LG RL4 Uživatelská příručka

LG RL4 Uživatelská příručka
ČESKY
JEDNODUCHÝ NÁVOD
VÝKONNÝ
REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM
Prosím, před uvedením přijímače do provozu si pozorně přečtěte tento návod a
uschovejte jej pro budoucí potřebu.
Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na
http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Některé části
obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.
MODEL
RL4
MFL71281408
1901_Rev01
RL4-NK.DEUSLLK_SIM_CZK_MFL71281408.indd 1
www.lg.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2019-01-04
11:09:43
Vrchní panel
d MIC ECHO / DEMO
- Volba režimu ECHO.
- Když stisknete MIC ECHO / DEMO ve vypnutém stavu,
zobrazí se režim demo.
a
VOCAL EFFECTS
Umožňuje výběr různých vokálních efektů.
KEY CHANGER
Transpozice zvuku pro přizpůsobení vašemu hlasovému
rozsahu pomocí tlačítek C/V (Přeskočit/Vyhledat).
b
e
c
d
VOICE CANCELLER
Během přehrávání hudby z různých vstupních zdrojů můžete
snížit úroveň hlasu v přehrávané skladbě.
e F (Funkce)
- Volba funkce a vstupních zdrojů.
- Stiskněte a podržte pro úpravu času zpoždění při použití
funkce PARTY LINK s připojením AUX.
MIC (mikrofon) VOL (hlasitost)
Nastaví hlasitost mikrofonu.
+/- (hlasitost)
Nastavení hlasitosti reproduktoru a mikrofonu.
a Okno displeje
b 1 (Pohotovostní režim)
Zapnutí a vypnutí zařízení.
LIGHTING
Výběr režimu osvětlení.
3 TWIN
Propojí dva reproduktory do režimu TWIN WIRELESS PARTY
LINK.
SOUND EFFECT / BASS BLAST (nebo BASS BLAST+)
- Volby zvukového vjemu.
- Stiskněte a podržte pro přímý výběr efektu BASS
(nebo BASS +).
c AUTO DJ
Volba režimu AUTO DJ.
N (Přehrávání/ Pauza)
Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
C/V (Přeskočit/Vyhledat)
- Provede rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- Vyhledá sekci v souboru.
Příslušenství ovladače
Stáhněte si na své mobilní zařízení aplikaci
LG XBOOM. (Pouze Android)
RL4-NK.DEUSLLK_SIM_CZK_MFL71281408.indd 2
Synchronizace zvuku LG (Bezdrátová)
Pro více informací si na Internetu stáhněte manuál
uživatele. http://www.lg.com
2019-01-04
11:09:44
Zadní panel
a
b
c
d
a Konektor MIC (mikrofon)
b AUX IN / OUT (L/R)
c USB port
d Zásuvka AC IN
Jak umístnit jednotku
vertikálně
RL4-NK.DEUSLLK_SIM_CZK_MFL71281408.indd 3
horizontálně
2019-01-04
11:09:45
Další informace
Technické údaje
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na přístroji.
Viz hlavní štítek na přístroji.
Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od
bezdrátového zařízení
Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj
vypnete.
Síťový pohotovostní režim:
0,5 W
(Jsou-li aktivovány všechny
síťové porty)
Prohlášení o shodě
Rozměry (Š x V x H)
Přibližně 275 mm x
530 mm x 275 mm
Napájení sběrnice (USB)
5 V 0 500 mA
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové
zařízení typu VÝKONNÝ REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM splňuje
směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je
k dispozici na následující internetové adrese:
Spotřeba elektrické energie
Zesilovač
150 W RMS
(celkový výstupní výkon RMS)
Provedení a technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Poznámka
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto
zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.
Frekvenční rozsah
2402 až 2480 MHz
Výstupní výkon (max.)
10 dBm
yy Nedívejte se přímo do světla, pokud je zapnutá funkce
LIGHTING.
yy Pokud je jas osvětlení příliš ostrý, rozsviťte v místnosti a
vypněte funkci LIGHTING.
RL4-NK.DEUSLLK_SIM_CZK_MFL71281408.indd 4
2019-01-04
11:09:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement