LG | 34WL750-B | User manual | LG 34WL750-B Instrukcja obsługi

LG 34WL750-B Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MONITOR LCD LED
(Monitor LED *)
* Monitory LED firmy LG to monitory LCD z podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.
34WL750
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
POLSKI
LICENCJE...................................................... 2
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY...... 3
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA.......... 8
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA.................... 10
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW............... 20
DANE TECHNICZNE PRODUKTU................. 22
2
LICENCJE
Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie
www.lg.com.
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
VESA, logo VESA, logo zgodności ze standardem DisplayPort i logo
zgodności ze standardem DisplayPort dla źródeł obsługujących
dwa tryby to zarejestrowane znaki towarowe stowarzyszenia Video
Electronics Standards Association.
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie
Możesz ściągnąć i zainstalować najnowszą wersję ze strony internetowej LGE (www.lg.com).
PRZESTROGA
Sterowniki i oprogramowanie
Sterownik monitora
OnScreen Control
Dual Controller
Priorytet instalacji
Zalecane
Zalecane
POLSKI
•• Należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie
produktu.
•• Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie są objęte gwarancją.
•• Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w zestawie.
•• W przypadku użycia przewodów niezatwierdzonych przez firmę LG na monitorze może nie być wyświetlany
obraz lub mogą pojawić się na nim zakłócenia.
•• Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają standardowe procedury, dlatego elementy na nich
prezentowane mogą różnić się od zakupionego produktu.
•• Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary.
(Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
•• Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora. Spowodowane w
ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
•• Nie wolno przenosić monitora w pozycji odwróconej, trzymając go jedynie za podstawę, Może on wówczas
wypaść z podstawy i spowodować obrażenia ciała.
•• Nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia urządzenia. Siła wywierana na ekran
monitora może spowodować jego uszkodzenie.
•• Dla uzyskania wzoru fali, w przeciwieństwie do ogólnej metody pokrywania, stosuje się dododanego materiału
błyszczącego dodanego do materiału surowego. Posiada dobrą trwałość przy braku wyglądu zdarcia. Proszę
stosować z zaufaniem ponieważ użytkowanie problemu nie stwarza jakichkolwiek problemów.
Opcjonalne
UWAGA
•• Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono na poniższym rysunku.
•• Wszystkie informacje dotyczące produktu zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym także dane techniczne, mogą
zostać zmienione w celu poprawy jakości produktu, bez powiadomienia.
•• Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za pośrednictwem stron
internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
•• Przewód zasilający dołączony do zestawu może być różny w zależności od regionu.
3
Opis produktu i przycisków
Przenoszenie i podnoszenie monitora
POLSKI
Podczas przenoszenia lub podnoszenia monitora należy przestrzegać poniższych instrukcji. Pomogą one uniknąć
jego zarysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od kształtu i rozmiaru
urządzenia.
•• Przed przeniesieniem monitora zaleca się umieszczenie go w oryginalnym kartonie lub opakowaniu.
•• Przed przeniesieniem lub uniesieniem monitora należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
•• Monitor należy chwycić mocno u dołu i z boku obudowy. Nie należy chwytać monitora za sam panel.
•• Monitor należy trzymać ekranem na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.
•• Podczas transportu monitora należy chronić go przed wstrząsami i drganiami.
•• Podczas transportu monitor należy trzymać w pozycji pionowej – nie wolno obracać go ani pochylać na bok.
Korzystanie z przycisku joysticka
Naciskając przycisk joysticka lub poruszając go palcem w lewo/prawo/górę/dół, można z łatwością sterować
funkcjami monitora.
Podstawowe funkcje
Zasilanie
włączone
/
Zasilanie
wyłączone
Naciśnij i przytrzymaj przycisk joysticka na
dłużej niż 5 sekund, aby wyłączyć monitor.
Regulacja
głośności
Głośność można regulować poruszając
przyciskiem joysticka w lewo/prawo.
UWAGA
•• Przycisk joysticka znajduje się u dołu monitora.
4
Aby włączyć monitor, naciśnij palcem jeden raz
przycisk joysticka.
PRZESTROGA
•• Należy w miarę możliwości unikać dotykania ekranu monitora.
-- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie powłoki ekranu albo niektórych
pikseli służących do generowania obrazu.
•• W przypadku korzystania z panelu monitora bez przymocowanej stopki podstawy używanie przycisku
joysticka, znajdującego się na monitorze, może przyczynić się do zachwiania stabilności i upadku monitora,
co może spowodować uszkodzenie urządzenia i zranić osoby znajdujące się w pobliżu. Dodatkowo przycisk
joysticka może w takich warunkach nie działać prawidłowo.
Montaż na płaskiej powierzchni
Regulacja wysokości podstawy
•• Podnieś monitor i umieść go na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej. Monitor należy ustawić w odległości
co najmniej 100 mm od ściany, aby zapewnić właściwą wentylację.
1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
2 W sposób zdecydowany uchwyć monitor obiema rękoma i dokonaj regulacji.
Maks. 120,0 mm
POLSKI
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
OSTRZEŻENIE
•• Podczas regulacji wysokości ekranu nie należy umieszczać rąk na nóżce podstawy. Zapobiegnie to urazom
palców.
Regulacja kąta
1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
2 Dostosuj kąt nachylenia ekranu.
Aby zapewnić sobie wygodę korzystania z urządzenia, można regulować kąt nachylenia ekranu w przód lub tył w
zakresie od -5° do +20°.
PRZESTROGA
•• Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć go od zasilania. Istnieje ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
•• Należy użyć przewodu zasilającego, który został dostarczony w pakiecie razem z produktem. Przewód ten
należy podłączyć do uziemionego gniazdka elektrycznego.
•• W przypadku, gdy potrzebny jest dodatkowy przewód, należy zakupić go u lokalnego sprzedawcy lub udać się
do najbliższego sklepu ze sprzętem elektronicznym.
OSTRZEŻENIE
•• Aby uniknąć urazów palców podczas regulacji kąta nachylenia ekranu, nie należy trzymać dolnej części
obudowy monitora w sposób przedstawiony poniżej.
•• Podczas regulacji kąta nachylenia monitora nie należy dotykać ani naciskać obszaru ekranu.
5
POLSKI
Korzystanie z blokady Kensington
Montaż płyty montażowej
Złącze systemu zabezpieczającego Kensington znajduje się u dołu monitora.
Więcej informacji dotyczących instalacji oraz korzystania z blokady znajduje się w instrukcji obsługi blokady
Kensington oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem http://www.kensington.com.
Przymocuj monitor do stołu za pomocą kabla systemu zabezpieczającego Kensington.
Monitor odpowiada specyfikacjom dotyczącym płyty montażowej oraz innych zgodnych urządzeń.
UWAGA
•• Płyta montażowa jest sprzedawana oddzielnie.
•• Więcej informacji na temat montażu znajduje się w instrukcji montażu płyty.
•• Podczas montażu płyty nie należy stosować zbyt dużej siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
ekranu.
•• Przed umieszczeniem monitora w uchwycie ściennym należy zdemontować podstawę, wykonując czynności
wymagane do jej zamocowania w odwrotnej kolejności.
Montaż na ścianie
Monitor należy zamontować w odległości co najmniej 100 mm od ściany oraz pozostawić po obu jego stronach
wolną przestrzeń (co najmniej 100 mm), aby zapewnić właściwą wentylację. Szczegółowe instrukcje dotyczące
montażu można uzyskać u sprzedawcy. Informacje na temat montażu i ustawiania uchwytu ściennego o
regulowanym nachyleniu można również znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.
100 mm
UWAGA
•• System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć w
większości sklepów z artykułami komputerowymi.
100 mm
100 mm
100 mm
6
Aby zamontować monitor na ścianie, należy przykręcić uchwyt ścienny (opcjonalny) do tyłu monitora.
Uchwyt ścienny musi być prawidłowo przymocowany do monitora i do ściany.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
POLSKI
Montaż ścienny (mm)
Typ wkrętu
Liczba wkrętów
Płyta montażowa (opcjonalna)
PRZESTROGA
•• Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć
porażania prądem.
•• W przypadku montażu monitora na suficie lub pochylonej ścianie może on spaść, powodując obrażenia ciała u
osób znajdujących się w pobliżu. Do montażu należy użyć uchwytu ściennego dopuszczonego przez firmę LG
do użytku z danym modelem urządzenia. W razie potrzeby należy skonsultować się z lokalnym sprzedawcą lub
technikiem.
•• Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora. Spowodowane w
ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
•• Zaleca się korzystanie z uchwytu ściennego i wkrętów zgodnych ze standardem VESA. Uszkodzenia wynikłe z
użycia nieprawidłowych akcesoriów lub niewłaściwego wykorzystania akcesoriów nie są objęte gwarancją.
•• Długość każdego zamontowanego wkrętu, mierzona z tyłu monitora, powinna wynosić nie więcej niż 8 mm.
UWAGA
•• Wkręty, które nie spełniają wymagań standardu VESA, mogą uszkodzić urządzenie i spowodować upadek
monitora. Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki związane z użyciem wkrętów
niezgodnych ze standardem VESA.
•• W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja montażu i wszystkie niezbędne części.
•• Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
•• Długość wkrętu może być różna w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie wkrętów dłuższych od
standardowych może spowodować powstanie uszkodzeń wewnątrz produktu.
•• Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi uchwytu ściennego.
7
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA
POLSKI
•• Produkt przedstawiony na ilustracjach w tej instrukcji może się różnić wyglądem od zakupionego przez
użytkownika.
Naciśnij przycisk joysticka, wybierz kolejno Ustawienia Źródło, a następnie wybierz odpowiednie wejście.
PRZESTROGA
•• Nie wolno zbyt długo naciskać ekranu monitora. Może to spowodować zniekształcenie obrazu.
•• Nie wolno wyświetlać na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas. Może to spowodować wypalenie
się obrazu na ekranie. W miarę możliwości należy korzystać z komputerowego wygaszacza ekranu.
•• Podłączając przewód zasilający do gniazdka sieciowego, należy skorzystać z przedłużacza z uziemieniem (3
otwory) lub gniazdka z uziemieniem.
•• W niskiej temperaturze otoczenia ekran może migotać po włączeniu. To normalne zjawisko.
•• Na ekranie mogą czasami pojawiać się czerwone, zielone lub niebieskie kropki. To normalne zjawisko.
Podłączanie do komputera
•• Ten monitor obsługuje funkcję Plug and Play*.
* Plug and Play: Funkcja, która umożliwia dodanie urządzenia do komputera bez konieczności przeprowadzania
ponownej konfiguracji komputera i ręcznej instalacji dodatkowych sterowników.
Połączenie HDMI
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.
PRZESTROGA
•• W przypadku korzystania z przewodu DVI–HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą występować problemy ze
zgodnością.
•• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego
przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
•• Zalecane typy przewodu HDMI
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet
8
Połączenie DisplayPort
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.
UWAGA
•• Sygnał wideo lub audio może nie być dostępny w zależności od wersji portów DP (DisplayPort) komputera.
•• Użyj przewodu DisplayPort dołączonego do produktu. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać
prawidłowo.
•• W przypadku korzystania z karty graficznej ze złączem Mini DisplayPort zaleca się użycie przewodu Mini DP–DP
(Mini DisplayPort – DisplayPort) lub przejściówki do łączenia przewodu DisplayPort1.4. (Do nabycia oddzielnie)
Podłączanie urządzeń audio-wideo
Połączenie HDMI
UWAGA
POLSKI
Połączenie HDMI umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z urządzenia audio-wideo do
monitora.
•• W przypadku korzystania z przewodu DVI–HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą występować problemy ze
zgodnością.
•• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego
przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
•• Zalecane typy przewodu HDMI
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Podłączanie słuchawek
Urządzenia peryferyjne można podłączać do monitora za pomocą portu słuchawek.
UWAGA
•• Urządzenia peryferyjne są do nabycia osobno.
•• W zależności od ustawień dźwięku wybranych w komputerze oraz w urządzeniu zewnętrznym możliwość
korzystania ze słuchawek oraz głośnika może być ograniczona.
•• W przypadku korzystania ze słuchawek z wtykiem kątowym mogą występować problemy z podłączaniem
innych urządzeń zewnętrznych do monitora. Dlatego zaleca się korzystanie ze słuchawek z wtykiem prostym.
Wtyk kątowy
Wtyk prosty
(Zalecane)
9
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
UWAGA
POLSKI
•• Menu ekranowe monitora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.
Aktywacja menu głównego
1 Naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora.
2 Przesuwaj joystick w górę/dół oraz w prawo/lewo, aby wybrać poszczególne opcje.
3 Naciśnij jeszcze raz przycisk joysticka, aby wyjść z menu głównego.
Przycisk joysticka
Przycisk
10
Stan menu
Opis
Menu główne jest nieaktywne
Aktywacja menu głównego.
Menu główne jest aktywne
Wyjście z menu głównego.
(Przytrzymywanie przycisku przez ponad 5 sekund w celu wyłączenia monitora: Monitor można wyłączyć w ten sposób w dowolnym momencie, także
wtedy, gdy włączone jest menu ekranowe).
Menu główne jest nieaktywne
Regulacja głośności monitora.
Menu główne jest aktywne
Zapewnia dostęp do funkcji Źródło.
Menu główne jest nieaktywne
Regulacja głośności monitora.
Menu główne jest aktywne
Zapewnia dostęp do funkcji Ustawienia.
Menu główne jest nieaktywne
Wyświetla informacje dotyczące bieżącego wejścia.
Menu główne jest aktywne
Wyłączanie monitora.
Menu główne jest nieaktywne
Wyświetla informacje dotyczące bieżącego wejścia.
Menu główne jest aktywne
Dostęp do funkcji Tryb Obrazu.
Funkcje menu głównego
Menu główne
Źródło
Wyjście
Ustawienia
Tryb Obrazu
Opis
Źródło
Ustawienie trybu sygnału wejściowego.
Wyłącz zasilanie
Wyłączanie monitora.
Ustawienia
Konfiguracja ustawień ekranu.
Tryb Obrazu
Umożliwia ustawienie trybu obrazu.
Wyjście
Wyjście z menu głównego.
POLSKI
Wyłącz
zasilanie
Ustawienia w menu
1
2
3
4
Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora, a następnie przejdź do menu Ustawienia.
Przesuwaj joystick w górę/dół oraz w prawo/lewo, aby wybrać poszczególne opcje.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, przesuń przycisk joysticka w stronę strzałki
Jeśli chcesz wyjść z menu ekranowego, przesuwaj joystick w stronę strzałki do momentu wyjścia z menu.
Szybkie Ustawienia
Źródło
Obraz
lub naciśnij joystick ( ).
Ogólne
UWAGA
••
••
: Wł.
: Wył.
11
Szybkie Ustawienia
Ustawienia > Szybkie
Ustawienia
POLSKI
Jasność
Kontrast
Głośność
Opis
Umożliwia dostosowanie kontrastu i jasności ekranu.
Regulacja głośności.
UWAGA
•• Funkcje Wyciszenie / Wł. dźwięk można dostosować, naciskając strzałkę na przycisku joysticka w menu Głośność.
Temp.kol.
Ust. Własne
Użytkownik może dostosować kolor, wybierając odcień czerwony, zielony lub niebieski.
Ciepła
Ustawienie bardziej czerwonej tonacji kolorów ekranu.
Średnia
Ustawienie tonacji kolorów ekranu pomiędzy czerwoną a niebieską.
Zimna
Ustawienie bardziej niebieskiej tonacji kolorów ekranu.
Ręcznie
Wówczas użytkownik może wyregulować dokładnie temperaturę barwową.
Źródło
Ustawienia > Źródło
12
Opis
Lista wejść
Wybór trybu sygnału wejściowego.
Proporcje obrazu
Dostosowanie proporcji ekranu.
Pełna szerokość
Wyświetlanie filmu w trybie szerokoekranowym niezależnie od wejściowego sygnału wideo.
Oryginalny
Wyświetlenie filmu w proporcjach właściwych dla wejściowego sygnału wideo.
1:1 Piksel
Oryginalny rozmiar obrazu; nie są wprowadzane zmiany proporcji obrazu.
Kino 1
Powiększenie ekranu w proporcjach 21:9.
Kino 2
Powiększenie ekranu w proporcjach 21:9 z uwzględnieniem czarnego pasa na napisy u dołu ekranu.
Obraz
UWAGA
•• Możliwe do skonfigurowania ustawienie opcji Tryb Obrazu zależy od sygnału wejściowego.
POLSKI
Tryb obrazu w przypadku sygnału SDR (nie HDR)
Ustawienia > Obraz
Tryb Obrazu
Opis
Ust. Własne
Umożliwia dostosowanie poszczególnych elementów.
Żywy
Zwiększa kontrast, jasność i ostrość w celu wyświetlania żywych obrazów.
Efekt HDR
Optymalizuje ustawienia ekranu pod kątem technologii HDR.
Czytelnik
Optymalizuje ekran pod kątem przeglądania dokumentów. Ekran można rozjaśnić z poziomu menu ekranowego.
Kino
Optymalizuje ekran pod kątem efektów wizualnych w filmach.
FPS
Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier FPS.
RTS
Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier RTS.
Daltonizm
Ten tryb jest przeznaczony dla użytkowników, którzy nie rozróżniają czerwonego i zielonego koloru. Dzięki niemu użytkownicy mający powyższy problem mogą łatwo
rozróżnić te kolory.
UWAGA
•• Jeżeli Tryb Obrazu jest zmieniony, ekran może migotać lub rozdzielczość ekranu komputera może być zakłócona.
13
Tryb obrazu w przypadku sygnału HDR
Ustawienia > Obraz
POLSKI
Tryb Obrazu
Opis
Ust. Własne
Umożliwia dostosowanie poszczególnych elementów.
Żywy
Optymalizuje obraz pod kątem żywych kolorów HDR.
Standardowy
Optymalizuje obraz pod kątem standardu HDR.
Kino
Optymalizuje obraz pod kątem wideo w technologii HDR.
FPS
Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier FPS. Sprawdza się w przypadku bardzo ciemnych gier FPS.
RTS
Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem gier RTS.
UWAGA
•• Zawartość HDR może nie być wyświetlana prawidłowo zależnie od ustawień systemu operacyjnego Windows 10; należy sprawdzić, czy dla ustawienia HDR w systemie Windows wybrano wartość Wł.
czy Wył.
•• Gdy funkcja HDR jest włączona, zależnie od wydajności karty graficznej, tekst lub obraz mogą mieć niską jakość.
•• Gdy funkcja HDR jest włączona, zależnie od wydajności karty graficznej, mogą występować zakłócenia lub migotanie obrazu podczas zmiany źródła bądź włączania i wyłączania zasilania.
14
Ustawienia > Obraz
Regulacja Obrazu
Opis
Jasność
Kontrast
Dostosowanie kontrastu kolorów i jasności ekranu.
Dostosowanie ostrości ekranu.
SUPER RESOLUTION+
Wysoki
Optymalizacja ekranu zapewniająca krystalicznie czysty obraz. Idealny do gier i filmów w wysokiej rozdzielczości.
Średni
Optymalizacja ekranu zapewniająca komfort oglądania obrazu o średnich parametrach (między trybem niskim i wysokim). Sprawdza się w
przypadku filmów amatorskich i w jakości SD.
Niski
Optymalizuje ekran tak, aby obraz był płynny i naturalny. Najlepszy do zdjęć oraz filmów o małej dynamice ruchu.
Wył.
Wyświetlanie najczęściej używanego ustawienia. Wyłącza funkcję SUPER RESOLUTION+.
POLSKI
Ostrość
UWAGA
•• Funkcja ta powoduje zwiększenie ostrości obrazów o niskiej rozdzielczości, dlatego nie jest zalecane używanie jej w przypadku normalnego tekstu lub ikon pulpitu.
Może to spowodować uzyskanie obrazów o niepotrzebnie dużej ostrości.
Poziom Czerni
DFC
Określenie poziomu zrównoważenia (tylko HDMI).
•• Kompensacja: w przypadku sygnału wideo to ustawienie pozwala uzyskać możliwie najciemniejszy ekran monitora.
Wysoki
Utrzymuje bieżący współczynnik kontrastu ekranu.
Niski
Obniża poziom czerni i podnosi poziom bieli względem bieżącego współczynnika kontrastu ekranu.
Wł.
Automatyczne dostosowanie jasności w oparciu o używany monitor.
Wył.
Wyłączenie funkcji DFC.
15
Ustawienia > Obraz
Regulacja Gra
Opis
Czas Odpowiedzi
POLSKI
FreeSync
Ustawienie czasu odpowiedzi dla wyświetlanych obrazów w oparciu o prędkość odtwarzanych obrazów na ekranie.
W normalnych warunkach zaleca się korzystanie z ustawienia Szybki. W przypadku dynamicznych obrazów zaleca się korzystanie z ustawienia Szybszy.
Wybór ustawienia Szybszy może spowodować pojawienie się pozostałości nieruchomego obrazu.
Szybszy
Ustawienie wartości szybszy dla czasu odpowiedzi.
Szybki
Ustawienie wartości Szybki dla czasu odpowiedzi.
Normalny
Ustawienie wartości normalny dla czasu odpowiedzi.
Wył.
Funkcja poprawy czasu odpowiedzi nie jest używana.
Zapewnia płynny i naturalny obraz dzięki synchronizacji częstotliwości pionowej sygnału wejściowego z częstotliwością sygnału wyjściowego.
PRZESTROGA
•• Obsługiwany interfejs: DisplayPort, HDMI
•• Obsługiwana karta graficzna: Niezbędna jest karta graficzna, która obsługuje funkcję FreeSync firmy AMD.
•• Obsługiwana wersja: Pamiętaj, aby zaktualizować kartę graficzną do najnowszego sterownika.
•• Więcej informacji o wymaganiach i innych informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy AMD pod adresem http://www.amd.com/FreeSync.
Kontrola Czerni
16
Wł.
Włączanie funkcji FreeSync.
Wył.
Wyłączanie funkcji FreeSync.
Regulacja kontrastu czerni pozwala uzyskać lepszą widoczność ciemnych scen.
Zwiększenie wartości funkcji Kontrola Czerni powoduje rozjaśnienie obszarów niskiego poziomu szarości na ekranie. (Można wówczas łatwo rozróżnić obiekty w ciemnych
grach).
Zmniejszenie wartości funkcji Kontrola Czerni powoduje przyciemnienie obszarów niskiego poziomu szarości i zwiększa dynamikę kontrastu na ekranie.
Ustawienia > Obraz
Regulacja Koloru
Opis
Gamma
Resetuj obraz
Im wyższa wartość parametru gamma, tym ciemniejszy jest obraz. Z kolei im niższa wartość parametru gamma, tym jaśniejszy jest obraz.
Tryb 4
Jeśli nie trzeba regulować parametru gamma, należy wybrać opcję Tryb 4.
Umożliwia ustawienie własnej temperatury barwowej.
Ust. Własne
Użytkownik może dostosować kolor, wybierając odcień czerwony, zielony lub niebieski.
Ciepła
Ustawienie bardziej czerwonej tonacji kolorów ekranu.
Średnia
Ustawienie tonacji kolorów ekranu pomiędzy czerwoną a niebieską.
Zimna
Ustawienie bardziej niebieskiej tonacji kolorów ekranu.
Ręcznie
Wówczas użytkownik może wyregulować dokładnie temperaturę barwową.
Czerwony, Zielony, Niebieski
Umożliwia dostosowanie obrazu poprzez określenie poziomów barw za pomocą opcji: Czerwony, Zielony i Niebieski.
6 Kolorów
Umożliwia uzyskanie pożądanych kolorów poprzez dostosowanie barwy i nasycenia 6 kolorów (Czerwony, Zielony, Niebieski, Błękitny, Amarantowy i Żółty) oraz zapisanie
ustawień.
Odcień
Dostosowanie tonacji ekranu.
Nasycenie
Dostosowanie nasycenia kolorów wyświetlanych na ekranie. Im niższa wartość, tym mniejsze nasycenie i jaśniejsze kolory. Im wyższa wartość,
tym większe nasycenie i ciemniejsze kolory.
Chcesz zresetować ustawienia obrazu?
Tak
Przywraca ustawienia domyślne.
Nie
Anuluje wybraną operację.
POLSKI
Temp.Kol.
Tryb 1, Tryb 2, Tryb 3
17
Ogólne
Ustawienia > Ogólne
Opis
POLSKI
Język
Wybór języka menu ekranowego.
SMART ENERGY SAVING
Oszczędza energię poprzez użycie algorytmu kompensacji jasności.
Wysoki
Oszczędza energię dzięki wysokiej wydajności działania funkcji SMART ENERGY SAVING.
Niski
Oszczędza energię dzięki niskiej wydajności działania funkcji SMART ENERGY SAVING.
Wył.
Powoduje wyłączenie tej funkcji.
UWAGA
•• Poziom oszczędzania energii może różnić się zależnie od panelu i jego dostawcy.
•• W przypadku wybrania dla opcji SMART ENERGY SAVING ustawienia Wysoki lub Niski luminancja monitora może zwiększyć się lub zmniejszyć zależnie od źródła.
Dioda LED zasilania
Włącza i wyłącza diodę LED zasilania na panelu przednim monitora.
UWAGA
•• Kiedy funkcja Dioda LED zasilania jest włączona, działanie jest następujące:
-- Urządzenie włączone: Biały (Przez kilka sekund)
-- Tryb uśpienia: Wył.
-- Urządzenie wyłączone: Wył.
Automatyczne Wył.
Automatyczne wyłączanie monitora w przypadku braku ruchu na monitorze w określonym czasie. Ustawienie czasu funkcji automatycznego wyłączania. (Wył., 4 Godz., 6 Godz. i 8 Godz.)
Wersja DisplayPort
Należy ustawić dla opcji Wersja DisplayPort wartość zgodną z wersją podłączonego urządzenia zewnętrznego. (1.4, 1.2 i 1.1)
Aby korzystać z funkcji HDR, należy wybrać ustawienie 1.4.
Tryb kompatybilności HDMI
Tryb kompatybilności HDMI - funkcja ta może rozpoznać legalny sprzęt, który nie obsługuje HDMI 2.0.
Wł.
Włącza Tryb kompatybilności HDMI.
Wył.
Wyłącza Tryb kompatybilności HDMI.
UWAGA
•• Jeżeli podłączone urządzenie nie obsługuje Tryb kompatybilności HDMI, obraz lub dźwięk mogą nie działać poprawnie.
•• Niektóre starsze modele kart grafiki nie obsługują HDMI 2.0, jednak można wybrać rodzielczość HDMI 2.0 w oknie panelu sterowania.
•• To może spowodować, że ekran będzie wydawał się nieprawidłowym.
18
Ustawienia > Ogólne
Opis
Funkcja umożliwia wybranie ustawienia Wł. lub Wył. dla sygnału generowanego przez opcję Brzęczyk po włączeniu monitora.
OSD Zablokuj
Funkcja uniemożliwia konfigurowanie i regulowanie pozycji menu.
Informacje
Zostaną wyświetlone następujące informacje na temat monitora: Numer seryjny, Całkowity czas pracy i Rozdzielczość.
Zresetuj do ustawień
początkowych
Czy chcesz zresetować ustawienia?
Tak
Przywraca ustawienia domyślne.
Nie
Anulowanie resetowania.
POLSKI
Brzęczyk
19
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW
Obraz nie jest wyświetlany na ekranie.
POLSKI
Czy monitor jest podłączony do zasilania?
•• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego.
Czy dioda zasilania świeci?
•• Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony, a następnie naciśnij przycisk zasilania.
Czy zasilanie jest włączone, a dioda zasilania świeci na biało?
•• Sprawdź, czy podłączone wejście jest włączone (Ustawienia > Źródło).
Czy wyświetlany jest komunikat Brak Sygnału?
•• Ten komunikat jest wyświetlany na ekranie w przypadku braku przewodu sygnałowego łączącego komputer z monitorem lub w przypadku rozłączenia
tego przewodu. Sprawdź przewód i podłącz go ponownie.
Czy wyświetlany jest komunikat Sygnał Nieprawidłowy?
•• Ten komunikat jest wyświetlany, gdy sygnały przesyłane z komputera (karty graficznej) znajdują się poza zakresem poziomej lub pionowej częstotliwości
monitora. Aby ustawić prawidłową częstotliwość, zapoznaj się z sekcją Dane techniczne produktu tej instrukcji obsługi.
Obraz jest niestabilny i drga. Obrazy wyświetlane na monitorze pozostawiają po sobie ślady w tle.
Czy została wybrana odpowiednia rozdzielczość?
•• Jeśli wybrana rozdzielczość to HDMI 1080i 60/50 Hz (z przeplotem), obraz może drgać. Zmień rozdzielczość na 1080p lub zalecaną rozdzielczość.
•• Wybór rozdzielczości innej niż zalecana (optymalna) może sprawiać, że tekst będzie rozmazany, a ekran przyciemniony, obcięty lub przesunięty.
•• Sposoby wyboru ustawień mogą się różnić w zależności od komputera lub systemu operacyjnego, a niektóre rozdzielczości mogą nie być dostępne w
zależności od wydajności karty graficznej. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub karty graficznej w celu uzyskania
pomocy.
Czy obraz jest widoczny na monitorze nawet po jego wyłączeniu?
•• Wyświetlanie na monitorze przez długi czas nieruchomego obrazu może spowodować uszkodzenie ekranu, czego wynikiem jest obraz pozostający na
monitorze.
•• Aby wydłużyć okres eksploatacji monitora, należy korzystać z wygaszacza ekranu.
Czy na ekranie są widoczne kropki?
•• Podczas korzystania z monitora na ekranie mogą być widoczne pojedyncze kolorowe piksele (czerwone, zielone, niebieskie, białe lub czarne). To normalne
zjawisko w przypadku ekranów LCD. Nie jest to błąd ani problem z działaniem monitora.
Niektóre funkcje są wyłączone.
Czy po naciśnięciu przycisku Menu niektóre funkcje nie są dostępne?
20
•• Menu ekranowe jest zablokowane. Wyłącz funkcję OSD Zablokuj w menu Ogólne.
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat „Znaleziono nieznany monitor Plug and Play (VESA DDC)”?
Czy w komputerze zainstalowano sterowniki urządzenia?
•• Upewnij się, ż zainstalowałeś sterownik wyświetlacza z naszej strony internetowej: http://www.lg.com.
•• Sprawdź, czy karta graficzna obsługuje funkcję Plug and Play.
Czy wyświetlany jest obraz, ale nie ma dźwięku?
•• Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone do portu słuchawek.
•• Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą joysticka.
•• Ustawa monitor, którego używasz, jako wyjście audio komputera. (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).
POLSKI
Brak dźwięku z portu słuchawek.
21
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
POLSKI
Głębia kolorów
Obsługa koloru 8-bitowego i 10-bitowego.
Rozdzielczość
Maks. obsługiwana rozdzielczość
3440 x 1440 / 60 Hz
Zalecana rozdzielczość
3440 x 1440 / 60 Hz
Moc znamionowa
19 V
Zużycie energii
(Typowe)
Urządzenie włączone: 60 W typ. (warunek ujawnienia problemu)**
Tryb uśpienia ≤ 0,5 W (Stan wejścia HDMI / DP)***
Urządzenie wyłączone: ≤ 0,3 W
Zasilanie
2,0 A
Zasilacz AC/DC
Typ DA-65G19, wyprodukowany przez firmę Asian Power Devices Inc.
Lub typ LCAP39, wyprodukowany przez firmę LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Moc wyjściowa: 19 V
3,42 A
Zalecane warunki
Warunki eksploatacji
Warunki przechowywania
Wymiary
Masa (bez opakowania)
Temperatura
Od 0 °C do 40 °C
Wilgotność
Poniżej 80 %
Temperatura
Od -20 °C do 60 °C
Wilgotność
Poniżej 85 %
Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)
Z podstawą (mm)
829,9 x 428,9 x 252,4
Bez podstawy (mm)
829,9 x 379,8 x 49,2
Z podstawą (kg)
8,0
Bez podstawy (kg)
5,9
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
* Poziom zużycia energii elektrycznej zależy od warunków eksploatacji i ustawień monitora.
** Tryb włączania poboru mocy jest obliczany za pomocą standardu testowania LGE (W pełni biały wzór,maksymalna rozdzielczość).
*** Monitor przejdzie w Stan Uśpienia w ciągu kilku minut (maks. 5 minut).
22
Fabryczny tryb obsługi (Tryby Ustawienia wstępne, PC)
DisplayPort /HDMI
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Polaryzacja (poz./pion.)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
60
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,66
60
-/-
3440 x 1440
43,82
29,99
+/-
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
Uwagi
POLSKI
Tryby ustawień wstępnych
Preferowane taktowanie DP/HDMI
23
Taktowanie HDMI (Wideo)
POLSKI
Tryby ustawień
wstępnych
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
480p
31,5
60
720p
45
60
1080p
67,5
60
2160P
135
60
Dioda LED zasilania
24
Tryb
Kolor diody LED
Tryb włączony
Biały (Przez kilka sekund)
Tryb uśpienia
Wyłączona
Tryb wyłączony
Wyłączona
Model i numer seryjny produktu są umieszczone na odwrocie i na jednej stronie produktu.
Zapisz je poniżej na wypadek gdybyś kiedykolwiek potrzebował serwisu.
Model
Numer seryjny
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising