Philips | HTL1190B/12 | Owner's Manual | Philips Soundbar hangsugárzó HTL1190B/12 Felhasználói kézikönyv

Philips Soundbar hangsugárzó HTL1190B/12 Felhasználói kézikönyv
Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support
Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!
HTL1190B
Felhasználói kézikönyv
Tartalomjegyzék
1 Fontos!
2
2
2
3
3
4
2 Az Ön SoundBar készüléke
4
4
5
6
3 Csatlakoztatás
6
6
Súgó és támogatás
Biztonság
Óvja a terméket!
Óvja a környezetet!
Megfelelőség
Főegység
Távvezérlő
Csatlakozók
Elhelyezés
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és
más készülékekről
7
4 A SoundBar használata
8
8
8
9
9
10
11
11
11
5 Falra szerelés
11
6 Termékleírás
12
7 Hibakeresés
13
A hangerőszint beállítása
Hang kiválasztása
MP3-lejátszó
USB-tárolóeszközök
Zene lejátszása Bluetooth segítségével
Automatikus készenlét
A gyári beállítások visszaállítása
A szoftver frissítése
HU
1
1 Fontos!
A termék használata előtt figyelmesen olvassa
el az összes utasítást. A garancia nem terjed
ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások
figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.
Súgó és támogatás
Széleskörű online támogatásért látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra, ahol
• letöltheti a használati útmutatót és a gyors
üzembe helyezési útmutatót
• megtekintheti az oktatóvideókat (csak
bizonyos típusok esetében),
• választ kaphat a gyakran ismétlődő
kérdésekre (GYIK),
• e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
• kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.
A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet
a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a
készülék típusszámát,
vagy az adott országban működő vevőszolgálattól
is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot
az illetékesekkel, jegyezze fel a készülék
típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a
készülék hátlapján vagy alján találhatók.
Biztonság
Áramütés veszélye vagy tűzveszély!
• Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a
csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden
készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.
• Óvja a készüléket és tartozékait
csapadéktól vagy egyéb folyadéktól.
Soha ne helyezzen a készülék közelébe
folyadékot tartalmazó edényt, például
vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe
folyadék kerülne, azonnal húzza ki az
elektromos hálózati csatlakozót. Használat
előtt vizsgáltassa meg a készüléket a
vevőszolgálattal.
2
HU
•
•
•
•
•
•
Ne tegye ki a készüléket és tartozékait
nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például
közvetlen napfénynek.
Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy
készülékcsatlakozó használatos
megszakítóeszközként, akkor mindig
működőképesnek kell lennie.
Az elemeket és elemcsomagokat óvja a
magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki
például közvetlen napfény hatásának, ne
helyezze tűz közelébe stb.
Villámlással járó vihar előtt húzza ki a
készülék tápkábelét.
A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a
kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!
• A termék azonosítóját és a tápellátás
adatait a termék hátoldalán található
típusazonosító táblán találja.
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a
hálózati aljzathoz, győződjön meg róla,
hogy a hálózati feszültség megfelel a
készülék hátulján feltüntetett értéknek.
Eltérő feszültségérték esetén soha ne
csatlakoztassa a készüléket a hálózati
aljzathoz.
Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának
veszélye!
• Falra szerelés esetén a rögzítési
utasításoknak megfelelően, szilárdan
rögzíteni kell a készüléket a falra. Kizárólag
a mellékelt fali tartót használja (ha
rendelkezésre áll). A nem megfelelő fali
rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat.
Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az
országában lévő vevőszolgálattal.
• Soha ne helyezze a készüléket vagy
bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre
vagy más elektromos berendezésre.
• Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten
szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon,
amíg a készülék hőmérséklete eléri a
környezet hőmérsékletét, és csak ezután
dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
•
A termék egyes részei üvegből is
készülhettek. A sérülések és károk
elkerülése érdekében óvatosan kezelje a
készüléket.
Túlmelegedés veszélye!
• Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre.
A megfelelő szellőzés érdekében mindig
hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a
készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny
vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait.
Szennyeződésveszély!
• Ne keverje az akkumulátorokat és
elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
• Ha az elemeket rosszul helyezi be,
felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy
egyenértékű típussal szabad.
• Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek,
vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni
a távvezérlőt.
• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
így azokat használat után megfelelően kell
kezelni.
Az elemek lenyelésének veszélye!
• A termék vagy annak távirányítója
gombelemet tartalmazhat, amely könnyen
lenyelhető. Minden esetben tartsa az
elemet gyermekektől távol! Az elem
lenyelése súlyos sérülést vagy halált
okozhat. A lenyelést követő két órán belül
súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
• Ha úgy gondolja, hogy az elem a
szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal
forduljon orvoshoz.
• Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol
az új és a használt elemet is. Elemcsere
után győződjön meg arról, hogy az
elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
• Ha az elemtartó rekeszt nem lehet
megfelelően lezárni, ne használja tovább
a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és
lépjen kapcsolatba a gyártóval.
II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű
készülék védelmi földelés nélkül.
Óvja a terméket!
A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas
textíliát használjon.
Óvja a környezetet!
A régi készülékek és akkumulátorok
kiselejtezése
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt
jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU
európai irányelv követelményeinek.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU
európai irányelv követelményeinek, ezért ne
kezelje ezeket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek és akkumulátorok szelektív
hulladékként történő gyűjtésének helyi
feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat,
és ne dobja az elhasznált terméket és
akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az
elhasznált termék és akkumulátor megfelelő
HU
3
hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel
és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzésében.
Az egyszer használatos akkumulátorok
eltávolítása
Az egyszer használatos akkumulátorok
eltávolításához lásd az elemek behelyezése c.
részt.
Megfelelőség
Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.
A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék
megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges
előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi
nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen
olvasható.
2 Az Ön
SoundBar
készüléke
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt,
és üdvözöljük a Philips világában! A Philips
által biztosított teljes körű támogatáshoz
regisztrálja SoundBar készülékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
Főegység
Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.
a
a
b
c
d
A SoundBar rendszer bekapcsolása vagy
készenléti üzemmódba állítása.
b SOURCE
Bemeneti forrás kiválasztása a SoundBar
rendszerhez.
c Hangerő+/A hangerő növelése vagy csökkentése.
d LED jelzőfények
• STANDBY: Világítani kezd, amikor a
SoundBar készenléti állapotban van.
4
HU
•
•
•
•
•
•
COAXIAL: Világítani kezd, amikor
koaxiális bemeneti forrásra vált.
OPTICAL: Világítani kezd, amikor
optikai bemeneti forrásra vált.
AUX: Világítani kezd, amikor analóg
bemeneti forrásra vált.
AUDIO IN: Audiobemeneti forrásra
(3,5 mm-es csatlakozó) kapcsoláskor
világítani kezd.
USB: Világítani kezd, amikor az USBforrásra vált.
Világítani kezd, amikor Bluetooth
módra vált, és Bluetooth eszközöket
párosít.
Amikor Bluetooth módra vált, és nem
párosít Bluetooth eszközöket, akkor
villog.
a
(Készenléti állapot bekapcsolva)
A SoundBar rendszer bekapcsolása vagy
készenléti üzemmódba állítása.
b Forrás gombok
• COAX: A hangforrás koaxiális
csatlakozásra állítása.
• OPT: A hangforrás optikai csatlakozásra
állítása.
• AUX: A hangforrás AUX-csatlakozásra
állítása.
• AUDIO IN: Az audioforrás
MP3 csatlakozóra (3,5 mm-es jack
csatlakozó) kapcsolása.
•
: Váltás Bluetooth-üzemmódra.
• USB: A hangforrás USB-csatlakozásra
állítása.
c +/- (Hangerő)
• A hangerő növelése vagy csökkentése.
Távvezérlő
d
Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését
tartalmazza.
e BASS +/A mélyhang növelése vagy csökkentése.
f NIGHT
Az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolása.
a
g TREBLE +/A magas hang növelése vagy csökkentése.
b
h SURR
Váltás sztereó és virtuális térhatású hangzás
között.
b
j
b
c
i
d
h
e
g
f
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
i AUDIO SYNC +/Csak a COAXIAL (COAX) és OPTICAL
(OPT) forrásokra alkalmazható.
Hangkésleltetés növelése vagy csökkentése.
j Lejátszás gombok
•
: Lejátszás indítása, szüneteltetése
és folytatása USB és Bluetooth
üzemmódban (csak AVRCP-támogatott
Bluetooth eszközök esetén).
•
/ : Ugrás az előző/következő
műsorszámra USB és Bluetooth
üzemmódban (csak AVRCP-támogatott
Bluetooth eszközök esetén).
HU
5
3 Csatlakoztatás
Csatlakozók
Ez a szakasz a SoundBar készüléken található
csatlakozók áttekintését tartalmazza.
Ez a fejezet a SoundBar TV- vagy egyéb
készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt
segítséget.
A SoundBar és tartozékai normál
csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid
üzembe helyezési útmutató tartalmazza.
a
b
c
Megjegyzés
•• A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék
hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
d
f
•• Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a
csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék
vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.
e
a DIGITAL IN-OPTICAL
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más
digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
b AUX
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más
analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
c COAXIAL
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más
digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.
d
Audiobemenet USB-tárolóeszközről.
e AUDIO IN
Audiobevitel például egy (3,5 mm-es
csatlakozóval rendelkező) MP3-lejátszóról.
f AC MAINS~
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
6
HU
Elhelyezés
Az alábbi ábra szerint helyezze el a Soundbar
készüléket.
Hangforrás csatlakoztatása
TV-ről és más készülékekről
A TV-készülékek vagy más eszközök hangját a
SoundBar hangsugárzóin játszhatja le.
A TV-készülékén és más készülékein található
lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot
használja.
1. opció: Audió csatlakoztatása digitális
optikai kábellel
1
Koaxiális kábellel csatlakoztassa a SoundBar
készülék COAXIAL csatlakozóját a TVkészülék vagy más eszköz COAXIAL/
DIGITAL OUT csatlakozójához.
• A digitális koaxális optikai csatlakozó
jelölése DIGITAL AUDIO OUT lehet.
3. opció: Audió csatlakoztatása analóg
hangkábelekkel
Alapszintű minőségű audió
DVD
Kiváló minőségű audió
TV
1
1
Optikai kábellel csatlakoztassa a SoundBar
készülék OPTICAL csatlakozóját a TVkészülék vagy más eszköz OPTICAL OUT
csatlakozójához.
• A digitális optikai csatlakozó jelölése
SPDIF vagy SPDIF OUT lehet.
Analóg kábellel csatlakoztassa a SoundBar
készülék AUX csatlakozóit a TVkészülék vagy más eszköz AUDIO OUT
csatlakozóihoz.
2. opció: Audió csatlakoztatása digitális
koaxiális kábellel
Kiváló minőségű audió
HU
7
4 A SoundBar
használata
Ez a rész azt mutatja be, hogyan használható a
SoundBar csatlakoztatott eszközök hangjának
lejátszására.
Mielőtt hozzáfogna
• Végezze el a Rövid üzembe helyezési
útmutatóban leírt szükséges
csatlakoztatásokat vagy töltse le a
Felhasználói kézikönyvet a következő
weboldalról: www.philips.com/support.
• Állítsa a SoundBar rendszert a többi
készülékhez megfelelő forrásra.
A hangerőszint beállítása
1
A hangerő növeléséhez vagy
csökkentéséhez nyomja meg a +/(Hangerő) gombot.
• A hang elnémításához nyomja meg a
gombot.
• A hang visszakapcsolásához nyomja
meg ismét a gombot, vagy nyomja
meg a +/- (Hangerő) gombot.
Hangerőkijelzés
• Minél nagyobb hangerőre vált, annál több
LED jelzőfény kezd el világítani. Ha három
másodpercig nem nyomja meg a hangerő
gombot, a hangerőkijelzők kialszanak.
• Az összes LED jelzőfény háromszor
felvillan, ha a hangerőszintet a minimum
vagy maximum értékre állítják.
• Ha a hangot elnémítja, az aktuális forrás
jelzőfénye villog.
8
HU
Hang kiválasztása
Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám
lejátszásához szükséges ideális hangzás
kiválasztásában nyújt segítséget.
Térhangzás üzemmód
Merüljön el a hangélmények élvezetében a
térbeli hangzásmódok segítségével.
1
A surround mód be- vagy kikapcsolásához
nyomja meg a SURR gombot.
• Be: Térhatású hangélményt nyújt.
• Ki: Kétcsatornás sztereó hang. Ideális
választás zenehallgatáshoz.
Hangzás üzemmód jelzőfénye
• Ha a surround üzemmód bekapcsolt
állapotban van, az összes LED jelzőfény
egyesével világítani kezd, majd három
másodpercig az összes LED jelzőfény
bekapcsolt állapotban lesz. Végül az aktuális
forrás jelzőfénye bekapcsolt állapotban
marad.
• Ha a surround üzemmód ki van kapcsolva,
az összes LED jelzőfény világítani kezd,
majd egyesével kialszik. Végül az aktuális
forrás jelzőfénye bekapcsolt állapotban
marad.
Hangszínszabályzó
A SoundBar rendszer magas frekvenciájú (magas
hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok)
beállításainak módosítása.
1
A TREBLE +/- vagy BASS +/- lenyomásával
változtathatja a magas vagy mély hangot.
Magas/mély hangok jelzőfénye
• A magas és mély hangok módosításával
arányosan kezdenek el világítani a
LED jelzőfények. Ha több mint három
másodpercig nem nyomja meg a magas
és mély hangok gombját, azok jelzőfényei
kialszanak.
•
Ha a magas vagy mély hangokat a
minimum vagy maximum értékre állítják az
összes LED jelzőfény háromszor felvillan.
•
Videó és hang szinkronizálása
Ha az audio- és a videotartalom nincs
szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel
késleltetésére.
1
Az audio- és a videotartalom
szinkronizálásához nyomja meg a AUDIO
SYNC +/- gombot.
• Az AUDIO SYNC + gombbal
növelheti, és a AUDIO SYNC gombbal csökkentheti a hang késését.
Késleltetett hang jelzőfénye
• Minél hosszabb késleltetésre vált, annál
több LED jelzőfény kezd el világítani. Ha
három másodpercig nem nyomja meg a
késleltetett hang gombot, a késleltetett
hang jelzőfényei kialszanak.
Ha az éjszakai mód kikapcsolt állapotban
van, az összes LED jelzőfény világítani kezd,
majd egyesével kialszik. Végül az aktuális
forrás jelzőfénye bekapcsolt állapotban
marad.
MP3-lejátszó
MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy
zene lejátszásához.
Szükséges összetevők
• MP3-lejátszó
• 3,5 mm-es sztereó audiokábel
1
2
3
Megjegyzés
A 3,5 mm-es sztereó audiokábel
segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót
a SoundBar AUDIO IN csatlakozójához.
Nyomja meg a távvezérlő AUDIO IN
gombját.
Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az
audiofájlok vagy zene kiválasztásához és
lejátszásához.
•• Ez a funkció csak a COAXIAL (COAX) ésOPTICAL
(OPT) forrásokra alkalmazható.
Éjszakai mód
Csendes hallgatáshoz ideális - az éjszakai
mód csökkenti az erős hangok hangerejét
audiolejátszáskor. Az éjszakai mód csak Dolby
Digital hangsávok esetében elérhető.
1
Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolásához
nyomja meg a NIGHT gombot.
Éjszakai mód jelzőfénye
• Ha az éjszakai mód bekapcsolt állapotban
van, az összes LED jelzőfény egyesével
világítani kezd, majd három másodpercig az
összes LED jelzőfény bekapcsolt állapotban
lesz. Végül az aktuális forrás jelzőfénye
bekapcsolt állapotban marad.
USB-tárolóeszközök
Élvezheti az USB-tárolóeszközön, például
MP3 lejátszón és USB flash memórián stb. tárolt
hangfájlokat.
Amire szüksége lesz:
• Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy
NTFS fájlrendszerre van formázva és
megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
• MP3 fájl az USB-tárolóeszközön
1
2
3
Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a
SoundBar rendszerhez.
Nyomja meg a távvezérlő USB gombját.
A lejátszás a távvezérlő segítségével
vezérelhető.
HU
9
Gomb
Művelet
Lejátszás indítása vagy szüneteltetése
vagy folytatása.
Ugrás az előző/következő
műsorszámra.
Lejátszás közben a gomb
megnyomásával válthat az egy
zeneszám ismétlése és az ismétlés
kikapcsolása között.
/
USB
Lejátszás ismétlésének jelzőfénye
• Ha a lejátszás ismétlése mód be van
kapcsolva, az összes LED jelzőfény
egy másodpercre felvillan, majd az
aktuális forrás jelzőfénye bekapcsolt
állapotban marad.
• Ha az ismétlés mód ki van kapcsolva,
az összes LED jelzőfény világítani
kezd, majd egyesével kialszik. Végül
az aktuális forrás jelzőfénye bekapcsolt állapotban marad.
Amire szüksége lesz:
• 2.1+EDR verziójú Bluetooth eszköz, amely
támogatja az A2DP Bluetooth profilt.
• A SoundBar és a Bluetooth eszköz közötti
optimális működési távolság körülbelül
10 méter.
1
2
3
Megjegyzés
•• Lehetséges, hogy ez a termék nem kompatibilis
bizonyos USB-tárolóeszköz típusokkal.
•• Ha USB-hosszabítókábelt, USB HUB-ot, vagy USB multi-
4
reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer
nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
•• A PTP protokoll a digitális fényképezőgépeknél nem
támogatott.
•• Ne távolítsa el a USB-tárolóeszközt, miközben folyik a
beolvasása.
•• A DRM védett zenei fájlok (MP3) nem támogatottak.
•• USB-port támogatása: 5 V , 1 A.
Zene lejátszása Bluetooth
segítségével
Bluetooth segítségével csatlakoztassa a
SoundBar készüléket a Bluetooth eszközhöz
(pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon
vagy laptop), és már hallgathatja is az eszközön
tárolt hangfájlokat a SoundBar hangsugárzókon
keresztül.
10
HU
5
A SoundBar Bluetooth módra váltásához
nyomja meg a gombot a távvezérlőn.
»» A jelzőfény gyorsan villog.
A Bluetooth eszközön váltson Bluetooth
módra, majd keresse meg és válassza
a Philips HTL1190B lehetőséget a
csatlakozás megkezdéséhez (további
információt a Bluetooth engedélyezéséről
a Bluetooth eszköz felhasználói
kézikönyvében talál).
• Jelszónak írja be a következőt: „0000”.
»» Csatlakozás közben a jelzőfény
lassabban villog.
Várjon, amíg a jelzőfény világítani nem
kezd.
»» Ha a kapcsolat sikertelen, a jelzőfény
folyamatosan, lassan villog.
Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy
zenét a Bluetooth eszközön.
• Ha lejátszás közben hívás érkezik, a
zenelejátszás megáll.
• Ha a Bluetooth eszköz támogatja az
AVRCP profilt, a távvezérlőn lévő / gomb megnyomásával egy
adott műsorszámra ugorhat, a
megnyomásával pedig szüneteltetheti/
folytathatja a lejátszást.
A Bluetooth módból való kilépéshez
válasszon másik forrást.
• Ha ismét Bluetooth módra vált, a
Bluetooth-kapcsolat aktív marad.
Megjegyzés
•• A zenehallgatás megszakadhat az eszköz és a SoundBar
között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, az eszközön
lévő fém borítás vagy a közelben lévő, azonos
frekvencián működő másik eszköz.
•• Ha a SoundBar készüléket másik Bluetooth eszközhöz
szeretné csatlakoztatni, nyomja meg és tartsa lenyomva
a távvezérlő gombját a jelenleg csatlakoztatott
Bluetooth eszköz leválasztásához.
Automatikus készenlét
Ha médiafájlt játszik le egy csatlakoztatott
eszközről, a készülék automatikusan készenléti
módra vált, amennyiben 15 percig nem
használja a gombokat, és nincs hanglejátszás
csatlakoztatott eszközről.
A gyári beállítások
visszaállítása
Visszaállíthatja a SoundBar rendszert az
alapértelmezett beállítások üzemmódba.
1
Néma üzemmódban nyomja le kétszer
gyorsan az AUX gombot.
»» A gyári beállítások visszaállítása
megtörtént.
5 Falra szerelés
Megjegyzés
•• A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt
okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az
országában lévő vevőszolgálattal.
•• Falra rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal elbírja
a SoundBar súlyát.
A csavar hosszúsága/átmérője
Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának
megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat
használ a SoundBar falra helyezés során.
3.0-3.5mm/0.12”-0.14”
4mm/
0.16”
>25mm/0.98”
Tekintse meg a gyors üzembe helyezési
útmutató ábráját a SoundBar falraszerelésének
menetéről.
1) Fúrjon két lyukat a falba.
2) Rögzítse a tipliket és a csavarokat a lyukakba.
3) Akassza a SoundBar készüléket a rögzítő
csavarokra.
A szoftver frissítése
A készülék folyamatos fejlesztése érdekében
szoftverfrissítést ajánlhat fel a rendszer.
A www.philips.com/support weboldalon
ellenőrizheti, hogy elérhető-e a legújabb
szoftververzió.
HU
11
6 Termékleírás
Megjegyzés
Bluetooth
••
••
••
•• A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
Bluetooth verzió: 2.1+EDR
Frekvenciasáv/kimeneti teljesítmény:
2400-2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
nélkül változhat.
Főegység
Erősítő
•
•
•
•
•
RMS kimeneti összteljesítmény:
40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
Frekvenciaválasz: 40 Hz-20 kHz / ±3 dB
Jel/zajszint arány:
> 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
Teljes harmonikus torzítás: <1%
Bemeneti érzékenység:
• AUX: 2 Vrms +/−100 mV
• AUDIO IN (hangbemenet):
1 Vrms +/−100 mV
Hang
•
•
•
S/PDIF digitális hangbemenet:
• Koaxiális: IEC 60958-3
• Optikai: TOSLINK
Mintavételezési frekvencia:
• MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Állandó bitsebesség:
• MP3: 8 kb/s - 320 kb/s
USB
•
•
•
•
Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class
(MSC)
Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
Támogatja az MP3-fájlformátumokat
12
HU
••
••
••
••
••
••
Tápellátás: 100-240 V~; 50/60 Hz
Áramfogyasztás: 25 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban:
≤ 0,5 W
Méretek (Sz x Ma x Mé):
865 x 67,8 x 85,5 mm
Tömeg: 1,8 kg
Beépített hangszórók: 4 db teljes
hangterjedelmű (54,5 mm/2”, 6 ohm)
A távvezérlő elemei
•
1 x AAA-R03-1,5 V
Készenléti információk
•
•
•
•
Ha a készüléket 15 percen keresztül nem
használják, az automatikusan készenléti vagy
hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
Az energiafogyasztás készenléti vagy
hálózati készenléti üzemmódban kevesebb
mint 0,5 W.
A Bluetooth kapcsolat megszakításához
tartsa nyomva a távvezérlő Bluetooth
gombját.
A Bluetooth kapcsolat aktiválásához
kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a
Bluetooth eszközön, vagy (ha rendelkezésre
áll,) az NFC-címke segítségével kapcsolja
be a Bluetooth kapcsolatot.
7 Hibakeresés
Figyelem
•• Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.
Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert
ezzel a garancia érvényét veszíti.
Ha a készülék használata közben problémái
adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt
szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll
a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre
álló támogatást a www.philips.com/support
weboldalon.
Főegység
A SoundBar rendszeren lévő gombok nem
működnek.
• Néhány percre húzza ki a rendszer
tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.
Hang
Nem érkezik hang a SoundBar
hangsugárzóiból.
• Csatlakoztassa az audiokábelt a SoundBar
rendszerhez és a TV-készülékhez vagy más
készülékekhez.
• Állítsa vissza a SoundBar gyári beállításait.
• Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a
távvezérlőn.
• Ellenőrizze, hogy a SoundBar rendszert
nem némította-e.
Torz vagy visszhangos a hang.
• Ha a SoundBar rendszeren keresztül játszik
le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg
arról, hogy a TV-készülék hangja el van-e
némítva.
Bluetooth
Az eszköz nem csatlakoztatható a SoundBar
készülékhez.
• A készülék nem támogatja a SoundBar
készülékhez szükséges kompatibilis
profilokat.
• A készülék Bluetooth funkciója nincs
engedélyezve. A funkció engedélyezésének
módját a készülék felhasználói
kézikönyvében találja.
• Az eszköz nem megfelelően csatlakozik.
Csatlakoztassa az eszközt megfelelően.
(lásd 'Zene lejátszása Bluetooth
segítségével', 10. oldal)
• A SoundBar már egy másik Bluetooth
eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le az
eszközt, majd próbálja újra.
Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz
audiolejátszásának minősége.
• Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb
a készüléket a SoundBar készülékhez, vagy
távolítson el a készülék és a SoundBar
között elhelyezkedő minden akadályt.
A Bluetooth eszköz egyfolytában csatlakozik
és lecsatlakozik.
• Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb
a készüléket a SoundBar készülékhez, vagy
távolítson el a készülék és a SoundBar
között elhelyezkedő minden akadályt.
• Az interferencia elkerüléséhez kapcsolja ki
a Bluetooth eszköz Wi-Fi funkcióját.
• Egyes Bluetooth eszközök esetében
a Bluetooth-kapcsolat automatikusan
kikapcsolható energiatakarékosság céljából.
Ez nem jelenti a SoundBar meghibásodását.
HU
13
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
The Bluetooth® word mark and logos are
registered trademarks owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson
Innovations Limited is under license. Other
trademarks and trade names are those of their
respective owners.
14
Specifications are subject to change without notice
Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
used under license.
HTL1190B_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising