Philips | TADR402/12 | Owner's Manual | Philips Órás rádió TADR402/12 Felhasználói kézikönyv

Philips Órás rádió TADR402/12 Felhasználói kézikönyv
Órás rádió
DR402
Felhasználói kézikönyv
Regisztrálja a terméket, és kérjen segítséget a következő oldalon:
www.philips.com/support
Tartalom
1
Fontos
Biztonság
2
2
2Az Ön órás rádiója
Bevezetés
A doboz tartalma
Az órás rádió áttekintése
3
3
3
4
3
5
5
5
6
6
Az első lépések
Az elem behelyezése
Az áram csatlakoztatása
Az óra beállítása
Bekapcsolás
4FM rádió hallgatása
Az FM antenna előkészítése
Az FM rádióállomások hangolása
Az FM rádióállomások automatikus tárolása
Az FM rádióállomások manuális tárolása
Előzetesen beállított FM rádióállomás
kiválasztása
Hangerő beállítása
7
7
7
7
8
8
8
5Az ébresztő beállítása
Állítsa be az ébresztőt
Az ébresztő aktiválása/kikapcsolása
Szundi/Ébresztő kikapcsolása
9
9
9
9
6
További funkciók
Az alvás időzítő beállítása
A kijelző fényerejének beállítása
Éjszakai fény
Az eszköz töltése USB-porton keresztül
10
10
10
10
11
7
ermékinformáció
T
Specifikációk
12
12
8Hibaelhárítás
13
9
14
14
Megjegyzés
Környezetvédelem
HU
1
1 Fontos
•
•
Biztonság
Figyelmeztetés
• S oha ne vegye le a burkolatot az órás rádióról.
• Soha ne használjon kenőanyagot az órás rádió
alkatrészeihez.
• Soha ne tegye az órás rádiót elektromos
berendezésre.
• Tartsa távol az órarádiót közvetlen napfénytől, nyílt
lángtól és hőtől.
• Gondoskodjon róla, hogy a kábel és az aljzat vagy
az adapter mindig könnyen elérhető legyen, hogy
az órás rádiót könnyen le lehessen csatlakoztatni.
Elem lenyelésének veszélye!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat.
Gondoskodjon róla, hogy elegendő hely
legyen az órás rádió körül a szellőzéshez.
Csak a gyártó által meghatározott
tartozékokat/kiegészítőket használjon.
Csak a Felhasználói kézikönyvben
meghatározott tápellátást használja.
Húzza ki az órás rádió csatlakozóját az
aljzatból villámlással járó vihar esetén vagy ha
sokáig nem használják.
Elemhasználati FIGYELMEZTETÉS – Az akár
személyi sérülést, anyagi kárt vagy az órás
rádió károsodását is okozó elemszivárgás
megelőzése érdekében:
• Megfelelően tegye be az elemet,, az órás
rádión található + és - jelölés szerint.
• Vegye ki az elemet, hosszú ideig nem
használja az órás rádiót.
• Az elemet tilos túlzott hőnek, például
napfénynek, tűznek vagy ehhez
hasonlóknak kitenni.
Az órás rádiót tilos kitenni annak, hogy víz
cseppenjen vagy fröccsenjen rá.
HU
Ne helyezzen veszélyes tárgyakat az órás
rádióra (pl.: folyadékkal töltött tárgyakat,
meggyújtott gyertyát).
Amiikor a Direct Plug-in Adaptert használják
az eszköz lecsatlakoztatásához, akkor a
lecsatlakoztatni kívánt eszköznek működésre
késznek kell maradnia.
•
Az eszköz gombelemmel működik, amely
könnyen lenyelhető. Gyermekektől mindig
tartsa távol! Az elem súlyos sérülést vagy
halált is okozhat lenyelés esetén. A lenyelés
után két órán belül súlyos belső égési
sérülések keletkezhetnek.
Ha arra gyanakszik, hogy valaki lenyelt egy
elemet vagy bármely testrészébe helyezte,
azonnal kérjen orvosi segítséget.
Ha kicseréli az elemet, mindig tartsa az új
és a régi elemeket is gyermekektől távol.
Bizonyosodjon meg róla, hogy az elem
kicserélése után az elemtartó biztonságosan,
teljesen zárva van.
Ha az elemtartót nem lehet teljesen bezárni,
akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa
gyermekektől távol és keresse fel a gyártót.
Megjegyzés
• A típusjelző lemez a készülék hátulján helyezkedik el
2Az Ön órás
rádiója
Gratulálunk vásárlásához, és üdvözöljük a Philips
felhasználói között! A Philips által nyújtott
támogatás maximális élvezetéhez regisztrálja a
termékek a www.philips.com/welcome oldalon.
Bevezetés
Az órás rádióval lehetősége van:
• FM rádiót hallgatni;
• feltölteni a mobileszközeit és
• két különböző időpontra beállítani az
ébresztőt.
A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:
Quick start guide
•
•
Órás rádió
Nyomtatott anyagok
HU
3
Az órás rádió áttekintése







 

Forrás /
• A rádió be- és kikapcsolása
• Az ébresztő beállítása (hosszan nyomva)

HANGOLÁS /
• A hangolás aktiválása (FM mód)
• Az alvás időzítő beállítása

ELŐZETES BEÁLLÍTÁS /
• Rádióállomások keresése és tárolása (FM
mód)
• A kijelző fényerejének beállítása

HANGERŐ /
• A hangerő beállítása (FM mód)
• Az FM rádióállomások hangolása (FM
mód)
• Az óra és perc beállítása
• A 12/24 órás formátum beállítása

Óra/kijelző panel
• Az érintőgombok aktiválása
• Aktuális állapot megjelenítése
4
HU

Szundi
• Az ébresztő „szundi” módba kapcsolása


Elemtartó

USD-töltőport
• A mobileszközök feltöltése
Hálózati adapter jack
3 Az első lépések
Mindig a megadott sorrendben kövesse a jelen
fejezetben olvasható utasításokat.
Az elem behelyezése
Figyelem
• R
obbanásveszély! Tartsa távol hőtől, napfénytől és
tűztől. Soha ne dobja tűzbe az elemet.
• Az elem nem megfelelő cseréje esetén
robbanásveszély áll fenn. Csak ugyanolyan vagy
azzal megegyező típusú elemre cserélje.
• Az elem kémiai anyagokat tartalmaz, így
gondoskodni kell a megfelelő hulladékkezeléséről.
2
Az ábrán látható módon illesszen be 1 db
CR2032 elemet.
Az áram csatlakoztatása
Figyelem
• A
termék sérülésének veszélye! Bizonyosodjon
meg róla, hogy a feszültség megfelel az órás
rádió hátuljára vagy aljára nyomtatott feszültség
értékének.
• Áramütés veszélye! Ha leválasztja a váltóáramot,
akkor mindig az aljzatból. húzza ki a csatlakozót. Soha
ne a vezetéket húzza.
Csatlakoztassa az áram adaptert a fali aljzathoz.
Megjegyzés
• C
sak váltóáramot használjon tápellátásként. A
CR2032 lítium elem képes az óra és a riasztási
beállítások biztonsági mentésére.
• Amikor lekapcsolják a tápellátást, a háttérfény
kialszik.
Első használat:
Távolítsa el a védőfület az elem aktiválásához.
Az elem cseréje:
1
Tolja el balra a pecket és húzza ki az
elemtartó tálcát.
HU
5
Az óra beállítása
3 mp
1
2
3
4
5
6
7
Nyomja az óra felületét 3 másodpercig az
óra beállításainak aktiválásához.
[12H] elkezd villogni.
Nyomja meg a
gombot a 12/24 órás
formátum beállításához.
Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
Nyomja meg többször a
óra beállításához.
Nyomja meg a
gombot az
gombot a megerősítéshez.
Nyomja meg többször a
perc beállításához.
gombot a
Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a beállított idő.
Bekapcsolás
Nyomja meg a
gombot a rádió bekapcsolásához.
A termék FM lejátszási módba kapcsol.
6
HU
4FM rádió
hallgatása
3
4
Az FM antenna előkészítése
A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az
antennát és állítsa be a pozícióját.
5
Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNE
gombot három másodpercig.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a /
gombot három másodpercig.
Az órás rádió automatikusan az erős
vételi jellel érzékelhető állomásra
kapcsol.
Ismételje meg a 4. lépést a további
rádióállomások beállításához.
Az állomások manuális hangolása
Hangolás módban nyomja meg többször a
a frekvencia kiválasztásához.
/
Az FM rádióállomások
automatikus tárolása
Megjegyzés
Megjegyzés
• A
z interferencia elkerülése érdekében igazítsa
az antenna helyzetét a lehető legtávolabb más
eszközöktől.
• Maximum 20 rádióállomást lehet tárolni.
Az FM rádióállomások hangolása
(STANDBY)
1
2
Érintse meg az órát az érintőgombok
aktiválásához.
FM hangolás módban nyomja meg és tartsa
lenyomva a
gombot három másodpercig.
Az órás rádió automatikusan tárolja az
összes elérhető FM rádióállomást.
Az első elérhető állomások
automatikusan elindítja a lejátszást.
Nyomja meg a gombot az FM rádió
bekapcsolásához.
HU
7
Az FM rádióállomások manuális
tárolása
Megjegyzés
• Maximum 20 rádióállomást lehet tárolni.
Előzetesen beállított FM
rádióállomás kiválasztása
FM hangolás módban nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg többször a / gombot az
előzetesen beállított rádióállomás kiválasztásához.
Hangerő beállítása
Az FM rádió hallgatása közben nyomja meg
többször a
hangosításhoz.
1
FM hangolás módban, nyomja meg és
tartsa lenyomva a TUNE gombot három
másodpercig.
2
3
4
5
6
Nyomja meg többször
kiválasztásához.
/
a frekvencia
Nyomja meg a
gombot a
megerősítéshez.
Az előre beállított szám elkezd villogni.
Nyomja meg a
kiválasztásához.
/
gombot a szám
Nyomja meg a
megerősítéshez.
gombot a
Ismételje meg a 2. és 5. közötti lépéseket a
további rádióállomások tárolásához.
Megjegyzés
• A
z előzetesen tárolt állomás eltávolításához
mentsen egy másik állomást a helyére.
8
HU
gombot a halkításhoz vagy a
5Az ébresztő
beállítása
10 Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
Az ébresztő aktiválása/kikapcsolása
Állítsa be az ébresztőt
Két különböző időpontra lehet beállítani az ébresztőt.
Megjegyzés
• Bizonyosodjon meg róla, hogy helyesen állította-e be az órát.
1
2
3
4
1
5
rintse meg az óra kijelzőjét az érintőgombok
É
aktiválásához.
2Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot
három másodpercig az ébresztő beállítási
módjának aktiválásához.
3Nyomja meg a
/
AL2 kiválasztásához.
6
7
8
9
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot
három másodpercig az ébresztő beállítási
módjának aktiválásához.
Nyomja meg a
/
AL2 kiválasztásához.
gombot az AL1 vagy az
Nyomja meg az óra tetejét a riasztás be- vagy
kikapcsolásának kiválasztásához.
Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
Szundi/Ébresztő kikapcsolása
gombot az AL1 vagy az
4Nyomja meg a
5
rintse meg az óra kijelzőjét az érintőgombok
É
aktiválásához.
gombot a megerősítéshez.
Az óra számjegyei elkezdenek villogni.
Nyomja meg többször a
beállításához.
/
gombot az óra
Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
A perc számjegyei elkezdenek villogni.
Nyomja meg többször a
beállításához.
/
9 perc
Amikor az ébresztő kikapcsol, nyomja meg az óra
tetejét a SZUNDI bekapcsolásához.
Az ébresztő elhalkul és kilenc perccel később
kezd újra jelezni.
gombot a perc
Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
Nyomja meg a
/
gombot az ébresztő
jelzés vagy az utoljára hallgatott FM állomás
kiválasztásához.
24 óra
Amikor az ébresztő kikapcsol, nyomja meg az óra
kijelzőjét a jelzés leállításához.
Az ébresztő a következő nap újra jelezni fog.
HU
9
6 További funkciók
A kijelző fényerejének beállítása
Az alvás időzítő beállítása
1
2
Érintse meg az órát az érintőgombok
aktiválásához.
Nyomja meg többször a gombot a
fényerő különböző szintjeinek kiválasztásához:
• Magas
• Közepes
• Alacsony
Éjszakai fény
Nyomja meg többször a
gombot az alvás
időzítési periódus kiválasztásához (percben).
Az órás rádió automatikusan készenlét
módba kapcsol az előre beállított
periódus után.
Az alvás időzítő kikapcsolása:
Alvás időzítő módban nyomja meg többször a
gombot, amíg az [OFF] megjelenik.
Magas
Alacsony
Ki
Készenlét módban nyomja meg többször
az óra tetejét az éjszakai fény fényerejének
kiválasztásához.
• Magas
• Alacsony
• Ki
10
HU
Az eszköz töltése USB-porton
keresztül
Csatlakoztassa az USB-kábel (a csomag nem
tartalmazza) normál végét az egység hátulján lévő
USB-porthoz, és csatlakoztassa a másik végét az
eszközének töltő portjához.
HU
11
7 Termékinformáció
Általános információk
Tápellátás - váltóáram
Modell: AS100-050AE150 vagy AS100050-AD150
Megjegyzés
• A
termékre vonatkozó információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak.
Erősítő
1 W RMS
Hangoló (FM)
Hangolási tartomány
87,5-108 MHz
Hangolási sáv
50 KHz
Előzetesen beállított
rádióállomás
20
USB töltés
DC 5 V, 1 A / A
típusú aljzat
12
HU
Bemenet: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,5 A;
Kimenet: 5 V 1,5 A
Specifikációk
Teljes kimeneti
teljesítmény
Márkanév: PHILIPS;
Tápellátás - Elem
(óra mentés)
CR2032
Energiafogyasztás
készenléti állapotban
<1 W
Méretek - fő egység
(Sz x M x Mé)
110 x 110 x 55 mm
Szélesség - fő egység
0,27 kg
Súly - csomagolással
együtt
0,47 kg
8Hibaelhárítás
Figyelmeztetés
• Soha ne vegye le a burkolatot az eszközről.
A garancia érvényességének megtartása
érdekében soha ne próbálja önállóan megjavítani
a rendszert.
Ha problémával találkozik az eszköz
használatakor, ellenőrizze a következő pontokat,
mielőtt a szerviz segítségét kérné. Ha a probléma
továbbra is fennáll, akkor látogasson el a Philips
weboldalára (www.philips.com/support). Amikor
felveszi a kapcsolatot a Philips ügyfélszolgálattal,
gondoskodjon róla, hogy a termék a közelben
legyen, és a sorozatszámot meg tudja adni.
Nincs áram
• Bizonyosodjon meg róla, hogy az órás
rádió AC csatlakozója megfelelően van
csatlakoztatva.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy az ACkimenetben van áram.
Az órás rádió nem reagál
• Válassza le majd csatlakoztassa újra az ACcsatlakozót, majd kapcsolja be ismét a rádiót.
Gyenge vétel
• Tartsa távol az órás rádiót az egyéb
elektromos eszközöktől a rádió
interferenciájának elkerülése érdekében.
• Húzza ki teljesen az antennát és állítsa be a
pozícióját.
Az ébresztő nem működik
• Állítsa be megfelelően az órát/ébresztőt.
HU
13
9 Megjegyzés
Az eszközön végzett bármely változtatás vagy
módosítás, amelyet az MMD Hong Kong Holding
Limited kifejezetten jóvá nem hagy, semmissé
teheti a felhasználó jogosultságát az eszköz
használatára. MMD Hong Kong Hold Limited
kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/
EU irányelv és a vonatkozó előírások alapvető
követelményeinek. A Megfelelőségi nyilatkozat
megtalálható a www.philips.com/support oldalon.
Környezetvédelem
A régi termék és az elem hulladékkezelése
Az Ön terméke magas minőségű anyagokból és
alkatrészekből áll, amelyek újrahasznosíthatók és
újra felhasználhatók.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a
2012/19/EU irányelv hatálya alá esik.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez
használatos elem a 2013/56/EU irányelv hatálya
alá esik, és nem kezelhető általános háztartási
hulladékként.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek és elemek helyi szelektív
hulladékgyűjtési rendszerével kapcsolatban.
Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne kezelje a
terméket és az elemeket az általános háztartási
hulladékkal együtt. A régi termékek és elemek
helyes hulladékkezelése segít megelőzni a negatív
14
HU
következményeket a környezetre és emberi
egészségre nézve.
Az eldobható elemek eltávolítása
Az eldobható elemek eltávolításához olvassa el az
elemek behelyezéséről szóló részt.
Környezetvédelmi információk
Megszabadultunk minden felesleges
csomagolástól. Igyekeztünk olyan csomagolást
létrehozni, amely egyszerűen elkülöníthető
három anyagra: kartonpapír (doboz), papírpép
(köztes anyag) és polietilén (tasakok, védő
habszivacs.)
A rendszer olyan anyagokból készült, amelyeket
az arra szakosodott cégek szétszerelés után
újrahasznosíthatnak és újra felhasználhatnak.
Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok,
fáradt elemek és használt eszközök
hulladékkezelésére vonatkozó helyi előírásokat.
A 2019 © Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V.
bejegyzett védjegyei, használatuk engedélyhez kötött. Jelen termék
gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holdong Limited vagy
társszervei felelősek, és az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja a
termékkel kapcsolatos garanciákat.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising