LG | AN-MR19BA | Owner's Manual | LG AN-MR19BA Instruktionsbogen

LG AN-MR19BA Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
Magic-Remote
Læs denne vejledning grundigt inden anvendelse af
fjernbetjeningen, og gem den til senere evt. brug.
AN-MR19BA
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
TILBEHØR
Det viste billede af fjernbetjeningen kan være anderledes end det faktiske produkt.
( Afhængigt af landet)
Magic Remote og Alkaline-batterier (AA)
Brugervejledning
•• Indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.
BATTERI
1. Isætning af batterier
N
•• Gennemlæs omhyggeligt denne vejledning.
•• Tryk øverst på batteridækslet, skub det tilbage, og løft det, som vist
på tegningen.
•• Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte
Alkaline-batterierne (1,5 V AA), så og -enderne passer til
etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Sørg
for at pege fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på tv'et.
•• Tag batterierne ud ved at udføre isætningsvejledningen i omvendt
rækkefølge. Bland ikke gamle eller brugte batterier med nye. Luk
batteridækslet omhyggeligt.
•• Åbn batteridækslet for at finde etiketten.
3
emote
6
2. Forholdsregler
•• Efter udskiftning af batteriet, skal du parre fjernbetjeningen med dit TV i henhold til brugervejledningen.
•• Hvis enheden ikke fungere efter udskiftning af batteriet, skal du udføre parring igen i henhold til
brugervejledningen.
•• Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i længere tid ad gangen, anbefales det at fjerne batteriet fra enheden.
•• Demonter ikke batteriet og udsæt dem ikke for varme.
•• Undgå at tabe batteriet eller udsætte det for ekstreme stød. Dette kan medføre skade på yderkabinettet.
•• Læg ikke batteriet i vand.
•• Der er fare for eksplosion hvis batteriet ikke indsættes korrekt.
•• Bortskaf omhyggeligt brugte batterier.
•• Hvis batteriets poler tilsluttes forkert, kan batteriet punktere eller lække, hvilket kan medføre brand,
personskade eller forurening af det omkringliggende miljø.
2
BESKRIVELSE AF FJERNBETJENINGEN
•• Det viste billede af fjernbetjeningen kan være anderledes end det faktiske produkt.
•• Rækkefølgen af beskrivelsen kan afvige fra det faktiske produkt.
•• Visse knapper og tjenester leveres muligvis ikke afhængigt af modeller eller regionen.
(TÆND/SLUK)
Tænder eller slukker for tv'et.
Du kan slå din set-top-boks til eller fra ved at tilføje set-top-boksen til
universalfjernbetjeningen til dit tv.
Talknapper
Indtaster tal.
*
Åbner [Hurtig hjælp].
(TANKESTREG)
Indsætter en
(TANKESTREG) mellem tal, som f.eks. 2-1 og 2-2.
(TANKESTREG)*
Angiv dataudsendelse. (Afhængigt af landet)
Åbner den gemte liste med kanaler og programmer.
*
Redigerer HURTIG ADGANG.
(HURTIG ADGANG er en funktion, du kan bruge til at åbne en angivet app eller
Live TV direkte ved at trykke og holde på talknapperne).
(FLERE HANDLINGER)
Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.
*
Og holde den nede, aktiveres funktionen video-/lydbeskrivelse. (Afhængigt af
landet)
Funktionen SAP (Secondary Audio Program - 'Sekundær lyd') kan også
aktiveres ved at trykke på knappen . (Afhængigt af landet)
(LYDST.)
Justerer lydstyrkeniveauet.
* Du bruger knappen ved at trykke på den og holde den nede i mere end 1 sekund.
3
(Stemmegenkendelse)*
Der kræves netværksforbindelse for at anvende funktionen
Stemmegenkendelse.
Når stemmevisningsbjælken er aktiveret på tv-skærmen, skal du trykke på
knappen, og holde den nede og sige kommandoen højt.
(LYDLØS)
Slår alle lyde fra.
(LYDLØS)*
Åbner menuen [Tilgængelighed].
(KAN.PR.)
Ruller gennem de gemte kanaler eller programmer.
(HJEM)
Åbner startmenuen.
(HJEM)*
Viser historikken.
(H. Indstillinger)
Åbner Hurtigindstillinger.
(H. Indstillinger)*
Åbner menuen [Alle indstillinger].
Hjul (OK)
Tryk ned på midten af
Hjul (OK)-knappen for at vælge en menu.
Du kan skifte kanaler/programmer ved hjælp af
Hjul (OK)-knappen.
(op/ned/venstre/højre)
Tryk på knappen op, ned, venstre eller højre for at rulle i menuen.
Hvis du trykker på knapperne
, mens markøren er i brug, forsvinder
markøren fra skærmen, hvorefter Magic-Remote vil fungere som en almindelig
fjernbetjening.
Du kan få vist markøren på skærmen igen ved at ryste Magic-Remote mod
venstre og højre.
4
Viser guide med kanaler eller programmer.
BACK
Vender tilbage til den forrige skærm.
BACK *
Rydder visninger på skærmen og vender tilbage til Seneste medievisning.
(INDGANG)
Ændrer indgangskilden.
(INDGANG)*
Åbner [Hjemme-dashboard].
Streamingtjenesteknapper
Opretter forbindelse til streamingtjenesten
Viser startmenu til set-top-boksen. (Når du ikke bruger en set-top-boks:
skifter displayet til skærmen for set-top-boksen).
Viser historikken. (Afhængigt af landet)
Disse giver adgang til specielle funktioner i visse menuer.
*: Starter optagefunktionen. (Afhængigt af landet)
*: Åbn heppe-tilstand. (Afhængigt af landet)
(Kontrolknapper)
Kontrollerer medieindhold.
5
BRUG AF
1. Sådan registrere du og fjerner registering af Magic Remote
Sådan registrer du Magic Remote
Før du kan bruge Magic Remote, skal du parre den med dit tv.
1. Indsæt batterier i Magic Remote, og tænd for tv'et.
2. Peg den Magiske-fjernbetjening mod fjernsynet og tryk på
Scrollhjul (OK) på fjernbetjeningen.
-- Hvis Magic Remote ikke registreres på tv'et, skal du prøve igen
efter at have slukket for tv'et og tændt for det igen.
Sådan fjerner du registreringen af Magic Remote'en
Hold knapperne
(HJEM) og
BACK nede samtidig i fem
sekunder for at afbryde parringen af Magic Remote og tv'et.
•• Tryk på knappen
og hold den nede for at
annullere og genregistrere Magic Remote samtidigt.
6
2. Sådan bruges den
•• Ryst Magic Remote let mod højre og venstre, eller tryk
(HJEM),
(INDGANG),
(H.
på knapperne
Indstillinger) for at få markøren vist på skærmen.
(På visse tv-modeller vises markøren, når du drejer
Hjul (OK)-knappen.)
•• Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt
tidsrum, eller Magic Remote er placeret på en plan
overflade, forsvinder markøren.
•• Hvis markøren reagerer uregelmæssigt, kan du nulstille
markøren ved at flytte den til kanten af skærmen.
•• Magic Remote opbruger batterierne hurtigere end en
almindelig fjernbetjening pga. de ekstra funktioner.
FORHOLDSREGLER
•• Brug fjernbetjeningen inden for den angivne afstand (inden for 10 meter).
Der kan opstå kommunikationsfejl, når du bruger enheden uden for dækningsområdet, eller hvis der er
forhindringer i dækningsområdet.
•• Der kan opstå kommunikationsfejl afhængigt af tilbehøret.
Enheder som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse LAN-netværk bruger det samme frekvensområde (2,4
GHz) som Magic Remote. Det kan resultere i kommunikationsfejl.
•• Magic Remote fungerer muligvis ikke korrekt, hvis en trådløs router (AP) befinder sig på en afstand af op
til 0,2 meter af tv'et. Den trådløse router bør placeres på mindst 0,2 meters afstand af tv'et.
•• Adskil ikke batterierne, og udsæt dem ikke for varme.
•• Undgå at tabe batteriet. Undgå, at batteriet udsættes for voldsomme stød.
•• Hvis batterierne indsættes i den forkerte retning, kan det resultere i en eksplosion.
7
SPECIFIKATIONER
8
KATEGORIER
DETALJER
Modelnummer
AN-MR19BA
Frekvensområde
2,400 GHz til 2,4835 GHz
Udgangseffekt (maks.)
4 dBm
Kanal
40 kanaler
Strømkilde
AA 1,5 V,
2 alkaline-batterier anvendes
Interval for driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising