LG | FH6 | User manual | LG FH6 Інструкція користувача

LG FH6 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Портативна
мінісістема
Hi-Fi
Перед використанням виробу уважно прочитайте даний
посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.
МОДЕЛЬ
FH6
*MFL69492408*
www.lg.com
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі
приладу неізольованих
деталей, що перебувають
під високою напругою,
величина якої достатня, щоб
становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок з експлуатації
й обслуговуванню в
документації з комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ
ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: Не використовуйте поруч із виробом
високовольтні пристрої. (Наприклад,
електричні мухобійки). Електричний розряд
може пошкодити виріб.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Установлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Не допускається вбудовування
виробу, наприклад, у книжкову шафу або
в стелаж, якщо в місці встановлення не
забезпечується належна вентиляція, або
таке встановлення суперечить інструкціям
виробника.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській табличці,
розташованій на нижній або будь-якій іншій
стороні виробу.
УВАГА шнур живлення
Більшість електроприладів рекомендується
підключати до окремої лінії електромережі:
Тобто, одна лінія живить тільки один пристрій
і не має додаткових розеток або відгалужень.
Переконайтеся, що параметри електромережі
відповідають технічним даним, наведеним
у даній інструкції. Не перевантажуйте
розетки. Перевантажені, незакріплені або
ушкоджені штепсельні розетки, подовжувачі,
зношені шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від'єднайте
його, припиніть використання виробу
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до авторизованого
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
Початок роботи
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
1
Означає обладнання класу II.
Початок роботи
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
Даний прилад обладнано замінною
батарейкою або акумулятором.
Безпечний спосіб видалення батарейок
або акумуляторів із приладу: Видаліть
стару батарейку або акумулятор у порядку,
зворотному до порядку їх встановлення.
З метою запобігання забрудненню
навколишнього середовища та уникнення
потенційної загрози здоров’ю людини
та тварин, старі елементи живлення
повинні бути здані до спеціалізованих
пунктів прийому, де вони будуть належним
чином утилізовані. Утилізація батарейок
та акумуляторів разом з іншими видами
сміття забороняється. Батарейки і
акумулятори рекомендується здавати до
місцевих безоплатних пунктів прийому. Не
допускайте надмірного нагріву батарей під
дією сонячного світла, вогню тощо.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
3
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
2
6
6
6
7
7
8
10
12
13
Заходи безпеки
Особливості моделі
Вимоги до відтворюваних файлів
– Вимоги до аудіофайлів
– Сумісні USB-пристрої
– Вимоги до USB-пристроїв
Пульт дистанційного управління
Верхня панель
Передня панель / Задня панель
Варіанти розташування системи
2
Підключення
14
14
14
15
Підключення зовнішньої апаратури
– Підключення до входу
AUX IN
– Підключення до USB-порту
– Підключення антени
3
Експлуатація
16
16
17
18
18
18
18
19
19
20
Основні операції
– Керування відтворенням з USB
– Вибір папки і MP3/WMA-файлу
– Видалення MP3/WMA файлу
Ефекти відтворення
– DJ EFFECT
– Ефект SCRATCH
– AUTO DJ
– DJ PRO
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth®
– Прослуховування музики, що
зберігається на Bluetoothпристроях
Користування застосунком Music Flow
Bluetooth
– Встановлення застосунку «Music
Flow Bluetooth» на Bluetoothпристрій
– Активація Bluetooth у застосунку
20
22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
27
27
27
27
27
28
28
29
30
30
30
31
31
31
32
32
33
34
«Music Flow Bluetooth»
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Поліпшення якості прийому FMтрансляції при слабкому сигналі
– Програмування радіостанцій
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
Регулювання звуку
– Вибір звукових установок
– Настройка USER EQ
– Відтворення в режимі JUKE BOX
Інші операції
– Тимчасове приглушення звуку
– Відображення інформації файлу
(ID3 TAG)
– DEMO
– Використання мікрофона
– ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
– РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
– LIGHTING
Налаштування годинника
– Налаштування годинника через
застосунок «Music Flow Bluetooth»
– Використання системи в якості
будильника
– Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
– Затемнення
Автоматичне вимикання
– Автоматичне ввімкнення живлення
– Автоматична зміна функції
LG Sound Sync
З’єднання Wireless Party Link
Зміст
4
Пошук і усунення
несправностей
35
35
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
5
Додаток
36
37
37
37
Загальні технічні характеристики
Обслуговування
– Поводження з виробом
Торгові марки і ліцензії
5
1
2
3
4
5
6
Початок роботи
Особливості моделі
1
Bluetooth®
Початок роботи
Прослуховування музики з Bluetoothпристроїв.
Студійні ефекти
Вимоги до
відтворюваних
файлів
Вимоги до аудіофайлів
Прослуховування музики з різноманітними
звуковими і студійними ефектами.
Сумісність файлів MP3/WMA з даним
пристроєм має наступні обмеження:
Music Flow Bluetooth
yy Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3),
32–48 кГц (WMA)
Music Flow Bluetooth це застосунок,
призначений для управління деякими із
найновіших аудіопристроїв LG. Див. стор.
22.
yy Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (МР3), 40 - 192
кбіт/с (WMA)
LG Sound Sync
yy Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
Управління рівнем гучності приладу
за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора LG, який
підтримує LG Sound Sync.
yy Максимальна кількість файлів : 2000
yy Максимальна кількість папок : 200
yy Деякі MP3/WMA-файли можуть не
відтворюватися залежно від типу або
формату файлу.
Початок роботи
7
Сумісні USB-пристрої
yy MP3-плеєр: MP3-плеєри з флешпам’яттю.
yy Функція USB цього пристрою підтримує
не всі USB-пристрої.
Вимоги до USB-пристроїв
yy Пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно установлювати
додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
yy Не від’єднуйте USB-пристрій під час його
роботи.
yy У разі підключення USB-пристрою
великої місткості, розпізнавання може
тривати довше кількох хвилин.
yy Для запобігання втраті даних виконуйте
резервне копіювання.
yy Якщо використовується USB-подовжувач
або USB-концентратор, USB-пристрій не
буде розпізнано.
yy Пристрої з файловою системою NTFS
не підтримуються. (Підтримується тільки
файлова система FAT (16/32)).
yy Дана система розпізнає до 2000 файлів.
yy Не підтримується робота з зовнішніми
жорсткими дисками, кард-рідерами,
заблокованими пристроями та
внутрішньою пам'яттю пристроїв з USBінтерфейсом.
yy USB-порт системи не можна підключити
до комп'ютера. Цю систему не можна
використовувати як пристрій для
збереження даних.
yy Деякі USB-пристрої можуть не працювати
з цією системою.
1
Початок роботи
yy USB флеш-накопичувачі:
Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB
1.1.
8
1
Початок роботи
Пульт дистанційного
управління
• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Режим очікування / Увімкнено) :
ВМИКАННЯ і ВИМИКАННЯ живлення
системи
LIGHTING:
Початок роботи
-- Вмикання/вимикання світлових ефектів.
-- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/
вимкнути Мигаюче Світло.
VOL (Гучність) +/- : Регулювання гучності
звуку в динаміках.
F (Функція) : Вибір функції і джерела
вхідного сигналу.
(Приглушення звуку) : Приглушення
звуку.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Пошук папок з MP3/WMA-файлами. Якщо
на USB-носії міститься декілька папок
з файлами MP3/WMA, за допомогою
кнопки PRESET·FOLDER W/S оберіть
папку, файли з якої ви бажаєте
відтворити.
-- Вибір номера запрограмованої
радіостанції.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Програмування радіостанцій.
-- Видалення всіх запрограмованих станцій.
-- Вибір режиму JUKE BOX.
-- Формування списку улюблених мелодій.
AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (Більш
детальну інформацію див. на стор. 19)
Заміна батарейки
DELETE :
-- Видалення MP3/ WMA - файлів.
-- Видаляє пісню із Програмованого списку
відтворення.
(R03
)
(R03)
Зніміть кришку батарейного відсіку на
задній стороні пульта дистанційного
управління та вставте батарейку,
дотримуючись полярності 4 і 5.
Початок роботи
9
• • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Прослуховування файлів у
режимі повтору або в довільному порядку.
Цифрові кнопки 0 - 9 : Вибір номера файлу
або запрограмованої станції.
TUNING-/+ : Налаштування на
радіостанцію.
CLOCK : Установка годинника і перегляд
поточного часу.
C/V (Пропуск/пошук) :
ALARM : За допомогою функції ALARM
можна задавати час запуску відтворення з
USB-пристрою а також час початку прийому
сигналу тюнером.
-- Швидкий перехід до попереднього або
наступного треку.
-- Пошук потрібного місця в межах файлу.
d/M (Відтворення/Пауза) :
• • • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
-- Початок або призупинення відтворення.
VOICE CANCELLER : Ви можете
користуватися функцією, приглушивши звук
вокалу під час прослуховування музики з
будь-якого джерела.
-- Вибір STEREO/MONO (Тільки
горизонтальне положення).
INFO :
-- Перегляд даних музичного файлу.
MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег
містить таку інформацію, як Title (Назва),
Artist (Виконавець), Album (Альбом) та
Time (Тривалість).
DJ EFFECT : Вибір режиму DJ EFFECT.
(Див. стор. 18)
SET : Підтвердження установки.
KEY CHANGER ( / ) : Вибір тональності у
відповідності до тембру вашого голосу.
-- Показує назви всіх підключених
Bluetooth-пристроїв у режимі Bluetooth.
DJ LEVEL +/- : Регулювання рівня звуку в
режимі DJ EFFECT.
-- При встановленому з’єднанні Wireless
Party Link, на ГОЛОВНІЙ системі
відображається назва ПІДЛЕГЛОЇ
системи, а на ПІДЛЕГЛІЙ системі
відображається назва ГОЛОВНОЇ
системи.
? : Ця кнопка не має призначеної функції.
SOUND EFFECT : Вибір режиму звучання.
BASS BLAST : Прямий вибір ефекту BASS.
SLEEP : налаштування автоматичного
вимкнення системи у заданий час.
(Затемнення : Зменшення яскравості
дисплея вдвічі).
1
Початок роботи
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • •
10
Початок роботи
Верхня панель
1
Початок роботи
a
b
n
c
m
d
l
k
e
f
j
i
g
h
Початок роботи
a USB
Відтворення аудіофайлів з
використанням підключеного USBпристрою.
c MIC (Мікрофон) VOL +/d VOICE CANCELLER
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
Натисніть для ввімкнення або вимкнення
даного режиму.
e SCRATCH / SEARCH & LEVEL
CONTROL
- Обертайте за або проти годинникової
стрілки для ефекту «скретч».
- Пошук папки або файлу.
- Настройка рівня DJ EFFECT.
f DJ EFFECT
Вибір режиму DJ EFFECT. (Більш
детальну інформацію див. на стор. 18)
g LIGHTING
- Вмикання/вимикання світлових
ефектів.
- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/
вимкнути Мигаюче Світло.
h CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Натисніть і утримуйте для мікшування
звукового ефекту CLUB, DRUM або
USER.
(Щоб користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело у
застосунку «Music Flow Bluetooth».)
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.
i OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
j SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі
вибору.
k
BLUETOOTH
Вибір джерела вхідного сигналу
Bluetooth.
(Навіть якщо пристрій вимкнений,
при натисканні кнопки BLUETOOTH
пристрій вмикається і автоматично
входить у режим Bluetooth.)
l USER EQ / BASS BLAST
- Вибір створеного власноруч звукового
ефекту.
- Натисніть і утримуйте, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS.
m KEY CHANGER ( / )
Вибір тональності у відповідності до
тембру вашого голосу.
n WIRELESS LINK
Вибір режиму Wireless Party Link.
1
Початок роботи
b REPEAT / DEMO
- Прослуховування файлів у режимі
повтору або в довільному порядку.
- Демонстраційний режим.
11
12
Початок роботи
Передня панель / Задня панель
1
a Дисплей
Початок роботи
a
b
c
d
e
f
g
h
i
b U (Пропуск/Пошук)
- Перехід уперед.
- Пошук потрібного місця в межах файлу.
- Вибір радіостанцій.
c T (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення
відтворення.
- Вибір Stereo/Mono. (Тільки
горизонтальне положення)
d Y (Пропуск/Пошук)
- Перехід назад.
- Пошук потрібного місця в межах файлу.
- Вибір радіостанцій.
e +/- (Гучність)
Регулювання гучності звуку в акустичних
системах.
f F (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного
сигналу.
g 1/!(Режим очікування/Увімк.)
h Роз’єм MIC (Мікрофон) 1 / 2
i Приймач дистанційного управління.
j FM ANTENNA
k AUX IN (L/R)
l Шнур живлення
j
k
l
Початок роботи
Варіанти
розташування
системи
Допомагає автоматично оптимізувати якість
звуку відповідно до положення установки
(горизонтальне або вертикальне).
При зміні положення установки
(‘Горизонтальне -> Вертикальне’ або
‘Вертикальне -> Горизонтальне’)
змінюється індикація ‘VERTICAL MODE’ або
‘HORIZON MODE’ на дисплеї.
Горизонтально
Вертикально
,,Примітка
В горизонтальному положенні натисніть
кнопку d/M на пульті дистанційного
управління, щоб змінити режим
прийому радіо з моно на стерео.
>>Увага!
yy Не сідайте на системі і не піддавайте
її поштовхам.
Це може призвести до її
пошкодження а також до травм і/або
матеріальних збитків.
yy Не ставте систему на нестійку
поверхню, розташовуйте її в
безпечному місці, недосяжному ля
дітей.
yy Будьте обережні, щоб не допустити
падіння системи. Це може призвести
до її пошкодження а також до травм
і/або матеріальних збитків.
yy При розташуванні в горизонтальному
положенні використовуйте ніжки.
1
Початок роботи
Автоматична оптимізація звуку
13
14
Підключення
Підключення
зовнішньої
апаратури
2
Підключення до USB-порту
Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач
тощо) до USB-порту системи.
USB пристрій
Підключення до входу
AUX IN
Підключення
Підключіть вихідний роз’єм зовнішнього
пристрою (відеокамера, телевізор,
програвач тощо) до вхідного роз’єму AUX
IN (L/R).
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовиходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
Червоний
Білий
Аудіокабель
,,Примітка
Відключення USB-пристрою від
системи:
1. Оберіть іншу функцію.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.
DVD-програвач,
програвач дисків Blu-ray тощо.
Підключення
15
Підключення антени
Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із
комплекту.
Підключіть до гнізда FM дротову FM-антену.
FM-антена
2
Підключення
,,Примітка
Повністю розпряміть дротову FMантену.
16
Експлуатація
Основні операції
Щоб
Кнопками C/V:
Натисніть V на пульті
дистанційного управління
або U на системі, щоб
перейти до наступного
файлу.
Керування відтворенням з
USB
1. Підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. Оберіть функцію USB за допомогою
кнопки F на пульті дистанційного
управління або на системі.
3
Експлуатація
Щоб
Виконати таку дію
Розпочати
відтворення
Натисніть d/M на пульті
дистанційного управління
або T на системі.
До того як мине 2 секунди
від початку відтворення,
Перейти до натисніть C на пульті
наступного/ дистанційного управління
попереднього або Y на системі, щоб
перейти до попереднього
файлу
файлу.
Після того як мине 3
секунди від початку
відтворення, натисніть
C на пульті
дистанційного управління
або Y на системі,
щоб перейти до початку
поточного файлу.
Під час відтворення
натисніть d/M на пульті
Зробити паузу
дистанційного управління
або T на системі.
Під час відтворення
натисніть і утримуйте
Пошук
кнопку C/V на пульті
потрібного
дистанційного управління
місця в межах
або Y/U на системі та
файлу
відпустіть у місці, яке ви
бажаєте прослухати.
Цифрові кнопки 0–9 на
Здійснити
пульті дистанційного
безпосередній управління дають змогу
вибір файлу безпосередньо перейти
до потрібного файлу.
Виконати таку дію
Відтворити
в режимі
повтору або
в довільному
порядку
Послідовно натискайте
REPEAT на пульті
дистанційного управління.
Детальні відомості про
порядок чергування
повідомлень на дисплеї
містяться в розділі
«Примітка».
RPT1 -> RPT*DIR -> RPT
ALL -> RANDOM -> OFF
*DIR : Папка.
,,Примітка
yy При відтворенні списку JUKE BOX,
доступно лише RPT 1 і RPT ALL.
yy Ви можете продовжувати слухати
музику з місця останньої зупинки
навіть після вимкнення і повторного
ввімкнення системи або після
перемикання функції.
Експлуатація
Вибір папки і MP3/WMAфайлу
На системі
17
,,Примітка
yy Папки/файли на USB-пристрої
відображаються, як показано нижче.
*
1. Натисніть SEARCH і обертайте
SCRATCH / SEARCH & LEVEL
CONTROL, поки не з’явиться потрібний
файл. Для пошуку папки ще раз натисніть
SEARCH.
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть
OK і T. При пошуку папки натисніть
OK, щоб обрати файл у папці, після чого
знову натисніть OK або T. Обраний
файл буде відтворений.
3
Експлуатація
На пульті дистанційного
управління
1. Послідовно натискайте PRESET·FOLDER
W/S на пульті дистанційного управління,
поки не з’явиться потрібна папка.
2. Натисніть d/M щоб розпочати
відтворення. Відтворення розпочнеться з
першого файлу в папці.
yy Папка, у якій немає файлів, не
відображається.
yy Папки відображаються в наступному
порядку:
ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5
FOLDER 6
yy Файли відтворюватимуться послідовно
з $ файлу № 1 по $ файл № 14.
yy *ROOT: Перше вікно, яке відображається
після розпізнавання комп'ютером USBпристрою, це «ROOT».
18
Експлуатація
Видалення MP3/WMA
файлу
Ефекти відтворення
За допомогою кнопки DELETE ви можете
видалити файл, папку, або виконати
форматування.
Система підтримує різні звукові ефекти
і ефекти відтворення : DJ EFFECT,
SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.
1. -Виберіть файл, який потрібно видалити,
і натисніть DELETE.
DJ EFFECT
-Кнопками RESET·FOLDER W/S
на пульті дистанційного управління
оберіть папку, яку потрібно видалити, та
натисніть DELETE.
або
3
Послідовно натискайте DELETE,
вибравши MP3/WMA-файл.
Експлуатація
Інформація на дисплеї буде змінюватися
в наступному порядку:
- DEL FILE : Видалити файл
- DEL DIR : Видалити папку
- FORMAT : Форматувати USB
Щоб вийти із поточного режиму,
послідовно натискайте DELETE до
появи «FORMAT», після чого ще раз
натисніть DELETE.
2. Щоб видалити файл/папку або виконати
форматування, натисніть і утримуйте
DELETE.
>>Увага!
yy Не відключайте USB-пристрій під час
його роботи. (відтворення, видалення
тощо).
yy Для запобігання втраті даних
регулярно робіть резервні копії.
yy Функція видалення може бути
недоступною залежно від стану USBпристрою. (блокування і т.п.)
Дозволяє вам використовувати такі DJ
EFFECT як фленжер/фейзер/вау-вау/
дилей.
1. Натисніть DJ EFFECT, щоб обрати
потрібний DJ EFFECT (FLANGER,
PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).
2. Обертанням SCRATCH / SEARCH
& LEVEL CONTROL за і проти
годинникової стрілки відрегулюйте
рівень DJ EFFECT від 0 до 15.
,,Примітка
yy При натисканні кнопки DJ EFFECT
відображається режим DJ EFFECT
упродовж 3 секунд.
yy При регулюванні інтенсивності
відображається її поточний рівень.
yy При зміні функції або вимкненні
і ввімкненні системи режим DJ
EFFECT і ефекти DJ EFFECT
вимикаються.
Ефект SCRATCH
Ви можете відтворювати і мішкувати
звуковий ефект SCRATCH.
Обертайте ручку SCRATCH / SEARCH &
LEVEL CONTROL, щоб змішувати ефект
скретч.
-- Ви можете почути звук скертч-ефекту
залежно від напрямку обертання
ручки SCRATCH / SEARCH & LEVEL
CONTROL.
Експлуатація
AUTO DJ
DJ PRO
У режимі Auto DJ музика відтворюється
єдиним міксом, тобто кінець попередньої
пісні плавно переходить у початок
наступної пісні. У цьому режимі гучність усіх
файлів вирівнюється для безперервного
відтворення.
1. Натисніть і утримуйте DJ PRO (CLUB,
DRUM або USER), щоб обрати
потрібний звуковий ефект DJ PRO.
Послідовно натискаючи кнопку AUTO DJ
на пульті дистанційного управління або
на системі, виберіть один із режимів, що
перемикаються в наступному порядку.
19
Дозволяє мікшувати ефекти CLUB, DRUM
і USER. Кожний режим має до 3 звукових
ефектів.
2. Натисніть DJ Pro. Pad (1, 2, 3)
потрібного звукового ефекту.
,,Примітка
Дисплей
Пояснення
OFF
AUTO DJ OFF
-
AUTO DJ
RANDOM
У цьому
режимі музика
відтворюється
у випадковому
порядку.
yy Режим DJ Pro відображається
впродовж 3 секунд при натисканні DJ
PRO (CLUB, DRUM або USER).
AUTO DJ
SEQUENTIAL
Музика
відтворюється
в режимі
повтору.
AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ
SEOUENTIAL -> AUTO DJ OFF
RANDOM
REPEAT
,,Примітка
yy У режимі AUTO DJ не підтримується
пошук в межах файлу, а також
відтворення в режимі повтору або в
довільному порядку.
yy При переході до іншої функції в
режимі AUTO DJ, функції JUKE BOX,
Видалення або AUTO DJ будуть
відключені.
yy Функція AUTO DJ недоступна
при відтворенні музичних файлів
тривалістю менше 60 секунд.
yy При відтворенні списку JUKE BOX
доступний лише режим AUTO DJ
SEQUENTIAL.
yy Першим звуковим ефектом у DJ Pro
є CLUB.
yy При натисканні DJ Pro. Pad (1, 2, 3)
мікшується звук DJ PRO.
yy Якщо під час відтворення звуку DJ
PRO натиснути інший DJ Pro. Pad
(1, 2, 3), відтворення поточного звуку
DJ PRO буде припинено і почне
відтворюватися обраний звук DJ
PRO.
3
Експлуатація
Режим
yy Щоб користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело у
застосунку «Music Flow Bluetooth».
Якщо джерело не зареєстроване
для USER, на дисплеї з’явиться
«EMPTY» або «NO SOUND».
20
Експлуатація
Використання
технології
бездротового зв’язку
Bluetooth®
Про Bluetooth
Bluetooth це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
3
Експлуатація
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється з
іншого приміщення.
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання електронних
пристроїв між собою є безкоштовним.
Мобільними телефонами, обладнаними
технологією Bluetooth, можна користуватися
у каскадному підключенні, якщо зв'язок
відбувається по каналу Bluetooth. Сумісні
пристрої : мобільні телефони, МР3-плеєри,
портативні комп’ютери, КПК.
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth®, пристрої
повинні підтримувати певні профілі. Даний
пристрій підтримує наведений нижче
профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
Codec : SBC
Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth
увімкнена на вашому Bluetooth-пристрої.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
1. Увімкніть систему.
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та проведіть
сполучення. У процесі виконання
пошуку даної системи за допомогою
Bluetooth-пристрою, на екрані Bluetoothпристрою з’являється список знайдених
пристроїв, вигляд якого може відрізнятися
у залежності від моделі Bluetoothпристрою. Ваша система буде показана
як «LG FH6 (XX)».
,,Примітка
yy XX означає дві останні цифри
Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо
Bluetooth-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите
«LG FH6 (08)» на екрані вашого
Bluetooth-пристрою.
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
Bluetooth-пристроїв. Уведіть PIN-код
(0000) за запитом.
yy Описаним вище способом ви можете
підключити до системи одночасно
до 3 Bluetooth-пристроїв (тільки в
режимі Bluetooth).
yy Мультисполучення доступне лише
для пристроїв на базі Android або
iOS. (Мультисполучення може
не підтримуватися залежно від
технічних характеристик підключених
пристроїв).
yy Знімні/від’єднувані Bluetoothпристрої (наприклад, адаптери тощо)
не підтримують мультисполучення.
3. Після успішного з’єднання системи
і Bluetooth-пристрою на дисплеї
з’являється надпис «PAIRED», який
згодом замінюється на назву Bluetoothпристрою. На дисплеї з’явиться надпис
«BT».
,,Примітка
yy При підключенні інших пристроїв
для мультисполучення на дисплеї
на короткий час з’явиться надпис
«PAIRED».
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, буде показано «_».
Експлуатація
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
,,Примітка
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, у деяких ситуаціях, як
описано нижче, з’єднання може не
працювати належним чином:
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
yy Після вимкнення і повторного
ввімкнення системи необхідно заново
підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
yy Навіть коли до системи в режимі
Bluetooth підключено до 3
Bluetooth-пристроїв, ви можете
слухати музику і управляти
відтворенням лише на одному з
підключених пристроїв.
Управління підключеним
Bluetooth-пристроєм
Ви можете управляти такими функціями
підключеного до системи Bluetoothпристрою: відтворення, пауза, зупинка,
пропуск.
,,Примітка
yy Ця функція доступна лише з Android
OS і iOS.
yy Ця функція може не підтримуватися
або працювати іншим чином залежно
від Bluetooth-пристрою.
,,Примітка
yy Якщо до системи підключено
кілька Bluetooth-пристроїв, при
перемиканні на іншу функцію
активним залишається з'єднання
лише з одним Bluetooth-пристроєм, з
якого відбувається відтворення.
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу завад від інших
електронних пристроїв.
yy Управління Bluetooth-пристроєм із
застосуванням елементів управління
системи не підтримується.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з
телефонами, МР3-плеєрами,
портативними комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване
при вимкненні системи або при
віддаленні Bluetooth-пристрою від
системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте
Bluetooth-пристрій із системою.
yy Якщо з’єднання з Bluetoothпристроєм не встановлене, на
дисплеї відображатиметься надпис
«BT READY».
yy Під час користування функцією BT
установіть потрібний рівень гучності
на Bluetooth-пристрої.
yy Якщо система працює не в режимі
BT, може бути підключений лише
один пристрій.
yy Якщо підключити Bluetooth-пристрій
під час використання LG TV, LG TV
буде відключено і буде підключено
Bluetooth-пристрій.
yy При підключенні Bluetooth-пристрою
(iOS-пристрій тощо) до системи або
при відтворенні з пристрою рівні
гучності будуть синхронізовані.
3
Експлуатація
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій,
такий як, наприклад, медичний
прилад, мікрохвильова піч або
бездротовий LAN-адаптер.
21
22
Експлуатація
Користування
застосунком Music
Flow Bluetooth
,,Примітка
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» за допомогою
QR-коду
1. Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» за допомогою QR-коду.
Відскануйте QR-код, скориставшись
програмою сканування.
yy Застосунок «Music Flow
Bluetooth» для цієї системи може
використовуватися лише на
пристроях на базі ОС Android.
3
yy Рекомендується використовувати
останню версію застосунку.
Експлуатація
Про застосунок «Music Flow
Bluetooth»
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу розширити функції даної системи.
Щоб скористатися цими розширеними
функціями, завантажте та встановіть
безкоштовний застосунок «Music Flow
Bluetooth».
Нижче представлені кілька із багатьох
нових можливостей застосунку «Music Flow
Bluetooth».
2. Торкніться піктограми інсталяції.
3. Торкніться піктограми завантаження.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на Bluetoothпристрої встановлено програму
сканування. У протилежному випадку
завантажте програму з магазину
«Google Android Market (Google Play
Store)».
yy Залежно від регіону, QR-код може не
працювати.
Multi Juke box : Ви можете втричі
збільшити своє задоволення, одночасно
підключивши до 3 Bluetooth-телефонів.
Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів
та створюйте списки відтворення з усіх
телефонів.
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» через «Google
Android Market (Google Play
Store)»
Sampler Creator : Записуйте ефекти
на свій смартфон та дуже просто
синхронізуйте їх з системою через
Bluetooth. Будьте креативним без меж.
2. У рядку пошуку введіть «Music Flow
Bluetooth» і виконайте пошук.
Встановлення застосунку
«Music Flow Bluetooth» на
Bluetooth-пристрій
Існують два способи встановлення
застосунку «Music Flow Bluetooth» на Ваш
Bluetooth-пристрій.
1. Торкніться піктограми «Google Android
Market (Google Play Store)».
3. У списку результатів пошуку знайдіть
пункт «Music Flow Bluetooth» і торкніться
його, щоб розпочати завантаження
Bluetooth-застосунку.
4. Торкніться піктограми інсталяції.
5. Торкніться піктограми завантаження.
Експлуатація
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на вашому
Bluetooth-пристрої встановлений
застосунок «Google Android Market
(Google Play Store)».
Активація Bluetooth у
застосунку «Music Flow
Bluetooth»
1. На головному екрані торкніться
піктограми «Music Flow Bluetooth»,
щоб запустити застосунок «Music Flow
Bluetooth», та перейдіть до головного
меню.
2. Торкніться пункту [Menu] і виберіть
потрібний пристрій.
3. Щоб отримати більш докладну
інформацію про функції, відкрийте меню
[Настройки] і торкніться [Довідка].
,,Примітка
yy Застосунок «Music Flow Bluetooth»
буде доступний у наступній версії
програмного забезпечення:
-- ОС Android: вер. 4.0.3 (або вища)
yy При використанні застосунку «Music
Flow Bluetooth» для управління
можливі відмінності між функціями
застосунку «Music Flow Bluetooth»
та штатного пульта дистанційного
управління. За необхідності
скористайтеся штатним пультом
дистанційного управління системи.
yy Залежно від Bluetooth-пристрою,
застосунок «Music Flow Bluetooth»
може не працювати.
yy Після установки з'єднання за
допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» музика може продовжити
відтворюватися на смартфоні. У
цьому випадку спробуйте повторити
процедуру з’єднання.
yy При керуванні іншими застосунками
або зміні настройок на вашому
Bluetooth-пристрої під час
використання застосунку «Music
Flow Bluetooth», застосунок «Music
Flow Bluetooth» може працювати
неправильно.
yy Якщо застосунок «Music Flow
Bluetooth» працює неправильно,
перевірте ваш Bluetooth-пристрій і
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth» та спробуйте встановити
з’єднання ще раз.
yy Залежно від операційної системи
смартфона, існують деякі відмінності
у роботі «Music Flow Bluetooth».
yy Якщо з’єднання із застосунком
«Music Flow Bluetooth» не працює
належним чином, перевірте
установки Bluetooth у вашому
Bluetooth-пристрої.
3
Експлуатація
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
23
24
3
Експлуатація
Користування радіо
Програмування
радіостанцій
Переконайтеся, що FM-антена підключена.
(Див. стор. 15)
Можна запрограмувати до 50 FMрадіостанцій.
Прослуховування радіо
Перед налаштуванням радіостанцій
установіть низьку гучність.
1. Натискайте F на пульті дистанційного
управління або на системі, поки на
дисплеї не з’явиться FM.
Тюнер налаштується на радіостанцію,
яку ви слухали останньою.
1. Натискайте F на пульті дистанційного
управління або на системі, поки на
дисплеї не з’явиться FM.
Експлуатація
2. Автоматичне налаштування :
Натисніть і утримуйте протягом
приблизно двох секунд TUNING -/+
на пульті дистанційного управління
або Y/U на системі, поки
індикатор частоти станції не почне
змінюватися, після чого відпустіть.
Пошук припиняється, коли система
налаштується на станцію.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте TUNING -/+ на
пульті дистанційного управління або
Y/U на системі.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або Y/U на системі.
3. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
почне мигати номер для програмування
станції.
4. Натисканням PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
номер для програмування станції.
5. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. Станцію
запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування
інших станцій.
3. Відрегулюйте гучність, обертаючи
регулятор гучності на системі або
послідовно натискаючи VOL +/- на пульті
дистанційного управління.
7. Щоб прослухати запрограмовану
радіостанцію, натискайте
PRESET·FOLDER W/S або цифрові
кнопки від 0 до 9 на пульті дистанційного
управління.
Поліпшення якості
прийому FM-трансляції при
слабкому сигналі
Видалення всіх
запрограмованих станцій
Натисніть T на системі або d/M на пульті
дистанційного управління. Це переводить
приймач із режиму стерео в режим моно,
що, як правило, поліпшує якість прийому.
(Тільки горизонтальне положення)
1. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління і утримуйте
впродовж двох секунд.
На дисплеї системи почне мигати
надпис «ERASEALL».
2. Для видалення всіх запрограмованих
радіостанцій натисніть кнопку
JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
Експлуатація
Регулювання звуку
Вибір звукових установок
Система містить набір стандартних
настройок оточуючого звуку. Для функції
еквалайзера передбачені різні індикатори,
що відповідають різним джерелам
звукового сигналу та ефектам.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки SOUND EFFECT на
пульті дистанційного управління.
На дисплеї
Пояснення
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
STANDARD
Ця установка
відтворює живу
атмосферу
справжнього
концерту рок-, поп-,
джазової або
класичної музики.
Оптимізована
якість звучання.
,,Примітка
yy Натисніть на 3 секунди USER EQ
/ BASS BLAST на системі, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS
(BASS BLAST).
yy Кнопкою BASS BLAST на системі
ви можете напряму обирати ефект
BASS (BASS BLAST).
Настройка USER EQ
Ви можете регулювати рівень низьких,
середніх і високих частот.
1. Натисніть USER EQ / BASS BLAST на
системі. З'явиться надпис «USER EQ».
2. Послідовно натискайте USER EQ /
BASS BLAST, поки на дисплеї не
з’явиться потрібна установка.
3. Обертайте SCRATCH / SEARCH &
LEVEL CONTROL для установки
потрібної настройки.
Відтворення в режимі JUKE
BOX
Функція JUKE BOX дозволяє вам
створювати списки відтворення із ваших
улюблених файлів, записаних на USBпристрої. Список відтворення може містити
до 100 файлів.
Створення списку JUKE BOX
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки.)
2. Оберіть файл натисканням C/V
на пульті дистанційного управління або
обертанням SCRATCH / SEARCH &
LEVEL CONTROL на системі.
3. Натисніть JUKE BOX / MEMORY, щоб
зберегти файл.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші
файли.
(Ви можете редагувати список, натискаючи
PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління для вибору номера
в програмі JUKE BOX.)
5. Ще раз натисніть JUKE BOX / MEMORY.
Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть d/M
після того, як список буде сформовано.
,,Примітка
При створенні або редагуванні
списку JUKE BOX функція REPEAT
вимикається.
3
Експлуатація
Посилює високі
й низькі частоти
BASS (BASS BLAST) та створює
ефект об’ємного
звучання.
25
26
Експлуатація
Користування JUKE BOX
Один раз натисніть JUKE BOX / MEMORY.
На дисплеї з’явиться «JUKE BOX ON». Щоб
відтворити список JUKE BOX, натисніть d/M
на пульті дистанційного управління або T на
системі.
Для скасування один раз натисніть JUKE BOX
/ MEMORY. На дисплеї з’явиться «JUKE BOX
OFF».
Редагування списку JUKE BOX
Доступно лише в режимі зупинки.
3
Експлуатація
1. Натисніть і утримуйте JUKE BOX / MEMORY
на системі, щоб увійти в режим редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки.)
2. Кнопками PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
інший файл або замініть поточний.
3. Натисніть C/V на пульті
дистанційного управління, щоб зберегти
файл.
4. Натисніть JUKE BOX / MEMORY.
5. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші
файли.
6. Ще раз натисніть JUKE BOX / MEMORY.
Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть d/M
після того, як список буде відредаговано.
Видалення списку JUKE BOX
Функція видалення працює лише в режимі
редагування.
1. Натисніть і утримуйте JUKE BOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи
PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління.
3. Після вибору пісні натисніть кнопку DELETE.
,,Примітка
yy Якщо список JUKE BOX відсутній,
при натисканні JUKE BOX на дисплеї
буде показано JUKE BOX / MEMORY.
yy Функція JUKE BOX відключається у
наведених нижче ситуаціях.
-- Перемикання на іншу функцію.
-- Вимкнення і ввімкнення системи.
-- Натискання цифрових кнопок на
пульті дистанційного управління.
-- Відтворення файлу з
використанням SEARCH і
SCRATCH / SEARCH & LEVEL
CONTROL.
yy Список JUKE BOX очищується у
наведених нижче випадках.
-- Відключення USB-пристрою.
-- Видалення музики на USBпристрої.
Експлуатація
Інші операції
Використання мікрофона
1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
Тимчасове приглушення
звуку
Натисніть
на пульті дистанційного
управління, щоб відключити звук.
Функція приглушення звуку може
знадобитися, наприклад, якщо ви хочете
відповісти на телефонний дзвінок, при
цьому на дисплеї з’явиться «MUTE».
Для скасування ще раз натисніть
змініть рівень гучності.
27
або
При відтворенні MP3-файлів, що містять
інформацію про файл, можна переглянути
цю інформацію, послідовно натискаючи
INFO.
DEMO
Коли живлення вимкнене, один раз
натисніть кнопку REPEAT / DEMO
на системі. Система ввімкнеться і на
дисплеї будуть відображені всі функції з
демонстрацією звучання. Щоб скасувати
функцію DEMO, повторно натисніть
REPEAT / DEMO.
,,Примітка
yy Якщо пристрій перебуває у режимі
DEMO, режим DEMO залишається
активованим навіть після відключення
шнура живлення від розетки.
yy Коли активний режим DEMO, ви
можете користуватися іншими
функціями, при цьому роботу режиму
DEMO буде тимчасово призупинено.
- Якщо протягом 10 секунд не буде
натиснута жодна кнопка, пристрій
автоматично повернеться в режим
DEMO.
3. Співайте під акомпанемент.
Відрегулюйте гучність мікрофона
кнопками MIC VOL +/- на системі.
,,Примітка
yy На той час, коли мікрофон не
використовується, установіть MIC
VOL на мінімум або вимкніть функцію
MIC та відключіть мікрофон від
роз’єму MIC.
yy Якщо мікрофон знаходиться надто
близько до динаміка, можуть
виникати гучні шуми. У цьому
випадку розташуйте мікрофон подалі
від динаміка, або знизьте рівень
звуку з мікрофона за допомогою
кнопок MIC VOL.
yy Якщо гучність мікрофона зависока,
можуть виникати викривлення звуку.
У цьому випадку установіть MIC VOL
на мінімум.
yy Якщо гучність вашого мікрофона
низька навіть якщо MIC VOL
установлено на максимум, ви
можете зменшити гучність джерела
аудіосигналу.
-- Виконайте наведені нижче вказівки.
1. Натисніть і утримуйте кнопку
VOICE CANCELLER на системі.
2. Зменште гучність джерела
аудіосигналу, обертаючи
SCRATCH / SEARCH & LEVEL
CONTROL на системі проти
годинникової стрілки. Для
скидання вимкніть живлення.
3
Експлуатація
Відображення інформації
файлу (ID3 TAG)
2. Розпочніть відтворення музики.
28
Експлуатація
ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
Тональність регулюється в діапазоні
9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова
тональність).
Натисніть і утримуйте VOICE CANCELLER,
на дисплеї з’явиться «ON».
Для скасування ще раз натисніть і
утримуйте VOICE CANCELLER.
Якість роботи функції VOICE CANCELLER
залежить від якості запису музичного
файлу.
3
,,Примітка
Експлуатація
yy Ця функція доступна в режимах USB
і BT (Bluetooth).
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Ця функція доступна тільки при
підключеному мікрофоні.
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Для скидання змініть функцію або
відключіть мікрофон.
yy Ця функція недоступна для
монофонічних джерел звуку.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
yy Щоб підвищити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER( ).
yy Щоб понизити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER( ).
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах USB
і BT (Bluetooth).
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Для скидання змініть функцію,
відключіть мікрофон або змініть
музику.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
Експлуатація
29
LIGHTING
Ця функція створює святкову атмосферу
завдяки світловим ефектам.
Натисніть LIGHTING на пульті
дистанційного управління або на системі.
RHYTHM
PARTY
FIREWORK
SPACE
WATER
FOREST
CITYGLOW
(MYSTYLE)
OFF
,,Примітка
yy Якщо вам потрібен динамічний
світловий ефект, оберіть RHYTHM
або PARTY.
yy Світлові ефекти доступні для всіх
функцій.
yy Щоб користуватися режимом
MYSTYLE, необхідно зареєструвати
джерело у застосунку «Music Flow
Bluetooth».
yy У режимі освітлення можна обирати
ефекти за допомогою SCRATCH /
SEARCH & LEVEL CONTROL.
yy Натисніть і утримуйте кнопку
LIGHTING, щоб увімкнути/вимкнути
Мигаюче Світло.
Експлуатація
yy Функція освітлення вмикається в
попередньому режимі при першому
натисканні кнопки LIGHTING, для
зміни режиму натисніть кнопку ще
раз.
3
30
Експлуатація
Налаштування
годинника
1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте кнопку CLOCK.
3. Оберіть режим відображення
часу кнопками C/V на пульті
дистанційного управління.
- AM 12:00 (при відображенні у форматі
AM/PM), або 0:00 (для відображення у
24-годинному форматі)
3
4. Для підтвердження вибору натисніть
SET.
Експлуатація
5. Установіть години кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
6. Натисніть SET.
7. Установіть хвилини кнопками C/V
на пульті дистанційного управління.
8. Натисніть SET.
Налаштування годинника
через застосунок «Music
Flow Bluetooth»
Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» на свій Android-пристрій. (Див.
стор. 22)
Після встановлення Bluetooth-з’єднання
за допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» відбудеться автоматична
синхронізація годинника системи з
годинником пристрою.
Використання системи в
якості будильника
1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте кнопку ALARM.
3. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління змініть
години і хвилини та натисніть SET для
підтвердження.
4. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
функцію на натисніть SET для
підтвердження.
- У режимі Tuner кнопками C/V
на пульті дистанційного управління
оберіть номер станції та натисніть SET.
Якщо номер відсутній, цей крок буде
пропущено.
5. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління змініть
гучність та натисніть SET для
підтвердження.
,,Примітка
yy Коли система буде вимкнена після
установки часу, показання годинника
можна побачити, натиснувши кнопку
CLOCK.
yy Після налаштування годинника ви
можете налаштувати будильник.
yy Після установки часу та
налаштування будильника, можна
перевірити настройки будильника,
натиснувши кнопку ALARM, навіть
якщо систему вимкнено.
yy Для вибору режиму ALARM ON/OFF
натискайте кнопку ALARM.
Експлуатація
Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
Послідовно натискайте кнопку SLEEP
на пульті дистанційного управління, щоб
обрати час затримки від 10 до 180 хвилин.
Після того, як заданий час мине, система
автоматично вимкнеться.
Щоб скасувати функцію таймера сну,
послідовно натискайте SLEEP на пульті
дистанційного управління, поки не з’явиться
«SLEEP 10», та, коли відображається
«SLEEP 10», ще раз натисніть SLEEP на
пульті дистанційного управління.
,,Примітка
yy Натисніть і утримуйте SLEEP, щоб
перевірити або змінити час, що
залишився.
Затемнення
Один раз натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління. Яскравість
світіння дисплея зменшиться вдвічі.
Для скасування послідовно натискайте
SLEEP на пульті дистанційного управління,
поки затемнення не буде відключене.
,,Примітка
При активації функції Затемнення всі
СД-індикатори згасають.
Автоматичне
вимикання
Якщо до головної системи не підключений
зовнішній пристрій і система не
використовується впродовж 20 хвилин,
вона автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається
через шість годин, якщо зовнішній пристрій
підключений до головної системи через
аналогові входи.
При встановленому з'єднанні Wireless Party
Link, функція автоматичного вимкнення
живлення застосовується лише до MASTER
системи. На ПІДЛЕГЛІЙ системі функція
автоматичного вимкнення живлення
доступна після роз’єднання ПІДЛЕГЛОЇ і
ГОЛОВНОЇ системи.
Як відключити з'єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм.
Вимкніть систему, натиснувши кнопку
живлення не менше ніж на 5 секунд.
3
Експлуатація
yy Ви можете перевірити, скільки часу
залишилося до вимкнення системи.
31
32
Експлуатація
Автоматичне ввімкнення
живлення
Система автоматично вмикається при
прийомі вхідного сигналу: LG TV або
Bluetooth.
При спробі підключення Bluetoothпристрою система вмикається і з’єднується
з вашим Bluetooth-пристроєм. Ви можете
відтворювати музику.
,,Примітка
3
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
Експлуатація
yy Залежно від підключеного пристрою,
при ввімкненні системи Bluetoothзв’язок може бути не встановлений.
yy Після розірвання Bluetooth-з’єднання
з системою деякі інші Bluetoothпристрої намагатимуться установити
з’єднання із системою. З цієї причини
рекомендується розірвати з’єднання
перед вимкненням системи.
yy При спробі встановлення зв’язку із
застосунком «Music Flow Bluetooth»
вмикається функція Bluetooth-зв’язку
системи.
yy При ввімкненні системи за
допомогою функції LG TV або
Bluetooth, вмикається відповідна
функція системи.
yy Якщо вже було здійснене сполучення
системи, система вмикається
автоматично при надходженні
вхідного сигналу.
yy Якщо вимкнути систему, натиснувши
кнопку живлення більше ніж на
5 секунд, функцію «Автоматичне
ввімкнення живлення» буде
відключено. Щоб активувати її,
увімкніть систему.
Автоматична зміна функції
Система розпізнає надходження вхідних
сигналів Bluetooth і LG TV, після чого
автоматично активує відповідну функцію.
При спробі під'єднання
пристрою Bluetooth
При підключенні Bluetooth-пристрою до
системи активується функція Bluetooth.
Відтворюйте музику на Bluetooth-пристрої.
Якщо підключений телевізор LG
При ввімкненні телевізора LG, підключеного
через LG Sound Sync, на системі
вмикається функція LG TV. Ви можете
слухати звук з вашого телевізора.
,,Примітка
Ця функція працює лише з пристроями,
які підключалися раніше.
Експлуатація
LG Sound Sync
Деякими функціями даної системи
можна управляти за допомогою пульта
дистанційного управління вашого
телевізора з функцією LG Sound Sync.
Система сумісна з телевізорами LG, які
підтримують функцію LG Sound Sync.
Переконайтеся, що на вашому телевізорі є
логотип LG Sound Sync.
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію з
експлуатації до вашого телевізора.
1. Увімкніть систему, натиснувши 1 на
пульті дистанційного управління або 1/!
на системі.
2. Натискайте F на пульті дистанційного
управління або на системі, поки не буде
обрана функція LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора
на відтворення звуку через систему:
Меню настройок телевізора [Sound] ->
[TV Sound output] -> [LG Sound Sync
(Wireless)]
На дисплеї приблизно на 3 секунди
з’явиться «PAIRED», після чого
на дисплеї буде відображено «LG
TV», якщо систему було правильно
підключено до телевізора.
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати
пульт дистанційного управління
системи при користуванні функцією
LG Sound Sync. При повторному
використанні пульта дистанційного
управління телевізора систему буде
синхронізовано з телевізором.
yy При порушенні підключення перевірте
стан системи і телевізора : живлення,
функція.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення у перелічених нижче
випадках в разі використання LG
Sound Sync.
-- Система вимкнена.
-- Увімкнена інша функція.
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
yy Час до вимкнення системи може бути
різним залежно від вашого телевізора.
yy При спробі змінити функцію на LG TV,
гучність буде встановлено на рівень,
заданий для функції LG TV.
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки
або моделі телевізора.
yy Якщо установити з’єднання через LG
Sound Sync, коли вже установлене
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth», буде доступне управління
за допомогою застосунку.
yy Якщо вимкнути систему
безпосередньо натиснувши 1 на
пульті дистанційного управління або
1/! на системі, з'єднання LG Sound
Sync буде розірване. Щоб знову
скористатися функцією, потрібно
повторно з’єднати TV і систему.
yy Якщо підключити телевізор LG, коли
Bluetooth вже використовується,
Bluetooth-з’єднання буде розірване і
буде підключено телевізор LG.
yy При з'єднанні TV і системи через
LG Sound Sync гучність може
збільшитися.Зменште гучність TV та
повторно з'єднайте його з системою.
3
Експлуатація
Функції, якими можна управляти за
допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG: Збільшення/
зменшення гучності, приглушення звуку
33
34
Експлуатація
З’єднання Wireless
Party Link
Звук з системи
(ГОЛОВНА) паралельно
відтворюється на системі
(ПІДЛЕГЛА).
Працює з системами, які підтримують
Wireless Party Link.
,,Примітка
yy Ця функція недоступна, якщо ви
використовуєте LG Sound Sync.
При підключенні в режимі LG TV на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Мікрофон можна використовувати
лише на ПІДЛЕГЛІЙ системі.
Кількість доступних функцій на
ПІДЛЕГЛІЙ системі обмежена.
yy Коли з’єднання Wireless Party
Link розірване, система SLAVE
переходить у режим BT.
yy Якщо встановити з’єднання не
вдається, на дисплеї з’явиться
«FAILED».
3
Експлуатація
yy Функція приглушення звуку працює
синхронно на обох системах.
yy З’єднання Wireless Party Link буде
розірване при вимкненні системи або
при натисканні WIRELESS LINK на
системі.
yy Звук MASTER системи і SLAVE
системи може відрізнятися залежно
від стану відтворення, джерела або
установок.
1. Натисніть WIRELESS LINK на системі.
На дисплеї з’явиться PARTY LINK MODE
SELECT.
2. Обертанням SCRATCH / SEARCH
& LEVEL CONTROL на системі
або натисканням Y/U на пульті
дистанційного управління оберіть
MASTER або SLAVE.
- Система
: Обрати ГОЛОВНИЙ.
-С
истема
: Обрати ПІДЛЕГЛИЙ.
Дві системи розпочнуть процес
установлення з’єднання між собою.
3. Після успішного встановлення з’єднання
між двома системами на ГОЛОВНІЙ
системі з’явиться повідомлення «Назва
підлеглого пристрою CONNECTED».
На ПІДЛЕГЛІЙ системі з’явиться
«CONNECTED TO назва головного
пристрою» і невдовзі зміниться на
ПІДЛЕГЛИЙ.
yy Перевірте наступну інформацію
перед з’єднанням через Bluetooth.
-- До MASTER системи можна
підключити лише один Bluetoothпристрій. Підключити Bluetoothпристрій до SLAVE системи
неможливо.
-- З’єднання Wireless Party Link
підтримується лише на пристроях
на базі Android і iOS. (З’єднання
Wireless Party Link може не
підтримуватися залежно від
характеристик підключеного
пристрою або операційної
системи.)
-- Знімні/замінні Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо), не
підтримують з’єднання Wireless
Party Link.
Пошук і усунення несправностей
35
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Проблема
Пристрій не працює
належним чином.
Причина і спосіб усунення
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача
тощо) і ввімкніть знову.
yy Від’єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не
вмикається.
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
yy Переконайтеся, що обрано правильну функцію.
Натисніть перемикач функції та перевірте, яка функція ввімкнена.
yy Антена розташована або підключена неправильно.
Надійно підключіть антену.
Неможливо
налаштуватися на
радіостанцію.
yy Занадто низька потужність сигналу радіостанції.
Налаштуйтеся на станцію вручну.
yy Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час
автоматичної настройки зі збереженням у пам’яті).
Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 24.
yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до
системи.
Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
Пульт дистанційного
більше 7 м.
управління не
yy Між пультом дистанційного управління та системою наявна
працює належним
перешкода. Усуньте перешкоду.
чином.
yy Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління.
Установіть нові батарейки.
Не працюють
світлові ефекти
Синхронізація звуку
LG Sound Sync не
працює.
yy Перевірте світлові ефекти натисканням LIGHTING.
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound
Sync.
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync.
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
4
Пошук і усунення несправностей
Відсутній звук.
yy Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур
живлення до розетки.
36
Додаток
Загальні технічні характеристики
Загальні
Електроживлення
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на системі.
Очікування мережі : 0,5 Вт
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Вага нетто (прибл.)
Діапазон робочих
температур
Робочий діапазон відносної
вологості
(усі мережні порти активні.)
Прибл. 818 мм x 318 мм x 388 мм
Прибл. 17.2 кг
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
60 %
Вхідні з’єднання
Аналоговий аудіовхід
(AUX IN)
Мікрофон (MIC 1/2)
1,2 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, роз’єм RCA (L, R)
Чутливість 15 мВ (1 кГц), роз’єм 6,3 мм x 2
Тюнер
5
Діапазон настройки FM
87,5 МГц – 108,0 МГц або 87,50 МГц – 108,00 МГц
Додаток
Система
Діапазон відтворюваних
частот
Співвідношення сигнал/шум
Динамічний діапазон
Живлення на шині даних
(USB)
від 80 до 20000 Гц
Не менше 75 дБ (1 кГц)
Не менше 80 дБ
5V01A
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)
Загальна вихідна
потужність
600 Вт
Фронтальні
300 Вт х 2 (4 Ω при 1 кГц, 10 % THD)
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Додаток
Обслуговування
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти виріб, для
забезпечення максимального захисту
запакуйте його тим же чином, яким він був
запакований виробником.
37
Торгові марки і
ліцензії
Права на словесний товарний знак і
логотипи Bluetooth® належать Bluetooth®
SIG, Inc., компанія LG Electronics
використовує дані знаки за ліцензією.
Інші торгові знаки та фірмові назви
належать їхнім відповідним власникам.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля
виробу леткі речовини, такі як інсектицидні
аерозолі. Сильний тиск при протиранні
може зіпсувати поверхню. Не залишайте
надовго гумові або пластикові предмети в
контакті з приладом.
Чищення виробу
5
Додаток
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні
сильно забруднені, очистіть їх м’якою
тканиною, злегка зволоженою в слабкому
миючому розчині. Не застосовуйте сильні
розчинники, такі як спирт, бензин або
ацетон, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню приладу.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising