LG | 43LF590V | Quick Setup Guide | LG 43LF590V Інструкція зі швидкого налаштування

LG 43LF590V Інструкція зі швидкого налаштування
Короткий довідник із налаштування SMART TV
1
* Подані в цьому документі зображення можуть відрізнятися від дійсного вигляду вашого телевізора.
* Подані в цьому документі зображення на комп'ютері або мобільному телефоні можуть відрізнятися
залежно від операційної системи.
* Положення піктограм програм на платформі може різнитися залежно від версії програмного забезпечення.
НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ
1 Натисніть кнопку
(ДІМ) на пульті
дистанційного керування, щоб отримати
доступ до меню ДІМ. Наведіть фокус на
піктограму
(Налаштування) і виберіть,
натиснувши кнопку Коліщатко (OK) на
пульті дистанційного керування.
Зображення
WI-FI
Мережа /
Звук
WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
Канали
Мережа
Загальні
Безпека
WI-FI : EEE
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC.
Підключення за допомогою PIN-коду WPS.
Додаткові настройки
Для підключення до бездротових точок
доступу (маршрутизаторів), позначених
символом , потрібно ввести ключ захисту.
2 Наведіть фокус на піктограму
(Додаткові
настройки) і виберіть, натиснувши кнопку
Коліщатко (OK) на пульті дистанційного
керування.
5 Коли з’єднання встановлено, відображається
повідомлення "Підключено до Інтернету".
Зображення
Звук
Канали
МЕРЕЖА
Ім’я телевізора
LG webOS TV
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
З’єднання з мережею Wi-Fi
Мережа
Загальні
Підключено до Інтернету
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Безпека
Додаткові настройки
3 Виберіть у меню пункт Мережа → Проводове
підключення (Ethernet) або З’єднання з
мережею Wi-Fi.
Зображення
Звук
Канали
Мережа
Стан з’єднання можна перевірити в меню
Додаткові настройки.
МЕРЕЖА
Зображення
Ім’я телевізора
LG webOS TV
Звук
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
З’єднання з мережею Wi-Fi
Загальні
Доступність
Канали
Не підключено
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Безпека
Доступність
4 Пристрій намагатиметься автоматично
підключитися до наявних мереж (насамперед
до кабельних). Якщо вибрати пункт З’єднання
з мережею Wi-Fi, буде відображено список
доступних мереж. Виберіть мережу, до якої ви
бажаєте підключитися.
Мережа
Загальні
Безпека
Доступність
WI-FI
Мережа /
ꔐ
WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC.
Підключення за допомогою PIN-коду WPS.
Додаткові настройки
УКРАЇНСЬКА
Доступність
WI-FI : DDD
2
Усунення проблем із підключенням до мережі
1 Натисніть кнопку
(ДІМ) на пульті
дистанційного керування, щоб отримати
доступ до меню ДІМ. Наведіть фокус на
піктограму
(Налаштування) і виберіть,
натиснувши кнопку Коліщатко (OK) на
пульті дистанційного керування.
Перевірте маршрутизатор або зверніться до
постачальника Інтернет-послуг.
Якщо позначка "X" стоїть одразу після
піктограми шлюзу:
1 Від’єднайте кабель живлення точки доступу
(маршрутизатора) і під’єднайте через 5
секунд.
УКРАЇНСЬКА
2 Наведіть фокус на піктограму
(Додаткові
настройки) і виберіть, натиснувши кнопку
Коліщатко (OK) на пульті дистанційного
керування.
Додаткові настройки
3 Виберіть у меню пункт Мережа → Проводове
підключення (Ethernet) або З’єднання з
мережею Wi-Fi → Додаткові настройки.
Зображення
Звук
Канали
Мережа
Загальні
МЕРЕЖА
Ім’я телевізора
Зображення
Звук
LG webOS TV
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
З’єднання з мережею Wi-Fi
Не підключено
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Канали

Мережа
Загальні
Безпека
Безпека
Доступність
Доступність
WI-FI
Мережа /
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC.
Підключення за допомогою PIN-коду WPS.
Додаткові настройки
Виконайте вказівки нижче для відповідного стану
мережі.
Перевірте телевізор або точку доступу
(маршрутизатор).
Якщо позначка "X" стоїть одразу після
піктограми телевізора:
1 Перевірте стан під’єднання телевізора точки
доступу (маршрутизатора).
2 Вимкніть і увімкніть телевізор, точку доступу
(маршрутизатора).
3 У разі використання статичної IP-адреси
введіть IP-адресу безпосередньо.
4 Зверніться до постачальника послуг Інтернету
або виробника точки доступу (маршрутизатора).
2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку
доступу (маршрутизатор).
3 Зверніться до постачальника послуг
Інтернету або виробника точки доступу
(маршрутизатора).
Якщо позначка "X" стоїть одразу після
піктограми DNS:
1 Від’єднайте кабель живлення точки доступу
(маршрутизатора) і під’єднайте через 5
секунд.
2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку
доступу (маршрутизатор).
3 Перевірте, чи MAC-адресу телевізора/
марш- рутизатора зареєстровано в
постачальника Інтернет-послуги. (MACадресу, що відображається у правій частині
вікна стану мережі, має бути зареєстровано в
постачальника Інтернет-послуг).
4 Відвідайте веб-сайт виробника
маршрутизатора, щоб перевірити, чи
маршрутизатор використовує найновішу
версію програмного забезпечення.
3
Встановлення і налаштування комп'ютерної програми SmartShare
1 Встановіть на комп'ютері програму SmartShare PC SW.
2 Перейдіть на веб-сайт www.lg.com. Потім виберіть свій регіон.
3 Виберіть пункт ПІДТРИМКА. Після цього знайдіть модель свого виробу.
4 Виберіть пункт Drivers & Software чи ОНОВЛЕННЯ ПЗ. Потім виберіть пункт SmartShare PC SW.
5 Програму можна запустити після встановлення.
ПРИМІТКА
yy Послуга SmartShare доступна лише, якщо телевізор та інші пристрої з'єднано за допомогою
одного маршрутизатора.
1 Перевірте, чи на смартфоні увімкнено модуль Wi-Fi. Для використання SmartShare
обидва пристрої мають бути підключені до тієї самої мережі.
2 Встановіть/запустіть програму для надання доступу до вмісту на смартфоні (на
телефонах LG це програма SmartShare).
3 Увімкніть на смартфоні можливість надання доступу до файлів іншим пристроям.
4 Відкрийте програму SmartShare.
(ДІМ) → SmartShare.
5 Виберіть тип файлу для відтворення (фільм, музика або фотографія).
6 Виберіть фільм, музику або фотографію для відтворення на телевізорі.
7 Почніть відтворення мультимедійного файлу для перегляду або прослуховування за
допомогою телевізора.
Оновлення програмного забезпечення телевізора
* Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.
1
(ДІМ) →
(Налаштування) →
(Додаткові настройки) →
Загальні → Відомості
про телевізор → ПЕРЕВІРИТИ ОНОВЛЕННЯ
2 У цьому меню можна перевірити версію програмного забезпечення та виконати оновлення.
Якщо ввімкнути "Дозволити режим автоматичного оновлення", ПЗ оновлюватиметься автоматично.
Зображення
Звук
Канали
Мережа
ЗАГАЛЬНІ
Мова
Розташування
Час і дата
Таймери
Настройки живлення телевізора
Індикатор очікування ꕍ
Ввімк.
Загальні
Безпека
Режим "в магазині"/"вдома"
Еко-режим
SIMPLINK
Довідка з настроювання ꕍ
Зображення
Звук

Канали
Мережа
Виконати скидання налаштувань до початкових
Відомості про телевізор
Загальні /
Версія ПЗ
xx.xx.xx
ПЕРЕВІРИТИ ОНОВЛЕННЯ
Дозволити режим автоматичного оновлення
Інформація про телевізор
LG webOS TV
Відділ обслуговування клієнтів
Загальні
Безпека
Ввімк.
Доступність
Відомості про телевізор
Доступність
xxx-xxx-xxx
Угоди з користувачем
Офіційне повідомлення
Зауваження щодо ПЗ із відкритим вихідним кодом
УКРАЇНСЬКА
З'єднання зі смартфоном за допомогою SmartShare
4
Налаштування функції "Wi-Fi Direct"
Зображення
Звук
Канали
Мережа
Загальні
Безпека
Доступність
WI-FI DIRECT
Мережа /
WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
ОНОВИТИ СПИСОК
(ДІМ) →
(НАЛАШТУВАННЯ) →
(ДОДАТКОВІ НАСТРОЙКИ) →
Мережа → Wi-Fi Direct
Якщо локальна мережа відсутня, можна підключити портативний пристрій
безпосередньо до телевізора через інтерфейс Wi-Fi Direct.
Завдяки програмі SmartShare можна надавати доступ до файлів або екранів
пристроїв, підключених до Wi-Fi Direct.
1 Якщо відкрити меню Wi-Fi Direct, з’явиться список доступних пристроїв.
2 Після появи повідомлення про подання запиту щодо підключення
натисніть кнопку Так. Тепер Wi-Fi Direct підключено до телевізора.
Налаштування Miracast
УКРАЇНСЬКА
Функція Miracast дає змогу портативному пристрою безпечно надсилати відео- й
аудіосигнали телевізору в бездротовий спосіб.
(ВХІД) → Screen Share
/
1 На портативному пристрої слід вибрати "ВВІМК.". для функції Miracast.
2 Коли телевізор буде знайдено, виберіть його в переліку пристроїв на портативному
пристрої. Коли з’єднання буде встановлено, на екрані телевізора з’явиться екран
пристрою.
Налаштування WiDi (Wireless Display)
Технологія WiDi (Wireless Display), розроблена компанією Intel, дозволяє швидко й легко під'єднувати
телевізор до комп'ютера без кабелів та Інтернету, щоб використовувати екран телевізора як
дублюючий або додатковий монітор. Завдяки цій технології ви можете переглядати улюблені фільми,
відео, фотографії чи онлайн-передачі та інші матеріали стандарту full HD на екрані телевізора з
чудовою якістю зображення та звуку, зручно сидячи на дивані.
(ВХІД) → Screen Share
/
1 Для функції Intel's WiDi має бути вибрано параметр Ввімк.. Під'єднайте ноутбук до точки
доступу. (Використання цієї функції без точки доступу можливе; під'єднання до точки доступу
рекомендоване). На ноутбуку буде запущено програму Intel WiDi.
2 Вона почне виявлення доступних телевізорів LG webOS TV, які підтримують систему WiDi. Виберіть
зі списку потрібний телевізор і натисніть кнопку "Під'єднати". Введіть номер PIN, показаний на
екрані, у поле для введення ( ) на ноутбуці та натисніть кнопку "Продовжити".
Екран ноутбука
3 На екрані телевізора з’явиться екран ноутбука. Умови бездротового середовища можуть впливати
на відображення екрана. Якщо зв'язок поганий, зв'язок Intel WiDi може бути втрачено.
* Реєструвати телевізор LG не потрібно.
* Для отримання детальнішої інформації про Intel WiDi відвідайте веб-сайт http://intel.com/go/widi.
* Комп'ютером можна керувати за допомогою пульта ДК Magic Remote.
Якщо у вас виникають проблеми, зателефонуйте в центр обслуговування клієнтів компанії LG.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising