LG | SL5R | User manual | LG SL5R Brugervejledningen

LG SL5R Brugervejledningen
DANSK
SIMPEL VEJLEDNING
Trådløs
lydbjælke
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener
enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på
http://www.lg.com og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne
brugervejledning kan variere fra din enhed.
MODEL
SL5R
MFL71440015
1907_Rev01
SL5R.DSWELLK_SIM_DAN_MFL71440015.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2019-07-29
9:23:53
Frontpanel
Knapperne er placeret på den side.
1 (Standby) · · · · · · · Tænder og slukker for enheden.
F (Funktion ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Vælger funktion
p/o (Lydstyrke) · · · · · · · · · · · · · · Justerer lydstyrken
Bagpanel
DC IN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Tilslut til AC adapteren.
OPTICAL IN · · · · · · · · · · · · · · · · Tilslut til en optisk enhed.
HDMI IN · · · · · · · · · · · · · Tilslut til enhed med HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Tilslut til TV.
USB (Kun service) · · · · Installer software-opdateringer.
Hvis det optisk kabal er ikke forbundet i det
korrekt retnning, det kan årsag skade af
optisk donkraft.
SL5R.DSWELLK_SIM_DAN_MFL71440015.indd 2
Subwoofer-forbindelse
Anbring den trådløse subwoofer nær lydbjælken, og
følg trinene nedenfor.
a Forbind lydbjælkens strømkabel og den trådløse
subwoofer til stikkontakten.
b Tænd for lydbjælken.
• Lydbjælken og den trådløse subwoofer
forbindes automatisk. Den grønne LED i
subwooferen tændes.
Forbind subwooferen manuelt
Hvis der ikke kommer nogen lyd fra subwooferen,
forsøg og opret forbindelse manuelt istedet.
a Tryk på Pairing på bagsiden af den trådløse
subwoofer
• Den grønne lysdiode på bagsiden af den
trådløs subwoofer blinker hurtigt.
(Hvis den grønne LED ikke blinker, skal du
trykke på og holde nede på Pairing-knappen.)
b Tænd for lydbjælken.
• Parring er gennemført. Den grønne lysdiode på
bagsiden af den trådløs subwoofer tændes.
Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra
enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn
osv.), så du undgår trådløse forstyrrelser.
!1 m
2019-07-29
9:23:54
TV-tilslutning
Tilslut lydbjælken og TV vha. Optical (
ARC ( ).
Fjernbetjening
) eller HDMI
Udskiftning af batteri
Optisk tilslutning
a Tilslut lydbjælken til TV’et vha. det optiske kabel.
b Indstil [Ekstern højttaler (optisk)] i
indstillingsmenuen på TV’et.
TV
HDMI(ARC) tilslutning
a Tilslut lydbjælken til TV’et vha. HDMI-kabel.
b Indstil [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] i
indstillingsmenuen på TV’et.
TV
• HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TV’et
ikke understøtter HDMI ARC.
• ARC signalet har første prioritet, hvis
enheden er tilsluttet med OPTICAL og
ARC på samme tid.
C/V: Overspring
N: Afspil / Pause
-- Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK): Vælg
Bluetooth funktionen ved at trykke på F
gentagne gange. Langt tryk på N og tryk igen
for at begrænse Bluetooth-forbindelse til kun BT
og LG TV.
SOUND EFFECT: Vælger en lydeffektsindstilling.
-- TV fjernbetjeningen: Langt tryk på SOUND
EFFECT, og tryk på det igen kortvarigt for at
bruge fjernbetjeningen til fjernsynet.
8: Tænder eller slukker for nattetidstilstanden.
J: Viser oplysningerne om en fil, en inputkilde eller
et tilsluttet Bluetooth-enhed.
-- Auto Power TÆND / SLUK: Langt tryk på J og
tryk på den igen.
: Justerer lydniveauet for hver højttaler.
-- Omgive lyd: Langt tryk på
og tryk på den igen.
* : Denne knap er ikke tilgængelig.
Tilslutning af ekstra enhed
a Tilslut til ekstern enhed, som vist forneden:
(Kabel-tv-boks,
afspiller osv.)
TV
OR
ELLER
b Sæt indgangskilden ved at trykke på F-knappen
gentagne gange.
SL5R.DSWELLK_SIM_DAN_MFL71440015.indd 3
2019-07-29
9:23:55
Yderligere oplysninger
Specifikation
Se mærkat vedr. strømforsyning.
Strømforbrug
Strømforsyning
Mål
(B x H x D)
Forstærker
(Total RMS
udgangseffekt)
Netværksstandby: 1,1 W
(Hvis alle netværksporte er
aktive.)
• Model : DA-50F25
• Producent : Asian Power
Devices Inc.
• Indgangsspænding :
100-240 V eller 50-60 Hz
• Udgangsspænding :
25 V 0 2 A
Ca.
890,0 mm X 57,0 mm X
85,0 mm Med fod
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre
open source-licenser, der findes i dette produkt, på
http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle
licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser
om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker
omkostningerne ved at udføre sådan en distribution
(som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og
ekspedition). Send en forespørsel til
opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores
sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud
gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.
Overensstemmelseserklæring
520 W RMS
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
Surround sound bag
Trådløst højttalersæt inkluderet for ægte
surround sound. (SPJ4-S)
Sådan afbrydes forbindelsen til det
trådløse netværk eller den trådløse
enhed
Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til fra og
sluk enheden.
SL5R.DSWELLK_SIM_DAN_MFL71440015.indd 4
LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret
af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EUoverensstemmelseserklæringen er tilgængelig på
følgende internetadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres
og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem
enheden og kroppen.
Frekvensområde
2402 til 2480 MHz
5730 til 5821 MHz
Udgangseffekt
(maks.)
10 dBm
13 dBm
2019-07-29
9:23:55
DANSK
SIMPEL VEJLEDNING
Trådløst
baghøjttalersæt
Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dette apparat,
og gem den til fremtidig reference.
Hvis du vil få vist anvisninger om avancerede funktioner,
kan du besøge http://www.lg.com og derefter hente brugervejledningen.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i din enhed.
MODEL
SPJ4-S
MFL71440016
1907_Rev01
SPJ4-S(SL5R).DSWELLK_SIM_DAN_MFL71440016.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2019-07-29
11:53:20
1
Tilslutning af baghøjttalere
Højttalerdesign og tilslutninger kan afvige efter
modellen.
2
Tilslutning af trådløs modtager
a Tilslut strømledning fra trådløs modtager til
stikkontakt.
b Tænd enheden: Enheden og trådløs modtager
tilslutter automatisk. Modtagerens gul - grønne
LED tænder.
Manuel tilslutning af trådløs modtager.
Hvis der ikke er lyd i baghøjttalere, kan de tilsluttes
manuelt.
Transparent
Sort stribe
a Tryk PAIRING knappen bag på trådløs modtager.
yy Den gul - grønne LED på trådløs modtager
blinker hurtigt.
Baghøjttaler
(Venstre)
b Tænd enheden.
Trådløs
modtager
Baghøjttaler
(Højre)
Sort stribe
c Forbindelse er oprettet.
yy Den gul - grønne LED på trådløs modtager
tænder.
Transparent
a Tilslut højttalerkabler korrekt til baghøjttalere.
b Tilslut trådløs modtager og baghøjttalere (Grå:
højre, blå: venstre) med højttalerkablerne.
c Aktiver Surround Sound funktionen for at opleve
surround sound.
SPJ4-S(SL5R).DSWELLK_SIM_DAN_MFL71440016.indd 2
2019-07-29
11:53:21
Yderligere oplysninger
Surround Sound Til/Fra
Når du aktiverer surround sound kan du opnå en
fremragende surround sound fra alle lydkilder med
baghøjttalerne.
Som udgangspunkt er surround sound
deaktiveret, aktiver surround sound når du vil
bruge den.
Surround Til: Tryk og hold
knappen i ca. 3 sekunder,
og herefter
knappen igen for at vælge
ON - SURROUND i displayet..
Surround Fra: Tryk og hold
knappen i ca. 3 sekunder,
knappen igen for at vælge
og herefter
OFF - SURROUND i displayet.
Specifikation for trådløs modtager
Strømkrav
Se mærkat på trådløs
modtager.
Strømforbrug
Se mærkat på trådløs
modtager.
Mål
(B x H x D)
Ca.
60 mm x 220 mm x 175 mm
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
Om ferritkerne (Valgfri)
to gange
Overensstemmelseserklæring
LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen
RECEIVER er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/
EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen
er tilgængelig på følgende internetadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres
og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem
enheden og kroppen.
Frekvensområde
5730 til 5821 MHz
SPJ4-S(SL5R).DSWELLK_SIM_DAN_MFL71440016.indd 3
Udgangseffekt (maks.)
13 dBm
2019-07-29
11:53:21
SPJ4-S(SL5R).DSWELLK_SIM_DAN_MFL71440016.indd 4
2019-07-29
11:53:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising