LG | 32SL5B-B | Owner's Manual | LG 32SL5B-B Довідник користувача

LG 32SL5B-B Довідник користувача
ДОВІДНИК
КОРИСТУВАЧА
Цифрові
інформаційні
панелі LG
(МОНІТОР SIGNAGE)
Перед тим як вмикати пристрій, уважно прочитайте цей
посібник і збережіть його для довідки в майбутньому.
L15
www.lg.com
2
УКРАЇНСЬКА
ЗМІСТ
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ.
................................................... 3
-- Використання списку зовнішніх
пристроїв.................................................. 3
-- Налаштування формату зображення.... 3
РОЗВАГИ.................................. 5
-- Використання мережі.............................. 5
Підключення до мережі
Стан мережі
-- Користування меню "Мої мультимедіа".8
ІЧ-КОДИ................................... 33
УПРАВЛІННЯ КІЛЬКОМА
ПРИСТРОЯМИ........................ 35
-- Під'єднання кабелю............................... 35
-- Конфігурації RS-232C........................... 36
4-полюсний кабель
Кабель RS-232C
-- Параметри зв'язку..............................................36
-- Довідковий перелік команд................... 37
-- Протокол передачі / отримання............ 39
Під’єднання USB-пристроїв
Перегляд файлів
Перегляд фільмів
Перегляд фотографій
Відтворення музики
Перегляд списку вмісту
НАЛАШТУВАННЯ
ПАРАМЕТРІВ.......................... 21
-- Виклик головного меню......................... 21
Параметри меню зображення
Параметри меню звуку
Параметри меню часу
Пункти меню параметрів
Параметри меню мережі
-- Налаштування ідентифікатора
зображення............................................ 32
Повідомлення щодо програмного
забезпечення з відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією
GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними
ліцензіями, який міститься у цьому виробі,
відвідайте сторінку http://opensource.lge.
com.
На додаток до вихідного коду можна
завантажити усі умови відповідних
ліцензій, відмови від відповідальності і
повідомлення про авторські права.
LG Electronics також надасть вам
відкритий код на компакт-диску за плату,
що покриває пов’язані з цим витрати
(наприклад, вартість носія, перевезення і
доставки), після отримання від вас запиту
за адресою opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох
років після нашої останньої поставки цього
виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто
одержав цю інформацію.
3
УКРАЇНСЬКА
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ
Використання списку зовнішніх пристроїв
1
Натисніть кнопку INPUT (ВХІД), щоб перейти до списку джерел вхідного сигналу.
2
За допомогою навігаційних кнопок виберіть одне з джерел вхідного сигналу і натисніть OK.
yyRGB-PC
yyHDMI
yyHDMI2
yyDVI-D
yyUSB
yyDisplay Port
yyOPS
ПРИМІТКА
yyОкремі моделі можуть не підтримувати певні вхідні сигнали.
Налаштування формату зображення
Змінюйте розмір зображення для перегляду в оптимальному форматі, натискаючи під час перегляду
кнопку ARC.
РЕЖИМ
Aspect Ratio
(Формат зображення)
16:9
Just Scan
(Точне відображення)
Set By Program
(Встановл. програмою)
4:3
Zoom (Масштабування)
Cinema Zoom1
(Збільшення до формату
кіноекрана1)
RGB
HDMI
DVI-D
OPS
Display Port
PC
DTV
PC
DTV
PC
DTV
PC
DTV
PC
o
o
o
o
o
o
o
o
o
x
o
x
o
x
o
x
o
x
x
o
x
o
x
o
x
o
x
o
x
o
o
o
x
o
o
o
x
o
o
o
x
o
o
o
x
x
o
x
o
x
o
x
o
x
ПРИМІТКА
yyЗмінити розмір зображення можна також через головне меню.
yyРежим Just Scan (Точне відображення) працює, коли відеосигнал має роздільну здатність 720р або більшу.
УВАГА
yyЯкщо на екрані тривалий час відображається нерухоме зображення, воно зафіксується і
спричинюватиме постійне спотворення зображень. Це явище називається “вигорянням” екрана і
на нього не поширюється гарантія.
yyЯкщо ви не використовуєте монітор, вимкніть його або встановіть програму екранної заставки з ПК
або системи для запобігання ефекту залишкового зображення.
yyЯкщо тривалий час використовувати формат зображення 4:3, “вигоряння” зображення може
спостерігатися праворуч і ліворуч на екрані, де були чорні смуги.
4
УКРАЇНСЬКА
yy16:9: зображення масштабується горизонтально, в лінійній пропорції, для відображення на весь
екран (підходить для перегляду DVD-дисків, записаних у форматі 4:3).
yyJust Scan (Точне відображення): цей параметр забезпечує найкращу якість зображення з високою роздільною здатністю, зберігаючи кожну деталь оригінального зображення.
Примітка. Якщо в оригінальному сигналі присутні шуми в зображенні, ці шуми будуть помітні на
краях екрана.
yySet By Program (Встановл. програмою): Залежно від вхідного сигналу формат екрана змінюється
на 4:3 або 16:9.
yy4:3: цей параметр дозволяє переглядати зображення в оригінальному форматі 4:3 із сірими смугами справа та зліва на екрані.
yyZoom (Масштабування): використовується для перегляду зображення на весь екран без спотворення. Однак, верх і низ зображення буде обрізано.
yyCinema Zoom1 (Збільшення до формату кіноекрана1):
використовується для збільшення зображення з дотриманням правильних пропорцій.
Примітка. У разі збільшення або зменшення зображення може бути спотворено.
5
Використання мережі
Налаштування параметрів мережі (навіть якщо
дисплей уже під'єднався до мережі автоматично, повторний запуск процесу налаштування не
зашкодить):
Підключення до мережі
Для дротових мережевих з’єднань, підключіть
дисплей до локальної мережі через роз’єм локальної мережі, як показано на малюнку нижче.
Налаштуйте параметри мережі. Для
бездротових мережевих з’єднань, підключіть
модуль Wi-Fi USB до роз’єму USB. Налаштуйте
параметри мережі.
Для деяких домашніх мереж після фізичного
підключення потрібно налаштувати мережеві
параметри дисплея. До більшості домашніх
мереж дисплей під'єднається автоматично, без
додаткових налаштувань.
Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг Інтернету або
дивіться посібник користувача для маршрутизатора.
Підключення до дротової мережі
1
Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне меню.
2
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту NETWORK (МЕРЕЖА) та
натисніть кнопку OK.
3
За допомогою навігаційних кнопок виберіть
пункт Network Setting (Налаштування
мережі) та натисніть кнопку OK.
4
Якщо налаштування мережі вже було
виконано, виберіть Resetting (Повторне
налаштування). Поточні налаштування
мережі будуть замінені новими.
5
Виберіть режим IP Auto Setting (Автоматичне налаштування ІР-адреси) або IP
Manual Setting (Налаштування ІР-адреси
вручну).
- IP Manual Setting (Налаштування ІРадреси вручну) : Натисніть кнопку навігації
та відповідні цифри. IP-адресу необхідно буде
ввести вручну.
- IP Auto Setting (Автоматичне налаштування IP-адреси) : Якщо в локальній мережі наявний DHCP-сервер (маршрутизатор)
з кабельним з'єднанням, вибирайте цей
режим. IP-адресу дисплею буде встановлено автоматично. Якщо використовується
маршрутизатор або модем широкосмугового доступу, який підтримує функцію
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol
– протокол динамічного налаштування
доступу), IP-адресу буде визначено автоматично.
6
Після завершення налаштування натисніть
кнопку EXIT (ВИХІД).
LAN
Router
@
Інтернет
Internet
LAN
WAN
ETHERNET
Cable modem
УВАГА
yyНе вставляйте модульний телефонний
кабель у роз'єм локальної мережі.
yyІснують різні методи підключення, тому
просимо дотримуватися технічних вимог
телекомунікаційної компанії чи постачальника послуг Інтернет.
УКРАЇНСЬКА
РОЗВАГИ
6
УКРАЇНСЬКА
Підключення до дротової мережі
1
Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне меню.
2
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту NETWORK (МЕРЕЖА) та
натисніть кнопку OK.
3
За допомогою навігаційних кнопок виберіть
пункт Network Setting (Налаштування
мережі) та натисніть кнопку OK.
4
Виберіть Setting from the AP list (Налаштування зі списку точок доступу) або
Simple setting (WPS-button mode) (Просте
налаштування (режим кнопки WPS)).
- Setting from the AP list (Налаштування
зі списку точок доступу): виберіть точку
доступу для під’єднання до бездротової
мережі.
- Simple setting (WPS-button mode)
(Просте налаштування (режим кнопки
WPS)): натисніть кнопку на бездротовому
маршрутизаторі, що підтримує режим PBC,
і легко підключіться до маршрутизатора.
5
Після завершення налаштування натисніть
кнопку EXIT (ВИХІД).
УВАГА
yyМеню мережевих параметрів не буде
доступним до фізичного під'єднання дисплею до мережі.
yyІснують різні методи підключення, тому
просимо дотримуватися технічних вимог
телекомунікаційної компанії чи постачальника послуг Інтернет.
ПРИМІТКА
yyЩоб користуватися Інтернетом безпосередньо через дисплей, з'єднання з мережею
повинно бути завжди увімкнено.
yyЯкщо вам не вдається підключитися до
Інтернету, перевірте стан з'єднання з мережею за допомогою ПК.
yyПеред запуском налаштування мережі
перевірте, чи під'єднано кабель локальної
мережі та чи ввімкнено на маршрутизаторі
протокол DHCP.
yyЯкщо налаштування мережі не виконано належним чином, мережа не працюватиме.
yyЗа підключення до мережі із підтримкою
IPv6 можна вибрати IPv4/IPv6 у додаткових
налаштуваннях проводової/безпроводової
мережі. IPv6 підтримує лише автоматичне
підключення.
Поради щодо налаштування мережі
yyДля підключення дисплею використовуйте
стандартний кабель локальної мережі – Cat5
або кращий, із роз'ємом RJ45.
yyЧимало проблем, які виникають під час встановлення мережевого зв'язку, можна вирішити шляхом перезавантаження маршрутизатора чи модема. Після підключення дисплею
до домашньої мережі швидко вимкніть і/або
від'єднайте кабель живлення маршрутизатора домашньої мережі чи кабельного модема.
Тоді знов увімкніть маршрутизатор або модем
і/або під'єднайте кабель живлення.
yyЗалежно від умов договору з постачальником
Інтернет-послуг кількість пристроїв, які можуть
отримувати доступ до Інтернету, може бути обмежена. Для отримання детальнішої інформації
зверніться до постачальника послуг Інтернету.
yyКомпанія LG не несе відповідальності за
будь-які порушення в роботі дисплею та/або
функцій підключення до Інтернету, спричинені помилками/збоями зв'язку, що пов'язані з
вашим підключенням до Інтернету чи іншим
обладнанням, під'єднаним до дисплею.
yyКомпанія LG не несе відповідальності за проблеми з підключенням до Інтернету.
yyЯкщо швидкість зв'язку з Інтернетом не відповідає вимогам для відтворюваного вмісту, якість
відображення може бути незадовільною.
yyДеякі дії в Інтернеті можуть бути неможливими через обмеження, встановлені постачальником Інтернет-послуг, який забезпечує
підключення до мережі.
yyБудь-які витрати на користування послугами,
що надаються постачальником Інтернет-послуг, включаючи плату за зв'язок, є у повному
обсязі вашою відповідальністю.
yyДля кабельного підключення до цього дисплея потрібний мережевий порт 10 Base-T
або 100 Base-TX. Якщо ваше підключення до
Інтернету не передбачає такого з'єднання, ви
не зможете підключити дисплей.
yyДля DSL-підключення потрібен DSL-модем, а для
підключення за допомогою кабельного модема
потрібен кабельний модем. Залежно від типу
підключення та умов абонентського договору
з постачальником послуг Інтернет, доступ до
Інтернету з дисплею може бути неможливим
7
Поради щодо налаштування бездротової
мережі
yyНа роботу бездротових мереж можуть впливати перешкоди, які виникають унаслідок
роботи інших пристроїв на частоті 2,4 ГГц
(бездротові телефони, пристрої Bluetooth або
мікрохвильові печі). Крім того, перешкоди
можуть створювати пристрої, які працюють
на частоті 5 ГГц, наприклад інші пристрої Wi-Fi.
yyСередовище бездротового підключення може
сповільнювати роботу бездротової мережі.
yyУ випадку підключення до точки доступу слід
мати у наявності точку доступу, яка підтримує бездротове підключення, а на пристрої
потрібно ввімкнути функцію бездротового
підключення. Щодо можливості бездротового
підключення на вашій точці доступу уточнюйте у свого постачальника послуг.
yyДля підключення до точки доступу перевірте налаштування SSID та безпеки для точки
доступу. Щодо налаштувань SSID та безпеки
точки доступу ознайомтеся з відповідною
документацією.
yyНеправильні налаштування мережевих пристроїв (кабельного / бездротового пристрою
для спільного користування лінією, концентратора) можуть сповільнювати роботу або
призводити до неналежної роботи монітора.
Пристрої слід встановлювати належним
чином відповідно до посібника, слід також
правильно налаштувати мережу.
yyСпосіб підключення може різнитися залежно
від виробника точки доступу.
Стан мережі
1
Натисніть кнопку MENU (Меню), щоб відкрити головне меню.
2
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту NETWORK (МЕРЕЖА) та натисніть кнопку OK.
3
За допомогою навігаційних кнопок виберіть
пункт Network Status (Стан мережі).
4
Щоб перевірити стан мережі, натисніть кнопку OK.
5
Після завершення налаштування натисніть
кнопку EXIT (Вийти).
Параметр
Setting
(Налаштування)
Test
(Перевірка)
Close
(Закрити)
Опис
Повернення до меню
налаштування мережі.
Перевірка поточного стану
мережі після налаштування.
Повернення до попереднього
меню.
УКРАЇНСЬКА
або кількість пристроїв для одночасного
підключення може бути обмежена (Якщо постачальник послуг Інтернет обмежує доступ одним
пристроєм, дисплей не зможе підключитися до
Інтернету, коли підключено комп'ютер).
yyВикористання маршрутизатора може бути не
дозволене або обмежене відповідно до правил та обмежень постачальника послуг Інтернету. Для отримання детальнішої інформації
зверніться безпосередньо до постачальника
послуг Інтернету.
8
УКРАЇНСЬКА
Користування меню "Мої
мультимедіа"
Під’єднання USB-пристроїв
Для використання додаткових мультимедійних
функцій підключіть до дисплею USB-накопичувач
– флеш-карту USB або зовнішній жорсткий диск.
Під'єднуйте до дисплею флеш-пам'ять USB чи
USB-пристрій для читання карт пам'яті так, як
зображено на малюнку нижче. З'явиться екран
"MY MEDIA (Мої мультимедіа)".
або
УВАГА
yyНе вимикайте дисплей та не від'єднуйте
USB-накопичувач, коли меню
EMF (MY MEDIA) активне, адже це може
призвести до втрати файлів або пошкодження USB-накопичувача.
yyРегулярно робіть резервні копії файлів,
збережених на USB-пристрої, оскільки
вони можуть бути втрачені або пошкоджені, і це не вважається гарантійним
випадком.
Підказки щодо використання USB-пристроїв
yyPозпiзнаються тільки USB-накопичувачі
даних.
yyУ разі підключення USB-пристрою через
USB-концентратор пристрій не розпізнається.
yyUSB-накопичувачі, для яких використовується програмне забезпечення автоматичного розпізнавання, можуть бути не
розпізнані.
yyUSB-накопичувачі, для яких потрібен
спеціальний драйвер, можуть бути не
розпізнані.
yyШвидкість розпізнавання USBнакопичувача залежить від конкретного
накопичувача.
yyHе вимикайте дисплей і не відключайте
USB-накопичувач під час йoго роботи.
У разі випадкового відключення або
від’єднання пристрою записані файли
або сам USB-накопичувач можуть бути
пошкоджені.
yyHе підключайте USB-накопичувачі з мікропрограмою, зміненою на комп'ютері.
Tакі пристрої можуть призвести до збоїв у
роботі виробу або не читатися коректно.
Використовуйте лише USB-накопичувач зі
стандартними музичними файлами, файлами із зображеннями або відеофайлами.
yyВикористовуйте лише накопичувачі USB,
відформатовані за допомогою файлової
системи FAT32. Накопичувачі, відформатовані за допомогою програм, які не
підтримують системою Windows, можуть
не розпізнаватися.
yyПід’єднайте живлення до USBнакопичувача (понад 0,5 А), який потребує зовнішнього джерела живлення.
Інакше пристрій може не бути розпізнано.
yyПідключайте USB-накопичувач за допомогою кабелю, що надається виробником
пристрою USB.
yyДеякі USB-накопичувачі можуть не розпізнаватися або працювати повільно.
yyСпосіб розташування файлів USBнакопичувача подібний до Windows XP,
а ім’я файлу може містити до 100 латинських символів.
9
yyДля відтворення файлів, розповсюджених
і збережених менеджером SuperSign,
можна використовувати тільки карти
пам’яті USB. Жорсткі диски та пристрої USB
для зчитування карт різних форматів не
працюватимуть.
yyДля відтворення файлів, розповсюджених
та збережених менеджером SuperSign,
можна використовувати тільки накопичувачі, відформатовані для файлової
системи FAT 32.
yyНакопичувач стандарту USB 3.0 може не
працювати.
yyДані на деяких USB-пристроях можуть
пошкоджуватися в умовах високої
температури.
yyРекомендовано уникати відтворення
вмісту через три і більше роз’ємів USB
одночасно.
УКРАЇНСЬКА
yyРобіть резервні копії важливих файлів, бо дані, що зберігаються на USBнакопичувачі, можуть бути пошкоджені.
Виробник не несе відповідальності за
будь-яку втрату даних.
yyЯкщо USB-накопичувач на жорсткому диску (USB HDD) не має зовнішнього джерела
живлення, пристрій USB може бути не
розпізнано. Обов’язково підключіть зовнішнє джерело живлення.
- Для зовнішнього джерела живлення
застосовуйте адаптер живлення. USBкабель не завжди може замінити зовнішнє джерело живлення.
yyЯкщо пам'ять USB-накопичувача має
кілька розділів або ви використовуєте
пристрій USB для зчитування карт різних
форматів, ви можете використовувати до
чотирьох розділів або USB-накопичувачів.
yyЯкщо USB-накопичувач підключено до
пристрою USB для зчитування карт різних
форматів, дані про місткість можуть бути
недоступні.
yyЯкщо USB-накопичувач не працює належним чином, відключіть та підключіть
його знову.
yyШвидкість виявлення USB-накопичувача
може бути різною в різних випадках.
yyЯкщо USB-пристрій під'єднано в режимі
очікування, то після ввімкнення дисплею
відповідний жорсткий диск завантажиться автоматично.
yyРекомендована ємність зовнішнього
жорсткого диску USB – не більше 1 Тб,
USB-пристрою – не більше 32 Гб.
yyПристрої більшої ємності, ніж рекомендовано, можуть не функціонувати належним
чином.
yyЯкщо зовнішній жорсткий диск USB із
функцією збереження енергії не функціонує, вимкніть і знов увімкніть його, щоб
поновити нормальну роботу.
yyUSB-пристрої версії, ранішої за USB 2.0,
також підтримуються. Проте вони можуть
не працювати належним чином у списку
фільмів.
yyВ одній папці можна розпізнати максимум
999 папок або файлів.
yyРекомендовано використовувати сертифікований USB-накопичувач і кабель. В
іншому випадку USB-накопичувач може
бути нерозпізнано або може виникнути
помилка відтворення.
10
УКРАЇНСЬКА
Перегляд файлів
Переглядайте файли, збережені на USB-пристрої.
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб перейти до головного меню.
2
За допомогою кнопки пошуку перейдіть до пункту MY MEDIA (МОЇ МУЛЬТИМЕДІА) та натисніть
кнопку OK.
3
За допомогою кнопки "Пошук" перейдіть до пункту Movie List (Перелік фільм), Photo List (Фотографії), Music List (Список музики) чи Content List (Список вмісту) та натисніть кнопку OK.
Підтримувані формати файлів
Тип
Підтримувані формати файлів
Відео
Відео
Кодер-декодер
MPEG1 / MPEG2
Медіа Контейнер
DAT, MPG, MPEG, TS,
TP
Характеристика
1080P @ 30 fps
MPEG4
(DivX 3.11, DivX 4,
DivX 5, DivX 6,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2)
H.264
AVI, DIVX, MP4, MKV,
TS, TRP
1080P @ 30 fps
AVI, MP4, MKV, TS, TRP, 1080P @ 60 fps
TP
Аудіо MP3
MP3
від 8 kbps до 320 kbps
(Швидкість передачі даних)
від 16 kHz до 48 kHz
(Частота дискретизації)
AC3
AC3
від 32 kbps до 640 kbps
(Швидкість передачі даних)
від 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
(Частота дискретизації)
MPEG
MP3
від 32 kbps до 448 kbps
(Швидкість передачі даних)
від 16 kHz до 48 kHz
(Частота дискретизації)
AAC, HEAAC
MP4
від 8 kHz до 48 kHz
(Частота дискретизації)
LPCM
AVI, WAV
64 kbps до 1.5 Mbps
(Швидкість передачі даних)
8 kHz до 48 kHz
(Частота дискретизації)
Швидкість передачі: в діапазоні від 32 кбіт/с до 320 кбіт/с (MP3)
Формат зовнішніх субтитрів: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.
txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Формат зовнішніх субтитрів: тільки XSUB (формат субтитрів, що використовується у файлах
DivX6)
11
Фотографії
Підтримувані формати файлів
JPEG
Мін.: 64 x 64
Макс.: звичайна розгортка – 15360 (Ш) x 8640 (В)
Послідовна розгортка – 1920 (Ш) x 1440 (В)
BMP
Мін.: 64 x 64
Макс.: 9600 x 6400
PNG
Мін.: 64 x 64
Макс.: черезрядкова розгортка – 1200 x 800
Не черезрядкова розгортка: 9600 x 6400
yyФайли у форматі, що не підтримується, відображаються у вигляді стандартної
піктограми.
Музика
mp3
[Швидкість передачі даних] 32–320 кбіт/с
[Частота дискретизації] 16–48 кГц
[Підтримка] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
AAC
[Швидкість передачі даних] вільний формат
[Частота дискретизації] 8–48 кГц
[Підтримка] ADIF, ADTS
M4A
[Швидкість передачі даних] вільний формат
[Частота дискретизації] 8–48 кГц
[Підтримка] MPEG-4
OGG
[Швидкість передачі даних] вільний формат
[Частота дискретизації] прибл. 48 кГц
[Підтримка] Vorbis
WMA
[Швидкість передачі даних] 128–320 кбіт/с
[Частота дискретизації] 8–48 кГц
[Підтримка] WMA7, 8, 9 Standard
WMA 10 Pro
[Швидкість передачі даних] прибл. 768 кбіт/с
[Канали/Частота дискретизації]
M0: до 2 / 48 кГц
M1: до 5,1 / 48 кГц
M2: до 5,1 / 96 кГц
[Підтримка] WMA 10 Pro
Вміст (у випадку
використання
програми SuperSign)
Файлові розширення: *.cts/ *.sce
Фільми
Файлові розширення: *.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.mp4/*.mkv/*.avi/
*. avi(motion JPEG)/*.mp4(motion JPEG)/*.mkv(motion JPEG)
Формат відео: MPEG1, MPEG2, MPEG4,H.264, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6,
Xvid 1.00,Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,Xvid 1.10-beta1/2, JPEG
Формат звуку: MP3, Dolby Digital, LPCM, AAC, HE-AAC
УКРАЇНСЬКА
Тип
12
УКРАЇНСЬКА
Перегляд фільмів
Відтворення відеофайлів, збережених на USB-пристрої.
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб перейти до головного меню.
2
За допомогою навігаційної кнопки перейдіть до пункту MY MEDIA (МОЇ МУЛЬТИМЕДІА) та натисніть
кнопку OK.
3
За допомогою навігаційної кнопки перейдіть до пункту Movie List (Список фільмів) і натисніть кнопку OK.
4
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до потрібної папки та натисніть кнопку OK.
5
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до потрібного файлу та натисніть кнопку OK.
yyChange device (Змінити пристрій) :вибір накопичувача USB. (залежно від моделі)
yyGo to root folder (Перейти в кореневу папку) : П
овернення до основного екрана функції My Media
(Мої мультимедіа).
yyGo to upper folder (Перейти в папку рівнем вище) : Повернення до попереднього екрана.
yyExit (Вийти) : Вихід із функції My Media (Мої мультимедіа).
6
Під час відтворення відео натисніть OK для переходу до перелічених нижче налаштувань.
Кнопка на
пульті ДК
Функція
Зупинка відтворення.
Відтворення відео.
Призупинення або відновлення відтворення.
Пошук назад у файлі
Пошук вперед у файлі
Налаштування яскравості екрана задля заощадження енергії.
SETTINGS
BACK
EXIT
або
Виклик меню OPTION (параметрів).
Приховування меню на повноекранному зображенні.
Повернення до списку Movie List (Список фільмів).
Перехід до потрібних позицій у файлі під час відтворення. Час позиції буде вказано на
смузі стану. У деяких файлах ця функція може не працювати належним чином.
13
yyДеякі субтитри, створені користувачем, можуть не відображатися належним чином.
yyДеякі спеціальні символи в субтитрах не підтримуються.
yyТеги HTML у субтитрах не підтримуються.
yyСубтитри доступні лише мовами, переліченими у відповідному списку.
yyПід час зміни мови аудіосупроводу можливі збої у відтворенні (зупинка зображення, прискорене
відтворення тощо).
yyПошкоджений файл із фільмом може не відтворюватися належним чином або можуть бути недоступними деякі функції програвача.
yyВідеофайли, створені за допомогою деяких кодувань, можуть не відтворюватися належним чином.
yyЯкщо структура відео- та аудіосигналу в записаному файлі не пов'язана, може відтворюватися
тільки відео або тільки звук.
yyПідтримуються відеофайли HD з максимальною роздільною здатністю 1920 x 1080 @ 25/30p або
1280 x 720 @ 50/60p, залежно від кадру.
yyВідеофайли, що мають більшу роздільну здатність, ніж 1920 x 1080 @ 25/30p або 1280 x 720 @
50/60p, можуть не працювати належним чином, залежно від кадру.
yyВідеофайли, які мають інший тип або формат, окрім зазначених, можуть не відтворюватися належним чином.
yyМаксимальна швидкість передачі для відеофайлу, що відтворюється, складає 20 мбіт/с (тільки
Motion JPEG: 10 мбіт/с).
yyРівномірне відтворення файлів із кодуванням рівня 4.1 або вище в H.264/AVC не гарантується.
yyАудіокодек DTS не підтримується.
yyВідеофайл розміром понад 30 Гб не може бути відтворено.
yyВідеофайл DivX і файл із субтитрами мають бути розташовані в одній папці.
yyЩоб субтитри відображалися, назва відеофайлу має відповідати назві файлу субтитрів.
yyВідтворення відеофайлу через USB-з’єднання, що не підтримує високу швидкість, може не відбуватися належним чином.
yyФайли з кодуванням GMC (Global Motion Compensation – глобальна компенсація руху) можуть не
відтворюватися.
Параметри відео
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб відкрити спливні меню.
2
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту Set Video Play (Налаштування відтворення
відео), Set Video (Налаштування відео) або Set Audio (Налаштування аудіо) тоді натисніть OK.
ПРИМІТКА
yyЗміна значень параметрів у меню Movie List (Список фільмів) не впливає на налаштування меню
Photo List (Список фотографій) чи Music List (Список музики) Тому на них не впливає зміна значень параметрів у меню Photo List (Список фотографій) чи Music List (Список музики).
yyЗначення параметрів, змінені в меню Photo List (Список фотографій)та Music List (Список музики), не впливають одні на одних.
yyПід час повторного відтворення відеофайлу після його зупинення перегляд відео можна продовжити з місця зупинки.
УКРАЇНСЬКА
Підказки щодо відтворення відеофайлів
14
УКРАЇНСЬКА
Виберіть пункт Set Video Play (Налаштування відтворення відео) для переходу до поданих далі меню.
Меню
Picture Size
(Розмір зображення)
Audio Language
(Мова звукового супроводу)
Subtitle Language
(Мова субтитрів)
Опис
Дозволяє вибрати бажаний формат зображення під час відтворення
відео.
Дозволяє змінити мову звукової доріжки під час відтворення відео. Для
файлів із однією звуковою доріжкою функція недоступна.
Вимкнення/ввімкнення субтитрів.
Language
(Мова)
Code Page
(Кодування)
Для формату субтитрів SMI ця функція дає змогу вибрати мову субтитрів.
Можна вибрати шрифт субтитрів.
За замовчуванням буде використовуватися такий самий шрифт, як і в
меню.
Налаштування синхронізації субтитрів – від -10 секунд до +10 секунд із
кроком 0,5 секунди під час відтворення фільму.
Переміщення субтитрів вгору або вниз під час відтворення відео.
Вибір потрібного розміру субтитрів під час відтворення відео.
Sync
(Синхронізація)
Position (Розташування)
Size
(Розмір)
Repeat (Повторення)
Дає змогу увімкнути або вимкнути функцію повторного відтворення
відео. Якщо функцію ввімкнено, файли в папці будуть відтворюватися
в режимі повтору. Навіть якщо режим повторюваного відтворення вимкнено, може початися відтворення файлу, якщо його назва схожа на
назву попереднього файлу.
ПРИМІТКА
yyУ файлі субтитрів підтримується лише 10 000 синхронних блоків.
yyПід час перегляду відео можна налаштувати розмір зображення, натиснувши кнопку ARC.
yyСубтитри для вашої мови підтримуються тільки в тому випадку, якщо ця мова встановлена і для
екранного меню.
yyПараметри кодування можуть бути вимкнені залежно від мови файлів субтитрів.
yyВиберіть відповідне кодування для файлів субтитрів.
15
Переглядайте зображення, збережені на USB-пристрої.
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб перейти до головного меню.
2
За допомогою навігаційної кнопки перейдіть до пункту MY MEDIA (МОЇ МУЛЬТИМЕДІА) та натисніть
кнопку OK.
3
За допомогою навігаційної кнопки перейдіть до пунктуPhoto List (Список фотографій) та натисніть
кнопку OK.
4
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до потрібної папки та натисніть кнопку OK.
5
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до потрібного файлу та натисніть кнопку OK.
yyChange device (Змінити пристрій) :вибір накопичувача USB. (залежно від моделі)
yyGo to root folder (Перейти в кореневу папку) : П
овернення до основного екрана функції My Media
(Мої мультимедіа).
yyGo to upper folder (Перейти в папку рівнем вище) : Повернення до попереднього екрана.
yyExit (Вийти) : Вихід із функції My Media (Мої мультимедіа).
6
Під час перегляду ви можете скористатися деякими налаштуваннями, що перелічені нижче.
Параметр
Опис
Slideshow Початок або зупинка перегляду слайд-шоу із вибраних фотографій.
(Слайд-шоу) Якщо фотографії не вибрано, у слайд-шоу відтворюватимуться всі фотографії, збережені
у поточній папці.
Щоб встановити швидкість відтворення слайд-шоу, виберіть пункт Option (Параметри).
BGM
Увімкнення або вимкнення фонової музики. Щоб вибрати папку для фонової музики,
(Фонова
виберіть Option (Параметри).
музика)
Параметри можна налаштувати за допомогою кнопки SETTINGS на пульті дистанційного
керування.
Обертання фотографій за годинниковою стрілкою (90 °, 180 °, 270 °, 360 °).
ПРИМІТКА
yyПідтримувані розміри фотографій обмежено. Обернути фотографію неможливо, якщо ширина зображення після обертання більша за підтримувану роздільну здатність.
Збільшення фотографії на 100 %, 200 % або 400 %.
Налаштування яскравості екрана задля заощадження енергії.
Option
Виклик меню параметрів.
(Параметри)
Hide
Приховування вікна параметрів.
(Приховати)
Exit (Вийти) Повернення до списку Photo List (Список фотографій).
УКРАЇНСЬКА
Перегляд фотографій
16
УКРАЇНСЬКА
Параметри меню фотографій
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб відкрити меню OPTION (ПАРАМЕТРИ).
2
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту Set Photo View (Налаштування перегляду
фотографій), Set Video (Налаштування відео) або Set Audio (Налаштування аудіо), тоді натисніть
OK.
ПРИМІТКА
yyЗміна значень параметрів у меню Movie List (Список фільмів) не впливає на налаштування меню
Photo List (Список фотографій) чи Music List (Список музики) Тому на них не впливає зміна значень параметрів у меню Photo List (Список фотографій) чи Music List (Список музики).
yyЗначення параметрів, змінені в меню Фотографії та Музика, не впливають одні на одних.
Виберіть пункт Setting Photo View (Налаштування перегляду фотографій) для переходу до таких
меню:
Меню
Slide Speed
(Слайд-швидкість)
BGM (Фонова музика)
Repeat (Повтор)
Random (Довільно)
Опис
Вибір швидкості зміни слайдів.
(Варіанти: Fast (Швидко), Medium (Середньо) або Slow (Повільно))
Вибір папки з музикою для фонового відтворення.
Повторюване відтворення фонової музики.
Довільне відтворення фонової музики.
17
Слухайте музику, збережену на USB-пристрої.
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб перейти до головного меню.
2
За допомогою навігаційної кнопки перейдіть до пункту MY MEDIA (МОЇ МУЛЬТИМЕДІА) та натисніть
кнопку OK.
3
За допомогою навігаційної кнопки перейдіть до пункту Music List (Список музики) та натисніть
кнопку OK.
4
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до потрібної папки та натисніть кнопку OK.
5
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до потрібного файлу та натисніть кнопку OK.
yyChange device (Змінити пристрій) :вибір накопичувача USB. (залежно від моделі)
yyGo to root folder (Перейти в кореневу папку) : П
овернення до основного екрана функції My Media
(Мої мультимедіа).
yyOpen Music Player (Відкрити музичний програвач) : В
ідкриття вікна налаштувань для музики. Ця
функція активується лише під час відтворення.
yyGo to upper folder (Перейти в папку рівнем вище) : Повернення до попереднього екрана.
yyExit (Вийти) : Вихід із функції My Media (Мої мультимедіа).
6
Під час відтворення музики натисніть OK, щоб перейти до вказаних нижче налаштувань.
Кнопка на
пульті ДК
Функція
Зупинення відтворення файлу та перенесення його до списку Music List (Список музики).
Відтворення музичного файлу.
Призупинення або відновлення відтворення.
Перехід до попереднього файлу. Якщо попередньої композиції не має, відтворення поточної музики почнеться спочатку.
Перехід до наступного файлу.
SETTINGS
BACK
EXIT
або
Налаштування яскравості зображення з метою заощадження енергії (лише можливості
вимкнення і вимкнення зображення)
Виклик меню OPTION (ПАРАМЕТРИ).
Приховування вікна параметрів.
Повернення до пункту Music List (Список музики).
Перехід до потрібних позицій у файлі під час відтворення. Час позиції буде вказано на
смузі стану. У деяких файлах ця функція може не працювати належним чином.
УКРАЇНСЬКА
Відтворення музики
18
УКРАЇНСЬКА
Підказки щодо відтворення музичних файлів
yyЦей пристрій не підтримує MP3-файли з тегами ID3.
ПРИМІТКА
yyПошкоджені або дефектні музичні файли не відтворюються і для них показується тривалість 00:00.
yyMузичні файли, завантажені з платних веб-сайтів із захистом авторських прав, не відтворюються і
для них показується неточна інформація про тривалість.
yyЯкщо натиснути кнопки ОК та
екранна заставка зникне.
yyУ цьому режимі також працюють кнопки
,
,
,
,
на пульті дистанційного керування.
yyКористуйтесь кнопкою
для вибору наступного музичного файлу та кнопкою
для вибору
попереднього файлу.
Назва файлу
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
Час, що минув/тривалість
Параметри меню музики
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб відкрити спливне меню.
2
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту Set Audio Play (Н алаштування відтворення аудіо) або Set Audio (Налаштування аудіо),тоді натисніть OK.
ПРИМІТКА
yyЗміна значення параметрів у Movie List (Список фільмів) не впливає на налаштування списків
Photo List (Список фотографій) та Music List (Список музики). Таким чином, вони не залежать
від вартості опціону змінилася в Photo List (Список фотографій) або Music List (Список музики).
yyЗначення параметрів, які було змінено у списках Photo List (Список фотографій) та Music List
(Список музики).
У меню Set Audio Play (Налаштування відтворення аудіо):
Меню
Repeat (Повтор)
Random (Довільно)
Опис
Повторюване відтворення музики.
Відтворення музики в довільному порядку.
19
Файли можна відтворити, застосувавши функцію Export (Експортувати) до зовнішнього файлу в меню
SuperSign Software (Програма SuperSign).
1 Натисніть кнопку SETTINGS, щоб перейти до головного меню.
2
За допомогою навігаційної кнопки перейдіть до пункту MY MEDIA (МОЇ МУЛЬТИМЕДІА) та натисніть
кнопку OK.
3
За допомогою навігаційної кнопки перейдіть до пункту Contents List (Список вмісту) та натисніть
кнопку OK.
4
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до потрібної папки та натисніть кнопку OK.
5
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до потрібного файлу та натисніть кнопку OK.
yyChange device (Змінити пристрій) :вибір накопичувача USB. (залежно від моделі)
yyGo to root folder (Перейти в кореневу папку) : П
овернення до основного екрана функції My Media
(Мої мультимедіа).
yyGo to upper folder (Перейти в папку рівнем вище) : Повернення до попереднього екрана.
yyExit (Вийти) : Вихід із функції My Media (Мої мультимедіа).
ПРИМІТКА
yyПід час відтворення мультимедійних файлів з меню Contents List (Список вмісту) доступна лише
кнопка BACK, EXIT чи кнопка регулювання гучності. Якщо натиснути кнопку BACK чи EXIT, відтворення мультимедійних файлів припиниться, і відобразиться Contents List (Список вмісту).
yyУ разі застосування функції розподілу, яка використовує програму SuperSign, накопичувач для
зберігання вмісту визначається з урахуванням розміру вільної пам’яті. (Примітка. Якщо до роз’ємів
USB 1 і 2 під’єднано накопичувачі, які мають однакову ємність пам’яті, вміст буде збережено на
накопичувачі, під’єднаному до роз’єму USB 1 (залежно від моделі)).
yyЯкщо на USB-пристрої є папка автоматичного відтворення із файлами сумісного формату, ці файли
автоматично запустяться одразу після під'єднання USB-пристрою до монітора.
yyРекомендовано уникати відтворення вмісту через три і більше роз’ємів USB одночасно.
yyЩо стосується застосування розкладів для вмісту та функції розподілу за допомогою програми
SuperSign, застосовуватиметься розклад, який виконувався останнім.
УКРАЇНСЬКА
Перегляд списку вмісту
20
УКРАЇНСЬКА
Підтримувані відеокодеки
Розширення
Кодек
.asf
.wmv
Відео
VC-1 Simple та Main Profile
Звук
WMA Standard, WMA 10 Professional
.divx
.avi
Відео
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part2
Звук
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4
.m4v
.mov
Відео
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
Звук
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp
.3g2
Відео
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
Звук
AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv
Відео
H.264/AVC
Звук
HE-AAC, Dolby Digital
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
Відео
H.264/AVC, MPEG-2
Звук
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg
.mpeg
Відео
MPEG-1, MPEG-2
Звук
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), AAC
.vob
Відео
MPEG-1, MPEG-2
Звук
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Підказки щодо відтворення відеофайлів
••Пошкоджений відеофайл може не відтворюватися належним чином, або можуть бути недоступними
деякі функції програвача.
••Відеофайли, створені за допомогою деяких кодувань, можуть не відтворюватися належним чином.
••Відеофайли, які мають інший тип або формат, аніж зазначено, можуть не відтворюватися належним
чином.
••Максимальна швидкість передачі даних відеофайлу становить 20 Мбіт/с. (Для Motion JPEG: лише
10 Мбіт/с)
••Рівномірне відтворення файлів із кодуванням рівня 4.1 або вище в H.264/AVC не гарантується.
••Відеофайли, які мають понад 50 Мб, можуть не завантажуватись належним чином із мобільних
пристроїв. Рекомендовано відтворювати такі файли через USB/SD-накопичувачі.
••[Лише для моделей, які підтримують режим Ultra HD] Зображення у форматі Ultra HD: 3840 X 2160
Відеофайли Ultra HD, закодовані у форматі HEVC, окрім тих, які офіційно надані компанією LG
Electronics, можуть не відтворюватися.
Розширення
.mkv
.mp4
.ts
Кодек
Відео
H.264/AVC, HEVC
Звук
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
••Деякі кодеки можна використовувати після оновлення програмного забезпечення.
21
Виклик головного меню
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб відкрити головне меню.
2
За допомогою навігаційних кнопок виберіть одне з меню та натисніть кнопку OK.
3
За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне налаштування або параметр і натисніть кнопку
OK.
4
Завершивши налаштування, натисніть кнопку EXIT (Вихід).
Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть кнопку BACK (Назад).
yyPICTURE (ЗОБРАЖЕННЯ) : Налаштування розміру, якості зображення або ефектів.
yyAUDIO (ЗВУК) : Налаштування функцій меню “ЗВУК”.
yyTIME (ЧАС) : Встановлення часу, дати або функцій таймера.
yyOPTION (ПАРАМЕТРИ) : Налаштування функцій меню “ПАРАМЕТРИ”.
yyNETWORK (МЕРЕЖА) : Налаштування функцій меню “МЕРЕЖА”.
yyMY MEDIA (МОЇ МУЛЬТИМЕДІА) : В
ідображення і відтворення відео, фото і музики, збережених на
пристрої USB.
УКРАЇНСЬКА
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
22
УКРАЇНСЬКА
Параметри меню зображення
1
2
3
4
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб відкрити головне меню.
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту PICTURE (ЗОБРАЖЕННЯ) та натисніть кнопку
OK.
За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне налаштування або параметр і натисніть кнопку
OK.
- Щоб повернутися до попереднього рівня, натисніть кнопку BACK (Назад).
Завершивши налаштування, натисніть кнопку EXIT (Вихід). Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
У таблиці описано доступні параметри налаштування зображення.
Параметр
Energy Saving
(Енергозбереження)
Smart Energy Saving
(Інтелектуальне
енергозбереження)
Picture Mode
(Режим зображення)
Aspect Ratio
(Формат зображення)
Опис
Автоматичне налаштування яскравості екрана відповідно до оточуючого середовища.
Варіант
Off (Bимкнено)
Вимкнення функції енергозбереження.
Minimum (Мін)/
Medium (Середній)/
Maximum (Макс)
Вибір рівня яскравості підсвічування.
Screen off
(Вимк. екрану)
Через три секунди екран вимкнеться.
Відрегулюйте підсвітку та контрастність відповідно до яскравості екрана.
Варіант
Off (Bимкнено)
Вимкнення функції Smart Energy Saving (Інтелектуальне
заощадження енергії)
On (Увімк)
Дає змогу заощаджувати електроенергію за допомогою функції
Smart Energy Saving (Інтелектуальне заощадження енергії)
відповідно до встановленого значення.
Вибір режиму зображення, оптимізованого для певних умов перегляду чи програми.
Варіант
Vivid (Чіткий)
Підвищення рівня контрастності, яскравості і чіткості
зображення.
Standard
(Стандартний)
Відображення зображень зі стандартним рівнем контрастності,
яскравості і чіткості.
APS
функція заощадження енергії змінює налаштування монітор з
метою зменшення споживання енергії.
Cinema (Кіно)
Оптимізація зображення для створення враження кінотеатру під
час перегляду фільмів удома.
Sport (Спорт)
Оптимізація динамічного відеозображення шляхом
підкреслення основних кольорів – білого, зеленого і небесноблакитного.
Game (Гра)
Оптимізація відеозображення для динамічної гри.
Calibration
(Калібрування)
Застосування користувацьких налаштувань балансу білого з
урахуванням стандартних налаштувань.
Expert1·2
(Експерт1·2)
Меню налаштування якості зображення, що дозволяє
спеціалістам та аматорам покращувати перегляд телепрограм.
Зміна розміру зображення для перегляду в оптимальному форматі.
23
Опис
Налаштування параметрів дисплея комп’ютера в режимі RGB.
Варіант
Resolution
(Роздільна датність)
Вибір відповідної роздільної здатності.
Cinema (Кіно)
Оптимізація зображення для створення враження кінотеатру під час перегляду
фільмів удома.
Sport (Спорт)
Оптимізація динамічного відеозображення шляхом підкреслення основних кольорів
– білого, зеленого і небесно-блакитного.
Game (Гра)
Оптимізація відеозображення для динамічної гри.
Параметри режиму зображення
Параметр
Опис
Backlight
(Підсвічування)
Р егулювання яскравості екрана шляхом зміни інтенсивності підсвітки РК екрана. Якщо знизити
рівень яскравості, екран стане темнішим і споживання електроенергії зменшиться без втрати якості
відеосигналу.
Contrast (Контрастність)
Збільшує або зменшує видиму різницю між градаціями тонів відеосигналу. Якщо яскрава частина
зображення насичена, налаштуйте контрастність.
Brightness (Яскравість)
Налаштування базового рівня сигналу зображення. Якщо темна частина зображення насичена,
налаштуйте яскравість.
Sharpness (Чіткість)
Регулювання рівня чіткості країв між світлими і темними областями зображення. Що нижчий цей
рівень, то м’якше зображення.
Color (Колір)
Налаштування інтенсивності всіх кольорів.
Tint (Тон)
Регулювання балансу між червоним і зеленим відтінками зображення.
Color Temperature
(Температура кольору)
Із вибором тепліших кольорів збільшиться насиченість відтінків червоного; якщо ж вибрати
холодніші кольори, зображення буде синюватим.
Advanced Control
Можна налаштувати зображення окремо для кожного пункт меню Picture Mode (Режим
(Додаткові налаштування) зображення) або відрегулювати всі параметри відповідно до певного зображення. Насамперед
виберіть потрібне значення в меню Picture Mode (Режим зображення).
* Цей параметр недоступний, якщо в меню Picture Mode (Режим зображення) встановлено
значення Vivid (Чіткий).
Picture Option
Налаштування додаткових параметрів зображення.
Picture Reset (Скидання
Відновлення налаштувань за замовчуванням.
налаштувань зображення)
ПРИМІТКА
yyПісля вибору режиму зображення параметри відповідних меню налаштовуються автоматично.
yyЯкщо використовується функція Smart Energy Saving (Інтелектуальне заощадження енергії), екран
може виглядати перенасиченим на білих ділянках у режимі стоп-кадру.
yyЯкщо у пункті “Energy Saving” (Енергозбереження) вибрано значення “Minimum” (Мінімальний),
“Medium” (Середній) або “Maximum” (Максимальний), функцію Smart Energy Saving (Інтелектуальне
заощадження енергії) буде вимкнено.
УКРАЇНСЬКА
Параметр
SCREEN (ЕКРАН)
(лише в режимі
RGB-PC)
24
УКРАЇНСЬКА
Advanced Control (Додаткові налаштування) - Picture Mode (Режим зображення)
[Standard(Стандартний)/ APS/ Sport (Спорт)/ Game (Гра)]
Параметр
Опис
Dynamic Contrast
(Динамічна контрастність)
Налаштування контрастності до оптимального рівня відповідно до яскравості
зображення.
Dynamic Color
(Яскравість кольору)
Налаштування кольорів, щоб зробити зображення природнішим.
Color Gamut
(Діапазон кольорів)
Можна вибрати діапазон кольорів, які можуть бути відображені.
Skin Color
(Колір інтерфейсу)
Можна окремо налаштувати спектр кольорів інтерфейсу відповідно до вподобань
користувача.
Sky Color (Синій колір)
Окреме налаштування кольору неба.
Grass Color (Зелений колір)
Окреме налаштування спектру кольорів природи (луки, пагорби тощо).
Gamma (Гама)
Встановлення кривої градації відповідно до виходу сигналу зображення у
співвідношенні із вхідним сигналом.
Expert Control (Розширені налаштування) - Picture Mode (Режим зображення) [Cinema(Кіно)/
Expert1 (Експерт1)/ Expert2 (Експерт2)]
Параметр
Опис
Dynamic Contrast
(Динамічна
контрастність)
Налаштування контрастності до оптимального рівня відповідно до яскравості зображення.
Color Gamut
(Діапазон кольорів)
Можна вибрати діапазон кольорів, які можуть бути відображені.
Edge Enhancer
(Розширення країв)
Відображення чітких, яскраво виражених та природних країв зображення у відео.
Color Filter
(Фільтрація кольору)
Фільтрування певного колірного спектру у кольорах RGB для точного налаштування
насиченості та відтінку кольорів.
Color Temperature
(Температура кольору)
Налаштування загального тону зображення. У режимі "Expert" (Експерт) детальне точне
налаштування можна виконати через пункт "Гама" / "Method" (Метод) тощо.
Color Management
System (Система
керування кольорами)
Це система, якою експерти користуються для налаштування кольору за допомогою
тестового зображення. Можна вибрати одну з шести колірних областей (червоний / зелений
/ синій / блакитний / пурпуровий / жовтий), не впливаючи на інші кольори. У випадку
звичайних зображень налаштування можуть не призводити до помітних змін кольору.
25
Параметр
УКРАЇНСЬКА
Picture Option (Параметри зображення) - Режими HDMI (DTV)
Опис
Noise Reduction
(Корекція шумів)
Зменшення шумів на екрані під час перегляду відео.
MPEG Noise Reduction
(Пониження шуму
MPEG)
Зменшення шумів, спричинених стисненням цифрового відео.
Black Level
(Рівень чорного)
Налаштування яскравості та контрастності екрана відповідно до рівня чорного на
вхідному зображенні, використовуючи чорноту (рівень чорного) екрана. (Рекомендовані
налаштування відповідно до вхідного сигналу: RGB 0–255: високий, RGB 16–235: низький,
YCbCr: низький.)
Real Cinema (Кінотеатр) Оптимізування зображення для перегляду фільмів.
TruMotion
(Ця функція
підтримується лише
моделями 65SE3B та
65SE3KB).
Коригування зображень для відображення більш плавного руху.
TruMotion
• Off(від): Вимкніть TruMotion.
• De-Judder
• Hизький / Високий : Для параметра "De-Judder/De-Blur"
• De-Blur
встановлено значення "Auto".
• Користувач : Пункт "De-Judder/De-Blur" можна налаштувати вручну.
- De-Judder: ця функція дає змогу усунути тремтіння екрана.
- De-Blur: ця функція дає змогу усунути розмиття і налаштувати зображення.
◄
Smooth ►
Auto
Auto
OK
26
УКРАЇНСЬКА
Параметри меню звуку
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб відкрити головне меню.
2
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту AUDIO (ЗВУК) і натисніть кнопку OK.
3
За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне налаштування або параметр і натисніть кнопку
OK.
- Щоб повернутися до попереднього рівня, натисніть кнопку BACK (Назад).
4
Завершивши налаштування, натисніть кнопку EXIT (Вихід). Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
У таблиці описано доступні параметри налаштування звуку.
Налаштування
Sound Mode
(Режим звуку)
Sound Effect
(Звуковий ефект)
Опис
Дозволяє оптимізувати звук для користувацького встановлення монітора.
Варіант
Standard
(Стандартний)
Підходить для усіх типів відео.
News (Новини)/
Music (Музика)/
Cinema (Кіно)/
Sport (Спорт)/
Game (Гра)
Налаштування звуку, оптимізованого для певного жанру.
Можна вибрати різноманітні звукові ефекти.
- Функція Sound Effect (Звуковий ефект) доступна лише у режимі Standard (Стандартний) у
меню Sound Mode (Режим звуку).
Варіант
AV Sync. Adjust
(Синхронізація
аудіо/відео)
Clear Voice ll
(Чіткий голос ІІ)
Покращення чіткості голосу.
Virtual Surround
(Віртуальне
оточення)
Технологія обробки звуку, що є власністю LG, дає змогу виводити
5,1-канальний об'ємний звук через два гучномовці.
Якщо для параметра Clear Voice ll (Чіткий голос ІІ) вибрано значення
On (Увімк.), параметр Virtual Surround (Віртуальне оточення)
вибрано не буде.
Equalizer
(Еквалайзер)
Налаштування рівня гучності на власний розсуд за допомогою функції
Еквалайзер.
Balance (Баланс)
Налаштування балансу звуку для лівого/правого динаміка.
Reset (Скинути)
Ініціалізація застосовного ефекту у меню звукових ефектів.
Синхронізація відео та аудіо саме тоді, коли вони не збігаються.
Якщо встановити для параметра AV Sync. (Синхронізація аудіо/відео) встановлено значення
ON (Увімк.), можна налаштувати вихідний звук для зображення на екрані.
Speaker (Гучномовці): налаштування синхронізації звуку з гучномовців. Натисканням
кнопки "-" можна прискорити виведення аудіосигналу, а кнопки "+" – сповільнити його,
порівняно зі стандартним налаштуванням.
Bypass (Обхід): звук із зовнішнього пристрою без відставання аудіо. Звук може виводитися
перед відеосигналом, оскільки для обробки вхідного відеосигналу на моніторі потрібен час.
ПРИМІТКА
yyУ деяких моделях може не бути вбудованих динаміків. У такому разі для відтворення звуку потрібно під’єднати зовнішні динаміки.
27
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб відкрити головне меню.
2
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту TIME (ЧАС) і натисніть OK.
3
За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне налаштування або параметр і натисніть OK.
- Щоб повернутися до попереднього рівня, натисніть кнопку BACK (Назад).
4
Завершивши налаштування, натисніть кнопку EXIT (Вихід). Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
У таблиці описано доступні параметри налаштування часу.
Параметр
Clock (Годинник)
Опис
Встановлення часу.
Варіант
Auto (Авто)
Поточний час визначається відповідно до вибраної країни з
підключенням до мережі.
Manual (Вручну)
Поточний час слід ввести вручну.
Off/ On Time
(Час увімкнення/
вимкнення)
Встановлення часу для увімкнення або вимкнення монітора.
Auto Off(15Min.)
(Автоматичне
вимкнення)
Якщо активовано функцію Auto-off (Автоматичне вимикання), пристрій вимикається
автоматично в разі відсутності вхідного сигналу протягом 15 хвилин.
- Рекомендуємо вибрати для цієї функції значення [Off ], якщо ви плануєте використовувати
пристрій тривалий час, оскільки за її застосування вимикається живлення пристрою.
Automatic Standby
(Автоматичний
перехід у режим
очікування)
Якщо монітор залишається без нагляду протягом встановленого проміжку часу, він
автоматично переходить у режим очікування.
- Рекомендуємо вибрати для цієї функції значення [Off ], якщо ви плануєте використовувати
пристрій тривалий час, оскільки за її застосування вимикається живлення пристрою.
Daylight Saving Time
(Перехід на літній/
зимовий час):
встановлення часу початку і завершення переходу на літній/зимовий час. Параметри
початку/завершення переходу на літній або зимовий час працюють лише за умови
встановлення більше одного дня різниці між датою початку і завершення.
ПРИМІТКА
yyOn/Off Time (Час увімкнення/вимкнення) можна зберегти для семи програм. Монітор вмикатиметься та вимикатиметься відповідно до часових значень, встановлених у розкладі програм.
Якщо в розкладі програм збережено кілька часових налаштувань, функція спрацює відповідно до
налаштування, найближчого до поточного часу.
yyПісля встановлення часу ввімкнення або вимкнення ці функції вмикатимуться чи вимикатимуться
щодня у визначений час.
yyЯкщо час увімкнення та час вимкнення за розкладом співпадають, час вимкнення має пріоритет
над часом увімкнення, якщо телевізор увімкнено, і навпаки, якщо його вимкнено.
yyЯкщо порт 123 заблоковано брандмауером, монітор не зможе отримувати дані про поточний час із
мережі.
УКРАЇНСЬКА
Параметри меню часу
28
УКРАЇНСЬКА
Пункти меню параметрів
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб відкрити головне меню.
2
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту OPTION (ПАРАМЕТРИ) та натисніть OK.
3
За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне налаштування або параметр і натисніть OK.
- Щоб повернутися до попереднього рівня, натисніть кнопку BACK (Назад).
4
Завершивши налаштування, натисніть кнопку EXIT (Вихід). Щоб повернутися до попереднього меню,
натисніть кнопку BACK (Назад).
Доступні пункти меню параметрів описано в таблиці нижче.
Налаштування
Опис
Language (Мова)
Вибір мови для відображення тексту.
Country (Країна)
Виберіть свою країну.
DivX(R) VOD
Реєстрація або випуск DivX.
Перевірка коду реєстрації DivX для відтворення відеофайлів, захищених DivX.
Реєстрацію можна виконати на сайті http://vod.divx.com
За допомогою коду реєстрації можна брати на прокат або купувати фільми на сайті www.divx.
com/vod.
* Відтворення взятих напрокат/придбаних файлів DivX буде неможливим, якщо використати
код реєстрації DivX іншого пристрою. Код реєстрації DivX можна використовувати лише на тому
пристрої, для якого він наданий.
*Конвертовані файли, що не відповідають стандартному кодеку DivX, можуть не відтворюватись
або відтворюватися зі спотворенням зображення.
Initial Setting
(Початкове
налаштування)
Видалення всіх додаткових налаштувань і повернення в початковий стандартний режим.
Set ID
(Ідентифікатор
пристрою)
У системі з кількома пристроями відображення кожному пристрою можна призначити власний
SET ID NO (Номер ідентифікатора пристрою) (кодове ім'я). За допомогою кнопок вкажіть
номер (від 1 до 255 або від 1 до 1000) і вийдіть із меню. Ідентифікатор пристрою потрібний для
керування кожним конкретним пристроєм окремо у програмі керування.
Tile Mode
(Складене
зображення)
Tile Mode
(Складене
зображення)
Для використання цієї функції:
- відтворення має здійснюватися на кількох моніторах;
- Виберіть режим Tile Mode (Складене зображення), вкажіть рядки
та стовпці, після чого введіть ідентифікатор елемента, щоб вказати
розміщення.
- Режим Tile Mode (Складене зображення): рядок x стовпець (рядок = 1-15,
стовпець = 1-15).
- Можливість розташування до 5 x 5.
Auto Config
(Автоналаш
тування)
Автоматичне налаштування розташування, синхронізації та фази екрана.
Під час налаштування зображення може бути нестабільним протягом
кількох секунд.
Position
(Розташування
зображення
комп'ютера)
Переміщення зображення на екрані горизонтально або вертикально.
Size (Розмір)
Регулювання розміру зображення за горизонталлю та вертикаллю з
урахуванням розміру рамки монітора.
Natural
(Природно)
Зображення, яке припадає на рамки між екранами, буде вирізано для
збереження природного відображення.
Reset
(Скинути)
Використовується для увімкнення та вимкнення режиму складеного
зображення. Якщо вибрано пункт "Tile recall (Вимкнення складеного
зображення), всі налаштування режиму складеного зображення буде
скинуто та екран повернеться до повноекранного відображення.
29
Опис
Створення розкладу і налаштування відтворення з використанням файлів із папки "My Media"
(Мої мультимедійні файли).
Варіант
Add Schedule
(Додати
розклад)
Створення розкладу для вмісту.
- Media (Мультимедійні файли): виберіть файл, для якого потрібно
застосувати налаштування розкладу для вмісту.
- Виберіть [Create (Створити)], щоб зареєструвати розклад для вмісту.
Play
(Відтворити)
Відтворення розкладу вмісту.
Delete All
(Видалити всі)
Видалення всіх зареєстрованих розкладів.
ПРИМІТКА
yyІнформація про зареєстрований розклад зберігається на пристрої USB. Функція не
працюватиме після від’єднання пристрою USB.
yyРозмір зображення: 1920 x 1080.
yyМожна використовувати лише фотографії і відеофайли.
yyМожна додати до 50 файлів (фотографії + відеофайли = 50).
yyПідтримуються лише фотографії з роздільною здатністю 1920 x 1080 або нижчою.
yyЧас відображення фотографій за замовчуванням становить 1 хвилину. Час відтворення фільмів різниться залежно від тривалості фільмів.
yyМожна створити до 7-ми розкладів.
yyРозклад неможливо зареєструвати, якщо не вибрано жодного файлу.
yyРозклад для вмісту, який містить інформацію, примусово змінену за допомогою
комп’ютера тощо, може не працювати належним чином.
yyЩо стосується застосування розкладів для вмісту та функції розподілу за допомогою програми SuperSign, застосовуватиметься розклад, який виконувався останнім.
Fan Control
Функція
(Керування
Режим
вентилятором)
(підтримується лише
для деяких моделей)
Відображення інформації про внутрішню температуру виробу та керування
встановленим вентилятором.
- Автоматично: вентилятор працює відповідно до температури за
замовчуванням, установленої для виробу.
- Увімкнено: вентилятор завжди працює.
- Настроювани: вентилятор працює згідно з налаштуваннями користувача.
Різниця
температур
вентилятора
Відображення різниці між значеннями температури, за яких вмикається чи
вимикається вентилятор.
Параметри
температури
Установлення температури працюючого вентилятора всередині виробу.
Поточна
температура
Відображення внутрішньої температури виробу.
ПРИМІТКА
yyРекомендується використовувати автоматичні параметри, оскільки неправильно налаштовані параметри вентилятора можуть призвести до неправильної роботи виробу.
yyКоли внутрішня температура виробу перевищує 80 , він автоматично вимикається з
міркувань безпеки.
УКРАЇНСЬКА
НАЛАШТУВАННЯ
Contents Schedule
(Розклад для вмісту)
30
УКРАЇНСЬКА
Tile Mode (Складене зображення)
Цей монітор можна об’єднати з іншими моніторами для створення великого складеного зображення.
1X2
використовується
2 монітори
Вимк.
режим
складеного
зображення
вимкнено
ID 1
2X2
використовується 4
монітори
ID 2
ID 1
ID 2
ID 1
ID 2
ID 3
ID 3
ID 4
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
Tile ID
(Ідентифікатор
елемента)
4X4
використовується 16 моніторів
3X3
використовується 9
моніторів
5X5
використовується 25 моніторів
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 5
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
ID 10
ID 9
ID 10
ID 11
ID 12
ID 11
ID 12
ID 13
ID 14
ID 15
ID 13
ID 14
ID 15
ID 16
ID 16
ID 17
ID 18
ID 19
ID 20
ID 21
ID 22
ID 23
ID 24
ID 25
Tile Mode (Складене зображення) – Natural mode (Природний режим)
Частини зображення, які припадають на рамки моніторів, будуть вирізані.
До
Після
31
1
Натисніть кнопку SETTINGS, щоб відкрити головне меню.
2
За допомогою навігаційних кнопок перейдіть до пункту NETWORK (МЕРЕЖА) та натисніть кнопку OK.
3
За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне налаштування або параметр і натисніть кнопку
OK.
- Щоб повернутися до попереднього рівня, натисніть кнопку BACK (Назад).
4
Після завершення налаштувань натисніть кнопку EXIT (Вийти). Щоб повернутися до попереднього
меню, натисніть кнопку BACK (Назад).
Доступні пункти меню описано в таблиці нижче.
Параметр
Опис
Network Setting
(Налаштування
мережі)
Налаштування параметрів мережі.
Network Status
(Стан мережі)
Відображення стану мережі.
Network setting
(Налаштування
мережі
Якщо підключено модуль Wi-Fi, можна підключитися до будь-якої
доступної бездротової мережі.
Параметри мережевого з’єднання
Параметр
Опис
Setting from the AP list
(Налаштування зі списку точок
доступу)
Виберіть точку доступу для під’єднання до бездротової мережі.
Simple setting (WPS-button mode)
[Просте налаштування (режим
кнопки WPS)]
натисніть кнопку на бездротовому маршрутизаторі, що підтримує режим PBC, і
легко підключіться до маршрутизатора.
УКРАЇНСЬКА
Параметри меню мережі
32
УКРАЇНСЬКА
Налаштування
ідентифікатора зображення
yyСтосується лише певних моделей.
PICTURE ID (Ідентифікатор зображення)
використовується для зміни налаштувань
певного пристрою (дисплея) з використанням
одного ІЧ приймача для перегляду зображення
на кількох з'єднаних екранах. Зв'язок можна
встановити між монітором з інфрачервоним
приймачем та іншими пристроями, для
яких використовуються кабелі RS-232C.
Кожен пристрій має свій унікальний Set
ID (ідентифікатор пристрою). Якщо ви
присвоюєте PICTURE ID (ідентифікатор
зображення) за допомогою пульта
дистанційного керування, пульт дистанційного
керування можна буде використовувати
тільки для керування дисплеями з однаковими
PICTURE ID (ідентифікаторами
зображення) та Set ID (ідентифікатор
пристрою).
AUDIO
(RGB/DVI)
RS-232C OUT
RS-232C OUT
RS-232C OUT
RS-232C IN
RS-232C IN
RS-232C IN
REMOTE
CONTROL IN
1
Присвойте Set ID (ідентифікатор
пристрою) встановленим моніторам, як
показано нижче.
ІЧ і світлочутливий
датчик
кабелі RS-232C
PICTURE ID
2
Щоб присвоїти PICTURE ID (ідентифікатор
зображення), натисніть червону кнопку ON
на пульті дистанційного керування.
3
Присвойте Set ID (ідентифікатор
пристрою) вибраному пристрою.
yyВиробом з іншим Set ID (ідентифікатором пристрою), аніж PICTURE ID
(ідентифікатор зображення), неможливо управляти за допомогою інфрачервоних сигналів.
ПРИМІТКА
yyЯкщо як PICTURE ID (ідентифікатор
зображення) встановлено 2, за допомогою інфрачервоних сигналів можна управляти лише верхнім правим монітором з
Set ID (ідентифікатором пристрою) 2.
yyЯкщо натиснути зелену кнопку OFF для
PICTURE ID (ідентифікатора зображення), PICTURE ID (ідентифікатори
зображення) для всіх моніторів буде
вимкнено. Якщо після цього натиснути
будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування, усіма моніторами можна
управляти за допомогою інфрачервоних
сигналів незалежно від Set ID (ідентифікатора пристрою).
33
УКРАЇНСЬКА
ІЧ-КОДИ
yyЦя функція доступна лише в окремих моделях.
yyОкремі коди кнопок можуть не підтримуватися залежно від моделі.
Код (шістнадцятковий)
08
Функція
(Живлення)
Примітка
Кнопка на пульті ДК
0B
INPUT
Кнопка на пульті ДК
C4
MONITOR ON
Кнопка на пульті ДК
C5
MONITOR OFF
Кнопка на пульті ДК
95
ENERGY SAVING (
DC
3D
Кнопка на пульті ДК
10 до 19
Кнопки з цифрами від 0 до 9
Кнопка на пульті ДК
32
1/a/A
Кнопка на пульті ДК
2F
CLEAR
Кнопка на пульті ДК
02
Volume
Кнопка на пульті ДК
03
Volume
Кнопка на пульті ДК
79
ARC
Кнопка на пульті ДК
99
AUTO
Кнопка на пульті ДК
09
MUTE
Кнопка на пульті ДК
E0
BRIGHTNESS
(сторінка вгору)
Кнопка на пульті ДК
E1
BRIGHTNESS
(сторінка вниз)
Кнопка на пульті ДК
4D
PSM
Кнопка на пульті ДК
AA
INFO
Кнопка на пульті ДК
5F
W.BAL
Кнопка на пульті ДК
43
SETTINGS
Кнопка на пульті ДК
40
Вгору
Кнопка на пульті ДК
41
Вниз
Кнопка на пульті ДК
07
Вліво
Кнопка на пульті ДК
06
Вправо
Кнопка на пульті ДК
3F
S.MENU
Кнопка на пульті ДК
44
OK
Кнопка на пульті ДК
28
BACK
Кнопка на пульті ДК
5B
EXIT
Кнопка на пульті ДК
Кнопка на пульті ДК
Кнопка на пульті ДК
7E
7B
)
TILE
Кнопка на пульті ДК
B1
Кнопка на пульті ДК
B0
Кнопка на пульті ДК
34
УКРАЇНСЬКА
Код (шістнадцятковий)
Функція
Примітка
BA
Кнопка на пульті ДК
8F
Кнопка на пульті ДК
Кнопка на пульті ДК
8E
72
Червона кнопка (ID ON)
Кнопка на пульті ДК
71
Зелена кнопка (ID OFF)
Кнопка на пульті ДК
63
Жовта кнопка
Кнопка на пульті ДК
61
Синя кнопка
Кнопка на пульті ДК
35
yyЦей метод використовується для підключення кількох пристроїв до одного ПК. Ви можете керувати
кількома пристроями одночасно, під'єднавши їх до одного комп'ютера.
yyУ меню Option (Параметри) параметр Set ID (Ідентифікатор пристрою) повинен мати значення від 1
до 255 (або від 1 до 1000) , унікальне для кожного пристрою.
Під'єднання кабелю
Під'єднайте кабель RS-232C, як показано на малюнку.
yyДля обміну даними між ПК і цим виробом використовується протокол RS-232C. За допомогою
комп'ютера можна вмикати та вимикати виріб, вибирати джерело вхідного сигналу і налаштовувати параметри екранного меню.
ПК
Пристрій 4
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Пристрій 3
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Пристрій 2
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
4-полюсний кабель
(не входить до
комплекту)
Пристрій 1
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Кабельперехідник
RS-232C
Кабель RS-232C
(не входить до
комплекту)
УКРАЇНСЬКА
УПРАВЛІННЯ КІЛЬКОМА ПРИСТРОЯМИ
36
УКРАЇНСЬКА
Параметри зв'язку
Конфігурації RS-232C
4-полюсний кабель
4-контактне з’єднання (стандартний кабель RS-232C)
Пристрій
Пристрій
TXD
RXD
GND
IR
RXD
TXD
GND
IR
ПРИМІТКА
yyУ разі використання 3-дротових з'єднань
(нестандартних) послідовне ІЧ з'єднання
недоступне.
yyДля одночасного управління кількома
пристроями використовуйте 3,5-мм
4-полюсні кабелі (продаються окремо).
Кабель RS-232C
8-контактне з’єднання (стандартний кабель RS-232C)
ПК
DCD
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
1
2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
(Female)
Кабельперехідник
RS-232C
1
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
(Female)
DCD
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
yyШвидкість передачі даних: 9600 BPS
yyДовжина даних: 8 біт
yyБіт перевірки парності: немає
yyСтоповий біт: 1 біт
yyКерування потоком: немає
yyКод зв'язку: код ASCII
yyВикористовується зворотній кабель
37
КОМАНДА
ЗНАЧЕННЯ
(у шістнадцятковій системі)
1
2
k
a
00 - 01
02 Select input (Вибір вхідного сигналу)
x
b
Дивіться розділ [Select input]
03 Aspect ratio (Формат екрану)
k
c
Дивіться розділ [Aspect ratio]
04 Energy saving (Енергозбереження)
j
q
Дивіться розділ [Energy saving]
05 Picture mode (Режим зображення)
d
x
Дивіться розділ [Picture mode]
06 Contrast (Контрастність)
k
g
00 - 64
07 Brightness (Яскравість)
k
h
00 - 64
08 Sharpness (Чіткість)
k
k
00 - 32
09 Color (Колір)
k
i
00 - 64
10 Tint (Відтінок)
k
j
00 - 64
11 Color temperature (Температура кольору)
x
u
00 - 64
12 H position (Положення по горизонталі)
f
q
00 - 64
13 V position (Положення по вертикалі)
f
r
00 - 64
14 H size (Розмір по горизонталі)
f
s
00 - 64
15 Auto Config. (Автоматичне налаштування)
j
u
01
16 Balance (Баланс)
k
t
00 - 64
17 Sound Mode (Режим звуку)
d
y
Дивіться розділ [Sound mode]
18 Mute (Вимкнення звуку)
k
e
00 - 01
19 Volume (Регулювання гучності)
k
f
00 - 64
20 Clock 1 (year/month/day) (Час 1 (рік/місяць/день))
f
a
Дивіться розділ [Clock 1]
Clock 2 (hour/minute/second) (Час 2 (години/
21
хвилини/секунди))
f
x
Дивіться розділ [Clock 2]
22 Off time schedule (Розклад часу вимикання)
f
c
00 - 01
23 On time schedule (Розклад часу вмикання)
f
b
00 - 01
Off timer (repeat mode/time) ((Таймер вимкнення)
24
(режим повторення/час))
f
e
Дивіться розділ [Off timer]
25
On timer (repeat mode/time) ((Таймер ввімкнення)
(режим повторення/час))
f
d
Дивіться розділ [On timer]
26
On Timer Input (Вхідний сигнал для ввімкнення за
таймером)
f
u
Дивіться розділ [On timer input]
27
Automatic Standby (Автоматичний перехід у режим
очікування)
m
n
00 - 01
28 Auto off (Автовідключення)
f
g
00 - 01
29 Language (Мова)
f
i
Дивіться розділ [Language]
01 Power (Живлення)
УКРАЇНСЬКА
Довідковий перелік команд
38
УКРАЇНСЬКА
КОМАНДА
ЗНАЧЕННЯ
(у шістнадцятковій системі)
1
2
f
k
00 - 02
31 Current temperature (Значення температури)
d
n
FF
32 Key (Кнопка)
m
c
Дивіться розділ [Key]
33 Time elapsed (Час, що минув)
d
l
FF
34 Product serial number (Перевірка серійного номера)
f
y
FF
35 Software Version (Версія ПЗ)
f
z
FF
White Balance Red Gain (Підсилення червоного в
36
балансі білого)
j
m
00 - FE
37
White Balance Green Gain (Підсилення зеленого в
балансі білого)
j
n
00 - FE
38
White Balance Blue Gain (Підсилення синього в
балансі білого)
j
o
00 - FE
39
White Balance Red Offset (Зміщення червоного в
балансі білого)
s
x
00 - 7F
40
White Balance Green Offset (Зміщення зеленого в
балансі білого)
s
y
00 - 7F
41
White Balance Blue Offset (Зміщення синього в
балансі білого)
s
z
00 - 7F
30 Reset (Переналаштування)
42 Backlight (Підсвічування)
m
g
00 - 64
43 Screen off (Вимкнення зображення)
d
d
00 - 01
44 Tile Mode (Складене зображення)
d
z
Дивіться розділ [Tile Mode
(Складене зображення)]
d
i
FF
d
e
Дивіться розділ "Ідентифікатор
елемента".
d
f
00 - 32
48 Tile V Position (Положення елемента по вертикалі)
d
g
00 - 32
49 Tile H Size (Розмір елемента по горизонталі)
d
h
00 - 32
50 Tile V Size (Розмір елемента по вертикалі)
d
j
00 - 32
Natural Mode (Природний режим) (у режимі
51
складеного зображення)
d
j
00 - 01
45
Tile Mode Check (Перевірка режиму складеного
зображення)
46 Tile ID (Ідентифікатор елемента)
47
Tile H Position (Положення елемента по
горизонталі)
ПРИМІТКА
yyПід час виконання операцій USB (наприклад, Dvix або EMF) усі команди, окрім "живлення" (k a) і
"кнопки" (m c), заблоковані та обробляються як помилкові.
yyЗалежно від моделі окремі команди не підтримуються.
yyКоманда "f f", яка показує стан певної команди, не відображає екранне меню для сумісності з
програмою SuperSign.
39
Transmission (Передавання)
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command1]
Визначення режимів заводських налаштувань і налаштувань користувача.
* [Command2]
Керування моніторами.
* [Set ID]
використовується для вибору потрібного монітора. Set ID можна присвоїти кожному
пристрою в розділі OPTION екранного меню. Це може бути число від 1 до 255 (від
01H до FFH) або від 1 до 1000 (від 001H до 3e8H). Set ID 00H або 000H дає змогу одночасно керувати всіма підключеними моніторами. (Може не підтримуватися залежно
від моделі)
* [Data]
Передавання значення команди.
Кількість значень може бути більшою, залежно від команди.
* [Cr]
Кінець рядка. Відповідає 0x0D у коді ASCII.
*[]
Пробіл. Відповідає 0x20 у коді ASCII.
Acknowledgement (Підтвердження0
[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* У разі успішного отримання даних виріб надсилає команду ACK (підтвердження) згідно з наведеним
форматом. У цьому випадку значення "FF" вказує на поточний стан параметра. Якщо команда надходить у режимі запису даних, вона містить значення, задане на комп'ютері.
* Якщо команда надсилається з ідентифікатором Set ID пристрою 00 (=0x00) або 000 (=0x000), дані відображатимуться на всіх моніторах і ці монітори не надсилатимуть жодних підтверджень (ACK).
* Якщо в режимі керування через RS-232C надсилається значення "FF", можна перевірити поточне значення налаштування функції (лише для окремих функцій).
* Деякі команди можуть не підтримуватися на окремих моделях.
УКРАЇНСЬКА
Протокол передачі / отримання
40
УКРАЇНСЬКА
01. Power (Живлення) (Команда: k a)
Керування ввімкненням/вимкненням живлення пристрою.
Передавання
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 00 : Вимк.
01: Увімк.
Підтвердження
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Сигнал підтвердження надходить належним чином лише за
умови, коли монітор повністю увімкнено.
* Між сигналами передавання і підтвердження може
спостерігатися затримка.
02. Select input (Вибір вхідного сигналу) (Команда: x b)
Вибір джерела вхідного сигналу для відображення.
Передавання
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
20: зовнішній вхідний сигнал (аудіо/відео)
40: компонентний
60: RGB
90: HDMI (HDMI1) (цифрове мовлення)
A0: HDMI (HDMI1) (ПК)
91: HDMI2/OPS (цифрове мовлення)
A1: HDMI2/OPS (ПК)
70: DVI-D (ПК)
80: DVI-D (цифрове мовлення)
C0: DP (цифрове мовлення)
D0: DP (ПК)
Підтвердження
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
04. Energy saving (Енергозбереження) (Команда: j q)
Встановлення режиму енергозбереження.
Передавання
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 00: Вимк.
01: Мін.
02: Середній
03. Макс.
04: Автоматично
05. Вимк. екрану
Підтвердження
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
** Може не підтримуватися залежно від моделі.
05. Picture mode (Режим зображення) (Команда: d x)
Вибір режиму зображення.
Передавання
[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 00: Чіткий
01: Стандартний
02. Кіно
03. Спорт
04: Гра
05: Expert 1
06: Expert 2
08: APS
11: Calibration (Калібрування)
Підтвердження
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Залежно від моделі окремі вхідні сигнали можуть не
підтримуватися.
03. Aspect ratio (Формат екрану) (Команда: k c)
Регулювання формату зображення.
Передавання
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 01: 4:3
02: 16:9
04: Масштаб (HDMI/DTV)
09: Точне відображення (720p або більше)
(HDMI/DTV)
10-1F: Масштаб екрану від 1 до 16
(HDMI/DTV)
* Доступні значення різняться залежно від вхідного сигналу.
Докладніше читайте у розділі про формат зображення у
посібнику користувача.
* Формат зображення може бути дещо іншим залежно від
налаштування вхідного сигналу виробу.
Підтвердження
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Contrast (Контрастність) (Команда: k g)
Налаштування контрастності зображення.
Передавання
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до 64: контрастність від 0 до 100
Підтвердження
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
41
Передавання
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до 64: яскравість від 0 до 100
10. Tint (Відтінок) (Команда: k j)
Налаштування відтінку зображення.
Передавання
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до 64: відтінок від R50 до G50
Підтвердження
Підтвердження
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Sharpness (Чіткість) (Команда: k k)
Налаштування чіткості зображення.
Передавання
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення від 00 до 32: чіткість від 0 до 50
Підтвердження
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Color temperature (Температура кольору) (Команда:
x u)
Налаштування колірної температури зображення.
Передавання
[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до 64: від теплого 50 до холодного 50
Підтвердження
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Color (Колір) (Команда: k i)
Налаштування колірної гами зображення.
Передавання
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення від 00 до 64: колір від 0 до 100
Підтвердження
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. H position (Положення по горизонталі) (Команда: f q)
Налаштування положення зображення по горизонталі.
Ця функція доступна лише у тому випадку, якщо режим
складеного зображення вимкнено.
* Робочий діапазон різниться залежно від роздільної
здатності вхідного сигналу RGB.
(Доступно лише для вхідного сигналу RGB-ПК).
Передавання
[f ][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення від 00 до 64: Мін. від -50 (ліворуч) до Макс. 50
(праворуч)
Підтвердження
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
УКРАЇНСЬКА
07. Brightness (Яскравість) (Команда: k h)
Налаштування яскравості зображення.
42
УКРАЇНСЬКА
13. V position (Положення по вертикалі) (Команда: f r)
Налаштування положення зображення по вертикалі.
Ця функція доступна лише у тому випадку, якщо режим
складеного зображення вимкнено.
* Робочий діапазон різниться залежно від роздільної
здатності вхідного сигналу RGB.
(Доступно лише для вхідного сигналу RGB-ПК).
Передавання
[f ][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до 64: Мін. від -50 (внизу) до Макс. 50 (вгорі)
16. Balance (Баланс) (Команда: k t)
Регулювання балансу звуку.
Передавання
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до 64: від лівого 50 до правого 50
Підтвердження
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Підтвердження
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. H size (Розмір по горизонталі) (Команда: f s)
Налаштування розміру зображення по горизонталі.
Ця функція доступна лише у тому випадку, якщо режим
складеного зображення вимкнено.
* Робочий діапазон різниться залежно від роздільної
здатності вхідного сигналу RGB.
(Доступно лише для вхідного сигналу RGB-ПК).
Передавання
[f ][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення від 00 до 64: Мін. від -50 (зменшення) до Макс. 50
(розширення)
Підтвердження
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Auto Config. (Автоматичне налаштування) (Команда:
j u)
Автоматичне регулювання положення зображення і
зменшення миготіння зображення.
(Доступно лише для вхідного сигналу RGB-ПК).
Передавання
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 01 : Set (Застосувати)
Підтвердження
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. Sound Mode (Режим звуку) (Команда: d y)
Вибір режиму звуку.
Передавання
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 01: Стандартний
02: Музика
03: Кіно
04: Спорт
05. Гра
07. News
Підтвердження
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Mute (Вимкнення звуку) (Команда: k e)
Увімкнення/вимкнення звуку.
Передавання
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
00 : Mute (Вимкнути звук) (вимкнення звуку)
01 : Current volume (Поточний рівень гучності) (увімкнення
звуку)
Підтвердження
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
43
Передавання
[k][f ][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення від 00 до 64: гучність від 0 до 100
Підтвердження
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Off time schedule (Розклад часу вимикання)
(Команда: f c)
Увімкнення/вимкнення розкладу часу вимкнення.
Передавання
[f ][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 00 : Вимк.
01: Увімк.
Підтвердження
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Clock 1 (year/month/day) (Час 1 (рік/місяць/день))
(Команда: f a)
Встановлення значень параметра "Час 1" (рік/місяць/день).
Передавання
[f ][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Значення1 від 00 до 1E: 2010 - 2040
Значення2 від 01 до 0C: Січень - Грудень
Значення3 від 01 до 1F: 1 - 31
* Введіть "fa [Set ID] ff" для перевірки налаштування пункту
"Час 1" (рік/місяць/день).
Підтвердження
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
21. Clock 2 (hour/minute/second) (Час 2 (години/хвилини/
секунди)) (Команда: f x)
Встановлення значень параметра "Час 2" (години/хвилини/
секунди).
Передавання
[f ][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Значення1 від 00 до 17: 00 - 23 год.
Значення2 від 00 до 3B: 00 - 59 хв.
Значення3 від 00 до 3B: 00 - 59 с
* Введіть "fx [Set ID] ff" для перевірки налаштування пункту
"Час 2" (години/хвилини/секунди).
** Ця команда не працює, якщо попередньо не налаштовано
параметр "Час 1" (рік/місяць/день).
Підтвердження
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
23. On time schedule (Розклад часу вмикання) (Команда:
f b)
Увімкнення/вимкнення розкладу часу ввімкнення.
Передавання
[f ][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 00 : Вимк.
01: Увімк.
Підтвердження
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
УКРАЇНСЬКА
19. Volume (Регулювання гучності) (Команда: k f)
Регулювання гучності відтворення.
44
УКРАЇНСЬКА
24. Off timer (repeat mode/time) ((Таймер вимкнення)
(режим повторення/час)) (Команда: f e)
Налаштування таймера ввімкнення (режиму повторення/
часу).
Передавання
[f ][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Значення1
1. від f1h до f7h (зчитування даних)
F1: зчитування 1-го значення часу вимкнення
F2: зчитування 2-го значення часу вимкнення
F3: зчитування 3-го значення часу вимкнення
F4: зчитування 4-го значення часу вимкнення
F5: зчитування 5-го значення часу вимкнення
F6: зчитування 6-го значення часу вимкнення
F7: зчитування 7-го значення часу вимкнення
2. e1h – e7h (видалення одного покажчика), e0h (видалення
усіх покажчиків)
E0: видалення усіх даних часу вимкнення
E1: видалення 1-го значення часу вимкнення
E2: видалення 2-го значення часу вимкнення
E3: видалення 3-го значення часу вимкнення
E4: видалення 4-го значення часу вимкнення
E5: видалення 5-го значення часу вимкнення
E6: видалення 6-го значення часу вимкнення
E7: видалення 7-го значення часу вимкнення
3. від 01h до 06h (встановлення дня тижня для часу
вимкнення)
01: Один раз
02. Щоденно
03: Monday - Friday (Понеділок - П'ятниця)
04: Monday - Saturday (Понеділок - Субота)
05: Saturday - Sunday (Понеділок - Неділя)
06. Sunday (Неділя)
07. Monday (Понеділок)
08. Tuesday (Вівторок)
09. Wednesday (Середа)
0A. Thursday (Четвер)
0B. Friday (П'ятниця)
0C. Saturday (Субота)
Значення2 від 00 до 17: 00 - 23 год.
Значення3 від 00 до 3B: 00 - 59 хв.
* Щоб прочитати чи видалити список налаштувань часу
вимкнення, встановіть FFH для пунктів [Значення2] і
[Значення3].
(Приклад 1: fe 01 f1 ff ff - зчитування даних 1-го
налаштування часу вимкнення).
(Приклад 2: fe 01 f1 ff ff - видалення даних 1-го налаштування
часу вимкнення).
(Приклад 3: fe 01 04 02 03 - встановлення для часу
вимкнення значення "Monday - Saturday (Понеділок Субота), 02:03").
* Ця функція підтримується лише, коли встановлено
налаштування "Час 1" (рік/місяць/день) і "Час 2" (години/
хвилини/секунди).
25. On timer (repeat mode/time) ((Таймер ввімкнення)
(режим повторення/час)) (Команда: f d)
Налаштування таймера ввімкнення (режиму повторення/
часу).
Передавання
[f ][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Значення1
1. від f1h до f7h (зчитування даних)
F1: зчитування 1-го значення часу ввімкнення
F2: зчитування 2-го значення часу ввімкнення
F3: зчитування 3-го значення часу ввімкнення
F4: зчитування 4-го значення часу ввімкнення
F5: зчитування 5-го значення часу ввімкнення
F6: зчитування 6-го значення часу ввімкнення
F7: зчитування 7-го значення часу ввімкнення
2. e1h – e7h (видалення одного покажчика), e0h (видалення
усіх покажчиків)
E0: видалення усіх даних часу ввімкнення
E1: видалення 1-го значення часу ввімкнення
E2: видалення 2-го значення часу ввімкнення
E3: видалення 3-го значення часу ввімкнення
E4: видалення 4-го значення часу ввімкнення
E5: видалення 5-го значення часу ввімкнення
E6: видалення 6-го значення часу ввімкнення
E7: видалення 7-го значення часу ввімкнення
3. від 01h до 06h (встановлення дня тижня для часу
ввімкнення)
01: Один раз
02. Щоденно
03: Monday - Friday (Понеділок - П'ятниця)
04: Monday - Saturday (Понеділок - Субота)
05: Saturday - Sunday (Понеділок - Неділя)
06. Sunday (Неділя)
07. Monday (Понеділок)
08. Tuesday (Вівторок)
09. Wednesday (Середа)
0A. Thursday (Четвер)
0B. Friday (П'ятниця)
0C. Saturday (Субота)
Значення2 від 00 до 17: 00 - 23 год.
Значення3 від 00 до 3B: 00 - 59 хв.
* Щоб прочитати чи видалити список налаштувань часу
вимкнення, встановіть FFH для пунктів [Значення2] і
[Значення3].
(Приклад 1: fd 01 f1 ff ff - зчитування даних 1-го
налаштування часу ввімкнення).
(Приклад 2: fd 01 f1 ff ff - видалення даних 1-го налаштування
часу ввімкнення).
(Приклад 3: fd 01 04 02 03 - встановлення для часу
ввімкнення значення "Monday - Saturday (Понеділок Субота), 02:03").
* Ця функція підтримується лише, коли встановлено
налаштування "Час 1" (рік/місяць/день) і "Час 2" (години/
хвилини/секунди).
Підтвердження
Підтвердження
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
45
Передавання
[f ][u][ ][Set ID][ ][Data1][Cr]
[f ][u][ ][Set ID][ ][Data1][Data2][Cr]
Значення (Додати розклад)
20: зовнішній вхідний сигнал (аудіо/відео)
40: компонентний
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI (HDMI1) (цифрове мовлення)
91: HDMI2/OPS (цифрове мовлення)
C0: DISPLAYPORT (цифрове мовлення)
Значення1 (Change schedule (Змінити розклад))
1. від f1h до f4h (зчитування даних)
F1: планування 1-го вибору вхідного сигналу
F2: планування 2-го вибору вхідного сигналу
F3: планування 3-го вибору вхідного сигналу
F4: планування 4-го вибору вхідного сигналу
F5: планування 5-го вибору вхідного сигналу
F6: планування 6-го вибору вхідного сигналу
F7: планування 7-го вибору вхідного сигналу
Значення2
1. від ffh (зчитування даних)
* Щоб зчитати дані планування вибору вхідного сигналу,
введіть FFH для пункту [Значення2].
Якщо у випадку спроби прочитати чи змінити дані розкладу
для [Data1] недоступно жодного розкладу, відобразиться
текст "NG", і операцію виконати не вдасться.
(Приклад 1: fu 01 60 - переміщення кожного налаштування
планування вибору вхідного сигналу і збереження 1-го
налаштування планування вибору вхідного сигналу у режимі
RGB).
(Приклад 2: fu 01 f1 ff - зчитування даних 1-го налаштування
планування вибору вхідного сигналу).
* Ця функція підтримується лише, коли встановлено
параметри "Час 1" (рік/місяць/день), "Час 2" (години/
хвилини/секунди), "Час ввімкнення" (режим повторення/
час).
** Може не підтримуватися залежно від моделі.
Підтвердження
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]
Підтвердження
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
28. Auto off (Автовідключення) (Команда: f g)
Встановлення функції автоматичного вимкнення.
Передавання
[f ][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
00: Вимк. (не вимикається через 15 хв.)
01: Увімк. (вимкнення через 15 хв.)
Підтвердження
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
29. Language (Мова) (Команда: f i)
Встановлення мови для екранних меню.
Передавання
[f ][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 00: Чеська
01: Датська
02: Німецька
03: Англійська
04: Іспанська (ЄС)
05: Грецька
06: Французька
07: Італійська
08: Голландська
09: Норвезька
0A: Португальська
0B: Португальська (БР)
0C: Російська
0D: Фінська
0E: Шведська
0F: Корейська
10: Китайська (Мандаринська)
11: Японська
12: Китайська (Кантонська)
13: арабська
Підтвердження
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
27. Automatic Standby (Автоматичний перехід у режим
очікування) (Команда: m n)
Налаштування функції автоматичного переходу у режим
очікування.
Передавання
[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
00: Вимк. (не вимикається через 4 год.)
01: 4 Hours (4 години) (вимкнення через 4 години)
02: 6 Hours (6 години) (вимкнення через 6 години)
03: 8 Hours (8 години) (вимкнення через 8 години)
* Може не підтримуватися залежно від моделі.
УКРАЇНСЬКА
26. On Timer Input (Вхідний сигнал для ввімкнення за
таймером) (Команда: f u)
Додавання нового запису в розкладі способом встановлення
джерела сигналу для поточного налаштування часу ввімкнення.
46
УКРАЇНСЬКА
30. Reset (Переналаштування) (Команда: f k)
Скидання параметрів екрана, зображення та звуку або
відновлення заводських налаштувань.
(Скидання параметрів екрана можна виконати лише в
режимі вхідного сигналу RGB.)
Передавання
[f ][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 00: Скидання налаштувань зображення
01: Screen Reset (Скидання параметрів екрана)
02: Заводські налаштування
Підтвердження
33. Time elapsed (Час, що минув) (Команда: d l)
Перевірка часу, що минув.
Передавання
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення FF: зчитування даних стану
Підтвердження
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Значення зворотних даних визначаються в годинах у
шістнадцятковій системі.
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
31. Current temperature (Значення температури)
(Команда: d n)
Перевірка внутрішньої температури виробу.
Передавання
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення FF: перевірка стану
Підтвердження
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
* Температура відображається у шістнадцятковій
системі.
32. Key (Кнопка) (Команда: m с)
Надсилання коду кнопок на ІЧ пульті дистанційного
керування.
Передавання
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення IR_KEY_CODE
Підтвердження
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Код кнопки дивіться у списку ІЧ кодів.
* Окремі коди кнопок можуть не підтримуватися
залежно від моделі.
34. Product serial number (Перевірка серійного номера)
(Команда: f y)
Перевірка серійного номера.
Передавання
[f ][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
FF: перевірка серійного номера виробу
Підтвердження
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Значення – код ASCII.
35. Software Version (Версія ПЗ) (Команда: f z)
Перевірка версії програмного забезпечення.
Передавання
[f ][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
FF: перевірка версії програмного забезпечення
Підтвердження
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
47
Передавання
[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до FE: підсилення червоного від 0 до 254
Підтвердження
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
39 . White Balance Red Offset (Зміщення червоного в
балансі білого) (Command: s x)
Налаштування значення зміщення червоного в балансі
білого.
Передавання
[s][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
червоного
від 00 до 7F: зміщення червоного від 0 до 127
FF: підтвердження значення зміщення
Підтвердження
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
37. White Balance Green Gain (Підсилення зеленого в
балансі білого) (Команда: j n)
Налаштування підсилення зеленого в балансі білого.
Передавання
[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до FE: підсилення зеленого від 0 до 254
Підтвердження
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
38. White Balance Blue Gain (Підсилення синього в балансі
білого) (Команда: j o)
Налаштування підсилення синього в балансі білого.
Передавання
[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до FE: підсилення синього від 0 до 254
Підтвердження
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
40 . White Balance Green Offset (Зміщення зеленого в
балансі білого) (Command: s y)
Налаштування значення зміщення зеленого в балансі білого.
Передавання
[s][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до 7F: зміщення зеленого від 0 до 127
FF: підтвердження значення зміщення зеленого
Підтвердження
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
41 . White Balance Blue Offset (Зміщення синього в
балансі білого) Command: s z)
Налаштування значення зміщення синього в балансі білого.
Передавання
[s][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до 7F: зміщення синього від 0 до 127
FF: підтвердження значення зміщення синього
Підтвердження
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
УКРАЇНСЬКА
36. White Balance Red Gain (Підсилення червоного в
балансі білого) (Команда: j m)
Налаштування підсилення червоного в балансі білого.
48
УКРАЇНСЬКА
42. Backlight (Підсвічування) (Команда: m g)
Налаштування підсвічування екрана.
Передавання
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до 64: підсвічування від 0 до 100
Підтвердження
[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
** Може не підтримуватися залежно від моделі.
45. Tile Mode Check (Перевірка режиму складеного
зображення) (Команда: d z)
Перевірка стану режиму складеного зображення.
Передавання
[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення FF: перевірка стану режиму складеного
зображення.
** Може не підтримуватися залежно від моделі.
Підтвердження
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
Значення1
00: Tile Mode Off (Режим складеного зображення вимкнено)
01: Tile Mode On (Режим складеного зображення ввімкнено)
Значення2 від 00 до 0F: Tile Row (Рядки складеного
зображення)
Значення3 від 00 до 0F: Tile Column (Стовпчики складеного
зображення)
43. Screen off (Вимкнення зображення) (команда: k d)
Увімкнення або вимкнення екрана.
Передавання
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 00: увімкнення екрана.
01: вимкнення екрана.
Підтвердження
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
46. Tile ID (Ідентифікатор елемента) (Команда: d i)
Встановлення ідентифікатора елемента.
Передавання
[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення від 01 до E1: Ідентифікатор елемента від 01 до
225**
FF: Check Tile ID (Перевірка ідентифікатор елемента)
** Значення не може бути більшим за добуток кількості
рядків та кількості стовпчиків.
** Може не підтримуватися залежно від моделі.
Підтвердження
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
44. Tile Mode (Складене зображення) (Команда: d d)
Налаштування режиму складеного зображення, налаштування
стовпчиків/рядків складеного зображення.
Передавання
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до FF: 1-ий байт - рядки складеного зображення
2-ий байт - стовпчики складеного зображення
*00, 01, 10, 11 означає, що режим складеного зображення
вимкнено.
** Може не підтримуватися залежно від моделі.
Підтвердження
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
*У разі введення значення, що перевищує добуток кількості
рядків та кількості стовпчиків (окрім 0 x FF), буде повернено
результат "NG".
47. Tile H Position (Положення елемента по горизонталі)
(Команда: d e)
Налаштування положення елемента по горизонталі.
* Ця функція доступна лише за умови, що для параметра
"Звичайний" режиму складеного зображення вибрано
значення "Вимк.", а для режиму складеного зображення
встановлено значення "Увімк.".
Передавання
[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 00 до 32: від -50 (ліворуч) до 0 (праворуч)
*Значення зсуву ліворуч/праворуч залежать від розміру
елемента по горизонталі.
** Може не підтримуватися залежно від моделі.
Підтвердження
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
49
Передавання
[d][f ][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення
від 0 до 32: від 0 (внизу) до 50 (вгорі)
* Значення зсуву вгору/вниз залежать від розміру елемента
по вертикалі.
** Може не підтримуватися залежно від моделі.
Підтвердження
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
49. Tile H Size (Розмір елемента по горизонталі)
(Команда: d g)
Налаштування розміру елемента по горизонталі.
*Перед налаштуванням розміру елемента по горизонталі
встановіть для положення елемента по горизонталі
значення 0 x 32.
* Ця функція доступна лише за умови, що для параметра
"Звичайний" режиму складеного зображення вибрано
значення "Вимк.", а для режиму складеного зображення
встановлено значення "Увімк.".
Передавання
[d][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення від 00 до 32: 0 - 50
** Може не підтримуватися залежно від моделі.
Підтвердження
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
50. Tile V Position (Положення елемента по вертикалі)
(Команда: d h)
Налаштування розміру елемента по вертикалі.
*Перед налаштуванням розміру елемента по вертикалі
встановіть для положення елемента по вертикалі значення
0 x 00.
* Ця функція доступна лише за умови, що для параметра
"Звичайний" режиму складеного зображення вибрано
значення "Вимк.", а для режиму складеного зображення
встановлено значення "Увімк.".
Передавання
[d][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення від 00 до 32: 0 - 50
** Може не підтримуватися залежно від моделі.
Підтвердження
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
51. Natural Mode (Природний режим) (у режимі
складеного зображення) (Команда: d j)
Частини зображення, які припадають на рамки моніторів,
будуть вирізані для отримання природного вигляду цілого
зображення.
Передавання
[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Значення 00: Вимк.
01: Увімк.
Підтвердження
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
УКРАЇНСЬКА
48. Tile V Position (Положення елемента по вертикалі)
(Команда: d f)
Налаштування положення елемента по вертикалі.
* Ця функція доступна лише за умови, що для параметра
"Звичайний" режиму складеного зображення вибрано
значення "Вимк.", а для режиму складеного зображення
встановлено значення "Увімк.".
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising