LG | 34WK95U-W | User manual | LG 34WK95U-W Instrukcja obsługi

LG 34WK95U-W Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MONITOR LCD LED
(Monitor LED *)
* Monitory LED firmy LG to monitory LCD z podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować
na przyszłość.
34WK95U
34BK95U
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
POLSKI
LICENCJE...................................................... 2
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE............ 3
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY...... 3
LICENCJE
Różne licencje mają zastosowanie do różnych modeli. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie
www.lg.com.
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA.......... 8
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA.................... 11
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW............... 22
DANE TECHNICZNE PRODUKTU................. 24
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
* USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.
2
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
POLSKI
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source
można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia
gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę
pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na
adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego,
kto otrzymał tę informację.
UWAGA
•• Poszczególne elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono na poniższym rysunku.
•• Wszystkie informacje dotyczące produktu zawarte w tej instrukcji obsługi, w tym także dane techniczne, mogą
zostać zmienione w celu poprawy jakości produktu, bez powiadomienia.
•• Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za pośrednictwem stron
internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
•• Przewód zasilający dołączony do zestawu może być różny w zależności od regionu.
Obsługiwane sterowniki i oprogramowanie
Najnowszą wersję tego oprogramowania można zainstalować, korzystając z płyty CD znajdującej się w zestawie,
lub pobrać z witryny firmy LGE (www.lg.com).
Sterowniki i oprogramowanie
Priorytet instalacji
Sterownik monitora
Zalecane
OnScreen Control
Zalecane
Dual Controller
Opcjonalne
True Color Pro
Opcjonalne
PRZESTROGA
•• Należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie
produktu.
•• Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie są objęte gwarancją.
•• Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w zestawie.
•• W przypadku użycia przewodów niezatwierdzonych przez firmę LG na monitorze może nie być wyświetlany
obraz lub mogą pojawić się na nim zakłócenia.
•• Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają standardowe procedury, dlatego elementy na nich
prezentowane mogą różnić się od zakupionego produktu.
•• Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary.
(Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
•• Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora. Spowodowane w
ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
•• Nie wolno przenosić monitora w pozycji odwróconej, trzymając go jedynie za podstawę, Ponieważ może on
wypaść z podstawy i spowodować obrażenia ciała.
•• Nie wolno dotykać ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia urządzenia. Siła wywierana na ekran
monitora może spowodować jego uszkodzenie.
3
Przenoszenie i podnoszenie monitora
Opis produktu i przycisków
POLSKI
Podczas przenoszenia lub podnoszenia monitora należy przestrzegać poniższych instrukcji. Pomogą one uniknąć
jego zarysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od kształtu i rozmiaru
urządzenia.
•• Przed przeniesieniem monitora zaleca się umieszczenie go w oryginalnym kartonie lub opakowaniu.
•• Przed przeniesieniem lub uniesieniem monitora należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
•• Monitor należy chwycić mocno u dołu i z boku obudowy. Nie należy chwytać monitora za sam panel.
•• Monitor należy trzymać ekranem na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.
•• Podczas transportu monitora należy chronić go przed wstrząsami i drganiami.
•• Podczas transportu monitor należy trzymać w pozycji pionowej – nie wolno obracać go ani pochylać na bok.
Przycisk joysticka
Korzystanie z przycisku joysticka
Naciskając przycisk joysticka lub poruszając go palcem w lewo/prawo/górę/dół, można z łatwością sterować
funkcjami monitora.
Podstawowe funkcje
/
Zasilanie
włączone
Aby włączyć monitor, naciśnij palcem jeden raz
przycisk joysticka.
Zasilanie
wyłączone
Naciśnij i przytrzymaj przycisk joysticka na
dłużej niż 5 sekund, aby wyłączyć monitor.
Regulacja
głośności
Głośność można regulować poruszając
przyciskiem joysticka w lewo/prawo.
UWAGA
•• Przycisk joysticka znajduje się u dołu monitora.
4
PRZESTROGA
•• Należy w miarę możliwości unikać dotykania ekranu monitora.
-- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie powłoki ekranu albo niektórych
pikseli służących do generowania obrazu.
•• W przypadku korzystania z panelu monitora bez przymocowanej stopki podstawy używanie przycisku
joysticka, znajdującego się na monitorze, może przyczynić się do zachwiania stabilności i upadku monitora,
co może spowodować uszkodzenie urządzenia i zranić osoby znajdujące się w pobliżu. Dodatkowo przycisk
joysticka może w takich warunkach nie działać prawidłowo.
Montaż na płaskiej powierzchni
Regulacja wysokości podstawy
•• Podnieś monitor i umieść go na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej. Monitor należy ustawić w odległości
co najmniej 100 mm od ściany, aby zapewnić właściwą wentylację.
1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
2 W sposób zdecydowany uchwyć monitor obiema rękoma i dokonaj regulacji.
POLSKI
Maks. 110,0 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
OSTRZEŻENIE
•• Podczas regulacji wysokości ekranu nie należy umieszczać rąk na nóżce podstawy. Zapobiegnie to urazom
palców.
Regulacja kąta
1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
2 Dostosuj kąt nachylenia ekranu.
Aby zapewnić sobie wygodę korzystania z urządzenia, można regulować kąt nachylenia ekranu w przód lub tył w
zakresie od -5° do 15°.
PRZESTROGA
•• Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć go od zasilania. Istnieje ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
•• Należy użyć przewodu zasilającego, który został dostarczony w pakiecie razem z produktem. Przewód ten
należy podłączyć do uziemionego gniazdka elektrycznego.
•• W przypadku, gdy potrzebny jest dodatkowy przewód, należy zakupić go u lokalnego sprzedawcy lub udać się
do najbliższego sklepu ze sprzętem elektronicznym.
OSTRZEŻENIE
•• Aby uniknąć urazów palców podczas regulacji kąta nachylenia ekranu, nie należy trzymać dolnej części
obudowy monitora w sposób przedstawiony poniżej.
•• Podczas regulacji kąta nachylenia monitora nie należy dotykać ani naciskać obszaru ekranu.
5
POLSKI
Korzystanie z blokady Kensington
Montaż płyty montażowej
Złącze systemu zabezpieczającego Kensington znajduje się u dołu monitora.
Więcej informacji dotyczących instalacji oraz korzystania z blokady znajduje się w instrukcji obsługi blokady
Kensington oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem http://www.kensington.com.
Przymocuj monitor do stołu za pomocą kabla systemu zabezpieczającego Kensington.
Monitor odpowiada specyfikacjom dotyczącym płyty montażowej oraz innych zgodnych urządzeń.
UWAGA
•• Płyta montażowa jest sprzedawana oddzielnie.
•• Więcej informacji na temat montażu znajduje się w instrukcji montażu płyty.
•• Podczas montażu płyty nie należy stosować zbyt dużej siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
ekranu.
•• Przed umieszczeniem monitora w uchwycie ściennym należy zdemontować podstawę, wykonując czynności
wymagane do jej zamocowania w odwrotnej kolejności.
Montaż na ścianie
Monitor należy zamontować w odległości co najmniej 100 mm od ściany oraz pozostawić po obu jego stronach
wolną przestrzeń (co najmniej 100 mm), aby zapewnić właściwą wentylację. Szczegółowe instrukcje dotyczące
montażu można uzyskać u sprzedawcy. Informacje na temat montażu i ustawiania uchwytu ściennego o
regulowanym nachyleniu można również znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.
100 mm
UWAGA
•• System zabezpieczający Kensington jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć w
większości sklepów z artykułami komputerowymi.
6
100 mm
100 mm
100 mm
Aby zamontować monitor na ścianie, należy przykręcić uchwyt ścienny (opcjonalny) do tyłu monitora.
Uchwyt ścienny musi być prawidłowo przymocowany do monitora i do ściany.
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
POLSKI
Montaż ścienny (mm)
Typ wkrętu
Liczba wkrętów
Płyta montażowa (opcjonalnie)
PRZESTROGA
•• Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć
porażania prądem.
•• W przypadku montażu monitora na suficie lub pochylonej ścianie może on spaść, powodując obrażenia ciała u
osób znajdujących się w pobliżu. Do montażu należy użyć uchwytu ściennego dopuszczonego przez firmę LG
do użytku z danym modelem urządzenia. W razie potrzeby należy skonsultować się z lokalnym sprzedawcą lub
technikiem.
•• Użycie zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów może spowodować uszkodzenie monitora. Spowodowane w
ten sposób uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
•• Zaleca się korzystanie z uchwytu ściennego i wkrętów zgodnych ze standardem VESA. Uszkodzenia wynikłe z
użycia nieprawidłowych akcesoriów lub niewłaściwego wykorzystania akcesoriów nie są objęte gwarancją.
•• Długość każdego zamontowanego wkrętu, mierzona z tyłu monitora, powinna wynosić nie więcej niż 8 mm.
Płyta montażowa
UWAGA
•• Wkręty, które nie spełniają wymagań standardu VESA, mogą uszkodzić urządzenie i spowodować upadek
monitora. Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki związane z użyciem wkrętów
niezgodnych ze standardem VESA.
•• W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja montażu i wszystkie niezbędne części.
•• Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
•• Długość wkrętu może być różna w zależności od modelu uchwytu ściennego. Użycie wkrętów dłuższych od
standardowych może spowodować powstanie uszkodzeń wewnątrz produktu.
•• Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi uchwytu ściennego.
Tył monitora
Płyta montażowa
Tył monitora
Typ wkrętu:
M4 x L10
Maks. 8 mm
7
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA
POLSKI
•• Produkt przedstawiony na ilustracjach w tej instrukcji może się różnić wyglądem od zakupionego przez
użytkownika.
Naciśnij przycisk joysticka, wybierz kolejno Ustawienia Źródło, a następnie wybierz sygnał źródłowy.
PRZESTROGA
•• Nie wolno zbyt długo naciskać ekranu monitora. Może to spowodować zniekształcenie obrazu.
•• Nie wolno wyświetlać na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas. Może to spowodować wypalenie
się obrazu na ekranie. W miarę możliwości należy korzystać z komputerowego wygaszacza ekranu.
•• Podłączając przewód zasilający do gniazdka sieciowego, należy skorzystać z przedłużacza z uziemieniem (3
otwory) lub gniazdka z uziemieniem.
•• W niskiej temperaturze otoczenia ekran może migotać po włączeniu. To normalne zjawisko.
•• Na ekranie mogą czasami pojawiać się czerwone, zielone lub niebieskie kropki. To normalne zjawisko.
Podłączanie do komputera
•• Ten monitor obsługuje funkcję Plug and Play*.
* Plug and Play: Funkcja, która umożliwia dodanie urządzenia do komputera bez konieczności przeprowadzania
ponownej konfiguracji komputera i ręcznej instalacji dodatkowych sterowników.
Połączenie HDMI
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.
PRZESTROGA
•• W przypadku korzystania z przewodu DVI–HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą występować problemy ze
zgodnością.
•• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego
przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
•• Zalecane typy przewodu HDMI
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet
8
Połączenie DisplayPort
To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do monitora.
UWAGA
•• Sygnał wideo lub audio może nie być dostępny w zależności od wersji portów DP (DisplayPort) komputera.
•• Użyj przewodu DisplayPort dołączonego do produktu. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać
prawidłowo.
•• W przypadku korzystania z karty graficznej ze złączem Mini DisplayPort zaleca się użycie przewodu Mini DP–DP
(Mini DisplayPort – DisplayPort) lub przejściówki do łączenia przewodu DisplayPort1.4. (Do nabycia oddzielnie)
Korzystanie ze złącza ThunderboltTM 3 ( )
Za pomocą portu ThunderboltTM 3 ( ) do monitora można podłączyć wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
lub urządzenie do przechowywania danych o wysokiej wydajności.
UWAGA
•• Maksymalna szybkość transmisji danych każdego portu wynosi 40 Gb/s.
•• Należy użyć certyfikowanego przewodu ThunderboltTM 3 ( ). W przeciwnym razie urządzenie może nie działać
prawidłowo.
•• Złącze ThunderboltTM 3 ( ) jest obsługiwane w takich środowiskach jak Windows 10 i Mac OS.
•• Urządzenia Mac mogą nie obsługiwać zalecanej rozdzielczości lub niektórych funkcji.
Podłączanie urządzeń audio-wideo
Połączenie HDMI
UWAGA
•• W przypadku korzystania z przewodu DVI–HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą występować problemy ze
zgodnością.
•• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego
przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
•• Zalecane typy przewodu HDMI
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Podłączanie urządzeń USB
Port USB produktu działa jako koncentrator USB.
POLSKI
Połączenie HDMI umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z urządzenia audio-wideo do
monitora.
PRZESTROGA
•• Uwagi dotyczące korzystania z urządzeń USB
-- Urządzenia pamięci masowej USB z zainstalowanym programem do automatycznego rozpoznawania lub
wykorzystujące własny sterownik mogą nie być obsługiwane.
-- Niektóre urządzenia USB mogą nie być obsługiwane lub mogą nie działać prawidłowo.
-- Zaleca się stosowanie koncentratora USB lub dysku twardego USB z własnym zasilaniem (jeśli zasilanie
będzie niewystarczające, (Jeśli zasilanie będzie niewystarczające, urządzenie pamięci masowej USB może nie
zostać prawidłowo wykryte).
Przypadek 1: Złącze ThunderboltTM 3 ( )
Obsługa urządzenia peryferyjnego podłączonego do portu USB IN może odbywać się za pośrednictwem
komputera.
W przypadku zmiany źródła w menu w trakcie, gdy urządzenie podłączone jest do portu ThunderboltTM 3 ( ),
urządzenie podłączone do portu USB może nie działać prawidłowo.
[Aby skorzystać z kabla Thunderbolt]
Aby korzystać z połączenia USB 3.0, podłącz przewód Thunderbolt monitora do komputera.
Wybierz w menu USB Upstream dostępnym po przejściu do menu Ogólne ustawienie USB-C.
[Komputer PC]
[Monitora]
UWAGA
•• Zalecane jest zainstalowanie wszystkich aktualizacji systemu Windows przed podłączeniem produktu do
komputera, aby system był aktualny.
•• Urządzenia peryferyjne są do nabycia osobno.
•• Do portu USB można podłączyć klawiaturę, mysz lub urządzenie USB.
•• Szybkość ładowania zależy od ładowanego urządzenia.
(Do nabycia oddzielnie)
9
Podłączanie słuchawek
Przypadek 2: Złącze HDMI/DP (DisplayPort)
Obsługa urządzenia peryferyjnego podłączonego do portu USB IN może odbywać się za pośrednictwem
komputera.
POLSKI
[Aby skorzystać z kabla USB C–A]
Aby korzystać z połączenia USB 3.0, podłącz przewód USB C-A monitora do komputera.
Wybierz w menu USB Upstream dostępnym po przejściu do menu Ogólne ustawienie USB-C.
[Komputer PC]
(Do nabycia oddzielnie)
[Monitora]
[Aby skorzystać z kabla USB A–B]
Aby korzystać z połączenia USB 2.0, podłącz kabel USB A-B monitora do komputera.
Wybierz w menu USB Upstream dostępnym po przejściu do menu Ogólne ustawienie USB-B.
[Komputer PC]
10
Urządzenia peryferyjne można podłączać do monitora za pomocą portu słuchawek.
UWAGA
•• Urządzenia peryferyjne są do nabycia osobno.
•• W zależności od ustawień dźwięku wybranych w komputerze oraz w urządzeniu zewnętrznym możliwość
korzystania ze słuchawek oraz głośnika może być ograniczona.
•• W przypadku korzystania ze słuchawek z wtykiem kątowym mogą występować problemy z podłączaniem
innych urządzeń zewnętrznych do monitora. Dlatego zaleca się korzystanie ze słuchawek z wtykiem prostym.
Wtyk kątowy
[Monitora]
Prosty
(zalecany)
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
UWAGA
POLSKI
•• Menu ekranowe monitora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.
Aktywacja menu głównego
1 Naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora.
2 Przesuwaj joystick w górę/dół oraz w prawo/lewo, aby wybrać poszczególne opcje.
3 Naciśnij jeszcze raz przycisk joysticka, aby wyjść z menu głównego.
Przycisk joysticka
Przycisk
Stan menu
Opis
Menu główne jest nieaktywne
Aktywacja menu głównego.
Menu główne jest aktywne
Wyjście z menu głównego.
(Przytrzymywanie przycisku przez ponad 5 sekund w celu wyłączenia monitora: Monitor można wyłączyć w ten sposób w dowolnym
momencie, także wtedy, gdy włączone jest menu ekranowe).
Menu główne jest nieaktywne
Regulacja głośności monitora.
Menu główne jest aktywne
Dostęp do funkcji Źródło.
Menu główne jest nieaktywne
Regulacja głośności monitora.
Menu główne jest aktywne
Dostęp do funkcji Ustawienia.
Menu główne jest nieaktywne
Wyświetla informacje dotyczące bieżącego wejścia.
Menu główne jest aktywne
Wyłączanie monitora.
Menu główne jest nieaktywne
Wyświetla informacje dotyczące bieżącego wejścia.
Menu główne jest aktywne
Zapewnia dostęp do funkcji Tryb Obrazu.
11
Funkcje menu głównego
Menu główne
POLSKI
Wyłącz zasilanie
Źródło
Wyjście
Ustawienia
Opis
Źródło
Ustawienie trybu sygnału wejściowego.
Wyłącz zasilanie
Wyłączanie monitora.
Ustawienia
Konfiguracja ustawień ekranu.
Tryb Obrazu
Umożliwia ustawienie trybu obrazu.
Wyjście
Wyjście z menu głównego.
Tryb Obrazu
Ustawienia w menu
1
2
3
4
Aby wyświetlić menu ekranowe, naciśnij przycisk joysticka u dołu monitora, a następnie przejdź do Ustawienia.
Przesuwaj joystick w górę/dół oraz w prawo/lewo, aby wybrać poszczególne opcje.
Aby powrócić do wyższego poziomu menu lub ustawić inne pozycje menu, przesuń przycisk joysticka w stronę strzałki
Jeśli chcesz wyjść z menu ekranowego, przesuwaj joystick w stronę strzałki do momentu wyjścia z menu.
Szybkie Ustawienia
UWAGA
••
••
12
: Wł.
: Wył.
Źródło
Obraz
Ogólne
lub naciśnij joystick ( ).
Szybkie Ustawienia
Ustawienia > Szybkie Ustawienia
Jasność
Auto Brightness
Umożliwia dostosowanie kontrastu i jasności ekranu.
POLSKI
Kontrast
Opis
Automatycznie optymalizuje jasność pod kątem natężenia światła w otoczeniu.
Umożliwia dostosowanie poziomu głośności.
Głośność
UWAGA
•• Funkcje Wyciszenie / Wł. dźwięk można dostosować, naciskając strzałkę na przycisku joysticka w menu Głośność.
Źródło
Ustawienia > Źródło
Lista wejść
Opis
Wybór trybu sygnału wejściowego.
Dostosowanie proporcji ekranu.
Proporcje obrazu
Pełna szerokość
Wyświetlanie filmu w trybie szerokoekranowym niezależnie od wejściowego sygnału wideo.
Oryginalny
Wyświetlenie filmu w proporcjach właściwych dla wejściowego sygnału wideo.
1:1 Piksel
Oryginalny rozmiar obrazu; nie są wprowadzane zmiany proporcji obrazu.
Kino 1
Powiększenie ekranu w proporcjach 21:9.
Kino 2
Powiększenie ekranu w proporcjach 21:9 z uwzględnieniem czarnego pasa na napisy u dołu ekranu.
PBP
Wyświetlenie ekranów 2 trybów sygnału wejściowego na jednym monitorze.
Zamień obr. Główny/Pomocniczy
Umożliwia przełączanie między ekranem głównym i pomocniczym w trybie PBP.
Zamień dźw. Główny/Pomocniczy
Umożliwia przełączanie między dźwiękiem z ekranu głównego i pomocniczego w trybie PBP.
13
[PBP]
Ustawienia > Źródło
Opis
Wyświetlenie ekranów 2 trybów sygnału wejściowego na jednym monitorze.
POLSKI
Lista wejść głównych
Informacje o dopuszczalnych kombinacjach PBP podano w tabeli poniżej.
Lista wejść
pomocniczych
Ekran dodatkowy (Prawy)
Lista wejść
Połączenie PBP
Ekran główny (Lewy)
Dostosowanie proporcji ekranu.
Proporcje obrazu
Prop. obr.-Główny
Prop. obr.-Pomocniczy
14
Pełna szerokość
Wyświetlanie obrazu dopasowanego do wymiarów ekranu w trybie PBP, niezależnie od wejściowego sygnału wideo.
Oryginalny
Wyświetlanie filmu na ekranie w trybie PBP w proporcjach właściwych dla wejściowego sygnału wideo.
Pełna szerokość
Wyświetlanie obrazu dopasowanego do wymiarów ekranu w trybie PBP, niezależnie od wejściowego sygnału wideo.
Oryginalny
Wyświetlanie filmu na ekranie w trybie PBP w proporcjach właściwych dla wejściowego sygnału wideo.
PBP
Możliwe jest wyłączenie funkcji, która umożliwia jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch trybów wejścia na jednym monitorze.
Zamień obr. Główny/Pomocniczy
Umożliwia przełączanie między ekranem głównym i pomocniczym w trybie PBP.
Zamień dźw. Główny/Pomocniczy
Umożliwia przełączanie między dźwiękiem z ekranu głównego i pomocniczego w trybie PBP.
Obraz
UWAGA
•• Możliwe do skonfigurowania ustawienie opcji Tryb Obrazu zależy od sygnału wejściowego.
Ustawienia > Obraz
Tryb Obrazu
Opis
Ust. Własne
Umożliwia dostosowanie poszczególnych elementów.
Żywy
Zwiększa kontrast, jasność i ostrość w celu wyświetlania żywych obrazów.
Efekt HDR
Optymalizuje ustawienia ekranu pod kątem technologii HDR.
Czytelnik
Optymalizuje ekran pod kątem przeglądania dokumentów. Ekran można rozjaśnić z poziomu menu ekranowego.
Kino
Optymalizuje ekran pod kątem efektów wizualnych w filmach.
sRGB
Standardowa skala kolorów RGB monitora i drukarki.
DCI-P3
To ustawienie jest odpowiednie do oglądania wideo cyfrowych.
EBU
Standardowa skala kolorów TV PAL do nadawania.
REC709
Standardowa skala kolorów HDTV do nadawania.
SMPTE-C
Standardowa skala kolorów TV NTSC do nadawania.
Daltonizm
Ten tryb jest przeznaczony dla użytkowników, którzy nie rozróżniają czerwonego i zielonego koloru. Dzięki niemu użytkownicy
mający powyższy problem mogą łatwo rozróżnić te kolory.
Kalibracja 1
Dostosowanie do ostatnio skalibrowanego ekranu.
Kalibracja 2
Dostosowanie do poprzednio skalibrowanego ekranu.
POLSKI
[Tryb obrazu w przypadku sygnału SDR (nie HDR)]
UWAGA
•• Jeśli ustawienie opcji Tryb Obrazu zostanie zmienione, gdy źródłem sygnału jest DP (DisplayPort), ekran może zacząć migotać lub rozdzielczość ekranu komputera może być
nieprawidłowa.
•• Kalibracja 2: Instalacja aplikacji TRUE COLOR PRO uaktywni to menu.
15
[Tryb obrazu w przypadku sygnału HDR]
Ustawienia > Obraz
POLSKI
Tryb Obrazu
Opis
Ust. Własne
Umożliwia dostosowanie poszczególnych elementów.
Żywy
Optymalizuje obraz pod kątem żywych kolorów HDR.
Standardowy
Optymalizuje obraz pod kątem standardu HDR.
Kino
Optymalizuje obraz pod kątem wideo w technologii HDR.
UWAGA
•• Zawartość HDR może nie być wyświetlana prawidłowo zależnie od ustawień systemu operacyjnego Windows 10; należy sprawdzić, czy dla ustawienia HDR w systemie Windows
wybrano wartość Wł. czy Wył.
•• Gdy funkcja HDR jest włączona, zależnie od wydajności karty graficznej, tekst lub obraz mogą mieć niską jakość.
•• Gdy funkcja HDR jest włączona, zależnie od wydajności karty graficznej, mogą występować zakłócenia lub migotanie obrazu podczas zmiany źródła bądź włączania i wyłączania
zasilania.
16
Ustawienia > Obraz
Opis
Jasność
Kontrast
Umożliwia dostosowanie kontrastu i jasności ekranu.
Automatycznie optymalizuje jasność pod kątem natężenia światła w otoczeniu.
Ostrość
Dostosowanie ostrości ekranu.
SUPER RESOLUTION+
Regulacja Obrazu
Wysoki
Optymalizacja ekranu zapewniająca krystalicznie czysty obraz. Idealny do gier i filmów w wysokiej
rozdzielczości.
Średni
Optymalizacja ekranu zapewniająca komfort oglądania obrazu o średnich parametrach (między trybem niskim i
wysokim). Sprawdza się w przypadku filmów amatorskich i w jakości SD.
Niski
Optymalizuje ekran tak, aby obraz był płynny i naturalny. Najlepszy do zdjęć oraz filmów o małej dynamice
ruchu.
Wył.
Wyświetlanie najczęściej używanego ustawienia. Wyłącza funkcję SUPER RESOLUTION+.
POLSKI
Auto Brightness
UWAGA
•• Funkcja ta powoduje zwiększenie ostrości obrazów o niskiej rozdzielczości, dlatego nie jest zalecane używanie jej w przypadku
normalnego tekstu lub ikon pulpitu. Może to spowodować uzyskanie obrazów o niepotrzebnie dużej ostrości.
Poziom Czerni
DFC
Umożliwia ustawienie poziomu kompensacji
•• Kompensacja: w przypadku sygnału wideo to ustawienie pozwala uzyskać możliwie najciemniejszy ekran monitora.
Wysoki
Utrzymuje bieżący współczynnik kontrastu ekranu.
Niski
Obniża poziom czerni i podnosi poziom bieli względem bieżącego współczynnika kontrastu ekranu.
Automatyczne dostosowanie jasności w oparciu o używany monitor.
Umożliwia regulację jednolitości obrazu.
Jednolite
UWAGA
•• Menu Jednolite jest aktywne tylko w trybie Ust. Własne i sRGB.
Włączenie funkcji Jednolite może zmniejszyć ogólny poziom jasności obrazu.
17
Ustawienia > Obraz
Opis
Gamma
POLSKI
Tryb 1,
Tryb 2,
Tryb 3
Im wyższa wartość parametru gamma, tym ciemniejszy jest obraz. Z kolei im niższa wartość parametru
gamma, tym jaśniejszy jest obraz.
Tryb 4
Jeśli nie trzeba regulować parametru gamma, należy wybrać opcję Tryb 4.
Umożliwia ustawienie własnej temperatury barwowej.
Temp.Kol.
Regulacja Koloru
Czerwony/Zielony/Niebieski
Ust. Własne
Użytkownik może dostosować kolor, wybierając odcień czerwony, zielony lub niebieski.
6500K
Ustawienie bardziej czerwonej tonacji kolorów ekranu.
7500K
Ustawienie tonacji kolorów ekranu pomiędzy czerwoną a niebieską.
9300K
Ustawienie bardziej niebieskiej tonacji kolorów ekranu.
Ręcznie
Reguluje temperaturę kolorów w odstępach 500K. (Zamiast 9500K obsługiwane jest 9300K).
Umożliwia dostosowanie obrazu poprzez określenie poziomów kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Umożliwia uzyskanie pożądanych kolorów poprzez dostosowanie barwy i nasycenia 6 kolorów (czerwonego, zielonego,
niebieskiego, niebieskozielonego, purpurowego i żółtego) oraz zapisanie ustawień.
6 Kolorów
Odcień
Dostosowanie tonacji ekranu.
Nasycenie
Dostosowanie nasycenia kolorów wyświetlanych na ekranie. Im niższa wartość, tym mniejsze nasycenie i
jaśniejsze kolory. Im wyższa wartość, tym większe nasycenie i ciemniejsze kolory.
Określenie czasu odpowiedzi dla wyświetlanych obrazów w oparciu o prędkość odświeżania ekranu. W zwykłym środowisku zaleca się korzystanie z ustawienia Szybki.
W przypadku dynamicznych obrazów zaleca się korzystanie z ustawienia Szybszy. Wybór ustawienia Szybszy może spowodować pojawienie się pozostałości nieruchomego obrazu.
Czas Odpowiedzi
Resetuj obraz
18
Szybszy
Ustawia wartość Szybszy dla czasu odpowiedzi.
Szybki
Ustawia wartość Szybki dla czasu odpowiedzi.
Normalny
Ustawia wartość Normalny dla czasu odpowiedzi.
Wył.
Powoduje wyłączenie tej funkcji.
Chcesz zresetować ustawienia obrazu?
Nie
Anuluje wybraną operację.
Tak
Przywraca ustawienia domyślne.
Ogólne
Ustawienia > Ogólne
Język
Opis
Wybór języka menu ekranowego.
SMART ENERGY SAVING
Wysoki
Oszczędzanie energii za pomocą funkcji SMART ENERGY SAVING o wysokiej wydajności.
Niski
Oszczędzanie energii za pomocą funkcji SMART ENERGY SAVING o niskiej wydajności.
Wył.
Powoduje wyłączenie tej funkcji.
POLSKI
Oszczędność energii dzięki zastosowaniu algorytmu kompensacji luminacji.
UWAGA
•• Poziom oszczędzania energii może różnić się zależnie od panelu i jego dostawcy.
•• W przypadku wybrania dla opcji SMART ENERGY SAVING ustawienia Wysoki lub Niski, luminancja monitora może zwiększyć się lub zmniejszyć zależnie od źródła.
Włączenie/wyłączenie wskaźnika zasilania u dołu monitora.
UWAGA
Dioda LED zasilania
•• Kiedy funkcja Dioda LED zasilania jest włączona, działanie jest następujące:
-- Urządzenie włączone: Biały
-- Tryb uśpienia: Biały migający
-- Urządzenie wyłączone: Wył.
Automatyczne Wył.
Automatyczne wyłączanie monitora w przypadku braku ruchu na monitorze w określonym czasie. Ustawienie czasu funkcji automatycznego wyłączania.
(Wył., 4 Godz., 6 Godz. lub 8 Godz.)
DisplayPort Version
Należy ustawić dla opcji DisplayPort Version i podłączonego urządzenia zewnętrznego taką samą wersję. (1.4, 1.2, i 1.1)
Aby korzystać z funkcji HDR, należy wybrać ustawienie 1.4.
19
Ustawienia > Ogólne
Opis
Jeśli podłączone urządzenie obsługuje standard Deep Color (Głęboki kolor), obraz jest wyraźniejszy.
Obsługa formatu 4K — 60 Hz (HDMI ULTRA HD Deep Color : Wł.)
POLSKI
Rozdzielczość
Częstotliwość
odświeżania (Hz)
Głębia kolorów / próbkowanie chrominancji
8 bitów
10 bitów
YCbCr 4:2:0
HDMI ULTRA HD Deep Color
3840 x 2160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB
-
UWAGA
•• Aby korzystać z funkcji HDMI ULTRA HD Deep Color, należy wybrać dla niej ustawienie „Wł.”.
•• Jeżeli podłączone urządzenie nie obsługuje standardu Deep Color (Głęboki kolor), mogą występować problemy z obrazem lub dźwiękiem. W takim przypadku należy wyłączyć tę
funkcję.
•• Funkcję HDMI ULTRA HD Deep Color można ustawić osobno dla każdego portu HDMI.
Maksymalizuje współczynnik kontrastu, co powoduje, że jasne partie obrazu są jaśniejsze, a ciemne — ciemniejsze.
UWAGA
Local Dimming
Brzęczyk
20
•• Wybranie dla tej opcji ustawienia Wył. może zwiększyć zużycie energii.
Wył.
Powoduje wyłączenie tej funkcji.
Wł.
Włącza funkcję Local Dimming.
Auto
Automatycznie dostosowuje współczynnik kontrastu pod kątem technologii HDR zależnie pod zawartości ekranu.
Funkcja umożliwia wybranie ustawienia sygnału brzęczyka generowanego po włączeniu monitora.
Ustawienia > Ogólne
OSD Zablokuj
Opis
Funkcja uniemożliwia konfigurowanie i regulowanie pozycji menu.
Port USB do podłączania urządzeń nadrzędnych za pomocą kabla należy wybrać, aby korzystać z koncentratora USB monitora.
USB-C
Urządzenia nadrzędne USB należy podłączać do portu ThunderboltTM 3 ( ).
USB-B
Urządzenia nadrzędne USB należy podłączać do portu USB UP.
Informacje
Zostaną wyświetlone następujące informacje na temat monitora: Numer seryjny, Całkowity czas pracy i Rozdzielczość.
Zresetuj do ustawień początkowych
Czy chcesz zresetować ustawienia?
Nie
Anuluje wybraną operację.
Tak
Przywraca ustawienia domyślne.
POLSKI
USB Upstream
21
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW
Obraz nie jest wyświetlany na ekranie.
POLSKI
Czy monitor jest podłączony do zasilania?
•• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego.
Czy dioda zasilania świeci?
•• Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony, a następnie naciśnij przycisk zasilania.
Czy zasilanie jest włączone, a dioda zasilania świeci na
biało?
•• Sprawdź, czy podłączone źródło sygnału jest włączone (Ustawienia > Źródło).
Czy wyświetlany jest komunikat Brak Sygnału lub na
ekranie nie jest widoczna żadna zawartość?
•• Ten komunikat jest wyświetlany na ekranie w przypadku braku przewodu sygnałowego łączącego komputer z monitorem lub w przypadku rozłączenia
tego przewodu. Sprawdź przewód i podłącz go ponownie.
•• Jeżeli po ponownym podłączeniu kabla sygnałowego na ekranie nie jest wyświetlana żadna zawartość, należy skonfigurować ustawienia tak, jak
przedstawiono poniżej.
-- Wejście HDMI: Należy wyłączyć opcję HDMI ULTRA HD Deep Color w ustawieniach Ogólne monitora.
-- Wejście DisplayPort: Należy ustawić dla opcji DisplayPort Version i podłączonego urządzenia zewnętrznego taką samą wersję w ustawieniach Ogólne
monitora.
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat
Sygnał Nieprawidłowy?
•• Ten komunikat jest wyświetlany, gdy sygnały przesyłane z komputera (karty graficznej) znajdują się poza zakresem poziomej lub pionowej częstotliwości
monitora. Aby ustawić prawidłową częstotliwość, zapoznaj się z sekcją Dane techniczne produktu tej instrukcji obsługi.
Czy komputer, do którego podłączono kabel Thunderbolt,
obsługuje technologię ThunderboltTM 3 ( )?
•• W przypadku komputerów, które obsługują tylko sygnał z portu USB-C, należy skorzystać z kabla USB-C (do nabycia oddzielnie).
•• Skontaktuj się z producentem komputera, aby sprawdzić, czy urządzenie to obsługuje technologię ThunderboltTM 3 ( ).
Obraz jest niestabilny i drga. Obrazy wyświetlane na monitorze pozostawiają po sobie ślady w tle.
22
Czy została wybrana odpowiednia rozdzielczość?
•• Jeśli wybrana rozdzielczość to HDMI 1080i 60/50 Hz (z przeplotem), obraz może drgać. Zmień rozdzielczość na 1080p lub zalecaną rozdzielczość.
•• Wybór rozdzielczości innej niż zalecana (optymalna) może sprawiać, że tekst będzie rozmazany, a ekran przyciemniony, obcięty lub przesunięty.
•• Sposoby wyboru ustawień mogą się różnić w zależności od komputera lub systemu operacyjnego, a niektóre rozdzielczości mogą nie być dostępne w
zależności od wydajności karty graficznej. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub karty graficznej w celu uzyskania
pomocy.
Czy obraz jest widoczny na monitorze nawet po jego
wyłączeniu?
•• Wyświetlanie na monitorze przez długi czas nieruchomego obrazu może spowodować uszkodzenie ekranu, czego wynikiem jest obraz pozostający na
monitorze.
•• Aby wydłużyć okres eksploatacji monitora, należy korzystać z wygaszacza ekranu.
Czy na ekranie są widoczne kropki?
•• Podczas korzystania z monitora na ekranie mogą być widoczne pojedyncze kolorowe piksele (czerwone, zielone, niebieskie, białe lub czarne). To normalne
zjawisko w przypadku ekranów LCD. Nie jest to błąd ani problem z działaniem monitora.
Niektóre funkcje są wyłączone.
Czy po naciśnięciu przycisku Menu niektóre funkcje nie
są dostępne?
•• Menu ekranowe jest zablokowane. Wyłącz funkcję OSD Zablokuj w menu Ogólne.
Czy w komputerze zainstalowano sterowniki urządzenia?
•• Zainstaluj sterownik urządzenia z płyty CD (lub dyskietki) ze sterownikami dołączonej do urządzenia. Możesz także pobrać sterownik z naszej strony
internetowej: http://www.lg.com.
•• Sprawdź, czy karta graficzna obsługuje funkcję Plug and Play.
POLSKI
Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat „Znaleziono nieznany monitor Plug and Play (VESA DDC)”?
Brak dźwięku z portu słuchawek.
Czy wyświetlany jest obraz, ale nie ma dźwięku?
•• Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone do portu słuchawek.
•• Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą joysticka.
•• Ustawa monitor, którego używasz, jako wyjście audio komputera. (Ustawienia mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego urządzenia).
Rozdzielczość 4K/5K jest niedostępna.
Czy sprawdzono podłączony kabel?
•• Sprawdź, czy kabel został poprawnie podłączony.
•• Zaleca się korzystanie z akcesoriów dostarczonych wraz z produktem.
Czy rozdzielczość i częstotliwość odświeżania zostały
poprawnie ustawione?
•• Ustaw odpowiednią rozdzielczość i częstotliwość odświeżania w ustawieniach rozdzielczości ekranu komputera lub w menu opcji odtwarzacza.
Czy podłączone urządzenie zewnętrzne obsługuje
rozdzielczość 4K/5K?
•• Rozdzielczość 4K/5K jest dostępna tylko na urządzeniach zewnętrznych, które ją obsługują.
•• Sprawdź, czy podłączone urządzenie zewnętrzne obsługuje rozdzielczość 4K/5K.
Czy funkcja HDMI ULTRA HD Deep Color jest włączona?
(W przypadku rozdzielczości 4K)
•• Wybierz kolejno elementy Ustawienia > Ogólne > HDMI ULTRA HD Deep Color, aby włączyć tę funkcję.
Czy dla opcji DisplayPort Version wybrano ustawienie
1.4? (W przypadku rozdzielczości 5K)
•• Wybierz kolejno elementy Ustawienia > Ogólne > DisplayPort Version, aby wybrać dla wersji wartość 1.4.
23
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Głębia kolorów
Obsługa koloru 8-bitowego i 10-bitowego.
POLSKI
HDMI
Rozdzielczość
USB-C
ThunderboltTM 3 ( ) / DP
Zasilanie
Zalecane warunki
Maks. obsługiwana rozdzielczość
3840 x 2160 / 60 Hz
Zalecana rozdzielczość
3440 x 1440 / 60 Hz
Maks. obsługiwana rozdzielczość
5120 x 2160 / 60 Hz
Zalecana rozdzielczość
3440 x 1440 / 60 Hz
Maks. obsługiwana rozdzielczość
5120 x 2160 / 60 Hz
Zalecana rozdzielczość
5120 x 2160 / 60 Hz
Moc znamionowa
AC 100 ~ 240 V, 50-60 Hz, 2,3 A
Zużycie energii
Tryb eksploatacji: 80 W (Typowe)*
Tryb uśpienia: ≤ 1,2 W
Urządzenie wyłączone: ≤ 0,3 W
Warunki eksploatacji
Temperatura
Od 0 °C do 40 °C
Wilgotność
Poniżej 80 %
Temperatura
Od -20 °C do 60 °C
Wilgotność
Poniżej 85 %
Warunki przechowywania
Rozmiar monitora (szerokość x wysokość x głębokość)
Wymiary
Masa (bez opakowania)
Z podstawą
816,9 x 559,0 x 234,3 (mm)
Bez podstawy
816,9 x 359,8 x 57,1 (mm)
Z podstawą
9,0 kg
Bez podstawy
7,7 kg
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
* Wartość zużycia energii w Trybie eksploatacji mierzona jest pod kątem standardu testowego LGE. (Wzorzec Biel w trybie pełnoekranowym, maksymalna rozdzielczość)
* Poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków eksploatacji i ustawień monitora.
24
Fabryczny tryb obsługi (Tryby Ustawienia wstępne, PC)
HDMI
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Polaryzacja (poz./pion.)
Uwagi
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 2160
133,31
59,99
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,50
60
+/+
2560 x 2160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2560 x 2160
67,50
30
+/+
PBP (5:5)
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
3840 x 2160
67,50
30
+/-
3840 x 2160
135
60
+/+
POLSKI
Tryby ustawień wstępnych
PBP (5:9)
Preferowane taktowanie HDMI
25
USB-C / ThunderboltTM 3 ( ) / DP
POLSKI
26
Tryby ustawień wstępnych
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Polaryzacja (poz./pion.)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
Uwagi
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 2160
133,31
59,99
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,50
60
+/+
2560 x 2160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2560 x 2160
67,5
30
+/-
PBP (5:5)
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
3840 x 2160
66,66
30
+/-
3840 x 2160
133,31
60
+/-
5120 x 2160
65,664
30
+/-
5120 x 2160
133,187
60
+/-
PBP (5:9)
Preferowane taktowanie USB-C
Preferowane taktowanie ThunderboltTM 3 ( ) / DP
Taktowanie HDMI (Wideo)
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
480p
31,5
60
720p
45
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
POLSKI
Tryby ustawień
wstępnych
27
Z urządzenia można korzystać we wszystkich regionach. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi (na płycie
CD) i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu. Uwaga: etykieta umieszczona na produkcie zawiera informacje dla
pracowników pomocy technicznej.
Model
Numer seryjny
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising