LG | LMX120EMW | User manual | LG LMX120EMW Příručka uživatele

LG LMX120EMW Příručka uživatele
ENGLISH
TÜRKÇE
ENGLISH
USER GUIDE
LM-X120EMW
Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.
MFL71485207 (1.0)
www.lg.com
Bu kullanım kılavuzu hakkında
TÜRKÇE
Bu LG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Güvenli ve doğru kullanmak
için cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle
okuyun.
• Her zaman orijinal LG aksesuarları kullanın. Birlikte verilen öğeler
yalnızca bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlarla uyumlu
olmayabilir.
• Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
• Cihazdaki varsayılan uygulamalar güncellemelere maruz kalabilir ve bu
uygulamaların desteği önceden haber verilmeksizin kaldırılabilir. Cihazla
birlikte sağlanan bir uygulama hakkında sorunuz varsa lütfen bir LG
Hizmet Merkezi’ne başvurun. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için,
lütfen ilgili servis sağlayıcısına başvurun.
• Cihazın işletim sistemini değiştirme veya resmi olmayan kaynaklardan
yazılım yükleme cihaza zarar verebilir ve veri bozulmasına veya veri
kaybına neden olabilir. Bu tür eylemler LG lisans sözleşmenizi geçersiz
kılabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.
• Bazı içerik ve çizimler bölgeye, hizmet sağlayıcısına, yazılım sürümüne
veya İS sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden
haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Cihazınızla sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, görüntüler ve diğer
ortam sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya
diğer amaçlarla çıkarır ve kullanırsanız, telif hakkı yasalarını çiğnemiş
olursunuz. Kullanıcı olarak, ortamın yasal olmayan kullanımı konusunda
sorumluluk tamamen size aittir.
• Mesajlaşma, karşıya yükleme, indirme, otomatik eşitleme ve konum
hizmetleri gibi veri hizmetleri için ek ücretler alınabilir. Ek ücret
ödemekten kaçınmak için, ihtiyaçlarınıza uygun bir veri planı seçin. Ek
ayrıntılar almak için servis sağlayıcınıza başvurun.
1
Bilgilendirici bildirimler
UYARI: Kullanıcının ve üçüncü tarafların yaralanmasına neden olabilen
durumlar.
İKAZ: Hafif yaralanma veya cihazın zarar görmesine neden olabilen
durumlar.
NOT: Bildirimler veya ek bilgiler.
Bu kullanım kılavuzu hakkında
2
İçindekiler
5
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
01
03
Özel Tasarımlı Özellikler
Kullanışlı Uygulamalar
13
38
Uygulamaları yükleme ve
yüklemelerini kaldırma
39
Uygulama Kısayolları
40
Telefon
44
Mesaj
Google Assistant
02
Temel İşlevler
16
Ürün bileşenleri ve aksesuarları
17
Parçalara genel bakış
19
Gücü açma veya kapatma
20
SIM kartı ve bellek kartını takma
23
Bellek kartını çıkarma
23
Pil
25
Dokunmatik ekran
28
Giriş ekranı
34
Ekran kilidi
35
Ekran görüntüleri alma
36
Kopyala ve Yapıştır
36
Rahatsız etmeyin
45
Kamera
49
Fotoğraflar
52
Rehber
54
Saat
56
Google uygulamaları
3
04
05
Ayarlar
Ek
59
Ayarlar
79
Dil Ayarları
59
Ağ ve İnternet
79
Telefon yazılımı güncellemesi
65
Bağlı cihazlar
81
Hırsızlığı Önleme Kılavuzu
67
Uygulamalar ve bildirimler
82
68
Pil
Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi
Bilgileri
69
Ekran
82
70
Ses
71
Depolama
Yasal bilgiler
(Düzenleme Kimliği numarası,
E-etiketleme vb.)
71
Güvenlik ve konum
72
Hesaplar
72
Erişilebilirlik
74
Google
74
Sistem
İçindekiler
83
Ticari Markalar
83
UYGUNLUK BİLDİRİMİ
83
Bu ürünün uygunluğu için irtibat
bürosu
84
Ek bilgi
91
SSS
98
Servis adresleri
4
Güvenli ve verimli kullanım
talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.
Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı
yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği
konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı
belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için
cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu
günlüklere erişilebilir.
Radyo frekansı enerjisine maruz kalma
Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.
Bu cihaz, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki güvenlik gereklilikleriyle
uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı
olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik
sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.
• Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak
bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, cihazın kullanılan tüm
frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir
yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
• Çeşitli LG cihaz modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın,
tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine
getirecek şekilde tasarlanmıştır.
• Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu
(ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg’dır.
• Bu model için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilen en yüksek
SAR değeri 0.717 W/kg (10 g); vücutta taşındığında ise 1.343 W/kg (10 g)
şeklindedir.
5
• Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda
ve vücuttan en az 5 mm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma
talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası
veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en
az 5 mm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın
kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri
dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar
ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek
sağlandığından emin olun.
Ürüne özen ve bakım
• Yalnızca kutuda bulunan ve LG tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. LG,
üçüncü taraf aksesuarların neden olduğu hasarlar veya arızalar için garanti
vermez.
• Bazı içerikler ve görseller önceden bildirilmeksizin cihazınıza göre farklılık
gösterebilir.
• Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
• TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
• Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
• Düşürmeyin.
• Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
• Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde cihazınızı kapatın. Örneğin hassas
tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için cihazınızı hastanelerde kullanmayın.
• Cihaz şarj olurken ıslak elle kullanmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına ve
cihazınızda ciddi hasara neden olabilir.
• Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı
maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
6
• Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol
gibi çözücüler kullanmayın).
• Cihazı, yumuşak mobilyalar üzerindeyken şarj etmeyin.
• Cihazın iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
• Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
• Cihazı kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik
şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilir.
• Ekrana keskin bir nesneyle tıklamayın; aksi takdirde cihaz hasar görebilir.
• Cihazın sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
• Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
• Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya
da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran
hasarları garanti kapsamında değildir.
• Cihazınız normal çalışma esnasında ısı üreten bir elektronik cihazdır. Yeterli
havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde cihazınızın cildinize sürekli doğrudan
temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu nedenle,
cihazınızı kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde
tutun.
• Cihazınız ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga
fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini
hızlandırmaya çalışmayın.
• Islak cihazınızın içindeki sıvı, cihazınızın içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir.
Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında
değildir.
• Bir mobil cihaz, ısıyı yok etmek için uygun hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyar.
Cihazda doğrudan cilt temasının ve hava akışının yetersiz dolaşımı nedeniyle,
cihaz çok fazla ısıtılabilir. Cihaz kullanıcının vücudu arasında en az 1,0 cm
olmalıdır.
• Herhangi bir yabancı maddenin tozunun şarj cihazında / USB kablo girişinde
olmasını önleyin. Bu ısı veya yangına üretebilir.
• Lütfen ürünün sıvı ile temas etmediğinden emin olun. Ürün ıslaksa kullanmayın
veya şarj etmeyin. Ürün ıslandığında sıvı hasarı göstergesi renk değiştirir.
Bu durumun garanti kapsamında sunulan ücretsiz onarım hizmetlerinden
yararlanmanıza engel olacağını lütfen unutmayın.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
7
Cihazın verimli kullanımı
Elektronik cihazlar
Tüm cihazlar, performansı etkileyen girişimlere maruz kalabilir.
• Cihazınızı tıbbi ekipmanın yanında izin almadan kullanmayın. Cihazınızın, tıbbi
cihazınızın çalışmasını etkileyip etkilemediğini öğrenmek için lütfen doktorunuza
başvurun.
• Olası bir paraziti önlemek için kalp pili üreticileri, diğer cihazlar ile kalp pili
arasında en az 15 cm’lik bir boşluk bırakmanızı önermektedir.
• Bu cihaz parlak ya da yanıp sönen ışık üretebilir.
• Cihaz, bazı duyma cihazlarında girişime neden olabilir.
• Küçük çaplı girişimler TV’leri, radyoları, PC’leri vs. etkileyebilir.
• Cihazınızı mümkünse 0 ºC ile 40 ºC arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Cihazınızı
aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta
patlamaya neden olabilir.
Yol güvenliği
Araç kullanırken cihazların kullanımıyla ilgili bulunduğunuz bölgedeki yasaları ve
yönetmelikleri inceleyin.
• Sürüş sırasında elde tutulan bir cihaz kullanmayın.
• Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
• Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun
kenarına çekip park edin.
• RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik
sistemlerini etkileyebilir.
• Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava
yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz
yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
• Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses
seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken
önemlidir.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
8
İşitme sisteminizi zararlardan koruma
Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun
süre dinlemeyin.
Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu
nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı
öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını
tavsiye ederiz.
• Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda
oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.
• Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol
açabilir.
Cam Parçalar
Cihazınızın bazı parçaları camdan yapılmıştır. Cihazınız sert bir zemine düşerse veya
ağır bit darbe alırsa bu camlar kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya
çalışmayın. Cam yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilinceye kadar cihazınızı
kullanmayın.
Patlama alanları
Cihazı, patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere
ve kurallara uyun.
Patlama riski olan ortamlar
• Cihazınızı yakıt istasyonunda kullanmayın.
• Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
• Cihazınızın veya aksesuarlarınızın bulunduğu araç kabininde yanıcı gaz, sıvı ya da
patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
9
Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.
• Uçağa binmeden önce cihazınızı kapatın.
• Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.
Çocuklar
Cihazı çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde
çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar
bulunmaktadır.
Acil aramalar
Acil aramalar her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle acil aramalar için
hiçbir zaman yalnızca cihazınıza güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla
görüşerek bilgi alın.
Pil hakkında bilgiler ve bakımı
• Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil
sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan
piller kullanılmaktadır.
• Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü
olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
• Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
• Pilin metal uçlarını temiz tutun.
• Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle
değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
• En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
• Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek
nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
• Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını
etkileyebilir.
• Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun
şekilde atın.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
10
• Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis
noktasına veya bayisine götürün.
• Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, cihaz tam olarak şarj
olduktan sonra her zaman şarj cihazını prizden çıkarın.
• Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil
ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
• Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine
dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.
Kişisel bilgilerin güvenlik altına alınması
• Verilerin çalınmasını veya hassas bilgilerin suistimal edilmesini engellemek için
kişisel bilgilerinizi koruduğunuzdan emin olun.
• Cihazı kullanırken her zaman önemli verileri yedekleyin. Veri kayıplarından LG
sorumlu değildir.
• Hassas bilgilerin suistimal edilmesini engellemek için tüm verilerinizi
yedeklediğinizden ve cihazı atarken sıfırladığınızdan emin olun.
• Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatle okuyun.
• Birden çok işleve veya kişisel bilgilerinize erişim sağlayan uygulamaları kullanırken
dikkatli olun.
• Kişisel hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizin suistimal
edildiğine dair herhangi bir işaret görürseniz, hizmet sağlayıcınızdan hesap
bilgilerinizi silmesini veya değiştirmesini isteyin.
• Cihazınız kaybolursa veya çalınırsa, kişisel bilgilerinizi güvenlik altına almak için
hesap parolanızı değiştirin.
• Bilinmeyen kaynakların uygulamalarını kullanmayın.
Pil değiștirme uyarısı
• Güvenliğiniz için ürün içerisindeki yerleșik pilleri çıkarmayın. Pili
değiștirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics
servis noktasına götürün.
• Li-Ion Pil yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir bileșendir.
• Pil değișiminin niteliksiz kișiler tarafından yapılması cihazınızın zarar
görmesine neden olabilir.
Güvenli ve verimli kullanım talimatları
11
01
Özel Tasarımlı
Özellikler
Google Assistant
Google Assistant’a genel bakış
İstediğiniz uygulamaları sesinizle açabilir veya kullanabilirsiniz.
• Bu özelliği kullanmak için, ilk önce ağa bağlanın ve Google Hesabınıza
giriş yapın.
• Wi-Fi veya mobil ağ sinyal gücünün az olduğu yerlerde bu özellik düzgün
çalışmayabilir veya ses tanıma doğruluğu düşebilir.
Google Assistant’ı Başlatma
1 Ana ekranda öğesine basılı tutarak Google Assistant’ı başlatın.
2 DEVAM ET öğesine dokunun.
3 Ekrandaki talimatları izleyin ve “Ok Google” deyin.
• Cihaz, algılamak için sizin ses verinizi kaydeder.
• Benzer bir ses ya da kayıtlı sesiniz kullanıldığında, ekranın kilidi açılabilir.
• Cihaz kilidini ses tanıma ile açmada başarısız olduktan sonra belirtilen
metodu kullanarak cihaz kilidini açmanız gerekir. Ayrıntılar için Ekran
kilidi ayarlama bölümüne bakın.
Özel Tasarımlı Özellikler
13
Google Assistant’ı sesinizle başlatma
1 Ekran kapalı veya kilitli iken “Ok Google” deyin.
2 Ekranda “Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?” yazısını gördüğünüzde
bir komut veya soru yöneltin.
Ana ekrandan Google Assistant’ı başlatma
1 Ana ekranda öğesine basılı tutun.
2 Ekranda “Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?” yazısını gördüğünüzde
bir komut veya soru yöneltin.
• Açık bir sesle konuşmaz veya gürültülü bir ortamda konuşursanız ses
tanıma doğruluğu azalabilir. Ses algılama özelliğini kullanıyorken, açık bir
sesle ve gürültüsüz bir ortamda konuşarak doğruluğunu arttırın.
Özel Tasarımlı Özellikler
14
02
Temel İşlevler
Ürün bileşenleri ve aksesuarları
Aşağıdaki öğeler cihazınızla birlikte gelir.
• Cihaz
• USB kablosu
• Şarj cihazı
• Hızlı Başlangıç Kılavuzu
• Çıkarma pimi
• Yukarıda açıklanan öğeler isteğe bağlı olabilir.
• Cihazla sağlanan öğeler ve kullanılabilir aksesuarlar bölge veya hizmet
sağlayıcısına göre değişebilir.
• Her zaman orijinal LG Electronics aksesuarları kullanın. Diğer üreticilerin
yaptığı aksesuarları kullanma cihazınızın arama performansını
etkileyebilir veya arızalara neden olabilir. Bu LG'nin onarım servisi
kapsamında olmayabilir.
• Cihazınızın bazı parçaları temperli camdan yapılmıştır. Cihazınızın sert bir
yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu temperli cam
hasar görebilir. Bunun olması durumunda cihazınızı kullanmayı hemen
bırakın ve LG Müşteri Hizmetleri Merkezi ile irtibata geçin.
• Bu temel öğelerden herhangi biri eksikse cihazı satın aldığınız bayi ile
irtibata geçin.
• Ek öğeleri satın almak için, LG Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.
• Ürün kutusundaki bazı öğeler bilgi verilmeden değiştirilebilir.
• Cihazınızın görünümü ve özellikleri bilgi verilmeden değiştirilebilir.
• Cihaz özellikleri alana ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.
Temel İşlevler
16
Parçalara genel bakış
Ön kamera lensi
LED lamba
Kulaklık
Yakınlık/Ortam ışığı sensörü
Nano SIM/Bellek kartı tepsisi
Google Asistan düğmesi
Ses seviyesi tuşları (+/-)
Güç/Kilit tuşu
Dokunmatik ekran
Şarj aleti/USB kablosu
bağlantı noktası
Mikrofon
Stereo kulaklık jakı
Arka kamera lensi
Flaş
Hoparlör
Mikrofon
Temel İşlevler
17
Arka kapağı kendiniz çıkarmaya ÇALIŞMAYIN.
Bunun yapılması aşırı ısınma, yangın ve yaralanmaya neden olarak pile ve
cihaza ciddi şekilde zarar verebilir. Bu cihazın arka kapağı kalifiye olmayan
kişiler tarafından çıkarılmaz veya değiştirilmez.
• Yakınlık/Ortam ışığı sensörü
-- Yakınlık sensörü: Görüşme sırasında, cihaz insan vücuduna yakın
olduğu zaman yakınlık ışık sensörü
cihaz ekranını kapatıp ve dokunma işlevini devre dışı bırakır. Cihaz
belirli bir aralığın dışındayken ekranı geri getirir ve dokunmatik
işlevselliğini etkinleştirir.
-- Ortam ışığı sensörü: Ortam ışığı sensörü, otomatik parlaklık kontrolü
modu açıldığında ortam ışığı yoğunluğunu analiz eder.
• Ses seviyesi tuşları
-- Zil seslerinin, çağrıların veya bildirimlerin ses düzeyini ayarlayın.
-- Kamerayı kullanırken fotoğraf çekmek için Ses Düzeyi tuşuna
yavaşça basın. Sürekli fotoğraf çekmek için Ses tuşuna basılı tutun.
• Güç/Kilit tuşu
-- Eğer ekranı açmak ve kapatmak istediğinizde kısaca güç tuşuna
basın.
-- Bir güç kontrolü seçeneği seçmek için tuşa basın ve basılı tutun.
• Google Asistan düğmesi
-- Cihazınızda Google Assistant yerleşik olarak mevcuttur. Yolda
iken cevaplar bulun ve işleri halledin. Başlamak için telefonunuzun
kenarındaki Google Asistan düğmesine dokunun. Assistant’ınızla hızlı
bir şekilde konuşmak için dokunup basılı tutun.
-- Google Assistant’ı aktive etme. Ayrıntılar için Google Assistant
bölümüne bakın.
Temel İşlevler
18
• Cihaz özelliklerine bağlı olarak bazı işlevlere erişim kısıtlanabilir.
• Cihazın üzerine ağır nesneler koymayın veya üzerine oturmayın. Aksi
halde dokunmatik ekran zarar görebilir.
• Ekran koruyucu film veya aksesuarlar yakınlık sensörüyle etkileşebilir.
• Cihazınız ıslaksa veya nemli bir yerde kullanılıyorsa, dokunmatik ekran
veya düğmeler düzgün çalışmayabilir.
Gücü açma veya kapatma
Gücü açma
Güç kapatıldığında, Güç/Kilit tuşuna basın ve basılı tutun.
• Cihaz ilk kez açıldığında, ilk yapılandırma gerçekleşir. Akıllı telefon ilk
önyükleme süresi normalden uzun olabilir.
Gücü kapatma
Güç/Kilit tuşuna basın ve basılı tutun, sonra Kapat öğesini seçin.
Temel İşlevler
19
Cihazı yeniden başlatma
Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya yanıt vermiyorsa, aşağıdaki yönergeleri
izleyerek yeniden başlatın.
1
Güç/Kilit tuşunu ve Ses Azaltma (-) tuşunu en cihaz kapanana kadar
aynı anda basılı tutun.
2
Cihaz yeniden başlatıldığında tuşlara basmayı bırakın.
Güç kontrolü seçenekleri
Güç/Kilit tuşunu basılı tutun ve ardından bir seçenek belirleyin.
• Kapat: Cihazı kapatın.
• Yeniden Başlat: Cihazı yeniden başlatın.
• Ekran resmi: İzlediğiniz geçerli ekranın ekran görüntülerini alabilirsiniz.
SIM kartı ve bellek kartını takma
Mobil hizmet sağlayıcınızdan gelen SIM kartını ve ayrıca alınan bellek artını
cihaza yerleştirin.
• İtici pimin keskin ucuna dikkat edin.
Temel İşlevler
20
1
Çıkartma pimini kart tepsisindeki deliğe yerleştirin ve kart tepsisini
cihazdan sökün.
2
SIM kartı veya bellek kartını kart tepsisine yerleştirin ve kart tepsisini
ok yönünde cihaza yerleştirin.
Bellek kartı (İsteğe bağlı, ayrıca satılır)
SIM kartı
Temel İşlevler
21
• Bu cihaz yalnızca Nano SIM kartları destekler.
Nano
Mikro
Standart
• Sorunsuz performans için, doğru türde SIM kartı ile telefonu kullanmanız
önerir. Her zaman hizmet sağlayıcının sağladığı bir fabrika yapımı SIM
kartı kullanın.
• SIM kartınızı kaybetmeyin. LG, bir SIM kartının kaybolmasından veya
transferinden kaynaklanan hasarlardan ve diğer sorunlardan sorumlu
değildir.
• Takarken veya çıkarırken SIM kartına zarar vermemeye dikkat edin.
• SIM kartını veya bellek kartını yerleştirdiğinizde, kart tepsisine doğru
şekilde yerleştirin.
• Kart tepsisini cihaza yeniden yerleştirdiğinizde, şekilde gösterildiği
şekilde ok yönünde yatay olarak yerleştirin. Kart tepsisine yerleştirilen
kartın yerinen oynamadığından emin olun.
• SIM kartı altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
• SIM kartının kullanıcı kılavuzundaki yönergelere göre cihaza
yerleştirildiğinden emin olun.
• Cihaza kart tepsisini yerleştirirken veya cihazdan kart tepsisini
çıkartırken kart tepsisine su veya başka sıvıların girmemesine dikkat
edin. Cihaza ıslak bir kart tepsisi veya kart yerleştirilirse cihazınız hasar
görebilir.
• Bellek kartı isteğe bağlı bir parçadır.
• Sık veri yazma ve silme işlemi bellek kartının kullanım ömrünü kısaltabilir.
• Bazı bellek kartları cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir
kart kullanırsanız, cihaza veya bellek kartına zarar verebilir veya içinde
depoladığı verileri bozabilir.
Temel İşlevler
22
Bellek kartını çıkarma
Güvenlik için bellek kartını çıkarmadan önce sökün.
1
2
3
4
5
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
Ayarlar Depolama
öğesine dokunun.
Çıkartma pimini kart tepsisindeki deliğe yerleştirin ve kart tepsisini
cihazdan sökün.
Bellek kartını kart tepsisinden çıkartın.
Kart tepsisini yuvaya geri takın.
• Cihaz bilgi aktarırken veya bilgilere erişirken bellek kartını çıkarmayın.
Bu, verilerin kaybolmasına veya bozulmasına neden olabilir veya bellek
kartına veya cihaza zarar verebilir. LG, veri kaybı dahil, bellek kartlarının
kötüye veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan kayıplardan sorumlu
değildir.
Pil
Pili şarj etme
Cihazı kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.
Şarj kablosu terminali
Temel İşlevler
23
• Nem varsa, cihazla birlikte harici terminal, şarj kablosu veya benzer bir
kablo kullanmayın. Bu durum yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya
cihaz hasarına neden olabilir. Nem varsa cihazınızı kullanmayı hemen
bırakın ve nemi tamamen temizleyin.
• Cihazınızla birlikte verilen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.
• LG onaylı bir şarj cihazı ve şarj kablosu kullandığınızdan emin olun. Pili
üçüncü taraf bir şarj cihazıyla şarj etme pilin patlamasına neden olabilir
veya cihaza zarar verebilir.
• Cihazınızın dahili bir şarj edilebilir pili var. Güvenliğiniz için dahili pili
çıkarmayın.
• Cihazı şarj ederken kullanma elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazı
kullanmak için şarj etmeyi durdurun.
• Cihaz tam şarj olduktan sonra şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Bu,
gereksiz güç tüketimini önler.
• Pili şarj etmenin başka bir yolu, cihaz ve bir masaüstü veya dizüstü
bilgisayar arasına bir USB kablosu bağlamaktır. Bu işlem, adaptörün prize
takılarak şarj edilmesinden daha fazla zaman alabilir.
• Pili nominal voltajı koruyamayan bir USB hub kullanarak şarj etmeyin.
Şarj işlemi başarısız olabilir veya istenmedik bir şekilde durabilir.
Cihaz kullanımı ile ilgili uyarılar
• Sağlanan USB kablosunu kullanın; cihazınızla üçüncü taraf USB
kablolarını veya şarj cihazlarını kullanmayın. LG sınırlı garantisi, üçüncü
taraf aksesuarların kullanımını kapsamaz.
• Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmadığında ve yanlış kullanım sonucunda
cihaz zarar görebilir.
Temel İşlevler
24
Pili etkili kullanma
Birçok uygulama ve işlevi aynı anda ve sürekli olarak çalıştırmaya devam
ederseniz pil kullanım ömrü azalabilir.
Pil ömrünü artırmak için arka plan işlemlerini iptal edin.
Pil tüketimini minimuma indirmek için şu ipuçlarını izleyin:
• Kullanmadığınız zaman Bluetooth® veya Wi-Fi ağı işlevini kapatın.
• Ekran zaman aşımını mümkün olduğunca kısa bir süreye ayarlayın.
• Ekranın parlaklığını minimuma getirin.
• Cihaz kullanılmadığında bir ekran kilidi ayarlayın.
• İndirilen uygulamaları kullanırken pil seviyesini kontrol edin.
Dokunmatik ekran
Dokunmatik ekran hareketlerini kullanarak cihazınızı kumanda etmeye
kendinizi alıştırın.
Dokunma
Bir uygulamayı veya seçeneği seçmek veya çalıştırmak için parmak
ucunuzla yavaşça dokunun.
Temel İşlevler
25
Dokunma ve basılı tutma
Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü görüntülemek için birkaç saniye basılı tutun.
İki kez dokunma
Web sayfasını veya haritayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki kez hızlı bir
şekilde dokunun.
Sürükleme
Uygulama veya widget gibi bir öğeye basılı tutun, ardından kontrollü bir hareketle
parmağınızı başka bir yere hareket ettirin. Bu hareketi bir öğeyi taşımak için
kullanabilirsiniz.
Temel İşlevler
26
Kaydırma
Ekrana parmağınıza dokunun ve parmağınızı ara vermeden, hızlı bir şekilde
hareket ettirin. Bu hareketi bir liste, web sayfası, fotoğraflar, ekranlar ve
daha fazlasında kaydırmak için kullanabilirsiniz.
Parmakları yaklaştırma ve ayırma
Örneğin bir fotoğraf veya harita üzerinde uzaklaştırmak için iki parmağınızı
birbirine yaklaştırın. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı ayırın.
• Dokunmatik ekranı aşırı fiziki darbeye maruz bırakmayın. Dokunmatik
sensöre zarar verebilirsiniz.
Temel İşlevler
27
• Cihazı manyetik, metalik veya iletken malzeme yakınında kullanırsanız
dokunmatik ekran arızası oluşabilir.
• Cihazı doğrudan güneş ışığı gibi parlak ışık altında kullanırsanız,
konumunuza bağlı olarak ekran görünür olmayabilir. Cihazı gölge bir
yerde veya ortam ışığının çok parlak olmadığı ve parlaklığın kitap okumak
için yeterli olduğu bir yerde kullanın.
• Ekrana aşırı güçle basmayın.
• İstediğiniz seçeneğe yavaşça parmak ucunuzla dokunun.
• Bir eldiven giyerek veya tırnağınızın ucunu kullanarak dokunduğunuzda
dokunmatik kontrol düzgün çalışmayabilir.
• Ekran nemli veya ıslaksa dokunmatik kontrol düzgün çalışmayabilir.
• Bir ekran koruyucu film veya genel bir çevrimiçi veya çevrimdışı
mağazadan satın alınan bir aksesuar cihaza takılırsa dokunmatik ekran
düzgün çalışmayabilir.
• Uzun süre boyunca statik bir resmin görüntülenmesi, artimaja veya
ekran yanığına yol açabilir. Ekranı kapatın veya cihazı kullanmadığınızda
aynı resmin uzun süre görüntülenmesini önleyin.
Giriş ekranı
Giriş ekranına genel bakış
Giriş ekranı, cihazınızdaki çeşitli işlevlere ve uygulamalara erişmek için
başlangıç noktasıdır. Doğrudan giriş ekranına gitmek için ekranın bir
yerinde üzerine dokunun.
Uygulama sayfasında tüm uygulamaları yönetebilirsiniz. Yüklenmiş tüm
uygulamaları görmek için öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı
kaydırın.
Temel İşlevler
28
Giriş ekranı düzeni
Giriş ekranında widget ve klasörleri düzenleyin ve tüm uygulamaları
görüntüleyebilirsiniz.
Durum çubuğu
Google Arama widget'i
Hızlı erişim alanı
Ana ekran dokunmatik tuşu
• Ana ekran üretici politikası, kullanıcı ayarları, yazılım sürümü veya hizmet
sağlayıcıya göre farklılık gösterebilir.
• Durum çubuğu: Durum simgelerini, süreyi ve pil düzeyini görüntüleyin.
• Google Arama widget'ı: Google Aramayı açmak için yazmaya veya
konuşmaya başlayın.
• Hızlı erişim alanı: Ekranın en altındaki ana uygulamaları herhangi bir
Giriş ekranı kanvasından erişilebilecek şekilde sabitleyin.
• Ana ekran dokunmatik tuşu
-- : Önceki ekrana dönün. Klavyeyi ve açılır pencereleri kapatın.
-- : Giriş ekranına gitmek için dokunun. Google aramasını başlatmak
için basılı tutun.
-- : Son kullanılan uygulamaların bir listesini görüntülemek veya
listeden bir uygulama çalıştırmak için dokunun.
Temel İşlevler
29
Durum simgeleri
Okunmamış bir mesaj, takvim olayı veya alarm için bir bildirim olduğunda,
durum çubuğu ilgili bildirim simgesini görüntüler. Durum çubuğunda
görüntülenen bildirim simgelerini görüntüleyerek cihazınızın durumunu
kontrol edin.
Veri ağ üzerinden iletilmekte
Alarm ayarlı
Titreşim modu açık
Pil düzeyi
Uçak modu açık
Cevapsız çağrılar
Wi-Fi bağlı
Sessiz modu açık
Hotspot açık
• Bu simgelerden bazıları cihazın durumuna bağlı olarak farklı görünebilir
veya hiç görünmeyebilir. Cihazınızı ve hizmet sağlayıcınızı kullandığınız
gerçek ortama ve alana göre simgelere bakın.
• Alana veya servis sağlayıcısına bağlı olarak görüntülenen simgeler
değişebilir.
Temel İşlevler
30
Bildirimler paneli
Durum çubuğunu an ekranda aşağı doğru sürükleyerek bildirimler panelini
açabilirsiniz.
• Hızlı erişim simgeleri listesini açmak için bildirim panelini aşağı doğru
sürükleyin.
• Simgeleri yeniden düzenlemek, simge eklemek veya kaldırmak için
öğesine dokunun.
• Simgeye dokunur ve basılı tutarsanız, ilgili işlevin ayarlar ekranı görünür.
• Bildirim panelini kilit ekranı üzerinden bile kullanabilirsiniz. İstenen
özelliklere hızla erişmek için ekran kilitliyken bildirim panelini sürükleyin.
Temel İşlevler
31
Ekran yönelimini değiştirme
Cihazın fiziksel yönelimine göre otomatik geçiş yapmak için ekran
yönelimini ayarlayabilirsiniz.
Bildirim panelinde, hızlı erişim simgesi listesinden Otomatik Döndür
öğesine dokunup etkinleştirin.
Ayrıca, Ayarlar Ekran Gelişmiş kısmına gidip Ekranı otomatik döndür
öğesini de etkinleştirebilirsiniz.
Temel İşlevler
32
Giriş ekranını düzenleme
Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun, sonra aşağıdan istediğiniz eylemi
seçin.
• Ana ekrana bir widget eklemek için Ana ekrannda boş bir alanı basılı
tutun, ardından Kısayollar öğesini seçin.
• Duvar kağıtlarını değiştirmek için, Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun,
ardından Duvar kağıtları öğesini seçin.
Ayrıca Ayarlar Ekran Gelişmiş Duvar kağıdı kısmına da
gidebilirsiniz.
• Ana ekran ayarlarını yapılandırmak için Ana ekranda boş bir alanı basılı
tutun, ardından Ana ekran ayarları öğesini seçin.
Uygulama sayfasında uygulamaları taşıma
Uygulama sayfasında, bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun, sonra
başka bir konuma sürükleyin.
• Sık kullanılan uygulamaları Giriş ekranının en altında tutmak için,
bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun, sonra en alttaki hızlı erişim
alanına sürükleyin.
• Hızlı erişim alanından bir simgeyi kaldırmak için, simgeyi Giriş ekranına
sürükleyin.
Temel İşlevler
33
Giriş ekranından klasörleri kullanma
Klasörler oluşturma
Giriş ekranında, bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun, sonra başka bir
uygulamanın üzerine sürükleyin.
• Yeni bir klasör oluşturulur ve uygulamalar klasöre eklenir.
Klasörleri düzenleme
Ana ekranda, bir klasöre dokunun ve aşağıdaki işlemlerden birini
gerçekleştirin.
• Klasör adını düzenlemek için, Adsız Klasör'e dokunun.
• Uygulama eklemek için bir uygulamayı basılı tutun, ardından klasörün
üzerine sürükleyip bırakın.
• Bir uygulamayı klasörden çıkarmak için, uygulamaya dokunun ve
klasörün dışına sürükleyin. Kaldırılan uygulama, klasördeki tek
uygulama olduğunda, klasör otomatik olarak kaldırılır.
Ekran kilidi
Ekran kilidine genel bakış
Güç/Kilit tuşuna basarsanız cihazınızın ekranı kapanır ve kendini kilitler. Bu,
ayrıca cihaz belirtilen bir süre için boşta bırakıldığında da gerçekleşir.
Bir ekran kilidi ayarlanmadığında Güç/Kilit tuşuna basarsanız, Giriş ekranı
anında görünür.
Güvenliği sağlamak ve cihazınıza istenmeyen erişimi önlemek için bir
ekran kilidi ayarlayın.
• Ekran kilidi, cihaz ekranında gereksiz dokunmatik girişi önler ve
pil tüketimini azaltır. Cihazı kullanmadığınız zaman ekran kilidini
etkinleştirmenizi öneririz.
Temel İşlevler
34
Ekran kilidi ayarlama
Ekran kilidi ayarlarını yapılandırmak için birçok seçenek vardır.
1
2
3
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
Ayarlar Güvenlik ve konum Ekran kilidi öğesine dokunun ve
ardından tercih ettiğiniz yöntemi seçin.
Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
• Yok: Ekran kilidi işlevini devre dışı bırakın.
• Kaydırma: Ekranın kilidini açmak için ekranda kaydırın.
• Desen: Ekranın kilidini açmak için bir desen çizin.
• PIN: Ekranı kilitlemek için sayısal bir şifre girin.
• Parola: Ekranın kilidini açmak için alfasayısal bir şifre girin.
• Cihazı beş kez açmayı başaramazsanız, ekran 30 saniye boyunca
engellenir.
Ekran görüntüleri alma
İzlediğiniz geçerli ekranın ekran görüntülerini alabilirsiniz.
Bir kısayol yoluyla
Güç/Kilit tuşunu ve Ses Azaltma (-) tuşunu en az iki saniye kadar aynı
anda basılı tutun.
Veya
Güç/Kilit tuşunu basılı tutun, ardından Ekran resmi öğesine dokunun.
• Ekran görüntüleri, Fotoğraflar içindeki Ekran resmi klasöründen
görüntülenebilir.
Temel İşlevler
35
Kopyala ve Yapıştır
Metni bir uygulamadan kesip kopyalayabilir ve sonra aynı uygulamaya
yapıştırabilirsiniz. Ya da diğer uygulamaları çalıştırabilir ve metni içlerine
yapıştırabilirsiniz.
1
Kopyalamak veya kesmek istediğiniz metin etrafına dokunun ve basılı
tutun.
2
Kopyalanacak veya kesilecek alanı belirlemek için
sürükleyin.
3
Kes veya Kopyala öğesini seçin.
• Kesilen veya kopyalanan metin otomatik olarak panoya eklenir.
4
Metin girişi penceresine dokunun ve basılı tutun, ardından Yapıştır
öğesini seçin.
/
öğesini
• Kopyalanan veya kesilen hiç öğe yoksa, Yapıştır seçeneği görünmez.
Rahatsız etmeyin
Seslerin bazılarını veya tümünü kapatmak için, parmaklarınızla durum
çubuğunu aşağı kaydırın ve Rahatsız etmeyin öğesine dokunun.
Temel İşlevler
36
03
Kullanışlı
Uygulamalar
Uygulamaları yükleme ve
yüklemelerini kaldırma
Uygulamaları yükleme
Uygulamaları aramak ve indirmek için bir uygulama mağazasına erişin.
• Play Store veya hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanan uygulama
mağazasını kullanabilirsiniz.
• Bazı uygulama mağazaları bir hesap oluşturmanızı ve oturum açmanızı
gerektirebilir.
• Bazı uygulamalar ücret gerektirebilir.
• Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri
kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.
Uygulamaların yüklemelerini kaldırma
Uygulamaların kaldırılması
Bir uygulamayı ana ekran sayfasından kaldırmak için, uygulamaya
dokunup tutun ve ardından Kaldır öğesine sürükleyin. Uygulama
telefonunuzdan değil yalnızca ana ekrandan kaldırılır.
Bir uygulamayı telefonunuzdan kaldırmak için, uygulamaya dokunup tutun
ve ardından Yüklemeyi Kaldır öğesine sürükleyin.
Bir uygulamayı devre dışı bırakmak veya çalışmasını durdurmak amacıyla
zorlamak için Ayarlar Uygulamalar ve bildirimler kısmına gidin ve
ardından uygulamayı seçin.
Uygulamaların uygulama mağazasından kaldırılması
Bir uygulamayı kaldırmak için uygulamaya karşıdan yüklediğiniz uygulama
mağazasında erişin ve kaldırın.
Kullanışlı Uygulamalar
38
Kurulum sırasında uygulama yükleme ve kaldırma
Cihazı ilk kez açtığınızda önerilen uygulamaları indirebilirsiniz.
Uygulama yüklemeden bir sonraki adıma atlayabilirsiniz.
Uygulama Kısayolları
Bir hızlı erişim menüsü görüntülemek için Ana ekranda, Arama, Mesaj,
Kamera ve Ayarlar gibi bir uygulama simgesini basılı tutun. Uygulama
Kısayolları ile uygulamaları daha kolay kullanın.
• Bu özellik yalnızca belirli uygulamalarda kullanılabilir.
Kullanışlı Uygulamalar
39
Telefon
Çağrılar
Tek bir uygulamadan kişileri, hızlı arama numaralarını, en son çağrıları veya
numaraları arayın ve arama yapın.
Bul: .
• Bir kişiyi veya en son çağrıyı aramak için dokunun.
• Tuş takımını açmak için öğesine dokunun. Bir numara girin, ardından
aramak için
öğesine dokunun.
En son çağrıları görün.
Bir numara çevirmek için tuş
takımını açın.
Tüm kişilerinizi görün.
Kullanışlı Uygulamalar
40
İpuçları ve püf noktaları
• Bir çağrı sırasında: Kazara dokunmayı önlemek için dokunmatik
ekranınız kararır. Ekranı uyandırmak için, cihazı yüzünüzden uzaklaştırın
veya Güç/Kilit tuşuna basın.
• Çoklu görev: Siz çağrıdayken, çağrı ekranını kapatıp telefon numarası,
adrese bakmak veya diğer uygulamaları açmak için öğesine
dokunun. Arama ekranını tekrar açmak için, durum çubuğunu aşağı
kaydırın ve Devam eden çağrı öğesine dokunun.
• Rehber: Kişileriniz arasında aramak için, öğesine dokunun.
• Sık kullanılan kişi: Biri sizi sürekli arıyor mu? Ana ekranda boş bir
noktaya dokunup basılı tutun, Widget'lar öğesine dokunun, ardından
Doğrudan ara widget'ına dokunun. Ana ekranınıza sürükleyin, ardından
kişiyi seçin. Kişiyi aramak için widget'a dokunun.
• Sesli mesaj: yeni bir sesli mesajınız olduğunda durum çubuğunda
görünür. Dinlemek için,
öğesine dokunun, ardından 1'e
dokunma ve basılı tutun.
Çağrı yapma
Bir çağrı yaptığınızda seçenekleriniz vardır:
• Son aramaları, grupları ve sık aranılan kişileri görmek için öğesine
dokunun. Aramak için bir kişi veya bir numara seçin.
• Bir numara çevirmek için, öğesine basın, bir numara girin, ardından
aramak için
öğesine dokunun.
• Uluslararası arama kodunu (+) girmek için, 0'a dokunun ve basılı tutun.
Bir duraklama eklemek veya numara sonrası beklemek için, öğesine
dokunun.
Kullanışlı Uygulamalar
41
Çağrıları yanıtlama ve sonlandırma
• Bir çağrıyı yanıtlama: Telefonunuz kilitlendiğinde, öğesini yukarı
kaydırın.
• Telefonun kilidi açıldığında, YANITLA öğesine dokunun.
• Bir çağrıyı yok sayma: Telefonunuz kilitlendiğinde, öğesini aşağı
kaydırın.
• Telefonun kilidi açıldığında, REDDET öğesine dokunun.
Zili susturmak için bir ses düğmesine de basabilirsiniz.
• Mesajla yanıt verme: Telefonunuz kilitlendiğinde,
. Hemen
göndermek üzere bir mesaj seçin.
• Bir aramayı sonlandırma:
öğesine dokunun.
• Bir çağrı sırasında: Çağrıyı sessize almak için çağrı ekranında
öğesine dokunun. Çağrı ekranını gizlemek için, öğesine dokunun.
Tekrar açmak için, durum çubuğunu aşağı kaydırın ve Devam eden
çağrı öğesine dokunun.
• Telefonunuzu kulağınıza tuttuğunuzda, kazara dokunuşları önlemek için
dokunmatik ekran kararır. Telefonu kulağınızdan uzaklaştırdığınız zaman,
ekran yeniden parlar.
• Dokunmatik ekranın üzerindeki yakınlık sensörünü kapatacak kap veya
ekran koruyucular (şeffaf olanlar dahil) kullanmayın.
Son aramalar
Çağrılarınızı (en yeni ilk olacak şekilde) görüntüleyin ve ardından bunları
arayın, mesaj gönderin veya kaydedin:
Bul:
.
• Bir çağrıya dönüş yapmak için, arayanın adının yanındaki öğesine
veya numarasına dokunun.
• Bir metin mesajı göndermek, numarayı kaydetmek veya diğer
seçenekler için arayanın resmine dokunun.
• Arama günlüğünden bir girdiyi kaldırmak için, ada veya numaraya
dokunun, ardından Çağrı ayrıntıları
öğesine dokunun.
• Listeyi temizlemek için,
Arama geçmişi öğesine, ardından
Arama geçmişini temizle öğesine dokunun.
Kullanışlı Uygulamalar
42
3 yollu arama
Bir çağrı esnasında, başka bir çağrı başlatabilir, bunların arasında geçiş
yapabilir veya bunları 3 yollu çağrı içinde birleştirebilirsiniz:
• İkinci bir çağrıyı yanıtlamak için, öğesini yukarı kaydırın.
• İkinci çağrıyı yanıtlarsanız, ilk çağrı beklemeye alınır. Çağrılar arasında
geçiş yapmak için,
öğesine dokunun.
• İkinci bir numara çevirmek için, öğesine basın, bir numara girin,
ardından aramak için
öğesine dokunun.
Siz öğesine dokunduğunuzda ilk çağrı beklemeye alınır. İkinci çağrı
yanıtlandıktan sonra çağrıları birleştirmek için öğesine dokunun.
Telefon numaranız
Bul: Ayarlar Sistem Telefon hakkında SIM durumu SIM'deki
telefon numarası kısmına gidin.
Acil aramalar
• Hizmet sağlayıcınız, telefonunuz kilitli olsa bile herhangi bir koşul
altında arayabileceğiniz bir veya daha fazla acil durum telefon numarası
programlar. Acil durum numaraları ülkeye göre değişiklik gösterir.
Önceden programlanan acil durum numaraları tüm konumlarda
çalışmayabilir ve bazen bir acil durum çağrısı şebeke, çevre veya girişim
sorunlarından dolayı yapılamayabilir.
1
öğesine dokunun (telefonunuz kilitliyse, kilidi açmak için
yukarı sürükleyin, ardından ACİL DURUM'a dokunun).
2
3
Acil durum numarasını girin.
Acil durum numarasını aramak için
Kullanışlı Uygulamalar
öğesini
öğesine dokunun.
43
Mesaj
Mesaj gönderme
Mesajlaşma uygulamasını kullanarak mesaj oluşturabilir ve rehberinizdeki
kişilere mesaj gönderebilirsiniz.
• Mesajları yurt dışına gönderme ek ücret gerektirebilir. Daha fazla bilgi
için servis sağlayıcınıza danışın.
1
2
3
4
öğesine dokunun.
öğesine dokunun.
Bir alıcı belirtin ve bir mesaj oluşturun.
• Multimedya seçenekleri için öğesine dokunun.
• İsteğe bağlı menü öğelerine erişmek için öğesine dokunun.
Mesaj göndermek için
öğesine dokunun.
Mesaj okuma
Kişi tarafından düzenlenen, gönderilip alınan mesajları
görüntüleyebilirsiniz.
1
2
öğesine dokunun.
Mesaj listesinden bir kişi seçin.
Mesaj ayarlarını yapılandırma
Mesaj ayarlarını tercihlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.
1
2
öğesine dokunun.
Ayarlar öğesine mesaj listesinden dokunun.
Kullanışlı Uygulamalar
44
Kamera
Kamerayı başlatma
Önemli anları ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf çekebilir veya bir video
kaydedebilirsiniz.
1
2
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
öğesine dokunun.
• Fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce, kamera lensini
yumuşak bir bezle silin.
• Kamera lensini parmaklarınızla veya başka bir yabancı madde ile
kirletmemeye özen gösterin.
• Bu kullanım kılavuzunda bulunan görüntüler gerçek cihazdan farklı
olabilir.
• Fotoğraflar ve videolar Fotoğraflar öğesinden görüntülenebilir veya
düzenlenebilir. Ayrıntılar için Parçalara genel bakış bölümüne bakın.
Flaşı açın veya
kapatın.
Ön ve arka kamera
arasında geçiş yapın.
Galeriyi başlatın.
Fotoğraf çekin.
Video kaydedin.
Kamera seçeneklerini
değiştirin.
Fotoğraf çekme
1 Bir kamera modu seçin ve kameranın odaklanacağı konuya dokunun.
2 Fotoğraf çekmek için öğesine dokunun.
• Ayrıca, fotoğraf çekmek için Ses Azalt (-) veya Ses Artır (+) tuşuna
basabilirsiniz.
Kullanışlı Uygulamalar
45
Video kaydetme
1 Bir kamera modu seçin ve kameranın odaklanacağı konuya dokunun.
2 öğesine dokunun.
• Bir video kaydederken bir fotoğraf çekmek için, öğesine dokunun.
• Video kaydını duraklatmak için öğesine dokunun. Video kaydını
devam ettirmek için öğesine dokunun.
• Bir video kaydederken, yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için
iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
• Bir video kaydederken, parlaklığı ayarlamak için istediğiniz noktaya
tıklayabilirsiniz.
3
Video kaydını sonlandırmak için
öğesine dokunun.
• Bir video kaydetmeden önce en-boy oranını kontrol etmek için
öğesine basılı tutun.
Kamera seçeneklerini özelleştirme
Çeşitli kamera seçeneklerini tercihlerinize uygun şekilde
özelleştirebilirsiniz.
Ekranda öğesine dokunun.
• Uygun seçenekler seçilen kamera (ön veya arka kamera) ve seçilen
kamera moduna bağlı olarak farklılık gösterebilir.
•
•
•
•
: FullVision içerisinde fotoğraf çekin.
: Fotoğraf çekmek için görüntü oranı ve boyut değerlerini seçin.
: Video kaydı için çözünürlük ve boyut değerlerini seçin.
: Zamanlayıcıyı belirtilen bir süre sonunda otomatik fotoğraf
çekmeye veya video kaydetmeye ayarlayın.
Kullanışlı Uygulamalar
46
Cheese shutter
Sesli komutlarla fotoğraflar çekin.
QR kodu okut
Kamera ön izleme ekranından QR kodu okuyun.
Konum etiketi
Görüntüyü GPS konum verisiyle kaydet.
Kılavuz
Kılavuz çizgileri görüntüleyin, böylece yatay ve dikey
referans çizgilere göre fotoğraf çekebilir ve video
kaydedebilirsiniz.
Depolama
Fotoğrafları ve videoları Dahili dep birm alanına veya
SD kart depolama tercihinizi belirtin. (Bellek kartı
yerleştirildiğinde kullanılabilir.)
Yardım
Her kamera menüsü için Yardım sağlayın.
Farklı kamera modları
Seri çekim
Hareketli fotoğraflar oluşturmak için sürekli fotoğraf çekimleri yapın.
Otomatik modunda öğesini basılı tutun.
basılı tutulurken sürekli çekimler hızlı şekilde kaydedilir.
•
• Tek seferde en fazla 30 fotoğraf çekebilirsiniz.
• Bu özellik yalnızca belirli modlarda kullanılabilir.
Kullanışlı Uygulamalar
47
Kamera uygulamasının diğer kullanışlı özellikleri
Otomatik Pozlama/Otomatik Odak kilidi
Geçerli pozlama seviyesini ve odak konumunu, Otomatik modda ekranı
basılı tutarak sabitleyebilirsiniz. Özelliği kapatmak için ekranda boş bir
alana dokunun.
• Bu özellik yalnızca belirli modlarda kullanılabilir.
Kameralar arasında geçiş yapılması
Ortamınıza uyması için ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Kamera ekranında, ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için
öğesine dokunun veya ekranı istediğiniz yöne sürükleyin.
Kullanışlı Uygulamalar
48
Yakınlaştırın veya uzaklaştırın
Bir fotoğraf çekerken veya video kaydederken kamera ekranını
yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.
• Kamera ekranında, yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki
parmağınızı bir araya getirin veya uzaklaştırın, ardından görüntülenen
+/- kaydırma çubuğunu kullanın.
• Bununla birlikte düğmesini yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz.
Fotoğraflar
Fotoğraflara genel bakış
Cihazınızda kayıtlı fotoğraf ve videoları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
1
2
3
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
öğesine dokunun.
• Kayıtlı fotoğraf ve videolar klasöre göre görüntülenir.
Bir klasöre dokunun ve bir dosya seçin.
• Seçili dosyayı tam ekran modunda görüntüleyin.
• Bir fotoğraf görüntülerken önceki veya sonraki fotoğrafı
görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
• Bir video görüntülerken önceki veya sonraki videoyu görüntülemek
için sola veya sağa kaydırın.
• Fotoğraflar sekmesi altında fotoğrafları veya videoları yıl, ay veya
tarih ile sınıflandırılmış olarak görüntüleyebilirsiniz.
• Fotoğrafları çekildikleri yere göre görüntülemek için,
Etiket konumları'ına, ardından
öğesine dokunun. Fotoğraflar,
Fotoğraf Yerleri uygulamasının altında konuma bağlı olarak
otomatik olarak gruplandırılır.
• Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
• Bazı dosyalar kodlama nedeniyle açılmayabilir.
• Boyut sınırını aşan dosyalar bir hataya neden olabilir.
Kullanışlı Uygulamalar
49
Fotoğrafları görüntüleme
Kameraya taşı.
Görüntüleri paylaşın.
Görüntüleri
düzenleyin.
Ek seçeneklere
erişin.
Fotoğraflara taşıyın.
Başka cihazı aktarın.
Görüntüleri silin.
Google Lens’i
başlatın.
• Menü öğelerini görüntülemek için hafifçe ekrana dokunun. Menü
öğelerini gizlemek için ekrana yeniden dokunun.
Fotoğrafları düzenleme
1 Bir fotoğrafı görüntülerken öğesine dokunun.
2 Fotoğrafları düzenlemek için çeşitli efektleri ve araçları kullanın.
3 Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet öğesine dokunun.
• Değişiklikler orijinal dosyanın üzerine yazılır.
Video oynatma
Kameraya taşı.
Videoyu duraklatın
veya oynatın.
Videoyu paylaşın.
Ek seçeneklere
erişin.
Fotoğraflara taşıyın.
Başka cihazı aktarın.
Videoları silin.
Videoyu düzenleyin.
Kullanışlı Uygulamalar
50
Videoları düzenleme
1 Bir video görüntülerken öğesine dokunun.
2 Videoyu düzenlemek için çeşitli efektleri ve düzenleme araçlarını
kullanın.
Video süresini
ayarlayın.
3
Değişiklikleri kaydetmek için Kaydet öğesine dokunun.
Dosyaları silme
Dosyaları aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak silebilirsiniz:
• Dosya listesinden bir dosyaya dokunun ve basılı tutun, sonra öğesine
dokunun.
• Dosya listesinden öğesine dokunun ve istediğiniz dosyaları silin.
• Silinen dosyalar otomatik olarak Çöp Kutusuna taşınır ve 60 gün
içinde Galeriye geri yüklenebilir.
Dosyaları paylaşma
Dosyaları aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak paylaşabilirsiniz:
• Bir fotoğrafı/videoyu görüntülerken, istediğiniz yöntemi kullanarak
dosyayı paylaşmak için öğesine dokunun.
• Dosyaları seçmek için dosya listesinden
Seç öğesine dokunun ve
ardından istediğiniz yöntemi kullanarak paylaşmak için öğesine
dokunun.
Kullanışlı Uygulamalar
51
Rehber
Kişilere genel bakış
Kişileri kaydedebilir ve yönetebilirsiniz.
1
2
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
Rehbere dokunun.
Kişi ekleme
Yeni kişiler ekleme
1 Kişi listesi ekranında öğesine dokunun.
2 Kişi ayrıntılarını girin ve öğesine dokunun.
Kişileri alma
Kişileri başka bir depolama cihazından alabilirsiniz.
1
2
3
Kişi listesi ekranında
Ayarlar İçe aktar öğesine dokunun.
Almak istediğiniz kişinin kaynak ve hedef konumları seçin.
Kişileri seçin ve
Kullanışlı Uygulamalar
öğesine dokunun.
52
Kişileri ayarlama
Kişileri aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak arayabilirsiniz:
• Kişiler listesinin üstünden öğesine dokunun ardından iletişim
bilgilerini veya telefon numarasını girin.
• Kişi listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
• Kişi listesi ekranının dizininden, kişinin ilk harfine dokunun.
• Kişiler listesinin üstünden
öğesine dokunun, ardından arama
günlükleri, kişiler ve gruplardan aranan tüm ayrıntıları görüntülemek için
iletişim bilgileri veya telefon numarasını girin.
Kişi listesi
Kişileri düzenleme
1 Kişi listesi ekranında bir kişiyi seçin.
2 Kişi ayrıntısı ekranında öğesine dokunun ve ayrıntıları düzenleyin.
3 Değişiklikleri kaydetmek için öğesine dokunun.
Kişileri silme
Kişi listesi ekranında
Seç öğesine dokunun.
• Silinen kişi bilgileri geri kurtarılamaz.
Kullanışlı Uygulamalar
53
Sık kullanılanlar ekleme
Sık kullanılan kişileri sık kullanılanlar olarak kaydedebilirsiniz.
1
2
Kişi listesi ekranında bir kişiyi seçin.
Kişi ayrıntısı ekranında
öğesine dokunun.
Saat
Alarmlar
Belirtilen bir zamanda tetiklemek için bir alarm ayarlayabilirsiniz.
1
2
3
4
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
Saat
öğesine dokunun.
Yeni bir alarm eklemek için
öğesine dokunun.
Alarm ayarlarını yapılandırın ve Tamam öğesine dokunun.
• Önceden ayarlanan bir alarmı seçerseniz, alarmı düzenleyebilirsiniz.
Dünya Saati
Dünyanın her yerinden şehirlerdeki geçerli zamanı görüntüleyebilirsiniz.
1
2
3
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
Saat
öğesine dokunun.
öğesine dokunun ve bir şehir ekleyin.
Kullanışlı Uygulamalar
54
Zamanlayıcı
Belirtilen bir süreden sonra bir alarmı tetiklemek için zamanlayıcıyı
ayarlayabilirsiniz.
1
2
3
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
Saat
öğesine dokunun.
Zamanı ayarlayın ve
öğesine dokunun.
Kronometre
Tur zamanını kaydetmek için kronometre kullanabilirsiniz.
1
2
3
4
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
Saat
öğesine dokunun.
Kronometreyi başlatmak için
öğesine dokunun.
• Tur zamanını kaydetmek için, TUR öğesine dokunun.
Kronometreyi askıya almak için
öğesine dokunun.
öğesine dokunun.
• Kronometreyi sürdürmek için,
• Tüm kayıtları temizlemek ve kronometreyi yeniden başlatmak için
SIFIRLA öğesine dokunun.
Kullanışlı Uygulamalar
55
Google uygulamaları
Bir Google hesabı ayarlayarak Google uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bir
Google uygulamasını ilk kez kullanırken Google hesabı kaydı penceresi
otomatik görünür. Bir Google hesabınız yoksa cihazınızdan oluşturun. Bir
uygulamayı kullanma hakkında ayrıntılar için, uygulamada Yardım'a bakın.
• Bazı uygulamalar bölge veya servis sağlayıcısına bağlı olarak
çalışmayabilir.
Takvim
Takvim uygulaması, Günlük 3 Günlük veya Aylık şeklinde organize edilmiş
etkinlik programını (sizin oluşturduğunuz) takip etmenizi sağlar.
Chrome
Modern web için tasarlanmış hızlı, sade ve güvenli bir web tarayıcı.
Gmail
Gmail, mesajlarınızı güvende tutan, gelen kutunuzu daha akıllı hale
getiren ve organize halde olmanıza katkıda bulunan kullanımı kolay bir
uygulamadır.
Google Go
Google Go uygulaması, önemsediğiniz şeyler ile ilgili bilgilendirilmiş halde
kalmanızı sağlar. Hızlı cevaplar bulun, ilgi alanlarınızı araştırın ve sizin için
önemli olan konular ile ilgili bilgilendirme hikayeleri ve güncellemeleri alın.
Maps Go
Bir yerlere mi gidiyorsunuz? Gerçek zamanlı GPS navigasyonu, trafik,
aktarma, ve milyonlarca yer hakkında incelemeler ve popüler zamanlar gibi
detaylar için güvenebileceğiniz Haritalar uygulamasını kullanarak gidin.
Fotoğraflar
Tüm fotoğraflarınız ve videolarınızın otomatik olarak organize edildiği ve
bu sayede sadece önemli olanları paylaşmanıza olanak sağlayan Home
uygulaması.
Kullanışlı Uygulamalar
56
Google Play™
Google Play favori müzik, film, TV şovu, kitap, dergi ve Android
uygulamaları ve oyunlarını bulup keyfini çıkarabileceğiniz, Google'dan bir
dijital içerik deneyimidir.
• Uygulamaları indirin: Play Store'a gidin.
YouTube Go
Favori kanallarınızı izleyin, sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve dünyanın her
yerinde istediğiniz kişiler için video yüklemesi yapın.
Google Assistant
Cihazınızda Google Assistant yerleşik olarak mevcuttur. Yolda iken
cevaplar bulun ve işleri halledin. Başlamak için, telefonunuzun kenarındaki
Google Asistan düğmesine dokunun veya telefonun ana ekran tuşuna
dokunup basılı tutun.
• Google Assistant belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.
Kullanışlı Uygulamalar
57
04
Ayarlar
Ayarlar
Cihaz ayarlarını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
1
2
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
Ayarlar öğesine dokunun.
•
öğesine dokunun ve bir ayar öğesine erişmek için arama kutusuna bir
anahtar sözcük girin.
Ağ ve İnternet
Kablosuz
Yakındaki cihazlara bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlanabilirsiniz.
Wi-Fi ağına bağlanma
1 Ayarlar ekranında, Ağ ve İnternet Kablosuz öğesine dokunun.
2 Etkinleştirmek için öğesine dokunun.
• Kullanılabilir Wi-Fi ağları otomatik görünür.
3
Bir ağ seçin.
• Ağın Wi-Fi şifresini girmeniz gerekebilir.
• Cihaz, önceden erişilen Wi-Fi ağlar için işlemi atlar. Otomatik olarak
belirli bir Wi-Fi ağına bağlanmak istemiyorsanız, ağa dokunun ve
basılı tutun ve sonra UNUT öğesine dokunun.
Ayarlar
59
Mobil ağ
Mobil ağ ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında, Ağ ve İnternet Mobil ağ öğesine dokunun.
Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
• Mobil veri: Mobil veriyi açabilir ve kapatabilirsiniz. Mobil veri kullanımını
da yönetebilirsiniz.
• Dolaşım: Web'de dolaşın, e-posta, çoklu ortam mesajları ve ülke
dışındaki diğer veri hizmetlerini kullanın.
• Uygulama veri kullanımı: Telefonunuzun karşıya yüklediği ve indirdiği
veri miktarını takip edebilirsiniz.
• Geliştirilmiş 4G LTE Modu: Ses ve diğer iletişim yollarını iyileştirmek
için LTE hizmetlerini kullanın (önerilir).
• Tercih edilen ağ türü: Bir ağ türü seçin.
• Ağı otomatik seç: Ağ operatörlerini arayın ve bir ağa otomatik
bağlanın.
• Erişim Noktası Adları: Mobil veri hizmetini kullanmak için erişim
noktasını görüntüleyin veya değiştirin. Erişim noktasını değiştirmek için,
erişim noktası listesinden bir seçim yapın.
Veri kullanımı
Telefonunuzun karşıya yüklediği ve indirdiği veri miktarını takip
edebilirsiniz.
Telefonunuz bir veri kullanımı grafiği gösterir. Grafiğin altında, en
yüksekten en aza veri kullanımı olacak şekilde uygulamalar listelenir. Çok
veri kullanan uygulamalar aynı zamanda çok fazla pil gücü de kullanıyor
olabilir.
Bazı uygulamalar bu uygulamaları görüntülemezken arka planda veri
aktarır. Bir uygulamanın bu işlemi yapmasını durdurmak için, uygulamaya
dokunun ve ardından arka plan verilerini kapatın.
• Kullanım bilgileri telefonunuzu yönetmenize yardımcı olmak amacıyla
sağlanır. Aynı yolla ölçülmediği için bu bilgiler hizmet sağlayıcınızın
ücretlendirdiği miktarlarla eşleşmeyebilir.
Ayarlar
60
Hotspot ve tetheringı
Wi-Fi hotspot
Cihazı, diğer cihazların cihazınızın mobil verilerini kullanarak internete
bağlanabilmeleri için bir kablosuz yönlendirici olarak ayarlayabilirsiniz.
1
Ayarlar ekranında Ağ ve İnternet Hotspot ve tethering Kablosuz
hotspot öğesine ve ardından etkinleştirmek için
öğesine dokunun.
2
3
4
Hotspot adı ve parolayı girin.
Diğer cihazda Wi-Fi'yi açın ve Wi-Fi listesinde cihaz ağının adını seçin.
Ağ parolasını girin.
• Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre
veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis
sağlayıcınıza danışın.
• Daha fazla bilgiyi şu web sitesinden edinebilirsiniz:
http://www.android.com/tether#wifi
Ayarlar
61
USB tethering
Cihazı başka bir cihaza USB yoluyla bağlayabilir ve mobil verileri
paylaşabilirsiniz.
1
2
Cihazınızı ve diğer cihazları USB kablosuyla bağlayın.
Ayarlar ekranında Ağ ve İnternet Hotspot ve tethering USB
tethering öğesine ve ardından etkinleştirmek için
öğesine
dokunun.
• Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre
veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis
sağlayıcınıza danışın.
• Bir bilgisayara bağlanırken, USB sürücüsünü www.lg.com adresinden
indirin ve sürücüyü bilgisayara yükleyin.
• USB internet paylaşımı açıkken, cihazınız ve bilgisayar arasında dosya
paylaşımı yapamazsınız. Dosya almak veya göndermek için USB internet
paylaşımını kapatın.
• İnternet paylaşımını destekleyen işletim sistemleri Windows XP veya
üstü veya Linux'tur.
Ayarlar
62
Bluetooth tethering
Bluetooth ile bağlı bir cihaz internete cihazınızın mobil verilerini kullanarak
bağlanabilir.
1
Ayarlar ekranında Ağ ve İnternet Hotspot ve tethering
Bluetooth tethering öğesine ve ardından etkinleştirmek için
öğesine dokunun.
2
Her iki cihazda da Bluetooth'u açın ve cihazları eşleştirin.
• Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre
veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis
sağlayıcınıza danışın.
• Daha fazla bilgiyi şu web sitesinden edinebilirsiniz:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM kartlar
Çift SIM ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında, Ağ ve İnternet SIM kartlar öğesine dokunun.
Aşağıdaki işlevleri özelleştirin:
• SIM yuvası 1: SIM kart 1’in adını ve simgesini değiştirin.
• SIM yuvası 2: SIM kart 2’in adını ve simgesini değiştirin.
• Mobil veri: Mobil veri hizmet için kullanmak istediğiniz SIM kartı
seçin.
• Çağrılar: Çağrı hizmeti için kullanmak istediğiniz SIM kartı seçin.
• SMS iletileri: Sms mesaj hizmeti için kullanmak istediğiniz SIM kartı
seçin.
Ayarlar
63
Uçak modu
Aramayı ve mobil veri işlevlerini kapatabilirsiniz. Bu mod açıkken, oyun ve
müzik çalma gibi veri içermeyen işlevler kullanılabilir kalacaktır.
• Ayarlar ekranında, Ağ ve İnternet Uçak modu öğesine dokunun.
VPN
Intranet gibi güvenli bir sanal ağa bağlanabilirsiniz. Bağlı sanal özel ağları
da yönetebilirsiniz.
VPN ekleme
1 Ayarlar ekranında, Ağ ve İnternet VPN öğesine dokunun.
2 öğesine dokunun.
• Bu özellik, yalnızca ekran kilidi etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Ekran kilidi
devre dışı olduğunda, bir bildirim ekranı görünür. Bildirim ekranından
KİLİDİ AYARLA öğesine dokunun ve ekran kilidini etkinleştirin. Ayrıntılar
için Ekran kilidi ayarlama bölümüne bakın.
3
VPN ayrıntılarını girin ve KAYDET öğesine dokunun.
VPN ayarlarını yapılandırma
1 VPNS listesinden bir VPN'ye dokunun.
2 VPN kullanıcı hesabı ayrıntılarını girin ve BAĞLAN öğesine dokunun.
• Hesap ayrıntılarını kaydetmek için, Hesap bilgilerini kaydet onay
kutusunu seçin.
Gizli DNS
Özel DNS (Etki Alanı Adı) seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında, Ağ ve İnternet Gizli DNS öğesine dokunun.
İstediğiniz seçeneği belirleyin ve KAYDET öğesine dokunun.
Ayarlar
64
Bağlı cihazlar
Bluetooth
Veri değiş tokuşu için cihazınızı yakındaki Bluetooth destekleyen cihazlara
bağlayabilirsiniz. Cihazınızı bir Bluetooth kulaklık ve bir klavyeye bağlayın.
Bu, cihazınızı kontrol etmeyi kolaylaştırır.
Başka bir cihazla eşleme
1 Ayarlar ekranında, Bağlı cihazlar Bağlantı tercihleri Bluetooth
öğesine dokunun.
2
3
Etkinleştirmek için
öğesine dokunun.
Yeni cihaz eşle öğesine dokunun ve listeden bir cihaz seçin.
• Kullanılabilir cihazlar otomatik görünür.
• Sadece görünür cihazlar listede görünecektir.
4
Kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları
izleyin.
• Önceden erişilen cihazlar için bu adım atlanır.
Ayarlar
65
Bluetooth yoluyla veri gönderme
1 Bir dosya seçin.
• Çoklu ortam dosyalarını veya kişileri gönderebilirsiniz.
2
3
Bluetooth öğesine dokunun.
Dosya için bir hedef cihaz seçin.
• Hedef cihaz kabul eder etmez dosya gönderilir.
• Dosya paylaşım işlemi, dosyaya bağlı olarak farklı olabilir.
Yayınlama
Chromecast veya yayın yapabilen başka bir cihazınız varsa, telefonunuzun
ekranını ve sesini TV'nizde görüntüleyebilirsiniz.
Ekranınızı yayınlama
1 Ayarlar ekranında, Bağlı cihazlar Bağlantı tercihleri Yayınlama
öğesine dokunun.
2
Listede ekranınızı göstermek istediğiniz cihaza dokunun.
Ekranınızı yayınlamayı durdurma
1 Cihazınızın ekranının üstünden aşağı kaydırın.
2 Yayınlama bildiriminde Bağlantıyı Kes öğesine dokunun.
Ayarlar
66
Yazdırma
Cihazınızı bir Bluetooth yazıcıya bağlayabilir ve cihazda kayıtlı fotoğrafları
veya belgeleri yazdırabilirsiniz.
1
Ayarlar ekranında, Bağlı cihazlar Bağlantı tercihleri Yazdırma
öğesine dokunun.
• İstenen yazıcı listede değilse, yazıcı sürücüsünü uygulama mağazasından
indirin.
2
Varsayılan Yazdırma Hizmeti ve ardından etkinleştirmek için
öğesine dokunun.
3
Yazıcı listesi ekranından bir yazıcı seçin.
• Yazıcı eklemek için Hizmet ekle öğesine dokunun.
• Bir Google Hesabınız yoksa, bir hesap oluşturmak için Hesap ekle
öğesine dokunun.
Alınan dosyalar
Bluetooth ile alınan içerikler gösterilir.
Uygulamalar ve bildirimler
Yüklenen uygulamalar listesini kontrol edebilir ve bildirimler, uygulama
izinleri ve daha fazlası için ayarları yapılandırabilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında Uygulamalar ve bildirimler öğesine dokunun.
Ayarları özelleştirin.
• Bildirimler: İstediğiniz bildirimlere bağlı olarak belli uygulamalar için
ayarları değiştirebilirsiniz.
• Varsayılan uygulamalar: Varsayılan uygulamaları kontrol edip
yapılandırabilirsiniz.
Ayarlar
67
• Uygulama izinleri: Konumunuzu, Mikrofonu ve Kamerayı kullanan
uygulamalar için izinleri kontrol edip ayarlayabilirsiniz.
• Özel uygulama erişimi: Cihazınızdaki ana Ayarlar uygulamasından
istediğiniz zaman uygulamaların erişim sağlayabileceği izinleri
değiştirebilirsiniz. İzinleri kapatmanın, cihazınızdaki uygulamaların
işlevselliğini yitirmesine neden olabileceğini aklınızda tutun.
Pil
Ne kadar şarjınızın kaldığını ve tam olarak şarj olması için ne kadar zaman
gerektiğini görebilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında Pil öğesine dokunun.
Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
• Pil Tasarrufu: Görüntü parlaklığı, hız ve titreşim yoğunluğu gibi bazı
cihaz ayarlarının değerlerini düşürerek pil tüketimini azaltın.
• Uyarlamalı Pil: Adaptif pili açarsanız, daha az kullandığınız
uygulamalar siz bunları kullanmıyorken daha az çalışır. Telefonunuz
uygulamaları nasıl kullandığınızı zamanla öğrenebilir. Bu, sizin için en
iyi şekilde pilden tasarruf etmenize yardımcı olur.
• Pil yüzdesi: Kalan pil düzeyini durum çubuğundaki yüzde olarak
görüntüleyin.
• Oyun grafikleri: Grafikler ve pil tasarrufu özelliği için ayarları
yapılandırabilirsiniz.
Ayarlar
68
Ekran
Her ekran türü için ayrıntılı ayarları özelleştirebilirsiniz.
Ayarlar ekranında, Ekran öğesine dokunun ve aşağıdaki ayarları
özelleştirin:
• Parlaklık düzeyi: Cihazın ekran parlaklığını değiştirmek için kaydırma
çubuğunu kullanın.
• Gece Işığı: Ekranınızın renk tonunu kehribar rengi olarak ayarlar. Bu,
ekranınıza bakmanızı veya loş ışıkta okumanızı kolaylaştırır, daha kolay
uykuya dalmanıza yardımcı olur.
• Uyarlanan parlaklık: Parlaklığın yüksek bir düzeye ayarlanması
telefonunuzun pil ömrünü azaltır. Pil ömrünü maksimize etmek için,
parlaklık düzeyini mevcut ışığa göre optimize edin.
• Duvar kağıdı: Cihazınız için bir ekran duvar kağıdı seçin.
• Uyku: Belirtilen bir süre için cihaz boştayken ekranı otomatik olarak
kapatın.
• Ekranı otomatik döndür: Cihazın yönelimine göre ekranı otomatik
döndürün.
• Yazı tipi boyutu: Yazı boyutunu değiştirin.
• Görüntü boyutu: Ekrandaki öğelerin boyutunu kolaylıkla
görebileceğiniz şekilde değiştirin. Bazı öğelerin konumunun değişmesi
gerekebilir.
• Ekran koruyucu: Cihaz tutucuya bağlıyken veya şarj aletine bağlıyken
bir ekran koruyucu görüntüleyin. Görüntülemek için bir ekran koruyucu
türü seçin.
• Cihaz teması: Bazı ekranlarda daha açık veya daha koyu renk planı
kullanın, ör. ses düzeyi kaydırıcısı.
Ayarlar
69
Ses
Ses, titreşim ve bildirim ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Ayarlar ekranında, Ses öğesine dokunun ve aşağıdaki ayarları özelleştirin:
• Medya sesi düzeyi: Medya ses düzeyini ayarlayın.
• Çağrı ses düzeyi: Çağrı ses düzeyini ayarlayın.
• Zil sesi düzeyii: Zil sesi seviyesini ayarlayın.
• Alarm sesi düzeyi: Alarm ses düzeyini ayarlayın.
• Çağrılarda ayrıca titret: Cihazı aynı anda titreşime ve bir zil sesini
çalmaya ayarlayın.
• Rahatsız Etmeyin: Bildirim mesajları almak için zaman, aralık ve
uygulama türünü ayarlayın. Yalnızca haftanın belirli günlerinde bildirim
mesajları alın.
• Zilin çalmasını engelleme kısayolu: Çalmayı önlemek için kısa yol tuşu
seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
• Telefon zil sesi: Gelen aramalar için bir zil sesi seçin. Zil sesleri ekleyin
veya silin.
• Varsayılan bildirim sesi: Bir bildirim zil sesi seçin. Cihazda kayıtlı müziği
bildirim zil sesi olarak ayarlayın.
• Varsayılan alarm sesi: Bir alarm zil sesi seçin. Cihazda kayıtlı müziği
alarm zil sesi olarak ayarlayın.
• Tuş takımı sesleri: Arama tuşu tonunu ayarlamak için işlevi kullanın.
• Ekran kilitleme sesleri: Ekran kilitleme seslerini ayarlamak için bu işlevi
kullanın.
• Şarj sesleri: Şarj seslerini ayarlamak için bu işlevi kullanın.
• Dokunma sesleri: Dokunmatik seslerini ayarlamak için bu işlevi
kullanın.
Ayarlar
70
Depolama
Cihazdaki dahili depolama alanını veya bellek kartının depolama alanını
görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında Depolama öğesine dokunun.
Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
• Dahili olarak paylaşılan depolama alanı: Cihazın dahili depolama
alanındaki toplam depolama alanını ve boş alanı görüntüleyin.
Kullanımdaki uygulamaların bir listesini ve her uygulama için
depolama kapasitesini görüntüleyin.
• SD kart: Bellek kartındaki toplam depolama alanını ve serbest
alanı görüntüleyin. Bu seçenek yalnızca bir bellek kartı takıldığında
görünür. Bellek kartını çıkarmak için öğesine dokunun.
Güvenlik ve konum
Kilit ekranı ve güvenlik ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
• Google Play Protect: Potansiyel olarak tehlikeli uygulamalara karşı
cihazı günlük olarak tarar.
• Cihazımı Bul: Cihaz konumunu uzaktan takip edin. Ayrıca cihazınızı
kaybederseniz verilerinizi güvenli bir şekilde koruyabilirsiniz.
• Güvenlik güncellemesi: Yazılım güncellemesini kontrol edin ve
otomatik kurulum ayarlarını yapılandırın.
• Ekran kilidi: İstenen ekran kilidi yöntemi seçin. Ayrıntılar için Ekran kilidi
ayarlama bölümüne bakın.
• Kilit ekranı tercihleri: Kilitli ekranında görüntülenen bilgileri değiştirin.
• Smart Lock: Güvenilir cihazları, yerleri, sesleri ve/veya vücutta
algılamaları belirleyerek telefonunuzun kilidinin açık kalmasını
sağlamanıza izin verir.
Ayarlar
71
• Konum: Konum bilgilerinizin belirli uygulamalar tarafından kullanım
şeklini özelleştirebilirsiniz.
• Şifreleri göster: Siz girdikçe karakterleri kısa süre görüntülemenizi
sağlar.
• Cihaz yönetimi uygulamaları: Cihazın belirli uygulamalar için kullanımı
ve kontrolünü kısıtlamak için ayrıcalıklara izin verir.
• SIM kart kilidi: USIM kartını kilitleyin veya kilidini açın ya da şifreyi
(PIN) değiştirin.
• Şifreleme ve kimlik bilgileri: Şifreleme telefonunuzdaki hesapları,
ayarları, uygulamaları ve dosyaları korur, böylece telefonunuz çalınırsa
kişiler bunlara erişim sağlayamaz. Şifreleme ve kimlik bilgileri için
ayarları yapılandırın.
• Güven aracıları: Cihazda yüklü güvenilir aracıları görüntüleyin ve
kullanın.
• Ekran sabitleme: Uygulama ekranını sabitleyin, böylece yalnızca geçerli
olarak etkin uygulama kullanılabilir.
Hesaplar
Cihazınızı paylaşmak ve bir bulut hesabına kaydolmak için kullanıcılar
ekleyebilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında Hesaplar öğesine dokunun.
Ayarları özelleştirin.
Erişilebilirlik
Cihazınızda yüklü erişilebilirlik eklentilerini yönetebilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında Erişilebilirlik öğesine dokunun.
Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
• Ses tuşu kısayolu: TalkBack veya başka bir erişilebilirlik aracını hızlı
bir şekilde açmak için ses seviyesi tuşu kısayolunu kullanabilirsiniz.
• Ekran okuyucular Seç ve Dinle: Sesli geri bildirimleri duymak için
öğelere dokunmanızı sağlar.
Ayarlar
72
• Ekran okuyucular TalkBack: Ses yoluyla ekran durumu veya
eylemleri bildirmek için cihazı ayarlayın.
• Ekran okuyucular Metin okuma çıkışı: Ses Asistanı
etkinleştirildiğinde, diller, hız vb. metin okuma özellikleri için ayarları
değiştirin.
• Ekran Yazı tipi boyutu: Yazı boyutunu değiştirin.
• Ekran Görüntü boyutu: Ekrandaki öğelerin boyutunu kolaylıkla
görebileceğiniz şekilde değiştirin. Bazı öğelerin konumunun
değişmesi gerekebilir.
• Ekran Büyütme: Tam ekran büyütmesi için ekrana üç kez
dokunun veya geçici olarak büyütmek için üç kez dokunun ve basılı
tutun.
• Ekran Renk düzeltme: Ekran rengini ayarlayın.
• Ekran Rengi ters çevirme: Görmesi zayıf kişiler için ekran rengi
kontrastını artırın.
• Ekran Geniş fare işaretçisi: Fare imlecini büyütün.
• Ekran Animasyonları kaldır: Animasyon ekranını ayarlamanızı
sağlar.
• Etkileşim denetimleri Erişilebilirlik Menüsü: Erişilebilirlik
Menüsü, Android cihazınızı kontrol etmeniz için ekrandaki büyük
bir menüdür. El hareketlerini, donanım düğmelerini, navigasyonu ve
daha fazlasını kontrol edebilirsiniz.
• Etkileşim denetimleri Anahtar Erişimi: Cihazınızı kontrol etmek
için tuş bileşimleri oluşturun.
• Etkileşim denetimleri Bekleme süresi: Bir fare kullanıyorsanız,
imleç belli bir süre hareket etmeyi kestiğinde imlecin otomatik
olarak işlem yapmasını ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, motor engeli
bulunan kullanıcılar için yardımcı olabilir.
• Etkileşim denetimleri Güç düğmesi çağrıyı sonlandırır: Bu ayar
etkinleştirildiğinde, bir çağrıyı sonlandırmak için yalnızca cihazınızın
güç düğmesine basabilirsiniz. Bu ayar, kapatmayı daha hızlı ve kolay
hale getirebilir.
• Etkileşim denetimleri Ekranı otomatik döndür: Cihazın
yönelimine göre ekranı otomatik döndürün.
Ayarlar
73
• Etkileşim denetimleri Dokunma ve basılı tutma süresi: Bu ayar,
ekrana dokunma işleminizin dokunup basılı tutma işlemi olmadan
önceki süre miktarını ayarlar.
• Etkileşim denetimleri Titreşim: Çalma, bildirimler ve dokunma
için titreşimi açabilirsiniz.
• Ses ve ekran metni Mono ses: Mono çıkış, stereo sesi tüm
kulaklık hoparlörlerinden oynatılan bir sinyale çevirir. Duyma
engeliniz varsa veya tekli kulak içi kulaklık daha uygunsa bu özelliği
kullanın.
• Ses ve ekran metni Altyazılar: İşitme engelliler için videoları
oynatırken altyazı hizmetini açın.
• Deneysel Yüksek kontrastlı metin: Yüksek kontrast cihazınızdaki
metni daha kolay okumanızı sağlar. Bu özellik, orijinal metin rengine
göre, metin rengini siyah veya beyaz olarak sabitlemenizi sağlar.
Google
Google uygulamalarınızı ve hesap ayarlarınızı yönetmek için Google
ayarlarını
kullanabilirsiniz.
Ayarlar ekranında Google öğesine dokunun.
Sistem
Telefon hakkında
Cihazınız hakkında ad, durum, yazılım ayrıntıları ve yasal bilgiler gibi bilgileri
görüntüleyebilirsiniz.
Ayarlar ekranında, Sistem Telefon hakkında öğesine dokunun ve
bilgileri görüntüleyin.
Ayarlar
74
Diller ve giriş
Cihazınızın dilini ve klavye ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında Sistem Dil ve giriş öğesine dokunun.
Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
• Diller: Cihaz için uygulamak için bir dil seçin.
• Sanal klavye: Gboard, Google sesle yazma ayarlarını özelleştirmenizi
sağlar.
• Fiziksel klavye: Somut klavyeyi kullanmak klavye kısayol tuşlarını
kontrol etmek için seçin.
• Yazım denetleyici: Google Spell Checker için çeşitli seçenekleri
ayarlamanızı sağlar.
• Otomatik doldurma hizmeti: Bu seçeneği parola, adres veya kredi
kartı numarası gibi hesabınızda kayıtlı bilgilerinizi tek bir dokunuşla
girmek için etkinleştirin. Ayrıca bu seçeneği devre dışı bırakabilir,
Google Otomatik Doldurma'yı kullanabilir veya yeni bir hizmet
hesabı ekleyebilirsiniz.
• Kişisel sözlük: Ekle (+) düğmesini kullanarak kullanıcı sözlüğüne bir
kelime ekleyin.
• İşaretçi hızı: Bir fare veya dokunmatik yüzeyin işaretçi hızını
ayarlayın.
• Metin okuma çıkışı: Metinden konuşmaya çıkış için ayarları
yapılandırın.
Hareketler
Google ayarlarını Google uygulamalarınızı ve hesap ayarlarınızı yönetmek
için kullanabilirsiniz.
El hareketlerini açma veya kapatma
1 Ayarlar ekranında, Sistem Hareketler öğesine dokunun.
2 Ayarları özelleştirin.
Ayarlar
75
Tarih ve saat
Cihazınız için tarih ve saat ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında Sistem Tarih ve saat öğesine dokunun.
Ayarları özelleştirin.
Yedekleme
Google hesabı verileriniz çevrimiçi olarak yedeklenir. Telefonunuzu
sıfırlarsanız veya değiştirirseniz, hesabınızla eşitlediğiniz kişileri, etkinlikleri
ve diğer ayrıntıları geri yüklemek için yalnızca Google hesabınızda oturum
açın.
1
2
Ayarlar ekranında, Sistem Yedekleme öğesine dokunun.
Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
• Google Drive'a yedekle: Google drive yedekleme ayarlarınızı
değiştirin. Ayrıca kullanılan geçerli yedekleme hesabını kontrol
edebilir ve yeni bir yedekleme hesabı ekleyebilirsiniz.
Seçenekleri sıfırla
Ağ ve uygulama ayarları dahil olmak üzere cihazı sıfırlayabilirsiniz.
1
2
Ayarlar ekranında Sistem Seçenekleri sıfırla öğesine dokunun.
Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
• Kablosuz, mobil, Bluetooth’u sıfırla: Wi-Fi, Bluetooth ve diğer ağ
ayarlarını sıfırlayın.
• Uygulama tercihlerini sıfırla: Bir uygulama için ayarları sıfırlayın.
Uygulamada kaydedilen veriler silinmeyecektir.
• Tüm verileri sil (fabrika ayarlarına sıfırla): Cihaz için olan tüm
ayarları sıfırlayın ve verileri silin.
• Cihazınızı yeniden başlatma ve sıfırlama, üzerindeki tüm verileri siler.
Cihazınızın adını, Google Hesabını ve diğer ilk bilgileri yeniden girin.
Ayarlar
76
Güncelleme Merkezi
Zaman zaman telefonunuzda güncellemeler olabilir. Ayarlar menüsünden
güncellemeleri indirebilir ve uygulayabilirsiniz.
Ayarlar ekranında Sistem Güncelleme Merkezi öğesine dokunun.
Yönetmelik etiketleri
Düzenleyici kurum işaretleri ve ilgili bilgileri cihazınızda
görüntüleyebilirsiniz.
Ayarlar ekranında Sistem Yönetmelik etiketleri öğesine dokunun.
Ayarlar
77
05
Ek
Dil Ayarları
Cihazınız için kullanmak için bir dil seçin.
1
2
öğesine dokunun ve Ana ekranda yukarı kaydırın.
Ayarlar Sistem Diller ve giriş Diller öğesine dokunun ve bir dil
ekleyin.
Telefon yazılımı güncellemesi
Internet’ten LG Mobil telefon yazılımı güncellemesi
Bu işlevi kullanmak hakkında daha fazla bilgi için, lütfen
http://www.lg.com/common/index.jsp adresini ziyaret edin, ülkenizi ve
dilinizi seçin.
Bu özellik servis merkezini ziyaret etmek gerekmeden, rahat bir
şekilde telefonunuzdaki bellenimi Internet’ten daha yeni bir sürüme
güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için kullanılabilen
yeni bir bellenim sürümü yaptığında kullanılabilir olacaktır.
Cep telefonu bellemini güncellemesi, güncelleme işlemi sırasında
kullanıcının tam olarak dikkat etmesini gerektirir, lütfen ilerlemeden önce
her adımda tüm talimatları ve notları izlediğinizden emin olun. Güncelleme
sırasında USB kablosunu çıkarmanın cep telefonunuza ciddi zarar
verebileceğini unutmayın.
• LG, kendi tercihine bağlı olarak, sadece belirli modeller için bellenim
güncellemeleri sunma hakkını saklı tutar ve tüm cihaz modelleri için
bellenimin yeni sürümünün kullanıma sunulacağını garanti etmez.
Ek
79
Hava (OTA) yoluyla LG Cep Telefonu yazılım
güncellemesi
Bu özellik, bir USB kablosu bağlamadan OTA yoluyla rahat bir şekilde
telefonunuzun yazılımını yeni bir sürüme güncellemenize izin verir. Bu
özellik yalnızca LG cihazınız için kullanılabilen yeni bir bellenim sürümü
yaptığında kullanılabilir olacaktır.
Telefonun yazılım güncellemesini yapmak için, Sistem Güncelleme
Merkezi Yazılım güncelleme Güncelleme için şimdi kontrol.
• Telefonun dahili belleğindeki kişisel bilgileriniz (Google hesabınız ve
varsa diğer hesaplarınız ile ilgili bilgiler, sistem/uygulama verileriniz
ve ayarlarınız ve indirdiğiniz uygulamalar ve DRM lisansınız dahil)
telefonunuzun yazılımı güncellenirken kaybolabilir. Bu nedenle, LG,
telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi
yedeklemenizi önermektedir. Kişisel verilerin kaybolmasından LG sorumlu
tutulamaz.
• Bu özellik, alan veya servis sağlayıcısına bağlıdır.
Ek
80
Hırsızlığı Önleme Kılavuzu
Cihazınız sizin izniniz olmadan fabrika ayarlarına sıfırlandığında başkaları
tarafından kullanılmasını önleyecek şekilde cihazınızı ayarlayın. Örneğin,
cihazınız kaybolursa, çalınırsa veya tamamen silinirse, sadece Google
hesabınıza veya ekran kilidi bilgilerine sahip olan birisi cihazı kullanabilir.
Cihazınızı korumak için aşağıdakileri yapmanız yeterlidir:
• Ekran kilidi ayarlama: Cihazınız kaybolursa veya çalışırsa ve bir ekran
kilidi ayarlamışsanız, ekran kilidi açılmadan cihaz Ayarlar menüsü
kullanılarak silinemez.
• Google hesabınızı cihazınıza ekleme: Cihazınız tamamen silinirse ve
üzerinde Google hesabınız varsa, Google hesap bilgileriniz tekrar
girilmeden cihaz ayarlama işlemini tamamlayamaz.
Cihazınız korumalı yapıldıktan sonra, fabrika ayarlarına sıfırlamak için
ekran kilidini açmanız ya da Google hesabı bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bu,
sıfırlama işleminin siz veya güvendiğiniz biri tarafından yapılmasını sağlar.
• Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce cihazınıza eklediğiniz Google
hesabınızı ve parolanızı unutmadığınızdan emin olun. Ayar işlemi
sırasında hesap bilgilerini giremezseniz, fabrika ayarlarına sıfırladıktan
sonra cihazı hiç kullanamazsınız.
Ek
81
Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi
Bilgileri
GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında
kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini
ziyaret edin.
Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti
feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.
Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta
taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve
taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu
CD-ROM ile de sağlar.
Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir.
Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.
Yasal bilgiler
(Düzenleme Kimliği numarası, E-etiketleme vb.)
Yasal ayrıntılar için, Ayarlar Sistem Yönetmelik etiketleri bölümüne
gidin.
Ek
82
Ticari Markalar
• Telif Hakkı© 2019 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve
LG logosu, LG Group’un ve ilişkili tüzel kişiliklerinin tescilli ticari
markalarıdır.
• Google, Google Haritalar, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Takvim,
Google Dokümanlar, Google Drive, Google E-Tablolar ve diğer ilgili
markalar ve logolar Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.
• Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.nin dünyanın her yerinde geçerli tescilli
ticari markasıdır.
• Wi-Fi® ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance’ın tescilli ticari markalarıdır.
• Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.
UYGUNLUK BİLDİRİMİ
İşbu belge ile LG Electronics bu LM-X120EMW ürününün 2014/53/
EU Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu
olduğunu beyan eder.
Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:
http://www.lg.com/global/declaration
Bu ürünün uygunluğu için irtibat
bürosu
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
• Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038
V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
• Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı
olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
• Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Ek
83
Ek bilgi
Temperli cam parçalar
Bu cihazın temperli cam parçaları kalıcı değildir ve zaman içinde
yıpranabilir.
• Cihazınızın sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması
durumunda bu temperli cam hasar görebilir.
Bunun olması durumunda cihazınızı kullanmayı hemen bırakın ve LG
Müşteri Hizmetleri Merkezi ile irtibata geçin.
• Cihazınızı hasara karşı korumak için koruyucu kılıflar satın alabilirsiniz.
Bu koruyucu kılıfların LG Electronics tarafından sağlanan garanti
hizmeti kapsamında olmadığını ve güvenliğin garanti edilmediğini
lütfen unutmayın.
Ek
84
BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ
HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR
Sayın kullanıcı, bilindiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya
kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel
yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112’nci kanaldan hava taarruzlarına karşı
yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem,
sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma
özelliğine sahiptir.
Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; “Hücre Yayın” uygulamasının
içinden Hücre yayın hizmetini ve 112’nci kanalın eklenerek aktif hale
getirilmesi gerekmektedir.
Faydalı Bilgiler
NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ
• Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.
Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede
bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:
• Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
• Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
• Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
• Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana
gelebilir.
Ek
85
Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün
Temizliğine İlişkin Bilgiler:
• Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere
maruz bırakılmamalıdır.
• Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parça temin süresi.)
Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün
Temizliğine İlişkin Bilgiler:
• Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere
maruz bırakılmamalıdır.
• Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine
getirebilmesi icin gerekli yedek parça temin süresi.)
Tüketicinin Seçimlilik Hakları:
• Tüketiciler tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan
doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili şikâyet ve itirazları konusundaki
başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine
yapabilirler.
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11 inci maddesi gereğince,
malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu
talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Ek
86
• Tüketici, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından
onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar
arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya
tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci
maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
ÜRETİCİ FİRMA:
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
TEL: 82-2-3777-1114
Teknik özellikler
İşlemci
Taşıyıcı
Mediatek MT6739 Quad-Core CPU(1.5GHz Quad core)
2G (GSM/GPRS/EDGE)
3G (HSPA+ Downlink 42.2Mbps / Uplink 5.76Mbps)
Ekran
Kamera
Ek
4.5G (LTE Cat 4 Downlink 150Mbps /Uplink 50Mbps)
5.45” FWVGA+ (960x480 / 197 ppi)
Arka 8MP Normal (AF) + Ön 5MP
87
Veri aktarımı kılavuzu
• LG cihazları veya LG cihazı ile üçüncü taraf cihaz arasında
aktarılabilecek veriler için aşağıdaki tabloya göz atın.
LG cihazı
Tip
Öğe ayrıntıları
→
LG cihazı
Üçüncü
tarafı
Android
cihazı
→
iOS cihazı
→
LG cihazı
LG cihazı
Kişisel
veriler
Kişiler, cihazlar, arama
günlükleri, takvim, ses
kayıtları
Notlar
Alarmlar
Medya
verileri
Ekran
ayarları
○
X
○
X
X
○
○
○
Ana ekranı ayarları
(klasörler ve widget’lar)
○
X
X
Kilit ekranı ayarları (ekran
kilit ayarları hariçtir)
○
X
X
İndirilen uygulamaların
kişisel verileri
Genel sertifika
Diğerleri
○
○
○
Fotoğraflar, videolar,
şarkılar, belgeler
İndirilen uygulamalar
Uygulamalar
○
Ayarlar (Wi-Fi,
Bluetooth, Aramalar, ses
ve bildirimler, erişilebilirlik,
pil)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
• Yazılım sürümü, uygulama sürümü, işletim sistemi, üretici veya hizmet
sağlayıcının ilkelerine bağlı olarak bazı veriler aktarılamayabilir.
Ek
88
Ek
Desteklenen Bantlar
Tx Çıkış gücü
GSM 900
34.0 dBm
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
89
Eski cihazınızın atılması
1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer
tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha
edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından
kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü
satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve
elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. A
tık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel
olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
u işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki
3. B
tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme
sebebiyet verebilir.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur
5. E
ski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen
belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
(www.lg.com/global/recycling)
Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi
1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum,
%0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg),
kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel
makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde
imha edilmelidir.
3. E
ski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve
insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. E
ski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha
ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet
merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.
Ek
90
SSS
Bu bölümde cihazınızı kullanırken karşılaşabileceğiniz birtakım sorunlar
listelenmektedir. Bazı sorunlar servis sağlayıcınızı aramanızı gerektirebilir,
ancak çoğunu kendiniz kolayca onarabilirsiniz.
Cihaz aşırı ısınıyor
Cihaz, kullanılıyorken aşırı ısınıyor.
Aşağıdaki durumlarda, pil kullanımı artar ve cihaz aşırı ısınabilir:
• Cihazı ilk kez açtığınızda veya veri yedeklemesi yapıyorken
• Birden çok uygulamayı eş zamanlı olarak çalıştırıyorken
-- Geri planda birden çok uygulama çalışıyor iken
-- Bir video araması yapıyor veya video kaydediyorken aynı zamanda
büyük dosyalar indiriyorken
• Yüksek güç gerektiren özellikleri kullanırken
-- İnternetten video yayını izliyorken veya uzun bir video kaydediyorken
-- Yüksek güç gerektiren oyunları uzun süre oynadığınızda
-- Cihazı uzun süre maksimum ekran parlaklığında kullandığınızda
• Çok fazla mobil veri kullandığınızda
-- Wi-Fi hotspot veya internet paylaşımını kullandığınızda
-- Veriyi birden çok hesapta eş zamanlı olarak senkronize ederken
Ek
91
• Diğer durumlar
-- Yurtdışında dolaşım sırasında
-- Zayıf sinyalli veya sinyalin olmadığı alanlarda cihazı kullanırken
-- Cihazı hasarlı veya yabancı maddelerle kirlenmiş bir şarj cihazı/USB
kablo portu ile cihazı şarj ediyorken
• Özellikler ve uygulamalara bağlı olarak aşağıdaki durumların bazıları
geçerli olmayabilir.
Cihaz şarj işlemi sırasında aşırı ısınıyor.
• Cihaz ve şarj cihazı şarj işlemi sırasında ısınabilir. Kablosuz şarj veya
hızlı şarj sırasında cihaz daha da fazla ısınabilir. Pil sıcaklığının belirli bir
seviyenin üzerine çıkması halinde, cihaz şarj işlemini durdurabilir.
-- Şarj cihazını cihazdan ayırın ve var olan tüm çalışan uygulamaları
kapatın. Cihazı şarj etmeden veya bir uygulama çalıştırmadan önce
soğumasına izin verin.
-- Şarj cihazı/cihazın alt kısmındaki USB kablo bağlantı noktası
ısınıyorsa, en yakın LG Müşteri Hizmetleri Merkezini ziyaret edin.
Cihazın aşırı ısınması nasıl çözülür
• Herhangi bir çalışan uygulama veya özellik varsa bunları kapatın,
cihazın soğumasına izin verin.
• Yazılımı her zaman en son sürümüyle güncellediğinizden emin olun.
• Kullanmadığınızda Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi özellikleri kapatın.
• Kullanmadığınız uygulamaları kapatın.
• Cihazı maksimum ekran parlaklığında kullanıyorsanız, parlaklığı azaltın.
• Cihazın uzun bir süre boyunca ısınıyor olması halinde, cihazı kullanmaya
bir süre ara verin. Cihazın ısınmaya devam etmesi durumunda en yakın
LG Müşteri Servis Merkezine götürün.
Ek
92
Cihaz aşırı ısındığında kullanım sınırlamaları
Kullanırken veya şarj ederken cihazın ısınması durumunda, bazı özellikler,
uygulamalar, hatta cihazın kendisi kapatılmış hale getirilebilir.
Bu işlem, bu özelliği destekleyen cihazlar için normal bir işlemdir.
• Cihaz sıcaklığının belirli bir seviyenin üzerine çıkması halinde, bir uyarı
mesajı görüntülenecektir.
-- Yüksek güç gerektiren oyunlar oynuyor, videolar kaydediyor veya
büyük dosyalar yüklüyorsanız, cihaz uzun bir süre boyunca ısınma
durumu yaşayabilir. Bu durumda otomatik kapatmayı bildirecek bir
uyarı görüntülenir.
Cihazı kapalı hale getirin veya çalışan uygulamaları veya özellikleri
kapatın ve cihazın soğumasına izin verin.
• Cihazın soğuması için ekran parlaklığı ve işletim hızı sınırlandırılabilir.
Çalışan herhangi bir uygulama veya özellik yavaşlayabilir veya durabilir.
Cihaz şarj işlemini durdurabilir.
SIM kartı hatası
SIM kartının doğru takıldığından emin olun.
Ağ bağlantısı yok veya ağ bağlantısı kesildi
Sinyal zayıf. Bir pencerenin yakınına veya açık bir alana geçin.
Operatör ağının dışındasınızdır. Konumunuzu değiştirin ve ağı kontrol edin.
Çağrılar kullanılamıyor
Yeni şebeke yetkili değil.
Arayan numara için çağrı engelleme yapmadığınızdan emin olun.
Aradığınız numara için çağrı engelleme yapmadığınızdan emin olun.
Cihaz açılamıyor
Pil tamamen bittiğinde cihazınız açılmaz.
Cihazı açmadan önce pili tam olarak şarj edin.
Ek
93
Şarj hatası
Cihazın normal sıcaklıkta şarj edildiğinden emin olun.
Şarj aletini ve cihazla bağlantısını kontrol edin.
Yalnızca kutuda bulunan ve LG tarafından onaylanan aksesuarları kullanın.
Pil, ilk satın alındığı zamana göre daha hızlı azalır
Cihaz veya pil çok soğuk ya da çok sıcak ortamlara maruz kaldığında pil
ömrü azalabilir.
GPS, oyunlar ya da internet gibi bazı özellikleri veya uygulamaları
kullandığınızda pil tüketimi artar.
Pil, tükenebilen bir malzemedir ve pil ömrü zamanla kısalır.
Kamerayı başlatırken hata mesajı görüntüleniyor
Pili şarj edin.
Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan silerek bellekte yer
açın.
Cihazı yeniden başlatın.
Bu ipuçlarını denedikten sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız bir LG
Electronics Hizmet Merkezi ile iletişime geçin.
Fotoğraf kalitesi kötü
Bulunduğunuz ortama ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine göre
fotoğraflarınızın kalitesi değişebilir.
Karanlık bir alanda, iç mekanda veya gece fotoğraf çekiyorsanız
görüntülerde kumlanma olabilir ya da görüntülere odaklama
yapılamayabilir.
Sorun yaşıyorsanız seçenekleri sıfırlayın.
Ek
94
Dokunmatik ekran yavaş veya hatalı şekilde yanıt
veriyor
Dokunmatik ekrana bir ekran koruyucusu veya isteğe bağlı aksesuarlar
takarsanız dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
Dokunmatik ekrana dokunurken elinize eldiven giydiyseniz, elleriniz
temiz değilse veya ekrana ucu sivri nesnelerle ya da parmak uçlarınızla
dokunuyorsanız dokunmatik ekran arızalanabilir.
Dokunmatik ekran nemli ortamlara veya suya maruz kaldığında
arızalanabilir.
Geçici yazılım hatalarını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
Dokunmatik ekran çizilmişse veya hasarlıysa bir LG Electronics Hizmet
Merkezi’ni ziyaret edin.
Kapanıyor veya donuyor
Cihazı yeniden başlatma
• Cihazınız donuyor veya kapanıyorsa uygulamaları kapatmanız veya
cihazı kapatıp açmanız gerekebilir.
Önyükleme gerçekleştirme
• Ekran donarsa veya düğmeler, dokunmatik ekran ya da cihaz artık yanıt
vermiyorsa cihazı sıfırlamak için yazılımdan sıfırlama yapılabilir.
• Cihazınızda yazılımdan sıfırlama yapmak için cihaz yeniden başlatılana
kadar Ses Azaltma ve Güç tuşlarını basılı tutun.
Ek
95
Cihazı sıfırlama
• Sorununuz yukarıdaki yöntemlerle çözülmezse cihazı fabrika verilerine
sıfırlayın.
• Ayarlar ekranında, Sistem Seçenekleri sıfırla Tüm verileri sil
(fabrika ayarlarına sıfırla)
-- Bu metod, cihaz içinde olan tüm ayarları sıfırlar ve verileri siler.
Fabrika verilerine sıfırlama işlemi gerçekleştirmeden önce cihazınızda
depolanan tüm önemli verilerin kopyasını almayı unutmayın.
-- Google Hesabı kaydettiyseniz cihaz sıfırlandıktan sonra aynı Google
Hesabıyla oturum açmanız gerekir.
Bluetooth cihazı bulunmadı
Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin
etkinleştirildiğinden emin olun.
Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth menzili (10
m) içerisinde olduğundan emin olun.
Yukarıdaki ipuçları sorununuzu çözmezse bir LG Electronics Hizmet
Merkezi ile iletişime geçin.
Cihaz bir bilgisayara bağlandığında bağlantı kurulmuyor
Kullandığınız USB kablosunun cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.
Doğru sürücünün bilgisayarınıza yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan
emin olun.
İndirilen uygulama çok sayıda hataya neden oluyor
Uygulamada sorunlar var.
Uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin.
Ek
96
Yetkili Servisler
Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.
Servis adresleri
Servis Adı
ADRES
Telefon Numarası
ADRA BİLGİSAYARTUNCELİ
MOGULTAY MAH. ATA SOK. YILDIZ
İŞHANI NO:15 Merkez/Tunceli
0 428 213 34 22
ATEŞ ELEKTRONİKEDİRNE
1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD.
ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3 Edirne
0284 235 34 43-0284 235
34 44 -18
AYES ELEKTRONİK-İZMİR
ANKARA CAD. NO:189/2A
MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR
0 232 339 25 27-0549 339
25 27
BALABAN-MANİSA
PEKER MAH.1714 SOK N :19 -B
Merkez/Akhisar
0 236 232 11 89
CELAL BAYER-
ŞAİRNABİ MAH. RECEP TAYYİP
ERDOĞAN BULV. ABUZEROĞLU APT.
ŞANLIURFA
0 414 312 15 16
ALTI NO:8/C Merkez/Ş.Urfa
CENGİZ ÇALIŞKANTEKİRDAĞ
Rumeli Mah.Şinasi Kurşun Cad.Rumeli
C Blok 111-1A ÇORLU/TEKİRDAĞ
0 282 654 15 51
CEZAYİRLİ-DENİZLİ
TOPRAKLIK MAH. 619 SK. NO:97/A
AY APT Denizli
0 258 262 13 13- 0 258
261 83 83
ALAÇAM-AYDIN
ORTA MAHALLE SELANİK CADDESİ
NO 15 EFELER/AYDIN
0 256 226 12 11
DATATEKNİK-ADANA
BEYAZEVLER MAH. BEYAZEVLER
CAD..NO:18-19-20 YETERLER 1
Apt. Zemin Kat Merkez/Adana
0322 234 65 43
EVSER ELEKTRONİK
HAMİDİYE MAHALLESİ.SERDAR
SK.NO:20/22 KAĞITHANE/İSTANBUL
0212 444 06 79
GÜNAYDIN KARDEŞLERTRABZON
AYDINLIK EVLER MAH HASANPAŞA
CAD 609 NOLU SOK. N:11/A
TRABZON
0 462 228 10 25 - 0 462
333 99 33
KAFKAS ELEKTRONİKBAHÇELİEVLER
BAHÇELİEVLER MAH: HAREKET
ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
0 212 556 65 43- 0 212 677
65 43-0 212 554 65 43
KAFKAS ELEKTRONİKESENYURT
Mevlana Mah.Yıldırım beyazıt cad. Yeni
eser sitesi.C blok dükkan 3 Esenyurt
0 212 556 65 43- 0 212 677
65 43-0 212 554 65 43
Servis Adı
ADRES
Telefon Numarası
MAHSUM USDİYARBAKIR
KURT ISMAILPAŞA 7. SOK.
GENÇKALAN APT. ALTI NO:9 ŞUBE
KAYAPINARDAKİ:DİCLE BULVARI 200
SOKAK MAHMUT BEY SİTESİ C BLOK
Merkez/Diyarbakır
0 412 224 39 79 - 0 412 228
73 73 - 0 412 223 68 69
MEHMET ENGÜR-KONYA
MERKEZ:KUMKÖPRÜ MAH.FETİH
CAD. NO:299/B--KARATAY/KONYA
0 332 245 00 80
MEVLÜDE ESENSAMSUN
BAHÇELI EVLER MAH. YÜZYIL BULV.
NO:273 İLKADIM/SAMSUN
0 362 231 03 13 - 0362 231
0323 - 0 549 231 03 13
MTV ELEKTRONİKİSTANBUL
ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A ümraniye:0 216 365 54 20
Ümraniye/İstanbul
üsküdar:0 216 343 52 42
PİKSEL İÇ VE DIŞ
TİCARET-KONYA
MURADIYE MAHALLESI AHMET
OZCAN CADDESI 100/B (Mustaş
Menekşe sitesi altı) Meram/Konya
0 332 235 15 43
PLATİN ELEKTRONİKBATMAN
MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADDESİ
1110 SOK NO : 54 Batman
0 488 214 65 43
ŞENGÜLLER-İSTANBUL
AYDINEVLER MAH.İNÖNÜ CAD.
GÖKÇE SK. No:11 Küçükyalı / Maltepe
/ İstanbul
0 216 587 33 33
TAYFUN ELEKTRONİK
KERNEK MH İPEK CD MISTOĞLU APT
ALTI NO 9/A Merkez/Malatya
0 422 325 96 96
ÜNAL ŞENSÖYLER
DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN
İNCİOGLU CAD.NO; 38/A Merkez/G.
Antep
0 342 215 15 78-0 342 215
75 79-0342 215 1222
0 342 215 12 23
YILDIRIM ELEKTRONİKANTALYA
KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ
NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA
0242 244 02 42 - 0242 241
30 85- 0242 242 81 23
About this user guide
ENGLISH
Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user
guide before using the device for the first time to ensure safe and proper
use.
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed
only for this device and may not be compatible with other devices.
• Descriptions are based on the device default settings.
• Default apps on the device are subject to updates, and support for
these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any
questions about an app provided with the device, please contact an
LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant
service provider.
• Modifying the device’s operating system or installing software from
unofficial sources may damage the device and lead to data corruption
or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and
void your warranty.
• Some content and illustrations may differ from your device, depending
on the area, service provider, software version, or OS version, and are
subject to change without prior notice.
• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with
your device are licenced for limited use. If you extract and use these
materials for commercial or other purposes, you may be infringing
copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of
media.
• Additional charges may incur for data services, such as messaging,
uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid
additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact
your service provider to obtain additional details.
1
Instructional notices
WARNING: Situations that could cause injury to the user and third
parties.
CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the
device.
NOTE: Notices or additional information.
About this user guide
2
Table of contents
5
Guidelines for safe and efficient use
01
Custom-designed
Features
13
Basic Functions
17
19
20
23
23
Touch screen
Home screen
Screen lock
Taking screenshots
Copy and Paste
Do not disturb
Google Assistant
02
16
25
28
34
35
36
36
Product components and
accessories
Parts overview
Turning the power on or off
Installing the SIM card and
memory card
Removing the memory card
Battery
03
Useful Apps
38
39
40
44
45
49
52
54
56
Installing and uninstalling apps
App Shortcuts
Phone
Messaging
Camera
Photos
Contacts
Clock
Google apps
3
04
05
Settings
Appendix
59
59
65
67
68
69
70
71
71
72
72
74
74
79
79
81
82
Settings
Network & Internet
Connected devices
Apps & notifications
Battery
Display
Sound
Storage
Security & location
Accounts
Accessibility
Google
System
Table of contents
82
83
83
83
84
Language Settings
Phone software update
Anti-Theft Guide
Open Source Software Notice
Information
Regulatory information
(Regulation ID number,
E-labeling, etc.)
Trademarks
DECLARATION OF
CONFORMITY
Contact office for compliance of
this product
More information
4
Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be
dangerous or illegal.
Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a
fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength,
cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to
help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be
accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device
for repair.
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This device has been designed to comply with applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that
include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of
age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the device transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG device
models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to
radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.717 W/kg
(10 g) and when worn on the body is 1.343 W/kg (10 g).
5
• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use
position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body.
When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should
not contain metal and should position the product at least 5 mm away from
your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a
quality connection to the network. In some cases, transmission of data files
or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the
above separation distance instructions are followed until the transmission is
completed.
Product care and maintenance
• Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee
any damage or failure which is caused by third party accessories.
• Some contents and illustrations may differ from your device without prior
notice.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
• Repairs under warranty, at LG’s discretion, may include replacement parts
or boards that are either new or reconditioned, provided that they have
functionality equal to that of the parts being replaced.
• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal
computers.
• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
• Switch off the device in any area where you are required to by special
regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect
sensitive medical equipment.
• Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause
an electric shock and can seriously damage your device.
• Do not charge a handset near flammable material as the handset can become
hot and create a fire hazard.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as
benzene, thinner or alcohol).
• Do not charge the device when it is on soft furnishings.
Guidelines for safe and efficient use
6
• The device should be charged in a well ventilated area.
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
• Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
• Do not expose the device to liquid or moisture.
• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.
• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass.
Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the
warranty.
• Your device is an electronic device that generates heat during normal operation.
Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation
may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your
device during or immediately after operation.
• If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not
attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such
as an oven, microwave or hair dryer.
• The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your
device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered
under your warranty.
• A mobile device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin
contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device
to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user’s body.
• Prevent dust of any other foreign substances from getting into the Charger/
USB cable port. It may cause heat or fire.
• Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not
use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the
liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from
receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.
Guidelines for safe and efficient use
7
Efficient device operation
Electronics devices
All devices may receive interference, which could affect performance.
• Do not use your device near medical equipment without requesting permission.
Please consult your doctor to determine if operation of your device may
interfere with the operation of your medical device.
• Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space
between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the
pacemaker.
• This device may produce a bright or flashing light.
• Some hearing aids might be disturbed by devices.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
• Use your device in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing
your device to extremely low or high temperatures may result in damage,
malfunction, or even explosion.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.
• Do not use a hand-held device while driving.
• Give full attention to driving.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions
so require.
• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed
or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious
injury due to improper performance.
• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume
is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of
particular importance when near roads.
Guidelines for safe and efficient use
8
Avoid damage to your hearing
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume
levels for long periods.
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long
periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the
handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set
to a reasonable level.
• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people
speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are
listening to.
• Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause
hearing loss.
Glass Parts
Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is
dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do
not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced
by an authorised service provider.
Blasting area
Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow
any regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
• Do not use your device at a refueling point.
• Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same
compartment of your vehicle as your device or accessories.
Guidelines for safe and efficient use
9
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn your device off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission from the crew.
Children
Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small
parts which may cause a choking hazard if detached.
Emergency calls
Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should
never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local
service provider.
Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the
battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery.
• Keep the metal contacts of the battery clean.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise
usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity,
such as in the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery
performance.
• Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used
batteries according to the instructions.
• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer for assistance.
Guidelines for safe and efficient use
10
• Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged
to save unnecessary power consumption of the charger.
• Actual battery life will depend on network configuration, product settings,
usage patterns, battery and environmental conditions.
• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or claws, come
into contact with the battery. This could cause a fire.
Securing personal information
• Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or
misuse of sensitive information.
• Always back up important data while using the device. LG is not responsible for
any data loss.
• Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device
to prevent any misuse of sensitive information.
• Read the permission screen carefully while downloading applications.
• Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to
your personal information.
• Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your
personal information, ask your service provider to delete or change your account
information.
• If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure
your personal information.
• Do not use applications from unknown sources.
Notice for Battery replacement
• For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG
Electronics service point or dealer for assistance.
• Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
• Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage
to your device.
Guidelines for safe and efficient use
11
01
Custom-designed
Features
Google Assistant
Google Assistant overview
You can launch or use desired apps with your voice.
• To use this feature, first connect to the network and sign in to your
Google Account.
• This feature may not work properly or voice recognition accuracy may
decrease in areas where Wi‑Fi or mobile network signal strength is
weak.
Launching Google Assistant
1 Press and hold from the Home screen to launch Google Assistant.
2 Tap CONTINUE.
3 Follow the on-screen instructions and say “Ok Google”.
• The device saves your voice data for recognition.
• When a similar voice or your recorded voice is used, the screen may be
unlocked.
• You need to unlock the device by using the specified method after
failing to unlock the device with voice recognition. See Setting a screen
lock for details.
Custom-designed Features
13
Launching Google Assistant with your voice
1 Say “Ok Google” when the screen is turned off or locked.
2 Say a command or question when “Hi, how can I help?” appears on
the screen.
Launching Google Assistant from the Home
screen
1 Touch and hold on the Home screen.
2 Say a command or question when “Hi, how can I help?” appears on
the screen.
• Voice recognition accuracy may decrease if you speak with an unclear
voice or in a noisy place. When you use the voice recognition feature,
increase its accuracy by speaking with a clear voice in a quiet place.
Custom-designed Features
14
02
Basic Functions
Product components and
accessories
The following items are included with your device.
• Device
• USB cable
• Charger
• Quick Start Guide
• Ejection pin
• The items described above may be optional.
• The items supplied with the device and any available accessories may
vary depending on the area and service provider.
• Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made
by other manufacturers may affect your device’s call performance or
cause malfunctions. This may not be covered by LG’s repair service.
• Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your
device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered
glass may be damaged. If this happens, stop using your device
immediately and contact an LG Customer Service Centre.
• If any of these basic items are missing, contact the dealer from which
you purchased your device.
• To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
• Some items in the product box are subject to change without notice.
• The appearance and specifications of your device are subject to change
without notice.
• Device specifications may vary depending on the area or service provider.
Basic Functions
16
Parts overview
Front camera lens
LED lamp
Nano-SIM/Memory card
tray
Google Assistant button
Earpiece
Proximity/Ambient light
sensor
Volume keys (+/-)
Power/Lock key
Touch screen
Charger/USB cable port
Microphone
Flash
Stereo headset jack
Rear camera lens
Speaker
Microphone
Basic Functions
17
Do NOT attempt to remove the back cover.
This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the
back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which
could cause overheating, fire, and injury.
• Proximity/Ambient light sensor
-- Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the
screen and disables touch functionality when the device is in close
proximity to the human body. It turns the screen back on and enables
touch functionality when the device is outside a specific range.
-- Ambient light sensor: The ambient light sensor analyzes the ambient
light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
• Volume keys
-- Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
-- While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo.
To take continuous photos, press and hold the Volume key.
• Power/Lock key
-- Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
-- Press and hold the key when you want to select a power control
option.
• Google Assistant button
-- Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get
things done while on-the-go. To get started, just tap the Google
Assistant button on the side of the phone. Press and hold the key to
quickly talk to your Assistant.
-- Activate Google assistant. See the Google Assistant for details.
Basic Functions
18
• Some functions may be restricted for access, depending on the device
specifications.
• Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may
damage the touch screen.
• Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity
sensor.
• If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen
or buttons may not function properly.
Turning the power on or off
Turning the power on
When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.
• When the device is turned on for the first time, initial configuration
takes place. The first booting time for the smart phone may be longer
than usual.
Turning the power off
Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.
Basic Functions
19
Restarting the device
When the device is not working properly or does not respond, restart it by
following the instructions below.
1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at
the same time until the power is turned off.
2 When the device is restarted, release the key.
Power control options
Press and hold the Power/Lock key, then select an option.
• Power off: Turn the device off.
• Restart: Restart the device.
• Screenshot: You can take screenshots of the current screen you are
viewing.
Installing the SIM card and
memory card
Insert the SIM card from your mobile service provider and the separately
purchased memory card into the device.
• Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.
Basic Functions
20
1 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out
the card tray from the device.
2 Place the SIM card or memory card on the card tray and then insert
the card tray into the device in the direction of the arrow.
Memory card (optional-sold separately)
SIM card
Basic Functions
21
• This device supports only Nano SIM cards.
Nano
Micro
Standard
• For problem-free performance, it is recommended to use the phone
with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card
supplied by the service provider.
• Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other
issues caused by loss or transfer of a SIM card.
• Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
• When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray
correctly.
• When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally
in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card
placed on the card tray does not move out of its position.
• Insert the SIM card with the gold-coloured contacts facing downwards.
• Be sure to insert the SIM card into the device by following the
instructions in the user manual.
• If you insert or remove the card tray from the device, be careful not to
let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or
card is inserted into the device, your device may get damaged.
• Memory card is an optional item.
• Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card
lifespan.
• Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you
use an incompatible card, it may damage the device or the memory card,
or corrupt the data stored in it.
Basic Functions
22
Removing the memory card
Unmount the memory card before removing it for safety.
1 Tap and swipe up on the Home screen.
2 Tap Settings Storage .
3 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out
the card tray from the device.
4 Remove the memory card from the card tray.
5 Insert the card tray back into the slot.
• Do not remove the memory card while the device is transferring or
accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or
may damage the memory card or the device. LG is not responsible for
losses that result from the abuse or improper use of memory cards,
including the loss of data.
Battery
Charging the battery
Before using the device, fully charge the battery.
Charging cable terminal
Basic Functions
23
• Do not use the external terminal, charging cable or gender for the
device in presence of moisture. This may cause fire, electric shock,
injury, or device malfunction. If there is moisture, stop using the device
immediately and remove the moisture completely.
• Make sure to use the USB cable provided with your device.
• Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging
the battery with a third-party charger may cause the battery to explode
or may damage the device.
• Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not
remove the embedded battery.
• Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the
device, stop charging it.
• Remove the charger from the power socket after the device is fully
charged. This prevents unnecessary power consumption.
• Another way to charge the battery is by connecting a USB cable
between the device and a desktop or laptop computer. This may take a
longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
• Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain
the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.
Precautions when using the device
• Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB
cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not
cover the use of third party accessories.
• Failure to follow the instructions in this guide and improper use may
damage the device.
Basic Functions
24
Using the battery efficiently
Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions
running simultaneously and continuously.
Cancel background operations to increase battery life.
To minimise battery consumption, follow these tips:
• Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using
them.
• Set the screen timeout to as short a time as possible.
• Minimise the screen brightness.
• Set a screen lock when the device is not used.
• Check the battery level while using any downloaded apps.
Touch screen
You can familiarise yourself with how to control your device by using
touch screen gestures.
Tapping
Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.
Basic Functions
25
Touching and holding
Touch and hold for several seconds to display a menu with available
options.
Double-tapping
Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.
Dragging
Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger
to another location in a controlled motion. You can use this gesture to
move an item.
Basic Functions
26
Swiping
Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing.
You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos,
screens, and more.
Pinching and spreading
Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in,
spread your fingers apart.
• Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might
damage the touch sensor.
Basic Functions
27
• A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic,
metallic or conductive material.
• If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the
screen may not be visible, depending on your position. Use the device
in a shady location or a location with an ambient light that is not too
bright and bright enough to read books.
• Do not press the screen with excessive force.
• Gently tap with your fingertip on the option you want.
• Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or
by using the tip of your fingernail.
• Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
• The touch screen may not function properly if a screen-protective film
or accessory purchased from a third party store is attached to the
device.
• Displaying a static image for extended periods of time may result in
after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying
the same image for a long time when you do not use the device.
Home screen
Home screen overview
The Home screen is the starting point for accessing various functions
and apps on your device. Tap on any screen to directly go to the Home
screen.
You can manage all apps on the App page. Tap and swipe up on the
Home screen to view all installed apps.
Basic Functions
28
Home screen layout
You can view all apps and organise widgets and folders on the Home
screen.
Status bar
Google Search widget
Quick access area
Home touch button
• The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user
settings, software version or service provider.
• Status bar: View status icons, the time and the battery level.
• Google Search widget: Type or speak to pull open Google Search.
• Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that
they can be accessed from any Home screen canvas.
• Home touch button
-- : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up
windows.
-- : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch
and hold.
-- : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the
list.
Basic Functions
29
Status icons
When there is a notification for an unread message, calendar event or
alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check
your device’s status by viewing notification icons displayed on the status
bar.
Data is being transmitted over the network
Alarm is set
Vibrate mode is on
Battery level
Airplane mode is on
Missed calls
Wi-Fi is connected
Mute mode is on
Hotspot is on
• Some of these icons may appear differently or may not appear at all,
depending on the device’s status. Refer to the icons according to the
actual environment and area in which you are using the device and your
service provider.
• Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.
Basic Functions
30
Notifications panel
You can open the notifications panel by dragging the status bar
downward on the main screen.
• To open the quick access icons list, drag the notifications panel
downwards.
• To rearrange, add, or remove icons, tap .
• If you touch and hold the icon, the settings screen for the
corresponding function appears.
• You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the
notifications panel while the screen is locked to quickly access the
desired features.
Basic Functions
31
Switching the screen orientation
You can set the screen orientation to automatically switch according to
the device’s physical orientation.
On the notification panel, tap and activate Auto-rotate from the quick
access icon list.
You can also go to Settings Display Advanced and activate Autorotate screen.
Basic Functions
32
Editing the Home screen
On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the
desired action from below.
• To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of
the Home screen, then select Shortcuts.
• To change wallpapers, touch and hold on a blank area of the Home
screen, then select Wallpapers.
You can also go to Settings Display Advanced Wallpaper.
• To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area
of the Home screen, then select Home settings.
Moving apps on the App page
On the App page, touch and hold an app, then drag it to another location.
• To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch
and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
• To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the
Home screen.
Basic Functions
33
Using folders from the Home screen
Creating folders
On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another
app.
• A new folder is created and the apps are added to the folder.
Editing folders
On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.
• To edit the folder name tap Unnamed Folder.
• To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and
release it.
• To remove an app from the folder, touch the app and drag it to outside
the folder. If the removed app is the only one app that existed in the
folder, the folder is removed automatically.
Screen lock
Screen lock overview
Your device’s screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock
key. This also happens after the device is left idle for a specified period of
time.
If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home
screen appears immediately.
To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a
screen lock.
• A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen
and reduces battery consumption. We recommend that you activate the
screen lock while not using the device.
Basic Functions
34
Setting a screen lock
There are several options available for configuring the screen lock settings.
1 Tap and swipe up on the Home screen.
2 Tap Settings Security & location Screen lock and then select the
method you prefer.
3
Customise the following settings:
• None: Deactivate the screen lock function.
• Swipe: Swipe on the screen to unlock the screen.
• Pattern: Draw a pattern to unlock the screen.
• PIN: Enter a numeric password to unlock the screen.
• Password: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
• If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is
blocked for 30 seconds.
Taking screenshots
You can take screenshots of the current screen you are viewing.
Via a shortcut
Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the
same time for at least two seconds.
Or
Press and hold the Power/Lock key, then tap Screenshot.
• Screenshots can be viewed from the Screenshots folder in the
Photos.
Basic Functions
35
Copy and Paste
You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the
same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.
1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
2 Drag / to specify the area to copy or cut.
3 Select either Cut or Copy.
• Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
4 Touch and hold the text input window, then select Paste.
• If there is no item that has been copied or cut, the Paste option will not
appear.
Do not disturb
To turn off some or all sounds, swipe the status bar down with your
fingers and tap Do not disturb.
Basic Functions
36
03
Useful Apps
Installing and uninstalling apps
Installing apps
Access an app store to search and download apps.
• You can use Play Store or the app store provided by your service
provider.
• Some app stores may require you to create an account and sign in.
• Some apps may charge fees.
• If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending
on your pricing plan.
Uninstalling apps
Uninstall apps
To remove an app from a home screen page, touch and hold the app, then
drag it to Remove. The app isn’t removed from your phone, just the home
screen.
To remove an app from your phone, touch and hold the app, then drag it
to Uninstall.
To disable an app or force it to stop running, go to Settings Apps &
notifications, then select the app.
Uninstalling apps from the app store
To uninstall an app, access the app store from which you download the
app and uninstall it.
Useful Apps
38
Installing and uninstalling apps during the
setup
When you turn on the device for the first time, you can download
recommended apps.
You can skip to the next step without installation.
App Shortcuts
On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message,
Camera and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily
through App Shortcuts.
• This feature is available only on some apps.
Useful Apps
39
Phone
Calls
Dial contacts, speed dial numbers, recent calls, or numbers, and search, all
from one app.
Find it: .
• To call a contact or recent call, tap it.
• To open the dialpad, tap . Enter a number, then tap to call it.
See recent calls.
Open the dialpad to dial a
number.
See all your contacts.
Useful Apps
40
Tips & tricks
• During a call: Your touchscreen goes dark to avoid accidental touches.
To wake it up, move it away from your face or press the Power/Lock
key.
• Multi-task: While you’re on a call, tap to hide the call screen and
look up a phone number, address, or open other apps. To reopen the
call screen, swipe the status bar down and tap On-going call.
• Contacts: To search your contacts, tap .
• Favourite contact: Have someone you call all the time? Touch and hold
an empty spot on the home screen, tap Widgets, then touch and hold
the Direct dial widget. Drag it to your home screen, then select the
contact. Tap the widget to dial the person.
• Voicemail: appears in the status bar when you have new voicemail.
, then touch and hold 1.
To hear it, tap
Make calls
When you make a call, you have options:
• Tap to see your recent calls, groups, and frequently-called contacts.
Select a contact or number to call it.
• To dial a number, tap , enter a number, then tap to call it.
• To enter the international dialing code (+), touch and hold 0. To add a
pause or wait after numbers, tap .
Useful Apps
41
Answer & end calls
Answer a call: When your phone is locked, swipe up.
When the phone is unlocked, tap ANSWER.
Ignore a call: When your phone is locked, swipe down.
When the phone is unlocked, tap DECLINE.
You can also press a volume button to silence the ringer.
. Select a
• Respond with a text: When your phone is locked,
message to immediately send it.
• End a call: Tap .
• During a call: Tap on the call screen to mute the call. To hide the
call screen, tap . To reopen it, swipe the status bar down and tap
On-going call.
•
•
•
•
• When you hold your phone to your ear, the touchscreen goes dark to
avoid accidental touches. When you move the phone away from your
ear, the screen lights up again.
• Don’t use covers or screen protectors (even clear ones) that cover the
proximity sensor above the touchscreen.
Recent calls
View your calls (with newest first), and then call, text, or store them:
.
Find it:
• To return a call, tap next to the caller’s name or number.
• To send a text message, store the number, or other options, tap the
caller’s picture.
• To remove an entry from the call log, tap the name or number, then tap
.
Call details
Call history, then tap
Clear call history.
• To clear the list, tap
Useful Apps
42
3-way calls
During a call, you can start another call, switch between them, or join
them in a 3-way call:
• To answer a second call, swipe up.
• The first call goes on hold if you answer the second call. To switch
between calls, tap .
• To dial a second call, tap , enter a number, then tap to call it.
The first call goes on hold when you tap . To join the calls after the
second call answers, tap .
Your phone number
Find it: Go to Settings System About phone SIM status Phone
number on SIM.
Emergency calls
• Your service provider programs one or more emergency phone numbers
you can call under any circumstances, even when your phone is locked.
Emergency numbers vary by country. Your pre-programmed emergency
number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency
call cannot be placed due to network, environmental, or interference
issues.
1 Tap
(if your phone is locked, drag
EMERGENCY).
up to unlock it, then tap
2 Enter the emergency number.
3 Tap to call the emergency number.
Useful Apps
43
Messaging
Sending a message
You can create and send messages to your contacts using the Messaging
app.
• Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with
your service provider for more information.
.
1 Tap
.
2 Tap
3 Specify a recipient and create a message.
• To use multimedia options, tap .
• To access optional menu items, tap .
4 Tap
to send the message.
Reading a message
You can view exchanged messages organised by contact.
.
1 Tap
2 Select a contact from the message list.
Configuring messaging settings
You can change messaging settings to suit your preferences.
1 Tap
2 Tap
Useful Apps
.
Settings from the message list.
44
Camera
Starting the camera
You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable
moments.
1 Tap and swipe up on the Home screen.
2 Tap .
• Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a
soft cloth.
• Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other
foreign substance.
• Images included in this user guide may be different from the actual
device.
• Photos and videos can be viewed or edited from the Photos. See Parts
overview for details.
Turn the flash on
or off.
Switch between
front and rear
cameras.
Change the
camera options.
Start the Gallery.
Take photos.
Record videos.
Taking a photo
1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
2 Tap to take a photo.
• You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to
take a photo.
Useful Apps
45
Recording a video
1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
2 Tap .
• To take a photo while recording a video, tap .
• To pause the video recording, tap . To resume the video recording,
tap .
• While recording a video, you may spread or pinch two fingers to
zoom in or out.
• While recording a video, you may tap the desired area to adjust the
brightness.
3 Tap
to end the video recording.
• To check the aspect ratio before recording a video, press and hold
.
Customising the camera options
You can customise a variety of camera options to suit your preferences.
Tap on the screen.
• Available options vary depending on the selected camera (front or rear
camera) and the selected camera mode.
•
•
•
•
: Take a photo in FullVision.
: Select values for aspect ratio and size for taking photos.
: Select values for resolution and size for recording videos.
: Set the timer to automatically take photos or record videos after a
specified period of time.
Useful Apps
46
Cheese shutter
Take photos with voice commands.
Scan QR code
Read QR code from the camera preview screen.
Tag locations
Save the image with GPS location data.
Grid
Display guide grids so that you can take photos or
record videos based on the horizontal and vertical
reference lines.
Storage
Select if you want to store the pictures and videos
in the Internal storage or SD card. (Available when a
memory card is inserted.)
Help
Provide Help for each camera menu.
Various camera modes
Burst shot
You can take continuous shots of photos to create moving pictures.
In the Auto mode, touch and hold .
• Continuous shots are taken at a fast speed while is held down.
• You can take up to 30 photos in a row.
• This feature is available only in specific modes.
Useful Apps
47
Other useful features in the Camera app
Auto-Exposure/Auto-Focus lock
You can fix the current exposure level and focus position by touching and
holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank
area on the screen.
• This feature is available only in specific modes.
Switching between cameras
You can switch between the front and rear cameras to suit your
environment.
On the camera screen, tap or drag the screen in any direction to switch
between the front and rear cameras.
Useful Apps
48
Zoom in or out
You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or
recording a video.
• On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out,
then use the displayed +/- slide bar.
• You can also drag the button up or down.
Photos
Photos overview
You can view and manage photos and videos saved on your device.
1 Tap and swipe up on the Home screen.
2 Tap .
• Saved photos and videos are displayed by folder.
3
Tap a folder and select a file.
• View the selected file in full-screen mode.
• While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or
next photo.
• While viewing a video, swipe left or right to view the previous or
next video.
• You can view the photos or videos organised by year, month or date
in the Photos tab.
• To view photos by location at which the photo was taken, tap
Tag locations, then tap
. The photos are automatically
grouped by location under the Places of the Photos app.
• Some file formats may not be supported, depending on the installed
software.
• Some files may not be opened due to encoding.
• Files that exceed the size limit may cause an error.
Useful Apps
49
Viewing photos
Move to camera.
Access additional
options.
Move to photos.
Transfer other
device.
Share images.
Edit images.
Delete images.
Start Google Lens.
• To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu
items, tap the screen again.
Editing photos
1 While viewing a photo, tap .
2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
3 Tap Save to save changes.
• The changes are overwritten to the original file.
Playing a video
Move to camera.
Pause or play the
video.
Share video.
Access additional
options.
Move to photos.
Transfer other
device.
Delete videos.
Edit video.
Useful Apps
50
Editing videos
1 While viewing a video, tap .
2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.
Adjust the video
duration.
3 Tap Save to save changes.
Deleting files
You can delete files by using one of the following options:
• Touch and hold a file from the file list, then tap .
• Tap from the file list and delete the desired files.
• Deleted files are automatically moved to Bin and they can be restored
to the Gallery within 60 days.
Sharing files
You can share files by using one of the following options:
• While viewing a photo / video, tap to share the file by using the
method you want.
Select from the file list to select files, and then tap to share
• Tap
them using the method you want.
Useful Apps
51
Contacts
Contacts overview
You can save and manage contacts.
1 Tap and swipe up on the Home screen.
2 Tap Contacts.
Adding contacts
Adding new contacts
1 On the contact list screen, tap
2 Enter contact details and tap
.
.
Importing contacts
You can import contacts from another storage device.
Settings Import.
1 On the contact list screen, tap
2 Select the source and target locations of the contact you want to
import.
3 Select the contacts and tap .
Useful Apps
52
Searching for contacts
You can search for contacts by using one of the following options:
• Tap from the top of the contacts list and then enter the contact
information or phone number.
• Scroll the contact list up or down.
• From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a
contact.
• Tap from the top of the contacts list and then enter the contact
information or phone number to display all search details from call logs,
contacts and groups.
Contacts list
Editing contacts
1 On the contact list screen, select a contact.
2 On the contact detail screen, tap and edit details.
3 Tap to save changes.
Deleting contacts
Tap
Select on the contact list screen.
• Deleted contacts may not be restored.
Useful Apps
53
Adding favourites
You can register frequently used contacts as favourites.
1 On the contact list screen, select a contact.
2 On the contact detail screen, tap .
Clock
Alarm
You can set an alarm to trigger it at a specified time.
1
2
3
4
Tap
and swipe up on the Home screen.
Tap Clock
Tap
.
to add a new alarm.
Configure the alarm settings and tap OK.
• If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
World clock
You can view the current time in cities around the world.
1 Tap and swipe up on the Home screen.
2 Tap Clock .
3 Tap and add a city.
Useful Apps
54
Timer
You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.
1 Tap and swipe up on the Home screen.
2 Tap Clock .
3 Set the time and tap .
Stopwatch
You can use the stopwatch to record a lap time.
1 Tap and swipe up on the Home screen.
2 Tap Clock .
3 Tap to initiate the stopwatch.
• To record a lap time, tap LAP.
4
Tap to suspend the stopwatch.
• To resume the stopwatch, tap .
• To clear all the records and restart the stopwatch, tap RESET.
Useful Apps
55
Google apps
You can use Google apps by setting a Google account. The Google account
registration window appears automatically when you use a Google app for
the first time. If you do not have a Google account, create one from your
device. For details on how to use an app, see the Help in the app.
• Some apps may not work depending on the area or service provider.
Calendar
The Calendar app allows you to track your schedule of events (that you
created), organised by Day, 3-day, Week or Month.
Chrome
A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.
Gmail
Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes
your inbox smarter, and helps you stay organised.
Google Go
The Google Go app keeps you in the know about the things you care
about. Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories
and updates on topics that matter to you.
Maps Go
Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time
GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as
reviews and popular times.
Photos
Home for all your photos and videos, automatically organised so you can
share and save what matters.
Useful Apps
56
Google Play™
Google Play is a digital content experience from Google where you can
find and enjoy your favourite music, movies, TV shows, books, magazines,
and Android apps and games.
• Download apps: Go to Play Store.
YouTube Go
Watch your favourite channels, listen to music you love, and upload videos
to share with people around the world.
Google Assistant
Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things
done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant button
on the side of the phone or touch and hold the home button of the phone.
• The Google Assistant is not available in certain languages and countries.
Useful Apps
57
04
Settings
Settings
You can customise the device settings in accordance with your
preferences.
1 Tap and swipe up on the Home screen.
2 Tap Settings.
• Tap
and enter a keyword in the search box to access a setting item.
Network & Internet
Wi-Fi
You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.
Connecting to a Wi-Fi network
1 On the settings screen, tap Network & Internet
2 Tap to activate it.
Wi-Fi.
• Available Wi-Fi networks appear automatically.
3
Select a network.
• You may need to enter the network’s Wi-Fi password.
• The device skips this process for previously accessed Wi-Fi
networks. If you do not want to automatically connect to a certain
Wi-Fi network, tap the network and then tap FORGET.
Settings
59
Mobile networks
You can customise the mobile networks settings.
1 On the settings screen, tap Network & Internet Mobile network.
2 Customise the following settings:
• Mobile data: You can turn mobile data on and off. You can also
manage mobile data usage.
• Roaming: Browse the web, use emails, multimedia messages and other
data services overseas.
• App data usage: You can track the amount of data your phone
uploads and downloads.
• Enhanced 4G LTE Mode: Use LTE services to improve voice and other
communications (recommended).
• Preferred network type: Select a network type.
• Automatically select network.: Search for network operators and
connect automatically to a network.
• Access point names: View or change the access point for using mobile
data services. To change the access point, select a choice from the
access point list.
Data usage
You can track the amount of data your phone uploads and downloads.
Your phone shows a data usage graph. Below the graph, apps are listed
from highest to least data usage. Apps that use a lot of data might also
use a lot of battery power.
Some apps transfer data in the background when you’re not viewing
them—to stop an app from doing this, tap it and then turn off Background
data.
• Usage information is provided to help you manage your phone. This may
not match the amounts charged by your service provider, as they’re not
measured in the same way.
Settings
60
Hotspot & tethering
Wi-Fi hotspot
You can set the device as a wireless router so that other devices can
connect to the Internet by using your device’s mobile data.
1 On the settings screen, tap Network & Internet Hotspot &
tethering Wi-Fi hotspot and then tap
to activate it.
2
3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device
Enter Hotspot name and password.
network on the Wi-Fi list.
4 Enter the network password.
• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#wifi
Settings
61
USB tethering
You can connect the device to another device via USB and share mobile
data.
1 Connect your device and other devices via USB cable.
2 On the settings screen, tap Network & Internet Hotspot &
tethering USB tethering and then tap
to activate it.
• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• When connecting to a computer, download the USB driver from
www.lg.com and install it on the computer.
• You cannot send or receive files between your device and a computer
while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or
receive files.
• Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or
Linux.
Settings
62
Bluetooth tethering
A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your
device’s mobile data.
1 On the settings screen, tap Network & Internet Hotspot &
tethering Bluetooth tethering and then tap
to activate it.
2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.
• This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending
on your pricing plan. Consult with your service provider for more
information.
• More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM cards
You can configure Dual SIM settings.
1 On the settings screen, tap Network & internet SIM cards.
2 Customise the following functions:
• SIM Slot 1: Change the name and icon of the SIM card 1.
• SIM Slot 2: Change the name and icon of the SIM card 2.
• Mobile data: Select a SIM card you want to use for mobile data
service.
• Calls: Select a SIM card you want to use for call service.
• SMS messages: Select a SIM card you want to use for sms
message service.
Settings
63
Airplane mode
You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is
on, functions that do not involve data, such as games and music playback,
remain available.
• On the settings screen, tap Network & Internet Airplane mode.
VPN
You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can
also manage connected virtual private networks.
Adding VPN
1 On the settings screen, tap Network & Internet
2 Tap .
VPN.
• This feature is available only when the screen lock is activated. If the
screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap Set lock
from the notification screen to activate the screen lock. See Setting a
screen lock for details.
3 Enter VPN details and tap SAVE.
Configuring VPN settings
1 Tap a VPN from the VPNS list.
2 Enter the VPN user account details and tap CONNECT.
• To save the account details, select the Save account information
checkbox.
Private DNS
You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.
1 On the settings screen, tap Network & Internet Private DNS.
2 Select the desired option and tap SAVE.
Settings
64
Connected devices
Bluetooth
You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to
exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset
and a keyboard. This makes it easier to control the device.
Pairing with another device
1 On the settings screen, tap Connected devices
preferences Bluetooth.
Connection
2 Tap to activate it.
3 Tap Pair new device and select a device from the list.
• Available devices appear automatically.
• Only devices set as visible are displayed on the list.
4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.
• This step is skipped for previously accessed devices.
Settings
65
Sending data via Bluetooth
1 Select a file.
• You can send multimedia files or contacts.
Bluetooth.
2 Tap
Select
a
target
device for the file.
3
• The file is sent as soon as the target device accepts it.
• File sharing processes may differ, depending on the file.
Cast
If you have a Chromecast, or other device that can cast, you can show
your phone’s screen and audio on a TV.
Cast your screen
1 On the settings screen, tap Connected devices
preferences Cast.
Connection
2 On the list, tap the device where you want to show your screen.
Stop casting your screen
1 Swipe down from the top of your device’s screen.
2 On the Cast notification, tap Disconnect.
Settings
66
Printing
You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or
documents saved on the device.
1 On the settings screen, tap Connected devices Connection
preferences Printing.
• If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the
app store.
2 Tap Default print service and then tap to activate it.
3 Select a printer from the printer list screen.
• To add a printer, tap Add service.
• If you do not have a Google Account, tap ADD ACCOUNT to create an
account.
Received files
Received contents via Bluetooth are displayed.
Apps & notifications
You can check a list of installed apps, and configure the settings for
notifications, app permissions, and more.
1 On the settings screen, tap Apps & notifications.
2 Customise the settings.
• Notifications: Depending what notifications you want, you can
change settings for certain apps.
• Default apps: You can check and configure the default apps.
Settings
67
• App permissions: You can check and set the permissions for the
apps using Your location, Microphone and Camera.
• Special app access: You can change the permissions that apps can
access in the main Settings app on your device at any time. Keep in
mind turning off permissions may cause apps on your device to lose
functionality.
Battery
You can see how much charge you have left, and about how long until a
full charge.
1 On the settings screen, tap Battery.
2 Customise the following settings:
• Battery saver: Reduce battery consumption by cutting down some
device settings, such as the display brightness, speed and vibration
intensity.
• Adaptive Battery: If you keep adaptive battery on, apps that you
use less often will run less while you’re not using them. Your phone
can learn how you use your apps over time. This can help save
battery in ways that work best for you.
• Battery percentage: Display the remaining battery level as a
percentage on the status bar.
• Game graphics: You can configure settings for graphics and battery
saving feature.
Settings
68
Display
You can customise detailed settings for each screen type.
On the settings screen, tap Display and customise the following settings:
• Brightness level: Use the slide bar to change the device’s screen
brightness.
• Night Light: It tints your screen amber. This makes it easier to look
at your screen or read in dim light, and may help you fall asleep more
easily.
• Adaptive brightness: Setting brightness to a high level decreases your
phone’s battery life. To maximise battery life, optimise brightness level
for the available light.
• Wallpaper: Select a screen wallpaper for your device.
• Sleep: Automatically turn off the screen when the device is left idle for
a specified period of time.
• Auto-rotate screen: Automatically rotate the screen according to the
device’s orientation.
• Font size: Change the font size.
• Display size: Set the items on the screen to a size easy for you to see.
Some items may change position.
• Screen saver: Display a screen saver when the device is connected to
the holder or charger. Select a screen saver type to display.
• Device theme: Use a lighter or darker Colour scheme on some screens,
like your volume slider.
Settings
69
Sound
You can customise sound, vibrate and notification settings.
On the settings screen, tap Sound and customise the following settings:
• Media Volume: Adjust the Media sound volume.
• Call Volume: Adjust the Call sound volume.
• Ring Volume: Adjust the Ring sound volume.
• Alarm Volume: Adjust the Alarm sound volume.
• Also vibrate for calls: Set the device to vibrate and play a ringtone
simultaneously.
• Do not disturb: Set the time, range and app type to receive
notification messages. Receive notification messages only on particular
days of the week.
• Shortcut to prevent ringing: You can set shortcut key options to
prevent ringing.
• Phone ringtone: Select a ringtone for incoming calls. Add or delete
ringtones.
• Default notification sound: Select a notification ringtone. Set music
saved on the device as a notification ringtone.
• Default alarm sound: Select a alarm ringtone. Set music saved on the
device as a alarm ringtone.
• Dial pad tones: Use the function to adjust the dial pad tone.
• Screen-locking sounds: Use the function to adjust the screen locking
sounds.
• Charging sounds: Use the function to adjust the charging sounds.
• Touch sounds: Use the function to adjust the touch sounds.
Settings
70
Storage
You can view and manage internal storage on the device or storage space
of the memory card.
1 On the settings screen, tap Storage.
2 Customise the following settings:
• Internal storage: View the total storage space and free space in the
device’s internal storage. View a list of apps in use and the storage
capacity for each app.
• SD card: View the total storage space and free space in the
memory card. This option appears only when a memory card is
inserted. To unmount the memory card, tap .
Security & location
You can customise lock screen and security settings.
• Google Play Protect: Scans your device daily for potentially harmful
apps.
• Find My Device: Remotely track the device location. You can also
protect your data securely if you lost your device.
• Security update: Check for software update and configure automatic
installation settings.
• Screen lock: Select the desired screen lock method. See Setting a
screen lock for details.
• Lock screen preferences: Change the information displayed on the
locked screen.
• Smart Lock: Allows you to set trusted devices, places, voice, and/or onbody detection that will allow your phone to remain unlocked.
Settings
71
• Location: You can customise how your location information is used by
particular apps.
• Show passwords: Allows you to display characters briefly as you type.
• Device admin apps: Allows privileges to restrict the control or use of
the device to particular apps.
• SIM card lock: Lock or unlock the USIM card, or change the password
(PIN).
• Encryption & credentials: Encryption protects the accounts, settings,
apps, and files on your phone, so that people cannot access them
if your phone is stolen. Configure the settings for encryption and
credentials.
• Trust agents: View and use trust agents installed on the device.
• Screen pinning: Fix the app screen so that only the currently active
app can be used.
Accounts
You can add users to share your device and register a cloud account.
1 On the settings screen, tap Accounts.
2 Customise the settings.
Accessibility
You can manage accessibility plug-ins installed on your device.
1 On the settings screen, tap Accessibility.
2 Customise the following settings:
• Volume key shortcut: You can use the volume key shortcut to turn
on TalkBack or another accessibility tool quickly.
• Screen readers Select-to-Speak: Allows you to tap items to hear
spoken feedback.
Settings
72
• Screen readers TalkBack: Set the device to notify screen status
or actions via voice.
• Screen readers Text-to-speech output: Change the settings for
text-to-speech features used when Voice Assistant is activated,
such as languages, speed, and more.
• Display Font size: Change the font size.
• Display Display size: Set the items on the screen to a size easy
for you to see. Some items may change position.
• Display Magnification: Triple tap the screen for full screen
magnification, or triple tap and hold to temporarily magnify.
• Display Colour correction: Adjust the display colour.
• Display Colour inversion: Increase the display colour contrast for
people with low vision.
• Display Large mouse cursor: Magnify the mouse cursor.
• Display Remove animations: Allows you to set the animation
display.
• Interaction controls Accessibility Menu: The Accessibility Menu
is a large on-screen menu to control your Android device. You can
control gestures, hardware buttons, navigation, and more.
• Interaction controls Switch Access: Create key combinations to
control your device.
• Interaction controls Dwell timing: If you use a mouse, you can
set the cursor to take action automatically when the cursor stops
moving for a certain amount of time. This feature can be helpful for
users with motor impairments.
• Interaction controls Power button ends call: When this setting
is enabled, you can simply press your device’s power button to end a
call. This setting can make it faster and easier to hang up.
• Interaction controls Auto-rotate screen: Automatically rotate
the screen according to the device’s orientation.
Settings
73
• Interaction controls Touch & hold delay: This setting adjusts the
amount of time before your touch on the screen becomes a touch
and hold.
• Interaction controls Vibration: You can turn on vibration for
ringing, notifications, and touch.
• Audio & on-screen text Mono audio: Mono output combines
stereo sound into one signal that is played through all earphone
speakers. Use this if you have a hearing impairment or if a single
earbud is more convenient.
• Audio & on-screen text Captions: Turn on the subtitle service
when playing videos for the hearing impaired.
• Experimental High-contrast text: High contrast makes text
easier to read on your device. This feature fixes the text colour as
either black or white, depending on the original text colour.
Google
You can use Google settings to manage your Google apps and account
settings.
On the settings screen, tap Google.
System
About phone
You can view information about your device, such as the name, status,
software details and legal information.
On the settings screen, tap System About phone and view information.
Settings
74
Languages & input
You can customise language and keyboard settings for your device.
1 On the settings screen, tap System Languages & input.
2 Customise the following settings:
• Languages: Select a language to apply for the device.
• Virtual keyboard: Allows you to customise the Gboard, Google
voice typing settings.
• Physical keyboard: Select to use the physical keyboard, or check
keyboard shortcut keys.
• Spell checker: Allows you to set various options for the Google
Spell Checker.
• Auto-fill service: Enable this option to enter your information
saved in your account such as password, address, or credit card
number with a single tap. You can also disable this option, use
Google Autocomplete, or add a new service account.
• Personal dictionary: Add a word in the user dictionary using the
Add (+) button.
• Pointer speed: Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
• Text-to-speech output: Configure the settings for text-to-speech
output.
Gestures
You can interact with your device using gestures. You can turn some
gestures on and off.
Turn gestures on or off
1 On the settings screen, tap System
2 Customise the settings.
Settings
Gestures.
75
Date & time
You can customise date and time settings for your device.
1 On the settings screen, tap System Date & time.
2 Customise the settings.
Backup
Your Google account data is backed up online. If you reset or replace your
phone, just log in to your Google account to restore the contacts, events,
and other details you synced with the account.
1 On the settings screen, tap System Backup.
2 Customise the following settings:
• Back up to Google Drive: Change Google drive backup settings.
You can also check the backup account currently used, or add a new
backup account.
Reset options
You can reset the device including network and app settings.
1 On the settings screen, tap System Reset options.
2 Customise the following settings:
• Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth: Reset Wi-Fi, Bluetooth and
other network settings.
• Reset app preferences: Reset the settings for an app. The data
saved in the app will not be deleted.
• Erase all data (factory reset): Reset all settings for the device and
delete data.
• Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your
device name, Google Account and other initial information again.
Settings
76
Update center
From time to time, updates may become available for your phone. You can
download and apply updates through the Settings menu.
On the settings screen, tap System Update center.
Regulatory labels
You can view regulatory marks and related information on your device.
On the settings screen, tap System Regulatory labels.
Settings
77
05
Appendix
Language Settings
Select a language to use on your device.
1 Tap and swipe up on the Home screen.
2 Tap Settings System Languages & input Languages, and add a
language.
Phone software update
LG Mobile phone software update from the
Internet
For more information about using this function, please visit
http://www.lg.com/common/index.jsp, select your country and language.
This feature allows you to conveniently update the firmware on your
phone to a newer version from the Internet without needing to visit a
service centre. This feature will only be available if and when LG makes a
newer firmware version available for your device.
Because the mobile phone firmware update requires the user’s full
attention for the duration of the update process, please make sure
you check all instructions and notes that appear at each step before
proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade
may seriously damage your mobile phone.
• LG reserves the right to make firmware updates available only for
selected models at its own discretion and does not guarantee the
availability of the newer version of the firmware for all handset models.
Appendix
79
LG Mobile Phone software update via Overthe-Air (OTA)
This feature allows you to conveniently update your phone’s software to
a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will
only be available if and when LG makes a newer firmware version available
for your device.
To perform the phone software update, System Update center
Software Update Check for update.
• Your personal data from internal phone storage—including information
about your Google Account and any other accounts, your system/
application data and settings, any downloaded applications and your
DRM licence—might be lost in the process of updating your phone’s
software. Therefore, LG recommends that you backup your personal
data before updating your phone’s software. LG does not take
responsibility for any loss of personal data.
• This feature depends on the area or service provider.
Appendix
80
Anti-Theft Guide
Set up your device to prevent other people from using it if it’s been reset
to factory settings without your permission. For example, if your device is
lost, stolen, or wiped, only someone with your Google Account or screen
lock information can use the device.
All you need to make sure your device is protected is:
• Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen
lock set, the device can’t be erased using the Settings menu unless
your screen is unlocked.
• Add your Google Account on your device: If your device is wiped but
you have your Google Account on it, the device can’t finish the setup
process until your Google Account information is entered again.
After your device is protected, you’ll need to either unlock your screen or
enter your Google Account password if you need to do a factory reset.
This ensures that you or someone you trust is doing the reset.
• Do not forget your Google Account and password you had added to
your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the
account information during the setup process, you won't be able to use
the device at all after performing the factory reset.
Appendix
81
Open Source Software Notice
Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open
source licenses, that is contained in this product, please visit
http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM
for a charge covering the cost of performing such distribution (such
as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to
opensource@lge.com.
This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this
product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.
Regulatory information
(Regulation ID number, E-labeling,
etc.)
For regulatory details, go to Settings System Regulatory labels.
Appendix
82
Trademarks
• Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the
LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar,
Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and
logos are trademarks of Google LLC.
• Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
• Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi
Alliance.
• All other trademarks and copyrights are the property of their
respective owners.
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LM-X120EMW product is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of Directive 2014/53/EU.
A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration
Contact office for compliance of
this product
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Appendix
83
More information
Tempered glass parts
Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear
out over time.
• If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact,
the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG
Customer Service Centre.
• You can purchase protective cases to protect your device from damage
on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty
service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.
Appendix
84
Guide to data transfers
• For the data that can be exchange between LG devices or between the
LG device and a third party device, see the following table.
Type
LG device
→
LG device
Third party
Android
device
→
LG device
iOS device
→
LG device
○
○
○
○
○
X
○
X
X
Photos, videos, songs,
documents
○
○
○
Home screen settings
(folders and widgets)
○
X
X
Lock screen settings
(screen lock settings
excluded)
○
X
X
Downloaded apps
○
○
Personal data of the
downloaded app
○
X
Public certificate
○
○
X
Settings (Wi-Fi, Bluetooth,
Calls, sound & notification,
accessibility, battery)
○
X
X
Item details
Contacts, messages,
dial logs, calendar, voice
Personal recordings
data
Memos
Alarms
Media
data
Screen
settings
Apps
Others
-
• Some data may not be transmitted depending on the software version,
app version, operating system, manufacturer or service provider’s policy.
Appendix
85
Appendix
Supported Bands
Tx Output power
GSM 900
34.0 dBm
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
86
Disposal of your old appliance
1. All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities. Waste electrical and electronic products should be
delivered to collection points established by the municipalities or
you should request your seller to take your waste electrical and
electronic product when you buy a new model of the same product
and when the seller delivers it to your address.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
3. The product bearing this symbol may include hazardous substances.
Hazardous substances in the products may cause environmental
pollution and injury/death.
4. EEE Complies with Directive.
5. For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product. (www.lg.com/global/recycling)
Disposal of waste batteries/accumulators
1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury
(Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than
0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the
municipal waste stream via designated collection facilities appointed
by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help
to prevent potential negative consequences for the environment,
animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your city office, waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
Appendix
87
FAQ
This chapter lists some problems you might encounter when using your
device. Some problems require you to call your service provider, but most
are easy to fix yourself.
Device overheats
Device overheats while it is used.
In the following cases, the battery consumption increases and the device
may overheat:
• When you turn on the device for the first time or back up the data
• When running multiple apps simultaneously
-- When multiple apps are running in the background
-- When downloading large files while making a video call or recording
a video
• When using features that require high power
-- When watching video streaming on the internet, or recording a long
video
-- When playing high-end games for long time
-- When using the device with maximum screen brightness for a long
time
• When using lots of mobile data
-- When using Wi-Fi hotspot or tethering
-- When synchronising the data for multiple accounts simultaneously
Appendix
88
• Other cases
-- When roaming overseas
-- When using the device in areas with weak signals or no reception
-- When charging the device with the charger/USB cable port that is
damaged or contaminated with foreign substance
• Some of the above cases may not apply depending on the features and
apps.
Device overheats while charging.
• The device and the charger may become hot while charging. If the
battery temperature rises above a certain level, the device may stop
charging.
-- Disconnect the charger from the device and close any running apps.
Let the device cool down before charging the device or running an
app again.
-- Stop charging if the charger/USB cable port at the lower part of the
device overheats, and visit the nearest LG Customer Service Centre.
How to solve overheating of the device
•
•
•
•
•
Close any running apps or features, and let the device cool down.
Always update the software to the latest version.
Turn off Wi-Fi, Bluetooth, or GPS features while not using them.
Close apps you don’t use.
If you are using the device with maximum screen brightness, decrease
the brightness.
• If the device overheats for a prolonged period, stop using it for a while.
If the device continues to overheat, visit the LG Customer Service
Centre.
Appendix
89
Usage limitations when the device overheats
If the device overheats while using it or charging, some features, apps, or
even the device may be turned off.
This is a normal operation for the devices that support this feature.
• If the device temperature rises above a certain level, a warning
message appears.
-- If you play high-end games, record videos, or upload large files, the
device may overheat for a prolonged period. In this case, a warning
message may appear to notify automatic shutdown.
Turn off the device or close any running apps or features, and let the
device cool down.
• The screen brightness and the operating speed may be limited to cool
down the device. Any running apps or features may slow down or stop.
The device may stop charging.
SIM card error
Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection or dropped network
Signal is weak. Move to a window or an open area.
You are outside the carrier network area. Move and check the network.
Calls are not available
New network not authorised.
Make sure you have not set call barring for the incoming number.
Make sure you have not set call barring for the number you are dialing.
Device cannot be turned on
When the battery is completely discharged, your device will not turn on.
Fully charge the battery before turning on the device.
Appendix
90
Charging error
Make sure device is charging at a normal temperature.
Check the charger and its connection to the device.
Use only in-box accessories which are authorised by LG.
The battery depletes faster than when first purchased
When you expose the device or the battery to very cold or hot
temperatures, the battery life may be reduced.
Battery consumption will increase when you use certain features or apps,
such as GPS, games or the Internet.
The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.
Error messages appear when launching the camera
Charge the battery.
Free some memory by transferring files to a computer or deleting files
from your device.
Restart the device.
If you are still having trouble with the camera app after trying these tips,
contact a LG Electronics Service Center.
The photo quality is poor
The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and
the photography techniques you use.
If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may
occur or images may be out of focus.
If you have any problems, reset the options.
Appendix
91
The touch screen responds slowly or incorrectly
If you attach a screen protector or optional accessories to the touch
screen, the touch screen may not function properly.
If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the
touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips,
the touch screen may malfunction.
The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed
to water.
Restart your device to clear any temporary software bugs.
If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service
Center.
Hangs or freezes
Restart the device
• If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the
device off and then on again.
Perform a boot-up
• A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or
the buttons, touch screen or device are no longer responding.
• To perform a soft reset of your device, simply press and hold the
Volume Down and Power keys until the device restarts.
Appendix
92
Reset the device
• If the methods above do not solve your problem, perform a factory
data reset.
• On the settings screen, tap System Reset options Erase all data
(factory reset).
-- This method resets all settings for the device and deletes data.
Before performing the factory data reset, remember to make backup copies of all important data stored in the device.
-- If you registered a Google Account to the device, you must sign in to
the same Google Account after resetting the device.
Bluetooth device is not located
Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.
Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you
wish to connect to.
Make sure your device and the other Bluetooth device are within the
maximum Bluetooth range (10 m).
If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics
Service Center.
A connection is not established when you connect the
device to a computer
Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.
Make sure you have the proper driver installed and updated on your
computer.
Downloaded application causes a lot of errors
Application has problems.
Remove and reinstall the application.
Appendix
93
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising