Philips | AJT5300W/12 | Owner's Manual | Philips Órás rádió AJT5300W/12 Felhasználói kézikönyv

Philips Órás rádió AJT5300W/12 Felhasználói kézikönyv
Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást
www.philips.com/support
AJT5300
Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!
Felhasználói kézikönyv
Tartalom
1 Fontos tudnivalók
Biztonsági jelzések ismertetése
2
2
2 Az órás rádió
3
3. Bevezetés
5
4 Az idő és az ébresztő beállítása
7
5 FM-rádió hallgatása
9
Bevezetés
A doboz tartalma
Az órás rádió áttekintése
Az elem behelyezése
Tápcsatlakozás bekötése
Bekapcsolás
Az idő beállítása
Ébresztési időzítő beállítása
3
3
4
8 Termékinformáció
15
9 Hibaelhárítás
16
10 Nyilatkozat
17
Műszaki adatok
15
Általános
A Bluetooth eszközről
16
16
5
5
5
7
7
Az FM antenna előkészítése
9
FM-rádióállomások behangolása
9
FM-rádióállomások automatikus tárolása 9
FM-rádióállomások kézi tárolása
9
Tárolt rádióállomás kiválasztása
10
6 Bluetooth-eszközök használata
Készülék csatlakoztatása
Hangfelvételek lejátszása Bluetoothkompatibilis eszközről
Telefonhívás kezelése
7 Egyéb jellemzők
A telefon töltése
Külső eszköz hallgatása
Elalvási időzítő beállítása
Hangerő beállítása
A kijelző fényerejének beállítása
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
HU
1
1 Fontos
tudnivalók
Biztonsági jelzések
ismertetése
A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben
lévő szigeteletlen anyag áramütést okozhat. A
háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében
kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.
A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a
figyelmet, amelyek használatánál célszerű
figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat
az üzemeltetési és karbantartási problémák
megelőzéséhez.
FIGYELEM: Tűz vagy áramütés veszélyének
csökkentése érdekében óvja a készüléket az
esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá
folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.
VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében
a széles érintkezőkést illessze be teljesen az
aljzat széles nyílásába.
Figyelmeztetés
•• A termék borítását megbontani tilos.
•• Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
•• A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
•• Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng
vagy hő hatásának.
•• Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy
csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a
készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
2
HU
•
•
•
•
•
•
Győződjön meg róla, hogy elegendő
hely van a termék körül a megfelelő
szellőzéshez.
Kizárólag a gyártó által javasolt
tartozékokat használja.
Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az
akkumulátorszivárgás személyi sérülést,
tárgyak/eszközök vagy magának a
készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az
akkumulátorokat, ügyeljen a készüléken
látható + és - jelölésekre.
• Ne keverje az elemeket (régi és új,
vagy szén és alkáli stb.).
• Vegye ki az akkumulátorokat, ha
hosszabb ideig nem használja a
készüléket.
• Az elemeket óvja a magas
hőmérséklettől: ne tegye ki például
közvetlen napfény hatásának, ne
helyezze tűz közelébe stb.
A készüléket nem érheti nedvesség és
kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen a készülékre semmilyen
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat,
égő gyertyát).
Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere
használatos megszakítóeszközként, a
megszakítóeszköznek mindig szabadon
hozzáférhetőnek kell lennie.
Megjegyzés
•• A típustábla a készülék alján található.
2 Az órás rádió
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által
biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Bevezetés
Ezen az órás rádión a következő funkciókat
használhatja:
• hangfelvételek lejátszása Bluetoothkompatibilis eszközökről vagy egyéb külső
eszközökről;
• FM-rádiót hallgathat;
• mobileszközök feltöltése; és
• kétféle ébresztés állíthat be különböző
időpontokra.
A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
FM
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
Quick Start Guide
•
Órás rádió
•
Nyomtatott anyagok
HU
3
Az órás rádió áttekintése
f
a
b
c
d
g
j
h
i
e
k
l
a SCAN/
• Nyomja meg az elalvási időzítő
beállításához.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva
két másodpercig a rádióállomások
automatikus tárolásához.
b
c
•
•
•
•
SOURCE
Az órás rádió bekapcsolása.
Készenléti üzemmódba kapcsolás.
Forrás kiválasztása: Bluetooth, FM vagy
Aux.
/
•
•
•
Bluetooth üzemmódban nyomja meg a
lejátszás indításához, szüneteltetéséhez
vagy folytatásához.
Nyomja meg a bejövő hívás
fogadásához.
Tartsa nyomva két másodpercig a
bejövő hívás elutasításához.
Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti
be az aktuális hívást.
e Kijelzőpanel
• Aktuális állapot kijelzése.
HU
g HR/MIN/- TUNE +
• FM-rádióállomások behangolása.
• Óra és perc beállítása.
h AL1/AL2/- VOLUME +
• Ébresztés beállítása.
• Hangerő beállítása.
i
d SNOOZE/BRIGHTNESS
• Az ébresztés elhalasztása.
• A kijelző fényerejének beállítása.
4
f PRESET/SET TIME
• Rádióállomások kézi tárolása.
• Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
• Idő beállítása.
•
Tartsa nyomva két másodpercig a
párosítási módba való belépéshez.
j AUDIO IN (AUDIOBEMENET)
• Külső audioeszköz csatlakoztatása.
k DC 5V 1A
• A telefon töltése.
l Elemtartó rekesz
• Az elem behelyezése.
3. Bevezetés
A fejezetben bemutatott műveleteket a
megadott sorrendben végezze el.
Az elem behelyezése
Az elemek csak akkor tárolják az óra és
az ébresztő beállítását, ha a készülék nincs
tápfeszültséghez csatlakoztatva.
Figyelem
•• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így használat
után megfelelően ártalmatlanítani kell őket.
1
2
Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
Tipp:
•• Ha nincs behelyezve elem, vagy az elem töltöttségi
szintje alacsony, a kijelzőn megjelenik a lemerült elemet
jelző ikon.
•• A kijelző háttérvilágítása kikapcsol, ha a készülék nincs
tápfeszültséghez csatlakoztatva.
Tápcsatlakozás bekötése
Figyelem
•• Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön
meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az órás
rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
•• Áramütésveszély! A hálózati adaptert a
csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.
Helyezzen be 2 AA típusú elemet; ügyeljen
az ábrának megfelelő helyes polaritásra
(+/-).
Bekapcsolás
Az órás rádió bekapcsolásához nyomja meg a
gombot.
»» Az órás rádió FM-hangolóegység
forrásra vált.
3
Zárja be az elemtartó rekeszt.
•
Másik forrás kiválasztásához nyomja
meg többször a gombot, hogy
átváltson Bluetooth, FM vagy Aux
módra.
HU
5
Készenléti üzemmódba kapcsolás
Nyomja meg többször a gombot a készenléti
üzemmódba való váltáshoz.
Tipp:
•• Ha a rendszer 15 percig inaktív, a készülék
automatikusan készenléti módba kapcsol.
6
HU
4 Az idő és
az ébresztő
beállítása
Ébresztési időzítő beállítása
Két külön ébresztési időpont beállítására is
lehetőség van.
Megjegyzés
Az idő beállítása
Megjegyzés
•• Az ébresztő csak készenléti állapotban állítható be.
•• Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
1
•• Az idő beállítása csak készenléti módban lehetséges.
1
2
3
4
A SET TIME gomb két másodpercen
át történő nyomva kapcsolja be az
időbeállítás módot.
»» Az óra és perc számjegyei villogni
kezdenek.
2
3
Nyomja meg többször a HR gombot az
óra beállításához.
4
Nyomja meg többször a MIN gombot a
perc beállításához.
5
Nyomja meg a SET TIME gombot a
jóváhagyáshoz.
»» Megjelenik az beállított idő.
6
Az AL1 vagy AL2 gombok két
másodpercen át történő nyomva tartásával
kapcsolja be az ébresztési beállítások
módot.
»» Az óra és perc számjegyei villogni
kezdenek.
Nyomja meg többször a HR gombot az
óra beállításához.
Nyomja meg többször a MIN gombot a
perc beállításához.
Nyomja meg az AL1 vagy AL2 gombot a
jóváhagyáshoz.
A HR vagy MIN gomb lenyomásával
válassza ki az ébresztési forrást: FM rádió
vagy hangjelzés.
Nyomja meg újra az AL1 vagy AL2
gombot az ébresztési beállítások
jóváhagyásához.
Megjegyzés
•• Ha az órás rádió 10 másodpercig inaktív, automatikusan
kilép az időbeállítás módból.
Megjegyzés
•• Ha az órás rádió 10 másodpercig inaktív, automatikusan
kilép az ébresztésbeállító módból.
HU
7
Az ébresztési időzítő be- és
kikapcsolása
Az ébresztési időzítő be- vagy kikapcsolásához
nyomja meg ismételten az AL1 vagy AL2
gombot.
»» Ha az ébresztési időzítő be van
kacsolva, a [AL1] vagy az [AL2] ikon
jelenik meg.
»» Ha az ébresztési időzítő ki van
kapcsolva, az ébresztési ikon eltűnik.
•
Az ébresztőhang leállításához nyomja
meg a megfelelő AL1/AL2 gombot.
»» Az ébresztés megismétlődik az
egymást követő napokon.
Megjegyzés
•• Az ébresztés hangereje nem állítható, de az fokozatosan
fog erősödni az Ön gyengéd ébresztése érdekében.
Az ébresztés elhalasztása
Amikor az ébresztő működésbe lép, nyomja le a
SNOOZE gombot.
»» Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd
kilenc perccel később újra megszólal.
8
HU
5 FM-rádió
hallgatása
Az FM antenna előkészítése
A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen a
pigtail antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.
Egy csatorna manuális behangolásához:
Hangolás üzemmódban nyomja meg ismételten
a TUNE - vagy TUNE + gombot egy frekvencia
kiválasztásához.
FM-rádióállomások
automatikus tárolása
FM-hangolóegység módban nyomja meg és
tartsa lenyomva két másodpercig a SCAN
gombot.
»» Az összes rendelkezésre álló FM
rádióállomást automatikusan eltárolja
a rendszer.
»» Az elsőként beprogramozott
rádióállomás automatikusan megszólal.
FM-rádióállomások kézi
tárolása
Akár 20 FM rádióállomás tárolására van
lehetőség.
Megjegyzés
1
2
•• Az interferencia megelőzésére helyezze az antennát
más elektromos készüléktől a lehető legmesszebbre.
FM-rádióállomások
behangolása
1
2
3
Nyomja meg többször a SOURCE gombot
az FM-hangolóegységre váltáshoz.
Tartsa lenyomva két másodpercig a TUNE
- vagy TUNE + gombot.
»» Az órás rádió automatikusan behangol
egy megfelelő erősséggel fogható
állomást.
3
4
5
Hangoljon be egy FM rádióállomást.
Tartsa lenyomva a PRESET gombot két
másodpercig.
»» Az előre beállított programszám
villogni kezd.
A TUNE - vagy TUNE + gomb
lenyomásával válasszon ki egy számot.
Nyomja meg újra a PRESET gombot a
jóváhagyáshoz.
További állomások tárolásához ismételje
meg az 1-4 lépéseket.
Tipp:
•• Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy
másikat a helyére.
További rádióállomások beállításához
ismételje meg a 2. lépést.
HU
9
Tárolt rádióállomás
kiválasztása
Hangolás módban a PRESET gomb többszöri
megnyomásával válasszon ki egy előre beállított
állomást.
10
HU
6 Bluetootheszközök
használata
Szükség esetén adja meg az
alapértelmezett „0000” jelszót.
Philips AJT5300
Ezzel az órás rádióval meghallgathat Bluetoothkompatibilis eszközökről származó hangfelvételt
vagy kezelheti a bejövő hívásokat a Bluetoothkapcsolaton keresztül.
Ha nem sikerül megtalálnia a [Philips
AJT5300] készüléket a párosításhoz,
tartsa lenyomva két másodpercig a
gombot a párosítási üzemmódba való
belépéshez, majd próbálja újra.
»» Sikeres párosítás és csatlakozás után a
[BT] (Bluetooth) felirat abbahagyja a
villogást, és az órás rádió két sípolást
hallat.
•
Készülék csatlakoztatása
Megjegyzés
•• Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz kompatibilis-e
ezzel a termékkel.
•• Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse
át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetoothkompatibilitással kapcsolatban.
•• A termék maximum 4 párosított eszközt tud
megjegyezni. Az ötödik párosított eszköz automatikusan
lecseréli az elsőt.
•• Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e
kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van
állítva más Bluetooth eszközök számára.
•• A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális
működési távolság körülbelül 10 méter.
•• A készülék és a Bluetooth funkciós eszköz között
lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési
hatótávolságot.
•• Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más
elektronikus eszközöktől.
1
2
3
A forrás (SOURCE) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a Bluetooth
üzemmódot.
»» A [BT] (Bluetooth) felirat villog a
kijelzőn.
Engedélyezze a Bluetooth funkciót
a Bluetooth készüléken, és keressen
Bluetooth eszközöket (a készülék használati
útmutatója szerint).
Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a
[Philips AJT5300] elem, válassza ki a
párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez.
A Bluetooth-kompatibilis készülék
csatlakozásának bontása:
• Tartsa lenyomva a gombot két
másodpercig;
• Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az
eszközön; vagy
• helyezze az eszközt a hatótávolságon
kívülre.
Másik Bluetooth-kompatibilis eszköz
csatlakoztatása:
1
2
A gombot lenyomva és két másodpercig
nyomva tartva csatlakoztathatja le az
aktuálisan csatlakoztatott eszközt.
»» Az órás rádió Bluetooth párosítási
módba lép.
Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása.
A Bluetooth ikon
működése
Leírás
Gyors villogás
Várakozás a
társításra
lassú villogás
Csatlakoztatás
Folyamatosan világít
Csatlakoztatva
HU
11
Hangfelvételek lejátszása
Bluetooth-kompatibilis
eszközről
A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon
le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.
»» Létrejön a hang-adatfolyam a
Bluetooth-eszközről az órás rádióra.
•
Gombnyomással
elindíthatja,
megállíthatja vagy folytathatja a
lejátszást.
Telefonhívás kezelése
A Bluetooth-kapcsolat felépítése után
lehetősége van arra, hogy a bejövő
telefonhívásokat ezzel a készülékkel kezelje.
Gomb
Funkció
Nyomja meg a bejövő hívás
fogadásához.
Hívás közben ezzel a gombbal
fejezheti be az aktuális hívást.
Tartsa nyomva két másodpercig a
bejövő hívás elutasításához.
Megjegyzés
•• Bejövő hívás esetén a zenelejátszás leáll, majd
folytatódik a hívás befejezése után.
12
HU
7 Egyéb jellemzők
Külső eszköz hallgatása
Az órás rádióval külső eszközökről, például
MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.
A telefon töltése
1
Ezzel az órás rádióval töltheti telefonját az USBcsatlakozón keresztül.
1
Csatlakoztassa egymáshoz a telefont és az
órás rádiót a telefon töltőkábelével (nem
tartozék) az ábrának megfelelően.
2
3
2
Csatlakoztasson egy mindkét végén
3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező
audiobemeneti kábelt (nem tartozék)
• az órás rádió AUDIO IN aljzatához, és
• a külső audioeszköz fejhallgatócsatlakozójához.
A SOURCE gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az AUX forrást.
Audiotartalmak lejátszása külső eszközről
(lásd az eszköz használati útmutatóját).
Csatlakoztassa az órás rádiót
tápfeszültséghez.
»» A telefon elkezd tölteni.
HU
13
Elalvási időzítő beállítása
Nyomja meg többször a
gombot az
időtartam kiválasztásához (percben).
»» A beállított időtartam elteltével az órás
rádió automatikusan készenléti módba vált.
Az elalváskapcsoló kikapcsolása:
• Nyomja meg többször a
gombot, amíg
az [OFF] (Ki) jelzés meg nem jelenik.
Tipp:
•• Ha készenléti módban megnyomja a
gombot, az
órás rádió FM-hangolóegység üzemmódra vált.
Hangerő beállítása
Hanganyag hallgatása közben a - VOLUME +
gomb megnyomásával állíthatja a hangerőt.
14
HU
A kijelző fényerejének
beállítása
A BRIGHTNESS gomb ismételt megnyomásával
választhat a különböző fényerőszintek között:
• Kiváló
• Közepes
• Alacsony
8 Termékinformáció
Termék tömege: 0,5 kg
Megjegyzés
•• A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül
módosítható.
Műszaki adatok
Névleges kimenő teljesítmény (erősítő):
2,7 W RMS,10% THD mellett)
Akusztikus frekvenciamenet:
200 Hz – 16 kHz
Hangsugárzó-meghajtó: 1 x 2”, 4 Ω
Rádióvevő frekvenciatartománya:
FM 87,5 –108 MHz
Tárolt rádióállomások száma: 20
USB-n keresztüli töltés: 5 V, 1 A
Bluetooth verzió: V2.1 + EDR
Támogatott profilok
HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.0;
Bluetooth működési távolság
10 m (szabad területen)
Tápellátás (hálózati adapter)
Márkanév: PHILIPS;
Típus: S012B0502000E;
Bemenet: 100-240V~, 50/60 Hz,
legfeljebb 300 mA;
Kimenet: 5,0 V
2000 mA;
Üzemi teljesítményfelvétel: 8.7 W
Készenléti üzemmód energiafelhasználása:
<1 W
A termék méretei – Főegység (Szé x Ma x Mé):
150 x 102 x 111 mm
HU
15
9 Hibaelhárítás
Figyelmeztetés
•• A készülék borítását megbontani tilos.
Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert
ezzel a garancia érvényét veszíti.
Ha a készülék használata során problémákba
ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt
szakemberhez fordulna. Ha a probléma
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips
weboldalára (www.philips.com/support). Amikor
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével,
tartózkodjon a készülék közelében, és készítse
elő a készülék típus- és sorozatszámát.
Általános
Nincs áram
•• Ellenőrizze, hogy az egység hálózati
adaptere megfelelően csatlakozik-e.
•• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a
csatlakozóaljzatban.
Nincs hang
•• Állítsa be a hangerőt az órás rádión.
•• Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott
Bluetooth-eszközön.
Az egység nem reagál
•• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a
rendszert.
Nem lehet tölteni a telefont
•• Győződjön meg arról, hogy a telefon
megfelelően van-e csatlakoztatva az órás
rádióhoz.
•• Ellenőrizze, hogy az órás rádió be van-e
kapcsolva.
Rossz minőségű rádióvétel
•• A rádióinterferencia elkerülése érdekében
tartsa távol az órás rádiót más elektronikus
eszközöktől.
16
HU
••
Húzza ki teljesen a pigtail antennát, és állítsa
a megfelelő helyzetbe.
Nem működik az ébresztés
•• Állítsa be helyesen az órát, illetve az
ébresztést.
Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés
beállítása
•• Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva
a tápkábel.
•• Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.
A Bluetooth eszközről
Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való
csatlakozást követően a hang rossz minőségű.
•• Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt
közelebb a készülékhez, vagy távolítson el
minden akadályt a kettő közül.
Nem lehet csatlakozni a készülékhez.
•• A készülék Bluetooth funkciója nincsen
engedélyezve. A funkció engedélyezésének
módját a készülék felhasználói
útmutatójában találja.
•• A készülék már másik Bluetoothkompatibilis eszközhöz csatlakozik.
Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd
próbálja újra.
•• Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot két másodpercig a párosítási
üzemmódba való belépéshez, majd
próbálkozzon újra.
A párba rendezett eszköz egyfolytában
csatlakozik és lecsatlakozik.
•• Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt
közelebb a készülékhez, vagy távolítson el
minden akadályt a kettő közül.
•• Egyes készülékek esetén a Bluetoothkapcsolat energiatakarékossági okok miatt
automatikusan megszakadhat. Ez nem
jelenti a készülék meghibásodását.
10 Nyilatkozat
A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá
nem hagyott változtatások és átalakítások a
készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait
e termék működtetésére vonatkozóan.
A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék
megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges
előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi
nyilatkozat a www.philips.com/support. címen
olvasható.
Az elhasznált termék hulladékkezelése
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.
II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű
készülék védelmi földelés nélkül.
A Bluetooth® jelzés és az emblémák a
Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A
Gibson Innovations Limited engedéllyel használja
ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és
kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.
Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az
azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/
EU európai irányelv követelményeinek.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi
szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket
a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált
termék megfelelő hulladékkezelése segítséget
nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények
megelőzésében.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
HU
17
Specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.
AJT5300_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising