Philips | 75PUS7101/12 | Owner's Manual | Philips 7000 series 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel 75PUS7101/12 Felhasználói kézikönyv

Philips 7000 series 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel 75PUS7101/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
7101 series
www.philips.com/welcome
Útmutató
75PUS7101
Tartalom
1 Újdonságok
4
1.1 Új böngészőmotor
2 Üzembe helyezés
9 Internet
5
11 Források
11
12
5.1 Műholdtelepítés
12
5.2 Antenna/kábel beállítása
15
5.3 Csatornalista másolása
17
5.4 Csatornákkal kapcsolatos tudnivalók
5.5 Csatornalista szűrése
25
26
14 TV-műsorfüzet
79
14.1 Amire szüksége van
79
14.2 TV-műsorfüzet adatai
79
14.3 A TV-műsorfüzet használata
79
15 Rögzítés és TV-műsor szüneteltetése
81
32
15.1 Felvételek
81
15.2 TV-műsor szüneteltetése
82
16 Okostelefonok és táblagépek
16.1 Philips TV Remote alkalmazás
16.2 Google Cast
84
16.3 AirPlay
84
16.4 MHL
84
17 Játékok
18 Ambilight
43
43
86
87
18.1 Ambilight stílus
87
18.2 Ambilight ki
87
18.3 Ambilight beállítások
46
88
19 Legkeresettebbek
46
84
84
86
17.1 Amire szüksége van
17.2 Játék
86
39
8.1 Tudnivalók az Alkalmazások funkcióról
8.2 Google Play
46
8.3 Alkalmazás elindítása vagy leállítása
8.4 Alkalmazások zárolása
48
76
13.1 USB csatlakozóról
76
13.2 Számítógépről vagy NAS egységről
76
13.3 Felhő alapú tárolóeszközről
76
13.4 Kedvenc programok, Legnépszerűbb, Utoljára
játszott menü
76
13.5 Videók lejátszása
77
13.6 Fényképek megtekintése
77
13.7 Zenelejátszás
77
7 Az Android TV-készülék csatlakoztatása
39
8 Alkalmazások
53
55
13 Videók, fényképek és zene
18
6.1 A csatlakozások bemutatása
26
6.2 HDMI portok
26
6.3 Y Pb Pr - Komponens
28
6.4 Scart
28
6.5 Optikai audiokimenet
28
6.6 CAM intelligens kártyával - CI+
29
6.7 Vevő - Beltéri egység (STB)
30
6.8 Házimozirendszer
30
6.9 Okostelefonok és táblagépek
31
6.10 Blu-ray lejátszó
31
6.11 DVD-lejátszó
32
6.12 Bluetooth – Hangszórók és gamepadek
6.13 Fejhallgatók
33
6.14 Játékkonzol
33
6.15 Gamepad
34
6.16 USB-s merevlemez
35
6.17 USB billentyűzet
36
6.18 USB flash meghajtó
36
6.19 Fényképezőgép
37
6.20 Videokamera
37
6.21 Számítógép
37
7.1 Hálózat és internet
7.2 Google fiók
42
7.3 Philips App galéria
7.4 Android beállítások
7.5 Főmenü
44
53
12.1 Gyakori beállítások
55
12.2 Kép
55
12.3 Hang
61
12.4 Ambilight beállítások
64
12.5 Eco beállítások
67
12.6 Általános beállítások
68
12.7 Óra, régió és nyelv
71
12.8 Univerzális hozzáférés
73
12.9 Gyermekzár
75
11
6 Eszközök csatlakoztatása
52
52
11.1 Váltás készülékre
53
11.2 TV-bemenetre vonatkozó beállítások
11.3 Eszköznév és -típus
53
11.4 Számítógép
54
12 Beállítások
4.1 Bekapcsolás vagy készenlét
4.2 A TV-készülék gombjai
11
51
52
10.1 A TV-menü bemutatása
10.2 TV-menü megnyitása
7
4 Be- és kikapcsolás
5 Csatornák
10 TV-menü
5
7
3.1 A gombok áttekintése
3.2 Hangkeresés
8
3.3 billentyűzethez
9
3.4 IR-érzékelő
9
3.5 Elemek
10
3.6 Tisztítás
10
51
9.1 Internet indítása
51
9.2 Internetre vonatkozó beállítások
2.1 Biztonsági utasítások elolvasása
5
2.2 TV-állvány vagy falra szerelés
5
2.3 Tanácsok az elhelyezéssel kapcsolatban
2.4 Tápkábel
5
2.5 Antennakábel
6
2.6 Műholdvevő antenna
6
3 Távvezérlő
49
8.5 Alkalmazások kezelése
8.6 Tárolás
49
4
89
19.1 A Legkeresettebbek szolgáltatás ismertetése
89
47
19.2 Most a TV műsorán
19.3 TV on Demand
89
2
89
90
19.4 Igény szerinti videó
20 Netflix
91
21 Multi View
92
21.1 Teletext és TV
92
21.2 HDMI és TV
92
21.3 Nettv és TV
92
21.4 Nettv és HDMI
92
22 Szoftver
93
22.1 Szoftver frissítése
93
22.2 Szoftververzió
93
22.3 Automatikus szoftverfrissítés
94
22.4 Nyílt forráskódú szoftver
94
22.5 Nyílt forráskódú licenc
94
22.6 Közlemények
94
23 Termékjellemzők
95
23.1 Környezetvédelem
95
23.2 Tápellátás
95
23.3 Operációs rendszer
95
23.4 Vétel
95
23.5 Kijelző típusa
96
23.6 Kijelző bemeneti felbontása
23.7 Méret- és tömegadatok
96
23.8 Csatlakoztathatóság
96
23.9 Hang
97
23.10 Multimédiás
97
24 Súgó és támogatás
96
98
98
24.1 A TV-készülék regisztrációja
24.2 A súgó használata
98
24.3 Hibaelhárítás
98
24.4 Online súgó
101
24.5 Támogatás és javítás
101
25 Biztonság és karbantartás
25.1 Biztonság
102
25.2 A képernyő ápolása
102
103
26 Használati feltételek
104
26.1 Használati feltételek – TV-készülék
104
26.2 Használati feltételek – Philips Alkalmazástár
104
27 Szerzői jogok
105
27.1 MHL
105
27.2 Ultra HD
105
27.3 HDMI
105
27.4 Dolby Digital Plus
105
27.5 DTS Premium Sound ™
27.6 Microsoft
105
27.7 Wi-Fi Alliance
105
27.8 Kensington
106
27.9 Egyéb védjegyek
106
105
28 Harmadik felek által nyújtott
szolgáltatásokra és/vagy szoftvereke
vonatkozó nyilatkozat 107
Tárgymutató
108
3
1
Újdonságok
1.1
Új böngészőmotor
A Smart TV alkalmazások mostantól új megjelenésű
és jobb teljesítményű, új motort fognak használni!
Az új motort alkalmazó bizonyos alkalmazásokba való
belépéskor lehetséges, hogy újra meg kell adnia
felhasználónevét és jelszavát.
Az internetböngésző alkalmazás is érezhetően
megújult formát kap.
Mostantól a távvezérlő nyílgombjait mutatóként
használhatja az internetoldalak böngészésekor.
4
2
Vigyázat
Üzembe helyezés
A TV falra szereléséhez speciális képességek
szükségesek, és csak képesített szakember végezheti.
A TV falra szerelésének meg kell felelnie a TV súlya
szerinti biztonsági szabványoknak. A TV-készülék
elhelyezése előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat
is.
A TP Vision Europe B.V. nem vállal felelősséget a
helytelen rögzítésből adódó balesetekért vagy
sérülésekért.
2.1
Biztonsági utasítások
elolvasása
A TV-készülék használata előtt olvassa el a biztonsági
utasításokat.
További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg a Biztonsági utasítások témakört.
2.3
Tanácsok az elhelyezéssel
kapcsolatban
2.2
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a képernyőre ne
essen közvetlen fény.
• A faltól legfeljebb 15 cm-re helyezze el a TVkészüléket.
• A TV-nézés ideális távolsága a képernyőátló
hosszának 3-szorosa. Amikor leül, szemének egy
szintben kell lennie a képernyő közepével.
TV-állvány vagy falra
szerelés
TV-állvány
A TV-állvány szerelési utasításait a TV-készülékhez
mellékelt Gyors üzembe helyezési útmutatóban
találja. Ha elveszítette az útmutatót, azt
a www.philips.com honlapról töltheti le.
15
cm
A TV típusszámának ismeretében megkeresheti a
letölthető Gyors üzembe helyezési útmutatót.
Falra szerelés
2.4
Tápkábel
A TV-készülék fel van készítve (külön
megvásárolható) VESA-kompatibilis fali konzolra
történő felszereléshez.
Fali konzol vásárlásakor használja a következő VESAkódot . . .
• Csatlakoztassa a tápkábelt a TV-készülék hátulján
található POWER csatlakozóba.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel stabilan illeszkedik-e a
csatlakozóba.
• Gondoskodjon róla, hogy a csatlakozódugó a fali
aljzatnál mindig hozzáférhető maradjon.
• A tápkábel kihúzásakor soha ne a kábelt, hanem a
csatlakozódugót húzza.
• 75PUS7101
VESA MIS-F 600x400, M8
Előkészítés
Először távolítsa el a 4 műanyag csavarfedelet a TVkészülék hátoldalán található menetes foglalatokról.
Ügyeljen arra, hogy a TV-készülék VESA-kompatibilis
konzolhoz való rögzítésére szolgáló fémcsavarok
legalább 10 mm mélyen benne legyenek a TVkészüléken található menetes foglalatokban.
Bár ez a TV-készülék rendkívül keveset fogyaszt
készenléti üzemmódban, energiatakarékossági
megfontolásokból húzza ki a hálózati kábelt, ha
5
hosszabb ideig nem használja a készüléket.
2.5
Antennakábel
Illessze az antenna csatlakozódugóját stabilan a TVkészülék hátulján található Antenna foglalatba.
Csatlakoztathatja saját antennáját, vagy
antennaelosztó rendszerből érkező jelet is foghat.
Használjon 75 ohmos, koaxiális IEC RF
antennacsatlakozót.
Ezt az antennacsatlakozót DVB-T és DVB-C bemeneti
jelekhez használja.
2.6
Műholdvevő antenna
Illessze az F típusú műholdas csatlakozót a TVkészülék hátulján található SAT műholdas
csatlakozóba.
6
3
Középen
Távvezérlő
3.1
A gombok áttekintése
Felső rész
1 - OK gomb / Nyíl- / navigációs gombok
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása.
Navigálás fel, le, balra és jobbra.
2 –  BACK
Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornához.
Visszatérés az előző menühöz.
Visszatérés az előző alkalmazásba/internetes
oldalhoz.
1 –  Készenlét/Be
A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba
kapcsolása
3 –     színes gombok
Lehetőségek közvetlen kiválasztása.
2 –  AMBILIGHT
Egy Ambilight stílus kiválasztása.
4 –  OPTIONS
Az Opciók menü megnyitása, illetve bezárása.
3 –  TOP PICKS
Az ajánlott műsorokat, az Igény szerinti videókat
(Kölcsönzött videókat) vagy Online TV (Catch Up TV)
szolgáltatást tartalmazó menü megnyitása.
Ha elérhető.
5 –  HOME
A Főmenü megnyitása.
Alsó oldal
4 –  TV GUIDE
A Tv-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.
5 –  SOURCES
A Források menü megnyitása, illetve bezárása.
6 –  SETTINGS
A Gyakori beállítások megnyitásához.
7 –  EXIT
Visszaváltás TV-nézésre. Kilépés valamely interaktív
televíziós alkalmazásból.
8 –  SEARCH
A keresések oldal megnyitása.
9 –  LIST
A csatornalista megnyitása vagy bezárása.
10 –
 TV-menü
A gyakran használt TV-funkciókat tartalmazó TVmenü megnyitása.
1– 
A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása.
Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TVkészülék esetén.
2–
7
 Hangerő
A hangerőszint beállítása.
Párosítás a TV-készülékkel
3 – Számgombok
Csatorna közvetlen kiválasztása.
A távvezérlőben nincs mikrofon. A hangkeresés
funkció használatához először telepítenie kell
az Android TV Remote Control
alkalmazást androidos okostelefonjára vagy
táblagépére.
4 – SUBTITLE
A Feliratok funkció bekapcsolása, kikapcsolása vagy
némítás közbeni bekapcsolása.
1 - Androidos okostelefonján vagy táblagépén
keressen rá az „Android TV Remote Control”
kifejezésre a Google Play áruházban.
2 - Töltse le és telepítse az Android TV Remote
Control alkalmazást* androidos
okostelefonjára vagy táblagépére.
3 - Kapcsolódjon androidos okostelefonjával vagy
táblagépével ugyanahhoz a hálózathoz, melyhez az
Android TV-készülék is csatlakozik.
4 - Androidos okostelefonján vagy táblagépén
válassza a „Philips Tv”** lehetőséget. Android TVkészüléke képernyőjén ezt követően megjelenik egy
kód.
5 - Az Android TV-készülékkel való párosításhoz írja
be ezt a kódot androidos okostelefonján vagy
táblagépén.
5 – Lejátszás és felvétel
• Lejátszás : lejátszás.
• Szünet : lejátszás szüneteltetése
• Leállítás : lejátszás leállítása
• Visszatekerés : gyorskeresés visszafelé
• Előretekerés : gyorskeresés előre
• Felvétel : a felvétel indítása
6 –  Csatorna
Átkapcsolás a csatornalista következő vagy előző
csatornájára. Szöveg/teletext következő vagy előző
oldalának megnyitása. A lemez következő vagy előző
fejezetének elindítása.
7 –  Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.
8 – TEXT
Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.
*Az Android TV Remote Control alkalmazás
használatához az Android 4.3-as vagy újabb verzióját
futtató androidos telefonra vagy táblagépre van
szükség.
3.2
**Az Android TV-készülék neve attól függ, hogy mit
állított be a TV hálózati neve opciónál. Ezen a TVkészüléken az előre beállított név a modellnév.
Hangkeresés
Alkalmazás letöltése a Google Play
áruházból
.
Használja androidos okostelefonját vagy táblagépét
az Android TV távvezérlőjeként. Váltson könnyedén
az iránygombokkal, az érintőpanellel és a
gamepaddel történő navigáció és játék között
Android TV eszközén. Hangkeresés indításához
érintse meg a mikrofont, vagy használja a
billentyűzetet szöveg bevitelére az Android TVkészüléken.
Hangkeresés használata
A Főmenü felső részén található  ikont használva
kereshet videókat, zenéket vagy bármi mást az
interneten. A Hangkeresés funkciót bármikor
elkezdheti használni. Vagy a távvezérlő
billentyűzeten beírhatja a szöveget.
A Hangkeresés funkció használatához…
Első lépésként csatlakoztassa androidos telefonját
vagy táblagépét ugyanahhoz a hálózathoz, melyhez
az Android TV-készülék is csatlakozik, illetve keresse
meg az Android TV-készüléket Bluetooth-on
keresztül.
1 - Hangkeresés indításához érintse meg
okostelefonja  ikonját.
2 - A  ikon pirosan jelenik meg, ez jelzi, hogy a
mikrofon aktív.
3 - Mondja el tisztán és érthetően, hogy mit keres. Az
eredmények megjelenítésére általában kicsit várnia
kell.
4 - A keresési eredményeket megjelenítő ablakban
kiválaszthatja a kívánt elemet.
Az összes Android TV-készülékkel működik.
*Az Android TV Remote Control alkalmazás
használatához az Android 4.3-as vagy újabb verzióját
futtató androidos telefonra vagy táblagépre van
szükség.
Lásd még: www.support.google.com/androidtv
8
4 – Fn gomb
Szám vagy írásjel beírása
Hangkeresés beállításai
5–
Beállíthatja a Hangkeresés funkció által használni
kívánt nyelvet is.
6 –  Megosztás
Az éppen nézett műsorok megosztása az interneten.
A Hangkeresés funkció nyelvének beállításához…
7–
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Android beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Válassza
a Beállítások >  Beszéd lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd
nyomja meg az OK gombot.
5 - A  BACK gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, az  EXIT gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
A távvezérlő hátulján található billentyűzettel
szöveget írhat be a képernyőn megjelenő
szövegmezőkbe.
Szöveg írásához...
1 - Válasszon egy szöveges mezőt, ha még nem tette
meg.
2 - Fordítsa felfelé a távvezérlő billentyűzetet a
gombok aktiválásához. Fogja meg két kézzel a
távvezérlőt, és gépeljen a két hüvelykujjával.
3 - A képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez
nyomja meg a  BACK gombot.
A szöveg megerősítéséhez nyomja meg
az OK gombot.
Áttekintés
Qwerty és Azerty kiosztás
Képernyőn megjelenő billentyűzet
A Qwerty/Azerty kiosztású billentyűzet áttekintése.*
A képernyőn megjelenő billentyűzet számára olyan
billentyűzetkiosztást állíthat be, amelyet jól ismer.
1 – Azerty karakter
Karakterpozíció az Azerty billentyűzetkiosztás esetén.
Ezen beállítások megnyitásához…
2 –  Shift
Nagybetűk beírásához.
Nyomja meg a  HOME gombot, válassza ki
a Minden beállítás lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
5 - Válassza az Android beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
6 - Válassza
a Beállítások >  Billentyűzet lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
7 - Válassza a Konfigurálás > Nyelv lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot. Itt adhatja meg a
billentyűzet nyelvét.
8 - A menü bezárásához és egy lépéssel való
visszalépéshez nyomja meg a  BACK gombot.
• A legjobb vétel érdekében érdemes a távvezérlőt a
TV-készüléktől legfeljebb 5 méterre használni.
• A távvezérlő billentyűzet használatakor érdemes a
távvezérlőt 50 fokos szögnél kisebb szögben tartani.
• Ne zavarja meg a távvezérlő infravörös sugarát.
3 – Fn gomb
Szám vagy írásjel beírása.
5–
Navigáció és
OK
Szöveg beírása
billentyűzethez
 Szóköz
Navigáció és
* A távvezérlő a régiótól függően Qwerty/Azerty vagy
Qwerty/cirill billentyűzettel rendelkezik.
3.3
4–
 Szóköz
OK
6 –  Megosztás
Az éppen nézett műsorok megosztása az interneten.
* A távvezérlő a régiótól függően Qwerty/Azerty vagy
Qwerty/cirill billentyűzettel rendelkezik.
Qwerty és cirill kiosztás
A Qwerty/cirill kiosztású billentyűzet áttekintése.*
1 – Cirill betűk
A billentyűzet cirill beállítása esetén rendelkezésre
álló karakterek.
2 –  Cirill betűs billentyűzet kapcsolója
A billentyűzet átkapcsolása cirill betűs kiosztásra,
vagy visszakapcsolása Qwerty kiosztásra.
3 –  Shift
Nagybetűk beírásához.
9
3.4
IR-érzékelő
A TV-készülék képes infravörös (IR) jeleket használó
távvezérlőktől is parancsokat fogadni. Ha ilyen
távvezérlőt használ, mindig ügyeljen rá, hogy a
távvezérlőt mindig a TV-készülék elülső részén
található infravörös érzékelőre irányítsa.
 Figyelmeztetés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV-készülék
infravörös érzékelője elé, mert az zavarhatja az
infravörös jelet.
3.5
Elemek
Ha a TV-készülék nem reagál a távvezérlő
gombnyomásaira, lehetséges, hogy az elemek
lemerültek.
Az elemek cseréjéhez nyissa ki a távvezérlő elején,
alul található elemtartó rekeszt.
1 - Csúsztassa az elemtartó fedelét a nyíl által jelzett
irányba.
2 - Cserélje ki a régi elemeket 2 db 1,5 V-os AAAR03 méretű elemre. Figyeljen a + és - pólusok
megfelelő helyzetére.
3 - Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és
csúsztassa vissza, amíg a helyére nem kattan.
Ha a távvezérlőt huzamosabb ideig nem használja,
vegye ki az elemeket.
A régi elemeket a használat befejezésére vonatkozó
iránymutatásoknak megfelelően, biztonságos módon
helyezze hulladékba.
További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg a Használat befejezése témakört.
3.6
Tisztítás
A távvezérlőt karcmentes bevonattal látták el.
A távvezérlő tisztításához puha, nedves kendőt
használjon. A távvezérlő tisztításához soha ne
használjon oldószert, például alkoholt, vegyszereket
vagy háztartási tisztítószert.
10
beállításához, illetve a következő vagy előző
csatornára lépéshez. Nyomja a gombot felfelé vagy
lefelé a források listájának végignézéséhez, beleértve
a tuner kiválasztását is. Nyomja meg a joystick
gombot a bemutató film elindításához.
4 - A menü automatikusan eltűnik.
4
Be- és kikapcsolás
4.1
Bekapcsolás vagy készenlét
A TV-készülék készenléti állapotba kapcsolásához
válassza a  lehetőséget, majd nyomja meg a
joystick gombot.
Ellenőrizze, hogy a TV-készülék csatlakoztatva van-e
a hálózati tápellátáshoz. Csatlakoztassa a mellékelt
hálózati kábelt a TV-készülék hátoldalán
található AC in csatlakozóaljzatba. A TV-készülék
alján látható jelzőfény világítani kezd.
Bekapcsolás
Nyomja meg távvezérlő  gombját a TV-készülék
bekapcsolásához. Vagy nyomja meg a  HOME
gombot. A TV-készüléket a készülék hátoldalán
található kis joystick gomb megnyomásával is
bekapcsolhatja, ha nem találja a távvezérlőt, vagy ha
lemerültek benne az elemek.
Váltás készenléti üzemmódba
A TV-készülék készenléti állapotba kapcsolásához
nyomja meg a távvezérlő  gombját, vagy a TVkészülék hátoldalán található kis joystick gombot.
Készenléti módban a TV-készülék továbbra is
csatlakoztatva van a hálózati tápellátáshoz, de csak
igen kevés energiát fogyaszt.
A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a
csatlakozódugót.
A csatlakozódugó kihúzásakor soha ne a kábelt,
hanem a csatlakozódugót fogja. Biztosítsa, hogy
mindig hozzáférjen a csatlakozódugóhoz, a
tápkábelhez és a fali aljzathoz.
4.2
A TV-készülék gombjai
Ha elveszítette a távvezérlőt, vagy annak elemei
kimerültek, akkor is végrehajthat néhány alapvető
műveletet a TV-készüléken.
Az alapmenü megnyitásához…
1 - A TV-készülék bekapcsolt állapotában nyomja
meg a TV-készülék hátoldalán található joystick
gombot az alapmenü megjelenítéséhez.
2 - Használja a bal vagy jobb gombot
a  Hangerő,  Csatorna vagy  Források
lehetőség kiválasztásához. Bemutató film indításához
válassza a  Bemutató lehetőséget.
3 - Nyomja a gombot felfelé vagy lefelé a hangerő
11
képernyőn.
8 - Amikor a TV-készülék megtalálta az Ön számára
szükséges műholdakat, válassza a Telepítés
lehetőséget.
9 - Ha a műhold kínál Csatornacsomagokat, a TVkészülék megjeleníti az adott műhold esetében
rendelkezésre álló csatornacsomagokat. Válassza ki a
kívánt csomagot.
10 - A műholdas beállítás, illetve a telepített
csatornák és rádióállomások eltárolásához válassza
a Kész lehetőséget.
5
Csatornák
5.1
Műholdtelepítés
Tudnivalók a műholdak telepítéséről
Akár 4 műhold
A TV-készüléken akár 4 műholdat (4 LNB-t) is
beállíthat. A beállítás kezdetén válassza ki a beállítani
kívánt műholdak pontos számát. Ezzel felgyorsítja a
telepítési folyamatot.
Műholdtelepítési beállítások
A műholdtelepítési beállítások országonként előre be
vannak állítva a készülékben. Ezen beállítások
határozzák meg, hogy a TV-készülék hogyan keresse
meg és telepítse a műholdakat és azok
csatornáit. Ezeket a beállításokat bármikor
módosíthatja.
Unicable
A műholdvevő antenna és a TV-készülék
csatlakoztatásához Unicable rendszer is használható.
Az Unicable rendszert a beállítás kezdetén
kiválaszthatja 1 vagy 2 műholdhoz.
A műholdtelepítési beállítások módosításához…
1 - Indítsa el a műholdtelepítést.
2 - A műholdak keresésének elindítására szolgáló
képernyőn válassza a Beállítások lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
3 - Válassza ki a telepíteni kívánt műholdak számát
vagy válassza ki az egyik Unicable rendszert. Ha az
Unicable rendszert választja, megválaszthatja a
felhasználói sávszámokat és megadhatja a
felhasználói sávfrekvenciákat minden egyes tunerre.
4 - Ha kész, válassza a Következő lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
5 - A műholdak keresésének elindítására szolgáló
képernyőre történő visszalépéshez a Beállítások
menüben nyomja meg az OK gombot.
A telepítés indítása
A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról,
hogy a műholdvevő antenna megfelelően csatlakozike és tökéletes pozícióban van-e.
A műholdas telepítés megkezdése…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Műholdtelepítés
lehetőséget. Szükség esetén írja be a PIN kódját.
3 - Válassza a Műhold keresése lehetőséget.
4 - Válassza a Keresés lehetőséget. A TV-készülék
műholdakat keres.
5 - Válassza a Konfigurálás lehetőséget. A TVkészüléken az aktuális műholdas telepítési beállítás
látható.
Ha módosítani kívánja ezt a beállítást, válassza
a Beállítások lehetőséget.
Ha nem kívánja módosítani a beállítást, válassza
a Keresés lehetőséget. Ugorjon a 7. lépésre.
Önműködő transzponder és LNB
Egyes országokban az önműködő transzponder és
egyes LNB-k speciális beállításai is módosíthatók.
Ezeket a beállításokat csak abban az esetben
használja vagy módosítsa, ha a normál telepítés nem
sikerült. Amennyiben nem standard műholdvevővel
rendelkezik, a standard beállítások felülbírálása
érdekében ezeket a beállításokat is módosíthatja.
Egyes szolgáltatók bizonyos transzponder vagy LNB
értékeket is megadnak, melyeket itt adhat meg a
készülék számára.
6 - A Telepítőrendszer alatt válassza ki a telepíteni
kívánt műholdak számát vagy válassza ki az egyik
Unicable rendszert. Ha az Unicable rendszert
választja, megválaszthatja a felhasználói sávszámokat
és megadhatja a felhasználói sávfrekvenciákat
minden egyes tunerre. A felhasználói sáv az Unicable
útválasztón található. Egyes országokban beállíthatók
bizonyos speciális beállítások az LNB-re a További
beállítások alatt.
7 - A TV-készülék megkeresi a parabolaantenna
adott pozíciójában vehető műholdakat. Ez néhány
percet igénybe vehet. Ha a készülék műholdat talál,
annak neve és vételi erőssége megjelenik a
Műholdas CAM-ok
Ha CAM-ot – intelligens kártyával ellátott feltételes
hozzáférési modult – használ műholdas csatornák
megtekintéséhez, javasoljuk, hogy a műholdas
telepítést úgy hajtsa végre, hogy a CAM be legyen
illesztve a TV-készülékbe.
A CAM-ok többségét a csatornák dekódolására
12
használják.
frekvenciáját is meg kell adni. A frekvenciák többnyire
a felhasználói sávszám mellett láthatók az Unicable
kapcsolón boxon.
A legújabb generációs CAM-ok (CI+ 1.3 + üzemeltetői
profil) képesek saját maguk telepíteni az összes
műholdas csatornát a TV-készülékre. A CAM felkéri a
műholdja(i) és csatornái telepítésére. Ezek a CAM-ok
nem csupán telepítik és dekódolják a csatornákat, de
a rendszeres csatornafrissítéseket is kezelik.
Kézi csatornafrissítés
A csatornafrissítést Ön is bármikor megkezdheti.
Csatornafrissítés kézi indításához…
Csatornacsomagok
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Műholdtelepítés
lehetőséget.
3 - Válassza a Csatornák keresése lehetőséget.
4 - Válassza a Csatornák frissítése lehetőséget. A TVkészülék elindítja a frissítést. A frissítés több percet is
igénybe vehet.
5 - Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A
frissítés több percet is igénybe vehet.
6 - Válassza a Befejezés lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
A műholdas szolgáltatók kínálatában megtalálhatók
az adott országra szabott, ingyenes (díjmentesen
fogható) csatornákat tartalmazó csomagok is. Egyes
műholdak előfizetős csomagokat is kínálnak,
amelyekben csak fizetős csatornák találhatók.
Unicable beállítás
Az Unicable rendszer
A parabolaantenna és a TV-készülék
csatlakoztatásához egykábeles rendszer, MDU vagy
Unicable rendszer is használható. Az egykábeles
rendszerben egyetlen kábel kapcsolja össze a
parabolaantennát és a rendszert alkotó összes
műholdvevő készüléket. Az egykábeles rendszert
általában többlakásos épületekben alkalmazzák. Ha
Unicable rendszert használ, a TV-készülék arra
utasítja, hogy jelölje ki a felhasználói sávszámot és a
hozzá tartozó frekvenciát a telepítés során. Ezen a TVkészüléken 1 vagy 2 műholdat telepíthet az Unicable
rendszerrel.
Műhold hozzáadása
Az aktuális műholdbeállításhoz további műholdak
adhatók. A beállított műholdak és csatornáik
változatlanok maradnak. Egyes műholdas
műsorszolgáltatók nem engedélyezik további
műholdak hozzáadását.
Ha észreveszi, hogy néhány csatorna hiányzik az
Unicable rendszer beállítása után, elképzelhető, hogy
ugyanabban az időben egy másik beállítás is történt
az Unicable rendszeren. A hiányzó csatornákat a
beállítás megismétlésével állíthatja be.
A további műhold extraként jelenik meg, nem a fő
műhold-előfizetése, és nem az a fő műhold,
amelynek csatornacsomagját használja. Rendszerint
akkor lehet hozzáadni 4. műholdat, ha már 3
műholdat beállított. Ha 4 műholdat állított be, először
el kell távolítani valamelyiket, mielőtt új műholdat
adna hozzá.
Felhasználói sávszám
Beállítás
Az Unicable rendszerben minden csatlakoztatott
műholdas vevőegységet számozni kell (pl. 0, 1, 2, 3
stb.).
Ha jelenleg csak 1 vagy 2 műhold van beállítva,
előfordulhat, hogy a jelenlegi telepítési beállítások
nem teszik lehetővé extra műhold hozzáadását. Ha
módosítania kell a telepítési beállításokat,
előfordulhat, hogy a teljes műhold-beállítási
folyamatot újra el kell végeznie. Ha módosítani kell a
beállításokon, nem használhatja a Műhold
hozzáadása funkciót.
A rendelkezésre álló felhasználói sávok és számaik az
Unicable kapcsoló boxon találhatók. A felhasználói
sáv angol nyelvű rövidítése UB. Az Unicable kapcsoló
boxokon 4 vagy 8 felhasználói sáv használható. Ha az
Unicable beállítást választja, a TV-készülék arra
utasítja, hogy rendeljen hozzá egyedi felhasználói
sávszámot a beépített műholdas vevőegységekhez. A
műholdas vevőegység nem kaphat az Unicable
rendszerben szereplő másik műholdas vevőegységgel
azonos felhasználói sávszámot.
Műhold hozzáadása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Műholdtelepítés
lehetőséget.
3 - Válassza a Műhold keresése lehetőséget.
4 - Válassza a Műhold hozzáadása
lehetőséget. Ekkor megjelennek az aktuális
Felhasználói sáv frekvenciája
A beépített műholdvevőnek az egyedi felhasználói
sávszámon kívül a kijelölt felhasználói sávszám
13
műholdak.
5 - Válassza a Keresés lehetőséget. A TV-készülék
új műholdakat keres.
6 - Ha a TV-készülék talál egy vagy több műholdat,
válassza a Telepítés lehetőséget. A TV-készülék
behangolja a talált műholdak csatornáit.
7 - Válassza a Befejezés lehetőséget, majd a
csatornák és a rádióállomás elmentéséhez nyomja
meg az OK gombot.
3 - Válassza a Kézi telepítés lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4 - Ha egynél több telepített műholddal rendelkezik,
válassza ki azt az LNB egységet, amelynek
csatornáit hozzá kívánja adni.
5 - Állítsa be a kívánt Polarizáció értékét. Ha
a Jelsebesség üzemmód beállításban Kézi értéket
ad meg, manuálisan adhatja meg a jelsebesség
értékét a Jelsebesség beállításban.
6 - A  (fel) vagy  (le) gombokkal állítsa be a
frekvenciát, majd válassza a Kész lehetőséget.
7 - Válassza a Keresés lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot. A jelerősség a képernyőn jelenik
meg.
8 - Amennyiben tárolni szeretné az új transzponder
csatornáit, válassza a Tárolás lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
9 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Műhold eltávolítása
Egy vagy több műholdat is eltávolíthat az aktuális
műholdbeállításokból. Az eltávolítás a műhold
csatornáira is vonatkozik. Egyes műholdas
műsorszolgáltatók nem engedélyezik a műholdak
eltávolítását.
Műholdak eltávolításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Műholdtelepítés
lehetőséget.
3 - Válassza a Műhold keresése lehetőséget.
4 - Válassza a Műhold eltávolítása
lehetőséget. Ekkor megjelennek az aktuális
műholdak.
5 - Válasszon ki egy műholdat, majd az OK gomb
megnyomásával jelölje ki őket eltávolításra vagy
szüntesse meg a kijelölésüket.
6 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Önműködő transzponder és LNB
Egyes országokban az önműködő transzponder és
egyes LNB-k speciális beállításai is módosíthatók.
Ezeket a beállításokat csak abban az esetben
használja vagy módosítsa, ha a normál telepítés nem
sikerült. Amennyiben nem standard műholdvevővel
rendelkezik, a standard beállítások felülbírálása
érdekében ezeket a beállításokat is módosíthatja.
Egyes szolgáltatók bizonyos transzponder vagy LNB
értékeket is megadnak, melyeket itt adhat meg a
készülék számára.
LNB tápellátás
Kézi telepítés
Alapértelmezés szerint az LNB tápellátás beállítása
Be.
A Kézi hangolás a haladó felhasználóknak szánt
beállítási lehetőség.
22 kHz-es hang
Alapértelmezés szerint a Hang beállítása
Automatikus.
A Kézi hangolás segítségével gyorsan új csatornákat
adhat a készülékhez a műholdas transzponderekről.
Ehhez ismernie kell a transzponder frekvenciáját és
polarizációját. A TV-készülék az adott transzponder
összes csatornáját behangolja. Ha korábban már
beállította a transzpondert, annak összes csatornája –
a korábbiak és az újak is – a Mind csatornalista
végére kerül.
Ha a műholdak számát módosítania kell, a Kézi
hangolás nem használható. Ilyen esetben teljes
beállítást kell végrehajtania a Műholdak telepítése
funkcióval.
Alacsony LO frekvencia / Magas LO frekvencia
A helyi oszcillátorfrekvenciák szabványértékekre
vannak beállítva. Az értékeket csak abban az esetben
módosítsa, ha valamilyen kivételes berendezéshez
eltérő értékek szükségesek.
Problémák
A TV-készülék nem találja a kívánt műholdat, vagy
Transzponder telepítéséhez…
kétszer állítja be ugyanazt a műholdat
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Műholdtelepítés
lehetőséget.
• Győződjön meg arról, hogy a megfelelő számú
műholdat állította-e be a Beállítások menüben a
telepítés kezdetén. Megadhatja, hogy a TV-készülék
egy, két vagy 3/4 műholdat keressen.
14
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Antenna/kábel
beállítása lehetőséget.
3 - Szükség esetén írja be a PIN kódját.
4 - Válassza a Csatornák keresése lehetőséget.
5 - Válassza ki az Indítás lehetőséget.
6 - Válassza a Digitális csatornák frissítése
lehetőséget.
7 - A digitális csatornák frissítéséhez válassza
az OK lehetőséget. A művelet eltarthat néhány
percig.
8 - A  BACK gomb megnyomva pedig bezárhatja
a menüt.
A kétfejes LNB nem találja a második műholdat
• Ha a TV-készülék egy műholdat megtalál, de a
másodikat nem találja, fordítsa el néhány fokkal a
parabolaantennát. Állítsa be úgy az antennát, hogy a
legerősebb jelet fogja az első műholdról. Ellenőrizze
az első műhold jelerősségjelzőjét a képernyőn. Ha az
első műholdat a legerősebb jelre állította, válassza az
Új keresés lehetőséget a második műhold
megkereséséhez.
• Győződjön meg arról, hogy a Két műhold beállítást
adta meg.
A telepítési beállítások módosítása nem oldotta meg
a problémát
• A készülék csak a beállítási folyamat végén tárolja a
beállításokat, műholdakat és csatornákat, amikor
kész.
Gyors újratelepítés
Válassza a Gyors újratelepítés lehetőséget az összes
csatorna alapértelmezett beállításokkal történő
újratelepítéséhez.
Minden műholdas csatorna eltűnt
• Unicable rendszer használata esetén győződjön
meg arról, hogy egyedi felhasználói sávszámot
rendelt hozzá mindkét beépített tunerhez az Unicable
beállításokban. Előfordulhat, hogy az Ön Unicable
rendszereiben található másik műholdvevő is
ugyanazt a felhasználói sávszámot használja.
Gyors újratelepítés…
Nem lehet eltávolítani egy műholdat
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Antenna/kábel
beállítása lehetőséget.
3 - Szükség esetén írja be a PIN kódját.
4 - Válassza a Csatornák keresése lehetőséget.
5 - Válassza ki az Indítás lehetőséget.
6 - Válassza a Gyors újratelepítés lehetőséget.
7 - A digitális csatornák frissítéséhez válassza
az OK lehetőséget. A művelet eltarthat néhány
percig.
8 - A  BACK gomb megnyomva pedig bezárhatja
a menüt.
• Az előfizetési csomagokból nem lehet műholdakat
törölni. Műholdak törléséhez újra el kell végeznie a
teljes telepítést, és másik csomagot kell választania.
Teljes újratelepítés
Úgy tűnik, egyes műholdas csatornák eltűntek a
csatornalistából
• Ha egyes csatornák eltűnnek vagy más helyre
kerülnek, a műsorszolgáltató valószínűleg
megváltoztatta ezen csatornák transzponderhelyét. A
csatornák csatornalistában elfoglalt helyének
helyreállításához próbálja frissíteni a
csatornacsomagot.
Néha gyenge a vétel
A csatornákat a TV más beállításainak módosítása
nélkül is újra beállíthatja.
• Ellenőrizze, hogy a műholdvevő antennát
megfelelően rögzítette-e. Az erős szél mozgathatja az
antennát.
• A havazás és az eső ronthatja a vétel minőségét.
A csatornák újrahangolása előtt be kell írni az
esetleges PIN kódot.
Csatornák újratelepítéséhez…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Antenna/kábel
beállítása lehetőséget.
3 - Szükség esetén írja be a PIN kódját.
4 - Válassza a Csatornák keresése lehetőséget.
5 - Válassza az Indítás lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
6 - Válassza a Teljes újratelepítés, végül pedig
kattintson az OK gombot.
7 - Válassza ki azt az országot, ahol jelenleg
tartózkodik, majd nyomja meg az OK gombot.
5.2
Antenna/kábel beállítása
Frissítés vagy újratelepítés
Digitális csatornák frissítése
A csatornafrissítést Ön is bármikor megkezdheti.
Csatornafrissítés kézi indításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
15
8 - Válassza ki a telepíteni kívánt megoldás típusát
az Antenna (DVB-T) vagy Kábel
(DVB-C) lehetőségek közül, majd nyomja meg
az OK gombot.
9 - Válassza ki a kívánt csatornák típusát a Digitális
és analóg csatornák és a Csak digitális
csatornák lehetőségek közül, majd nyomja meg
az OK gombot.
10 - A digitális csatornák frissítéséhez válassza
az Indítás lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot. A művelet eltarthat néhány percig.
11 - A  BACK gomb megnyomva pedig bezárhatja
a menüt.
Egyes országokban az Automatikus csatornafrissítés
tévénézés közben vagy a TV készenléti
üzemmódjában bármikor megtörténhet.
DVB-T vagy DVB-C
DVB beállítások
Hálózati frekvencia üzemmód
Ha használni szeretné a Gyors keresés módszert,
a Frekvenciakeresés menüben a csatornák
kereséséhez válassza az Automatikus beállítást. A
TV-készülék az előre meghatározott hálózati
frekvenciák (vagy HC: kezdő csatorna) közül egyet fog
használni, amelyet az adott ország legtöbb
kábelszolgáltatója használ.
Automatikus csatornafrissítés
A digitális csatornák esetében beállíthatja a TVkészüléket úgy, hogy automatikusan új csatornákkal
frissítse ezeket a csatornákat.
Ha a csatornák kereséséhez megadtak Önnek egy
speciális „hálózati frekvencia” értéket, válassza a Kézi
lehetőséget.
Naponta egyszer, reggel 6-kor a TV-készülék frissíti a
csatornákat, és tárolja az újakat. Az új csatornák a
Csatornalistában tárolódnak, és  jelzi őket. A
bejövő jellel nem rendelkező csatornák törlésre
kerülnek. A TV-készüléknek készenlét üzemmódban
kell lennie a csatornák automatikus frissítéséhez. Az
Automatikus csatornafrissítés funkció kikapcsolható.
Hálózati frekvencia
Ha a Hálózati frekvencia üzemmód beállítása Kézi,
itt megadhatja a kábelszolgáltatótól kapott hálózati
frekvencia értéket. Az érték megadásához használja a
számgombokat.
Az automatikus frissítés kikapcsolásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Antenna/kábel
beállítása lehetőséget.
3 - Szükség esetén írja be a PIN kódját.
4 - Válassza az Automatikus csatornafrissítés
lehetőséget.
5 - Válassza a Ki beállítást.
6 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
Frekvenciakeresés
Válassza ki a csatornakeresési módszert. Választhatja
a gyorsabb Gyors keresés módszert és az adott
ország legtöbb kábelszolgáltatója által alkalmazott,
előre meghatározott beállítások használatát.
Ha így nem sikerül csatornákat telepíteni, vagy
vannak hiányzó csatornák, akkor választhatja a
kibővített Teljes keresés módszert. Ezen módszer
esetében több idő szükséges a csatornák
kereséséhez és telepítéséhez.
Ha a TV új csatornákat talál, illetve ha frissít vagy
eltávolít csatornákat, a TV indulásakor ezt üzenet jelzi.
Ezt az üzenetet kikapcsolhatja, hogy ne jelenjen meg
minden egyes csatornafrissítés után.
Frekvencialépcső mérete
Az üzenet kikapcsolásához…
A TV-készülék 8 MHz-es lépésekben keresi a
csatornákat.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Antenna/kábel
beállítása lehetőséget.
3 - Szükség esetén írja be a PIN kódját.
4 - Válassza a Csatorna frissítési üzenet
lehetőséget.
5 - Válassza a Ki beállítást.
6 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
Ha így nem sikerül csatornákat telepíteni, vagy
vannak hiányzó csatornák, akkor kereshet kisebb, 1
MHz-es lépésekben. Az 1 MHz-es lépések használata
esetén több ideig tart a csatornák keresése és
telepítése.
16
Digitális csatornák
Kézi telepítés
Ha tudja, hogy a kábelszolgáltatója nem kínál digitális
csatornákat, akkor átugorhatja a digitális csatornák
keresését.
Az analóg TV-csatornákat egyesével kézzel is
behangolhatja.
Analóg csatornák manuális telepítése…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák > Antenna/kábel
beállítása lehetőséget. Szükség esetén írja be a PIN
kódját.
3 - Válassza az Analóg: Kézi telepítés.
Analóg csatornák
Ha tudja, hogy a kábelszolgáltatója nem kínál analóg
csatornákat, akkor átugorhatja az analóg csatornák
keresését.
• Rendszer
A TV-rendszer beállításához válassza
a Rendszer elemet.
Válassza ki országát vagy a világ azon részét, ahol
jelenleg tartózkodik, majd nyomja meg az OK
gombot.
Szabad/kódolt
Ha rendelkezik előfizetéssel és CAM – Feltételes
hozzáférés modullal fizető TV-szolgáltatásokhoz,
válassza a Ingyenes + kódolt beállítást. Ha nincs
előfizetése fizető TV-csatornákra vagy
-szolgáltatásokra, a Csak ingyenes csatornák
beállítást választhatja.
• Csatorna keresése
Csatorna kereséséhez válassza a Csatorna
keresése elemet. Egy csatorna megkereséséhez
manuálisan is megadhat egy frekvenciát, de a TV
automatikusan is megkeresheti azt. Egy csatorna
automatikus megkereséséhez nyomja meg
a  (jobbra) gombot, és válassza ki
a Keresés lehetőséget. A megtalált csatorna a
képernyőn jelenik meg. Rossz vétel esetén ismételten
nyomja meg a Keresés gombot. Ha tárolni kívánja a
csatornát, válassza a Kész lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
Tesztvétel
Ellenőrizheti a digitális csatornák vételi jelének
minőségét és erősségét. Saját antenna használata
esetén a jobb vétel érdekében áthelyezheti az
antennát.
Digitális csatorna vételi minőségének ellenőrzése…
1 - Hangoljon a csatornára.
2 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
3 - Válassza a Csatornák > Antenna/kábel
beállítása lehetőséget. Szükség esetén írja be a PIN
kódját.
4 - Válassza a Digitális: Vétel teszt.
5 - Válassza a Keresés lehetőséget. Megjelenik a
csatornához tartozó digitális frekvencia.
6 - A frekvencia jelminőségének ellenőrzéséhez
válassza a Keresés lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot. A teszteredmények a képernyőn
jelennek meg. A vétel minőségének javítása
érdekében helyezze át az antennát vagy ellenőrizze a
csatlakozásokat.
7 - Ezenfelül manuálisan is módosíthatja a
frekvenciát. A  (fel) vagy  (le) gombok
segítségével egyesével állítsa be a frekvencia
helyértékeit. A vétel ismételt teszteléséhez válassza
a Keresés lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
8 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
• Tárolás
A csatornát az aktuális csatornaszám alatt tárolhatja,
illetve új csatornaszámot is megadhat.
Válassza az Aktuális csatorna mentése vagy
a Tárolás új csatornaként lehetőséget. Az új
csatorna száma rövid időre megjelenik a képernyőn.
A műveletet az összes elérhető analóg TVcsatornához elvégezheti.
5.3
Csatornalista másolása
Csatornalista másolása
Csatornalista másolása…
1 - Kapcsolja be a TV-készüléket. A TV-készüléken
lennie kell telepített csatornáknak.
2 - Csatlakoztasson egy USB flash meghajtót.
3 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
4 - Válassza a Csatornák > Csatornalista
másolása lehetőséget.
5 - Válassza a Másolás USB-re lehetőséget. A
csatornalista TV-készülékről történő másolásához a
17
készülék kérheti a gyermekzár PIN-kódját.
6 - A másolás befejezésekor húzza ki az USB flash
meghajtót.
7 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
lépésig végezze el az eljárás lépéseit. A telepítés
megszakításához nyomja meg a  BACK gombot.)
Ha az országbeállítás helyes, folytassa a 2. lépéssel.
Ha az országbeállítás helytelen, indítsa el az
újratelepítést. Tekintse meg a Minden csatorna
újratelepítése fejezetet, majd indítsa el a
telepítést. Válassza ki a megfelelő országot, és
hagyja ki a csatornakeresést. Fejezze be a hangolást.
Ha elkészült, térjen vissza 2. lépéshez.
2 - Helyezze be azt az USB flash meghajtót, amelyen
a másik TV csatornalistája található.
3 - A csatornalista feltöltésének megkezdéséhez
nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK.
4 - Válassza a Csatornák > Csatornalista
másolása > Másolás TV-re lehetőséget. Szükség
esetén írja be a PIN kódját.
5 - A TV-készülék tájékoztatja, ha a csatornalistát
sikeresen átmásolta a TV-re. Húzza ki az USB flash
meghajtót.
Most már feltöltheti a másolt csatornalistát egy másik
Philips TV-készülékre.
A csatornalista verziószáma
Ellenőrizze a csatornalista aktuális verzióját...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Csatornák lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Csatornalista
kiválasztása lehetőséget, majd az Aktuális verzió
lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
5.4
Csatornákkal kapcsolatos
tudnivalók
Csatornalista feltöltése
Csatornalisták
Még be nem hangolt TV-készülékekre
Tudnivalók a csatornalistáról
A csatornalista feltöltésének módja attól függ, hogy
TV-készüléke be van-e már hangolva.
A csatornák beállítása után minden csatorna
megjelenik a csatornalistában. A csatornák a nevükkel
és a logójukkal együtt jelennek meg, ha ez az
információ elérhető.
Még be nem hangolt TV
1 - A telepítéshez csatlakoztassa a tápkábelt, majd
válassza ki a nyelvet és az országot. A csatornák
keresését kihagyhatja. Fejezze be a hangolást.
2 - Helyezze be azt az USB flash meghajtót, amelyen
a másik TV csatornalistája található.
3 - A csatornalista feltöltésének megkezdéséhez
nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
4 - Válassza a Csatornák > Csatornalista
másolása > Másolás TV-re lehetőséget. Szükség
esetén írja be a PIN kódját.
5 - A TV-készülék tájékoztatja, ha a csatornalistát
sikeresen átmásolta a TV-re. Húzza ki az USB flash
meghajtót.
Minden egyes tunertípushoz – Antenna/kábel (DVBT/C) vagy Műhold (DVB-S) – tartozik egy
csatornalista, amely tartalmazza az összes beállított
csatornát. A listát leszűrheti úgy, hogy csak a TVcsatornák vagy csak a rádióadók jelenjenek meg.
Vagy ha több műholdat is beállított, akkor
műholdanként is leszűrheti a csatornákat.
Ha kiválasztott egy csatornalistát, nyomja
meg a  (fel) vagy  (le) nyílgombokat a konkrét
csatorna kiválasztásához, majd kiválasztott csatorna
megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot. Csak
a   vagy   gombok használatakor vált az
adott csatornára.
Csatorna-ikonok
Már behangolt TV-készülékekre
Miután elvégezte a csatornalista automatikus
csatornafrissítését, az újonnan megtalált
csatornák  (csillag) jellel vannak megjelölve.
Ha zárol egy csatornát, egy  (lakat) jellel lesz
megjelölve.
A mások által nézett 3 legnépszerűbb csatornának a
jelölése: 1, 2 vagy 3.
A csatornalista feltöltésének módja attól függ, hogy
TV-készüléke be van-e már hangolva.
Már behangolt TV
1 - Ellenőrizze a TV országbeállítását. (Ezen beállítás
ellenőrzéséhez tekintse meg a Minden csatorna
újratelepítése című fejezetet. Az országbeállítások
Rádióállomások
18
Ha vehető digitális adás, akkor a digitális
rádióállomásokat a készülék a telepítés során
automatikusan beállítja. A rádiócsatornák közötti
váltás ugyanúgy történik, mint a TV-csatornák esetén.
A kábeles (DVB-C) rádióállomások számozása
általában 1001-től kezdődik.
1 - Nyomja meg a  gombot.
2 - Az aktuális csatornalista megnyitásához nyomja
meg az OK gombot.
3 - Válassza ki a  lehetőséget a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Szövegmező megnyitásához válassza
a Csatorna keresése lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot. A szöveget a távvezérlő billentyűzet
(ha elérhető) vagy a képernyőn megjelenő
billentyűzet segítségével írhatja be.
5 - Írjon be egy számot vagy egy nevet teljesen vagy
részben, majd válassza az Alkalmaz lehetőséget, és
nyomja meg az OK gombot. A TV a kiválasztott
listában megkeresi az egyező csatornaneveket.
Ez a TV képes a DVB szabványú digitális televíziós
műsorszórás vételére. Előfordulhat, hogy a TV nem
működik megfelelően, amennyiben a digitális
televízió szolgáltatója nem tartja be teljes mértékben
a szabvány követelményeit.
Csatornalista megnyitása
A keresési eredmények csatornalistaként jelennek
meg – lásd fent a listanevet. Ha másik csatornalistát
választ vagy bezárja a keresési eredményeket
tartalmazó listát, a keresési eredmények eltűnnek.
Az egyes tunerekhez (antenna/kábel vagy műhold
tuner) tartozó összes csatornát tartalmazó lista
mellett kiválaszthat egy leszűrt listát vagy
kiválaszthatja az Ön által létrehozott kedvencek listái
egyikét.
Csatornák megtekintése
Az aktuális csatornalista megnyitása…
1 - A TV-re történő átkapcsoláshoz nyomja meg
a  gombot.
2 - Nyomja meg a  LIST* vagy az OK gombot az
aktuális csatornalista megnyitásához.
3 - A csatornalista bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
Csatornaváltás
Ha TV-csatornákat szeretne nézni, nyomja meg a
 gombot. A TV a legutoljára nézett TV-csatornára
vált.
Az egyik csatornalista kiválasztása…
Csatornaváltás
1 - A képernyőn megnyitva lévő csatornalistával.
2 - A csatornalista tetején lévő listanevet kiválasztva
és az OK gombot megnyomva is megnyithatja a
Lista menüt.
3 - A Lista menüben válasszon ki egyet az elérhető
csatornalisták közül, majd nyomja meg
az OK gombot.
Csatornaváltáshoz nyomja meg a   vagy  
gombot.
Ha tudja a kívánt csatorna számát, adja meg azt a
számgombokkal. Az azonnali csatornaváltáshoz a
szám bevitele után nyomja meg az OK gombot.
Ha az információ rendelkezésre áll az Interneten,
akkor a TV-készülék megjeleníti az aktuális műsor
nevét és részletes adatait, majd a következő műsor
nevét és részletes adatait.
Tipp
A Források menüben könnyen válthat a két tuner
között.
Az Antenna/kábel tunerre váltáshoz nyomja meg
a  SOURCES gombot, és válassza
a TV-nézés lehetőséget. A műholdas tunerre
váltáshoz válassza a Műholdas műsor
nézése lehetőséget.
A TV a kiválasztott tunerhez mindig a legutoljára
kiválasztott csatornát nyitja meg.
* Ha a
Előző csatorna
A korábban nézett csatornára a  BACK gombbal
válthat vissza.
Csatornát a Csatornalistákban is válthat.
Csatorna zárolása
 LIST gomb elérhető a távvezérlőn
Csatorna zárolása vagy feloldása
Ha nem szeretné, hogy a gyermekek egy adott
csatornát nézzenek, akkor zárolhatja a csatornát.
Zárolt csatorna megtekintéséhez meg kell adnia a
gyermekzár 4-számjegyű PIN-kódját. A
csatlakoztatott eszközökről származó műsorok nem
zárolhatók.
Csatorna keresése
Megkereshet egy adott csatornát egy hosszú
csatornalistában.
A TV meg tud keresni egy adott csatornát a 3 fő
csatornalista bármelyikében: Antenna-, Kábel- vagy
Műholdas csatornalista.
Csatorna zárolása…
1 - Nyomja meg a  gombot.
Csatorna keresése…
19
2 - A csatornalista megnyitásához nyomja meg
az OK gombot. Ha szükséges, módosítsa a
csatornalistát.
3 - Válassza ki a  lehetőséget a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza a Zárolás/feloldás lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
5 - Ha a TV kéri, adja meg a 4-számjegyű PIN-kódját.
6 - Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, majd
nyomja meg az OK gombot. A zárolt csatornákat
egy  (lakat) jelöli.
7 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Csatornazár feloldása…
Egy adott csatorna megtekintése közben lehetősége
van bizonyos opciók beállítására.
A szülői korhatár kikapcsolásához válassza a Nincs
elemet. Egyes országokban azonban kötelező
korhatárt beállítani.
Egyes műsorsugárzók/szolgáltatók csak a magasabb
korhatárjelöléssel ellátott műsorokat zárolják. A
szülői korhatár-besorolás az összes csatorna esetén
beállításra kerül.
Csatornabeállítások
Beállítások megnyitása
1 - Nyomja meg a  gombot.
2 - A csatornalista megnyitásához nyomja meg
az OK gombot. Ha szükséges, módosítsa a
csatornalistát.
3 - Válassza ki a  lehetőséget a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza a Zárolás/feloldás lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
5 - Ha a TV kéri, adja meg a 4-számjegyű PIN-kódját.
6 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
A csatorna típusától vagy a megadott TVbeállításoktól függően elérhetők lehetnek bizonyos
beállítások.
A beállításokat tartalmazó menü megnyitása…
1 - Valamelyik csatorna nézése közben nyomja meg
az  OPTIONS >  Preferenciák gombot.
2 - A bezáráshoz nyomja meg ismét
az  OPTIONS gombot.
Egy csatornalistában szereplő csatornák zárolásához
vagy a csatornazár feloldásához csak egyszer kell
megadnia a PIN-kódot, amíg a csatornalistát be nem
zárja.
Csatorna átnevezése
Miközben valamelyik csatornát nézi, átnevezheti azt.
Csatorna átnevezéséhez…
1 - Valamelyik csatorna nézése közben nyomja meg
az  OPTIONS gombot.
2 - Válassza ki a  Preferenciák > Csatorna
átnevezése gombot.
3 - A távvezérlő hátulján lévő billentyűzet
segítségével törölheti az aktuális nevet, és beírhat egy
új nevet.
Szülői besorolás
Ha meg kívánja előzni, hogy gyermeke nem neki való
műsort nézzen, beállíthat korhatárt.
A digitális csatornák esetében előfordulhat, hogy a
műsoraikat korhatár szerinti besorolással látják el. Ha
a korhatárjelölés megegyezik a gyermeke
életkoraként megadott értékkel, vagy magasabb
annál, a rendszer zárolja az adott műsort. Zárolt
műsor megtekintéséhez először meg kell adnia
a Szülői besorolás kódot.
Közös interfész
Ha CAM modult telepített a Közös interfészfoglalatba, megtekintheti a CAM modulra és a
szolgáltatóra vonatkozó adatokat, illetve elvégezhet
bizonyos beállításokat a CAM modullal
kapcsolatban.
Korhatár beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Gyermekzár > Szülői besorolás
lehetőséget.
3 - Adja meg a gyermekzár 4-jegyű kódját. Ha még
nem állított be kódot, válassza ki
a Kódbeállítás lehetőséget a Gyermekzár elem
alatt. Adja meg a 4-számjegyű gyermekzár-kódot,
majd erősítse meg azt. Most már beállíthat korhatárt.
4 - A Szülői besorolás alatt válassza ki a kort.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
A CAM modul adatainak megtekintése…
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot.
2 - Válassza ki azt a csatornatípust, amelyhez a CAM
modult használja: TV-nézés vagy Műholdas műsor
nézése.
3 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot, és
válassza ki a  Preferenciák > Közös interfész
lehetőséget.
4 - Válassza ki a Közös interfész megfelelő foglalatát,
majd nyomja meg a  (jobbra) gombot.
20
5 - Válassza ki a CAM modul TV-szolgáltatóját, majd
nyomja meg az OK gombot. A következő képernyők
a TV-szolgáltatótól származnak.
az OK gombot.
3 - Válassza ki a Program információ lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot a
műsorinformációk megtekintése érdekében.
4 - A bezáráshoz nyomja meg a  BACK gombot.
HbbTV ezen a csatornán
Ha egy bizonyos csatornán nem szeretne hozzáférést
a HbbTV oldalakhoz, akkor blokkolhatja a HbbTV
oldalakat csak az adott csatornára vonatkozóan.
Monó / Sztereó
Az analóg csatornát átkapcsolhatja monó vagy
sztereó hangzásra.
1 - Hangoljon arra a csatornára, amelynek a HbbTV
oldalait blokkolni szeretné.
2 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot, válassza ki
a Preferenciák > HbbTV ezen a
csatornán lehetőséget, majd nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Ki lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
4 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
Átkapcsolás monó vagy sztereó hangzásra…
1 - Átváltás analóg csatornára.
2 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot, és
válassza ki
a  Preferenciák > Monó/Sztereó lehetőséget,
majd nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Monó vagy a Sztereó lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
4 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
A HbbTV teljes blokkolása a TV-készüléken…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza ki az Általános
beállítások > Javított > HbbTV lehetőséget.
3 - Válassza a Ki lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
4 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
Videoválasztó
A digitális TV-csatornák akár több videojelet (multifeed műsorszórás), egyazon esemény különböző
kameraállásait vagy -szögeit, illetve különböző
műsorokat is átvihetnek egy TV-csatornán. Ha ilyen
TV-csatorna rendelkezésre áll, akkor a képernyőn
erről üzenet jelenik meg.
Kétnyelvű I-II
Csatornainformációk
Ez a beállítás akkor érhető el, ha egy hangjel két
nyelvet tartalmaz, azonban ezek közül csak az egyik
vagy egyik sem tartalmaz nyelvjelölést.
Megtekintheti egy adott csatorna műszaki jellemzőit,
például: digitális vagy hangtípus, stb.
Csatorna műszak adatainak megtekintése…
1 - Hangoljon a csatornára.
2 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot, válassza ki
a  Preferenciák lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
3 - Válassza a Csatornainformáció lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
4 - A képernyő bezárásához nyomja meg
az OK gombot.
Csatorna hozzárendelése
Ha az elején nem láthatók műsorinformációk,
csatorna-hozzárendelést hajthat végre annak
érdekében, hogy még több műsorinformációhoz
jusson hozzá.
1 - Nyomja meg a  TV GUIDE gombot, majd a
navigációs gombok segítségével válassza ki középen
a  lehetőséget, végül pedig nyomja meg
az OKgombot.
2 - Válassza a TV-műsorfüzet > Az
Internetről lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
3 - Válasszon ki egy csatornát a TV-műsorfüzetből,
majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott
csatorna megtekintéséhez.
4 - Valamelyik csatorna nézése közben nyomja meg
az  OPTIONS gombot.
Műsorinformációk
Műsor részleteinek megtekintése
A kiválasztott műsor részletes adatainak
előhívásához...
1 - Hangoljon a csatornára.
2 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot, válassza ki
a  Preferenciák lehetőséget, majd nyomja meg
21
5 - Válassza ki a  Preferenciák > Csatorna
hozzárendelése lehetőséget.
6 - Válasszon egy elemet a listáról, majd nyomja
meg az OK gombot.
7 - Válassza a Csatorna hozzárendelése
lehetőséget.
8 - A művelet befejeztével látni fogja az
összekapcsolt csatornainformációkat a programban.
Kedvenc programok lista létrehozása
A kedvenc csatornák listájának létrehozása a
csatornalistáról...
1 - A TV-re történő átkapcsoláshoz nyomja meg
a  gombot.
2 - Nyomja meg a  LIST (ha elérhető) vagy
az OK gombot az aktuális csatornalista
megnyitásához.
3 - Válassza ki a  lehetőséget a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza a Kedvenc programok lista
létrehozása lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
5 - A bal oldalon található listában válasszon ki egy
kedvencként használni kívánt csatornát, majd nyomja
meg az  OPTIONS gombot. A csatornák a
hozzáadás sorrendjében jelennek meg a jobb oldalon
található listában. A művelet visszavonásához
válassza ki a csatornát a bal oldali listában, majd
nyomja meg ismét az  OPTIONS gombot.
Csatornatartományt is kiválaszthat; ehhez nyomja
meg a  (lefelé) gombot a hozzáadni kívánt
tartomány utolsó csatornájának kiválasztásához, majd
nyomja meg az OK gombot.
6 - A csatornák hozzáadásának befejezéséhez
nyomja meg a  BACK gombot.
7 - A TV kérni fogja a Kedvenc programok lista
átnevezését. Használja a képernyőn megjelenő
billentyűzetet vagy a  BACK gomb
megnyomásával rejtse el a képernyőn megjelenő
billentyűzetet, majd a távvezérlő hátulján lévő
billentyűzet segítségével (ha elérhető) adjon meg egy
új nevet.
Logó cseréje
Ha az elején nem láthatók műsorinformációk, az
alábbi lépések segítségével juthat hozzá még több
műsorinformációhoz.
1 - Nyomja meg a  TV GUIDE gombot, majd a
navigációs gombok segítségével válassza ki középen
a  lehetőséget, végül pedig nyomja meg
az OKgombot.
2 - Válassza a TV-műsorfüzet > A
műsorsugárzótól lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
3 - Válasszon ki egy csatornát a TV-műsorfüzetből,
majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott
csatorna megtekintéséhez.
4 - Valamelyik csatorna nézése közben nyomja meg
az  OPTIONS gombot.
5 - Válassza ki a  Preferenciák > Logó cseréje
lehetőséget.
6 - Válasszon egy elemet a listáról, majd nyomja
meg az OK gombot.
7 - Válassza a Kód cseréje lehetőséget.
8 - A művelet befejeztével látni fogja az
összekapcsolt csatornainformációkat a programban.
Ha a csatornalista hosszú, ebben az esetben
bármilyen csatornát kiválaszthat, majd ezt követően
nyomja meg az  OPTIONS gombot a Beállítások
menü megnyitásához, válassza a Kedvenc
programok lista létrehozása lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
Kedvenc csatornák
Tudnivalók a kedvenc csatornákról
A kedvenc csatornák listájában összegyűjtheti az
összes olyan csatornát, amelyet kedvel.
Új kedvenc csatornalista létrehozása egy meglévő
A csatornák közötti könnyebb váltogatás érdekében
kedvenc csatornáit 8 listába rendezheti. A kedvenc
programokat tartalmazó egyes listákat egyedileg
nevezheti el. Csak a Kedvenc programok listájában
végezheti el a csatornák újrarendezését.
kedvenc csatornalista másolásával...
1 - A TV-re történő átkapcsoláshoz nyomja meg
a  gombot.
2 - Nyomja meg a  LIST (ha elérhető) vagy
az OK gombot az aktuális csatornalista
megnyitásához.
3 - Válassza ki a  lehetőséget a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza a Kedvenc programok lista
megkettőzése lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
5 - A bal oldalon található listában válasszon ki egy
kedvencként használni kívánt csatornát, majd nyomja
meg az  OPTIONS gombot. A csatornák a
hozzáadás sorrendjében jelennek meg a jobb oldalon
található listában. A művelet visszavonásához
Ha kiválasztott egy Kedvenc programok listát, nyomja
meg a  (fel) vagy  (le) nyílgombokat a konkrét
csatorna kiválasztásához, majd kiválasztott csatorna
megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot. Csak
a   vagy   gombok használatakor vált az
adott csatornára.
22
válassza ki a csatornát a bal oldali listában, majd
nyomja meg ismét az  OPTIONS gombot.
Csatornatartományt is kiválaszthat; ehhez nyomja
meg a  (lefelé) gombot a hozzáadni kívánt
tartomány utolsó csatornájának kiválasztásához, majd
nyomja meg az OK gombot.
6 - A csatornák hozzáadásának befejezéséhez
nyomja meg a  BACK gombot.
7 - A TV kérni fogja a Kedvenc programok lista
átnevezését. Használja a képernyőn megjelenő
billentyűzetet vagy a  BACK gomb
megnyomásával rejtse el a képernyőn megjelenő
billentyűzetet, majd a távvezérlő hátulján lévő
billentyűzet segítségével (ha elérhető) adjon meg egy
új nevet.
gombot.
5 - Használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet
vagy a  BACK gomb megnyomásával rejtse el a
képernyőn megjelenő billentyűzetet, majd a
távvezérlő hátulján lévő billentyűzet segítségével (ha
elérhető) adjon meg egy új nevet.
6 - Ha elkészült, fordítsa meg a távvezérlőt, válassza
a Bezár lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
7 - A csatornalista bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
Kedvenc programok lista törlése
Csak egy Kedvenc programok listát törölhet.
Egyetlen menetben hozzáadhat egy
csatornatartományt, vagy az összes csatornát
tartalmazó csatornalista megkettőzésével és a nem
kívánt csatornák eltávolításával is létrehozhat egy
Kedvenc programok listát.
Egy Kedvenc programok lista törlése.
Csatornatartomány hozzáadása
1 - Nyomja meg a  SOURCE gombot.
2 - Válassza a Kedvenc programok lehetőséget.
3 - Válassza ki a  lehetőséget a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza a Kedvencek listája átnevezése
lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
A Tartomány kiválaszt. funkció segítségével adhat
hozzá egy egymást követő csatornákat tartalmazó
tartományt a Kedvenc programok listához.
Csatornák újrarendezése
Csak egy Kedvenc programok listában módosíthatja a
csatornák sorrendjét (átrendezés).
Csatornatartomány hozzáadása…
1 - Nyomja meg a  SOURCE gombot.
2 - Válassza a Kedvenc programok lehetőséget.
3 - Nyissa meg azt a Kedvenc programok listát,
amelyhez hozzá szeretné adni a csatornatartományt.
4 - Válassza ki a  lehetőséget a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OK gombot.
5 - Válassza a Kedvenc programok lista
szerkesztése lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
6 - A bal oldali listában válassza ki a hozzáadni
kívánt tartomány első csatornáját, majd nyomja meg
az OK gombot.
7 - Nyomja meg a  (lefelé) gombot a hozzáadni
kívánt tartomány utolsó csatornájának
kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
8 - Válassza a Hozzáadás lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot. A csatornák a bal oldalon meg
vannak jelölve.
A csatornák sorrendjének módosítása…
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, és
válassza ki a Kedvenc programok menüpontot.
2 - Nyissa meg az átrendezni kívánt Kedvenc
programok listát.
3 - Válassza ki a  lehetőséget a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza a Csatornák átrendezése lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
5 - A Kedvenc programok listában válassza ki az
áthelyezni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK
gombot. (A csatornát szürke mező fogja jelölni)
6 - Helyezze át a csatornát a kívánt helyre
a  (felfelé) vagy a  (lefelé) gombok
segítségével.
7 - Az új hely megerősítéséhez nyomja meg
az OK gombot.
8 - Ugyanezzel a módszerrel folytathatja a csatornák
újrarendezését mindaddig, amíg a Kedvenc
programok listát be nem zárja a  BACK gombbal.
Kedvenc programok lista átnevezése
Csak egy Kedvenc programok listát nevezhet át.
Egy Kedvenc programok lista átnevezése…
1 - Nyomja meg a  SOURCE gombot.
2 - Válassza a Kedvenc programok lehetőséget.
3 - Válassza ki a  lehetőséget a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza a Kedvencek listája
átnevezése lehetőséget, majd nyomja meg az OK
23
gombot mindaddig, amíg a kijelölés meg nem szűnik.
Teletext
Teletext szolgáltatás csatlakoztatott eszközről
A TV-csatornák vételére képes eszközök némelyike
teletext funkciót is kínál.
Teletext megnyitásához csatlakoztatott eszközről . . .
Teletext oldalak
A Teletext funkció TV-csatornák nézése közben
történő megnyitásához nyomja meg
a TEXT gombot.
A teletext oldalak bezárásához nyomja meg ismét
a TEXT gombot.
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot , válassza
ki az eszközt, majd nyomja meg az OK gombot.
2 - Miközben valamelyik csatornát nézi az eszközön,
nyomja meg az  OPTIONS gombot, válassza a
Készülékbillentyűk megjelenítése lehetőséget, és
nyomja meg a  gombot, majd az OK gombot.
3 - A készülékbillentyűk elrejtéséhez nyomja meg
a  BACK gombot.
4 - A teletext szolgáltatás bezárásához nyomja meg
újra a  BACK gombot.
Teletext oldal kiválasztása
Oldal kiválasztásához . . .
1 - Írja be az oldalszámot a számgombokkal.
2 - A navigációhoz használja a nyílgombokat.
3 - A képernyő alsó részén látható színkódos elemek
kiválasztásához nyomja meg a megfelelő színes
gombot.
Digital Text (csak az Egyesült Királyságban)
Egyes digitális műsorszolgáltatók külön Digital Text
funkciót vagy interaktív TV-szolgáltatást kínálnak
digitális TV-csatornáikon. Ezek a szolgáltatások a
normál teletexthez hasonlóan kezelhetők, vagyis a
számgombokkal, a színes gombokkal és a
nyílgombokkal választhatók ki a kívánt opciók.
Teletext aloldalak
Egy teletext oldalhoz több aloldal tartozhat. Az
aloldalak száma egy sávban látható a főoldalé
mellett.
Aloldal kiválasztásához használja a  vagy a 
gombot.
A Digital Text bezárásához nyomja meg a  BACK
gombot.
T.O.P. teletext oldalak
Egyes műsorsugárzóknál elérhető a T.O.P. teletext
megnyitása.
T.O.P. Teletext oldalak teletexten történő
megnyitásához nyomja meg
az  OPTIONS gombot, és válassza ki a T.O.P.
áttekintése lehetőséget.
Teletext beállítások
A teletext szolgáltatásban
az  OPTIONS megnyomásával az alábbiakat
választhatja ki…
Kedvenc oldalak
• Oldal kimerevítése
Az aloldalak automatikus pörgetésének leállítása.
• Osztott képernyő/Teljes képernyő
A TV-csatorna és a teletext párhuzamos
megjelenítése.
• T.O.P. áttekintése
T.O.P. teletext megnyitása.
• Nagyítás
A teletext oldal kinagyítása a kényelmesebb
olvashatóság érdekében.
• Kimutatás
Egy adott oldal rejtett információinak megjelenítése.
• Aloldal-forgatás
Aloldalak megtekintése, amennyiben vannak ilyenek.
• Kedvenc oldalak elrejtése/megjelenítése
A kedvenc oldalak lista elrejtése vagy megjelenítése.
• Kedvenc oldalak törlése
A kedvenc oldalak lista törlése.
• Nyelv
A teletext által használt karaktercsoport átváltása a
megfelelő megjelenítés érdekében.
• Teletext 2.5
Teletext 2.5 aktiválása a szebb színek és fejlettebb
grafika érdekében.
A TV-készülék listába menti a legutóbb megnyitott 10
teletext oldalt. Ezeket könnyűszerrel újra
megnyithatja a Kedvenc teletext oldalak oszlopban.
1 - A teletexten válassza ki a képernyő bal felső
sarkában található  (szív) ikont a kedvenc oldalak
oszlopának megjelenítéséhez.
2 - Az oldalszám kiválasztásához nyomja meg
a  (le) vagy  (fel) gombot, majd az oldal
megnyitásához nyomja meg az OK gombot.
A lista a Kedvenc oldalak törlése opcióval törölhető.
Keresés a teletextben
Kijelölhet egy szót, és rákereshet a teletexten a szó
összes előfordulására.
1 - Válasszon egy teletextoldalt, és nyomja meg az
OK gombot.
2 - Válasszon ki egy szót vagy egy számot a
nyílgombok segítségével.
3 - Nyomja meg ismét az OK gombot, és ekkor a
rendszer azonnal az adott szó vagy szám következő
előfordulására ugrik.
4 - Az OK gomb újabb megnyomásával így haladhat
előre az előfordulások sorában.
5 - A keresés leállításához tartsa lenyomva a  (fel)
24
bezárhatja a menüt.
Teletext beállítása
Teletext nyelve
Egyes digitális TV-szolgáltatók több nyelven kínálják
teletextes szolgáltatásaikat.
A teletext elsődleges és másodlagos nyelvének
beállításához . . .
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Régió és nyelv lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Nyelv > Elsődleges
teletext vagy Másodlagos teletext lehetőséget.
4 - Válassza ki a kívánt teletextnyelveket.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Teletext 2.5
Az esetlegesen rendelkezésre álló Teletext 2.5 több
színt és jobb grafikát kínál. A Teletext 2.5 szabványos
gyári beállításként van aktiválva.
A Teletext 2.5 kikapcsolása…
1 - Nyomja meg a TEXT gombot.
2 - A képernyőn megnyitva lévő teletext szolgáltatás
mellett nyomja meg az  OPTIONS gombot.
3 - Válassza a Text 2.5 > Ki lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
5.5
Csatornalista szűrése
Leszűrheti az összes csatornát tartalmazó listát. A
csatornalistát beállíthatja úgy, hogy csak a TVcsatornák vagy csak a rádióadók jelenjenek meg. Az
Antenna/kábel csatornák esetében beállíthatja úgy a
listát, hogy vagy a díjmentesen fogható, vagy a kódolt
csatornák jelenjenek meg. Ha több műholdat is
beállított, akkor műholdanként is leszűrheti a
műholdas csatornalistát.
Szűrő beállítása az összes csatornát tartalmazó
listához…
1 - Nyomja meg a  gombot.
2 - Az aktuális csatornalista megnyitásához nyomja
meg az OK gombot.
3 - A képernyőn megnyitva lévő csatornalistával, a
csatornalista tetején lévő listanevet kiválasztva és
az OK gombot megnyomva is megnyithatja a Lista
menüt.
4 - A Lista menüben válassza ki a szűrni kívánt
csatornát.
5 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  gombot megnyomva pedig
25
6
6.2
Eszközök
csatlakoztatása
HDMI portok
HDMI minőség
A HDMI csatlakozás a legjobb kép- és hangminőség
garanciája. A HDMI kábel kép- és hangjeleket
egyaránt továbbít. A TV-jelekhez használjon HDMIkábelt.
6.1
A csatlakozások bemutatása
A legjobb minőségű jelátvitel érdekében válasszon 5
méternél nem hosszabb, nagy átviteli sebességű
HDMI kábelt.
Csatlakoztatási útmutató
A készülékeket mindig a lehető legjobb minőségű
kapcsolaton keresztül csatlakoztassa a TVkészülékhez. Továbbá használjon jó minőségű
kábeleket a megfelelő kép- és hangátvitel érdekében.
Amennyiben egy HDMI-kábellel csatlakoztatott
eszköz nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy
egy másik HDMI Ultra HD beállítás megoldja-e a
problémát. További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg a HDMI Ultra HD témakört.
Készülék csatlakoztatása esetén a TV felismeri a
készülékfaját, és minden egyes készüléknek ad egy
megfelelő típusnevet. Ha szeretné, ezt a nevet
megváltoztathatja. Ha a készülék típusneve helyesen
van beállítva, a TV automatikusan az ideális TVbeállításokra vált, amikor erre a készülékre kapcsolnak
át a Forrás menüben.
Ha segítségre van szüksége ahhoz, hogy több
készüléket csatlakoztasson a TV-hez, lapozza fel a
Philips TV csatlakoztatási útmutatóját. Az útmutató
információkat nyújt a csatlakoztatás módjáról és a
használandó kábelekről.
Látogasson el a www.connectivityguide.philips.com
weboldalra
Antennacsatlakozó
Másolásvédelem
Ha beltéri egységgel (digitális vevőegységgel) vagy
felvevőkészülékkel rendelkezik, az antennakábelekkel
a beltéri egységen vagy a felvevőkészüléken keresztül
vezesse az antennajeleket a TV-készülékbe. Ily
módon az antenna és a beltéri egység további
csatornákat tud küldeni a felvevőkészüléknek
felvételre.
A HDMI-kábelek támogatják a HDCP 2.2 (Nagy
sávszélességű digitális tartalomvédelem) protokollt. A
HDCP egy másolásvédelmet biztosító jel, amely
megakadályozza a DVD és Blu-ray lemezek
tartalmának másolását. DRM (Digitális jogok kezelése)
néven is szoktak rá hivatkozni.
HDMI ARC
A TV minden HDMI csatlakozója rendelkezik HDMI
ARC (visszirányú audio-) csatornával.
Ha a készülék, jellemzően házimozirendszer (HTS),
HDMI ARC-csatlakozással is rendelkezik,
csatlakoztathatja a TV bármely HDMI
csatlakozójához. A HDMI ARC csatlakozás használata
esetén nincs szükség külön audiokábelre, amely a TVkészülék képéhez tartozó hangot a
házimozirendszerhez továbbítja. A HDMI ARC
csatlakozás mindkét jelet továbbítja.
A házimozirendszer csatlakoztatásához a TV bármely
26
HDMI csatlakozóját használhatja, de az ARC
egyszerre csak 1 készülék/csatlakozás számára áll
rendelkezésre.
HDMI MHL
A HDMI MHL csatlakozáson keresztül elküldheti a
TV képernyőjére mindazt, amit az Android
okostelefonon vagy a táblagépen lát.
A TV HDMI 4 csatlakozása magában foglalja
az MHL 2,0 (Mobile High-Definition Link) interfészt
is.
Ez a vezetékes csatlakozás rendkívüli stabilitást, nagy
sávszélességet, alacsony késleltetést és kiváló
minőségű hangvisszaadást biztosít, vezeték nélküli
interferencia nélkül. Mindezeken felül, az MHL
csatlakozással feltöltheti okostelefonja vagy
táblagépe akkumulátorát is. Habár a mobilkészüléke
csatlakoztatva van, mégsem töltődik fel, ha a TVkészülék készenléti üzemmódban van.
EasyLink HDMI CEC
Ha készülékei HDMI kapcsolaton keresztül
csatlakoznak, és rendelkeznek EasyLink funkcióval,
akkor a készülékeket a TV távvezérlőjével is
működtetheti. Az EasyLink HDMI CEC funkciót be kell
kapcsolni a TV-készüléken és a csatlakoztatott
készüléken is.
Nézzen utána, milyen passzív MHL-kábel való a
mobilkészülékéhez. Különösen a TV-készülék HDMI
csatlakozójának típusa fontos az okostelefonhoz vagy
táblagéphez való csatlakoztatás érdekében.
Az EasyLink használatával a csatlakoztatott
eszközöket a TV távvezérlőjével működtetheti. Az
EasyLink a HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
szabvány használatával kommunikál a csatlakoztatott
készülékekkel. A készülékeknek támogatniuk kell a
HDMI CEC szabványt, valamint HDMI csatlakozással
kell őket a TV-készülékhez csatlakoztatni.
Az MHL, a Mobile High-Definition Link és az MHL
logó az MHL, LLC védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
EasyLink beállítás
A TV-készüléken alapértelmezés szerint be van
kapcsolva az EasyLink funkció. Győződjön meg róla,
hogy a csatlakoztatott EasyLink-készülékeken
minden HDMI CEC beállítás megfelelően meg van-e
adva. Más márkájú készülékeken lehetséges, hogy az
EasyLink nem működik.
HDMI CEC - EasyLink
HDMI CEC más márkák esetén
A HDMI csatlakozás a legjobb kép- és hangminőség
garanciája. A HDMI kábel kép- és hangjeleket
egyaránt továbbít. Nagy felbontású (HD) TV-jel
esetén használjon HDMI-kábelt. A legjobb minőségű
jelátvitel érdekében válasszon 5 méternél nem
hosszabb, nagy átviteli sebességű HDMI kábelt.
A HDMI CEC funkciónak különböző márkák esetén
más az elnevezése. Néhány példa: Anynet, Aquos
Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink és Viera
Link. Nem minden márka kompatibilis teljes
mértékben az EasyLink funkcióval.
A példaként felsorolt HDMI CEC márkanevek a
megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.
DVI-HDMI
Ha van még olyan készüléke, amely csak DVI
csatlakozóval rendelkezik, akkor azt DVI–HDMI
adapter segítségével csatlakoztathatja
bármely HDMI csatlakozóhoz.
Ha a készülék csak DVI csatlakozással rendelkezik,
használjon DVI-HDMI adaptert. Használja az egyik
HDMI csatlakozót, és a hangátvitelhez
27
csatlakoztasson L/R audiokábelt (3,5 mm-es mini jack
csatlakozó) a TV-készülék hátoldalán található Audio
IN audiobemeneti csatlakozóaljzathoz.
6.4
Scart
A SCART jó minőségű csatlakozás.
Másolásvédelem
A SCART csatlakozás használható CVBS és RGB
videojelekhez, de nagy felbontású (HD) TV-jelekhez
nem. A SCART csatlakozás video- és audiojeleket is
továbbít. A SCART csatlakozás az NTSC lejátszást is
támogatja.
A DVI és HDMI kábelek támogatják a HDCP (Nagy
sávszélességű digitális tartalomvédelem) protokollt. A
HDCP egy másolásvédelmet biztosító jel, amely
megakadályozza a DVD és Blu-ray lemezek
tartalmának másolását. DRM (Digitális jogok kezelése)
néven is szoktak rá hivatkozni.
6.3
Y Pb Pr - Komponens
Az Y Pb Pr – Komponens videó kiváló minőségű
csatlakozás.
Az YPbPr csatlakozás használható nagy felbontású
(HD) TV-jelekhez. Az Y, Pb és Pr jelek mellett az L
(bal) és R (jobb) audiojeleket használja a hanghoz.
Illessze az YPbPr (zöld, kék, piros) csatlakozó színeit a
kábelcsatlakozó színeihez.
Ha készüléke hangcsatlakozással is rendelkezik,
használja az Audio L/R RCA kábelt.
6.5
Optikai audiokimenet
Az optikai audiokimenet kiváló minőségű
audiocsatlakozás.
Ez az optikai csatlakozás képes 5.1 csatornás
audioátvitelre. Ha audioeszköze (általában
házimozirendszer) nem rendelkezik HDMI ARCcsatlakozással, akkor ezt a csatlakozást használhatja
a házimozirendszer Optikai audiobemenet
csatlakozójához. Az optikai audiokimenet a TV
hangját továbbítja a házimozirendszernek.
28
Smart kártya
A digitális TV-szolgáltatók biztosítanak egy CI+
modult (feltételes hozzáférési modul – CAM) és mellé
egy intelligens kártyát, amikor előfizet a prémium
programokra.
Helyezze be az intelligens kártyát a CAM modulba.
Kövesse a szolgáltatótól kapott utasításokat.
A CAM modul behelyezéséhez a TV-készülékbe…
1 - Keresse meg a modulon a jelzést, melynek
segítségével a modult megfelelően behelyezheti. Ha
nem megfelelően helyezi be, megsérülhet a CAM
modul és a TV-készülék is.
2 - A TV-készülék hátuljával szemben állva, a CAM
elejét maga felé tartva óvatosan illessze be a CAM
modult a COMMON INTERFACE nyílásba.
3 - Ütközésig tolja be a CAM-modult. Hagyja azt a
nyílásban.
6.6
CAM intelligens kártyával CI+
CI+ tudnivalók
Megjegyzés: Ázsia, a Csendes-óceáni térség, a KözelKelet és Afrika országaiban nem támogatott.
CI+
Ez a TV-készülék fel van készítve a CI+ feltételes
hozzáférésre.
A CI+ használatával a helyi digitális TV-szolgáltatók
által kínált prémium HD-műsorokat, például filmeket
és sportközvetítéseket nézhet. Ezek az adások
kódolva vannak, dekódolásukhoz az előfizetett CI+
modulra van szükség.
A digitális TV-szolgáltatók biztosítanak egy CI+
modult (feltételes hozzáférési modul – CAM) és mellé
egy intelligens kártyát, amikor előfizet a prémium
programokra. Ezek a programok magas szintű
másolásvédelmet alkalmaznak.
Amikor bekapcsolja a TV-készüléket, a CAM
aktiválása beletelhet néhány percbe. Ha be van
helyezve CAM modul, és be vannak fizetve az
előfizetési díjak (az előfizetési módszerek eltérőek
lehetnek), akkor megtekintheti a CAM intelligens
kártya által támogatott kódolt csatornákat.
A CAM modul és az intelligens kártya kizárólag az
adott TV-készülékhez használható. Ha kiveszi a CAM
modult, akkor nem tudja nézni a CAM által támogatott
kódolt csatornákat.
A pontos használati feltételekért lépjen kapcsolatba
egy digitális TV-szolgáltatóval.
Jelszavak és PIN kódok
Egyes CAM modulok esetében PIN-kódot kell
megadni a csatornák megtekintéséhez. Amikor
beállítja a PIN-kódot a CAM modulhoz, javasoljuk,
hogy ugyanazt a kódot használja, amelyet a TVkészülék zárolásának feloldására is.
A CAM modul PIN-kódjának beállításához…
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot.
2 - Válassza ki azt a csatornatípust, amelyhez a CAM
29
modult használja TV-nézéshez.
3 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot, majd a
kattintson a Közös interfész elemre.
4 - Válassza ki a CAM modul TV-szolgáltatóját. A
következő képernyők a TV-szolgáltatótól származnak.
A PIN-kód beállításának megkereséséhez kövesse a
képernyőn megjelenő utasítást.
egyetlen gombot sem.
Műholdas tuner
Csatlakoztassa a műholdvevő antenna kábelét a
műholdvevő készülékhez.
Az antennacsatlakozás mellett HDMI kábellel is kösse
össze a készüléket a TV-készülékkel.
Ha a készülék nem rendelkezik HDMI csatlakozással,
használhat SCART kábelt is.
6.7
Vevő - Beltéri egység (STB)
Kábeldekóder
Használjon 2 antennakábelt az antenna beltéri
egységhez (digitális vevőegységhez) és TVkészülékhez történő csatlakoztatásához.
Kikapcsolás-időzítő
Ha csak a beltéri egység távvezérlőjét használja,
kapcsolja ki ezt az automatikus időzítőt. Az időzítő
kikapcsolásával megakadályozhatja, hogy a TVkészülék automatikusan kikapcsoljon, ha a
távvezérlőjén 4 órán keresztül nem nyomnak meg
egyetlen gombot sem.
Az antennacsatlakozások mellett HDMI kábellel is
kösse össze a beltéri egységet a TV-készülékkel.
Ha a beltéri egység nem rendelkezik HDMI
csatlakozással, használhat SCART kábelt is.
6.8
Házimozirendszer
Csatlakoztatás HDMI ARC
csatlakozással
Használjon HDMI kábelt a házimozirendszer TVkészülékhez csatlakoztatásához. Csatlakoztathat
Philips Soundbar rendszert vagy beépített
lemezlejátszóval rendelkező házimozirendszert.
HDMI ARC
Ha a házimozirendszer rendelkezik HDMI ARC
csatlakozással, a TV bármely HDMI aljzatát
használhatja csatlakoztatáshoz. A HDMI ARC
használata esetén nincs szükség külön audiokábelre.
A HDMI ARC csatlakozás mindkét jelet továbbítja.
A TV minden HDMI csatlakozója biztosítani tud ARC
(visszirányú audiocsatorna) jelet. A házimozirendszer
csatlakoztatása után azonban a TV csak erre a HDMI
csatlakozóra tud ARC jelet küldeni.
Kikapcsolás-időzítő
Ha csak a beltéri egység távvezérlőjét használja,
kapcsolja ki ezt az automatikus időzítőt. Az időzítő
kikapcsolásával megakadályozhatja, hogy a TVkészülék automatikusan kikapcsoljon, ha a
távvezérlőjén 4 órán keresztül nem nyomnak meg
30
A házimozirendszer hangjával
kapcsolatos problémák
A hangot erős zaj zavarja
Ha csatlakoztatott USB flash meghajtóról vagy
számítógépről néz filmet, előfordulhat, hogy a
házimozirendszerből érkező hang torz. Ez a zaj akkor
hallható, ha az audio- vagy videofájl DTS hanggal
rendelkezik, de a házimozirendszer nem képes a DTS
hang feldolgozására. A hiba elhárítható, ha a TVkészülék Audiokimenet formátuma beállításánál
a Sztereó (tömörítés nélkül) lehetőséget választja.
Nyomja meg a  gombot a Minden
beállítás > Hang > Javított > Audiokimenet
formátuma elem megnyitásához.
Audió-videó szinkronizálás
Ha a hang és a képernyőn látható kép nincs
szinkronban, a legtöbb lemezlejátszóval rendelkező
házimozirendszer esetén késleltetést állíthat be, hogy
a hang szinkronba kerüljön a képpel.
Nincs hang
Ha nem hallható a TV hangja a házimozi-rendszeren
keresztül, ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a HDMI
kábelt a házimozi-rendszer valamelyik HDMI
ARC csatlakozójához. A TV-készülék összes HDMI
csatlakozója HDMI ARC csatlakozás.
Csatlakoztatás HDMI-vel
Használjon HDMI kábelt a házimozirendszer TVkészülékhez csatlakoztatásához. Csatlakoztathat
Philips Soundbar rendszert vagy beépített
lemezlejátszóval rendelkező házimozirendszert.
6.9
Okostelefonok és táblagépek
Okostelefont vagy táblagépet vezeték nélküli vagy
vezetékes kapcsolaton keresztül csatlakoztathat a TVkészülékhez.
Ha a házimozirendszer nem rendelkezik HDMI ARC
csatlakozással, használjon külön optikai audiokábelt
(Toslink) a TV hangjának házimozirendszerre való
átviteléhez.
Vezeték nélküli
Vezeték nélküli kapcsolathoz töltse le az
okostelefonra vagy a táblagépre a Philips TV Remote
App alkalmazást a kedvenc alkalmazás-áruházából.
Vezetékes
Vezetékes kapcsolathoz használja a TV hátlapján
található HDMI 4 MHL csatlakozást. További
információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg a HDMI MHL témakört.
6.10
Blu-ray lejátszó
Audió-videó szinkronizálás
A Blu-ray lejátszót nagy átviteli sebességű HDMI
kábellel csatlakoztassa a TV-készülékhez.
Ha a hang és a képernyőn látható kép nincs
szinkronban, a legtöbb lemezlejátszóval rendelkező
házimozirendszer esetén késleltetést állíthat be, hogy
a hang szinkronba kerüljön a képpel.
31
Amire szüksége van
A TV-készülékhez Bluetooth® segítségével különböző
vezeték nélküli eszközöket csatlakoztathat – például
vezeték nélküli hangszórót, mélynyomót, soundbart
vagy fejhallgatót. Bluetooth LE technológiát használó
vezeték nélküli gamepadet is csatlakoztathat.
Ahhoz, hogy a TV-készülék hangját vezeték nélküli
hangsugárzón játssza le párosítania kell a vezeték
nélküli hangsugárzót a TV-készülékkel. Néhány
vezeték nélküli hangszórót és legfeljebb 4 Bluetooth
LE (alacsony energiafogyasztású) eszközt párosíthat.
A TV-készülék egyszerre csak egy hangszórón képes
hangot lejátszani. Ha mélynyomót csatlakoztat, akkor
a hang lejátszása a TV-készüléken és a mélynyomón
történik. Ha soundbart csatlakoztat, akkor a hang
lejátszása csak a soundbaron történik.
Ha a Blu-ray lejátszó támogatja az EasyLink HDMI
CEC funkciót, akkor a lejátszót működtetheti a TV
távvezérlőjével is.
Figyelem – Audió-videó szinkronizálás
Számos Bluetooth-ot használó hangszórórendszer
magas „késleltetéssel” rendelkezik. A magas
késleltetés azt jelenti, hogy a hang a képtől
lemaradva érkezik, így a beszédhang és a szereplők
ajakmozgása nincs szinkronban. Vezeték nélküli
Bluetooth-hangszórórendszer vásárlása előtt
tájékozódjon a legújabb típusokról. Olyat keressen
mely, alacsony késleltetéssel rendelkezik. Kérjen
tanácsot a kereskedőtől.
6.11
DVD-lejátszó
A DVD-lejátszót HDMI kábellel csatlakoztassa a TVkészülékhez.
Ha a készülék nem rendelkezik HDMI csatlakozóval,
használhat SCART kábelt is.
Készülék párosítása
A vezeték nélküli hangszórót a TV-készüléktől
számított 5 méteren belül helyezze el. A párosításra
és a vezeték nélküli hatósugárra vonatkozó konkrét
tudnivalókról tájékozódjon az eszköz felhasználói
kézikönyvében. Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e TVkészülék Bluetooth-funkcióját.
A vezeték nélküli gamepadet sikeres párosítást
követően azonnal elkezdheti használni. Ha egy
vezeték nélküli hangszórót párosított, kiválaszthatja,
hogy az játssza le a TV-készülék hangját. Az egyszer
már párosított eszközöket csak akkor kell ismét
párosítani, ha eltávolítja őket.
Ha a DVD-lejátszó HDMI csatlakozáson keresztül
csatlakozik a TV-készülékhez, és támogatja az
EasyLink CEC funkciót, akkor a lejátszót működtetheti
a TV távvezérlőjével is.
Vezeték nélküli eszközök párosítása a TV-készülékkel
1 - Kapcsolja be a vezeték nélküli hangsugárzót, és
helyezze a TV-készülék hatósugarába.
2 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
3 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
4 - Válassza a Bluetooth > Bluetooth-eszköz
keresése lehetőséget.
5 - Válassza az Indítás lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő
6.12
Bluetooth – Hangszórók és
gamepadek
32
utasításokat. Az eszköz párosítva lesz a TVkészülékkel, és a TV-készülék tárolja a kapcsolatot.
Ha elérte a párosított eszközök maximális számát,
először le kell választania egy korábban párosított
eszközt.
6 - Válassza ki az eszköz típusát (fejhallgató,
mélynyomó stb.).
7 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
gombot, szükség esetén többször is.
Bluetooth be- vagy kikapcsolása
Vezeték nélküli Bluetooth készülékek
csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a
Bluetooth be van-e kapcsolva.
A Bluetooth bekapcsolásához…
* Az Ön TV-je nem támogatja a Bluetooth
mélynyomókat és a Bluetooth hangsugárzókat, ha
azok nem Bluetooth LE kompatibilisek.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és hálózat
lehetőséget.
3 - Válassza a Bluetooth > Bluetooth
be/ki lehetőséget.
4 - A Be és a Ki beállítások között választhat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
** A soundbarhoz, a hangsugárzóhoz és egyéb
audioeszközhöz HDMI-csatlakozás szükséges, ha
azok nem Bluetooth LE kompatibilisek.
Készülék kiválasztása
Ha egy vezeték nélküli Bluetooth-hangszórót
párosított, kiválaszthatja, hogy az játssza le a TVkészülék hangját.
6.13
A TV-készülék hangját lejátszó hangszóró
kiválasztásához...
Fejhallgatók
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza
a Hangszók lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza ki a kívánt hangszórórendszert.
3 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
A fejhallgató a TV hátulján lévő  csatlakozóhoz
csatlakoztatható. A csatlakozó 3,5 mm-es mini-jack
típusú. A fejhallgató hangsugárzóinak hangereje különkülön szabályozható.
A hangerő beállítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza a Fejhallg.
hangerő lehetőséget.
2 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
3 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Készülék eltávolítása
Itt csatlakoztathat és választhat le vezeték nélküli
Bluetooth-eszközöket. Bluetooth-eszköz
csatlakoztatása esetén elkezdheti használni a
gamepadet, illetve megadhatja, hogy a TV-készülék a
vezeték nélküli hangszórón keresztül játssza le a
hangot. A vezeték nélküli Bluetooth-eszközöket le is
választhatja. Az eltávolított Bluetooth-eszköz
párosítása törlődik.
Vezeték nélküli eszköz eltávolításához vagy
leválasztásához...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és hálózat
lehetőséget.
3 - Válassza a Bluetooth > Eszköz eltávolítása
lehetőséget.
4 - A listában válassza ki a vezeték nélküli eszközt.
5 - Válassza a Lecsatlakozt. vagy az Eltávolítás
lehetőséget.
6 - Válassza az OK lehetőséget.
7 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
33
6.14
Játékkonzol
HDMI
A legjobb minőség elérése érdekében a játékkonzolt
nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa
a TV-készülékhez.
Legjobb beállítás
Mielőtt elkezd játszani a csatlakoztatott
játékkonzolon, javasoljuk, hogy állítsa a TVkészüléket az ideális Játék beállításra.
Az ideális beállítás megadása a TV-készüléken…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza ki a Képstílus > Játéklehetőséget.
4 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Y Pb Pr
A játékkonzolt komponens videokábellel (Y Pb Pr) és
L/R audiokábellel csatlakoztassa
a televíziókészülékhez.
6.15
Gamepad
Gamepad csatlakoztatása
Vezeték nélkül gamepadek széles választékát
csatlakoztathatja, hogy internetes játékokat
játszhasson ezen a TV-készüléken. USB-nanovevővel
vagy Bluetooth-funkcióval rendelkező gamepadeket
használhat.
USB-nanovevővel rendelkező gamepad
csatlakoztatásához...
1 - Csatlakoztassa a kisméretű nano vevőegységet a
TV-készülék oldalán található valamelyik USB
csatlakozóba. A vezeték nélküli vevőegység a
Gamepad tartozéka.
2 - Ha a gamepad be van kapcsolva, máris
használhatja.
Scart
A játékkonzolt kompozit kábellel (CVBS) és L/R
audiokábellel csatlakoztassa a televíziókészülékhez.
Ha a játékkonzol csak Video (CVBS) és Audio L/R
kimenettel rendelkezik, a SCART csatlakozó
használatához Video-Audio L/R – SCART adapterre
(külön megvásárolható) lesz szüksége.
Csatlakoztathat egy második gamepadet is a TVkészülék oldalán található második USB
csatlakozóba.
34
Problémák
A TV-készülék egyéb vezeték nélküli eszközeivel való
esetleges interferencia megoldása…
• Használjon USB hosszabbító kábelt, és a nano
vevőegységet a TV-készüléktől legalább 1 méter
távolságra helyezze el.
• Vagy használhat tápellátással rendelkező USB
hubot, azt a TV-készülékhez csatlakoztatva és a nano
vevőegységeket az USB-hubba bedugva.
6.16
USB-s merevlemez
Figyelem
Amire szüksége van
Az USB merevlemezt kizárólag ehhez a TVkészülékhez formázták, ezért a tárolt felvételeket nem
használhatja másik TV-készüléken vagy
számítógépen. Semmilyen számítógépes
alkalmazással ne másolja vagy változtassa meg az
USB merevlemezen található rögzített fájlokat. A
rögzített fájlok sérülhetnek ezáltal. Másik USB
merevlemez formázásakor az előző tartalma elvész. A
TV-készülékre telepített USB merevlemezt a
számítógéppel való használathoz újra kell formázni.
Ha USB-s merevlemezt csatlakoztat a TVkészülékhez, szüneteltetheti és rögzítheti a digitális TVadásokat (DVB vagy hasonló adások).
Minimum lemezterület
• Szüneteltetés
Az adás szüneteltetéséhez USB 2.0-kompatibilis,
legalább 4 GB szabad területtel rendelkező
merevlemezre van szükség.
• Rögzítés
Az adás szüneteltetéséhez és rögzítéséhez legalább
250 GB szabad lemezterületre van szükség.
Formázás
Adás szüneteltetése vagy felvétele, illetve
alkalmazások tárolása előtt csatlakoztatni és formázni
kell az USB-s merevlemezt. A formázás törli az USB
merevlemezen található összes fájlt. Ha az adást az
internetről érkező TV-műsorfüzet adatai alapján
szeretné rögzíteni, előbb állítsa be a TV-készülék
internetkapcsolatát, csak utána telepítse az USB-s
merevlemezt.
Telepítés
Adás szüneteltetése vagy felvétele előtt
csatlakoztatni és formázni kell az USB merevlemezt. A
formázás törli az USB merevlemezen található összes
fájlt.
1 - Csatlakoztassa az USB-s merevlemezt a TVkészüléken található USB csatlakozók egyikéhez.
Formázás közben ne csatlakoztasson más USB
eszközt a többi USB csatlakozóhoz.
2 - Kapcsolja be az USB merevlemezt és a TVkészüléket.
3 - Ha a TV-készülék digitális TV-csatornára van
kapcsolva, nyomja meg a  (Szünet) gombot. A
szüneteltetési kísérlettel megkezdődik a formázás.
Figyelem
Az USB merevlemezt kizárólag ehhez a TVkészülékhez formázták, ezért a tárolt felvételeket nem
használhatja másik TV-készüléken vagy
számítógépen. Semmilyen számítógépes
alkalmazással ne másolja vagy változtassa meg az
USB merevlemezen található rögzített fájlokat. A
rögzített fájlok sérülhetnek ezáltal. Másik USB
merevlemez formázásakor az előző tartalma elvész. A
TV-készülékre telepített USB merevlemezt a
számítógéppel való használathoz újra kell formázni.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Formázás közben és után az USB merevlemezt
hagyja a TV-készülékhez csatlakoztatva.
USB-s merevlemez formázásához...
1 - Csatlakoztassa az USB-s merevlemezt a TVkészüléken található USB csatlakozók egyikéhez.
Formázás közben ne csatlakoztasson más USB
eszközt a többi USB csatlakozóhoz.
2 - Kapcsolja be az USB merevlemezt és a TVkészüléket.
35
3 - Ha a TV-készülék digitális TV-csatornára van
kapcsolva, nyomja meg a  (Szünet) gombot. A
szüneteltetési kísérlettel megkezdődik a formázás.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4 - A TV-készülék megkérdezi, hogy szeretné-e az
USB-s merevlemezt használni az alkalmazások
tárolására. Ha igen, adjon beleegyező választ a
kérdésre.
5 - Formázás közben és után az USB merevlemezt
hagyja a TV-készülékhez csatlakoztatva.
billentyűzetet ad meg első opcióként, másodiknak
választhat latin elrendezést is.
Billentyűzetkiosztás-beállítás módosítása, ha már ki
van választva egy kiosztás…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - A billentyűzet beállításának elindításához
válassza az USB billentyűzet beállításai lehetőséget.
Speciális gombok
Billentyűk szövegbevitelhez
• Enter gomb = OK
• Backspace = kurzor előtt álló karakter törlése
• Nyílgombok = navigálás a szövegmezőn belül
• A billentyűzetkiosztások közötti váltáshoz, ha be van
állítva másodlagos kiosztás is, nyomja meg egyszerre
a Ctrl + Szóköz billentyűt.
Az alkalmazásokhoz és internetes oldalakhoz
használható gombok
• Tab és Shift + Tab = következő és előző
• Home = görgetés az oldal tetejére
• End = görgetés az oldal aljára
• Page Up = ugrás egy oldallal feljebb
• Page Down = ugrás egy oldallal lejjebb
• + = nagyítás egy lépésben
• - = kicsinyítés egy lépésben
• * = a weboldal képernyőszélességhez igazítása
6.17
USB billentyűzet
Csatlakoztassa!
Szöveg TV-készüléken történő beviteléhez
csatlakoztasson (USB-HID típusú) USB billentyűzetet
a TV-készülékhez.
6.18
A csatlakozáshoz használja
valamelyik USB csatlakozót.
USB flash meghajtó
Lehetősége van fényképek megtekintésére, illetve
zene és videó lejátszására csatlakoztatott USB flash
meghajtóról.
Miután bekapcsolta a TV-t, illessze az USB flash
meghajtót a TV-készüléken lévő USB csatlakozók
egyikébe.
Konfigurálás
A billentyűzet telepítése
Az USB billentyűzet telepítéséhez kapcsolja be a TVkészüléket, és csatlakoztassa az USB billentyűzetet a
TV-készüléken lévő USB csatlakozók egyikéhez.
Amikor a készülék első alkalommal felismeri a
billentyűzetet, kiválaszthatja és tesztelheti a kívánt
billentyűzetkiosztást. Ha cirill vagy görög
36
6.20
Videokamera
HDMI
A legjobb minőség elérése érdekében a videokamerát
HDMI kábellel csatlakoztassa a TV-készülékhez.
A TV-készülék érzékeli a flash meghajtót, és a
képernyőn listát jelenít meg annak tartalmával.
Ha a tartalomlista nem jelenik meg automatikusan,
nyomja meg a  SOURCES gombot, majd válassza
az USB lehetőséget.
Az USB flash meghajtó tartalmának megtekintését
befejezheti, ha megnyomja az  EXIT gombot,
vagy más tevékenységet választ.
Az USB flash meghajtó leválasztásához bármikor
kihúzhatja a flash meghajtót.
Audió-videó LR / Scart
Az USB flash meghajtókon lévő tartalmak
megtekintésével vagy lejátszásával kapcsolatos
további információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg a Fényképek, videók és
zeneszámok témakört.
Videokamerája csatlakoztatásához HDMI, YPbPr vagy
SCART csatlakozást használhat. Ha a videokamera
csak Video (CVBS) és Audio L/R kimenettel
rendelkezik, a SCART csatlakozó használatához VideoAudio L/R – SCART adapterre (külön vásárolható
meg) lesz szüksége.
6.19
Fényképezőgép
A digitális fényképezőgépeken tárolt fényképek
megtekintéséhez közvetlenül a TV-készülékhez is
csatlakoztathatja a fényképezőgépet.
Használja a TV-készüléken lévő
egyik USB csatlakozót. A csatlakoztatást követően
kapcsolja be a fényképezőgépet.
Ha a tartalomlista nem jelenik meg automatikusan,
nyomja meg a  SOURCES gombot, majd válassza
az USB lehetőséget.
Elképzelhető, hogy a fényképezőgépet a PTP
protokollal történő adatátvitelre kell beállítani.
További információkért tekintse meg a
fényképezőgép felhasználói kézikönyvét.
A fényképek megtekintésével kapcsolatos további
információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg a Fényképek, videók és
zeneszámok témakört.
37
6.21
Ideális beállítás
Számítógép
Számítógép csatlakoztatása esetén javasoljuk, hogy
adjon az eszköztípusnak megfelelő nevet a
számítógép csatlakoztatására használt
csatlakozásnak a Forrás menüben. Ha ezt követően a
Forrás menüben a Számítógép lehetőséget
választja, a TV-készülék automatikusan átáll a
számítógép számára ideális beállításra.
Csatlakoztassa!
A TV-készüléket a számítógéphez csatlakoztatva
számítógép-monitorként is használhatja azt.
HDMI csatlakozással
Az ideális beállítás megadása a TV-készüléken…
A számítógépet HDMI kábellel csatlakoztassa a TVkészülékhez.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Számítógép lehetőséget.
4 - A Be és a Ki beállítások között választhat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
DVI–HDMI csatlakozással
DVI–HDMI adapterrel (külön vásárolható meg) is
csatlakoztathatja a számítógépet a TV-készülék HDMI
aljzatához, a hangátvitelhez pedig L/R audiokábelt
(3,5 mm-es mini jack) csatlakoztathat a TV-készülék
hátlapján található AUDIO IN L/R aljzathoz.
38
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza ki a Vezetékes vagy Wi-Fi > Csatl.
hálózathoz lehetőséget.
4 - Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.
5 - A talált hálózatok listájában válassza ki az Ön
vezeték nélküli hálózatát. Ha hálózata nincs a
listában, mert a hálózatnév rejtett (a routeren
kikapcsolta az SSID sugárzását), válassza az Új
hálózat hozzáadása lehetőséget a hálózatnév saját
kezű beírásához.
6 - A router típusától függően írja be a titkosítási
kulcsot – WEP, WPA vagy WPA2. Ha ehhez a
hálózathoz már korábban megadott titkosítási kulcsot,
akkor az OK lehetőség kiválasztásával azonnal
csatlakozhat.
7 - Sikeres kapcsolódás esetén üzenet jelenik meg.
7
Az Android TVkészülék
csatlakoztatása
7.1
Hálózat és internet
Otthoni hálózat
Ahhoz, hogy a Philips Android TV funkcióinak teljes
körét kihasználhassa, TV-készülékének
internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
Wi-Fi be/ki
Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van-e kapcsolva, mielőtt
megkísérli a csatlakoztatást…
Csatlakoztassa a TV-készüléket egy nagy sebességű
internetkapcsolattal rendelkező otthoni
hálózathoz. A TV-készüléket vezeték nélküli vagy
vezetékes kapcsolattal csatlakoztathatja a hálózati
routerhez.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Vezetékes vagy Wi-Fi > Wi-Fi be/ki
lehetőséget.
4 - Ha ki van kapcsolva, válassza a Be lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
Csatl. hálózathoz
Vezeték nélküli kapcsolat
Amire szüksége van
A TV-készülék Internetre történő vezeték nélküli
csatlakoztatásához internetkapcsolattal rendelkező
Wi-Fi routerre van szükség.
WPS
Ha routere rendelkezik WPS funkcióval, a routert
hálózatok keresése nélkül, közvetlenül is
csatlakoztathatja. Ha a vezeték nélküli hálózat WEP
titkosítást használó eszközöket tartalmaz, a WPS nem
használható.
Nagy sebességű (szélessávú) internetes csatlakozást
használjon.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza ki a Vezetékes vagy Wi-Fi > Csatl.
hálózathoz lehetőséget.
4 - Válassza az WPS lehetőséget.
5 - Menjen a routerhez, és nyomja meg a WPS
gombot, majd 2 perc elteltével térjen vissza a TVkészülékhez.
6 - A csatlakoztatás érdekében válassza
a Csatlakozás elemet.
7 - Sikeres kapcsolódás esetén üzenet jelenik meg.
A kapcsolat létrehozása
Vezeték nélküli
Vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
39
WPS PIN-kóddal
Vezetékes kapcsolat
Ha routere rendelkezik PIN-kóddal ellátott WPS
funkcióval, a routert hálózatok keresése nélkül,
közvetlenül is csatlakoztathatja. Ha a vezeték nélküli
hálózat WEP titkosítást használó eszközöket
tartalmaz, a WPS nem használható.
Amire szüksége van
A TV-készülék Internetre való csatlakoztatásához
internetkapcsolattal rendelkező hálózati router
szükséges. Nagy sebességű (szélessávú) internetes
csatlakozást használjon.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza ki a Vezetékes vagy Wi-Fi > Csatl.
hálózathoz lehetőséget.
4 - Válassza a WPS PIN-kóddal lehetőséget.
5 - Írja le a képernyőn megjelenő 8 jegyű PIN-kódot,
és adja meg azt a számítógépen, a router
szoftverében. Arról, hogy a router szoftverében hol
kell megadni a PIN-kódot, a router kézikönyvéből
tájékozódhat.
6 - A csatlakoztatás érdekében válassza
a Csatlakozás elemet.
7 - Sikeres kapcsolódás esetén üzenet jelenik meg.
Problémák
A vezeték nélküli hálózat nem található vagy
zavarják
• A közelben működő mikrohullámú sütők, DECTtelefonok és más Wi-Fi 802.11b/g/n eszközök
zavarhatják a vezeték nélküli hálózatot.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati tűzfalak engedélyezik-e
a TV-készülék vezeték nélküli elérését.
• Ha otthonában nem működik megfelelően a vezeték
nélküli hálózat, próbálja meg a vezetékes hálózat
beállítását.
A kapcsolat létrehozása
Vezetékes kapcsolat létrehozásához…
1 - Csatlakoztassa a routert a TV-készülékhez
hálózati kábellel (Ethernet-kábellel**).
2 - Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva.
3 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
4 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
5 - Válassza ki a Vezetékes vagy Wi-Fi > Csatl.
hálózathoz lehetőséget .
6 - Válassza a Vezetékes lehetőséget. A TVkészülék folyamatosan keresi a hálózati kapcsolatot.
7 - Sikeres kapcsolódás esetén üzenet jelenik meg.
Nem működik az internet
• Ha a routerrel való kapcsolat rendben van,
ellenőrizze, hogy a router csatlakozik-e az
Internethez.
A számítógép és az internetkapcsolat lassú
• Olvassa el a vezeték nélküli router kézikönyvét a
belső térben való hatótávolságot, az átviteli
sebességet és a jelminőséggel kapcsolatos egyéb
tényezőket illetően.
• Az útválasztóhoz nagy sebességű (szélessávú)
internetkapcsolatot használjon.
Ha a kapcsolódás nem sikerül, ellenőrizze a router
DHCP beállítását. A DHCP beállításnak bekapcsoltnak
kell lennie.
DHCP
• Ha a kapcsolódás nem sikerül, ellenőrizze a router
DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll)
beállítását. A DHCP beállításnak bekapcsoltnak kell
lennie.
**Az EMC előírások betartása érdekében
árnyékolt, FTP 5E kategóriájú Ethernet-kábelt
használjon.
40
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Vezetékes vagy
Wi-Fi > Bekapcsolás Wi-Fi (WoWLAN)
segítségével lehetőséget.
4 - Válassza a Be lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Hálózati beállítások
Hálózati beállítások megtekintése
Itt megtekinthet minden aktuális hálózati beállítást. Az
IP- és a MAC-címet, a jelerősséget, a sebességet, a
titkosítási módszert stb.
Az aktuális hálózati beállítások megtekintése…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Vezetékes vagy Wi-Fi > A hálózat
beállításainak megtekintése lehetőséget.
4 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Wi-Fi kapcsolat bekapcsolása
A TV Wi-Fi kapcsolata be- és kikapcsolható.
A Wi-Fi bekapcsolásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Vezetékes vagy Wi-Fi > Wi-Fi be/ki
lehetőséget.
4 - Válassza a Be lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Hálózati konfiguráció
Ha Ön tapasztalt felhasználó, és a hálózatot statikus
IP-címekkel szeretné beállítani, adja meg a Statikus
IP-cím beállítást a TV-készüléken.
A Statikus IP-cím beállítása a TV-készüléken…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Vezetékes vagy Wi-Fi > Hálózati
konfiguráció lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
4 - Válassza a Statikus IP-cím lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot a Statikus IPkonfiguráció engedélyezése érdekében.
5 - Válassza ki a Statikus
IP-konfiguráció lehetőséget, majd konfigurálja a
kapcsolatot.
6 - Itt adhatja meg az IP-cím, Hálózati
maszk, Gateway, DNS 1, vagy DNS 2 opcióhoz
tartozó számot.
7 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Digitális médiarenderelő – DMR
Ha a TV-készülék nem játssza le a médiafájljait,
ellenőrizze, hogy a digitális médiarenderelő be van-e
kapcsolva. Gyári beállításként a DMR be van
kapcsolva.
A DMR bekapcsolásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Vezetékes vagy Wi-Fi > Digital
Media Renderer - DMR lehetőséget.
4 - Válassza a Be lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Bekapcsolás Wi-Fi (WoWLAN) segítségével
Wi-Fi Smart Screen
Ezt a TV-készüléket bekapcsolhatja okostelefonjáról
vagy táblagépéről, ha a TV készenléti üzemmódban
van. A Bekapcsolás Wi-Fi-vel (WoWLAN)
menüpontot a Be lehetőségre kell állítani.
Ahhoz, hogy digitális TV-csatornákat nézhessen az
okostelefonján vagy táblagépén a Philips TV Remote
alkalmazás segítségével, be kell kapcsolnia a Wi-Fi
Smart Screen funkciót. Előfordulhat, hogy egyes
kódolt csatornák nem elérhetők a mobileszközön.
A WoWLAN bekapcsolása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
A Wi-Fi Smart Screen bekapcsolásához…
41
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Vezetékes vagy Wi-Fi > Wi-Fi Smart
Screen lehetőséget.
4 - Válassza a Be lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Fájlmegosztás
A TV-készülék képes a vezeték nélküli hálózaton
található más eszközökhöz, például számítógépekhez
vagy okostelefonokhoz csatlakozni. Microsoft
Windows vagy Apple OS X operációs rendszert
futtató számítógépeket használhat.
Ezen a TV-készüléken megnyithatja a számítógépén
tárolt fényképeit, zeneszámait és videóit. Bármilyen
DLNA-tanúsítvánnyal rendelkező médiaszerverszoftver használható.
TV hálózati neve
7.2
Ha otthoni hálózatában egynél több TV-készülék
található, a TV-készüléknek egyedi nevet adhat.
Google fiók
A TV-készülék nevének módosításához…
Bejelentkezés
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Vezetékes vagy Wi-Fi > TV-hálózati
neve lehetőséget.
4 - Írja be a nevet a távvezérlő billentyűzetének
segítségével.
5 - A befejezéshez válassza a  lehetőséget.
6 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
A Philips Android TV funkcióinak teljes körű
kihasználásához jelentkezzen be a Google-be Google
fiókjával.
Bejelentkezést követően telefonján, táblagépén és TVkészülékén egyaránt játszhat kedvenc játékaival.
Ezenfelül a rendszer személyre szabott video- és
zeneajánlatokat jelenít meg TV-készüléke
kezdőképernyőjén, valamint ugyaninnen hozzáfér a
YouTube-hoz, a Google Play áruházhoz és más
alkalmazásokhoz.
Bejelentkezés
Jelentkezzen be TV-készülékén a Google-be
meglévő Google fiókjával. Egy Google fiók egy email-címből és jelszóból áll. Ha még nincs Google
fiókja, hozzon létre egyet számítógépén vagy
táblagépén (accounts.google.com). Ahhoz, hogy
játszani tudjon a Google Play alkalmazáson keresztül,
szüksége van egy Google+ profilra is. Ha a TVkészülék első üzembe helyezéskor nem jelentkezett
be, később bármikor megteheti.
Internetes memória törlése
Az Internetes memória törlése funkció törli a Philips
szerver regisztrációját és a szülői besorolás
beállításait, a videotéka-alkalmazás bejelentkezési
adatait, a Philips Alkalmazástár kedvenceit, valamint
az internetes könyvjelzőket és előzményeket. Az
interaktív MHEG-alkalmazások is menthetnek
úgynevezett „cookie-kat” a TV-készülékre. Ezek a
fájlok is törlődnek.
A TV üzembe helyezését követő bejelentkezéshez...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Android beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Nyomja meg a  (le) gombot, válassza
az Egyéni > Fiók hozzáadása lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 - Nyomjon OK gombot
a BEJELENTKEZÉS lehetőségen.
5 - Írja be e-mail-címét a távvezérlő billentyűzet
segítségével, majd nyomja meg a billentyűzet jobb
oldalán található kis OK billentyűt.
6 - Írja be jelszavát, majd a bejelentkezéshez nyomja
meg a kis OK billentyűt.
7 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Az Internetes memória törléséhez…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Vezeték nélküli és
hálózat lehetőséget, majd a menübe történő
belépéshez nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Vezetékes vagy Wi-Fi > Internetes
memória törlése lehetőséget.
4 - A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
42
Ha szeretne más Google fiókkal bejelentkezni, először
jelentkezzen ki, majd jelentkezzen be ismét a kívánt
másik fiókkal.
Használati feltételek
A Philips Alkalmazástárban található alkalmazások
telepítéséhez és használatához el kell fogadnia a
Használati feltételeket. Ha a TV-készülék első
üzembe helyezéskor nem fogadta el ezeket a
feltételeket, később bármikor megteheti. A Használati
feltételek elfogadásakor néhány alkalmazás azonnal
elérhetővé válik, illetve a Philips Alkalmazástárban is
kereshet további alkalmazásokat, melyeket aztán
telepíthet.
Android beállítások
Az Androidhoz kapcsolódó számos beállítást és
adatot tekinthet meg vagy állíthat be. Itt találja a TVkészülékre telepített alkalmazások listáját, valamint az
általuk lefoglalt tárhely méretét. Beállíthatja a
Hangkeresés funkció által használni kívánt nyelvet
is. Konfigurálhatja a képernyőn megjelenő
billentyűzetet, illetve engedélyezheti, hogy az
alkalmazások használják tartózkodási helyét. Fedezze
fel a különböző Android beállításokat. Ha további
információkra kíváncsi ezen beállításokkal
kapcsolatban, lépjen
a www.support.google.com/androidtv oldalra.
A Használati feltételek a TV-készülék üzembe
helyezését követő elfogadásához…
1 - Nyomja meg a  HOME gombot, válassza
a Philips
alkalmazástár > Alkalmazástár lehetőséget, majd
az Alkalmazástár megnyitásához nyomja meg
az OK gombot.
2 - A feltételek megtekintéséhez válassza a
Használati feltételek lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
3 - Válassza az Elfogad elemet, majd nyomja meg
az OK gombot. Az elfogadást később nem vonhatja
vissza.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
Ezen beállítások megnyitásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza ki az Android beállítások lehetőséget.
3 - Fedezze fel a különböző Android beállításokat.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot, ha szükséges.
Adatbiztonsági beállítások
7.3
Philips App galéria
Itt adhatja meg a Philips Alkalmazástárból származó
alkalmazásokra vonatkozó egyes adatbiztonsági
beállításokat.
Philips alkalmazások
• Engedélyezheti, hogy a készülék műszaki
statisztikákat küldjön a Philipsnek.
• Engedélyezheti a személyes ajánlásokat.
• Engedélyezheti a sütik használatát.
• Bekapcsolhatja a Gyermekzár funkciót a 18+
besorolású alkalmazásokra vonatkozóan.
Csatlakoztassa TV-készüléket az internetre, ha
szeretné élvezni a Philips által kiválogatott
alkalmazásokat. A Philips Alkalmazástárban elérhető
alkalmazások kifejezetten TV-készülékekhez
készültek. Az Alkalmazástárban található
alkalmazások ingyenesen letölthetők és telepíthetők.
A Philips Alkalmazástár adatbiztonsági beállításainak
beállításához...
A Philips Alkalmazástárban található alkalmazások
köre országonként vagy régiónként eltérő lehet.
1 - Nyomja meg a  HOME gombot, válassza
a Philips
alkalmazástár > Alkalmazástár lehetőséget, majd
az Alkalmazástár megnyitásához nyomja meg
az OK gombot.
2 - Lehetősége van az Adatvédelmi
nyilatkozat lehetőség kiválasztására, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Válassza ki a beállításokat, majd az
engedélyezéshez vagy letiltáshoz nyomja meg az OK
gombot. Valamennyi beállításról részletes leírást
olvashat.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
Az Alkalmazástár egyes alkalmazásai gyárilag
telepítésre kerülnek a TV-készülékre. A Philips
Alkalmazástár egyéb alkalmazásainak telepítéséhez
el kell fogadnia a Használati feltételeket. Igény szerint
megadhatja az adatbiztonsági beállításokat is.
Alkalmazás telepítéséhez az Alkalmazástárból...
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen le, válassza a  Philips
alkalmazástár >  Alkalmazástár lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Válassza a kívánt alkalmazás ikonját, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza a Telepítés lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
43
illetve amelyeket saját maga töltötte le a Google Play
áruházból. Ebben a sorban találhatók továbbá a TVkészülékhez kapcsolódó alkalmazások,
például: TV-nézés, Források, Média és egyebek. A
legutoljára indított alkalmazások a sor előtt jelennek
meg.
7.4
Android beállítások
Az Androidhoz kapcsolódó számos beállítást és
adatot tekinthet meg vagy állíthat be. Itt találja a TVkészülékre telepített alkalmazások listáját, valamint az
általuk lefoglalt tárhely méretét. Beállíthatja a
Hangkeresés funkció által használni kívánt nyelvet
is. Konfigurálhatja a képernyőn megjelenő
billentyűzetet, illetve engedélyezheti, hogy az
alkalmazások használják tartózkodási helyét. Fedezze
fel a különböző Android beállításokat. Ha további
információkra kíváncsi ezen beállításokkal
kapcsolatban, lépjen
a www.support.google.com/androidtv oldalra.
 Játékok
Innen indíthat játékokat a TV-készüléken. Ha letölt
egy játékot, akkor az ebben a sorban jelenik meg.
 Beállítások
Innen nyithatja meg a beállítások választékát.
Azonban az összes beállítás eléréséhez nyomja meg
a  gombot és válassza a Minden beállítás
lehetőséget. Itt nyithatja meg a Súgót is.
Ezen beállítások megnyitásához…
Lásd még: www.support.google.com/androidtv
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza ki az Android beállítások lehetőséget.
3 - Fedezze fel a különböző Android beállításokat.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot, ha szükséges.
A Főmenü megnyitása
A Főmenü, illetve az egyik elem megnyitása…
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Válasszon ki egy elemet, és a megnyitásához
vagy elindításához nyomja meg az OK gombot.
3 - A Főmenü bármilyen elem elindítása nélküli
bezárásához nyomja meg a  BACK gombot.
7.5
Főmenü
A Főmenü ismertetése
Keresés és Hangkeresés
Az Android TV nyújtotta előnyök teljes
kihasználásához csatlakoztassa a TV-készüléket az
internethez.
A Főmenüben található  ikont használva kereshet
videókat, zenéket vagy bármi mást az interneten. A
keresett kifejezést szóban is közölheti a rendszerrel,
vagy akár be is gépelheti.
Az Android rendszerű okostelefonokhoz vagy
táblagépekhez hasonlóan a Főmenü a TV-készülék
központja. A Főmenüből elindíthat bármilyen
alkalmazást, másik TV-csatornára válthat, filmet
kölcsönözhet, webhelyet nyithat meg vagy egy
csatlakoztatott eszközre válthat. A TV-készülék
beállításától és az adott országtól függően, a Főmenü
különböző elemeket tartalmazhat.
Korlátozott profil
A TV-készüléket korlátozott profilra kapcsolva
meggátolhatja bizonyos alkalmazások használatát. A
korlátozott profilban csak az Ön által kiválasztott
alkalmazások használata engedélyezett. Ezt a profilt
csak PIN kód megadásával kapcsolhatja ki.
A Főmenü sorokból épül fel…
Ajánló
Korlátozott profilba kapcsolt TV-készülékkel nem
lehet...
Az első sorban népszerű videók, zenés videók vagy
internetes webhelyek ajánlata szerepel. A Használati
feltételekben beállíthatja úgy az adatbiztonsági
beállításokat, hogy csak a saját megtekintési
szokásain alapuló ajánlások jelenjenek meg.
• Nem engedélyezett címkével ellátott alkalmazásokat
keresni és elindítani
• Megnyitni a Google Play áruházat
• Vásárlást indítani a Google Play Filmek és TV
áruházban, illetve Google Play Játékok áruházban
• Külső fejlesztők által gyártott, Googlebejelentkezést nem igénylő alkalmazásokat használni
 Philips alkalmazástár
Ez a sor az Alkalmazások ajánlóját tartalmazza.
 Alkalmazások
Korlátozott profilba kapcsolt TV-készülékkel lehet...
Az Alkalmazások sor minden olyan alkalmazást
tartalmaz, amelyeket a TV-készülékkel együtt kapott,
• A Google Play Filmek és TV áruházból korábban már
44
kikölcsönzött vagy megvásárolt tartalmakat nézni
• A Google Play Játékok áruházban korábban már
megvásárolt és telepített játékokkal játszani
• Elérni a következő beállításokat: Wi-Fi hálózatok,
Beszéd és Elérhetőség
• Bluetooth-kiegészítőket hozzáadni
A TV-készüléken használt Google fiók bejelentkezve
marad. A korlátozott profil használata nem módosítja
a Google fiókot.
45
meg az OK gombot.
4 - Válassza ki a kívánt vásárlást, majd nyomja meg
az OK gombot. A rendszer végigvezeti a vásárlás
folyamatán.
8
Alkalmazások
8.1
Kikölcsönzött vagy megvásárolt film vagy TV-műsor
megtekintéséhez…
Tudnivalók az Alkalmazások
funkcióról
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen le, válassza az  Alkalmazások >
Google Play Filmek és TV lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Válasszon ki egy filmet vagy TV-műsort az
alkalmazás könyvtárából, válasza ki a címet, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 - A távvezérlő  (leállítás),  (szünet), 
(visszatekerés) és  (előretekerés) gombjait is
használhatja.
5 - A Filmek és TV alkalmazás leállításához nyomja
meg egymás után többször a  BACK gombot vagy
nyomja meg az  EXIT gombot.
A Főmenü  Alkalmazások részében az összes
telepített alkalmazás szerepel.
Ahogy az alkalmazások az okostelefonon vagy
táblagépen, úgy a TV-készüléken lévő alkalmazások
is speciális funkciókat kínálnak a még gazdagabb
televíziózási élményhez. Az alkalmazások között
megtalálható például a YouTube, játékok, videotékák
és időjárás-előrejelzők (többek között). Az Internet
alkalmazással böngészheti az internetet.
Az alkalmazások származhatnak a Philips
Alkalmazástárból vagy a Google Play™ áruházból .
Hogy azonnal megkezdhesse a készülék használatát,
egyes hasznos alkalmazásokat előzetesen
telepítettünk a TV-készülékre.
Egyes országokban nem érhető el a Google Play
összes terméke és funkciója.
További információ: support.google.com/androidtv
A Philips Alkalmazástárból vagy Google Play
áruházból származó alkalmazások telepítéséhez a TVkészüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie. Az
Alkalmazástárból származó alkalmazások
használatához el kell fogadnia a Használati
feltételeket. A Google Play alkalmazások és a Google
Play áruház használatához be kell jelentkeznie egy
Google fiókkal.
Zene
A Google Play Zene alkalmazás segítségével TVkészülékén is hallgathatja kedvenc zenéit.
A Google Play Zene új zenék vásárlására is
lehetőséget ad számítógépén vagy mobileszközén.
TV-készülékén akár Korlátlan hozzáférést is
regisztrálhat, azaz előfizethet a Google Play Zene
szolgáltatásra. Lejátszhatja a már tulajdonában lévő,
számítógépen tárolt zenéket is.
8.2
Google Play
Amire szüksége van
• a TV-készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie
• be kell jelentkeznie Google fiókjával a TVkészüléken
• bank-/hitelkártyát kell adnia Google fiókjához,
melyről előfizethet a Zene szolgáltatásra
Filmek és TV
A Google Play Filmek és TV áruházban filmeket és
TV-műsorokat kölcsönözhet és vásárolhat, melyeket
aztán megnézhet a TV-készülékén.
Amire szüksége van
• a TV-készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie
• be kell jelentkeznie Google fiókjával a TVkészüléken
• bank-/hitelkártyát kell adnia Google fiókjához,
melyről megvásárolhatja a filmeket és TV-műsorokat
A Google Play Zene használatának megkezdéséhez...
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen le, válassza az  Alkalmazások >
Google Play Zene lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
3 - Válassza ki a kívánt zenét, majd nyomja meg az
OK gombot.
4 - A Zene alkalmazás leállításához nyomja meg
egymás után többször a  BACK gombot vagy
nyomja meg az  EXIT gombot.
TV-műsorok vagy filmek kikölcsönzéséhez vagy
megvásárlásához...
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen le, válassza az  Alkalmazások >
Google Play Filmek és TV lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Válasszon filmet vagy TV-műsort, majd nyomja
Egyes országokban nem érhető el a Google Play
összes terméke és funkciója.
További információ: support.google.com/androidtv
46
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen le, válassza az  Alkalmazások >
Google Play Áruház lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
3 - Válassza ki a telepítendő alkalmazást, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 - A Google Play Áruház bezárásához nyomja meg
egymás után többször a  BACK gombot vagy
nyomja meg az  EXIT gombot.
Játékok
A Google Play Játékok alkalmazás segítségével
számtalan játékhoz férhet hozzá TV-készülékén. Akár
internetkapcsolat nélkül is.
Megtekintheti, hogy mivel játszanak éppen a barátai,
és akár csatlakozhat is hozzájuk egy verseny erejére.
Nyomon követheti elért eredményeit, illetve onnan
folytathatja a játékot, ahol abbahagyta.
Szülői felügyelet
Amire szüksége van
• a TV-készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie
• be kell jelentkeznie Google fiókjával a TVkészüléken
• bank-/hitelkártyát kell adnia Google fiókjához,
melyről új játékokat vásárolhat
Beállíthatja, hogy a Google Play áruházban ne
jelenjenek meg egyes, a felhasználó/vásárló korának
nem megfelelő alkalmazások. A korhatár
beállításához vagy módosításához be kell vinnie a
PIN kódot.
A szülői felügyelet beállításához...
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen le, válassza az  Alkalmazások >
Google Play Store lehetőséget, majd nyomja meg az
OK gombot.
3 - Válassza ki a Beállítások > Szülői felügyelet
lehetőséget.
4 - Adja meg a kívánt korhatárt.
5 - Vigye be a PIN kódot, amikor a rendszer erre kéri.
6 - A Google Play Store bezárásához nyomja meg
egymás után többször a  BACK gombot vagy
nyomja meg az  EXIT gombot.
Indítsa el a Google Play Játékok alkalmazást az új
játékalkalmazások kiválasztásához, majd TVkészülékre való telepítéséhez. Egyes játékok
ingyenesen használhatók. A készülék üzenetben
figyelmezteti, amennyiben a használni kívánt játékhoz
gamepad szükséges.
Google Play játék indításához vagy leállításához...
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen le, válassza az  Alkalmazások >
Google Play Játékok lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
3 - Válassza ki, melyik játékkal kíván játszani, vagy
válasszon egy új, telepíteni kívánt játékot, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 - Ha végzett, nyomja meg egymás után többször
a  BACK gombot, nyomja meg
az  EXIT gombot, illetve állítsa le az alkalmazást
a benne található kilépés/leállítás gombbal.
Egyes országokban nem érhető el a Google Play
összes terméke és funkciója.
További információ: support.google.com/androidtv
Fizetések
A TV-készüléken történő Google Play-fizetéshez
hozzá kell adnia egy fizetési formát –
bank-/hitelkártyát (az Egyesült Államokon kívül) –
Google fiókjához. A megvásárolt filmek és TVműsorok díját erre a bank-/hitelkártyára terheli a
rendszer.
A telepített játékok a Főmenü  Játékok sorában is
megjelennek.
Egyes országokban nem érhető el a Google Play
összes terméke és funkciója.
További információ: support.google.com/androidtv
Bank-/hitelkártya hozzáadásához...
1 - Nyissa meg számítógépén az
accounts.google.com oldalt, majd jelentkezzen be
azzal a Google fiókkal, melyet használni szeretne a
Google Play áruházban TV-készülékén.
2 - Kártyáját a wallet.google.com oldalon adhatja
hozzá Google fiókjához.
3 - Vigye be bank-/hitelkártyaadatait, majd fogadja
el a használati feltételeket.
Google Play Store
A Google Play áruházból új alkalmazásokat tölthet le
és telepíthet. Egyes alkalmazások ingyenesen
használhatók.
Amire szüksége van
• a TV-készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie
• be kell jelentkeznie Google fiókjával a TVkészüléken
• bank-/hitelkártyát kell adnia Google fiókjához,
melyről új alkalmazásokat vásárolhat
Új alkalmazás telepítéséhez...
47
8.3
18+ besorolású alkalmazások zárolása
Alkalmazás elindítása vagy
leállítása
Ezzel a funkcióval zárolhatja a Philips
Alkalmazástárból származó 18+ besorolású
alkalmazásokat. Ez a beállítás szabályozza a Philips
Alkalmazástár adatbiztonsági beállításai között
szereplő 18+ opció értékét.
Az alkalmazásokat a Főmenüből indíthatja el.
Alkalmazás indításához…
18+ besorolású alkalmazások zárolásához...
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen le az  Alkalmazások részhez,
válassza ki a használni kívánt alkalmazást, majd
nyomja meg az OK gombot.
3 - Az alkalmazás leállításához nyomja meg a 
BACK vagy az  EXIT gombot, illetve állítsa le az
alkalmazást a benne található kilépés/leállítás
gombbal.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Gyermekzár, majd az Alk.
zár lehetőséget.
3 - Válassza a Be lehetőséget.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
8.4
Alkalmazások zárolása
Korlátozott profil
Az alkalmazások zárolásának
bemutatása
A korlátozott profil bemutatása
A TV-készüléket korlátozott profilra kapcsolva
meggátolhatja bizonyos alkalmazások használatát.
Ezt követően a Főmenüben kizárólag az Ön által
engedélyezett alkalmazások fognak megjelenni. A
korlátozott profil kikapcsolásához be kell vinnie a PIN
kódot.
Zárolhatja a gyermekek számára nem megfelelő
alkalmazásokat. A 18+ besorolású alkalmazásokat
zárolhatja az Alkalmazástárban, illetve a beállíthatja a
korlátozott profilt a Főmenüben.
Korlátozott profilba kapcsolt TV-készülékkel nem
lehet...
18+
A 18+ alkalmazászár PIN kód bevitelét kéri, amikor a
felhasználó megpróbál elindítani egy 18+ besorolású
alkalmazást. Ez a zárolás kizárólag a Philips
Alkalmazástárban szereplő 18+ besorolású
alkalmazásokra vonatkozik.
• Nem engedélyezett címkével ellátott alkalmazásokat
keresni és elindítani
• Megnyitni a Google Play áruházat
• Vásárlást indítani a Google Play Filmek és TV
áruházban, illetve Google Play Játékok áruházban
• Külső fejlesztők által gyártott, Googlebejelentkezést nem igénylő alkalmazásokat használni
Korlátozott profil
A Főmenüre alkalmazott korlátozott profil használata
esetén ott kizárólag az Ön által engedélyezett
alkalmazások jelennek meg. A korlátozott profil
beállításához és bekapcsolásához be kell vinnie a PIN
kódot.
Korlátozott profilba kapcsolt TV-készülékkel lehet...
• A Google Play Filmek és TV áruházból korábban már
kikölcsönzött vagy megvásárolt tartalmakat nézni
• A Google Play Játékok áruházban korábban már
megvásárolt és telepített játékokkal játszani
• Elérni a következő beállításokat: Wi-Fi hálózatok,
Beszéd és Elérhetőség
• Bluetooth-kiegészítőket hozzáadni
Google Play áruház – Korhatár
Beállíthatja, hogy a Google Play áruházban ne
jelenjenek meg egyes, a felhasználó/vásárló korának
nem megfelelő alkalmazások. A korhatár
beállításához vagy módosításához be kell vinnie a
PIN kódot. A beállított korhatár határozza meg a
felhasználó által telepíthető alkalmazások körét.
A TV-készüléken használt Google fiók bejelentkezve
marad. A korlátozott profil használata nem módosítja
a Google fiókot.
További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg a Google Play Store témakört.
Beállítás
A korlátozott profil beállításához...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
48
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Android beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Nyomja meg a  (le) gombot, válassza
az Egyéni > Biztonság és
korlátozások lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
4 - Válassza a Korlátozott profil lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
5 - Válassza a Beállítások lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
6 - Adjon meg egy PIN kódot a távvezérlővel.
7 - Válassza az Engedélyezett alkalmazások
lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
8 - Az elérhető alkalmazások listájában válasszon ki
egy alkalmazást, majd az OK gomb megnyomásával
engedélyezze azt vagy törölje engedélyezését.
9 - A  BACK gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, az  EXIT gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
jobbra.
2 - Válassza a Korlátozott profil lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
3 - Válassza a Kilépés a korlátozott
profilból lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
4 - Adja meg a PIN kódot. A TV-készülék ezzel kilép
a korlátozott profilból.
8.5
Alkalmazások kezelése
Az alkalmazás leállításával és a Főmenübe való
visszatéréssel még nem állította le teljesen az
alkalmazást. Az alkalmazás ilyenkor tovább fut a
háttérben, hogy azonnal elérhető legyen, amikor
ismét használni szeretné. Az akadásmentes működés
érdekében a legtöbb alkalmazás adatokat ment a TVkészülék cache memóriájába. Az alkalmazások
teljesítményének javítása és az Android TV
memóriaterhelésének alacsonyan tartása érdekében
bizonyos esetekben érdemes teljesen bezárni egyes
alkalmazásokat, illetve törölni az alkalmazás által a
cache memóriába mentett adatokat. Ezenfelül
érdemes törölni a már nem használt alkalmazásokat.
Ezt követően beléphet a korlátozott profilba.
A PIN kód megadása után bármikor módosíthatja a
PIN kódot, illetve az engedélyezett és letiltott
alkalmazások listáját.
A letöltött és rendszeralkalmazások listájának
megnyitásához...
Bevitel
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Android beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Válassza az Eszköz > Alkalmazások lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza a kívánt alkalmazást, majd nyomja meg
az OK gombot. Ezt követően teljesen leállíthatja a
háttérben futó alkalmazásokat, illetve törölheti a
cache memóriába mentett adatokat. A letöltött
alkalmazásokat el is távolíthatja.
5 - A  BACK gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, az  EXIT gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
A korlátozott profilba való belépéshez (a profil
bekapcsolásához)...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Android beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Nyomja meg a  (le) gombot, válassza
az Egyéni > Biztonság és
korlátozások lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
4 - Válassza a Belépés korlátozott
profilba lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
5 - Adjon meg egy PIN kódot a távvezérlővel.
6 - A  BACK gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, az  EXIT gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
Az USB-s merevlemezen tárolt alkalmazásokat
áthelyezheti a TV-készülék memóriájába, illetve
fordítva.
A korlátozott profil bekapcsolását a Főképernyőn
megjelenő ikon jelzi. Görgessen le
a  Beállítások részig, majd görgessen egészen
jobbra.
8.6
Tárolás
Megtekintheti, hogy a TV-készülék belső
memóriájának mekkora részét használja fel
alkalmazások, videók, zeneszámok stb. tárolására,
illetve, hogy mekkora szabad hely áll még
rendelkezésre új alkalmazások telepítésére. Ha az
alkalmazások lassan működnek, illetve gondja támad
Kilépés
A korlátozott profilból való kilépéshez...
1 - Nyomja meg a  HOME gombot, görgessen le
a  Beállítások részig, majd görgessen egészen
49
velük, érdemes ellenőrizni a tárhelyet.
A felhasznált tárhelymennyiség megtekintéséhez…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Android beállítások lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Válassza az Eszköz > Tárolás és
visszaállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
4 - Tekintse meg a TV-memória kihasználtságát.
5 - A  BACK gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, az  EXIT gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
USB-s merevlemez
A TV-készülékhez csatlakoztatott USB-s merevlemez
kibővíti a készülék memóriáját, így több alkalmazás
telepítésére van lehetőség. A TV-készülék ezt
követően alapértelmezésként az USB-s merevlemezt
ajánlja majd új alkalmazások telepítésére. Bizonyos
alkalmazások nem adnak lehetőséget az USB-s
merevlemezen való tárolásra.
Szabadítson fel tárhelyet
Amikor a TV-készülék a “Kevés a tárhely...” üzenetet
jeleníti meg, menjen a  HOME > Beállítások >
Alkalmazások kezelése menübe, hogy tárhelyet
szabadíthasson fel más alkalmazások eltávolításával
vagy az alkalmazások külső tárolóeszközökön való
tárolásával.
50
9
Az aktuális oldal biztonsági szintjének megtekintése.
Internet
Kijelölés kedvencként
9.1
Feliratok
Internet indítása
Felirat kiválasztása (ha elérhető).
Az aktuális oldal kedvencnek jelölése.
A TV-készülék lehetőséget nyújt az
internetböngészésre. Bármilyen internetes oldal
megtekinthető, ám ezek többségét nem TVképernyőn való megjelenítésre optimalizálták.
• Bizonyos (például oldalak vagy videók
megtekintésére szolgáló) beépülő modulok nem
állnak rendelkezésre a TV-készüléken.
• Fájlok küldésére vagy letöltésére nincs lehetőség.
• Az internetes oldalak oldalanként, egész képernyős
módban jelennek meg.
Az internetböngésző indításához...
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen le, válassza
az Alkalmazások >  Internet lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
3 - Adjon meg egy internetcímet, válassza a ,
lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Az internet bezárásához nyomja meg
a  HOME vagy az  EXIT gombot.
9.2
Internetre vonatkozó
beállítások
A TV-készülék internet-specifikus beállításokat is
tartalmaz.
Az extra beállítások megnyitásához...
1 - Megnyitott weboldal mellett nyomja meg
az  OPTIONS gombot.
2 - Válassza ki az egyik elemet, majd nyomja meg
az OK gombot.
3 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Adja meg a címet
Új internetcím beírása.
Kedvenc. megjel.
A kedvencnek jelölt oldalak megtekintése.
Oldal frissítése
A weblap ismételt betöltése.
Oldal nagyítása
A nagyítás mértékének megadásához használja a
csúszkát.
Biztonsági információk
51
10
TV-menü
10.1
A TV-menü bemutatása
Ha a TV-készülék nem rendelkezik
internetkapcsolattal, a TV-menü használható
főmenüként.
A TV-menüben megtalálja a TV-készülék összes
funkcióját.
10.2
TV-menü megnyitása
A TV-menü, illetve az egyik elem megnyitásához…
1 - A TV-menü megnyitásához nyomja meg
a  gombot.
2 - Válasszon ki egy elemet, és a megnyitásához
vagy elindításához nyomja meg az OK gombot.
3 - A TV-menü bármilyen elem elindítása nélküli
bezárásához nyomja meg a  BACK gombot.
52
Ezzel a beállítással a csatlakoztatott eszközt a TVkészülék távvezérlőjével működtetheti. A készüléket
HDMI kábellel kell a TV-készülékhez csatlakoztatni,
és mind a TV-n, mind a készüléken be kell kapcsolni a
HDMI CEC funkciót.
11
Források
11.1
Váltás készülékre
Eszközinformáció
Ezen opció megnyitásával a csatlakoztatott eszköz
információihoz férhet hozzá.
A Források listájáról átválthat bármely csatlakoztatott
készülékre. A tunerre váltva tévét nézhet,
megtekintheti egy csatlakoztatott USB flash meghajtó
tartalmát, illetve átnézheti a csatlakoztatott USB-s
merevlemezen tárolt felvételeket. A csatlakoztatott
eszközökre váltva megtekintheti az azokon lévő
műsorokat, illetve használhat digitális vevőt vagy Bluray lejátszót is.
11.3
Eszköznév és -típus
A TV-készülékhez csatlakoztatott és észlelt új
eszközökhöz az eszköz típusának megfelelő ikont
rendelhet. Ha HDMI-kábellel és HDMI CEC
segítségével csatlakoztatja az eszközt, a TV-készülék
automatikusan észleli az eszköz típusát, és a
megfelelő ikont rendeli hozzá.
Átváltás csatlakoztatott készülékre…
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot a Források
menü megnyitásához.
2 - Válassza ki a forráslista kívánt elemét,
majd nyomja meg az OK gombot. A TV-készülék
megjeleníti a készüléken található programot vagy
műsort.
3 - A menü bezárásához nyomja meg ismét
a  SOURCES gombot.
A készülék típusa határozza meg a kép- és
hangstílusokat, a felbontási értékeket, a speciális
beállításokat és a készülék helyét a Források
menüben. Nem kell bajlódnia az ideális beállításokkal.
Egyérintéses lejátszás
Átnevezés vagy típus módosítása
Készenléti állapotba lévő TV-készülékén a TV
távvezérlőjével is bekapcsolhatja a lemezlejátszót.
Ha mind a lemezlejátszót, mind pedig a TVkészüléket be szeretné kapcsolni készenléti
állapotból, illetve azonnal el szeretné indítani a
lemezt vagy a műsort, nyomja meg a  (lejátszás)
gombot a TV távvezérlőjén. A készüléket HDMI
kábellel kell a TV-készülékhez csatlakoztatni, és mind
a TV-n, mind a készüléken be kell kapcsolni a HDMI
CEC funkciót.
A csatlakoztatott eszközök nevét vagy típusát
bármikor módosíthatja. Keresse meg a Források
menüben az eszköz nevétől jobbra található  ikont.
Egyes TV-bemeneti források nem teszik lehetővé a
név módosítását.
Az eszköz típusának módosításához...
1 - Válassza ki az eszközt a Források menüben.
2 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot.
3 - A képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez
nyomja meg a  BACK gombot.
4 - Az összes elérhető eszköztípus megkereséséhez
nyomja meg a  (le) gombot. Válassza ki a kívánt
típust, majd nyomja meg az OK gombot.
11.2
TV-bemenetre vonatkozó
beállítások
5 - Az eszköztípus eredeti csatlakozási típusra való
visszaállításához válassza
a Visszaállítás lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
6 - Válassza a Bezár lehetőséget, majd a menü
bezárásához nyomja meg az OK gombot.
Bizonyos TV-bemeneti eszközök specifikus
beállításokat kínálnak.
Specifikus TV-bemenet beállításainak megadásához…
Az eszköz nevének módosításához…
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot.
2 - Válasszon TV-bemenetet a listáról, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot. Itt adhatja
meg a specifikus TV-bemenet beállításait.
4 - A Beállítások menü bezárásához nyomja meg
ismét az  OPTIONS gombot.
1 - Válassza ki az eszközt a Források menüben.
2 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot.
3 - A képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez
nyomja meg a  BACK gombot.
4 - A távvezérlő hátulján lévő billentyűzet
segítségével törölje az aktuális nevet, majd írja be az
újat.
5 - Az eszköznév eredeti csatlakozási névre való
visszaállításához válassza
a Visszaállítás lehetőséget, majd nyomja meg
Lehetséges beállítások...
Kezelőszervek
53
az OK gombot.
6 - Válassza a Bezár lehetőséget, majd a menü
bezárásához nyomja meg az OK gombot.
11.4
Számítógép
Számítógép csatlakoztatása esetén javasoljuk, hogy
adjon az eszköztípusnak megfelelő nevet a
számítógép csatlakoztatására használt
csatlakozásnak a Forrás menüben. Ha ezt követően a
Forrás menüben a Számítógép lehetőséget
választja, a TV-készülék automatikusan átáll a
számítógép számára ideális beállításra.
Az ideális beállítás megadása a TV-készüléken…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Számítógép lehetőséget.
4 - A Be és a Ki beállítások között választhat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
54
12
Stílus testreszabása
Beállítások
A módosított képbeállításokat (pl. Szín vagy
Kontraszt) az aktuálisan kiválasztott Képstílus tárolja.
Ennek segítségével szabhatja testre az egyes
stílusokat.
Kizárólag a Személyes stílusban mentheti el az egyes
csatlakoztatott források beállításait a Források
menüben.
12.1
Gyakori beállítások
A Gyakori beállítások menü egy helyen gyűjti össze
a leggyakrabban használt beállításokat.
A menü megnyitása…
Stílus visszaállítása
1 - Nyomja meg a  gombot.
2 - Válassza ki a megadni kívánt beállítást, majd
nyomja meg az OK gombot.
3 - Ha nem kíván semmit sem módosítani, nyomja
meg a  BACK gombot.
Ha ki van választva egy Képstílus, akkor bármely
képbeállítást a Minden beállítás > Kép… helyen
tehet meg.
A kiválasztott stílusban tárolásra kerülnek az Ön által
tett változtatások. Javasoljuk, hogy csak
az Egyéni stílus beállításait módosítsa. A Képstílus –
Személyes beállításai elmenthetők a Források menü
minden egyes forrásához.
12.2
Kép
A stílus eredeti beállításának visszaállítása…
Képstílus
1 - Valamely csatorna nézése közben nyomja meg
a  gombot.
2 - Válassza a Képstílus lehetőséget, majd válassza
ki a visszaállítani kívánt képstílust.
3 - Válassza ki a Stílus helyreállít. lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot. A stílus visszaállításra
kerül.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Stílus kiválasztása
A kép egyszerű beállításához előre meghatározott
beállítások közül választhat a Képstílus funkcióval.
1 - Valamely csatorna nézése közben nyomja meg
a  gombot.
2 - Válassza ki a Képstílus lehetőséget, majd
válasszon a listáról egy stílust.
3 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Otthon vagy bolt
A rendelkezésre álló stílusok az alábbiak…
Ha a TV-készülék bekapcsolásakor a Képstílus
minden alkalommal az Élénk beállításra áll vissza,
akkor a TV elhelyezési beállítása Bolt. Ez a beállítás
az üzletben történő kihelyezéshez ideális.
• Személyes - Az első indításkor Ön által megadott
képbeállítások.
• Élénk: nappali tévénézéshez ideális.
• Természetes: természetes képbeállítások.
• Szabványos - A leginkább energiatakarékos
beállítás - Gyári beállítás
• Mozi: filmek nézéséhez ideális.
• Fénykép: fényképek megtekintéséhez ideális.
• Játék – Játékhoz ideális
• ISF nappal - ISF kalibrációhoz
• ISF éjjel - ISF kalibrációhoz
A TV-készülék beállítása otthoni használatra…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Hely > Otthon lehetőséget.
4 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
A HDR tartalomhoz tartozó stílusok a következők...
• HDR Egyéni
• HDR Élénk
• HDR Természetes
• HDR Normál
• HDR Film
• HDR Fénykép
• ISF Nappali
• ISF Éjszakai
• HDR Játék
Képbeállítások
55
Szín
Fényerő
A Szín beállítással a kép színtelítettségének szintjét
szabályozhatja.
A Fényerő beállítással módosíthatja a kép
fényerejének szintjét.
A szín beállítása…
Az élesség beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Szín lehetőséget, majd nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Fényesség lehetőséget, majd
nyomja meg a  (jobbra) gombot.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Kontraszt
Speciális képbeállítások
A Kontraszt beállítással a kép kontrasztját
módosíthatja.
Számítógép
Számítógép csatlakoztatása esetén javasoljuk, hogy
adjon az eszköztípusnak megfelelő nevet a
számítógép csatlakoztatására használt
csatlakozásnak a Forrás menüben. Ha ezt követően a
Forrás menüben a Számítógép lehetőséget
választja, a TV-készülék automatikusan átáll a
számítógép számára ideális beállításra.
A kontraszt beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Kontraszt lehetőséget, majd nyomja
meg a  (jobbra) gombot.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Az ideális beállítás megadása a TV-készüléken…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Számítógép lehetőséget.
4 - A Be és a Ki beállítások között választhat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Élesség
A Képélesség beállítással a képrészletek
élességének szintjét szabályozhatja.
Az élesség beállításához…
Színbeállítások
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Képélesség lehetőséget, majd
nyomja meg a  (jobbra) gombot.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Színjavítás
A Színjavítás funkcióval erősítheti a színek
intenzitását és gazdagíthatja a fényes színek
részleteit.
A szint beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
56
3 - Válassza
a Javított > Szín > Színjavítás lehetőséget.
4 - Válassza
a Maximum, Közepes, Minimum vagy Ki
lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Színvezérlés beállításai
ISF színvezérlés
Az ISF Színvezérlés beállítás segítségével az ISFszakértők kalibrálhatják a TV-készülék
színvisszaadását. A Színvezérlés ISF-szakértői
beállítás.
Hozza ki a legtöbbet TV-készülékéből az ISF®
kalibrálással. Kérjen fel ISF-kalibrálással foglalkozó
szakértőt, aki otthonában állítja be a TV-készülék
optimális képbeállításait. A szakértő az Ambilight
funkcióhoz is beállíthat ISF-kalibrálást.
A márkakereskedőnél érdeklődjön az ISF kalibrálásról.
Színhőmérséklet
A Színhőmérséklet funkcióval az előre meghatározott
színhőmérsékletek valamelyikére állíthatja be a képet,
vagy kiválaszthatja az Egyéni opciót, és saját maga
állíthatja be a színhőmérsékletet az Egyedi
színhőmérséklet funkcióval. A Színhőmérséklet és az
Egyedi színhőmérséklet tapasztalt felhasználóknak
szánt beállítási lehetőség.
A kalibrálás előnyei…
• tisztább és élesebb kép,
• nagyobb részletesség a világos és sötét részeken,
• mélyebb és sötétebb feketék,
• nagyobb színtisztaság és jobb színminőség,
• kisebb energiafogyasztás
Előre beállított érték kiválasztásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza
a Javított > Szín > Színhőmérséklet lehetőséget.
4 - Válasszon a Normál, Meleg és Hideg
lehetőségek közül. Vagy válassza az Egyéni
lehetőséget, ha saját maga szeretné testre szabni a
színhőmérsékletet.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Az ISF kalibrálással foglalkozó szakértő 2
képstílusként tárolja és zárolja az ISF beállításokat.
Ha kész az ISF kalibrálás, nyomja meg a  gombot,
és válassza a Képstílus, majd az ISF nappali vagy
az ISF éjszakai elemet. Válassza az ISF
nappali lehetőséget, ha a TV-készüléket nappali
fényviszonyok között szeretné nézni, vagy az ISF
éjszakai beállítást, ha sötétben tévézne.
Színárnyalat
A Színárnyalat értékének beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza
a Javított > Szín > Színvezérlés lehetőséget.
4 - Válassza a Színárnyalat lehetőséget, majd
nyomja meg a  (jobbra) gombot.
5 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
6 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Egyéni színhőmérséklet
Az Egyéni színhőmérséklet funkcióval saját maga
állíthatja be a színhőmérsékletet. Egyéni
színhőmérséklet beállításához először válassza ki az
Egyéni opciót a Színhőmérséklet menüben. Az Egyedi
színhőmérséklet haladó felhasználóknak szánt
beállítási lehetőség.
Egyéni színhőmérséklet beállítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Szín > Egyéni
színhőmérséklet lehetőséget.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat. A WP a fehérpontot, a BL a
feketeszintet jelzi. A menü előre beállított értékei
közül is választhat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Telítettség
A Telítettség értékének beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
57
gombot.
3 - Válassza
a Javított > Szín > Színvezérlés lehetőséget .
4 - Válassza a Telítettség lehetőséget, majd nyomja
a  (jobbra) gombot.
5 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
6 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Kontraszt módok
A Kontraszt mód segítségével beállíthatja, hogy a
készülék milyen szint mellett csökkentse az
energiafelhasználást a képernyő fényerejének
tompításával. Válassza a legjobb
energiafelhasználáshoz vagy a legnagyobb fényerejű
képhez.
A szint beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Kontraszt > Kontraszt
üzemmód lehetőséget.
4 - Válasszon a Szabványos, Legjobb
teljesítmény, Legjobb kép vagy a Ki lehetőségek
közül.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Összes visszaállítása
Az Összes visszaállítása funkció segítségével minden
értéket visszaállíthat az alapértelmezett értékre.
A Színvezérlés menüben lévő összes érték
visszaállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza
a Javított > Szín > Színvezérlés lehetőséget.
4 - Válassza az Összes visszaállítása lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Dinamikus kontraszt
A Dinamikus kontr. funkcióval beállíthatja, hogy a TVkészülék milyen szint mellett kezdje el automatikusan
kiemelni a részleteket a kép sötét, közepesen sötét és
világos területein.
ISF csak RGB mód
A szint beállításához…
A Csak RGB mód az RGB színek használatának
beállítására szolgáló ISF-szakértői beállítás. Ahhoz,
hogy a Csak RGB mód menüben beállíthassa az
értékeket, először a Képstílus menüben állítsa be
az ISF nappali vagy az ISF éjszakai értéket.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Kontraszt > Dinamikus
kontr. lehetőséget.
4 - Válassza
a Maximum, Közepes, Minimum vagy Ki
lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A Csak RGB mód értékének módosításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Szín > Csak RGB
mód lehetőséget.
4 - Válasszon a Vörös, Zöld vagy Kék lehetőséget
közül, vagy az RGB mód kikapcsolásához válassza
a Ki lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Videokontraszt
A Videokontraszt beállítással szűkítheti a
videokontraszt-tartományt.
A szint beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
Kontrasztbeállítások
58
3 - Válassza
a Javított > Kontraszt >
Videokontraszt lehetőséget.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Képélesség > Ultra
Resolution lehetőséget.
4 - A Be és a Ki beállítások között választhat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Fényérzékelő
A Fényérzékelő funkció automatikusan a helyiség
fényviszonyaihoz igazítja a képbeállításokat.
A Fényérzékelő funkció be- és kikapcsolható.
Zajcsökkentés
A be- vagy kikapcsoláshoz…
A Zajcsökkentés beállítással kiszűrheti és
csökkentheti a képzaj szintjét.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza
a Javított > Kontraszt >
Fényérzékelő lehetőséget.
4 - A Be és a Ki beállítások között választhat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A zajcsökkentés beállítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza
a Javított > Képélesség >
Zavarelnyomás lehetőséget.
4 - Válassza
a Maximum, Közepes, Minimum vagy Ki
lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Gamma
A Gamma funkcióval nemlineáris beállítást adhat meg
a kép fénysűrűségéhez és kontrasztjához. A Gamma
tapasztalt felhasználóknak szánt beállítási lehetőség.
MPEG zavar elnyomása
A szint beállításához…
Az MPEG zavar elnyomása funkcióval kisimíthatja a
kép digitális átmeneteit. Az MPEG zavarok többnyire
kis blokkok vagy fogazott képszél formájában
láthatók.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza
a Javított > Kontraszt > Gamma lehetőséget.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Az MPEG zavar elnyomásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Képélesség > MPEG
zavar elnyomása lehetőséget.
4 - Válassza
a Maximum, Közepes, Minimum vagy Ki
lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Képélesség-beállítások
Ultra Resolution
Az Ultra Resolution funkció kiemelkedő képélességet
biztosít az élek és körvonalak mentén.
A be- vagy kikapcsoláshoz…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
59
2 - Válassza ki a Képformátum > Képernyő
kitöltése, Képernyőhöz igazítás vagy a Széles
képernyő lehetőséget.
3 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
• Képernyő kitöltése – A kép automatikus nagyítása,
hogy teljesen kitöltse a képernyőt. Minimális
képtorzítás, a felirat látható marad. Számítógéphez
nem alkalmas. Néhány extrém képformátum esetén
továbbra is megmaradhatnak a fekete sávok.
• Képernyőhöz igazítás – A kép automatikus
nagyítása, hogy torzításmentesen kitöltse a
képernyőt. Megjelenhetnek fekete sávok.
Számítógéphez nem alkalmas.
• Szélesvásznú – A kép automatikus nagyítása a
szélesvásznú kitöltés érdekében.
Mozgási beállítások
Perfect Natural Motion
A Perfect Natural Motion funkcióval csökkentheti a TVn nézett filmek esetében előforduló
mozgásakadozást. A Perfect Natural Motion sima,
folyamatos mozgást eredményez.
A mozgás akadozásának beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Mozgás > Perfect
Natural Motion lehetőséget.
4 - Válassza
a Maximum, Közepes, Minimum vagy Ki
lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Fejlett
Ha a két alapbeállítás nem elegendő a kívánt
képformátum eléréséhez, használhatja a speciális
beállításokat. A speciális beállítások segítségével
manuálisan formázhatja a képet a képernyőn.
Nagyíthatja, nyújthatja és eltolhatja a képet, amíg
olyan nem lesz, ahogyan Ön szeretné – például
hiányzó feliratok vagy legördülő szöveges bannerek
esetén. Ha a képet egy speciális Forrás – például
csatlakoztatott játékkonzol – igényeihez formázza,
visszatérhet ehhez a beállításhoz, amikor legközelebb
használja a játékkonzolt. A TV-készülék eltárolja az
egyes csatlakozásokhoz legutoljára tárolt beállítást.
Clear LCD
A Clear LCD funkcióval rendkívül éles mozgást, jobb
feketeszintet, magas kontrasztarányt jeleníthet meg
villódzásmentes, nyugodt képpel és nagyobb
megtekintési szögtartománnyal.
A be- vagy kikapcsoláshoz…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Mozgás > Clear
LCD lehetőséget.
4 - A Be és a Ki beállítások között választhat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A kép manuális formázása…
1 - Valamely csatorna nézése közben nyomja meg
a  (ha elérhető a távvezérlőn), vagy pedig a 
gombot.
2 - Válassza a Javított lehetőséget, majd kattintson
az OK gombra.
3 - A kép igazításához használja
az Eltolás, Nagyítás, Nyújtás vagy Eredeti
parancsokat.
4 - Vagy válassza az Utolsó beáll lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot a korábban eltárolt
formátumra való váltáshoz.
5 - A Visszavonás elemet kiválasztva visszatérhet a
Képformátum megnyitásakor érvényben lévő
képbeállításra.
• Eltolás – A nyilak kiválasztásával eltolhatja a képet.
Csak akkor lehet eltolni a képet, ha az nagyított
állapotban van.
• Nagyítás – A nyilak kiválasztásával nagyíthatja a
képet.
• Nyújtás – A nyilak kiválasztásával nyújthatja a képet
függőleges vagy vízszintes irányban.
• Mégse – Ezt kiválasztva visszatérhet a kiindulási
képformátumhoz.
• Eredeti – A bejövő kép eredeti formátumát jeleníti
meg. Ez egy 1:1 arányú, pixelenkénti formátum.
Szakértői mód HD és számítógépes bemenethez
Képformátum
Alapkivitel
Ha a kép nem tölti ki a teljes képernyőt, ha fekete
sávok láthatók a felső vagy alsó részen vagy mindkét
oldalon, akkor beállíthatja, hogy a kép teljesen
kitöltse a képernyőt.
Valamelyik alapbeállítás kiválasztása a képernyő
kitöltéséhez…
1 - Valamely csatorna nézése közben nyomja meg a
 (ha elérhető a távvezérlőn), vagy pedig a 
gombot.
60
Gyors hangbeállítás
Stílus visszaállítása
Az első beállítás során tett néhány képbeállítás
néhány egyszerű lépésben. Ezeket a lépéseket
megismételheti a Gyors képbeállítás során. E lépések
végrehajtásához győződjön meg arról, hogy a TVkészülék be tud-e hozni TV-csatornát, vagy képes-e
megjeleníteni valamely csatlakoztatott eszközön
található műsort.
Ha ki van választva egy Hangstílus, akkor bármely
hangbeállítást a Beállítás > Hang… helyen végezhet
el.
A kiválasztott stílusban tárolásra kerülnek az Ön által
tett változtatások. Javasoljuk, hogy csak az Egyéni
stílus hangbeállításait módosítsa. A Hangstílus –
Személyes beállításai elmenthetők a Források menü
minden egyes forrásához.
A kép beállításához néhány egyszerű lépésben…
A stílus eredeti beállításának visszaállítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Kép lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Gyors képbeállítás lehetőséget.
4 - Válassza ki az Indítás lehetőséget. A navigációs
gombok használatával végezze el a kiválasztást.
5 - Végül válassza a Befejezés lehetőséget.
6 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
1 - Valamely csatorna nézése közben nyomja meg
a  gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Hangstílus lehetőséget, majd
válassza ki a visszaállítani kívánt hangstílust.
4 - Válassza ki a Stílus helyreállít. lehetőséget. A
stílus visszaállításra kerül.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
12.3
Hangbeállítások
Hang
Mélyhang
Hangstílus
A Mély beállítással a hang mély tónusainak szintjét
szabályozhatja.
Stílus kiválasztása
A szint beállításához…
A hang egyszerű beállításához előre meghatározott
értékek közül választhat a Hangstílus funkcióval.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Mély lehetőséget, majd nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
1 - Valamely csatorna nézése közben nyomja meg
a  gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza Hangstílus lehetőséget, majd válasszon
egy stílust a listából.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A rendelkezésre álló stílusok az alábbiak…
• Személyes - Az első indításkor Ön által megadott
hangbeállítások.
• Eredeti - A leginkább semleges hangbeállítás
• Mozi - Filmek nézéséhez ideális.
• Zene: zenehallgatáshoz ideális.
• Játék – Játékhoz ideális.
Magas hang
A Magas beállítással a hang magas tónusainak
szintjét szabályozhatja.
A szint beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
• Hírek: beszéd esetén ideális.
61
3 - Válassza a Magas hang lehetőséget, majd
nyomja meg a  (jobbra) gombot.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
4 - Válasszon a Sztereó vagy az Incredible
surround lehetőségek közül.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
TV elhelyezése
Az első telepítés részeként ennek a beállításnak az
értéke: TV-állványon opció vagy Falra
szerelt opció. Amennyiben azóta módosította a TV
elhelyezését, akkor módosítsa ezt a beállítást annak
megfelelően, hogy a hangvisszaadás a lehető legjobb
legyen.
Fejhallg. hangerő
A Fejhallg. hangerő funkcióval külön beállíthatja a
csatlakoztatott fejhallgató hangerejét.
A hangerő beállítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Fejhallg. hangerő lehetőséget.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a TV elhelyezése lehetőséget.
4 - Válassza a TV-állványon vagy A falon
lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Mélynyomó hangereje
Speciális hangbeállítások
Ha vezeték nélküli Bluetooth-mélynyomót
csatlakoztat, kissé növelheti vagy csökkentheti a
mélynyomó hangerejét.
Automatikus hangerő-kiegyenlítés
Az Automatikus hangerő-kiegyenlítés funkcióval
beállíthatja, hogy a TV-készülék automatikusan
kiegyenlítse a hirtelen hangerő-ingadozásokat. Ezek
jellemzően reklámblokk kezdetén vagy
csatornaváltáskor fordulnak elő.
A hangerő kis mértékű módosítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Mélynyomó hangereje lehetőséget.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel) vagy
 (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A be- vagy kikapcsoláshoz…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4 - Válassza az Automatikus
hangerő-kiegyenlítés lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
5 - A Be és a Ki beállítások között választhat.
6 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Surround üzemmód
A Surround üzemmód funkcióval beállíthatja a TVkészülék hangszórói által használt hanghatást.
A Surround üzemmód beállítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Surround üzemmód lehetőséget.
62
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Audiokimenet
szintkiegyenlítése lehetőséget.
4 - Ha nagy a hangerőkülönbség, válassza a Több
lehetőséget. Ha kisebb, válassza
a Kevesebb lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Tiszta hang
A Clear Sound funkcióval javíthatja a beszédhang
minőségét. Hírműsorok esetén ideális. A beszédjavítás
be- vagy kikapcsolható.
A be- vagy kikapcsoláshoz…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Clear Sound lehetőséget.
4 - A Be és a Ki beállítások között választhat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Az Audiokimenet kiegyenlítése mind az optikai
audiokimenet, mind a HDMI ARC hangjelét érinti.
Audiokimenet késleltetés
Ha a házimozirendszeren hangszinkronizálási
késleltetést állít be, a kép és a hang
szinkronizálásához ki kell kapcsolnia
az Audiokimenet késleltetés funkciót a TVkészüléken.
Audiokimenet formátuma
Az Audiokimenet késleltetése funkció
kikapcsolásához…
Ha többcsatornás hangfeldolgozási jellemzőkkel,
például Dolby Digital, DTS® vagy hasonló funkciókkal
rendelkező házimozirendszert használ, állítsa az
audiokimenet formátumát Többcsatornás értékre. A
TV-készülék a Többcsatornás beállítással a TVcsatornák vagy csatlakoztatott lejátszók tömörített
többcsatornás hangjelét a házimozirendszerre
küldheti. Ha többcsatornás hangfeldolgozással nem
rendelkező házimozi-rendszert használ, válassza a
Sztereó beállítást.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Audiokimenet
késleltetése lehetőséget.
4 - Válassza a Ki beállítást.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Az Audiokimenet formátumának beállítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Audiokimenet
formátuma lehetőséget.
4 - Válassza a Többcsatornás vagy a Sztereó
lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Audiokimenet időeltolása
Ha a házimozirendszeren nem tud beállítani
késleltetést, beállíthatja azt a TV-készüléken
az Audiokimenet offset funkcióval.
A hang TV-készüléken történő szinkronizálásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított > Audiokimenet
offset lehetőséget.
4 - A hang időeltolásának beállításához használja a
csúszkát.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Audiokimenet szintkiegyenlítése
Az Audiokimenet kiegyenlítése funkcióval a
házimozirendszer hangerejét a TV-készülék
hangerejével egy szintre hozhatja a kettő közötti
átkapcsoláshoz. A hangerő különbségét a
hangfeldolgozás különbsége okozhatja.
A hangerőkülönbség kiegyenlítése…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
63
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Fényesség lehetőséget.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Hangsugárzók
Hangsugárzó kiválasztása
Ebben a menüben kapcsolhatja ki és be a TVkészülék hangszóróit. Házimozirendszer vagy vezeték
nélküli Bluetooth-hangszóró csatlakoztatása esetén
kiválaszthatja, hogy melyik eszköz játssza le a TVkészülék hangját. Ebben a listában az összes elérhető
hangszórórendszer megtalálható.
Ambilight telítettség
Ha a hangeszköz HDMI CEC csatlakozást használ
(ilyenek például a házimozirendszerek), válassza az
EasyLink autom.indítása lehetőséget. Ebben az
esetben a TV-készülék bekapcsolja az audioeszközt,
az eszközre továbbítja a TV-készülék hangját, és
kikapcsolja a TV-hangszórókat.
Az Ambilight Telítettség beállításával módosíthatja
az Ambilight színtelítettségének szintjét.
A szint beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Telítettség lehetőséget.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A TV-hangszórók beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Hang lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg a  (jobbra)
gombot.
3 - Válassza a Javított lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4 - Válassza ki a Hangszórók lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
5 - Válasszon a Be, Ki és az EasyLink autom.
indítása lehetőségek közül.
6 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Speciális Ambilight beállítások
Fal színe
A Fal színe beállítással semlegesítheti a színes fal
Ambilight színekre gyakorolt hatását. Válassza ki a TVkészülék mögötti fal színét, és a TV-készülék
módosítja az Ambilight színeket, hogy az eredeti
szándéknak megfelelően jelenjenek meg.
12.4
Ambilight beállítások
A fal színének kiválasztása . . .
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Javított > Fal színe lehetőséget.
4 - A színpalettán válassza ki azt a színt, amelyik illik
a TV-készülék mögötti fal színéhez.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Ambilight stílus
További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg az Ambilight stílus témakört.
Ambilight beállítások
Ambilight fényerő
Az Ambilight Fényesség beállításával módosíthatja
az Ambilight fényerejének szintjét.
TV kikapcsolása
A szint beállításához…
A TV kikapcsolása funkcióval beállíthatja, hogy az
Ambilight a TV-készülék kikapcsolását követően
azonnal kikapcsoljon-e, vagy lassan halványodjon el.
A lassú elhalványodás során van ideje bekapcsolni a
nappali világítását.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
64
Az Ambilight kikapcsolási módjának kiválasztása…
Ambilight + hue
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Javított > TV
kikapcsolása lehetőséget.
4 - Válasszon az Elhalványodás kikapcsolása és az
Azonnali kikapcsolás lehetőségek közül.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Konfigurálás
1. lépés – Hálózat
Az első lépésben elő kell készítenie a TV-készüléket,
hogy az megtalálja a Philips Hue Bridge elemet. A TVkészüléknek és a Philips Hue Bridge-nek ugyanazt a
hálózatot kell használnia.
Üzembe helyezés…
1 - Csatlakoztassa a Philips Hue Bridge eszközt a fali
aljzathoz.
2 - Csatlakoztassa a Philips Hue Bridge eszközt
ugyanahhoz a routerhez, melyhez a TV-készülék is
csatlakozik – ehhez használjon Ethernet-kábelt.
3 - Kapcsolja be a Hue izzókat.
ISF hangolás
Ha ISF szakértő kalibrálja a TV-t, beállíthat egy
statikus Ambilight színt. Tetszőleges színt választhat.
Ha megtörtént az ISF kalibrálás, kiválaszthatja a
statikus ISF színt.
A konfiguráció megkezdése...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight > Ambilight+hue
lehetőséget.
3 - Válassza a Konfigurálás lehetőséget.
4 - Válassza az Indítás lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot. A TV-készülék megkeresi a
Philips Hue Bridge eszközt. Ha a TV még nincs
csatlakoztatva a hálózathoz, akkor előbb a hálózat
beállítását kezdi meg. Ha a Philips Hue Bridge eszköz
megjelenik a listában…
A statikus ISF szín kiválasztásához…
Nyomja meg az  (Ambilight) gombot, válassza
az ISF lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
Az ISF hangolás beállításához...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Javított > ISF
hangolás lehetőséget.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
folytassa a 2. lépéssel – Hue Bridge.
A TV-készülék otthoni hálózathoz való
csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért
válassza ki a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét,
majd keresse meg a Hálózat, vezeték
nélküli témakört.
Az ISF hangolás visszaállításához...
2. lépés – Hue Bridge
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Javított > ISF beállítások
visszaállítása lehetőséget.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A következő lépés leírja, hogyan kell összekapcsolnia
a TV-készüléket a Philips Hue Bridge elemmel.
A TV csak egy Hue Bridge-hez képes csatlakozni.
A Hue Bridge csatlakoztatásához tegye a
következőket:
1 - Ha a TV-készülék csatlakozik az otthoni
hálózathoz, akkor megjeleníti az elérhető Hue Bridgeeket. Ha a TV-készülék még nem találta meg a Hue
Bridge eszközt, válassza az Ismét
áttekint lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
Ha a TV-készülék megtalálta az Ön birtokában lévő
egyetlen Hue Bridge eszközt, jelölje ki a Hue Bridge
nevét, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha egynél több Hue Bridge eszközzel rendelkezik,
jelölje ki a használni kívánt Hue Bridge eszközt, majd
65
nyomja meg az OK gombot.
2 - Válassza az Indítás lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Most menjen oda Philips Hue Bridge eszközéhez,
és nyomja meg az eszköz közepén lévő
összekapcsoló gombot. Ekkor a Hue Bridge
összekapcsolódik a TV-készülékkel. A művelet
elvégzésére 30 másodperce van. A TV megerősítő
üzenetet küld, hogy a Hue Bridge hozzákapcsolása
sikerült.
4 - Válassza az OK lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
minden egyes izzóra vonatkozóan végrehajthatja.
8 - Ha az összes Ambilight+hue izzó konfigurálásával
elkészült, válassza a Befejezés lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
Az Ambilight+hue használatra kész.
Kikapcsolás
Az Ambilight+hue kikapcsolása...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza az Ambilight+hue lehetőséget.
4 - Válassza a Ki vagy a Be lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Ha a Philips Hue Bridge eszközt sikerült
összekapcsolni a TV-készülékkel, folytassa a Színes
izzók című oldallal.
3. lépés – Színes izzók
A következő lépés leírja, hogyan választhatja ki azokat
a Philips Hue izzókat, amelyeknek követniük kell az
Ambilight funkciót.
Legfeljebb 9 Philips Hue izzót választhat ki az
Ambilight+hue funkcióval való használatra.
Immerzió
A Magával ragadó élmény funkcióval megadhatja,
hogy mennyire pontosan kövessék a Hue izzók az
Ambilightot.
Az Ambilight+hue funkcióval használandó izzók
kiválasztásához...
1 - Jelölje meg azokat az izzókat a
listában, amelyeknek követniük kell az Ambilight
funkciót. Izzó megjelöléséhez jelölje ki az izzó nevét,
majd nyomja meg az OK gombot. A kijelölt izzó
egyszer felvillan.
2 - Ha kész, válassza az OK lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
Az Ambilight+hue - Magával ragadó élmény
beállítása...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza az Ambilight+hue > Magával ragadó
élmény lehetőséget.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
4. lépés – Izzó konfigurálása
A következő lépés leírja, hogyan tudja megadni az
egyes Philips Hue izzók konfigurációját.
Az egyes Hue izzók konfigurálása...
1 - Válassza ki a konfigurálni kívánt izzót, majd
nyomja meg az OK gombot. A kiválasztott izzó villog.
2 - Válassza az Indítás lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Először adja meg, hol helyezte el az izzót a TVkészülékhez képest. A Kameraállás pontos megadása
szükséges ahhoz, hogy az Ambilight a megfelelő színt
küldje az izzóra. A csúszka segítségével állítsa be a
pozíciót.
4 - Másodszor a csúszkával adja meg az izzó és a TV
közötti Távolság értékét. Minél távolabb van a TVkészüléktől, annál gyengébb az Ambilight szín. A
csúszka segítségével állítsa be a távolságot.
5 - Végül állítsa be az izzó Fényesség értéket. A
csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.
6 - Az izzó konfigurációjának befejezéséhez válassza
az OK lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.
7 - Az Ambilight+hue konfigurálása menüben ezt
Lounge Light+hue
Ha telepítette az Ambilight+hue funkciót, akkor a hue
izzók követhetik az Ambilight Lounge Light
hangulatvilágítását. A Philips hue lámpák az egész
szobára kiterjesztik a Lounge Lightot. A hue izzók
bekapcsolnak, és automatikusan be vannak állítva,
hogy kövessék a Lounge Lightot, amikor Ön
konfigurálja az Ambilight+hue funkciót. Ha nem
szeretné, hogy a hue izzók kövessék a Lounge
Lightot, akkor kikapcsolhatja az izzókat.
A hue izzók kikapcsolása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
66
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza az Ambilight+hue > Lounge Light+hue
lehetőséget.
4 - Válassza a Ki beállítást.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A TV-készülék Energiatakarékos beállításához…
Konfiguráció megtekintése
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza ki az Eco beállítások lehetőséget, majd
a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza az Energiatakarékos lehetőséget, ekkor
a Képstílus automatikusan átáll a Szabványos
beállításra.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A Konfiguráció megtekintése funkció segítségével
megtekintheti az Ambilight+hue, a hálózat, a híd és az
izzók aktuális beállítását.
Képernyő kikapcsolása
Az Ambilight+hue konfiguráció megtekintése...
Ha zenét hallgat, akkor a képernyő kikapcsolásával
energiát takaríthat meg.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza az Ambilight+hue > Konfiguráció
megtekintése lehetőséget.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Csak a TV-képernyő kikapcsolásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza ki az Eco beállítások lehetőséget, majd
a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Képernyő kikapcsolása lehetőséget.
A képernyő kikapcsol.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Konfiguráció visszaállítása
A képernyőt a távvezérlő bármelyik gombjának
megnyomásával visszakapcsolhatja.
Az Ambilight+hue visszaállítása...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Ambilight lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza az Ambilight+hue > Konfiguráció
visszaállítása lehetőséget. Megtörténik a
konfiguráció visszaállítása.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Fényérzékelő
Energiamegtakarítási célból a beépített
környezetifény-érzékelő csökkenti a TV-képernyő
fényerejét, ha a környezeti fény mennyisége csökken.
A beépített fényérzékelő a kép- és az Ambilightbeállításokat automatikusan a helyiség
fényviszonyaihoz igazítja.
A fényérzékelő aktiválásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza ki az Eco beállítások lehetőséget, majd
a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Fényérzékelő
lehetőséget. A  ikon megjelenik a Fényérzékelő
előtt, amikor az aktív.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
12.5
Eco beállítások
Energiatakarékos
Az Eco beállítások  a környezetet védő TVbeállításokat jelentik.
Energiatakarékos
Ha az Energiatakarékos beállítást választja, a TV
automatikusan a Képstílus – Normál beállításra, a kép
tekintetében leginkább energiatudatos beállításra vált
át.
67
Kikapcsolás-időzítő
USB billentyűzet beállításai
Ha a TV-készülékre érkezik TV-jel, de Ön 4 órás
időszakon keresztül nem nyomja meg a távvezérlő
egyetlen gombját sem, akkor a TV-készülék
automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson
meg. Továbbá, ha a TV-készülékre 10 percen át nem
érkezik TV-jel, sem távvezérlő-parancs, a TV-készülék
automatikusan kikapcsol.
Az USB billentyűzet telepítéséhez kapcsolja be a TVkészüléket, és csatlakoztassa az USB billentyűzetet a
TV-készüléken lévő USB csatlakozók egyikéhez.
Amikor a készülék első alkalommal felismeri a
billentyűzetet, kiválaszthatja és tesztelheti a kívánt
billentyűzetkiosztást. Ha cirill vagy görög
billentyűzetet ad meg első opcióként, másodiknak
választhat latin elrendezést is.
Ha a TV-készüléket monitorként használja, illetve a
TV-nézéshez digitális vevőegységet (beltéri egységet)
használ, és nem használja a televízió távvezérlőjét,
akkor kapcsolja ki az automatikus kikapcsolási
funkciót.
Billentyűzetkiosztás-beállítás módosítása, ha már ki
van választva egy kiosztás…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - A billentyűzet beállításának elindításához
válassza az USB billentyűzet beállításai lehetőséget.
A kikapcsolás-időzítő funkció kikapcsolása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Eco beállítások lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Kikapcsolás-időzítő lehetőséget.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat. A 0 érték választásával
kikapcsolja az automatikus kikapcsolás funkciót.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Philips logó fényereje
A TV-készülék elején látható Philips logó
kikapcsolható, vagy beállítható annak a fényereje.
Módosítás vagy kikapcsolás…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Philips logó fényereje lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4 - Válasszon a Minimum, Közepes és a Maximum
lehetőségek közül, vagy a logó világításának
kikapcsolásához válassza a Ki lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
12.6
Általános beállítások
USB-s merevlemez
USB-s merevlemez telepítése és formázása...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza az USB-s merevlemez lehetőséget.
4 - Válassza az Indítás lehetőséget, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Az USB-s merevlemezek telepítésének módjával
kapcsolatos további információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg az USB-s merevlemez, telepítés , vagy
a Telepítés, USB-s merevlemez .témakört.
68
Otthon vagy bolt
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
Ha a TV-készülék üzletben van kiállítva, beállíthatja
a készüléket úgy, hogy a bolt promóciós bannerét
jelenítse meg. A Képstílus értéke
automatikusan Élénk lesz. A Kikapcsolási
időzítő funkció ki van kapcsolva.
EasyLink távvezérlő
Az EasyLink távvezérlő kikapcsolásához...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza az EasyLink > Easylink távvezérlő
lehetőséget.
4 - Válassza a Ki beállítást.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
A TV-készülék beállítása Bolti helyre…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Hely > Bolt lehetőséget.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Ha a TV-készüléket otthon használja, akkor Otthoni
helyre állítsa be.
HDMI Ultra HD
Ez a TV képes az Ultra HD jelek megjelenítésére.
Néhány típusú – HDMI-csatlakozással rendelkező –
készülék nem ismeri fel az Ultra HD funkcióval
rendelkező TV-készülékeket, így nem működik
megfelelően, illetve torzítja a képet vagy a hangot.
Ebben az esetben a készülék megfelelő működése
érdekében olyan szintre állíthatja be a jelminőséget,
amelyet a készülék kezelni tud. Ha a készülék nem
használ Ultra HD jeleket, kikapcsolhatja az Ultra HD
funkciót ehhez a HDMI csatlakozáshoz.
Bolti konfiguráció
Ha a TV Bolt üzemmódra van állítva, akkor
beállítható a hozzáférés egy megadott bemutatóhoz,
áruházi használatra.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Bolti konfiguráció lehetőséget, majd
a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4 - Módosítsa igény szerint a beállításokat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Az UHD 4:4:4/4:2:2 beállítás az UHD YCbCr 4:4:4 /
4:2:2 jelek használatát teszi lehetővé. Az UHD
4:2:0 beállítás az UHD YCbCr 4:2:0 jelek használatát
teszi lehetővé.
A jelminőség beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a HDMI Ultra HD lehetőséget.
4 - Válassza az UHD 4:4:4/4:2:2, az UHD
4:2:0 vagy az UHD ki lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg a  (balra)
gombot, szükség esetén többször is.
EasyLink
EasyLink
Az EasyLink teljes kikapcsolásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza
az EasyLink lehetőséget, nyomja meg
a  (jobbra) gombot, majd az egy lépéssel történő
előrelépéshez válassza a EasyLink lehetőséget.
4 - Válassza a Ki beállítást.
Amennyiben a HDMI 1- vagy HDMI
2-porton csatlakoztatott készülék képe vagy hangja
torz, csatlakoztassa a TV-készülék HDMI
3- vagy HDMI 4-portjához.
További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg a Problémák, HDMI, vagy a Problémák,
HDMI-csatlakozás témakört.
69
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Speciális beállítások
TV-műsorfüzet
HbbTV
A TV-műsorfüzet a szolgáltatótól vagy az internetről
fogadja az információkat. Egyes régiókban és egyes
csatornákhoz nem érhetők el TV-műsorfüzethez
tartozó információk. A TV-készülék a TV-re telepített
csatornákra vonatkozóan képes fogadni a TVműsorfüzet információit. A TV-készülék nem képes
fogadni a TV-műsorfüzet információit a digitális
vevőről vagy dekóderről megtekintett csatornákra
vonatkozóan.
Ha egy TV-csatorna HbbTV oldalakat kínál, az oldalak
megtekintéséhez először be kell kapcsolnia a HbbTVt a TV-beállításoknál.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Javított > HbbTV lehetőséget.
4 - A Be és a Ki beállítások között választhat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A TV-készülék alapértelmezett információfogadási
beállítása: A műsorsugárzóról.
Ha a TV-műsorkalauz adatai az Internetről
származnak, a TV-műsorkalauz a digitális csatornák
mellett az analóg csatornákat is felsorolhatja. A TVműsorkalauz menüje egy kis képernyőt is megjelenít
az aktuális csatornával.
Ha egy bizonyos csatornán nem szeretne hozzáférést
a HbbTV oldalakhoz, akkor blokkolhatja a HbbTV
oldalakat csak az adott csatornára vonatkozóan.
Internetről
1 - Hangoljon arra a csatornára, amelynek a HbbTV
oldalait blokkolni szeretné.
2 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot, válassza ki
a Preferenciák > HbbTV ezen a
csatornán lehetőséget.
3 - Válassza a Ki beállítást.
Ha a TV csatlakozik az Internetre, beállíthatja a TVkészüléket úgy, hogy a TV-műsorkalauz adatait az
Internetről kapja.
A TV-műsorkalauz adatainak beállítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Javított > TV-műsorfüzet > Az
Internetről lehetőséget.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Gyári beállítások
Visszaállíthatja a TV-készüléket az eredeti TVbeállításokra (a gyári beállításokra).
Visszaállításhoz az eredeti beállításokra…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza ki a Gyári beállítások lehetőséget.
4 - Válassza az OK lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Csatornalogók
Egyes országokban a TV képes csatornalogót
megjeleníteni.
Ha nem szeretné látni ezeket a logókat,
kikapcsolhatja őket.
A logók kikapcsolásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Javított
> Csatornalogók lehetőséget, majd a menübe
történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4 - Válassza a Ki beállítást.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
TV hangolása
Újra elvégezheti a TV teljes beállítását. A TV teljesen
újra van telepítve.
Teljes TV-telepítés megismétléséhez…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások , majd a TV
újrahangolása lehetőséget.
70
3 - Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A
telepítés több percet is igénybe vehet.
bekapcsolva állapotra állíthatja be.
Vagy ha meg szeretné jeleníteni a feliratokat, amikor a
sugárzott műsor nem az Ön nyelvén – a TV számára
beállított nyelven – jelenik meg, akkor válassza
az Automatikus beállítást. Ez a beállítás megjeleníti a
feliratokat akkor is, amikor a hangot elnémítja.
12.7
Óra, régió és nyelv
A menü nyelve
Felirat nyelvének beállításai
A TV-készüléken megjelenő menük és üzenetek
nyelvének módosítása…
A digitális csatornák több nyelven kínálhatnak
feliratokat a műsorokhoz. Megadhatja a kívánt
elsődleges és másodlagos feliratnyelvet. Ha e
nyelveken elérhetők feliratok, a TV-készülék
megjeleníti a kiválasztott feliratokat.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Régió és nyelv lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Nyelv > Menü nyelve lehetőséget.
4 - Válassza ki a szükséges nyelvet, és nyomja meg
az OK gombot.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Ha egyik kívánt nyelv sem érhető el, újat választhat a
rendelkezésre álló feliratnyelvek közül.
Az elsődleges és másodlagos feliratnyelv beállítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Régió és nyelv lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Nyelvek > Elsődleges
felirat vagy Másodlagos felirat lehetőséget.
4 - Válassza ki a kívánt nyelvet.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Nyelvi beállítások
Beszédnyelv beállítások
A digitális TV-csatornák képesek a műsorokat az
eredeti nyelvtől eltérő nyelvű beszéddel is sugározni.
Megadhatja a kívánt elsődleges és másodlagos
beszédnyelvet. Ha e nyelvek valamelyikén van
elérhető hangsáv, a TV átkapcsol arra.
Teletextes feliratok
Ha analóg csatornát néz, minden csatornánál
manuálisan kell beállítania, hogy a feliratok
elérhetőek legyenek.
Ha egyik kívánt nyelv sem érhető el, újat választhat a
rendelkezésre álló beszédnyelvek közül.
Az elsődleges és másodlagos beszédnyelv
beállítása…
1 - Kapcsoljon az adott csatornára, és nyomja meg
a TEXT gombot a teletext megnyitásához.
2 - Írja be a feliratok oldalszámát. Ez jellemzően
a 888. oldal.
3 - A teletext bezárásához nyomja meg újra
a TEXT gombot.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Régió és nyelv lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Nyelvek > Elsődleges
hang vagy Másodlagos hang lehetőséget.
4 - Válassza ki a kívánt nyelvet.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Ha ezen analóg csatorna nézése közben a Felirat
menüben a Be beállítást adja meg, megjelennek az
elérhető feliratok.
Teletext nyelvek
Teletext oldalak
A Teletext funkció TV-csatornák nézése közben
történő megnyitásához nyomja meg
a TEXT gombot.
A teletext oldalak bezárásához nyomja meg ismét
a TEXT gombot.
Feliratok
Bekapcsolás
A feliratok bekapcsolásához nyomja meg
a SUBTITLE gombot.
Teletext oldal kiválasztása
A feliratokat Be, Ki vagy Némítás közben
71
Oldal kiválasztásához . . .
3 - A készülékbillentyűk elrejtéséhez nyomja meg
a  BACK gombot.
4 - A teletext szolgáltatás bezárásához nyomja meg
újra a  BACK gombot.
1 - Írja be az oldalszámot a számgombokkal.
2 - A navigációhoz használja a nyílgombokat.
3 - A képernyő alsó részén látható színkódos elemek
kiválasztásához nyomja meg a megfelelő színes
gombot.
Digital Text (csak az Egyesült Királyságban)
Egyes digitális műsorszolgáltatók külön Digital Text
funkciót vagy interaktív TV-szolgáltatást kínálnak
digitális TV-csatornáikon. Ezek a szolgáltatások a
normál teletexthez hasonlóan kezelhetők, vagyis a
számgombokkal, a színes gombokkal és a
nyílgombokkal választhatók ki a kívánt opciók.
Teletext aloldalak
Egy teletext oldalhoz több aloldal tartozhat. Az
aloldalak száma egy sávban látható a főoldalé
mellett.
Aloldal kiválasztásához használja a  vagy a 
gombot.
A Digital Text bezárásához nyomja meg a  BACK
gombot.
T.O.P. teletext oldalak
Egyes műsorsugárzóknál elérhető a T.O.P. teletext
megnyitása.
T.O.P. Teletext oldalak teletexten történő
megnyitásához nyomja meg
az  OPTIONS gombot, és válassza a T.O.P.
áttekintése lehetőséget.
Teletext beállítások
A teletext szolgáltatásban
az  OPTIONS megnyomásával az alábbiakat
választhatja ki…
• Oldal kimerevítése
Az aloldalak automatikus pörgetésének leállítása.
• Osztott képernyő/Teljes képernyő
A TV-csatorna és a teletext párhuzamos
megjelenítése.
• T.O.P. áttekintése
T.O.P. teletext megnyitása.
• Nagyítás
A teletext oldal kinagyítása a kényelmesebb
olvashatóság érdekében.
• Kimutatás
Egy adott oldal rejtett információinak megjelenítése.
• Aloldal-forgatás
Aloldalak végiglapozása, amennyiben vannak ilyenek.
• Nyelv
A teletext által használt karaktercsoport átváltása a
megfelelő megjelenítés érdekében.
• Teletext 2.5
Teletext 2.5 aktiválása a szebb színek és fejlettebb
grafika érdekében.
Kedvenc oldalak
A TV-készülék listába menti a legutóbb megnyitott 10
teletext oldalt. Ezeket könnyűszerrel újra
megnyithatja a Kedvenc teletext oldalak oszlopban.
1 - A teletexten válassza ki a képernyő bal felső
sarkában található csillagot a kedvenc oldalak
oszlopának megjelenítéséhez.
2 - Az oldalszám kiválasztásához nyomja meg
a  (le) vagy  (fel) gombot, majd az oldal
megnyitásához nyomja meg az OK gombot.
A lista a Kedvenc oldalak törlése opcióval törölhető.
Keresés a teletextben
Kijelölhet egy szót, és rákereshet a teletexten a szó
összes előfordulására.
1 - Válasszon egy teletextoldalt, és nyomja meg az
OK gombot.
2 - Válasszon ki egy szót vagy egy számot a
nyílgombok segítségével.
3 - Nyomja meg ismét az OK gombot, és ekkor a
rendszer azonnal az adott szó vagy szám következő
előfordulására ugrik.
4 - Az OK gomb újabb megnyomásával így haladhat
előre az előfordulások sorában.
5 - A keresés leállításához tartsa lenyomva a  (fel)
gombot mindaddig, amíg a kijelölés meg nem szűnik.
Teletext beállítása
Teletext nyelve
Egyes digitális TV-szolgáltatók több nyelven kínálják
teletextes szolgáltatásaikat.
A teletext elsődleges és másodlagos nyelvének
beállításához . . .
Teletext szolgáltatás csatlakoztatott eszközről
A TV-csatornák vételére képes eszközök némelyike
teletext funkciót is kínál.
Teletext megnyitásához csatlakoztatott eszközről . . .
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Régió és nyelv lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Nyelv > Elsődleges
teletext vagy Másodlagos teletext lehetőséget.
1 - Nyomja meg a  gombot , válassza ki az
eszközt, majd nyomja meg az OK gombot.
2 - Miközben valamelyik csatornát nézi az eszközön,
nyomja meg az  OPTIONS gombot, válassza a
Készülékbillentyűk megjelenítése lehetőséget, és
nyomja meg a  gombot, majd az OK gombot.
72
4 - Válassza ki a kívánt teletextnyelveket.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Régió és nyelv lehetőséget, majd az
Óra > Automatikus órabeállítás üzemmód
lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Válassza a Kézi lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
4 - Nyomja meg a  (balra) gombot, majd
válasszon a Dátum és az Idő lehetőségek közül.
5 - Az érték módosításához használja a  (fel) vagy
 (le) nyilat.
6 - Ha egy lépéssel vissza szeretne lépni, nyomja
meg a  (balra) gombot.
Teletext 2.5
Az esetlegesen rendelkezésre álló Teletext 2.5 több
színt és jobb grafikát kínál. A Teletext 2.5 szabványos
gyári beállításként van aktiválva.
A Teletext 2.5 kikapcsolása…
1 - Nyomja meg a TEXT gombot.
2 - A képernyőn megnyitva lévő teletext szolgáltatás
mellett nyomja meg az  OPTIONS gombot.
3 - Válassza a Teletext 2.5 > Ki lehetőséget.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Időzóna
Óra
Egyes országokban kiválaszthat egy specifikus
időzónát a TV órájának pontos beállítása érdekében.
Dátum és idő
Az időzóna beállításához (ha ez lehetséges)…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Régió és nyelv lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza az Óra > Időzóna lehetőséget.
4 - Válassza ki az adott országnak megfelelő
időzónát vagy időeltolást a TV-készülék órájának
pontos beállítása érdekében.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Automatikus
A TV-készülék órájának szabványos beállítása: Auto.
Az időt a készülék a sugárzott UTC-adatok
(egyezményes koordinált világidő) alapján állítja be.
Ha az óra nem jól jár, választhatja az Országfüggő
beállítást is. Egyes országokban kiválaszthat egy
specifikus időzónát, illetve időeltolást is
beállíthat. Egyes országokban, egyes hálózati
szolgáltatóknál az órabeállítások a helytelen
órabeállítás elkerülése érdekében rejtve vannak.
A TV-készülék órájának beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Régió és nyelv, majd pedig
az Óra > Automatikus órabeállítás
üzemmód lehetőséget.
3 - Válasszon az Auto és az Országfüggő
lehetőségek közül.
4 - Ha egy lépéssel vissza szeretne lépni, nyomja
meg a  (balra) gombot.
Időzített kikapcsoló
Az Időzített kikapcsoló segítségével a TV-készüléket
az előre megadott idő elteltével automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsolhatja.
Az időzített kikapcsoló beállításához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Régió és nyelv lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza az Óra > Időzített kikapcsoló
lehetőséget.
4 - A csúszka segítségével 5 perces lépésekben max.
180 percre állíthatja be az időt. Az időzített
kikapcsolót a 0 érték megadásával lehet kikapcsolni.
A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja, vagy a
visszaszámlálás alatt visszaállíthatja az időtartamot.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Kézi
Amennyiben az automatikus beállítások egyikével
sem jelenik meg helyesen a pontos idő, állítsa be
manuálisan az időt.
Ha azonban a TV-műsorkalauzban ütemezett
műsorokat rögzít, nem javasoljuk a dátum és az idő
manuális módosítását. Egyes országokban, egyes
hálózati szolgáltatóknál az órabeállítások a helytelen
órabeállítás elkerülése érdekében rejtve vannak.
A TV órájának kézi beállításához (ha ez lehetséges)…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
73
12.8
Hangleírás
Univerzális hozzáférés
Bekapcsolás
Bekapcsolás
A digitális TV-csatornák speciális hangkommentárt
sugározhatnak, amelyben elmondják, hogy mi
történik éppen a képernyőn.
A csökkent látóképességűeknek készült hang és
effektusok beállításához először be kell kapcsolni
a Hang leírása opciót.
A Hang leírása opció bekapcsolásához
az Univerzális hozzáférés funkciónak is bekapcsolt
állapotban kell lennie a Beállítás menüben.
Ha az Univerzális hozzáférés funkció be van
kapcsolva, akkor a TV-készülék készen áll a siket,
hallássérült, vak vagy látássérült személyek általi
használatra.
Bekapcsolás
Ha telepítéskor nem kapcsolta be az Univerzális
hozzáférés funkciót, ezt bármikor megteheti
az Univerzális hozzáférés menüben.
Az Elérhetőség funkció bekapcsolása…
A Hang leírása beállítás esetén a normál
hangcsatorna kiegészül a narrátor kommentárjával.
A kommentár bekapcsolásához (ha elérhető)…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Univerzális hozzáférés lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Az egy lépéssel történő továbblépéshez válassza
az Univerzális hozzáférés lehetőséget.
4 - Válassza a Be lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A Hang leírása funkció bekapcsolásához…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Univerzális hozzáférés lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza ki a Hang leírása lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4 - Az egy lépéssel történő továbblépéshez válassza
a Hang leírása lehetőséget.
5 - Válassza a Be lehetőséget.
6 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Hallássérült
Egyes digitális TV-csatornák speciális hangsávokat és
feliratokat is biztosítanak a hallássérültek vagy siketek
számára. Ha a Hallássérült funkció be van kapcsolva,
a TV-készülék automatikusan kiválasztja a
hallássérültek számára biztosított speciális
hangsávokat és feliratokat, ha vannak ilyenek.
A Hallássérült funkció bekapcsolásához először be
kell kapcsolnia az Univerzális hozzáférés opciót.
Kevert hangerő
Lehetőség van a normál hang hangerejének a
hangkommentárral való keverésére.
A hangerő keverése…
A Hallássérült módra történő átkapcsoláshoz…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Univerzális hozzáférés lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Hang leírása > Kevert
hangerő lehetőséget.
4 - Az érték módosításához használja a  (fel)
vagy  (le) nyilat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Univerzális hozzáférés lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Hallássérült lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
4 - Válassza a Be lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Hanghatás
Bizonyos hangkommentárokhoz extra hanghatások
társulhatnak, mint például sztereó vagy elhalkuló
hang.
74
A Hanghatások bekapcsolása (ha elérhető)…
Alk. zár
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Univerzális hozzáférés lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Hang
leírása > Hanghatások lehetőséget.
4 - Válassza a Be lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg az Alk. zár témakört.
Kódbeállítás / Kód módosítása
A Gyermekzár PIN-kódja csatornák vagy műsorok
lezárására vagy a zárolásuk feloldására szolgál.
A lezárási kód beállítása vagy az aktuális kód
módosítása…
Beszéd
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Gyermekzár lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Kódbeállítás vagy a Kód
módosítása lehetőséget.
4 - Adjon meg egy tetszőleges 4-számjegyű kódot.
Ha már beállította a gyermekzár kódját, adja meg az
aktuális kódot, majd kétszer az újat.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
A hangkommentár a kiejtett szavakhoz tartozó
feliratot is tartalmazhat.
A felirat bekapcsolásához (ha elérhető) . . .
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Univerzális hozzáférés lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Hang leírása > Beszéd lehetőséget.
4 - Válassza a Leíró vagy a Felirat lehetőséget.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Az új kód beállítása ezzel megtörtént.
Elfelejtette a gyermekzár PIN-kódját?
Ha elfelejtette a PIN-kódot, felülírhatja az aktuális
kódot, és megadhat egy újat.
12.9
Gyermekzár
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Gyermekzár lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Kód módosítása lehetőséget.
4 - Adja meg a 8888 felülíró kódot.
5 - Most adja meg a gyermekzár új PIN-kódját, és írja
be újra a megerősítéshez.
6 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Szülői besorolás
Minimális kor beállítása korhatárhoz kötött műsorok
megtekintéséhez...
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Gyermekzár lehetőséget, majd a
menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Szülői besorolás lehetőséget, majd
válasszon a listából egy kort.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Az új kód beállítása ezzel megtörtént.
75
A TV-készülék a számítógépről vagy NAS eszközről
streamelt videók esetén nem támogatja a feliratokat.
13
Videók, fényképek
és zene
Ha a médiaszerver támogatja a fájlkeresést, akkor
keresőmező is rendelkezésre áll.
A számítógépen lévő fájlok tallózásához és
lejátszásához…
13.1
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
a  Hálózat lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
2 - A kívánt eszköz kiválasztásához válassza ki
a  SimplyShare eszközök lehetőséget, majd
nyomja meg a  (jobbra) gombot.
3 - Ekkor tallózhat a fájlok között, és lejátszhatja
azokat.
4 - A videók, fényképek és zenék lejátszásának
leállításához nyomja meg az  EXIT gombot.
USB csatlakozóról
Lehetősége van a készülékhez csatlakoztatott USB
flash meghajtón vagy USB-s merevlemezen tárolt
fényképei megtekintésére, illetve zenéi és videói
lejátszására.
A TV-készülék bekapcsolt állapotában
csatlakoztasson USB flash meghajtót vagy USB
merevlemezt a készülék valamelyik USB
csatlakozójához. A TV-készülék érzékeli az eszközt,
majd felsorolja az azon található médiafájlokat.
13.3
Felhő alapú tárolóeszközről
Ha a fájlok listája nem jelenik meg automatikusan…
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
az  USB lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza ki az  USB eszközök lehetőséget,
majd nyomja meg a  (jobbra) gombot a fájloknak a
meghajtón kialakított mapparendszerben történő
böngészéséhez.
3 - A videók, fényképek és zenék lejátszásának
leállításához nyomja meg az  EXIT gombot.
Megjelenítheti az online felhőben lévő tárhelyre
feltöltött fényképeket, illetve lejátszhatja az ott tárolt
zenéket és videókat.
A  Felhőkezelő alkalmazás segítségével
csatlakozhat a Felhő alapú tárhelyszolgáltatásokhoz.
A csatlakozáshoz a felhasználónevét és a jelszavát
használhatja.
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen lefelé, válassza ki
az  Alkalmazások > 
Felhőkezelő alkalmazást, majd nyomja meg az OK
gombot.
3 - Válassza k az igényelt tárhelyszolgáltatást.
4 - Felhasználóneve és jelszava segítségével
csatlakozzon és jelentkezzen be a
tárhelyszolgáltatásba.
5 - Válassza ki a megjeleníteni kívánt fényképet vagy
videót, majd nyomja meg az OK gombot.
6 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
Figyelem
Amennyiben úgy próbál valamilyen műsort
szüneteltetni vagy rögzíteni, hogy az USB-s
merevlemez csatlakoztatva van, a TV-készülék az
USB-merevlemez formázását kéri. Az ilyen formázás
során az USB-s merevlemezen található összes fájl
törlődik.
13.2
Számítógépről vagy NAS
egységről
* Olyan tárhelyszolgáltatás, mint a Dropbox™.
A fényképeit megtekintheti, vagy a zeneszámait és
videóit lejátszhatja számítógépről vagy az otthoni
hálózatában található NAS (hálózati adattároló)
egységről.
13.4
Kedvenc programok,
Legnépszerűbb, Utoljára
játszott menü
A TV-készüléknek és a számítógépnek vagy NAS
egységnek ugyanabban a hálózatban kell lennie. A
számítógépen vagy NAS egységen telepítve kell
lennie egy médiaszerver-szoftvernek. A
médiaszervert be kell állítani a fájlok TV-készülékkel
való megosztására. A TV-készülék úgy jeleníti meg a
fájlokat és mappákat, ahogyan azokat a médiaszerver
elrendezte, vagy amilyen szerkezetben azok a
számítógépen vagy NAS egységen vannak.
Kedvenc fájlok megtekintése
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
az  USB lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
76
2 - Válassza ki az  USB eszközök lehetőséget,
majd válassza ki a  Kedvenc programok
lehetőséget.
3 - Megtekintheti a listán lévő összes kedvenc fájlt.
kikapcsolása vagy némítás közbeni bekapcsolása.
6 - Feliratozás nyelve: válassza ki a felirat nyelvét
7 - Beszéd nyelve: válassza ki a beszéd nyelvét
8 - Kevert lejátszás: a fájlok lejátszása véletlen
sorrendben
9 - Ismétlés: a mappában található minden videó
lejátszása egyszer vagy folyamatosan
A legnépszerűbb fájlok megtekintése
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
az  USB lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza ki a  USB eszközök lehetőséget,
majd válassza ki a  Legnépszerűbb lehetőséget.
3 - Nyomja meg az OK gombot a listán lévő fájlok
megtekintéséhez, vagy nyomja meg az  OPTIONS
lehetőséget a legnépszerűbb fájlok listájának
törléséhez.
* Ha az  INFO gomb elérhető a távvezérlőn
13.6
Fényképek megtekintése
Kezelőjelző
Az utoljára játszott fájlok megtekintése
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, válassza
az  USB lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza ki az  USB eszközök lehetőséget,
majd válassza ki a  Utol. játszott lehetőséget.
3 - Nyomja meg az OK gombot a listán lévő fájlok
megtekintéséhez, vagy nyomja meg az  OPTIONS
lehetőséget az utoljára játszott fájlok listájának
törléséhez.
A kezelőjelző megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez
diavetítés közben nyomja meg az  INFO*.
13.5
Videók lejátszása
Kezelőjelző
1 - Visszajátszás, kezelőjelző
-  : Ugorjon a mappában lévő előző fényképre
-  : Ugorjon a mappában lévő következő fényképre
-  : Diavetítés visszajátszásának szüneteltetése
A kezelőjelző megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez
videó lejátszása közben nyomja meg az  INFO*.
2 - Kijelölés kedvencként
3 - Diavetítés indítása
4 - Fénykép elforgatása
5 - Kevert lejátszás: a fájlok lejátszása véletlen
sorrendben
6 - Ismétlés: a mappában található minden fénykép
lejátszása egyszer vagy folyamatosan.
7 - A háttérben játszott zene leállítása
8 - A diavetítés sebességének beállítása
* Ha az  INFO gomb elérhető a távvezérlőn
1 - Folyamatjelző
2 - Visszajátszás, kezelőjelző
-  : Ugorjon a mappában lévő előző videóhoz
-  : Ugorjon a mappában lévő következő videóhoz
-  : Visszatekerés
-  : Gyors előretekerés
-  : Visszajátszás szüneteltetése
13.7
Zenelejátszás
Kezelőjelző
3 - Kijelölés kedvencként
4 - Összes videó lejátszása
5 - Feliratok: A Feliratok funkció bekapcsolása,
77
1 - Folyamatjelző
2 - Visszajátszás, kezelőjelző
-  : Ugorjon a mappában lévő előző zeneszámra
-  : Ugorjon a mappában lévő következő
zeneszámra
-  : Visszatekerés
-  : Gyors előretekerés
-  : Visszajátszás szüneteltetése
3 - Kijelölés kedvencként
4 - Az összes zeneszám lejátszása
5 - Kevert lejátszás: a fájlok lejátszása véletlen
sorrendben
6 - Ismétlés: a mappában található összes zeneszám
lejátszása egyszer vagy folyamatosan
78
14
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
TV-műsorfüzet
Hiányzó felvételek
Ha úgy tűnik, hogy egyes felvételek eltűntek a
felvételek listájáról, előfordulhat, hogy megváltoztak a
TV-műsorkalauz információi (adatai). A
műsorsugárzótól beállítással rögzített felvételek
eltűnnek a listából, ha átkapcsol Az Internetről
beállításra. Ez fordítva is előfordulhat. Az is
megtörténhet, hogy a TV-készülék automatikusan
átkapcsol Az Internetről beállításra.
Ahhoz, hogy a felvételek elérhetőek legyenek a
felvételek listájában, váltson arra a beállításra,
amelyet a felvételek készítésekor választott.
14.1
Amire szüksége van
A TV-műsorkalauz használatával megtekintheti a
csatornák aktuális és ütemezett TV-műsorait. A TVműsorfüzet információinak (adatainak) forrásától
függően analóg és digitális csatornák, vagy csak
digitális csatornák jelennek meg. Nem minden
csatorna biztosít TV-műsoradatokat.
A TV-készülék a TV-re telepített csatornákra
vonatkozóan képes fogadni a TV-műsorfüzet
információit. A TV-készülék nem képes fogadni a TVműsorkalauz információit a digitális vevőegységről
vagy dekóderről megtekintett csatornákra
vonatkozóan.
14.3
A TV-műsorfüzet használata
A TV-műsorfüzet megnyitása
A TV-műsorkalauz megnyitásához nyomja meg
a  TV GUIDE gombot. A TV-műsorkalauz a
kiválasztott tuner csatornáit mutatja.
14.2
TV-műsorfüzet adatai
A bezáráshoz nyomja meg ismét a  TV GUIDE
gombot.
A TV-műsorfüzet a szolgáltatótól vagy az internetről
fogadja az információkat. Egyes régiókban és egyes
csatornákhoz nem érhetők el TV-műsorfüzethez
tartozó információk. A TV-készülék a TV-re telepített
csatornákra vonatkozóan képes fogadni a TVműsorfüzet információit. A TV-készülék nem képes
fogadni a TV-műsorfüzet információit a digitális
vevőről vagy dekóderről megtekintett csatornákra
vonatkozóan.
A TV-műsorfüzet első megnyitásakor a TV megkeresi
a TV-csatornákhoz tartozó műsorinformációkat. Ez
több percbe is beletelhet. A TV-műsorkalauzhoz
tartozó adatokat a TV tárolja.
Műsor kiválasztása
A TV-készülék alapértelmezett információfogadási
beállítása: A műsorsugárzóról.
A TV-műsorkalauzból átkapcsolhat egy éppen
sugárzott műsorra.
Ha a TV-műsorkalauz adatai az Internetről
származnak, a TV-műsorkalauz a digitális csatornák
mellett az analóg csatornákat is felsorolhatja. A TVműsorkalauz menüje egy kis képernyőt is megjelenít
az aktuális csatornával.
Ha át szeretne kapcsolni a műsorra (csatornára),
válassza ki az adott műsort, és nyomja meg az OK
gombot.
Műsor részleteinek megtekintése
Internetről
A kiválasztott műsor részletes adatainak
előhívásához...
Ha a TV csatlakozik az Internetre, beállíthatja a TVkészüléket úgy, hogy a TV-műsorkalauz adatait az
Internetről kapja.
1 - Nyomja meg a  OPTIONS gombot, és válassza
ki a Preferenciák lehetőséget.
2 - Válassza a Csatornainformáció lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
3 - A bezáráshoz nyomja meg a  BACK gombot.
A TV-műsorkalauz adatainak beállítása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza az Általános beállítások lehetőséget,
majd a menübe történő belépéshez nyomja meg
a  (jobbra) gombot.
3 - Válassza a Javított > TV-műsorfüzet > Az
Internetről lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
79
Nap megváltoztatása
Felvétel beállítása
A TV-műsorkalauz meg tudja jeleníteni a következő
napok (legfeljebb 8 nap) ütemezett műsorait is.
Felvételt a TV-műsorkalauzban* állíthat be.
A TV-műsorfüzetben a felvételkészítésre beállított
műsorokat a  ikon jelzi.
1 - Nyomja meg a  TV GUIDE gombot.
2 - Válassza a Most opciót, és nyomja meg az OK
gombot.
3 - Válassza ki a kívánt napot.
Műsor felvétele...
1 - Nyomja meg a  TV GUIDE gombot és
válasszon egy jövőbeni vagy éppen sugárzott műsort.
2 - Nyomja meg a  OPTIONS gombot, válassza ki
a Felvétel lehetőséget.
3 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
Emlékeztető beállítása
Emlékeztetőt is beállíthat a műsorhoz. Ebben az
esetben figyelmeztetés jelenik meg, ha kezdődik a
műsor. Azonnal a kívánt csatornára kapcsolhat.
* További információkat a Rögzítés és TV-műsor
szüneteltetése fejezetben talál.
A TV-műsorfüzetben  (óra) ikon jelzi az
emlékeztetővel megjelölt műsorokat.
Emlékeztető beállítása...
1 - Nyomja meg a  TV GUIDE gombot, majd
válasszon ki egy, a jövőben sugárzásra kerülő műsort.
2 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot.
3 - Válassza az Emlékezt. beáll. lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
Emlékeztető törlése...
1 - Nyomja meg a  TV GUIDE gombot, majd
válasszon egy emlékeztetővel ellátott műsort.
2 - Nyomja meg az  OPTIONS gombot.
3 - Válassza az Emlékezt. törlése lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
Keresés műfaj szerint
Ha elérhető ez az információ, az ütemezett műsorokat
keresheti műfaj (például film, sport stb.) szerint is.
Műsorok keresése műfaj alapján...
1 - Nyomja meg a  TV GUIDE gombot.
2 - Használja a navigációs gombokat  középen,
majd nyomja meg az OKgombot.
3 - Válassza a Keresés műfaj szerint lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
4 - Válassza ki a kívánt műfajt, majd nyomja meg
az OK gombot. Megjelenik a talált műsorok listája.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
80
műsort. Ha nincsenek TV-műsorkalauz adatok, akkor
a felvétel csak 30 percig tart. A felvétel befejezési
időpontja a Felvételek listán módosítható.
15
Rögzítés és TVműsor
szüneteltetése
Felvétel programozása
Beütemezheti egy soron következő műsor felvételét
mára vagy a következő napokra (legfeljebb 8 nappal
előre). A TV-készülék a TV-műsorfüzet adatai alapján
állítja be a rögzítés kezdésének és befejezésének
időpontját.
15.1
Felvételek
Műsor felvétele...
Amire szüksége van
1 - Nyomja meg a  TV GUIDE gombot.
2 - A navigációs gombokkal válassza ki a Most,
gombot, majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Válassza ki a Most, Később, Holnap gombot,
vagy az Ön számára szükséges napot, majd nyomja
meg az OK, vagy a  BACK gombot a menü
bezárásához.
4 - Válassza ki a rögzítendő programot, nyomja meg
a  OPTIONS gombot, válassza ki a  Felvétel
menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A
műsor felvételét ezzel beütemezte. Ha egymást fedő
felvételt ütemezett be, automatikusan megjelenik a
figyelmeztetés. Ha távollétében szeretne felvenni egy
műsort, ne feledje készenléti üzemmódban hagyni a
televíziót, és az USB merevlemezt is hagyja
bekapcsolva.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
Felveheti a digitális TV-adást, majd később
megtekintheti azt.
A TV-műsor felvételéhez az alábbiakra van szükség…
• egy csatlakoztatott, ehhez a TV-készülékhez
megformázott USB merevlemezre,
• a TV-készülékre telepített digitális csatornák
• csatornainformációk beérkezése a képernyőn
megjelenő TV-műsorfüzethez
• megbízható órabeállítás. Ha manuálisan visszaállítja
a TV-készülék óráját, előfordulhat, hogy a felvételek
nem sikerülnek.
Amikor a TV-műsor szüneteltetése funkciót használja,
nem tud felvételt készíteni.
A szerzői jogi jogszabályok betartása érdekében
egyes DVB-szolgáltatók különböző korlátozásokat
alkalmazhatnak a DRM (digitális jogkezelés)
technológia használatával. Védett csatornák
sugárzása esetén a rögzítés lehetősége, a felvétel
érvényessége vagy a megtekintések száma
korlátozott lehet. Előfordulhat, hogy a rögzítés
egyáltalán nem lehetséges. Ha védett csatornáról
próbál felvételt készíteni, vagy lejárt rögzítést próbál
visszajátszani, hibaüzenet jelenhet meg.
Felvételek ütköznek
Felvételek ütközéséről akkor beszélünk, ha két
programozott felvétel időben fedi egymást. A
felvételütközés feloldása érdekében átállíthatja az
egyik vagy mindkét programozott felvétel kezdési
vagy befejezési időpontját.
Megjegyzés:
A felvétel funkció csak digitális TV-adáshoz érhető el.
Külső eszközökről (pl. HDMI) történő tartalomrögzítés
nem lehetséges.
Programozott felvétel kezdési vagy befejezési
időpontjának beállításához…
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, és
válassza ki a  Felvételek menüpontot.
2 - A képernyő felső részén válassza
a  Programozott lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
3 - A programozott felvételek és emlékeztetők
listáján válassza a Felvételek menüpontot, majd
nyomja meg az OK gombot, ha csak a programozott
felvételeket szeretné megtekinteni.
4 - Válassza ki azt a programozott rögzítést, mely
ütközik egy másik programozott rögzítéssel, majd
nyomja meg a OPTIONS lehetőséget.
5 - Válassza az Időbeállítás lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
6 - Válassza ki a kezdési vagy befejezési időpontot,
majd módosítsa valamelyiket vagy mindkettőt
Műsor felvétele
Felvétel most
Az éppen megtekintett műsor rögzítéséhez nyomja
meg a távvezérlő  (Felvétel) gombját. A felvétel
azonnal elkezdődik.
A felvétel leállításához nyomja meg a  (Leállítás)
gombot.
TV-műsorfüzet által biztosított adatok elérhetősége
esetén a rendszer a felvétel gomb megnyomásától
kezdve a műsor végéig rögzíti az éppen megtekintett
81
a  (fel) vagy a  (le) billentyűkkel. Válassza
az Alkalmaz lehetőséget, majd nyomja meg az
gombot.
7 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
Felvétel megtekintése
OK
Felvétel megtekintése…
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, és
válassza ki a  Felvételek menüpontot.
2 - Válassza ki a kívánt felvételt a felvételek
listájából, majd a lejátszás megkezdéséhez nyomja
meg az OK gombot.
3 - A következő gombokat
használhatja:  (szünet), 
(lejátszás),  (visszatekerés),  (előretekerés)
és  (leállítás).
4 - A tévénézésre történő visszaváltáshoz nyomja
meg az  EXIT gombot.
Automatikus ráhagyás a végén
Megadhatja, hogy mekkora automatikusa ráhagyást
használjon a TV-készülék a programozott felvételek
végén.
Automatikus ráhagyás a végén beállításához...
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, és
válassza ki a  Felvételek menüpontot.
2 - Használja a navigációs gombokat  a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OKgombot.
3 - Válassza ki az Automatikus ráhagyás a
végén menüpontot, majd nyomja meg az OK
gombot.
4 - A felvételhez automatikusan hozzáadott
ráhagyás beállításához nyomja meg a  (fel) vagy
a  (le) gombokat, majd az OK gombot.
Legfeljebb 45 percet adhat hozzá a felvételhez.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
Felvétel átnevezése vagy eltávolítása
Felvétel átnevezéséhez vagy eltávolításához…
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, és
válassza ki a  Felvételek menüpontot.
2 - A felvételek listájában válassza ki a kívánt
felvételt, majd nyomja le a(z)  INFO / 
OPTIONS gombot.
3 - Kiválaszthatja az Átnevezés lehetőséget a
felvétel nevének módosításához, vagy kiválaszthatja
az Eltávolítás lehetőséget a felvétel eltávolításához.
4 - A tévénézésre történő visszaváltáshoz nyomja
meg az  EXIT gombot.
Manuális rögzítés
TV-műsorhoz nem kötött felvételkészítést is
beprogramozhat. Ilyenkor Önnek kell beállítania a
tuner típusát, a csatornát és a kezdés és a befejezés
időpontját.
15.2
TV-műsor szüneteltetése
Felvétel manuális beprogramozásához…
Amire szüksége van
1 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, és
válassza ki a  Felvételek menüpontot.
2 - A képernyő felső részén válassza
a  Programozott lehetőséget.
3 - Használja a navigációs gombokat  a jobb felső
sarokban, majd nyomja meg az OKgombot.
4 - Válassza ki a Ütemezés lehetőséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
5 - Válassza ki azt a tunert, amelyikről műsort
szeretne felvenni, majd nyomja meg az OK gombot.
6 - Válassza ki azt a tunert, melyről felvételt szeretne
készíteni, majd nyomja meg az OK gombot.
7 - Válassza ki a felvételkészítés napját, majd nyomja
meg az OK gombot.
8 - Állítsa be a felvételkészítés kezdési és befejezési
idejét. Válasszon egy gombot, majd állítsa be az órát
és a percet a  (fel) vagy  (le) gombokkal.
9 - A manuális felvétel programozásához válassza
a Programozás lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
Szüneteltetheti a digitális TV-adást, majd kicsivel
később folytathatja a megtekintését.
A TV-műsor szüneteltetéséhez az alábbiakra van
szükség…
• egy csatlakoztatott, ehhez a TV-készülékhez
megformázott USB merevlemezre,
• a TV-készülékre telepített digitális csatornák
• csatornainformációk beérkezése a képernyőn
megjelenő TV-műsorfüzethez
Ha az USB-s merevlemez csatlakoztatva és formázva
van, a TV-készülék folyamatosan tárolja az Ön által
megtekintett TV-műsorokat. Ha másik csatornára vált,
a korábbi csatorna adása törlődik. Az adás szintén
törlődik, amikor készenléti állapotba kapcsolja a TVkészüléket.
A TV-műsor szüneteltetése funkció felvétel közben
nem használható.
A felvétel ezt követően megjelenik a programozott
felvételek és emlékeztetők listájában.
További információkért a Súgó, menüben válassza ki
a Kulcsszavak lehetőséget, és keresse ki az USB-s
82
merevlemez, beállítás, vagy a Beállítás, USB-s
merevlemez lehetőséget.
Műsor szüneteltetése
Adás szüneteltetése és folytatása…
• Az adás szüneteltetéséhez nyomja meg
a  (Szünet) gombot.
• A megtekintés folytatásához nyomja meg
a  (Lejátszás) gombot.
Ha a folyamatjelző a képernyőn látható, nyomja meg
a  (Gyors vissza) vagy az  (Gyors előre)
gombot, hogy kiválassza, honnan kívánja folytatni a
szüneteltetett adás megtekintését. A sebesség
megváltoztatásához nyomja meg többször egymás
után ezeket a gombokat.
Az adást maximum 90 perces időtartamon keresztül
szüneteltetheti.
Az élő TV-adáshoz való visszatéréshez nyomja meg
a  (Leállítás) gombot.
Ismétlés
Mivel a TV-készülék tárolja az Ön által megtekintett
adást, ezért többnyire lehetősége van rá, hogy pár
másodperces visszajátszásokat tekintsen meg.
Aktuális adás visszajátszása…
1 - Nyomja meg a  (Szüneteltetés) gombot.
2 - Nyomja meg a  (Visszatekerés)
gombot. A  gomb többszöri megnyomásával
kiválaszthatja, hogy honnan szeretné elkezdeni a
szüneteltetett adás megtekintését. A sebesség
megváltoztatásához nyomja meg többször egymás
után ezeket a gombokat. Egy idő után eléri a tárolt
adás kezdőpontját vagy a maximális időtartamot.
3 - Az adás ismételt megtekintéséhez nyomja meg
a  (Lejátszás) gombot.
4 - Az élő adás megtekintéséhez nyomja meg
a  (Leállítás) gombot.
83
16
Tartalom megjelenítése TVkészülékén
Okostelefonok és
táblagépek
Egy alkalmazás TV-készüléken történő
megjelenítéséhez…
1 - Okostelefonján vagy táblagépén nyisson meg egy
olyan alkalmazást, ami támogatja a Google Cast
funkciót.
2 - Érintse meg a Google Cast ikonját.
3 - Válassza ki, hogy melyik TV-készüléken szeretné
megjeleníteni a tartalmat.
4 - Nyomja meg a lejátszás gombot az
okostelefonján vagy táblagépén. A kiválasztott
tartalomnak meg kell jelennie a TV-készüléken.
16.1
Philips TV Remote
alkalmazás
Az okostelefonján vagy táblagépén található új
Philips TV Remote App alkalmazás az Ön új televíziós
barátja.
Ha a TV Remote alkalmazással mindig irányítása alatt
tarthatja a médiafájlokat. Fényképeket, zeneszámokat
vagy videókat küldhet a nagy TV-képernyőre vagy
bármely TV-csatornát élőben nézhet a táblagépén
vagy telefonján. Keresse ki a TV-műsorfüzetből, hogy
mit szeretne nézni, és tekintse meg a telefonon vagy
TV-készüléken. A TV Remote alkalmazással
távvezérlőként használhatja okostelefonját.
16.3
AirPlay
Az Android TV AirPlay funkcióval történő
kibővítéséhez töltsön le és telepítsen egyet a számos
erre képes Android alkalmazás közül. A Google Play
Store áruházban számos ilyen alkalmazást találhat.
Töltse le a Philips TV Remote alkalmazást a kedvenc
app store-jából még ma.
A Philips TV Remote alkalmazás iOS és Android
operációs rendszerekhez érhető el ingyenesen.
16.4
16.2
Ez TV-készülék MHL™-kompatibilis.
Google Cast
Amennyiben mobileszköze is MHL-kompatibilis, a
mobileszközt egy MHL-kábel segítségével
csatlakoztathatja mobileszközéhez. MHL-kábel
csatlakoztatásával mobilkészüléke képernyőjét a TVképernyőjén jelenítheti meg. Ezzel párhuzamosan a
mobileszköz akkumulátora is töltődik. Az MHLkapcsolat használata a mobileszközön lévő filmek
vagy játékok TV-képernyőn, hosszú ideig történő
megjelenítéséhez ideális.
MHL
Amire szüksége van
Amennyiben a mobileszközén lévő valamely
alkalmazás a Google Cast funkciót is támogatja, az
alkalmazást a TV-képernyőjén is megjelenítheti. A
mobilalkalmazásban keresse meg a Google Cast
ikont. Mobileszköze segítségével könnyedén
szabályozhatja, hogy mi menjen a tévében. A Google
Cast az Android és az iOS rendszeren működik.
Töltés
Mobilkészülékének ugyanarra az otthoni Wi-Fi
hálózatra kell csatlakoznia, mint amihez a TVkészülék csatlakozik.
MHL-kábel csatlakoztatása esetén a készülék
akkumulátora egészen addig töltődik, amíg a TVkészülék be van kapcsolva (nem készenléti módban
van).
Google Cast funkcióval rendelkező alkalmazások
MHL kábel
Naponta jelennek meg új Google Cast
alkalmazások. Jelenleg pl. a YouTube, a Chrome, a
Netflix, a Photowall … vagy a Big Web Quiz for
Chromecast alkalmazásokban próbálhatja ki. Lásd
még: google.com/cast
A mobileszköz TV-készülékhez történő
csatlakoztatásához passzív MHL-kábel (HDMI – Micro
USB) kábel szükséges. Előfordulhat, hogy a
mobileszköz csatlakoztatásához egy extra adapterre
is szüksége lesz. Az MHL-kábel TV-készülékhez
történő csatlakoztatása érdekében a HDMI 4
MHL kapcsolatot használja.
Egyes országokban nem érhető el a Google Play
összes terméke és funkciója.
További információ: support.google.com/androidtv
84
Az MHL, a Mobile High-Definition Link és az MHL
logó az MHL, LLC védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
85
keresse meg a Játékkonzol,
csatlakoztatás témakört.
17
Játékok
17.1
Amire szüksége van
Ezen a TV-készüléken az alábbi helyeken található
játékokkal játszhat…
• a Főmenüben található Alkalmazástár
• a Főmenüben található Google Play Áruház
• csatlakoztatott játékkonzol
Az Alkalmazástárból és a Google Play Áruházból
származó játékok a TV-készülékre történő letöltést és
telepítést követően használhatók. Egyes játékokhoz
gamepad szükséges.
A Philips Alkalmazástárból vagy Google Play
áruházból származó játékalkalmazások telepítéséhez
a TV-készüléknek internetkapcsolattal kell
rendelkeznie. Az Alkalmazástárból származó
alkalmazások használatához el kell fogadnia a
Használati feltételeket. A Google Play alkalmazások
és a Google Play áruház használatához be kell
jelentkeznie egy Google fiókkal.
17.2
Játék
A Főmenüből
Játék Főmenüből történő indításához...
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Görgessen le a  Játékok részhez, válassza ki a
kívánt játékot, majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Nyomja meg egymás után többször
a  BACK gombot, nyomja meg
az  EXIT gombot, illetve állítsa le az alkalmazást
a benne található kilépés/leállítás gombbal.
Játékkonzolról
Játék játékkonzolról történő indításához...
1 - Kapcsolja be a játékkonzolt.
2 - Nyomja meg a  SOURCES gombot, majd
válasszon egy játékkonzolt, illetve válassza ki a
csatlakozás nevét.
3 - Indítsa el a játékot.
4 - Nyomja meg egymás után többször
a  BACK gombot, nyomja meg
az  EXIT gombot, illetve állítsa le az alkalmazást
a benne található kilépés/leállítás gombbal.
További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
86
18
Az elérhető Hang követése stílusok a következők…
Ambilight
• Fényes – Az audió dinamikája a videó színeivel
keveredik
• Színpompás – Az audió dinamikáján alapul
• Retró – Az audió dinamikáján alapul
• Spektrum – Az audió dinamikáján alapul
• Pásztázó – Az audió dinamikáján alapul
• Ritmus – Az audió dinamikáján alapul
• Party – A különböző Hang követése üzemmódok
egymást követő használata
18.1
Ambilight stílus
Videó követése
Az Ambilight funkciót úgy is beállíthatja, hogy kövesse
a TV-program képének vagy hangjának dinamikáját.
Ezen felül azt is beállíthatja, hogy az Ambilight egy
előre beállított színstílust jelenítsen meg, de akár le is
kapcsolhatja azt.
Szín követése
Az Ambilight funkciót úgy is beállíthatja, hogy kövesse
a TV-program képének vagy hangjának dinamikáját.
Ezen felül azt is beállíthatja, hogy az Ambilight egy
előre beállított színstílust jelenítsen meg, de akár le is
kapcsolhatja azt.
A Videó követése lehetőség kiválasztása esetén több
stílus közül választhat, hogy a funkció hogyan
kövesse a TV-képernyőjén megjelenő kép
dinamikáját.
Az Ambilight stílus beállításához…
A Szín követése opció használata esetén az egyik
előre beállított színstílust választhatja ki.
1 - Nyomja meg az  AMBILIGHT gombot.
2 - Válassza a Videó követése lehetőséget.
3 - Adja meg a kívánt stílust.
4 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
Az Ambilight stílus beállításához…
1 - Nyomja meg az  AMBILIGHT gombot.
2 - Válassza a Szín követése lehetőséget.
3 - Adja meg a kívánt stílust.
4 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
Az elérhető Videó követése stílusok a következők…
• Szabványos – A napi szintű tévénézéshez ideális
• Természetes – A lehető legéletszerűbb képet vagy
hangot biztosítja
• Magával ragadó – Akciófilmek esetén ideális
• Élénk – Nappali tévénézéshez ideális
Az elérhető Szín követése stílusok a következők…
• Forró láva fénybeállítás – Piros szín árnyalatai
• Mélyvíz fénybeállítás – Kék szín árnyalatai
• Friss természet fénybeállítás – Zöld szín árnyalatai
• ISF meleg fehér – Statikus szín
• Hideg fehér fénybeállítás – Statikus szín
• Játék – Játékhoz ideális.
• Kényelem – Csendes esetéken ideális
• Pihentető – Lustálkodáshoz ideális
Alkalmazás követése
Hang követése
Ez a funkció akkor érhető el, ha az Ambilight funkciót
egy alkalmazással követi.
Az Ambilight funkciót úgy is beállíthatja, hogy kövesse
a TV-program képének vagy hangjának dinamikáját.
Ezen felül azt is beállíthatja, hogy az Ambilight egy
előre beállított színstílust jelenítsen meg, de akár le is
kapcsolhatja azt.
Az Ambilight stílus beállításához…
1 - Nyomja meg az  AMBILIGHT gombot.
2 - Válassza az Alkalmazás követése lehetőséget.
3 - Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
A Hang követése lehetőség kiválasztása esetén több
stílus közül választhat, hogy a funkció hogyan
kövesse a TV-készüléken megszólaló hang
dinamikáját.
Az Ambilight stílus beállításához…
1 - Nyomja meg az  AMBILIGHT gombot.
2 - Válassza a Hang követése lehetőséget.
3 - Adja meg a kívánt stílust.
4 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
87
18.2
Ambilight ki
Az Ambilight funkció kikapcsolásához…
1 - Nyomja meg az  AMBILIGHT gombot.
2 - Válassza a Ki beállítást.
3 - A  (balra) gomb megnyomásával visszaléphet
egy lépést, a  BACK gombot megnyomva pedig
bezárhatja a menüt.
18.3
Ambilight beállítások
További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg az Ambilight, beállítások témakört.
88
• a Most a TV műsorán információknak elérhetőknek
kell lenniük az Ön országában.
• a TV-készüléken telepítve kell lenniük csatornáknak.
• a TV-készüléknek csatlakoztatva kell lennie az
Internethez.
• A TV óráját Automatikus vagy Országfüggő
beállításra kell állítani.
• Önnek el kell fogadnia a Használati feltételeket
(Lehet, hogy ezeket már elfogadta, amikor
csatlakozott az Internethez).
19
Legkeresettebbek
19.1
A Legkeresettebbek
szolgáltatás ismertetése
A  Legkeresettebbek szolgáltatás segítségével a
TV az alábbiakat ajánlja...
• aktuális TV-műsorok a  Most a TV műsorán
szolgáltatásban
• a legfrissebb kölcsönzött videók az  Igény
szerinti videó szolgáltatásban
• online TV-szolgáltatások (Catch Up TV) a  Igény
szerinti TV szolgáltatásban
A Most a TV műsorán funkció
használata
A Most a TV műsorán megnyitása…
1 - Nyomja meg a  TOP PICKS gombot a
Legkeresettebbek menü megnyitásához.
2 - A képernyő tetején válassza a  Most a TV
műsorán lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
3 - Válassza ki a Továbbiak lehetőséget a TV
műsorok megnyitásához.
A Legkeresettebbek szolgáltatás használatához
csatlakoztassa a TV-készüléket az
Internethez. Győződjön meg róla, hogy elfogadta a
Használati feltételeket. A Legkeresettebbek
szolgáltatás által nyújtott információk és
szolgáltatások csak a kiválasztott országokban
érhetők el.
Amikor megnyitja a Most a TV
műsorán szolgáltatást, előfordulhat, hogy a TVkészüléknek néhány másodperbe telik az
oldalinformációk frissítése.
Használati feltételek
Ahhoz, hogy a TV végrehajthassa az ajánlásokat, el
kel fogadnia a Használati feltételeket. Ha szeretné
megkapni a megtekintési szokásain alapuló
személyre szabott ajánlásokat, ellenőrizze, hogy
bejelölte-e a Személyes ajánlások szolgáltatása
elemet.
19.3
TV on Demand
A Használati feltételek megnyitásához…
A TV on Demand szolgáltatásról
1 - Nyomja meg a  TOP PICKS gombot.
2 - Használja a navigációs gombokat  a jobb felső
sarokban, válassza ki a Használati lehetőségek
lehetőséget, majd nyomja meg az OKgombot.
A  TV on Demand funkcióval megnézheti az
elmulasztott TV-műsorokat, vagy akkor nézheti meg a
kedvenc műsorait, amikor az Önnek a
legalkalmasabb. A szolgáltatást még a
következőképpen nevezik: Catch Up TV, Replay TV
vagy Online TV. A TV on Demand szolgáltatás által
nyújtott műsorok ingyen nézhetők.
19.2
Most a TV műsorán
A TV on Demand funkciót beállíthatja úgy is, hogy
személyre szabott műsorajánlókat kapjon, az ország,
a TV-készülék telepítése és az Ön által rendszeresen
megnézett műsorok alapján.
A Most a TV műsorán funkcióról
A  Most a TV műsorán funkcióval a TV-készülék
a legnépszerűbb éppen futó műsorokat ajánlja.
Az  ikon csak akkor jelenik meg a képernyő
tetején, ha a TV on Demand funkció rendelkezésre áll.
Az ajánlott műsorok az Ön által telepített csatornák
közül kerülnek kiválasztásra. A kiválasztás az Ön
országában elérhető csatornák közül történik.
Ezenkívül a Most a TV műsorán funkciót beállíthatja
úgy is, hogy az Ön által rendszeresen nézett műsorok
alapján személyre szabott ajánlásokat is
tartalmazzon.
A Most a TV műsorán információk elérhetővé
tételéhez…
89
A TV on Demand szolgáltatás
használata
Az Igény szerinti videó szolgáltatás
használata
A TV on Demand szolgáltatás megnyitása…
Az Igény szerinti videó szolgáltatás megnyitása…
1 - Nyomja meg a  TOP PICKS gombot a
Legkeresettebbek menü megnyitásához.
2 - A képernyő tetején válassza a  TV on
Demand lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
3 - Válassza az Összes televíziós
közvetítés lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot. Kiválaszthat egy adott műsorsugárzót, ha
több is elérhető.
4 - A bezáráshoz nyomja meg a  BACK gombot.
1 - Nyomja meg a  TOP PICKS gombot a
Legkeresettebbek menü megnyitásához.
2 - A képernyő tetején válassza az  Igény szerinti
videólehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
3 - Válassza ki az Összes videótéka, az Ajánlott,
vagy a Népszerű lehetőségeket, az ízlésének
megfelelő beállításhoz.
4 - A bezáráshoz nyomja meg a  BACK gombot.
Amikor megnyitja az Igény szerinti
videó szolgáltatást, előfordulhat, hogy a TVkészüléknek néhány másodperbe telik az
oldalinformációk frissítése.
Amikor megnyitja a TV on Demand szolgáltatást,
előfordulhat, hogy a TV-készüléknek néhány
másodperbe telik az oldalinformációk frissítése.
Kiválaszthat egy adott videotékát, ha több is elérhető.
A műsor elindulását követően használhatóvá válik
a  (Lejátszás) és a  (Szünet) gomb.
Film kölcsönzése…
1 - Navigáljon egy filmplakát kiemelésére. Néhány
másodperc múlva megjelenik egy rövid információ.
2 - Nyomja meg az OK gombot a videotéka filmre
vonatkozó oldalának megnyitásához, hogy
megtekinthesse a film rövid tartalmát.
3 - Hagyja jóvá a megrendelését.
4 - Végezze el a fizetést a TV segítségével.
5 - Máris nézheti a filmet. Használhatja a 
(Lejátszás) és a  (Szünet) gombokat.
19.4
Igény szerinti videó
Az Igény szerinti videó funkció
Az  Igény szerinti videó szolgáltatás segítségével
filmeket kölcsönözhet egy online videotékából.
Az Igény szerinti videó funkciót beállíthatja úgy is,
hogy személyre szabott filmajánlókat kapjon, az
ország, a TV-készülék telepítése és az Ön által
rendszeresen megnézett műsorok alapján.
Az  ikon csak akkor jelenik meg a képernyő
tetején, ha az Igény szerinti videó funkció
rendelkezésre áll.
Fizetés
Ha filmet kölcsönöz vagy vásárol, a hitelkártyájával
biztonságosan fizethet a videotékának. A legtöbb
videotéka megkéri, hogy hozzon létre egy
bejelentkezési fiókot, amikor első alkalommal próbál
filmet kölcsönözni.
Internetes forgalom
Ha sok videót fogad videostream formájában, akkor
előfordulhat, hogy túllépi a havi internetes forgalmi
limitjét.
90
20
Netflix
Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken
is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az
internethez. Előfordulhat, hogy régiójában csak egy
későbbi szoftverfrissítés részeként lesz elérhető a
Netflix.
A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg
a  gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti
állapotából közvetlenül is elindítható.
www.netflix.com
91
1 - Nyomja meg a  Multi View *
vagy a  gombot a TV-menü megnyitásához.
2 - Válassza a Multi View lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Válassza ki a képernyőn lévő Multi View:
be elemet. Az éppen megtekintett csatorna
megjelenik a kis képernyőben.
4 - A csatornáknak a kis képernyőn történő
átváltásához nyomja meg
a   vagy   gombot .
21
Multi View
21.1
Teletext és TV
Teletext megjelenítése közben a Multi View kis
képernyőjén TV-csatorna nézhető.
Teletext megtekintése közben történő TV-nézéshez…
A kis képernyő elrejtéséhez válassza a Multi View:
ki elemet.
1 - Nyomja meg a  Multi View *
vagy a  gombot a TV-menü megnyitásához.
2 - Válassza a Multi View lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Válassza ki a képernyőn lévő Multi View:
be elemet. Az éppen megtekintett csatorna
megjelenik a kis képernyőben.
Megjegyzés: Nem minden Nettv alkalmazás képes
Multi View funkció támogatására egy TV-csatornán.
Ha az alkalmazás nem támogatja a Multi View
funkciót, a TV-készüléken a következő üzenet jelenik
meg: A Multi View nem támogatott..
* Ha a  Multi View gomb elérhető a távvezérlőn
A kis képernyő elrejtéséhez válassza a Multi View:
ki elemet.
21.4
* Ha a  Multi View gomb elérhető a távvezérlőn
Nettv és HDMI
21.2
A Multi View kis képernyőjén nézhető egy Nettv
csatorna az Alkalmazástárban, miközben videót néz
egy HDMI-csatlakozással csatlakozó készülékről.
HDMI és TV
A Multi View kis képernyőjén nézhető egy TVcsatorna, miközben videót néz egy HDMIcsatlakozással csatlakozó készülékről.
1 - Nyomja meg a  Multi View *
vagy a  gombot a TV-menü megnyitásához.
2 - Válassza a Multi View lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Válassza ki a képernyőn lévő Multi View:
be elemet.
Ahhoz, hogy egy TV-csatornát nézzen, miközben
videót néz egy HDMI-csatlakozással csatlakozó
készülékről*...
A kis képernyő elrejtéséhez válassza a Multi View:
ki elemet.
1 - Nyomja meg a  Multi View *
vagy a  gombot a TV-menü megnyitásához.
2 - Válassza a Multi View lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Válassza ki a képernyőn lévő Multi View:
be elemet. Az éppen megtekintett csatorna
megjelenik a kis képernyőben.
Megjegyzés: Nem minden Nettv alkalmazás képes
Multi View funkció támogatására egy TV-csatornán.
Ha az alkalmazás nem támogatja a Multi View
funkciót, a TV-készüléken a következő üzenet jelenik
meg: A Multi View nem támogatott..
A kis képernyő elrejtéséhez válassza a Multi View:
ki elemet.
Megjegyzés: Multi View módban csak a TV-csatorna
képe jelenik meg, a TV-csatorna hangja néma lesz.
* Ha a  Multi View gomb elérhető a távvezérlőn
* Ha a  Multi View gomb elérhető a távvezérlőn
21.3
Nettv és TV
A Multi View kis képernyőjén nézhető egy TVcsatorna, miközben Nettv alkalmazást jelenít meg az
Alkalmazástárból.
Ahhoz, hogy egy TV-csatornát nézzen, miközben
Nettv alkalmazást jelenít meg az Alkalmazástárból*…
92
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Szoftver frissítése > Frissítések
keresése lehetőséget.
3 - Válassza az USB > Helyi frissítések lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
22
Szoftver
22.1
Szoftver frissítése
A TV-készülék azonosítása
1 - Helyezze be az USB flash meghajtót a TVkészülék egyik USB csatlakozójába.
2 - Válassza az Indítás lehetőséget, majd nyomja
meg az OK gombot. A rendszer azonosítófájlt ír az
USB flash meghajtóra.
Frissítés az interneten keresztül
Ha a TV-készülék csatlakoztatva van az Internethez,
lehet, hogy üzenetet kap, hogy frissítenie kell a TV
szoftverét. Ehhez nagy sebességű (szélessávú)
internetkapcsolatra van szükség. Amennyiben ilyen
üzenetet kap, javasoljuk, hogy hajtsa végre a frissítést.
A szoftver letöltése
1 - Helyezze be az USB flash meghajtót a
számítógépbe.
2 - Az USB flash meghajtón keresse meg az
update.htm fájlt, majd kattintson rá kétszer.
3 - Kattintson az Azonosító (ID) elküldése
lehetőségre.
4 - Ha elérhető új szoftver, töltse le a .zip fájlt.
5 - A letöltést követően csomagolja ki a fájlt, és
másolja az autorun.upg fájlt az USB flash
meghajtóra. Ezt a fájlt ne helyezze mappába.
Ha a képernyőn megjelenik ez az üzenet, válassza
a Frissít lehetőséget, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Saját maga is kereshet új frissítéseket.
A szoftverfrissítés közben nem látható kép a
képernyőn, a TV-készülék ki-, majd bekapcsol. Ez
több alkalommal is előfordulhat. A frissítés több
percet is igénybe vehet. Várjon, amíg a TV-készülék
visszakapcsol. A szoftverfrissítés közben ne nyomja
meg a TV-készüléken vagy a távvezérlőn
lévő  gombot.
A TV-készülék szoftverének frissítése
1 - Helyezze be újra az USB flash meghajtót a TVkészülékbe. A frissítés automatikusan elindul.
2 - A szoftverfrissítés több percet is igénybe vehet.
Ne nyomja meg a TV-készüléken vagy a távvezérlőn
lévő  gombot. Ne távolítsa el az USB flash
meghajtót.
3 - A frissítés befejezését követően a TV
visszakapcsol arra a csatornára, amit korábban nézett.
Szoftverfrissítés önálló keresése…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Szoftver frissítése > Frissítések
keresése lehetőséget.
3 - Válassza az Internet lehetőséget.
4 - Ekkor a TV-készülék frissítést kezd el keresni az
interneten.
5 - Ha van elérhető frissítés, a szoftvert azonnal
frissítheti.
6 - A szoftverfrissítés több percet is igénybe vehet.
Ne nyomja meg a TV-készüléken vagy a távvezérlőn
lévő  gombot.
7 - A frissítés befejezését követően a TV
visszakapcsol arra a csatornára, amit korábban nézett.
Ha frissítés közben áramkimaradás lép fel, ne húzza ki
az USB flash meghajtót a TV-készülékből. Ha
helyreáll az áramellátás, a TV-készülék folytatja a
frissítést.
Annak érdekében, hogy elkerülje a TV-készülék
szoftverének véletlenszerű frissítését, törölje az
autorun.upg fájlt az USB flash meghajtóról.
22.2
Szoftververzió
Frissítés USB-ről
Az TV-szoftver aktuális verziójának megtekintése…
Előfordulhat, hogy frissítenie kell a TV-készülék
szoftverét.
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Szoftver frissítése > Információ az
aktuális szoftverről lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
3 - Ekkor megjelennek a kiadásra vonatkozó
megjegyzések, a verziószám és a létrehozás dátuma.
Ezen felül az Netflix ESN száma is megjelenik, ha van.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
Nagysebességű internetkapcsolattal rendelkező
számítógépre van szüksége, valamint egy USB flash
meghajtóra, amellyel feltöltheti a szoftvert a TVkészülékre. Használjon legalább 500 MB szabad
tárhellyel rendelkező USB flash meghajtót. Győződjön
meg róla, hogy az írásvédelem funkció ki van
kapcsolva.
A TV-szoftver frissítése…
93
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A TP Vision
Netherlands B.V. nem nyújt támogatást a szoftverhez.
Ez nem érinti az Ön által megvásárolt TP Vision
Netherlands B.V. termék(ek)re vonatkozó garanciáit és
törvényben rögzített jogait. Kizárólag az Ön számára
elérhetővé tett forráskódra vonatkozik.
22.3
Automatikus szoftverfrissítés
Kapcsolja be az automatikus szoftverfrissítést a TV
szoftverének automatikus frissítése érdekében. Ha
nem használja a TV-t, hagyja készenléti állapotban.
22.6
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
2 - Válassza a Szoftver frissítése > Automatikus
szoftverfrissítés lehetőséget, majd nyomja meg
az Be/Ki gombot.
3 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
Közlemények
Bejelentést kaphat a letölthető új TV szoftverről és
egyéb szoftverrel kapcsolatos hibákról.
A bejelentések olvasása…
1 - Nyomja meg a  gombot, válassza ki a Minden
beállítás lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
2 - Válassza a Szoftver frissítése > Hirdetés
lehetőséget.
3 - Ha van bejelentés, elolvashatja azt, több
bejelentés esetén pedig lehetősége van választani
közülük.
4 - A menü bezárásához nyomja meg
a  (balra) gombot, szükség esetén többször is.
22.4
Nyílt forráskódú szoftver
A TV-készülék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A
TP Vision Europe B.V. ezennel felajánlja, hogy kérésre
biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem
alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz
tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a
termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.
Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három
éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az
információt megkapták.
A forráskód beszerzéséhez írjon angol nyelven a
következő címre . . .
open.source@tpvision.com
22.5
Nyílt forráskódú licenc
A nyílt forráskódú licenc
README: a nyílt forráskódú licencek hatálya alá eső
TP Vision Netherlands B.V. TV-szoftver részeinek
forráskódjára vonatkozóan.
Ez a dokumentum a TP Vision Netherlands B.V. TV
által használt nyílt forráskód GNU General Public
License (a GPL), vagy GNU Lesser General Public
License (az LGPL) vagy bármely más nyílt forráskódú
licenc alatt történő terjesztésének módját írja le. A
szoftver másolatainak beszerzésével kapcsolatos
utasításokat a használati utasításokban találja.
A TP VISION NETHERLANDS B.V. A SZOFTVERRE
VONATKOZÓAN SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY
BELEÉRTETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL, IDEÉRTVE A
KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY AZ
94
23
Termékjellemzők
23.1
Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus
hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.
Környezetvédelem
Járjon el a helyi törvényeknek megfelelően, és a
kiselejtezett készülékeket a lakossági hulladéktól
elkülönítve gyűjtse. A feleslegessé vált készülék
helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását.
Európai energiacímke
Az Európai energiacímke a termék
energiatakarékossági osztályáról tájékoztatja a
vásárlókat. Minél környezetkímélőbb a termék
energiatakarékossági osztálya, annál kevesebb
energiát fogyaszt.
A címkén megtalálható az energiatakarékossági
osztály, a termék átlagos áramfogyasztása használat
közben, valamint az 1 év alatti átlagos
energiafogyasztás. A termék áramfogyasztási értékei
megtalálhatók a Philips országspecifikus weboldalán,
a www.philips.com/TV címen
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK
európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje
ezeket háztartási hulladékként.
Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív
gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel a megfelelő
hulladékkezeléssel hozzájárul a környezettel és az
emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzéséhez.
Termékismertető adatlap
75PUS7101
• Energiahatékonysági osztály: A+
• Látható képernyő mérete: 189 cm / 75"
• Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban
(W): 153 W
• Éves energiafogyasztás (kWh) *: 224 kWh
• Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (W)
**: 0,30 W
• Kijelző felbontása (Pixel): 3840 x 2160p
23.2
Tápellátás
A termék műszaki adatai előzetes figyelmeztetés
nélkül változhatnak. A termék további műszaki adatai
a www.philips.com/support címen találhatók.
* Az energiafogyasztás (kWh/év) alapja a TV-készülék
által 365 nap alatt, napi 4 órás működés során
fogyasztott energia mennyisége. A tényleges
energiafogyasztás a készülék használatának módjától
is függ.
Tápellátás
• Hálózati tápellátás: AC 220-240 V +/-10%
• Környezeti hőmérséklet: 5°C és 35°C között
• Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, kép
kikapcsolása (rádióhoz), automatikus kikapcsolásidőzítő, Eco beállítások menü.
** Ha a TV-készüléket a távvezérlővel kapcsolják ki, és
nincs aktív funkció.
Az energiafogyasztással kapcsolatos információkat
a Termékismertető adatlap tartalmazza.
Használat befejezése
A készülék típustábláján található teljesítmény a
normál háztartási használatra vonatkozó
energiafogyasztást jelöli (IEC 62087 Ed.2). A
maximális teljesítmény (zárójelben) feltüntetését az
elektromos biztonsági előírások követelik meg (IEC
60065 Ed. 7.2).
Az elhasznált termék és az elemek leselejtezése
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók
és újra felhasználhatók.
23.3
Operációs rendszer
Android operációs rendszer:
Android Nougat 7
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka
szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a
2012/19/EU európai irányelv.
95
• 1920 x 1080p – 60 Hz
• 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
23.4
Vétel
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolási sávok: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2 (HEVC támogatás), DVB-C (kábel)
QAM
• Analóg videolejátszás: SECAM, PAL
• Digitális videolejátszás: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Digitális hanglejátszás (ISO/IEC 13818-3)
• Műholdantenna-bemenet: 75 ohmos F-típusú
• Bemeneti frekvenciatartomány: 950–2150MHz
• Bemeneti jelszint: 25 és 65 dBm között
• DVB-S/S2 QPSK, jelsebesség 2–45 M jel, SCPC és
MCPC
• LNB : DiSEqC 1.0, 1–4 LNB támogatott, Polarizáció
választása: 14/18 V, Sávválasztás: 22 kHz, Tone burst
üzemmód, LNB áramfelvétel: max. 300 mA
23.7
Méret- és tömegadatok
49PUS7101
• TV-állvány nélkül:
Szélesség: 1093,3 mm – magasság: 644,4 mm –
mélység: 60,8 mm – tömeg: ±14,5 kg
• TV-állvánnyal:
Szélesség: 1093,3 mm – magasság: 709,3 mm –
mélység: 203,1 mm – tömeg: ±14,9 kg
55PUS7101
• TV-állvány nélkül:
Szélesség: 1233,2 mm – magasság: 723,2 mm –
mélység: 62,2 mm – tömeg: ±18,7 kg
• TV-állvánnyal:
Szélesség: 1233,2 mm – magasság: 787,9 mm –
mélység: 223,1 mm – tömeg: ±19,4 kg
23.5
65PUS7101
• TV-állvány nélkül:
Szélesség: 1452,9 mm – magasság: 848 mm –
mélység: 67,2 mm – tömeg: ±28,05 kg
• TV-állvánnyal:
Szélesség: 1452,9 mm – magasság: 912,6 mm –
mélység: 254,4 mm – tömeg: ±28,85 kg
Kijelző típusa
Átlós képernyőméret
• 49PUS7101: 123 cm / 49"
• 55PUS7101: 139 cm / 55"
• 65PUS7101: 164 cm / 65"
• 75PUS7101: 189 cm / 75"
75PUS7101
• TV-állvány nélkül:
Szélesség: 1681,8 mm – magasság: 971,8 mm –
mélység: 67,3 mm – tömeg: ±46,2 kg
• TV-állvánnyal:
Szélesség: 1685,8 mm – magasság: 1036,7 mm –
mélység: 334 mm – tömeg: ±47,6 kg
Kijelző felbontása
• 3840 x 2160p
23.6
Kijelző bemeneti felbontása
Videoformátumok
23.8
Felbontás — frissítési gyakoriság
Csatlakoztathatóság
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
A TV oldala
• HDMI 3 bemenet – ARC
• HDMI 4 bemenet – MHL – ARC
• USB 2 – USB 2.0
• USB 3 – USB 3.0 (kék)
• 1 db közös interfész-foglalat: CI+/CAM
• Fejhallgató – 3,5 mm-es sztereó mini jack
csatlakozó
Számítógépes formátumok
A TV hátoldala
• Audiobemenet (DVI-HDMI) – 3,5 mm-es sztereó
mini jack csatlakozó
• SCART: Audio L/R, CVBS-bemenet, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
Felbontások (többek között)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1024 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 768p – 60 Hz
• 1360 x 765p – 60 Hz
• 1360 x 768p – 60 Hz
• 1280 x 1024p – 60 Hz
A TV alja
• HDMI 1 bemenet – HDCP 2.2
• HDMI 2 bemenet – HDCP 2.2
• USB 1 – USB 2.0
96
• Audiokimenet – Optikai, Toslink
• Hálózati LAN – RJ45
• Antenna (75 ohm)
• Műholdas tuner
Támogatott médiaszerver-szoftver (DMS)
• Bármely DLNA V1.5 tanúsítvánnyal rendelkező
médiaszerver-szoftver használható (DMS osztály).
• Az iOS és Android rendszerű mobileszközökön
működő Philips TV Remote App is használható.
23.9
A teljesítmény a mobilkészülék képességeitől és a
használt szoftvertől függően változhat.
Hang
• wOOx
• HD Stereo
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 30 W
• Dolby Digital Plus®
• DTS Premium Sound ™
23.10
Multimédiás
Csatlakozók
• USB 2.0 / USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (beépített)
• BT2.1 a következővel: EDR és BT4.0 a következővel:
BLE
Támogatott USB fájlrendszerek
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Lejátszási formátumok
• Tárolók: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Videokodekek: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1,
WMV9
• Audiokodekek: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium
Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (MP3 is), WMA
(v2-től v9.2-ig), WMA Pro (v9/v10)
• Feliratozás:
– Formátumok: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer
(SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer
(TXT)
– Karakterkódolások: UTF-8, Közép-Európa és KeletEurópa (Windows-1250), Cirill betűs (Windows-1251),
Görög (Windows-1253), Török (Windows-1254),
Nyugat-Európa (Windows-1252)
• Képkodekek: JPEG, PNG, BMP
• Korlátozások:
– A legnagyobb támogatott teljes bitsebesség
médiafájlok esetén: 30 Mb/s.
– A legnagyobb támogatott videoátviteli sebesség
médiafájlok esetén: 20 Mb/s.
– Az MPEG-4 AVC (H.264) legfeljebb High Profile @
L5.1 esetén támogatott.
– A H.265 (HEVC) legfeljebb Main/Main 10 Profile
esetén támogatott (max. Level 5.1)
– A VC-1 legfeljebb Advanced Profile @ L3 esetén
támogatott.
97
24
24.3
Súgó és támogatás
Hibaelhárítás
24.1
Bekapcsolás és távvezérlő
A TV-készülék regisztrációja
A készülék nem kapcsol be
• Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból.
Várjon egy percet, majd dugja vissza a kábelt.
• Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel
megfelelően van-e csatlakoztatva.
Regisztrálja TV-készülékét, és használja ki a rengeteg
lehetőséget, pl. a termék teljes körű támogatását
(beleértve a letöltéseket is), az új termékekkel, az
exkluzív ajánlatokkal és akciókkal kapcsolatos
információkhoz való hozzáférést. A regisztrációval
különféle nyereményeket nyerhet, és részt vehet az új
termékekkel kapcsolatos különleges kérdőívek
kitöltésében.
Nyikorgó hang be- vagy kikapcsoláskor
A TV-készülék be- vagy kikapcsolásakor, illetve
készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang
hallható a TV-készülék házából. A nyikorgó hangot a
TV-készülék lehűlése és felmelegedése során
bekövetkező normális tágulás vagy összehúzódás
okozza. Ez nincs hatással a működésre.
Látogasson el a www.philips.com/welcome
weboldalra.
A TV-készülék nem reagál a távvezérlőre
24.2
A készüléknek az elinduláshoz időre van szüksége.
Ezalatt a televíziókészülék nem reagál a távvezérlőre
és a készüléken található gombokra. Ez nem utal
hibára.
Ha a TV-készülék továbbra sem reagál a távvezérlőre,
egy mobiltelefon kamerájával ellenőrizheti, hogy
működik-e a távvezérlő. Állítsa a telefont fényképező
üzemmódba, és irányítsa a távvezérlőt a fényképező
objektívje felé. Ha megnyom egy gombot a
távvezérlőn, és a kamerán keresztül látja az infravörös
LED felvillanását, a távvezérlő működik. A TVkészüléket kell ellenőrizni.
Ha nem látja a felvillanást, akkor lehetséges, hogy a
távvezérlő romlott el, vagy a benne lévő elemek
lemerültek.
A távvezérlők ellenőrzésének ez a módja a TVkészülékkel vezeték nélküli módon párosított
távvezérlők esetében nem alkalmazható.
A súgó használata
Ez a TV-készülék képernyőn megjelenő
Súgóval  rendelkezik.
Súgó megnyitása
1 - Nyomja meg a  HOME gombot.
2 - Válassza ki a Beállítások > Súgó >
lehetőséget.
Útmutató
A Súgó könyvként való olvasásához válassza
a Könyv lehetőséget. Egy kulcsszó kereséséhez
válassza ki a Kulcsszó témakört.
A  Súgót a TV-menü Főmenüjéből is
megnyithatja.
Mielőtt végrehajtaná a Súgó utasításait, zárja be a
Súgót.
Bizonyos esetekben (pl. teletext) a színes gomboknak
saját funkciójuk van, és ezért nem tudják megnyitni a
Súgót.
A TV a Philips indítóképernyő megjelenítése után
visszatér készenléti állapotba
A TV-készülék készenléti üzemmódban való
tápellátásának lecsatlakoztatásakor és
visszakapcsolásakor megjelenik az indítóképernyő,
majd a TV visszatér készenléti üzemmódba. Ez nem
utal hibára. A TV-készüléket készenléti üzemmódból
úgy kapcsolhatja be újra, hogy megnyomja a
távvezérlő vagy a készülék  gombját.
A TV-készülék Súgója a táblagépen, okostelefonon
vagy számítógépen
A hosszabb utasítássorok egyszerűbb végrehajtása
érdekében a TV-készülék Súgója PDF formátumban
is letölthető, így okostelefonján, táblagépén vagy
számítógépén is olvashatja. A Súgó vonatkozó
oldalát a számítógépről ki is nyomtathatja.
A Súgó (felhasználói kézikönyv) letöltéséhez
látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra
A készenléti jelzőfény folyamatosan villog
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból.
Várjon 5 percet, mielőtt visszadugja a kábelt. Ha a
villogás ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips
vevőszolgálatával.
98
Kereskedelmi reklámcsík jelenik meg
Csatornák
Győződjön meg arról, hogy
a Hely beállítása Otthon.
A telepítés során a TV-készülék nem talált digitális
csatornákat
A képméret nem felel meg a képernyő méretének
A műszaki adatok tanulmányozásával győződjön meg
arról, hogy a televíziókészülék országában támogatja
a következőket: DVB-T vagy DVB-C.
Győződjön meg arról, hogy minden kábel
megfelelően csatlakozik, és hogy a megfelelő hálózat
van kiválasztva.
Váltson át egy másik képformátumra.
A kép formátuma a különböző csatornákon más és
más
Válasszon az „Automatikus”-tól eltérő
képformátumot.
Korábban telepített csatornák nem jelennek meg a
csatornalistában
A kép elhelyezkedése nem megfelelő
Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalistát
választotta-e ki.
Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező
képek nem megfelelően helyezkednek el a
képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.
DVB-T2 HEVC csatorna
A számítógép képe nem stabil
A műszaki adatok tanulmányozásával győződjön meg
arról, hogy a televíziókészülék az Ön országában
támogatja a DVB-T2 HEVC szabványt, majd telepítse
újra a DVB-T csatornát.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép támogatott
felbontású, és frissítési frekvenciájú jelet küld a TVkészülékre.
Kép
Hang
Nincs kép, vagy torz a kép
• Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e
csatlakoztatva a TV-készülékhez.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszköz van-e
kiválasztva megjelenítési forrásként.
• Ellenőrizze, hogy a külső készülék vagy forrás
megfelelően van-e csatlakoztatva.
Nincs hang, vagy gyenge minőségű a hang
Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor
automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet – ez nem
hibajelenség.
• Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelően
vannak-e megadva.
• Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően vane csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e elnémítva vagy
nullára állítva.
• Ellenőrizze, hogy a TV hangkimenete csatlakoztatva
van-e a házimozirendszer hangbemenetéhez.
A házimozirendszer hangszórójából hangot kell
hallania.
• Egyes készülékek esetén szükségessé válhat, hogy
kézzel kapcsolja be a HDMI-audiokimenetet. Ha már
be van kapcsolva a HDMI-audiokimenet, de hang
mégsem hallható, próbálja meg átállítani a készülék
digitális hangformátumát PCM-re (Pulse Code
Modulation). Útmutatás a készülék
dokumentációjában található.
Van hang, de nincs kép
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő képbeállítások vannake megadva.
Rossz minőségű antennajel
• Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e
csatlakoztatva a TV-készülékhez.
• A hangszórók, a földeletlen audioberendezések, a
fénycsövek, a magas épületek és az egyéb nagy
tárgyak befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha
lehetséges, a vételi minőség javítása érdekében
forgassa el az antennát, és helyezze távolabbra a TV
közelében lévő készülékeket.
• Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge
minőségű, végezze el az adott csatorna
finomhangolását.
A külső készülékről vetített kép rossz minőségű
• Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozása
megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő képbeállítások vannake megadva.
HDMI és USB
HDMI
• Vegye figyelembe, hogy a HDCP-támogatás (Highbandwidth Digital Content Protection – Nagy
sávszélességű digitálistartalom-védelem) késleltetheti
a HDMI-készülékről származó tartalom
megjelenítését a televíziókészüléken.
• Ha a TV nem ismeri fel a HDMI-készüléket, és nem
A képbeállítások egy idő után megváltoznak
Győződjön meg arról, hogy
a Hely beállítása Otthon. A beállításokat ebben az
üzemmódban módosíthatja és mentheti.
99
látható kép, kapcsolja át a forrást az egyik készülékről
a másikra, majd vissza.
• Amennyiben a HDMI 1- vagy HDMI
2-porton csatlakoztatott készülék képe vagy hangja
torz, csatlakoztassa a TV-készülék HDMI
3- vagy HDMI 4-portjához.
• Amennyiben egy HDMI-kábellel csatlakoztatott
eszköz képe vagy hangja torz, ellenőrizze, hogy egy
másik HDMI Ultra HD beállítás megoldja-e a
problémát. További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg a HDMI Ultra HD témakört.
• Ha időnként akadozó hangot tapasztal, ellenőrizze,
hogy megfelelőek-e a HDMI-készülék kimeneti
beállításai.
• Ha HDMI–DVI-adaptert vagy HDMI–DVI-kábelt
használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel
csatlakoztatva van-e az AUDIO IN (csak mini jack)
csatlakozóhoz, ha az rendelkezésre áll.
amivel elrejti a router nevét.
• Ha otthonában nem működik megfelelően a vezeték
nélküli hálózat, használhatja a vezetékes hálózatot is.
A vezeték nélküli kapcsolat lassú
• Az útválasztóhoz nagy sebességű (szélessávú)
internetkapcsolatot használjon.
• Korlátozza az ugyanahhoz routerhez kapcsolódó
készülékek számát.
• Olvassa el a vezeték nélküli router kézikönyvét a
belső térben való hatótávolságot, az átviteli
sebességet és a jelminőséggel kapcsolatos egyéb
tényezőket illetően.
DHCP
• Ha a kapcsolódás nem sikerül, ellenőrizze a router
DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll)
beállítását. A DHCP beállításnak bekapcsoltnak kell
lennie.
A HDMI EasyLink nem működik
• Ellenőrizze, hogy HDMI-eszközei kompatibilisek-e a
HDMI-CEC szabvánnyal. Az EasyLink funkciók csak a
HDMI-CEC szabvánnyal kompatibilis eszközökkel
működnek.
Bluetooth
Nem lehet párosítani
• Győződjön meg róla, hogy a készülék párosítási
módban van. Olvassa el a készülék felhasználói
kézikönyvét.
• Tartsa a routert és a vezeték nélküli hangsugárzót a
lehető legközelebb a TV-készülékhez.
• A nagy vezeték nélküli aktivitást mutató helyek nagyszámú vezeték nélküli routerrel rendelkező
lakások - akadályozhatják a vezeték nélküli
kapcsolatot.
• Előfordulhat, hogy egyszerre több eszköz a TVkészülékkel történő párosítása nem fog sikerülni.
Nem látszik a hangerőikon
• Ha egy HDMI-CEC audioeszköz van csatlakoztatva,
Ön pedig a TV-készülék távirányítóját használja a
készülék hangerejének módosításához, ez a
viselkedés teljesen normális.
Nem jelennek meg az USB-eszközről származó
fényképek, videók és zeneszámok
• Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz
háttértárosztályúként van beállítva a tárolóeszköz
dokumentációjában leírtaknak megfelelően.
• Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz kompatibilise a TV-készülékkel.
• Ellenőrizze, hogy a TV-készülék támogatja-e a
hang- és képfájlformátumokat.
A Bluetooth-kapcsolat elveszett
• A vezeték nélküli hangsugárzót mindig a TVkészülék 5 méteres hatósugarán belülre helyezze.
Bluetooth audio és video szinkronizálása
• Vezeték nélküli Bluetooth hangszóró vásárlása
esetén első lépésként győződjön meg az audio és
video szinkronizálásának minőségéről, melyet
gyakran „szájszinkron” néven is neveznek. Erre nem
minden Bluetooth-eszköz képes megfelelően. Kérjen
tanácsot a kereskedőtől.
Az USB-fájlok lejátszása szaggatott
• Az USB-tárolóeszköz határt szabhat a TV-készülék
adatátviteli sebességének, ami gyenge minőségű
lejátszáshoz vezethet.
Wi-Fi
Internet
A Wi-Fi hálózat nem található vagy zavarják
• A közelben működő mikrohullámú sütők, DECTtelefonok és más Wi-Fi 802.11b/g/n eszközök
zavarhatják a vezeték nélküli hálózatot.
• Ha TV-készüléke több vezeték nélküli router
(lakások stb.) közelében helyezkedik el, ajánlott
routerén az 5 GHz-es frekvenciát (802.11ac)
használnia.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati tűzfalak engedélyezik-e
a TV-készülék vezeték nélküli elérését.
• A vezeték nélküli hálózat könnyebb beállítása
érdekében ne kapcsolja ki az SSID sugározását,
Nem működik az internet
• Ha a routerrel való kapcsolat rendben van,
ellenőrizze, hogy a router csatlakozik-e az
Internethez.
100
Nem megfelelő a menü nyelve
Állítsa vissza a nyelvet az Ön által beszélt nyelvre.
1 - Nyomja meg a  gombot.
2 - Válassza a  ikont (Beállítások), majd nyomja
meg az OK gombot.
3 - Nyomja meg 5 alkalommal a  (le) gombot.
4 - Nyomja meg 3 alkalommal a  (jobbra), gombot,
válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az OK
gombot.
5 - A menü bezárásához nyomja meg
a  BACK gombot.
24.4
Online súgó
Ha bármilyen probléma adódna a Philips TVkészülékkel, forduljon az online támogatási
rendszerhez. Válassza ki a nyelvet és adja meg a
termék típusszámát.
Látogasson el
a www.philips.com/support weboldalra.
Támogatási oldalunkon megtalálja az adott országhoz
tartozó telefonszámot, valamint a gyakran ismételt
kérdésekre (GYIK) adott válaszokat. Egyes
országokban cseveghet is munkatársunkkal, és
kérdését közvetlenül is felteheti, vagy megírhatja
nekünk e-mailben.
Lehetősége van új TV-szoftver, illetve a kézikönyv
letöltésére, amelyet számítógépén olvashat el.
24.5
Támogatás és javítás
A támogatással és javítással kapcsolatban hívja a
vevőszolgálat forródrótját saját országában. Szükség
esetén szervizmérnökeink végzik el a javítást.
A telefonszámot a TV-készülékhez mellékelt
nyomtatott dokumentációban találja.
Vagy látogasson el
honlapunkra: www.philips.com/support és szükség
esetén válassza ki a megfelelő országot.
TV-készülék típusjele és gyártási száma
Előfordulhat, hogy meg kell adnia a TV típusjelét és
gyártási számát. Ezeket a számokat a csomagoláson
vagy a televízió hátulján vagy alján lévő típustáblán
találja.
 Figyelmeztetés
Ne kísérelje meg maga megjavítani a TV-készüléket.
Ez komoly személyi sérülést vagy a TV-készülék
helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá
érvényteleníti a garanciát.
101
helyezze, amely elbírja a készülék és az állvány
súlyát.
• Falra szerelés esetén ügyeljen arra, hogy a fali tartó
biztonságosan elbírja a TV-készülék és a kiegészítők
súlyát. A TP Vision nem vállal felelősséget a helytelen
falra rögzítésből adódó balesetekért, sérülésekért
vagy kárért.
• A termék egyes részei üvegből készültek. A
sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan
kezelje a készüléket.
25
Biztonság és
karbantartás
25.1
Biztonság
A TV-készülék károsodásának veszélye
Fontos
Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a hálózati
aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megfelel a TV-készülék hátulján
feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén
soha ne csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati
aljzathoz.
A TV-készülék használata előtt figyelmesen olvassa el
az összes biztonsági utasítást. A garancia nem terjed
ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen
kívül hagyása miatt következnek be.
Áramütés veszélye vagy tűzveszély
Gyermekek sérülésének veszélye
• Soha ne tegye ki a készüléket eső vagy víz
közelségének. Soha ne helyezzen a készülék
közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például
vázát.
Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne,
azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót.
Használat előtt vizsgáltassa meg a TV-készüléket a
Philips TV vevőszolgálattal.
• Soha ne tegye ki a TV-készüléket, a távvezérlőt vagy
az elemeket erős hő hatásának. Soha ne helyezze
ezeket égő gyertya, nyílt láng vagy egyéb hőforrás
közelébe vagy közvetlen napfényre.
• Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe
vagy egyéb nyílásaiba.
• Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
• Soha ne erőltesse a csatlakozódugók
csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult
csatlakozódugók szikrát vagy tüzet okozhatnak.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel ne feszüljön meg a TVképernyő elforgatásakor.
• A készülék áramellátásának megszüntetéséhez ki
kell húznia a TV-készülék csatlakozódugóját. A kábel
eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a
csatlakozódugót fogja. Biztosítsa, hogy mindig
hozzáférjen a csatlakozódugóhoz, a tápkábelhez és a
fali aljzathoz.
Kövesse az alábbi óvintézkedéseket, nehogy a TVkészülék felboruljon, és gyermekek sérülését okozza.
• Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan felületre,
amely terítővel vagy más olyan anyaggal van
leborítva, amely lerántható.
• Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék egyik
része sem lóg túl az alátámasztási felület szélén.
• Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl.
könyvespolcra) helyezi, győződjön meg arról, hogy
mind a bútor, mind a TV-készülék rögzítve van a
falhoz vagy más, alkalmas tárgyhoz.
• Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen
veszélyekkel jár, ha a TV-készülék eléréséhez
felmásznak a bútorra.
Az elemek lenyelésének veszélye!
A távvezérlő gombelemeket tartalmazhat, amelyeket
kisgyermekek könnyedén lenyelhetnek. Ezeket az
elemeket mindig tartsa a gyermekektől távol!
Túlmelegedés veszélye
A TV-készüléket soha ne helyezze túl szűk helyre. A
megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon
legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem
takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.
Sérülésveszély vagy a TV
károsodásának veszélye
• 25 kg-nál nagyobb tömegű TV-készülék
felemeléséhez és kézben történő szállításához két
ember szükséges.
• Ha a készüléket állványra helyezi, kizárólag a
készülékhez mellékelt állványt használja. Az állványt
erősen rögzítse a TV-készülékhez.
A TV-készüléket olyan sima, vízszintes felületre
102
csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
Villámlással kísért vihar esetén
Villámlással járó vihar előtt húzza ki a TV-készülék
tápkábelét és az antennát.
Villámlással járó viharok közben soha ne érintse meg
a TV-készülék részeit, a tápkábelt vagy az
antennakábelt.
Halláskárosodás veszélye
Ne használja a fülhallgatót vagy a fejhallgatót nagy
hangerővel vagy túl hosszú ideig.
Alacsony hőmérséklet
Ha a TV-készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten
szállítja, akkor a kicsomagolása után várjon, amíg a TVkészülék hőmérséklete eléri a környezet
hőmérsékletét, és csak ezután dugja a TV-készülék
tápkábelét a hálózati aljzatba.
Páratartalom
Ritkán, a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően
a TV üveg előlapjának belső oldalán kismértékű
páralecsapódás fordulhat elő (egyes típusokon).
Ennek megakadályozása érdekében ne tegye ki a TVkészüléket közvetlen napfénynek, hőnek vagy magas
páratartalomnak. Páralecsapódás esetén a jelenség a
TV néhány órás működtetése után magától
megszűnik.
A kicsapódott pára nem tesz kárt a TV-ben, és nem
okoz hibát a működésében.
25.2
A képernyő ápolása
• A képernyőhöz soha ne érintsen tárgyakat, ne
nyomja meg, ne dörzsölje vagy ütögesse.
• Tisztítás előtt húzza ki a dugót az aljzatból.
• A TV-készülék és a keret tisztításához puha, nedves
kendőt használjon, és törölje le óvatosan. Ne érintse
meg az Ambilight LED-eket a TV-készülék hátoldalán.
A készülék tisztításához soha ne használjon
oldószereket, például alkoholt, vegyszereket vagy
háztartási tisztítószereket.
• A deformálódás és a színvesztés elkerülése
érdekében a vízcseppeket azonnal törölje le.
• Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek
megjelenítését. Az állóképek olyan képek, amelyek
huzamosabb ideig a képernyőn maradnak. Állóképek
pl. a képernyőn megjelenő menük, fekete sávok, a
megjelenített idő stb. Ha az állókép vetítése nem
kerülhető el, a képernyő megóvása érdekében
103
telefonszámot a TV-készülékhez mellékelt
nyomtatott dokumentációban találja. Vagy
látogasson el
honlapunkra: www.philips.com/support és szükség
esetén válassza ki a megfelelő országot. A kézikönyv
által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy
nem engedélyezett beállítások és összeszerelési
eljárások érvénytelenítik a garanciát.
26
Használati feltételek
26.1
Használati feltételek – TVkészülék
Pixeljellemzők
Képpontjellemzők Ez az TV technológiájú termék
nagy számú színes képpontot alkalmaz. Bár legalább
99,999% effektív pixellel rendelkezik, a képernyőn
előfordulhatnak folyamatosan sötét (fekete) vagy
folyamatosan fényes (piros, zöld vagy kék) képpontok
is. Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága (megfelel az
iparágban elfogadott szabványoknak), és nem hiba.
2016 © TP Vision Europe B.V. Minden jog fenntartva.
A terméket a TP Vision Europe B.V. vagy egyik
leányvállalata – a dokumentumban a továbbiakban
TP Vision – értékesíti, amely a termék gyártója. A TP
Vision jótáll a TV-készülékért, amely mellé ezt a
füzetet csomagolták. A Philips és a Philips pajzs
emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett
védjegye.
CE-megfelelőség
A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a
TV-készülék megfelel a 2014/53/EU (RED), a
2009/125/EK (környezetbarát tervezés), a
2010/30/EU (energiacímkézés) és a 2011/65/EK
(RoHS) irányelvek előírásaiban foglalt minden
lényeges követelménynek és más vonatkozó
rendelkezésnek.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips
N.V. cég vagy a megfelelő jogbirtokos tulajdonában
van. A TP Vision fenntartja a jogot, hogy a terméken
anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi
gyártású termékeket ugyanúgy meg kellene
változtatnia.
Az EMF-szabványoknak való megfelelés
A TP Vision számos olyan terméket gyárt és kínál
vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek
általában, elektromágneses jelek kibocsátására és
vételére képesek. A TP Vision egyik leglényegesebb
működési irányelve, hogy minden szükséges
egészségi és biztonsági intézkedést megtesz
termékeinek gyártása során, hogy ezzel megfeleljen
az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a
termék gyártásakor érvényben lévő Electro Magnetic
Field (EMF) szabványoknak.
A TV-készülék mellé csomagolt írásos
dokumentumok és a TV-készülék memóriájában
tárolt vagy a Philips
weboldaláról ( www.philips.com/support) letöltött
használati útmutató elegendő a rendszer
rendeltetésszerű használatához.
A kézikönyvben található információk alapján
biztosítható a rendszer rendeltetésszerű használata.
Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a
kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg
kell győződni arról, hogy a felhasználási mód helyes,
és a készülék alkalmas az adott célra. A TP Vision
garanciát vállal arra, hogy az információk nem
sértenek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett
szabadalmakat. További garanciákat – sem kifejezett,
sem beleértett garanciát – nem vállal. A TP Vision
nem tehető felelőssé sem a dokumentum
tartalmának bármely hibájáért, sem a dokumentum
tartalma által esetlegesen okozott hibákért. A
Philipshez bejelentett hibákat a lehető leghamarabb
feldolgozzuk, és közzétesszük a Philips
terméktámogató weboldalán.
A TP Vision olyan termékek fejlesztésére, gyártására
és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs
ártalmas élettani hatásuk. A TP Vision kijelenti, hogy
termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat
mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak
minősülnek. A TP Vision aktív szerepet vállal a
nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok
előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a
szabványosításban várható további fejlesztések
előrevetítését, illetve azok beépítését termékeibe.
26.2
Garanciális feltételek – Sérülésveszély, a TVkészülék károsodásának, illetve a garancia
megszűnésének kockázata!
Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos javítását. A
TV-készüléket és a tartozékokat csak a gyártó által
meghatározott rendeltetésüknek megfelelően
használja. A TV-készülék hátulján feltüntetett
figyelmeztető jel elektromos áramütés veszélyét jelzi.
Soha ne távolítsa el a TV-készülék burkolatát.
Szervizelési vagy javítási igény esetén mindig lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával. A
Használati feltételek –
Philips Alkalmazástár
További információkért válassza ki
a Súgó menü Kulcsszavak lehetőségét, majd
keresse meg a Használati feltételek,
alkalmazástár témakört.
104
27
Szerzői jogok
27.1
MHL
27.5
Az MHL, a Mobile High-Definition Link és az MHL
logó az MHL, LLC védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
DTS Premium Sound ™
A DTS szabadalmak a http://patents.dts.com
weboldalon találhatók. A gyártás a DTS Licensing
Limited licence alapján történt. A DTS, a szimbólum,
valamint a DTS és a szimbólum együtt bejegyzett
védjegyek, és a DTS Premium Sound a DTS, Inc.
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
27.2
Ultra HD
A DIGITALEUROPE UHD Display logó a
DIGITALEUROPE védjegye.
27.6
Microsoft
Windows Media
A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
27.3
HDMI
A „HDMI”, a „HDMI High-Definition Multimedia
Interface” és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
Microsoft PlayReady
A tartalomtulajdonosok a Microsoft PlayReady™
tartalomelérési technológia segítségével védik
szellemi termékeiket, ideértve a szerzői jogok által
védett tartalmakat is.
Ez a készülék PlayReady technológia segítségével fér
hozzá a PlayReady-védett tartalmakhoz és/vagy
WMDRM-védett tartalmakhoz. Amennyiben a
készülék nem tudja megfelelően érvényesíteni a
tartalomhasználatra vonatozó korlátozásokat, a
tartalomgazdák kérhetik a Microsoft vállalattól, hogy
vonja vissza a készülék PlayReady-védett tartalom
kezelésére vonatkozó képességét. A visszavonás nem
érinti a nem védett tartalmakat vagy egyéb
hozzáférési technológiák által védett tartalmakat. A
tartalomgazdák kérhetik a tartalmukhoz való
PlayReady hozzáférés frissítését. Amennyiben Ön
visszautasít valamely frissítést, nem fog tudni az adott
frissítést igénylő tartalmakhoz hozzáférni.
27.4
Dolby Digital Plus
A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján
történt. A „Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegyei.
105
27.7
Wi-Fi Alliance
A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a
Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
27.8
Kensington
(ha alkalmazható)
A Kensington és a Micro Saver az ACCO World
Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban, ezenkívül a világ számos országában be
van jegyezve, illetve a bejegyzésére irányuló kérelem
elbírálás alatt áll.
27.9
Egyéb védjegyek
Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy
az illető jogbirtokos tulajdonában van.
106
28
Harmadik felek által
nyújtott
szolgáltatásokra
és/vagy szoftvereke
vonatkozó
nyilatkozat
Harmadik felek által nyújtott szolgáltatások és/vagy
szoftverek előzetes értesítés nélkül módosulhatnak,
felfüggesztésre kerülhetnek vagy megszűnhetnek. A
TP Vision nem vállal felelősséget az ilyen jellegű
helyzetekben.
107
Tárgymutató
A
A képernyő ápolása 103
A TV-készülék vagy az elemek kiselejtezése 95
Alk. zár 48
Alkalmazás, Hangkeresés 8
Alkalmazások 46
Ambilight, beállítások 64
Android beállítások 43
Antennacsatlakozó csatlakoztatása 6
Automatikus hangerő-kiegyenlítés 62
É
Élesség 56
B
Bekapcsolás 11
Biztonsági utasítások 102
Bluetooth 32
Bluetooth, eszköz kiválasztása 33
Bluetooth, készülék kiválasztása 33
Bluetooth, párosítás 32
C
Csatlakoztatás, műhold csatlakoztatása 6
Csatlakoztatás, USB flash meghajtó 36
Csatlakoztatási útmutató 26
Csatorna 18
Csatorna, csatornalista, keresés 19
Csatorna, csatornalista, névjegy 18
Csatorna, csatornalista, nyitott 19
Csatorna, csatornalista, szűrés 25
Csatorna, csatornaváltás 19
Csatorna, korhatár 20
Csatorna, műholdas telepítés 12
Csatornalista másolása 17
Csatornalista másolása, aktuális verzió 18
Csatornalista másolása, feltöltés 18
Csatornalista másolása, másolás 17
Csökkent hallóképességűeknek funkció 74
Csökkent látóképességűeknek 74
D
DMR, Digital Media Renderer 41
DVI-HDMI csatlakozás 27
E
Eco beállítások 67
Egyéni színhőmérséklet 57
Elemek, IR-távvezérlő 10
Elhelyezés, Nézési távolság 5
Elhelyezés, TV elhelyezése 5
Európai Ökocímke 95
F
Fényérzékelő 59
Fényerő 56
Fényképek, videók és zeneszámok 76
Fényképezőgép, csatlakoztatás 37
Fejhallg. hangerő 62
Fejhallgatók 33
Főmenü 44
G
Gamepad, csatlakoztatás 34
Gamma 59
Google Play Store 47
Gyors hangbeállítás 61
H
Hallássérült 74
Hang, Automatikus hangerő-kiegyenlítés 62
Hangkeresés, alkalmazás 8
Hangleírás 74
Hangstílus 61
Használat befejezése 95
Használati feltételek 104
Használati feltételek, Alkalmazástár 43
Hálózat telepítése 39
Hálózat, beállítások 41
Hálózat, beállítások megtekintése 41
Hálózat, csatlakoztatás 39
Hálózat, statikus IP 41
Hálózat, TV hálózati neve 42
Hálózat, vezeték nélküli 39
Hálózat, vezetékes 40
Hálózat, Wi-Fi bekapcsolása 41
Hálózat, Wi-Fi Smart Screen 41
Hálózat, WoWLAN 41
Hálózat, WPS 39
Hálózat, WPS PIN-kóddal 40
HDMI MHL 27
HDMI Ultra HD 69
HDMI, ARC 26
HDMI-CEC, EasyLink 27
I
Időzített kikapcsoló 73
Igény szerinti videó 90
Internetes memória törlése 42
Internetes memória, törlés 41
J
Játékkonzol, csatlakoztatás 34
K
Képformátum 60
Képstílus 55
Készenléti mód 11
Közlemények 94
Kikapcsolás 11
Kikapcsolás-időzítő 68
Kontraszt 56
Kontraszt üzemmód 58
Kontraszt, dinamikus kontraszt 58
Kontraszt, videokontraszt 58
Korhatár 20
L
Látássérült 74
M
Magas hang 61
Médiafájlok, felhő alapú tárhelyről 76
Médiafájlok, számítógépről vagy NAS egységről 76
Médiafájlok, USB meghajtóról 76
Mélyhang 61
108
Most a TV műsorán 89
Mozgás, Clear LCD 60
Mozgás, Perfect Natural Motion 60
MPEG zavar elnyomása 59
Multi View 92
Műhold, csatornacsomagok 13
Műhold, kézi csatornafrissítés 13
Műhold, kézi telepítés 14
Műhold, műhold eltávolítása 14
Műhold, műhold hozzáadása 13
Műhold, Unicable 13
Műholdas CAM-ok 12
Műholdtelepítés 12
Műsorok, ajánlók 89
Z
Zajcsökkentés 59
O
Online támogatás 101
P
Perfect Natural Motion 60
Philips logó fényereje 68
Problémák, hang 99
Problémák, HDMI-csatlakozás 99
Problémák, kép 99
Problémák, menü nyelve 101
Problémák, távvezérlő 98
Problémák, USB-csatlakozás 99
S
Számítógép, csatlakoztatás 38
Szín 56
Szín, színvezérlés 57
Színárnyalat 57
Színhőmérséklet 57
Színjavítás 56
Szülői besorolás 20
Szoftver frissítése 93
T
Tápkábel csatlakoztatása 5
Távvezérlő billentyűzet 9
Távvezérlő, áttekintés 7
Távvezérlő, IR-érzékelő 10
Telítettség 57
Teletext 24
TV on Demand 89
TV-műsor szüneteltetése 82
TV-műsorfüzet adatai 79
TV-nézés 19
U
Ultra Resolution 59
Unicable 13
Univerzális hozzáférés 74
USB billentyűzet 36
USB-s merevlemez 35
V
Vevőszolgálat 101
Vezeték nélküli hálózat 39
Vezetékes hálózat 40
Videokamera, csatlakoztatás 37
Videoválasztó 21
W
Wi-Fi 39
Y
YPbPr csatlakozás 28
109
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
110
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising