Philips | AZ1053/12 | Owner's Manual | Philips CD "zenegép" AZ1053/12 Felhasználói kézikönyv

Philips CD "zenegép" AZ1053/12 Felhasználói kézikönyv
CD Soundmachine
Pуководство пользователя
Uživatelské příručky
Používateľské príručky
Felhasználói útmutatók
AZ1053
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
W
CLASS 1
LASER PRODUCT
AZ1053
Printed in China
PDCC-JH-0551
1
1
2
3
4
5
#
6
7
8
9
0
!
@
2
6 x R14 • UM-2 • C-CELLS
$
MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen
készülék megfelel a měszaki adatokban
megadott értékeknek.
Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a
hálózati csatlakozót is - csak szakember
(szerviz) javíthatja.
Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12
hónap garanciát vállal.
Névleges feszültség .....................................220–230 V
Elemes működéshez ............................................6 × R14
Névleges frekvencia ...............................................50 Hz
Teljesítmény
maximális.........................................................≤ 12 W
névleges................................................................ 6 W
készenléti állapotban ..............................≤ 0.7 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg...........................................................................1,62 kg
Befoglaló méretek
szélesség..........................................................290 mm
magasság.........................................................143 mm
mélység............................................................240 mm
Rádiórész vételi tartomány
URH....................................................87,5–108 MHz
Középhullámú ................................530–1700 kHz
Erősítőrész
Kimeneti teljesítmény...........................60 W PMPO
2 × 1.0 W RMS
3
4
5
6
7
8
PRESET
DBB
CD
DBB
CD
PROG
CD
PROG
CD
REP ALL
CD
TUNER
TRK
TRK
TRK
SHUF TRK
FM
MHz
9
X
C
B
A
A
Magyar
A készülékkel szállított tartozéko k
– Hálózati csatlakozókábel
Fedő- és előlap (Lásd 1)
1 Hangforrásválasztó: CD,TUNER,
TAPE/OFF
– hangforrásként a CD, rádió, vagy a magnetofon kiválasztása
– be/kikapcsoló
2 A Magnetofon kezelõgombjai:
PAUSE 8 – a felvétel vagy lejátszás
megszakítása
STOP•OPEN 9/
– a szalag megállítása;
– a kazettatartó kinyitása
Kezelőgombok
8 Teleszkópantenna – az FM adás
vételének javításához
9 TUNING § ∞
RADIO: – hangolás egy rádióadóra
CD: – ugrás egy aktuális/elõzõ/következõ
měsorszám elejére;
– keresés visszafelé/elõre egy měsorszámon belül
0 BAND – a hullámsáv kiválasztása, MW vagy
FM
Hátlap (Lásd 2)
! VOLUME – a hangerő beállítása
# AC MAINS~ – a hálózati kábel csatlakozója
@ p – 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
Hasznos tanácsok: A hangsugárzókból
nem jön hang, ha fülhallgató van a
készülékhez csatlakoztatva .
PLAY 1 – a lejátszás elindítása
F.FWD 5 / REW 6 – a szalag gyors vissza-/előrecsévélése
REC 0 – a felvétel elindítása
A készülék megfelel az Európai Unió
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó
előírásainak.
- Látható és nem látható lézersugárzás. Ha a fedél nyitva van, ne nézzen
a sugárba.
- Nagyfeszültség! A készülék kinyitása
tilos. Áramütés veszély. A készülék
nem tartalmaz a felhasználó által
javítható alkatrészt.
- A terméken végzett változatás EMC
sugárzásveszélyt, vagy egyéb biztonságtalan üzemállapotot eredményezhet.
VIGYÁZAT!
$ Az elemtartó fedele – ezt kinyitva lehet
a 6 darab 1,5 V-os R14/UM2/
C-cells típusú elemet behelyezni
3 Kijelzője – a CD/radio-lejátszó funkcióinak
kijelzéséhez
4 9 – a CD lejátszásának befejezése;
– a CD-program törlése
5 2 ; – a CD lejátszásának elindítása vagy
megszakítása
MODE – különféle lejátszási módok
kiválasztása: REPEAT vagy SHUFFLE
PROG
CD: – számok beprogramozása és a
beprogramozott műsorszámok
sorszámainak megtekintése
RADIO: – elõre beállított rádióadók programozása
PRESET +/- – programozott rádióadó
kiválasztása
6 LIFT TO OPEN – a CD ajtajának
kinyitásához itt emelje meg
7 DBB (DYNAMIC BASS BOOST)
– a mély hangok kiemelése
Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a
készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek
élettartama. Mielőtt betenné az elemeket,
ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ki van-e
húzva a készülékből és a fali dugaljból is.
Feszültségellátás
Feszültségellátás
1
Elemek (nem tartozék)
Nyissa ki az elemtartót és polaritáshelyesen,
az elemtartóban lévő „+” és „–” jelzésnek
megfelelően helyezzen be hat darab R-14,
UM-2 vagy C-cells típusú elemet (lehetőleg
tartósat). (Lásd 2)
•
•
Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon
egyszerre új és használt elemeket.
Soha ne használjon különböző típusú elemeket: azaz tartósat és cinkkarbonátot. A
készülékbe mindig azonos típusú elemeket
tegyen.
Ha nem megfelelően kezeli az elemeket,
az elektrolit kifolyhat, ami korrodálhatja az
elemtartót, vagy akár fel is robbanhatnak
az elemek. Ezért:
2
Ellenőrizze, hogy az elemek jól vannak-e a
helyükön, majd csukja be az elemtartót.
Most a készülék már használatra kész.
•
Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig
nem szándékozik használni a készüléket.
Az elemek vegyi anyagokat
tartalmaznak, ezért a megfelelő
hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.
•
1
2
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt
a z AC MAINS bemenetbe és a fali
dugaljba.
Hálózati feszültség
Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség
megfelel-e a készülék alján található
adattáblán jelzett értéknek. Ha nem,
akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a
szervizhez.
3
Ha teljesen meg akarja szüntetni a
feszültségellátást, akkor húzza ki a hálózati
csatlakozót a fali dugaljból.
4
Az egységet a fali csatlakozóaljzat kőzelebe
helyezze, ahol a tápkábelt kőnnyedén csatlakoztathatja.
Alapműveletek
•
Hasznos tanácsok:
Az adattábla a készülék alján található.
Erős viharban húzza ki a hálózati csatlakozót
a fali dugaljból, ezzel óvja a készüléket. ké
Ha a készüléket lecsatlakoztatja a hálózati
tápfeszültségről, győződjön meg róla, hogy a
dugót teljesen kihúzza a fali konnektorból.
Gyermekekre különösen veszélyes lehet,
mert a kábel szabad vége még feszültség
alatt lehet, ha csak a készülék hátulján található MAINS (táp)aljzatból lett kihúzva a
csatlakozó.
–
Akár a hálózati feszültségről, akár az elemekről
üzemelteti a készüléket, amikor nem használja, a
felesleges energiafogyasztást elkerülendő állítsa a
hangforrásválasztót TAPE/OFF állásba, és
ellenőrizze, hogy a magnetofon kezelőgombjainak
egyike se legyen benyomva.
Alapműveletek
1
A CD, TUNER vagy TAPE/OFF funkció
bekapcsolásához csúsztassa a source selector szabályozócsúszkát a megfelelő pozícióba, és működtesse a megfelelő funkciószabályozó gombokat.
Be- és kikapcsolás és funkció
kiválasztása
2
A készülék akkor van kikapcsolva, ha a
source selector csúszka TAPE/OFF állásban van és a magnetofon
kezelőgombjainakegyike sincs benyomva.
1
Állítsa be a hangerõt a VOLUME 3, 4 gomb
segítségével.
➜ A képernyõn megjelenik a hangerõszintet
jelzõ UoL felirat és egy 00-32 közötti szám.
A hangerő és hangszín beállítása
2
A DBB gomb megnyomásával lehet a dinamikus
basszuskiemelést be- és kikapcsolni.
➜ A mélyhangkiemelés funkció bekapcsolt
állapotában a kijelzõn a “DBB” jelzés
látható.
DIGITÁLIS TUNER
DIGITÁLIS TUNER
4
3
2
1
Szükség esetén addig ismételje a 3 lépést, amíg
megtalálja a kívánt rádióadót.
Tartsa lenyomva a TUNING ∞ vagy § gombot
mindaddig, amíg a frekvenciaérték nem kezd el
változni.
➜ A rádió automatikusan ráhangol a kellõ térerõvel sugárzó adóra Az automatikus hangolás
alatt a kijelzõn a Srch látható.
Állítsa a BAND FM vagy MW állásba.
Állítsa a hangforrásválasztót TUNER állásba.
➜ a kijelzõn megjelenik röviden a tu felirat,
majd az aktuális rádióadó frekvenciája, a hullámsáv, és ha az adó be van programozva,
akkor a programszám. (Lásd 3 ábra)
Hangolás egy rádióadóra
•
Gyenge térerõvel sugárzó rádióadóra történõ
hangolás esetén, nyomja le röviden és ismételten
a TUNING ∞ vagy § gombot, amíg egy optimális térerõvel rendelkezõ adót nem talál.
•
FM, hullámsáv esetén húzza ki a teleszkóp antennát, és döntse meg illetve fordítsa el a vétel
javításához. Csökkentse az antenna hosszát, ha a
jel túl erõs.
Vétel javítása:
•
MW, esetében a készülék belsõ antennával rendelkezik. A belsõ antennát az egész készülék
elfordításával irányíthatja.
Rádióadók programozása
A memóriában összesen 20 rádióadó programozható be kézileg vagy automatikusan
(Autostore) (10 FM, 10 MW).
3
2
1
A beállítás jóváhagyásához nyomja meg ismét a
Nyomja meg egyszer vagy többször a PRESET +/vagy – gombot, hogy kijelöljön egy számot 1-10.
Nyomja meg a PROG gombot a programozó
funkció aktiválásához
➜ Kijelzés: PROG jelzés villog.
Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás
rádióadókra).
Kézi programozás
4
5
PROG gombot.
Az 1-4 lépések megismétlésével programozzon be
további rádióadókat.
Állítsa a BAND FM vagy MW állásba.
–
Hasznos tanácsok:
Egy programozott rádióadót úgy törölhet, hogy egy
másik frekvenciát tárol a helyében.
Autostore - automatikus tárolás
1
Az Autostore funkció automatikusan kezdi tárolni
a rádióadókat az egyes programszámmal
kezdõdõen. Minden más korábban programozott
adó (pl. kézileg programozott adó) törlésre kerül.
2
Addig tartsa lenyomva a PROG gombot, amíg a
kijelzõn AutO.
➜ A rendelkezésre álló adók beprogramozásra.(MW vagy FM) Az összes rádióadó beprogramozása után, a készülék automatikusan
ráhangol az elsõ autostore programozott
rádióadóra.
Beprogramozott vagy autostore rádióadókra
hangolás
Nyomja meg egyszer vagy többször a PRESET+/gombokat, amíg a kívánt programozott rádióadó
meg nem jelenik a kijelzõn.
CD-lejátszó
•
Ezzel a CD-lejátszóval CD-R(W) lemezeket
is magába foglaló audio lemezeket játszhat
le.
CD lejátszása
•
MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD
vagy számítógépes CD-k használata nem
lehetséges.
1
Állítsa a hangforrásválasztót CD állásba.
FONTOS!
Előfordulhat, hogy a készülék azokat a CDlemezeket, melyek valamely lemezcég copyright védelmi technológiájával vannak levédve,
nem tudja lejátszani.
2
Emelje fel a CD ajtaját a LIFT TO
OPEN (EMELJE MEG A KINYITÁSHOZ).
IHelyezzen be egy CD-t úgy, hogy a nyomtatott oldala legyen felül, majd enyhén megnyomva zárja be a CD-tartót.
➜ A képernyőn villog a rEAd (OLVAS)
felirat, amely mutatja, hogy a lemez
olvasása folyamatban van, majd az
összes zeneszám lista, és a lejátszási idő
jelenik meg. "CD" lesz kiírva a
képernyőre (Lásd 4).
A készüléken lévő 2; gomb megnyomásával
indítsa el a lejátszást.
A lejátszás szüneteltetéséhez, nyomjuk le a
2;.
3
4
Nyomjuk le ismét a 2; A lejátszás folytatásához..
➜ A kijelző mutatja az aktuális zenei számot
és a zenei számból eltelt időt.
5
A lejátszás megállításához, nyomjuk le a 9.
➜ Kijelzője: Az eltelt idő villog.
6
Hasznos tanácsok:
A CD lejátszása akkor is befejeződik, ha:
– kinyitja a CD-tartót;
– átkapcsol az TUNER vagy TAPE hangforrásra;
a CD a végére ért.
–
Másik szám kiválasztása
Dallamrész megkeresése
egy számon belül
• Nyomja meg a készüléken a TUNING ∞/
§ gombot egyszer vagy ismételten mindaddig.
• Ha egy mûsorszám számát a stop vagy megszakítás pozícióban választotta ki, nyomja meg a 2;
gombot a lejátszás indításához.
1
2
Lejátszás közben tartsa lenyomva a TUNING ∞/ § gombot.
➜ A készülék a CD-t nagyobb
sebességgel, halkabban játssza le.
Ha megtalálta a keresett dallamrészt,
engedje el a TUNING ∞/ § gombot.
➜ A lejátszás a szokásos módon folytatódik.
Hasznos tanácsok:
annak a végét, akkor a CD-lejátszó leáll.
– Ha a legutolsó számon belül keres, és eléri
CD-lejátszó
Számok beprogramozása
1
A stop pozícióban nyomjuk le a TUNING
∞ vagy § gombokat a kívánt szám
kiválasztásához.
Lehetősége van arra, hogy 20 számot tetszőleges sorrendben tároljon a memóriában.
Bármelyik számot tárolhatja többször is.
2
Nyomjuk le a PRO G gombot a kívánt
szám tárolásához.
➜ "PROG" (PROG) felirat látható a kijelzőn,
és a kijelzőn az adott program sorrend
látható, majd az aktuális tárolt zeneszám
(Lásd 5 6).
A z 1. é s 2. pontban ismertetett módon
válasszon ki és programozzon be további
számokat.
➜ Ha 20-nál több zeneszámot szeretnénk
tárolni, egyetlen zeneszám sem választható
ki, és a kijelzőn egymás után megjelenik a programban szereplő műsorszámok sorszáma
FuLL.
• Ha a programot elindítja, mielőtt még
kiválasztott volna egy zeneszámot, a
képernyőn a NOSE ("KERESÉS") jelenik
meg, majd a teljes zeneszám lista, és a
lejátszási idő.
3
4
Ha le akarja játszani a programot, nyomja
meg a 2; gombot.
A program megtekintése
Stop pozícióban, nyomja meg a PROG
(PROG) gombot, hogy lássa az első program információt, majd nyomja meg megint
a PROG (PROG) gombot, a következő
program információért. Ismételje meg a
fent leírtakat, hogy az összes tárolt programot lássa.
➜ Mindig a kijelző a program sorrendet
PrOg X) (PROG X), majd a projelzi (P
gram zeneszámok listáját.
A program törlése
Program törlése:
– A 9 lenyomása kétszer (lejátszás közben
vagy egyszer leállítási helyzetben);
– átkapcsol az TUNER vagy TAPE hangforrásra;
– kinyitja a CD-tartót;
➜ Kijelzés: A PROG felirat eltűnik.
Magnetofon
Magnetofon/Felvétel
készítése
1
Állítsa a hangforrásválasztót
TAPE/OFF állásba.
Kazetták lejátszása
2
Nyomjuk meg a kazettatartó kinyitásához
STOP•OPEN 9/ és helyezzünk be egy
kazettát. Zárjuk be a szalagos egységet.
4
3
Különböző lejátszási módok
kiválasztása (Lásd 7, 8
5
A PLAY 1 gomb megnyomásával indítsa el
a lejátszást.
A lejátszás szüneteltetéséhez, nyomjuk le a
PAUSE ; gombot.A lejátszás folytatásához,
nyomjuk le ismét a PAUSE ; gombot.
nyomjuk le ismét a ; gombot, nyomjuk le a
STOP•OPEN 9/ gombot.
A különféle lejátszási módokat kiválaszthatja
illetve cserélheti a lejátszás előtt illetve alatt, és
kombinálhatja azokat egy PROG belül.
REP ALL – megismétli a CD lemez/program
teljes tartalmát.
–
2
1
Ha be akarja fejezni a vissza- vagy gyors
előrecsévélést, nyomja meg a 9/ gombot.
Nyomjuk le a F.FWD 5/ REW 6 gombot, amíg el nem érjük a kívánt részt.
Vissza-/gyors előrecsévélés
Megjelenik a SHUF felirat és a készülék a
CD összes számát véletlen sorrendben játssza
le.
REP – az aktuális szám folyamatos, ismételt
lejátszása
•
A program módban a kevert lejátszás nem
választható.
–
1
➜ A kijelző a kiválasztott módot mutatja.
A lejátszás szünetelésekor (stop helyzetbe), a
lejátszás indításához nyomja meg a 2; gombot.
➜ A lemez pár másodperc múlva, a SHUFFLE /
VÉLETLENSZERÜ mod kiválasztása után
automatikusan lejátszasra kerűl.
Hasznos tanácsok:
A szalag végén a gombok automatikusan
kioldanak és a készülék kikapcsol, hacsak
nem lett bekapcsolva a PAUSE ; funkció.
Gyorstekeréskor, a szalag végén a kazettagombok nem lesznek kiengedve. A készülék
kikapcsolásához bizonyosodjon meg arról,
hogy a gombok fel legyenek oldva.
A lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg
egyszer vagy többször a MODE gombot.
2
3
A szokásos módon történő lejátszási mód
kiválasztásához, addig nyomkodja a MODE gombot, amíg a különböző lejátszási módok eltűnnek
a kijelzőről.
– A lejátszási módot a 9 gombbal is törölheti.
A szerzoi jog által védett anyagok,
beleértve a számítógépes programokat,
az adatállományokat, a rádió- és televízióadásokat, valamint a hangfelvételeket,
jogosulatlan másolása a szerzoi jogok
megsértését jelentheti és buncselekményt valósíthat meg. Ez a készülék
ilyen célokra nem használható.
•
•
•
•
1
2
3
4
•
5
6
1
2
3
A felvétel készítésére vonatkozó
általános tudnivalók
Felvétel készítése csak akkor megengedett,
ha nem sérti harmadik félnek a szerzői
vagy más jogát.
Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy
CHROME (IEC II) vagy METAL (IEC IV)
típusú kazettára készítsen felvételt. Felvételt
csak olyan NORMAL (IEC I) típusú
kazettára lehet készíteni, melynek a fülei
nincsenek kitörve.
Az optimális felvételi szint beállítása
automatikusan történik. A VOLUME és
DBB szabályzók állása nem befolyásolja a
felvételt.
Ha el akarja kerülni a kazetta szándékolatlan
törlését, akkor tartsa a kazettát a védeni
kívánt oldalával maga előtt és törje ki a bal
oldali fület. A továbbiakban erre az oldalra
nem lehet felvenni. Ha ismét felvételt
szeretne készíteni a kazetta ezen oldalára,
ragasztószalaggal fedje be a nyílást.
A CD szinkron indítása felvétel
készítésénél
Válassza ki a CD hangforrást.
Helyezzen be egy CD-t, és ha kívánja,
programozzon be számokat.
Nyomjuk meg a kazettatartó kinyitásához
9/ és helyezzünk be egy kazettát. Zárjuk be
a szalagos egységet.
A REC 0 gomb megnyomásával indítsa el
a felvételt.
A CD program lejátszása automatikusan a
program elejéről indul. A CD lejátszót nem
kell külön elindítani.
A felvétel szüneteltetése, nyomjuk le a
PAUSE 8 gombot. Amikor folytatni kívánja,
nyomjuk le ismét a ; gombot.
Ha be akarja fejezni a felvételt, nyomjuk le a
9/ gombot.
Felvétel készítése rádióról
Kívánság szerint állítsuk TUNER értékre a
forráskiválasztót.
Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd
Hangolás egy rádióadóra ).
Kövesse a "A CD szinkron indítása felvétel készítésénél" címszó alatti 3-6
lepéseket.
Karbantartás (Lásd 9)
•
•
Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyről
melegre, akkor páralecsapódás keletkezhet és
a CD-lejátszó lencséje bepárásodhat. Ilyenkor
nem lehet CD-t lejátszani. Ne próbálja
ilyenkor megtisztítani a lencsét, hanem hagyja
a készüléket meleg helyen, hogy a nedvesség elpárologjon.
A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem
szabad hozzányúlni!
CD player and CD handling
•
•
•
•
•
A magnetofon karbantartása
Csak Digital Audio CD-ket használjon.
A CD-tartót mindig tartsa bezárva, hogy
ne porosodhasson. A CD-tartóról puha,
száraz ruhával törölje le a port.
A CD-t úgy tudja könnyen kivenni a
dobozából, hogy benyomja a középső
rögzítőket és közben emeli felfelé a CD-t. A
CD-t mindig a szélénél fogja meg és használat
után helyezze vissza a CD-t a dobozába,
hogy ne karcolódjon és ne porosodjon.
A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtől egyenes
vonalban kifelé haladva áttörli egy puha,
szöszmentes ruhával. Ne használjon
tisztítószert, mert az károsíthatja a lemezt.
Soha ne írjon a CD-re és ne ragasszon rá
címkét.
1
2
3
4
Hogy a felvétel és lejátszás minősége jó
maradjon, minden 50 üzemóra után, de
általában havonta egyszer tisztítsa meg az
alábbi ábrán látható A, B é s C
alkatrészeket. Alkohollal vagy speciális
fejtisztító folyadékkal átitatott fültisztító
pálcikával tisztítsa meg a decket.
A 9/ gombot megnyomva nyissa ki a
kazettatartót.
Nyomja meg a 1 gombot, és tisztítsa
meg a C gumigörgőt. C.
Nyomja meg a ; gombot, és tisztítsa meg
a z A mágneses fejeket és a B tengelyt.
Tisztítás után nyomja meg a 9/ gombot.
➜ A fejek úgy is megtisztíthatók, hogy
lejátszik egyszer egy tisztítókazettát.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat,
például meggyújtott gyertyát helyezni.
A szellőzést nem szabad megakadályozni
azzal, hogy pl. újságpapírral, terítővel, függönnyel vagy hasonlóval eltakarjuk a
szellőzőnyílásokat.
A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy
lefröcskölni.
A készüléket puha, enyhén megnedvesített
szarvasbőrrel lehet tisztítani. Ne használjon
alkoholt, ammóniát, benzint vagy
súrolóanyagot tartalmazó tisztítószert, mert
ezek károsíthatják a készülék házát.
A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási felületei önkenők, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.
Ne takarja le a készüléket. A megfelelő
szellőzés érdekében legalább 15 cm szabad
helyet hagyjon a szellőzőnyílások körül, hogy a
keletkezett hő szabadon távozhasson.
Óvja a készüléket, elemeket, CD-ket és
kazettákat a nedvességtől, csapadéktól,
homoktól és az olyan túlzott hőhatástól,
mely fűtőtest közelében vagy közvetlen
napsütésen lehet.
A készüléket szilárd, sima felületre
helyezze, ahol nem borulhat fel.
Óvintézkedések és általános
karbantartás
•
A készülékre nem szabad folyadékkal töltött
tárgyat, például vázát helyezni.
Hibakeresés
A CD hibás vagy piszkos
Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
A shuffle vagy program be van kapcsolva
Kapcsolja ki a shuffle/program módot
– A kazetta füle(i) ki van(nak) törve.
• Ragassza le a nyílást ragasztószalaggal
Nem lehet felvételt készíteni
Megjegyzések:
Erősen karcos vagy szennyeződött CD
esetén előfordulhat, hogy a készülék
hibásan működik.
–
•
–
•
A CD átugrik számokat
Megjegyzések:
Előfordulhat, hogy a készülék azokat a CDlemezeket, melyek valamely lemezcég copyright védelmi technológiájával vannak levédve, nem tudja lejátszani.
– Az írható CD (CD-R) üres vagy nincs lezárva /
újraírható CD (CD-RW) van behelyezve
• Használjunk lezárt írható CD-t (CD-R) vagy
megfelelő audio CD lemezt
Semmilyen körülmények között se próbálja
önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az
esetben megszűnik a garancia.
Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni vinné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ne
nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja
megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
FIGYELMEZTETÉS:
Probléma
– Lehetséges ok
• Teendő
Nincs hang/feszültség
–
•
–
•
–
•
–
•
–
•
A VOLUME nincs beállítva
Állítsa be a hangerõt a VOLUME gombbal
A hálózati csatlakozó nem megfelelően csatlakozik
Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
Fejhallgató van csatlakoztatva
Vegye le a fejhallgatót
A CD nem hangfájlokat tartalmaz
Nyomjuk le egyszer vagy többször a
TUNING ∞ , § (előző/következő) gombot
a CD-n lévő zeneszám átugrásához az adatfájl
helyett
A kijelző nem megfelelően működik/A
gombok megnyomása hatástalan
– Elektrosztatikus kisülés
• Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
hálózati csatlakozót. Néhány másodperc múlva
csatlakoztassa újra
Nocd kijelzés
– Nincs behelyezve CD
• Tegyen be egy CD-t
– A CD hibás/piszkos
• Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t (lásd
karbantartás).
– A lézeroptika bepárásodott
• Várjon, míg az optika kitisztul
Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. A csomagoló-anyagok könnyen szétválaszthatók három egynemű anyagra: karton, hungarocell és műanyag.
A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést
hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és
a kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyűjtőkbe.
Régi termékének eldobása
A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és
készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.
Ha az áthúzott kerekes szemetes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.
Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési
rendjéről.
Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges
negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising