Philips | FWM352/12 | Owner's Manual | Philips MP3 mini Hi-Fi rendszer FWM352/12 Felhasználói kézikönyv

Philips MP3 mini Hi-Fi rendszer FWM352/12 Felhasználói kézikönyv
MP3-CD Mini Hi-Fi System
FWM352
PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
Instrukcje obsługi
Uživatelské příručky
PoužívateIské príručky
Felhasználói útmutatók
pg001-027_M352_22_Rus
1
2005.12.23, 16:13
MAGYARORSZÁG
ČESKA REPUBLIKÁ
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék
megfelel a műszaki adatokban megadott
értékeknek.
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s
přístrojem (v rozporu s tímto návodem) můņe
dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj
za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho
kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte
specializovanému servisu.
Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap
garanciát vállal.
Névleges feszültség ....................... 220-230 V / 50 Hz
Elemes működéshez ............................. 2 x AA A/ R03
Névleges frekvencia .......... 50 Hz (vagy 50-60 Hz)
Teljesítmény
maximális ...................................................................... 70 W
névleges .................................................................... < 15 W
készenléti állapotban ............................................ < 1 W
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.
Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami
SLOVAK REPUBLIC
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg ............................................................................ 5.7 kg
Befoglaló méretek
szélesség ............................................................. 265 mm
magasság ............................................................. 310 mm
mélység ................................................................ 384 mm
Rádiórész vételi tar tomány
URH .......................................................... 87,5 – 108 MHz
MW .......................................................... 531 – 1602 KHz
Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény .................... 2 x 60 W PMPO
........................................................................ 2 x 30 W RMS
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!
CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.
2
pg001-027_M352_22_Rus
2
2005.12.23, 16:13
y
CD1/2/3
2
REPEAT
TUNER
AUX
PROGRAM
1
MUTE
SHUFFLE
™
VOL
£
0
4
TITLE
!
ALBUM
)
(
DISPLAY
SLEEP
DIM
TIMER
ON/OFF
DSC
6
¡
DBB
5
*
2
1
3
8
6
4
7
9
^
0
%
!
5
$
#
@
&
3
pg001-027_M352_22_Rus
3
3
2005.12.23, 16:13
4
pg001-027_M352_22_Rus
4
2005.12.23, 16:13
Р ус с к и й
Index
Polski
êÛÒÒÍËÈ ----------------------------------------------------------- 6
Česky
Polski ------------------------------------------------ 28
Slovensky
Česky ------------------------------------------------ 50
Magyar
Slovensky ------------------------------------------ 72
Magyar ---------------------------------------------- 94
5
pg001-027_M352_22_Rus
5
2005.12.23, 16:13
Tartalom
Általános tudnivalók
Rádióadás vétele
A készülékkel szállított tartozékok ........................ 95
Tanúsítvány .......................................................................... 95
Környezetvédelmi szempontok ............................... 95
A biztonságra vonatkozó tudnivalók .................... 95
Hangolás rádióadókra ................................................ 106
Rádióadók beprogramozása ....................... 106–107
Automatikus programozásvoorkeurzenders
Kézi programozás
Hangolás egy beprogramozott rádióadóra ... 107
Előkészületek
A hátoldalon lévő csatlakozók ......................... 96–97
Tápfeszültség
Az antennák csatlakoztatása
A hangfalak csatlakoztatása
További csatlakoztatási lehetőségek ...................... 97
Másik készülék csatlakoztatása a rendszerhez
Az elemek behelyezése a távirányítóba ............. 97
Magnetofon/Felvétel készítése
Kazetta lejátszása .......................................................... 108
A felvétel készítésére vonatkozó általános
tudnivalók ......................................................................... 109
A CD szinkron indítása felvétel készítésénél 109
Egy számon belül dallamrész megkeresése és
felvétele: ............................................................................ 109
Felvétel készítése rádióról ....................................... 110
Kezelőgombok
Magyar
A készülék és a távirányító kezelőgombjai 98–99
Külső hangforrások
Műsorhallgatás külső hangforrásról .................... 110
Alapműveletek
Programozás csatlakoztatáskor ............................ 100
Bemutató mód .............................................................. 101
Átkapcsolás Eco Power készenléti módba ... 101
Automatikus energiatakarékos készenléti
üzemmód .......................................................................... 101
A kijelző fényerősségének beállítása .................. 101
Hangerőszabályzás ....................................................... 101
Hangszabályozás ........................................................... 102
DSC
DBB
Karaoke .............................................................................. 102
Óra/Időkapcsoló
Az óra megtekintése .................................................. 111
Az óra beállítása ........................................................... 111
Az időkapcsoló beállítása ......................................... 111
Az időkapcsoló kikapcsolása
Az időkapcsoló bekapcsolása
A szendergés időkapcsolójának beállítása ...... 112
Műszaki adatok .................................... 113
Hibakeresés ................................... 114–115
CD-lejátszó
Lejátszáshoz használható lemezek ...................... 103
Az MP3-CD-ről ............................................................. 103
A lemezek behelyezése ............................................ 103
Lemez lejátszása ............................................................ 104
Lemezek kicserélése lejátszás közben .............. 104
Kívánt műsorszám/dallamrész kiválasztása ..... 104
Kívánt album/műsorszám kiválasztása .............. 104
Különféle lejátszási módok: SHUFFLE és REPEAT
................................................................................................ 105
Számok beprogramozása ........................................ 105
A program törlése ....................................................... 105
94
pg094-115_M352_22_Hun
94
2005.12.23, 16:12
Általános tudnivalók
A készülékkel szállított
tartozékok
● Mielőtt használni kezdené a rendszert
ellenőrizze, hogy az adattáblán (vagy a
feszültségválasztó mellett) jelzett üzemi feszültség
megegyezik-e annak a feszültségforrásnak a
feszültségértékével, ahonnan üzemeltetni kívánja
a rendszerét. Ha nem, forduljon a forgalmazóhoz.
2 hangfal
Távirányító
MW hurokantenna
FM huzalantenna
Tanúsítvány
Energy Star
A Philips ENERGY STARR
partnerként kijelenti, hogy
ezen termék megfelel az
ENERGY STARR
energiatakarékosságra vonatkozó irányelveinek.
Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat
nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a csomagolóanyagokat könnyen
szét lehessen választani három egynemű anyagra:
karton (doboz), polisztirol (hungarocell) és
polietilén (zacskók, védőlap).
A készülék olyan anyagokból áll, melyek
újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértő
cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat,
kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket
a helyi előírások figyelembevételével helyezze
a hulladékgyűjtőbe.
Régi termékének eldobása
A terméket kiváló minőségű anyagokból és
összetevőkből tervezték és
készítették, melyek
újrahasznosíthatóak és újra
felhasználhatóak.
Ha az áthúzott kerekes szemetes
szimbólumot látja egy terméken, akkor a
termék megfelel a 2002/96/EK Európai
Direktívának.
Kérjük, érdeklődjön az elektromos és
elektronikus termékek helyi szelektív
hulladékgyűjtési rendjéről.
Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon
el, és régi termékeit ne a normális háztartási
szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása
segít megelőzni a lehetséges negatív
következményeket a környezetre és az emberi
egészségre nézve.
● A készüléket sima, kemény és szilárd felületre
helyezze.
● Olyan helyre tegye a készüléket, ahol megfelelő a
szellőzés, hogy a belsejében keletkezett hő
szabadon eltávozhasson. A készülék mögött és
fölött legalább 10 cm (4 hüvelyk), az oldalai
mellett pedig 5 cm (2 hüvelyk) szabad helynek
kell lennie.
● A szellőzést nem szabad megakadályozni azzal,
hogy pl. újságpapírral, terítővel, függönnyel vagy
hasonlóval eltakarjuk a szellőzőnyílásokat.
● Óvja a készüléket, elemeket és lemezeket a
túlzott páratartalomtól, csapadéktól, homoktól és
az olyan erős hőhatástól, mely fűtőtest
közelében, vagy közvetlen napsütésen lehet.
● A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat,
például meggyújtott gyertyát helyezni.
● A készülékre nem szabad folyadékkal töltött
tárgyat, például vázát helyezni.
● A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási
felületei önkenők, ezért az olajozásuk és kenésük
tilos.
● Ha a készülék hideg helyről melegre, vagy nagyon
párás környezetbe kerül, akkor a lézeroptika
bepárásodhat. Ilyenkor a CD-lejátszó nem
megfelelően működik. Hagyja bekapcsolva a
készüléket körülbelül egy órán keresztül úgy, hogy
nem tesz be lemezt, azután lehet már lejátszani.
● A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódó
felületei önkenő anyagból vannak, ezért az
olajozásuk és kenésük tilos.
● Amikor a rendszer átkapcsol készenléti
módba, akkor is fogyaszt energiát. Ha
teljesen feszültségmentesíteni akarja a
készüléket, húzza ki a hálózati
csatlakozót a fali dugaljból.
95
pg094-115_M352_22_Hun
95
2005.12.23, 16:12
Magyar
–
–
–
–
A biztonságra vonatkozó
tudnivalók
Előkészületek
FM huzalantenna
MW
huzalantenna
B
Hangfal
(jobb)
Hangfal
(bal)
AM ANTENNA
FM ANTENNA
AUX/CDR
R L
R
L
+
SPEAKERS 6Ω
C
Magyar
A
Hálózati csatlakozóbel
A hátoldalon lévő csatlakozók
Az adattábla a rendszer hátoldalán
található.
viszonyok esetén a rendszer automatikusan
átkapcsol készenléti módba. Ha ez
előfordulna, várja meg amíg lehűl a
rendszer, csak utána használja újra (nincs
minden típusnál).
A Tápfeszültség
Mielőtt csatlakoztatná a hálózati csatlakozót
a fali dugaljba, ellenőrizze, hogy az összes többi
csatlakoztatást elvégezte-e.
FIGYELEM!
– Az optimális teljesítmény elérése
érdekében csak az eredeti hálózati
csatlakozókábelt használja.
– Ha a készülék feszültséget kap, ne
végezzen újabb csatlakozásokat, és ne
módosítsa a meglévőket.
– Látható és nem látható lézersugárzás.
Ha a fedél nyitva van, ne nézzen a sugárba.
– Nagyfeszültség! A készülék kinyitása tilos.
Áramütés veszély. A készülék nem tartalmaz
a felhasználó által javítható alkatrészt.
– A terméken végzett változatás EMC
sugárzásveszélyt, vagy egyéb biztonságtalan
üzemállapotot eredményezhet.
B Az antennák csatlakoztatása
Csatlakoztassa a készülékkel szállított MW
hurokantennát és FM huzalantennát
a megfelelő bemenetbe. Állítsa be úgy az
antennát, hogy optimális legyen a vétel.
MW antenna
2
1
Fix the claw
to the slot
3
MW ANTENNA
A rendszer túlmelegedését elkerülendő be
van építve egy biztonsági áramkör. Ezért
előfordulhat, hogy szélsőséges környezeti
96
pg094-115_M352_22_Hun
96
2005.12.23, 16:12
Előkészületek
● Az antennát a lehető legmesszebbre helyezze a
televíziótól, képmagnótól és más sugárforrásoktól.
További csatlakoztatási
lehetőségek
Az opcionálisan csatlakoztatható készülékek és a
szükséges csatlakozókábelek nem tartozékok.
Részletes információk a csatlakoztatott készülék
használati útmutatójában találhatók.
FM antenna
Másik készülék csatlakoztatása a
rendszerhez
C A hangfalak csatlakoztatása
Első hangfalak
Csatlakoztassa a hangfal vezetékeit a SPEAKERS
kivezetésekhez, a jobb oldalit az „R”, a bal oldalit
az „L”, a színeset (megjelöltet) a „+” és a feketét
(jelöletlent) a „-” jelzésű csatlakozóba.
1
2
● Az ábrán látható módon csíptesse be a hangfal
vezetékeinek szigeteletlen részét.
Megjegyzések:
– Az optimális hangzás érdekében mindig
a készülékkel szállított hangfalakat használja.
– Soha ne csatlakoztasson egynél több hangfalat
egyik +/- csatlakozópárba se.
– Soha ne csatlakoztasson olyan hangfalat,
melynek impedanciája kisebb a készülékkel
szállított hangfalénál. Erre vonatkozó információk
jelen kézikönyv MŰSZAKI ADATOK c. részében
találhatók.
Csatlakoztassa televízió, képmagnó, képlemezlejátszó, DVD-lejátszó vagy CD-felvevő bal és
jobb oldali audio OUT kimenetét az
AUX bemenetbe.
Megjegyzés:
– Ha olyan készüléket csatlakoztat, amelynek
mono kimenete van (egyetlen audio kimenet), akkor
azt az AUX bal bemenetébe csatlakoztassa.
Használhat olyan RCA kábelt is, melynek egyik
végén egy, a másikon két csatlakozó van (a hang
akkor is mono lesz).
Az elemek behelyezése a
távirányítóba
Az elemtartóban lévő „+” és „-” jelzésnek
megfelelő polaritással tegyen be két elemet (R03
vagy AAA) a távirányítóba.
FIGYELEM!
– Vegye ki az elemeket ha kimerültek, vagy
ha hosszabb ideig nem szándékozik
használni a távirányítót.
– Ne használjon egyszerre öreg és új, illetve
különböző típusú elemeket.
– Az elemek vegyi anyagokat
tartalmaznak, ezért a megfelelő
hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.
97
pg094-115_M352_22_Hun
97
2005.12.23, 16:12
Magyar
● Jobb lesz az FM sztereo adás vétele, ha külső FM
antennát csatlakoztat az FM ANTENNA
bemenetbe.
Kezelőgombok (a központi rendszer ábrája a 3. oldalon található)
A készülék és a távirányító
kezelőgombjai
! Az üzemmód kiválasztása
ALBUM (-/ +) à á
SEARCH•TUNING
MP3-CD ..................... előző/következő album
kiválasztása
CD/ MP3-CD .......... keresés visszafelé/előre.
Tuner ............................ hangolás alacsonyabb vagy
magasabb rádiófrekvenciára.
Clock ............................ az óra értékének beállítása.
1 STANDBY-ON/ ECO POWER (B)
–
a rendszer bekapcsolása, energiatakarékos /
normál készenléti üzemmódba kapcsolása az óra
kijelzésével.
2 Source selection – a következők
valamelyikének kiválasztása :
–
DISC (CD 1/2/3)
az 1., 2. vagy 3. lemeztartó kiválasztása.
–
TUNER
a hullámsáv kiválasztása : FM vagy MW.
–
TAPE
magnetofon kiválasztása.
Magyar
–
STOP Ç
CD/ MP3-CD .......... a lejátszás befejezése vagy a
program törlése.
Tuner ............................ (csak a készüléken)
programozás megállítása.
Demo .......................... (csak a készüléken) a
bemutató mód be-/
kikapcsolása.
Clock ............................ az óra beállításának
befejezése.
Plug&Play .................... (csak a készüléken) kilépés a
Programozás csatlakoztatáskor
funkcióból.
AUX
a csatlakoztatott külső hangforrás kiválasztása:
AUX.
3 iR SENSOR
–
távirányító infravörös sugárzójának érzékelője.
4 VOLUME (VOL +/-)
–
a hangerő növelése vagy csökkentése.
PLAY•PAUSE ÉÅ
CD/ MP3-CD .......... a lejátszás elindítása vagy
megszakítása.
5 DBB
–
a basszuskiemelés bekapcsolása, hogy a mély
hangok erõsebben szóljanak és a basszuskiemelés
kikapcsolása. (DBB 1, DBB 2, DBB 3 vagy DBB
OFF)
PRESETí/ë ( TITLE)
MP3-CD .................... előző/következő műsorszám
címének kiválasztása
CD ................................ ugrás az aktuális, előző vagy
következő szám elejére.
Tuner ........................... egy beprogramozott
rádióadó kiválasztása.
Clock ........................... a perc értékének beállítása.
6 DSC
–
Az előre beállított hangszínkiemelés kiválasztása
(OPTIMAL, TECHNO, ROCK vagy JAZZ).
7 DISC 1/2/3
–
valamelyik lemez kiválasztása lejátszáshoz.
8 Kijelző
–
a rendszer aktuális állapotának a kijelzéséhez.
@ DISC CHANGE
9 OPEN•CLOSE
–
–
# CLOCK•TIMER
a lemeztartó kinyitása vagy bezárása.
0 PROGRAM
CD/ MP3-CD .......... a lemez számainak
beprogramozása.
Tuner ............................ rádióadók beprogramozása.
–
–
a lemez(ek) kicseréléséhez.
az óra megjelenítése.
az óra és az időmérő beállítása. (csak a
készüléken)
$n
–
fejhallgató-csatlakozó.
98
pg094-115_M352_22_Hun
98
2005.12.23, 16:12
Kezelőgombok
% MIC IN
–
mikrofon csatlakoztatása
^ MIC VOLUME
–
keverési szint beállítása karaokehoz
& Kazettás magnó kezelõgombjai
RECORD● ... felvétel indítása
PLAY 2 ............ lejátszás indítása
SEARCHà / á kazetta gyors előre-/
visszacsévélése
STOP•OPENÇ0
................................. kazetta lejátszásának leállítása; a
kazettatartó kinyitása
PAUSEÅ ....... lejátszás vagy felvétel
megszakítása
–
Magyar
* Lemeztartó
( DISPLAY
lemezadatok kijelzése mód kiválasztása
) DIM MODE
–
a kijelző fényerősségének beállítása: DIM 1, DIM
2, DIM 3 vagy DIM OFF.
¡ SLEEP (TIMER ON/OFF)
–
–
a szendergés időkapcsolójának bekapcsolása,
kikapcsolása vagy beállítása.
az időkapcsoló be- vagy kikapcsolása.
™ REPEAT
–
a szám(ok)/lemez(ek)/program ismételt
lejátszása.
£ SHUFFLE
–
A véletlenszerű lejátszás üzemmód ki- és
bekapcsolása.
≤ MUTE
–
a hang elnémítása vagy visszaerősítése.
A távirányítóra vonatkozó megjegyzések:
– Először ki kell választani a vezérelni
kívánt hangforrást úgy, hogy megnyomja a
megfelelő hangforrásválasztó gombot
a távirányítón (például CD vagy TUNER).
– Utána kell kiválasztani a kívánt funkciót
(például ÉÅ, í, ë).
99
pg094-115_M352_22_Hun
99
2005.12.23, 16:12
Alapműveletek
y
CD1/2/3
REPEAT
TUNER
AUX
PROGRAM
MUTE
SHUFFLE
VOL
TITLE
ALBUM
DISPLAY
SLEEP
DIM
TIMER
ON/OFF
DSC
DBB
Magyar
FONTOS!
Mielőtt használni kezdené a rendszert, el
kell végeznie az előkészületeket.
1
Programozás csatlakoztatáskor
(a rádió telepítéséhez)
2
A Plug and Play funkció segítségével az összes
elérhető rádióállomás automatikusan eltárolható.
Telepítés/bekapcsolás
1
2
Amikor bekapcsolja a rendszert, a kijelzőn
megjelenik az: "AUTO INSTALL - PRESS
PLAY".
A készüléken lévő ÉÅ gombot megnyomva
indítsa el a rádióadók beprogramozását.
➜ Először az "PLUG AND PLAY" .... "INSTALL"
, utána a "TUNER" majd az "AUTO" felirat látszik a
kijelzőn.
➜ A PROG felirat villog.
➜ A készülék az összes, megfelelő jelerősségű
rádiócsatornát automatikusan tárolja, az FM sávtól
az MW sávig.
➜ Amikor a rendszer már valamennyi
rendelkezésre álló rádióadót beprogramozott,
vagy a 40 programozott adó befogadására képes
memória megtelt, megszólal az utoljára
beprogramozott rádióadó műsora.
Készenléti vagy bemutató módban addig tartsa
lenyomva a készüléken a ÉÅ gombot, míg
meg nem jelenik a kijelzőn az „AUTO INSTALL
- PRESS PLAY“ felirat.
A ÉÅ gombot ismét megnyomva indítsa el az
átprogramozást.
➜ Az összes korábban beprogramozott állomás
helyére másik kerül.
Kilépés módosítás nélkül a programozás
csatlakozáskor funkcióból
● Nyomja meg a készüléken a 9 gombot.
➜ Ha még nem fejezte be a programozás
csatlakoztatáskor funkció telepítését, a funkció
újraindul a készülék ismételt bekapcsolásakor.
Megjegyzések:
– Feszültség alá helyezéskor a lemeztartók lehet,
hogy kinyílnak, majd újra becsukódnak, ezzel
inicializálva a rendszert.
– Ha a rendszer nem talál sztereo jelet olyankor,
amikor a programozás bekapcsoláskor funkció be
van kapcsolva, akkor a „CHECK ANTENNA” felirat
jelenik meg a kijelzőn.
– A rendszer automatikusan kilép a programozás
bekapcsoláskor funkcióból, ha 15 másodpercen
belül egy gombot sem nyom meg.
Átprogramozás bekapcsoláskor
100
pg094-115_M352_22_Hun
100
2005.12.23, 16:13
Alapműveletek
Bemutató módban a rendszer bemutatja a
készülék által biztosított különféle lehetőségeket.
A bemutató aktiválása
● A bemutató üzemmódra való átváltáshoz
készenléti üzemmódban tartsuk 5 másodpercig
lenyomva a készülék STOP 9 gombját.
A bemutató deaktiválása
● A készenléti üzemmódra való átváltáshoz tartsuk
5 másodpercig lenyomva a készülék STOP 9
gombját.
A rendszer bekapcsolása
● Nyomja meg a ECO POWER/STANDBYON 2 gombot.
➜ A rendszer átkapcsol az utoljára kiválasztott
hangforrásra.
automatikusan Eco készenléti üzemmódra
kapcsol, ha a kazetta vagy CD lejárta után 15
másodperccel nem nyomunk le semmit.
A kijelző fényerősségének
beállítása
Lehetőség van arra, hogy beállítsa a kijelző
fényerősségét.
● Bármely hangforrás módban (kivéve készenléti és
energiatakarékos készenléti módot), a DIM
MODE gombot megnyomva választhatja ki a
kijelző megvilágításának erősségét a DIM 1, DIM
2, DIM 3 vagy DIM OFF opciókkal.
➜ A kijelzőn a DIM üzenet látható, kivéve
a DIM OFF mód esetén.
Magyar
Bemutató mód
● Nyomja meg a DISC (CD 1/2/3), TUNER,
TAPE vagy AUX gombot.
➜ A rendszer átkapcsol a kiválasztott
hangforrásra.
● Nyomja meg a OPEN•CLOSE vagy DISC
CHANGE gombot.
➜ A rendszer a lemezforrásra vált, és a
lemeztálca kinyílik.
Átkapcsolás Eco Power
készenléti módba
● Aktív módban nyomjuk le a ECO POWER/
STANDBY-ON 2 gombot.
➜ A rendszer Eco feszültségi szünetbe (ekkor az
ECO FESZÜLTSÉGI LED ki van gyúlva) vagy egy
normál, óra kijelzéses pihenési üzemmódba lép.
● A Lejátszó memóriája megőrzi a hangerőt, az
interaktív hangbeállításokat, az utolsó kiválasztott
üzemmódot, a forrást és a beállított
rádióállomásokat.
● Ha a rendszer normál, óra kijelzéses pihenési
üzemmódban van, nyomja le és tartsa lenyomva
az ECO POWER/STANDBY-ON 2-et 3
vagy több másodpercig az Eco feszültségi
üzemmódba való belépéshez és fordítva.
Automatikus energiatakarékos
készenléti üzemmód
Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer
Hangerőszabályzás
A VOLUME gombbal lehet növelni
(a gombot az óramutató járásával egyező
irányban elforgatva vagy a VOLUME + vagy a
távirányítón a gombot megnyomva) vagy
csökkenteni
(a gombot az óramutató járásával ellentétes
irányban elforgatva vagy a VOLUME - vagy a
távirányítón a gombot megnyomva) a hangerőt.
Műsorhallgatás fejhallgatóval
● Csatlakoztassa a fejhallgatót a
rendszer előlapján lévő n
csatlakozóba.
➜ A hangszórók ilyenkor nem
szólnak.
A hang átmeneti kikapcsolása
● Nyomja meg a távirányítón a MUTE gombot.
➜ A lejátszás folytatódik, hang nem hallatszik, és a
kijelzőn a „MUTE” felirat látszik.
● Ha ismét hallani szeretné a hangot, nyomja meg
ismét a MUTE gombot, vagy növelje meg a
hangerőt a VOLUME gombbal.
101
pg094-115_M352_22_Hun
101
2005.12.23, 16:13
Alapműveletek
Automatikus DSC-DBB beállítás
A DSC minden beállításához a rendszer
automatikusan megkeresi a DBB optimális
kiemelési szintjét. Kézzel beállíthatja azt a DBB
kiemelési szintet, mely az Ön környezetében a
legmegfelelőbb.
Hangszabályozás
DSC (Digital Sound Control) - Digitális
hangszínszabályzás
A DSC funkció segítségével különleges
hanghatást lehet elérni a beprogramozott
hangszínbeállításoknak köszönhetően, hogy a
lehető leghěebb legyen a zeneszámok
reprodukciója.
1
Nyomja meg a DSC gombot válassza ki a :
OPTIMAL, JAZZ, ROCK vagy TECHNO funkciót.
➜ A kijelzőn a kiválasztott DSC opció látható.
DBB (Dynamic Bass Boost) Dinamikus basszuskiemelés
Magyar
Három lehetőség van a mély hangok
kiemelésére.
1
Nyomja meg a DBB gombot válassza ki a: DBB
1, DBB 2, DBB 3 vagy DBB OFF funkciót.
➜ A kijelzőn a DBB üzenet látható, kivéve
a DBB OFF mód esetén.
Megjegyzés:
– Vannak olyan CD-k és kazetták, melyeknek a
felvétele túl nagy modulációval készült. Nagy
hangerőn lejátszva ezeket, torz lehet a hang.
Ilyenkor ajánlatos az gomb megnyomásával
kikapcsolni a körülölelő hanghatás funkciót,
alacsonyabb DBB szintet választani vagy
kisebbre állítani a hangerőt.
Karaoke
Csatlakoztasson mikrofont (nem tar tozék) a
rendszerhez, és énekeljen a zenére.
1
Csatlakoztasson mikrofont a MIC csatlakozóba.
● A mikrofon csatlakoztatása előtt állítsa a MIC
VOLUME értékét minimumra, nehogy túl
hangos legyen.
2 Az DISC (CD 1/2/3). TUNER. TAPE or
AUX megnyomásával válassza ki a keverni kívánt
forrást, és indítsa el a lejátszást.
3 Állítsa be a forrás hangerejét a MASTER
VOLUME szabályzóval.
4 Állítsa be a mikrofon hangerejét a MIC
VOLUME szabályzóval.
Megjegyzés:
– A gerjedés megakadályozása érdekében tartsa
távol a mikrofont a hangszóróktól.
Felvétel készítésére vonatkozóan lásd
a „Magnetofon/Felvétel készítése” című
részt.
102
pg094-115_M352_22_Hun
102
2005.12.23, 16:13
CD-lejátszó
y
CD1/2/3
TUNER
REPEAT
AUX
PROGRAM
MUTE
SHUFFLE
VOL
TITLE
ALBUM
DISPLAY
SLEEP
DIM
TIMER
ON/OFF
DBB
Magyar
DSC
FONTOS!
– Ezzel a rendszerrel csak szabványos
lemezeket lehet lejátszani. Ezért ne
használjon semmilyen, a kereskedelemben
kapható tartozékot, például rögzítőgyűrűt,
lemezkezelő lapot, mert begyűrődhetnek a
váltó mechanikájába.
– Egy tartóba mindig csak egy lemezt
tegyen.
Az MP3-CD-ről
Támogatott formátumok
– ISO9660, Joliet, Multisession
– Műsorok száma plusz album: max. 512
– MP3 program műsorszám: max. 99
– Támogatott VBR bitrate
– MP3 lemez esetén támogatott mintavételi
frekvenciák: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– MP3 lemez esetén támogatott bitratek: 32, 64,
96, 128, 192, 256 (kbps)
Lejátszáshoz használható
lemezek
A lemezek behelyezése
1
2
Az OPEN•CLOSE gombot megnyomva nyissa
ki a lemeztartót.
Tegyen be egy-egy lemezt a két lemeztartóba. A
harmadik lemez behelyezéséhez nyomja meg a
DISC CHANGE gombot.
➜ A lemeztálca elfordul, így az üres tartóba is be
lehet tenni lemezt.
2
1
Ezzel a rendszerrel minden digitális audio CD,
véglegesített digitális audio írható CD (CDR) és
véglegesített digitális audio újraírható CD
(CDRW) lejátszható.
MP3-CD-k (MP3 műsorszámokat tartalmazó
CD-ROM-ok)
2
1
103
pg094-115_M352_22_Hun
103
2005.12.23, 16:13
CD-lejátszó
3
Az OPEN•CLOSE gombot megnyomva zárja
be a lemeztartót.
➜ Amikor a CD-lejátszó megvizsgálja a CD
tartalmát, a READING felirat látszik, Az összes
zeneszám száma és a lejátszási idő (vagy az össze
albumok száma és a rajta található zeneszámok
az MP3 lemezhez) jelenik meg.
Megjegyzések:
– A lemezt úgy kell behelyezni, hogy a feliratos
oldala legyen felül.
– A rendszer jó teljesítőképessége érdekében
mindig várja meg, míg a készülék beolvassa
a lemez(ek) tartalmát, mielőtt bármilyen műveletet
végrehajtana.
– MP3 lemez esetén, mivel nagy mennyiségű
műsorszám van egyetlen lemezre tömörítve, a
hozzáférési idő meghaladhatja a 10 másodpercet.
Magyar
Lemez lejátszása
A jelenlegi lemez lejátszásához az
alábbiakat kell tennie
● Nyomja meg a PLAY•PAUSE ÉÅ gombot.
➜ A készülék összes betöltött lemezt egyszer
játssza le, majd leáll.
➜ Lejátszás közben a kiválasztott lemeztartó
száma, a műsorszám sorszáma és az aktuális
műsorszámból eltelt idő látszik a kijelzőn.
➜ Többféle üzemmóddal készült lemezek
esetén, a készülék a felvétel formátumától
függően, csak egy üzemmódot választ a
lejátszáshoz.
Megjegyzések:
– Vegyes üzemmódú lemez lejátszásakor a
lemezen lévő összes szám előtt rövid néma rész
fordulhat elő.
Egyetlen lemez lejátszása
● Nyomja meg CD módban a rendszeren lévő
DISC 1/2/3 (vagy a távirányítón a CD 1/2/3)
gombot.
➜ A készülék a benne lévő lemezt egyszer
lejátssza, majd leáll.
A lejátszás megszakítása
● Nyomja meg a PLAY•PAUSE ÉÅ gombot.
➜ A lejátszás szüneteltetése alatt a kijelző
kimerevedik és a lejátszás során eltelt idő villog.
● Amikor folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg
ismét a PLAY•PAUSE ÉÅ gombot.
A lejátszás befejezése
● Nyomja meg a STOP Ç gombot.
CD üzemmódban
● Az aktuális zeneszám és a hátralévő lejátszási idő
kijelzéséhez nyomja le a DISPLAY gombot.
MP3-CD üzemmódban
● A DISPLAY gomb ismételt lenyomásával
megjelenik az aktuális album és zeneszám száma,
amelyet az ID3 azonosító követ (ha van).
1
2
Lemezek kicserélése lejátszás
közben
Nyomja meg a DISC CHANGE gombot.
➜ A lemeztartó kinyílik a lejátszás megszakítása
nélkül.
Ha a belső lemezt kívánja kicserélni, nyomja meg
ismét a DISC CHANGE gombot.
➜ A kijelzőn a "OPEN" felirat látszik, és a lemez
lejátszása befejeződik.
➜ A lemeztartó bezáródik hogy felvegye
a belső lemezt, majd újra kinyílik úgy, hogy a belső
lemez már hozzáférhető.
Kívánt műsorszám/dallamrész
kiválasztása
Dallamrész megkeresése lejátszás
közben
● Tartsa lenyomva a à vagy á gombot, majd ha
megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el.
➜ Keresés közben alacsonyabb hangerővel
játszik le a készülék.
Műsorszám kiválasztása
● Addig nyomja meg ismételten a í vagyë
gombot, míg a keresett műsorszám sorszáma
meg nem jelenik a kijelzőn.
● Ha nem játszik le a készülék, akkor a
PLAY•PAUSEÉÅ gombot megnyomva
indítsa el a lejátszást.
Kívánt album/műsorszám
kiválasztása (csak MP3 lemez
esetén)
Kívánt album kiválasztása
● Nyomja meg többször az ALBUM -/+ (à
vagy á) gombot
Kívánt műsorszám kiválasztása
● Nyomja meg többször az TITLE -/+ (í /
ë) gombot
104
pg094-115_M352_22_Hun
104
2005.12.23, 16:13
CD-lejátszó
A különböző lejátszási módokat kiválaszthatja,
illetve megváltoztathatja a lejátszás előtt és alatt
egyaránt. A lejátszási módok a PROGRAM
funkcióval is kombinálhatók.
SHUF ................ a teljes CD összes számának
lejátszása véletlen sorrendben
SHUF REP ALL…folyamatosan ismétli a lemez
összes számát, véletlen
sorrendben
REP ALL ........... teljes CD/a program ismételt
lejátszása
REP ................... az aktuális szám folyamatos
lejátszása
1
2
3
A kívánt lejátszási mód kiválasztásához addig
nyomja meg ismételten a SHUFFLE vagy a
REPEAT gombot a lejátszás megkezdése előtt
vagy aközben, míg annak jelzése meg nem jelenik
a kijelzőn.
Ha STOP állásban van, akkor a PLAY/PAUSE
2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
➜ Ha a SHUFFLE módot választja, a lejátszás
azonnal elkezdődik.
Ha vissza kíván térni a szokásos módon történő
lejátszáshoz, akkor addig nyomja meg ismételten
a SHUFFLE illetve REPEAT gombot, míg a
SHUFFLE/REPEAT lejátszási mód jelzése nem
látszik tovább a kijelzőn.
● A kiválasztott lejátszási mód a STOP 9 gomb
megnyomásával is törölhető.
Megjegyzés:
– A SHUFFLE funkció nem használható együtt a
PROGRAM funkcióval.
Számok beprogramozása
A számokat csak olyankor lehet beprogramozni,
amikor nincs lejátszás. Összesen 40 szám
programozható be, tetszőleges sorrendben.
1
2
Tegye be a kiválasztott lemezeket a lemeztartóba
(lásd „A lemezek behelyezése”).
Nyomja meg CD módban a rendszeren lévő
DISC 1/2/3 (vagy a távirányítón a CD 1/2/3)
gombot.
3
4
A PROGRAM gombot megnyomva kezdje el a
programozást.
➜ A PROG felirat villog.
Aí vagy ë gombot ismételten megnyomva
válasszon ki egy műsorszámot.
● MP3 lemez esetén, a programozáshoz nyomja
meg az ALBUM -/+ és a TITLE -/+ gombot a
kívánt album és cím kiválasztásához.
5
6
7
A PROGRAM gombot megnyomva tárolja a
műsorszámot a programban.
A programozás befejezéséhez nyomja meg
egyszer a STOP 9 gombot.
➜ A PROG felirat még mindig látható, és a
program mód aktív marad.
A PLAY/PAUSE 2; gombot megnyomva
indítsa el a program lejátszását.
Megjegyzések:
– Nem lehet MP3 műsorszámokból programot
összeállítani több CD ről, és nem lehet kombinálni
rendes audio műsorszámokkal sem.
– Ha több, mint 99 számot próbál beprogramozni,
akkor a kijelzőn a "PROGRAM FULL" jelenik
meg.
– Ha programozás közben 25 másodpercen
keresztül nem nyom meg egy gombot sem, a
rendszer automatikusan kilép a programozási
módból.
A program átnézése
● Fejezze be a lejátszást, és nyomja meg ismételten
a í vagyë gombot.
● Ha befejezte, nyomja meg a STOP9 gombot.
A program törlése
● Nyomja meg egyszer a STOP9 gombot
lejátszás közben, vagy kétszer a lejátszás alatt.
➜ A PROG felirat eltűnik a kijelzőről, és helyette
megjelenik a "CLEARED" felirat.
Megjegyzés:
– A program törlése akkor is megtörténik, ha
a rendszer nem kap feszültséget, vagy kinyitják a
lemeztartót.
Felvétel készítésére vonatkozóan lásd
a „Magnetofon/Felvétel készítése” című
részt.
105
pg094-115_M352_22_Hun
105
2005.12.23, 16:13
Magyar
Különféle lejátszási módok:
SHUFFLE és REPEAT
Rádióadás vétele
y
CD1/2/3
REPEAT
TUNER
AUX
PROGRAM
MUTE
SHUFFLE
VOL
TITLE
MHz
ALBUM
DISPLAY
SLEEP
DIM
TIMER
ON/OFF
DSC
Magyar
Hangolás rádióadókra
1
2
3
4
Nyomja meg a TUNER gomb megnyomásával
térjen át TUNER üzemmódba.
➜ A kijelzőn a „TUNER” felirat látszik. Néhány
másodperc múlva megjelenik
a kijelzőn a rádióadó frekvenciája.
Nyomja meg ismét a TUNER gombot a kívánt
hullámsáv kiválasztásához : FM vagy MW.
Tartsa lenyomva a à vagy á gombot
mindaddig, amíg a frekvenciaérték nem kezd el
változni, majd engedje el.
➜ A kijelzőn a „SEARCH” felirat látszik
mindaddig, míg a rendszer nem talál egy kellő
térerővel sugárzó rádióadót.
Szükség esetén addig ismételje a 3. lépést, amíg
megtalálja a kívánt rádióadót.
● Ha gyenge térerővel sugárzó rádióadót talál,
addig nyomkodja röviden a à vagy á gombot,
amíg a rendszer nem talál kellő térerővel
rendelkező adót.
Rádióadók beprogramozása
A memóriába 40 rádióadó programozható be.
Automatikus programozás
1
DBB
Az automatikus programozás elindítása
egy kiválasztott programszámtól
● A í vagyë gombot megnyomva válassza ki azt
a számot, ahol a programozás elkezdődjön.
➜ Azok a rádióadók, amelyek már egyszer be
lettek programozva, nem lesznek új sorszámmal
ismét beprogramozva.
2
Tartsa lenyomva a PROGRAM gombot, míg
meg nem jelenik az „AUTO” felirat a kijelzőn.
➜ A PROG felirat villog.
➜ A kijelzőn az AUTO felirat látszik hullámsávban
sugárzó adókat. Az utoljára beprogramozott
rádióadó měsorával kezdődik el a lejátszás.
➜ Amikor a rendszer már valamennyi
rendelkezésre álló rádióadót beprogramozott,
vagy a 40 programozott adó befogadására képes
memória megtelt, megszólal az utoljára
beprogramozott rádióadó műsora.
Az automatikus programozás leállítása
● Nyomja meg a készüléken a PROGRAM vagy
STOP 9 gombot.
Megjegyzés:
– Ha nem ad meg programszámot, akkor az
automatikus programozás az (1) programszámtól
kezdődik, és az összes korábban beprogramozott
rádióadó felülírásra kerül.
Nyomja meg a TUNER gomb megnyomásával
térjen át TUNER üzemmódba.
106
pg094-115_M352_22_Hun
106
2005.12.23, 16:13
Rádióadás vétele
Kézi programozás
1
2
Válassza ki a kívánt rádióadót (lásd „Hangolás
rádióadókra”).
Nyomja meg a PROGRAM gombot.
➜ A PROG felirat villog.
➜ A kijelzőn megjelenik a következő szabad
programszám.
Rádióadó tárolása más programszámon
● A í vagyë gombot megnyomva válassza ki a
kívánt programszámot.
3
A PROGRAM gombot ismételten megnyomva
programozza be a rádióadót.
➜ A PROG felirat nem látszik tovább a kijelzőn.
Magyar
● PA 1–3. lépések megismétlésével programozzon
be további rádióadókat.
A kézi programozás befejezése
● Nyomja meg a készüléken a STOP9 gombot.
Megjegyzések:
– Ha több, mint 40 rádióadót próbálna
beprogramozni, akkor a kijelzőn a "PROGRAM
FULL" felirat jelenik meg.
– Ha programozás közben 25 másodpercen
keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a
rendszer automatikusan kilép a programozási
módból.
Hangolás egy beprogramozott
rádióadóra
● A beprogramozott rádióadókat úgy lehet
kiválasztani, hogy addig nyomja meg ismételten a
í vagyë gombot, míg a kívánt programszám
meg nem jelenik a kijelzőn.
➜ A kijelzőn a programszám, a rádióadó
frekvenciája és a hullámsáv látszik.
Felvétel készítésére vonatkozóan lásd
a „Magnetofon/Felvétel készítése” című
részt.
107
pg094-115_M352_22_Hun
107
2005.12.23, 16:13
Magnetofon/Felvétel készítése
Magyar
FONTOS!
– Mielőtt lejátszana egy szalagot,
ellenőrizze, hogy nem laza-e; ha igen, akkor
feszítse meg egy ceruza segítségével. A lazán
felcsévélt szalag begyűrődhet vagy
becsípődhet a mechanikába.
– A C-120 típusú szalag rendkívül vékony,
ezért könnyen deformálódik és károsodik.
Nem ajánlatos ilyen szalagot használni
ebben a rendszerben.
– A szalagokat szobahőmérsékleten tárolja,
és ne tartsa mágneses tér (például
transzformátor, televízió, hangfal)
közelében.
Kazetta lejátszása
1
2
3
4
Válassza ki a TAPE hangforrást.
Nyissa fel a kazetta fedelét “OPEN 2” ahogy az
elülsõ panelon látszik.
● Helyezzen be egy kazettát úgy, hogy a nyitott
oldala lefelé, és az az orsó, amin a szalag van, bal
oldalon legyen.
5
6
7
8
A PLAY 2 gomb megnyomásával indítsa el a
lejátszást.
Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
PAUSE;. gombot. Ha folytatni kívánja, nyomja
meg ismét ezt a gombot.
A készüléken az à vagy á gombot
lenyomásával gyorsan csévélheti a szalagot
mindkét irányba.
A szalag megállításához nyomja meg a
STOP•OPENÇ0 gombo.
Megjegyzés:
– Kazetta lejátszása és felvétel készítése közben
más hangforrásra nem lehet áttérni.
A STOP•OPENÇ0 gombbal nyissa ki a
kazettatartót.
Helyezzen be egy felvételt tartalmazó kazettát, és
zárja be a kazettatartót.
108
pg094-115_M352_22_Hun
108
2005.12.23, 16:13
Magnetofon/Felvétel készítése
Egy számon belül dallamrész
megkeresése és felvétele:
A felvétel készítésére vonatkozó
általános tudnivalók
A CD szinkron indítása felvétel
készítésénél
1
2
3
4
5
Válassza ki a CD hangforrást.
Helyezzen be egy CD-t, és ha kívánja,
programozzon be számokat.
● Tartsa lenyomva a 4 ¢ gombot. Ha
megtalálta a keresett dallamrészt,engedje el a
4 ¢ gombot.
● Ha meg akarja szakítani a CD lejátszását, nyomja
meg a PLAY/PAUSE 2; gombot.
● Amikor megnyomja a RECORD● gombot,
pontosan ettől a ponttól indul a felvétel.
6
7
Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
PAUSE;. gombot. Ha folytatni kívánja, nyomja
meg ismét ezt a gombot.
A felvétel megállításához nyomja meg a
STOP•OPENÇ0 gombot.
Magyar
● Amikor nem készít felvételt a mikrofonnal,
szüntesse meg a mikrofon csatlakoztatását, hogy
megelőzze a felvételi források véletlen
összekeveredését.
● Felvétel készítése csak akkor megengedett, ha
nem sérti harmadik félnek a szerzői vagy más
jogát.
● Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy METAL
(IEC IV) típusú kazettára készítsen felvételt.
Felvételt csak olyan NORMAL (IEC type I) típusú
kazettára lehet készíteni, melynek a fülei
nincsenek kitörve.
● A felvételi szint beállítása automatikusan történik
függetlenül a hangerő, DBB, DSC stb.
beállításától.
● A felvétel hangminösége eltérö lehet a felvétel
forrásától és a szalagtól függoen.
● Ha el akarja kerülni a szalag szándékolatlan
törlését, törje ki annak a szalagoldalnak a bal
oldalán lévő fület, amelyet védeni kíván.
● Ha el akarja kerülni a kazetta szándékolatlan
törlését, akkor tartsa a kazettát a védeni kívánt
oldalával maga előtt és törje ki a bal oldali fület. A
továbbiakban erre az oldalra nem lehet felvenni.
Ha ismét felvételt szeretne készíteni a kazetta
ezen oldalára, ragasztószalaggal fedje be a nyílást.
Felvétel készítése rádióról
1
2
3
4
5
6
Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás
egy rádióadóra).
A STOP•OPENÇ0 gombbal nyissa ki a
kazettatartót.
Helyezzen be egy megfelelő kazettát, és zárja be
a kazettatartót.
A RECORD● gomb megnyomásával indítsa el
a felvételt.
Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
PAUSE;. gombot. Ha folytatni kívánja, nyomja
meg ismét ezt a gombot.
A felvétel megállításához nyomja meg a
STOP•OPENÇ0 gombot.
A STOP•OPENÇ0 gombbal nyissa ki a
kazettatartót.
Helyezzen be egy megfelelő kazettát, és zárja be
a kazettatartót.
A RECORD gomb megnyomásával indítsa el a
felvételt.
A szerzoi jog által védett anyagok, beleértve a
számítógépes programokat, az adatállományokat, a
rádió- és televízióadásokat, valamint a
hangfelvételeket, jogosulatlan másolása a szerzoi
jogok megsértését jelentheti és buncselekményt
valósíthat meg. Ez a készülék ilyen célokra nem
használható.
109
pg094-115_M352_22_Hun
109
2005.12.23, 16:13
Magnetofon/Felvétel készítése
A készülék házának tisztítása
● Finom tisztítószeres oldattal enyhén
benedvesített puha ruhát használjon a
tisztításhoz. Ne használjon alkoholt, denaturált
szeszt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó
tisztítószert.
A lemezek tisztítása
● A bepiszkolódott lemezeket
tisztítókendővel tisztítsa meg.
Törölje át a közepétől kifelé
haladva. Soha ne végezze a
törlést körkörösen.
● A tisztításhoz ne használjon
olyan oldószert, mint például
benzin vagy hígító, a
kereskedelemben kapható tisztítószer, se a
hanglemezek tisztításához való antisztatikus
spray-t.
Magyar
A lejátszó optikájának megtisztítása
● Hosszabb használat után a lemezlejátszó optikája
beporosodhat. A jó lejátszás biztosítása
érdekében célszerű a lencsét a Philips CD Lens
Cleaner vagy más, a kereskedelemben kapható
lencsetisztító segítségével megtisztítani. A
tisztítást a lencsetisztító használati utasításai
alapján végezze.
A magnetofon alkatrészeinek
megtisztítása
● Hogy a felvétel és lejátszás minősége jó
maradjon, 50 üzemóra után tisztítsa meg az A
fejeket, a B tengely(eke)t és a C
gumigörgő(ke)t.
● A tisztításhoz tisztítófolyadékkal vagy alkohollal
enyhén átitatott fültisztító pálcikát használjon.
● A fejeket úgy is megtisztíthatja, hogy lejátszik
egyszer egy tisztítókazettát.
A
A B C
A fejek lemágnesezése
● Használja a kereskedelemben kapható
lemágnesező kazettát.
Külső hangforrások
2
Felvétel készítésére vonatkozóan lásd
a „Magnetofon/Felvétel készítése” című
részt.
Műsorhallgatás külső
hangforrásról
1
Az AUX gombot ismételten megnyomva
válassza ki a szokásos AUX módot
➜ A kijelzőn a "AUX" felirat látszik.
Megjegyzések:
– A hangszínszabályzási funkciók (például DSC
vagy DBB) kiválaszthatók.
– Részletes információk a csatlakoztatott készülék
használati útmutatójában találhatók.
Csatlakoztassa a külső hangforrás (televízió,
képmagnó, képlemez-lejátszó, DVD-lejátszó vagy
CD-felvevő) audio kimenetét a rendszer AUX
bemenetéhez.
110
pg094-115_M352_22_Hun
110
2005.12.23, 16:13
Óra/Időkapcsoló
y
CD1/2/3
REPEAT
TUNER
AUX
PROGRAM
MUTE
SHUFFLE
VOL
TITLE
ALBUM
DISPLAY
SLEEP
DIM
TIMER
ON/OFF
FONTOS!
– Energiatakarékos készenléti módban se
az óra, se az időkapcsoló nem használható.
Megjegyzések:
– Az órát újra be kell állítani feszültségkimaradás
vagy az után, hogy kihúzzák a hálózati kábelt.
– Ha az óra beállítása közben 25 másodpercen
belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a
rendszer automatikusan kilép az óra beállításának
módjából.
Az óra beállítása
Beállítható, hogy az óra kijelzése 12 vagy 24 órás
módban történjen.
1
2
3
4
A készenléti vagy óra megtekintése módban
nyomja meg egyszer a CLOCK•TIMER
gombot. Egyéb hangforrás módban nyomja meg
kétszer a CLOCK•TIMER gombot.
Az időkapcsoló beállítása
A rendszernek van egy olyan funkciója, hogy be
tudja kapcsolni automatikusan a CD, TUNER
módot egy előre beállított időpontban, amit
ébresztésre használhat.
Az óra értékének beállításához nyomja meg
ismételten a készüléken a à vagy á gombot.
FONTOS!
– Mielőtt beállítaná az időkapcsolót,
ellenőrizze, hogy az óra be van-e állítva
pontosan.
A perc értékének beállításához nyomja meg
ismételten a készüléken a í vagy ë gombot.
A CLOCK•TIMER gombot ismételten
megnyomva tárolja az óra így beállított értékét.
➜ Az óra ettől kezdve jár.
DBB
1
Kilépés a beállítás tárolása nélkül
● Nyomja meg a készüléken lévő STOP
Çgombot.
2
A CLOCK•TIMER gombot legalább két
másodpercig lenyomva tartva térjen át az
időkapcsoló beállítási módjába.
➜ Az időkapcsoló utoljára beállított értéke
villog.
➜ A kiválasztott hangforrás jelzése világít.
A DISC (CD 1/2/3) vagy TUNER gombot
megnyomva válassza ki a kívánt hangforrást.
● Az időkapcsoló beállítása előtt ellenőrizze, hogy a
kiválasztott hangforrás elő van-e készítve.
111
pg094-115_M352_22_Hun
111
2005.12.23, 16:13
Magyar
DSC
Óra/Időkapcsoló
CD – Helyezze be a lemez(eke)t. Ha egy
kiválasztott műsorszámmal kíván kezdeni,
készítsen programot (lásd „CD-lejátszó –
Számok beprogramozása”).
TUNER – hangoljon a kívánt rádióadóra.
3
A készüléken lévő à vagy á gombot
megnyomva állítsa be az időkapcsoló
bekapcsolása órájának az értékét.
Kilépés a beállítások tárolása nélkül
● Nyomja meg a készüléken lévő STOP Ç
gombot.
Magyar
Megjegyzések:
– Ha a kiválasztott hangforrás (CD) nem áll
készen a beállított időpontban, akkor
automatikusan a TUNER funkciót választja ki a
rendszer.
– Ha az időkapcsoló beállítása közben
25 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen
gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az
időkapcsoló beállításának módjából.
Az időkapcsoló kikapcsolása
● Nyomja meg a távirányítón a SLEEP (TIMER
ON/OFF) gombot.
➜ A kijelzőn a „OFF” felirat látszik, és
a
felirat nem látszik tovább.
Az időkapcsoló bekapcsolása
● Nyomja meg a távirányítón a SLEEP (TIMER
ON/OFF) gombot.
➜ Néhány másodpercig látszik az időkapcsoló
utolsó beállítása, majd a
felirat látszik a
kijelzőn.
2
Ha a beállítani kívánt időtartam látszik a kijelzőn,
akkor ne nyomja meg többször a SLEEP
(TIMER ON/OFF) gombot.
➜ Ha nem az „OFF” opciót választja, akkor a
felirat látszik.
kijelzőn a
➜ A szendergés időkapcsolója be van állítva.
A hátralévő időtartam megtekintése, a
SLEEP funkció bekapcsolt állapotában
● Nyomja meg egyszer a SLEEP (TIMER ON/
OFF) gombot.
A beállított szendergési időtartam
megváltoztatása
● Nyomja meg ismét a SLEEP (TIMER ON/
OFF) gombot, mialatt a még hátralévő
szendergési időtartam látható a kijelzőn.
➜ A kijelzőn megjelennek a következő
választható szendergési időtartamok.
A szendergés időkapcsolójának
kikapcsolása
● Addig nyomja meg ismételten a SLEEP
(TIMER ON/OFF) gombot, míg az „OFF”
felirat meg nem jelenik a kijelzőn, vagy nyomja
meg a STANDBY-ON/ ECO POWER (B)
gombot.
Megjegyzések:
– AZ
villogni kezd, ha az elalváskapcsoló
bekapcsolása óta eltelt fennmaradó idő egy
percnél kevesebb.
A szendergés időkapcsolójának
beállítása
A szendergés időkapcsolójával be lehet állítani,
hogy egy előre beállított időtartam eltelte után a
rendszer automatikusan készenléti módba
kapcsoljon.
1
Addig nyomja meg ismételten a távirányítón a
SLEEP (TIMER ON/OFF) gombot, míg a
kívánt szendergési időtartam meg nem jelenik a
kijelzőn.
➜ A következő beállítási lehetőségek vannak
(időtartam percben):
15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ OFF ™ 15 …
112
pg094-115_M352_22_Hun
112
2005.12.23, 16:13
Műszaki adatok
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)
CD-LEJÁTSZÓ
Beprogramozható műsorszámok száma ........... 40
Frekvenciaátvitel ................... 125 – 16000 Hz -3dB
Jel/zaj viszony ..................................................... ≥ 75 dBA
Csatornák szétválasztása ............... ≥ 50 dB (1 kHz)
Teljes harmonikus torzítás ................................ < 0.6%
MPEG 1 3. réteg (MP3-CD) .......... MPEG AUDIO
MP3-CD bitrate ......................................... 32-256 kbps
(128 kbps advised)
Mintavételi frekvenciák .................... 32, 44.1, 48 kHz
RÁDIÓ
FM sáv ...................................................... 87.5 – 108 MHz
MW sáv .................................................. 531 – 1602 kHz
Beprogramozható rádióadók száma .................... 40
Antenna
FM ....................................................................... 75 Ω huzal
MW ............................................................... Hurokantenna
MAGNETOFON
Frekvenciaátvitel
Normál szalag (I-es típus) ... 125 – 8000 Hz (8 dB)
Jel/zaj viszony
Normál szalag (I-es típus) ................................... ≥ 40 dBA
Szalagsebesség ingadozása ......................... ≤ 0.4% JIS
HANGFALAK
Rendszer ..... 1 utas, kétnyílásos basszusvisszaverő
Impedancia ....................................................................... 6 Ω
Mélysugárzó .......................................................... 1 x 5.25"
Magassugárzó ............................................................. 1 x 2"
Méretek (sz x ma x mé) 222 x 310 x 220 (mm)
Súly ........................................................... 2.9 kg egyenként
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Anyag/borítás .................................................... Polystyren
Tápfeszültség .............................. 220 – 240 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel
Üzemi ..................................................................................... 70 W
Készenléti .......................................................................... ≤ 15 W
Energiatakarékos készenléti ................................... ≤ 1 W
Méretek (sz x ma x mé) 265 x 310 x 384 (mm)
Súly (hangfalak nélkül) .......................................... 5.7 kg
A műszaki adatok és a készülék kivitelezése
előzetes bejelentés nélkül
megváltoztatható.
113
pg094-115_M352_22_Hun
113
2005.12.23, 16:13
Magyar
ERŐSÍTŐ
Kimenő teljesítmény .......................... 2 x 60 W MPO
.................................................................... 2 x 30 W RMS(1)
Jel/zaj viszony ........................................ ≥ 60 dBA (IEC)
Frekvenciaátvitel ................................ 125 – 16000 Hz
Bemeneti érzékenység
AUX/CDR In ..................................................... 500 mV
Mikrofon ................................................................. 3.5 mV
Kimenet
Hangfalak ............................................................................... ≥ 6 Ω
Fejhallgató ............................................................................... 32 Ω
Hibakeresés
FIGYELMEZTETÉS
Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az
esetben megszűnik a garancia. Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti.
Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javítani vinné a készüléket, ellenőrizze az alább
felsoroltakat. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor
forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
Probléma
Teendő
“NO DISC” felirat.
✔ Helyezzen be lemezt.
✔ Ellenőrizze, hogy a lemez nem fordítva van-e
betéve.
✔ Várjon, amíg a nedvesség elpárolog, és az optika
kitisztul.
✔ Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt, lásd
“Karbantartás”.
✔ Használjon véglegesített CD-RW lemezt vagy
Magyar
egy megfelelő MP3-CD formátumú lemezt.
“DISC NOT FINALIZED” felirat.
✔ Véglegesített CD-RW vagy CD-R lemezt
használjon.
✔ Ha a jel túl gyenge, állítsa be az antennát, vagy
Rossz a rádióadás vétele.
csatlakoztasson külső antennát, hogy jobb legyen
a vétel.
✔ Vigye távolabb a Mini HiFi rendszert a
televíziótól, képmagnótól.
Nem lehet felvenni vagy lejátszani.
✔ Tisztítsa meg a magnetofon alkatrészeit, lásd
“Karbantartás”.
✔ Mindig NORMAL (IEC I) szalagot használjon.
✔ Ragasztószalaggal fedje le a kitört fül helyét.
Nem lehet a kazettatartót kinyitni.
✔ Húzza ki majd csatlakoztassa újra a hálózati
kábelt, utána kapcsolja vissza a készüléket.
A gombok megnyomása hatástalan.
✔ Húzza ki majd csatlakoztassa újra a hálózati
kábelt, utána kapcsolja vissza a készüléket.
114
pg094-115_M352_22_Hun
114
2005.12.23, 16:13
Hibakeresés
Egyáltalán nem, vagy gyengén hallatszik
a hang.
✔ Állítsa be a hangerőt.
✔ Húzza ki a fejhallgatót.
✔ Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoznak-e a
hangfalak.
✔ Ellenőrizze, hogy a hangfal vezetékének
szigeteletlen része be van-e csíptetve.
✔ Ellenőrizze, hogy az MP3-CD-re a felvétel 32-
256 kbps bitraten belül és 48 kHz, 44,1 kHz vagy
32 kHz mintavételi frekvenciával történt-e.
A távirányító nem megfelelően működik.
✔ Ellenőrizze a hangfalak csatlakozását és
elhelyezését.
✔ Válassza ki először a hangforrást (például CD
✔
✔
✔
✔
Az időkapcsoló nem működik.
vagy TUNER), utána nyomja meg a funkciót
kiválasztó gombot (É,í,ë).
Vigye közelebb a távirányítót a rendszerhez.
Az elemeket megfelelő polaritással (+/- jelzés)
helyezze be.
Cserélje ki az elemeket.
Irányítsa a távirányítót a rendszer infravörös
érzékelője felé.
✔ Állítsa be pontosan az órát.
✔ A CLOCK•TIMER gombot megnyomva k
apcsolja be az időkapcsolót.
✔ Ha felvételt készít, fejezze be a felvételt.
Nem mindegyik gomb világít.
✔ A DIM MODE gombot megnyomva válassza ki a
Az óra/időkapcsoló beállítása törlődött.
✔ Feszültségkimaradás volt, vagy ki lett húzva
A kijelzőn automatikusan megjelenik a
rendszer lehetőségeinek bemutatása
DIM OFF kijelzési módot.
a hálózati csatlakozó. Állítsa be az órát/
időkapcsolót.
✔ A készüléken lévő 9 gombot lenyomva tartva
kapcsolja ki a bemutató módot.
115
pg094-115_M352_22_Hun
115
2005.12.23, 16:13
Magyar
A bal és jobb oldalról érkező hang
fordított.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising