Philips | HTL3310/10 | Owner's Manual | Philips Soundbar hangsugárzó HTL3310/10 Felhasználói kézikönyv

Philips Soundbar hangsugárzó HTL3310/10 Felhasználói kézikönyv
3000-es sorozat
SoundBar hangsugárzó
HTL3310
Felhasználói
kézikönyv
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a támogatást:
www.philips.com/welcome
Tartalomjegyzék
1 Fontos
3
Súgó and támogatás
3
Biztonság
3
Terméke ápolása
4
A környezet védelme
4
Figyelmeztető FCC és IC nyilatkozatok a
felhasználók részére (kizárólag USA és
Kanada)
5
Megfelelőség
5
2 Az Ön SoundBar készüléke
6
3 Csatlakoztatás
9
Főegység
Vezeték nélküli mélynyomó
Távirányító
Csatlakozók
A távirányító előkészítése
Elhelyezés
Csatlakoztatás a HDMI (ARC) aljzatra
Csatlakoztatás az optikai aljzatra
Csatlakoztatás az AUX aljzatra
Csatlakoztatás a tápfeszültségre
Párosítás a mélynyomóval
4SoundBar készülékének
használata
Be- és kikapcsolás
Automatikus készenlét
Üzemmódok kiválasztása
Kiegyenlítő (EQ) effekt kiválasztása
Hangerő beállítása
A Bluetooth működése
Az AUX / OPTICAL / HDMI ARC
működése
Az USB működése
2
6
6
6
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
13
5 Falra szerelés
13
6 A termék műszaki adatai
14
7 Hibaelhárítás
15
•
A termék használata előtt olvassa el és értse
meg az összes utasítást. Ha az utasítások
be nem tartása okoz kárt, a jótállás nem
érvényesíthető.
•
Súgó and támogatás
A széleskörű online támogatásért keresse
fel oldalunkat: www.philips.com/welcome, a
következőkért:
•
a felhasználói kézikönyv és a gyors
beüzemelési útmutató letöltése
•
videóbemutatók megtekintése (csak egyes
modellekhez érhető el)
•
a gyakran ismételt kérdésekre (GY.I.K.) adott
válaszok keresése
•
kérdésküldés e-mailben
•
üzenetváltás a támogatás képviselőjével
Nyelve kiválasztásához, majd terméke
modellszámának megadásához kövesse a
weboldalon található utasításokat.
Másik megoldásként kapcsolatba léphet országa
Vevőszolgálatával. A kapcsolatfelvétel előtt írja le
termékének modellszámát és sorozatszámát. Ezt
az információt a termék hátoldalán vagy alján
találja.
Biztonság
Áramütés- vagy tűzveszély!
•
Mielőtt végrehajtana vagy módosítana
bármilyen csatlakozást, győződjön meg
arról, hogy minden eszköz le van-e
választva a hálózati aljzatról.
•
A terméket és a tartozékokat soha ne
tegye ki esőnek vagy víznek. A termék
közelébe soha ne helyezzen folyadékkal
teli edényt, például vázát. Ha a termékre
vagy a termékbe folyadék ömlik, és azonnal
válassza le a hálózati aljzatról. Lépjen
kapcsolatba a Vevőszolgálattal, hogy
használat előtt ellenőriztesse a terméket.
•
•
•
•
Soha ne helyezze a terméket és a
tartozékokat nyílt lángok, illetve egyéb
hőforrások közelébe, a közvetlen napfényt
is beleértve.
Soha ne dugjon tárgyakat a
szellőzőnyílásokba, illetve a terméken
található egyéb nyílásokba.
Ahol leválasztó eszközként a hálózati
dugaszt vagy készülékcsatlakoztatót
használnak, a leválasztó eszköznek
működésre kész állapotban kell maradnia.
Az elemeket (akkumulátort vagy
behelyezett elemeket) nem szabad túl nagy
hőnek, például napsütésnek, tűznek és
hasonlóknak kitenni.
Villámlással járó viharok előtt válassza le a
terméket a hálózati aljzatról.
Amikor a tápkábelt leválasztja, mindig a
dugasznál húzza meg, soha ne a kábelnél.
Rövidzárlat-, illetve tűzveszély!
•
Az azonosítást és a tápellátás névleges
értékeit illetően lásd a termék hátulján vagy
alján található adattáblát.
•
Mielőtt a terméket hálózati aljzatba
csatlakoztatná, győződjön meg arról,
hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e
a termék hátuljára vagy aljára nyomtatott
értéknek. Soha ne csatlakoztassa a terméket
a hálózati aljzatba, ha a feszültség eltérő.
Sérülés vagy a termék károsodásának
kockázata!
•
Falra szerelés esetén a terméket
biztonságosan kell rögzíteni a falra, a
felszerelési utasításoknak megfelelően.
Kizárólag a mellékelt fali konzolt használja
(ha rendelkezésre áll). A helytelen
falra szerelés balesetet, sérülést vagy
kárt okozhat. Ha kérdése van, lépjen
kapcsolatba országa Vevőszolgálatával.
•
Soha ne helyezze a terméket vagy
bármely tárgyat a tápkábelekre, illetve más
elektromos berendezésekre.
•
Ha a termék szállítása 5 °C alatti
hőmérsékleten történik, csomagolja
ki a terméket, és a hálózati aljzatba
való csatlakoztatás előtt várjon,
amíg a hőmérséklete el nem éri a
szobahőmérsékletet.
3
Magyar
1 Fontos
•
Előfordulhat, hogy a termék egyes alkatrészei
üvegből vannak. A sérülés és a károsodás
elkerülése érdekében óvatosan kezelje.
Túlmelegedés-veszély!
•
Soha ne helyezze a terméket szűk helyre.
A termék körül mindig hagyjon szellőzés
céljából legalább négy hüvelyknyi (10 cm)
területet. Ügyeljen arra, hogy függönyök
és más tárgyak soha ne fedjék el a termék
szellőzőnyílásait.
Szennyeződésveszély!
•
Ne keverjen különböző elemeket (régi és új
vagy szén és alkáli stb.).
•
VIGYÁZAT! Robbanásveszély áll fenn, ha
az elemek behelyezés helytelenül történt.
Kizárólag ugyanolyan vagy egyenértékű
típusra cserélje.
•
Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek
vagy ha a távirányítót hosszabb ideig nem
használja.
•
Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak;
megfelelően kell leselejtezni őket.
Az elemek lenyelésének kockázata!
•
Előfordulhat, hogy a termék/távirányító
érme/gomb típusú elemet tartalmaz, amit
le lehet nyelni. Mindig tartsa az elemeket
gyermekektől távol! Lenyelése esetén az
elem súlyos sérülést vagy halált okozhat. A
lenyeléstől számított két órán belül súlyos
belső égési sérülések léphetnek fel.
•
Ha azt gyanítja, hogy elemet nyelt vagy az
elem testének bármely részében található,
azonnal forduljon orvoshoz.
•
Amikor elemet cserél, mindig tartsa az
összes új és használt elemet gyermekektől
távol. Miután elemet cserélt, győződjön
meg arról, hogy az elemtartó rekesz
teljesen le van-e zárva.
•
Ha az elemtartó rekeszt nem lehet teljesen
lezárni, ne használja tovább a terméket.
Tartsa gyermekektől távol és lépjen
kapcsolatba a gyártóval.
Ez a készülék II. érintésvédelmi osztályú, dupla
szigeteléssel, és nincs hozzá védőföldelés.
4
Terméke ápolása
A termék tisztítására kizárólag mikroszálas
törlőruhát használjon.
A környezet védelme
Régi terméke és eleme leselejtezése
Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható
és újra felhasználható anyagokból és
alkotóelemekből terveztük és gyártottuk.
Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy
a termékre vonatkozik a 2012/19/EU európai
irányelv.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan
elemeket tartalmaz, amelyekre vonatkozik a
2013/56/EU európai irányelv, és amelyek nem
dobhatók ki a normál háztartási szemétbe.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikai
termékek, illetve elemek helyi külön gyűjtési
rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és a
terméket, illetve az elemeket soha nem dobja ki
a normál háztartási szemétbe. A régi termékek
és elemek helyes selejtezése segít kivédeni a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
negatív hatásokat.
Az eldobható elemek eltávolítása
Az eldobható elemek eltávolítását illetően lásd
az elem behelyezésére vonatkozó szakaszt.
FCC INFORMÁCIÓ
Vigyázat!
•
Ezt a berendezést a radiátortól, illetve az
Ön testétől legalább 20 cm távolságban kell
elhelyezni.
•
Az egység a megfelelőségért felelős fél
kifejezett jóváhagyása nélkül végzett
változtatások vagy módosítások semmissé
tehetik a felhasználónak a berendezés
működtetését illető jogosultságát.
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést megvizsgálták
és a B osztályú digitális eszközre vonatkozó
határértékeken belülinek találták az FCC
szabályok 15. része értelmében. Ezeket a
határértékeket úgy határozták meg, hogy
ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavarás
ellen a lakóhelyi elhelyezés esetén. A
berendezés rádiófrekvenciás energiát generál,
használ és képes sugározni; amennyiben nem
az utasításoknak megfelelően helyezik el és
használják, káros zavart okozhat a rádiós
kommunikációban. Arra azonban nincs garancia,
hogy egy adott elhelyezésnél nem lép fel
zavarás. Ha a berendezés valóban káros zavarást
okoz a rádiós vagy televíziós vételben, melyet
a berendezés ki- és bekapcsolásával állapíthat
meg, a felhasználót arra bátorítjuk, hogy
próbálja meg korrigálni a zavarást az alábbi
intézkedések közül egy vagy több segítségével:
• Fordítsa el vagy helyezze át a
vevőantennát.
• Növelje a távolságot a berendezés és a
vevő között.
• Csatlakoztassa a berendezést másik
áramkörön lévő aljzatra, mint amelyre a
vevő csatlakozik.
•
Segítségért konzultáljon a
márkakereskedővel vagy tapasztalt
rádió / TV műszerésszel.
Az eszköz licencmentes jeladó(ka)t/vevő(ke)
t tartalmaz, amely(ek) megfelel(nek) a kanadai
Innovation, Science and Economic Development
licencmentességi követelményeinek (RSS-ek). A
működés az alábbi két feltételtől függ:
1. Az eszköz nem okozhat zavarást.
2. Az eszköznek fogadnia kell minden
zavarást, beleértve az olyan zavarást is,
amely az eszköz nemkívánatos működését
okozhatja.
Megfelelőség
A termék megfelel az Európai Közösség rádiós
zavarásra vonatkozó követelményeinek.
Az MMD Hong Kong Holding Limited vállalat
ezúton nyilatkozik, hogy a termék megfelel a
2014/53/EU irányelv lényegi követelményeinek
és más vonatkozó rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi nyilatkozatot megtalálj a
www.p4c.philips.com weboldalon.
5
Magyar
Figyelmeztető FCC és IC
nyilatkozatok a felhasználók
részére (kizárólag USA és
Kanada)
2 A
z Ön SoundBar
készüléke
Vezeték nélküli mélynyomó
Ez a szakasz a vezeték nélküli mélynyomóról
nyújt áttekintést.
Gratulálunk terméke megvásárlásához, és
üdvözli Önt a Philips! Regisztrálja SoundBar
készülékét a weboldalon, hogy maradéktalanul
élvezze a Philips által nyújtott támogatást:
www.philips.com/welcome.

Főegység
Ez a szakasz a főegységről nyújt áttekintést.
 





A távirányító érzékelője

Készenlét jelző
Amikor világít, azt mutatja, hogy a
SoundBar készenléti üzemmódban van.

A SoundBar LED jelzője
• Aux / USB: Amikor világít, azt mutatja,
hogy a SoundBar Aux üzemmódban
van. Amikor villog, azt mutatja, hogy a
SoundBar USB üzemmódban van.
• BT: Amikor világít, azt mutatja, hogy a
SoundBar Bluetooth üzemmódban van.
• Optical: Amikor világít, azt mutatja,
hogy a SoundBar optikai üzemmódban
van.
• HDMI (ARC): Amikor világít, azt
mutatja, hogy a SoundBar HDMI ARC
üzemmódban van.

Source
Kiválasztja a SoundBar bemeneti forrását.

Vol+/Vol- (Hangerő)
Növeli vagy csökkenti a hangerőt.

(Készenlét-Be)
A SoundBar készüléket készenléti
üzemmódra vagy bekapcsolja.
6
 

AC aljzat
Csatlakoztatás a hálózati tápfeszültségre.

PAIR gomb
Nyomja meg a mélynyomó párosítás
üzemmódjába lépéshez.

A mélynyomó jelzője
• Amikor be van kapcsolva a
tápfeszültség, a jelző világít.
• A mélynyomó és a főegység közötti
vezeték nélküli párosítás során gyorsan,
narancssárga színnel villog a jelző.
• Amikor sikeres a párosítás, a jelző
narancssárga színnel világít.
• Amikor sikertelen a párosítás, a jelző
lassan, narancssárga színnel villog.
Távirányító
Ez a szakasz a távirányítóról nyújt áttekintést.

(Készenlét-Be)
A SoundBar készüléket készenléti
üzemmódra vagy bekapcsolja.

(Némítás)
Némítás vagy a hangerő visszaállítása.

/
(Előző/Következő)
Az előző vagy a következő zeneszámra
ugrás USB/BT üzemmódban.

(Lejátszás/Szünet)
Lejátszás, szünet vagy a lejátszás folytatása
USB/BT üzemmódban.
Vol+/Vol- (Hangerő)
Növeli vagy csökkenti a hangerőt.
Csatlakozók

Forrás gombok
AUX: Hangforrását MP3-csatlakozásra
(3,5 mm-es jack) kapcsolja.
Ez a szakasz a SoundBar készülékén elérhető
csatlakozókról nyújt áttekintést.
Magyar

BT/PAIR: Bluetooth üzemmódra
kapcsol. Nyomja le és tartsa lenyomva a
párosítás funkció aktiválásához Bluetooth
üzemmódban, illetve a párosított Bluetootheszköz leválasztásához.
OPTICAL: Hangforrását optikai
csatlakozásra kapcsolja.

 


HDMI ARC: Forrását HDMI ARC
csatlakozásra kapcsolja.
USB: USB üzemmódra kapcsol.



EQ
Kiegyenlítő (EQ) effekt kiválasztása.


AC~
Csatlakoztatás a hálózati tápfeszültségre.

AUX
Hangbemenet például egy MP3 lejátszóról
(3,5 mm-es jack)





•
•
USB
Hangbemenet USB tároló eszközról.
A termék szoftverének frissítése.

HDMI (ARC)
Csatlakoztatás a TV HDMI bemenetére.

OPTICAL
Csatlakoztatás a TV vagy egy digitális
eszköz optikai hangkimenetére.

Fali konzol csavarjai

7
A távirányító előkészítése
Az elemekre vonatkozó
óvintézkedések
•
•
•
•
A mellékelt távirányító lehetővé teszi, hogy
az egységet a távolból működtesse.
Még ha a hatótávolságán, 6 m (19,7 láb)
belül is működteti a távirányítót, annak
működése lehetetlen, ha bármi akadály van
az egység és a távirányító között.
Ha a távirányító más infravörös sugarakat
generáló termékek közelében működteti,
illetve más, infravörös sugarakat használó
távirányító eszközöket használnak az
egység közelében, előfordulhat, hogy
helytelenül működik, vagy az ellenkezője,
hogy a többi termék működik helytelenül.
•
•
•
•
•
Első használat:
Az egység előre
beszerelt lítium CR2025
elemmel rendelkezik.
A távirányító elemének
aktiválásához távolítsa el
a védőfület.
A távirányító elemének cseréje
•
A távirányítóba CR2025, 3 V lítium elem
kell.
1
Tolja az elemtartó tálca oldalán lévő fület a
tálca felé.
2
Csúsztassa ki az elemtartó tálcát a
távirányítóból.
3
Távolítsa el a régi elemet. Helyezzen új
CR2025 elemet az elemtartó tálcába a
jelzettnek megfelelő polaritással (+/-).
4
Csúsztassa vissza az elemtartó tálcát a
távirányítóban lévő nyílásba.
8
•
Ha a távirányítót hosszabb ideig (több
mint egy hónapig) nem használja, távolítsa
el az elemet a távirányítóból, hogy
megakadályozza a szivárgását.
Ha az elemek szivárognak, törölje ki a
kiszivárgott anyagot az elemtartó rekeszből,
és cserélje az elemeket újakra.
Ne használjon semmilyen, az előírt típustól
eltérő elemeket.
Az elemeket ne melegítse, illetve szerelje
szét.
Soha ne dobja őket tűzbe vagy vízbe.
Az elemeket soha ne hordozza vagy tárolja
más fémtárgyakkal együtt. Ez az elemek
rövidzárlatát, szivárgását vagy felrobbanását
okozhatja.
Soha ne töltse újra az elemet, ha nem
bizonyosan újratölthető típus.
Elhelyezés
Helyezze a mélynyomót legalább 1 méterre
(3 láb) a SoundBar készülékétől, illetve tíz
centiméterre a faltól.
A legjobb eredmény eléréséhez a mélynyomót
az alább látható módon helyezze el.
10 cm/4"
1 m/
3 láb
3 Csatlakoztatás
Megjegyzés
Ez a szakasz segít abban, hogyan kapcsolja
össze SoundBar készülékét a TV-vel és egyéb
eszközökkel, majd hogyan állítsa be. A SoundBar
készüléke alapvető csatlakozásait és tartozékait
illető információkat lásd a gyors beüzemelési
útmutatóban.
Magyar
•TV-jének támogatnia kell a HDMI-CEC és
ARC funkciót. HDMI-CEC és ARC bekapcsolt
állapotban kell, hogy legyen.
•A HDMI-CEC és ARC beállítási módja a TVtől függően eltérő lehet. Az ARC funkciót
illető részletekért kérjük, tekintse meg TV-je
felhasználói kézikönyvét.
•Az ARC funkciót kizárólag HDMI 1.4
kompatibilis kábelek támogatják.
Megjegyzés
•Az azonosítást és a tápellátás névleges értékeit
illetően lásd a termék hátulján vagy alján
található adattáblát.
•Mielőtt végrehajtana vagy módosítana bármilyen
csatlakozást, győződjön meg arról, hogy minden
eszköz le van-e választva a hálózati aljzatról.
Csatlakoztatás az optikai
aljzatra
OPTICAL
Csatlakoztatás a HDMI
(ARC) aljzatra
SoundBar készüléke támogatja az Audio Return
Channel (ARC) funkcióval rendelkező HDMI-t. Ha
TV-je HDMI ARC kompatibilis, egyetlen HDMI
kábel segítségével hallgathatja a TV hangját a
SoundBar készüléken keresztül.
OPTICAL OUT
1
Optikai kábel segítségével csatlakoztassa
a SoundBar OPTICAL csatlakozóját a TV-n
vagy egyéb eszközön lévő OPTICAL OUT
csatlakozóra.
• A digitális optikai csatlakozó felirata
lehet SPDIF vagy SPDIF OUT is.
HDMI (ARC)
Csatlakoztatás az AUX
aljzatra
HDMI (ARC)
1
2
Nagy sebességű HDMI-kábel segítségével
csatlakoztassa a SoundBar HDMI OUT
(ARC)-TO TV csatlakozóját a TV-n
vagy egyéb eszközön lévő HDMI ARC
csatlakozóra.
• Előfordulhat, hogy a TV-n lévő
HDMI ARC csatlakozón más felirat
van. A részleteket illetően lásd a TV
felhasználói kézikönyvét.
TV-jén kapcsolja be a HDMI-CEC
műveleteket. A részleteket illetően lásd a TV
felhasználói kézikönyvét.
•
Használjon 3,5 mm – 3,5 mm hangkábelt
(mellékelve), hogy a TV fejhallgató aljzatát
az egység AUX aljzatára csatlakoztassa.
AUX
Fejhallgató
9
AUX
L
R
AUDIO OUT
•
Használjon 3,5 mm – RCA hangkábelt (nincs
mellékelve), hogy a TV hangkimenet aljzatait
az egység AUX aljzatára csatlakoztassa.
Csatlakoztatás a
tápfeszültségre
•
•
•
•
*
Az AC tápkábel csatlakoztatása előtt
győződjön meg arról, hogy minden más
csatlakoztatást elvégzett-e.
Termékkárosodás kockázata! Győződjön
meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség
megfelel-e az egység hátuljára vagy aljára
nyomtatott feszültségnek.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt az egység
AC~ aljzatára, majd a hálózati aljzatba.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a mélynyomó
AC~ aljzatára, majd a hálózati aljzatba.
A tápkábel mennyisége és dugaszának
típusa régiónként eltérő.
Párosítás a mélynyomóval
Automatikus párosítás
Dugja be a SoundBar készüléket és a
mélynyomót a hálózati aljzatba, majd nyomja
meg az egységen vagy a távirányítón a
kapcsolót a BE üzemmódba kapcsoláshoz.
A mélynyomó és a SoundBar párosítása
automatikusan megtörténik.
•
Amikor zajlik a mélynyomó párosítása a
Soundbar készülékkel, a Pair jelző gyorsan
villog a mélynyomón.
•
Amikor megtörtént a mélynyomó
párosítása a Soundbar készülékkel, a Pair
jelző folyamatosan világít a mélynyomón.
•
A mélynyomó hátulján lévő Pair gombot
kizárólag manuális párosításhoz nyomja meg.
10
Manuális párosítás
Ha nem hallható hang a vezeték nélküli
mélynyomóból, manuálisan párosítsa a
mélynyomót.
1
2
3
4
Húzza ki mindkét egységet ismét a hálózati
aljzatokból, majd 3 perc elteltével dugja be
őket újra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány
másodpercig a mélynyomó hátulján lévő
PAIR gombot.
A Pair jelző gyorsan villog a
mélynyomón.
Utána nyomja meg az egységen vagy
a távirányítón a
gombot az egység
bekapcsolásához.
Siker esetén a Pair jelző állandón kezd
világítani a mélynyomón.
Ha a Pair jelző továbbra is villog, ismételje
meg az 1–3. lépéseket.
Tipp
•A mélynyomónak nyitott területen, a SoundBar
készüléktől 6 m-en belül kell lennie (minél
közelebb, annál jobb).
•Távolítson el minden tárgyat a mélynyomó és a
SoundBar készülék közül.
•Ha ismét sikertelen a vezeték nélküli
csatlakoztatás, ellenőrizze, hogy nincs-e a
környezetben ütközés vagy erős zavarás (pl.
elektronikus eszközből jövő zavarás). Iktassa ki
ezeket az ütközéseket vagy zavarásokat, majd
ismételje meg a fenti eljárásokat.
•Ha a főegység nincs csatlakoztatva a
mélynyomóhoz és BE üzemmódban van, az
egység POWER jelzője villogni fog.
Üzemmódok kiválasztása
1
Ez a szakasz segít abban, hogyan használja
SoundBar készülékét hang lejátszására a
csatlakoztatott eszközökről.
Mielőtt belekezdene
•
Végezze el a gyors beüzemelési
útmutatóban és a felhasználói kézikönyvben
leírt szükséges csatlakoztatásokat.
•
Kapcsolja a SoundBar készüléket a többi
eszköznek megfelelő forrásra.
Be- és kikapcsolás
•
•
•
•
Amikor először csatlakoztatja az egységet
a hálózati aljzatba, az egység KÉSZENLÉT
üzemmódba áll. The KÉSZENLÉT jelző piros
színnel fog világítani.
Nyomja meg a távirányítón a
gombot a
főegység BE vagy KI kapcsolásához.
Ha teljesen ki akarja kapcsolni az egységet,
akkor húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati
aljzatból.
Ha csatlakoztatva van TV vagy külső
eszköz (kizárólag az AUX aljzatra), az
egység automatikusan bekapcsol, amikor
bekapcsolják a TV-t vagy a külső eszközt.
Automatikus készenlét
Az egység automatikusan Készenlét üzemmódra
vált körülbelül 15 perc elteltével, ha a TV-t vagy
a külső egységet leválasztják, kikapcsolják.
•
Ha teljesen ki akarja kapcsolni az egységet,
távolítsa el a hálózati dugaszt a hálózati
aljzatból.
•
Kérjük, az energiatakarékosság jegyében
kapcsolja ki teljesen az egységet, amikor
nem használja.
Nyomja meg az egységen egymás után
többször a Source gombot vagy nyomja
meg a távirányítón az Aux, Optical, HDMI
ARC, BT/Pair, USB gombokat a kívánt
üzemmód kiválasztásához.
A SoundBar készülék jelzőfénye
mutatni fogja, melyik az aktuálisan
használt üzemmód.
• Aux / USB: Amikor világít, azt mutatja,
hogy a SoundBar Aux üzemmódban
van. Amikor villog, azt mutatja, hogy a
SoundBar USB üzemmódban van.
• BT: Amikor világít, azt mutatja, hogy a
SoundBar Bluetooth üzemmódban van.
• Optical: Amikor világít, azt mutatja,
hogy a SoundBar optikai üzemmódban
van.
• HDMI (ARC): Amikor világít, azt
mutatja, hogy a SoundBar HDMI ARC
üzemmódban van.
Kiegyenlítő (EQ) effekt
kiválasztása
Válasszon videójához vagy zenéjéhez illő előre
meghatározott hangmódot.
1
Nyomja meg a távirányítón az EQ gombot
a kívánt előre beállított kiegyenlítő effekt
kiválasztásához.
A sáv tetején lévő összes LED 0,5 mpre felgyullad, jelezve a belépést az EQ
kiválasztásának menüjébe.
A LED(ek) az aktuális EQ üzemmódnak
megfelelően gyullad(nak) fel, az alábbi
módon:
•  (Film)
filmek megtekintéséhez ajánlott
•  (Zene)
zenehallgatáshoz ajánlott
•  (Hírek)
hírek meghallgatásához ajánlott
Nyomja le az EQ gombot az
üzemmódot közötti váltáshoz.
11
Magyar
4SoundBar
készülékének
használata
Hangerő beállítása
1
Nyomja meg a Vol+/Vol- (Hangerő)
gombot a hangerő szintjének növeléséhez
vagy csökkentéséhez.
• A hang némításához nyomja meg a
(Némítás) gombot.
• A hang visszaállításához nyomja meg
újra a (Némítás) gombot vagy
nyomja meg a +/- (Hangerő) gombot.
Megjegyzés: Amikor a hangerőt állítja be,
az állapotjelző LED gyorsan villog. Amikor a
hangerő elérte a maximum-/minimumérték
szintjét, az állapotjelző LED lassan villog.
A Bluetooth működése
Bluetooth segítségével csatlakoztassa SoundBar
készülékét a Bluetooth eszközéhez (például
iPad, iPhone, iPod touch, Androidos telefon
vagy laptop), majd hallgassa meg az eszközön
tárol hangfájlokat a SoundBar hangsugárzón
keresztül.
Amire szüksége van
•
Az A2DP és AVRCP Bluetooth-profilt
támogató Bluetooth-eszköz, 4.2 Bluetoothverzióval + EDR.
•
A SoundBar és a Bluetooth-eszköz közötti
maximális működési hatótávolság körülbelül
10 méter (30 láb).
1
2
12
Nyomja meg az egységen többször a
gombot, vagy nyomja meg a távirányítón
a BT gombot, hogy a SoundBar készüléket
Bluetooth üzemmódba kapcsolja.
A BT kijelző villogni kezd.
A Bluetooth-eszközön kapcsolja
be a Bluetooth-t, a csatlakoztatás
megkezdéséhez keresse meg és válassza ki
a Philips HTL3310 készüléket (a Bluetooth
engedélyezését illetően lásd a Bluetootheszköz felhasználói kézikönyvét).
Csatlakoztatás során a BT-jelzőfény
villog.
3
Várjon a hangjelzésre a Soundbar-tól.
Sikeres csatlakozás esetén a BT kijelző
világítani kezd.
4
Válassza ki és játssza le a hang- vagy
zenefájlokat a Bluetooth-eszközén.
• Ha lejátszás közben bejövő hívás van,
a zenelejátszás szünetel. A lejátszás a
hívás végeztével folytatódik.
• Ha Bluetooth-eszköze támogatja
az AVRCP-profilt, a távirányítón
megnyomhatja a
/
gombot,
hogy adott zeneszámra ugorjon,
illetve megnyomhatja a
gombot
a lejátszás szüneteltetéséhez/
folytatásához.
5
A Bluetooth-ból való kilépéshez válasszon
másik forrást.
• Amikor visszakapcsol Bluetooth
üzemmódra, a Bluetooth-kapcsolat
aktív marad.
Megjegyzés
•A zenelejátszást megszakíthatják az eszköz és
a SoundBar közé kerülő akadályok, például fal,
az eszközt fedő fémdoboz, illetve a közelben
ugyanazon a frekvencián működő egyéb
eszközök.
•Ha SoundBar készülékét másik Bluetootheszközhöz szeretné csatlakoztatni, nyomja
le és tartsa lenyomva a távirányítón a BT/
PAIR gombot az aktuálisan csatlakoztatott
Bluetooth-eszköz leválasztásához.
Az AUX / OPTICAL / HDMI
ARC működése
Győződjön meg arról, hogy az egység
csatlakoztatva van-e a TV-re vagy a
hangeszközre.
1
Nyomja meg az egységen egymás után
többször a
gombot vagy nyomja
meg a távirányítón az AUX, OPTICAL,
HDMI ARC gombokat a kívánt üzemmód
kiválasztásához.
A lejátszási funkciók eléréséhez működtesse
közvetlenül a hangeszközét.
3
Nyomja meg a VOL +/- gombokat a
hangerő kívánt szintre állításához.
Tipp
•Amikor OPTICAL/HDMI ARC üzemmódban
van, ha az egységből nem érkezik hangkimenet
és az állapotjelző villog, lehet, hogy aktiválnia
kell a PCM vagy Dolby Digital jelkimenetet
a forráseszközén (pl. TV, DVD vagy Blu-ray
lejátszó).
Az USB működése
Élvezze az USB tároló eszközön, például MP3lejátszón és USB-pendrive-on stb. tárolt hangot.
1
2
3
Helyezze be az USB-eszközt.
5 Falra szerelés
Magyar
2
Megjegyzés
•A helytelen falra szerelés balesetet, sérülést
vagy kárt okozhat. Ha kérdése van, lépjen
kapcsolatba országa Vevőszolgálatával.
•A falra szerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a fal elbírja-e SoundBar készüléke súlyát.
•A falra szerelés előtt el kell távolítania a
SoundBar alján lévő négy gumilábat, különben
nem lehet a gumilábakat visszarögzíteni.
Csavar hossza/átmérője
Ügyeljen arra, hogy megfelelő hosszú és
átmérőjű csavarokat használjon annak a falnak
a típusától függően, amelyre a SoundBar
készüléket felszereli.
3,5–4 mm
Nyomja meg az egységen egymás után
többször a Source gombot vagy nyomja
meg a távirányítón az USB gombot az USB
üzemmód kiválasztásához.
4 mm
Lejátszás közben:
Gomb
/
Művelet
Lejátszás, szünet vagy a lejátszás
folytatása.
Az előző vagy a következő
zeneszámra ugrás.
Tipp
•Az egység legfeljebb 32 GB memóriával
rendelkező USB-eszközök támogatására képes.
•Az egység MP3 / WAV / WMA formátumokat
tud lejátszani.
•USB-port támogatása: 5 V , 500 mA.
> 25 mm
A SoundBar készülék falra szerelését illetően
lásd a gyors beüzemelési útmutató ábráját.
1)Készítsen két furatot a falban.
2)Rögzítse a dübeleket és a csavarokat a
furatokban.
3)Akassza rá a SoundBar készüléket a
rögzítőcsavarokra.
13
6A termék
műszaki adatai
Megjegyzés
•A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Bluetooth
•
•
•
•
•
Bluetooth-profilok: A2DP, AVRCP
Bluetooth-verzió: 4.2 + EDR
Frekvenciasáv/Kimenő teljesítmény:
2402 MHz – 2480 MHz / ≤ 5 dBm
2.4G vezeték nélküli frekvenciatartomány:
2400 MHz – 2483 MHz
2.4G maximális vezeték nélküli teljesítmény:
6 dBm
Főegység
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Tápfeszültség: 100–240 V, 50/60 Hz
MAX kimenő teljesítmény hangszórónként:
25 W x 4
Teljesítményfelvétel: 25 W
Készenléti teljesítményfelvétel: < 0,5 W
USB: 5 V
500 mA
Frekvenciamenet: 120 Hz – 20 KHz
Hangbemenet érzékenysége (AUX): 500 mV
Hangszórók impedanciája: 8 Ω x 2
Méret (Sz x Ma x Mé):
800 x 67,3 x 81,7 mm
Súly: 1,6 kg
Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 45 °C
Mélynyomó
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápfeszültség: 100–240 V, 50–60 Hz
Kimenő teljesítmény: 60 W
Teljesítményfelvétel: 20 W
Készenléti teljesítményfelvétel: < 0,5 W
Frekvenciamenet: 40 Hz – 120 KHz
Impedancia: 4 Ω
Méretek (Sz x Ma x Mé):
120 x 403 x 300 mm
Súly: 4,1 kg
Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 45 °C
Távirányító
•
•
Távolság/Szög: 6 m/30°
Elem típusa: CR2025
•
Figyelem!
•A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
A jótállás érvényességének megőrzése
érdekében sohase kísérelje meg saját maga
javítani a terméket.
Ha problémái vannak a termék használata
során, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt
szervizelést kérne.
Ha problémája továbbra is fennáll, forduljon
támogatásért a www.philips.com/welcome
weboldalhoz.
Nincs tápfeszültség
•
•
•
Győződjön meg arról, hogy az AC vezeték
megfelelően csatlakoztatva van-e.
Győződjön meg arról, hogy van-e áram az
AC aljzatban.
Nyomja meg a távirányító vagy a SoundBar
készenlét gombját a SoundBar
bekapcsolásához.
tanulmányozza a TV felhasználói
kézikönyvét.
Ha Bluetooth-t használ, győződjön meg
arról, hogy fel van-e véve a hangerő a
forráseszközén, illetve nincs-e elnémítva az
eszköz.
Nem működik a távirányító
•
•
•
•
•
Mielőtt lenyomná bármelyik lejátszásvezérlő
gombot, először válassza ki a megfelelő
forrást.
Csökkentse a távolságot a távirányító és az
egység között.
Az elemet a jelzetthez igazodó
polaritásokkal (+/-) helyezze be.
Cserélje az elemet.
Irányítsa a távirányítót egyenesen az egység
elején lévő érzékelőre.
Nem találom az egység Bluetooth
nevét a Bluetooth-eszközömön
•
•
Győződjön meg arról, hogy aktiválva van-e
a Bluetooth funkció a Bluetooth-eszközén.
Párosítsa újra az egységet a Bluetootheszközével.
Nincs hang
Ez 15 perces kikapcsolási funkció, az
ERPII szabvány egyik követelménye
az energiatakarékosság jegyében.
•
•
•
•
•
•
Növelje a hangerőt. Nyomja meg a
távirányítón vagy a SoundBar készüléken a
hangerőt növelő gombot.
Nyomja meg a távirányítón a (NÉMÍTÁS)
gombot, hogy meggyőződjön arról, nincs
elnémítva a SoundBar.
Nyomja meg a forrás gombokat másik
bemeneti forrás kiválasztásához.
Amikor valamelyik digitális bemenetet
használja és nincs hang:
-Próbálja meg a TV kimenetét PCM vagy
-Csatlakozzon közvetlenül a Blu-ray/
egyéb forrásra; egyes TV-k nem
működnek a digitális hangon keresztül.
Lehet, hogy TV-je változó hangkimenetre
van állítva. Ellenőrizze, hogy a hangkimenet
beállítása FIX vagy STANDARD, nem
pedig VARIABLE. Részletes információkért
Amikor az egység külső bemeneti jele túl
gyenge, az egység automatikusan kikapcsol
15 perc elteltével. Kérjük, növelje külső
eszköze hangerőszintjét.
A mélynyomó készenlétben
van, illetve nem gyullad fel a
mélynyomó jelzője
•
Kérjük, húzza ki a tápkábelt a hálózati
aljzatból, majd ismét dugja be 3 perc
elteltével a mélynyomó visszaállításához.
15
Magyar
7 Hibaelhárítás
A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek.
A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface kifejezések a HDMI Licensing, LLC
védjegyei vagy az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.
Gyártva a Dolby Laboratories licencével. A Dolby, Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegyei.
A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei;
felhasználásuk licenccel történik. A termék gyártása és értékesítése az MMD Hong Kong
Holding Limited vagy valamely leányvállalata felelősségére történik, és a termékért az
MMD Hong Kong Holding Limited áll jót.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising