Philips | TAPR802/12 | Owner's Manual | Philips Órás rádió TAPR802/12 Felhasználói kézikönyv

Philips Órás rádió TAPR802/12 Felhasználói kézikönyv
Internet rádió
TAPR802
Felhasználói
kézikönyv
Regisztrálja termékét és kérjen támogatást a következő oldalon
www.philips.com/support
Tartalom
1
Fontos
Biztonság
2
2
2Internetes rádió készüléke
Bevezetés
Csomag tartalma
Rádió áttekintése
3
3
3
4
3
5
5
5
6
7
Kezdés
Készítse elő a rádióantennát
Csatlakoztassa az áramellátást
Végezze el az első beállítást
Bekapcsolás
4Hallgassa az internet rádiót.
Használja a menüt internetes rádió
üzemmódban
Tárolja az internetes rádióállomásokat
Válasszon a már előre beállított
internetes rádióállomásból
Mutassa az internetes rádió adatait
5Hallgasson Prodcastokat
6Hallgassa a Spotify zenei
szolgáltatást
7Hallgassa a DAB rádiót
DAB rádióról
A DAB rádióállomásokra való
ráhangolódás
Tárolja a DAB rádióállomásokat
Előző DAB rádióállomás kiválasztása
Használja a menüt DAB
üzemmódban
DAV adatok feltüntetése
8
8
9
9
9
10
10
11
11
11
11
12
12
13
8FM rádió hallgatása
Csatlakozzon az FM
rádióállomásaihoz
Tárolja az FM rádióállomásokat
Válasszon ki egy előre beállított FM
rádióállomást
Menü használata FM üzemmódban
RDS adatok feltüntetése
9Használja a rendszerbeállítások
menüt
Állítsa be a hálózati beállításokat
Idő/dátum beállítása
Állítsa be a rendszer nyelvét
Az összes beállítás visszaállítása
Ellenőrizze a szoftverfrissítési
információkat
Ismerje meg a szoftver verzióját
Állítsa be a háttérvilágítás beállításait
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
10Használja a főmenüt
Állítsa be az órát és az ébresztőt
Állítsa be az alvásidőzítőt
18
18
19
11Egyéb szolgáltatások
Hang lejátszása Bluetooth-on
keresztül
Állítsa be a hangerőt
Hang némítása
20
12Termékinformáció
Műszaki adatok
21
21
13 Hibaelhárító
22
14 Értesítés
Teljesítés
Védjegy jogra vonatkozó
megjegyzés
23
23
20
20
20
23
HU
1
1 Fontos
Biztonság
Figyelmeztetés
•Soha ne távolítsa el az internetes rádió burkolatát.
•Soha ne használjon kenőanyagot az internetes
rádió egyetlen részére sem.
•Sose tegye az internetes rádiót egy másik
elektronikai készülékre.
•Tartsa távol internetes rádió készülékét a közvetlen
napfénytől, nyílt lángtól és hőtől.
•Győződjön meg arról, hogy mindig könnyen
hozzáfér a tápkábelhez, a dugaszhoz vagy az
adapterhez az internet rádió tápfeszültségének
kikapcsolása érdekében.
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Olvassa el és alkalmazza ezeket az
előírásokat.
Győződjön meg arról, hogy legyen elég
szabad hely a készülék szellőzéséhez.
Az összes termékkel kapcsolatos javításokat
szakképzett szervizszemélyzetnek kell
elvégeznie. Karbantartásra van szükség,
ha az internetes rádió bármilyen módon
megsérült, például ha károsodás érte
annak tápkábelét vagy a csatlakozóját, ha
folyadék ömlött rá, vagy tárgyak estek bele,
valamint ha az internetes rádiót eső vagy
más nedves hatás érte, illetve akkor is ha
nem működik rendesen, vagy leesett.
Csak a gyártó által meghatározott
tartozékokat / kiegészítőket használja.
Csak a felhasználói kézikönyvben felsorolt
tápegységeket használja.
Húzza ki a készüléket a konnektorból
villámlás esetén, vagy ha hosszabb ideig
nem használja azt.
A terméket tilos lefröcskölni vagy leönteni.
Ne helyezzen veszélyforrásokat a termékre
(például folyadékkal töltött tárgyakat,
gyertyákat).
HU
•
•
•
•
Ha a közvetlen dugaszolható adapter
dugaszát használják leválasztó eszközként,
a leválasztó eszköznek könnyen újból
használhatónak kell maradnia.
Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
Telepítse a gyártó utasításainak megfelelően.
Ne telepítse hőforrások, például radiátorok,
hő regiszterek, kályhák vagy más hőtermelő
készülékek (beleértve az erősítőket)
közelében.
2Internetes
rádió készüléke
Gratulálunk a vásárláshoz, és üdvözöljük a
Philipsnél! A Philips által nyújtott támogatás teljes
felhasználása érdekében regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome webhelyen.
Bevezetés
Ezzel az egységgel lehet:
•
•
•
•
Internet kapcsolat által zenét hallgatni
FM vagy digitális audio műsorszolgáltatói
(DAB) rádiót hallgatni.
Bluetooth-kompatibilis eszközökről audiot
hallgatni, a Spotify távirányítójaként pedig
használja telefonját, táblagépét vagy
számítógépét.
két ébresztőt is beállítani, valamint a pontos
időt is jelzi.
Csomag tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:
•
•
•
•
Internetes rádió
Áram adapter
Rövid felhasználói kézikönyv
Biztonsági és figyelmeztető ismertető
HU
3
Rádió áttekintése
•
Kapcsolja be a rádiót. Állítsa készenléti
módba.
•
SELECT (VÁLASZT) gomb
Fordítsa el az óramutató járásával
megegyező vagy az óramutató
járásával ellenkező irányba, hogy
rádióállomásokat beállítsa.
• Az óramutató járásával megegyező
vagy az óramutató járásával ellentétes
irányba forgatásával navigálhatja
a menülistát.
• Nyomja meg a választás
véglegesítéséhez.
• Tartsa lenyomva az összes állomás
automatikus beolvasásához FM tuner
üzemmódban.
•
SOURCE (FORRÁS)
Válasszon ki egy forrást: Bluetooth,
Internet rádió, Podcast, Spotify, DAB
rádió vagy FM rádió.
•
•
•
MENÜ
• Munka üzemmódban lépjen be a felső
menübe.
• Tartsa lenyomva az információ
megjelenítéséhez FM / DAB
üzemmódban.
VOL/MUTE (HANGERŐ/ELNÉMÍTÁS)
gombok
• Fordítsa el a hangerő beállításához.
• Nyomja meg a hang elnémításhoz
vagy a folytatásához.
4
HU
•
•
•
•
•
PREVIOUS (ELŐZŐ)
Bluetooth üzemmód: Nyomja meg a
gombot az előző számra ugráshoz.
Tuner üzemmód Nyomja meg a gombot
az előzőleg beállított állomásra ugráshoz.
Tuner üzemmód Nyomja meg és
tartsa lenyomva a gombot a frekvencia
folyamatos csökkentését, amíg egy
állomásra nem hangolódik.
PRESET (ELŐRE BEÁLLÍTÁS)
Tárolja a rádióállomásokat.
Az előre beállított állomások listájának
megjelenítése.
NEXT (KÖVETKEZŐ)
Bluetooth üzemmód: Nyomja meg a
gombot a következő műsorszámra
ugráshoz.
Tuner üzemmód Nyomja meg a
gombot a következő előre beállított
állomásra ugráshoz.
Tuner üzemmód Nyomja meg és
tartsa lenyomva a gombot a frekvencia
folyamatos növeléséhez, amíg egy
állomásra nem hangolódik.
DISPLAY SCREEN (KIJELZŐ KÉPERNYŐ)
• Mutassa az aktuális állapotot.
Rádióantenna/Wi-Fi antenna
• Rádióvétel javítása.
• Wi-Fi vétel javítása.
DCIN
• Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
3 Kezdés
Mindig kövesse ebben a fejezetben szereplő
utasításokat ugyan ilyen sorrendben.
Készítse elő a rádióantennát
A jobb rádióvétel érdekében teljesen húzza ki és
állítsa be az antennát.
Megjegyzés
•Az interferencia elkerülése érdekében helyezze
az antennát, amennyire csak lehetséges más
sugárzási forrásoktól távol.
Csatlakoztassa az
áramellátást
Vigyázat
•A termék károsodásának veszélye! Győződjön
meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik
a rádió hátulján vagy alján feltüntetett
feszültséggel.
•Áramütés veszélye! Amikor kihúzza a hálózati
csatlakozót, mindig húzza ki a csatlakozót a
konnektorból. Soha ne húzza meg a kábelt.
1
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
következőhöz:
• a DC IN a rádió hátulján található
foglalathoz és
• a fali foglalathoz.
HU
5
Végezze el az első beállítást
A rádió első bekapcsolásakor a [Setup wizard]
jelenik meg a kijelzőpanelen. Az alapvető
beállítások elvégzéséhez kövesse az alábbi
utasításokat.
4
5
Az internetes rádió hallgatásához először
be kell állítania a Wi-Fi kapcsolatot. A Wi-Fi
Protected Setup (WPS) a Wi-Fi Alliance által
létrehozott szabvány a biztonságos vezeték
nélküli otthoni hálózat egyszerű létrehozásához.
Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja
a WPS-t, akkor gyorsan és biztonságosan
csatlakoztathatja a rádiót az útválasztóhoz a
két beállítási módszer egyikével: Push Button
Configuration (PBC) (Nyomógomb-konfiguráció)
vagy Personal Identification Number (PIN)
(Személyes azonosító szám). Azok számára,
akik nem támogatják a WPS-t, van még egy
lehetősége a rádió vezeték nélküli routerre való
csatlakoztatáshoz.
1
Ha megjelenik a [Setup wizard] fordítsa el a
SELECT gombot a [YES] gombra,
a beállítás elindításához. Ha a [NO] beállítást
választja, akkor a program legközelebb fogja
kérni a wizard (varázsló) futtatását.
6
7
8
2
3
6
Nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
[12/24 órás formátum] jelenik meg.
Fordítsa el a SELECT gombot a 12 vagy
24 órás formátum kiválasztásához.
HU
Megjelenik az automatikus frissítési
lista.
Ismételje meg a 3-4. lépést a rádióállomás
szinkronizálásához.
[Update from DAB]: idő szinkronizálása
a DAB állomásokkal.
• [Update from FM]: idő szinkronizálása
az FM állomásokkal.
• [Update from Network]: idő
szinkronizálása az internetes
rádióállomásokkal.
Ha a [Update from Network] van
kiválasztva, akkor ismételje meg a 3–4.
lépést az időzóna beállításához, majd
újra ismételje meg a 3–4. lépést a nyári
időszámítás beállításához is.
• [No update]: időszinkronizálás
kikapcsolása.
Ha a [No update] van kiválasztva, akkor
ismételje meg a 3–4. lépést a dátum és
az idő beállításához.
•
Megjegyzés
•Mielőtt csatlakozna egy hálózathoz, győződjön
meg róla, hogy biztonságos az adott hálózati
router.
•Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat
engedélyezve van.
•A jobb Wi-Fi vétel érdekében forgassa el és
állítsa be a Wi-Fi antenna helyzetét.
Nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
9
Ismételje meg a 3-4. lépést és válassza
a [YES] gombot a hálózat további
csatlakoztatásához.
A Wlan-régió kiválasztásához ismételje
meg a 3–4. lépést.
A rádió automatikusan elkezdi keresni
a vezeték nélküli hálózatokat.
Megjelenik az elérhető Wi-Fi-hálózatok
listája.
A Wi-Fi hálózat kiválasztásához ismételje
meg a 3–4. Lépést
Nyomja meg a SELECT gombot hogy
kiválassza a vezeték nélküli útválasztó
csatlakoztatásának lehetõségét.
Ha a hálózati kapcsolat létrejött, a
[Connected] ablak jelenik meg.
11 Amikor a [Setup wizard completed] ablak
•
•
•
[Push Button]: válassza ezt az opciót,
ha a vezeték nélküli router támogatja
a WPS és a PBC beállítási módszert. A
rendszer felszólítja a router csatlakozási
gombjának megnyomására, majd
a folytatáshoz nyomja meg az OK
gombot is.
[Pin]: válassza ezt az opciót, ha a
vezeték nélküli router támogatja a WPS
és a PIN beállítási módszert. A rádió
egy 8 számjegyű kódszámot generál,
amelyet beírhat a routerbe.
[Skip WPS]: válassza ezt az opciót, ha
a vezeték nélküli router nem támogatja
a WPS-t. A program kéri, hogy írja be a
Wi-Fi hálózat kulcs szavát.
10 A kijelzőpanel utasításainak megfelelően
nyomja meg a WPS gombot, vagy írja be a
vezeték nélküli router PIN-kódját, vagy írja
be a hálózat kapcsolódásához a kulcsszót (A
megjelenített opciók a hálózat típusától és
a használt hálózatvédelemtől függnek).
•
A hálózati kulcsszó beírásakor, a
karakter kiválasztásához, forgassa el
a SELECT gombot, majd ismét nyomja
meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
megjelenik, nyomja meg azOK gombot a
beállításból való kilépéshez.
Tanácsok
•Néhány Wi-Fi router esetében lehet, hogy tartania
kell lenyomva a WPS gombot a Wi-Fi hálózat
kapcsolódásához. További részleteket az egyes
routerek felhasználói útmutatójában talál.
• A beállítóvarázsló újbóli futtatásához, válassza
a [System settings] > [Setup wizard] menüt
(részletek a „Use system settings menu”
fejezetben).
Bekapcsolás
•
Nyomja meg a .
A rádió az utoljára kiválasztott forrásra
vált.
Váltás készenléti módba
•
Ismét nyomja meg a .
A kijelző nem látható.
Megjelenik az idő és a dátum (ha be
van állítva).
Megjegyzés
•Ha a rendszer 15 percig nem működik, a rádió
automatikusan készenléti üzemmódra vált.
•
•
•
•
Visszavonáshoz, forgassa el a
SELECT gombot a [CANCEL] funkció
kiválasztásához.
A bejegyzés megerősítéséhez, forgassa
el a SELECT gombot az [OK] funkció
kiválasztásához.
Belépés törléséhez, forgassa el a SELECT
gombot a [BKSP] funkció kiválasztásához.
A műveletből való kilépéshez, nyomja
meg a gombot.
HU
7
4Hallgassa az
internet rádiót.
3
A rádió az interneten keresztül több ezer
rádióállomást és podcastot képes lejátszani
a világ minden tájáról.
•
•
Használja a menüt
internetes rádió
üzemmódban
Miután létrehozta az internetkapcsolatot,
megtalálja az állomások listájában megjelenő
állomások listáját. Ezután válasszon ki egyet az
adás elindításához.
Megjegyzés
•
4
5
•Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat
engedélyezve van. A jobb Wi-Fi vétel érdekében
forgassa el és állítsa be a Wi-Fi antenna helyzetét.
1
2
8
Hosszasan nyomja meg a SOURCE
gombot a [Internet radio] üzemmód
kiválasztásához.
A rádió elkezdi a korábban már
csatlakoztatott hálózathoz való
kapcsolódást, majd ráhangolódik
az utoljára hallgatott internetes
rádióállomásra.
Ha hálózati kapcsolat korábban nem
jött létre, akkor a rádió automatikusan
elkezdi a vezeték nélküli hálózatok
keresését (Kövesse a következőket "Get
started" > "Perform initial setup"
vagy "Use system settings menu" >
"Adjust network settings" a hálózat
létrehozásához).
Nyomja meg a
eléréséhez.
HU
MENU gombot a menü
Forgassa el a SELECT gombot
a menüpontok közötti görgetéshez:
[Station list]: állítsa be az elérhető
internetes rádióállomásokat.
[System settings]: a rendszerbeállítások
módosítása (ugyanaz a menüpont
minden üzemmódban. Részletekért
olvassa el a "Use system settings
menu" fejezetet).
[Main menu]: belépés a főmenübe
(ugyanaz a menüpont minden
üzemmódban. Részletekért olvassa el
a "Use main menu" fejezetet).
Egy opció kiválasztásához nyomja meg
a SELECT gombot.
Ismételje meg a 3–4. lépést, ha bármely más
alopció rendelkezésre áll egy opció alatt.
•
Az előző menübe való visszatéréshez
nyomja meg a . gombot.
[Station list]
•
•
[Kína]: hangolja be a kínai elérhető
internetes rádióállomásokat, például
popzene, klasszikus zene, üzleti hírek és
hasonló állomások hozzáféréséhez.
[Stations]:
• [History]: internetes rádióállomások
böngészése a history funkcióval.
• [Search]: internetet rádióállomások
keresése. A kereséshez, forgassa el
a SELECT gombot a kulcsszó
beírásához a karakterek kiválasztásával,
majd nyomja meg a SELECT gombot
a folytatáshoz.
• [Location]: az internetes
rádióállomások hely szerinti keresése.
• [Popular]: hangolódjon rá az internet
legnépszerűbb állomásaira.
• [Discover]: állítsa be az internetes
rádió felfedezési listáját.
Tanácsok
•Kövesse a www.wifiradio-frontier.com oldalon
található utasításokat a kedvenc állomásai más
Wi-Fi rádiókkal való szinkronizálásához.
• A megjelenített hozzáférési kód csak néhány
percig érvényes. Abban az esetben, ha nem sikerül
a megszabott időben regisztrálnia a rádiót, a fenti
eljárások megismetlése során újra megpróbálhatja
miután megkapta az új hozzáférési kódot.
Tárolja az internetes
rádióállomásokat
•Maximum 10 és 20 internetes rádióállomást
tárolhat.
2
3
4
Internet rádió hallgatása közben nyomja meg
és tartsa lenyomva a gombot a következő
információk közötti böngészéshez (ha elérhető):
Előadó és műsorszám neve
Állomás leírása
Az állomás műfaja és helye
Kodek és mintavételi arány
Lejátszási puffer
Dátum
Megjegyzés
Megjegyzés
1
Mutassa az internetes rádió
adatait
Internet rádió üzemmódban hangoljon be
egy internetes rádióállomást.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot két másodpercig.
•Ha 15 másodpercen belül egyetlen gomb sincs
megnyomva, akkor kilép a menüből.
•Az állomáslisták és az almenük időről időre
megváltozhatnak, valamint helyzetük is
felcserélődhet.
PRESET
Megjelenik az előre beállított állomások
listája.
Forgassa el a SELECT gombot az előző
szám kiválasztásához.
Nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
Megjelenik a [Preset stored] funkció.
Az állomás a kiválasztott helyzetben
van tárolva.
Válasszon a már előre
beállított internetes
rádióállomásból
Internetrádió üzemmód.
1
2
3
Nyomja meg a
PRESET. gombot
Forgassa el a SELECT gombot egy szám
kiválasztásához.
Nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
HU
9
5Hallgasson
Prodcastokat
1
2
3
4
5
Hosszasan nyomja meg a
SOURCE
gombot a [Podcasts] üzemmód
kiválasztásához.
Nyomja meg a
eléréséhez.
MENU gombot a menü
Forgassa el a SELECT gombot
a menüpontok közötti görgetéshez:
Egy opció kiválasztásához nyomja meg
a SELECT gombot.
Ismételje meg a 3–4. lépést, ha bármely
más alopció rendelkezésre áll egy opció
alatt.
Az előző menühöz való visszatéréshez,
nyomja meg a gombot.
10
HU
6Hallgassa a
Spotify zenei
szolgáltatást
A Spotify távirányítójaként használja telefonját,
táblagépét vagy számítógépét.
Nyissa meg a spotify.com/connect oldalt, hogy
megnézze hogyan is kell.
A Spotify szoftverhez harmadik fél licencei
vonatkoznak, amelyek itt találhatók:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
7Hallgassa a
DAB rádiót
DAB rádióról
A DAB rádióállomásokra
való ráhangolódás
A DAB rádió üzemmód első kiválasztásakor, vagy
abban az esetben ha az állomáslista üres, a rádió
automatikusan teljes szkennelést hajt végre.
Hosszasan nyomja meg a SOURCE gombot
a [DAB radio] üzemmód kiválasztásához.
Megjelenik a [Scanning] funkció.
A rádió automatikusan megkeresi és
tárolja az összes DAB rádióállomást, majd
sugározza az első elérhető állomást.
Az állomáslistát a rádió memorizálja.
Legközelebb, amikor bekapcsolja a
rádiót, az állomáskeresés nem indul be.
•
A digitális audio műsorszolgáltató (DAB) egy
digitális rádió, amely a földfelszíni adóhálózaton
keresztüli továbbításának új módja. A hallgatók
számára több választási lehetőséget és
információt nyújt kristálytiszta, recsegés mentes
hangminőségben.
- A technológia lehetővé teszi, hogy a vevő
a lehető legerősebb jelhez csatlakozzon.
- A DAB digitális állomásokkal kapcsolatban
nincs emlékezendő frekvencia és a készletek
állomásnév szerint vannak hangolva, így nincs
rá útközbeni visszatérés.
Mi az a multiplex?
A digitális rádióművelet egyetlen blokkból
származó frekvenciákból áll, ezeknek multiplex
a nevük. Minden multiplex egy frekvenciaspektrumon belül működik, például ilyen a DAB
adások sávja.
DAB MŰSORSZOLGÁLTATÓ ÉS DLS
Minden DAB műsorszolgáltató (vagy
multiplex szolgáltató) szöveges és audio adat
szolgáltatásokat is nyújt. Egyes programokat
a Dynamic Label Segments (DLS) (Dinamikus
címkézési szegmensek) támogatnak. Ez egy
olyan adat, amelyet görgetõ szövegként
olvashat a DAB rádió kijelzőjén. Egyes állomások
továbbítják a legfrissebb híreket, utazási
és időjárási információkat, a jelenlegi és a
következő eseményeket, valamint webcímeket
és a telefonszámokat is.
A digitális rádió lefedettségével és
szolgáltatásokkal kapcsolatos további
információkért kérjük, látogasson el a következő
webhelyre: www.drdb.org.
Rendelkezésre álló állomáslistához való
csatlakozás:
DAB üzemmódban, forgassa el a SELECT
gombot az elérhető állomások közötti
navigáláshoz.
•
Tanácsok
•Az állomások időről időre változhatnak. Az
állomáslista frissítéséhez. válassza [Scan] menüt
a teljes szkennelés végrehajtásához.
Tárolja a DAB
rádióállomásokat
Megjegyzés
•Maximum 10 és 20 DAB rádióállomást tárolhat.
1
2
3
4
DAB üzemmódban, csatlakozzon rá a DAB
rádióállomásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a PRESET
gombot két másodpercig.
Megjelenik az előre beállított állomások
listája.
Forgassa el a SELECT gombot az előző
szám kiválasztásához.
Nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
Megjelenik a [Preset stored] funkció
Az állomás a kiválasztott helyzetben
van tárolva.
HU
11
Előző DAB rádióállomás
kiválasztása
Használja a menüt DAB
üzemmódban
DAB üzemmódban kétféleképpen választhat
egy előre beállított rádióállomást.
1
A lehetőség:
2
1
2
3
Nyomja meg a PRESET. gombot.
Forgassa el a SELECT gombot
a menüpontok közötti görgetésben:
Forgassa el a SELECT gombot egy szám
kiválasztásához.
Nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
•
B lehetőség:
•
DAB üzemmódban, nyomja meg a
MENU gombot a DAB menü eléréséhez.
Nyomja meg a
/
gombot az előző/
következő állomás kihagyásához.
•
•
•
•
•
•
•
3
4
[Station list]: az összes DAB
rádióállomás megjelenítése. Ha nem
talál állomást, a rádió elkezdi megkeresni
a DAB állomásokat, és hozzáadja azokat
az állomások listájához.
[Scan]: beolvassa és tárolja az összes
elérhető DAB rádióállomást.
[Manual tune]: egy adott csatorna /
frekvencia manuális csatlakoztatása és
hozzáadása az állomás listához.
[Prune invalid]: az érvénytelen
állomások eltávolítása az állomáslistáról.
[DRC]: tömöríti a rádiójel dinamikus
tartományát, így a halk hangok hangereje
nő, és csökken a hangos hangerő.
[Station order]: lehetővé teszi
az állomások elrendezésének
meghatározását az állomáslista
görgetésekor.
[System settings]: rendszerbeállítások
módosítása (részletek a „Use system
settings menu” fejezetben).
[Main menu]: belépés a főmenübe
(részletek a „Use main menu”
fejezetben).
Egy opció kiválasztásához, nyomja meg
a SELECT gombot.
Ismételje a 2–3. lépést, ha bármely más
opció rendelkezésre áll egy opció alatt.
•Az előző menühöz való visszatéréshez,
nyomja meg a gombot.
12
HU
[Prune invalid]
•
•
[YES]: az érvénytelen állomások
eltávolítása az állomáslistáról.
[No]: előző menühöz való visszatérés.
[DRC]
•
•
•
[DRC high]: a DRC átkapcsolása magas
szintre (a zajos környezethez ajánlott
alapértelmezett opció).
[DRC low]: DRC átkapcsolása alacsony
szintre.
[DRC off]: DRC kikapcsolása.
[Station order]
•
•
•
[Alphanumeric]: az állomások
ábécé sorrendben való rendezése
(alapértelmezett beállítás)
[Ensemble]: azon állomáscsoportok
felsorolása, amelyek ugyanazon a
frekvencián sugároznak (azaz: Helyi
BBC vagy Dél-Wales-i).
[Valid]: először felsorolása az érvényes
állomások, majd a légi állomásokon
kívülieket.
Megjegyzés
•Ha 15 másodpercen belül egyetlen gomb sincs
megnyomva, akkor kilép a menüből.
DAV adatok feltüntetése
A DAB rádió hallgatása közben hosszasan
nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot
a következő információk görgetéséhez (ha
elérhető):
Állomás név
Dinamikus címke Szegmens (DLS)
Jelerősség
Program típusa (PTY)
Társulat neve
Frekvencia
Jel hibaaránya
Bitsebesség és audio állapot
Kodek
Idő és dátum
HU
13
8FM rádió
hallgatása
Az állomás a kiválasztott helyzetben
van tárolva.
Tanácsok
•Az előre tárolt állomás eltávolításához tároljon
a helyén egy másik állomást
Csatlakozzon az FM
rádióállomásaihoz
1
2
3
Válasszon ki egy előre
beállított FM rádióállomást
Hosszasan nyomja meg aSOURCE gombot
[FM radio] üzemmód kiválasztásához.
FM üzemmódban egy előre beállított
rádióállomás kiválasztásának két módja van.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot két másodpercig.
A lehetőség:
/
A rádió automatikusan rácsatlakozik
egy erős rádióállomásra.
1
2
Ismételje meg a 2. lépést a további
rádióállomásokhoz való csatlakozáshoz.
3
Az állomás manuális csatlakozása:
•
FM üzemmódban, hosszasan nyomja
meg a
/
gombot a frekvencia
kiválasztásához.
Tárolja az FM
rádióállomásokat
Megjegyzés
•Maximum 20 FM rádióállomást tárolhat.
1
2
3
4
FM üzemmódban, csatlakozzon egy FM
rádióállomáshoz.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a PRESET
gombot két másodpercig.
Megjelenik az előre beállított állomások
listája.
Forgassa el a SELECT gombot az előző
szám kiválasztásához.
Nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
Megjelenik a [Preset stored] funkció.
14
HU
Nyomja meg a PRESET. gombot.
Forgassa el a SELECT gombot egy szám
kiválasztásához.
Nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
B lehetőség:
•
Nyomja meg a
/
gombot az előző/
következő állomás kihagyásához.
Menü használata FM
üzemmódban
1
2
FM üzemmódban, nyomja meg a
gombot az FM menü eléréséhez.
RDS adatok feltüntetése
MENU
Forgassa el a SELECT gombot
a menüpontok közötti görgetésben:
RDS („Radio Data System)” egy olyan
szolgáltatás, amely lehetővé teszi az
FM állomások számára, hogy kiegészítő
információkat jelenítsenek meg.
Ha egy RDS jelű FM állomást hallgat, akkor
megjelenik egy RDS ikon és az állomás neve.
1
2
•
•
•
•
3
4
[Scan setting]
[Audio setting]
[System settings]: rendszerbeállítások
módosítása (részletek a „Use system
settings menu” fejezetben).
[Main menu]: belépés a főmenübe
(részletek a „Use main menu”
fejezetben).
RDS állomáshoz való csatlakozás.
Hosszasan nyomja meg és tartsa lenyomva
a gombot a következő információk
közötti böngészéshez (ha elérhető):
Állomás név
Rádiós szöveges üzenetek
Program típusa
Frekvencia
Dátum
Egy opció kiválasztásához, nyomja meg
a SELECT gombot.
Ismételje a 2–3. Lépést, ha bármely más
opció rendelkezésre áll egy opció alatt.
•Az előző menühöz való visszatéréshez,
nyomja meg a gombot.
[Scan setting]
•
•
[Strong stations only?]-[YES]: csak az erős
jelekkel rendelkező FM rádióállomásokat
keresse.
[Strong stations only?]-[NO]: az összes
FM rádióállomást keresse.
[Audio setting]
•
•
[Listen in Mono only?]-[YES]: mono
sugárzás kiválasztása.
[Listen in Mono only?]-[NO]: sztereó
sugárzás kiválasztása
Megjegyzés
•Ha 15 másodpercen belül egyetlen gomb sincs
megnyomva, akkor kilép a menüből.
HU
15
9Használja a
rendszerbeállítások
menüt
1
2
3
4
2
Forgassa el a SELECT gombot egy opció
vagy egyéb alopciók kiválasztásához, majd
újra nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
•
•
Munka üzemmódban, nyomja meg a
gombot a menü eléréséhez.
Hosszasan forgassa el a SELECT gombot
a [System settings]. funkció eléréséhez.
•
Nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
•
Ismételje meg a 2-3. lépést egy opció
kiválasztásához.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Equaliser]: equalizer mód kiválasztása.
[Network]: lehetővé teszi a hálózati
kapcsolat létrehozását.
[Time/Date]: idő és a dátum beállítása.
[Language]: rendszernyelv kiválasztása
[Factory Reset]: a rádió visszaállítása
a gyári alapértelmezett állapotra.
[Software update]: ellenőrizze a
szoftverfrissítési információkat.
[Setup wizard]: a kezdeti beállítás
elvégzésére utasítja.
[Info]: ismeri a szoftver verzióját.
[Privacy policy]: az adatvédelmi
értesítés megtekintése.
[Backlight]: a háttérvilágítás
beállításainak módosítása.
•
•
•
[Network wizard]: a hálózati kapcsolat
létrehozására utasítja.
[PBC Wlan setup]: válassza ezt az
opciót, ha a vezeték nélküli routerre
támogatja a WPS valamint a PBC
beállítási módszert.
[View settings]: az aktuális hálózati
információk megtekintése
[Manual settings]:
• [DHCP enable]: a IP-cím
automatikus meghatározása.
• [DHCP disable]: a IP-cím manuális
meghatározása.
[NetRemote PIN Setup]: a hálózat
távol bevitelű jelszó beállítása.
[Network profile]: a rádió által
emlékezett hálózatok listájának
megjelenítése.
[Clear network settings]: a hálózati
beállítások kiválasztásának törlése.
[Keep network connected?]: válassza
ki, hogy továbbra is csatlakoztatva
kívánja a hálózatot vagy sem.
Idő/dátum beállítása
1
2
Megjegyzés
Válassza a [System settings] > [Time/Date].
funkciót
Forgassa el a SELECT gombot egy opció
vagy egyéb alopciók kiválasztásához, majd
újra nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
•Ha 15 másodpercen belül egyetlen gomb sincs
megnyomva, akkor kilép a menüből.
Állítsa be a hálózati
beállításokat
1 Válassza ki a [System settings] > [Network].
funkciót.
16
HU
•
•
[Set Time/Date]: időt és a dátum beállítása
[Auto update]:
• [Update from DAB]: idő szinkronizálása
a DAB állomásokkal.
[Update from FM]: idő szinkronizálása
az FM állomásokkal.
• [Update from Network]: idő
szinkronizálása az internetes
rádióállomásokkal.
• [No update]: időszinkronizálás
kikapcsolása.
[Set format]: 12/24 órás formátum
beállítása.
[Set timezone]: időzóna beállítása.
[Daylight savings]: nyári időszámítás bevagy kikapcsolása.
•
•
•
•
2
•
•
Megjegyzés
Megjegyzés
funkciót
2
Egy nyelvi lista megjelenítése.
Forgassa el a SELECT gombot a rendszer
nyelvének beállításához, majd nyomja meg
a SELECT gombot a megerősítéshez.
Az összes beállítás
visszaállítása
1 Válassza ki a [System settings] > [Factory
Reset]. funkciót
2
Forgassa el a SELECT gombot egy opció
kiválasztásához, majd újra nyomja meg a
SELECT gombot a megerősítéshez.
•
•
[Yes]: Állítsa vissza a rádiót a gyári
alapértelmezett állapotra.
[No]: Térjen vissza az előző menübe.
Ellenőrizze a szoftverfrissítési
információkat
1 Válassza a [System settings] > [Software
[Auto-check setting]: válassza ki, hogy
az új szoftververziók időről időre felül
legyenek vizsgálva vagy sem
[Check now]: azonnal vizsgálja felül az
új szoftververziókat.
•Ha a rádió észleli, hogy új szoftver áll
rendelkezésre, akkor megkérdezi, hogy frissítést
kíván folytatni vagy sem. Ha egyetért, akkor
az új szoftver letöltésre és telepítésre kerül. A
szoftverfrissítés előtt ellenőrizze, hogy a rádió egy
stabil hálózati csatlakozóval van csatlakoztatva. A
szoftverfrissítés közbeni tápfeszültség kikapcsolása
károsíthatja a terméket.
•Ha a DAB vagy az FM esetében frissíti az időt, a
nyári időszámítás opcióra nincs hatással.Ha
a hálózatról frissít, állítsa be az időzónát.
Állítsa be a rendszer nyelvét
1 Válassza a [System settings] > [Language].
Forgassa el a SELECT gombot egy opció
vagy egyéb alopciók kiválasztásához, majd
újra nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
Ismerje meg a szoftver
verzióját
•
Válassza a [System settings] > [lnfo] funkciót.
Megjelenik a szoftver aktuális verziója.
Állítsa be a háttérvilágítás
beállításait
1 Válassza ki a[System settings] > [Backlight]
funkciót.
2
Forgassa el a SELECT gombot egy opció
vagy egyéb alopciók kiválasztásához, majd
újra nyomja meg a SELECT gombot
a megerősítéshez.
•
•
•
[Timeout]: a kijelző háttérvilágítás
időkorlátjának kiválasztása.
[On level]: válassza ki a háttérvilágítás
fényerősségét.
[Dim level]: válassza ki a kijelző
fényerejét a Medium (Közepes), Low
(Alacsony) és Off (Ki) lehetőségek közül.
update]. funkciót
HU
17
10Használja a
főmenüt
1
1
3
2
3
4
Munka üzemmódban, nyomja meg a
gombot a fő menü eléréséhez.
Hosszasan forgassa el a SELECT gombot
a [Main menu]. főmenü kiválasztásához
Nyomja meg a SELECT gombot a
megerősítéshez.
Ismételje meg a 2-3. lépést egy opció
kiválasztásához.
• [Internet radio]: internetes rádió
üzemmód kiválasztása
• [Podcasts]: válassza a Podcast rádió
üzemmódot.
• [Spotify]: válassza a Spotify
üzemmódot.
• [DAB]: DAB üzemmód kiválasztása.
• [FM]: FM üzemmód kiválasztása.
• [Bluetooth]: Bluetooth üzemmód
kiválasztása.
• [Sleep]: alvásidőzítő beállítása.
• [Alarms]: ébresztő óra beállítása
• [System settings]: rendszerbeállítások
módosítása (részletek a „Use system
settings menu” fejezetben).
2
4
5
6
Megjegyzés
•Ha 15 másodpercen belül egyetlen gomb sincs
megnyomva, akkor kilép a menüből.
•Megnyomhatja a SOURCE gombot is a következő
üzemmódok kiválasztásához: Internetes rádió,
podcasts, Spotify DAB rádió, FM riadó vagy
Bluetooth.
Állítsa be az órát és az
ébresztőt
Megjegyzés
•Két ébresztőt is beállíthat úgy, hogy különböző
időben csengjenek.
•Az ébresztő normál működéséhez ellenőrizze, hogy
az óra megfelelően van beállítva.
18
HU
7
8
Válassza ki a [Main menu] > [Alarms].
funkciót.
Ha az óra nincs beállítva, egy üzenet
felszólítja az óra beállítására.
Nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.
A nap számjegyek villognak.
Forgassa el a SELECT gombot a nap
kiválasztásához, majd újra nyomja meg
a SELECT gombot a megerősítéshez.
Hónap számjegyei villognak.
Ismételje meg a 3. lépést az adott hónap,
év és az idő beállításához.
A [Alarm 1: off [00:00]] és [Alarm 2:
off [00:00]] opciók jelennek meg.
Ismételje meg a 3. lépést a [Alarm 1: off
[00:00]] > [Enable:] funkciók beállításához.
[Off].
Ismételje meg a 3. lépést az ébresztő
bekapcsolásához vagy kikapcsolásához.
• [Off]: ébresztő időzítőjének
kikapcsolása.
• [Daily]: ébresztő mindennapi
bekapcsolása.
• [Once]: az ébresztő csak egyszer szólal
meg.
• [Weekends]: Az ébresztő szombaton
és vasárnap szól.
• [Weekdays]: az ébresztő hétfőtől
péntekig mindennap szól.
Ismételje meg a 3. lépést a [time]
beállításához, majd állítsa be az ébresztési
időt.
Ismételje meg a 3. lépést a [mode]
beállításához, majd állítsa be az ébresztő
forrását.
• [Buzzer]: hangjelző kiválasztása az
ébresztő forrásaként.
• [Internet radio]: válassza ki az ébresztő
forrásaként az utoljára hallgatott
internetes rádióállomást.
•
•
9
[DAB]: válassza ki az ébresztő
forrásaként az utoljára hallgatott DAB
rádióállomást.
[FM]: válassza ki az ébresztő
forrásaként az utoljára hallgatott FM
rádióállomást.
Ismételje meg a 3. lépést a [preset] gomb
kiválasztásához, majd válassza az utoljára
hallgatott állomást vagy egy előre beállított
rádióállomást riasztási forrásként.
10 Ismételje meg a 3. lépést a [Volume:]
beállításához, majd állítsa be az ébresztő
hangerejét.
11 Ismételje meg a 3. lépést a [Save]. funkció
beállításához.
Ébresztő 1 be van állítva.
12 Ismételje meg a 5-11. lépést a 2. ébresztő
beállításához.
Megjegyzés
•Az ébresztés aktiválásakor az 1. és a 2. ébresztő
ikon jelenik meg. Az ébresztés leállításához
nyomja meg a rádión a gombot.
• Ugyanakkor, rámehet a [System settings] >
[Time/Date] pontra az idő és a dátum
beállításához (Részletek a „Use system settings
menu” > „Set time/date” fejezetben).
Állítsa be az alvásidőzítőt
Sleep OFF
(Szundi KI)
1
2
15 PERC
30 PERC
60 PERC
45 PERC
Válassza ki [Main menu] > [Sleep]. funkciót.
Nyomja meg a SELECT gombot az
alvásidőzítő periódusának többszöri
kiválasztása érdekében (percben).
Amikor a [Sleep OFF] megjelenik, az
alvásidőzítő kikapcsol.
HU
19
11Egyéb
szolgáltatások
Hang lejátszása Bluetoothon keresztül
1
2
3
Hosszasan nyomja meg a SOURCE gombot
a [Bluetooth] üzemmód kiválasztásához.
Nyomja meg a
eléréséhez.
Forgassa el a SELECT gombot
a menüpontok közötti görgetéshez:
•
•
•
•
4
5
MENU gombot a menü
Válassza ki a pár menüpontot, majd
nyomja meg a SELECT gombot és
lépjen be a Bluetooth felfedezéséhez:
Kérjük, csatlakoztassa egy eszközzel:
A Philips TAPR802, a villogó ikon jelzi
a párosítási állapotot.
A Bluetooth-eszközön engedélyezze
a Bluetooth-t, és keressen párosítható
Bluetooth-eszközöket.
válassza ki a készüléken megjelenő
[Philips TAPR802] elemet.
Sikeres csatlakozás után a csatlakoztatott
eszköz megjelenik a kijelzőn, és
a Bluetooth ikon továbbra is marad.
Egy opció kiválasztásához nyomja meg
a SELECT gombot.
Ismételje meg a 3–4. lépést, ha bármely
más alopció rendelkezésre áll egy opció
alatt.
•Az előző menühöz való visszatéréshez,
nyomja meg a gombot.
20
HU
Állítsa be a hangerőt
•
Lejátszás közben nyomja meg többször
a + VOL - gombot a hangerő beállításához.
Hang némítása
•
Zenelejátszás közben nyomja meg
a némítás gombot a hang némításához
vagy folytatásához.
12Termékinformáció
Műszaki adatok
Erősítő
Névleges kimeneti
teljesítmény
Frekvencia átvitel
Jel-zaj arány
Általános információ
3 W RMS
80-20000 Hz, ± 3 dB
> 65 dBA
Wi-Fi
Wi-Fi protokoll
Wi-Fi frekvenciasáv
Maximális
tranzitteljesítmény
802.11 b/g/n
2412 MHz–2472 MHz
15,08 dBm
Hangoló
Hangolási tartomány 87,5–108 MHz
(FM)
Hangolási tartomány 174,928–239,2 MHz
(DAB)
(Sáv III)
Hálózati tápegység
(hálózati adapter)
Működési
energiafogyasztás
Készenléti
energiafogyasztás
(Wi-Fi nélkül)
Márkanév: PHILIPS
Bemenet: 100-240 V~,
50/60 Hz,
0,4 A
Kimenet: 5,0 V 2,0 A
≤ 10 W
≤1W
Méretek
Main Unrt (W x H x D) 185 x 108 x 102 mm
Súly
Main Unrt
0,78 kg
Hangszóró
Hangszóró
impedancia
Érzékenység
4 ohm
86 ± 3 dB/m/W
Bluetooth
Bluetooth verzió
Bluetooth frekvencia
sáv
Maximális
tranzitteljesítmény
Bluetooth
hatótávolság
V4.2
2,4 Ghz ~ 2,48 GHz
ISM sáv
- 4,1 dBm
10 m (szabad hely)
HU
21
13 Hibaelhárító
Figyelmeztetés
•Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.
A garancia érvényességének fenntartása
érdekében soha ne próbálja meg saját maga
megjavítani a rendszert.
Ha problémák merülnek fel az eszköz használata
során, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt
szervizbe vinné. Ha a probléma továbbra sem
oldódik meg, látogasson el a (www.philips.com/
support) Philips weboldalra. Amikor kapcsolatba
lép a Philips-szel, biztosítsa, hogy a készülék
a közelben legyen, és a modellszám meg a
sorozatszám elérhető.
•
•
Nem megfelelő a Wi-Fi jelerőssége
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy az óra-rádió hálózati
csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy van áram a hálózati
aljzaton.
Nincs hang vagy rossz hang
•
Állítsa be a hangerőt.
•
Ellenőrizze, hogy a rádió némítva van-e,
vagy a rádióállomás továbbra is pufferel.
Teljesen állítsa ki és be a rádióantenna
helyzetét.
A rádió interferencia elkerülése érdekében
tartsa távol a rádiót más elektronikus
eszközöktől.
Ellenőrizze a Wi-Fi hálózati kapcsolatot.
Forgassa el és állítsa be a Wi-Fi antenna
helyzetét.
•
•
•
•
Nincs válasz az egységtől
•
•
Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozót, majd kapcsolja be újra a rádiót.
Ellenőrizze, hogy a rádió készenléti
állapotban van-e. Ha igen, kapcsolja be
a rádiót.
Rossz rádióvétel
•
A rádió interferencia elkerülése érdekében
22
HU
Ellenőrizze az útválasztó és a rádió közötti
távolságot.
Forgassa el és állítsa be a Wi-Fi antenna
helyzetét.
Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz
Nincs áram
•
tartsa távol a rádiót más elektronikus
eszközöktől.
Teljesen állítsa ki és be a rádióantenna
helyzetét.
Ellenőrizze a Wi-Fi hálózati kapcsolatot.
Forgassa el és állítsa be a Wi-Fi antenna
helyzetét.
•
Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router ki
van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router
támogatja-e az EPS-t. A helyes beállítási
módszert (PBC vagy PIN) használja, a WPS
által támogatott router csatlakoztatásához
a rádióhoz. Ha szükséges, a Wi-Fi kapcsolat
beállításához olvassa el a vezeték nélküli
router felhasználói kézikönyvét.
Konfigurálja újra a Wi-Fi beállításokat (lásd:
"Get started" > "Perform initial setup" és
"Use system settings menu" > "Adjust
network settings").
Néhány állomás néha nem működik
•
•
Egyes állomások csak korlátozott
számú hallgatót tudnak támogatni. Ha
néhány perc múlva újra megpróbálja,
meghallgathatja az állomásokat.
Az állomás nem sugároz. Próbálkozzon
újra, később.
Néhány állomás eltűnik az állomások listájáról
•
Ha egy állomás leállítja a sugárzást az
Interneten, akkor törli a listáról. A rádió
folyamatosan ellenőrzi, ha az állomás
a elérhető. Ha újraindítja a sugárzást,
visszakerül az állomás listába.
Ébresztő nem működik
•
Óra/ébresztő helyes beállítása
14 Értesítés
A készüléken végrehajtott bármilyen olyan
módosítás, vagy változtatás amely az MD Hong
Kong Holding Limited által nem jóváhagyott,
érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságot a
berendezés üzemeltetésére vonatkozóan.
Teljesítés
Azért a MMD Hong Kong Holding Limited
kijelenti, hogy a termék megfelel az EU/2014/53
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek. Megtalálható
a megfelelőségi nyilatkozat a
www.philips.com/support oldalon.
A környezetvédelem
A régi terméke és az akkumulátora
ártalmatlanítása
Termékét kiváló minőségű anyagokból
és alkatrészekből tervezték valamint
gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és
újrafelhasználhatók.
Ez a szimbólum a terméken azt jelenti, hogy
a termékre a EU/2012/19 európai irányelv
vonatkozik.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan
elemeket tartalmaz, amelyekre az EU/2013/56
/ európai irányelv vonatkozik, amely kimondja,
hogy nem lehet a háztartási hulladékkal együtt
megsemmisíteni.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek és akkumulátorok helyi külön gyűjtő
rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és
soha ne dobja a terméket és az elemeket normál
háztartási hulladékok közé. A régi termékek és
elemek helyes megsemmisítése segít megelőzni
a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt negatív következményeket.
Az eldobható elemek eltávolítása
Az eldobható akkumulátorok eltávolításához
olvassa el az akkumulátor behelyezése című részt.
Környezetvédelmi információk
Minden felesleges csomagolás mellőzve van.
Megpróbáltuk a csomagolást három anyagból
könnyen elkülöníteni: karton (doboz), polisztirol
hab (puffer) és polietilén (zacskók, védőhab.)
A rendszer olyan anyagokból áll, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók,
abban az esetben, ha egy erre specializálódott
vállalat szétszereli azt. Kérjük, vegye figyelembe
a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi
felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi
előírásokat.
Védjegy jogra vonatkozó
megjegyzés
Bluetooth® szóvédjegyek és logók a Bluetooth
SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, ezért az ilyen
védjegyek a MMD Hong Kong Holding
Limited általi felhasználás licenc alatt védett.
Más védjegyek és márkanevek az azoknak
megfelelő tulajdonosok védjegyei.
II. Osztályú felszerelés szimbólum
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az egységnek
kettős szigetelési rendszere van.
A Spotify szoftverhez harmadik fél licencei
vonatkoznak, amelyek itt találhatók:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
HU
23
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei licenc alatt használhatók. Ezt a
terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egyik leányvállalata gyártotta és értékesítette, valamint
a termék garanciájáért a MMD Hong Kong Holding Limited vállalat a felelős.
TAPR802_12_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising