LG | OLED55C9PLA | User manual | LG OLED55C9PLA Інструкція користувача

LG OLED55C9PLA Інструкція користувача
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Правила безпеки та довідкова інформація
Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати
пристрій, і збережіть посібник для отримання
необхідної інформації у майбутньому.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
Попередження!
Інструкція з техніки
безпеки
УВАГА
УКРАЇНСЬКА
РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, НЕ
ВІДКРИВАЙТЕ
УВАГА : ЩОБ ЗАПОБІГТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ
(АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИСТРОЮ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ
МОЖЕ ЗДІЙСНИТИ КОРИСТУВАЧ. ЯКЩО ВИНИКАЄ
ПОТРЕБА В ОБСЛУГОВУВАННІ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Цей символ має на меті попередити користувача
про наявність неізольованої “небезпечної напруги”
у виробі, що може мати достатню магнітуду для
ураження людини електричним струмом.
Цей символ має на меті попередити користувача
про наявність важливих вказівок з експлуатації та
обслуговування у документах, які додаються до виробу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ : ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК
ЗАЙМАННЯ ЧИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ ВИРОБУ З ДОЩЕМ
ЧИ ВОЛОГОЮ.
•• ЩОБ УНИКНУТИ ПОШИРЕННЯ ВОГНЮ, ТРИМАЙТЕ
СВІЧКИ ЧИ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ’Я
ПОДАЛІ ВІД ВИРОБУ.
•• Не ставте телевізор і пульт дистанційного
керування:
-- Уникайте контакту пристрою із прямим сонячним промінням.
-- У місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті
-- Поблизу джерел тепла та пристроїв які виділяють тепло.
-- Поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів повітря,
де вони легко можуть контактувати з парою чи олією.
-- У місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру.
-- Не допускайте потрапляння на пристрій крапель або бризок
рідин, а також не ставте предмети з рідинами, наприклад
вази, чашки тощо, на пристрій або над ним (наприклад на
полицях над пристроєм).
-- Коло займистих речовин, наприклад бензину чи свічок.
Не піддавайте телевізор безпосередньому впливу
кондиціонера.
-- Не встановлюйте пристрій у місцях значного скупчення пилу.
Інакше це може призвести до займання, ураження
електричним струмом, вибуху, а також неправильної
роботи чи деформації пристрою.
2
•• Вентиляція
-- Встановлюйте телевізор у місцях із належною
вентиляцією. Не встановлюйте телевізор усередині
обмеженого простору, наприклад у шафі.
-- Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
-- Не накривайте пристрій тканиною чи іншими
матеріалами, коли він увімкнутий.
•• Не торкайтеся вентиляційних отворів. За тривалого
перегляду телевізора вони можуть дуже нагрітися.
•• Оберігайте кабель від фізичних чи механічних
пошкоджень. Стежте, щоб він не перекручувався,
не заплутувався, не торкався гострих предметів, не
затискався дверима і не лежав під ногами. Звертайте
особливу увагу на вилки, розетки та місця з'єднання
кабелю із пристроєм.
•• Не переміщайте телевізор, якщо до розетки
підключено кабель живлення.
•• Не використовуйте кабель живлення, якщо він
пошкоджений або нещільно вставляється в розетку.
•• Відключаючи кабель живлення, тримайте його за
вилку. Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити
телевізор.
•• Не підключайте надто багато пристроїв до однієї
мережевої розетки. Це може призвести до займання
чи ураження електричним струмом.
•• Відключення пристрою від живлення
-- Для відключення пристрою від живлення слугує
вилка кабелю живлення. На випадок виникнення
екстрених ситуацій доступ до вилки живлення
повинен залишатися вільним.
•• Слідкуйте, щоб діти на вилазили на телевізор
і не чіплялися за нього. Інакше телевізор може
перевернутися, що може призвести до серйозних
травм.
•• Заземлення зовнішньої антени (може відрізнятися
залежно від країни):
-- Якщо встановлена зовнішня антена, дотримуйтеся
наступних застережних заходів. Система зовнішньої
антени не повинна розташовуватися коло повітряних ліній
електропередачі чи інших електричних систем освітлення
чи живлення, а також у місцях можливого контакту із
такими лініями електропередачі чи мережами живлення.
Недотримання цієї вимоги може призвести до смерті чи
серйозних травм.
Переконайтеся, що антенну систему заземлено
для захисту від стрибків напруги та власних
статичних зарядів. У розділі 810 Національних
електротехнічних нормативів (США) указано
відомості щодо належного заземлення мачти та
опори, заземлення ввідного проводу на розрядному
пристрої для антени, розміру заземлювального
проводу, розташування розрядного пристрою
для антени, підключення до заземлювальних
електродів і вимоги до заземлювального електрода.
Заземлення антени відповідно до Національних
електротехнічних нормативів (США), ANSI/NFPA 70
•• Батарейки
-- Зберігайте аксесуари (батарейки тощо) у
безпечному місці, недоступному для дітей.
-- Не закорочуйте, не розбирайте батарейки та не
піддавайте їх надмірному нагріванню. Не утилізуйте
батарейки шляхом спалювання. Не піддавайте
батарейки надмірному нагріванню.
•• Перенесення
-- Перед перенесенням пристрою переконайтеся, що
він вимкнутий і відключений від мережі, а всі кабелі
від'єднані. Для перенесення великих телевізорів
може знадобитися 2 людей. Не тисніть на передню
панель телевізора та не навантажуйте її. Інакше
це може призвести до пошкодження пристрою,
займання чи травми.
•• Тримайте вологопоглинальний пакувальний матеріал і
вінілове пакування у місці, недоступному для дітей.
•• Не піддавайте пристрій ударам і не допускайте
потрапляння у нього сторонніх предметів. Не
допускайте падіння на екран будь-яких предметів.
•• Не натискайте сильно на панель рукою чи гострим
предметом (цвяхом, олівцем або ручкою). Не
дряпайте панель. Це може призвести до пошкодження
екрана.
•• Очищення
-- Перед чищенням відключіть кабель живлення. Потім
обережно протріть пристрій м'якою/сухою тканиною.
Не розпилюйте воду чи інші рідини безпосередньо
на телевізор. У жодному разі не використовуйте
засоби для чищення скла, освіжувачі повітря,
засоби від комах, змащувальні речовини, віск (для
автомобілів, промисловий), абразивні засоби для
чищення, розчинники, бензол, спирт та інші засоби,
які можуть пошкодити виріб і його панель. Це може
призвести до ураження електричним струмом або
пошкодження пристрою.
УКРАЇНСЬКА
•• Заземлення (Окрім пристроїв без заземлення.)
-- Телевізор із заземленою вилкою із трьома контактами слід
підключати до заземленої розетки із трьома контактами.
Для запобігання можливого ураження електричним струмом
переконайтеся, що підключено провід заземлення.
•• Не торкайтеся пристрою чи антени під час грози. Це може
призвести до ураження електричним струмом.
•• Переконайтеся, що кабель живлення щільно
вставлено у телевізор і настінну розетку.
Недотримання цієї вимоги може призвести до
пошкодження вилки та розетки, а в деяких випадках
— і до займання.
•• Не вставляйте у пристрій металеві чи займисті предмети.
Якщо у пристрій потрапив сторонній предмет, відключіть
кабель живлення та зверніться до сервісного центру.
•• Не торкайтеся вільного кінця підключеного кабелю живлення.
Можливе ураження електричним струмом.
•• У будь-якому з указаних нижче випадків негайно
відключіть пристрій від живлення та зверніться
до сервісного центру.
-- Виріб було пошкоджено.
-- У разі потрапляння у пристрій (наприклад адаптер змінного
струму, кабель живлення чи телевізор) води чи інших
речовин.
-- У разі появи запаху диму чи інших запахів від телевізора
-- Під час грози або якщо пристрій не планується
використовувати тривалий час.
Навіть якщо телевізор вимкнуто за допомогою пульта
ДК чи кнопки, він усе одно залишається підключеним
до джерела живлення, доки не від'єднано кабель
живлення.
•• Не використовуйте біля телевізора високовольтне
електрообладнання (наприклад електромухобійку).
Нехтування цією вимогою може призвести до несправності.
•• Не намагайтеся будь-яким способом модифікувати цей
пристрій без письмового дозволу компанії LG Electronics.
Можливе випадкове займання чи ураження електричним
струмом. Зверніться до місцевого сервісного центру для
обслуговування чи ремонту. Несанкціонована модифікація
може позбавити користувача права на використання цього
пристрою.
•• Використовуйте лише додаткові пристрої / аксесуари,
схвалені компанією LG Electronics. Недотримання цієї
вимоги може призвести до займання, ураження електричним
струмом, неправильної роботи чи пошкодження пристрою.
•• Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель живлення.
Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним
струмом.
•• Користуйтеся адаптером обережно, не допускайте його
падіння та не піддавайте ударам. Від ударів адаптер може
пошкодитися.
•• Щоб знизити ризик займання чи ураження електричним
струмом, не торкайтеся телевізора руками. Якщо контакти
кабелю живлення вологі чи вкриті пилом, повністю просушіть
вилку чи зітріть із неї пил.
3
Підготовка
УКРАЇНСЬКА
•• Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із
заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.
•• Зображення може дещо відрізнятися від реального
вигляду вашого телевізора.
•• Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від
зображеного у цьому посібнику.
•• Доступні меню та параметри можуть відрізнятись
залежно від використовуваного джерела вхідного
сигналу та моделі пристрою.
•• У майбутньому до цього телевізора можуть бути
додані нові функції.
•• Доступ до пристрою та розетки повинен залишатися
вільним. У певних пристроїв немає кнопки ввімк./
вимк. Їх вимикають за допомогою від'єднання кабелю
живлення.
•• Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно
від моделі.
•• Технічні характеристики пристрою чи вміст цього
посібника може бути змінено без попереднього
сповіщення задля покращення функцій пристрою.
•• Для оптимального підключення кабелі HDMI та USB
повинні мати рамки до 10 мм завтовшки та до 18
мм завдовжки. Якщо USB-кабель або USB-пристрій
неможливо вставити в USB-роз’єм телевізора,
скористайтеся кабелем-подовжувачем, який підтримує
роз’єм
.
Приладдя, яке не
входить у комплект
Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено
або вдосконалено без повідомлення. Щоб придбати це
приладдя, зверніться до дилера. Це приладдя сумісне
лише з певними моделями.
Назву моделі або дизайн може бути змінено через
покращення продукту та його функцій, або через зміну
політики компанії-виробника.
Пульт ДК Magic
AN-MR19BA
Перевірте у технічних характеристиках безпроводового
модуля, чи підтримує ваша модель телевізора Bluetooth,
щоб дізнатися, чи можна його використовувати із пультом
ДК Magic.
Настінний кронштейн
(Залежно від моделі)
Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни
стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для
настінного кріплення описано в таблиці нижче.
A
B
B
B
A
A
* A ≦ 10 мм
* B ≦ 18 мм
•• Використовуйте сертифікований кабель із логотипом
HDMI.
•• Нехтування цією вимогою може призвести до помилок
з’єднання або через це може не відображатися
зображення. (Рекомендовані типи кабелів HDMI)
-- Надшвидкісний кабель HDMI®/TM (3 м або коротший)
4
OLED55/65B9*
Модель
OLED55/65C9*
OLED55/65E9*
VESA (A x B) (мм) 300 x 200
Стандартний
M6
гвинт
Кількість гвинтів 4
Настінний
OLW480B
кронштейн
OLED77B9*
OLED77C9*
400 x 200
M6
4
OLW480B
Піднімання та
перенесення телевізора
•• Транспортувати телевізор найкраще в коробці або
пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
•• Перш ніж переносити чи піднімати телевізор,
від’єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
•• Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не
пошкодити його.
•• Міцно тримайте телевізор за корпус збоку та знизу.
У жодному разі не тримайте пристрій за прозору
частину, динамік чи сітку динаміка. (Не стосується
OLED55/65E9*)
УКРАЇНСЬКА
Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно
від його типу чи розміру, прочитайте подані нижче
вказівки; викладена далі інформація дозволить
попередити пошкодження телевізора чи появу подряпин, а
також дасть змогу безпечно транспортувати пристрій.
•• Тримайте однією рукою за бокову частину телевізора,
а іншою — за нижню частину задньої панелі чи за
край підставки. (Під час встановлення телевізора на
підлогу тримайте його за задню панель. Не тримайте
за нижнє скло. Це може призвести до травм.) (Лише
для OLED55/65E9*)
•• Переносьте телевізор обережно, без різких струсів і
сильних вібрацій.
•• Коли переносите телевізор, тримайте його
вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не
нахиляйте праворуч чи ліворуч.
•• Не допускайте прикладання надмірних зусиль на
згинання рамки корпусу, оскільки це може спричинити
пошкодження екрана.
•• Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте
обережні, щоб не пошкодити кнопки, які виступають.
• Не торкайтеся екрана, оскільки таким чином
його можна пошкодити.
• Під’єднуючи підставку до телевізора, покладіть
телевізор екраном донизу на стіл із м’якою
поверхнею або рівну поверхню, щоб захистити
екран від подряпин.
• Не дряпайте скло та не піддавайте його
ударам металевими предметами. Це може
пошкодити телевізор або призвести до
нещасного випадку. (Лише для OLED55/65E9*)
•• Щоб перенести великий телевізор, потрібно
щонайменше 2 людини.
•• Переносячи телевізор у руках, тримайте його так, як
показано на малюнку нижче.
(Лише для OLED55/65E9*)
5
Встановлення на столі
Кріплення телевізора на стіні
1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.
•• Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни
має становити не менше 10 см.
УКРАЇНСЬКА
10 см
м
10 с
10 см
10 см
10 см
(Залежно від моделі)
2 Під’єднайте кабель живлення до розетки.
• Не застосовуйте сторонні речовини (мастила,
змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб.
(Інакше можна пошкодити виріб.)
• У разі встановлення телевізора на підставку
потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не
впав. Інакше виріб може перевернутися, що
може призвести до травм.
• Не використовуйте неліцензійне приладдя для
забезпечення безпеки та для продовження
терміну використання виробу.
• На будь-які пошкодження або травми, які
виникли внаслідок використання неліцензійних
компонентів, гарантія не поширюється.
• Переконайтеся, що гвинти правильно
вставлено та надійно затягнуто. (Якщо гвинти
затягнути недостатньо сильно, телевізор може
нахилитися вперед після встановлення.) Не
застосовуйте надмірну силу і не перетягуйте
гвинти, щоб не пошкодити їх.
6
(Залежно від моделі)
1 Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи
з кронштейнами позаду телевізора.
•• Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші
гвинти, викрутіть їх.
2 Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою
шурупів. Кронштейни мають бути розташовані на стіні
приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі
телевізора.
3 За допомогою міцного шнура прив’яжіть гвинти
з кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має
натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.
•• Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку
або шафку, яка витримає вагу телевізора.
•• Кронштейни, шурупи та шнури для кріплень не
входять до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете
придбати ці аксесуари, зверніться до локальних
постачальників.
Кріплення на стіні
УКРАЇНСЬКА
Обережно прикріпіть настінний кронштейн, що продається
окремо, до задньої панелі телевізора, після чого надійно
закріпіть його на міцній стіні, перпендикулярно до підлоги.
З питань кріплення телевізора до інших будівельних
матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра.
Компанія LG радить залучати до встановлення телевізора
на стіні кваліфікованого спеціаліста. Рекомендуємо
використовувати кронштейн настінного кріплення LG.
Кронштейн настінного кріплення LG дозволяє легко
під’єднувати кабелі та пересувати виріб. Якщо ви
не використовуєте кронштейн настінного кріплення
LG, використовуйте кронштейн, який надійно кріпить
пристрій до стіни, забезпечуючи достатньо простору для
під’єднання до зовнішніх пристроїв. Спершу під’єднайте
усі кабелі, а тоді встановлюйте кронштейн настінного
кріплення.
•• За встановлення на стіні використовуйте
додатковий фіксатор кабелю. (Лише для
OLED55/65C9*)
•• Перед встановленням кронштейна для
настінного кріплення прикріпіть три кришки.
(Лише за наявності компонента.) (Лише для
OLED55/65E9*)
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
(Залежно від моделі)
• Перш ніж встановлювати телевізор на стіну,
зніміть із нього підставку, виконуючи кроки з її
встановлення у зворотному порядку.
• Додаткові відомості щодо гвинтів і кронштейна
для настінного кріплення див. у розділі
"Додаткові компоненти, що купуються окремо".
• Щоб прикріпити виріб до стіни, під’єднайте до
його задньої панелі стандартний кронштейн
VESA (продається окремо). Щоб телевізор не
впав, надійно закріпіть настінний кронштейн
(продається окремо).
• Під час кріплення телевізора на стіні
переконайтеся, що кабель живлення та
сигнальний кабель не повисли на задній
панелі телевізора.
• Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на
нього може потрапити жир та жирові випари.
Вони можуть пошкодити виріб і спричинити
падіння.
7
Підключення
До телевізора можна під’єднувати різні зовнішні пристрої;
щоб вибрати зовнішній пристрій, слід змінити режим
вхідного сигналу. Детальніше про під’єднання зовнішнього
пристрою читайте в інструкції з використання кожного
пристрою.
УКРАЇНСЬКА
Антена/кабель
За допомогою кабелю для передачі радіочастотного
сигналу під’єднайте телевізор до настінного гнізда для
антени (75 Ω).
•• Для під’єднання двох і більше телевізорів
використовуйте розгалужувач сигналу.
•• Якщо зображення низької якості, для його покращення
встановіть підсилювач сигналу.
•• Якщо під’єднано антену і якість зображення погана,
спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
•• Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
•• У тих місцях, в яких не підтримується мовлення ULTRA
HD, телевізор не може отримувати напряму сигнал
ULTRA HD.
Супутникова антена
Під’єднайте телевізор до гнізда супутникової антени
за допомогою кабелю для передачі супутникового
радіочастотного сигналу (75 Ω). (Залежно від моделі)
Модуль CI
Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у
режимі цифрового мовлення. (Залежно від моделі)
•• Модуль стандартного інтерфейсу має бути
встановлено у гнізді для карт PCMCIA у правильному
напрямку. Якщо модуль не встановлено належним
чином, це може призвести до пошкодження телевізора
чи гнізда для карт PCMCIA.
•• Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не
відображає ні відео, ні аудіо, слід звернутися
до оператора послуг нназемного/кабельного/
супутникового мовлення.
Інші з’єднання
Використовуються для підключення телевізора до
зовнішніх пристроїв. Для кращої якості зображення і звуку
з’єднуйте зовнішній пристрій і телевізор за допомогою
кабелю HDMI. Окремий кабель не надається.
8
HDMI
•• Під час підключення кабелю HDMI цей пристрій та
зовнішні пристрої повинні бути вимкнуті та від’єднані
від живлення.
•• Підтримуваний аудіоформат HDMI :
DTS (44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц),
DTS HD (44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц,
192 кГц),
True HD (48 кГц),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 кГц, 44,1 кГц, 48
кГц),
PCM (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 192 кГц)
(Залежно від моделі)
•
→ ( ) → [Зображення] → [Додаткові
налаштування] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Вкл. : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц
(4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Викл. : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60
Гц 8 біти (4:2:0)
Якщо пристрій, підключений до порту Вхід, також
підтримує ULTRA HD Deep Colour, зображення може
бути чіткіше. Але якщо пристрій його не підтримує,
він може працювати неправильно. У такому разі
вимкніть параметр [HDMI ULTRA HD Deep Colour] у
налаштуваннях телевізора.
USB
Деякі USB-концентратори можуть не працювати.
Якщо USB- пристрій, підключений за допомогою
USB-концентратора, не виявлено, підключіть його
безпосередньо до роз’єму USB на телевізорі.
Зовнішні пристрої
Доступні такі зовнішні пристрої: Програвач Blu-ray,
HD-приймачі, DVD-програвачі, відеомагнітофони,
аудіосистеми, пристрої зберігання даних USB, ПК, ігрові
приставки та інші зовнішні пристрої.
•• Спосіб під’єднання зовнішнього пристрою може бути
дещо іншим залежно від моделі.
•• Під’єднувати зовнішні пристрої до телевізора можна
не зважаючи на порядок роз’ємів телевізора.
•• Під час записування телепередачі за допомогою
пристрою записування Blu-ray/DVD або
відеомагнітофона переконайтеся, що вхідний кабель
телевізійного сигналу підключено до телевізора через
пристрій записування DVD або відеомагнітофон.
Детальніше про запис читайте в посібнику користувача
під’єднаного пристрою.
•• Інструкції з експлуатації читайте в посібнику
користувача зовнішнього пристрою.
Базові функції
<Тип A>
Увімкнення живлення (натисніть)
Вимкнення живлення1 (натисніть і
утримуйте)
Керування меню (натисніть2)
Вибір меню (натисніть і утримуйте3)
1 Усі відкриті програми закриються, а запис, що
відбувається, зупиниться. (Залежно від країни)
2 Коротко натисніть кнопку, коли телевізор увімкнено, щоб
переходити пунктами меню.
3 Цю функцію можна використовувати для доступу до
елементів керування меню.
<Тип B>
Увімкнення живлення (натисніть)
Вимкнення живлення1 (натисніть і
утримуйте)
Використання кнопки
Регулювання гучності
Функціями телевізора можна керувати за допомогою
кнопки.
Управління каналами
<Тип A>
УКРАЇНСЬКА
•• Під’єднуючи ігровий пристрій до телевізора,
використовуйте кабель, який додається в комплекті з
ігровим пристроєм.
•• У режимі комп’ютера можуть спостерігатися шуми,
що пов’язано з налаштуванням роздільної здатності,
вертикальної частоти, контрастності чи яскравості.
У такому разі виберіть для сигналу комп’ютера іншу
роздільну здатність, змініть частоту оновлення або
відрегулюйте яскравість і контрастність у меню
[ЗОБРАЖЕННЯ], щоб зображення стало чітким.
•• У режимі комп’ютера деякі налаштування роздільної
здатності можуть не спрацьовувати належним чином
залежно від відеокарти.
•• Якщо на ПК відтворюється вміст ULTRA HD, залежно
від ефективності ПК зображення або звук може
перериватися. (Залежно від моделі)
•• У разі підключення через дротову мережу LAN
рекомендовано використовувати кабель CAT 7. (Лише
за наявності роз'єму .)
1 Усі відкриті програми закриються, а запис, що
відбувається, зупиниться. (Залежно від країни)
Налаштування меню
Коли телевізор увімкнено, один раз натисніть кнопку .
Параметри меню можна регулювати за допомогою кнопки.
<Тип A>
Вимкнення живлення телевізора.
<Тип B>
Зміна джерела вхідного сигналу.
Регулювання рівня гучності.
Перегляд збережених каналів чи програм.
<Тип B>
Вимкнення живлення телевізора.
Доступ до меню параметрів.
Вихід з екранного меню та повернення до
режиму перегляду телепрограм.
Зміна джерела вхідного сигналу.
9
Використання пульта ДК
Magic Remote
(Залежно від моделі)
У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного
керування. Уважно прочитайте цей посібник і
використовуйте телевізор належним чином.
УКРАЇНСЬКА
За появи повідомлення “[Низький заряд батареї пульта ДК
Magic. Замініть батарейки.]” необхідно замінити батарейки.
Для заміни батарейок відкрийте кришку відсіку для
батарейок, замініть батарейки (1,5 В AA), вставляючи їх
з урахуванням полярності (позначки
та
всередині
відсіку) і закрийте кришку відсіку. Натискаючи кнопки,
спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор
дистанційного керування на телевізорі. Щоб вийняти
батарейки, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.
1
1
1
1
1
(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі
та регіону.)
10
Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте
її впродовж понад 1 секунди.
(ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення та вимкнення живлення
телевізора.
/
Приставку можна вмикати або вимикати,
додавши її до універсального пульта дистанційного
керування телевізора.
Кнопки з цифрами Введення цифр.
Перехід до меню [Коротка довідка].
(ТИРЕ) Ввід між цифрами, наприклад 2–1 і 2–2.
/
Доступ до списку збережених програм.
(Додаткові Дії) Відображення додаткових функцій
дистанційного керування.
Редагування меню ШВИДКИЙ ДОСТУП.
-- ШВИДКИЙ ДОСТУП — це функція, що дає змогу
переходити до певної програми чи телетрансляції за
допомогою натискання та утримування відповідних
кнопок із цифрами.
Буде увімкнено функцію аудіоопису.
Регулювання рівня гучності.
(БЕЗ ЗВУКУ) Повне вимкнення звуку.
(БЕЗ ЗВУКУ) Перехід до меню [Доступність].
Перегляд збережених каналів чи програм.
(Розпізнавання голосу) Для використання функції
розпізнавання голосу потрібне підключення до мережі.
Після відображення на екрані телевізора панелі індикації
голосу натисніть та утримуйте кнопку та голосно
провомте команду.
(HOME) Доступ до основного меню.
(HOME) Відображення історії попередніх сеансів.
(Швидкі налаштування) Доступ до швидких
налаштувань.
(Швидкі налаштування) Відображення меню [Усі
налаштування].
Коліщатко (OK) Щоб вибрати потрібне меню,
натисніть кнопку по центру. За допомогою можна
перемикати телепередачі.
(вгору/ вниз/вліво/вправо) Для
прокручування меню натискайте кнопки вгору, вниз, вліво
або вправо. Якщо натиснути кнопку
під час
роботи із вказівником, вказівник зникне з екрана, і пульт
ДК Magic працюватиме як звичайний пульт. Щоб знову
відобразити вказівник на екрані, струсніть пультом ДК
Magic вліво-вправо.
/
Повернення до попереднього рівня.
/
Видалення екранних меню і повернення до
останнього перегляду.
/
Виклик довідника програм.
1 Кнопки потокових послуг Підключення до послуги
потокового відео.
(ВХІД) Зміна джерела вхідного сигналу.
(ВХІД) Перехід до меню [Панель керування
домом].
Відображення головного меню приставки.
Реєстрація пульта ДК Magic
Реєстрація пульта ДК Magic
Щоб користуватися пультом дистанційного керування
Magic, спочатку з’єднайте його в пару з телевізором.
1 Вставте батарейки у пульт дистанційного керування
Magic та ввімкніть телевізор.
2 Спрямуйте пульт дистанційного керування Magic на
телевізор і натисніть на ньому
Коліщатко (OK).
* Якщо телевізору не вдасться зареєструвати пульт дистанційного керування Magic, повторіть спробу після
вимкнення та увімкнення телевізора.
Скасування реєстрації пульта ДК Magic
Щоб скасувати з’єднання пульта дистанційного керування
Magic із телевізором, одночасно натисніть та утримуйте
кнопки
/
та
(HOME) протягом п’яти секунд.
* Якщо натиснути й утримувати кнопку
/
, дію
буде скасовано, і пульт дистанційного керування Magic
буде одразу перереєстровано.
УКРАЇНСЬКА
-- Коли приставка не використовується для перегляду:
відображається екран приставки.
,
,
,
Доступ до певних функцій у
деяких меню.
Запуск функції записування.
, (Кнопки керування) Управління мультимедійним
вмістом.
• Точку доступу найкраще розташовувати на
відстані більше 0,2 метра від телевізора.
Через радіочастотні перешкоди встановлення
точки доступу на відстані менше 0,2 м від
телевізора може призвести до неправильної
роботи пульта ДК Magic.
• Не використовуйте одночасно нові та
старі батарейки. Це може призвести до їх
перегрівання і витікання із них електроліту.
• Недотримання правильної полярності
може призвести до вибуху батарейки чи
витоку електроліту з батарейки, що своєю
чергою призведе до займання, травмування
користувача або забруднення навколишнього
середовища.
• У цьому пристрої використовуються
батарейки. У вашій країні можуть діяти
нормативні правила, що регулюють утилізацію
батарейок належним чином для захисту
навколишнього середовища. Для отримання
відомостей щодо утилізації та перероблення
зверніться до місцевого органу влади.
• Не піддавайте батарейки дії джерел
надлишкового тепла, наприклад сонця, вогню
тощо.
Посібник користувача
Додаткові відомості про телевізор див. у вбудованому
ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА.
•• Щоб відкрити ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, виберіть
→ ( ) → [Загальні] → [Відомості про телевізор] →
[Посібник користувача]
11
Усунення несправностей
Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта
дистанційного керування.
УКРАЇНСЬКА
•• Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на
виробі та спробуйте ще раз.
•• Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного
керування та телевізором.
•• Перевірте ресурс батарейок та їх належне
розташування ( до , до ).
Немає зображення та звуку.
•• Перевірте, чи виріб увімкнено.
•• Перевірте під’єднання кабелю живлення до розетки
на стіні.
•• Перевірте, чи справна розетка, під’єднавши до неї інші
пристрої.
Телевізор раптово вимикається.
•• Перевірте налаштування режиму управління
живленням. Може відбуватись збій подачі живлення.
•• Перевірте, чи не увімкнута функція автоматичного
вимкнення.
•• Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу,
він автоматично вимкнеться через 15 хвилин
бездіяльності.
За підключення до ПК (HDMI) відображається
повідомлення “Немає сигналу”.
•• Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта
дистанційного керування.
•• Знову під’єднайте кабель HDMI.
•• Перезавантажте комп’ютер з увімкненим телевізором.
12
Неналежне відображення
•• Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання
може спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне
явище, і воно не є ознакою несправності.
•• Ця панель є високотехнологічним виробом, що
містить мільйони пікселів. На екрані можна побачити
маленькі чорні точки та/ або яскраві кольорові точки
(білий, червоний, синій або зелений) з концентрацією
1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності
виробу та не впливає на його роботу і надійність.
Таке явище також спостерігається у виробах інших
виробників і не передбачає заміну або повернення
грошей.
•• Яскравість і колір екрана можуть різнитися залежно
від вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/
справа/вгорі/внизу).
Це характерно для екрана. Це явище не пов’язане з
роботою виробу і не є ознакою несправності.
Чути шум
•• Звук потріскування: Звук потріскування, який чути під
час перегляду телепрограм або вимикання телевізора,
спричинений тепловим стисненням пластмаси через
зміну температури та вологості. Це звичайний звук для
виробів, у яких відбувається теплова деформація.
•• Електрична схема гуде/панель дзижчить: Тихий
шум виникає у схемі, яка перемикається з великою
швидкістю та пропускає струм великої сили для
роботи продукту. Він відрізняється залежно від виробу.
Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.
• Витисніть надлишок води чи засобу для
чищення з ганчірки.
• Не розпилюйте воду чи засіб для чищення
безпосередньо на екран телевізора.
• Розпиліть достатню кількість води чи засобу
для чищення на суху ганчірку, щоб витерти
екран.
Технічні характеристики
(Залежно від країни)
Характеристики мовлення
Телевізійна
система
DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
DVB-S/S2*
DVB-C*
950 – 2150 МГц
46 – 890 МГц
SECAM B/G,
SECAM D/K,
NTSC-M
DVB-T/T2*
VHF III : 174 – 230 МГц
UHF IV : 470 – 606 МГц
Покриття каналів
(діапазон)
УКРАЇНСЬКА
Аналогове
телебачення
PAL B/B, PAL B/G,
PAL D/K, PAL-I,
Цифрове телебачення
UHF V : 606 – 862 МГц
46 – 862 МГц
Діапазон S II : 230 – 300 МГц
Діапазон S III : 300 – 470 МГц
Максимальна
кількість каналів,
які можна зберегти
6000
3000
Опір зовнішньої
антени
75 Ω
Модуль CI (Ш x
В x Г)
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
* Лише для моделей із підтримкою DVB-T2/C/S2.
Бездротовий модуль(LGSBWAC92): технічні характеристики
Бездротового мережевого зв’язку (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Частотний діапазон
Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц
18 дБм
5150 - 5725 МГц
18 дБм
5725 - 5850 МГц (Не для ЄС)
12 дБм
Bluetooth
Частотний діапазон
Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц
8 дБм
Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати
робочу частоту. Цей виріб налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот.
До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.
* Стандарт “IEEE 802.11ac” підтримується не у всіх країнах.
13
Умови зовнішнього середовища
Робоча температура
УКРАЇНСЬКА
14
від 0 °C до 40 °C
Робоча вологість
Менше 80 %
Температура зберігання
від -20 °C до 60 °C
Вологість зберігання
Менше 85 %
Повідомлення
щодо програмного
забезпечення з
відкритим кодом
УКРАЇНСЬКА
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL,
MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься
у цьому виробі, відвідайте сторінку http://opensource.lge.
com.
На додаток до вихідного коду можна завантажити усі
умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і
повідомлення про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий код на
компакт-диску за плату, що покриває пов’язані з цим
витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і
доставки), після отримання від вас запиту за адресою
opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої
останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для
кожного, хто одержав цю інформацію.
Ліцензії
(Тільки для моделей, що підтримують пульт Magic
Remote)
15
Важливі відомості
щодо запобігання
появі залишкового
зображення
УКРАЇНСЬКА
OLED — це технологія світловипромінювальних
дисплеїв, яка забезпечує підвищену якість зображення.
Як і на будь-якому світловипромінювальному дисплеї,
на OLED-телевізорах за певних умов (наприклад за
тривалого відображення на екрані статичного зображення)
може з’являтися тимчасове залишкове зображення.
OLED-телевізори LG оснащено спеціальною функцією,
що захищає екран від можливої появи залишкового
зображення.
За тривалого відображення на екрані статичного
зображення автоматично зменшується яскравість
усього екрана чи його певних ділянок. Після зникнення
статичного зображення яскравість екрана автоматично
повертається до свого попереднього значення. Це не є
ознакою несправності пристрою.
Зображення, які можуть
призводити до появи
залишкового зображення
•• Статичні зображення, які безперервно відображаються
на екрані протягом тривалого періоду часу, наприклад
номери каналів, логотипи станцій, назви програм,
субтитри у новинах і фільмах, заголовки.
•• Статичні меню та значки в ігрових і телевізійних
приставках.
•• Чорні смуги зліва, справа, вгорі та внизу екрана,
наприклад на зображеннях формату 4:3 і 21:9.
16
Рекомендації щодо запобігання
появі залишкового зображення
•• Уникайте перегляду відео, що містить зображення, перелічені
вище, які відображаються протягом тривалого періоду часу.
•• Для перегляду відео, що містить зображення, перелічені
вище, які відображаються протягом тривалого періоду часу,
налаштуйте телевізор, як указано нижче.
-- [Зображення] → [Налаштування режиму зображення] →
[Режим зображення] → [Eco]
-- [Зображення] → [Налаштування режиму зображення] →
[СВІТЛО OLED] → виберіть нижнє значення
-- [Зображення] → [Додаткові налаштування] →
[Налаштування панелі OLED] → [Регулювання яскравості
логотипу] → [Висока]
•• Вимкніть панель меню зовнішнього пристрою, наприклад
телевізійної приставки, щоб вона не відображалася протягом
тривалого періоду часу. (Інструкції див. у посібнику до
відповідного зовнішнього пристрою.)
•• Для перегляду відео, що містить чорні смуги зліва, справа,
вгорі та внизу, виконайте такі налаштування, щоб прибрати
чорні смуги.
-- [Зображення] → [Налаштування формату екрана] →
[Формат екрану] → [Вертикальне збільшення] або
[Збільшення в усіх напрямках]
Функції для відновлення
якості зображення після появи
тимчасового залишкового
зображення
•• В OLED-телевізорах LG є функція відновлення пікселів, яка
запобігає появі тимчасового залишкового зображення.
•• Коли загальний час перегляду телевізора сягає 2000 годин
або більше (еквівалент перегляду телевізора по п’ять годин
щодня протягом одного року), функція відновлення пікселів
автоматично вмикається після вимкнення телевізора. Після
вимкнення телевізора на екрані відображається сповіщення
про ввімкнення функції відновлення пікселів. Функція
відновлення пікселів виконується одну годину, доки телевізор
вимкнутий. Незадовго до завершення процесу вгорі чи внизу
на екрані може відображатися горизонтальна лінія.
•• Функцію відновлення пікселів можна також увімкнути вручну
у меню телевізора: → ( ) → [Зображення] →
[Додаткові налаштування] → [Налаштування панелі OLED] →
[Відновлення пікселів].
•• Коли загальний час перегляду телевізора сягає понад чотири
години, функція відновлення пікселів автоматично вмикається
на кілька хвилин після вимкнення телевізора. (Примітка.
Функція відновлення пікселів не вмикається, якщо кабель
живлення телевізора не підключено до мережі чи немає
живлення у мережі.)
УКРАЇНСЬКА
17
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Краткое руководство по настройке SMART TV
* Приведенное изображение может отличаться от Вашего телевизора.
* Изображение, отображаемое на компьютере или мобильном телефоне, может отличаться в зависимости от ОС (Операционной системы).
* Расположение значков приложений может отличаться в зависимости от платформы и версии программного обеспечения.
НАСТРОЙКА СЕТИ
1 Нажмите кнопку (Settings) на пульте ДУ,
чтобы перейти в меню настроек. Выделите
значок
( ) [Все настройки] и выберите его,
нажав кнопку Колесико (OK) на пульте ДУ.
4 Если подключение выполнено успешно,
отображается состояние "[Подключено к
Интернету]".
Экран
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Звук
Имя телевизора
Каналы
Проводное подключение (Ethernet)
Нет соединения
Подключение
Подключение к сети Wi-Fi
Подключено к Интернету
Общие
( )
Менеджер подключений
Управление ТВ смартфоном
Все настройки
Безопасность
Доступность
2 Перейдите в [Подключение] → [Проводное
подключение (Ethernet)] или [Подключение к
сети Wi-Fi].
Экран
Звук
Каналы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Имя телевизора
Настройки устройства с HDMI
Состояние подключения можно проверить в
разделе [Дополнительные настройки Wi-Fi].
Экран
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI
Подключение /
Звук
Проводное подключение (Ethernet)
Нет соединения
Подключение
Настройки Screen Share
Подключение к сети Wi-Fi
Каналы
Нет соединения
Общие
Менеджер подключений
Управление ТВ смартфоном
Безопасность
Настройки Screen Share
Настройки устройства с HDMI
Доступность
Общие
Настроить скрытую Wi-Fi сеть
Подключение с помощью WPS-PBC
Безопасность
Подключение с помощью WPS-PIN
Дополнительные настройки Wi-Fi
3 Устройство автоматически пытается подключиться к доступной сети (проводное подключение приоритетно).
При выборе пункта [Подключение к сети
Wi-Fi] отображается список доступных сетей.
Выберите необходимую сеть.
Экран
Подключение
Доступность
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI
Подключение /
Звук
Каналы
Подключение
Общие
Настроить скрытую Wi-Fi сеть
Подключение с помощью WPS-PBC
Безопасность
Подключение с помощью WPS-PIN
Дополнительные настройки Wi-Fi
Доступность
Для беспроводных точек доступа (маршрутизаторов) со значком
необходимо ввести ключ
защиты.
www.lg.com
Устранение неполадок в сети
1 Нажмите кнопку (Settings) на пульте ДУ,
чтобы перейти в меню настроек. Выделите
значок
( ) [Все настройки] и выберите
его, нажав кнопку Колесико (OK) на пульте
ДУ.
Проверьте маршрутизатор или проконсультируйтесь с провайдером интернет-услуг.
Если символ "X" отображается рядом со значком шлюза:
( )
1 Отсоедините кабель питания точки доступа
(маршрутизатора) и попытайтесь выполнить
подключение через 5 секунд.
Все настройки
2 Перейдите в [Подключение] → [Проводное
подключение (Ethernet)] или [Подключение
к сети Wi-Fi] → [Дополнительные настройки
Wi-Fi].
Экран
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Экран
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI
Звук
Имя телевизора
Подключение к сети Wi-Fi
Если символ "X" отображается рядом со значком DNS:
Каналы
Проводное подключение (Ethernet)
Нет соединения
Подключение

Подключение
Нет соединения
Общие
Менеджер подключений
Общие
Управление ТВ смартфоном
Безопасность
Настройки Screen Share
Настроить скрытую Wi-Fi сеть
Подключение с помощью WPS-PBC
Безопасность
Подключение с помощью WPS-PIN
Дополнительные настройки Wi-Fi
Настройки устройства с HDMI
Доступность
3 Свяжитесь с интернет-провайдером или
компанией-производителем точки доступа
(маршрутизатора).
Подключение /
Звук
Каналы
2 Выполните инициализацию (сброс) точки
доступа (маршрутизатора).
Доступность
Следуйте приведенным ниже инструкциям, относящимся к состоянию вашей сети.
Проверьте телевизор и точку доступа (маршрутизатор).
Если символ "X" отображается рядом со значком телевизора:
1 Проверьте статус подключения телевизора и
точки доступа (маршрутизатора).
2 Включите и выключите телевизор, точку
доступа (маршрутизатор).
3 При использовании статического IP введите
IP напрямую.
4 Свяжитесь с интернет-провайдером или
компанией-производителем точки доступа
(маршрутизатора).
1 Отсоедините кабель питания точки доступа
(маршрутизатора) и попытайтесь выполнить
подключение через 5 секунд.
2 Выполните инициализацию (сброс) точки
доступа (маршрутизатора).
3 Убедитесь, что MAC-адрес телевизора/
маршрутизатора зарегистрирован у
Вашего поставщика интернет-услуг
(MAC-адрес, отображаемый на правой
панели окна состояния сети, должен быть
зарегистрирован у вашего поставщика
интернет-услуг).
4 На сайте производителя маршрутизатора
убедитесь, что на Вашем устройстве
установлена последняя версия встроенного
ПО.
Подключение SmartShare для смартфона
1 Убедитесь, что на смартфоне активна связь Wi-Fi. Чтобы воспользоваться функцией SmartShare,
необходимо, чтобы оба устройства были подключены к одной локальной сети.
2 Установите/запустите приложение для отправки содержимого со смартфона (на телефонах LG
оно называется LG TV Plus).
3 Включите смартфон для отправки файлов содержимого на другие устройства.
4 Выберите типы файлов, которые вы хотите воспроизвести (видео, аудио или фото).
5 Выберите файл видео, аудио или фото для воспроизведения на экране телевизора.
6 Воспроизведите медиа-файл, чтобы просмотреть его содержимое на экране телевизора.
Обновление ПО телевизора
* При первом включении нового телевизора, после приобретения, инициализация телевизора может
занять несколько минут.
1
(Настройки) →
рить обновления]
(
) [Все настройки] →
[Общие] → [Сведения о телевизоре] → [Прове-
2 Версию программного обеспечения можно проверить и при необходимости обновить.
Если установить флажок "[Разрешить автоматические обновления]", обновление программного
обеспечения будет производиться автоматически.
Экран
Звук
Каналы
ОБЩИЕ
Служба AI
Общие
Безопасность
Доступность
Общие /
Версия ПО
Местоположение
Таймеры
Управление учетной записью
Режим ЭКО
Сведения о телевизоре
Дополнительные настройки
СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕВИЗОРЕ
Звук
Язык
Время и дата
Подключение
Экран
Каналы

Подключение
Общие
Разрешить автоматические обновления
ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ
Информация о телевизоре
Уведомления
Безопасность
Доступность
Руководство пользователя
Краткая справка
При возникновении любых проблем звоните в центр поддержки клиентов LG.
Короткий довідник із налаштування SMART TV
* Подані в цьому документі зображення можуть відрізнятися від дійсного вигляду вашого телевізора.
* Подані в цьому документі зображення на комп'ютері або мобільному телефоні можуть відрізнятися залежно від операційної системи.
* Положення піктограм програм на платформі може різнитися залежно від версії програмного
забезпечення.
НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ
1 Натисніть кнопку (Settings) на пульті ДК,
щоб перейти до меню налаштувань. Наведіть
фокус на піктограму
( ) [Усі налаштування]
і виберіть, натиснувши кнопку Коліщатко
(OK) на пульті дистанційного керування.
4 Коли з’єднання встановлено, відображається
повідомлення "[Підключено до Інтернету]".
Зображення
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Звук
Ім’я телевізора
Канали
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
Підключення
З’єднання з мережею Wi-Fi
Підключено до Інтернету
Загальні
Підключення зовнішніх пристроїв
Функцію мобільного телебачення ввімкнуто
Безпека
( )
Усі налаштування
2 Виберіть у меню пункт [Підключення] → [Проводове підключення (Ethernet)] або [З’єднання з мережею Wi-Fi].
Зображення
Звук
Канали
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Ім’я телевізора
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
Підключення
З’єднання з мережею Wi-Fi
Загальні
Підключення зовнішніх пристроїв
Безпека
Не підключено
Функцію мобільного телебачення ввімкнуто
Доступність
Налаштування пристрою HDMI
Стан з’єднання можна перевірити в меню
[Додаткові налаштування Wi-Fi].
Зображення
З’ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ WI-FI
Підключення /
Звук
Канали
Підключення
Загальні
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC
Безпека
Налаштування Screen Share
Налаштування пристрою HDMI
Налаштування Screen Share
Підключення за допомогою PIN-коду WPS
Додаткові налаштування Wi-Fi
Доступність
Доступність
3 Пристрій намагатиметься автоматично підключитися до наявних мереж (насамперед до кабельних).
Якщо вибрати пункт [З’єднання з мережею
Wi-Fi], буде відображено список доступних
мереж. Виберіть мережу, до якої ви бажаєте
підключитися.
Зображення
З’ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ WI-FI
Підключення /
Звук
Канали
Підключення
Загальні
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC
Безпека
Підключення за допомогою PIN-коду WPS
Додаткові налаштування Wi-Fi
Доступність
Для підключення до бездротових точок доступу
(маршрутизаторів), позначених символом ,
потрібно ввести ключ захисту.
www.lg.com
Усунення проблем із підключенням до мережі
1 Натисніть кнопку (Settings) на пульті
ДК, щоб перейти до меню налаштувань.
Наведіть фокус на піктограму
( ) [Усі
налаштування] і виберіть, натиснувши кнопку
Коліщатко (OK) на пульті дистанційного
керування.
Перевірте маршрутизатор або зверніться
до постачальника Інтернет-послуг.
Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми шлюзу:
( )
1 Від’єднайте кабель живлення точки доступу
(маршрутизатора) і під’єднайте через 5
секунд.
Усі налаштування
2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку
доступу (маршрутизатор).
2 Виберіть у меню пункт [Підключення] → [Проводове підключення (Ethernet)] або [З’єднання
з мережею Wi-Fi] → [Додаткові налаштування
Wi-Fi].
Зображення
Звук
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Ім’я телевізора
Канали
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
Підключення
З’єднання з мережею Wi-Fi
Не підключено
Загальні
Підключення зовнішніх пристроїв
Зображення
Підключення /
Канали
 Підключення
Функцію мобільного телебачення ввімкнуто
Безпека
Налаштування Screen Share
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC
Безпека
Підключення за допомогою PIN-коду WPS
Додаткові налаштування Wi-Fi
Налаштування пристрою HDMI
Доступність
З’ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ WI-FI
Звук
Загальні
3 Зверніться до постачальника послуг
Інтернету або виробника точки доступу
(маршрутизатора).
Доступність
Виконайте вказівки нижче для відповідного стану
мережі.
Перевірте телевізор або точку доступу
(маршрутизатор).
Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми телевізора:
1 Перевірте стан під’єднання телевізора точки
доступу (маршрутизатора).
2 Вимкніть і увімкніть телевізор, точку доступу
(маршрутизатора).
3 У разі використання статичної IP-адреси
введіть IP-адресу безпосередньо.
4 Зверніться до постачальника послуг
Інтернету або виробника точки доступу
(маршрутизатора).
Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми DNS:
1 Від’єднайте кабель живлення точки доступу
(маршрутизатора) і під’єднайте через 5
секунд.
2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку
доступу (маршрутизатор).
3 Перевірте, чи MAC-адресу телевізора/
марш- рутизатора зареєстровано в
постачальника Інтернет-послуги. (MACадресу, що відображається у правій частині
вікна стану мережі, має бути зареєстровано в
постачальника Інтернет-послуг).
4 Відвідайте веб-сайт виробника
маршрутизатора, щоб перевірити, чи
маршрутизатор використовує найновішу
версію програмного забезпечення.
З'єднання зі смартфоном за допомогою SmartShare
1 Перевірте, чи на смартфоні увімкнено модуль Wi-Fi. Для використання SmartShare обидва пристрої мають бути підключені до тієї самої мережі.
2 Встановіть/запустіть програму для надання доступу до вмісту на смартфоні (на телефонах LG це
програма LG TV Plus).
3 Увімкніть на смартфоні можливість надання доступу до файлів іншим пристроям.
4 Виберіть тип файлу для відтворення (фільм, музика або фотографія).
5 Виберіть фільм, музику або фотографію для відтворення на телевізорі.
6 Почніть відтворення мультимедійного файлу для перегляду або прослуховування за допомогою
телевізора.
Оновлення програмного забезпечення телевізора
* Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька
хвилин.
1
(Налаштування) →
[Перевірити оновлення]
(
) [Усі налаштування] →
[Загальні] → [Відомості про телевізор] →
2 У цьому меню можна перевірити версію програмного забезпечення та виконати оновлення.
Якщо ввімкнути «[Дозволити режим автоматичного оновлення]», ПЗ оновлюватиметься автоматично.
Зображення
Звук
Канали
ЗАГАЛЬНІ
Служба AI
Загальні
Безпека
Доступність
Загальні /
Версія ПЗ
Розташування
Таймери
Керування обліковим записом
Еко-режим
Відомості про телевізор
Додаткові налаштування
ВІДОМОСТІ ПРО ТЕЛЕВІЗОР
Звук
Мова
Час і дата
Підключення
Зображення
Канали

Підключення
Загальні
Безпека
Доступність
Дозволити режим автоматичного оновлення
ПЕРЕВІРИТИ ОНОВЛЕННЯ
Інформація про телевізор
Сповіщення
Посібник користувача
Коротка довідка
Якщо у вас виникають проблеми, зателефонуйте в центр обслуговування клієнтів компанії LG.
SMART TV қысқаша орнату нұсқаулығы
* Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
* Компьютерде немесе ұялы телефонда көрсетілген бейне амалдық жүйеге байланысты
өзгеше болуы мүмкін.
* Бағдарламалық құрал нұсқасына байланысты платформадағы қолданба белгішесінің
орындары өзгеруі мүмкін.
Желі Параметрі
1 Параметрлер мәзіріне қатынасу
үшін, қашықтан басқару пультінде
(Параметрлер) түймесін басыңыз.
(
) [Барлық параметрлер] белгішесін
бөлектеңіз және қашықтан басқару
құралындағы
дөңгелекті (ОК) түймесін
басу арқылы таңдаңыз.
4 Қосылым аяқталса, "[Интернетке
қосылған]" хабары көрсетіледі.
Сурет
ҚОСЫЛУ
Дыбыс
Теледидар атауы
Арналар
Сымды қосылым (Ethernet)
Қосылмаған
Қосылу
Wi-Fi байланысы
Интернетке қосылған
Жалпы
Құрылғы коннекторы
Mobile TV қосулы
Қауіпсіздік
Арн. мүмк-р
( )
Барлық параметрлер
2 [Қосылу] → [Сымды қосылым (Ethernet)]
немесе [Wi-Fi байланысы] тармағын таңдаңыз.
Сурет
Дыбыс
Арналар
ҚОСЫЛУ
Теледидар атауы
Сымды қосылым (Ethernet)
Қосылмаған
Қосылу
Жалпы
Қауіпсіздік
Құрылғы коннекторы
Mobile TV қосулы
HDMI құрылғысының параметрлері
Қосылым күйін [Қосымша Wi-Fi
параметрлері] терезесінен тексере аласыз.
Сурет
Дыбыс
WI-FI БАЙЛАНЫСЫ
Қосылу /
Арналар
Қосылу
Жалпы
Жасырын сымсыз желіні қосыңыз
WPS PBC арқылы қосылу
Wi-Fi байланысы
Қосылмаған
Screen Share параметрлері
Қауіпсіздік
WPS PIN арқылы қосылу
Қосымша Wi-Fi параметрлері
Арн. мүмк-р
Screen Share параметрлері
HDMI құрылғысының параметрлері
Арн. мүмк-р
3 Құрылғы қол жетімді желіге (бірінші сымды
желі) қосылуға автоматты түрде әрекет етеді.
[Wi-Fi байланысы] тармағы таңдалғанда,
қол жетімді желілер тізімі көрсетіледі.
Пайдаланғыңыз келетін желіні таңдаңыз.
Сурет
Дыбыс
WI-FI БАЙЛАНЫСЫ
Қосылу /
Арналар
Қосылу
Жалпы
Жасырын сымсыз желіні қосыңыз
WPS PBC арқылы қосылу
Қауіпсіздік
WPS PIN арқылы қосылу
Қосымша Wi-Fi параметрлері
Арн. мүмк-р
Таңбасы бар сымсыз AP (Маршрутизатор)
үшін қауіпсіздік кілтін енгізуіңіз керек.
www.lg.com
Желі ақауларын жою
1 Параметрлер мәзіріне қатынасу
үшін, қашықтан басқару пультінде
(Параметрлер) түймесін басыңыз.
(
) [Барлық параметрлер] белгішесін
бөлектеңіз және қашықтан басқару
құралындағы
дөңгелекті (ОК) түймесін
басу арқылы таңдаңыз.
Маршрутизаторды тексеріңіз немесе
Интернет қызметінің провайдерінен көмек
алыңыз.
Қақпа жанында X пайда болғанда:
1 Кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қуат
сымын ажыратыңыз және 5 секундтан
кейін қосып көріңіз.
( )
2 Кіріс нүктесін (Маршрутизатор)
баптандырыңыз (Қайта орнату).
Барлық параметрлер
2 [Қосылу] → [Сымды қосылым (Ethernet)]
немесе [Wi-Fi байланысы] → [Қосымша WiFi параметрлері] тармағын таңдаңыз.
Сурет
Дыбыс
Арналар
ҚОСЫЛУ
Теледидар атауы
Wi-Fi байланысы
Қосылмаған
Жалпы
Құрылғы коннекторы

Screen Share параметрлері
Жалпы
DNS жанында X пайда болғанда:
1 Кіріс нүктесінің (Маршрутизатор) қуат
сымын ажыратыңыз және 5 секундтан
кейін қосып көріңіз.
Жасырын сымсыз желіні қосыңыз
WPS PBC арқылы қосылу
Қауіпсіздік
WPS PIN арқылы қосылу
Қосымша Wi-Fi параметрлері
HDMI құрылғысының параметрлері
Арн. мүмк-р
Қосылу /
Қосылу
Mobile TV қосулы
Қауіпсіздік
WI-FI БАЙЛАНЫСЫ
Арналар
Сымды қосылым (Ethernet)
Қосылмаған
Қосылу
Сурет
Дыбыс
3 Интернет қызметі провайдеріне немесе
AP (Маршрутизатор) компанияларына
хабарласыңыз.
Арн. мүмк-р
Желіңіздің күйіне қатысты төмендегі
нұсқауларды орындаңыз.
Теледидарды немесе AP (Маршрутизатор)
құрылғысын тексеріңіз.
Теледидар жанында X пайда болғанда:
1 Теледидардың, кіріс нүктесінің
(Маршрутизатор) қосылым күйін
тексеріңіз.
2 Теледидарды, кіріс нүктесін
(Маршрутизатор) өшіріңіз және қосыңыз.
3 Тұрақты IP мекенжайын пайдалансаңыз,
IP мекенжайын тікелей енгізіңіз.
4 Интернет қызметі провайдеріне немесе
AP (Маршрутизатор) компанияларына
хабарласыңыз.
2 Кіріс нүктесін (Маршрутизатор)
баптандырыңыз (Қайта орнату).
3 Теледидардың/маршрутизатордың
MAC мекенжайы Интернет қызметінің
провайдерінде тіркеулі екенін тексеріңіз.
(Желі күйі терезесінің оң жақ тақтасында
көрсетілген MAC мекенжайы Интернет
қызметінің провайдерінде тіркеулі болуы
керек.)
4 Маршрутизатор өндірушісінің торабынан
маршрутизаторда ең соңғы аппараттықбағдарламалық құрал нұсқасы
орнатылғанын тексеріңіз.
Смартфонға SmartShare қосылымы
1 Смартфонда Wi-Fi мүмкіндігінің қосылғанын тексеріңіз. SmartShare қолданбасын
пайдалану үшін екі құрылғыда бір жергілікті желіде болуы тиіс.
2 Смартфонда мазмұнды бөлісуге арналған қолданбаны орнатыңыз/іске қосыңыз (ол
LG телефондарында LG TV Plus деп аталады).
3 Смартфоныңызда мазмұн файлдарын басқа құрылғылармен бөлісу мүмкіндігін
қосыңыз.
4 Ойнатылатын файл түрін (фильм, дыбыс немесе фотосурет) таңдаңыз.
5 Теледидарда ойнатылатын фильм, музыка немесе фотосурет файлын таңдаңыз.
6 Теледидарда қарау және тамашалау үшін мультимедиялық файлды ойнатыңыз.
Теледидардың аппараттық-бағдарламалық құралын
жаңарту
* Теледидар зауыттан жеткізілгеннен кейін бірінші рет қосылса, теледидарды баптандыру
бірнеше минутқа созылуы мүмкін.
1
(Параметрлер) →
( ) [Барлық параметрлер] →
туралы] → [Жаңартулардың бар екендігін тексеріңіз]
[Жалпы] → [Осы теледидар
2 Бағдарламалық құрал нұсқасын тексеріп, оны жаңартуыңызға болады.
Егер "[Автоматты жаңартуға рұқсат ету]” құсбелгісін қойсаңыз, бағдарламалық құралды
автоматты түрде жаңартуға болады.
Сурет
Дыбыс
Арналар
ЖАЛПЫ
AI қызметі
Жалпы
Қауіпсіздік
Арн. мүмк-р
Бағдарламалық жасақтама нұсқасы
Орны
Таймерлер
Есептік жазбаларды басқару
Eco режимі
Осы теледидар туралы
Қосымша параметрлер
ОСЫ ТЕЛЕДИДАР ТУРАЛЫ
Жалпы /
Тілі
Уақыт және күн
Қосылу
Сурет
Дыбыс
Арналар

Қосылу
Жалпы
Қауіпсіздік
Арн. мүмк-р
Автоматты жаңартуға рұқсат ету
ЖАҢАРТУЛАРДЫҢ БАР ЕКЕНДІГІН ТЕКСЕРІҢІЗ
ТД ақпараты
Хабарландырулар
Пайдаланушы нұсқаулығы
Жылдам анықтама
Өзге сұрақтар жөнінде, LG компаниясының қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.
SMART TV Tezkor o'rnatish qo'llanmasi
* Ko'rsatilgan tasvir televizoringizdagidan farq qilishi mumkin.
* Kompyuter yoki uyali telefonda ko'rsatilgan tasvir OT (Operatsion tizim)ga bog'liq ravishda farq qilishi
mumkin.
* Ilova belgisi holatlari dastur versiyasiga qarab platformada farq qilishi mumkin.
Tarmoqni sozlash
1 Parametrlar menyusiga kirish uchun masofadan
boshqarish pultida (Parametrlar) tugmasini
bosing. Masofadan boshqarish pultida
G’ildirak (OK) tugmasini bosish orqali
( )
[Barcha parametrlar] belgisini ajratib ko'rsating
va tanlang.
4 Agar ulanish tugatilsa, "[Internetga ulangan]"
namoyish qilinadi.
Rasm
ULANISH
Ovoz
TV nomi
Kanallar
Simli (Ethernet)
Ulanmagan
Ulanish
Wi-Fi
Internetga ulangan
Umumiy
Qurilma ulagichi
Mobil TV faol
Xavfsizlik
Maxsus imkoniyat
( )
Screen Share sozlamalari
HDMI qurilma parametrlari
Barcha parametrlar
2 [Ulanish] → [Simli (Ethernet)] yoki [Wi-Fi]-ni
tanlang.
Rasm
Ovoz
Kanallar
ULANISH
TV nomi
Simli (Ethernet)
Ulanishning holatini [Qo‘shimcha Wi-Fi
parametrlar]-da tekshirishingiz mumkin.
Rasm
Wi-Fi
Ulanish /
Ovoz
Kanallar
Ulanish
Ulanmagan
Ulanish
Wi-Fi
Umumiy
Qurilma ulagichi
Xavfsizlik
Ulanmagan
Umumiy
WPS PBC orqali ulanish
Mobil TV faol
Xavfsizlik
Screen Share sozlamalari
Yashirin simsiz tarmoq qo‘shish
WPS PIN-kod orqali ulanish
Qo‘shimcha Wi-Fi parametrlar
Maxsus imkoniyat
HDMI qurilma parametrlari
Maxsus imkoniyat
3 Qurilma avtomatik ravishda mavjud tarmoqqa
ulanishga harakat qiladi (avval simli ulanish).
[Wi-Fi]-ni tanlaganingizda, mavjud tarmoqlar
ro'yxati namoyish qilinadi. Foydalanmoqchi
bo'lgan tarmoqni tanlang.
Rasm
Wi-Fi
Ulanish /
Ovoz
Kanallar
Ulanish
Umumiy
Yashirin simsiz tarmoq qo‘shish
WPS PBC orqali ulanish
Xavfsizlik
WPS PIN-kod orqali ulanish
Qo‘shimcha Wi-Fi parametrlar
Maxsus imkoniyat
belgisiga ega simsiz KN (Ruter) uchun xavfsizlik
kalitini kiritishingiz kerak.
www.lg.com
Tarmoq muammolari nosozliklarini bartaraf qilish
1 Parametrlar menyusiga kirish uchun masofadan
boshqarish pultida (Parametrlar) tugmasini
bosing. Masofadan boshqarish pultida
G’ildirak (OK) tugmasini bosish orqali
( )
[Barcha parametrlar] belgisini ajratib ko'rsating
va tanlang.
AP (Router) tekshiring yoki Internet
ta’minotchingiz bilan maslahatlashing.
X Shlyuz yonida paydo bo'lganda:
1 Kirish nuqtasi AP (Router) kabelini uzing va 5
soniyadan keyin ulashga urinib ko'ring.
( )
2 Kirish nuqtasini AP (Router) initsializatsiya qiling
(qayta tiklang).
Barcha parametrlar
2 [Ulanish] → [Simli (Ethernet)] yoki [Wi-Fi] →
[Qo‘shimcha Wi-Fi parametrlar]-ni tanlang.
Rasm
ULANISH
Rasm
Wi-Fi
Ulanish /
Ovoz
Ovoz
X DNS yonida paydo bo'lganda:
TV nomi
Kanallar
Ulanish
Kanallar
Simli (Ethernet)
Ulanmagan
Wi-Fi

1 Kirish nuqtasi AP (Router) kabelini uzing va 5
soniyadan keyin ulashga urinib ko'ring.
Ulanish
Ulanmagan
Umumiy
Qurilma ulagichi
Umumiy
Mobil TV faol
Xavfsizlik
Screen Share sozlamalari
Yashirin simsiz tarmoq qo‘shish
WPS PBC orqali ulanish
Xavfsizlik
WPS PIN-kod orqali ulanish
Qo‘shimcha Wi-Fi parametrlar
HDMI qurilma parametrlari
Maxsus imkoniyat
3 Internet provayderi yoki AP (Router) ishlab
chiqaruvchisiga kompaniyalariga murojaat
qiling.
Maxsus imkoniyat
Tarmog'ingiz holatiga tegishli bo'lgan quyidagi
ko'rsatmalarga amal qiling.
Televizor yoki AP (Router)ni tekshiring.
X Televizor yonida paydo bo'lganda:
1 TV, Kirish nuqtasi AP (Router) ulanish holatini
tekshiring.
2 TV, Kirish nuqtasini AP (Router) o'chiring va
yoqing.
3 Agar siz statik IP dan foydalansangiz, to'g'ridanto'g'ri IP ni kiriting.
4 Internet provayderi yoki AP (Router) ishlab
chiqaruvchisiga kompaniyalariga murojaat
qiling.
2 Kirish nuqtasini AP (Router) initsializatsiya qiling
(qayta tiklang).
3 TV/AP (Router) ni MAC manzili Internet
ta’minotchingiz tomonidan ro'yxatga
olinganligini tekshiring. (Tarmoq holati
oynasining o'ng panelida ko’rsatilgan MAC
manzili internet ta’minotchingiz tomonidan
ro'yxatga olingan bo'lishi kerak.)
4 Rauteringizga so’nggi versiyali dastur
o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun
rauteringiz ishlab chiqaruvchisi veb sahifasidan
tekshiring.
Smartfonga SmartShare-ni ulash
1 Smartfoningizda Wi-Fi yoqilganligini tekshiring. SmartShare-dan foydalanish uchun ikkala qurilma bir
xil mahalliy tarmoqda bo'lishi kerak.
2 Smartfoningizda tarkibni baham ko'rish uchun ilovani o'rnating/ishlating (U LG telefonlarida LG TV Plus
deb ataladi).
3 Tarkib fayllarini boshqa qurilmalar bilan baham ko'rish uchun smartfoningizni yoqing.
4 O'ynatmoqchi bo'lgan fayl turini tanlang (film, audio yoki fotosurat).
5 Televizorda o'ynatish uchun video, musiqa yoki fotosurat faylini tanlang.
6 Televizoringizda media faylni ko'rish va zavqlanish uchun uni o'ynating.
Televizor Firmware (mikrodasturi)ni yangilash
* Agar televizor zavoddan chiqarilgandan keyin ilk marta yoqilgan bo’lsa, uning initsializatsiyasi uchun bir
necha daqiqa vaqt sarflanishi mumkin.
1
(Parametrlar) →
( ) [Barcha parametrlar] →
[Yangilanishlarni qidirish]
[Umumiy] → [Ushbu TV haqida] →
2 Dasturiy ta'minot versiyasini tekshirishingiz va uni yangilashingiz mumkin.
Agar "[Avtomatik yangilashlarga ruxsat berish]" ni tekshirsangiz, dasturiy ta'minotni avtomatik ravishda
yangilashingiz mumkin.
Rasm
Ovoz
Kanallar
UMUMIY
AI xizmati
Umumiy
Xavfsizlik
Maxsus imkoniyat
Umumiy /
Dastur versiyasi
Joylashuv
Taymerlar
Hisob qaydnoma boshqaruvi
Eco rejim
Ushbu TV haqida
Qo‘shimcha sozlamalar
USHBU TV HAQIDA
Ovoz
Til
Vaqt va sana
Ulanish
Rasm
Kanallar

Ulanish
Umumiy
Avtomatik yangilashlarga ruxsat berish
YANGILANISHLARNI QIDIRISH
TV ma’lumotlari
Bildirishnomalar
Xavfsizlik
Maxsus imkoniyat
Foydalanuvchi qo‘llanmasi
Qisqa ma’lumotnoma
Agar sizda qandaydir muammolar yuzaga kelsa, LG kompaniyasining
iste’molchilarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
SMART TV түргэн тохиргооны хөтөч
* Энд харагдах зураг нь таны зурагтаас өөр харагдаж болно.
* Үйлдлийн системээс хамаарч компьютер эсвэл гар утсан дээр харагдах зураг өөрөөр
харагдаж болно.
* Програм хангамжийн хувилбараас хамааран програмын дүрсийн байршил өөр өөр байж
болно.
Сүлжээний тохиргоо
1 Тохиргооны цэс рүү орохын тулд
удирдлага дээрх
(Тохиргоо) дээр дар.
( ) [Бүх тохиргоо] дүрсийг тодруулж,
алсын удирдлага дээрх
Бөөрөнхий
(ОК) товчийг дарж сонго.
4 Хэрэв холболт гүйцэтгэгдсэн бол,
"[Интернэтэд холболоо]" гэж харагдана.
Зураг
ХОЛБОЛТ
Дуу
TВ-н нэр
Сувгууд
Утастай (Ethernet)
Холбогдоогүй
Холболт
Wi-Fi холболт
Интернэтэд холболоо
Ерөнхий
Төхөөрөмж холбогч
Mobile TV аслаа
Аюулгүй
( )
Бүх тохиргоо
2 [Холболт] → [Утастай (Ethernet)] эсвэл [WiFi холболт] гэж сонго.
Зураг
Дуу
Сувгууд
ХОЛБОЛТ
TВ-н нэр
Нэвтрэлт
Screen Share тохиргоо
HDMI төхөөрөмжийн тохиргоо
Та холболтын төлөвийг [Дэвшилтэт Wi-Fi
тохиргоо] - с харж болно.
Зураг
Дуу
Утастай (Ethernet)
Сувгууд
Холболт
Wi-Fi холболт
Холболт
Ерөнхий
Төхөөрөмж холбогч
Аюулгүй
Screen Share тохиргоо
WI-FI ХОЛБОЛТ
Холболт /
Холбогдоогүй
Холбогдоогүй
Mobile TV аслаа
Ерөнхий
HDMI төхөөрөмжийн тохиргоо
Нэвтрэлт
Нуусан утасгүй сүлжээ нэм
WPS PBC-р холбох
Аюулгүй
WPS PIN-р холбох
Дэвшилтэт Wi-Fi тохиргоо
Нэвтрэлт
3 Төхөөрөмж сүлжээ боломжтой болвол
автоматаар холбогдохыг оролдоно(утасгүй
сүлжээнд эхлээд).
Танд [Wi-Fi холболт] боломжтой сүлжээний
жагсаалт харагдана. Та ашиглахыг хүссэн
сүлжээг сонго.
Зураг
Дуу
WI-FI ХОЛБОЛТ
Холболт /
Сувгууд
Холболт
Ерөнхий
Нуусан утасгүй сүлжээ нэм
WPS PBC-р холбох
Аюулгүй
WPS PIN-р холбох
Дэвшилтэт Wi-Fi тохиргоо
Нэвтрэлт
Хэрэв утасгүй AP (Роүтер) нь
тэмдэгтэй
байвал, та хамгаалалтын нууц үг оруулах
шаардлагатай.
www.lg.com
Сүлжээний асуудал оношлох
1 Тохиргооны цэс рүү орохын тулд
удирдлага дээрх
(Тохиргоо) дээр дар.
( ) [Бүх тохиргоо] дүрсийг тодруулж,
алсын удирдлага дээрх
Бөөрөнхий
(ОК) товчийг дарж сонго.
Рoүтерээ шалга эсвэл Интернетийн
үйлчилгээ үзүүлэгчтэйгээ холбогдоно уу.
Хэрэв гаралтын хажууд X тэмдэг гарч ирвэл:
( )
1 AP (Роүтер)-ийн тэжээлийн залгуурыг
салгаад, 5 секундын дараа ахин залгаж
үзнэ үү.
Бүх тохиргоо
2 AP (Роүтер)-ийг таниул (дахин тохируул).
2 [Холболт] → [Утастай (Ethernet)] эсвэл [WiFi холболт] → [Дэвшилтэт Wi-Fi тохиргоо]
гэж сонго.
Зураг
Дуу
Сувгууд
ХОЛБОЛТ
Холбогдоогүй
Ерөнхий
Холболт /
Төхөөрөмж холбогч

Холболт
Ерөнхий
Mobile TV аслаа
Аюулгүй
Screen Share тохиргоо
Хэрэв DNS ийн хажууд X тэмдэг гарч ирвэл:
Сувгууд
Утастай (Ethernet)
Wi-Fi холболт
WI-FI ХОЛБОЛТ
Дуу
TВ-н нэр
Холбогдоогүй
Холболт
Зураг
3 Интернет үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл AP
(Роүтер) компаниудтай холбогдоно уу.
Нуусан утасгүй сүлжээ нэм
WPS PBC-р холбох
Аюулгүй
WPS PIN-р холбох
Дэвшилтэт Wi-Fi тохиргоо
HDMI төхөөрөмжийн тохиргоо
1 AP (Роүтер)-ийн тэжээлийн залгуурыг
салгаад, 5 секундын дараа ахин залгаж
үзнэ үү.
2 AP (Роүтер)-ийг таниул (дахин тохируул).
ТВ эсвэл AP роүтер шалга.
3 Өөрийн Интернет үйлчилгээ үзүүлэгчээс
бүртгүүлсэн ТВ/роүтерийн MAК хаягийг
шалга. (Сүлжээний төлвийн цонхны
баруун цонхонд харагдах МАК хаяг нь
таны Интернет үйлчилгээ үзүүлэгчид
бүртгэгдсэн байх ёстой.)
Хэрэв зурагтын хажууд X тэмдэг гарч ирвэл:
4 Роүтерийн үйлдвэрлэгчийн вебсайтыг
шалгаж таны роүтер дээр хамгийн
сүүлийн үеийн програм хангамж суусан
эсэхийг шалгана уу.
Нэвтрэлт
Нэвтрэлт
Доорх зааврыг дагаж өөрийн сүлжээний
төлвийг харьцуулна уу.
1 TV, AP (Роүтер)-ийн холболтын төлвийг
шалга.
2 TV, AP (Роүтер)-ийг унтрааж, асаа.
3 Хэрэв та статик IP ашиглаж байгаа бол,
шууд IP -г хий.
4 Интернет үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл AP
(Роүтер) компаниудтай холбогдоно уу.
SmartShare Холболт ухаалаг утас руу холбогдох
1 Таны ухаалаг утсан дээр Wi-Fi идэвхжүүлсэн эсэхийг шалга. SmartShare ашиглахын тулд,
төхөөрөмжүүд ижил сүлжээнд холбоотой байх ёстой.
2 Ухаалаг утсан дээрээ агуулга хуваалцах програм ажиллуул/суулга (Түүнийг LG утсан дээр
LG TV Plus гэдэг).
3 Өөрийн ухаалаг утасыг бусад төхөөрөмжүүдтэй хуваалцах боломжийг олго.
4 Та тоглуулахыг хүссэн файлын төрлийг сонго (кино, аудио эсвэл зураг).
5 Кино, хөгжим эсвэл фото файлыг ТВ дээр тоглуулахаар сонго.
6 Медиа файлыг тоглуулж ТВ дээрээ үз.
Зурагтын программыг шинэчлэж байна
* Хэрэв ТВ-ийг үйлдвэрээс ачсанаас хойш анх удаа асаавал, ТВ-ийг танихад хэдэн минут болж
магадгүй.
1
(Тохиргоо) →
шалгах]
(
) [Бүх тохиргоо] →
[Ерөнхий] → [Уг ТВ-н тухай] → [Шинэчлэлийг
2 Та програмын хувилбарыг шалгаад шинэчлэж болно.
Хэрэв та "[Автомат шинэчлэл зөвшөөрөх]" шалгавал,та програмыг автоматаар шинэчлэж
болно.
Зураг
Дуу
Сувгууд
ЕРӨНХИЙ
Цаг хэмжигч
Аюулгүй
Нэвтрэлт
Дансны удирдлага
Eco горим
Уг ТВ-н тухай
Нэмэлт тохиргоо
УГ ТВ-Н ТУХАЙ
Ерөнхий /
Програмын хувилбар
Байршил
AI үйлчилгээ
Ерөнхий
Дуу
Хэл
Цаг, огноо
Холболт
Зураг
Сувгууд

Холболт
Ерөнхий
Аюулгүй
Нэвтрэлт
Автомат шинэчлэл зөвшөөрөх
ШИНЭЧЛЭЛИЙГ ШАЛГАХ
ТВ мэдээлэл
Санамж
Ашиглах заавар
Шуурхай тусламж
Та ямар нэг асуудалтай тулгарвал LG Хэрэглэгчийн Үйлчилгээтэй холбогдоно уу.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising