Philips | TAPB400/10 | Owner's Manual | Philips Soundbar hangsugárzó TAPB400/10 Felhasználói kézikönyv

Philips Soundbar hangsugárzó TAPB400/10 Felhasználói kézikönyv
Okos soundbar
PB400
Használati útmutató
Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/welcome
Tartalom
1
2
3
4
Fontos
2
Súgó és támogatás
Fontos biztonsági utasítások
Vigyázzon a termékére
Vigyázzon a természetre
Megfelelőség
2
2
3
3
4
Az Ön SoundBarja
4
Főegység
Távirányító
Csatlakozók
4
6
7
Csatlakoztatás
7
Elhelyezés
Csatlakoztassa az audiot a TV-ről és más
eszközökről.
7
Használja a SoundBarját
9
8
Állítsa be a hangerőt
MP3 lejátszó
Lejátszás a televízión
Audio lejátszása Bluetooth-on keresztül
Google Voice Assistant
Google Chromecast Built-in
A gyári beállítások alkalmazása
9
9
10
10
11
11
12
5
Fali rögzítés
12
6
Termékspecifikációk
13
7
Hibaelhárítás
14
HU
1
1 Fontos
A termék használata előtt olvassa el és értse
meg az összes utasítást. A szavatosság elveszti
érvényét, ha az utasítások figyelmen kívül hagyása
miatt megkárosodik a termék.
•
Súgó és támogatás
Az átfogó online támogatásért látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra:
• töltse le a használati útmutatót és az első
lépéseket
• nézzen videó bemutatókat (csak a
kiválasztott modellekhez elérhető)
• kapjon válaszokat a gyakori kérdésekre
(GYIK)
• kérdezzen minket e-mailben
• chateljen a támogatási képviselőnkkel.
A nyelv kiválasztásához kövesse a weboldalon
található utasításokat, majd adja meg a terméke
modellszámát.
Alternatívaként felkeresheti az országos
Ügyfélszolgálatot is. A felkeresés előtt írja le a
termék modellszámát és sorozatszámát. Ezt az
információt a termék hátulján vagy alján találja.
•
•
•
•
Fontos biztonsági utasítások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Olvassa el ezeket az utasításokat.
Tartsa meg ezeket az utasításokat.
Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
Kövesse az összes utasítást.
Az eszközt ne használja víz közelében.
Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.
Ne zárja el a szellőző nyílásokat. A gyártó
utasításainak megfelelően telepítse.
Ne telepítse hőforrások közelében,
mint például radiátorok, fűtőregiszterek,
sütők, vagy egyéb hőt kibocsátó eszközök
(beleértve az erősítőket is) közelébe.
Ne gyengítse a polarizált vagy földelő
típusú csatlakozó biztonsági célját. A
polarizált csatlakozónak két pengéje van, az
HU
•
egyik szélesebb, mint a másik, az A földelő
típusú csatlakozónak két pengéje van és egy
harmadik földelőcsúcsa. A széles penge vagy
a harmadik földelőcsúcs az Ön biztonságát
szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozó nem
kompatibilis az Ön csatlakozóaljzatával,
akkor konzultáljon egy villanyszerelővel, aki
ki tudja cserélni az elavult csatlakozóaljzatot.
Leginkább a csatlakozóknál,
csatlakozódugóknál és olyan pontoknál
védje a hálózati kábelt a rátaposástól és
összecsípéstől, ahol az kilép az eszközből.
Kizárólag a gyártó által meghatározott
tartozékokat/kiegészítőket használja.
Kizárólag a gyártó által meghatározott
vagy az eszközzel árult kocsit,
állványt, tripodot, tartóelemet
vagy asztalt használja. Ha kocsit
használ, legyen figyelmes a kocsi/
eszköz kombináció mozgatása
közben, hogy megakadályozza a kombináció
felborulását.
Mennydörgéses vihar esetén vagy ha
hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki
az eszközt a csatlakozóaljzatból.
Minden szervizelést bízzon a képzett
szervizelést végző személyzetre.
Szervizelésre akkor van szükség, ha az
eszköz bármilyen módon megsérült, például
a tápkábel vagy a csatlakozó, ha ráömlött
valamilyen folyadék vagy tárgyak estek az
eszközbe, ha esőnek vagy nedvességnek
lett kitéve, ha az eszköz nem működik
rendeltetésszerűen vagy leesett.
Az akkumulátor használatával kapcsolatos
ÓVINTÉZKEDÉSEK -Akadályozza meg
az akkumulátor szivárgását, mert testi
sérüléseket, anyagi károkat vagy az egység
károsodását okozhatja:
• Az összes akkumulátort a + és jeleknek megfelelően helyezze be.
• Ne cserélje fel az akkumulátorokat (régi
és új vagy szén és alkáli, stb.).
• Ha hosszú ideig nem használja
az eszközt, akkor távolítsa el az
akkumulátort.
• Az akkumulátort ne tegye ki túlzott
hőhatásnak, például napfénynek, finom
vagy hasonló hatásnak.
Perklorát anyag - különleges kezelésre
lehet szükség. Látogasson el ide:
www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/
perchlorate.
A termék/távirányító tartalmazhat érme/
gomb típusú akkumulátort, amelyet le
lehet nyelni. Az akkumulátort mindig tartsa
távol a gyermekektől! Lenyelés esetén az
akkumulátor súlyos sérülést vagy halált
okozhat. Súlyos belső égéseket okozhat az
emésztés első két órájában.
Ha azt gyanítja, hogy egy akkumulátort
lenyelték vagy a test bármely részébe
bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.
Az akkumulátor cseréjekor mindig tartsa
távol a gyermekektől az új és a használt
akkumulátort. Bizonyosodjon meg róla, hogy
az akkumulátor cseréje után megfelelően
rögzítette az akkumulátor rekeszét.
Ha az akkumulátor rekeszét nem tudja
biztonságosan rögzíteni, akkor ne használja
tovább a terméket. Tartsa távol a
gyermekektől, és keresse fel a gyártót.
Az eszközt ne tegye ki csöpögésnek vagy
fröcskölésnek.
Ne helyezzen veszélyforrásokat az
eszközre (például folyadékkal töltött
tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
Ez az eszköz ólmot és higanyt tartalmazhat.
A helyi, megyei vagy szövetségi
törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa
az eszközt. Az ártalmatlanítási vagy
újrahasznosítási információkért, kérjük,
keresse fel a helyi hatóságokat. A további
újrahasznosítási lehetőségekért, kérjük,
keresse fel a www.mygreenelectronics.com
vagy www.eiae.org vagy www.recycle.philips.
com weboldalt.
Ha a FŐ csatlakozót vagy egy
készülékkapcsolót használ szétkapcsoló
készülékként, a szétkapcsoló készüléknek
könnyen használhatónak kell maradnia.
Ezt a készüléket ne helyezze olyan bútorra,
amelyet egy gyermek és egy felnőtt
megdönthet, ráhajolhat, kihúzhat, ráállhat
vagy rámászhat. A ledőlő eszköz súlyos
sérülést vagy akár halált is okozhat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ezt az eszközt nem szabad beépített
szerkezetre helyezni, például könyvespolcra
vagy polcra, kivéve, ha biztosítja a megfelelő
szellőzést. Győződjön meg róla, hogy 7,8
hüvelykes (20 cm) helyet hagy az eszköz
körül.
II. osztályú berendezés szimbóluma
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az egység dupla
szigetelési rendszerrel rendelkezik.
Ismerje ezeket a biztonsági szimbólumokat
Ez a „villámlás” azt jelzi, hogy
az egységben a nem szigetelt
anyagok áramütést okozhatnak.
A háztartásában lévő személyek biztonsága
érdekében, kérjük, ne távolítsa el a termék
burkolatát.
A „felkiáltójel” olyan funkciókra
hívja fel a figyelmet, amelyekhez a
működési és karbantartási problémák
elkerülése érdekében alaposan el kell
olvasnia a mellékelt szakirodalmat.
FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés
kockázatának csökkentése érdekében az eszközt
ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek, és ne
tegyen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például
vázákat.
VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében
illessze a csatlakozó széles pengéjét a széles
nyílásba és teljesen dugja be.
Vigyázzon a termékére
A termék tisztítására kizárólag mikroszálas ruhát
használjon.
Vigyázzon a természetre
Ártalmatlanítsa a régi terméket és
akkumulátort
HU
3
A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból
és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották,
amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy
a termékre a 2012/19/EU európai irányelv
vonatkozik.
2 Az Ön
SoundBarja
Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözöljük a
Philipsnél! A Philips által nyújtott támogatás teljes
körű előnyeihez regisztrálja a SoundBarját a
www.philips.com/welcome weboldalon.
Főegység
Ebben a részben találhatja a főegység
áttekintésével kapcsolatos információkat.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan
elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU
európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
ártalmatlanítani.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikai
termékek, illetve akkumulátorok helyi külön
gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat,
és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az
akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal
együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes
ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre
és az emberi egészségre gyakorolt negatív
következményeket.
Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása
Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához
nézze meg az akkumulátor behelyezése részt.
Megfelelőség
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió
interferenciás követelményeknek.
Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti,
hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb releváns
rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány itt
találhatja: www.p4c.philips.com.
4
HU
5
4
6
Kapcsolja be vagy készenléti módba a
soundbart.
(FORRÁS)
Válassza ki a soundbar bemeneti forrását.
Hangerő +/Emelje vagy csökkentse a hangerőt.
Nyomja meg a gombot a mikrofon
némításának ki-/bekapcsolásához.
Mikrofon
A Soundbar LED jelzőfénye
BEKAPCSOLÁS:
• Először megjelenik az alapértelmezett
bemeneti forrás LED jelzőfénye, majd
átkerül az utolsó állapotba, pl. bemeneti
forrás, LED jelzőfény, hangerő szintje
és mikrofon némítása vagy némítás
megszüntetése (Megjegyzés: ha 3
percen belül nem hajt végre semmilyen
műveletet, a forrás LED jelzőfénye
automatikusan kialszik).
• Készenlét: LED jelzőfény
KIKAPCSOLÁSA.
• Ha a LED jelzőfény kikapcsol 3 perc
után, nyomja meg bármelyik gombot
a távirányítón, majd a Soundbar újra
áram alá kerül és megjelenik a forrás
állapota.
BLUETOOTH ÁLLAPOT:
• Párosítási mód: kék LED gyors villogása.
• Kapcsolódva: folyamatos kék fény.
Lekapcsolás: kék LED lassú villogása.
animációkat.
• A hangparancs feldolgozási eredménye;
nézze meg az UX google assistant
animációkat.
• Adja meg a hangparancs feldolgozási
eredményét: nézze meg az UX google
assistant animációkat.
• Parancs időtúllépése: 4 RGB LED
3-szoros gyors villogása
• Firmware frissítés: 4 RGB LED mind
lassan, fehéren pislákol.
• A max. hangerő elérése: 4 RGB LED
mind gyorsan, kétszer villog.
MIKROFON LENÉMÍTÁSI ÁLLAPOTA:
• Mikrofon lenémítása: 4 RGB
narancssárga fény.
BEMENETI AUX ÁLLAPOTA:
• BEMENETI AUX/bemeneti audio:
Folyamatos zöld fény.
BEMENETI OPTIKAI ÁLLAPOTA:
• BEMENETI OPTIKAI: Folyamatos piros
fény.
BEMENETI KOAXIÁLIS ÁLLAPOTA:
• BEMENETI KOAXIÁLIS: Folyamatos
lila fény.
Hangerő lenémítása:
• Nyomja meg a távvezérlő
hangerőnémító gombját, az aktuális
LED fehérre fog váltani (tartsa
lenémítva, amikor másik forrásra
vált). Nyomja meg még egyszer
a hangerőnémító gombot, a LED
visszavált a jelenlegi forrás LED-re.
A GOOGLE ASSISTANT BEINDÍTÁSA:
• A rendszer felkeltése: 4 RGB LED
lassan fehéren pislákol.
• Gyári alapértelmezett visszaállítás:
4 RGB LED folyamatosan fehéren
világít, ami 0,5 másodpercenként
elhalványul.
• Várakozás a gyorsszóindítóra: A 4 RGB
LED ki van kapcsolva.
• Gyorsszó beindítva: nézze meg az UX
google assistant animációkat.
• A hangparancs kimondása közben:
nézze meg az UX google assistant
HU
5
1. Gomb
Az egység BE- és KIKAPCSOLÁSI módja
közti váltogatás.
Távirányító
2. Push to Talk
Nyomja meg a push to talk funkció
engedélyezéséhez.
1
3
2
4
3.
Gomb
Bluetooth csatlakozás
4. VOL + gomb
Hangerő emelése.
5
5.
Röviden nyomja meg a zene lejátszásának
vezérléséhez: előző, dal, szünet/lejátszás,
következő dal.
6
7
8
9
10
COAXIAL
6. VOL - gomb
Hangerő csökkentése.
7.
Gomb
Nyomja meg a zene leállításához.
8.
Gomb
Lenémítja az egységet vagy újra bekapcsolja a
hangot.
11
9. AUX gomb
AUX-módra kapcsolás.
10. OPTIKAI gomb
OPTIKAI módra kapcsolás.
11. KOAXIÁLIS gomb
KOAXIÁLIS módra kapcsolás.
6
HU
3 Csatlakoztatás
Csatlakozók
Ebben a részben találhatja a SoundBarhoz
elérhető csatlakozókat.
Ez a rész segít a SoundBarját csatlakoztatni a TVhez és más eszközökhöz.
A SoundBarjának és a tartozékoknak az
alapvető csatlakoztatásaival kapcsolatban további
információkat talál az első lépésekben.
Megjegyzés
COAXIAL
OPTICAL
AUX
DC IN
KOAXIÁLIS
Csatlakozzon egy KOAXIÁLIS audio
kimenethez a TV-n vagy egy digitális
eszközön.
OPTIKAI
Csatlakozzon egy optikai audio kimenethez
a TV-n vagy egy digitális eszközön.
AUX
Analóg audio bemenet, például egy MP3
lejátszó (3,5 mm sztereó).
• Az azonosításhoz és a tápellátás névleges
teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján
vagy alján található típuslemezt.
• Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna
csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az
összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.
Elhelyezés
Az alábbiaknak megfelelően helyezze el a
SoundBart.
BEMENETI EGYENÁRAM
Csatlakoztassa a soundbart a tápellátáshoz.
HU
7
Csatlakoztassa az audiot a
TV-ről és más eszközökről.
1. lehetőség: Audio csatlakoztatása
egy KOAXIÁLIS kábel segítségével
A legjobb minőségű audio
OPTIKAI DIGITÁLIS
BEMENET
COAXIAL
OPTICAL
AUX
1
DC IN
KOAXIÁLIS
1
KOAXIÁLIS kábel használatakor
csatlakoztassa a SoundBaron található
KOAXIÁLIS csatlakozót a KOAXIÁLIS
vagy más eszközhöz.
Optikai kábel használatakor csatlakoztassa a
SoundBaron található OPTIKAI csatlakozót
a TV-n vagy más eszközhöz található
KIMENETI OPTIKAI csatlakozóval.
• A digitális optikai csatlakozót SPDIF
vagy SPDIF OUT címkével jelölik.
3. lehetőség: Audio csatlakoztatása
egy 3,5 mm-es sztereó audiokábellel
Átlagos minőségű audio
2. lehetőség: Audio csatlakoztatása
egy digitális optikai kábel segítségével
COAXIAL
OPTICAL
AUX
DC IN
AUX
A legjobb minőségű audio
COAXIAL
OPTICAL
AUX
DC IN
OPTIKAI DIGITÁLIS
BEMENET
OPTIKAI KIMENET
COAXIAL
COAXIAL
OPTICAL
AUX
OPTICAL
AUX
DC IN
DC IN
OPTIKAI DIGITÁLIS
BEMENET
AUX
OPTIKAI KIMENET
1
8
HU
Egy 3,5 mm-es sztereó audiokábel
használatakor csatlakoztassa a SoundBaron
található AUX csatlakozót a TV-n vagy más
eszközhöz található AUX csatlakozóval.
4 Használja a
SoundBarját
•
Ez rész segít a csatlakoztatott eszközökről audiot
lejátszani a SoundBaron.
Mielőtt elkezdené
•
•
Hozza létre az Első lépésekben leírt
szükséges csatlakoztatásokat, vagy töltse le
a Használati útmutatót a www.philips.com/
support weboldalról.
Kapcsolja a SoundBart a más eszközök
számára megfelelő forrásra.
MP3 lejátszó
Az audiofájlok vagy zene lejátszásához
csatlakoztassa az MP3 lejátszóját.
Amire szüksége van
•
•
1
Állítsa be a hangerőt
1 Nyomja meg a +/- (Hangerő) gombot a
hangerő emeléséhez vagy csökkenéséhez.
• A hang némításához nyomja meg a(z)
.
• A hang visszakapcsolásához nyomja
meg még egyszer a(z) gombot vagy
nyomja meg a +/- (Hangerő) gombot.
Hangerőszint állapota:
•
A négy RGB LED jelzőfény egyike a halvány
fényről visszafogottan felvillan, amikor
a hangerő szintje 0,5 mp alatt 25%-ra
emelkedik.
•
A négy RGB LED jelzőfényből kettő
felvillan, amikor a hangerő szintje 0,5 mp
alatt 50%-ra emelkedik, az 1. LED továbbra
is visszafogott marad, de a 2. LED a halvány
fényről visszafogottan felvillan.
•
A négy RGB LED jelzőfényből három
felvillan, amikor a hangerő szintje 0,5 mp
alatt 75%-ra emelkedik, az első kettő LED
továbbra is visszafogott marad, de a 3. LED
a halvány fényről visszafogottan felvillan.
A négy RGB LED jelzőfény felvillan, amikor
a hangerő szintje 0,5 mp alatt Max.-ra
emelkedik, 3 LED továbbra is visszafogott
marad, de a 4. LED a halvány fényről
visszafogottan felvillan.
2
3
Egy MP3 lejátszó.
Egy 3,5 mm-es sztereó audiokábel.
A 3,5mm-es sztereó audiokábel
használatához csatlakoztassa az MP3 lejátszót
a SoundBaron lévő AUX csatlakozóhoz.
Nyomja meg a távirányítón lévő AUX-ot az
AUX mód kiválasztásához.
Az audiofájlok vagy a zene lejátszásához,
nyomja meg az MP3-mon lévő gombokat.
Környezeti feltételek:
Működési hőmérséklet
Működési páratartalom
0 ~ 35°C,
65 +/- 20 %RH
Működési frekvencia:
BT: 2402-2480 MHz, 2,4 G
Wi-Fi: 2412-2472 MHz
5G Wi-Fi: Sáv 1: 5150 MHz - 5250 MHz,
Sáv 2: 5250-5350 MHz,
Sáv 3: 5470-5725 MHz
Max. EF kimeneti teljesítmény:
Bluetooth: ≤ 10 dBm, WiFi ≤ 20 dBm
A működési frekvencia egész Európában,
korlátozás nélkül használható.
Az 5150-5250 MHz és 5250-5350 MHz
frekvenciasávon, az 5150-5250 MHz és 52505350 MHz frekvenciasávon történő működtetés
kizárólag kültéri használatra alkalmas.
Ahhoz, hogy továbbra is megfeleljen az
rádiófrekvenciás kitettségi iránymutatásoknak,
ezt a berendezést a radiátortól és az Ön testétől
legalább 20 cm-re kell telepíteni és működtetni.
HU
9
Lejátszás a televízión
Az audiofájlok vagy zene lejátszásához
csatlakoztassa a televízióját.
•
Amire szüksége van
•
•
1
2
Egy televízióra, amely rendelkezik
KOAXIÁLIS csatlakozóval.
Egy COAXIAL audiokábelre.
A KOAXIÁLIS kábel használatához,
csatlakoztassa a TV-t a SoundBaron található
KOAXIÁLIS csatlakozóhoz.
Nyomja meg a távirányítón lévő KOAXIÁLIS
gombot a KOAXIÁLIS mód kiválasztásához.
1
2
3
COAXIAL
1
KOAXIÁLIS
KOAXIÁLIS
4
lila
KOAXIÁLIS
Audio lejátszása Bluetooth-on
keresztül
Bluetooth-on keresztül, csatlakoztassa a
SoundBart a Bluetooth eszközével (mint például
iPaddel, iPhone-nal, iPod touch-csal, Androidos
telefonnal, vagy laptoppal), és ezután már
hallgathatja is a SoundBar hangszórókon az
eszközén tárolt audiofájlokat.
Amire szüksége van
•
Egy olyan Bluetooth eszközre, amely
10
HU
5
támogatja az A2DP és AVRCP Bluetoothprofilokat, illetve a Bluetooth 4.2-es vagy
újabb verzióját.
A SoundBar és a Bluetooth eszköz közti
működési tartomány körülbelül 4 méter
(13 láb).
Nyomja meg a(z) gombot a távirányítón
ahhoz, hogy átkapcsolja a SoundBart a
Bluetooth mód kiválasztásához.
A soundbar jelzőfénye kéken pislákol.
A Bluetooth eszközön kapcsolja be a
Bluetooth-t, keresse meg és válassza ki a Philips
TAPB400-at a csatlakozás megkezdéséhez (a
Bluetooth engedélyezéséhez lásd a Bluetooth
eszköz Használati útmutatóját).
A csatlakozás közben a soundbar
jelzőfénye kéken pislákol.
Várjon, amíg a soundbar jelzőfénye
folyamatosan kéken nem világít.
Ha sikertelen a csatlakozás, a jelzőfény
folyamatosan, egyre lassabban fog pislákolni.
Válassza ki és játssza le a Bluetooth eszközén
lévő audiofájlokat vagy zenét.
• Ha lejátszás közben bejövő hívás
érkezik, a zene lejátszása szünetel.
• Ha a Bluetooth eszköze támogatja
az AVRCP profilt, akkor a dal
átugrásához nyomja meg a távirányítón
a(z)
gombot, vagy a lejátszás
szüneteltetéséhez/újraindításához
nyomja meg a(z)
gombot.
A Bluetooth-ból való kilépéshez válasszon
egy másik forrást.
• Amikor visszakapcsol a Bluetooth módba,
a Bluetooth csatlakozás aktív marad.
Megjegyzés
• A zene streamingelését megszakíthatják az eszköz
és a SoundBar közötti akadályok - például fal, fém
burkolat - vagy más, a közelben található, azonos
frekvencián működő eszközök lefedhetik az
eszközt.
• Ha csatlakoztatni szeretné a SoundBarját egy
másik Bluetooth eszközhöz, nyomja meg és
tartsa nyomva a(z) gombot a távirányítón
a jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszköz
lecsatlakoztatásához.
Google Voice Assistant
Kezdje egyszerűen az „OK Google” kifejezéssel,
majd kérdezzen vagy adjon ki utasításokat:
„Játssz egy kis jazz-t”
„Emeld meg a hangerőt”
„Állítsa be egy 13 perces időzítőt a pizzának”
„Szükségem lesz ma esőernyőre?”
Google Chromecast Built-in
Ennek a funkciónak a használatához kövesse az
alábbi három lépést:
1. Csatlakoztasson egy telefont vagy táblagépet
ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, mint amin
a hangszórója a Google Home alkalmazást
használja.
2. Hallgasson podcastokat, zenét és válogasson
a 100+ Chromecast-támogatott alkalmazás
közül. A lejátszáshoz nyomja meg a
Cast gombot a Chromecast-támogatott
alkalmazásban.
3. A hangszórón való zenelejátszáshoz
nyomja meg a Cast gombot a Chromecasttámogatott alkalmazásban.
1.
LÉPÉS
Available on the
App Store
GET IT ON
Google Play
Google Home
Töltse le és futtassa a Google Home alkalmazást a
telefonján vagy táblagépén. Állítsa be az eszközét a
Google Home alkalmazásban.
2.
LÉPÉS
3.
LÉPÉS
Párosítsa bármilyen Bluetooth eszközzel
HU
11
A gyári beállítások alkalmazása
Amikor be van kapcsolva a hangszóró, 15 mpig tartsa lenyomva a VOL- és VOL+ gombot, a
hangszóró magától ki fog kapcsolni és vissza fog
állni a gyári beállításokra.
5 Fali rögzítés
Megjegyzés
• A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést
vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van,
keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.
• A fali rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a
fal képes megtartani a SoundBar tömegét.
Fúrási hossz/átmérő
A fal típusától függően győződjön meg róla,
hogy a megfelelő hosszú és átmérőjű csavarokat
használja a SoundBar rögzítéséhez.
3,0-3,5 mm/0,12"-0,14"
4 mm/
0,16"
> 35 mm/1,378"
Nézze meg az első lépésekben lévő illusztrációt a
SoundBar fali rögzítéséhez.
1) Fúrjon két lyukat a falba.
2) Rögzítse a tipliket és csavarokat a lyukakba.
3) Akassza fel a SoundBart a rögzítőcsavarokra.
12
HU
6
Termékspecifikációk
Megjegyzés
• A specifikációk és a dizájn értesítés nélkül
megváltoztatható.
Erősítő
•
•
•
•
•
Az RMS teljes kimeneti teljesítménye:
30 W RMS (+/- 0,5 dB, 1% THD)
Frekvenciaválasz: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
Jel-zaj viszony:
> 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
Teljes harmonikus torzítás: < 1 %
Bemeneti érzékenység:
• BEMENETI SÁV: 450 mV +/- 50 mV
Audio
•
•
•
BEMENETI AUX (3,5 mm): Analóg audio
bemenet
Optikai: Digitális audio bemenet
Koaxiális: Koaxiális audio bemenet
Mérési frekvencia:
• MP3: 8 kHz, 11 kHZ, 12 kHZ, 16 kHZ,
22 kHZ, 24 kHZ, 32 kHZ, 44,1 kHZ,
48 kHZ,
Folyamatos bitarány:
• MP3:8 kbps - 320 kbps
Főegység
Soundbar
• Tápellátás: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Áramfogyasztás: 18 V/2 A
• Méretek (Sz x M x Átm):
560 X 65 X 107 mm
• Tömeg: XX kg
• Beépített hangszórók: 2x2,25" teljes
tartomány +2xL120*W50 mm passzív
sugárzók
Távirányító akkumulátora
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Készenléti információ
•
•
•
Ha a termék 30 percig inaktív, akkor
automatikusan átkapcsol hálózati készenléti
módba.
A Bluetooth csatlakozás kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa nyomva a távirányító
lévő gombot.
A Bluetooth csatlakozás bekapcsolásához
engedélyezze a Bluetooth csatlakozást a
Bluetooth eszközén.
Bluetooth
•
•
•
Bluetooth-profilok: A2DP, AVRCP, GAVDP,
DID
Bluetooth verzió: 4.2
Frekvenciasáv/Kimeneti teljesítmény:
2402 - 2480 MHZ / ≤12 dBm
HU
13
7 Hibaelhárítás
•
•
Figyelmeztetés
• Áramütésveszély Soha ne távolítsa el a termék
burkolatát.
A jótállás érvényességének megőrzése
érdekében soha ne próbálja saját maga
megjavítani a terméket.
Ha problémája akad a termék használata
közben, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze a
következő pontokat.
Ha továbbra is fennáll a probléma, kérjen
segítséget a www.philips.com/support
weboldalon.
Főegység
A SoundBar gombjai nem működnek.
• Pár percre csatlakoztassa le a SoundBart a
tápellátásról, majd csatlakoztassa vissza.
Hang
Nem jön hang a SoundBar hangszóróiból.
• Csatlakoztassa a SoundBar audiokábelét a
TV-hez vagy más eszközökhöz.
• Állítsa vissza a SoundBarját a gyári
beállításokra.
• Válassza ki a megfelelő audio bemenetet a
távirányítón.
• Győződjön meg róla, hogy a SoundBar nincs
lenémítva.
Torzított hang vagy visszhang.
• Ha a TV audioját a SoundBaron keresztül
hallgatja, akkor győződjön meg róla, hogy a
TV le van némítva.
Bluetooth
Egy eszköz nem tud csatlakozni a SoundBarhoz.
• Az eszköz nem támogatja a SoundBarhoz
szükséges kompatibilis profilokat.
14
HU
•
Nem engedélyezte az eszköz Bluetooth
funkcióját. A funkció engedélyezéséhez
nézze meg az eszköz használati útmutatóját.
Az eszköz nem megfelelően van
csatlakoztatva. Megfelelően csatlakoztassa
az eszközt. (lásd a 10. oldalon az „Audio
lejátszása Bluetooth-on keresztül”)
A SoundBar már csatlakoztatva van egy
másik Bluetooth eszközhöz. Csatlakoztassa
le a csatlakoztatott eszközt, majd próbálja
újra.
Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz
audiolejátszási minősége.
• Gyenge a Bluetooth-jel Vigye közelebb az
eszközt a SoundBarhoz, vagy távolítsa el az
eszköz és a SoundBar között lévő akadályt.
A csatlakoztatott Bluetooth eszköz
folyamatosan le- és felcsatlakozik.
• Gyenge a Bluetooth-jel Vigye közelebb az
eszközt a SoundBarhoz, vagy távolítsa el az
eszköz és a SoundBar között lévő akadályt.
• Az interferencia elkerülése érdekében
kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót a Bluetooth
eszközön.
• Az energiatakarékosság érdekében egyes
Bluetooth-oknál automatikusan ki lehet
kapcsolni a Bluetooth csatlakozást. Ez
nem azt jelenti, hogy a SoundBar hibásan
működik.
A Bluetooth® szó és a hozzá kapcsolódó logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai,
amelyeket az MMD Hong Kong Holding Limited vállalat licencmegállapodás keretében használ. Egyéb
védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosoké.
Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in és egyéb hozzá kapcsolódó logók a Google LLC
védjegyei.
A specifikációk értesítés nélkül megváltoztatható.
A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei,
illetve licencmegállapodás keretében használja őket. A jelen terméket kizárólag az MMD
Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és
árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising