Philips | 24PHS4354/12 | Owner's Manual | Philips 4300 series LED TV 24PHS4354/12 Felhasználói kézikönyv

Philips 4300 series LED TV 24PHS4354/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
4354 series
www.philips.com/TVsupport
Útmutató
24PHS4354
24PHT4354
Tartalom
1 Támogatás igénybevétele
12.2 Termékismertető adatlap
46
12.3 Használat befejezése
46
3
3
1.1 A TV-készülék azonosítása és regisztrálása
1.2 A TV-készülék súgója és útmutatója
3
1.3 Online súgó és útmutató
3
1.4 Vevőszolgálat, szerviz
3
2 Szoftver
13 Termékjellemzők
5
2.1 Szoftver frissítése
5
2.2 Szoftververzió
5
3 Gyors útmutató
6
14 Hibaelhárítás
3.1 Távvezérlő
6
3.2 Infravörös érzékelő
7
3.3 Joystick – helyi vezérlés (ha van)
4 Üzembe helyezés
5 Csatlakozók
9
51
9
12
5.1 Csatlakoztatási útmutató
12
5.2 Antenna
12
5.3 Műhold (ha van)
12
5.4 Videoeszköz
13
5.5 Audioeszköz
15
5.6 Számítógép
16
5.7 CAM intelligens kártyával - CI+
17
5.8 USB-eszköz
17
5.9 Freeview hálózat (A hálózati port csak az egyesült
királyságbeli típusokhoz használható)
18
15 Biztonság és karbantartás
6 Forrás váltása
17 Nyílt forráskód
7 Csatornák
15.1 Biztonság
54
15.2 A képernyő ápolása
15.3 Használati feltételek
16 Szerzői jogok
21
Tárgymutató
31
8.1 Amire szüksége van
31
8.2 A TV-műsorfüzet használata
31
9 Rögzítés és TV-műsor szüneteltetése
33
9.1 Amire szüksége van
33
9.2 Felvételek
33
9.3 TV-műsor szüneteltetése
34
10 Videók, fényképek és zene
10.1 USB csatlakozóról
10.2 Fényképek
36
10.3 Videók
36
10.4 Zene
37
11.1 A Főmenü áttekintése
38
11.2 A Lehetőségek menü
38
11.3 Gyors beállítások és Minden beállítás
11.4 Minden beállítás
38
12.1 Európai energiacímke
36
36
11 A TV-beáll. menü megnyitása
12 Környezetvédelem
57
38
38
46
46
2
61
57
58
17.1 Nyílt forráskódú szoftver
17.2 Nyílt forráskódú licenc
20
7.1 A csatornák és a csatornaváltás
21
7.2 Csatorna beállítása
21
7.3 Csatornalista
27
7.4 Csatornaszűrő kiválasztása
28
7.5 Kedvenc csatornák
28
8 TV-műsorfüzet
55
55
16.1 HDMI
57
16.2 Dolby Audio
57
16.3 DTS 2.0 + Digital Out ™
16.4 Egyéb védjegyek
57
20
6.1 Forráslista
20
6.2 Készülék átnevezése
48
14.1 Tippek
51
14.2 Bekapcsolás
51
14.3 Távvezérlő
51
14.4 Csatornák
52
14.5 Kép
52
14.6 Hang
52
14.7 HDMI
53
14.8 USB
53
7
4.1 Biztonsági utasítások elolvasása
4.2 TV elhelyezése
9
4.3 A TV bekapcsolása
10
48
13.1 Tápellátás
48
13.2 Vétel
48
13.3 Kijelző felbontása
48
13.4 Kijelző bemeneti felbontása
13.5 Hang
49
13.6 Multimédiás
49
13.7 Csatlakoztathatóság
49
58
58
54
1
1.3
Támogatás
igénybevétele
Online súgó és útmutató
Ha bármilyen probléma adódna a Philips TVkészülékkel, forduljon az online támogatási
rendszerhez. Válassza ki a nyelvet és adja meg a
termék típusszámát.
1.1
Látogasson el
a www.philips.com/TVsupport weboldalra.
A TV-készülék azonosítása és
regisztrálása
Támogatási oldalunkon megtalálja az adott országhoz
tartozó telefonszámot, valamint a gyakran ismételt
kérdésekre (GYIK) adott válaszokat. Egyes
országokban cseveghet is munkatársunkkal, és
kérdését közvetlenül is felteheti, vagy megírhatja
nekünk e-mailben.
Lehetősége van új TV-szoftver, illetve a kézikönyv
letöltésére, amelyet számítógépén olvashat el.
A TV-készülék azonosítása – a TV-készülék
típusszáma és sorozatszáma
Előfordulhat, hogy meg kell adnia a TV típusjelét és
gyártási számát. Ezeket a számokat a csomagoláson
vagy a televízió hátulján vagy alján lévő típustáblán
találja.
A TV további hibaelhárításához és a gyakran ismételt
kérdésekhez (GYIK)...
A TV-készülék regisztrációja
Regisztrálja TV-készülékét, és használja ki a rengeteg
lehetőséget, pl. a termék teljes körű támogatását
(beleértve a letöltéseket is), az új termékekkel, az
exkluzív ajánlatokkal és akciókkal kapcsolatos
információkhoz való hozzáférést. A regisztrációval
különféle nyereményeket nyerhet, és részt vehet az új
termékekkel kapcsolatos különleges kérdőívek
kitöltésében.
Lépjen
a http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/p
ortal/en/ModelSelect weboldalra
A TV-készülék Súgója a táblagépen, okostelefonon
vagy számítógépen
A hosszabb utasítássorok egyszerűbb végrehajtása
érdekében a TV-készülék Súgója PDF formátumban
is letölthető, így okostelefonján, táblagépén vagy
számítógépén is olvashatja. A Súgó vonatkozó
oldalát a számítógépről ki is nyomtathatja.
A Súgó (felhasználói kézikönyv) letöltéséhez
látogasson el a www.philips.com/TVsupport
weboldalra
Látogasson el
a www.philips.com/TVsupport weboldalra.
1.2
A TV-készülék súgója és
útmutatója
Nyomja meg a  Beállítások >
Súgó gombot
1.4
Vevőszolgálat, szerviz
A Súgó menüjén keresztül könnyedén végezhet
szoftverfrissítést, visszaállíthatja a TV gyári beállításait,
és elolvashatja az útmutatót.
A támogatással és javítással kapcsolatban hívja a
vevőszolgálat forródrótját saját országában. Szükség
esetén szervizmérnökeink végzik el a javítást.
- Szoftver frissítése: Az elérhető szoftverfrissítések
ellenőrzése.
A telefonszámot a TV-készülékhez mellékelt
nyomtatott dokumentációban találja.
Vagy látogasson el
honlapunkra: www.philips.com/TVsupport és
szükség esetén válassza ki a megfelelő országot.
- Útmutató: A TV-vel kapcsolatos információkat az
útmutatóban olvashatja.
- Hibaelhárítás: Megoldást találhat a gyakran
ismételt kérdésekre.
- Gyári beállítások: Az összes beállítás visszaállítása
a gyári beállításokra.
TV-készülék típusjele és gyártási száma
Előfordulhat, hogy meg kell adnia a TV típusjelét és
gyártási számát. Ezeket a számokat a csomagoláson
vagy a televízió hátulján vagy alján lévő típustáblán
találja.
- TV újrahangolása: Állítsa vissza, és végezze el újra
a TV teljes hangolását.
- Névjegy adatai: Megmutatja az országához vagy
régiójához tartozó telefonszámot vagy honlapcímet.
 Figyelmeztetés
Ne kísérelje meg maga megjavítani a TV-készüléket.
3
Ez komoly személyi sérülést vagy a TV-készülék
helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá
érvényteleníti a garanciát.
4
2
Helyi frissítések
Szoftver
Kereskedőknek és haladó felhasználóknak.…
 (Főmenü) > Beállítások > Szoftver
frissítése > Helyi frissítések.
2.1
Szoftver frissítése
Frissítések keresése
OAD frissítések keresése (Sugárzott
szoftverletöltés)
 (Főmenü) > Beállítások > Szoftver
frissítése > Frissítések keresése.
Földi sugárzású szoftverfrissítés keresése.
A szoftver TV-készülékre való feltöltéséhez
számítógép és USB-s memóriaeszköz szükséges.
Használjon legalább 256MB szabad tárhellyel
rendelkező USB-s memóriaeszközt. Győződjön meg
róla, hogy az írásvédelem funkció ki van kapcsolva.
 (Főmenü) > Beállítások > Szoftver
frissítése > OAD frissítések keresése.
2.2
1. A frissítés megkezdése a TV-készüléken
-  (Főmenü) > Beállítások > Szoftver
frissítése > Frissítések keresése.
Szoftververzió
Az TV-szoftver aktuális verziójának megtekintése…
2. A TV-készülék azonosítása
- Helyezze be az USB memóriaeszközt a TV-készülék
egyik USB csatlakozójába.
Válassza az Indítás lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot. A rendszer azonosítófájlt ír az USB-s
memóriaeszközre.
 (Főmenü) > Beállítások > Szoftver
frissítése > Információ az aktuális szoftverről
3. A TV-készülék szoftverének letöltése
- Helyezze be az USB memóriaeszközt a
számítógépbe.
- Az USB memóriaeszközön keresse meg az
update.htm fájlt, majd kattintson rá kétszer.
- Kattintson az Azonosító elküldése lehetőségre.
- Válassza ki a kívánt régiót
- Ha elérhető új szoftver, töltse le a .zip fájlt.
A letöltést követően csomagolja ki a fájlt, és másolja
az autorun.upg fájlt az USB memóriaeszközre.
4. A TV-készülék szoftverének frissítése
- Helyezze be újra az USB-s memóriaeszközt a TVkészülékbe. A frissítés automatikusan elindul.
A TV-készülék 10 másodpercre ki-, majd
automatikusan visszakapcsol. Kérjük, várjon.
Ne... . .
- vegye ki az USB eszközt a TV-készülékből
Ha frissítés közben áramkimaradás lép fel, ne húzza ki
az USB-s memóriaeszközt a TV-készülékből. Ha
helyreáll az áramellátás, a TV-készülék folytatja a
frissítést.
5
3
A gombok áttekintése
Gyors útmutató
Felső rész
3.1
Távvezérlő
Elemek és tisztítás
Elemcsere
Ha a TV-készülék nem reagál a távvezérlő
gombnyomásaira, lehetséges, hogy az elemek
lemerültek.
Az elemek cseréjéhez nyissa ki a távvezérlő hátulján
található elemtartó rekeszt.
1.  Készenlét / Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba
kapcsolása
1. Csúsztassa az elemtartó fedelét a nyíl által jelzett
irányba.
2. Lejátszás gombok
- Lejátszás : lejátszás
- Szünet : lejátszás szüneteltetése
- Leállítás : lejátszás leállítása
- Visszatekerés , gyorskeresés visszafelé
- Előretekerés : gyorskeresés előre
- Felvétel : azonnali felvétel
2. Cserélje ki a régi elemeket 2 db 1,5 V-os
AAA-R03 méretű elemre. Figyeljen a + és - pólusok
megfelelő helyzetére.
3.  TV GUIDE
A Tv-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.
4.  FORMAT
A Képformátum menü megnyitása vagy bezárása.
5.  SETUP
A Beállítások menü megnyitása.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csúsztassa
vissza, amíg a helyére nem kattan.
- Ha a távvezérlőt huzamosabb ideig nem használja,
vegye ki az elemeket.
Középen
- A régi elemeket a használat befejezésére vonatkozó
iránymutatásoknak megfelelően, biztonságos módon
helyezze hulladékba.
Tisztítás
A távvezérlőt karcmentes bevonattal látták el.
A távvezérlő tisztításához puha, nedves kendőt
használjon. A távvezérlő tisztításához soha ne
használjon oldószert, például alkoholt, vegyszereket
vagy háztartási tisztítószert.
1.  HOME
A Főmenü megnyitása vagy bezárása.
2.  SOURCES
A Forrás menü – a csatlakoztatott eszközök listája –
megnyitása vagy bezárása.
6
3. Színes gombok
A gombok funkciója követi a képernyőn megjelenő
utasításokat.
3.2
4.  INFO
A műsorinformációk megnyitása vagy bezárása.
A TV-készülék képes infravörös (IR) jeleket használó
távvezérlőktől is parancsokat fogadni. Ha ilyen
távvezérlőt használ, mindig ügyeljen rá, hogy a
távvezérlőt mindig a TV-készülék elülső részén
található infravörös érzékelőre irányítsa.
Infravörös érzékelő
5.  BACK
Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornához.
Menü bezárása a beállítás módosítása nélkül.
6.  EXIT
Visszaváltás TV-nézésre.
7.  OPTIONS
Az Opciók menü megnyitása, illetve bezárása.
8. OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása.
9. Nyíl-/navigációs gombok
Navigálás fel, le, balra és jobbra.
 Figyelmeztetés
10.  LIST
A csatornalista megnyitása vagy bezárása.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV-készülék
infravörös érzékelője elé, mert az zavarhatja az
infravörös jelet.
Alsó oldal
3.3
Joystick – helyi vezérlés (ha
van)
Joystick – helyi vezérlés (32"-es vagy nagyobb
esetén)
Ha elveszítette a távvezérlőt, vagy annak elemei
kimerültek, akkor is végrehajthat néhány alapvető
műveletet a TV-készüléken.
Az alapmenü megnyitásához…
1.  Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.
2.  Hangerő
A hangerőszint beállítása.
3. Számgombok
TV-csatorna közvetlen kiválasztása.
1. A TV-készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg
a TV-készülék hátoldalán található joystick gombot
az alapmenü megjelenítéséhez.
4. SUBTITLE
Feliratok bekapcsolása, kikapcsolása, vagy
automatikus kezelése.
2. Használja a bal vagy jobb gombot
a  Hangerő,  Csatorna vagy  Források
lehetőség kiválasztásához.
5.  Csatorna
Átkapcsolás a csatornalista következő vagy előző
csatornájára. Szöveg/teletext következő vagy előző
oldalának megnyitása. A lemez következő vagy előző
fejezetének elindítása.
6. TEXT
A teletext megnyitása vagy bezárása.
7
Nyomja a gombot felfelé vagy lefelé a hangerő
beállításához, illetve a következő vagy előző
csatornára lépéshez. Nyomja a gombot felfelé vagy
lefelé a források listájának végignézéséhez, beleértve
a tuner kiválasztását is.
A menü automatikusan eltűnik.
8
4
Falra szerelés
Üzembe helyezés
4304, 4354-es sorozatú TV
4.1
A TV-készülék fel van készítve (külön
megvásárolható) VESA-kompatibilis fali konzolra
történő felszereléshez.
Fali konzol vásárlásakor használja a következő VESAkódot . . .
Biztonsági utasítások
elolvasása
A TV-készülék használata előtt olvassa el a biztonsági
utasításokat.
Az utasításokért lásd: Útmutató, Biztonság és
karbantartás fejezet.
4.2
TV elhelyezése
Tanácsok az elhelyezéssel
kapcsolatban
– 24PHx43x4 - VESA MIS-F 75x75, M6 (minimum 10
mm, maximum 12 mm)
Előkészítés
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a képernyőre ne
essen közvetlen fény.
Ügyeljen arra, hogy a TV-készülék VESA-kompatibilis
konzolhoz való rögzítésére szolgáló fémcsavarok
legalább 10 mm mélyen benne legyenek a TVkészüléken található menetes foglalatokban.
- A faltól legfeljebb 15 cm-re helyezze el a TVkészüléket.
- A TV-nézés ideális távolsága a képernyőátló
hosszának háromszorosa. Amikor leül, szemének egy
szintben kell lennie a képernyő közepével.
Vigyázat
A TV falra szereléséhez speciális képességek
szükségesek, és csak képesített szakember végezheti.
A TV falra szerelésének meg kell felelnie a TV súlya
szerinti biztonsági szabványoknak. A TV-készülék
elhelyezése előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat
is.
A TP Vision Europe B.V. nem vállal felelősséget a
helytelen rögzítésből adódó balesetekért vagy
sérülésekért.
4504-es sorozatú TV
A TV-készülék fel van készítve (külön
megvásárolható) VESA-kompatibilis fali konzolra
történő felszereléshez.
Fali konzol vásárlásakor használja a következő VESAkódot . . .
TV-állvány
A TV-állvány szerelési utasításait a TV-készülékhez
mellékelt Gyors üzembe helyezési útmutatóban
találja. Ha elveszítette az útmutatót, azt
a www.philips.com honlapról töltheti le.
A TV típusszámának ismeretében megkeresheti a
letölthető Gyors üzembe helyezési útmutatót.
– 32PHx4504 - VESA MIS-F 100, M6 (minimum 10
9
mm, maximum 14 mm)
4.3
Előkészítés
A TV bekapcsolása
Ügyeljen arra, hogy a TV-készülék VESA-kompatibilis
konzolhoz való rögzítésére szolgáló fémcsavarok
legalább 10 mm mélyen benne legyenek a TVkészüléken található menetes foglalatokban.
Tápkábel csatlakoztatása
- Csatlakoztassa a tápkábelt a TV-készülék hátulján
található POWER csatlakozóba.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel stabilan illeszkedik-e a
csatlakozóba.
- Gondoskodjon róla, hogy a csatlakozódugó a fali
aljzatnál mindig hozzáférhető maradjon.
- A tápkábel kihúzásakor soha ne a kábelt, hanem a
csatlakozódugót húzza.
Vigyázat
A TV falra szereléséhez speciális képességek
szükségesek, és csak képesített szakember végezheti.
A TV falra szerelésének meg kell felelnie a TV súlya
szerinti biztonsági szabványoknak. A TV-készülék
elhelyezése előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat
is.
A TP Vision Europe B.V. nem vállal felelősséget a
helytelen rögzítésből adódó balesetekért vagy
sérülésekért.
32"-es vagy nagyobb esetén
5304-es sorozatú TV
A TV-készülék fel van készítve (külön
megvásárolható) VESA-kompatibilis fali konzolra
történő felszereléshez.
Fali konzol vásárlásakor használja a következő VESAkódot . . .
22"-os/24"-os készülékek esetén
– 22PFS5304 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 8
mm, maximum 8 mm)
Előkészítés
Ügyeljen arra, hogy a TV-készülék VESA-kompatibilis
konzolhoz való rögzítésére szolgáló fémcsavarok
legalább 10 mm mélyen benne legyenek a TVkészüléken található menetes foglalatokban.
Vigyázat
A TV falra szereléséhez speciális képességek
szükségesek, és csak képesített szakember végezheti.
A TV falra szerelésének meg kell felelnie a TV súlya
szerinti biztonsági szabványoknak. A TV-készülék
elhelyezése előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat
is.
A TP Vision Europe B.V. nem vállal felelősséget a
helytelen rögzítésből adódó balesetekért vagy
sérülésekért.
10
Bár ez a TV-készülék rendkívül keveset fogyaszt
készenléti üzemmódban, energiatakarékossági
megfontolásokból húzza ki a hálózati kábelt, ha
hosszabb ideig nem használja a készüléket.
Bekapcsolás vagy készenléti módba
kapcsolás
Mielőtt bekapcsolná a TV-készüléket, ellenőrizze,
hogy csatlakoztatta-e a hálózati tápellátást a TVkészülék hátoldalán található POWER csatlakozóba.
Bekapcsolás
Nyomja a TV-készülék oldalán vagy hátoldalán lévő
bekapcsológombot.
Váltás készenléti üzemmódba
A TV-készülék készenléti állapotba kapcsolásához
nyomja meg a távvezérlő  gombját.
A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a
csatlakozódugót.
A csatlakozódugó kihúzásakor soha ne a kábelt,
hanem a csatlakozódugót fogja. Biztosítsa, hogy
mindig hozzáférjen a csatlakozódugóhoz, a
tápkábelhez és a fali aljzathoz.
11
5
Csatlakozók
5.1
Csatlakoztatási útmutató
A készülékeket mindig a lehető legjobb minőségű
kapcsolaton keresztül csatlakoztassa a TVkészülékhez. Továbbá használjon jó minőségű
kábeleket a megfelelő kép- és hangátvitel érdekében.
Készülék csatlakoztatása esetén a TV felismeri a
készülékfaját, és minden egyes készüléknek ad egy
megfelelő típusnevet. Ha szeretné, ezt a nevet
megváltoztathatja. Ha a készülék típusneve helyesen
van beállítva, a TV automatikusan az ideális TVbeállításokra vált, amikor erre a készülékre kapcsolnak
át a Forrás menüben.
5.2
* A hálózati port csak az xxPxTxxxx sorozatokhoz
használható
Antenna
** A műholdas port csak az xxPxSxxxx sorozatokhoz
használható
Illessze az antenna csatlakozódugóját stabilan a TVkészülék hátulján található Antenna foglalatba.
Csatlakoztathatja saját antennáját, vagy
antennaelosztó rendszerből érkező jelet is foghat.
Használjon 75 ohmos, koaxiális IEC RF
antennacsatlakozót.
5.3
Műhold (ha van)
Illessze az F típusú műholdas csatlakozót a TVkészülék hátulján található SAT műholdas
csatlakozóba.
Ezt az antennacsatlakozót DVB-T és DVB-C bemeneti
jelekhez használja.
32"-os készülékek esetén
32"-es vagy nagyobb esetén
22"-os/24"-os készülékek esetén
22"-os/24"-os készülékek esetén
12
* A hálózati port csak az egyesült királyságbeli
típusokhoz használható
* A hálózati port csak az egyesült királyságbeli
típusokhoz használható
** A műholdas port csak az xxPxSxxxx sorozatokhoz
használható
5.4
Másolásvédelem
Videoeszköz
A HDMI kábelek támogatják a HDCP (Nagy
sávszélességű digitális tartalomvédelem) protokollt. A
HDCP egy másolásvédelmet biztosító jel, amely
megakadályozza a DVD és Blu-ray lemezek
tartalmának másolását. DRM (Digitális jogok kezelése)
néven is szoktak rá hivatkozni.
HDMI
A legjobb minőségű jelátvitel érdekében válasszon 5
méternél nem hosszabb, nagy átviteli sebességű
HDMI kábelt.
32"-es vagy nagyobb esetén
HDMI – DVI
Ha van még olyan készüléke, amely csak DVI
csatlakozóval rendelkezik, akkor azt DVI–HDMI
adapter segítségével csatlakoztathatja HDMI 2
csatlakozóhoz.
Ha a készülék csak DVI csatlakozással rendelkezik,
használjon DVI-HDMI adaptert.
Használjon HDMI 2 csatlakozót, és a hangátvitelhez
csatlakoztasson L/R audiokábelt (3,5 mm-es mini jack
csatlakozó) a TV-készülék hátoldalán található
audiobemeneti csatlakozóaljzathoz.
32"-es vagy nagyobb esetén
22"-os/24"-os készülékek esetén
13
Az EasyLink bekapcsolása
 (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > EasyLink > EasyLink > Be
A HDMI CEC szabvánnyal kompatibilis eszközök
működtetése a TV-készülék távvezérlőjével
22"-os/24"-os készülékek esetén
 (Főmenü) > Beállítások >
beállítások > EasyLink >
EasyLink távvezérlő > Be
Általános
Megjegyzés:
- Más márkájú készülékeken lehetséges, hogy az
EasyLink nem működik.
- A HDMI CEC funkciónak különböző márkák esetén
más az elnevezése. Néhány példa: Anynet, Aquos
Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink és Viera
Link. Nem minden márka kompatibilis teljes
mértékben az EasyLink funkcióval. A példaként
felsorolt HDMI CEC márkanevek a megfelelő
tulajdonosok tulajdonát képezik.
SCART (ha van)
A SCART jó minőségű csatlakozás.
* A hálózati port csak az egyesült királyságbeli
típusokhoz használható
A SCART csatlakozás használható CVBS és RGB
videojelekhez, de nagy felbontású (HD) TV-jelekhez
nem. A SCART csatlakozás video- és audiojeleket is
továbbít. A SCART csatlakozás az NTSC lejátszást is
támogatja.
** A műholdas port csak az xxPxSxxxx sorozatokhoz
használható
HDMI-CEC csatlakozás – EasyLink
Csatlakoztasson HDMI CEC szabvánnyal kompatibilis
eszközöket a TV-készülékéhez, és a TV-készülék
távvezérlőjével működtetheti őket. Az EasyLink HDMI
CEC funkciót be kell kapcsolni a TV-készüléken és a
csatlakoztatott készüléken is.
14
22"-os/24"-os készülékek esetén
5.5
Audioeszköz
HDMI ARC
Csak a TV-készülék HDMI 1 csatlakozója
rendelkezik HDMI ARC (visszirányú audio-)
csatornával.
Ha a készülék, jellemzően házimozirendszer (HTS),
HDMI ARC-csatlakozással is rendelkezik, azt a TVkészülék HDMI 1 csatlakozójához csatlakoztassa. A
HDMI ARC csatlakozás használata esetén nincs
szükség külön audiokábelre, amely a TV-készülék
képéhez tartozó hangot a házimozirendszerhez
továbbítja. A HDMI ARC csatlakozás mindkét jelet
továbbítja.
* A hálózati port csak az egyesült királyságbeli
típusokhoz használható
** A műholdas port csak az xxPxSxxxx sorozatokhoz
használható
Digitális audiokimenet – Optikai
Az optikai audiokimenet kiváló minőségű
audiocsatlakozás.
Fejhallgatók
Ez az optikai csatlakozás képes 5.1 csatornás
audioátvitelre. Ha audioeszköze (általában
házimozirendszer) nem rendelkezik HDMI ARCcsatlakozással, akkor ezt a csatlakozást használhatja
a házimozirendszer Optikai audiobemenet
csatlakozójához. Az optikai audiokimenet a TV
hangját továbbítja a házimozirendszernek.
A TV oldalán lévő  csatlakozóhoz csatlakoztatható
a fejhallgató. A csatlakozó 3,5 mm-es mini-jack
típusú. A fejhallgató hangsugárzóinak hangereje különkülön szabályozható.
32"-es vagy nagyobb esetén
15
5.6
Számítógép
HDMI – DVI
* A hálózati port csak az egyesült királyságbeli
típusokhoz használható
Ha van még olyan készüléke, amely csak DVI
csatlakozóval rendelkezik, akkor azt DVI–HDMI
adapter segítségével
csatlakoztathatja HDMI 2 csatlakozóhoz.
** A műholdas port csak az xxPxSxxxx sorozatokhoz
használható
Ha a készülék csak DVI csatlakozással rendelkezik,
használjon DVI-HDMI adaptert.
Használjon HDMI 2 csatlakozót, és a hangátvitelhez
csatlakoztasson L/R audiokábelt (3,5 mm-es mini jack
csatlakozó) a TV-készülék hátoldalán található
audiobemeneti csatlakozóaljzathoz.
VGA (ha van)
Ha a készülék csak VGA csatlakozással rendelkezik,
használjon VGA-kábelt. Használjon VGA csatlakozót,
és a hangátvitelhez csatlakoztasson L/R audiokábelt
(3,5 mm-es mini jack csatlakozó) a TV-készülék
hátoldalán található audiobemeneti
csatlakozóaljzathoz.
32"-es vagy nagyobb esetén
22"-os/24"-os készülékek esetén
22"-os/24"-os készülékek esetén
* A hálózati port csak az egyesült királyságbeli
típusokhoz használható
** A műholdas port csak az xxPxSxxxx sorozatokhoz
16
használható
1. Keresse meg a modulon a jelzést, melynek
segítségével a modult megfelelően behelyezheti. Ha
nem megfelelően helyezi be, megsérülhet a CAM
modul és a TV-készülék is.
2. A TV-készülék hátuljával szemben állva, a CAM
elejét maga felé tartva óvatosan illessze be a CAM
modult a COMMON INTERFACE nyílásba.
3. Ütközésig tolja be a CAM-modult. Hagyja azt a
nyílásban.
Ideális beállítások
 (Főmenü) > Beállítások >
Speciális > Számítógép
Kép >
Adja meg a Be értéket a TV-készülék számítógép
monitoraként való használat szempontjából ideális
képbeállítás érdekében.
Amikor bekapcsolja a TV-készüléket, a CAM
aktiválása beletelhet néhány percbe. Ha be van
helyezve CAM modul, és be vannak fizetve az
előfizetési díjak (az előfizetési módszerek eltérőek
lehetnek), akkor megtekintheti a CAM intelligens
kártya által támogatott kódolt csatornákat.
* Csak HDMI- és VGA-források esetében áll
rendelkezésre.
A CAM modul és az intelligens kártya kizárólag az
adott TV-készülékhez használható. Ha kiveszi a CAM
modult, akkor nem tudja nézni a CAM által támogatott
kódolt csatornákat.
5.7
CAM intelligens kártyával CI+
CI+ tudnivalók
Ez a TV-készülék fel van készítve a CI+ feltételes
hozzáférésre.
A CI+ használatával a helyi digitális TV-szolgáltatók
által kínált prémium HD-műsorokat, például filmeket
és sportközvetítéseket nézhet. Ezek az adások
kódolva vannak, dekódolásukhoz az előfizetett CI+
modulra van szükség.
A digitális TV-szolgáltatók biztosítanak egy CI+
modult (feltételes hozzáférési modul – CAM) és mellé
egy intelligens kártyát, amikor előfizet a prémium
programokra. Ezek a programok magas szintű
másolásvédelmet alkalmaznak.
Csatornák megtekintése az intelligens
kártyán
Csak a CI/CAM-kártyákról előre beállított csatornákat
tekintheti meg.
A pontos használati feltételekért lépjen kapcsolatba
egy digitális TV-szolgáltatóval.
1. TV-nézés közben nyomja meg a  LIST gombot
a csatornalista megnyitásához.
2. Kiválasztás: CI+ csatornalista .
Jelszavak és PIN-kódok beállítása
Egyes CAM modulok esetében PIN-kódot kell
megadni a csatornák megtekintéséhez. Amikor
beállítja a PIN-kódot a CAM modulhoz, javasoljuk,
hogy ugyanazt a kódot használja, amelyet a TVkészülék zárolásának feloldására is.
Intelligens kártya
A CAM modul PIN-kódjának beállításához…
A digitális TV-szolgáltatók biztosítanak egy CI+
modult (feltételes hozzáférési modul – CAM) és mellé
egy intelligens kártyát, amikor előfizet a prémium
programokra.
 (Főmenü) >
PIN
Helyezze be az intelligens kártyát a CAM modulba.
Kövesse a szolgáltatótól kapott utasításokat.
A CAM modul behelyezéséhez a TV-készülékbe…
17
Beállítások >
Gyermekzár >
CAM
5.8
Figyelem
USB-eszköz
Az USB merevlemezt kizárólag ehhez a TVkészülékhez formázták, ezért a tárolt felvételeket nem
használhatja másik TV-készüléken vagy
számítógépen. Semmilyen számítógépes
alkalmazással ne másolja vagy változtassa meg az
USB merevlemezen található rögzített fájlokat. A
rögzített fájlok sérülhetnek ezáltal. Másik USB
merevlemez formázásakor az előző tartalma elvész. A
TV-készülékre telepített USB merevlemezt a
számítógéppel való használathoz újra kell formázni.
USB flash meghajtó
Lehetősége van fényképek megtekintésére, illetve
zene és videó lejátszására csatlakoztatott USB flash
meghajtóról. Miután bekapcsolta a TV-t, illessze az
USB flash meghajtót a TV-készüléken lévő USB
csatlakozóba.
A TV-készülék érzékeli a flash meghajtót, és a
képernyőn listát jelenít meg annak tartalmával.
Ha a tartalomlista nem jelenik meg automatikusan,
nyomja meg a  SOURCES gombot, majd válassza
az USB lehetőséget.
5.9
Freeview hálózat (A hálózati
port csak az egyesült
királyságbeli típusokhoz
használható)
Hálózat
A hálózat ismertetése
A hálózati port és funkció csak a Freeview HD
streaming funkcióihoz használható.
USB-s merevlemez
Ha USB-s merevlemezt csatlakoztat a TVkészülékhez, szüneteltetheti és rögzítheti a digitális TVadásokat (DVB vagy hasonló adások).
Csatlakozás hálózathoz
A TV-készülék Internetre való csatlakoztatásához
internetkapcsolattal rendelkező hálózati router
szükséges.
Minimum lemezterület
- Az adás szüneteltetéséhez USB-kompatibilis,
legalább 4 GB szabad területtel rendelkező
merevlemezre van szükség.
- Az adás szüneteltetéséhez és rögzítéséhez legalább
32 GB szabad lemezterületre van szükség.
Nagy sebességű (szélessávú) internetes csatlakozást
használjon.
Adás szüneteltetése vagy felvétele előtt
csatlakoztatni és formázni kell az USB merevlemezt. A
formázás törli az USB merevlemezen található összes
fájlt.
A kapcsolat kiépítése
Vezetékes kapcsolat létrehozásához…
1. Csatlakoztassa a routert a TV-készülékhez hálózati
18
kábellel (Ethernet-kábellel**).
2. Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva.
3. Nyomja meg a  (Főmenü) gombot, válassza ki
a Beállítások > Hálózat lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4. Válassza a Csatl. hálózathoz lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
5. Válassza a Vezetékes lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot. A TV-készülék folyamatosan
keresi a hálózati kapcsolatot.
6. Sikeres kapcsolódás esetén üzenet jelenik meg.
Ha a kapcsolódás nem sikerül, ellenőrizze a router
DHCP beállítását. A DHCP beállításnak bekapcsoltnak
kell lennie.
Hálózati beállítások
 (Főmenü) > Beállítások >
beállításainak megtekintése
Hálózat >
A hálózat
Itt megtekinthet minden aktuális hálózati beállítást. Az
IP- és a MAC-címet, a jelerősséget, a sebességet, a
titkosítási módszert stb.
 (Főmenü) >
konfiguráció
Beállítások >
Hálózat > Hálózati
Ha Ön tapasztalt felhasználó, és a hálózatot statikus
IP-címekkel szeretné beállítani, adja meg a Statikus
IP-cím beállítást a TV-készüléken.
Válassza ki a Statikus IP-konfiguráció lehetőséget,
majd konfigurálja a kapcsolatot. Itt adhatja meg
az IP-cím, Hál. maszk, Átjáró, DNS opcióhoz
tartozó számot.
19
6
Forrás váltása
6.1
Forráslista
- A Források menü megnyitásához nyomja meg
a  SOURCES gombot.
- Ha át szeretne váltani egy csatlakoztatott
készülékre, válassza ki a készüléket a  (fel) vagy a 
(le) nyílgombbal, és nyomja meg az OK gombot.
- A Forrás menü készülékre váltás nélküli
bezárásához nyomja meg újra a  SOURCES
gombot.
6.2
Készülék átnevezése
– Csak HDMI-, VGA- (amennyiben van) és SCARTforrások nevezhetők át, és csak ezeknek a
készülékikonja módosítható
1. Nyomja meg a  SOURCES gombot, és válassza
ki a HDMI vagy a VGA (ha van ilyen) lehetőséget.
2. Nyomja meg a  Szerkesztés gombot, majd az
OK gombot.
3. Válassza ki az egyik készülékikont, és nyomja meg
az OK gombot; az előre beállított név fog megjelenni
a beviteli mezőben.
4. Válassza ki az Átnevezés lehetőséget, majd adja
meg az új nevet a képernyőn megjelenő billentyűzet
segítségével.
- Nyomja meg a  (vörös) gombot, ha kisbetűkkel
szeretne írni
- Nyomja meg a  (zöld) gombot, ha nagybetűkkel
szeretne írni
- Nyomja meg a  (sárga) gombot, ha számot,
vagy szimbólumot szeretne írni
- Karakter törléséhez nyomja meg a  (kék)
gombot
5. A szerkesztés befejezését követően válassza
a Kész lehetőséget.
20
7
7.2
Csatornák
Csatorna beállítása
7.1
Antenna és kábel
A csatornák és a
csatornaváltás
A csatornák és a csatorna-beállítások manuális
keresése
Csatornák keresése
TV-csatornák megtekintése:
A már meglévő csatornalista frissítése
- Nyomja meg a  gombot. A TV-készülék a
legutoljára nézett TV-csatornára vált.
- Nyomja meg
a  (Főmenü) > Csatornák gombot, majd nyomja
meg az OK gombot.
Csatornaváltáshoz nyomja meg a  + vagy  gombot.
- Ha tudja a kívánt csatorna számát, adja meg azt a
számgombokkal. A csatornaváltáshoz a szám
bevitele után nyomja meg az OK gombot.
- A korábban nézett csatornára a  BACK gombbal
válthat vissza.
 (Főmenü) > Beállítások > Antenna/kábel
telepítése > Csatornák keresése > Csatornák
frissítése
Minden csatorna újratelepítése
 (Főmenü) > Beállítások > Antenna/kábel
telepítése > Csatornák keresése > Csatornák
újratelepítése
1. Válassza ki azt az országot, ahol jelenleg
tartózkodik, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza
az Antenna (DVB-T) vagy Kábel (DVB-C)
lehetőséget, és válassza ki az újratelepíteni kívánt
elemet.
3. Válassza a Digitális és analóg csatornák, Csak
digitális csatornák vagy Csak analóg csatornák
lehetőséget.
4. A csatornák frissítéséhez válassza az Indítás
lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. A
művelet eltarthat néhány percig.
Átváltás a csatornalistában szereplő csatornára
- TV-nézés közben nyomja meg a  LIST gombot
a csatornalisták megnyitásához.
- A csatornalistának több, csatornákat tartalmazó
oldala is lehet. A következő vagy az előző oldal
megtekintéséhez nyomja meg a  + vagy  gombot.
- A csatornalista csatornaváltás nélküli bezárásához
nyomja meg újra a  LIST gombot.
Csatorna-ikonok
A csatornalista automatikus csatornafrissítését
követően a rendszer  (csillag) jellel látja el az
újonnan megtalált csatornákat.
Ha zárol egy csatornát, egy  (lakat) jellel lesz
megjelölve.
Csatornabeállítások
 (Főmenü) > Beállítások > Antenna/kábel
telepítése > Csatornák keresése > Csatornák
újratelepítése
Rádiócsatornák
1. Válassza ki azt az országot, ahol jelenleg
tartózkodik, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza
az Antenna (DVB-T) vagy Kábel (DVB-C)
lehetőséget, és válassza ki az újratelepíteni kívánt
elemet.
3. Válassza a Digitális és analóg csatornák, Csak
digitális csatornák vagy Csak analóg csatornák
lehetőséget.
4. Válassza a Beállítások lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a  (vörös) gombot a
visszaállításhoz, vagy nyomja meg a  (zöld)
gombot, ha végzett a beállításokkal.
Ha vehető digitális adás, akkor a digitális
rádióállomásokat a készülék a telepítés során
automatikusan beállítja. A rádiócsatornák közötti
váltás ugyanúgy történik, mint a TV-csatornák esetén.
Ez a TV képes a DVB szabványú digitális televíziós
műsorszórás vételére. Előfordulhat, hogy a TV nem
működik megfelelően, amennyiben a digitális
televízió szolgáltatója nem tartja be teljes mértékben
a szabvány követelményeit.
Frekvenciakeresés
Válassza ki a csatornakeresési módszert.
- Gyors: a gyorsabb módszer választásával az adott
21
ország legtöbb kábelszolgáltatója által alkalmazott,
előre meghatározott beállítások kerülnek
alkalmazásra.
- Teljes: Ha így nem sikerül csatornákat telepíteni,
vagy vannak hiányzó csatornák, akkor választhatja a
kibővített Teljes módszert. Ezen módszer esetében
több idő szükséges a csatornák kereséséhez és
telepítéséhez.
- Speciális: Ha Ön speciális hálózati
frekvenciaértéket kapott a csatornák kereséséhez,
válassza a Speciális lehetőséget.
Naponta egyszer, reggel 6-kor a TV-készülék frissíti a
csatornákat, és tárolja az újakat. Az új csatornákat a
készülék a Mind és az Új csatornák listákba tárolja. Az
üres csatornák eltávolításra kerülnek.
A TV-készülék bekapcsolásakor üzenetben
tájékoztatja Önt, amennyiben új csatornákat talált,
illetve, ha csatornákat frissítettek vagy távolítottak el.
A TV-készüléknek készenlét üzemmódban kell lennie
a csatornák automatikus frissítéséhez.
Hálózati frekvencia üzemmód
Ha használni szeretné a Gyors módszert,
a Frekvenciakeresés menüben a csatornák
kereséséhez válassza az Automatikus beállítást. A
TV-készülék az előre meghatározott hálózati
frekvenciák (vagy HC: kezdő csatorna) közül egyet fog
használni, amelyet az adott ország legtöbb
kábelszolgáltatója használ.
Ha a csatornák kereséséhez megadtak Önnek egy
speciális „hálózati frekvencia” értéket, válassza a Kézi
lehetőséget.
Csatorna frissítési üzenet
 (Főmenü) > Beállítások > Antenna/kábel
beállítása > Csatorna frissítési üzenet
Ha a TV új csatornákat talál, illetve ha frissít vagy
eltávolít csatornákat, a TV indulásakor ezt üzenet jelzi.
Ezt az üzenetet kikapcsolhatja, hogy ne jelenjen meg
minden egyes csatornafrissítés után.
Digitális: Vétel teszt
Hálózati frekvencia
Ha a Hálózati frekvencia üzemmód beállítása Kézi,
itt adhatja meg a kábelszolgáltatótól kapott hálózati
frekvencia értéket. Az érték megadásához használja a
számgombokat.
 (Főmenü) > Beállítások > Antenna/kábel
beállítása > Digitális: Vétel teszt
Megjelenik a csatornához tartozó digitális frekvencia.
Gyenge vétel esetén áthelyezheti az antennát. A
frekvencia jelminőségének ismételt ellenőrzéséhez
válassza a Keresés lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
Adott digitális frekvencia saját kezű megadásához
használja a távvezérlő számgombjait. A frekvenciát ki
is választhatja: a  és  gombbal vigye a nyilat egy
számra, a  és  gombbal pedig módosítsa azt. A
frekvencia ellenőrzéséhez válassza
a Keresés lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
Jelsebesség üzemmód
Ha a kábelszolgáltatója nem adott meg saját
„jelsebesség” értéket a TV-csatornák telepítéséhez,
hagyja a Jelsebesség üzemmód beállítást az
Automatikus értéken.
Ha kapott konkrét jelsebességet, válassza a Kézi
lehetőséget.
Jelsebesség
Ha a Jelsebesség üzemmód beállítása Kézi, a
számbillentyűk segítségével adhatja meg a
jelsebességet.
Amennyiben a csatorna vétele a DVB-C beállításon
keresztül történik, elérhetővé válik a Jelsebesség
üzemmód.. A Jelsebesség üzemmód esetén válassza
az Automatikus lehetőséget, hacsak a
kábelszolgáltató nem határozta meg a jelsebesség
értékét. A jelsebesség értékének megadásához
válassza ki a Jelsebesség lehetőséget, és használja a
számbillentyűket vagy a  és a  gombot.
Szabad/kódolt
Ha rendelkezik fizetős TV-szolgáltatásokra vonatkozó
előfizetéssel és CAM – Feltételes hozzáférés
modullal, válassza az Ingyenes + kódolt beállítást. Ha
nincs előfizetése fizetős TV-csatornákra vagy
-szolgáltatásokra, válassza a Csak ingyenes csatornák
beállítást.
Analóg: Kézi telepítés
Csatornák automatikus keresése
 (Főmenü) > Beállítások > Antenna/kábel
beállítása > Analóg: Kézi telepítés
 (Főmenü) > Beállítások > Antenna/kábel
telepítése > Automatikus csatornafrissítés
Az analóg TV-csatornákat egyesével kézzel is
behangolhatja.
A digitális csatornák esetében beállíthatja a TVkészüléket úgy, hogy automatikusan új csatornákkal
frissítse a csatornalistát.
Rendszer
A TV-rendszer beállításához válassza
a Rendszer elemet.
Válassza ki országát vagy a világ azon részét, ahol
jelenleg tartózkodik, majd nyomja meg az OK
A csatornák frissítését Ön is elvégezheti.
Automatikus csatornafrissítés
22
gombot.
esetén támogatják az MDU funkciót. A Türksat MDU
funkcióját nem támogatják.
Csatorna keresése
Egy csatorna megkereséséhez válassza a Csatorna
keresése lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot. Egy csatorna megkereséséhez
manuálisan is megadhat egy frekvenciát, de a TV
automatikusan is megkeresheti azt. Egy csatorna
automatikus megkereséséhez nyomja meg az OK
gombot, válassza ki a Keresés lehetőséget, és
nyomja meg az OK gombot. A megtalált csatorna a
képernyőn jelenik meg. Rossz vétel esetén ismételten
nyomja meg a Keresés gombot. Ha tárolni kívánja a
csatornát, válassza a Kész lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
A telepítés indítása
Csatornák frissítése
 (Főmenü) > Beállítások >
Műholdtelepítés > Műhold keresése >
frissítése
Csatornák
A csatornák frissítését kézzel is elvégezheti, új
csatornák lesznek hozzáadva, a nem elérhető
csatornákat pedig törli a rendszer.
Szükség esetén adja meg a PIN-kódot.
Csatornák újratelepítése
Finomhangolás
Csatorna finomhangolásához válassza
a Finomhangolás lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot. A csatorna finomhangolását
a  és  gombok segítségével végezheti el.
Ha tárolni kívánja a megtalált csatornát, válassza
a Kész lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
 (Főmenü) > Beállítások >
Műholdtelepítés > Műhold keresése >
újratelepítése
Csatornák
Lehetősége van a műholdak és csatornák újbóli kézi
keresésére.
1. Válassza ki az újratelepíteni kívánt opciót.
2. Válassza ki a Beállítások lehetőséget, vagy
válassza ki a Kezdés lehetőséget a csatornák
frissítéséhez.
Tárolás
A csatornát az aktuális csatornaszám alatt tárolhatja,
illetve új csatornaszámot is megadhat.
Válassza a Tárol lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot. Az új csatorna száma rövid időre
megjelenik a képernyőn.
Beállítások menü
Nyomja meg a  Visszaállítás gombot a
visszaállításhoz, vagy nyomja meg
a  Kész gombot, ha végzett a beállításokkal.
A műveletet az összes elérhető analóg TVcsatornához elvégezheti.
- Csatlakozás típusa
Válassza ki a telepíteni kívánt műholdak számát. A TVkészülék automatikusan beállítja a megfelelő
csatlakozástípust.
Műhold (ha van)
• Akár 4 műhold – A TV-készüléken akár 4 műholdat
(4 LNB-t) is beállíthat. A beállítás kezdetén válassza ki
a beállítani kívánt műholdak pontos számát. Ezzel
felgyorsítja a telepítési folyamatot.
• Unicable – A műholdvevő antenna és a TVkészülék csatlakoztatásához Unicable rendszer is
használható. Az Unicable rendszert a beállítás
kezdetén kiválaszthatja 1 vagy 2 műholdhoz.
Tudnivalók a műholdak telepítéséről
Akár 4 műhold
A TV-készüléken akár 4 műholdat (4 LNB-t) is
beállíthat. A beállítás kezdetén válassza ki a beállítani
kívánt műholdak pontos számát. Ezzel felgyorsítja a
telepítési folyamatot.
- LNB-beállítások
Unicable
Egyes országokban az önműködő transzponder és
egyes LNB-k speciális beállításai is módosíthatók.
Ezeket a beállításokat csak abban az esetben
használja vagy módosítsa, ha a normál telepítés nem
sikerült. Amennyiben nem standard műholdvevővel
rendelkezik, a standard beállítások felülbírálása
érdekében ezeket a beállításokat is módosíthatja.
Egyes szolgáltatók bizonyos transzponder vagy LNB
értékeket is megadnak, melyeket itt adhat meg a
A műholdvevő antenna és a TV-készülék
csatlakoztatásához Unicable rendszer is használható.
Az Unicable rendszert a beállítás kezdetén
kiválaszthatja 1 vagy 2 műholdhoz.
MDU - több vételi helyes egység
A beépített műholdvevő egységek az Astra műholdak,
illetve az Eutelsat műhold Digiturk szolgáltatása
23
készülék számára.
Műholdas csatornalista
• LNB tápellátás – Alapértelmezés szerint az LNB
tápellátás beállítása Be.
• 22 kHz h. jelzés – Alapértelmezés szerint a Hang
beállítása Automatikus.
• Alacsony LO frekvencia / Magas LO frekvencia - A
helyi oszcillátorfrekvenciák szabványértékekre vannak
beállítva. Az értékeket csak abban az esetben
módosítsa, ha valamilyen kivételes berendezéshez
eltérő értékek szükségesek.
 (Főmenü) > Beállítások >
Műholdas csatornalista
Ha a  LIST gombot megnyomva megnyitja a
műholdas csatornákat, kiválaszthatja a kedvenc
műholdas csatornalistáját.
A műholdak kínálatában megtalálhatók az adott
országra szabott, ingyenes (díjmentesen fogható)
csatornákat tartalmazó csomagok. Egyes műholdak
előfizetős csomagokat is kínálnak, amelyekben csak
fizetős csatornák találhatók.
Szükség esetén adja meg a PIN-kódot.
A csak a csomaghoz tartozó csatornák telepítéséhez
válassza a Rendezett
csatornacsomagból lehetőséget. A csomag és az
összes elérhető csatorna telepítéséhez válassza
a Minden csatorna rendezetlen lehetőséget. Az
előfizetős csomagokhoz a Gyors hangolás ajánlott.
Ha további műholdakat is vesz, amelyek nem részei
az előfizetős csomagnak, a teljes csatornakeresés
ajánlott. Az összes előre beállított csatorna a
csatornalistába kerül.
Műhold felvétele vagy műhold törlése
 (Főmenü) > Beállítások >
Műholdtelepítés > Műhold keresése > Műhold
felvétele vagy Műhold törlése
 (Főmenü) > Beállítások >
Műholdtelepítés > Műhold keresése >
felvétele
Műhold
• Az aktuális műholdbeállításhoz további műholdak
adhatók. A beállított műholdak és csatornáik
változatlanok maradnak. Egyes műholdas
műsorszolgáltatók nem engedélyezik további
műholdak hozzáadását.
• A további műhold extraként jelenik meg, nem a fő
műhold-előfizetése, és nem az a fő műhold,
amelynek csatornacsomagját használja. Rendszerint
akkor lehet hozzáadni 4. műholdat, ha már 3
műholdat beállított. Ha 4 műholdat állított be, először
el kell távolítani valamelyiket, mielőtt új műholdat
adna hozzá.
• Ha jelenleg csak 1 vagy 2 műhold van beállítva,
előfordulhat, hogy a jelenlegi telepítési beállítások
nem teszik lehetővé extra műhold hozzáadását. Ha
módosítania kell a telepítési beállításokat,
előfordulhat, hogy a teljes műhold-beállítási
folyamatot újra el kell végeznie. Ha módosítani kell a
beállításokon, nem használhatja a Műhold
hozzáadása funkciót.
 (Főmenü) > Beállítások >
Műholdtelepítés > Műhold keresése >
törlése
Műholdtelepítés >
Csatornák automatikus keresése
 (Főmenü) > Beállítások >
Műholdtelepítés > Automatikus csatornafrissítés
A digitális csatornák esetében beállíthatja a TVkészüléket úgy, hogy automatikusan új csatornákkal
frissítse a csatornalistát.
A csatornák frissítését Ön is elvégezheti.
Automatikus csatornafrissítés
Naponta egyszer, reggel 6-kor a TV-készülék frissíti a
csatornákat, és tárolja az újakat. Az új csatornákat a
készülék a Mind és az Új csatornák listákba tárolja. Az
üres csatornák eltávolításra kerülnek.
A TV-készülék bekapcsolásakor üzenetben
tájékoztatja Önt, amennyiben új csatornákat talált,
illetve, ha csatornákat frissítettek vagy távolítottak el.
A TV-készüléknek készenlét üzemmódban kell lennie
a csatornák automatikus frissítéséhez.
Műhold
Csatorna frissítési üzenet
 (Főmenü) > Beállítások >
Műholdtelepítés > Csatorna frissítési üzenet
Egy vagy több műholdat is eltávolíthat az aktuális
műholdbeállításokból. Az eltávolítás a műhold
csatornáira is vonatkozik. Egyes műholdas
műsorszolgáltatók nem engedélyezik a műholdak
eltávolítását.
Ha a TV új csatornákat talál, illetve ha frissít vagy
eltávolít csatornákat, a TV indulásakor ezt üzenet jelzi.
Ezt az üzenetet kikapcsolhatja, hogy ne jelenjen meg
minden egyes csatornafrissítés után.
24
Kézi telepítés
helyreállításához próbálja frissíteni a
csatornacsomagot.
 (Főmenü) > Beállítások >
Műholdtelepítés > Kézi telepítés
Nem lehet eltávolítani egy műholdat
- Az előfizetési csomagokból nem lehet műholdakat
törölni. Műholdak törléséhez újra el kell végeznie a
teljes telepítést, és másik csomagot kell választania.
Kézzel telepítse a műholdat.
- LNB – Válassza ki azt az LNB-t, amelyikhez új
csatornákat szeretne hozzáadni.
Néha gyenge a vétel
- Polarizáció – Válassza ki a kívánt polarizációt.
- Ellenőrizze, hogy a műholdvevő antennát
megfelelően rögzítette-e. Az erős szél mozgathatja az
antennát.
- A havazás és az eső ronthatja a vétel minőségét.
- Jelsebesség üzemmód – A jelsebesség
megadásához válassza ki a Kézi lehetőséget.
- Frekvencia – Adja meg a transzponder
frekvenciáját.
- Keresés – Keresse meg a transzpondert.
Csatornalista másolása
Hibaelhárítás
Bevezetés
A TV-készülék nem találja a kívánt műholdat, vagy
A Csatornalista másolása kereskedőknek és haladó
felhasználóknak ajánlott.
kétszer állítja be ugyanazt a műholdat
A Csatornalista másolása funkcióval átmásolhatja az
egyik TV-készüléken beállított csatornákat egy másik,
azonos termékcsaládból származó Philips TVkészülékre. A Csatornalista másolása lehetőség
révén az előre meghatározott csatornalista
feltöltésének köszönhetően nincs szükség az
időigényes csatornakeresésre. Legalább 1 GB méretű
USB flash meghajtót használjon.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő számú
műholdat állította-e be a Beállítások menüben a
telepítés kezdetén. Megadhatja, hogy a TV-készülék
egy, két vagy 3/4 műholdat keressen.
A kétfejes LNB nem találja a második műholdat
- Ha a TV-készülék egy műholdat megtalál, de a
másodikat nem találja, fordítsa el néhány fokkal a
parabolaantennát. Állítsa be úgy az antennát, hogy a
legerősebb jelet fogja az első műholdról. Ellenőrizze
az első műhold jelerősségjelzőjét a képernyőn. Ha az
első műholdat a legerősebb jelre állította, válassza az
Új keresés lehetőséget a második műhold
megkereséséhez.
- Győződjön meg arról, hogy a Két műhold beállítást
adta meg.
Feltételek
- Mindkét TV-készüléknek azonos évjáratúnak kell
lennie. Ellenőrizze a TV modellnevének utolsó
számjegyét. (Például: az xxPxx4xx3 névnél a 3-es
számjegy 2018. évi terméket jelöl)
- Mindkét TV-készüléknek kompatibilis
szoftververzióval kell rendelkeznie, ellenőrizze a
számot:
A telepítési beállítások módosítása nem oldotta meg
a problémát
- A készülék csak a beállítási folyamat végén tárolja a
beállításokat, műholdakat és csatornákat, amikor
kész.
Csatornalista másolása, a csatornalista verziójának
ellenőrzése
Minden műholdas csatorna eltűnt
- Unicable rendszer használata esetén győződjön
meg arról, hogy egyedi felhasználói sávszámot
rendelt hozzá mindkét beépített tunerhez az Unicable
beállításokban. Előfordulhat, hogy az Ön Unicable
rendszereiben található másik műholdvevő is
ugyanazt a felhasználói sávszámot használja.
Csatornalista másolása…
1. Kapcsolja be a TV-készüléket. A TV-készüléken
lennie kell telepített csatornáknak.
2. Csatlakoztasson egy USB flash meghajtót.
3. Nyomja meg
a  (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > Csatornalista másolása gombot.
4. Válassza a Másolás USB-re lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot. A csatornalista TVkészülékről történő másolásához a készülék kérheti a
gyermekzár PIN-kódját.
5. A másolás befejezésekor húzza ki az USB flash
Úgy tűnik, egyes műholdas csatornák eltűntek a
csatornalistából
- Ha egyes csatornák eltűnnek vagy más helyre
kerülnek, a műsorszolgáltató valószínűleg
megváltoztatta ezen csatornák transzponderhelyét. A
csatornák csatornalistában elfoglalt helyének
25
meghajtót.
6. A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
és hagyja ki a csatornakeresést. Fejezze be a
hangolást. Ha elkészült, térjen vissza 2. lépéshez.
2. Helyezze be azt az USB flash meghajtót, amelyen a
másik TV csatornalistája található.
Most már feltöltheti a másolt csatornalistát egy másik
Philips TV-készülékre.
3. A csatornalista feltöltésének indításához nyomja
meg a  (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > Csatornalista másolása > Másolás TVre elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
Szükség esetén írja be a PIN kódját.
Ellenőrizze a csatornalista aktuális verzióját...
1. Nyomja meg
a  (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > Csatornalista másolása gombot.
2. Válassza a Csatornalista kiválasztása lehetőséget,
majd az Aktuális verzió lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3. A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
4. A TV-készülék tájékoztatja, ha a csatornalistát
sikeresen átmásolta a TV-re. Húzza ki az USB flash
meghajtót.
Csatornabeállítások
Beállítások megnyitása
Egy adott csatorna megtekintése közben lehetősége
van bizonyos opciók beállítására.
Csatornalista feltöltése
Még be nem hangolt TV-készülékekre
A csatornalista feltöltésének módja attól függ, hogy
TV-készüléke be van-e már hangolva.
A csatorna típusától (analóg vagy digitális) vagy a
megadott TV-beállításoktól függően elérhetők
lehetnek bizonyos beállítások.
Még be nem hangolt TV
A beállításokat tartalmazó menü megnyitása…
1. A telepítéshez csatlakoztassa a tápkábelt, majd
válassza ki a nyelvet és az országot. A csatornák
keresését kihagyhatja. Fejezze be a hangolást.
1. Az egyes csatornák megtekintése közben nyomja
meg az  OPTIONS gombot.
2. A bezáráshoz nyomja meg ismét
az  OPTIONS gombot.
2. Helyezze be azt az USB flash meghajtót, amelyen a
másik TV csatornalistája található.
3. A csatornalista feltöltésének indításához nyomja
meg a  (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > Csatornalista másolása > Másolás TVre elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
Szükség esetén írja be a PIN kódját.
Feliratok
A feliratok bekapcsolásához nyomja meg
a SUBTITLE gombot.
A feliratok lehetséges beállításai: Felirat
be és Felirat ki. Vagy kiválaszthatja
az Automatikus lehetőséget is.
4. A TV-készülék tájékoztatja, ha a csatornalistát
sikeresen átmásolta a TV-re. Húzza ki az USB flash
meghajtót.
Automatikus
Ha a digitális adás részét képezik a nyelvi információk,
és a sugárzott műsor nem az Ön nyelvén (a TVkészüléken beállított nyelv) beszél, a TV
automatikusan megjelenítheti a feliratot az Ön által
preferált feliratnyelvek egyikén. A feliratnyelvek
szintén a sugárzott adás részét képezhetik.
Már behangolt TV-készülékekre
A csatornalista feltöltésének módja attól függ, hogy
TV-készüléke be van-e már hangolva.
Már behangolt TV
A kívánt feliratnyelveket a Felirat nyelve
párbeszédpanelen választhatja ki.
1. Ellenőrizze a TV országbeállítását. (Ezen beállítás
ellenőrzéséhez tekintse meg a Csatornák
újratelepítése című fejezetet. Az országbeállítások
lépésig végezze el az eljárás lépéseit. A telepítés
megszakításához nyomja meg a  BACK gombot.)
Ha az országbeállítás helyes, folytassa a 2. lépéssel.
Ha az országbeállítás helytelen, indítsa el az
újratelepítést. Tekintse meg a Csatornák
újratelepítése fejezetet, majd indítsa el a
csatornakeresést. Válassza ki a megfelelő országot,
Feliratok nyelve
Ha egyik kívánt feliratnyelv sem érhető el, újat
választhat a rendelkezésre álló feliratnyelvek közül.
Ha nincs elérhető feliratnyelv, nem választhatja ki ezt
az opciót.
26
Beszédnyelv
Csatornalista megnyitása
Ha egyik kívánt beszédnyelv sem érhető el, újat
választhat a rendelkezésre álló beszédnyelvek közül.
Ha nincs elérhető beszédnyelv, nem választhatja ki
ezt az opciót.
Az aktuális csatornalista megnyitása…
Ez a beállítás akkor érhető el, ha egy hangjel két
nyelvet tartalmaz, azonban ezek közül csak az egyik
vagy egyik sem tartalmaz nyelvjelölést.
1. A TV-re történő átkapcsoláshoz nyomja meg
a  gombot.
2. Nyomja meg a  LIST gombot az aktuális
csatornalista megnyitásához.
3. Nyomja meg az  OPTIONS > Csatornalista
kiválasztása gombot, majd válassza ki a nézni kívánt
csatornalistát.
4. A csatornalista bezárásához nyomja meg ismét
a  LIST gombot.
Közös interfész
A csatornalista beállításai
Kétnyelvű I-II
Ha CAM modullal előfizetett prémium tartalom érhető
el, ezzel a lehetőséggel adhatja meg a szolgáltató
beállításait.
A lehetőségek menü megnyitása
A csatornalista lehetőségek menüjének
megnyitásához...
1. A TV-re történő átkapcsoláshoz nyomja meg
a  gombot.
2. Nyomja meg a  LIST gombot az aktuális
csatornalista megnyitásához.
3. Nyomja meg az  OPTIONS gombot, majd
válassza ki valamelyik lehetőséget.
4. A csatornalista bezárásához nyomja meg ismét
a  LIST gombot.
Monó / Sztereó
Az analóg csatornát átkapcsolhatja monó vagy
sztereó hangzásra.
Átkapcsolás monó vagy sztereó hangzásra…
1. Átváltás analóg csatornára.
2. Nyomja meg az  OPTIONS gombot, válassza
a Monó / Sztereó lehetőséget, majd nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3. Válassza a Monó vagy a Sztereó lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
4. A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Csatorna átnevezése
1. A TV-re történő átkapcsoláshoz nyomja meg
a  gombot.
2. Nyomja meg a  LIST gombot az aktuális
csatornalista megnyitásához.
3. Válasszon ki egy átnevezni kívánt csatornát.
4. Nyomja meg az  OPTIONS gombot > válassza
ki a Csatorna átnevezése lehetőséget, és nyomja meg
az OK gombot.
5. A beviteli mezőben nyomja meg az OK gombot a
képernyőn megjelenő billentyűzet megnyitásához,
vagy nyomja meg az Elrejtés gombot a képernyőn
megjelenő billentyűzet elrejtéséhez.
6. A navigációs gombokkal válasszon ki egy karaktert,
majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a  (vörös) gombot, ha kisbetűkkel
szeretne írni
- Nyomja meg a  (zöld) gombot, ha nagybetűkkel
szeretne írni
- Nyomja meg a  (sárga) gombot, ha számot,
vagy szimbólumot szeretne írni
- Karakter törléséhez nyomja meg a  (kék)
gombot
7. Válassza ki a Kész lehetőséget, ha befejezte a
szerkesztést.
8. A csatornalista bezárásához nyomja meg ismét
a  LIST gombot.
Állapot
Válassza az Állapot menüpontot a csatorna műszaki
információinak megtekintéséhez.
Óra
Megjeleníti az időt a TV képernyőjén.
7.3
Csatornalista
27
2. Nyomja meg a  LIST gombot az aktuális
csatornalista megnyitásához.
A kedvenc csatornák listájának létrehozása vagy
szerkesztése
 LIST >  OPTIONS >
lista létrehozása
3. Nyomja meg az  OPTIONS > Csatorna
keresése gombot, majd nyomja meg az OK gombot.
Kedvenc programok
A beviteli mezőben nyomja meg az OK gombot a
képernyőn megjelenő billentyűzet megnyitásához,
vagy nyomja meg a  BACK gombot a képernyőn
megjelenő billentyűzet elrejtéséhez.
Válasszon ki egy csatornát, majd a kedvenc csatornák
listájához való hozzáadáshoz nyomja meg
az OK gombot; ha kész van, nyomja meg a  Kész
gombot.
 LIST >  OPTIONS >
szerkesztése
A navigációs gombokkal válasszon ki egy karaktert,
majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a  (vörös) gombot, ha kisbetűkkel
szeretne írni
- Nyomja meg a  (zöld) gombot, ha nagybetűkkel
szeretne írni
- Nyomja meg a  (sárga) gombot, ha számot,
vagy szimbólumot szeretne írni
- Karakter törléséhez nyomja meg a  (kék)
gombot
Kedvencek
Válasszon ki egy csatornát, majd a kedvenc csatornák
listájához való hozzáadáshoz vagy onnan való
eltávolításhoz nyomja meg az OK gombot; ha kész
van, nyomja meg a  Kész gombot.
Csatornatartomány kiválasztása
4. A szerkesztés befejezését követően válassza
a Kész lehetőséget.
 LIST >  OPTIONS >
kiválasztása
5. A csatornalista bezárásához nyomja meg ismét
a  LIST gombot.
Csatornatartomány
Válasszon ki egy tartományt a kedvenc csatornák
listájából; amint kész, nyomja meg az OK gombot.
7.4
Csatornaszűrő kiválasztása
Csatornalista kiválasztása
 LIST >  OPTIONS >
kiválasztása
 LIST >  OPTIONS > Csatornaszűrő
kiválasztása
Csatornalista
A csatornalistáról válasszon ki egy
csatornakombinációt.
Válasszon ki egy tartományt a kedvenc csatornák
listájából, amint kész, nyomja meg az OK gombot.
Csatornazár aktiválása, feloldása
 LIST >  OPTIONS >
Csatornazár feloldása
7.5
Csatornazár,
Kedvenc csatornák
Ha nem szeretné, hogy a gyermekek egy adott
csatornát nézzenek, akkor zárolhatja a csatornát.
Zárolt csatorna megtekintéséhez meg kell adnia a
gyermekzár 4-számjegyű PIN-kódját. A
csatlakoztatott eszközökről származó műsorok nem
zárolhatók.
Tudnivalók a kedvenc csatornákról
Létrehozhat egy listát kedvenc csatornáiról, mely csak
azokat a csatornákat tartalmazza, melyeket Ön szeret
nézni. Ha kiválasztja a Kedvenc csatornák listát, a
csatornák között történő keresés folyamán csak a
kedvencként megjelölt csatornák fognak megjelenni.
A zárolt csatorna esetében egy  lesz látható a
csatornalogó mellett.
Kedvenc programok lista létrehozása
Csatornák keresése
 LIST
>  OPTIONS >
1. TV-nézés közben nyomja meg a  LIST gombot
a csatornalista megnyitásához.
2. Válassza ki a kedvencként megjelölni kívánt
csatornát, majd nyomja meg a  Kedvencként való
megjelölés gombot.
3. A kijelölt csatorna  jelölést kap.
4. A művelet befejezéséhez nyomja meg a  BACK
Csatorna keresése
Megkereshet egy adott csatornát egy hosszú
csatornalistában.
1. A TV-re történő átkapcsoláshoz nyomja meg
a  gombot.
28
gombot. A csatornák felkerülnek a Kedvenc
programok listára.
megtekintett csatornája hozzáadásra kerül
előnézetként kedvenc csatornáit követően. Hozzá kell
adnia ezeket a csatornákat a kedvencei közé, hogy
lehetővé tegye a műveletet (tekintse meg a „TVműsorfüzet” fejezetet).
Csatorna eltávolítása a kedvencek
listájáról
A TV-műsorfüzet minden oldalán megtalálható egy
„Tudta?” rács alakzat kedvenc csatornái listájában. A
„Tudta?”-csatorna hasznos tippeket biztosít készüléke
használatának javításához.
Ha el kíván távolítani egy csatornát a kedvencek
listájáról, válassza ki a csatornát a  gombbal, majd
a  Eltávolítás a kedvencekből gomb
megnyomásával távolítsa el a kedvencek közül.
*A műholdas csatorna csak a(z) xxPxSxxxx TV-típusok
esetében kereshető.
Csatornák újrarendezése
Teletext
A Kedvenc csatornák listájában szereplő csatornák
sorrendjét átrendezheti.
Teletext oldalak
1. Tv-nézés közben nyomja meg
a  LIST >  OPTIONS > Csatornalista
kiválasztása gombot.
A Teletext funkció TV-csatornák nézése közben
történő megnyitásához nyomja meg
a TEXT gombot.
A teletext oldalak bezárásához nyomja meg ismét
a TEXT gombot.
2. Válassza az Antenna – Kedvenc
csatornák, Kábel – Kedvenc csatornák vagy a
Műhold – Kedvenc csatornák* lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
Teletext oldal kiválasztása
Oldal kiválasztásához . . .
3. Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát, majd
nyomja meg az OK gombot.
1. Írja be az oldalszámot a számgombokkal.
2. A navigációhoz használja a nyílgombokat.
3. A képernyő alsó részén látható színkódos elemek
kiválasztásához nyomja meg a megfelelő színes
gombot.
4. A navigációs gombok használatával helyezze át a
kijelölt csatornát a kívánt helyre, majd nyomja meg az
OK gombot.
5. A művelet befejeztével nyomja meg az OK
gombot.
Teletext aloldalak
* Műholdas csatorna csak a következő TV-típusokon
kereshető: xxPxSxxxx.
Egy teletext oldalhoz több aloldal tartozhat. Az
aloldalak száma egy sávban látható a főoldalé
mellett.
Aloldal kiválasztásához használja a  vagy a 
gombot.
Kedvencek listája a TVműsorfüzetben
T.O.P. teletext oldalak
Egyes műsorsugárzóknál elérhető a T.O.P. teletext
megnyitása.
T.O.P. Teletext oldalak teletexten történő
megnyitásához nyomja meg
az  OPTIONS gombot, és válassza a T.O.P.
áttekintés lehetőséget.
Összekapcsolhatja a TV-műsorfüzetet a Kedvencek
listájával.
1. Tv-nézés közben nyomja meg
a  LIST >  OPTIONS > Csatornalista
kiválasztása gombot.
2. Válassza az Antenna – Kedvenc
csatornák, Kábel – Kedvenc csatornák vagy a
Műhold – Kedvenc csatornák* lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
Teletext beállítások
A teletext szolgáltatásban
az  OPTIONS megnyomásával az alábbiakat
választhatja ki…
3. Nyomja meg a  TV GUIDE opciót a
megnyitáshoz.
A TV-műsorfüzet használatával megtekintheti
kedvenc csatornái aktuális és ütemezett TV-műsorait.
Kedvenc csatornái mellett a műsorsugárzók
alapértelmezett listájának első 3 leggyakrabban
- Oldal kimerevítése
Az aloldalak automatikus pörgetésének leállítása.
- Osztott képernyő/Teljes képernyő
A TV-csatorna és a teletext párhuzamos
29
megjelenítése.
- T.O.P. áttekintés
T.O.P. teletext megnyitása.
- Nagyítás
A teletext oldal kinagyítása a kényelmesebb
olvashatóság érdekében.
- Felfedés
Egy adott oldal rejtett információinak megjelenítése.
- Aloldalak végiglapozása
Aloldalak végiglapozása, amennyiben vannak ilyenek.
- Nyelv
A teletext által használt karaktercsoport átváltása a
megfelelő megjelenítés érdekében.
- Teletext 2.5
Teletext 2.5 aktiválása a szebb színek és fejlettebb
grafika érdekében.
Teletext beállítása
Teletext nyelve
Egyes digitális TV-szolgáltatók több nyelven kínálják
teletextes szolgáltatásaikat.
A teletext elsődleges és másodlagos nyelvének
beállításához . . .
1. Nyomja meg a  gombot, válassza ki
a Beállítások > Régió és nyelv lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
2. Válassza a Nyelvek lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3. Válassza az Elsődleges teletext vagy Másodlagos
teletext lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
4. Válassza ki a szükséges nyelvet, és nyomja meg az
OK gombot.
5. A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
30
8
Nap megváltoztatása
TV-műsorfüzet
Ha a TV-műsorfüzet adatai a szolgáltatótól érkeznek,
a  + gomb megnyomásával tekintheti meg a
következő napok műsorrendjét. A  - gombbal
léphet vissza az előző napra.
8.1
Amire szüksége van
Ugyanezt megteheti úgy is, ha megnyomja
az  OPTIONS gombot, és a Nap módosítása
lehetőséget választja.
A TV-műsorfüzet használatával megtekintheti a
csatornák aktuális és ütemezett TV-műsorait. A TVműsorfüzet információinak (adatainak) forrásától
függően analóg és digitális csatornák, vagy csak
digitális csatornák jelennek meg. Nem minden
csatorna biztosít TV-műsoradatokat.
Emlékeztető beállítása
Emlékeztetőt is beállíthat a műsorhoz. Ebben az
esetben figyelmeztetés jelenik meg, ha kezdődik a
műsor. Azonnal a kívánt csatornára kapcsolhat.
A TV-készülék képes TV-műsoradatokat lekérni a TVkészüléken beállított csatornákhoz (például a TVnézés funkcióval nézett csatornákhoz). A TV-készülék
nem képes TV-műsoradatokat gyűjteni a digitális
vevőn keresztül megtekintett csatornákról.
A TV-műsorfüzetben  (óra) ikon jelzi az
emlékeztetővel megjelölt műsorokat.
Emlékeztető beállítása...
8.2
1. Nyomja meg a  TV GUIDE gombot, majd
válasszon ki egy, a jövőben sugárzásra kerülő műsort.
2. Nyomja meg az  Emlék. beállít. gombot, majd
az OK gombot.
A TV-műsorfüzet használata
A TV-műsorfüzet megnyitása
Emlékeztető törlése...
A TV-műsorfüzet megnyitásához nyomja meg a 
TV GUIDE gombot.
1. Nyomja meg a  TV GUIDE gombot, és
válasszon ki egy emlékeztetővel jelölt programot. Az
emlékeztetőt a  (óra) jelzi.
2. Nyomja meg az  Emlék. törlése gombot, majd
válassza az Igen lehetőséget, végül pedig nyomja
meg az OK gombot.
A bezáráshoz nyomja meg ismét a  TV GUIDE
gombot.
A TV-műsorkalauz első megnyitásakor a TV
megkeresi a TV-csatornákhoz tartozó műsorinformációkat. Ez több percbe is beletelhet. A TVműsorkalauz adatait a TV-készülék tárolja.
Keresés műfaj szerint
Ha elérhető ez az információ, az ütemezett műsorokat
keresheti műfaj (például film, sport stb.) szerint is.
Műsor kiválasztása
A műsorok műfaj szerinti kereséséhez nyomja meg az
 OPTIONS gombot, és válassza a Keresés műfaj
szerint lehetőséget.
Válasszon műfajt, és nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a talált műsorok listája.
Átkapcsolás műsorra
A TV-műsorfüzetből átkapcsolhat egy éppen
sugárzott műsorra.
Egy műsor kiválasztásához jelölje ki a műsor nevét a
nyílgombokkal.
A jobb oldalra lépve láthatja az adott napon később
kezdődő ütemezett műsorokat.
Ha át szeretne kapcsolni a műsorra (csatornára),
válassza ki az adott műsort, és nyomja meg az OK
gombot.
Emlékeztetők listája
Megtekintheti az összes beállított emlékeztetőt
tartalmazó listát.
Műsor részleteinek megtekintése
Emlékeztetők listája
A kiválasztott műsor részletes adatainak előhívásához
nyomja meg az  INFO gombot.
Az emlékeztetők listájának megnyitása...
1. Nyomja meg a  TV GUIDE gombot.
2. Nyomja meg az  OPTIONS gombot, majd
válassza a Minden emlékeztető lehetőséget.
3. Az emlékeztetők listájából válassza ki a törölni
31
kívánt emlékeztetőt, a kiválasztott emlékeztető
mellett a következő jel lesz látható: .
4. Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Kiválaszt.
törlése lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.
5. Válassza ki a Bezárás gombot az emlékeztetők
listájának bezárásához.
Felvétel beállítása
Felvételt a TV-műsorfüzetben állíthat be.
A TV-műsorfüzetben a felvételkészítésre beállított
műsorokat a  ikon jelzi.
A felvételek listájának megtekintéséhez nyomja meg
a  Felvételek gombot. A felvételkészítésre
beállított műsorok esetében a műsor neve előtt
egy  (piros pötty) ikon szerepel.
Műsor felvétele...
1. Nyomja meg a  TV GUIDE gombot és válasszon
egy jövőbeni vagy éppen sugárzott műsort.
2. Nyomja meg a színes gombot:  Felvétel .
Felvétel törlése...
1. Nyomja meg a  TV GUIDE gombot és válassza
ki a rögzítésre beállított műsort.
2. Nyomja meg az  A rögzítés törlése színes
gombot.
32
9
Rögzítés és TVműsor
szüneteltetése
9.1
Amire szüksége van
Figyelem
Ha USB-s merevlemezt csatlakoztat a TVkészülékhez, szüneteltetheti és rögzítheti a digitális TVadásokat (DVB vagy hasonló adások).
Az USB merevlemezt kizárólag ehhez a TVkészülékhez formázták, ezért a tárolt felvételeket nem
használhatja másik TV-készüléken vagy
számítógépen. Semmilyen számítógépes
alkalmazással ne másolja vagy változtassa meg az
USB merevlemezen található rögzített fájlokat. A
rögzített fájlok sérülhetnek ezáltal. Másik USB
merevlemez formázásakor az előző tartalma elvész. A
TV-készülékre telepített USB merevlemezt a
számítógéppel való használathoz újra kell formázni.
Minimum lemezterület
- Az adás szüneteltetéséhez USB-kompatibilis,
legalább 4 GB szabad területtel rendelkező
merevlemezre van szükség.
- Az adás szüneteltetéséhez és rögzítéséhez legalább
32 GB szabad lemezterületre van szükség.
Adás szüneteltetése vagy felvétele előtt
csatlakoztatni és formázni kell az USB merevlemezt. A
formázás törli az USB merevlemezen található összes
fájlt.
Megjegyzés:
A felvétel funkció csak digitális TV-adáshoz érhető el.
Külső eszközökről (pl. HDMI) történő tartalomrögzítés
nem lehetséges.
Szüneteltetés
Az adás szüneteltetéséhez USB-kompatibilis,
legalább 4 GB szabad területtel rendelkező
merevlemezre van szükség.
9.2
Felvételek
Rögzítés
Amire szüksége van
Az adás szüneteltetéséhez és rögzítéséhez legalább
32 GB szabad lemezterületre van szükség.
Felveheti a digitális TV-adást, majd később
megtekintheti azt.
1. Csatlakoztassa az USB-s merevlemezt a TVkészüléken található USB csatlakozók egyikéhez.
Formázás közben ne csatlakoztasson más USB
eszközt a többi USB csatlakozóhoz.
A TV-műsor felvételéhez az alábbiakra van szükség…
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- egy csatlakoztatott, ehhez a TV-készülékhez
megformázott USB merevlemez
- a TV-készülékre telepített digitális csatornák
- csatornainformációk beérkezése a képernyőn
megjelenő TV-műsorkalauzhoz
- megbízható órabeállítás. Ha manuálisan visszaállítja
a TV-készülék óráját, előfordulhat, hogy a felvételek
nem sikerülnek.
Formázás közben és után az USB merevlemezt
hagyja a TV-készülékhez csatlakoztatva.
Amikor a TV-műsor szüneteltetése funkciót használja,
nem tud felvételt készíteni.
2. Kapcsolja be az USB merevlemezt és a TVkészüléket.
3. Ha a TV-készülék digitális TV-csatornára van
kapcsolva, nyomja meg a  (Szünet) gombot. A
szüneteltetési kísérlettel megkezdődik a formázás.
A szerzői jogi jogszabályok betartása érdekében
egyes DVB-szolgáltatók különböző korlátozásokat
alkalmazhatnak a DRM (digitális jogkezelés)
technológia használatával. Védett csatornák
sugárzása esetén a rögzítés lehetősége, a felvétel
érvényessége vagy a megtekintések száma
korlátozott lehet. Előfordulhat, hogy a rögzítés
egyáltalán nem lehetséges. Ha védett csatornáról
33
próbál felvételt készíteni, vagy lejárt rögzítést próbál
visszajátszani, hibaüzenet jelenhet meg.
befejezés idejének módosításához.
Felvétel megtekintése
Műsor felvétele
Felvétel megtekintése…
Felvétel most
1. Nyomja meg a  TV GUIDE gombot.
2. Nyomja meg a színes gombot:  Felvételek .
3. Válassza ki a kívánt felvételt a felvételek listájából,
majd a lejátszás megkezdéséhez nyomja meg
az OK gombot.
4. A következő gombokat
használhatja:  (szünet), 
(lejátszás),  (visszatekerés),  (előretekerés)
és  (leállítás).
5. A tévénézésre történő visszaváltáshoz nyomja meg
az  EXIT gombot.
Az éppen megtekintett műsor rögzítéséhez nyomja
meg a távvezérlő  (Felvétel) gombját. A felvétel
azonnal elkezdődik.
A felvétel leállításához nyomja meg a  (Leállítás)
gombot.
TV-műsorfüzet által biztosított adatok elérhetősége
esetén a rendszer a felvétel gomb megnyomásától
kezdve a műsor végéig rögzíti az éppen megtekintett
műsort. Ha nincsenek TV-műsorkalauz adatok, akkor
a felvétel csak 30 percig tart. A felvétel befejezési
időpontja a Felvételek listán módosítható.
9.3
TV-műsor szüneteltetése
Felvétel programozása
Amire szüksége van
Beütemezheti egy soron következő műsor felvételét
mára vagy a következő napokra (legfeljebb 8 nappal
előre). A TV-készülék a TV-műsorfüzet adatai alapján
állítja be a rögzítés kezdésének és befejezésének
időpontját.
Szüneteltetheti a digitális TV-adást, majd kicsivel
később folytathatja a megtekintését.
A TV-műsor szüneteltetéséhez az alábbiakra van
szükség…
Műsor felvétele...
- egy csatlakoztatott, ehhez a TV-készülékhez
megformázott USB merevlemez
- a TV-készülékre telepített digitális csatornák
- csatornainformációk beérkezése a képernyőn
megjelenő TV-műsorkalauzhoz
1. Nyomja meg a  TV GUIDE gombot.
2. A TV-műsorfüzet oldalon válassza ki a rögzíteni
kívánt csatornát és műsort. A  (jobbra) vagy
a  (balra) gombokkal tud görgetni a csatorna
műsorai között.
3. Jelölje ki a műsort, majd nyomja meg
a  Felvétel gombot. A műsor felvételét ezzel
beütemezte. Ha egymást fedő felvételt ütemezett be,
automatikusan megjelenik a figyelmeztetés. Ha
távollétében szeretne felvenni egy műsort, ne feledje
készenléti üzemmódban hagyni a televíziót, és az
USB merevlemezt is hagyja bekapcsolva.
Ha az USB-s merevlemez csatlakoztatva és formázva
van, a TV-készülék folyamatosan tárolja az Ön által
megtekintett TV-műsorokat. Ha másik csatornára vált,
a korábbi csatorna adása törlődik. Az adás szintén
törlődik, amikor készenléti állapotba kapcsolja a TVkészüléket.
A TV-műsor szüneteltetése funkció felvétel közben
nem használható.
Felvételek listája
Műsor szüneteltetése
A felvételek listájában tekintheti meg és kezelheti
felvételeit. A felvételek listája mellett egy másik lista
látható, melyben a programozott felvételek és
emlékeztetők szerepelnek.
Adás szüneteltetése és folytatása…
Az adás szüneteltetéséhez nyomja meg a  (Szünet)
gombot. Kis időre megjelenik egy folyamatjelző sáv a
képernyő alján.
A folyamatjelző sáv előhívásához nyomja meg ismét
a  (Szünet) gombot.
A megtekintés folytatásához nyomja meg
a  (Lejátszás) gombot.
A felvételek listájának megnyitásához...
1. Nyomja meg a  TV GUIDE gombot.
2. Nyomja meg a színes gombot:  Felvételek .
3. A listából kiválasztott felvételt
az  Eltávolítás színes gombbal távolíthatja el.
Felvétel átnevezéséhez használja a  Átnevezés
színes gombot. Vagy megnyomhatja a  Idő
beállítása színes gombot a rögzítés kezdési, illetve
Ha a folyamatjelző a képernyőn látható, nyomja meg
a  (Gyors vissza) vagy az  (Gyors előre)
34
gombot, hogy kiválassza, honnan kívánja folytatni a
szüneteltetett adás megtekintését. A sebesség
megváltoztatásához nyomja meg többször egymás
után ezeket a gombokat.
Az adást maximum 90 perces időtartamon keresztül
szüneteltetheti.
Az élő TV-adáshoz való visszatéréshez nyomja meg
a  (Leállítás) gombot.
Ismétlés
Mivel a TV-készülék tárolja az Ön által megtekintett
adást, ezért többnyire lehetősége van rá, hogy pár
másodperces visszajátszásokat tekintsen meg.
Aktuális adás visszajátszása…
1. Nyomja meg a  (Szüneteltetés) gombot.
2. Nyomja meg a  (Visszatekerés)
gombot. A  gomb többszöri megnyomásával
kiválaszthatja, hogy honnan szeretné elkezdeni a
szüneteltetett adás megtekintését. A sebesség
megváltoztatásához nyomja meg többször egymás
után ezeket a gombokat. Egy idő után eléri a tárolt
adás kezdőpontját vagy a maximális időtartamot.
3. Az adás ismételt megtekintéséhez nyomja meg
a  (Lejátszás) gombot.
4. Az élő adás megtekintéséhez nyomja meg
a  (Leállítás) gombot.
35
az OK gombot a kiválasztott fénykép
megtekintéséhez.
10
Videók, fényképek
és zene
Fényképbeállítások
Miközben a fénykép a képernyőn látható, nyomja
meg az  OPTIONS gombot a következő feladatok
elvégzéséhez…
10.1
USB csatlakozóról
Diavetítés indítása, Diavetítés leállítása
A diavetítés elindítása vagy leállítása.
Lehetősége van a készülékhez csatlakoztatott USB
flash meghajtón vagy USB-s merevlemezen tárolt
fényképei megtekintésére, illetve zenéi és videói
lejátszására.
Diavetítési átmenet
A képek közötti átmenet beállítása.
A TV-készülék bekapcsolt állapotában
csatlakoztasson USB flash meghajtót vagy USB-s
merevlemezt a készülék USB-csatlakozójához.
Diavetítés üteme
Egy-egy fénykép megjelenítési időtartamának
beállítása.
Nyomja meg a  SOURCES gombot, majd válassza
ki az  USB lehetőséget; ekkor az USB-s
merevlemez mappaszerkezetében böngészheti
fájljait.
Ismétlés, Egyszeri lejátszás
Képek ismételt vagy egyszeri megtekintése.
Kevert sorrend ki, Kevert sorrend be
A képek sorrendben vagy véletlenszerűen való
megtekintése.
Figyelem
Amennyiben úgy próbál valamilyen műsort
szüneteltetni vagy rögzíteni, hogy az USB-s
merevlemez csatlakoztatva van, a TV-készülék az
USB-merevlemez formázását kéri. Az ilyen formázás
során az USB-s merevlemezen található összes fájl
törlődik.
Kép elforgatása
Fotó elforgatása.
10.3
Videók
10.2
Fényképek
Videolejátszás
Fényképek megtekintése
Egy videó TV-készüléken történő lejátszásához…
Válassza a  Videók lehetőséget, válassza ki a fájl
nevét, majd nyomja meg az OK gombot.
A fényképmappa megnyitása
- A videó szüneteltetéséhez nyomja meg az OK
gombot. A folytatáshoz nyomja meg ismét
az OK gombot.
- A gyors vissza- vagy előtekeréshez nyomja meg
a  vagy a  gombot. A sebesség növeléséhez
(2x, 4x, 8x, 16x, 32x) nyomja meg egymás után
többször a gombokat.
- Egy mappán belül a következő vagy előző videóhoz
ugráshoz nyomja le a(z)  + vagy  - gombot.
- A videolejátszás leállításához nyomja meg
a  (Leállítás) gombot.
- A mappához való visszalépéshez nyomja meg a 
gombot.
1. Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
az  USB lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2. Válassza ki az  USB flash meghajtó lehetőséget,
és nyomja meg a  (jobb) gombot a kívánt USBeszköz kiválasztásához.
3. Válassza ki a Fényképek lehetőséget, majd nyomja
meg a  Lista gombot a listanézetre váltáshoz
vagy a  Bélyegképek gombot a bélyegkép
nézethez.
Egy fényképfájl megtekintése
1. Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
az  USB lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2. Válassza ki az  USB flash meghajtó lehetőséget,
és nyomja meg a  (jobb) gombot a kívánt USBeszköz kiválasztásához.
3. Válassza ki a Fényképek lehetőséget, majd
válassza ki az egyik fényképet, és nyomja meg
A videomappa megnyitása
1. Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
az  USB lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2. Válassza ki az USB flash meghajtó lehetőséget, és
nyomja meg a  (jobb) gombot a kívánt USB-eszköz
36
kiválasztásához.
3. Válassza ki a Videók lehetőséget, majd nyomja
meg a  Lista gombot a listanézetre váltáshoz
vagy a  Bélyegképek gombot a bélyegkép
nézethez.
Zenelejátszás
Zenemappa megnyitása
1. Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
az  USB lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2. Válassza ki az  USB flash meghajtó lehetőséget,
és nyomja meg a  (jobb) gombot a kívánt USBeszköz kiválasztásához.
3. Válassza ki a Zene lehetőséget; itt láthatja a
zenefájlok listáját.
Videofájlok lejátszása
1. Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
az  USB lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2. Válassza ki az USB flash meghajtó lehetőséget, és
nyomja meg a  (jobb) gombot a kívánt USB-eszköz
kiválasztásához.
3. Válassza ki a Videók lehetőséget, és válassza ki az
egyik videót, majd nyomja meg az OK gombot a
kiválasztott videó lejátszásához, vagy nyomja meg
az  Összes lejátsz. gombot a videomappa összes
videójának lejátszásához.
Zenefájl lejátszása
A videolejátszás közben nyomja meg
az  OPTIONS gombot a következő feladatok
eléréséhez…
1. Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
az  USB lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2. Válassza ki az  USB flash meghajtó lehetőséget,
és nyomja meg a  (jobb) gombot a kívánt USBeszköz kiválasztásához.
3. Válassza ki a Zene lehetőséget és válassza ki az
egyik zeneszámot, majd nyomja meg az OK gombot
a kiválasztott zene lejátszásához vagy nyomja meg
az  Összes lejátsz. gombot a zenemappa összes
zenéjének lejátszásához.
Feliratok
Az elérhető feliratok megjelenítéséhez válassza a Be,
Ki vagy Ném. közben bekapcs. lehetőséget.
Zenei beállítások
Videobeállítások
Feliratozás nyelve
A felirat nyelvének lejátszása, ha rendelkezésre áll.
A zenelejátszáshoz elérhető opciók...
Ismétlés, Egyszeri lejátszás
Dalok ismételt vagy egyszeri lejátszása.
Karakterkészlet
Válassza ki valamelyik karakterrendszert.
Kevert sorrend be, Kevert sorrend ki
Dalok egymás utáni vagy véletlenszerű sorrendben
történő lejátszása.
Beszédnyelv
Beszédnyelv lejátszása, ha rendelkezésre áll.
Kevert sorrend be, Kevert sorrend ki
Videók egymás utáni vagy véletlenszerű sorrendben
történő lejátszása.
Ismétlés, Egyszeri lejátszás
Videók ismételt vagy egyszeri lejátszása.
Infó megmutatása
Fájladatok, például hangüzemmód megjelenítése.
Felirat beállításai
Felirat színének, betűtípusának, pozíciójának
beállítása, időszinkronizálás beállítása, ha elérhető.
10.4
Zene
37
A TV-készülék bemutatására szolgáló Mutasd be
demo megjelenítése.
11
A TV-beáll. menü
megnyitása
11.3
Gyors beállítások és Minden
beállítás
11.1
A Főmenü áttekintése
A Gyors beállítások menü:
Nyomja meg a  (Főmenü) gombot, és válasszon
egyet az alábbi menük közül, majd nyomja meg
az OK gombot.
Nyomja meg a  SETUP gombot a távvezérlőn a
leggyakrabban használt beállításokat tartalmazó
Gyors beállítások menü megnyitásához.
Csatornák
- Képstílus: Válassza ki az egyik előre beállított
képstílust az ideális megtekintési élmény érdekében.
Ez a sor a csatornákat tartalmazza.
- Képformátum: Válassza ki az egyik előre beállított
képformátumot, amely megfelel a képernyő
méretének.
- A TV-műsorfüzet megnyitásához nyomja meg
az OK gombot.
- Nyomja meg a  (bal) gombot a csatornák
csatornalogókkal együtt történő megtekintéséhez,
vagy az összes csatorna megtekintéséhez válassza ki
az Összes megtekintése lehetőséget.
- Hangstílus: Válassza ki az egyik előre beállított
hangstílust az ideális hangbeállítások érdekében.
- Fejhallgató hangerő: Módosítsa a csatlakoztatott
fejhallgató hangerejét.
Források
- Audiokimenet: Állítsa be, hogy a TV magán a
készüléken vagy a csatlakoztatott audiorendszeren
keresztül játssza-e le a zenét.
Ez a sor a TV-készüléken elérhető forrásokat
tartalmazza.
Lehetőségek
- Óra: Jelenítse meg az órát a TV-képernyő jobb
felső sarkában.
Ez a sor a felhasználó számára elérhető TVfunkciókat tartalmazza.
- Autom. kikapcs.: Állítsa be úgy a TV-t, hogy egy
megadott idő után automatikusan készenlétre
kapcsoljon.
Beállítások
Ez a sor a felhasználó számára elérhető beállításokat
tartalmazza.
- Minden beállítás: Tekintse meg a Minden beállítás
menüt.
- Súgó: A segítségével könnyedén végezhet
szoftverfrissítést, visszaállíthatja a TV alapértelmezett
beállításait, és elolvashatja az útmutatót.
11.2
A Lehetőségek menü
TV-műsorfüzet
A Minden beállítás menü:
Nyissa meg a TV-műsorfüzetet. További
információkat itt
talál: Útmutató, Tv-műsorfüzet fejezet.
Nyomja meg a  (Főmenü) gombot a távvezérlőn,
majd válassza ki a Beállítások lehetőséget, és
nyomja meg az OK gombot.
Felvételek
További információkat itt talál: Útmutató, Rögzítés
és TV-műsor szüneteltetése fejezet.
11.4
Csatornák
Minden beállítás
Csatornalista megtekintése.
Szoftver frissítése
További információkat itt
talál: Útmutató, Szoftver fejezet.
Bemutató menü
38
Képbeállítások
Speciális képbeállítások
Képstílus
Számítógép
Stílus kiválasztása
 (Főmenü) > Beállítások >
Speciális > Számítógép
A kép egyszerű beállításához kiválaszthat egy előre
meghatározott képstílust.
 (Főmenü) > Beállítások >
Kép >
Kép >
Adja meg a Be értéket a TV-készülék számítógép
monitoraként való használat szempontjából ideális
képbeállítás érdekében.
Képstílus
A rendelkezésre álló képstílusok a következők:
* Csak HDMI- és VGA-források esetében áll
rendelkezésre.
- Egyéni – Az első indításkor Ön által megadott
képbeállítások
- Élénk: – Nappali tévénézéshez ideális
- Természetes: – Természetes képbeállítások
- Normál – A leginkább energiatakarékos beállítás
- Mozi – Filmnézéshez ideális
– Játék – Játékhoz ideális
Színbeállítások
 (Főmenü) > Beállítások >
Javított > Szín
Kép >
Stílus testreszabása
A színjavítás beállítása
Lehetősége van a képbeállítások módosítására és
elmentésére az aktuálisan kiválasztott képstílus
(Szín, Kontraszt vagy Élesség) beállításaival.
 (Főmenü) > Beállítások > Kép >
Speciális > Szín > Színjavítás
Válasszon
a Maximum, Közepes vagy Minimum lehetőségek
közül a színek intenzitásának és az élénk színek
részletgazdagságának beállításához.
Stílus visszaállítása
Ha vissza szeretné állítani a stílust az eredeti
beállításokra, válassza ki a Képstílus lehetőséget,
majd nyomja meg a  Stílus helyreállítása gombot.
Válassza az előre meghatározott színhőmérséklet
lehetőséget
Szín, Kontraszt, Képélesség, Fényerő
 (Főmenü) > Beállítások > Kép >
Javított > Szín > Színhőmérséklet
A kép színének beállítása
 (Főmenü) > Beállítások >
Válasszon
a Normál, Meleg vagy Hideg lehetőségek közül az
ízlésének megfelelő színhőmérséklet megadásához.
Kép > Szín
A kép színtelítettségének szintjének beállításához
nyomja meg a  (fel) vagy  (le) nyilat.
Színhőmérséklet testreszabása
A kép kontrasztjának beállítása
 (Főmenü) > Beállítások >
 (Főmenü) > Beállítások > Kép >
Javított > Szín > Egyéni színhőmérséklet
Kép > Kontraszt
A kép kontrasztértékének beállításához nyomja meg
a  (fel) vagy  (le) nyilat.
Válassza ki az Egyéni lehetőséget
a Színhőmérséklet menüben a színhőmérséklet Ön
által való testreszabása érdekében. Az érték
módosításához használja a  (fel) vagy  (le)
nyilat.
Csökkentheti a kontrasztértéket az energiafogyasztás
csökkentése érdekében.
A képélesség beállítása
 (Főmenü) > Beállítások >
Kontrasztbeállítások
Kép > Képélesség
Kontraszt módok
A kép élességének beállításához nyomja meg
a  (fel) vagy  (le) nyilat.
 (Főmenü) > Beállítások > Kép >
Kontraszt > Kontraszt üzemmód
Javított >
Válassza ki a Normál, Képre optimalizálva vagy
39
az Energiamegtakarításra optimalizálva lehetőséget
a TV kontrasztjának automatikus csökkentéséhez, a
legjobb energiafelhasználás vagy a legjobb
képélmény érdekében, vagy válassza
a Ki lehetőséget a beállítás kikapcsolásához.
látható a képernyőn megjelenő képen.
Dinamikus kontraszt
Válassza a Be lehetőséget a kép digitális
átmeneteinek kiegyenlítéséhez.
Az MPEG zavarok többnyire kis blokkok vagy a
képernyőn megjelenő kép fogazott széleként
láthatók.
MPEG zavar elnyomása
 (Főmenü) > Beállítások > Kép >
Javított > Képjavítás > MPEG hibacsökkentés
 (Főmenü) > Beállítások > Kép >
Speciális > Kontraszt > Dinamikus kontr.
A Maximum, Közepes
vagy Minimum segítségével beállíthatja, hogy a TVkészülék milyen szinten kezdje el automatikusan
kiemelni a kép részleteit a sötét, közepesen sötét és
világos területein.
Formátum és szélek
 (Főmenü)
szélek
> Beállítások >
Kép >
Formátum és
 (Főmenü) > Beállítások >
szélek > Képformátum
Kép >
Formátum és
Videokontraszt, Gamma
Képformátum
Videokontraszt
 (Főmenü) > Beállítások > Kép >
Speciális > Kontraszt > Videokontraszt
A videokontraszt szintjének módosításához használja
a  (fel) vagy  (le) nyilat.
Ha a kép két oldalán, illetve alul és felül fekete sávok
jelennek meg, akkor beállíthatja a képformátumot
olyan értékre, amely kitölti a képernyőt.
Gamma
Képernyő szegély
 (Főmenü) > Beállítások > Kép >
Speciális > Kontraszt > Gamma
 (Főmenü) > Beállítások > Kép > Formátum és
szélek > Képformátum > Képernyő szegély
Nyomja meg a  (fel) vagy  (le) nyilat a kép
fénysűrűségéhez és kontrasztjához egy nemlineáris
beállítás megadásához.
A Képernyőszélek funkcióval kismértékben
megnövelheti a képet a torzult szélek elrejtése
érdekében.
Super Resolution
Hangbeállítások
 (Főmenü) > Beállítások >
Élesség > Super Resolution
Kép >
Speciális >
Hangstílus
Válassza a Be értéket az élek és részletek
kiemelkedő képélességének biztosítása érdekében.
Stílus kiválasztása
A hang egyszerű beállításához választhat az előre
beállított hangstílusok közül.
 (Főmenü) > Beállítások >
Képjavítás
 (Főmenü) >
Képjavítás
Beállítások >
Kép >
Hang >
Hangstílus
A választható hangstílusok a következők...
Speciális >
- Egyéni – Az első indításkor Ön által megadott
hangbeállítások.
- Eredeti – A legsemlegesebb hangbeállítás
- Mozi – filmnézéshez ideális
- Zene – zenehallgatáshoz ideális
- Játék - Játékhoz ideális
- Hírek – Beszédhanghoz ideális
Zavarelnyomás
 (Főmenü) > Beállítások > Kép >
Speciális > Képjavítás > Zavarelnyomás
Válasszon a Maximum, Közepes
vagy Minimum lehetőségek közül a
videotartalomban lévő zaj eltávolításához.
A zaj leginkább kicsi, mozgó pontok formájában
Stílus testreszabása
40
Ön is módosítja a hangbeállításokat és el is mentheti
az éppen kiválasztott hangstílusban, mint
például Mély vagy Magas hang.
Hangerőszabályzás
Automatikus hangerő-kiegyenlítés
Stílus visszaállítása
 (Főmenü) > Beállítások >
Autom. hangerőbeállítás
Ha vissza szeretné állítani a stílust az eredeti
beállításokra, válassza ki a Hangstílus lehetőséget,
majd nyomja meg a  Stílus helyreállítása gombot.
Hang >
Speciális >
Válassza ki a Be lehetőséget a hirtelen hangerőingadozások automatikus kiegyenlítése
érdekében. Rendszerint, amikor csatornát vált.
Mély, Magas hang
Hangerőváltozás
Mélyhang
 (Főmenü) > Beállítások >
Hang >
 (Főmenü) > Beállítások > Hang >
Speciális > Hangerőváltozás
Mély
A hang mély összetevői szintjének beállításához
nyomja meg a  (fel) vagy  (le) nyilat.
A delta-érték TV-hangszóró hangerejéhez való
beállításához nyomja meg a  (fel) vagy  (le)
nyilat.
Magas hang
 (Főmenü) > Beállítások >
Hang >
Audiokimenet beállításai
Magas hang
A hang magas összetevői szintjének beállításához
nyomja meg a  (fel) vagy  (le) nyilat.
 (Főmenü) > Beállítások >
Javított > Audiokimenet
Fejhallg. hangerő
Állítsa be, hogy a TV magán a készüléken vagy a
csatlakoztatott audiorendszeren keresztül játssza-e le
a zenét.
 (Főmenü) > Beállítások >
hangerő
Hang >
Kiválaszthatja, hol szeretné hallani a TV-készülék
hangját, és hogyan kívánja szabályozni.
- Ha a TV-hangszórók ki lehetőséget választja,
véglegesen kikapcsolja a TV-hangszórókat.
- Ha a TV-hangszórók lehetőséget választja, a TVhangszórók mindig be lesznek kapcsolva.
Fejhallgató
A csatlakoztatott fejhallgató hangerejének külön
beállításához nyomja meg a  (fel) vagy  (le)
nyilat.
HDMI CEC összeköttetéssel csatlakoztatott
audioeszköz esetén válassza a HDMI hangrendszer
lehetőséget. Amikor a külső eszköz játssza le a
hangot, a TV-hangszórók kikapcsolódnak.
Surround hangzás
 (Főmenü) >
üzemmód
Beállítások >
Hang > Surround
Válassza ki a surround hanghatást a TV belső
hangszóróihoz.
Tiszta hang
 (Főmenü) > Beállítások >
Javított > Clear sound
TV elhelyezése
 (Főmenü) >
Beállítások >
Hang >
Hang >
Válassza a Be lehetőséget a beszédhang
javításához. Hírműsorok esetén ideális.
Hang > TV elhelyezése
Válasszon a TV-állványon vagy A
falon lehetőségek közül a beállításnak megfelelő
lehető legjobb hangvisszaadás érdekében.
Digitális kimenet beállításai
Speciális hangbeállítások
Digitális kimenet formátuma
A digitális kimenet beállításai optikai és HDMI ARC
hangjelek számára érhető el.
 (Főmenü) > Beállítások > Hang >
Speciális > Digitális kimenet formátuma
Állítsa be a TV audiokimeneti jelét, hogy megfeleljen a
csatlakoztatott házimozirendszer hangi jellemzőinek.
41
- Ha többcsatornás hangfeldolgozási
lehetőségekkel rendelkező házimozirendszert
használ, állítsa a Digitális kimenet
formátuma mezőt Többcsatornás (átkötés) értékre.
A TV-készülék a Többcsatornás beállítással képes a
TV-csatornák vagy csatlakoztatott lejátszók tömörített
többcsatornás hangjelét a házimozirendszerre
küldeni.
Eco beállítások
Az energiatakarékosság szintjének beállítása
 (Főmenü) > Beállítások > Eco
beállítások > Energiatakarékos
- Ha többcsatornás hangfeldolgozással nem
rendelkező házimozirendszert használ, válassza
a Sztereó beállítást.
Válassza a Minimum, Közepes
vagy Maximum lehetőséget az energiatakarékos
üzemmód különböző fokozataihoz, vagy válassza
a Ki lehetőséget az energiatakarékos üzemmód
kikapcsolásához.
Digitális kimenet kiegyenlítése
A képernyő kikapcsolása energiamegtakarítás
 (Főmenü) > Beállítások > Hang >
Javított > Digitális kimenet kiegyenlítése
céljából
 (Főmenü) > Beállítások > Eco
beállítások > Képernyő kikapcsol.
Állítsa be a hangerőszintet a digitális hangkimenethez
(SPDIF) vagy HDMI-porthoz csatlakoztatott eszközről.
A Képernyő kikapcsolása lehetőség kiválasztásával
kikapcsolhatja a TV-képernyőt, a
visszakapcsolásához pedig nyomja megy a távvezérlő
bármelyik gombját.
- Válassza a Több lehetőséget a nagyobb hangerő
érdekében.
- Válassza a Kevesebb lehetőséget a kisebb
hangerő érdekében.
A TV kikapcsolás-időzítőjének beállítása
Digitális kimenet késleltetése
 (Főmenü) > Beállítások > Eco
beállítások > Kikapcsolás-időzítő.
 (Főmenü) > Beállítások > Hang >
Speciális > Digitális kimenet késleltetése
Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat. A 0 (Ki) érték választásával
kikapcsolja az automatikus kikapcsolás funkciót.
Egyes házimozirendszerek esetében előfordulhat,
hogy az audió-videó szinkronizáláshoz be kell állítani
a hangszinkronizálási késleltetést. Válassza
a Ki lehetőséget, ha a házimozirendszeren már be
van állítva valamilyen hangkésleltetés.
A Kikapcsolás-időzítő segítségével a TV
automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson
meg.
* A TV kikapcsol, ha érkezik rá TV-jel, de Ön 4 órás
időszakon keresztül nem nyomja meg a távvezérlő
egyetlen gombját sem.
Digitális kimenet időeltolása (Csak akkor érhető el, ha
a Digitális kimenet késleltetése Be értékre van
* A TV kikapcsol, ha nem érkezik rá TV-jel, és a
távvezérlőtől sem kap parancsot 10 percen keresztül.
állítva)
 (Főmenü) > Beállítások > Hang >
Javított > Digitális kimenet időeltolása
* Ha a TV-készüléket monitorként használja, illetve a
TV-nézéshez digitális vevőt (beltéri egységet)
használ, és nem használja a televízió távvezérlőjét,
akkor kapcsolja ki az automatikus kikapcsolási
funkciót az érték 0-ra állításával.
Ha nem tud beállítani késleltetést a
házimozirendszeren, a TV-készüléket beállíthatja a
hang szinkronizálására.
Időeltolást állíthat be, amely kompenzálja a
házimozirendszer számára a TV-kép hangjának
feldolgozásához szükséges időt.
Az értéket 5 ms-os lépésekben állíthatja. A maximális
időeltolás 60 ms.
Általános beállítások
Csatlakozással kapcsolatos beállítások
USB-s merevlemez
 (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > USB-s merevlemez
Állítson be és formázzon meg egy USB-s
merevlemezt, mielőtt rögzítene egy csatornát.
42
CAM Üzemeltetői profil
A TV-beállítások visszaállítása és a TV újrahangolása
 (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > CAM Üzemeltetői profil
Minden beállítás visszaállítása az eredeti TV-
Kezelői profil bekapcsolása, mellyel elérhetővé válik a
CI+/CAM funkció, ami egyszerű csatornatelepítést és
frissítéseket tesz lehetővé.
 (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > Gyári beállítások
beállításokra
Teljes TV-hangolás megismétlése, és a TV
állapotának visszaállítása arra az állapotra, amelyen
HDMI-CEC csatlakozás – EasyLink
a legelső bekapcsoláskor volt
Csatlakoztasson HDMI CEC szabvánnyal kompatibilis
eszközöket a TV-készülékéhez, és a TV-készülék
távvezérlőjével működtetheti őket. Az EasyLink HDMI
CEC funkciót be kell kapcsolni a TV-készüléken és a
csatlakoztatott készüléken is.
 (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > TV újrahangolása
Adja meg a PIN-kódot, és válassza ki az Igen
lehetőséget. A TV teljesen újrahangolásra
kerül. Minden beállítás megváltozik, a beállított
csatornák pedig kicserélődnek. A telepítés több
percet is igénybe vehet
Az EasyLink bekapcsolása
 (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > EasyLink > EasyLink > Be.
Régió és nyelv beállításai
A HDMI CEC szabvánnyal kompatibilis eszközök
működtetése a TV-készülék távvezérlőjével
Nyelv
 (Főmenü) > Beállítások > Általános
beállítások > EasyLink > EasyLink
távvezérlő > Be.
 (Főmenü) > Beállítások >
nyelv > Nyelv
Megjegyzés:
A TV-készüléken megjelenő menü és üzenetek
- Más márkájú készülékeken lehetséges, hogy az
EasyLink nem működik.
nyelvének módosítása
 (Főmenü) > Beállítások > Régió és
nyelv > Nyelv > A menü nyelve
- A HDMI CEC funkciónak különböző márkák esetén
más az elnevezése. Néhány példa: Anynet, Aquos
Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink és Viera
Link. Nem minden márka kompatibilis teljes
mértékben az EasyLink funkcióval. A példaként
felsorolt HDMI CEC márkanevek a megfelelő
tulajdonosok tulajdonát képezik.
Hangbeállítás nyelvének megadása
 (Főmenü) > Beállítások > Régió és
nyelv > Nyelv > Hang elsődleges nyelve, Hang
másodlagos nyelve
A digitális TV-csatornák képesek a műsorokat az
eredeti nyelvtől eltérő nyelvű beszéddel is sugározni.
Megadhatja a kívánt elsődleges és másodlagos
beszédnyelvet. Ha e nyelvek valamelyikén van
elérhető hangsáv, a TV átkapcsol arra.
Elhelyezés – Otthon vagy Bolt
A TV helyének kiválasztása
 (Főmenü) > Beállítások >
beállítások > Hely
Régió és
Általános
Feliratbeállítás nyelvének megadása
Válassza ki a Bolt lehetőséget, és a képstílus visszaáll
az Élénk beállításra, valamint módosíthatók a bolt
beállításai.
A Bolt üzemmód az üzletben történő kihelyezéshez
ideális.
 (Főmenü) > Beállítások > Régió és
nyelv > Nyelv > Felirat elsődleges nyelve, Felirat
másodlagos nyelve
A digitális csatornák több nyelven kínálhatnak
feliratokat a műsorokhoz. Megadhatja a kívánt
elsődleges és másodlagos feliratnyelvet. Ha e
nyelveken elérhetők feliratok, a TV-készülék
megjeleníti a kiválasztott feliratokat.
43
automatikusan készenlétre kapcsoljon. A csúszka
segítségével 5 perces lépésekben max. 180 percre
állíthatja be az időt. Az időzített kikapcsolót a 0 érték
megadásával lehet kikapcsolni. A TV-készüléket
korábban is kikapcsolhatja, vagy a visszaszámlálás
alatt visszaállíthatja az időtartamot.
Teletextbeállítás nyelvének megadása
 (Főmenü) > Beállítások > Régió és
nyelv > Nyelv > Elsődleges teletext, Másodlagos
teletext
Egyes digitális TV-szolgáltatók több nyelven kínálják
teletextes szolgáltatásaikat.
Univerzális hozzáférés beállításai
Óra
 (Főmenü) >
Beállítások >
Régió és nyelv >
 (Főmenü) >
hozzáférés
Óra
Beállítások >
Univerzális
Ha az Univerzális hozzáférés funkció be van
kapcsolva, akkor a TV-készülék készen áll a siket,
hallássérült, vak vagy látássérült személyek általi
használatra.
Az óra automatikus beállítása
 (Főmenü) > Beállítások > Régió és
nyelv > Óra > Automatikus órabeállítás üzemmód
- A TV-készülék órájának normál beállítása: Auto. Az
időt a készülék a sugárzott UTC-adatok
(egyezményes koordinált világidő) alapján állítja be.
Univerzális hozzáférési beállítások bekapcsolása
 (Főmenü) > Beállítások > Univerzális
hozzáférés > Univerzális hozzáférés > Be.
- Ha az óra nem jól jár, választhatja az Országfüggő
beállítást is.
Univerzális hozzáférés hallássérültek számára
Az óra kézi beállítása
 (Főmenü) > Beállítások > Univerzális
hozzáférés > Hallássérült > Be
 (Főmenü) > Beállítások > Régió és
nyelv > Óra > Automatikus órabeállítás
üzemmód > Kézi
 (Főmenü) > Beállítások >
nyelv > Óra > Dátum, Idő
- Egyes digitális TV-csatornák speciális hangsávokat
és feliratokat is biztosítanak a hallássérültek vagy
siketek számára.
Régió és
- Ha a funkció be van kapcsolva, a TV-készülék
automatikusan kiválasztja a hallássérültek számára
biztosított speciális hangsávokat és feliratokat, ha
vannak ilyenek.
Lépjen az előző menübe, és válassza
a Dátum és Idő lehetőséget az érték beállításához.
Megjegyzés:
- Amennyiben az automatikus beállítások egyikével
sem jelenik meg helyesen a pontos idő, állítsa be
manuálisan.
Univerzális hozzáférés vak vagy látássérült
személyek számára
- Ha azonban a TV-műsorkalauzban ütemezett
műsorokat rögzít, nem javasoljuk a dátum és az idő
manuális módosítását.
 (Főmenü) > Beállítások > Univerzális
hozzáférés > Hang leírása > Hang leírása > Be
A digitális TV-csatornák speciális hangkommentárt
sugározhatnak, amelyben elmondják, hogy mi
történik éppen a képernyőn.
Időzóna beállítása vagy időeltolódás megadása a
 (Főmenü) > Beállítások > Univerzális
hozzáférés > Hang leírása > Hang
leírása > Kevert hangerő, Hanghatások, Beszéd
régióhoz
 (Főmenü) > Beállítások >
nyelv > Óra > Időzóna
Régió és
A Kevert hangerő lehetőség kiválasztásával
keverheti a normál hang hangerejét a
hangkommentárral. Az érték módosításához
használja a  (fel) vagy  (le) nyilat.
Válassza ki az egyik időzónát.
A TV beállítása úgy, hogy egy megadott idő után
- Állítsa a Hanghatás lehetőséget Be értékre a
hangkommentár extra hanghatásaihoz (pl. sztereó
vagy elhalkuló hang).
automatikusan készenlétre kapcsoljon
 (Főmenü) > Beállítások > Régió és
nyelv > Óra > Autom. kikapcs.
- Válassza a Beszéd lehetőséget
a Leíró vagy Felirat beszédbeállítás megadásához.
Állítsa be úgy a TV-t, hogy egy megadott idő után
44
- A TV-hangszórók vagy a csatlakoztatott fejhallgató
hangjának beállításához válassza ki
a Hangszóró/fejhallgató lehetőséget.
Zárolási beállítások
Kódbeállítás és Kód módosítása
Új kód megadása vagy a kód módosításának
visszaállítása
 (Főmenü) > Beállítások > Gyerekzár >
Kódbeállítás, Kód módosítása
A gyermekzár kódja csatornák vagy műsorok
lezárására vagy a zárolásuk feloldására szolgál.
Megjegyzés: Ha elfelejtette a PIN-kódot, felülírhatja
az aktuális kódot a 8888 segítségével, és megadhat
egy újat.
Műsor zárolása
 (Főmenü) >
Beállítások >
Gyerekzár >
Szülői
besorolás
Adjon meg egy legalacsonyabb életkort a korhatáros
műsorok megtekintéséhez.
CAM PIN
 (Főmenü) >
Beállítások >
Gyermekzár >
CAM
PIN
Állítsa be felvételhez a CAM modul PIN-kódját.
45
által 365 nap alatt, napi 4 órás működés során
fogyasztott energia mennyisége. A tényleges
energiafogyasztás a készülék használatának módjától
is függ.
12
Környezetvédelem
12.1
** Ha a TV-készüléket a távvezérlővel kapcsolják ki, és
nincs aktív funkció.
Európai energiacímke
Az Európai energiacímke a termék
energiatakarékossági osztályáról tájékoztatja a
vásárlókat. Minél környezetkímélőbb a termék
energiatakarékossági osztálya, annál kevesebb
energiát fogyaszt.
A címkén megtalálható az energiatakarékossági
osztály, a termék átlagos áramfogyasztása használat
közben, valamint az 1 év alatti átlagos
energiafogyasztás. A termék áramfogyasztási értékei
megtalálhatók a Philips országspecifikus weboldalán,
a www.philips.com/TV címen
12.3
Használat befejezése
Az elhasznált termék és az elemek leselejtezése
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók
és újra felhasználhatók.
12.2
Termékismertető adatlap
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka
szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a
2012/19/EU európai irányelv.
4132-es sorozatú TV
24PHx43x4
- Energiahatékonysági osztály: A+
- Látható képernyő mérete: 60 cm / 24"
- Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (W): 20
W
- Éves energiafogyasztás (kWh) *: 30 kWh
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (W)
**: 0,30 W
- Kijelző felbontása (pixel): 1366 x 768
* Az energiafogyasztás (kWh/év) alapja a TV-készülék
által 365 nap alatt, napi 4 órás működés során
fogyasztott energia mennyisége. A tényleges
energiafogyasztás a készülék használatának módjától
is függ.
Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus
hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.
Járjon el a helyi törvényeknek megfelelően, és a
kiselejtezett készülékeket a lakossági hulladéktól
elkülönítve gyűjtse. A feleslegessé vált készülék
helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását.
** Ha a TV-készüléket a távvezérlővel kapcsolják ki, és
nincs aktív funkció.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK
európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje
ezeket háztartási hulladékként.
4504-es sorozatú TV
32PHx4504
- Energiahatékonysági osztály: A+
- Látható képernyő mérete: 80 cm / 32"
- Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (W): 27
W
- Éves energiafogyasztás (kWh) *: 40 kWh
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (W)
**: 0,30 W
- Kijelző felbontása (pixel): 1366 x 768
Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív
gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel a megfelelő
* Az energiafogyasztás (kWh/év) alapja a TV-készülék
46
hulladékkezeléssel hozzájárul a környezettel és az
emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzéséhez.
47
13
13.3
Termékjellemzők
Kijelző felbontása
13.1
4304, 4354-es sorozatú TV
Tápellátás
Átlós képernyőméret
- 24PHx43x4: 60 cm/24"
A termék műszaki adatai előzetes figyelmeztetés
nélkül változhatnak. A termék további műszaki adatai
a www.philips.com/support címen találhatók.
Kijelző felbontása
- PHx43x4: 1366x768
Tápellátás
- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V +/-10%
- Környezeti hőmérséklet: 5°C és 35°C között
4504-es sorozatú TV
Az energiafogyasztással kapcsolatos információkat
a Termékismertető adatlap tartalmazza.
Átlós képernyőméret
- 32PHx4504: 80 cm/32"
13.2
Kijelző felbontása
Vétel
- PHx4504: 1366x768
PxT sorozatú TV-hez
5304-es sorozatú TV
- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: Hyperband, S-Channel, UHF,
VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kábel) QAM
- Analóg videolejátszás: SECAM, PAL
- Digitális videolejátszás: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Digitális hanglejátszás (ISO/IEC 13818-3)
Átlós képernyőméret
- 22PFx5304: 55 cm/22"
Kijelző felbontása
- PFx5304: 1920x1080
* Csak DVB-T2 esetén
13.4
Kijelző bemeneti felbontása
PxS sorozatú TV-hez
PHx sorozatú TV-hez
- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kábel) QAM
- Analóg videolejátszás: SECAM, PAL
- Digitális videolejátszás: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Digitális hanglejátszás (ISO/IEC 13818-3)
- Műholdantenna-bemenet: 75 ohmos F-típusú
- Bemeneti frekvenciatartomány: 950–2150MHz
- Bemeneti jelszint: 25 és 65 dBm között
- DVB-S2 QPSK, jelsebesség 2–45M jel, SCPC és
MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1–4 LNB támogatott, Polarizáció
választása: 14/18 V, Sávválasztás: 22 kHz, Tone burst
üzemmód, LNB áramfelvétel: max. 300 mA
Videoformátumok
Felbontás — frissítési gyakoriság
- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Számítógépes formátumok
Felbontások (többek között)
640 x 480p - 60 Hz
800 x 600p - 60 Hz
1024 x 768p - 60 Hz
1280 x 768p - 60 Hz
1360 x 768p - 60 Hz
* Csak DVB-T2, DVB-S2 esetén
48
MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC
PFx sorozatú TV-hez
- Felirat: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Videoformátumok
Felbontás — frissítési gyakoriság
13.7
- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Csatlakoztathatóság
Számítógépes formátumok
- HDMI 1 ARC: HDMI audió visszirányú csatorna
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5 mm-es sztereó mini jack
- SCART (RGB/CVBS): SCART adapter
- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxiális (IEC)
- Műhold
4304, 4354, 5304-es sorozatú TV
24PHS43x4, 22PFS5304 esetén
A TV hátoldala
Felbontások (többek között)
640 x 480p - 60 Hz
800 x 600p - 60 Hz
1024 x 768p - 60 Hz
1280 x 768p - 60 Hz
1360 x 768p - 60 Hz
1280 x 1024p - 60 Hz
1920 x 1080p - 60 Hz
A TV oldala
- CI Közös interfész
- USB
- Fejhallgató: 3,5 mm-es sztereó mini jack
13.5
Hang
24PHT43x4 esetén
4304, 4354, 5304-es sorozatú TV
A TV hátoldala
- HDMI 1 ARC: HDMI audió visszirányú csatorna
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5 mm-es sztereó mini jack
- SCART (RGB/CVBS): SCART adapter
- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxiális (IEC)
- Hálózati LAN – RJ45 (Freeview HD-hez)
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 6 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out ™
4504-es sorozatú TV
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out ™
A TV oldala
- CI Közös interfész
- USB
- Fejhallgató: 3,5 mm-es sztereó mini jack
13.6
* A hálózati port csak az egyesült királyságbeli
típusokhoz használható
Multimédiás
Támogatott USB fájlrendszerek
4504-es sorozatú TV
- USB (FAT / FAT 32 / NTFS): Csak olyan USBeszközöket csatlakoztasson, amelyek áramfelvétele
legfeljebb 500 mA.
32PHS4504 esetén
A TV hátoldala
- Audiokodek: MP3, WAV, WMA (v2–v9.2), AC3, AAC,
HE-AAC, DTS 2.0
- HDMI 1 ARC: HDMI audió visszirányú csatorna
- HDMI 2
- Fejhallgató: 3,5 mm-es sztereó mini jack
- Műhold
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- Videokodek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC,
A TV oldala
Lejátszási formátumok
- Képkodek: JPEG, GIF, PNG, BMP
49
- CI Közös interfész
- USB
- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxiális (IEC)
32PHT4504 esetén
A TV hátoldala
- HDMI 1 ARC: HDMI audió visszirányú csatorna
- HDMI 2
- Fejhallgató: 3,5 mm-es sztereó mini jack
- Hálózati LAN – RJ45 (Freeview HD-hez)*
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
A TV oldala
- CI Közös interfész
- USB
- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxiális (IEC)
* A hálózati port csak az egyesült királyságbeli
típusokhoz használható
50
14
bekapcsolni.
Hibaelhárítás
- Csatlakoztassa a TV-t egy másik fali aljzatba, majd
próbálja meg újra bekapcsolni.
14.1
- Húzza ki az összes csatlakoztatott eszközt a TV-ből,
majd próbálja meg újra bekapcsolni.
Tippek
- Ha a TV készenléti jelzőfénye világít, előfordulhat,
hogy a TV nem reagál a távvezérlőre.
Ha nem talál megoldást a TV-készülék problémájára
a Hibaelhárítás részben, a keresett információ
megtalálásához nyomja meg
a  Beállítások > Súgó > Útmutató gombot.
Nyikorgó hang be- vagy kikapcsoláskor
A TV-készülék be- vagy kikapcsolásakor, illetve
készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang
hallható a TV-készülék házából. A nyikorgó hangot a
TV-készülék lehűlése és felmelegedése során
bekövetkező normális tágulás vagy összehúzódás
okozza. Ez nincs hatással a működésre.
Ha az Útmutató nem ad választ a kérdésére,
látogasson el a Philips támogatási weboldalára.
Ha bármilyen probléma adódna a Philips TVkészülékkel, forduljon az online támogatási
rendszerhez. Válassza ki a nyelvet és adja meg a
termék típusszámát.
A TV a Philips indítóképernyő megjelenítése után
visszatér készenléti állapotba
Látogasson el
a www.philips.com/TVsupport weboldalra.
A TV készenléti állapotában megjelenik a Philips
indulóképernyő, majd a TV-készülék visszatér
készenléti állapotba. Ez nem utal hibára. A TVkészülék tápellátásának kikapcsolásakor és
visszakapcsolásakor a következő indításkor
megjelenik az indulóképernyő. A televíziókészüléket
készenléti üzemmódban úgy kapcsolhatja be, hogy
megnyomja a távvezérlő vagy a
TV  (Készenlét / Be) gombját.
Támogatási oldalunkon megtalálja az adott országhoz
tartozó telefonszámot, valamint a gyakran ismételt
kérdésekre (GYIK) adott válaszokat. Egyes
országokban cseveghet is munkatársunkkal, és
kérdését közvetlenül is felteheti, vagy megírhatja
nekünk e-mailben.
Lehetősége van új TV-szoftver, illetve a kézikönyv
letöltésére, amelyet számítógépén olvashat el.
A készenléti jelzőfény folyamatosan villog
A TV további hibaelhárításához és a gyakran ismételt
kérdésekhez (GYIK)...
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból.
Várjon 5 percet, mielőtt visszadugja a kábelt. Ha a
villogás ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips
vevőszolgálatával.
Lépjen
a http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/p
ortal/en/ModelSelect weboldalra
A TV magától kikapcsol
Ha a TV hirtelen magától kikapcsol, előfordulhat, hogy
a Kikapcsolás-időzítő be van kapcsolva. Ha
a Kikapcsolás-időzítő be van kapcsolva, a TV 4 óra
múlva kikapcsol, ha nem kap jelet a távvezérlőtől.
Ezen automatikus kikapcsolás elkerülése érdekében
deaktiválhatja a kikapcsolás funkciót.
Továbbá, ha a TV-készülékre 10 percen át nem
érkezik TV-jel, sem távvezérlő-parancs, a TV-készülék
automatikusan kikapcsol.
A TV-készülék Súgója a táblagépen, okostelefonon
vagy számítógépen
A hosszabb utasítássorok egyszerűbb végrehajtása
érdekében a TV-készülék Súgója PDF formátumban
is letölthető, így okostelefonján, táblagépén vagy
számítógépén is olvashatja. A Súgó vonatkozó
oldalát a számítógépről ki is nyomtathatja.
A Súgó (felhasználói kézikönyv) letöltéséhez
látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra
14.3
Távvezérlő
14.2
Bekapcsolás
A TV-készülék nem reagál a távvezérlőre
A készüléknek az elinduláshoz időre van szüksége.
Ezalatt a televíziókészülék nem reagál a távvezérlőre
és a készüléken található gombokra. Ez nem utal
hibára.
A készülék nem kapcsol be
- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból.
Várjon egy percet, majd dugja vissza a kábelt.
Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel
megfelelően van-e csatlakoztatva. Próbálja meg újra
Ha a TV-készülék továbbra sem reagál a távvezérlőre,
egy mobiltelefon kamerájával ellenőrizheti, hogy
51
működik-e a távvezérlő. Állítsa a telefont fényképező
üzemmódba, és irányítsa a távvezérlőt a fényképező
objektívje felé. Ha megnyom egy gombot a
távvezérlőn, és a kamerán keresztül látja az infravörös
LED felvillanását, a távvezérlő működik. A TVkészüléket kell ellenőrizni.
minőségű, végezze el az adott csatorna
finomhangolását.
A külső készülékről vetített kép rossz minőségű
- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
csatlakoztatva a készülék.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő képbeállítások
vannak-e megadva.
Ha nem látja a felvillanást, akkor lehetséges, hogy a
távvezérlő romlott el, vagy a benne lévő elemek
lemerültek.
A távvezérlők ellenőrzésének ez a módja a TVkészülékkel vezeték nélküli módon párosított
távvezérlők esetében nem alkalmazható.
A képbeállítások egy idő után megváltoznak
- Győződjön meg arról, hogy a Tartózkodási
hely beállítása Otthon. A beállításokat ebben az
üzemmódban módosíthatja és mentheti.
Kereskedelmi reklámcsík jelenik meg
14.4
Csatornák
- Győződjön meg arról, hogy a Tartózkodási
hely beállítása Otthon.
A telepítés során a TV-készülék nem talált digitális
A képméret nem felel meg a képernyő méretének
csatornákat
- Váltson át egy másik képformátumra.
A műszaki adatok tanulmányozásával győződjön meg
arról, hogy a televíziókészülék országában támogatja
a következőket: DVB-T vagy DVB-C.
Győződjön meg arról, hogy minden kábel
megfelelően csatlakozik, és hogy a megfelelő hálózat
van kiválasztva.
A kép formátuma a különböző csatornákon más és
más
- Válasszon az „Automatikus”-tól eltérő
képformátumot.
A kép elhelyezkedése nem megfelelő
Korábban telepített csatornák nem jelennek meg a
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező
képek nem megfelelően helyezkednek el a
képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.
csatornalistában
Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalistát
választotta-e ki.
A számítógép képe nem stabil
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép
támogatott felbontású, és frissítési frekvenciájú jelet
küld a TV-készülékre.
14.5
Kép
Nincs kép, vagy torz a kép
14.6
- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e
csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszköz van-e
kiválasztva megjelenítési forrásként.
- Ellenőrizze, hogy a külső készülék vagy forrás
megfelelően van-e csatlakoztatva.
Hang
Nincs hang, vagy gyenge minőségű a hang
Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor
automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet – ez nem
hibajelenség.
Van hang, de nincs kép
- Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelően
vannak-e megadva.
- Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően vane csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e némára vagy
nullára állítva.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék hangkimenete
csatlakoztatva van-e a házimozi-rendszer
hangbemenetéhez.
- A házimozi-rendszer hangszórójából hangot kell
hallania.
- Egyes készülékek esetén kézzel kell bekapcsolnia a
HDMI-audiokimenetet. Ha már be van kapcsolva a
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő képbeállítások
vannak-e megadva.
Rossz minőségű antennajel
- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e
csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- A hangszórók, a földeletlen audioberendezések, a
fénycsövek, a magas épületek és az egyéb nagy
tárgyak befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha
lehetséges, a vételi minőség javítása érdekében
forgassa el az antennát, és helyezze távolabbra a TV
közelében lévő készülékeket.
- Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge
52
HDMI-audiokimenet, de hang mégsem hallható,
próbálja meg átállítani a készülék digitális
hangformátumát PCM-re (Pulse Code Modulation).
Útmutatás a készülék dokumentációjában található.
14.7
HDMI
HDMI
- Vegye figyelembe, hogy a HDCP-támogatás (Highbandwidth Digital Content Protection – Nagy
sávszélességű digitálistartalom-védelem) késleltetheti
a HDMI-készülékről származó tartalom
megjelenítését a televíziókészüléken.
- Ha a TV-készülék nem ismeri fel a HDMIkészüléket, és nem látható kép, kapcsolja át a forrást
az egyik készülékről a másikra, majd vissza.
- Ha időnként akadozó hangot tapasztal, ellenőrizze,
hogy megfelelőek-e a HDMI-készülék kimeneti
beállításai.
- Ha HDMI–DVI-adaptert vagy HDMI–DVI-kábelt
használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel
csatlakoztatva van-e az AUDIO IN (csak mini jack)
csatlakozóhoz, ha az rendelkezésre áll.
Az EasyLink nem működik
- Ellenőrizze, hogy HDMI-eszközei kompatibilisek-e
a HDMI-CEC szabvánnyal. Az EasyLink funkciók csak
a HDMI-CEC szabvánnyal kompatibilis eszközökkel
működnek.
Nem látszik a hangerőikon
- Ha HDMI-CEC-kompatibilis audioeszköz
csatlakozik a készülékhez, akkor ez nem jelent hibát.
14.8
USB
Nem jelennek meg az USB-eszközről származó
fényképek, videók és zeneszámok
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz
háttértárosztályúként van beállítva a tárolóeszköz
dokumentációjában leírtaknak megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz kompatibilise a TV-készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék támogatja-e a
hang- és képfájlformátumokat.
Az USB-fájlok lejátszása szaggatott
- Az USB-tárolóeszköz határt szabhat a TV-készülék
adatátviteli sebességének, ami gyenge minőségű
lejátszáshoz vezethet.
53
készülékhez mellékelt állványt használja. Az állványt
erősen rögzítse a TV-készülékhez.
A TV-készüléket olyan sima, vízszintes felületre
helyezze, amely elbírja a készülék és az állvány
súlyát.
15
Biztonság és
karbantartás
- Falra szerelés esetén ügyeljen rá, hogy a fali tartó
biztonságosan elbírja a TV-készülék és a kiegészítők
súlyát. A TP Vision nem vállal felelősséget a helytelen
falra rögzítésből adódó balesetekért, sérülésekért
vagy kárért.
15.1
Biztonság
Fontos
- A termék egyes részei üvegből készültek. A
sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan
kezelje a készüléket.
A TV-készülék használata előtt figyelmesen olvassa el
az összes biztonsági utasítást. A garancia nem terjed
ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen
kívül hagyása miatt következnek be.
A TV-készülék károsodásának veszélye
Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a hálózati
aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megfelel a TV-készülék hátulján
feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén
soha ne csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati
aljzathoz.
Áramütés veszélye vagy tűzveszély
- Soha ne helyezze a készüléket eső vagy víz
közelébe. Soha ne helyezzen a készülék közelébe
folyadékot tartalmazó edényt, például vázát.
Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne,
azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót.
Használat előtt vizsgáltassa meg a TV-készüléket a
Philips TV vevőszolgálattal.
Gyermekek sérülésének veszélye
Kövesse az alábbi óvintézkedéseket, nehogy a TVkészülék felboruljon, és gyermekek sérülését okozza.
- Soha ne tegye ki a TV-készüléket, a távvezérlőt
vagy az elemeket erős hő hatásának. Soha ne
helyezze ezeket égő gyertya, nyílt láng vagy egyéb
hőforrás közelébe vagy közvetlen napfényre.
- Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan felületre,
amely terítővel vagy más olyan anyaggal van lefedve,
amely lerántható.
- Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék egyik
része sem lóg túl az alátámasztási felület szélén.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl.
könyvespolcra) helyezi, győződjön meg arról, hogy
mind a bútor, mind a TV-készülék rögzítve van a
falhoz vagy más, alkalmas tárgyhoz.
- Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati
kábelre.
- Soha ne erőltesse a csatlakozódugók
csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult
csatlakozódugók szikrát vagy tüzet okozhatnak.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel ne feszüljön meg a TVképernyő elforgatásakor.
- Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen
veszélyekkel jár, ha a TV-készülék eléréséhez
felmásznak a bútorra.
Az elemek lenyelésének veszélye!
- A készülék áramellátásának megszüntetéséhez
húzza ki a TV-készülék csatlakozódugóját. A kábel
eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a
csatlakozódugót fogja. Biztosítsa, hogy mindig
hozzáférjen a csatlakozódugóhoz, a tápkábelhez és a
fali aljzathoz.
A távvezérlő gombelemeket tartalmazhat, amelyeket
kisgyermekek könnyedén lenyelhetnek. Ezeket az
elemeket mindig tartsa a gyermekektől távol!
Túlmelegedés veszélye
A TV-készüléket soha ne helyezze túl szűk helyre. A
megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon
legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem
takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.
Sérülésveszély vagy a TV
károsodásának veszélye
- 25 kg-nál nagyobb tömegű TV-készülék
felemeléséhez és kézben történő szállításához két
ember szükséges.
- Ha a készüléket állványra helyezi, kizárólag a
54
kerülhető el, a képernyő megóvása érdekében
csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
Villámlással kísért vihar esetén
Villámlással járó vihar előtt húzza ki a TV-készülék
tápkábelét és az antennát.
Villámlással járó viharok közben soha ne érintse meg
a TV-készülék részeit, a tápkábelt vagy az
antennakábelt.
15.3
Használati feltételek
2019 © TP Vision Europe B.V. Minden jog fenntartva.
A terméket a TP Vision Europe B.V. vagy egyik
leányvállalata – a dokumentumban a továbbiakban
TP Vision – értékesíti, amely a termék gyártója. A TP
Vision jótáll a TV-készülékért, amely mellé ezt a
füzetet csomagolták. A Philips és a Philips pajzs
emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett
védjegye.
Halláskárosodás veszélye
Ne használja a fülhallgatót vagy a fejhallgatót nagy
hangerővel vagy túl hosszú ideig.
Alacsony hőmérséklet
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips
N.V. cég vagy a megfelelő jogbirtokos tulajdonában
van. A TP Vision fenntartja a jogot, hogy a terméken
anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi
gyártású termékeket ugyanúgy meg kellene
változtatnia.
Ha a TV-készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten
szállítja, akkor a kicsomagolása után várjon, amíg a TVkészülék hőmérséklete eléri a környezet
hőmérsékletét, és csak ezután dugja a TV-készülék
tápkábelét a hálózati aljzatba.
A TV-készülék mellé csomagolt írásos
dokumentumok és a TV-készülék memóriájában
tárolt vagy a Philips
weboldaláról ( www.philips.com/support) letöltött
használati útmutató elegendő a rendszer
rendeltetésszerű használatához.
Páratartalom
Ritkán, a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően
a TV üveg előlapjának belső oldalán kismértékű
páralecsapódás fordulhat elő (egyes típusokon).
Ennek megakadályozása érdekében ne tegye ki a TVkészüléket közvetlen napfénynek, hőnek vagy magas
páratartalomnak. Páralecsapódás esetén a jelenség a
TV néhány órás működtetése után magától
megszűnik.
A kicsapódott pára nem tesz kárt a TV-ben, és nem
okoz hibát a működésében.
A kézikönyvben található információk alapján
biztosítható a rendszer rendeltetésszerű használata.
Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a
kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg
kell győződni arról, hogy a felhasználási mód helyes,
és a készülék alkalmas az adott célra. A TP Vision
garanciát vállal arra, hogy az információk nem
sértenek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett
szabadalmakat. További garanciákat – sem kifejezett,
sem beleértett garanciát – nem vállal. A TP Vision
nem tehető felelőssé sem a dokumentum
tartalmának bármely hibájáért, sem a dokumentum
tartalma által esetlegesen okozott hibákért. A
Philipshez bejelentett hibákat a lehető leghamarabb
feldolgozzuk, és közzétesszük a Philips
terméktámogató weboldalán.
15.2
A képernyő ápolása
- A képernyőhöz soha ne érintsen tárgyakat, ne
nyomja meg, ne dörzsölje vagy ütögesse.
- Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
Garanciális feltételek – Sérülésveszély, a TVkészülék károsodásának, illetve a garancia
megszűnésének kockázata!
Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos javítását. A
TV-készüléket és a tartozékokat csak a gyártó által
meghatározott rendeltetésüknek megfelelően
használja. A TV-készülék hátulján feltüntetett
figyelmeztető jel elektromos áramütés veszélyét jelzi.
Soha ne távolítsa el a TV-készülék burkolatát.
Szervizelési vagy javítási igény esetén mindig lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával. A
telefonszámot a TV-készülékhez mellékelt
nyomtatott dokumentációban találja. Vagy
- A TV-készülék és a keret tisztításához puha, nedves
kendőt használjon, és törölje le óvatosan. A készülék
tisztításához soha ne használjon oldószereket,
például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási
tisztítószereket.
- A deformálódás és a színvesztés elkerülése
érdekében a vízcseppeket azonnal törölje le.
- Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek
megjelenítését. Az állóképek olyan képek, amelyek
huzamosabb ideig a képernyőn maradnak. Állóképek
pl. a képernyőn megjelenő menük, fekete sávok, a
megjelenített idő stb. Ha az állókép vetítése nem
55
látogasson el
honlapunkra: www.philips.com/support és szükség
esetén válassza ki a megfelelő országot. A kézikönyv
által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy
nem engedélyezett beállítások és összeszerelési
eljárások érvénytelenítik a garanciát.
Pixeljellemzők
Képpontjellemzők Ez az LCD/LED technológiájú
termék nagy számú színes képpontot alkalmaz. Bár
legalább 99,999% effektív pixellel rendelkezik, a
képernyőn előfordulhatnak folyamatosan sötét
(fekete) vagy folyamatosan fényes (piros, zöld vagy
kék) képpontok is. Ez a képernyő szerkezeti
tulajdonsága (megfelel az iparágban elfogadott
szabványoknak), és nem hiba.
CE-megfelelőség
A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a
TV-készülék megfelel az 2014/53/EU (RED), a
2009/125/EK (környezetbarát tervezés), a
2010/30/EU (energiacímkézés) és a 2011/65/EK
(RoHS) irányelvek előírásaiban foglalt minden
lényeges követelménynek és más vonatkozó
rendelkezésnek.
Az EMF-szabványoknak való megfelelés
A TP Vision számos olyan terméket gyárt és kínál
vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek
általában, elektromágneses jelek kibocsátására és
vételére képesek. A TP Vision egyik leglényegesebb
működési irányelve, hogy minden szükséges
egészségi és biztonsági intézkedést megtesz
termékeinek gyártása során, hogy ezzel megfeleljen
az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a
termék gyártásakor érvényben lévő Electro Magnetic
Field (EMF) szabványoknak.
A TP Vision olyan termékek fejlesztésére, gyártására
és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs
ártalmas élettani hatásuk. A TP Vision kijelenti, hogy
termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat
mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak
minősülnek. A TP Vision aktív szerepet vállal a
nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok
előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a
szabványosításban várható további fejlesztések
előrevetítését, illetve azok beépítését termékeibe.
56
16
16.4
Szerzői jogok
Egyéb védjegyek
16.1
Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy
az illető jogbirtokos tulajdonában van.
HDMI
A „HDMI”, a „HDMI High-Definition Multimedia
Interface” és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
16.2
Dolby Audio
A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján
történt. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
16.3
DTS 2.0 + Digital Out ™
A DTS szabadalmak a http://patents.dts.com
weboldalon találhatók. A gyártás a DTS Licensing
Limited licence alapján történt. A DTS, a szimbólum,
valamint a DTS és a szimbólum együtt bejegyzett
védjegyek, és a DTS 2.0+Digital Out a DTS, Inc.
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
57
17
Nyílt forráskód
Nyílt forráskód
uboot (201106)
17.1
U-Boot, a boot loader for Embedded boards based
on PowerPC, ARM, MIPS and several other
processors, which can be installed in a boot ROM and
used to initialize and test the hardware or to
download and run application code.
Nyílt forráskódú szoftver
A TV-készülék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A
TP Vision Europe B.V. ezennel felajánlja, hogy kérésre
biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem
alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz
tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a
termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.
Source: http://www.denx.de/wiki/U-Boot
vmlinux (3.1.10)
Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három
éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az
információt megkapták.
A forráskód beszerzéséhez írjon angol nyelven a
következő címre . . .
linux kernel
Source:
http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linuxstable.git
open.source@tpv-tech.com
busybox (v1.23.2)
17.2
BusyBox is a multi-call binary that combines many
common Unixutilities into a single executable. Most
people will create a link to busybox for each function
they wish to use and BusyBox will act like whatever
it was invoked as.
Nyílt forráskódú licenc
A nyílt forráskódú licenc
README: a nyílt forráskódú licencek hatálya alá eső
TP Vision Netherlands B.V. TV-szoftver részeinek
forráskódjára vonatkozóan.
Source: http://www.busybox.net/
Ez a dokumentum a TP Vision Netherlands B.V. TV
által használt nyílt forráskód GNU General Public
License (a GPL), vagy GNU Lesser General Public
License (az LGPL) vagy bármely más nyílt forráskódú
licenc alatt történő terjesztésének módját írja le. A
szoftver másolatainak beszerzésével kapcsolatos
utasításokat a használati utasításokban találja.
dlmalloc (2.8.4)
A Memory Allocator
Source:
http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html
ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/
A TP VISION NETHERLANDS B.V. A SZOFTVERRE
VONATKOZÓAN SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY
BELEÉRTETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL, IDEÉRTVE A
KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY AZ
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A TP Vision
Netherlands B.V. nem nyújt támogatást a szoftverhez.
Ez nem érinti az Ön által megvásárolt TP Vision
Netherlands B.V. termék(ek)re vonatkozó garanciáit és
törvényben rögzített jogait. Kizárólag az Ön számára
elérhetővé tett forráskódra vonatkozik.
iniparser (3.0)
stand-alone ini parser library in ANSI C
Source: http://ndevilla.free.fr/iniparser/
jpeg (6b.)
Libjpeg is a widely used C library for reading and
writing JPEG image files.
Source: http://www.ijg.org
png (1.2.32)
libpng is the official PNG reference library. It supports
almost all PNG features.
Source:
58
http://www.libpng.org/pub/png/src/libpngLICENSE.txt
http://www.libpng.org/pub/png/
openssl-0.9.8 (1.0.0)
OpenSSL is a robust, commercial-grade, and fullfeatured toolkit for the Transport Layer Security (TLS)
and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.
freetype (2.5.3)
Source: http://www.openssl.org/source/license.html
FreeType is a freely available software library to
render fonts.
sqlite (3.7.11)
Source: http://www.freetype.org/license.html
SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded,
full-featured, public-domain, SQL database engine.
libc (2.16)
Source: https://www.sqlite.org/
The GNU C Library is used as the C library in the GNU
systems and most systems with the Linux kernel.
zlib (1.2.8)
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
interface of the 'zlib' general purpose compression
library.
cares (1.7.3)
Source: http://www.zlib.net/zlib_license.html
c-ares is a C library for asynchronous DNS requests
(including name resolves).
cairo (1.10.2)
Source: https://c-ares.haxx.se/
Cairo is a 2D graphics library with support for multiple
output devices.
curl
Source: https://cairographics.org/download/
iconv (1.13.1)
Other programs internally store strings in Unicode, to
facilitate internal processing, and need to convert
between internal string representation (Unicode) and
external string representation (a traditional encoding)
when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion
library for both kinds of applications.
libnl (3.2.24)
The libnl suite is a collection of libraries providing APIs
to netlink protocol based Linux kernel interfaces.
Source: https://github.com/tgraf/libnl
Source: http://www.gnu.org/software/libiconv/
alsa (1.0.23)
The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA)
provides audio and MIDI functionality to the Linux
operating system.
Xml2 (2.7.7)
Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for
the Gnome project (but usable outside of the Gnome
platform), it is free software available under the MIT
License.
Source: https://www.alsaproject.org/main/index.php/Main_Page
Source: http://xmlsoft.org/
fontconfig (2.7.1)
Fontconfig is a library for configuring and customizing
font access.
neon (0.30.1)
neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C
interface.
Source:
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfi
g/
Source: http://www.webdav.org/neon/
59
icu (4.2.1)
ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java
libraries providing Unicode and Globalization support
for software applications.
Source: http://site.icu-project.org/home
pixman (0.19.6)
Pixman is a low-level software library for pixel
manipulation, providing features such as image
compositing and trapezoid rasterization.
Source: http://www.pixman.org/
pango (1.28.1)
Pango is a library for laying out and rendering of text,
with an emphasis on internationalization.
Source: https://www.pango.org/
glib (2.24.2)
GLib provides the core application building blocks for
libraries and applications written in C.
Source: https://directory.fsf.org/wiki/Glib
DFB (1.4.2)
DirectFB is a thin library that provides hardware
graphics acceleration, input device handling and
abstraction, integrated windowing system with
support for translucent windows and multiple display
layers, not only on top of the Linux Framebuffer
Device. It is a complete hardware abstraction layer
with software fallbacks for every graphics operation
that is not supported by the underlying hardware.
DirectFB adds graphical power to embedded systems
and sets a new standard for graphics under Linux.
Source: http://directfb.org/
60
Tárgymutató
Élesség 39
Hallássérült 44
Hangbeállítások 40
Hangerőváltozás 41
Hanghatások 44
Hangleírás 44
Hangstílus 40
Hangszórók vagy fejhallgató 44
Használat befejezése 46
HDMI - CEC csatlakozás 14
HDMI - DVI csatlakozás 13
HDMI ARC 15
HDMI csatlakozás 13
Hibaelhárítás 51
B
I
Bekapcsolás 11
Beszédnyelv 43
Biztonság és karbantartás 54
Idő 44
Időbeállítások 43
Időzített kikapcsoló 44
Időzóna 44
A
A Lehetőségek menü 38
A menü nyelve 43
A Súgó menü 3
A TV-beállítások visszaállítása 43
A TV-készülék azonosítása 3
A TV-készülék regisztrálása 3
Antennacsatlakozó 12
Automatikus órabeállítás üzemmód 44
Automatikus hangerő-kiegyenlítés 41
É
C
J
CAM Üzemeltetői profil 43
CAM PIN 45
CI-kártya 17
Csatorna beállítása 21
Csatorna beállítása – Antenna 21
Csatorna beállítása – Kábel 21
Csatorna beállítása – Műhold 23
Csatorna, Csatorna átnevezése 27
Csatorna, Csatornaszűrő 28
Csatornák 21
Csatornák újrarendezése 29
Csatornák keresése 28
Javítás 3
Javított, Kép, Kontrasztbeállítások 39
K
Kép, élesség 39
Kép, Kontraszt 39
Kép, Kontraszt üzemmód 39
Kép, szín 39
Képformátum 40
Képjavítás 40
Képstílus 39
Készülék átnevezése 20
Készülék csatlakoztatása 12
Készenléti mód 11
Kedvenc csatornák 28
Kevert hangerő 44
Kontraszt 39
D
Dátum 44
Digitális audiokimenet 15
Digitális kimenet formátuma 41
Digitális kimenet késleltetése 41
Digitális kimenet kiegyenlítése 41
Digitális kimenet offset 41
Dinamikus kontraszt 40
M
EasyLink 14
Elérhetőségek 3
Elemek 6
Energiatakarékos 42
Mélyhang 41
MPEG zavar elnyomása 40
Műhold felvétele 24
Műhold törlése 24
Műholdas csatornalista 24
Műholdas csatornák újratelepítése 23
Műholdas csatornák frissítése 23
F
N
Falra szerelés 9
Fejhallg. hangerő 41
Fejhallgató-csatlakozó 15
Felhasználói kézikönyv 3
Felirat nyelve 43
Forráslista 20
Főmenü 38
Nézési távolság 9
Nyári időszámítás 44
Nyelvi beállítások 43
G
P
E
O
Online útmutató 3
Optikai 15
Philips támogatás 3
PIN-kód beállítása 45
PIN-kód módosítása 45
Problémák 51
Gamma 40
Gyermekzár 45
Gyors beállítások menü 38
H
S
61
Speciális képbeállítások 39
Super Resolution 40
Surround hangzás 41
Számítógép, Képbeállítás 39
Számítógépes csatlakozás 16
Szín 39
Színbeállítások 39
Színhőmérséklet 39
Színjavítás 39
Szoftver frissítése 5
Szoftverfrissítés – Helyi frissítések 5
Szoftverfrissítés – OAD 5
Szoftververzió 5
T
Tápkábel 10
Távvezérlő 6
Távvezérlő és elemek 6
Teletext 29
Teletext nyelve 43
TV elhelyezése 9
U
Univerzális hozzáférés 44
USB flash meghajtó 18
USB-s merevlemez 18
USB-s merevlemez, formátum 42
V
Vevőszolgálat 3
VGA csatlakozás 16
Videók, fényképek és zene 36
Videokontraszt 40
Z
Zajcsökkentés 40
62
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising