LG | RK3 | User manual | LG RK3 Інструкція користувача

LG RK3 Інструкція користувача
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Високопотужна
акустична
система
Перед використанням виробу уважно прочитайте даний
посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.
МОДЕЛЬ
RK3
*MFL70041930*
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Усі права застережено.
2018-05-28 �� 4:27:57
1
2
Початок роботи
Початок роботи
Заходи безпеки
1
УВАГА
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД
ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням
блискавки зі стрілкою
в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача
про наявність у корпусі
приладу неізольованих
деталей, що перебувають
під високою напругою,
величина якої достатня, щоб
становити ризик ураження
електричним струмом.
Знак оклику в
рівносторонньому трикутнику
призначений для того, щоб
попередити користувача
про наявність важливих
вказівок з експлуатації
й обслуговуванню в
документації з комплекту
пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ
ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і
не ставте на пристрій предмети, заповнені
рідиною, наприклад, вази.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте
пристрій у замкнутому просторі, наприклад,
на полиці між книжок та т.п.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 2
УВАГА: Не використовуйте поруч
із виробом високовольтні пристрої.
(Наприклад, електричні мухобійки).
Електричний розряд може пошкодити виріб.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Установлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У
жодному разі не ставте прилад на ліжко,
диван, килим або іншу подібну поверхню,
де вентиляційні отвори можуть бути
заблоковані. Не допускається вбудовування
виробу, наприклад, у книжкову шафу або
в стелаж, якщо в місці встановлення не
забезпечується належна вентиляція, або
таке встановлення суперечить інструкціям
виробника.
УВАГА: Інформація про знаки безпеки,
зокрема відомості про виріб і параметри
живлення, міститься на заводській
табличці, розташованій на нижній або будьякій іншій стороні виробу.
УВАГА стосовно шнура живлення
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
Переконайтеся, що параметри
електромережі відповідають технічним
даним, наведеним у даній інструкції. Не
перевантажуйте штепсельні розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або
тріснута ізоляція є джерелом небезпеки.
Будь-яка з цих обставин може стати
причиною ураження електричним струмом
або пожежі. Періодично перевіряйте
шнур живлення вашого пристрою, та,
якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від'єднайте
його, припиніть використання пристрою
та замініть шнур живлення його точним
аналогом, звернувшись до офіційного
сервісного центру. Бережіть шнур живлення
від фізичного і механічного ушкодження,
не допускайте сплутування, заломлення,
затискання, защемлення дверима, не
наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм.
Для відключення від електромережі
використовується вилка електроживлення.
До вилки електроживлення повинен бути
забезпечений легкий доступ на випадок
аварійної ситуації.
2018-05-28 �� 4:28:05
Початок роботи
Позначення
~
Означає змінний струм (AC).
0
Означає постійний струм (DC).
Означає обладнання класу II.
1
Означає режим очікування.
!
Означає «УВІМК.» (живлення).
Означає небезпечну напругу.
>>Увага!
Захист від вологи і бризок (IPX4)
Даний пристрій має захист від вологи
і бризок класу IPX4. IPX4 це клас
захисту, який забезпечує захист
від водяних бриз. Дана акустична
система є бризкозахищеною, але при
використанні під водою вона може
пошкодитись.
yy Не використовуйте систему,
зануривши ї у воду або в іншу рідину.
yy Не розбризкуйте воду на систему.
yy Надійно закривайте кришку порту,
коли ви не користуєтеся системою.
yy Під час заряджання акумулятора не
піддавайте систему дії води.
yy Якщо на систему потрапила вода,
витріть її м’якою сухою тканиною.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 3
Вказівки з поводження з
акумулятором
yy Даний пристрій обладнаний вбудованим
свинцево-кислотним акумулятором з
клапанним регулюванням.
(12 В/7,0 A-год)
yy Не користуйтеся батареєю у замкненому
просторі або біля відкритого полум’я.
yy Заряджайте акумуляторну батарею
з дотриманням наведених умов
заряджання.
yy Не користуйтеся акумуляторною
батареєю при виявленні корозії на
клемах, витоків або деформації корпусу
батареї.
yy У випадку витоку із батареї, вийміть
батарею із системи з дотриманням
заходів із захисту рук і одягу, та будьте
надзвичайно обережні, щоб не допустити
ураження очей і шкіри.
yy Якщо при витоку рідини із батареї вона
потрапляє на шкіру або одяг, негайно
змийте цю рідину великою кількістю
чистої води.
При потраплянні бриз рідини в очі
негайно промийте очі великою кількістю
чистої води та зверніться до лікаря.
yy Не використовуйте одночасно батареї
різного типу, марки або рівня заряду.
yy Не викидайте батареї у вогонь та не
піддавайте їх нагріву.
yy Не замикайте накоротко клеми батареї.
yy Не розбирайте, не переробляйте та не
руйнуйте батареї.
yy Не залишайте батареї в межах
досяжності дитини.
yy Акумуляторна батарея може бути
замінена. Якщо акумулятор з часом
розряджається все швидше і швидше,
це означає, що акумулятор потрібно
замінити. Для обслуговування
акумуляторної батареї звертайтеся
до центру технічної підтримки LG
Electronics.
yy Перед тривалою перервою в
користуванні повністю зарядіть
акумулятор та вимкніть вимикач ON/
OFF (OFF). Зберігайте акумулятор у
прохолодному сухому місці.
yy Під час зберігання акумулятора
заряджайте його не рідше одного разу в
три місяці.
Якщо акумулятор зберігається протягом
тривалого часу без зарядки, термін його
служби може бути скорочений.
yy Використані батареї підлягають
переробці або утилізації окремо від
побутових відходів.
1
Початок роботи
Даний прилад обладнано замінною
батарейкою або акумулятором.
Безпечний спосіб видалення батарейок
або акумуляторів із приладу: Видаліть
стару батарейку або акумулятор у порядку,
зворотному до порядку їх встановлення.
З метою запобігання забрудненню
навколишнього середовища та уникнення
потенційної загрози здоров’ю людини
та тварин, старі елементи живлення
повинні бути здані до спеціалізованих
пунктів прийому, де вони будуть належним
чином утилізовані. Утилізація батарейок
та акумуляторів разом з іншими видами
сміття забороняється. Батарейки і
акумулятори рекомендується здавати до
місцевих безоплатних пунктів прийому. Не
допускайте надмірного нагріву батарей під
дією сонячного світла, вогню тощо.
УВАГА: Забороняється розташовувати на
приладі джерела відкритого полум’я, такі як
запалені свічки та т.п.
3
2018-05-28 �� 4:28:09
4
Зміст
Зміст
1
Початок роботи
3
Експлуатація
2
3
6
6
6
6
6
7
8
9
10
11
Заходи безпеки
– Вказівки з поводження з
акумулятором
Особливості моделі
Вимоги до відтворюваних файлів
– Вимоги до аудіофайлів
– Сумісні USB-пристрої
– Вимоги до USB-пристроїв
Верхня панель
Задня Панель
Переміщення системи
Підключення живлення
Заряджання акумуляторної батареї
13
13
14
2
Підключення
12
12
12
Підключення зовнішньої апаратури
– Підключення до входу PORT IN.
– Прослуховування музики з
переносного програвача
– Підключення до USB-порту
Основні операції
– Керування відтворенням з USB
Використання технології бездротового
зв’язку BLUETOOTH®
– Прослуховування музики, що
зберігається на Bluetooth-пристроях
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Програмування радіостанцій
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
Регулювання звуку
– Вибір звукових установок
Інші операції
– DEMO
– Використання мікрофона
– Автоматичне вимикання
– Автоматичне ввімкнення живлення
– Автоматична зміна функції
12
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 4
14
17
17
17
17
18
18
18
18
19
21
22
22
2018-05-28 �� 4:28:09
Зміст
5
4
Пошук і усунення
несправностей
23
23
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
5
Додаток
2
24
25
25
25
Загальні технічні характеристики
Обслуговування
– Поводження з виробом
Торгові марки і ліцензії
3
1
4
5
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 5
2018-05-28 �� 4:28:09
6
Початок роботи
Особливості моделі
1
Bluetooth
®
Початок роботи
Прослуховування музики з Bluetoothпристроїв.
Гніздо для підключення
переносних пристроїв
Прослуховування музики з переносних
пристроїв. (MP3-плеєр, ноутбук тощо)
Переміщення системи
Система обладнана коліщатками і ручкою
для легкого переміщення.
Вимоги до
відтворюваних
файлів
Вимоги до аудіофайлів
Сумісність файлів MP3/WMA з даним
пристроєм має наступні обмеження.
yy Частота дискретизації: 32 - 48 кГц (MP3),
32 - 48 кГц (WMA)
yy Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (МР3), 40 - 192
кбіт/с (WMA)
yy Максимальна кількість файлів : 999
yy Максимальна кількість папок : 99
yy Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
yy Деякі MP3/WMA-файли можуть не
відтворюватися залежно від типу або
формату файлу.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 6
Сумісні USB-пристрої
yy MP3-плеєр: MP3-плеєри з флешпам’яттю.
yy USB флеш-накопичувачі:
Пристрої з підтримкою USB 2,0 або USB
1,1.
yy Функція USB цього пристрою підтримує
не всі USB-пристрої.
Вимоги до USB-пристроїв
yy Пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно установлювати
додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
yy Не від’єднуйте USB-пристрій під час його
роботи.
yy У разі підключення USB-пристрою
великої місткості, розпізнавання може
тривати довше кількох хвилин.
yy Для запобігання втраті даних виконуйте
резервне копіювання.
yy Якщо використовується USB-подовжувач
або USB-концентратор, USB-пристрій не
буде розпізнано.
yy Пристрої з файловою системою NTFS
не підтримуються. (Підтримується тільки
файлова система FAT (16/32)).
yy Дана система розпізнає до 999 файлів.
yy Не підтримується робота з зовнішніми
жорсткими дисками, SSD, кардрідерами, заблокованими пристроями та
внутрішньою пам’яттю пристроїв з USBінтерфейсом.
yy USB-порт системи не можна підключити
до комп’ютера. Цю систему не можна
використовувати як пристрій для
збереження даних.
yy Деякі USB-пристрої можуть не працювати
з цією системою.
2018-05-28 �� 4:28:09
Початок роботи
7
Верхня панель
a
b
c d e
f
1
Початок роботи
g
a MIC VOL. s
Регулювання гучності мікрофона.
b Кришка порту
,,Примітка
Надійно закривайте кришку порту, коли
ви не користуєтеся системою.
c MIC IN.
Підключіть мікрофон.
d USB-порт
Ви можете відтворювати музику,
підключивши зовнішній USB-пристрій.
e PORT (Переносний пристрій) IN.
Підключіть переносний пристрій.
f s MAIN VOL.
Регулювання гучності акустичної
системи.
g 1 (Режим очікування)
Вмикання і вимикання живлення.
ECHO / DEMO
- Обирає режим ECHO.
- При натисканні кнопки ECHO / DEMO
при вимкненому живленні відбудеться
перехід у режим DEMO.
VOCAL EFFECTS
Вибір режиму VOCAL EFFECTS.
VOICE CANCELLER
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
(KEY CHANGER)
Вибір тональності у відповідності до
тембру вашого голосу.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 7
h
i
h Дисплей
i F (Функція)
Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
N (Відтворення/Пауза)
Початок або призупинення відтворення.
PRESET/REPEAT
- Вибір номера запрограмованої
радіостанції. /
Натисніть і утримуйте для збереження
радіостанції.
- Прослуховування файлів у режимі
повтору або в довільному порядку.
- Показує назви всіх підключених
Bluetooth-пристроїв у режимі Bluetooth.
SOUND EFFECT/BASS BLAST(або
BASS BLAST+)
- Вибір режиму звучання.
- Натисніть і утримуйте, щоб
безпосередньо обрати ефект BASS
(або BASS +).
C/V
- Швидкий перехід до попереднього або
наступного треку. /
Натисніть і утримуйте, щоб знайти
потрібне місце в межах файлу.
- Вибір радіостанцій.
2018-05-28 �� 4:28:13
8
Початок роботи
Задня Панель
1
a
Початок роботи
d
b
c
e
a FM-антена
b Кришка порту
,,Примітка
Надійно закривайте кришку порту, коли
ви не користуєтеся системою.
c Індикатор заряду батареї
d Перемикач Живлення УВІМК./ВИМК.
ВМИКАННЯ і ВИМИКАННЯ живлення
системи.
(Акумулятор можна заряджати, коли
пристрій перебуває в стані (OFF).)
e Роз’єм для підключення кабеля живлення
змінного струму
,,Примітка
Перед користуванням використанням
повністю зарядіть акумулятор
пристрою.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 8
2018-05-28 �� 4:28:14
Початок роботи
>>Увага!
yy Не смикайте ручку надто сильно. Це
може призвести до пошкодження
системи.
Система обладнана коліщатками і ручкою
для легкого переміщення.
yy Не вішайте важкі предмети на ручку.
Це може призвести до пошкодження
системи.
yy Не везіть систему, тягнучи за ручку,
по неасфальтованій дорозі та по
сходах.
yy Не допускайте падіння системи під
час її переміщення.
1
Початок роботи
Переміщення
системи
1. Натисніть кнопку блокування на ручці.
9
yy Перед переміщенням системи
від’єднайте всі з’єднувальні кабелі.
yy Не ставайте та не сідайте на
систему. Це може призвести до
падіння системи та травмування.
2. Витягніть ручку.
yy Не ставте систему на нестійку
поверхню, розташовуйте її в
безпечному місці, недосяжному для
дітей.
yy Будьте обережні, щоб не допустити
падіння системи. Це може призвести
до її пошкодження а також до травм
і/або матеріальних збитків.
yy Складайте ручку на час
використання системи.
,,Примітка
Щоб скласти ручку, натисніть кнопку і
натисніть на ручку.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 9
2018-05-28 �� 4:28:14
10
1
Початок роботи
Підключення
живлення
3. Увімкніть вимикач ON/OFF (ON).
Початок роботи
Підключіть систему до джерела живлення
за допомогою кабеля живлення із
комплекту.
1. Приєднайте кабель живлення із
комплекту до системи.
2. Підключіть кабель живлення до розетки.
b
a
Кабель для
підключення до
електромережі
змінного струму
,,Примітка
yy При вмиканні вимикача ON/OFF
(ON) система вмикається, навіть
якщо до цього вона була вимкнена.
Якщо заряд акумулятора дуже
низький, система не ввімкнеться при
натисканні перемикача ON/OFF (ON).
yy Якщо рівень заряду акумулятора
низький, починає часто мигати
індикатор LOW BATTERY на системі.
При подальшому зниженні заряду
акумулятора система автоматично
вимикається.
yy При вимиканні вимикача ON/OFF
(OFF) попередні установки можуть
бути втрачені.
yy При вимкненні системи через
низький заряд акумулятора
попередні установки могли не
зберегтися.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 10
2018-05-28 �� 4:28:14
Початок роботи
Заряджання
акумуляторної
батареї
-- При підключенні до джерела живлення
змінного струму розпочинається
заряджання акумуляторної батареї.
1
Початок роботи
Система обладнана вбудованою
акумуляторною батареєю.
11
-- Якщо індикатор заряду акумулятора
світить червоним, це означає, що заряд
акумулятора низький.
-- Якщо індикатор заряду акумулятора
світить зеленим, це означає, що
заряджання акумулятора завершено.
Для ефективної роботи акумулятора
рекомендується повністю заряджати
пристрій, доки зелений світлодіод не
згасне.
-- Перед першим використанням системи
заряджайте акумулятор упродовж
приблизно 11 годин.
,,Примітка
yy Час роботи, прибл. 13 годин. (Після
повного заряджання акумулятора
і при безперервному відтворенні
з рівнем гучності 50 %.) Може
відрізнятися в залежності від стану
батареї і умов експлуатації.
yy При прослуховуванні музики під
час заряджання, заряджання може
тривати довше.
yy Якщо акумулятор розрядився,
повністю зарядіть його протягом
рекомендованого періоду часу.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 11
2018-05-28 �� 4:28:14
12
Підключення
Підключення
зовнішньої
апаратури
2
Підключення до входу
PORT IN.
,,Примітка
Автоматичне перемикання на
функцію PORTABLE при підключенні
переносного пристрою до роз’єму
PORT IN.
Підключення до USB-порту
Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач
тощо) до USB-порту системи.
Підключення
Підключіть вихідний роз’єм (вихід на
навушники або лінійний вихід) портативного
пристрою (МР3-плеєр, портативний
мультимедіа плеєр тощо) до гнізда PORT IN.
USB пристрій
Кабель для підключення
переносних пристроїв
,,Примітка
Відключення USB-пристрою від
системи:
1. Оберіть іншу функцію.
MP3програвач
тощо
2. Вийміть USB-пристрій із системи.
Прослуховування музики з
переносного програвача
Систему можна використовувати для
відтворення музики з портативних
програвачів різних типів.
1. Підключіть переносний програвач до
гнізда PORT IN. системи.
2. Увімкніть живлення, натиснувши 1.
3. Кнопкою F оберіть функцію PORTABLE.
4. Увімкніть портативний програвач і
розпочніть відтворення на ньому.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 12
2018-05-28 �� 4:28:14
3
Експлуатація
Експлуатація
Основні операції
Керування відтворенням з
USB
1. Підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. Оберіть функцію USB за допомогою
кнопки F на системі.
Щоб
Розпочати
відтворення
13
,,Примітка
yy Ви можете продовжувати слухати
музику з місця останньої зупинки
навіть після вимкнення і повторного
ввімкнення системи або після
перемикання функції.
yy Точка відновлення може бути
видалена в наступних випадках
-- Відключення USB-пристрою від
системи.
Виконати таку дію
Натисніть N на системі.
3
Експлуатація
Натисніть N на системі під
час відтворення.
Під час відтворення
Пошук
натисніть і утримуйте
потрібного
кнопку C/V на системі
місця в межах
та відпустіть у місці, яке ви
файлу
бажаєте прослухати.
-- У режимі паузи,
Зробити паузу
Натисніть C/V на
системі, щоб перейти до
наступного/попереднього
файлу.
-- Під час відтворення
Перейти до
наступного/
попереднього
файлу
Натисніть V на системі,
щоб перейти до наступного
файлу.
Менше ніж за 2 секунди від
початку, натисніть C на
системі, щоб перейти до
попереднього файлу.
Після 3 секунд від початку,
натисніть C на системі,
щоб перейти до початку
поточного файлу.
Відтворити Послідовно натискайте
в режимі
PRESET/REPEAT на
повтору або системі.
в довільному OFF / ONE h / ALL
порядку
h / SHUFFLE G
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 13
2018-05-28 �� 4:28:14
14
Експлуатація
Використання
технології
бездротового
зв’язку
BLUETOOTH®
Про Bluetooth
Bluetooth це технологія бездротового
з'єднання для зв'язку на короткій відстані.
3
Експлуатація
Звук може перериватися внаслідок впливу
електромагнітних перешкод, або коли
підключення через Bluetooth здійснюється з
іншого приміщення.
Використання технології бездротового
зв’язку Bluetooth для з’єднання електронних
пристроїв між собою є безкоштовним.
Мобільними телефонами, обладнаними
технологією Bluetooth, можна користуватися
у каскадному підключенні, якщо зв’язок
відбувається по каналу Bluetooth.
yy Сумісні пристрої : мобільні телефони,
МР3-плеєри, портативні комп’ютери.
yy Версія : 4.0
yy Codec : SBC
Профілі Bluetooth
Щоб використовувати технологію
бездротового зв’язку Bluetooth, пристрої
повинні підтримувати певні профілі. Даний
пристрій підтримує наведений нижче
профіль.
A2DP (Розширений профіль поширення
аудіо)
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 14
Прослуховування музики,
що зберігається на
Bluetooth-пристроях
Сполучення системи з Bluetoothпристроєм
Перш ніж розпочати процес сполучення,
переконайтеся, що функція Bluetooth
увімкнена на вашому Bluetooth-пристрої.
Зверніться до інструкції з експлуатації
вашого Bluetooth-пристрою. Після того як
сполучення буде завершене, його не буде
потрібно проводити заново.
1. Увімкніть систему.
,,Примітка
Якщо активована функція блокування
Bluetooth-з’єднання, ви можете
здійснити пошук Bluetooth-пристрою в
режимі BT.
2. Увімкніть Bluetooth-пристрій та проведіть
сполучення. У процесі виконання
пошуку даної системи за допомогою
Bluetooth-пристрою, на екрані Bluetoothпристрою з’являється список знайдених
пристроїв, вигляд якого може відрізнятися
у залежності від моделі Bluetoothпристрою. Ваша система буде показана
як «LG RK3(XX)».
,,Примітка
yy XX означає дві останні цифри
Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо
Bluetooth-адреса вашої системи
9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите
«LG RK3 (08)» на екрані вашого
Bluetooth-пристрою.
yy Спосіб виконання сполучення
може бути різним для різних типів
Bluetooth-пристроїв. Уведіть PIN-код
(0000) за запитом.
yy Описаним вище способом ви можете
підключити до системи одночасно
до 2 Bluetooth-пристроїв (тільки в
режимі Bluetooth)
yy Мультисполучення доступне
лише для пристроїв на базі
Android. (Мультисполучення може
не підтримуватися залежно від
технічних характеристик підключених
пристроїв).
yy Знімні/від’єднувані Bluetoothпристрої (наприклад, адаптери тощо)
не підтримують мультисполучення.
2018-05-28 �� 4:28:15
Експлуатація
3. Після успішного з’єднання системи
і Bluetooth-пристрою на дисплеї
з’являється надпис «PAIRED», який
згодом замінюється на назву Bluetoothпристрою.
,,Примітка
yy При підключенні інших пристроїв
для мультисполучення на дисплеї
на короткий час з’явиться надпис
«PAIRED».
yy Якщо назву пристрою відобразити
неможливо, буде показано «_».
,,Примітка
yy При використанні Bluetooth®з’єднання, відстань між системою
і Bluetooth-пристроєм для
встановлення зв’язку між ними
повинна бути якомога меншою.
Однак, у деяких ситуаціях, як
описано нижче, з’єднання може не
працювати належним чином:
Блокування Bluetooth-з’єднання
(BT LOCK)
Ви можете дозволити Bluetooth-з’єднання
лише в режимі BT (Bluetooth), щоб
запобігти небажаним підключенням через
Bluetooth.
Щоб увімкнути цю функцію, приблизно на 5
секунд натисніть N на системі в режимі BT
(Bluetooth).
З’явиться «BT LOCK», і ви зможете
обмежити Bluetooth-з’єднання.
Щоб вимкнути цю функцію, приблизно на 5
секунд натисніть N на системі в режимі BT
(Bluetooth).
З’явиться «BT UNLOCK».
3
Експлуатація
4. Прослуховування музики.
Стосовно відтворення музики, що
зберігається на Bluetooth-пристрої,
зверніться до інструкції з експлуатації
Bluetooth-пристрою.
15
-- Між системою і Bluetoothпристроєм наявна перешкода.
-- Поруч на тій самій частоті, яка
використовується для Bluetooth®зв’язку, працює пристрій, такий
як, наприклад, медичний прилад,
мікрохвильова піч або бездротовий
LAN-адаптер.
yy Після вимкнення і повторного
ввімкнення системи необхідно заново
підключити Bluetooth-пристрій до
системи.
yy Навіть коли до системи в режимі
Bluetooth підключено до 2
Bluetooth-пристроїв, ви можете
слухати музику і управляти
відтворенням лише на одному з
підключених пристроїв.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 15
2018-05-28 �� 4:28:15
16
Експлуатація
,,Примітка
yy Звук може передаватися з перебоями
внаслідок впливу завад від інших
електронних пристроїв.
yy Використання функції Bluetooth
можливе не з усіма пристроями.
yy Можна користуватися функцією
бездротового з’єднання з
телефонами, МР3-плеєрами,
портативними комп’ютерами тощо.
yy Що більша відстань між системою та
Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає
якість звуку.
3
Експлуатація
yy Bluetooth-з’єднання буде розірване
при вимкненні системи або при
віддаленні Bluetooth-пристрою від
системи.
yy Якщо Bluetooth-з’єднання було
розірване, повторно з’єднайте
Bluetooth-пристрій із системою.
yy Якщо з’єднання з Bluetoothпристроєм не встановлене, на
дисплеї відображатиметься надпис
«READY».
yy Під час користування функцією
Bluetooth установіть потрібний
рівень гучності на Bluetoothпристрої.
yy При ввімкненні функції Bluetooth
система автоматично підключається
до Bluetooth-пристрою, який був
підключений останнім.
(Автоматичне підключення може не
підтримуватися залежно від технічних
характеристик підключеного
пристрою.)
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 16
2018-05-28 �� 4:28:15
Експлуатація
17
Користування радіо
Видалення всіх
запрограмованих станцій
Витягніть FM-антену та відрегулюйте її кут
та напрямок для кращого прийому.
1. Щонайменше на п’ять секунд натисніть
кнопку PRESET/REPEAT на системі.
На дисплеї системи почне навперемінно
мигати «DEL» і «ALL».
Прослуховування радіо
1. Натискайте F на системі до появи FM на
дисплеї.
Тюнер налаштується на радіостанцію,
яку ви слухали останньою.
або
Ручне налаштування:
Послідовно натискайте C/V на
системі.
2. Натисніть PRESET/REPEAT на системі
для видалення всіх запрограмованих
радіостанцій.
3
Експлуатація
2. Автоматичне налаштування :
Приблизно на дві секунди натисніть
C/V на системі, та відпустіть,
коли індикатор частоти станції почне
змінюватися.
Пошук припиняється, коли система
налаштується на станцію.
-- Якщо немає запрограмованих
радіостанцій, на дисплеї буде
показано NONE.
3. Відрегулюйте гучність обертанням ручки
sMAIN VOL. (гучність) на системі.
Програмування радіостанцій
Можна запрограмувати до 10 FMрадіостанцій.
Перед налаштуванням радіостанцій
установіть низьку гучність.
1. Натискайте F на системі до появи FM на
дисплеї.
2. Кнопками C/V на системі оберіть
потрібну частоту.
3. Не менше ніж на 2 секунди натисніть
кнопку PRESET/REPEAT на системі. На дисплеї почне мигати номер для
програмування станції.
4. Кнопками C/V на системі оберіть
потрібний номер для програмування
станції.
5. Натисніть PRESET/REPEAT на системі.
Станцію запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування
інших станцій.
7. Щоб прослуховувати запрограмовану
станцію, натисніть PRESET/REPEAT на
системі.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 17
2018-05-28 �� 4:28:15
18
3
Експлуатація
Регулювання звуку
Інші операції
Вибір звукових установок
DEMO
Система містить набір стандартних
настройок оточуючого звуку. Для функції
еквалайзера передбачені різні індикатори,
що відповідають різним джерелам
звукового сигналу та ефектам.
При вимкненому живленні один раз
натисніть кнопку ECHO / DEMO на системі.
Система ввімкнеться і на дисплеї будуть
відображені всі функції.
Щоб скасувати функцію DEMO, повторно
натисніть ECHO / DEMO на системі.
Ви можете обрати бажаний режим звучання
за допомогою кнопки SOUND EFFECT/
BASS BLAST(або BASS BLAST+) на
системі.
Експлуатація
На дисплеї
Пояснення
Посилює високі
BASS (BASS BLAST) й низькі частоти
або
та створює
(або BASS BLAST+) ефект об’ємного
звучання.
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
STANDARD
,,Примітка
Коли активний режим DEMO, ви
можете користуватися іншими
функціями, при цьому роботу режиму
DEMO буде тимчасово призупинено.
- Якщо протягом 10 секунд не буде
натиснута жодна кнопка, пристрій
автоматично повернеться в режим
DEMO.
Ця установка
відтворює живу
атмосферу
справжнього
концерту рок-, поп-,
джазової або
класичної музики.
Оптимізована
якість звучання.
,,Примітка
Натискаючи і утримуючи SOUND
EFFECT / BASS BLAST (або BASS
BLAST +) на пристрої, ви можете
безпосередньо вибрати ефект BASS
(BASS BLAST) або BASS + (BASS
BLAST +).
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 18
2018-05-28 �� 4:28:15
Експлуатація
19
Використання мікрофона
ECHO
1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
Якщо підключити мікрофон до роз’єму MIC,
до звуку з мікрофонів можна додати ефект
луни за допомогою кнопки ECHO / DEMO.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Співайте під акомпанемент.
Відрегулюйте гучність мікрофона,
обертаючи ручку MIC VOL. s на системі
за годинниковою стрілкою або проти неї.
,,Примітка
yy Якщо ви не користуєтеся
мікрофоном, установіть рівень MIC
на мінімум або вимкніть MIC та
відключіть його від роз’єму MIC.
yy Якщо гучність мікрофона зависока,
можуть виникати викривлення звуку.
У цьому випадку оберніть MIC VOL. s
на мінімум.
ECHO 2
,,Примітка
ECHO OFF
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
yy Якщо ви натиснули кнопку VOCAL
EFFECTS в режимі ECHO, після
збереження поточного режиму ECHO
вимкніть режим ECHO і ввімкніть
режим VOCAL EFFECTS.
yy Ще раз натисніть ECHO / DEMO,
після збереження поточного режиму
VOCAL EFFECTS ввімкніть режим
ECHO.
3
Експлуатація
yy Якщо мікрофон знаходиться надто
близько до динаміка, можуть
виникати гучні шуми. У цьому разі
розмістіть мікрофон подалі від
динаміка або зменште рівень гучності
обертанням ручки MIC VOL. s
ECHO 1
yy До звуку з мікрофонів можна додати
ефект луни за допомогою кнопки
ECHO / DEMO.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 19
2018-05-28 �� 4:28:15
20
Експлуатація
ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
Ви можете користуватися функцією,
приглушивши звук вокалу під час
прослуховування музики з будь-якого
джерела.
Тональність регулюється в діапазоні 9
ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова тональність).
Натисніть VOICE CANCELLER, на дисплеї
з’явиться надпис «ON».
Для скасування повторно натисніть VOICE
CANCELLER.
Якість роботи функції VOICE CANCELLER
залежить від якості запису музичного
файлу.
3
,,Примітка
Експлуатація
yy Ця функція доступна в режимах USB
і BT (Bluetooth).
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
yy Ця функція доступна тільки при
підключеному мікрофоні.
yy Якщо мікрофон не підключений,
на дисплеї буде прокручуватися
«INSERT MIC».
yy Для скидання змініть функцію або
відключіть мікрофон.
yy Ця функція недоступна для
монофонічних джерел звуку.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 20
yy Щоб підвищити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте (KEY CHANGER).
yy Щоб понизити тональність крок за
кроком, під час відтворення послідовно
натискайте (KEY CHANGER).
,,Примітка
yy Ця функція доступна в режимах USB
і BT (Bluetooth).
yy Якщо мікрофон не підключений,
на дисплеї буде прокручуватися
«INSERT MIC».
yy Для скидання змініть функцію,
відключіть мікрофон або змініть
музику.
yy Ця функція може бути не
деактивована залежно від режиму
підключених пристроїв.
yy Якщо функція недоступна, на дисплеї
з’явиться «NOT SUPPORT».
2018-05-28 �� 4:28:19
Експлуатація
VOCAL EFFECTS (вокальні
ефекти)
Підключивши мікрофон до роз’єму MIC, ви
зможете користуватися функцією караоке,
змінюючи звук голосу і додаючи його до
музики з різних джерел.
Щоб обрати один із режимів, послідовно
натискайте VOCAL EFFECTS або
натисніть VOCAL EFFECTS і обертайте
MAIN VOL. s на системі, коли на дисплеї
відображаються вокальні ефекти.
,,Примітка
yy Якщо мікрофон не підключений, на
дисплеї з’явиться «INSERT MIC».
Автоматичне вимикання
Якщо до головної системи не підключений
зовнішній пристрій і система не
використовується впродовж 15 хвилин,
вона автоматично вимкнеться з метою
економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається
через шість годин, якщо зовнішній пристрій
підключений до головної системи через
аналогові входи.
.
3
Експлуатація
BASS
SOPRANO
HELIUM
DUET MAN
DUET WOMAN
ROBOT
BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1
HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1
DUET WOMAN1
BASS
DUET MAN1
ECHO2
SOPRANO ECHO2
HELIUM
ROBOT ECHO2
ECHO2
DUET MAN2
DUET WOMAN2
21
yy Якщо ви натиснули KEY CHANGER
або ECHO / DEMO на системі в
режимі VOCAL EFFECTS, після
збереження поточного режиму
VOCAL EFFECTS вимкніть режим
VOCAL EFFECTS і ввімкніть режим
KEY CHANGER або ECHO.
yy Щоб вимкнути режим VOCAL
EFFECTS, натисніть і утримуйте
VOCAL EFFECTS.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 21
2018-05-28 �� 4:28:19
22
Експлуатація
Автоматичне ввімкнення
живлення
Система автоматично вмикається при
прийомі вхідного сигналу : Bluetooth
При спробі підключення Bluetoothпристрою система вмикається і з’єднується
з вашим Bluetooth-пристроєм. Ви можете
відтворювати музику.
,,Примітка
yy Залежно від підключеного пристрою,
ця функція може не працювати.
3
Експлуатація
yy Залежно від підключеного пристрою,
при ввімкненні системи Bluetoothзв’язок може бути не встановлений.
yy Після розірвання Bluetooth-з’єднання
з системою деякі інші Bluetoothпристрої намагатимуться установити
з’єднання із системою. З цієї причини
рекомендується розірвати з’єднання
перед вимкненням системи.
yy Якщо вже було здійснене сполучення
системи, система вмикається
автоматично при надходженні
вхідного сигналу.
yy Якщо перемикач ON/OFF на задній
панелі установлений в положення
«вимкнено» (OFF), функція
Автоматичне ввімкнення живлення
недоступна.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 22
Автоматична зміна функції
Система розпізнає надходження вхідних
сигналів Bluetooth або підключених
переносних пристроїв, після чого
автоматично активує відповідну функцію.
При спробі під’єднання
пристрою Bluetooth
При підключенні Bluetooth-пристрою до
системи активується функція Bluetooth.
Відтворюйте музику на Bluetooth-пристрої.
При підключенні до PORT IN.
При підключенні переносного пристрою
до роз’єму PORT IN. буде обрано функцію
PORTABLE.
Відтворюйте музику на переносному
пристрої.
,,Примітка
yy Ця функція працює лише з
пристроями, які підключалися
раніше.
yy Якщо ввімкнена функція блокування
Bluetooth-з’єднання, Bluetoothз’єднання буде доступне тільки для
функції Bluetooth.
2018-05-28 �� 4:28:19
Пошук і усунення несправностей
23
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Проблема
Причина і спосіб усунення
yy Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього
пристрою (сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача тощо) і
ввімкніть їх знову.
Пристрій не працює
належним чином.
yy Від’єднайте від розетки шнур живлення системи і підключеного
зовнішнього пристрою (сабвуфер, DVD-програвач, підсилювач
тощо), після чого підключіть заново.
yy При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
yy Вимкніть (OFF) та ввімкніть (ON) перемикач ON/OFF.
yy Розрядився акумулятор. Перезарядіть акумулятор.
yy Перевірте, чи ввімкнений вимикач ON/OFF (ON).
Живлення не
вмикається.
yy Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур
живлення до розетки.
Відсутній звук.
yy Переконайтеся, що обрано правильну функцію.
Натисніть перемикач функції та перевірте, яка функція ввімкнена.
yy Антена розташована неправильно.
Відрегулюйте кут і напрямок для кращого прийому.
Неможливо
налаштуватися на
радіостанцію.
yy Занадто низька потужність сигналу радіостанції.
Налаштуйтеся на станцію вручну.
yy Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час
автоматичної настройки зі збереженням у пам’яті).
Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 17.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 23
Пошук і усунення несправностей
yy Перевірте, чи присутня напруга в мережі.
Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
4
2018-05-28 �� 4:28:19
24
Додаток
Загальні технічні характеристики
Загальні
Електроживлення
Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність
Див. головну етикетку на системі.
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Діапазон робочих
температур
Робочий діапазон відносної
вологості
Захист від вологи і бризок
Прибл. 370 мм x 480,5 мм x 310 мм
5 °C - 35 °C
5 % - 60 %
IPX4
Вхідні з’єднання
Вхід для переносних
пристроїв (PORT. IN)
Мікрофон (MIC)
2,0 Вскв. (стереороз’єм 3,5 мм) x 1
Чутливість 30 мВ (1 кГц), роз’єм 6,3 мм x 1
Тюнер
Діапазон настройки FM
5
87,5 - 108,0 МГц або 87,50 - 108,00 МГц
Система
Додаток
Діапазон відтворюваних
частот
Співвідношення сигнал/шум
Динамічний діапазон
Живлення на шині даних (USB)
40 - 20,000 Гц
Не менше 75 дБ
Не менше 70 дБ
5 В 0 500 мА
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)
Загальна вихідна потужність
50 Вт (4 Ω при 1 кГц, кнв 10 %) Акумуляторна батарея
Тип батареї
Час роботи
Тривалість заряджання
12 В/7,0 A-год (Свинцево-кислотний акумулятор з
клапанним регулюванням)
Прибл. 13 години (Після повного заряджання акумулятора
і при безперервному відтворенні з рівнем гучності 50 %.)
Може відрізнятися в залежності від стану батареї і умов
експлуатації.
Прибл. 11 години
Може відрізнятися в залежності від стану батареї і умов
експлуатації.
yy Дизайн і характеристики можуть бути змінені без попередження.
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 24
2018-05-28 �� 4:28:20
Додаток
Обслуговування
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші
пакувальні матеріали потрібно зберегти.
Якщо вам потрібно перевезти виріб, для
забезпечення максимального захисту
запакуйте його тим же чином, яким він був
запакований виробником.
25
Торгові марки і
ліцензії
Права на словесний товарний знак і
логотипи Bluetooth® належать Bluetooth®
SIG, Inc., компанія LG Electronics
використовує дані знаки за ліцензією.
Інші торгові знаки та фірмові назви
належать їхнім відповідним власникам.
Підтримка чистоти лицьових
поверхонь
Забороняється використовувати біля
виробу леткі речовини, такі як інсектицидні
аерозолі. Сильний тиск при протиранні
може зіпсувати поверхню. Не залишайте
надовго гумові або пластикові предмети в
контакті з приладом.
Чищення виробу
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 25
5
Додаток
Для чищення виробу використовуйте
м'яку суху тканину. Якщо поверхні
сильно забруднені, очистіть їх м’якою
тканиною, злегка зволоженою в слабкому
миючому розчині. Не застосовуйте сильні
розчинники, такі як спирт, бензин або
ацетон, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню приладу.
2018-05-28 �� 4:28:24
RK3-FK.ACISLLK_WEB_UKR_1930.indd 26
2018-05-28 �� 4:28:24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising