LG | OK65 | User manual | LG OK65 Інструкція користувача

LG OK65 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Портативна
міні система
Перед використанням виробу уважно прочитайте даний
посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.
МОДЕЛЬ
OK65
www.lg.com
MFL70343935
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Усі права застережено.
1807_Rev02
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
УВАГА: Не використовуйте поруч
із виробом високовольтні пристрої.
(Наприклад, електричні мухобійки).
Електричний розряд може пошкодити виріб.
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі
приладу неізольованих
деталей, що перебувають
під високою напругою,
величина якої достатня, щоб
становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок з експлуатації
й обслуговуванню в
документації з комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ
ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: У даному виробі використовується
лазерна система. Для забезпечення
правильного використання пристрою,
уважно ознайомтеся з інструкцією з
експлуатації та збережіть її для звернень у
майбутньому. Якщо пристрою знадобиться
технічне обслуговування, зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Використання органів керування, або
виконання настройок чи процедур
способом, не передбаченим даним
посібником, може призвести до
небезпечного опромінення. Щоб запобігти
прямому лазерному опроміненню, не
відкривайте корпус.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Установлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Не допускається вбудовування
виробу, наприклад, у книжкову шафу або
в стелаж, якщо в місці встановлення не
забезпечується належна вентиляція, або
таке встановлення суперечить інструкціям
виробника.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській
табличці, розташованій на нижній або будьякій іншій стороні виробу.
Початок роботи
УВАГА стосовно шнура живлення
Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції.
Не перевантажуйте штепсельні розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте
його, припиніть використання пристрою
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
Даний прилад обладнано замінною
батарейкою або акумулятором.
Як безпечно витягти батареї або
акумулятор з обладнання: Щоб
видалити старі батареї або акумулятор,
виконайте кроки збірки в зворотному
порядку. Щоб запобігти забрудненню
навколишнього середовища і потенційній
загрозі для здоров’я людини та / або
тварин, старі батареї або акумулятор
повинні бути поміщені у відповідний
контейнер в призначених точках збору. Не
викидайте батареї та акумулятор разом
з іншими відходами. Рекомендується
використовувати батареї та акумулятори
місцевого виробництва, які легко обміняти
на нові (можуть бути недоступні у вашому
регіоні). Не допускається піддавати
батарею або акумулятор впливу тепла,
наприклад дії прямих сонячних променів,
вогню або інших подібних джерел.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
Означає обладнання класу II.
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
1
Початок роботи
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
3
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
3
Експлуатація
2
4
6
7
7
7
7
8
10
12
Заходи безпеки
Зміст
Особливості моделі
Вимоги до відтворюваних файлів
– Вимоги до аудіофайлів
– Сумісні USB-пристрої
– Вимоги до USB-пристроїв
Пульт дистанційного управління
Верхня панель
Передня панель / Задня панель
17
17
17
18
19
2
Підключення
14
Підключення шнура живлення змінного
струму
Підключення зовнішньої апаратури
– Підключення до входу
AUX IN
– Підключення до входу PORT. IN
– Прослуховування музики з
переносного програвача або
зовнішнього пристрою
– Підключення до USB-порту
– Підключення антени
Основні операції
– Керування відтворенням з CD/USB
– Автоматичне відтворення
– Вибір папки і MP3/WMA-файлу
– Видалення файлу/папки або
форматування
Ефекти відтворення
– DJ EFFECT
– DJ SCRATCH
– AUTO DJ
– DJ PAD
– DJ LOOP
– PARTY ACCELERATOR
– Режим PARTY KICK STARTER
(Стартер вечірки)
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth®
– Прослуховування музики, що
зберігається на Bluetooth-пристроях
Користування застосунком Music Flow
Bluetooth
– Встановлення застосунку «Music
Flow Bluetooth» на Bluetoothпристрій
– Активація Bluetooth у застосунку
«Music Flow Bluetooth»
14
14
15
15
16
16
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
25
25
26
Зміст
27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
30
30
31
33
34
34
34
34
35
36
36
36
37
38
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Поліпшення якості прийому FMтрансляції при слабкому сигналі
– Програмування радіостанцій
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
Регулювання звуку
– Вибір звукових установок
– Настройка USER EQ
Додаткові м3ожливості
– Відтворення в режимі JUKE BOX
Інші операції
– Тимчасове приглушення звуку
– Режим CHILDSAFE
– DEMO
– Зупинка з відновленням
– Використання мікрофона
– LIGHTING
– Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
– Затемнення
– Автоматичне вимикання
– Автоматичне ввімкнення живлення
– Автоматична зміна функції
Налаштування годинника
– Налаштування годинника через
застосунок «Music Flow Bluetooth»
– Використання системи в якості
будильника
LG Sound Sync
Підключення WIRELESS PARTY LINK
4
Пошук і усунення
несправностей
39
39
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
5
Додаток
41
42
43
43
43
Загальні технічні характеристики
Торгові марки і ліцензії
Обслуговування
– Зауваження стосовно дисків
– Поводження з виробом
5
1
2
3
4
5
6
Початок роботи
Особливості моделі
1
BLUETOOTH®
Початок роботи
Прослуховування музики з Bluetoothпристроїв.
Гніздо для підключення
переносних пристроїв
Прослуховування музики з переносних
пристроїв. (MP3-плеєр, ноутбук тощо)
Студійні ефекти
Прослуховування музики з різноманітними
звуковими і студійними ефектами.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth це застосунок,
призначений для управління деякими із
найновіших аудіопристроїв LG.
(стор. 25-26).
LG Sound Sync
Управління рівнем гучності приладу
за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора LG, який
підтримує LG Sound Sync.
Початок роботи
Вимоги до
відтворюваних
файлів
yy MP3-плеєр: MP3-плеєри з флешпам’яттю.
Вимоги до аудіофайлів
yy Функція USB цього пристрою підтримує
не всі USB-пристрої.
yy Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3),
32–48 кГц (WMA)
yy Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (МР3), 40 - 192
кбіт/с (WMA)
yy Максимальна кількість файлів : Data CD :
999 / USB : 2000
yy Максимальна кількість папок : Data CD :
99 / USB : 200
yy Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
yy Деякі MP3/WMA-файли можуть не
відтворюватися залежно від типу або
формату файлу.
Сумісні USB-пристрої
yy USB флеш-накопичувачі:
Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB
1.1.
Вимоги до USB-пристроїв
yy Пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно установлювати
додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
yy Не від’єднуйте USB-пристрій під час його
роботи.
yy У разі підключення USB-пристрою
великої місткості, розпізнавання може
тривати довше кількох хвилин.
yy Для запобігання втраті даних виконуйте
резервне копіювання.
yy Файлова система дисків CD-ROM:
ISO9660/JOLIET
yy Якщо використовується USB-подовжувач
або USB-концентратор, USB-пристрій не
буде розпізнано.
yy Рекомендовано використовувати
програму Easy-CD Creator, яка створює
файлову систему ISO 9660.
yy Пристрої з файловою системою NTFS
не підтримуються. (Підтримується тільки
файлова система FAT (16/32)).
yy Ви не зможете відтворити на приладі
файл, захищений DRM (Управління
цифровими правами).
yy Дана система розпізнає до 2000 файлів.
yy Формат дисків DTS не підтримується.
Для забезпечення сумісності з
програвачами LG форматуйте диски
багаторазового запису у файловій системі
[Mastered]. Диски, записані у файловій
системі Live File System, не будуть
відтворюватися на програвачах LG.
(Mastered/Live File System: формати
файлової системи для дисків у Windows
Vista)
yy Не підтримується робота з зовнішніми
жорсткими дисками, кард-рідерами,
заблокованими пристроями та
внутрішньою пам'яттю пристроїв з USBінтерфейсом.
yy USB-порт системи не можна підключити
до комп'ютера. Цю систему не можна
використовувати як пристрій для
збереження даних.
yy Деякі USB-пристрої можуть не працювати
з цією системою.
1
Початок роботи
Сумісність файлів MP3/WMA з даним
пристроєм має наступні обмеження:
7
8
1
Початок роботи
Пульт дистанційного
управління
• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Очікування) : Вмикання і вимикання
живлення.
B (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття
лотка для диска.
Початок роботи
VOL (Гучність) +/- : Регулювання гучності
звуку в динаміках.
F (Функція) : Вибір функції і джерела
вхідного сигналу.
Джерело вхідного
сигналу / Функція
Диск
USB
Оптичний
LG Sound Sync
(Оптичний)
Вхід AUX
Вхід для портативних
пристроїв
Bluetooth
LG Sound Sync
(бездротовий)
Тюнер
Заміна батарейки
(R03
)
(R03)
Зніміть кришку батарейного відсіку на
задній стороні пульта дистанційного
управління та вставте батарейку,
дотримуючись полярності 4 і 5.
Дисплей
CD
USB
OPTICAL
LG OPT
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
[ (Приглушення звуку) : Приглушення
звуку.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Вибір номера запрограмованої
радіостанції. (стор. 27)
-- Пошук папок з MP3/WMA-файлами.
Якщо на CD або USB-носії міститься
декілька папок з MP3- чи WMA-файлами,
за допомогою кнопки PRESET·FOLDER
W/S виберіть папку, файли з якої ви
хочете відтворити.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Програмування радіостанцій. (стор. 27)
-- Вибір режиму JUKE BOX. (стор. 29)
-- Створює список JUKE BOX.
AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (стор.
20)
DELETE :
-- Видалення MP3/ WMA - файлів. (Тільки
USB) (стор. 19)
-- Видаляє пісню пісні зі списку JUKE BOX.
-- Видалення всіх запрограмованих станцій.
Початок роботи
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Прослуховування треків/файлів у
режимі повтору або в довільному порядку.
Цифрові кнопки 0 - 9 : Вибір
пронумерованих треків/файлів або
запрограмованих радіостанцій.
TUNING-/+ : Налаштування на
радіостанцію.
-- Перехід назад або вперед.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
N (Відтворення/Пауза) :
-- Початок або призупинення відтворення.
-- Вибір стерео/моно.
Z (Зупинка):
-- Зупинка відтворення.
-- Скасування функції DELETE.
EQUALIZER : Вибір режиму звучання.
SPECIAL EQ : Виберіть спеціальний
еквалайзер.
J (Інформація) :
-- Перегляд даних музичного файлу.
MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег
містить таку інформацію, як Title (Назва),
Artist (Виконавець), Album (Альбом) та
Time (Тривалість).
-- Показує назви всіх підключених
Bluetooth-пристроїв у режимі Bluetooth.
-- Після того як пристрої будуть успішно
з’єднані один з одним у режимі
WIRELESS PARTY LINK, назва кожного
із пристроїв з’явиться на екрані кожного
із них.
CLOCK : Установка годинника і перегляд
поточного часу.
ALARM : За допомогою функції ALARM
можна задавати час запуску відтворення в
режимі CD, USB або Tuner.
• • • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : Ви можете
приглушувати вокал під час відтворення
музики з різних джерел.
SLEEP : Автоматичне вимикання системи
через установлений проміжок часу.
(Затемнення : Зменшення яскравості
дисплея вдвічі).
SET : Підтвердження установки.
KEY CHANGER (L/l) : Вибір тональності у
відповідності до тембру вашого голосу.
MIC ECHO : Обирає режим ECHO.
? : Ця кнопка не має призначеної функції.
VOCAL EFFECTS :
Обирає різні режими вокальних ефектів.
1
Початок роботи
C/V (Пропуск/пошук) :
9
10
Початок роботи
Верхня панель
a
1
b
c
d
e
f
g
Початок роботи
q
h
p
i
o
j
n
m
a 1 (Очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
b DEMO
При натисканні кнопки DEMO при
вимкненому живленні відбудеться
перехід у демо-режим.
c Порт USB
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
d Дисплей
e Ручка PARTY ACCELERATOR
Переміщайте ручку для створення
святкової атмосфери.
l
k
f F (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного
сигналу.
Джерело вхідного
Дисплей
сигналу / Функція
Диск
CD
USB
USB
Оптичний
OPTICAL
LG Sound Sync
LG OPT
(Оптичний)
Вхід AUX
AUX
Вхід для портативних
PORTABLE
пристроїв
Bluetooth
BT
LG Sound Sync
LG TV
(бездротовий)
Тюнер
FM
Початок роботи
CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM
або USER для мікшування.
(Щоб користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело у
додатку «Music Flow Bluetooth».)
1, 2, 3 (DJ PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.
n DJ EFFECT
Вибір потрібного DJ-ефекту.
USER EQ
Виберіть еквалайзер, створений вами.
(Стор. 28)
LIGHTING
Вибір режиму освітлення.
o DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Обертайте за і проти годинникової
стрілки для ефекту «скретч».
- Обертайте за і проти годинникової
стрілки для регулювання рівня USER
EQ.
- налаштування рівня DJ EFFECT.
- Вибір вокального ефекту.
- Вибір ефектів освітлення.
p PARTY ACCELERATOR MODE
Вибір PARTY ACCELERATOR MODE.
DJ LOOP
Вибір режиму DJ LOOP.
(DJ LOOP можна використовувати під
час відтворення CD/USB.)
q KEY CHANGER (l/L)
Вибір тональності у відповідності до
тембру вашого голосу.
VOICE CANCELLER
Ви можете приглушувати вокал під час
відтворення музики з різних джерел.
VOCAL EFFECTS
Вибір режиму VOCAL EFFECTS.
MIC ECHO
Вибір режиму ECHO.
r MIC VOL. (Гучність мікрофона) -/+
Регулює гучність мікрофона.
1
Початок роботи
h 3WIRELESS LINK
- Обирає MAIN або OTHER в режимі
WIRELESS PARTY LINK.
- Вмикає і вимикає режим WIRELESS
PARTY LINK.
i MASTER VOL. (Гучність) -/+
Регулювання гучності звуку в акустичних
системах.
j C (Пропуск/Пошук)
- Перехід назад.
- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
- Вибір радіостанцій.
N (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення
відтворення.
- Вибір стерео/моно.
V (Пропуск/Пошук)
- Перехід в перед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
- Вибір радіостанцій.
I (Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування
функції DELETE.
B (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
k SPECIAL EQ / SEARCH & MULTI
- Виберіть спеціальний еквалайзер.
- Пошук папки або файлу
l REGION EQ / BASS BLAST (або BASS
BLAST+)
- Вибирає регіональну установку
еквалайзера.
- Натисніть і утримуйте, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS (або
BASS+).
SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі
вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
m PARTY STARTER
- Якщо система вимкнена, ця функція
вмикає систему зі звуком Party Kick
Starter (Стартер вечірки).
- Я
кщо система ввімкнена, ця функція
мікшує музику зі звуком Party Kick
Starter (Стартер вечірки).
11
12
Початок роботи
Передня панель / Задня панель
1
Початок роботи
a
b
e
fg
c
d
h
a
(Датчик дистанційного управління)
b Роз’єм MIC (Мікрофон) 1/2
c Лоток для диска
d Освітлення
>>Увага!
Розташуйте акустичну систему на
безпечній відстані, на якій вона буде
недоступна для дітей. Інакше акустична
система може впасти, спричинивши
травми і/або матеріальні збитки.
e AUX IN (L/R) :Підключення зовнішнього
пристрою.
f PORT (Переносний пристрій).IN
:Підключення переносного пристрою.
g ANTENNA (FM)
h Роз’єм AC IN
>>Увага!
yy Підключіть шнур живлення
безпосередньо до електричної
розетки, якщо можливо. Якщо
шнур не дістає розетки, настійно
рекомендується використовувати
подовжувач на 110 В / 15 A або 230
В / 15 A, оскільки у протилежному
випадку система буде працювати
неправильно через недостатню
потужність.
yy Не перевантажуйте подовжувач
надмірним електричним
навантаженням.
Початок роботи
13
Корисні функції для
користування системою
Пояснення
Дозволяє підключати
Bluetooth-пристрої тільки
в режимах BT(Bluetooth)
і LG TV.
Початкова установка
функції — вимк.
Автоматична
потужність
увімк./вимк.
(стор. 34)
Дозволяє вмикати
і вимикати систему
автоматично за
допомогою вхідного
сигналу:
BT (Bluetooth) або LG TV
Мета
ON
(увімк.)
OFF
(вимк.)
Виконати дію
На 5 секунд натисніть кнопку N в
режимі BT (Bluetooth).
На 5 секунд натисніть кнопку N в
режимі BT (Bluetooth).
ON
(увімк.)
OFF
(вимк.)
Вимкніть систему, натиснувши 1 на
системі упродовж 5 секунд.
Вимкніть систему, натиснувши 1 на
системі упродовж 5 секунд.
1
Початок роботи
Функція
BT Lock
увімк./вимк.
(стор. 24)
14
Підключення
Підключення шнура
живлення змінного
струму
2
1. Підключіть один кінець шнура живлення
змінного струму (входить у комплект) до
гнізда AC IN.
Підключення
зовнішньої
апаратури
Підключення до входу
AUX IN
Підключення
Підключіть вихідний роз’єм зовнішнього
пристрою (відеокамера, телевізор,
програвач тощо) до вхідного роз’єму AUX
IN (L/R).
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовиходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
Білий
2. Вставте інший кінець шнура у мережну
розетку.
,,Примітка
Якщо ви не плануєте користуватися
виробом протягом тривалого часу,
від’єднайте штепсель шнура живлення
змінного струму від розетки.
Червоний
Аудіокабель
DVD-програвач,
програвач дисків Blu-ray тощо.
Підключення
Підключення до входу
PORT. IN
Підключіть вихідний роз’єм (штекер
навушників або лінійний вихід) переносного
пристрою (МР3-програвача, портативного
медіапрогравача тощо) до гнізда PORT. IN
(3,5 мм).
15
Прослуховування музики
з переносного програвача
або зовнішнього пристрою
Систему можна використовувати для
відтворення музики з переносних
програвачів або зовнішніх пристроїв різних
типів.
1. Підключіть переносний програвач до
гнізда PORT. IN системи.
3,5 мм стереокабель
2. Увімкніть живлення, натиснувши 1.
3. Кнопкою F оберіть функцію AUX або
PORTABLE.
4. Увімкніть переносний програвач
або зовнішній пристрій і розпочніть
відтворення музики.
,,Примітка
MP3-програвач тощо
Автоматичне перемикання на
функцію PORTABLE при підключенні
переносного пристрою до роз’єму
PORT. IN.
Підключення
або
Підключіть зовнішній пристрій до гнізда
AUX IN системи.
2
16
Підключення
Підключення до USB-порту
Підключення антени
Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач
тощо) до USB-порту системи.
Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із
комплекту.
USB пристрій
2
Підключення
FM-антена
,,Примітка
Повністю розпряміть дротову FMантену.
,,Примітка
Відключення USB-пристрою від
системи:
1. Оберіть інший режим/функцію або
двічі поспіль натисніть Z.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.
Експлуатація
Основні операції
Керування відтворенням з
CD/USB
1. Вставте диск, натиснувши B.
Або підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. Натисканням кнопки F оберіть функцію
CD або USB.
Щоб
Зупинити
Розпочати
відтворення
Виконати таку дію
Натисніть Z.
На
дисплеї
Натисніть цифрові кнопки від 0 до 9
Безпосередньо на пульті дистанційного управління,
обрати трек/ щоб перейти безпосередньо до
файл
бажаного файлу або треку.
-- У режимі зупинки,
Натисніть C/V, щоб перейти
до наступного/попереднього треку/
файлу.
-- Під час відтворення,
(1) За допомогою кнопок
C/V:
Натисніть V, щоб перейти
до наступного/попереднього
Перейти до треку/файлу.
наступного/ Менше ніж за 3 секунди від
попереднього початку, натисніть C для
треку/файлу переходу до попереднього
треку/файлу.
Після 3 секунд від початку,
натисніть C для переходу до
початку поточного треку/файлу.
(2) За допомогою SEARCH :
Оберніть DJ SCRATCH /
SEARCH & MULTI або C/V
та натисніть N, щоб відтворити
трек/файл.
Послідовно натискайте REPEAT
на пульті дистанційного
управління. Детальні відомості
про порядок чергування
повідомлень на дисплеї
містяться в розділі «Примітка».
Пояснення
OFF
Відтворення пісень
по черзі, після чого
відтворення зупиняється.
ONE
Повторне відтворення
однієї пісні.
FOLDER
Повторне відтворення
всіх пісень у папці. (Окрім
AUDIO CD)
ALL
Повторне відтворення всіх
пісень.
SHUFFLE
Одноразове відтворення
всіх пісень у довільному
порядку, після чого
відтворення зупиняється.
yy При відтворенні списку JUKE BOX
доступні лише ONE і ALL.
yy Ви можете продовжувати слухати
музику з місця останньої зупинки
навіть після вимкнення і повторного
ввімкнення системи або після
перемикання функції.
yy Якщо лоток дисковода залишити
відкритим на 5 хвилин, він закриється
автоматично.
Автоматичне відтворення
-- Після відкриття і закриття лотка для
диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD
розпочинається автоматично.
-- Якщо відкрити і закрити лоток для диска,
система автоматично перейде в режим
CD навіть за відсутності диска.
3
Експлуатація
Знайти потрібне Натисніть і утримуйте C/
місце в межах V під час відтворення та
треку/файлу відпустіть у місці, яке ви
бажаєте прослухати.
Відтворити
в режимі
повтору або
в довільному
порядку
,,Примітка
yy Операції «Повторення/Відтворення
у довільному порядку» працюють як
описано нижче.
Натисніть N.
Зробити паузу Під час відтворення
натисніть N.
17
18
Експлуатація
Вибір папки і MP3/WMAфайлу
На системі
,,Примітка
yy Папки/файли на CD / USB
відображаються, як показано нижче.
*
1. Натисніть SEARCH і обертайте DJ
SCRATCH / SEARCH & MULTI або
C/V, поки не з’явиться потрібний
файл. Для пошуку папки ще раз натисніть
SEARCH.
3
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть
OK і N. При пошуку папки натисніть
OK, щоб обрати файл у папці, після чого
знову натисніть OK або N. Обраний
файл буде відтворений.
Експлуатація
На пульті дистанційного
управління
1. Послідовно натискайте
PRESET·FOLDER W/S або C/V ,
поки не з’явиться потрібна папка.
2. Натисніть N, щоб розпочати
відтворення. Відтворення розпочнеться
з першого файлу в папці.
yy Папка, у якій немає файлів, не
відображається.
yy Папки відображаються в наступному
порядку:
ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5
FOLDER 6
yy Файли відтворюватимуться послідовно
з $ файлу № 1 по $ файл № 14.
yy Файли та папки відображатимуться
в порядку, в якому їх записано.
Однак, залежно від умов запису, їхній
порядок може бути іншим.
*ROOT : Перше вікно, яке
відображається після розпізнавання
комп’ютером USB-пристрою/CD-диска,
це «ROOT».
Експлуатація
Видалення файлу/папки
або форматування
Ви можете видалити файл або папку на
USB-пристрої або відформатувати USBпристрій.
1. Оберіть функцію USB за допомогою
кнопки F.
2. Послідовно натискайте кнопку DELETE
на пульті дистанційного управління.
Режими на дисплеї перемикатимуться в
наступному порядку:
DEL FILE
DEL DIR
FORMAT
На
дисплеї
Пояснення
DEL DIR
Оберіть папку, яку ви
бажаєте видалити
FORMAT
Оберіть для форматування
USB-пристрою.
Для виходу із поточного режиму
натисніть Z.
3. Щоб видалити файл/папку або виконати
форматування, натисніть і утримуйте
DELETE на пульті дистанційного
управління.
>>Увага!
yy Не відключайте USB-пристрій під час
його роботи. (відтворення, видалення
тощо).
yy Для запобігання втраті даних
регулярно робіть резервні копії.
yy Функція видалення може бути
недоступною залежно від стану USBпристрою. (блокування і т.п.)
Ефекти відтворення
Система підтримує різні звукові ефекти
і ефекти відтворення : DJ EFFECT, DJ
SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP,
PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK
STARTER.
DJ EFFECT
Дозволяє вам використовувати такі DJ
EFFECT як фленжер/фейзер/вау-вау/
дилей.
1. Натисніть DJ EFFECT на системі, щоб
обрати потрібний режим DJ EFFECT
(FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ
OFF).
2. Обертанням DJ SCRATCH / LEVEL
CONTROL на системі за і проти
годинникової стрілки відрегулюйте
рівень DJ EFFECT від 0 до 15.
,,Примітка
yy При натисканні кнопки DJ EFFECT
на системі, упродовж 3 секунд
відображається режим DJ EFFECT.
yy При регулюванні інтенсивності
відображається її поточний рівень.
yy При зміні функції або вимкненні
і ввімкненні системи режим DJ
EFFECT і ефекти DJ EFFECT
вимикаються.
DJ SCRATCH
Ви можете відтворювати і мішкувати
звуковий ефект DJ SCRATCH.
Обертанням DJ SCRATCH / SEARCH
& MULTI або DJ SCRATCH / LEVEL
CONTROL на системі змікшуйте звуковий
ефект скретч.
-- Ви можете почути звук скретч-ефекту
залежно від напрямку обертання DJ
SCRATCH / SEARCH & MULTI або DJ
SCRATCH / LEVEL CONTROL на системі.
3
Експлуатація
Оберіть файл, який ви
DEL FILE
бажаєте видалити
19
20
Експлуатація
AUTO DJ
DJ PAD
У режимі Auto DJ музика відтворюється
єдиним міксом, тобто кінець попередньої
пісні плавно переходить у початок
наступної пісні. У цьому режимі гучність
усіх треків/файлів вирівнюється для
безперервного відтворення.
Послідовно натискаючи кнопку AUTO DJ
на пульті дистанційного управління або
на системі, виберіть один із режимів, що
перемикаються в наступному порядку:
SHUFFLE
SEQUENTIAL
OFF
3
Експлуатація
Режим
Пояснення
OFF
-
SHUFFLE
У цьому режимі музика
відтворюється у
випадковому порядку.
SEQUENTIAL
Музика відтворюється в
режимі повтору.
,,Примітка
yy У режимі AUTO DJ не підтримується
пошук в межах треку/файлу, а також
відтворення в режимі повтору або в
довільному порядку.
yy При виборі іншої функції або зупинці
відтворення музики натисканням
кнопки Z в режимі AUTO DJ, функція
AUTO DJ буде відключена.
yy Функція AUTO DJ недоступна
при відтворенні музичних файлів
тривалістю менше 60 секунд.
yy При відтворенні списку JUKE
BOX доступний лише режим
SEQUENTIAL.
Дозволяє мікшувати ефекти CLUB, DRUM
і USER. Кожний режим має до 3 звукових
ефектів.
1. Натисніть і утримуйте DJ PAD (CLUB,
DRUM або USER) на системі, щоб
обрати потрібний звуковий ефект DJ
PAD.
2. Натисніть DJ PAD Pad (1, 2, 3)
потрібного звукового ефекту на системі.
,,Примітка
yy Щоб користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело у
застосунку «Music Flow Bluetooth».
Якщо джерело не зареєстроване
для USER, на дисплеї з’явиться
«EMPTY» або «NO SOUND».
yy Першим звуковим ефектом у DJ PAD
є CLUB.
yy Режим DJ PAD відображається
впродовж 3 секунд після натискання
DJ PAD (CLUB, DRUM або USER) на
системі.
yy Звук DJ PAD мікшується при
натисканні DJ PAD Pad (1, 2, 3) на
системі.
yy Якщо під час відтворення звуку DJ
PAD натиснути іншу кнопку DJ PAD
Pad (1, 2, 3), відтворення поточного
звуку DJ PAD буде припинено і почне
відтворюватися обраний звук DJ
PAD.
Експлуатація
DJ LOOP
Буде відтворюватися певний фрагмент
(приблизно 1 сек.) звуку в режимі повтору.
(тільки CD, USB)
У процесі відтворення натисніть і утримуйте
кнопку DJ LOOP на системі та відпустіть у
потрібному місці. Щоб вимкнути функцію DJ
LOOP, відпустіть кнопку.
,,Примітка
Ця функція відключається через 10
повторів або при відпусканні кнопки DJ
LOOP на системі.
Це дозволяє створити святкову атмосферу.
1. Оберіть режим, натискаючи кнопку
PARTY ACCELERATOR MODE на
системі.
Звуковий ефект буде реагувати порізному залежно від режиму.
MODE 1
MODE 2
MODE 3
2. Оберіть режим та посуньте вгору важіль
PARTY ACCELERATOR на системі, щоб
створити святкову атмосферу.
Вогні на акустичних системах,
світлодіодні вогні та звукові ефекти
реагують на переміщення важеля
PARTY ACCELERATOR на системі.
OFF
ACCEL 1
ACCEL 2
CLIMAX
Режим PARTY KICK
STARTER (Стартер вечірки)
Якщо система вимкнена, ця функція
вмикає систему зі звуком Party Kick Starter
(Стартер вечірки).
Якщо система ввімкнена, ця функція мікшує
музику зі звуком Party Kick Starter (Стартер
вечірки).
Якщо система вимкнена
1. Натисніть PARTY STARTER на системі
2. На дисплеї з’явиться «COME ON»
зі звуком Party Kick Starter (Стартер
вечірки). Перед вимкненням будуть
показані рівень гучності і функція.
Якщо система ввімкнена
1. Натисніть PARTY STARTER на системі
2. На дисплеї з’явиться «COME ON»
зі звуком Party Kick Starter (Стартер
вечірки).
,,Примітка
yy Щоб змінити звуковий ефект,
запишіть звуковий ефект за
допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth».
yy В режимі CHILDSAFE звук Party
Kick Starter (Стартер вечірки) не
виводиться.
3
Експлуатація
PARTY ACCELERATOR
21
22
Експлуатація
Використання
технології
бездротового зв’язку
Bluetooth®
Про Bluetooth
Bluetooth це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
3
Експлуатація
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється з
іншого приміщення.
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання електронних
пристроїв між собою є безкоштовним.
Мобільними телефонами, обладнаними
технологією Bluetooth, можна користуватися
у каскадному підключенні, якщо зв'язок
відбувається по каналу Bluetooth.
yy Сумісні пристрої : смартфони, МР3плеєри, портативні комп’ютери тощо.
yy Версія : 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth®, пристрої
повинні підтримувати певні профілі. Даний
пристрій підтримує наведений нижче
профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth
увімкнена на вашому Bluetooth-пристрої.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
1. Увімкніть систему.
,,Примітка
Якщо активована функція блокування
Bluetooth-з’єднання, ви можете
здійснити пошук Bluetooth-пристрою в
режимі BT.
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та проведіть
сполучення. У процесі виконання
пошуку даної системи за допомогою
Bluetooth-пристрою, на екрані Bluetoothпристрою з’являється список знайдених
пристроїв, вигляд якого може відрізнятися
у залежності від моделі Bluetoothпристрою. Ваша система буде показана
як «LG OK65 (XX)».
,,Примітка
yy XX означає дві останні цифри
Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо
Bluetooth-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите
«LG OK65 (08)» на екрані вашого
Bluetooth-пристрою.
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
Bluetooth-пристроїв. Уведіть PIN-код
(0000) за запитом.
yy Описаним вище способом ви можете
підключити до системи одночасно
до 3 Bluetooth-пристроїв (тільки в
режимі Bluetooth).
yy Мультисполучення телефонів
доступне лише для пристроїв на
базі Android. (Мультисполучення
телефонів може не підтримуватися
залежно від технічних характеристик
підключених пристроїв).
yy Знімні/від’єднувані Bluetoothпристрої (наприклад: Dongle та ін.)
не підтримують мультисполучення
телефонів.
Експлуатація
3. Після успішного з’єднання системи
і Bluetooth-пристрою на дисплеї
з’являється надпис «PAIRED», який
згодом замінюється на назву Bluetoothпристрою. На дисплеї з'явиться надпис
«BT».
,,Примітка
yy При одночасному підключенні інших
пристроїв на дисплеї на короткий час
з’явиться надпис «PAIRED».
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, буде показано «_».
,,Примітка
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, у деяких ситуаціях, як
описано нижче, з’єднання може не
працювати належним чином:
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій,
такий як, наприклад, медичний
прилад, мікрохвильова піч або
бездротовий LAN-адаптер.
yy Якщо з’єднання через Bluetooth
працює неправильно, спробуйте
провести сполучення ще раз.
yy Навіть коли до системи в режимі
Bluetooth підключено до 3
Bluetooth-пристроїв, ви можете
слухати музику і управляти
відтворенням лише на одному з
підключених пристроїв.
,,Примітка
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу завад від інших
електронних пристроїв.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з телефонами,
МР3-плеєрами, портативними
комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване при
вимкненні системи або при віддаленні
Bluetooth-пристрою від системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте Bluetoothпристрій із системою.
yy Якщо з’єднання з Bluetoothпристроєм не встановлене, на дисплеї
відображатиметься надпис «BT READY».
yy Під час користування функцією
Bluetooth установіть потрібний рівень
гучності на Bluetooth-пристрої.
yy При підключенні Bluetooth-пристрою
(iOS-пристрій тощо) до системи або при
відтворенні з пристрою рівні гучності
будуть синхронізовані.
yy Bluetooth-з’єднання обривається при
перемиканні з функції Bluetooth на
іншу. Застосунок «Music Flow Bluetooth»
підтримує Bluetooth-зв’язок тільки з
одним пристроєм, з якого відбувається
відтворення. Ви можете керувати
Bluetooth-пристроєм з системи, але
не можете використовувати виведення
звуку.
yy При ввімкненні функції Bluetooth
система автоматично підключається
до Bluetooth-пристрою, який був
підключений або з якого відбувалося
відтворення останнім. (Автоматичне
підключення може не підтримуватися
залежно від технічних характеристик
підключеного пристрою.)
3
Експлуатація
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
23
24
Експлуатація
Управління підключеним
Bluetooth-пристроєм
Ви можете управляти такими функціями
підключеного до системи Bluetoothпристрою: відтворення, пауза, зупинка,
пропуск.
,,Примітка
yy Ця функція доступна лише з Android
OS і iOS.
yy Ця функція може не підтримуватися
або працювати іншим чином залежно
від Bluetooth-пристрою.
3
Експлуатація
Блокування Bluetooth-з’єднання
(BT LOCK)
Ви можете дозволити Bluetooth-з’єднання
лише в режимах BT (Bluetooth) і LG TV,
щоб запобігти небажаним підключенням
через Bluetooth.
Щоб увімкнути цю функцію, приблизно
на 5 секунд натисніть N в режимі BT
(Bluetooth).
З’явиться «ON-BT LOCK», і ви зможете
обмежити Bluetooth-з’єднання.
Щоб вимкнути цю функцію, приблизно
на 5 секунд натисніть N в режимі BT
(Bluetooth).
З’явиться «OFF-BT LOCK».
,,Примітка
Навіть якщо ввімкнена функція
блокування Bluetooth-з’єднання,
система буде вмикатися через функцію
Автоматична потужність. Щоб запобігти
цьому, вимкніть функцію Автоматична
потужність.
Експлуатація
Користування
застосунком Music
Flow Bluetooth
,,Примітка
yy Застосунок «Music Flow
Bluetooth» для цієї системи може
використовуватися лише на
пристроях на базі ОС Android.
yy Рекомендується використовувати
останню версію застосунку.
25
Встановлення застосунку
«Music Flow Bluetooth» на
Bluetooth-пристрій
Існують два способи встановлення
застосунку «Music Flow Bluetooth» на Ваш
Bluetooth-пристрій.
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» за допомогою
QR-коду
1. Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» за допомогою QR-коду.
Відскануйте QR-код, скориставшись
програмою сканування.
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу розширити функції даної системи.
Щоб скористатися цими розширеними
функціями, завантажте та встановіть
безкоштовний застосунок «Music Flow
Bluetooth».
Нижче представлені кілька із багатьох
нових можливостей застосунку «Music Flow
Bluetooth».
Multi Juke box : Ви можете втричі
збільшити своє задоволення, одночасно
підключивши до 3 Bluetooth-телефонів.
Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів
та створюйте списки відтворення з усіх
телефонів.
Sampler Creator : Записуйте ефекти
на свій смартфон та дуже просто
синхронізуйте їх з системою через
Bluetooth. Будьте креативним без меж.
2. Торкніться піктограми інсталяції.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на Bluetoothпристрої встановлено програму
сканування. У протилежному випадку
завантажте програму з магазину
«Google Android Market (Google Play
Store)».
yy Залежно від регіону, QR-код може не
працювати.
3
Експлуатація
Про застосунок «Music Flow
Bluetooth»
26
Експлуатація
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» через «Google
Android Market (Google Play
Store)»
1. Торкніться піктограми «Google Android
Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «Music Flow
Bluetooth» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть
пункт «Music Flow Bluetooth» і торкніться
його, щоб розпочати завантаження
Bluetooth-застосунку.
3
4. Торкніться піктограми інсталяції.
5. Торкніться піктограми завантаження.
Експлуатація
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на вашому
Bluetooth-пристрої встановлений
застосунок «Google Android Market
(Google Play Store)».
Активація Bluetooth у
застосунку «Music Flow
Bluetooth»
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
1. На головному екрані торкніться
піктограми «Music Flow Bluetooth»,
щоб запустити застосунок «Music Flow
Bluetooth», та перейдіть до головного
меню.
2. Щоб отримати більше відомостей про
керування застосунком, торкніться
пункту [Setting], а потім [Help].
,,Примітка
yy Застосунок «Music Flow Bluetooth»
буде доступний у наступній версії
програмного забезпечення:
-- ОС Android: вер. 4.0.3 (або вища)
yy При використанні застосунку «Music
Flow Bluetooth» для управління
можливі відмінності між функціями
застосунку «Music Flow Bluetooth»
та штатного пульта дистанційного
управління. За необхідності
скористайтеся штатним пультом
дистанційного управління системи.
yy Залежно від Bluetooth-пристрою,
застосунок «Music Flow Bluetooth»
може не працювати.
yy Після установки з'єднання за
допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» музика може продовжити
відтворюватися на смартфоні. У
цьому випадку спробуйте повторити
процедуру з’єднання.
yy При керуванні іншими застосунками
або зміні настройок на вашому
Bluetooth-пристрої під час
використання застосунку «Music
Flow Bluetooth», застосунок «Music
Flow Bluetooth» може працювати
неправильно.
yy Якщо застосунок «Music Flow
Bluetooth» працює неправильно,
перевірте ваш Bluetooth-пристрій і
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth» та спробуйте встановити
з’єднання ще раз.
yy Залежно від операційної системи
смартфона, існують деякі відмінності
у роботі «Music Flow Bluetooth».
yy Якщо з’єднання із застосунком
«Music Flow Bluetooth» не працює
належним чином, перевірте
установки Bluetooth у вашому
Bluetooth-пристрої.
Експлуатація
Користування радіо
Програмування
радіостанцій
Переконайтеся, що FM-антена підключена.
(стор. 18)
Можна запрограмувати до 50 FMрадіостанцій.
Прослуховування радіо
Перед налаштуванням радіостанцій
установіть низьку гучність.
1. Натискайте F до появи FM на дисплеї.
Тюнер налаштується на радіостанцію,
яку ви слухали останньою.
1. Натискайте F до появи FM на дисплеї.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте TUNING -/+ на
пульті дистанційного управління або
C/V на системі.
3. Налаштуйте гучність, натиснувши VOL
+/- на пульті дистанційного керування
або повертаючи ручку MASTER VOL +/на пристрої кілька разів.
Поліпшення якості
прийому FM-трансляції при
слабкому сигналі
Натисніть N. Це переводить приймач
із режиму стерео в режим моно, що, як
правило, поліпшує якість прийому.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або C/V на системі.
3. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
почне мигати номер для програмування
станції.
4. Натисканням PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
номер для програмування станції.
5. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. Станцію
запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування
інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану
радіостанцію, натискайте
PRESET·FOLDER W/S або цифрові
кнопки від 0 до 9 на пульті дистанційного
управління.
Видалення всіх
запрограмованих станцій
1. Натисніть DELETE на пульті
дистанційного управління.
На дисплеї почне мигати «DEL ALL»
2. Щоб видалити всі запрограмовані
радіостанції, натисніть кнопку DELETE
на пульті дистанційного управління.
На дисплеї буде прокручуватися
«DELETED ALL».
3
Експлуатація
2. Автоматичне налаштування :
Приблизно на дві секунди натисніть
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або C/V на системі, поки
індикатор частоти станції не почне
змінюватися, після чого відпустіть.
Пошук припиняється, коли система
налаштується на станцію.
27
28
Експлуатація
Регулювання звуку
Вибір звукових установок
Система містить набір стандартних
настройок оточуючого звуку. Для функції
еквалайзера передбачені різні індикатори,
що відповідають різним джерелам
звукового сигналу та ефектам.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки EQUALIZER на пульті
дистанційного управління.
3
Експлуатація
На дисплеї
Пояснення
BASS (BASS BLAST) Посилює низькі
Або
частоти та створює
BASS+ (BASS
потужний звук.
BLAST+)
Ця установка
відтворює живу
POP
атмосферу
CLASSIC
справжнього
JAZZ
концерту рок-, поп-,
ROCK
джазової або
класичної музики.
FOOT BALL
Ви можете
насолоджуватися
еквалайзером
FOOTBALL
STADIUM.
STANDARD
Оптимізована
якість звучання.
Для вибору потрібного звукового режиму
натискайте SPECIAL EQ на пульті
дистанційного управління або SPECIAL
EQ / BASS BLAST (Або BASS BLAST+) на
системі.
На дисплеї
Регіон
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
Латинська
MERENGUE,
Америка
AXE, SALSA,
SERTANEJ,
FORRO
ARABIC
Близький
Схід
DANGDUT
Індонезія
AFRO
Африка
INDIA
Індія
Пояснення
Оптимізований
режим
звучання для
музичного
жанру,
поширеного в
даному регіоні.
,,Примітка
Натисканням на 3 секунди кнопки
SPECIAL EQ / BASS BLAST (або
BASS BLAST+) на системі. Після цього
можна безпосередньо обрати ефект
BASS (BASS BLAST) або BASS+ (BASS
BLAST+).
Настройка USER EQ
Ви можете регулювати рівень низьких,
середніх і високих частот.
1. Натисніть USER EQ на системі.
З'явиться надпис «USER EQ».
2. Послідовно натискайте USER EQ на
системі, поки на дисплеї не з’явиться
потрібна установка.
3. Обертанням DJ SCRATCH / LEVEL
CONTROL на системі оберіть
налаштування.
Експлуатація
Додаткові
м3ожливості
Відтворення в режимі JUKE
BOX
Функція JUKE BOX дозволяє створити список
відтворення із ваших улюблених треків/файлів
на диску або USB-пристрої. Список відтворення
може містити до 100 треків/файлів.
Створення списку JUKE BOX
,,Примітка
При створенні або редагуванні
списку JUKE BOX функція REPEAT
вимикається.
Користування JUKE BOX
Один раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління. На
дисплеї з’явиться «ON - JUKE BOX».
Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть N
на пульті дистанційного управління.
Для виходу з режиму один раз
натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
з’явиться «JUKE BOX OFF».
Редагування списку JUKE BOX
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX/
MEMORY на пульті дистанційного
управління, щоб увійти в режим
редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління оберіть трек/файл
для редагування.
3. Натисніть C/V на пульті дистанційного
управління.
4. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
5. Повторіть кроки з 2 по 4, щоб
запрограмувати інші треки/файли.
6. Ще раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління після редагування списку.
Видалення списку JUKE BOX
Функція видалення працює лише в режимі
редагування.
1. Натисніть і утримуйте JUKE BOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
Або
Натисніть DELETE на пульті дистанційного
управління, поки відтворюється JUKE BOX,
щоб увійти в режим редагування.
2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи
PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління.
3. Оберіть пісню та натисніть DELETE на
пульті дистанційного управління.
,,Примітка
yy Якщо список JUKE BOX відсутній, при
натисканні JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління на дисплеї
буде показано «NO PROG».
yy Функція JUKE BOX відключається у
наведених нижче ситуаціях.
-- Перемикання на іншу функцію.
-- Вимкнення і ввімкнення системи.
-- Натискання цифрових кнопок на пульті
дистанційного управління.
-- Відтворення файлу з використанням
SEARCH і DJ SCRATCH / SEARCH &
MULTI на системі.
yy Список JUKE BOX очищується у
наведених нижче випадках.
-- Виймання диска або USB-пристрою.
3
Експлуатація
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
(Відтворення припиняється за
натисканням кнопки JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.)
2. Кнопками C/V на пульті дистанційного
управління оберіть трек/файл.
3. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління, щоб зберегти
трек/файл.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші
треки/файли. (Ви можете редагувати список,
натискаючи PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління для вибору номера
в програмі JUKE BOX.)
5. Ще раз натисніть JUKEBOX/MEMORY
на пульті дистанційного управління.
Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть N на пульті дистанційного
управління після створення списку.
29
30
Експлуатація
Інші операції
Тимчасове приглушення звуку
Натисніть [ на пульті дистанційного управління,
щоб відключити звук.
Функція приглушення звуку може знадобитися,
наприклад, якщо ви хочете відповісти на
телефонний дзвінок, при цьому на дисплеї
з’явиться «MUTE».
3
Для виходу із режиму повторно натисніть
[ на пульті дистанційного управління або
змініть рівень гучності.
Експлуатація
Режим CHILDSAFE
Ця функція дозволяє уникнути переляку при
ввімкненні системи, якщо гучність установлена на
високий рівень.
Щоб увімкнути функцію CHILDSAFE, натисніть
і утримуйте кнопку OK на системі, установивши
рівень гучності системи на «MIN».
У режимі CHILDSAFE гучність збільшується
поступово.
Щоб вимкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і
утримуйте кнопку OK на системі, коли функція
ввімкнена і рівень гучності встановлено на «MIN».
,,Примітка
Під час роботи функції CD, USB або
BT, режим CHILDSAFE відключається
приблизно за 2 хвилини після
ввімкнення системи, навіть якщо цей
режим активований.
DEMO
Коли живлення вимкнене, один раз натисніть
кнопку DEMO на системі. Система ввімкнеться
і на дисплеї будуть відображені всі функції з
демонстрацією звучання. Щоб скасувати
функцію DEMO, повторно натисніть DEMO
на системі.
,,Примітка
Коли активний режим DEMO, ви
можете користуватися іншими
функціями, при цьому роботу режиму
DEMO буде тимчасово призупинено.
- Якщо
протягом 10 секунд не буде
натиснута жодна кнопка, пристрій
автоматично повернеться в режим
DEMO.
Зупинка з відновленням
Програвач може запам’ятати місце, де була
натиснута кнопка Z, залежно від диска або
USB.
Двічі натисніть кнопку Z, щоб видалити
точку зупинки.
Експлуатація
Використання мікрофона
1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Співайте під акомпанемент.
Відрегулюйте гучність мікрофона,
обертаючи ручку MIC VOL. -/+ на системі
за годинниковою стрілкою або проти неї.
,,Примітка
yy Якщо ви не користуєтеся
мікрофоном, установіть гучність
MIC на мінімум або вимкніть MIC та
відключіть мікрофон від роз’єму MIC.
yy Якщо звук від мікрофона
надто гучний, можуть виникати
викривлення звуку. У цьому випадку
оберніть MIC VOL. -/+ на системі на
мінімум.
yy До звуку з мікрофонів можна додати
ефект луни за допомогою MIC ECHO.
ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
Ви можете приглушувати вокал під час
відтворення музики з різних джерел.
Натисніть VOICE CANCELLER , на дисплеї
з’явиться надпис «ON».
Для скасування повторно натисніть VOICE
CANCELLER.
Якість роботи функції VOICE CANCELLER
залежить від якості запису музичного
файлу.
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Ця функція доступна тільки при
підключеному мікрофоні.
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
yy Для скидання змініть функцію або
відключіть мікрофон.
yy Ця функція недоступна для
монофонічних джерел звуку.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
3
Експлуатація
yy Якщо мікрофон знаходиться надто
близько до динаміка, можуть
виникати гучні шуми. У цьому
випадку розташуйте мікрофон подалі
від динаміка, або знизьте рівень
звуку з мікрофона за допомогою MIC
VOL. -/+ на системі.
31
32
Експлуатація
РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
Тональність регулюється в діапазоні
9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова
тональність).
yy Щоб підвищити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER(L).
yy Щоб понизити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER(l).
,,Примітка
3
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
Експлуатація
yy Для скидання змініть функцію,
відключіть мікрофон або змініть
музику.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
VOCAL EFFECTS (вокальні
ефекти)
Підключивши мікрофон до роз’єму MIC, ви
зможете користуватися функцією караоке,
змінюючи звук голосу і додаючи його до
музики з різних джерел.
Для вибору режимів послідовно натискайте
VOCAL EFFECTS або натисніть VOCAL
EFFECTS і обертайте DJ SCRATCH /
LEVEL CONTROL на системі, коли на
дисплеї відображається режим вокальних
ефектів.
BASS
SOPRANO
HELIUM
DUET MAN
DUET WOMAN
ROBOT
BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1
HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1
DUET MAN1
DUET WOMAN1
BASS
SOPRANO ECHO2
HELIUM
ECHO2
ROBOT ECHO2
ECHO2
DUET MAN2
DUET WOMAN2
OFF
,,Примітка
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
yy Якщо ви натиснули KEY CHANGER,
DJ EFFECT або ECHO на системі
в режимі VOCAL EFFECTS, після
відновлення поточного режиму
VOCAL EFFECTS вимкніть режим
VOCAL EFFECTS і ввімкніть режим
KEY CHANGER, DJ EFFECT або
ECHO.
yy Щоб вимкнути режим VOCAL
EFFECTS, натисніть і утримуйте
VOCAL EFFECTS.
Експлуатація
ECHO (луна)
Підключивши мікрофон до гнізда MIC,
можна задати ефект відлуння для звуку з
мікрофона за допомогою натискання
MIC ECHO.
ECHO 1
ECHO 2
,,Примітка
ECHO OFF
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
LIGHTING
Ця функція створює святкову атмосферу
завдяки світловим ефектам.
Послідовно натискайте LIGHTING на
системі або натисніть LIGHTING на системі
і оберніть DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
на системі.
OFF
PARTY
PEACEFUL
ROMANTIC
COOL
UPBEAT
FIERY
EXCITED
DYNAMIC
HEALING
SUNNY
OFF
...
,,Примітка
yy Світлові ефекти доступні в усіх
режимах.
yy При першому натисканні кнопки
LIGHTING на системі функція
освітлення вмикається в
попередньому режимі, для зміни
режиму натисніть кнопку ще раз.
3
Експлуатація
yy Якщо ви натиснули кнопку VOCAL
EFFECTS в режимі ECHO, після
повернення поточного режиму ECHO
вимкніть режим ECHO і ввімкніть
режим VOCAL EFFECTS.
Знову натисніть MIC ECHO, після
збереження поточного режиму
VOCAL EFFECTS, потім працюйте з
ECHO режимом.
33
34
Експлуатація
Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
Послідовно натискайте кнопку SLEEP
на пульті дистанційного управління, щоб
обрати час затримки від 10 до 180 хвилин.
Після того, як заданий час мине, система
автоматично вимкнеться
Щоб скасувати функцію нічного режиму,
послідовно натискайте кнопку SLEEP на
пульті дистанційного управління, поки не
з’явиться «OFF».
,,Примітка
3
Експлуатація
yy Ви можете перевірити, скільки
часу залишилося до вимкнення
системи. Натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління, щоб
перевірити час, що залишився.
yy Ви можете змінити час, що
залишився, коли відображається час,
що залишився, або «DIMMER».
Затемнення
Один раз натисніть SLEEP на пульті
дистанційного управління.
Яскравість світіння дисплея зменшиться
вдвічі
Для скасування послідовно натискайте
SLEEP на пульті дистанційного управління,
поки не з’явиться «OFF».
,,Примітка
При активації функції затемнення всі
вогні згасають.
Автоматичне вимикання
Якщо до головної системи не підключений
зовнішній пристрій і система не
використовується впродовж 15 хвилин,
вона автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається
через шість годин, якщо зовнішній пристрій
підключений до головної системи через
аналогові входи.
При встановленому з’єднанні WIRELESS
PARTY LINK, функція автоматичного
вимкнення живлення застосовується лише
до ГОЛОВНОЇ системи. На ПІДЛЕГЛІЙ
системі функція автоматичного вимкнення
живлення доступна після роз’єднання
ПІДЛЕГЛОЇ і ГОЛОВНОЇ системи.
Автоматичне ввімкнення
живлення
Система автоматично вмикається при
прийомі вхідного сигналу:
Bluetooth або LG TV.
Під час увімкнення телевізора,
підключеного до системи, система
розпізнає вхідний сигнал та обирає
відповідну функцію. Ви можете слухати звук
з системи.
При спробі підключення Bluetoothпристрою система вмикається і з’єднується
з вашим Bluetooth-пристроєм. Ви можете
відтворювати музику.
Якщо для вимкнення системи ви натискаєте
1 на системі на 5 секунд, функція AUTO
POWER при цьому буде щоразу вимикатися
і вмикатися.
На дисплеї
Пояснення
ON-AUTO
POWER
Функція AUTO POWER
увімкнена.
OFF-AUTO
POWER
Функція AUTO POWER
вимкнена.
Експлуатація
,,Примітка
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
yy Залежно від підключеного пристрою,
при ввімкненні системи Bluetoothзв’язок може бути не встановлений.
yy Після розірвання Bluetooth-з’єднання
з системою деякі інші Bluetoothпристрої намагатимуться установити
з’єднання із системою. З цієї причини
рекомендується розірвати з’єднання
перед вимкненням системи.
yy При спробі встановлення зв’язку із
застосунком «Music Flow Bluetooth»
вмикається функція Bluetooth-зв’язку
системи.
yy Якщо вже було здійснене сполучення
системи, система вмикається
автоматично при надходженні
вхідного сигналу.
Автоматична зміна функції
Система розпізнає надходження таких
вхідних сигналів як Bluetooth і LG TV,
після чого автоматично активує відповідну
функцію.
При спробі під'єднання
пристрою Bluetooth
При підключенні Bluetooth-пристрою до
системи активується функція Bluetooth.
Відтворюйте музику на Bluetooth-пристрої.
При підключенні 3,5-мм стереокабелем
При підключенні переносного пристрою
до роз’єму PORT.IN буде обрано функцію
PORTABLE. Відтворюйте музику на
переносному пристрої.
Якщо підключений телевізор LG
При ввімкненні телевізора LG, підключеного
через LG Sound Sync, на системі
вмикається функція LG TV. Ви можете
слухати звук з вашого телевізора.
,,Примітка
yy Ця функція працює лише з
пристроями, які підключалися
раніше.
yy Якщо ввімкнена функція блокування
Bluetooth-з’єднання, з’єднання
Bluetooth-пристрою і телевізора LG
TV буде доступне тільки в режимах
Bluetooth і LG TV.
3
Експлуатація
yy При ввімкненні системи за
допомогою функції LG TV або
Bluetooth, вмикається відповідна
функція системи.
35
36
Експлуатація
Налаштування
годинника
Використання системи в
якості будильника
1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте ALARM на пульті
дистанційного управління.
2. Натисніть і утримуйте CLOCK на пульті
дистанційного управління.
3. Оберіть режим відображення
часу кнопками C/V на пульті
дистанційного управління.
- AM 12:00 (при відображенні у форматі
AM/PM), або 0:00 (для відображення у
24-годинному форматі)
3
Експлуатація
4. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління для підтвердження вибору.
5. Установіть години кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
6. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
7. Установіть хвилини кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
8. Натисніть SET на пульті дистанційного
управління.
Налаштування годинника
через застосунок «Music
Flow Bluetooth»
Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» на свій Android-пристрій. (стор.
25-26)
Після встановлення Bluetooth-з’єднання
за допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» відбудеться автоматична
синхронізація годинника системи з
годинником пристрою.
1. Увімкніть систему.
3. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління установіть
години і хвилини та натисніть SET на
пульті дистанційного управління для
підтвердження.
4. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
функцію та натисніть SET на пульті
дистанційного управління для
підтвердження.
-Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
номер запрограмованої радіостанції
для режиму тюнера та натисніть SET на
пульті дистанційного управління.
Якщо радіостанції не запрограмовані,
цей крок буде пропущено.
5. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління установіть
гучність та натисніть SET на пульті
дистанційного управління для
підтвердження.
,,Примітка
yy Після установки часу, показання
годинника можна перевірити,
натиснувши кнопку CLOCK на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Після налаштування годинника ви
можете налаштувати будильник.
yy Після установки часу та
налаштування будильника, можна
перевірити настройки будильника,
натиснувши кнопку ALARM на пульті
дистанційного управління, навіть
якщо система вимкнена.
yy Для вибору режиму ALARM ON/
OFF натискайте ALARM на пульті
дистанційного управління.
Експлуатація
LG Sound Sync
Деякими функціями даної системи
можна управляти за допомогою пульта
дистанційного управління вашого
телевізора з функцією LG Sound Sync.
Система сумісна з телевізорами LG, які
підтримують функцію LG Sound Sync.
Переконайтеся, що на вашому телевізорі є
логотип LG Sound Sync.
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію з
експлуатації до вашого телевізора.
1. Увімкніть систему, натиснувши 1.
2. Натискайте кнопку F, поки не буде
обрано функцію LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора
на відтворення звуку через систему:
Меню настройок телевізора [Sound]
[LG Sound Sync
[TV Sound output]
(Wireless)]
На дисплеї приблизно на 3 секунди
з’явиться «PAIRED», після чого
на дисплеї буде відображено «LG
TV», якщо систему було правильно
підключено до телевізора.
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати пульт
дистанційного управління системи
при користуванні функцією LG Sound
Sync. При повторному використанні
пульта дистанційного управління
телевізора систему буде синхронізовано
з телевізором. (Згідно з технічними
характеристиками телевізора, гучність і
режим приглушення звуку системи будуть
синхронізовані з телевізором.)
yy При порушенні підключення перевірте стан
системи і телевізора : живлення, функція.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення у перелічених нижче випадках
в разі використання LG Sound Sync.
-- Система вимкнена.
-- Увімкнена інша функція.
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
yy Час до вимкнення системи може бути
різним залежно від вашого телевізора.
yy При спробі змінити функцію на LG TV,
гучність буде встановлено на рівень,
заданий для функції LG TV.
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від моделі
телевізора.
yy Якщо вимкнути систему безпосередньо
натисканням кнопки 1, з’єднання LG
Sound Sync буде розірвано. Щоб знову
скористатися функцією, потрібно повторно
з’єднати телевізор і систему.
yy При з'єднанні TV і системи через LG Sound
Sync гучність може збільшитися.Зменште
гучність TV та повторно з'єднайте його з
системою.
yy При ввімкненні телевізора LG TV,
підключеного через LG Sound Sync
або вході у функцію LG TV, система
автоматично перемикається на функцію
LG TV.
yy Необхідно налаштувати звуковий
вихід телевізора вручну залежно від
версії вашого телевізора.
yy Якщо система і телевізор з’єднані через
LG Sound Sync, то під час регулювання
гучності на телевізорі звук системи може
збільшитися через синхронізацію гучності
з телевізором.
3
Експлуатація
Функції, якими можна управляти за
допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG: Збільшення/
зменшення гучності, приглушення звуку
37
38
Експлуатація
Підключення
WIRELESS PARTY
LINK
Звук з системи
(MAIN) паралельно
відтворюється на системі
(OTHER).
Ця функція доступна на пристроях, які
підтримують WIRELESS PARTY LINK.
Назву функції для бездротової передачі
звуку на сумісні продукти було змінено на
WIRELESS PARTY LINK.
3
Експлуатація
1. Натисніть 3 WIRELESS LINK на
системі. На дисплеї з’явиться PARTY
LINK MODE SELECT.
2. Кнопкою 3 WIRELESS LINK на системі
оберіть MAIN або OTHER.
- Система
: Обрати MAIN.
-С
истема
: Обрати OTHER.
Дві системи розпочнуть процес
установлення з’єднання між собою.
3. Після того як пристрої будуть успішно
з’єднані один з одним, назва кожного із
пристроїв з’явиться на екрані кожного із
них.
,,Примітка
yy Ця функція недоступна, якщо ви
використовуєте LG Sound Sync.
При підключенні в режимі LG TV на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Мікрофон можна використовувати
лише на OTHER системі. Кількість
доступних функцій на OTHER системі
обмежена.
yy Коли WIRELESS PARTY LINK
відключено, OTHER система
переходить у режим BT (Bluetooth).
yy Якщо встановити з’єднання не
вдається, на дисплеї з’явиться
«FAILED».
yy Функція приглушення звуку працює
синхронно на обох системах.
yy З’єднання WIRELESS PARTY LINK
буде розірване при вимкненні
системи або при натисканні
3 WIRELESS LINK на системі.
yy Звук MAIN системи і OTHER системи
може відрізнятися залежно від стану
відтворення або джерела.
yy Перевірте наступну інформацію
перед з’єднанням через Bluetooth.
-- До MASTER системи можна
підключити лише один Bluetoothпристрій. Підключити Bluetoothпристрій до SLAVE системи
неможливо.
-- З’єднання WIRELESS PARTY LINK
підтримується лише на пристроях
на базі Android і iOS. (З’єднання
WIRELESS PARTY LINK може
не підтримуватися залежно від
характеристик підключеного
пристрою або операційної
системи.)
-- Знімні/замінні Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо), не
підтримують з’єднання WIRELESS
PARTY LINK.
-- При установленні з’єднання
WIRELESS PARTY LINK під час
відтворення з підключеного
Bluetooth-пристрою, він може
бути підключений заново залежно
від специфікацій телефона.
yy MAIN / OTHER можуть відображатися
як MASTER (Головний)/SLAVE
(додатковий) в існуючих продуктах.
Пошук і усунення несправностей
39
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Проблема
Пристрій не працює
належним чином.
Причина і спосіб усунення
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача
тощо) і ввімкніть їх знову.
yy Від’єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не
вмикається.
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
yy Переконайтеся, що обрано правильну функцію.
Натисніть перемикач функції та перевірте, яка функція ввімкнена.
yy Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи
придатний даний диск для відтворення на системі.
Система не
розпочинає
відтворення.
yy Не вставлений диск. Вставте диск.
yy Диск забруднений. Очистіть диск. (стор. 43)
yy Диск вставлений неправильною стороною.
Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
yy Антена розташована або підключена неправильно.
Надійно підключіть антену.
Неможливо
налаштуватися на
радіостанцію.
yy Занадто низька потужність сигналу радіостанції.
Налаштуйтеся на станцію вручну.
yy Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час
автоматичної настройки зі збереженням у пам’яті).
Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 29.
4
Пошук і усунення несправностей
Відсутній звук.
yy Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур
живлення до розетки.
40
Пошук і усунення несправностей
Проблема
Причина і спосіб усунення
yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до
системи.
Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
Пульт дистанційного
більше 7 м.
управління не
y
y
Між пультом дистанційного управління та системою наявна
працює належним
перешкода. Усуньте перешкоду.
чином.
yy Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління.
Установіть нові батарейки.
Не працює світло
колонок
Синхронізація звуку
LG Sound Sync не
працює.
4
yy Перевірте світлові ефекти колонок, натиснувши
LIGHTING. (стор. 33)
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound
Sync.
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync.
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
Пошук і усунення несправностей
Додаток
41
Загальні технічні характеристики
Загальні
Електроживлення
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на системі.
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Діапазон робочих
температур
Робочий діапазон відносної
вологості
Прибл. 330,0 мм x 716,0 мм x 318,0 мм
5 °C - 35 °C
60 %
Входи
Аналоговий аудіовхід
(AUX IN)
Вхід для переносних
пристроїв (PORT. IN)
Мікрофон (MIC 1/2)
2,0 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, роз’єм RCA (L, R)
1,0 Вскв. (стерео роз’єм 3,5 мм) x 1
Чутливість 20 мВ (1 кГц), роз’єм 6,3 мм x 2
Тюнер
Діапазон настройки FM
87,5 МГц – 108,0 МГц або 87,50 МГц – 108,00 МГц
5
Діапазон відтворюваних
частот
Співвідношення сигнал/шум
Динамічний діапазон
Живлення на шині даних
(USB)
від 40 до 20 000 Гц
Не менше 75 дБ (1 кГц)
Не менше 80 дБ
5 V 0 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)
Загальна вихідна потужність
500 Вт RMS
ВИС.
165 Вт RMS X 2 (4 Ω при 1 кГц, 10 % THD)
НИЗ.
170 Вт RMS (4 Ω при 200 Гц, 10 % THD)
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Додаток
Система
42
Додаток
Торгові марки і ліцензії
Права на словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними
знаками, які належать Bluetooth SIG, Inc. і які компанія LG Electronics використовує за
ліцензією.
Інші товарні знаки та фірмові назви належать їх відповідним власникам.
5
Додаток
Додаток
Обслуговування
Зауваження стосовно
дисків
Поводження з дисками
Забороняється наклеювати на диск папір
або клейку стрічку.
Зберігання дисків
Після користування зберігайте диски у
футлярах. Бережіть диски від прямої
дії сонячного світла або джерел тепла,
ніколи не залишайте їх у припаркованому
автомобілі під прямим сонячним світлом.
Чищення дисків
Відбитки пальців і пил на диску можуть
спричинити зниження якості зображення
і звуку. Перед відтворенням очистіть диск
чистою м’якою тканиною. Протирайте диск
від центру до країв.
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти виріб, для
забезпечення максимального захисту
запакуйте його тим же чином, яким він був
запакований виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля
виробу леткі речовини, такі як інсектицидні
аерозолі. Сильний тиск при протиранні
може зіпсувати поверхню. Не залишайте
надовго гумові або пластикові предмети в
контакті з приладом.
Чищення виробу
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні
сильно забруднені, очистіть їх м’якою
тканиною, злегка зволоженою в слабкому
миючому розчині. Не застосовуйте сильні
розчинники, такі як спирт, бензин або
ацетон, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню приладу.
Технічне обслуговування
приладу
Даний прилад є високотехнологічним
прецизійним виробом. Якщо лінзи системи
оптичного зчитування та деталі приводу
диска забруднені або зношені, якість
зображення може значно погіршитися.
Детальніше дізнайтеся у найближчого
офіційного дилера.
5
Додаток
Не використовуйте для чищення дисків
сильні розчинники, такі як спирт, бензин,
ацетон, побутові чистильні засоби, а також
антистатичні аерозолі для грамплатівок.
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising