Philips | BTB4800/12 | Owner's Manual | Philips Mikro zenei rendszer BTB4800/12 Felhasználói kézikönyv

Philips Mikro zenei rendszer BTB4800/12 Felhasználói kézikönyv
Felhasználói
kézikönyv
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support
Tartalomjegyzék
1
Fontos tudnivalók
Biztonság
Megjegyzés
Megfelelőségi nyilatkozat
2 Az Ön mikro zenei rendszere
Bevezetés
A doboz tartalma
A főegység áttekintése
A távvezérlő áttekintése
3. Bevezetés
Az FM/DAB+ antenna
csatlakoztatása
Tápcsatlakozás bekötése
A távvezérlő előkészítése
Bekapcsolás
Az óra beállítása
4 Lejátszás
Lejátszás lemezről
Lejátszás USB-eszközről
Lejátszásvezérlés
Műsorszámok átugrása
Műsorszámok beprogramozása
Lejátszás Bluetoothkompatibilis készülékekről
5 Rádióhallgatás
DAB+ rádió hallgatása
FM-rádió hallgatása
6 Hangbeállítás
Hangerő beállítása
Hang némítása
2
2
3
3
7 Egyéb jellemzők
4
4
4
5
6
8 Termékin­formáció
15
15
15
16
Ébresztési időzítő beállítása
Elalvási időzítő beállítása
Külső eszköz hallgatása
16
Tájékoztató USB-lejátszhatóságról 17
Támogatott
MP3-lemezformátumok
17
9 Hibaelhárítás
18
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
12
12
13
14
14
14
HU
1
1
Fontos
tudnivalók
Figyelmeztetés
•• A készülék borítását megbontani tilos.
•• Tilos a készülék bármely alkatrészének a
kenése.
•• Tilos belenézni a készülékben található
Biztonság
lézersugárba.
•• Tilos a készüléket más elektromos
berendezésre ráhelyezni.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény,
nyílt láng vagy hő hatásának.
•• Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel
vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető
legyen, hogy a készüléket le tudja
választani a hálózati áramról.
A „villám” jelzés arra utal, hogy a
készülékben lévő szigeteletlen anyag
áramütést okozhat. A háztartásban
tartózkodók biztonsága érdekében
kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.
A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja
fel a figyelmet, amelyek használatánál
fontos figyelmesen elolvasni a
mellékelt leírásokat az üzemeltetési
és karbantartási problémák
megelőzéséhez.
FIGYELEM: Az áramütés veszélyének
csökkentése érdekében óvja a
készüléket az esőtől és a nedvességtől,
és ne helyezzen rá folyadékkal teli
tárgyakat, például virágvázát.
VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése
érdekében teljesen illessze be a
csatlakozó. (A polarizált csatlakozókkal
rendelkező régiókban: Az áramütés
elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy
a széles érintkezőkést az aljzat széles
nyílásába illessze.)
•
•
•
•
•
•
2
HU
A készüléket nem érheti nedvesség
és kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen a készülékre
semmilyen veszélyforrást (pl.
folyadékkal töltött tárgyat. égő
gyertyát).
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy
készülékcsatlakozó használatos
megszakítóeszközként, akkor mindig
működőképesnek kell lennie.
Győződjön meg róla, hogy
elegendő hely van a termék körül a
megfelelő szellőzéshez.
Elemek használata esetén
VIGYÁZZON a következőkre: –
Az elemek szivárgása személyi
sérülést, tárgyaknak/eszközöknek
vagy magának a készüléknek a
károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az
elemeket, ügyeljen a készüléken
látható + és - jelölésekre.
• Az elemeket és elemcsomagokat
óvja a magas hőmérséklettől,
ezért ne tegye ki például
közvetlen napfény hatásának,
ne helyezze tűz közelébe stb.
• Ha hosszabb ideig nem
használja a készüléket, vegye ki
az elemeket.
Kizárólag a gyártó által javasolt
tartozékokat használja.
Megjegyzés
A Gibson Innovations által kifejezetten
jóvá nem hagyott változtatások és
átalakítások a készüléken semmissé
tehetik a felhasználó jogait e termék
működtetésére vonatkozóan.
Megfelelőségi
nyilatkozat
A Gibson Innovations kijelenti, hogy
ez a termék megfelel a 2014/53/
EU irányelv lényeges előírásainak és
kiegészítéseinek. A Megfelelőségi
nyilatkozat a www.philips.com/support.
címen olvasható.
A régi készülékek és elemek
kiselejtezése
Ez a termék kiváló minőségű anyagok
és alkatrészek felhasználásával készült,
amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
Ha ez a szimbólum szerepel a
terméken, az azt jelenti, hogy a termék
megfelel a 2012/19/EU európai irányelv
követelményeinek.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy
a termék elemei megfelelnek
a 2013/56/EU európai irányelv
követelményeinek, ezért ne kezelje
ezeket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az elektromos és
elektronikus termékek és elemek
szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse
a helyi szabályokat, és ne dobja
az elhasznált terméket és elemet
a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az
elhasznált termék és az elemek
megfelelő hulladékkezelése segítséget
nyújt a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzésében.
Az elemek eltávolítása
A elemek eltávolításához lásd az
elemek behelyezésével kapcsolatos
részt.
Környezetvédelemmel kapcsolatos
tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz
felesleges csomagolóanyagot.
Igyekeztünk úgy kialakítani a
csomagolást, hogy könnyen
szétválasztható legyen a következő
három anyagra: karton (doboz),
polisztirol (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat
erre specializálódott vállalat képes
újrafeldolgozni és újrahasznosítani.
Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült
akkumulátorok és régi készülékek
leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.
A Bluetooth® jelzés és az emblémák
a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett
védjegyei. A Gibson Innovations Limited
engedéllyel használja ezeket jelzéseket.
Minden egyéb védjegy és kereskedelmi
név az illető jogtulajdonost illeti.
HU
3
A készüléken a következő címke
található:
Megjegyzés
2
Az Ön mikro
zenei rendszere
Köszönjük, hogy Philips terméket
vásárolt, és üdvözöljük a Philips
világában! A Philips által biztosított
támogatás teljes körű igénybevételéhez
regisztrálja a terméket a
www.philips.com/support oldalon.
•• A típustábla a készülék hátoldalán
található.
Bevezetés
A készüléken a következő funkciók
használhatók:
• audiofelvételt hallgathat lemezről,
USB-eszközről, Bluetooth eszközről
és más külső eszközökről;
• FM és DAB+ (Digital Audio
Broadcasting) rádióadásokat
hallgathat
A készülék a következő
médiaformátumokat támogatja:
A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag
tartalmát:
• Főegység
• 1 db hálózati adapter
• 1 db FM/DAB+ antenna
• Távvezérlő (egy db AAA elemmel)
• Nyomtatott anyagok
4
HU
A főegység áttekintése
13
12
1
2
3
4
5
10
6
8
11
9
7
a
b
A lemeztálca kinyitása illetve
bezárása.
•
Nyomja meg a forrás
kiválasztásához: DISC, USB, FM,
DAB+, AUDIO IN, BT.
Bluetooth üzemmódban
nyomja meg és tartsa lenyomva
2 másodpercig a jelenleg
csatlakoztatott készülék
lecsatlakoztatásához és a
párosítási üzemmódba való
belépéshez.
•
c
d
e
•
•
•
•
Külső audioeszközök
csatlakoztatása.
f IR-érzékelő
A készülék bekapcsolása vagy
készenléti üzemmódba váltása.
USB tárolóeszköz
csatlakoztatása.
g Lemeztálca
h Kijelzőpanel
• Aktuális állapot kijelzése.
i
j
•
•
•
•
•
Lejátszás indítása vagy
szüneteltetése.
/
Ugrás egy előző/következő
zeneszámra.
Keresés egy műsorszám/lemez
tartalmán belül.
Rádióállomások behangolása.
Az idő beállítása.
k Hangerő gomb
• Hangerő beállítása
HU
5
l
m
c
•
Csatlakoztassa a mellékelt FM/
DAB+ antennához.
d
A távvezérlő áttekintése
•
•
•
•
•
•
1
e
2
18
3
17
16
•
•
•
•
/
Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Ugrás az előző/következő
albumra.
15
14
f
13
12
g
6
•
Lejátszási információk vagy
rádiószolgáltatási információk
megjelenítése.
•
•
Elalvási időzítő beállítása.
Ébresztési időzítő beállítása.
•
•
•
Óra beállítása.
Óra megtekintése.
Készenléti üzemmódban
nyomja meg és tartsa lenyomva
az óra kijelzésének be- és
kikapcsolásához.
•
•
Műsorszámok beprogramozása.
Rádióállomások
beprogramozása.
A rádióállomások automatikus
tárolása.
11
7
10
8
9
h
i
a
b
6
•
A készülék bekapcsolása vagy
készenléti üzemmódba váltása.
•
CD forrás kiválasztása.
HU
j
/
Ugrás az előző/következő
műsorszámra.
Keresés egy műsorszám/lemez/
USB-forrás tartalmán belül.
FM állomás behangolása.
Az idő beállítása.
DAB+ állomás kiválasztása.
Válassza ki a véletlenszerű
lejátszási módot a műsorszámok
véletlenszerű lejátszásához.
Válassza ki az ismétlési módot
egy adott műsorszám vagy az
összes műsorszám ismételt
lejátszásához.
4
5
FM vagy DAB+ forrás
kiválasztása.
•
k
l
m
n
o
•
Hangerő némítása vagy
visszaállítása.
•
Előre beállított hanghatás
kiválasztása.
Figyelem
•
(hangerő)
Hangerő beállítása.
•
A kijelző fényerejének beállítása.
•
Lejátszás leállítása vagy program
törlése.
Belépés vagy kilépés a DAB+
menüből.
•
p
•
•
q
r
3. Bevezetés
Nyomja meg a gombot
a lejátszás indításához,
szüneteltetéséhez vagy
folytatásához.
Hagyjon jóvá vagy válasszon ki
egy DAB+ elemet.
•
•
Az USB-forrás kiválasztása.
AUDIOBEMENET forrás
kiválasztása.
•
•
Bluetooth forrás kiválasztása
Bluetooth üzemmódban
tartsa nyomva több mint két
másodpercig a párosítási módba
való belépéshez.
•• A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben
leírtaktól eltérő működtetése, illetve
működésének módosítása veszélyes
sugárzást vagy más szempontból
rendellenes működést eredményezhet.
A fejezetben bemutatott műveleteket a
megadott sorrendben végezze el.
Az FM/DAB+ antenna
csatlakoztatása
Mielőtt rádiót hallgat, csatlakoztassa a
mellékelt antennát a készülékhez.
Tápcsatlakozás bekötése
Figyelem
•• Fennáll a termék károsodásának veszélye!
Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség
megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy
alján feltüntetett feszültséggel.
•• Áramütésveszély! Mielőtt csatlakoztatná a
váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön
meg arról, hogy a dugasz megfelelően van
rögzítve. A táphálózati kábel kihúzásakor
mindig a csatlakozódugaszt húzza, és ne a
vezetéket.
•• A hálózati kábelt mindig csak az összes
többi csatlakoztatás kialakítása után
csatlakoztassa.
HU
7
Készenléti üzemmódba
kapcsolás
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali
aljzathoz.
Nyomja meg ismét a gombot a
készülék készenléti üzemmódra való
kapcsolásához az óra megjelenítésével
vagy az óra megjelenítése nélkül (ECO
készenléti).
»» A készenléti üzemmód piros
jelzőfénye világítani kezd.
•
Készenléti üzemmódban nyomja
meg és tartsa lenyomva a
gombot az óra kijelzésének be- és
kikapcsolásához.
A távvezérlő előkészítése
Figyelem
•• Fennáll a termék károsodásának veszélye!
Ha hosszabb ideig nem használja a
távvezérlőt, vegye ki a készülékből az
akkumulátorokat.
Megjegyzés
•• A készülék 15 percig tartó inaktív állapot
után készenléti üzemmódba vált.
•• A hatékony energiatakarékos teljesítmény
eléréséhez csatlakoztassa le az összes
külső elektronikus eszközt az USB-portról,
amikor a készülék nincs használatban.
A távvezérlő elemeinek cseréje:
1
2
3
Nyissa ki az elemtartó rekesz
fedelét.
Helyezze be a tartozék AAA elemet
a polaritás jelzéseinek megfelelően
(+/-).
Zárja be az elemtartó rekeszt.
Az óra beállítása
1
2
Bekapcsolás
Nyomja meg a gombot.
»» A készülék visszaáll az utoljára
kiválasztott forrásra.
8
HU
3
Az órabeállítás módba történő
belépéshez tartsa lenyomva
bekapcsolt állapotban a
gombot több mint 2 másodpercig.
»»
vagy a
szimbólum
jelenik meg.
A(z)
gomb megnyomásával
válasszon a 24H és 12H
óraformátum közül, majd nyomja
meg a(z)
gombot.
»» Az órát jelző számjegyek villogni
kezdenek.
A(z)
gomb megnyomásával
állítsa be az órát, majd nyomja meg
a(z)
gombot.
»» A percet jelző számjegyek
villogni kezdenek.
4
a
A(z)
gomb megnyomásával
állítsa be a percet, majd nyomja
meg a(z)
gombot.
»» Megtörténik az óra beállítása.
Tipp:
•• Az óra megtekintéséhez nyomja meg a(z)
gombot röviden.
4
Lejátszás
Lejátszás lemezről
1
2
3
4
5
A CD-forrás kiválasztásához nyomja
meg a
gombot.
A lemeztartó kinyitásához nyomja
meg a gombot.
Helyezzen be egy lemezt a címkével
felfelé.
A lemeztartó bezárásához nyomja
meg a gombot.
A lejátszás automatikusan
megkezdődik. Ha nem, nyomja meg
a
gombot.
BTB4800
Lejátszás USB-eszközről
Megjegyzés
•• Ellenőrizze, hogy az USB-
eszköz rendelkezik-e lejátszható
audiotartalommal.
1
Csatlakoztassa az USB-készüléket a
aljzathoz.
HU
9
2
Az USB-forrás kiválasztásához
nyomja meg többször a(z)
/
gombot.
»» A lejátszás automatikusan
megkezdődik. Ha nem, nyomja
meg a
gombot.
Előre beállított hanghatás
kiválasztása.
A kijelző fényerejének
beállítása.
Lemezlejátszási információ
megjelenítése
Műsorszámok átugrása
CD-nél:
A
/
gomb megnyomásával
válasszon ki műsorszámokat.
MP3 lemez és USB:
1
BTB4800
2
Lejátszásvezérlés
Műsorszámok
beprogramozása
Lejátszás leállítása.
Ezzel a funkcióval 20 műsorszámot
programozhat be a kívánt sorrendben.
Az előző vagy a következő
hangfelvételre ugráshoz
nyomja meg.
Lenyomva tartva vissza-/
előretekerhet egy
műsorszámon belül.
/
Egyetlen/összes
műsorszám ismétlése.
Műsorszámok véletlenszerű
lejátszása.
+/-
A hangerő növelése vagy
csökkentése.
Hang elnémítása vagy
visszaállítása.
10
HU
Műsorszám vagy fájl
kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
Lejátszás indítása,
szüneteltetése és
folytatása.
Válasszon ki egy albumot
vagy mappát.
/
Album vagy mappa kiválasztásához
nyomja meg a / gombot.
1
2
3
4
/
Leállítás üzemmódban a
gomb megnyomásával
aktiválhatja programozási
üzemmódot.
»»
megjelenik.
MP3 műsorszámoknál nyomja
meg a / gombot egy album
kiválasztásához.
Egy műsorszám kiválasztásához
nyomja meg a
/
gombot,
majd a
gombot a
választás megerősítéséhez.
További műsorszámok
beprogramozásához ismételje meg
a 2–3. lépést.
5
A
gomb megnyomásával
lejátszhatja a beprogramozott
műsorszámokat.
A program törléséhez
Nyomja meg kétszer a
2
gombot.
Lejátszás Bluetoothkompatibilis
készülékekről
3
Megjegyzés
•• Az adapter nem használható garantáltan
minden Bluetooth készülékkel.
•• Az egység és az eszköz között található
bármilyen akadály csökkentheti a
működési távolságot.
•• Az egység és a Bluetooth-kompatibilis
eszköz közötti optimális működési távolság
körülbelül 25 méter.
•• Az egység akár 8 korábban csatlakoztatott
Bluetooth-eszközt képes tárolni
memóriájában.
BTB4800
4
Az A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) használatát
támogató készüléken engedélyezze
a Bluetooth funkciót és keressen
párosítható Bluetooth eszközöket
(a készülék használati útmutatója
szerint).
A Bluetooth-képes eszközön
válassza ki a „
BTB4800”
elemet, és szükség esetén írja be a
„0000” párosítási jelszót.
»» A sikeres párosítást és
csatlakoztatást követően
a Bluetooth jelzőfény
folyamatosan kéken világít, és az
egység hangjelzést ad.
Audiotartalom lejátszása
csatlakoztatott eszközön.
»» Audio adatfolyam a Bluetooth
eszközről a készülékre.
•
Ha nem sikerül megtalálnia a
„
BTB4800” készüléket,
vagy a készülék nem
párosítható, a párosítási módba
lépéshez tartsa nyomva a(z)
gombot 2 másodpercig.
A Bluetooth-kompatibilis készülék
csatlakozásának bontása:
• Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az
eszközön.
• Tartsa nyomva a
gombot
2 másodpercig a párosítási módba
való belépéshez.
Philips BTB4800
1
Nyomja meg a gombot a
Bluetooth-forrás kiválasztásához.
»»
(Bluetooth) üzenet jelenik
meg. A Bluetooth jelzőfény
kéken villog.
HU
11
5
Rádióhallgatás
2
Ezzel a termékkel DAB + és FMrádióadásokat hallgathat.
Megjegyzés
sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
•• Az optimális vétel érdekében húzza ki
DAB+ rádió hallgatása
A digitális hangsugárzás+ (DAB+)
digitális rádiózást tesz lehetővé egy
kiépített adóhálózat segítségével.
Nagyobb választási lehetőséget, jobb
hangminőséget és több információt
biztosít a hallgatók számára.
DAB+ rádióállomások
automatikus tárolása
Megjegyzés
•• A DAB+ hangsugárzás időnként új
DAB+ rádióállomás
kiválasztása
A DAB+ rádióállomások keresését
és tárolását követően nyomja meg
a(z) /
gombot DAB+ állomás
kiválasztásához.
DAB+ rádióállomások manuális
tárolása
1
2
3
állomásokkal és szolgáltatásokkal bővül.
Ahhoz, hogy a DAB+ rádióállomásokat és
szolgáltatásokat el tudja érni, rendszeresen
végezzen keresést.
1
12
4
A
gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a DAB+
forrást.
• Ha először visz be DAB+ forrást
vagy nincs DAB+ szolgáltatás
eltárolva, a következőt ajánlja fel
a rendszer:
;
ekkor nyomja meg a(z)
gombot a keresés
HU
Tartsa lenyomva a
gombot több mint 2 másodpercig.
»» A termék automatikusan
megkeresi és tárolja a DAB+
rádióállomásokat.
»» A keresést követően az első
elérhető állomás műsorát kezdi
sugározni.
•• Helyezze az antennát a TV-től vagy más
teljesen az antennát és állítsa a megfelelő
helyzetbe.
elindításához, és ugorja át a 2.
lépést.
Nyomja meg a(z)
/
gombot
DAB+ rádióállomás kiválasztásához.
A program mód aktiválásához
nyomja meg a
gombot.
»»
megjelenik.
A / gomb megnyomásával
rendeljen hozzá egy 1–20 közötti
számot az adott rádióállomáshoz,
majd nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
További állomások
beprogramozásához ismételje meg
az 1–3. lépést.
Előre beállított DAB+ rádióállomás
kiválasztásához:
DAB+ üzemmódban nyomja meg a(z)
/
gombot.
A DAB+ menü használata
1
2
3
4
DAB+ üzemmódban a(z)
gomb lenyomásával léphet be a
DAB+ menübe.
Gyengén fogható állomás
behangolása:
Nyomja le ismételten a
/
gombot
amíg a vétel nem válik optimálissá.
Nyomja meg a(z)
/
gombot a
menüopciók végiggörgetéséhez.
•
: Az összes fogható DAB+
rádióállomás megkeresése és
tárolása.
•
: DAB+ állomások
manuális hangolása.
•
: Nem fogható
állomások eltávolítása a listáról.
•
: A rendszerbeállítások
módosítása.
FM-rádióállomások
automatikus tárolása
Valamely lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a(z)
gombot.
2
Megjegyzés
•• Legfeljebb 20 FM-rádióállomás
eltárolására van lehetőség.
1
Ha allehetőség is rendelkezésre áll,
ismételje meg a 2-3. lépést.
DAB+ információ megjelenítése
A DAB+ rádió hallgatása közben nyomja
meg ismételten a(z)
gombot
különféle információk (ha vannak
ilyenek), pl. frekvencia, jelerősség, idő
stb. végiggörgetéséhez.
FM-rádió hallgatása
2
3
A(z)
gomb ismételt
megnyomásával választhatja ki az
FM tunerforrást.
Tartsa lenyomva a
/
gombot
2 másodpercnél hosszabb ideig.
»» Az FM-tuner automatikusan
behangol egy megfelelő
erősséggel fogható állomást.
Tartsa lenyomva a
gombot két másodpercnél
hosszabb ideig.
»» A készülék a vétel erőssége
szerint programozza be a
fogható állomásokat.
»» Az elsőként beprogramozott
rádióállomás automatikusan
megszólal.
FM-rádióállomások kézi
tárolása
1
2
Hangoljon be egy FMrádióállomást
1
A(z)
gomb ismételt
megnyomásával választhatja ki az
FM tunerforrást.
3
4
Hangoljon be egy FM rádióállomást.
A program mód aktiválásához
nyomja meg a
gombot.
»»
megjelenik.
A / gomb megnyomásával
rendeljen hozzá egy 1–20 közötti
számot az adott rádióállomáshoz,
majd nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
További állomások
beprogramozásához ismételje meg
az 1–3. lépést.
Ismételje meg a 2. lépést további
állomások behangolásához.
HU
13
Megjegyzés
6
Hangbeállítás
•• Egy beprogramozott állomás törléséhez
tároljon másik állomást a helyére.
Előre beállított FM
rádióállomás kiválasztása
FM üzemmódban nyomja meg a /
gombot egy előre beállított szám
kiválasztásához.
• FM-rádió hallgatása közben nyomja
meg az OK gombot a sztereó és
monó hangzás közötti váltáshoz.
RDS-információ megjelenítése
Az RDS (rádió-adatrendszer, Radio
Data System) szolgáltatással az FM
állomások kiegészítő információkat
tudnak megjeleníteni.
1
2
14
Hangoljon be egy FM rádióállomást.
Nyomja meg a(z)
gombot
többször különféle RDSinformációk (ha vannak ilyenek), pl.
állomásnév, programtípus, idő stb.
végiggörgetéséhez.
HU
A következő műveleteket minden
támogatott média esetében
alkalmazhatja.
Hangerő beállítása
•
•
A távvezérlőn nyomja meg többször
a következőt:
.
A főegységen forgassa el a hangerő
gombot.
Hang némítása
•
A gomb megnyomásával
elnémíthatja a készüléket vagy
feloldhatja a hang elnémítását.
7
Egyéb jellemzők
5
Ébresztési időzítő
beállítása
A készülék használható ébresztőóraként
is. Az ébresztés forrásaként kiválaszthat
lemezt, FM-rádiót vagy .mp3 fájlokat
egy USB-tárolóeszközről.
Megjegyzés
•• A riasztási időzítés nem áll rendelkezésre
AUDIO IN üzemmódban.
•• Ha kiválasztotta a forrást a CD/USB
lehetőségek közül, de nem helyezett be
lemezt, vagy nem csatlakoztatott USBkészüléket, a rádióforrás kapcsol be
automatikusan.
1
2
3
4
Ellenőrizze, hogy megfelelően
állította-e be az órát.
Készenléti üzemmódban tartsa
lenyomva 2 másodpercig a(z)
gombot.
»» Az órát jelző számjegyek
villognak.
A
/
gomb többszöri
megnyomásával állítsa be az órát,
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg
a
gombot.
»» A percet jelző számjegyek
villognak.
A
/
gomb megnyomásával
állítsa be a percet, majd a
jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot.
»» A kiválasztott ébresztési forrás
villog.
6
Ébresztőforrás (lemez, USB, FMvagy DAB+-rádió) kiválasztásához
nyomja meg a
/
gombot,
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg
a
gombot.
»» XX villog (XX jelzi az ébresztő
hangerőszintjét).
A
/
gomb megnyomásával
állítsa be az ébresztő hangerejét,
majd a jóváhagyáshoz nyomja meg
a
gombot.
Az ébresztési időzítés be- és
kikapcsolása
Készenléti módban nyomja meg
ismételten a
gombot az
időzítő be- vagy kikapcsolásához.
»» Ha az időzítő be van kapcsolva,
megjelenik a
felirat.
Elalvási időzítő
beállítása
A zenelejátszó rendszer a beállított idő
elteltével automatikusan készenléti
üzemmódra válthat.
• A kívánt időtartam (percekben
való) beállításához a zenelejátszó
bekapcsolt állapotában többször
nyomja meg a
gombot.
»» Ha az elalváskapcsoló aktiválva
van, megjelenik a
felirat.
Az elalvási időzítő kikapcsolása
• Nyomja meg ismételten a
gombot, amíg az
(alvás funkció kikapcsolva)
felirat meg nem jelenik.
»» Ha az elalvási időzítő nincs
bekapcsolva, a
jelzés
eltűnik.
HU
15
Külső eszköz hallgatása
8
Az egységen 3,5 mm-es sztereó
audiokábel használatával külső eszköz
is hallgatható.
1
2
3
Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es
sztereó audiokábelt (nem tartozék)
a következőhöz:
•
a készülék (3,5 mmes) csatlakozója,
• és a külső eszköz fejhallgatócsatlakozója.
A
gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
AUDIO IN (audiobemenet) forrást.
Lejátszás indítása a készüléken (a
készülék felhasználói kézikönyve
szerint).
Megjegyzés
•• A termékinformáció előzetes bejelentés
nélkül módosítható.
•
•
•
•
•
•
•
•
AUDIO IN
•
BTB4800
•
•
•
•
•
•
•
16
HU
Termékin­
formáció
Névleges kimenő teljesítmény
(erősítő): 2 db 15 W RMS
≤ 0,3% THD mellett
Akusztikus frekvenciamenet:
60–15 kHz
meghajtó: 2 db 3"-es szélessávú,
6Ω
Mélyhangkiemelés: 2 db
basszusport
Támogatott lemezek típusa:
CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD
(8/12 cm)
Bluetooth verzió: V2.1 + EDR
Bluetooth támogatott profilok: HFP
V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.0
Bluetooth frekvenciasáv /
kimeneti teljesítmény: 2,402 GHz
~ 2,480 GHz ISM-sáv / ≤ 4dBm (2.
osztály)
USB (lejátszáshoz): A-típus,
USB Direct 2.0, 5 V / 1 A, MSC
fájlformátum, FAT 16/32
Max. a következő méretű USBmemóriákat támogatja: 32 G (max.)
Rádióvevő frekvenciatartománya:
FM 87,5–108 MHz; DAB 170 MHz–
240 MHz
Előre beállított rádióállomások: 20
AUDIO bemeneti jelszint: 600 mV ±
100 mV RMS
Teljesítmény: 100–240 V~50–
60 Hz, 30 W (AC bemenet)
Üzemi energiafogyasztás: 25 W
ECO készenléti üzemmód
energiafelhasználása: < 0,5 W
(órakijelző kikapcsolva)
•
•
A termék méretei (Szé × Ma × Mé):
405×275×132 mm
Termék tömege: 4,6 kg
•
•
•
Tájékoztató USBlejátszhatóságról
Kompatibilis USB-eszközök:
• USB flash-memória (USB 2.0 vagy
USB 1.1)
• USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy
USB 1.1)
• Memóriakártyák (a készülékkel
való használathoz egy további
kártyaolvasó szükséges)
Támogatott USB formátumok:
• FAT12, FAT16 és FAT32 USB
vagy memóriafájl-formátum
(szektorméret: 512 byte)
• MP3 átviteli sebesség
(adatsebesség): 32-320 kb/s és
változó átviteli sebesség
• Könyvtárak egymásba ágyazottsági
szintje: legfeljebb 8
• Albumok / mappák száma:
legfeljebb 99
• Zeneszámok / felvételek száma:
legfeljebb 999
• Unicode UTF8-kódolású fájlnév
(maximális hosszúság: 32 byte)
WMA-, AAC-, WAV- és PCMhangfájlok
DRM-védelemmel ellátott WMAfájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
Veszteség nélkül tömörített
formátumú WMA-fájlok
Támogatott
MP3-lemezformátumok
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Címhosszúság legfeljebb
128 karakter (a fájlnév hosszúságától
függően)
Maximális albumszám: 99
Támogatott mintavételi frekvenciák:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Támogatott bitsebességek: 32~256
(kb/s), változtatható bitsebességek
Nem támogatott USB formátumok:
• Üres albumok: az üres albumok
olyan albumok, amelyek nem
tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat.
Ezek nem jelennek meg a készülék
kijelzőjén.
• A készülék figyelmen kívül
hagyja a nem támogatott
formátumú fájlokat. Figyelmen
kívül hagyja és nem játssza le
például a .doc kiterjesztésű Word
dokumentumokat, illetve a .dlf
kiterjesztésű MP3 fájlokat.
HU
17
9 Hibaelhárítás
Figyelmeztetés
•• A készülék borítását megbontani tilos.
Ne próbálja önállóan javítani a
készüléket, mert ezzel a garancia
érvényét veszíti.
Ha a készülék használata során
problémákba ütközik, nézze
át az alábbi pontokat, mielőtt
szakemberhez fordulna. Ha a
probléma továbbra is fennáll,
látogasson el a Philips weboldalára
(www.philips.com/support). Amikor
felveszi a kapcsolatot a Philips
képviseletével, tartózkodjon a készülék
közelében, és készítse elő a készülék
típus- és sorozatszámát.
Nincs áram
•• Ellenőrizze, hogy a készülék
hálózati adaptere megfelelően
csatlakozik-e.
•• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a
csatlakozóaljzatban.
•• Energiatakarékossági okokból a
rendszer automatikusan kikapcsol,
ha 15 perccel az adott műsorszám
végét követően semmilyen
vezérlőelemet nem használtak.
Nincs hang, vagy torz a hang
•• Állítsa be a hangerőszintet.
Az egység nem reagál
•• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra
a hálózati csatlakozódugót, majd
kapcsolja be ismét a rendszert.
•• Energiatakarékossági okokból a
rendszer automatikusan kikapcsol,
ha 15 perccel az adott műsorszám
végét követően semmilyen
vezérlőelemet nem használtak.
•• Az egység demó módban
van. Az üzemmódból történő
18
HU
kilépéshez: állítsa a hangerőt 03-as
szintre, majd nyomja le és tartsa
lenyomva a főegység
gombját
10 másodpercig.
A távvezérlő nem működik
•• Mielőtt megnyomna bármilyen
funkcióbillentyűt, a távvezérlővel
válassza ki a helyes forrást, ne a
főegységgel.
•• Csökkentse a távirányító és az
egység közötti távolságot.
•• Helyezze be az elemeket a
jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú
polaritással.
•• Cserélje ki az elemet.
•• Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül
az egység érzékelőjére (a készülék
előlapján található).
A készülék nem észlel lemezt
•• Helyezzen be egy lemezt.
•• Ellenőrizze, hogy nem lett-e
fordítva behelyezve a lemez.
•• Várjon, míg a lencséről elpárolog a
kicsapódott nedvesség.
•• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a
lemezt.
•• Használjon véglegesített CD-lemezt
vagy megfelelő formátumú lemezt.
Az USB-eszközön található egyes
fájlok nem játszhatók le
•• Az USB-eszközön található mappák
vagy fájlok száma meghaladja
az előírt értéket. Ez nem utal
meghibásodásra.
•• A fájlok formátuma nem támogatott.
Az USB-eszköz nem támogatott
•• Az USB-eszköz nem kompatibilis
a készülékkel. Próbálkozzon másik
eszközzel.
Rossz minőségű rádióvétel
•• Növelje a távolságot az egység és
a TV vagy más sugárzó források
között.
••
••
••
Húzza ki teljesen az FM/DAB+
antennát.
Csatlakoztasson kültéri FM/DAB+
antennát.
A lentihez hasonló csereantennakábelt is vásárolhat az egyik
végén L-alakú csatlakozóval.
• Csatlakoztassa az L-alakú dugót
a termékhez, és illessze be a
másik végén található dugót a
fali aljzatba.
A zenelejátszás még sikeres Bluetoothkapcsolat esetén sem áll rendelkezésre
az egységen.
•• Az eszközzel az egységen keresztül
vezeték nélkül nem lehet lejátszani
zenét.
Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való
csatlakozást követően a hang rossz
minőségű.
•• Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye
az eszközt közelebb az egységhez
vagy távolítson el minden akadályt
a kettő közül.
A Bluetooth nem csatlakoztatható az
egységgel.
•• Az eszköz nem támogatja az
egységhez szükséges profilokat.
•• A készülék Bluetooth funkciója
nincsen engedélyezve. A funkció
engedélyezésének a módját
nézze meg az eszköz használati
útmutatójában.
•• Az egység nincs párosítási
üzemmódban.
••
Az egység már másik Bluetoothkompatibilis eszközhöz csatlakozik.
Csatlakoztassa le a másik eszközt,
majd próbálja újra.
A párosított mobileszköz szünet nélkül
csatlakozik és lecsatlakozik.
•• Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye
az eszközt közelebb az egységhez
vagy távolítson el minden akadályt
a kettő közül.
•• Egyes mobiltelefonok a hívás
indításakor és befejezésekor
folyamatosan csatlakozhatnak és
lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a
rendszer meghibásodását.
•• Egyes készülékek esetén
a Bluetooth-kapcsolat
energiatakarékossági okok miatt
automatikusan megszakadhat.
Ez nem jelenti a rendszer
meghibásodását.
Az időzítő nem működik
•• Állítsa be helyesen az órát.
•• Kapcsolja be az időzítőt.
Kitörlődött az óra vagy az időzítő
beállítása
•• Megszakadt a tápellátás vagy ki lett
húzva a hálózati kábel.
•• Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy
az időzítőt.
Az óra megjelenítése készenléti
módban
•• Tartsa lenyomva a távvezérlő
gombját 2 másodpercig
készenléti módban.
HU
19
Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
BTB4800_12_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising