Yamaha | DVD-S1200 | Owner's Manual | Yamaha DVD-S1200 Owner's Manual

Yamaha DVD-S1200 Owner's Manual
G
NATURAL SOUND
DVD AUDIO / VIDEO PLAYER
DVD-S1200
GROUP
VIDEO OFF
AUDIO/ VIDEO
LEVEL
PHONES
STANDBY
STANDBY
/ON
0
10
AU
DIO
POW
ER
Í/
/VI
DEO
I
OPE
1
N/CLO
SE
2
3
5
4
6
7
9
VIDEO
TOP
MEN
8
0
SET
UP
OFF
CAN
S10
GR
OU
P
MAR
CEL
KER
PAG
E
U
Reproductor DVD Audio/Vídeo
DVD-spelare för ljud-och videoskivor
DVD-Audio/Video speler
ME
NU
ON SC
PLAY
REEN
MOD
REPEA
T
SKIP
DV
D
V756
260
ENTE
E SU
B
A-B
TITL
RETU
E
AUD
IO
RN
ANG
LE
HP-V
.S.S
. S
P-V.S
.S.
SLO
W/S
STO
P
R
PAU
SE
EAR
CH
PLA
Y
Antes de conectar, operar o ajustar este
producto, sírvase leer estas instrucciones completamente.
Guarde este manual.
Manual de instrucciones
Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing
Läs denna bruksanvisning helt innan du
ansluter, använder eller justerar denna
produkt.
Spara denna bruksanvisning.
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product
aan te sluiten, te bedienen of af te
stellen.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
AUDIO/ VIDEO
Accesorios
Tillbehör
Bijgeleverde accessoires
Marque e identifique los accesorios suministrados.
Var vänlig och kontrollera och pricka av de
medföljande tillbehören.
Controleer of alle accessoires aanwezig zijn
en streep aan in de controlevakjes.
¸ Mando a distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Estimado cliente
Muchísimas gracias por haber adquirido este aparato.
Lea con atención estas instrucciones para obtener las máximas
prestaciones y seguridad.
Las operaciones descritas en estas instrucciones se
realizan principalmente con el mando a distancia, pero
usted también puede realizarlas en el aparato principal si
los controles son los mismos.
Índice
Preparaciones
¸ Pilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
para el mando a distancia
Batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
till frärrkontroll
Batterijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
voor de afstandsbediening
Accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precauciones de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . .
Información de los discos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manejo de los discos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El mando a distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guía de referencia de control . . . . . . . . . . . . . . .
02
04
06
08
08
10
18
Operaciones básicas
¸ Cable de alimentación de CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nätsladd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Netsnoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
¸ Cable de audio/vídeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ljud-/videokabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Audio/videokabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Reproducción básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Función de reanudación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comienzo de la reproducción desde un título o pista
seleccionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salto de capítulos o pistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reproducción cuadro a cuadro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avance y retroceso rápidos—BÚSQUEDA . . . . . . . . . . . . . . .
Reproducción a cámara lenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selección de imagen fija—Salto de página . . . . . . . . . . . . . . .
Selección de grupos para reproducir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Para disfrutar de un sonido de calidad aún más alta–
VIDEO OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
24
24
24
24
26
26
26
Operaciones avanzadas
Nota
El cable de alimentación de CA incluido es para ser usado con
este aparato solamente. Asegúrese de utilizar el cable de alimentación de CA incluido con este aparato.
Observera
Den medföljande nätkabeln är endast avsedd för användning
tillsammans med denna enhet. Se till att du använder den medföljande nätsladden till denna enhet.
Opmerking
Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd voor gebruik
met dit apparaat. Gebruik voor de voeding van dit apparaat uitsluitend het bijgeleverde netsnoer.
Cambio de pistas de sonido, idiomas de
subtítulos y ángulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cambio del orden de reproducción . . . . . . . . . .
Repetición de reproducción . . . . . . . . . . . . . . . .
Para disfrutar más de películas y música . . . . .
Disfrutando de los efectos de sonido ambiental virtual con
2 altavoces o auriculares
(VIRTUAL SURROUND (V.S.S.)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Utilizando auriculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Utilización de pantallas GUI . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Cambio de ajustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Referencia
Guía para la localización de las fallas . . . . . . . .
Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
28
30
34
36
58
59
64
67
Kära kund
Tack för valet av denna apparat.
Läs igenom bruksanvisningen noga för bästa resultat och för säkerhets skull.
Handgreppen beskrivs huvudsakligen med användning
av fjärrkontrollen i denna bruksanvisning, men handgreppen kan också utföras från huvudenheten om kontrollerna är de samma.
Inhoudsopgave
Att sätta igång
Vóór het gebruik
02
05
07
09
09
10
19
Grundläggande användning
23
23
25
25
25
25
27
27
27
Advancerad användning
Att ändra ljudspår, textningsspråk och
vinklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att ändra avspelningssekvensen . . . . . . . . . . . .
Upprepad avspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
För att förhöja ditt nöje av filmer och musik . . .
Bijgeleverde accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie over discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overzicht van de bedieningsfuncties . . . . . . . .
02
05
07
09
09
10
19
Basisbedieningen
Grundläggande avspelning . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fortsättningsfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att starta avspelningen från vald titel eller valt spår . . . . . . . . .
Att hoppa över kapitel eller spår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att titta ruta för ruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snabbspelning framåt och bakåt—SÖKNING . . . . . . . . . . . . .
Långsam avspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att välja stillbilder—överhoppning av sidor . . . . . . . . . . . . . . . .
Att välja grupper för avspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
För att njuta av ett ljud med ännu bättre kvalitet—
VIDEO OFF (avstängd videobild) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hartelijk dank voor de aankoop van dit produkt.
Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een
optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem.
De uitleg in deze gebruiksaanwijzing betreft hoofdzakelijk
bedieningen met de afstandsbediening, maar u kunt
dezelfde bedieningen ook op het hoofdapparaat uitvoeren indien de bedieningstoetsen dezelfde zijn.
Innehållsförteckning
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skivinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skivhantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Referensguide för kontrollerna . . . . . . . . . . . . .
Geachte klant
Basisweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Weergavehervattingsfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De weergave starten vanaf een gekozen titel of track . . . . . . .
Hoofdstukken of tracks overslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beeld-voor-beeld weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snel vooruitgaan en teruggaan—SEARCH . . . . . . . . . . . . . . .
Vertraagde weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stilstaande beelden selecteren—Pagina’s overslaan . . . . . . .
Kiezen van groepen voor weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genieten van een nog hogere geluidskwaliteit—
VIDEO OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
25
25
25
25
27
27
27
Geavanceerde bedieningen
29
31
35
37
Att njuta av virtuella surroundeffekter med 2 högtalare eller
hörlurar (VIRTUAL SURROUND (V.S.S.)) . . . . . . . . . . . . . . 37
Att använda hörlurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Att använda GUI-skärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Att ändra inställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Het geluidsspoor, de taal van de ondertitels
en de gezichtshoek veranderen . . . . . . . . . . .
De weergavevolgorde wijzigen . . . . . . . . . . . . .
Herhaalde weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voor meer kijk- en luistergenot van films en
muziek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
31
35
37
Virtuele surroundeffecten met 2 luidspreckers of een
hoofdtelefoon (VIRTUAL SURROUND (V.S.S.)) . . . . . . . . . . 37
Gebruik van een hoofdtelefoon . . . . . . . . . . . . . 37
Gebruik van GUI-schermen . . . . . . . . . . . . . . . . 39
De instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Referens
Felsökningsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
61
65
67
Voor uw informatie
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
66
68
3
Precauciones de seguridad
¡ADVERTENCIA!
ESTE APARATO UTILIZA UN LÁSER.
EL USAR LOS CONTROLES, HACER LOS REGLAJES O
LOS PASOS REQUERIDOS EN FORMA DIVERSA DE LA
AQUÍ EXPUESTA PUEDE REDUNDAR EN EXPOSICIÓN
PELIGROSA A LA RADIACIÓN.
NO ABRA LAS TAPAS NI HAGA REPARACIONES USTED MISMO. EN CASO DE PRODUCIRSE ANOMALÍAS
SOLICITE AYUDA DE PERSONAL CUALIFICADO.
Ubicación
Coloque el aparato en una superficie plana lejos de la luz directa
del sol, temperatura y humedad altas, y vibración excesiva. Estas
condiciones pueden dañar el gabinete y otros componentes, y por lo
tanto acortar la vida útil del aparato.
No ponga objetos pesados sobre el aparato.
AVISO:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, SACUDIDAS ELÉCTRICAS O DAÑOS EN EL APARATO, NO LO
EXPONGA A LA LLUVIA, SALPICADURAS, GOTEO O HUMEDAD.
VARNING!
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I
DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISK FÖR BRAND; ELSTÖTAR OCH
PRODUKTSKADA, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR
REGN, VATTENSTÄNK, VATTENDROPPAR ELLER
FUKT.
WAARSCHUWING!
IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT.
HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN
AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE
STRALING.
MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF
REPAREREN. LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER.
WAARSCHUWING:
TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE
SCHOK OF PRODUKTBESCHADIGING TE REDUCEREN,
MAG DIT APPARAAT NIET AAN REGEN, SPATTEND WATER, DRUIPEND WATER OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
- AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN
LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VARNING - SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN.
ADVARSEL - SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VORSICHT - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
-
RQLS0233
No use fuentes de alimentación de alto voltaje. Esto puede sobrecargar el aparato y causar un incendio.
No use una fuente de alimentación de CC. Verifique cuidadosamente la fuente cuando coloque el aparato en una embarcación u
otro lugar donde CC sea usada.
Protección del cordón de
alimentación
Asegúrese que el cordón de alimentación esté conectado correctamente y no dañado. Una mala conexión y daño en el cordón
pueden causar un incendio o un choque eléctrico. No jale, doble el
cordón ni coloque objetos pesados sobre él.
Coja el enchufe firmemente cuando desenchufe el cordón. El jalar
el cordón puede causar choque eléctrico.
No maneje el enchufe con manos mojadas. Esto puede causar
choque eléctrico.
Objetos extraños
No permita que objetos de metal caigan dentro del aparato. Esto
puede causar choque eléctrico o fallas.
No permita que líquidos penetren en el aparato. Esto puede causar
choque eléctrico o fallas. Si esto ocurre, desconecte inmediatamente
el aparato de su alimentación y póngase en contacto con su distribuidor.
No rocíe insecticidas sobre o dentro del aparato. Contienen
gases inflamables que pueden encenderse si son rociados dentro
del aparato.
Servicio
No intente reparar esta aparato por sí mismo. Si el sonido se interrumpe, los indicadores no se iluminan, sale humo o sucede
cualquier problema que no está tratado en estas instrucciones, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio
autorizado. Puede ocurrir un choque eléctrico o daño al aparato si
este aparato es reparado, desarmado o reconstruido por personas
no calificadas.
- VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
(FDA 21 CFR)
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
CAUTION - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
(IEC60825-1)
ATTENTION - RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
SYNLIG
OG
USYNLIG
LASERSTRÅLING
VED
ÅBNING.
ADVARSEL
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
DANGER
VARO!
Voltaje
(Dentro del aparato)
(På enhetens insida)
(Binnenin de speler)
Extienda la vida útil del aparato desconectándolo de la fuente de
alimentación si no va a ser usado por largo tiempo.
No coloque el aparato
encima de un amplificador o de otro equipo
que se caliente.
El calor
aparato.
4
(Parte trasera del aparato)
(På enhetens baksida)
(Achterzijde van de speler)
puede
estropear
el
Säkerhetsåtgärder
Placering
Ställ upp enheten på en plan yta där det inte utsätts för direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet och kraftiga vibrationer.
Dessa förhållanden kan skada höljet och andra komponenter, och
därmed förkorta enhetens livslängd.
Ställ inga tunga saker på enheten.
Spänning
Använd inte högspänningskällor. Dessa kan överbelasta enheten
och orsaka en eldsvåda.
Använd inte en likspänningskälla. Kontrollera noggrannt spänningskällan när enheten ska användas på en båt eller annan plats där
likspänning används.
Skydd av nätsladd
Se till att nätsladden är ordentligt ansluten och att den inte är skadad. Bristfällig anslutning och skador på sladden kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Dra eller böj inte i sladden. Ställ inga tunga
saker på sladden.
Ta ett fast grepp om kontakten när nätsladden ska dras ut. Att dra i
sladden kan orsaka en elektrisk stöt.
Hantera inte kontakten med våta händer. Detta kan orsaka en
elektrisk stöt.
Veiligheidsmaatregelen
Opstelling
Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond waar het niet
blootgesteld staat aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of sterke trillingen. Dit om beschadiging van de behuizing en
de inwendige onderdelen te voorkomen, en een lange levensduur
van het apparaat te waarborgen.
Zet geen zware voorwerpen op het apparaat.
Bedrijfspanning
Gebruik het apparaat niet op een hoogspanningsbron. Dit kan resulteren in overbelasting en zelfs brand.
Gebruik het apparaat ook niet op gelijkstroom. Controleer zorgvuldig de stroomvoorziening wanneer u het apparaat op een boot of
andere plaats wilt gebruiken waar wellicht gelijkstroom is.
Behandeling van het netsnoer
Zorg dat het netsnoer juist is aangesloten en niet beschadigd is.
Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan resulteren in brand of in een elektrische schok. Trek niet aan het snoer,
buig het niet te sterk en zet er geen zware voorwerpen op.
Pak altijd de stekker vast wanneer u het netsnoer wilt losmaken uit
het stopcontact. Trek niet aan het snoer, want dit kan resulteren in
een elektrische schok.
Pak de stekker nooit met natte handen vast, anders kunt u een
elektrische schok krijgen.
Främmande föremål
Låt inte föremål av metall falla ned inuti enheten. Detta kan orsaka
en elektrisk stöt eller bristande funktion.
Låt inte vätskor hamna inuti enheten. Detta kan orsaka en elektrisk
stöt eller bristande funktion. Om detta skulle hända bör enheten
omedelbart kopplas loss från nätdelen och återförsäljaren kontaktas.
Spraya inte insektsmedel på eller i enheten. Dessa innehåller lättantändliga gaser som kan antändas om de sprayas på enheten.
Service
Försök inte reparera denna enhet på egen hand. Om ljudet avbryts, om indikatorer inte lyser upp, om rökutveckling sker, eller om
något annat problem som inte berörs i denna handledning inträffar,
bör du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecentrum. Elektriska stötar eller skada på enheten kan förekomma om
enheten repareras, tas isär eller sätts ihop av icke kvalificerade personer.
Utöka livslängden genom att koppla loss enheten från kraftkällan
när den inte ska användas under en längre period.
Placera inte enheten
på förstärkare eller
annan
utrustning
som kan bli varm.
Värmen kan skada enheten.
Vreemde bestanddelen
Zorg dat geen metalen voorwerpen in het apparaat terechtkomen.
Dit kan resulteren in een elektrische schok of een defect.
Pas tevens op dat geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
Ook dit kan resulteren in een elektrische schok of een defect. Mocht
het toch gebeuren, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar.
Spuit geen insectensprays op of in de buurt van het apparaat.
Deze sprays bevatten gassen die ontvlammen kunnen wanneer zij in
de buurt van het apparaat worden gebruikt.
Reparaties
Probeer nooit zelf reparaties aan het apparaat uit te voeren. Als het
geluid wegvalt, de indicators niet oplichten, het apparaat rook uitstoot
of er een andere storing optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing
is beschreven, neem dan contact op met uw handelaar of een officieel servicecentrum. Reparatie, demontage e.d. door niet bevoegde
personen kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging
van het apparaat.
Voor een lange levensduur verdient het aanbeveling de stekker uit
het stopcontact te trekken wanneer u het apparaat langere tijd niet
denkt te gebruiken.
Plaats de speler niet
bovenop een versterker of andere apparatuur die warmte
afgeeft.
De warmte kan beschadiging van
de speler veroorzaken.
5
A
Información de los discos
a
º Discos que pueden reproducirse [A]
b
c
Indicación
utilizada en
las
instrucciones
Tipo de
disco
Logotipo
Número
de región
Sistema de
vídeo
DVD
Audio¤
=
—
PAL/NTSC
[DVD-A]
DVD de
vídeo¤
>
Consulte
más abajo.
PAL/NTSC
[DVD-V]
CD de
vídeo¤
?
—
PAL/NTSC
[VCD]
CD de
audio
@
—
—
[CD]
¤
Consulte la tabla de abajo para conocer detalles sobre cómo
aparece el vídeo cuando se reproduce DVD de vídeo, CD de vídeo,
y DVD de audio. Puede disfrutar del audio de DVD de audio independientemente de las diferencias de los sistemas de vídeo.
d
B
Se pueden reproducir algunos DVD-R y DVD-RW.
º Información sobre la gestión de región (DVD de
vídeo solamente) [B]
2
Este aparato responde a la información de gestión de región grabada
en los DVDs.
El número de región de este aparato es el “2”.
Si el número de región del DVD no corresponde al número de región
del aparato, el disco no podrá ser reproducido. Puede reproducir discos con etiquetas que tengan el número de región “2” y “ALL”. Lea
atentamente las instrucciones del disco.
º Discos que no pueden reproducirse
2 ALL
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RAM, CD-ROM, VSD, CDV, CD-G, iRW,
DVD-RW, CVD, SVCD, SACD, discos de vídeo Divx y CDs de fotografías.
º DVDs que pueden reproducirse [C]
C
Este aparato tiene un descodificador Dolby Digital y un descodificador DTS, así que podrá reproducir DVDs que tengan estas marcas.
º Tipo de disco para el tipo de televisor conectado
Los DVDs y los CDs de vídeo se graban utilizando el sistema PAL o
NTSC.
Consulte esta tabla cuando seleccione los discos.
Tipo de televisor
Disco
Televisor
multisistema
PAL
Y
NTSC
Y¤1
Televisor NTSC
PAL
k
NTSC
k
PAL
Y
NTSC
Y¤2
Televisor PAL
Monitor de TV
¤1
Si selecciona “NTSC” en “NTSC Disc Output” (á página 46), la
imagen podrá ser más clara.
¤2 El ajuste de fábrica para “NTSC Disc Output” es “PAL60”, así que
no es necesario cambiar los ajustes iniciales.
(Si su televisor no está equipado para manejar las señales PAL
525/60, la imagen no se verá correctamente.)
Nota
Cuando se reproduce un disco que no cumple con el estándar de los
CDs de vídeo, la parte inferior de la imagen tal vez desaparezca.
º Reproducción de DVDs y CDs de vídeo
6
El productor del material puede controlar cómo se reproducen estos
discos. Esto significa que usted tal vez no pueda controlar la reproducción de un disco con algunas de las operaciones descritas en
estas instrucciones de funcionamiento. Lea atentamente las instrucciones del disco.
Skivinformation
Informatie over discs
º Vilka skivor som kan spelas [A]
Skivtyp
Logo
Områdesnummer
º Discs die u op deze speler kunt weergeven [A]
Indikering
som
används i
bruksanvisningen
Videosystem
DVDljudskivor¤
=
DVDvideoskivor¤
>
CDvideoskivor¤
?
—
PAL/NTSC
[VCD]
CDljudskivor
@
—
—
[CD]
—
Se nedan.
PAL/NTSC
PAL/NTSC
[DVD-V]
¤
¤
Se tabellen nedan för detaljer om hur videobilden framstår när du
spelar DVD-videoskivor, CD-videoskivor och DVD-ljudskivor. Du
kan alltid njuta av ljudet på DVD-ljudskivor, oavsett skillnaderna i
videosystem.
PAL/NTSC
[DVD-A]
PAL/NTSC
[DVD-V]
DVDAudio¤
=
—
DVDVideo¤
>
Video-CD¤
?
—
PAL/NTSC
[VCD]
Audio-CD
@
—
—
[CD]
Zie hieronder.
Zie de tabel hieronder voor bijzonderheden over hoe de beelden
zullen verschijnen bij weergave van een DVD-Video, Video-CD of
DVD-Audio disc. Ongeacht de verschillen in videosystemen, kunt u
altijd genieten van het geluid van DVD-Audio discs.
Weergave van sommige DVD-R en DVD-RW discs is ook mogelijk.
º Zonebeheerinformatie (alleen DVD-Video) [B]
Vissa DVD-R- och DVD-RW-skivor kan spelas.
º Regionshanteringsinformation
DVD-videoskivor) [B]
Indicatie in
deze
gebruiksaanwijzing
Logo
Disctype
[DVD-A]
Videosysteem
Zonenummer
(galler
endast
Denna apparat styrs av den regionshanteringsinformation som finns
inspelad på DVD-skivor.
Regionskoden för den här apparaten är “2”.
Det går inte att spela DVD-skivor för vilka regionskoden inte motsvarar apparatens regionskod. Det går att spela skivor som är märkta
med regionskoden “2” eller “ALL” (alla regioner). Läs även noggrant
igenom skivans bruksanvisning.
º Skivor som inte kan spelas
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RAM, CD-ROM, VSD, CDV, CD-G, iRW,
DVD-RW, CVD, SVCD, SACD, Divx videoskivor och CD-fotoskivor.
º DVD-skivor som kan spelas av [C]
Deze speler reageert op de Zonebeheerinformatie die op DVD’s is
opgenomen.
Het zonenummer van deze speler is “2”.
Weergave is niet mogelijk indien het zonenummer van de DVD niet
overeenkomt met het zonenummer van deze speler. Indien het zonenummer “2” of “ALL” op het disclabel is aangeduid, kunt u de disc
weergeven. Lees zorgvuldig de bijhorende instructies van de disc.
º Discs die u op deze speler niet kunt weergeven
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RAM, CD-ROM, VSD, CDV, CD-G, iRW,
DVD-RW, CVD, SVCD, SACD, Divx Video Discs en Photo-CD.
º DVD’s die u op deze speler kunt weergeven [C]
Deze speler heeft een ingebouwde Dolby Digital decoder en DTSdecoder, zodat u DVD’s kunt weergeven die voorzien zijn van een
van deze kentekens.
Den här enheten har en dekoder för Dolby Digital och en dekoder för
DTS, så du kan spela skivor med dessa märken.
º Opnamesysteem van discs en type van aangesloten tv-toestel
º Typ av skivor för den typ av TV som är ansluten
DVD’s en Video-CD’s zijn opgenomen met het PAL of NTSC
systeem.
Zie de onderstaande tabel voor het kiezen van de geschikte discs.
DVD-skivor och CD-videoskivor är inspelade antingen i PAL eller
NTSC.
Använd den här tabellen när du väljer skivor.
Typ av TV
Skiva
Multisystem-TV
PAL
Y
NTSC
Y¤1
PAL
k
NTSC
k
PAL
Y
NTSC
Y¤2
NTSC-TV
PAL-TV
TV-monitor
¤1
Bilden kan bli tydligare om du väljer “NTSC” under “NTSC Disc
Output” (á sidan 48).
¤2 Fabriksinställningen för “NTSC Disc Output” är “PAL60”, så det är
inte nödvändigt att göra några ändringar av de ursprungliga inställningarna.
(Bilden kommer inte att visas som den ska om din TV-apparat inte
är utrustad för att hantera PAL 525/60-signaler.)
Observera
Det kan förekomma att bildens underdel försvinner om en skiva som
inte överensstämmer med standarden för CD-videoskivor spelas av.
º Avspelning av DVD-skivor och CD-videoskivor
Producenten av materialet kan styra hur dessa skivor spelas av. Detta innebär att det kan förekomma att du inte kan styra avspelningen
av skivan med vissa av de operationer som beskrivs i denna
bruksanvisning. Läs noga igenom skivans anvisningar.
Type tv-toestel
Disc
TV-monitor
Multisysteem
tv-toestel
PAL
Y
NTSC
Y¤1
PAL
k
NTSC
k
PAL
Y
NTSC
Y¤2
NTSC tv-toestel
PAL tv-toestel
¤1
U kunt een helderder beeld krijgen door “NTSC” te kiezen in “NTSC
Disc Output” (á blz. 50).
¤2
“NTSC Disc Output” werd in de fabriek ingesteld op “PAL60”. Het is
dus niet nodig om de aanvankelijke instelling te wijzigen.
(Als uw tv-toestel geen PAL 525/60 signalen kan verwerken, zal
het beeld niet juist worden weergegeven.)
Opmerking
Het onderste gedeelte van het beeld kan afgesneden zijn indien de
weergegeven Video-CD niet voldoet aan de standaard specificaties.
º Weergeven van DVD’s en Video-CD’s
De producent van het videomateriaal kan de weergave van deze
discs aan beperkingen onderwerpen. Dit betekent dat sommige
weergavebedieningen die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven soms niet mogelijk zullen zijn. Lees aandachtig de instructies die
bij de disc horen.
7
Manejo de los discos
A
No utilice discos de formas irregulares como, por ejemplo, los que
tengan forma de corazón. ([A])
(Estos discos pueden estropear el aparato.)
º Cómo sujetar un disco [B]
No toque la superficie grabada.
º Si la superficie está sucia [C]
Límpiela con un paño húmedo y luego pase un paño seco.
No limpie en sentido circular; limpie en línea recta desde el centro
hacia el exterior.
B
º Si el disco se pasa de un lugar frío a otro
caliente podrá formarse condensación en él
Quite la condensación con un paño suave, seco y sin pelusa antes
de utilizar el disco.
º Precauciones al manejar los discos
³No escriba en el lado de la etiqueta con un bolígrafo u otro instrumento de escritura.
³No utilice aerosoles para limpiar discos analógicos, bencina, diluyente, líquidos que impiden la electricidad estática o cualquier otro
disolvente.
³No ponga etiquetas ni pegatinas en los discos. (No utilice discos
que tengan expuesto adhesivo de cinta o que tengan restos de pegatinas despegadas.)
³No utilice protectores o cubiertas a prueba de rayas que.
³No utilice discos impresos con impresoras de etiquetas de venta en
el mercado.
C
º No ponga ni guarde los discos en los lugares
siguientes
D
R6, AA
³Lugares expuestos a la luz solar directa
³Lugares húmedos o polvorientos
³Lugares expuestos directamente a salidas de calor o aparatos de
calefacción
1
2
El mando a distancia
D
»
E
a Sensor de señales del mando
a distancia
7m
30°
30°
Pilas
³Inserte las pilas de forma que sus polos (i y j) concuerden con los
del mando a distancia.
³No utilice baterías recargables.
No;
³mezcle pilas viejas y nuevas.
³utilice tipos diferentes al mismo tiempo.
³las caliente ni exponga a las llamas.
³las desarme ni cortocircuite.
³intente cargar pilas alcalinas o de manganeso.
³utilice pilas que tengan pelada su cubierta.
El manejo incorrecto de las pilas puede causar fugas de electrólito
que a su vez podrá estropear los objetos con los que entre en contacto y tal vez cause un incendio.
Consulte a su concesionario si las pilas tienen fugas de electrólito.
Si el electrólito entra en contacto con cualquier parte de su cuerpo,
lave a fondo con agua la parte afectada.
Retire las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un
largo plazo de tiempo. Guárdelas en un lugar fresco y oscuro.
Reemplace las pilas si el aparato no responde al mando a distancia a
pesar de acercarse a su panel delantero.
E
»
Utilización
Apunte al sensor, evitando obstáculos, a una distancia máxima de
7 m directamente enfrente del aparato.
³Mantenga sin polvo la ventanilla de transmisión y el sensor del
aparato.
³El funcionamiento puede verse afectado por fuentes de luz intensa,
tales como la luz solar directa, y por las puertas de cristal de los
muebles.
No;
³ponga objetos pesados encima del mando a distancia.
³desarme el mando a distancia.
³derrame líquidos sobre el mando a distancia.
8
Skivhantering
Gebruik van discs
Använd inte skivor med oregelbunden form, som till exempel hjärtform. ([A])
(Dessa skivor kan skada enheten.)
Gebruik geen discs met een onregelmatige vorm, zoals hartvormige discs. ([A])
(Deze kunnen de speler beschadigen.)
º Hur man håller en skiva [B]
Raak het opgenomen oppervlak niet aan.
Vidrör inte den inspelade ytan.
º Om ytan är smutsig [C]
Torka av den med en fuktig tygduk, och torka sedan torrt.
Torka inte i en cirkelrörelse; torka rakt utåt från mitten.
º Det kan bildas fukt på skivan om den förs från en kall
till en varm omgivning
Torka av skivan med en mjuk, torr och luddfri tygduk innan den används.
º Försiktighetsåtgärder i samband med hanteringen
³Skriv inte på etikettsidan med en kulspetspenna eller något annat
skrivdon.
³Använd inte rengöringssprejer för vinylskivor, bensin, thinner, vätskor för att motverka statisk elektricitet eller andra lösningsmedel.
³Sätt inte på etiketter eller klisterlappar på skivorna. (Använd inte
skivor med synligt klister från tejp, eller med delar kvar från borttagna klisterlappar.)
³Använd inte skrapskydd eller andra skydd än de som anges för användning tillsammans med den här enheten.
³Använd inte skivor med etiketter som är tryckta på etikettskrivare
som finns i handeln.
º Placera och förvara inte skivor på följande typer av
platser
³Platser som är utsatta för direkt solljus
³Fuktiga eller dammiga platser
³Platser som är direkt utsatta för ett värmeutsläpp eller uppvärmningsanordning
Fjärrkontrollen
D
»
Batterier
³Sätt i batterierna så att polerna (i och j) passar mot polerna i
fjärrkontrollen.
³Använd inte uppladdningsbara batterier.
Du bör inte;
³blanda gamla och nya batterier.
³använda olika typer av batterier samtidigt.
³hetta upp batterierna, eller utsätta dem för öppna lågor.
³ta isär batterierna, och inte heller kortsluta dem.
³försöka ladda upp alkaliska batterier eller manganbatterier.
³använda batterierna om deras hölje har börjat lossna.
Felaktig hantering av batterierna kan orsaka att elektrolytvätska läcker ut, vilket kan skada de föremål som vätskan kommer i kontakt med
och även orsaka eldsvåda.
Kontakta din återförsäljare om det läcker elektrolyt från batterierna.
Tvätta noggrant av med vatten om elektrolyt skulle komma i kontakt
med någon kroppsdel.
Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tidsperiod. Förvara dem på en sval och mörk plats.
Byt ut batterierna om enheten inte svarar på fjärrkontrollen, även om
den hålls nära frontpanelen.
E
»
Användning
a Sensor för fjärrkontrollsignaler
Undvik hindrande föremål, och rikta fjärrkontrollen mot sensorn på ett
maximalt avstånd av 7 m rakt framifrån enheten.
³Håll sändarfönstret och enhetens sensor fria från damm.
³Användningen kan påverkas av starka ljuskällor, som till exempel
direkt solljus, och glasdörrarna i en hylla.
Du bör inte;
³placera tunga föremål på fjärrkontrollen.
³ta isär fjärrkontrollen.
³spilla vätskor på fjärrkontrollen.
º Hoe u een disc moet vasthouden [B]
º Als het discoppervlak vuil is [C]
Veeg schoon met een bevochtigde doek en veeg daarna droog.
Veeg niet in een cirkelbeweging. Veeg in rechte lijn vanaf het midden naar de
buitenrand van de disc.
º Wanneer een disc van een koude naar een warme
omgeving wordt gebracht, kan vocht zich vormen op
de disc
Veeg dit vocht eraf met een zachte, droge, pluisvrije doek voordat u de disc
gebruikt.
º Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van discs
³Schrijf niet met een balpen of een ander schrijfgerei op de labelkant van de
disc.
³Gebruik nooit sprays bestemd voor het schoonmaken van grammofoonplaten, benzine, verfverdunner, antistatische vloeistoffen of enig ander oplosmiddel.
³Plak geen labels of stickers op de discs. (Gebruik geen discs met slecht
bevestigde plakband of achtergebleven kleefstof van eraf gehaalde stickers.)
³Gebruik geen krasbestendige beschermers of deksels.
³Gebruik geen discs met labels erop die gedrukt werden met in de handel
verkrijgbare labelprinters.
º Plaats of bewaar uw discs niet op de volgende
plaatsen
³Plaatsen die aan direct zonlicht zijn blootgesteld
³Vochtige of stoffige plaatsen
³Plaatsen direct blootgesteld aan een warmte-uitlaat of verwarmingstoestel
De afstandsbediening
D
»
Batterijen
³Plaats de batterijen erin zodat hun (i) en (j) polen overeenkomen met de
aanduidingen in het batterijvak.
³Gebruik geen oplaadbare batterijen.
Dit mag u niet doen;
³oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
³batterijen van een verschillend type door elkaar gebruiken.
³de batterijen verhitten of in vuur gooien.
³de batterijen uit elkaar nemen of kortsluiten.
³proberen om alkaline- of mangaanbatterijen opnieuw op te laden.
³batterijen gebruiken waarvan de ommanteling is losgekomen of afgepeld.
Draag bij tot het behoud van het milieu.
³Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden
geplaatst.
Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage van elektrolyt veroorzaken. De
onderdelen waarmee elektrolyt in contact komt kunnen beschadigd raken en
zelfs brand kan worden veroorzaakt.
Raadpleeg uw handelaar indien er elektrolyt uit de batterijen is gelekt.
Indien elektrolyt op uw huid terechtkomt, moet u dit goed eraf spoelen met
water.
Haal de batterijen eruit wanneer u de afstandsbediening voor langere tijd niet
gaat gebruiken. Bewaar de batterijen op een koele en donkere plaats.
Vervang de batterijen indien de afstandsbediening niet werkt zelfs wanneer u
deze dicht bij het voorpaneel van de speler houdt.
E
»
Gebruik
a Sensor voor afstandsbedieningssignalen
Richt de afstandsbediening, binnen een afstand van maximaal 7 meter, recht
op de sensor en vermijd daarbij obstakels.
³Houd het uitzendvenster van de afstandsbediening en de sensor op de speler
vrij van stof.
³Sterke lichtbronnen zoals direct zonlicht, of de glazen deuren van een audiorack, kunnen foutieve werking van de afstandsbediening veroorzaken.
Dit mag u niet doen;
³zware voorwerpen op de afstandsbediening plaatsen.
³de afstandsbediening uit elkaar nemen.
³vloeistoffen morsen op de afstandsbediening.
9
Conexión/Anslutning/Aansluiten
³Como este aparato tiene descodificadores Dolby Digital y DTS incorporados (á página 64), usted podrá disfrutar de los discos grabados con
estos sistemas conectando para ello este aparato a los terminales de entrada de 6 canales de un amplificador AV (conexión [B] de abajo). Sin
embargo, para disfrutar de los efectos de sonido especiales que se encuentran disponibles al utilizar amplificadores AV, y que le harán sentirse
como si estuviera en un cine o en una sala de conciertos, conecte digitalmente este aparato al amplificador AV (conexión [A] de abajo).
Utilice la conexión analógica [B] para disfrutar del audio de alta calidad (frecuencias de muestreo de 192 kHz y 96 kHz) y del audio
multicanal encontrados en los discos DVD Audio. Si el disco cuenta con la protección de los derechos de autor, el audio sólo podrá
salir a través del terminal de salida digital si se convierte a 48 kHz.
³Eftersom den här enheten har inbyggda dekoders för Dolby Digital och DTS (á sidan 65) kan du njuta av skivor som är inspelade med dessa
system, genom att ansluta den här enheten till de 6-kanaliga ingångarna på en AV-förstärkare (anslutning [B] nedan). För att njuta av de speciella
surroundeffekter som finns tillgängliga på AV-förstärkare, och som gör att du känner det som om du vore i en biograf eller konserthall, ska den här
enheten dock anslutas digitalt till AV-förstärkaren (anslutning [A] nedan).
Använd analog anslutning [B] för att njuta av det högkvalitativa ljud (med samplingsfrekvenser på 192 kHz och 96 kHz) och det flerkanaliga ljud som finns på DVD-ljudskivor. Om skivan är upphovsrättsskyddad kan ljudet endast matas ut via de digitala utgångarna om det
har konverterats till 48 kHz.
³Aangezien deze speler uitgerust is met Dolby Digital en DTS decoders (á blz. 66), kunt u genieten van discs die met deze systemen zijn opgenomen door deze speler te
verbinden met de 6-kanalen ingangsaansluitingen op een AV-versterker (aansluiting [B] hieronder). Om echter te kunnen genieten van de speciale bioscoop- en concertzaal-geluidseffecten die beschikbaar zijn met AV-versterkers, moet u deze speler verbinden met de digitale aansluitingen op de AV-versterker (aansluiting [A] hieronder).
Gebruik de analoge aansluiting [B] om te kunnen luisteren naar de hoogwaardige audio (192 kHz en 96 kHz bemonsteringsfrequenties)
en de meerkanaals audio van DVD-Audio discs. Indien de disc auteursrechtelijk beschermd is, is geluidsweergave via de digitale
uitgangsaansluiting alleen mogelijk indien de signalen worden geconverteerd naar 48 kHz.
Lo que desea hacer
Vad du vill göra
Wat u wilt doen
Para disfrutar del sonido ambiental de
5.1 canales
För att njuta av 5.1-kanals surroundljud
Luisteren naar 5.1-kanalen surroundgeluid
Cómo hacerlo
Hur man gör
Wat te doen
[Conexión\digital] [Digital\anslutning] [Digitale\aansluiting]
12 [A]
13 [A]
[Conexión\analógica] [Analog\anslutning] [Analoge\aansluiting]
14 [B]
15 [B]
[Conexión\digital] [Digital\anslutning] [Digitale\aansluiting]
12 [C]
13 [C]
[Conexión\analógica] [Analog\anslutning] [Analoge\aansluiting]
14 [D]
15 [D]
³Conecte a un amplificador con descodificador incorporado o a una combinación separada de descodificador-amplificador.
³Anslut till en förstärkare med inbyggd dekoder, eller en kom-bination av
förstärkare och dekoder.
³Sluit aan op een versterker met een ingebouwde decoder of op een afzonderlijke decoder-versterker combinatie.
³Conecte a un amplificador con terminales de entrada de audio de 5.1 canales.
³Anslut till en förstärkare med 5.1-kanals ljudingångar.
³Sluit aan op een versterker met audio-ingangsaansluitingen voor 5.1 kanalen.
Para disfrutar del sonido estéreo
För att njuta av stereo
Luisteren naar stereo
³Conecte a un amplificador que tenga terminales de entrada digital.
³Anslut till en förstärkare med digital ingång.
³Sluit aan op een versterker met een digitale ingangsaansluiting.
³Conecte a un amplificador o componente del sistema que tenga terminales de entrada analógica.
³Anslut till en förstärkare eller systemkomponent med analoga ingångar.
³Sluit aan op een versterker of systeemcomponent met analoge ingangsaansluitingen.
Fabricado bajo licencia de Digital Theater Systems, Inc.
Patentes de los EE.UU. números 5,451,942, 5,956,674,
5,974,380 y 5,978,762, y otras patentes mundiales expedidas
y pendientes. “DTS” y “DTS Digital Surround” son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.
C 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Todos los derechos reservados.
10
Página
Sida
Blz.
Tillverkas under licens från Digital Theater Systems, Inc. Patentnummer 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 i
USA, samt andra utfärdade och ansökta världsomspännande
patent. “DTS” och “DTS Digital Surround” är registrerade varumärken tillhörande Digital Theater Systems, Inc.
C 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Med ensamrätt.
Gemaakt onder licentie van Digital Theater Systems, Inc. V.S.
Pat. Nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 en andere wereldwijde patenten verleend en aangevraagd. “DTS”
en “DTS Digital Surround” zijn gedeponeerde handelsmerken
van Digital Theater Systems, Inc.
C 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Ajustes
Inställningar
Instellingen
Página
Sida
Blz.
Digital Audio Output
³Seleccione “On”.
³Välj “On”.
³Kies “On”.
46, 48,
50
PCM Down Conversion
Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG
³Los ajustes dependen de su equipo de descodificación.
³Inställningarna beror på din dekoder-utrustning.
³De instellingen hangen af van uw decodeerapparatuur.
56, 57
³Haga los ajustes de los altavoces en el amplificador.
³Utför högtalarinställningarna på förstärkaren.
³Voer de luidsprekerinstellingen uit op de versterker.
º Otros usos
Grabación en MDs o cintas de casete (á página 16).
Notas
³Las conexiones de equipos descritas aquí son ejemplos.
³El equipo periférico y los cables opcionales se venden por
separado a menos que se indique lo contrario.
³Antes de hacer las conexiones, apague todos los equipos y
lea las instrucciones de funcionamiento apropiadas.
º Andra användningssätt
Inspelning till MD-skivor eller kassettband (á sidan 17).
—
Speaker Setting
³Seleccione “Multi-channel”.
³Välj “Multi-channel”.
³Kies “Multi-channel”.
54, 55
Digital Audio Output
³Seleccione “On”.
³Välj “On”.
³Kies “On”.
46, 48,
50
PCM Down Conversion
³Seleccione “Yes”.
³Välj “Yes”.
³Kies “Yes”.
Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG
³Seleccione “PCM”.
³Välj “PCM”.
³Kies “PCM”.
56, 57
Observera
³De anslutningar av utrustning som beskrivs är exempel.
³Kringutrustning och alternativa kablar säljs separat om inte
annat anges.
³Stäng av all utrustning och läs igenom respektive bruksanvisningar före anslutning.
º Andere gebruiksmogelijkheden
Opnemen naar MD’s of cassettebanden (á blz. 17).
Opmerkingen
³De hier beschreven aansluitingen van de apparatuur zijn
slechts voorbeelden.
³Randapparatuur en optionele kabels worden afzonderlijk
verkocht, tenzij anders vermeld.
³Schakel alle apparatuur uit en lees de bijhorende gebruiksaanwijzingen alvorens met het aansluiten te beginnen.
Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” y el símbolo con una doble D son marcas
comerciales de Dolby Laboratories.
Tillverkad på Dolby Laboratories-licens.
“Dolby”, “Pro Logic” och dubbel-D-symbolen är registrerade
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
11
Conexión
A
»
Conexión de un amplificador con descodificador incorporado o de una
combinación de descodificador-amplificador
Antes de hacer la conexión
³No conecte el cordón de alimentación de CA hasta que todas las otras conexiones estén completas.
³Consulte las instrucciones de funcionamiento del amplificador.
a Cable de audio/vídeo (incluido)
b Amarillo (VIDEO)
c Branco (L)
d Rojo (R)
f Televisor
e Terminal
MONITOR OUT
g Altavoces
³Puede disfrutar del sonido ambiental conectando
de tres a seis altavoces. Ejemplo: Seis altavoces
³Si no conecta un altavoz de subgraves, se
recomienda conectar altavoces principal (L/R)
capaces de producir graves de menos de 100 Hz.
h Cable de vídeo
STANDBY
/ON
SPEAKERS
A
B
SOURCE
/REMOTE
DVD
D-TV/LD
SILENT
SAT
VCR 1
VCR 2/DVR
VIDEO AUX
BASS
TREBLE
EFFECT
PRESET
/TUNING
FM/AM
MEMORY
TUNING
MODE
MD/TAPE
CD-R
TUNER
CABLE
BASS PROCESSOR
EXTENSION DIRECT
PHONES
CD
6CH
PHONO INPUT
MAN'L/AUTO FM AUTO/NAN'L MONO
EDIT
S VIDEO
VIDEO
L AUDIO R
OPTICAL
DSP
PROGRAM
i Amplificador AV
VIDEO AUX
REC OUT/ZONE 2
j Terminal
DIGITAL INPUT
(OPTICAL)
t Tapa contra
el polvo
VOLUME
INPUT
INPUT MODE
NATURAL SOUND AV RECEIVER RX–V3000
No conecte la salida de vídeo del aparato a
través de una videograbadora.
El vídeo procedente de este aparato puede que
no se reproduzca correctamente debido a la
protección contra el copiado si conecta una
videograbadora entre el aparato y su televisor.
s Aviso para cuando se
conecte el cable de audio
digital óptico
VIDEO
IN
l Terminal
VIDEO INPUT
k Terminal
DIGITAL INPUT
(COAXIAL)
m Cable de
audio digital
óptico
No lo doble
cuando lo
conecte.
n Cable coaxial
p A la toma de corriente
(220–240 V CA, 50 Hz)
o Cable de audio/vídeo
(incluido)
q Cable de alimentación
de CA (incluido)
O
ELLER
OF
AV1
u Alinee la clavija
con el terminal
Nota
Guarde la tapa de protección
contra el polvo y vuelva a colocarla
cuando no utilice el terminal.
AUDIO OUT
PCM /
DTS
DIGITAL
VIDEO OUT
6CH DISCRETE
CENTER
SURROUND
L
OPTICAL COAXIAL
MAIN
MIXED 2CH
VIDEO
L
1
AV2
AC IN
L
S VIDEO
R
SUBWOOFER
R
R
2
r Parte trasera del apparato
Cambie PCM Down Conversion, Dolby Digital, DTS
Digital Surround y MPEG para que se adapten a su equipo (á páginas 46 y 56).
Nota
No puede utilizar descodificadores DTS Digital Surround no adecuados para DVD de vídeo.
12
C
»
Conexión a un equipo de audio
digital sin descodificador
Podrá seguir disfrutando del audio utilizando las conexiones
descritas arriba. Haga los ajustes siguientes (á páginas 46 y
56).
Digital Audio Output
Seleccione “On”.
PCM Down Conversion
Seleccione “Yes”.
Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG
Seleccione “PCM”.
Anslutning
A
»
Anslutning av en förstärkare med
inbyggd dekoder, eller en
kombination av dekoder och
förstärkare
Före anslutning
³Anslut inte nätsladden förrän alla andra anslutningar är avslutade.
³Se förstärkares bruksanvisning.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
Ljud-/videokabel (medföljer)
Gul (VIDEO)
Vit (L)
Röd (R)
MONITOR OUT-uttag
TV
Högtalare
³Du kan njuta av surroundljud genom att ansluta från tre till sex
högtalare.
Exempel: Sex högtalare
³Om du inte ansluter en bashögtalare är det lämpligt att ansluta
huvudhögtalare (L/R) som kan återge basljud på mindre än
100 Hz.
Videokabel
AV-förstärkare
DIGITAL INPUT (OPTICAL)-uttag
DIGITAL INPUT (COAXIAL)-uttag
VIDEO INPUT-uttag
Optisk digital ljudkabel
Böj inte kabeln vid anslutningen.
Koaxial kabel
Ljud-/videokabel (medföljer)
Till ett vägguttag (220–240 V växelström, 50 Hz)
Nätsladd (medföljer)
Enhetens baksida
Att observera vid anslutning av den optiska digitalludkabelen
Ta bort dammlocket
Rikta in kontakten mot uttaget
Observera
Spara dammskyddslocket, och sätt på det igen när uttaget inte
används.
Anslut inte enhetens videoutgång via en videobandspelare.
Det kan hända att videobilden från den här enheten inte spelas av som den ska, på grund av kopieringsskyddet, om du
ansluter en videobandspelare mellan enheten och din TV.
Ändra PCM Down Conversion, Dolby Digital, DTS Digital
Surround och MPEG så att det passar utrustningen
(á sidorna 48 och 57).
Observera
Du kan inte använda dekoders för DTS Digital Surround som inte
passar för DVD-videoskivor.
C
»
Anslutning till digital ljudutrustning
utan dekoder
Du kan ändå njuta av ljudet om du använder de anslutningar
som beskrivs ovan. Utför följande inställningar (á sidorna 48
och 57).
Digital Audio Output
Välj “On”.
PCM Down Conversion
Välj “Yes”.
Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG
Välj “PCM”.
Aansluiten
A
»
Een versterker met ingebouwde
decoder of een decoder—
versterker combinatie
Alvorens aan te sluiten
³Sluit het netsnoer pas op een stopcontact aan nadat alle andere
aansluitingen zijn voltooid.
³Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de versterker.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
Audio/video kabel (bijgeleverd)
Geel (VIDEO)
Wit (L)
Rood (R)
MONITOR OUT-aansluiting
TV-toestel
Luidsprekers
³U kunt genieten van surroundgeluid door 3 tot 6 luidsprekers
aan te sluiten.
Voorbeeld: Zes luidsprekers
³Als u geen subwoofer aansluit, is het aan te raden om hoofdluidsprekers (L/R) aan te sluiten die de lage tonen beneden 100 Hz
kunnen weergeven.
Videokabel
AV-versterker
DIGITAL INPUT (OPTICAL)-aansluiting
DIGITAL INPUT (COAXIAL)-aansluiting
VIDEO INPUT-aansluiting
Optische digitale audiokabel
Buig de kabel niet wanneer u deze aansluit.
Coaxiale kabel
Audio/video kabel (bijgeleverd)
Naar stopcontact (AC 220–240 V, 50 Hz)
Netsnoer (bijgeleverd)
Achterzijde van de speler
Wanneer u de optische digitale audiokabel aansluit
Stofbeschermkapje
Doe de plug overeenkomen met de aansluitklem
Opmerking
Bewaar het stofbeschermkapje en breng het weer aan wanneer u
deze aansluiting niet meer gebruikt.
Verbind de video-uitgang van deze speler niet via een videorecorder met het tv-toestel.
Als u deze speler via een videorecorder met uw tv-toestel
verbindt, zullen de videobeelden van deze speler mogelijk niet
juist worden weergegeven omwille van de kopieerbeveiliging.
Pas de instellingen van PCM Down Conversion, Dolby
Digital, DTS Digital Surround en MPEG aan uw apparatuur aan (á blz. 50 en 57).
Opmerking
DTS Digital Surround decoders die niet geschikt zijn voor DVD-Video
kunnen niet worden gebruikt.
C
»
Aansluiten op digitale audioapparatuur zonder een decoder
Bij gebruik van de hierboven beschreven aansluitingen kunt u
nog genieten van audio. Maak de volgende instellingen
(á blz. 50 en 57).
Digital Audio Output
Kies “On”.
PCM Down Conversion
Kies “Yes”.
Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG
Kies “PCM”.
13
Conexión
B
»
Conexión de un amplificador AV con terminales de entrada de audio de
5.1 canales
Asegúrese de poner el amplificador en el modo de entrada ANALOG.
³Conexiones de altavoces (á página 12)
³Conexiones de televisor (á páginas 12 y 16)
a Amplificador AV
VOLUME
INPUT
INPUT MODE
NATURAL SOUND AV RECEIVER RX–V3000
R
L
STANDBY
/ON
SPEAKERS
A
B
SOURCE
/REMOTE
DVD
D-TV/LD
SILENT
SAT
VCR 1
VCR 2/DVR
VIDEO AUX
BASS
TREBLE
EFFECT
PRESET
/TUNING
FM/AM
MEMORY
TUNING
MODE
MD/TAPE
CD-R
TUNER
CABLE
BASS PROCESSOR
EXTENSION DIRECT
PHONES
CD
6CH
PHONO INPUT
REC OUT/ZONE 2
MAN'L/AUTO FM AUTO/NAN'L MONO
EDIT
S VIDEO
VIDEO
L AUDIO R
OPTICAL
DSP
PROGRAM
VIDEO AUX
b Terminal
6CH INPUT
c Cable de audio
c Cable de audio
AV1
AUDIO OUT
PCM /
DTS
DIGITAL
VIDEO OUT
6CH DISCRETE
CENTER
SURROUND
L
OPTICAL COAXIAL
MAIN
MIXED 2CH
VIDEO
L
1
AV2
L
S VIDEO
R
SUBWOOFER
R
R
2
d Parte trasera del aparato
Seleccione “Multi-channel” y establezca los ajustes adecuados a los altavoces que haya conectado (á página 54).
Nota
Desactive el sonido ambiental virtual (á página 36) si ha conectado un altavoz central, altavoces traseros o un altavoz de subgraves, así como
también los altavoces principales. El sonido no saldrá de los otros altavoces si está activado el sonido ambiental virtual.
D
»
Conexión analógica a un componente de sistema o amplificador de 2 canales
h Televisor
f Cable de audio
L
g Cable de vídeo
R
AUX IN
e Componente de sistema o amplificador de 2 canales
Seleccione “2-channel”
(á página 46, Audio–Speaker
Setting).
VIDEO
IN
i Parte trasera del aparato
AV1
AUDIO OUT
PCM /
DTS
DIGITAL
VIDEO OUT
6CH DISCRETE
CENTER
SURROUND
L
OPTICAL COAXIAL
MAIN
MIXED 2CH
VIDEO
L
1
AV2
AC IN
L
S VIDEO
R
SUBWOOFER
R
R
2
Para disfrutar de Dolby Pro Logic
³Si conecta un amplificador que puede descodificar Dolby Pro Logic, también necesitará conectar los altavoces central y traseros para
disfrutar del sonido ambiental. Lea las instrucciones del equipo para conocer los detalles de la conexión.
³Desactive el sonido ambiental virtual (á página 36). Dolby Pro Logic no funcionará correctamente si está activado el sonido ambiental
virtual.
14
Anslutning
B
»
Anslutning av en AV-förstärkare
med 5.1-kanals ljudingångar
Aansluiten
B
»
Een AV-versterker met audioingangsaansluitingen voor
5.1 kanalen aansluiten
Se till att koppla om förstärkaren för ANALOG inmatning.
Schakel de ingang van de versterker om naar ANALOG.
³Högtalaranslutningar (á sidan 13)
³TV-anslutningar (á sidorna 13 och 17)
³Luidsprekeraansluitingen (á blz. 13)
³TV-aansluitingen (á blz. 13 en 17)
a
b
c
d
a
b
c
d
AV-förstärkare
6CH INPUT-uttag
Ljudkabel
Enhetens baksida
Välj “Multi-channel”, och justera inställningarna så att
de passar med de högtalare du har anslutit (á sidan 55).
Observera
Stäng av det virtuella surroundljudet (á sidan 37) om du har anslutit
en mitthögtalare, bakre högtalare eller en bashögtalare, förutom huvudhögtalarna. Det hörs inget ljud ur de andra högtalarna om det virtuellt surroundljudet är på.
D
»
e
f
g
h
i
Analog anslutning till en 2-kanalig
förstärkare eller systemkomponent
2-kanalig förstärkare eller systemkomponent
Ljudkabel
Videokabel
TV
Enhetens baksida
Välj “2-channel” (á sidan 48, Audio–Speaker Setting)
För att njuta av Dolby Pro Logic
³Om du ansluter en förstärkare med en dekoder för Dolby Pro
Logic måste du också ansluta mitt- och bakre högtalare för
att kunna njuta av surroundljudet. Läs bruksanvisningarna till
utrustningen för detaljer angående anslutning.
³Stäng av det virtuella surroundljudet (á sidan 37). Dolby Pro
Logic kommer inte att fungera på rätt sätt om funktionen för
virtuella surroundljud är på.
AV-versterker
6CH INPUT-aansluiting
Audiokabel
Achterzijde van de speler
Kies “Multi-channel” en verander de instellingen in overeenstemming met de aangesloten luidsprekers
(á blz. 55).
Opmerking
Schakel Virtual Surround uit (á blz. 37) indien u niet alleen hoofdluidsprekers maar ook een middenluidspreker, achterluidsprekers of
een subwoofer hebt aangesloten. Indien Virtual Surround is ingeschakeld, zal er uit de extra luidsprekers geen geluid komen.
D
»
e
f
g
h
i
Analoge aansluiting naar een
2-kanalen versterker of
systeemcomponent
2-kanalen versterker of systeemcomponent
Audiokabel
Videokabel
TV-toestel
Achterzijde van de speler
Kies “2-channel” (á blz. 50, Audio–Speaker Setting)
Om te kunnen genieten van Dolby Pro Logic
³Als u een versterker die Dolby Pro Logic kan decoderen aansluit, moet u ook een middenluidspreker en achterluidsprekers aansluiten om te kunnen genieten van surroundgeluid.
Voor nadere bijzonderheden over het aansluiten, zie de gebruiksaanwijzing van de betreffende apparatuur.
³Schakel Virtual Surround uit (á blz. 37). Dolby Pro Logic zal
niet werken indien Virtual Surround is ingeschakeld.
15
Conexión
Conexiones utilizando los terminales de vídeo S
Conexiones de audio (á páginas 12 y 14)
a Televisor
c Parte trasera del aparato
b Amplificador AV
VOLUME
INPUT
INPUT MODE
NATURAL SOUND AV RECEIVER RX–V3000
AV1
STANDBY
/ON
SPEAKERS
A
B
SOURCE
/REMOTE
DVD
D-TV/LD
SILENT
SAT
BASS PROCESSOR
EXTENSION DIRECT
BASS
TREBLE
PRESET
/TUNING
EDIT
FM/AM
MEMORY
TUNING
MODE
AUDIO OUT
MAN'L/AUTO FM AUTO/NAN'L MONO
S VIDEO
CD
VCR 1
VCR 2/DVR
VIDEO AUX
PHONES
EFFECT
MD/TAPE
CD-R
TUNER
CABLE
6CH
PHONO INPUT
VIDEO
L AUDIO R
PCM /
DTS
DSP
PROGRAM
VIDEO AUX
REC OUT/ZONE 2
VIDEO OUT
OPTICAL
DIGITAL
6CH DISCRETE
CENTER
SURROUND
MAIN
L
OPTICAL COAXIAL
MIXED 2CH
VIDEO
L
1
AV2
L
S VIDEO
R
R
R
SUBWOOFER
2
f Terminal de
entrada
de vídeo o
vídeo S
g Cable de vídeo
e Terminal
MONITOR OUT
d Terminal
VIDEO
INPUT
h Cable de vídeo S
El terminal de vídeo S proporciona
una imagen más vívida que la del terminal de vídeo (VIDEO) al separar las
señales de crominancia (C) y luminancia (Y). (Los resultados reales dependen del televisor.)
Conexión a un televisor y videograbadora con terminal SCART de 21 contactos
Para mejorar la calidad del sonido, usted puede cambiar la salida de la señal de vídeo procedente del terminal AV1 de “Video” a “S-Video” o a
“RGB”, para que se adapte al tipo de televisor que esté utilizando (á página 46, Video—AV1 Output).
i Terminal
SCART
VCR
j Cable SCART de 21 contactos
k Ejemplo
VCR
l Televisor
AV1
AV2
m Este aparato
AV1
AUDIO OUT
PCM /
DTS
DIGITAL
VIDEO OUT
6CH DISCRETE
CENTER
SURROUND
L
OPTICAL COAXIAL
MAIN
MIXED 2CH
VIDEO
L
1
AV2
AC IN
AV1
L
S VIDEO
R
SUBWOOFER
R
R
n Videograbadora
2
Grabación en MDs o cintas de casete
º Grabación analógica
º Grabación digital
Usted puede grabar en un MD o en una cinta de casete. La utilización
de la conexión analógica significa que el sonido no será afectado por
las protecciones contra el copiado encontradas en los DVDs.
Puede grabar directamente la señal digital en un MD.
Las señales de los DVDs se convierten a PCM lineal de 48 kHz/
16 bits.
Asegúrese de que se cumplan las condiciones siguientes.
³El disco no tiene grabada ninguna protección contra copiado.
³El equipo de grabación puede manejar una frecuencia de muestreo
de 48 kHz/16 bits.
Para hacer una grabación digital
1. Conecte el equipo de grabación con un cable de audio digital
óptico o coaxial (á [A] página 12).
2. Cuando grabe DVDs, cambie los ajustes de salida de audio
digital (á páginas 46 y 56).
PCM Down Conversion: Yes
Dolby Digital/DTS Digital Surround: PCM
MPEG: PCM
Digital Audio Output: On (á página 46)
VIRTUAL SURROUND (V.S.S.): OFF (á página 36)
Para hacer una grabación analógica
Conecte el equipo de grabación con un cable de audio (á [D]
página 14).
16
Anslutning
Aansluiten
Anslutningar via S-video-uttaget
Aansluiten via de S-video
aansluitingen
Ljudanslutningar (á sidorna 13 och 15)
a
b
c
d
e
f
g
h
TV
AV-förstärkare
Enhetens baksida
VIDEO INPUT-uttag
MONITOR OUT-uttag
Ingäng för VIDEO eller S-video
Videokabel
S-videokabel
S-videouttaget ger en tydligare bild jämfört med VIDEO-uttaget, tack
vare att färgsignalerna (C) och ljussignalerna (Y) är separerade. (Det
faktiska resultatet beror på TV-apparaten.)
Anslutning till en TV och en
videobandspelare med 21-stifts
SCART-uttag
För att förbättra bildkvaliteten kan du ändra videoutsignalen från uttaget AV1 från “Video“ till antingen “S-Video” eller “RGB”, för att passa den typ av TV som du använder (á sidan 48, Video–AV1 Output).
i
j
k
l
m
n
SCART-uttag
21-stifts SCART-kabel
Exempel
TV
Den här enheten
Videobandspelare
Inspelning till MD-skivor eller
kassettband
º Analog inspelning
Du kan spela in på en MD-skiva eller ett kassettband. Genom att använda analog anslutning kommer ljudet inte att påverkas av de
kopieringsskydd som finns på DVD-skivor.
För att göra en analog inspelning
Anslut inspelningsutrustningen med en ljudkabel (á [D] sidan 15).
º Digital inspelning
Du kan spela in de digitala signalerna direkt på en MD-skiva.
Signalerna på DVD-skivan kommer att konverteras till 48 kHz/
16 bitar linjär PCM.
Se till att de följande villkoren är uppfyllda.
³Att det inte finns något kopieringsskydd inspelat på skivan.
³Att inspelningsutrustningen kan hantera en samplingsfrekvens på
48 kHz/16 bitar.
För att göra en digital inspelning
1. Anslut inspelningsutrustningen med optisk eller koaxial digitalljudkabel. (á [A] sidan 13).
2. Ändra de inställningarna för utmatning av digitalt ljud vid inspelning av DVD-skivor (á sidorna 48 och 57).
PCM Down Conversion: Yes
Dolby Digital/DTS Digital Surround: PCM
MPEG: PCM
Digital Audio Output: On (á sidan 48).
VIRTUAL SURROUND (V.S.S.): OFF (á sidan 37).
Audio-aansluitingen (á blz. 13 en 15)
a
b
c
d
e
f
g
h
TV-toestel
AV versterker
Achterzijde van de speler
VIDEO INPUT-aansluiting
MONITOR OUT-aansluiting
VIDEO of S-video ingangsaansluiting
Videokabel
S-videokabel
De S-videoaansluiting biedt een helderder beeld dan de VIDEOaansluiting, aangezien de kleursignalen (C) en de luminantiesignalen
(Y) worden gescheiden. (De werkelijke resultaten hangen af van het
tv-toestel.)
Aansluiten op een tv-toestel en een
videorecorder met een 21-pins
SCART-aansluiting
De beeldkwaliteit zal beter zijn indien u de instelling van de video
signaaluitvoer vanaf de AV1 aansluiting verandert van “Video” naar
“S-Video” of “RGB” in overeenstemming met het type tv-toestel
waarop deze speler is aangesloten (á blz. 50, Video–AV1 Output).
i
j
k
l
m
n
SCART-aansluiting
21-pins SCART-kabel
Voorbeeld
TV-toestel
Deze speler
Videorecorder
Opnemen naar MD’s of
cassettebanden
º Analoog opnemen
U kunt opnemen naar een MD of cassetteband. Bij gebruik van een
analoge aansluiting zal de geluidsopname niet worden beïnvloed
door de kopieerbeveiliging die vaak op DVD’s voorkomt.
Om een analoge opname te maken
Gebruik een audiokabel om de speler te verbinden met het opnameapparaat (á [D] blz. 15).
º Digitaal opnemen
U kunt het digitale signaal direct opnemen op een MD.
De signalen op DVD’s zullen worden geconverteerd naar 48 kHz/
16 bit lineair PCM.
Zorg dat de volgende voorwaarden voldaan zijn.
³Er is geen kopieerbeveiliging opgenomen op de disc.
³Het opnameapparaat kan een bemonsteringsfrequentie van
48 kHz/16 bit verwerken.
Om een digitale opname te maken
1. Sluit de opnameapparatuur aan door middel van een optische of
coaxiale digitale audiokabel (á [A] blz. 13).
2. Verander de instellingen voor het uitvoeren van digitale audio
(á blz. 50 en 57) wanneer u wilt opnemen van DVD’s.
PCM Down Conversion: Yes
Dolby Digital/DTS Digital Surround: PCM
MPEG: PCM
Digital Audio Output: On (á blz. 50)
VIRTUAL SURROUND (V.S.S): OFF (á blz. 37)
17
Guía de referencia de control
AUDIO/VIDEO
>
1
2
3
4
POWER
?
5
OPEN/CLOSE
Í/ I
1
2
3
5
6
7
NATURAL SOUND
DVD AUDIO / VIDEO PLAYER
@
;
DVD-S1200
GROUP
VIDEO OFF
AUDIO/ VIDEO
STANDBY
PHONES
LEVEL
STANDBY
/ON
0
10
> = < ;
:
9
8 7 6
A
B
C
D
E
F
SET UP
MARKER
VIDEO OFF GROUP
4
K
PAGE
TOP MENU
I
J
MENU
L
ENTER
ON SCREEN
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
REPEAT
A-B
STOP
DVD
V756260
AUDIO
ANGLE
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
SLOW/SEARCH
PAUSE
PLAY
M
N
O
P
Q
8
7
Mando a distancia
Página
1 Indicador de alimentación en espera (STANDBY)
Cuando se conecte el aparato a la red de CA, este indicador se
encenderá en el modo de alimentación en espera y se apagará
cuando se conecte la alimentación del aparato.
2 Indicador VIDEO OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3 Bandeja de discos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 Botón GROUP (GROUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5 Botones de salto/búsqueda (4, 5) . . . . . . . 24
6 Botón de parada (º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7 Botón de pausa (;) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8 Botón de reproducción (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9 Botón de abertura/cierre de la bandeja de discos (<) . . . 20
: Visualizador
; Botón de audio solamente (VIDEO OFF) . . . . . . . . . . . . . . 26
< Control de nivel de los auriculares (LEVEL) . . . . . . . . . . . 36
= Toma de auriculares (PHONES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
> Interruptor de alimentación en espera/conectada
(STANDBY/ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pulse este interruptor para cambiar del modo de alimentación
conectada al modo de alimentación en espera o viceversa. En el
modo de alimentación en espera, el aparato consume una pequeña cantidad de corriente.
Los botones como el " funcionan de igual forma que los controles
del aparato.
Página
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
18
8
S10
0
SKIP
G
H
6
Aparato principal
4
CANCEL
9
9
Botones numéricos (1–9, 0, S10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Botón de preparación (SET UP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Botón del menú superior (TOP MENU) . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Botones del cursor (3, 4, 2, 1)/
Botón de introducción (ENTER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Botón de iconos de menús en pantalla (ON SCREEN) . . . 38
Botón del modo de reproducción (PLAY MODE) . . . . . . . 30
Botón de subtítulos (SUBTITLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Botón de repetición (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Botón de repetición A-B (A-B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Botones de salto (:, 9 SKIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Botón de cancelación (CANCEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Botón de marcador (MARKER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Botón de página (PAGE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Botón del menú (MENU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Botón de retorno (RETURN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Botón de ángulo (ANGLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Botón de audio (AUDIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Botones V.S.S. para auriculares y altavoces
(HP-V.S.S./SP-V.S.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Botones de cámara lenta/búsqueda
(6, 5 SLOW/SEARCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Referensguide för
kontrollerna
Overzicht van de
bedieningsfuncties
Huvudenheten
Hoofdapparaat
Sida
Blz.
1 Standbyindikator (STANDBY)
Då apparaten är inkopplad i vägguttaget, tänds denna indikator i
standby-läge och släcks då apparaten sätts på.
2 Indikatorn VIDEO OFF (avstängd videobild) . . . . . . . . . . . 27
3 Skivfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 Knapp för att välja grupper (GROUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5 Knappar för överhoppning/sökning
(4, 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6 Stoppknapp (º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7 Pausknapp (;) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8 Avspelningsknapp (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9 Knapp för öppning och stängning av skivfacket (<) . . . . 21
: Display
; Knapp för ljud utan bild (VIDEO OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
< Volymkontroll för hörlurarna (LEVEL) . . . . . . . . . . . . . . . . 37
= Uttag för hörlurar (PHONES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
> Strömställare beredskapsläge/på (STANDBY/ON) . . . . . . 21
Tryck på knappen för att ställa apparaten i beredskapsläge då
den är på, eller tvärtom. Apparaten förbrukar en aning ström även
när den står i beredskapsläge.
1 Apparaat-uitgeschakeld indicator (STANDBY)
Wanneer het apparaat op een stopcontact is aangesloten, zal
deze indicator branden in de uitgeschakelde stand en uitgaan
wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
2 VIDEO OFF (video uitgeschakeld) indicator . . . . . . . . . . . . 27
3 Disc-lade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 Groepkeuzetoets (GROUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5 Toetsen voor overslaan/zoeken (4, 5) . . . . 25
6 Stoptoets (º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7 Pauzetoets (;) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8 Weergavetoets (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9 Disc-lade openen/sluiten toets (<) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
: Display
; VIDEO OFF (video uitgeschakeld) toets (VIDEO OFF) . . . 27
< Geluidsniveauregelaar voor hoofdtelefoon (LEVEL) . . . . . 37
= Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES) . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
> Stand-by/aan schakelaar (STANDBY/ON) . . . . . . . . . . . . . . 21
Indrukken om het apparaat aan of uit te schakelen. In de uitgeschakelde stand verbruikt het apparaat nog een geringe hoeveelheid stroom.
Fjärrkontrollen
Afstandsbediening
Knappar som " fungerar på samma sätt som kontrollerna på enheten.
Toetsen zoals " werken op dezelfde wijze als de overeenkomstige
toetsen op de speler.
Sida
Blz.
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Sifferknappar (1–9, 0, S10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knapp för inställningar (SET UP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knapp för huvudmenyn (TOP MENU) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Markörknappar (3, 4, 2, 1)/Inmatningsknapp
(ENTER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knap för bildskärmsvisning (ON SCREEN) . . . . . . . . . . . .
Knapp för val av avspelningsläge (PLAY MODE) . . . . . . .
Textningsknapp (SUBTITLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knapp för att aktivera läget för upprepad avspelning
(REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knapp för att aktivera läget för upprepning av avsnittet
A-B (A-B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knappar för överhoppning (:, 9 SKIP) . . . . . . . . . . .
Knapp för att avbryta inmatning (CANCEL) . . . . . . . . . . . .
Markeringsknapp (MARKER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sidmatningsknapp (PAGE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menyknapp (MENU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knapp för att återgå till tidigare läge (RETURN) . . . . . . . .
Knapp för val av vinkel (ANGLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knapp för val av ljudspår (AUDIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.S.S.-knappar för hörlurar och högtalare
(HP-V.S.S./SP-V.S.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knappar för långsam avspelning och sökning
(6, 5 SLOW/SEARCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
45
21
21
39
31
29
35
35
25
27
33
27
21
21
29
29
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Cijfertoetsen (1–9, 0, S10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Instelmenutoets (SET UP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Beginmenu-toets (TOP MENU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Cursortoetsen (3, 4, 2, 1)/Invoertoets (ENTER) . . . . . . 21
Toets voor in-beeld menu’s (ON SCREEN) . . . . . . . . . . . . 39
Weergavefunctie-keuzetoets (PLAY MODE) . . . . . . . . . . . . 31
Ondertiteltoets (SUBTITLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Herhaalfunctie-keuzetoets (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
A-B herhaaltoets (A-B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Toetsen voor overslaan (:, 9 SKIP) . . . . . . . . . . . . . 25
Annuleertoets (CANCEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Markeringstoets (MARKER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Paginakeuzetoets (PAGE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Menutoets (MENU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Terugkeertoets (RETURN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Gezichtshoek-keuzetoets (ANGLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Geluidsspoor-keuzetoets (AUDIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hoofdtelefoon en luidsprekers V.S.S.-effect toetsen
(HP-V.S.S./SP-V.S.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Q Toetsen voor vertraagde weergave/zoeken
(6, 5 SLOW/SEARCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
37
25
19
Reproducción básica
1
3 2
NATURAL SOUND
DVD AUDIO / VIDEO PLAYER
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Preparación
Encienda el televisor y seleccione en él la entrada de vídeo apropiada según
las conexiones del reproductor.
DVD-S1200
GROUP
VIDEO OFF
AUDIO/ VIDEO
STANDBY
LEVEL
PHONES
1
STANDBY
/ON
0
10
4;∫
1
POWER
OPEN/CLOSE
Í/ I
1
2
3
4
5
6
7
8
CANCEL
9
0
b Botones
numéricos
S10
SET UP
La bandeja del disco se cierra y empieza la reproducción.
PAGE
TOP MENU
MENU
MENU
a Botones del
cursor/
ENTER
3
4
MARKER
VIDEO OFF GROUP
TOP MENU
2
2
Pulse [ê/I POWER] para encender el
aparato.
Pulse [OPEN/CLOSE] para abrir la
bandeja del disco.
Ponga el disco en la bandeja del
disco.
Pulse [1] (PLAY).
º Para detener la reproducción
ENTER
ON SCREEN
Pulse [º] (á página 22, Función de reanudación).
RETURN
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
REPEAT
A-B
SKIP
AUDIO
º Para hacer una pausa en la reproducción [A]
ANGLE
Pulse [;] durante la reproducción.
Pulse [1] (PLAY) para reanudar la reproducción.
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
SLOW/SEARCH
:, 9
STOP
PLAY
DVD
∫
;
1
PAUSE
V756260
Reproducción de un CD-R o CD-RW
Este aparato puede reproducir discos CD-R y CD-RW de audio del
formato CD-DA (audio digital) y CD de vídeo que hayan sido finalizados¤ al terminar la grabación.
Tal vez no sea posible reproducir algunos discos CD-R o CD-RW debido a la condición de la grabación.
¤La finalización es un proceso que permite a los reproductores CD-R/
CD-RW reproducir discos CD-R y CD-RW de audio.
4
POWER
Í/ I
Notas
2
OPEN/CLOSE
Open
3
c La etiqueta debe quedar
hacia arriba. (Con discos de
dos lados, métalos de forma
que el lado que quiera
reproducir quede hacia
arriba.)
³Si aparece “/” en el televisor
La operación está prohibida por el aparato o el disco.
³El disco continúa girando mientras se visualiza el menú a pesar de haber
terminado de reproducir un elemento. Pulse [º] cuando termine para conservar en buen estado el motor del aparato y la pantalla de su televisor.
³El volumen puede estar más bajo cuando se reproducen DVDs que cuando
se reproducen otros discos o durante la emisión de programas de televisión.
Si sube el volumen en el televisor o en el amplificador, asegúrese de bajarlo
de nuevo antes de reproducir otras fuentes para que no se produzca un aumento repentino en la salida.
º Puesta automática en espera
El aparato se pone automáticamente en el modo de espera después de pasar
30 minutos en el modo de parada.
Cuando aparece una pantalla de menús
en el televisor
4
Reading
Close
PLAY
[DVD-A] [DVD-V] [VCD]
Mando a distancia solamente
Pulse los botones numéricos para seleccionar un elemento.
d Visualizador del aparato
(Ej.: Está introducido un DVD de vídeo)
TITLE
CHAP
DVD
VIDEO
A
PAUSE
TITLE
CHAP
DVD
VIDEO
B
e Título
f El menú superior
g Menú
del disco
Título
Menú
MENU
TOP MENU
20
Título
Menú
Para seleccionar un número de 2 dígitos
Ejemplo: Para seleccionar el elemento 23, pulse [S10], y luego [2] y [3].
³Cuando reproduzca DVDs también podrá utilizar los botones del cursor [3,
4, 2, 1] para seleccionar elementos. Pulse [ENTER] para confirmar su selección.
La reproducción del elemento seleccionado empieza ahora.
Otros botones empleados para utilizar menús
Lea las instrucciones del disco para conocer más detalles acerca de la operación.
[9] o [5/9]: Muestra el siguiente menú.
[:] o [:/6]: Muestra el menú anterior.
[RETURN]:
Muestra la pantalla de menús. [VCD]
[TOP MENU]:
Muestra la primera pantalla de menús. [DVD-A] [DVD-V]
[MENU]:
Muestra la pantalla de menús. [DVD-V]
[B] Menús de DVD
Los DVDs de vídeo pueden tener varios menús. El menú visualizado cuando
usted pulsa [TOP MENU] puede ser diferente del menú visualizado cuando
pulsa [MENU].
Grundläggande avspelning
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Förberedelse
Sätt på TV-apparaten och välj den videoingång på TV-apparaten som passar
för de anslutningar av skivspelaren som har gjorts.
1
3
Tryck på [ê/I POWER] för att sätta på
enheten.
Tryck på [OPEN/CLOSE] för att öppna
skivfacket.
Lägg i skivan i skivfacket.
4
Tryck på [1] (PLAY).
2
Basisweergave
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Voorbereiding
Schakel het tv-toestel in en kies op het tv-toestel de video-ingang waarop de
speler is aangesloten.
1
3
Druk op [ê/I POWER] om de speler in
te schakelen.
Druk op [OPEN/CLOSE] om de disclade te openen.
Plaats een disc in de disc-lade.
4
Druk op [1] (PLAY).
2
c Etiketten måste vara vänd uppåt. (Med dubbelsidiga skivor lägger
du i skivan så att den sida du vill spela är vänd uppåt.)
Skivfacket stängs och avspelningen börjar.
d Enhetens display (t.ex. när en DVD-videoskiva sitter i)
º För att stoppa avspelningen
Tryck på [º] (á sidan 23, “Fortsättningsfunktionen”).
º För att göra paus i avspelningen [A]
Tryck på [;] under avspelningen.
Tryck på [1] (PLAY) för att återuppta avspelningen.
Avspelning av CD-R och CD-RW
Den här enheten kan spela av CD-R- och CD-RW-ljudskivor på formatet CD-DA (digitala ljudsignaler) och CD-videoskivor, som har slutbehandlats¤ efter att inspelningen avslutades.
Det kan förekomma att vissa CD-R- och CD-RW-skivor inte kan spelas
på grund av inspelningens förhållanden.
¤Slutbehandling är en process som gör att CD-R- och CD-RW-spelare
kan spela av CD-R- och CD-RW-ljudskivor.
Observera
³Om “/” visas på TV-apparaten
Operationen tillåts inte av enheten eller skivan.
³Skivan fortsätter att rotera medan en meny visas, även efter att du har spelat
färdigt en viss del. Tryck på [º] när du är färdig, för att spara enhetens motor
och din TV-skärm.
³Volymen kan i vissa fall vara lägre vid avspelningen av DVD-skivor än vid
avspelningen av andra skivor och under TV-sändningar.
Om du har skruvat upp volymen på TV-apparaten eller förstärkaren bör du se
till att du sänker volymen igen innan du spelar någon annan källa så att det
inte uppstår en plötslig ökning av volymen.
º Funktionen för automatisk avstängning av strömmen
Enheten kopplar över till standbyläget efter ungefär 30 minuter i stoppläget.
När en menyskärm visas på TV-apparaten
c Het label moet naar boven gekeerd zijn.
(Voor dubbelzijdige discs, moet het label van de kant die u wilt
weergeven naar boven gekeerd zijn.)
De disc-lade gaat dicht en de weergave begint.
d Display van de speler
(b.v. wanneer een DVD-Video erin is geplaatst)
º Om de weergave te stoppen
Druk op [º] (á blz. 23, Weergavehervattingsfunctie).
º Om te pauzeren [A]
Druk tijdens weergave op [;].
Druk op [1] (PLAY) om de weergave voort te zetten.
Weergeven van CD-R en CD-RW discs
Deze speler kan CD-DA (digitale audio) en Video-CD formaat audio
CD-R discs en CD-RW discs weergeven die na het voltooien van de
opname gefinaliseerd¤ werden.
Weergave van sommige CD-R of CD-RW discs kan niet mogelijk zijn
omwille van de opnamecondities.
¤Finaliseren is een bewerking waardoor CD-R/CD-RW spelers in staat
worden gesteld om audio CR-R en CD-RW discs weer te geven.
Opmerkingen
³Indien “/” op het tv-scherm verschijnt
De bediening wordt verboden door de speler of door de disc.
³Zelfs nadat een item is weergegeven, blijft de disc draaien zolang als het
menu op het scherm te zien is. Om de motor van de speler en het tv-scherm
te beschermen, moet u op [º] drukken wanneer u klaar bent met kijken.
³Tijdens weergave van DVD’s kan het volume lager zijn dan tijdens weergave
van andere discs of tijdens het kijken naar tv-uitzendingen.
Als u het volume op het tv-toestel of op de versterker harder zet, moet u het
weer verminderen alvorens een andere bron weer te geven. Dit om een plotselinge toename van het uitgangsvolume te voorkomen.
º Functie voor automatisch uitschakelen
Als u de speler ongeveer 30 minuten lang in de stopstand laat staan, zal hij
automatisch overschakelen naar de stand-by stand.
Wanneer een menuscherm op het tv-scherm
verschijnt
[DVD-A] [DVD-V] [VCD]
[DVD-A] [DVD-V] [VCD]
Endast med fjärrkontrollen
Alleen met de afstandsbediening
Tryck på sifferknapparna för att välja en
menypunkt.
Druk op de cijfertoetsen om een item te
kiezen.
b Sifferknappar
För att välja ett 2-siffrigt nummer
Exempel: För att välja punkt 23 trycker du först på [S10], och sedan [2] och [3].
³När du spelar DVD-skivor kan du också använda markörknapparna [3, 4,
2, 1] för att välja menypunkter. Tryck på [ENTER] för att bekräfta valet.
a Markörknappar/ENTER
Avspelningen av den valda menypunkten börjar därefter.
Andra knappar som används för att styra menyerna
b Cijfertoetsen
Om een getal van 2 cijfers te kiezen
Voorbeeld: Om item 23 te kiezen, druk op [S10] en druk daarna op [2] en [3].
³Tijdens het weergeven van DVD’s, kunt u de items ook met de cursortoetsen
[3, 4, 2, 1] kiezen. Druk daarna op [ENTER] om uw keuze te bevestigen.
a Cursortoetsen/ENTER
De weergave van het gekozen item zal beginnen.
Andere toetsen voor het bedienen van de menu’s
Läs skivans anvisningar för närmare detaljer angående användningen.
[9] eller [5/9]: Visar nästa meny.
[:] eller [:/6]: Visar föregående meny.
[RETURN]:
Visar menyskärmen. [VCD]
[TOP MENU]:
Visar den första menyskärmen. [DVD-A] [DVD-V]
[MENU]:
Visar menyskärmen. [DVD-V]
Lees de bijhorende instructies van de disc voor nadere bijzonderheden over de
bediening.
[9] of [5/9]: Om naar het volgende menu te gaan.
[:] of [:/6]: Om terug te keren naar het vorige menu.
[RETURN]:
Om het menuscherm weer te geven. [VCD]
[TOP MENU]:
Om het beginmenu weer te geven. [DVD-A] [DVD-V]
[MENU]:
Om het menuscherm weer te geven. [DVD-V]
[B] DVD-menyer
[B] DVD-menu’s
DVD-videoskivor kan ha flera menyer. Den meny som visas när du trycker på
[TOP MENU] kan vara en annan än den meny som visas när du trycker på
[MENU].
e Titel
f Skivans huvudmeny
g Meny
DVD-Video discs hebben soms verschillende menu’s. Het menu dat verschijnt
wanneer u op [TOP MENU] drukt kan verschillend zijn van het menu dat verschijnt wanneer u op [MENU] drukt.
e Titel
f Beginmenu van de disc
g Menu
21
Reproducción básica
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
A
»
AUDIO/VIDEO
POWER
OPEN/CLOSE
Í/ I
1
2
3
5
6
7
4
a Botones
numéricos
8
CANCEL
9
0
MARKER
VIDEO OFF GROUP
PAGE
TOP MENU
MENU
MENU
ENTER
ON SCREEN
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
A-B
SKIP
STOP
∫
DVD
V756260
La posición en la que usted detiene la reproducción es grabada por el
aparato cuando parpadea “!” en el visualizador del mismo.
Mientras parpadea “!” en el visualizador del aparato, pulse
[1](PLAY) para empezar la reproducción desde donde la detuvo.
S10
SET UP
REPEAT
Función de reanudación
AUDIO
ANGLE
Si no pulsa [1] (PLAY), el mensaje desaparecerá y la reproducción
empezará desde donde usted la detuvo.
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
SLOW/SEARCH
PAUSE
Si está reproduciendo un DVD de vídeo también aparecerá el mensaje ilustrado. Pulse [1] (PLAY) mientras se visualiza el mensaje y
los principios de cada capítulo, hasta el capítulo actual, se reproducen. La reproducción completa se reanuda desde el punto donde
usted la detuvo.
(Esta función sólo funciona dentro de un título.)
PLAY
1
Para cancelar
Pulse [º] hasta que “!” desaparezca del visualizador del aparato.
Notas
³La función de reanudación no se activa si no se visualiza el tiempo
de reproducción del disco.
³La posición se cancela cuando se abre la bandeja del disco.
A
DVD
VIDEO
Press PLAY to Chapter Review
B
»
Comienzo de la reproducción
desde un título o pista
seleccionado
Mando a distancia solamente
Durante la parada
Pulse los botones numéricos.
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
Para seleccionar un número de 2 dígitos
Ejemplo: Para seleccionar la pista 23, pulse [S10], y luego [2] y [3].
La reproducción empieza desde título/pista seleccionado.
b Ej.: CD de vídeo
TRACK
V CD
Notas
³Esto tal vez no sirva con algunos discos.
³Cuando reproduzca un DVD de audio y desee empezar a reproducir desde una pista de un grupo diferente, seleccione primero el
grupo (á página 26).
Para su referencia
Los botones numéricos también funcionan durante la reproducción si
el disco es un DVD de audio, DVD de karaoke, CD de vídeo o CD.
Si el CD de vídeo tiene control de reproducción (á página 64)
Cancele primero la reproducción con menús.
1. Pulse [º] durante la reproducción hasta que “PBC Play” desaparezca del visualizador del aparato.
2. Pulse los botones numéricos para seleccionar una pista y empezar la reproducción.
Para volver a la reproducción con menús, pulse [º] y [MENU].
22
Grundläggande avspelning
Basisweergave
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
A
»
A
»
Fortsättningsfunktionen
Den position där du stoppade avspelningen finns lagrad i enheten så
länge “!” blinkar på enhetens display.
Medan “!” blinkar på enhetens display kan du trycka på [1] (PLAY)
för att starta avspelningen från den punkt där du stoppade.
Om du spelar DVD-videoskivor visas även meddelandet i illustrationen. Tryck på [1] (PLAY) medan detta meddelande visas, och den
inledande delen av varje kapitel, upp till det aktuella kapitlet, spelas
av. Normal avspelning återupptas från den punkt där du stoppade
avspelningen.
(Denna funktion fungerar endast inom en titel.)
Om du inte trycker på [1] (PLAY) så försvinner meddelandet, och
avspelningen startar från den punkt där du stoppade.
Weergavehervattingsfunctie
Wanneer u de weergave stopt, zal “!” knipperen op het spelerdisplay om aan te geven dat deze positie in het geheugen van de speler
is vastgelegd.
Door [1] (PLAY) in te drukken terwijl “!” knippert, kunt u de weergave opnieuw starten vanaf het punt waar u deze hebt gestopt.
Bij weergave van een DVD-Video disc, zal ook de afgebeelde melding op het display verschijnen. Als u op [1] (PLAY) drukt terwijl
deze melding wordt afgebeeld, zullen de begingedeelten van elk
hoofdstuk tot aan het huidige hoofdstuk achtereenvolgens worden
weergegeven, en daarna zal de normale weergave worden voortgezet vanaf het punt waar deze werd gestopt.
(Deze functie werkt alleen binnen een titel.)
Als u niet op [1] (PLAY) drukt, zal de melding verdwijnen en zal de
weergave starten vanaf het punt waar deze werd gestopt.
För att avbryta
Tryck på [º] tills “!” försvinner från enhetens display.
Observera
³Fortsättningsfunktionen fungerar inte om skivans avspelningstid
inte visas.
³Positionen raderas när skivfacket öppnas.
B
»
Att starta avspelningen från vald
titel eller valt spår
Endast med fjärrkontrollen
Om de weergavehervattingsfunctie te annuleren
Druk op [º] totdat “!” van het spelerdisplay verdwijnt.
Opmerkingen
³De hervattingsfunctie werkt niet indien de weergavetijd van de disc
niet op het display wordt weergegeven.
³De hervattingsfunctie wordt geannuleerd wanneer u de disc-lade
opent.
B
»
De weergave starten vanaf een
gekozen titel of track
I stoppläget
Tryck på sifferknapparna.
a Sifferknappar
b T. ex. CD-videoskivor
För att välja ett 2-siffrigt nummer
Exempel: För att välja spår 23 trycker du först på [S10], och sedan
[2] och [3].
Avspelningen startar från den valda titeln eller det valda spåret.
Observera
³Det kan förekomma att detta inte fungerar med vissa skivor.
³När du spelar DVD-ljudskivor, och vill starta avspelningen från ett
spår i en annan grupp, måste du välja grupp först (á sidan 27).
Bra att veta
Sifferknapparna fungerar också under avspelningen om skivan är en
DVD-ljudskiva, DVD-karaokeskiva, CD-videoskiva eller CD-skiva.
Om en CD-videoskiva har avspelningskontroll (á sidan 65)
Avbryt först menyavspelningen.
1. Tryck på [º] under avspelningen tills “PBC Play” försvinner från
enhetens display.
2. Tryck på sifferknapparna för att välja det spår från vilket avspelningen ska starta.
Återgå till menyavspelning genom att trycka på [º] och [MENU].
Alleen met de afstandsbediening
In de stopstand
Druk op de cijfertoetsen.
a Cijfertoetsen
b b.v. Video-CD
Om een getal van 2 cijfers te kiezen
Voorbeeld: Om track 23 te kiezen, druk op [S10] en druk daarna op
[2] en [3].
De weergave begint vanaf de gekozen titel/track.
Opmerkingen
³Met sommige discs zal deze functie mogelijk niet werken.
³Wanneer u een DVD-Audio disc weergeeft en de weergave wilt
starten vanaf een track in een andere groep, moet u eerst de groep
kiezen (á blz. 27).
Voor uw informatie
De cijfertoetsen werken ook tijdens weergave van een DVD-Audio,
Karaoke-DVD, Video-CD of CD.
Als de Video-CD een weergavebesturingsmenu heeft (á blz. 66)
Annuleer eerst de menugestuurde weergave.
1. Druk tijdens weergave op [º] totdat “PBC Play” verdwijnt van het
spelerdisplay.
2. Druk op de cijfertoetsen om de track te kiezen die u wilt weergeven.
Om de menugestuurde weergave te hervatten, druk op [º] en druk
daarna op [MENU].
23
Reproducción básica
NATURAL SOUND
DVD AUDIO / VIDEO PLAYER
A
»
DVD-S1200
GROUP
VIDEO OFF
AUDIO/ VIDEO
STANDBY
Salto de capítulos o pistas
LEVEL
PHONES
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Durante la reproducción o la pausa
STANDBY
/ON
0
10
1 ;
Pulse [:] o [9].
Pulse ["] o [#] en la unidad principal.
El número de saltos aumenta con cada pulsación.
B
»
AUDIO/VIDEO
POWER
OPEN/CLOSE
Í/ I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
[DVD-A] [DVD-V] [VCD]
Mando a distancia solamente
Durante la pausa
CANCEL
SET UP
Los cuadros cambian cada vez que usted pulse los botones del
cursor.
PAGE
TOP MENU
a Botones del
cursor
Pulse los botones del cursor [2] o [1].
MARKER
VIDEO OFF GROUP
Reproducción cuadro a cuadro
MENU
ENTER
ON SCREEN
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
REPEAT
A-B
SKIP
:, 9
AUDIO
³Los cuadros cambian sucesivamente si usted mantiene pulsado
[2] o [1].
³Al pulsar [;] también se activa el avance cuadro a cuadro.
ANGLE
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
SLOW/SEARCH
6, 5
STOP
PAUSE
PLAY
DVD
V756260
;
1
C
»
Avance y retroceso rápidos—
BÚSQUEDA
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Durante la reproducción
Pulse [6] o [5].
A
Mantenga pulsado ["] o [#] en la unidad principal.
SKIP
o
eller
of
b Posición de reproducción
c dos veces d una vez una vez
e Capítulo/pista Capítulo/pista
[:]
[:/6]
B
Capítulo/pista
[9]
[5/9]
D
»
Reproducción a cámara lenta
[DVD-A] [DVD-V] [VCD]
Durante la pausa
Pulse [6] o [5].
Mantenga pulsado ["] o [#] en la unidad principal.
C
SLOW/SEARCH
o
eller
of
D
SLOW/SEARCH
24
dos veces
Para su referencia
El audio se oirá durante la búsqueda con la mayoría de los discos. Si
lo desea podrá apagar este audio en algunos tipos de discos
(á página 46, Audio—Audio during Search).
o
eller
of
Notas
³La velocidad de la búsqueda y la de cámara lenta aumenta
hasta un máximo de 5 pasos.
³Pulse [1] (PLAY) para reiniciar la reproducción.
³No puede retroceder con un CD de vídeo durante la reproducción cuadro a cuadro o a cámara lenta.
³Las funciones de cuadro a cuadro y cámara lenta sólo se
activan en las partes de imagen en movimiento de los discos
DVD de audio.
³["], [2] o [6]: Retroceso
[#], [1] o [5]: Avance
Cuando reproduzca CDs de vídeo con control de reproducción
Al pulsar botones para realizar saltos, búsquedas o reproducción a cámara lenta puede que usted pase a una pantalla de
menús.
Grundläggande avspelning
A
»
Att hoppa över kapitel eller spår
Basisweergave
A
»
Hoofdstukken of tracks overslaan
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Under avspelning eller i pausläget
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Tijdens weergave of in de pauzestand
Tryck på [:] eller [9].
Druk op [:] of [9].
Tryck på ["] eller [#] på huvudenheten.
b Avspelningsposition
c två gånger d en gång
e Kapitel/spår
Druk op ["] of [#] op het hoofdapparaat.
b Weergavepositie
c tweemaal
d eenmaal
e Hoofdstuk/track
Varje intryckning ökar antalet hopp.
Het aantal overgeslagen hoofdstukken/tracks vermeerdert bij elke
druk op de toets.
B
»
B
»
Att titta ruta för ruta
Beeld-voor-beeld weergave
[DVD-A] [DVD-V] [VCD]
Endast med fjärrkontrollen
I pausläget
[DVD-A] [DVD-V] [VCD]
Alleen met de afstandsbediening
In de pauzestand
Tryck på markörknapparna [2] eller [1].
Druk op de cursortoetsen [2] of [1].
Bildrutan ändras varje gång du trycker på markörknapparna.
a Markörknappar
Het beeld verandert telkens wanneer u op de cursortoetsen drukt.
a Cursortoetsen
³Bildrutorna ändras i ordningsföljd om du håller [2] eller [1] intryckt.
³Genom att trycka på [;] aktiveras också framåtmatningen ruta för
ruta.
³Wanneer u [2] of [1] indrukt en ingedrukt houdt, veranderen de
beelden doorlopend.
³U kunt ook beeld-voor-beeld vooruitgaan door op [;] te drukken.
C
»
Snabbspelning framåt och bakåt—
SÖKNING
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Under avspelningen
Tryck på [6] eller [5].
Håll ["] eller [#] på huvudenheten intryckt.
Bra att veta
Med de flesta skivor hörs ljudet under sökningen. Om du vill kan du,
med vissa typer av skivor, stänga av detta ljud (á sidan 48, Audio–
Audio during Search).
D
»
Långsam avspelning
[DVD-A] [DVD-V] [VCD]
I pausläget
Tryck på [6] eller [5].
Håll ["] eller [#] på huvudenheten intryckt.
C
»
Snel vooruitgaan en teruggaan—
SEARCH
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Tijdens weergave
Druk op [6] of [5].
Druk op ["] of [#] op het hoofdapparaat en houd de
toets ingedrukt.
Voor uw informatie
Met de meeste discs is het geluid hoorbaar tijdens het zoeken.
Tijdens weergave van bepaalde soorten discs kunt u dit geluid desgewenst uitschakelen (á blz. 50, Audio—Audio during Search).
D
»
Vertraagde weergave
[DVD-A] [DVD-V] [VCD]
In de pauzestand
Druk op [6] of [5].
Druk op ["] of [#] op het hoofdapparaat en houd de
toets ingedrukt.
Observera
Opmerkingen
³Hastigheten för sökning och slowmotion ökar i upp till 5 steg.
³Tryck på [1] (PLAY) för att fortsätta spela skivan på vanligt
sätt.
³Du kan inte gå bakåt på CD-videoskivor under avspelning
ruta för ruta och slowmotion.
³Att titta ruta för ruta och långsam avspelning fungerar endast
för de rörliga bilderna på DVD-ljudskivor.
³["], [2] eller [6]: Bakåt
[#], [1] eller [5]: Framåt
³De zoeksnelheid en de snelheid van de vertraagde weergave verhogen in maximaal 5 stappen.
³Druk op [1] (PLAY) om de normale weergave te hervatten.
³Teruggaan is niet mogelijk tijdens beeld-voor-beeld weergave en vertraagde weergave van een Video-CD.
³Beeld-voor-beeld weergave en vertraagde weergave werken
alleen voor de bewegende beelden op een DVD-Audio disc.
³["], [2] of [6]: Achterwaarts
[#], [1] of [5]: Voorwaarts
När du spelar CD-videoskivor med avspelningskontroll
Tijdens weergave van Video-CD’s met weergavebesturing
Det kan hända att du kommer till en menyskärm när du trycker
på någon av knapparna för att utföra hopp, sökning eller slowmotion.
Wanneer u op de toetsen drukt om over te slaan, te zoeken, of
vertraagd weer te geven, zal er mogelijk een menuscherm
verschijnen.
25
VIDEO OFF
NATURAL SOUND
DVD AUDIO / VIDEO PLAYER
A
»
DVD-S1200
GROUP
VIDEO OFF
AUDIO/ VIDEO
STANDBY
LEVEL
PHONES
STANDBY
/ON
0
Reproducción básica
GROUP
10
1
Selección de imagen fija—Salto de página
[DVD-A]
Mando a distancia solamente
Algunos DVD de audio incluyen imágenes fijas que usted podrá cambiar con la operación siguiente.
Durante la reproducción
Pulse [PAGE].
La página cambia cada vez que usted pulsa el botón.
B
»
[DVD-A]
Las pistas de los DVDs de audio se dividen en grupos. La forma en que
se reproducen estos grupos cambia según el disco, así que lea las instrucciones que acompañan al disco para conocer más detalles.
AUDIO/VIDEO
POWER
OPEN/CLOSE
Í/ I
a Botones
numéricos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
CANCEL
1
SET UP
CANCEL
MARKER
VIDEO OFF GROUP
VIDEO OFF
1
2
PAGE
PAGE
TOP MENU
2·3
MENU
3
ENTER
ON SCREEN
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
REPEAT
A-B
AUDIO
ANGLE
STOP
SLOW/SEARCH
PAUSE
DVD
Se visualizan el grupo y los iconos de pistas.
Pulse los botones del cursor [3, 4]
para seleccionar el número de grupo
y pulse [ENTER].
Pulse los botones del cursor [3, 4]
para seleccionar el número de pista y
pulse [ENTER].
³También puede seleccionar grupos con los botones numéricos o
con el botón [GROUP] del mando a distancia.
Pulse [1] (PLAY) cuando el grupo deseado esté seleccionado para
reproducir ese grupo.
³También puede seleccionar grupos con los botones numerados del
mando a distancia.
PLAY
1
V756260
Pulse [GROUP].
El grupo y la pista seleccionados empiezan a reproducirse.
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
SKIP
Selección de grupos para reproducir
Reproducción de todos los grupos seguidos (á página 32)
A
b Ej: Página 1
PAGE
PAGE 1
B
GROUP
G
1
C
VIDEO OFF
o
eller
of
GROUP
Reproducción de grupos extra
Algunos discos contienen grupos extra. Para disfrutar de estos grupos tal vez tenga que introducir una contraseña.
1. Pulse [GROUP] durante la parada.
2. Pulse los botones del cursor [3, 4] para seleccionar los grupos
extra y pulse [ENTER] o [1] (PLAY).
3. Introduzca la contraseña de 4 dígitos con los botones numéricos
del mando a distancia y pulse [ENTER].
³Vea la carátula del disco para conocer la contraseña.
4. Pulse los botones del cursor [3, 4] para seleccionar una pista y
pulse [ENTER] para empezar la reproducción.
³Algunos discos mostrarán una pantalla de menús para que usted
introduzca su contraseña. Siga las instrucciones de la pantalla.
³Los grupos extra pueden reproducirse tantas veces como usted quiera
una vez introducida la contraseña, hasta que el disco sea retirado del
aparato.
Nota
Si usted introduce la contraseña equivocada, se visualizará la pantalla anterior. Empiece de nuevo desde el comienzo. Puede borrar la
contraseña pulsando [CANCEL].
T
1
C
»
o
eller
of
VIDEO OFF
Para disfrutar de un sonido de calidad
aún más alta—VIDEO OFF
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Puede disfrutar de un audio de calidad más alta deteniendo para ello
la señal de vídeo.
Pulse [VIDEO OFF].
³La luz situada encima del botón del aparato principal se enciende.
³VIDEO OFF se cancela si usted pulsa de nuevo el botón o apaga el
aparato. La luz se apaga.
26
Nota
Las señales de vídeo salen mientras el disco está parado y cuando
se realizan operaciones como, por ejemplo, el salto o la búsqueda.
La pantalla del televisor aparecerá de forma extraña cuando no salgan las señales de vídeo.
Grundläggande avspelning
A
»
Att välja stillbilder—överhoppning av sidor
[DVD-A]
Endast med fjärrkontrollen
Vissa DVD-ljudskivor innehåller stillbilder, vilka kan ändras med följande handgrepp.
Under avspelningen
Tryck på [PAGE].
Sidan ändras varje gång du trycker på knappen.
b t. ex. sidan 1
B
»
Att välja grupper för avspelning
[DVD-A]
Spåren på DVD-ljudskivor är indelade i grupper. Hur dessa grupper
spelas skiljer sig från skiva till skiva, så du bör läsa de anvisningar
som medföljde skivan för detaljer.
1
2
3
Tryck på [GROUP].
Symbolerna för grupper och spår visas.
Tryck på markörknapparna [3, 4] för
att välja gruppnummer, och tryck sedan
på [ENTER].
Tryck på markörknapparna [3, 4] för
att välja spårnummer, och tryck sedan på [ENTER].
Basisweergave
A
»
[DVD-A]
Alleen met de afstandsbediening
Op sommige DVD-Audio discs zijn er stilstaande beelden opgenomen. U kunt deze beelden als volgt veranderen.
Tijdens weergave
Druk op [PAGE].
De pagina verandert telkens wanneer u op de toets drukt.
b b.v. Pagina 1
B
»
Kiezen van groepen voor weergave
1
Druk op [GROUP].
2
Druk op de cursortoetsen [3, 4] om
het groepnummer te kiezen, en druk
op [ENTER].
Druk op de cursortoetsen [3, 4] om
het tracknummer te kiezen, en druk
op [ENTER].
[DVD-A]
De tracks op een DVD-Audio disc zijn in groepen verdeeld. De manier waarop deze groepen worden weergegeven varieert van disc tot
disc. Voor nadere bijzonderheden, lees de instructies die bij de disc
horen.
3
Den grupp och det spår som har valts börjar spelas.
³Du kan också välja grupper med fjärrkontrollens sifferknappar eller
[GROUP].
a Sifferknappar
Tryck på [1] (PLAY) när den önskade gruppen har valts, för att
börja avspelningen av den gruppen.
³Du kan också välja grupper med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Att spela av alla grupperna i följd (á sidan 33)
Att spela av bonusgrupper
Vissa skivor innefattar bonusgrupper. Det förekommer att du måste
mata in ett lösenord för att kunna njuta av dessa grupper.
1. Tryck på [GROUP] i stoppläget.
2. Tryck på markörknapparna [3, 4] för att välja bonusgruppen,
och tryck på [ENTER] eller [1] (PLAY).
3. Mata in det 4-siffriga lösenordet med sifferknapparna på fjärrkontrollen, och tryck sedan på [ENTER].
³Se skivomslaget för information om lösenordet.
4. Tryck på markörknapparna [3, 4] för att välja ett spår, och tryck
sedan på [ENTER] för att starta avspelningen.
³Vissa skivor visar en menyskärm där du ska mata in lösenordet.
Följ anvisningarna på skärmen.
³Bonusgruppen kan spelas hur många gånger som helst efter att
lösenordet har matats in, tills du tar ut skivan ur enheten.
Observera
Den föregående skärmen visas om du matar in fel lösenord. Börja om
från början. Du kan ta bort lösenordet genom att trycka på [CANCEL].
C
»
För att njuta av ett ljud med ännu
bättre kvalitet—VIDEO OFF
(avstängd videobild)
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Du kan njuta av ett ljud med bättre kvalitet genom att stoppa videosignalen.
Tryck på [VIDEO OFF].
³Lampan ovanför knappen på huvudenheten tänds.
³Funktionen VIDEO OFF avbryts om du trycker på knappen igen,
eller stänger av enheten. Lampan slocknar.
Observera
Videosignaler matas ut medan skivan är i stoppläge, och när operationer så som överhoppning och sökning utförs. Det kan hända att
TV-skärmen förefaller onormal när inga videosignaler matas ut.
Stilstaande beelden selecteren—
Pagina’s overslaan
De pictogrammen van de groep en de tracks verschijnen op
het display.
De weergave van de gekozen groep en track begint.
³U kunt groepen ook met de cijfertoetsen of [GROUP] op de afstandsbediening kiezen.
a Cijfertoetsen
Druk op [1] (PLAY) wanneer de gewenste groep is gekozen. De
weergave van die groep zal dan beginnen.
³U kunt de groepen ook kiezen met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
Alle groepen achtereenvolgens weergeven (á blz. 33)
Weergave van bonusgroepen
Sommige discs bevatten bonusgroepen. Soms dient een wachtwoord te worden ingevoerd om deze groepen te kunnen weergeven.
1. Druk in de stopstand op [GROUP].
2. Kies de bonusgroep met de cursortoetsen [3, 4] en druk op
[ENTER] of [1] (PLAY).
3. Gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het wachtwoord van 4 cijfers in te voeren, en druk daarna op [ENTER].
³Het wachtwoord vindt u op de hoes van de disc.
4. Kies een track met de cursortoetsen [3, 4] en druk op [ENTER]
om de weergave te starten.
³Met sommige discs zal er een menuscherm voor het invoeren van
het wachtwoord verschijnen. Volg de aanwijzingen op het scherm.
³Eens dat het wachtwoord is ingevoerd, kunt u de bonusgroep weergeven zo vaak als u wilt totdat u de disc uit het apparaat verwijdert.
Opmerking
Als u een verkeerd wachtwoord invoert, zal het vorige scherm weer
verschijnen. Begin opnieuw vanaf stap 1. U kunt het wachtwoord wissen door op [CANCEL] te drukken.
C
»
Genieten van een nog hogere
geluidskwaliteit—VIDEO OFF
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Door het videosignaal te stoppen kunt u genieten van een hogere
geluidskwaliteit.
Druk op [VIDEO OFF].
³Het lampje boven de toets op het hoofdapparaat gaat aan.
³VIDEO OFF wordt geannuleerd wanneer u de toets nogmaals indrukt of de speler uitschakelt. Het lampje gaat dan uit.
Opmerking
Videosignalen worden uitgevoerd terwijl de disc is gestopt en tijdens
bedieningen zoals overslaan of zoeken. Terwijl de videosignalen niet
worden uitgevoerd, kan het beeld op het tv-scherm abnormaal zijn.
27
Cambio de pistas de sonido,
idiomas de subtítulos y
ángulos
AUDIO/VIDEO
POWER
OPEN/CLOSE
Í/ I
b Botones
numéricos
1
2
3
5
6
7
Mando a distancia solamente
Algunos DVDs tienen múltiples pistas de sonido, idiomas de subtítulos y ángulos de cámara, y usted puede cambiarlos durante la reproducción.
4
8
CANCEL
9
S10
0
SET UP
MARKER
VIDEO OFF GROUP
TOP MENU
a Botones del
cursor
MENU
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
REPEAT
A-B
AUDIO
Pulse [AUDIO].
ANGLE
ANGLE
AUDIO
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
AUDIO
c DVD Audio
f DVD de vídeo
1
LPCM
1 192k24b 2ch
Î Digital
1 ENG 3/2.1 ch
d Pista de sonido seleccionada
e Pista de sonido en reproducción
g Esto indica que se puede mezclar
una pista de sonido multicanal.
h Esto se enciende
cuando está reproduciéndose una pista
de sonido multicanal.
i Ej.: DVD de vídeo
TITLE
CHAP
D.MIX
SUBTITLE
B
»
Subtítulos
[DVD-A] [DVD-V]
Durante la reproducción
Pulse [SUBTITLE].
El número cambia cada vez que usted pulsa el botón.
C
»
j DVD de vídeo
ON
1 ENG
El número cambia cada vez que usted pulsa el botón.
³Cuando reproduzca un DVD de audio (las secciones que no sean
de imágenes en movimiento), la reproducción empezará de nuevo
desde el comienzo de la pista actual cuando usted cambie el audio.
³Aunque no se grabe una segunda pista de sonido en un DVD de
audio, cuando pulse [AUDIO] se mostrarán normalmente dos
números de pistas de sonido. La pista de sonido que se reproduce
realmente es la número 1.
³También puede utilizar este botón para encender y apagar las voces de los discos de karaoke. Lea las instrucciones de los discos
para conocer detalles.
Para cancelar/visualizar subtítulos
1. Pulse [SUBTITLE].
2. Pulse los botones del cursor [1].
3. Pulse los botones del cursor [3, 4] para seleccionar “ON” o
“OFF”.
MLT.CH
DVD
VIDEO
B
Pistas de sonido
[DVD-A] [DVD-V]
Durante la reproducción
ENTER
ON SCREEN
SUBTITLE
A
A
»
PAGE
ON
2 FRA
Ángulos
[DVD-A] [DVD-V]
Durante la reproducción
Pulse [ANGLE].
El número cambia cada vez que usted pulsa el botón.
I love you
Je t’aime
k Número del idioma
de los subtítulos
C
ANGLE
1
l Número del ángulo
28
2
Notas acerca de las pistas de sonido, idiomas de subtítulos y ángulos
³También podrá utilizar los botones del cursor [3, 4] o los
botones numéricos para cambiar las pistas de sonido, el idioma de los subtítulos y los ángulos.
³Algunos discos permiten hacer cambios en las pistas de sonido, los idiomas de los subtítulos y los ángulos sólo empleando los menús del disco.
³La pista de sonido y los idiomas de los subtítulos pueden
establecerse antes de la reproducción (á página 46, Disc—
Audio y Subtitle).
³“–” o “– –” se visualiza en lugar del número del idioma en
circunstancias en las que, por ejemplo, el disco no tiene
grabado idioma.
³Algunos discos le permiten establecer ángulos antes de reproducirse escenas de múltiples ángulos. Lea las instrucciones entregadas con el DVD.
³En algunos casos, el idioma de los subtítulos no cambia inmediatamente al idioma seleccionado.
Att ändra ljudspår,
textningsspråk och vinklar
Endast med fjärrkontrollen
Vissa DVD-skivor har flera ljudspår, textningsspråk och kameravinklar, och du kan ändra dessa under avspelningen.
A
»
Ljudspår
[DVD-A] [DVD-V]
Under avspelningen
Het geluidsspoor, de taal van
de ondertitels en de
gezichtshoek veranderen
Alleen met de afstandsbediening
Op sommige DVD’s zijn geluidssporen in verschillende talen, ondertitels in verschillende talen, en scènes vanuit verschillende hoeken
opgenomen. Tijdens weergave kunt u deze veranderen.
A
»
Geluidssporen
[DVD-A] [DVD-V]
Tijdens weergave
Tryck på [AUDIO].
Druk op [AUDIO].
Numret ändras varje gång du trycker på knappen.
c DVD-ljudskivor
d Det ljudspår som har valts
e Det ljudspår kan spelas
f DVD-videoskivor
g Indikerar att ett flerkanaligt ljudspår kan mixas ner.
h Tänds när ett flerkanaligt ljudspår spelas av.
i T. ex. DVD-videoskivor
³Vid avspelning av DVD-ljudskivor (andra avsnitt än de med rörliga
bilder), startar avspelningen om från början av det aktuella spåret
när du byter ljudspår.
³Normalt visas två ljudspårsnummer när du trycker på [AUDIO],
även om det inte finns ett andra ljudspår inspelat på DVD-ljudskivan. Det ljudspår som för tillfället spelas är nummer 1.
³Du kan också använda den här knappen för att sätta på och stänga
av sången på karaokeskivor. Läs skivans anvisningar för detaljer.
Het nummer verandert bij elke druk op de toets.
c DVD-Audio
d Gekozen geluidsspoor
e Momenteel weergegeven geluidsspoor
f DVD-Video
g Duidt aan dat een multikanaals-geluidsspoor kan worden gemengd naar twee kanalen.
h Brand tijdens weergave van een multikanaals-geluidsspoor.
i b.v. DVD-Video
³Wanneer u het geluidsspoor verandert tijdens het weergeven van
DVD-Audio (secties zonder bewegende beelden), wordt er teruggegaan naar het begin van de huidige track.
³Wanneer u op [AUDIO] drukt, zullen er normaal twee geluidsspoornummers worden getoond, zelfs wanneer er geen tweede geluidsspoor op de DVD-Audio disc is opgenomen. Het momenteel
weergegeven geluidsspoor is nummer 1.
³U kunt deze toets ook gebruiken om de vocalen op karaoke-discs in
of uit te schakelen. Lees de instructies van de betreffende disc voor
nadere bijzonderheden.
B
»
Textning
[DVD-A] [DVD-V]
Under avspelningen
B
»
Tryck på [SUBTITLE].
[DVD-A] [DVD-V]
Tijdens weergave
Numret ändras varje gång du trycker på knappen.
j DVD-videoskivor
k Textningens språknummer
För att ta bort respektive visa textningen
1. Tryck på [SUBTITLE].
2. Tryck på markörknappar [1].
3. Tryck på markörknappar [3, 4] för att välja “ON” eller “OFF”.
a Markörknappar
C
»
Vinklar
Ondertitels
Druk op [SUBTITLE].
Het nummer verandert bij elke druk op de toets.
j DVD-Video
k Nummer van ondertiteltaal
Om de ondertitels al of niet weer te geven
1. Druk op [SUBTITLE].
2. Druk op de cursortoetsen [1].
3. Druk op de cursortoetsen [3, 4] om “ON” of “OFF” te kiezen.
a Cursortoetsen
C
»
Gezichtshoeken
[DVD-A] [DVD-V]
Under avspelningen
[DVD-A] [DVD-V]
Tijdens weergave
Tryck på [ANGLE].
Druk op [ANGLE].
Numret ändras varje gång du trycker på knappen.
l Vinkelnummer
Att observera angående ljudspår, textningsspråk
och vinklar
³Du kan också använda markörknappar [3, 4] eller sifferknapparna för att ändra ljudspår, textningsspråk och vinklar.
a Markörknappar
b Sifferknappar
³Vissa skivor tillåter endast att ljudspåren, textningsspråken
och vinklarna ändras genom att använda skivans menyer.
³Ljudspåret och textningsspråket kan ställas in före avspelningen (á sidan 48, Disc–Audio och Subtitle).
³“–” eller “– –” visas istället för språkets nummer i sådana fall
som när inget språk finns inspelat på skivan.
³Vissa skivor tillåter att du ställer in vinklarna innan scener
som är inspelade i flera kameravinklar spelas av. Läs de anvisningar som följde med DVD-skivan.
³I vissa fall förekommer det att textningsspråket inte ändras
till det valda språket omedelbart.
Het nummer verandert bij elke druk op de toets.
l Gezichtschoeknummer
Opmerkingen over geluidssporen, ondertitels en
gezichtshoeken
³U kunt ook de cursortoetsen [3, 4] of de cijfertoetsen gebruiken om
het geluidsspoor, de ondertiteltaal of de gezichtshoek te veranderen.
a Cursortoetsen
b Cijfertoetsen
³Met sommige discs kunt u het geluidsspoor, de ondertiteltaal en de gezichtshoek alleen veranderen door de menu’s van de disc te gebruiken.
³U kunt de talen voor het geluidsspoor en de ondertitels in-stellen alvorens de disc weer te geven. (á blz. 50, Disc–Audio en Subtitle)
³“–” of “– –” verschijnt in plaats van het taalnummer op het display wanneer er bijvoorbeeld geen enkele taal op de disc is opgenomen.
³Met sommige discs kunt u de gewenste gezichtshoeken voor het weergeven van scènes met meerdere gezichtshoeken vooraf instellen. Lees
de instructies van de DVD.
³Soms kan het een tijdje duren voordat de ondertitels veranderen naar
de gekozen taal.
29
Cambio del orden de
reproducción
Mando a distancia solamente
AUDIO/VIDEO
POWER
OPEN/CLOSE
Í/ I
a Botones
numéricos
1
2
3
5
6
7
9
0
S10
Reproducción programada
4
[DVD-A] [VCD] [CD]
Puede seleccionar hasta 32 pistas para reproducirlas en el orden
que usted desee.
8
CANCEL
SET UP
CANCEL
MARKER
VIDEO OFF GROUP
1
PAGE
TOP MENU
MENU
2·3·4
ENTER
ON SCREEN
1
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
REPEAT
A-B
AUDIO
ANGLE
2
3
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
SKIP
SLOW/SEARCH
6, 5
STOP
PAUSE
PLAY
5
DVD
V756260
PLAY MODE Choose a group and track, then press ENTER.
1
G
No
PLAY MODE
T
Time
Play
1
6
∫15
Clear
4
Clear all
Total Time
PGM
DVD
ENTER
RETURN
GROUP
0:00
0 Press PLAY to start
TRACK
AUDIO
2
PLAY MODE Choose a group and track, then press ENTER.
ENTER
6∫
No
G
1
1
15
T
Time
Play
Pulse [PLAY MODE] hasta que aparezca la pantalla de reproducción programada.
Pulse [ENTER].
[DVD\de\audio\solamente]
Pulse los botones del cursor [3, 4]
para seleccionar un grupo y pulse
[ENTER].
³Puede programar pistas de diferentes grupos.
Pulse los botones del cursor [3, 4]
para seleccionar una pista y pulse
[ENTER].
Cada vez que usted pulsa los botones del cursor,
1()2< ------ >ALL
^------------------------------J
³Repita los pasos 2, 3 y 4 para programar otras pistas.
³También puede seleccionar un grupo o una pista con los botones numéricos.
³“Total Time” le indica el tiempo total de las pistas programadas.
³Cuando selecciona “ALL” se seleccionan todas las pistas de
un disco (todas las pistas en el grupo seleccionado con DVD
de audio).
SELECT
b Ej.:
DVD de audio
Durante la parada
5
Pulse [1] (PLAY).
La reproducción empieza ahora en el orden programado.
Clear
Clear all
Para añadir o cambiar pistas
1. Pulse los botones del cursor [3, 4] para seleccionar un elemento disponible.
2. Repita los pasos 2–4 para hacer los cambios.
SELECT
Total Time
ENTER
3·4
RETURN
0:00
0 Press PLAY to start
Para pasar a la página anterior o posterior a la mostrada
Pulse [6] o [5].
PLAY MODE Choose a group and track, then press ENTER.
6∫
15
No
G
T
Time
1
1
5
2:02
2
Play
Clear
Clear all
SELECT
Total Time
ENTER
ENTER
PGM
DVD
GROUP
30
2:02
0 Press PLAY to start
TRACK
AUDIO
c Número
de grupo
5
RETURN
PLAY
d Número
de pista
e Número de
programma
Para cancelar las pistas programadas una a una
Pulse los botones del cursor para seleccionar el número de elemento
(No) y pulse [CANCEL]. También podrá seleccionar “Clear” y pulsar
[ENTER].
Para cancelar todo el programa
Pulse los botones del cursor [3, 4, 2, 1] para seleccionar “Clear
all” y pulse [ENTER].
El programa completo también se cancela cuando se apaga el
aparato o cuando se abre la bandeja del disco.
Para salir del modo de reproducción programada
Pulse [PLAY MODE] durante la parada hasta que desaparezca la
pantalla de la reproducción programada.
³El programa se mantiene en la memoria.
Nota
Si selecciona grupos extra en el DVD de audio durante la reproducción programada, tendrá que introducir una contraseña de 4 dígitos
(á página 26).
Att ändra
avspelningssekvensen
Endast med fjärrkontrollen
De weergavevolgorde
wijzigen
Alleen met de afstandsbediening
Programmerad avspelning
Geprogrammeerde weergave
[DVD-A] [VCD] [CD]
[DVD-A] [VCD] [CD]
Du kan välja upp till 32 spår som ska spelas av i den ordning som du
väljer.
U kunt maximaal 32 tracks programmeren voor weergave in de
volgorde die u verkiest.
1
1
I stoppläget
Druk op [PLAY MODE] totdat het
scherm voor geprogrammeerde weergave verschijnt.
Tryck på [PLAY MODE] tills skärmen
för programmerad avspelning visas.
2
3
4
b t. ex. DVD-ljudskivor
Tryck på [ENTER].
[Endast\DVD-ljudskivor]
Tryck på markörknapparna [3, 4] för
att välja en grupp, och tryck sedan på
[ENTER].
³Du kan programmera in spår från olika grupper.
Tryck på markörknapparna [3, 4] för
att välja ett spår, och tryck sedan på
[ENTER].
Varje gång du trycker på markörknapparna,
1()2< ------ >ALL (alla)
^___-____J
c Gruppnummer
d Spårnummer
e Programnummer
³Upprepa steg 2, 3 och 4 för att programmera in andra spår.
³Du kan också välja en grupp eller ett spår med sifferknapparna.
a Sifferknappar
³“Total Time” visar den totala tiden för de spår som har programmerats in.
³Samtliga spår på skivan väljs om du väljer “ALL” (samtliga
spår i den valda gruppen för DVD-ljudskivor).
5
Tryck på [1] (PLAY).
Avspelningen börjar i den inprogrammerade ordningen.
För att lägga till eller ändra spår
1. Tryck på markörknapparna [3, 4] för att välja en tillgänglig
punkt.
2. Upprepa steg 2–4 för att utföra ändringarna.
För att gå till sidan före eller efter den sida som visas
Tryck på [6] eller [5].
För att radera de inprogrammerade spåren ett i taget
Tryck på markörknapparna åt något håll för att välja numret för den
punkt som du vill radera, och tryck sedan på [CANCEL]. Alternativt
kan du också välja “Clear”, och sedan trycka på [ENTER].
För att radera hela programmet
Tryck på markörknapparna [3, 4, 2, 1] för att välja “Clear all” (radera allt), och tryck sedan på [ENTER].
Hela programmet raderas också när enheten stängs av, eller skivfacket öppnas.
För att lämna programmeringsläget
Tryck på [PLAY MODE] i stoppläget tills skärmen för programmerad
avspelning försvinner.
³Programmet hålls kvar i minnet.
Observera
Om du väljer bonusgrupper på DVD-ljudskivor under programmerad
avspelning, så måste du mata in ett 4-siffrigt lösenord (á sidan 27).
In de stopstand
2
3
b b.v. DVD-Audio
Druk op [ENTER].
[Alleen\DVD-Audio]
Kies een groep met de cursortoetsen
[3, 4] en druk op [ENTER].
4
³U kunt tracks uit verschillende groepen programmeren.
Kies een track met de cursortoetsen
[3, 4] en druk op [ENTER].
Telkens wanneer u op een van de cursortoetsen drukt,
1()2< ------ >ALL
^------------------------------J
c Groepnummer
d Tracknummer
e Programmanummer
³Herhaal de stappen 2, 3 en 4 om andere tracks te programmeren.
³U kunt een groep of track ook met de cijfertoetsen kiezen.
a Cijfertoetsen
³“Total Time” toont de totale tijd van de geprogrammeerde
tracks.
³Wanneer u “ALL” kiest, worden alle tracks op een disc (of
alle tracks in de gekozen groep van een DVD-Audio disc)
gekozen.
5
Druk op [1] (PLAY).
De weergave in de geprogrammeerde volgorde begint nu.
Om tracks toe te voegen of te wijzigen
1. Kies een beschikbaar item met de cursortoetsen [3, 4].
2. Herhaal stappen 2–4 om te wijzigen.
Om terug/vooruit te gaan naar de vorige/volgende pagina
Druk op [6] of [5].
Om geprogrammeerde tracks één voor één te wissen
Kies het onderdeelnummer (No) met de cursortoetsen en druk op
[CANCEL]. Of kies “Clear” en druk vervolgens op [ENTER].
Om het hele programma te wissen
Kies “Clear all” met de cursortoetsen [3, 4, 2, 1] en druk op
[ENTER].
Het hele programma wordt ook gewist wanneer u de speler
uitschakelt of de disc-lade opent.
Om de programmafunctie af te sluiten
Druk in de stopstand op [PLAY MODE] totdat het scherm voor geprogrammeerde weergave verdwijnt.
³Het programma blijft in het geheugen opgeslagen.
Opmerking
Indien u tijdens geprogrammeerde weergave bonusgroepen op een
DVD-Audio kiest, zult u een wachtwoord van 4 cijfers moeten invoeren (á blz. 27).
31
Cambio del orden de reproducción
Mando a distancia solamente
A
»
AUDIO/VIDEO
POWER
Í/ I
a Botones
numéricos
1
2
3
5
6
7
4
8
9
0
PAGE
MENU
2
ENTER
ON SCREEN
1·1
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
REPEAT
A-B
SKIP
STOP
AUDIO
ANGLE
SLOW/SEARCH
PAUSE
2·3
PLAY
V756260
B
b Ej. DVD
de audio
(tres grupos)
Random Playback
Choose a group or groups
All
1
2
3
SELECT
RND
2
Random Playback
Choose a group or groups
ALL
1
¢
2
3
SELECT
ENTER
RND
AUDIO
Pulse [1] (PLAY).
La reproducción empieza ahora en orden aleatorio.
Nota
Si selecciona grupos extra en el DVD de audio durante la reproducción aleatoria, tendrá que introducir una contraseña de 4 dígitos
(á página 26).
Marcación de secciones para
reproducirlas de nuevo—MARKER
Puede marcar puntos específicos de un disco para volver a ellos
posteriormente. Esta función sólo se activa si el tiempo de reproducción transcurrido del disco se muestra en el visualizador del aparato.
Todos los marcadores se borran cuando se apaga el aparato o se
abre la bandeja del disco.
PLAY
1
2
C
MARKER
1
³Puede seleccionar más de un grupo.
³También puede seleccionar grupos con los botones numéricos.
Para cancelar un grupo
[DVD\de\audio\solamente]
1. Pulse los botones del cursor [2, 1] para seleccionar el grupo
que desee cancelar.
2. Pulse [CANCEL] o [ENTER].
³Los grupos también pueden borrarse introduciendo los números de
los grupos con los botones numéricos.
Para salir del modo de reproducción aleatoria
Pulse [PLAY MODE] durante la parada hasta que desaparezca la
pantalla de reproducción aleatoria.
C
»
DVD
Pulse [PLAY MODE] hasta que aparezca la pantalla de reproducción
aleatoria.
Pulse los botones del cursor [2, 1]
para seleccionar un grupo y pulse
[ENTER].
!
PLAY MODE
Durante la parada
[DVD\de\audio\solamente]
PLAY
AUDIO
32
Press PLAY to start
DVD
2
Reproducción aleatoria
All Group Playback
PLAY MODE
1
3
B
»
[DVD-A] [VCD] [CD]
El aparato reproduce las pistas de un disco en orden aleatorio.
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
DVD
2
2
Pulse [PLAY MODE] hasta que aparezca la pantalla de reproducción de
todos los grupos.
Pulse [1] (PLAY).
1·2
MARKER
TOP MENU
1
Durante la parada
CANCEL
S10
VIDEO OFF GROUP
A
1
CANCEL
SET UP
Reproducción de todos los grupos
[DVD-A]
El aparato reproduce las pistas de todos los grupos de un disco.
OPEN/CLOSE
Pulse [MARKER].
Aparece el icono del marcador.
Pulse [MARKER] en el punto que desee marcar.
✱✱✱✱✱
Para seleccionar otro marcador, pulse los botones del cursor
[2, 1].
1 ✱✱✱✱
Para reproducir desde una posición marcada
Pulse los botones del cursor [2, 1] para seleccionar un número de
marcador y pulse [MARKER].
Para borrar un marcador
Pulse los botones del cursor [2, 1] para seleccionar un número de
marcador y pulse [CANCEL].
MARKER
Att ändra avspelningssekvensen
De weergavevolgorde wijzigen
Endast med fjärrkontrollen
Alleen met de afstandsbediening
A
»
A
»
Avspelning av alla grupper
“Alle groepen” weergave
[DVD-A]
Enheten spelar av spåren i samtliga grupper på skivan.
[DVD-A]
De speler geeft de tracks van al de groepen op een disc weer.
1
I stoppläget
1
In de stopstand
2
Tryck på [PLAY MODE] tills skärmen
för avspelning av alla grupper visas.
Tryck på [1] (PLAY).
B
»
Slumpmässig avspelning
2
Druk op [PLAY MODE] totdat het
scherm voor de “alle groepen” weergave verschijnt.
Druk op [1] (PLAY).
B
»
Willekeurige weergave
[DVD-A] [VCD] [CD]
Enheten spelar spåren på en skiva i slumpmässig ordning.
I stoppläget
Tryck på [PLAY MODE] tills skärmen
för slumpmässig avspelning visas.
[DVD-A] [VCD] [CD]
De speler geeft de tracks op een disc in een willekeurige volgorde
weer.
b T.ex. DVD-ljudskiva (tre grupper)
[Endast\DVD-ljudskivor]
Tryck på markörknapparna [2, 1] för
att välja en grupp, och tryck sedan på
[ENTER].
!
Observera
Om du väljer bonusgrupper på DVD-ljudskivor under slumpmässig
avspelning, så måste du mata in ett 4-siffrigt lösenord (á sidan 27).
C
»
Att markera platser som du vill
spela igen–MARKER
Du kan markera vissa speciella punkter på skivan, för att gå tillbaka
till den platsen igen senare. Denna funktion fungerar endast om
skivans avspelningstid visas på enhetens display. Alla markeringar
raderas när enheten stängs av, eller om skivfacket öppnas.
1
2
[Alleen\DVD-Audio]
Kies een groep met de cursortoetsen
[2, 1] en druk op [ENTER].
Tryck på [1] (PLAY).
För att ta bort en grupp
[Endast\DVD-ljudskivor]
1. Tryck på markörknapparna [2, 1] för att välja den grupp som du
vill ta bort.
2. Tryck på [CANCEL] eller [ENTER].
³Grupper kan också raderas genom att mata in gruppnumret med
sifferknapparna.
För att lämna det slumpmässiga läget
Tryck på [PLAY MODE] i stoppläget tills skärmen för slumpmässig
avspelning försvinner.
Tryck på [MARKER].
Markeringssymbolen visas.
Tryck på [MARKER] vid den punkt
som du vill markera.
Tryck på markörknapparna [2, 1] för att välja en annan
markering.
För att spela av från en markerad position
Tryck på markörknapparna [2, 1] för att välja ett markeringsnummer, och tryck sedan på [MARKER].
För att ta bort en markering
Tryck på markörknapparna [2, 1] för att välja ett markeringsnummer, och tryck sedan på [CANCEL].
Druk op [PLAY MODE] totdat het
scherm voor willekeurige weergave
verschijnt.
b b.v. DVD-Audio (drie groepen)
³Du kan välja fler än en grupp.
³Du kan också välja grupper med sifferknapparna.
a Sifferknappar
Avspelningen börjar då i slumpmässig ordning.
In de stopstand
!
³U kunt meer dan één groep kiezen.
³U kunt ook groepen kiezen met de cijfertoetsen.
a Cijfertoetsen
Druk op [1] (PLAY).
De weergave in willekeurige volgorde begint nu.
Om een groep te verwijderen
[Alleen\DVD-Audio]
1. Kies met de cursortoetsen [2, 1] de groep die u wilt verwijderen.
2. Druk op [CANCEL] of [ENTER].
³U kunt een groep ook verwijderen door het groepnummer in te voeren met de cijfertoetsen.
De functie voor willekeurige weergave afsluiten
Druk in de stopstand op [PLAY MODE] totdat het scherm voor willekeurige weergave verdwijnt.
Opmerking
Indien u tijdens willekeurige weergave bonusgroepen op een DVDAudio kiest, zult u een wachtwoord van 4 cijfers moeten invoeren
(á blz. 27).
C
»
Posities op de disc markeren om
opnieuw weer te geven—MARKER
U kunt specifieke punten op een disc markeren om deze later gemakkelijk te kunnen terugvinden. Deze functie werkt alleen indien de
verstreken weergavetijd van de afspelende disc op het display van
het apparaat wordt weergegeven. Alle merktekens worden gewist
wanneer u het apparaat uitschakelt of de disc-lade opent.
1
2
Druk op [MARKER].
Het pictogram met de merktekens verschijnt op het display.
Druk op [MARKER] bij het punt waar u
een merkteken wilt vastleggen.
Gebruik de cursortoetsen [2, 1] om een ander merkteken te
kiezen.
Om weer te geven vanaf een gemarkeerde positie
Kies een merktekennummer met de cursortoetsen [2, 1] en druk op
[MARKER].
Om een vastgelegd merkteken te wissen
Kies een merktekennummer met de cursortoetsen [2, 1] en druk op
[CANCEL].
33
Repetición de reproducción
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Mando a distancia solamente
A
»
AUDIO/VIDEO
POWER
OPEN/CLOSE
Í/ I
a Botones
numéricos
1
2
3
5
6
7
Durante la reproducción
8
Pulse [REPEAT].
CANCEL
9
0
S10
SET UP
La visualización cambia como se muestra en la ilustración.
³DVD Audio/CD/CD de vídeo
Pista (T)___>Todo el disco (A)___>OFF (Apagada)
e
o Todo el grupo (G)¤
|
l
(DVD de audio solamente)
|
a--------------------------------------------------------------------------------- }
¤ Cuando reproduzca DVD de audio, en los modos de reproducción de todos los grupos, programada o aleatoria, en lugar de “G” se visualizará “A”.
³DVD de vídeo
Capítulo (C)>Título (T)>OFF (Apagada)
^____________}
MARKER
VIDEO OFF GROUP
PAGE
TOP MENU
MENU
MENU
ENTER
ON SCREEN
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
AUDIO
ANGLE
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
SKIP
1·2
SLOW/SEARCH
STOP
PAUSE
PLAY
DVD
V756260
∫
A
1
Si el CD de vídeo tiene control de reproducción
Cancele primero la reproducción con menús.
1. Pulse [º] durante la reproducción hasta que “PBC Play” desaparezca del visualizador del aparato.
2. Pulse los botones numéricos para seleccionar una pista y empezar la reproducción.
3. Pulse [REPEAT] (á arriba).
Para volver a la reproducción con menús, pulse [º] y luego pulse
[MENU].
REPEAT
T
Notas
³La repetición de reproducción puede que no funcione como se desea con algunos DVDs.
³La repetición de reproducción no funciona si en el visualizador del
aparato no se muestra el tiempo de reproducción transcurrido del
disco.
³No existe modo para repetir todo el DVD de vídeo.
C
A
G
T
OFF
º Para repetir solamente sus pistas favoritas
[DVD-A] [VCD] [CD]
1. Programe las pistas que desee (á página 30).
2. Pulse [1] (PLAY). La reproducción empezará.
3. Pulse [REPEAT] para visualizar “<T” o “<A”.
OFF
DVD
VIDEO
B
»
1
A-B
A
2
2
Repetición de reproducción A-B
Puede repetir una sección entre los puntos A y B de un título o de una
pista.
B
1
Repetición de reproducción
4
A-B
A- B
AB
DVD
VIDEO
Durante la reproducción
Pulse [A-B] en el punto de comienzo
(A).
Pulse [A-B] en el punto de finalización
(B).
Para cancelar
Pulse [A-B] hasta que se visualice “
”.
✱✱
Notas
³La repetición A-B no funciona si en el visualizador del aparato no se
muestra el tiempo de reproducción transcurrido del DVD.
³Algunos subtítulos grabados alrededor del punto A o B tal vez no
aparezcan.
³El aparato determina automáticamente el final de un título/pista
como punto B al llegar el final del título/pista.
34
Upprepad avspelning
Herhaalde weergave
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Endast med fjärrkontrollen
Alleen met de afstandsbediening
A
»
A
»
Upprepad avspelning
Herhaalde weergave
Under avspelningen
Tijdens weergave
Tryck på [REPEAT].
Druk op [REPEAT].
Displayen ändras på det sätt som visas.
³DVD-ljudskivor/CD-skivor/CD-videoskivor
Spår (T)__>Hela skivan (A)__>OFF (avstängt)
e
eller hela gruppen (G)¤
|
l
(Endast DVD-ljudskivor)
|
{----------------------------------------------------------------------- }
¤“A” visas istället för “G” vid avspelning av DVD-ljudskivor i
något av lägena avspelning av hela gruppen, programmerad
avspelning eller slumpmässig avspelning.
³DVD-videoskivor
Kapitel (C)>Titel (T)>OFF (avstängt)
^___________}
Telkens wanneer u op deze toets drukt, verandert het display zoals
afgebeeld.
³DVD-Audio/CD/Video-CD
Track (T)---------------)Hele disc (A)---------------) OFF (geannuleerd)
e
uitgeschakeld of
|
l
Hele groep (G)¤
|
l
(alleen DVD-Audio)
|
{----------------------------------------------------------------------------}
¤Tijdens “All Group”, “Program” of “Random” weergave van
een DVD-Audio, wordt “A” in plaats van “G” op het display
weergegeven.
³DVD-Video
Hoofdstuk (C)>Titel (T)>OFF (geannuleerd)
^--------------------------------------------------------}
Om en CD-videoskiva har avspelningskontroll
Avbryt först menyavspelningen.
1. Tryck på [º] under avspelningen tills “PBC Play” försvinner från
enhetens display.
2. Tryck på sifferknapparna för att välja det spår från vilket avspelningen ska starta.
a Sifferknappar
3. Tryck på [REPEAT] (á ovan).
Återgå till menyavspelning genom att trycka på [º] och [MENU].
Observera
³Det kan hända att den upprepade avspelningen inte fungerar som
förväntat med vissa DVD-skivor.
³Funktionen för upprepad avspelning fungerar inte om den avspelade tiden inte visas på enhetens display.
³Det finns inget läge för upprepning av hela DVD-videoskivan.
º För att endast upprepa favoritspår
[DVD-A] [VCD] [CD]
1. Programmera in de spår du vill ha med (á sidan 31).
2. Tryck på [1] (PLAY). Avspelningen startar.
3. Tryck på [REPEAT] så att “<T” eller “<A” visas.
B
»
Upprepad avspelning av A-B
Du kan upprepa ett avsnitt mellan punkterna A och B inom en titel
eller ett spår.
1
Under avspelningen
2
Tryck på [A-B] vid startpunkten (A).
Tryck på [A-B] vid slutpunkten (B).
För att avbryta funktionen
Tryck på [A-B] tills “
” visas.
✱✱
Observera
³Funktionen för upprepad avspelning av A-B fungerar inte om den
avspelade tiden inte visas på enhetens display.
³Det kan förekomma att en del av den textning som finns inspelad
runt punkterna A och B inte visas.
³Enheten bestämmer automatiskt slutet av en titel/ett spår som
punkt B om slutet av titeln/spåret uppås.
Als de Video-CD een weergavebesturingsmenu heeft
Annuleer eerst de menugestuurde weergave.
1. Druk tijdens weergave op [º] totdat “PBC Play” verdwijnt van het
spelerdisplay.
2. Druk op de cijfertoetsen om de track te kiezen waar u wilt weergeven.
a Cijfertoetsen
3. Druk op [REPEAT] (á hierboven).
Om de menugestuurde weergave te hervatten, druk op [º] en druk
daarna op [MENU].
Opmerkingen
³Met sommige DVD’s zal de herhaalfunctie mogelijk niet juist
werken.
³Herhaalde weergave werkt niet indien de verstreken weergavetijd
van de disc niet op het spelerdisplay wordt weergegeven.
³Herhaalde weergave van een hele DVD-Video is niet mogelijk.
º Herhalen van alleen uw favoriete tracks
[DVD-A] [VCD] [CD]
1. Programmeer de gewenste tracks (á blz. 31).
2. Druk op [1] (PLAY). De weergave zal beginnen.
3. Druk op [REPEAT] zodat “<T” of “<A” op het display verschijnt.
B
»
A-B herhaalde weergave
U kunt een gedeelte tussen twee gekozen punten A en B binnen een
titel of track herhaaldelijk weergeven.
1
2
Tijdens weergave
Druk op [A-B] bij het gewenste startpunt (A).
Druk nogmaals op [A-B] bij het gewenste eindpunt (B).
Om deze herhaalfunctie te annuleren
Druk op [A-B] totdat “
” op het display verschijnt.
✱✱
Opmerkingen
³A-B herhaalde weergave werkt niet indien de verstreken weergavetijd van de DVD niet op het spelerdisplay wordt weergegeven.
³Sommige ondertitels die opgenomen zijn in de omgeving van punt
A of B zullen mogelijk niet verschijnen.
³Wanneer het einde van een titel/track wordt bereikt, wordt dit einde
automatisch vastgelegd als punt B.
35
Para disfrutar más de
películas y música
NATURAL SOUND
DVD AUDIO / VIDEO PLAYER
A
»
DVD-S1200
GROUP
VIDEO OFF
AUDIO/ VIDEO
STANDBY
LEVEL
PHONES
STANDBY
/ON
0
10
Disfrutando de los efectos de sonido
ambiental virtual con 2 altavoces o
auriculares (VIRTUAL SURROUND (V.S.S.))
[DVD-V] [VCD]
LEVEL
SP-V.S.S.: Dolby Digital/DTS/MPEG/LPCM, 2 canales o más
solamente
HP-V.S.S.: Dolby Digital/MPEG/LPCM, 2 canales o más solamente
AUDIO/VIDEO
POWER
OPEN/CLOSE
Í/ I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
Mando a distancia solamente
Utilice VIRTUAL SURROUND (V.S.S.) (sonido ambiental virtual)
para disfrutar de un efecto similar al del sonido ambiental si está utilizando 2 altavoces principales o auriculares.
Si está reproduciendo un disco que tenga grabados efectos de sonido ambiental, el efecto aumentará y el sonido parecerá que procede
de altavoces virtuales situados a ambos lados.
CANCEL
SET UP
a Auricular
con clavija
tipo estéreo
de 6,3 mm
MARKER
VIDEO OFF GROUP
PAGE
TOP MENU
MENU
ENTER
ON SCREEN
PLAY MODE SUBTITLE
HP.-V.S.S.
REPEAT
SP.-V.S.S.
A
HP-V.S.S.
Pulse [SP-V.S.S.] o [HP-V.S.S.].
RETURN
SKIP
A-B
AUDIO
Cada vez que usted pulse el botón:
SP 1/HP 1: Efecto natural___>SP 2/HP 2: Efecto realzado
^=SP OFF/HP OFF: Cancelación (Preajuste de fábrica)<}
ANGLE
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
SLOW/SEARCH
SP-V.S.S.
SP 1
TITLE
CHAP
SP
V.S.S.
DVD
VIDEO
b Posición óptima del asiento
A
c Altavoz
PHONES
1
LEVEL
1
2
2
0
PHONES
LEVEL
0
36
10
10
B Utilizando auriculares
»
Altavoz
d De 3 a 4 veces la
f <Cuando se utilizan
distancia A
los altavoces
del televisor>
Distancia Au
Anchura del televisor
e Posición del asiento
B
Notas
³El sonido ambiental virtual no funcionará, o tendrá menos efecto,
con algunos discos, aunque usted seleccione “1” o “2”.
³Apague los efectos del sonido ambiental en el equipo que haya
conectado cuando utilice este efecto.
³Desactive el sonido ambiental virtual si este causa distorsión.
³La salida procedente de este aparato será en estéreo (dos canales)
cuando esté activado V.S.S.
1
Ponga [LEVEL] en “0” y conecte los
auriculares (no incluidos).
2
Ajuste el volumen de los auriculares
con [LEVEL].
Nota
Se recomienda no escuchar el aparato durante largos períodos de
tiempo para no alterar sus facultades auditivas.
För att förhöja ditt nöje av
filmer och musik
A
»
Voor meer kijk- en luistergenot
van films en muziek
Att njuta av virtuella surroundeffekter
med 2 högtalare eller hörlurar
(VIRTUAL SURROUND (V.S.S.))
Virtuele surroundeffecten met 2
A luidsprekers of een hoofdtelefoon
»
(VIRTUAL SURROUND (V.S.S.))
[DVD-V] [VCD]
[DVD-V] [VCD]
SP-V.S.S.: Endast med Dolby Digital/DTS/MPEG/LPCM i 2 eller
fler kanaler
HP-V.S.S.: Endast med Dolby Digital/MPEG/LPCM i 2 eller fler
kanaler
SP-V.S.S.: Dolby Digital/DTS/MPEG/LPCM, alleen geluid dat in 2
of meer kanalen is opgenomen
HP-V.S.S.: Dolby Digital/MPEG/LPCM, alleen geluid dat in 2 of
meer kanalen is opgenomen
Endast med fjärrkontrollen
Använd VIRTUAL SURROUND (V.S.S.) (virtuellt surroundljud) för att
njuta av en surroundliknande effekt, om du använder 2 huvudhögtalare eller hörlurar.
Om du spelar en skiva med inspelade surroundeffekter, så kommer
dessa effekter att vidgas, och ljudet tycks komma från virtuella högtalare på vardera sida.
Alleen met de afstandsbediening
Gebruik VIRTUAL SURROUND (V.S.S.) (Virtueel Surroundgeluid)
om te kunnen genieten van een virtueel surroundeffect wanneer u
twee hoofdluidsprekers of een hoofdtelefoon gebruikt.
Bij weergave van een disc waarop surroundeffecten zijn opgenomen,
wordt het effect gespreid en lijkt het alsof er geluid komt uit virtuele
luidsprekers aan beide zijden.
Tryck på [SP-V.S.S.] eller [HP-V.S.S.].
Druk op [SP-V.S.S.] of [HP-V.S.S.].
Varje gång du trycker på knappen:
SP 1/HP 1: Naturlig effekt_____>SP 2/HP 2: Förhöjd effekt
^------------- SP OFF/HP OFF: Effekten avstängd(--------------}
(fabriksinställning)
Bij elke druk op deze toets:
SP 1/HP 1: Natuurlijk effect ------------------)SP 2/HP 2: Versterkt effect
^-------------------- SP OFF/HP OFF: Geannuleerd(------------------------}
(Vooraf ingesteld in de fabriek)
Observera
³Med vissa skivor fungerar inte det virtuella surroundljudet, eller har
mindre effekt, även om du väljer “1” eller “2”.
³Stäng av surroundljudseffekterna på den utrustning som är ansluten när du använder denna effekt.
³Stäng av det virtuella surroundljudet om funktionen orsakar distorsion.
³Ljudet från enheten matas ut i stereo (två kanaler) när V.S.S. är på.
Opmerkingen
³Met bepaalde discs zal Virtual Surround niet werken of minder effect hebben, ook al u “1” of “2” kiest.
³Wanneer u dit effect gebruikt, moet u de surroundgeluidseffecten
op de aangesloten apparatuur uitschakelen.
³Schakel Virtual Surround uit indien dit effect geluidsvervorming
veroorzaakt.
³Wanneer V.S.S. is ingeschakeld, zal het uitgangsgeluid van dit apparaat in stereo (2 kanalen) zijn.
b
c
d
e
f
Optimal plats att sitta på
Högtalare
3 eller 4 gånger avståndet A
Den position där du sitter
<När du använder TV-apparatens högtalare>
Avståndet AuTV-apparatens bredd
b
c
d
e
f
Optimale luisterpositie
Luidspreker
3- tot 4-maal afstand A
Luisterpositie
<Wanneer u de luidsprekers van het tv-toestel gebruikt>
Afstand AuBreedte van het tv-toestel
B Att använda hörlurar
»
B Gebruik van een hoofdtelefoon
»
a Hörlurarnas kontakttyp: 6,3 mm stereo
1
2
Ställ in [LEVEL] på “0”, och anslut sedan hörlurarna (medföljer ej).
Ställ in
[LEVEL].
hörlurarnas
volym
a Plugtype van hoofdtelefoon: 6,3 mm stereo
1
Stel [LEVEL] in op “0” en sluit een
hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan.
2
Stel het hoofdtelefoonvolume in met
[LEVEL].
med
Observera
Undvik att lyssna en längre tid med så hög volym att öronen irriteras.
Opmerking
Vermijd langdurig luisteren, aangezien dit uw gehoor kan beschadigen.
37
Utilización de pantallas GUI
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Mando a distancia solamente
AUDIO/VIDEO
POWER
OPEN/CLOSE
Las pantallas GUI (interfaz gráfica del usuario) son menús que contienen información acerca del disco o del aparato. Estos menús le
permiten realizar operaciones cambiando esta información.
Í/ I
a Botones
numéricos
1
2
3
5
6
7
4
8
CANCEL
9
0
S10
SET UP
MARKER
VIDEO OFF GROUP
Procedimientos comunes
PAGE
TOP MENU
ON SCREEN
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
REPEAT
A-B
SKIP
STOP
AUDIO
RETURN
ANGLE
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
SLOW/SEARCH
PAUSE
Pulse [ON SCREEN].
Cada vez que pulse el botón:
[)Pantalla GUI para información de discos (c)
l
;
l Pantalla GUI para información de aparatos (d)
l
;
l Pantalla de lanzadera (e)
l
;
{=Visualización original (f)
³La pantalla depende del contenido del disco.
ENTER
ENTER
1
1
2·3·4
MENU
PLAY
DVD
V756260
2
[Pantalla\GUI\para\información\de\aparatos\solamente]
Mientras el icono del extremo izquierdo está resaltado
1
Pulse los botones del cursor [3, 4]
para seleccionar el menú.
Cada vez que mueva el botones del cursor:
[)Menú de reproducción (g)
l
;:
l Menú de visualización (h)
l
;:
l Menú de audio (i)
l
;:
{)Menú de vídeo (j)
ON SCREEN
b Ejemplo: DVD de vídeo
c
T
2
d
e
C
1 : 46 : 50
2
AB
OFF
–––
Î Digital
1 ENG 3/2.1 ch
ON
1 ENG
1
1 2 3 ✱✱
r100
j100
f
2
g
AB
h
OFF
i
j
OFF
–––
1 2 3 ✱✱
3
Pulse los botones del cursor [2, 1]
para seleccionar el elemento.
4
Pulse los botones del cursor [3, 4]
para seleccionar el ajuste.
³Los elementos con “3” o “4” por encima o por debajo
pueden cambiarse mediante [3, 4].
³Pulse [ENTER] si no cambia el ajuste después de pulsar los
botones del cursor [3, 4].
³Algunos elementos requieren operaciones diferentes. Lea
las explicaciones de las páginas siguientes.
BRIGHT
SP OFF
Para su referencia
³A algunas funciones no se puede acceder desde el modo de
parada (ej.: el cambio de idioma de la pista de sonido).
³Cuando se visualizan números (ej.: número de título), los botones
numéricos también sirven para hacer el ajuste. Cuando se introduzcan los números con los botones numéricos, pulse [ENTER] para
registrar el ajuste.
OFF
N
3
Para cancelar la pantalla GUI
Pulse [RETURN] hasta que desaparezcan los menús.
º Para cambiar la posición de las pantallas GUI
4
T
2
38
Puede bajar la posición de las pantallas GUI si éstas quedan cortadas por alguna razón. Hay 5 posiciones a elegir.
1. Pulse los botones del cursor [2, 1] para seleccionar el icono del extremo derecho.
2. Pulse los botones del cursor [3, 4] para mover la pantalla
GUI.
Att använda GUI-skärmar
Gebruik van GUI-schermen
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Endast med fjärrkontrollen
Alleen met de afstandsbediening
Skärmarna för det grafiska användargränssnittet GUI (Graphical
User Interface) är menyer som innehåller information om skivan eller
enheten. Dessa menyer gör att du kan utföra operationer genom att
ändra denna information.
GUI (Grafische Gebruikersinterface) schermen zijn menu’s die informatie over de disc of de speler bevatten. U kunt verschillende bedieningen uitvoeren door de informatie in deze menu’s te veranderen.
Allmänna procedurer
1
Tryck på [ON SCREEN].
Gemeenschappelijke procedures
1
Bij elke druk op deze toets:
b Voorbeeld: DVD-Video
[> GUI-scherm voor disc-informatie (c)
l
;
l GUI-scherm voor speler-informatie (d)
l
;
l Scherm voor shuttle-bedieningen (e)
l
;
{---- Oorspronkelijk display (f)
³De inhoud van de schermen hangt af van de inhoud van de
disc.
Varje gång du trycker på knappen:
b Exempel: DVD-video skivor
[)GUI-skärmen för information om skivan (c)
l
;
l GUI-skärmen för information om enheten (d)
l
;
l Bildmatningsskärm (e)
l
;
{=Ursprunglig display (f)
³Skärmarna beror på skivans innehåll.
2
[Endast\GUI-skärmen\för\information\om\enheten]
Druk op [ON SCREEN].
2
[Alleen\GUI-scherm\voor\speler-informatie]
Medan symbolen längst till vänster är markerad
Terwijl het uiterst linkse pictogram is gemarkeerd
Tryck på markörknapparna [3, 4] för
att välja meny.
Kies het menu met de cursortoetsen
[3, 4].
Varje gång du trycker på markörknapparna uppåt eller nedåb:
[)Avspelningsmeny (g)
l
;:
l Displaymeny (h)
l
;:
l Ljudmeny (i)
l
;:
{>Videomeny (j)
Telkens wanneer u de cursortoetsen beweegt:
[> Weergavemenu (g)
l
;:
l Displaymenu (h)
l
;:
l Audiomenu (i)
l
;:
{> Videomenu (j)
3
Tryck på markörknapparna [2, 1] för
att välja menypunkt.
3
Kies het item met de cursortoetsen
[2, 1].
4
Tryck på markörknapparna [3, 4] för
att välja inställning.
4
Kies de instelling met de cursortoetsen [3, 4].
³Punkter med “3” eller “4” över eller under sig kan ändras
med [3, 4].
³Tryck på [ENTER] om inställningen inte ändras efter att du
har tryckt på markörknapparna [3, 4].
³Vissa punkter kräver andra manövrar. Läs förklaringarna på
de följande sidorna.
³“3” of “4” boven en onder een item betekent dat u het betreffende item met de cursortoetsen [3, 4] kunt veranderen.
³Druk op [ENTER] indien de instelling na het indrukken van
de cursortoetsen [3, 4] niet verandert.
³Voor sommige items zijn de bedieningen verschillend. Zie de
beschrijvingen op de volgende bladzijden.
Bra att veta
³Vissa funktioner kan inte tillgås från stoppläget (t.ex. ändring av
ljudspårets språk).
³När nummer visas (t.ex. titelnummer) kan även sifferknapparna användas för att utföra inställningen. Tryck på [ENTER] för att registrera inställningen om du använder sifferknapparna.
a Sifferknappar
Voor uw informatie
³Sommige functies zijn niet toegankelijk vanuit de stopstand (b.v.
wijzigen van de taal van het geluidsspoor).
³Wanneer nummers worden weergegeven (b.v. titelnummers), kunt
u ook instellen met de cijfertoetsen. Wanneer u nummers invoert
met de cijfertoetsen, moet u daarna op [ENTER] drukken om de
instelling vast te leggen.
a Cijfertoetsen
För att ta bort GUI-skärmen
Tryck på [RETURN] tills menyerna försvinner.
º För att ändra GUI-skärmarnas position
Du kan sänka GUI-skärmarnas position om de av någon orsaka är
avklippta. Det finns 5 positioner att välja mellan.
1. Tryck på markörknapparna [2, 1] för att välja den symbol
som finns längst till höger.
2. Tryck på markörknapparna [3, 4] för att flytta GUI-skärmen.
Om het GUI-scherm af te sluiten
Druk op [RETURN] totdat de menu’s verdwijnen.
º De positie van de GUI-schermen wijzigen
U kunt de positie van de GUI-schermen verlagen indien deze om een
of andere reden zijn afgesneden. U kunt kiezen uit 5 posities.
1. Druk op de cursortoetsen [2, 1] om het uiterst rechtse
pictogram te kiezen.
2. Druk op de cursortoetsen [3, 4] om het GUI-scherm te
verplaatsen.
39
Utilización de pantallas GUI
A
[DVD-V]
a c
T
2
C
2
d
1 : 46 : 50
e
f
Î Digital
1 ENG 3/2.1 ch
hi
j
ON
1 ENG
1
A
»
Icono
[DVD-A]
b
k
G T
2
2
1
1 : 46 : 50
LPCM
192k24b 2ch
[DVD-V] (DVD de karaoke) (DVD-karaokeskivor)
C
2
--
--:--:--
[VCD]
T
2
00:05
Vocal
1 ✱
OFF
l
m
L R
PBC
ON
[DVD-V] Número de título [DVD-A] [VCD] [CD] Número de pista
b
[DVD-A] Número de grupo
c
[DVD-V] Número de capítulo
d
[DVD-A] [DVD-V]
Hora (seleccione una posición para iniciar la reproducción
especificando una hora con los botones numéricos.)
[DVD-A] [VCD] [CD] Cambio de la visualización del tiempo
Tiempo transcurrido de la pista(-----)Tiempo restante de la pista
^------------------------)Tiempo restante del disco(----------------J
(Karaoke-DVD)
-- ✱
1
e
[DVD-A] [DVD-V] Número de audio
(Consulte = para conocer las abreviaturas de los idiomas.)
f
Tipo de señal de audio
(Consulte > para conocer detalles.)
g
Activación/desactivación de voces de karaoke
(DVD de karaoke solamente)
Solo: OFF o ON
Dúo: OFF, V1iV2, V1 o V2
h
[DVD-A] [DVD-V] Número de subtítulos (Consulte = para conocer
las abreviaturas de los idiomas.)
i
Activación/desactivación de subtítulos
j
[DVD-A] [DVD-V] Número de ángulo
k
[DVD-A]
Número de imagen fija
La imagen seleccionada se muestra durante la reproducción.
l
[VCD] Modo de audio
LR(-----------------------)L(-----------------)R
(Izquierdo/Derecho)
(Izquierdo)
(Derecho)
^------------------------------------------------------------J
m
[VCD] (con control de reproducción solamente)
Reproducción con menús
Indica si la reproducción con menús (control de reproducción)
está activada o desactivada.
B
o
n
o
r100
j100
q
p
Contenido
a
Page
1
g
T
Pantalla GUI para información de
discos
q
ON()OFF
= Idiomas de audio/subtítulos
ENG:
FRA:
DEU:
ITA:
ESP:
NLD:
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Español
Holandés
SVE:
NOR:
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
Sueco
Noruego
Danés
Portugués
Ruso
Japonés
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
THA:
¢:
Chino
Coreano
Malayo
Vietnamita
Tailandés
Otros
> Tipo/datos de señal
LPCM/PPCM/ë Digital/DTS/MPEG: Tipo de señal
k (kHz):
Frecuencia de muestreo
b (bit):
Número de bits
ch (canal): Número de canales
Ejemplo:
3/2 .1ch
.1: Señal de altavoz de subgraves (no se visualiza si no
hay señales de altavoz de subgraves)
.0: No hay trasero
.1: Trasero mono
.2: Trasero estéreo (izquierdo/derecho)
.1: Central
.2: Principal izquierdoiPrincipal derecho
.3: Principal izquierdoiPrincipal derechoiCentral
B
»
Pantalla de lanzadera
Icono
Contenido
n
Pausa
o
Reproducción a cámara lenta E: Retroceso [DVD-A] [DVD-V]
D: Avance [DVD-A] [DVD-V] [VCD]
p
Reproducción
q
Búsqueda
6: Retroceso
5: Avance
³Para la cámara lenta y la búsqueda en retroceso y en avance hay cinco
velocidades.
³Los números en ambos lados de la pantalla de lanzadera indican las velocidades máximas de la búsqueda.
40
Att använda GUI-skärmar
A
»
Gebruik van GUI-schermen
Skärm för information om skivan
Symbol
A
»
Scherm voor disc-informatie
Pictogram
Innehåll
Betekenis
a
[DVD-V] Titelnummer [DVD-A] [VCD] [CD] Spårnummer
a
[DVD-V] Titelnummer
b
c
[DVD-A] Gruppnummer
[DVD-V] Kapitelnummer
b
[DVD-A] Groepnummer
c
[DVD-V] Hoofdstuknummer
d
[DVD-A] [DVD-V]
Tid (välj en position varifrån avspelningen ska starta
genom att ange en tid med sifferknapparna)
d
[DVD-A] [DVD-V]
Tijd (kies het weergavestartpunt door een tijd op te geven met
de cijfertoetsen)
[DVD-A] [VCD] [CD] Att ändra tidsdisplayen
Avspelad tid av spåret()Återstående tid av spåret
^-----------)Återstående tid på skivan(-----------J
[DVD-A] [DVD-V] Ljudspårets nummer
(Se = för språkförkortningar.)
e
[DVD-A] [VCD] [CD] Tracknummer
[DVD-A] [VCD] [CD] Veranderen van het tijddisplay
Verstreken tijd van track()Resterende tijd van track
^---------------)Resterende tijd op disc(---------------J
e
[DVD-A] [DVD-V] Nummer van geluidsspoor
(Zie = voor de taalafkortingen.)
Ljudsignaltyp (Se > för detaljer.)
Avstängning/påsättning av sången på karaokeskivor
(endast DVD-karaokeskivor)
Solo:
OFF eller ON
Duetter: OFF, V1iV2, V1 eller V2
[DVD-A] [DVD-V] Textningsnummer
(Se = för språkförkortningar.)
f
Audiosignaaltype
(Zie > voor nadere bijzonderheden.)
g
Karaoke vocalen aan/uit (Alleen Karaoke-DVD)
Solo: OFF of ON
Duet: OFF, V1iV2, V1 of V2
h
[DVD-A] [DVD-V] Taalnummer van ondertitels
(Zie = voor de taalafkortingen.)
i
j
Textningen på/av ON()OFF
[DVD-A] [DVD-V] Vinkelnummer
i
Ondertitels weergeven/niet weergeven
j
[DVD-A] [DVD-V] Nummer van gezichtshoek
k
[DVD-A] Stillbildsnummer
Valda bilder visas under avspelningen.
[VCD] Ljudläge LR()L()R
^--------------------J
k
[DVD-A] Stilstaand-beeldnummer
Het gekozen beeld wordt tijdens weergave getoond.
l
[VCD] Geluidsweergavemodus
[VCD] (endast med avspelningskontroll)
Menyavspelning
Indikerar om menyavspelningen (avspelningskontrollen)
är på eller av.
m
[VCD] (alleen met weergavebesturing)
Menuweergave
Duidt aan of de menuweergave (weergavebesturing)
ingeschakeld of uitgeschakeld is.
f
g
h
l
m
= Språk för ljudspår/textning
ENG:
FRA:
DEU:
ITA:
ESP:
NLD:
Engelska
Franska
Tyska
Italienska
Spanska
Holländska
SVE:
NOR:
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
Svenska
Norska
Danska
Portugisiska
Ryska
Japanska
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
THA:
¢:
Kinesiska
Koreanska
Malaysiska
Vietnamesiska
Thailändska
Andra
ENG:
FRA:
DEU:
ITA:
ESP:
NLD:
Engels
Frans
Duits
Italiaans
Spaans
Nederlands
Skärm för bildmatning
o
Innehåll
p
q
Sökning
6: Bakåt
5: Framåt
³Det finns fem hastigheter för långsam avspelning och sökning,
både bakåt och framåt.
³Siffrorna på bildmatningsskärmens respektive sidor indikerar sökningens maximala hastighet.
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
THA:
¢:
Chinees
Koreaans
Maleis
Vietnamees
Thai
Overige
.0: Geen achter
.1: Mono-achter
.2: Stereo-achter (links/rechts)
.1: Midden
.2: Hoofd linksiHoofd rechts
.3: Hoofd linksiHoofd rechtsiMidden
B
»
Scherm voor shuttle-bedieningen
Pictogram
Betekenis
n
Pauze
o
Vertraagde weergave
E: Achterwaarts [DVD-A] [DVD-V]
D: Voorwaarts [DVD-A] [DVD-V] [VCD]
p
Normale weergave
q
Zoeken
Paus
Långsam avspelning
E: Bakåt [DVD-A] [DVD-V]
D: Framåt [DVD-A] [DVD-V] [VCD]
Avspelning
Zweeds
Noors
Deens
Portugees
Russisch
Japans
LPCM/PPCM/ë Digital/DTS/MPEG: Signaaltype
k (kHz):
Bemonsteringsfrequentie
b (bit):
Aantal bits
ch (kanaal): Aantal kanalen
Voorbeeld:
3/2 .1ch
.1: Subwoofersignaal (niet weergegeven indien er geen
subwoofersignaal is)
.0: Ingen bakre signal
.1: Bakre signal i mono
.2: Bakre signal i stereo (vänster/höger)
.1: Mittkanal
.2: Vänster huvudkanalihöger huvudkanal
.3: Vänster huvudkanalihöger huvudkanali
Mittkanal
SVE:
NOR:
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
> Signaaltype/signaalgegevens
någon bashögtalarsignal)
Symbol
n
LR()L()R
^--------------------J
= Taal van geluidsspoor/ondertitels
> Signaltyp/-data
LPCM/PPCM/ë Digital/DTS/MPEG: Signaltyp
k (kHz):
Samplingsfrekvens
b (bitar):
Antal bitar
ch (kanaler): Antal kanaler
Exempel:
3/2 .1ch
.1: Bashögtalarsignal (visas inte om det inte finns
B
»
ON()OFF
6: Achterwaarts
5: Voorwaarts
³Er zijn vijf snelheden voor achterwaartse/voorwaartse vertraagde weergave
en voor achterwaarts/voorwaarts zoeken.
³De getallen aan beide zijden van het shuttle-scherm geven de maximale
zoeksnelheid aan.
41
Utilización de pantallas GUI
A
a
b
c
d
AB
OFF
–––
1 2 3 ✱✱
Pantalla GUI para información de
aparatos
A
»
B
e
U1
f
g
0
k
U2
0
h
i
0
0
l
m
0
Icono
Contenido
a
Repetición A-B (á página 34)
[ENTER] (punto de comienzo) á [ENTER] (punto de finalización)
Para cancelar: [ENTER]
b
Repetición de reproducción (á página 34)
[DVD-V]
C (Capítulo)()T (Título)()OFF
^-----------------------------------------------------J
[DVD-A] [VCD] [CD] T (Pista)()A (Todas)/G (Grupo)()OFF
^-------------------------------------------------------------------J
c
[DVD-A] [VCD] [CD]
Visualización del modo de reproducción
---: Apagada
PGM: Reproducción programada
RND: Reproducción aleatoria
ALL: Reproducción de todos los grupos ([DVD-A])
d
Marcador: Puede marcar hasta 5 posiciones para reproducir de
nuevo (á pàgina 32).
[ENTER] (El aparato está ahora listo para aceptar marcadores.)
Para marcar una posición:
[ENTER] (en el punto deseado)
Para marcar otra posición:
[2, 1] á [ENTER]
Para recuperar un marcador: [2, 1] á [ENTER]
Para borrar un marcador:
[2, 1] á [CANCEL]
j
0
Menú de reproducción
0
0
B
»
Menú de vídeo
Icono
Contenido
e
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] Modo de imagen digital
Para seleccionar el modo de imagen: [3, 4]
N: Modo normal
S: Modo suave (Imagen suave con menos ruido de vídeo)
F: Modo fino (Detalles más nítidos)
C: Modo de cine (Para ver imágenes de cine)
U1, U2: Modo del usuario
Para cambiar U1 y U2
1. Seleccione el modo del usuario y pulse los botones del
cursor [1].
2. Pulse los botones del cursor [3, 4] para seleccionar 1 ó 2.
3. Pulse los botones del cursor [2, 1] para seleccionar el
elemento que desea cambiar.
4. Pulse los botones del cursor [3, 4] para cambiar el ajuste.
f
U1
Contrast (Contraste) (j7 a i7)
Aumenta el contraste entre las partes blancas y negras de
la imagen.
g
Brightness (Brillo) (0 a i15)
Da brillo a la imagen.
h
Sharpness (Nitidez) (j6 a i6)
Puede ajustar la resolución horizontal de la imagen.
i
Colour (Color) (j7 a i7)
Puede ajustar el matiz del color de la imagen.
j
Gamma (0 a i5)
Aumenta el brillo en las gamas centrales para mejorar el
detalle y el contraste de las escenas oscuras.
k
U2
3D-NR (0 a i4)
Reduce el ruido total.
l
Block NR (0 a i3)
Reduce el ruido de bloque.
m
Mosquito NR (0 a i3)
Reduce las manchas que aparecen entre secciones en
contraste de la imagen.
Nota
El aparato guarda los ajustes que usted hace con el modo del usuario para
cada disco. Cuando vuelva a reproducir los discos y seleccionar un modo del
usuario, se seleccionarán los mismos ajustes.
Los discos que usted reproduce por primera vez utilizan los ajustes anteriores.
El aparato puede guardar ajustes para un máximo de 200 discos. Los ajustes
para un disco no se guardan si usted cambia al modo normal, suave, fino o
cine antes de abrir la bandeja del disco o pone el aparato en el modo de
espera.
(Continúa en la siguiente página)
42
Att använda GUI-skärmar
Skärm för information om enheten
A
»
Symboler för avspelningsmenyn
Innehåll
a
Upprepad avspelning A-B (á sidan 35)
[ENTER] (startpunkt) á [ENTER] (slutpunkt)
För att avbryta: [ENTER]
Upprepad avspelning (á sidan 35)
[DVD-V]
C (Kapitel)()T (Titel)()OFF (avstängt)
^-------------------------------------------------------J
[DVD-A] [VCD] [CD] T (Spår)()A (Allt)/G (grupp)()OFF (avstängt)
^------------------------------------------------------------J
c
d
B
»
[DVD-A] [VCD] [CD]
Display för avspelningslägen
---: Avstängt
PGM: Programmerad avspelning
RND: Slumpmässig avspelning
ALL: Avspelning av alla grupper ([DVD-A])
Markering: Du kan markera upp till 5 positioner som ska
spelas igen (á sidan 33).
[ENTER] (Enheten är nu redo att ta emot markeringar.)
[ENTER] (vid önskad punkt)
För att markera en position:
För att markera en annan position: [2, 1] á [ENTER]
För att återkalla en markering:
[2, 1] á [ENTER]
För att radera en markering:
[2, 1] á [CANCEL]
Symboler för videomenyn
Symbol
Innehåll
e
[DVD-A] [DVD-V] [VCD]
Digitalt bildläge
För att välja bildläge: [3, 4]
N: Normalt läge
S: Läge för mjukare framtoning (mjuk bild med mindre
videoaktighet)
F: Läge för finare skärpa (detaljer framstår skarpare)
C: Biografläge (ger en bättre bild när du tittar på spelfilmer)
U1, U2: Användarlägen
För att ändra U1 och U2
1. Välj användarläget och tryck på markörknapparna [1].
2. Tryck på markörknapparna [3, 4] för att välja 1 eller 2.
3. Tryck på markörknapparna [2, 1] för att välja den
punkt du vill ändra.
4. Tryck på markörknapparna [3, 4] för att ändra inställningen.
U1
f
Contrast (kontrast) (j7 till i7)
Ökar kontrasten mellan vita och svarta delar av bilden.
g
Brightness (Ljusstyrka) (0 till i15)
Gör bilden ljusare.
Sharpness (Bildskärpa) (j6 till i6)
Du kan justera bildens upplösning i horisontalled.
h
i
Colour (Färg) (j7 till i7)
Du kan justera tonen på bildens färg.
j
Gamma (0 till i5)
Ökar ljusstyrkan av de mittersta intervallen, för att
förbättra detaljåtergivningen och kontrasten i
mörka scener.
k
l
m
Scherm voor speler-informatie
A
»
Pictogrammen van het weergaremenu
Pictogram
Symbol
b
Gebruik van GUI-schermen
U2
3D-NR (Allmän brusreducering) (0 till i4)
Minskar generellt brus.
Block NR (Ytbrusreducering) (0 till i3)
Utjämnar brus i bildytor.
Mosquito NR (Kantbrusreducering) (0 till i3)
Minskar den suddighet som uppstår mellan
kontrasterande delar av bilden.
Observera
Enheten sparar de inställningar du gör med användarläget för varje
skiva. När du spelar av skivan nästa gång och välja användarläget
valds samma inställningar. För skivor som du spelar för första gången används de föregående inställningarna. Enheten kan spara inställningar för upp till 200 skivor. Inställningarna för en skiva sparas
inte om du ändrar till något av bildlägena normalt, mjukt, fint eller
biograf innan du öppnar skivfacket eller kopplar över enheten till
standby.
(Fortsättning på nästa sida)
Betekenis
a
A-B herhaalde weergave (á blz. 35)
[ENTER] (startpunt) á [ENTER] (eindpunt)
Om te annuleren: [ENTER]
b
Herhaalde weergave (á blz. 35)
[DVD-V]
C (Hoofdstuk)()T (Titel)()OFF (uitgeschakeld)
^-------------------------------------------------------J
[DVD-A] [VCD] [CD]
T (Track)()A (Alle tracks)/G (Groep)()OFF (uitgeschakeld)
^--------------------------------------------------------------------------J
c
[DVD-A] [VCD] [CD] Weergavefunctiedisplay
---: Uit
PGM: Geprogrammeerde weergave
RND: Willekeurige weergave
ALL: “Alle groepen” weergave ([DVD-A])
d
Merktekens: U kunt maximaal 5 posities markeren die u
nogmaals wilt weergeven (á blz. 33).
[ENTER] (De speler is nu gereed voor het vastleggen van
merktekens.)
Om een positie te markeren: [ENTER] (bij het gewenste punt)
Om nog een andere positie te markeren: [2, 1] á [ENTER]
Om een merkteken uit het geheugen op te roepen:
[2, 1] á [ENTER]
Om een merkteken te wissen: [2, 1] á [CANCEL]
B
»
Pictogrammen van het videomenu
Pictogram
Betekenis
e
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] Digitale beeldmodus
Om de beeldmodus te kiezen: [3, 4]
N: Normale modus
S: “Zacht” modus (Zacht beeld met minder beeldstoring)
F: “Fijn” modus (Scherpere details)
C: Cinemamodus (Beeld voor filmkijken)
U1, U2: Gebruikersmodus
Om de instelling van U1 en U2 te veranderen
1. Kies de gebruikersmodus en bedien het cursortoetsen
[1].
2. Kies 1 of 2 met het cursortoetsen [3, 4].
3. Kies het te veranderen onderdeel met het cursortoetsen
[2, 1].
4. Verander de instelling met het cursortoetsen [3, 4].
f
U1
Contrast (j7 tot i7)
Om het contrast tussen de witte en zwarte delen van
het beeld te verhogen.
g
Brightness (Helderheid) (0 tot i15)
Om een helderder beeld te krijgen.
h
Sharpness (Scherpte) (j6 tot i6)
U kunt de horizontale resolutie van het beeld afstellen.
i
Colour (Kleur) (j7 tot i7)
U kunt de kleurtint van het beeld afstellen.
j
Gamma (0 tot i5)
U kunt de helderheid van de middenbereiken
vermeerderen om detail en contrast in donkere scènes
te verbeteren.
k
U2
3D-NR (0 tot i4)
Onderdrukt beeldruis.
l
Block NR (0 tot i3)
Vermindert blokruis.
m
Mosquito NR (0 tot i3)
Vermindert de vlekken rond contrasterende gedeelten
van het beeld.
Opmerking
De gemaakte instellingen van de gebruikersmodus voor elke disc blijven in het
geheugen van de speler opgeslagen. Dezelfde instellingen worden gekozen
wanneer u de discs opnieuw weergeeft en de gebruikersmodus kiest. Discs die
u voor de eerste keer weergeeft gebruiken de eerdere instellingen. Instellingen
voor maximaal 200 discs kunnen in het spelergeheugen worden opgeslagen.
De instellingen voor een disc worden niet opgeslagen indien u omschakelt naar
de normale, zachte (soft), fijne (fine) of cinemamodus voordat u de disc-lade
opent of de speler in de stand-by stand zet.
(Wordt vervolgd op de volgende bladzijde)
43
Utilización de pantallas GUI
A
n
o
A
»
SP OFF
OFF
Icono
n
B
p
q
OFF
BRIGHT
Contenido
[DVD-V] [VCD]
Modo VIRTUAL SURROUND (V.S.S.) (á página 36)
SP()HP
³SP-V.S.S.
(Dolby Digital/DTS/MPEG/LPCM, 2 canales o más solamente)
³HP-V.S.S.
(Dolby Digital/MPEG/LPCM, 2 canales o más solamente)
Nivel V.S.S. (á página 36) 1()2()OFF
^----------------------J
C
5
6
7
9
0
S10
o
8
CANCEL
1
SET UP
MARKER
VIDEO OFF GROUP
2·3·4
[DVD-V] (Dolby Digital/DTS, 3 canales o más solamente)
Realzador de diálogo ON()OFF
El volumen del diálogo procedente del canal central sube cuando
se selecciona “ON”.
PAGE
TOP MENU
B
»
MENU
Menús de visualización
ENTER
ON SCREEN
RETURN
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
REPEAT
A-B
AUDIO
ANGLE
Icono
Contenido
p
[DVD-V] [VCD] Visualización de la velocidad de bits
Visualiza la velocidad de bits y el tipo de imagen
(valores aproximados)
Durante la
reproducción:
Muestra la velocidad de bits media del vídeo
que está siendo reproducido
Durante la pausa: Muestra el volumen de datos del cuadro
ON()OFF
q
Control de iluminación del visualizador:
Cambia el brillo del visualizador del aparato.
BRIGHT(------)DIM(------)AUTO¤
(Brillante)
(Oscuro)
(Automático)
^----------------------------------------------J
¤El visualizador se oscurece, y cualquier indicador que se
encuentre encendido se apaga durante la reproducción.
El visualizador se ilumina y los indicadores se encienden
temporalmente cuando usted realiza una operación.
HP-V.S.S. SP-V.S.S.
SKIP
1
Menú de audio
SLOW/SEARCH
SET UP
2
a
SETUP
Disc
»
C Cambio de ajustes
A dio
English
TV Aspect
TV Type
4:3 Pan&Scan
Standard (Direct V
b
SETUP
Video
Mando a distancia solamente
Cambie los ajustes según sus preferencias y para adaptar el aparato
al ambiente en el que esté siendo utilizado.
Estos ajustes se retienen en la memoria hasta que son cambiados,
aunque se apague el aparato.
Procedimientos comunes
Consulte la página 46 para conocer detalles de los menús y de las
opciones.
c
SETUP
Audio
1
Speaker Setting Multi-channel
Digital Audio Output On (REMASTER Off)
La pantalla muestra primero el menú del disco (a).
2
d
SETUP
Display
3
e
SETUP
Others
Pulse [SET UP] para mostrar los
menús.
4
Pulse los botones del cursor [2, 1]
para seleccionar la ficha del menú.
La pantalla cambia para visualizar el menú.
Disco (a)(--------------)Vídeo (b)(--------------)Audio (c)
^)Otros menús (e)()Visualización (d)(-J
Pulse los botones del cursor [3, 4]
para seleccionar el elemento que desee cambiar y pulse [ENTER].
Pulse los botones del cursor [3, 4]
para seleccionar la opción y pulse
[ENTER].
La pantalla muestra ahora de nuevo el menú.
3·4
ENTER
44
Para volver a la pantalla anterior
Pulse [RETURN].
Cuando haya terminado
Pulse [SET UP].
Att använda GUI-skärmar
A
»
Symbol
Symboler för ljudmenyn
Innehåll
n
[DVD-V] [VCD]
VIRTUAL SURROUND (V.S.S.)-läget (á sidan 37)
SP()HP
³SP-V.S.S.
(endast med Dolby Digital/DTS/MPEG/LPCM i 2 eller
fler kanaler)
³HP-V.S.S.
(endast med Dolby Digital/MPEG/LPCM i 2 eller fler kanaler)
V.S.S.-nivå (á sidan 37)
1()2()OFF
^----------------------J
o
[DVD-V] (Endast Dolby Digital/DTS i 3 eller fler kanaler)
Framhävning av dialogen
ON()OFF
Dialogens volym från mittkanalen höjs om du väljer “ON”.
B
»
A
»
Innehåll
p
[DVD-V] [VCD]
Visning av bitvärdet
Visar bitvärdet och bildtypen (ungefärliga värden)
Under avspelning: Visar det genomsnittliga bitvärdet för
den videobild som spelas
I pausläget:
Visar bildrutans datavolym
ON()OFF
Pictogram
n
o
B
»
Allmänna procedurer
Skärmen visar först skivmenyn (a).
2
3
4
[DVD-V] (Alleen Dolby Digital/DTS, opgenomen in 3 of meer
kanalen)
Versterking van dialogen
ON()OFF
Wanneer u “ON” kiest, wordt het volume van de dialogen uit
het middenkanaal verhoogd.
Tryck på markörknapparna [2, 1] för
att välja menyflik.
Vald meny tänds på skärmen.
Skivmenyn (a)(----)Videomenyn (b)(----)Ljudmenyn (c)
^)Menyn för övriga inställningar (e)()Displaymenyn (d)(J
Tryck på markörknapparna [3, 4] för
att välja den punkt du vill ändra, och
tryck sedan på [ENTER].
Tryck på markörknapparna [3, 4] för
att välja alternativ, och tryck sedan på
[ENTER].
Skärmen visar nu inställningsmenyn igen.
För att återgå till den föregående skärmen
Tryck på [RETURN].
När du är färdig
Tryck på [SET UP].
Pictogrammen van het displaymenu
Betekenis
p
[DVD-V] [VCD] Bitwaarde-display
Toont de bitwaarde en het type van het beeld (approximatieve
waarden)
Tijdens weergave: Toont de gemiddelde bitwaarde van de
weergegeven video
In de pauzestand: Toont het gegevensvolume van het
beeld
ON()OFF
q
Displaydimmer:
Verandert de helderheid van het spelerdisplay.
BRIGHT (helder)()DIM (gedimd)()AUTO¤
^--------------------------------------------------------------------J
¤Tijdens weergave is het display donker en zijn alle indicators
gedoofd. Wanneer u een bediening uitvoert, zal het display
verhelderen en zullen de indicators tijdelijk aan gaan.
C De instellingen wijzigen
»
Alleen met de afstandsbediening
U kunt de instellingen wijzigen om deze aan uw voorkeur aan te passen en om de speler aan de gebruikscondities aan te passen.
Deze instellingen blijven in het geheugen opgeslagen totdat u deze
wijzigt, zelfs wanneer de speler wordt uitgeschakeld.
Se sidan 48 för detaljer angående menyer och alternativ.
Tryck på [SET UP] så att inställningsmenyerna visas.
1()2()OFF
^_____J
Pictogram
Dämpning av displayen:
Ändrar ljusstyrkan på enhetens display.
BRIGHT (ljus)()DIM (dämpad)()AUTO¤
^------------------------------------------------------------------J
¤Displayens ljusstyrka dämpas och alla indikatorer som
är på stängs av under avspelning. Displayen blir ljusare
och indikatorerna tänds tillfälligt när du utför någon
operation.
Endast med fjärrkontrollen
Ändra inställningarna så att de passar din smak och för att anpassa
enheten till den omgivning i vilken den används.
Dessa inställningar finns kvar i minnet tills de ändras, även om enheten stängs av.
Betekenis
[DVD-V] [VCD]
VIRTUAL SURROUND (V.S.S.) modus (á blz. 37)
SP()HP
³SP-V.S.S.
(Dolby Digital/DTS/MPEG/LPCM, alleen geluid dat in 2 of
meer kanalen is opgenomen)
³HP-V.S.S.
(Dolby Digital/MPEG/LPCM, alleen geluid dat in 2 of meer
kanalen is opgenomen)
V.S.S. niveau (á blz. 37)
C Att ändra inställningarna
»
1
Pictogrammen van het audiomenu
Symboler för displaymenyn
Symbol
q
Gebruik van GUI-schermen
Gemeenschappelijke procedures
Zie blz.50 voor bijzonderheden over de menu’s en de keuzemogelijkheden.
1
2
3
4
Druk op [SET UP] zodat de menu’s verschijnen.
Het menu voor “Disc” (a) verschijnt het eerst op het schern.
Kies met de cursortoetsen [2, 1] om het
gewenste menu-tabblad te kiezen.
Het menuscherm verandert en het gekozen menu verschijnt.
Disc (a)(---------------------)Video (b)(--------------------)Audio (c)
^----------)Overige (e)(---------------------)Display (d)(---------J
Kies met de cursortoetsen [3, 4] het item
dat u wilt wijzigen, en druk op [ENTER].
Kies een van de keuzemogelijkheden
met de cursortoetsen [3, 4] en druk
op [ENTER].
Het menu verschijnt nu weer.
Terugkeren naar het vorige scherm
Druk op [RETURN].
Nadat de bediening is voltooid
Druk op [SET UP].
45
Cambio de ajustes
Resumen de ajustes
Esta tabla muestra los ajustes iniciales para este aparato. Consulte la página 44 para conocer detalles de la operación con menús.
³Los elementos subrayados han sido preajustados en fábrica.
³El idioma de los menús y de los mensajes en pantalla ha sido preajustado en fábrica al inglés. Puede cambiar el idioma yendo a “Menu Language” en el menú de
visualización.
Menús
principales
Disc
(Disco)
(á [observaciones]
página 47)
Video
(Vídeo)
[DVD-A]
[DVD-V]
[VCD]
Audio
Menús
Opciones
Audio [DVD-A] [DVD-V]
Elija el idioma de audio preferido.
English
Spanish
French
Original
German
Italian
Other ¢¢¢¢
Subtitle (Subtítulos) [DVD-A] [DVD-V]
Elija el idioma de subtítulos preferido.
Automatic
Italian
English
Spanish
French
German
Other ¢¢¢¢
Menus (Menús) [DVD-A] [DVD-V]
Elija el idioma preferido para los menús de discos.
English
Spanish
French
German
Other ¢¢¢¢
Ratings (Calificaciones) [DVD-V]
Ajuste un nivel de calificación para limitar la reproducción de DVD de
vídeo.
³La pantalla de la contraseña se muestra si usted elige los niveles 0 a 7
o si elige “Ratings” cuando se han seleccionado los niveles 0 a 7
(á página 47).
³Seleccione “Level 0” para impedir reproducir discos que no tienen
niveles de calificación grabados en ellos.
Ajuste de calificaciones (Cuando se selecciona el nivel 8)
8 No Limit: Se pueden reproducir todos los DVDs de vídeo.
1 a 7: Prohibe la reproducción de los DVDs de vídeo con las
calificaciones correspondientes grabadas en ellos.
0 Lock All: Prohibe la reproducción de todos los DVDs de
vídeo.
Italian
Cambio de calificaciones (Cuando se selecciona el nivel 0–7)
Unlock Player
Change Level
Change Password
Temporary Unlock
TV Aspect (Aspecto de TV)
Elija el ajuste adecuado a su televisor y a sus preferencias (á página 52).
4:3 Pan&Scan
4:3 Letterbox
TV Type (Tipo TV)
Cambia el ajuste para adaptarlo a su televisor (á página 52).
Standard (Direct View TV)
LCD Projector
AV 1 Output (Salida de AV1)
Elija el formato de señal de vídeo que va a salir desde el terminal AV1
SCART.
Video
Still Mode (Modo de imagen fija) (á [observaciones] página 47)
Especifique el tipo de imagen mostrada cuando se hace una pausa.
Automatic: El aparato selecciona automáticamente las
imágenes fijas de campo y de cuadro.
Field:
Se muestran imágenes fijas de campos menos
borrosos. Selecciónelo si se producen fluctuaciones
cuando está seleccionado “Automatic”.
Frame:
Se muestran imágenes fijas de cuadros más
nítidas.
Selecciónelo si el texto pequeño o los patrones
finos no pueden verse claramente cuando está
seleccionado “Automatic”.
NTSC Disc Output (Salida de disco NTSC)
Elija si van a salir señales PAL 60 o NTSC durante la reproducción de
discos NTSC (á página 6).
PAL60: Cuando se conecta a un televisor PAL.
NTSC: Cuando se conecta a un televisor NTSC.
Speaker Setting (Ajuste de altavoz) [DVD-A] [DVD-V]
Elija los ajustes adecuados a su sistema de audio y ambiente de escucha
(á página 54).
Multi-channel:
Cuando están conectados 3 o más altavoces.
³Presencia y tamaño de altavoces
³Tiempo de retardo
³Equilibrio de canales
S-Video
16:9
CRT Projector
Projection TV
RGB
2-channel:
Cuando se conectan 2 altavoces o un amplificador con un
descodificador Dolby Pro Logic.
Display
(Visualización)
Others
(Otros)
46
Digital Audio Output [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Selecciona si se va a dar salida a señales digitales o no. Seleccione “Off”
para disfrutar de un sonido de alta calidad a través de la conexión
analógica.
On: Salen señales digitales.
Off: No salen señales digitales.
PCM Down Conversion (Conversión descendente PCM) [DVD-A] [DVD-V]
Salida digital de señales PCM lineal de 96 u 88,2 kHz (á página 56)
No
Yes
Dolby Digital [DVD-A] [DVD-V]
Salida digital de señales Dolby Digital (á página 56)
Bitstream
PCM
DTS Digital Surround [DVD-A] [DVD-V]
Salida digital de señales DTS Digital Surround (á página 56)
PCM
Bitstream
MPEG [DVD-A] [DVD-V]
Salida digital de señales MPEG (á página 56)
PCM
Bitstream
D. Range Compression (Compresión de gama D)
[DVD-A] [DVD-V] (Dolby Digital solamente)
Cambie la gama dinámica para ver tarde durante la noche.
Off
On
Audio during Search (Audio durante la búsqueda) [DVD-A] [DVD-V] [VCD]
(á [observaciones] página 47)
Elija si va a tener audio durante la búsqueda.
On
Off
Menu Language (Idioma de menús)
Elija el idioma preferido para estos menús y para los mensajes en
pantalla.
English
Español
On-Screen Messages (Mensajes en pantalla)
Elija si se van a mostrar mensajes en pantalla o no.
On
Off
Demo (Demostración)
Cuando selecciona “On” empieza una demostración de las
visualizaciones en pantalla del aparato. La demostración se detiene
cuando usted pulsa un botón y el ajuste vuelve a “Off”.
Off
On
Français
Deutsch
Italiano
Observaciones
º Disc—Audio, Subtitle y Menus
Original:
Se seleccionará el idioma original de cada disco.
Other ¢¢¢¢: Introduzca un número de código con los botones numéricos (á consulte más abajo).
Automatic:
Si el idioma seleccionado para “Audio” no se encuentra disponible, los subtítulos de ese idioma aparecerán automáticamente si se
encuentran disponibles en ese disco.
³Algunos discos han sido diseñados para empezar a reproducirse con cierto idioma a pesar de los cambios que usted haga aquí.
º Audio—Audio during Search
Seleccione “Off” si se interrumpe el sonido cuando se reproducen señales de Dolby Digital de 5.1 canales y de flujo de bits DTS.
A pesar de los ajustes que usted haga aquí, cuando se reproduzcan algunos DVD de audio se oirá el audio.
Introducción de una contraseña
[DVD-V] Consulte también “Procedimientos comunes” (á página 44) y el menú de Disc en “Resumen de ajustes” (á página 46).
Cuando se ajusten calificaciones
Cuando cambie calificaciones
(Cuando el nivel sea 8)
(Cuando el nivel sea de 0 a 7)
La pantalla de contraseña se muestra cuando se seleccionan los
niveles 0 a 7.
1. Introduzca una contraseña de 4 dígitos con los botones numéricos y pulse [ENTER].
SETUP
Cuando usted seleccione “Ratings” se muestra la pantalla de la contraseña.
1. Introduzca una contraseña de 4 dígitos con los botones numéricos y pulse [ENTER].
SETUP
Ratings
Enter a 4-digit password,
then press ENTER.
Ratings
Unlock Player
Change Password
SELECT
ENTER
Password
SELECT
✱✱✱✱
RETURN
ENTER
³Si introduce un número equivocado, pulse [CANCEL] para borrarlo antes de pulsar [ENTER].
El símbolo del candado aparece cerrado para mostrar que la
calificación está bloqueada.
No olvide su contraseña.
2. Pulse [ENTER] para confirmar los 4 dígitos.
Change Level
Temporary Unlock
RETURN
2. Seleccione el elemento con los botones del cursor [3, 4] y pulse
[ENTER], y siga las instrucciones de la pantalla.
Ahora, cuando introduzca un DVD de vídeo que exceda el
límite de calificación que usted ha establecido, en el televisor
aparecerá un mensaje.
Siga las instrucciones de la pantalla.
Lista de códigos de idiomas
Abkhazian:
Afar:
Afrikaans:
Aimara:
Albano:
Alemán:
Ameharic:
Árabe:
Armenio:
Assamese:
Azerbaiyano:
Bashkir:
Bengalí; bangla:
Bielorruso:
Bihari:
Birmano:
Bretón:
Búlgaro:
Butanés:
Cachemir:
Camboyano:
6566
6565
6570
6588
8381
6869
6577
6582
7289
6583
6590
6665
6678
6669
6672
7789
6682
6671
6890
7583
7577
Catalán:
6765
Coreano:
7579
Corso:
6779
Croata:
7282
Checo:
6783
Chino:
9072
Danés:
6865
Eslovaco:
8375
Esloveno:
8376
Español:
6983
Esperanto:
6979
Estonio:
6984
Faroese:
7079
Finés:
7073
Fiyiano:
7074
Francés:
7082
Frisio:
7089
Gaélico escocés:
7168
Galés:
6789
Gallego:
7176
Georgiano: 7565
Griego:
6976
Groenlandés:7576
Guaraní:
7178
Gujarati:
7185
Hausa:
7265
Hebreo:
7387
Hindi:
7273
Holandés:
7876
Húngaro:
7285
Indonesio: 7378
Inglés:
6978
Interlingua: 7365
Irlandés:
7165
Islandés:
7383
Italiano:
7384
Japonés:
7465
Javanés:
7487
Kannada:
7578
Kazajstano: 7575
Kirguiz:
7589
Kurdo:
Laosiano:
Latín:
Letón:
Lingala:
Lituano:
Macedonio:
Malagasy:
Malayalam:
Malayo:
Maltés:
Maori:
Marathi:
Moldavo:
Mongol:
Nauru:
Nepalí:
Noruego:
Oriya:
Panjabi:
Pashto, pushto:
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7776
7783
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
Persa:
Polaco:
Portugués:
Quechua:
RhaetoRomance:
Rumano:
Ruso:
Samoano:
Sánscrito:
Serbio:
Serbocroata:
Shona:
Sindi:
Singhalese:
Somalí:
Suahili:
Sudanés:
Sueco:
Tagalo:
Tailandés:
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
8382
8372
8378
8368
8373
8379
8387
8385
8386
8476
8472
Tajik:
Tamil:
Tártaro:
Telugu:
Tibetano:
Tigrinya:
Tonga:
Turcomano:
Turkment:
Twi:
Ucraniano:
Urdu:
Uzbeco:
Vasco:
Vietnamita:
Volapük:
Wolof:
Xhosa:
Yiddish:
Yoruba:
Zulú:
8471
8465
8484
8469
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
6985
8673
8679
8779
8872
7473
8979
9085
47
Att ändra inställningarna
Summering av inställningarna
Den följande tabellen visar de ursprungliga inställningarna för den här enheten. Se sidan 45 angående detaljer om menyoperationer.
³De understrukna inställningarna är fabriksinställningarna.
³Språket för menyer och bildskärmsmeddelanden är fabriksinställda på engelska. Du kan ändra språket genom att gå till “Menu Language” i displaymenyn.
Huvudmenyer
Disc
(á [Anmärkningar]
sidan 49)
Video
[DVD-A]
[DVD-V]
[VCD]
Audio
Menyer
Inställningsalternativ
Audio (Ljud) [DVD-A] [DVD-V]
Välj det önskade ljudspråket.
English
Spanish
French
Original
German
Italian
Other ¢¢¢¢
Subtitle (Text) [DVD-A] [DVD-V]
Välj det önskade textningsspråket.
Automatic
Italian
English
Spanish
French
German
Other ¢¢¢¢
Menus (Menyer) [DVD-A] [DVD-V]
Välj det önskade språket för skivmenyerna.
English
Spanish
French
German
Other ¢¢¢¢
Ratings (Klassificering) [DVD-V]
Ställ in en klassificering för att begränsa avspelningen av DVDvideoskivor.
³Skärmen för lösenord visas om du ställer in någon av nivåerna 0 till 7,
eller om du väljer “Ratings” när någon av nivåerna 0 till 7 är vald
(á sidan 49).
³Välj “Level 0” för att förhindra avspelning av skivor som inte har
någon klassificeringsnivå inspelad.
Inställningar av klassificering (När nivå 8 är vald)
8 No Limit: Alla DVD-videoskivor kan spelas.
1 till 7: Förhindrar avspelning av DVD-videoskivor med
motsvarande klassificeringar inspelade.
0 Lock All: Förhindrar avspelning av alla DVD-videoskivor.
Italian
Att ändra klassificeringen (När nivå 0–7 har valts)
Unlock Player
Change Level
Change Password
Temporary Unlock
TV Aspect (TV-skärmens storleksförhållande)
Välj den inställning av TV-skärmens storleksförhållande som passar din
TV-apparat och din smak (á sidan 53).
4:3 Pan&Scan
4:3 Letterbox
16:9
TV Type (TV-typ)
Ändra inställningen så att det passar för din TV (á sidan 53).
Standard (Direct View TV)
LCD Projector
AV 1 Output (AV1-utsignal)
Välj det videosignalformat som ska matas ut från AV1 SCART-uttaget.
Video
Still Mode (Stillbildsläge) (á [Anmärkningar] sidan 49)
Ange den bildtyp som ska visas i pausläget.
Automatic: Enheten väljer automatiskt stillbild av bildfält eller
stillbild av bildruta.
Field: Mindre skakiga stillbilder av bildfält visas. Välj detta läge
om det uppstår skakningar i bilden när “Automatic” är valt.
Frame: Skarpare stillbilder av bildrutor visas. Välj detta läge om
det inte går att se liten text eller detaljerade mönster när
“Automatic” är valt.
NTSC Disc Output (Utsignal för NTSC-skivor)
Välj om PAL 60- eller NTSC-signaler ska matas ut vid avspelning av
NTSC-skivor (á sidan 7).
PAL60:
NTSC:
Speaker Setting (Högtalarinställningar) [DVD-A] [DVD-V]
Välj de inställningar som passar ditt ljudsystem och lyssningsmiljön
(á sidan 55).
Multi-channel: när 3 eller fler högtalare är anslutna.
³Om högtalarna är anslutna eller ej, och deras storlek
³Fördröjningstid
³Kanalbalans
CRT Projector
Projection TV
S-Video
RGB
vid anslutning till en PAL-TV.
vid anslutning till en NTSC-TV.
2-channel: när 2 högtalare eller en förstärkare med en dekoder
för Dolby Pro Logic är ansluten.
Display
Others
48
Digital Audio Output [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Välj om digitala signaler ska matas ut eller ej. Välj “Off” för att njuta av
högkvalitativt ljud via analog anslutning.
On: Digitala signaler matas ut.
Off: Digitala signaler matas inte ut.
PCM Down Conversion [DVD-A] [DVD-V]
Digital utmatning av 96 eller 88,2 kHz linjära PCM-signaler (á sidan 57)
No
Yes
Dolby Digital [DVD-A] [DVD-V]
Digital utmatning av signaler i Dolby Digital (á sidan 57)
Bitstream
PCM
DTS Digital Surround [DVD-A] [DVD-V]
Digital utmatning av signaler i DTS Digital Surround (á sidan 57)
PCM
Bitstream
MPEG [DVD-A] [DVD-V]
Digital utmatning av MPEG-signaler (á sidan 57)
PCM
Bitstream
D. Range Compression (Komprimering av dynamiskt omfång)
[DVD-A] [DVD-V] (Endast Dolby Digital)
Ändra det dynamiska omfånget för att titta sent på natten.
Off
On
Audio during Search (Ljud under sökning) [DVD-A] [DVD-V] [VCD]
(á [Anmärkningar] sidan 49)
Välj om du vill höra ljudet under sökning.
On
Off
Menu Language (Menyspråk)
Välj det språk du föredrar för de här menyerna samt
bildskärmsmeddelanden.
English
On-Screen Messages (Bildskärmsmeddelanden)
Välj om du vill att bildskärmsmeddelanden ska visas eller ej.
On
Off
Demo
En demonstration av enhetens bildskärmsdisplay startar om du väljer
“On”. Demonstrationen slutar när du trycker på någon knapp, och
inställningen återgår till det avstängda läget “Off”.
Off
On
Français
Deutsch
Italiano
Español
Anmärkningar
º Disc—Audio, Subtitle och Menus
Original:
Other ¢¢¢¢ (Annat):
Automatic:
Respektive skivas originalspråk väljs.
Mata in ett kodnummer med sifferknapparna (á se nedan).
Om det språk som har valts under “Audio” inte finns tillgängligt, så kommer det språket att automatiskt visas för textningen om det finns tillgängligt på skivan.
³Vissa skivor är konstruerade för att starta på ett visst språk, oavsett vilka ändringar som du gör här.
º Audio—Audio during Search
Välj “Off” om ljudet klipps av vid avspelning av signaler i 5.1-kanals Dolby Digital och DTS bitström.
Ljudet hörs vid avspelning av vissa DVD-ljudskivor, oavsett vilka inställningar du gör här.
Inmatning av lösenord
[DVD-V] Se även “Allmänna procedurer” (á sidan 45) och avsnitlet “Disc” meny i “Summering av inställningarna” (á sidan 48).
När en klassificering ska ställas in
När klassificeringen ska ändras
(när nivån är 8)
(när nivån är 0 till 7)
Skärmen för inmatning av lösenord visas om du väljer nivåerna 0 till
7.
1. Mata in ett 4-siffrigt lösenord med sifferknapparna, och tryck sedan på [ENTER].
SETUP
Ratings
Enter a 4-digit password,
then press ENTER.
Skärmen för inmatning av lösenord visas när du väljer “Ratings”.
1. Mata in ett 4-siffrigt lösenord med sifferknapparna, och tryck sedan på [ENTER].
SETUP
Ratings
Unlock Player
Change Password
SELECT
ENTER
Password
✱✱✱✱
RETURN
SELECT
ENTER
³Tryck på [CANCEL] om du matat in en felaktig siffra för att radera den, innan du trycker på [ENTER].
Låssymbolen visas stängd, för att indikera att klassificeringen är
låst.
Glöm inte ditt lösenord.
2. Tryck på [ENTER] för att bekräfta de 4 siffrorna.
Change Level
Temporary Unlock
RETURN
2. Välj menypunkt med markörknapparna [3, 4], och tryck sedan
på [ENTER] och följ sedan anvisningarna på skärmen.
När du hädanefter sätter i en DVD-videoskiva som överskrider
den klassificeringsgräns du har ställt in så visas ett meddelande på TV-apparaten.
Följ anvisningarna på skärmen.
Lista över språkkoder
Abkhaziska: 6566
Afariska:
6565
Afrikaans:
6570
Albanska:
8381
Ameharicska: 6577
Arabiska:
6582
Armeniska:
7289
Assameseiska:6583
Aymariska:
6588
Azerbadjanska: 6590
Bashkirianska: 6665
Baskiska:
6985
Bengaliska:
6678
Bihariska:
6672
Bretonska:
6682
Bulgariska:
6671
Burmanska: 7789
Butanska:
6890
Danska:
6865
Engelska:
6978
Esperanto:
6979
Estniska:
6984
Fiji:
7074
Finska:
7073
Franska:
7082
Frisiska:
7089
Färöiska:
7079
Galileiska: 7176
Georgiska: 7565
Grekiska:
6976
Grönländska:7576
Guaraniska: 7178
Gujaratiska: 7185
Hausiska:
7265
Hebreiska: 7387
Hindi:
7273
Holländska: 7876
Indonesiska: 7378
Interlingua: 7365
Irländska:
7165
Isländska:
7383
Italienska:
7384
Japanska:
7465
Javanesiska: 7487
Jiddish:
7473
Kambodjanska: 7577
Kannadaiska: 7578
Kashmiriska: 7583
Katalanska:
6765
Kazakstanska: 7575
Kinesiska:
9072
Kirgisiska:
7589
Koreanska:
7579
Korsiska:
6779
Kroatiska:
7282
Kurdiska:
7585
Laotiska:
7679
Latin:
7665
Lettiska:
7686
Lingaliska:
7678
Litauiska:
7684
Makedoniska: 7775
Malagasiska: 7771
Malajiska:
7783
Malayalam:
7776
Maltese:
7784
Maori:
7773
Marathi:
7782
Moldavo:
7779
Mongolo:
7778
Nauruano:
7865
Nepalese:
7869
Norvegese:
7879
Oriya:
7982
Panjabi:
8065
Pashto, Pushto: 8083
Persiano:
7065
Polacco:
8076
Portoghese:
8084
Quechua:
8185
Raeto-Romanzo: 8277
Rumeno:
8279
Russo:
8285
Samoano:
8377
Sanscrito:
Scozzese-Gaelico:
Serbo:
Serbo-Croato:
Shona:
Sindhi:
Singhalese:
Slovacco:
Sloveno:
Somalo:
Spagnolo:
Sudanese:
Svedese:
Swahili:
Tagalog:
Tagico:
Tailandese:
Tamil:
Tartaro:
Tedesco:
Telugu:
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8386
8387
8476
8471
8472
8465
8484
6869
8469
Tibetano:
Tigrinya:
Tjeckiska:
Tongano:
Turco:
Turkmeno:
Twi:
Ucraino:
Ungherese:
Urdu:
Uzbeco:
Vietnamita:
Vitryska:
Volapuk:
Welesiska:
Wolof:
Xhosa:
Yoruba:
Zulu:
6679
8473
6783
8479
8482
8475
8487
8575
7285
8582
8590
8673
6669
8679
6789
8779
8872
8979
9085
49
De instellingen wijzigen
Samenvatting van de instellingen
Deze tabel geeft een overzicht van de aanvankelijke instellingen voor deze speler. Zie blz. 45 voor bijzonderheden over het bedienen van
de menu’s.
³De onderstreepte items zijn vooraf ingesteld in de fabriek.
³In de fabriek werd de taal voor de menu’s en de meldingen op het tv-scherm ingesteld op het Engels. Indien gewenst, kunt u deze taal veranderen in het menuonderdeel “Menu Language” in het menu “Display”.
Hoofdmenu’s
Disc
(á [Opmerkingen]
blz. 51)
Video
[DVD-A]
[DVD-V]
[VCD]
Audio
Menu’s
Keuzemogelijkheden
Audio (Geluidsspoor) [DVD-A] [DVD-V]
Kies de gewenste taal voor het geluidsspoor.
English
Spanish
French
Original
German
Italian
Other ¢¢¢¢
Subtitle (Ondertitels) [DVD-A] [DVD-V]
Kies de gewenste taal voor de ondertitels.
Automatic
Italian
English
Spanish
French
German
Other ¢¢¢¢
Menus (Menu’s) [DVD-A] [DVD-V]
Kies de gewenste taal voor de disc-menu’s.
English
Spanish
French
German
Other ¢¢¢¢
Ratings (Restricties) [DVD-V]
Stel een restrictieniveau in om het weergeven van DVD-Video discs te
beperken.
³Het wachtwoordscherm verschijnt wanneer u een niveau van 0 tot 7 kiest
of wanneer u “Ratings” kiest terwijl een niveau van 0 tot 7 is gekozen
(á blz. 51).
³Kies “Level 0” om de weergave van discs waarop geen restrictieniveaus
zijn opgenomen te verhinderen.
Restricties instellen (Wanneer niveau 8 gekozen is)
8 No Limit: Alle DVD-Video discs kunnen worden
weergegeven.
1 tot 7: Verbiedt de weergave van DVD-Video discs waarop
het overeenkomstige restrictieniveau is opgenomen.
0 Lock All: Verbiedt de weergave van alle DVD-Video discs.
TV Aspect (Breedte-hoogte verhouding van tv-beeld)
Kies de instelling die aangepast is aan uw tv-toestel en voorkeur (á blz. 53).
4:3 Pan&Scan
TV Type (type van tv-toestel) Verander de instelling om deze aan te passen
aan uw tv-toestel (á blz. 53).
Standard (Direct View TV)
LCD Projector
AV 1 Output (AV1-uitgangssignaal)
Kies het formaat van de videosignalen die via de AV1 SCART aansluiting
worden uitgevoerd.
Video
Still Mode (Stilstaand-beeld modus) (á [Opmerkingen] blz. 51)
Kies het beeldtype voor weergavepauze (stilstaand beeld).
Automatic: De speler kiest automatisch “field” stilstaand
beeld of “frame” stilstaand beeld.
Field: Minder wazige “field” stilstaande beelden worden
weergegeven. Kies deze instelling indien het beeld trilt
wanneer “Automatic” is gekozen.
Frame: Scherpere “frame” stilstaande beelden worden
weergegeven. Kies deze instelling indien tekst in kleine
letters of fijne patronen niet duidelijk te zien zijn wanneer
“Automatic” is gekozen.
NTSC Disc Output (NTSC-disc uitgangssignaal)
Kies uitvoer van PAL-60 signalen of NTSC-signalen tijdens weergave van
NTSC-discs (á blz. 7).
PAL60: wanneer de speler is aangesloten op een PAL tvtoestel.
NTSC: wanneer de speler is aangesloten op een NTSC tv-toestel.
Speaker Setting (Luidsprekerinstellingen) [DVD-A] [DVD-V]
Kies de instellingen die aangepast zijn aan uw audiosysteem en de
luisteromgeving (á blz. 55).
Multi-channel: wanneer u 3 of meer luidsprekers hebt aangesloten.
³Aanwezigheid en grootte van de luidsprekers
³Vertragingstijd
³Kanaalbalans
Italian
De instelling wijzigen (Wanneer niveau 0–7 gekozen is)
Unlock Player
Change Level
Change Password
Temporary Unlock
4:3 Letterbox
16:9
CRT Projector
Projection TV
S-Video
RGB
2-channel: wanneer u 2 luidsprekers of een versterker
met een Dolby Pro Logic decoder hebt aangesloten.
Display
Others
50
Digital Audio Output [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Kies of u digitale signalen wilt uitvoeren of niet. Kies “Off” om te kunnen
genieten van een hoogwaardige geluidsweergave via de analoge aansluiting.
On: Digitale signalen worden uitgevoerd.
Off: Digitale signalen worden niet uitgevoerd.
PCM Down Conversion [DVD-A] [DVD-V]
Digitale uitvoer van 96 kHz of 88,2 kHz lineaire PCM-signalen (á blz. 57)
No
Yes
Dolby Digital [DVD-A] [DVD-V]
Digitale uitvoer van Dolby Digital signalen (á blz. 57)
Bitstream
PCM
DTS Digital Surround [DVD-A] [DVD-V]
Digitale uitvoer van DTS Digital Surround-signalen (á blz. 57)
PCM
Bitstream
MPEG [DVD-A] [DVD-V]
Digitale uitvoer van MPEG-signalen (á blz. 57)
PCM
Bitstream
D. Range Compression (Compressie van dynamisch bereik)
[DVD-A] [DVD-V] (alleen Dolby Digital)
Verander het dynamische bereik voor nachtkijken.
Off
On
Audio during Search (Geluid tijdens snelzoeken) [DVD-A] [DVD-V] [VCD]
(á [Opmerkingen] blz. 51)
Kies voor geluid of geen geluid tijdens snelzoeken.
On
Off
Menu Language (Menutaal)
Kies de gewenste taal voor deze instelmenu’s en voor de meldingen die op
het tv-scherm verschijnen.
English
Español
On-Screen Messages (Meldingen op het tv-scherm)
Kies al of niet weergeven van meldingen op het tv-scherm.
On
Off
Demo (Demonstratiefunctie)
Een demonstratie van de in-beelddisplays van de speler start wanneer u
“On” kiest. De demonstratie stopt wanneer u een willekeurige toets indrukt,
zal de demonstratie stoppen en wordt deze functie weer op “Off” ingesteld.
Off
On
Français
Deutsch
Italiano
Opmerkingen
º Disc—Audio, Subtitle en Menus
Original:
De oorspronkelijke taal van elke disc zal worden gekozen.
Other ¢¢¢¢ (Overige): Voer een codenummer in met de cijfertoetsen (á zier hieronder).
Automatic:
Indien de taal die gekozen is voor “Audio” niet beschikbaar is op een bepaalde disc, zullen de ondertitels automatisch in
die taal worden weergegeven indien deze op de betreffende disc beschikbaar is.
³Met sommige discs start de weergave altijd in een bepaalde taal, ongeacht de wijzigingen die u hier aanbrengt.
º Audio—Audio during Search
Stel in op “Off” indien het geluid wordt onderbroken tijdens het weergeven van Dolby Digital in 5.1-kanalen en DTS-bitstroomsignalen.
Bij weergave van sommige DVD-Audio discs, zal het geluid te horen zijn ongeacht de instellingen die u hier kiest.
Een wachtwoord invoeren
[DVD-V]
Lees ook “Gemeenschappelijke procedures” (á blz. 45) en het gedeelte “Disc” menu in “Samenvatting van de instellingen” (á blz. 50).
Instellen van restricties
Wijzigen van de restricties
(Wanneer het niveau 8 is gekozen)
(Wanneer het niveau 0 tot 7 is gekozen)
Het wachtwoord-scherm verschijnt wanneer u niveaus 0 tot 7 kiest.
1. Voer een wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen en druk
op [ENTER].
SETUP
Het wachtwoord-scherm verschijnt wanneer u “Ratings” kiest.
1. Voer het wachtwoord van 4 cijfers in met de cijfertoetsen en druk
op [ENTER].
SETUP
Ratings
Enter a 4-digit password,
then press ENTER.
Ratings
Unlock Player
Change Password
SELECT
ENTER
SELECT
Password
✱✱✱✱
ENTER
RETURN
³Als u een verkeerd cijfer hebt ingevoerd, druk dan op [CANCEL]
om het te wissen alvorens op [ENTER] te drukken.
Het gesloten slotsymbool verschijnt om aan te geven dat de instelling vergrendeld is.
Vergeet uw wachtwoord niet.
2. Druk op [ENTER] om de 4 cijfers te bevestigen.
Change Level
Temporary Unlock
RETURN
2. Kies het gewenste item met de cursortoetsen [3, 4] en druk
daarna op [ENTER], en volg de aanwijzingen op het scherm.
Wanneer u nu een DVD-Video erin plaatst waarvan het restrictieniveau hoger is dan het ingestelde niveau, zal een
melding verschijnen op het tv-scherm.
Volg de aanwijzingen op het tv-scherm.
Taalcodelijst
Abkhaziaans: 6566
Afar:
6565
Afrikaans:
6570
Albanees:
8381
Ameharisch: 6577
Arabisch:
6582
Armeens:
7289
Assamees:
6583
Aymara:
6588
Azerbeidzjaans: 6590
Bashkir:
6665
Baskisch:
6985
Bengaals; Bangla: 6678
Bhutaans:
6890
Bihari:
6672
Birmaans:
7789
Bretons:
6682
Bulgaars:
6671
Byelorussisch: 6669
Cambodjaans: 7577
Catalaans:
6765
Chinees:
Corsikaans:
Deens:
Duits:
Engels:
Esperanto:
Estisch:
Faeröers:
Fijisch:
Fins:
Frans:
Fries:
Galiciaans:
Georgisch:
Grieks:
Groenlands:
Guarani:
Gujarati:
Hausa:
Hebreeuws:
Hindi:
9072
6779
6865
6869
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
Hongaars:
Iers:
IJslands:
Indonesisch:
Interlingua:
Italiaans:
Japans:
Javaans:
Jiddisch:
Joruba:
Kanarees:
Kashmiri:
Kazaks:
Kirgizisch:
Koerdisch:
Koreaans:
Kroatisch:
Laotiaans:
Latijn:
Lets:
Lingala:
7285
7165
7383
7378
7365
7384
7465
7487
7473
8979
7578
7583
7575
7589
7585
7579
7282
7679
7665
7686
7678
Litouws:
Macedonisch:
Mahratti:
Malagassisch:
Malajalam:
Maleis:
Maltees:
Maori:
Molduvisch:
Mongools:
Nauru:
Nederlands:
Nepalees:
Noors:
Oekraiëns:
Orija:
Panjabi:
Pashto:
Perzisch:
Pools:
Portugees:
7684
7775
7782
7771
7776
7783
7784
7773
7779
7778
7865
7876
7869
7879
8575
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Quechua:
Retoromaans:
Roemeens:
Russisch:
Samoaans:
Sanskriet:
Sindhi:
Schots Gaëlisch:
Servisch:
Servo-Kroatisch:
Shona:
Singalees:
Sloveens:
Slowaaks:
Soendanees:
Somalisch:
Spaans:
Swahili:
Tagalog:
Tajik:
Tamil:
8185
8277
8279
8285
8377
8365
8368
7168
8382
8372
8378
8373
8376
8375
8385
8379
6983
8387
8476
8471
8465
Tartaars:
Telugu:
Thai:
Tibetaans:
Tigrinya:
Tongaans:
Tsjechisch:
Turkmeens:
Turks:
Twi:
Urdu:
Uzbeeks:
Viëtnamees:
Volapük:
Wels:
Wolof:
Xosa:
Zoeloe:
Zweeds:
8484
8469
8472
6679
8473
8479
6783
8475
8482
8487
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
9085
8386
51
Cambio de ajustes
Ajustes del televisor
Cambie los ajustes para adaptarlos a su televisor y a sus preferencias.
Consulte también Procedimientos comunes (á página 44) y la sección Video en Resumen de ajustes (á página 46).
TV Aspect
4:3 Pan&Scan (Preajuste de fábrica)
Selecciónelo si tiene un televisor convencional y para ver un programa de 16:9 en el estilo de panorámica y exploración.
El programa de 16:9, que no puede mostrarse en el estilo de panorámica y exploración porque está prohibido, aparecerá en el estilo de
buzón a pesar del ajuste que se haga aquí.
4:3 Letterbox
Selecciónelo si tiene un televisor convencional y para ver un programa de 16:9 en el estilo de buzón.
16:9
Selecciónelo si tiene un televisor de pantalla panorámica.
Para su referencia
Los DVDs se graban con una variedad de relaciones de aspectos, y
cómo aparecen éstas depende de estos ajustes, de los ajustes del
menú en pantalla y de los modos de la pantalla del televisor.
³Cuando se haga la conexión a un televisor con una relación de aspecto de 4:3 convencional, utilice estos ajustes.
³Cuando se haga la conexión a un televisor con una relación de aspecto de 16:9 de pantalla panorámica, utilice los modos de la pantalla del televisor.
TV Type
Standard (Direct View TV) (Preajuste de fábrica)
Selecciónelo si usted tiene un televisor estándar, un televisor de pantalla panorámica, un televisor con pantalla panorámica de plasma,
etc.
CRT Projector
Selecciónelo si usted tiene un proyector DLP o un proyector CRT.
LCD Projector
Selecciónelo si usted tiene un proyector LCD.
Projection TV
Selecciónelo si usted tiene un televisor de proyección.
Los ajustes óptimos para su televisor pueden ser diferentes.
52
Att ändra inställningarna
TV-inställningar
Ändra inställningarna så att de passar din TV och dina önskemål.
Se också avsnittet “Allmänna procedurer” (á sidan 45) och “Video”delen i “Summering av inställningarna” (á sidan 48).
De instellingen wijzigen
Televisie—instellingen
Verander de instellingen om deze aan te passen aan uw tv-toestel en
uw voorkeur.
Lees ook “Gemeenschappelijke procedures” (á blz. 45) en het gedeelte “Video” in “Samenvatting van de instellingen” (á blz. 50).
TV Aspect
TV Aspect
4:3 Pan&Scan (fabriksinställning)
Välj denna inställning om du har en vanlig TV och vill se mjukvara för
16:9 i formatet “Pan & Scan”.
4:3 Pan&Scan (ingesteld in de fabriek)
Kies deze instelling wanneer u een standaardbeeld tv-toestel gebruikt en 16:9 software in de pan&scan stijl wilt bekijken.
Mjukvara för 16:9 som inte tillåter att bilderna visas i formatet Pan &
Scan kommer att visas i formatet Letterbox, oavsett vilken inställning
som har gjorts här.
16:9 software waarvoor pan&scan weergave verboden is, zal in de
brievenbusstijl worden weergegeven ongeacht de gekozen instelling.
4:3 Letterbox
Välj denna inställning om du har en vanlig TV och vill se mjukvara för
16:9 i formatet “Letterbox”.
4:3 Letterbox
Kies deze instelling wanneer u een standaardbeeld tv-toestel gebruikt en 16:9 software in de brievenbusstijl wilt bekijken.
16:9
Välj denna inställning om du har en bredskärms-TV.
16:9
Kies deze instelling wanneer u een breedbeeld tv-toestel gebruikt.
Bra att veta
DVD-skivor spelas in i olika storleksförhållanden, och hur bilderna
visas beror på dessa inställningar, inställningarna av bildskärmsmenyerna och TV-apparatens skärmlägen.
³Använd dessa inställningar när enheten är ansluten till en vanlig TV
med ett storleksförhållande på 4:3.
³Använd TV-apparatens skärmlägen när enheten är ansluten till en
bredskärms-TV med ett storleksförhållande på 16:9.
Voor uw informatie
DVD’s zijn in verschillende beeldverhoudingen opgenomen. Hoe de
beelden op uw tv-toestel worden weergegeven hangt af van de hier
beschreven instellingen, de instellingen van het on-screen menu, en
de beeldkeuzefuncties op het tv-toestel.
³Gebruik de hier beschreven instellingen indien deze speler verbonden is met een standaardbeeld tv-toestel (4:3 beeldverhouding).
³Gebruik de beeldkeuzefuncties op het tv-toestel indien deze speler
verbonden is met een breedbeeld tv-toestel (16:9 beeldverhouding).
TV Type
Standard (Direct View TV) (Fabriksinställning)
Välj denna inställning om du har en standard-TV, bredskärms-TV,
bredskärms plasma-TV, e.d.
CRT Projector
Välj denna inställning om du har en DLP-projektor eller en CRT-projektor.
LCD Projector
Välj denna inställning om du har en LCD-projektor.
Projection TV
Välj denna inställning om du har en projektions-TV.
Vilka inställningar som är de optimala för din TV-apparat kan variera.
TV Type
Standard (Direct View TV) (Ingesteld in de fabriek)
Kies deze instelling indien u een standaard-tv, breedbeeld-tv, breedbeeld plasma-tv, enz. gebruikt.
CRT Projector
Kies deze instelling indien u een DLP Projector of een CRT Projector
gebruikt.
LCD Projector
Kies deze instelling indien u een LCD Projector gebruikt.
Projection TV
Kies deze instelling indien u een projectiescherm tv-toestel gebruikt.
De optimale instellingen voor uw tv-toestel kunnen verschillen van de
hier beschreven instellingen.
53
Cambio de ajustes
Ajuste de altavoces
[DVD-A] [DVD-V]
Seleccione “2-channel” o “Multi-channel” para adaptarse a los altavoces que
haya conectado. Cuando seleccione “Multi-channel” podrá cambiar los ajustes
siguientes.
AUDIO/VIDEO
POWER
OPEN/CLOSE
Í/ I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
A
»
CANCEL
SET UP
MARKER
VIDEO OFF GROUP
PAGE
TOP MENU
MENU
a Botones del
cursor/
ENTER
ENTER
ON SCREEN
RETURN
PLAY MODE SUBTITLE
Main (L)
ANGLE
B
A
C
C
dB
0
A
ms
0
Exit
Test
R
dB
0
SW
dB
0
RS
SELECT
c
Señal de
prueba
LS
ENTER
RETURN
dB
0
ms
0
Rear
(L) A
(L) C
Subwoofer
(R) C
B
(R) A
C
A
d No
LS
e Grande
f Pequeño
B
L
g
100 cm aproximadamente
2,6 ms
150 cm aproximadamente
3,9 ms
200 cm aproximadamente
5,3 ms
Diferencia
Ajuste
200 cm aproximadamente
5,3 ms
400 cm aproximadamente
10,6 ms
600 cm aproximadamente
15,9 ms
Cambio del tiempo de retardo
1. Pulse los botones del cursor [3, 4, 2, 1] para seleccionar el cuadro
del tiempo de retardo y pulse [ENTER].
2. Pulse los botones del cursor [3, 4] para ajustar el tiempo de retardo
y pulse [ENTER].
Equilibrio de los altavoces
1. Pulse los botones del cursor [3, 4, 2, 1] para seleccionar “Test” y
pulse [ENTER].
Sale una señal de prueba desde cada altavoz, empezando por el altavoz
principal izquierdo y siguiendo hacia la derecha. (j)
2. Mientras escucha la señal de prueba, pulse los botones del cursor
[3, 4] para ajustar el volumen del altavoz central y de los altavoces
traseros de forma que tengan el mismo volumen aparente que el de
los altavoces principales (s6 dB a r6 dB).
(Los altavoces principal no se pueden ajustar aquí.)
3. Pulse [ENTER].
Las señales de prueba se detienen.
h
SW
i
LS
Ajuste
1,3 ms
C
»
R
C
Diferencia
50 cm aproximadamente
Altavoces traseros
A
LS
Tiempo de retardo
[DVD-V](Dolby Digital, altavoces central y traseros solamente)
Para escuchar de forma óptima el sonido de 5.1 canales, todos los altavoces, a
excepción del altavoz de subgraves, deberán estar a la misma distancia de la
posición del asiento. Si tiene que colocar el altavoz central o los altavoces
traseros más cerca de la posición del asiento, ajuste el tiempo de retardo para
compensar la diferencia.
Si las distancias g (desde el altavoz central) y i (desde los altavoces traseros) son las misma o superiores a la distancia h (desde los altavoces principales), deje el tiempo de retardo en “0”, el preajuste de fábrica.
Si la distancia g o i es inferior a la distancia h, encuentre la diferencia en la
tabla pertinente y cambie al ajuste recomendado.
Altavoz central
SETUP
L
1. Pulse los botones del cursor [3, 4, 2, 1] para seleccionar el elemento y pulse [ENTER].
2. Pulse los botones del cursor [3, 4] para seleccionar el ajuste y pulse
[ENTER].
Ejemplos de iconos: Altavoz trasero (L)
Grande:
Cuando el altavoz es compatible con la reproducción de frecuencias bajas (menos de 100 Hz).
Pequeño: Cuando el altavoz no es compatible con la reproducción de frecuencias bajas.
El ajuste del tamaño para los altavoces principales se determina automáticamente mediante el ajuste del altavoz de subgraves.
B
»
Main (R)
Center
A
b
Cancelar
AUDIO
Presencia y tamaño de los altavoces
RS
Notas
C
j
MAIN (L) ---) CENTER ---) MAIN (R)
:
REAR (L)
;
(-----------------------
REAR (R)
³La señal de prueba sólo es eficaz cuando usted hace la conexión analógica.
Cuando haga la conexión digital, haga los ajustes utilizando el tono de prueba del amplificador.
³Del altavoz de subgraves no sale señal. Para ajustar su volumen, reproduzca
algo y luego vuelva a esta pantalla para ajustar el volumen según sus gustos.
Cuando haya terminado
Pulse los botones del cursor [!, ",
[ENTER].
, ] para seleccionar “Exit” y pulse
Nota
El aparato tal vez no pueda efectuar la salida ajustada aquí debido a limitaciones impuestas por el propio aparato o por el disco que está siendo reproducido. (En estos casos se enciende el indicador “P.PCM” o se apaga el indicador “D.MIX” en el visualizador fluorescente.)
54
Att ändra inställningarna
De instellingen wijzigen
Högtalarinställning
[DVD-A] [DVD-V]
Välj antingen “2-channel” eller “Multi-channel” för att passa de högtalare du har
anslutit. Du kan ändra de följande inställningarna om du väljer “Multi-channel”.
A
»
Om högtalarna är anslutna eller ej samt
storlek
Luidsprekerinstellingen
[DVD-A] [DVD-V]
Kies “2-channel” of “Multi-channel” overeenkomstig het luidsprekersysteem dat
u hebt aangesloten. Wanneer u “Multi-channel” kiest, kunt u de volgende instellingen veranderen.
A
»
Aanwezigheid en grootte van de
luidsprekers
1. Tryck på markörknapparna [3, 4, 2, 1] för att välja punkt
på menyn, och tryck sedan på [ENTER].
a Markörknappar/ENTER
2. Tryck på markörknapparna [3, 4] för att välja inställning,
och tryck sedan på [ENTER].
Symbolexempel: Bakre högtalare (L)
d Nej
e Stor: Om högtalaren kan återge lågfrekventa ljud (under
100 Hz).
f Liten: Välj denna inställning om högtalaren inte kan återge
lågfrekventa ljud.
Inställningen av storlek för huvudhögtalarna bestäms automatiskt utifrån inställningen av bashögtalaren.
Pictogramvoorbeelden: Achterluidspreker (L)
d Nee
e Groota: Kies deze instelling wanneer de luidspreker in staat is om de
lage frequenties (beneden 100 Hz) weer te geven.
f Klein: Kies deze instelling wanneer de luidspreker de lage frequenties niet kan weergeven.
De grootte-instelling voor de hoofdluidsprekers wordt automatisch bepaald
door de instelling voor de subwoofer.
B
»
B
»
Fördröjningstid
[DVD-V] (Endast Dolby Digital, mitt- och bakre högtalarna)
För optimal lyssning med 5.1-kanals ljud bör alla högtalare, förutom
bashögtalaren, vara på samma avstånd från det plats där du sitter.
Om du måste placera mitt- eller bakre högtalarna närmare platsen
där du sitter kan du justera fördröjningstiden för att korrigera skillnaden i avstånd.
Låt fördröjningstiden stå kvar på fabriksinställningen “0” om avståndet (g) (från mitthögtalaren) och (i) (från bakre högtalarna) är detsamma eller större än (h) (från huvudhögtalarna).
Om något av avstånden (g) eller (i) är mindre än (h) kan du leta
upp skillnaden i respektive tabell, och ändra inställningen till det rekommenderade värdet.
Mitthögtalaren
Bakre högtalarna
Skillnad
Cirka 50 cm
Inställning
1,3 ms
Skillnad
Cirka 200 cm
Inställning
5,3 ms
Cirka 100 cm
2,6 ms
Cirka 400 cm
10,6 ms
Cirka 150 cm
Cirka 200 cm
3,9 ms
5,3 ms
Cirka 600 cm
15,9 ms
Att ändra fördröjningstiden
1. Tryck på markörknapparna [3, 4, 2, 1] för att välja rutan
för fördröjningstid, och tryck sedan på [ENTER].
2. Tryck på markörknapparna [3, 4] för att justera fördröjningstiden, och tryck sedan på [ENTER].
C
»
Högtalarbalans
1. Tryck på markörknapparna [3, 4, 2, 1] för att välja “Test”,
och tryck sedan på [ENTER].
c Testsignal
En testsignal matas ut från en högtalare i taget, med början från
den vänstra huvudhögtalaren i medurs rotation. (j)
2. Lyssna på testsignalen och tryck på markörknapparna [3,
4] för att justera volymen på mitt- och bakre högtalarna så
att den förefaller vara på samma nivå som huvudhögtalarna
(s6 dB till r6 dB).
(Huvudhögtalarna kan inte justeras här.)
3. Tryck på [ENTER].
Testsignalen avbryts.
Observera
³Testsignalen fungerar endast när du har gjort en analog anslutning. Utför justeringen med hjälp av förstärkarens testton om du har gjort en digital anslutning.
³Ingen signal matas ut från bashögtalaren. Spela av något om du vill justera
bashögtalarens nivå, och gå sedan tillbaka till den här skärmen och utför justeringen efter din smak.
När du är färdig
Tryck på markörknapparna [!, ", , ] för att välja “Exit”, och tryck
sedan på [ENTER].
b Avsluta
Observera
Det kan förekomma att enheten inte kan mata ut signaler på det sätt som är
inställt här, på grund av begränsningar hos själva enheten eller hos den
skiva som spelas. (I dessa fall kommer antingen indikatorn “P.PCM” att
tändas eller indikatorn “D.MIX” att slockna på FL-displayen.)
1. Kies het item met de cursortoetsen [3, 4, 2, 1] en druk op
[ENTER].
a Cursortoetsen/ENTER
2. Kies de instelling met de cursortoetsen [3, 4] en druk op
[ENTER].
Vertragingstijd
[DVD-V] (Dolby Digital, alleen de middenluidspreker en de
achterluidsprekers)
Om een optimale weergave van geluid in 5.1 kanalen te krijgen, moeten alle
luidsprekers, behalve de subwoofer, op dezelfde afstand van de luisterpositie
zijn geplaatst. Als de middenluidspreker of de achterluidsprekers dichter bij de
luisterpositie zijn geplaatst, kunt u het verschil vereffenen door de vertragingstijd te veranderen.
Als afstand (g) (vanaf de middenluidspreker) en (i) (vanaf de achterluidsprekers) gelijk zijn aan of groter zijn dan (h) (vanaf de hoofdluidsprekers),
laat dan de vertragingstijd staan op de “0” waarde die in de fabriek werd ingesteld.
Als afstand (g) of (i) kleiner is dan (h), zoek dan het verschil op in de betreffende tabel hieronder en verander naar de aanbevolen instelling.
Middenluidspreker
Achterluidsprekers
Verschil
Instelling
Verschil
Instelling
ca. 50 cm
1,3 ms
ca. 200 cm
5,3 ms
ca. 100 cm
2,6 ms
ca. 400 cm
10,6 ms
ca. 150 cm
3,9 ms
ca. 600 cm
15,9 ms
ca. 200 cm
5,3 ms
Wijzigen van de vertragingstijd
1. Druk op de cursortoetsen [3, 4, 2, 1] om het instelvakje
voor de vertragingstijd te kiezen en druk op [ENTER].
2. Druk op de cursortoetsen [3, 4] om de geschikte vertragingstijd in te stellen en druk op [ENTER].
C
»
Luidsprekerbalans
1. Druk op de cursortoetsen [3, 4, 2, 1] om “Test” te kiezen
en druk op [ENTER].
c Testsignaal
Een testsignaal van elke luidspreker wordt uitgezonden, beginnend vanaf
de linker hoofdluidspreker en dan verder in volgorde met de klok mee. (j)
2. Luister naar het testsignaal en druk op de cursortoetsen
[3, 4] om het volume van de middenluidspreker en achterluidsprekers in te stellen op ongeveer hetzelfde niveau als
dat van de hoofdluidsprekers (s6 dB tot r6 dB).
(Het volume van de hoofdluidsprekers kan hier niet worden ingesteld.)
3. Druk op [ENTER].
Het uitzenden van de testsignalen stopt nu.
Opmerkingen
³Het testsignaal is alleen effectief bij gebruik van de analoge aansluiting. Bij
gebruik van de digitale aansluiting moet u instellen met behulp van de testtoon op de versterker.
³Er wordt geen testsignaal uitgezonden voor de subwoofer. Stel het volume
van de subwoofer in door wat muziek af te spelen en dan terug te keren naar
dit scherm om in te stellen zoals u wenst.
Nadat de instelling is voltooid
Druk op de cursortoetsen [3, 4, 2, 1] om “Exit” te kiezen en druk op [ENTER].
b Scharm verlaten
Opmerking
Omwille van beperkingen die worden opgelegd door de speler zelf of door de
weergegeven disc, zal de geluidsweergave zal soms niet overeenkomen met
de hier gemaakte instellingen. (In deze gevallen gaat de “P.PCM” indicator
branden of gaat de “D.MIX” indicator uit op het FL-display.)
55
Cambio de ajustes
Salida digital
Consulte también “Procedimientos comunes” (á página 44) y el
menú de Audio en “Resumen de ajustes” (á página 46).
PCM Down Conversion
(Conversión descendente PCM)
[DVD-A] [DVD-V]
Seleccione cómo van a salir las señales de audio de alta calidad (frecuencias de muestreo de 96 kHz y 88,2 kHz) de los discos que no
cuentan con protección de los derechos de autor. Elija los ajustes
que se adapten al equipo que usted ha conectado.
Ajuste
Equipo
(Capaz de manejar
88,2 kHz o más)
Salida de audio
No¤1
Yes (Sí)
Sale como es
Yes
No
Muestreada de
forma descendente
a 48 kHz o 44,1 kHz
¤1
El equipo no puede dar salida a las señales de 88,2 kHz o más si el
ajuste es “No” y el equipo no puede manejar estas señales.
Nota
Las señales se muestrean de forma descendente a 48 kHz o 44,1
kHz a pesar de los ajustes de arriba si éstas tienen una frecuencia de
muestreo de 176,4 kHz o más o tienen protección de los derechos de
autor.
Dolby Digital
[DVD-A] [DVD-V]
Bitstream (Preajuste de fábrica):
Cuando haya conectado un aparato con un descodificador Dolby
Digital incorporado.
PCM:
Cuando haya conectado un aparato que no tenga un descodificador
Dolby Digital incorporado.¤2
DTS Digital Surround
[DVD-A] [DVD-V]
PCM (Preajuste de fábrica):
Cuando haya conectado un aparato que no tenga un descodificador
DTS incorporado.¤2
Bitstream:
Cuando haya conectado un aparato con un descodificador DTS incorporado.
MPEG
[DVD-A] [DVD-V]
PCM (Preajuste de fábrica):
Cuando haya conectado un aparato que no tenga un descodificador
MPEG incorporado.¤2
Bitstream:
Cuando haya conectado un aparato con un descodificador MPEG
incorporado.
¤2
Estos cambios en la salida de audio digital deben hacerse ya
que de otra forma saldrán señales de flujo de bits que el
descodificador no puede manejar. Si salen estas señales, se
producirá ruido en la salida, lo que podrá lesionar sus oídos o
estropear los altavoces.
56
Att ändra inställningarna
De instellingen wijzigen
Digital signalutmatning
Digitale uitgang
Se även “Allmänna procedurer” (á sidan 45) och avsnittet “Audio”
meny i “Summering av inställningarna” (á sidan 48).
Lees ook “Gemeenschappelijke procedures” (á blz. 45) en het gedeelte “Audio” menu in “Samenvatting van de instellingen”
(á blz. 50).
PCM Down Conversion
(PCM nedkonvertering)
PCM Down Conversion
[DVD-A] [DVD-V]
[DVD-A] [DVD-V]
Välj hur de högkvalitativa ljudsignalerna (med samplingsfrekvenser
på 96 kHz och 88,2 kHz) ska matas ut från skivor som inte har något
upphovsrättsskydd. Välj inställningarna så att det passar den
utrustning som du har anslutit.
Kies de uitvoermodus voor de hoogwaardige audiosignalen (bemonsteringsfrequenties van 96 kHz en 88,2 kHz) op discs die niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Kies de instellingen die overeenstemmen met de aangesloten apparatuur.
Inställning
Utrustning
(kan hantera
88,2 kHz och högre)
No¤1
Yes (Ja)
Yes
¤1
No (Nej)
Ljudutmatning
Utmatning i befintligt
format
Nedkonvertering av
samplingsfrekvensen
till 48 kHz eller
44,1 kHz
Utrustningen kan inte mata ut signaler på 88,2 kHz eller högre om
inställningen är “No” och utrustningen inte kan hantera dessa
signaler.
Observera
Signalerna konverteras ned till antingen 48 kHz eller 44,1 kHz, oberoende av ovanstående inställningar, om de har en samplingsfrekvens på 176,4 kHz eller högre, eller om de är upphovsrättsskyddade.
Dolby Digital
[DVD-A] [DVD-V]
Bistream (Fabriksinställning):
Om du har anslutit en enhet med en inbyggd dekoder för Dolby
Digital.
PCM:
Om du har anslutit en enhet som inte har en inbyggd dekoder för
Dolby Digital.¤2
DTS Digital Surround
[DVD-A] [DVD-V]
PCM (Fabriksinställning):
Om du har anslutit en enhet som inte har en inbyggd dekoder för
DTS.¤2
Bitstream:
Om du har anslutit en enhet med en inbyggd dekoder för DTS.
Instelling
Apparatuur
(In staat om
88,2 kHz of meer te
verwerken)
No¤1
Yes (Ja)
Uitgevoerd zoals
het is
Yes
No (Nee)
Gereduceerd naar
48 kHz of 44,1 kHz
¤1
Audio-uitvoer
De apparatuur kan geen signalen van 88,2 kHz of meer uitvoeren
indien de instelling “No” is en de apparatuur niet in staat is om deze
signalen te verwerken.
Opmerking
Signalen met een bemonsteringsfrequentie van 176,4 kHz of meer
en auteursrechtelijk beschermde signalen worden altijd gereduceerd
naar 48 kHz of 44,1 kHz, ongeacht de bovenstaande instellingen.
Dolby Digital
[DVD-A] [DVD-V]
Bitstream (Ingesteld in de fabriek):
Wanneer u een apparaat met een ingebouwde Dolby Digital decoder
hebt aangesloten.
PCM:
Wanneer u een apparaat zonder een ingebouwde Dolby Digital decoder hebt aangesloten.¤2
DTS Digital Surround
[DVD-A] [DVD-V]
PCM (Ingesteld in de fabriek):
Wanneer u een apparaat zonder een ingebouwde DTS decoder hebt
aangesloten.¤2
Bitstream:
Wanneer u een apparaat met een ingebouwde DTS decoder hebt
aangesloten.
MPEG
MPEG
[DVD-A] [DVD-V]
PCM (Fabriksinställning):
Om du har anslutit en enhet som inte har en inbyggd dekoder för
MPEG.¤2
Bitstream:
Om du har anslutit en enhet med en inbyggd dekoder för MPEG.
¤2
Dessa ändringar av den digitala utmatningen av ljud måste utföras, eftersom bitflödessignaler, som förstärkaren inte kan
hantera, i annan fall kommer att matas ut. Om dessa signaler
matas ut kommer det att höras ett kraftigt “brus” som kan skada dina öron och dina högtalare.
[DVD-A] [DVD-V]
PCM (Ingesteld in de fabriek):
Wanneer u een apparaat zonder een ingebouwde MPEG decoder
hebt aangesloten.¤2
Bitstream:
Wanneer u een apparaat met een ingebouwde MPEG decoder hebt
aangesloten.
¤2
Deze instelling voor het uitvoeren van digitaal geluid moet
worden veranderd, omdat er anders bitstroomsignalen zullen
worden uitgevoerd die de versterker niet kan verwerken. Indien dergelijke signalen worden uitgevoerd, zal er sterke
“ruis” zijn die schadelijk kan zijn voor uw gehoor en voor de
luidsprekers.
57
Guía para la localización de las fallas
Antes de acudir en busca de ayuda para reparar el presente aparato, convendrá revisar el cuadro que sigue para determinar si es posible solucionar el
desperfecto de la forma expuesta a continuación. Una simple verificación o ajuste puede eliminar el problema y hacer que el aparato funcione.
Si tiene dudas acerca de algunos puntos de comprobación, o si los remedio indicados en la tabla no resuelven el problema, póngase en contacto
con su centro de servicio o concesionario YAMAHA autorizado para recibir instrucciones.
Las páginas de referencia se muestran mediante números en el interior de círculos negros <.
Alimentación
No hay alimentación.
³Inserte firmemente la clavija del cable de alimentación de CA en la toma de corriente. <
El aparato se pone
automáticamente en el modo de
espera.
³Para ahorrar energía, el aparato se pone automáticamente en el modo de espera después de
pasar 30 minutos aproximadamente en el modo de parada (puesta automática en espera).
Vuelva a conectar la alimentación.
Funcionamiento
No hay respuesta al pulsar los
botones.
³Algunas operaciones pueden estar prohibidas por el disco.
³El aparato tal vez no funcione correctamente debido a descargas eléctricas en la atmósfera,
electricidad estática o algún otro factor externo.
Procedimiento de reposición:
Pulse [STANDBY/ON] para poner el aparato en el modo de espera y luego conecte de nuevo la
alimentación. De otra forma, pulse [STANDBY/ON] para poner el aparato en el modo de espera,
desconecte el cable de alimentación de CA y luego vuelva a conectarlo.
No pueden realizarse operaciones
con el mando a distancia.
³Compruebe que las pilas estén correctamente instaladas. 8
³Las pilas están agotadas: Reemplácelas por otras nuevas. 8
³Apunte el mando a distancia hacia el sensor del mando a distancia y utilícelo. 8
La reproducción no empieza a
pesar de pulsar [1] (PLAY).
La reproducción empieza pero se
detiene inmediatamente.
³Se ha formado condensación: Espere entre 1 y 2 horas a que se evapore.
³Este aparato no puede reproducir discos que no sean DVD de audio, DVD de vídeo, CD de vídeo
y CD. 6
³Sólo puede reproducir discos DVD de vídeo si su número de región es el mismo que el del aparato
o si el disco DVD de vídeo está marcado con la palabra “ALL” (todos). Confirme el número de
región para el aparato que se encuentra en el panel trasero. 6
³El disco puede estar sucio y necesitar ser limpiado. 8
³Asegúrese de que el disco esté instalado con la etiqueta del lado que va a ser reproducido hacia arriba. D
No se puede seleccionar idioma
alternativo.
³Con discos que no tienen más de un idioma no se selecciona un idioma alternativo.
³En el caso de algunos discos, el idioma alternativo no se puede seleccionar con [AUDIO] o
[SUBTITLE]. Intente seleccionarlo desde el menú del disco si se encuentra uno disponible. D
No hay subtítulos.
³Los subtítulos sólo aparecen con los discos que los tienen.
³Los subtítulos desaparecen del televisor. Visualice los subtítulos. L
³Algunos subtítulos grabados alrededor del punto A o B tal vez no aparezcan. R
La pista de sonido y/o el idioma de
los subtítulos no es el
seleccionado en los menús SET
UP.
³El idioma no está grabado en el disco.
El ángulo no puede ser cambiado.
³Esta función depende de la disponibilidad del programa. Aunque un disco tenga un número de
ángulos grabados, estos ángulos podrán estar grabados para escenas específicas solamente. L
Ha olvidado su contraseña de
calificaciones.
Reponga todos los ajustes a los
preajustes de fábrica.
³Durante la parada, mantenga pulsados ["] y [;] en el aparato y luego mantenga pulsado
también [<] en el aparato hasta que “Initialized” desaparezca del televisor. Apague el aparato y
vuelva a encenderlo.
Todos los ajustes iniciales volverán a los valores predeterminados.
Sonido
58
No hay sonido.
Sonido distorsionado.
³Compruebe las conexiones. < > @
³Compruebe el volumen del equipo que haya conectado.
³Asegúrese de que los ajustes de entrada para el televisor y el sistema estéreo estén bien hechos.
³Si ha conectado este aparato a un amplificador a través de los terminales AUDIO OUT, vaya al de
audio en los menús SET UP y cambie “Speaker Setting” según sus altavoces. Seleccione el icono
grande o pequeño para todos los altavoces que usted haya conectado. f
³Desactive el sonido ambiental virtual si causa distorsión. T
³Si está activado el sonido ambiental virtual sólo saldrá sonido por los 2 altavoces principales.
Desactive el sonido ambiental virtual si está utilizando tres o más altavoces. T
³Mientras reproduce un DVD de audio que tenga contenido de vídeo, pulse [VIDEO OFF] para
detener la salida de vídeo. J
³Debido a las especificaciones de algunos tipos de televisor, el vídeo y el audio tal vez se corten
cuando usted active la función VIDEO OFF. J
³Si se apaga el indicador “D.MIX” en el visualizador fluorescente mientras se reproduce un disco
DVD de audio multicanal, el sonido sólo saldrá por los altavoces especificados por el disco. Lea
las instrucciones del disco para conocer más detalles.
³“Error” en el visualizador del aparato indica que la pista que está siendo reproducida ha sido
grabada con un sistema que no es estándar.
³Si ha utilizado la conexión analógica (á página 10), vaya al menú de audio y ponga “Digital Audio
Output” en “Off”. ^
Sale un sonido muy agudo de los
altavoces.
³Si ha conectado este aparato a otro equipo a través del terminal DIGITAL AUDIO OUT, asegúrese
de haber seleccionado los ajustes correctos para “Dolby Digital”, “DTS Digital Surround” y “MPEG”
en el menú Audio de los menús SET UP. h
Imagen
La imagen se distorsiona durante
la búsqueda.
³Durante la búsqueda (SEARCH) es normal que se produzca algo de distorsión.
³La pantalla tal vez se distorsione brevemente cuando usted apague la función VIDEO OFF.
No hay imagen.
³Asegúrese de que el equipo esté conectado correctamente. < > @
³Asegúrese de que el televisor esté encendido.
³Asegúrese de que el ajuste de entrada de vídeo del televisor (ej.: VIDEO 1) esté bien hecho.
La imagen mostrada en el
televisor no es normal.
(Los lados de la imagen están
cortados o aparecen bandas
negras en la parte superior e
inferior de la pantalla.)
³Vaya al menú Video en la pantalla SET UP y cambie “TV Aspect” para adaptarlo a su televisor.
También puede que tenga que cambiar el mode de la pantalla en el propio televisor. d
³Asegúrese de que el aparato esté conectado directamente al televisor, y no esté conectado a
través de una videograbadora. <
Hay demasiado efecto fantasma.
³Utilice los iconos de los menús en pantalla para ajustar la calidad de la imagen. Z
Visualizaciones
Aparece “No Play” en el
visualizador del aparato.
³Insertó un disco que el aparato no puede reproducir; inserte uno que pueda reproducirlo. 6
No hay visualización en la
pantalla.
³Vaya al Display en los menús SET UP y seleccione “On” para “On-Screen Messages”. ^
Las pantallas GUI no se visualizan
o sólo se visualizan parcialmente
en el televisor.
³Pulse los botones del cursor [3, 4] mientrasse resalta el icono del extremo derecho para
moverlos hacia abajo. V
El menú del disco se visualiza en
un idioma diferente.
³Vaya al Disc en los menús SET UP y seleccione el idioma preferido para “Menus”. ^
No hay reproducción con menús.
³Los menús sólo se visualizan si están grabados en el disco.
En el visualizador del aparato
aparece “Check The Disc”.
³El disco está sucio. Límpielo. 8
En el visualizador del aparato
aparece “H··”.
³Es probable que se haya producido un problema. El número posterior a la “H” depende del estado
del aparato.
Procedimiento de reposición:
Pulse [STANDBY/ON] para poner el aparato en el modo de espera y luego conecte de nuevo la
alimentación. De otra forma, pulse [STANDBY/ON] para poner el aparato en el modo de espera,
desconecte el cable de alimentación de CA y luego vuelva a conectarlo.
³Si el número de servicio no desaparece, anótelo y póngase en contacto con el personal de servicio
cualificado.
·· significa número.
En el visualizador del aparato
aparece “No Disc”.
³No ha insertado un disco; insértelo.
³No ha insertado correctamente el disco; insértelo correctamente. D
Mantenimiento
Utilice un paño suave y seco para limpiar este aparato.
³No utilice nunca alcohol, diluyente de pintura ni bencina para limpiar este aparato.
³Antes de utilizar un paño impregnado químicamente, lea con atención las instrucciones suministradas con él.
Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor que a su vez está protegida por reivindicaciones de métodos de
ciertas patentes de los EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de
derechos. La utilización de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe contar con la autorización de Macrovision Corporation, y debe ser utilizada solamente en el hogar y otros lugares de visión limitada a menos que Macrovision Corporation autorice lo contrario.
La inversión de la tecnología o el desmontaje están prohibidos.
59
Felsökningsschema
Innan särskild service begärs, kontrollera först om ditt problem kan lösas med hjälp av nedanstående schema.
Kontakta din auktoriserade återförsäljare av YAMAHA eller ett servicecenter för närmare anvisningar, om du skulle vara tveksam över några av
kontrollpunkterna, eller om de åtgärder som anges i uppställningen inte skulle löser problemet.
Referenssidor anges som siffror i svarta cirklar =.
Strömförsörjning
Ingen ström.
³Sätt i nätsladden ordentligt i vägguttaget. =
Enheten kopplas automatiskt över
till standbyläget.
³Enheten kopplar automatiskt över till standbyläget efter att ungefär 30 minuter har förflutit i
stoppläget för att spara ström (funktionen för automatisk avstängning av strömmen).
Sätt på strömmen igen.
Användning
Det händer inget när knapparna
trycks in.
³Vissa operationer kan vara förhindrade av skivan.
³Det kan tänkas att enheten inte fungerar som den ska på grund av blixtnedslag, statisk elektricitet
eller någon yttre faktor.
Återställningsprocedur:
Tryck på [STANDBY/ON] för att ställa enheten i standbyläget, och sätt sedan på den igen.
Alternativt kan du trycka på [STANDBY/ON] för att ställa enheten i standbyläget, koppla ur
nätsladden och sedan koppla in den igen.
Det går inte att utföra några
operationer med fjärrkontrollen.
³Kontrollera att batterierna är korrekt isatta. 9
³Batterierna är slut: byt ut dem mot nya. 9
³Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn när den används. 9
Avspelningen startar inte även om
[1] (PLAY) trycks in.
Avspelningen startar men stannar
sedan direkt.
³Det har bildats kondens: Vänta 1 till 2 timmar så att kondensen hinner gå bort.
³Den här enheten kan inte spela några andra skivor än DVD-ljudskivor, DVD-videoskivor,
CD-videoskivor och CD-skivor. 7
³Du kan endast spela av DVD-videoskivor som har eller innefattar samma områdesnummer som
enheten, eller om DVD-videoskivan är märkt “ALL”. Kontrollera enhetens områdesnummer, vilket
återfinns på bakpanelen. 7
³Skivan kan vara smutsig och behöver göras ren. 9
³Se till att skivan är isatt med etiketten för den sida som ska spelas riktad uppåt. E
Det går inte att välja alternativa
språk.
³Ett alternativt språk kan inte väljas på skivor som inte innehåller fler än ett språk.
³Med vissa skivor går det inte att välja ett alternativt språk med [AUDIO] eller [SUBTITLE]. Försök
välja språket från skivans meny om det finns någon tillgänglig. E
Ingen textning.
³Textningen visas endast på skivor som innehåller textning.
³Textningen har tagits bort från TV-bilden. Ta fram textningen. M
³Det kan förekomma att en del av den textning som finns inspelad runt punkterna A och B inte
visas. S
Språket för ljudspåret och/eller
textningen är inte det som har
valts på SET UP-menyerna.
³Språket i fråga finns inte inspelat på skivan.
Vinklar kan inte väljas.
³Denna funktion beror på mjukvaran. Även om skivan har ett antal vinklar inspelade kan det hända
att dessa vinklar endast finns tillgängliga för vissa scener. M
Du har glömt ditt lösenord för
klassificeringen.
Återställ alla inställningar till
fabriksinställningarna.
³Håll ["] och [;] på enheten intryckta i stoppläget, och håll sedan även [<] på enheten
intryckt tills “Initialized” försvinner från TV-apparaten. Stäng av enheten och sätt sedan på den
igen.
Alla ursprungsinställningar återgår till standardvärdena.
Ljud
60
Inget ljud.
Förvrängt ljud.
³Kontrollera anslutningarna. = ? A
³Kontrollera volymen på den utrustning som är ansluten.
³Se till att ingångsinställningarna på TV-apparaten och stereosystemet är korrekta.
³Om den här enheten är ansluten till en förstärkare via AUDIO OUT-uttagen så gå till Audio på SET
UP-menyerna och ändra inställningen för “Speaker Setting” så att den passar till dina högtalare.
Välj den stora eller den lilla symbolen för alla de högtalare som du har anslutit. g
³Stäng av det virtuella surroundljudet om funktionen orsakar distorsion. U
³Ljudet hörs bara via de två huvudhögtalarna när det virtuella surroundljudet är på. Stäng av det
virtuella surroundljudet om du använder tre eller fler högtalare. U
³Tryck på [VIDEO OFF] för att stoppa utmatningen av videosignaler, vid avspelning av DVDljudskivor som har bildinnehåll. K
³På grund av de tekniska aspekterna av vissa TV-apparater kan det förekomma att både bild och
ljud klipps av när funktionen VIDEO OFF sätts på. K
³Om indikatorn “D.MIX” på FL-displayen slocknar under avspelningen av en flerkanalig DVDljudskiva, så kommer ljudet endast att matas ut från de högtalare som bestäms av skivan. Läs
skivans anvisningar för detaljer.
³Meddelandet “Error” på FL-displayen indikerar att det spår som spelas är inspelat med ett ickestandardiserat system.
³Om du använder analog anslutning (á sidan 10), gå till menyn Audio och, och ställ in “Digital Audio
Output” på “Off”. `
Det hörs ett skärande ljud från
högtalarna.
³Om den här apparaten är ansluten till övrig utrustning via DIGITAL AUDIO OUT-uttaget så
kontrollera att inställningarna är rätt för punkterna “Dolby Digital”, “DTS Digital Surround” och
“MPEG” på Audio-menyn på SET UP-menyerna. i
Bild
Bilden är förvrängd under
sökning.
³Ett visst mått av distorsion är normalt under SEARCH.
³Det händer att bilden på skärmen tillfälligt försvinner när du stänger av VIDEO OFF-funktionen
(avstängd videobild).
Ingen bild.
³Se till att utrustningen är korrekt ansluten. = ? A
³Se till att TV-apparaten är på.
³Se till att TV-apparatens inställning av videoingång (t.ex. VIDEO 1) är korrekt.
Bilden som visas på TV-apparaten
är inte normal.
(Bildens sidor är avklippta, eller så
visas det svarta band i skärmens
över- och underdel.)
³Gå till Video-menyn på SET UP-skärmen och ändra inställningen för “TV Aspect” så att den passar
till din TV. Det kan hända att du även måste ändra skärmläget på själva TV-apparaten. e
³Se till att enheten är ansluten direkt till TV-apparaten, och inte ansluten via en videobandspelare.
=
Det är mycket spökbilder.
³Använd menysymbolerna på bildskärmen för att justera bildkvaliteten. [
Displayer
“No Play” visas på enhetens
display.
³Du har satt i en skiva som enheten inte kan spelas; sätt i en som kan spelas. 7
Ingen bildskärmsvisning.
³Gå till Display på SET UP-menyerna och välj “On” för “On-Screen Messages”. `
GUI-skärmarna visas inte, eller
visas endast till en viss del på TVapparaten.
³Tryck på markörknapparna [3, 4], medan den symbol som är längst till höger är markerad, för att
flytta dem nedåt. W
Skivans meny visas på ett annat
språk.
³Gå till Disc på SET UP-menyerna och välj önskat menyspråk under “Menus”. `
Ingen menyavspelning.
³Menyer visas endast om de finns inspelade på skivan.
“Check The Disc” visas på
enhetens display.
³Skivan är smutsig. Torka rent den. 9
“H··” visas på enhetens display.
³Det är troligt att ett problem har uppstått. Det nummer som följer efter “H” beror på enhetens
tillstånd.
Återställningsprocedur:
Tryck på [STANDBY/ON] för att ställa enheten i standbyläget, och sätt sedan på den igen.
Alternativt kan du trycka på [STANDBY/ON] för att ställa enheten i standbyläget, koppla ur
nätsladden och sedan koppla in den igen.
³Skriv upp servicenumret om det inte försvinner, och kontakta en kvalificerad servicetekniker.
·· står för ett nummer.
“No Disc” visas på enhetens
display.
³Du har inte satt i någon skiva; sätt i en.
³Du har inte satt i skivan rätt; sätt i den på rätt sätt. E
Underhåll
Använd en mjuk, torr tygduk för att torka av anläggningen.
³Använd aldrig alkohol, målarthinner eller ren bensin för att rengöra apparaten.
³Innan du använder en kemiskt preparerad tygduk, läs instruktionerna som följde med tygduken ordentligt.
Denna produkt innefattar copyrightskyddad teknologi som skyddas av metodanspråk i vissa patent i USA och rättigheterna till annan intellektuell egendom som innehas av Macrovision Corporation och andra innehavare av rättigheter. Användning av denna copyrightskyddade
teknologi måste godkännas av Macrovision Corporation, och är avsedd endast för hemmabruk och annat begränsat betraktande om inte
annat auktoriserats av Macrovision Corporation. Omvänd ingenjörskonst och isärtagande är förbjudet.
61
Verhelpen van storingen
Probeer, alvorens u het apparaat voor reparatie naar een servicecentrum brengt, of u m.b.v. de onderstaande tabel de storing kunt verhelpen. Veel
problemen zijn te verhelpen door een eenvoudige controle of afstelling.
Als u niet zeker bent hoe u te werk moet gaan of het probleem niet kunt verhelpen aan de hand van de voorgestelde maatregelen in de tabel, neem
dan contact op met een erkende YAMAHA handelaar of servicecentrum voor advies.
De zwart omcirkelde cijfers zoals = verwijzen naar de bladzijden in deze gebruiksaanwijzing.
Voeding
Geen spanning.
³Steek de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact. =
De speler komt automatisch in de
stand-by stand te staan.
³Wanneer u de speler ongeveer 30 minuten lang in de stopstand laat staan, schakelt hij
automatisch over naar de stand-by stand om stroomverbruik te besparen (Automatische
uitschakelingsfunctie). Schakel de speler opnieuw in.
Bediening
De toetsen werken niet.
³Bepaalde bedieningen worden soms door de disc verboden.
³De speler werkt niet normaal ten gevolge van bliksem, statische elektriciteit of een andere
uitwendige oorzaak.
Terugstelprocedure:
Druk op [STANDBY/ON] om de speler in de stand-by stand te zetten en schakel hem dan opnieuw
in.
Of druk op [STANDBY/ON] om de speler in de stand-by stand te zetten, haal het netsnoer uit het
stopcontact en sluit het dan opnieuw aan.
De afstandsbediening werkt niet.
³Controleer of de batterijen in de juiste richting erin zijn geplaatst. 9
³De batterijen zijn leeg: Vervang deze door nieuwe. 9
³Richt de afstandsbediening recht naar de sensor voor afstandsbediening op de speler en voer de
bediening uit. 9
De weergave begint niet nadat u
op [1] (PLAY) hebt gedrukt.
De weergave begint, maar stopt
dan onmiddellijk.
³Condens heeft zich in de speler gevormd: Wacht 1 tot 2 uur om de condens te laten verdampen.
³Deze speler kan geen andere discs dan DVD-Audio, DVD-Video, Video-CD’s en CD’s weergeven.
7
³Deze speler kan alleen DVD-Video discs weergeven met hetzelfde zonenummer als dat van de
speler, of met een aantal zonenummers waaronder ook het zonenummer van de speler is
inbegrepen, of die voorzien zijn van het kenteken “ALL”. Controleer het zonenummer van deze
speler op het achterpaneel. 7
³De disc is waarschijnlijk vuil. Maak de disc schoon. 9
³Plaats de disc zodanig dat het label van de disczijde die u wilt weergeven naar boven is
gekeerd. E
³Een andere taal kan niet worden gekozen met discs waarop er slechts één taal is opgenomen.
³Met sommige discs kan een andere taal niet worden gekozen met [AUDIO] of [SUBTITLE].
Probeer om de taal te kiezen in het menu van de disc indien dit beschikbaar is. E
Kan geen andere taal kiezen.
Geen ondertitels.
De taal van het geluidsspoor en/of
de ondertitels komt niet overeen
met de taal die u met de SET UP
menu’s hebt gekozen.
De gezichtshoek kan niet
veranderd worden.
U bent het wachtwoord voor de
restricties (Ratings) vergeten.
Stel alle instellingen terug naar de
oorspronkelijke
fabrieksinstellingen.
³Ondertitels verschijnen alleen tijdens weergave van discs waarop er ondertitels zijn opgenomen.
³De ondertitelfunctie is ingesteld op “niet weergeven”. Verander de instelling om de ondertitels weer
te geven. M
³Sommige ondertitels die opgenomen zijn in de omgeving van punt A of B zullen mogelijk niet
verschijnen. S
³De gekozen taal is niet opgenomen op de disc.
³Deze functie hangt af van de software. Zelfs indien een disc vanuit een aantal verschillende
gezichtshoeken is opgenomen, is het mogelijk dat deze gezichtshoeken alleen voor bepaalde
scènes zijn opgenomen. M
³Zet de speler in de stopstand, houd ["] en [;] op de speler ingedrukt en druk vervolgens
ook [<] in totdat “Initialized” van het tv-scherm verdwijnt. Schakel de speler uit en schakel hem
daarna weer in.
Alle aanvankelijke instellingen worden dan teruggesteld naar de standaardwaarden.
Geluid
Geen geluid.
Vervormd geluid.
62
Scherpe ruis komt uit de
luidsprekers.
³Controleer de aansluitingen. = ? A
³Controleer de volume-instelling op de aangesloten apparatuur.
³Controleer of de juiste ingangsfunctie is gekozen op uw tv-toestel en stereosysteem.
³Als u deze speler via de AUDIO OUT aansluitingen met een versterker hebt verbonden, ga dan
naar “Audio” en wijzig “Speaker Setting” in overeenstemming met de luidsprekers. Kies het grote of
het kleine pictogram voor alle aangesloten luidsprekers. g
³Schakel Virtual Surround uit indien dit effect geluidsvervorming veroorzaakt. U
³Als Virtual Surround is ingeschakeld, zal er alleen uit de twee hoofdluidsprekers geluid komen.
Schakel Virtual Surround uit wanneer u drie of meer luidsprekers gebruikt. U
³Bij weergave van een DVD-Audio waarop videomateriaal is opgenomen, drukt u op [VIDEO OFF]
om de uitvoer van videosignalen te onderbreken. K
³Omwille van de specificaties van sommige types tv-toestellen, kunnen zowel de videoweergave als
de audioweergave worden onderbroken wanneer u de “VIDEO OFF” functie inschakelt. K
³Indien de “D.MIX” indicator op het FL-display uitgaat tijdens het weergeven van een multikanaals
DVD-Audio disc, zal er alleen geluid komen uit de luidsprekers die door de disc zijn bepaald.
³“Error” op het FL-display betekent dat de momenteel weergegeven track met een niet-standaard
systeem werd opgenomen.
³Als u een analoge aansluiting (á blz. 10) gebruikt, ga dan naar het menu “Audio”, en stel “Digital
Audio Output” in op “Off”. b
³Als u deze speler via de DIGITAL AUDIO OUT aansluiting met andere apparatuur hebt verbonden,
moet u controleren of de juiste instellingen zijn gemaakt voor “Dolby Digital”, “DTS Digital
Surround” en “MPEG” in het menu “Audio” in de SET UP menu’s. i
Beeld
Vervormd beeld tijdens
snelzoeken.
³Bij gebruik van SEARCH is er normaal een beetje storing in het beeld.
³Een korte beeldstoring kan optreden wanneer u de “VIDEO OFF” functie uitschakelt.
Geen beeld.
³Controleer of de apparatuur juist is aangesloten. = ? A
³Zorg dat het tv-toestel is ingeschakeld.
³Zorg dat de juiste video-ingang (b.v. VIDEO 1) op het tv-toestel is gekozen.
Het beeld op het tv-scherm is niet
normaal.
(De zijranden van het beeld zijn
afgesneden of zwarte balken
verschijnen bovenaan en
onderaan op het scherm.)
³Ga naar het menu “Video” op het scherm voor de aanvankelijke instellingen en verander de
instelling voor “TV Aspect” in overeenstemming met het beeldformaat van uw tv-toestel. Het is
mogelijk dat u ook de schermmodus op het tv-toestel zelf moet veranderen. e
³Zorg dat de speler direct verbonden is met het tv-toestel, en niet via een videorecorder. =
Veel beeldschaduw (dubbelbeeld).
³Gebruik de in-beeldmenupictogrammen om de beeldkwaliteit af te stellen. [
Displays
“No Play” verschijnt op het
spelerdisplay.
³De speler kan de geplaatste disc niet weergeven. Gebruik alleen discs die deze speler kan
weergeven. 7
Geen in-beelddisplays.
³Ga naar “Display” in de SET UP menu’s en stel “On-Screen Messages” in op “On”. b
GUI-schermen verschijnen niet of
verschijnen slechts gedeeltelijk op
het tv-scherm.
³Verlaag de positie van de pictogrammen door op de cursortoetsen [3, 4] te drukken terwijl het
uiterst rechtse pictogram gemarkeerd is. W
Het disc-menu wordt in een
andere taal weergegeven.
³Ga naar “Disc” in de SET UP menu’s en kies de gewenste taal voor “Menus”. b
Geen menuweergave.
³Menu’s worden alleen weergegeven indien zij op de disc zijn opgenomen.
“Check The Disc” verschijnt op
het spelerdisplay.
³De disc is vuil. Veeg de disc schoon. 9
“H ··” verschijnt op het
spelerdisplay.
³Er is waarschijnlijk een probleem opgetreden. Het nummer dat volgt op “H” hangt af van de
toestand van de speler.
Terugstelprocedure:
Druk op [STANDBY/ON] om de speler in de stand-by stand te zetten en schakel hem dan opnieuw
in. Of druk op [STANDBY/ON] om de speler in de stand-by stand te zetten, haal het netsnoer uit
het stopcontact en sluit het daarna opnieuw aan.
³Indien de foutmelding niet verdwijnt, moet u het codenummer noteren en contact opnemen met
een bevoegde servicetechnicus.
·· staat voor een codenummer.
“No Disc” verschijnt op het
spelerdisplay.
³Geen disc in de speler; plaats een disc erin.
³De disc is niet op de juiste wijze erin geplaatst; corrigeer. E
Onderhoud
Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de buitenpanelen.
³Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine voor het schoonmaken van de buitenpanelen.
³Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de bij de doek horende instructies zorgvuldig te lezen.
Auteursrechtelijk beschermde technologie is in dit systeem ingebouwd. Deze technologie is beschermd door methoderechten van bepaalde
V.S. octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten in het bezit van Macrovision Corporation en andere rechtseigenaars. Elk gebruik
van deze auteursrechtelijk beschermde technologie dient goedgekeurd te zijn door Macrovision Corporation. Zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Macrovision Corporation mag deze technologie niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de weergave van videoprogramma’s in de huiskamer of in een andere beperkte kring. Omvormen of demonteren is verboden.
63
Glosario
Bitstream (Flujo de bits)
Ésta es la forma digital de los datos de audio de múltiples canales
(ej.: 5.1 canales) antes de ser descodificada en sus diversos
canales.
Descodificador
Un descodificador restaura a su estado normal las señales de codificadas de los DVDs. A esto se le llama descodificación.
Dolby Digital
Éste es un método de codificación de señales digitales desarrollado
por Dolby Laboratories. Además del audio estéreo (2 canales), estas
señales también pueden ser audio de 5.1 canales. Utilizando este
método se puede grabar una gran cantidad de información de audio
en un disco.
Dolby Pro Logic
Un sistema de sonido ambiental donde una pista de audio de 4 canales se graba como 2 canales y luego se restaura en 4 canales para
la reproducción. El canal de sonido ambiental es monofónico y puede
reproducir hasta 7 kHz.
DTS (Digital Theater Systems)
Este sistema de sonido ambiental se utiliza en muchos cines de todo
el mundo. La separación entre los canales es muy buena, por lo que
es posible obtener efectos muy reales.
Gama dinámica
La gama dinámica es la diferencia entre el nivel del sonido más bajo
que puede ser oído por encima del ruido del aparato y el nivel de
sonido más alto antes de producirse distorsión.
Cuadro fijo y campo fijo
Cuando usted hace una pausa en una imagen en movimiento se
muestra una imagen fija. Un cuadro fijo se forma con un máximo de
dos campos alternativos, por lo que la imagen puede aparecer borrosa, pero la calidad general es alta.
Un campo fijo no aparece borroso, pero sólo tiene la mitad de información de un cuadro fijo, por lo que la calidad de la imagen resulta
inferior.
Los cuadros son imágenes fijas que van juntas para formar una imagen en movimiento. Cada segundo se muestran aproximadamente
30 cuadros.
Un cuadro se forma con un máximo de dos campos. Un televisor
convencional muestra estos campos uno tras otro para crear
cuadros.
I/P/B
MPEG, el estándar de compresión de vídeo adoptado para ser utilizado con DVD-Vídeo, codifica cuadros utilizando estos tres tipos de
imagen.
I: Imagen intracodificada (Imagen I)
Ésta es la imagen estándar, y es una imagen completa en sí misma. Esto significa que tiene la mejor calidad de imagen y es la
mejor para ser utilizada cuando se ajusta la imagen.
P: Imagen codificada predictiva (Imagen P)
Esta imagen se calcula tomando como base imágenes I pasadas
o imágenes P.
B: Imagen codificada predictiva bidireccional (Imagen B)
Esta imagen se calcula comparando imágenes I y P pasadas y
futuras, por lo que tiene el volumen de información más bajo.
64
PCM lineal (Modulación por codificación de impulsos)
PCM es el método digital convencional utilizado para los CDs de
música. Los DVDs tienen mayor volumen por lo que utilizan PCM
lineal, el cual tiene una frecuencia de muestreo más alta. Las señales
PCM comprimidas son llamadas PCM empaquetadas (PPCM).
Cable de audio digital óptico
Las señales electrónicas se convierten en señales ópticas para la
salida al amplificador. Esto reduce el ruido causado por la interferencia electrónica.
Panorámica y exploración/buzón
Por lo general, los DVDs de vídeo se producen con la intención de
que sean vistos en un televisor de pantalla panorámica que tenga
una relación de aspecto de 16:9. Esto significa que usted podrá ver la
mayor parte del material con la relación de aspecto diseñada en un
televisor de pantalla panorámica.
El material con esta relación de aspecto no cabrá en un televisor
convencional que tenga una relación de aspecto de 4:3. Para hacer
frente a este problema se dispone de dos estilos de imagen “panorámica y exploración” y “buzón”.
Panorámica y exploración: Los lados se cortan para que la imagen
llene la pantalla.
Buzón:
En la parte superior e inferior de la pantalla aparecen bandas negras para que
la imagen aparezca con una relación de
aspecto de 16:9.
Control de reproducción
Si un CD de vídeo tiene las palabras “playback control” (control de
reproducción) escritas en él o en su caja, esto significa que podrán
seleccionarse escenas o información particulares para verlas de forma interactiva con el televisor empleando la pantalla de menús. Este
aparato puede reproducir CDs de vídeo con control de reproducción.
A la utilización de menús para controlar la reproducción de un CD de
vídeo se le llama “reproducción con menús” en estas instrucciones
de funcionamiento.
Frecuencia de muestreo
Éste es un número de muestras de sonido tomadas por segundo durante la conversión a una señal digital. La frecuencia de muestreo se
expresa mediante kilohercios (kHz). Una frecuencia de muestreo alta
resulta en un sonido similar al original cuando se reproduce.
Título/Capítulo
Los DVDs de vídeo se dividen en secciones grandes, títulos, y en
secciones más pequeñas, capítulos. A los números asignados a
estas secciones se les llama números de títulos y números de capítulos.
Pista
Ésta es la división más pequeña de un DVD de audio, CD y CD de
vídeo, y generalmente equivale a una canción.
Ordlista
Bitflöde
Detta är den digitala formen för flerkanaliga ljuddata (t.ex. 5.1 kanaler) innan de avkodas till sina olika kanaler.
Dekoder
En dekoder återställer de kodade signalerna på DVD-skivor till deras
normala format. Detta kallas avkodning.
Dolby Digital
Detta är en metod att koda digitala signaler, som har utvecklats av
Dolby Laboratories. Förutom stereoljud (2 kanaler) kan dessa signaler även vara 5.1-kanaligt ljud. Det går att spela in en stor mängd
information på en skiva med hjälp av den här metoden.
Dolby Pro Logic
Ett surroundsystem där ett 4-kanaligt ljudspår spelas in som 2-kanaligt, och sedan återställs till 4 kanaler för avspelning. Surroundkanalen
är i mono, och kan återge upp till 7 kHz.
DTS (Digital Theater Systems)
Detta surroundsystem används i många biografer världen över. Det
har en god separation mellan kanalerna, och det är därför möjligt att
få realistiska ljudeffekter.
Dynamiskt omfång
Det dynamiska omfånget är skillnaden mellan den lägsta ljudnivån
som kan höras över utrustningens brus, och den högsta ljudnivån innan distorsion uppstår.
Stillbilder av bildrutor och stillbilder av bildfält
En stillbild visas när du gör paus i en rörlig bild. En stillbild av en
bildruta består av två alternerande bildfält, och bilden kan därför förefalla skakig, men den totala kvaliteten är god.
En stillbild av ett bildfält är inte skakig, men den innehåller endast
hälften av informationen i en stillbild av en bildruta och bildkvaliteten
är därför sämre.
Bildrutor är de stillbilder som i följd skapar en rörlig bild. Ungefär
30 bildrutor visas varje sekund.
En bildruta består av två bildfält. På en vanlig TV visas dessa bildfält
efter varandra för att därmed skapa bildrutor.
I/P/B
MPEG, den standard för videokomprimering som används med
DVD-videoskivor, kodar bildrutorna med hjälp av 3 bildtyper.
I: Internt kodad bild (I-bild)
Detta är standardbilden, och den är fullständig i sig. Det innebär
att den har bäst bildkvalitet, och är bäst att använda när bilden
ska justeras.
P: Förutsägbar kodad bild (P-bild)
Denna bild beräknas utifrån tidigare I- och P-bilder.
B: Dubbelriktat förutsägbar kodad bild (B-bild)
Denna bild beräknas genom att jämföra tidigare och kommande
I- och P-bilder, och har därför minst informationsmängd.
Linjär PCM (Pulse Code Modulation)
PCM är den digitala metod som vanligen används för CD-musikskivor. DVD-skivor har större volym och de använder därför linjär
PCM, som har ett högre samplingsvärde. Komprimerade PCM-signaler kallas packad PCM (PPCM).
Optisk digital ljudkabel
Elektroniska signaler konverteras till optiska signaler för utmatning till
en förstärkare. Detta minskar det brus som orsakar av elektronisk
interferens.
Pan&Scan/Letterbox (panorering och sökning brevlåda)
Generellt produceras DVD-videoskivor med förutsättningen att de
ska ses på en bredskärms-TV, med ett storleksförhållande på 16:9.
Det innebär att du kan se nästan allt material med det avsedda storleksförhållandet på en bredskärms-TV.
Material som har detta storleksförhållande passar dock inte för en
normal TV-apparat, med ett storleksförhållande på 4:3. Två bildformat, “Pan&Scan” (panorering och sökning) och “Letterbox” (brevlåda), tar hand om detta problem.
Pan&Scan: sidorna klipps av så att bilden fyller upp skärmen.
Letterbox: svarta band syns i bildens över- och underkant, så att
själva bilden visas i storleksförhållandet 16:9.
Avspelningskontroll
Om det står “playback control” på en CD-videoskiva eller dess ask
betyder det att vissa speciella scener eller viss information kan väljas
för att ses interaktivt med TV-apparaten med hjälp av menyskärmen.
Den här enheten kan spela CD-videoskivor med avspelningskontroll.
Att använda menyer för att styra avspelningen av en CD-videoskiva
kallas “menyavspelning” i den här bruksanvisningen.
Samplingsfrekvens
Detta värde avspeglar antalet ljudsnitt som tas per sekund under
konverteringen till en digital signal. Samplingsfrekvensen anges i kilohertz (kHz). En högre samplingsfrekvens resulterar i ett ljud som
kommer närmare det ursprungliga ljudet när det spelas av.
Titel/Kapitel
DVD-videoskivor är uppdelade i större avsnitt, titlar, och mindre avsnitt, kapitel. De nummer som är tilldelade dessa avsnitt kallas titelnummer och kapitelnummer.
Spår
Detta är den minsta uppdelningen på DVD-ljudskivor, CD-skivor och
CD-videoskivor, och de motsvarar vanligen ett musikstycke.
65
Verklarende woordenlijst
Bitstream (bitstroom)
Dit is de digitale vorm van audiogegevens in meerdere kanalen (b.v.
5.1 kanalen) alvorens deze gegevens naar hun diverse kanalen
worden gedecodeerd.
Decoder
Een decoder zet de gecodeerde geluidssignalen op DVD’s weer om
naar normale signalen. Dit wordt decodering genoemd.
Dolby Digital
Dit is een methode voor het coderen van digitale signalen die werd
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Naast stereo-audio (2 kanalen),
kunnen deze signalen ook 5.1-kanalen audio zijn. Met deze methode
kan een grote hoeveelheid audio-informatie op één disc worden opgenomen.
Dolby Pro Logic
Een surroundsysteem waarbij een 4-kanalen geluidsspoor in 2 kanalen is opgenomen en bij weergave wordt hersteld naar 4 kanalen. Het
surroundkanaal is mono en kan maximaal 7 kHz reproduceren.
DTS (Digital Theater Systems)
Een surroundsysteem dat in vele bioscopen over de hele wereld
wordt gebruikt. De voortreffelijke kanaalscheiding maakt realistische
geluidseffecten mogelijk.
Dynamic range (dynamisch bereik)
Het dynamische bereik is het verschil tussen het laagste geluidsniveau dat hoorbaar is boven de ruis die voortgebracht wordt door
de apparatuur en het hoogste geluidsniveau waarbij geen geluidsvervorming optreedt.
“Frame” stilstaand-beeldweergave en “Field” stilstaand-beeldweergave
Wanneer u een bewegend beeld pauzeert, verschijnt er een stilstaand beeld. Een “frame” stilstaand beeld bestaat uit twee alternerende velden zodat het beeld ietwat wazig is, maar de algemene beeldkwaliteit is voortreffelijk.
Een “field” stilstaand beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is
minder goed omdat het slechts de helft van de informatie van een
“frame” stilstaand beeld bevat.
Frames zijn de stilstaande beelden die samengaan om een bewegend beeld te maken. Ongeveer 30 frames worden per seconde getoond.
Eén frame bestaat uit twee velden. Een gewoon tv-toestel toont deze
velden achter elkaar om frames te maken.
I/P/B
MPEG, de videocompressie-standaard die voor DVD-Video wordt
gebruikt, codeert de beelden door gebruik te maken van de volgende
3 beeldtypes.
I: Intra-gecodeerd beeld (I-beeld)
Dit is het standaard beeld en is een volledig beeld op zichzelf. Dit
betekent dat het de beste beeldkwaliteit heeft en het best geschikt
is voor wanneer u het beeld wilt afstellen.
P: Door voorspelling gecodeerd beeld (P-beeld)
Dit beeld wordt berekend uitgaande van eerdere I- of P-beelden.
B: Door bidirectionele voorspelling gecodeerd beeld (B-beeld)
Dit beeld wordt berekend door het vergelijken van eerdere en latere I- en P-beelden, en bevat daarom de geringste hoeveelheid
informatie.
66
Lineair PCM (impulsiecodemodulatie)
PCM is de gebruikelijke digitale methode voor muziek-CD’s. Aangezien DVD’s een groter volume hebben, wordt er gebruikgemaakt van
PCM die een hogere bemonsteringsfrequentie heeft. Gecomprimeerde PCM-signalen worden “packed PCM” (PPCM) genoemd.
Optische digitale audiokabel
Elektronische signalen worden geconverteerd naar optische signalen
voor uitvoer naar de versterker. Hierdoor vermindert de ruis die normaal wordt veroorzaakt door elektronische storing.
Pan&Scan/Brievenbus
DVD-Video wordt normaal geproduceerd met de bedoeling dat het
videomateriaal op een breedbeeldtelevisie met een hoogte-breedte
verhouding van 16:9 wordt bekeken. Dit betekent dat u het meeste
materiaal in die beeldverhouding kunt bekijken op een breedbeeldtelevisie.
Materiaal dat met deze beeldverhouding is opgenomen zal niet passen op een standaardtelevisiescherm met een hoogte-breedte verhouding van 4:3. Twee beeldtypes, “Pan&Scan” en “Brievenbus”, zijn
voorzien om dit probleem te verhelpen.
Pan&Scan: de zijranden worden afgesneden zodat het beeld het
hele scherm vult.
Brievenbus: zwarte balken verschijnen bovenaan en onderaan het
beeld zodat het beeld zelf in een beeldverhouding van
16:9 te zien is.
Weergavebesturing (PBC)
Wanneer “playback control” op een Video-CD of zijn hoes is aangeduid, kunt u weergavemenu’s op het tv-scherm gebruiken voor het
kiezen en bekijken van bepaalde scènes of informatie. Deze speler
kan Video-CD’s met weergavebesturing weergeven.
Het gebruik van menu’s voor weergavebedieningen van een VideoCD wordt “menuweergave” genoemd in deze gebruiksaanwijzing.
Bemonsteringsfrequentie
Dit is het aantal geluidsmonsters dat tijdens omzetting naar een digitaal signaal per seconde wordt genomen. De bemonsteringsfrequentie wordt uitgedrukt in kilohertz (kHz). Een hoge bemonsteringsfrequentie betekent dat het weergegeven geluid het originele
geluid dicht benadert.
Titel/Hoofdstuk
DVD-Video discs zijn onderverdeeld in grote secties (titels) en in kleinere secties (hoofdstukken). De nummers die aan deze secties zijn
toegewezen, worden ‘titelnummers’ en ‘hoofdstuknummers’ genoemd.
Track
Dit is het kortste segment op DVD-Audio discs, CD’s en Video CD’s,
en komt doorgaans overeen met één liedje.
Especificaciones
Alimentación:
Consumo:
Consumo en el modo de
alimentación en espera:
Dimensiones:
Peso:
Sistema de señales:
Gama de temperaturas
de funcionamiento:
Gama de humedades
de funcionamiento:
220–240 V CA, 50 Hz
19 W
4 W aproximadamente
449 (An)k281 (Prof)k99 (Al) mm
(excluyendo salientes)
3,5 kC
PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC
i5 a i35 oC
5 a 90 % de humedad relativa
(sin condensación)
Discos que pueden reproducirse:
DVD-Vídeo
DVD Audio
Audio de CD (CD-DA)
CD de vídeo
CD-R/CD-RW (CD-DA, discos
CD de vídeo formateados)
Salida de vídeo:
Nivel de salida:
1 Vp-p (75 ­)
Conector de salida:
Toma de clavijas (2 sistema)/
AV1/AV2
Salida de vídeo S:
Nivel de salida Y:
1 Vp-p (75 ­)
Nivel de salida C:
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ­)
PAL; 0,300 Vp-p (75 ­)
Conector de salida:
Terminal S (1 sistema), AV1
Salida de vídeo RGB:
Nivel de salida R:
0,7 Vp-p (75 ­)
Nivel de salida G:
0,7 Vp-p (75 ­)
Nivel de salida B:
0,7 Vp-p (75 ­)
Conector de salida:
AV1
Número de conectores:
1 sistema
Salida de audio:
Nivel de salida:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Conector de salida:
Toma de clavijas, AV1/AV2
Número de conectores:
2 canales:
1 sistema
Salida discreta de
5 canales (5.1ch):
1 sistema
Características de salida de la señal de audio:
(1) Respuesta de frecuencia:
³DVD (audio lineal):
2 Hz–22 kHz
(muestreo de 48 kHz)
2 Hz–44 kHz
(muestreo de 96 kHz)
2 Hz–88 kHz
(muestreo de 192 kHz)
³Audio de CD:
2 Hz–20 kHz
(2) Relación señal a ruido:
³Audio de CD:
115 dB
(3) Gama dinámica:
³DVD (audio lineal):
103 dB
³Audio de CD:
99 dB
(4) Distorsión armónica total:
³Audio de CD:
0,002 %
Salida de audio digital:
Salida digital óptica:
Terminal óptico
Salida digital coaxial:
Toma de clavijas
Toma PHONES:
Estéreo, toma de 6,3 mm
Lector: Longitud de onda:
658 nm/790 nm
Potencia lasérica:
CLASE 2/CLASE 1
Nota
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los pesos y las dimensiones son aproximados.
Tekniska data
Strömförsörjning:
Effektförbrukning:
Effektförbrukning i
standbyläget:
Storlek:
Vikt:
Signalsystem:
Temperaturområde vid drift:
Fuktighetsområde vid drift:
Spelbara skivor:
Videoutsignal:
Utsignalens nivå:
Uttag:
S-videoutsignal:
Y-signalens utnivå:
C-signalens utnivå:
Uttag:
RGB-videoutsignal:
R-utsignalens nivå:
G-utsignalens nivå:
B-utsignalens nivå:
Uttag:
Antal uttag:
Ljudutsignal:
Utsignalens nivå:
Uttag:
Antal uttag:
2 kanaler (2CH):
5-kanals diskret utgång
(5.1ch):
Ljudsignalens utkaraktäristik:
(1) Frekvensrespons:
³DVD (linjär ljudsignal):
³CD-ljudskivor:
(2) Signal-/brusförhållande:
³CD-ljudskivor:
(3) Dynamiskt omfång:
³DVD (linjär ljudsignal):
³CD-ljudskivor:
(4) Total harmonisk distorsion:
³CD-ljudskivor:
Digital ljudutsignal:
Optisk digital utgång:
Koaxial digital utgång:
PHONES-uttag:
Pickup: Våglängd:
Laserstyrka:
NORSK
Pickup: Bølgelengde:
Laser-styrke:
220–240 V växelström, 50 Hz
19 W
cirka 4 W
449 (B)k281 (D)k99 (H) mm
(exklusive utskjutande delar)
3,5 kC
PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC
i5 till i35 oC
5–90 % RH
(ingen kondensering)
DVD-videoskivor
DVD-ljudskivor
CD-ljudskivor (CD-DA)
CD-videoskivor
CD-R-/CD-RW-skivor
(skivor formaterade som
CD-DA, CD-video)
1 Vp-p (75 ­)
Stiftuttag (2 system)/AV1/AV2
1 Vp-p (75 ­)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ­)
PAL; 0,300 Vp-p (75 ­)
S-uttag (1 system), AV1
0,7 Vp-p (75 ­)
0,7 Vp-p (75 ­)
0,7 Vp-p (75 ­)
AV1
1 system
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Stiftuttag/AV1/AV2
1 system
1 system
2 Hz–22 kHz
(48 kHz samplingsfrekvens)
2 Hz–44 kHz
(96 kHz samplingsfrekvens)
2 Hz–88 kHz
(192 kHz samplingsfrekvens)
2 Hz–20 kHz
115 dB
103 dB
99 dB
0,002 %
Optiskt uttag
Stiftuttag
stereo, 6,3 mm uttag
658 nm/790 nm
Ingen farlig strålning
KLASS 2/KLASS 1
658 nm/790 nm
Ingen farlig strålning sendes ut
KLASSE 2/KLASSE 1
Observera
Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
Angivna mått och vikter är ungefärliga.
67
Technische gegevens
Voeding:
Stroomverbruik:
Stroomverbruik in de
stand-by stand:
Afmetingen:
220–240 V wisselstroom, 50 Hz
19 W
ca. 4 W
449 (B)k281 (D)k99 (H) mm
(uitstekende gedeelten niet
meegerekend)
Gewicht:
3,5 kC
Signaalsysteem:
PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC
Gebruikstemperatuurbereik:
i5 tot i35 °C
Vochtigheidsbereik:
5–90 % relatieve vochtigheid
(geen condensatie)
Discs geschikt voor weergave: DVD-Video
DVD-Audio
Compact disc (CD-DA)
Video-CD
CD-R/CD-RW (CD-DA,
Video-CD geformatteerde discs)
Video-uitgang:
Uitgangsniveau:
1 Vp-p (75 ­)
Uitgangsaansluiting:
Penaansluiting (2 systeem)/
AV1/AV2
S-video uitgang:
Y-uitgangsniveau:
1 Vp-p (75 ­)
C-uitgangsniveau:
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ­)
PAL; 0,300 Vp-p (75 ­)
Uitgangsaansluiting:
S-aansluiting (1 systeem), AV1
RGB video-uitgang:
R-uitgangsniveau:
0,7 Vp-p (75 ­)
G-uitgangsniveau:
0,7 Vp-p (75 ­)
B-uitgangsniveau:
0,7 Vp-p (75 ­)
Uitgangsaansluiting:
AV1
Aantal aansluitingen:
1 systeem
Audio-uitgang:
Uitgangsniveau:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Uitgangsaansluiting:
Penaansluiting, AV1/AV2
Aantal aansluitingen:
2 CH:
1 systeem
5 ch discrete uitgang
(5.1ch):
1 systeem
Audiosignaal uitgangskarakteristieken:
(1) Frequentiekarakteristiek:
³DVD (lineaire audio):
2 Hz–22 kHz
(48 kHz bemonstering)
2 Hz–44 kHz
(96 kHz bemonstering)
2 Hz–88 kHz
(192 kHz bemonstering)
³CD audio:
2 Hz–20 kHz
(2) Signaal/ruis verhouding:
³CD audio:
115 dB
(3) Dynamisch bereik:
³DVD (lineaire audio):
103 dB
³CD audio:
99 dB
(4) Totale harmonische vervorming:
³CD audio:
0,002 %
Digitale audio-uitgang:
Optische digitale uitgang:
Optische aansluiting
Coaxiale digitale uitgang:
Penaansluiting
Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES):
Stereo, 6,3 mm aansluiting
Optische lezer: Golflengte:
658 nm/790 nm
Laservermogen: CLASS 2/CLASS 1
Opmerking
Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Gewicht en afmetingen zijn bij benadering opgegeven.
YAMAHA ELECTRONICS CORPORATION, USA 6660 ORANGETHORPE AVE., BUENA PARK, CALIF. 90620, U.S.A.
YAMAHA CANADA MUSIC LTD. 135 MILNER AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 3R1, CANADA
YAMAHA ELECTRONIK EUROPA G.m.b.H. SIEMENSSTR. 22-34, 25462 RELLINGEN BEI HAMBURG, F.R. OF GERMANY
YAMAHA ELECTRONIQUE FRANCE S.A. PA PARIS-EST RUE AMBROISE CROIZAT CROISSY-BEAUBOURG BP70-77312 MARNE LAVALLEE, CEDEX 2 FRANCE
YAMAHA ELECTRONICS (UK) LTD. YAMAHA HOUSE, 200 RICKMANSWORTH ROAD WATFORD, HERTS WD1 7JS, ENGLAND
YAMAHA SCANDINAVIA A.B. J A WETTERGRENS GATA 1, BOX 30053, 400 43 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN
YAMAHA MUSIC AUSTRALIA PTY, LTD. 17-33 MARKET ST., SOUTH MELBOURNE, 3205 VIC., AUSTRALIA
RQT6028-E
Printed in Japan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising