LG | LMX540EMW | User manual | LG LMX540EMW Příručka uživatele

LG LMX540EMW Příručka uživatele
MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ
ROMÂNĂ
USER GUIDE
LM-X540EMW
SLOVENŠČINA
Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.
MFL71663404 (1.0)
www.lg.com
MAGYAR
A Használati útmutató ismertetése
Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és
rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt
gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok
kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem
kompatibilisek.
• Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
• A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk
azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A
készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG
ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített
alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges
kérdéseivel.
• A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos
forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket
és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek
az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia
érvénytelenítését vonják maguk után.
• Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az
adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs
rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes
értesítés nélkül változhatnak.
• A készülékhez adott szoftverre, audióra, háttérképre, képekre és más
médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről
ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel,
megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes
mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.
• További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint
például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus
szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további
költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő
előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
1
• Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok
számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.
Útmutatások
FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és
harmadik félnek sérülést okozhatnak.
VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a
készülékben.
MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.
A Használati útmutató ismertetése
2
Tartalomjegyzék
5
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
01
Célra tervezett funkciók
16
21
25
25
27
30
Kamera funkciói
Galéria funkciók
Hangminőség és effektusok
Google Asszisztens
Ujjlenyomat felismerés
Egyszerre több feladat kezelése
02
Alap funkciók
33
34
37
38
41
42
42
44
48
Termék alkatrészek és
tartozékok
Alkatrészek áttekintése
A készülék be- vagy
kikapcsolása
A SIM kártya telepítése
A memóriakártya behelyezése
A memóriakártya eltávolítása
Akkumulátor
Érintőképernyő
Kezdőképernyő
58
63
64
64
69
Képernyőzár
Memóriakártya-titkosítás
Képernyőkép készítése
Szöveg beírása
Tartalom-megosztás
03
Hasznos alkalmazások
72
73
74
75
79
80
90
94
97
99
100
101
101
102
102
103
Alkalmazások telepítése és
eltávolítása
Törölt alkalmazások
Alkalmazás parancsikonok
Telefon
Üzenet
Kamera
Galéria
Névjegyek
QuickMemo+
Óra
Naptár
Feladatok
Zene
Számológép
Email
Hangfelvevő
3
104
104
104
105
105
106
106
107
Frissítési/App központ
Fájlkezelő
Smart Doctor
LG Mobile Switch
SmartWorld
RemoteCall Service
Cellaüzenet
Google alkalmazások
04
Beállítások
111
111
124
125
126
Beállítások
Hálózat
Hang
Kijelző
Általános
Tartalomjegyzék
05
Melléklet
138
138
139
141
142
142
143
144
144
144
145
149
LG nyelvi beállítások
LG Bridge
Telefon szoftverfrissítés
Lopásvédelmi Útmutató
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
Szabályozási információk
(szabványos azonosítószám, e-címke
stb.)
Védjegyek
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A termék megfelelőségével
kapcsolatban illetékes iroda
Wi-Fi (WLAN)
További információk
GYIK
4
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz
Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az
útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.
Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely
hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint
például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor,
valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának
meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak
hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell
visszaküldeni.
A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.
Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken
alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden
személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési
tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket
szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb
hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel
nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi
előírásoknak.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték
10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
• A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,501 W/kg (10 g), a testet
ért terhelés pedig 1,105 W/kg (10 g).
5
• A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a
szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket
tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó
nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra
a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati
kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása
késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra
vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be
az adattovábbítás.
Információk az FCC-től az RF kibocsátásról
1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326
számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott
el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról,
amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek
konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által
meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC
irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.
15.19. nyilatkozat
Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az
alábbi két feltételhez kötött:
(1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
(2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg
nemkívánatos működéshez vezetnek.
15.21. nyilatkozat
A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások
érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
6
Testen hordva történő használat
A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol
a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől.
Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk
(1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.
Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem
szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek
0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala
között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal
kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási
követelményeknek, és használatuk kerülendő.
15.105. nyilatkozat
Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC
szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt
határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő
védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata
esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és,
ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a
rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben
nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió
adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával
állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a
következő intézkedéseket tegye:
• Tájolja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
• Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az
áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
• Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
7
A termék kezelése és karbantartása
• Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az
LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok
használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
• Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek
készülékétől.
• Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
• A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy
panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye
azonos a kicserélt alkatrészekével.
• Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a
rádiótól és a számítógéptől.
• Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
• Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten
előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az
érzékeny orvosi berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy
készüléke súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék
felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
• Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
• A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
• Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
• Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak
közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
• A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen
hozzá az antennához.
• Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg,
és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy
helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
8
• A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt
gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül
érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is
okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy
közvetlenül azt követően.
• Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne
próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy
hajszárító segítségével gyorsítani.
• A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke
színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.
• A mobileszköz megfelelő légáramlást igényel a hőelvezetés érdekében. A
készülék közvetlenül a bőrrel való érintkezése és a levegő nem megfelelő
áramlása a készülék túlmelegedését okozhatja. A készüléknek legalább 1,0 cm
távolságra kell lennie a felhasználó testétől.
• Nem juthat por vagy bármely más idegen anyag a töltő/USB kábel nyílásába.
Hőt vagy tüzet okozhat.
• Ügyeljen rá, hogy a termék ne lépjen érintkezésbe folyadékkal. Ha a termék
beázott, ne használja, és ne tegye töltőre. A termék beázása esetén megváltozik
a beázásindikátor színe. Vegye figyelembe, hogy így csak korlátozottan lesz
jogosult a garanciában meghatározott ingyenes javításra.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
9
A készülék hatékony használata
Elektronikus berendezések
Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék
teljesítményét.
• Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét.
Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök
működését.
• A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson
legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a
lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
• Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
• Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
• Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb.
esetén.
• Lehetőleg 0 és 40 ºC közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a
készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi
ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.
Közlekedésbiztonság
Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó
előírásokról és szabályokról.
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
• Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos
rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy
hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem
megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
• Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre
legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen
fontos utak közelében.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
10
A halláskárosodás megelőzése
A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket
hosszú ideig nagy hangerőn.
Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást
szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki
és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa
túlságosan magas szintre.
• Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy
ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az
eszközt.
• A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
Üveg alkatrészek
Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét
kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne
érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az
üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.
Robbantási terület
Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és
kövesse az előírásokat és a szabályokat.
Robbanásveszélyes területek
• Ne használja a készüléket benzinkúton.
• Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
• Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy
robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak
tartozékait tárolja.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
11
Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.
• Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
• A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.
Gyermekek
Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék
kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást
okozhatnak.
Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból.
Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön
hálózati szolgáltatójánál.
Az akkumulátor használata és karbantartása
• Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné
az akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték,
hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
• Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az
akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
• A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak
után töltse fel újra az akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas
páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
• Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak
teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor
felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően
selejtezze le.
• Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának
elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
12
• Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék
beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a
környezeti feltételektől.
• Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne
kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
Személyes adatok védelme
• Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen
felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
• Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata
közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
• A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden
adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen
felhasználásának elkerülése érdekében.
• Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló
képernyőt.
• Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön
személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
• Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál,
hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót,
hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
• Ha a készülék elvész, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében
változtassa meg a fiókja jelszavát.
• Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
13
Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban
• A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
• Amennyiben az akkumulátorcserét nem egy szakképzett szakember
hajtja végre, az károsíthatja a készüléket.
• Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami
túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort egy szakképzett
szakembernek kell kicserélnie. Az akkumulátort újra kell hasznosítani
vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
• Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a
termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az
LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék
élettartamának végén az újrahasznosításához azt csak szakemberrel
távolíttassák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját
biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor
eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service
segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
• Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat,
le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és
speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát.
Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan
távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre:
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
14
01
Célra tervezett
funkciók
Kamera funkciói
Széles látószögű kamera
Az hátsó kamera széles látószöge segítségével az Ön saját látószögénél
szélesebb látószögű fényképeket és videókat készíthet.
Érintse meg a
elemet, majd érintse meg a / elemet, a
szabványos és a széles látószögű kamera közötti
váltáshoz.
Kameraszög
módosítása
Hátsó kamera
• Részletekért tekintse meg a következő részt: Kamera elindítása.
• A szabványos és a széles látószögű objektívek között csak a hátsó
kamerán lehet váltani.
Célra tervezett funkciók
16
Portré
Éles portrét készíthet a kamera lencséjének elmosódott hatásának
alkalmazásával.
, majd a Portré elemet.
1 Érintse meg a
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
• Az elmosás intenzitásának beállításához húzza a csúszkát balra
vagy jobbra.
• Tartson 40 - 150 cm közötti távolságot a tárgyaktól, amikor a hátsó
kamerát használja.
• Ez a funkció nem érhető el, ha a környezet túl sötét.
• A funkció alkalmazása után érintse meg a kívánt pozíciót az előnézeti
képernyőn az expozíciós érték és a fókusz automatikus alkalmazásához
a hátsó, illetve az expozíciós érték automatikus alkalmazásához csak az
elülső kamera használata esetén.
Célra tervezett funkciók
17
AI CAM
Hatékonyan készíthet képeket vagy videofelvételeket, mivel a
fényképezőgép felismeri a tárgyat, fénykép vagy videó rögzítésekor.
elemre, majd érintse meg az AI CAM elemet.
1 Koppintson a
2 A tárgy felismerésekor a jelenethez illő legjobb effektust alkalmazza
a készülék.
• További effektusok alkalmazásához érintse meg a jelenet ikonját.
• Állat, város, virág, étel, tájkép, személy, naplemente, auto, összesen
8 kategória ismerhető fel automatikusan.
Napnyugta
Virág
• A jelenetfelismerés eredményei a megvilágítás vagy a fotózás
helyszínétől függően eltérőek lehetnek. A kulcsszavak nem jelennek
meg a tényleges fotókon vagy videókon.
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az elülső és a hátsó kamerák
automatikus üzemmódban vannak.
Célra tervezett funkciók
18
QLens
A QLens segítségével vásárolhat, képet kereshet, fényképet készíthet
vagy QR-kódot szkennelhet.
, majd érintse meg a QLens elemet.
1 Érintse meg a
2 Válassza ki a kívánt opciót a Vizuális keresés vagy a QR-kód
szkennelés közül.
3 Koppintson a képernyőre, hogy képet készíthessen a keresendő
objektumról, vagy keresse meg a QR-kódot.
• Az eredmény egy pillanat alatt megjelenik.
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a készülék csatlakozik egy
hálózathoz. Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket
számíthat fel az adatforgalomért.
• A Vizuális keresés funkcióhoz kiválaszthatja a rögzített kép egy kívánt
területét, majd újból kereshet.
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a hátsó kamera automatikus
üzemmódban van.
• Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.
Célra tervezett funkciók
19
Flash Jump-Cut üzemmód
A rendszeres időközönként készített fotók GIF-fájlokként menthetők el.
elemet, majd a MÓD Flash Jump-Cut
1 Érintse meg a
üzemmód elemet.
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
• A fényképek 3 másodpercenként készülnek és GIF-fájlként kerülnek
elmentésre.
• Koppintson a ikonra a képernyőn a kívánt fotók számának
kiválasztásához.
• Miközben fotókat készít, érintse meg a elemet, hogy a korábban
készített fotókból GIF fájlokat hozhasson létre.
• A vaku automatikusan bekapcsol, és időzítőként működik.
• Az ekkor készített felvételek és a felvételek száma a képernyő alján
jelennek meg.
• Minden felvett fénykép csak GIF fájlként kerül mentésre.
• Nem módosíthatja a GIF-sebességet és a képsorrendet sem.
Célra tervezett funkciók
20
Galéria funkciók
Kollázskészítés
Kollázst készíthet a hozzárendelt tartalomból.
1 Az album megtekintése során érintse meg a Kollázskészítés
elemet.
2 Válassza ki a kollázshoz hozzáadni kívánt képeket, majd érintse meg a
KÖVETKEZŐ lehetőséget.
• Válassza ki a kívánt elrendezést a képernyőn alján.
3 Érintse meg a KÉSZÍT elemet.
• Kollázs létrehozásához maximum 9 kép használható.
Célra tervezett funkciók
21
Film létrehozása
Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.
Fényképek fülre, majd a
Film létrehozása
1 Koppintson a
elemre.
Lejátszás fület, majd a Film létrehozása
Vagy érintse meg a
lehetőséget.
2 Válassza ki a képeket vagy videókat a filmhez, majd érintse meg a
KÖVETKEZŐ lehetőséget.
3 Szerkessze a kiválasztott képeket és videókat, majd érintse meg a
MENTÉS elemet.
Célra tervezett funkciók
22
Fájlok szerkesztése
Ha megérinti a elemet a bélyegképen, akkor ezzel kiválaszthatja a
videóból törölni kívánt képeket vagy videókat.
Fájlok hozzáadása
Ha megérinti a képernyő alján levő elemet, akkor ezzel kiválaszthatja
a hozzáadni kívánt képeket vagy videókat. A már korábban hozzáadott
képeket vagy videókat is kiválaszthatja.
• Érintsen meg hosszan egy fájlt, majd érintsen meg egy másik fájlt a
többszörös kiválasztáshoz.
Fájlok átrendezése
A képek és videók átrendezéséhez érintse meg hosszan az áthelyezni
kívánt fájlt, majd húzza át a kívánt helyre.
Fájleffektusok hozzáadása
Érintse meg a elemet egy téma vagy háttérzene hozzáadásához,
illetve a betűtípus módosításához.
A film szerkesztéseinek visszaállítása
Visszaállíthatja a filmen végzett szerkesztéseket (pl. lejátszási idő) az
elem megérintésével.
Egy fájl előnézete
Mentés előtt ellenőrizheti az új videót az elem megérintésével. Miután
a lejátszási idő letelt, a következő fájl automatikusan elindul.
• Videó létrehozásához maximum 50 kép és videó használható.
• Egy kép lejátszási ideje alapértelmezésként 3 másodperc, és ez nem
módosítható. A videók minimum 1 másodperces hosszúságra vághatók
meg.
• Előfordulhat, hogy a funkciót egyes kép- vagy videoformátumok nem
támogatják.
Célra tervezett funkciók
23
GIF létrehozása
Már rögzített videók vagy fotók használatával egyszerűen készíthet GIF
fájlt.
GIF készítése rögzített videók használatával
1 A videó megtekintése során a kívánt indulási ponton érintse meg a
2
elemet.
Válassza ki a készíteni kívánt GIF hosszúságát.
• A GIF a pillanatnyi időtől indulva a kívánt hosszúságban létrejön.
• 5 másodpercnél rövidebb videók esetén a GIF képek a hátralevő
időn át automatikusan létrejönnek.
GIF készítése fotók használatával
1 Az album megtekintése során érintse meg a
2
GIF létrehozása
elemet.
Vagy érintse meg a a Lejátszás elemen a Lejátszás lapon a Galéria
alkalmazásban.
Válassza ki a kívánt fényképeket a GIF fájl létrehozásához, majd
érintse meg a KÖVETKEZŐ lehetőséget.
• Több képet is hozzáadhat, és beállíthatja a GIF sebességet, a
képernyőarányt és a fájlok sorrendjét.
• Ezt a funkciót csakis kreatív célokra használhatja. Ha a funkció
használata során megsérti más személyek jogait, például szerzői
jogokat sért vagy rágalmazó vagy sértő állításokat tesz, akkor az polgári,
büntetőjogi vagy közigazgatási kötelezettségeket és/vagy szankciókat
vonhat maga után az alkalmazandó jogszabályok szerint. Ön a szerzői
jog által védett anyagokat nem másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti
vagy illegálisan más módon sem használhatja a jogos tulajdonos vagy
a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül. Az LG Electronics az
alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben
elutasít minden ezzel kapcsolatos kifejezett és hallgatólagos jótállást,
valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket.
• GIF fájl létrehozásához maximum 100 kép használható.
Célra tervezett funkciók
24
Hangminőség és effektusok
DTS:X 3D Surround
Játsszon le zenét vagy videót háromdimenziós, magával ragadó vagy
élénk hangzásban. A funkció használatához csatlakoztasson fülhallgatót,
hangszórót vagy egyéb külső hangeszközöket a készülékéhez.
Koppintson a
Beállítások Hang Hangminőség és effektusok
DTS:X 3D Surround elemre, majd a
elemre a funkció aktiválásához.
A hangirány beállítása
A hangirányt tetszés szerint állíthatja be.
Beállítások Hang Hangminőség és
1 Koppintson a
effektusok DTS:X 3D Surround elemre, majd a
elemre.
2 Válassza ki a hang irányát.
Google Asszisztens
Google Asszisztens áttekintés
Elindíthatja vagy használhatja a kívánt alkalmazásokat hangjával.
• A funkció használatához először csatlakozzon a hálózathoz, és
jelentkezzen be Google-fiókjába.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően, vagy csökken
a hangfelismerés pontossága olyan területeken, ahol a Wi-Fi vagy a
mobilhálózat jelerőssége gyenge.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott
nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.
Célra tervezett funkciók
25
A Google Asszisztens indítása
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a elemet a kezdőképernyőn a
2
3
Google Asszisztens indításához.
Érintse meg a KEZDÉS gombot.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és mondja ki, hogy „Ok
Google”.
• A készülék elmenti a hangadatait a hangfelismeréshez.
Érintse meg a Mentés elemet.
4
A Google Asszisztens indítása a hangjával
1 Mondja ki az „Ok Google”-t, ha a képernyő be van kapcsolva.
2 Mondjon ki egy parancsot vagy egy kérdést, amikor a „Szia, miben
segíthetek?” üzenet megjelenik a képernyőn.
A Google Asszisztens indítása a Kezdő képernyőn
1 Érintse meg és tartsa lenyomva a elemet a kezdőképernyőn.
2 Mondjon ki egy parancsot vagy egy kérdést, amikor a „Szia, miben
segíthetek?” üzenet megjelenik a képernyőn.
• A hangfelismerés pontossága csökkenhet, ha érthetetlenül vagy zajos
helyen beszél. Amikor a hangfelismerés funkciót használja, növelheti a
pontosságát, ha érthetően és csendes helyen beszél.
Célra tervezett funkciók
26
Ujjlenyomat felismerés
Ujjlenyomat felismerés áttekintése
Az ujjlenyomat-felismerési funkció használata előtt regisztrálja
ujjlenyomatát a készüléken.
Az ujjlenyomat-felismerési funkció a következő esetekben használható:
• A kijelző zárolásának feloldásához.
• A QuickMemo+ zárolt tartalmának megtekintéséhez.
• Hagyja jóvá a vásárlást úgy, hogy feliratkozik egy alkalmazásra, vagy
pedig úgy, hogy azonosítja magát az ujjlenyomatával.
• Az Ön ujjlenyomata a készüléken a felhasználó azonosítására
használható. Az ujjlenyomat érzékelő a különböző felhasználók nagyon
hasonló ujjlenyomatait azonosként érzékelheti.
• Ha a készülék nem ismerte fel az Ön ujjlenyomatát, vagy ha elfelejtette
a regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével és a
személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.
Figyelmeztetések az ujjlenyomat felismeréssel
kapcsolatban
Az ujjlenyomat felismerés pontossága számos ok miatt csökkenhet.
A felismerés pontosságának maximalizálása érdekében, a készülék
használata előtt ellenőrizze a következőket.
• A készülék ujjlenyomat-érzékelővel rendelkezik. Győződjön meg róla,
hogy az ujjlenyomat-érzékelő gombot nem rongálta meg fémes tárgy,
mint például pénzérme vagy kulcs.
• Ha víz, por vagy más idegen anyag található az ujjlenyomat-érzékelőn
vagy az ujján, előfordulhat, hogy az ujjlenyomat-regisztrálás vagy
felismerés nem fog működni. Az ujjlenyomat-felismerés használata
előtt tisztítsa le és szárítsa meg az ujját.
• Előfordulhat, hogy az ujjlenyomat nem ismerhető fel megfelelően, ha
az ujja felületén hegesedég található vagy nem elég sima, mert vízbe
merítette.
Célra tervezett funkciók
27
• Ha behajlítja az ujját, vagy csak az ujjbegyét használja, lehetséges, hogy
a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Győződjön meg róla, hogy
ujja lefedi az ujjlenyomat-érzékelő gomb teljes felületét.
• Rögzítésnél csak egy ujjat használjon. Egynél több ujj beszkennelése
befolyásolhatja az ujjlenyomat rögzítését és felismerését.
• A készülék száraz környezetben statikus elektromosságot hozhat
létre. Ha a környező levegő száraz, ne szkennelje be ujjlenyomatát,
vagy előtte érintsen meg egy fémtárgyat, például egy pénzérmét, hogy
a statikus elektromosság megszűnjön.
Ujjlenyomatok rögzítése
Rögzítheti és elmentheti ujjlenyomatát a készüléken, az ujjlenyomat
azonosítás használatához.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Ujjlenyomatok elemre.
• A funkció használatához be kell állítania egy zárolási képernyőt.
• Ha a képernyőzár nem aktív, állítsa be a képernyőzárat a képernyőn
megjelenő utasítások segítségével. Részletekért tekintse meg a
következő részt: Képernyőzár beállítása.
2
Keresse meg az ujjlenyomat-érzékelő gombot a készülék hátulján, és
finoman helyezze rá egyik ujját az ujjlenyomat regisztrációjához.
• Nyomja meg enyhén a ujjlenyomat-érzékelőt úgy, hogy az érzékelő
felismerje az ujjlenyomatát.
• Ügyeljen, hogy ujjbegye lefedje az ujjlenyomat-érzékelő teljes felületét.
Célra tervezett funkciók
28
3
4
Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
• Ismételje meg az ujjlenyomat szkennelését, ujját lépésről lépésre
mozgatva, amíg az ujjlenyomatot a készülék rögzíti.
Az ujjlenyomat regisztrációja után koppintson az OK ikonra.
• Másik ujjlenyomat regisztrálásához koppintson a TOVÁBBIAK
HOZZÁADÁSA ikonra. Ha csak egy ujjlenyomatot regisztrál, és az
adott ujj nem megfelelő állapotú, lehetséges, hogy az ujjlenyomatregisztráció nem működik majd megfelelően. A helyzet elkerülése
érdekében regisztráljon több ujjlenyomatot is.
Ujjlenyomatok kezelése
Szerkesztheti vagy törölheti a rögzített ujjlenyomatokat.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Ujjlenyomatok elemre.
2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
3 Az ujjlenyomat listában az elnevezéshez koppintson rá az adott
ujjlenyomatra. A törléshez koppintson az ikonra.
A kijelző feloldása ujjlenyomattal
Ujjlenyomata segítségével is feloldhatja a kijelző zárolását, vagy akár
zárolt tartalmat is megtekinthet. Aktiválja a kívánt funkciót:
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Ujjlenyomatok elemre.
2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
3 Az ujjlenyomat beállításainak képernyőjén aktiválja a kívánt funkciót:
• Képernyőzár: Feloldja a kijelzőt ujjlenyomattal.
• Tartalom zárolása: Feloldja a tartalmat ujjlenyomattal. Ehhez
ellenőrizze, hogy a tartalom le legyen zárva.
Célra tervezett funkciók
29
Egyszerre több feladat kezelése
Többablakos funkció
Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több ablakra
osztja meg.
1 Érintse meg a elemet a Kezdőképernyő érintőgombjain.
• Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások.
Érintse
meg a elemet a kívánt alkalmazás tetején a Többablakos
2
funkció használatához.
• A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső részén.
Vagy,
1 Egy alkalmazás használata során hosszan érintse meg a elemet.
• Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások a megosztott
képernyőn.
2 Érintse meg a elemet a kívánt alkalmazás tetején a Többablakos
funkció használatához.
• A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső részén.
Célra tervezett funkciók
30
• A Többablakos mód deaktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva a
ikont a Kezdőképernyő érintőgombon.
elemet
• A megosztott képernyő méretének módosításához húzza a
a képernyő közepére.
• A Többablakos funkciót egyes LG alkalmazások, valamint a Play
Áruházból letöltött alkalmazások nem támogatják.
Áttekintés képernyő
Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét
mutatja.
A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse
meg a
ikont a Kezdőképernyőn, majd koppintson a megjelenített
alkalmazásra.
• Tartson lenyomva egy alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére, így
az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Vagy koppinthat a
ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.
Célra tervezett funkciók
31
02
Alap funkciók
Termék alkatrészek és tartozékok
Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.
• Készülék
• Sztereó fülhallgató
• USB kábel
• Töltő
• Quick Start Guide
• Kihúzó nyelv
• A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
• A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület
illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
• Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól
származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási
teljesítményét vagy hibát okozhatnak. Előfordulhat, hogy az ilyen
tartozékok használatából eredő hibákra nem terjed ki az LG javítási
szolgáltatása.
• Készülékének bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha az eszközt
kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett
üveg károsodhat. Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és
lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
• Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba
azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
• További tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG
Vevőszolgálattal.
• A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
• Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül
változhatnak.
• A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól
függően.
• Távolítsa el a védőréteget az Ujjlenyomat érzékelőről, mielőtt az
ujjlenyomat-felismerési funkciót használná.
Alap funkciók
33
Alkatrészek áttekintése
Mikrofon
Elülső kamera objektív
Hangerőgombok (+/-)
Google Asszisztens gomb
Sztereó fülhallgató
csatlakozó
Hátsó kameraklencsék
(széles látószög /
szabványos látószög /
mélységérzékelő)
Előlapi hangszóró
LED jelző
Távolság/Környezet
fényérzékelő
Nano SIM/Memóriakártya
tálca
Bekapcsolás/Zárolás
Érintőképernyő
Töltő/USB csatlakozó
Vaku
Ujjlenyomat-érzékelő
NFC terület
Hangszóró
Alap funkciók
Mikrofon
34
NE próbálja meg eltávolítani a hátlapot.
Amennyiben mégis így tesz, súlyosan károsíthatja az akkumulátort és
a készüléket, ami túlmelegedést, tüzet és sérülést okozhat. A készülék
hátlapját és az akkumulátort csak szakképzett szakember távolíthatja el.
• Távolság/Környezet fényérzékelő
-- Távolságérzékelő: Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja
a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék
túl közel van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és
engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott
tartományon kívül kerül.
-- Környezeti fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a
környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerőszabályozó mód be van kapcsolva.
• Hangerőgombok
-- Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
-- A Kamera használata közben nyomja meg valamelyik Hangerő
gombot fénykép készítéséhez. Ha sorozatfelvételt szeretne
készíteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő gombok
valamelyikét.
-- Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera alkalmazás
elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg
kétszer a Hangerő fel (+) gombot a Rögzítés+ elindításához.
• Bekapcsolás/Zárolás
-- Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a
képernyőt.
-- Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos
üzemmód funkciót.
• Google Asszisztens gomb
-- A készülék beépített Google Asszisztenssel rendelkezik. Kapjon
válaszokat és intézze dolgait útközben. A kezdéshez koppintson a
Google Asszisztens gombra a telefon oldalán.
-- Aktiválja a Google Segédinfót. A részletekért tekintse meg a
következő részt: Google Asszisztens.
Alap funkciók
35
• Ujjlenyomat-érzékelő
-- Kapcsolja be az ujjlenyomat felismerés funkciót, hogy a képernyő
zárolásának feloldása egyszerűbb legyen. Részletekért tekintse meg
a következő részt: Ujjlenyomat felismerés áttekintése.
• Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék
tulajdonságaitól.
• A készülék hátulján egy beépített NFC antenna található. Óvatosan
bánjon a készülékkel, hogy ne károsítsa, illetve ne fedje le az NFC
antennát.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem
tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
• A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a
távolságérzékelőt.
• Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az
érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.
A készüléket megfelelően tartsa, az alábbiakban látható módon. Ha a
készülék használata során lefedi a mikrofon nyílását a kezével, ujjaival,
vagy a védőtokkal, akkor a hívás során a hangja nehezen érthetővé válhat.
Jó példa
Mikrofon
Mikrofon
Alap funkciók
Rossz példa
Ne fedje le a mikrofont.
Ne fedje le a mikrofont.
36
A készülék be- vagy kikapcsolása
A készülék bekapcsolása
Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.
• Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti
konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje
hosszabb lehet a szokásosnál.
A készülék kikapcsolása
Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a
Kikapcsolás ikont.
A készülék újraindítása
Ha a készülék nem működik megfelelően vagy nem válaszol, akkor indítsa
újra az alábbi instrukciók szerint.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre a Be- és kikapcsolás/
Zárolás és a Hangerő le (-) gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.
2 Ha a készülék újraindult, engedje fel a gombot.
Takarékos üzemmód opció
Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki
az opciót.
• Kikapcsolás: Kapcsolja ki az eszközt.
• Kikapcsolás és újraindítás: Újraindítja a készüléket.
• Repülési mód bekapcsolása: Blokkolja a telekommunikációs
funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes
böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.
Alap funkciók
37
A SIM kártya telepítése
Helyezze be a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity
Module) kártyát a készülék használatának megkezdéséhez.
• Legyen óvatos a kihúzó nyelvvel, mert az oldala éles.
1
Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.
2
Húzza ki a kártyatartót
Alap funkciók
38
3
Tegye rá a SIM kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel
lefelé.
Az elsődleges SIM kártyát helyezze az 1. számú SIM kártya tálcára, a
másodlagos SIM kártyát pedig a 2. számú SIM kártya tálcára.
4
Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.
Alap funkciók
39
• Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.
Nano
Micro
Szabvány
• A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a készüléket a
megfelelő típusú SIM kártyával használja. Mindig a gyártótól származó,
az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.
• Ha a kártyatartó nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék
károsodhat. Mindig győződjön meg arról, hogy a kártyatartó száraz-e.
Óvintézkedések a SIM kártya használatakor
• Ne veszítse el a SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM
kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más
problémákért.
• Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg a behelyezése vagy az
eltávolítása közben.
Alap funkciók
40
A memóriakártya behelyezése
Illessze be a memóriakártyát a készülékbe.
A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos
memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.
1 Nyomja be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.
2 Húzza ki a kártyatartót.
3 Tegye rá a kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.
Memóriakártya
(opcionális-külön kapható)
SIM kártya
4
Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.
• Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek
a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja
készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkreteheti a rajta tárolt
adatokat.
• Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya
élettartamát.
Alap funkciók
41
A memóriakártya eltávolítása
A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.
Beállítások Általános Tárhely
ikonra.
1 Koppintson a
2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba, majd
húzza ki a kártyatartót a készülékből.
3 Távolítsa el a memóriakártyát a kártyatartóból.
4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat
továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy
elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék
meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a
memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő
veszteségekért, beleértve az adatvesztést.
Akkumulátor
Az akkumulátor töltése
A készülék használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
A készüléket C típusú USB-kábellel töltse.
Töltőkábel csatlakozó
Alap funkciók
42
• Nedvesség jelenlétében ne használja a külső terminált, töltőkábelt vagy
átalakítót a készülékkel együtt. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat,
illetve károsíthatja a készüléket. Ha nedvesség van jelen, ne használja
tovább a készüléket, és teljes mértékben távolítsa el a nedvességet.
• Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt
használja.
• Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt
alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor
felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
• Az Ön eszköze egy újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik. Saját
biztonsága érdekében ne próbálja eltávolítani a beépített akkumulátort.
• A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék
használatához függessze fel a töltést.
• A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a
konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
• Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása
a készülék és desktop vagy laptop computer között. Ez hosszabb
időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő
csatlakoztatása esetén.
• Ne töltse az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem
képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghiúsulhat
vagy váratlanul megszakadhat.
Óvintézkedések a készülék használatakor
• Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt
használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy
töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a
harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
• A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és
a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.
Alap funkciók
43
Az akkumulátor hatékony használata
Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg
több alkalmazást és funkciót működtet.
Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér
műveleteket.
Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi
lépéseket:
• Amikor nem használja a Bluetooth® vagy a Wi-Fi hálózat funkciót,
kapcsolja ki azt.
• Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
• Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
• Állítsa be a képernyőzárat, ha nem használja a készüléket.
• Bármely letöltött alkalmazás használata során ellenőrizze az
akkumulátor töltöttségi szintjét.
Érintőképernyő
Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett
mozdulatokkal.
Koppintás
Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy
opciót.
Alap funkciók
44
Koppintás és benyomva tartás
Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a
rendelkezésre álló opciókkal.
Dupla koppintás
Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép
nagyításához vagy kicsinyítéséhez.
Húzás
Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy
minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a
mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.
Alap funkciók
45
Csúsztatás
Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás
nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket,
képernyőket stb. lapozhat át.
Ujjak összefogása és szétválasztása
Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a
térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.
• Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti
az érintő érzékelőt.
Alap funkciók
46
• Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy
vezető anyag mellett használja.
• Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a
képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja
a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl
fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
• Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
• Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
• Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha
kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
• Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás
vagy nedves.
• Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél
boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
• Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést vagy
a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy kerülje
egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem használja a
készüléket.
Alap funkciók
47
Kezdőképernyő
Kezdőképernyő áttekintése
A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző
funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a ikonra bármelyik
képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.
Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn
keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi
telepített alkalmazást egy helyen áttekintse.
Kezdőképernyő elrendezése
Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a
mappákat a kezdőképernyőn.
Állapotsor
Időjárás widget
Google keresés widget
Oldal ikon
Gyors hozzáférési terület
Előlapi érintőgombok
• A Kezdőképernyő a gyártó irányelveitől, a felhasználói beállításoktól, a
szoftververziótól vagy a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
Alap funkciók
48
• Állapotsor: Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az
akkumulátor töltöttségi szintet.
• Időjárás widget: Tekintse meg az adott területre vonatkozó időjárási
információkat és a pontos időt.
• Google keresés widget: Gépeljen vagy beszéljen a Google Keresés
megnyitásához.
• Oldal ikon: Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Megérintheti a
kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az aktuális lap
ikonja kiemelésre kerül.
• Gyors hozzáférési terület: Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő
alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.
• Előlapi érintőgombok
-- : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az
előugró ablakokat.
-- : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google
Segélyinfó indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
-: Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját,
vagy elindítja az egyik alkalmazást. Valamennyi nemrég használt
alkalmazás törléséhez érintse meg a ÖSSZES TÖRLÉSE lehetőséget.
Egyidejűleg két alkalmazás használatához Többablakos funkcióval,
érintse meg hosszan a gombot, mialatt egy alkalmazást használ.
-: Válassza ki a használni kívánt SIM kártyát. Koppintson és tartsa
lenyomva a Dual SIM kártya beállításainak konfigurálásához.
Alap funkciók
49
A kezdő érintőgombok stílusának módosítása
Módosíthatja a kezdő érintőgombok stílusát.
Beállítások Kijelző Kezdő érintőgombok
1 Koppintson a
ikonra.
2 A STYLE menü alatt válassza ki a Gombok vagy a Gesztus és
gombok lehetőséget a személyre szabáshoz.
• Csak gombok: / /
elérhetők. Koppintson a
gombra a
legújabb alkalmazások megtekintéséhez.
• Gesztus és gombok: A Vissza és a Kezdő
gombok
elérhetők. A legutóbbi alkalmazások megtekintéséhez húzza el a
Kezdőgombot
fel.
A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése
Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran
használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjainak területéhez.
Koppintson a
Beállítások Kijelző Előlapi érintőgombok
Gombkombináció ikonra, majd szabja testre a beállításokat.
• Különböző funkciók hozzáférhetők, mint például a QSlide, Értesítés és a
Rögzítés+.
Alap funkciók
50
A kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése
A kezdőképernyő érintőgombjait elrejtheti egy nagyobb képernyő
megjelenítéséhez egy alkalmazás használata közben.
Beállítások Kijelző Előlapi érintőgombok
1 Koppintson a
Érintőgombok elrejtése gombra.
2 Válassza ki az alkalmazásokat a kezdőképernyő érintőgombjainak
elrejtéséhez az alkalmazás használata közben, és érintse meg a
gombot.
• A kezdőképernyő érintőgombjai 3 másodperccel az utolsó érintés
után eltűnnek.
• A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt megjelenítéséhez
húzza felfelé a képernyő alját.
Az ikonok zárolása/elrejtése
A kezdőképernyő érintőgombjainak lezárására vagy elrejtésére szolgáló
ikon a képernyő bal alsó sarkában jelennek meg.
Ha a gombok elrejtése közben zárolni szeretné a kezdőképernyő
érintőgombjait, érintse meg a
gombot a kezdőképernyő
érintőgombjainak bal oldalán.
A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt elrejtéséhez koppintson
duplán a gombra.
• Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem támogatottak a
Kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése közben.
Alap funkciók
51
Állapotjelző ikonok
Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap
értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon.
Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési
ikonok megjelenítésével.
Nincs jel
Hálózati adatátvitel folyamatban
Riasztás beállítva
Rezgőmód be
Bluetooth be
USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
Akkumulátor szint
Repülési mód be
Nem fogadott hívások
Wi-Fi csatlakoztatva
Néma üzemmód be
GPS be
Hotspot be
Nincs SIM kártya
Az NFC-mód be van kapcsolva
• A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán
nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az
aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a
készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
• A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően
változhatnak.
Alap funkciók
52
Értesítési sáv
Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési
sávot.
• A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot.
• Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához
koppintson a SZERKESZT gombra.
• Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció
beállító képernyője.
SZERKESZT
• Az értesítési panelt még a zárolt képernyőn is használhatja. Húzza
el az értesítési panelt, mialatt a képernyő zárolva van, és így gyorsan
hozzáférhet a kívánt funkciókhoz.
Alap funkciók
53
A képernyő elforgatása
Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai
irányának megfelelően.
Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az
Elforgatás ikonra .
Vagy koppintson a
Beállítások Kijelző ikonra, majd aktiválja az
Automata képernyő forgatás funkciót.
A kezdőképernyő szerkesztése
A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet,
majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.
• A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa
benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
• Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és
tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a
Widgetek gombot.
• A háttérképek, témák és ikonok módosításához tartsa az ujját a
Kezdőképernyő öres területén, majd válassza ki a Háttérkép & Téma
lehetőséget.
Vagy koppintson a
Beállítások Kijelző Háttérkép & Téma
gombokra, majd válassza ki a készüléken alkalmazandó háttérképeket,
témákat és ikonokat.
Alap funkciók
54
• Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és
tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a
Kezdőlap beállításai gombot. Részletekért tekintse meg a következő
részt: Kezdőképernyő beállítások.
• Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy
újratelepíteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy
üres felületét, majd válassza ki az Törölt alkalmazások gombot.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Törölt alkalmazások.
• Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse
meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjen a
kívánt képernyőre, érintse meg a
elemet, majd érintse meg újra a
képernyőt.
Alapértelmezett képernyő
Alap funkciók
55
A háttér téma megjelenítése
Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az
alkalmazások és widgetek elrejtésével.
Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.
• Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az
alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjaival a
kezdőképernyőre, vagy koppintson a gombra.
Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn
A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott
alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.
• A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén
történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott
alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési
területre.
• A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a
kezdőképernyőre.
Alap funkciók
56
A kezdőképernyő mappáinak használata
Mappák létrehozása
A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott
alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.
• Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.
Mappák szerkesztése
A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő
műveletek egyikét.
• A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a
mappanévre.
• Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy
alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
• Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá
és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha
az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott
mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
• A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a ikonra
történő koppintással is lehetséges.
• Nem lehet a mappa színét módosítani, mialatt letöltött témát használ.
Kezdőképernyő beállítások
A Kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.
Beállítások Kijelző Kezdőképernyő ikonra.
1 Koppintson a
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Kezdőlap kiválasztása: Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
• Háttérkép: Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
• Kijelző effekt: Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő
lapjainak váltásakor jelenik meg.
Alap funkciók
57
• Ikon alakok: Válassza ki, hogy az ikonoknak négyszögletes vagy
lekerekített sarkai legyenek.
• Google hírcsatorna: Engedélyezi a Google-csatorna megjelenítését
a Kezdőképernyő bal oldalán
• Alkalmazások rendezése a következő szerint: Alkalmazások
rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
• Rács: Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési
módját.
• Alkalmazások elrejtése: Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket a
kezdőképernyőről el szeretne rejteni.
• Kezdőképernyő körkörös görgetése: Az opció bejelölésével
lehetővé teszi a Kezdőképernyő folyamatos görgetését
(visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).
• Keres: Kereséshez pöccintsen lefelé a Kezdőképernyőn.
• Kezdőképernyő zárolás: Kapcsolja be, hogy megakadályozza a
widgetek és applikációk áthelyezését vagy törlését.
Képernyőzár
Képernyőzár áttekintése
Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és
kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig
nem használja a készüléket.
Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a
képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.
A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig
kapcsolja be készülékén a képernyőzárat.
• A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó
beviteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor
fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket,
aktiválja a képernyőzárat.
Alap funkciók
58
Képernyőzár beállítása
A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll
rendelkezésre.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Válassza ki a képernyőzárat elemre, majd válassza ki a
kedvelt módszert.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Semmi: A képernyőzár-funkció inaktiválása.
• Húzza: A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
• Feloldási minta: A képernyő feloldásához használjon mintát.
• PIN: A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
• Jelszó: A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
• Ujjlenyomatok: Oldja fel a kijelzőt az ujjlenyomata használatával.
• Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő
30 másodpercre blokkolódik.
Biztonságos indítás beállítások
Ha képernyőzárolási módként a Mintázat, a PIN vagy a Jelszó lehetőséget
választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy zárolja magát, amikor a
készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak védelme érdekében.
• Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat, amíg
fel nem oldja a készülék zárolását.
• Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a
titkosított adatokat és személyes információkat.
Alap funkciók
59
Óvintézkedések a biztonságos indítás funkcióhoz
• Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a
titkosított adatokat és személyes információkat.
• A képernyőzároló jelszavait mindenképpen őrizze külön helyen.
• Ha a képernyőzároló jelszavakat a megadott számúnál többször
helytelenül adja meg, akkor a készülék automatikusan alapállapotba
áll, és a titkosított adatok, valamint az Ön személyes információi
automatikusan törlésre kerülnek, és nem állíthatók vissza.
• Ügyeljen arra, hogy ne adja meg a képernyőzároló jelszavakat a
megadott számúnál többször helytelenül.
• Ha bekapcsolja a készüléket, miután az alapállapotba került, akkor
a titkosítás is elindul. Ha a titkosítást szándékosan leállítja, akkor
az adatok károsodhatnak. Várjon, amíg az alapállapotba állítás
befejeződik.
Zárolási képernyő testreszabása
A képernyőzár személyre szabható.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Zárolóképernyő testre szabása elemre.
2 Válasszon ki egy beállítani kívánt funkciót.
• Háttérkép: Lehetővé teszi a Zárolási képernyő hátterének
beállítását.
• Óra: Beállíthatja, hogy hol jelenjen meg az óra a Zárolási képernyőn.
• Parancsikon: Lehetővé teszi az alkalmazások futtatását a Zárolási
képernyőn. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha be van állítva
egy képernyőzár.
• Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz: Szöveget
jeleníthet meg a zárolt képernyőn a telefon tulajdonosának
beazonosításához.
Alap funkciók
60
Biztonságos zárolásbeállítások
Beállíthat biztonságos zárbeállításokat.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Biztonságos Zárolásbeállítások elemre.
2 Válasszon ki egy beállítani kívánt funkciót.
• Időzítő zár: Beállíthatja a képernyő automatikus lezárásáig eltelt
időt, miután a háttérvilágítás kikapcsolt (az inaktivitással eltelt idő
miatt).
• A bekapcsoló gomb azonnal lezár: Engedélyezze ezt az opciót a
képernyő azonnali zárolásához a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb
megnyomásakor. Ez a beállítás felülírja a Biztonsági zár időzítő
beállítását.
• Smart Lock: Lehetővé teszi olyan megbízható eszközök, helyek,
hangok és/vagy testfelismerés beállítását, amelyek lehetővé teszik,
hogy a telefonja feloldva maradjon.
• A beállított menük eltérőek lehetnek a választott zárolási képernyő
beállításoktól függően.
Alap funkciók
61
Képernyő bekapcsolása
Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.
• Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el.
Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a
felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
• A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
• A Képernyő bekapcsolása alkalmazás használatához győződjön meg
arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen
más idegen anyag.
A képernyő bekapcsolása
Duplán koppintson a képernyő közepére.
• A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés
valószínűségét.
A képernyő kikapcsolása
Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres
részére.
Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres
területre.
Alap funkciók
62
Memóriakártya-titkosítás
A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A
memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem
lehet hozzáférni.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Titkosítás és hitelesítő adatok SD kártya titkosítása
elemre.
2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő
áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson FOLYTATÁS ikonra.
3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a TITKOSÍTÁS ikonra.
• Új fájl titkosítása: Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek
a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
• Teljes titkosítás: Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a
memóriakártyán van.
• Médiafájlok kizárása: Titkosítson minden fájlt, kivéve a
médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.
• A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PINkóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
• Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetők.
• Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll,
és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön
meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
• A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a
fájlokat titkosították.
• A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben.
A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához
formázni kell a kártyát.
• A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs
memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a
készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.
Alap funkciók
63
Képernyőkép készítése
Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.
Rövidített eljárással
Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a
Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.
• A képernyőfelvételeket a Screenshots mappában a Galéria helyen
lehet megtekinteni.
Rögzítés+-on keresztül
Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az
állapotsort, majd koppintson a
ikonra.
• Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, a Rögzítés+
funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a hangerőnövelő (+)
gombot. A funkció aktiválásához koppintson a
Beállítások
Általános Parancsikon pontra, és kapcsolja be a Rögzítés+
megnyitása opciót.
• Részletekért tekintse meg a következő részt: Jegyzet írása
képernyőképre.
Szöveg beírása
Az Okos eszközsáv használatával
Egy helyen többféle billentyűzetes beviteli módot használhat.
Kiválaszthatja a kívánt beviteli módot a billentyűzet felső részén.
1 Válassza ki a kívánt billentyűzetes beviteli módot az Okos
eszközsávon.
2 Érintse meg az ikon, és válassza ki a kívánt az Okos eszközsávon
megjelenítendő beviteli módot, vagy rendezze át őket.
Alap funkciók
64
Okos
eszközsáv
• Néhány támogatott beviteli mód eltérő lehet az Ön készülékétől
függően.
• Be- és kikapcsolhatja az Okos eszközsáv funkciót a billentyűzet
beállításainál.
ikon
• Használhatja a billentyűzetes beviteli módokat az
megérintésével.
•
•
: Emojik hozzáadása.
: Koppintson a gombra, ha szöveget szeretne bevinni a
hangjával.
-- A hangfelismerés optimalizálása érdekében tisztán beszéljen.
-- Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke
kapcsolódjon a hálózathoz.
-- A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a
Nyelvek lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.
-- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a
támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően
változhatnak.
•
: Billentyűzet beállítások elérése.
: Vágólap kinyitása. Részletekért tekintse meg a következő részt:
•
Vágólap.
: Aktiválja a lebegő billentyűzetet, ha a több ablakos funkciót
•
használja. Át is helyezheti a billentyűzet a kívánt helyre.
Alap funkciók
65
Az Okos billentyűzet használatával
Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére
használhatja.
Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelt szöveget anélkül,
hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene.
Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a
hibákat.
A kurzor mozgatása
Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe
mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt,
majd húzza balra vagy jobbra.
• Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.
Alap funkciók
66
Szavak felkínálása
Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait,
hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél
tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.
Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy finoman
húzza a billentyűzet bal vagy jobb oldalát felfelé.
• A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a
szó minden betűjét.
Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez
További nyelveket bocsáthat rendelkezésre a billentyűzeten történő
bevitelhez.
Beállítások Általános Nyelv és billentyűzet
1 Koppintson a
Képernyő-billentyűzet LG billentyűzet Válasszon nyelvet
elemre.
2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveket.
Alap funkciók
67
Másolás és beillesztés
Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget
bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más
alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.
1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy
kivágni szeretne.
2 Húzza / a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
3 Válassza ki a Vágás vagy a Másol lehetőséget.
• A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
4 Érintse meg hosszan a szövegbevitel ablakot, majd válassza a
Beilleszt lehetőséget.
• Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a
Beilleszt lehetőség.
Vágólap
Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan
a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beillesztheti.
1 Az Okos eszközsávon válassza az ikont.
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel
ablakot, majd válassza a Vágólap ikont.
2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
• A vágólapon max. 20 elem menthető.
• Koppintson a zárolt elemekre, hogy azok ne törlődjenek; még
akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel
zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel
azokat.
• Koppintson a ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.
• Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem támogatják.
Alap funkciók
68
Tartalom-megosztás
Tartalom lejátszása másik készüléken
Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy
zeneszámokat.
1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
2 A Galéria vagy a Zene alkalmazásban történő lejátszás közben
érintse meg a
Lejátszás másik készüléken ikont.
3 Válassza ki azt a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.
• A Chromecast használatához a Google Play szolgáltatásoknak
naprakészeknek kell lenniük.
Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.
Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például számítógépről,
NAS-ról vagy mobileszközről, a Galéria vagy a Zene applikáció
használatával.
Az eszközök csatlakoztatása
Csatlakoztassa a készülékét és egy másik eszközt, amely támogatja a
DLNA funkciót, ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.
• Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás (DLNA) mindkét készüléken
aktív.
Közeli eszközök keresése
Megtekintheti az azonos hálózaton levő DLNA eszközök listáját
mindegyik alkalmazásnál, a Közeli eszközök menü kiválasztásával.
Használja a közelben levő eszközök tartalmait, mintha csak a saját
készülékén használná azokat.
Alap funkciók
69
Fájlok küldése vagy fogadása
Megoszthat fájlokat a készüléke és egyéb LG eszköz, illetve tablet vagy
számítógép között.
Fájlok küldése
A Galéria vagy Fájlkezelő alkalmazásban érintse meg a
Megosztás
vagy a ikont, majd válasszon egy eszközt a fájlmegosztás listában.
Fájlok fogadása
Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a ikonra, majd a Fájlmegosztás
gombra.
Ha a készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, akkor érintse meg a
Beállítások Hálózat Fájlmegosztás SmartShare Beam
elemet.
• Ellenőrizze, hogy készüléke ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz
csatlakozik-e, melyhez a fájlküldés cél berendezése.
• Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás mindkét készüléken aktív.
Alap funkciók
70
03
Hasznos
alkalmazások
Alkalmazások telepítése és
eltávolítása
Alkalmazások telepítése
Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le
alkalmazásokat.
• Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a
szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.
• Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók
létrehozására és bejelentkezésre.
• Néhány alkalmazás pénzdíjas.
• Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat
fel az adatforgalomért.
• A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a
SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.
Alkalmazások törlése
Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.
Törlés a koppintás és tartás mozdulattal
A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa
rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található Töröl elem
fölé.
• Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Törölt alkalmazások.
Törlés a beállítások menüpont segítségével
Koppintson a
Beállítások Általános Alkalmazások és
értesítések Alkalmazásinformációelemre, válasszon ki egy
alkalmazást, majd koppintson az Törlés elemre.
• Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.
Hasznos alkalmazások
72
Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból
Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás
áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.
Alkalmazások telepítése és eltávolítása a beállítás
során
Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, letöltheti a javasolt
alkalmazásokat.
Átugorhat a következő lépésre telepítés nélkül.
Törölt alkalmazások
A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán
belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.
Menedzsment Törölt alkalmazások ikonra.
1 Koppintson a
Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres
felületét, majd érintse meg a Törölt alkalmazások lehetőséget.
2 Aktiválja a kívánt funkciót:
• Visszaállítás: Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
: Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.
•
• 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt
alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra
le kell töltenie őket az app store-ból.
• Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az
EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az
alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.
Hasznos alkalmazások
73
Alkalmazás parancsikonok
A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, például
a Hívás, Üzenet, Kamera, Galéria és Beállítás ikont, a gyorselérési menü
megjelenítéséhez. Az alkalmazás parancsikonokkal egyszerűbben
használhatja az alkalmazásokat.
• Koppintson a lehetőségre a kívánt alkalmazás widgetének
beállításainak módosításához.
• Koppintson a lehetőségre a kívánt alkalmazás információinak
megtekintéséhez.
• Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.
Hasznos alkalmazások
74
Telefon
Hanghívás
Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például
manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből
vagy a hívásnaplóból.
Hívás indítása a billentyűzettel
Tárcsázás ikonra.
1 Koppintson a
2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
ikonra.
• Írja be a telefonszámot, majd koppintson a
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázó számot.
• Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a
ikonra.
névjegyzékben, majd koppintson a
• Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és
hagyja benyomva azt.
• Telefonszámok hozzáadásához a gyorshívó listához tekintse meg a
következő részt: Névjegyek hozzáadása.
Hívás indítása a névjegyzékből
Névjegyek ikonra.
1 Koppintson a
Válasszon
ki
egy
ismerőst
a névjegyzékből, majd koppintson a
2
ikonra.
Hasznos alkalmazások
75
Hívás fogadása
A hívás fogadásához húzza a
ikont a bejövő hívás képernyőre.
• Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón
található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
• A hívás befejezéséhez a képernyő kikapcsolása nélkül, érintse meg
a
Beállítások Hálózat Hívás beállítások Hívás fogadása
és befejezése ikont, majd kapcsolja be a Hívások befejezése a
bekapcsoló gombbal funkciót.
Hívás elutasítása
Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a
ikont a bejövő hívás
képernyőn.
• Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás
üzenetet a képernyőn.
• Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson
az
Beállítások Hálózat Hívás beállítások Hívás blokkolása
és üzenettel való elutasítása Elutasítás üzenettel ikonra, illetve
elemekre.
• Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-),
vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés
némításához, illetve a hívás várakoztatásához.
Bejövő hívás ellenőrzése, mialatt egy alkalmazást
használ
Ha bejövő hívás érkezik, mialatt egy alkalmazást használ, akkor egy
felugró értesítés jeleníthető meg a képernyő tetején. Fogadhatja vagy
visszautasíthatja a hívást, vagy üzenetet küldhet a felugró képernyőről.
• Koppintson a
Beállítások Hálózat Hívás beállítások
További beállítások Felugró ablak bejövő hívásnál elemre, majd
válassza ki az alkalmazás közben használni kívánt bejövő hívás
megjelenítésének típusát.
Hasznos alkalmazások
76
Nem fogadott hívások megtekintése
Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő
állapotsorban megjelenik a ikon.
A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az
állapotsort. Vagy koppintson az
Hívás infó ikonra, illetve elemre.
A hívások alatt elérhető funkciók
A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi,
képernyőn található ikonokra koppintva:
• Névjegyek: A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
• Tartás: Hívás tartása.
• Tárcsázó: A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
• Hangszóró: A kihangosító funkció bekapcsolása.
• Némít: Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
• Bluetooth: Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely
párosítva és csatlakoztatva van.
: Hívás befejezése.
•
• : Hozzáférés további hívási opciókhoz.
• A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól
függően változhatnak.
Hasznos alkalmazások
77
Harmadik fél hívásának kezdeményezése
Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.
1 Hívás közben koppintson az Hívás hozzáadása ikonra, illetve
elemre.
2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a ikonra.
• A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás
várakozik.
3 Konferenciahíváshoz koppintson a Hívások összekapcsolása ikonra.
• Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
Hívásnapló megtekintése
A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az
Hívás
infó ikonra. Ezután a következő funkciók használhatók:
• A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A
kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a ikonra.
Töröl ikonra, illetve elemre.
• A hívásnaplók törléséhez koppintson a
• A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• A törölt hívástörténet nem állítható vissza.
• Húzza szét vagy össze két ujját a hívásnaplók vagy névjegyek
betűméretének beállításához.
Hívási opciók konfigurálása
Számos hívási opciót beállíthat.
Tárcsázás vagy Hívás infó ikonra.
1 Koppintson a
Koppintson
a
Hívás
beállítások ikonra, majd végezze el a
2
beállítások kívánt konfigurálását.
Hasznos alkalmazások
78
Üzenet
Üzenetek küldése
A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet
el az Ön ismerőseinek.
• Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
1
2
3
Érintse meg a
elemet.
Érintse meg a
vagy a
elemet.
Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
• Multimédiás opciók használatához koppintson a gombra.
• Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ikonra.
Az üzenet továbbításához koppintson a elemre.
4
Üzenet olvasása
Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.
elemet.
1 Érintse meg a
Válasszon
ki
egy
ismerőst
az üzenetlistáról.
2
Üzenetküldési beállítások konfigurálása
Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak
megfelelően.
elemet.
1 Érintse meg a
2 Koppintson az üzenetlista Beállítások elemére.
Hasznos alkalmazások
79
Kamera
Kamera elindítása
Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót
készíthet.
Érintse meg a
elemet.
• Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha
ronggyal.
• Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencséjét az ujjaival, vagy
más idegen anyaggal.
• A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken
ténylegesen láthatóktól.
• A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg
vagy szerkesztheti. Részletekért tekintse meg a következő részt: A
Galéria áttekintése.
A kameramód módosítása
Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy
könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.
Érintse meg a
MÓD elemet, és válassza ki a kívánt módot.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzemmód ikont, és húzza azt a
kívánt helyre a módrend módosításához.
Hasznos alkalmazások
80
Automatikus mód
A fényképek és videók elkészítésekor számos kamera mód és opció közül
választhat.
elemet, majd érintse meg a MÓD
1 Érintse meg a
Automatikus ( A ) elemet.
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra. Videofelvételhez
koppintson az ikonra.
A vaku be- vagy
kikapcsolása.
Kameraszög
módosítása.
Váltás az előlapi és
hátoldali kamera
között.
Kameraszög
módosítása.
Film szűrő effekt
alkalmazása.
Fénykép készítése.
Válasszon ki egy
kamera módot.
Videókat rögzít.
A kameralehetőségek
módosítása.
Fénykép készítése
1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára,
2
hogy a kamera arra fókuszálhasson.
A fénykép elkészítéséhez koppintson az
ikonra.
• Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő
le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Koppintson a
Beállítások
Általános Parancsikon lehetőségre, majd érintse meg a Kamera
megnyitása lehetőséget
az aktiváláshoz.
Hasznos alkalmazások
81
Videofelvétel
1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára,
2
3
hogy a kamera arra fókuszálhasson.
Koppintson az ikonra.
• Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a
ikonra.
• A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a ikonra. A
videó készítésének folytatásához koppintson a ikonra.
• Videó felvétele közben húzzon össze vagy szét két ujjával a
nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
• Videó rögzítésekor megérinthet egy kívánt területet a fényerő
módosításához.
A videófelvétel befejezéséhez koppintson a ikonra.
• Ha ellenőrizni szeretné a képarányt a videofelvétel készítése előtt,
nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
A kameralehetőségek személyre szabása
A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon
szabhatja személyre.
A képernyőn koppintson a ikonra.
• Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera)
és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.
•
•
: Készítsen egy fényképet FullVision módban.
: Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók
méretét.
•
: Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
: Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen
•
képeket vagy rögzíthessen videót.
Hasznos alkalmazások
82
Vizuális keresés
A fényképezőgép segítségével keressen információt
egy tárgyról.
HDR
Készítsen fényképeket élettel teli színekben, és
alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a
képek fénnyel szemben készültek. Ezeket a funkciókat
a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú)
technológia biztosítja.
Hangvezérelt
fotózás
Fényképezzen hangparancsokkal.
Hely megjelölése
Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács
Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges
és vízsszintes vonalakohoz igazított fényképeket és
videókat készíthessen.
Tárhely
Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD
kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni.
(Elérhető, ha egy memóriakártya be van helyezve.)
Súgó
Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.
Az elülső kamera további opciói
Szelfi felvétel
Készítsen egy szelfit a Kézmozdulatos felvétel és az
Automatikus felvétel opciók egyikének kiválasztásával.
Mentés tükrözve
Mentés tükrözött képként, szelfik készítését követően.
Különféle kamera módok
Étel
Fényképet vagy videót készíthet a színes csúszka és a fehéregyensúly
beállításával.
, majd érintse meg a MÓD
elemet.
1 Érintse meg a
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
• Húzza el a képernyőn levő színes csúszkát a fehéregyensúly
beállításához, és a legjobb szín kiválasztásához.
elemet a
• Ha a csúszka nem jelenik meg, akkor érintse meg a
fehéregyensúly beállításához.
Hasznos alkalmazások
83
YouTube Live
Videófelvételt készíthet, és közvetlenül feltöltheti a YouTube-ra.
, elemet, majd érintse meg a MÓD
1 Érintse meg a
lehetőséget.
2 Koppintson az ikonra és készítse el a videofelvételt.
A funkció használatához igazolnia kell a telefonszámát.
• A YouTube Live csak akkor érhető el, ha a készüléke az internethez
csatlakozik. Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket
számíthat fel az adatforgalomért.
Flash Jump-Cut üzemmód
Létrehozhat egy GIF-et rendszeres időközönkénti fényképek készítésével.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Flash Jump-Cut üzemmód.
Portré
Éles portrét készíthet a kamera lencséjének elmosódott hatásának
alkalmazásával.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Portré.
Hasznos alkalmazások
84
AI CAM
Hatékonyan készíthet képeket vagy videofelvételeket, mivel a
fényképezőgép felismeri a tárgyat fénykép vagy videó rögzítésekor.
Részletekért tekintse meg a következő részt: AI CAM.
Sorozatfelvétel
A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is
összeillesztheti.
Az Auto módban érintse meg hosszan a ikont.
• A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az ikon nyomva
tartásakor nagy sebességgel rögzíti.
A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói
Automatikus expozíció/Automatikus élességrögzítés
Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját,
ha hosszan megérinti a képernyőt Automatikus módban. A funkció
kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.
• Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.
Hasznos alkalmazások
85
Kamerák közötti váltás
A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera
közül.
A kamera képernyőjén koppintson a ikonra, vagy húzza az ujját
bármilyen irányban, a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.
• Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért tekintse
meg a következő részt: Szelfi felvétel.
Nagyítás vagy kicsinyítés
Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a
kamera képernyőjét.
• A kamera képernyőjén közelítse vagy távolítsa el két ujját a
kicsinyítéshez vagy nagyításhoz, vagy használja a megjelenő +/csúszkát.
• Fel- vagy lehúzhatja a gombot is. Ez a funkció csak speciális
módokban érhető el.
• A zoom funkció nem érhető el, ha az elülső kamerát használja szelfi
módban.
Hasznos alkalmazások
86
Szelfi felvétel
Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül
tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.
Kézmozdulatos felvétel
A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.
Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.
Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a kamera
felé.
• A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.
• A funkció használatához váltson elülső kamera módba, majd érintse
meg a
Szelfi felvétel Kézmozdulatos felvétel lehetőséget.
• Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen,
hogy a kamera felismerhesse.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak használata
során nem érhető el.
Hasznos alkalmazások
87
Automatikus felvétel
Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen
készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a
képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és
elkészíti a szelfit.
• A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az elülső kamera felismeri
az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a
vezérlőkeret sárga lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.
• Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a
felvétel Automatikus felvétel lehetőséget.
Szelfi
Sorozat szelfi
A szelfiket időközönként is elkészítheti.
Az elülső kamera használata esetén mutassa tenyerét a kamera felé és
szorítsa ökölbe a kezét gyorsan, kétszer egymás után.
• Négy fénykép készül szabályos időközönként, három másodperces
időzítési késleltetést követően.
Hasznos alkalmazások
88
Mentés tükrözve
Az elülső kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a
Mentés tükrözve elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.
• Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja
a kamera opcióit. Részletekért tekintse meg a következő részt: A
kameralehetőségek személyre szabása.
gyors megosztás
Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a
kívánt alkalmazással.
, ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy
1 Koppintson az
rögzítse a videót.
2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy
megoszthassa azt az alkalmazással.
Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse,
milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók
megosztásához.
gyors megosztás
ikon
Hasznos alkalmazások
89
• A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet,
a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának
gyakoriságától függően.
• Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.
Galéria
A Galéria áttekintése
A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése
is lehetséges.
elemet.
1 Érintse meg a
• A mentett fényképek és videók mappánként jelennek meg.
2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
• Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
• Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy
balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
• Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, a
videó vissza- vagy előretekeréséhez.
• Ha az AI CAM funkció használatával készít fotót, akkor egy Címke
mappa kerül létrehozásra a Galéria alkalmazás Album füle alatt.
A fotók automatikusan címkék szerint kerülnek osztályozásra a
Címke mappa alatt.
• A Fényképek lapon megtekintheti az év, hónap vagy nap szerint
szervezett fotókat vagy videókat.
• Ha a fotókat a fénykép elkészítésének helyén szeretné
megtekinteni, érintse meg a
Hely megjelölése,
majd a
gombot. A fotók automatikusan helyszín szerinti
csoportosításra kerülnek a Galéria alkalmazás Memória lapján.
• Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően
nem támogatott.
• Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
• A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
• A Memória albumok létrehozásához aktiválnia kell a GPS funkciót.
Hasznos alkalmazások
90
Fényképek megtekintése
QLens elindítása.
Visszatérés az előző
képernyőre.
Jegyzet írása a
fényképre.
Képek szerkesztése.
Adjon hozzá vagy
távolítson el
kedvenceket.
Hozzáférés a
további opciókhoz.
Kamera elindítása.
Képek törlése.
Képek megosztása.
• A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt. A
menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.
Jegyzet írása a fényképre
1 A fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 Írjon jegyzetet a fényképre, és érintse meg a MENTÉS elemet.
• A jegyzet a fényképhez lesz rendelve.
• Bizonyos fényképek nem biztos, hogy támogatják a fényképjegyzet
funkciót.
Hasznos alkalmazások
91
Fényképek szerkesztése
1 A fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és
eszközöket.
Videolejátszás
A videó
szüneteltetése vagy
lejátszása.
A videó
visszatekerése.
Képarány
kiválasztása.
DTS:X 3D Surround
GIF fájl létrehozása.
Megnyitás a QSlide
által.
Hozzáférés a
további opciókhoz.
A videó
előretekerése.
A képernyő zárolása,
vagy a zárolás
feloldása.
A videó
szerkesztése.
• A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb
oldalát.
• A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a
képernyő bal oldalát.
Hasznos alkalmazások
92
Videók szerkesztése
1 A videó megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző
módokon szerkeszthetők.
Felbontás beállítása.
A szerkesztés
visszavonása.
Egy 15 másodperces, 30
másodperces vagy 60
másodperces videoklip
automatikus létrehozása.
Film létrehozása számos
effektussal.
Futtassa a KineMaster
videoszerkesztőt.
Válasszon egy szakaszt a
lejátszási sebesség
módosításához.
A videó időtartamának
módosítása.
3 A módosítások mentéséhez koppintson a MENTÉS elemre.
Film létrehozása
Képek és videók összeállításával új filmet hozhat létre.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Film létrehozása.
GIF létrehozása
A felvett videó használatával egyszerűen készíthet GIF fájlt.
Részletekért tekintse meg a következő részt: GIF létrehozása.
Hasznos alkalmazások
93
Fájlok szerkesztése
A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:
• Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd
koppintson a Töröl elemre.
• Koppintson a fájllista ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
• A törölt fájlok automatikusan a Kuka kerülnek, és onnan 7 napig
visszaállíthatóak a Galériába.
• Koppintson a gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az
esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.
Fájlok megosztása
A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:
• Egy fénykép megtekintése közben koppintson a ikonra, hogy az Ön
által kiválasztott módon megossza a fájlt.
• Egy videó megtekintése közben koppintson a
Megosztás ikonra,
hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
• A fájlok kiválasztásához koppintson a ikonra a fájlok listájából, és
ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.
Névjegyek
A névjegyek áttekintése
Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.
Eszközök Névjegyek ikonra.
Koppintson az
Névjegyek hozzáadása
Új névjegyek hozzáadása
1 A névjegyzék képernyőn koppintson az ikonra.
2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a MENTÉS
elemre.
Hasznos alkalmazások
94
Névjegyek importálása
Egy másik tárolóeszközről importálhatja ismerőseit.
1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a Névjegyek kezelése
Importálás elemre.
2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd
koppintson az OK elemre.
3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az IMPORTÁLÁS elemre.
Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához
1 A névjegyzék képernyőn koppintson a Gyorshívás elemre.
2 Koppintson egy gyorshívó számon a Névjegy hozzáadása elemére.
3 Válasszon ki egy ismerőst.
• Mialatt egy új névjegyet ad hozzá, érintse meg a
gyorshívó szám hozzáadásához.
elemet egy
Névjegyek keresése
A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:
• Érintse meg a elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg
a névjegy információit vagy a telefonszámot.
• Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
• A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy
kezdőbetűjére.
• Érintse meg a
elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja
meg a névjegy információit vagy a telefonszámot, az összes részlet
megjelenítéséhez a hívásnaplókból, névjegyekből és csoportokból.
Hasznos alkalmazások
95
Névjegyzék
Névjegyek szerkesztése
1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra és végezze el az
adatok szerkesztését.
3 A módosítások mentéséhez koppintson a MENTÉS elemre.
Névjegyek törlése
A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:
• A névjegyzék lista képernyőn érintse meg hosszan a törölni kívánt
névjegyet, majd érintse meg a Törlés elemet.
Töröl elemet.
• A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a
• A törölt kapcsolatokat nem lehet visszaállítani.
Hozzáadás a Kedvencekhez
A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.
1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra.
Csoportok létrehozása
1 A névjegyzék csoport listán érintse meg a elemet.
2 Adja meg az új csoport nevét.
3 Koppintson az Új tagok elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd
4
koppintson az HOZZÁAD elemre.
Az új csoport mentéséhez koppintson a MENTÉS elemre.
Hasznos alkalmazások
96
QuickMemo+
QuickMemo+ áttekintés
Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb
különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek
kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.
Jegyzet készítése
QuickMemo+ elemet.
1 Érintse meg a
2 Jegyzet készítéséhez koppintson az ikonra.
: Jegyzet elmentése.
: Az előző szerkesztés visszavonása.
: A mostanában törölt szerkesztések újbóli elvégzése.
: Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
: Jegyzet beírása kézzel.
: Kézzel beírt jegyzetek törlése.
: Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy
törölje annak részeit.
• : Hozzáférés a további opciókhoz.
Koppintson az
ikonra a jegyzet elmentéséhez.
•
•
•
•
•
•
•
3
Jegyzet írása fényképre
QuickMemo+ ikonra.
1 Koppintson a
2 Koppintson az ikonra fénykép készítéshez, majd koppintson az OK
3
4
ikonra.
• A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a
jegyzettömbhöz.
Érintse meg a vagy a elemet, ha jegyzeteket kíván írni a
fényképre.
• Jegyzetek írása a fényképre.
• Írja be a szöveget a fénykép alatt.
Koppintson az
ikonra a jegyzet elmentéséhez.
Hasznos alkalmazások
97
Jegyzet írása képernyőképre
1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőt nézi, húzza le az állapotsort,
2
3
majd koppintson a
ikonra.
• A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témájaként. Az
emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
Vágja ki a képet (ha szükséges) és készítsen jegyzeteket kívánság
szerint.
• Jegyzetek írása a fényképre.
Koppintson az
ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
• Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők a QuickMemo+ vagy a
Galéria ikonnal.
• Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket,
válassza a Használja alapértelmezettként jelölőnégyzetet, majd
válasszon egy alkalmazást.
• A teljes képernyőről képet készíthet a görgetéses rögzítés funkcióval.
• Mialatt egy alkalmazást használ, például az Üzeneteket és a Chromeot, húzza lefelé az értesítési panelt, majd érintse meg a Rögzítés+
Bővített elemet, hogy a teljes képernyőt rögzíthesse egy fájlként,
amelyet éppen megtekint.
• Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el, amelyek
támogatják a görgetéses rögzítés funkciót.
• Húzza össze vagy szét két ujját a memo elrendezés
megváltoztatásához.
Hasznos alkalmazások
98
Óra
Ébresztő
Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.
Óra Ébresztő elemet.
1 Érintse meg az
2 Új ébresztés beállításához koppintson az ikonra.
3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a MENTÉS
elemre.
• Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
• A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő ikonra. Vagy
koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.
Világóra
A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is
megtekinthető.
Óra Világóra elemet.
1 Érintse meg az
2 Koppintson az ikonra és adja hozzá a kívánt várost.
Időzítő
Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott
időtartamot követően szólaljon meg.
Óra Időzítő elemet.
1 Érintse meg az
Állítsa
be
az
időt
és
koppintson
a Start elemre.
2
• Az időzítő megállításához koppintson a Szünet elemre. Az időzítő
újraindításához koppintson a Folytatás elemre.
3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a Leállít ikonra.
Hasznos alkalmazások
99
Stopper
A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.
Óra Stopper elemet.
1 Érintse meg az
A
stopperóra
elindításához
koppintson a Start elemre.
2
• Köridő rögzítéséhez koppintson a Részidő elemre.
3 A stopperóra megállításához koppintson a Szünet elemre.
• A stopperóra újraindításához koppintson a Folytatás elemre.
• Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a
stoppert, koppintson a Visszaállítás gombra.
Naptár
A naptár funkció áttekintése
A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével
rendszerezheti.
Események hozzáadása
Eszközök Naptár ikonra.
1 Koppintson az
2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az ikonra.
3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a MENTÉS
elemre.
Események szinkronizálása
Koppintson a
Naptárak szinkronizálása gombra, és válassza ki a
szinkronizálandó naptárat.
• Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor
automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával
más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a
készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és
hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.
Hasznos alkalmazások
100
Feladatok
Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok
regisztrálását is elvégezheti a készüléken.
Eszközök Feladatok ikonra.
1 Koppintson az
2 A feladatok hozzáadásához koppintson az ikonra.
3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a MENTÉS
ikonra, illetve elemre.
Zene
Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és
kezelésére.
Eszközök Zene ikonra.
1 Koppintson az
Válasszon
ki
egy
kategóriát.
2
3 Válasszon ki egy zenei fájlt.
Zene lejátszása, miközben a
fényképezőgép vakuja a zene
ütemére villog.
Visszatérés az előző
képernyőre.
Hangeffektusok beállítása.
Hozzáférés a további
opciókhoz.
Átváltás a lejátszási listára.
Érintse meg, ha az aktuális
fájlt az elejétől kezdve kívánja
lejátszani / Érintse meg
kétszer az előző fájl
lejátszásához / Érintse meg
hosszan a visszatekeréshez.
Lejátszás véletlenszerű
sorrendben.
A hangerő beállítása.
Adjon hozzá vagy távolítson
el kedvenceket.
Hasznos alkalmazások
Szüneteltetés vagy lejátszás.
Érintse meg a következő fájl
lejátszásához / Érintse meg
hosszan az előretekeréshez.
Ismétlési mód kiválasztása.
A hangmagasság és a
sebesség módosítása.
101
• Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően
nem támogatott.
• A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
• A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így
a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl
letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország
szerzői jogi törvényeiről.
Számológép
Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a
tudományos számológépet.
Eszközök Számológép ikonra.
1 Koppintson az
2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
gombot.
• A számítás újraindításához nyomja meg hosszan a
Email
Az e-mail alkalmazás segítségével e-maileket küldhet és fogadhat
e-mailben a webmailen vagy más fiókokon keresztül, POP3 vagy IMAP
használatával, vagy elérheti Exchange-fiókját a vállalati e-mail igényeihez.
Email fiók beállítása
Telefonja számos típusú e-mail fiókot támogat, és egyszerre több e-mail
fiók létrehozását is támogatja.
Mielőtt létrehozna egy e-mail fiókot, győződjön meg róla, hogy
rendelkezik a felhasználónévvel (felhasználói azonosító), a jelszóval, a
szerver nevével stb., így sikeresen beállíthatja azt.
Eszközök Email ikonra.
1 Koppintson az
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az e-mail fiók
beállításához.
• Az e-mail fiók beállítása kész, és megkezdheti az e-mailek
fogadását.
Hasznos alkalmazások
102
Hangfelvevő
Felveheti és mentheti a fontosabb események során Ön vagy mások
által elmondottakat. A felvett hangfájlok később lejátszhatók és meg is
oszthatók.
Eszközök Hangfelvevő gombot.
1 Érintse meg az
Címkék
• Egy esemény hozzáadásához koppintson a
hozzáadása Új gombra az Esemény lehetőség alatt. Majd adjon
hozzá egy eseményt a kívánt dátummal.
• A felvétel helyadatainak elmentéséhez koppintson a
Címkék
hozzáadása Új gombra a Hely lehetőség alatt.
2 Koppintson a gombra.
• A felvétel szüneteltetéséhez koppintson a gombra.
3 Érintse meg a gombot a felvétel befejezéséhez.
• A készülék automatikusan menti a fájlt és megjelenik a felvett
fájlok képernyő.
4 A felvett hangfájl lejátszásához koppintson a gombra.
• Koppintson a
gombra a felvett fájlok megtekintéséhez. A felvett
hangfájlok a listából lejátszhatók.
Hasznos alkalmazások
103
Frissítési/App központ
Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver
legfrissebb verzióját.
Koppintson a
Menedzsment Frissítési/App központ.
Fájlkezelő
Megtekintheti és kezelheti a készülékén elmentett fájlokat.
Menedzsment Fájlkezelő ikonra.
1 Koppintson a
2 Koppintson a ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.
Smart Doctor
A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak
optimalizálására használhatja.
Koppintson a
Menedzsment Smart Doctor gombra.
Hasznos alkalmazások
104
LG Mobile Switch
Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az LG Mobile Switch
segítségével.
Menedzsment LG Mobile Switch ikonra.
1 Koppintson a
Beállítások Általános Biztonsági mentés
Vagy koppintson a
LG Mobile Switch ikonra.
2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt
módjának kiválasztásához.
• A Google Fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor
szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google
névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai,
valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan
tárolódnak a Drive alkalmazáson.
• Az adatok átvitele előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a
készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.
SmartWorld
Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és
betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző
témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.
• Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat
fel az adatforgalomért.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a
szolgáltatótól függően.
1
2
3
Koppintson a
Szolgáltatások SmartWorld ikonra.
Koppintson az
LG fiók, és jelentkezzen be.
Válassza ki és töltse le a kívánt tartalmakat.
Hasznos alkalmazások
105
RemoteCall Service
A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is
meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi
módon:
• A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
• Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat
fel az adatforgalomért.
1
2
3
Koppintson a
Szolgáltatások RemoteCall Service ikonra.
Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat
munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű
hozzáférési számot.
• Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a
támogatási szolgáltatás.
Cellaüzenet
Valós időben tekintheti meg a különböző vészhelyzetekkel, például
tájfunokkal, áradásokkal és földrengésekkel kapcsolatos szöveges
figyelmeztetéseket.
Koppintson a
Szolgáltatások Cellaüzenet ikonra.
Hasznos alkalmazások
106
Google alkalmazások
Google Fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé
válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a
Google Fiók regisztrációs ablaka. Ha esetleg még nem rendelkezik Google
Fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás
használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.
• Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően
eltérhet.
Chrome
A modern webre készült gyors, egyszerű és biztonságos webböngésző.
Dokumentumok
A Dokumentumok egy olyan együttműködő, szövegszerkesztő eszköz,
amely elősegíti a termelékenységet. A Dokumentumok segítségével valós
időben készíthet, szerkeszthet és kooperálhat.
Drive
A Drive egy olyan fájltároló és -megosztó alkalmazás, amellyel
könnyedén megtalálhatja és megoszthatja dokumentumait, valamint
együttműködhet bárhol, bármikor.
Duo
Kezdeményezzen kiváló minőségű videóhívásokat barátaival és
családtagjaival Androidos telefonról és iPhone készülékről.
Hasznos alkalmazások
107
Gmail
A Gmail egy könnyen használható levelező alkalmazás, amely
biztonságban tartja üzeneteit, okosabbá teszi a bejövő postafiókját és
segít a szervezésben.
Google
A Google alkalmazás informálja Önt a fontos dolgokról. Kapjon gyors
válaszokat, fedezze fel érdeklődési köreit és tegyen szert az Ön számára
fontos dolgokat tartalmazó hírfolyamra.
Keep-jegyzetek
Szöveges és fényképes jegyzetek készítése, szerkesztése és megosztása
a Google-fiókkal.
Térkép
Útban van valahová? Használja a Térképet, az alkalmazást, amelyhez
mindig fordulhat valós idejű GPS-navigációért, a forgalom, a tranzit és
több millió hely információiért, például a véleményekért és népszerű
időkért.
Fotók
Fotói és videói automatikusan szervezett otthona, mely segítségével
megoszthatja és mentheti azt, ami igazán fontos.
Play Filmek
Filmek Google Fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző
tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.
Play Zene
Vásároljon zenét a Play áruházból. A készüléken mentett zenék lejátszása.
Hasznos alkalmazások
108
Táblázatok
A Táblázatok egy olyan együttműködő, táblázatszerkesztő eszköz, amely
elősegíti a termelékenységet. A Táblázatok segítségével valós időben
importálhatja, szervezheti és elemezheti az adatokat.
Diák
A Diák egy olyan együttműködő, bemutatókészítő eszköz, amely elősegíti
a termelékenységet. A Diák használatával információkat rendezhet,
eredményeket jeleníthet meg és közös döntéseket hozhat valós időben.
YouTube
Nézze kedvenc csatornáit, hallgassa kedvelt zenéit és töltsön fel videókat,
hogy megoszthassa az emberekkel világszerte.
Asszisztens
A készülék beépített Google Asszisztenssel rendelkezik. Kapjon
válaszokat és intézze dolgait útközben. A kezdéshez nyomja meg a
Google Asszisztens gombot a telefon oldalán, vagy érintse meg és tartsa
lenyomva a telefon „home” gombját.
• A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken.
Hasznos alkalmazások
109
04
Beállítások
Beállítások
Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.
Beállítások ikonra.
Koppintson a
• Koppintson a
ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben,
egy beállítási elem eléréséhez.
• Koppintson a ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a
használati útmutató azt feltételezi, hogy a Fül nézet módot használja.
Hálózat
Dual SIM Kártya
Módosíthatja a Dual SIM beállításait.
1 A beállítások képernyőn érintse meg a következőket: Hálózat Dual
SIM Kártya.
2 Személyre szabhatja a következő funkciókat:
• SIM kártya 1: Az 1. SIM-kártya nevének és ikonjának
megváltoztatása.
• SIM kártya 2: Az 2. SIM-kártya nevének és ikonjának
megváltoztatása.
• SIM-kártya színtémája: Módosítsa a SIM-kártyák színes témáit.
• Költségtakarékos üzemmód: A költségtakarékos mód be- vagy
kikapcsolása. Ha a költségtakarékos üzemmódban olyan partnert
hív, akihez egy adott SIM van rendelve, akkor a rendszer ezt a SIMet fogja használni a híváshoz akkor is, ha a másik SIM aktív, például
a mobil adatforgalmat használja.
• Mobil adat: Válassza ki a mobil adatforgalmi szolgáltatáshoz
használni kívánt SIM-kártyát. Ezt a funkciót ki is kapcsolhatja.
Beállítások
111
• Adatroaming: Válassza ezt az opciót, ha engedélyezni szeretné a
készülék számára, hogy használja a mobil adatforgalmat, amikor a
hazai hálózatán kívül tartózkodik.
• Mobiladat hívás közben: Hozzáférés a mobiladatokhoz a nem
alapértelmezett SIM-kártya használatával ideiglenesen egy HD
hanghívás során, ugyanazzal a kártyával.
Wi-Fi
Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Wi-Fi ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
3
• Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
Válasszon ki egy hálózatot.
• Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
• A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi
hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan
csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, érintse meg a hálózatot,
majd érintse meg az ELFELEJT ikont.
A Wi-Fi hálózat beállításai
A beállításoknál koppintson a Hálózat Wi-Fi ikonra.
• Átváltás mobil adatra: Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva
van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni
az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton
keresztül kapcsolódik az internetre.
• Ez a funkció a szolgáltatótól függ.
•
: A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.
Beállítások
112
Wi-Fi Direct
A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást
támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs
szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több
készülékhez is csatlakozhat.
Haladó
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat Wi-Fi
Wi-Fi beállítások Wi-Fi Direct ikonra.
• Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek
támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
2 Válasszon ki egy készüléket.
• A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási
kérést.
• Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.
Beállítások
113
Bluetooth
A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek
támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa
a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék
könnyebben vezérelhető.
Párosítás másik készülékkel
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Bluetooth ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
• Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
• A készüléklista frissítéséhez koppintson a ikonra.
• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.
3
4
Válasszon ki egy készüléket a listából.
A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.
Adatok mentése Bluetooth segítségével
1 Válasszon ki egy fájlt.
2
3
• Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
Koppintson a
Bluetooth ikonra.
Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
• A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.
• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájltól függően.
Beállítások
114
Mobil adat
A mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolható. A mobil adatátvitelt
kezelheti is.
A mobil adatátvitel bekapcsolása
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Mobil adat ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Mobil adat ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Mobil adat: Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat
használatának beállítása.
• A mobil adathálózat korlátozása: Állítson be korlátot a mobil
adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok
átvitelét a korlát elérésekor.
• : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.
Hívás beállítások
Testreszabhat olyan hívásbeállításokat, mint a hanghívás és a nemzetközi
hívási opciók.
• A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes
funkciók nincsenek támogatva.
1
2
A beállításoknál koppintson a Hálózat Hívás beállítások ikonra.
A beállítások személyre szabása.
Beállítások
115
Internetmegosztás
Internetmegosztás USB-n
A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és
mobil adatokat oszthat meg.
1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
2 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat Internetmegosztás
Internetmegosztás USB-n ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg
a
ikont.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltse le és telepítse az USB
illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
• Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között,
amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB
internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
• Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást:
Windows XP vagy újabb, illetve Linux.
Beállítások
116
Wi-Fi hotspot
A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek
az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat Internetmegosztás
Wi-Fi hotspot ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a
ikont.
2 Koppintson a Wi-Fi hotspot beállítása ikonra, és írja be a Wi-Fi Név
és jelszavát.
3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a
készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
4 Adja meg a hálózati jelszót.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#wifi
Wi-Fi hotspot kikapcsolási időzítő
Ha a Wi-Fi hotspot-ot egy adott ideig nem használja, akkor
automatikusan leválasztásra kerül. Beállíthatja az automatikus
leválasztás idejét.
Beállítások
117
Bluetooth megosztás
Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil
adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat Internetmegosztás
Bluetooth megosztás ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg az
ikont.
2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken és
párosítsa azokat.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Súgó
Itt segítséget talál az internetmegosztás és a hotspotok használatával
kapcsolatban.
A beállításoknál koppintson a Hálózat Internetmegosztás Súgó
ikonra.
NFC
Készülékét használhatja átviteli vagy hitelkártya adatok küldésére. Más
készülékekkel is megoszthatja adatait.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat NFC ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
• Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC
adatátvitelt.
• A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen
is elhelyezkedhet. Lásd a Alkatrészek áttekintése fejezetet az NFC
antenna területének részleteiért.
Beállítások
118
Android Beam
Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével
fájlokat oszthat meg. Megoszthatja fájljait, beleértve a zenéket, videókat
vagy a névjegyeket, és megnyithat egy weboldalt vagy elindíthat egy
applikációt a másik készüléken.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Android Beam ikonra.
2 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.
• A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen
is elhelyezkedhet. Lásd a Alkatrészek áttekintése fejezetet az NFC
antenna területének részleteiért.
Megosztási panel
Megoszthatja a Galéria, Zene és Fájlkezelő tartalmait a közeli eszközökkel.
Megoszthatja a tartalmakat adott személyekkel, olyan alkalmazásokban,
amelyek a Google Direct Share funkcióval működnek.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Megosztási panel ikonra.
2 Érintse meg a elemet az egyes opciók kikapcsolásához.
Beállítások
119
Fájlmegosztás
Fájlokat küldhet és fogadhat a készüléke és más LG-készülékek vagy
táblagépek között.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Fájlmegosztás ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• K50S: Módosítsa a készülék nevét.
• Mentés helye: Állítsa be azt a mappát, ahová a készülék a más
készülékektől kapott fájlokat mentse.
• Fájlmegosztás: Engedélyezze a más készülékekről kapott fájlok
fogadását.
• SmartShare Beam: Ossza meg a fájlokat más készülékekkel a
SmartShare Beam szolgáltatás segítségével.
• Súgó: Megnézheti a fájlmegosztás súgóinformációit.
Média-kiszolgáló
Megoszthatja a készülékén lévő médiatartalmat olyan közeli
készülékekkel, amelyek támogatják a DLNA-t.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Média-kiszolgáló ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Tartalom-megosztás: Ossza meg a készülékén lévő tartalmat a
közeli eszközökkel.
• K50S: Állítsa be a készüléke nevét.
• Megosztott tartalmaim: Válassza ki a más készülékekkel
megosztandó médiatartalom típusát.
• Engedélyezett készülékek: Tekintse meg azon készülékek listáját,
amelyek elérhetik saját készüléke tartalmát.
• Nem engedélyezett eszközök: Tekintse meg azon készülékek
listáját, amelyek nem érhetik el saját készüléke tartalmát.
Beállítások
120
LG AirDrive
Az LG-fiók segítségével számítógépről kezelheti a készüléken lévő
fájlokat. Ehhez nem szükséges USB-kapcsolat.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat LG AirDrive ikonra.
2 Az egyéni LG-fiókjával jelentkezzen be a számítógépén az LG Bridge
és a készülékén az LG AirDrive szolgáltatásba.
• Az LG Bridge szoftver a www.lg.com címről tölthető le.
3 Kezelje a számítógépén a készülék fájljait.
Nyomtatás
A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és
kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Nyomtatás ikonra.
• Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató
illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.
2
3
4
Az aktiváláshoz érintse meg:
.
Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
Nyomtatók
• Nyomtató hozzáadásához koppintson a
hozzáadása ikonra.
• A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a
Keres ikonra.
Beállítások
• A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a
ikonra.
Válassza ki a fájlt, majd koppintson a
Nyomtatás ikonra.
• Megtörténik a dokumentum nyomtatása.
• Ha nem rendelkezik Google-fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a
Fiók hozzáadása ikonra.
Beállítások
121
Repülési mód
Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az
üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok
és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Repülési mód ikonra.
2 Koppintson a BEKAPCSOLÁS ikonra a jóváhagyási képernyőn.
Mobilhálózatok
A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Mobilhálózatok ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Hálózat típus: Válassza ki a hálózat típusát.
• Hozzáférési pontok: Tekintse meg vagy módosítsa a mobil
adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A
hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget
a hozzáférési pontok listájából.
• Hálózat választás: Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és
kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.
Beállítások
122
VPN
Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez.
Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.
VPN hozzáadása
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat VPN ikonra.
2 Koppintson az ikonra.
• Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva
van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő
jelenik meg. Koppintson a CSERE ikonra az értesítési képernyőn a
képernyőzár aktiválásához. Részletekért tekintse meg a következő
részt: Képernyőzár beállítása.
3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a MENTÉS ikonra.
VPN-beállítások konfigurálása
1 Koppintson az egyik VPN-re a VPN-ek listából.
2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a
CSATLAKOZÁS ikonra.
• A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a Fiók adatok mentése
jelölőnégyzetet.
Privát DNS
Módosíthatja a Saját DNS (Tartománynév rendszer) beállításait.
1 A beállítások képernyőn koppintson a Hálózat Privát DNS
lehetőségre.
2 Válassza ki a kívánt beállítást majd koppintson a MENTÉS gombra.
Beállítások
123
Hang
Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.
A beállításoknál koppintson a Hang ikonra, és szabja személyre a
következő beállításokat:
• Hang profil: A hang üzemmód megváltoztatása Hang, Rezgő, vagy
Néma opcióra.
• Hangerő: Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
• SIM1 csengőhang/SIM2 csengőhang: Válassza ki a bejövő hívások
csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
• Névjegy csengőhangja: A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő
híváshoz hozzon létre csengőhangot.
• Csengőhang rezgéssel: Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes
működését a készüléken.
• Bejövő hívás vakuval való figyelmeztetése: Állítsa be a vakut, hogy
az LG csengőhang szerint villogjon.
• SIM1 Értesítési hang/SIM2 Értesítési hang: Válassza ki az
értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az
értesítések csengőhangjaként.
• Ne zavarjon: Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt,
tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a
hét bizonyos napjain.
• Hangminőség és effektusok: A funkció segítségével beállíthatja a
hangminőséget és a hanghatásokat egy dal vagy videó lejátszása
közben.
-- Hangerő: Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
-- Hangerő normalizálása: A funkció segítségével normalizálhatja a
különböző hangforrások hangerejét.
-- Hangszínszabályzó: A funkció segítségével beállíthatja a kiegyenlítő
beállításait.
-- DTS:X 3D Surround: A funkció segítségével zenét vagy videót
játszat le háromdimenziós, magával ragadó és élénk hangzásban,
ha fülhallgatót, hangszórót vagy más külső audioeszközöket
csatlakoztat. Részletekért tekintse meg a következő részt: DTS:X 3D
Surround.
Beállítások
124
• SIM1 Rezgés típusa/SIM2 Rezgés típusa: Kiválaszthatja a rezgés
típusát hívások fogadása során.
• Tárcsázó billentyűzet hangja: Válassza ki a billentyűzet hanghatását.
• LG Billentyűzethang: Válassza ki az LG billentyűzet hanghatását.
• Érintési hang: Kiválaszthat egy hanghatást egy elem megérintéséhez.
• Képernyőzár hang: Kiválaszthat egy hanghatást, ha a képernyő
zárolva vagy nyitva van.
Kijelző
Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.
A beállításoknál koppintson a Kijelző ikonra, és szabja személyre a
következő beállításokat:
• Kezdőképernyő: Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott
beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt:
Kezdőképernyő beállítások.
• Háttérkép & Téma: Válassza ki a készüléke háttérképét, témáját és
ikonjait.
• Betűtípus: A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód) vagy betűtípus
megváltoztatása.
• Másodlagos Kijelző: Válassza ki, hogyan nézzen ki az állapotsor és az
alkalmazások sarkai.
• Előlapi érintőgombok: Rendezze át a előlapi érintőgombokat, vagy
változtassa meg háttérszíneiket.
• Alkalmazás méretezése: Állítsa be az alkalmazások képernyőméretét.
• Kijelző méret: A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre,
hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója
megváltozik.
• Komfort nézet: Annak beállítása, hogy a készülék csökkentse a
képernyő kék fényének mennyiségét, hogy a szem kevésbé fáradjon el.
• Fényerő: Használja a legördülő sávot a készülék képernyője
fényerejének beállításához. A képernyő fényerejének a környezet
fényintenzitásához való automatikus beállításához érintse meg az
Auto kapcsolót.
Beállítások
125
• Auto: Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje
automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
• Automata képernyő forgatás: Automatikusan elfordítja a képernyőt,
a készülék irányának megfelelően.
• Képernyő idő: Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos
ideig nem használja a készüléket.
• Képernyővédő: Bekapcsolja a képernyővédőt, amikor a készülék
dokkolóhoz van csatlakoztatva, vagy töltés alatt áll. Válassza ki a
képernyővédő típusát.
• Mini nézet: A képernyőméretet csökkentheti, így egy kézzel
kényelmesen használhatja a készüléket. Húzza a képernyő alján levő
Előlapi érintőgombot balra vagy jobbra.
Általános
Zárolóképernyő és biztonság
A képernyőzár és a biztonsági beállítások személyre szabhatók.
• Google Play Protect: Szkennelje eszköztét naponta potenciálisan káros
kódok vagy alkalmazások ellen.
• Készülékkereső: Távolról nyomon követheti az eszköz helyét. Adatai
biztonságáról is gondoskodhat, ha elvesztette a készüléket.
• Biztonsági frissítés: Ellenőrizheti a szoftverfrissítést és konfigurálhatja
az automatikus telepítési beállításokat.
• Válassza ki a képernyőzárat: Válassza ki a képernyő lezárásának módját.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Képernyőzár beállítása.
• Zárolóképernyő testre szabása: Módosíthatja a zárolt képernyőn
megjelenő információkat.
• Biztonságos Zárolásbeállítások: Módosítsa a biztonságos
zárbeállításokat.
• Ujjlenyomatok: Használja az ujjlenyomatát a képernyő vagy tartalom
zárolásához. Részletekért tekintse meg a következő részt: Ujjlenyomat
felismerés áttekintése.
• Tartalom zárolása: Lehetővé teszi egy zár típus beállítását (jelszó vagy
minta) a QuickMemo+ fájljaihoz.
Beállítások
126
• Hely: Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan
használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.
• Titkosítás és hitelesítő adatok: Konfigurálhatja az SD kártya
titkosítását és hitelesítő adatait.
-- SD kártya titkosítása: Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza
meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért tekintse
meg a következő részt: Memóriakártya-titkosítás.
-- Biztonságos indítás: Védje a készülékét zárolással, amikor
bekapcsol. Részletekért tekintse meg a következő részt:
Biztonságos indítás beállítások.
-- Hitelesítő adat védelme: Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a
biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
-- Megbízható hitelesítő adatok: Megtekintheti a rendszer gyökér CA
tanúsítványait és a felhasználó által telepített CA tanúsítványokat.
-- Felhasználó hitelesítő adatai: Megtekintheti és módosíthatja a
készülékén tárolt biztonságos tanúsítványinformációkat.
-- Telepítés a tárolóból: Telepítheti a biztonsági tanúsítványt a
tárhelyről.
-- Tanúsítványok törlése: A felhasználó által telepített biztonságos
tanúsítványok és kapcsolódó hitelesítő adatok törlése.
• SIM kártyazár beállítások: Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy
változtassa meg jelszavát (PIN).
• Jelszavak láthatóvá tétele: Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy
a jelszó beírásakor rövid időre láthatóvá váljanak a karakterek, hogy
láthassa, amit beírt.
• Eszközkezelők: Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára
a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
• Trust agents: Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust
agent komponenseket.
• Képernyő rögzítő: Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy
kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
• Felhasználási hozzáférés: Tekintse meg az alkalmazások készüléken
való használatának részleteit.
Beállítások
127
Alkalmazások és értesítések
Ellenőrizheti a telepített alkalmazások listáját, és konfigurálhatja az
értesítések, az alkalmazásengedélyek stb. beállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Alkalmazások és
értesítések ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.
Akkumulátor
Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat
energiatakarékos üzemmódba.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Akkumulátor
ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Akkumulátor használata: Megjeleníti az akkumulátor
használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő
ikont.
• Százalékos töltöttség az állapotsávon: Százalékos formában
megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az
állapotsorban.
• Adaptív akkumulátor: Korlátozza a ritkán használt applikációk
akkumulátor-fogyasztását úgy, hogy korlátozza a háttérbeli
tevékenységet.
• Háttérkorlátozások: Válassza ki azokat az applikációkat,
melyeknél a háttérbeli futás korlátozásával csökkenteni szeretné az
akkumulátor igénybevételét.
• Energiatakarékosság: Csökkenti az akkumulátor fogyasztását
egyes készülékbeállítások lezárásával, mint például a kijelző
fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége.
• Energiatakarékos üzemmód kivételek: Funkcionális korlátozások
nélkül használható alkalmazások kiválasztása energiatakarékos
vagy akkumulátor-optimalizáló módban.
Beállítások
128
Tárhely
A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti
és kezelheti.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Tárhely ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Belső tárhely: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a
készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és
az egyes alkalmazások tárolási igényét.
• SD kártya: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet
a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg,
ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya
leválasztásához koppintson a ikonra.
Fiókok
Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét vagy
regisztráljon egy felhő-fiókot.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Fiókok ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.
Kisegítő lehetőségek
Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segtítségeket.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Kisegítő
lehetőségek ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Látás TalkBack: Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel
értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
• Látás Hangértesítések: Állítsa be a készüléket úgy, hogy
hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat.
• Látás Betűtípus: A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód)
vagy betűtípus megváltoztatása.
• Látás Kijelző méret: A képernyőn levő elemek beállítása olyan
méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek
pozíciója megváltozik.
• Látás Érintő zoom: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson
háromszor a képernyőre.
Beállítások
129
• Látás Ablak nagyítása: Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az
ablakon belül, és változtassa ellentétesre a színt.
• Látás Nagy egérkurzor: Megnagyítja az egérmutatót.
• Látás Nagy kontrasztos képernyő: A háttérszínt feketére
változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
• Látás Képernyőszín invertálása: A gyengébben látó személyek
számára növelje a képernyő színkontrasztját.
• Látás Képernyőszín beállítása: A kijelző színének beállítása.
• Látás Szürkeárnyalatos: Kapcsolja át a képernyőt
szürkeárnyalatos üzemmódba.
• Látás Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal: Fejezze be a
hívást a Be- és kikapcsoló gomb megnyomásával.
• Hallás Képaláírás: Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás
közben a halláskárosultak számára.
• Hallás Villogó LED: Állítsa be a bejövő hívások és értesítések
LED-es fényének bekapcsolásához.
• Hallás Villogó figyelmeztetések: Állítsa be a készüléken, hogy
villogó fénnyel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások
esetén.
• Hallás Összes hang lenémítása: Némítson el minden hangot, és
csökkentse a telefonvevő hangerejét.
• Hallás Hangcsatorna: Válassza ki az audió típusát.
• Hallás Hangegyensúly: Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt.
Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
• Érintés és visszajelzés Touch assistant: Kapcsolja be az
érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és
mozdulatok alkalmazása.
• Érintés és visszajelzés Érintéses bevitel: Szöveg bevitele a
képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a
képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
• Érintés és visszajelzés Tényleges billentyűzet: Adja meg a
billentyűzet személyre szabott beállításait.
• Érintés és visszajelzés Automatikus egérkattintás: Az
egérmutató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
Beállítások
130
• Érintés és visszajelzés Hívásoknál tartsa benyomva: Fogadja
vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak
megérintésével és nyomvatartásával.
• Érintés és visszajelzés Képernyő idő: Automatikusan kikapcsolja
a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
• Érintés és visszajelzés Érintésszabályzási területek: Limitálja
az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része
irányítható érintéses bevitellel.
• Kisegítő funkciók parancsikonja: A gyakran használt funkciókhoz
gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a ikonra.
• Automata képernyő forgatás: Forgassa el a képernyőt
automatikuan a készülék tényleges poziciója szerint.
• Amazon Assistant: Az Amazon Segéd automatikusan termékösszehasonlításokat biztosít, miközben az eszközén kiválasztott
alkalmazásokkal vásárol.
• Felolvasás: Lehetővé teszi, hogy megérintsen elemeket, és szóbeli
visszajelzést kapjon.
• Kapcsolóalapú hozzáférés: Készüléke vezérléséhez hozzon létre
kulcs kombinációkat.
Google
A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és
fiókbeállításait.
A beállítási képernyőn koppintson az Általános Google ikonra.
Smart Doctor
A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak
optimalizálására használhatja.
A beállítási képernyőn koppintson a Általános Smart Doctor ikonra.
Beállítások
131
Játékok
Konfigurálhatja a játékeszközök, a grafikák és az energiatakarékossági
funkció beállításait.
• Játékindító: Koppintson a
gombra a játékindító használatához.
elemre a funkció aktiválásához.
• Játék eszközök: Koppintson a
Ezt a funkciót a képernyő alsó részén található játékeszközök ikon
megérintésével indíthatja el, játékok futtatása során.
• Játék grafika: A játékgrafikák beállítása.
• Ha módosítja egyes játékok beállításait, lehet, hogy a
képernyőmegjelenítés funkció nem működik megfelelően.
• Szünet: Csökkenti a képernyő fényességét és a teljesítményt, amikor a
játékot több mint 5 percen át futni hagyja.
Kettős alkalmazás
Néhány applikációt két fiókkal is használhat.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Kettős alkalmazás
ikonra.
2 A tájékoztató elolvasása után koppintson a Megerősít gombra.
3 Az elérhető applikációk listájában koppintson a Telepítés lehetőségre
a kívánt applikáció egy példányának telepítéséhez, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Parancsikon
Testreszabhatja a gyorsbillentyűk beállításait.
1 A beállítások képernyőn érintse meg az Általános Parancsikon
lehetőséget.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása.
• Értesítéspanel megjelenítése: Húzzon lefelé/felfelé az értesítési
panel ujjlenyomat-érzékelőjén.
• Kamera megnyitása: Nyomja meg kétszer a Be- és kikapcsolás
gombot a Kamera megnyitásához.
Beállítások
132
• Rögzítés+ megnyitása: Nyomja meg a Hangerő növelése gombot
kétszer a Rögzítés+ megnyitásához, ha a képernyő zárolva van
vagy ki van kapcsolva.
• Kamera megnyitása: Nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot
kétszer a Kamera megnyitásához, ha a képernyő zárolva van vagy
ki van kapcsolva.
• Google Asszisztens megnyitása: Koppintson a Google
Asszisztens gombra a telefon oldalán.
• Beszéljen a Google Asszisztenssel: Nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot, hogy gyorsan beszélhessen a asszisztensével.
• Vizuális pillanatfelvétel megjelenítése: Nyomja meg a Google
Asszisztens gombot kétszer, így áttekintést kaphat a napjáról a
Google Asszisztens appban.
Képernyő bekapcsolása
Koppintson kétszer a képernyőre a képernyő be- vagy kikapcsolásához.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Képernyő bekapcsolása.
Frissítési/App központ
Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver
legfrissebb verzióját.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Frissítési/App
központ ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Alkalmazás frissítés: Ellenőrizheti, hogy elérhető-e az
alkalmazásfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a
frissítést.
• Szoftverfrissítés: Ellenőrizheti, hogy elérhető-e a szoftverfrissítés.
Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.
Beállítások
133
Nyelv és billentyűzet
Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Nyelv és
billentyűzet lehetőségre.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Nyelv: Válassza ki a készülék nyelvét.
• Alapértelmezett billentyűzet: Tekintse meg a jelenleg használt
billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt
billentyűzetet.
• Képernyő-billentyűzet: Módosíthatja az LG billentyűzet beállításait
vagy a Google Voice hangfelismerő funkcióját.
• Tényleges billentyűzet: Kiválaszthatja a fizikai billentyűzet
használatát, vagy ellenőrizheti a billentyűparancsokat.
• Automatikus kitöltés szolgáltatás: Engedélyezheti ezt az
opciót a fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy
hitelkártyaszám – egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a
lehetőséget letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et,
vagy új szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
• Szöveg beszéddé alakítása: Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet
beállításait.
• Mutató sebessége: Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási
sebességét.
• Egérgombok felcserélése: Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges
gombként.
Dátum és idő
Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Dátum és idő.
2 A beállítások személyre szabása.
Memória
Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát,
valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Memória ikonra.
2 Koppintson a ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.
Beállítások
134
Biztonsági mentés
Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy
számlán elmentett fájlokról.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Biztonsági mentés
ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• LG Mobile Switch: Lehetővé teszi az adatok átvitele a régi LG
készülékről az új LG készülékre.
• Mentés és visszaállítás: Az eszköz adatainak biztonsági mentése
vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági mentésből.
• A készülék újraindítása következtében néhány, a tárhelyen tárolt
biztonsági másolat fájl törlődhet. Mindenképpen másolja át és tárolja a
fontos biztonsági másolat fájlokat a számítógépén.
• Google biztonsági mentés: Módosíthatja a Google biztonsági
mentés beállításait. A jelenleg használt biztonsági fiókot is
ellenőrizheti, vagy új biztonsági fiókot adhat hozzá.
Újraindítás & Visszaállítás
Visszaállíthatja az eszközt, beleértve a hálózati és az alkalmazás beállításokat.
1 Koppintson a beállítások képernyő Általános Újraindítás &
Visszaállítás elemére.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Automatikus újraindítás: Indítsa újra és optimalizálja a telefont
egy meghatározott időben. Koppintson a
elemre a funkció
aktiválásához. A készülék automatikusan újraindul, és optimalizálódik
egy megadott időben. Válassza ki az újraindítás dátumát és idejét.
Beállítások
135
• Beállíthatja, hogy a készülék hetente egyszer újrainduljon. A készülék az
előre beállított időtől számított egy órán belül automatikusan újraindul.
• A készülék újraindítása után az értesítések és a kitűzők törlődnek.
Mentse a fontos adatokat az előre beállított idő előtt.
• Az Automatikus újraindítás funkció az alábbi esetekben nem működik:
Ha a képernyő bekapcsolt állapotban van, ha az eszköz használatban
van, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 30% vagy kevesebb, ha az
USIM kártya zárolva van, vagy amikor a készülékzár be van kapcsolva a
készülék bekapcsolásakor.
• Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása: Wi-Fi, Bluetooth és
egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
• Preferenciák visszaállítása: Visszaállíthatja egy alkalmazás
beállításait. Az alkalmazásba mentett adatok nem lesznek törölve.
• Gyári adatok visszaállítása: A készülék összes beállításának és a
törölt adatok helyreállítása.
• A Gyári adatok és visszaállítása törli az összes adatot. Adja meg ismét a
készüléknevet, a Google-fiókot és a többi kezdeti információt.
A telefonról
Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot,
a szoftver részleteit és a jogi információkat.
A beállítási képernyőn koppintson az Általános A telefonról ikonra, és
tekintse meg az információkat.
Előírás és biztonság
Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a
készüléken.
A beállítási képernyőn koppintson az Általános Előírás és biztonság.
Beállítások
136
05
Melléklet
LG nyelvi beállítások
Válassza ki készüléke nyelvét.
Beállítások Általános Nyelv és billentyűzet
• Koppintson a
Nyelv NYELV HOZZÁADÁSA ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
elemet és húzza a nyelv lista tetejére,
-- Érintse meg hosszan a
alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.
LG Bridge
LG Bridge áttekintés
Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépéről az LG
okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai
kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést
ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke
szoftverét.
• Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
• A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
• Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját
számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során
automatikusan telepítésre kerül.
LG Bridge funkciók
• Kezelje a készülékén található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi
hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
• Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy
számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a
készülékre USB kapcsolaton keresztül.
• Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton
keresztül.
Melléklet
138
Az LG Bridge telepítése egy számítógépre
1 Számítógépén menjen a www.lg.com honlapra.
2 Válassza ki a régióját.
3 Kattintson a Támogatás Szoftverek és készülékszoftverek
4
5
lehetőségre.
Adja meg az eszköz nevét.
VAGY
Válassza ki a termékkategóriát.
A telepítőfájl letöltéséhez válassza a PC szinkronizálás LG Bridge
lehetőséget.
• Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények
megtekintéséhez válassza a Részletek elemet.
Telefon szoftverfrissítés
LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről
A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a
http://www.lg.com/common/index.jsp honlapra, és válassza ki az országát
és a nyelvét.
Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes
frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy
ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz
elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.
Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes
figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye
figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat
egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel
eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.
• Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak
meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket,
és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb
termékszoftververziót.
Melléklet
139
LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air
(OTA) funkción keresztül
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja
szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása
nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware
verziót készít készülékéhez.
A telefon szoftverfrissítés elindításához,
Beállítások Általános Frissítési/App központ Szoftverfrissítés
Frissítés ellenőrzése.
• A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a
Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és
alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRMlicenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért
az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig
készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a
felelősséget az adatvesztésért.
• Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.
Melléklet
140
Lopásvédelmi Útmutató
Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben
az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha
a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az
használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy
képernyőzár- információjával.
A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:
• Állítson be képernyőzárat: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de
beállított képernyőzárat, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás
menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
• Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték,
de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni
a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra
meg nem adták.
Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárat
vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat
vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan
személy végezheti, akiben megbízik.
• Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak
végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat
a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a
készülékét, a gyári visszaállítás végrehajtása után.
Melléklet
141
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú
licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a
http://opensource.lge.com webhelyre.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat
és szerzői jogi közlemény letölthető.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért
(az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is
biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az
opensource@lge.com e-mail-címre.
Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három
évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az
információ.
Szabályozási információk
(szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:
Beállítások Általános Előírás és biztonság.
Melléklet
142
Védjegyek
• A DTS-szabadalmakat lásd: http://patents.dts.com. A DTS Licensing
Limited engedélyével gyártva. A DTS, a szimbólum, & DTS és a
szimbólum együtt, valamint a DTS:X és a DTS:X logó a DTS, Inc.
bejegyzett védjegye vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
• Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG
és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett
védjegye.
• A Google, a Google Térképek, a Gmail, a YouTube, a Google Duo, a
Google Play, az Android, a Chrome, a Google Fotók, a Google Play
Protect, a Google Naptár, a Google Dokumentumok, a Google Drive, a
Google Táblázatok és egyéb kapcsolódó jelek és logók a Google LLC
védjegyei.
• A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
• Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz
tartoznak.
Melléklet
143
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az LM-X540EMW készülék
megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak.
A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.lg.com/global/declaration weboldalon.
A termék megfelelőségével
kapcsolatban illetékes iroda
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól
vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a
szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első
alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott
SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül.
A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója
ügyfélszolgálatához!”
Melléklet
144
További információk
Edzett üveg alkatrészek
Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő
után elhasználódhatnak.
• Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki,
akkor az edzett üveg károsodhat.
Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba
egy LG Vevőszolgálattal.
• Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a
károsodástól.
Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics
jótállása, és a biztonság nem garantálható.
Oldalarány
Előfordulhat, hogy egyes letöltött alkalmazások nem támogatnak
bizonyos képarányokat.
Ebben az esetben válassza ki a legoptimálisabb képernyőarányt az
alkalmazáshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás készítőjével a
további információkért.
A készüléken tárolt adatokért való felelősség
kizárása
A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken
tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért,
károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a
készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása
következtében történnek.
Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-1-54-54-054
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.
Melléklet
145
Adatátviteli útmutató
• Az LG eszközök között, illetve egy LG eszköz és egy harmadik fél
eszköze között megosztott adatokhoz lásd az alábbi táblázatot.
Típus
Elem részletei
Személyes
adatok
Névjegyek, üzenetek,
hívásnaplók, naptár,
hangfelvételek
Jegyzetek
Ébresztések
Média
adatok
Képernyő
beállítások
○
○
○
○
X
○
X
X
○
○
○
Kezdőképernyő beállítások
(mappák és widgetek)
○
X
X
Zárolt képernyő beállítások
(kivéve a képernyőzárolási
beállítások)
○
X
X
A letöltött alkalmazás
személyes adatai
Nyilvános tanúsítvány
Egyebek
○
Harmadik fél
által gyártott
iOS eszköz
Android
→
eszköz
LG eszköz
→
LG eszköz
Fényképek, videók,
dalok, dokumentumok
Letöltött alkalmazások
Alkalmazások
LG eszköz
→
LG eszköz
Beállítások (Wi-Fi,
Bluetooth, Hívás, hang
& értesítés, kisegítő
lehetőségek, akkumulátor)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
• Előfordulhat, hogy egyes adatok nem kerülnek átvitelre a szoftver
verziójától, az alkalmazás verziójától, az operációs rendszertől, a gyártó
vagy a szolgáltató irányelveitől függően.
Melléklet
146
Támogatott frekvenciasávok
Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900
33.7 dBm
Melléklet
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
23.7 dBm
WCDMA B8
24.4 dBm
LTE B1
23.7 dBm
LTE B3
23.7 dBm
LTE B7
23.7 dBm
LTE B8
24.4 dBm
LTE B20
24.4 dBm
LTE B38
24.4 dBm
BT 2.4GHz
10.5 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
WLAN 5GHz
16.0 dBm
NFC
-21 dBuA/m
147
A régi készülék ártalmatlanítása
1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt
módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek
leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a
szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi,
gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.
Használt akkumulátorok leselejtezése
1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb)
vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005%
higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve
kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt
módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni
az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt
negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora
leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz,
illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
Melléklet
148
GYIK
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek a készülék
használata során fordulhatnak elő. Egyes problémák esetén a
szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját
maga is.
Az eszköz túlmelegszik
A készülék használat közben túlmelegszik.
A következő esetekben az akkumulátor fogyasztása nő, és a készülék
túlmelegedhet:
• Amikor először kapcsolja be az eszközt, vagy biztonsági másolatot
készít az adatokról
• Ha több alkalmazást futtat egyszerre
-- Ha több alkalmazás fut a háttérben
-- Ha nagy fájlokat tölt le videofelvétel készítése vagy videóhívás
közben
• Nagy teljesítményt igénylő funkciók használata esetén
-- Amikor videókat néz az interneten vagy hosszú videót rögzít
-- Amikor hosszabb ideig high-end játékokat játszik
-- Ha hosszabb ideig a képernyő maximális fényerejét használja
• Sok mobiladat használata esetén
-- Wi-Fi hotspot vagy tethering használata esetén
-- Ha egyszerre több fiókhoz szinkronizál adatokat
Melléklet
149
• Egyéb esetek
-- Külföldön roaming esetén
-- Ha a készüléket olyan helyen használja, ahol gyenge a jel vagy nincs
vétel
-- Ha készüléket sérült vagy idegen anyaggal szennyezett töltővel/USB
kábellel tölti
• A fenti esetek egy része a funkcióktól és az alkalmazásoktól függően
nem vonatkozhat.
A készülék töltés közben túlmelegszik.
• Töltés közben a készülék és a töltő forró lehet. Vezeték nélküli
töltés vagy gyors töltés közben az eszköz még forróbbá válhat. Ha
az akkumulátor hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, a
készülék megszakíthatja a töltést.
-- Húzza ki a töltőt a készülékből, és zárjon be minden futó
alkalmazást. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt folytatná az eszköz
töltését vagy az alkalmazás futtatását.
-- Állítsa le a töltést, ha a készülék alsó részében található töltő/
USB kábel csatlakozója túlhevül, és keresse fel a legközelebbi LG
ügyfélszolgálatot.
A készülék túlmelegedésének kezelése
• Zárjon be minden futó alkalmazást vagy funkciót, és hagyja lehűlni az
eszközt.
• Mindig frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.
• Kapcsolja ki a Bluetooth, Wi-Fi vagy GPS funkciót, amikor nem
használja azokat.
• Zárja be azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használ.
• Ha a készüléket a képernyő maximális fényerejével használja,
csökkentse a fényerőt.
• Ha a készülék hosszabb ideig túlmelegszik, ne használja egy ideig.
Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, látogassa meg az LG
ügyfélszolgálatát.
Melléklet
150
Használati korlátozások a készülék túlmelegedése esetén
Ha a készülék használat vagy töltés közben túlmelegszik, kapcsoljon ki
bizonyos funkciókat, alkalmazásokat vagy akár az eszközt.
Ez a funkciót támogató eszközök normál művelete.
• Ha a készülék hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, egy
figyelmeztető üzenet jelenik meg.
-- Ha high-end játékokkal játszik, videofelvételeket készít vagy nagy
fájlokat tölt fel, akkor az eszköz hosszabb időre túlmelegedhet.
Ebben az esetben egy figyelmeztető üzenet jelenhet meg az
automatikus leállítás bejelentésére.
Kapcsolja ki a készüléket vagy zárjon be minden futó alkalmazást
vagy funkciót, és hagyja lehűlni az eszközt.
• A képernyő fényereje és működési sebessége korlátozva lehet a
készülék hűtése érdekében. Bármely futó alkalmazás vagy funkció
lelassulhat vagy leállhat. A készülék megszakíthatja a töltést.
SIM kártya hiba
Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt
Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.
A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben
ellenőrizze a hálózatot.
A hívások nem elérhetők
Nincs hitelesítve az új hálózat.
Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő
számra.
Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott
számra.
A készüléket nem lehet bekapcsolni
Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.
Az akkumulátor bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
Melléklet
151
Töltési hiba
Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.
Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.
Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.
Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a
vásárlás után
Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg
hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.
Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy
alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.
Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor
élettartama idővel csökken.
Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor
Töltse fel az akkumulátort.
Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy
az eszközről való törlésével.
Újraindítja a készüléket.
Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban,
vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.
A fénykép gyenge minőségű
Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a
használt fényképészeti technikáktól függően.
Ha fényképeket és videókat készít, a normál látószög minősége jobb, mint
a széles látószögé.
Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek
zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.
Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.
Melléklet
152
Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol
Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az
érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog
megfelelően működni.
Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése
közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt,
előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények
között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.
Indítsa újra az eszközét az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.
Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy
LG Electronics szervizközpontba.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy
Indítsa újra az eszközt.
• Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be
kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.
Rendszerindítás elvégzése
• Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához
abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az
érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.
• Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a
Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.
Melléklet
153
A készülék visszaállítása
• Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza
a gyári adatokat.
• A beállítási képernyőn koppintson az Általános Újraindítás &
Visszaállítás Gyári adatok visszaállítása elemre.
-- Ez a módszer visszaállítja az eszköz összes beállítását, és törli az
adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági
másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
-- Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után
ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.
A Bluetooth-eszköz nem található
Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva
van az eszközén.
Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva
van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.
Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-eszköz a
maximális Bluetooth tartományon belül van (10 m).
Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot
egy LG Electronics szervizközponttal.
A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy
számítógéphez csatlakoztatja
Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az
eszközével.
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb
változata van telepítve a számítógépére.
A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő
Az alkalmazásnál probléma lépett fel.
Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.
Melléklet
154
HRVATSKI
Informacije o ovom korisničkom
priručniku
Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj
korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako
biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.
• Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor
namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s
drugim uređajima.
• Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
• Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje
podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne
obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje
na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja
o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju
navedene aplikacije.
• Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s
neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje
podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor
tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
• Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici
operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati
od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su
promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
• Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji
isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako
izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe,
možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik
potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.
1
• Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih
usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog
sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove,
odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe.
Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne
pojedinosti.
• Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu.
Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.
Obavijesne upute
UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i
trećih osoba.
OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja
uređaja.
NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.
Informacije o ovom korisničkom priručniku
2
Sadržaj
5
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
01
40
Umetanje memorijske kartice
41
Uklanjanje memorijske kartice
41
Baterija
Posebno prilagođene
značajke
43
Dodirni zaslon
47
Početni zaslon
15
Značajke kamere
57
Zaključavanje zaslona
20
Značajke galerije
62
Šifriranje memorijske kartice
24
Kvaliteta zvuka i značajke efekta
63
Snimanje snimke zaslona
24
Google Pomoćnik
63
Upisivanje teksta
26
Prepoznavanje otiska prsta
68
Dijeljenje sadržaja
29
Značajka Istovremenog
obavljanja više zadataka
02
Osnovne funkcije
32
Sastavni dijelovi proizvoda i
dodaci
33
Pregled dijelova
36
Uključivanje i isključivanje
napajanja uređaja
37
Umetanje SIM kartice
03
Korisne aplikacije
71
Instaliranje i deinstaliranje
aplikacija
72
Otpad aplikacija
73
Prečaci za aplikacije
74
Telefon
78
Poruke
79
Fotoaparat
89
Galerija
3
93
Kontakti
96
QuickMemo+
98
Sat
99
Kalendar
100 Zadaci
100 Glazba
101 Kalkulator
101 E-pošta
102 Uređaj za snimanje zvuka
103 Centar za ažuriranje
103 Upravljanje datotekama
103 Smart Doctor
05
Dodatak
137 Postavljanje LG jezika
137 LG Bridge
138 Ažuriranje softvera telefona
140 Priručnik za zaštitu od krađe
141 Obavijest s informacijama o
softveru s otvorenim izvornim
kodom
104 LG Mobile Switch
141 Zakonske odredbe (Regulatorni ID
broj, elektronička oznaka itd.)
104 SmartWorld
142 Zaštitni znaci
105 RemoteCall Service
143 IZJAVA O SUKLADNOSTI
105 Emitiranje ćelija
143 Ured zadužen za sukladnost
ovog proizvoda
106 Googleove aplikacije
143 Wi-Fi (WLAN)
144 Više informacija
04
148 Često postavljana pitanja (FAQ)
Postavke
110 Postavke
110 Mreža
123 Zvuk
124 Zaslon
125 Standardno
Sadržaj
4
Smjernice za sigurno i učinkovito
korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti
opasno ili nedopušteno.
Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik
pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku,
kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja
aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su
zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG
pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.
Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).
Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti
radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene
razine energije RF zračenja za širu populaciju.
• Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu
poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične
brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira
najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
• Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u
razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili
važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija
za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
• Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,501 W/kg (10 g), a kada
se nosi na tijelu 1,105 W/kg (10 g).
5
• Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi
u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela.
Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča
za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala
bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao
podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s
mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može
kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno
poštujte gore navedenu udaljenost.
Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom
zračenju (RF)
U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FFC) Sjedinjenih Američkih
Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani
standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog
zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije.
Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane
međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je
smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.
Izjava u članku 15.19
Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.
Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:
(1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
(2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi
mogle uzrokovati neželjene posljedice.
Izjava u članku 15.21
Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku
rukovanje opremom.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
6
Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela
Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je
razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako
bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF),
najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i
stražnjeg dijela uređaja.
Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju
se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39
inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za
uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima
o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.
Izjava u članku 15.105
Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B,
sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila
odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema
stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne
koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku
opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika
instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog
signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme,
korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:
• Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
• Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
• Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
• Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku
opremu.
Njega i održavanje proizvoda
• Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka
LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih
dodatnom opremom drugih proizvođača.
• Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne
najave.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga
stručnom servisnom osoblju.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
7
• Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može
uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom
da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
• Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih
računala.
• Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
• Nemojte ga ispuštati da padne.
• Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
• Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte
koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku
opremu.
• Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati
strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
• Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do
rizika od požara.
• Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput
benzena, razrjeđivača ili alkohola).
• Ne punite uređaj na mekanom pokućstvu.
• Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
• Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao
utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
• Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
• Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez
potrebe.
• Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili
napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala
uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
• Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira
toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može
uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s
uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
• Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte
ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice,
mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
8
• Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja.
Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.
• Za mobilni uređaj potrebna je prikladna cirkulacija zraka kako bi se raspršila
vrućina. Direktni kontakt s kožom i neadekvatna cirkulacija zraka u uređaju može
prouzročiti pregrijavanje uređaja. Uređaj mora biti barem 1.0 cm udaljen od tijela
korisnika.
• Spriječite pristup prašini i drugim česticama otvoru za kabel, punjač ili USB. Može
izbiti požar ili može doći do pregrijavanja.
• Pripazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama. Proizvod nemojte koristiti
niti puniti ako je mokar. Kad se proizvod smoči, indikator oštećenja uzrokovanog
tekućinom promijenit će boju. Imajte na umu da nakon toga više nećete moći
iskoristiti besplatnu uslugu popravka u servisnom centru koja se pruža u sklopu
jamstva.
Učinkovit rad uređaja
Elektronički uređaji
Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja.
Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad
medicinskih uređaja koje koristite.
• Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih
uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm
kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
• Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
• Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
• Uređaj koristite pri temperaturama od 0 ºC do 40 ºC ako je to moguće.
Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do
oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.
Pacemaker (stimulator srca)
Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost
mobilnog uređaja od pacemakera 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa
pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj
strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
9
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.
• Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to
zahtijevaju uvjeti vožnje.
• Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu,
kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom
ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno
funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i
zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.
Izbjegavanje oštećenja sluha
Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan
zvuk.
Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga
preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.
Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.
• Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili
ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.
• Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.
Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako
uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo
slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok
staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
10
Područje eksplozija
Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte
ograničenja i slijedite sve propise i pravila.
Potencijalno eksplozivne atmosfere
• Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
• Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
• Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku
vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.
U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
• Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.
Djeca
Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove
koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.
Hitni pozivi
• Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih
poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga.
• Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94,
moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem
nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.
Informacije o bateriji i održavanje
• Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku
od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno
utjecati na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako
bi produžili vijek trajanja baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
11
• Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za
zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila
duže vrijeme.
• Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod
visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
• Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti
učinkovitost baterije.
• Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom
baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
• Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste
spriječili dodatno trošenje električne energije.
• Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda,
uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
• U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili
noktiju. To može uzrokovati vatru.
Zaštita osobnih podataka
• Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i
zloupotrebe povjerljivih podataka.
• Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za
gubitak podataka.
• Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegova odlaganja u
otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
• Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
• Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim
osobnim podacima.
• Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove
zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste
izbrisali ili promijenili podatke o računu.
• Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste
zaštitili osobne podatke.
• Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
12
Napomena za zamjenu baterije
• Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
• Zamjena baterije od strane nekvalificiranog stručnjaka može uzrokovati
oštećenje uređaja.
• Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti
do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti kvalificirani stručnjak.
Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
• U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar
proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preproučuje da
bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili
recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja
proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi
bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG
servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
• Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda,
odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije
baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih
profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
13
01
Posebno
prilagođene
značajke
Značajke kamere
Širokokutna leća
Pomoću širokog kuta stražnje kamere možete snimati fotografije ili
videozapise sa širim rasponom od vašeg stvarnog vidnog polja.
Dodirnite
, a zatim dodirnite / da biste se prebacili između
standardnog i širokokutnog načina rada.
Promijenite kut
kamere.
Stražnja kamera
• Pojedinosti potražite u odjeljku Pokretanje Fotoaparat.
• Možete birati između standardne i širokokutne leće kamere samo na
stražnjoj kameri.
Posebno prilagođene značajke
15
Portret
Možete fotografirati oštre portrete primjenjujući efekt zamagljivanja
kamere leće.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite Portret.
Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
• Kako bi prilagodili oštrinu povucite plavu traku udesno ili ulijevo.
• Budite na udaljenosti od 0,4 ~1,5 m od vašeg subjekta dok koristite
stražnju kameru.
• Ova značajka neće biti dostupna ako je okruženje suviše mračno.
• Nakon primjene ove značajke dodirnite Vrijednost ekspozicije i fokus dok
koristite stražnji fotoaparat ili na željenom mjestu na zaslonu za pregled
kako biste automatski primijenili vrijednost ekspozicije pri korištenju
prednje kamere.
Posebno prilagođene značajke
16
AI CAM
Možete učinkovito fotografirati ili bilježiti video snimke jer kamera
prepoznaje objekt tijekom fotografiranja ili snimanja video snimka.
1
2
Dodirnite
, nakon toga dodirnite AI CAM.
Nakon prepoznavanja objekta, primjenjuje se najbolji efekt za scenu.
• Za druge efekte, dodirnite ikonu na zaslonu.
• Kućni ljubimac, cvijet, hrana, krajolik, osoba, zalazak sunca, auto,
ukupno 8 kategorija može se prepoznati automatski.
Zalazak sunca
Cvijet
• Rezultat prepoznavanja scene može se razlikovati ovisno o osvjetljenju
lokacije subjekta dok slikate fotografije. Ključne riječi ne pojavljuju se na
stvarnim fotografijama ili video snimkama.
• Ova je značajka dostupna samo ako su prednja i stražnja kamera u
automatskom načinu.
Posebno prilagođene značajke
17
QLens
Možete obavljati kupovinu, tražiti slike ili skenirati QR kod slikanjem
pomoću programa QLens.
1
2
3
Dodirnite
, a zatim dodirnite QLens.
Odaberite jednu od opcija između Visual Search ili skenirajte QR kod.
Dodirnite zaslon za fotografiranje stvari koje želite pretraživati ili
fokusirati QR kod.
• Rezultat se pojavljuje nakon par trenutaka.
• Ova značajka dostupna je samo ako je vaš uređaj spojen na mrežu. Ako
upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam
se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
• Za Visual Search značajke, možete odabrati željeno područje sa slike
koju ste uslikali i ponovo je tražiti.
• Ova je značajka dostupna samo u automatskom načinu rada kamere.
• Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.
Posebno prilagođene značajke
18
Brzi skočni rez
Fotografije snimane u redovitim intervalima pohranjene su kao GIF
datoteke.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite NAČIN Brzi skočni rez
.
Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
• Fotografije se snimaju svake 3 sekunde i spremaju kao GIF.
• Dodirnite na zaslonu kako bi odabrali broj fotografija koje želite
snimiti.
• Dok snimate fotografije dodirnite kako bi izradili GIF datoteke s
prethodno snimljenim fotografijama.
• Bljeskalica će se automatski uključiti i raditi kao brojač vremena.
• Fotografije snimljene u tom trenutku, kao i ukupan broj fotografija bit će
prikazani na dnu zaslona.
• Sve snimljene fotografije pohranjene su kao GIF datoteke.
• Ne možete promijeniti brzinu GIF-a niti redoslijed slika.
Posebno prilagođene značajke
19
Značajke galerije
Stvaranje kolaža
Iz povezanog sadržaja možete stvoriti kolaž.
1
2
Prilikom pregleda albuma dodirnite
3
Dodirnite NAPRAVI.
Izradite kolaž.
Odaberite željene fotografije da biste ih dodali kolažu i zatim dodirnite
DALJE.
• Na dnu zaslona odaberite željeni izgled.
• Za stvaranje kolaža može se upotrijebiti najviše 9 slika.
Posebno prilagođene značajke
20
Stvaranje filma
Možete kreirati novi film spajanjem slika i videozapisa.
1
Dodirnite karticu
Fotografije, zatim dodirnite
Kreiraj
film.
Reprodukcija, a zatim dodirnuti
Možete dodirnuti i karticu
Kreiraj film.
2
3
Odaberite fotografije ili videozapise za film i dodirnite DALJE.
Uredite odabrane fotografije i videozapise i zatim dodirnite SPREMI.
Posebno prilagođene značajke
21
Brisanje datoteka
Slike i videozapise za brisanje možete odabrati iz videozapisa dodirom na
u minijaturi.
Dodavanje datoteka
Slike i videozapise za dodavanje možete odabrati dodirivanjem u
donjem dijelu zaslona. Možete odabrati i slike ili videozapise koje ste
prethodno već dodali.
• Dodirnite i zadržite datoteku, a zatim dodirnite neku drugu datoteku za
višestruki odabir.
Preraspoređivanje datoteka
Kako biste prerasporedili slike i videozapise, dodirnite i zadržite datoteku
koju želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.
Dodavanje efekata u datoteke
Dodirnite
da biste dodali temu ili pozadinsku glazbu ili promijenili font.
Resetiranje uređivanja filmova
Uređivanje koje ste primijenili na film (npr. vrijeme reprodukcije) možete
resetirati dodirivanjem opcije .
Pregledavanje datoteke
Novi videozapis možete provjeriti prije spremanja dodirivanjem .
Nakon isteka vremena reprodukcije sljedeća će se datoteka automatski
reproducirati.
• Za stvaranje videozapisa može se upotrijebiti najviše 50 slika i
videozapisa.
• Zadano vrijeme reprodukcije slike iznosi 3 sekunde i ne može se
mijenjati. Videozapisi se mogu izrezati do minimalno 1 sekunde.
• Ova funkcija možda neće podržavati neke formate slika ili videozapisa.
Posebno prilagođene značajke
22
Stvaranje GIF datoteke
GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa ili
fotografija.
Stvaranje GIF-a pomoću snimljenih videozapisa
1 U željenoj početnoj točki tijekom gledanja videozapisa dodirnite .
2 Odaberite duljinu GIF-a koji želite kreirati.
• GIF se stvara tijekom odabranog vremena u odnosu na stvarno
vrijeme.
• U slučaju videozapisa kraćih od 5 sekundi, GIF slike automatski se
stvaraju tijekom onog vremena koje je preostalo.
Stvaranje GIF-a pomoću fotografija
1 Prilikom pregledavanja albuma dodirnite Kreiraj GIF.
Možete dodirnuti
aplikaciji Galerija.
2
i Reprodukcija na kartici za reprodukciju u
Odaberite željene fotografije da biste stvorili GIF datoteku i zatim
dodirnite DALJE.
• Možete dodati više slika i podesiti brzinu GIF datoteke, omjer
zaslona i redoslijed datoteka.
• Ovu funkciju možete koristiti samo u kreativne svrhe. Uporaba ove
funkcije, kojom se krše prava neke druge osobe, primjerice autorska
prava ili se izriču klevetničke ili uvredljive izjave, može biti podložna
građanskopravnoj, kaznenopravnoj ili upravnopravnoj odgovornosti i/
ili kaznama u skladu s važećim zakonima. Zabranjeno je kopiranje,
umnožavanje, distribuiranje ili bilo kakva nezakonita uporaba materijala
zaštićenih autorskim pravima bez dopuštenja zakonitog vlasnika ili
nositelja autorskih prava. Do najveće mjere dopuštene važećim zakonom,
LG Electronics odriče se svih izričitih ili podrazumijevanih jamstava, kao i
s njima povezane odgovornosti.
• Za stvaranje GIF datoteke može se upotrijebiti najviše 100 slika.
Posebno prilagođene značajke
23
Kvaliteta zvuka i značajke efekta
DTS:X 3D Surround
Možete reproducirati pjesmu ili videozapis u trodimenzionalnom,
cjelovitom i živopisnom zvuku. Za uporabu ove značajke spojite slušalice,
zvučnik ili drugi vanjski audiouređaj na vaš uređaj.
Dodirnite
Postavke Zvuk Kvaliteta zvuka i efekti DTS:X 3D
Surround, zatim dodirnite
kako bi aktivirali ovu značajku.
Prilagođavanje smjera zvuka
Po želji možete prilagoditi i smjer zvuka.
1
Dodirnite
Postavke Zvuk Kvaliteta zvuka i efekti DTS:X
3D Surround, zatim dodirnite .
2
Odaberite smjer zvuka.
Google Pomoćnik
Pregled Google Pomoćnika
Možete pokrenuti ili koristiti željene aplikacije koristeći vaš glas.
• Za korištenje ove značajke, prvo se spojite na mrežu i prijavite se u svoj
Google račun
• Ova značajka možda neće ispravno raditi ili preciznost prepoznavanja
glasa može biti smanjena u slučaju kad je jačina signala WiFi-a ili mobilne
mreže slaba.
• Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati
ovisno o području pružanja usluge.
Posebno prilagođene značajke
24
Pokretanje Google pomoćnika
1 Pritisnite i zadržite na početnom zaslonu kako bi pokrenuli Google
Pomoćnik.
2
3
Dodirnite NASTAVI PODEŠAVANJE.
4
Dodirnite Spremi.
Slijedite upute na zaslonu i recite “Ok Google”.
• Uređaj će pohraniti podatke o vašem glasu za prepoznavanje.
Pokretanje Google pomoćnika pomoću vašeg glasa
1 Recite „Ok Google“ kada je zaslon uključen.
2 Recite naredbu ili pitanje kad se “Dobar dan, kako vam mogu
pomoći?” pojavi na zaslonu.
Pokretanje Google pomoćnika s početnog zaslona
1 Dodirnite i zadržite na početnom zaslonu.
2 Recite naredbu ili pitanje kad se “Dobar dan, kako vam mogu
pomoći?” pojavi na zaslonu.
• Točnost prepoznavanja glasa može se smanjiti ako nerazumljivo govorite
ili se nalazite na bučnom mjestu. Kada koristite značajku prepoznavanja
glasa, njezinu točnost možete povećati ako govorite jasnim glasom i s
tihog mjesta.
Posebno prilagođene značajke
25
Prepoznavanje otiska prsta
Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta
Na uređaju morate registrirati svoj otisak prsta prije nego što započnete
upotrebljavati funkciju prepoznavanja otiska prsta.
Funkciju prepoznavanja otiska prsta možete upotrebljavati u sljedećim
slučajevima:
• Za otključavanje zaslona.
• Za pregledavanje zaključanog sadržaja u aplikaciji QuickMemo+
• Potvrdite kupnju prijavljivanjem u aplikaciju ili identifikacijom pomoću
otiska prsta.
• Vaš otisak prsta uređaj može upotrebljavati za identifikaciju korisnika.
Senzor otiska prsta može prepoznati jako slične otiske prstiju različitih
korisnika kao jedan identičan otisak.
• Ako uređaj ne može prepoznati vaš otisak prsta ili ste zaboravili
vrijednost koju ste naveli pri registraciji, odnesite uređaj i ID karticu u
najbliži centar za korisničku podršku tvrtke LG.
Mjere opreza za uporabu značajke prepoznavanja otiska prsta
Preciznost prepoznavanja otiska prsta može se smanjiti zbog više razloga.
Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije
uporabe uređaja.
• Uređaj ima senzor otisaka prstiju. Provjerite je li senzor za otiske prstiju
oštećen metalnim predmetom poput kovanice ili ključa.
• Ako su voda, prašina ili druge strane supstance na senzoru za otisak
prstiju, registracija ili prepoznavanje otiska možda neće raditi. Očistite i
osušite svoj prst kako bi se vaš otisak prsta prepoznao.
• Otisak prsta možda se neće pravilno prepoznati ako se na površini
vašeg prsta nalazi ožiljak ili ako površina prsta nije mekana već
naborana zbog dužeg stajanja u vodi.
• Ako savijate prst ili upotrijebite samo vrh prsta, vaš otisak prsta možda
se neće prepoznati. Provjerite je li prst u cijelosti prekriva površinu
senzora za otisak prstiju.
Posebno prilagođene značajke
26
• Skenirajte samo jedan prst koji želite registrirati. Skeniranje više prstiju
može utjecati na registraciju otiska prsta i njegovo prepoznavanje.
• Uređaj može stvoriti statički elektricitet ako je okolni zrak suh. Ako
je okolni zrak suh, ne skenirajte otiske prsta i ne dodirujte metalne
predmete poput kovanica ili ključa prije skeniranja otiska prsta kako
biste uklonili statički elektricitet.
Registriranje otisaka prstiju
Uporabom značajke prepoznavanja otiska prsta možete registrirati i
spremiti svoj otisak prsta na uređaj.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Otisci prstiju.
• Da biste mogli upotrebljavati ovu značajku, mora biti postavljeno
zaključavanje zaslona.
• Ako zaključavanje zaslona nije aktivno, konfigurirajte ga praćenjem
uputa na zaslonu. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje
zaključavanja zaslona.
2
Pronađite senzor za otiske prstiju na stražnjem dijelu uređaja i lagano
stavite prst na njega kako biste registrirali otisak prsta.
• Lagano pritisnite senzor za otiske prstiju kako bi senzor mogao
prepoznati vaš otisak prsta.
• Pripazite da vrh prsta u cijelosti prekriva površinu senzora na senzoru za
otiske prstiju.
Posebno prilagođene značajke
27
3
Pratite upute na zaslonu.
• Polagano pomičite prst kako biste ponovili skeniranje otiska prsta i
registrirali ga.
4
Kada se registracija otiska prsta završi, dodirnite U REDU.
• Dodirnite DODAJ VIŠE kako biste registrirali drugi otisak prsta.
Ako registrirate samo jedan otisak prsta i dotični prst nije u dobrom
stanju, funkcija prepoznavanja otiska prsta možda neće dobro raditi.
Registrirajte više otisaka prstiju kao preventivnu mjeru sprječavanja
nastanka ove situacije.
Upravljanje otiscima prstiju
Možete uređivati ili brisati registrirane otiske prstiju.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Otisci prstiju.
2
3
Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
Na popisu otisaka prsta dodirnite otisak prsta kako biste promijenili
njegov naziv. Kako biste ga izbrisali, dodirnite .
Otključavanje zaslona otiskom prsta
Uporabom otiska prsta možete otključati zaslon ili pregledati zaključani
sadržaj. Uključite željenu funkciju:
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Otisci prstiju.
2
3
Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
Na zaslonu postavki otiska prsta uključite željenu funkciju:
• Zaključavanje zaslona: Otključajte zaslon otiskom prsta.
• Zaključavanje sadržaja: Otključajte sadržaj otiskom prsta. Kako
biste napravili ovo, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja
sadržaja.
Posebno prilagođene značajke
28
Značajka Istovremenog obavljanja
više zadataka
Više prozora
Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije aplikacije.
1
Dodirnite
iz dodirnih gumba na početnom zaslonu.
• Prikazat će se nedavno korištene aplikacije.
2
Dodirnite na vrhu željene aplikacije da biste upotrijebili način Više prozora.
• Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.
Alternativno:
1
Dodirnite i zadržite
tijekom uporabe aplikacije.
• Na podijeljenom zaslonu prikazat će se nedavno korištene aplikacije.
2
Dodirnite na vrhu željene aplikacije da biste upotrijebili način Više prozora.
• Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.
Posebno prilagođene značajke
29
• Kako biste deaktivirali funkciju Više prozora, dodirnite i zadržite
gumbu za početni zaslon.
• Kako biste podesili veličinu podijeljenog zaslona, povucite
zaslona.
na
u središte
• Funkciju Više prozora ne podržavaju neke LG aplikacije i aplikacije
preuzete iz trgovine Play Store.
Zaslon pregleda
Zaslon pregleda omogućava vam pregled prethodno upotrebljavanih
aplikacija.
Kako biste pregledali nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite
na
početnom zaslonu, a zatim dodirnite prikazanu aplikaciju.
• Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako
biste je pokrenuli korištenjem značajke Više prozora. Možete i dodirnuti
pri vrhu svake aplikacije.
Posebno prilagođene značajke
30
02
Osnovne funkcije
Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.
• Uređaj
• Naglavne stereo slušalice
• USB kabel
• Punjač
• Kratki priručnik
• Štapić za vađenje
• Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
• Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci
mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
• Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba
dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i
prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis
tvrtke LG.
• Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam
uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može
oštetiti. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i
obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
• Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod
kojeg ste kupili svoj uređaj.
• Kako biste kupili dodatne dijelove, obratite se LG-ovu centru za
korisničku podršku.
• Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne
obavijesti.
• Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne
obavijesti.
• Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju
usluge.
• Uklonite zaštitni film sa senzora za otisak prsta prije uporabe značajke
prepoznavanja otiska prsta.
Osnovne funkcije
32
Pregled dijelova
Mikrofon
Leća prednje kamere
Gumbi za glasnoću (+/-)
Gumb Google Assistant
(Google pomoćnik)
Utičnica za naglavne stereo
slušalice
Leće stražnje kamere (široki
kut / standardni kut / senzor
dubine)
Slušalica
LED indikator
Senzor blizine/osvijetljenosti
prostora
Utor za Nano-SIM karticu/SD
karticu
Tipka za
uključivanje/isključivanje
Dodirni zaslon
Punjač/priključak za USB kabel
Bljeskalica
Senzor otiska prsta
NFC područje
Zvučnik
Osnovne funkcije
Mikrofon
33
NEMOJTE pokušavati sami ukloniti stražnji poklopac.
To može ozbiljno oštetiti bateriju i uređaj, što može dodatno prouzročiti
pregrijavanje, požar i ozljede. Stražnji poklopac i bateriju ovog uređaja ne
smiju uklanjati ili mijenjati nekvalificirani stručnjaci.
• Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
-- Senzor blizine: Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i
onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog
tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju
kada se uređaj nalazi izvan određenog dosega.
-- Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora
analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske
kontrole svjetline uključen.
• Gumbi za glasnoću
-- Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
-- Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću
kako biste snimili fotografiju. Da biste uzastopno snimili nekoliko
fotografija, pritisnite i zadržite gumb za glasnoću.
-- Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste
pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen.
Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste
pokrenuli aplikaciju Capture+.
• Tipka za uključivanje/isključivanje
-- Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
-- Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole
uključivanja/isključivanja.
• Gumb Google Assistant (Google pomoćnik)
-- Google pomoćnik ugrađen je u vaš uređaj. Pronađite odgovore i
izvršite obaveze u pokretu. Kako bi započeli dodirnite gumb Google
pomoćnika na bočnoj strani telefona.
-- Aktivirajte Google Assistant. Pojedinosti potražite u Google
Pomoćnik.
Osnovne funkcije
34
• Senzor otiska prsta
-- Uključite funkciju prepoznavanja otiska prsta da biste pojednostavili
postupak otključavanja zaslona. Pojedinosti potražite u odjeljku
Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta.
• Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama
uređaja.
• Na stražnjoj strani uređaja ugrađena je NFC antena. Pripazite kod
rukovanja uređajem da biste izbjegli oštećenja ili pokrivanje NFC antene.
• Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U
protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
• Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
• Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni
zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.
Uređaj držite pravilno, kao što je prikazano u nastavku. Ako tijekom
uporabe uređaja otvor mikrofona pokrijete rukom, prstom ili zaštitnom
maskom, možda će vas glas tijekom poziva zvučati nejasno.
Dobar primjer
Mikrofon
Mikrofon
Osnovne funkcije
Loš primjer
Nemojte prekrivati mikrofon.
Nemojte prekrivati mikrofon.
35
Uključivanje i isključivanje napajanja
uređaja
Uključivanje napajanja
Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje.
• Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog
konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može
trajati dulje nego uobičajeno.
Isključivanje napajanja
Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a
zatim odaberite Isključi.
Ponovno pokretanje uređaja
Kada uređaj ne radi pravilno ili se ne odaziva, ponovno ga pokrenite prema
uputama u nastavku.
1
Istodobno pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) dok se napajanje ne
isključi.
2
Kada se uređaj ponovno pokrene, otpustite gumb.
Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja
Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a
zatim odaberite mogućnost.
• Isključi: Isključite uređaj.
• Isključi i ponovno pokreni: Uređaj se ponovno pokreće.
• Uključi zrakoplovni mod: Blokira sve telekomunikacijske funkcije,
uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta.
Ostale funkcije su dostupne.
Osnovne funkcije
36
Umetanje SIM kartice
Umetnite SIM (Subscriber Identity Module) karticu koju vam je dao
dobavljač usluge kako biste počeli koristiti uređaj.
• Pripazite pri rukovanju iglicom za izbacivanje jer ima oštar rub.
1
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
2
Izvucite držač kartice.
Osnovne funkcije
37
3
Stavite SIM karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte
prema dolje.
Primarnu SIM karticu postavite u pretinac za SIM karticu 1, a
sekundarnu SIM karticu postavite u pretinac za SIM karticu 2.
4
Držač kartice umetnite natrag u utor.
Osnovne funkcije
38
• Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.
Nano
Micro
Standardni
• Kako ne biste imali problema prilikom rada uređaja, preporučujemo
vam da uređaj upotrebljavate s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek
upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga
mobilne telefonije.
• Ako umetnete ladicu za karticu u uređaj dok je ladica mokra, mogli biste
oštetiti uređaj. Uvijek provjerite je li ladica za karticu suha.
Mjere opreza prilikom uporabe SIM kartice
• Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost
za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili
ustupanjem SIM kartice.
• Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je umećete ili vadite.
Osnovne funkcije
39
Umetanje memorijske kartice
Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće
biti kompatibilne s vašim uređajem.
1
2
3
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
Izvucite držač kartice.
Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne
kontakte prema dolje.
Memorijska kartica (dodatna
opcija – prodaje se zasebno)
SIM kartica
4
Umetnite držač kartice natrag u utor.
• Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s
uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti
uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.
• Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja
memorijskih kartica.
Osnovne funkcije
40
Uklanjanje memorijske kartice
Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je
uklonite.
1
2
Dodirnite
3
4
Izvadite memorijsku karticu iz držača kartice.
Postavke Standardno Pohrana
.
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice i zatim izvucite
držač kartice iz uređaja.
Umetnite držač kartice natrag u utor.
• Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili
pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje
podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne
snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je
prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.
Baterija
Punjenje baterije
Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.
Uređaj napunite pomoću USB kabela tipa C.
Priključak za kabel za punjenje
Osnovne funkcije
41
• Ne upotrebljavajte vanjski priključak, kabel za punjenje ili pol za uređaj
u vlažnom okruženju. Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede
ili nepravilan rad uređaja. Ako je uređaj vlažan, odmah ga prestanite
upotrebljavati i potpuno uklonite vlagu.
• Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
• Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka
LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti
eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
• Vaš uređaj sadržava unutarnju bateriju s mogućnošću punjenja. Radi
vlastite sigurnosti nemojte uklanjati ugrađenu bateriju.
• Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog
udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.
• Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na
taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
• Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete
priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može
potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
• Ne punite bateriju uporabom USB hub-a koji ne može izdržati nazivni
napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.
Mjere opreza prilikom uporabe uređaja
• Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte
upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno
jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih
proizvođača.
• Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna
uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.
Osnovne funkcije
42
Učinkovita uporaba baterije
Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno
upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.
Otkažite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.
Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:
• Isključite značajku Bluetooth® ili funkciju mreže Wi-Fi kada ih ne
upotrebljavate.
• Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
• Smanjite svjetlinu zaslona.
• Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
• Provjerite razinu baterije tijekom uporabe preuzetih aplikacija.
Dodirni zaslon
Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.
Dodirivanje
Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili
mogućnost.
Osnovne funkcije
43
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s
dostupnim mogućnostima.
Dvostruko dodirivanje
Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili
kartu.
Povlačenje
Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim
kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret
možete upotrebljavati za pomicanje stavke.
Osnovne funkcije
44
Prelaženje prstom
Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete
upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu,
fotografije, zaslone i slično.
Spajanje i razdvajanje
Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili,
razdvojite prste.
• Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.
Osnovne funkcije
45
• Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini
magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
• Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne
sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju.
Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije
prejako, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
• Ne pritišćite snažno zaslon.
• Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
• Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama
u rukavicama ili vrškom nokta.
• Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
• Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite
zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača
kupljen u trgovini.
• Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene
slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte
prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.
Osnovne funkcije
46
Početni zaslon
Pregled početnog zaslona
Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i
aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite na bilo kojem zaslonu kako
biste izravno prešli na početni zaslon.
Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom
zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako
pregledali sve instalirane aplikacije.
Izgled početnog zaslona
Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na
početnom zaslonu.
Traka stanja
Widget vremena
Widget Google pretraživanja
Gumbi osjetljivi na dodir na
početnom zaslonu
Ikona stranice
Područje za neposredni
pristup.
• Početni zaslon može se razlikovati ovisno o politici proizvođača,
korisničkim postavkama, verziji softvera ili pružatelju usluga.
• Traka stanja: Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
Osnovne funkcije
47
• Widget vremena: Pregledajte vremensku prognozu i informacije o
vremenu u određenom području.
• Widget Google pretraživanja: Utipkajte ili izgovorite kako bi otvorili
Google pretraživanje.
• Ikona stranice: Prikažite ukupan broj ikona na početnoj stranici.
Možete dodirnuti ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu
stranicu. Ikona koja označava trenutačno okno bit će istaknuta.
• Područje za neposredni pristup: Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona
kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
• Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu
-- : Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
-- : Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Dodirnite i zadržite
za pokretanje Google Assistant.
-: Pregledajte popis nedavno upotrebljavanih aplikacija ili pokrenite
aplikaciju s popisa. Da biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane
aplikacije, dodirnite OČISTI SVE. Za istodobno korištenje dviju
aplikacija pomoću značajke Više prozora, dodirnite i zadržite gumb
tijekom uporabe aplikacije.
-: Odaberite SIM karticu koju ćete koristiti. Dodirnite i zadržite
kako biste konfigurirali postavke dvostruke SIM kartice.
Osnovne funkcije
48
Mijenjanje stila gumba osjetljivih na dodir na
početnom zaslonu
Možete izmijeniti stil gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Gumbi osjetljivi na dodir na
početnom zaslonu.
2
Pod opcijom STIL, odaberite Samo gumbi ili Pokreti i gumbi sukladno
vašim željama.
• Samo gumbi: / /
su dostupni. Dodirnite
da biste vidjeli
nedavno korištene aplikacije.
• Pokreti i gumbi: Dostupni su Gumb za povratak nazad i Gumb
početnog zaslona . Kako biste vidjeli nedavno korištene aplikacije,
povucite Gumb početnog zaslona
nagore.
Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona
Dodirnim gumbima početnog zaslona možete preurediti gumbe početnog
zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije.
Dodirnite
Postavke Zaslon Gumbi osjetljivi na dodir na
početnom zaslonu Kombinacija gumba i prilagodite postavke.
• Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući QSlide, Obavijest ili Capture+.
Osnovne funkcije
49
Sakrivanje dodirnih gumba početnog zaslona
Dodirne gumbe početnog zaslona možete sakriti od pregledavanja na
većem zaslonu dok koristite aplikaciju.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Gumbi osjetljivi na dodir na
početnom zaslonu Sakrij gumbe početnog zaslona.
2
Odaberite aplikacije čije dodirne gumbe želite sakriti s početnog
zaslona dok koristite aplikaciju i dodirnite
.
• Dodirni gumbi s početnog zaslona nestat će 3 sekunde nakon
posljednjeg dodirivanja.
• Kako bi ponovno pregledali dodirne gumbe početnog zaslona
povucite donji dio zaslona prema gore.
Ikona za zaključavanje/sakrivanje
Ikona za zaključavanje ili sakrivanje gumba za početni dodir pojavljuje se u
donjem lijevom kutu zaslona.
Ako želite zaključati dodirne gumbe početnog zaslona dok ih sakrivate
dodirnite
lijevu stranu dodirnih gumba početnog zaslona.
Kako bi ponovno sakrili dodirne gumbe početnog zaslona dva puta
dodirnite .
• Neke značajke možda nisu podržane dok sakrivate dodirne gumbe
početnog zaslona.
Osnovne funkcije
50
Ikone stanja
Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm,
pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte
obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili
status uređaja.
Nema signala
Podaci se šalju putem mreže.
Postavljen je alarm
Uključen je način vibracije
Uključena je značajka Bluetooth
Uređaj je povezan s računalom putem USB-a
Razina baterije
Uključen je zrakoplovni mod
Propušteni pozivi
Uključena je značajka Wi-Fi
Uključen je bešumni način rada
Uključen je GPS
Uključena je pristupna točka
Nema SIM kartice
NFC način je uključen.
• Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno
o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju
u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
• Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju
usluga.
Osnovne funkcije
51
Obavijesni okvir
Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili
okvir s obavijestima.
• Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s
obavijestima prema dolje.
• Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite UREDI.
• Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju
prikazuju se.
UREDI
• Obavijesni okvir možete upotrebljavati čak i dok je zaslon zaključan.
Povucite obavijesni okvir kada je zaslon zaključan da biste brzo pristupili
željenim funkcijama.
Osnovne funkcije
52
Mijenjanje usmjerenja zaslona
Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema
fizičkom usmjerenju uređaja.
U obavijesnom okviru dodirnite značajku Rotacija koja se nalazi na popisu
ikona za brzi pristup.
U protivnom, dodirnite
Postavke Zaslon i uključite značajku
Orijentacija.
Uređivanje početnog zaslona
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite
željenu radnju u nastavku.
• Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite
stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
• Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite
prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite Widgeti.
• Kako biste promijenili pozadinsku sliku, temu i ikone, dodirnite i
zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite Pozadina
& Tema.
Možete dodirnuti i
Postavke Zaslon Pozadina & Tema, a
zatim odabrati pozadinsku sliku, temu i ikone koje želite primijeniti na
uređaju.
Osnovne funkcije
53
• Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite
prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite Postavke početne
stranice. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavke početne stranice.
• Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije,
dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite
Otpad aplikacija. Pojedinosti potražite u odjeljku Otpad aplikacija.
• Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na
početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite , a zatim
još jedanput dodirnite zaslon.
Zadani zaslon
Osnovne funkcije
54
Pregledavanje pozadinske teme
Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta
na početnom zaslonu.
Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.
• Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i
widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite .
Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu
Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na
drugo mjesto.
• Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog
zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za
neposredni pristup pri dnu.
• Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite
ikonu na početni zaslon.
Osnovne funkcije
55
Uporaba mapa na početnom zaslonu
Stvaranje mapa
Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite
preko druge aplikacije.
• Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.
Uređivanje mapa
Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.
• Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
• Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je
povucite na mapu i otpustite.
• Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a
zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina
aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
• Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja u
mapi.
• Boju mape ne možete promijeniti tijekom uporabe preuzete teme.
Postavke početne stranice
Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.
1
2
Dodirnite
Postavke Zaslon Početni zaslon.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Odaberi početni: Odaberite način početnog zaslona.
• Pozadina: Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
• Efekt zaslona: Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se
stranice početnog zaslona promijene.
Osnovne funkcije
56
• Oblici ikona: Odaberite želite li da ikone imaju kvadratne ili
zaobljene kutove.
• Google novosti: Omogućite Google feed za prikazivanje s lijeve
strane početnog zaslona.
• Sortiraj aplikacije prema: Postavite način sortiranja aplikacija na
početnom zaslonu.
• Mreža: Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
• Sakrij aplikacije: Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom
zaslonu.
• Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu: Omogućite ako
želite neprekidno kretanje po zaslonima (povratak na prvi zaslon
nakon posljednjeg).
• Traži: Pretraživanje aplikacija kretanjem prema dolje po početnom
zaslonu.
• Zaključavanje početnog zaslona: Uključite kako biste spriječili
preuređivanje i uklanjanje widgeta.
Zaključavanje zaslona
Pregled značajke zaključavanja zaslona
Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za
uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne
upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada
značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se
prikazuje.
Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku
zaključavanja zaslona.
• Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirom putem
zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da
uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.
Osnovne funkcije
57
Postavljanje zaključavanja zaslona
Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja
zaslona.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Odaberi zaključavanje zaslona i potom odaberite željenu
metodu.
2
Prilagodite sljedeće postavke:
• Ništa: Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
• Povuci: Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
• Uzorak: Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
• PIN: Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
• Lozinka: Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
• Otisci prstiju: Otključajte zaslon otiskom prsta.
• Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.
Značajke Sigurnog pokretanja
Kada kao način otključavanja zaslona odaberete Uzorak, PIN ili Lozinka,
uređaj možete konfigurirati tako da uređaj bude zaključan prilikom svakog
uključivanja kako bi se zaštitili podaci.
• Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne
otključate uređaj.
• Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne
podatke.
Osnovne funkcije
58
Mjere opreza prilikom uporabe funkcije sigurnog
pokretanja
• Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne
podatke.
• Lozinke za zaključavanje zaslona čuvajte odvojeno od uređaja.
• Ako više od određenog broja puta uzastopno unesete neispravnu
lozinku, uređaj će se automatski resetirati, a šifrirani podaci i vaši
osobni podaci automatski će se izbrisati bez mogućnosti obnavljanja.
• Pripazite da lozinke za zaključavanje zaslona ne unesete pogrešno više
od navedenog broja puta.
• Kada uključite uređaj odmah nakon resetiranja, započinje i šifriranje.
Ako po vlastitom nahođenju prekinete šifriranje, mogli biste oštetiti
podatke. Pričekajte dok se postupak resetiranja ne dovrši.
Sigurne postavke zaključavanja:
Možete prilagoditi zaključani zaslon.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Prilagodite zaslon zaključavanja.
2
Odaberite funkciju koju želite postaviti.
• Pozadina: Omogućuje vam postavljanje pozadine na vaš zaključani
zaslon.
• Sat: Omogućuje vam postavljanje položaja sata na zaključanom
zaslonu.
• Prečaci: Omogućuje vam biranje aplikacija za vaš zaključani zaslon.
Ova postavka pojavljuje se samo kad je postavljeno zaključavanje
zaslona.
• Kontakt podaci izgubljenog telefona: Omogućuje vam
postavljanje teksta koji će biti prikazan na zaključanom zaslonu za
identifikaciju vlasnika telefona.
Osnovne funkcije
59
Sigurne postavke zaključavanja
Možete prilagoditi postavke zaključavanja
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Sigurne postavke zaključavanja.
2
Odaberite funkciju koju želite postaviti.
• Odgoda zaključavanja: Omogućuje vam postavljanje
vremenskog razdoblja prije automatskog zaključavanja zaslona
nakon isključivanja pozadinskog svjetla (stanje mirovanja zbog
neaktivnosti).
• Trenutno zaključavanje gumba napajanja: Omogućite ovu opciju
za neposredno zaključavanje zaslona kada se pritisne gumb za
uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Ova postavka poništava
postavke brojača vremena sigurnosnog zaključavanja.
• Smart Lock: Omogućuje vam da postavite pouzdane uređaje,
lokacije, glasove i/ili detekciju na tijelu što će omogućiti da ostavite
telefon otključan.
• Izbornici koje možete postaviti mogu se razlikovati ovisno o metodama
zaključavanja zaslona koje ste izabrali.
Osnovne funkcije
60
KnockON
Možete uključili ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.
• Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža
tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili
na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
• Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte
nokte.
• Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/
osvijetljenosti ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.
Uključivanje zaslona
Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.
• Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu
prepoznavanja.
Isključivanje zaslona
Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.
U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.
Osnovne funkcije
61
Šifriranje memorijske kartice
Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku
karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s
drugog uređaja.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Šifriranje i certifikati Enkripcija SD kartice.
2
Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim
dodirnite NASTAVI kako biste nastavili.
3
Odaberite mogućnost i dodirnite KODIRANJE:
• Nema enkriptiranih datoteka: Šifrirani podaci spremaju se na
memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
• Potpuna enkripcija: Šifrira sve podatke koji su trenutačno
spremljeni na memorijsku karticu.
• Izdvojite medijske datoteke: Šifrira sve datoteke, osim medijskih
datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.
• Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite
zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
• Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije
neće biti dostupne.
• Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak
šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite
je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak
šifriranja.
• Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su
datoteke šifrirane.
• Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom
uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na
drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
• Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije
umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon
završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.
Osnovne funkcije
62
Snimanje snimke zaslona
Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.
Uporabom prečaca
Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.
• Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi Screenshots unutar
Galerija.
Uporabom značajke Capture+
Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim
dodirnite .
• Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za
povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki Capture+. Da
biste koristili ovu značajku, dodirnite
Postavke Standardno
Prečaci i uključite Otvori Capture+.
• Pojedinosti potražite u odjeljku Pisanje bilješki po snimci zaslona.
Upisivanje teksta
Korištenje pametne alatne trake
Možete koristiti različite načine upisivanja pomoću tipkovnice na jednom
mjestu. Možete odabrati željeni način upisivanja sa vrha tipkovnice.
1
2
Odaberite željeni način upisivanja sa pametne alatne trake.
Dodirnite i odaberite način upisivanja koji želite prikazati na
pametnoj alatnoj traci ili ih reorganizirajte.
Osnovne funkcije
63
Pametna
alatna traka
• Neki pomoćni načini upisivanja mogu se razlikovati ovisno od uređaja
koji imate.
• Funkciju pametne alatne trake možete uključiti ili isključiti u postavkama
tipkovnice.
• Također, načine upisivanja pomoću tipkovnice možete koristiti tako što
ćete dodirnuti .
•
•
: Dodajte emotikone.
: Dodirnite kako biste glasovno unijeli tekst.
-- Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno
izgovarajte riječi.
-- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli
unositi tekst glasom.
-- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite
Jezici na zaslonu prepoznavanja glasa.
-- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici
razlikovati ovisno o području pružanja usluge.
•
: Pristupite postavkama tipkovnice.
•
: Otvorite međuspremnik. Pojedinosti potražite u odjeljku Clip
Tray
•
: Aktivirajte plutajuću tipkovnicu kada koristite funkciju više
prozora. Tipkovnicu također možete pomaknuti na željeno mjesto.
Osnovne funkcije
64
Uporabom pametne tipkovnice
Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali tekst.
Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite,
a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na
ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.
Pomicanje pokazivača
Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno
mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim
povucite ulijevo ili udesno.
• Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.
Osnovne funkcije
65
Predlaganje riječi
Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi
vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što
dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.
Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu
ili desnu stranu tipkovnice prema gore.
• Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako
slovo riječi.
Dodavanje jezika tipkovnici
Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica
Tipkovnica na zaslonu LG tipkovnica Odaberite jezik.
2
Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.
Osnovne funkcije
66
Kopiranje i lijepljenje
Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu
aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.
1
2
Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
3
Odaberite Izreži ili Kopiraj.
• Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje clip tray (traku za
kopiranje).
4
Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim odaberite Zalijepi.
Povucite
izrezati.
/
kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili
• Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, opcija Zalijepi neće se
prikazati.
Clip Tray
Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i
može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.
1
Na pametnoj alatki odaberite .
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim Clip
Tray.
2
Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.
• Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
• Dodirnite kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste
izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki
može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih
otključajte.
• Dodirnite kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u
međuspremnik.
• Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.
Osnovne funkcije
67
Dijeljenje sadržaja
Reproduciranje sadržaja s drugog uređaja
Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje
su spremljene na vašem uređaju.
1
2
Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
3
Odaberite televizor na koji se želite povezati.
Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji Galerija ili Glazba, dodirnite
Reproduciraj na drugom uređaju.
• Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google
Play trebaju biti ažurirane.
Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini
Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja, poput računala, uređaja
za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja, uporabom
aplikacije Galerija ili Glazba.
Povezivanje uređaja
Povežite svoj uređaj i uređaj koji podržava funkciju DLNA na istu bežičnu
mrežu.
• Provjerite da li je značajka Dijeljenje datoteka (DLNA) uključena na oba
uređaja.
Pretraživanje uređaja u blizini
Popis uređaja DLNA povezanih na istu mrežu možete pregledati odabirom
izbornika Obližnji uređaji u svakoj aplikaciji.
Upravljajte sadržajem na uređajima u blizini kao da upravljate njima na
svojem uređaju.
Osnovne funkcije
68
Slanje ili primanje datoteka
Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja,
tableta ili računala.
Slanje datoteka
Za aplikaciju Galerija ili Upravljanje datotekama, dodirnite
, a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.
Dijeli ili
Primanje datoteka
Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite , a zatim dodirnite
Dijeljenje datoteka.
Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljena datoteka , dodirnite
Postavke Mreža Dijeljenje datoteka SmartShare Beam
.
• Provjerite je li vaš uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i ciljni uređaj
na koji se prenosi datoteka.
• Provjerite da li je značajka Dijeljenje datoteka uključena na oba uređaja.
Osnovne funkcije
69
03
Korisne aplikacije
Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
Instaliranje aplikacija
Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.
• Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trg. Play ili trgovinu
aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.
• Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
• Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
• Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili
pružatelju usluge.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem
uređaju.
Deinstaliranje pokretom dodira i držanja
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite
deinstalirati, a zatim je povucite preko opcije Izbriši na vrhu zaslona.
• Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih
ponovno instalirati. Pojedinosti potražite u odjeljku Otpad aplikacija.
Deinstaliranje uporabom izbornika postavki
Dodirnite
Postavke Standardno Aplikacije i obavijesti
Informacije o aplikaciji, odaberite aplikaciju i dodirnite Deinstaliraj.
• Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.
Korisne aplikacije
71
Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija
Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste
preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.
Instaliranje i deinstaliranje aplikacija tijekom
postavljanja
Kada prvi put uključite uređaj, možete preuzeti preporučene aplikacije.
Možete prijeći na sljedeći korak bez instalacije.
Otpad aplikacija
Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete
ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.
1
Dodirnite
Upravljanje Otpad aplikacija.
Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a
zatim dodirnuti Otpad aplikacija.
2
Uključite željenu funkciju:
• Vrati: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
•
: Trajno uklonite deinstalirane aplikacije s uređaja.
• Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon
što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije,
morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
• Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu.
Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog
pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.
Korisne aplikacije
72
Prečaci za aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, primjerice
Poziv, Poruka, Kamera, Galerija i Postavke, da biste prikazali izbornik za
brzi pristup. Aplikacije možete upotrebljavati jednostavnije pomoću opcije
Prečaci aplikacije.
• Dodirnite za konfiguriranje postavki za widget željene aplikacije.
• Dodirnite da biste vidjeli informacije za željenu aplikaciju.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama.
Korisne aplikacije
73
Telefon
Glasovni poziv
Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog
upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa
kontakata ili popisa nedavnih poziva.
Pozivanje uporabom tipkovnice
Biraj.
1 Dodirnite
2 Pozovite odabirom željenog načina:
• Upišite broj telefona i dodirnite .
• Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
• Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako
biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .
• Kako biste upisali znak „+” prilikom biranja međunarodnog broja,
dodirnite i držite 0.
• Pogledajte Dodavanje kontakata za detalje o tome kako dodati
telefonske brojeve na popis za brzo biranje.
Pozivanje s popisa kontakata
Kontakti.
1 Dodirnite
2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .
Korisne aplikacije
74
Odgovaranje na poziv
Kako biste odgovorili na poziv, povucite
na zaslonu dolaznog poziva.
• Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete
uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na
naglavnim slušalicama.
• Kako biste jednostavno završili poziv bez isključivanja zaslona,
dodirnite
Postavke Mreža Pozivi Javljanje i prekidanje
poziva i zatim aktivirajte Završite poziv pomoću gumba uključivanja/
isključivanja.
Odbacivanje poziva
Kako biste odbili poziv, povucite
preko zaslona dolaznog poziva.
• Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost
poruke preko zaslona.
• Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite
Postavke Mreža Pozivi Blokiraj pozive i odbaci s porukom
Odbaci s porukom.
• Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće
(+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv
na čekanje.
Provjera dolaznog poziva tijekom uporabe
aplikacije
Kada se pojavi dolazni poziv dok koristite neku aplikaciju, na vrhu zaslona
može se pojaviti skočna obavijest. Možete primiti poziv, odbiti poziv ili
poslati poruku putem skočnog zaslona.
• Dodirnite
Postavke Mreža Pozivi Dodatne postavke
poziva Skočni okvir dolaznog poziva i potom odaberite željeni način
prikazivanja dolaznog poziva dok koristite aplikaciju.
Korisne aplikacije
75
Pregledavanje propuštenih poziva
Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .
Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku
stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite
Prethodno.
Dostupne funkcije tijekom poziva
Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti
različitim funkcijama:
• Kontakti: Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
• Čekanje: Zadržite poziv.
• Biranje: Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
• Zvučnik: Uključite funkciju zvučnika.
• Mikrofon: Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
• Bluetooth: Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
•
: Završite poziv.
• : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.
• Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i
pružatelju usluge.
Korisne aplikacije
76
Trosmjerno pozivanje
Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.
1
2
Tijekom poziva dodirnite
3
Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite Spoji.
Dodaj poziv.
Upišite broj telefona i dodirnite .
• Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na
čekanju.
• Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge
kako biste saznali više informacija.
Pregledavanje popisa poziva
Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite
Prethodno. Zatim
možete upotrebljavati sljedeće funkcije:
• Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako
biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
• Kako biste izbrisali zapise o pozivima, dodirnite
Izbriši.
• Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite
se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Obrisana povijest poziva ne može biti vraćena.
• Spojite dva prsta ili raširite prste kako bi prilagodili veličinu slova za
pozive i kontakte.
Konfiguriranje mogućnosti poziva
Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
željama.
Korisne aplikacije
Biraj ili Prethodno.
Pozivi i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim
77
Poruke
Slanje poruke
Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za
razmjenu poruka.
• Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
1
2
3
Dodirnite
4
Dodirnite
Dodirnite
.
ili
.
Navedite primatelja i stvorite poruku.
• Za multimedijske opcije dodirnite .
• Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
za slanje poruke.
Čitanje poruke
Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.
1
2
Dodirnite
.
Odaberite kontakt s popisa poruka.
Konfiguriranje postavki razmjene poruka
Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
Korisne aplikacije
.
Postavke s popisa poruka.
78
Fotoaparat
Pokretanje Fotoaparat
Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili dragocjene
trenutke.
Dodirnite
.
• Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom
krpom.
• Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparata prstima ili nekom drugom
tvari.
• Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od
stvarnog uređaja.
• Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji
Galerija. Pojedinosti potražite u odjeljku Pregled galerije.
Mijenjanje načina Fotoaparat
Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara
okruženju fotografije ili videozapisa.
Dodirnite
NAČIN, potom odaberite željeni način.
• Pritisnite i držite ikonu Načina te povucite u željenom smjeru kako bi
promijenili redoslijed načina.
Korisne aplikacije
79
Automatski način
Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina
snimanja i mogućnosti.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite NAČIN Automatski (
Kako biste snimili fotografiju, dodirnite
videozapis, dodirnite .
A
).
. Kako biste snimili
Promijenite kut
kamere.
Uključite ili isključite
bljeskalicu.
Upotrebljavajte
izmjenično prednju ili
stražnju kameru.
Primijenite efekt
filtra filma.
Pokrenite aplikaciju
galerija.
Snimajte fotografije.
Snimite videozapise.
Odaberite način
kamere.
Promijenite
mogućnosti kamere.
Snimanje fotografije
1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali
kameru.
2
Dodirnite
kako biste snimili fotografiju.
• Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za
smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite
Postavke Standardno Prečaci a zatim dodirnite Otvaranje
Fotoaparata
kako biste ga aktivirali.
Korisne aplikacije
80
Snimanje videozapisa
1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali
kameru.
2
Dodirnite .
• Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa,
dodirnite .
• Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste
nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
• Dok snimate videozapis, sakupljanjem ili širenjem prstiju možete
povećati ili smanjiti prikaz.
• Dok snimate videozapis možete dodirnuti željeno područje za
podešavanje svjetline.
3
Dodirnite
kako biste završili snimanje videozapisa.
• Za provjeravanje omjera prije snimanja videozapisa dodirnite i zadržite
.
Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat
Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.
Dodirnite na zaslonu.
• Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili
stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.
•
•
•
•
: Snimite fotografiju u programu FullVision.
: Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
: Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
: Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon
određenog vremena.
Korisne aplikacije
81
Vizualna pretraga
Koristite kameru za pretraživanje informacija o nekoj
temi.
HDR
Snimite fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom
efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu.
Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog
raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
Okidač govorom
Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Lokacija
Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža
Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati
fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i
okomitih referentnih linija.
Pohrana
Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u
Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je
umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć
Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.
Dodatne mogućnosti prednje Fotoaparat
Selfie snimka
Snimite selfie odabirom te opcije između Snimka
pokretom ruke i Automatsko snimanje.
Spremi kao zrcaljeno
Spremite slike kao zrcaljene nakon snimanja selfija.
Različiti načini rada Fotoaparat
Hrana
Možete snimiti fotografiju ili videozapis bez podešavanja boje pomoću
klizača i balansa bijele boje.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite NAČIN
.
Kako biste snimili fotografiju, dodirnite .
• Povucite klizač u boji na zaslonu da biste prilagodili balans bijele
boje i odabrali najbolju boju.
• Ako traka klizača nije prikazana, dodirnite
da biste prilagodili
balans bijele boje.
Korisne aplikacije
82
YouTube Live
Možete snimiti videozapis i izravno ga prenijeti na YouTube.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite NAČIN
.
Dodirnite i snimite videozapis.
Da biste koristili ovu značajku, morate potvrditi svoj telefonski broj.
• YouTube Live dostupan je samo ako je vaš uređaj spojen na internet. Ako
upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam
se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
Brzi skočni rez
Možete stvoriti GIF snimanjem fotografija u redovitim intervalima.
Pojedinosti potražite u odjeljku Brzi skočni rez.
Portret
Možete fotografirati oštre portrete primjenjujući efekt zamagljivanja
kamere leće.
Pojedinosti potražite u odjeljku Portret.
Korisne aplikacije
83
AI CAM
Možete učinkovito fotografirati ili bilježiti video snimke jer kamera
prepoznaje objekt tijekom fotografiranja ili snimanja video snimka.
Pojedinosti potražite u odjeljku AI CAM.
Uzastopno snimanje
Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.
U automatskom načinu dodirnite i držite .
• Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .
Druge korisne značajke u aplikaciji Fotoaparat
Automatsko zaključavanje ekspozicije/fokusa
Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako
da dodirnete i zadržite zaslon u načinu Auto. Da biste isključili značajku,
dodirnite prazninu na zaslonu.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.
Korisne aplikacije
84
Izmjenična uporaba kamera
Upotrebljavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara
vašem okruženju.
Na zaslonu kamere dodirnite ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru
kako biste izmjenično upotrebljavali prednju ili stražnju kameru.
• Upotrebljavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojedinosti
potražite u odjeljku Selfie snimka.
Uvećavanje ili smanjivanje
Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom
snimanja fotografije ili videozapisa.
• Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga
izmjenično uvećavali ili smanjivali, a zatim upotrijebite prikazani +/klizač.
• Možete i povući gumb prema gore ili dolje. Ta je funkcija dostupna
samo u određenim načinima rada.
• Značajka zumiranja nije dostupna pri uporabi prednje kamere u načinu
selfie.
Korisne aplikacije
85
Selfie snimka
Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na
zaslonu i snimali autoportrete.
Snimka pokretom ruke
Možete snimati autoportrete pokretima.
Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.
Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.
• Fotografija se snima u tri sekunde.
• Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a
zatim dodirnite
Selfie snimka Snimka pokretom ruke.
• Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih
kamera mogla otkriti.
• Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki
kamere.
Korisne aplikacije
86
Automatsko snimanje
Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako
snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon
prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.
• Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir.
Ako se objekt u okviru vodilice zaustavi, boju okvira vodiča postaje
žuta, a fotoaparat snima fotografiju.
• Dodirnite
Selfie snimka Automatsko snimanje da biste
omogućili značajku automatskog snimanja.
Intervalni snimak
Selfije možete snimati i u intervalima.
Tijekom uporabe prednje kamere možete okrenuti dlan prema kameri, a
zatim dvaput brzo stisnuti šaku.
• Nakon vremenske odgode od tri sekunde snimit će se četiri fotografije
u ravnomjernim intervalima.
Korisne aplikacije
87
Spremi kao zrcaljeno
Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite
zrcaljeno. Slika će se okrenuti vodoravno.
Spremi kao
• Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti
način snimanja selfie snimaka. Pojedinosti potražite u odjeljku
Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat.
brzo dijeljenje
Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon
što završite njihovo snimanje.
1
2
Dodirnite
, a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste
podijelili zapis putem te aplikacije.
Možete i povući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili
koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i
videozapisa.
ikona brzo
dijeljenje
Korisne aplikacije
88
• Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti
pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.
Galerija
Pregled galerije
Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su
spremljeni na vaš uređaj.
1
Dodirnite
.
• Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.
2
Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
• Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
• Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da biste
pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
• Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno kako
biste ga premotali unatrag ili brzo unaprijed.
• Kada fotografirate pomoću značajke AI CAM u kartici s albumima
aplikacije Galerija bit će izrađena mapa za oznake. Fotografije su
automatski klasificirane kao oznake u mapi s oznakama.
• Možete pregledati fotografije ili videozapise organizirane po godini,
mjesecu ili danu u kartici s fotografijama.
• Kako bi pregledali fotografije po lokaciji na kojoj su snimljene dodirnite
Lokacija, potom dodirnite
. Fotografije će biti
automatski grupirane po lokaciji u kartici Memorija aplikacije Galerija.
• Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom
softveru.
• Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
• Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
• Trebate aktivirati GPS značajku kako biste mogli izraditi albume Memorije.
Korisne aplikacije
89
Pregledavanje fotografija
Pokrenite značajku
QLens.
Dodajte ili uklonite iz
favorita.
Vratite se na
prethodni zaslon.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Pokrenite kameru.
Napišite bilješku na
fotografiju.
Uredite slike.
Izbrišite slike.
Podijelite slike.
• Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste
sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.
Pisanje bilješke na fotografiju
1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
2 Napišite bilješku na fotografiju i dodirnite SPREMI.
• Bilješka će se primijeniti na fotografiju.
• Neke fotografije možda neće podržavati značajku unosa bilježaka na
fotografije.
Korisne aplikacije
90
Uređivanje fotografija
1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
Reproduciranje videozapisa
Pauzirajte ili
reproducirajte
videozapis.
Premotajte
videozapis.
Odaberite omjer
zaslona.
DTS:X 3D Surround
Otvorite značajkom
QSlide.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Premotajte brzo
prema naprijed
videozapis.
Zaključajte ili
otključajte zaslon.
Uredite videozapis.
Stvaranje GIF datoteke.
• Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona
videozapisa prema gore ili dolje.
• Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona
videozapisa gore ili dolje.
Korisne aplikacije
91
Uređivanje videozapisa
1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili
videozapis.
Podesite razlučivost.
Poništite uređivanje.
Automatski stvorite
videoisječak u trajanju
od 15, 30 ili 60
sekundi.
Stvorite film pomoću
različitih efekata.
Pokrenite video editor
KineMaster.
Odaberite dio kako
biste promijenili brzinu
reproduciranja.
Namjestite trajanje
videozapisa.
3
Dodirnite SPREMI kako biste spremili izmjene.
Stvaranje filma
Možete kreirati novi film spajanjem slika i videozapisa.
Pojedinosti potražite u odjeljku Stvaranje filma.
Stvaranje GIF datoteke
GIF datoteku možete jednostavno stvoriti iz snimljenog videozapisa.
Pojedinosti potražite u odjeljku Stvaranje GIF datoteke.
Korisne aplikacije
92
Brisanje datoteka
Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite
Izbriši.
• Dodirnite na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
• Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u Otpad te se mogu
vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
• Dodirnite kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju
datoteke ne mogu vratiti.
Dijeljenje datoteka
Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite kako biste podijelili
datoteku na željeni način.
• Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite
Dijeli kako biste
podijelili datoteku na željeni način.
• Dodirnite na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i
podijelite ih na željeni način.
Kontakti
Pregled kontakata
Možete spremati kontakte i njima upravljati.
Dodirnite
Osnovno Kontakti.
Dodavanje kontakata
Dodavanje novih kontakata
1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite SPREMI.
Korisne aplikacije
93
Uvoz kontakata
Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.
1
Na zaslonu popisa kontakata dodirnite
Uvezi.
2
Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim
dodirnite U REDU.
3
Odaberite kontakt i dodirnite UVEZI.
Upravljanje kontaktima
Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje
1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite Brzo biranje.
2 Dodirnite Dodaj kontakt na broju za brzo biranje.
3 Odaberite kontakt.
• Tijekom dodavanja novog kontakta dodirnite
brzo biranje.
da biste dodali broj za
Pretraživanje kontakata
Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Dodirnite na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o
kontaktu ili broj telefona.
• Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
• Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.
• Dodirnite
na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o
kontaktu ili broj telefona da biste prikazali sve pojedinosti pretrage iz
zapisa poziva, kontakata i grupa.
Korisne aplikacije
94
Popis kontakata
Uređivanje kontakata
1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite i uredite pojedinosti.
3 Dodirnite SPREMI kako biste spremili izmjene.
Brisanje kontakata
Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Na zaslonu s kontaktima dodirnite i zadržite kontakt koji želite
izbrisati, a zatim dodirnite Briši kontakt.
• Dodirnite
Izbriši na zaslonu s kontaktima.
• Obrisani kontakti neće biti vraćeni.
Dodavanje favorita
Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.
1
2
Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite
.
Stvaranje grupa
1 Na popisu grupa kontakata dodirnite .
2 Upišite naziv nove grupe.
3 Dodirnite Dodajte članove, odaberite kontakte, a zatim dodirnite
DODAJ.
4
Dodirnite SPREMI kako biste spremili novu grupu.
Korisne aplikacije
95
QuickMemo+
Pregled značajke QuickMemo+
Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne
značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona,
koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.
Stvaranje bilješke
QuickMemo+.
1 Dodirnite
2 Dodirnite kako biste stvorili bilješku.
•
•
•
•
•
•
•
: Spremite bilješku.
: Poništite posljednje uređivanje.
: Ponovite nedavno izbrisana uređivanja.
: Upišite bilješku tipkovnicom.
: Upišite bilješke rukom.
: Obrišite rukom napisane bilješke.
: Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom
napisane bilješke.
• : Pristupite dodatnim mogućnostima.
3
Dodirnite
kako biste spremili bilješku.
Pisanje bilješki po fotografiji
QuickMemo+.
1 Dodirnite
2 Dodirnite kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite U REDU.
• Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
3
Dodirnite ili da biste pisali bilješke po fotografiji.
• Pišite rukom bilješke po fotografiji.
• Unesite tekst ispod fotografije.
4
Dodirnite
Korisne aplikacije
kako biste spremili bilješku.
96
Pisanje bilješki po snimci zaslona
1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja
prema dolje i zatim dodirnite .
• Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje.
Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
2
Izrežite sliku (prema potrebi) i unesite željene bilješke.
• Pišite rukom bilješke po fotografiji.
3
Dodirnite
i spremite bilješke na željeno mjesto.
• Spremljene bilješke mogu se pregledati u QuickMemo+ ili Galerija.
• Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite
potvrdni okvir Koristi zadano za ovu aktivnost i odaberite
aplikaciju.
• Cijeli sadržaj zaslona možete snimiti uporabom funkcije snimanja uz
pomicanje zaslona.
• Tijekom uporabe aplikacija kao što su Poruka i Chrome, povucite
obavijesni okvir prema dolje i zatim dodirnite Capture+ Proširenje da
biste snimili cijeli zaslon koji trenutačno pregledate kao jednu datoteku.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama koje podržavaju
funkciju snimanja uz pomicanje zaslona.
• Sakupite ili raširite prste kako bi promijenili izgled bilješke.
Korisne aplikacije
97
Sat
Alarmi
Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.
1
2
3
Sat Alarmi.
Dodirnite
Dodirnite
to kako biste dodali novi alarm.
Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite SPREMI.
• Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
• Kako biste izbrisali alarm, dodirnite
dodirnite i držite alarm.
pri vrhu zaslona. U protivnom,
Svjetski sat
Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
Sat Svjetski sat.
i dodajte grad
Brojač
Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog
vremena.
1
2
Dodirnite
3
Dodirnite Prekid kako biste zaustavili alarm brojača vremena.
Sat Brojač.
Postavite vrijeme i dodirnite Početak.
• Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite Stanka. Kako biste
ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite Nastavi.
Korisne aplikacije
98
Štoperica
Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.
1
2
Dodirnite
3
Dodirnite Stanka kako biste zaustavili štopericu.
• Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite Nastavi.
• Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu,
dodirnite Resetiraj.
Sat Štoperica.
Dodirnite Početak kako biste pokrenuli štopericu.
• Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite Ciklus.
Kalendar
Pregled kalendara
Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i
zadacima.
Dodavanje događanja
Osnovno Kalendar.
1 Dodirnite
2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite SPREMI.
Sinkroniziranje događanja
Dodirnite
Kalendari za sinkronizaciju i odaberite kalendar koji želite
sinkronizirati.
• Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google,
oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim
možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na
tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i
kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.
Korisne aplikacije
99
Zadaci
Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim
rasporedom.
1
2
3
Dodirnite
Dodirnite
Osnovno Zadaci.
kako biste dodali zadatak.
Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite SPREMI.
Glazba
Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.
1
2
3
Dodirnite
Osnovno Glazba.
Odaberite kategoriju.
Odaberite glazbenu datoteku.
Puštajte glazbu s kamerom koja
treperi na ritam.
Vratite se na prethodni zaslon.
Postavite zvučne efekte.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Prebacite na popis na
reproduciranje.
Dodirnite kako biste
reproducirali ispočetka
trenutačnu datoteku / Dodirnite
dva puta kako biste reproducirali
prethodnu datoteku / Dodirnite i
držite kako biste premotali.
Pauzirajte ili reproducirajte.
Reproducirajte nasumičnim
redoslijedom.
Dodirnite kako biste
reproducirali sljedeću datoteku /
Dodirnite i držite kako biste brzo
premotali prema naprijed.
Odaberite način ponovljene
reprodukcije.
Namjestite glasnoću zvuka.
Mijenjanje jačine i brzine.
Dodajte ili uklonite iz favorita.
Korisne aplikacije
100
• Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom
softveru.
• Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti
pogrešku.
• Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o
vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate
ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako
biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni
zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.
Kalkulator
Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni
kalkulator.
1
2
Dodirnite
Osnovno Kalkulator.
Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
• Da biste ponovno započeli izračun, dodirnite i zadržite gumb
.
E-pošta
Koristite aplikaciju e-pošte za slanje i primanje e-pošte s vaše e-pošte ili
drugih računa korištenjem POP3 ili IMAP ili pristup vašoj razmjeni računa
za vaše korporativne potrebe.
Postavljanje računa e-pošte
Vaš telefon podržava nekoliko tipova računa e-pošte i omogućuje vam
postavljanje više računa e-pošte u isto vrijeme.
Prije postavljanja računa e-pošte, provjerite da imate korisničko ime (ID
korisnika), lozinku, ime servera, itd., tako da možete uspješno postaviti
račun.
1
2
Dodirnite
Osnovno E-pošta.
Slijedite upute na zaslonu za postavljanje vašeg računa e-pošte.
• Račun e-pošte je postavljen i možete dobivati i slati e-poštu.
Korisne aplikacije
101
Uređaj za snimanje zvuka
Možete snimiti i spremiti vaš glas ili glasove drugih osoba za važna
događanja. Snimljene glasovne datoteke mogu se reproducirati ili dijeliti.
1
Dodirnite
Osnovno Uređaj za snimanje zvuka.
• Za dodavanje događanja, dodirnite
Dodaj oznake Dodaj pod
Događaj. Dodajte događaj željenom datumu.
• Za spremanje detalja o lokaciji snimke, dodirnite
Dodaj oznake
Dodaj pod Lokacija.
2
Dodirnite .
• Kako biste zaustavili snimanje, dodirnite
3
Dodirnite za prekid snimanja.
• Datoteka se automatski sprema i prikazuje se zaslon sa snimljenim
datotekama.
4
Dodirnite
.
kako biste reproducirali snimljeni glas.
• Dodirnite
za pregled snimljenih datoteka. Možete reproducirati
snimljenu glasovnu datoteku s popisa.
Korisne aplikacije
102
Centar za ažuriranje
Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke
LG.
Dodirnite
Upravljanje Centar za ažuriranje.
Upravljanje datotekama
Datoteke spremljene na uređaju možete pregledavati i uređivati ih.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
Upravljanje Upravljanje datotekama.
i odaberite željeno mjesto za spremanje.
Smart Doctor
Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali
stanje uređaja i optimizirali ga.
Dodirnite
Upravljanje Smart Doctor.
Korisne aplikacije
103
LG Mobile Switch
Pomoću aplikacije LG Mobile Switch možete jednostavno prenijeti
podatke s uređaja koji upotrebljavate na novi uređaj.
1
Dodirnite
Upravljanje LG Mobile Switch.
Postavke Standardno Arhiviranje LG
Možete dodirnuti i
Mobile Switch.
2
Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.
• Podaci na vašem računu Google neće se sigurnosno kopirati. Kada
sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije,
Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije
preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar
aplikacije za pohranu.
• Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli
slučajno isključivanje tijekom postupka.
SmartWorld
Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje
vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama
uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
• Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju
usluge.
1
2
3
Dodirnite
Dodirnite
Usluge SmartWorld.
LG Računi, a zatim se prijavite.
Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.
Korisne aplikacije
104
RemoteCall Service
Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se
obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke
podrške na sljedeći način:
• Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu
ove funkcije.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
1
2
Dodirnite
3
Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste
upisali šesteroznamenkasti pristupni broj.
• Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške
započinje.
Usluge RemoteCall Service.
Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje
korisničke podrške.
Emitiranje ćelija
Možete pratiti u stvarnom vremenu tekstualne obavijesti o izvanrednim
situacijama poput pojave tajfuna, poplava i potresa.
Dodirnite
Usluge Emitiranje ćelija.
Korisne aplikacije
105
Googleove aplikacije
Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove
aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski
kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za
Google, kreirajte račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć
unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe
aplikacije.
• Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.
Chrome
Brz, jednostavan i siguran mrežni pretraživač izgrađen za moderne mreže.
Dokumenti
Docs je suradnički alat za obradu riječi koji potiče produktivnost. Koristite
Docs za izradu, uređivanje i zajednički rad u realnom vremenu.
Disk
Drive je aplikacija za pohranu i dijeljenje datoteka koja olakšava
pronalazak, dijeljenje i suradnju na projektima s bilo kojeg mjesta,
neposredno.
Duo
Obavite jednostavne video pozive visoke kvalitete vašim prijateljima i
obitelji na Android i iPhone telefonima.
Korisne aplikacije
106
Gmail
Gmail je aplikacija e-pošte jednostavna za uporabu koja vaše poruke drži
sigurnima, vaš poštanski sandučić čini pametnijim, a vama pomaže da
ostanete organizirani.
Google
Google aplikacija drži vas u znanju o stvarima do kojih vam je stalo.
Pronađite brze odgovore, istražite vaše interese i primite novosti o
pričama i temama koje su vam bitne.
Bilješke na Keepu
Izradite, uredite i podijelite bilješke s tekstom i fotografijama s Google
računom.
Karte
Negdje putujete? Koristite Maps, aplikaciju na koju se možete pouzdati
za GPS navigaciju u stvarnom vremenu, promet, tranzit i podatke poput
recenzija i popularnih vremena za milijun mjesta.
Fotografije
Dom za mnoštvo fotografija i video zapisa, automatski organiziranih tako
da ih možete podijeliti i spremiti ono što je važno.
Play filmovi
Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove.
Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.
Play glazba
Kupite glazbu u trgovini Trgovini Play. Reproducirajte glazbu pohranjenu
na vašem uređaju.
Korisne aplikacije
107
Tablice
Sheets je suradnički alat za obradu tablica koji potiče produktivnost.
Koristite Sheets za uvoz, organiziranje i zajedničko analiziranje podataka u
bilo koje vrijeme.
Prezentacije
Google Slides je suradnički alat za izradu prezentacija koji potiče
produktivnost. Koristite Slides za organiziranje podataka, predstavljanje
rezultata i zajedničko donošenje odluka u stvarnom vremenu.
YouTube
Gledajte omiljene kanale, slušajte glazbu koju volite i prenosite
videozapise za dijeljenje s vašim prijateljima i ljudima diljem svijeta.
Pomoćnik
Google pomoćnik ugrađen je u vaš uređaj. Pronađite odgovore i izvršite
obaveze u pokretu. Kako bi započeli samo dodirnite gumb Google
pomoćnika na bočnoj strani telefona ili dodirnite i zadržite tipku početnog
zaslona na telefonu.
• Google Pomoćnik nije dostupan na svim jezicima i u svim zemljama.
Korisne aplikacije
108
04
Postavke
Postavke
Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.
Dodirnite
Postavke.
• Dodirnite
i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste
pristupili stavci postavke.
• Dodirnite kako biste promijenili način prikaza. U ovom korisničkom
priručniku pretpostavlja se da upotrebljavate prikaz pomoću kartica.
Mreža
Dvostruka SIM kartica
Konfiguriranje postavki korištenja dvije SIM kartice.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Dvostruka SIM kartica.
Prilagodite sljedeće funkcije:
• SIM 1: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 1.
• SIM 2: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 2.
• Boja teme SIM kartice: Promijenite teme i boje za SIM kartice.
• Mod smanjena troška: Aktivirajte ili deaktivirajte način spremanja.
Ako u načinu smanjenja troška pozovete kontakt kojemu je
dodijeljen određeni SIM, ovaj se SIM koristi za poziv čak i ako je drugi
SIM aktivan, npr. ako koristi mobilne podatke.
• Mobilni podaci: Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za uslugu
prijenosa mobilnih podataka. Također možete isključiti ovu funkciju.
Postavke
110
• Roaming podaci: Odaberite ovu opciju kako biste omogućili da
uređaj koristi mobilne podatke kada se ne nalazite u dometu kućne
mreže.
• Mobilni podaci tijekom poziva: Pristupite mobilnim podacima
upotrebom nezadane podatkovne SIM kartice tijekom HD
glasovnog poziva s pomoću iste kartice.
Wi-Fi
Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Wi-Fi.
2 Dodirnite kako biste aktivirali.
• Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
3
Odaberite mrežu.
• Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
• Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na
koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati
na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite mrežu, a zatim dodirnite
ZABORAVI.
Postavke Wi-Fi mreže
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Wi-Fi.
• Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu: Ako je funkcija mobilnog
prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet
putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom
veze za mobilni prijenos podataka.
• Ova značajka ovisi o pružatelju usluge.
•
: Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.
Postavke
111
Wi-Fi Direct
Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi
Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu
točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi
Direct.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Wi-Fi
Napredni Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se
prikazuju.
2
Odaberite uređaj.
• Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.
• Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi
Direct.
Postavke
112
Bluetooth
Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku
Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj
s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše
kontrolirati uređaj.
Uparivanje s drugim uređajem
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Bluetooth.
2 Dodirnite kako biste aktivirali.
• Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
• Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite
.
• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.
3
4
Odaberite uređaj s popisa.
Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.
• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.
Slanje podataka putem značajke Bluetooth
1 Odaberite datoteku.
• Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
2
3
Dodirnite
Bluetooth.
Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
• Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.
• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.
Postavke
113
Mobilni podaci
Možete uključiti ili isključiti prijenos mobilnih podataka. Možete također
upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.
Uključivanje mobilnog prijenosa podataka
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Mobilni podaci.
2 Dodirnite kako biste aktivirali.
Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Mobilni podaci.
2 Prilagodite sljedeće postavke:
• Mobilni podaci: Postavite uporabu podatkovnog prometa na
mobilnim mrežama.
• Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa: Postavite
ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako
biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne
ograničenje.
• : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.
Pozivi
Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i
međunarodnih poziva.
• Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju
usluge.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Poziv.
Prilagodite postavke.
Postavke
114
Tethering
USB tethering povezivanje
Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti
mobilni prijenos podataka.
1
2
Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Tethering USB tethering
povezivanje i zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB
s mrežnog mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
• Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala
kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena.
Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste
slali ili primali datoteke.
• Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su
Windows inačica XP ili novija ili Linux.
Postavke
115
Wi-Fi hotspot
Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji
mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Tethering Wi-Fi hotspot i
zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
2
Dodirnite Podesite Wi-Fi hotspot i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i
lozinku.
3
Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže
uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
4
Upišite lozinku mreže.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
http://www.android.com/tether#wifi
Brojač za isključivanje funkcije Wi-Fi hotspot
Ako se funkcija Wi-Fi hotspot određeno vrijeme ne upotrebljava,
automatski će se isključiti. Možete postaviti vrijeme za automatsko
isključivanje.
Postavke
116
Bluetooth tethering
Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem
mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreže Tethering Bluetooth
tethering i zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
2
Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Pomoć
Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i
pristupnih točaka.
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Tethering Pomoć.
NFC
Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu.
Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža NFC.
Dodirnite
kako biste aktivirali.
• Prislonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste
podijelili podatke.
• NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.
Vidi Pregled dijelova za pojedinosti o dometu NFC antene.
Postavke
117
Android Beam
Možete podijeliti datoteke uporabom prislanjanjem uređaja na stražnju
stranu drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke, uključujući
glazbu, videozapise ili kontakte, i otvoriti mrežnu
stranicu ili pokrenuti aplikaciju s drugog uređaja.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Android Beam.
Prislonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.
• NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.
Vidi Pregled dijelova za pojedinosti o dometu NFC antene.
Okvir za dijeljenje
Sadržaj iz aplikacija Galerija, Glazba i Upravitelj datoteka možete dijeliti s
uređajima u blizini. Također možete dijeliti sadržaj s određenim osobama u
aplikacijama koje rade s uslugom Google Direct Share.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Okvir za dijeljenje.
Dodirnite
Postavke
da biste deaktivirali svaku opciju.
118
Dijeljenje datoteka
Možete slati ili primati datoteke na/s vlastiti(og) uređaj(a) na druge
uređaje LG ili tablete.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Dijeljenje datoteka.
Prilagodite sljedeće postavke:
• K50S: Promijenite naziv uređaja.
• Spremi: Postavite odredišnu mapu za spremanje datoteka koje
primite s drugih uređaja.
• Dijeljenje datoteka: Dopustite primanje datoteka s drugih uređaja.
• SmartShare Beam: Podijelite datoteke s drugim uređajima
uporabom značajke SmartShare Beam.
• Pomoć: Možete pregledati pomoć o dijeljenju datoteka.
Medijski poslužitelj
Možete dijeliti medijski sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini koji
podržavaju značajku DLNA.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Medijski poslužitelj.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Dijeljenje sadržaja: Dijelite sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u
blizini.
• K50S: Postavite naziv svojeg uređaja.
• Moji podijeljeni sadržaji: Odaberite vrstu medijskog sadržaja koji
želite podijeliti s drugim uređajima.
• Dozvoljeni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupati
sadržaju na vašem uređaju.
• Nedozvoljeni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji ne mogu
pristupati sadržaju na vašem uređaju.
Postavke
119
LG AirDrive
Možete upotrebljavati račun LG kako biste s računala upravljali
datotekama koje su spremljene na uređaj. Ne trebate vezu USB.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža LG AirDrive.
3
Upravljajte s računala datotekama koje se nalaze na uređaju.
Upotrebljavajte samo jedan račun LG kako biste se prijavili u uslugu LG
Bridge na računalu i uslugu LG AirDrive na uređaju.
• Softver LG Bridge može se preuzeti s mrežnog mjesta www.lg.com.
Ispis
Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije
ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Ispis.
• Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program
pisača iz trgovine aplikacija.
2
3
Dodirnite
4
Odaberite datoteku i dodirnite
• Dokument se ispisuje.
kako biste aktivirali.
Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
• Kako biste dodali pisač, dodirnite
Dodajte printere.
• Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite
Traži.
• Dodirnite
Postavke na zaslonu popisa pisača.
Ispiši.
• Ako nemate račun za Google, dodirnite Dodaj račun kako biste stvorili
račun.
Postavke
120
Zrakoplovni mod
Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je
ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke — poput
igrica i reproduciranja glazbe — dostupne su.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Zrakoplovni mod.
Dodirnite UKLJUČI na zaslonu potvrde.
Mobilne mreže
Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Mobilne mreže.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Pristupne točke: Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za
korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili
pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
• Mrežni operateri: Pretražujte mrežne operatere i automatski se
povežite na mrežu.
Postavke
121
VPN
Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže.
Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.
Dodavanje VPN-a
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža VPN.
2 Dodirnite .
• Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona
uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon
obavijesti prikazuje se. Dodirnite SPREMI na zaslonu obavijesti kako
biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pojedinosti potražite u
odjeljku Postavljanje zaključavanja zaslona.
3
Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite SPREMI.
Konfiguriranje postavki VPN-a
1 Dodirnite VPN na popisu VPNS.
2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite SPOJI.
• Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir
Spremi podatke o računu.
Privatni DNS
Možete konfigurirati opcije Privatnog DNS-a (Domain Name System).
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Privatni DNS.
Odaberite željenu opciju i dodirnite SPREMI.
Postavke
122
Zvuk
Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvuk i prilagodite sljedeće postavke:
• Profil zvona: Promijenite način zvuka u Zvuk, Samo vibracija ili
Nečujno.
• Glasnoća: Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
• SIM1 Zvuk zvona/SIM2 Zvuk zvona: Odaberite melodiju zvona za
dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
• ID melodije zvona: Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv
određenog kontakta.
• Zvuk zvona s vibracijom: Postavite uređaj da istodobno vibrira i
reproducira melodiju zvona.
• Treperavo upozorenje za dolazni poziv: Postavite bljeskalicu da
treperi u skladu s LG tonom zvonjenja.
• SIM1 Zvukovi obavijesti/SIM2 Zvukovi obavijesti: Odaberite
melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao
melodiju obavijesti.
• Ne smetaj: Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste
primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u
određene dane tjedna.
• Kvaliteta zvuka i efekti: Pomoću ove funkcije postavite kvalitetu
zvuka i efekte dok reproducirate pjesmu ili video uradak.
-- Glasnoća: Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
-- Normalizira glasnoću: Pomoću ove funkcije normalizirajte glasnoću
različitih izvora zvuka.
-- Equalizer: Pomoću ove funkcije prilagodite postavke ekvalizatora.
-- DTS:X 3D Surround: Pomoću ove funkcije reproducirajte glazbu ili
video uradak u trodimenzionalnom, cjelovitom i živopisnom zvuku sa
spojenim slušalicama, zvučnicima ili drugim vanjskim audiouređajima.
Pojedinosti potražite u odjeljku DTS:X 3D Surround.
• SIM1 Vrsta vibracije/SIM2 Vrsta vibracije: Možete odabrati vrstu
vibracije za dolazne pozive.
• Zvuk telefonske tipkovnice: Odaberite zvučni efekt tipkovnice.
Postavke
123
• Zvuk LG tipkovnice: Odaberite zvučni efekt LG tipkovnice.
• Zvuk kod dodira: Odaberite zvučni efekt za dodir stavke.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Odaberite zvučni efekt kada je zaslon
zaključan ili otključan.
Zaslon
Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon i prilagodite sljedeće postavke:
• Početni zaslon: Prilagodite postavke početnog zaslona. Pojedinosti
potražite u odjeljku Postavke početne stranice.
• Pozadina & Tema: Odaberite pozadinsku sliku zaslona, temu i ikone za
vaš uređaj.
• Font: Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili tip.
• Novi Second Screen: Odaberite kako će izgledati traka stanja i kutovi
aplikacije.
• Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu: Preuredite gumbe
početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine.
• Skaliranje aplikacije: Prilagodite veličinu zaslona aplikacija.
• Veličina zaslona: Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam
odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
• Ugodni prikaz: Postavite uređaj da smanji intenzitet plavog svjetla na
zaslonu radi manjeg naprezanja očiju.
• Osvjetljenje: Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona
uređaja. Kako biste automatski namjestili svjetlinu zaslona prema jačini
ambijentalnog svjetla, dodirnite prekidač Auto.
• Auto: Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski
prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
• Orijentacija: Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
• Vrijeme gašenja zaslona: Automatski isključite zaslon kada se uređaj
ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
Postavke
124
• Zaštita zaslona: Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen
na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da
se prikazuje.
• Mini zaslon: Smanjite veličinu zaslona kako biste praktičnije
upotrebljavali uređaj jednom rukom. Povucite gumb za početni zaslon
na dnu zaslona ulijevo ili udesno.
Standardno
Zaključavanje zaslona i sigurnost
Možete prilagoditi postavke zaključavanja zaslona i sigurnosti.
• Google Play Protect: Skenira vaš uređaj za potencijalno štetne
aplikacije.
• Pronađi moj uređaj: Daljinski pratite lokaciju uređaja. Možete i zaštititi
vaše podatke ako ste izgubili vaš uređaj.
• Sigurnosno ažuriranje: Provjerite ažuriranje softvera i konfigurirajte
automatske postavke instalacije.
• Odaberi zaključavanje zaslona: Odaberite željeni način zaključavanja
zaslona. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje zaključavanja
zaslona.
• Prilagodite zaslon zaključavanja: Promijenite informacije prikazane
na zaključanom zaslonu.
• Sigurne postavke zaključavanja: Promijenite sigurnosne postavke
zaključavanja.
• Otisci prstiju: Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali
zaslon ili sadržaj. Pojedinosti potražite u odjeljku Pregled značajke
prepoznavanja otiska prsta.
• Zaključavanje sadržaja: Omogućuje vam postavljanje tipa
zaključavanja (lozinka ili shema) za vaš QuickMemo+.
• Lokacija: Možete prilagoditi način kako određene aplikacije
upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.
• Šifriranje i certifikati: Konfigurirajte postavke za enkripciju SD kartice
i certifikate.
Postavke
125
•
•
•
•
•
•
-- Enkripcija SD kartice: Šifrirajte memorijsku karticu kako biste
spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pojedinosti potražite u
odjeljku Šifriranje memorijske kartice.
-- Sigurno pokretanje: Zaštitite svoj uređaj prilikom uključivanja nekim
od načina zaštite. Pojedinosti potražite u odjeljku Značajke Sigurnog
pokretanja.
-- Zaštita certifikata: Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni
certifikat sprema.
-- Pouzdane vjerodajnice: Pogledajte CA certifikate vašeg sustava i
CA certifikate instalirane od korisnika.
-- Certifikati korisnika: Pogledajte i promijenite informacije o
certifikatu spremljene u vaš uređaj.
-- Instaliraj iz memorije: Instalirajte sigurnosni certifikat iz memorije.
-- Ukloni vjerodajnice: Obrišite korisničke certifikate i druge dozvole.
Postavi SIM zaključavanje: Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili
promijenite lozinku (PIN).
Učiniti lozinku vidljivom: Omogućite ovu opciju kako bi nakratko
prikazali jedan znak lozinke dok tipkate, tako da možete vidjeti što ste
upisali.
Administratori uređaja: Omogućite ovlasti kako biste ograničili
upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
Trust agents: Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su
instalirani na uređaju.
Dodavanje na zaslon: Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli
upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
Pristup korištenju: Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na
uređaju.
Postavke
126
Aplikacije i obavijesti
Možete provjeriti popis instaliranih aplikacija i konfigurirati postavke za
notifikacije, aplikacije, dozvole i više.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Aplikacije i obavijesti.
Prilagodite postavke.
Baterija
Možete pregledati informacije o trenutačnoj razini napunjenosti baterije ili
uključiti način štednje.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Baterija.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Korištenje baterije: Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije.
Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
• Postotak baterije na statusnoj traci: Prikazuje se preostala razina
napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
• Prilagodljiva baterija: Ograničite potrošnju baterije za aplikacije
koje ne koristite često ograničavajući njihovu aktivnost u pozadini.
• Ograničenje pozadina: Odaberite aplikacije za uštedu baterije
ograničavajući njihov rad u pozadini.
• Ušteda energije: Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih
postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog
sustava i jačine vibracije.
• Izuzeća kod smanjenja potrošnje baterije: Odaberite aplikacije
koje želite upotrebljavati bez funkcijskih ograničenja dok ste u
načinu uštede energije ili optimizacije baterije.
Postavke
127
Pohrana
Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili
prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Pohrana.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Unutarnja pohrana: Pregledajte ukupni prostor za pohranu i
slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis
aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake
aplikacije.
• SD kartica: Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni
prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se
umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu,
dodirnite .
Računi
Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj i registrirati
cloud račun.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Računi.
Prilagodite postavke.
Pristupačnost
Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani
na vašem uređaju.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Pristupačnost.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Vid TalkBack: Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju
zaslona ili radnjama.
• Vid Glasovne obavijesti: Postavite uređaj da glasovno očitava
informacije o pozivatelju.
• Vid Font: Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili tip.
• Vid Veličina zaslona: Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam
odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
Postavke
128
• Vid Zum osjetljiv na dodir: Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali
ili umanjili.
• Vid Zum prozora: Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i preokrenite
boju.
• Vid Veliki pokazivač miša: Povećajte pokazivač miša.
• Vid Zaslon visokog kontrasta: Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako
biste dobili visokokontrastan zaslon.
• Vid Inverzija boje zaslona: Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa
slabim vidom.
• Vid Podešavanje boje zaslona: Namjestite boju zaslona.
• Vid Skala sivih tonova: Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
• Vid Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.: Završite
poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
• Sluh Opis: Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja
videozapisa ako imate lošiji sluh.
• Sluh Treperi LED: Odaberite za uključivanje LED svjetla za dolazne
pozive i obavijesti.
• Sluh Treperava upozorenja: Postavite uređaj da vas treperećim
svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.
• Sluh Priguši sve zvukove: Prigušite sve zvukove i smanjite glasnoću na
prijamniku.
• Sluh Audio kanal: Odaberite vrstu zvuka.
• Sluh Balans zvuka: Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač
kako biste promijenili balans.
• Motorika i kognicija Touch assistant: Dodirnite dodirnu ploču kako
biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
• Motorika i kognicija Unos na dodir: Upišite tekst dodirivanjem ili
držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem zaslona.
• Motorika i kognicija Fizička tipkovnica: Prilagodite postavke
tipkovnice.
• Motorika i kognicija Automatski klik miša: Automatski kliknite
pokazivačem miša ako nema pokreta.
Postavke
129
• Motorika i kognicija Dodirnite i držite za pozive: Odgovorite ili
odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga
povlačite.
• Motorika i kognicija Vrijeme gašenja zaslona: Automatski isključite
zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
• Motorika i kognicija Područje kontrole na dodir: Ograničite dodirno
područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati
dodirom.
• Prečac funkcije dostupnosti: Brzo pristupite često upotrebljavanoj
funkciji dodirivanjem tri puta.
• Orijentacija: Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema
fizičkom položaju uređaja.
• Amazon Assistant: Amazon pomoćni program omogućuje
automatsku usporedbu proizvoda jer kupujete putem odabrane
aplikacije na vašem uređaju.
• Odabir za govor: Omogućuje dodirivanje stavaka da biste poslušali
izgovor.
• Prekidač za pristup: Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim
uređajem.
Google
Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali
Googleovim aplikacijama i postavkama računa.
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Google.
Smart Doctor
Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali
stanje uređaja i optimizirali ga.
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Smart Doctor.
Postavke
130
Igranje
Možete konfigurirati postavke za alate za igru, grafiku i funkciju uštede
baterije.
• Aplikacija Za Pokretanje Igre: Dodirnite
za upotrebu game
launcher aplikacije.
• Alati igre: Dodirnite
kako biste uključili ovu značajku. Ovu funkciju
možete aktivirati dodirom ikone alata igre na dnu zaslona tijekom
igranja igara.
• Grafika igre: Podesite grafiku igre.
• Kada promijenite razlučivost nekih igara, funkcija prikaza zaslona možda
neće raditi pravilno.
• Vrijeme pauze: Smanjite svjetlinu zaslona i performanse kada ostavite
igru u radu dulje od 5 minuta.
Dvostruka primjena
Neke aplikacije možete koristiti s dva korisnička računa.
1
2
3
Na zaslonu postavi, dodirnite Standardno Dvostruka primjena.
Nakon što pročitate izjavu o odricanju odgovornosti, dodirnite POTVRDI.
Na popisu dostupnih aplikacija dodirnite „Instaliraj“ da biste instalirali
kopiju željene aplikacije i slijedite upute na zaslonu.
Prečaci
Možete prilagoditi tipke prečice.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Prečaci.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Prikaz okvira za obavijesti: Za ploču s notifikacijama kliznite
prstom dolje ili gore po senzoru za otiske prstiju.
• Otvaranje Fotoaparata: Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje
dva puta za otvaranje kamere.
• Otvori Capture+: Pritisnite dva puta tipku za povećavanje glasnoće
da biste otvorili Capture+ ako je zaslon zaključan ili isključen.
Postavke
131
• Otvaranje Fotoaparata: Pritisnite dva puta tipku za povećavanje
glasnoće da biste otvorili Kameru ako je zaslon zaključan ili
isključen.
• Otvori Google Pomoćnik: Dodirnite gumb Google pomoćnika na
bočnoj strani telefona.
• Razgovarajte s Google Pomoćnikom: Pritisnite i zadržite tipku
kako bi brzo porazgovarali s vašim pomoćnikom.
• Prikaži snimku Dvaput pritisnite gumb Google pomoćnik da biste u
aplikaciji Google pomoćnik vidjeli snimku svog dana.
KnockON
Dva puta dodirnite zaslon za uključivanje ili isključivanje zaslona.
Pojedinosti potražite u odjeljku KnockON.
Centar za ažuriranje
Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke
LG.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Centar za ažuriranje.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Ažuriranje aplikacije: Provjerite da li je ažuriranje aplikacije
dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.
• Nadogradnja softvera: Provjerite da li je ažuriranje softvera
dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.
Jezik i tipkovnica
Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Jezik i tipkovnica.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Jezik: Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
• Zadana tipkovnica: Pregledajte trenutačnu vrstu tipkovnice.
Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja
teksta.
Postavke
132
• Tipkovnica na zaslonu: Promijenite postavke LG tipkovnice ili
značajku za prepoznavanje glasa pomoću aplikacije Google Voice.
• Fizička tipkovnica: Odaberite za korištenje fizičke tipkovnice ili
provjerite tipke prečaca.
• Automatsko popunjavanje usluga: Ovu opciju omogućite jednim
dodirom za unos vaših informacija spremljenih u vaš račun kao što
su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu
opciju, koristite Google Autocomplete ili dodajte novi račun usluge.
• Izlaz za pretvorbu teksta u govor: Konfigurirajte postavke
pretvorbe pisanog teksta u govor.
• Brzina pokazivača: Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
• Obrnite tipke miša: Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava
za obavljanje glavnih radnji.
Datum i vrijeme
Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Datum i vrijeme.
Prilagodite postavke.
Memorija
Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom
određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju
upotrebljava aplikacija.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Memorija.
Dodirnite kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja
podataka.
Postavke
133
Arhiviranje
Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na
drugi uređaj ili račun.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Arhiviranje.
Prilagodite sljedeće postavke:
• LG Mobile Switch: Omogućuje prijenos podataka sa starog na novi
LG uređaj.
• Arhiviranje i obnavljanje: Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz
uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.
• Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke
sigurnosne kopije koje su spremljene u memoriju. Svakako kopirajte i
pohranite sigurnosnu kopiju važnih datoteka na računalo.
• Google Arhiviranje: Promijenite postavke podrške Google diska.
Možete isto provjeriti trenutno korišteni pomoćni račun ili dodati
novi pomoćni račun.
Ponovno pokreni & resetiraj
Možete resetirati uređaj uključujući postavke mreže i aplikacije.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Ponovno pokreni &
resetiraj.
2
Prilagodite sljedeće postavke:
• Automatsko ponovno pokretanje: Automatski restartajte i
optimizirajte telefon u postavljeno vrijeme. Dodirnite
kako biste
uključili ovu značajku. Uređaj će se automatski restartati i optimizirati
u postavljeno vrijeme. Odaberite datum i vrijeme za restartanje.
Postavke
134
• Uređaj možete postaviti da se resetira jednom tjedno. Uređaj će se
automatski resetirati za jedan sat.
• Kad se uređaj resetira, obavijesti i značke bit će izbrisane. Pohranite
važne podatke prije zadanog vremena.
• Značajka automatskog resetiranja nije aktivirana u slijedećim
situacijama: Kada je zaslon uključen, kada se uređaj koristi, kada je
baterija 30 % ili niža, kada je USIM kartica zaključana ili kada je uključeno
zaključavanje uređaja tijekom njegovog uključivanja.
• Resetiranje mrežnih postavki: Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale
mrežne postavke.
• Resetiranje postavki aplikacije: Resetirajte postavke za aplikacije.
Podaci su spremljeni u aplikaciji i neće biti obrisani.
• Reset podataka: Poništite sve postavke za uređaj i obrišite
podatke.
• Restartanje i resetiranje uređaja briše sve podatke koji su pohranjeni na
njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale
početne informacije.
O telefonu
Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja,
pojedinosti o softveru i pravne informacije.
Na zaslonu postavki dotaknite Standardno O telefonu i pregledajte
informacije.
Propisi i sigurnost
Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem
uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Propisi i sigurnost.
Postavke
135
05
Dodatak
Postavljanje LG jezika
Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.
• Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica Jezik
DODAVANJE JEZIKA i odaberite jezik.
-- Dodirnite i zadržite
te povucite na gornji dio popisa jezika kako
biste ga postavili kao željeni jezik.
LG Bridge
Pregled aplikacije LG Bridge
Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate
fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni
na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno
kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver
uređaja.
• Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
• Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
• Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog
telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG
Bridge.
Funkcije aplikacije LG Bridge
• Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem Wi-Fi veze ili veze
za mobilni prijenos podataka.
• Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s
računala na uređaj uporabom USB kabela.
• Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.
Dodatak
137
Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo
1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto www.lg.com.
2 Odaberite svoju regiju.
3 Pritisnite Podrška Softver i programske datoteke.
4 Unesite naziv svog uređaja.
ILI
Odaberite po kategoriji proizvoda.
5
Otvorite PC Sync LG Bridge kako biste preuzeli datoteku za
postavljanje.
• Otvorite Detalji kako biste pregledali minimalne zahtjeve za
instalaciju aplikacije LG Bridge.
Ažuriranje softvera telefona
Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem
interneta
Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite
mrežno mjesto http://www.lg.com/common/index.jsp i odaberite svoju
državu i jezik.
Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog
programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom
ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada
tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš
uređaj.
Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa
mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve
upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite.
Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka
nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.
• Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa
samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči
dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.
Dodatak
138
Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile
bežičnim putem (OTA)
Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog
programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA,
a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna
je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog
programa za vaš uređaj.
Da biste ažurirali softver,
Postavke Standardno Centar za ažuriranje Nadogradnja softvera
Provjerite odmah za ažuriranje.
• Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja —
uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima,
podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete
aplikacije i vašu licencu DRM — mogu se izgubiti tijekom postupka
ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje
stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera
telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
• Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.
Dodatak
139
Priručnik za zaštitu od krađe
Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako
se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se
vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije
o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati
uređaj.
Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:
• Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a
postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati
uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
• Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali
na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti
postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno
ne upišu.
Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati
lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke
postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja
vraćanje na tvorničke postavke.
• Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju
prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati
informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći
upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.
Dodatak
140
Obavijest s informacijama o softveru
s otvorenim izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave
o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD
ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu
narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda.
Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.
Zakonske odredbe (Regulatorni ID
broj, elektronička oznaka itd.)
Za pojedinosti o propisima otvorite Postavke Standardno Propisi i
sigurnost.
Dodatak
141
Zaštitni znaci
• Za patente DTS-a pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol te DTS i simbol
zajedno, DTS:X i logotip DTS:X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i / ili drugim zemljama.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Autorska prava © 2019. LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i
logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupe LG i povezanih tvrtki.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google
Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets i drugi povezani
znakovi i logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom
svijeta.
• Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi
Alliance.
• Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.
Dodatak
142
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovim putem tvrtka LG Electronics izjavljuje kako je proizvod
LM-X540EMW u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 2014/53/EU.
Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na
http://www.lg.com/global/declaration
Ured zadužen za sukladnost ovog
proizvoda
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Upotreba pojasa od 5150 – 5350 MHz ograničena je samo za upotrebu u
zatvorenim prostorima.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
Dodatak
143
Više informacija
Dijelovi od kaljenog stakla
Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s
vremenom istrošiti.
• Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se
staklo može oštetiti.
Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se
centru za korisničku podršku tvrtke LG.
• Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.
Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje
tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.
Razmjer prikaza
Neke preuzete aplikacije možda ne podržavaju određeni omjer širine i
visine.
U tom slučaju odaberite optimalni razmjer zaslona koji odgovara aplikaciji
ili zatražite više informacija od proizvođača aplikacije.
Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.
Dodatak
144
Vodič za prijenos podataka
• Informacije o podacima koje možete razmjenjivati između LG uređaja ili
između LG uređaja i uređaja trećih strana potražite u sljedećoj tablici.
LG uređaj
Tip
Pojedinosti stavaka
→
LG uređaj
Uređaj
treće
strane sa
sustavom
Android
→
iOS uređaj
→
LG uređaj
LG uređaj
Osobni
podaci
Kontakti, poruke, zapisi
poziva, kalendar, snimke
glasa
○
○
○
○
○
X
○
X
X
Fotografije, videozapisi,
pjesme, dokumenti
○
○
○
Postavke početnog
zaslona (mape i widgeti)
○
X
X
Postavke zaključanog
zaslona (osim postavki
zaključavanja zaslona)
○
X
X
○
○
○
○
○
X
○
X
X
Bilješke
Alarmi
Medijski
podaci
Postavke
zaslona
Preuzete aplikacije
Aplikacije
Osobni podaci u
preuzetim aplikacijama
Javni certifikat
Drugo
Dodatak
Postavke (Wi-Fi,
Bluetooth, pozivi, zvuk i
obavijesti, dostupnost,
baterija)
X
-
145
• Neki podaci možda se neće prenijeti, ovisno o verziji softvera, verziji
aplikacije, operacijskom sustavu, proizvođaču ili pravilima pružatelja
usluge.
Podržani frekvencijski pojasevi
Izlazna snaga prijemnika
GSM 900
33.7 dBm
Dodatak
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
23.7 dBm
WCDMA B8
24.4 dBm
LTE B1
23.7 dBm
LTE B3
23.7 dBm
LTE B7
23.7 dBm
LTE B8
24.4 dBm
LTE B20
24.4 dBm
LTE B38
24.4 dBm
BT 2.4GHz
10.5 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
WLAN 5GHz
16.0 dBm
NFC
-21 dBuA/m
146
Zbrinjavanje starog uređaja
1. Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako
se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati
odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će
ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju
potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš
dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo
iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale
koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se
popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje
otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu
se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo
smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odjnjeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod
ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših
mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o
najbiližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije
informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice
www.lg.com/global/recycling
Odlaganje starih baterija/akumulatora
1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu
(Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od
komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada
ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u
sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje
životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite
od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste
kupili proizvod.
Dodatak
147
Često postavljana pitanja (FAQ)
U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići
prilikom korištenja uređaja. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg
pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.
Pregrijavanje uređaja
Uređaj se pregrijava dok je u uporabi.
U slijedećim slučajevima, potrošnja baterije se povećava, a uređaj se može
pregrijati:
• Kada prvi put uključite uređaj ili sigurnosno kopirate podatke
• Ako je istovremeno pokrenuto više aplikacija
-- Ako je više aplikacija pokrenuto o pozadini
-- Ako preuzimate velike datoteke tijekom video poziva ili snimanja
video uratka
• Ako koristite značajke koje zahtijevaju puno snage
-- Ako gledate prijenos video uratka na internetu ili snimate dugački
video uradak
-- Ako duže vrijeme igrate zahtjevne video igrice
-- Ako duže vrijeme koristite uređaj s najvećom razinom svjetline
zaslona
• Ako koristite mnogo mobilnih podataka
-- Ako koristite Wi-fi hotspot ili tethering
-- Ako istovremeno sinkronizirate podatke za višestruke korisničke
račune
Dodatak
148
• Ostali slučajevi
-- Ako koristite roaming u inozemstvu
-- Ako koristite uređaje na područjima slabog signala ili bez signala
-- Ako punite uređaj pomoću punjača/USB kabela koji je oštećen ili
kontaminiran stranim tvarima
• Neki od navedenih slučajeva neće se moći primijeniti, ovisno o
značajkama i aplikacijama.
Uređaj se pregrijava tijekom punjenja.
• Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Tijekom bežičnog ili
brzog punjenja, uređaj se može još više zagrijati. Ako se temperatura
podigne iznad određene razine, punjenje uređaja će se možda
zaustaviti.
-- Odspojite punjač s uređaja i zatvorite pokrenute aplikacije. Ostavite
da se uređaj ohladi prije ponovnog punjenja ili pokretanja aplikacije.
-- Zaustavite punjenje ako se punjač/priključak USB kabela ili donji
dio uređaja pregrije te posjetite najbliži LG-ov centar za pružanje
korisničke podrške.
Kako riješiti problem pregrijavanja uređaja
• Zatvorite sve pokrenute aplikacije i ostavite da se uređaj ohladi.
• Uvijek ažurirajte softver na najnoviju verziju.
• Isključite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS značajke ako ih ne koristite.
• Zatvorite aplikacije koje ne koristite.
• Ako koristite uređaj s najvećom razinom svjetline, smanjite svjetlinu.
• Ako se uređaj pregrijava duže vremensko razdoblje, prestanite ga
koristiti na neko vrijeme. Ako se uređaj i dalje pregrijava, posjetite LGov centar za pružanje korisničke podrške.
Dodatak
149
Ograničenja uporabe dok se uređaj pregrijava
Ako se uređaj pregrijava dok ga koristite ili punite, možda će biti potrebno
isključiti neke značajke i aplikacije, a ponekad i sam uređaj.
To je normalno za uređaje koji podržavaju ovu značajku.
• Ako se temperatura podigne iznad određene razine pojavit će se
poruka upozorenja.
-- Ako igrate zahtjevne video igrice, snimate video uratke ili prenosite
velike datoteke, uređaj će se možda pregrijavati duže vremensko
razdoblje. U tom slučaju, možda će se pojaviti poruka upozorenja da
vas obavijesti o isključivanju.
Isključite uređaj ili zatvorite sve pokrenute aplikacije ili značajke te
ostavite da se uređaj ohladi.
• Možete ograničiti radnu brzinu i svjetlinu zaslona kako bi se uređaj
mogao ohladiti. Sve pokrenute aplikacije mogu se usporiti ili zaustaviti.
Uređaj se možda neće više puniti.
Greška SIM kartice
Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala
Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.
Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite
stanje mreže.
Pozivi nisu dostupni
Nova mreža nije odobrena.
Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.
Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.
Uređaj se ne može uključiti
Kada je baterija potpuno ispražnjena uređaj se neće uključiti.
Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaj.
Dodatak
150
Greška punjenja
Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.
Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.
Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila
tvrtka LG.
Baterija se brže prazni nego kad je kupljena
Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo
niskim ili visokim temperaturama.
Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili
aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.
Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.
Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o
grešci
Napunite bateriju.
Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
Uređaj se ponovno pokreće.
Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što
primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.
Kvaliteta slike je loša
Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehnici
fotografiranja koju koristite.
Ako snimate fotografije i videozapise, kvaliteta standardnog kuta bolja je
od kvalitete širokog kuta.
Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može
se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.
U slučaju problema resetirajte opcije.
Dodatak
151
Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira
Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru,
dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.
Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam
ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete
oštrim predmetima ili vršcima prstiju.
Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je
izložen vodi.
Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene
softverske greške.
Ako se dodirni zaslon ogrebao ili oštetio, posjetite servisni centar tvrtke
LG Electronics.
Blokade ili zamrzavanje
Ponovno pokrenite uređaj
• Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Provedite pokretanje sustava
• Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne
odgovaraju, napravite softversko resetiranje.
• Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite
i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj
ponovno ne pokrene.
Dodatak
152
Ponovno pokretanje uređaja
• Ako gore opisanim načinima ne riješite problem, resetirajte uređaj na
tvorničke postavke.
• Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Ponovno pokreni &
resetiraj Reset podataka.
-- Ova metoda resetirat će sve postavke uređaja i izbrisati podatke.
Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije
svih važnih podataka spremljenih na uređaju.
-- Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti
Google račun nakon resetiranja uređaja.
Bluetooth uređaj nije pronađen
Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.
Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se
želite povezati.
Pobrinite se da su vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaji unutar najvećeg
Bluetooth dometa (10 m).
Ako gore navedeni savjeti ne riješe vaš problem, obratite se servisnom
centru tvrtke LG Electronics.
Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza
Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na
vašem računalu.
Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške
U aplikaciji je došlo do poteškoća.
Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.
Dodatak
153
БЪЛГАРСКИ
Относно това ръководството на
потребителя
Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно
това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за
първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените
елементи са предназначени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
• Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат
на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена
без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията,
предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център
на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към
съответния доставчик.
• Модифицирането на операционната система на устройството или
инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе
щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни.
Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви
споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
• Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези
на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги,
версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без
предизвестие.
• Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите
мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани
за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за
търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите
за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна
отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.
1
• Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани
с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване,
изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За
да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на
нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
• Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици
за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може
отчасти да се различава.
Указателни бележки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на
потребителя или трети страни.
Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни
наранявания или щети на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация
Относно това ръководството на потребителя
2
Съдържание
5
Указания за безопасна и eфективна употреба
01
41
Поставяне на карта с памет
42
Изваждане на карта с памет
42
Батерия
Персонализирани
функции
44
Сензорен екран
48
Начален екран
16
Функции на камерата
58
Заключване на екрана
21
Функции на Галерия
63
Криптиране на карта с памет
25
Функции за качество на звука и
ефекти
64
Заснемане на екранни снимки
64
Въвеждане на текст
69
Споделяне на съдържание
25
Google Асистент
27
Разпознаване на пръстов
отпечатък
30
Функция за едновременно
извършване на няколко задачи
02
Основни функции
03
Полезни приложения
72
Инсталиране и деинсталиране
на приложения
73
Кошче с приложения
74
Преки пътища до приложения
75
Телефон
79
Съобщения
Камера
33
Компоненти и аксесоари на
продукта
34
Преглед на частите
80
37
Включване или изключване на
захранването
90
Галерия
94
Контакти
Поставяне на SIM карта
97
QuickMemo+
38
3
99
Часовник
100
Календар
101
Задачи
101
Музика
102
Калкулатор
102
Имейл
103
Аудиорекордер
104
Център за обновяване
104
Файлов Мениджър
104
Smart Doctor
105
LG Mobile Switch
105
SmartWorld
106
RemoteCall Service
106
Информационно съобщение от
клетка
107
Приложения на Google
05
Допълнение
138
Езикови настройки на LG
138
LG Bridge
139
Актуализиране на софтуера на
телефона
141
Съвети за предпазване от
кражби
142
Информация за софтуер с
отворен код
142
Регулаторна информация
(Регулаторен ИД номер,
E-етикетиране и др.)
143
Търговски марки
144
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
144
Обърнете се към съответното
представителство по въпроси,
свързани с пригодността на
продукта за определен начин
на употреба
144
Wi-Fi (WLAN)
145
Повече информация
149
Често задавани въпроси
04
Настройки
111
Настройки
111
Мрежа
124
Звук
125
Дисплей
126
Общи
Съдържание
4
Указания за безопасна и eфективна
употреба
Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде
опасно или неправомерно.
В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен
инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент
събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила
на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени
приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за
възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са
достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете
телефона си за ремонт.
Излагане на радиочестотна енергия
Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на
поемане (SAR).
Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания
за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се
основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се
гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно
състояние.
• Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен
коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване
на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата
сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
• Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG
устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за
излагане на радиочестотна енергия.
• Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща
радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
• Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за
използване в близост до ухото, е 0,501 W/kg (10 g), а при носене до тялото е
1,105 W/kg (10 g).
5
• Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни,
при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано
на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан
или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и
устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се
предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено
свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни
или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете
се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването
приключи.
Информация за излагането на RF от FCC
През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените
щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт
за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна
енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени
със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и
американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези
международни стандарти и насоки на FCC.
Декларация, част 15.19
Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е
обект на следните условия:
(1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
(2) т ова устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително
такова, която може да доведе до нежелано функциониране.
Декларация, част 15.21
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя,
може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.
Указания за безопасна и eфективна употреба
6
Работа при носене до тялото
Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на
разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на
устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на
FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се
поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).
Катарами, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти,
не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се
поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната
част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до
тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на
FCC и трябва да се избягват.
Декларация, част 15.105
Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на
клас B цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения
са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в
жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва
радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с
инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки
това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация.
Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане,
които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването,
потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или
повече от следните мерки:
• Преориентирайте или преместете антената на приемника.
• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
• Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е
свързан приемника.
• Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.
Указания за безопасна и eфективна употреба
7
Грижа за продукта и поддръжка
• Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи
отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети
страни.
• Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето
устройство без предизвестие.
• Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически
персонал, когато е необходима поправка.
• Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва
подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при
условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
• Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и
персонални компютри.
• Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори
и фурни.
• Не го изпускайте.
• Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
• Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от
специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй
като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
• Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе
до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
• Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може
да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
• Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не
използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
• Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
• Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
• Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
• Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети;
това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
• Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди
устройството.
• Не излагайте устройството на влага или течности.
• Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте
антената, когато не се налага.
Указания за безопасна и eфективна употреба
8
• Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте
счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на
стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива
от гаранцията.
• Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по
време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен
контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе
до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато
работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
• Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно.
Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на
топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
• Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на
продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат
на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.
• Мобилното устройство има нужда от подходяща циркулация на въздуха, за да
разсейва топлината. Директният контакт с кожата и неподходящата циркулация
на въздушния поток към устройството може да доведе до прегряването
му. Устройството трябва да се намира най-малко на 1,0 см от тялото на
потребителя.
• Не допускайте навлизането на прах от други субстанции в зарядното
устройство/порта за USB кабел. Това може да доведе до прегряване или пожар.
• Уверете се, че продуктът няма да влезе в контакт с течност. Не използвайте
или презареждайте продукта, ако е мокър. Ако продуктът се намокри,
индикаторът за повреда от течност променя цвета си. Обърнете внимание, че
това ще ограничи възможността да получите безплатни ремонтни услуги през
гаранционния срок.
Указания за безопасна и eфективна употреба
9
Ефективна работа с устройството
Електронни устройства
Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.
• Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване,
без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да
установите дали работата на устройството може да влияе на работата на
Вашето медицинско устройство.
• Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm
разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат
възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
• Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
• Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
• Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати,
компютри и др.
• Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между
0 ºC и 40 ºC. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи
температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.
Безопасност на пътя
Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта,
докато шофирате.
• Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в шофирането.
• Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на
повикване, ако условията на шофиране го изискват.
• Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във
вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
• Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя
й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика
неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно
нараняване поради неправилното й действие.
• Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата
на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е
особено важно, когато сте близо до автомобилен път.
Указания за безопасна и eфективна употреба
10
Предпазвайте слуха си
С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не
слушайте продължително с усилен звук.
Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от
време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата
в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука
за музиката и повикванията на приемливо ниво.
• Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете
хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.
• Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с
поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до
загуба на слуха.
Стъклени части
Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се
счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено
на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го
извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от
упълномощен сервизен център.
Взривни площадки
Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.
Потенциално взривоопасна атмосфера
• Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
• Не го използвайте в близост до горива или химикали.
• Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви
в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или
аксесоари.
Указания за безопасна и eфективна употреба
11
В самолет
Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.
• Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било
летателно превозно средство.
• Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.
Деца
Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки
части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.
Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи.
Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни
повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.
Информация за използване и грижи за батерията
• Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За
разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да
повлияе отрицателно върху работата на батерията.
• Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG
са разработени да максимизират живота на батерията.
• Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
• Пазете металните контакти на батерията чисти.
• Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може
да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
• Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате
качеството на работа.
• Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока
влажност, като например в баня.
• Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да
влоши характеристиките на батерията.
• Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от
експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
• Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като
телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на
електричество.
Указания за безопасна и eфективна употреба
12
• Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация,
настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на
средата.
• Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не
влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
Безопасност за личната информация
• Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите
изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
• Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не
носи отговорност за никакви загуби на данни.
• Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди
да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна
информация.
• Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
• Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до
множество функции или до вашата лична информация.
• Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак
за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия
доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
• Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на
акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
• Не използвайте приложения от непознати източници.
Указания за безопасна и eфективна употреба
13
Забележка за смяна на батерията
• Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини
наранявания.
• Смяната на батерията от неквалифициран специалист може да причини
повреда на устройството.
• Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да
доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва
да се смени от квалифициран специалист. Батерията трябва да се
рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
• В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която
не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG
препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията
и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на
работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и
за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват
да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG “Обслужване на
клиенти” или други независими доставчици на услуги за съвет.
• Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на
продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти,
внимателни извличане на клетката на батерията, като се
използват специализирани инструменти. Ако имате нужда
от инструкциите за квалифицирани специалисти относно
това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете:
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Указания за безопасна и eфективна употреба
14
01
Персонализирани
функции
Функции на камерата
Широкоъгълна камера
Можете да правите снимки и да записвате видеоклипове с по-широк ъгъл
от действителното ви зрително поле с помощта на широкия ъгъл на задната
камера.
Натиснете
, след което натиснете / или /, за да превключвате
между стандартен и широк ъгъл.
Промяна на ъгъла на
камерата.
Задна камера
• За подробности вижте Стартиране на камерата.
• Можете да превключвате между стандартен и широкоъгълен обектив
на камерата само на задната камера.
Персонализирани функции
16
Портрет
Можете да направите ярък портрет, като приложите ефекта на замъгляване
на обектива на камерата.
, след което докоснете Портрет.
1 Докоснете
2 Докоснете , за да заснемете снимка.
• За да регулирате силата на замъгляване, плъзнете плъзгача наляво или
надясно.
• Поддържайте разстоянието до своя обект в рамките на 0,4 - 1,52 метра
(1,3 ~ 5,0 фута), когато използвате задната камера.
• Тази функция не е налична, ако околната среда е прекалено тъмна.
• След като приложите тази функция, докоснете желаната позиция
върху екрана за предварителен преглед, за да приложите автоматично
стойността на експозицията и фокуса, когато използвате задната камера
или стойността на експозиция само при използване на предната
камера.
Персонализирани функции
17
AI CAM
Можете ефективно да правите снимки или да записвате видеоклипове, тъй
като камерата разпознава обекта при заснемане на снимка или записване на
видеоклип.
, след което докоснете AI CAM.
1 Докоснете
2 Когато обектът е разпознат, се прилага най-добрият ефект за сцената.
• За да приложите други ефекти, докоснете иконата за сцена.
• Домашен любимец, град, цвете, храна, пейзаж, човек, залез, автомобил,
общо 8 категории могат да бъдат разпознати автоматично.
Залез
Цвете
• Резултатът от разпознаването на сцена може да се различава в
зависимост от осветяването или местоположението на обекта, докато
правите снимки. Ключовите думи не се показват на действителните
снимки или видеоклипове.
• Тази функция е достъпна, само когато предната и задната камера са в
автоматичен режим.
Персонализирани функции
18
QLens
Можете да пазарувате, търсите изображение или сканирате QR код чрез
заснемане на снимка с QLens.
, след което докоснете QLens.
1 Докоснете
2 Изберете желаната опция измежду Visual Search или Сканиране на QR код.
3 Докоснете екрана, за да направите снимка на обекта, който искате да
търсите или фокусирайте върху QR кода.
• След известно време ще се появи резултатът.
• Тази функция е достъпна, само когато устройството ви е свързано към
мрежа. Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
• За функциите на Visual Search можете да изберете желаната зона от
изображението, което сте заснели, след което го потърсете отново.
• Тази функция е достъпна, само когато задната камера е в автоматичен
режим.
• Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.
Персонализирани функции
19
Осветен преход
Снимки, заснети през редовни интервали, се запазват като GIF файлове.
, след което докоснете РЕЖИМ Осветен преход .
1 Докоснете
2 Докоснете , за да заснемете снимка.
• Снимките се правят на всеки 3 секунди и се запазват като GIF файл.
• Докоснете на екрана, за да изберете броя снимки, които трябва да
направите.
• Докато правите снимки, докоснете , за да създадете GIF файлове с
направени преди това снимки.
• Светкавицата се включва автоматично, за да действа като таймер.
• В долната част на екрана се извеждат заснетите кадри в този момент и
общият брой кадри.
• Всички направени снимки се запазват само като GIF файлове.
• Не можете да променяте скоростта на GIF, нито последователността на
изображенията.
Персонализирани функции
20
Функции на Галерия
Създаване на колаж
Можете да създадете колаж от свързаното съдържание.
1 Докато разглеждате албум, натиснете Изготвяне на колаж.
2 Изберете желаните снимки за добавяне към колаж и след това натиснете
СЛЕДВАЩ.
• Изберете желаното оформление от долната част на екрана.
3 Натиснете НАПР.
• За създаване на колаж може да се използват максимум 9 изображения.
Персонализирани функции
21
Създаване на филм
Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и
видеоклипове.
Снимки, след което докоснете
Създайте
1 Докоснете раздел
филм.
Можете също да докоснете раздел
Пускане, след което
докоснете Създайте филм.
2 Изберете изображения или видеоклипове за филма и натиснете
СЛЕДВАЩ.
3 Редактирайте избраните снимки и видеоклипове и след това натиснете
ЗАПИШИ.
Персонализирани функции
22
Изтриване на файлове
Можете да изберете снимки или видеоклипове за изтриване от видеоклипа,
като натиснете в миниатюрата му.
Добавяне на файлове
Можете да изберете снимки или видеоклипове за добавяне, след като
натиснете в долната част на екрана. Можете също така да изберете
снимките или видеоклиповете, които вече сте добавили преди това.
• За да изберете няколко файла, докоснете и задръжте един файл, след
което натиснете друг.
Преподреждане на файлове
За да преподредите изображенията и видеоклиповете, докоснете и задръжте
файла, който искате да преместите, след което го плъзнете до желаното място.
Добавяне на ефекти към файловете
Натиснете
шрифта.
, за да добавите тема или фонова музика, или да смените
Нулиране на редакциите на филма
Можете да нулирате редакциите, направени във филма (например времето за
възпроизвеждане), като натиснете .
Предварителен преглед на файл
Проверете новия си видеоклип, преди да го запишете, като натиснете
. След изтичане на времето за възпроизвеждане следващият файл се
възпроизвежда автоматично.
• За създаване на видеоклип може да се използват максимум 50
изображения и видеоклипове.
• Времето за възпроизвеждане на едно изображение е 3 секунди по
подразбиране и не може да бъде променяно. Видеоклиповете може да
бъдат отрязвани до продължителност, не по-малка от 1 секунда.
• Тази функция може да не поддържа някои формати на изображения
или видеоклипове.
Персонализирани функции
23
Създаване на GIF
Можете лесно да направите GIF файл, като използвате записани
видеоклипове или снимки.
Създаване на GIF с помощта на записани видеоклипове
1
2
Докато гледате видеоклипа, в желаната начална точка натиснете .
Изберете дължината на GIF, който искате да създадете.
• GIF се генерира за времето, избрано от текущия час.
• За видеоклипове с дължина под 5 секунди, изображенията във формат
GIF се генерират автоматично за оставащото време.
Създаване на GIF с помощта на снимки
1
2
Докато разглеждате албум, натиснете
Създайте GIF.
Можете също да докоснете на Пускане в раздел Възпроизвеждане от
приложението Галерия.
Изберете желаните снимки за създаването на GIF файл и след това
натиснете СЛЕДВАЩ.
• Можете да добавите още изображения и да регулирате скоростта на
GIF файла, съотношението на екрана и реда на файловете.
• Може да използвате тази функция само за творчески цели.
Използването на тази функция, свързано с нарушаване на права
на друго лице, например авторски права, или с клеветнически и
обидни твърдения, може да бъде обект на гражданска, углавна или
административна отговорност и/или санкции съгласно приложимите
закони. Не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате
или използвате по друг противозаконен начин никакви материали
с авторски права без разрешението на законния им собственик или
притежателя на авторско право. LG Electronics отхвърля всякакви явни
или косвени гаранции, както и отговорности, свързани с това, в пълната
степен, разрешена от приложимите закони.
• За създаване на GIF файл може да се използват максимум 100
изображения.
Персонализирани функции
24
Функции за качество на звука и
ефекти
DTS:X 3D Surround
Можете да възпроизвеждате песен или видеоклип в триизмерен,
поглъщащ и ярък звук. За да използвате тази функция, свържете слушалки,
високоговорител или други външни аудиоустройства към своето устройство.
Докоснете
Настройки Звук Качество на звука и ефекти DTS:X 3D
Surround, след което докоснете
, за да активирате тази функция.
Настройка на посоката на звука
Можете да коригирате посоката на звука, както желаете.
Настройки Звук Качество на звука и ефекти DTS:X
1 Докоснете
3D Surround, след което докоснете .
2 Изберете на посока на звука.
Google Асистент
Общ преглед на Google Асистент
Можете да стартирате или използвате желани приложения с вашия глас.
• За да използвате тази функция, първо се свържете към мрежата и
влезте в своя акаунт в Google.
• Тази функция може да не работи правилно и точността на гласовото
разпознаване може да се понижи в зони със слаба сила на сигнала на
Wi‑Fi или мобилната мрежа.
• Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може
да се различават в зависимост от областта на услугата.
Персонализирани функции
25
Стартиране на Google Асистент
1 Натиснете и задръжте от началния екран, за да стартирате Google
2
3
4
Асистент.
Докоснете ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА.
Следвайте инструкциите на екрана и кажете „ОК, Google“.
• Устройството запазва данните на вашия глас за разпознаване.
Докоснете Запиши.
Стартиране на Google Асистент с вашия глас
1 Кажете „ОК, Google“, когато екранът е включен.
2 Кажете команда или въпрос, когато на екрана се появи „Hi, how can I
help?“ (Здравейте, как мога да ви помогна?).
Стартиране на Google Асистент от началния екран
1 Докоснете и задръжте на началния екран.
2 Кажете команда или въпрос, когато на екрана се появи „Hi, how can I
help?“ (Здравейте, как мога да ви помогна?).
• Точността на гласовото разпознаване може да намалее, ако говорите
с неясен глас или на шумно място. Когато използвате функцията за
гласово разпознаване, увеличете точността й, като говорите с ясен глас
на тихо място.
Персонализирани функции
26
Разпознаване на пръстов отпечатък
Преглед на функцията за разпознаване на пръстов
отпечатък
Преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, първо
трябва да регистрирате вашия пръстов отпечатък на устройството.
Можете да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък в
следните случаи:
• За отключване на екрана.
• За преглед на заключеното съдържание в QuickMemo+.
• Потвърдете направена покупка чрез влизане в съответното приложение
или като се идентифицирате чрез пръстовия си отпечатък.
• Пръстовият ви отпечатък може да се използва от устройството за
идентифициране на потребител. Много подобни пръстови отпечатъци
от различни потребители може да бъдат разпознати от сензора за
пръстов отпечатък като едни и същи отпечатък.
• Ако устройството не може да разпознае пръстовия ви отпечатък или
ако забравите указаната по време на регистрацията стойност, посетете
най-близкия център за обслужване на клиенти на LG, като носите
устройството и личната си карта.
Предпазни мерки за разпознаване на пръстов отпечатък
Точността при разпознаване на пръстов отпечатък може да намалее поради
множество причини. За постигане на максимално точно разпознаване
проверете следното, преди да използвате устройството.
• Устройството разполага със сензор за пръстови отпечатъци. Уверете се, че
сензорът за пръстови отпечатъци не е повреден от метален предмет, като
например монета или ключ.
• Когато върху сензора за пръстов отпечатък или върху пръста ви има вода,
прах или други чужди предмети, регистрацията или разпознаването на
пръстовия отпечатък може да не работи. Измийте и подсушете пръста си
преди разпознаване на пръстовия отпечатък.
• Пръстовият отпечатък може да не бъде правилно разпознат, ако по
повърхността на пръста има белег или тя не е гладка или ако пръстът ви е
престоял във вода.
Персонализирани функции
27
• Ако огънете пръста си или използвате само върха му, пръстовият ви отпечатък
може да не бъде разпознат. Уверете се, че пръстът ви покрива цялата
повърхност на сензора за пръстов отпечатък.
• Сканирайте само по един пръст за всяка регистрация. Сканирането на повече
от един пръст може да повлияе на регистрирането и разпознаването на
пръстовия отпечатък.
• Устройството може да генерира статично електричество, ако околният въздух е
сух. Ако околният въздух е сух, избягвайте сканиране на пръстови отпечатъци
или докосване на метален предмет като монета или ключ преди сканирането на
пръстови отпечатъци, за да отстраните статичното електричество.
Регистриране на пръстови отпечатъци
Можете да регистрирате и да запазите пръстовия си отпечатък в устройството, за
да използвате идентифициране по пръстов отпечатък.
1 Докоснете Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
Пръстови отпечатъци.
• За да може да се използва тази функция, трябва да се настрои
заключване на екрана.
• Ако заключването на екрана не е активно, конфигурирайте заключения
екран, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте
Задаване на заключване на екрана.
2
Намерете сензора за пръстов отпечатък на задната част на устройството и
поставете внимателно пръста си върху него, за да регистрирате отпечатъка.
• Внимателно натиснете бутона за пръстови отпечатъци, така че сензорът
да може да разпознае пръстовия ви отпечатък.
• Уверете се, че върхът на пръста ви покрива цялата повърхност на
сензора за пръстов отпечатък.
Персонализирани функции
28
3
4
Изпълнете инструкциите на екрана.
• Повторете сканирането на пръстовия отпечатък, като движите пръста
си малко по малко, докато отпечатъкът се регистрира.
Когато регистрацията на пръстовия отпечатък е готова, докоснете OK.
• Докоснете ДОБАВЕТЕ ОЩЕ, за да регистрирате друг пръстов отпечатък.
Ако регистрирате само един пръстов отпечатък и съответният пръст
не е в добро състояние, разпознаването на пръстовия отпечатък може
да не работи добре. Като превантивна мярка срещу подобна ситуация,
регистрирайте няколко отпечатъка.
Управление на пръстови отпечатъци
Можете да редактирате или изтривате регистрирани пръстови отпечатъци.
1 Докоснете Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
Пръстови отпечатъци.
2 Отключете според посочения метод на заключване.
3 В списъка с пръстови отпечатъци докоснете един, за да го преименувате. За да
го изтриете, докоснете .
Отключване на екрана с пръстов отпечатък
Можете да отключите екрана или да видите заключеното съдържание с помощта
на пръстовия ви отпечатък. Активирайте желаната функция:
1 Докоснете Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
Пръстови отпечатъци.
2 Отключете според посочения метод на заключване.
3 На екрана за настройка на пръстов отпечатък активирайте желаната функция:
• Заключване на екрана: Отключване на екрана с пръстов отпечатък.
• Заключено съдържание: Отключване на съдържание с пръстов отпечатък.
За целта трябва да се уверите, че е зададено заключване на съдържание.
Персонализирани функции
29
Функция за едновременно
извършване на няколко задачи
Множество прозорци
Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана
на няколко прозореца.
1 Натиснете от сензорните бутони на началния екран.
• Показват се наскоро използваните приложения.
2 Докоснете в горната част на желаното приложение, за да използвате
функцията Множество прозорци.
• Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.
Друг вариант
1 Докоснете и задръжте , докато използвате някое приложение.
• Наскоро използваните приложения се показват на разделения екран.
2 Докоснете в горната част на желаното приложение, за да използвате
функцията Множество прозорци.
• Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.
Персонализирани функции
30
• За да деактивирате функцията Множество прозорци, докоснете и
задръжте на сензорния бутон на началния екран.
• За да регулирате размера на разделения екран, плъзнете
в центъра
на екрана.
• Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения
на LG и от приложенията, изтеглени от Play Store.
Екран за общ преглед
Екранът за общ преглед предлага преглед на наскоро използваните от вас
приложения.
За да видите списъка с наскоро използвани приложения, докоснете на
началния екран, след това докоснете изведеното приложение.
• Натиснете и задръжте дадено приложение, плъзнете го до горната част на
екрана, за да стартирате приложението с функцията Множество прозорци.
Можете също така да докоснете в горната част на всяко приложение.
Персонализирани функции
31
02
Основни
функции
Компоненти и аксесоари на продукта
Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.
• Устройство
• Стерео слушалки
• USB кабел
• Зарядно устройство
• Ръководство за бърза справка
• Щифт за изваждане
• Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
• Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари
може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics.
Използването на аксесоари от други производители може да засегне
функционалността за телефония на устройството или да причини
неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.
• Някои части от вашето устройство са изработени от темперирано
стъкло. Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го
подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди.
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
• Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към
търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
• За закупуването на допълнителни елементи се обърнете към център за
обслужване на клиенти на LG.
• Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без
предизвестие.
• Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на
промяна без предизвестие.
• Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост
от региона и доставчика на услуги.
• Свалете защитното фолио от сензора за пръстови отпечатъци, преди да
използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.
Основни функции
33
Преглед на частите
Микрофон
Слушалка
LED индикатор
Обектив на предната
камера
Бутони за сила на звука (+/-)
Бутон за Google Асистент
Жак за стерео слушалки
Обективи на задна камера
(широк ъгъл/страндартен
ъгъл/датчик за дълбочина)
Сензор за близост/околна
светлина
Поставка за нано-SIM
карта/карта с памет
Бутон за
включване/заключване
Сензорен екран
Порт за зарядно
устройство/USB кабел
Светкавица
Сензор за пръстов отпечатък
Област NFC
Високоговорител
Основни функции
Микрофон
34
НЕ се опитвайте сами да отстранявате задния капак.
Това може да повреди сериозно батерията и устройството, което може да
предизвика прегряване, пожар и нараняване. Задният капак и батерията
на това устройство не трябва да бъдат сваляни или подменяни от
неквалифициран специалист.
• Сензор за близост/околна светлина
-- Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва
екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в
непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана
и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен
диапазон.
-- Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира
интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за
автоматичен контрол на яркостта.
• Бутони за сила на звука
-- Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или
известия.
-- Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да
направите снимка. За да направите последователна серия от снимки,
натиснете и задръжте бутона Сила на звука.
-- Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за
да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен или
изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+)
двукратно, за да стартирате Capture+.
• Бутон за включване/заключване
-- Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите
екрана.
-- Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за
контрол на захранването.
• Бутон за Google Асистент
-- Вашето устройство разполага с вграден Google Асистент. Търсете
отговори и вършете работа в движение. За да започнете, е необходимо
единствено да докоснете бутона за Google Асистент отстрани на
телефона.
-- Активирайте Google Асистент. За подробности вижте Google Асистент.
Основни функции
35
• Сензор за пръстов отпечатък
-- Включете функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, за да
улесните процеса на отключване на екрана. За подробности вижте
Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.
• Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от
спецификациите на устройството.
• От задната страна на устройството има вградена NFC антена. Когато
боравите с устройството, внимавайте да не повредите или да не
покриете NFC антената.
• Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху
него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
• Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на
сензора за близост.
• Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място,
сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.
Дръжте устройството правилно, както е показано по-долу. Ако покриете
отвора на микрофона с ръка, пръст или защитен калъф, докато използвате
устройството, може да звучите неясно по време на разговор.
Пример за правилно хващане
Микрофон
Микрофон
Основни функции
Пример за неправилно хващане
Не покривайте микрофона.
Не покривайте микрофона.
36
Включване или изключване на
захранването
Включване на захранването
Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за
включване/заключване.
• Когато устройството се включи за пръв път, се извършва
първоначалното конфигуриране. При първия път времето за
зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.
Изключване на захранването
Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което изберете
Изключване.
Рестартиране на устройството
Когато устройството не работи правилно или не реагира, рестартирайте го,
като следвате инструкциите по-долу.
1 Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона
Намаляване на звука (-) едновременно, докато захранването се изключи.
2 След като устройството се рестартира, освободете бутона.
Опции за контрол на захранването
Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което изберете
опция.
• Изключване: Изключете устройството.
• Изключете и рестартирайте: Рестартирайте устройството.
• Включване на Самолетен режим: Блокирайте функциите, свързани с
телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и
сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.
Основни функции
37
Поставяне на SIM карта
Поставете SIM (Модул за идентифициране на абоната) картата, предоставена
от вашия доставчик на услуги, за да започнете да използвате устройството.
• Внимавайте с щифта за изваждане, тъй като той има остър връх.
1
Поставете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
2
Издърпайте поставката за картата.
Основни функции
38
3
Поставете SIM картата в поставката за карти, така че частта със златистите
контактни пластини да е обърната надолу.
Поставете основната SIM карта на поставката за SIM карта 1 и вторичната
SIM карта на поставката за SIM карта 2.
4
Вмъкнете поставката за картата отново в слота.
Основни функции
39
• Устройството поддържа само нано SIM карти.
Nano
Micro
Стандартен
• За безпроблемно функциониране се препоръчва устройството да се
използва с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично
произведена SIM карта, предоставена от оператора.
• Ако поставите поставката за картата в устройството докато е мокра,
устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че поставката
за картата е суха.
Предпазни мерки при използване на SIM картата
• Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други
проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
• Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или
изваждате.
Основни функции
40
Поставяне на карта с памет
Поставете картата с памет в устройството.
В зависимост от производителя и типа си някои карти с памет може да не са
съвместими с вашето устройство.
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
2 Издърпайте поставката за картата.
3 Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със
златистите контактни пластини да е обърната надолу.
Карта с памет (опционална
– продава се отделно)
SIM карта
4
Пъхнете поставката за картата отново в слота.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството.
Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди
устройството, картата или съхранените в нея данни.
• Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на
картите с памет.
Основни функции
41
Изваждане на карта с памет
Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.
Настройки Общи Съхранение
.
1 Натиснете
2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на поставката за картата и изтеглете
поставката от устройството.
3 Извадете картата с памет от поставката за картата.
4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.
• Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете
информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или
да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба,
която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с
памет, включително за загуба на данни.
Батерия
Зареждане на батерията
Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.
Заредете устройството с USB Type-C кабел.
Кабел за зареждане
Основни функции
42
• Не използвайте външен извод, заряден кабел или съединител за
устройството при наличие на влага. Това може да причини пожар,
електрически удар, нараняване или неизправност на устройството. Ако
има влага, спрете незабавно да използвате устройството и отстранете
изцяло влагата.
• Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с
устройството.
• Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел,
одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на
трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди
устройството.
• Вашето устройство има вътрешна акумулаторна батерия. Не
изваждайте вградената батерия от съображения за вашата безопасност.
• Използването на устройството по време на зареждането му може
да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете
зареждането му.
• Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след
като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се
предотвратява излишно потребление на енергия.
• Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел
между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да
отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен
контакт.
• Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може
да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е
неуспешно или да спре неочаквано.
Предпазни мерки при използване на устройството
• Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB
кабели или зарядни устройства от други производители с устройството.
Ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от
други производители.
• Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното
използване може да доведат до повреда на устройството.
Основни функции
43
Ефективно използване на батерията
Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много
приложения и функции активни едновременно и продължително.
Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите
живота на батерията.
За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте
предвид следните съвети:
• Изключвайте функциите за Bluetooth® или Wi-Fi мрежа, когато не ги
използвате.
• Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
• Намалете до минимум яркостта на дисплея.
• Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
• Проверявайте нивото на батерията, докато използвате изтеглени
приложения.
Сензорен екран
Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате
жестовете за сензорен екран.
Докосване
Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате
приложение или опция.
Основни функции
44
Докосване и задържане
Натиснете и задръжте за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните
опции.
Двукратно докосване
Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на
уебстраница или карта.
Плъзване
Натиснете и задръжте елемент, като приложение или уиджет, сред това
преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да
използвате този жест за преместване на елемент.
Основни функции
45
Плъзване
Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да
използвате този жест, за да превъртате списък, уебстраница, снимки, екрани
и др.
Свиване и раздалечаване
Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта.
За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.
• Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да
повредите сензора за допир.
Основни функции
46
• Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо
до магнитни, метални или проводими материали.
• Ако използвате устройството на силна светлина, като например
директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост
от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или
на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно
ярка, за да четете книга.
• Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
• Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
• Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате,
докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
• Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е
влажен или мокър.
• Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към
устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от
магазин на друг производител.
• Показването на статично изображение за продължителни периоди
от време може да доведе до остатъчни изображения или петна
по екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и
също изображение за дълъг период от време, когато не използвате
устройството.
Основни функции
47
Начален екран
Преглед на началния екран
Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и
приложения в устройството ви. Докоснете на кой да е екран, за да отидете
директно на началния екран.
Можете да управлявате всички приложения и уиджети на началния екран.
Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани
приложения.
Оформление на началния екран
Можете да прегледате всички приложения и да организирате уиджетите и
папките на началния екран.
Лента на състоянието
Уиджет за времето
Уиджет за търсене с
Google
Икона на страниците
Зона за бърз достъп
Сензорни бутони на
Началния екран
• Началният екран може да се различава в зависимост от правилата на
производителя, потребителските настройки, версията на софтуера или
доставчика на услугата.
• Лента за състоянието: Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво
на батерията.
Основни функции
48
• Уиджет за времето: Прегледайте информацията за времето и часа за
конкретна област.
• Уиджет за търсене с Google: Пишете или говорете, за да отворите с плъзгане
търсене с Google.
• Икона на страниците: Показва общия брой на платната на началния екран.
Можете да натиснете иконата на желаната страница, за да отидете на
страницата, която сте избрали. Иконата, отразяваща текущото платно, ще
бъде маркирана.
• Зона за бърз достъп: Поставете основни приложения в долната част на
екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
• Сензорни бутони на Началния екран
-: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или
изскачащите прозорци.
-: Натиснете, за да отидете в началния екран. За да стартирате Google
Асистент, докоснете и задръжте.
-: Натиснете, за да видите списък с последните използвани приложения
или да стартирате приложение от списъка. За да изтриете всички последни
използвани приложения, натиснете ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. За да използвате две
приложения едновременно с функцията Множество прозорци, натиснете
и задръжте бутона, докато използвате някое приложение.
-: Изберете коя SIM карта ще използвате. Натиснете и задръжте за
конфигуриране на настройките за две SIM карти.
Основни функции
49
Промяна на стила на бутоните за начален екран
Можете да промените стила на бутоните за начален екран.
Настройки Дисплей Бутони за начален екран.
1 Докоснете
2 В раздела СТИЛ, за да настроите вашите предпочитания, изберете Само
бутони или Жестове и бутони.
• Само бутони: Налични са / / . За да видите последно
използваните приложения, натиснете върху .
• Жестове и бутони: Бутоните за връщане назад и за начален екран
са налични. За да видите последно използваните приложения,
плъзнете бутона за начален екран
нагоре.
Редактиране на сензорните бутони на началния екран
Можете да преподредите сензорните бутони на началния екран или да
добавите често използвани функции към областта за бутони.
Натиснете
Настройки Дисплей Сензорни бутони на Началния екран
Комбинация от бутони и персонализирайте настройките.
• Предлагат се няколко функции, включително QSlide, Известие и Capture+.
Основни функции
50
Скриване на сензорните бутони на началния екран
Можете да скриете сензорните бутони на началния екран за преглед на поголям екран, докато използвате приложение.
Настройки Дисплей Сензорни бутони на Началния
1 Докоснете
екран Скриване на сензорни бутони на Начало.
2 Изберете приложения за скриване на сензорните бутони на началния
екран, докато използвате приложение, и докоснете
.
• Сензорните бутони на началния екран изчезват 3 секунди след
последното докосване.
• За да прегледате отново сензорните бутони на началния екран,
плъзнете долната част на екрана нагоре.
Заключване/скриване на бутони
Иконата за заключване или скриване на сензорните бутони на началния
екран се показва в долния ляв ъгъл на екрана.
Ако желаете да заключите сензорните бутони на началния екран, докато сте
скрили бутоните, докоснете отляво на сензорните бутони на началния
екран.
За да скриете отново сензорните бутони на началния екран, докоснете два
пъти .
• Някои функции може да не се поддържат, докато сте скрили сензорните
бутони на началния екран.
Основни функции
51
Икони на състоянието
Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара
или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за
известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате
иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.
Няма сигнал
Предават се данни по мрежата
Настроена е аларма
Включен е режим на вибрация
Включен е Bluetooth режим
Свързване към компютър чрез USB
Ниво на батерията
Самолетен режим е включен
Пропуснати повиквания
Wi-Fi е свързан
Включен е режим на заглушаване
Включен е GPS
Гореща точка е включена
Няма SIM карта
Режимът NFC е включен
• Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не
се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте
се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която
използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
• Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и
доставчика на услуги.
Основни функции
52
Панел с известия
Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на
състоянието в главния екран.
• За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с
известия надолу.
• За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете РЕДАКТ.
• Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за
съответната функция.
РЕДАКТ
• Можете да използвате панела за известия дори при заключен екран.
Плъзнете панела за известия, докато екранът е заключен, за да
получавате бързо достъп до желаните функции.
Основни функции
53
Превключване на ориентацията на екрана
Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва
автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.
В панела с известия докоснете Завъртане от списъка с икони за бърз достъп.
Друга възможност е да докоснете
Настройки Дисплей и да активирате
Авто-завъртане на екрана.
Редактиране на началния екран
В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след
това изберете желаното действие от по-долу.
• За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте
страницата, след което я преместете на друго място.
• За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста
си върху празна зона на началния екран, след това изберете Уиджети.
• За да променяте тапети, теми и икони, докоснете и задръжте празна зона
на началния екран, след това изберете Тапет и Тема.
Можете също да докоснете
Настройки Дисплей Тапет и Тема,
след което изберете тапети, теми и икони, за да ги приложите към
устройството.
Основни функции
54
• За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и
задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това
изберете Настройки на начален екран. За подробности вижте Настройки
на начален екран.
• За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните
приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на
началния екран, след това изберете Кошче с приложения. За подробности
вижте Кошче с приложения.
• За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си
върху празна зона на началния екран, придвижете се до желания екран,
натиснете
и след това натиснете още веднъж екрана.
Екран по подразбиране
Основни функции
55
Показване на фоновата тема
Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията
и уиджетите от началния екран.
Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.
• За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват
приложения и уиджети, съберете пръстите си върху началния екран или
натиснете .
Преместване на приложения в началния екран
В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го
преместете на друго място.
• За да държите често използваните приложения в долната част на началния
екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към
зоната за бърз достъп в долната част.
• За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към
началния екран.
Основни функции
56
Използване на папки от началния екран
Създаване на папки
В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го
преместете върху друго приложение.
• Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.
Редактиране на папки
Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.
• За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
• За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение,
след това го изтеглете над папката и го пуснете.
• За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте
приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото
приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката,
тя се премахва автоматично.
• Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като
докоснете в папката.
• Не можете да сменяте цвета на папката, докато използвате изтеглената
тема.
Настройки на начален екран
Можете да персонализирате настройките на началния екран.
Настройки Дисплей Начален екран.
1 Докоснете
2 Персонализирайте следните настройки:
• Избор на Начало: Изберете режим на началния екран.
• Тапет: Променете фоновия тапет на началния екран.
• Ефект на екран: Изберете ефект, който да приложите, когато се
превключват страниците на началния екран.
Основни функции
57
• Форма на икони: Изберете дали иконите да са с квадратни или
заоблени ъгли.
• Информационен канал Google: Активирайте Google емисия, за да го
покажете отляво на началния екран.
• Подреди приложенията по: Задайте как да се сортират приложенията
на началния екран.
• Матрица: Променете начина на подреждане на приложенията за
началния екран.
• Скриване на приложения: Изберете кои приложения искате да
скриете от началния екран.
• Разреши превъртане на Нач. екран: Активирайте, за да разрешите
непрекъснато превъртане на началния екран (след последния екран се
извършва връщане към първия).
• Търсене: Търсете, като плъзнете пръста си надолу в началния екран.
• Заключване на начален екран: Включете, за да предотвратите
пренареждането или премахването на приложения и изпълними
модули.
Заключване на екрана
Преглед на заключването на екрана
Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона
за включване/заключване. Това се случва и след като устройството е оставено
в бездействие за определен период от време.
Ако натиснете бутона за включване/заключване, когато не е зададено
заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.
За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до
устройството си, настройте заключване на екрана.
• Заключването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни
чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията.
Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не
използвате устройството.
Основни функции
58
Задаване на заключване на екрана
Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване
на екрана.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Изберете заключване на екрана, след което изберете предпочитания
от вас метод.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Няма: Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
• Плъзгане: Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте фигура, за да отключите екрана.
• PIN: Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
• Парола: Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
• Пръстови отпечатъци: Отключете екрана с пръстов отпечатък.
• Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът
се блокира за 30 секунди.
Настройки за защитено стартиране
Когато изберете Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана,
можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово
включване, за да защитите данните си.
• Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате никоя от
функциите с изключение на спешно повикване.
• Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите
криптираните данни и лична информация.
Основни функции
59
Предпазни мерки при функцията за защитено
стартиране
• Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите
криптираните данни и лична информация.
• Не забравяйте да съхранявате отделно паролите за заключване на екрана.
• Ако въведете погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от
определения брой неуспешни опити, устройството се нулира автоматично
и криптираните данни, както и личните ви данни, се изтриват автоматично
и не могат да бъдат възстановени.
• Внимавайте да не въвеждате погрешно паролите за заключване на екрана
повече пъти от определения брой.
• Когато включите устройството веднага след нулирането му, криптирането
също се стартира. Ако спрете неволно криптирането, данните може да се
повредят. Изчакайте, докато нулирането завърши.
Персонализиране на заключения екран
Можете да персонализирате заключения екран.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Персонализиране на заключения екран.
2 Изберете функция, която искате да зададете.
• Тапет: Позволява ви да зададете фона за вашия заключен екран.
• Часовник: Позволява ви да зададете къде да поставите часовника на
заключения екран.
• Преки пътища: Позволява ви да изберете приложения за стартиране
на заключения ви екран. Тази настройка се показва само когато е
зададено заключване на екрана.
• Информация за контакт за изгубен телефон: Позволява ви да
задавате текст за извеждане на заключения екран за идентифициране
на собственика на телефона.
Основни функции
60
Настройки за защитено заключване
Можете да зададете настройки за защитено заключване.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Настройки за защитено заключване.
2 Изберете функция, която искате да зададете.
• Таймер за заключване: Позволява ви да зададете времето преди
автоматичното заключване на екрана след изгасване на подсветката
(изтичане на времето поради неактивност).
• Бутонът за включване заключва незабавно: Активирайте тази опция
за мигновено заключване на екрана при натискане на бутона за
включване/заключване. Тази настройка заменя настройката за таймер
за защитено заключване.
• Smart Lock: Позволява ви да задавате надеждни устройства, места, глас
и/или засичане на контакт с тялото, които позволяват на телефона ви
да остане отключен.
• Менютата, които задавате, може да са различни в зависимост от
избраните от вас методи за заключване на екрана.
Основни функции
61
KnockON
Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.
• Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя
може да не функционира правилно в персонализирана стартираща
програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
• Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не
използвайте нокът.
• За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за
близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.
Включване на екрана
Докоснете двукратно централната част на екрана.
• Докосването в горната или долната част на екрана може да намали
степента на разпознаване.
Изключване на екрана
Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.
Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на
състоянието.
Основни функции
62
Криптиране на карта с памет
Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет.
До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от
друго устройство.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Криптиране и пълномощия Криптиране на паметта на SD карта.
2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана
на устройството и докоснете ПРОДЪЛЖИ, за да продължите.
3 Изберете опция и натиснете КРИПТИРАНЕ.
• Криптиране на нов файл: Шифровайте само данните, които са
записани на картата с памет след криптирането.
• Пълно криптиране: Шифровайте всички данни, които в момента са
записани на картата с памет.
• Изключване на мултимедийни файлове: Шифровайте всички
файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика,
снимки или видео.
• За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване
на екрана с помощта на PIN код или парола.
• След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не
са достъпни.
• Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход,
процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да
бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на
батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
• Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са
били криптирани.
• Криптираната карта с памет не може да се използва на друго
устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго
мобилно устройство, трябва да я форматирате.
• Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в
устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се
постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.
Основни функции
63
Заснемане на екранни снимки
Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.
Чрез пряк път
Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона за
намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.
• Екранните снимки могат да се преглеждат в папката Screenshots в
Галерия.
Чрез Capture+
В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието
надолу, след което докоснете .
• Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп
до Capture+ като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата
Настройки
на звука (+). За да използвате тази функция, докоснете
Общи Преки пътища и включете Отвори Capture+.
• За подробности вижте Писане на бележки върху екранна снимка.
Въвеждане на текст
Чрез лентата с инструменти Smart
Можете да използвате различни методи за въвеждане от клавиатурата на
едно място. Можете да изберете желания метод за въвеждане от горната част
на клавиатурата.
1 Изберете желания метод за въвеждане от клавиатурата от лентата с
инструменти Smart.
2 Докоснете и изберете метода за въвеждане, който искате да се показва
на лентата с инструментите Smart, или за да ги пренаредите.
Основни функции
64
Интелигентн
а лента с
инструменти
• Някои поддържащи методи за въвеждане могат да се различават в
зависимост от устройството, което имате.
• Можете да включите или изключите функцията за лента с инструменти
Smart от настройките на клавиатурата.
• Можете също да използвате методите за въвеждане от клавиатурата,
като докоснете .
•
•
: Добавяне на емоджи.
: Докоснете , за да въведете текст с гласа си.
-- За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди,
говорете ясно.
-- За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано
към мрежата.
-- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете
Езици
в екрана за гласово разпознаване.
-- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици
може да се различават в зависимост от областта на услугата.
•
: Достъп до настройките на клавиатурата.
•
: Отворете Clip Tray. Вижте Clip Tray за подробности
•
: Активирайте плаващата клавиатура, когато използвате функцията
Multi-window. Можете също да преместите клавиатурата на желаното
място.
Основни функции
65
Чрез клавиатура Smart
Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въвеждате и редактирате
текст.
С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без
да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна
клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки,
когато въвеждате текст.
Придвижване на курсора
С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното
от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за
интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.
• Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.
Основни функции
66
Подсказване на думи
Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и
подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго
използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.
Въведете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко преместете
нагоре лявата или дясната страна на клавиатурата.
• Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате
ръчно всяка буква от думата.
Добавяне на езици към клавиатурата
Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за въвеждане
от клавиатурата.
Настройки Общи Език и клавиатура Клавиатура на
1 Докоснете
екрана LG клавиатура Изберете езици.
2 Изберете езиците, които искате да са достъпни.
Основни функции
67
Копиране и поставяне
Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да
го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други
приложения и да поставите текста в тях.
1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или
изрежете.
2 Плъзнете / , за да посочите областта, която желаете да копирате или
изрежете.
3 Изберете Изрязване или Копиране.
• Изрязаният или копиран текст се добавя автоматично в клипборда.
4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което
изберете Постави.
• Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията Постави не се показва.
Clip Tray
Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се
запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.
1 От инструмента Smart, изберете .
Друга възможност е да докоснете и задържите прозореца за въвеждане
на текст, след което да изберете Clip Tray.
2 Изберете и поставете елемент от клиптрея.
• Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
• Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги
изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се
заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени
елементи, трябва първо да ги отключите.
• Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.
• Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от
потребителя.
Основни функции
68
Споделяне на съдържание
Възпроизвеждане на съдържание от друго устройство
Можете да възпроизвеждате снимки, видеоклипове или музика, запаметени
във вашето устройство, чрез телевизор.
1 Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi мрежа.
2 Докато преглеждате елементи от приложението Галерия или Музика,
докоснете
Изпълни на друго устройство.
3 Изберете телевизора, към който искате да се свържете.
• За използване с Chromecast услугите на Google Play трябва да са
актуализирани.
Преглед на съдържание от устройства наблизо
Можете да преглеждате съдържание от различни устройства, например
компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или мобилно
устройство, като използвате приложението Галерия или Музика.
Свързване на устройствата
Свържете вашето устройство с устройство, което поддържа DLNA функция,
към една и съща безжична мрежа.
• Уверете се, че функцията „File sharing (DLNA)“ (Споделяне на файлове
(DLNA)) е активирана и двете устройства.
Търсене на устройства наблизо
Можете да прегледате списък от DLNA устройства в една и съща мрежа, като
изберете менюто Близки устройства във всяко приложение.
Използвайте съдържание от устройства наблизо така, както използвате
съдържание на вашето устройство.
Основни функции
69
Изпращане или получаване на файлове
Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство,
таблет или компютър на LG.
Изпращане на файлове
От приложението Галерия или Файлов Мениджър докоснете
Споделяне
или и след това изберете устройство в списъка за споделяне на файлове.
Получаване на файлове
Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете , след това докоснете
Споделяне на файл.
Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на файлове,
докоснете
Настройки Мрежа Споделяне на файл SmartShare
Beam
.
• Уверете се, че устройството ви е свързано със същата безжична мрежа
като целевото устройство за прехвърляне на файла.
• Уверете се, че функцията за споделяне на файл е включена и на двете
устройства.
Основни функции
70
03
Полезни
приложения
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Инсталиране на приложения
Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.
• Можете да използвате SmartWorld, Google Play Магазин или магазина за
приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.
• Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете
профил и да влезете в него.
• Някои приложения може да начисляват такси.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
• SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
Деинсталиране на приложения
Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.
Деинсталиране с жест на докосване и задържане
В началния екран докоснете и задръжте приложението за деинсталиране,
след това го плъзнете към Изтрий в горната част на екрана.
• Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия
момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте Кошче с
приложения.
Деинсталиране с използване на менюто за настройки
Докоснете
Настройки Общи Приложения и известия
Информация за приложение, изберете приложение, след което докоснете
Деинсталиране.
• Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.
Полезни приложения
72
Деинсталиране на приложения от магазина за приложение
За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който
сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.
Инсталиране и деинсталиране на приложения по
време на настройката
Когато включите устройството за първи път, можете да изтеглите
препоръчваните приложения.
Можете да прескочите към следващата стъпка, без да ги инсталирате.
Кошче с приложения
Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете
също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките
на 24 часа от настоящия момент.
Управление Кошче с приложения.
1 Натиснете
Можете също така да натиснете и да задържите пръста си върху празна
зона на началния екран, след това да натиснете Кошче с приложения.
2 Активирайте желаната функция:
• Възстановяване: Преинсталирайте избраното приложение.
•
: Премахнете деинсталираните приложения окончателно от
устройството.
• Деинсталираните приложения автоматично се премахват от
устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да
инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги
изтеглите отново от магазина за приложения.
• Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран.
Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome
или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се
премахват от устройството.
Полезни приложения
73
Преки пътища до приложения
В началния екран докоснете и задръжте икона на приложение, като например
Повикване, Съобщение, Камера, Галерия и Настройки, за да се покаже меню
за бърз достъп. Използвайте по-лесно приложенията чрез преките пътища
до тях.
• Докоснете , за да конфигурирате настройките за желания изпълним
модул на приложението.
• Докоснете , за да прегледате информацията за желаното приложение.
• Тази функция е достъпна само в някои приложения.
Полезни приложения
74
Телефон
Гласово повикване
Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи,
например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на
повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.
Повикване чрез клавиатурата
1
2
Докоснете
Набиране.
Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
• Въведете телефонен номер и докоснете .
• Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
• Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на
контакта в списъка с контакти, след което докоснете .
• За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване,
докоснете и задръжте 0.
• За подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за
бързо набиране, вижте Добавяне на контакти.
Осъществяване на повикване от списъка с контакти
1
2
Докоснете
Контакти.
Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете
Полезни приложения
.
75
Отговаряне на повикване
За да отговорите на повикване, изтеглете върху екрана за входящи
повиквания.
• Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате
повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването,
намиращ се на слушалките.
• За да прекратите повикване, без да изключвате екрана, докоснете
Настройки Мрежа Повикване Отговаряйте и прекратявайте
повиквания и след това активирайте Прекратявайте разговори с бутона
за включване/изключване.
Отхвърляне на повикване
За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете върху екрана за входящи
повиквания.
• За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за
отхвърляне през екрана.
• За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете
Настройки Мрежа Повикване Блокиране на повиквания и
Отказване със съобщение Отказ със съобщение.
• При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата
на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за
включване/заключване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията,
или да задържите повикването.
Проверка на входящо повикване, докато използвате
дадено приложение
При входящо повикване по време на използване на приложение, в горната
част на екрана може да се покаже изскачащо известие. Можете да приемете
повикването, да го отхвърлите или да изпратите съобщение от изскачащия
екран.
• Докоснете
Настройки Мрежа Повикване Допълнителни
настройки Изскачащ прозорец за входящо повикване, след което
изберете по какъв начин желаете да се показва входящото повикване,
докато използвате приложение.
Полезни приложения
76
Преглед на пропуснати повиквания
Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на
екрана се показва .
За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на
състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете
Регистър
повиквания.
Функции, достъпни по време на повикване
По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване
на екранните бутони:
• Контакти: Вижте списъка с контакти по време на разговор.
• Задръж: Задържане на повикване.
• Бутони: Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
• Говорител: Включете функцията за високоговорител.
• Заглушаване: Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата
страна в разговора.
• Bluetooth: Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е
сдвоено и свързано.
•
: Прекратете разговора.
•
: Достъп до допълнителни опции за повиквания.
• Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост
от региона или доставчика на услуги.
Полезни приложения
77
Осъществяване на тристранно повикване
Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.
1 По време на разговор докоснете Добавяне на разговор.
2 Въведете телефонен номер и докоснете .
• На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият
разговор е поставен в режим на задържане.
3 За да започнете конферентен разговор, натиснете Сливане на разговори.
• Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с
доставчика на услуги за повече информация.
Преглед на записите на повикванията
За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете
Регистър повиквания. След това можете да използвате следните функции:
• За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се
обадите на избрания контакт, докоснете .
• За да изтриете записи за повиквания, натиснете
Изтрий.
• Показаната продължителност на разговора може да се различава от
начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за
повече информация.
• Изтритата хронология на повикванията не може да бъде възстановена.
• Съберете два пръста или ги раздалечете, за да коригирате размера на
шрифта на регистри на повиквания или контакти.
Конфигуриране на опции за повиквания
Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.
Набиране или Регистър повиквания.
1 Докоснете
2 Докоснете Настройки разговор и след това конфигурирайте опциите
според предпочитанията си.
Полезни приложения
78
Съобщения
Изпращане на съобщение
Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на
приложението за съобщения.
• При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват
допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече
информация.
1
2
3
4
Докоснете
.
Натиснете или .
Посочете получател и съставете съобщение.
• За да използвате мултимедийни опции, докоснете .
• За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
Докоснете , за да изпратите съобщението.
Прочитане на съобщение
Можете да преглеждате обменените съобщение по контакти.
.
1 Докоснете
2 Изберете контакт от списъка със съобщения.
Конфигуриране на настройките за съобщения
Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията
си.
.
1 Докоснете
2 Докоснете Настройки от списъка със съобщения.
Полезни приложения
79
Камера
Стартиране на камерата
Можете да направите снимка или видео, за да запазите всички запомнящи се
моменти.
Докоснете
.
• Преди да направите снимка или видео, избършете обектива на
камерата с мека кърпа.
• Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго
чуждо вещество.
• Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се
различават от тези на действителното устройство.
• Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от
Галерия. За подробности вижте Общ преглед на Галерия.
Промяна на режима на камерата
Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата, за да
направите снимка или видеоклип лесно и удобно.
Докоснете
РЕЖИМ, след което изберете желания режим.
• Натиснете и задръжте иконата за режим и я плъзнете до желаното място,
за да промените последователността на режимите.
Полезни приложения
80
Автоматичен режим
Можете да направите снимки или видеоклип, като избирате между различни
режими и опции на камерата.
и след това РЕЖИМ Автоматичен ( A ).
1 Натиснете
2 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете
.
Промяна на ъгъла
на камерата.
Включване или
изключване на
светкавицата.
Превключване между
предната и задната
камера.
Стартиране на
галерията.
Прилагане на ефект
на филмов филтър.
Заснемане на
снимки.
Избор на режим на
камерата.
Запис на видео.
Промяна на опциите
на камерата.
Заснемане на снимка
1
2
Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да
фокусирате камерата върху него.
Докоснете , за да заснемете снимка.
• Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата,
като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука
(-). Докоснете
Настройки Общи Преки пътища, след което
докоснете Отвори Камера
, за да я активирате.
Полезни приложения
81
Запис на видео
1
2
3
Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да
фокусирате камерата върху него.
Докоснете .
• За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
• За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да
възобновите записа на видео, докоснете .
• Докато записвате видео, можете да раздалечите или да съберете два
пръста, за да увеличите или намалите мащаба.
• Докато записвате видео, можете да докоснете желаната зона, за да
коригирате яркостта.
Докоснете , за да прекратите записа на видео.
• За да проверите съотношението на екрана, преди да запишете видео,
натиснете и задръжте .
Персонализиране на опциите на камерата
Можете да персонализирате различни опции за камерата според
предпочитанията си.
Натиснете на екрана.
• достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера
(предна или задна) и избрания режим на камерата.
•
•
: Направете снимка във FullVision.
: Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за
правене на снимки.
•
: Изберете стойности за разделителната способност и размера за
правене на видеоклипове.
•
: Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки или
записване на видеоклипове след определен период от време.
Полезни приложения
82
Визуално търсене
Използвайте камерата, за да търсите информация
относно дадена тема.
HDR
Направете снимки в ярки цветове и получете
компенсирани ефекти, дори когато са направени
срещу светлината. Тези функции се предоставят
от технологията на висок динамичен обхват (HDR),
използвана в камерата.
Снимане с "Чийз"
Заснемайте снимки с гласови команди.
Таг на
местоположения
Запаметява снимката с GPS данни за
местоположението.
Матрица
Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за
да можете да правите снимки или видеоклипове с
помощта на хоризонтални и вертикални референтни
линии.
Съхранение
Изберете дали искате да съхранявате снимките и
видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD
карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ
Осигурява помощ за всяко меню на камерата.
Допълнителни опции на предната камера
Селфи снимка
Направете си селфи, като изберете тази опция между
Заснемане с жест и Автоматична снимка.
Запази като
обърнато
Запазва като обърнати изображения, след като
направите селфита.
Различни режими на камерата
Храна
Можете да направите снимка или да запишете видеоклип, като регулирате
плъзгача за цвета и баланса на бялото.
, след което натиснете РЕЖИМ
.
1 Натиснете
2 За да заснемете снимка, докоснете .
• Изтеглете цветния плъзгач по екрана, за да регулирате баланса на
бялото и да изберете най-добрия цвят.
Полезни приложения
83
• Ако плъзгачът не се показва, натиснете
на бялото.
, за да регулирате баланса
YouTube Live
Можете да записвате видеоклип и директно да го качвате в YouTube.
, след това натиснатеРЕЖИМ
.
1 Натиснете
2 Докоснете и запишете видео.
За да използвате тази функция, трябва да потвърдите телефонния си номер.
• YouTube Live е достъпна само когато устройството ви е свързано към
интернет. Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
Осветен преход
Можете да създадете GIF, като правите снимки при редовни интервали.
За подробности вижте Осветен преход.
Портрет
Можете да направите ярък портрет, като приложите ефект на замъгляване на
обектива на камерата.
За подробности вижте Портрет.
Полезни приложения
84
AI CAM
Можете ефективно да правите снимки или да записвате видеоклипове, тъй
като камерата разпознава обекта при заснемане на снимка или записване на
видеоклип.
За подробности вижте AI CAM.
Моментна снимка
Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.
В автоматичен режим докоснете и задръжте .
• Последователните снимки се правят бързо, докато е натиснат.
Други полезни функции на приложението Камера
Заключване на автоматичната експозиция/автоматичния
фокус
Можете да фиксирате текущото ниво на експозицията и позицията на фокуса,
като натиснете и задържите екрана в автоматичен режим. За да изключите
функцията, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на екрана.
• Тази функция е достъпна само в конкретни режими.
Полезни приложения
85
Превключване между камерите
Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от
средата.
В екрана на камерата натиснете или изтеглете екрана в която и да е
посока, за да превключите между предната и задната камера.
• Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности
вижте Селфи снимка.
Увеличаване или намаляване
Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата,
докато правите снимка или видеоклип.
• На екрана на камерата съберете или раздалечете два пръста, за да
увеличите или намалите мащаба, след това използвайте показания
плъзгач +/-.
• Можете също така да плъзнете бутона нагоре или надолу. Тази функция
е достъпна само в конкретни режими.
• Функцията за промяна на мащаба не е достъпна, когато използвате
предната камера в режим за селфита.
Полезни приложения
86
Селфи снимка
Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да
снимате селфита.
Заснемане с жест
Можете да снимате селфита, като използвате жестове.
Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.
Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да го отворите към
предната камера.
• След три секунди снимката се заснема.
• За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера,
след което натиснете
Селфи снимка Заснемане с жест.
• Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия,
така че камерата да може да ги разпознае.
• Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от
функциите на камерата.
Полезни приложения
87
Автоматична снимка
Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите
селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато
се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи
селфи автоматично.
• Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща
рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът й става
жълт и след това камерата прави снимка.
• Натиснете
Селфи снимка Автоматична снимка, за да използвате
тази функция.
Кадър с интервал
Можете да правите селфита през интервал.
Докато използвате предната камера, можете да покажете дланта си пред нея,
след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.
• Правят се четири снимки през равни интервали след забавяне от три
секунди, регулирано от таймер.
Полезни приложения
88
Запази като обърнато
Преди да направите снимка с предната камера, натиснете
обърнато. Изображението се обръща хоризонтално.
Запази като
• Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите
на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте
Персонализиране на опциите на камерата.
бързо споделяне
Можете да споделите снимка или видеоклип към желаното приложение,
непосредствено след като ги направите.
, след това направете снимка или запишете видео.
1 Докоснете
2 Натиснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за да ги
споделите чрез това приложение.
Можете също да плъзнете с пръст иконата към противоположната посока,
за да видите какви други приложения можете да използвате за споделяне
на снимки и видеоклипове.
икона за бързо
споделяне
Полезни приложения
89
• Приложението, показвано от иконата за бързо споделяне, може да се
различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията,
инсталирани на устройството.
• Тази функция е достъпна само в конкретни режими.
Галерия
Общ преглед на Галерия
Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в
устройството ви.
.
1 Докоснете
• Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.
2 Докоснете папка и изберете файл.
• Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
• Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за
да видите предишната или следващата снимка.
• Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно,
за да пренавиете видеоклипа назад или напред.
• Когато правите снимка чрез функцията AI CAM се създава папка
за етикети в раздел Албум на приложението Галерия. Снимките
автоматично се класифицират по етикети в папка Етикет.
• Можете да преглеждате снимките или видеоклиповете по година,
месец или ден в раздел Снимки.
• За преглед на снимките по местоположение, на което е направена
снимката, докоснете
Таг на местоположения, след което
докоснете
. Снимките автоматично се групират по местоположение
в раздел Спомени на приложението Галерия.
• Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от
инсталирания софтуер.
• Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
• Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят
грешка.
• Трябва да активирате функцията GPS, за да създадете албуми Спомени.
Полезни приложения
90
Преглеждане на снимки
Стартиране на
QLens.
Назад към
предходния екран.
Добавяне или
премахване в/от
любими.
Достъп до
допълнителни
опции.
Стартиране на
камерата.
Писане на бележка
върху снимка.
Редактиране на
изображения.
Изтриване на
изображения.
Споделяне на
изображения.
• За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се
скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.
Писане на бележка върху снимката
1
2
Докато гледате снимка, докоснете .
Напишете бележка върху снимката и натиснете ЗАПИШИ.
• Бележката се прилага към снимката.
• При някои снимки може да не се поддържа функцията за бележка върху
снимката.
Полезни приложения
91
Редактиране на снимки
1
2
Докато гледате снимка, докоснете .
Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате
снимката.
Възпроизвеждане на видео
Отваряне с QSlide.
Поставяне в пауза или
възпроизвеждане на
видео.
Превъртане назад на
видео.
Избор на
съотношението на
екрана.
DTS:X 3D Surround
Създаване на GIF
файл.
Достъп до
допълнителни опции.
Бързо превъртане
напред на видео.
Заключване или
отключване на екрана.
Редактиране на видео.
• За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната
страна на екрана на видеото.
• За да регулирате яркостта на екрана, изтеглете лявата му страна нагоре
или надолу.
Полезни приложения
92
Редактиране на видео
1
2
Докато гледате видео, докоснете .
Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да
редактирате видеото.
Регулиране на
разделителната
способност.
Връщане на
редактирането.
3
Автоматично
създаване на 15-, 30или 60-секунден
видеоклип.
Създаване на филм с
използване на
различни ефекти.
Стартиране на
видеоредактор
KineMaster.
Избор на секция за
промяна на скоростта
на възпроизвеждане.
Настройване на
продължителността на
видеото.
Докоснете ЗАПИШИ, за да запазите промените.
Създаване на филм
Можете да създадете нов филм като съберете заедно изображения и
видеоклипове.
За подробности вижте Създаване на филм.
Създаване на GIF
Можете лесно да направите файл във формат GIF, като използвате записания
видеоклип.
За подробности вижте Създаване на GIF.
Полезни приложения
93
Изтриване на файлове
Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:
• Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете
Изтрий.
• Докоснете от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
• Изтритите файлове се преместват автоматично в Кошче и могат да бъдат
възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
• Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете
не могат да бъдат възстановени.
Споделяне на файлове
Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:
• Докато гледате снимка, натиснете , за да споделите файла, като
използвате желания от вас метод.
• Докато гледате снимка, натиснете
Споделяне, за да споделите файла,
като използвате желания от вас метод.
• Докоснете от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги
споделите, като използвате желания от вас метод.
Контакти
Преглед на контактите
Можете за запазвате и управлявате контакти.
Докоснете
Основни Контакти.
Добавяне на контакти
Добавяне на нови контакти
1
2
В екрана на списъка с контакти докоснете .
Въведете данни за контакт и докоснете ЗАПИШИ.
Полезни приложения
94
Импортиране на контакти
Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.
1 В екрана на списъка с контакти докоснете Управление на контакти
Импортиране.
2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете
да импортирате, след което докоснете OK.
3 Изберете контактите и докоснете ИМПОРТИРАНЕ.
Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране
1
2
3
В екрана на списъка с контакти докоснете
Бързо набиране.
Докоснете Добави контакт от номер за бързо набиране.
Изберете контакт.
• Когато добавяте нов контакт, натиснете
бързо набиране.
, за да добавите номер за
Търсене на контакти
Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:
• Натиснете в горната част на списъка с контакти и след това въведете
информация за контакт или телефонен номер.
• Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
• От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на
контакт.
• Натиснете в горната част на списъка с контакти и след това въведете
информация за контакт или телефонен номер, за да се покажат
всички подробности, по които се прави търсене, от регистрите на
повикванията, контактите и групите.
Полезни приложения
95
Списък с контакти
Редактиране на контакти
1
2
3
В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
В екрана с данни за контакта докоснете и редактирайте данните.
Докоснете ЗАПИШИ, за да запазите промените.
Изтриване на контакти
Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:
• В екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който искате
да изтриете, след което натиснете Изтрий контакт.
• Натиснете
Изтрий в екрана на списъка с контакти.
• Изтритите снимки може да не бъдат възстановени.
Добавяне на любими
Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.
1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
2 В екрана с данни за контакта докоснете .
Създаване на групи
1
2
3
4
В списъка с групите контакти натиснете .
Въведете име на нова група.
Докоснете Добавяне на членове, изберете контакти, след което
докоснете ДОБАВЯНЕ.
Докоснете ЗАПИШИ, за да запазите новата група.
Полезни приложения
96
QuickMemo+
Общ преглед на QuickMemo+
Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на
тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление
на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените
бележници.
Създаване на бележка
QuickMemo+.
1 Натиснете
2 Докоснете , за да създадете бележка.
•
•
•
•
•
•
•
3
: Запаметете бележка.
: Отмяна на предходното редактиране.
: Връщане на изтритите наскоро редактирания.
: Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
: Пишете бележки на ръка.
: Изтрийте написаните на ръка бележки.
: Увеличете или намалете мащаба, завъртете или изтрийте частите
на написана на ръка бележка.
•
: Достъп до допълнителни опции.
Докоснете
, за да запазите бележката.
Писане на бележки върху снимка
QuickMemo+.
1 Докоснете
2 Докоснете , за да заснемете снимка, след което докоснете OK.
3
4
• Снимката се прикачва автоматично към бележника.
Натиснете или , за да пишете бележки върху снимката.
• Пишете бележки на ръка върху снимката.
• Въведете текст под снимката.
Докоснете
, за да запазите бележката.
Полезни приложения
97
Писане на бележки върху екранна снимка
1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата
2
3
за състоянието надолу и след това натиснете .
• Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната
част на екрана се показват инструментите за бележка.
Изрежете изображението (ако е необходимо) и поставете бележки, ако
желаете.
• Пишете бележки на ръка върху снимката.
Докоснете
и запазете бележките на желаното от вас място.
• Запазените бележки могат да се преглеждат в QuickMemo+ или
Галерия.
• За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете
отметка в полето Използвай по подразбиране за това приложение и
изберете приложение.
• Можете да заснемете целия екран, като използвате функцията за
заснемане на превъртащ се екран.
• Докато използвате приложение, като Съобщение и Chrome, плъзнете
панела за известия надолу и след това натиснете Capture+
Разширено, за да заснемете целия екран, който виждате в момента,
като един файл.
• Тази функция е достъпна само в някои приложения, които поддържат
функцията за заснемане на превъртащ се екран.
• Съберете два пръста или ги раздалечете, за да промените
оформлението на бележката.
Полезни приложения
98
Часовник
Аларма
Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.
Часовник Аларма.
1 Докоснете
2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете ЗАПИШИ.
• Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
• За да изтриете аларма, докоснете в горната част на екрана. Друга
възможност е да докоснете и задържите алармата.
Световен часовник
Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.
Часовник Световен часовник.
1 Докоснете
2 Докоснете и добавете град.
Таймер
Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен
период от време.
Часовник Таймер.
1 Натиснете
2 Настройте часа и докоснете Старт.
• За да спрете таймера, докоснете Пауза. За да възобновите таймера,
докоснете Подновяване.
3 Докоснете Стоп, за да спрете алармата на таймера.
Полезни приложения
99
Хронометър
Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.
Часовник Хронометър.
1 Докоснете
2 Докоснете Старт, за да стартирате хронометъра.
• За да запишете времеви период, докоснете Обиколка.
3 Докоснете Пауза, за да спрете хронометъра.
• За да възобновите действието на хронометъра, докоснете
Подновяване.
• За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра,
натиснете Нулиране.
Календар
Преглед на календар
Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.
Добавяне на събития
Основни Календар.
1 Докоснете
2 Изберете дата, след което докоснете .
3 Въведете данни за събитието и докоснете ЗАПАЗВАНЕ.
Синхронизиране на събития
Докоснете
Календари за синхронизиране и изберете календар за
синхронизиране.
• Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в
Google, те автоматично се синхронизират и с Google Calendar. След това
можете да синхронизирате други устройства с Google Calendar, така че
тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да
управлявате вашите събития на тези устройства.
Полезни приложения
100
Задачи
Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно
графици.
Основни Задачи.
1 Докоснете
2 Докоснете , за да добавите задача.
3 Въведете данни за задачата и докоснете ЗАПИШИ.
Музика
Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.
Основни Музика.
1 Докоснете
Изберете
категория.
2
3 Изберете музикален файл.
Възпроизвеждайте музика,
докато светкавицата на
камерата мига в ритъм с
музиката.
Назад към предходния екран.
Задаване на звукови ефекти.
Достъп до допълнителни опции.
Превключване към списък за
възпроизвеждане.
Докоснете за възпроизвеждане
от началото на текущия
файл/докоснете двукратно за
възпроизвеждане на
предходния файл/докоснете и
задръжте за превъртане назад.
Възпроизвеждане в произволен
ред.
Настройване на силата на
звука.
Добавяне или изтриване в/от
любими.
Полезни приложения
Пауза или възпроизвеждане.
Докоснете за възпроизвеждане
на следващия файл/докоснете и
задръжте за бързо превъртане
напред
Избор на режим на повторение.
Променете силата и скоростта.
101
• Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от
инсталирания софтуер.
• Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят
грешка.
• Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на
международните авторски права или от законите за авторското право.
Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да
копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика,
първо проверете закона за авторското право за съответната държава.
Калкулатор
Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.
Основни Калкулатор.
1 Натиснете
2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
• За да започнете отново дадено изчисление, натиснете и задръжте
бутона.
Имейл
Използвайте приложението Имейл, за да изпращате и получавате имейли от
своята уеб поща или други акаунти с помощта на POP3 или IMAP или влизайте
в своя акаунт в Exchange за вашите корпоративни имейли.
Конфигуриране на имейл акаунт
Вашият телефон поддържа няколко типа имейл акаунти и ви позволява да
имате няколко конфигурирани акаунта едновременно.
Преди да конфигурирате имейл акаунт се уверете, че разполагате с
потребителското име (ИД на потребител), паролата, името на сървъра и т.н., за
да бъде настройката успешна.
Основни Имейл.
1 Докоснете
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате своя имейл
акаунт.
• Имейл акаунтът е конфигуриран и ще започнете да получавате имейли.
Полезни приложения
102
Аудиорекордер
Можете да запишете и запаметите гласа си или този на друг човек от важни
събития. Записаните гласови файлове могат да бъдат възпроизвеждани или
споделяни.
Основни Аудиорекордер.
1 Докоснете
• За да добавите събитие, докоснете
Добавете тагове Добави
Събитие. След това добавете събитие към желаната дата.
• За да запазите подробностите за местоположението на записа,
докоснете
Добавете тагове Добави в Местоположение.
2 Докоснете .
• За да поставите записа в пауза, докоснете .
3 Докоснете , за да прекратите записа.
• Файлът се запазва автоматично и се показва екранът на записаните
файлове.
4 Докоснете , за да възпроизведете записания глас.
• Докоснете за преглед на записаните файлове. Можете да
възпроизвеждате записан гласов файл от списъка.
Полезни приложения
103
Център за обновяване
Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на приложението
или софтуера, предоставени от LG.
Докоснете
Управление Център за обновяване.
Файлов Мениджър
Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви
или.
Управление Файлов Мениджър.
1 Докоснете
2 Докоснете и изберете желаното място за съхранение.
Smart Doctor
Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на
устройството и за оптимизирането му.
Докоснете
Управление Smart Doctor.
Полезни приложения
104
LG Mobile Switch
Прехвърлете лесно данни от използвано устройство на новото устройство
чрез LG Mobile Switch.
Управление LG Mobile Switch.
1 Докоснете
Настройки Общи Архивиране LG
Можете също да докоснете
Mobile Switch.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желания метод за
прехвърляне.
• Данните в профила на Google няма да бъдат архивирани. Когато
синхронизирате с профила си в Google, приложенията и контактите
в Google, Google Calendar и паметните бележки в Google, както
и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват
автоматично на приложението Drive.
• Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да
избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.
SmartWorld
Можете да изтегляте разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения
и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството
си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния
екран и шрифтове.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използването на данни в зависимост от ценовия си план.
• Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
1
2
3
Докоснете
Услуги SmartWorld.
Докоснете
LG Акаунт, след това влезте.
Изберете и изтеглете желаното съдържание.
Полезни приложения
105
RemoteCall Service
За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на
диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на
клиенти на LG, както следва:
• За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с
използването й.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използването на данни в зависимост от ценовия си план.
1
2
3
Докоснете
Услуги RemoteCall Service.
Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да
въведете шестцифрен номер за достъп.
• Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира
дистанционното техническо обслужване.
Информационно съобщение от клетка
Можете да преглеждате предавани в реално време текстове за извънредни
ситуации, например тайфуни, наводнения и земетресения.
Докоснете
Услуги Информационно съобщение от клетка.
Полезни приложения
106
Приложения на Google
Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил
в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се появява
автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път.
Ако нямате профил в Google, си създайте такъв от вашето устройство. За
подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ
в приложението.
• Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона
или доставчика на услуги.
Chrome
Един бърз, лесен и сигурен уеббраузър, създаден за модерната мрежа.
Документи
Docs е инструмент за обработка на текст за съвместна работа, който
увеличава продуктивността. Използвайте Docs, за да създавате, редактирате и
да работите заедно в реално време.
Диск
Drive е приложение за съхранение и споделяне на файлове, което улеснява
намирането, споделянето и съвместната работа върху работни проекти от
всяко място и мигновено.
Duo
Извършвайте обикновени, висококачествени видеообаждания с вашите
приятели и семейството си на телефони с Android и iPhone.
Полезни приложения
107
Gmail
Gmail е лесно за използване имейл приложение, което предпазва вашите
съобщения, прави входящата ви кутия по-интелигентна и ви помага да
останете организирани.
Google
Приложението Google ви помага да останете информирани относно нещата,
които ви интересуват. Намирайте бързи отговори, изследвайте своите
интереси и получете канали с истории и актуализации относно теми, които са
важни за вас.
Бележки в Keep
Създавайте, редактирайте и споделяйте текстови и фото бележки с профил в
Google.
Карти
Отивате ли някъде? Направете го с Maps, приложението, на което можете да
разчитате за GPS навигация в реално време, трафик, транзит и данни относно
милиони места, като напр. различни отзиви и пикови времена на посещения.
Снимки
Мястото за всичките ви снимки и видеоклипове, автоматично организирани,
за да можете да споделяте и запазвате това, което е важно за вас.
Play Филми
Използвайте своя профил в Google, за да наемате или закупувате филми.
Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.
Play Mузика
Купувайте музика от Play Store. Възпроизвеждайте музика, запаметена в
устройството ви.
Полезни приложения
108
Таблици
Sheets е инструмент за обработка на електронни таблици за съвместна
работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Таблици, за да
импортирате, организирате и анализирате информация заедно в реално
време.
Презентации
Google Slides е инструмент за създаване на презентации за съвместна
работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Презентации, за да
организирате, представяте резултати и да вземате решения заедно в реално
време.
YouTube
Гледайте любимите си канали, слушайте музиката, която обичате, и качвайте
видеоклипове, за да ги споделяте с хора по целия свят.
Асистент
Вашето устройство разполага с вграден Google Асистент. Търсете отговори
и вършете работа в движение. За да започнете, просто докоснете бутона на
Google Асистент отстрани на телефона или докоснете и задръжте началния
бутон на телефона.
• Google Асистент не се предлага на определени езици и държави.
Полезни приложения
109
04
Настройки
Настройки
Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите
предпочитания.
Докоснете
Настройки.
• Докоснете
и въведете ключова дума в полето за търсене, за да
отворите елемент за настройка.
• Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото
ръководство за употреба се приема, че използвате Изглед във вид на
таблица.
Мрежа
Двойна SIM карта
Можете да конфигурирате настройки за две SIM.
1 На екрана за настройки докоснете Мрежи Двойна SIM карта.
2 Персонализирайте следните функции:
• SIM карта 1: Променете името и иконата на SIM карта 1.
• SIM карта 2: Променете името и иконата на SIM карта 2.
• Цветна тема на SIM карта: Променете цветните теми за SIM картите.
• Икономичен режим: Активирайте или дезактивирайте икономичния
режим. В икономичен режим, ако осъществите повикване на контакт,
към който е присвоена конкретна SIM, тази SIM се използва за
повикване дори ако другата SIM е активна, например тя използва
мобилни данни.
• Мобилни данни: Изберете коя SIM карта искате да използвате за
услугата за мобилни данни. Можете също и да изключите тази функция.
Настройки
111
• Роуминг на данни: Изберете тази опция, за да разрешите устройството
да използва мобилни данни, когато сте в роуминг извън Вашата местна
мрежа.
• Мобилни данни по време на разговори: Осъществете достъп до
мобилни данни с помощта на SIM карта, която не е по подразбиране,
временно по време HD гласови разговори със същата карта.
Wi-Fi
Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.
Свързване към Wi-Fi мрежа
1
2
3
В екрана за настройки докоснете Мрежа Wi-Fi.
Натиснете
за да активирате.
• Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
Изберете мрежа.
• Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
• Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които
е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате
автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете мрежата, след
което докоснете ЗАБРАВИ.
Настройки за Wi-Fi мрежи
В екрана за настройки докоснете Мрежа Wi-Fi.
• Превключете към мобилни данни: Ако е активирана функцията за
мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез
Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната
връзка за данни.
• Тази функция зависи от доставчика на услуги.
•
: Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.
Настройки
112
Wi-Fi Direct
Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат
Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за
достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две
устройства.
Разширен Wi-Fi
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се
покажат автоматично.
2 Изберете устройство.
• Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за
връзка.
• Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.
Настройки
113
Bluetooth
Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо
устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях.
Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth
технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.
Сдвояване с друго устройство
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа Bluetooth.
Натиснете
за да активирате.
• Наличните устройства се показват автоматично.
• За да опресните списъка с устройства, докоснете .
• В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.
3
4
Изберете устройство от списъка.
Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.
• Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп
по-рано.
Изпращане на данни чрез Bluetooth
1
2
3
Изберете файл.
• Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
Докоснете
Bluetooth.
Изберете целево устройство за файла.
• Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.
• Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в
зависимост от файла.
Настройки
114
Мобилни данни
Можете да включвате и изключвате мобилните данни. Освен това можете да
управлявате използването на мобилни данни.
Включване на мобилните данни
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа Мобилни данни.
Натиснете
за да активирате.
Персонализиране на настройките за мобилни данни
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа Мобилни данни.
Персонализирайте следните настройки:
• Мобилни данни: Задайте да се използват връзките за данни в мобилни
мрежи.
• Ограничаване на използването на мобилни данни: Задайте лимит
за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на
лимита.
•
: Персонализирайте настройките за мобилни данни.
Повикване
Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например
опциите за гласови повиквания и международни повиквания.
• Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа Повикване.
Персонализирайте следните настройки.
Настройки
115
Тетъринг
Предоставяне на връзка чрез USB
Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да
споделяте мобилни данни.
1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
2 В екрана за настройки докоснете Мрежа Тетъринг Предоставяне на
връзка чрез USB, след което докоснете
, за да го активирате.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и
го инсталирайте в компютъра.
• Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството
и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB
тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
• Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или
по-нови, или Linux.
Настройки
116
Wi-Fi гореща точка
Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така
че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват
мобилните данни на устройството ви.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Тетъринг Wi-Fi гореща точка
и след това докоснете
, за да го активирате.
2 Докоснете Настройка на Wi-Fi хотспот и въведете Wi-Fi име (SSID) и
паролата.
3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на
мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
4 Въведете паролата на мрежата.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
http://www.android.com/tether#wifi
Таймер за изключване на Wi-Fi хотспот
Когато Wi-Fi хотспот не се използва в продължение на определен период
от време, тя се изключва автоматично. Можете да настроите времето за
автоматично прекратяване на връзката.
Настройки
117
Bluetooth споделяне на интернет връзка
Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като
използва мобилните данни на устройството ви.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Тетъринг Bluetooth
споделяне на интернет връзка, след което докоснете
, за да го
активирате.
2 Включете функцията Bluetooth на двете устройства и ги сдвоете.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Помощ
Можете да видите помощ за използване на тетъринг и безжични точки на
достъп.
В екрана за настройки докоснете Мрежа Тетъринг Помощ.
NFC
Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна
карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа NFC.
2 Натиснете за да активирате.
• Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за
да разрешите споделяне на данни.
• NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на
устройството. Вижте Преглед на частите за подробности относно зоната
на NFC антената.
Настройки
118
Android Beam
Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към
друго устройство. Вие
можете също да споделяте файлове, включително музика, видеоклипове или
контакти и да отваряте уеб страница.
или да стартирате приложение от другото устройство.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Android Beam.
2 Натиснете със задната страна на устройството друго устройство.
• NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на
устройството. Вижте Преглед на частите за подробности относно зоната
на NFC антената.
Панел за споделяне
Можете да споделяте съдържание от Галерия, Музика и Файлов мениджър с
близки устройства. Можете също така да споделяте съдържание с конкретни
хора в приложения, които работят с Google Директно споделяне.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Панел за споделяне.
2 Натиснете , за да деактивирате всяка опция.
Настройки
119
Споделяне на Файл
Можете да изпращате и да получавате файлове между устройството си и
други устройства или таблети на LG.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Споделяне на файл.
2 Персонализирайте следните настройки:
• K50S: Променете името на устройството.
• Запиши в: Задайте целевата папка за запаметяване на файлове,
изпратени от други устройства.
• Споделяне на Файл: Разрешете получаването на файлове, изпратени
от други устройства.
• SmartShare Beam: Споделяйте файлове с други устройства чрез
SmartShare Beam.
• Помощ: Можете да видите помощта за споделени файлове.
Мултимедиен сървър
Можете да споделяте медийно съдържание на устройството си с намиращи се
наблизо устройства, които поддържат DLNA.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Мултимедиен сървър.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Споделяне на съдържание: Споделяйте съдържание от устройството
си с намиращи се наблизо устройства.
• K50S: Задайте име на устройството си.
• Съдържание за споделяне: Изберете типа мултимедийно съдържание
за споделяне с други устройства.
• Разрешени устройства: Вижте списък с устройства, които имат
разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
• Неразрешени устройства: Вижте списък с устройства, които нямат
разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
Настройки
120
LG AirDrive
Можете да използвате LG профила си от компютър, за да управлявате
файлове, запаметени в устройството. Не е необходима USB връзка.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа LG AirDrive.
2 Използвайте един LG профил, за да влезете в LG Bridge на компютъра и LG
AirDrive на устройството.
• Софтуерът LG Bridge може да бъде изтеглен от www.lg.com.
3 Управлявайте файлове на устройството от компютъра.
Отпечатване
Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да
отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Отпечатване.
• Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на
принтера от магазина за приложения.
2
3
4
Натиснете
за да активирате.
Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
• За да добавите принтер, докоснете
Добавяне на принтер.
• За да потърсите име на принтер, докоснете
Търсене.
• Докоснете
Настройки от екрана на списъка с принтери.
Изберете файл и докоснете
Печат.
• Документът се разпечатва.
• Ако нямате профил в Google, докоснете ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ, за да
създадете такъв.
Настройки
121
Самолетен режим
Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този
режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например
игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Самолетен режим.
2 Докоснете ВКЛ. в екрана за потвърждение.
Мобилни мрежи
Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Мобилни мрежи.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа.
• Имена на точки за достъп: Вижте или променете точката на достъп за
използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на
достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на
достъп.
• Мрежови оператори: Потърсете мрежови оператори и се свържете
автоматично към мрежа.
Настройки
122
VPN
Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например
интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.
Добавяне на VPN
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа VPN.
Докоснете .
• Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на
екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран
за известяване. Натиснете ПРОМ. от екрана за уведомления, за да
активирате заключването на екрана. За подробности вижте Задаване на
заключване на екрана.
3
Въведете данни за VPN и докоснете ЗАПИШИ.
Конфигуриране на настройките за VPN
1
2
Докоснете VPN от списъка VPNS.
Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете
СВЪРЗВАНЕ.
• За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето
Запазване на информация за акаунт.
Частен DNS
Можете да конфигурирате опциите за Частен DNS (Domain Name System).
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Частен DNS.
2 Изберете желаната опция и докоснете ЗАПАЗВАНЕ.
Настройки
123
Звук
Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.
В екрана за настройки докоснете Звук и персонализирайте следните
настройки:
• Звуков профил: Промяна на звуковия режим до Звук, Само вибрация или
Без звук.
• Сила на звук: Регулирайте силата на звука за различни елементи.
• SIM1 тон на звънене/SIM2 тон на звънене: Изберете мелодия на звънене
за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
• ID на мелодия: Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от
конкретен контакт.
• Тон на звънене с вибрация: Настройте устройството да вибрира и да
възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
• Светкавица за входящо повикване: Задайте светкавицата да мига спрямо
мелодията на LG.
• SIM1 Звук за уведомление/SIM2 Звук за уведомление: Изберете мелодия
на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като
мелодия за звънене.
• Моля, не безпокойте: Задайте часа, диапазона и типа приложения, за
които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с
известия само в определени дни от седмицата.
• Качество на звука и ефекти: Използвайте функцията, за да зададете
качеството на звук и ефекти при възпроизвеждане на песен или видео.
-- Сила на звук: Регулирайте силата на звука за различни елементи.
-- Нормализиране на звука: Използвайте функцията, за да нормализирате
силата на звука на различни източници на звук.
-- Еквилайзер: Използвайте функцията, за да регулирате настройките на
еквалайзера.
-- DTS:X 3D Surround: Използвайте функцията за възпроизвеждане на
музика или видеоклипове в триизмерен, поглъщащ и ярък звук, когато
има свързани слушалки, високоговорител или външни аудиоустройства.
За подробности вижте DTS:X 3D Surround.
Настройки
124
• SIM1 тип вибрация/SIM2 тип вибрация: Можете да изберете типа на
вибрацията при получаване на повиквания.
• Звук при натискане на клавиши за набиране: Изберете звуковия ефект на
клавиатурата.
• Звук на LG клавиатура: Изберете звуковия ефект на LG клавиатурата.
• Звук при докосване: Изберете звуков ефект при докосване на елемент.
• Звук при заключване на екрана: Изберете звуков ефект при заключване
или отключване на екрана.
Дисплей
Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.
В екрана за настройки докоснете Дисплей и персонализирайте следните
настройки:
• Начален екран: Персонализирайте настройките за началния екран. За
подробности вижте Настройки на начален екран.
• Тапет и Тема: Изберете тапета на екрана, темата, теми и икони за вашето
устройство.
• Шрифт: Променете размера на шрифта, използването на получер или вида.
• Нов Second Screen: Изберете как да изглеждат лентата на състоянието и
ъглите на приложенията.
• Сензорни бутони на Началния екран: Пренаредете сензорните бутони на
началния екран или променете фоновите им цветове.
• Мащабиране на приложения: Регулирайте размера на приложенията на
екрана.
• Размер на показване: Настройте елементите на екрана до размер, който
виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
• Комфортен изглед: Настройте устройството да намали размазаната
светлина на екрана, за да се .намали натоварването на очите.
• Яркост: Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на
устройството. За да регулирате автоматично яркостта на екрана според
интензитета на околната светлина, натиснете превключвателя Авто.
• Авто: Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана автоматично
да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
• Авто-завъртане на екрана: Екранът се завърта автоматично според
ориентацията на устройството.
Настройки
125
• Таймаут на екрана: Екранът се изключва автоматично, след като
устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
• Скринсейвър: Когато устройството е свързано към държача или
към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на
скрийнсейвъра, който да се показва.
• Мини изглед: Намалете размера на екрана за удобно използване на
устройството с една ръка. Плъзнете наляво или надясно сензорния бутон
на началния екран, разположен в долната част на екрана.
Общи
Заключване на екрана и сигурност
Можете да персонализирате настройките за заключване на екрана и защита.
• Google Play Protect: Сканирайте своето устройство ежедневно за
потенциални вредни приложения.
• Намиране на устройството ми: Отдалечено проследяване на
местоположението на устройството. Също така можете да предпазите
данните си надеждно, ако сте загубили устройството си.
• Актуализация за сигурност: Проверете за актуализация на софтуера и
конфигурирайте настройки за автоматично инсталиране.
• Изберете заключване на екрана: Изберете желания екран метод за
заключване на екрана. За подробности вижте Задаване на заключване на
екрана.
• Персонализиране на заключения екран: Променете информацията,
показвана на заключения екран.
• Настройки за защитено заключване: Променете настройките за
защитено заключване.
• Пръстови отпечатъци: Използвайте пръстовия си отпечатък за
отключване на екрана или на съдържание. За подробности вижте Преглед
на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.
• Заключено съдържание: Позволява ви да задавате тип заключване
(парола или схема) за вашите файлове в QuickMemo+.
• Местоположение: Можете да персонализирате начина, по
който различните приложения да използват информацията за
местоположението.
Настройки
126
• Криптиране и пълномощия: Конфигурирайте настройките за криптиране
и идентификационни данни на SD карта.
-- Криптиране на паметта на SD карта: Криптирайте картата с памет, за
да предотвратите използването й на друго устройство. За подробности
вижте Криптиране на карта с памет.
-- Защитено стартиране: Защитете устройството си със заключване при
стартиране. За подробности вижте Настройки за защитено стартиране.
-- Защита на данните: Прегледайте типа хранилище, където ще бъде
запаметен сертификатът за сигурност.
-- Доверени удостоверения: Разгледайте вашите основни CA сертификати
и инсталираните от потребителя CA сертификати на системата.
-- Потребителски идентификационни данни: Разгледайте и променете
информацията за защитен сертификат, съхранена на вашето устройство.
-- Инсталиране от памет: Инсталирайте защитен сертификат от
хранилище.
-- Изчистване на удостоверявания: Изтрийте инсталираните от
потребителя защитени сертификати и свързаните идентификационни
данни.
• Задаване на заключване на SIM картата: Заключвайте или отключвайте
USIM картата или променяйте паролата (PIN).
• Направете паролите видими: Активирайте тази опция за кратко
показване на всеки знак от паролата, докато я пишете, за да виждате какво
сте въвели.
• Администратори на устройството: Разрешава права за ограничаване на
контрола или използването на устройството за определени приложения.
• Trust agents: Преглеждайте и използвайте „доверени представители“,
инсталирани на устройството.
• Фиксиране на екрана: Фиксирайте екрана на приложението така, че да се
използва само текущо активното приложение.
• Достъп до употреба: Преглеждайте подробности за използването на
приложения на устройството.
Настройки
127
Приложения и известия
Можете да проверите списък с инсталирате приложения и да конфигурирате
настройките за уведомления, разрешения за приложения и други.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Приложения и известия.
2 Персонализирайте следните настройки.
Батерия
Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите
режима за пестене на енергия.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Батерия.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Използване на батерия: Преглеждайте подробности за използването
на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете
конкретен елемент.
• Процент на батерията в лентата за състоянието: Показвайте
оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на
състоянието.
• Адаптивна батерия: Ограничете батерията за приложения, които не
използвате често, като ограничите дейността им на заден план.
• Ограничения за фон: Изберете приложения, за да запазите батерията,
като ги ограничите да се изпълняват на заден план.
• Пестене на енергия: Намалете консумацията на заряд от батерията,
като намалите някои настройки на устройството, като например
яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията.
• Изключения при енергоспестяващ режим: Изберете приложенията,
които да използвате без никакво функционално ограничение, докато
сте в енергоспестяващ режим или в режим на оптимизиране на
батерията.
Настройки
128
Съхранение
Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или
мястото за съхранение на картата с памет.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Съхранение.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Вътрешна памет: Преглеждайте цялото място за съхранение
и свободното място във вътрешната памет на устройството.
Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за
съхранение за всяко приложение.
• SD карта: Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното
място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена
карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .
Акаунти
Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си и да
регистрирате облачен акаунт.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Акаунти.
2 Персонализирайте следните настройки.
Достъпност
Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в
устройството ви.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Достъпност.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Зрение TalkBack: Настройте устройството да известява за състоянието на
екрана или за действия чрез глас.
• Зрение Гласови уведомления: Настройте устройството да прочита
информацията за обаждащия се чрез глас.
• Зрение Шрифт: Променете размера на шрифта, използването на получер
или вида.
• Зрение Размер на показване: Настройте елементите на екрана до размер,
който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
• Зрение Мащабиране с докосване: Увеличете или намалете мащаба, като
докоснете екрана три пъти.
• Зрение Мащабиране на прозореца: Увеличете или намалете мащаба в
даден прозорец и обърнете цветовете.
Настройки
129
• Зрение Голям курсор на мишката: Уголемява показалеца на мишката.
• Зрение Висок контраст на екрана: Превключва фоновия цвят на черен за
висококонтрастен екран.
• Зрение Инверсия на цветовете на екрана: Увеличете цветовия контраст
на дисплея за хора със слабо зрение.
• Зрение Регулиране на цветовете на екрана: Настройте цветовете на
дисплея.
• Зрение Сив нюанс: Превключете екрана към режим на скала на сивото.
• Зрение Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване:
Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заключване.
• Слух Надписи: Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате
видеоклипове за хора с увреден слух.
• Слух Мигащ LED: Задайте, за да включите LED светлината за входящи
обаждания и известия.
• Слух Примигващи известявания: Настройте устройството да ви известява
с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
• Слух Заглушаване на всички звуци: Заглушете всички звуци и намалете
силата на звука на приемника.
• Слух Аудио канал: Изберете тип аудио.
• Слух Звуков баланс: Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте
плъзгача, за да промените баланса.
• Задействане и разпознаване Touch assistant: Включете сензорното табло,
за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
• Задействане и разпознаване Въвеждане с докосване: Въвеждайте
текст, като докосвате и задържате екрана, или променяйте текста само чрез
докосване на екрана.
• Задействане и разпознаване Физическа клавиатура: Персонализирайте
настройките на клавиатурата.
• Задействане и разпознаване Автоматично кликване с мишката:
Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
Настройки
130
• Задействане и разпознаване Докоснете и задръжте за повиквания:
Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и
задържате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
• Задействане и разпознаване Таймаут на екрана: Екранът
се изключва автоматично, след като устройството е оставено в
бездействие за определен период от време.
• Задействане и разпознаване Зони за контрол с докосване:
Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от
екрана да се контролира с докосване.
• Бърз достъп до Функции за достъпност: Осигурете си бърз достъп до
често използвана функция чрез трикратно докосване на .
• Авто-завъртане на екрана: Автоматично променя ориентацията на
екрана според физическото състояние на устройството.
• Amazon Assistant: Amazon Assistant предоставя автоматично сравнение
на продукти, докато пазарувате в избрани приложения на вашето
устройство.
• Πрочитане на глас: Дава ви възможност да натискате елементи, за да
чуете говорна обратна връзка.
• Достъп с превключване: Създайте клавишни комбинации за
управление на устройството.
Google
Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите
Google приложения и настройките на профила.
В екрана за настройки докоснете Общи Google.
Smart Doctor
Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на
устройството и за оптимизирането му.
В екрана за настройки докоснете Общи Smart Doctor.
Настройки
131
Игра
Можете да конфигурирате настройки за инструментите за игра, графиките на
игри и функцията за пестене на батерията.
• Стартер за игри: Натиснете
, за да използвате модула за стартиране
на игри.
• Инструменти на игра: Докоснете
, за да активирате тази функция.
Можете да стартирате тази функция, като натиснете иконата на
инструментите за игра в долната част на екрана, докато играете игри.
• Графики на игра: Регулиране на графиките на игри.
• Когато променяте резолюцията при някои игри, функцията за
показване на екрана може да не работи правилно.
• Време за почивка: Намалете яркостта и характеристиките на екрана,
когато оставяте стартирана игра за повече от 5 минути.
Двойно приложение
Можете да използвате едно и също приложение в два профила.
1 В екрана за настройки, натиснете върху Общи Двойно приложение.
2 След като прочетете декларацията за отказ от отговорност, натиснете
върху Потвърди.
3 В списъка с наличните приложения натиснете „Инсталиране“, за да
инсталирате копие на желаното приложение и следвайте инструкциите
на екрана.
Преки пътища
Можете да персонализирате настройките на бутоните за бърз достъп.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Преки пътища.
2 Персонализирайте следните настройки.
• Преглед на панела за известия: плъзнете надолу/нагоре върху
сензора за пръстов отпечатък за панела за известия.
• Отвори Камера: натиснете два пъти бутона за включване, за да
отворите камерата.
• Отвори Capture+: натиснете два пъти бутона за усилване на звука, за да
отворите Capture+, когато екранът е заключен или изключен.
Настройки
132
• Отвори Камера: натиснете два пъти бутона за намаляване на звука, за
да отворите камерата, когато екранът е заключен или изключен.
• Отвори Google Асистент: Докоснете бутона за Google Асистент
отстрани на телефона.
• Говорете с Google Асистент: Натиснете и задръжте бутона, за да
говорите бързо със своя Асистент.
• Показване на визуална снимка: Натиснете два пъти бутона Google
Асистент, за да видите моментна снимка на деня си в приложението
Google Асистент.
Включване на екрана
Докоснете два пъти екрана, за да включите или изключите екрана.
За подробности вижте KnockON.
Център за обновяване
Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на приложението
или софтуера, предоставени от LG.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Център за обновяване.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Актуализиране на приложение: Проверете дали има налична
актуализация на приложение. Ако е налична, можете да инсталирате
актуализацията.
• Актуализиране на софтуера: Проверете дали има налична
актуализация на софтуер. Ако е налична, можете да инсталирате
актуализацията.
Език и клавиатура
Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на
устройството си.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Език и въвеждане.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Език: Изберете езика за устройството.
• Клавиатура по подразбиране: Вижте използваната в момента
клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на
текст.
Настройки
133
• Клавиатура на екрана: Променете настройките на LG клавиатурата или
функцията за гласово разпознаване на Google Voice.
• Физическа клавиатура: Изберете, за да използвате физическата
клавиатура, или проверете клавишите за бърз достъп на клавиатурата.
• Услуга автоматично попълване: Активирайте тази опция, за да
въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола, адрес
или номер на кредитна карта, с едно докосване. Също така можете да
дезактивира тази опция, използвате Google Autocomplete или добавяте
нов сервизен акаунт.
• Резултат от текст-към-реч: Конфигурирайте настройките за
преобразуване на текст в реч.
• Скорост на курсора: Настройте скоростта на показалеца на мишка или
тракпад.
• Обърнете бутоните на мишката: Обърнете десния бутон на мишката,
за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.
Час и Дата
Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Час и Дата.
2 Персонализирайте следните настройки.
Памет
Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за
определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Памет.
2 Докоснете , за да зададете период от време за извличане на данни.
Архивиране
Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни
в друго устройство или профил.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Архивиране.
2 Персонализирайте следните настройки:
• LG Mobile Switch: Дава ви възможност да прехвърляте данни от старо
LG устройство на ново.
• Архивиране и възстановяване: Архивирайте данните в устройството
или възстановете данни от архив в устройството.
Настройки
134
• Възможно е при нулиране на устройството архивните файлове,
запазени в паметта, да бъдат изтрити. Непременно копирайте и
съхранете важните архивни файлове в компютъра си.
• Google архивиране: Променете настройките за архивиране на Google
Drive. Също така можете да проверите текущо използвания архивен
акаунт или да добавите нов архивен акаунт.
Рестарт и Нулиране
Можете да нулирате устройството, включително мрежата и настройките за
приложения.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Рестарт и Нулиране.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Автоматично рестартиране: Автоматично рестартиране и
оптимизиране на телефона в зададен час. Докоснете
, за да
активирате тази функция. Устройството автоматично се рестартира в
зададен час и се оптимизира. Изберете дата и час за рестартиране.
• Можете да зададете устройството да се рестартира веднъж седмично.
Устройството автоматично се рестартира след час в предварително
зададен час.
• След като устройството се рестартира, известията и табелките се
изтриват. Запазете важните данни преди предварително зададения час.
• Функцията за автоматично рестартиране не се активира при следните
ситуации: Когато екранът е включен, когато устройството се използва,
когато нивото на батерията е 30% или по-малко, когато USIM картата е
заключена или когато заключването на устройството е активирано при
включване на устройството.
• Нулиране на настройките на мрежата: Нулирайте Wi-Fi функцията,
Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
• Възстановяване на предпочитания за приложение: Нулирайте
настройките за приложение. Данните, запазени в приложението, няма
да бъдат изтрити.
• Нулиране до фабричните данни: Нулирайте всички настройки за
устройството и изтрийте данните.
Настройки
135
• Рестартиране и нулиране на устройството изтрива всички данни в него.
Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга
първоначална информация.
Относно телефона
Можете да преглеждате информация за устройството си, като например
името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.
В екрана за настройки докоснете Общи Относно телефона и прегледайте
информацията.
Нормативна уредба и Безопасност
Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на
вашето устройство.
В екрана за настройки докоснете Общи Нормативна уредба и Безопасност.
Настройки
136
05
Допълнение
Езикови настройки на LG
Изберете езика за използване на устройството.
• Натиснете
Настройки Общи Език и клавиатура Език
ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК и изберете език.
-- Натиснете и задръжте , изтеглете го до горната част на списъка с
езици, за да го зададете като език по подразбиране.
LG Bridge
Преглед на LG Bridge
LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от
компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запаметени във
вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на
компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.
• За подробности вижте помощта за LG Bridge.
• Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
• USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG
смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.
Функции на LG Bridge
• Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка
или мобилна връзка за данни.
• Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте
данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
• Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.
Допълнение
138
Инсталиране на LG Bridge на компютър
1 Отидете на www.lg.com от компютъра.
2 Изберете своя район.
3 Щракнете върху Поддръжка Софтуер и фърмуер.
4 Въведете името на Вашето устройство.
5
ИЛИ
Изберете от категорията продукти.
Отидете на Синхронизиране с PC LG Bridge, за да изтеглите
инсталационния файл.
• Отидете на Подробности, за да прегледате минималните изисквания за
инсталиране на LG Bridge.
Актуализиране на софтуера на телефона
Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на
LG през интернет
За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете
http://www.lg.com/common/index.jsp, изберете държавата и езика си.
Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера
на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да
посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако
и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.
Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното
внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете
се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка
стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB
кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви
телефон.
• LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само
за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на понова версия на фърмуера за всички модели телефони.
Допълнение
139
Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на
LG чрез Over-the-Air (OTA)
Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на
телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате
с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде
нова версия на фърмуера за вашия телефон.
За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,
Настройки Общи Център за обновяване Актуализиране на софтуера
Проверете сега за обновяване.
• Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона,
включително информация за профила ви в Google и други профили,
данните и настройките за системата/приложенията ви, всички
изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят
в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG
препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди
да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за
загуба на лични данни.
• Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.
Допълнение
140
Съвети за предпазване от кражби
Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от
други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше
разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или
изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или
заключването на екрана, може да го използва.
Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е
защитено, е:
• Задайте заключване на екрана: Ако устройството ви бъде загубено или
откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде
изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
• Добавете профила си в Google в устройството си: Ако устройството ви
бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да
завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново
информацията за профила ви в Google.
След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си,
или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите
фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или
от някой, на когото имате доверие.
• Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили
към устройството, преди да извършите възстановяване на
фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да
предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате
устройството, след възстановяването на фабричните настройки.
Допълнение
141
Информация за софтуер с отворен код
За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен
код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта
http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати
лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски
права.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу
заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като
например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи
поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.
Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка
на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.
Регулаторна информация
(Регулаторен ИД номер, E-етикетиране и др.)
За подробности относно разпоредбите отидете на Настройки Общи
Нормативна уредба и Безопасност.
Допълнение
142
Търговски марки
• За DTS патенти вижте http://patents.dts.com. Произведено под лиценз от
DTS Licensing Limited. DTS, символът, както и DTS и символът заедно, DTS:X
и логото на DTS:X са регистрирани търговски марки или търговски марки
на DTS, Inc. в САЩ и/или други страни. © DTS, Inc. Всички права запазени.
• Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и
логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните
с тях компании.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android,
Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs,
Google Drive, Google Sheets и други свързани марки и лога са търговски
марки на Google LLC.
• Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия
свят.
• Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на
съответните им притежатели.
Допълнение
143
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото LG Electronics заявява, че този продукт LM-X540EMW е в
съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на
Директива 2014/53/EU.
Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес
http://www.lg.com/global/declaration
Обърнете се към съответното
представителство по въпроси,
свързани с пригодността на продукта
за определен начин на употреба
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Честотната лента от 5150 – 5350 MHz е ограничена за използване само на
закрито.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
Допълнение
144
Повече информация
Части от темперирано стъкло
Частите от темперирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се
износят с течение на времето.
• Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите
на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди.
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
• Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да
предпазите устройството от повреда.
Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от
гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не
е гарантирана.
Съотношение на екрана
Някои изтеглени приложения може да не поддържат специфични пропорции.
В този случай изберете най-оптималното съотношение на екрана за
приложението или се консултирайте с доставчика на приложението за повече
информация.
Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.
Допълнение
145
Ръководство за прехвърляне на данни
• Вижте в следващата таблица кои данни могат да се обменят между
LG устройства или между LG устройството и устройство от друг
производител.
Тип
Подробности за елемента
Лични данни
Данни за
носителя
Контакти, съобщения,
регистри на набрани номера,
календар, гласови записи
O
O
O
Бележки
O
X
O
Аларми
O
X
X
Снимки, видеоклипове, песни,
документи
O
O
O
Настройки на началния екран
(папки и уиджети)
O
X
X
O
X
X
O
O
O
X
Публичен сертификат
O
O
X
Настройки (Wi-Fi, Bluetooth,
повиквания, звук и известие,
достъпност, батерия)
O
X
X
Настройки на
Настройки на заключен екран
екрана
(настройките за заключване
на екрана са изключени)
Изтеглени приложения
Приложения Лични данни от изтегленото
приложение
Други
Устройство с Устройство
LG
с iOS
устройство Android от друг
производител
→
→
→
LG
LG
устройство LG устройство устройство
-
• Някои данни може да не се предават в зависимост от версията на
софтуера, версията на приложението, операционната система,
правилата на производителя или доставчика на услугата.
Допълнение
146
Поддържани честотни ленти
Tx Изходна мощност
GSM 900
33.7 dBm
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
23.7 dBm
WCDMA B8
24.4 dBm
LTE B1
23.7 dBm
LTE B3
23.7 dBm
LTE B7
23.7 dBm
LTE B8
24.4 dBm
LTE B20
24.4 dBm
LTE B38
24.4 dBm
BT 2.4GHz
10.5 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
Допълнение
WLAN 5GHz
16.0 dBm
NFC
-21 dBuA/m
147
Изхвърляне на стария уред
1. С
имволът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от
електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се
изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. С
тарите електрически продукти могат да съдържат опасни
вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда
и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за
многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за
ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които
могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените
ресурси.
3. М
ожете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте
го закупили или можете да се свържете с местния държавен
офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия
РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За найактуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук:
www.lg.com/global/recycling
Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на
срока им на годност
1. А
ко батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или
0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак,
обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. В сички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно
от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и
местните власти съоръжения.
3. П
равилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще
помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за
околната среда, животните и човешкото здраве.
4. З а по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни
батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите
по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Допълнение
148
Често задавани въпроси
Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при
използването на устройството. За някои от тях е необходимо да се обърнете
към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.
Устройството прегрява
Устройството прегрява, докато се използва.
При следните случаи консумацията на батерия се увеличава и устройството
може да прегрее:
• Когато включите устройството за първи път или при архивиране на данни
• При едновременно изпълнение на множество приложения
-- При работа на множество приложения във фонов режим
-- При изтегляне на големи файлове, докато извършвате видеообаждане
или при записване на видео
• Когато използвате функции, които изискват голяма мощност
-- Когато гледате поточно предаване на видеоклипове в интернет или при
записване на продължителен видеоклип
-- При възпроизвеждане на висококачествени игри за продължително
време
-- Когато използвате устройството при максимална яркост на екрана за
продължително време
• Когато използвате голямо количество мобилни данни
-- Когато използвате Wi-Fi хотспот или тетъринг
-- При едновременно синхронизиране на данните за множество профили
Допълнение
149
• Други случаи
-- При роуминг в чужбина
-- Когато използвате устройството в зони със слаби сигнали или без сигнал
-- Когато зареждате устройството със зарядното устройство/USB кабел,
който е повреден или замърсен с чужди частици
• Някои от горепосочените случаи може да не са в сила в зависимост от
функциите и приложенията.
Устройството прегрява при зареждане.
• Възможно е по време на зареждане устройството и зарядното устройство
да се нагорещят. По време на безжично зареждане или бързо зареждане
устройството може да се нагорещи дори повече. Ако температурата на
батерията се повиши над определено ниво, устройството може да спре да
се зарежда.
-- Изключете зарядното устройството от устройството и затворете всички
работещи приложения. Оставете устройството да се охлади, преди да го
заредите или да пуснете отново приложение.
-- Спрете зареждането, ако зарядното устройство/USB кабелът в долната
част на устройството прегреят, и посетете най-близкия център за
обслужване на клиенти на LG.
Как да разрешите проблема с прегряване на устройството
• Затворете всички работещи приложения и оставете устройството да се
охлади.
• Винаги актуализирайте софтуера до най-новата версия.
• Изключете функциите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, когато не ги използвате.
• Затворете приложенията, които не използвате.
Допълнение
150
• Ако използвате устройството при максимална яркост на екрана, я
намалете.
• Ако устройството прегрява продължително време, спрете да го използвате
за известно време. Ако устройството продължи да прегрява, посетете
центъра за обслужване на клиенти на LG.
Ограничения на използването, когато устройството прегрява
Ако устройството прегрява, докато го използвате или зареждате, някои
функции, приложения или дори устройството може да изключат.
Това е нормална операция за устройствата, които поддържат тази функция.
• Ако температурата на устройството се повиши над определено ниво, се
извежда предупредително съобщение.
-- Ако възпроизвеждате висококачествени игри, записвате видеоклипове
или качвате големи файлове, устройството може да прегрява
продължително време. В този случай може да се появи предупредително
съобщение, което уведомява за автоматично изключване.
Изключете устройството или затворете всички работещи приложения и
оставете устройството да се охлади.
• Яркостта на екрана и скоростта на работа може да са ограничени до
охлаждане на устройството. Всички работещи приложения или функции
може да се забавят или да спрат. Устройството може да спре да се зарежда.
Грешка в SIM картата
Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка или мрежата се губи
Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.
Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете
мрежата.
Допълнение
151
Повикванията не са достъпни
Новата мрежа не е оторизирана.
Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.
Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който
набирате.
Устройството не може да се включи
Когато батерията е напълно изтощена, вашето устройство няма да се включи.
Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.
Грешка при зареждане
Уверете се, че устройството се зарежда при нормална температура.
Проверете зарядното устройство и свързването му към устройството.
Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG.
Батерията се изтощава по-бързо отколкото при
закупуването й
Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока
температура, животът на батерията може да бъде понижен.
Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени
функции или приложения като GPS, игри или интернет.
Батерията е консуматив и срокът й на експлоатация ще намалява с течение на
времето.
При стартиране на камерата се извеждат съобщения за
грешка
Заредете батерията.
Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или
изтриете файлове от устройството.
Рестартирайте устройството.
Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали
тези съвети, свържете се със сервизния център на LG Electronics.
Качеството на снимките е лошо
Качеството на снимките ви може да се различава в зависимост от околната
среда и техниките на снимане, които използвате.
Допълнение
152
Ако правите снимки или видеоклипове, качеството на стандартния ъгъл е
по-добро от широкоъгълния.
Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по
изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.
Ако имате проблеми, нулирайте опциите.
Сензорният екран реагира бавно и погрешно
Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към
сензорния екран, той може да не функционира правилно.
Ако носите ръкавици, ако ръцете ви не са чисти, докато докосвате сензорния
екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да
се повреди.
Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия
или когато е в досег с вода.
Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни
софтуерни грешки.
Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център
на LG Electronics.
Прекъсване или блокиране
Рестартирайте устройството
• Ако устройството ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да
затворите приложения или да го изключите и след това да го включите
отново.
Допълнение
153
Извършете рестартиране
• Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или
устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно
рестартиране, за да се рестартира устройството.
• За да извършите софтуерно рестартиране на вашето устройство,
просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за
включване/изключване, докато устройството се рестартира.
Нулиране на устройството
• Ако проблемът не се реши чрез горепосочените методи, изпълнете
нулиране до фабричните данни.
• В екрана за настройки натиснете Общи Рестарт и Нулиране Нулиране
до фабричните данни.
-- Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните.
Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте
да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в
устройството.
-- Ако сте регистрирали профил в Google на устройството, трябва да
влезете в същия профил в Google след нулирането на устройството.
Bluetooth устройството не е намерено
Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на вашето
устройство.
Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството,
към което искате да се свържете.
Уверете се, че устройството и другото Bluetooth устройство са в рамките на
максималния обхват на Bluetooth (10 m).
Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервизния
център на LG Electronics.
Допълнение
154
Не е установена връзка при свързване на устройството към
компютър
Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.
Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на
компютъра.
Изтегленото приложение причинява много грешки
Има проблеми с приложението.
Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.
Допълнение
155
О овом корисничком упутству
СРПСКИ
Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте
овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га
безбедно и правилно користили.
• Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени
артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни
са другим уређајима.
• Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
• Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка
за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако
имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите
се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је
инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
• При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању
софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја
и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о
лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
• Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја
у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или
оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
• За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене
са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите
и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда
ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у
потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
• Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и
преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са
локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне
трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За
додатне информације обратите се добављачу услуга.
• Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку
земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се
разликује.
1
Обавештења у вези са коришћењем
УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и
трећих лица.
ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или
оштећења уређаја.
НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.
О овом корисничком упутству
2
Садржај
5
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
01
44
Екран осетљив на додир
48
Почетни екран
57
Закључавање екрана
Прилагођене функције
62
Шифровање меморијске
картице
16
Функције камере
63
Прављење снимака екрана
21
Функције галерије
64
Унос текста
25
Квалитет звука и функције
ефеката
68
Размењивање садржаја
25
Google Помоћник
27
Препознавање отиска прста
30
Мултитаскинг функцијa
02
Основне функције
33
Компоненте производа и
додатна опрема
34
Преглед делова
37
Укључивање или искључивање
напајања
38
Постављање SIM картице
41
Убацивање меморијске картице
42
Уклањање меморијске картице
42
Батерија
03
Корисне апликације
71
Инсталирање и деинсталирање
апликација
72
App trash
73
Пречице апликација
74
Телефон
78
Поруке
79
Фотоапарат
89
Галерија
93
Контакти
96
QuickMemo+
98
Часовник
99
Календар
3
100
Задаци
100
Музика
101
Калкулатор
101
Е-пошта
102
Аудио снимач
103
Центар за ажурирање
103
Управљање фајловима
103
Smart Doctor
104
LG Mobile Switch
104
SmartWorld
105
RemoteCall Service
105
Информације о ћелији
106
Google апликације
05
Додатак
137
LG поставке језика
137
LG Bridge
138
Ажурирање софтвера телефона
140
Водич за заштиту од крађе
141
Напомена с информацијама о
софтверу отвореног кода
141
Информације о прописима
(Регулаторни ИД број,
електроничка ознака итд.)
142
Жигови
143
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
04
143
Канцеларија задужена за
усаглашеност овог производа
143
Wi-Fi (WLAN)
144
Више информација
Поставке
148
Најчешћа питања
110
Поставке
110
Мрежа
123
Звук
124
Екран
125
Опште
Садржај
4
Упутства за безбедну и ефикасну
употребу
Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде
опасно или незаконито.
Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати
евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за
грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом
губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање
узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само
овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.
Изложеност радио таласима
Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption
Rate).
Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним
смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране
научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала
безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.
• Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива
SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају
се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој
атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
• Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји
су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радиоталасима.
• Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за
заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног
ткива.
• Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,501 W/kg (10 г) када је телефон
прислоњен уз ухо, а 1,105 W/kg (10 г) када се носи уз тело.
5
• Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи
нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за
ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи
метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука
овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос
датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена.
Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу
поштују до довршетка преноса.
Информације о изложености радио фреквенцијама
Комисије за комуникације САД (FCC)
У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци
FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи
радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају
у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који
је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у
САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним
стандардима.
Изјава у чланку 15.19
Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два
услова:
(1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
(2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које
могу да изазову нежељени рад.
Изјава у чланку 15.21
Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да
пониште овлашћење корисника да рукује опремом.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
6
Рад када се носи на телу
Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је
раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm).
Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC,
минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела
корисника и задњег дела уређаја.
Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на
себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже
раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и
нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са
ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их
избегавати.
Изјава у чланку 15.105
Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални
уређај класе B, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена
су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења
у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и,
ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних
сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима
неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем
телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем
опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:
• Окрените или преместите антену која прима сигнал.
• Удаљите уређај од пријемника.
• Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се
налази пријемник.
• Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
7
Чување и одржавање производа
• Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је
одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву
штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других
произвођача.
• Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без
претходне најаве.
• Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у
овлашћени сервис.
• Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или
штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под
условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
• Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радиоапарати и рачунари.
• Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
• Немојте испуштати телефон.
• Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
• Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој
области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати
на рад осетљивих медицинских уређаја.
• Немојте да рукујете уређајем мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати
струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
• Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може
загрејати и може настати опасност од пожара.
• За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као
што су бензин, разређивачи или алкохол).
• Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
• Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
8
• Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
• Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може
изменити податке на магнетним тракама.
• Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
• Уређај чувајте даље од течности и влаге.
• Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без
потребе додиривати антену.
• Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите
стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана
услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
• Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи
топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји
адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање
опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
• Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите.
Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као
што су рерна, микроталасна пећница или фен.
• Течност у мокром уређају ће променити боју налепнице производа у уређају.
Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.
• Мобилни уређај мора да има одговарајућу циркулацију ваздуха да би се
топлота расипала. Директан контакт са кожом и неодговарајућа циркулација
ваздуха око уређаја могу да доведу до прегревања уређаја. Између уређаја и
тела корисника мора да буде најмање 1,0 цм.
• Спречите продор прашине или других страних материја у прикључак за пуњач/
USB кабл. То може да доведе до прегревања или пожара.
• Постарајте се да производ не дође у контакт са течношћу. Немојте користити
или поново пунити производ ако је мокар. Једном када се производ покваси,
индикатор оштећења узрокованог течношћу ће променити боју. Имајте у виду
да након тога више нећете моћи да користите бесплатну услугу поправке која
се пружа у оквиру гаранције.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
9
Ефикасан рад уређаја
Електрични уређаји
Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.
• Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите
дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја
може да смета раду медицинског уређаја.
• Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других
уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
• Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
• Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
• Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
• Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 ºC и 40 ºC. Излагање
уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до
оштећења, квара или чак експлозије.
Безбедност у вожњи
Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој
возите.
• Немојте држати уређај у руци док возите.
• У потпуности се концентришите на вожњу.
• Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите
на позив.
• Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као
што је музички уређај и безбедносна опрема.
• Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате
инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног
рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
• Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте
били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
10
Спречите оштећење слуха
Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на
високим нивоима јачине звука дуго времена.
До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато
препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође,
препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.
• Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе
који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што
слушате.
• Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.
Стаклени делови
Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај
падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије,
немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај
док овлашћени добављач услуга не замени стакло.
У близини експлозива
Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се
ограничења, правила и прописа.
Средине у којима постоји опасност од експлозија
• Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
• Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
• Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или
експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.
У авиону
Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.
• Искључите уређај пре него што уђете у авион.
• Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на
земљи.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
11
Деца
Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне
делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.
Позиви за помоћ
Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато
никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ.
Проверите код локалног оператера.
Информације о батерији и одржавање
• Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику
од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози
перформансе батерије.
• Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да
максимално продуже време трајања батерије.
• Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
• Металне контакте батерије одржавајте чистим.
• Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни
више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
• Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали
перформансе.
• Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у
срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
• Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може
умањити његове перформансе.
• Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
Старе батерије одложите према упутствима.
• Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би
додатно трошио струју.
• Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања
уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
• Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у
додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
12
Безбедност личних података
• Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу
поверљивих података.
• Увек направите резервну копију важних података када користите уређај.
Компанија LG није одговорна за губитак података.
• Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате
више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
• Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања
апликација.
• Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција
и личним подацима.
• Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак
злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или
измени ваше личне податке.
• Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте
заштитили личне податке.
• Немојте користити апликације из непознатих извора.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
13
Обавештење у вези са заменом батерије
• Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи
повреде.
• Замена батерије од стране неквалификованог стручњака може да
доведе до оштећења уређаја.
• Немојте сами мењати батерију. Тиме може доћи до оштећења батерије,
што може довести до прегревања и повреда. Батерију треба да замени
квалификовани стручњак. Батерију треба рециклирати или одложити
одвојено од кућног отпада.
• У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не
може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована
особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што
се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на
производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да
покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ
сервисног центра.
• Вађење батерије подразумева демонтирање кућишта уређаја,
искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије
користећи посебен алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване
осове да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
14
01
Прилагођене
функције
Функције камере
Широкоугаона камера
Користећи широк угао снимања не предњој камери можете да смимате
фотографије или видео записе са ширим углом него што је ваше видно поље.
Додирните
а затим додирните / за пребацивање између
стандардног и широког угла.
Промените угао
камере.
Задња камера
• Детаље потражите у одељку Покретање камере.
• Пребацивање између објектива камере са стандардним и широким
углом могуће је само на задњој камери.
Прилагођене функције
16
Портрет
Можете да снимите оштар портрет тако што ћете применити ефекат замућења
објектива камере.
а затим додирните Портрет.
1 Додирните
2 Додирните да бисте снимили фотографију.
• Да бисте подесили јачину замућења, повуците клизач улево или удесно.
• Када користите задњу камеру, одржавајте растојање од субјекта од 0.4
~ 1,5 метара стопа.
• Ова функција није доступна ако је окружење исувише тамно.
• Након што примените ову функцију, додирните жељени положај на
екрану за прелиминарни приказ да бисте аутоматски применили
вредност експозиције и фокусирали када користите задњу камеру или
само вредност експозиције када користите предњу камеру.
Прилагођене функције
17
AI CAM
Можете ефикасно да снимате фотографије или снимате видео записе јер
камера препознаје објекат приликом снимања фотографије или видео записа.
, затим додирните AI CAM.
1 Додирните
2 Када се објекат препозна, примењује се најбољи ефекат за призор.
• Да бисте применили друге ефекте, додирните икону призора.
• Кућни љубимац, град, цвет, храна, пејзаж, особа, залазак сунца, ауто,
укупно 8 категорија може бити аутоматски препознато.
Залазак сунца
Цвет
• Резултат препознавања призора може да се разликује у зависности
од осветљења или места субјекта приликом снимања фотографија. На
стварним сликама или видео снимцима се не појављују кључне речи.
• Ова функција је доступна само када су предња и задња камера у
режиму за аутоматско фотографисање.
Прилагођене функције
18
QLens
Можете да купујете, тражите слику или скенирате QR кôд тако што ћете
снимити фотографију помоћу функције QLens.
,а затим додирните QLens.
1 Додирните
2 Изаберите жељену опцију међу понуђеним „Визуелна претрага“ или
„Скенирај QR кôд“.
3 Додирните екран да бисте снимили фотографију објекта који желите да
потражите или фокусирајте QR кôд.
• Резултат ће се појавити после једног тренутка.
• Ова функција је доступна само када је уређај повезан на мрежу. Ако
користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња
података у зависности од ценовног плана.
• Код функција „Визуелна претрага“, можете да изаберете жељено
подручје на слици коју сте снимили а затим га поново потражите.
• Ова функција је доступна само када је задња камера у режиму за
аутоматско фотографисање.
• Ова функција можда није подржана у зависности од области.
Прилагођене функције
19
Flash Jump-Cut
Фотографије снимљене у редовним интервалима чувају се као GIF датотеке.
, а затим додирните РЕЖИМ Flash Jump-Cut .
1 Додирните
2 Додирните да бисте снимили фотографију.
• Фотографије се снимају на сваке 3 секунде и чувају се као GIF датотека.
• Додирните на екрану да бисте изабрали број фотографија које
желите да снимите.
• Током снимања фотографија, додирните да бисте направили GIF
датотеке са претходно снимљеним фотографијама.
• Блиц се аутоматски укључује да би функционисао као тајмер.
• Слике снимљене у овој серији и укупан број слика приказују се у дну
екрана.
• Све снимљене фотографије се чувају само као GIF датотеке.
• Не можете да мењате брзину нити редослед слика у GIF датотеци.
Прилагођене функције
20
Функције галерије
Прављење колажа
Можете да направите колаж од придруженог садржаја.
1 Док прегледате неки албум, кликните на Направи колаж.
2 Изаберите слике које желите да додате у колаж и затим кликните на Даље.
• Изаберите жељени распоред на дну екрана.
3 Кликните НАПРАВИ.
• Највише 9 слика може бити искоришћено за креирање колажа.
Прилагођене функције
21
Креирање филма
Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе.
Фотографије а затим додирните
1 Додирните картицу
Креирај филм.
Можете и да додирнете картицу
Покрени а затим додирнете
Креирај филм.
2 Изаберите слике или видео записе за филм и кликните на Даље.
3 Уредите изабране слике и видео записе и затим кликните на САЧУВАЈ.
Прилагођене функције
22
Брисање датотека
Можете да изаберете слике или видео записе које желите да обришете из
видео записа кликом на у сличици.
Додавање датотека
Можете да изаберете слике или видео записе које желите да додате након
додира на на дну екрана. Такође, можете да изаберете слике или видео
записе које сте већ претходно додали.
• Додирните и држите датотеку, а затим додирните другу датотеку за
избор више датотека.
Преуређивање датотека
Да бисте преуредили слике и видео записе, притисните и држите датотеку
коју желите да померите, а затим је превуците на жељено место.
Додавање ефеката датотеке
Додирните
фонт.
да бисте додали тему или позадинску музику или променили
Ресетовање уређивања филмова
Можете да ресетујете уређивања која сте обављали на филму (нпр. време
репродукције) кликом на .
Преглед датотеке
Проверите свој нови видео запис пре него што га сачувате кликом на .
Након што прође време репродукције, аутоматски се пушта следећа датотека.
• Највише 50 слика и видео записа може бити искоришћено за креирање
видео записа.
• Подразумевано време репродукције за слику је 3 секунде и не може
бити промењено. Видео записи могу бити скраћени за најмање 1
секунду.
• Ова функција можда не подржава неке формате слике или видео
записа.
Прилагођене функције
23
Прављење GIF-а
GIF датотеку можете лако да направите користећи снимљене видео записе
или фотографије.
Прављење GIF датотеке од снимљених видео записа
1
2
На жељеној почетној тачки током гледања видео записа, додирните .
Изаберите дужину GIF-а који желите да креирате.
• GIF се генерише за време изабрано од тренутног времена.
• За видео запис краћи од 5 секунди, GIF слике се аутоматски генеришу
за преостало време.
Прављење GIF датотеке од фотографија
1
2
Док прегледате неки албум, кликните на
Креирај GIF.
Можете и да додирнете на Репродукуј на картици Репродуковање у
апликацији Галерија.
Изаберите жељене фотографије од којих желите да направите GIF
датотеку а затим кликните на ДАЉЕ.
• Можете да додате још слика и да подесите брзину GIF-а, премер екрана
и редослед датотека.
• Можете да користите ову функцију искључиво у креативне сврхе.
Употреба ове функције која укључује повреду права било које друге
особе, попут ауторских права, или клевету и увредљиве изјаве,
може бити предмет грађанске, кривичне или управне одговорности
и/или казни у складу са важећим законима. Не смете копирати,
репродуковати, дистрибуирати или на било који други, незаконити
начин користити материјале заштићене ауторским правом без дозволе
законског власника или носиоца ауторског права. У највећој могућој
мери дозвољеној важећим законима, LG Electronics се одриче свих
директних и имплицираних гаранција као и одговорности повезане са
њима.
• Највише 100 слика може бити искоришћено за креирање GIF датотеке.
Прилагођене функције
24
Квалитет звука и функције ефеката
DTS:X 3D Surround
Песму или видео можете да репродукујете са тродимензионалним,
импресивним и живим звуком. Да бисте користили ту функцију, повежите
слушалице, звучник или друге спољне аудио уређаје на свој уређај.
Додирните
Поставке Звук Квалитет звука и ефекти DTS:X 3D
Surround а затим додирните
да бисте активирали ту функцију.
Подешавање смера звука
Смер звука можете да подешавате по жељи.
Поставке Звук Квалитет звука и ефекти DTS:X 3D
1 Додирните
Surround а затим додирните .
2 Изаберите смер звука.
Google Помоћник
Преглед Google Помоћника
Жељене апликације можете да покрећете или користите помоћу гласа.
• Да бисте користили ову функцију, прво се повежите на мрежу и
пријавите се на Google налог.
• Може се десити да ова функција не функционише исправно или да
прецизност препознавања гласа опадне у подручјима где је Wi‑Fi или
сигнал мобилне мреже слаб.
• Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у
зависности од области покривања.
Прилагођене функције
25
Покретање Google Помоћника
1 Притисните и задржите на почетном екрану да бисте покренули
2
3
4
Google помоћник.
Додирните ПОЧНИМО.
Пратите упутства на екрану и реците „ОК Google“.
• Уређај меморише податке о вашем гласу ради препознавања.
Додирните Сачувај.
Покретање Google помоћника помоћу гласа
1 Док је екран укључен реците „ОК Google“.
2 Када се на екрану појави „Како могу да помогнем“, изговорите команду
или питање.
Покретање Google помоћника са почетног екрана
1 Додирните и задржите на почетном екрану.
2 Када се на екрану појави „Како могу да помогнем“, изговорите команду
или питање.
• Тачност препознавања гласа може да се смањи ако говорите нејасним
гласом или се налазите на бучном месту. Када користите функцију
препознавања гласа, повећајте њену тачност тако што ћете говорити
јасним гласом на тихом месту.
Прилагођене функције
26
Препознавање отиска прста
Преглед функције препознавања отиска прста
Пре коришћења функције препознавања отиска прста, морате да региструјете
отисак прста на уређају.
Функцију препознавања отиска прста можете користити у следећим
случајевима:
• Да бисте откључали екран.
• Да бисте прегледали закључане садржаје у апликацији QuickMemo+.
• Потврдите куповину тако што ћете се пријавити у апликацију или се
идентификовати својим отиском прста.
• Уређај може користити отисак прста за идентификацију корисника.
Врло сличне отиске прстију различитих корисника сензор отиска прста
може препознати као исти отисак прста.
• Ако уређај не може да детектује ваш отисак или сте заборавили
вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички
центар са уређајем и личном картом.
Мере предострожности за функцију препознавања отиска
прста
Прецизност функције препознавања отиска прста се може смањити из више
разлога. Да би препознавање било максимално прецизно, проверите следеће
пре коришћења уређаја.
• Уређај има сензор отиска прста. Пазите да сензор за отисак прста не
оштетите металним предметом као што је новчић или кључ.
• Када на сензору за отисак прста или на прсту има воде, прашине или
других страних материја, могуће је да регистрација или препознавање
отиска прста не функционише. Очистите и осушите прст пре него што
обавите препознавање отиска прста.
• Отисак прста можда неће бити правилно препознат ако је на површини
прста ожиљак или ако површина прста није глатка зато што је била
потопљена у води.
Прилагођене функције
27
• Ако савијете прст или користите само врх прста, отисак прста можда неће
бити препознат. Прекријте прстом целу површину сензора за отисак прста.
• При сваком регистровању скенирајте само један прст. Ако скенирате више
прстију, то може утицати на регистровање и препознавање отиска прста.
• Уређај може генерисати статички електрицитет ако је околни ваздух сув.
Ако је околни ваздух сув, немојте скенирати отисак прста ни додиривати
металне предмете попут новчића или кључева пре скенирања отисака
прстију да бисте отклонили статички електрицитет.
Регистровање отисака прстију
Можете регистровати и сачувати отисак прста на уређају да бисте користили
функцију идентификације путем отиска прста.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Отисци прста.
• Закључани екран мора бити подешен да бисте могли да користите ову
функцију.
• Ако закључавање екрана није активно, конфигуришите закључани
екран следећи упутства на екрану. Детаље потражите у одељку
Подешавање закључавања екрана .
2
Пронађите сензор за отисак прста на задњој страни уређаја и пажљиво
ставите прст на њега да бисте регистровали отисак прста.
• Лагано притисните сензор отиска прста да би сензор могао да препозна
отисак прста.
• Поведите рачуна да врхом прста покријете целу површину сензора
отиска прста.
Прилагођене функције
28
3
4
Придржавајте се упутстава на екрану.
• Поново скенирајте отисак прста полако померајући прст све док
отисак прста не буде регистрован.
Кад се регистровање отиска прста заврши, додирните OK.
• Додирните ДОДАЈ ЈОШ да бисте регистровали други отисак прста. Ако
региструјете само један отисак прста, а тај прст није у добром стању,
препознавање отиска прста можда неће добро функционисати. Да
бисте избегли овакву ситуацију, превентивно региструјте више отисака
прстију.
Управљање отисцима прстију
Можете уређивати или брисати регистроване отиске прстију.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Отисци прста.
2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
3 Додирните отисак прста на листи отисака прстију да бисте га
преименовали. Да бисте избрисали, додирните .
Откључавање екрана помоћу отиска прста
Помоћу отиска прста можете откључати екран или погледати закључани
садржај. Активирајте жељену функцију:
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Отисци прста.
2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
3 На екрану са поставкама отисака прстију активирајте жељену функцију:
• Закључавање екрана: Откључајте екран помоћу отиска прста.
• Закључавање садржаја: Откључајте садржај помоћу отиска прста. Да
бисте то урадили, проверите да ли је закључавање садржаја подешено.
Прилагођене функције
29
Мултитаскинг функцијa
Више прозора
Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете
раздвојити екран на више прозора.
1 Кликните са тастера осетљивих на додир на почетном екрану.
• Приказују се недавно коришћене апликације.
Додирните
на врху жељене апликације да бисте користили функцију
2
Више прозора.
• Изабрана апликација се приказује у горњој половини екрана.
Друго решење је
1 да додирнете и задржите док користите апликацију.
• Недавно коришћене апликације се појављују на подељеном екрану.
2 Додирните на врху жељене апликације да бисте користили функцију
Више прозора.
• Изабрана апликација се приказује у горњој половини екрана.
Прилагођене функције
30
• Да деактивирате функцију Више прозора, кликните и држите на
тастеру на почетном екрану.
у
• Да бисте прилагодили величину подељеног екрана, превуците
центар екрана.
• Неке LG апликације и апликације преузете са „Play“ продавнице не
подржавају функцију Више прозора.
Екран прегледа
Екран прегледа омогућава преглед ваших скоро коришћених апликација.
Да бисте погледати листу скоро коришћених апликација, додирните на
почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.
• Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте
покренули апликацију помоћу функције Више прозора. Такође, можете да
додирнете на свакој апликацији.
Прилагођене функције
31
02
Основне
функције
Компоненте производа и додатна
опрема
Ваш уређај обухвата следеће ставке.
• Уређај
• Стерео слушалице
• USB кабл
• Пуњач
• Водич за брзи почетак
• Шиљак за избацивање
• Ставке описане изнад могу бити опционалне.
• Предмети испоручени уз уређај и доступна додатна опрема могу се
разликовати у зависности од региона или добављача услуга.
• Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics.
Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне
перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово
можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.
• Неки делови уређаја су направљени од каљеног стакла. Каљено
стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину
или ако уређај претрпи јак ударац. Ако се то догоди, одмах прекините
да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку
компаније LG.
• Ако недостаје неки од ових основних предмета, обратите се
дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
• Да бисте купили додатне ставке, обратите се центру за корисничку
подршку компаније LG.
• Неки предмети у кутији за производ могу бити промењени без
обавештења.
• Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без
обавештења.
• Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области
или добављача услуге.
• Пре коришћења функције препознавања отиска прста, скините
заштитни филм са сензора отиска прста.
Основне функције
33
Преглед делова
Микрофон
Слушалица
ЛЕД индикатор
Објектив предње камере
Тастери за јачину звука
(+/-)
Дугме Google Помоћника
Прикључак за стерео
слушалице
Објективи задње камере
(широкоугаони /
стандардни угао / сензор
дубине)
Сензор близине/околног
осветљења
Лежиште
Nano-SIM/меморијске картице
Тастер за
укључивање/искључивање
и закључавање
Екран осетљив на додир
Прикључак за пуњач/USB
кабл
Блиц
Сензор отиска прста
NFC област
Звучник
Основне функције
Микрофон
34
НЕ покушавајте сами да уклоните задњи поклопац.
Тиме можете озбиљно да оштетите батерију и уређај, што би могло да
проузрокује прегревање, пожар и повреде. Задњи поклопац и батерију
овог уређаја не смеју уклањати или мењати неквалификовани стручњаци.
• Сензор близине/околног осветљења
-- Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и
онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини
људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када
је уређај ван одређеног домета.
-- Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира
интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско
управљање светлином.
• Тастери за јачину звука
-- Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
-- Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да
бисте снимили фотографију. Да бисте снимили узастопне фотографије,
притисните и држите тастер за јачину звука.
-- Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули
апликацију Камера када је екран закључан или искључен. Двапут
притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију
Capture+.
• Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
-- Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
-- Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање
укључивањем/искључивањем.
• Дугме Google Помоћника
-- Ваш уређај има уграђени Google Помоћник. Пронађите одговоре и
обављајте ствари у ходу. Да бисте почели, додирните дугме за Google
Помоћник на бочној страни телефона.
-- Активирајте Google помоћник. Детаље потражите у одељку Google
Помоћник.
Основне функције
35
• Сензор отиска прста
-- Укључите функцију препознавања отиска прста да бисте поједноставили
поступак откључавања екрана. Детаље потражите у одељку Преглед
функције препознавања отиска прста .
• Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од
спецификације уређаја.
• На задњем делу уређаја се налази уграђена NFC антена. Будите опрезни
приликом руковања уређајем, како бисте избегли оштећења или
покривање NFC антене.
• Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то
не урадите, можете оштетити екран осетљив на додир.
• Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор
близине.
• Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив
на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.
Правилно држите уређај као што је приказано испод. Ако прекријете отвор
микрофона руком, прстом или заштитном футролом док користите уређај,
може се десити да се неразговетно чујете у току позива.
Добар пример
Микрофон
Микрофон
Основне функције
Лош пример
Немојте покривати микрофон.
Немојте покривати микрофон.
36
Укључивање или искључивање
напајања
Укључивање напајања
Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/
искључивање и закључавање.
• При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација.
Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него
обично.
Искључивање напајања
Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање,
а затим изаберите Искључи.
Рестартовање уређаја
Када уређај не ради исправно или када не реагује, рестартујте га пратећи
следећа упутства.
1 Истовремено притисните и држите Тастер за укључивање/искључивање
и закључавање и тастер за Смањивање звука (-) све док се напајање не
искључи.
2 Када се уређај рестартује, отпустите тастер.
Опције за управљање укључивањем/искључивањем
Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а
затим изаберите неку опцију.
• Искључи: Искључите уређај.
• Искључити и рестартовати: Поново покрените уређај.
• Укључи режим рада у авиону: Блокирајте телекомуникационе функције
као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање
интернета. Остале функције остаће доступне.
Основне функције
37
Постављање SIM картице
Да бисте почели да користите уређај, убаците SIM картицу (картицу са
претплатничким идентификационим модулом) коју вам је дао добављач
услуга.
• Будите опрезни са шиљком за избацивање јер он има оштру ивицу.
1
Убаците шиљак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.
2
Извуците лежиште за картицу.
Основне функције
38
3
Ставите SIM картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде
окренут надоле.
Поставите примарну SIM картицу у лежиште за SIM картицу 1, а
секундарну SIM картицу у лежиште за SIM картицу 2.
4
Вратите лежиште за картицу у слот.
Основне функције
39
• Овај уређај подржава само Nano SIM картице.
Нано
Микро
Стандардна
• Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан
тип SIM картице за уређај. Увек користите фабрички направљену SIM
картицу коју вам је испоручио оператер.
• Ако уметнете лежиште картице у уређај када је лежиште картице мокро,
уређај се може оштетити. Увек проверите да ли је лежиште картице
суво.
Мере предострожности при коришћењу SIM картице
• Водите рачуна да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна
за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
• Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.
Основне функције
40
Убацивање меморијске картице
Убаците меморијску картицу у уређај.
У зависности од произвођача и типа меморијске картице, неке меморијске
картице можда неће бити компатибилне са уређајем.
1 Убаците шиљак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.
2 Извуците лежиште за картицу.
3 Ставите меморијску картицу на лежиште тако да део са златним
контактима буде окренут надоле.
Меморијска картица
(опционо - продаје се
одвојено)
SIM картица
4
Убаците лежиште за картицу назад у отвор.
• Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са
уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити
уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су
ускладиштени на њој.
• Често писање и брисање података може скратити радни век
меморијских картица.
Основне функције
41
Уклањање меморијске картице
Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.
Поставке Опште Складиштење
.
1 Додирните
2 Убаците иглицу за избацивање у отвор у лежишту за картицу и затим
извуците лежиште за картицу из уређаја.
3 Уклоните меморијску картицу из лежишта за картицу.
4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.
• Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси
информације или им приступа. То може довести до губитка или
оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу
или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед
злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица,
укључујући губитак података.
Батерија
Пуњење батерије
Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.
Уређај пуните преко кабла за прикључак USB Type-C.
Прикључак кабла за пуњење
Основне функције
42
• Немојте да користите екстерни терминал, кабл за напајање или адаптер
за уређај када је присутна влага. Ово може да изазове пожар, струјни
удар, повреду или лоше функционисање уређаја. Ако постоји влага,
одмах прекините са коришћењем уређаја и у потпуности уклоните
влагу.
• Обавезно користите USB кабл испоручен са уређајем.
• Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако
пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може
експлодирати или се уређај може оштетити.
• Ваш уређај има унутрашњу пуњиву батерију. Ради ваше безбедности,
немојте уклањати уграђену батерију.
• Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да
бисте користили уређај, престаните да га пуните.
• Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните
до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
• Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај
са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него
прикључивање адаптера у зидну утичницу.
• Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи
номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада
може прекинути.
Мере предострожности при коришћењу уређаја
• Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB
каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не
покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
• Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може
довести до оштећења уређаја.
Основне функције
43
Ефикасно коришћење батерије
Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно
користите много апликација и функција.
Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.
Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:
• Искључите функцију Bluetooth® или „Wi-Fi“ мрежу када их не користите.
• Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
• Максимално смањите светлину екрана.
• Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
• Проверите ниво батерије пре него што почнете да користите преузете
апликације.
Екран осетљив на додир
Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на
додир.
Додиривање
Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију
или опцију.
Основне функције
44
Додиривање и држање
Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени
са доступним опцијама.
Двоструко додиривање
Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или
мапу.
Превлачење
Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим
померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом
можете преместити неку ставку.
Основне функције
45
Превлачење
Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да
користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране
и још много тога.
Скупљање и раздвајање прстију
Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа.
Да бисте је увећали, раздвојите прсте.
• Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким
ударцима. Можете оштетити сензор додира.
Основне функције
46
• Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у
близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
• Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна
сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети,
што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним
локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако,
али је довољно јако за читање књига.
• Немојте притискати екран прекомерном силом.
• Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
• Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако
додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом
нокта.
• Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран
влажан или поквашен.
• Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се
на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена
у продавницама трећих лица.
• Приказивање статичке слике током дужег времена може довести до
накнадне слике или „дух“ слике. Искључите екран или избегавајте
приказивање исте слике током дужег времена када не користите
уређај.
Основне функције
47
Почетни екран
Преглед почетног екрана
Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и
апликацијама уређаја. Додирните на било ком екрану да бисте отишли
директно на почетни екран.
Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану.
Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране
апликације.
Изглед почетног екрана
Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на
почетном екрану.
Статусна трака
Виџет за временску
прогнозу
Виџет за Google претрагу
Икона странице
Област за брз приступ
Типке на почетном екрану
• Почетни екран се може разликовати у зависности од политике
произвођача, корисничких подешавања, верзије софтвера или
добављача услуга.
• Статусна трака: Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
Основне функције
48
• Виџет за временску прогнозу: Погледајте информације о временској
прогнози и времену за одређену област.
• Виџет за Google претрагу: Унесите текст или изговорите реч да бисте
отворили Google претрагу.
• Икона странице: Прикажите укупан број платна почетног екрана. Можете
да додирнете жељену икону странице да бисте отишли на страницу коју
сте изабрали. Икона која одражава тренутно платно ће бити истакнута.
• Област за брз приступ: Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана
да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
• Типке на почетном екрану
-: Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће
прозоре.
-: Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули
Google помоћника, додирните и задржите.
-: Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених
апликација или покренули неку апликацију са листе. Да бисте избрисали
недавно коришћене апликације, додирните ИЗБРИШИ СВЕ. Да бисте
користили две апликације истовремено са функцијом више прозора,
додирните и држите тастер док користите апликацију.
-: Изаберите SIM картицу коју желите да користите. Додирните и
задржите да бисте конфигурисали поставке двоструке SIM картице.
Промена стила типки на почетном екрану
Можете променити стил типки на почетном екрану.
Поставке Екран Типке на почетном екрану.
1 Додирните
2 Под опцијом СТИЛ, изаберите Само дугмад или Покрети и дугмад према
вашим жељама.
• Само дугмад: / / су доступна. Додирните да бисте видели
недавно коришћене апликације.
• Покрети и дугмад: Дугме за повратак назад и Дугме почетног
заслона
су доступни. Да бисте видели недавно коришћене
апликације, повуците прстом нагоре преко Дугмета почетног заслона
.
Основне функције
49
Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном
екрану
Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир у подручју
почетног екрана или им додати често коришћене функције.
Додирните
Поставке Екран Типке на почетном екрану
Комбинација дугмића и прилагодите подешавања.
• На располагању је неколико функција, укључујући QSlide, Обавеште. и
Capture+.
Сакривање дугмади осетљивих на додир на почетном
екрану
Дугмад осетљиву на додир на почетном екрану можете да сакријете да бисте
видели већи део екрана када користите неку апликацију.
Поставке Екран Типке на почетном екрану Сакриј
1 Додирните
тастере са почетне стране.
2 Изаберите апликације у којима ће типке на почетном екрану бити
сакривене приликом коришћења апликација и додирните
.
• Дугмад осетљива на додир на почетном екрану нестају 3 секунде после
додиривања последњег дугмета.
• Да бисте поново видели дугмад осетљиву на додир на почетном
екрану, повуците дно екрана нагоре.
Закључавање/сакривање икона
Икона за закључавање или сакривање типки на почетном екрану приказује се
у доњем левом углу екрана.
Ако желите да закључате тастере осетљиве на додир на почетном екрану док
су сакривена, додирните са леве стране тастера осетљивих на додир на
почетном екрану.
Основне функције
50
Да бисте поново сакрили тастере осетљиве на додир на почетном екрану,
додирните двапут .
• Док су тастери осетљиви на додир на почетном екрану сакривени, неке
функције могу да не буду подржане.
Иконе статуса
Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају
или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења.
Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења
приказане на статусној траци.
Нема сигнала
У току је пренос података преко мреже
Аларм је подешен
Режим вибрирања је укључен
Bluetooth је укључен
Веза са рачунаром преко USB кабла
Ниво батерије
Режим рада у авиону је укључен
Пропуштени позиви
Wi-Fi је повезан
Режим без звука је укључен
GPS је укључен
Хотспот је укључен
Нема SIM картице
NFC режим је укључен.
Основне функције
51
• Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што
зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно
окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача
услуга.
• Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или
добављача услуга.
Табла са обавештењима
Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну
траку надоле на главном екрану.
• Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са
обавештењима надоле.
• Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните УРЕДИ.
• Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама
одговарајуће функције.
УРЕДИ
• Можете да користите таблу са обавештењима чак и када је екран
закључан. Превуците таблу са обавештењима док је екран закључан
како бисте брзо приступили жељеним функцијама.
Основне функције
52
Промена положаја екрана
Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким
положајем уређаја.
На табли са обавештењима додирните Ротација на листи икона за брз
приступ.
Друго решење је да додирнете
Поставке Екран и активирате
Аутоматско ротирање екрана.
Уређивање почетног екрана
На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите
жељену радњу од оних које су дате испод.
• Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните
га и држите, а затим превуците на друго место.
• Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан
простор на почетном екрану, а затим изаберите Виџети.
• Да бисте променили позадинску слику, тему, и иконе, додирните и држите
празно подручје почетног екрана, а затим изаберите Позадина и Тема.
Такође можете да додирнете
Поставке Екран Позадина и Тема,
а затим изаберите позадинску слику, тему и иконе које ћете поставити на
уређају.
Основне функције
53
• Да бисте конфигурисали подешавања почетног екрана, додирните
и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите
Подешавања почетног екрана. Детаље потражите у одељку Подешавања
почетног екрана.
• Да бисте погледати или поново инсталирали деинсталиране апликације,
додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим
изаберите App trash. Детаље потражите у одељку App trash.
• Да бисте променили предодређен екран, додирните и држите празан
простор на почетном екрану, пређите на жељени екран, додирните , а
затим додирните екран још једном.
Предодређен екран
Основне функције
54
Прегледање теме позадине
Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и
виџете на почетном екрану.
Раздвојите два прста на почетном екрану.
• Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и
виџети, скупите прсте на почетном екрану или додирните .
Премештање апликација на почетном екрану
Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је
превуците на друго место.
• Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног
екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област
за брз приступ на доњем делу екрана.
• Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону
на почетни екран.
Основне функције
55
Коришћење фасцикли на почетном екрану
Креирање фасцикли
Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је
превуците преко друге апликације.
• Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.
Уређивање фасцикли
На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих
радњи.
• Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
• Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је
превуците преко фасцикле и отпустите је.
• Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите
апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена
апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски
уклања.
• Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте
додирнули у фолдеру.
• Не можете да промените боју фолдера док користите преузету тему.
Подешавања почетног екрана
Можете прилагодити поставке почетног екрана.
Поставке Екран Почетни екран.
1 Додирните
2 Прилагодите следеће поставке:
• Одаберите почетну: Изаберите режим почетног екрана.
• Позадина: Промените позадину почетног екрана.
• Ефекти екрана: Изаберите ефекат који ће се примењивати при
промени платна почетног екрана.
Основне функције
56
• Облици иконица: Изаберите да ли желите да иконе имају квадратне
или заобљене ивице.
• Google feed: Омогућите „Google“ фид да се приказује лево од почетног
екрана.
• Поређај апликације по: Подесите начин сортирања апликација на
почетном екрану.
• Мрежа: Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
• Сакриј апликације: Изаберите апликације које желите да сакријете са
почетног екрана.
• Омогућите петљу почетног екрана: Омогућите опцију да бисте
омогућили континуирано померање почетног екрана (повратак на
почетни екран после последњег екрана).
• Претр.: Претражујте превлачењем надоле на почетном екрану.
• Закључани почетни екран: Укључите да бисте спречили да се
апликације и виџети преуређују или уклањају.
Закључавање екрана
Преглед функције закључавања екрана
Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за
укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај
остане у стању мировања одређено време.
Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када
закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.
Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен
приступ вашем уређају.
• Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање
екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо
да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.
Основне функције
57
Подешавање закључавања екрана
Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања
екрана.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Одаберите начин закључавања екрана. а затим изаберите жељени
метод.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Ништа: Деактивирајте функцију закључавања екрана.
• Превлачење: Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
• Узорак: Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
• PIN: Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
• Лозинка: Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
• Отисци прста: Откључајте екран преко отиска прста.
• Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се
блокира на 30 секунди.
Поставке за сигурносно покретање
Ако за закључавање екрана изаберете метод „Шаблон“, „PIN“ или „Лозинка“,
уређај се може подесити да се закључа сваки пут када се укључи како би ваши
подаци остали безбедни.
• Функције, осим оне за хитне позиве, не могу се користити док не
откључате уређај.
• Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да
вратите шифроване податке, као ни личне податке.
Основне функције
58
Мере предострожности за функцију сигурног
покретања
• Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да
вратите шифроване податке, као ни личне податке.
• Обавезно одвојено чувајте ваше лозинке за закључавање екрана.
• Ако унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више пута него
што је то предвиђено, уређај се аутоматски ресетује а шифровани подаци
и ваши лични подаци се аутоматски бришу и не могу да се поврате.
• Пазите да не унесете неисправне лозинке за закључавање екрана више
пута него што је то предвиђено.
• Када укључите уређај одмах након ресетовања уређаја, започиње
шифровање. Ако својевољно зауставите шифровање, може доћи до
оштећења података. Обавезно сачекајте док се ресетовање не заврши.
Прилагођавање закључаног екрана
Можете да прилагодите закључани екран.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Прилагоди закључавање екрана.
2 Изаберите функцију коју желите да подесите.
• Позадина: Омогућава подешавање позадине закључаног екрана.
• Часовник: Омогућава вам да подесите место сата на закључаном
екрану.
• Пречице: Омогућава вам да изаберете апликације које ће се налазити
на закључаном екрану. Ова поставка се појављује само када је
подешено закључавање екрана.
• Контакт информација за изгубљен телефон: Омогућава вам да
подесите текст који ће се приказивати на закључаном екрану ради
идентификације власнике телефона.
Основне функције
59
Подешавања за сигурносно закључавање
Можете да подесите поставке безбедносног закључавања.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Подешавања за сигурносно закључавање.
2 Изаберите функцију коју желите да подесите.
• Време закључавања: Омогућава вам да подесите дужину времена
пре него што се екран аутоматски закључа након што се позадинско
осветљење угаси (искључивање услед неактивности).
• Дугме за паљење одмах закључава: Омогућите ову опцију са бисте
тренутно закључали екран чим притиснете дугме за укључивање/
искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку тајмера
безбедносног закључавања.
• Smart Lock: Омогућава вам да подесите уређаје којима верујете,
места, глас и/или сигнал на телу који ће омогућити да телефон остане
закључан.
• Менији које можете да подесите могу да се разликују у зависности од
начина закључавања екрана који изаберете.
Основне функције
60
Укључите екран
Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.
• Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује
компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у
прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је
инсталирао корисник.
• Додирујте екран врхом прста. Немојте користити нокат.
• Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/
осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном
материјом.
Укључивање екрана
Двапут додирните средњи део екрана.
• Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа
препознавања.
Искључивање екрана
Двапут додирните празан простор на почетном екрану и закључаном екрану.
Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.
Основне функције
61
Шифровање меморијске картице
Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици.
Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са
другог уређаја.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Шифровање и креденцијали Шифруј SD картицу.
2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим
додирните НАСТАВИ да бисте наставили.
3 Изаберите неку опцију и додирните Шифровање.
• Шифровање новог фајла: Шифрујте само податке који су сачувани на
меморијској картици после шифровања.
• Потпуно шифровање: Шифрујте све податке који су тренутно сачувани
на меморијској картици.
• Изузети медијске фајлове: Шифрујте све датотеке осим датотека за
мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.
• Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање
екрана помоћу PIN кода или лозинке.
• Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити
доступне.
• Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити
неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно
проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете
шифровање.
• Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су
датотеке шифроване.
• Шифрована меморијска картица не може се користити на другом
уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску
картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
• Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када
меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска
картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски
шифрована.
Основне функције
62
Прављење снимака екрана
Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.
Преко пречице
Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за
укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).
• Снимке екрана можете прегледати у фасцикли Screenshots у апликацији
Галерија.
Преко функције Capture+
На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку
надоле, а затим додирните .
• Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији
Capture+ тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука
Поставке
(+). Да бисте користили ову функцију, додирните
Опште Пречице и укључите Отвори Capture+.
• Детаље потражите у одељку Записивање белешки на снимку екрана.
Основне функције
63
Унос текста
Коришћење паметне траке са алаткама
Можете да користите различите начине уноса текста помоћу тастатуре на
једном месту. Жељени начин уноса можете да изаберете у горњем делу
тастатуре.
1 Изаберите жељени начин уноса помоћу тастатуре на паметној траци са
алаткама.
2 Додирните и изаберите начин уноса који желите да прикажете на
паметној траци са алаткама или их реорганизујте.
Паметна
трака са
алаткама
• Неки помоћни начини уноса могу да се разликују у зависности од
уређаја који имате.
• Функцију паметне алатке можете да укључите или искључите и
подешавањима тастатуре.
• Начине уноса помоћу тастатуре можете да користите и тако што ћете
додирнути .
•
•
: Додајте емотиконе.
: Додирните да бисте унели текст путем говора.
-- Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите
јасно.
-- Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са
мрежом.
Основне функције
64
-- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните
Језици на екрану за препознавање гласа.
-- Ова функција можда није подржана или се подржани језици
разликују у зависности од области покривања.
•
: Приступите подешавањима тастатуре.
•
: Отворите палету за исечке. Детаље потражите у одељку Палета за
исечке
•
: Активирајте пливајућу тастатуру када користите функцију више
отворених прозора. Тастатуру можете и да померите на жељено место.
Коришћење Smart тастатуре
Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.
Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да
се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако
пронађете и исправите грешке приликом куцања.
Померање курсора
Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите.
Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците
налево или надесно.
• Ова опција је доступна само на QWЕRТY тастатури.
Основне функције
65
Предлагање речи
Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам
предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то
су предлози прецизнији.
Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву
или десну страну тастатуре нагоре.
• Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва
слова речи.
Додавање језика на тастатури
Додатни језици могу бити доступни за унос помоћу тастатуре.
Поставке Опште Језик и тастатура Тастатура на
1 Додирните
екрану ЛГ тастатура Избор језика.
2 Изаберите језике за које желите да буду доступни.
Основне функције
66
Копирање и лепљење
Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту
апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у
њих.
1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или
исечете.
2 Превуците / да бисте одредили област за копирање или исецање.
3 Одаберите Исеци или Копирај.
• Исечени или копирани текст се аутоматски додаје палети за исечке.
4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите Налепи.
• Ако нема копираних или исечених ставки, опција Налепи се неће
појавити.
Палета за исечке
Ако копирате или исечете слику или текст, они се аутоматски чувају у палети
за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.
1 На паметној алатки изаберите .
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим
изаберете Касета клипа.
2 Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.
• У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
• Додирните да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте
избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је
закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке,
прво их откључајте.
• Додирните да бисте избрисали ставке сачуване у палети за исечке.
• Касету клипа можда неће подржавати неке преузете апликације.
Основне функције
67
Размењивање садржаја
Репродуковање садржаја преко другог уређаја
Можете репродуковати фотографије, видео записе или песме сачуване на
свом уређају са телевизора.
1 Повежите телевизор и свој уређај са истом Wi-Fi мрежом.
2 Док прегледате ставке у апликацији Галерија или Музика, додирните
Пусти на другом уређају.
3 Изаберите телевизор са којим желите да повежете уређај.
• За коришћење са Chromecast-ом, Google Play услуге треба да буду
ажуриране.
Основне функције
68
Преглед садржаја путем околних уређаја
Можете прегледати садржаје са различитих уређаја као што су рачунари, NAS
уређаји или мобилни уређаји помоћу апликације Галерија или Музика.
Повезивање уређаја
Повежите ваш и уређај који подржава DLNA функцију на исту бежичну мрежу.
• Проверите да ли је опција Дељења датотека (DLNA) активирана на оба
уређаја.
Претрага околних уређаја
Можете погледати листу DLNA уређаја на истој мрежи тако што ћете изабрати
мени Уређаји у близини у свакој од апликација.
Садржај са околних уређаја користите на исти начин као и садржаје са свог
уређаја.
Слање или примање датотека
Можете делити датотеке између свог уређаја и другог LG уређаја, таблет
рачунара или рачунара.
Слање датотека
Из апликације Галерија или Управљање фајловима, додирните
, а затим изаберите уређај са листе за дељење датотека.
Дели или
Примање датотека
Статусну траку превуците надоле и додирните , а затим додирните Дељење
датотека.
Ако ваш уређај не подржава функцију дељења датотека, додирните
Поставке Мрежа Дељење датотека SmartShare Beam
.
• Проверите да ли је ваш уређај повезан са истом бежичном мрежом као
циљни уређај за пренос датотека.
• Проверите да ли је опција Дељења датотека активирана на оба уређаја.
Основне функције
69
03
Корисне
апликације
Инсталирање и деинсталирање
апликација
Инсталирање апликација
Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели
апликације.
• Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу
апликација добављача услуга.
• Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и
пријавите се.
• За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
• Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња
података у зависности од ценовног плана.
• Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области
или добављача услуге.
Деинсталирање апликација
Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.
Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања
На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је
деинсталирали, а затим је превуците преко Избриши на врху екрана.
• Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново
инсталирати. Детаље потражите у одељку App trash.
Деинсталирање помоћу менија са поставкама
Додирните
Поставке Опште Апликације и обавештења
Информације о апликацији, изаберите апликацију а затим додирните
Деинсталирај.
• Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.
Корисне апликације
71
Деинсталирање апликација из продавнице апликација
Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из
које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.
Инсталирање и деинсталирање апликација током
подешавања
Када први пут укључите уређај, можете да преузмете препоручене
апликације.
Можете да пређете на следећи корак без инсталирања.
App trash
Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође
можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од
24 сата.
Менаџмент App trash.
1 Додирните
Такође можете да додирнете и држите празан простор на почетном
екрану, а затим додирнете App trash.
2 Активирајте жељену функцију:
• Врати: Поново инсталирајте изабрану апликацију.
•
: Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.
• Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24
сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате
деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из
продавнице апликација.
• Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану.
Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки
други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.
Корисне апликације
72
Пречице апликација
Додирните и држите икону неке апликације на Почетном екрану, попут
Позивања, Порука, Фотоапарата, Галерије и Поставки да би се приказао
мени за брзи приступ. Користите апликације на лакши начин преко Пречица
апликација.
• Додирните да бисте активирали поставке за виџет жељене апликације.
• Додирните да бисте приказали информације за жељену апликацију.
• Ова функција је доступна само у неким апликацијама.
Корисне апликације
73
Телефон
Говорни позив
Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни
унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе
недавних позива.
Упућивање позива са тастатуре
1
2
Додирните
Позови.
Упутите позив на начин по вашем избору:
• Унесите телефонски број и додирните .
• Додирните и држите број за брзо бирање.
• Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена
контакта на листи контаката, а затим додирните .
• Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и
држите број 0.
• Више информација о додавању бројева телефона у листу за брзо
бирање потражите у одељку Додавање контаката.
Упућивање позива са листе контаката
1
2
Додирните
Контакти.
Изаберите контакт на листи контаката и додирните
Корисне апликације
.
74
Одговарање на позив
Да бисте одговорили на позив, превуците на екрану долазног позива.
• Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу
дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
• Да бисте прекинули позив без искључивања екрана, кликните на
Поставке Мрежа Позив Јави се и заврши позиве, а затим укључите
Заврши позив преко тастера за укљ.
Одбијање позива
Да бисте одбили долазни позив, превуците преко екрана долазног позива.
• Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о
одбијању преко екрана.
• Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните
Поставке Мрежа Позив Блокирај позив и одби са поруком
Одбити са поруком.
• Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука (+),
тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање
и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да
бисте ставили позив на чекање.
Провера долазног позива током коришћења
апликације
Када позив долази док користите апликацију, може се приказати искачуће
обавештење на врху екрана. Можете да примите позив, одбијете позив или
пошаљете поруку са искачућег екрана.
• Додирните
Поставке Мрежа Позив Додатне поставке
Поп-ап са долазећим позивом а затим изаберите жељени начин на
који желите да прикажете долазни позив док користите апликацију.
Корисне апликације
75
Преглед пропуштених позива
Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће
приказано .
Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку
надоле. Друго решење је да додирнете
Евиденције позива.
Функције доступне током позива
Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете
додирнути дугмад на екрану:
• Контакти: Погледајте листу контаката током позива.
• Задржи: Ставите позив на чекање.
• Бројч.: Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
• Звучник: Укључите функцију телефонског звучника.
• Без звука: Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да
га чује.
• Bluetooth: Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
•
: Прекините позив.
•
: Приступање додатним опцијама позива.
• Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или
добављача услуге.
Корисне апликације
76
Упућивање позива са три учесника
Можете упутити позив другом контакту током позива.
1 Током позива додирните Додај позив.
2 Унесите телефонски број и додирните .
• Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив
биће стављен на чекање.
3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните Споји позиве.
• За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се
добављачу услуге да бисте добили више информација.
Преглед записа о позивима
Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните
Евиденције позива. Тада ћете моћи да користите следеће функције:
• Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да
бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
• Да бисте избрисали записе о позивима, додирните
Избриши.
• Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног
износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више
информација.
• Избрисана историја позива не може да се врати.
• Скупите или раширите два прста да бисте подесили величину фонта
евиденције позива или контаката.
Конфигурисање опција позива
Можете конфигурисати различите опције позива.
Позови или Евиденције позива.
1 Додирните
2 Додирните Поставке позива, а затим конфигуришите опције онако
како вам одговара.
Корисне апликације
77
Поруке
Слање поруке
Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.
• Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите
се добављачу услуге да бисте добили више информација.
1
2
3
4
Додирните
.
Кликните или .
Наведите примаоца и креирајте поруку.
• Да бисте користили мултимедијалне опције, додирните .
• Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
Додирните да бисте послали поруку.
Читање поруке
Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.
.
1 Додирните
2 Изаберите контакт са листе порука.
Конфигурисање поставки размене порука
Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.
.
1 Додирните
2 Додирните Подешавања на листи порука.
Корисне апликације
78
Фотоапарат
Покретање камере
Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје
незаборавне тренутке.
Додирните
.
• Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере
меком крпом.
• Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним
материјама.
• Слике које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од
уређаја.
• Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку
Галерија. Детаље потражите у одељку Преглед галерије.
Промена режима камере
Можете изабрати одговарајући режим камере за окружење да бисте лако и
једноставно снимили фотографију или видео запис.
Додирните
РЕЖИМ, и изаберите жељени режим.
• Притисните и задржите икону режима и превуците је на жељено место да
бисте променили редослед режима.
Корисне апликације
79
Аутоматски режим
Можете да снимате фотографије или видео записе тако што ћете изабрати
различите режиме и опције камере.
, а затим кликните на РЕЖИМ Аутоматски ( A ).
1 Додирните
2 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео
запис, додирните .
Укључите или
искључите блиц.
Пребацивање са
предње на задњу
камеру и обрнуто.
Примените
ефекат филтера
филма.
Изаберите режим
камере.
Промените угао
камере.
Покретање
апликације
галерија.
Фотографисање.
Снимање видео
записа.
Промените
опције камере.
Снимање фотографије
1
2
Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали
камеру.
Додирните да бисте снимили фотографију.
• Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за
смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Додирните
Поставке Опште Пречице а затим додирните Отвори камеру
да бисте је активирали.
Корисне апликације
80
Снимање видео записа
1
2
3
Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали
камеру.
Додирните .
• Додирните да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
• Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте
наставили снимање видео записа, додирните .
• Током снимања видео записа, можете да раширите или скупите два
прста да бисте зумирали или изашли из зума.
• Током снимања видео записа, можете да додирнете жељено подручје
да бисте подесили осветљеност.
Додирните да бисте прекинули снимање видео записа.
• Да бисте подесили размеру слике пре снимања видео записа,
притисните и задржите .
Прилагодите опције камере
Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.
Додирните опцију на екрану.
• Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња
или задња камера) и изабраног режима камере.
•
•
: Снимите фотографију у „FullVision“-у.
: Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање
фотографија.
•
: Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео
записа.
•
: Подесите тајмер за аутоматско фотографисање или снимање видео
записа после наведеног временског периода.
Корисне апликације
81
Визуелна претрага
Користите камеру за претрагу информација о
одређеној теми.
HDR
Направите фотографије живих боја уз компензацију
ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове
функције пружа технологија високог динамичког опсега
(HDR) којом је опремљена камера.
Птичица!
Фотографишите користећи гласовне команде.
Ознака локације
Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Мрежа
Прикажите мреже за навођење да бисте могли да
фотографишете или снимате видео записе на основу
хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Меморија
Изаберите да ли желите да складиштите слике и
видео записе у Интерна меморија или на СД картица.
(Доступно када је убачена меморијска картица.)
Помоћ
Пружање помоћи за сваки мени камере.
Додатне опције на предњој камери
Селфи слика
Снимите селфи избором ове опције између
Фотографисања гестом и Ауто сликање.
Сачувати као
обрнуто
Сачувајте слике као обрнуте након снимања селфија.
Различити режими камере
Храна
Можете снимити фотографију или видео запис подешавањем обојеног
клизача и баланса беле боје.
, а затим кликните на РЕЖИМ
.
1 Додирните
Да
бисте
снимили
фотографију,
додирните
.
2
• Превуците клизач у боји на екрану да бисте подесили баланс беле боје
и изабрали најбољу боју.
• Ако клизач није приказан, додирните да бисте подесили баланс
беле боје.
Корисне апликације
82
YouTube Live
Можете снимити видео запис и директно га отпремити на YouTube.
, а затим додирните РЕЖИМ
.
1 Додирните
2 Додирните и снимите видео запис.
Да бисте користили ову функцију, морате да потврдите свој број телефона.
• Аплиакција YouTube Live је доступна само када је ваш уређај повезан
на интернет. Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена
потрошња података у зависности од ценовног плана.
Flash Jump-Cut
Можете да направите GIF тако што ћете снимати слике у редовним
интервалима.
Детаље потражите у одељку Flash Jump-Cut.
Портрет
Можете да снимите оштар портрет тако што ћете применити ефекат замућења
објектива камере.
Детаље потражите у одељку Портрет.
Корисне апликације
83
AI CAM
Можете ефикасно да снимате фотографије или снимате видео записе јер
камера препознаје објекат приликом снимања фотографије или видео записа.
Детаље потражите у одељку AI CAM.
Брзо фотографисање
Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике
у покрету.
У аутоматском режиму додирните и држите .
• Док је опција притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом
брзином.
Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат
Аутоматска експозиција/Закључавање ауто фокуса
Можете да запамтите тренутни ниво експозиције и положај фокуса тако што
ћете додирнути и држати екран у Аутоматском режиму. Да бисте искључили
функцију, додирните празан простор на екрану.
• Ова функција је доступна само у специфичним режимима.
Корисне апликације
84
Пребацивање са једне камере на другу
Можете пребацивати са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са
окружењем.
На екрану камере додирните или превуците екран у било ком смеру да
бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.
• Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Детаље потражите
у одељку Селфи слика.
Увећавање или умањивање приказа
Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографишете
или снимате видео запис.
• На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или
умањили приказ, а затим користите приказани +/- клизач.
• Такође, можете и да превлачите тастер горе или доле. Ова функција је
доступна само у специфичним режимима.
• Функција увећавања или умањивања није доступна када користите
предњу камеру у режиму селфија.
Корисне апликације
85
Селфи слика
Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и
снимали селфије.
Снимање помоћу покрета
Можете снимати селфије помоћу покрета.
Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.
Такође можете да стегнете песницу и отворите је у правцу предње камере.
• Фотографија се снима за три секунде.
• Да бисте користили ову функцију, пређите на режим предње камере,
затим додирните
Селфи слика Фотографисање гестом.
• Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да
би камера могла да их открије.
• Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од
функција камере.
Корисне апликације
86
Ауто сликање
Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати
селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и
аутоматски сними селфи када погледате екран.
• Када предња камера открије лице, појављује се бели оквир. Ако субјекат у
оквиру престане да се помера, оквир ће постати жут, а затим камера снима
фотографију.
• Додирните
Селфи слика Ауто сликање да бисте омогућили
функцију аутоматског сликања.
Сликање у интервалима
Можете снимати селфије у интервалу.
Док користите предњу камеру, можете да ставите длан испред камере, а затим
два пута брзо стегнете песницу.
• У редовним интервалима, након одложеног времена од три секунде, биће
снимљене четири фотографије.
Корисне апликације
87
Сачувати као обрнуто
Пре снимања фотографије предњом камером, додирните
обрнуто. Слика се окреће хоризонтално.
Сачувати као
• Када користите предњу камеру, у опцијама камере можете да
промените начин на који се селфији снимају. Детаље потражите у
одељку Прилагодите опције камере .
quickshare
Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у
апликацији коју изаберете.
, а затим снимите фотографију или видео запис.
1 Додирните
2 Додирните икону апликације која се појави на екрану да бисте их делили
користећи ту апликацију.
Такође можете превући икону у супротном смеру да бисте видели које
друге апликације можете да користите за дељење фотографија и видео
записа.
икона за quick
share
Корисне апликације
88
• Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати
у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама
инсталираним на уређају.
• Ова функција је доступна само у специфичним режимима.
Галерија
Преглед галерије
Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима
на уређају.
.
1 Додирните
• Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним
фасциклама.
2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
• Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
• Док прегледате фотографију, превуците налево или надесно да бисте
погледали претходну или следећу фотографију.
• Док прегледате видео запис, превуците налево или надесно да бисте
видео запис премотали уназад или унапред.
• Када снимите фотографију користећи функцију AI CAM, на картици
Албум апликације галерија креира се фасцикла Ознака. Фотографије се
аутоматски класификују на основу ознака у фасцикли Ознака.
• Фотографије или видео записе можете да гледате организоване на
основу године, месеца или дана на картици Фотографије.
• Да бисте прегледали фотографије по месту на којем су снимљене,
додирните
Ознака локације а затим додирните
.
Фотографије се аутоматски групишу по локацији на картици Сећање у
апликацији Галерија.
• За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од
инсталираног софтвера.
• Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
• Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
• Да бисте правили албуме на картици Сећање, потребно је да
активирате GPS функцију.
Корисне апликације
89
Гледање фотографија
Покрените функцију
QLens.
Враћање на претходни
екран.
Запишите белешку на
фотографији.
Уређивање
фотографија.
Додајте или уклоните
из омиљених.
Приступање додатним
опцијама.
Покретање камере.
Брисање фотографија.
Дељење фотографија.
• Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте
сакрили ставке менија, поново додирните екран.
Записивање белешке на фотографији
1
2
Док прегледате фотографију, додирните .
Напишите подсетник на фотографији и додирните САЧУВАЈ.
• Подсетник се примењује на фотографију.
• Неке фотографије можда неће подржавати функцију слика белешки.
Корисне апликације
90
Уређивање фотографија
1
2
Док прегледате фотографију, додирните .
Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
Репродуковање видео записа
Отворите помоћу
апликације QSlide.
Паузирање или
репродуковање видео
записа.
Премотавање видео
записа уназад.
Приступање додатним
опцијама.
Премотавање видео
записа унапред.
Изаберите промер
екрана.
Закључавање или
откључавање екрана.
DTS:X 3D Surround
Уређивање видео
записа.
Прављење GIF
датотеке.
• Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео
записа нагоре или надоле.
• Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана
нагоре или надоле.
Корисне апликације
91
Уређивање видео записа
1
2
Док прегледате видео запис, додирните .
Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили
видео запис.
Подесите резолуцију.
Вратите уређивање на
старо.
Аутоматски креирајте
видео клип од 15, 30
или 60 секунди.
Креирајте филм
користећи различите
ефекте.
Покрените KineMaster
уређивач видео
записа.
Бирање дела ради
промене брзине
репродуковања.
Подешавање трајања
видео записа.
3
Додирните САЧУВАЈ да бисте сачували промене.
Креирање филма
Можете да креирате нов филм тако што ћете спојити слике и видео записе.
Детаље потражите у одељку Креирање филма.
Прављење GIF-а
Можете лако направити GIF датотеку користећи снимљени видео запис.
Детаље потражите у одељку Прављење GIF-а.
Корисне апликације
92
Брисање датотека
Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:
• Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните
Избриши.
• Додирните из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
• Избрисане датотеке се аутоматски премештају у Отпаци и могу се вратити
у галерију у року од 7 дaна.
• Додирните да бисте у потпуности избрисали датотеке. У том случају,
датотеке се не могу вратити.
Дељење датотека
Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:
• Док прегледате фотографију, додирните да бисте поделили датотеку на
жељени начин.
• Док прегледате видео запис, додирните
Дели да бисте поделили
датотеку на жељени начин.
• Додирните на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их
на жељени начин.
Контакти
Преглед контаката
Можете сачувати контакте и управљати њима.
Додирните
Основно Контакти.
Додавање контаката
Додавање нових контаката
1
2
На екрану листе контаката додирните .
Унесите детаље контакта и додирните САЧУВАЈ.
Корисне апликације
93
Увоз контаката
Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.
1 На екрану листе контаката, додирните Управљати контактима
Увези.
2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а
затим додирните OK.
3 Изаберите контакте и додирните УВЕЗИ.
Додавање контаката на листу за брзо бирање
1
2
3
На екрану листе контаката додирните
Брзо бирање.
Додирните Додај контакт из броја за брзо бирање.
Изаберите неки контакт.
• Док додајете нови контакт, додирните
бирање.
да бисте додали број за брзо
Тражење контаката
Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:
• Додирните на врху листе са контактима и затим унесите информације о
контакту или број телефона.
• Померајте листу контаката нагоре или надоле.
• У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.
• Додирните на врху листе са контактима и потом унесите
информације о контакту или број телефона како бисте приказали све
детаље претраге из евиденције позива, контаката и група.
Корисне апликације
94
Листа контаката
Уређивање контаката
1
2
3
Изаберите контакт на екрану листе контаката.
На екрану са детаљима контакта додирните и уредите детаље.
Додирните САЧУВАЈ да бисте сачували промене.
Брисање контаката
Контакте можете избрисати помоћу неке од следећих опција:
• На екрану листе контаката, додирните и држите контакт који желите да
избришете, а затим додирните Избриши контакт.
• Додирните
Избриши на екрану листе контаката.
• Избрисани контакти не могу да се врате.
Додавање омиљених контаката
Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.
1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
2 На екрану са детаљима контакта додирните .
Креирање група
1
2
3
4
На листи са групом контаката, додирните .
Унесите ново име групе.
Додирните Додај бројеве, изаберите контакте, а затим додирните ДОДАЈ.
Додирните САЧУВАЈ да бисте сачували нову групу.
Корисне апликације
95
QuickMemo+
Преглед функције QuickMemo+
Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне
бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање
сликама и снимање екрана.
Креирање белешке
QuickMemo+.
1 Додирните
2 Додирните да бисте креирали белешку.
•
•
•
•
•
•
•
3
: Сачувајте белешку.
: Опозови претходно уређивање.
: Поново обави недавно обрисана уређивања.
: Унесите белешку користећи тастатуру.
: Запишите белешке руком.
: Избришите белешке написане руком.
: Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке
написане руком.
•
: Приступање додатним опцијама.
Додирните
да бисте сачували белешку.
Записивање белешки на фотографији
QuickMemo+.
1 Додирните
2 Додирните да бисте снимили фотографију, а затим додирните OK.
3
4
• Фотографија се аутоматски придружује бележници.
Додирните или да бисте записали белешке на фотографији.
• Запишите белешке на фотографији руком.
• Унесите текст испод фотографије.
Додирните
да бисте сачували белешку.
Корисне апликације
96
Записивање белешки на снимку екрана
1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку
2
3
надоле, а затим додирните .
• Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за
белешке ће се појавити на врху екрана.
Исеците слику (ако је то потребно) и, по жељи, направите белешку.
• Запишите белешке на фотографији руком.
Додирните
и сачувајте белешке на жељеној локацији.
• Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције QuickMemo+ или
Галерија.
• Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за
потврду Подразумевано користи за ову радњу и неку апликацију.
• Можете да снимите читав екран користећи функцију снимања кретања
екрана.
• Док користите апликације као што су Поруке или Chrome, превуците
таблу са обавештењима надоле и потом додирните Capture+
Продужено да снимите читав екран који тренутно гледате као једну
датотеку.
• Ова функција је доступна само у неким апликацијама које подржавају
функцију снимања кретања екрана.
• Скупите или раширите прсте да бисте променили изглед белешке.
Корисне апликације
97
Часовник
Аларм
Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.
Часовник Аларм.
1 Додирните
2 Додирните да бисте додали нови аларм.
3 Конфигуришите поставке аларма и додирните САЧУВАЈ.
• Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
• Да бисте избрисали аларм, додирните на врху екрана. Друго решење
је да додирнете и држите аларм.
Светски сат
Можете погледати тренутно време у градовима широм света.
Часовник Светски сат.
1 Додирните
2 Додирните и додајте град.
Тајмер
Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног
временског периода.
Часовник Тајмер.
1 Додирните
2 Подесите време и додирните Започни.
• Да бисте обуставили тајмер, додирните Пауза. Да бисте наставили
тајмер, додирните Настави.
3 Додирните Стоп да бисте зауставили аларм тајмера.
Корисне апликације
98
Штоперица
Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.
Часовник Штоперица.
1 Додирните
2 Додирните Започни да бисте покренули штоперицу.
• Да бисте снимили време круга, додирните Круг.
3 Додирните Пауза да бисте обуставили штоперицу.
• Да бисте наставили штоперицу, додирните Настави.
• Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните
Ресетуј.
Календар
Преглед календара
Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.
Додавање догађаја
Основно Календар.
1 Додирните
2 Изаберите датум, а затим додирните .
3 Унесите детаље догађаја и додирните САЧУВАЈ.
Синхронизовање догађаја
Додирните
Календар за синковање и изаберите календар за
синхронизацију.
• Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се
синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте
друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били
исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим
уређајима.
Корисне апликације
99
Задаци
Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.
Основно Задаци.
1 Додирните
2 Додирните да бисте додали задатак.
3 Унесите детаље задатка, а затим додирните САЧУВАЈ.
Музика
Можете репродуковати музичке датотеке или музичке албуме и управљати
њима.
Основно Музика.
1 Додирните
Изаберите
категорију.
2
3 Изаберите музичку датотеку.
Репродукујте музику уз
треперење блица камере у
ритму.
Враћање на претходни екран.
Подешавање звучних
ефеката.
Приступање додатним
опцијама.
Пређите на списак нумера.
Додирните да бисте
репродуковали од почетка
тренутне датотеке/двапут
додирните да бисте
репродуковали претходну
датотеку/додирните и држите
да бисте премотали уназад.
Репродуковање насумичним
редоследом.
Подешавање јачине звука.
Паузирање или
репродуковање.
Додирните да бисте
репродуковали следећу
датотеку/додирните и држите
да бисте премотали унапред.
Бирање режима понављања.
Промените дубину и брзину.
Додајте или обришите из
омиљених.
Корисне апликације
100
• За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од
инсталираног софтвера.
• Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
• Власници међународних ауторских права или закони о ауторским
правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да
прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку
датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво
проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.
Калкулатор
Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.
Основно Калкулатор.
1 Додирните
2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
• Да бисте поново започели израчунавање, додирните и држите тастер
.
Е-пошта
Користите апликацију Е-пошта за слање и пријем е-поште из веб-поште или са
других налога, користећи POP3 или IMAP, или за приступ Exchange налогу за
потребе пословне е-поште.
Подесите налог за е-пошту
Ваш телефон подржава неколико типова налога за е-пошту и омогућава вам
да имате истовремено подешено више налога за е-пошту.
Пре подешавања налога за е-пошту, постарајте се да имате корисничко име
(кориснички ИД), лозинку, назив сервера, итд. како бисте могли успешно да
обавите подешавање.
Основно Е-пошта.
1 Додирните
2 Пратите упутства на екрану за подешавање налога за е-пошту.
• Налог за е-пошту ће бити подешен и почећете да примате е-пошту.
Корисне апликације
101
Аудио снимач
Можете да снимите и сачувате свој глас или гласове других људи са важних
догађаја. Снимљене гласовне датотеке могу се репродуковати или делити.
Основно Аудио снимач.
1 Додирните
• Да бисте додали догађај, додирните
Додај ознаке Додај у оквиру
ставке Догађај. Затим додајте догађај на жељени датум.
• Да бисте сачували детаље о локацији снимка, додирните
Додај
ознаке Додај у оквиру ставке Локација.
2 Додирните .
• Да бисте паузирали снимање, додирните .
3 Додирните да бисте прекинули снимање.
• Датотека ће бити аутоматски сачувана и појавиће се екран снимљених
датотека.
4 Додирните да бисте репродуковали снимљени глас.
• Додирните да бисте приказали снимљене датотеке. Снимљене
гласовне датотеке можете репродуковати са листе.
Корисне апликације
102
Центар за ажурирање
Можете да проверите и инсталирате најновију верзију апликације или
софтвера који нуди LG.
Додирните
Менаџмент Центар за ажурирање.
Управљање фајловима
Можете да прегледате датотеке које су сачуване на вашем уређају и да
управљате њима.
Менаџмент Управљање фајловима.
1 Додирните
2 Додирните и изаберите жељену локацију за складиштење.
Smart Doctor
Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати
стање уређаја.
Додирните
Менаџмент Smart Doctor.
Корисне апликације
103
LG Mobile Switch
Лако извршите пренос података са половног уређаја на нови уређај помоћу
функције LG Mobile Switch.
Менаџмент LG Mobile Switch.
1 Додирните
Поставке Опште Креирање
Такође можете да додирнете
резервне копије LG Mobile Switch.
2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали жељени начин
преноса.
• Резервна копија података на Google налогу неће бити направљена.
Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти,
Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације
преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији
Диск.
• Потпуно напуните батерију пре преноса података да бисте избегли
ненамерно искључивање телефона током процеса.
SmartWorld
Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове
које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама
помоћу тема и фонтова почетног екрана.
• Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити
наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
• Ова функција можда није подржана у зависности од области или
добављача услуге.
1
2
3
Додирните
Услуге SmartWorld.
Додирните
LG Налози, а затим се пријавите.
Изаберите и преузмите жељене ставке садржаја.
Корисне апликације
104
RemoteCall Service
Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво
упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на
следећи начин:
• Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на
употребу функције.
• Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити
наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
1
2
3
Додирните
Услуге RemoteCall Service.
Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да
бисте унели шестоцифрени приступни број.
• Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске
подршке.
Информације о ћелији
Можете погледати текстуалне објаве у реалном времену о хитним
случајевима као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.
Додирните
Услуге Информације о ћелији.
Корисне апликације
105
Google апликације
Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог.
Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први
пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, направите
га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију
прочитајте у делу за помоћ у апликацији.
• Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области
или добављача услуге.
Chrome
Брз, једноставан и безбедан прегледач интернета, направљен за модерну
мрежу.
Документи
Документи су алатка за сарадњу при обради текстуалних датотека која
повећава продуктивност. Користите Документе за прављење, уређивање и
заједнички рад у реалном времену.
Диск
Диск је складиште датотека и дељење апликација које олакшава
проналажење, дељење и сарадњу на радним пројектима са било ког места, и
то тренутно.
Duo
Упућујте једноставне видео позиве високог квалитета пријатељима и
породици на Android телефонима и iPhone уређајима.
Корисне апликације
106
Gmail
Gmail је апликација за е-пошту која се лако користи и која чува безбедност
ваших порука, чини ваше пријемно сандуче паметнијим и олакшава вам да
будете организовани.
Google
Апликација Google вам омогућава да знате оно што вам је важно. Пронађите
брзе одговоре, истражујте своја интересовања и добијајте фидове прича и
новости о темама које вас занимају.
Водите белешке
Креирајте, уредите и делите текстуалне и фото белешке са Гоогле налогом.
Мапе
Идете некуд? Идите уз Мапе, апликацију на коју можете да се ослоните када је
реч о GPS навигацији у реалном времену, саобраћају, превозу и детаљима о
милионима места, као што су рецензије и популарно време.
Слике
Место за све ваше слике и видео записе, аутоматски се организује тако да
можете да делите и чувате оно што вам је важно.
Play филмови
Користите Google налог за изнајмљивање или куповину филмова. Купујте
садржаје и репродукујте их свуда.
Play музика
Купујте музику у Play продавници. Репродукујте музику сачувану на уређају.
Корисне апликације
107
Табеле
Табеле су алатка за сарадњу при обради обрачунских табела која повећава
продуктивност. Користите Табеле за увоз, организовање и заједничку анализу
информација у реалном времену.
Презентације
Google презентације су алатка за сарадњу при прављењу презентација
која повећава продуктивност. Користите Презентације за организовање
информација, презентовање резултата и заједничко доношење одлука у
реалном времену.
YouTube
Гледајте своје омиљене канале, слушајте музику коју волите и отпремајте
видео записе које желите да поделите са људима широм света.
Помоћник
Ваш уређај има уграђени Google Помоћник. Пронађите одговоре и обављајте
ствари у ходу. Да бисте почели, једноставно додирните дугме за Google
Помоћник на бочној страни телефона или додирните и задржите дугме
почетног екрана на телефону.
• Google Помоћник није доступан на свим језицима и у свим земљама.
Корисне апликације
108
04
Поставке
Поставке
Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.
Додирните
Поставке.
• Додирните
и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте
приступили поставци.
• Додирните да бисте променили режим приказа. Овај кориснички
водич претпоставља да користите Картични преглед.
Мрежа
Двострука SIM картица
Можете да конфигуришете поставке двоструке SIM картице.
1 На екрану Поставке додирните картицу Мреже Двострука SIM картица.
2 Прилагодите следеће функције:
• SIM картица 1: Промените назив и икону за SIM картицу 1.
• SIM картица 2: Промените назив и икону за SIM картицу 2.
• Тема боје SIM картице: Промените теме боја за SIM картице.
• Режим за уштеду трошкова: Активирајте или деактивирајте режим
уштеде трошкова. Ако позовете контакт коме је додељена одређена
SIM картица док сте у режиму за уштеду трошкова, та SIM картица ће
се користити за позивање чак и ако је друга SIM картица активна и, на
пример, врши пренос података.
• Пренос података: Изаберите SIM картицу коју желите да користите за
услугу преноса података. Ову функцију можете и да искључите.
Поставке
110
• Подаци у ромингу: Изаберите ову опцију да бисте омогућили уређају
да користи пренос података док се налазите у ромингу.
• Пренос података током позива: Приступите преносу података
привремено користећи неподразумевану SIM картицу за пренос
података током говорног позива високе дефиниције са исте картице.
Wi-Fi
Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.
Повезивање са Wi-Fi мрежом
1
2
3
На екрану поставки додирните Мрежа Wi-Fi.
Додирните опцију
да бисте је активирали.
• Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
Изаберите мрежу.
• Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
• Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно
приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном
Wi-Fi мрежом, додирните мрежу а потом додирните ЗАБОРАВИ.
Поставке Wi-Fi мреже
На екрану поставки додирните Мрежа Wi-Fi.
• Пребаци се на мобилну мрежу: Ако је мобилна веза за пренос података
активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi
везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе
за пренос података.
• Ова функција зависи од добављача услуга.
•
: Прилагодите подешавања Wi-Fi мреже.
Поставке
111
Wi-Fi Direct
Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct
да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка.
Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.
Напредно Wi-Fi
1 На екрану поставки додирните Мрежа Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
2 Изаберите уређај.
• До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.
• Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.
Поставке
112
Bluetooth
Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth
да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth
слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.
Упаривање са другим уређајем
1
2
На екрану поставки додирните Мрежа Bluetooth.
Додирните опцију
да бисте је активирали.
• Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
• Да бисте освежили листу уређаја, додирните .
• На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.
3
4
Изаберите уређај са листе.
Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду
идентитета.
• Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.
Слање података преко технологије Bluetooth
1
2
3
Изаберите датотеку.
• Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
Додирните
Bluetooth.
Изаберите циљни уређај за датотеку.
• Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.
• Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од
датотеке.
Поставке
113
Пренос података
Можете да укључите или искључите мобилне податке. Такође можете
управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.
Укључивање мобилне везе за пренос података
1
2
На екрану поставки додирните Мрежа Пренос података.
Додирните опцију
да бисте је активирали.
Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података
1
2
На екрану поставки додирните Мрежа Пренос података.
Прилагодите следеће поставке:
• Пренос података: Подесите коришћење веза за пренос података на
мобилним мрежама.
• Ограничен пренос података преко моб.мреже: Подесите ограничење
за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали
пренос података по достизању ограничења.
•
: Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.
Позив
Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и
међународних позива.
• Неке функције можда нису подржане у зависности од области или
добављача услуге.
1
2
На екрану поставки додирните Мрежа Позив.
Прилагодите поставке.
Поставке
114
Тетеринг
Дељење Интернет везе преко УСБ кабла
Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну
везу за пренос података.
1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
2 На екрану поставки додирните Мрежа Тетеринг Дељење Интернет
везе преко УСБ кабла, а затим додирните опцију
да бисте је
активирали.
• Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести
до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана.
Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
• Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм
за USB са веб-сајта www.lg.com и инсталирајте га на рачунару.
• Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто
док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење
интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
• Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window
XP или новија верзија, односно Linux.
Поставке
115
Wi-Fi hotspot
Уређај можете да подесите као бежични рутер да би други уређаји могли да
се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.
1 На екрану поставки додирните Мрежа Тетеринг Wi-Fi hotspot а затим
додирните опцију
да бисте је активирали.
2 Додирните Поставите Wi-Fi хотспот и унесите назив и лозинку за Wi-Fi
Име (SSID).
3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи
Wi-Fi мрежа.
4 Унесите мрежну лозинку.
• Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести
до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана.
Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
• Више информација је доступно на овом веб-сајту:
http://www.android.com/tether#wifi
Тајмер искључивања Wi-Fi хотспота
Када се Wi-Fi хотспот не користи током неког одређеног временског периода,
он се аутоматски искључује. Можете да подесите време за аутоматско
искључивање.
Поставке
116
Bluetooth tethering
Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са
интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.
1 На екрану поставки додирните Мрежа Тетеринг Bluetooth tethering а
затим додирните опцију
да бисте је активирали.
2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.
• Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести
до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана.
Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
• Више информација је доступно на овом веб-сајту:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Помоћ
Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова
погледајте у помоћи.
На екрану поставки додирните Мрежа Тетеринг Помоћ.
NFC
Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође
можете делити податке са другим уређајима.
1 На екрану поставки додирните Мрежа NFC.
2 Додирните опцију да бисте је активирали.
• Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили
дељење података.
• Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја.
Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у одељку
Преглед делова.
Поставке
117
Android Beam
Датотеке можете делити тако што ћете задњу страну уређаја додирнути
другим уређајем. Можете такође делити датотеке, укључујући музику, видео
записе или контакте, и отворити веб страницу или покренути апликацију са
другог уређаја.
1 На екрану поставки додирните Мрежа Android Beam.
2 Додирните задњу страну уређаја другим уређајем.
• Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја.
Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у одељку
Преглед делова.
Панел за размењивање
Можете да делите садржај из Галерије, Музике и Управљања датотекама са
околним уређајима. Такође, можете да делите садржај са одређеним особама
у апликацијама које раде са Google Direct Share.
1 На екрану поставки додирните Мрежа Панел за размењивање.
2 Додирните да деактивирате сваку опцију.
Поставке
118
Дељење датотека
Можете слати и примати датотеке између вашег уређаја и других уређаја или
таблета компаније LG.
1 На екрану поставки додирните Мрежа Дељење датотека.
2 Прилагодите следеће поставке:
• K50S: Промените име уређаја.
• Сачувај на: Подесите одредишну фасциклу за чување датотека
послатих са других уређаја.
• Дељење датотека: Дозволите пријем датотека послатих са других
уређаја.
• SmartShare Beam: Делите датотеке са другим уређајима користећи
функцију SmartShare Beam.
• Помоћ: Можете погледати информације за помоћ о дељењу датотека.
Медијски сервер
Медијски садржај на уређају можете делити са околним уређајима који
подржавају DLNA.
1 На екрану поставки додирните Мрежа Медијски сервер.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Размењивање садржаја: Делите садржај на уређају са околним
уређајима.
• K50S: Подесите име уређаја.
• Моји садржај за размену: Изаберите тип медијског садржаја који ћете
делити са другим уређајима.
• Дозвољени уређаји: Погледајте листу уређаја којима је дозвољено да
приступају садржајима на уређају.
• Недозвољени уређаји: Погледајте листу уређаја којима није
дозвољено да приступају садржајима на уређају.
Поставке
119
LG AirDrive
Можете користити LG налог на рачунару да бисте управљали датотекама
сачуваним на уређају. Не треба вам USB веза.
1 На екрану поставки додирните Мрежа LG AirDrive.
2 Користите један LG налог да бисте се пријавили у LG Bridge на рачунару и
LG AirDrive на уређају.
• Софтвер LG Bridge можете преузети са www.lg.com.
3 Управљајте датотекама на уређају са рачунара.
Штампање
Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или
документе сачуване на уређају.
1 На екрану поставки додирните Мрежа Штампање.
• Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм
штампача из продавнице апликација.
2
3
4
Додирните опцију
да бисте је активирали.
Изаберите штампач са екрана листе штампача.
• Да бисте додали штампач, додирните
Додајте штампаче.
• Да бисте потражили име штампача, додирните
Претр.
• Додирните
Поставке на екрану листе штампача.
Изаберите датотеку и додирните
Штампај.
• Документ се штампа.
• Ако немате Google налог, додирните ДОДАЈ НАЛОГ да бисте направили
налог.
Поставке
120
Авио режим
Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када
је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и
репродуковање музике, остаће доступне.
1 На екрану поставки додирните Мрежа Авио режим.
2 Додирните УКЉУЧИ на екрану потврде.
Мобилне мреже
Можете прилагодити поставке мобилне везе.
1 На екрану поставки додирните Мрежа Мобилне мреже.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Режим мреже: Изаберите тип мреже.
• Имена приступних тачака: Погледајте или промените приступну тачку
за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили
приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
• Мрежни оператери: Потражите мрежне оператере и аутоматски се
повежите са мрежом.
Поставке
121
VPN
Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет.
Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.
Додавање VPN-а
1
2
На екрану поставки додирните Мрежа VPN.
Додирните .
• Ова функција је доступна само када је активирано закључавање
екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран
са обавештењима. Додирните ИЗМЕНИ на екрану са обавештењима да
бисте активирали закључавање екрана. Детаље потражите у одељку
Подешавање закључавања екрана .
3
Унесите детаље VPN-а и додирните САЧУВАЈ.
Конфигурисање поставки VPN-а
1
2
Додирните VPN на листи VPNS.
Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните ПОВЕЖИ.
• Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду
Сачувајте информације о налогу.
Приватни DNS
Можете конфигурисати опције за Приватни DNS (Domain Name System).
1 На екрану поставки додирните Мрежа Приватни DNS.
2 Изаберите жељену опцију и додирните САЧУВАЈ.
Поставке
122
Звук
Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.
На екрану поставки додирните Звук и прилагодите следеће поставке:
• Звучни профил: Промените режим звука у Звук, Само вибрација или
Нечујно.
• Јачина звука: Подесите јачину звука за различите ставке.
• SIM1 звук звона/SIM2 звук звона: Изаберите тон звона за долазне позиве.
Додајте или избришите тонове звона.
• ID звука звона: Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног
контакта.
• Мелодија са вибрацијом: Подесите уређај да истовремено вибрира и
репродукује тон звона.
• Блиц упозорење за долазећи позив: Подесите блиц да трепери у складу
са LG звуком звона.
• SIM1 звук обавештења/SIM2 звук обавештења: Изаберите тон звона
за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за
обавештења.
• Немојте ометати: Подесите време, опсег и тип апликације да бисте
добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима
само одређеним данима у недељи.
• Квалитет звука и ефекти: Користите ову функцију за подешавање
квалитета звука и звучних ефеката приликом репродукције песме или
видео записа.
-- Јачина звука: Подесите јачину звука за различите ставке.
-- Нормализуј јач.звука: Користите ову функцију за нормализацију јачине
звука из различитих звучних извора.
-- Еквалајзер: Користите ову функцију за подешавање поставки
еквалајзера.
-- DTS:X 3D Surround: Користите ову функцију за репродуковање музике
или видео записа са тродимензионалним, импресивним и живим звуком
када повежете слушалице, звучник или друге спољне аудио уређаје.
Детаље потражите у одељку DTS:X 3D Surround .
Поставке
123
• SIM1 тип вибрације/SIM2 тип вибрације: Можете да изаберете тип
вибрације када примате позиве.
• Звук тастатуре за бирање: Изаберите звучни ефекат тастатуре.
• LG Звук тастатуре: Изаберите звучни ефекат LG тастатуре.
• Звук за додир: Одаберите звучни ефекат за додиривање ставке.
• Звуци при закључавању екрана: Одаберите звучни ефекат за
закључавање или откључавање екрана.
Екран
Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.
На екрану поставки додирните Екран и прилагодите следеће поставке:
• Почетни екран: Прилагодите поставке за почетни екран. Детаље
потражите у одељку Подешавања почетног екрана.
• Позадина и Тема: Изаберите позадинску слику екрана, тему и иконе за
ваш уређај.
• Фонт: Промените величину, подебљаност текста или подвученост фонта.
• New Second Screen: Изаберите како ће изгледати статусна трака и углови
апликација.
• Типке на почетном екрану: Промените распоред дугмади осетљиве на
додир на почетном екрану или им промените боје у позадини.
• Скалирање апликације: Прилагодите величину екрана апликација.
• Величина екрана: Подесите ставке на екрану на величину која вам
одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
• Удобан поглед: Подесите уређај да бисте смањили количину плаве
светлости на екрану, како бисте смањили напрезање очију.
• Осветљеност: Користите клизач да бисте променили светлину екрана
на уређају. Да бисте аутоматски подесили светлину екрана у складу са
интензитетом околног осветљења, додирните Аутоматски прекидач.
• Аутоматски: Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски
подешава у складу са интензитетом околног осветљења.
• Аутоматско ротирање екрана: Аутоматски ротирајте екран у складу са
положајем уређаја.
• Истек екрана: Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању
мировања одређено време.
Поставке
124
• Чувар екрана: Прикажите чувар екрана када је уређај на држачу или се
пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.
• Мини поглед: Смањите величину екрана како би вам било згодније да
користите уређај једном руком. Превуците на лево или на десно дугме
Home осетљиво на додир које се налази у дну екрана.
Опште
Закључавање екрана и безбедност
Можете прилагодити поставке закључавања екрана и безбедности.
• Google Play заштита: Свакодневно скенира уређај у погледу потенцијално
штетних апликација.
• Пронађи мој уређај: Пратите локацију уређаја са удаљености. Такође
можете безбедно заштитити своје податке ако сте изгубили уређај.
• Безбедносно ажурирање: Проверите ажурирање софтвера и
конфигуришите поставке аутоматске инсталације.
• Одаберите начин закључавања екрана: Изаберите жељени начин
закључавања екрана. Детаље потражите у одељку Подешавање
закључавања екрана.
• Прилагоди закључавање екрана: Промените информације приказане на
закључаном екрану.
• Подешавања за сигурносно закључавање: Промените поставке
безбедносног закључавања.
• Отисци прста: Откључавајте екран или садржај помоћу отиска прста.
Детаље потражите у одељку Преглед функције препознавања отиска
прста.
• Закључавање садржаја: Омогућава вам да поставите тип закључавања
(лозинка или шаблон) за QuickMemo+.
• Локација: Можете прилагодити начин на који одређене апликације
користе информације о локацији.
• Шифровање и креденцијали: Конфигуришите поставке за шифровање SD
картице и акредитиве.
Поставке
125
•
•
•
•
•
•
-- Шифруј SD картицу: Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили
њено коришћење на неком другом уређају. Детаље потражите у одељку
Шифровање меморијске картице.
-- Сигурносно покретање: Свој уређај заштитите закључавањем
приликом укључивања. Детаље потражите у одељку Поставке за
сигурносно покретање.
-- Заштита акредитива: Погледајте тип складишта у којем ће се чувати
безбедносни сертификат.
-- Акредитиви којима се верује: Прикажите главне ЦА сертификате вашег
система и ЦА сертификате инсталиране од стране корисника.
-- Креденцијали корисника: Прикажите и промените информације о
безбедним сертификатима који су сачувани на вашем уређају.
-- Инсталирај из меморије: Инсталирајте безбедни сертификат из
меморије.
-- Обриши акредитације: Избришите кориснички инсталиране безбедне
сертификате и повезане акредитиве.
Подешавање закључавања СИМ картице: Закључајте или откључајте
USIM картицу или промените лозинку (PIN).
Лозинке видљиве: Омогућите ову опцију да би се кратко приказивао
сваки знак лозинке док је уносите како бисте могли да видите шта сте
унели.
Администратори уређаја: Омогућава привилегије одређеним
апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове
употребе.
Trust agents: Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на
уређају.
PIN екрана: Коригујте екран апликација да би се могла користити само
тренутно активна апликација.
Приступ коришћењу: Погледајте детаље о коришћењу апликација на
уређају.
Апликације и обавештења
Можете да проверите листу инсталираних апликација и конфигуришете
поставке за обавештења, дозволе за апликације и још много тога.
1 На екрану поставки додирните Опште Апликације и обавештења.
2 Прилагодите поставке.
Поставке
126
Батерија
Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим
уштеде батерије.
1 На екрану поставки додирните Опште Батерија.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Рад батерије: Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте
видели више детаља, изаберите одређену ставку.
• Проценат батерије у статусној линији: Прикажите преостали ниво
батерије у виду процента на статусној траци.
• Флексибилна батерија: Ограничите коришћење батерије за
апликације које не користите често ограничавајући њихову активност
у позадини.
• Позадинска ограничења: Изаберите апликације чијим ограничавањем
рада у позадини ћете уштедети батерију.
• Чувар енергије: Користите ниже вредности за неке поставке уређаја,
као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте
смањили потрошњу батерије.
• Изузимања за уштеду енергије: Изаберите апликације које ћете
користити без било каквих функционалних ограничења док сте у
режиму уштеде енергије или оптимизације батерије.
Поставке
127
Складиштење
Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за
складиштење на меморијској картици и управљати њима.
1 На екрану поставки додирните Опште Складиштење.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Интерна меморија: Погледајте укупан простор за складиштење и
слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу
апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
• СД картица: Погледајте укупан простор за складиштење и слободан
простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је
убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу,
додирните .
Налози
Можете да додате кориснике да бисте делили уређај са њима и да
региструјете налог у облаку.
1 На екрану поставки додирните Опште Налози.
2 Прилагодите поставке.
Приступачност
Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним
на уређају.
1 На екрану поставки додирните Опште Приступачност.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Вид TalkBack: Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или
радњама помоћу гласа.
• Вид Говорна обавештења: Подесите уређај за читање информација о
позиваоцу помоћу гласа.
• Вид Фонт: Промените величину, подебљаност текста или
подвученост фонта.
• Вид Величина екрана: Подесите ставке на екрану на величину која
вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене
положај.
• Вид Додирните зум: Додирните екран три пута да бисте повећали
или смањили приказ.
Поставке
128
• Вид Зум прозора: Увећајте или умањите у оквиру прозора и обрните
боју.
• Вид Велики показивач миша: Увећајте показивач миша.
• Вид Висок контраст екрана: Промените боју позадине у црно за
висок контраст екрана.
• Вид Инверзија боје екрана: Повећајте контраст боја приказа за
слабовиде особе.
• Вид Подешавање боје екрана: Подесите боју приказа.
• Вид Црно-бело: Пребаците екран у режим сивих тонова.
• Вид Заврши позив преко тастера за укљ.: Прекините позив
притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
• Слух Наводи: Укључите услугу титлова кад репродукујете видео
записе за особе оштећеног слуха.
• Слух Трепћући LED: Подесите да бисте укључили LED светло за
долазне позиве и обавештења.
• Слух Упозорења на блиц: Подесите уређај да вас светлом које
трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.
• Слух Угаси све звуке: Искључите све звукове и смањите јачину звука
слушалице.
• Слух Аудио канал: Изаберите тип звука.
• Слух Баланс звука: Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач
да бисте променили баланс.
• Покрет и разумевање Touch assistant: Укључите таблу осетљиву на
додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
• Покрет и разумевање Унос додиром: Унесите текст додиривањем и
држањем екрана или га једноставно измените додиром екрана.
• Покрет и разумевање Физичка тастатура: Прилагодите поставке
тастатуре.
• Покрет и разумевање Аутоматски клик мишом: Аутоматски
кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
Поставке
129
• Покрет и разумевање Додирни и држи за позиве: Одговарајте на
позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за
позивање уместо да га превлачите.
• Покрет и разумевање Истек екрана: Аутоматски искључите екран
кад уређај остане у стању мировања одређено време.
• Покрет и разумевање Области контроле додира: Ограничите област
додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом
екрана.
• Икона за Функције приступачности: Брзо приступите функцији коју
често користите тако што ћете три пута додирнути .
• Аутоматско ротирање екрана: Аутоматски промените положај екрана
у складу са физичким положајем уређаја.
• Amazon Assistant: Amazon Assistant аутоматски даје поређења
производа док купујете у изабраним апликацијама на уређају.
• Изаберите за говор: Омогућава вам да додирујете ставке и чујете
гласовни одговор.
• Пребацивање приступа: Креирајте комбинације тастера да бисте
управљали уређајем.
Google
Google поставке можете користити за управљање поставкама Google
апликација и налога.
На екрану поставки додирните Опште Google.
Smart Doctor
Помоћу функције Smart Doctor можете дијагностиковати и оптимизовати
стање уређаја.
На екрану поставки додирните Опште Smart Doctor.
Поставке
130
Играње
Можете да конфигуришете подешавања за функције алата, графике и чувања
батерије за игрице.
• Покретач За Игрице: Додирните
да бисте користили апликацију game
launcher.
• Алати за игрице: Додирните
да бисте активирали ову функцију.
Можете да покренете ову функцију док играте игрице додиром на икону
алата игрице на дну екрана.
• Графика за игрице: Прилагодите графику за игрице.
• Када промените резолуцију у неким игрицама, функција приказа екрана
можда неће исправно радити.
• Време паузе: Смањује осветљење екрана и перформансе сваки пут када
вам игрица траје дуже од 5 минута.
Dual App
Можете користити неке апликације са два корисничка рачуна.
1 На екрану поставки, додирните Опште Dual App.
2 Након што прочитате изјаву о ограничењу одговорности, додирните
ПОТВРДИ.
3 На листи доступних апликација додирните Инсталирај да бисте
инсталирали копију жељене апликације и пратите упутства на екрану.
Пречице
Можете да прилагодите поставке тастерских пречица.
1 На екрану поставки додирните Опште Пречице.
2 Прилагодите следеће поставке.
• Погледај панел с обавештењима: Повуците прстом нагоре/надоле по
сензору за отисак прста да бисте приказали таблу за обавештења.
• Отвори Камеру: Притисните двапут тастер за укључивање да бисте
отворили Камеру.
• Отвори Capture+: Притисните двапут тастер за појачање звука да бисте
отворили Capture+ када је екран закључан или искључен.
Поставке
131
• Отвори Камеру: Притисните двапут татер за утишавање звука да бисте
отворили Камеру када је екран закључан или искључен.
• Отвори Google Помоћник: Додирните дугме за Google помоћник на
бочној страни телефона.
• Разговарај са Google Помоћником: Притисните и задржите тастер да
бисте кратко разговарали са Помоћником.
• Прикажи визуелни снимак: Двапут притисните дугме за „Google“
помоћник да бисте видели снимак свог дана у апликацији Google
помоћник.
Укључите екран
Двапут такните екран да бисте укључили или искључили екран.
Детаље потражите у одељку Укључите екран .
Центар за ажурирање
Можете да проверите и инсталирате најновију верзију апликације или
софтвера који нуди LG.
1 На екрану поставки додирните Опште Центар за ажурирање.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Ажурирање аплиакције: Проверите да ли је доступно ажурирање
апликације. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.
• Ажурирање софтвера: Проверите да ли је доступно ажурирање
софтвера. Ако је доступно, можете инсталирати ажурирање.
Језик и тастатура
Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.
1 На екрану поставки додирните Опште Језик и тастатура.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Језик: Изаберите језик који ћете применити на уређај.
• Предодређена тастатура: Погледајте тастатуру која је тренутно у
употреби. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
• Тастатура на екрану: Промените поставке LG тастатуре или функцију
препознавања гласа услуге Google Voice.
Поставке
132
• Физичка тастатура: Одаберите да користите физичку тастатуру или
проверите тастере пречице на тастатури.
• Услуга аутоматско попуњавање: Омогућите ову опцију да бисте једним
додиром уносили податке сачуване на налогу као што су лозинка,
адреса или број кредитне картице. Такође можете и онемогућити ову
опцију, користити Google аутоматско попуњавање или додати нови
сервисни налог.
• Излаз текст-у-говор: Конфигуришите поставке за претварање текста у
говор.
• Брзина показивача: Подесите брзину показивача за миш или додирну
таблу.
• Обрни тастере миша: Промените функцију десног тастера миша и
омогућите да извршава основне радње директног управљања.
Датум и време
Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.
1 На екрану поставки додирните Опште Датум и време.
2 Прилагодите поставке.
Меморија
Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током
одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.
1 На екрану поставки додирните Опште Меморија.
2 Додирните да бисте подесили временски интервал за преузимање
података.
Креирање резервне копије
За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком
другом уређају или налогу.
1 На екрану поставки додирните Опште Креирање резервне копије.
2 Прилагодите следеће поставке:
• LG Mobile Switch: Омогућава вам да пребацујете податке са старог LG
уређаја на нови LG уређај.
Поставке
133
• Резервна копија и враћање: Направите резервне копије података
уређаја или вратите податке на ваш уређај из резервне копије.
• Ресетовањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека
сачуване у складишту. Обавезно копирајте и складиштите важне
резервне копије датотека на рачунар.
• Google Бекап: Промените поставке прављења резервних копија
на Google диску. Такође можете да проверите резервни налог који
тренутно користите или да додате нови резервни налог.
Рестартуј и ресетуј
Можете да ресетујете уређај укључујући и поставке мреже и апликација.
1 На екрану са поставкама додирните Опште Рестартуј и ресетуј.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Ауто-рестарт: Аутоматски рестартује и оптимизује телефон у подешено
време. Додирните
да бисте активирали ову функцију. Уређај се
аутоматски рестартује у подешено време и оптимизује се. Изаберите
датум и време за рестартовање.
• Можете да подесите да се уређај рестартује једном недељно. Уређај се
аутоматски рестартује за један сат од подешеног времена.
• Када се уређај рестартује, обавештења и беџеви се бришу. Сачувајте
важне податке пре подешеног времена.
• Функција аутоматског рестартовања се не активира у следећим
ситуацијама: Када је екран укључен, када се уређај користи, када је
батерија напуњена 30% или мање, када је USIM картица закључана
или када је активирано закључавање уређаја приликом укључивања
уређаја.
• Ресeтовање поставки мреже: Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и
друге поставке мреже.
• Ресетовати преференце апликације: Ресетујте поставке за апликацију.
Подаци сачувани у апликацији неће бити избрисани.
• Ресетовање на фабричке вредности: Ресетујте све поставке за уређај и
избришите податке.
Поставке
134
• Ресетовањем и ресетовањем уређаја се бришу сви подаци на
њему. Поново унесите назив уређаја, Google налог и друге почетне
информације.
Основни подаци о телефону
Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о
софтверу и правне информације.
На екрану поставки додирните Опште Основни подаци о телефону и
прегледајте информације.
Регулација и безбедност
Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.
На екрану поставки додирните Опште Регулација и безбедност.
Поставке
135
05
Додатак
LG поставке језика
Изаберите језик који ћете користити на уређају.
• Додирните
Поставке Опште Језик и тастатура Језик ДОДАЈ
ЈЕЗИК и изаберите језик.
-- Додирните и држите
и превуците га на врх листе језика да бисте га
подесили као подразумевани језик.
LG Bridge
Преглед апликације LG Bridge
LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате
фотографијама, музиком, видео записима и документима сачуваним на
паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију
контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати
софтвер уређаја.
• Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
• Подржане функције се могу разликовати у з