LG | CJ45 | User manual | LG CJ45 Інструкція користувача

LG CJ45 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Hi-Fi
Міні-система
Перед використанням виробу уважно прочитайте даний
посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.
МОДЕЛЬ
CJ45 (CJ45, CJS45F, CJS45W)
*MFL69713059*
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Всі права захищено.
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
УВАГА: Не використовуйте поруч
із виробом високовольтні пристрої.
(Наприклад, електричні мухобійки).
Електричний розряд може пошкодити виріб.
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі
приладу неізольованих
деталей, що перебувають
під високою напругою,
величина якої достатня, щоб
становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок з експлуатації
й обслуговуванню в
документації з комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ
ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: У даному виробі використовується
лазерна система. Для забезпечення
правильного використання пристрою,
уважно ознайомтеся з інструкцією з
експлуатації та збережіть її для звернень у
майбутньому. Якщо пристрою знадобиться
технічне обслуговування, зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Використання органів керування, або
виконання настройок чи процедур
способом, не передбаченим даним
посібником, може призвести до
небезпечного опромінення. Щоб запобігти
прямому лазерному опроміненню, не
відкривайте корпус.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Установлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Не допускається вбудовування
виробу, наприклад, у книжкову шафу або
в стелаж, якщо в місці встановлення не
забезпечується належна вентиляція, або
таке встановлення суперечить інструкціям
виробника.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській
табличці, розташованій на нижній або будьякій іншій стороні виробу.
Початок роботи
УВАГА стосовно шнура живлення
Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції.
Не перевантажуйте штепсельні розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте
його, припиніть використання пристрою
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
Даний прилад обладнано замінною
батарейкою або акумулятором.
Безпечний спосіб видалення батарейок
або акумуляторів із приладу: Видаліть
стару батарейку або акумулятор у порядку,
зворотному до порядку їх встановлення.
З метою запобігання забрудненню
навколишнього середовища та уникнення
потенційної загрози здоров’ю людини
та тварин, старі елементи живлення
повинні бути здані до спеціалізованих
пунктів прийому, де вони будуть належним
чином утилізовані. Утилізація батарейок
та акумуляторів разом з іншими видами
сміття забороняється. Батарейки і
акумулятори рекомендується здавати до
місцевих безоплатних пунктів прийому. Не
допускайте надмірного нагріву батарей під
дією сонячного світла, вогню тощо.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
Означає обладнання класу II.
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
1
Початок роботи
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
3
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
3
Експлуатація
2
4
6
7
7
7
7
8
10
12
Заходи безпеки
Зміст
Особливості моделі
Вимоги до відтворюваних файлів
– Вимоги до аудіофайлів
– Сумісні USB-пристрої
– Вимоги до USB-пристроїв
Пульт дистанційного управління
Передня панель
Задня панель
16
16
16
17
18
2
Підключення
22
13
13
Підключення акустичних систем
– Підключення акустичних систем до
системи
– Підключення сабвуфера до системи
Підключення зовнішньої апаратури
– Підключення до входу
AUX IN
– Підключення до входу PORT.IN
– Прослуховування музики з
переносного програвача або
зовнішнього пристрою
– Підключення до USB-порту
– Підключення антени
22
Основні операції
– Керування відтворенням з CD/USB
– Автоматичне відтворення
– Вибір папки і MP3/WMA-файлу
– Видалення файлу/папки або
форматування
– AUTO DJ
Використання технології бездротового
зв’язку BLUETOOTH®
– Прослуховування музики, що
зберігається на Bluetooth-пристроях
Користування застосунком Music Flow
Bluetooth
– Про застосунок
«Music Flow Bluetooth»
– Встановлення застосунку «Music
Flow Bluetooth» на Bluetoothпристрій
– Активація Bluetooth у застосунку
«Music Flow Bluetooth»
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Поліпшення якості прийому FMтрансляції при слабкому сигналі
– Програмування радіостанцій
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
13
14
14
14
14
15
15
18
19
19
22
23
24
24
24
24
24
Зміст
25
25
26
26
27
27
27
27
27
29
29
29
30
30
31
31
31
32
33
Регулювання звуку
– Вибір звукових установок
Додаткові м3ожливості
– Відтворення за програмою
Інші операції
– Тимчасове приглушення звуку
– DEMO
– Зупинка з відновленням
– Використання мікрофона
– Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
– Затемнення
– Автоматичне вимикання
– Автоматичне ввімкнення живлення
– Автоматична зміна функції
Налаштування годинника
– Налаштування годинника через
застосунок «Music Flow Bluetooth»
– Використання системи в якості
будильника
LG Sound Sync
Підключення WIRELESS PARTY LINK
4
Пошук і усунення
несправностей
34
34
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
5
Додаток
36
37
37
38
38
38
Загальні технічні характеристики
Характеристики акустичних систем
Торгові марки і ліцензії
Обслуговування
– Зауваження стосовно дисків
– Поводження з виробом
5
1
2
3
4
5
6
Початок роботи
Особливості моделі
1
BLUETOOTH®
Початок роботи
Прослуховування музики з Bluetoothпристроїв.
Гніздо для підключення
переносних пристроїв
Прослуховування музики з переносних
пристроїв. (MP3-плеєр, ноутбук тощо)
AUTO DJ
Відтворює музику єдиним міксом, тобто
кінець попередньої пісні плавно переходить
у початок наступної пісні.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth це застосунок,
призначений для управління деякими із
найновіших аудіопристроїв LG. (стор. 22)
LG Sound Sync
Управління рівнем гучності приладу
за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора LG, який
підтримує LG Sound Sync.
Початок роботи
Сумісні USB-пристрої
Вимоги до аудіофайлів
yy Функція USB цього пристрою підтримує
не всі USB-пристрої.
Сумісність файлів MP3/WMA з даним
пристроєм має наступні обмеження:
yy Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3),
32–48 кГц (WMA)
yy Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (МР3), 40 - 192
кбіт/с (WMA)
yy Максимальна кількість файлів : Data CD :
999 / USB : 2000
yy Максимальна кількість папок : Data CD :
99 / USB : 200
yy Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
yy Деякі MP3/WMA-файли можуть не
відтворюватися залежно від типу або
формату файлу.
yy MP3-плеєр: MP3-плеєри з флешпам’яттю.
yy USB флеш-накопичувачі:
Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB
1.1.
Вимоги до USB-пристроїв
yy Пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно установлювати
додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
yy Не від’єднуйте USB-пристрій під час його
роботи.
yy У разі підключення USB-пристрою
великої місткості, розпізнавання може
тривати довше кількох хвилин.
yy Для запобігання втраті даних виконуйте
резервне копіювання.
yy Файлова система дисків CD-ROM:
ISO9660/JOLIET
yy Якщо використовується USB-подовжувач
або USB-концентратор, USB-пристрій не
буде розпізнано.
yy Рекомендовано використовувати
програму Easy-CD Creator, яка створює
файлову систему ISO 9660.
yy Пристрої з файловою системою NTFS
не підтримуються. (Підтримується тільки
файлова система FAT (16/32)).
yy Дана система розпізнає до 2000 файлів.
Формат DTS не підтримується. Аудіосигнал
у форматі DTS виводитися не буде.
Для забезпечення сумісності з
програвачами LG форматуйте диски
багаторазового запису у файловій системі
[Mastered]. Диски, записані у файловій
системі Live File System, не будуть
відтворюватися на програвачах LG.
(Mastered/Live File System: формати
файлової системи для дисків у Windows
Vista)
yy Не підтримується робота з зовнішніми
жорсткими дисками, кард-рідерами,
заблокованими пристроями та
внутрішньою пам'яттю пристроїв з USBінтерфейсом.
yy USB-порт системи не можна підключити
до комп'ютера. Цю систему не можна
використовувати як пристрій для
збереження даних.
yy Деякі USB-пристрої можуть не працювати
з цією системою.
1
Початок роботи
Вимоги до
відтворюваних
файлів
7
8
1
Початок роботи
Пульт дистанційного
управління
• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Режим очікування) : Вмикання і
вимикання живлення.
B (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття
лотка для диска.
Початок роботи
VOL (Гучність) +/- : Регулювання гучності
звуку в динаміках.
F (Функція) : Вибір функції і джерела
вхідного сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Дисплей
Диск
CD
USB
USB1 / USB2
Вхід AUX
AUX
Вхід для портативних
пристроїв
PORTABLE
Bluetooth
BT
LG Sound Sync
(бездротовий)
LG TV
Тюнер
FM
(Приглушення звуку) : Приглушення звуку.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Вибір номера запрограмованої
радіостанції. (стор. 24)
Заміна батарейки
-- Пошук папок з MP3/WMA-файлами.
Якщо на CD або USB-носії міститься
декілька папок з MP3- чи WMA-файлами,
за допомогою кнопки PRESET·FOLDER
W/S виберіть папку, файли з якої ви
хочете відтворити.
PROGRAM/MEMORY :
-- Програмування радіостанцій. (стор. 24)
-- Видалення всіх запрограмованих станцій.
)
(R03
(R03)
-- Вибір режиму відтворення
програмованого списку. (стор. 26)
-- Створення програмованого списку.
AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (стор. 18)
Відкрийте кришку відсіку для батарейки
на зворотній стороні пульта дистанційного
управління та вставте батарейку,
дотримуючись полярності 4 i 5.
DELETE :
-- Видалення MP3/ WMA - файлів. (стор. 18)
-- Видаляє пісню із Програмованого списку
відтворення.
Початок роботи
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Прослуховування треків/файлів у
режимі повтору або в довільному порядку.
Цифрові кнопки 0 - 9 : Вибір
пронумерованих треків/файлів або
запрограмованих радіостанцій.
TUNING-/+ : Налаштування на
радіостанцію.
-- Швидкий перехід до попереднього або
наступного треку.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
N (Відтворення/Пауза) :
-- Початок або призупинення відтворення.
-- Вибір STEREO/MONO.
Z (Зупинка):
-- Зупинка відтворення.
-- Скасування функції DELETE.
SOUND EFFECT : Вибір режиму звучання.
REGION EQ : Вибір еквалайзера регіону.
INFO / SLEEP
-- Перегляд даних музичного файлу.
MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег
містить таку інформацію, як Title (Назва),
Artist (Виконавець), Album (Альбом) та
Time (Тривалість).
-- Показує назву Bluetooth-пристрою,
якщо на системі активований режим BT
READY.
-- Показує назви всіх підключених
Bluetooth-пристроїв у режимі Bluetooth.
-- При встановленому з’єднанні WIRELESS
PARTY LINK, на ГОЛОВНІЙ системі
відображається назва ПІДЛЕГЛОЇ
системи, а на ПІДЛЕГЛІЙ системі
відображається назва ГОЛОВНОЇ
системи.
CLOCK : Установка годинника і перегляд
поточного часу.
ALARM : За допомогою функції ALARM
можна задавати час запуску відтворення в
режимі CD, USB або Tuner.
• • • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : Ви можете
користуватися функцією, приглушивши звук
вокалу під час прослуховування музики з
будь-якого джерела.
SLEEP : Автоматичне вимикання системи
через установлений проміжок часу.
(Затемнення : Зменшення яскравості
дисплея вдвічі).
SET : Підтвердження установки.
KEY CHANGER ( / ) : Вибір тональності у
відповідності до тембру вашого голосу.
ECHO : Обирає режим ECHO.
? : Ця кнопка не має призначеної функції.
1
Початок роботи
C/V (Пропуск/пошук) :
9
10
Початок роботи
Передня панель
a
b
c d
e
f
1
Початок роботи
o
g
n m
l
k j i
a Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
b 1 (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
c Дисплей
d
e
(Датчик дистанційного управління)
WIRELESS LINK
-- Обирає MASTER або SLAVE в режимі
WIRELESS PARTY LINK.
-- Вмикає і вимикає режим WIRELESS
PARTY LINK.
f Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
g
VOLUME
Регулювання гучності звуку в акустичних
системах.
h MIC (Мікрофон) +/Регулювання гучності мікрофона.
VOICE CANCELLER
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
ECHO
Обирає режим ECHO.
h
i F (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного
сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Дисплей
Диск
CD
USB
USB1 / USB2
Вхід AUX
AUX
Вхід для портативних
пристроїв
PORTABLE
Bluetooth
BT
LG Sound Sync
(бездротовий)
LG TV
Тюнер
FM
T (Відтворення/Пауза)
-- Початок або призупинення
відтворення.
-- Вибір стерео/моно.
U (Пропуск/Пошук)
-- Перехід уперед.
-- Пошук потрібного місця в межах
треку/файлу.
-- Вибір радіостанцій.
KEY CHANGER ( / )
Вибір тональності у відповідності до
тембру вашого голосу.
Початок роботи
j Лоток для диска
k DEMO
При натисканні кнопки DEMO при
вимкненому живленні відбудеться
перехід у режим DEMO.
l SOUND EFFECT
Вибір звукових ефектів.
REGION EQ / BASS BLAST
-- Вибір еквалайзера регіону.
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі
вибору.
Y (Пропуск/Пошук)
-- Перехід назад.
-- Вибір радіостанцій.
R (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
AUTO DJ
Вибір режиму AUTO DJ.
(стор.18)
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
m Роз’єм MIC (Мікрофон)
n Роз’єм PORT. IN (Переносний пристрій)
o
SEARCH
-- Пошук папки або файлу.
-- Обертайте за і проти годинникової
стрілки для управління режимами
SOUND EFFECT, REGION EQ.
1
Початок роботи
-- Натисніть і утримуйте, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS.
I (Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування
функції DELETE.
-- Пошук потрібного місця в межах
треку/файлу.
11
12
Початок роботи
Задня панель
1
Початок роботи
a
b
a Шнур живлення
b Роз’єм/клеми SPEAKERS
c ANTENNA (FM)
d AUX IN (L/R)
Підключення зовнішнього пристрою.
c d
Підключення
13
Підключення
акустичних систем
Підключення сабвуфера
до системи
Підключення акустичних
систем до системи
Щоб підключити кабель сабвуфера до
програвача, вставте з’єднувач до клацання.
Підключіть кабель сабвуфера до
програвача.
Щоб підключити кабель до системи,
відкрийте кожну з клем, натиснувши
відповідний пластиковий фіксатор. Вставте
кабель і відпустіть фіксатор.
2
Підключення
Підключіть чорні кінці кожного кабеля до
клем з позначкою - (мінус), а кінці іншого
кольору – до клем з позначкою + (плюс).
>>Увага!
yy Підключаючи акустичні системи,
переконайтеся, що кабелі і штекери
акустичних систем підключені до
відповідних акустичних роз'ємів.
yy Перед початком відтворення музики
перевірте рівень гучності, щоб не
злякати інвалідів, дітей та вагітних
жінок раптовим гучним звуком від
системи.
yy Не використовуйте систему в
обмеженому просторі. Це може
призвести до пошкодження слуху.
Рекомендується використовувати
систему у просторому місці.
yy Не дозволяйте дітям просувати
руки або сторонні предмети в отвір
*фазоінвертора акустичної системи.
* Фазоінвертор акустичної системи :
Отвір у корпусі (ящику) акустичної
системи для підвищення якості
звучання низьких частот.
yy Використовуйте з системою лише
акустичні системи із комплекту.
Використання інших акустичних
систем може викликати збої в роботі.
yy Магніти, що містяться в динаміках,
можуть викликати викривлення
кольору на екрані телевізора
або моніторі комп’ютера. Не
встановлюйте акустичні системи
поблизу від екрана телевізора або
монітора комп’ютера.
14
Підключення
Підключення
зовнішньої
апаратури
2
Підключення до входу
PORT.IN
Підключення до входу
AUX IN
Підключіть вихідний роз’єм (штекер
навушників або лінійний вихід) переносного
пристрою (МР3-програвача, портативного
медіапрогравача тощо) до гнізда PORT.IN
(3,5 мм).
Підключення
Підключіть вихідний роз’єм зовнішнього
пристрою (відеокамера, телевізор,
програвач тощо) до вхідного роз’єму AUX
IN (L/R).
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовиходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
PORT.IN
Кабель для підключення
переносних пристроїв
Білий
Аудіокабель
Червоний
MP3-програвач тощо
Прослуховування музики
з переносного програвача
або зовнішнього пристрою
Систему можна використовувати для
відтворення музики з переносних
програвачів або зовнішніх пристроїв різних
типів.
DVD-програвач,
програвач дисків Blu-ray тощо.
1. Підключіть переносний програвач до
гнізда PORT.IN системи.
або
Підключіть зовнішній пристрій до гнізда
AUX IN системи.
2. Увімкніть живлення, натиснувши 1.
3. Кнопкою F оберіть функцію AUX або
PORTABLE.
4. Увімкніть переносний програвач
або зовнішній пристрій і розпочніть
відтворення музики.
Підключення
,,Примітка
Автоматичне перемикання на
функцію PORTABLE при підключенні
переносного пристрою до роз’єму
PORT.IN.
15
Підключення антени
Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із
комплекту.
Підключіть до гнізда FM дротову FM-антену.
FM-антена
Підключення до USB-порту
Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач
тощо) до USB-порту системи.
2
Підключення
USB
пристрій
,,Примітка
Повністю розпряміть дротову FMантену.
,,Примітка
Відключення USB-пристрою від
системи:
1. Виберіть іншу функцію/режим або
двічі поспіль натисніть Z на пульті
дистанційного управління або I
на системі.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.
16
Експлуатація
Основні операції
Керування відтворенням з
CD/USB
1. Вставте диск, натиснувши B на пульті
дистанційного управління або R на
системі
Або підключіть USB-пристрій до USBпорту.
2. Натисканням кнопки F оберіть функцію
CD або USB.
3
Щоб
Експлуатація
Зупинити
Розпочати
відтворення
Зробити паузу
Знайти
потрібне місце
в межах треку/
файлу
Безпосередньо
обрати трек/
файл
Перейти до
наступного/
попереднього
треку/файлу
Виконати таку дію
Натисніть Z на пульті
дистанційного управління або I
на системі.
Натисніть N на пульті
дистанційного управління або T
на системі.
Під час відтворення натисніть
N на пульті дистанційного
управління або T на системі.
Під час відтворення натисніть і
утримуйте кнопку C/V на
пульті дистанційного управління
або Y/U на системі та
відпустіть у місці, яке ви бажаєте
прослухати.
Натисніть цифрові кнопки від
0 до 9 на пульті дистанційного
управління, щоб перейти
безпосередньо до бажаного
файлу або треку.
-- У режимі зупинки,
натисніть C/V на пульті
дистанційного управління або
Y/U на системі, щоб перейти
до попереднього/наступного треку/
файлу.
-- Під час відтворення
натисніть V на пульті
дистанційного управління або
U на системі, щоб перейти до
наступного треку/файлу.
До того, як мине 2 секунди від
початку відтворення, натисніть C
на пульті дистанційного управління
або Y на системі, щоб перейти до
попереднього треку/файлу.
Після того, як мине 3 секунди від
початку відтворення, натисніть C
на пульті дистанційного управління
або Y на системі, щоб перейти до
початку поточного треку/файлу.
Відтворити
в режимі
повтору або
в довільному
порядку
Послідовно натискайте REPEAT на
пульті дистанційного управління.
Детальні відомості про порядок
чергування повідомлень на дисплеї
містяться в розділі «Примітка».
,,Примітка
yy Інформація на дисплеї буде
змінюватися в наступному порядку:
USB
MP3/WMA CD AUDIO CD
RPT 1
*RPT 1
RPT 1
RPT**DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*RPT : Повтор
**DIR : Папка
yy При відтворенні Програмованого
списку доступні лише функції RPT 1 і
RPT ALL.
yy Ви можете продовжувати слухати
музику з місця останньої зупинки
навіть після вимкнення і повторного
ввімкнення системи або після
перемикання функції.
yy Якщо лоток дисковода залишити
відкритим на 5 хвилин, він закриється
автоматично.
Автоматичне відтворення
-- Після відкриття і закриття лотка для
диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD
розпочинається автоматично.
-- Якщо відкрити і закрити лоток для диска,
система автоматично перейде в режим
CD навіть за відсутності диска.
Експлуатація
Вибір папки і MP3/WMAфайлу
На системі
17
,,Примітка
yy Папки/файли на CD / USB
відображаються, як показано нижче.
*
1. Натисніть SEARCH і обертайте
SEARCH , поки не з’явиться
потрібний файл. Для пошуку папки ще
раз натисніть SEARCH.
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть
OK і T. При пошуку папки натисніть
OK, щоб обрати файл у папці, після чого
знову натисніть OK або T. Обраний
файл буде відтворений.
3
Експлуатація
На пульті дистанційного
управління
1. Послідовно натискайте PRESET·FOLDER
W/S на пульті дистанційного управління,
поки не з’явиться потрібна папка.
2. Натисніть N, щоб розпочати
відтворення. Відтворення розпочнеться
з першого файлу в папці.
yy Папка, у якій немає файлів, не
відображається.
yy Папки відображаються в наступному
порядку:
ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5
FOLDER 6
yy Файли відтворюватимуться послідовно
з $ файлу № 1 по $ файл № 14.
yy Файли та папки відображатимуться
в порядку, в якому їх записано.
Однак, залежно від умов запису, їхній
порядок може бути іншим.
*ROOT: Перше вікно, яке
відображається після розпізнавання
комп’ютером USB-пристрою/CD-диска,
це «ROOT».
18
Експлуатація
Видалення файлу/папки
або форматування
Ви можете видалити файл або папку на
USB-пристрої або відформатувати USBпристрій.
1. Оберіть функцію USB за допомогою
кнопки F.
2. -Видалення файлу : Оберіть файл, який
ви бажаєте видалити, і оберіть «DEL
FILE» за допомогою кнопки DELETE на
пульті дистанційного управління.
3
Експлуатація
-Видалення папки : Оберіть папку, яку ви
бажаєте видалити, і оберіть «DEL DIR»
за допомогою кнопки DELETE на пульті
дистанційного управління.
-Форматування USB : Щоб форматувати
USB-пристрій, оберіть «FORMAT» за
допомогою кнопки DELETE на пульті
дистанційного управління.
Щоб вийти із цього режиму, натисніть
Z на пульті дистанційного управління
або I на системі.
3. Щоб видалити файл/папку або виконати
форматування, натисніть і утримуйте
DELETE на пульті дистанційного
управління.
>>Увага!
yy Не відключайте USB-пристрій під час
його роботи. (відтворення, видалення
тощо).
yy Для запобігання втраті даних
регулярно робіть резервні копії.
yy Функція видалення може бути
недоступною залежно від стану USBпристрою. (блокування і т.п.)
AUTO DJ
У режимі Auto DJ музика відтворюється
єдиним міксом, тобто кінець попередньої
пісні плавно переходить у початок
наступної пісні. У цьому режимі гучність
усіх треків/файлів вирівнюється для
безперервного відтворення.
Послідовно натискайте кнопку AUTO DJ,
режими на дисплеї будуть перемикатися в
наступному порядку.
AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ
SEOUENTIAL -> AUTO DJ OFF
Режим
Дисплей
Пояснення
OFF
AUTO DJ OFF
-
RANDOM
AUTO DJ
RANDOM
У цьому
режимі музика
відтворюється
у випадковому
порядку.
REPEAT
AUTO DJ
SEQUENTIAL
Музика
відтворюється
в режимі
повтору.
,,Примітка
yy У режимі AUTO DJ не підтримується
пошук в межах треку/файлу, а також
відтворення в режимі повтору або в
довільному порядку.
yy При виборі іншої функції або зупинці
відтворення музики натисканням
кнопки I на системі (або Z на пульті
дистанційного управління) в режимі
AUTO DJ, функція AUTO DJ буде
відключена.
yy Функція AUTO DJ недоступна
при відтворенні музичних файлів
тривалістю менше 60 секунд.
yy При відтворенні програмованого
списку можна вибрати лише AUTO
DJ SEQUENTIAL.
Експлуатація
Використання
технології
бездротового зв’язку
BLUETOOTH®
Про Bluetooth
Bluetooth це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання електронних
пристроїв між собою є безкоштовним.
Мобільними телефонами, обладнаними
технологією Bluetooth, можна користуватися
у каскадному підключенні, якщо зв'язок
відбувається по каналу Bluetooth.
yy Сумісні пристрої : смартфони, МР3плеєри, портативні комп’ютери тощо.
yy Версія : 4,0
yy Codec : SBC
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth, пристрої
повинні підтримувати певні профілі. Даний
пристрій підтримує наведений нижче
профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth
увімкнена на вашому Bluetooth-пристрої.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
1. Увімкніть систему.
,,Примітка
Якщо активована функція блокування
Bluetooth-з’єднання, ви можете
здійснити пошук Bluetooth-пристрою в
режимі BT.
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та проведіть
сполучення. У процесі виконання
пошуку даної системи за допомогою
Bluetooth-пристрою, на екрані Bluetoothпристрою з’являється список знайдених
пристроїв, вигляд якого може відрізнятися
у залежності від моделі Bluetoothпристрою. Ваша система буде показана
як «LG CJ45 (XX)».
,,Примітка
yy XX означає дві останні цифри
Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо
Bluetooth-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите
«LG CJ45 (08)» на екрані вашого
Bluetooth-пристрою.
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
Bluetooth-пристроїв. Уведіть PIN-код
(0000) за запитом.
yy Описаним вище способом ви можете
підключити до системи одночасно
до 3 Bluetooth-пристроїв (тільки в
режимі Bluetooth).
yy Мультисполучення доступне лише
для пристроїв на базі Android.
(Мультисполучення може не
підтримуватися залежно від
технічних характеристик підключених
пристроїв).
yy Знімні/від’єднувані Bluetoothпристрої (наприклад, адаптери тощо)
не підтримують мультисполучення.
3. Після успішного з’єднання системи
і Bluetooth-пристрою на дисплеї
з’являється надпис «PAIRED», який
згодом замінюється на назву Bluetoothпристрою. На дисплеї з’явиться надпис
«BT».
3
Експлуатація
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється з
іншого приміщення.
19
20
Експлуатація
,,Примітка
yy При підключенні інших пристроїв
для мультисполучення на дисплеї
на короткий час з’явиться надпис
«PAIRED».
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, буде показано «_».
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
3
,,Примітка
Експлуатація
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, у деяких ситуаціях, як
описано нижче, з’єднання може не
працювати належним чином:
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій,
такий як, наприклад, медичний
прилад, мікрохвильова піч або
бездротовий LAN-адаптер.
yy Після вимкнення і повторного
ввімкнення системи необхідно заново
підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
yy Навіть коли до системи в режимі
Bluetooth підключено до 3
Bluetooth-пристроїв, ви можете
слухати музику і управляти
відтворенням лише на одному з
підключених пристроїв.
Управління підключеним
Bluetooth-пристроєм
Ви можете управляти такими функціями
підключеного до системи Bluetoothпристрою: відтворення, пауза, зупинка,
пропуск.
,,Примітка
yy Ця функція доступна лише з Android
OS і iOS.
yy Ця функція може не підтримуватися
або працювати іншим чином залежно
від Bluetooth-пристрою.
Блокування Bluetooth-з’єднання
(BT LOCK)
Ви можете дозволити Bluetooth-з’єднання
лише в режимах BT (Bluetooth) і LG TV,
щоб запобігти небажаним підключенням
через Bluetooth.
Щоб увімкнути цю функцію, приблизно
на 5 секунд натисніть N на пульті
дистанційного управління або T на
системі в режимі BT (Bluetooth).
З’явиться «BT LOCK», і ви зможете
обмежити Bluetooth-з’єднання.
Щоб вимкнути цю функцію, приблизно
на 5 секунд натисніть N на пульті
дистанційного управління або T на
системі в режимі BT (Bluetooth).
З’явиться «BT UNLOCK».
Експлуатація
21
,,Примітка
3
Експлуатація
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу завад від інших
електронних пристроїв.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з
телефонами, МР3-плеєрами,
портативними комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване
при вимкненні системи або при
віддаленні Bluetooth-пристрою від
системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте
Bluetooth-пристрій із системою.
yy Якщо з’єднання з Bluetoothпристроєм не встановлене, на
дисплеї відображатиметься надпис
«BT READY».
yy Під час користування функцією
Bluetooth установіть потрібний
рівень гучності на Bluetoothпристрої.
yy Якщо підключити Bluetooth-пристрій
під час використання LG TV, LG TV
буде відключено і буде підключено
Bluetooth-пристрій.
yy При підключенні Bluetooth-пристрою
(iOS-пристрій тощо) до системи або
при відтворенні з пристрою рівні
гучності будуть синхронізовані.
yy Bluetooth-з’єднання обривається
при перемиканні з функції Bluetooth
на іншу. Застосунок «Music Flow
Bluetooth» підтримує Bluetoothзв’язок тільки з одним пристроєм,
з якого відбувається відтворення.
Ви можете керувати Bluetoothпристроєм з системи, але не можете
використовувати виведення звуку.
yy При ввімкненні функції Bluetooth
система автоматично підключається
до Bluetooth-пристрою, який був
підключений останнім.
(Автоматичне підключення може не
підтримуватися залежно від технічних
характеристик підключеного
пристрою.)
22
Експлуатація
Користування
застосунком Music
Flow Bluetooth
,,Примітка
3
Встановлення застосунку
«Music Flow Bluetooth» на
Bluetooth-пристрій
Існують два способи встановлення
застосунку «Music Flow Bluetooth» на Ваш
Bluetooth-пристрій.
yy Застосунок «Music Flow
Bluetooth» для цієї системи може
використовуватися лише на
пристроях на базі ОС Android.
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» за допомогою
QR-коду
yy Рекомендується використовувати
останню версію застосунку.
1. Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» за допомогою QR-коду.
Відскануйте QR-код, скориставшись
програмою сканування.
Експлуатація
Про застосунок
«Music Flow Bluetooth»
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу розширити функції даної системи.
Щоб скористатися цими розширеними
функціями, завантажте та встановіть
безкоштовний застосунок «Music Flow
Bluetooth».
Нижче представлені кілька із багатьох
нових можливостей застосунку «Music Flow
Bluetooth».
Multi Juke box : Ви можете втричі
збільшити своє задоволення, одночасно
підключивши до 3 Bluetooth-телефонів.
Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів
та створюйте списки відтворення з усіх
телефонів.
2. Торкніться піктограми інсталяції.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на Bluetoothпристрої встановлено програму
сканування. У протилежному випадку
завантажте програму з магазину
«Google Android Market (Google Play
Store)».
yy Залежно від регіону, QR-код може не
працювати.
Експлуатація
Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» через «Google Android
Market (Google Play Store)»
1. Торкніться піктограми «Google Android
Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «Music Flow
Bluetooth» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть
пункт «Music Flow Bluetooth» і торкніться
його, щоб розпочати завантаження
Bluetooth-застосунку.
4. Торкніться піктограми інсталяції.
5. Торкніться піктограми завантаження.
yy Переконайтеся, що на вашому
Bluetooth-пристрої встановлений
застосунок «Google Android Market
(Google Play Store)».
Активація Bluetooth у
застосунку «Music Flow
Bluetooth»
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
1. На головному екрані торкніться
піктограми «Music Flow Bluetooth»,
щоб запустити застосунок «Music Flow
Bluetooth», та перейдіть до головного
меню.
2. Щоб отримати більше відомостей про
керування застосунком, торкніться
пункту [Setting], а потім [Help].
,,Примітка
yy Застосунок «Music Flow Bluetooth»
буде доступний у наступній версії
програмного забезпечення:
-- ОС Android: вер. 4.0.3 (або вища)
yy При використанні застосунку «Music
Flow Bluetooth» для управління
можливі відмінності між функціями
застосунку «Music Flow Bluetooth»
та штатного пульта дистанційного
управління. За необхідності
скористайтеся штатним пультом
дистанційного управління системи.
yy Залежно від Bluetooth-пристрою,
застосунок «Music Flow Bluetooth»
може не працювати.
yy Після установки з'єднання за
допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» музика може продовжити
відтворюватися на смартфоні. У
цьому випадку спробуйте повторити
процедуру з’єднання.
yy При керуванні іншими застосунками
або зміні настройок на вашому
Bluetooth-пристрої під час
використання застосунку «Music
Flow Bluetooth», застосунок «Music
Flow Bluetooth» може працювати
неправильно.
yy Якщо застосунок «Music Flow
Bluetooth» працює неправильно,
перевірте ваш Bluetooth-пристрій і
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth» та спробуйте встановити
з’єднання ще раз.
yy Залежно від операційної системи
смартфона, існують деякі відмінності
у роботі «Music Flow Bluetooth».
yy Якщо з’єднання із застосунком
«Music Flow Bluetooth» не працює
належним чином, перевірте
установки Bluetooth у вашому
Bluetooth-пристрої.
3
Експлуатація
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
23
24
3
Експлуатація
Користування радіо
Програмування
радіостанцій
Переконайтеся, що FM-антена підключена.
(стор. 15)
Можна запрограмувати до 50 FMрадіостанцій.
Прослуховування радіо
Перед налаштуванням радіостанцій
установіть низьку гучність.
1. Натискайте F до появи FM на дисплеї.
Тюнер налаштується на радіостанцію,
яку ви слухали останньою.
1. Натискайте F, поки на екрані не
з’явиться FM.
Експлуатація
2. Приблизно на дві секунди натисніть
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або Y/U на системі,
поки індикатор частоти станції не почне
змінюватися, після чого відпустіть.
Пошук припиняється, коли система
налаштується на станцію.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте TUNING -/+ на
пульті дистанційного управління або
Y/U на системі.
3. Відрегулюйте гучність, послідовно
натискаючи VOL +/- на пульті
дистанційного управління або обертаючи
регулятор гучності на системі.
Поліпшення якості
прийому FM-трансляції при
слабкому сигналі
Натисніть N на пульті дистанційного
управління або T на системі. Це
переводить приймач із режиму стерео в
режим моно, що, як правило, поліпшує
якість прийому.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або Y/U на системі.
3. Натисніть PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
почне мигати номер для програмування
станції.
4. Натисканням PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
номер для програмування станції.
5. Натисніть PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління. Станцію
запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування
інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану
радіостанцію, натискайте
PRESET·FOLDER W/S або цифрові
кнопки від 0 до 9 на пульті дистанційного
управління.
Видалення всіх
запрограмованих станцій
1. Натисніть PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління і утримуйте
впродовж двох секунд.
На дисплеї системи почне мигати
надпис «ERASEALL».
2. Для видалення всіх запрограмованих
радіостанцій натисніть кнопку
PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
Експлуатація
Регулювання звуку
Вибір звукових установок
Система містить набір стандартних
настройок оточуючого звуку. Для функції
еквалайзера передбачені різні індикатори,
що відповідають різним джерелам
звукового сигналу та ефектам.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки SOUND EFFECT.
На дисплеї
Пояснення
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Ця установка
відтворює живу
атмосферу
справжнього
концерту рок-, поп-,
джазової або
класичної музики.
FOOT BALL
Ви можете
насолоджуватися
звуковим ефектом
FOOTBALL
STADIUM.
STANDARD
Оптимізована
якість звучання.
Для вибору потрібного звукового режиму
натискайте REGION EQ на пульті
дистанційного управління або REGION EQ /
BASS BLAST на системі.
На дисплеї
Регіон
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
MERENGUE,
AXE, SALSA,
SERTANEJ,
FORRO
Латинська
Америка
ARABIC
Близький
Схід
DANGDUT
Індонезія
AFRO
Африка
INDIA
Індія
Пояснення
Оптимізований
режим
звучання для
музичного
жанру,
поширеного в
даному регіоні.
,,Примітка
yy На деяких акустичних системах
звук може бути відсутній або тихий
у залежності від вибраного режиму
звучання.
yy Натисніть на 3 секунди REGION
EQ / BASS BLAST на системі, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS
(BASS BLAST).
3
Експлуатація
Посилює високі
й низькі частоти
BASS (BASS BLAST) та створює
ефект об’ємного
звучання.
25
26
Експлуатація
Додаткові м3ожливості
Відтворення за програмою
Функція програмування дозволяє створити
список відтворення із ваших улюблених
треків/файлів на диску або USB-пристрої.
Програма може містити до 20 треків/файлів
на кожному носії. Можна запрограмувати
до 60 треків/файлів.
3
Створення Програмованого
списку відтворення
Експлуатація
1. В режимі зупинки натисніть
PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
2. Қашықтан басқару құралының C/V
түймесін басып, трек/файл параметрін
таңдаңыз.
3. Натисніть PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління, щоб зберегти
трек/файл.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші треки/
файли.
(Ви можете редагувати список,
натискаючи PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління для
вибору номера в програмі.)
5. Ще раз натисніть PROGRAM/MEMORY на
пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити запрограмований список,
натисніть N на пульті дистанційного управління
після створення списку.
,,Примітка
При створенні або редагуванні
програмованого списку відтворення
функція REPEAT вимикається.
Редагування програмованого
списку відтворення
1. В режимі зупинки натисніть
PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
2. Кнопками PRESET·FOLDER W/S
або PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління оберіть трек/
файл для редагування.
3. Натисніть C/V на пульті
дистанційного управління.
4. Ще раз натисніть PROGRAM/MEMORY на
пульті дистанційного управління.
5. Повторіть кроки з 2 по 4, щоб запрограмувати
інші треки/файли.
Щоб відтворити запрограмований список,
натисніть N на пульті дистанційного управління
після редагування списку.
Видалення Програмованого
списку відтворення
Функція видалення працює лише в режимі
редагування.
1. В режимі зупинки натисніть
PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
2. Послідовним натисканням
PRESET·FOLDER W/S або PROGRAM/
MEMORY на пульті дистанційного
управління оберіть пісню.
3. Оберіть пісню та натисніть DELETE на
пульті дистанційного управління.
,,Примітка
yy Функція програмованого списку
відключається у наведених нижче
ситуаціях.
-- Перемикання на іншу функцію.
-- Вимкнення і ввімкнення системи.
-- Натискання цифрових кнопок на пульті
дистанційного управління.
-- Відтворення файлу з використанням
SEARCH і
SEARCH .
yy Програмований список відтворення
очищується в наступних випадках.
-- Виймання диска або USBпристрою.
-- Видалення музичних файлів з USBпристрою.
-- Відключення шнура живлення від
розетки.
Експлуатація
Інші операції
Тимчасове приглушення звуку
Натисніть
на пульті дистанційного управління,
щоб відключити звук.
Функція приглушення звуку може знадобитися,
наприклад, якщо ви хочете відповісти на
телефонний дзвінок, при цьому на дисплеї
з’явиться «MUTE».
Для виходу із режиму повторно натисніть
на пульті дистанційного управління або змініть
рівень гучності.
Коли живлення вимкнене, один раз натисніть
кнопку DEMO на системі. Система ввімкнеться і на
дисплеї будуть відображені всі функції.
Щоб скасувати функцію DEMO, повторно натисніть
DEMO на системі.
,,Примітка
Коли активний режим DEMO, ви
можете користуватися іншими
функціями, при цьому роботу режиму
DEMO буде тимчасово призупинено.
- Якщо протягом 10 секунд не буде
натиснута жодна кнопка, пристрій
автоматично повернеться в режим
DEMO.
Зупинка з відновленням
Система фіксує точку, в якій ви натиснули
Z на пульті дистанційного управління або
I на системі, залежно від диска або USB.
Якщо двічі натиснути Z на пульті
дистанційного управління або I на
системі, точка зупинки буде видалена.
Використання мікрофона
1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Співайте під акомпанемент.
Відрегулюйте гучність мікрофона кнопками
MIC +/- на системі.
,,Примітка
yy Якщо ви не користуєтеся мікрофоном,
установіть гучність MIC на мінімум або
вимкніть MIC та відключіть мікрофон
від роз’єму MIC.
yy Якщо мікрофон знаходиться надто
близько до динаміка, можуть
виникати гучні шуми. У цьому випадку
розташуйте мікрофон подалі від
динаміка, або знизьте рівень звуку
з мікрофона за допомогою MIC - на
системі.
yy Якщо гучність мікрофона зависока,
можуть виникати викривлення звуку.
У цьому випадку кнопкою MIC - на
системі установіть мінімальний рівень
гучності.
yy До звуку з мікрофонів можна додати
ефект луни за допомогою ECHO.
3
Експлуатація
DEMO
27
28
Експлуатація
ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
Тональність регулюється в діапазоні
9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова
тональність).
Натисніть VOICE CANCELLER, на дисплеї
з’явиться надпис «ON».
Для скасування повторно натисніть VOICE
CANCELLER.
Якість роботи функції VOICE CANCELLER
залежить від якості запису музичного
файлу.
3
,,Примітка
Експлуатація
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Щоб підвищити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER ( ).
yy Щоб понизити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER ( ).
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
yy Для скидання змініть функцію,
відключіть мікрофон або змініть
музику.
yy Ця функція доступна тільки при
підключеному мікрофоні.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Для скидання змініть функцію або
відключіть мікрофон.
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
yy Ця функція недоступна для
монофонічних джерел звуку.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
ECHO
Якщо підключити мікрофон до роз’єму MIC,
до звуку з мікрофонів можна додати ефект
луни за допомогою кнопки ECHO.
ECHO 1
ECHO 2
,,Примітка
ECHO OFF
Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
Експлуатація
Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
Послідовно натискайте кнопку SLEEP на
пульті дистанційного управління, щоб обрати
час затримки від 10 до 180 хвилин.
Після того, як заданий час мине, система
автоматично вимкнеться.
Щоб скасувати функцію таймера сну,
послідовно натискайте SLEEP на пульті
дистанційного управління поки не з’явиться
«SLEEP 10», після чого ще один раз натисніть
SLEEP на пульті дистанційного управління,
коли відображається «SLEEP 10».
yy Ви можете перевірити, скільки
часу залишилося до вимкнення
системи. Натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління, щоб
перевірити час, що залишився.
yy Ви можете змінити час, що
залишився, коли відображається час,
що залишився, або «DIMMER».
Затемнення
Один раз натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління.
Яскравість світіння дисплея зменшиться
вдвічі.
Для скасування послідовно натискайте
SLEEP на пульті дистанційного управління,
поки затемнення не буде відключене.
Автоматичне вимикання
Якщо до головної системи не підключений
зовнішній пристрій і система не
використовується впродовж 15 хвилин,
вона автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається
через шість годин, якщо зовнішній пристрій
підключений до головної системи через
аналогові входи.
При встановленому з’єднанні WIRELESS
PARTY LINK, функція автоматичного
вимкнення живлення застосовується лише
до ГОЛОВНОЇ системи. На ПІДЛЕГЛІЙ
системі функція автоматичного вимкнення
живлення доступна після роз’єднання
ПІДЛЕГЛОЇ і ГОЛОВНОЇ системи.
Як відключити з’єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм
Вимкніть систему, натиснувши кнопку
живлення щонайменше на 5 секунд.
3
Експлуатація
,,Примітка
29
30
Експлуатація
Автоматичне ввімкнення
живлення
Система автоматично вмикається при
прийомі вхідного сигналу: LG TV або
Bluetooth.
Під час увімкнення телевізора,
підключеного до системи, система
розпізнає вхідний сигнал та обирає
відповідну функцію. Ви можете слухати звук
з системи.
3
При спробі підключення Bluetoothпристрою система вмикається і з’єднується
з вашим Bluetooth-пристроєм. Ви можете
відтворювати музику.
Експлуатація
,,Примітка
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
yy Залежно від підключеного пристрою,
при ввімкненні системи Bluetoothзв’язок може бути не встановлений.
yy Після розірвання Bluetooth-з’єднання
з системою деякі інші Bluetoothпристрої намагатимуться установити
з’єднання із системою. З цієї причини
рекомендується розірвати з’єднання
перед вимкненням системи.
yy При спробі встановлення зв’язку із
застосунком «Music Flow Bluetooth»
вмикається функція Bluetooth-зв’язку
системи.
yy При ввімкненні системи за
допомогою функції LG TV або
Bluetooth, вмикається відповідна
функція системи.
yy Якщо вже було здійснене сполучення
системи, система вмикається
автоматично при надходженні
вхідного сигналу.
yy Якщо вимкнути систему, натиснувши
кнопку живлення більше ніж на
5 секунд, функцію «Автоматичне
ввімкнення живлення» буде
відключено.
Щоб активувати її, увімкніть систему.
Автоматична зміна функції
Система розпізнає надходження
вхідних сигналів Bluetooth і LG TV або
підключеного переносного пристрою,
після чого автоматично активує відповідну
функцію.
При спробі під'єднання
пристрою Bluetooth
При підключенні Bluetooth-пристрою до
системи активується функція Bluetooth.
Відтворюйте музику на Bluetooth-пристрої.
При підключенні до PORT.IN
При підключенні переносного пристрою
до роз’єму PORT.IN буде обрано функцію
PORTABLE. Відтворюйте музику на
переносному пристрої.
Якщо підключений телевізор LG
При ввімкненні телевізора LG, підключеного
через LG Sound Sync, на системі
вмикається функція LG TV. Ви можете
слухати звук з вашого телевізора.
,,Примітка
yy Ця функція недоступна під час
видалення.
yy Ця функція працює лише з
пристроями, які підключалися
раніше.
yy Якщо ввімкнена функція блокування
Bluetooth-з’єднання, з’єднання
Bluetooth-пристрою і телевізора LG
TV буде доступне тільки в режимах
Bluetooth і LG TV.
Експлуатація
31
Налаштування
годинника
Використання системи в
якості будильника
1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте ALARM на пульті
дистанційного управління.
2. Натисніть і утримуйте CLOCK на пульті
дистанційного управління.
3. Оберіть режим відображення
часу кнопками C/V на пульті
дистанційного управління.
- AM 12:00 (при відображенні у форматі
AM/PM), або 0:00 (для відображення у
24-годинному форматі)
5. Установіть години кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
6. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
7. Установіть хвилини кнопками C/V
на пульті дистанційного управління.
8. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
Налаштування годинника
через застосунок «Music
Flow Bluetooth»
Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» на свій Android-пристрій.
(стор. 22-23)
Після встановлення Bluetooth-з’єднання
за допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» відбудеться автоматична
синхронізація годинника системи з
годинником пристрою.
3. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління установіть
години і хвилини та натисніть SET на
пульті дистанційного управління для
підтвердження.
4. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
функцію та натисніть SET на пульті
дистанційного управління для
підтвердження.
-- Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
номер запрограмованої радіостанції
для режиму тюнера та натисніть SET на
пульті дистанційного управління.
Якщо радіостанції не запрограмовані,
цей крок буде пропущено.
5. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління змініть
гучність та натисніть SET для
підтвердження.
,,Примітка
yy Після установки часу, показання
годинника можна перевірити,
натиснувши кнопку CLOCK на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Після налаштування годинника ви
можете налаштувати будильник.
yy Після установки часу та
налаштування будильника, можна
перевірити настройки будильника,
натиснувши кнопку ALARM на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Для вибору режиму ALARM ON/
OFF натискайте ALARM на пульті
дистанційного управління.
3
Експлуатація
4. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління для підтвердження вибору.
1. Увімкніть систему.
32
Експлуатація
LG Sound Sync
Деякими функціями даної системи
можна управляти за допомогою пульта
дистанційного управління вашого
телевізора з функцією LG Sound Sync.
Система сумісна з телевізорами LG, які
підтримують функцію LG Sound Sync.
Переконайтеся, що на вашому телевізорі є
логотип LG Sound Sync.
3
Експлуатація
Функції, якими можна управляти за
допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG: Збільшення/
зменшення гучності, приглушення звуку
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію з
експлуатації до вашого телевізора.
1. Увімкніть систему, натиснувши 1.
2. Натискайте кнопку F, поки не буде
обрано функцію LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора
на відтворення звуку через систему:
Меню настройок телевізора [Sound]
[TV Sound output]
[LG Sound Sync
(Wireless)]
На дисплеї приблизно на 3 секунди
з’явиться «PAIRED», після чого
на дисплеї буде відображено «LG
TV», якщо систему було правильно
підключено до телевізора.
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати пульт
дистанційного управління системи при
користуванні функцією LG Sound Sync.
При повторному використанні пульта
дистанційного управління телевізора
систему буде синхронізовано з
телевізором.
yy При порушенні підключення перевірте
стан системи і телевізора : живлення,
функція.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення у перелічених нижче
випадках в разі використання LG Sound
Sync.
-- Система вимкнена.
-- Увімкнена інша функція.
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
yy Час до вимкнення системи може бути
різним залежно від вашого телевізора.
yy При спробі змінити функцію на LG TV,
гучність буде встановлено на рівень,
заданий для функції LG TV.
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки або
моделі телевізора.
yy Якщо установити з’єднання через LG
Sound Sync, коли вже установлене
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth», буде доступне управління за
допомогою застосунку.
yy Якщо вимкнути систему безпосередньо
натисканням кнопки 1, з'єднання
LG Sound Sync буде розірвано. Щоб
знову скористатися функцією, потрібно
повторно з’єднати TV і систему.
yy Якщо підключити телевізор LG, коли
Bluetooth вже використовується,
Bluetooth-з’єднання буде розірване і буде
підключено телевізор LG.
yy При з'єднанні TV і системи через LG
Sound Sync гучність може збільшитися.
Зменште гучність TV та повторно
з'єднайте його з системою.
yy При ввімкненні телевізора LG TV,
підключеного через LG Sound Sync
або вході у функцію LG TV, система
автоматично перемикається на функцію
LG TV.
yy Необхідно налаштувати звуковий вихід
телевізора вручну залежно від версії
вашого телевізора LG TV.
Експлуатація
Підключення
WIRELESS PARTY
LINK
Звук з системи
(MASTER) паралельно
відтворюється на системі
(SLAVE).
Ця функція доступна на пристроях, які
підтримують WIRELESS PARTY LINK.
Назву функції розширення бази
відтворення звуку на сумісні вироби через
дротове і бездротове з’єднання було
замінено на PARTY LINK або WIRELESS
PARTY LINK.
33
,,Примітка
yy Ця функція недоступна, якщо ви
використовуєте LG Sound Sync.
При підключенні в режимі LG TV на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Мікрофон можна використовувати
лише на SLAVE системі. Кількість
доступних функцій на SLAVE системі
обмежена.
yy Коли WIRELESS PARTY LINK
відключено, SLAVE система
переходить у режим BT.
yy Якщо встановити з’єднання не
вдається, на дисплеї з’явиться
«FAILED».
yy Звук MASTER системи і SLAVE
системи може відрізнятися залежно
від стану відтворення або джерела.
yy Перевірте наступну інформацію
перед з’єднанням через Bluetooth.
1. Натисніть WIRELESS LINK на системі.
На дисплеї з’явиться PARTY LINK MODE
SELECT.
2. Натисніть WIRELESS LINK на системі
та оберіть MASTER або SLAVE.
- Система
: Обрати MASTER.
-С
истема
: Обрати SLAVE.
Дві системи розпочнуть процес
установлення з’єднання між собою.
3. Після успішного встановлення з’єднання
між двома системами на MASTER
системі з’явиться повідомлення «Назва
підлеглого пристрою CONNECTED».На
SLAVE системі з’явиться «CONNECTED
TO назва головного пристрою» і
невдовзі зміниться на SLAVE.
-- До MASTER системи можна
підключити лише один Bluetoothпристрій. Підключити Bluetoothпристрій до SLAVE системи
неможливо.
-- З’єднання WIRELESS PARTY LINK
підтримується лише на пристроях
на базі Android. (З’єднання
WIRELESS PARTY LINK може
не підтримуватися залежно від
характеристик підключеного
пристрою або операційної
системи.)
-- Знімні/замінні Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо), не
підтримують з’єднання WIRELESS
PARTY LINK.
-- Коли підключений WIRELESS
PARTY LINK, Bluetooth-з’єднання
не підтримує функцію видалення.
3
Експлуатація
yy Функція приглушення звуку працює
синхронно на обох системах.
yy З’єднання WIRELESS PARTY LINK
буде розірване при вимкненні
системи або при натисканні
WIRELESS LINK на системі.
34
Пошук і усунення несправностей
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Проблема
Пристрій не працює
належним чином.
Причина і спосіб усунення
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача
тощо) і ввімкніть їх знову.
yy Від’єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не
вмикається.
4
Пошук і усунення несправностей
Відсутній звук.
yy Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур
живлення до розетки.
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
yy Переконайтеся, що обрано правильну функцію.
Натисніть перемикач функції та перевірте, яка функція ввімкнена.
yy Перевірте, чи правильно підключені акустичні системи. Кабелі
акустичних систем повинні бути підключені правильно.
yy Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи
придатний даний диск для відтворення на системі.
Система не
розпочинає
відтворення.
yy Не вставлений диск. Вставте диск.
yy Диск забруднений. Очистіть диск. (стор. 38)
yy Диск вставлений неправильною стороною.
Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
yy Антена розташована або підключена неправильно.
Надійно підключіть антену.
Неможливо
налаштуватися на
радіостанцію.
yy Занадто низька потужність сигналу радіостанції.
Налаштуйтеся на станцію вручну.
yy Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час
автоматичної настройки зі збереженням у пам’яті).
Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 24.
Пошук і усунення несправностей
Проблема
35
Причина і спосіб усунення
yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до
системи.
Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
Пульт дистанційного
більше 7 м.
управління не
y
y
Між пультом дистанційного управління та системою наявна
працює належним
перешкода. Усуньте перешкоду.
чином.
yy Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління.
Установіть нові батарейки.
Синхронізація звуку
LG Sound Sync не
працює.
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound
Sync.
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync.
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
4
Пошук і усунення несправностей
36
Додаток
Загальні технічні характеристики
Загальні
Електроживлення
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на системі.
Очікування мережі : 0,5 Вт
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Діапазон робочих
температур
Робочий діапазон відносної
вологості
(усі мережні порти активні.)
Прибл. 350 мм x 163 мм x 251 мм
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
60 %
Вхідні з’єднання
Аналоговий аудіовхід
(AUX IN)
Вхід для переносних
пристроїв (PORT. IN)
Мікрофон (MIC)
5
1,0 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 75 Ω, роз'єм RCA (Л, П)
0,5 Вскв. (стереороз’єм 3,5 мм) x 1
Чутливість 20 мВ (1 кГц), роз’єм 6,3 мм x 1
Тюнер
Діапазон настройки FM
87,5 – 108,0 МГц або 87,50 – 108,00 МГц
Додаток
Система
Діапазон відтворюваних
частот
Співвідношення сигнал/шум
Динамічний діапазон
Живлення на шині даних
(USB)
100 - 20,000 Гц
Не менше 75 дБ
Не менше 75 дБ
5 В 0 500 мА
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)
Загальна вихідна потужність
720 Вт RMS
Фронтальний канал
240 Вт RMS х 2 (3 Ω при 1 кГц, кнв 20 %)
Сабвуфер
240 Вт RMS (3 Ω при 60 Гц, кнв 20 %)
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Додаток
37
Характеристики акустичних систем
Фронтальні АС
Тип
2 смуги, 2 динаміки
Імпеданс
3Ω
Номінальна вхідна
потужність
240 Вт RMS
Максимальна вхідна
потужність
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
480 Вт RMS
Прибл. 266 мм x 314 мм x 234 мм
Сабвуфер
Тип
1 смуга, 1 динамік
Імпеданс
Номінальна вхідна
потужність
Максимальна вхідна
потужність
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
3Ω
240 Вт RMS
480 Вт RMS
Прибл. 266 мм x 314 мм x 300 мм
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Права на словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® належать Bluetooth® SIG, Inc.,
компанія LG Electronics використовує дані знаки за ліцензією.
Інші торгові знаки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.
Додаток
Торгові марки і ліцензії
5
38
Додаток
Обслуговування
Зауваження стосовно
дисків
Поводження з дисками
Забороняється наклеювати на диск папір
або клейку стрічку.
Зберігання дисків
Після користування зберігайте диски у
футлярах. Бережіть диски від прямої
дії сонячного світла або джерел тепла,
ніколи не залишайте їх у припаркованому
автомобілі під прямим сонячним світлом.
Чищення дисків
5
Відбитки пальців і пил на диску можуть
спричинити зниження якості зображення
і звуку. Перед відтворенням очистіть диск
чистою м’якою тканиною. Протирайте диск
від центру до країв.
Додаток
Не використовуйте для чищення дисків
сильні розчинники, такі як спирт, бензин,
ацетон, побутові чистильні засоби, а також
антистатичні аерозолі для грамплатівок.
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти виріб, для
забезпечення максимального захисту
запакуйте його тим же чином, яким він був
запакований виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля
виробу леткі речовини, такі як інсектицидні
аерозолі. Сильний тиск при протиранні
може зіпсувати поверхню. Не залишайте
надовго гумові або пластикові предмети в
контакті з приладом.
Чищення виробу
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні
сильно забруднені, очистіть їх м’якою
тканиною, злегка зволоженою в слабкому
миючому розчині. Не застосовуйте сильні
розчинники, такі як спирт, бензин або
ацетон, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню приладу.
Технічне обслуговування
приладу
Даний прилад є високотехнологічним
прецизійним виробом. Якщо лінзи системи
оптичного зчитування та деталі приводу
диска забруднені або зношені, якість
зображення може значно погіршитися.
Детальніше дізнайтеся у найближчого
офіційного дилера.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising