
-- Вибір радіостанцій.
B (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
Початок роботи
11
h AUTO DJ
Вибір режиму AUTO DJ.
N (Відтворення/Пауза)
-- Початок або призупинення
відтворення.
i 1 (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
C (Пропуск/Пошук)
-- Перехід назад.
-- Пошук потрібного місця в межах
треку/файлу.
-- Вибір радіостанцій.
Z (Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування
функції DELETE.
j Лоток для диска
k SPECIAL EQ
Виберіть спеціальний еквалайзер.
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі
вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
l EQUALIZER / SEARCH
-- Вибір звукових ефектів.
-- Пошук папки або файлу.
1
Початок роботи
-- Вибір стерео/моно.
12
Початок роботи
Задня панель
1
Початок роботи
a
b
a Шнур живлення
b клеми SPEAKERS
c AUX IN (L/R)
Підключення зовнішнього пристрою.
d ANTENNA (FM)
c
d
Початок роботи
13
Корисні функції для користування системою
Функція
(стор. 22)
Автоматичне
ввімкнення
живлення
(стор. 31)
Мета
Виконати таку дію
Дозволяє підключати
Bluetooth-пристрій тільки в
режимах BT (Bluetooth) і LG
TV.
ON
(увімк.)
На 5 секунд натисніть кнопку N в
режимі BT (Bluetooth).
OFF
(вимк.)
На 5 секунд натисніть кнопку N в
режимі BT (Bluetooth).
ON
(увімк.)
Вимкніть систему, натиснувши 1
на системі на 5 секунд.
OFF
(вимк.)
Вимкніть систему, натиснувши 1
на системі на 5 секунд.
Початкова установка функції
— вимк.
Дозволяє вмикати систему
автоматично за допомогою
вхідного сигналу :
BT (Bluetooth) або LG TV
1
Початок роботи
BT Увімк./
Вимк.
Пояснення
14
Підключення
Підключення
акустичних систем
Підключення акустичних
систем до системи
2
Підключення
Щоб підключити кабель до системи,
відкрийте кожну з клем, натиснувши
відповідний пластиковий фіксатор. Вставте
кабель і відпустіть фіксатор.
Підключіть чорні кінці кожного кабеля до
клем з позначкою - (мінус), а кінці іншого
кольору – до клем з позначкою + (плюс).
>>Увага!
yy Підключаючи акустичні системи,
переконайтеся, що кабелі і штекери
акустичних систем підключені до
відповідних акустичних роз'ємів.
yy Перед початком відтворення музики
перевірте рівень гучності, щоб не
злякати інвалідів, дітей та вагітних
жінок раптовим гучним звуком від
системи.
yy Не використовуйте систему в
обмеженому просторі. Це може
призвести до пошкодження слуху.
Рекомендується використовувати
систему у просторому місці.
yy Не дозволяйте дітям просувати
руки або сторонні предмети в отвір
*фазоінвертора акустичної системи.
* Фазоінвертор акустичної системи :
Отвір у корпусі (ящику) акустичної
системи для підвищення якості
звучання низьких частот.
yy Використовуйте з системою лише
акустичні системи із комплекту.
Використання інших акустичних
систем може викликати збої в роботі.
yy Магніти, що містяться в динаміках,
можуть викликати викривлення
кольору на екрані телевізора
або моніторі комп’ютера. Не
встановлюйте акустичні системи
поблизу від екрана телевізора або
монітора комп’ютера.
Підключення
Підключення
зовнішньої
апаратури
Підключення до входу
AUX IN
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовиходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
Білий
Червоний Аудіокабель
DVD-програвач,
програвач дисків Blu-ray тощо.
Прослуховування музики з
зовнішнього пристрою
Систему може використовуватися для
відтворення музики з багатьох типів
зовнішніх пристроїв.
1. Підключіть зовнішній пристрій до роз’єму
AUX IN системи.
2. Увімкніть живлення, натиснувши 1.
3. Кнопкою F оберіть функцію AUX.
4. Увімкніть зовнішній пристрій та
розпочніть відтворення на ньому.
2
Підключення
Підключіть вихідний роз’єм зовнішнього
пристрою (відеокамера, телевізор,
програвач тощо) до вхідного роз’єму AUX
IN (L/R).
15
16
Підключення
Підключення до USB-порту
Підключення антени
Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач
тощо) до USB-порту системи.
Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із
комплекту.
USB
пристрій
2
Підключення
FM-антена
,,Примітка
,,Примітка
Відключення USB-пристрою від
системи:
1. Оберіть інший режим роботи або
двічі поспіль натисніть Z.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.
Повністю розпряміть дротову FMантену.
Експлуатація
Основні операції
Керування відтворенням з
CD/USB
1. Вставте диск, натиснувши B.
Або підключіть USB-пристрій до USBпорту.
2. Натисканням кнопки F оберіть функцію
CD або USB.
Знайти
потрібне місце
в межах треку/
файлу
Натисніть і утримуйте
C/V під час відтворення
та відпустіть у місці, яке ви
бажаєте прослухати.
Натисніть цифрові кнопки від
Безпосередньо 0 до 9 на пульті дистанційного
обрати трек/ управління, щоб перейти
файл
безпосередньо до бажаного
файлу або треку.
-- У режимі зупинки,
Натисніть C/V, щоб
перейти до наступного/
попереднього треку/файлу.
Перейти до
наступного/
попереднього
треку/файлу
Відтворити
в режимі
повтору або
в довільному
порядку
-- Під час відтворення,
(1) За допомогою кнопок
C/V :
Натисніть V, щоб перейти
до наступного треку/файлу.
Менше ніж за 3 секунди від
початку, натисніть C для
переходу до попереднього
треку/файлу.
Після 3 секунд від початку,
натисніть C для переходу
до початку поточного треку/
файлу.
(2) За допомогою SEARCH :
Обертайте EQUALIZER / SEARCH
або C/V та натисніть N, щоб
відтворити трек/файл.
Послідовно натискайте REPEAT на
пульті дистанційного управління.
Детальні відомості про порядок
чергування повідомлень на дисплеї
містяться в розділі «Примітка».
,,Примітка
yy Операції «Повторення/Відтворення
у довільному порядку» працюють як
описано нижче.
На дисплеї
OFF
ONE
FOLDER
ALL
Пояснення
Відтворення пісень
по черзі, після чого
відтворення зупиняється.
Повторне відтворення
однієї пісні.
Повторне відтворення
всіх пісень у папці. (Окрім
AUDIO CD)
Повторне відтворення
всіх пісень.
Одноразове відтворення
всіх пісень у довільному
SHUFFLE
порядку, після чого
відтворення зупиняється.
yy При відтворенні списку JUKE BOX
доступно лише ONE і ALL.
yy Ви можете продовжувати слухати
музику з місця останньої зупинки
навіть після вимкнення і повторного
ввімкнення системи або після
перемикання функції.
yy Якщо лоток дисковода залишити
відкритим на 5 хвилин, він закриється
автоматично.
Автоматичне відтворення
-- Після відкриття і закриття лотка для
диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD
розпочинається автоматично.
-- Якщо відкрити і закрити лоток для диска,
система автоматично перейде в режим
CD навіть за відсутності диска.
3
Експлуатація
Щоб
Виконати таку дію
Натисніть Z.
Зупинити
Розпочати Натисніть N.
відтворення
Під час відтворення
Зробити паузу натисніть N.
17
18
Експлуатація
Вибір папки і MP3/WMAфайлу
На системі
,,Примітка
yy Папки/файли на CD / USB
відображаються, як показано нижче.
*
1. Натисніть SEARCH і обертайте
EQUALIZER / SEARCH або C/V, поки
не з’явиться потрібний файл. Для пошуку
папки ще раз натисніть SEARCH.
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть
OK і N. При пошуку папки натисніть
OK, щоб обрати файл у папці, після чого
знову натисніть OK або N. Обраний
файл буде відтворений.
3
Експлуатація
На пульті дистанційного
управління
1. Послідовно натискайте
PRESET·FOLDER W/S Або C/V на
пульті дистанційного управління, поки не
з’явиться потрібна папка.
2. Натисніть N, щоб розпочати
відтворення. Відтворення розпочнеться
з першого файлу в папці.
yy Папка, у якій немає файлів, не
відображається.
yy Папки відображаються в наступному
порядку:
ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5
FOLDER 6
yy Файли відтворюватимуться послідовно
з $ файлу № 1 по $ файл № 14.
yy Файли та папки відображатимуться
в порядку, в якому їх записано.
Однак, залежно від умов запису, їхній
порядок може бути іншим.
*ROOT: Перше вікно, яке
відображається після розпізнавання
комп’ютером USB-пристрою/CD-диска,
це «ROOT».
Експлуатація
Видалення файлу/папки
або форматування
Ви можете видалити файл або папку на
USB-пристрої або відформатувати USBпристрій.
1. Оберіть функцію USB за допомогою
кнопки F.
2. Послідовно натискаючи кнопку
DELETE на пульті дистанційного
управління, оберіть один із режимів, що
перемикаються в наступному порядку:
На дисплеї
DEL FILE
DEL DIR
FORMAT
Пояснення
Оберіть файл, який ви
бажаєте видалити.
DEL DIR
Оберіть папку, яку ви
бажаєте видалити.
FORMAT
Оберіть для
форматування USBпристрою.
Для виходу із поточного режиму
натисніть Z.
3. Щоб видалити файл/папку або виконати
форматування, натисніть і утримуйте
DELETE на пульті дистанційного
управління.
>>Увага!
yy Не відключайте USB-пристрій під час
його роботи. (відтворення, видалення
тощо).
yy Для запобігання втраті даних
регулярно робіть резервні копії.
yy Функція видалення може бути
недоступною залежно від стану USBпристрою. (блокування і т.п.)
AUTO DJ
У режимі Auto DJ музика відтворюється
єдиним міксом, тобто кінець попередньої
пісні плавно переходить у початок
наступної пісні. У цьому режимі гучність
усіх треків/файлів вирівнюється для
безперервного відтворення.
Послідовно натискайте кнопку AUTO DJ,
режими на дисплеї будуть перемикатися в
наступному порядку.
SHUFFLE
SEQUENTIAL
OFF
Режим
Пояснення
OFF
-
3
SHUFFLE
У цьому
режимі музика
відтворюється
у випадковому
порядку.
Експлуатація
DEL FILE
19
SEQUENTIAL
Музика
відтворюється в
режимі повтору.
,,Примітка
yy У режимі AUTO DJ не підтримується
пошук в межах треку/файлу, а також
відтворення в режимі повтору або в
довільному порядку.
yy При виборі іншої функції або зупинці
відтворення музики натисканням
кнопки Z в режимі AUTO DJ, функція
AUTO DJ буде відключена.
yy Функція AUTO DJ недоступна
при відтворенні музичних файлів
тривалістю менше 60 секунд.
yy При відтворенні за списком
JUKE BOX можна обрати лише
SEQUENTIAL.
20
Експлуатація
Використання
технології
бездротового зв’язку
BLUETOOTH®
Про Bluetooth
Bluetooth це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
3
Експлуатація
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється з
іншого приміщення.
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання електронних
пристроїв між собою є безкоштовним.
Мобільними телефонами, обладнаними
технологією Bluetooth, можна користуватися
у каскадному підключенні, якщо зв'язок
відбувається по каналу Bluetooth.
yy Сумісні пристрої : смартфони, МР3плеєри, портативні комп’ютери тощо.
yy Версія : 4,0
yy Codec : SBC, AAC
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth, пристрої
повинні підтримувати певні профілі. Даний
пристрій підтримує наведений нижче
профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth
увімкнена на вашому Bluetooth-пристрої.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
1. Увімкніть систему.
,,Примітка
Якщо активована функція блокування
Bluetooth-з’єднання, ви можете
здійснити пошук Bluetooth-пристрою в
режимі BT.
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та проведіть
сполучення. У процесі виконання
пошуку даної системи за допомогою
Bluetooth-пристрою, на екрані Bluetoothпристрою з’являється список знайдених
пристроїв, вигляд якого може відрізнятися
у залежності від моделі Bluetoothпристрою. Ваша система буде показана
як «LG CK43 (XX)».
,,Примітка
yy XX означає дві останні цифри
Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо
Bluetooth-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите
«LG CK43 (08)» на екрані вашого
Bluetooth-пристрою.
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
Bluetooth-пристроїв. Уведіть PIN-код
(0000) за запитом.
yy Описаним вище способом ви можете
підключити до системи одночасно
до 3 Bluetooth-пристроїв (тільки в
режимі Bluetooth).
yy Мультисполучення телефонів
доступне лише для пристроїв на
базі Android. (Мультисполучення
телефонів може не підтримуватися
залежно від технічних характеристик
підключених пристроїв).
yy Знімні/від’єднувані Bluetoothпристрої (наприклад, адаптери тощо)
не підтримують мультисполучення
телефонів.
Експлуатація
21
3. Після успішного з’єднання системи
і Bluetooth-пристрою на дисплеї
з’являється надпис «PAIRED», який
згодом замінюється на назву Bluetoothпристрою. На дисплеї з’явиться надпис
«BT».
,,Примітка
yy При підключенні інших пристроїв в
режимі мультисполучення телефонів
на дисплеї на короткий час з’явиться
«PAIRED».
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, буде показано «_».
,,Примітка
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, у деяких ситуаціях, як
описано нижче, з’єднання може не
працювати належним чином:
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій,
такий як, наприклад, медичний
прилад, мікрохвильова піч або
бездротовий LAN-адаптер.
yy Після вимкнення і повторного
ввімкнення системи необхідно заново
підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
yy Навіть коли до системи в режимі
Bluetooth підключено до 3
Bluetooth-пристроїв, ви можете
слухати музику і управляти
відтворенням лише на одному з
підключених пристроїв.
3
Експлуатація
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
22
Експлуатація
,,Примітка
3
Експлуатація
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу завад від інших
електронних пристроїв.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з
телефонами, МР3-плеєрами,
портативними комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване
при вимкненні системи або при
віддаленні Bluetooth-пристрою від
системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте
Bluetooth-пристрій із системою.
yy Якщо з’єднання з Bluetoothпристроєм не встановлене, на
дисплеї відображатиметься надпис
«BT READY».
yy Під час користування функцією
Bluetooth установіть потрібний
рівень гучності на Bluetoothпристрої.
yy При підключенні Bluetooth-пристрою
(iOS-пристрій тощо) до системи або
при відтворенні з пристрою рівні
гучності будуть синхронізовані.
yy Bluetooth-з’єднання обривається
при перемиканні з функції Bluetooth
на іншу. Застосунок «Music Flow
Bluetooth» підтримує Bluetoothзв’язок тільки з одним пристроєм,
з якого відбувається відтворення.
Ви можете керувати Bluetoothпристроєм з системи, але не можете
використовувати виведення звуку.
yy При ввімкненні функції Bluetooth
система автоматично підключається
до Bluetooth-пристрою, який був
підключений або з якого відбувалося
відтворення останнім.
(Автоматичне підключення може не
підтримуватися залежно від технічних
характеристик підключеного
пристрою.)
Управління підключеним
Bluetooth-пристроєм
Ви можете управляти такими функціями
підключеного до системи Bluetoothпристрою: відтворення, пауза, зупинка,
пропуск.
,,Примітка
yy Ця функція доступна лише з Android
OS і iOS.
yy Ця функція може не підтримуватися
або працювати іншим чином залежно
від Bluetooth-пристрою.
Блокування Bluetooth-з’єднання
(BT LOCK)
Ви можете дозволити Bluetooth-з’єднання
лише в режимах BT (Bluetooth) і LG TV,
щоб запобігти небажаним підключенням
через Bluetooth.
Щоб увімкнути цю функцію, приблизно
на 5 секунд натисніть N у режимі BT
(Bluetooth).
З’явиться «ON-BT LOCK», і ви зможете
обмежити Bluetooth-з’єднання.
Щоб вимкнути цю функцію, приблизно
на 5 секунд натисніть N у режимі BT
(Bluetooth).
З’явиться «OFF-BT LOCK».
,,Примітка
yy Навіть якщо ввімкнена функція
блокування Bluetooth-з’єднання,
система буде вмикатися через
функцію Auto Power. Щоб запобігти
цьому, вимкніть функцію Auto Power.
Експлуатація
Користування
застосунком Music
Flow Bluetooth
,,Примітка
Встановлення застосунку
«Music Flow Bluetooth» на
Bluetooth-пристрій
Існують два способи встановлення
застосунку «Music Flow Bluetooth» на Ваш
Bluetooth-пристрій.
yy Застосунок «Music Flow
Bluetooth» для цієї системи може
використовуватися лише на
пристроях на базі ОС Android.
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» за допомогою
QR-коду
yy Рекомендується використовувати
останню версію застосунку.
1. Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» за допомогою QR-коду.
Відскануйте QR-код, скориставшись
програмою сканування.
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу розширити функції даної системи.
Щоб скористатися цими розширеними
функціями, завантажте та встановіть
безкоштовний застосунок «Music Flow
Bluetooth».
Нижче представлені кілька із багатьох
нових можливостей застосунку «Music Flow
Bluetooth».
Multi Juke box : Ви можете втричі
збільшити своє задоволення, одночасно
підключивши до 3 Bluetooth-телефонів.
Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів
та створюйте списки відтворення з усіх
телефонів.
3
Експлуатація
Про застосунок
«Music Flow Bluetooth»
23
2. Торкніться піктограми інсталяції.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на Bluetoothпристрої встановлено програму
сканування. У протилежному випадку
завантажте програму з магазину
«Google Android Market (Google Play
Store)».
yy Залежно від регіону, QR-код може не
працювати.
24
Експлуатація
Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» через «Google Android
Market (Google Play Store)»
1. Торкніться піктограми «Google Android
Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «Music Flow
Bluetooth» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть
пункт «Music Flow Bluetooth» і торкніться
його, щоб розпочати завантаження
Bluetooth-застосунку.
4. Торкніться піктограми інсталяції.
3
5. Торкніться піктограми завантаження.
Експлуатація
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на вашому
Bluetooth-пристрої встановлений
застосунок «Google Android Market
(Google Play Store)».
Активація Bluetooth у
застосунку «Music Flow
Bluetooth»
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
1. На головному екрані торкніться
піктограми «Music Flow Bluetooth»,
щоб запустити застосунок «Music Flow
Bluetooth», та перейдіть до головного
меню.
2. Щоб отримати більше відомостей про
керування застосунком, торкніться
пункту [Setting], а потім [Help].
,,Примітка
yy Застосунок «Music Flow Bluetooth»
буде доступний у наступній версії
програмного забезпечення:
-- ОС Android: вер. 4.0.3 (або вища)
yy При використанні застосунку «Music
Flow Bluetooth» для управління
можливі відмінності між функціями
застосунку «Music Flow Bluetooth»
та штатного пульта дистанційного
управління. За необхідності
скористайтеся штатним пультом
дистанційного управління системи.
yy Залежно від Bluetooth-пристрою,
застосунок «Music Flow Bluetooth»
може не працювати.
yy Після установки з'єднання за
допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» музика може продовжити
відтворюватися на смартфоні. У
цьому випадку спробуйте повторити
процедуру з’єднання.
yy При керуванні іншими застосунками
або зміні настройок на вашому
Bluetooth-пристрої під час
використання застосунку «Music
Flow Bluetooth», застосунок «Music
Flow Bluetooth» може працювати
неправильно.
yy Якщо застосунок «Music Flow
Bluetooth» працює неправильно,
перевірте ваш Bluetooth-пристрій і
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth» та спробуйте встановити
з’єднання ще раз.
yy Залежно від операційної системи
смартфона, існують деякі відмінності
у роботі «Music Flow Bluetooth».
yy Якщо з’єднання із застосунком
«Music Flow Bluetooth» не працює
належним чином, перевірте
установки Bluetooth у вашому
Bluetooth-пристрої.
Експлуатація
Користування радіо
Програмування
радіостанцій
Переконайтеся, що FM-антена підключена.
(стор. 16)
Можна запрограмувати до 50 FMрадіостанцій.
Прослуховування радіо
Перед налаштуванням радіостанцій
установіть низьку гучність.
1. Натискайте F, поки на екрані не
з’явиться FM.
Тюнер налаштується на радіостанцію,
яку ви слухали останньою.
1. Натискайте F, поки на екрані не
з’явиться FM.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте TUNING -/+ на
пульті дистанційного управління або
C/V на системі.
3. Відрегулюйте гучність, послідовно
натискаючи VOL +/- на пульті
дистанційного управління або обертаючи
регулятор гучності на системі.
Поліпшення якості
прийому FM-трансляції при
слабкому сигналі
Натисніть N. Це переводить приймач
із режиму стерео в режим моно, що, як
правило, поліпшує якість прийому.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або C/V на системі.
3. Натисніть JUKEBOX / MEMORY на
пульті дистанційного управління.
На дисплеї почне мигати номер для
програмування станції.
4. Натисканням PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
номер для програмування станції.
5. Натисніть JUKEBOX / MEMORY на
пульті дистанційного управління.
Станцію запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування
інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану
радіостанцію, натискайте
PRESET·FOLDER W/S або цифрові
кнопки від 0 до 9 на пульті дистанційного
управління.
Видалення всіх
запрограмованих станцій
1. Натисніть DELETE на пульті
дистанційного управління.
На дисплеї системи почне мигати
надпис «DEL ALL».
На дисплеї системи почне мигати
надпис «ERASEALL».
2. Для видалення всіх запрограмованих
радіостанцій натисніть кнопку DELETE
на пульті дистанційного управління.
На дисплеї системи почне мигати
надпис «DELETED ALL».
3
Експлуатація
2. Приблизно на дві секунди натисніть
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або C/V на системі,
поки індикатор частоти станції не почне
змінюватися, після чого відпустіть.
Пошук припиняється, коли система
налаштується на станцію.
25
26
Експлуатація
Регулювання звуку
Вибір звукових установок
Система містить набір стандартних
настройок оточуючого звуку. Для функції
еквалайзера передбачені різні індикатори,
що відповідають різним джерелам
звукового сигналу та ефектам.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки EQUALIZER.
3
На дисплеї
Пояснення
Експлуатація
BASS (BASS BLAST)
Посилює низькі
Або
частоти та створює
BASS+ (BASS
потужний звук.
BLAST+)
Для вибору потрібного звукового режиму
натискайте SPECIAL EQ на пульті
дистанційного управління або на системі.
На дисплеї
Регіон
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
MERENGUE,
AXE, SALSA,
SERTANEJ,
FORRO
Латинська
Америка
ARABIC
Близький
Схід
DANGDUT
Індонезія
AFRO
Африка
INDIA
Індія
Пояснення
Оптимізований
режим
звучання для
музичного
жанру,
поширеного в
даному регіоні.
Ця установка
відтворює живу
атмосферу
справжнього
концерту рок-, поп-,
джазової або
класичної музики.
yy На деяких акустичних системах
звук може бути відсутній або тихий
у залежності від вибраного режиму
звучання.
FOOT BALL
Ви можете
насолоджуватися
еквалайзером
FOOTBALL
STADIUM.
yy Натиснувши BASS BLAST (або
BASS BLAST+ на системі, ви можете
безпосередньо обрати ефект BASS
(BASS BLAST) або BASS+ (BASS
BLAST+).
STANDARD
Оптимізована
якість звучання.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
,,Примітка
Експлуатація
Додаткові м3ожливості
Відтворення в режимі
JUKE BOX
Функція JUKE BOX дозволяє створити
список відтворення із ваших улюблених
треків/файлів на диску або USB-пристрої.
Список відтворення може містити до 100
треків/файлів.
Створення спискуJUKE BOX
2. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть трек/
файл.
3. Натисніть і утримуйте JUKEBOX /
MEMORY на пульті дистанційного
управління, щоб зберегти трек/файл.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші
треки/файли.
(Ви можете редагувати список,
натискаючи PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління для
вибору номера в програмі JUKE BOX.)
5. Ще раз натисніть JUKEBOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління після того, як список буде
сформовано.
,,Примітка
При створенні або редагуванні
списку JUKE BOX функція REPEAT
вимикається.
Користування JUKE BOX
Один раз натисніть JUKEBOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління. На
дисплеї з’явиться «ON - JUKE BOX».
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління.
Для виходу із режиму один раз натисніть
JUKEBOX / MEMORY на пульті
дистанційного управління.
На дисплеї з’явиться «OFF - JUKE BOX».
Редагування списку JUKE BOX
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX /
MEMORY на пульті дистанційного
управління, щоб увійти в режим
редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки JUKEBOX /
MEMORY на пульті дистанційного
управління.)
2. Кнопками PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
трек/файл для редагування.
3. Натисніть C/V на пульті
дистанційного управління.
4. Натисніть JUKEBOX / MEMORY на
пульті дистанційного управління.
5. Повторіть кроки з 2 по 4, щоб
запрограмувати інші треки/файли.
6. Ще раз натисніть JUKEBOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління після редагування списку.
3
Експлуатація
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX /
MEMORY на пульті дистанційного
управління, щоб увійти в режим
редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки JUKEBOX /
MEMORY на пульті дистанційного
управління.)
27
28
Експлуатація
Видалення списку JUKE BOX
Функція видалення працює в режимі
редагування.
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX /
MEMORY на пульті дистанційного
управління, щоб увійти в режим
редагування.
Або
Натисніть DELETE на пульті
дистанційного управління, поки
відтворюється JUKE BOX, щоб увійти в
режим редагування.
3
2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи
PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління.
Експлуатація
3. Оберіть пісню та натисніть DELETE на
пульті дистанційного управління.
,,Примітка
yy Якщо список JUKE BOX відсутній,
при натисканні JUKEBOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління
на дисплеї буде показано «NO
PROG».
yy Функція JUKE BOX відключається у
наведених нижче ситуаціях.
-- Перемикання на іншу функцію.
-- Вимкнення і ввімкнення системи.
-- Натискання цифрових кнопок на
пульті дистанційного управління.
-- Відтворення файлу з
використанням SEARCH і
EQUALIZER / SEARCH на
системі.
yy Список JUKE BOX очищується у
наведених нижче випадках.
-- Виймання диска або USBпристрою.
-- Видалення або запис аудіофайлів
на USB-пристрої.
Експлуатація
29
Інші операції
Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
Тимчасове приглушення звуку
Послідовно натискайте кнопку SLEEP на
пульті дистанційного управління, щоб обрати
час затримки від 10 до 180 хвилин.
Натисніть
на пульті дистанційного управління,
щоб відключити звук.
Функція приглушення звуку може знадобитися,
наприклад, якщо ви хочете відповісти на
телефонний дзвінок, при цьому на дисплеї
з’явиться «MUTE».
Для виходу із режиму повторно натисніть
на пульті дистанційного управління або змініть
рівень гучності.
Коли живлення вимкнене, один раз натисніть
кнопку DEMO на системі. Система ввімкнеться і на
дисплеї будуть відображені всі функції.
Щоб скасувати функцію DEMO, повторно натисніть
DEMO на системі.
,,Примітка
Коли активний режим DEMO, ви
можете користуватися іншими
функціями, при цьому роботу режиму
DEMO буде тимчасово призупинено.
- Якщо протягом 10 секунд не буде
натиснута жодна кнопка, пристрій
автоматично повернеться в режим
DEMO.
Зупинка з відновленням
Система може запам’ятати місце, де була
натиснута кнопка Z, залежно від диска або
USB-пристрою. Двічі натисніть кнопку Z,
щоб видалити точку зупинки.
Щоб скасувати функцію нічного режиму,
послідовно натискайте кнопку SLEEP на
пульті дистанційного управління, поки не
з’явиться «OFF».
,,Примітка
yy Ви можете перевірити, скільки
часу залишилося до вимкнення
системи. Натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління, щоб
перевірити час, що залишився.
yy Ви можете змінити час, що
залишився, коли відображається час,
що залишився, або «DIMMER».
Затемнення
Один раз натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління.
Яскравість світіння дисплея зменшиться
вдвічі.
Для скасування послідовно натискайте
SLEEP на пульті дистанційного управління,
поки не з’явиться «OFF».
3
Експлуатація
DEMO
Після того, як заданий час мине, система
автоматично вимкнеться.
30
Експлуатація
Автоматичне вимикання
3
Експлуатація
Якщо до головної системи не підключений
зовнішній пристрій і система не
використовується впродовж 15 хвилин,
вона автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається
через шість годин, якщо зовнішній пристрій
підключений до головної системи через
аналогові входи.
При встановленому з'єднанні WIRELESS
PARTY LINK, функція автоматичного
вимкнення живлення застосовується лише
до системи MAIN.
На системі OTHER функція автоматичного
вимкнення живлення доступна після
роз'єднання систем OTHER і MAIN.
Як відключити з’єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм
Вимкніть систему, натиснувши кнопку
живлення щонайменше на 5 секунд.
Автоматичне ввімкнення
живлення
Система автоматично вмикається при
прийомі вхідного сигналу: LG TV або
Bluetooth.
Під час увімкнення телевізора,
підключеного до системи, система
розпізнає вхідний сигнал та обирає
відповідну функцію. Ви можете слухати звук
з системи.
При спробі підключення Bluetoothпристрою система вмикається і з’єднується
з вашим Bluetooth-пристроєм. Ви можете
відтворювати музику.
На дисплеї
ON-AUTO
POWER
Пояснення
Функція AUTO
POWER увімкнена.
OFF-AUTO
POWER
Функція AUTO
POWER вимкнена.
,,Примітка
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
yy Залежно від підключеного пристрою,
при ввімкненні системи Bluetoothзв’язок може бути не встановлений.
yy Після розірвання Bluetooth-з’єднання
з системою деякі інші Bluetoothпристрої намагатимуться установити
з’єднання із системою. З цієї причини
рекомендується розірвати з’єднання
перед вимкненням системи.
yy При спробі встановлення зв’язку із
застосунком «Music Flow Bluetooth»
вмикається функція Bluetooth-зв’язку
системи.
yy При ввімкненні системи за
допомогою функції LG TV або
Bluetooth, вмикається відповідна
функція системи.
yy Якщо вже було здійснене сполучення
системи, система вмикається
автоматично при надходженні
вхідного сигналу.
yy Якщо вимкнути систему, натиснувши
кнопку живлення більше ніж на
5 секунд, функцію «Автоматичне
ввімкнення живлення» буде
відключено.
Щоб активувати її, увімкніть систему.
Експлуатація
31
Автоматична зміна функції
Система розпізнає надходження таких
вхідних сигналів як Bluetooth і LG TV,
після чого автоматично активує відповідну
функцію.
При спробі під'єднання
пристрою Bluetooth
При підключенні Bluetooth-пристрою до
системи активується функція Bluetooth.
Відтворюйте музику на Bluetooth-пристрої.
Якщо підключений телевізор LG
,,Примітка
yy Ця функція недоступна під час
видалення.
yy Ця функція працює лише з
пристроями, які підключалися
раніше.
yy Якщо ввімкнена функція блокування
Bluetooth-з’єднання, з’єднання
Bluetooth-пристрою і телевізора LG
TV буде доступне тільки в режимах
Bluetooth і LG TV.
3
Експлуатація
При ввімкненні телевізора LG, підключеного
через LG Sound Sync, на системі
вмикається функція LG TV. Ви можете
слухати звук з вашого телевізора.
32
Експлуатація
Налаштування
годинника
Використання системи в
якості будильника
1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте ALARM на пульті
дистанційного управління.
2. Натисніть і утримуйте CLOCK на пульті
дистанційного управління.
3. Оберіть режим відображення
часу кнопками C/V на пульті
дистанційного управління.
- AM 12:00 (при відображенні у форматі
AM/PM), або 0:00 (для відображення у
24-годинному форматі)
3
Експлуатація
4. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління для підтвердження вибору.
5. Установіть години кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
6. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
7. Установіть хвилини кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
8. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
Налаштування годинника
через застосунок «Music
Flow Bluetooth»
Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» на свій Android-пристрій.
(стор. 23-24)
Після встановлення Bluetooth-з’єднання
за допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» відбудеться автоматична
синхронізація годинника системи з
годинником пристрою.
1. Увімкніть систему.
3. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління установіть
години і хвилини та натисніть SET на
пульті дистанційного управління для
підтвердження.
4. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
функцію та натисніть SET на пульті
дистанційного управління для
підтвердження.
-- Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
номер запрограмованої радіостанції
для режиму тюнера та натисніть SET на
пульті дистанційного управління.
Якщо радіостанції не запрограмовані,
цей крок буде пропущено.
5. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління змініть
гучність та натисніть SET для
підтвердження.
,,Примітка
yy Після установки часу, показання
годинника можна перевірити,
натиснувши кнопку CLOCK на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Після налаштування годинника ви
можете налаштувати будильник.
yy Після установки часу та
налаштування будильника, можна
перевірити настройки будильника,
натиснувши кнопку ALARM на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Для вибору режиму ALARM ON/
OFF натискайте ALARM на пульті
дистанційного управління.
Експлуатація
33
LG Sound Sync
Деякими функціями даної системи
можна управляти за допомогою пульта
дистанційного управління вашого
телевізора з функцією LG Sound Sync.
Система сумісна з телевізорами LG, які
підтримують функцію LG Sound Sync.
Переконайтеся, що на вашому телевізорі є
логотип LG Sound Sync.
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію з
експлуатації до вашого телевізора.
1. Увімкніть систему, натиснувши 1.
2. Натискайте кнопку F, поки не буде
обрано функцію LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора
на відтворення звуку через систему:
Меню настройок телевізора [Sound]
[LG Sound Sync
[TV Sound output]
(Wireless)]
На дисплеї приблизно на 3 секунди
з’явиться «PAIRED», після чого
на дисплеї буде відображено «LG
TV», якщо систему було правильно
підключено до телевізора.
3
Експлуатація
Функції, якими можна управляти за
допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG: Збільшення/
зменшення гучності, приглушення звуку
34
Експлуатація
,,Примітка
3
Експлуатація
yy Ви також можете використовувати пульт
дистанційного управління системи
при користуванні функцією LG Sound
Sync. При повторному використанні
пульта дистанційного управління
телевізора систему буде синхронізовано
з телевізором. (Згідно з технічними
характеристиками телевізора, гучність і
режим приглушення звуку системи будуть
синхронізовані з телевізором.)
yy При порушенні підключення перевірте
стан системи і телевізора : живлення,
функція.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення у перелічених нижче
випадках в разі використання LG Sound
Sync.
-- Система вимкнена.
-- Увімкнена інша функція.
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
yy Час до вимкнення системи може бути
різним залежно від вашого телевізора.
yy При спробі змінити функцію на LG TV,
гучність буде встановлено на рівень,
заданий для функції LG TV.
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки або
моделі телевізора.
yy Якщо вимкнути систему безпосередньо
натисканням кнопки 1, з'єднання
LG Sound Sync буде розірвано. Щоб
знову скористатися функцією, потрібно
повторно з’єднати TV і систему.
yy При з'єднанні TV і системи через LG
Sound Sync гучність може збільшитися.
Зменште гучність TV та повторно
з'єднайте його з системою.
yy При ввімкненні телевізора LG TV,
підключеного через LG Sound Sync
або вході у функцію LG TV, система
автоматично перемикається на функцію
LG TV.
yy Необхідно налаштувати звуковий
вихід телевізора вручну залежно від
версії вашого телевізора.
yy Якщо система і телевізор з’єднані через
LG Sound Sync, то під час регулювання
гучності на телевізорі звук системи може
збільшитися через синхронізацію гучності
з телевізором.
Експлуатація
Підключення
WIRELESS PARTY
LINK
Звук з системи
(MAIN) паралельно
відтворюється на системі
(OTHER).
Ця функція доступна на пристроях, які
підтримують WIRELESS PARTY LINK.
Назву функції для бездротової передачі
звуку на сумісні продукти було змінено на
WIRELESS PARTY LINK.
2. Натисніть 3 WIRELESS LINK на системі
та оберіть MAIN або OTHER.
- Система
: Обрати MAIN.
- Система
: Обрати OTHER.
Дві системи розпочнуть процес
установлення з’єднання між собою.
3. Після того як пристрої будуть успішно
з’єднані один з одним, назва кожного із
пристроїв з’явиться на екрані кожного із
них.
,,Примітка
yy Ця функція недоступна, якщо ви
використовуєте LG Sound Sync.
При підключенні в режимі LG TV на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Коли WIRELESS PARTY LINK
відключено, OTHER система
переходить у режим BT.
yy Якщо встановити з’єднання не
вдається, на дисплеї з’явиться
«FAILED».
yy Функція приглушення звуку працює
синхронно на обох системах.
yy З’єднання WIRELESS PARTY LINK
буде розірване при вимкненні
системи або при натисканні
3 WIRELESS LINK на системі.
yy Звук MAIN системи і OTHER системи
може відрізнятися залежно від стану
відтворення або джерела.
yy Перевірте наступну інформацію
перед з’єднанням через Bluetooth.
-- До MAIN системи можна
підключити лише один Bluetoothпристрій. Підключити Bluetoothпристрій до OTHER системи
неможливо.
-- З’єднання WIRELESS PARTY LINK
підтримується лише на пристроях
на базі Android. (З’єднання
WIRELESS PARTY LINK може
не підтримуватися залежно від
характеристик підключеного
пристрою або операційної
системи.)
-- Знімні/замінні Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо), не
підтримують з’єднання WIRELESS
PARTY LINK.
-- Коли підключений WIRELESS
PARTY LINK, Bluetooth-з’єднання
не підтримує функцію видалення.
-- При установленні з’єднання
WIRELESS PARTY LINK під час
відтворення з підключеного
Bluetooth-пристрою, він може
бути підключений заново залежно
від специфікацій телефона.
yy MAIN / OTHER можуть відображатися
як MASTER (Головний)/SLAVE
(додатковий) в існуючих продуктах.
3
Експлуатація
1. Натисніть 3 WIRELESS LINK на
системі. На дисплеї з’явиться PARTY
LINK MODE SELECT.
35
36
Пошук і усунення несправностей
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Проблема
Пристрій не працює
належним чином.
Причина і спосіб усунення
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача
тощо) і ввімкніть їх знову.
yy Від’єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не
вмикається.
4
Пошук і усунення несправностей
Відсутній звук.
yy Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур
живлення до розетки.
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
yy Переконайтеся, що обрано правильну функцію.
Натисніть перемикач функції та перевірте, яка функція ввімкнена.
yy Перевірте, чи правильно підключені акустичні системи. Кабелі
акустичних систем повинні бути підключені правильно.
yy Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи
придатний даний диск для відтворення на системі.
Система не
розпочинає
відтворення.
yy Не вставлений диск. Вставте диск.
yy Диск забруднений. Очистіть диск. (стор. 40)
yy Диск вставлений неправильною стороною.
Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
yy Антена розташована або підключена неправильно.
Надійно підключіть антену.
Неможливо
налаштуватися на
радіостанцію.
yy Занадто низька потужність сигналу радіостанції.
Налаштуйтеся на станцію вручну.
yy Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час
автоматичної настройки зі збереженням у пам’яті).
Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 25.
Пошук і усунення несправностей
Проблема
37
Причина і спосіб усунення
yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до
системи.
Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
Пульт дистанційного
більше 7 м.
управління не
y
y
Між пультом дистанційного управління та системою наявна
працює належним
перешкода. Усуньте перешкоду.
чином.
yy Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління.
Установіть нові батарейки.
Синхронізація звуку
LG Sound Sync не
працює.
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound
Sync.
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync.
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
4
Пошук і усунення несправностей
38
Додаток
Загальні технічні характеристики
Загальні
Електроживлення
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на системі.
Очікування мережі : 0,5 Вт
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Діапазон робочих
температур
Робочий діапазон відносної
вологості
(усі мережні порти активні.)
Прибл. 300 мм x 163 мм x 241 мм
5 °C - 35 °C
60 %
Вхідні з’єднання
Аналоговий аудіовхід
(AUX IN)
1,0 Вскв. (1 кГц, -6 дБ), 75 Ω, роз'єм RCA (Л, П)
Тюнер
Діапазон настройки FM
5
87,5 – 108,0 МГц або 87,50 – 108,00 МГц
Система
Додаток
Діапазон відтворюваних
частот
Співвідношення сигнал/шум
Динамічний діапазон
Живлення на шині даних
(USB)
100 - 20,000 Гц
Не менше 75 дБ
Не менше 75 дБ
5 В 0 500 мА
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)
Загальна вихідна потужність
300 Вт RMS
Фронтальний канал
150 Вт RMS х 2 (4 Ω при 1 кГц, кнв 30 %)
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Додаток
39
Характеристики акустичних систем
Фронтальні АС
Тип
2 смуги, 2 динаміки
Імпеданс
4Ω
Номінальна вхідна
потужність
150 Вт RMS
Максимальна вхідна
потужність
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
300 Вт RMS
Прибл. 201 мм x 306 мм x 216 мм
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Торгові марки і ліцензії
Права на словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® належать Bluetooth® SIG, Inc.,
компанія LG Electronics використовує дані знаки за ліцензією.
Інші торгові знаки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.
5
Додаток
40
Додаток
Обслуговування
Зауваження стосовно
дисків
Поводження з дисками
Забороняється наклеювати на диск папір
або клейку стрічку.
Зберігання дисків
Після користування зберігайте диски у
футлярах. Бережіть диски від прямої
дії сонячного світла або джерел тепла,
ніколи не залишайте їх у припаркованому
автомобілі під прямим сонячним світлом.
Чищення дисків
5
Відбитки пальців і пил на диску можуть
спричинити зниження якості зображення
і звуку. Перед відтворенням очистіть диск
чистою м’якою тканиною. Протирайте диск
від центру до країв.
Додаток
Не використовуйте для чищення дисків
сильні розчинники, такі як спирт, бензин,
ацетон, побутові чистильні засоби, а також
антистатичні аерозолі для грамплатівок.
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти виріб, для
забезпечення максимального захисту
запакуйте його тим же чином, яким він був
запакований виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля
виробу леткі речовини, такі як інсектицидні
аерозолі. Сильний тиск при протиранні
може зіпсувати поверхню. Не залишайте
надовго гумові або пластикові предмети в
контакті з приладом.
Чищення виробу
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні
сильно забруднені, очистіть їх м’якою
тканиною, злегка зволоженою в слабкому
миючому розчині. Не застосовуйте сильні
розчинники, такі як спирт, бензин або
ацетон, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню приладу.
Технічне обслуговування
приладу
Даний прилад є високотехнологічним
прецизійним виробом. Якщо лінзи системи
оптичного зчитування та деталі приводу
диска забруднені або зношені, якість
зображення може значно погіршитися.
Детальніше дізнайтеся у найближчого
офіційного дилера.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising