LG | OM7560 | User manual | LG OM7560 Інструкція користувача

LG OM7560 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Портативна
міні система
Перед використанням виробу уважно прочитайте даний
посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.
МОДЕЛЬ
OM7560
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Всі права захищено.
2
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
УВАГА: Не використовуйте поруч
із виробом високовольтні пристрої.
(Наприклад, електричні мухобійки).
Електричний розряд може пошкодити виріб.
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі
приладу неізольованих
деталей, що перебувають
під високою напругою,
величина якої достатня, щоб
становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок з експлуатації
й обслуговуванню в
документації з комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ
ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
УВАГА: У даному виробі використовується
лазерна система. Для забезпечення
правильного використання пристрою,
уважно ознайомтеся з інструкцією з
експлуатації та збережіть її для звернень у
майбутньому. Якщо пристрою знадобиться
технічне обслуговування, зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Використання органів керування, або
виконання настройок чи процедур
способом, не передбаченим даним
посібником, може призвести до
небезпечного опромінення. Щоб запобігти
прямому лазерному опроміненню, не
відкривайте корпус.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Установлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Не допускається вбудовування
виробу, наприклад, у книжкову шафу або
в стелаж, якщо в місці встановлення не
забезпечується належна вентиляція, або
таке встановлення суперечить інструкціям
виробника.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській
табличці, розташованій на нижній або будьякій іншій стороні виробу.
Початок роботи
УВАГА шнур живлення
Більшість електроприладів рекомендується
підключати до окремої лінії електромережі:
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
Даний прилад обладнано замінною
батарейкою або акумулятором.
Безпечний спосіб видалення батарейок
або акумуляторів із приладу: Видаліть
стару батарейку або акумулятор у порядку,
зворотному до порядку їх встановлення.
З метою запобігання забрудненню
навколишнього середовища та уникнення
потенційної загрози здоров’ю людини
та тварин, старі елементи живлення
повинні бути здані до спеціалізованих
пунктів прийому, де вони будуть належним
чином утилізовані. Утилізація батарейок
та акумуляторів разом з іншими видами
сміття забороняється. Батарейки і
акумулятори рекомендується здавати до
місцевих безоплатних пунктів прийому. Не
допускайте надмірного нагріву батарей під
дією сонячного світла, вогню тощо.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
Означає обладнання класу II.
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
Примітка: Не дивіться на джерело світла,
коли ввімкнена функція LIGHTING.
Якщо яскравість світлових ефектів
осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні
або вимкніть функцію LIGHTING на системі.
1
Початок роботи
Тобто, одна лінія живить тільки один
пристрій і не має додаткових розеток або
відгалужень. Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції. Не
перевантажуйте розетки. Перевантажені,
незакріплені або ушкоджені штепсельні
розетки, подовжувачі, зношені шнури
живлення та ушкоджена або тріснута
ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка
з цих обставин може стати причиною
ураження електричним струмом або
пожежі. Періодично перевіряйте шнур
живлення вашого пристрою, та, якщо
його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від'єднайте
його, припиніть використання виробу
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до авторизованого
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
3
4
Зміст
Зміст
22
23
1
Початок роботи
2
6
6
6
7
7
8
10
12
Заходи безпеки
Особливості моделі
Вимоги до відтворюваних файлів
– Вимоги до аудіофайлів
– Сумісні USB-пристрої
– Вимоги до USB-пристроїв
Пульт дистанційного управління
Верхня панель
Передня панель / Задня панель
2
Підключення
13
13
13
13
14
15
15
Підключення шнура живлення
Підключення зовнішньої апаратури
– Підключення до входу
AUX IN
– Підключення до виходу AUX OUT
– Підключення до входу PORT. IN
– Підключення до USB-порту
– Підключення антени
3
Експлуатація
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
20
Основні операції
– Керування відтворенням з CD/USB
– Автоматичне відтворення
– Вибір папки і MP3/WMA-файлу
– Видалення MP3/WMA файлу
Ефекти відтворення
– DJ EFFECT
– Ефект SCRATCH
– AUTO DJ
– DJ PRO
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth®
– Прослуховування музики, що
зберігається на Bluetooth-пристроях
Користування застосунком Music Flow
Bluetooth
– Про застосунок «Music Flow
Bluetooth»
20
22
22
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
34
35
– Встановлення застосунку «Music
Flow Bluetooth» на Bluetoothпристрій
– Активація Bluetooth у застосунку
«Music Flow Bluetooth»
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Поліпшення якості прийому FMтрансляції при слабкому сигналі
– Програмування радіостанцій
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
Регулювання звуку
– Вибір звукових установок
– Настройка USER EQ
Додаткові можливості
– Запис на USB
– Відтворення в режимі JUKE BOX
Інші операції
– Тимчасове приглушення звуку
– Режим CHILDSAFE
– Відображення інформації файлу
(ID3 TAG)
– DEMO
– Використання мікрофона
– ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
– РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
– LIGHTING
– PARTY THRUSTER
Налаштування годинника
– Налаштування годинника через
застосунок «Music Flow Bluetooth»
– Використання системи в якості
будильника
– Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
– Затемнення
Автоматичне вимикання
– Автоматичне ввімкнення живлення
– Автоматична зміна функції
LG Sound Sync
Підключення WIRELESS PARTY LINK
Зміст
4
Пошук і усунення
несправностей
36
36
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
5
Додаток
38
39
40
40
40
Загальні технічні характеристики
Торгові марки і ліцензії
Обслуговування
– Зауваження стосовно дисків
– Поводження з виробом
5
1
2
3
4
5
6
Початок роботи
Особливості моделі
1
Bluetooth®
Початок роботи
Прослуховування музики з Bluetoothпристроїв.
Гніздо для підключення
переносних пристроїв
Прослуховування музики з переносних
пристроїв. (MP3-плеєр, ноутбук тощо)
Студійні ефекти
Прослуховування музики з різноманітними
звуковими і студійними ефектами.
Прямий запис на USB
Запис музики на USB-пристрій.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth це застосунок,
призначений для управління деякими із
найновіших аудіопристроїв LG. Див. стор.
22.
LG Sound Sync
Управління рівнем гучності приладу
за допомогою пульта дистанційного
управління вашого телевізора LG, який
підтримує LG Sound Sync.
Вимоги до
відтворюваних
файлів
Вимоги до аудіофайлів
Сумісність файлів MP3/WMA з даним
пристроєм має наступні обмеження:
yy Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3),
32–48 кГц (WMA)
yy Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (МР3), 40 - 192
кбіт/с (WMA)
yy Максимальна кількість файлів : Data CD :
999 / USB : 2000
yy Максимальна кількість папок : Data CD :
99 / USB : 200
yy Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
yy Деякі MP3/WMA-файли можуть не
відтворюватися залежно від типу або
формату файлу.
yy Файлова система дисків CD-ROM:
ISO9660/JOLIET
yy Рекомендовано використовувати
програму Easy-CD Creator, яка створює
файлову систему ISO 9660.
Формат DTS не підтримується. Аудіосигнал
у форматі DTS виводитися не буде.
Для забезпечення сумісності з
програвачами LG форматуйте диски
багаторазового запису у файловій системі
[Mastered]. Диски, записані у файловій
системі Live File System, не будуть
відтворюватися на програвачах LG.
(Mastered/Live File System: формати
файлової системи для дисків у Windows
Vista)
Початок роботи
7
Сумісні USB-пристрої
yy MP3-плеєр: MP3-плеєри з флешпам’яттю.
yy Функція USB цього пристрою підтримує
не всі USB-пристрої.
Вимоги до USB-пристроїв
yy Пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно установлювати
додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
yy Не від’єднуйте USB-пристрій під час його
роботи.
yy У разі підключення USB-пристрою
великої місткості, розпізнавання може
тривати довше кількох хвилин.
yy Для запобігання втраті даних виконуйте
резервне копіювання.
yy Якщо використовується USB-подовжувач
або USB-концентратор, USB-пристрій не
буде розпізнано.
yy Пристрої з файловою системою NTFS
не підтримуються. (Підтримується тільки
файлова система FAT (16/32)).
yy Дана система розпізнає до 2000 файлів.
yy Не підтримується робота з зовнішніми
жорсткими дисками, кард-рідерами,
заблокованими пристроями та
внутрішньою пам'яттю пристроїв з USBінтерфейсом.
yy USB-порт системи не можна підключити
до комп'ютера. Цю систему не можна
використовувати як пристрій для
збереження даних.
yy Деякі USB-пристрої можуть не працювати
з цією системою.
1
Початок роботи
yy USB флеш-накопичувачі:
Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB
1.1.
8
1
Початок роботи
Пульт дистанційного
управління
• • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • •
1 (Режим очікування / Увімкнено) :
ВМИКАННЯ і ВИМИКАННЯ живлення
системи
Початок роботи
B (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття
лотка для диска.
VOL (Гучність) +/- : Регулювання гучності
звуку в динаміках.
F (Функція) : Вибір функції і джерела
вхідного сигналу.
(Приглушення звуку) : Приглушення
звуку.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Пошук папок з MP3/WMA-файлами.
Якщо на CD або USB-носії міститься
декілька папок з MP3- чи WMA-файлами,
за допомогою кнопки PRESET·FOLDER
W/S виберіть папку, файли з якої ви
хочете відтворити.
-- Вибір номера запрограмованої
радіостанції.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Програмування радіостанцій.
-- Видалення всіх запрограмованих станцій.
-- Вибір режиму JUKE BOX.
-- Формування списку улюблених мелодій.
AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (Більш
детальну інформацію див. на стор. 19)
DELETE :
-- Видалення MP3/ WMA - файлів. (Тільки
USB).
Заміна батарейки
(R03
)
(R03)
Зніміть кришку батарейного відсіку на
задній стороні пульта дистанційного
управління та вставте батарейку,
дотримуючись полярності 4 і 5.
-- Видаляє пісню із Програмованого списку
відтворення.
Початок роботи
• • • • • • • • • • • • • • • b • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Прослуховування треків/файлів у
режимі повтору або в довільному порядку.
Цифрові кнопки 0 - 9 : Вибір
пронумерованих треків/файлів або
запрограмованих радіостанцій.
TUNING-/+ : Налаштування на
радіостанцію.
-- Швидкий перехід до попереднього або
наступного треку.
-- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
d/M (Відтворення/Пауза) :
-- Початок або призупинення відтворення.
-- Вибір STEREO/MONO.
Z (Зупинка):
CLOCK : Установка годинника і перегляд
поточного часу.
ALARM : За допомогою функції ALARM
можна задавати час запуску відтворення в
режимі CD, USB або Tuner.
• • • • • • • • • • • • • • • d • • • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : Ви можете
користуватися функцією, приглушивши звук
вокалу під час прослуховування музики з
будь-якого джерела.
-- Зупинка відтворення.
DJ EFFECT : Вибір режиму DJ EFFECT.
(Див. стор. 18)
-- Скасування функції DELETE.
SET : Підтвердження установки.
SOUND EFFECT : Вибір режиму звучання.
KEY CHANGER ( / ) : Вибір тональності у
відповідності до тембру вашого голосу.
REGION EQ : Вибір еквалайзера регіону.
INFO / SLEEP
-- Перегляд даних музичного файлу.
MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег
містить таку інформацію, як Title (Назва),
Artist (Виконавець), Album (Альбом) та
Time (Тривалість).
-- Показує назви всіх підключених
Bluetooth-пристроїв у режимі Bluetooth.
-- При встановленому з’єднанні WIRELESS
PARTY LINK, на ГОЛОВНІЙ системі
відображається назва ПІДЛЕГЛОЇ
системи, а на ПІДЛЕГЛІЙ системі
відображається назва ГОЛОВНОЇ
системи.
-- Натисніть і утримуйте, щоб активувати
режим автоматичного вимкнення системи
у заданий час.
(Затемнення : Зменшення яскравості
дисплея вдвічі).
DJ LEVEL +/- : Регулювання рівня звуку в
режимі DJ EFFECT.
? : Ця кнопка не має призначеної функції.
USB REC : Прямий запис на USB.
1
Початок роботи
C/V (Пропуск/пошук) :
9
10
Початок роботи
Верхня панель
1
Початок роботи
o
a
b
n
m
c
l
d
k
e
j
f
i
g
h
Початок роботи
a Порт USB 1
Ви можете відтворювати або записувати
аудіофайли, підключивши USB-пристрій.
b 1/!(Режим очікування / Увімк.)
d VOICE CANCELLER
- Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
Натисніть для ввімкнення або
вимкнення даного режиму.
KEY CHANGER (b/#)
Вибір тональності у відповідності до
тембру вашого голосу.
LIGHTING / PARTY LINK
- Вмикання/вимикання світлових
ефектів.
- Натисніть і утримуйте, щоб обрати
режим PARTY LINK.
e SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Обертайте за або проти годинникової
стрілки для ефекту «скретч». /
Настройка рівня DJ EFFECT. /
Настройка Затримки в режимі PARTY
LINK.
f DJ EFFECT
Вибір режиму DJ EFFECT. (Більш
детальну інформацію див. на стор. 18)
USER EQ
Вибір створеного власноруч звукового
ефекту.
g PARTY THRUSTER
Переміщайте ручку для створення
святкової атмосфери.
h CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM
або USER для мікшування.
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.
i SEARCH
Перехід до папки або файлу в режимі
вибору.
OK
Вибір папки під час пошуку файлу.
j Y , U & SEARCH (Пропуск/Пошук)
- Пошук папки або файлу.
- Пошук потрібного місця в межах треку/
файлу.
- Вибір радіостанцій.
k T (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення
відтворення.
- Вибір стерео/моно.
I (Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування
функції DELETE.
R (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.
REGION EQ / BASS BLAST
- Вибір еквалайзера регіону.
- Натисніть і утримуйте, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS.
l VOL. (Гучність)
Регулювання гучності звуку в акустичних
системах.
m USB REC / DEMO
Запис на USB. / Демонстраційний
режим.
F (Функція) / WIRELESS LINK
- Вибір функції і джерела вхідного
сигналу.
- Натисніть на 3 секунди, щоб обрати
режим WIRELESS PARTY LINK.
n Порт USB 2
Ви можете відтворювати або записувати
аудіофайли, підключивши USB-пристрій.
o Дисплей
1
Початок роботи
c MIC. (Гучність мікрофона)
Регулювання гучності мікрофона.
11
12
Початок роботи
Передня панель / Задня панель
1
Початок роботи
a DANCE LIGHTING (Світна куля)
- Забезпечує різноманітні
багатокольоровіfсвітлові ефекти.
OUT
IN
- Ви можете регулювати
нахил вгору і
g
вниз пальцем.
a
b
c
b Лоток для диска
d
e
c Роз’єм MIC 1 / 2
d PORT. IN
e
Датчик дистанційного керування
f ANTENNA (FM)
g AUX IN / OUT
h Роз’єм для підключення кабеля
живлення змінного струму
>>Увага!
yy Підключіть шнур живлення
безпосередньо h
до електричної
розетки, якщо можливо. Якщо
шнур не дістає розетки, настійно
рекомендується використовувати
подовжувач на 110 В / 15 A або 230
В / 15 A, оскільки у протилежному
випадку система буде працювати
неправильно через недостатню
потужність.
OUT
IN
f
g
h
yy Не перевантажуйте подовжувач
надмірним електричним
навантаженням.
Підключення
Підключення шнура
живлення
1. Підключіть один кінець шнура живлення
(входить у комплект) до гнізда AC IN.
OUT
OUT
13
IN
IN
Червоний
Білий
Аудіокабель
2
Підключення
2. Вставте інший кінець шнура у мережну
розетку.
,,Примітка
Якщо ви не плануєте користуватися
виробом протягом тривалого часу,
від’єднайте штепсель мережного шнура
від розетки.
DVD-програвач,
програвач дисків Blu-ray тощо.
Підключення до виходу
AUX OUT
Підключіть вхід зовнішнього пристрою до
роз'єму AUX OUT (L/R).
Підключення
зовнішньої
апаратури
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
OUT
OUT
Підключення до входу
AUX IN
Підключіть вихідний роз’єм зовнішнього
пристрою (відеокамера, телевізор,
програвач тощо) до вхідного роз’єму AUX
IN (L/R).
Якщо ваш пристрій обладнаний лише
одним аудіовиходом (моно), підключіть його
до роз’єму лівого аудіоканалу на системі.
Аудіокабель
IN
IN
14
Підключення
PARTY LINK
Ви можете підключити два пристрої для
сумісного відтворення музики.
Назву функції розширення бази
відтворення звуку на сумісні вироби через
дротове і бездротове з'єднання було
замінено на PARTY LINK або WIRELESS
PARTY LINK.
2
Підключення до входу PORT.
IN
Підключіть вихідний роз’єм (вихід на навушники
або лінійний вихід) портативного пристрою (МР3плеєр, портативний мультимедіа плеєр тощо) до
гнізда PORT. IN.
1. Підключіть роз'єм AUX OUT на системі
до роз'єму AUX IN на іншому пристрої за
допомогою аудіокабеля.
Підключення
2. Натисніть на 3 секунди
LIGHTING / PARTY LINK на системі, до
якої здійснене підключення через AUX
OUT, та оберіть LINK ON.
На дисплеї з’явиться «LINK ON» та
невдовзі зміниться на «DELAY (час)».
3. Обертайте SCRATCH / LEVEL / SYNC
SET для настройки тривалості затримки.
Коли на дисплеї відображаються «LINK
ON» і «DELAY (час)», ви можете змінити
час затримки.
Кабель для
підключення
переносних
пристроїв
4. Натисніть LIGHTING / PARTY LINK, щоб
зберегти установку затримки.
,,Примітка
yy Ця функція недоступна в режимі LG
TV.
yy Початкова установка затримки 30 мс. Щоб змінити тривалість
затримки, обертайте SCRATCH
/ LEVEL / SYNC SET. Затримка
на підключеному пристрої може
відрізнятися. Якщо звук не співпадає
із зображенням, налаштуйте
затримку за допомогою PARTY LINK,
щоб синхронізувати звук.
yy Затримку можна регулювати
в діапазоні від 0 до 200 мс.
Синхронізація темпу може бути
недоступна на деяких пристроях.
yy Установку затримки буде збережено,
а PARTY LINK вимкнеться при
вимкненні системи.
yy Ви можете обрати режим LINK ON/
LINK OFF, натиснувши на 3 секунди
LIGHTING / PARTY LINK на системі.
MP3-програвач тощо
Прослуховування музики з
переносного програвача або
зовнішнього пристрою
Систему можна використовувати для
відтворення музики з переносних програвачів
або зовнішніх пристроїв різних типів.
1. Підключіть переносний програвач до гнізда
PORT. IN системи.
або
Підключіть зовнішній пристрій до гнізда
AUX IN системи.
2. Увімкніть живлення, натиснувши 1 на пульті
дистанційного управління або 1/! на системі.
3. Натискайте F на пульті дистанційного
управління або F / WIRELESS LINK на
системі, поки не буде обрана функція AUX
або PORTABLE.
4. Увімкніть переносний програвач або
зовнішній пристрій і розпочніть відтворення
музики.
Підключення
,,Примітка
Автоматичне перемикання на
функцію PORTABLE при підключенні
переносного пристрою до роз’єму
PORT. IN.
Підключення антени
Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із
комплекту.
Підключіть до гнізда FM дротову FM-антену.
FM-антена
Підключення до USB-порту
Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач
тощо) до USB-порту системи.
OUT
IN
,,Примітка
Повністю розпряміть дротову FMантену.
,,Примітка
1. Виберіть іншу функцію/режим або
двічі поспіль натисніть Z на пульті
дистанційного управління або I
на системі.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.
2
Підключення
USB пристрій
Відключення USB-пристрою від
системи:
15
16
Експлуатація
Основні операції
Керування відтворенням з
CD/USB
1. Вставте диск, натиснувши B на пульті
дистанційного управління або R на
системі
Або підключіть USB-пристрій до USBпорту.
3
2. Оберіть функцію CD або USB,
натиснувши F на пульті дистанційного
управління або F / WIRELESS LINK на
системі.
Експлуатація
Щоб
Виконати таку дію
Натисніть Z на пульті
Зупинити дистанційного управління
або I на системі.
Натисніть d/M на пульті
Розпочати
дистанційного управління
відтворення
або T на системі.
Під час відтворення
Зробити
натисніть d/M на пульті
паузу
дистанційного управління
або T на системі.
- На пульті дистанційного
управління
Під час відтворення
натисніть і утримуйте
кнопку C/V на пульті
Знайти
дистанційного управління
потрібне
та відпустіть у місці, яке ви
місце в
межах треку/ бажаєте прослухати.
файлу
- На системі
Під час відтворення
натисніть SEARCH
і обертайте
Y , U & SEARCH.
Натисніть цифрові кнопки
від 0 до 9 на пульті
Безпосередньо
дистанційного управління,
обрати трек/
щоб перейти безпосередньо
файл
до бажаного файлу або
треку.
-- У режимі зупинки,
Натискайте C/V
на пульті дистанційного
управління або обертайте
Y , U & SEARCH на
системі, щоб перейти до
попереднього/наступного
треку/файлу.
-- Під час відтворення
(1) Кнопками C/V:
Натисніть V на пульті
дистанційного керування
для переходу до наступного
треку/файлу.
Перейти до
наступного/
попереднього Менше ніж за 2 секунди
треку/файлу від початку, натисніть C
на пульті дистанційного
управління, щоб перейти до
попереднього треку/файлу.
Після 3 секунд від початку,
натисніть C на пульті
дистанційного управління,
щоб перейти до початку
поточного треку/файлу.
(2) За допомогою SEARCH :
Оберніть
Y , U & SEARCH на
системі та натисніть d/M,
щоб відтворити трек/файл.
Послідовно натискайте
REPEAT на пульті
Відтворити
дистанційного управління.
в режимі
Детальні відомості про
повтору або
порядок чергування
в довільному
повідомлень на дисплеї
порядку
містяться в розділі
«Примітка».
Експлуатація
,,Примітка
yy Інформація на дисплеї буде
змінюватися в наступному порядку:
USB
MP3/WMA CD AUDIO CD
RPT 1
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*DIR : Папка
yy При відтворенні списку JUKE BOX,
доступно лише RPT 1 і RPT ALL.
17
На пульті дистанційного
управління
1. Послідовно натискайте PRESET·FOLDER
W/S на пульті дистанційного управління,
поки не з’явиться потрібна папка.
2. Натисніть d/M щоб розпочати
відтворення. Відтворення розпочнеться з
першого файлу в папці.
,,Примітка
yy Папки/файли на CD / USB
відображаються, як показано нижче.
*
3
Експлуатація
yy Ви можете продовжувати слухати
музику з місця останньої зупинки
навіть після вимкнення і повторного
ввімкнення системи або після
перемикання функції.
yy Якщо лоток дисковода залишити
відкритим на 5 хвилин, він закриється
автоматично.
Автоматичне відтворення
-- Після відкриття і закриття лотка для
диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD
розпочинається автоматично.
-- Якщо відкрити і закрити лоток для диска
за відсутності диска, буде автоматично
ввімкнено функцію CD.
Вибір папки і MP3/WMAфайлу
На системі
1. У режимі зупинки натисніть SEARCH і
обертайте Y , U & SEARCH, поки не
з’явиться потрібний файл. Для пошуку
папки ще раз натисніть SEARCH.
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть
OK і T. При пошуку папки натисніть
OK, щоб обрати файл у папці, після чого
знову натисніть OK або T. Обраний
файл буде відтворений.
yy Папка, у якій немає файлів, не
відображається.
yy Папки відображаються в наступному
порядку:
ROOT
FOLDER 1
FOLDER 3
FOLDER 7
FOLDER 8
FOLDER 5
FOLDER 6
yy Файли відтворюватимуться послідовно
з $ файлу № 1 по $ файл № 14.
yy Файли та папки відображатимуться
в порядку, в якому їх записано.
Однак, залежно від умов запису, їхній
порядок може бути іншим.
yy *ROOT: Перше вікно, яке відображається
після розпізнавання комп'ютером USBпристрою, це «ROOT».
18
Експлуатація
Видалення MP3/WMA
файлу
Ефекти відтворення
За допомогою кнопки DELETE ви можете
видалити файл, папку, або виконати
форматування. Ця функція доступна тільки
в режимі зупинки. (Тільки USB)
Система підтримує різні звукові ефекти
і ефекти відтворення : DJ EFFECT,
SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.
1. -Виберіть файл, який потрібно видалити,
і натисніть DELETE.
-Кнопками RESET·FOLDER W/S
на пульті дистанційного управління
оберіть папку, яку потрібно видалити, та
натисніть DELETE.
3
-Щоб форматувати USB-пристрій,
натисніть і утримуйте DELETE.
Експлуатація
або
Послідовно натискайте DELETE,
вибравши MP3/WMA-файл.
Інформація на дисплеї буде змінюватися
в наступному порядку:
- DEL FILE : Видалити файл
- DEL DIR : Видалити папку
- FORMAT : Форматувати USB
2. Щоб видалити файл/папку або здійснити
форматування, натисніть кнопку d/M
на пульті дистанційного управління або
кнопку T на системі.
Щоб вийти із цього режиму, натисніть
Z на пульті дистанційного управління
або I на системі.
>>Увага!
yy Не відключайте USB-пристрій під час
його роботи. (відтворення, видалення
тощо).
DJ EFFECT
Дозволяє вам використовувати такі DJ
EFFECT як фленжер/фейзер/вау-вау/
дилей.
1. Натисніть DJ EFFECT, щоб обрати
потрібний DJ EFFECT (FLANGER,
PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Обертанням SCRATCH / LEVEL / SYNC
SET за і проти годинникової стрілки
відрегулюйте рівень DJ EFFECT від 0 до
15.
,,Примітка
yy При натисканні кнопки DJ EFFECT
відображається режим DJ EFFECT
упродовж 3 секунд.
yy При регулюванні інтенсивності
відображається її поточний рівень.
yy При зміні функції або вимкненні
і ввімкненні системи режим DJ
EFFECT і ефекти DJ EFFECT
вимикаються.
Ефект SCRATCH
Ви можете відтворювати і мішкувати
звуковий ефект SCRATCH.
yy Для запобігання втраті даних
регулярно робіть резервні копії.
Обертайте ручку SCRATCH / LEVEL / SYNC
SET, щоб змішувати ефект скретч.
yy Функція видалення може бути
недоступною залежно від стану USBпристрою. (блокування і т.п.)
-- Ви можете почути звук скертч-ефекту
залежно від напрямку обертання ручки
SCRATCH / LEVEL / SYNC SET.
Експлуатація
19
AUTO DJ
DJ PRO
У режимі Auto DJ музика відтворюється
єдиним міксом, тобто кінець попередньої
пісні плавно переходить у початок
наступної пісні. У цьому режимі гучність
усіх треків/файлів вирівнюється для
безперервного відтворення.
Дозволяє мікшувати ефекти CLUB, DRUM
і USER. Кожний режим має до 3 звукових
ефектів.
1. Натисніть і утримуйте DJ PRO (CLUB,
DRUM або USER), щоб обрати
потрібний звуковий ефект DJ PRO.
Послідовно натискаючи кнопку AUTO
DJ на пульті дистанційного управління
або на системі, виберіть один із режимів,
що перемикаються в наступному
порядку: AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ
SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF
2. Натисніть DJ Pro. Pad (1, 2, 3)
потрібного звукового ефекту.
Дисплей
Пояснення
OFF
AUTO DJ OFF
-
AUTO DJ
RANDOM
У цьому
режимі музика
відтворюється
у випадковому
порядку.
AUTO DJ
SEQUENTIAL
Музика
відтворюється
в режимі
повтору.
RANDOM
REPEAT
,,Примітка
yy У режимі AUTO DJ не підтримується
пошук в межах треку/файлу, а також
відтворення в режимі повтору або в
довільному порядку.
yy При виборі іншої функції або зупинці
відтворення музики натисканням
кнопки I на системі (або Z на пульті
дистанційного управління) в режимі
AUTO DJ, функція AUTO DJ буде
відключена.
yy Функція AUTO DJ недоступна
при відтворенні музичних файлів
тривалістю менше 60 секунд.
yy Функція AUTO DJ недоступна під час
запису.
yy При відтворенні списку JUKE BOX
доступний лише режим AUTO DJ
SEQUENTIAL.
yy Першим звуковим ефектом у DJ Pro
є CLUB.
yy Режим DJ Pro відображається
впродовж 3 секунд при натисканні DJ
PRO (CLUB, DRUM або USER).
yy При натисканні DJ Pro. Pad (1, 2, 3)
мікшується звук DJ PRO.
yy Якщо під час відтворення звуку DJ
PRO натиснути інший DJ Pro. Pad
(1, 2, 3), відтворення поточного звуку
DJ PRO буде припинено і почне
відтворюватися обраний звук DJ
PRO.
3
Експлуатація
Режим
,,Примітка
yy Щоб користуватися режимом USER,
необхідно зареєструвати джерело у
застосунку «Music Flow Bluetooth».
Якщо джерело не зареєстроване
для USER, на дисплеї з’явиться
«EMPTY» або «NO SOUND».
20
Експлуатація
Використання
технології
бездротового зв’язку
Bluetooth®
Про Bluetooth
Bluetooth це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
3
Експлуатація
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється з
іншого приміщення.
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання електронних
пристроїв між собою є безкоштовним.
Мобільними телефонами, обладнаними
технологією Bluetooth, можна користуватися
у каскадному підключенні, якщо зв'язок
відбувається по каналу Bluetooth. Сумісні
пристрої : мобільні телефони, МР3-плеєри,
портативні комп’ютери, КПК.
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв'язку Bluetooth®, пристрої
повинні підтримувати певні профілі. Даний
пристрій підтримує наведений нижче
профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
1. Увімкніть систему.
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та проведіть
сполучення. У процесі виконання
пошуку даної системи за допомогою
Bluetooth-пристрою, на екрані Bluetoothпристрою з’являється список знайдених
пристроїв, вигляд якого може відрізнятися
у залежності від моделі Bluetoothпристрою. Ваша система буде показана
як «LG OM7560(XX)».
,,Примітка
yy XX означає дві останні цифри
Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо
Bluetooth-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите «LG
OM7560 (08)» на екрані вашого
Bluetooth-пристрою.
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
Bluetooth-пристроїв. Уведіть PIN-код
(0000) за запитом.
yy Описаним вище способом ви можете
підключити до системи одночасно
до 3 Bluetooth-пристроїв (тільки в
режимі Bluetooth).
yy Мультисполучення доступне лише
для пристроїв на базі Android або
iOS. (Мультисполучення може
не підтримуватися залежно від
технічних характеристик підключених
пристроїв).
yy Знімні/від’єднувані Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо) не
підтримують мультисполучення.
Codec : SBC
Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth
увімкнена на вашому Bluetooth-пристрої.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
3. Після успішного з’єднання системи
і Bluetooth-пристрою на дисплеї
з’являється надпис «PAIRED», який
згодом замінюється на назву Bluetoothпристрою. На дисплеї з’явиться надпис
«BT».
,,Примітка
yy При підключенні інших пристроїв
для мультисполучення на дисплеї
на короткий час з’явиться надпис
«PAIRED».
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, буде показано «_».
Експлуатація
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
,,Примітка
yy При використанні Bluetoothз’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, у деяких ситуаціях, як
описано нижче, з’єднання може не
працювати належним чином:
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
yy Після вимкнення і повторного
ввімкнення системи необхідно заново
підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
yy Навіть коли до системи в режимі
Bluetooth підключено до 3 Bluetoothпристроїв, ви можете слухати музику
і управляти відтворенням лише на
одному з підключених пристроїв.
Управління підключеним
Bluetooth-пристроєм
Ви можете управляти такими функціями
підключеного до системи Bluetoothпристрою: відтворення, пауза, зупинка,
пропуск.
,,Примітка
yy Ця функція доступна лише з Android
OS і iOS.
yy Ця функція може не підтримуватися
або працювати іншим чином залежно
від Bluetooth-пристрою.
,,Примітка
yy Якщо до системи підключено кілька
Bluetooth-пристроїв, при перемиканні
на іншу функцію активним
залишається з'єднання лише з
одним Bluetooth-пристроєм, з якого
відбувається відтворення.
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу завад від інших
електронних пристроїв.
yy Управління Bluetooth-пристроєм із
застосуванням елементів управління
системи не підтримується.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з
телефонами, МР3-плеєрами,
портативними комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване
при вимкненні системи або при
віддаленні Bluetooth-пристрою від
системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте
Bluetooth-пристрій із системою.
yy Якщо з’єднання з Bluetoothпристроєм не встановлене, на
дисплеї відображатиметься надпис
«BT READY».
yy Під час користування функцією BT
установіть потрібний рівень гучності
на Bluetooth-пристрої.
yy Якщо система працює не в режимі
BT, може бути підключений лише
один пристрій.
yy Якщо підключити Bluetooth-пристрій
під час використання LG TV, LG TV
буде відключено і буде підключено
Bluetooth-пристрій.
yy При підключенні Bluetooth-пристрою
(iOS-пристрій тощо) до системи або
при відтворенні з пристрою рівні
гучності будуть синхронізовані.
3
Експлуатація
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetoothзв’язку, працює пристрій,
такий як, наприклад, медичний
прилад, мікрохвильова піч або
бездротовий LAN-адаптер.
21
22
Експлуатація
Користування
застосунком Music
Flow Bluetooth
,,Примітка
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» за допомогою
QR-коду
1. Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» за допомогою QR-коду.
Відскануйте QR-код, скориставшись
програмою сканування.
yy Застосунок «Music Flow
Bluetooth» для цієї системи може
використовуватися лише на
пристроях на базі ОС Android.
yy Рекомендується використовувати
останню версію застосунку.
3
2. Торкніться піктограми інсталяції.
3. Торкніться піктограми завантаження.
Експлуатація
Про застосунок «Music
Flow Bluetooth»
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу розширити функції даної системи.
Щоб скористатися цими розширеними
функціями, завантажте та встановіть
безкоштовний застосунок «Music Flow
Bluetooth».
Нижче представлені кілька із багатьох
нових можливостей застосунку «Music Flow
Bluetooth».
Multi Juke box : Ви можете втричі
збільшити своє задоволення, одночасно
підключивши до 3 Bluetooth-телефонів.
Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів
та створюйте списки відтворення з усіх
телефонів.
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на Bluetoothпристрої встановлено програму
сканування. У протилежному випадку
завантажте програму з магазину
«Google Android Market (Google Play
Store)».
yy Залежно від регіону, QR-код може не
працювати.
Установіть застосунок «Music
Flow Bluetooth» через «Google
Android Market (Google Play
Store)»
Sampler Creator : Записуйте ефекти
на свій смартфон та дуже просто
синхронізуйте їх з системою через
Bluetooth. Будьте креативним без меж.
1. Торкніться піктограми «Google Android
Market (Google Play Store)».
Встановлення застосунку
«Music Flow Bluetooth» на
Bluetooth-пристрій
3. У списку результатів пошуку знайдіть
пункт «Music Flow Bluetooth» і торкніться
його, щоб розпочати завантаження
Bluetooth-застосунку.
Існують два способи встановлення
застосунку «Music Flow Bluetooth» на Ваш
Bluetooth-пристрій.
5. Торкніться піктограми завантаження.
2. У рядку пошуку введіть «Music Flow
Bluetooth» і виконайте пошук.
4. Торкніться піктограми інсталяції.
Експлуатація
,,Примітка
yy Переконайтеся, що Bluetoothпристрій підключений до Інтернету.
yy Переконайтеся, що на вашому
Bluetooth-пристрої встановлений
застосунок «Google Android Market
(Google Play Store)».
,,Примітка
yy Застосунок «Music Flow Bluetooth»
буде доступний у наступній версії
програмного забезпечення:
-- ОС Android: вер. 4.0.3 (або вища)
Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає
змогу підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
yy Залежно від Bluetooth-пристрою,
застосунок «Music Flow Bluetooth»
може не працювати.
2. Торкніться пункту [Menu] і виберіть
потрібний пристрій.
3. Щоб отримати більш докладну
інформацію про функції, відкрийте меню
[Настройки] і торкніться [Довідка].
yy Після установки з'єднання за
допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» музика може продовжити
відтворюватися на смартфоні. У
цьому випадку спробуйте повторити
процедуру з’єднання.
yy При керуванні іншими застосунками
або зміні настройок на вашому
Bluetooth-пристрої під час
використання застосунку «Music
Flow Bluetooth», застосунок «Music
Flow Bluetooth» може працювати
неправильно.
yy Якщо застосунок «Music Flow
Bluetooth» працює неправильно,
перевірте ваш Bluetooth-пристрій і
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth» та спробуйте встановити
з’єднання ще раз.
yy Залежно від операційної системи
смартфона, існують деякі відмінності
у роботі «Music Flow Bluetooth».
yy Якщо з’єднання із застосунком
«Music Flow Bluetooth» не працює
належним чином, перевірте
установки Bluetooth у вашому
Bluetooth-пристрої.
3
Експлуатація
Активація Bluetooth у
застосунку «Music Flow
Bluetooth»
yy При використанні застосунку «Music
Flow Bluetooth» для управління
можливі відмінності між функціями
застосунку «Music Flow Bluetooth»
та штатного пульта дистанційного
управління. За необхідності
скористайтеся штатним пультом
дистанційного управління системи.
1. На головному екрані торкніться
піктограми «Music Flow Bluetooth»,
щоб запустити застосунок «Music Flow
Bluetooth», та перейдіть до головного
меню.
23
24
3
Експлуатація
Користування радіо
Програмування
радіостанцій
Переконайтеся, що FM-антена підключена.
(Див. стор. 15)
Можна запрограмувати до 50 FMрадіостанцій.
Прослуховування радіо
Перед налаштуванням радіостанцій
установіть низьку гучність.
1. Натискайте F / WIRELESS LINK на
системі або F на пульті дистанційного
управління, поки на дисплеї не з’явиться
FM.
Тюнер налаштується на радіостанцію,
яку ви слухали останньою.
1. Натискайте F / WIRELESS LINK на
системі або F на пульті дистанційного
управління, поки на дисплеї не з’явиться
FM.
Експлуатація
2. Автоматичне налаштування :
Приблизно на дві секунди натисніть
TUNING-/+ на пульті дистанційного
управління, та відпустіть, коли індикатор
частоти станції почне змінюватися.
Або натисніть SEARCH і обертайте
Y , U & SEARCH на системі.
Пошук припиняється, коли система
налаштується на станцію.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте TUNING-/+ на
пульті дистанційного управління або
обертайте Y , U & SEARCH на
системі.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням
TUNING -/+ на пульті дистанційного
управління або обертанням
Y , U & SEARCH на системі.
3. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. На дисплеї
почне мигати номер для програмування
станції.
4. Натисканням PRESET·FOLDER W/S на
пульті дистанційного управління оберіть
номер для програмування станції.
5. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління. Станцію
запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування
інших станцій.
3. Відрегулюйте гучність, обертаючи
регулятор гучності на системі або
послідовно натискаючи VOL +/- на пульті
дистанційного управління.
7. Щоб прослухати запрограмовану
радіостанцію, натискайте
PRESET·FOLDER W/S або цифрові
кнопки від 0 до 9 на пульті дистанційного
управління.
Поліпшення якості
прийому FM-трансляції при
слабкому сигналі
Видалення всіх
запрограмованих станцій
Натисніть T на системі або d/M на пульті
дистанційного управління. Це переводить
приймач із режиму стерео в режим моно,
що, як правило, поліпшує якість прийому.
1. Натисніть JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління і утримуйте
впродовж двох секунд.
На дисплеї системи почне мигати
надпис «ERASEALL».
2. Для видалення всіх запрограмованих
радіостанцій натисніть кнопку
JUKEBOX/MEMORY на пульті
дистанційного управління.
Експлуатація
Регулювання звуку
Вибір звукових установок
Система містить набір стандартних
настройок оточуючого звуку. Для функції
еквалайзера передбачені різні індикатори,
що відповідають різним джерелам
звукового сигналу та ефектам.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки SOUND EFFECT на
пульті дистанційного управління.
Пояснення
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Ця установка
відтворює живу
атмосферу
справжнього
концерту рок-, поп-,
джазової або
класичної музики.
Посилює високі
й низькі частоти
BASS (BASS BLAST) та створює
ефект об’ємного
звучання.
FOOT BALL
STANDARD
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки REGION EQ на пульті
дистанційного управління.
На дисплеї
Регіон
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
BANDA,
MERENGUE, Латинська
AXE, SALSA, Америка
SERTANEJ,
CUMBIA,
TECNO BR,
FORRO
ARABIC
Близький
Схід
DANGDUT
Індонезія
AFRO
Африка
INDIA
Індія
Пояснення
Оптимізований
режим
звучання для
музичного
жанру,
поширеного в
даному регіоні.
,,Примітка
Натисніть на 3 секунди REGION
EQ / BASS BLAST на системі, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS
(BASS BLAST).
Ви можете
насолоджуватися
звуковим ефектом
FOOTBALL
STADIUM.
Настройка USER EQ
Оптимізована
якість звучання.
Ви можете регулювати рівень низьких,
середніх і високих частот.
1. Натисніть USER EQ на системі.
З'явиться надпис «USER EQ».
2. Послідовно натискайте USER EQ,
поки на дисплеї не з’явиться потрібна
установка.
3. Обертайте SCRATCH / LEVEL / SYNC
SET для установки потрібної настройки.
3
Експлуатація
На дисплеї
25
26
Експлуатація
Додаткові можливості
Запис на USB
Ви можете виконувати запис з різних джерел
на USB. (CD, AUX, PORTABLE, FM, USB)
1. Підключіть USB-пристрій до порту USB на
системі.
2. Кнопкою F / WIRELESS LINK на системі
або F на пульті дистанційного управління
оберіть джерело, з якого потрібно виконати
запис.
3
Експлуатація
Запис одного треку/файлу - Для запису
на USB спочатку розпочніть відтворення
потрібного треку/файлу.
Запис всіх треків/файлів - Перед записом
на USB перейдіть в режим повної зупинки.
Запис за списком JUKE BOX - Перед
початком запису на USB відкрийте список
JUKE BOX. (Див. стор. 28)
3. Розпочніть запис, натиснувши USB REC /
DEMO на системі або USB REC на пульті
дистанційного управління.
- Підключіть пристрій до одного із портів
USB1 або USB2 та натисніть USB REC /
DEMO на системі або USB REC на пульті
дистанційного управління, коли на дисплеї
мигає позначення USB1 або USB2, на
який ви бажаєте здійснити запис.
4. Щоб зупинити запис, натисніть I на
системі або Z на пульті дистанційного
управління.
Пауза запису
Щоб зробити паузу під час запису, натисніть
T на системі або d/M на пульті дистанційного
управління. Щоб продовжити запис, натисніть
цю кнопку ще раз. (Тільки в режимі FM/AUX/
PORTABLE)
,,Примітка
yy VOICE CANCELLER або KEY
CHANGER будуть деактивовані, якщо
під час роботи VOICE CANCELLER
або KEY CHANGER скористатися
функцією запису.
yy Функції VOICE CANCELLER або KEY
CHANGER недоступні під час запису.
Вибір бітрейту і швидкості
запису
1. Натисніть і утримуйте впродовж 3-х
секунд кнопку USB REC / DEMO
на системі або USB REC на пульті
дистанційного управління.
2. Натисканням C/V на пульті
дистанційного управління або
обертанням Y , U & SEARCH на
системі оберіть бітрейт.
3. Натисніть USB REC / DEMO на системі
або USB REC на пульті дистанційного
управління для підтвердження.
4. Натисканням C/V на пульті
дистанційного управління або
обертанням Y , U & SEARCH на
системі оберіть швидкість запису. (тільки
AUDIO CD)
X1 SPEED
- Ви можете слухати музику під час
перезапису.
X2 SPEED
- Перезапис без можливості
прослуховування.
5. Натисніть USB REC / DEMO на системі
або USB REC на пульті дистанційного
управління, щоб завершити
налаштування.
USB-копіювання
Ви можете копіювати аудіофайли з USB 2
на USB 1.
1. Підключіть USB-пристрій з потрібними
аудіофайлами до порту USB (1) і оберіть
функцію USB 1.
2. Підключіть інший USB-пристрій до порту
USB (2).
3. Натисніть USB REC / DEMO на системі
або USB REC на пульті дистанційного
управління, щоб розпочати запис.
4. Щоб зупинити запис, натисніть I на
системі або Z на пульті дистанційного
управління.
Експлуатація
Несанкціоноване копіювання матеріалів,
захищених авторським правом, включаючи
комп’ютерні програми, файли, передачі
та звукові записи, може становити
собою порушення авторського права та
кваліфікуватися як кримінальний злочин.
Забороняється використовувати дане
обладнання у зазначених вище цілях.
Будьте відповідальні.
Поважайте авторські права
,,Примітка
yy Під час запису у форматі MP3/WMA
звук не виводиться.
yy Для стабільного запису, рівень
звуку при перезаписі з CD на USB
понижується автоматично.
yy Під час запису рівень гучності можна
регулювати лише від MIN до 30.
(Тільки для функції CD)
yy Якщо зупинити процес запису до
його завершення, будуть збережені
тільки файли, переписані повністю.
(Окрім файлів MP3/WMA)
yy Не від’єднуйте USB-пристрій та не
вимикайте систему під час запису
на USB. У протилежному випадку
може бути створено неповний файл,
який буде неможливо видалити на
комп’ютері.
yy Якщо запис на USB неможливий, на
дисплеї буде відображено наступні
повідомлення: «NO USB», «ERROR»,
«USB FULL», «NOT SUPPORT»,
«FILE MAX».
yy Мультиформатні кард-рідери та
зовнішні жорсткі диски не можуть
використовуватися для запису на
USB.
yy При записі файлу великої тривалості
його розмір обмежений приблизно
512 Мбайт.
,,Примітка
yy Ви можете здійснювати запис
звуку з використанням DJ EFFECT,
SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST
або MIC. (Окрім USB-копіювання)
yy Ви можете управляти записом звуку з
MIC, змінюючи гучність MIC.
yy Можна зберегти не більше 2000
файлів.
yy Запис у режимі AUTO DJ
неможливий.
yy У режимі CD звук з MIC, SCRATCH,
DJ PRO, PARTY THRUST або DJ
EFFECT записується лише якщо
швидкість запису REC установлена
на AUDIO CD X1. Переписується
також вихідний AUDIO CD.
yy Якщо файл MP3/WMA не
підтримується, переписування файлу
може бути зупинено.
yy Файли будуть збережені у вигляді
показаної нижче структури.
AUDIO CD
MP3/WMA
Інше джерело*
Tuner
* : AUX тощо.
Тюнер : Відображається поточна частота
радіостанції, запис якої здійснюється.
3
Експлуатація
yy Хід процесу запису на USB в процентах
відображається на дисплеї. (Тільки
файли MP3/WMA або аудіо компактдиск)
27
28
Експлуатація
Відтворення в режимі JUKE
BOX
Функція JUKE BOX дозволяє створити список
відтворення із ваших улюблених треків/файлів
на диску або USB-пристрої. Список відтворення
може містити до 100 треків/файлів.
Створення списку JUKE BOX
Доступно лише в режимі зупинки.
1. Натисніть і утримуйте JUKEBOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
3
2. Кнопками PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління оберіть трек/файл
для редагування.
3. Натискайте C/V на пульті
дистанційного управління або обертайте
Y , U & SEARCH на системі.
4. Натисніть JUKE BOX / MEMORY.
5. Повторіть кроки з 2 по 3, щоб запрограмувати
інші треки/файли.
6. Ще раз натисніть JUKE BOX / MEMORY.
Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть d/M
після того, як список буде відредаговано.
Експлуатація
2. Оберіть трек/файл натисканням C/V
на пульті дистанційного керування або
обертанням Y , U & SEARCH на
системі.
Видалення списку JUKE BOX
3. Натисніть JUKE BOX / MEMORY для
збереження треку/файлу.
1. Натисніть і утримуйте JUKE BOX / MEMORY
на пульті дистанційного управління, щоб
увійти в режим редагування.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші
треки/файли. (Ви можете редагувати список,
натискаючи PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління для вибору номера
в програмі JUKE BOX.)
5. Ще раз натисніть JUKE BOX / MEMORY.
Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть d/M
після того, як список буде сформовано.
,,Примітка
При створенні або редагуванні
списку JUKE BOX функція REPEAT
вимикається.
Користування JUKE BOX
Один раз натисніть JUKE BOX / MEMORY у
режимі зупинки. На дисплеї з’явиться «JUKE
BOX ON». Щоб відтворити список JUKE BOX,
натисніть d/M на пульті дистанційного управління
або T на системі.
Для скасування один раз натисніть JUKE BOX
/ MEMORY. На дисплеї з’явиться «JUKE BOX
OFF».
Редагування списку JUKE BOX
Доступно лише в режимі зупинки.
1. Натисніть і утримуйте JUKE BOX / MEMORY
на системі, щоб увійти в режим редагування.
Функція видалення працює лише в режимі
редагування.
2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи
PRESET·FOLDER W/S на пульті
дистанційного управління.
3. Після вибору пісні натисніть кнопку DELETE.
,,Примітка
yy Щоб перевірити стан JUKE BOX,
один раз натисніть JUKEBOX /
MEMORY.
yy Якщо список JUKE BOX відсутній,
при натисканні JUKE BOX на дисплеї
буде показано UKE BOX / MEMORY.
yy Функція JUKE BOX відключається у
наведених нижче ситуаціях.
-- Перемикання на іншу функцію.
-- Вимкнення і ввімкнення системи.
-- Натискання цифрових кнопок на
пульті дистанційного управління.
-- Відтворення файлу з
використанням SEARCH і
Y , U & SEARCH.
yy Список JUKE BOX очищується у
наведених нижче випадках.
-- Виймання диска або USBпристрою.
-- Видалення або запис аудіофайлів
на USB-пристрої.
Експлуатація
,,Примітка
Інші операції
Тимчасове приглушення звуку
Натисніть
на пульті дистанційного управління,
щоб відключити звук.
Функція приглушення звуку може знадобитися,
наприклад, якщо ви хочете відповісти на
телефонний дзвінок, при цьому на дисплеї
з’явиться «MUTE».
Для скасування ще раз натисніть
рівень гучності.
29
або змініть
yy Якщо пристрій перебуває у режимі
DEMO, режим DEMO залишається
активованим навіть після відключення
шнура живлення від розетки.
yy Коли активний режим DEMO, ви
можете користуватися іншими
функціями, при цьому роботу режиму
DEMO буде тимчасово призупинено.
- Якщо протягом 10 секунд не буде
натиснута жодна кнопка, пристрій
автоматично повернеться в режим
DEMO.
Використання мікрофона
Ця функція дозволяє уникнути переляку при
ввімкненні системи, якщо гучність установлена на
високий рівень.
1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
Щоб увімкнути функцію CHILDSAFE, натисніть
і утримуйте кнопку OK на системі, установивши
рівень гучності системи на «MIN».
У режимі CHILDSAFE гучність збільшується
поступово.
Щоб вимкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і
утримуйте кнопку OK на системі, коли функція
ввімкнена і рівень гучності встановлено на «MIN».
,,Примітка
Під час роботи функції CD, USB або
BT, режим CHILDSAFE відключається
приблизно за 2 хвилини після
ввімкнення системи, навіть якщо цей
режим активований.
Відображення інформації файлу
(ID3 TAG)
При відтворенні MP3-файлів, що містять
інформацію про файл, можна переглянути цю
інформацію, послідовно натискаючи INFO / SLEEP.
DEMO
Коли живлення вимкнене, один раз натисніть
кнопку USB REC / DEMO на системі. Система
ввімкнеться і на дисплеї будуть відображені всі
функції з демонстрацією звучання. Щоб скасувати
функцію DEMO, повторно натисніть USB REC /
DEMO.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Співайте під акомпанемент. Відрегулюйте
гучність мікрофона, обертаючи MIC. за і проти
годинникової стрілки.
,,Примітка
yy На той час, коли мікрофон не
використовується, установіть MIC. на
мінімум або вимкніть функцію MIC та
відключіть мікрофон від роз’єму MIC.
yy Якщо мікрофон знаходиться надто
близько до динаміка, можуть
виникати гучні шуми. У цьому
випадку розташуйте мікрофон подалі
від динаміка, або знизьте рівень
звуку з мікрофона за допомогою
кнопок MIC..
yy Якщо гучність мікрофона зависока,
можуть виникати викривлення звуку.
У цьому випадку оберніть MIC. на
мінімум.
yy Якщо гучність вашого мікрофона низька
навіть якщо MIC VOL установлено
на максимум, ви можете зменшити
гучність джерела аудіосигналу.
-- Виконайте наведені нижче вказівки.
1. Натисніть і утримуйте кнопку
VOICE CANCELLER на системі.
2. Зменште гучність джерела
аудіосигналу, обертаючи VOL.
на системі проти годинникової
стрілки. Для скидання вимкніть
живлення.
3
Експлуатація
Режим CHILDSAFE
30
Експлуатація
ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
Натисніть і утримуйте VOICE CANCELLER,
на дисплеї з’явиться «ON».
Для скасування ще раз натисніть і
утримуйте VOICE CANCELLER.
Якість роботи функції VOICE CANCELLER
залежить від якості запису музичного
файлу.
3
,,Примітка
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Для скидання змініть функцію,
відключіть мікрофон або змініть
музику.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
LIGHTING
Експлуатація
yy Ця функція доступна в режимах CD,
USB і BT (Bluetooth).
Ця функція створює святкову атмосферу
завдяки світловим ефектам.
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
1. Натисніть LIGHTING / PARTY LINK на
системі.
yy Ця функція доступна тільки при
підключеному мікрофоні.
При натисканні режими змінюються в
наступному порядку :
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «NOT SUPPORT».
OFF
PEACEFUL
ROMANTIC
COOL
UPBEAT
FIERY
EXCITED
DYNAMIC
HEALING
SUNNY
PARTY
OFF ...
yy Для скидання змініть функцію або
відключіть мікрофон.
yy Ця функція недоступна для
монофонічних джерел звуку.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
Тональність регулюється в діапазоні
9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова
тональність).
yy Щоб підвищити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER( ).
yy Щоб понизити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте KEY CHANGER( ).
,,Примітка
yy Світлові ефекти доступні для всіх
функцій.
yy Функція освітлення вмикається в
попередньому режимі при першому
натисканні кнопки LIGHTING / PARTY
LINK, для зміни режиму натисніть
кнопку ще раз.
PARTY THRUSTER
Переміщайте ручку для створення
святкової атмосфери.
OFF
THRUST 1
THRUST 2
CLIMAX
Світлова куля на системі, світлодіодні вогні
та звукові ефекти реагують на переміщення
важеля PARTY THRUSTER.
Експлуатація
Налаштування
годинника
Використання системи в
якості будильника
1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте кнопку ALARM.
2. Натисніть і утримуйте кнопку CLOCK.
3. Оберіть режим відображення
часу кнопками C/V на пульті
дистанційного управління.
- AM 12:00 (при відображенні у форматі
AM/PM), або 0:00 (для відображення у
24-годинному форматі)
4. Для підтвердження вибору натисніть
SET.
6. Натисніть SET.
7. Установіть хвилини кнопками C/V
на пульті дистанційного управління.
8. Натисніть SET.
Налаштування годинника
через застосунок «Music
Flow Bluetooth»
Установіть застосунок «Music Flow
Bluetooth» на свій Android-пристрій. (Див.
стор. 22)
Після встановлення Bluetooth-з’єднання
за допомогою застосунку «Music Flow
Bluetooth» відбудеться автоматична
синхронізація годинника системи з
годинником пристрою.
1. Увімкніть систему.
3. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління змініть
години і хвилини та натисніть SET для
підтвердження.
4. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління оберіть
функцію на натисніть SET для
підтвердження.
- У режимі Tuner кнопками C/V
на пульті дистанційного управління
оберіть номер станції та натисніть SET.
Якщо номер відсутній, цей крок буде
пропущено.
5. Кнопками C/V на пульті
дистанційного управління змініть
гучність та натисніть SET для
підтвердження.
,,Примітка
yy Коли система буде вимкнена після
установки часу, показання годинника
можна побачити, натиснувши кнопку
CLOCK.
yy Після налаштування годинника ви
можете налаштувати будильник.
yy Після установки часу та
налаштування будильника, можна
перевірити настройки будильника,
натиснувши кнопку ALARM, навіть
якщо систему вимкнено.
yy Для вибору режиму ALARM ON/OFF
натискайте кнопку ALARM.
3
Експлуатація
5. Установіть години кнопками C/V на
пульті дистанційного управління.
31
32
Експлуатація
Налаштування таймера
автоматичного вимкнення
1. Натисніть і утримуйте INFO / SLEEP.
Яскравість світіння дисплея зменшиться
вдвічі.
2. Послідовно натискайте кнопку INFO /
SLEEP для вибору тривалості роботи
до автоматичного вимкнення від 10 до
180 хвилин. Після закінчення заданого
проміжку часу система автоматично
вимкнеться.
3
Експлуатація
Щоб скасувати функцію автоматичного
відключення, послідовно натискайте INFO
/ SLEEP до появи надпису «SLEEP 10»,
потім натисніть INFO / SLEEP ще раз, поки
відображається «SLEEP 10».
,,Примітка
yy Ви можете перевірити, скільки часу
залишилося до вимкнення системи.
yy Натисніть і утримуйте INFO / SLEEP,
щоб перевірити або змінити час, що
залишився.
yy Ви можете змінити час, що
залишився, коли відображається час,
що залишився, або «DIMMER».
Затемнення
Натисніть і утримуйте INFO / SLEEP.
Яскравість світіння дисплея зменшиться
вдвічі. Для скасування натисніть і
утримуйте INFO / SLEEP, після чого
послідовно натискайте цю кнопку, поки
затемнення не буде відключене.
,,Примітка
При активації функції Затемнення всі
СД-індикатори згасають.
Автоматичне
вимикання
Якщо до головної системи не підключений
зовнішній пристрій і система не
використовується впродовж 20 хвилин,
вона автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається
через шість годин, якщо зовнішній пристрій
підключений до головної системи через
аналогові входи.
При встановленому з’єднанні WIRELESS
PARTY LINK, функція автоматичного
вимкнення живлення застосовується лише
до ГОЛОВНОЇ системи. На ПІДЛЕГЛІЙ
системі функція автоматичного вимкнення
живлення доступна після роз’єднання
ПІДЛЕГЛОЇ і ГОЛОВНОЇ системи.
Як відключити з'єднання з
бездротовою мережею або з
бездротовим пристроєм.
Вимкніть систему, натиснувши кнопку
живлення не менше ніж на 5 секунд.
Експлуатація
Автоматичне ввімкнення
живлення
Система автоматично вмикається при
прийомі вхідного сигналу: LG TV або
Bluetooth.
При спробі підключення Bluetoothпристрою система вмикається і з’єднується
з вашим Bluetooth-пристроєм. Ви можете
відтворювати музику.
,,Примітка
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
yy Після розірвання Bluetooth-з’єднання
з системою деякі інші Bluetoothпристрої намагатимуться установити
з’єднання із системою. З цієї причини
рекомендується розірвати з’єднання
перед вимкненням системи.
yy При спробі встановлення зв’язку із
застосунком «Music Flow Bluetooth»
вмикається функція Bluetooth-зв’язку
системи.
yy При ввімкненні системи за
допомогою функції LG TV або
Bluetooth, вмикається відповідна
функція системи.
yy Якщо вже було здійснене сполучення
системи, система вмикається
автоматично при надходженні
вхідного сигналу.
yy Якщо вимкнути систему, натиснувши
кнопку живлення більше ніж на
5 секунд, функцію «Автоматичне
ввімкнення живлення» буде
відключено. Щоб активувати її,
увімкніть систему.
Автоматична зміна функції
Система розпізнає надходження
вхідних сигналів Bluetooth і LG TV або
підключеного переносного пристрою,
після чого автоматично активує відповідну
функцію.
При спробі під'єднання
пристрою Bluetooth
При підключенні Bluetooth-пристрою до
системи активується функція Bluetooth.
Відтворюйте музику на Bluetooth-пристрої.
При підключенні до PORT.IN
При підключенні переносного пристрою
до роз’єму PORT.IN буде обрано функцію
PORTABLE. Відтворюйте музику на
переносному пристрої.
Якщо підключений телевізор LG
При ввімкненні телевізора LG, підключеного
через LG Sound Sync, на системі
вмикається функція LG TV. Ви можете
слухати звук з вашого телевізора.
,,Примітка
yy Ця функція недоступна під час запису
або видалення.
yy Ця функція працює лише з
пристроями, які підключалися
раніше.
3
Експлуатація
yy Залежно від підключеного пристрою,
при ввімкненні системи Bluetoothзв’язок може бути не встановлений.
33
34
Експлуатація
LG Sound Sync
Деякими функціями даної системи
можна управляти за допомогою пульта
дистанційного управління вашого
телевізора з функцією LG Sound Sync.
Система сумісна з телевізорами LG, які
підтримують функцію LG Sound Sync.
Переконайтеся, що на вашому телевізорі є
логотип LG Sound Sync.
3
Експлуатація
Функції, якими можна управляти за
допомогою пульта дистанційного
управління телевізора LG: Збільшення/
зменшення гучності, приглушення звуку
Для отримання додаткових відомостей
про LG Sound Sync дивіться інструкцію з
експлуатації до вашого телевізора.
1. Увімкніть систему, натиснувши 1 на
пульті дистанційного управління або 1/!
на системі.
2. Натискайте F / WIRELESS LINK на
системі або F на пульті дистанційного
управління, поки не буде обрана функція
LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора
на відтворення звуку через систему:
Меню настройок телевізора [Sound] ->
[TV Sound output] -> [LG Sound Sync
(Wireless)]
На дисплеї приблизно на 3 секунди
з’явиться «PAIRED», після чого
на дисплеї буде відображено «LG
TV», якщо систему було правильно
підключено до телевізора.
,,Примітка
yy Ви також можете використовувати
пульт дистанційного управління
системи при користуванні функцією
LG Sound Sync. При повторному
використанні пульта дистанційного
управління телевізора систему буде
синхронізовано з телевізором.
yy При порушенні підключення перевірте
стан системи і телевізора : живлення,
функція.
yy Перевірте стан системи та стан
підключення у перелічених нижче
випадках в разі використання LG
Sound Sync.
-- Система вимкнена.
-- Увімкнена інша функція.
-- Порушення бездротового з'єднання
через перешкоди або відстань.
yy Час до вимкнення системи може бути
різним залежно від вашого телевізора.
yy При спробі змінити функцію на LG TV,
гучність буде встановлено на рівень,
заданий для функції LG TV.
yy Вигляд меню налаштувань телевізора
може відрізнятися залежно від марки
або моделі телевізора.
yy Якщо установити з’єднання через LG
Sound Sync, коли вже установлене
з’єднання із застосунком «Music Flow
Bluetooth», буде доступне управління
за допомогою застосунку.
yy Якщо вимкнути систему
безпосередньо натиснувши 1 на
пульті дистанційного управління або
1/! на системі, з'єднання LG Sound
Sync буде розірване. Щоб знову
скористатися функцією, потрібно
повторно з’єднати TV і систему.
yy Якщо підключити телевізор LG, коли
Bluetooth вже використовується,
Bluetooth-з’єднання буде розірване і
буде підключено телевізор LG.
yy При з'єднанні TV і системи через
LG Sound Sync гучність може
збільшитися.Зменште гучність TV та
повторно з'єднайте його з системою.
Експлуатація
Підключення
WIRELESS PARTY
LINK
Звук з системи
(ГОЛОВНА) паралельно
відтворюється на системі
(ПІДЛЕГЛА).
Ця функція доступна на пристроях, які
підтримують WIRELESS PARTY LINK.
Назву функції розширення бази
відтворення звуку на сумісні вироби через
дротове і бездротове з’єднання було
замінено на PARTY LINK або WIRELESS
PARTY LINK.
35
,,Примітка
yy Ця функція недоступна, якщо ви
використовуєте LG Sound Sync. При
підключенні в режимі LG TV на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Мікрофон можна використовувати
лише на ПІДЛЕГЛІЙ системі. Кількість
доступних функцій на ПІДЛЕГЛІЙ
системі обмежена.
yy Коли WIRELESS PARTY LINK
відключено, ПІДЛЕГЛА система
переходить у режим BT.
yy Якщо встановити з’єднання не
вдається, на дисплеї з’явиться
«FAILED».
yy З’єднання WIRELESS PARTY LINK буде
розірвано при вимкненні системи або
при натисканні F / WIRELESS LINK на
системі на 3 секунди.
yy Звук MASTER системи і SLAVE системи
може відрізнятися залежно від стану
відтворення або джерела.
yy Перевірте наступну інформацію перед
з’єднанням через Bluetooth.
1. Натисніть на 3 секунди F / WIRELESS
LINK на системі.На дисплеї з’явиться
PARTY LINK MODE SELECT.
2. Обертанням Y , U & SEARCH на
системі оберіть MASTER або SLAVE.
- Система
: Обрати ГОЛОВНИЙ.
-С
истема
: Обрати ПІДЛЕГЛИЙ.
Дві системи розпочнуть процес
установлення з’єднання між собою.
3. Після успішного встановлення з’єднання
між двома системами на ГОЛОВНІЙ
системі з’явиться повідомлення «Назва
підлеглого пристрою CONNECTED».
На ПІДЛЕГЛІЙ системі з’явиться
«CONNECTED TO назва головного
пристрою» і невдовзі зміниться на
ПІДЛЕГЛИЙ.
-- До MASTER системи можна
підключити лише один Bluetoothпристрій. Підключити Bluetoothпристрій до SLAVE системи
неможливо.
-- З’єднання WIRELESS PARTY LINK
підтримується лише на пристроях
на базі Android і iOS. (З’єднання
WIRELESS PARTY LINK може
не підтримуватися залежно від
характеристик підключеного
пристрою або операційної системи.)
-- Знімні/замінні Bluetooth-пристрої
(наприклад, адаптери тощо), не
підтримують з’єднання WIRELESS
PARTY LINK.
-- При встановленому з’єднанні
WIRELESS PARTY LINK, Bluetoothз’єднання недоступне під час запису
або видалення.
yy Коли встановлене з’єднання WIRELESS
PARTY LINK, ви не зможете підключити
PARTY LINK.
3
Експлуатація
yy Функція приглушення звуку працює
синхронно на обох системах.
36
Пошук і усунення несправностей
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Проблема
Пристрій не працює
належним чином.
Причина і спосіб усунення
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача
тощо) і ввімкніть знову.
yy Від’єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного
зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача,
підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не
вмикається.
4
Пошук і усунення несправностей
Відсутній звук.
yy Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур
живлення до розетки.
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
yy Переконайтеся, що обрано правильну функцію.
Натисніть перемикач функції та перевірте, яка функція ввімкнена.
yy Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи
придатний даний диск для відтворення на системі.
Система не
розпочинає
відтворення.
yy Не вставлений диск. Вставте диск.
yy Диск забруднений. Очистіть диск. (Див. стор. 40)
yy Диск вставлений неправильною стороною.
Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
yy Антена розташована або підключена неправильно.
Надійно підключіть антену.
Неможливо
налаштуватися на
радіостанцію.
yy Занадто низька потужність сигналу радіостанції.
Налаштуйтеся на станцію вручну.
yy Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час
автоматичної настройки зі збереженням у пам’яті).
Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 24.
Пошук і усунення несправностей
Проблема
37
Причина і спосіб усунення
yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до
системи.
Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не
Пульт дистанційного
більше 7 м.
управління не
y
y
Між пультом дистанційного управління та системою наявна
працює належним
перешкода. Усуньте перешкоду.
чином.
yy Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління.
Установіть нові батарейки.
Не працюють
світлові ефекти
Синхронізація звуку
LG Sound Sync не
працює.
yy Перевірте світлові ефекти натисканням LIGHTING / PARTY LINK.
yy Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound
Sync.
yy Перевірте з’єднання LG Sound Sync.
yy Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.
4
Пошук і усунення несправностей
38
Додаток
Загальні технічні характеристики
Загальні
Електроживлення
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на системі.
Очікування мережі : 0,5 Вт
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Вага нетто (прибл.)
Діапазон робочих
температур
Робочий діапазон відносної
вологості
(усі мережні порти активні.)
Прибл. 330 мм x 815 мм x 302 мм
Прибл. 16,8 кг
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
60 %
Вхідні з’єднання
5
Аналоговий аудіовхід
(AUX IN)
Аналоговий аудіовихід (AUX
OUT)
Вхід для переносних
пристроїв (PORT. IN)
Мікрофон (MIC 1/2)
2,0 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, роз'єм RCA (Л, П)
2,0 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, роз’єм RCA (Л, П)
1,4 Вскв. (стереороз’єм 3,5 мм) x 1
Чутливість 20 мВ (1 кГц), роз’єм 6,3 мм x 2
Додаток
Тюнер
Діапазон настройки FM
87,5 - 108,0 МГц або 87,50 - 108,00 МГц
Система
Діапазон відтворюваних
частот
Співвідношення сигнал/шум
Динамічний діапазон
Живлення на шині даних
(USB)
40 - 20,000 Гц
Не менше 75 дБ
Не менше 80 дБ
5 В 0 500 мА
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)
Загальна вихідна
потужність
1000 Вт
ВИС.
300 Вт × 2 (4 Ω при 1 кГц, кнв 10 %)
НИЗ.
400 Вт × 1 (3 Ω при 200 Гц, кнв 10 %)
yy Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Додаток
39
Торгові марки і ліцензії
Права на словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® належать Bluetooth® SIG, Inc.,
компанія LG Electronics використовує дані знаки за ліцензією.
Інші торгові знаки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.
5
Додаток
40
Додаток
Обслуговування
Зауваження стосовно
дисків
Поводження з дисками
Забороняється наклеювати на диск папір
або клейку стрічку.
Зберігання дисків
Після користування зберігайте диски у
футлярах. Бережіть диски від прямої
дії сонячного світла або джерел тепла,
ніколи не залишайте їх у припаркованому
автомобілі під прямим сонячним світлом.
Чищення дисків
5
Відбитки пальців і пил на диску можуть
спричинити зниження якості зображення
і звуку. Перед відтворенням очистіть диск
чистою м’якою тканиною. Протирайте диск
від центру до країв.
Додаток
Не використовуйте для чищення дисків
сильні розчинники, такі як спирт, бензин,
ацетон, побутові чистильні засоби, а також
антистатичні аерозолі для грамплатівок.
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти виріб, для
забезпечення максимального захисту
запакуйте його тим же чином, яким він був
запакований виробником.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля
виробу леткі речовини, такі як інсектицидні
аерозолі. Сильний тиск при протиранні
може зіпсувати поверхню. Не залишайте
надовго гумові або пластикові предмети в
контакті з приладом.
Чищення виробу
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні
сильно забруднені, очистіть їх м’якою
тканиною, злегка зволоженою в слабкому
миючому розчині. Не застосовуйте сильні
розчинники, такі як спирт, бензин або
ацетон, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню приладу.
Технічне обслуговування
приладу
Даний прилад є високотехнологічним
прецизійним виробом. Якщо лінзи системи
оптичного зчитування та деталі приводу
диска забруднені або зношені, якість
зображення може значно погіршитися.
Детальніше дізнайтеся у найближчого
офіційного дилера.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising