LG | 15Z990-V | User manual | LG 15Z990-V Skrócona Instrukcja Obsługi

LG 15Z990-V Skrócona Instrukcja Obsługi
INSTRUKCJA INSTALACJI
NOTEBOOK
Przed instalacją należy przeczytać niniejszy dokument.
Po przeczytaniu tej instrukcji instalacji należy przechowywać ją w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników.
Dla wygody użytkowników, aplikacje LG Easy Guide / LG TroubleShooting dostarczane są jako instrukcje w wersji elektronicznej.
Ilustracje przedstawione w instrukcji instalacji mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od wybranego języka i mogą ulegać zmianom bez
uprzedzenia.
15Z990 Series
www.lg.com
MFL71300135
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone
POLSKI
Zawartość
Przed przeczytaniem instrukcji instalacji
Przed przeczytaniem instrukcji instalacji ���������������������������������������������������������1
Każde nieprawidłowe działanie wbudowanego dysku SSD może doprowadzić do utraty
zapisanych danych. Należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych użytkownika
na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej (dysk twardy USB, karta pamięci itp.).
Elementy składowe������������������������������������������������������������������������������������������������1
Nazwy części�����������������������������������������������������������������������������������������������������������1
Środki ostrożności dotyczące akumulatora����������������������������������������������������������2
Karta sieci LAN�������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Podłączanie do zasilania���������������������������������������������������������������������������������������3
Wyłączanie systemu/zasilania�����������������������������������������������������������������������������4
Rozwiązywanie problemów����������������������������������������������������������������������������������4
Instalowanie aplikacji UWP.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Kolor ekranu nie jest wyświetlany prawidłowo.�����������������������������������������������������������������������������������������4
Nie można włączyć zasilania.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
System zatrzymuje się podczas używania lub nie wyłącza się prawidłowo.������������������������������4
Panel dotykowy nie działa prawidłowo.����������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Wybrano niewłaściwy język wyświetlania dla Windows.���������������������������������������������������������������������5
Niektóre strony internetowe nie działają lub nie wyświetlają się prawidłowo (Internet Explorer).�����5
Bezprzewodowa sieć LAN nie jest podłączona.����������������������������������������������������������������������������������������5
Jeśli system zostanie zamknięty przed całkowitym załadowaniem, produkt może nie zostać
poprawnie zamknięty. System należy wyłączać po całkowitym załadowaniu. (Całkowite
załadowanie systemu trwa około jednej lub dwóch minut i czas ten może się różnić w
zależności od warunków).
Więcej informacji na temat korzystania z produktu można znaleźć w aplikacji LG Easy Guide.
Konfiguracje ekranu i menu mogą różnić się od przedstawionych tej instrukcji w zależności
od stanu aktualizacji systemu Windows i oprogramowania. Ponadto wersja systemu
Windows może się różnić w zależności od modelu.
Elementy składowe
Przedstawione poniżej elementy zostały dostarczone podczas zakupu produktu. Przed
użyciem należy sprawdzić elementy.
• W przypadku niektórych modeli niektóre elementy mogą różnić się kształtem i kolorem od
przedstawionych na ilustracjach.
• Podczas czyszczenia produktu należy używać środka czyszczącego przeznaczonego dla
komputera. Jeśli użyty zostanie rozcieńczalnik, benzen, alkohol lub inny podobny środek,
produkt może zostać uszkodzony lub zdeformowany.
Określona strona lub program nie działa.������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Ponowna instalacja sterowników����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie�����������������������������������������������������������������������������������5
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open
source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com. Oprócz kodu źródłowego ze
strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje
o prawach autorskich. Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu
otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu
i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com. Ta oferta jest ważna przez okres
trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę
informację.
USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi forum USB Implementers.
Thunderbolt™ i logo Thunderbolt™ są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Główna obudowa komputera
Instrukcja instalacji
Zasilacz sieciowy 1
Przewód zasilający 1
Karta sieci LAN 2
1 Zasilacz sieciowy i kabel zasilający i mogą się różnić w zależności kraju, ale nie różnią się
funkcjonalnie.
2 W celu uzyskania optymalnego środowiska sieciowego zaleca się użycie kabla sieciowego
CAT5 lub wyższej kategorii.
Nazwy części
Nazwy części
1
Lewa strona
Produkt może różnić się kształtem i kolorem od przedstawionego na ilustracjach w tej
instrukcji obsługi.
POLSKI
Przód
Prawa strona
Model obsługujący
rozpoznawanie
odcisków palców
Inne modele
Lampka stanu pracy kamery
internetowej
Klawiatura
Kamera internetowa
Obszar dotykowy
Wbudowany mikrofon
Przycisk zasilania [ ]
(czujnik odcisków palców 1 )
1 Dotyczy tylko produktów z funkcją rozpoznawania odcisków palców.
Uwagi
Można użyć klawiszy skrótów w celu wygodniejszego korzystania z systemu
Windows. Szczegółowe informacje można znaleźć w aplikacji LG Easy Guide.
Gniazdo zasilania
1
Gniazdo USB (USB 3.1 )
Gniazdo HDMI
2
Wbudowane głośniki
Gniazdo karty Micro SD
Gniazdo słuchawek
(4-stykowe gniazdo słuchawkowe 3)
Otwór zabezpieczający
(Gniazdo zabezpieczeń Kensington)
1
Gniazdo USB-C™ (USB 3.1 /
Thunderbolt™ / można podłączyć
do karty sieci LAN)
1 Obsługuje USB 3.1 Gen 2. Urządzenia, które nie mają autoryzacji USB, mogą nie działać
normalnie po podłączeniu do gniazda USB.
Prędkość transmisji gniazda USB może się różnić w zależności od typu urządzenia
pamięci masowej (NVMe, SSD, HDD itp.) w systemie i od podłączonego urządzenia USB.
2 Niektóre modele mogą nie obsługiwać połączenia Thunderbolt™. W zależności od
specyfikacji urządzenia podłączonego do gniazda USB-C™ działa ono jako gniazdo USB 3.1
lub Thunderbolt™.
Gniazdo USB-C™ zapewnia funkcję szybkiego ładowania i funkcję ładowania Always-On dla
urządzeń obsługujących funkcję USB PD (Power Delivery).
3 4-stykowe gniazdo słuchawkowe obsługuje wtyczki w standardzie 4-stykowym typu US,
a europejskie słuchawki z wtyczką 4-stykową mogą nie działać prawidłowo.
Podczas korzystania z słuchawek (lub zestawu słuchawkowego Bluetooth) wejście i wyjście
audio są kierowane do podłączonego urządzenia, a mikrofon i głośnik na komputerze nie działają.
4-stykowe gniazdo słuchawkowe nie obsługuje mikrofonu zewnętrznego.
2
Środki ostrożności dotyczące akumulatora
Środki ostrożności dotyczące akumulatora
Ten produkt posiada wbudowany akumulator. Po zakupie komputera przed pierwszym
użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
POLSKI
• Akumulator jest produktem ulegającym zużyciu, a zatem po długim okresie użytkowania może
nie działać tak sprawnie, jak wcześniej.
• Nie można swobodnie wyjmować ani wymieniać wewnętrznego akumulatora. Wyjęcie go
może spowodować utratę gwarancji.
• Jeśli trzeba wyjąć lub wymienić akumulator, należy skontaktować się z wyznaczonym centrum
serwisowym.
• Pobieramy opłatę za wyjęcie lub wymianę akumulatora.
Zasady bezpieczeństwa podczas używania akumulatora
Należy używać certyfikowanych
akumulatorów, zatwierdzonych
przez firmę LG Electronics Inc.
• W przeciwnym wypadku
istnieje zagrożenie wybuchem
lub powstaniem pożaru.
Nie używać produktu na
dywanie, kocu lub łóżku. Nie
wkładaj zasilacza pod koc.
• Mogłoby to spowodować
wzrost temperatury, a
w konsekwencji awarię
produktu, pożar lub
poparzenia u użytkownika.
Należy unikać przechowywania
lub używania tego produktu w
miejscach o wysokiej wilgotności
i temperaturach powyżej 60°C,
takich jak wnętrze samochodu
lub sauny.
• W przeciwnym wypadku
istnieje zagrożenie wybuchem
lub powstaniem pożaru.
Nie należy zbyt często lub
na długi czas pozostawiać
włączonego produktu w
miejscach bez odpowiedniej
wentylacji (np. w torbach).
• Akumulator może się
przegrzać i spowodować pożar.
Akumulator należy trzymać z
dala od źródeł ciepła.
• W przeciwnym wypadku
istnieje zagrożenie wybuchem
lub powstaniem pożaru.
Akumulator należy chronić
przed kontaktem z elementami
metalowymi, takimi jak kluczyki
do samochodu lub spinacze.
• W przeciwnym razie może
to spowodować uszkodzenie
akumulatora, pożar lub
oparzenia spowodowane
przegrzaniem akumulatora.
W przypadku wykrycia wycieku
lub wyczucia nieprzyjemnego
zapachu akumulatora należy
skontaktować się z miejscowym
serwisem.
• W przeciwnym wypadku
istnieje zagrożenie wybuchem
lub powstaniem pożaru.
Akumulator należy ładować
wyłącznie za pomocą
dostarczonej ładowarki.
• W przeciwnym razie
akumulator może ulec
zniszczeniu i powodować
zagrożenie pożarem.
Przewodnik dotyczący korzystania z akumulatora
50%
Gdy komputer nie jest
używany przez dłuższy czas,
należy utrzymywać poziom
naładowania akumulatora
na poziomie około 50%,
aby przedłużyć jego okres
eksploatacji.
Należy użyć funkcji przedłużania
żywotności akumulatora w
aplikacji LG Control Center.
Można ograniczyć ładowanie
akumulatora do 80%
maksymalnej pojemności, aby
wydłużyć okres eksploatacji
akumulatora.
Aby wydłużyć okres eksploatacji
akumulatora, należy przez jakiś
czas korzystać z akumulatora
przed jego naładowaniem, a
nie utrzymywać go w stanie
pełnego naładowania.
Jeśli produkt nie będzie
używany przez dłuższy czas, a
akumulator będzie całkowicie
naładowany, okres eksploatacji
akumulatora może się skrócić.
Karta sieci LAN
1 Podłącz kartę sieci LAN do gniazda USB-C™ w komputerze.
• Gniazdo USB-C™ może być używane bez konieczności
rozróżniania górnej i dolnej strony.
2 Podłącz kabel sieciowy (LAN) do karty sieci LAN.
3 Sprawdź, czy możesz połączyć się z siecią Internet.
Podłączanie do zasilania
Zasilacz sieciowy dostarcza zasilanie i ładuje komputer.
• Nie należy używać innego zasilacza sieciowego niż ten, który został dostarczony przy zakupie
tego produktu.
• Zasilacz sieciowy i kabel zasilający i mogą się różnić w zależności kraju.
1 Podłącz jeden koniec kabla do zasilacza a drugi
do gniazda sieciowego.
• Zasilacz sieciowy może być pracować z napięciem
w zakresie do 100 V do 240 V.
2 Podłącz zasilacz sieciowy do komputera.
• Upewnij się, że gniazdo zasilania podłączone do
zasilacza sieciowego i produktu jest podłączone
prawidłowo.
Wyłączanie systemu/zasilania
Po podłączeniu zasilacza sieciowego włącza się lampka zasilacza sieciowego.
Lampka zasilania
Włączona
Zasilacz sieciowy jest podłączony.
Wyłączona
Zasilacz sieciowy nie jest podłączony.
Wyłączanie systemu/zasilania
Wykonaj poniższe kroki, aby użyć opcji Wyjdź z systemu Windows.
• Naciśnij klawisz [
-- Naciśnij [
] lub [Ctrl]+[ESC], aby wyświetlić menu Start.
]>[
• W przypadku próby uruchomienia systemu, który przeszedł w stan hibernacji lub został
wyłączony po alarmie o niskim poziomie naładowania baterii, system nie zostanie włączony,
ale lampka zamiga trzykrotnie. Należy wtedy podłączyć zasilacz sieciowy i naładować
akumulator przed jego użyciem.
Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z zasilacza sieciowego
Nie należy nadmiernie zginać kabla zasilacza sieciowego.
• Może to spowodować przerwanie żył przewodu i doprowadzić do porażenia prądem lub
pożaru.
8śSLM
=DPNQLM
8UXFKRPSRQZQLH
Zasilacz zintegrowany
Zasilacz odłączany
] i wybierz [Zamknij].
POLSKI
Stan
3
4
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Informacje na temat wsparcia i aktualizacji systemu Windows
POLSKI
-- W zależności od produktu niektóre funkcje systemu Windows mogą nie być obsługiwane
i może być konieczne zakupienie oddzielnego sprzętu, sterownika lub oprogramowania w
celu użycia funkcji. Ponadto może być konieczne zaktualizowanie systemu BIOS. Funkcja
automatycznej aktualizacji systemu Windows jest zawsze aktywna. Aktualizacja systemu
Windows może wiązać się z opłatami za korzystanie z sieci Internet oraz dodatkowymi
wymaganiami systemowymi dotyczącymi urządzenia pamięci masowej lub sprzętu. Więcej
informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.microsoft.com.
Instalowanie aplikacji UWP.
-- Aplikacje dostarczane w aplikacji UWP, takie jak LG Easy Guide, LG TroubleShooting i
LG Reader Mode, mogą być instalowane tylko za pośrednictwem sklepu Microsoft Store.
Uzyskaj dostęp do sklepu Microsoft Store i znajdź aplikację, którą chcesz zainstalować.
Kolor ekranu nie jest wyświetlany prawidłowo.
-- Sprawdź, czy tryb czytnika jest włączony. Jeśli tryb czytnika jest włączony, naciśnij ikonę
[
] w prawym dolnym rogu paska zadań, aby go wyłączyć.
-- Korzystanie z trybu czytnika i wyświetlania nocnego w tym samym czasie może powodować
zniekształcenia kolorów. Ustaw tryb czytnika na [Tryb czytania wył] lub ustaw wyświetlanie
nocne na [Wyłącz teraz].
• Wyłączanie wyświetlania nocnego: Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start
[
] i wybierz [Ustawienia] > [System] > [Ekran] > [Ustawienia wyświetlania
nocnego] > [Wyłącz teraz].
-- Jeśli ekran nadal nie wyświetla prawidłowo, skontaktuj się z centrum serwisowym
LG Electronics.
• Tryb czytnika steruje jasnością i kolorem ekranu LCD, aby wyglądał jak wydrukowany papier
i chronił użytkownika przed zmęczeniem oczu.
Nie można włączyć zasilania.
System zatrzymuje się podczas używania lub nie wyłącza się prawidłowo.
-- Odłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania przez około 6 sekund, aby zresetować system.
Po zresetowaniu systemu naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
• Uwaga: Niezapisane dane mogą zostać utracone. Naciśnięcie przycisku zasilania podczas
korzystania z komputera może spowodować uszkodzenie dysku twardego lub błąd systemu.
Panel dotykowy nie działa prawidłowo.
] > [LG Software] i uruchom [LG Control Center].
-- Wybierz przycisk Start [
Wybierz [Ustawienia systemu] i ustaw [Touchpad] na [Włącz].
-- Jeśli panel dotykowy nie działa prawidłowo, panel dotykowy znajduje się w stanie Panel
dotykowy wyłączony (wyłączony) lub Panel dotykowy automatyczny (wyłączony, gdy
podłączona jest mysz).
• Więcej informacji na temat ustawień panelu dotykowego można znaleźć w aplikacji
LG Easy Guide.
Wybrano niewłaściwy język wyświetlania dla Windows.
-- Zapoznaj się z opcją [Przywracanie systemu] w aplikacji LG Easy Guide, aby zainicjować
komputer i ponownie ustawić język.
-- Podczas inicjowania zostaną utracone wszystkie dane, dlatego należy wcześniej wykonać
kopię zapasową wszystkich ważnych danych.
Niektóre strony internetowe nie działają lub nie wyświetlają się prawidłowo
(Internet Explorer).
Konfigurowanie widoku zgodności
-- W programie Internet Explorer kliknij ikonę [
], a następnie wybierz menu [Ustawienia
widoku zgodności].
• Uwaga: Przeglądarka Internet Explorer nie obsługuje przycisku Widok zgodności w polu
wprowadzania adresu.
-- Po wyświetleniu ekranu Ustawienia widoku zgodności wpisz adres witryny i kliknij przycisk
[Dodaj].
-- Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony.
-- Kliknij [Zamknij], aby zamknąć ekran Ustawienia widoku zgodności.
-- Po odłączeniu przewodu zasilającego i ponownym podłączeniu go, naciśnij przycisk zasilania
produktu.
Wyłączanie rozszerzonego trybu chronionego
-- Jeśli zasilanie nie zostanie włączone po ponownym podłączeniu przewodu zasilającego, odłącz
zasilacz i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 6 sekund, aby zresetować system.
Po zresetowaniu systemu naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
-- Uruchom przeglądarkę Internet Explorer na pulpicie i kliknij ikonę [
], aby przejść do karty
[Opcje internetowe] > [Zaawansowane].
-- Po usunięciu zaznaczenia pola [Włącz rozszerzony tryb chroniony] na liście ustawień, kliknij
[OK].
Rozwiązywanie problemów
-- Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom ponownie przeglądarkę Internet Explorer.
-- Po uzyskaniu dostępu do witryny, z której chcesz korzystać, sprawdź, czy wtyczki takie jak
ActiveX są poprawnie zainstalowane.
-- Naciśnij [Fn] + [F6], aby sprawdzić, czy karta sieci bezprzewodowej jest wyłączona.
]
-- Przy każdym naciśnięciu [Fn] + [F6] sieć bezprzewodowa i tryb samolotowy włączają się lub
wyłączają.
-- Połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową może nie być możliwe. Skontaktuj się z
administratorem sieci bezprzewodowej.
-- Zainstaluj ponownie sterownik bezprzewodowej sieci LAN.
Określona strona lub program nie działa.
] i wybierz [System] > [Panel sterowania].
-- Wybierz [Widok według] > [Małe ikony] > [Konta użytkowników] > [Zmień ustawienia funkcji
Kontrola konta użytkownika] > [Nie powiadamiaj nigdy] > [OK].
• Firmy LG Electronics i Microsoft zalecają korzystanie z Kontroli konta użytkownika.
Ponowna instalacja sterowników
] i wybierz [System] > [Panel sterowania] > [Widok według] >
-- Naciśnij przycisk Start [
[Małe ikony] > [Programy i funkcje]. Następnie usuń sterownik, który chcesz zainstalować
ponownie.
], wybierz [LG Software] i uruchom [LG Update Center].
-- Naciśnij przycisk Start [
Następnie użyj menu [Wymagana aktualizacja] lub [Cała lista], aby ponownie zainstalować
sterowniki.
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie
-- Sprawdź, czy system nie jest zainfekowany wirusem lub szkodliwym oprogramowaniem.
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa (maks.)
(2400–2483,5 MHz)
Tryb IEEE802.11 b/g/n
Maks. 20 dBm EIRP (100 mW)
(5150–5725 MHz)
Tryb IEEE802.11 a/n/ac
Maks. 23 dBm EIRP (200 mW)
Niski zakres częstotliwości 5,15–5,35 GHz jest
przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach.
(5745–5875 MHz)
Tryb IEEE802.11 a/n/ac
Maks. 17 dBm EIRP (50,1 mW)
(2400–2483,5 MHz)
Bluetooth
Maks. 10 dBm EIRP (10 mW)
Informacje prawne
Niniejszym firma LG Electronics oświadcza, że komputer wykorzystujący sprzęt radiowy
jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Korzystanie z pasma 5150–5350 MHz jest ograniczone wyłącznie do użytku w
pomieszczeniach.
To ograniczenie występuje w Hiszpanii (ES), Portugalii (PT), Wielka Brytanii (UK) i Polsce (PL).
POLSKI
Bezprzewodowa sieć LAN nie jest podłączona.
-- Naciśnij przycisk Start [
Oprogramowanie sieci bezprzewodowej : Wersja 20
Specyfikacje bezprzewodowej sieci LAN
• Uwaga: Rozszerzony tryb chroniony (EPM) w przeglądarce Internet Explorer to
funkcja, która chroni dane użytkownika przed hakerami, którzy wykorzystują luki w
zabezpieczeniach przeglądarki. Włącz EPM, chyba że występuje problem z ActiveX lub
innymi wtyczkami w witrynie, z której chcesz korzystać.
• Naciśnij [Fn] + [F6], aby ustawić tryb samolotowy na [WYŁĄCZ]. Kliknij ikonę Wi-Fi [
po prawej stronie paska zadań i sprawdź, czy AP wyświetla się prawidłowo.
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising