LG | 43LF590V | User manual | LG 43LF590V Інструкція користувача

LG 43LF590V Інструкція користувача
LED TV
LF59**
www.lg.com
AAA
X4
(M4 X L14)
P/No: MFL68684052 (1505-REV00)
Printed in Korea
i
?
English
Read Safety and Reference.
Українська
Русский
O’zbekcha
Қазақша
Прочтите Руководство о технике
безопасности.
Қауіпсіздік пен анықтама бөлімін оқыңыз.
Română
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа унш.
1
1
2
3
4
A
2
A
B
B
L
VIDEO L (MONO) AUDIO R
VIDEO
R
AUDIO
ANTENNA /
LNB
Satellite IN CABLE IN
3
4
5
1
2
3
4
A
F
E
B
G1
G2
D
C
43LF590V-ZA
43LF590V-ZB
43LF5909-ZA
49LF590V-ZA
49LF590V-ZB
49LF5909-ZA
A x B x C (mm)
971 x 624 x 198
1103 x 698 x 198
A x E x F (mm)
971 x 575 x 58.7
1103 x 650 x 58.7
D (kg)
9.8
13.4
D - ( G1 + G2 ) (kg)
9.5
13.1
Power requirement
AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Power consumption
65 W
75 W
*MFL68684052*
Данные по энергоэффективности для моделей телевизоров LG
* Указанные модели телевизоров не имеют «выключенного режима» Для полного отключения телевизора - отсоедините его от сети
питания.
Модель
Удельная мощность рабочего режима:
Вт/см2
Потребляемая мощность изделием в
режиме ожидания: Вт
Потребляемая мощность изделием в
выключенном режиме
0.014
0.3
отсутствует
0.012
0.3
отсутствует
43LF590V-ZA
43LF590V-ZB
43LF5909-ZA
49LF590V-ZA
49LF590V-ZB
49LF5909-ZA
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Правила безпеки та довідкова
інформація
LED TV*
* Телевізор зі світлодіодною підсвіткою LG – це
рідкокристалічний екран зі світлодіодною підсвіткою.
Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати
пристрій, і збережіть посібник для довідки у
майбутньому.
001
001
Продукти без радіочастотних модулів.
032
Продукти з радіочастотними модулями.
Адреса імпортера : ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
тел.: +38 (044) 201-43-50
www.lg.com
Інструкції з техніки
безпеки
Перед використанням виробу уважно прочитайте
ці правила техніки безпеки.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не ставте телевізор і пульт дистанційного керування:
УКРАЇНСЬКА
• У місці, яке зазнає впливу прямих сонячних променів;
• У місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті;
• Поблизу джерел тепла, наприклад, печей, та інших пристроїв,
які виділяють тепло;
• Поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів повітря,
де вони легко можуть контактувати з парою чи олією;
• У місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру;
• Поблизу посудин із водою, наприклад, ваз.
В іншому випадку, це може призвести до виникнення пожежі,
ураження електричним струмом, збою у роботі виробу або його
деформації.
Кабель живлення необхідно під’єднувати лише до заземлених
розеток. (крім пристроїв, які не заземлено.)
Інакше ви ризикуєте травмуватися або бути ураженим
електричним струмом.
Кабель живлення має бути зафіксовано належним чином.
Інакше може виникнути пожежа.
Стежте, щоб кабель живлення не торкався гарячих предметів,
наприклад на-грівача.
Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
Не ставте важкі предмети чи сам виріб на кабелі живлення.
Недотримання цієї вимоги може стати причиною пожежі чи
ураження елек-тричним струмом.
Не встановлюйте виріб у місцях, де на нього може осідати багато
пилу. Це може спричинити пожежу.
Мережевий штекер кабелю є пристроєм, що забезпечує
від’єднання від дже-рела живлення. Доступ до нього не має бути
ускладненим.
Не торкайтеся штекера кабелю мокрими руками. Також, якщо
контакт кабелю мокрий або забруднений, його слід насухо і
чисто витерти. Надмірна вологість може призвести до ураження
електричним струмом.
2
Зігніть кабель антени між внутрішньою і зовнішньою частинами
будівлі для за-побігання затіканню води під час опадів.
Вода може пошкодити виріб всередині та спричинити ураження
електричним струмом.
У разі кріплення телевізора до стіни слідкуйте, щоб не підвісити
його за кабелі живлення і передачі сигналу на задній панелі.
Це може спричинити пожежу та ураження електричним струмом.
Не кладіть і не зберігайте легкозаймисті речовини поблизу виробу.
Недбале поводження із легкозаймистими речовинами може
спричинити вибух або пожежу.
Слідкуйте, щоб під час під’єднання зовнішніх пристроїв телевізор
не впав і не перевернувся.
Недотримання цієї вимоги може призвести до травмування або
пошкоджен-ня виробу.
Не кидайте всередину виробу дрібні металеві предмети, такі як
монети, шпильки, та шматки дроту, або легкозаймисті предмети,
такі як папір та сірни- ки. Особливо уважними слід бути дітям.
Це може призвести до ураження електричним струмом,
виникнення пожежі або травмування. Якщо у виріб потрапив
сторонній предмет, від’єднайте ка- бель живлення від
електромережі та зверніться до сервісного центру.
Des
УКРАЇНСЬКА
Не вставляйте в один продовжувач надто багато електричних
пристроїв. Недотримання цієї вимоги може стати причиною
пожежі через перегрівання.
icca
nt
Тримайте вологопоглинаючий матеріал і вінілове пакування у
місцях, недо-сяжних для дітей.
Вологопоглинаючий матеріал становить загрозу здоров’ю, якщо
його проков-тнути. Якщо дитина випадково ковтнула його, слід
спровокувати блювоту і не-гайно звернутися до лікаря. Вінілове
пакування може спричинити удушення.
Тримайте його в місцях, недосяжних для дітей.
Слідкуйте, щоб діти на вилазили на телевізор і не чіплялися за
нього.
Інакше телевізор може перевернутися, що може призвести до
серйозних травм.
Уважно утилізуйте використані батареї, щоб діти їх не
проковтнули.
У разі потрапляння батареї в організм негайно зверніться до
лікаря.
Не бризкайте воду на виріб і не протирайте його легкозаймистими
речовина-ми (розчинником чи бензолом). Це може спричинити
пожежу або ураження електричним струмом.
Оберігайте виріб від ударів та потрапляння всередину нього
сторонніх пред-метів. Інакше можна травмуватися або пошкодити
виріб.
У жодному разі не торкайтеся даного виробу чи його антени під час
грози чи блискавки.
Це може призвести до ураження електричним струмом.
У разі витоку газу ніколи не торкайтеся електророзеток. Відкрийте
вікна і про-вітріть приміщення.
Торкання розеток може спричинити пожежу або опіки іскрою.
Не вставляйте пристроїв, що є провідниками (наприклад,
столові прилади, ви-крутки) в один кінець кабелю, тоді як інший
під’єднано до електророзетки. Крім того, не торкайтеся кабелю
живлення одразу після під’єднання до електроро-зетки.
Це може призвести до ураження електричним струмом.
(залежно від моделі)
3
Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб самостійно.
Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
Для перевірки, калібрування або ремонту виробу зверніться до
сервісного центру.
Негайно від’єднуйте виріб від електромережі та звертайтеся до
місцевого сер-вісного центру в таких випадках, коли:
УКРАЇНСЬКА
• виріб зазнав удару;
• виріб було пошкоджено;
• у виріб потрапили сторонні предмети;
• з виробу йде дим або чути незвичний запах.
Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним
струмом.
Використовуйте лише адаптер змінного струму і кабель живлення,
схвалені компанією LG Electronics. Недотримання цієї вимоги може
призвести до займання, ураження електричним струмом, збою у
роботі виробу або його деформації.
Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель живлення.
Нехтування цією вимогою може призвести до займання чи
ураження електричним струмом.
Будьте обережні, користуючись адаптером; уникайте будь-яких
зовнішніх ударів виробу.
Зовнішній удар може призвести до пошкодження адаптера.
УВАГА
Якщо ви не плануєте використовувати виріб упродовж тривалого
часу, від’єднайте кабель живлення від електромережі.
Накопичення пилу може спричинити займання, а погіршення рівня
ізоляції —витік струму, ураження струмом або пожежу.
Оберігайте виріб від потрапляння крапель або бризок рідини; не
ставте на нього предмети, заповнені рідиною, наприклад вази.
Встановлюйте виріб у місцях, де немає випромінювання
радіохвиль.
Зовнішня антена повинна знаходитися на достатній відстані від
ліній живлен- ня, щоб вона не торкалася їх, у випадку падіння.
Інакше це може призвести до ураження електричним струмом.
Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити
жир та жирові випари. Вони можуть пошкодити виріб і спричинити
падіння.
Якщо у виріб (наприклад, в адаптер змінного струму, кабель
живлення чи телевізор) потрапить вода чи інша речовина,
від’єднайте кабель живлення і негайно зверніться у центр
обслуговування. Недотримання цієї вимоги може стати причиною
займання чи ураження електричним струмом.
4
Не встановлюйте виріб на нестійких поличках або похилих
поверхнях. Крім того, не встановлюйте виріб у місцях із вібрацією
або місцях, які не підтриму-ють його повністю.
Інакше виріб може впасти чи перевернутися, через що можна
травмуватися або пошкодити його.
У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити
відповідних за-ходів, щоб він не впав. Інакше виріб може
перевернутися, що може призвес-ти до травм.
Щоб прикріпити виріб до стіни, під’єднайте до його задньої панелі
стандартний кронштейн VESA (продається окремо). Щоб телевізор
не впав, надійно закріпіть настінний кронштейн (продається
окремо).
Використовуйте лише ті аксесуари/додаткове приладдя, яке
вказано виробником.
У разі встановлення антени зверніться до кваліфікованої особи.
Інакше це може спричинити пожежу або ураження електричним
струмом.
Під’єднуючи зовнішні пристрої, такі як ігрові відеоприставки,
використовуйте кабелі достатньої довжини.
Інакше виріб може впасти чи перевернутися, через що можна
травмуватися або пошкодити його.
УКРАЇНСЬКА
Дивитися телевізор рекомендується із відстані, яка щонайменше в
2-7 разів перевищує діагональ екрана.
Тривалий телеперегляд може призвести до розфокусування зору.
Сигнал пульта дистанційного керування може перериватися
сонячним світлом або іншим потужним світлом. У такому разі
затемніть кімнату.
Не вмикайте та не вимикайте виріб, вставляючи штекер у розетку
і виймаючи його (не використовуйте штекер як перемикач).
Це може спричинити механічне пошкодження або ураження
електричним струмом.
Використовуйте лише батареї вказаного типу.
Інакше можна пошкодити пульт дистанційного керування.
Для запобігання перегріванню виробу дотримуйтесь поданих
нижче інструкцій зі встановлення.
Не використовуйте одночасно нові та старі батареї.
Це може призвести до їх перегрівання і витікання із них
електроліту.
Оберігайте батареї від надмірного нагрівання, зокрема від прямого
сонячного проміння, від- критого вогню та обігрівачів.
• Відстань між виробом і стіною має становити не менше 10 см.
• Не встановлюйте виріб у місці без вентиляції (наприклад, на
книжкову поли-цю або в сервант).
• Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
• Слідкуйте, щоб вентиляційні отвори не було накрито
скатертиною чи занаві-скою.
Інакше може виникнути пожежа.
НЕ вставляйте не перезаряджувані батареї в зарядний пристрій.
Якщо телевізор увімкнено довгий час, не торкайтеся вентиляційних
отворів, оскільки вони можуть нагріватися. Це не впливає на
функціональність чи ро- бочі характеристики виробу.
Стежте, щоб між пультом дистанційного керування та його
сенсором на виро-бі не було перешкод.
Час від часу оглядайте кабель пристрою і в разі виявлення
пошкоджень чи зношення від’єднайте його і скористайтеся
послугами спеціаліста для заміни його ідентичним кабелем.
5
Стежте, щоб на контактах вилки і на розетці не збирався пил.
Це може спричинити пожежу.
Оберігайте кабель від фізичних чи механічних пошкоджень.
Стежте, щоб він не перекручувався, не заплутувався, не торкався
гострих предметів, не затис- кався дверима і не лежав під ногами.
Особливо стежте за штекерами, розет- ками та місцем під’єднання
кабелю до пристрою.
Щоб від’єднати кабель, візьміть за штекер і вийміть його.
Якщо дроти всередині кабелю живлення пошкоджено, може
виникнути поже-жа.
Перед переміщенням виробу спочатку вимкніть живлення. Потім
від’єднайте кабелі живлення, кабелі антени та всі кабелі, які
використовуються для під’єднання.
Телевізор або кабель живлення може бути пошкоджено, що може
призвести до виникнення пожежі чи ураження електричним
струмом.
УКРАЇНСЬКА
Не натискайте на панель пристрою пальцями або гострими
предметами (ніг-тем, олівцем чи ручкою) і не дряпайте її.
Переносьте та розпаковуйте виріб удвох, оскільки він важкий.
Інакше можна травмуватися.
Не торкайтеся екрана та не тримайте на ньому палець (пальці)
тривалий пері-од часу. Це може спричинити тимчасові
викривлення зображення на екрані.
У разі чищення виробу та його компонентів спочатку від’єднайте
його від елек-тромережі, а потім протріть м’якою ганчіркою. Не
застосовуйте надмірної сили під час чищення. Це може спричинити
появу подряпин або зміну кольору. Не розпилюйте на виріб воду
та не протирайте його мокрою ганчіркою. У жодно- му разі не
використовуйте засоби для чищення скла та автомобілів, засоби
для чищення промислового призначення, абразивні засоби для
чищення, віск, бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити
виріб і його екран. Недотримання цієї вимоги може призвести
до виникнення пожежі, уражен- ня електричним струмом або
пошкодження виробу (деформації, корозії чи ла- мання).
Поки пристрій підключено до розетки змінного струму, на нього
постійно подається живлення, навіть якщо перемикач живлення
на пристрої переведено в положення “вимкнено”.
6
Для очищення внутрішніх компонентів виробу раз на рік
звертайтеся до сер-вісного центру. Накопичення пилу всередині
може спричинити механічне пошкодження.
Якщо виникає потреба в обслуговуванні, звертайтеся до
кваліфікованих спеці-алістів. Обслуговування необхідне в разі
пошкодження виробу або його части-ни, наприклад, кабелю
живлення або вилки, розлиття рідини або потрапляння сторонніх
предметів у виріб, впливу дощу або підвищеної вологи, порушення
належної роботи або падіння.
Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання може
спостерігатися не-значне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є
ознакою несправності.
Перегляд 3D-зображень (лише
моделі з підтримкою режиму 3D)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Екран – це високотехнологічний виріб із роздільною здатністю
від двох до шести мільйонів пікселів. На екрані можна побачити
маленькі чорні точки та/ або яскраві кольорові точки (червоні,
блакитні чи зелені) з концентрацією 1 частина на мільйон. Це
не є ознакою несправності виробу та не впливає на його роботу
і надійність. Таке явище також спостерігається у виробах інших
виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.
Умови перегляду
• Час перегляду
-- Під час перегляду 3D-контенту робіть перерви на 5-15
хвилин щогодини. Тривалий перегляд 3D-контенту може
стати причиною головних болів, запаморочення, втоми
або напруження очей.
Інформація для осіб, які страждають від
нападів через світлочутливість і мають
хронічні захворювання
Яскравість і колір екрана можуть різнитися залежно від вашого
місцезнахо-дження під час перегляду (зліва/справа/вгорі/внизу).
Це характерно для екрана. Це явище не пов’язане з роботою
виробу і не є ознакою несправності.
Уникайте відображення нерухомих зображень на екрані протягом
тривалого часу (2 або більше годин для рідкокристалічних
дисплеїв; 1 або більше годин для плазмових панелей).
Крім того, якщо тривалий час використовувати формат кадру 4:3,
залишкове зображення може з’явитися на краях екрана.
Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не
передбачає заміну або повернення грошей.
Чути шум
Звук потріскування: звук потріскування, який чути під час
перегляду телепрограм або вимикання телевізора, спричинений
тепловим стисненням пластмаси через зміну температури та
вологості. Це звичайний звук для виробів, у яких відбувається
теплова деформація. Електрична схема гуде/панель дзижчить:
тихий шум виникає у схемі, яка перемикається з великою
швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту.
Він відрізняється залежно від виробу.
• Спалахи світла або певні фігури в 3D-контенті можуть
викликати в деяких людей напади чи інші незвичні симптоми.
• Не переглядайте 3D-відео, якщо у вас нудота, ви вагітні та/або
маєте хронічні захворювання, такі як епілепсія, порушення
роботи серця, гіпертонія, гіпотонія тощо.
• Переглядати 3D-контент людям, які страждають від
стереосліпоти або мають проблеми, пов’язані зі сприйняттям
об’ємних зображень, не рекомендується. Під час перегляду
зображення може двоїтися або можливе відчуття
дискомфорту.
• Якщо ви страждаєте від косоокості, астигматизму чи погано
бачите, можуть виникнути проблеми зі прийняттям глибини
і швидко наступатиме втома через подвоєння зображень.
Рекомендується частіше робити перерви (на відміну від
дорослих, які не мають цих порушень).
• Якщо гострота зору правого ока відрізняється від гостроти
зору лівого ока, перед тим як переглядати 3D-контент, слід її
перевірити.
УКРАЇНСЬКА
Яскравість і колір екрана можуть різнитися залежно від вашого
місцезнахо- дження під час перегляду (зліва/справа/вгорі/внизу).
Це характерно для екрана. Це явище не пов’язане з роботою
виробу і не є ознакою несправності.
Симптоми, які вимагають припинення
перегляду 3D-контенту або утримання
від нього
• Не переглядайте 3D-контент, якщо ви відчуваєте втому через
брак сну, понаднормову працю або вживання алкоголю.
• У разі виникнення поданих нижче симптомів припиніть
використання/перегляд 3D-контенту та добре відпочиньте,
поки вони не зникнуть.
-- Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря.
До симптомів можуть належати: головний біль, біль
в очах, запаморочення, нудота, сильне серцебиття,
розпливчатість, відчуття дискомфорту, подвоєння
зображення, проблеми зі сприйняттям зображення або
втома.
Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.
Не користуйтеся поряд із телевізором приладами, які працюють
під високою напругою(як-от електричною пасткою для комах).
Нехтування цією вимогою може призвести до несправності.
7
Приготування
УВАГА
Умови перегляду
• Відстань до екрана
-- Переглядайте 3D-контент із відстані, яка принаймні вдвічі
перевищує діагональ екрана. Якщо під час перегляду
3D-контенту ви відчуваєте дискомфорт, віддаліться від
телевізора.
Вікова категорія
УКРАЇНСЬКА
• Немовлята/діти молодшого віку
-- Забороняється використовувати та переглядати
3D-контент дітям до 6 років.
-- Діти до 10 років можуть неадекватно реагувати та
надмірно хвилюватися (наприклад, у них може виникнути
бажання торкнутися екрана або застрибнути всередину),
оскільки їхній зір все ще розвивається. За дітьми, які
переглядають 3D-контент, необхідно пильно стежити.
-- Порівняно з дорослими, в дітей більш виражена
невідповідність бінокулярного сприйняття 3D-зображень
через меншу відстань між очима. Через це одне й те саме
3D-зображення вони сприйматимуть із більшою глибиною,
ніж дорослі.
• Підлітки
-- Підлітки до 19 років можуть гостро реагувати на
3D-контент через його світло. Якщо вони втомлені,
порадьте їм утриматися від тривалого перегляду
3D-контенту.
• Люди похилого віку
-- Для людей похилого віку 3D-ефект може бути менш
помітним, ніж для молодих. Дотримуйтесь рекомендованої
відстані від телевізора.
Застереження щодо використання
3D-окулярів
• Використовуйте 3D-окуляри LG. Інакше переглянути 3D-відео
належним чином буде неможливо.
• Не використовуйте 3D-окуляри замість звичайних окулярів,
окулярів від сонця чи захисних окулярів.
• Використання деформованих 3D-окулярів може призвести до
напруження очей або спотворення зображення.
• Не зберігайте 3D-окуляри за надзвичайно низької чи високої
температури. Це спричинить їх деформацію.
• 3D-окуляри ламкі і їх легко подряпати. Для чищення лінз
завжди використовуйте чисту м’яку ганчірку. Будьте обережні,
щоб не продряпати лінзи 3D-окулярів гострими предметами;
не чистить лінзи хімічними речовинами.
ПРИМІТКА
• Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу,
ініціалізація може тривати кілька хвилин.
• Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду
вашого телевізора.
• Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від
зображеного у цьому посібнику.
• Доступні меню та параметри можуть відрізнятись залежно
від використовуваного джерела вхідного сигналу та моделі
пристрою.
• У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові
функції.
• Для зменшення споживання електроенергії телевізор
можна перевести в режим очікування. Також для економії
електроенергії телевізор слід вимикати, коли протягом
певного часу його ніхто не дивитиметься.
• За рахунок зниження рівня яскравості зображення під час
перегляду телепрограм можна значно зменшити споживання
електроенергії та експлуатаційні витрати.
• Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від
моделі.
• Характеристики виробу або зміст цього посібника можуть
бути змінені без попередження у зв’язку із вдосконаленням
функціональності виробу.
• Для оптимального з’єднання кабелі HDMI і пристрої USB
повинні мати роз’єми зовнішньою товщиною 10 мм і шириною
18 мм. Використовуйте кабель-подовжувач, що підтримує USB
2.0, якщо USB-кабель або USB-накопичувач не підходять для
USB-порту телевізора.
B
B
A
A
*A <
= 10 мм
*B <
= 18 мм
• Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.
• Нехтування цією вимогою може призвести до помилок
з’єднання або може не відображатися зображення.
(Рекомендовані типи кабелів HDMI)
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM (довжиною до 3м)
- Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з підтримкою Ethernet
(довжиною до 3м)
УВАГА
• Не використовуйте неліцензійне приладдя для забезпечення
безпеки та для продовження терміну використання виробу.
• На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок
використання неліцензійних компонентів, гарантія не
поширюється.
• На деяких моделях до екрана прикріплено тонку плівку, яку не
можна знімати.
8
• Під’єднуючи підставку до телевізора, покладіть телевізор
екраном донизу на стіл із м’якою поверхнею або рівну
поверхню, щоб захистити екран від подряпин.
• Слідкуйте за тим, щоб усі гвинти були правильно вставлені
та надійно закручені. (Якщо гвинти затягнути недостатньо
сильно, телевізор може нахилитися вперед після
встановлення). Не застосовуйте надмірну силу і не перетягуйте
гвинти, щоб не пошкодити їх.
• Не торкайтеся екрана, оскільки таким чином його можна
пошкодити.
• Не притискайте, не тріть і не вдаряйте поверхню екрана
нігтями чи гострими предметами, оскільки її можна
подряпати, що призведе до спотворення зображення.
• Не використовуйте хімічні речовини, оскільки вони можуть
пошкодити виріб.
• Не розпилюйте рідини на поверхню виробу. Якщо всередину
телевізора потрапить вода, це може спричинити пожежу,
ураження електричним струмом або пошкодження телевізора.
Приладдя, яке не входить
у комплект
Кабель живлення
Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або
вдосконалено без повідомлення.
Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера.
Це приладдя сумісне лише з певними моделями.
Назва моделі або дизайн може змінитися у разі оновлення функцій
виробу, умов виробництва або правил.
Піднімання та
перенесення телевізора
AG-F***
Окуляри Cinema 3D
AN-MR600
Пульт дистанційного
керування Magic
Motion
AN-VC550
Смарт Камера
AG-F***DP
Окуляри Dual Play
Аудіопристрій LG
AN-WF500
Модуль Wi-Fi/
Bluetooth
УКРАЇНСЬКА
(Залежно від моделі)
Регулярно витирайте пил і бруд, що збирається на кабелі
живлення.
Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно від його
типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки; викладена
далі інформація дозволить попередити пошкодження телевізора
чи появу подряпин, а також дасть змогу безпечно транспортувати
пристрій.
• Транспортувати телевізор найкраще в коробці або
пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
• Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від’єднайте
кабель живлення та всі інші кабелі.
• Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити його.
* Для окремих моделей потрібен модуль Wi-Fi/Bluetooth для
роботи з пультом Magic Remote або аудіопристроєм LG.
* Підтримка модуля Wi-Fi/Bluetooth залежить від моделі.
Обслуговування
• Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі та знизу. У жодному разі не
тримайте пристрій за прозору частину, динамік чи сітку динаміка.
Чищення телевізора
Для забезпечення найкращої роботи пристрою та для
продовження терміну його використання рекомендовано
регулярно чистити телевізор.
• Обов’язково спершу вимкніть телевізор, вийміть штепсель
кабелю живлення з розетки та від’єднайте всі інші кабелі.
• Якщо ви не використовуєте телевізор тривалий час, вийміть
штепсель кабелю живлення з розетки, щоб попередити
виникнення можливих пошкоджень під час грози або стрибків
напруги в електромережі.
• Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше 2
людини.
• Переносячи телевізор у руках, тримайте його так, як показано
на малюнку нижче.
Екран, рамка, корпус і підставка
Витираючи пил або незначні забруднення, використовуйте суху,
чисту та м’яку ганчірку.
Щоб усунути значніші забруднення, витирайте поверхню м’якою
ганчіркою, змоченою у чистій воді або розчині м’якого миючого
засобу. Після цього одразу витирайте поверхню сухою ганчіркою.
• Переносьте телевізор обережно, без різких струсів і сильних
вібрацій.
• Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально, ніколи
не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи ліворуч.
9
• Не допускайте прикладання надмірних зусиль на згинання
рамки корпусу, оскільки це може спричинити пошкодження
екрана.
• Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні,
щоб не пошкодити кнопку джойстика, яка виступає.
Налаштування меню
Коли телевізор увімкнено, один раз натисніть кнопку джойстика.
Параметри меню можна налаштувати переміщенням кнопки
джойстика вгору, вниз, ліворуч чи праворуч.
Вимкнення живлення телевізора.
УВАГА
• Не торкайтеся екрана, оскільки таким чином його можна
пошкодити.
• Не пересувайте телевізор, тримаючи його за затискачі для
кабелів, адже якщо вони зламаються, телевізор може впасти й
розбитися або спричинити травму.
Вихід з екранного меню та повернення до режиму
перегляду телепрограм.
Зміна джерела вхідного сигналу.
доступ до швидких налаштувань.
ПРИМІТКА
Кнопка джойстика
УКРАЇНСЬКА
Функціями телевізора можна управляти простим натисненням чи
переміщенням кнопки джойстика вгору, вниз, ліворуч і праворуч.
• Тримаючи палець над кнопкою джойстика і керуючи ним
вгору, вниз, праворуч чи ліворуч, не натискайте на кнопку
джойстика. Якщо натиснути кнопку джойстика, неможливо
регулювати гучність і керувати збереженими програмами.
Встановлення на столі
(Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися
від вигляду вашого телевізора.)
Кнопка джойстика
1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.
• Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має
становити не менше 10 см.
Базові функції
10 см
Коли телевізор вимкнено,
Увімкнення прикладіть палець до кнопки
живлення
джойстика, натисніть один раз і
відпустіть.
Коли телевізор увімкнено,
прикладіть палець до кнопки
джойстика, натисніть і утримуйте
Вимкнення
його кілька секунд, тоді відпустіть.
живлення
Усі відкриті програми закриються,
а запис, що відбувається,
зупиниться.
Натисненням кнопки джойстика у
Регулювання напрямку ліворуч чи праворуч
гучності
Управління
каналами
10
можна відрегулювати рівень
гучності за бажанням.
Натисненням кнопки джойстика
у напрямку вгору чи вниз можна
прокрутити список збережених
каналів.
10 см
10 см
10 см
10 см
2 Під’єднайте кабель живлення до розетки.
УВАГА
• Не ставте телевізор поблизу джерел тепла, оскільки це може
призвести до пожежі або інших пошкоджень.
Використання системи безпеки
kensington
Кріплення до стіни
(Доступно не для всіх моделей.)
Обережно прикріпіть настінний кронштейн, що продається окремо,
до задньої панелі телевізора, після чого надійно закріпіть його
на міцній стіні, перпендикулярно до підлоги. З питань кріплення
телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до
кваліфікованого майстра.
Компанія LG радить залучати до встановлення телевізора на стіні
кваліфікованого спеціаліста.
Рекомендуємо використовувати кронштейн настінного кріплення
LG. Кронштейн настінного кріплення LG легко пересувати з
під’єднаними кабелями. Якщо ви не використовуєте кронштейн
настінного кріплення LG, використовуйте кронштейн, який надійно
кріпить пристрій до стіни, забезпечуючи достатньо простору для
під’єднання до зовнішніх пристроїв. Рекомендовано під’єднати усі
кабелі до встановлення настінного кріплення.
• Подані в цьому документі зображення можуть дещо
відрізнятися від вигляду вашого телевізора.
Гніздо для під’єднання системи безпеки Kensington розташоване
на задній панелі телевізора. Детальніше про встановлення та
використання читайте в посібнику до системи безпеки Kensington
або на веб-сайті http://www.kensington.com. За допомогою кабелю
системи безпеки Kensington прикріпіть телевізор до столу.
УКРАЇНСЬКА
Кріплення телевізора до стіни
10 см
10 см
(Доступно не для всіх моделей.)
10 см
10 см
Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни стандарту
VESA. Стандартні розміри наборів для настінного кріплення
описано в таблиці нижче.
1 Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з
кронштейнами позаду телевізора.
• Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші гвинти,
викрутіть їх.
2 Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою шурупів.
Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно
навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
3 За допомогою міцного шнура прив’яжіть гвинти з кільцями до
кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися горизонтально,
перпендикулярно до стіни.
УВАГА
• Слідкуйте, щоб діти не вилазили на телевізор і не виснули на
ньому.
ПРИМІТКА
• Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку,
яка витримає вагу телевізора.
• Кронштейни, шурупи та шнури для кріплень не входять
до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці
аксесуари, зверніться до локальних постачальників.
Приладдя, яке не входить у комплект
(настінний кронштейн)
32/43LF59**
32/40/43LF63**
32LF65**
VESA (мм) (A x B)
200 x 200
Стандартний гвинт M6
Кількість гвинтів 4
LSW240B
настінний
кронштейн
MSW240
55LF59**
Модель
49/55LF64**
42/50/55LF65**
VESA (мм) (A x B)
400 x 400
Модель
49LF59**
49/55LF63**
300 x 300
M6
4
LSW350B
MSW240
Стандартний гвинт M6
Кількість гвинтів
настінний
кронштейн
4
LSW440B
MSW240
A
B
11
УВАГА
• Перед встановленням або перенесенням телевізора
обов’язково від’єднайте кабель живлення. Недотримання цієї
вимоги може призвести до ураження електричним струмом.
• Перш ніж встановлювати телевізор на стіну, зніміть із нього
підставку, виконуючи кроки з її встановлення у зворотному
порядку.
• Якщо встановити телевізор на стелі або похилій стіні, він
може впасти та спричинити серйозні травми. Використовуйте
лише настінне кріплення, рекомендоване компанією LG.
Із питаннями щодо встановлення звертайтеся за місцем
придбання телевізора або до кваліфікованого спеціаліста.
• Не затягуйте гвинти надміру, адже це може призвести до
пошкодження телевізора та втрати гарантії.
• Використовуйте тільки гвинти та настінні кріплення стандарту
VESA. Гарантія на цей виріб не поширюється на будь-які
пошкодження чи травми, що виникли через неналежне
використання або використання невідповідного приладдя.
ПРИМІТКА
УКРАЇНСЬКА
• Використовуйте гвинти, вказані у списку характеристик
стандартних гвинтів VESA.
• Набір для настінного кріплення містить посібник зі
встановлення та всі необхідні частини.
• Настінний кронштейн продається окремо. Додаткове
приладдя можна придбати в місцевого дилера.
• Залежно від настінного кріплення довжина гвинтів може
відрізнятися. Використовуйте гвинти належної довжини.
• Детальніше читайте в посібнику, що додається до настінного
кронштейна.
• Встановлюючи настінний кронштейн, використовуйте захисну
панель. Захисна панель захистить отвір від накопичення
у ньому бруду та пилу. (Лише за наявної деталі наведеної
форми)
Надана деталь
З’єднання (повідомлення)
До телевізора можна під’єднувати різні зовнішні пристрої; щоб
вибрати зовнішній пристрій, слід змінити режим вхідного сигналу.
Детальніше про під’єднання зовнішнього пристрою читайте в
інструкції з використання кожного пристрою.
Доступні такі зовнішні пристрої: приймачі високої чіткості, DVDпрогравачі, відеомагнітофони, аудіосистеми, USB-накопичувачі,
ПК, ігрові пристрої та інші зовнішні пристрої.
ПРИМІТКА
• Спосіб під’єднання зовнішнього пристрою може бути дещо
іншим залежно від моделі.
• Під’єднувати зовнішні пристрої до телевізора можна не
зважаючи на порядок роз’ємів телевізора.
• Щоб записувати телевізійні програми на DVD-програвач або
відеомагнітофон, під’єднайте кабель вхідного сигналу до
пристрою запису, а пристрій – до телевізора. Детальніше про
запис читайте в посібнику користувача під’єднаного пристрою.
• Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача
зовнішнього пристрою.
• Під’єднуючи ігровий пристрій до телевізора, використовуйте
кабель, який додається в комплекті з ігровим пристроєм.
• У режимі комп’ютера можуть спостерігатися шуми,
що пов’язано з налаштуванням роздільної здатності,
вертикальної частоти, контрастності чи яскравості. У такому
разі виберіть для сигналу комп’ютера іншу роздільну
здатність, змініть частоту оновлення або відрегулюйте
яскравість і контрастність у меню “ЗОБРАЖЕННЯ”, щоб
зображення стало чітким.
• У режимі комп’ютера деякі налаштування роздільної здатності
можуть не спрацьовувати належним чином залежно від
відеокарти.
Під’єднання антени
За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу
під’єднайте телевізор до настінного гнізда для антени (75 Ω).
Захисна панель
• У разі під’єднання до телевізора настінного кронштейна
вставте розпірки для настінного кронштейна в отвори для
настінного кронштейна телевізора, щоб перемістити телевізор
по вертикалі. (Лише за наявної деталі наведеної форми)
Надана деталь
Розпірки настінного
кронштейна
12
• Для під’єднання двох і більше телевізорів використовуйте
розгалужувач сигналу.
• Якщо зображення низької якості, для його покращення
встановіть підсилювач сигналу.
• Якщо під’єднано антену і якість зображення погана, спрямуйте
її в сторону з належним прийомом сигналу.
• Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
• Підтримуваний аудіоформат цифрового телебачення: MPEG,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Під’єднання супутникової антени
Інші з’єднання
(Тільки для моделей із підтримкою супутникового мовлення)
Використовуються для підключення телевізора до зовнішніх
пристроїв. Для кращої якості зображення і звуку з’єднуйте
зовнішній пристрій і телевізор за допомогою кабелю HDMI.
Окремий кабель не надається.
Під’єднайте телевізор до гнізда супутникової антени за допомогою
кабелю для передачі супутникового радіочастотного сигналу (75 Ω).
Під’єднання модуля CI
ПРИМІТКА
(Залежно від моделі)
Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у режимі
цифрового мовлення. Ця функція доступна не в усіх країнах.
• Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено у
гнізді для карт PCMCIA у правильному напрямку. Якщо модуль
не встановлено належним чином, це може призвести до
пошкодження телевізора чи гнізда для карт PCMCIA.
• Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не відображає
ні відео, ні аудіо, слід звернутися до оператора послуг
наземного/кабельного/ супутникового мовлення.
Деякі USB-концентратори можуть не працювати. Якщо USBпристрій, підключений за допомогою USB-концентратора, не
виявлено, підключіть його безпосередньо до роз’єму USB IN на
телевізорі.
У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного
керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте
телевізор належним чином. Для заміни батарей відкрийте кришку
відсіку для батарей, замініть батареї (1,5 В AAA), вставляючи їх з
урахуванням полярності (позначки та всередині відсіку) і
закрийте кришку відсіку.
Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.
УВАГА
З’єднання Euro scart
(Залежно від моделі)
Передає на телевізор аудіо- та відеосигнали із зовнішнього
пристрою. З’єднайте зовнішній пристрій і телевізор за допомогою
кабелю Euro Scart так, як це показано на малюнку.
AV1
(Телевізійний вихід1)
Цифрове ТБ
• Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, інакше
можна пошкодити пульт дистанційного керування.
• Пульт дистанційного керування входить у комплект не у всіх
країнах.
Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування
на сенсор дистанційного керування на телевізорі.
Q.MENU
Аналогове ТБ, аудіовідео
Компонентний
УКРАЇНСЬКА
(Залежно від моделі)
Поточний
режим
вхідного сигналу
Цифрове ТБ
Пульт дистанційного
керування
(Залежно від моделі)
З’єднання USB
Тип виходу
• Підтримуваний аудіоформат HDMI:
Dolby Digital(32кГц, 44,1кГц, 48кГц),
DTS(44,1кГц, 48кГц),
PCM(32кГц, 44,1кГц, 48кГц, 96кГц, 192кГц)
(Залежно від моделі)
1
Аналогове ТБ
A
INPUT
2
3
HDMI
1.,;@ 2 abc 3 def
1 Телевізійний вихід : виведення аналогових або цифрових
телесигналів.
7pqrs 8 tuv 9wxyz
• Кабель Euro Scart має бути екранований для захисту сигналу.
• У разі перегляду цифрового телеканалу в режимі 3D лише
вихідні 2D-сигнали надсилатимуться за допомогою кабелю
SCART. (лише моделі з підтримкою режиму 3D)
• Якщо функція Time Machine використовується для цифрового
телебачення, ви не зможете передавати вихідні сигнали
телевізора за допомогою кабелю SCART. (лише моделі з
підтримкою режиму 3D)
4 ghi 5 jkl 6 mno
GUIDE
0
B
Q.VIEW
FAV
P
A
G
E
4
INFO
MUTE
RECENT
5
MY APPS
OK
13
BACK
TEXT
LIVE TV
LIVE MENU
EXIT
T.OPT
APP/
REC/
A
C
(ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення та вимкнення живлення
телевізора.
1
Зміна джерела вхідного сигналу. (Залежно від
моделі)
1
Зміна джерела вхідного сигналу. (Залежно від
моделі)
2
/ (Швидкі налаштування) доступ до
швидких налаштувань. (Залежно від моделі)
2
доступ до швидких налаштувань. (Залежно від
моделі)
3
Зміна формату зображення на екрані. (Залежно
від моделі)
3
Перегляд інформації поточної програми та екрана.
(Залежно від моделі)
(Посібник користувача) Відображення посібника
користувача.
УКРАЇНСЬКА
B
Цифрові клавіші Введіть числа.
Виклик довідника програм.
(Пробіл) Введення пробілу в тексті на екрані.
Повернення до попереднього каналу.
Q.MENU
INPUT
Регулювання
рівня гучності.
1
2
3 каналів.
Доступ до списку
вибраних
4
Перегляд інформації поточної програми та екрана.
1.,;@ 2 abc 3 def
(Залежно від моделі)
4
Перегляд43D-відео.
ghi
5 jkl (Залежно
6 mno від моделі)
Вимкнення
7pqrs звуку.
8 tuv 9wxyz
ПереглядGUIDE
збережених програм
або каналів.
Q.VIEW
0
Перехід до попереднього чи наступного екрана.
FAV
P
A
G
E
4
INFO
MUTE
RECENT
5
MY APPS
OK
BACK
LIVE MENU
EXIT
T.OPT
APP/
C
6
TEXT
LIVE TV
REC/
SUBTITLE
14
AD
TV/RAD
D
Відображення історії попередніх сеансів.
(ВДОМА) Доступ до Вдома. (Залежно від моделі)
5
Доступ до Вдома. (Залежно від моделі)
Відображення списку програм.
Навігаційні кнопки (вгору/донизу/ліворуч/праворуч)
Переміщення пунктами меню та параметрами.
Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження
вибору.
Повернення до попереднього рівня.
Відображення списків рекомендованого, програм,
пошуку та записаного. (Залежно від моделі)
Вихід з екранного меню та повернення до режиму
перегляду телепрограм.
5
D
6 Кольорові кнопки Доступ до певних функцій у деяких
меню.
(
: червона,
: зелена,
: жовта,
: синя)
КНОПКИ РЕЖИМУ ТЕЛЕТЕКСТУ(
,
) Ці кнопки
використовуються для управління телетекстом.
Повернення до прямого телемовлення.
Виклик меню служби MHP. (Залежно від моделі)
Кнопки керування (
) Керування вмістом
“преміум”, меню Time MachineReady і SmartShare та пристроями,
що підтримують технологію SIMPLINK (USB, SIMPLINK або Time
MachineReady).
Початок запису і відображення меню запису. (лише для
моделей із підтримкою Time MachineReady) (Залежно від моделі)
Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому
режимі.
Натиснення кнопки AD вмикає функцію звукового опису.
Вибір каналу радіо-, телемовлення або цифрового
мовлення.
pqrs
tuv
wxyz
Q.VIEW
GUIDE
FAV
P
PAGE
(Залежно від моделі)
INPUT
APP/
Q.MENU
RATIO
SUBTITLE
.@
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Q.VIEW
GUIDE
FAV
MY APPS
C
A
LIST
1
D
B
P
PAGE
APP/
MY APPS
(ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення та вимкнення живлення
телевізора.
LIST
Вибір каналу
радіо-, телемовлення або
цифрового мовлення.
Зміна джерела вхідного сигналу.
доступ до швидких налаштувань.
Зміна формату зображення на екрані.
Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому
режимі.
B
Виклик меню служби MHP. (Залежно від моделі)
(ВДОМА) Доступ до Вдома.
Відображення списку програм.
КНОПКИ РЕЖИМУ ТЕЛЕТЕКСТУ(
,
) Ці кнопки
використовуються для управління телетекстом.
Навігаційні кнопки (вгору/донизу/ліворуч/праворуч)
Переміщення пунктами меню та параметрами.
Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження
вибору.
Повернення до попереднього рівня.
Вихід з екранного меню та повернення до режиму
перегляду телепрограм.
УКРАЇНСЬКА
A
C
D
Цифрові клавіші Введіть числа.
(Пробіл) Введення пробілу в тексті на екрані.
Виклик довідника програм.
Повернення до попереднього каналу.
Регулювання рівня гучності.
Доступ до списку вибраних каналів.
Перегляд інформації поточної програми та екрана.
Вимкнення звуку.
Перегляд збережених програм або каналів.
Перехід до попереднього чи наступного екрана.
Натиснення кнопки AD вмикає функцію звукового опису.
Доступ до списку збережених програм.
Кнопки керування (
) Керування вмістом
“преміум”, меню Time MachineReady і SmartShare та пристроями,
що підтримують технологію SIMPLINK (USB, SIMPLINK або Time
MachineReady).
1 Кольорові кнопки Доступ до певних функцій у деяких
меню.
(
: червона,
: зелена,
: жовта,
: синя)
15
7pqrs
8 tuv
9wxyz
LIST
0
INFO
EXIT
Функції кнопок на пульті
дистанційного керування
magic motion
C
GUIDE
(Залежно від моделі)
Якщо з’являється повідомлення “Батарея пульта ДК Magic Motion
розрядилася. Замініть батарею.” , замініть батарею.
Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей, замініть
батареї (1,5 В AA), вставляючи їх із урахуванням полярності
(позначки та всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку.
Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування
на сенсор дистанційного керування на телевізорі.
Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.
TEXT
T.OPT
SUBT.
D
УВАГА
УКРАЇНСЬКА
• Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, інакше
можна пошкодити пульт дистанційного керування.
1. @
2 abc
3 def
4 ghi
5 jkl
6 mno
7pqrs
8 tuv
9wxyz
LIST
0
INFO
EXIT
A
B
A
(ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення та вимкнення живлення
телевізора.
(ВХІД) Зміна джерела вхідного сигналу.
GUIDE
* Якщо натиснути і утримувати кнопку вибору сигналу,
відобразяться усі списки зовнішніх джерел вхідного сигналу.
Цифрові клавіші Введіть числа.
Доступ до списку збережених програм.
T.OPT SUBT.
TEXT
Перегляд інформації поточної програми та екрана.
B
P
16
Регулювання рівня гучності.
Перегляд збережених програм або каналів.
(ПОВНЕ ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ) Повне вимкнення звуку.
* Натисненням і утримуванням кнопки
можна ввімкнути
функцію звукового опису. (Залежно від моделі)
(ВДОМА) Доступ до Вдома.
(НАЗАД) Повернення до попереднього екрана.
Вихід з екранного меню та повернення до режиму
перегляду телепрограм.
C
Коліщатко (OK) Щоб вибрати потрібне меню, натисніть
на центр диска навігації. За допомогою коліщатка можна
перемикати телепередачі.
Навігаційні кнопки (вгору/донизу/ліворуч/
праворуч)
Для прокручування меню натискайте кнопки вгору, вниз, вліво
або вправо. Якщо натиснути кнопку
під час
роботи із вказівником, вказівник зникне з екрана, і пульт ДК
Magic працюватиме як звичайний пульт. Щоб знову відобразити
вказівник на екрані, струсніть пультом ДК Magic вліво-вправо.
Виклик довідника програм.
(Екранна панель керування) Відображення екранного
пульта ДК.
*Виклик меню універсального пульта. (залежно від моделі)
D
Перегляд 3D-відео. (Залежно від моделі)
(Pозпізнавання голосу)
(Залежно від моделі)
Для користування функцією розпізнавання голосу потрібне
підключення мережі.
1. Натисніть кнопку розпізнавання голосу.
2. Коли зліва на екрані телевізора з’явиться вікно індикації
голосу, скажіть, що ви хочете.
• Використовуйте пульт ДК Magic не далі, аніж за 10 см від
обличчя.
• Якщо говорити надто швидко або надто повільно,
розпізнання голосу може бути неможливе.
• Успішність розпізнавання може змінюватися залежно від
особливостей конкретного користувача (голосу, вимови,
інтонації чи швидкості мови) та оточення (сторонніх
шумів та гучності звуку телевізора).
(Швидкі налаштування) доступ до швидких
налаштувань.
* Якщо натиснути і утримувати кнопку відобразиться меню
Додаткові настройки.
Кольорові кнопки Доступ до певних функцій у деяких меню.
( : червона,
: зелена,
: жовта,
: синя)
КНОПКИ РЕЖИМУ ТЕЛЕТЕКСТУ(
,
) Ці кнопки
використовуються для управління телетекстом.
Виклик вибраних вами субтитрів у цифровому режимі.
Реєстрація пульта дистанційного
керування magic motion
Реєстрація пульта дистанційного
керування magic
Скасування реєстрації пульта
дистанційного керування magic
• Використовуйте пульт дистанційного керування у межах
вказаного діапазону (10 м). У разі використання пристрою за
межами зони покриття чи наявності перешкод у зоні покриття
може перериватися зв’язок.
• Зв’язок може перериватися залежно від наявності інших
пристроїв.
Такі пристрої, як мікрохвильова піч і бездротова локальна
мережа, працюють у тому самому частотному діапазоні
(2,4 ГГц), що й пульт дистанційного керування Magic. Це може
спричинити втрату зв’язку.
• Пульт дистанційного керування Magic може не працювати
належним чином, якщо в межах 1 метра від телевізора
розташовано бездротовий маршрутизатор (точку доступу).
Бездротовий маршрутизатор має знаходитися на відстані
більше 1 м від телевізора.
• Не розбирайте та не нагрівайте батареї.
• Не кидайте батареї. Не допускайте сильних ударів по батареях.
• Неправильне встановлення батарей може спричинити вибух.
УКРАЇНСЬКА
Щоб користуватися пультом дистанційного керування Magic,
спочатку з’єднайте його в пару з телевізором.
1 Вставте батареї у Пульт Magic та увімкніть телевізор.
2 Спрямуйте Пульт Magic на телевізор і натисніть на пульті
Коліщатко (OK).
* Якщо телевізору не вдасться зареєструвати Пульт Magic, повторіть
спробу після вимкнення та увімкнення телевізора.
Застереження під час
використання пульта
дистанційного керування magic
motion
Ліцензії
Набір ліцензій може бути різним залежно від моделі. Детальнішу
інформацію про ліцензії дивіться на веб-сайті www.lg.com.
Щоб скасувати з’єднання пульта дистанційного керування Magic
із телевізором, одночасно натисніть та утримуйте кнопки
(НАЗАД) і
(ВДОМА) протягом п’яти секунд.
* У разі натиснення та утримування кнопки
можна відразу
скасувати реєстрацію і повторно зареєструвати Пульт Magic.
Використання пульта
дистанційного керування magic
motion
• Для появи вказівника на екрані легенько струсіть пультом
дистанційного керування Magic вправо та вліво чи натисніть
кнопки
(ВДОМА), (ВХІД),
(У деяких моделях
телевізора вказівник з’являтиметься після повертання кнопки
Коліщатко (OK).)
• Якщо вказівник не використовувався протягом певного періоду часу
або Пульт Magic знаходиться на пласкій поверхні, вказівник зникне.
• Якщо курсор переміщується некоректно, його можна
переналаштувати, навівши на край екрану.
• У зв’язку з наявністю додаткових функцій батареї пульта
дистанційного керування Magic розряджаються швидше, ніж
звичайного пульта.
(Тільки LF59**)
(Тільки LF63**, LF64**,
LF65**)
17
Повідомлення
щодо програмного
забезпечення з відкритим
кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи
іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі,
відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.
Технічні характеристики
Технічні характеристики модуля бездротового зв’язку
• У різних країнах використовуються різні діапазони каналів.
Користувач не може змінювати чи регулювати робочу частоту.
Цей пристрій налаштовано відповідно до таблиці регіональних
частот.
• Цей пристрій слід встановлювати і використовувати на відстані
понад 20 см від тіла. Ця фраза є загальним положенням, яке
слід враховувати в контексті середовища користувача.
0197
На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови
відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення
про авторські права.
УКРАЇНСЬКА
Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний
код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого
розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і
транспортування) після надсилання відповідного запиту на
електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна
впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.
Усунення несправностей
Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта
дистанційного керування.
• Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та
спробуйте ще раз.
• Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного
керування та телевізором.
• Перевірте ресурс батарей та їх належне розташування ( до
, до ).
Немає зображення та звуку.
• Перевірте, чи виріб увімкнено.
• Перевірте під’єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
• Перевірте, чи справна розетка, під’єднавши до неї інші
пристрої.
Телевізор раптово вимикається.
• Перевірте налаштування режиму управління живленням.
Може відбуватись збій подачі живлення.
• Перевірте, чи увімкнено функції Автом. очікування
(залежно від моделі) / Таймер сну / Вимкнення живлення
за таймером у налаштуваннях Таймери.
• Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він
автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності.
У разі під’єднання до роз’єму PC (HDMI) відображається
повідомлення “Немає сигналу” або “Неправильний формат
сигналу”.
• Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта
дистанційного керування.
• Знову під’єднайте кабель HDMI.
• Перезавантажте комп’ютер з увімкненим телевізором.
18
(Тільки LF63**, LF65**)
Технічні характеристики модуля бездротового зв’язку (LGSBW41)
модуля бездротової локальної
мережі
0197
Bluetooth
Стандарт
IEEE 802.11a/b/g/n
Стандарт
Bluetooth Version 4.0
Частотний
діапазон
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5250 МГц
5725 - 5850 МГц (Не
для ЄС)
Частотний
діапазон
2400 - 2483,5 МГц
Вихідна
потужність
(макс.)
802.11a: 13 дБм
802.11b: 15 дБм
802.11g: 14 дБм
802.11n - 2,4 ГГц: 16 дБм
802.11n - 5 ГГц: 16 дБм
Вихідна
потужність
(макс.)
10 дБм або менше
(Тільки LF59**)
Технічні характеристики модуля бездротової локальної мережі
(TWFM-B006D)
Стандарт
IEEE802.11a/b/g/n
Частотний
діапазон
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5250 МГц
5725 - 5850 МГц (Не для ЄС)
Вихідна
потужність
(макс.)
802.11a: 11 дБм
802.11b: 14 дБм
802.11g: 10,5 дБм
802.11n - 2,4 ГГц: 11 дБм
802.11n - 5 ГГц: 12,5 дБм
Розмір модуля CI (Ш x В x Г)
Умови
зовнішнього
середовища
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
Робоча
температура
0 °C до 40 °C
Робоча
вологість
Менше 80 %
Температура
зберігання
-20 °C до 60 °C
Вологість під
час зберігання
Менше 85 %
Аналогове ТБ
Телевізійна
система
DVB-T/T2*
DVB-C
DVB-S*/S2*
PAL/SECAM
B/G/I/D/K ,
SECAM L/L’
Діапазон каналів
VHF, UHF, C-Band*,
Ku-Band*
VHF: E2 до E12
UHF : E21 до E69
CATV: S1 до S20
HYPER: S21 до S47
Максимальна
кількість
програм, які
можна зберегти
6000
1500
Опір зовнішньої
антени
УКРАЇНСЬКА
Цифрове ТБ
75 Ω
*Лише для моделей із підтримкою стандарту DVB-T2/C/S/S2.
19
Regulatory
LG Recycling Policy (Only EU)
LG Electronics offers a customized e-waste take-back & recycling service that meets local needs and requirements in the countries where e-waste
regulations are in place, and also provides product and packaging take-back & recycling service voluntarily in some countries. LG Electronics evaluates
products’ recyclability at the design step using LG’s recyclability evaluation tool, with the goal of improving recyclability where practicable. Through
these activities, LG seeks to contribute to conserving natural resources and protecting the environment.
For more information about the LG Recycling Policy, please visit our global site at http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-backrecycling
Energy Saving
Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills. The following indications allow to reduce power
consumption when the television is not being watched:
• Turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the
television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
• Putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
• Reducing the brightness of the screen will reduce energy use.
Isolator (Only Sweden, Norway)
• “Equipment connected to the protective earthing of the building installation through the mains connection or through other equipment with
a connection to protective earthing - and to a cable distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard.
Connection to a cable distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency
range (galvanic isolator, see EN 60728-11)”
• “Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i
vissa fall medföra risk för brand.
För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet.”
• “Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr - og er tilkoplet et kabel-TV nett, kan forårsake
brannfare.
For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-TV nettet.”
S-1
EU ecolabel (Only EU ecolabel applied model)
Better for the environment...
• High Energy Efficiency
• Reduced CO2 emissions
• Designed to facilitate repair and recycling
... better for you.
EU Ecolabel : PL/22/004
LGE announced the ‘LG Declaration for a Cleaner Environment ‘in 1994, and this ideal has served as a Guiding managerial principle ever since. The
Declaration is a foundation that has allowed us to undertaike Environmentally friendly activities in careful consideration of economic, environmental,
and social aspects. We promote activities for environmental preservation, and we specifically develop our products to embrace the Concept of
environment- friendly through whole process from getting raw materials, production, transportation, usage and end-of-life. These environmental
characteristics are endorsed by the award of the European Commission as approval of the product environmental status for energy saving. Facilities
for recycling and a host of other features.
The full list of criteria and more information on the eco label can be found at the web-site address : http://www.ecolabel.eu
Restriction of Hazardous Substances (Only Ukraine)
Обмеження України на наявність небезпечних речовин
• The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in
electrical and electronic equipment.
• Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного використання небезпечних речовин в електричному і
електронному обладнанні.
Packing Information (Only Russia, Kazakhstan, Belarus)
Русский
Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит
утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
Қазақша
Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын
екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік
өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
Русский
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала
упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.
Қазақша
S-2
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама
материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.
Please contact LG First.
If you have any inquiries or comments,
please contact LG customer information centre.
LG Customer Information Centre
Country
Record the model number and serial number of the TV.
Refer to the label on the back cover and quote this
information to your dealer when requiring any service.
Service
0 810 144 131
Nederland
0900 543 5454
België
015 200 255
Norge
800 187 40
Luxembourg 0032 15 200255
Polska
801 54 54 54
България 07001 54 54
Portugal
808 78 54 54
Česká Rep.
810 555 810
România
031 228 3542
Danmark
8088 5758
Slovensko
0850 111 154
Suomi
0800 0 54 54
España
963 05 05 00
France
3220 dites LG ou tapez 54
Sverige
0770 54 54 54
01806 11 54 11
(0,20€ pro Anruf aus
Deutschland dem Festnetz der DTAG; Schweiz
0848 543 543
Mobilfunk: max. 0,60€
pro Anruf.)
MODEL
SERIAL
Country
Service
Österreich
United Kingdom
0344 847 5454
Россия
8 800 200 7676
Magyarország 06 40 54 54 54
Eesti
800 9990
Éire
01 686 9454
Украина
0 800 303 000
Italia
199600099
Казахстан
8 8000 805 805,
2255(GSM)
Ελλάδα
801 11 200 900,
210 4800 564
Беларусь 8 820 0071 1111
Latvija
80200201
Узбекистaн 8 800 120 2222
Lietuva
880008081
Кыргызстан 0-800-805-8050
Türkiye
444 6 543
Slovenija
www.lg.com
080 543 543
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
НАЛАШТУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОГО
ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
Уважно ознайомтеся з цим посібником, перш ніж почнете користуватися
пристроєм, та збережіть його для довідки в майбутньому.
www.lg.com
2
КОДИ КНОПОК
УКРАЇНСЬКА
ENG
КОДИ кнопок
• Ця функція доступна лише в окремих моделях.
Код
(шістнадц
ятковий)
Функція
Примітка
Код
(шістнадц
ятковий)
Функція
07
> (Кнопка зі стрілкою / Права
кнопка)
< (Кнопка зі стрілкою / Ліва
кнопка)
08
Живлення
09
Без звуку
0B
Вхід
0E
SLEEP (таймер вимкнення)
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
0F
TV, TV/RAD
Кнопка на
пульті ДК
7C
Smart / Home
(Інтелектуальний режим /
Головна)
10 - 19
Кнопки з цифрами від 0 до 9
7E
Simplink
1A
Q.View / Flashback (Швидкий
перегляд / Ретроспектива)
8E
►► (Прокручування вперед)
1E
FAV (Вибраний канал)
8F
◄◄ (Прокручування назад)
20
Text (Телетекст)
AA
ВІДОМОСТІ
21
T. Opt (Параметр телетексту)
AB
28
Return (BACK) (Повернутися
(НАЗАД))
Program Guide (Довідник
програм)
00
CH +, PR +
01
CH -, PR -
02
Гучність +
03
Гучність -
06
53
List (Список)
5B
Вийти
60
PIP(AD)
61
Синя кнопка
63
Жовта кнопка
71
Зелена кнопка
72
Червона кнопка
79
Формат екрану
91
AD (Опис аудіо)
7A
Посібник користувача
30
Режим AV (аудіо / відео)
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
39
Caption/Subtitle (Субтитри)
Кнопка на
пульті ДК
BA
40
ФУТБОЛ
BD
ꔄ ( REC)
42
Мої програми
DC
3D
43
Меню / Настройки
99
Автоконфігурація
44
OK / Enter
9F
App / *(Прогр. / *)
45
Меню швидкого доступу
9B
TV/PC
4C
List (Список), - (тільки ATSC)
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
BB
41
Λ (Кнопка зі стрілкою /
Курсор вгору)
V (Кнопка зі стрілкою /
Курсор вниз)
B0
B1
► Відтворення
ꕗ (Зупинити / Список
файлів)
ꕘ (Утримання кадру /
Повільне відтворення /
Пауза)
Примітка
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
Кнопка на
пульті ДК
* Код кнопки 4C (0x4C) передбачено на моделях ATSC/ISDB, в яких використовується основний і
вторинний номер каналу.
(Для моделей, що продаються у Південній Кореї, Японії, Північній і Латинській Америці, окрім
Колумбії)
НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
• Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
З'єднайте перетворювач "USB-послідовний порт"/вхідний роз'єм RS-232C із зовнішнім пристроєм
керування (наприклад, комп'ютером або системою управління аудіовідеосигналами), щоб керувати
функціями пристрою ззовні.
Примітка : Тип роз'єму для керування на телевізорі може відрізнятися залежно від серії моделі.
* Слід пам'ятати, що не всі моделі підтримують такий спосіб з'єднання.
* Кабель не входить у комплект.
Перетворювач "USB-послідовний порт"
USB IN
Тип USB
(PC)
(TV)
• Телевізор LG підтримує перетворювач "USB-послідовний порт"
наINоснові мікросхеми PL2303
RS-232C
(CONTROL & SERVICE)
(ідентифікатор продавця: 0x0557, ідентифікатор виробу: 0x2008),
який не виготовляється і не
надається компанією LG.
• Його можна придбати в комп'ютерному магазині, де продаються аксесуари для спеціалістів з ІТпідтримки.
(TV)
(PC)
(PC)
1
3
SERVICE ONLY
RS232C із кабелем RS-232C
USB IN
(PC)
(TV)
(TV)
Тип DE9 (9-контактний D-Sub)
• Слід придбати кабель RS-232C (DE9, 9-контактний D-Sub, типу гніздо-гніздо) до RS-232C для
з'єднання між ПК та телевізором, про що згадується в посібнику.
2
RS-232C IN
1
3
(PC)
RS-232C IN
(PC)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
1
Інтерфейс з'єднання на телевізорі може відрізнятися.
3
SERVICE ONLY
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE) (CONTROL & SERVICE)
2
(TV)
УКРАЇНСЬКА
ENG
НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО
ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
3
USB USB
IN IN
4
НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE) RS-232 (який вказано в
• Необхідно придбати кабель з телефонним роз'ємом та інтерфейсом
посібнику) для з'єднання комп'ютера та телевізора.
RS-232C IN
(PC)
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
* Для інших моделей використовуйте для з'єднання роз'єм USB.
* Інтерфейс з'єднання на телевізорі може відрізнятися.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- або
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Комп'ютер споживача
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
УКРАЇНСЬКА
ENG
Тип телефонного роз'єму
Конфігурації RS-232C
3-контактне з'єднання (спеціальне)
1
5
PC (ПК)
RXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
TXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
GND
6
2
2
TXD
3
1
RXD
5
3
GND
АБО
9
RS-232C
(послідовний інтерфейс)
TV (ТБ)
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Телефон
Set ID
Інформацію щодо ідентифікаційного номера пристрою дивіться у "Таблиці відповідності даних" на
с. 6
1. Щоб перейти до головних меню, натисніть кнопку Налаштування.
2. За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту (*Загальні → Відомості про телевізор
або ПАРАМЕТРИ) та натисніть кнопку OK.
3. За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту Встановити ID і натисніть кнопку OK.
4. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати ідентифікаційний номер пристрою, після чого
натисніть Закрити. Діапазон налаштування: від 1 до 99.
5. Завершивши, натисніть кнопку ВИХІД.
* (Залежно від моделі)
НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
5
• Швидкість передачі даних: 9600 біт/сек (UART) • Стоповий біт: 1 біт
• Довжина пакета даних: 8 біт
• Код зв'язку: код ASCII
• Парність: ні
• Використовуйте зворотний кабель.
Довідковий перелік команд
(Залежно від моделі)
01. Power*
(Живлення)
COMM
AND1
COMM
AND2
DATA
(у шістнадцятковій системі)
k
a
00 - 01
c
02. Формат екрану k
03. Screen Mute
(Вимкнення
k
зображення на
екрані)
04. Volume Mute
k
(Вимкнення звуку)
05. Volume Control
(Регулювання
k
гучності)
06. Контрастність
k
COMM
AND2
15. Баланс
k
t
00 - 64
(нас.7)
16. Color (Colour)
Temperature
(Температура
кольору)
x
u
00 - 64
d
(нас.7)
17. ISM Method
(Метод ISM) (тільки j
плазмові телевізори)
p
(нас.8)
e
00 - 01
18. Еквалайзер
j
v
(нас.8)
f
00 - 64
19. Енергозбе
реження
j
q
00 - 05
g
00 - 64
m
a
(нас.9)
m
b
00 - 01
m
m
c
g
КОДИ кнопок
00 - 64
x
b
(нас.11)
x
t
(нас.11)
x
v
(нас.11)
27. Автоконфігурація j
u
(нас.12)
07. Яскравість
k
h
00 - 64
08. Колір
k
i
00 - 64
09. Відтінок
k
j
00 - 64
10. Чіткість
k
k
00 - 32
k
l
00 - 01
11. OSD Select
(Вибір екранного
меню)
12. Режим
блокування пульта
дистанційного
керування
13. Treble (Високі
частоти)
14. Bass (Hизькі
частоти)
DATA
(у шістнадцятковій системі)
COMM
AND1
k
m
00 - 01
k
r
00 - 64
k
s
00 - 64
20. Tune Command
(Команда настройки
каналів)
21. Канал
(Програма)
Add/Del(Skip)
(Додати/Видалити
(Пропустити))
22. Key (Кнопка)
23. Керування
задньою підсвіткою,
керування підсвіткою
панелі
24. Input select (Main)
(Вибір вхідного
сигналу - основного)
25. 3D (тільки
3D-моделі)
26. Extended 3D
(Розширений 3D)
(тільки 3D-моделі)
* Примітка : П
ід час відтворення або запису мультимедійних файлів усі команди, окрім "живлення"
(ka) та "кнопки" (mc), заблоковані та ігноруються.
За допомогою кабеля RS232C телевізор може надсилати команди "ka command" у
стані з увімкненим і вимкненим живленням.Проте, якщо використовується кабель USBпослідовного зв'язку, команда працюватиме лише, якщо телевізор увімкнено.
УКРАЇНСЬКА
ENG
Параметри обміну даними
6
НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
УКРАЇНСЬКА
ENG
Протокол передавання / отримання
Передавання
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : Перша команда керування телевізором. (j, k, m або x)
[Command 2] : Друга команда керування телевізором.
[Set ID]
:Можна налаштувати [Set ID], щоб вибрати потрібний ідентифікаційний номер
монітора в меню параметрів. Діапазон налаштування для ТВ: від 1 до 99. Якщо
як значення [Ід. пристрою] вибрано "0", тоді можна буде контролювати кожен
підключений пристрій.
* [Ід. пристрою] відображається як десяткове число (від 1 до 99) у меню і як число у
шістнадцятковому форматі (від 0x00 до 0x63) у протоколі передачі/отримання.
[DATA]
:Передавання даних команди (шістнадцяткова система). Для зчитування стану
команди передається значення "FF".
[Cr]
: Повернення каретки – код ASCII "0x0D"
[ ]
: Пробіл – код ASCII "0x20"
OK Підтвердження
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* У разі успішного отримання даних монітор надсилає команду підтвердження, виходячи з
наведеного формату. У цей момент, якщо команда передбачає зчитування даних, він вказує
дані свого поточного стану. Якщо команда надходить у режимі запису даних, він повертає дані
комп'ютера.
Підтвердження помилки
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Пристрій передає команду ACK (підтвердження) на основі цього формату в разі отримання
невідповідних даних через недіючі функції або помилки зв'язку.
Data 00: недопустимий код
Таблиця відповідності даних (шістнадцяткова система → десяткова система)
* Коли ви вводите [data] у шістнадцятковій системі, див. подану таблицю перетворення.
* Команда налаштування каналу (ma) використовує двобайтове шістнадцяткове значення ([Data])
для вибору номера каналу.
00 : Крок 0
01 : Крок 1 (Set ID 1)
...
0A : Крок 10 (Set ID 10)
...
0F : Крок 15 (Set ID 15)
10 : Крок 16 (Set ID 16)
...
32 : Крок 50 (Set ID 50)
33 : Крок 51 (Set ID 51)
...
63 : Крок 99 (Set ID 99)
...
C7 : Крок 199
C8 : Крок 200
...
FE : Крок 254
FF : Крок 255
...
01 00 : Крок 256
...
27 0E : Крок 9998
27 0F : Крок 9999
...
НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
7
01. Живлення (Command: k a)
►► Керування *увімкненням і вимкненням
живлення виробу.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : вимкнути живлення
01 : *увімкнути живлення
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Відображення стану увімкнення чи *вимкнення
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Подібним чином, якщо інші функції передають
дані "FF" на основі цього формату, зворотні дані
підтвердження несуть інформацію про стан
кожної функції.
02. Формат зображення (Command: k c)
(розмір основного зображення)
►► Регулювання формату зображення. (Формат
основного зображення).Формат екрана
можна також налаштувати в пункті Формат
зображення, перейшовши до меню "Формат
екрану" в Q.MENU. або в меню "PICTURE".
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Звичайний
екран (4:3)
02 : Широкий екран
(16:9)
04 : Масштаб
05 : Масштаб 2
(Латинська
Америка, окрім
лише Колумбії)
06 : Встановлено
програмою/
вихідний
07 : 14:9
(Європа, Колумбія, Середній
Схід, Азія окрім Південної
Кореї і Японії)
09 : * Сканування (Just
Scan)
0B : Широкий екран
(Європа, Колумбія,
Середній Схід, Азія окрім
Південної Кореї і Японії)
10 - 1F : М
асштаб екрана
1 - 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Використовуючи вхідний сигнал з ПК,
вибирайте формат екрана 16:9 або 4:3.
* У режимі цифрового ТБ/HDMI/компонентного
сигналу (високої роздільної здатності)
доступна функція "Сканування (Just Scan)".
* Робота в широкоформатному режимі може
відрізнятися в різних моделях і повністю
підтримується для цифрового ТБ та частково
для ATV та AV.
03. Вимкнення зображення на екрані (Command: k d)
►► Увімкнення/вимкнення зображення на екрані.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : ф
ункцію вимкнення екрана вимкнено
(зображення відтворюється)функцію
вимкнення відео вимкнено
01 : функцію вимкнення зображення на
екрані увімкнено (зображення вимкнено)
10 : функцію вимкнення відео увімкненоv
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Якщо ввімкнути лише функцію вимкнення відео,
на телевізорі відображатиметься екранне меню.
Проте якщо увімкнено функцію вимкнення
зображення на екрані, екранне меню не
відображатиметься.
04. Вимкнення звуку (Command: k e)
►► Керування увімкненням/вимкненням функції
вимкнення звуку.
Керувати функцією вимкнення звуку можна
також за допомогою кнопки "MUTE" на пульті
дистанційного керування.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : функцію вимкнення звуку увімкнено (звук
вимкнено)
01 : функцію вимкнення звуку вимкнено (звук
увімкнено)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Volume Control (Регулювання гучності)
(Command: k f)
►► Регулювання гучності.
Регулювати гучність можна також за допомогою
кнопок регулювання гучності на пульті
дистанційного керування.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Від : 00 - До : 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Контрастність (Command: k g)
►► Налаштування контрастності екрана.
Налаштувати контрастність можна також у
меню "PICTURE".
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Від : 00 - До : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Brightness (Яскравість) (Command: k h)
►► Налаштування яскравості екрана.
Налаштувати яскравість можна також у меню
"PICTURE".
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Від : 00 - До : 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Колір (Command: k i)
►► Налаштування кольору екрана.Налаштувати
колір можна також у меню "PICTURE".
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
УКРАЇНСЬКА
ENG
* Команди можуть працювати по-різному залежно від моделі та сигналу.
8
НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
Data від : 00 - До : 64
* (Залежно від моделі)
УКРАЇНСЬКА
ENG
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Відтінок (Command: k j)
►► Налаштування відтінку екрана. Налаштувати
відтінок можна також у меню "PICTURE".
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data – від червоний: 00 до зелений: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. ЧІТКІСТЬ (Command: k k)
►► Налаштування чіткості екрана. Налаштувати
чіткість можна також у меню "PICTURE".
14. Низькі частоти (Command: k s)
►► Налаштування низьких частот. Налаштувати
низькі частоти можна також у меню "AUDIO".
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data від : 00 - До : 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (Залежно від моделі)
15. Баланс (Command: k t)
►► Налаштування балансу.Налаштувати баланс
можна також у меню "AUDIO".
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Від : 00 - До : 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Від : 00 - До : 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Вибір меню (Command: k l)
►► Увімкнення/вимкнення екранних меню в режимі
віддаленого управління телевізором.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : вимкнути екранне 01 : увімкнути екранне
меню
меню
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Режим блокування пульта дистанційного
керування (Command: k m)
►► Блокування кнопок пульта дистанційного
керування та кнопок на передній панелі
телевізора.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : вимкнути
блокування
01 : увімкнути
блокування
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Якщо ви не користуєтеся пультом дистанційного
керування, скористайтеся цим режимом.
Після вимкнення та ввімкнення живлення
(відключення і підключення, через 20–30 секунд)
розблоковується зовнішнє блокування
керування.
* У режимі очікування (коли постійний струм
вимкнено таймером вимкнення або командою
"ka", "mc") та якщо ввімкнено функцію
блокування кнопок, телевізор не вдасться
увімкнути за допомогою кнопки живлення на
інфрачервоному пульті та локальної кнопки.
13. Високі частоти (Command: k r)
►► Налаштування високих частот. Налаштувати
високі частоти можна також у меню "Аудіо".
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Від : 00 - До 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Температура кольору (Command: x u)
►► Регулювання температури кольору.
Налаштувати температуру кольору можна
також у меню "PICTURE".
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Від : 00 - До : 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. Метод ISM (Command: j p) (тільки для
плазмових телевізорів)
►► Керування методом ISM. Метод ISM можна
налаштувати в меню OPTION.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Від : 02: Orbiter
08: Звичайний
20: Colour Wash (Стирання кольору)
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Еквалайзер (Command : j v)
►► Настроювання еквалайзера телевізора.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
LSB
0
0
0
0
0
Частота
7
6
5
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
Частота
1-й
діапазон
2-й
діапазон
3-й
діапазон
4-й
діапазон
0
0
0
Data
4
3
2
1
0
Дія
0
0
0
0
0
0 (десятковий)
0
0
0
0
1
1 (десяткове)
... ... ... ... ...
1
0
0
1
1
...
19 (десяткове)
НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
0
0
5-й
діапазон
1
0
1
0
0
20 (десяткове)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Залежно від моделей може настроювати,
якщо режим звуку - значення з настройкою
еквалайзера.
19. Енергозбереження (Command: j q)
►► Для зменшення споживання
живлення телевізором. Налаштування
"Енергозбереження" можна також
відрегулювати в меню "PICTURE".
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : Вимкнено
01 : Мін.
02 : Середній
03 : Макс.
04 : Автоматично (для РК-телевізорів /
телевізорів LED) / Інтелектуальний сенсор
(для PDP TV)
05 : Вимк. екрану
* (Залежно від моделі)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Команда настройки каналів (Command: m a)
* Ця команда може працювати по-різному
залежно від моделі та сигналу.
• Для моделей, що продаються у Європі,
на Близькому Сході, в Колумбії, Азії, крім
Південної Кореї та Японії
►► Виберіть канал для наступного фізичного
номера.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Аналогове антена / кабельне
[Data 00][Data 01] дані каналу
Data 00 : дані каналу (старший байт)
Data 01 : дані каналу (молодший байт)
від - 00 00 до 00 C7 (десяткова : 0 ~ 199)
Data 02 : джерело вхідного сигналу (аналоговий)
- 00 : Антена ТБ (ATV)
- 80 : Кабельне ТБ (CATV)
* Цифровий наземний/кабельний/супутниковий
[Data 00][Data 01]: дані каналу
Data 00 : дані каналу (старший байт)
Data 01 : дані каналу (молодший байт)
від - 00 00 до 27 0F (десяткова: 0 ~ 9999)
Data 02 : Джерело вхідного сигналу (цифровий)
- 10 : Антена ТБ (DTV)
- 20 : Антена радіо (Радіо)
- 40 : Супутникове ТБ (SDTV)
- 50 : Супутникове радіо (S-Radio)
- 90 : Кабельне ТБ (CADTV)
- a0 : Кабельне Радіо (CA-Radio)
* Приклади команд настроювання:
1. Налаштування наземного аналогового (PAL)
каналу 10.
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = дані каналу 10 = 00 0a
Data 02 = аналогове антена ТБ = 00
Pезультат = ma 00 00 0a 00
2. Налаштування наземного цифрового (DVB-T)
каналу 01.
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = дані каналу - 1 = 00 01
Data 02 = цифрове антена ТБ = 10
Pезультат = ma 00 00 01 10
3. Налаштування кабельного (DVB-S) каналу 1000.
Set ID = All = 00
Data 00 & 01 = дані каналу - 1000 = 03 E8
Data 02 = цифрове кабельне ТБ = 40
Pезультат = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Для моделей, що продаються у Південній
Кореї, Північній/Латинській Америці, крім
Колумбії
►► Щоб налаштувати канал на такий фізичний/
основний/вторинний номер.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Цифрові канали мають фізичний, основний і
вторинний номер каналу. Фізичний номер – це
фактичний номер цифрового каналу, основний
– це номер, до якого слід закріпити канал, а
вторинний – це субканал. Оскільки тюнер ATSC
автоматично закріпляє канал з основного/
вторинного номера, фізичний номер не потрібний
під час надсилання команди в цифровому режимі.
* Аналогове антена / кабельне
Data 00 : фізичний номер каналу
- Наземний (ATV): 02-45 (десяткова: 2 - 69)
- Кабельний (CATV) : 01, 0E-7D (десяткова: 1,
14-125)
[Data 01 ~ 04]: основний/вторинний номер каналу
Data 01 та 02: xx (не має значення)
Data 03 та 04: xx (Не має значення)
Data 05: джерело вхідного сигналу (аналоговий)
- 00 : Антена ТБ (ATV)
- 01 : Кабельне ТБ (CATV)
* Цифровий наземний/кабельний
Data 00 : xx (Не має значення)
[Data 01][Data 02]: основний номер каналу
Data 01 : дані каналу (старший байт)
Data 02 : дані каналу (молодший байт)
- 00 01 ~ 27 0F (десяткова: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: вторинний номер каналу
Data 03 : дані каналу (старший байт)
Data 04 : дані каналу (молодший байт)
Data 05 : Джерело вхідного сигналу (цифровий)
- 02 : антена ТБ (DTV) – використовувати
фізичний номер каналуNumber
- 06 : кабельне ТБ (CADTV) – використовувати
УКРАЇНСЬКА
ENG
1
9
10 НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
УКРАЇНСЬКА
ENG
фізичний номер каналу
- 22 : Антена ТБ (DTV) – Не використовувати
фізичний номер каналу
- 26 : Кабельне ТБ (CADTV) – Не
використовувати фізичний номер каналу
- 46 : Кабельне ТБ (CADTV) – Використовувати
лише основний номер каналу (канал з
однією частиною)
Для основних і вторинних даних каналу доступні
два байти, але зазвичай використовується лише
молодший байт (старший байт – 0).
* Приклади команди налаштування:
1.Налаштування аналогового кабельного (NTSC)
каналу 35.
Set ID = All = 00
Data 00 = дані каналу - 35 = 23
Data 01 & 02 = No Major = 00 00
Data 03 & 04 = No Minor = 00 00
Data 05 = аналогове кабельне ТБ = 01
Total = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Налаштування цифрового наземного (ATSC)
каналу 30-3.
Set ID = All = 00
Data 00 = Don’t know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Minor is 3 = 00 03
Data 05 = цифрове антена ТБ = 22
Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Для моделей, що продаються у Японії
►► Щоб налаштувати канал на такий фізичний/
основний/вторинний номер.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Цифровий наземний/супутниковий
Data 00: xx (Не має значення)
[Data 01][Data 02]: основний номер каналу
Data 01: дані каналу (старший байт)
Data 02: дані каналу (молодший байт)
- 00 01 ~ 27 0F (десяткова: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: вторинний/допоміжний номер
каналу(немає значення для
супутникового)
Data 03: дані каналу (старший байт)
Data 04: дані каналу (молодший байт)
Data 05 : Джерело вхідного сигналу (цифровий/
супутниковий для Японії)
- 02 : Антена ТБ (DTV)
- 07 : BS (супутник трансляції)
- 08 : CS1 (Супутник зв'язку 1)
- 09 : CS2 (Супутник зв'язку 2)
* Приклади команд настроювання:
1 Налаштування цифрового наземного (ISDB-T)
каналу 17-1.
Set ID = All = 00
Data 00 = Don’t know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 17 = 00 11
Data 03 & 04 = Minor/Branch is 1 = 00 01
Data 05 = Цифрове антена ТБ = 02
Total = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Налаштування каналу BS (ISDB-BS) 30.
Set ID = All = 00
Data 00 = Don’t know Physical = 00
Data 01 & 02 = Major is 30 = 00 1E
Data 03 & 04 = Не має значення = 00 00
Data 05 = цифрове BS ТБ = 07
Total = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Ця функція відрізняється у різних моделях.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Додавання/видалення (пропускання) каналу
(програми) (Command: m b)
►► Пропускання поточного каналу (програми)
наступного разу.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB)
(Видалити (ATSC,ISDB)/
Пропустити (DVB))
01 : додати
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Налаштування стану збереженого каналу на
видалення (ATSC, ISDB)/пропускання (DVB) або
додавання.
22. Key Кнопка (Command: m с)
►► Надсилання коду кнопки з пульта дистанційного
керування.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Код кнопки - нас.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Керування підсвічуванням (Command: m g)
• Для РК-телевізорів/світлодіодних телевізорів
►► Керування підсвічуванням.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Від : 00 - До : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Керування підсвічуванням панелі (Command: m g)
• Для телевізорів із плазмовим екраном
►► Керування підсвічуванням панелі.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Від : 00 - До : 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
►► Вибір джерела вхідного сигналу для основного
зображення.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : D
TV
02 : Ц
ифрове супутникове
ТБISDB-BS (Японія)
03 : ISDB-CS1 (Японія)
04 : ISDB-CS2 (Японія)
11 : CATV
20 : AV або AV1
40 : Component1
60 : RGB
90 : HDMI1
92 : HDMI3
01 : CADTV
10 : ATV
21 : AV2
41 : Component2
91 : HDMI2
93 : HDMI4
* Ця функція залежить від моделі та сигналу.
25. 3D (Command: x t) (лише моделі з
підтримкою режиму 3D) (Залежно від
моделі)
►► Зміна режиму 3D на телевізорі.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (Залежно від моделі)
Data Структура
[Data 00]00 : 3D увімкнено
01 : 3D вимкнено
02 : 3D у 2D
03 : 2D у 3D
[Data 01]00 : вгорі та внизу
01 : поруч по горизонталі
02 : шахова дошка
03 : серія кадрів
04 : чергування стовпчиків
05 : чергування рядків
[Data 02]00 : справа наліво
01 : зліва направо
[Data 03]3D -ефект (глибина 3D): мін.: 00 – макс. : 14
(*передача шістнадцятковим кодом)
* Функції [Data 02] й [Data 03] залежать від моделі
пристрою та потужності сигналу..
* Якщо значення [Data 00] – 00 (3D увімкнено), то
елемент [Data 03] не має значення.
* Якщо значення [Data 00] – 01 (3D вимкнено) чи
02 (3D у 2D), то елементи [Data 01], [Data 02] та
[Data 03] не мають значення.
* Якщо значення [Data 00] – 03 (2D у 3D), то
елементи [Data 01] та [Data 02] не мають
значення.
* Якщо значення [Data 00] – 00 (3D увімк.) або 03
(2D у 3D), то елемент [Data 03] використовується
тільки коли "3D-режим" (жанр) встановлено
вручну.
* Усі опції 3D-шаблонів ([Data 01]) можуть не бути
доступними відповідно до сигналу трансляції/
відеосигналу.
[Data 01]
O
O
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
X : не має значення
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[Data 00]
00
[Data 02]
[Data 03]
26. Extended 3D (Розширений 3D) (Command:
x v) (лише моделі з підтримкою режиму 3D)
(Залежно від моделі)
►► Зміна параметрів 3D-зображення на телевізорі.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
[Data 00]Параметр 3D
00 : Picture Correction
(Корекція зображення 3D)
01 : Глибина 3D (режим 3D лише ручний)
02 : Точка перегляду 3D
06 : Кор. кольору 3D-зобр.
07 : Масштабування 3D-звуку
08 : Звичайний вигл. зобр.
09 : Режим 3D (жанр)
[Data 01]Діапазон значень індивідуальний
для кожного конкретного параметра
3D-зображення, який визначається
змінною [Data 00].
1) Коли[Data 00] – 00
00 : справа наліво
01 : зліва направо
2) Коли[Data 00] – 01, 02
DataВід 0 До 14 (*передача шістнадцятковим
кодом)
Введені дані (діапазон 0 - 20) автоматично
розпізнаються як значення точки перегляду (-10 +10) (залежно від моделі)
* Ця функція працює лише, якщо режим 3D
(Жанр) знаходиться у ручному режимі.
3) Коли[Data 00] – 06, 07
00 : вимкнено
01 : увімкнено
4) Коли[Data 00] – 08
00 : Відновлення 3D-відео з режиму
перетворення 3D-відео з 2D у 2D
01 : Зміна 3D-відео у 2D-відео, крім
режиму перетворення відео з 2D у 3D
* Якщо умова перетворення не виконується,
команда трактується як NG.
5) Коли [Data 00] – 09
00 : стандартний
02 : кіно
04 : вручну
01 : спорт
03 : екстремальні
05 : автоматично
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
УКРАЇНСЬКА
ENG
24. Вибір вхідного сигналу (Command: x b)
(основний вхідний відеосигнал)
11
12 НАЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ
УКРАЇНСЬКА
ENG
27. Auto Configure (Автоматичне налаштування)
(Command: j u) (Залежно від моделі)
►► Автоматичне налаштування положення
зображення і зменшення його тремтіння. Ця
функція працює лише в режимі RGB (ПК).
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: виконати команду автоналаштування
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising