LG | OLED65W9PLA | User manual | LG OLED65W9PLA Інструкція користувача

LG OLED65W9PLA Інструкція користувача
Правила безпеки та довідкова інформація
Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати
пристрій, і збережіть посібник для отримання необхідної
інформації у майбутньому.
www.lg.com
Copyright
2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
Попередження!
Інструкція з техніки
безпеки
УВАГА
УКРАЇНСЬКА
РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, НЕ
ВІДКРИВАЙТЕ
УВАГА: ЩОБ ЗАПОБІГТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ
(АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИСТРОЮ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ
ЗДІЙСНИТИ КОРИСТУВАЧ. ЯКЩО ВИНИКАЄ ПОТРЕБА В
ОБСЛУГОВУВАННІ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ.
Цей символ має на меті попередити користувача про
наявність неізольованої “небезпечної напруги” у
виробі, що може мати достатню магнітуду для ураження
людини електричним струмом.
Цей символ має на меті попередити користувача про
наявність важливих вказівок з експлуатації та
обслуговування у документах, які додаються до виробу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ЗАЙМАННЯ
ЧИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, УНИКАЙТЕ
КОНТАКТУ ВИРОБУ З ДОЩЕМ ЧИ ВОЛОГОЮ.
•• ЩОБ УНИКНУТИ ПОШИРЕННЯ ВОГНЮ, ТРИМАЙТЕ
СВІЧКИ ЧИ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ’Я ПОДАЛІ ВІД
ВИРОБУ.
•• Не ставте телевізор і пульт дистанційного керування:
-- Уникайте контакту пристрою із прямим сонячним
промінням.
-- У місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті
-- Поблизу джерел тепла та пристроїв які виділяють тепло.
-- Поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів
повітря, де вони легко можуть контактувати з парою чи
олією.
-- У місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру.
-- Не допускайте потрапляння на пристрій крапель або
бризок рідин, а також не ставте предмети з рідинами,
наприклад вази, чашки тощо, на пристрій або над ним
(наприклад на полицях над пристроєм).
-- Коло займистих речовин, наприклад бензину чи свічок.
Не піддавайте телевізор безпосередньому впливу
кондиціонера.
-- Не встановлюйте пристрій у місцях значного скупчення
пилу.
Інакше це може призвести до займання, ураження
електричним струмом, вибуху, а також неправильної роботи
чи деформації пристрою.
2
•• Вентиляція
-- Встановлюйте телевізор у місцях із належною
вентиляцією. Не встановлюйте телевізор усередині
обмеженого простору, наприклад у шафі.
-- Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
-- Не накривайте пристрій тканиною чи іншими матеріалами,
коли він увімкнутий.
•• Не торкайтеся вентиляційних отворів. За тривалого
перегляду телевізора вони можуть дуже нагрітися.
•• Оберігайте кабель від фізичних чи механічних пошкоджень.
Стежте, щоб він не перекручувався, не заплутувався, не
торкався гострих предметів, не затискався дверима і не
лежав під ногами. Звертайте особливу увагу на вилки,
розетки та місця з'єднання кабелю із пристроєм.
•• Не переміщайте телевізор, якщо до розетки підключено
кабель живлення.
•• Не використовуйте кабель живлення, якщо він пошкоджений
або нещільно вставляється в розетку.
•• Відключаючи кабель живлення, тримайте його за вилку. Не
тягніть за кабель живлення, щоб відключити телевізор.
•• Не підключайте надто багато пристроїв до однієї мережевої
розетки. Це може призвести до займання чи ураження
електричним струмом.
•• Відключення пристрою від живлення
-- Для відключення пристрою від живлення слугує вилка
кабелю живлення. На випадок виникнення екстрених
ситуацій доступ до вилки живлення повинен залишатися
вільним.
•• Слідкуйте, щоб діти на вилазили на телевізор і не чіплялися
за нього. Інакше телевізор може перевернутися, що може
призвести до серйозних травм.
•• Заземлення зовнішньої антени (може відрізнятися
залежно від країни):
-- Якщо встановлена зовнішня антена, дотримуйтеся
наступних застережних заходів. Система зовнішньої
антени не повинна розташовуватися коло повітряних ліній
електропередачі чи інших електричних систем освітлення
чи живлення, а також у місцях можливого контакту із
такими лініями електропередачі чи мережами живлення.
Недотримання цієї вимоги може призвести до смерті чи
серйозних травм.
Переконайтеся, що антенну систему заземлено для
захисту від стрибків напруги та власних статичних
зарядів. У розділі 810 Національних електротехнічних
нормативів (США) указано відомості щодо належного
заземлення мачти та опори, заземлення ввідного
проводу на розрядному пристрої для антени, розміру
заземлювального проводу, розташування розрядного
пристрою для антени, підключення до заземлювальних
електродів і вимоги до заземлювального електрода.
Заземлення антени відповідно до Національних
електротехнічних нормативів (США), ANSI/NFPA 70
•• Заземлення (Окрім пристроїв без заземлення.)
-- Телевізор із заземленою вилкою із трьома контактами слід
підключати до заземленої розетки із трьома контактами.
Для запобігання можливого ураження електричним
струмом переконайтеся, що підключено провід
заземлення.
•• Не торкайтеся пристрою чи антени під час грози. Це може
призвести до ураження електричним струмом.
•• Не вставляйте у пристрій металеві чи займисті предмети.
Якщо у пристрій потрапив сторонній предмет, відключіть
кабель живлення та зверніться до сервісного центру.
•• Не торкайтеся вільного кінця підключеного кабелю живлення.
Можливе ураження електричним струмом.
•• У будь-якому з указаних нижче випадків негайно
відключіть пристрій від живлення та зверніться до
сервісного центру.
-- Виріб було пошкоджено.
-- У разі потрапляння у пристрій (наприклад адаптер змінного
струму, кабель живлення чи телевізор) води чи інших
речовин.
-- У разі появи запаху диму чи інших запахів від телевізора
-- Під час грози або якщо пристрій не планується
використовувати тривалий час.
Навіть якщо телевізор вимкнуто за допомогою пульта ДК чи
кнопки, він усе одно залишається підключеним до джерела
живлення, доки не від'єднано кабель живлення.
•• Не використовуйте біля телевізора високовольтне
електрообладнання (наприклад електромухобійку).
Нехтування цією вимогою може призвести до несправності.
•• Перенесення
-- Перед перенесенням пристрою переконайтеся, що він
вимкнутий і відключений від мережі, а всі кабелі від'єднані.
Для перенесення великих телевізорів може знадобитися
2 людей. Не тисніть на передню панель телевізора
та не навантажуйте її. Інакше це може призвести до
пошкодження пристрою, займання чи травми.
•• Тримайте вологопоглинальний пакувальний матеріал і
вінілове пакування у місці, недоступному для дітей.
•• Не піддавайте пристрій ударам і не допускайте потрапляння
у нього сторонніх предметів. Не допускайте падіння на екран
будь-яких предметів.
•• Не натискайте сильно на панель рукою чи гострим
предметом (цвяхом, олівцем або ручкою). Не дряпайте
панель. Це може призвести до пошкодження екрана.
•• Очищення
-- Перед чищенням відключіть кабель живлення. Потім
обережно протріть пристрій м'якою/сухою тканиною.
Не розпилюйте воду чи інші рідини безпосередньо на
телевізор. У жодному разі не використовуйте засоби
для чищення скла, освіжувачі повітря, засоби від
комах, змащувальні речовини, віск (для автомобілів,
промисловий), абразивні засоби для чищення, розчинники,
бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і
його панель. Це може призвести до ураження електричним
струмом або пошкодження пристрою.
•• Не намагайтеся будь-яким способом модифікувати цей
пристрій без письмового дозволу компанії LG Electronics.
Можливе випадкове займання чи ураження електричним
струмом. Зверніться до місцевого сервісного центру для
обслуговування чи ремонту. Несанкціонована модифікація
може позбавити користувача права на використання цього
пристрою.
•• Використовуйте лише додаткові пристрої / аксесуари,
схвалені компанією LG Electronics. Недотримання цієї
вимоги може призвести до займання, ураження електричним
струмом, неправильної роботи чи пошкодження пристрою.
•• Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель живлення.
Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним
струмом.
•• Користуйтеся адаптером обережно, не допускайте його
падіння та не піддавайте ударам. Від ударів адаптер може
пошкодитися.
•• Щоб знизити ризик займання чи ураження електричним
струмом, не торкайтеся телевізора руками. Якщо контакти
кабелю живлення вологі чи вкриті пилом, повністю просушіть
вилку чи зітріть із неї пил.
3
УКРАЇНСЬКА
•• Переконайтеся, що кабель живлення щільно вставлено у
телевізор і настінну розетку. Недотримання цієї вимоги може
призвести до пошкодження вилки та розетки, а в деяких
випадках — і до займання.
•• Батарейки
-- Зберігайте аксесуари (батарейки тощо) у безпечному місці,
недоступному для дітей.
-- Не закорочуйте, не розбирайте батарейки та не піддавайте
їх надмірному нагріванню. Не утилізуйте батарейки
шляхом спалювання. Не піддавайте батарейки надмірному
нагріванню.
Підготовка
УКРАЇНСЬКА
• Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу,
ініціалізація може тривати кілька хвилин.
• Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду
вашого телевізора.
• Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від
зображеного у цьому посібнику.
• Доступні меню та параметри можуть відрізнятись залежно
від використовуваного джерела вхідного сигналу та моделі
пристрою.
• У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові
функції.
• Доступ до пристрою та розетки повинен залишатися вільним.
У певних пристроїв немає кнопки ввімк./вимк. Їх вимикають за
допомогою від'єднання кабелю живлення.
• Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від
моделі.
• Технічні характеристики пристрою чи вміст цього посібника
може бути змінено без попереднього сповіщення задля
покращення функцій пристрою.
• Для оптимального підключення кабелі HDMI та USB повинні
мати рамки до 10 мм завтовшки та до 18 мм завдовжки.
Якщо USB-кабель або USB-пристрій неможливо вставити
в USB-роз’єм телевізора, скористайтеся кабелемподовжувачем, який підтримує роз’єм
.
B
B
A
A
*A <
= 10 мм
*B <
= 18 мм
• Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.
• Нехтування цією вимогою може призвести до помилок
з’єднання або через це може не відображатися зображення.
(Рекомендовані типи кабелів HDMI)
-- Надшвидкісний кабель HDMI®/™ (3 м або коротший)
4
Приладдя, яке не
входить у комплект
Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або
вдосконалено без повідомлення. Щоб придбати це приладдя,
зверніться до дилера. Це приладдя сумісне лише з певними
моделями.
Назву моделі або дизайн може бути змінено через покращення
продукту та його функцій, або через зміну політики компаніївиробника.
Виробник не несе відповідальності за травмування, пошкодження
або проблеми з якістю, які можуть виникнути за умови придбання
і використання компонента, не зазначеного нижче.
Пульт ДК Magic
AN-MR19BA
Перевірте у технічних характеристиках безпроводового модуля,
чи підтримує ваша модель телевізора Bluetooth, щоб дізнатися,
чи можна його використовувати із пультом ДК Magic.
Настінне кріплення для
приставки Companion Box
(аудіо-/відеоблок)
W7AWB
Піднімання та
перенесення телевізора
Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно від його
типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки; викладена
далі інформація дозволить попередити пошкодження телевізора
чи появу подряпин, а також дасть змогу безпечно транспортувати
пристрій.
• Не торкайтеся екрана, оскільки таким чином його
можна пошкодити.
• Якщо підтримуваний кабель недостатньо довгий
для підключення телевізора до Companion Box
(аудіовідеоблок), можна скористатися подовжувачем.
• Не складайте нічого на виріб і не тисніть надміру на
динамік. Нехтування цією вимогою може призвести до
пошкодження виробу.
УКРАЇНСЬКА
• Транспортувати телевізор найкраще в коробці або
пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
• Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від’єднайте
кабель живлення та всі інші кабелі.
• Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити
його.
• Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі та знизу. У жодному
разі не тримайте пристрій за прозору частину, динамік чи
сітку динаміка.
• Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше 2
людини.
• Переносячи телевізор у руках, тримайте його так, як показано
на малюнку нижче.
• Переносьте телевізор обережно, без різких струсів і сильних
вібрацій.
• Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально,
ніколи не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи
ліворуч.
• Не допускайте прикладання надмірних зусиль на згинання
рамки корпусу, оскільки це може спричинити пошкодження
екрана.
• Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні,
щоб не пошкодити кнопки, які виступають.
5
Кріплення на стіні
З питань кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів
зверніться до кваліфікованого майстра.
•• Перевірте матеріал стіни і товщину поверхні.
•• Використовуйте анкер для настінного кріплення для
бетону, легкого бетону, міцного природного каменю, м’якого
природного каменю, цегли і пустотілих блоків, які не
тріскають.
Матеріал стіни
Інструменти
Ширина стіни
Бетон
Анкер для
настінного
кріплення, гвинт
для настінного
кріплення,
свердло Ø 3/6/8
мм
70 мм
УКРАЇНСЬКА
Цегла
Природний камінь
Металева панель
Фанера
Надана деталь
Панель EPS
Гіпсокартон + фанера
Кріплення на стіну
Гвинт для настінного кріплення
Ø5 x L65
Гвинт для настінного кріплення
для дерев’яної поверхні
Ø3 x L18
6
Напрямна для пробивання
отворів
Анкер для настінного
кріплення
Гвинт для
настінного
кріплення,
свердло Ø
1,8 мм
30 мм
Проникнення
крізь стінку
30 мм
•• У разі встановлення на гіпсокартонній стіні або стіні з МДФ
закрутіть гвинти в дерев’яні опори, які підтримують стіну.
Якщо дерев’яних опор немає, перш ніж встановлювати виріб,
перевірте відстань від внутрішньої стіни.
-- 30 мм або менше: Встановлюйте безпосередньо на
внутрішній стіні, закручуючи гвинтами на 65 мм.
-- 30 мм або більше: Встановлюйте на окремому тримачі.
Кріплення до кам’яної стіни
Дотримуйтеся вказівок нижче.
1 Для свердління отвору для анкера глибиною 80 мм–100
мм використовуйте свердло Ø 8 мм.
УКРАЇНСЬКА
2 Почистьте висвердлений отвір.
Стіна
•• У разі встановлення настінного кріплення перевірте
положення дерев’яних стійок за допомогою спеціального
шукача. Тоді закрутіть гвинти принаймні у дві окремі стійки,
перш ніж продовжувати.
3 Вставте анкер для настінного кріплення в отвір.
(Вставляючи анкер, використовуйте молоток).
Стійка
Анкер для настінного кріплення
Кріплення на стіну
•• У разі встановлення виробу на нестандартному матеріалі
слідкуйте, щоб кожне таке розташування витримувало
висмикувальне навантаження – 70 кгс (686 Н) і зсувне
навантаження – 100 кгс (980 Н) або більше.
4 Встановіть настінне кріплення на стіні, вирівнявши його
з отвором, І спрямуйте частину для регулювання кута
лицьовою стороною вгору.
•• Використовуйте свердло для бетонної стіни Ø 8 мм і дриль
(ударний).
Необхідні інструменти
•• Хрестоподібна головка + привід (ручний або моторизований),
свердло Ø 3/6/8 мм, рівень, шукач стійок, дриль
Кріплення на стіну
5 Вирівняйте гвинт для настінного кріплення з отвором
і затягніть гвинт. Тоді затягніть гвинти з моментом
затягування 45 кгс/см–60 кгс/см.
Гвинт для настінного кріплення
7
УКРАЇНСЬКА
8
• Під час кріплення телевізора на стіні
переконайтеся, що кабель живлення та
сигнальний кабель не повисли на задній панелі
телевізора.
• Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього
може потрапити жир та жирові випари. Вони
можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.
• Слідкуйте, щоб діти не вилазили на телевізор і не
виснули на ньому.
• Ставте телевізор тільки на стійку та міцну
підставку або шафку, яка витримає вагу
телевізора.
• Перш ніж встановлювати виріб, перевірте, чи стіна
достатньо міцна. Використовуйте анкери і гвинти,
які додаються.
-- Інші гвинти можуть не витримати вагу виробу
і зробити його використання небезпечним.
• Використовуйте лише кабель із комплекту. Інакше
тертя між виробом і стіною може призвести до
пошкодження роз’єму.
• Висвердлюючи отвори у стіні, використовуйте
дриль і свердла вказаного діаметру. Крім того,
дотримуйтеся інструкцій щодо глибини отворів.
-- Інакше виріб може бути неправильно
встановлений і становити небезпеку.
• Встановлюючи виріб, одягайте рукавиці. Не робіть
цього голими руками.
-- Інакше можна травмуватися.
• Якщо якісь частини настінного кріплення після
встановлення не торкаються стіни, скористайтеся
двосторонньою стрічкою, яка додається у
комплекті, щоб прикріпити кріплення до стіни.
• Якщо ви закріпили настінне кріплення за
допомогою гвинтів для дерев’яної поверхні, і
при цьому якісь частини настінного кріплення
не торкаються стіни, використайте гвинти, які
залишились.
• Використовуйте лише гвинти для настінного
кріплення, які додаються.
• Щоб підключити кабель телевізора до задньої
панелі, скористайтеся напрямною для
пробивання отворів, яка додається.
Використання системи безпеки
"Кенсінгтон"
(Тільки OLED65W9*)
Гніздо для під’єднання системи безпеки "Кенсінгтон" розташоване
на задній панелі Companion Box(аудіовідеоблок). Детальніше
про встановлення та використання виробу читайте в посібнику
до системи безпеки "Кенсінгтон" або на веб-сайті http://www.
kensington.com.
Підключення
До телевізора можна під’єднувати різні зовнішні пристрої; щоб
вибрати зовнішній пристрій, слід змінити режим вхідного сигналу.
Детальніше про під’єднання зовнішнього пристрою читайте в
інструкції з використання кожного пристрою.
Антена/кабель
За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу
під’єднайте телевізор до настінного гнізда для антени (75 Ω).
• Для під’єднання двох і більше телевізорів використовуйте
розгалужувач сигналу.
• Якщо зображення низької якості, для його покращення
встановіть підсилювач сигналу.
• Якщо під’єднано антену і якість зображення погана,
спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
• Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
• У тих місцях, в яких не підтримується мовлення ULTRA HD,
телевізор не може отримувати напряму сигнал ULTRA HD.
Супутникова антена
Зовнішні пристрої
Під’єднайте телевізор до гнізда супутникової антени за
допомогою кабелю для передачі супутникового радіочастотного
сигналу (75 Ω). (Залежно від моделі)
Доступні такі зовнішні пристрої: Програвач Blu-ray, HD-приймачі,
DVD-програвачі, відеомагнітофони, аудіосистеми, пристрої
зберігання даних USB, ПК, ігрові приставки та інші зовнішні
пристрої.
Модуль CI
• Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено
у гнізді для карт PCMCIA у правильному напрямку. Якщо
модуль не встановлено належним чином, це може призвести
до пошкодження телевізора чи гнізда для карт PCMCIA.
• Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не відображає
ні відео, ні аудіо, слід звернутися до оператора послуг
наземного/кабельного/супутникового мовлення.
Інші з’єднання
Використовуються для підключення телевізора до зовнішніх
пристроїв. Для кращої якості зображення і звуку з’єднуйте
зовнішній пристрій і телевізор за допомогою кабелю HDMI.
Окремий кабель не надається.
HDMI
• Під час підключення кабелю HDMI цей пристрій та зовнішні
пристрої повинні бути вимкнуті та від’єднані від живлення.
• Підтримуваний аудіоформат HDMI :
(Залежно від моделі)
DTS (44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц),
DTS HD (44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц),
True HD (48 кГц),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц),
PCM (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 192 кГц)
(Лише для моделей UHD)
•
→
( ) → [Зображення] → [Додаткові налаштування] →
[HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Вкл. : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц (4:4:4,
4:2:2, 4:2:0)
-- Викл. : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц 8
біти (4:2:0)
Якщо пристрій, підключений до порту Вхід, також підтримує
ULTRA HD Deep Colour, зображення може бути чіткіше.
Але якщо пристрій його не підтримує, він може працювати
неправильно. У такому разі вимкніть параметр [HDMI ULTRA
HD Deep Colour] у налаштуваннях телевізора.
USB
Деякі USB-концентратори можуть не працювати. Якщо USBпристрій, підключений за допомогою USB-концентратора, не
виявлено, підключіть його безпосередньо до роз’єму USB на
телевізорі.
9
УКРАЇНСЬКА
Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у режимі
цифрового мовлення. (Залежно від моделі)
• Спосіб під’єднання зовнішнього пристрою може бути дещо
іншим залежно від моделі.
• Під’єднувати зовнішні пристрої до телевізора можна не
зважаючи на порядок роз’ємів телевізора.
• Під час записування телепередачі за допомогою
пристрою записування Blu-ray/DVD або відеомагнітофона
переконайтеся, що вхідний кабель телевізійного сигналу
підключено до телевізора через пристрій записування DVD
або відеомагнітофон. Детальніше про запис читайте в
посібнику користувача під’єднаного пристрою.
• Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача
зовнішнього пристрою.
• Під’єднуючи ігровий пристрій до телевізора, використовуйте
кабель, який додається в комплекті з ігровим пристроєм.
• У режимі комп’ютера можуть спостерігатися шуми,
що пов’язано з налаштуванням роздільної здатності,
вертикальної частоти, контрастності чи яскравості. У такому
разі виберіть для сигналу комп’ютера іншу роздільну
здатність, змініть частоту оновлення або відрегулюйте
яскравість і контрастність у меню “ЗОБРАЖЕННЯ”, щоб
зображення стало чітким.
• У режимі комп’ютера деякі налаштування роздільної
здатності можуть не спрацьовувати належним чином
залежно від відеокарти.
• Якщо на ПК відтворюється вміст ULTRA HD, залежно від
ефективності ПК зображення або звук може перериватися.
• У разі підключення через дротову мережу LAN
рекомендовано використовувати кабель CAT 7. (Лише за
наявності роз'єму
.)
Використання кнопки
Функціями телевізора можна керувати за допомогою кнопки.
Базові функції
Увімкнення живлення (натисніть)
Вимкнення живлення 1 (натисніть і утримуйте)
Регулювання гучності
УКРАЇНСЬКА
Управління каналами
1 Усі відкриті програми закриються, а запис, що відбувається,
зупиниться. (Залежно від країни)
Налаштування меню
Коли телевізор увімкнено, один раз натисніть кнопку .
Параметри меню можна регулювати за допомогою кнопки.
Вимкнення живлення телевізора.
Доступ до меню параметрів.
Вихід з екранного меню та повернення до режиму
перегляду телепрограм.
Зміна джерела вхідного сигналу.
10
Використання пульта ДК
Magic Remote
(Залежно від моделі)
У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного
керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте
телевізор належним чином.
Для заміни батарейок відкрийте кришку відсіку для батарейок,
замініть батарейки (1,5 В AA), вставляючи їх з урахуванням
полярності (позначки
та
всередині відсіку) і закрийте
кришку відсіку. Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт
дистанційного керування на сенсор дистанційного керування
на телевізорі. Щоб вийняти батарейки, виконайте ті самі дії у
зворотному порядку.
(ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення та вимкнення живлення
телевізора.
/
Приставку можна вмикати або вимикати, додавши її до
універсального пульта дистанційного керування телевізора.
Кнопки з цифрами Введення цифр.
Перехід до меню [Коротка довідка].
(ТИРЕ) Ввід
/
між цифрами, наприклад 2–1 і 2–2.
УКРАЇНСЬКА
За появи повідомлення “[Низький заряд батареї пульта ДК Magic.
Замініть батарейки.]” необхідно замінити батарейки.
Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її впродовж понад 1 секунди.
Доступ до списку збережених програм.
(ДОДАТКОВІ ДІЇ) Відображення додаткових функцій
дистанційного керування.
Редагування меню ШВИДКИЙ ДОСТУП.
-- ШВИДКИЙ ДОСТУП — це функція, що дає змогу
переходити до певної програми чи телетрансляції за
допомогою натискання та утримування відповідних кнопок
із цифрами.
Буде увімкнено функцію аудіоопису.
Регулювання рівня гучності.
(БЕЗ ЗВУКУ) Повне вимкнення звуку.
(БЕЗ ЗВУКУ) Перехід до меню [Доступність].
Перегляд збережених каналів чи програм.
(Розпізнавання голосу) Для використання функції
розпізнавання голосу потрібне підключення до мережі. Після
відображення на екрані телевізора панелі індикації голосу
натисніть та утримуйте кнопку та голосно провомте команду.
(HOME) Доступ до основного меню.
(HOME) Відображення історії попередніх сеансів.
(Швидкі налаштування) Доступ до швидких налаштувань.
(Швидкі налаштування) Відображення меню [Усі
налаштування].
Коліщатко (OK) Щоб вибрати потрібне меню, натисніть
кнопку
по центру. За допомогою
можна перемикати
телепередачі.
(вгору/ вниз/вліво/вправо) Для прокручування
меню натискайте кнопки вгору, вниз, вліво або вправо. Якщо
натиснути кнопку
під час роботи із вказівником,
вказівник зникне з екрана, і пульт ДК Magic працюватиме як
звичайний пульт. Щоб знову відобразити вказівник на екрані,
струсніть пультом ДК Magic вліво-вправо.
1
1
1
1
1
(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та
регіону.)
11
/
• Точку доступу найкраще розташовувати на відстані
більше 0,2 метра від телевізора. Через радіочастотні
перешкоди встановлення точки доступу на відстані
менше 0,2 м від телевізора може призвести до
неправильної роботи пульта ДК Magic.
Повернення до попереднього рівня.
/
Видалення екранних меню і повернення до
останнього перегляду.
/
Виклик довідника програм.
1 Кнопки потокових послуг Підключення до послуги
• Не використовуйте одночасно нові та старі
батарейки. Це може призвести до їх перегрівання і
витікання із них електроліту.
потокового відео.
(ВХІД) Зміна джерела вхідного сигналу.
(ВХІД) Перехід до меню [Панель керування домом].
Відображення головного меню приставки.
УКРАЇНСЬКА
-- Коли приставка не використовується для перегляду:
відображається екран приставки.
,
меню.
,
,
Доступ до певних функцій у деяких
Запуск функції записування.
, (Кнопки керування) Управління мультимедійним вмістом.
Реєстрація пульта ДК Magic
• Недотримання правильної полярності може
призвести до вибуху батарейки чи витоку
електроліту з батарейки, що своєю чергою призведе
до займання, травмування користувача або
забруднення навколишнього середовища.
• У цьому пристрої використовуються батарейки.
У вашій країні можуть діяти нормативні правила,
що регулюють утилізацію батарейок належним
чином для захисту навколишнього середовища.
Для отримання відомостей щодо утилізації та
перероблення зверніться до місцевого органу влади.
• Не піддавайте батарейки дії джерел надлишкового
тепла, наприклад сонця, вогню тощо.
Реєстрація пульта ДК Magic
Щоб користуватися пультом дистанційного керування Magic,
спочатку з’єднайте його в пару з телевізором.
1 В
ставте батарейки у пульт дистанційного керування Magic та
ввімкніть телевізор.
2 Спрямуйте пульт дистанційного керування Magic на телевізор і
натисніть на ньому
Коліщатко (OK).
* Я
кщо телевізору не вдасться зареєструвати пульт дистанційного керування Magic, повторіть спробу після вимкнення та
увімкнення телевізора.
Скасування реєстрації пульта ДК Magic
Щоб скасувати з’єднання пульта дистанційного керування Magic із
телевізором, одночасно натисніть та утримуйте кнопки
та
(HOME) протягом п’яти секунд.
/
* Я
кщо натиснути й утримувати кнопку
/
, дію буде скасовано, і пульт дистанційного керування Magic буде одразу
перереєстровано.
12
Посібник користувача
Додаткові відомості про телевізор див. у вбудованому
ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА.
• Щоб відкрити ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, виберіть →
( )→ [Загальні] → [Відомості про телевізор] → [Посібник
користувача]
Усунення несправностей
Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта
дистанційного керування.
• Перевірте, чи виріб увімкнено.
• Перевірте під’єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
• Перевірте, чи справна розетка, під’єднавши до неї інші
пристрої.
Телевізор раптово вимикається.
• Перевірте налаштування режиму управління живленням.
Може відбуватись збій подачі живлення.
• Перевірте, чи не увімкнута функція автоматичного вимкнення.
• Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він
автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності.
За підключення до ПК (HDMI) відображається повідомлення
“Немає сигналу”.
• Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта
дистанційного керування.
• Знову під’єднайте кабель HDMI.
• Перезавантажте комп’ютер з увімкненим телевізором.
Неналежне відображення
• Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання може
спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне явище, і воно
не є ознакою несправності.
• Ця панель є високотехнологічним виробом, що містить
мільйони пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні
точки та/ або яскраві кольорові точки (білий, червоний, синій
або зелений) з концентрацією 1 частина на мільйон. Це не є
ознакою несправності виробу та не впливає на його роботу
і надійність.
Таке явище також спостерігається у виробах інших
виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.
• Яскравість і колір екрана можуть різнитися залежно від
вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/справа/
вгорі/внизу).
Це характерно для екрана. Це явище не пов’язане з роботою
виробу і не є ознакою несправності.
•• На передній панелі Companion Box (аудіовідеоблок) блимає
пурпуровий індикатор.
-- Можливо, проблема з рухомим динаміком. Зверніться в
уповноважений центр обслуговування.
•• На передній панелі Companion Box (аудіовідеоблок) блимає
оранжевий індикатор.
-- Можливо, кабель від панелі не під’єднаний належним
чином до Companion Box (аудіовідеоблок). Від’єднайте
кабель живлення і під’єднайте кабель, тоді підключіть
кабель живлення і натисніть кнопку живлення. Якщо після
виконання дій вище проблему вирішити не вдається,
зверніться до уповноваженого центру обслуговування.
Чути шум
• Звук потріскування: Звук потріскування, який чути під
час перегляду телепрограм або вимикання телевізора,
спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну
температури та вологості. Це звичайний звук для виробів, у
яких відбувається теплова деформація.
• Електрична схема гуде/панель дзижчить: Тихий шум
виникає у схемі, яка перемикається з великою швидкістю
та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він
відрізняється залежно від виробу.
Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.
• Витисніть надлишок води чи засобу для чищення з
ганчірки.
• Не розпилюйте воду чи засіб для чищення
безпосередньо на екран телевізора.
• Розпиліть достатню кількість води чи засобу для
чищення на суху ганчірку, щоб витерти екран.
• Щоб почистити верхню панель приставки Companion
Box (аудіо-/відеоприставка), розпиліть воду на м’яку
тканину. Тоді протріть поверхню, проте зважайте,
щоб виріб не контактував безпосередньо з водою.
Після цього протріть поверхню ще раз на сухо.
13
УКРАЇНСЬКА
• Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі
та спробуйте ще раз.
• Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного
керування та телевізором.
• Перевірте ресурс батарейок та їх належне розташування (
до , до ).
Немає зображення та звуку.
•• На передній панелі Companion Box (аудіовідеоблок) блимає
синій індикатор.
-- Можливо, проблема з вентилятором охолодження або
надто висока температура телевізора. Зверніться в
уповноважений центр обслуговування.
Технічні характеристики
Характеристики мовлення
Аналогове
телебачення
Цифрове телебачення
(Залежно від країни)
(Залежно від країни)
УКРАЇНСЬКА
PAL B/B, PAL B/G,
PAL D/K, PAL-I,
SECAM B/G, SECAM
D/K,
NTSC-M
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
Телевізійна система
DVB-S/S21
Діапазон каналів
950 – 2150 МГц
Максимальна
кількість каналів, які
можна зберегти
DVB-C1
DVB-T/T21
46 – 890 МГц
VHF III : 174 – 230 МГц
UHF IV : 470 – 606 МГц
UHF V : 606 – 862 МГц
Діапазон S II : 230 – 300
МГц
Діапазон S III : 300 – 470
МГц
6000
46 – 862 МГц
3000
Опір зовнішньої
антени
75 Ω
Модуль CI (Ш x В x Г)
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
1 Лише для моделей із підтримкою DVB-T2/C/S2.
Бездротовий модуль(LGSBWAC92): технічні характеристики
Бездротового мережевого зв’язку (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Частотний діапазон
Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5725 МГц
5725 - 5850 МГц (Не для ЄС)
18 дБм
18 дБм
12 дБм
Bluetooth
Частотний діапазон
Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц
8 дБм
Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати робочу частоту.
Цей виріб налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот.
До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.
* Стандарт “IEEE 802.11ac” підтримується не у всіх країнах.
Умови зовнішнього середовища
Робоча температура
14
від 0 °C до 40 °C
Робоча вологість
Менше 80 %
Температура зберігання
від -20 °C до 60 °C
Вологість зберігання
Менше 85 %
Повідомлення
щодо програмного
забезпечення з
відкритим кодом
УКРАЇНСЬКА
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи
іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі,
відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови
відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення
про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий код на компактдиску за плату, що покриває пов’язані з цим витрати (наприклад,
вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас
запиту за адресою opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої
поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто
одержав цю інформацію.
Ліцензії
(Тільки для моделей, що підтримують пульт Magic Remote)
15
Важливі відомості
щодо запобігання
появі залишкового
зображення
УКРАЇНСЬКА
OLED — це технологія світловипромінювальних дисплеїв, яка
забезпечує підвищену якість зображення. Як і на будь-якому
світловипромінювальному дисплеї, на OLED-телевізорах за
певних умов (наприклад за тривалого відображення на екрані
статичного зображення) може з’являтися тимчасове залишкове
зображення. OLED-телевізори LG оснащено спеціальною
функцією, що захищає екран від можливої появи залишкового
зображення.
За тривалого відображення на екрані статичного зображення
автоматично зменшується яскравість усього екрана чи його
певних ділянок. Після зникнення статичного зображення
яскравість екрана автоматично повертається до свого
попереднього значення. Це не є ознакою несправності пристрою.
Зображення, які можуть
призводити до появи
залишкового зображення
•• Статичні зображення, які безперервно відображаються на
екрані протягом тривалого періоду часу, наприклад номери
каналів, логотипи станцій, назви програм, субтитри у новинах
і фільмах, заголовки.
•• Статичні меню та значки в ігрових і телевізійних приставках.
•• Чорні смуги зліва, справа, вгорі та внизу екрана, наприклад
на зображеннях формату 4:3 і 21:9.
Рекомендації щодо запобігання
появі залишкового зображення
•• Уникайте перегляду відео, що містить зображення, перелічені
вище, які відображаються протягом тривалого періоду часу.
•• Для перегляду відео, що містить зображення, перелічені
вище, які відображаються протягом тривалого періоду часу,
налаштуйте телевізор, як указано нижче.
-- [Зображення] → [Налаштування режиму зображення] →
[Режим зображення] → [Eco]
-- [Зображення] → [Налаштування режиму зображення] →
[СВІТЛО OLED] → виберіть нижнє значення
-- [Зображення] → [Додаткові налаштування] →
[Налаштування панелі OLED] → [Регулювання яскравості
логотипу] → [Висока]
•• Вимкніть панель меню зовнішнього пристрою, наприклад
телевізійної приставки, щоб вона не відображалася протягом
тривалого періоду часу. (Інструкції див. у посібнику до
відповідного зовнішнього пристрою.)
•• Для перегляду відео, що містить чорні смуги зліва, справа,
вгорі та внизу, виконайте такі налаштування, щоб прибрати
чорні смуги.
-- [Зображення] → [Налаштування формату екрана] →
[Формат екрану] → [Вертикальне збільшення] або
[Збільшення в усіх напрямках]
Функції для відновлення
якості зображення після появи
тимчасового залишкового
зображення
•• В OLED-телевізорах LG є функція відновлення пікселів, яка
запобігає появі тимчасового залишкового зображення.
•• Коли загальний час перегляду телевізора сягає 2000 годин
або більше (еквівалент перегляду телевізора по п’ять годин
щодня протягом одного року), функція відновлення пікселів
автоматично вмикається після вимкнення телевізора. Після
вимкнення телевізора на екрані відображається сповіщення
про ввімкнення функції відновлення пікселів. Функція
відновлення пікселів виконується одну годину, доки телевізор
вимкнутий. Незадовго до завершення процесу вгорі чи внизу
на екрані може відображатися горизонтальна лінія.
•• Функцію відновлення пікселів можна також увімкнути вручну
у меню телевізора:
→
( ) → [Зображення] →
[Додаткові налаштування] → [Налаштування панелі OLED] →
[Відновлення пікселів].
•• Коли загальний час перегляду телевізора сягає понад
чотири години, функція відновлення пікселів автоматично
вмикається на кілька хвилин після вимкнення телевізора.
(Примітка. Функція відновлення пікселів не вмикається, якщо
кабель живлення телевізора не підключено до мережі чи
немає живлення у мережі.)
16
УКРАЇНСЬКА
17
Модель і серійний номер пристрою вказано на
задній і бічній панелях пристрою. Запишіть їх
нижче на випадок, якщо знадобиться технічне
обслуговування.
МОДЕЛЬ
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
Короткий довідник із налаштування SMART TV
* Подані в цьому документі зображення можуть відрізнятися від дійсного вигляду вашого телевізора.
* Подані в цьому документі зображення на комп'ютері або мобільному телефоні можуть відрізнятися залежно від операційної системи.
* Положення піктограм програм на платформі може різнитися залежно від версії програмного
забезпечення.
НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ
1 Натисніть кнопку (Settings) на пульті ДК,
щоб перейти до меню налаштувань. Наведіть
фокус на піктограму
( ) [Усі налаштування]
і виберіть, натиснувши кнопку Коліщатко
(OK) на пульті дистанційного керування.
4 Коли з’єднання встановлено, відображається
повідомлення "[Підключено до Інтернету]".
Зображення
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Звук
Ім’я телевізора
Канали
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
Підключення
З’єднання з мережею Wi-Fi
Підключено до Інтернету
Загальні
Підключення зовнішніх пристроїв
Функцію мобільного телебачення ввімкнуто
Безпека
( )
Усі налаштування
2 Виберіть у меню пункт [Підключення] → [Проводове підключення (Ethernet)] або [З’єднання з мережею Wi-Fi].
Зображення
Звук
Канали
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Ім’я телевізора
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
Підключення
З’єднання з мережею Wi-Fi
Загальні
Підключення зовнішніх пристроїв
Безпека
Не підключено
Функцію мобільного телебачення ввімкнуто
Доступність
Налаштування пристрою HDMI
Стан з’єднання можна перевірити в меню
[Додаткові налаштування Wi-Fi].
Зображення
З’ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ WI-FI
Підключення /
Звук
Канали
Підключення
Загальні
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC
Безпека
Налаштування Screen Share
Налаштування пристрою HDMI
Налаштування Screen Share
Підключення за допомогою PIN-коду WPS
Додаткові налаштування Wi-Fi
Доступність
Доступність
3 Пристрій намагатиметься автоматично підключитися до наявних мереж (насамперед до кабельних).
Якщо вибрати пункт [З’єднання з мережею
Wi-Fi], буде відображено список доступних
мереж. Виберіть мережу, до якої ви бажаєте
підключитися.
Зображення
З’ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ WI-FI
Підключення /
Звук
Канали
Підключення
Загальні
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC
Безпека
Підключення за допомогою PIN-коду WPS
Додаткові налаштування Wi-Fi
Доступність
Для підключення до бездротових точок доступу
(маршрутизаторів), позначених символом ,
потрібно ввести ключ захисту.
www.lg.com
Усунення проблем із підключенням до мережі
1 Натисніть кнопку (Settings) на пульті
ДК, щоб перейти до меню налаштувань.
Наведіть фокус на піктограму
( ) [Усі
налаштування] і виберіть, натиснувши кнопку
Коліщатко (OK) на пульті дистанційного
керування.
Перевірте маршрутизатор або зверніться
до постачальника Інтернет-послуг.
Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми шлюзу:
( )
1 Від’єднайте кабель живлення точки доступу
(маршрутизатора) і під’єднайте через 5
секунд.
Усі налаштування
2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку
доступу (маршрутизатор).
2 Виберіть у меню пункт [Підключення] → [Проводове підключення (Ethernet)] або [З’єднання
з мережею Wi-Fi] → [Додаткові налаштування
Wi-Fi].
Зображення
Звук
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Ім’я телевізора
Канали
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
Підключення
З’єднання з мережею Wi-Fi
Не підключено
Загальні
Підключення зовнішніх пристроїв
Зображення
Підключення /
Канали
 Підключення
Функцію мобільного телебачення ввімкнуто
Безпека
Налаштування Screen Share
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC
Безпека
Підключення за допомогою PIN-коду WPS
Додаткові налаштування Wi-Fi
Налаштування пристрою HDMI
Доступність
З’ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ WI-FI
Звук
Загальні
3 Зверніться до постачальника послуг
Інтернету або виробника точки доступу
(маршрутизатора).
Доступність
Виконайте вказівки нижче для відповідного стану
мережі.
Перевірте телевізор або точку доступу
(маршрутизатор).
Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми телевізора:
1 Перевірте стан під’єднання телевізора точки
доступу (маршрутизатора).
2 Вимкніть і увімкніть телевізор, точку доступу
(маршрутизатора).
3 У разі використання статичної IP-адреси
введіть IP-адресу безпосередньо.
4 Зверніться до постачальника послуг
Інтернету або виробника точки доступу
(маршрутизатора).
Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми DNS:
1 Від’єднайте кабель живлення точки доступу
(маршрутизатора) і під’єднайте через 5
секунд.
2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку
доступу (маршрутизатор).
3 Перевірте, чи MAC-адресу телевізора/
марш- рутизатора зареєстровано в
постачальника Інтернет-послуги. (MACадресу, що відображається у правій частині
вікна стану мережі, має бути зареєстровано в
постачальника Інтернет-послуг).
4 Відвідайте веб-сайт виробника
маршрутизатора, щоб перевірити, чи
маршрутизатор використовує найновішу
версію програмного забезпечення.
З'єднання зі смартфоном за допомогою SmartShare
1 Перевірте, чи на смартфоні увімкнено модуль Wi-Fi. Для використання SmartShare обидва пристрої мають бути підключені до тієї самої мережі.
2 Встановіть/запустіть програму для надання доступу до вмісту на смартфоні (на телефонах LG це
програма LG TV Plus).
3 Увімкніть на смартфоні можливість надання доступу до файлів іншим пристроям.
4 Виберіть тип файлу для відтворення (фільм, музика або фотографія).
5 Виберіть фільм, музику або фотографію для відтворення на телевізорі.
6 Почніть відтворення мультимедійного файлу для перегляду або прослуховування за допомогою
телевізора.
Оновлення програмного забезпечення телевізора
* Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька
хвилин.
1
(Налаштування) →
[Перевірити оновлення]
(
) [Усі налаштування] →
[Загальні] → [Відомості про телевізор] →
2 У цьому меню можна перевірити версію програмного забезпечення та виконати оновлення.
Якщо ввімкнути «[Дозволити режим автоматичного оновлення]», ПЗ оновлюватиметься автоматично.
Зображення
Звук
Канали
ЗАГАЛЬНІ
Служба AI
Загальні
Безпека
Доступність
Загальні /
Версія ПЗ
Розташування
Таймери
Керування обліковим записом
Еко-режим
Відомості про телевізор
Додаткові налаштування
ВІДОМОСТІ ПРО ТЕЛЕВІЗОР
Звук
Мова
Час і дата
Підключення
Зображення
Канали

Підключення
Загальні
Безпека
Доступність
Дозволити режим автоматичного оновлення
ПЕРЕВІРИТИ ОНОВЛЕННЯ
Інформація про телевізор
Сповіщення
Посібник користувача
Коротка довідка
Якщо у вас виникають проблеми, зателефонуйте в центр обслуговування клієнтів компанії LG.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising