LG | CJ98 | User manual | LG CJ98 Інструкція користувача

LG CJ98 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Hi-Fi
Міні-система
Перед використанням виробу уважно прочитайте даний
посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.
МОДЕЛЬ
CJ98 (CJ98, NJ98F)
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Всі права захищено.
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
УВАГА: Не використовуйте поруч
із виробом високовольтні пристрої.
(Наприклад, електричні мухобійки).
Електричний розряд може пошкодити виріб.
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі
приладу неізольованих
деталей, що перебувають
під високою напругою,
величина якої достатня, щоб
становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок з експлуатації
й обслуговуванню в
документації з комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ
ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: У даному виробі використовується
лазерна система. Для забезпечення
правильного використання пристрою,
уважно ознайомтеся з інструкцією з
експлуатації та збережіть її для звернень у
майбутньому. Якщо пристрою знадобиться
технічне обслуговування, зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Використання органів керування, або
виконання настройок чи процедур
способом, не передбаченим даним
посібником, може призвести до
небезпечного опромінення. Щоб запобігти
прямому лазерному опроміненню, не
відкривайте корпус.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Установлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Не допускається вбудовування
виробу, наприклад, у книжкову шафу або
в стелаж, якщо в місці встановлення не
забезпечується належна вентиляція, або
таке встановлення суперечить інструкціям
виробника.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській
табличці, розташованій на нижній або будьякій іншій стороні виробу.
Початок роботи
УВАГА шнур живлення
Більшість електроприладів рекомендується
підключати до окремої лінії електромережі:
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
Даний прилад обладнано замінною
батарейкою або акумулятором.
Безпечний спосіб видалення батарейок
або акумуляторів із приладу: Видаліть
стару батарейку або акумулятор у порядку,
зворотному до порядку їх встановлення.
З метою запобігання забрудненню
навколишнього середовища та уникнення
потенційної загрози здоров’ю людини
та тварин, старі елементи живлення
повинні бути здані до спеціалізованих
пунктів прийому, де вони будуть належним
чином утилізовані. Утилізація батарейок
та акумуляторів разом з іншими видами
сміття забороняється. Батарейки і
акумулятори рекомендується здавати до
місцевих безоплатних пунктів прийому. Не
допускайте надмірного нагріву батарей під
дією сонячного світла, вогню тощо.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
Означає обладнання класу II.
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
1
Початок роботи
Тобто, одна лінія живить тільки один
пристрій і не має додаткових розеток або
відгалужень. Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції. Не
перевантажуйте розетки. Перевантажені,
незакріплені або ушкоджені штепсельні
розетки, подовжувачі, зношені шнури
живлення та ушкоджена або тріснута
ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка
з цих обставин може стати причиною
ураження електричним струмом або
пожежі. Періодично перевіряйте шнур
живлення вашого пристрою, та, якщо
його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від'єднайте
його, припиніть використання виробу
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до авторизованого
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
3
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
3
Експлуатація
2
4
6
7
7
7
7
8
10
12
Заходи безпеки
Зміст
Особливості моделі
Вимоги до відтворюваних файлів
– Вимоги до аудіофайлів
– Сумісні USB-пристрої
– Вимоги до USB-пристроїв
Пульт дистанційного управління
Передня панель
Задня панель
17
17
18
18
19
2
Підключення
13
13
Спосіб установки феритового осердя
– Закріплення феритового осердя
на кабелі живлення і на кабелях
акустичних систем
Підключення акустичних систем
– Підключення кабелів світла колонок
до системи
Підключення зовнішньої апаратури
– Підключення до входу
AUX IN
– Підключення до входу PORT. IN
– Прослуховування музики з
переносного програвача або
зовнішнього пристрою
– Підключення до USB-порту
– Підключення антени
Основні операції
– Керування відтворенням з CD/USB
– Автоматичне відтворення
– Вибір папки і MP3/WMA-файлу
– Видалення файлу/папки або
форматування
Ефекти відтворення
– DJ EFFECT
– SCRATCH
– AUTO DJ
– DJ PRO
– DJ LOOP
– PARTY THRUST
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth®
– Прослуховування музики, що
зберігається на Bluetooth-пристроях
Користування застосунком Music Flow
Bluetooth
– Встановлення застосунку «Music
Flow Bluetooth» на Bluetoothпристрій
– Активація Bluetooth у застосунку
«Music Flow Bluetooth»
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Поліпшення якості прийому FMтрансляції при слабкому сигналі
– Програмування радіостанцій
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
Регулювання звуку
– Вибір звукових установок
– Настройка USER EQ
Додаткові м3ожливості
– Відтворення в режимі JUKE BOX
Інші операції
– Тимчасове приглушення звуку
– Режим CHILDSAFE
– DEMO
– Зупинка з відновленням
14
14
15
15
15
15
16
16
19
19
19
20
20
21
21
22
22
25
25
26
27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
30
30
Зміст
31
33
34
34
34
35
35
36
36
36
37
38
– Використання мікрофона
– LIGHTING
– Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
– Затемнення
– Автоматичне вимикання
– Автоматичне ввімкнення живлення
– Автоматична зміна функції
Налаштування годинника
– Налаштування годинника через
застосунок «Music Flow Bluetooth»
– Використання системи в якості
будильника
LG Sound Sync
Підключення WIRELESS PARTY LINK
4
Пошук і усунення
несправностей
39
39
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
5
Додаток
41
42
42
43
43
43
Загальні технічні характеристики
Характеристики акустичних систем
Торгові марки і ліцензії
Обслуговування
– Зауваження стосовно дисків
– Поводження з виробом
5
1
2
3
4
5
6
Початок роботи
Особливості моделі
1
BLUETOOTH®
Початок роботи
Прослуховування музики з Bluetoothпристроїв.
Гніздо для підключення
переносних пристроїв
Прослуховування музики з переносних
пристроїв. (MP3-плеєр, ноутбук тощо)
Студійні ефекти
Прослуховування музики з різноманітними
звуковими і студійними ефектами.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth це застосунок,
призначений для управління деякими із
найновіших аудіопристроїв LG. (стор. 25).
LG Sound Sync
Управління рівнем гучності приладу
за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора LG, який
підтримує LG Sound Sync.
Початок роботи
Сумісні USB-пристрої
Вимоги до аудіофайлів
yy Функція USB цього пристрою підтримує
не всі USB-пристрої.
Сумісність файлів MP3/WMA з даним
пристроєм має наступні обмеження:
yy Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3),
32–48 кГц (WMA)
yy Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (МР3), 40 - 192
кбіт/с (WMA)
yy Максимальна кількість файлів : Data CD :
999 / USB : 2000
yy Максимальна кількість папок : Data CD :
99 / USB : 200
yy Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
yy Деякі MP3/WMA-файли можуть не
відтворюватися залежно від типу або
формату файлу.
yy MP3-плеєр: MP3-плеєри з флешпам’яттю.
yy USB флеш-накопичувачі:
Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB
1.1.
Вимоги до USB-пристроїв
yy Пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно установлювати
додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
yy Не від’єднуйте USB-пристрій під час його
роботи.
yy У разі підключення USB-пристрою
великої місткості, розпізнавання може
тривати довше кількох хвилин.
yy Для запобігання втраті даних виконуйте
резервне копіювання.
yy Файлова система дисків CD-ROM:
ISO9660/JOLIET
yy Якщо використовується USB-подовжувач
або USB-концентратор, USB-пристрій не
буде розпізнано.
yy Рекомендовано використовувати
програму Easy-CD Creator, яка створює
файлову систему ISO 9660.
yy Пристрої з файловою системою NTFS
не підтримуються. (Підтримується тільки
файлова система FAT (16/32)).
yy Дана система розпізнає до 2000 файлів.
Формат DTS не підтримується. Аудіосигнал
у форматі DTS виводитися не буде.
Для забезпечення сумісності з
програвачами LG форматуйте диски
багаторазового запису у файловій системі
[Mastered]. Диски, записані у файловій
системі Live File System, не будуть
відтворюватися на програвачах LG.
(Mastered/Live File System: формати
файлової системи для дисків у Windows
Vista)
yy Не підтримується робота з зовнішніми
жорсткими дисками, кард-рідерами,
заблокованими пристроями та
внутрішньою пам'яттю пристроїв з USBінтерфейсом.
yy USB-порт системи не можна підключити
до комп'ютера. Цю систему не можна
використовувати як пристрій для
збереження даних.
yy Деякі USB-пристрої можуть не працювати
з цією системою.
1
Початок роботи
Вимоги до
відтворюваних
файлів
7
8
1
Початок роботи
Пульт дистанційного
управління
• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Очікування) : Вмикання і вимикання
живлення.
B (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття
лотка для диска.
Початок роботи
VOL (Гучність) +/- : Регулювання гучності
звуку в динаміках.
F (Функція) : Вибір функції і джерела
вхідного сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Диск
USB
Вхід AUX
Вхід для портативних
пристроїв
Bluetooth
LG Sound Sync
(бездротовий)
Тюнер
Дисплей
CD
USB1 / USB2
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
(Приглушення звуку) : Приглушення
звуку.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Вибір номера запрограмованої
радіостанції. (стор. 27)
-- Пошук папок з MP3/WMA-файлами.
Якщо на CD або USB-носії міститься
декілька папок з MP3- чи WMA-файлами,
за допомогою кнопки PRESET·FOLDER
W/S виберіть папку, файли з якої ви
хочете відтворити.
Заміна батарейки
JUKEBOX/MEMORY :
-- Програмування радіостанцій. (стор. 27)
-- Видалення всіх запрограмованих станцій.
-- Вибір режиму JUKE BOX. (стор. 29)
(R03
)
(R03)
Зніміть кришку батарейного відсіку на
задній стороні пульта дистанційного
управління та вставте батарейку,
дотримуючись полярності 4 і 5.
-- Створює список JUKE BOX.
AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (стор.
20)
DELETE :
-- Видалення MP3/ WMA - файлів. (Тільки
USB) (стор. 19)
-- Видаляє пісню пісні зі списку JUKE BOX.
Початок роботи
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Прослуховування треків/файлів у
режимі повтору або в довільному порядку.
Цифрові кнопки 0 - 9 : Вибір
пронумерованих треків/файлів або
запрограмованих радіостанцій.
TUNING-/+ : Налаштування на
радіостанцію.
-- Перехід назад або вперед.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
N (Відтворення/Пауза) :
-- Початок або призупинення відтворення.
-- Вибір стерео/моно.
Z (Зупинка):
-- Зупинка відтворення.
-- Скасування функції DELETE.
SOUND EFFECT : Вибір режиму звучання.
REGION EQ : Вибір еквалайзера регіону.
INFO :
-- Перегляд даних музичного файлу.
MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег
містить таку інформацію, як Title (Назва),
Artist (Виконавець), Album (Альбом) та
Time (Тривалість).
-- Показує назву Bluetooth-пристрою,
якщо на системі активований режим BT
READY.
-- Показує назви всіх підключених
Bluetooth-пристроїв у режимі Bluetooth.
-- При встановленому з’єднанні WIRELESS
PARTY LINK, на ГОЛОВНІЙ системі
відображається назва ПІДЛЕГЛОЇ
системи, а на ПІДЛЕГЛІЙ системі
відображається назва ГОЛОВНОЇ
системи.
CLOCK : Установка годинника і перегляд
поточного часу.
ALARM : За допомогою функції ALARM
можна задавати час запуску відтворення в
режимі CD, USB або Tuner.
• • • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : Ви можете
користуватися функцією, приглушивши звук
вокалу під час прослуховування музики з
будь-якого джерела.
SLEEP : Автоматичне вимикання системи
через установлений проміжок часу.
(Затемнення : Зменшення яскравості
дисплея вдвічі).
SET : Підтвердження установки.
KEY CHANGER ( / ) : Вибір тональності у
відповідності до тембру вашого голосу.
ECHO : Обирає режим ECHO.
VOCAL EFFECTS : Обирає різні режими
вокальних ефектів.
* : Ця кнопка не має призначеної функції.
1
Початок роботи
C/V (Пропуск/пошук) :
9
10
Початок роботи
Передня панель
a bc
1
d
e
f
g hi
Початок роботи
t
j
s
k
r
q p
a 1 (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
b DEMO
При натисканні кнопки DEMO при
вимкненому живленні відбудеться
перехід у режим DEMO.
c Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
d PARTY THRUSTER MODE
Вибір режиму PARTY THRUSTER.
I (Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування
функції DELETE.
Y (Пропуск/Пошук)
b c
d
e
- Перехід назад.
-П
ошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
- Вибір радіостанцій.
R (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
e Дисплей
f DJ LOOP
Вибір режиму DJ LOOP.
(Режим DJ LOOP можна
використовувати під час відтворення
CD/USB.)
T (Відтворення/Пауза)
-П
очаток або призупинення
відтворення.
- Вибір стерео/моно.
on m l
U (Пропуск/Пошук)
- Перехід уперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
- Вибір радіостанцій.
REGION EQ / BASS BLAST
- Вибір еквалайзера регіону.
a
- Натисніть і утримуйте, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS.
g Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
h F (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного
сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Диск
USB
Вхід AUX
Вхід для портативних
пристроїв
Bluetooth
LG Sound Sync
(бездротовий)
Тюнер
Дисплей
CD
USB1 / USB2
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
Початок роботи
i
WIRELESS LINK
-О
бирає MASTER або SLAVE в режимі
WIRELESS PARTY LINK.
p Ручка PARTY THRUSTER
Переміщайте ручку вгору для створення
святкової атмосфери.
-В
микає і вимикає режим WIRELESS
PARTY LINK.
q Лоток для диска
VOCAL EFFECTS
Вибір режиму VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
ECHO
Обирає режим ECHO.
k MASTER VOLUME / MULTI JOG
-Р
егулювання гучності звуку в акустичних
системах.
-О
бирає режим світлових ефектів і
голосових ефектів.
l Роз’єм PORT. IN (Переносний пристрій)
m Роз’єм MIC (Мікрофон) 1/2
(Датчик дистанційного управління)
o KEY CHANGER ( / )
Вибір тональності у відповідності до
тембру вашого голосу.
MIC (Мікрофон) +/Регулювання гучності мікрофона.
r CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM
або USER для мікшування. (Щоб
користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело у
застосунку «Music Flow Bluetooth».)
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.
s SCRATCH / SEARCH & LEVEL
CONTROL
- Обертайте за і проти годинникової
стрілки для ефекту «скретч».
- Обертайте за і проти годинникової
стрілки для регулювання рівня USER
EQ.
- Пошук папки або файлу.
- Настройка рівня DJ EFFECT.
t DJ EFFECT
Вибір потрібного DJ EFFECT.
USER EQ
Вибір створеного власноруч звукового
ефекту. (стор. 28)
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі
вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
1
Початок роботи
j LIGHTING
Вмикання/вимикання світлових ефектів.
n
11
12
Початок роботи
Задня панель
1
Початок роботи
a
b c
d
e
a Шнур живлення
>>Увага!
yy Підключіть шнур живлення
безпосередньо до електричної
розетки, якщо можливо. Якщо
шнур не дістає розетки, настійно
рекомендується використовувати
подовжувач на 110 В / 15 A або 230
В / 15 A, оскільки у протилежному
випадку система буде працювати
неправильно через недостатню
потужність.
yy Не перевантажуйте подовжувач
надмірним електричним
навантаженням.
b ANTENNA (FM)
c AUX IN (L/R)
Підключення зовнішнього пристрою.
d SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Підключення кабелів підсвічування
акустичний систем.
e Роз’єм SPEAKERS
Підключення
13
Спосіб установки
феритового осердя
Феритове осердя може бути відсутнім
залежно від місцевих законодавчих норм.
Феритове осердя необхідно
встановлювати для зниження або усунення
електромагнітних завад.
1. Відкрийте феритове осердя, потягнувши
фіксатор [a].
2. Зробіть два витки кабеля живлення
навколо феритового осердя.
3. Закрийте феритове осердя і защепіть
його корпус.
2
Підключення
Закріплення феритового
осердя на кабелі живлення
і на кабелях акустичних
систем
14
Підключення
Підключення
акустичних систем
2
Підключіть з’єднувачі кабелів акустичних
систем до роз’ємів SPEAKERS.
Переконайтеся, що з’єднувачі акустичних
кабелів підключені до роз’ємів відповідних
кольорів.
Підключення
Підключення кабелів
світла колонок до системи
Щоб приєднати кабель освітлення колонки
до системи, вставте кабель у з’єднувач
SPEAKER LIGHTING SYSTEM на системі.
>>Увага!
yy Не піднімайте акустичні системи
самотужки. Щоб підняти акустичну
систему, потрібні дві особи. У
протилежному випадку можливе
пошкодження акустичних систем,
а також травми і/або матеріальні
збитки.
yy Підключаючи акустичні системи,
переконайтеся, що кабелі і штекери
акустичних систем підключені до
відповідних акустичних роз'ємів.
yy Перед початком відтворення музики
перевірте рівень гучності, щоб не
злякати інвалідів, дітей та вагітних
жінок раптовим гучним звуком від
системи.
yy Не використовуйте систему в
обмеженому просторі. Це може
призвести до пошкодження слуху.
Рекомендується використовувати
систему у просторому місці.
yy Не дозволяйте дітям просувати
руки або сторонні предмети в отвір
*фазоінвертора акустичної системи.
* Фазоінвертор акустичної системи
: Отвір у корпусі (ящику) акустичної
системи для підвищення якості
звучання низьких частот.
yy Використовуйте з системою лише
акустичні системи із комплекту.
Використання інших акустичних
систем може викликати збої в роботі.
>>Увага!
yy Переконайтеся, що штекери
акустичних систем підключені до
відповідних роз’ємів.
yy Переконайтеся, що кабелі міцно
зафіксовані у роз'ємах системи.
yy Магніти, що містяться в динаміках,
можуть викликати викривлення
кольору на екрані телевізора
або моніторі комп’ютера. Не
встановлюйте акустичні системи
поблизу від екрана телевізора або
монітора комп’ютера.
yy Не дивіться довго на світло на
акустичних системах. Це може
заподіяти шкоду вашому зору.
Підключення
15
Підключення
зовнішньої
апаратури
Підключення до входу
AUX IN
2
Кабель для підключення
переносних пристроїв
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовиходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
MP3-програвач тощо
Білий
Аудіокабель
Червоний
Прослуховування музики
з переносного програвача
або зовнішнього пристрою
Систему можна використовувати для
відтворення музики з переносних
програвачів або зовнішніх пристроїв різних
типів.
1. Підключіть переносний програвач до
гнізда PORT. IN системи.
або
DVD-програвач,
програвач дисків Blu-ray тощо.
Підключення до входу
PORT. IN
Підключіть вихідний роз’єм (штекер
навушників або лінійний вихід) переносного
пристрою (МР3-програвача, портативного
медіапрогравача тощо) до гнізда PORT. IN
(3,5 мм).
Підключіть зовнішній пристрій до гнізда
AUX IN системи.
2. Увімкніть живлення, натиснувши 1.
3. Кнопкою F оберіть функцію AUX або
PORTABLE.
4. Увімкніть переносний програвач
або зовнішній пристрій і розпочніть
відтворення музики.
,,Примітка
Автоматичне перемикання на
функцію PORTABLE при підключенні
переносного пристрою до роз’єму
PORT. IN.
Підключення
Підключіть вихідний роз’єм зовнішнього
пристрою (відеокамера, телевізор,
програвач тощо) до вхідного роз’єму AUX
IN (L/R).
16
Підключення
Підключення до USB-порту
Підключення антени
Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач
тощо) до USB-порту системи.
Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із
комплекту.
USB
пристрій
Підключіть до гнізда FM дротову FM-антену.
FM-антена
2
Підключення
,,Примітка
Відключення USB-пристрою від
системи:
1. Виберіть іншу функцію/режим або
двічі поспіль натисніть Z на пульті
дистанційного управління або I
на системі.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.
,,Примітка
Повністю розпряміть дротову FMантену.
Експлуатація
Основні операції
Керування відтворенням з
CD/USB
1. Вставте диск, натиснувши B на пульті
дистанційного управління або R на
системі
Або підключіть USB-пристрій до USBпорту.
2. Натисканням кнопки F оберіть функцію
CD або USB.
Щоб
Натисніть Z на пульті
дистанційного управління
або I на системі.
Натисніть N на пульті
Розпочати
дистанційного управління
відтворення
або T на системі.
Зробити
паузу
Під час відтворення
натисніть N на пульті
дистанційного управління
або T на системі.
Знайти
потрібне
місце в
межах треку/
файлу
Під час відтворення
натисніть і утримуйте
кнопку C/V на пульті
дистанційного управління
або Y/U на системі та
відпустіть у місці, яке ви
бажаєте прослухати.
Натисніть цифрові кнопки
від 0 до 9 на пульті
Безпосередньо
дистанційного управління,
обрати трек/
щоб перейти безпосередньо
файл
до бажаного файлу або
треку.
Виконати таку дію
-- У режимі зупинки,
натисніть C/V на
пульті дистанційного
управління або Y/U на
системі, щоб перейти до
попереднього/наступного
треку/файлу.
-- Під час відтворення,
натисніть V на пульті
дистанційного управління
або U на системі, щоб
перейти до наступного
треку/файлу.
Перейти до
наступного/
До того, як мине 2 секунди
попереднього
від початку відтворення,
треку/файлу
натисніть C на пульті
дистанційного управління
або Y на системі, щоб
перейти до попереднього
треку/файлу.
Після того, як мине 3
секунди від початку
відтворення, натисніть C
на пульті дистанційного
управління або Y на
системі, щоб перейти до
початку поточного треку/
файлу.
Послідовно натискайте
REPEAT на пульті
Відтворити
дистанційного управління.
в режимі
Детальні відомості про
повтору або
порядок чергування
в довільному
повідомлень на дисплеї
порядку
містяться в розділі
«Примітка».
3
Експлуатація
Зупинити
Виконати таку дію
Щоб
17
18
Експлуатація
,,Примітка
yy Інформація на дисплеї буде
змінюватися в наступному порядку:
USB
MP3/WMA CD AUDIO CD
*RPT 1
RPT 1
RPT 1
RPT**DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*RPT : Повтор
**DIR : Папка
3
На пульті дистанційного
управління
1. Послідовно натискайте PRESET·FOLDER
W/S на пульті дистанційного управління,
поки не з’явиться потрібна папка.
2. Натисніть N, щоб розпочати
відтворення. Відтворення розпочнеться
з першого файлу в папці.
,,Примітка
yy Папки/файли на CD / USB
відображаються, як показано нижче.
*
yy При відтворенні списку JUKE BOX
доступні лише RPT 1 і RPT ALL.
Експлуатація
yy Ви можете продовжувати слухати
музику з місця останньої зупинки
навіть після вимкнення і повторного
ввімкнення системи або після
перемикання функції.
yy Якщо лоток дисковода залишити
відкритим на 5 хвилин, він закриється
автоматично.
Автоматичне відтворення
-- Після відкриття і закриття лотка для
диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD
розпочинається автоматично.
-- Якщо відкрити і закрити лоток для диска,
система автоматично перейде в режим
CD навіть за відсутності диска.
Вибір папки і MP3/WMAфайлу
На системі
1. Натисніть SEARCH і обертайте
SCRATCH / SEARCH & LEVEL
CONTROL, поки не з’явиться потрібний
файл. Для пошуку папки ще раз натисніть
SEARCH.
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть
OK і T. При пошуку папки натисніть
OK, щоб обрати файл у папці, після чого
знову натисніть OK або T. Обраний
файл буде відтворений.
yy Папка, у якій немає файлів, не
відображається.
yy Папки відображаються в наступному
порядку:
ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5
FOLDER 6
yy Файли відтворюватимуться послідовно
з $ файлу № 1 по $ файл № 14.
yy Файли та папки відображатимуться
в порядку, в якому їх записано.
Однак, залежно від умов запису, їхній
порядок може бути іншим.
*ROOT : Перше вікно, яке
відображається після розпізнавання
комп’ютером USB-пристрою/CD-диска,
це «ROOT».
Експлуатація
Видалення файлу/папки
або форматування
Ви можете видалити файл або папку на
USB-пристрої або відформатувати USBпристрій.
1. Оберіть функцію USB за допомогою
кнопки F.
2. -Видалення файлу : Оберіть файл, який
ви бажаєте видалити, і оберіть «DEL
FILE» за допомогою кнопки DELETE на
пульті дистанційного управління.
-Видалення папки : Оберіть папку, яку ви
бажаєте видалити, і оберіть «DEL DIR»
за допомогою кнопки DELETE на пульті
дистанційного управління.
Щоб вийти із поточного режиму,
натисніть Z на пульті дистанційного
управління або I на системі.
3. Щоб видалити файл/папку або виконати
форматування, натисніть і утримуйте
DELETE на пульті дистанційного
управління.
>>Увага!
yy Не відключайте USB-пристрій під час
його роботи. (відтворення, видалення
тощо).
yy Для запобігання втраті даних
регулярно робіть резервні копії.
yy Функція видалення може бути
недоступною залежно від стану USBпристрою. (блокування і т.п.)
Ефекти відтворення
Система підтримує різні звукові ефекти
і ефекти відтворення : DJ EFFECT,
SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP,
PARTY THRUST.
DJ EFFECT
Дозволяє вам використовувати такі DJ
EFFECT як фленжер/фейзер/вау-вау/
дилей.
1. Натисніть DJ EFFECT на системі, щоб
обрати потрібний режим DJ EFFECT
(FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ
OFF).
2. Обертанням за і проти годинникової
стрілки ручки SCRATCH / SEARCH
& LEVEL CONTROL на системі
відрегулюйте рівень DJ EFFECT від 0 до
15.
,,Примітка
yy При натисканні кнопки DJ EFFECT
на системі, упродовж 3 секунд
відображається режим DJ EFFECT.
yy При регулюванні інтенсивності
відображається її поточний рівень.
yy При зміні функції або вимкненні
і ввімкненні системи режим DJ
EFFECT і ефекти DJ EFFECT
вимикаються.
SCRATCH
Ви можете відтворювати і мішкувати
звуковий ефект SCRATCH.
Обертанням SCRATCH / SEARCH & LEVEL
CONTROL на системі змікшуйте звуковий
ефект скретч.
-- Ви можете почути звук скретч-ефекту
залежно від напрямку обертання
SCRATCH / SEARCH & LEVEL
CONTROL на системі.
3
Експлуатація
-Форматування USB : Щоб форматувати
USB-пристрій, оберіть «FORMAT» за
допомогою кнопки DELETE на пульті
дистанційного управління.
19
20
Експлуатація
AUTO DJ
DJ PRO
У режимі Auto DJ музика відтворюється
єдиним міксом, тобто кінець попередньої
пісні плавно переходить у початок
наступної пісні. У цьому режимі гучність
усіх треків/файлів вирівнюється для
безперервного відтворення.
Послідовно натискаючи кнопку AUTO
DJ на пульті дистанційного управління
або на системі, виберіть один із режимів,
що перемикаються в наступному
порядку: AUTO DJ RANDOM AUTO DJ
SEQUENTIAL AUTO DJ OFF
3
Режим
Дисплей
Пояснення
Експлуатація
OFF
AUTO DJ OFF
-
RANDOM
AUTO DJ
RANDOM
У цьому
режимі музика
відтворюється
у випадковому
порядку.
REPEAT
AUTO DJ
SEQUENTIAL
Музика
відтворюється
в режимі
повтору.
,,Примітка
yy У режимі AUTO DJ не підтримується
пошук в межах треку/файлу, а також
відтворення в режимі повтору або в
довільному порядку.
yy При виборі іншої функції або зупинці
відтворення музики натисканням
кнопки Z на пульті дистанційного
управління або I на системі в
режимі AUTO DJ, функція AUTO DJ
буде відключена.
yy Функція AUTO DJ недоступна
при відтворенні музичних файлів
тривалістю менше 60 секунд.
yy При відтворенні списку JUKE BOX
доступний лише режим AUTO DJ
SEQUENTIAL.
Дозволяє мікшувати ефекти CLUB, DRUM
і USER. Кожний режим має до 4 звукових
ефектів.
1. Натисніть і утримуйте DJ PRO (CLUB,
DRUM або USER) на системі, щоб
обрати потрібний звуковий ефект DJ
PRO.
2. Натисніть кнопку DJ PRO (1, 2, 3, 4)
потрібного звукового ефекту на системі.
,,Примітка
yy Щоб користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело у
застосунку «Music Flow Bluetooth».
Якщо джерело не зареєстроване
для USER, на дисплеї з’явиться
«EMPTY» або «NO SOUND».
yy Першим звуковим ефектом у DJ Pro
є CLUB.
yy Режим DJ Pro відображається
впродовж 3 секунд після натискання
DJ PRO (CLUB, DRUM або USER) на
системі.
yy При натисканні кнопки DJ PRO (1, 2,
3, 4) на системі мікшується звук DJ
PRO.
yy Якщо під час відтворення звуку DJ
PRO натиснути іншу кнопку DJ PRO
(1, 2, 3, 4), відтворення поточного
звуку DJ PRO буде припинено і почне
відтворюватися обраний звук DJ
PRO.
Експлуатація
21
DJ LOOP
Буде відтворюватися певний фрагмент
(приблизно 1 сек.) звуку в режимі повтору.
(тільки CD, USB)
У процесі відтворення натисніть і утримуйте
кнопку DJ LOOP на системі та відпустіть у
потрібному місці. Щоб вимкнути функцію DJ
LOOP, відпустіть кнопку.
,,Примітка
Ця функція відключається через 10
повторів або при відпусканні кнопки DJ
LOOP на системі.
3
Це дозволяє створити святкову атмосферу.
1. Оберіть режим, натискаючи кнопку
PARTY THRUSTER MODE на системі.
Звуковий ефект буде реагувати порізному залежно від режиму.
MODE 1
MODE 2
MODE 3
2. Оберіть режим та посуньте вгору важіль
PARTY THRUSTER на системі, щоб
створити святкову атмосферу.
Вогні на акустичних системах,
світлодіодні вогні та звукові ефекти
реагують на переміщення важеля
PARTY THRUSTER на системі.
OFF
THRUST 1
CLIMAX
THRUST 2
Експлуатація
PARTY THRUST
22
Експлуатація
Використання
технології
бездротового зв’язку
Bluetooth®
Про Bluetooth
Bluetooth це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
3
Експлуатація
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється з
іншого приміщення.
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання електронних
пристроїв між собою є безкоштовним.
Мобільними телефонами, обладнаними
технологією Bluetooth, можна користуватися
у каскадному підключенні, якщо зв'язок
відбувається по каналу Bluetooth.
yy Сумісні пристрої : смартфони, МР3плеєри, портативні комп’ютери тощо.
yy Версія : 4.0
yy Codec : SBC
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth®, пристрої
повинні підтримувати певні профілі. Даний
пристрій підтримує наведений нижче
профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth
увімкнена на вашому Bluetooth-пристрої.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
1. Увімкніть систему.
,,Примітка
Якщо активована функція блокування
Bluetooth-з’єднання, ви можете
здійснити пошук Bluetooth-пристрою в
режимі BT.
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та проведіть
сполучення. У процесі виконання
пошуку даної системи за допомогою
Bluetooth-пристрою, на екрані Bluetoothпристрою з’являється список знайдених
пристроїв, вигляд якого може відрізнятися
у залежності від моделі Bluetoothпристрою. Ваша система буде показана
як «LG CJ98 (XX)».
,,Примітка
yy XX означає дві останні цифри
Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо
Bluetooth-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите
«LG CJ98 (08)» на екрані вашого
Bluetooth-пристрою.
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
Bluetooth-пристроїв. Уведіть PIN-код
(0000) за запитом.
yy Описаним вище способом ви можете
підключити до системи одночасно
до 3 Bluetooth-пристроїв (тільки в
режимі Bluetooth).
yy Мультисполучення доступне
лише для пристроїв на базі
Android. (Мультисполучення може
не підтримуватися залежно від
технічних характеристик підключених
пристроїв).
yy Знімні/від’єднувані Bluetoothпристрої (наприклад, адаптери тощо)
не підтримують мультисполучення.
3. Після успішного з’єднання системи
і Bluetooth-пристрою на дисплеї
з’являється надпис «PAIRED», який
згодом замінюється на назву Bluetoothпристрою. На дисплеї з'явиться надпис
«BT».
Експлуатація
,,Примітка
yy При підключенні інших пристроїв
для мультисполучення на дисплеї
на короткий час з’явиться надпис
«PAIRED».
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, буде показано «_».
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
,,Примітка
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій,
такий як, наприклад, медичний
прилад, мікрохвильова піч або
бездротовий LAN-адаптер.
yy Після вимкнення і повторного
ввімкнення системи необхідно заново
підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
yy Навіть коли до системи в режимі
Bluetooth підключено до 3
Bluetooth-пристроїв, ви можете
слухати музику і управляти
відтворенням лише на одному з
підключених пристроїв.
Управління підключеним
Bluetooth-пристроєм
Ви можете управляти такими функціями
підключеного до системи Bluetoothпристрою: відтворення, пауза, зупинка,
пропуск.
,,Примітка
yy Ця функція доступна лише з Android
OS і iOS.
yy Ця функція може не підтримуватися
або працювати іншим чином залежно
від Bluetooth-пристрою.
Блокування Bluetooth-з’єднання
(BT LOCK)
Ви можете дозволити Bluetooth-з’єднання
лише в режимах BT (Bluetooth) і LG TV,
щоб запобігти небажаним підключенням
через Bluetooth.
Щоб увімкнути цю функцію, приблизно
на 5 секунд натисніть N на пульті
дистанційного управління або T на
системі в режимі BT (Bluetooth).
З’явиться «BT LOCK», і ви зможете
обмежити Bluetooth-з’єднання.
Щоб вимкнути цю функцію, приблизно
на 5 секунд натисніть N на пульті
дистанційного управління або T на
системі в режимі BT (Bluetooth).
З’явиться «BT UNLOCK».
3
Експлуатація
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, у деяких ситуаціях, як
описано нижче, з’єднання може не
працювати належним чином:
23
24
Експлуатація
,,Примітка
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу завад від інших
електронних пристроїв.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з телефонами,
МР3-плеєрами, портативними
комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
3
Експлуатація
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване при
вимкненні системи або при віддаленні
Bluetooth-пристрою від системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте Bluetoothпристрій із системою.
yy Якщо з’єднання з Bluetoothпристроєм не встановлене, на дисплеї
відображатиметься надпис «BT READY».
yy Під час користування функцією
Bluetooth установіть потрібний рівень
гучності на Bluetooth-пристрої.
yy Якщо підключити Bluetooth-пристрій
під час використання LG TV, LG TV буде
відключено і буде підключено Bluetoothпристрій.
yy При підключенні Bluetooth-пристрою
(iOS-пристрій тощо) до системи або при
відтворенні з пристрою рівні гучності
будуть синхронізовані.
yy Bluetooth-з’єднання обривається при
перемиканні з функції Bluetooth на
іншу. Застосунок «Music Flow Bluetooth»
підтримує Bluetooth-зв’язок тільки з
одним пристроєм, з якого відбувається
відтворення. Ви можете керувати
Bluetooth-пристроєм з системи, але
не можете використовувати виведення
звуку.
yy При ввімкненні функції Bluetooth
система автоматично підключається
до Bluetooth-пристрою, який був
підключений останнім.
(Автоматичне підключення може не
підтримуватися залежно від технічних
характеристик підключеного пристрою.)
Експлуатація
Користування
застосунком Music
Flow Bluetooth
,,Примітка
25
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» за допомогою
QR-коду
1. Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» за допомогою QR-коду.
Відскануйте QR-код, скориставшись
програмою сканування.
yy Застосунок «Music Flow
Bluetooth» для цієї системи може
використовуватися лише на
пристроях на базі ОС Android.
yy Рекомендується використовувати
останню версію застосунку.
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу розширити функції даної системи.
Щоб скористатися цими розширеними
функціями, завантажте та встановіть
безкоштовний застосунок «Music Flow
Bluetooth».
Нижче представлені кілька із багатьох
нових можливостей застосунку «Music Flow
Bluetooth».
Multi Juke box : Ви можете втричі
збільшити своє задоволення, одночасно
підключивши до 3 Bluetooth-телефонів.
Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів
та створюйте списки відтворення з усіх
телефонів.
Sampler Creator : Записуйте ефекти
на свій смартфон та дуже просто
синхронізуйте їх з системою через
Bluetooth. Будьте креативним без меж.
Встановлення застосунку
«Music Flow Bluetooth» на
Bluetooth-пристрій
Існують два способи встановлення
застосунку «Music Flow Bluetooth» на Ваш
Bluetooth-пристрій.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на Bluetoothпристрої встановлено програму
сканування. У протилежному випадку
завантажте програму з магазину
«Google Android Market (Google Play
Store)».
yy Залежно від регіону, QR-код може не
працювати.
3
Експлуатація
Про застосунок «Music Flow
Bluetooth»
2. Торкніться піктограми інсталяції.
26
Експлуатація
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» через «Google
Android Market (Google Play
Store)»
1. Торкніться піктограми «Google Android
Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «Music Flow
Bluetooth» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть
пункт «Music Flow Bluetooth» і торкніться
його, щоб розпочати завантаження
Bluetooth-застосунку.
3
4. Торкніться піктограми інсталяції.
5. Торкніться піктограми завантаження.
Експлуатація
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на вашому
Bluetooth-пристрої встановлений
застосунок «Google Android Market
(Google Play Store)».
Активація Bluetooth у
застосунку «Music Flow
Bluetooth»
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
1. На головному екрані торкніться
піктограми «Music Flow Bluetooth»,
щоб запустити застосунок «Music Flow
Bluetooth», та перейдіть до головного
меню.
2. Щоб отримати більше відомостей про
керування застосунком, торкніться
пункту [Setting], а потім [Help].
,,Примітка
yy Застосунок «Music Flow Bluetooth»
буде доступний у наступній версії
програмного забезпечення:
-- ОС Android: вер. 4.0.3 (або вища)
yy При використанні застосунку «Music
Flow Bluetooth» для управління
можливі відмінності між функціями
застосунку «Music Flow Bluetooth»
та штатного пульта дистанційного
управління. За необхідності
скористайтеся штатним пультом
дистанційного управління системи.
yy Залежно від Bluetooth-пристрою,
застосунок «Music Flow Bluetooth»
може не працювати.
yy Після установки з'єднання за
допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» музика може продовжити
відтворюватися на смартфоні. У
цьому випадку спробуйте повторити
процедуру з’єднання.
yy При керуванні іншими застосунками
або зміні настройок на вашому
Bluetooth-пристрої під час
використання застосунку «Music
Flow Bluetooth», застосунок «Music
Flow Bluetooth» може працювати
неправильно.
yy Якщо застосунок «Music Flow
Bluetooth» працює неправильно,
перевірте ваш Bluetooth-пристрій і
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth» та спробуйте встановити
з’єднання ще раз.
yy Залежно від операційної системи
смартфона, існують деякі відмінності
у роботі «Music Flow Bluetooth».
yy Якщо з’єднання із застосунком
«Music Flow Bluetooth» не працює
належним чином, перевірте
установки Bluetooth у вашому
Bluetooth-пристрої.
Експлуатація
Користування радіо
Програмування
радіостанцій
Переконайтеся, що FM-антена підключена.
(стор. 16)
Можна запрограмувати до 50 FMрадіостанцій.
Прослуховування радіо
Перед налаштуванням радіостанцій
установіть низьку гучність.
1. Натискайте F до появи FM на дисплеї.
Тюнер налаштується на радіостанцію,
яку ви слухали останньою.
1. Натискайте F до появи FM на дисплеї.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте TUNING -/+ на
пульті дистанційного управління або
Y/U на системі.
3. Відрегулюйте гучність, послідовно
натискаючи VOL +/- на пульті
дистанційного управління або
обертаючи регулятор гучності на
системі.
Поліпшення якості
прийому FM-трансляції при
слабкому сигналі
Натисніть N на пульті дистанційного
управління або T на системі. Це
переводить приймач із режиму стерео в
режим моно, що, як правило, поліпшує
якість прийому.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або Y/U на системі.
3. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
почне мигати номер для програмування
станції.
4. Натисканням PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
номер для програмування станції.
5. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. Станцію
запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування
інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану
радіостанцію, натискайте
PRESET·FOLDER W/S або цифрові
кнопки від 0 до 9 на пульті дистанційного
управління.
Видалення всіх
запрограмованих станцій
1. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління і утримуйте
впродовж двох секунд.
На дисплеї системи почне мигати
надпис «ERASEALL».
2. Для видалення всіх запрограмованих
радіостанцій натисніть кнопку
JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
3
Експлуатація
2. Автоматичне налаштування :
Приблизно на дві секунди натисніть
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або Y/U на системі,
поки індикатор частоти станції не почне
змінюватися, після чого відпустіть.
Пошук припиняється, коли система
налаштується на станцію.
27
28
Експлуатація
Регулювання звуку
Вибір звукових установок
Система містить набір стандартних
настройок оточуючого звуку. Для функції
еквалайзера передбачені різні індикатори,
що відповідають різним джерелам
звукового сигналу та ефектам.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки SOUND EFFECT на
пульті дистанційного управління.
3
Експлуатація
На дисплеї
Пояснення
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Ця установка
відтворює живу
атмосферу
справжнього
концерту рок-, поп-,
джазової або
класичної музики.
Посилює високі
й низькі частоти
BASS (BASS BLAST) та створює
ефект об’ємного
звучання.
FOOT BALL
Ви можете
насолоджуватися
звуковим ефектом
FOOTBALL
STADIUM.
STANDARD
Оптимізована
якість звучання.
Для вибору потрібного звукового режиму
натискайте REGION EQ на пульті
дистанційного управління або REGION EQ /
BASS BLAST на системі.
На дисплеї
Регіон
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
Латинська
MERENGUE,
Америка
AXE, SALSA,
SERTANEJ,
FORRO
ARABIC
Близький
Схід
DANGDUT
Індонезія
AFRO
Африка
INDIA
Індія
Пояснення
Оптимізований
режим
звучання для
музичного
жанру,
поширеного в
даному регіоні.
,,Примітка
yy На деяких акустичних системах
звук може бути відсутній або тихий
у залежності від вибраного режиму
звучання.
yy Натисніть на 3 секунди REGION
EQ / BASS BLAST на системі, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS
(BASS BLAST).
Настройка USER EQ
Ви можете регулювати рівень низьких,
середніх і високих частот.
1. Натисніть USER EQ на системі.
З'явиться надпис «USER EQ».
2. Послідовно натискайте USER EQ на
системі, поки на дисплеї не з’явиться
потрібна установка.
3. Обертанням SCRATCH / SEARCH &
LEVEL CONTROL на системі оберіть
налаштування.
Експлуатація
Додаткові м3ожливості
Відтворення в режимі JUKE
BOX
Функція JUKE BOX дозволяє створити список
відтворення із ваших улюблених треків/файлів
на диску або USB-пристрої. Список відтворення
може містити до 100 треків/файлів.
Створення списку JUKE BOX
2. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть трек/
файл.
3. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління, щоб зберегти
трек/файл.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші
треки/файли. (Ви можете редагувати список,
натискаючи PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління для вибору номера
в програмі JUKE BOX.)
5. Ще раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління після створення списку.
,,Примітка
При створенні або редагуванні
списку JUKE BOX функція REPEAT
вимикається.
Користування JUKE BOX
Один раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління. На
дисплеї з’явиться «JUKE BOX ON». Щоб
відтворити список JUKE BOX, натисніть N
на пульті дистанційного управління або T на
системі.
Для виходу з режиму один раз
натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
з’явиться «JUKE BOX OFF».
Редагування списку JUKE BOX
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX/
MEMORY на пульті дистанційного
управління, щоб увійти в режим
редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління оберіть трек/файл
для редагування.
3. Натисніть C/V на пульті
дистанційного управління.
4. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
5. Повторіть кроки з 2 по 4, щоб
запрограмувати інші треки/файли.
6. Ще раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління після редагування списку.
Видалення списку JUKE BOX
Функція видалення працює лише в режимі
редагування.
1. Натисніть і утримуйте JUKE BOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи
PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління.
3. Оберіть пісню та натисніть DELETE на
пульті дистанційного управління.
3
Експлуатація
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.)
29
30
Експлуатація
,,Примітка
yy Якщо список JUKE BOX відсутній,
при натисканні JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління
на дисплеї буде показано «JUKE
BOX NONE».
yy Функція JUKE BOX відключається у
наведених нижче ситуаціях.
-- Перемикання на іншу функцію.
-- Вимкнення і ввімкнення системи.
-- Натискання цифрових кнопок на
пульті дистанційного управління.
3
Експлуатація
-- Відтворення файлу з
використанням SEARCH і
SCRATCH / SEARCH & LEVEL
CONTROL на системі.
yy Список JUKE BOX очищується у
наведених нижче випадках.
-- Виймання диска або USBпристрою.
Режим CHILDSAFE
Ця функція дозволяє уникнути переляку при
ввімкненні системи, якщо гучність установлена на
високий рівень.
Щоб увімкнути функцію CHILDSAFE, натисніть
і утримуйте кнопку OK на системі, установивши
рівень гучності системи на «MIN».
У режимі CHILDSAFE гучність збільшується
поступово.
Щоб вимкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і
утримуйте кнопку OK на системі, коли функція
ввімкнена і рівень гучності встановлено на «MIN».
,,Примітка
Під час роботи функції CD, USB або
BT, режим CHILDSAFE відключається
приблизно за 2 хвилини після
ввімкнення системи, навіть якщо цей
режим активований.
DEMO
Інші операції
Тимчасове приглушення звуку
Натисніть
на пульті дистанційного управління,
щоб відключити звук.
Функція приглушення звуку може знадобитися,
наприклад, якщо ви хочете відповісти на
телефонний дзвінок, при цьому на дисплеї
з’явиться «MUTE».
Для виходу із режиму повторно натисніть
на пульті дистанційного управління або
змініть рівень гучності.
Коли живлення вимкнене, один раз натисніть
кнопку DEMO на системі. Система ввімкнеться
і на дисплеї будуть відображені всі функції з
демонстрацією звучання. Щоб скасувати
функцію DEMO, повторно натисніть DEMO
на системі.
,,Примітка
Коли активний режим DEMO, ви
можете користуватися іншими
функціями, при цьому роботу режиму
DEMO буде тимчасово призупинено.
- Якщо протягом 10 секунд не буде
натиснута жодна кнопка, пристрій
автоматично повернеться в режим
DEMO.
Зупинка з відновленням
Система фіксує точку, в якій ви натиснули
Z на пульті дистанційного управління або
I на системі, залежно від диска або USB.
Якщо двічі натиснути Z на пульті
дистанційного управління або I на
системі, точка зупинки буде видалена.
Експлуатація
Використання мікрофона
1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Співайте під акомпанемент. Відрегулюйте
гучність мікрофона кнопками MIC +/- на
системі.
,,Примітка
yy Якщо ви не користуєтеся
мікрофоном, установіть гучність
MIC на мінімум або вимкніть MIC та
відключіть мікрофон від роз’єму MIC.
yy Якщо гучність мікрофона зависока,
можуть виникати викривлення звуку.
У цьому випадку кнопкою MIC - на
системі установіть мінімальний
рівень гучності.
yy До звуку з мікрофонів можна додати
ефект луни за допомогою ECHO.
ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
Натисніть VOICE CANCELLER , на дисплеї
з’явиться надпис «ON».
Для скасування повторно натисніть VOICE
CANCELLER.
Якість роботи функції VOICE CANCELLER
залежить від якості запису музичного
файлу.
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Ця функція доступна тільки при
підключеному мікрофоні.
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
yy Для скидання змініть функцію або
відключіть мікрофон.
yy Ця функція недоступна для
монофонічних джерел звуку.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
3
Експлуатація
yy Якщо мікрофон знаходиться надто
близько до динаміка, можуть
виникати гучні шуми. У цьому
випадку розташуйте мікрофон подалі
від динаміка, або знизьте рівень
звуку з мікрофона за допомогою MIC
- на системі.
31
32
Експлуатація
РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
Тональність регулюється в діапазоні
9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова
тональність).
yy Щоб підвищити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER( ).
yy Щоб понизити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER( ).
,,Примітка
3
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
Експлуатація
yy Для скидання змініть функцію,
відключіть мікрофон або змініть
музику.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
VOCAL EFFECTS (вокальні
ефекти)
Підключивши мікрофон до роз’єму MIC, ви
зможете користуватися функцією караоке,
змінюючи звук голосу і додаючи його до
музики з різних джерел.
Щоб обрати один із режимів, послідовно
натискайте VOCAL EFFECTS або натисніть
VOCAL EFFECTS і обертайте MASTER
VOLUME / MULTI JOG на системі, коли
на дисплеї з’явиться режим вокальних
ефектів.
BASS
SOPRANO
HELIUM
ROBOT
DUET MAN
DUET WOMAN
BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1
HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1
DUET MAN1
DUET WOMAN1
BASS
ECHO2
SOPRANO ECHO2
HELIUM
ECHO2
ROBOT ECHO2
DUET MAN2
DUET WOMAN2
OFF
,,Примітка
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
yy Якщо ви натиснули KEY CHANGER,
DJ EFFECT або ECHO на системі
в режимі VOCAL EFFECTS, після
відновлення поточного режиму
VOCAL EFFECTS вимкніть режим
VOCAL EFFECTS і ввімкніть режим
KEY CHANGER, DJ EFFECT або
ECHO.
yy Щоб вимкнути режим VOCAL
EFFECTS, натисніть і утримуйте
VOCAL EFFECTS.
Експлуатація
ECHO (луна)
Якщо підключити мікрофон до роз’єму MIC,
до звуку з мікрофонів можна додати ефект
луни за допомогою кнопки ECHO.
ECHO 1
ECHO 2
,,Примітка
ECHO OFF
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
LIGHTING
Ця функція створює святкову атмосферу
завдяки вогням на акустичних системах, які
світять під ритм музики.
Натисніть LIGHTING на системі.
Оберіть режим обертанням MASTER
VOLUME / MULTI JOG на системі.
OFF
PARTY
PEACEFUL
ROMANTIC
COOL
UPBEAT
FIERY
EXCITED
DYNAMIC
HEALING
SUNNY
OFF ...
,,Примітка
yy Світлові ефекти доступні для всіх
функцій.
yy При першому натисканні кнопки
LIGHTING на системі функція
освітлення вмикається в
попередньому режимі, для зміни
режиму натисніть кнопку ще раз.
3
Експлуатація
yy Якщо ви натиснули кнопку VOCAL
EFFECTS в режимі ECHO, після
повернення поточного режиму ECHO
вимкніть режим ECHO і ввімкніть
режим VOCAL EFFECTS.
Ще раз натисніть ECHO і після
повернення поточного режиму
VOCAL EFFECTS увімкніть режим
ECHO.
33
34
Експлуатація
Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
Послідовно натискайте кнопку SLEEP
на пульті дистанційного управління, щоб
обрати час затримки від 10 до 180 хвилин.
Після того, як заданий час мине, система
автоматично вимкнеться
Щоб скасувати функцію таймера сну,
послідовно натискайте SLEEP на пульті
дистанційного управління поки не з’явиться
«SLEEP 10», після чого ще один раз
натисніть SLEEP на пульті дистанційного
управління,
3
коли відображається «SLEEP 10».
Експлуатація
,,Примітка
yy Ви можете перевірити, скільки
часу залишилося до вимкнення
системи. Натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління, щоб
перевірити час, що залишився.
yy Ви можете змінити час, що
залишився, коли відображається час,
що залишився, або «DIMMER».
Затемнення
Один раз натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління.
Яскравість світіння дисплея зменшиться
вдвічі
Для скасування послідовно натискайте
SLEEP на пульті дистанційного управління,
поки затемнення не буде відключене.
,,Примітка
При активації функції затемнення всі
вогні згасають.
Автоматичне вимикання
Якщо до головної системи не підключений
зовнішній пристрій і система не
використовується впродовж 15 хвилин,
вона автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається
через шість годин, якщо зовнішній пристрій
підключений до головної системи через
аналогові входи.
При встановленому з’єднанні WIRELESS
PARTY LINK, функція автоматичного
вимкнення живлення застосовується лише
до ГОЛОВНОЇ системи. На ПІДЛЕГЛІЙ
системі функція автоматичного вимкнення
живлення доступна після роз’єднання
ПІДЛЕГЛОЇ і ГОЛОВНОЇ системи.
Як відключити з'єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм
Вимкніть систему, натиснувши кнопку
живлення щонайменше на 5 секунд
Експлуатація
Автоматичне ввімкнення
живлення
Система автоматично вмикається при
прийомі вхідного сигналу: LG TV або
Bluetooth.
Під час увімкнення телевізора,
підключеного до системи, система
розпізнає вхідний сигнал та обирає
відповідну функцію. Ви можете слухати звук
з системи.
При спробі підключення Bluetoothпристрою система вмикається і з’єднується
з вашим Bluetooth-пристроєм. Ви можете
відтворювати музику.
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
yy Залежно від підключеного пристрою,
при ввімкненні системи Bluetoothзв’язок може бути не встановлений.
yy Після розірвання Bluetooth-з’єднання
з системою деякі інші Bluetoothпристрої намагатимуться установити
з’єднання із системою. З цієї причини
рекомендується розірвати з’єднання
перед вимкненням системи.
yy При спробі встановлення зв’язку із
застосунком «Music Flow Bluetooth»
вмикається функція Bluetooth-зв’язку
системи.
yy При ввімкненні системи за
допомогою функції LG TV або
Bluetooth, вмикається відповідна
функція системи.
yy Якщо вже було здійснене сполучення
системи, система вмикається
автоматично при надходженні
вхідного сигналу.
yy Якщо вимкнути систему, натиснувши
кнопку живлення більше ніж на
5 секунд, функцію «Автоматичне
ввімкнення живлення» буде
відключено. Щоб активувати її,
увімкніть систему.
Автоматична зміна функції
Система розпізнає надходження
вхідних сигналів Bluetooth і LG TV або
підключеного переносного пристрою,
після чого автоматично активує відповідну
функцію.
При спробі під'єднання
пристрою Bluetooth
При підключенні Bluetooth-пристрою до
системи активується функція Bluetooth.
Відтворюйте музику на Bluetooth-пристрої.
При підключенні до PORT.IN
При підключенні переносного пристрою
до роз’єму PORT.IN буде обрано функцію
PORTABLE. Відтворюйте музику на
переносному пристрої.
Якщо підключений телевізор LG
При ввімкненні телевізора LG, підключеного
через LG Sound Sync, на системі
вмикається функція LG TV. Ви можете
слухати звук з вашого телевізора.
,,Примітка
yy Ця функція працює лише з
пристроями, які підключалися
раніше.
yy Якщо ввімкнена функція блокування
Bluetooth-з’єднання, з’єднання
Bluetooth-пристрою і телевізора LG
TV буде доступне тільки в режимах
Bluetooth і LG TV.
3
Експлуатація
,,Примітка
35
36
Експлуатація
Налаштування
годинника
Використання системи в
якості будильника
1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте ALARM на пульті
дистанційного управління.
2. Натисніть і утримуйте CLOCK на пульті
дистанційного управління.
3. Оберіть режим відображення
часу кнопками C/V на пульті
дистанційного управління.
- AM 12:00 (при відображенні у форматі
AM/PM), або 0:00 (для відображення у
24-годинному форматі)
3
Експлуатація
4. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління для підтвердження вибору.
5. Установіть години кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
6. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
7. Установіть хвилини кнопками C/V
на пульті дистанційного управління.
8. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
Налаштування годинника
через застосунок «Music
Flow Bluetooth»
Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» на свій Android-пристрій. (стор.
25-26)
Після встановлення Bluetooth-з’єднання
за допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» відбудеться автоматична
синхронізація годинника системи з
годинником пристрою.
1. Увімкніть систему.
3. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління установіть
години і хвилини та натисніть SET на
пульті дистанційного управління для
підтвердження.
4. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
функцію та натисніть SET на пульті
дистанційного управління для
підтвердження.
-Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
номер запрограмованої радіостанції
для режиму тюнера та натисніть SET на
пульті дистанційного управління.
Якщо радіостанції не запрограмовані,
цей крок буде пропущено.
5. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління установіть
гучність та натисніть SET на пульті
дистанційного управління для
підтвердження.
,,Примітка
yy Після установки часу, показання
годинника можна перевірити,
натиснувши кнопку CLOCK на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Після налаштування годинника ви
можете налаштувати будильник.
yy Після установки часу та
налаштування будильника, можна
перевірити настройки будильника,
натиснувши кнопку ALARM на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Для вибору режиму ALARM ON/
OFF натискайте ALARM на пульті
дистанційного управління.
Експлуатація
LG Sound Sync
Деякими функціями даної системи
можна управляти за допомогою пульта
дистанційного управління вашого
телевізора з функцією LG Sound Sync.
Система сумісна з телевізорами LG, які
підтримують функцію LG Sound Sync.
Переконайтеся, що на вашому телевізорі є
логотип LG Sound Sync.
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію з
експлуатації до вашого телевізора.
1. Увімкніть систему, натиснувши 1.
2. Натискайте кнопку F, поки не буде
обрано функцію LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора
на відтворення звуку через систему:
Меню настройок телевізора [Sound] ->
[TV Sound output] -> [LG Sound Sync
(Wireless)]
На дисплеї приблизно на 3 секунди
з’явиться «PAIRED», після чого
на дисплеї буде відображено «LG
TV», якщо систему було правильно
підключено до телевізора.
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати пульт
дистанційного управління системи при
користуванні функцією LG Sound Sync.
При повторному використанні пульта
дистанційного управління телевізора
систему буде синхронізовано з
телевізором.
yy При порушенні підключення перевірте стан
системи і телевізора : живлення, функція.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення у перелічених нижче випадках
в разі використання LG Sound Sync.
-- Система вимкнена.
-- Увімкнена інша функція.
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
yy Час до вимкнення системи може бути
різним залежно від вашого телевізора.
yy При спробі змінити функцію на LG TV,
гучність буде встановлено на рівень,
заданий для функції LG TV.
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки або
моделі телевізора.
yy Якщо установити з’єднання через LG
Sound Sync, коли вже установлене
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth», буде доступне управління за
допомогою застосунку.
yy Якщо вимкнути систему безпосередньо
натисканням кнопки 1, з’єднання LG
Sound Sync буде розірвано. Щоб знову
скористатися функцією, потрібно повторно
з’єднати телевізор і систему.
yy Якщо підключити телевізор LG, коли
Bluetooth вже використовується,
Bluetooth-з’єднання буде розірване і буде
підключено телевізор LG.
yy При з'єднанні TV і системи через LG Sound
Sync гучність може збільшитися.Зменште
гучність TV та повторно з'єднайте його з
системою.
yy При ввімкненні телевізора LG TV,
підключеного через LG Sound Sync
або вході у функцію LG TV, система
автоматично перемикається на функцію
LG TV.
yy Необхідно налаштувати звуковий вихід
телевізора вручну залежно від версії
вашого телевізора LG TV.
3
Експлуатація
Функції, якими можна управляти за
допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG: Збільшення/
зменшення гучності, приглушення звуку
37
38
Експлуатація
Підключення
WIRELESS PARTY
LINK
3
Звук з системи
(ГОЛОВНА) паралельно
відтворюється на системі
(ПІДЛЕГЛА).
Ця функція доступна на пристроях, які
підтримують WIRELESS PARTY LINK.
Назву функції розширення бази
відтворення звуку на сумісні вироби через
дротове і бездротове з’єднання було
замінено на PARTY LINK або WIRELESS
PARTY LINK.
,,Примітка
yy Ця функція недоступна, якщо ви
використовуєте LG Sound Sync.
При підключенні в режимі LG TV на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Мікрофон можна використовувати
лише на ПІДЛЕГЛІЙ системі.
Кількість доступних функцій на
ПІДЛЕГЛІЙ системі обмежена.
yy Коли WIRELESS PARTY LINK
відключено, ПІДЛЕГЛА система
переходить у режим BT.
yy Якщо встановити з’єднання не
вдається, на дисплеї з’явиться
«FAILED».
Експлуатація
yy Функція приглушення звуку працює
синхронно на обох системах.
yy З’єднання WIRELESS PARTY LINK
буде розірване при вимкненні
системи або при натисканні
WIRELESS LINK на системі.
yy Звук MASTER системи і SLAVE
системи може відрізнятися залежно
від стану відтворення або джерела.
yy Перевірте наступну інформацію
перед з’єднанням через Bluetooth.
1. Натисніть WIRELESS LINK на
системі. На дисплеї з’явиться PARTY
LINK MODE SELECT.
2. Натисніть WIRELESS LINK на системі
та оберіть MASTER або SLAVE.
- Система
: Обрати ГОЛОВНИЙ.
-С
истема
: Обрати ПІДЛЕГЛИЙ.
Дві системи розпочнуть процес
установлення з’єднання між собою.
3. Після успішного встановлення з’єднання
між двома системами на ГОЛОВНІЙ
системі з’явиться повідомлення «Назва
підлеглого пристрою CONNECTED».
На ПІДЛЕГЛІЙ системі з’явиться
«CONNECTED TO назва головного
пристрою» і невдовзі зміниться на
ПІДЛЕГЛИЙ.
-- До MASTER системи можна
підключити лише один Bluetoothпристрій. Підключити Bluetoothпристрій до SLAVE системи
неможливо.
-- З’єднання WIRELESS PARTY LINK
підтримується лише на пристроях
на базі Android і iOS. (З’єднання
WIRELESS PARTY LINK може
не підтримуватися залежно від
характеристик підключеного
пристрою або операційної
системи.)
-- Знімні/замінні Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо), не
підтримують з’єднання WIRELESS
PARTY LINK.
Пошук і усунення несправностей
39
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Проблема
Пристрій не працює
належним чином.
Причина і спосіб усунення
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача
тощо) і ввімкніть їх знову.
yy Від’єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не
вмикається.
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
yy Переконайтеся, що обрано правильну функцію.
Натисніть перемикач функції та перевірте, яка функція ввімкнена.
yy Перевірте, чи правильно підключені акустичні системи. Кабелі
акустичних систем повинні бути підключені правильно.
yy Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи
придатний даний диск для відтворення на системі.
Система не
розпочинає
відтворення.
yy Не вставлений диск. Вставте диск.
yy Диск забруднений. Очистіть диск. (стор. 43)
yy Диск вставлений неправильною стороною.
Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
yy Антена розташована або підключена неправильно.
Надійно підключіть антену.
Неможливо
налаштуватися на
радіостанцію.
yy Занадто низька потужність сигналу радіостанції.
Налаштуйтеся на станцію вручну.
yy Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час
автоматичної настройки зі збереженням у пам’яті).
Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 27.
4
Пошук і усунення несправностей
Відсутній звук.
yy Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур
живлення до розетки.
40
Пошук і усунення несправностей
Проблема
Причина і спосіб усунення
yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до
системи.
Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
Пульт дистанційного
більше 7 м.
управління не
y
y
Між пультом дистанційного управління та системою наявна
працює належним
перешкода. Усуньте перешкоду.
чином.
yy Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління.
Установіть нові батарейки.
Не працює світло
колонок
4
Синхронізація звуку
LG Sound Sync не
працює.
yy Перевірте, чи правильно підключені кабелі світла колонок до
системи.
Правильно підключіть кабелі світла колонок до системи.
yy Перевірте світлові ефекти акустичних систем, натиснувши
LIGHTING на системі.
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound
Sync.
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync.
Пошук і усунення несправностей
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
Додаток
41
Загальні технічні характеристики
Загальні
Електроживлення
Споживана потужність
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Діапазон робочих
температур
Робочий діапазон відносної
вологості
Див. головну етикетку на системі.
Див. головну етикетку на системі.
Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Прибл. 450 мм x 170 мм x 349 мм
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
60 %
Вхідні з’єднання
Аналоговий аудіовхід
(AUX IN)
Вхід для переносних
пристроїв (PORT. IN)
Мікрофон (MIC 1/2)
2,0 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, роз’єм RCA (L, R)
1,0 Вскв. (стерео роз’єм 3,5 мм) x 1
Чутливість 20 мВ (1 кГц), роз’єм 6,3 мм x 2
Тюнер
Діапазон настройки FM
87,5 МГц – 108,0 МГц або 87,50 МГц – 108,00 МГц
Діапазон відтворюваних
частот
Співвідношення сигнал/шум
Динамічний діапазон
Живлення на шині даних
(USB)
від 40 до 20 000 Гц
Не менше 75 дБ (1 кГц)
Не менше 80 дБ
5 V 0 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)
Загальна вихідна потужність
3500 Вт RMS
ВИС.
590 Вт RMS X 2 (6 Ω при 5 кГц, 30 % THD)
СЕР.
590 Вт RMS X 2 (6 Ω при 1 кГц, 30 % THD)
НИЗ.
570 Вт RMS X 2 (6 Ω при 70 Гц, 30 % THD)
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Додаток
Система
5
42
Додаток
Характеристики акустичних систем
Фронтальні АС
ВИС. : 2 смуги, 2 динаміки
Тип
СЕР. : 1 смуга, 1 динамік
НИЗ. : 1 смуга, 1 динамік
ВИС. : 6 Ω
Імпеданс
Номінальна вхідна
потужність
Максимальна вхідна
потужність
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
СЕР. : 6 Ω
НИЗ. : 6 Ω
HIGH : 590 Вт RMS
MID : 590 Вт RMS
НИЗ. : 570 Вт RMS
HIGH : 1180 Вт RMS
MID : 1180 Вт RMS
НИЗ. : 1140 Вт RMS
Прибл. 454 мм x 652 мм x 400 мм
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
5
Додаток
Торгові марки і ліцензії
Права на словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® належать Bluetooth® SIG, Inc.,
компанія LG Electronics використовує дані знаки за ліцензією.
Інші торгові знаки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.
Додаток
Обслуговування
Зауваження стосовно
дисків
Поводження з дисками
Забороняється наклеювати на диск папір
або клейку стрічку.
Зберігання дисків
Після користування зберігайте диски у
футлярах. Бережіть диски від прямої
дії сонячного світла або джерел тепла,
ніколи не залишайте їх у припаркованому
автомобілі під прямим сонячним світлом.
Чищення дисків
Відбитки пальців і пил на диску можуть
спричинити зниження якості зображення
і звуку. Перед відтворенням очистіть диск
чистою м’якою тканиною. Протирайте диск
від центру до країв.
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти виріб, для
забезпечення максимального захисту
запакуйте його тим же чином, яким він був
запакований виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля
виробу леткі речовини, такі як інсектицидні
аерозолі. Сильний тиск при протиранні
може зіпсувати поверхню. Не залишайте
надовго гумові або пластикові предмети в
контакті з приладом.
Чищення виробу
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні
сильно забруднені, очистіть їх м’якою
тканиною, злегка зволоженою в слабкому
миючому розчині. Не застосовуйте сильні
розчинники, такі як спирт, бензин або
ацетон, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню приладу.
Технічне обслуговування
приладу
Даний прилад є високотехнологічним
прецизійним виробом. Якщо лінзи системи
оптичного зчитування та деталі приводу
диска забруднені або зношені, якість
зображення може значно погіршитися.
Детальніше дізнайтеся у найближчого
офіційного дилера.
5
Додаток
Не використовуйте для чищення дисків
сильні розчинники, такі як спирт, бензин,
ацетон, побутові чистильні засоби, а також
антистатичні аерозолі для грамплатівок.
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising