LG | AN-MR19BA | User manual | LG AN-MR19BA Brukermanual

LG AN-MR19BA Brukermanual
BRUKERHÅNDBOK
Magic Remote
Les denne håndboken nøye før fjernkontrollen tas i
bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig
referanse.
AN-MR19BA
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.
TILBEHØR
Bildet av fjernkontrollen som vises, kan være annerledes enn det faktiske produktet.
( Avhengig av land)
Magic Remote og alkaliske batterier (AA)
Brukerhåndbok
•• Innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.
BATTERI
1. Installere batterier
•• Les denne håndboken nøye.
•• Trykk øverst på batteridekselet, skyv det bakover og løft dekselet
som vist nedenfor.
•• Når batteriene må byttes, åpner du dekselet på batterirommet,
bytter de alkaliske batteriene (1,5 V AA) i samsvar med polene
og på etiketten i batterirommet og lukker dekselet. Du må rette
fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på TV-en.
•• For å fjerne batteriene går du gjennom trinnene for å sette dem inn
i motsatt rekkefølge. Ikke bland gamle eller brukte batterier med
nye. Lukk dekselet godt.
•• Åpne batteridekselet for å finne etiketten.
2. Forholdsregler
•• Når du har skiftet ut batteriet, bruker du fjernkontrollen og følger instruksjonene for paring i brukerhåndboken.
•• Hvis enheten ikke fungerer etter at du har byttet ut batteriet, følger du instruksjonene for paring i
brukerhåndboken på nytt.
•• Ta ut batteriet dersom fjærnkontrollen ikke skal benyttes over en lengre periode.
•• Ikke demonter batteriet eller utsett det for varme.
•• Ikke utsett batteriet for støt eller slag som kan skade det ytre dekselet.
•• Ikke utsett batteriene for vann.
•• Hvis batteriene settes inn på feil måte, kan dette medføre eksplosjonsfare.
•• Kasser det brukte batteriet i henhold til gjeldende retningslinjer.
•• Feil ved samsvar av polariteten til batteriet kan føre til at batteriet sprekker eller lekker, noe som igjen kan føre
til brann, personskade eller forurensning av omgivelsene.
2
BESKRIVELSE AV FJERNKONTROLLEN
•• Bildet av fjernkontrollen som vises, kan være annerledes enn det faktiske produktet.
•• Rekkefølgen i beskrivelsen kan variere fra det faktiske produktet.
•• Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell og region.
(STRØM)
Brukes til å slå TV-en av eller på.
Du kan slå digitalboksen av eller på ved å legge til digitalboksen på
universalfjernkontrollen for TV-en.
Nummerknapper
Brukes til å angi tall.
*
Får tilgang til [Hurtighjelp].
(BINDESTREK)
Setter inn en
(BINDESTREK) mellom numrene, f.eks. 2-1 og 2-2.
(BINDESTREK)*
Gå til datakringkasting. (Avhengig av land)
Viser listen over lagrede kanaler og programmer.
*
Redigerer HURTIGTILGANG.
(HURTIGTILGANG er en funksjon som lar deg gå til en spesifisert app eller Live
TV direkte ved å trykke og holde nummertastene.)
(FLERE HANDLINGER)
Viser flere fjernkontrollfunksjoner.
*
Aktivere video-/lydbeskrivelser. (Avhengig av land)
SAP (Secondary Audio Program - Sekundært lydprogram)-funksjonen kan også
aktiveres ved å trykke på -knappen. (Avhengig av land)
(VOL)
Brukes til å justere lydnivået.
* For å bruke knappen, trykk og hold inn mer enn et sekund.
3
(Talegjenkjenning)*
Nettverkstilkobling er nødvendig for å kunne bruke stemmegjenkjenning.
Når talelinjen vises på TV-skjermen, kan du trykke og holde på knappen og si en
kommando.
(DEMP)
Brukes til å dempe alle lyder.
(DEMP)*
Åpner [Tilgjengelighet]-menyen.
(CH/P)
Brukes til å bla gjennom de lagrede kanalene eller programmene.
(HJEM)
Brukes til å vise hovedmenyen.
(HJEM)*
Viser nylig historikk.
(Hurtiginnstillinger)
Åpner hurtiginnstillingene.
(Hurtiginnstillinger)*
Viser [Alle innstillinger]-menyen.
Hjul (OK)
Trykk midt på
Hjul (OK)-knappen for å velge en meny.
Du kan bytte kanaler eller programmer ved hjelp av
Hjul (OK)-knappen.
(opp/ned/venstre/høyre)
Trykk på opp-, ned-, venstre- eller høyre-knappen for å bla i menyen.
Hvis du trykker på knappene
mens pekeren er i bruk, forsvinner
pekeren fra skjermen og Magic Remote fungerer som en vanlig fjernkontroll.
Hvis du vil at pekeren skal vises på skjermen igjen, rister du Magic Remote mot
venstre og høyre.
4
Viser kanal- eller programguide.
BACK
Går til forrige skjerm.
BACK *
Avslutter alle skjermvisninger og går tilbake til visning av siste inngang.
(INNGANG)
Brukes til å endre inngangskilden.
(INNGANG)*
Får tilgang til [Hjem-dashbord].
Knapper for strømmetjenester
Kobler til tjenesten for videostrømming
Viser hovedmenyen for digitalboksen. (Når du ikke ser på TV via en digitalboks,
endres vinduet til digitalboksskjermen).
Viser nylig historikk. (Avhengig av land)
Brukes for å gå til spesialfunksjoner i noen menyer.
*: Starter opptaksfunksjonen. (Avhengig av land)
*: Gå til Cheering-modus. (Avhengig av land)
(Kontrollknapper)
Kontrollerer medieinnhold.
5
BRUK
1. Slik registrerer og avregistrerer du
Slik registrerer du Magic Remote
Magic Remote må registreres av TV-en før du kan ta den i bruk.
1. Sett inn batterier i Magic Remote og slå på TV-en.
2. Rett Magic-fjernkontrollen mot TV-en, og trykk på Hjul
(OK) på fjernkontrollen.
-- Hvis TV-en ikke registrerer Magic Remote, slår du TV-en av og
deretter på igjen og gjør et nytt forsøk.
Slik avregistrerer du Magic Remote
Trykk samtidig på knappene
(HJEM) og
BACK i fem
sekunder for å tilbakestille Magic Remote med TV-en.
•• Hvis du trykker på og holder nede knappen
, kan
du avbryte og registrere Magic Remote på nytt samtidig.
6
2. Bruke
•• Rist Magic Remote lett mot høyre og venstre, og
(HJEM),
(INNGANG),
trykk på knappene
(Hurtiginnstillinger) for å vise pekeren på skjermen.
(På noen TV-modeller vises pekeren når du vrir Hjul
(OK)-knappen.)
•• Hvis pekeren ikke har blitt brukt på en stund eller Magic
Remote ligger på et flatt underlag, forsvinner pekeren.
•• Hvis pekeren ikke reagerer, kan du tilbakestille den ved å
flytte den til kanten av skjermen.
•• Magic Remote bruker mer batterikapasitet enn
en vanlig fjernkontroll på grunn av de ytterligere
funksjonene.
FORHOLDSREGLER
•• Bruk fjernkontrollen innenfor den angitte rekkevidden (innenfor 10 meter).
Hvis du bruker fjernkontrollen utenfor dekningsområdet, eller hvis det finnes hindre innenfor
dekningsområdet, kan du oppleve kommunikasjonsfeil.
•• Avhengig av tilbehør kan du oppleve kommunikasjonsfeil.
Enheter som mikrobølgeovner eller produkter for trådløse lokalnettverk bruker samme båndbredde
(2,4 GHz) som Magic Remote. Det kan forårsake kommunikasjonsfeil.
•• Det kan hende at Magic Remote ikke fungerer riktig hvis det er en trådløs ruter (et tilgangspunkt) mindre
enn 0,2 meter fra TV-en. En trådløs ruter må være plassert mer enn 0,2 meter fra TV-en.
•• Ikke demonter batteriet eller utsett det for varme.
•• Beskytt batteriet mot fall. Beskytt batteriet mot harde støt.
•• Hvis batteriet settes inn feil vei, kan det føre til en eksplosjon.
7
SPESIFIKASJONER
8
KATEGORIER
DETALJER
Modellnr.
AN-MR19BA
Frekvensområde
2,400 GHz til 2,4835 GHz
Utgangseffekt (maks.)
4 dBm
Kanal
40 kanaler
Strømkilde
AA 1,5 V,
To alkaliske batterier brukes
Temperaturområde ved bruk
0 °C til 40 °C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising