LG | OM4560 | User manual | LG OM4560 Інструкція користувача

LG OM4560 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Портативна
міні система
Перед використанням виробу уважно прочитайте
даний посібник та збережіть його для звернень у
майбутньому.
МОДЕЛЬ
OM4560
*MFL69304472*
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Всі права захищено.
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
із виробом високовольтні пристрої.
(Наприклад, електричні мухобійки).
Електричний розряд може пошкодити виріб.
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі
приладу неізольованих
деталей, що перебувають під
високою напругою, величина
якої достатня, щоб становити
ризик ураження електричним
струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок з експлуатації
й обслуговуванню в
документації з комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ ПІД ДОЩ АБО У
ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: Не використовуйте поруч
УВАГА: У даному виробі використовується
лазерна система. Для забезпечення
правильного використання пристрою,
уважно ознайомтеся з інструкцією з
експлуатації та збережіть її для звернень у
майбутньому. Якщо пристрою знадобиться
технічне обслуговування, зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Використання органів керування, або
виконання настройок чи процедур
способом, не передбаченим даним
посібником, може призвести до
небезпечного опромінення. Щоб запобігти
прямому лазерному опроміненню, не
відкривайте корпус.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Установлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Не допускається вбудовування
виробу, наприклад, у книжкову шафу або
в стелаж, якщо в місці встановлення не
забезпечується належна вентиляція, або
таке встановлення суперечить інструкціям
виробника.
Початок роботи
УВАГА стосовно шнура живлення
Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції.
Не перевантажуйте штепсельні розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте
його, припиніть використання пристрою
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
Даний прилад обладнано замінною
батарейкою або акумулятором.
Безпечний спосіб видалення батарейок
або акумуляторів із приладу: Видаліть
стару батарейку або акумулятор у порядку,
зворотному до порядку їх встановлення.
З метою запобігання забрудненню
навколишнього середовища та уникнення
потенційної загрози здоров’ю людини
та тварин, старі елементи живлення
повинні бути здані до спеціалізованих
пунктів прийому, де вони будуть належним
чином утилізовані. Утилізація батарейок
та акумуляторів разом з іншими видами
сміття забороняється. Батарейки і
акумулятори рекомендується здавати до
місцевих безоплатних пунктів прийому. Не
допускайте надмірного нагріву батарей під
дією сонячного світла, вогню тощо.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки тощо.
1
Початок роботи
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
3
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
3
Експлуатація
2
6
6
7
7
7
7
8
10
11
Заходи безпеки
Особливості моделі
Приладдя
Вимоги до відтворюваних файлів
– Вимоги до аудіофайлів
– Сумісні USB-пристрої
– Вимоги до USB-пристроїв
Пульт дистанційного управління
Передня панель
Задня панель
14
14
14
15
15
16
16
16
2
Підключення
19
12
12
Підключення зовнішньої апаратури
– Підключення до входу
AUX IN
– Підключення до виходу AUX OUT
– Підключення до USB-порту
– Підключення антени
19
Основні операції
– Керування відтворенням з CD/USB
– Автоматичне відтворення
– Вибір папки і MP3/WMA-файлу
– Видалення MP3/WMA файлу
Ефекти відтворення
– AUTO DJ
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth®
– Прослуховування музики, що
зберігається на Bluetooth-пристроях
Користування застосунком Music Flow
Bluetooth
– Встановлення застосунку «Music
Flow Bluetooth» на Bluetoothпристрій
– Активація Bluetooth у застосунку
«Music Flow Bluetooth»
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Програмування радіостанцій
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
12
13
13
17
20
21
21
21
21
Зміст
22
22
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
27
27
28
28
29
Регулювання звуку
– Вибір звукових установок
Додаткові можливості
– Відтворення за програмою
Інші операції
– Тимчасове приглушення звуку
– Відображення інформації файлу
(ID3 TAG)
– DEMO
– Використання мікрофона
– ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
– РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
– LIGHTING
Налаштування годинника
– Налаштування годинника через
застосунок «Music Flow Bluetooth»
– Використання системи в якості
будильника
– Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
– Затемнення
Автоматичне вимикання
– Автоматичне ввімкнення живлення
– Автоматична зміна функції
LG Sound Sync
Підключення WIRELESS PARTY LINK
4
Пошук і усунення
несправностей
31
Пошук і усунення несправностей
5
Додаток
32
32
32
33
34
Обслуговування
– Зауваження стосовно дисків
– Поводження з виробом
Загальні технічні характеристики
Торгові марки і ліцензії
5
1
2
3
4
5
6
1
Початок роботи
Особливості моделі
Приладдя
BLUETOOTH®
Перевірте наявність у комплекті такого
приладдя.
Початок роботи
Прослуховування музики з Bluetoothпристроїв.
AUTO DJ
Відтворює музику єдиним міксом, тобто
кінець попередньої пісні плавно переходить
у початок наступної пісні.
Пульт
дистанційного
управління (1)
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth це застосунок,
призначений для управління деякими із
найновіших аудіопристроїв LG. Див. стор.
19.
LG Sound Sync
Управління рівнем гучності приладу за
допомогою пульта дистанційного управління
вашого телевізора LG, який підтримує LG
Sound Sync.
FM-антена (1)
Батарейки (2)
Початок роботи
Вимоги до
відтворюваних
файлів
Сумісні USB-пристрої
Вимоги до аудіофайлів
yy Функція USB цього пристрою підтримує
не всі USB-пристрої.
yy Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3),
32–48 кГц (WMA)
yy Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (МР3), 40 - 192
кбіт/с (WMA)
yy Максимальна кількість файлів : Data CD :
999 / USB : 2000
yy Максимальна кількість папок : Data CD :
99 / USB : 200
yy Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
yy Деякі MP3/WMA-файли можуть не
відтворюватися залежно від типу або
формату файлу.
yy MP3-плеєр: MP3-плеєри з флешпам’яттю.
yy USB флеш-накопичувачі:
Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB
1.1.
Вимоги до USB-пристроїв
yy Пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно установлювати
додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
yy Не від’єднуйте USB-пристрій під час його
роботи.
yy У разі підключення USB-пристрою
великої місткості, розпізнавання може
тривати довше кількох хвилин.
yy Для запобігання втраті даних виконуйте
резервне копіювання.
yy Файлова система дисків CD-ROM:
ISO9660/JOLIET
yy Якщо використовується USB-подовжувач
або USB-концентратор, USB-пристрій не
буде розпізнано.
yy Рекомендовано використовувати
програму Easy-CD Creator, яка створює
файлову систему ISO 9660.
yy Пристрої з файловою системою NTFS
не підтримуються. (Підтримується тільки
файлова система FAT (16/32)).
yy Дана система розпізнає до 2000 файлів.
Формат DTS не підтримується. Аудіосигнал
у форматі DTS виводитися не буде.
Для забезпечення сумісності з
програвачами LG форматуйте диски
багаторазового запису у файловій системі
[Mastered]. Диски, записані у файловій
системі Live File System, не будуть
відтворюватися на програвачах LG.
(Mastered/Live File System: формати
файлової системи для дисків у Windows
Vista)
yy Не підтримується робота з зовнішніми
жорсткими дисками, кард-рідерами,
заблокованими пристроями та
внутрішньою пам'яттю пристроїв з USBінтерфейсом.
yy USB-порт системи не можна підключити
до комп'ютера. Цю систему не можна
використовувати як пристрій для
збереження даних.
yy Деякі USB-пристрої можуть не працювати
з цією системою.
1
Початок роботи
Сумісність файлів MP3/WMA з даним
пристроєм має наступні обмеження:
7
8
Початок роботи
Пульт дистанційного
управління
1
• • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • •
1 (Живлення) : ВМИКАННЯ і ВИМИКАННЯ
живлення системи
B (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття
лотка для диска.
Початок роботи
VOL +/- : Регулювання гучності звуку в
динаміках.
F (Функція) : Вибір функції і джерела
вхідного сигналу.
(Приглушення звуку): Приглушення
звуку.
PRESET.FOLDER W/S :
-- Пошук папок з MP3/WMA-файлами. Якщо
на CD або USB-носії міститься декілька
папок з MP3- чи WMA-файлами, за
допомогою кнопки PRESET.FOLDER W/S
виберіть папку, файли з якої ви хочете
відтворити.
-- Вибір номера запрограмованої
радіостанції.
PROGRAM/MEMORY :
-- Програмування радіостанцій.
-- Видалення всіх запрограмованих станцій.
-- Створення Програмованого списку
відтворення із пісень, які ви бажаєте
прослухати.
AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (Більш
детальну інформацію див. на стор. 16)
DELETE :
-- Видалення MP3/ WMA - файлів. (Тільки
USB).
Заміна батарейки
)
(R03
(R03)
Відкрийте кришку відсіку для батарейок
на зворотній стороні пульта дистанційного
управління та вставте дві батарейки (розмір
AAA), дотримуючись полярності 4 і 5.
-- Видаляє пісню із Програмованого списку
відтворення.
Початок роботи
9
• • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • REPEAT : Прослуховування треків/файлів у
режимі повтору або в довільному порядку.
Цифрові кнопки 0 - 9 : Вибір
пронумерованих треків/файлів або
запрограмованих радіостанцій.
TUNING-/+ : Налаштування на радіостанцію.
-- Швидкий перехід до попереднього або
наступного треку.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
d/M (Відтворення/Пауза) :
-- Початок або призупинення відтворення.
Z (Зупинка) :
-- Зупинка відтворення.
-- Скасування функції DELETE.
SOUND EFFECT : Вибір режиму звучання.
REGION EQ : Вибір режиму звучання.
INFO
-- Перегляд даних музичного файлу.
MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег
містить таку інформацію, як Title (Назва),
Artist (Виконавець), Album (Альбом) та
Time (Тривалість).
-- Показує назви всіх підключених Bluetoothпристроїв у режимі Bluetooth.
-- При встановленому з’єднанні WIRELESS
PARTY LINK, на ГОЛОВНІЙ системі
відображається назва ПІДЛЕГЛОЇ
системи, а на ПІДЛЕГЛІЙ системі
відображається назва ГОЛОВНОЇ
системи.
CLOCK : Установка годинника і перегляд
поточного часу.
ALARM : За допомогою функції ALARM
можна задавати час запуску відтворення в
режимі CD, USB або Tuner.
• • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • VOICE CANCELLER : Ви можете
користуватися функцією, приглушивши звук
вокалу під час прослуховування музики з
будь-якого джерела.
SLEEP : Автоматичне вимкнення системи у
заданий час.
(Затемнення : Зменшення яскравості
дисплея вдвічі).
SET : Підтвердження установки.
KEY CHANGER ( / ) : Вибір тональності у
відповідності до тембру вашого голосу.
? : Ця кнопка не має призначеної функції.
1
Початок роботи
C/V (Пропуск/пошук) :
10
Початок роботи
Передня панель
a
b
c
d
e
f
g
h
1
Початок роботи
a
b
1/! (Живлення): ВМИКАННЯ і
ВИМИКАННЯ живлення системи.
MIC +/- : Регулювання гучності
мікрофона.
F / WIRELESS LINK :
- SВибір функції та джерела
сигналу.
- Натисніть на 3 секунди, щоб
обрати режим Бездротовий
WIRELESS PARTY LINK.
REGION EQ / BASS BLAST
- Вибір еквалайзера регіону.
- Натисніть на 3 секунди, щоб
безпосередньо обрати ефект
BASS (BASS BLAST).
VOICE CANCELLER
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
REPEAT / DEMO
- Прослуховування треків/файлів у
режимі повтору або в довільному
порядку.
- Демонстраційний режим.
c
MIC 1: Підключіть мікрофон.
d
Дисплей
e
: Відкриття та закриття лотка
дисковода.
f
USB-порт: Відтворення аудіофайлів з
використанням підключеного USBпристрою.
g
Y/U
- Швидкий перехід назад або
вперед.
- Пошук потрібного місця в межах
треку/файлу.
I:З
упинка відтворення або
скасування функції DELETE.
z
- Початок або пауза відтворення.
h
VOL +/- : Регулювання гучності
акустичних систем.
LIGHTING / PARTY LINK
- Вмикання/вимикання світлових
ефектів.
- Натисніть на 3 секунди, щоб
обрати режим PARTY LINK.
Початок роботи
11
Задня панель
a
b
c
1
Початок роботи
a Шнур живлення
b ANTENNA (FM)
c AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)
12
Підключення
Підключення
зовнішньої
апаратури
2
Підключення до входу
AUX IN
Підключення
Підключіть вихідний роз’єм зовнішнього
пристрою (відеокамера, телевізор,
програвач тощо) до вхідного роз’єму AUX
IN (L/R).
Зовнішній пристрій
Аудіокабель
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовиходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
PARTY LINK
Червоний
Аудіокабель
Білий
Ви можете підключити два пристрої для
сумісного відтворення музики.
Назву функції розширення бази відтворення
звуку на сумісні вироби через дротове і
бездротове з’єднання було замінено на
PARTY LINK або WIRELESS PARTY LINK.
1. Підключіть роз'єм AUX OUT на системі
до роз'єму AUX IN на іншому пристрої за
допомогою аудіокабеля.
2. Натисніть на 3 секунди
LIGHTING / PARTY LINK на системі, до
якої здійснене підключення через AUX
OUT, та оберіть LINK ON.
DVD-програвач,
програвач дисків Bluray тощо.
Підключення до виходу
AUX OUT
Підключіть вхід зовнішнього пристрою до
роз'єму AUX OUT (L/R).
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
На дисплеї з’явиться «LINK ON» та
невдовзі зміниться на «DELAY (час)».
3. Кнопками Y/U налаштуйте
установку затримки.
Коли на дисплеї відображаються «LINK
ON» і «DELAY (час)», ви можете змінити
час затримки.
4. Натисніть LIGHTING / PARTY LINK, щоб
зберегти установку затримки.
Підключення
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
yy Початкова установка затримки - 30 мс.
Щоб змінити час затримки, натискайте
Y/U. Затримка на підключеному
пристрої може відрізнятися. Якщо
звук не співпадає із зображенням,
налаштуйте затримку за допомогою
PARTY LINK, щоб синхронізувати звук.
13
,,Примітка
Відключення USB-пристрою від
системи:
1. Виберіть іншу функцію/режим або
двічі поспіль натисніть Z на пульті
дистанційного управління або I
на системі.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.
Підключення антени
yy Установку затримки буде збережено, а
PARTY LINK вимкнеться при вимкненні
системи.
Підключіть до гнізда FM дротову FM-антену.
yy Ви можете обрати режим LINK ON/
LINK OFF, натиснувши на 3 секунди
LIGHTING / PARTY LINK на системі.
Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із
комплекту.
FM-антена
yy VOICE CANCELLER не синхронізований
з ГОЛОВНОЮ системою.
Підключення до USB-порту
Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач
тощо) до USB-порту системи.
USB пристрій
,,Примітка
Повністю розпряміть дротову FMантену.
2
Підключення
yy Затримку можна регулювати
в діапазоні від 0 до 200 мс.
Синхронізація темпу може бути
недоступна на деяких пристроях.
14
Експлуатація
Основні операції
Керування відтворенням з
CD/USB
1. Вставте диск, натиснувши B на пульті
дистанційного управління або
на
системі. Або підключіть USB-пристрій до
USB-порту.
2. Оберіть функцію CD або USB кнопкою
F / WIRELESS LINK.
3
Щоб
Експлуатація
Зупинити
Розпочати
відтворення
Зробити
паузу
Знайти
потрібне
місце в межах
треку/файлу
Безпосередньо
обрати трек/
файл
Перейти до
наступного/
попереднього
треку/файлу
Виконати таку дію
Натисніть Z на пульті
дистанційного управління
або I на системі.
Натисніть d/M на пульті
дистанційного управління
або z на системі.
Під час відтворення
натисніть d/M на пульті
дистанційного управління
або z на системі.
Під час відтворення
натисніть C/V на пульті
дистанційного управління
або Y/U на системі та
відпустіть у місці, яке ви
бажаєте прослухати.
Натисніть цифрові кнопки від
0 до 9 на пульті дистанційного
управління, щоб перейти
безпосередньо до бажаного
файлу або треку.
-- У режимі зупинки,
Натисніть C/V на пульті
дистанційного управління
або Y/U на системі, щоб
перейти до попереднього/
наступного треку/файлу.
-- Під час відтворення
Натисніть V на пульті
дистанційного управління
або U на системі, щоб
перейти до наступного треку/
файлу.
До того, як мине 2 секунди
від початку відтворення,
натисніть C на пульті
дистанційного управління
або Y на системі, щоб
перейти до попереднього
треку/файлу.
Після того, як мине 3 секунди
від початку відтворення,
натисніть C на пульті
дистанційного управління
або Y на системі,
щоб перейти до початку
поточного треку/файлу.
Послідовно натискайте
Відтворити REPEAT на пульті
дистанційного управління.
в режимі
Детальні відомості про
повтору або
порядок чергування
в довільному повідомлень на дисплеї
порядку
містяться в розділі
«Примітка».
,,Примітка
yy Інформація на дисплеї буде
змінюватися в наступному порядку:
USB
MP3/WMA CD AUDIO CD
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
RPT 1
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*DIR : Папка
yy При відтворенні Програмованого
списку, доступні лише функції RPT 1 і
RPT ALL.
yy Ви можете продовжувати слухати
музику з місця останньої зупинки
навіть після вимкнення і повторного
ввімкнення системи або після
перемикання функції.
yy Якщо лоток дисковода залишити
відкритим на 5 хвилин, він закриється
автоматично.
Автоматичне відтворення
-- Після відкриття і закриття лотка для
диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD
розпочинається автоматично.
-- Якщо відкрити і закрити лоток для диска
за відсутності диска, буде автоматично
ввімкнено функцію CD.
Експлуатація
15
Вибір папки і MP3/WMAфайлу
Видалення MP3/WMA
файлу
1. Послідовно натискайте
PRESET.FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління, поки не
з’явиться потрібна папка.
За допомогою кнопки DELETE ви можете
видалити файл, папку, або виконати
форматування. Ця функція доступна тільки
в режимі зупинки. (Тільки USB)
2. Натисніть d/M щоб розпочати
відтворення. Відтворення розпочнеться
з першого файлу в папці.
1. -Виберіть файл, який потрібно видалити,
і натисніть DELETE.
,,Примітка
yy Папки/файли на CD / USB
відображаються, як показано нижче.
*
-Кнопками PRESET.FOLDER W/S
на пульті дистанційного управління
оберіть папку, яку потрібно видалити, та
натисніть DELETE.
-Щоб форматувати USB-пристрій,
натисніть і утримуйте DELETE.
Послідовно натискайте DELETE,
вибравши MP3/WMA-файл.
Інформація на дисплеї буде змінюватися
в наступному порядку:
- DEL FILE : Видалити файл
- DEL DIR : Видалити папку
- FORMAT : Форматувати USB
2. Щоб видалити файл/папку або здійснити
форматування, натисніть кнопку d/M
на пульті дистанційного управління або
кнопку z на системі.
Щоб вийти із цього режиму, натисніть
Z на пульті дистанційного управління
або I на системі.
yy Папка, у якій немає файлів, не
відображається.
yy Папки відображаються в наступному
порядку: ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER
FOLDER 5
FOLDER 6
8
yy Файли відтворюватимуться послідовно
з $ файлу № 1 по $ файл № 14.
yy Файли та папки відображатимуться
в порядку, в якому їх записано.
Однак, залежно від умов запису, їхній
порядок може бути іншим.
yy *ROOT: Перше вікно, яке відображається
після розпізнавання комп'ютером USBпристрою, це «ROOT».
>>Увага!
yy Не відключайте USB-пристрій під час
його роботи. (відтворення, видалення
тощо).
yy Для запобігання втраті даних
регулярно робіть резервні копії.
yy Функція видалення може бути
недоступною залежно від стану USBпристрою. (блокування і т.п.)
3
Експлуатація
або
16
Експлуатація
Ефекти відтворення
AUTO DJ
У режимі Auto DJ музика відтворюється
єдиним міксом, тобто кінець попередньої
пісні плавно переходить у початок наступної
пісні. У цьому режимі гучність усіх треків/
файлів вирівнюється для безперервного
відтворення.
3
Експлуатація
Послідовно натискаючи кнопку AUTO
DJ на пульті дистанційного управління
або на системі, виберіть один із режимів,
що перемикаються в наступному
порядку. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ
SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF
Режим
Дисплей
Пояснення
OFF
AUTO DJ
OFF
-
RANDOM
AUTO DJ
RANDOM
У цьому
режимі музика
відтворюється
у випадковому
порядку.
REPEAT
AUTO DJ
SEQUENTIAL
Музика
відтворюється
в режимі
повтору.
,,Примітка
yy У режимі AUTO DJ не підтримується
пошук в межах треку/файлу, а також
відтворення в режимі повтору або в
довільному порядку.
yy При виборі іншої функції або зупинці
відтворення музики натисканням
кнопки I на системі (або Z на пульті
дистанційного управління) в режимі
AUTO DJ, функція AUTO DJ буде
відключена.
yy Функція AUTO DJ недоступна
при відтворенні музичних файлів
тривалістю менше 60 секунд.
yy При відтворенні Програмованого
списку можна вибрати лише AUTO DJ
SEQUENTIAL.
Використання
технології
бездротового
зв’язку Bluetooth®
Про Bluetooth
Bluetooth® це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється з
іншого приміщення.
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth® для з’єднання
електронних пристроїв між собою є
безкоштовним. Мобільними телефонами,
обладнаними технологією Bluetooth®,
можна користуватися у каскадному
підключенні, якщо зв’язок відбувається
по каналу Bluetooth®. Сумісні пристрої :
мобільні телефони, МР3-плеєри, портативні
комп’ютери, КПК.
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth®, пристрої
повинні підтримувати певні профілі. Даний
пристрій підтримує наведений нижче
профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення аудіо)
Codec : SBC
Експлуатація
Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth
увімкнена на вашому Bluetooth-пристрої.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та
проведіть сполучення. У процесі
виконання пошуку даної системи за
допомогою Bluetooth-пристрою, на
екрані Bluetooth-пристрою з’являється
список знайдених пристроїв, вигляд
якого може відрізнятися у залежності
від моделі Bluetooth-пристрою.
Ваша система буде показана як «LG
OM4560(XX)».
,,Примітка
yy XX означає дві останні цифри
Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо
Bluetooth-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите «LG
OM4560 (08)» на екрані вашого
Bluetooth-пристрою.
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
Bluetooth-пристроїв. Уведіть PIN-код
(0000) за запитом.
yy Описаним вище способом ви можете
підключити до системи одночасно до
3 Bluetooth-пристроїв (тільки в режимі
Bluetooth).
yy Мультисполучення доступне лише
для пристроїв на базі Android або
iOS. (Мультисполучення може
не підтримуватися залежно від
технічних характеристик підключених
пристроїв).
yy Знімні/від’єднувані Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо) не
підтримують мультисполучення.
yy До ГОЛОВНОЇ системи можна
підключити лише один Bluetoothпристрій. Підключити Bluetoothпристрій до ПІДЛЕГЛОЇ системи
неможливо.
3. Після успішного з’єднання системи
і Bluetooth-пристрою на дисплеї
з’являється надпис «PAIRED», який
згодом замінюється на назву Bluetoothпристрою. На дисплеї з’явиться надпис
«BT».
,,Примітка
yy При підключенні інших пристроїв
для мультисполучення на дисплеї
на короткий час з’явиться надпис
«PAIRED».
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, буде показано «_».
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
3
Експлуатація
1. Увімкніть функцію Bluetooth, натискаючи
F / WIRELESS LINK на системі, поки не
буде обрано функцію BT.
На дисплеї з’явиться «BT READY».
17
18
Експлуатація
,,Примітка
®
yy При використанні Bluetooth з’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, у деяких ситуаціях, як описано
нижче, з’єднання може не працювати
належним чином:
-- Між системою і Bluetooth-пристроєм
наявна перешкода.
3
Експлуатація
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetooth®зв’язку, працює пристрій, такий
як, наприклад, медичний прилад,
мікрохвильова піч або бездротовий
LAN-адаптер.
yy Після вимкнення і повторного
ввімкнення системи необхідно заново
підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
yy Навіть коли до системи в режимі
Bluetooth підключено до 3 Bluetoothпристроїв, ви можете слухати музику
і управляти відтворенням лише на
одному з підключених пристроїв.
,,Примітка
yy Якщо до системи підключено кілька
Bluetooth-пристроїв, при перемиканні
на іншу функцію активним
залишається з'єднання лише з
одним Bluetooth-пристроєм, з якого
відбувається відтворення.
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу завад від інших
електронних пристроїв.
yy Управління Bluetooth-пристроєм із
застосуванням елементів управління
системи не підтримується.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з
телефонами, МР3-плеєрами,
портативними комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване
при вимкненні системи або при
віддаленні Bluetooth-пристрою від
системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте
Bluetooth-пристрій із системою.
yy Якщо з’єднання з Bluetoothпристроєм не встановлене, на
дисплеї відображатиметься надпис
«BT READY».
yy Під час користування функцією BT
установіть потрібний рівень гучності
на Bluetooth-пристрої.
yy Якщо система працює не в режимі
BT, може бути підключений лише
один пристрій.
yy Якщо підключити Bluetooth-пристрій
під час використання LG TV, LG TV
буде відключено і буде підключено
Bluetooth-пристрій.
yy При підключенні Bluetooth-пристрою
(iOS-пристрій тощо) до системи або
при відтворенні з пристрою рівні
гучності будуть синхронізовані.
Експлуатація
Користування
застосунком Music
Flow Bluetooth
,,Примітка
yy Застосунок «Music Flow
Bluetooth» для цієї системи може
використовуватися лише на
пристроях на базі ОС Android.
yy Рекомендується використовувати
останню версію застосунку.
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу розширити функції даної системи.
Щоб скористатися цими розширеними
функціями, завантажте та встановіть
безкоштовний застосунок «Music Flow
Bluetooth».
Встановлення застосунку
«Music Flow Bluetooth» на
Bluetooth-пристрій
Існують два способи встановлення
застосунку «Music Flow Bluetooth» на Ваш
Bluetooth-пристрій.
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» за допомогою
QR-коду
1. Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» за допомогою QR-коду.
Відскануйте QR-код, скориставшись
програмою сканування.
2. Торкніться піктограми інсталяції.
3. Торкніться піктограми завантаження.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на Bluetoothпристрої встановлено програму
сканування. У протилежному випадку
завантажте програму з магазину
«Google Android Market (Google Play
Store)».
yy Залежно від регіону, QR-код може не
працювати.
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» через «Google
Android Market (Google Play
Store)»
1. Торкніться піктограми «Google Android
Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «Music Flow
Bluetooth» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть
пункт «Music Flow Bluetooth» і торкніться
його, щоб розпочати завантаження
Bluetooth-застосунку.
4. Торкніться піктограми інсталяції.
5. Торкніться піктограми завантаження.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetooth-пристрій
підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на вашому
Bluetooth-пристрої встановлений
застосунок «Google Android Market
(Google Play Store)».
3
Експлуатація
Про застосунок «Music Flow
Bluetooth»
19
20
Експлуатація
Активація Bluetooth у
застосунку «Music Flow
Bluetooth»
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
1. На головному екрані торкніться
піктограми «Music Flow Bluetooth»,
щоб запустити застосунок «Music Flow
Bluetooth», та перейдіть до головного
меню.
3
2. Торкніться пункту [Menu] і виберіть
потрібний пристрій.
Експлуатація
3. Щоб отримати більш докладну
інформацію про функції, відкрийте меню
[Настройки] і торкніться [Довідка].
,,Примітка
yy Застосунок «Music Flow Bluetooth»
буде доступний у наступній версії
програмного забезпечення:
-- ОС Android: вер. 4.0.3 (або вища)
yy При використанні застосунку «Music
Flow Bluetooth» для управління
можливі відмінності між функціями
застосунку «Music Flow Bluetooth»
та штатного пульта дистанційного
управління. За необхідності
скористайтеся штатним пультом
дистанційного управління системи.
yy Залежно від Bluetooth-пристрою,
застосунок «Music Flow Bluetooth»
може не працювати.
yy Після установки з'єднання за
допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» музика може продовжити
відтворюватися на смартфоні. У
цьому випадку спробуйте повторити
процедуру з’єднання.
yy При керуванні іншими застосунками
або зміні настройок на вашому
Bluetooth-пристрої під час
використання застосунку «Music
Flow Bluetooth», застосунок «Music
Flow Bluetooth» може працювати
неправильно.
yy Якщо застосунок «Music Flow
Bluetooth» працює неправильно,
перевірте ваш Bluetooth-пристрій і
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth» та спробуйте встановити
з’єднання ще раз.
yy Залежно від операційної системи
смартфона, існують деякі відмінності
у роботі «Music Flow Bluetooth».
yy Якщо з’єднання із застосунком «Music
Flow Bluetooth» не працює належним
чином, перевірте установки Bluetooth
у вашому Bluetooth-пристрої.
Експлуатація
Користування радіо
Переконайтеся, що FM-антена підключена.
(Див. стор. 13)
Прослуховування радіо
1. Послідовно натискайте F / WIRELESS
LINK, поки на дисплеї не з’явиться FM.
Тюнер налаштується на радіостанцію,
яку ви слухали останньою.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте TUNING-/+ на
пульті дистанційного управління або
Y/U на системі.
3. Відрегулюйте гучність послідовним
натисканням кнопок VOL +/- на системі
або на пульті дистанційного управління.
Програмування
радіостанцій
Можна запрограмувати до 50 FMрадіостанцій.
Перед налаштуванням радіостанцій
установіть низьку гучність.
1. Натискайте F / WIRELESS LINK, поки на
дисплеї не з’явиться FM.
2. Виберіть потрібну частоту, натискаючи
TUNING -/+ на пульті дистанційного
керування або Y/U на системі.
3. Натисніть PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
почне мигати номер для програмування
станції.
4. Натисканням PRESET.FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
номер для програмування станції.
5. Натисніть PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління. Станцію
запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування
інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану
радіостанцію, натискайте
PRESET.FOLDER W/S або цифрові
кнопки від 0 до 9 на пульті дистанційного
управління.
Видалення всіх
запрограмованих станцій
1. Натисніть PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління і утримуйте
впродовж двох секунд.
На дисплеї системи почне мигати надпис
«ERASEALL».
2. Для видалення всіх запрограмованих
радіостанцій натисніть кнопку
PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
3
Експлуатація
2. Автоматичне налаштування :
Натисніть і утримуйте протягом
приблизно двох секунд TUNING-/+ на
пульті дистанційного управління або
Y/U на системі, та відпустіть,
коли індикатор частоти станції почне
змінюватися. Пошук припиняється, коли
система налаштується на станцію.
21
22
Експлуатація
Регулювання звуку
Вибір звукових установок
Система містить набір стандартних
настройок оточуючого звуку. Для функції
еквалайзера передбачені різні індикатори,
що відповідають різним джерелам звукового
сигналу та ефектам.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки SOUND EFFECT на
пульті дистанційного управління.
3
На дисплеї
Пояснення
Експлуатація
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Ця установка
відтворює живу
атмосферу
справжнього
концерту рок-, поп-,
джазової або
класичної музики.
Посилює високі
й низькі частоти
BASS (BASS BLAST) та створює
ефект об’ємного
звучання.
FOOT BALL
Ви можете
насолоджуватися
звуковим ефектом
FOOTBALL
STADIUM.
STANDARD
Оптимізована
якість звучання.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки REGION EQ на пульті
дистанційного управління.
На дисплеї
Регіон
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
BANDA,
MERENGUE, Латинська
AXE, SALSA, Америка
SERTANEJ,
CUMBIA,
TECNO BR,
FORRO
ARABIC
Близький
Схід
DONGDUT
Індонезія
AFRO
Африка
INDIA
Індія
,,Примітка
Пояснення
Оптимізований
режим
звучання для
музичного
жанру,
поширеного в
даному регіоні.
Натисніть на 3 секунди REGION
EQ / BASS BLAST на системі, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS
(BASS BLAST).
Експлуатація
Додаткові
можливості
Відтворення за програмою
Функція програмування дозволяє
запам’ятовувати ваші улюблені файли з
будь-якого диска або USB-пристрою.
Програма може містити до 20 треків/
файлів на кожному носії. (CD, USB) Можна
запрограмувати до 40 треків/файлів.
Доступно лише в режимі зупинки.
1. Натисніть PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
2. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть трек/
файл.
3. Натисніть PROGRAM/MEMORY на пульті
дистанційного управління, щоб зберегти
вибір, та перейти до вибору наступного
треку/файлу.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші
треки/файли.
(Ви можете редагувати список,
натискаючи PRESET.FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління для
вибору номера в програмі.)
5. Ще раз натисніть PROGRAM/MEMORY
на пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити Програмований список,
натисніть d/M після того, як список буде
сформовано.
,,Примітка
При створенні або редагуванні
Програмованого списку відтворення
функція REPEAT вимикається.
Видалення Програмованого
списку відтворення
Функція видалення працює лише в режимі
редагування.
1. В режимі зупинки натисніть PROGRAM/
MEMORY на пульті дистанційного
управління.
2. Послідовним натисканням PROGRAM/
MEMORY або PRESET.FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
пісню.
3. Обравши пісню, натисніть DELETE.
,,Примітка
yy Відтворення за програмою
відключається в наступних випадках.
-- Перемикання на іншу функцію.
-- Вимкнення і ввімкнення системи.
-- Натискання цифрових кнопок на
пульті дистанційного управління.
yy Програмований список відтворення
очищується в наступних випадках.
-- Виймання диска або USB-пристрою.
-- Видалення музики на USB-пристрої.
-- Відключення шнура живлення від
розетки.
3
Експлуатація
Створення Програмованого
списку відтворення
23
24
Експлуатація
Інші операції
3. Співайте під акомпанемент. Кнопками
MIC +/- на системі відрегулюйте гучність
мікрофона.
Тимчасове приглушення
звуку
Натисніть
на пульті дистанційного
управління, щоб відключити звук.
Функція приглушення звуку може
знадобитися, наприклад, якщо ви хочете
відповісти на телефонний дзвінок, при
цьому на дисплеї з’явиться «MUTE».
3
Для скасування ще раз натисніть
змініть рівень гучності.
або
Експлуатація
Відображення інформації
файлу (ID3 TAG)
При відтворенні MP3-файлів, що містять
інформацію про файл, можна переглянути цю
інформацію, послідовно натискаючи INFO.
DEMO
При вимкненому живлення один раз
натисніть кнопку REPEAT / DEMO на
системі. Система ввімкнеться і на дисплеї
будуть відображені всі функції. Щоб
скасувати функцію DEMO, повторно
натисніть REPEAT / DEMO.
,,Примітка
yy Якщо пристрій перебуває у режимі
DEMO, режим DEMO залишається
активованим навіть після відключення
шнура живлення від розетки.
yy Коли активний режим DEMO, ви
можете користуватися іншими
функціями, при цьому роботу режиму
DEMO буде тимчасово призупинено.
- Якщо
протягом 10 секунд не буде
натиснута жодна кнопка, пристрій
автоматично повернеться в режим
DEMO.
Використання мікрофона
1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
2. Розпочніть відтворення музики.
,,Примітка
yy Коли мікрофон не використовується,
установіть гучність мікрофона на
мінімум кнопкою MIC - або вимкніть MIC
і відключіть мікрофон від роз’єму MIC.
yy Якщо мікрофон знаходиться надто
близько до динаміка, можуть
виникати гучні шуми. У цьому випадку
розташуйте мікрофон подалі від
динаміка, або знизьте рівень звуку з
мікрофона за допомогою MIC -.
yy Якщо звук від мікрофона надто гучний,
можуть виникати викривлення звуку.
У цьому випадку установіть гучність
мікрофона на мінімум кнопкою MIC -.
ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
Натисніть VOICE CANCELLER, на дисплеї
з’явиться надпис «ON».
Для скасування повторно натисніть VOICE
CANCELLER.
Якість роботи функції VOICE CANCELLER
залежить від якості запису музичного файлу.
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Ця функція доступна тільки при
підключеному мікрофоні.
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Для скидання змініть функцію або
відключіть мікрофон.
yy Ця функція недоступна для
монофонічних джерел звуку.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
Експлуатація
РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
Тональність регулюється в діапазоні
9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова
тональність).
yy Щоб підвищити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER ( ) на пульті
дистанційного управління.
yy Щоб понизити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER ( ) на пульті
дистанційного управління.
,,Примітка
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Для скидання змініть функцію,
відключіть мікрофон або змініть
музику.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
,,Примітка
yy Світлові ефекти доступні для всіх
функцій.
yy При першому натисканні
кнопки LIGHTING / PARTY LINK
функція освітлення вмикається в
попередньому режимі, для зміни
режиму натисніть кнопку ще раз.
yy Робота може відрізнятися залежно від
відтворюваної музики, підключеного
пристрою або налаштувань.
Налаштування
годинника
1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте кнопку CLOCK.
3. Оберіть режим відображення
часу кнопками C/V на пульті
дистанційного управління.
- AM 12:00 (при відображенні у форматі
AM/PM), або 0:00 (для відображення у
24-годинному форматі)
LIGHTING
4. Для підтвердження вибору натисніть
SET.
Ця функція дозволяє створити атмосферу
клубу за допомогою управління освітленням
на акустичних системах.
5. Установіть години кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
1. Натисніть LIGHTING / PARTY LINK на
системі.
6. Натисніть SET.
7. Установіть хвилини кнопками C/V
на пульті дистанційного управління.
При натисканні режими змінюються в
наступному порядку :
OFF
SPARKLE
VOLCANO
POLICE
THUNDER
PSYCHE
CAOS
OFF
8. Натисніть SET.
Налаштування годинника
через застосунок «Music
Flow Bluetooth»
Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» на свій Android-пристрій. (Див.
стор. 19)
Після встановлення Bluetooth-з’єднання
за допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» відбудеться автоматична
синхронізація годинника системи з
годинником пристрою.
3
Експлуатація
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
25
26
Експлуатація
Використання системи в
якості будильника
Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
1. Увімкніть систему.
Послідовно натискайте кнопку SLEEP для
вибору тривалості роботи до автоматичного
вимкнення від 10 до 180 хвилин. Після
закінчення заданого проміжку часу система
автоматично вимкнеться.
2. Натисніть і утримуйте кнопку ALARM.
3. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління змініть
години і хвилини та натисніть SET для
підтвердження.
3
Експлуатація
4. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
функцію на натисніть SET для
підтвердження.
- У режимі Tuner кнопками C/V на
пульті дистанційного управління оберіть
номер станції та натисніть SET.
Якщо номер відсутній, цей крок буде
пропущено.
5. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління змініть гучність
та натисніть SET для підтвердження.
,,Примітка
yy Коли система буде вимкнена після
установки часу, показання годинника
можна побачити, натиснувши кнопку
CLOCK.
yy Після налаштування годинника ви
можете налаштувати будильник.
yy Після установки часу та
налаштування будильника, можна
перевірити введені настройки,
натиснувши кнопку ALARM, навіть
якщо систему вимкнено.
yy Для вибору режиму ALARM ON/OFF
натискайте кнопку ALARM.
Щоб скасувати функцію автоматичного
відключення, послідовно натискайте
SLEEP до появи надпису «SLEEP 10»,
потім натисніть SLEEP ще раз, поки
відображається «SLEEP 10».
,,Примітка
yy Ви можете перевірити, скільки часу
залишилося до вимкнення системи.
yy Натисніть SLEEP. На дисплеї
з’явиться час, що залишився до
вимкнення.
Затемнення
Один раз натисніть кнопку SLEEP.
Яскравість дисплея зменшиться вдвічі. Для
скасування, декілька разів натисніть кнопку
SLEEP до відключення режиму пониженої
яскравості.
,,Примітка
При активації функції Затемнення всі
СД-індикатори згасають.
Експлуатація
Автоматичне
вимикання
Якщо до головної системи не підключений
зовнішній пристрій і система не
використовується впродовж 20 хвилин,
вона автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається
через шість годин, якщо зовнішній пристрій
підключений до головної системи через
аналогові входи.
Як відключити з'єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм.
Вимкніть систему, натиснувши кнопку
живлення не менше ніж на 5 секунд.
Автоматичне ввімкнення
живлення
Система автоматично вмикається при
прийомі вхідного сигналу: LG TV або
Bluetooth.
При спробі підключення Bluetoothпристрою система вмикається і з’єднується
з вашим Bluetooth-пристроєм. Ви можете
відтворювати музику.
,,Примітка
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
yy Залежно від підключеного пристрою,
при ввімкненні системи Bluetoothзв’язок може бути не встановлений.
yy Після розірвання Bluetooth-з’єднання
з системою деякі інші Bluetoothпристрої намагатимуться установити
з’єднання із системою. З цієї причини
рекомендується розірвати з’єднання
перед вимкненням системи.
yy При спробі встановлення зв’язку із
застосунком «Music Flow Bluetooth»
вмикається функція Bluetooth-зв’язку
системи.
yy При ввімкненні системи за допомогою
функції LG TV або Bluetooth,
вмикається відповідна функція
системи.
yy Якщо вже було здійснене сполучення
системи, система вмикається
автоматично при надходженні
вхідного сигналу.
yy Якщо вимкнути систему, натиснувши
кнопку живлення більше ніж на
5 секунд, функцію «Автоматичне
ввімкнення живлення» буде
відключено. Щоб активувати її,
увімкніть систему.
3
Експлуатація
При встановленому з’єднанні WIRELESS
PARTY LINK, функція автоматичного
вимкнення живлення застосовується лише
до ГОЛОВНОЇ системи. На ПІДЛЕГЛІЙ
системі функція автоматичного вимкнення
живлення доступна після роз’єднання
ПІДЛЕГЛОЇ і ГОЛОВНОЇ системи.
27
28
Експлуатація
Автоматична зміна функції
Система розпізнає надходження таких
вхідних сигналів як Bluetooth і LG TV,
після чого автоматично активує відповідну
функцію.
При спробі під'єднання
пристрою Bluetooth
Якщо підключений телевізор LG
Деякими функціями даної системи
можна управляти за допомогою пульта
дистанційного управління вашого
телевізора з функцією LG Sound Sync.
Система сумісна з телевізорами LG, які
підтримують функцію LG Sound Sync.
Переконайтеся, що на вашому телевізорі є
логотип LG Sound Sync.
При ввімкненні телевізора LG, підключеного
через LG Sound Sync, на системі
вмикається функція LG TV. Ви можете
слухати звук з вашого телевізора.
Функції, якими можна управляти за
допомогою пульта дистанційного управління
телевізора LG: Збільшення/зменшення
гучності, приглушення звуку
При підключенні Bluetooth-пристрою до
системи активується функція Bluetooth.
Відтворюйте музику на Bluetooth-пристрої.
3
LG Sound Sync
Експлуатація
,,Примітка
Ця функція працює лише з пристроями,
які підключалися раніше.
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію з
експлуатації до вашого телевізора.
1. Увімкніть систему кнопкою 1/!(Живлення).
2. Натисніть F / WIRELESS LINK, коли
обрано функцію LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора на
відтворення звуку через систему:
Меню настройок телевізора [Sound] ->
[TV Sound output] -> [LG Sound Sync
(Wireless)]
«PAIRED», після чого на дисплеї буде
відображено «LG TV», якщо систему було
правильно підключено до телевізора.
Експлуатація
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати
пульт дистанційного управління
системи при користуванні функцією
LG Sound Sync. При повторному
використанні пульта дистанційного
управління телевізора систему буде
синхронізовано з телевізором.
yy При порушенні підключення перевірте
стан системи і телевізора : живлення,
функція.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення у перелічених нижче
випадках в разі використання LG
Sound Sync.
29
Підключення
WIRELESS PARTY
LINK
Звук з системи
(ГОЛОВНА) паралельно
відтворюється на системі
(ПІДЛЕГЛА).
Ця функція доступна на пристроях, які
підтримують WIRELESS PARTY LINK.
Назву функції розширення бази відтворення
звуку на сумісні вироби через дротове і
бездротове з’єднання було замінено на
PARTY LINK або WIRELESS PARTY LINK.
3
-- Система вимкнена.
Експлуатація
-- Увімкнена інша функція.
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
yy Час до вимкнення системи може
бути різним залежно від вашого
телевізора.
yy При спробі змінити функцію на LG TV,
гучність буде встановлено на рівень,
заданий для функції LG TV.
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки
або моделі телевізора.
yy Якщо установити з’єднання через LG
Sound Sync, коли вже установлене
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth», буде доступне управління
за допомогою застосунку.
yy Якщо вимкнути систему
безпосередньо натисканням кнопки
1/!(Живлення), з’єднання LG Sound
Sync буде розірвано. Щоб знову
скористатися функцією, потрібно
повторно з’єднати телевізор і систему.
yy Якщо підключити телевізор LG, коли
Bluetooth вже використовується,
Bluetooth-з’єднання буде розірване і
буде підключено телевізор LG.
1. Натисніть на 3 секунди F / WIRELESS
LINK на системі.На дисплеї з’явиться
PARTY LINK MODE SELECT.
2. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління або Y/U
на системі оберіть ГОЛОВНИЙ або
ПІДЛЕГЛИЙ.
- Система
: Обрати ГОЛОВНИЙ.
- Система
: Обрати ПІДЛЕГЛИЙ.
Дві системи розпочнуть процес
установлення з’єднання між собою.
3. Після успішного встановлення з’єднання
між двома системами на ГОЛОВНІЙ
системі з’явиться повідомлення «Назва
підлеглого пристрою CONNECTED».
На ПІДЛЕГЛІЙ системі з’явиться
«CONNECTED TO назва головного
пристрою» і невдовзі зміниться на
ПІДЛЕГЛИЙ.
30
Експлуатація
,,Примітка
yy Ця функція недоступна, якщо ви
використовуєте LG Sound Sync.
При підключенні в режимі LG TV на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Мікрофон можна використовувати
лише на ПІДЛЕГЛІЙ системі. Кількість
доступних функцій на ПІДЛЕГЛІЙ
системі обмежена.
3
Експлуатація
yy До ГОЛОВНОЇ системи можна
підключити лише один Bluetoothпристрій. Підключити Bluetoothпристрій до ПІДЛЕГЛОЇ системи
неможливо.
yy Коли WIRELESS PARTY LINK
відключено, ПІДЛЕГЛА система
переходить у режим BT.
yy Якщо встановити з’єднання не
вдається, на дисплеї з’явиться
«FAILED».
yy Функція приглушення звуку працює
синхронно на обох системах.
yy З’єднання WIRELESS PARTY LINK
буде розірвано при вимкненні
системи або при натисканні F /
WIRELESS LINK на системі на 3
секунди.
yy Коли встановлене з’єднання
WIRELESS PARTY LINK, ви не
зможете підключити PARTY LINK.
yy З’єднання WIRELESS PARTY LINK
підтримується лише на пристроях
на базі Android і iOS. (З’єднання
WIRELESS PARTY LINK може
не підтримуватися залежно від
характеристик підключеного
пристрою або операційної системи.)
yy Знімні/замінні Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо), не
підтримують з’єднання WIRELESS
PARTY LINK.
yy При встановленому з’єднанні
WIRELESS PARTY LINK, Bluetoothз’єднання недоступне під час запису
або видалення.
Пошук і усунення несправностей
31
Пошук і усунення несправностей
Проблема
Пристрій не працює
належним чином.
Причина і спосіб усунення
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача
тощо) і ввімкніть знову.
yy Від’єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не
вмикається.
Відсутній звук.
yy Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур
живлення до розетки.
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
yy Переконайтеся, що ввімкнено правильну функцію.
Натисніть F / WIRELESS LINK та перевірте, яку функцію обрано.
Система не
розпочинає
відтворення.
yy Не вставлений диск. Вставте диск.
yy Диск забруднений. Очистіть диск. (Див. стор. 32)
yy Диск вставлений неправильною стороною.
Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
yy Антена розташована або підключена неправильно.
Надійно підключіть антену.
Неможливо
налаштуватися на
радіостанцію.
yy Занадто низька потужність сигналу радіостанції.
Налаштуйтеся на станцію вручну.
yy Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час
автоматичної настройки зі збереженням у пам’яті).
Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 21.
yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до
системи.
Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
Пульт дистанційного
більше 7 м.
управління не
y
Між пультом дистанційного управління та системою наявна
y
працює належним
перешкода. Усуньте перешкоду.
чином.
yy Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління.
Установіть нові батарейки.
Не працює світло
колонок
Синхронізація звуку
LG Sound Sync не
працює.
yy Перевірте світлові ефекти на акустичній системі, натиснувши
LIGHTING / PARTY LINK.
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound
Sync.
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync.
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
4
Пошук і усунення несправностей
yy Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи
придатний даний диск для відтворення на системі.
32
Додаток
Обслуговування
Зауваження стосовно
дисків
Поводження з дисками
Забороняється наклеювати на диск папір
або клейку стрічку.
Зберігання дисків
Після користування зберігайте диски у
футлярах. Бережіть диски від прямої
дії сонячного світла або джерел тепла,
ніколи не залишайте їх у припаркованому
автомобілі під прямим сонячним світлом.
Чищення дисків
5
Відбитки пальців і пил на диску можуть
спричинити зниження якості зображення
і звуку. Перед відтворенням очистіть диск
чистою м’якою тканиною. Протирайте диск
від центру до країв.
Додаток
Не використовуйте для чищення дисків
сильні розчинники, такі як спирт, бензин,
ацетон, побутові чистильні засоби, а також
антистатичні аерозолі для грамплатівок.
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти виріб, для
забезпечення максимального захисту
запакуйте його тим же чином, яким він був
запакований виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля
виробу леткі речовини, такі як інсектицидні
аерозолі. Сильний тиск при протиранні
може зіпсувати поверхню. Не залишайте
надовго гумові або пластикові предмети в
контакті з приладом.
Чищення виробу
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно
забруднені, очистіть їх м’якою тканиною,
злегка зволоженою в слабкому миючому
розчині. Не застосовуйте сильні розчинники,
такі як спирт, бензин або ацетон, оскільки
вони можуть пошкодити поверхню приладу.
Технічне обслуговування
приладу
Даний прилад є високотехнологічним
прецизійним виробом. Якщо лінзи системи
оптичного зчитування та деталі приводу
диска забруднені або зношені, якість
зображення може значно погіршитися.
Детальніше дізнайтеся у найближчого
офіційного дилера.
Додаток
33
Загальні технічні характеристики
Загальні
Електроживлення
Див. головну етикетку.
Див. головну етикетку.
Споживана потужність
Очікування мережі : 0,5 Вт
(усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
451,5 мм x 311 мм x 302,5 мм
Вага нетто (прибл.)
7,5 кг
Діапазон робочих температур 5 °C - 35 °C
Робочий діапазон відносної
вологості
5 % - 90 %
Входи/Виходи
Аналоговий аудіовхід
(AUX IN)
2,0 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, роз’єм RCA (L, R)
Аналоговий аудіовихід
(AUX OUT)
2,0 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, роз’єм RCA (L, R)
Мікрофон
Чутливість 15 мВ (1 кГц), роз’єм 6,3 мм x 1
Тюнер
87,5 МГц – 108,0 МГц або 87,50 МГц – 108,00 МГц
Підсилювач (Вихідна потужність, скв)
Загальна
220 Вт х 1 (3Ω при 1 кГц, КНВ 25 %)
Система
Діапазон відтворюваних
частот
80 Гц до 20 кГц
Співвідношення сигнал/шум
Не менше 75 дБ (1 кГц)
Динамічний діапазон
Не менше 80 дБ
Живлення на шині даних
(USB)
5 В 0 500 мА
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
5
Додаток
Діапазон настройки FM
34
Додаток
Торгові марки і ліцензії
Технологія бездротового зв’язку Bluetooth® дозволяє встановлювати бездротовий
радіозв’язок між електронними пристроями.
Використання технології бездротового зв’язку Bluetooth® для з’єднання електронних
пристроїв між собою є безкоштовним. Мобільними телефонами, обладнаними технологією
Bluetooth®, можна користуватися у каскадному підключенні, якщо зв’язок відбувається по
каналу Bluetooth®.
Права на словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® належать Bluetooth® SIG, Inc.,
компанія LG Electronics використовує дані знаки за ліцензією.
Інші торгові знаки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.
5
Додаток
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising