LG | OL100 | User manual | LG OL100 Інструкція користувача

LG OL100 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Портативна
міні система
Перед використанням виробу уважно прочитайте даний посібник та
збережіть його для звернень у майбутньому.
МОДЕЛЬ
OL100
MFL71402711
1902_Rev01
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права застережено.
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
УВАГА: Не використовуйте поруч
із виробом високовольтні пристрої.
(Наприклад, електричні мухобійки).
Електричний розряд може пошкодити виріб.
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі
приладу неізольованих
деталей, що перебувають
під високою напругою,
величина якої достатня, щоб
становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок з експлуатації
й обслуговуванню в
документації з комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ
ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: У даному виробі використовується
лазерна система. Для забезпечення
правильного використання пристрою,
уважно ознайомтеся з інструкцією з
експлуатації та збережіть її для звернень у
майбутньому. Якщо пристрою знадобиться
технічне обслуговування, зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Використання органів керування, або
виконання настройок чи процедур
способом, не передбаченим даним
посібником, може призвести до
небезпечного опромінення. Щоб запобігти
прямому лазерному опроміненню, не
відкривайте корпус.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Установлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Не допускається вбудовування
виробу, наприклад, у книжкову шафу або
в стелаж, якщо в місці встановлення не
забезпечується належна вентиляція, або
таке встановлення суперечить інструкціям
виробника.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській
табличці, розташованій на нижній або будьякій іншій стороні виробу.
Початок роботи
УВАГА стосовно шнура живлення
Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції.
Не перевантажуйте штепсельні розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте
його, припиніть використання пристрою
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
УВАГА! Не дозволяйте дітям просувати
руки або сторонні предмети в отвір
*фазоінвертора акустичної системи.
* Фазоінвертор акустичної системи:
Камера в корпусі акустичної системи для
підвищення якості звучання низьких частот.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
Означає обладнання класу II.
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
1
Початок роботи
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
3
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
3
Експлуатація
2
4
6
7
7
7
7
8
10
12
13
Заходи безпеки
Зміст
Особливості моделі
Вимоги до відтворюваних файлів
– Вимоги до аудіофайлів
– Сумісні USB-пристрої
– Вимоги до USB-пристроїв
Пульт дистанційного управління
Верхня панель
Передня панель / Задня панель
Переміщення системи
19
19
19
20
21
2
Підключення
14
Підключення шнура живлення змінного
струму
Підключення зовнішньої апаратури
– Підключення до входу AUX IN 1
– Підключення до входу
AUX IN 2
– Прослуховування музики з
переносного програвача або
зовнішнього пристрою
– Підключення через оптичний роз’єм
OPTICAL IN
LG Sound Sync
– Підключення до USB-порту
– Підключення антени
Основні операції
– Керування відтворенням з CD/USB
– Автоматичне відтворення
– Вибір папки і MP3/WMA-файлу
– Видалення файлу/папки або
форматування
Ефекти відтворення
– DJ EFFECT
– DJ SCRATCH
– AUTO DJ
– DJ PAD
– DJ LOOP
– PARTY ACCELERATOR
– MIX
– TEMPO
– AUTO SYNC
– DJ STAR
– REAL SCRATCHER
– CUE
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth®
– Прослуховування музики, що
зберігається на Bluetooth-пристроях
Користування застосунком LG XBOOM
– Встановлення застосунку «LG
XBOOM» на Bluetooth-пристрій
– Активація Bluetooth у застосунку
«LG XBOOM»
14
14
15
15
16
16
18
18
21
21
22
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
30
30
31
Зміст
32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
36
37
37
37
37
37
37
38
38
40
41
41
41
41
42
43
44
44
44
45
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Поліпшення якості прийому FMтрансляції при слабкому сигналі
– Програмування радіостанцій
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
Регулювання звуку
– Вибір звукових установок
– Настройка USER EQ
Додаткові м3ожливості
– Запис на USB.
– Відтворення в режимі JUKE BOX
Інші операції
– Тимчасове приглушення звуку
– DRC (Контроль динамічного
діапазону)
– Режим CHILDSAFE
– DEMO
– Зупинка з відновленням
– Використання пульта дистанційного
управління телевізора
– Використання мікрофона
– Використання H/P MODE
– LIGHTING
– Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
– Затемнення
– Автоматичне вимикання
– Автоматичне ввімкнення живлення
– Автоматична зміна функції
Налаштування годинника
– Налаштування годинника через
застосунок «LG XBOOM»
– Використання системи в якості
будильника
Підключення WIRELESS PARTY LINK
5
1
4
Пошук і усунення
несправностей
47
47
48
49
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
– ПРИМІТКИ по запуску
демонстраційного режиму
– Загальні технічні характеристики
5
Додаток
3
50
51
51
51
Торгові марки і ліцензії
Обслуговування
– Зауваження стосовно дисків
– Поводження з виробом
4
2
5
6
Початок роботи
Особливості моделі
1
BLUETOOTH®
Початок роботи
Прослуховування музики з Bluetoothпристроїв.
Оптичний вхід
Прослуховування музики з пристрою з
оптичним виходом.
Студійні ефекти
Прослуховування музики з різноманітними
звуковими і студійними ефектами.
Прямий запис на USB
Запис музики на USB-пристрій.
LG XBOOM
LG XBOOM це застосунок, призначений
для управління деякими із найновіших
аудіопристроїв LG. (стор. 30-31).
LG Sound Sync
Управління рівнем гучності приладу
за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора LG, який
підтримує LG Sound Sync.
Початок роботи
Вимоги до
відтворюваних
файлів
yy MP3-плеєр: MP3-плеєри з флешпам’яттю.
Вимоги до аудіофайлів
yy Функція USB цього пристрою підтримує
не всі USB-пристрої.
yy Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3),
32–48 кГц (WMA)
yy Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (МР3), 40 - 192
кбіт/с (WMA)
yy Максимальна кількість файлів : Data CD :
999 / USB : 2000
yy Максимальна кількість папок : Data CD :
99 / USB : 200
yy Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
yy Деякі MP3/WMA-файли можуть не
відтворюватися залежно від типу або
формату файлу.
Сумісні USB-пристрої
yy USB флеш-накопичувачі:
Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB
1.1.
Вимоги до USB-пристроїв
yy Пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно установлювати
додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
yy Не від’єднуйте USB-пристрій під час його
роботи.
yy У разі підключення USB-пристрою
великої місткості, розпізнавання може
тривати довше кількох хвилин.
yy Для запобігання втраті даних виконуйте
резервне копіювання.
yy Файлова система дисків CD-ROM:
ISO9660/JOLIET
yy Якщо використовується USB-подовжувач
або USB-концентратор, USB-пристрій не
буде розпізнано.
yy Рекомендовано використовувати
програму Easy-CD Creator, яка створює
файлову систему ISO 9660.
yy Пристрої з файловою системою NTFS
не підтримуються. (Підтримується тільки
файлова система FAT (16/32)).
yy Ви не зможете відтворити на приладі
файл, захищений DRM (Управління
цифровими правами).
yy Дана система розпізнає до 2000 файлів.
yy Формат дисків DTS не підтримується.
Для забезпечення сумісності з
програвачами LG форматуйте диски
багаторазового запису у файловій системі
[Mastered]. Диски, записані у файловій
системі Live File System, не будуть
відтворюватися на програвачах LG.
(Mastered/Live File System: формати
файлової системи для дисків у Windows
Vista)
yy Не підтримується робота з зовнішніми
жорсткими дисками, кард-рідерами,
заблокованими пристроями та
внутрішньою пам'яттю пристроїв з USBінтерфейсом.
yy USB-порт системи не можна підключити
до комп'ютера. Цю систему не можна
використовувати як пристрій для
збереження даних.
yy Деякі USB-пристрої можуть не працювати
з цією системою.
1
Початок роботи
Сумісність файлів MP3/WMA з даним
пристроєм має наступні обмеження:
7
8
1
Початок роботи
Пульт дистанційного
управління
• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Очікування) : Вмикання і вимикання
живлення.
B (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття
лотка для диска.
Початок роботи
VOL (Гучність) +/- : Регулювання гучності
звуку в динаміках.
F (Функція) : Вибір функції і джерела
вхідного сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Диск
USB
Оптичний
LG Sound Sync
(Оптичний)
Вхід AUX (3,5 мм)
Вхід AUX
Bluetooth
LG Sound Sync
(бездротовий)
Тюнер
Заміна батарейки
(R03
)
(R03)
Зніміть кришку батарейного відсіку на
задній стороні пульта дистанційного
управління та вставте батарейку,
дотримуючись полярності 4 і 5.
Дисплей
CD
USB1 / USB2
OPTICAL
LG OPTICAL
AUX 1
AUX 2
BLUETOOTH
LG TV
RADIO
[ (Приглушення звуку) :
-- Приглушення звуку.
-- Управління системою за допомогою
пульта дистанційного управління
телевізора. (Стор. 38)
PRESET·FOLDER W/S :
-- Вибір номера запрограмованої
радіостанції. (стор. 32)
-- Пошук папок з MP3/WMA-файлами.
Якщо на CD або USB-носії міститься
декілька папок з MP3- чи WMA-файлами,
за допомогою кнопки PRESET·FOLDER
W/S виберіть папку, файли з якої ви
хочете відтворити.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Програмування радіостанцій. (стор. 32)
-- Вибір режиму JUKE BOX. (стор. 36)
-- Створює список JUKE BOX.
AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (стор. 23)
DELETE :
-- Видалення MP3/ WMA - файлів. (Тільки
USB) (стор. 21)
-- Видаляє пісню пісні зі списку JUKE BOX.
-- Видалення всіх запрограмованих станцій.
Початок роботи
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Прослуховування треків/файлів у
режимі повтору або в довільному порядку.
Цифрові кнопки 0 - 9 : Вибір
пронумерованих треків/файлів або
запрограмованих радіостанцій.
TUNING-/+ : Налаштування на
радіостанцію.
-- Перехід назад або вперед.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
N (Відтворення/Пауза) :
-- Початок або призупинення відтворення.
-- Вибір стерео/моно.
Z (Зупинка):
-- Зупинка відтворення.
-- Скасування функції DELETE.
EQUALIZER : Вибір режиму звучання.
SPECIAL EQ : Виберіть спеціальний
еквалайзер.
J (Інформація) :
-- Перегляд даних музичного файлу.
MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег
містить таку інформацію, як Title (Назва),
Artist (Виконавець), Album (Альбом) та
Time (Тривалість).
-- Показує інформацію про оптичне
джерело в режимі OPTICAL.
-- Показує назву Bluetooth-пристрою,
якщо на системі активований режим
BLUETOOTH READY.
-- Показує назви всіх підключених
Bluetooth-пристроїв у режимі Bluetooth.
-- Після того як пристрої будуть успішно
з’єднані один з одним у режимі
WIRELESS PARTY LINK, назва кожного
із пристроїв з’явиться на екрані кожного
із них.
CLOCK : Установка годинника і перегляд
поточного часу.
ALARM : За допомогою функції ALARM
можна задавати час запуску відтворення в
режимі CD, USB або Tuner.
• • • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : Ви можете
приглушувати вокал під час відтворення
музики з різних джерел.
SLEEP : Автоматичне вимикання системи
через установлений проміжок часу.
(Затемнення : Зменшення яскравості
дисплея вдвічі).
SET : Підтвердження установки.
KEY CHANGER (L/l) : Вибір тональності у
відповідності до тембру вашого голосу.
MIC ECHO : Обирає режим ECHO.
? : Ця кнопка не має призначеної функції.
VOCAL EFFECTS : Обирає різні режими
вокальних ефектів.
USB REC:
-- Записи на USB.
-- Зупиняє запис
1
Початок роботи
C/V (Пропуск/пошук) :
9
10
Початок роботи
Верхня панель
a b c d
e f g h i j
1
Початок роботи
s
k
r
l
q
m
p
o
n
a H/P (навушники) VOLUME -/+
Регулює гучність навушників.
b 1 (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
c F (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Диск
USB
Оптичний
LG Sound Sync
(Оптичний)
Вхід AUX (3,5 мм)
Вхід AUX
Bluetooth
LG Sound Sync
(бездротовий)
Тюнер
Дисплей
CD
USB1 / USB2
OPTICAL
LG OPTICAL
AUX 1
AUX 2
BLUETOOTH
LG TV
RADIO
d Гніздо HEADPHONE IN
Порт USB 1
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
e Екран
f TEMPO A -/+
Регулює TEMPO в функції USB 1.
MASTER VOLUME -/+
Регулює гучність динаміка.
TEMPO B -/+
Регулює TEMPO в функції USB 2.
g Порт USB 2
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
RECORD PORT
Ви можете записувати файли з різних джерел.
h USB REC / DEMO
- Записи на USB.
- Зупиняє запис
- При натисканні кнопки USB REC /
DEMO при вимкненому живленні
відбудеться перехід у демо-режим.
i MIC (мікрофон) ECHO
Вибирає режим ECHO.
j MIC (мікрофон) VOLUME -/+
Регулює гучність мікрофона.
k VOCAL EFFECTS
Обирає різні режими вокальних ефектів.
VOICE CANCELLER
Ви можете приглушувати вокал під час
відтворення музики з різних джерел.
KEY CHANGER
Змінює тони, відповідно до вашого
голосового діапазону, при обертанні
MIC VOLUME.
l Сторона 2 / Основні елементи
управління (тільки USB 2)
Z (Стоп)
Зупинка відтворення або скасування
функції DELETE.
C/V (Пропуск/Пошук)
- Перехід назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
N (Відтворення/Пауза)
Початок або призупинення відтворення.
CUE
Встановлює точку cue у режимі DJ STAR.
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі
вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Обертайте за і проти годинникової
стрілки, щоб отримати ефект «скретч».
- Обертайте за годинниковою стрілкою
або проти годинникової стрілки, щоб
обирати місце відтворення в режимі
DJ STAR.
Початок роботи
1, 2, 3 (DJ PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.
o AUTO SYNC
При використанні MIX/DJ STAR
ви можете синхронізувати темп
аудіофайлів, відтворюваних на USB 1 і
USB 2, натиснувши AUTO SYNC.
MIX
Мікшує звук.
Cross fader (Кросфейдер)
Пересуньте кросфейдер, щоб
відрегулювати гучність змішаного звуку
при використанні MIXER/DJ STAR ON.
p Важіль PARTY ACCELERATOR
Посуньте важіль, щоб створити
атмосферу вечірки.
PARTY ACCELERATOR MODE
Вибирає режим PARTY ACCELERATOR
MODE.
q MERIDIAN EQ
Ви можете безпосередньо вибрати
еквалайзер MERIDIAN.
r Сторона 1 / Основні елементи управління
(тільки CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)
Z (Стоп)
Зупинка відтворення або скасування
функції DELETE.
C/V (Пропуск/Пошук)
- Перехід назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
- Вибір радіостанцій.
N (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення
відтворення.
- Вибір Stereo/Mono.
CUE
Встановлює точку cue у режимі DJ STAR.
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі
вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL
CONTROL
- Обертайте за і проти годинникової
стрілки, щоб отримати ефект «скретч».
- Обертайте за годинниковою стрілкою
або проти годинникової стрілки, щоб
обирати місце відтворення в режимі
DJ STAR.
- Обертайте за і проти годинникової
стрілки для регулювання рівня USER EQ.
- Пошук папки або файлу.
- Регулює рівень DJ EFFECT.
- Вибирає вокальні ефекти.
DJ EFFECT
Вибір потрібного DJ EFFECT.
DJ LOOP
Вибір режиму DJ LOOP.
Режим (DJ LOOP можна використовувати
під час відтворення CD/USB.)
USER EQ
Виберіть еквалайзер, створений вами.
s H/P (навушники) MODE
Натисніть, щоб вибрати режим монітора
для навушників.
3TWIN
З’єднує два динаміки для режиму TWIN
функції WIRELESS PARTY LINK.
DJ STAR
Вмикає або вимикає режим DJ STAR.
1
Початок роботи
- Пошук папки або файлу.
- Вибір ефектів підсвітлення.
SPECIAL EQ / BASS BLAST (або BASS
BLAST+)
- Виберіть спеціальний еквалайзер.
- Натисніть і утримуйте, щоб вибрати
ефект BASS BLAST (або BASS BLAST +).
DJ LOOP
Вибір режиму DJ LOOP.
(Режим DJ LOOP може використовуватися
під час відтворення USB.)
LIGHTING
Вибір режиму підсвітлення.
m B (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
n CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM
або USER для мікшування.
(Щоб користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело у
застосунку «LG XBOOM».)
11
12
Початок роботи
Передня панель / Задня панель
1
e
Початок роботи
d
a
b
f
g hi
c
d
j
d
a
(Датчик дистанційного управління)
b Роз’єм MIC (Мікрофон) 1/2
c Лоток для диска
d Освітлення
>>Увага!
Розташуйте акустичну систему на
безпечній відстані, на якій вона буде
недоступна для дітей. Інакше акустична
система може впасти, спричинивши
травми і/або матеріальні збитки.
e Освітлення
f AUX IN 2 :Підключення зовнішнього
пристрою.
g AUX IN 1:Підключення переносного
пристрою.
h ANTENNA (FM)
i OPTICAL IN :Підключення до оптичного
пристрою
j Роз’єм AC IN
>>Увага!
yy Підключіть шнур живлення
безпосередньо до електричної розетки,
якщо можливо. Якщо шнур не дістає
розетки, настійно рекомендується
використовувати подовжувач на 110
В / 15 A або 230 В / 15 A, оскільки
у протилежному випадку система
буде працювати неправильно через
недостатню потужність.
yy Не перевантажуйте подовжувач
надмірним електричним
навантаженням.
Початок роботи
13
>>Увага!
Переміщення
системи
yy Не везіть систему, тягнучи за ручку,
по неасфальтованій дорозі та по
сходах.
yy Перед переміщенням системи
відключіть від неї всі підключені
проводи.
yy Не ставте систему на нестійку
основу. Помістіть систему на
безпечну відстань від дитини.
yy Будьте обережні, щоб не допустити
падіння системи. Це може призвести
до її пошкодження а також до травм
і/або матеріальних збитків.
Handles
Корисні функції для користування системою
Функція
TV
віддалений
увімк./вимк.
(стор. 38)
BT Lock
увімк./вимк.
(стор. 29)
Автоматична
потужність
увімк./вимк.
(стор. 42)
Пояснення
Дозволяє регулювати
гучність системи за
допомогою пульта
дистанційного управління
телевізора, у т.ч. інших
марок.
Початкова установка
функції — увімк.
Дозволяє підключати
Bluetooth-пристрої тільки
в режимах BLUETOOTH
і LG TV.
Початкова установка
функції — вимк.
Мета
ON
(увімк.)
Дозволяє вмикати
і вимикати систему
автоматично за
допомогою вхідного
сигналу:
Оптичний, LG TV або
BLUETOOTH
ON
(увімк.)
OFF
(вимк.)
OFF
(вимк.)
ON
(увімк.)
OFF
(вимк.)
Виконати дію
На 3 секунди натисніть кнопку [ на
пульті дистанційного управління в
режимі Оптичний.
На 3 секунди натисніть кнопку [ на
пульті дистанційного управління в
режимі Оптичний.
Натисніть і утримуйте N на пульті
дистанційного управління або N на
стороні 1 системи упродовж
5 секунд в режимі BLUETOOTH.
Натисніть і утримуйте N на пульті
дистанційного управління або N на
стороні 1 системи упродовж
5 секунд в режимі BLUETOOTH.
Вимкніть систему, натиснувши 1 на
системі упродовж 5 секунд.
Вимкніть систему, натиснувши 1 на
системі упродовж 5 секунд.
1
Початок роботи
yy При перенесенні системі будьте
обережні, щоб не допустити її
падіння.
Система обладнана коліщатками і ручкою
для легкого переміщення.
14
Підключення
Підключення шнура
живлення змінного
струму
2
1. Підключіть один кінець шнура живлення
змінного струму (входить у комплект) до
гнізда AC IN.
Підключення
зовнішньої
апаратури
Підключення до входу AUX
IN 1
Підключення
Підключіть вихідний роз’єм (штекер
навушників або лінійний вихід) переносного
пристрою (МР3-програвача, портативного
медіапрогравача тощо) до гнізда AUX IN 1
(3,5 мм).
3,5 мм стереокабель
2. Вставте інший кінець шнура у мережну
розетку.
,,Примітка
Якщо ви не плануєте користуватися
виробом протягом тривалого часу,
від’єднайте штепсель шнура живлення
змінного струму від розетки.
MP3-програвач тощо
Підключення
Підключення до входу
AUX IN 2
Підключіть вихідний роз’єм зовнішнього
пристрою (відеокамера, телевізор,
програвач тощо) до вхідного роз’єму
AUX IN 2 (L/R).
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовиходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
15
Прослуховування музики
з переносного програвача
або зовнішнього пристрою
Систему можна використовувати для
відтворення музики з переносних
програвачів або зовнішніх пристроїв різних
типів.
1. Підключіть переносний програвач до
гнізда AUX IN 1 системи.
2. Увімкніть живлення, натиснувши 1.
3. Кнопкою F оберіть функцію AUX 1 або
AUX 2.
Білий
4. Увімкніть переносний програвач
або зовнішній пристрій і розпочніть
відтворення музики.
Червоний
Аудіокабель
DVD-програвач,
програвач дисків Blu-ray тощо.
,,Примітка
Автоматичне перемикання на функцію
AUX 1 при підключенні переносного
пристрою до роз’єму AUX IN 1.
Підключення
або
Підключіть зовнішній пристрій до гнізда
AUX IN 2 системи.
2
16
Підключення
Підключення через
оптичний роз’єм OPTICAL
IN
1. З’єднайте роз’єм оптичного виходу
зовнішнього пристрою з роз’ємом
OPTICAL IN.
2
Підключення
Оптичний
кабель
LG Sound Sync
Деякими функціями даної системи
можна управляти за допомогою пульта
дистанційного управління вашого
телевізора з функцією LG Sound Sync.
Система сумісна з телевізорами LG, які
підтримують функцію LG Sound Sync.
Переконайтеся, що на вашому телевізорі є
логотип LG Sound Sync.
Функції, якими можна управляти за
допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG: Збільшення/
зменшення гучності, приглушення звуку
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію з
експлуатації до вашого телевізора.
LG Sound Sync з дротовим
з’єднанням
Телевізор,
цифровий пристрій
тощо.
2. Натискайте F, поки не буде обрано
функцію OPTICAL.
,,Примітка
yy Перед підключенням оптичного кабеля
переконайтеся, що з кабеля знято
захисний ковпачок, якщо кабель був
закритий.
yy Ви можете слухати звук з телевізора
через динаміки системи. Але у
деяких моделях телевізорів вам буде
потрібно вибрати режим виводу на
зовнішні динаміки у меню телевізора.
(Детальніше див. у інструкції з
експлуатації вашого телевізора.)
yy Встановіть звуковий вихід телевізора,
щоб відтворювати звук через цю
систему:
Меню настройок телевізора [ [Звук]
[ [Звуковий вихід телевізора] [
[Зовнішній гучномовець (Оптичний)]
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від моделі
телевізора.
yy Ефекти відтворення, функція MIC та
режим H/P не працюють при ввімкнених
функціях OPTICAL або LG OPTICAL.
1. Підключіть ваш телевізор LG до системи
за допомогою оптичного кабеля.
2. Встановіть звуковий вихід телевізора,
щоб відтворювати звук через цю
систему :
Меню настройок телевізора [ [Звук] [
[Звуковий вихід телевізора] [
[LG Sound Sync (Оптичне)]
3. Увімкніть систему, натиснувши 1 на
пульті дистанційного управління або на
системі.
4. Натискайте F, поки не буде обрано
функцію OPTICAL.
На дисплеї ви побачите “LG OPTICAL”,
якщо між даним приладом та вашим
телевізором буде встановлено
нормальне з’єднання.
Підключення
LG Sound Sync з бездротовим
з’єднанням
1. Увімкніть систему, натиснувши 1.
2. Натискайте кнопку F, поки не буде
обрано функцію LG TV.
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати
пульт дистанційного управління
системи при користуванні функцією
LG Sound Sync. При повторному
використанні пульта дистанційного
управління телевізора систему буде
синхронізовано з телевізором. (Згідно
з технічними характеристиками
телевізора, гучність і режим
приглушення звуку системи будуть
синхронізовані з телевізором.)
yy При порушенні підключення перевірте
стан системи і телевізора : живлення,
функція.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення у перелічених нижче
випадках в разі використання
LG Sound Sync.
-- Система вимкнена.
-- Увімкнена інша функція.
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
-- Чи не від’єднаний оптичний кабель.
yy Час до вимкнення системи може бути
різним залежно від вашого телевізора.
yy При спробі змінити функцію на LG TV,
гучність буде встановлено на рівень,
заданий для функції LG TV.
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від моделі
телевізора.
yy Якщо вимкнути систему безпосередньо
натисканням кнопки 1, з’єднання
LG Sound Sync буде розірвано. Щоб
знову скористатися функцією, потрібно
повторно з’єднати телевізор і систему.
yy При з'єднанні TV і системи через
LG Sound Sync гучність може
збільшитися. Зменште гучність TV та
повторно з'єднайте його з системою.
yy При ввімкненні телевізора LG TV,
підключеного через LG Sound Sync
або вході у функцію LG TV, система
автоматично перемикається на
функцію LG TV.
yy Необхідно налаштувати звуковий вихід
телевізора вручну залежно від версії
вашого телевізора.
yy Якщо система і телевізор з’єднані
через LG Sound Sync, то під час
регулювання гучності на телевізорі
звук системи може збільшитися через
синхронізацію гучності з телевізором.
2
Підключення
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора
на відтворення звуку через систему:
Меню настройок телевізора [Sound]
[LG Sound Sync
[TV Sound output]
(Wireless)]
На дисплеї ви побачите
“LG TV PAIRED”, якщо між даним
приладом та вашим телевізором буде
встановлено нормальне з’єднання.
17
18
Підключення
Підключення до USB-порту
Підключення антени
Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач
тощо) до USB-порту системи.
Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із
комплекту.
USB пристрій
2
Підключення
FM-антена
,,Примітка
Відключення USB-пристрою від
системи:
1. Оберіть інший режим/функцію або
двічі поспіль натисніть Z.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.
,,Примітка
Повністю розпряміть дротову FMантену.
Експлуатація
Основні операції
Керування відтворенням з
CD/USB
1. Вставте диск, натиснувши B.
Або підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. Натисканням кнопки F оберіть функцію
CD або USB.
Щоб
Зупинити
Розпочати
відтворення
Виконати таку дію
Натисніть Z.
,,Примітка
yy Операції «Повторення/Відтворення
у довільному порядку» працюють як
описано нижче.
На
дисплеї
Відтворення пісень
по черзі, після чого
відтворення зупиняється.
ONE
Повторне відтворення
однієї пісні.
Натисніть цифрові кнопки від
Безпосередньо 0 до 9 на пульті дистанційного
обрати трек/ управління, щоб перейти
безпосередньо до бажаного
файл
файлу або треку.
-- У режимі зупинки,
Натисніть C/V, щоб перейти
до наступного/попереднього
треку/файлу.
-- Під час відтворення,
(1) За допомогою кнопок
C/V:
Натисніть V, щоб перейти
до наступного/попереднього
треку/файлу.
Менше ніж за 3 секунди від
Перейти до початку, натисніть C для
наступного/ переходу до попереднього
попереднього треку/файлу.
треку/файлу Після 3 секунд від початку,
натисніть C для переходу до
початку поточного треку/файлу.
(2) За допомогою SEARCH :
Обертайте REAL SCRATCHER
/ SEARCH & LEVEL CONTROL
на стороні 1 системи (або
REAL SCRATCHER / SEARCH
& MULTI на стороні 2 системи)
або C/V і натисніть N, щоб
розпочати відтворення треку/
файлу.
Послідовно натискайте
Відтворити REPEAT на пульті
в режимі
дистанційного управління.
повтору або Детальні відомості про
в довільному порядок чергування
порядку
повідомлень на дисплеї
містяться в розділі «Примітка».
FOLDER
Повторне відтворення
всіх пісень у папці. (Окрім
AUDIO CD)
ALL
Повторне відтворення всіх
пісень.
SHUFFLE
Одноразове відтворення
всіх пісень у довільному
порядку, після чого
відтворення зупиняється.
yy При відтворенні списку JUKE BOX
доступні лише ONE і ALL.
yy Ви можете продовжувати слухати
музику з місця останньої зупинки
навіть після вимкнення і повторного
ввімкнення системи або після
перемикання функції.
yy Якщо лоток дисковода залишити
відкритим на 5 хвилин, він закриється
автоматично.
Автоматичне відтворення
-- Після відкриття і закриття лотка для
диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD
розпочинається автоматично.
-- Якщо відкрити і закрити лоток для диска,
система автоматично перейде в режим
CD навіть за відсутності диска.
-- При встановленні CD або USB
-- При натисканні N на стороні 1 системи,
відбувається перехід у режим CD або
USB 1 і розпочинається відтворення.
(Окрім функцій BLUETOOTH, RADIO,
OPTICAL)
-- При натисканні N на 2 стороні системи,
відбувається перехід у режим USB 2 і
розпочинається відтворення.
(Окрім функції MIXER/DJ STAR ON)
3
Експлуатація
Знайти потрібне Натисніть і утримуйте C/
місце в межах V під час відтворення та
треку/файлу відпустіть у місці, яке ви
бажаєте прослухати.
Пояснення
OFF
Натисніть N.
Зробити паузу Під час відтворення
натисніть N.
19
20
Експлуатація
,,Примітка
При встановленні CD або USB
-- Відбувається перехід у режим CD
або USB 1, якщо натиснути C/V,
Z, SEARCH на стороні 1 системи.
(Окрім функцій BLUETOOTH, RADIO)
,,Примітка
yy Папки/файли на CD / USB
відображаються, як показано нижче.
*
-- Відбувається перехід у режим USB 2
при натисканні C/V, Z, SEARCH
на стороні 2 системи. (Окрім функції
MIXER/DJ STAR ON)
3
Вибір папки і MP3/WMAфайлу
Експлуатація
На системі
1. Натисніть SEARCH і прокрутіть REAL
SCRATCHER / SEARCH & LEVEL
CONTROL на бічній стороні 1 (або
прокрутіть REAL SCRATCHER /
SEARCH & MULTI на стороні 2) або
C/V, доки не з’явиться потрібний
файл. Ви також можете відновити
пошук в папці, якщо ви знову натиснете
SEARCH.
2. Щоб відтворити обраний файл,
натисніть OK або N. При пошуку папки
натисніть OK, щоб обрати файл у папці,
після чого знову натисніть OK або N.
На пульті дистанційного
управління
1. Послідовно натискайте кнопку
PRESET·FOLDER W/S, поки не
з’явиться потрібна папка.
2. Оберіть потрібний файл за допомогою
кнопки C/V.
3. Натисніть N, щоб розпочати відтворення.
yy Папка, у якій немає файлів, не
відображається.
yy Папки відображаються в наступному
порядку:
ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5
FOLDER 6
yy Файли відтворюватимуться послідовно
з $ файлу № 1 по $ файл № 14.
yy Файли та папки відображатимуться
в порядку, в якому їх записано.
Однак, залежно від умов запису, їхній
порядок може бути іншим.
*ROOT : Перше вікно, яке
відображається після розпізнавання
комп’ютером USB-пристрою/CD-диска,
це «ROOT».
Експлуатація
Видалення файлу/папки
або форматування
Ви можете видалити файл або папку на
USB-пристрої або відформатувати USBпристрій.
1. Оберіть функцію USB за допомогою
кнопки F.
2. Послідовно натискайте кнопку DELETE
на пульті дистанційного управління.
Режими на дисплеї перемикатимуться в
наступному порядку:
DEL FILE ?
DEL FOLDER ?
FORMAT ?
На дисплеї
Пояснення
Оберіть файл, який ви
бажаєте видалити
DEL FOLDER ?
Оберіть папку, яку ви
бажаєте видалити
FORMAT ?
Оберіть для
форматування USBпристрою.
Для виходу із поточного режиму
натисніть Z.
3. Щоб видалити файл/папку або виконати
форматування, натисніть і утримуйте
DELETE на пульті дистанційного
управління.
>>Увага!
yy Не відключайте USB-пристрій під час
його роботи. (відтворення, видалення
тощо).
yy Для запобігання втраті даних
регулярно робіть резервні копії.
yy Функція видалення може бути
недоступною залежно від стану USBпристрою. (блокування і т.п.)
Ефекти відтворення
Система підтримує різні звукові ефекти
і ефекти відтворення : DJ EFFECT, DJ
SCRATCHER, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP,
PARTY ACCELERATOR, MIX, TEMPO, AUTO
SYNC, REAL SCRATCHER, CUE.
DJ EFFECT
Дозволяє вам використовувати такі
DJ EFFECT як FLANGER/PHASER/WAH/
DELAY/VCF/ROLLING/BIT CRUSH.
1. Натисніть DJ EFFECT на системі, щоб
обрати потрібний режим DJ EFFECT
(FLANGER, PHASER, WAH, DELAY,
DJ OFF).
Нормальний режим
(FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF)
Режим DJ STAR
(VCF, PHASER, FLANGER, DELAY,
ROLLING, BIT CRUSH, OFF)
2. Обертанням REAL SCRATCHER /
SEARCH & LEVEL CONTROL на
системі за і проти годинникової стрілки
відрегулюйте рівень DJ EFFECT від 0 до
15.
3
Експлуатація
DEL FILE ?
21
22
Експлуатація
На дисплеї
Пояснення
FLANGER
Як звуковий ефект, який
використовує різницю фаз,
він створює ефект затримки
звукового сигналу.
PHASER
WAH
3
Як звуковий ефект, який
використовує різницю фаз,
створює відчуття відстані
або довжини хвилі до
оригінального звуку,
виявляючи положення звуку.
Ефект створення звуку
«вау-ва» за допомогою
частотного фільтра.
Експлуатація
DELAY
Як звуковий ефект,
використовуючи ехо-ефект.
VCF
Ефект, що змінює
тональність за допомогою
звукового джерела, який
пройшов певну смугу
частот.
ROLLING
BIT CRUSH
Створює ефект петлі за
допомогою відтворюваного
джерела звуку перед
установкою звукового
ефекту кочення.
Змініть глибину аудіо
біт звукового джерела
для створення ефекту
цифрового спотворення.
,,Примітка
yy При натисканні кнопки DJ EFFECT
на системі, упродовж 3 секунд
відображається режим DJ EFFECT.
yy При регулюванні інтенсивності
відображається її поточний рівень.
yy При зміні функції або вимкненні
і ввімкненні системи режим DJ
EFFECT і ефекти DJ EFFECT
вимикаються.
yy Якщо режим DJ STAR увімкнено або
вимкнено, режим DJ EFFECT вимкнений.
yy В залежності від рівня ефекту та
тривалості його застосування DJ EFFECT
може не прослідковуватись, коли ефект
DJ покриває оригінальний звук.
yy Незважаючи на те, що це той самий
DJ EFFECT, він може відрізнятися
завдяки режиму DJ STAR.
DJ SCRATCH
Ви можете відтворювати і мішкувати
звуковий ефект DJ SCRATCHER.
Обертанням REAL SCRATCHER /
SEARCH & LEVEL CONTROL або REAL
SCRATCHER / SEARCH & MULTI на
системі змікшуйте звуковий ефект скретч.
-- Ви можете почути звук скретч-ефекту
залежно від напрямку обертання REAL
SCRATCHER / SEARCH & LEVEL
CONTROL або REAL SCRATCHER /
SEARCH & MULTI на системі.
,,Примітка
Функція DJ SCRATCHER не працює в
режимі DJ STAR.
Експлуатація
AUTO DJ
DJ PAD
У режимі Auto DJ музика відтворюється
єдиним міксом, тобто кінець попередньої
пісні плавно переходить у початок
наступної пісні. У цьому режимі гучність
усіх треків/файлів вирівнюється для
безперервного відтворення.
Послідовно натискаючи кнопку AUTO DJ
на пульті дистанційного управління або
на системі, виберіть один із режимів, що
перемикаються в наступному порядку:
SHUFFLE
SEQUENTIAL
OFF
Пояснення
OFF
-
SHUFFLE
У цьому режимі музика
відтворюється у
випадковому порядку.
Музика відтворюється в
режимі повтору.
,,Примітка
yy У режимі AUTO DJ не підтримується
пошук в межах треку/файлу, а також
відтворення в режимі повтору або в
довільному порядку.
yy При виборі іншої функції або зупинці
відтворення музики натисканням
кнопки Z в режимі AUTO DJ, функція
AUTO DJ буде відключена.
yy Функція AUTO DJ недоступна
при відтворенні музичних файлів
тривалістю менше 60 секунд.
yy При відтворенні списку JUKE
BOX доступний лише режим
SEQUENTIAL.
Дозволяє мікшувати ефекти CLUB, DRUM
і USER. Кожний режим має до 3 звукових
ефектів.
1. Натисніть і утримуйте DJ PAD (CLUB,
DRUM або USER) на системі, щоб
обрати потрібний звуковий ефект
DJ PAD.
2. Натисніть DJ PAD Pad (1, 2, 3)
потрібного звукового ефекту на системі.
,,Примітка
yy Щоб користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело
у застосунку «LG XBOOM». Якщо
джерело не зареєстроване для
USER, на дисплеї з’явиться
«USER MODE EMPTY» або «DJ PAD
NO SOUND».
yy Першим звуковим ефектом у DJ PAD
є CLUB.
yy Режим DJ PAD відображається
впродовж 3 секунд після натискання
DJ PAD (CLUB, DRUM або USER) на
системі.
yy Звук DJ PAD мікшується при
натисканні DJ PAD Pad (1, 2, 3) на
системі.
yy Якщо під час відтворення звуку
DJ PAD натиснути іншу кнопку
DJ PAD Pad (1, 2, 3), відтворення
поточного звуку DJ PAD буде
припинено і почне відтворюватися
обраний звук DJ PAD.
3
Експлуатація
Режим
SEQUENTIAL
23
24
Експлуатація
DJ LOOP
Буде відтворюватися певний фрагмент
(приблизно 1 сек.) звуку в режимі повтору.
(тільки CD, USB)
У процесі відтворення натисніть і утримуйте
кнопку DJ LOOP на системі та відпустіть у
потрібному місці. Щоб вимкнути функцію DJ
LOOP, відпустіть кнопку.
,,Примітка
Ця функція відключається через 10
повторів або при відпусканні кнопки DJ
LOOP на системі.
3
PARTY ACCELERATOR
Це дозволяє створити святкову атмосферу.
1. Оберіть режим, натискаючи кнопку
PARTY ACCELERATOR MODE на
системі.
Звуковий ефект буде реагувати порізному залежно від режиму.
PARTY ACCEL MODE 1
PARTY ACCEL
MODE 2
PARTY ACCEL USER
Експлуатація
2. Оберіть режим та посуньте вгору важіль
PARTY ACCELERATOR на системі, щоб
створити святкову атмосферу.
Вогні на акустичних системах,
світлодіодні вогні та звукові ефекти
реагують на переміщення важеля
PARTY ACCELERATOR на системі.
PARTY ACCEL OFF
PARTY ACCEL 1
PARTY ACCEL CLIMAX
PARTY ACCEL 2
,,Примітка
Якщо ви хочете використовувати USER,
вам потрібно зареєструвати джерело у
програмі «LG XBOOM». Якщо джерело
не зареєстроване для USER, у вікні
дисплея з’явиться повідомлення
«PARTY ACCEL EMPTY» або «PARTY
ACCEL NO SOUND».
Експлуатація
MIX
TEMPO
Ви можете мікшувати різні звуки.
Ви можете регулювати темп для функції
USB від 50 (MIN) до 150 (MAX).
1. Натисніть MIX на системі.
З’явиться надпис «MIXER ON». Оберіть
потрібну функцію для сторони 1 і
розпочніть відтворення. Мікшування
доступне для всіх функцій окрім USB 2.
2. Під час відтворення вставте USBпристрій у порт USB 2 і розпочніть
відтворення. Сторона 2 закріплена як
функція USB 2.
,,Примітка
yy У режимі MIXER ON,
-- Ви можете регулювати темп для
функції USB 1 і 2.
-- Натискання кнопки C/V, Z або
N на системі працює лише для
однієї сторони.
-- Натискання кнопки C/V, Z або N
на пульті дистанційного управління
працює для обох сторін 1 і 2.
-- Для управління рекомендується
використовувати кнопки C/V, Z і
N на системі, а не кнопки на пульті
дистанційного управління.
-- Цифрові кнопки і кнопка DELETE не
працюють.
-- Ви можете користуватися режимом
H/P MODE. (Див. стор. 40)
yy При вимкненні системи у процесі
мікшування режим MIX вимикається.
Обертайте TEMPO A на системі, щоб
відрегулювати темп на USB 1. Обертайте
TEMPO B на системі, щоб відрегулювати
темп на USB 2.
,,Примітка
yy При ввімкненні/вимкненні системи
або повній зупинці установлюється
темп 100.
yy Установка темпу зберігається при
паузі і відновленні відтворення.
AUTO SYNC
При мікшуванні ви можете синхронізувати
темп аудіофайлів, відтворюваних на USB 1 і
USB 2 натиснувши AUTO SYNC на системі.
Для скасування двічі натисніть AUTO SYNC
на системі.
,,Примітка
yy Темп музики, яка відтворюється на
USB1, синхронізується з темпом музики,
яка відтворюється на USB2.
yy Функція TEMPO A не працює, якщо
ввімкнена функція AUTO SYNC.
yy При повній зупинці відтворення з USB2
або зміні функції функція AUTO SYNC
вимикається.
yy У наведених нижче випадках може
виникати помилка функції AUTO SYNC
залежно від джерела звукового сигналу.
-- Тихий відрізок на початку треку.
-- Вступ або програш з малою кількістю
музичних інструментів.
-- Якщо змінюється швидкість
відтворення або темп пісні.
-- Якщо дані про кількість ударів
на хвилину надходять в режимі
реального часу, а не з початку пісні.
yy Якщо відтворювана пісня надто швидка
або повільна, натисніть і утримуйте
AUTO SYNC. Буде показано «AUTO
SYNC/RE-ANALYZING».
yy Функція AUTO SYNC доступна лише
якщо обрано USB 1 для сторони 1 і USB
2 для сторони 2 в режимі MIXER/DJ
STAR ON, і відтворення відбувається з
обох джерел.
3
Експлуатація
3. Переміщайте фейдер міксу, щоб
відрегулювати гучність звуку в міксі.
Перемістіть його вліво, щоб знизити
гучність сторони 2, та перемістіть
вправо, щоб знизити гучність сторони 1.
25
26
Експлуатація
DJ STAR
REAL SCRATCHER
Режим DJ STAR поєднує в собі різноманітні
режими ефекту для професійного ефекту DJ.
Ви можете керувати місцем відтворення,
рухаючись назад або вперед у режимі
DJ STAR.
1. Натисніть DJ STAR на системі.
З’явиться надпис «DJ STAR ON».
2. Вставте USB-пристрої в порт USB 1/USB 2
і відтворюйте музику.
3. Контролюйте різні звукові ефекти.
Щоб вимкнути режим DJ STAR, знову
натисніть DJ STAR на пристрої.
,,Примітка
3
yy У режимі DJ STAR,
Експлуатація
-- Автоматично введіть режим USB 1
& USB 2 & MIX.
-- Функція REAL SCRATCHER та CUE
працюють у режимі DJ STAR.
-- Ви можете насолоджуватися
іншими ефектами DJ (VCF,
PHASER, FLANGER, DELAY,
ROLLING, BIT CRUSH) у режимі
DJ STAR.
-- Режим DJ STAR розпізнає лише
музичні файли USB 1 або USB 2.
yy Функція DJ SCRATCHER не працює в
режимі DJ STAR.
yy Режим DJ STAR запускається, коли
ви вимикаєте пристрій, змінюєте
функцію або вимикаєте Mix.
Обертаючи REAL SCRATCHER /
SEARCH & LEVEL CONTROL або REAL
SCRATCHER / SEARCH & MULTI на
пристрої з метою управління місцем
відтворення.
,,Примітка
yy Ця функція працює в режимі DJ STAR.
yy Ви не можете перейти до
попереднього музичного файлу за
допомогою цієї функції.
CUE
Ви можете встановити точку доступу в
режимі DJ STAR.
1. Під час відтворення, призупинення або
відновлення режиму зупинки натисніть
CUE на пристрої у потрібному місці.
2. Натисніть CUE на пристрої, коли ви
хочете запустити музику з точки CUE.
Щоб видалити точку CUE, натисніть і
утримуйте CUE на пристрої.
,,Примітка
yy Ця функція працює в режимі DJ STAR.
yy Ви можете встановити лише 1 точку
cue для поточної вибраної музики.
yy Точка Cue буде видалена після
усування USB, музика зміниться
або відбудеться повна зупинка
відтворення.
Експлуатація
Використання
технології
бездротового зв’язку
Bluetooth®
Про Bluetooth
Bluetooth це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання електронних
пристроїв між собою є безкоштовним.
Мобільними телефонами, обладнаними
технологією Bluetooth, можна користуватися
у каскадному підключенні, якщо зв'язок
відбувається по каналу Bluetooth.
yy Сумісні пристрої : смартфони, МР3плеєри, портативні комп’ютери тощо.
yy Версія : 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth®, пристрої
повинні підтримувати певні профілі. Даний
пристрій підтримує наведений нижче
профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth
увімкнена на вашому Bluetooth-пристрої.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
1. Увімкніть систему.
,,Примітка
Якщо активована функція блокування
Bluetooth-з’єднання, ви можете
здійснити пошук Bluetooth-пристрою в
режимі BLUETOOTH.
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та проведіть
сполучення. У процесі виконання
пошуку даної системи за допомогою
Bluetooth-пристрою, на екрані Bluetoothпристрою з’являється список знайдених
пристроїв, вигляд якого може відрізнятися
у залежності від моделі Bluetoothпристрою. Ваша система буде показана
як «LG OL100 (XX)».
,,Примітка
yy XX означає дві останні цифри
Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо
Bluetooth-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите
«LG OL100 (08)» на екрані вашого
Bluetooth-пристрою.
yy Деякі типи пристрою Bluetooth
мають відмінні способи зв’язку.
Докладніше про спарювання
Bluetooth див. У посібнику з
пристрою Bluetooth.
yy Описаним вище способом ви можете
підключити до системи одночасно
до 3 Bluetooth-пристроїв (тільки в
режимі Bluetooth).
yy Мультисполучення телефонів
доступне лише для пристроїв на
базі Android. (Мультисполучення
телефонів може не підтримуватися
залежно від технічних характеристик
підключених пристроїв).
yy Знімні/від’єднувані Bluetoothпристрої (наприклад: Dongle та ін.)
не підтримують мультисполучення
телефонів.
3
Експлуатація
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється з
іншого приміщення.
27
28
Експлуатація
3. Після успішного з’єднання системи
і Bluetooth-пристрою на дисплеї
з’являється надпис «BLUETOOTH
PAIRED», який згодом замінюється на
назву Bluetooth-пристрою. На дисплеї
з'явиться надпис «BT».
,,Примітка
yy При підключенні інших пристроїв в
режимі мультисполучення телефонів
на дисплеї на короткий час з’явиться
надпис «BLUETOOTH PAIRED».
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, буде показано «_».
3
Експлуатація
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
,,Примітка
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, у деяких ситуаціях, як
описано нижче, з’єднання може не
працювати належним чином:
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій,
такий як, наприклад, медичний
прилад, мікрохвильова піч або
бездротовий LAN-адаптер.
yy Якщо з’єднання через Bluetooth
працює неправильно, спробуйте
провести сполучення ще раз.
yy Навіть коли до системи в режимі
Bluetooth підключено до 3
Bluetooth-пристроїв, ви можете
слухати музику і управляти
відтворенням лише на одному з
підключених пристроїв.
,,Примітка
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу завад від інших
електронних пристроїв.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з телефонами,
МР3-плеєрами, портативними
комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване при
вимкненні системи або при віддаленні
Bluetooth-пристрою від системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте Bluetoothпристрій із системою.
yy Якщо з’єднання з Bluetoothпристроєм не встановлене, на
дисплеї відображатиметься надпис
«BLUETOOTH READY».
yy Під час користування функцією
Bluetooth установіть потрібний рівень
гучності на Bluetooth-пристрої.
yy При підключенні Bluetooth-пристрою
(iOS-пристрій тощо) до системи або при
відтворенні з пристрою рівні гучності
будуть синхронізовані.
yy Bluetooth-з’єднання обривається
при перемиканні з функції Bluetooth
на іншу. Застосунок «LG XBOOM»
підтримує Bluetooth-зв’язок тільки з
одним пристроєм, з якого відбувається
відтворення. Ви можете керувати
Bluetooth-пристроєм з системи, але
не можете використовувати виведення
звуку.
yy При ввімкненні функції Bluetooth
система автоматично підключається
до Bluetooth-пристрою, який був
підключений або з якого відбувалося
відтворення останнім. (Автоматичне
підключення може не підтримуватися
залежно від технічних характеристик
підключеного пристрою.)
Експлуатація
29
Управління підключеним
Bluetooth-пристроєм
Ви можете управляти такими функціями
підключеного до системи Bluetoothпристрою: відтворення, пауза, зупинка,
пропуск.
,,Примітка
yy Ця функція доступна лише з Android
OS і iOS.
yy Ця функція може не підтримуватися
або працювати іншим чином залежно
від Bluetooth-пристрою.
Ви можете дозволити Bluetooth-з’єднання
лише в режимах BLUETOOTH і LG TV, щоб
запобігти небажаним підключенням через
Bluetooth.
Щоб увімкнути цю функцію, на 5 секунд
натисніть N на пульті дистанційного
управління або N на стороні 1 системи в
режимі BLUETOOTH.
З’явиться «BLUETOOTH LOCK ON» і ви
зможете обмежити Bluetooth-з’єднання.
Щоб вимкнути цю функцію, на 5 секунд
натисніть N на пульті дистанційного
управління або N на стороні 1 системи в
режимі BLUETOOTH.
З’явиться «BLUETOOTH LOCK OFF».
,,Примітка
Навіть якщо ввімкнена функція
блокування Bluetooth-з’єднання,
система буде вмикатися через функцію
Автоматична потужність. Щоб запобігти
цьому, вимкніть функцію Автоматична
потужність. (стор. 42)
3
Експлуатація
Блокування Bluetooth-з’єднання
(BT LOCK)
30
Експлуатація
Користування
застосунком LG
XBOOM
,,Примітка
yy Застосунок «LG XBOOM» для цієї
системи може використовуватися
лише на пристроях на базі ОС
Android.
yy Рекомендується використовувати
останню версію застосунку.
3
Встановлення застосунку
«LG XBOOM» на Bluetoothпристрій
Існують два способи встановлення
застосунку «LG XBOOM» на Ваш
Bluetooth-пристрій.
Установіть застосунок «LG
XBOOM» за допомогою QR-коду
1. Установіть застосунок «LG XBOOM»
за допомогою QR-коду. Відскануйте
QR-код, скориставшись програмою
сканування.
Експлуатація
Про застосунок «LG XBOOM»
Застосунок «LG XBOOM» дає змогу
розширити функції даної системи.
Щоб скористатися цими розширеними
функціями, завантажте та встановіть
безкоштовний застосунок «LG XBOOM».
Нижче представлені кілька із багатьох
нових можливостей застосунку «LG
XBOOM».
Multi Juke box : Ви можете втричі
збільшити своє задоволення, одночасно
підключивши до 3 Bluetooth-телефонів.
Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів
та створюйте списки відтворення з усіх
телефонів.
Sampler Creator : Записуйте ефекти
на свій смартфон та дуже просто
синхронізуйте їх з системою через
Bluetooth. Будьте креативним без меж.
2. Торкніться піктограми інсталяції.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на Bluetoothпристрої встановлено програму
сканування. У протилежному випадку
завантажте програму з магазину
«Google Android Market (Google Play
Store)».
yy Залежно від регіону, QR-код може не
працювати.
yy Ви можете знайти доступний додаток
цього пристрою за допомогою
додатку «LG Audio».
-- ОС Android: вер. 5.0 (або вища)
Експлуатація
Установіть застосунок
«LG XBOOM» через «Google
Android Market (Google Play
Store)»
1. Торкніться піктограми «Google Android
Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «LG XBOOM» і
виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть
пункт «LG XBOOM» і торкніться його,
щоб розпочати завантаження Bluetoothзастосунку.
4. Торкніться піктограми інсталяції.
yy Переконайтеся, що на вашому
Bluetooth-пристрої встановлений
застосунок «Google Android Market
(Google Play Store)».
Активація Bluetooth у
застосунку «LG XBOOM»
Застосунок «LG XBOOM» дає змогу
підключити Bluetooth-пристрій до системи.
На головному екрані торкніться піктограми
«LG XBOOM», щоб запустити застосунок
«LG XBOOM», та перейдіть до головного
меню.
,,Примітка
yy Застосунок «LG XBOOM» буде
доступний у наступній версії
програмного забезпечення:
-- ОС Android: вер. 5.0 (або вища)
yy При використанні застосунку
«LG XBOOM» для управління
можливі відмінності між функціями
застосунку «LG XBOOM» та штатного
пульта дистанційного управління. За
необхідності скористайтеся штатним
пультом дистанційного управління
системи.
yy Залежно від Bluetooth-пристрою,
застосунок «LG XBOOM» може не
працювати.
yy Музика може продовжити
відтворюватися на вашому пристрої
Bluetooth після установки з’єднання
за допомогою додатку «LG XBOOM».
У цьому випадку спробуйте повторити
процедуру з’єднання.
yy При керуванні іншими застосунками
або зміні настройок на вашому
Bluetooth-пристрої під час
використання застосунку
«LG XBOOM», застосунок
«LG XBOOM» може працювати
неправильно.
yy Якщо застосунок «LG XBOOM» працює
неправильно, перевірте ваш Bluetoothпристрій і з’єднання із застосунком
«LG XBOOM» та спробуйте встановити
з’єднання ще раз.
yy Залежно від операційної системи
смартфона, існують деякі відмінності у
роботі «LG XBOOM».
yy Якщо з’єднання із застосунком
«LG XBOOM» не працює належним
чином, перевірте установки Bluetooth у
вашому Bluetooth-пристрої.
3
Експлуатація
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
31
32
3
Експлуатація
Користування радіо
Програмування
радіостанцій
Переконайтеся, що FM-антена підключена.
(стор. 18)
В режимі RADIO можна встановити 50
станцій.
Прослуховування радіо
Перед налаштуванням радіостанцій
установіть низьку гучність.
1. Натискайте F до появи RADIO на
дисплеї.
Тюнер налаштується на радіостанцію,
яку ви слухали останньою.
1. Натискайте F до появи RADIO на
дисплеї.
Експлуатація
2. Автоматичне налаштування :
Натисніть та утримуйте TUNING -/+
на пульті дистанційного керування
або C/V на стороні 1 пристрою
приблизно дві секунди, доки індикатор
частоти не зміниться, а потім відпустіть.
Сканування припиняється, коли пристрій
налаштовується на радіостанцію.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте TUNING -/+ на
пульті дистанційного управління або
C/V на системі.
3. Налаштуйте гучність, натиснувши
VOL +/- на пульті дистанційного
керування або повертаючи ручку
MASTER VOLUME на пристрої кілька
разів.
Поліпшення якості
прийому FM-трансляції при
слабкому сигналі
Натисніть N на пульті дистанційного
керування або N на стороні 1 пристрою.
Це змінить тюнер зі стереосистеми на моно
і зазвичай покращує прийом.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або C/V на стороні 1
системи.
3. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
почне мигати номер для програмування
станції.
4. Натисканням PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
номер для програмування станції.
5. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. Станцію
запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування
інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану
радіостанцію, натискайте
PRESET·FOLDER W/S або цифрові
кнопки від 0 до 9 на пульті дистанційного
управління.
Видалення всіх
запрограмованих станцій
1. Натисніть DELETE на пульті
дистанційного управління.
На дисплеї почне мигати «DELETE ALL?»
2. Щоб видалити всі запрограмовані
радіостанції, натисніть кнопку DELETE
на пульті дистанційного управління.
На дисплеї системи почне мигати
«DELETED ALL».
Експлуатація
Регулювання звуку
Вибір звукових установок
Система містить набір стандартних
настройок еквалайзера. Для функції
еквалайзера передбачені різні індикатори,
що відповідають різним джерелам
звукового сигналу та ефектам.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки EQUALIZER на пульті
дистанційного управління.
Пояснення
MERIDIAN
Ви можете
слухати звук
найвищої якості
з технологією
MERIDIAN.
BASS (BASS BLAST) Посилює низькі
Або
частоти та створює
BASS+ (BASS
потужний звук.
BLAST+)
Ця установка
відтворює живу
POP
атмосферу
CLASSIC
справжнього
JAZZ
концерту рок-, поп-,
ROCK
джазової або
класичної музики.
FOOT BALL
Ви можете
насолоджуватися
еквалайзером
FOOTBALL
STADIUM.
STANDARD
Оптимізована
якість звучання.
,,Примітка
Ви можете безпосередньо вибрати
еквалайзер MERIDIAN, натиснувши
MERIDIAN EQ на пристрої.
Для вибору потрібного звукового режиму
натискайте SPECIAL EQ на пульті
дистанційного управління або SPECIAL
EQ / BASS BLAST (Або BASS BLAST+) на
системі.
На дисплеї
Регіон
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
Латинська
MERENGUE,
Америка
AXE, SALSA,
SERTANEJO,
FORRO
ARABIC
Близький
Схід
DANGDUT
Індонезія
AFRO
Африка
INDIA
Індія
Пояснення
Оптимізований
режим
звучання для
музичного
жанру,
поширеного в
даному регіоні.
,,Примітка
Натисканням на 3 секунди кнопки
SPECIAL EQ / BASS BLAST (або
BASS BLAST+) на системі. Після цього
можна безпосередньо обрати ефект
BASS (BASS BLAST) або BASS+ (BASS
BLAST+).
Настройка USER EQ
Ви можете регулювати рівень низьких,
середніх і високих частот.
1. Натисніть USER EQ на системі.
З'явиться надпис «USER EQ».
2. Послідовно натискайте USER EQ на
системі, поки на дисплеї не з’явиться
потрібна установка.
3. Обертанням REAL SCRATCHER /
SEARCH & LEVEL CONTROL на системі
оберіть налаштування.
3
Експлуатація
На дисплеї
33
34
Експлуатація
Додаткові м3ожливості
Запис на USB.
Ви можете виконувати запис з різних джерел
на USB.
(CD, USB 2, AUX 1, AUX 2, PORTABLE, RADIO)
1. Підключіть USB-пристрій до RECORD
PORT на пристрої.
2. Кнопкою F оберіть функцію, з якої ви
бажаєте виконати запис.
3
3. Розпочніть запис, натиснувши USB REC
на пульті дистанційного управління або
USB REC / DEMO на системі.
Експлуатація
Функція
/ Режим
Стан
Результат
Відтворення/
Запис до зупинки
Пауза
Зупинка з
Швидкий запис
відновленням
останньої пісні
(стор. 37)
Швидкий запис усіх
пісень
У наведених
нижче випадках
виконуються такі
функції.
- Після пошуку
файлу (стор. 20),
відбувається швидкий
запис знайденої пісні
CD, USB
Повна
зупинка
- Швидкий запис
усіх композицій до
папки відбувається
лише доки на екрані
відображається ім’я
папки. (Режим пошуку
в папці вимикається,
якщо впродовж
кількох секунд після
входу в режим не
буде натиснена жодна
кнопка.) (стор. 20)
- Після ввімкнення
JUKE BOX (стор. 36),
відбувається швидкий
запис всіх пісень у
JUKE BOX
AUX 1,
AUX 2,
PORTABLE,
RADIO,
Режим
MIXER ON
/ DJ STAR
ON
-
Запис до зупинки
Зупинка запису
Розпочніть запис, натиснувши USB REC на
пульті дистанційного управління або USB
REC / DEMO на системі.
Вибір бітрейту запису
1. На 3 секунди натисніть USB REC на
пульті дистанційного управління або
USB REC / DEMO на системі.
2. Кнопками C/V на пульті дистанційного
управління або C/V на системі
оберіть бітрейт запису.
3. Натисніть USB REC на пульті
дистанційного управління або USB REC
/ DEMO на системі, щоб завершити
налаштування.
Несанкціоноване копіювання матеріалів,
захищених авторським правом, включаючи
комп’ютерні програми, файли, передачі
та звукові записи, може становити
собою порушення авторського права та
кваліфікуватися як кримінальний злочин.
Забороняється використовувати дане
обладнання у зазначених вище цілях.
Будьте відповідальні.
Поважайте авторські права
Експлуатація
,,Примітка
yy Для стабільного запису, рівень
звуку при перезаписі з CD на USB
понижується автоматично.
yy Під час запису рівень гучності можна
регулювати лише від MIN до 30.
(Тільки для функції CD)
yy Якщо зупинити процес запису до
його завершення, будуть збережені
тільки файли, переписані повністю.
(В режимі MIXER OFF, окрім коли
відтворення з USB/CD зупинене.)
yy Якщо запис на USB неможливий, на
дисплеї будуть відображені наступні
повідомлення «NO USB», «ERROR»,
«USB FULL», «NOT SUPPORT» або
«FILE MAX».
yy Мультиформатні кард-рідери та
зовнішні жорсткі диски не можуть
використовуватися для запису на
USB.
yy При записі файлу великої тривалості
його розмір обмежений приблизно
512 Мбайт.
,,Примітка
yy Ви можете записувати різні звуки
за допомогою DJ EFFECT, DJ
SCRATCHER, DJ PAD, REAL
SCRATCHER, CUE або MIC.
(В режимі MIXER/DJ STAR OFF,
окрім коли відтворення з USB/CD
зупинене.)
yy Ви можете управляти записом звуку з
MIC, змінюючи гучність MIC.
yy Можна зберегти не більше 2000 файлів.
yy Якщо файл MP3/WMA не
підтримується, переписування файлу
може бути зупинено.
yy Якщо одночасно здійснюються запис
і відтворення, буде виводитися
поточний відтворюваний звук.
yy Якщо обрано функцію BLUETOOTH
або LG TV, доступний запис у режимі
MIXER ON.
yy VOICE CANCELLER або KEY
CHANGER будуть деактивовані, якщо
під час роботи VOICE CANCELLER
або KEY CHANGER скористатися
функцією запису.
yy Функції VOICE CANCELLER або KEY
CHANGER недоступні під час запису.
yy Файли будуть збережені у вигляді
показаної нижче структури.
AUDIO CD
MP3/WMA
Стан відтворення або
зупинки
Стан відтворення або
зупинки
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
Інші стани
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
'*-&@3&$
$%@3&$
"6%*0@ 53"$,@
"6%*0@ 53"$,@
Інше джерело*
05)&34@3&$
"6%*0@
"6%*0@
Режим MIXER / DJ
STAR ON
05)&34@3&$
"6%*0@
"6%*0@
'*-&@3&$ $%@3&$
"6%*0@
53"$,@
"6%*0@
53"$,@
3
Експлуатація
yy Не від’єднуйте USB-пристрій та не
вимикайте систему під час запису
на USB. У протилежному випадку
може бути створено неповний файл,
який буде неможливо видалити на
комп’ютері.
35
'*-&@3&
"#$
%&'
Інші стани
'*-&@3&$
"#$ 'JMFOBNF
%&' 'JMFOBNF
Tuner
56/&3@3&$
%+@.*9@3&$
"6%*0@@'.
.*9@
.*9@
5IFPUIFSTUBUVT
5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
%+@.*9@3&$
.*9@
.*9@
* : AUX тощо.
Тюнер : Відображається поточна частота
радіостанції, запис якої здійснюється.
5IF
1MBZ
36
Експлуатація
Відтворення в режимі JUKE
BOX
Функція JUKE BOX дозволяє створювати
список відтворення ваших улюблених
треків / файлів з диска. Можна ввести
список відтворення до 100 треків / файлів.
Створення списку JUKE BOX
3
Експлуатація
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX /
MEMORY на пульті дистанційного
управління, щоб увійти в режим
редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками C/V на пульті дистанційного
управління оберіть трек/файл.
3. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління, щоб зберегти
трек/файл.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші
треки/файли. (Ви можете редагувати
список, натискаючи PRESET·FOLDER
W/S на пульті дистанційного управління
для вибору номера в програмі JUKE
BOX.)
5. Ще раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління після створення списку.
,,Примітка
При створенні або редагуванні
списку JUKE BOX функція REPEAT
вимикається.
Користування JUKE BOX
Один раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління. На
дисплеї з’явиться «JUKEBOX ON».
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління.
Для виходу з режиму один раз
натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
з’явиться «JUKEBOX OFF».
Редагування списку JUKE BOX
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
трек/файл для редагування.
3. Натисніть C/V на пульті дистанційного
управління.
4. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
5. Повторіть кроки з 2 по 4, щоб
запрограмувати інші треки/файли.
6. Ще раз натисніть JUKEBOX/MEMORY на
пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть
N на пульті дистанційного управління після
редагування списку.
Видалення списку JUKE BOX
Функція видалення працює лише в режимі
редагування.
1. Натисніть і утримуйте JUKE BOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
Або
Натисніть DELETE на пульті дистанційного
управління, поки відтворюється JUKE BOX,
щоб увійти в режим редагування.
2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи
PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління.
3. Оберіть пісню та натисніть DELETE на
пульті дистанційного управління.
,,Примітка
yy Якщо список JUKE BOX відсутній,
при натисканні JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління
на дисплеї буде показано «JUKEBOX
NO PROGRAM».
yy Функція JUKE BOX відключається у
наведених нижче ситуаціях.
-- Перемикання на іншу функцію.
-- Вимкнення і ввімкнення системи.
-- Натискання цифрових кнопок на
пульті дистанційного управління.
-- Відтворення файлу з використанням
REAL SCRATCHER / SEARCH &
LEVEL CONTROL на системі.
yy Список JUKE BOX очищується у
наведених нижче випадках.
-- Видалення диску.
Експлуатація
Інші операції
Тимчасове приглушення
звуку
Натисніть [ на пульті дистанційного
управління, щоб відключити звук.
Функція приглушення звуку може
знадобитися, наприклад, якщо ви хочете
відповісти на телефонний дзвінок, при
цьому на дисплеї з’явиться «Q».
Для виходу із режиму повторно натисніть
[ на пульті дистанційного управління або
змініть рівень гучності.
Ця функція дає змогу зберегти чистоту
звуку на низькій гучності та запобігає
різкому збільшенню гучності (тільки Dolby
Digital).
Натисніть N в режимі OPTICAL, щоб
увімкнути або вимкнути цю функцію.
На дисплеї
DRC ON
Пояснення
Функція DRC увімкнена.
DRC OFF
Функція DRC вимкнена.
,,Примітка
Ця функція працює тільки в режимі
OPTICAL.
Режим CHILDSAFE
Ця функція дозволяє уникнути переляку
при ввімкненні системи, якщо гучність
установлена на високий рівень.
Щоб увімкнути функцію CHILDSAFE,
натисніть і утримуйте кнопку OK на системі,
установивши рівень гучності системи на
«VOL MIN».
У режимі CHILDSAFE гучність збільшується
поступово.
Щоб вимкнути функцію CHILDSAFE,
натисніть і утримуйте кнопку OK на системі,
коли функція ввімкнена і рівень гучності
встановлено на
«VOL MIN».
,,Примітка
Під час роботи функції CD, USB або
BLUETOOTH, режим CHILDSAFE
відключається приблизно за 2 хвилини
після ввімкнення системи, навіть якщо
цей режим активований.
DEMO
Коли живлення вимкнене, один раз
натисніть кнопку DEMO на системі.
Система ввімкнеться і на дисплеї будуть
відображені всі функції з демонстрацією
звучання. Щоб скасувати функцію DEMO,
повторно натисніть DEMO на системі.
Зупинка з відновленням
Програвач може запам’ятати місце, де була
натиснута кнопка Z, залежно від диска або
USB.
Двічі натисніть кнопку Z, щоб видалити
точку зупинки.
3
Експлуатація
DRC (Контроль
динамічного діапазону)
37
38
Експлуатація
Використання пульта
дистанційного управління
телевізора
Використання мікрофона
Ви можете управляти деякими функціями
системи за допомогою пульта дистанційного
управління телевізора, у т.ч. інших марок.
Доступне управління такими функціями
як збільшення/зменшення гучності і
приглушення звуку.
3. Співайте під акомпанемент.
Відрегулюйте гучність мікрофона,
обертаючи ручку MIC VOLUME на
системі за годинниковою стрілкою або
проти неї.
На 3 секунди натисніть [ на пульті
дистанційного управління в режимі
OPTICAL, щоб увімкнути або вимкнути
функцію.
3
На дисплеї
Пояснення
Експлуатація
TV REMOTE ON
Функція TV REMOTE
увімкнена.
TV REMOTE OFF
Функція TV REMOTE
вимкнена.
,,Примітка
yy Сумісні марки телевізорів
LG
Sharp
Panasonic Philips
Sony
Toshiba
Samsung
Vizio
yy Переконайтеся, що вивід звуку
вашого телевізора налаштовано на
[Зовнішні АС].
yy Залежно від пульта дистанційного
управління, ця функція може
працювати неправильно.
yy Ця функція не працює з пультами
LG Remote Magic.
yy Ця функція працює тільки в режимі
OPTICAL.
1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
2. Розпочніть відтворення музики.
,,Примітка
yy Якщо ви не користуєтеся
мікрофоном, установіть гучність
MIC на мінімум або вимкніть MIC та
відключіть мікрофон від роз’єму MIC.
yy Якщо мікрофон знаходиться надто
близько до динаміка, можуть
виникати гучні шуми. У цьому
випадку розташуйте мікрофон подалі
від динаміка, або знизьте рівень
звуку з мікрофона за допомогою
MIC VOLUME на системі.
yy Якщо звук від мікрофона
надто гучний, можуть виникати
викривлення звуку. У цьому випадку
оберніть MIC VOLUME на системі на
мінімум.
yy До звуку з мікрофонів можна додати
ефект луни за допомогою MIC ECHO.
Експлуатація
39
ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
Ви можете приглушувати вокал під час
відтворення музики з різних джерел.
Тональність регулюється в діапазоні
9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова
тональність).
yy Щоб зробити тони різкішими, одну
за одною, кілька разів натисніть
кнопку KEY CHANGER (L) на пульті
дистанційного управління або натисніть
кнопку KEY CHANGER на пристрої та за
годинниковою стрілкою поверніть
MIC VOLUME під час відтворення.
Натисніть VOICE CANCELLER , на дисплеї
з’явиться надпис «VOICE CANCELLER ON».
Для скасування повторно натисніть VOICE
CANCELLER.
Якість роботи функції VOICE CANCELLER
залежить від якості запису музичного
файлу.
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BLUETOOTH.
yy Ця функція доступна тільки при
підключеному мікрофоні.
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «PLEASE INSERT
MIC».
yy Для скидання змініть функцію або
відключіть мікрофон.
yy Ця функція недоступна для
монофонічних джерел звуку.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BLUETOOTH.
yy Для скидання змініть функцію,
відключіть мікрофон або змініть
музику.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «PLEASE INSERT
MIC».
3
Експлуатація
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Щоб приглушити тони, один раз
натискайте кнопку KEY CHANGER (l)
кілька разів на пульті дистанційного
управління або натисніть кнопку
KEY CHANGER на приладі і поверніть
проти годинникової стрілки MIC VOLUME
під час відтворення.
40
Експлуатація
VOCAL EFFECTS (вокальні
ефекти)
Підключивши мікрофон до роз’єму MIC, ви
зможете користуватися функцією караоке,
змінюючи звук голосу і додаючи його до
музики з різних джерел.
Для вибору режимів послідовно натискайте
VOCAL EFFECTS або натисніть VOCAL
EFFECTS і обертайте REAL SCRATCHER
/ SEARCH & LEVEL CONTROL на системі,
коли на дисплеї відображається режим
вокальних ефектів.
3
Експлуатація
BASS
SOPRANO
HELIUM
DUET MAN
DUET WOMAN
ROBOT
BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1
HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1
DUET MAN1
DUET WOMAN1
BASS
SOPRANO ECHO2
HELIUM
ECHO2
ROBOT ECHO2
ECHO2
DUET MAN2
DUET WOMAN2
OFF
,,Примітка
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «PLEASE INSERT
MIC».
yy Якщо ви натиснули KEY CHANGER,
DJ EFFECT або ECHO на системі
в режимі VOCAL EFFECTS, після
відновлення поточного режиму
VOCAL EFFECTS вимкніть режим
VOCAL EFFECTS і ввімкніть режим
KEY CHANGER, DJ EFFECT або
ECHO.
yy Щоб вимкнути режим VOCAL
EFFECTS, натисніть і утримуйте
VOCAL EFFECTS.
ECHO (луна)
Підключивши мікрофон до гнізда MIC,
можна задати ефект відлуння для звуку з
мікрофона за допомогою натискання
MIC ECHO.
ECHO MODE 1
ECHO MODE 2
,,Примітка
ECHO OFF
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «PLEASE INSERT
MIC».
yy Якщо ви натиснули кнопку VOCAL
EFFECTS в режимі ECHO, після
повернення поточного режиму ECHO
вимкніть режим ECHO і ввімкніть
режим VOCAL EFFECTS.
Знову натисніть MIC ECHO, після
збереження поточного режиму
VOCAL EFFECTS, потім працюйте з
ECHO режимом.
Використання H/P MODE
Можна користуватися функцією монітору в
навушниках.
Натисніть H/P MODE, щоб слухати музику
через навушники. Натисніть H/P VOLUME
і обертайте VOLUME, щоб відрегулювати
гучність.
Під час мікшування натисніть H/P
MODE, щоб обрати режим монітору. Ви
можете слухати музику, змікшовану або
відтворювану з Джерела А або Джерела В.
,,Примітка
yy Система не підтримує 4-контактні
штекери.
yy Якщо в режимі MIXER ON
обрано вивід від одного джерела,
студійні ефекти (окрім TEMPO)
не застосовуються до звуку, який
виводиться на навушники.
yy При вимкненні живлення або
перемиканні на MIXER OFF, обраний
режим H/P MODE відключається.
Експлуатація
LIGHTING
Ця функція створює святкову атмосферу
завдяки світловим ефектам.
Послідовно натискайте LIGHTING на
системі або натисніть LIGHTING на системі
і оберніть DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
на системі.
1. Натисніть LIGHTING ON/OFF на системі.
FLASH OFF ALL OFF ALL ON OFF
2. Щоб обрати режим, послідовно
натискайте LIGHTING MODE на системі
або натисніть LIGHTING MODE на
системі та обертайте SCRATCH /
SEARCH & MULTI JOG на системі.
RHYTHM
PARTY
FIREWORK
SPACE
WATER
FOREST
CITYGLOW
(MYSTYLE)
На дисплеї
Пояснення
ON-FLASH
Верхні і нижні LEDлампи освітлення
ввімкнені.
OFF-FLASH
Верхні і нижні LEDлампи освітлення
вимкнені.
Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
Послідовно натискайте кнопку SLEEP
на пульті дистанційного управління, щоб
обрати час затримки від 10 до 180 хвилин.
Після того, як заданий час мине, система
автоматично вимкнеться
Щоб скасувати функцію нічного режиму,
послідовно натискайте кнопку SLEEP на
пульті дистанційного управління, поки не
з’явиться «OFF».
,,Примітка
yy Ви можете перевірити, скільки
часу залишилося до вимкнення
системи. Натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління, щоб
перевірити час, що залишився.
yy Ви можете змінити час, що
залишився, коли відображається час,
що залишився, або «DIMMER».
Затемнення
Один раз натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління.
Яскравість світіння дисплея зменшиться вдвічі
Для скасування послідовно натискайте
SLEEP на пульті дистанційного управління,
поки не з’явиться «OFF».
,,Примітка
При активації функції затемнення всі
вогні згасають.
Автоматичне вимикання
Якщо до головної системи не підключений
зовнішній пристрій і система не
використовується впродовж 15 хвилин,
вона автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається
через шість годин, якщо зовнішній пристрій
підключений до головної системи через
аналогові входи.
При встановленому з’єднанні WIRELESS
PARTY LINK, функція автоматичного
вимкнення живлення застосовується лише
до ГОЛОВНОЇ системи. На ПІДЛЕГЛІЙ
системі функція автоматичного вимкнення
живлення доступна після роз’єднання
ПІДЛЕГЛОЇ і ГОЛОВНОЇ системи.
3
Експлуатація
,,Примітка
yy Світлові ефекти доступні в усіх
режимах.
yy При першому натисканні кнопки
LIGHTING на системі функція
освітлення вмикається в
попередньому режимі, для зміни
режиму натисніть кнопку ще раз.
yy Щоб користуватися режимом
MYSTYLE, необхідно зареєструвати
джерело у застосунку «LG XBOOM».
yy Якщо вам потрібен динамічний
світловий ефект, оберіть RHYTHM
або PARTY.
yy Не дивіться на джерело світла, коли
ввімкнена функція LIGHTING.
yy Якщо яскравість світлових ефектів
осліплює вас, увімкніть світло в
приміщенні або вимкніть функцію
LIGHTING системи.
yy Щоб увімкнути або вимкнути верхні
і нижні LED-ліхтарі, на 3 секунди
натисніть LIGHTING на системі.
41
42
Експлуатація
Як відключити з’єднання з
бездротовою мережею або з бездротовим
пристроєм Вимкніть систему, натиснувши
кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.
Автоматичне ввімкнення
живлення
3
Експлуатація
Система автоматично вмикається при
прийомі вхідного сигналу:
LG TV, Bluetooth або Оптичний.
Під час увімкнення телевізора,
підключеного до системи, система
розпізнає вхідний сигнал та обирає
відповідну функцію. Ви можете слухати звук
з системи.
При спробі підключення Bluetoothпристрою система вмикається і з’єднується
з вашим Bluetooth-пристроєм. Ви можете
відтворювати музику.
Якщо для вимкнення системи ви натискаєте
1 на системі на 5 секунд, функція AUTO
POWER при цьому буде щоразу вимикатися
і вмикатися.
На дисплеї
Пояснення
Функція AUTO
ON-AUTO POWER
POWER увімкнена.
OFF-AUTO POWER
Функція AUTO
POWER вимкнена.
,,Примітка
yy Залежно від підключеного пристрою, ця
функція може не працювати.
yy Залежно від підключеного пристрою, при
ввімкненні системи Bluetooth-зв’язок
може бути не встановлений.
yy Після розірвання Bluetooth-з’єднання з
системою деякі інші Bluetooth-пристрої
намагатимуться установити з’єднання із
системою. З цієї причини рекомендується
розірвати з’єднання перед вимкненням
системи.
yy При спробі встановлення зв’язку із
застосунком «LG XBOOM» вмикається
функція Bluetooth-зв’язку системи.
yy При ввімкненні системи за допомогою
функції LG TV або Bluetooth, вмикається
відповідна функція системи.
yy Якщо вже було здійснене сполучення
системи, система вмикається
автоматично при надходженні вхідного
сигналу.
yy При безпосередньому вимкненні системи
вона не зможе ввімкнутися автоматично
функцією AUTO POWER. Однак, система
може бути ввімкнена функцією AUTO
POWER, якщо на оптичному вході
з'являється сигнал після 5 або більше
секунд відсутності сигналу.
Експлуатація
43
Автоматична зміна функції
Система розпізнає надходження таких
вхідних сигналів як oптичний, Bluetooth,
LG TV і Aux 1, після чого автоматично
активує відповідну функцію.
При спробі під'єднання
пристрою Bluetooth
При підключенні Bluetooth-пристрою до
системи активується функція Bluetooth.
Відтворюйте музику на Bluetooth-пристрої.
Коли підключено AUX IN 1
(стерео кабель 3,5 мм)
При надходженні оптичного
сигналу
Коли ви включаєте зовнішній пристрій
підключених до цієї системи оптичним
кабелем, ця система змінює функцію на
оптичну. Ви можете чути звук з вашого
пристрою.
Якщо підключений телевізор LG
При ввімкненні телевізора LG, підключеного
через LG Sound Sync (бездротове
з’єднання), на системі вмикається функція
входу з телевізора LG. Ми можете слухати
звук з вашого телевізора.
,,Примітка
yy Ця функція недоступна під час запису
або видалення.
yy Ця функція працює лише з
пристроями, які підключалися
раніше.
yy Якщо ввімкнена функція блокування
Bluetooth-з’єднання, з’єднання
Bluetooth-пристрою і телевізора
LG TV буде доступне тільки в
режимах Bluetooth і LG TV. (стор. 29)
yy LG Sound Sync (Оптичний)
перемикається разом з функцією
OPTICAL.
3
Експлуатація
При підключенні переносного пристрою
до роз’єму AUX IN 1 буде обрано функцію
AUX 1. Відтворюйте музику на переносному
пристрої.
44
Експлуатація
Налаштування
годинника
Використання системи в
якості будильника
1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте ALARM на пульті
дистанційного управління.
2. Натисніть і утримуйте CLOCK на пульті
дистанційного управління.
3. Оберіть режим відображення
часу кнопками C/V на пульті
дистанційного управління.
- AM 12:00 (при відображенні у форматі
AM/PM), або 0:00 (для відображення у
24-годинному форматі)
3
Експлуатація
4. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління для підтвердження вибору.
5. Установіть години кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
6. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
7. Установіть хвилини кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
8. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
Налаштування годинника
через застосунок «LG
XBOOM»
Установіть застосунок «LG XBOOM» на свій
Android-пристрій. (стор. 30-31)
Після встановлення Bluetooth-з’єднання
за допомогою застосунку «LG XBOOM»
відбудеться автоматична синхронізація
годинника системи з годинником пристрою.
1. Увімкніть систему.
3. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління установіть
години і хвилини та натисніть SET на
пульті дистанційного управління для
підтвердження.
4. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
функцію та натисніть SET на пульті
дистанційного управління для
підтвердження.
-Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
номер запрограмованої радіостанції
для режиму тюнера та натисніть SET на
пульті дистанційного управління.
Якщо радіостанції не запрограмовані,
цей крок буде пропущено.
5. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління установіть
гучність та натисніть SET на пульті
дистанційного управління для
підтвердження.
,,Примітка
yy Після установки часу, показання
годинника можна перевірити,
натиснувши кнопку CLOCK на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Після налаштування годинника ви
можете налаштувати будильник.
yy Після установки часу та
налаштування будильника, значок
будильника «(» можна перевірити,
натиснувши кнопку CLOCK, навіть
якщо система вимкнена.
yy Коли годинник і будильник
налаштовано, ви можете навіть при
вимкненому живленні за допомогою
кнопки ALARM вмикати і вимикати
будильник «(» і перевіряти час, на
який налаштовано будильник.
yy Для вибору режиму ALARM ON/OFF
натискайте кнопку ALARM.
Експлуатація
Підключення
WIRELESS PARTY
LINK
Ви можете насолоджуватися звуком,
використовуючи два динаміки. Для того,
щоб користуватися WIRELESS PARTY LINK,
вам потрібно придбати ще один динамік.
Працює з системами, які підтримують
WIRELESS PARTY LINK.
45
1. Натисніть 3 TWIN на системі. На
дисплеї з’явиться TWIN MODE ROLE
SELECT.
2. Кнопкою 3 TWIN на системі оберіть
MAIN або OTHER.
- Система
: Обрати MAIN.
- Система
: Обрати OTHER.
Дві системи розпочнуть процес
установлення з’єднання між собою.
3. Після того як пристрої будуть успішно
з’єднані один з одним, назва кожного із
пристроїв з’явиться на екрані кожного із
них.
3
Експлуатація
46
Експлуатація
,,Примітка
yy Ця функція недоступна, якщо ви
використовуєте з’єднання LG Sound
Sync (LG TV) або OPTICAL.
-- При спробі установити з’єднання
WIRELESS PARTY LINK під час
користування функцією LG TV або
OPTICAL, на дисплеї з’явиться
«NOT SUPPORT».
3
-- При зміні будь-якої функції на
OPTICAL або підключенні
LG Sound Sync/OPTICAL під час
користування WIRELESS PARTY
LINK, з’єднання WIRELESS
PARTY LINK буде розірване.
Експлуатація
yy Мікрофон можна використовувати
лише на OTHER системі. Кількість
доступних функцій на OTHER системі
обмежена.
yy Коли WIRELESS PARTY LINK
відключено, OTHER система
переходить у режим BLUETOOTH.
yy Якщо встановити з’єднання не
вдається, на дисплеї з’явиться
«FAILED».
yy Функція приглушення звуку працює
синхронно на обох системах.
yy З’єднання WIRELESS PARTY LINK
буде розірване при вимкненні
системи або при натисканні
3 TWIN на системі.
yy Звук MAIN системи і OTHER системи
може відрізнятися залежно від стану
відтворення або джерела.
,,Примітка
yy Перевірте наступну інформацію
перед з’єднанням через Bluetooth.
-- До MASTER системи можна
підключити лише один Bluetoothпристрій. Підключити Bluetoothпристрій до SLAVE системи
неможливо.
-- З’єднання WIRELESS PARTY LINK
підтримується лише на пристроях
на базі Android і iOS. (З’єднання
WIRELESS PARTY LINK може
не підтримуватися залежно від
характеристик підключеного
пристрою або операційної
системи.)
-- Знімні/замінні Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо), не
підтримують з’єднання WIRELESS
PARTY LINK.
-- При установленні з’єднання
WIRELESS PARTY LINK під час
відтворення з підключеного
Bluetooth-пристрою, він може
бути підключений заново залежно
від специфікацій телефона.
Пошук і усунення несправностей
47
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Проблема
Пристрій не працює
належним чином.
Причина і спосіб усунення
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача
тощо) і ввімкніть їх знову.
yy Від’єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не
вмикається.
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан, керуючи електронними пристроями,
використовуючи таку ж розетку змінного струму.
yy Переконайтеся, що обрано правильну функцію.
Натисніть кнопку функцій і перевірте, чи вибрано правильну
функцію.
yy Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи
придатний даний диск для відтворення на системі.
Система не
розпочинає
відтворення.
yy Не вставлений диск. Вставте диск.
yy Диск забруднений. Очистіть диск. (стор. 51)
yy Диск вставлений неправильною стороною.
Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
yy Антена розташована або підключена неправильно.
Надійно підключіть антену.
Неможливо
налаштуватися на
радіостанцію.
yy Занадто низька потужність сигналу радіостанції.
Налаштуйтеся на станцію вручну.
yy Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час
автоматичної настройки зі збереженням у пам’яті).
Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 32.
4
Пошук і усунення несправностей
Відсутній звук.
yy Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур
живлення до розетки.
48
Пошук і усунення несправностей
Проблема
Причина і спосіб усунення
yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до
системи.
Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
Пульт дистанційного
більше 7 м.
управління не
yy Між пультом дистанційного управління та системою наявна
працює належним
перешкода. Усуньте перешкоду.
чином.
yy Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління.
Установіть нові батарейки.
Не працює світло
колонок
Синхронізація звуку
LG Sound Sync не
працює.
4
Пошук і усунення несправностей
Функція AUTO
POWER не працює.
yy Перевірте світлові ефекти колонок, натиснувши
LIGHTING. (стор. 41)
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound
Sync.
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync.
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
yy Перевірте з’єднання зовнішнього пристрою, такого як телевізор
або Bluetooth-пристрій.
yy Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не
працювати.
ПРИМІТКИ по запуску демонстраційного режиму
Проблема
Причина і спосіб усунення
Неможливо змінити джерело вхідного
сигналу за допомогою кнопки «F», на таких
пристроях як BLUETOOTH, USB тощо, і
yy Натисніть кнопку «DEMO» на пристрої
на дисплеї відображається лише режим
протягом 15 секунд.
DEMO.
Пульт дистанційного управління не працює
належним чином.
Додаток
49
Загальні технічні характеристики
Загальні
Електроживлення
Див. головну етикетку на системі.
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Очікування мережі : 0,5 Вт
(усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г) Прибл. 430,0 мм x 1050,0 мм x 400,0 мм
Діапазон робочих температур 5 °C - 35 °C
Робочий діапазон відносної
5 % - 60 % RH
вологості
Входи
Цифровий аудіовхід
(OPTICAL IN)
Аналоговий аудіовхід
(AUX IN 2)
Вхід для переносних
пристроїв (AUX IN 1)
Мікрофон (MIC 1/2)
3.3 V (p-p), оптичне гніздо x 1
2,0 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, роз’єм RCA (L, R)
1,0 Вскв. (стерео роз’єм 3,5 мм) x 1
Чутливість 20 мВ (1 кГц), роз’єм 6,3 мм x 2
Тюнер
Діапазон настройки FM
87,5 МГц – 108,0 МГц або 87,50 МГц – 108,00 МГц
Діапазон відтворюваних
частот
Співвідношення сигнал/шум
Динамічний діапазон
Живлення на шині даних
(USB)
Доступна частота
дискретизації вхідного
цифрового аудіосигналу
Підтримувані формати
вхідного аудіосигналу
від 100 до 20 000 Гц
Не менше 75 дБ (1 кГц)
Не менше 80 дБ
5 V 0 500 mA
32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц
Dolby Audio, PCM
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)
Загальна вихідна потужність
2000 Вт RMS
ВИС.
550 Вт RMS X 2 (6 Ω при 1 кГц, 25 % THD)
НИЗ.
900 Вт RMS (12 Ω при 200 Гц, 15 % THD)
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Додаток
Система
5
50
Додаток
Торгові марки і
ліцензії
Усі інші торгові знаки є власністю своїх
відповідних власників.
Виготовлено за ліцензією Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio і знак у
вигляді подвійної літери «D» є торговими
марками компанії Dolby Laboratories.
5
Права на словесний товарний знак і
логотипи Bluetooth® є зареєстрованими
товарними знаками, які належать
Bluetooth SIG, Inc. і які компанія LG
Electronics використовує за ліцензією.
Інші товарні знаки та фірмові назви
належать їх відповідним власникам.
Додаток
Додаток
Обслуговування
Зауваження стосовно
дисків
Поводження з дисками
Забороняється наклеювати на диск папір
або клейку стрічку.
Зберігання дисків
Після користування зберігайте диски у
футлярах. Бережіть диски від прямої
дії сонячного світла або джерел тепла,
ніколи не залишайте їх у припаркованому
автомобілі під прямим сонячним світлом.
Чищення дисків
Відбитки пальців і пил на диску можуть
спричинити зниження якості зображення
і звуку. Перед відтворенням очистіть диск
чистою м’якою тканиною. Протирайте диск
від центру до країв.
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти виріб, для
забезпечення максимального захисту
запакуйте його тим же чином, яким він був
запакований виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля
виробу леткі речовини, такі як інсектицидні
аерозолі. Сильний тиск при протиранні
може зіпсувати поверхню. Не залишайте
надовго гумові або пластикові предмети в
контакті з приладом.
Чищення виробу
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні
сильно забруднені, очистіть їх м’якою
тканиною, злегка зволоженою в слабкому
миючому розчині. Не застосовуйте сильні
розчинники, такі як спирт, бензин або
ацетон, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню приладу.
Технічне обслуговування
приладу
Даний прилад є високотехнологічним
прецизійним виробом. Якщо лінзи системи
оптичного зчитування та деталі приводу
диска забруднені або зношені, якість
зображення може значно погіршитися.
Детальніше дізнайтеся у найближчого
офіційного дилера.
5
Додаток
Не використовуйте для чищення дисків
сильні розчинники, такі як спирт, бензин,
ацетон, побутові чистильні засоби, а також
антистатичні аерозолі для грамплатівок.
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising