LG | CL87 | User manual | LG CL87 Інструкція користувача

LG CL87 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Hi-Fi
Міні-система
Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та
збережіть її для подальшого використання.
Модель
CL87 (CL87, CLS88F)
MFL71389010
1908_Rev01
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
УВАГА: Не використовуйте поруч
із виробом високовольтні пристрої.
(Наприклад, електричні мухобійки).
Електричний розряд може пошкодити виріб.
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі
приладу неізольованих
деталей, що перебувають
під високою напругою,
величина якої достатня, щоб
становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок з експлуатації
й обслуговуванню в
документації з комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ
ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: У даному виробі використовується
лазерна система. Для забезпечення
правильного використання пристрою,
уважно ознайомтеся з інструкцією з
експлуатації та збережіть її для звернень у
майбутньому. Якщо пристрою знадобиться
технічне обслуговування, зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Використання органів керування, або
виконання настройок чи процедур
способом, не передбаченим даним
посібником, може призвести до
небезпечного опромінення. Щоб запобігти
прямому лазерному опроміненню, не
відкривайте корпус.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Установлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Не допускається вбудовування
виробу, наприклад, у книжкову шафу або
в стелаж, якщо в місці встановлення не
забезпечується належна вентиляція, або
таке встановлення суперечить інструкціям
виробника.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській
табличці, розташованій на нижній або будьякій іншій стороні виробу.
Початок роботи
УВАГА стосовно шнура живлення
Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції.
Не перевантажуйте штепсельні розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте
його, припиніть використання пристрою
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
УВАГА: Не дозволяйте дітям просувати руки
або сторонні предмети в отвір *фазоінвертора
акустичної системи.
* Фазоінвертор акустичної системи :
Отвір у корпусі (ящику) акустичної системи для
підвищення якості звучання низьких частот.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
Означає обладнання класу II.
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
1
Початок роботи
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
3
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
3
Експлуатація
2
4
6
7
7
7
7
8
10
12
Заходи безпеки
Зміст
Особливості моделі
Вимоги до відтворюваних файлів
– Вимоги до аудіофайлів
– Сумісні USB-пристрої
– Вимоги до USB-пристроїв
Пульт дистанційного управління
Передня панель
Задня панель
18
18
18
19
20
2
Підключення
14
14
15
15
Спосіб установки феритового осердя
– Про феритове осердя
Підключення акустичних систем
– Підключення кабелів світла колонок
до системи
Підключення зовнішньої апаратури
– З’єднання AUX IN 1
– З’єднання AUX IN 2
– Підключення до USB-порту
– Підключення антени
Основні операції
– Керування відтворенням з CD/USB
– Автоматичне відтворення
– Вибір папки і MP3/WMA-файлу
– Видалення файлу/папки або
форматування
Ефекти відтворення
– DJ EFFECT
– DJ SCRATCHER
– AUTO DJ
– DJ PAD
– DJ LOOP
– PARTY ACCELERATOR
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth®
– Прослуховування музики, що
зберігається на Bluetooth-пристроях
Користування застосунком LG XBOOM
– Встановлення застосунку «LG
XBOOM» на Bluetooth-пристрій
– Активація Bluetooth у застосунку
«LG XBOOM»
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Поліпшення якості прийому FMтрансляції при слабкому сигналі
– Програмування радіостанцій
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
16
16
16
17
17
21
21
21
22
22
23
23
24
24
27
27
28
29
29
29
29
29
Зміст
30
30
30
31
32
32
32
32
32
33
35
36
36
36
37
37
38
38
38
39
40
Регулювання звуку
– Вибір звукових установок
– Настройка USER EQ
– Відтворення в режимі JUKE BOX
Інші операції
– Тимчасове приглушення звуку
– Режим CHILDSAFE
– DEMO
– Зупинка з відновленням
– Використання мікрофона
– LIGHTING
– Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
– Затемнення
– Автоматичне вимикання
– Автоматичне ввімкнення живлення
– Автоматична зміна функції
Налаштування годинника
– Налаштування годинника через
застосунок «LG XBOOM»
– Використання системи в якості
будильника
LG Sound Sync
Підключення WIRELESS PARTY LINK
4
Пошук і усунення
несправностей
41
41
42
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
– ПРИМІТКИ по запуску режиму
відображення на дисплеї
5
Додаток
43
44
44
45
45
45
Загальні технічні характеристики
Характеристики акустичних систем
Торгові марки і ліцензії
Обслуговування
– Зауваження стосовно дисків
– Поводження з виробом
5
1
2
3
4
5
6
Початок роботи
Особливості моделі
1
BLUETOOTH®
Початок роботи
Прослуховування музики з Bluetoothпристроїв.
Студійні ефекти
Прослуховування музики з різноманітними
звуковими і студійними ефектами.
LG XBOOM
LG XBOOM це застосунок, призначений
для управління деякими із найновіших
аудіопристроїв LG. (стор. 27-28)
LG Sound Sync
Управління рівнем гучності приладу
за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора LG, який
підтримує LG Sound Sync.
Початок роботи
Вимоги до
відтворюваних
файлів
yy MP3-плеєр: MP3-плеєри з флешпам’яттю.
Вимоги до аудіофайлів
yy Функція USB цього пристрою підтримує
не всі USB-пристрої.
yy Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3),
32–48 кГц (WMA)
yy Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (МР3), 40 - 192
кбіт/с (WMA)
yy Максимальна кількість файлів : Data CD :
999 / USB : 2000
yy Максимальна кількість папок : Data CD :
99 / USB : 200
yy Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
yy Деякі MP3/WMA-файли можуть не
відтворюватися залежно від типу або
формату файлу.
Сумісні USB-пристрої
yy USB флеш-накопичувачі:
Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB
1.1.
Вимоги до USB-пристроїв
yy Пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно установлювати
додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
yy Не від’єднуйте USB-пристрій під час його
роботи.
yy У разі підключення USB-пристрою
великої місткості, розпізнавання може
тривати довше кількох хвилин.
yy Для запобігання втраті даних виконуйте
резервне копіювання.
yy Файлова система дисків CD-ROM:
ISO9660/JOLIET
yy Якщо використовується USB-подовжувач
або USB-концентратор, USB-пристрій не
буде розпізнано.
yy Рекомендовано використовувати
програму Easy-CD Creator, яка створює
файлову систему ISO 9660.
yy Пристрої з файловою системою NTFS
не підтримуються. (Підтримується тільки
файлова система FAT (16/32)).
yy Ви не зможете відтворити на системі
файл, захищений DRM (Управління
цифровими правами).
yy Дана система розпізнає до 2000 файлів.
yy Формат дисків DTS не підтримується.
Для забезпечення сумісності з
програвачами LG форматуйте диски
багаторазового запису у файловій системі
[Mastered]. Диски, записані у файловій
системі Live File System, не будуть
відтворюватися на програвачах LG.
(Mastered/Live File System: формати
файлової системи для дисків у Windows
Vista)
yy Не підтримується робота з зовнішніми
жорсткими дисками, кард-рідерами,
заблокованими пристроями та
внутрішньою пам'яттю пристроїв з USBінтерфейсом.
yy USB-порт системи не можна підключити
до комп'ютера. Цю систему не можна
використовувати як пристрій для
збереження даних.
yy Деякі USB-пристрої можуть не працювати
з цією системою.
1
Початок роботи
Сумісність файлів MP3/WMA з даним
пристроєм має наступні обмеження:
7
8
1
Початок роботи
Пульт дистанційного
управління
• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Очікування) : Вмикання і вимикання
живлення.
B (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття
лотка для диска.
Початок роботи
VOL (Гучність) +/- : Регулювання гучності
звуку в динаміках.
F (Функція) : Вибір функції і джерела
вхідного сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Диск
USB
Вхідний потік AUX (3,5 мм)
Вхід AUX
Bluetooth
LG Sound Sync
(бездротовий)
Тюнер
Дисплей
CD
USB 1 / USB 2
AUX 1
AUX 2
BT
LG TV
FM
[ (Приглушення звуку) : Приглушення
звуку.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Вибір номера запрограмованої
радіостанції. (стор. 29)
-- Пошук папок з MP3/WMA-файлами.
Якщо на CD або USB-носії міститься
декілька папок з MP3- чи WMA-файлами,
за допомогою кнопки PRESET·FOLDER
W/S виберіть папку, файли з якої ви
хочете відтворити.
JUKEBOX/MEMORY :
Заміна батарейки
-- Програмування радіостанцій. (стор. 29)
-- Вибір режиму JUKE BOX. (стор. 31)
-- Створює список JUKE BOX.
(R03
)
(R03)
AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (стор. 22)
DELETE :
Зніміть кришку батарейного відсіку на
задній стороні пульта дистанційного
управління та вставте батарейку,
дотримуючись полярності 4 і 5.
-- Видалення MP3/ WMA - файлів. (Тільки
USB) (стор. 20)
-- Видаляє пісню пісні зі списку JUKE BOX.
-- Видалення всіх запрограмованих станцій.
Початок роботи
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Прослуховування треків/файлів у
режимі повтору або в довільному порядку.
Цифрові кнопки 0 - 9 : Вибір
пронумерованих треків/файлів або
запрограмованих радіостанцій.
TUNING-/+ : Налаштування на
радіостанцію.
-- Перехід назад або вперед.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
N (Відтворення/Пауза) :
-- Початок або призупинення відтворення.
-- Вибір стерео/моно.
Z (Зупинка):
-- Зупинка відтворення.
-- Скасування функції DELETE.
EQUALIZER : Вибір режиму звучання.
SPECIAL EQ : Виберіть спеціальний
еквалайзер.
J (Інформація) :
-- Перегляд даних музичного файлу.
MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег
містить таку інформацію, як Title (Назва),
Artist (Виконавець), Album (Альбом) та
Time (Тривалість).
-- Показує назву Bluetooth-пристрою,
коли на системі активований режим BT
READY.
-- Показує назви всіх підключених
Bluetooth-пристроїв у режимі Bluetooth.
-- Після того як пристрої будуть успішно
з’єднані один з одним в режимі
WIRELESS PARTY LINK, назва кожного
із пристроїв з’явиться на екрані кожного
із них.
CLOCK : Установка годинника і перегляд
поточного часу.
ALARM : За допомогою функції ALARM
можна задавати час запуску відтворення в
режимі CD, USB або Tuner.
• • • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : Ви можете
приглушувати вокал під час відтворення
музики з різних джерел.
SLEEP : Автоматичне вимикання системи
через установлений проміжок часу.
(Затемнення : Зменшення яскравості
дисплея вдвічі).
SET : Підтвердження установки.
KEY CHANGER (L/l) : Вибір тональності у
відповідності до тембру вашого голосу.
MIC (Мікрофон) ECHO : Обирає режим
ECHO.
? : Ця кнопка не має призначеної функції.
VOCAL EFFECTS : Обирає різні режими
вокальних ефектів.
? : Ця кнопка не має призначеної функції.
1
Початок роботи
C/V (Пропуск/пошук) :
9
10
Початок роботи
Передня панель
a
1
b
c
d
e
Початок роботи
n
f
m
l
k ji
g
LIGHTING
a Порт USB 1
Вибір режиму освітлення.
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
MIC VOL (рівень гучності мікрофона) -/+
b 1 (Очікування)
Регулює гучність мікрофона.
Вмикання і вимикання живлення.
MIC (Мікрофон) ECHO
c Дисплей
Обирає режим ECHO.
d F (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного
сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Диск
USB
Вхідний потік AUX (3,5 мм)
Вхід AUX
Bluetooth
LG Sound Sync
(бездротовий)
Тюнер
h
Дисплей
g
(Датчик дистанційного управління)
Роз’єм MIC (Мікрофон) 1/2
Роз’єм AUX IN 1
h KEY CHANGER (L/l)
CD
USB 1 / USB 2
AUX 1
AUX 2
BT
Вибір тональності у відповідності до
тембру вашого голосу.
LG TV
VOCAL EFFECTS
FM
Вибір режиму VOCAL EFFECTS.
e Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
f MASTER VOLUME
-- Регулює гучність динаміка.
-- Вибір ефектів освітлення.
-- Вибирає вокальні ефекти.
VOICE CANCELLER
Ви можете зменшити вокальні тони під
час відтворення музики з різних джерел
вхідного сигналу.
Початок роботи
i 3 TWIN
З’єднує два динаміки для режиму TWIN
функції WIRELESS PARTY LINK.
DJ LOOP
N (Відтворення/Пауза)
-- Початок або призупинення
відтворення.
-- Вибір стерео/моно.
V (Пропуск/Пошук)
-- Перехід уперед.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
-- Вибір радіостанцій.
PARTY ACCELERATOR MODE
Вибирає режим PARTY ACCELERATOR
MODE.
j Лоток для диска
k Важіль PARTY ACCELERATOR
Посуньте важіль, щоб створити
атмосферу вечірки.
l DEMO
При натисканні кнопки DEMO при
вимкненому живленні відбудеться
перехід у режим DEMO.
SPECIAL EQ / BASS BLAST (або BASS
BLAST+)
-- Виберіть спеціальний еквалайзер.
-- Натисніть і утримуйте, щоб вибрати
ефект BASS (або BASS +).
Z (Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування
функції DELETE.
C (Пропуск/Пошук)
-- Перехід назад.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
-- Вибір радіостанцій.
B (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
m CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM
або USER для мікшування. (Щоб
користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело у
застосунку «LG XBOOM».)
1, 2, 3, 4 (DJ PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.
n DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL &
SEARCH
-- Обертайте за і проти годинникової
стрілки для ефекту «скретч».
-- Обертайте за і проти годинникової
стрілки для регулювання рівня USER
EQ.
-- Пошук папки або файлу.
-- Настройка рівня DJ EFFECT.
DJ EFFECT
Вибір потрібного DJ EFFECT.
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі
вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
USER EQ
Виберіть еквалайзер, створений вами.
1
Початок роботи
Вибір режиму DJ LOOP.
(Режим DJ LOOP можна
використовувати під час відтворення
CD/USB.)
11
12
Початок роботи
Задня панель
1
Початок роботи
a
100
b c
d
100
e
a Шнур живлення
b ANTENNA (FM)
>>Увага!
c AUX IN 2 (L/R)
yy Підключіть шнур живлення
безпосередньо до електричної
розетки, якщо можливо. Якщо
шнур не дістає розетки, настійно
рекомендується використовувати
подовжувач на 110 В / 15 A або 230
В / 15 A, оскільки у протилежному
випадку система буде працювати
неправильно через недостатню
потужність.
yy Не перевантажуйте подовжувач
надмірним електричним
навантаженням.
Підключення зовнішнього пристрою.
d SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Підключення кабелів підсвічування
акустичний систем.
e Роз’єм SPEAKERS
Початок роботи
13
Корисні функції для користування системою
Початкова установка
функції — вимк.
Автоматичне
ввімкнення
живлення
(стор. 37)
Дозволяє вмикати
систему автоматично
за допомогою вхідного
сигналу : BT (Bluetooth)
або LG TV
УВІМК.
ВИМК.
Виконати дію
На 5 секунд натисніть кнопку N в
режимі BT (Bluetooth).
На 5 секунд натисніть кнопку N в
режимі BT (Bluetooth).
Вимкніть систему, натиснувши 1 на
системі упродовж 5 секунд.
Вимкніть систему, натиснувши 1 на
системі упродовж 5 секунд.
1
Початок роботи
Функція
Пояснення
Мета
УВІМК.
BT Lock Увімк./ Дозволяє підключати
Bluetooth-пристрій тільки
Вимк.
в режимах BT (Bluetooth)
(стор. 26)
ВИМК.
і LG TV.
14
Підключення
Спосіб установки
феритового осердя
Феритове осердя може бути відсутнім
залежно від місцевих законодавчих норм.
2
Про феритове осердя
Підключення
Феритове осердя необхідно
встановлювати для зниження або усунення
електромагнітних завад.
1. Відкрийте феритове осердя, потягнувши
фіксатор [a].
2. Зробіть два витки кабеля живлення
навколо феритового осердя.
3. Закрийте феритове осердя і защепіть
його корпус.
100
100
Підключення
Підключення
акустичних систем
Підключіть з’єднувачі кабелів акустичних
систем до роз’ємів SPEAKERS.
Переконайтеся, що з’єднувачі акустичних
кабелів підключені до роз’ємів відповідних
кольорів.
>>Увага!
yy Не піднімайте акустичні системи
самотужки. Щоб підняти акустичну
систему, потрібні дві особи. У
протилежному випадку можливе
пошкодження акустичних систем, а також
травми і/або матеріальні збитки.
yy Підключаючи акустичні системи,
переконайтеся, що кабелі і штекери
акустичних систем підключені до
відповідних акустичних роз'ємів.
yy Акустичні системи повинні бути
розташовані на відстані не менше 20
см від системи, щоб запобігти передачі
вібрацій від динаміків.
Щоб приєднати кабель освітлення колонки
до системи, вставте кабель у з’єднувач
SPEAKER LIGHTING SYSTEM на системі.
100
100
20 cm
100
>>Увага!
yy Переконайтеся, що штекери
акустичних систем підключені до
відповідних роз’ємів.
yy Переконайтеся, що кабелі міцно
зафіксовані у роз'ємах системи.
100
20 cm
yy Перед початком відтворення музики
перевірте рівень гучності, щоб не
злякати інвалідів, дітей та вагітних жінок
раптовим гучним звуком від системи.
yy Не використовуйте систему в
обмеженому просторі. Це може
призвести до пошкодження слуху.
Рекомендується використовувати
систему у просторому місці.
yy Використовуйте з системою лише
акустичні системи із комплекту.
Використання інших акустичних систем
може викликати збої в роботі.
yy Магніти, що містяться в динаміках,
можуть викликати викривлення кольору
на екрані телевізора або моніторі
комп’ютера. Не встановлюйте акустичні
системи поблизу від екрана телевізора
або монітора комп’ютера.
yy Не дивіться довго на світло на
акустичних системах. Це може заподіяти
шкоду вашому зору.
2
Підключення
Підключення кабелів
світла колонок до системи
15
16
Підключення
Підключення
зовнішньої
апаратури
2
RIGHT
100
LEFT
100
Підключення
З’єднання AUX IN 1
Білий
Підключіть вихідний роз’єм (штекер
навушників або лінійний вихід) переносного
пристрою (МР3-програвача, портативного
медіапрогравача тощо) до гнізда AUX IN 1
(3,5 мм).
Червоний
Аудіокабель
DVD-програвач,
програвач дисків Blu-ray тощо.
3,5 мм стерео-кабель
Прослуховування музики з
переносного програвача або
зовнішнього пристрою
Систему можна використовувати для
відтворення музики з переносних програвачів
або зовнішніх пристроїв різних типів.
1. Підключіть переносний програвач до
гнізда AUX IN 1 системи.
або
Підключіть зовнішній пристрій до гнізда
AUX IN 2 системи.
2. Увімкніть живлення, натиснувши 1.
З’єднання AUX IN 2
Підключіть вихідний роз’єм зовнішнього
пристрою (відеокамера, телевізор,
програвач тощо) до вхідного роз’єму
AUX IN 2 (L/R).
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовиходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
3. Натисніть F для вибору функції AUX 1
або AUX 2.
4. Увімкніть переносний програвач
або зовнішній пристрій і розпочніть
відтворення музики.
,,Примітка
Автоматичне перемикання на функцію
AUX 1 при підключенні портативного
пристрою до роз’єму AUX IN 1.
Підключення
17
Підключення до USB-порту
Підключення антени
Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач
тощо) до USB-порту системи.
Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із
комплекту.
Підключіть до гнізда FM дротову FM-антену.
USB пристрій
100
USB 2
FM-антена
,,Примітка
Відключення USB-пристрою від
системи:
1. Оберіть інший режим/функцію або
двічі поспіль натисніть Z.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.
,,Примітка
Повністю розпряміть дротову FMантену.
2
Підключення
USB 1
100
18
Експлуатація
Основні операції
Керування відтворенням з
CD/USB
1. Вставте диск, натиснувши B.
Або підключіть USB-пристрій до USBпорту.
2. Натисканням кнопки F оберіть функцію
CD або USB.
3
Експлуатація
Щоб
Зупинити
Розпочати
відтворення
Зробити
паузу
Знайти
потрібне
місце в
межах треку/
файлу
Виконати таку дію
Натисніть Z.
Натисніть N.
Під час відтворення натисніть N.
Натисніть і утримуйте
C/V під час відтворення
та відпустіть у місці, яке ви
бажаєте прослухати.
Натисніть цифрові кнопки від
Безпосередньо 0 до 9 на пульті дистанційного
обрати трек/ управління, щоб перейти
безпосередньо до бажаного
файл
файлу або треку.
-- У режимі зупинки,
Натисніть C/V, щоб перейти
до наступного/попереднього
треку/файлу.
-- Під час відтворення,
(1) За допомогою кнопок
C/V :
Натисніть V, щоб перейти до
Перейти до наступного треку/файлу.
наступного/ Менше ніж за 3 секунди від
попереднього початку, натисніть C для
переходу до попереднього
треку/файлу
треку/файлу.
Після 3 секунд від початку,
натисніть C для переходу до
початку поточного треку/файлу.
(2) За допомогою SEARCH :
Обертайте DJ SCRATCHER /
LEVEL CONTROL & SEARCH
або C/V та натисніть N
щоб відтворити трек/файл.
Щоб
Виконати таку дію
Послідовно натискайте
Відтворити REPEAT на пульті
дистанційного управління.
в режимі
Детальні відомості про
повтору або
порядок чергування
в довільному повідомлень на дисплеї
порядку
містяться в розділі
«Примітка».
,,Примітка
yy Операції «Повторення/Відтворення
у довільному порядку» працюють як
описано нижче.
На
дисплеї
Пояснення
OFF
Відтворення пісень
по черзі, після чого
відтворення зупиняється.
ONE
Повторне відтворення
однієї пісні.
FOLDER
ALL
Повторне відтворення всіх
пісень у папці.
(Окрім AUDIO CD)
Повторне відтворення всіх
пісень.
Одноразове відтворення
всіх пісень у довільному
SHUFFLE
порядку, після чого
відтворення зупиняється.
yy При відтворенні списку JUKE BOX
доступно лише ONE і ALL.
yy Ви можете продовжувати слухати
музику з місця останньої зупинки
навіть після вимкнення і повторного
ввімкнення системи або після
перемикання функції.
yy Якщо лоток дисковода залишити
відкритим на 5 хвилин, він закриється
автоматично.
Автоматичне відтворення
-- Після відкриття і закриття лотка для
диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD
розпочинається автоматично.
-- Якщо відкрити і закрити лоток для диска,
система автоматично перейде в режим
CD навіть за відсутності диска.
Експлуатація
Вибір папки і MP3/WMAфайлу
На системі
19
,,Примітка
yy Папки/файли на CD / USB
відображаються, як показано нижче.
*
1. Натисніть SEARCH та поверніть DJ
SCRATCHER / LEVEL CONTROL &
SEARCH або C/V поки не з’явиться
необхідний файл. Для пошуку папки ще
раз натисніть SEARCH.
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть
OK і N. При пошуку папки натисніть
OK, щоб обрати файл у папці, після чого
знову натисніть OK або N. Обраний
файл буде відтворений.
3
Експлуатація
На пульті дистанційного
управління
1. Натисніть PRESET·FOLDER W/S
декілька разів, поки не з’явиться
потрібна папка.
2. Оберіть потрібний файл,
використовуючи C/V.
3. Натисніть N для відтворення.
yy Папка, у якій немає файлів, не
відображається.
yy Папки відображаються в наступному
порядку:
ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5
FOLDER 6
yy Файли відтворюватимуться послідовно
з $ файлу № 1 по $ файл № 14.
yy Файли та папки відображатимуться
в порядку, в якому їх записано.
Однак, залежно від умов запису, їхній
порядок може бути іншим.
*ROOT : Перше вікно, яке
відображається після розпізнавання
комп’ютером USB-пристрою/CD-диска,
це «ROOT».
20
Експлуатація
Видалення файлу/папки
або форматування
Ви можете видалити файл або папку на
USB-пристрої або відформатувати USBпристрій.
1. Оберіть функцію USB за допомогою
кнопки F.
2. Послідовно натискаючи кнопку
DELETE на пульті дистанційного
управління, оберіть один із режимів, що
перемикаються в наступному порядку:
DEL FILE
3
DEL DIR
На дисплеї
FORMAT
Пояснення
Експлуатація
DEL FILE
Оберіть файл, який ви
бажаєте видалити.
DEL DIR
Оберіть папку, яку ви
бажаєте видалити.
FORMAT
Оберіть для
форматування USBпристрою.
Для виходу із поточного режиму
натисніть Z.
3. Щоб видалити файл/папку або виконати
форматування, натисніть і утримуйте
DELETE на пульті дистанційного
управління.
>>Увага!
yy Не відключайте USB-пристрій під час
його роботи. (відтворення, видалення
тощо).
yy Для запобігання втраті даних
регулярно робіть резервні копії.
yy Функція видалення може бути
недоступною залежно від стану USBпристрою. (блокування і т.п.)
Експлуатація
Ефекти відтворення
Система підтримує різні звукові ефекти
і ефекти відтворення : DJ EFFECT, DJ
SCRATCHER, AUTO DJ, DJ PAD,
DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR
DJ EFFECT
Дозволяє вам використовувати такі
FLANGER/PHASER/WAH/DELAY як
фленжер/фейзер/вау-вау/дилей.
2. Обертанням за і проти годинникової
стрілки ручки DJ SCRATCHER / LEVEL
CONTROL & SEARCH на системі
відрегулюйте рівень DJ EFFECT від 0 до
15.
,,Примітка
yy При натисканні кнопки DJ EFFECT
на системі, упродовж 3 секунд
відображається режим DJ EFFECT.
yy При регулюванні інтенсивності
відображається її поточний рівень.
yy При зміні функції або вимкненні
і ввімкненні системи режим DJ
EFFECT і ефекти DJ EFFECT
вимикаються.
yy В залежності від рівня ефекту та
тривалості його застосування DJ
EFFECT може не прослідковуватись,
коли ефект DJ покриває
оригінальний звук.
DJ SCRATCHER
Ви можете відтворювати і мішкувати
звуковий ефект DJ SCRATCHER.
Повертайте DJ SCRATCHER / LEVEL
CONTROL & SEARCH на пристрої, щоб
мікшувати звук скретчу.
-- Ви можете почути звук скретч-ефекту
залежно від напрямку обертання DJ
SCRATCHER / LEVEL CONTROL &
SEARCH на системі.
3
Експлуатація
1. Натисніть DJ EFFECT на системі, щоб
обрати потрібний режим DJ EFFECT
(FLANGER, PHASER, WAH, DELAY,
OFF).
21
22
Експлуатація
AUTO DJ
DJ PAD
У режимі Auto DJ музика відтворюється
єдиним міксом, тобто кінець попередньої
пісні плавно переходить у початок
наступної пісні. У цьому режимі гучність
усіх треків/файлів вирівнюється для
безперервного відтворення.
Дозволяє мікшувати ефекти CLUB, DRUM
і USER. Кожний режим має до 4 звукових
ефектів.
1. Натисніть і утримуйте DJ PAD (CLUB,
DRUM або USER) на пристрої, щоб
обрати бажаний DJ PAD звуковий ефект.
Послідовно натискаючи кнопку AUTO DJ
на пульті дистанційного управління або
на системі, виберіть один із режимів, що
перемикаються в наступному порядку:
2. Натисніть DJ PAD (1, 2, 3, 4) для
визначення бажаного звуку на пристрої.
SHUFFLE
3
SEQUENTIAL
OFF
Експлуатація
На дисплеї
Пояснення
OFF
-
SHUFFLE
У цьому режимі музика
відтворюється у
випадковому порядку.
SEQUENTIAL
Музика відтворюється
в режимі повтору.
,,Примітка
yy У режимі AUTO DJ не підтримується
пошук в межах треку/файлу, а також
відтворення в режимі повтору або в
довільному порядку.
yy При виборі іншої функції або зупинці
відтворення музики натисканням
кнопки Z в режимі AUTO DJ, функція
AUTO DJ буде відключена.
yy Функція AUTO DJ недоступна
при відтворенні музичних файлів
тривалістю менше 60 секунд.
yy При відтворенні за списком
JUKE BOX можна обрати лише
SEQUENTIAL.
,,Примітка
yy Щоб користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело в
додатку «LG XBOOM».
Якщо джерело не зареєстроване для
USER, на дисплеї з’явиться «EMPTY»
або «NO SOUND».
yy Вихідний режим DJ PAD — це CLUB
звуковий ефект.
yy DJ PAD режим відображається на
3 секунди, коли ви натискаєте DJ
PAD (CLUB, DRUM або USER) на
пристрої.
yy Звук DJ PAD мікшується при
натисканні DJ PAD (1, 2, 3, 4) на
пристрої.
yy Відтворений в даний момент звук DJ
PAD припиняє звучати і відтворюється
обраний звук DJ PAD, якщо ви
натискаєте інший рівень DJ PAD (1,
2, 3, 4) на пристрої, коли DJ PAD звук
грає.
Експлуатація
23
DJ LOOP
Буде відтворюватися певний фрагмент
(приблизно 1 сек.) звуку в режимі повтору.
(тільки CD, USB)
У процесі відтворення натисніть і утримуйте
кнопку DJ LOOP на системі та відпустіть у
потрібному місці. Щоб вимкнути функцію DJ
LOOP, відпустіть кнопку.
,,Примітка
Ця функція відключається через 10
повторів або при відпусканні кнопки DJ
LOOP на системі.
3
Це дозволяє створити святкову атмосферу.
1. Оберіть режим, натискаючи кнопку
PARTY ACCELERATOR MODE на
системі.
Звуковий ефект буде реагувати порізному залежно від режиму.
MODE 1
MODE 2
USER
2. Оберіть режим та посуньте вгору важіль
PARTY ACCELERATOR на системі, щоб
створити святкову атмосферу.
Звукові ефекти реагують на
переміщення важеля PARTY
ACCELERATOR на системі.
OFF
ACCEL 1
,,Примітка
ACCEL 2
CLIMAX
Якщо ви хочете використовувати USER,
вам потрібно зареєструвати джерело у
програмі «LG XBOOM». Якщо джерело
не зареєстроване для USER, у вікні
дисплея з’явиться повідомлення
«EMPTY» або «NO SOUND».
Експлуатація
PARTY ACCELERATOR
24
Експлуатація
Використання
технології
бездротового зв’язку
Bluetooth®
Про Bluetooth
3
Експлуатація
Bluetooth це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється з
іншого приміщення.
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання електронних
пристроїв між собою є безкоштовним.
Мобільними телефонами, обладнаними
технологією Bluetooth, можна користуватися
у каскадному підключенні, якщо зв'язок
відбувається по каналу Bluetooth.
yy Сумісні пристрої : смартфони, МР3плеєри, портативні комп’ютери тощо.
yy Версія : 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth®, пристрої
повинні підтримувати певні профілі. Даний
пристрій підтримує наведений нижче
профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення аудіо)
Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth
увімкнена на вашому Bluetooth-пристрої.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
1. Увімкніть систему.
,,Примітка
Якщо активована функція блокування
Bluetooth-з’єднання, ви можете
здійснити пошук Bluetooth-пристрою в
режимі BT (Bluetooth).
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та проведіть
сполучення. У процесі виконання
пошуку даної системи за допомогою
Bluetooth-пристрою, на екрані Bluetoothпристрою з’являється список знайдених
пристроїв, вигляд якого може відрізнятися
у залежності від моделі Bluetoothпристрою. Ваша система буде показана
як «LG CL87 (XX)».
,,Примітка
yy XX означає дві останні цифри
Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо
Bluetooth-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите
«LG CL87 (08)» на екрані вашого
Bluetooth-пристрою.
yy Залежно від типу пристрою
Bluetooth деякі пристрої мають різні
способи сполучення. Щоб отримати
додаткові відомості про з’єднання
Bluetooth, перегляньте посібник із
пристрою Bluetooth.
yy Ви можете підключити цей пристрій
до 3 пристроїв Bluetooth одночасно,
використовуючи такий же метод, як
описано вище, лише під час роботи
функції BT (Bluetooth).
yy Мультисполучення телефонів
доступне лише для пристроїв на
базі Android. (Мультисполучення
телефонів може не підтримуватися
залежно від технічних характеристик
підключених пристроїв).
yy Знімні/від’єднувані Bluetoothпристрої (наприклад, адаптери тощо)
не підтримують мультисполучення
телефонів.
3. Після успішного з’єднання системи
і Bluetooth-пристрою на дисплеї
з’являється надпис «PAIRED», який
згодом замінюється на назву Bluetoothпристрою. На дисплеї з’явиться надпис
«BT».
Експлуатація
,,Примітка
yy При підключенні інших пристроїв в
режимі мультисполучення телефонів
на дисплеї на короткий час з’явиться
надпис «PAIRED».
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, буде показано «_».
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
,,Примітка
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій,
такий як, наприклад, медичний
прилад, мікрохвильова піч або
бездротовий LAN-адаптер.
yy Якщо з’єднання через Bluetooth
працює неправильно, спробуйте
провести сполучення ще раз.
yy Навіть коли до системи в режимі
Bluetooth підключено до 3
Bluetooth-пристроїв, ви можете
слухати музику і управляти
відтворенням лише на одному з
підключених пристроїв.
,,Примітка
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу завад від інших
електронних пристроїв.
yy Використання функції BT (Bluetooth)
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з телефонами,
МР3-плеєрами, портативними
комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване при
вимкненні системи або при віддаленні
Bluetooth-пристрою від системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте Bluetoothпристрій із системою.
yy Якщо з’єднання з Bluetooth-пристроєм
не встановлене, на дисплеї з’явиться
«BT READY».
yy Під час користування функцією BT
(Bluetooth) установіть потрібний рівень
гучності на Bluetooth-пристрої.
yy При підключенні Bluetooth-пристрою
(iOS-пристрій тощо) до системи або при
відтворенні з пристрою рівні гучності
будуть синхронізовані.
yy Bluetooth-з’єднання обривається при
перемиканні з функції BT (Bluetooth)
на іншу. Застосунок «LG XBOOM»
підтримує Bluetooth-зв’язок тільки з
одним пристроєм, з якого відбувається
відтворення. Ви можете керувати
Bluetooth-пристроєм з системи, але
не можете використовувати виведення
звуку.
yy При ввімкненні функції BT
(Bluetooth) система автоматично
підключається до Bluetoothпристрою, який був підключений
або з якого відбувалося відтворення
останнім.
(Автоматичне підключення може не
підтримуватися залежно від технічних
характеристик підключеного
пристрою.)
3
Експлуатація
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, у деяких ситуаціях, як
описано нижче, з’єднання може не
працювати належним чином:
25
26
Експлуатація
Управління підключеним
Bluetooth-пристроєм
Ви можете управляти такими функціями
підключеного до системи Bluetoothпристрою: відтворення, пауза, зупинка,
пропуск.
,,Примітка
yy Ця функція доступна лише з Android
OS і iOS.
yy Ця функція може не підтримуватися
або працювати іншим чином залежно
від Bluetooth-пристрою.
3
Експлуатація
Блокування Bluetooth-з’єднання
(BT LOCK)
Ви можете дозволити Bluetooth-з’єднання
лише в режимах BT (Bluetooth) і LG TV,
щоб запобігти небажаним підключенням
через Bluetooth.
Щоб увімкнути цю функцію, приблизно
на 5 секунд натисніть N у режимі BT
(Bluetooth). З’явиться «ON-BT LOCK» і ви
зможете обмежити Bluetooth-з’єднання.
Щоб увімкнути цю функцію, приблизно
на 5 секунд натисніть N у режимі BT
(Bluetooth). З’явиться «OFF-BT LOCK».
,,Примітка
Навіть якщо ввімкнена функція
блокування Bluetooth-з’єднання,
система буде вмикатися через функцію
Auto Power. Щоб запобігти цьому,
вимкніть функцію Auto Power. (Стор. 37)
Експлуатація
Користування
застосунком LG
XBOOM
,,Примітка
yy Застосунок «LG XBOOM» для цієї
системи може використовуватися
лише на пристроях на базі ОС
Android.
yy Рекомендується використовувати
останню версію застосунку.
27
Встановлення застосунку
«LG XBOOM» на Bluetoothпристрій
Існують два способи встановлення
застосунку «LG XBOOM» на Ваш
Bluetooth-пристрій.
Установіть застосунок «LG
XBOOM» за допомогою QR-коду
1. Установіть застосунок «LG XBOOM»
за допомогою QR-коду. Відскануйте
QR-код, скориставшись програмою
сканування.
Застосунок «LG XBOOM» дає змогу
розширити функції даної системи.
Щоб скористатися цими розширеними
функціями, завантажте та встановіть
безкоштовний застосунок «LG XBOOM».
Нижче представлені кілька із багатьох
нових можливостей застосунку «LG
XBOOM».
Multi Juke box : Ви можете втричі
збільшити своє задоволення, одночасно
підключивши до 3 Bluetooth-телефонів.
Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів
та створюйте списки відтворення з усіх
телефонів.
Sampler Creator : Записуйте ефекти
на свій смартфон та дуже просто
синхронізуйте їх з системою через
Bluetooth. Будьте креативним без меж.
2. Торкніться піктограми інсталяції.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на Bluetoothпристрої встановлено програму
сканування. У протилежному випадку
завантажте програму з магазину
«Google Android Market (Google Play
Store)».
yy Залежно від регіону, QR-код може не
працювати.
yy Ви можете знайти доступний додаток
цього пристрою за допомогою
додатку «LG Audio».
-- Android OS: версія 5.0 (або пізніше)
3
Експлуатація
Про застосунок «LG XBOOM»
28
Експлуатація
Установіть застосунок «LG
XBOOM» через «Google Android
Market (Google Play Store)»
1. Торкніться піктограми «Google Android
Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «LG XBOOM» і
виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть
пункт «LG XBOOM» і торкніться його,
щоб розпочати завантаження Bluetoothзастосунку.
4. Торкніться піктограми інсталяції.
3
,,Примітка
Експлуатація
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на вашому
Bluetooth-пристрої встановлений
застосунок «Google Android Market
(Google Play Store)».
Активація Bluetooth у
застосунку «LG XBOOM»
Застосунок «LG XBOOM» дає змогу
підключити Bluetooth-пристрій до системи.
На головному екрані торкніться піктограми
«LG XBOOM», щоб запустити застосунок
«LG XBOOM», та перейдіть до головного
меню.
,,Примітка
yy Застосунок «LG XBOOM» буде
доступний у наступній версії
програмного забезпечення:
-- ОС Android: вер. 5.0 (або вища)
yy При використанні застосунку «LG
XBOOM» для управління можливі
відмінності між функціями застосунку
«LG XBOOM» та штатного пульта
дистанційного управління. За
необхідності скористайтеся штатним
пультом дистанційного управління
системи.
yy Залежно від Bluetooth-пристрою,
застосунок «LG XBOOM» може не
працювати.
yy Після установки з'єднання за
допомогою застосунку «LG
XBOOM» музика може продовжити
відтворюватися на смартфоні. У
цьому випадку спробуйте повторити
процедуру з’єднання.
yy При керуванні іншими застосунками
або зміні настройок на вашому
Bluetooth-пристрої під час
використання застосунку «LG
XBOOM», застосунок «LG XBOOM»
може працювати неправильно.
yy Якщо застосунок «LG XBOOM»
працює неправильно, перевірте
ваш Bluetooth-пристрій і з’єднання
із застосунком «LG XBOOM» та
спробуйте встановити з’єднання ще
раз.
yy Залежно від операційної системи
смартфона, існують деякі відмінності
у роботі «LG XBOOM».
yy Якщо з’єднання із застосунком «LG
XBOOM» не працює належним
чином, перевірте установки
Bluetooth у вашому Bluetoothпристрої.
Експлуатація
Користування радіо
Програмування
радіостанцій
Переконайтеся, що FM-антена підключена.
(стор. 17)
Можна запрограмувати до 50 FMрадіостанцій.
Прослуховування радіо
Перед налаштуванням радіостанцій
установіть низьку гучність.
1. Натискайте F до появи FM на дисплеї.
1. Натискайте F до появи FM на дисплеї.
2. Автоматичне налаштування :
Натисніть і утримуйте протягом
приблизно двох секунд TUNING-/+
на системі або C/V на пульті
дистанційного керування, та відпустіть,
коли індикатор частоти станції почне
змінюватися.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте TUNING-/+ на
пульті дистанційного управління або
C/V на системі.
3. Відрегулюйте гучність послідовним
натисканням кнопок VOL +/- на
пульті дистанційного управління або
обертанням ручки MASTER VOLUME на
системі.
Поліпшення якості
прийому FM-трансляції при
слабкому сигналі
Натисніть N. Це переводить приймач
із режиму стерео в режим моно, що, як
правило, поліпшує якість прийому.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням
Натискайте TUNING-/+ на пульті
дистанційного управління або C/V на
системі.
3. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
почне мигати номер для програмування
станції.
4. Натисканням PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
номер для програмування станції.
5. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. Станцію
запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування
інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану
радіостанцію, натискайте
PRESET·FOLDER W/S або цифрові
кнопки від 0 до 9 на пульті дистанційного
управління.
Видалення всіх
запрограмованих станцій
1. Натисніть DELETE на пульті
дистанційного управління.
На дисплеї системи почне мигати «DEL
ALL».
2. Для видалення всіх запрограмованих
радіостанцій натисніть DELETE на пульті
дистанційного управління.
На дисплеї буде прокручуватися
«DELETED ALL».
3
Експлуатація
Пошук припиняється, коли система
налаштується на станцію.
29
30
Експлуатація
Регулювання звуку
Вибір звукових установок
Система містить набір стандартних
налаштувань еквалайзера. Для функції
еквалайзера передбачені різні індикатори,
що відповідають різним джерелам
звукового сигналу та ефектам.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки EQUALIZER на пульті
дистанційного управління.
3
На дисплеї
На дисплеї
Експлуатація
Ця установка
відтворює живу
атмосферу
справжнього
концерту рок-, поп-,
джазової або
класичної музики.
FOOT BALL
Ви можете
насолоджуватися
еквалайзером
FOOTBALL
STADIUM.
STANDARD
Оптимізована
якість звучання.
Регіон
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
Латинська
MERENGUE,
Америка
AXE, SALSA,
SERTANEJO,
FORRO
Пояснення
BASS (BASS BLAST) Посилює низькі
або
частоти та створює
BASS+ (BASS BLAST+) потужний звук.
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Для вибору потрібного звукового режиму
натискайте SPECIAL EQ на пульті
дистанційного управління або SPECIAL
EQ /BASS BLAST (або BASS BLAST+) на
системі.
ARABIC
Близький
Схід
DANGDUT
Індонезія
AFRO
Африка
INDIA
Індія
Пояснення
Оптимізований
режим
звучання для
музичного
жанру,
поширеного в
даному регіоні.
,,Примітка
yy На деяких акустичних системах
звук може бути відсутній або тихий
у залежності від вибраного режиму
звучання.
yy Натиснувши на 3 секунди кнопку
SPECIAL EQ / BASS BLAST (або
BASS BLAST+) на системі, ви
можете безпосередньо обрати ефект
BASS (BASS BLAST) або BASS+
(BASS BLAST+).
Настройка USER EQ
Ви можете регулювати рівень низьких,
середніх і високих частот.
1. Натисніть USER EQ на системі.
З'явиться надпис «USER EQ».
2. Послідовно натискайте USER EQ на
системі, поки на дисплеї не з’явиться
потрібна установка.
3. Обертанням DJ SCRATCHER / LEVEL
CONTROL & SEARCH на системі
оберіть налаштування.
Експлуатація
Відтворення в режимі
JUKE BOX
Функція JUKE BOX дозволяє створити список
відтворення із ваших улюблених треків/файлів
на диску або USB-пристрої. Список відтворення
може містити до 100 треків/файлів.
Створення списку JUKE BOX
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.)
3. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління, щоб зберегти
трек/файл.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші
треки/файли. (Ви можете редагувати список,
натискаючи PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління для вибору номера
в програмі JUKE BOX.)
5. Ще раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління після створення списку.
,,Примітка
При створенні або редагуванні
списку JUKE BOX функція REPEAT
вимикається.
Користування JUKE BOX
Один раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління. На
дисплеї з’явиться «ON - JUKE BOX».
Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть N
на пульті дистанційного управління.
Для виходу з режиму один раз
натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
з’явиться «OFF - JUKE BOX».
Редагування списку JUKE BOX
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX/
MEMORY на пульті дистанційного
управління, щоб увійти в режим
редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління оберіть трек/файл
для редагування.
3. Натисніть C/V на пульті дистанційного
управління.
4. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
5. Повторіть кроки з 2 по 4, щоб
запрограмувати інші треки/файли.
6. Ще раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління після редагування списку.
Видалення списку JUKE BOX
Функція видалення працює лише в режимі
редагування.
1. Натисніть і утримуйте JUKE BOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
Або
Натисніть DELETE на пульті
дистанційного управління, поки
відтворюється JUKE BOX, щоб увійти в
режим редагування.
2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи
PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління.
3. Оберіть пісню та натисніть DELETE на
пульті дистанційного управління.
3
Експлуатація
2. Кнопками C/V на пульті дистанційного
управління оберіть трек/файл.
31
32
Експлуатація
,,Примітка
yy Якщо список JUKE BOX відсутній,
при натисканні JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління
на дисплеї буде показано «NO
PROGRAME».
yy Функція JUKE BOX відключається у
наведених нижче ситуаціях.
-- Перемикання на іншу функцію.
-- Вимкнення і ввімкнення системи.
-- Натискання цифрових кнопок на
пульті дистанційного управління.
3
Експлуатація
-- Відтворення файлу з
використанням DJ SCRATCHER
/ LEVEL CONTROL & SEARCHна
системі.
yy Список JUKE BOX очищується у
наведених нижче випадках.
-- Виймання диска або USB-пристрою.
-- Видалення музичних файлів на
USB- пристрої.
Інші операції
Тимчасове приглушення
звуку
Режим CHILDSAFE
Ця функція дозволяє уникнути переляку при
ввімкненні системи, якщо гучність установлена
на високий рівень.
Щоб увімкнути функцію CHILDSAFE,
натисніть і утримуйте кнопку OK на системі,
установивши рівень гучності системи на
«MIN».
У режимі CHILDSAFE гучність збільшується
поступово.
Щоб вимкнути функцію CHILDSAFE,
натисніть і утримуйте кнопку OK на системі,
коли функція ввімкнена і рівень гучності
встановлено на «MIN».
,,Примітка
Під час роботи функції CD, USB або
BT (Bluetooth), режим CHILDSAFE
відключається приблизно за 2 хвилини
після ввімкнення системи, навіть якщо
цей режим активований.
DEMO
Коли живлення вимкнене, один раз
натисніть кнопку DEMO на системі. Система
ввімкнеться і на дисплеї будуть відображені
всі функції з демонстрацією звучання.
Щоб скасувати функцію DEMO, повторно
натисніть DEMO на системі.
Натисніть [ на пульті дистанційного
управління, щоб відключити звук.
Зупинка з відновленням
Функція приглушення звуку може знадобитися,
наприклад, якщо ви хочете відповісти на
телефонний дзвінок, при цьому на дисплеї
з’явиться «MUTE».
Система може запам’ятати місце, де була
натиснута кнопка Z залежно від диска або
USB-пристрою. Двічі натисніть кнопку Z,
щоб видалити точку зупинки.
Для виходу із режиму повторно натисніть [
на пульті дистанційного управління або змініть
рівень гучності.
Експлуатація
Використання мікрофона
1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Відрегулюйте гучність мікрофона
кнопками MIC VOL +/- на системі.
,,Примітка
yy Якщо ви не користуєтеся
мікрофоном, установіть гучність
MIC на мінімум або вимкніть MIC та
відключіть мікрофон від роз’єму MIC.
yy Якщо гучність мікрофона зависока,
можуть виникати викривлення звуку.
У цьому випадку натисніть MIC VOL - на
пристрої.
yy До звуку з мікрофонів можна додати
ефект луни за допомогою MIC ECHO.
ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
Ви можете приглушувати вокал під час
відтворення музики з різних джерел.
Натисніть VOICE CANCELLER , на дисплеї
з’явиться надпис «ON - VOICE CANCELLER».
Для скасування повторно натисніть VOICE
CANCELLER.
Якість роботи функції VOICE CANCELLER
залежить від якості запису музичного
файлу.
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB або BT (Bluetooth).
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Ця функція доступна тільки при
підключеному мікрофоні.
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
yy Для скидання змініть функцію або
відключіть мікрофон.
yy Ця функція недоступна для
монофонічних джерел звуку.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
3
Експлуатація
yy Якщо мікрофон знаходиться надто
близько до динаміка, можуть
виникати гучні шуми.
У цьому випадку перемістіть мікрофон
подалі від динаміка або зменшіть
рівень гучності звуку за допомогою
MIC VOL - на пристрої.
33
34
Експлуатація
РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
Тональність регулюється в діапазоні
9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова
тональність).
yy Для поступового підвищення тональності
натисніть декілька разів KEY
CHANGER(L) під час відтворення.
yy Для поступового зниження тональності
натисніть декілька разів KEY
CHANGER(l) під час відтворення.
,,Примітка
3
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB або BT (Bluetooth).
Експлуатація
yy Для скидання змініть функцію,
відключіть мікрофон або змініть
музику.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
VOCAL EFFECTS (вокальні
ефекти)
Підключивши мікрофон до роз’єму MIC, ви
зможете користуватися функцією караоке,
змінюючи звук голосу і додаючи його до
музики з різних джерел.
Для вибору режиму послідовно натискайте
VOCAL EFFECTS або натисніть VOCAL
EFFECTS і обертайте MASTER VOLUME
на системі, поки потрібний ефект вокалу не
з’явиться на дисплеї.
BASS
SOPRANO
HELIUM
DUET MAN
DUET WOMAN
ROBOT
BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1
HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1
DUET MAN1
DUET WOMAN1
BASS
ECHO2
SOPRANO ECHO2
HELIUM
ROBOT ECHO2
ECHO2
DUET MAN2
DUET WOMAN2
OFF
,,Примітка
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
yy Якщо ви натиснете кнопку KEY
CHANGER або MIC ECHO у режимі
VOCAL EFFECTS після резервного
копіювання поточних VOCAL
EFFECTS, вимкніть режим VOCAL
EFFECTS та керуйте кнопкою KEY
CHANGER або ECHO.
yy Щоб вимкнути режим VOCAL
EFFECTS, натисніть і утримуйте
VOCAL EFFECTS.
Експлуатація
ECHO (луна)
Підключивши мікрофон до гнізда MIC,
можна задати ефект відлуння для звуку з
мікрофона за допомогою натискання MIC
ECHO.
ECHO 1
ECHO 2
,,Примітка
OFF
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
LIGHTING
Ця функція створює святкову атмосферу
завдяки світловим ефектам.
Натисніть LIGHTING на пристрої декілька
разів або натисніть LIGHTING на пристрої,
а потім поверніть MASTER VOLUME на
пристрої.
PARTY
OFF
WATER
FOREST
(MY STYLE)
,,Примітка
yy Світлові ефекти доступні для всіх
функцій.
yy При першому натисканні кнопки
LIGHTING на системі функція
освітлення вмикається в
попередньому режимі, для зміни
режиму натисніть кнопку ще раз.
yy Якщо ви бажаєте застосовувати
ефект MY STYLE, необхідно
зареєструвати джерело за
допомогою додатку «LG XBOOM».
yy Не дивіться на джерело світла, коли
ввімкнена функція LIGHTING.
yy Якщо яскравість світлових ефектів
осліплює вас, увімкніть світло в
приміщенні або вимкніть функцію
LIGHTING на системі.
yy Ви також можете вимкнути
підсвічування, натискаючи та
утримуючи LIGHTING на пристрої.
3
Експлуатація
yy Якщо ви натиснули кнопку VOCAL
EFFECTS в режимі ECHO, після
повернення поточного режиму ECHO
вимкніть режим ECHO і ввімкніть
режим VOCAL EFFECTS.
Для активації режиму ECHO
знову натисніть MIC ECHO після
резервного копіювання поточних
VOCAL EFFECTS.
35
36
Експлуатація
Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
Послідовно натискайте кнопку SLEEP
на пульті дистанційного управління, щоб
обрати час затримки від 10 до 180 хвилин.
Після того, як заданий час мине, система
автоматично вимкнеться
Щоб скасувати функцію нічного режиму,
послідовно натискайте кнопку SLEEP на
пульті дистанційного управління, поки не
з’явиться «OFF».
,,Примітка
3
Експлуатація
yy Ви можете перевірити, скільки
часу залишилося до вимкнення
системи. Натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління, щоб
перевірити час, що залишився.
yy Ви можете змінити час, що
залишився, коли відображається час,
що залишився, або «DIMMER».
Затемнення
Один раз натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління.
Яскравість світіння дисплея зменшиться
вдвічі
Для скасування послідовно натискайте
SLEEP на пульті дистанційного управління,
поки не з’явиться «OFF».
,,Примітка
При активації функції затемнення всі
вогні згасають.
Автоматичне вимикання
Якщо до головної системи не підключений
зовнішній пристрій і система не
використовується впродовж 15 хвилин,
вона автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається
через шість годин, якщо зовнішній пристрій
підключений до головної системи через
аналогові входи.
При встановленому з'єднанні WIRELESS
PARTY LINK, функція автоматичного
вимкнення живлення застосовується
лише до системи MAIN. На системі
OTHER функція автоматичного вимкнення
живлення доступна після роз'єднання
систем OTHER і MAIN.
Як відключити з'єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм
Вимкніть систему, натиснувши кнопку
живлення щонайменше на 5 секунд.
Експлуатація
Автоматичне ввімкнення
живлення
Система автоматично вмикається за
вхідним сигналом: Bluetooth або LG TV.
Під час увімкнення телевізора, підключеного
до системи, система розпізнає вхідний
сигнал та обирає відповідну функцію. Ви
можете слухати звук з системи.
Автоматична зміна функції
Даний пристрій розпізнає вхідні сигнали,
наприклад, BT (Bluetooth), LG TV и AUX 1,
а потім автоматично змінює на відповідну
функцію.
При спробі під'єднання
пристрою Bluetooth
При підключенні Bluetooth-пристрою
до системи активується функція
BT(Bluetooth). Відтворюйте музику на
Bluetooth-пристрої.
При вимкненні системи 5-секундним
натисканням кнопки 1 на системі функція
AUTO POWER уде щоразу вимикатися і
вмикатися.
Якщо під’єднаний AUX IN 1
(стереокабель 3,5 мм)
Пояснення
AUTO POWER ON
Функція AUTO
POWER увімкнена.
AUTO POWER OFF
Функція AUTO
POWER вимкнена.
,,Примітка
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
yy Залежно від підключеного
пристрою, при ввімкненні системи
BT(Bluetooth)-зв’язок може бути не
встановлений.
yy Після розірвання Bluetooth-з’єднання
з системою деякі інші Bluetoothпристрої намагатимуться установити
з’єднання із системою. З цієї причини
рекомендується розірвати з’єднання
перед вимкненням системи.
yy При спробі встановлення зв’язку
із застосунком «LG XBOOM»
вмикається функція BT(Bluetooth)зв’язку системи.
yy При ввімкненні системи за
допомогою функції LG TV або
BT(Bluetooth), вмикається відповідна
функція системи.
yy Якщо вже було здійснене сполучення
системи, система вмикається
автоматично при надходженні
вхідного сигналу.
Якщо ви підключили портативний пристрій
до роз’єму AUX IN 1, обирається функція
AUX 1. Відтворюйте музику на переносному
пристрої.
Якщо підключений телевізор LG
При ввімкненні телевізора LG, підключеного
через LG Sound Sync, на системі
вмикається функція LG TV. Ви можете
слухати звук з вашого телевізора.
,,Примітка
yy Ця функція працює лише з
пристроями, які підключалися
раніше.
yy Якщо ввімкнена функція блокування
Bluetooth-з’єднання, з’єднання
Bluetooth-пристрою і телевізора LG
TV буде доступне тільки в режимах
BT(Bluetooth) і LG TV. (стор. 26)
3
Експлуатація
При спробі підключення Bluetoothпристрою система вмикається і з’єднується
з вашим Bluetooth-пристроєм. Ви можете
відтворювати музику.
На дисплеї
37
38
Експлуатація
Налаштування
годинника
Використання системи в
якості будильника
1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте ALARM на пульті
дистанційного управління.
2. Натисніть і утримуйте CLOCK на пульті
дистанційного управління.
3. Оберіть режим відображення часу
кнопками C/V на пульті дистанційного
управління.
- AM 12:00 (при відображенні у форматі
AM/PM), або 0:00 (для відображення у
24-годинному форматі)
3
Експлуатація
4. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління для підтвердження вибору.
5. Установіть години кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
6. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
7. Установіть хвилини кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
8. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
Налаштування годинника
через застосунок «LG
XBOOM»
Установіть застосунок «LG XBOOM» на свій
Android-пристрій.
(стор. 27-28)
Після встановлення Bluetooth-з’єднання
за допомогою застосунку «LG XBOOM»
відбудеться автоматична синхронізація
годинника системи з годинником пристрою.
1. Увімкніть систему.
3. Кнопками C/V на пульті дистанційного
управління установіть години і хвилини
та натисніть SET на пульті дистанційного
управління для підтвердження.
4. Кнопками C/V на пульті дистанційного
управління оберіть функцію та натисніть
SET на пульті дистанційного управління
для підтвердження.
-Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
номер запрограмованої радіостанції
для режиму тюнера та натисніть SET на
пульті дистанційного управління.
Якщо радіостанції не запрограмовані,
цей крок буде пропущено.
5. Кнопками C/V на пульті дистанційного
управління установіть гучність та
натисніть SET на пульті дистанційного
управління для підтвердження.
,,Примітка
yy Після установки часу, показання
годинника можна перевірити,
натиснувши кнопку CLOCK на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Після налаштування годинника ви
можете налаштувати будильник.
yy Після установки часу та
налаштування будильника, можна
перевірити настройки будильника,
натиснувши кнопку ALARM на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Для вибору режиму ALARM ON/
OFF натискайте ALARM на пульті
дистанційного управління.
Експлуатація
LG Sound Sync
Деякими функціями даної системи
можна управляти за допомогою пульта
дистанційного управління вашого
телевізора з функцією LG Sound Sync.
Система сумісна з телевізорами LG, які
підтримують функцію LG Sound Sync.
Переконайтеся, що на вашому телевізорі є
логотип LG Sound Sync.
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію з
експлуатації до вашого телевізора.
1. Увімкніть систему, натиснувши 1.
2. Натискайте кнопку F, поки не буде
обрано функцію LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора
на відтворення звуку через систему:
Меню настройок телевізора [Sound]
[TV Sound output]
[LG Sound Sync
(Wireless)]
На дисплеї приблизно на 3 секунди
з’явиться «PAIRED», після чого
на дисплеї буде відображено «LG
TV», якщо систему було правильно
підключено до телевізора.
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати пульт
дистанційного управління системи при
користуванні функцією LG Sound Sync.
При повторному використанні пульта
дистанційного управління телевізора
систему буде синхронізовано з
телевізором.
(Залежно від технічних характеристик
TV, гучність і режим приглушення звуку
системи будуть синхронізовані з TV.)
yy При порушенні підключення перевірте
стан системи і телевізора : живлення,
функція.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення у перелічених нижче
випадках в разі використання LG Sound
Sync.
-- Система вимкнена.
-- Увімкнена інша функція.
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
yy Час до вимкнення системи може бути
різним залежно від вашого телевізора.
yy При спробі змінити функцію на LG TV,
гучність буде встановлено на рівень,
заданий для функції LG TV.
yy Вигляд меню налаштувань TV може
відрізнятися залежно від моделі TV.
yy Якщо вимкнути систему безпосередньо
натисканням кнопки 1, з’єднання
LG Sound Sync буде розірвано. Щоб
знову скористатися функцією, потрібно
повторно з’єднати телевізор і систему.
yy При з'єднанні TV і системи через LG
Sound Sync гучність може збільшитися.
Зменште гучність TV та повторно
з'єднайте його з системою.
yy При ввімкненні телевізора LG TV,
підключеного через LG Sound Sync
або вході у функцію LG TV, система
автоматично перемикається на функцію
LG TV.
yy Необхідно налаштувати звуковий вихід
TV вручну залежно від версії вашого
телевізора.
yy Якщо система і TV з’єднані через LG
Sound Sync, то під час регулювання
гучності на TV звук системи може
збільшитися через синхронізацію
гучності з TV.
3
Експлуатація
Функції, якими можна управляти за
допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG: Збільшення/
зменшення гучності, приглушення звуку
39
40
Експлуатація
Підключення
WIRELESS PARTY
LINK
Ви можете насолоджуватися звуком,
використовуючи два динаміки. Для того,
щоб користуватися WIRELESS PARTY
LINK, вам потрібно придбати ще один
динамік.
Працює з системами, які підтримують
WIRELESS PARTY LINK.
3
Експлуатація
1. Натисніть 3 TWIN на системі. На
дисплеї з’явиться ROLE SELE.
2. Кнопкою 3 TWIN на системі оберіть
MAIN або OTHER.
-С
истема
: Обирає MAIN.
-С
истема
: Обирає OTHER.
Дві системи розпочнуть процес
установлення з’єднання між собою.
3. Після того як пристрої будуть успішно
з’єднані один з одним, назва кожного із
пристроїв з’явиться на екрані кожного із
них.
,,Примітка
yy Ця функція недоступна, якщо ви
використовуєте LG Sound Sync. При
підключенні в режимі LG TV на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Мікрофон можна використовувати
лише на системі OTHER. На системі
OTHER підтримуються не всі функції.
yy Коли з’єднання WIRELESS PARTY
LINK розірване, система OTHER
переходить у режим BT (Bluetooth).
yy Якщо встановити з’єднання не
вдається, на дисплеї з’явиться
«FAILED».
yy Функція приглушення звуку працює
синхронно на обох системах.
yy З’єднання WIRELESS PARTY LINK
буде розірване при вимкненні системи
або при натисканні 3 TWIN на системі.
yy Звук системи MAIN і системи OTHER
системи може відрізнятися залежно
від стану відтворення або джерела.
yy Перевірте наступну інформацію перед
з’єднанням через Bluetooth.
-- До системи MAIN можна підключити
лише один Bluetooth-пристрій.
Підключити Bluetooth-пристрій до
системи OTHER неможливо.
-- З’єднання WIRELESS PARTY LINK
підтримується лише на пристроях
на базі Android і iOS. (З’єднання
WIRELESS PARTY LINK може
не підтримуватися залежно від
характеристик підключеного
пристрою або операційної системи.)
-- Знімні/замінні Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо), не
підтримують з’єднання WIRELESS
PARTY LINK.
-- При встановленому з’єднанні
WIRELESS PARTY LINK, Bluetoothз’єднання недоступне під час запису
або видалення.
-- При установленні з’єднання
WIRELESS PARTY LINK під час
відтворення з підключеного
Bluetooth-пристрою, система може
бути підключена заново залежно
від специфікацій телефона.
Пошук і усунення несправностей
41
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Проблема
Пристрій не працює
належним чином.
Причина і спосіб усунення
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача
тощо) і ввімкніть їх знову.
yy Від’єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не
вмикається.
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан за допомогою інших електронних пристроїв,
використовуючи ту ж розетку змінного струму.
yy Переконайтеся, що обрано правильну функцію.
Натисніть перемикач функції та перевірте, яка функція ввімкнена.
yy Перевірте, чи правильно підключені акустичні системи. Кабелі
акустичних систем повинні бути підключені правильно.
yy Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи
придатний даний диск для відтворення на системі.
Система не
розпочинає
відтворення.
yy Не вставлений диск. Вставте диск.
yy Диск забруднений. Очистіть диск. (стор. 45)
yy Диск вставлений неправильною стороною.
Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
yy Антена розташована або підключена неправильно.
Надійно підключіть антену.
Неможливо
налаштуватися на
радіостанцію.
yy Занадто низька потужність сигналу радіостанції.
Налаштуйтеся на станцію вручну.
yy Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час
автоматичної настройки зі збереженням у пам’яті).
Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 29.
4
Пошук і усунення несправностей
Відсутній звук.
yy Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур
живлення до розетки.
42
Пошук і усунення несправностей
Проблема
Причина і спосіб усунення
yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до
системи.
Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
Пульт дистанційного
більше 7 м.
управління не
y
y
Між пультом дистанційного управління та системою наявна
працює належним
перешкода. Усуньте перешкоду.
чином.
yy Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління.
Установіть нові батарейки.
Не працює світло
колонок
4
Синхронізація звуку
LG Sound Sync не
працює.
Пошук і усунення несправностей
Функція AUTO
POWER не працює.
yy Перевірте, чи правильно підключені кабелі світла колонок до
системи.
Правильно підключіть кабелі світла колонок до системи.
yy Перевірте світлові ефекти акустичних систем, натиснувши
LIGHTING на системі. (стор. 35)
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound
Sync.
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync.
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
yy Перевірте з’єднання зовнішнього пристрою, такого як телевізор
або Bluetooth-пристрій.
yy Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не
працювати.
ПРИМІТКИ по запуску режиму відображення на дисплеї
Проблема
Причина і спосіб усунення
Неможливо змінити джерело вхідного сигналу
за допомогою кнопки «F», на таких пристроях
як BT (Bluetooth), USB тощо, і на дисплеї
відображається лише режим DEMO.
yy Натисніть кнопку «DEMO» на пристрої
протягом 15 секунд.
Пульт дистанційного управління не працює
належним чином.
Додаток
43
Загальні технічні характеристики
Загальні
Електроживлення
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на системі.
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Діапазон робочих
температур
Робочий діапазон відносної
вологості
Прибл. 450,0 мм x 167,0 мм x 332,0 мм
5 °C - 35 °C
від 5 % до 60 %
Входи / Виходи
Аналоговий аудіовхід
(AUX IN 2)
Вхід для переносних
пристроїв (PORT. IN)
Мікрофон (MIC 1/2)
3,5 Вскв., роз’єм RCA (L, R)
1,8 Вскв. (стерео роз’єм 3,5 мм)
Чутливість 20 мВ, роз’єм 6,3 мм x 2
Тюнер
Діапазон настройки FM
87,5 МГц – 108,0 МГц або 87,50 МГц – 108,00 МГц
5
Діапазон відтворюваних
частот
Співвідношення сигнал/шум
Динамічний діапазон
Живлення на шині даних
(USB)
від 80 до 20 000 Гц
Не менше 75 дБ
Не менше 80 дБ
5 V 0 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)
Загальна вихідна потужність
2,350 Вт RMS
ВИС.
585 Вт RMS X 2 (6 Ω при 5 кГц, 30 % THD)
НИЗ.
590 Вт RMS X 2 (6 Ω при 1 кГц, 30 % THD)
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Додаток
Система
44
Додаток
Характеристики акустичних систем
Фронтальні АС
Тип
Імпеданс
Номінальна вхідна
потужність
Максимальна вхідна
потужність
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
ВИС. : 1 смуга, 1 динамік
НИЗ. : 1 смуга, 1 динамік
ВИС. : 6 Ω
НИЗ. : 6 Ω
ВИС : 585 Вт RMS
НИЗ. : 590 Вт RMS
ВИС : 1,170 Вт RMS
НИЗ. : 1,180 Вт RMS
Прибл. 320,0 мм x 454,0 мм x 309,0 мм
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Торгові марки і ліцензії
5
Додаток
Права на словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними
знаками, які належать Bluetooth SIG, Inc. і які компанія LG Electronics використовує за
ліцензією.
Інші товарні знаки та фірмові назви належать їх відповідним власникам.
Додаток
Обслуговування
Зауваження стосовно
дисків
Поводження з дисками
Забороняється наклеювати на диск папір
або клейку стрічку.
Зберігання дисків
Після користування зберігайте диски у
футлярах. Бережіть диски від прямої
дії сонячного світла або джерел тепла,
ніколи не залишайте їх у припаркованому
автомобілі під прямим сонячним світлом.
Чищення дисків
Відбитки пальців і пил на диску можуть
спричинити зниження якості зображення
і звуку. Перед відтворенням очистіть диск
чистою м’якою тканиною. Протирайте диск
від центру до країв.
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти виріб, для
забезпечення максимального захисту
запакуйте його тим же чином, яким він був
запакований виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля
виробу леткі речовини, такі як інсектицидні
аерозолі. Сильний тиск при протиранні
може зіпсувати поверхню. Не залишайте
надовго гумові або пластикові предмети в
контакті з приладом.
Чищення виробу
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні
сильно забруднені, очистіть їх м’якою
тканиною, злегка зволоженою в слабкому
миючому розчині. Не застосовуйте сильні
розчинники, такі як спирт, бензин або
ацетон, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню приладу.
Технічне обслуговування
приладу
Даний прилад є високотехнологічним
прецизійним виробом. Якщо лінзи системи
оптичного зчитування та деталі приводу
диска забруднені або зношені, якість
зображення може значно погіршитися.
Детальніше дізнайтеся у найближчого
офіційного дилера.
5
Додаток
Не використовуйте для чищення дисків
сильні розчинники, такі як спирт, бензин,
ацетон, побутові чистильні засоби, а також
антистатичні аерозолі для грамплатівок.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising